Sunteți pe pagina 1din 50

PLAN DE AFACERE

S.C. RoPellets S.R.L.

1
1. DATE GENERALE

1. Numele complet al firmei: S.C. RoPellets S.R.L.


2. Coordonatele firmei:
 Sediul social: Str. Grigore Vasile nr. 12, Câmpulung, jud. Argeș
 Sediul operaţional: Str. Grigore Vasile nr. 12, Câmpulung, jud. Argeș
 Puncte de lucru: Str. Grigore Vasile nr. 12, Câmpulung, jud. Argeș

3. Codul unic de înregistrare: RO 31423110


4. Forma juridică de constituire: societate cu răspundere limitată (SRL)
5. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: , J40/3978/2020
6. Activitatea principală a societăţii şi codul CAEN aferent: 1629 - Fabricarea altor produse
din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite
8
Domeniul de activitate
Producție X
Programare IT cod CAEN 6201
Industrii creative – fără cod CAEN 6201
Servicii X
Comerț și alte activități X
Altul

9. Valoarea capitalului social: 500 lei


10. Persoană de contact: Mihai Ionescu
11. Asociaţi, acţionari principali:
Persoane fizice Adresa completă şi telefonul Naţionalitatea Părţi din capital (%)
Mihai Ionescu Str. Grigore Vasile 12, Română 100%
Câmpulung, Argeș 0725629319
12. Categorie IMM
Micro
Mica
x
Mijlocie
Conform prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii.
2. VIZIUNE, STRATEGIE

Activitatea principală a afacerii este producția de peleți din biomasă lemnoasă și agricolă,
provenită de la gospodăriile, gaterele, și fermele din regiunea Sud-Muntenia. Produsul final,
peleții, vor fi vânduți potențialilor clienți pentru a fi folosiți ca sursă de încălzire. Deșeurile de
biomasă care ar fi altfel nefolosite, devin surse de energie regenerabilă prin transformarea în
peleți, și astfel suntem in concordanta cu obiectivele Uniunii europene privind utilizarea de
bioenergie. Cantitatea de biomasă lemnoasă și agricolă disponibila pentru productia peletilor
este estimata a creste de la 242 Mt in anul 2010 –2011 la 281 Mt in anul 2030 -2031 ca urmare
a cresterii productiilor de culturi enegetice si a deseurilor asociate acestora.

Planul de afacere conţine măsuri concrete care vizează


Inovarea socială X
Consolidarea cercetării şi/sau inovării prin derularea
de activităţi specifice
Dezvoltarea durabilă prin produse, tehnologii sau X
servicii.
Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii
scăzute de CO2 şi eficiente din punct de vedere al
utilizării resurselor
Implementarea de soluţii TIC (tehnologia informaţiei
şi comunicaţiilor) în procesul de producţie, furnizare
de bunuri, prestare de servicii şi/sau execuţie de
lucrări
Niciuna din precizările de mai sus

Referitor la masurile concrete vizate prin proiect trebuie mentionat faptul ca spre
deosebire de combustibilii fosili, sursele de energie regenerabilă sunt abundente, larg
raspândite şi disponibile local. Utilizarea surselor regenerabile are ca efect emisii zero sau
limitate în mediu. Astfel introducerea surselor de energie regenerabilă poate furniza o soluţie
pe termen lung şi durabilă la cererea de energie. Aceasta ne va permite să lăsăm generaţiilor
viitoare o lume cu o poluare redusa a mediului şi cu mai multe resurse. Totodata, rezervele de
biomasă sunt în special deşeuri de lemn, deşeuri agricole, gunoi menajer şi culturi energetice.
Producerea de biomasă reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea rurală.
Biomasa este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru încălzirea
spaţiului şi a apei, precum şi pentru gătit. Exploatarea la maximum a potenţialului de biomasă
presupune utilizarea în totalitate a reziduurilor din exploatările forestiere, a rumeguşului si
altor resturi din lemn, a deşeurilor agricole rezultate din cereale sau tulpini de porumb, resturi
vegetale de viţa de vie precum şi deşeuri şi reziduuri menajere urbane.
Generarea de caldură sau electricitate din sursele regenerabile locale evită pierderile
asociate cu transmiterea şi distribuţia care se pot ridica la 25%.
In ceea ce priveste inovarea sociala vom stabili anumite strategii de favorizare a
persoanelor nevoiașe/copiilor din centre în ceea ce privește aprovizionarea cu resurse
energetice pe perioada rece a anului. Astfel, pentru aceste strategii se va urmari la inceput
crearea de parteneriate cu centre de persoane defavorizate/copii care doresc un astfel de
sprijin si dotarea acestora cu centrale care pot utiliza peleti pentru procesul de incalzire. Se va
realiza de asemenea, un plan de distributie a peletilor catre acestia care va lua in considerare
perioada rece a anului si calculul necesarului de peleti pentru a putea asigura incalzirea
centrelor. Ulterior acestor etape si in functie de gradul de dezvoltare al afacerii acest sprijin
se va extinde atat prin crearea de noi parteneriate cu persoane defavorizate dar si prin
acordarea de sprijin in comunitate, angajand personal din randul acestor centre.

➢ 2.2 Viziunea afacerii

Afacerea isi propune sa furnizeze peleti de calitate superioara si competitivi din punct de
vedere al productiei calorice cu alte tipuri de materiale folosite pentru incalzirea locuintelor.
Peleţii din lemn sunt un combustibil nou ce răspunde noilor cerinţe de utilizare a energiei
"curate" şi regenerabile.
Avand in vedere faptul ca aceasta companie este producatoare de peleti, aceasta face parte
din domeniul ingineriei mecanice, linia de productie si activitatile de productie fiind de
asemenea specifice Ingineriei Mecanice. Procesul tehnologic de prelucrare a materiei prime
aplica principiile ingineriei mecanice, cercetatorii analizand etapele de procesare din cadrul
unor analize, cercetari si domenii care contribuie la dezvoltarea ingineriei mecanice. Alegerea
acestui tip de afacere a venit ca urmare a studiilor efectuate in domeniul ingineriei mecanice
din cadrul studiilor universitare. In cadrul studiilor de disertație am analizat modul de
valorificare a biomasei solide agricole şi forestiere în vederea obţinerii de energie curată şi a
reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră in care am prezentat tehnologia de productie de
peleti/agriepeleti. De asemenea, studiile de doctorat au urmat aprofundarea acestei tematici
prin analiza procesului de mărunțire fină a biomasei în vederea obținerii de combustibil solid
(peleti/brichete).
Aceştia reprezintă alternativa de încălzire domestică cea mai curată. Proiectul cuprinde o
desfășurare detaliată a etapelor unui plan de afaceri care urmează a fi implementat. Ca orice
activitate economică urmarim obținerea de profit din vânzările peleților, dar totodată
urmărim și negocierea unor contracte tip abonament cu institutiile economice care sa
primeasca preturi mai avantajoase . Intenționăm să valorificam idea utilizării biomasei ca sursă
alternativă de energie.
Producerea biomasei și utilizarea acesteia ca sursă de energie alternativă nu reprezintă o
noutate la nivel mondial întrucât multe state înalt dezvoltate au văzut o perspectivă în
utilizarea inteligentă a deșeurilor furajere/forestiere și respectiv au valorificat această
perspectivă.

Strategia societatii comerciale ce se va infiinta are la baza patru componente:


• SCOPUL: oferirea de produse (peleti) de inalta calitate, rapiditate in livrarea
comenzilor, crearea de relatii sustenabile cu clientii;
• ALOCAREA RESURSELOR: folosirea de materii prime si materiale considerate deseuri
lemnoase sau agricole, asigurarea unui consum redus de energie pentru protejarea mediului,
cautarea permanenta de solutii eficiente in a reduce la maximum pierderile din procesul
tehnologic;
• COMPETENTELE DISTINCTIVE: utilizarea de echipamente de productie peleti de ultima
generatie, cu consum redus de energie si materie prima care raspund nevoilor de protejare a
mediului inconjurator;
• SINERGIA: lucrul in echipa, egalitatea de sanse, calitatea oferita, integritatea si
angajamentul responsabil al societatii si angajatilor in derularea activitatii, venite in sprijinul
clientilor si cresterii profitabilitatii societatii prin respectarea mediului inconjurator.

În vederea îndeplinirii strategiei și a elementelor componente ale acesteia, precum și a


monitorizării implementării cu succes și obținerii finanțării în condiții optime, ne propunem să
îndeplinim obiective cărora le asociem activități si rezultate. Mai mult decât atât, pilonii
principali în susținerea acestei propuneri sunt:
• contribuția la dezvoltarea regiunilor mai puțin dezvoltate ale României, prin înființarea
unei societăți private și implementarea unei activități bazată pe tehnologiile inovative,
utilizând echipamente și periferice IT&C;
• contribuția la creșterea durabilă/sustenabilă, prin utilizarea cât mai eficientă a
resurselor, mai ecologice și mai competitive.

Obiective:

Obiectiv General
Dezvoltarea unei afaceri in domeniul producției de peleți din biomasă lemnoasă și agricolă,
prin infiintarea si dezvoltarea fabrici de productie peleti, in Regiunea Sud-Muntenia, Judetul
Arges, Câmpulung.

Obiective secundare

1. Infiintarea societatii comerciale si derularea activitatilor organizatorice și


administrative
2. Operationalizarea activitatii societatii comerciale
3. Dezvoltarea indentității brandului si a unei platforme de vanzari offline si online
4. Realizarea de campanii de promovare și vânzarea produselor
Pentru ca aceste obiective sa poata fi îndeplinite este necesar sa parcurgem o serie de activitati
care sunt menționate la punctul 3 al planului propus.

Obiective (Indicatori UM 2021 2022 2023


ţintă)
Cifra de afaceri, din LEI 850104 935114,4 1028625,84
care:
Profit LEI 499514,08 825684,098 915845,3098

Număr de salariaţi Număr 5 5 6


persoane

➢ 2.3 Declarația de misiune


Misiunea noastra este de a sustine dezvoltarea constantă și sustenabilă a utilizării surselor
regenerabile de energie prin furnizarea peleților obținuți din biomasa lemnoasa si agricola.
Ne dorim sa fim partenerul de incredere pentru toti clienții care iși insușesc echipamente
de încălzire ce folosesc surse regenerabile de energie pentru încălzire. Prin producția
peleților din deșeuri lemnoase sau agricole dorim să creștem responsabilitatea socială a
comunității și să promovăm o cultură energetică sustenabilă. Gama de clienți potentiali
include atât persoane fizice cât și persoane juridice. Colectând deșeuri lemnoase și agricole
de la gaterele și fermele din Județul Argeș sprijinim furnizorii noștri în asigurarea unei
economii circulare în domeniul agricol și punem la dispoziția clienților noștri peleți de
calitate pentru încălzire.

➢ Valorile care stau la baza afacerii


Credem în perseverență și motivație, încât printr-o abordare consecventă a etapelor
implementării ideei să satisfacem premisa ,,do something that matters”.
Implicarea, colaboarea și siguranța sunt valori esențiale ale afacerii propuse deoarece:
• Ne propunem să fim forța motrice a tuturor activităților de implicare a localnicilor
comunității în activitați de voluntariat încurajând spiritul civic din localiate în
promovarea surselor regenerabile de energie. Vom stabili anumite strategii de
favorizare a persoanelor nevoiașe/copiilor din centre în ceea ce privește
aprovizionarea cu resurse energetice pe perioada rece a anului. Intenționăm să ne
implicăm și la nivel educațional astfel încât în școlile comunității să avem un rol
semnificativ în ceea ce privește informarea elevilor despre eficiența energetică și
abordarea unei atitudini responsabile în localitate prin însușirea unui comportament
participativ la acțiunile de ecologizare a localității.
• Intenționăm să creăm un climat prietenos și participativ în cadrul firmei astfel încât
rolul fiecărui angajat să fie apreciat la justa valoare. Ne propunem să îmbunătățim
comunicarea ca să nu existe niveluri ierarhice între angajați pentru ca muncim cu toții
pentru un scop comun.
• Pe lângă siguranța angajaților la locul de muncă care este un aspect prioritar, garantăm
siguranța clienților societății prin produsul pe care îl vindem. Oferim siguranță prin
dezvoltare durabilă și ne asumăm datoria față de sursa de materii prime, natura, prin
emisii de gaze care nu depășesc condițiile prevăzute de lege.
Analiza SWOT
Puncte tari
• Peleții reprezintă o sursă de energie modernă, ieftină, curată, dar mai ales
regenerabilă.
• Costuri scăzute pentru producție comparativ cu sursele de energie clasice.
• Prețul nu fluctuează foarte mult comparativ cu prețul combustibililor fosili.
• Vasta pregătire a personalului în domeniul producției de peleți;
• Promovarea online pe multiple canale media dar și cu ajutorul relațiilor stabilite la nivel
local;
• Perfecționare continuă a rețelelor pentru produția de peleți;
• România dispune de vaste surse de biomasă atât lemnoasă cât și agricolă care pot fi
folosite ca materia primă pentru producția de peleți.

Puncte slabe
• Lipsa conștientizării colective asupra avantajelor nu doar economice ci și de mediu.
• Pondere scăzută pe piața și vizibilitate redusă.
• Echipamentele de încălzire pe bază de peleți sunt mult mai costisitoare comparativ cu
echipamentele care utilizează sursele standard (curent, gaz, lemn, cărbune);
• Costuri ridicate ale echipamentelor de producție.
• Puțini fabricanți ai cazanelor pe peleți comparativ cu cei producători de cazane
convenționale;
• Numărul mic de angajați;
• Procesul de optimizare al rețelor pentru peletizare duce la o scădere a profitului pe o
perioadă determinată;
• Consum mare de energie în procesul de producție peleți;
• Firmă nouă greu de promovat în fața concurenței.

Oportunități
• Posibilități de utilizare a celor mai moderne metode de comercializare a produselor
dar și de marketing online pentru atragerea de clienți noi;
• Instabilitatea economico-politică influențează prețul combustibililor fosili, astfel
deschizând o perspectivă favorabilă pentru energia regenerabilă.
• Proiecte naționale în desfășurare ce vizează independența energetică prin
îmbunatățirea metodelor și largirea întrebuințării biomasei.
• Necesitatea multor companii de a scăpa de deșeuri lemnoase/vegetale ne oferă
modalitatea de obținere a materiei prime.
• Nivelul ridicat al somajului favorizează ocuparea forței de muncă.
• Dorința utilizatorilor casnici de a avea o gospodărie independentă energetic.
• Imbunătățirea continua a echipamentelor de încălzire care uilizează peleți ca materia
primă.

Amenințări

• Lipsa persoanalului instruit pentru instalarea și mentenanța sistemelor de încălzire.


• Birocrația acerbă în ceea ce privește procesul de aplicare si obținere a surselor de
finanțare, descurajând potențiali beneficiari ai acestor proiecte.
• Instabilitatea mediului economic și cadrului legislativ.
• Apariția unor noi producători în regiune cu putere economică mai mare.
• Dezvoltatea altor combustibili obținuți din biomasă care la rândul lor vor afecta piața
peleților.
• Apariția unor noi surse de energie regenrabilă mai avantajoasă comparative cu peleții.

➢ 2.6 Obiectivele pe baza analizei SWOT

Obiective pe termen scurt:


Obiective Strategii pentru realizarea obiectivelor
- Standardizarea afacerii prin a avea - Respectarea deadline-urilor
obiectul de lucru palpabil peste 6 luni de la activităților implementării proiectului
derularea implementării proiectului pentru - Programarea interviurilor cu
a derula activitatea de producție la minim potențialii angajați
o capacitate de 70%. - Desfășurarea campaniei de marketing
- Crearea echipei cu 2 săptamâni înainta prin familiarizarea populației cu produsul,
începerii activității și desfășurarea dar și a administrației instituțiilor prin a
procesului de învățare a sarcinilor. scoate in evidența economiile si
- Pregătirea pieței și negocierea avantajele utilizării combustibilului.
contractelor pentru produsul pe care îl
furnizăm cu o lună înainte de a desfășra
producția.

Obiective pe termen mediu:


Obiective Strategii pentru realizarea obiectivelor
- Marirea capacității de producție - Exploatarea echipamenelor
până la 85%. tehnologice folosite in realizarea
- Creșterea nivelului de vizibilitate în peletilor;
regiune prin prezența în 70% dintre - Susținerea de evenimente de tipul
entitatile vizate seminarilor prin intermediul cărora se
- Negocierea a minim 2 contracte dorește conștientizarea populației cu
de colaborare realizate in scopul privire la eficienta energetica si la
comercializarii peletilor responsabilitatea fata de generatiile
viitoare.
- Identificarea de entitati care pot
inlocui folosirea combustibililor
traditionali cu peleți.

➢ 2.7 Strategia concurentiala


In cadrul companiei stategia concurentiala aleasa va fi strategia de dominare prin costuri,
incercand sa scadem costurile de productie si de distributie, astfel încât preturile
produselor comercializate sa se situeze sub cele ale concurentei. Ne vom asigura ca
potentialul tehnologic, de productie, de aprovizionare si logistic sa fie ridicat prin
realizarea unei investitii substantiale in echipamentele componente ale liniei de productie
de peleti. De asemenea, controlul costurilor si o organizare structurala bine pusa la punct
va contribui la reducerea costurilor de productie si crearea unui sistem de distributie putin
costisitor.
Aceasta strategie va fi aleasa pentru primul an de productie si in functie de evolutia
companiei srtategia concurentiala va fi adaptata noilor nevoi stabilite in urma realizarii
unui raport anul de derulare a activitatii companiei.

➢ 2.8 Factorii de succes ai afacerii


Datorita raportului calitate-pret si printr-o strategie de promovare corespunzatoare piata
de desfacere a peletilor poate fi extinsa.
Zona in care se urmareste amplasarea fabricii, pretul de comercializare, cererea tot mai
crescuta de peleti in zona si impreuna cu scaderea cheltuielilor de transport pentru clienti,
insumează premizele atingerii obiectivelor propuse de productie, comercializare, grad de
ocupare al fortei de munca si rentabilizare a afacerii.

➢ 2.9 Avantajul competitiv al afacerii


Pentru a evidenția avantajul competitiv al afacerii vom folosii metoda VRIO care se
prezintă astfel:
Resurse V R I O Comparaţie Puncte
Creşte Scad cu tari/
cifra de cheltuielile concurenţa Puncte
afaceri slabe
Resurse umane – angajaţi – număr
da - nu nu da paritate -
angajaţi
Resurse umane – angajaţi –
da da da nu da avantaj PT
competenţe
Resurse umane – manageri – număr
da - da nu da avantaj PT
manageri
Resurse umane – manageri –
da da da da da avantaj PT
competenţe
Echipamente specifice (flux
tehnologic de producție peleți, da nu nu nu da avantaj PT
motostivuitor, autoutilitară.)
Computere şi echipamente
da nu nu nu da Avantaj PT
informatice
Mijloace de comunicare (afişe,
pliante, postere, bannere
publicitare, materiale video da nu nu nu da Avantaj PT
promoţionale, site-ul societății etc.)

Corpuri de clădire având depozit


pentru materii prime, depozit da da nu nu da avantaj PT
pentru produse și birouri.
Mobilier da - nu nu da paritate -
Sistemul de management da da nu nu da avantaj PT
Structura de organizare da da nu nu da avantaj PT
Sistemul informaţional da da da da da avantaj PT
Programe informatice folosite de
da nu da da da avantaj PT
angajaţi
Relaţii foarte bune cu furnizorii da da nu nu da avantaj PT
Surse externe atrase da - da nu da avantaj PT

3. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTIȚIE

➢ 3.1 Obiectul investiţiei


Bifaţi toate opţiunile care se potrivesc proiectului de investiţii propus de Dvs.:
a) Construcţii de clădiri pentru producţie şi facilităţi conexe cu scop productiv
• construcţie nouă; amenajări construcţie;
• Este necesară deoarece reprezintă locul în care se vor desfășura activitățile de
producție peleți precum și locul de depozitare;
b) Achiziţie de maşini/echipamente/utilaje:
• noi;
• echipamentele sunt necesare pentru crearea liniei de producție de peleți;
c) Achiziţie de mijloace de transport cu scop de producţie:
• Nu este cazul;
d) Investiţii în imobilizări necorporale:
• Nu este cazul;
e) Investiţii în stocuri pentru producţie (materii prime/materiale/ambalaje/obiecte de
inventar etc.) necesare unui ciclu de fabricaţie:
• sunt necesare în vederea demarării procesului de fabricație
f) Pregătire profesională legată direct de proiect:
• Nu este cazul;
g) Altele: <detaliaţi>
➢ 3.2 Activităţile necesare implementării proiectului
Principlale activități care contribuie la îndeplinirea obiectivelor menționate anterior sunt:
Ref. Obiectiv Secundar 1:
A1. Infiintarea societatii comerciale
A2. Constructia halei de productie si amenajarea spatiului
A3. Realizarea achizitiilor necesare
A4. Angajarea personalului necesar

Ref. Obiectiv Secundar 2:


A5. Instruirea personalului
A6. Producția peletilor și ambalarea acestora.

Obiectiv Secundar 3:
A7. Dezvoltarea identității brandului
A8. Dezvoltarea, personalizarea și operaționalizarea fabricii de productie peleti

Obiectiv Secundar 4:
A9. Conceperea si implementarea campaniilor de promovare online si offline (google ads,
facebook, flyre, etc.)
A10. Promovarea produselor in randul consumatorilor de energie
A11. Comercializarea produselor din portofoliu

➢ 3.3 Alegerea principalilor furnizori pentru activitățile din proiectul de investiții


Obiectul Criterii Descriere Valoar
investiţiei Tip/ Selecție Furnizori ofertă ea
Nr. Motivația alegerii
(echipament bucă potenţiali estima
crt. e, reabilitări furnizorului
ţi şi adrese tă
/ construcţii
clădiri, etc.) (RON)
1 Linie de 1 Istoric https://www.p Utilajele din Indeplinirea crieriilor 26020
peletizare furnizare resedepeleti.ro gama ECO de selecție 0
de linii de / fac parte
peleți, din
includerea categoria
procesului semiprofesi
de onale
asamblare
a liniei și
prețul
2 Constructi 1 Respectar HIPARION Proiectarea Indeplinirea criteriilor 21956
e si ea INVEST SRL , de selecție precum și 4
amenajar termenlor București, producerea realizarea de activități
e spatiu de predare Otopeni, Str. si de negociere
de lucru a lucrarilor Oașului 16 asambalare anticipate în urma
(hala a halei cărora valoarea
industriala industriale alocată investiției este
, birouri, și realizarea în concordanță cu
sopron) lucrarilor oferta acestora
de dotare

3 Aprovizio 1 Calitatea Kompass Rumegusul Calitatea materiei 7000


nare cu rumegusul Romania Srl, rezultat in prime si capacitatea
materii ui str. prof. Ion urma companiei de a furniza
prime (materia Bogdan nr. 4-6 procesului rumegus constant
prima) etaj 4 de Totodata, este o firma
sector 1 prelucrare cu productie mare
010539 a ceea ce contribuie
Bucuresti cherestelei furnizarea de rumegus
Romania

➢ 3.4 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

• Sediu si hala industriala pentru fabricarea peletilor vor fi amplasate pe DN73, în sudul
orașului Campulung la intrarea in Orasul Campulung pe sensul de mers Pitesti – Brasov.
Dupa cum se poate observa in figura de mai jos locatia are acces la Drumul European
E574 si dispune de toate facilitatile precum: apa, gaz metan, canalizare, energie
electrica lucru care ajuta la desfasurarea in conditii optime a activitatii de
aprovizionare, productie si comercializare. Suprafata de teren necesara este evidentiata
prin dreptunghiul de culoare rosie.
Terenul va fi folosit pentru a optimiza fluxurile de intrare si iesire in firma astfel:
- Pentru activitatea de aprovizionare fluxul de intrare se afla din partea stanga a
terenului cu iesire dinspre depozitul de peleti in partea dreapta.
- Activitatea de productie se va afla intre intrarea si iesirea din fabrica.
Suprafata terenului este de 4000 m2, constructia necesara avand 600 m2 hala iar 100 m2
depozitul de materie prima.
Spatiul administrativ va fi format dintr-un birou unde administratorul impreuna cu agentul de
vanzari isi vor desfasura activitatea, o sala pentru servit masa pentru intreg personalul, un
vestiar si o toaleta.

➢ 3.5 Structura de finanţare a proiectului de investiţii


Fără TVA
Sursa de finanţare
lei %
Credite bancare 0
AFN (Alocație financiară nerambursabilă)
Alte surse (aport propriu)
TOTAL valoare de investiţie 100%

➢ 3.6 Graficul de realizare a investiţiei

Graficul Gantt
Luna în care se va implementa
Durata
Activitate prevăzută L L L L L L L L L L L L
de realizare
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A1. Infiintarea
societatii comerciale
A2. Constructia halei
de productie si
amenajarea spatiului
A3. Realizarea
achizitiilor necesare
A4. Angajarea
personalului necesar
A5. Instruirea
personalului
A6. Producția peletilor
și ambalarea acestora.
A7. Dezvoltarea
identității brandului
A8. Dezvoltarea,
personalizarea și
operaționalizarea
fabricii de productie
peleti
A9. Conceperea si
implementarea
campaniilor de
promovare online si
offline (google ads,
facebook, flyre, etc.)
A10. Promovarea
produselor in randul
consumatorilor de
energie
A11. Comercializarea
produselor din
portofoliu

➢ 3.7 Menționați activitățile relevante pe care le veți întreprinde în cadrul duratei de


implementare a proiectului
➢ A1. Infiintarea societatii comerciale
➢ A2. Constructia halei de productie si amenajarea spatiului
➢ A3. Realizarea achizitiilor necesare
➢ A4. Angajarea personalului necesar
➢ A5. Instruirea personalului
➢ A6. Producția peletilor și ambalarea acestora.
➢ A8. Dezvoltarea identității brandului
➢ A9. Dezvoltarea, personalizarea și operaționalizarea fabricii de productie peleti
➢ A10. Conceperea si implementarea campaniilor de promovare online si offline (google
ads, facebook, flyre, etc.)
➢ A11. Promovarea produselor in randul consumatorilor de energie
➢ A12. Comercializarea produselor din portofoliu

➢ 3.8 Resurse umane .
In concordanta cu misiunea, viziunea si strategia de dezvoltare prezentate in acest plan de
afaceri, politica de resurse umane este focalizata in directia evidentierii potentialului uman,
capabil sa asigure aceste servicii la nivelul cerut si / sau identificarea de resurse umane externe
care pot fi atrase pentru imbunatatirea tabloului ocupational de specialitate si a nivelului de
pregatire profesionala.
In acest context, misiunea conducerii societatii, a asociatului unic referitor la politica
resurselor umane este de a deveni un factor proactiv, cu rol determinant in asigurarea unui
personal instruit si motivat pentru atingerea obiectivelor afacerii. Analiza structurii
organizatorice si de personal, precum si dezvoltarea acestora se vor realiza in mod continuu,
„din mers”, fara a produce intreruperi ori disfunctionalitati in procesul tehnologic.
Strategia de resurse umane este integrata in strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile
asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si
servicii sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.
Strategia de resurse umane a societatii este de a asigura o forta de munca instruita si motivata
care sa contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa, la
atingerea obiectivelor afacerii.
Politica de personal se bazeaza pe promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii.
Angajarile se fac selectarea echitabilă și responsabilă a a personalului.
• Management

Funcţia în societate
Studii/Specializări cu
şi principalele Experienţa
Nume şi prenume Vârsta impact asupra afacerii
responsabilităţi pe în domeniu
propuse
scurt
Ionescu Mihai 35 Administrator/Sef 5 ani Doctor in Inginerie
productie Mecanica, Analiza
procesului de
peletizare din
plante

• Reprezentant legal
Nume si prenume: Ionescu Mihai M vârsta: 35

• Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create. = 4

• Personal
Funcţia în societate
Studii/Specializări cu
şi principalele Experienţa
Nume şi prenume Vârsta impact asupra
responsabilităţi pe în domeniu
afacerii propuse
scurt
Ionescu Mihai 35 Sef productie 5 ani Doctor in Inginerie
Mecanica, Analiza
procesului de
peletizare din
plante
Costin Adrian 36 Agent vanzari 10 ani Diploma de Inginer
Ionut Paul 31 Operator linie 3 ani Scoala de Arte si
peletizare Meserii in inginerie
Vasile Ion 28 Operator linie 3 ani Scoala de Arte si
peletizare Meserii in inginerie
Alexandru 23 Sofer trasnsport 5 ani Studii medii
Popescu marfa

Angajatul ‘’cheie’’,care prin cunoştinţele sale pe care le deţine,poate influenţa noul mers al
afacerii este Administratorul/ Sef de productie care detine specializarea de doctor in inginerie
mecanica, ce verifica, din punct de vedere tehnic defectiunile echipamentelor, si stabileste
ordinea efecuarii lucrarilor, precum si piesele deschimb ce pot fi inlocuite. Experienta
angajatului „cheie” este mai mare de 5 ani, ceea ce il face ca, acesta sa aiba posibilitatea
realizarii activitatii de verificare,in timp scurt, si cu maxima eficienta
• Supravegherea personalului
Monitorizarea activitatii personalului se va realiza prin intermediul unui sistem video de
supraveghere care va ajuta de asemenea la mentinerea securitatii companiei, dar si prin
sedinte periodice de evaluare a activitatilor intreprinse si de constatare a necesarului util in
indeplinirea activitatilor zilnice. Camerele de luat vederi sunt foarte eficiente, deoarece
supravegheaza, in principal activitatea personalului, dar si aparatura necesara reparatiilor
masinilor agricole. Supravegherea personalului angajat are impact pozitiv asupra eficientei
activitatii curente, deoarece acestia sunt mult mai raspunzatori pentru activitatea depusa.
• Modul de salarizare al personalului
Remunerarea personalului se va face in conformitate cu Codul Muncii prin aplicarea si
respectarea reglementarilor in vigoare privind salarizarea. In data de 15 a fiecarei luni angajatii
isi vor primii salariul pe cardul bancar alaturi de indemnizatia de hrana acordata lunar.
Totodata se va aplica un mod de premiere care se va efectua in functie de profitul realizat si
calitatea lucrarilor efectuate.
Referitor la Agentul de vanzari, acesta va avea o parte salariu fix si procent din profitul realizat
din vanzari. Totodata, pentru aceasta bonificatie se vor realiza plafoane care in functie de
vanzarile realizate ii pot aduce agentului de vanzari venituri considerabile.
• Asigurarea protectiei muncii in companie
Referitor la asigurarea securitatii muncii se vor avea in vedere normele generale de protectie
a muncii reglementate prin lege si aplicabile la nivelul oricarei entitati economice. Astfel,
compania va avea in vedere elaborarea unei politici de preventie a accidentelor de munca si
a imbolnavirilor profesionale, care se va orienta catre activitati menite sa imbunatateasca
securitatea si sanatatea in munca, inclusiv spre implementarea unui sistem de management
al securitatii si sanatatii in munca.
De asemenea se va avea in vedere implementarea unui sisteme de management al securitatii
si sanatatii in munca.
Inca din etapa de constructie a halei si de achizitionare de echipamente specifice tehnologiei
de productie de peleti se vor adopta conforme normelor de protectie a muncii astfel incat prin
aplicarea acestora sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala a angajatilor;
Angajatii vor avea echipament corespunzator pentru lucrul in hala si se vor pune la dispozitia
acestora dispozitive de protectie (salopete, manusi, ochelari).
O activitate foarte importanta va consta in informarea permanenta a angajatior asupra
riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si
organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si
stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent;

Număr de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării proiectului:


2020 2021 2022
Total, din care:
- conducere 1 1 1
- execuţie 4 4 5

➢ 3.10 Dimensionare investiție

Nr. Pret Total


Denumire Cantitate
Crt. (lei) (lei)
1. Linie peleti 1 260200 260200
2. Hala industriala 1 145000 145000
3. Sopron 1 13350 13350
4. Autoutilitara 1 34265 34265
5. Motostivuitor 1 12237,5 12237,5
6. Transpalet 1 1090,25 1090,25
7. Motoferastrau 1 589,99 589,99
8. Sistem Supravegere video 1 2200 2200
9. Laptop 1 2400 2400
10. Multifunctionala 1 4500 4500
11. Masa cu 4 scaune 1 300 300
12. Scaune birou 4 70 280

13. Cuier 1 125 125

14. Parchet floorfix 8 mm 15 22,60 339


15. Plinta parchet 67 6,01 402,67
16. Corp iluminat Novelite 2 69,90 139,8

17. Corp iluminat Aqua 1 49,59 49,59

18. WC+rezervor+capac 1 279,89 279,89

19. Lavoar 1 70,00 70

20. Baterie lavoar 1 70,00 70

21. Oglinda pt. baie 1 70,00 70

22. Gresie decor 12 69,91 838,92

23. Faianta Pisa 26 19,90 517,4


24. Margine faianta 13 8,49 110,37
25. Adeziv pt.gresie si faianta 8 9,99 79,92
26. Vopsea lavabila 2 46,50 93
27. Amorsa perete 1 16,90 16,9
28. Set trafalet cu tava si role 2 9,40 18,8
29. Stingator incendii 2 65,00 130
30. Cheltuieli de publicitate 1 6000,00 6000
31. Costul necesar autorizarii 1 2000,00 2000
32. Prima aprovizionare (t) 50 350,00 17500
33. Cheltuieli contabile 12 400,00 4800
34. Necesar fond salarizare 6 25200,00 151200
35.
36. TOTAL lei 661264

3.11 Plan de finanţare a proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare lei %
Ajutor de minimis 661264
Aport propriu 0
Valoarea totală a investiţiei 100%

4. MARKETINGUL AFACERII

➢ 4.1 Produsul
Peletii sunt un tip de combustibil din zona resurselor regenerabile, care raspund actualelor
cerinte de utilizare a energiei "curate" si regenerative, si reprezinta alternativa de incalzire
domestica si industriala curata, iar pentru Romania, in conditiile alinierii preturilor
combustibililor clasici la preturile europene, in curand va deveni alternativa cea mai
economica si cea mai confortabila. Prin definitie, peletul este o minibricheta obtinuta prin
presarea rumegusului rezultat din tehnologiile de debitare a bustenilor, respectiv prelucrarea
primara si secundara a lemnului precum si din tocatura de lemn provenita din deseurile
lemnoase sau din doboraturile copacilor dar si din alte materiale vegetale.
Produsele care vor fi fabricate (peletii si brichetele) inlocuiesc cu mare succes lemnul de foc
utilizat pe scara larga in tara, avand o putere calorica sporita si o posibilitate de stocare mult
mai usoara, iar pe de alta parte va rezolva problema deseurilor de rumegus rezultate din
activitatile de prelucrare (gatere, fabrici de mobila, ateliere de tamplarie), precum si deseurile
rezultate din activitatile agricole (paie, fan, coceni, crengi, etc.) deseuri cu probleme pentru
mediul inconjurator, deoarece producatorii a caror activitate duce la astfel de deseuri, in
vederea reducerii costurilor de depozitare pe platforme de gunoi special amenajate, le dau
foc, poluand astfel mediul inconjurator.

Principalele caracteristici ale peletilor din lemn sunt urmatoarele:

• Marime:diametrul: 6 - 8mm; lungimea maxima: de 5 ori diametrul


• Putere calorica: 16,9 -18MJ/kg ( 4,7 - 5 kWh/kg )
• Umiditate: 8 - 12%
• Continut cenusa: 0,5%
• Materie prima: rumegus lemn, material lemnos tocat
• Densitate: 650 - 700kg / mc
• Volum depozitare: 1,5mc / tona
• Echivalenta: 1000 litri combustibil lichid = 2,1 tone peleti; 1 tona combustibil lichid =
2,5 tone peleti.

In tarile Europei de vest exista normative pentru peleti. Astfel, in Germania peletii utilizati
trebuie sa corespunda cu DIN 51731 care specifica urmatoarele caracteristici:

• Diametre - exista 5 clase de la 4 la 10mm


• Lungime - mai mica sau egala cu 50mm
• Densitate - 1 - 1,4g/cmc
• Umiditate - mai mica sau egala cu 12%
• Continut cenusa - mai mica sau gala cu 1,5%
• Putere calorica 17,5 - 19,5MJ/kg
• Continut de sulf - mai mic de 0,08%
• Continut de azot - mai mic de 0,3%
• Continut de clor- mai mic de 0,03%

In privinta emisiei de noxe, studiile arata ca peletul are cea mai redusa emisie in comparatie
cu emisiile altor combustibili ca de exemplu lemnul de foc, rumegusul sau petrolul. Redam in
continuare emisiile de monoxid de carbon pentru centralele termice de puteri cuprinse intre
15 si 50kW, dupa cum urmeaza:

- lemn de foc ................... 310mg/Nmc;


- rumegus ....................... 120mg/Nmc;
- pelet .............................. 103mg/Nmc.

Emisiile de particule pentru aceleasi puteri ale centralelor termice au urmatoarele valori
determinate prin studii de specialitate :

- lemn de foc .................... 23mg/Nmc;


- rumegus ........................ 34mg/Nmc;
- pelet .............................. 19mg/Nmc.

Peleţii sunt un combustibil standardizat. Fiecare producător trebuie să respecte anumite


cerințe pentru a permite o încălzire corespunzătoare și eficientă energetic.

Prin standardul european EN 14961-2 s-au stabilit cerințele de calitate pentru peleţi, pentru
acordarea certificatului EN Plus.

ENplus certifică calitatea la producător, dar de asemena verifică comercializarea şi logisitca.


Astfel asigură o continua verificare a calităţi şi transparenţă de la producător la consumatorul
final.
Pentru consumatori, noul sistem ofera mai multe avantaje: printre altele, asigura valori stricte
pentru un proces de ardere buna. Astfel, pentru peleti exista 3 clase de calitate: A1, A2
respectiv clasa B. In principal, aceste clase sunt diferentiate prin dimensiuni (lungimea maxima
40 mm), procentul maxim de pulberi sau elemente cu o lungime mai mica de 3,15 mm (mai
putin de 1% din cantitatea ambalata), cantitatea de cenusa rezultata in urma arderii (≤ 0,7%
pentru clasa A1 si ≤1,5% pentru clasa de calitate A2), temperatura de ardere completa
(≥1200°C pentru clasa A1 respectiv ≥1100°C pentru clasa A2).

➢ 4.2 Parametrii economici ai produsului

Referitor la parametrii economici ai produsului trebuie sa mentionam faptul ca in momentul


de fata un sac de peleti de 15 kg se vinde in medie cu 20 lei/sac sau 1350 lei o tona de peleti.
Luand in considerare parametrii implicati in producerea unui kg de peleti si anume consum de
energie, cost materie prima, cost angajati, cost sistem de ambalare dar si luand in considerare
pierderi in valoare maxima de 10 % se poate estima un cost de productie care sa inglobeze
toate aceste cheltuieli dar sa si ofere o marja de profit in valoare de 40% din pretul de lista.

Capacitatea minima de productie pe zi este de 600 kg ceea ce inseamna 105600 kg peleti


/luna.

Ne propunem ca produsul realizat si comercializat ca urmare a implementarii acestui proiect


sa se incadreze in urmatorii parametrii economici:
- Un sac de peleti de 15 kg va avea un cost de 18 lei cu TVA;
- 1 palet de peleti (1 palet = 66 saci de peleti) va avea o cost de 1188 lei/palet
- Un sac de peleti de 1100 kg va avea un cost de 1380 lei;

Acest tip de ambalare permite atat persoanelor fizice cat si persoanelor juridice sa
achizitioneze produsul nostru.
In cazul unor achizitii in care cantitatea solicitata depaseste minimum mentionat mai sus, se
va avea in vedere crearea unui plan de discount si anume:
• la 5 paleţi – 3% discount
• la 10 paleţi – 5% discount
• la 3 saci de 1100 kg – 3% discount
• la 5 saci de 1100 kg – 5% discount
• la 10 saci de 1100 kg – 10% discount
• la peste 23 saci de 1100 kg – se va negocia in functie de fiecare caz

➢ 4.3 Segmentul de piaţă


In Romania mai exista firme care ofera produse identice sau similare, dar pe segmentul de
piata vizat de noi nu exista deocamndata concurenta semnificativa la nivel regional. La
momentul actual in judet nu exista astfel de fabrici. Cererea este una in crestere de la an la
an, avand in vederea scumpirea combustibililor solizi si orientarea continua catre energie
regenerabila. Ne vom adresa tuturor posesorilor de sisteme de incalzire clasice (sobe,
seminee, etc.), prin promovarea echipamentelor de incalzire pe peleti, cat si posesorilor de
centrale termice si instalatii termice pe baza de peleti.

➢ 4.4 Localizarea pieţei dumneavoastră


Piața de desfasurare este regională cu posibilități de expansiune. Piața este amplasată în
municipiul Campulung, judetul Arges cu o suprafață de 6,862 km2. Populația judetului fiind
de 612,431 locuitori conform recensamantului din 2011, procentul populatiei urbane fiind mai
mic comparativ cu populatia din mediul rural. Daca ne raportam la regiunea Sud Munteia
atunci pe o suprafata de 34,489 km2 populatia din mediul rural are un procent de peste 60%.
Conform datelor statistice costurile cu energia ale gospodariilor celor mai predispose la
saracie energetica sunt:
Cererea de energie final ape sectoate de activitate in 2015 si 2030, conform PRIMES va fi :

Din cate se poate observa cererea de energie in gospodarii are cel mai mare procent in ceea
ce priveste necesarul de energie.
Din datele statistice publice, in regiunea Sud-Muntenia prezenta la sfarsitul anului 2017
1.359.753 locuinte cu o crestere de minim 1% pe an. Intre acestea o parte pot adapta sistemul
actual de incalzire si pot implementa centrale pe baza de peleti. Dupa cum am spus si anterior,
nu ne axam doar pe furnizarea de peleti in randul persoanelor fizice ci ne adresam si
persoanelor juridice. In acest context gospodariilor de mai sus li se adauga potentiali clienti
identificati in randul entitatilor economice.

➢ 4.5 Tendinţele actuale ale pieţei


Ultimii 30 de ani au fost marcati de asigurarea unei dezvoltari durabile la nivel mondial, fiind
stabilite directiile prioritare, printre care reducerea consumului de hidrocarburi (carbune,
titei, gaze) si inlocuirea partiala a acestora cu surse alternative nepoluante de energie precum
energia vantului, energia solara, geotermala, energia valurilor sau biomasa.
In Europa există două sisteme de promovare a utilizării energiei regenerabile. Un sistem este
reprezentat de aplicarea pe o perioadă de 15 ani a unui preţ fix al energiei regenerabile, care
permite investitorului să-şi facă planuri de afaceri, să încheie contracte pe termen lung (ex.
cazul Germaniei). Celalalt sistem constă în aplicarea unui tarif variabil (preţul energiei
regenerabile produse este corelat cu preţul mediu de piaţă al energiei convenţionale), dar
care este completat cu un sistem de tranzacţionare prin mecanisme de piaţã a certificatelor
verzi. În România este practicat în prezent cel de al doilea sistem, piaţa certificatelor verzi
funcţionând în România începând cu anul 2005. Astfel, pentru fiecare megawatt de energie
obţinut prin tehnologii curate, fiecare producător primeşte de la Transelectrica un certificat
verde, care poate fi vândut pe bursa de energie.
Energetia rurală în România este dependentă de biomasă pentru generarea de energie
termică, în special în instalații de ardere cu randament scăzut. Consumul rural de biomasă este
contabilizat în categoria SRE, fiind estimat cu grad de incertitudine de circa 20%.
Reglementările privind utilizarea biomasei ca materie primă energetică sunt insuficiente.
Creșterea eficienței energetice în utilizarea rurală a biomasei este de importanță strategică.
Soluțiile depind de o reglementare adecvată. România are un potențial ridicat pentru culturi
de plante energetice, dar care nu este gestionat corespunzător.
Biomasa își păstrează rolul central în încălzirea gospodăriilor din mediul rural, dar în forme
mai eficiente și mai puțin poluante.
În anul 2030, conform Strategiei Energetice a Romaniei 2016-2030, majoritatea gospodăriilor
din mediul rural ar trebui să aibă acces la surse alternative de încălzire, iar locuințele vor fi mai
eficiente energetic.

➢ 4.6 Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.: (cerere zilnică, anuală, de
sezon, evoluţia în ultimii ani şi cea previzibilă)
Conform Institutului National de statistica numărul de localități care beneficiază de sisteme
centralizate de termoficare s-a redus la o treime în ultimul deceniu, pe fondul numărului mare
de debranșări ale consumatorilor și a stării avansate de degradare a rețelei de producere și
distribuție a energiei termice, care au condus la desființarea acestor sisteme. Singurele
municipii din regiunea Sud Muntenia care încă mai dispun de rețele de termoficare cu un
număr mare de consumatori sunt Ploiești, Pitești și Giurgiu, care au beneficiat de o serie de
investiții în modernizarea infrastructurii de producție și distribuție a energiei termice. Cu toate
acestea, sunt necesare investiții substanțiale pentru modernizarea sistemelor de termoficare
din aceste orașe.
Utilizarea peletilor pentru caldura – din CHP, aparate de uz casnic si comercial – ramane un
sector puternic, care a cunoscut o incetinire in ultimii ani din cauza iernilor calde. Cu toate
acestea, din cauza unei ierni mai reci decat cele precedente, utilizarea peletilor din lemn
pentru sectorul de caldura a inregistrat o crestere de 9,5% intre 2015 si 2016. Observam ca in
Romania consumul de peleti pentru caldura este inca la un nivel redus. Cu toate acestea, exista
o tendinta de crestere a consumului chiar si la noi, iar asta poate fi vazuta si in interesul
romanilor fata de centralele pe peleti.

➢ 4.7 Clienții potențiali


Pentru identificarea pieţei ţintă (oamenii potriviţi) şi a modului cel mai potrivit de a comunica
cu ea, vom prospecta piata cu ajutorul agentului de vânzări. Cautarea si identificarea clientilor
potentiali este necesar a fi facuta pentru a putea initia un contat cu acestia si pentru incerca
a-i transforma în clienţi efectivi. Totodata, analiza concurentei poate contribui la sugerarea
unui anumit model de distributie, modele de realizare ale peletilor dar si la identificarea de
clienti.
Clientii potentiali ai companiei pot fi atat persoane fizice cat si persoane juridice care doresc
sa foloseasca sisteme alternative de incazire dar si care dispun de un sistem de incalzire
(centrale termice) ce permite folosirea de peleti. De asemenea, se va urmari extinderea pietei
actuale de clienti identificati prin promovarea conceptului de energie regenerabila – cu
precadere peleti (beneficiile acestora in raport cu sistemele utilizate in mod uzual) si prin
crearea de parteneriate strategice cu companii care produc si comercializeaza centrale pe
baza de peleti.
In ceea ce priveste spectrul relatiilor se va urmari cladirea tuturor tipurilor de relatie,
functionala, parteneriala si strategica, astfel incat aceastea sa se realizeze pentru un termen
mai lung.
Astfel, tipul clientilor poate varia fiind reprezentat de comunitate (persoane fizice) dar si de
persoane juridice cu precadere din industria HORECA (restaurante, hoteluri, pensiuni, cabane
etc.). Acestea din urma isi pot adapta actualele sisteme printr-un calcul de cost – eficienta si
gradul de reducere a cheltuielilor la nivelul companiei pentru implementarea unui astfel de
sistem.

Anul 2020
(Grupe de) produse/servicii,
Total
Vânzări pe (principalii) RON
clienţi Produsul
Produsul peleti
RON peleti (saci 15 RON %
(saci 1100 kg)
kg)
1 Comunitatea formata
13700 246600 77.8%
din persoane fizice
2 Entitati economice 59 70092 22,2%
Clienţi
Total piaţă

Anul 2021
(Grupe de) produse/servicii,
Total
Vânzări pe (principalii) RON
clienţi Produsul
Produsul peleti
RON peleti (saci 15 RON %
(saci 1100 kg)
kg)
1 Comunitatea formata
36800 662400 78%
din persoane fizice
2 Entitati economice 158 187704 22%
Clienţi
Total piaţă 100%

Anul 2022
(Grupe de) produse/servicii,
Total
Vânzări pe (principalii) RON
clienţi Produsul
Produsul peleti
RON peleti (saci 15 RON %
(saci 1100 kg)
kg)
1 Comunitatea formata
40480 728640 77,9%
din persoane fizice
2 Entitati economice 173,8 206474,4 22,1%
Clienţi
Total piaţă 100%

Notă: se pot ataşa studii de cercetare de piaţă sau statistici la care se face referire, precum şi
cereri de ofertă/pre-contracte de la potenţialii clienţi
➢ 4.8 Ipoteze care au stat la baza dimensionării vânzărilor (cantităţi şi preţuri medii pe
fiecare grupă de produse).
Pentru dimensionarea vanzarilor s-a avut in vedere un exemplu de calcul al consumului de
peleti si anume:
• Cazan: Termofarc FI-NSP 27 (25,2 kw pe peleti si 31,4 kw pe lemne)
• Consum: 4,7 kg peleti / ora
• Ore de functionare pe zi: 8 ore
Calcul consum = Consum cazan * Ore de functionare
Deci consumul = 4,7 kg/ora * 8 ore = 37,6 kg peleti / zi (24 ore)
37,6 kg peleti / zi * 30 zile = 1128 kg/luna
Daca ne raportam si la dimeniunea unei case, atunci atunci cei care dețin case cu suprafețe
între 100 și 150mp, au consumat în jur de 3,5 tone pe an, cei cu suprafețe cuprinse între 150-
220mp consumă în jur de 4 tone, iar între 250- 300 mp, consumul poate ajunge și la 5-6 tone
de peleți pe an, considerand doar 5 luni de vreme mai rece in care este inclus si anotimpul de
iarna. Optimizarea costurilor cu încălzirea se poate face și dacă luăm în calcul achiziționarea
peleților înainte de sezonul de iarnă. De obicei, în perioada de primăvară – vară, prețurile pot
fi mai mici și cu până la 30%. Momentan, piață nu este stabilizată. Totul ține de
comportamentul consumatorului.
2020 2021 2022 2023
Produsul peleti (saci RON 246600 662400 728640 801504
15 kg) Cantitate 13700 36800 40480 44528
Preţ mediu 18 18 18 18
RON 59 158 173,8 191,18
Produsul peleti (saci
Cantitate 70092 187704 206474,4 227121,84
1100 kg)
Preț mediu 1188 1188 1188 1188

Estimarile pentru cresterile vanzarilor anuale au avut la baza urmatoarele argumente:


- Creșterea continua a prețului gazelor va duce la o adoptare accelerată a variantelor
alternative de energie, în special a cazanelor pe baza de peleți datorită diversității
materiei prime și a prețului din ce în ce mai competitiv;
- Promovarea surselor de încalzire alternativă prin proiecte de finanțare a industriei
HORECA;
- Creșterea notorietății companiei în piață;
- Îmbunătățirea constantă a metodelor de producție a peleților targetand eficientizarea
consumului de energie;
-
Pentru a ne asigura de creșterile anuale ale volumului de vânzări estimate în tabelul de mai
sus vom aplica următoarele măsuri:
- Fidelizarea angajaților prin creșteri anuale ale salariilor acestora bazate pe istoricul
performațelor;
- Mărirea spațiului de depozitare a materiei prime și a produsului finit pentru asigurarea
oricărui număr de comenzi sau cantitate de peleți;

Pentru persoanele fizice se va practica încasarea în avans a sumelor necesare onorării


comenzii iar pentru persoanele juridice la prima relație comercială se va practica aceeași
metodă, urmând ca apoi în baza unui istoric favorabil să practicăm diferite termene de plată
cu acoperire de tipul bilete la ordin în alb sau file CEC in alb.

În baza unui sondaj regional, în care în proporție de 70% grupul țintă tragetat a declarat că ar
adopta sursele de încălzire alternative folosind cazane de peleți în detrimentul gazelor din
cauza creșterilor și a fluctuațiilor de preț pentru acest combustibil convențional, dar și datorită
posibilității de achiziție a surselor de încălzire alternativă prin obținerea de finanțare
europeană nerambursabilă. Potențialii clienți care au deja cazane pe peleți vor primi saci
mostră pentru a vederea calitatea superioară a peleților.

➢ 4.9 Concurenţi potenţiali

Producatori, importatori, distribuitori, magazine de peleti:

Nr. Firma Site internet Judetul


1 Energy Wood Pellet SRL Energy Wood Pellet Bucuresti/Ilfov
2 Tomibena SRL Tomibena SRL Romania
3 Peleti Pellegreeno Pellegreeno.ro Romania
4 Dante International SA eMag.ro Romania
5 Romstal Imex SRL Romstal.ro Romania
Holzindustrie
6 schweighofer.ro Alba
Schweighofer SRL
7 Hoba Tehnic SRL Arad
8 Euro Product Mn SRL Euro Product Mn Arad
Centrale Lemne si Pellet
9 Centrale Lemne si Pellet Bacau
SRL
10 TENERIFE SAFETY TENERIFE SAFETY Bacau
11 Eco Wood SRL ecowood.ro Bihor
12 Elenara SRL Elenara.ro Bihor
13 Gross Handel SRL cosfum.ro Bihor
14 Aqua Clean SRL Botosani
15 Markit Production Markit Production Bucuresti
16 Eco Lemn Products SRL Eco Lemn Products Caras Severin
17 Bricom SRL Bricom Cluj
18 Complet Servimpex Srl Complet Servimpex Cluj
19 Frigo Transilvania SRL Frigo Transilvania Cluj
20 Hedrom SRL hedrom.ro Cluj
21 Ora Cinci SRL Ora Cinci Constanta
Ameco Renewable Energy
22 ameco.ro Harghita
SRL
23 Athos Pellet SRL Athos Pellet Harghita
24 Biohome SRL Biohome Harghita
25 Csillag SRL woodfuel.ro Harghita
26 Neval SRL Neval Harghita
27 Phoenix Company SA Phoenix Company Hunedoara
28 Transypellet SRL pellet.ro Hunedoara
29 Eco Mar Product Eco Mar Product Iasi
30 Vice-Mar SRL Vicemar Iasi
31 Remir Forest SRL Remir Forest Maramures
32 Dan Prolemn SRL Dan Prolemn Mures
33 Rovo SRL Mures
34 Bripelco SRL Bripelco Neamt
35 Gapoda SRL Gapoda Prahova
36 Ecopellets SRL ecopellets.ro Sibiu
Possession Recycling
37 possession.ro Timis
Energy SRL
38 Eprom SRL Valcea
39 ECO Pellet Invest SRL ecopeletibrichete.ro Buzau

Din cate se poate observa in regiunea Sud-Muntenia unde va avea sediul fabrica de peleti
se mai afla un singur concurent Gapoda SRL care are sediul in Prahova, dar in ultimii ani
aceasta companie s-a orientat, pe langa multitudinea de produse pe care le distribuie, la
comercializarea de centrale pe baza de peleti. Astfel, in acest caz, prezenta propunere de
afacere este sigura din regiunea Sud-Muntenia.

➢ 4.10 Reacția concurenței


Avand in vedere ca in regiunea Sud Muntenia nu exista competitori nu este posibilila nici o
reactie a concurentei. Cu toate aceastea la nivel national, acei furnizori de peleti care au
dezvoltate retele de distributie in regiune isi vor adapta oferta luand in considerare existenta
unui nou competitor, care poate insemna pentru un client un pret mai mic, timp de distributie
scazut, accesibilitate ridicata.

➢ 4.11 Politica produsului


Dupa cum am mentionat si anterior ne propunem comercializarea de peleti ambalati in saci.
Greutatea unui sac poate avea 15 kg sau 1100 kg. Sacii de 15 kg vor putea fi achizitionati
individual sau sub forma paleti de cate 66 de saci, in functie de necesitatea cumparatorului.
Sacii mai mari sunt in general destinati persoanelor juridice care au nevoie de un necesar de
aprovizionare cu peleti mai mare comparativ cu incalzirea unei gospodarii.

➢ 4.12 Politica de distribuţie


Produse/grupe de produse Pondere în cifra de afaceri( % )

Produsul peleti (saci 15 kg) 78%


Produsul peleti (saci 1100 kg) 22%

Produsul final va putea fi achiziționat de persoane fizice/juridice în următoarele metode:


- Direct de la fabrică în funcție de cantitatea achiziționată se va acorda transportul fie
gratuit, fie contracost;
- Prin comenzi telefonice sau online iar în funcție de cantitatea achiziționată se va
acorda transportul fie gratuit, fie contracost;
- Prin contracte cu o rețea de magazine specializate în vânzarea de cazane pe baza de
peleți;

Compania va avea în dotare o caminonetă Renault cu capacitatea de a transporta maxim 10


tone de marfă.

➢ 4.13. Activităţi de promovare a vânzărilor

Exista multe oportunitati de creare de legături, promovare dar si oportunitati educationale


care pot reprezenta o strategie de vanzari soft sell. Astfel afacerea va intra pe piata prin a se
face cunoscuta asociatiilor de fermieri, asociatiilor de consum, companiilor din domeniu,
companiilor ce actioneaza in domeniul mediului, companiilor furnizoare de energie. De
asemenea, vrem sa invitam producatori de deseuri din biomasa la sediul companiei pentru a
le putea prezenta produsul finit astfel incat acestia sa inteleaga utilitatea peletilor dar si a
conceptului de zero waste in zona agricola si forestiera.
Totodata, pentru a avea o strategie de vanzari buna vom include activitati de marketing
precum:
- O prezenta online constanta prin intermediul unui website de calitate;
- Dezvoltarea ulterioara a unui showroom de prezentare a beneficiilor utilizarii peletilor
si a modului in care pot fi utilizati in centrale de incazire pe baza de peleti;
- Extinderea zonei de distributie la nivel national ceea ce va avea implicatii asupra
departamentului de vanzari – angajarea de agenti de vanzare cu experienta in
inginerie;
- Realizarea unei campanii publicitare care sa aiba in vedere piata de desfasurare pe care
compania doreste sa intre dar si domeniul de derulare al planului.

Avand in vedere ca se doreste dezvoltarea zonei de distributie la nivel national se va avea in


vedere crearea unei sigle si al unui logo reprezentativ pentru companie. Agentul de vanzari va
fi cel care va avea sarcina permeneta de a identifica publicul tinta si de a se adresa acestui
pentru a prezenta oferta companiei si a intra pe acea piata identificată. Bugetul alocat
activitatii de promovare va reprezenta un procent din valoarea profitului realizat de companie.
In vederea asigurarii unei strategii bune de promovare a vanzarilor lunare se vor propune
diferite valori promotionale ce vor fi aduse la cunostinta atat colaboratorilor cat si publicului
tinta atat prin intermediul mediului online cat si printr-o comunicarea constanta cu operatorii
media care pot contribui la promovarea companiei si a produselor propuse spre vanzare.

• Estimaţi costurile anuale de promovare şi prezentaţi ipotezele care au stat la baza


estimărilor.
Cheltuieli pentru promovarea
produselor/serviciilor pe 2020 2021 2022
categorii de cheltuieli (RON)
Materiale promotionale 5000 5000 5000
Publicitate online (publicare 1000 1000 1000
de anunturi si costuri de
administrare site)
TOTAL 6000 6000 6000

Cheltuielile de promovare se vor mentine la aceeasi valoare deoarece de parcursul a trei ani
fabrica de peleti va deveni cunoscuta in regiunea Sud-Muntenia, iar investia in aceasta
regiunea va scadea, dar se va aplifica realizarea de activitati publicitare si in alte zone ale tarii
cu scopul de a atrage cat mai multi clienti.

• Monitorizarea rezultatelor promovării

Rezultatele promovarii se vor putea vedea cel mai bine in profitul realizat de catre companie.
Atat actiunile intreprinse de agentul de vanzari cat si actiunile care vizeaza promovarea
companiei (distribuirea de materiale promotionale si promovarea in mediul online) se vor
reflecta in numarul de clienti noi atrasi si capacitatea acestora de cumparare.

5. ANALIZA OPERAŢIONALĂ
➢ 5.1 Modul de funcţionare şi organizare a afacerii
Pentru organizarea si functionarea in bune conditii a afecrii se va avea in vedre asigurarea
managementului pe toata durata de implementare a planului de afacere dar si dupa
finalizarea finantării, acesta fiind unul performant datorită experintei administratorului
companiei care a lucrat in domeniul managementului de proiect. Activitatea de management
se va concretiza prin: monitorizare indeplinirii obiectivelor specifice și a activităților asumate
in stransa corelare cu graficul de activitati si planul de management, gestionarea eficienta a:
resurselor financiare, materiale si umane, intocmirea rapoartelor specifice de monitorizare a
activitatilor, intocmirea rapoartelor de tehnice de implementare, intocmirea documentatiei
pentru decontarea cheltuielilor realizate din fonduri nerambursabile. Managementul financiar
contabil va cuprinde gestionarea bugetului proiectului, realizarea documentelor de natura
financiar-contabila necesare pentru efectuarea platilor. Aceasta activitate va fi
subcontractata, fiind incheiat un contract de colaborare cu persoane care au atributii in
domeniul financiar contabil si care pot indeplinii activitatile mentionate mai sus. Pentru a
putea realiza achizitiile prezentate in proiect se vor desfasura activitati de: elaborarea listelor
de achizitii, referate de necesitate, documentatii de atribuire, intocmire note si decizii,
desfasurare proceduri de achizitie, derulare contracte pentru asigurarea desfasurarii activ.
specifice pr.; raportari privind planificarea achizitiilor (planul achizitiilor prevazute in cadrul
planului de afacere, intocmirea notelor justificative cu privire la modificarile ce pot interveni)
si raportari privind cheltuielile aferente procedurilor de achizitie publica solicitate din
finantarea nerambursabila. Managementul resurselor umane va permite un control si o
monitorizare facila a angajatilor, sarcinile, atributiile precum si experienta necesara acestora
fiind prezentata prin intermediul fiselor de post care le vor fi puse la dispozitie in momentul
angajarii.
Aprovizionarea cu materia prima se va realiza astfel incat cantitatea de productie minima
prevazuta pentru fiecare zi sa poata fi realizata. Materia prima va fi stocata in spatiul special
amenajat, cantitatea de biomasa stocata avand intotdeauna o valoare de peste 50% din
spatiul alocat. De asemenea, resursele necesare atat umane cat si materiale vor fi analizate
constant in vederea prevenirii eventualelor riscuri care pot aparea ca urmare a unui
management organizational defectuos.

➢ 5.2 Organizarea fluxului de producţie


Fluxul tehnologic de fabricaţie şi distribuţie a peleţilor (schematic)

Tehnologia este destinată realizării peleţilor şi agripeleţilor din biomasa solidă forestieră şi
agricolă, ce vor fi utilizaţi în centralele termice pentru încălzirea şi producerea de apă caldă
menajeră, în fermele mici şi mijlocii precum şi în gospodăriile individuale, în vederea asigurării
unei independenţe energetice.
Fluxul ideal de producţie şi distribuţie la consumator, pentru producţia şi utilizarea de
peleţi sau brichete, este prezentat în figura de mai sus şi porneşte de la biomasa forestieră ca
materie primă şi parcurge 9 faze până la distribuirea şi utilizarea acestor combustibili de către
consumatorul final.

➢ 5.3 Descrierea procesului tehnologic

Distributia echipamentelor in cadrul procesului tehnologic

Echipametele uilizate in cadrul procesului tehnologic impreuna cu modul in care acestea


functioneaza se regasesc in urmatoarele enumerari:
• tocător de resturi forestiere tip Skorpion, utilizat pentru mărunţirea grosieră a resturilor
forestiere (având diametrul maxim de 150 mm), acestea fiind preluate de doi tamburi
de alimentare şi introduse în aparatul de tocare care le toacă la dimensiuni cuprinse
între 911 mm, tocătura obţinută fiind eliminată prin coşul de evacuare;
• moară cu ciocane TCU-22 (MC 22), utilizată pentru tocarea cocenilor de porumb (în
snop), a tulpinilor de miscanthus, paielor şi tocăturii grosiere de resturi forestiere
(tocate cu tocătorul Skorpion);
• tocătoare de resturi vegetale TRV – 0, utilizată pentru tocarea talaşului de brad şi a
tocăturii grosiere de resturi forestiere (tocate cu Skorpion);
• În flux se utilizează unul din cele două echipamente: TCU-22 sau TRV-0, acestea nu se
folosesc simultan.
• transportor înclinat cu bandă, utilizat pentru transportul materialul granular din biomasă
solidă agricolă sau forestieră, la diferite echipamente tehnice din cadrul liniei
tehnologice de realizare a peleţilor/agripeleţilor, debitul (cantitatea de material)
acestuia putând fi reglat cu ajutorul unui şibăr sau/şi prin modificarea turaţiei
motoreductorului;
• omogenizator, utilizat pentru amestecul diferitele reţete (după cântărirea în prealabil a
fiecărei componente de materie primă);
• Transportorul înclinat cu bandă preia materialul amestecat de omogenizator şi îl
transportă spre gura de alimentare a ecluzei rotative a transportorului de alimentare
presă.
• transportor alimentare presă, ce preia materialul tocat şi amestecat în ecluza rotativă,
prin intermediul unui transportor cu şnec şi împins prin separatorul magnetic către
rafinator;
• rafinator (moară cu ciocane), ce preia materialul granular din biomasă solidă agricolă sau
forestieră de la transportorul de alimentare al presei, îl mărunţeşte şi îl transportă
către ciclonul presei de peletizare prin intermediul conductelor de alimentare, din
ciclon biomasa cade în minibuncărul presei de peletizare, debitul putând fi reglat cu
ajutorul unei ecluzei rotative şi a unui şibăr;
• presa de peletizare, alimentată cu tocătură din biomasă solidă agricolă şi/sau forestieră
(reţete) de la ecluza rotativă montată deasupra acesteia şi trece în minibuncărul presei
prevăzut cu şnec de alimentare cu o capacitatea de 20 kg. Debitul de alimentare al
şnecului de alimentare şi lungimea peleţilor pot fi reglate electronic prin sistemul PLC
de la panoul de comandă la diferite turaţii.

Astfel, cu ajutorul tocătorului de resturi vegetale TRV-0 se va efectua tocarea resturilor


forestiere (tocate grosier cu tocătoarea de resturi forestiere Skorpion) precum şi a talaşului
de brad, biomasă forestieră necesară la pregătirea diferitelor reţete de agripeleţi. Pentru
fiecare amestec (reţetă) se va măsura umiditatea, utilizându-se o termobalanţă OHAUS MB 45
pentru măsurarea rapidă a umidităţii, funcţie de masa introdusă în termobalaţă şi umiditatea
amestecului), respectiv o etuvă tip Memmert, pentru măsurarea clasică a umidităţii.

Termobalanţa tip OHAUS

Reţetele de material sunt introduse în omogenizator şi amestecate până ce se realizează o


uniformizare şi omogenizarea a întregului amestec şi a umidităţii acestuia.
Omogenizator amestecuri (reţete) biomasă solidă forestieră şi agricolă mărunţite

Din omogenizator reţetele sunt descărcate în transportorul înclinat cu bandă şi transportate


în gura de alimentare a ecluzei transportorului alimentare presă, de unde sunt aspirate de
către rafinator, mărunţite fin şi evacuate spre un ciclon montat deasupra minibuncărului
presei de peletizat.

Transportor înclinat cu bandă


Transportor alimentare presă

Rafinator

Presa de peletizat, ciclonul şi ecluza dozare material

Din ciclonul presei de peletizare, dozarea (debitul) amestecului de material către presa de
peletizare poate fi reglată cu ajutorul unui sibăr şi a unei ecluze (valve rotative), montate
deasupra minibuncărului presei.
Presa de peletizare preia amestecul (reţeta) de biomasă agricolă şi forestieră de la
valva rotativă în minibuncăr, iar şnecul minibuncărului îl transportă în camera de presare.
Peletizarea se realizează prin extrudare - trecerea forţată şi continuuă a unei cantităţi mari de
material printr-un orificiu mic. Acest lucru se realizează cu ajutorul a două role presoare şi a
matriţei presei.
Amestecul de material este transformat în peleţi/agripeleţi prin trecerea sa prin
extruder, obţinându-se în final diferite tipuri de peleţi cu o densitate mai mare sau mai mică,
funcţie de raportul biomasei solide forestiere în reţetă şu umiditatea amestecului.

Transformarea amestecului de material în peleţi

Părţile componente principale ale echipamentelor din fluxul tehnologic:


▪ tocătoare resturi forestiere din câmp, tip Skorpion:
✓ cadru cu prindere în trei puncte;
✓ transmisie cardanică;
✓ transmisie prin curele;
✓ valţuri alimentare şi cuţite de tocare;
✓ reductor;
✓ manetă poziţie acţionare înainte – înapoi/stop;
✓ coş evacuare cu mecanism de rabatere.
▪ tocătoare resturi vegetale, TRV-0:
✓ carcasa tocătorului;
✓ roată de curea;
✓ ax acţionare tocător;
✓ motor electric;
✓ pâlnie de alimentare;
✓ buncăr pâlnie;
✓ separator pneumatic.
▪ tocătoare resturi vegetale TCU (MC-22):
✓ moara propriu-zisă
✓ cadru suport;
✓ ventilator;
✓ ciclon cu suport şi sac pentru colectare praf;
✓ motor electric;
✓ transmisie;
▪ omogenizator resturi vegetale şi forestiere:
✓ cadru de sprijin;
✓ cameră de amestecare;
✓ cadru basculant;
✓ mecanism de basculare şi blocare.
▪ transportor înclinat cu bandă, TIB-0:
✓ cadrul transportorului;
✓ buncăr de alimentare;
✓ banda transportoare;
✓ motoreductor electric;
✓ panoul de comandă
▪ rafinator:
✓ cadru de fixare rafinator;
✓ motor;
✓ valvă rotativă;
✓ moară cu ciocane.
▪ presa de peletizat:
✓ motor principal;
✓ motor alimentare;
✓ motor acţionare foarfecă;
✓ presa de peletizat;
✓ panou de comandă;
✓ ciclon; ecluză (valvă rotativă);
✓ minibuncăr.
Principalele caracteristici tehnice ale echipamentelor din flux sunt prezentate în tabelul
următor:
Caracteristici tehnice principalele ale echipamentelor

Nr. Tip
Caracteristica UM Valori
crt. echipament
0 1 2 3 4
1. Tipul sursei energetice - tractor U 650
2. Alimentare - la priza de putere a tractorului
3. Turaţia la priza tractorului rot/min 540; 1000
4. Capacitatea de lucru 3
m /h max. 16 Tocătoare
5. Lungime tocătură mm 911 resturi
Dimensiuni de gabarit: forestiere
✓ lungime 1.860 Skorpion
6. mm
✓ lăţime 1.315
✓ înălţime 2.320
7. Masa kg 560
Nr. Tip
Caracteristica UM Valori
crt. echipament
0 1 2 3 4
1. Putere motor electric kW 7,5
Turaţie motor electric reglabilă
2. rot/min 296÷1490
continuu
3. Turaţie tocător reglabilă continuu rot/min 572÷2880
4. Capacitatea de tocare m3/h 200 Tocătoare
Sită tocător interschimbabliă cu resturi
5. mm ø3; ø4; şi ø6
orificii vegetale TRV-
Dimensiuni de gabarit: 0
✓ lungime 1500
6. mm
✓ lăţime 900
✓ înălţime 1200
7. Masa kg 245
1. Putere motor electric kW 22
2. Turaţia motor electric rot/min 3000
3. Capacitatea de tocare m3/h 900
Tocătoare
4. Sită tocător interschimbabliă cu orificii mm ø3; ø4; şi ø6
resturi
Dimensiuni de gabarit (cu ciclon şi
vegetale TCU
ventilator):
(MC-22)
5. ✓ lungime mm 3000
✓ lăţime 1000
✓ înălţime 1900
1. Putere motorului electric kW 7,5
2. Turaţia motor electric rot/min 1440
3. Turaţia camerei de amestecare rot/min 3545
4. Volumul camerei de amestecare m3 0,33
Unghiul de basculare al camerei de
5.  360
Omogenizator
amestecare
Dimensiuni de gabarit:
✓ lungime 1326
6. mm
✓ înălţime 1930
✓ lăţime 980
7. Masa kg 258
1. Putere motor electric kW 0,37
2. Viteza benzii transportoare m/s 0,010,119
Unghiul de înclinare maxim al benzii
3. transportoare în raport cu  23,75
Transportor
orizontala
înclinat cu
Unghiul de înclinare minim al benzii
bandă, TIB
4. transportoare în raport cu  15,410
orizontala
5. Turaţia motor electric de acţionare rot/min 1370
6. Puterea motoreductorului electric kW 0,37
Nr. Tip
Caracteristica UM Valori
crt. echipament
0 1 2 3 4
Dimensiuni:
✓ lungime 3093
✓ lăţime 520
✓ înălţime 1630
✓ lungimea benzii transportoare 6500
7. ✓ lăţimea benzii transportoare mm 300
✓ înălţimea racleţilor benzii 30
transportoare 250
✓ distanţa între racleţi 60
✓ înalţimea maximă a stratului de
material tocat de pe bandă
8. Capacitatea maximă de transport kg/h 250
9. Masa kg 78
1. Putere motoreductorşi şnec kW 0,73
Turaţia şnecului alimentare
2. rot/min 34
transportor
3. Turaţie motor electric de acţionare rot/min 670
Transportor
Dimensiuni:
alimentare
✓ lungime 1.780
4. mm presă, TAP
✓ lăţime (cu panou de comandă) 920
✓ înălţime (cu panou de comandă) 1.610
5. Capacitatea de lucru kg/h 122
1. Putere motor principal kW 22
2. Putere motor alimentare kW 0,55
3. Putere motor acţionare foarfecă kW 0,7
4. Capacitate max. de producţie kg/h 150 Presa de
Dimensiuni de gabarit: peletizat
✓ lungime 1.470
5. mm
✓ lăţime 670
✓ înălţime 1.870

➢ 5.4 Regimul de lucru


Regimul de lucru diferă de la un post la altul astfel:
- Seful de productie va lucra într-un singur schimb de 8 ore de luni pana vineri de la 10.00
– 18.00;
- Operatorii liniei de peletizare vor lucra în două schimburi de luni până vineri după cum
urmează: un operator va lucra în schimbul 1 de la ora 06.00 la 14.00 în vreme ce operatorul 2
va lucra în schimbul 2 de la ora 14.00 – 22.00 (pe parcursul unei luni cei doi operatori vor avea
2 saptamani schimbul 1 si doua saptamani schimbul 2)
- Agentul de vanzări va lucra de luni până vineri de la ora 09.00 la ora 17.00;
- Soferul de disributie marfă va lucra de luni până vineri de la ora 09.00 la ora 17.00

➢ 5.5 Principalii furnizori de materii prime


Furnizori Forma Cantitatea anuala Valoarea Frecvenţa
juridică şi şi % în total anuala a aprovizionării
localitate necesar achiziţiilor şi termene
aprovizionare (RON) de plată
materie primă
Rumegus CERBUL Rucar, 15% 22590 lunară
MONTAN Arges
2003 SRL
Kompass Curtea de 18% 27108 lunară
Romania Arges, jud.
Srl, str. Arges
prof. Ion
Bogdan nr.
4-6
etaj 4
sector 1
010539
Bucuresti
Romania

SC FORESTA Curtea de 17% 25602 trimestrială


ARGES SA Arges, jud.
Arges
VIXID PRO Gaesti, 15% 22590 trimestrială
Dambovita
Comunitatea Regiunea 35% 52710 Ori de cate
Paie, deseuri locală Sud- ori se
agricole Muntenia constată
existența
deșeurilor
agricole

➢ 5.6 Descrieţi cum v-aţi propus să faceţi aprovizionarea, cine va asigura transportul, etc.
Aprovizionarea va fi efectuata prin contractarea directa a gaterelor din zona, a atelierelor de
fabricare a mobilei si articolelor din lemn, precum si posibili furnizori de resturi vegetale.
Costurile de achizitie vor fi relativ reduse, deoarece, beneficiarii de astfel de deseuri de
material lemnos si vegetal, prefera sa il comercializeze la preturi scazute, in detrimentul
arderii sau depozitarii acestora pe platforme de gunoi special amenajate.
Costurile pentru aprovizionare cu deseuri vegetale sunt in general constante. Pot oscila
preturile pentru deseurile din material lemnos, in functie de scaderea productivitatii
altelierelor si gaterelor in zona, fapt ce va duce la scaderea disponibilului de deseuri si implicit
cresterea pretului.
Transportul va fi asigurat atat de catre companie cat si de catre furnizori. Elementul care va
determina cine asigura transportul va fi dat de cantitatea de materie prima pusa la dispozitie
de catre furnizor.

➢ 5.7 Impactul asupra mediului

Evaluarea impactului asupra mediului este un proces care trebuie sa fie conform legislatiei
mediului si care este necesar sa prevada activitati de reducere a actiunilor cu impact
semnificativ asupra mediului inconjurator. Politica Uniunii Europene prevede reducerea
gazelor cu efect de sera si este reglementata prin stategii adptate la nivel international. Prin
utilizarea biomasei putem contribui la indeplinirea angajamentelor Romaniei referitoare la
aportul surselor regenerabile in energia totala consumata.
Impactul proiectului propus asupra mediului inconjurator este minim deoarece prin crearea
unei fabrici de peleti contribuim la diminuarea deseurilor de natura vegetala. Tehnologia de
obtinere a peletilor urmareste folosirea in totalitate a materiei prime.
Totodata, se va avea in vedere aplicarea unui sisteme de management de mediu la nivelul
fabricii pentru a înregistra în detaliu actiunea asupra mediului și pentru a reduce continuu
impactul pe care îl are activitatea noastră asupra mediului, naturii și climei.
Un pas important va fi certificarea fabricii de peleti in conformitate cu standardul international
ISO 14001.
Referitor la emisiile de praf care provin din activitatea de tocare si macinare a biomasei,
compania va folosi un precipitator electrostatic care contribuie la eliminarea acestor particule
aproape complet.

Avizele, acordurile şi autorizaţiile necesare pentru companie sunt:


- autorizatie de constructie Hala;
- de la Registrul Comertului primeşti Certificatul constatator de autorizare;
- autorizația și acordul de funcționare de la primarie;
- avizul de mediu;
- autorizaţia PSI (Prevenirea şi Stingerea Incendiilor);
- autorizaţie de funcţionare de la Protecţia Muncii pentru respectarea disciplinei în
muncă;
- analize medicale la zi pentru angajati;
Aceste documente au termene de eliberare diferite astfel incat timpul necesar obtinerii
tuturor avizelor va fi de 3 luni. Prima autorizatie va fi cea de constructie care odata primita va
permite demararea activitatii, implicit ulterior obtinerea si a celorlalte documente.
Costul estimat pentru toate aceastea este e 15000 lei.
6. PROIECŢII FINANCIARE

➢ 6.1. Bilanț previzionat

Bilantul contabil
Rand 2020 2021 2022
ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizǎri necorporale
Licenţe programe de calculator 1 0 0 0
Cheltuieli constituire firmǎ 2 0 0 0
Concesiuni 3 0 0 0
Total imobilizǎri necorporale (1+2+3) 0 0 0
II. Imobilizǎri corporale
Clǎdire 4 219564 0 0
Echipamente 5 260200 0 0
Mai puţin amortizarea acumulatǎ 6 47583,3 47583,3 47583,3
Total imobilizǎri corporale (4+6 -6) 7 432180,7 -47583,3 -47583,3
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL 8 432180,7 -47583,3 -47583,3

ACTIVE CIRCULANTE
Stocuri 10 0 0 0
Creanţe 11 0 0 0
Disponibilitǎţi în conturi bancare 12 0 0 0
Total active circulante (10+11+13-12) 13 0 0 0
ACTIVE - TOTAL 14 432180,7 -47583,3 -47583,3
DATORII PE TERMEN SCURT (PASIVE
CURENTE)
Datorii comerciale-furnizori 15 0 0 0
Sume datorate instituțiilor de credit (credite pe
16 0 0 0
termen scurt)
Datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările
17 32436 17956,62 19752,282
sociale
Avansuri încasate în contul comenzilor 18 0 0 0
Drepturile de personal de plǎtit (salarii) 19 151200 302400 362400
Pasive curente – total (15+16+17+18+19) 20 183636 320356,62 382152,282
DATORII PE TERMEN LUNG
Împrumut bancar 21 0 0 0
Credit ipotecar 22 0 0 0
Total datorii pe termen lung (21+22) 23 0 0 0
TOTAL DATORII (20+23) 24 183636 320356,62 382152,282
CAPITAL ŞI REZERVE
Capital subscris 25 0 0 0
Rezerve 26 0 0 0
Profitul sau pierderea exercițiului financiar 27 499514,08 825684,098 915845,3098
Capital şi rezerve – total (25+26+27) 28 499514,08 825684,098 915845,3098
PASIVE – TOTAL (20+24+28) 683150,08 1146040,718 1297997,592

➢ 6.2 Contul de profit și pierdere

2021 2022 2023


Cifra de afacere neta 850104 935114,4 1028625,8
Costul bunurilor vândute 251550 7344,72 7344,72
Cheltuieli cu vânzǎrile 21000 21000 21000
Cheltuieli administrative 12500 13750 15125
Chirii 0 0 0
Amortizare 47583,3 47583,3 47583,3
Impozite, taxe si varsaminte asimilate, impozitul pe
profit 17956,62 19752,28 21727,51
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE 350589,9 109430,3 112780,53
PPROFITUL SAU PIERDEREA DIN
EXPLOATARE 499514,1 825684,1 915845,31
Cheltuieli privind dobanzile 0 0 0
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ 0 0 0
Venituri totale 850104 935114,4 1028625,8
Cheltuieli totale 350589,9 109430,3 112780,53
PROFIT SAU PIERDERE 499514,1 825684,1 915845,31

➢ 6.3. Fluxul de numerar (Cash-flow)


Elemente de calcul (explicaţii) Nr.rd. L1-L7 L8 L9 L10 L11 L12
I. Soldul iniţial
0
disponibil (casǎ şi bancǎ) 71499,74 71499,74 77475,74 95439,74 130755,7
A. Intrǎri de numerar
497264 81804 81804 87780 105744 141060
(lichiditǎţi) (1+2+3+4)
Numerar încasat din
1 0
vânzǎri 45504 45504 51480 69444 104760
Numerar din creditele
2
primite de firmǎ 0 0 0 0 0
Alocaţie financiarǎ
nerambursabilǎ (numerarul 3 497264
alocat firmei) 36300 36300 36300 36300 36300
Alte intrǎri de numerar
4 0
(aport propriu etc.) 0 0 0 0 0
Numerarul total disponibil
497264 153303,7 153303,7 165255,7 201183,7 271815,7
(I+A)
B. Utilizǎri numerar
din activitǎţi de exploatare 54300 56087,26 56087,26 56787,26 59587,26 64837,26
(rd. 5-12)
Cheltuieli cu bunurile vandute 5 17500 17500 17500 18200 21000 26250
Cheltuieli cu vanzarile 6 3500 3500 3500 3500 3500 3500
Cheltuieli administrative 7 500 2500 2500 2500 2500 2500
Chirii 8 0 0 0 0 0 0
Dobanzii 9 0 0 0 0 0 0
Amortizari 10 0 3965.27 3965.27 3965.27 3965.27 3965.27
Impozite, taxe si varsaminte
11 0
asimilate, impozitul pe profit 6487,26 6487,26 6487,26 6487,26 6487,26
Alte cheltuieli (salarii,
cheltuieli de infiintare, servicii 12 32800
contabile) 26100 26100 26100 26100 26100
C. Cheltuieli de capital
13 479764
– investiţii 0 0 0 0 0
D. Credite (14 +15) 0 0 0 0 0 0
Rambursǎri rate de
14 0
credit scadente 0 0 0 0 0
Dobânzi şi comisioane 15 0 0 0 0 0 0
E. Plǎţi/încasǎri
pentru impozite şi taxe 0 10304,26 10304,26 10304,26 10304,26 10304,26
(15+16+17)
Plǎţi TVA 16 0 3817 3817 3817 3817 3817
Rambursǎri TVA 17 0 0 0 0 0 0
Impozit pe profit/cifrǎ
18 0
de afacere 6487,26 6487,26 6487,26 6487,26 6487,26
F. Dividende (profit net
repartizat proprietarilor 19
firmei)
G. Utilizǎri totale ale
numerarului disponibil 534064 56087,26 56087,26 56787,26 59587,26 64837,26
(B+C+D+F)
H. Flux net de
-36800 25716,74 25716,74 30992,74 46156,74 76222,74
numerar (A-G)
II. Sold final
-36800 97216,48 97216,48 108468,5 141596,5 206978,5
disponibil (I+H)

➢ 6.4. Sustenabilitate

Planul de afacere prevede o serie de masuri care conduc la un plan de succes care sa obtina
profit in urma demarării activității de producție și comercializare de peleți. Sustenabilitatea
planului de afacere este posibilă prin asigurarea continua a unei calități crescute a peleților la
prețuri accesibile atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice (entități economice).
De asemenea, previziunile prezentate s-au facut luand in considerare scenariul cu un consum
scazut de peleți, cu toate acestea in anul I fiind obținut profit.
Dezvoltarea de relații parteneriale cu sectorul privat va fi asigurată prin lansarea de comenzi
constate de aprovizionare cu peleți.
Din punct de vedere al sustenabilității financiare, compania va continua sa atragă fonduri de
dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii pentru a putea mari capacitatea de producție și de
diversificare a gamei de produse.
Sustenabilitatea tehnologică va fi asigurată prin menținerea în bună stare de funcționare a
tehnologiei de peletizare pe toată durata de implementare a planului de afacere cât și în
perioada de sustenabilitate.
Proiectia veniturilor

2020
Elemente de calcul Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie 2021 2022 2023
Numar de unitati vandute (peleti)/saci de 15 kg 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2200 3000 4500 36800 40480 44528
Pret (A) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18,00 18 18
Vanzari produs A 0 0 0 0 0 0 0 36000 36000 39600 54000 81000 662400 728640 801504
Numar de unitati vandute (peleti)/saci de 1100 kg 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 13 20 158 173,8 191,18
Pret (B) 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188,00 1188 1188
Vanzari produs B 0 0 0 0 0 0 0 9504 9504 11880 15444 23760 187704 206474,4 227121,84
Vanzari totale (A+B)/ Cifra de afaceri neta 0 0 0 0 0 0 0 45504 45504 51480 69444 104760 850104 935114,4 1028625,84

Proiectia cheltuielilor

2020
Elemente de calcul Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August SeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrie 2021 2022 2023
Numar de unitati vandute (peleti/saci) 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 2200 3000 4500 36800 40480 44528
Costul unitar (A) 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18
Costul bunurilor vandute / produs A 0 0 0 0 0 0 0 10500 10500 10850 12250 15750 150600 165660 182226
Numar de unitati vandute (Brichete/saci) 0 0 0 0 0 0 0 8 8 10 13 20 158 172,8 191,18
Costul unitar (B) 0 0 0 0 0 0 0 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188 1188
Costul bunurilor vandute / produs B 0 0 0 0 0 0 0 7000 7000 7350 8750 10500 100950 111045 122149,5
Costul bunurilor vandute (A+B) 0 0 0 0 0 0 0 17500 17500 18200 21000 26250 251550 7344,72 7344,72
Cheltuieli cu vanzarile 500 500 500 500 500 500 500 3500 3500 3500 3500 3500 21000 21000 21000
Cheltuieli administrative 0 0 0 0 0 0 0 2500 2500 2500 2500 2500 12500 13750 15125
Chirie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortizare 0 3965.27 3965.27 3965.27 3965.27 3965.27 47583,3 47583,3 47583,3
Impozite, taxe si varsaminte asimilate,
impozitul pe profit 0 0 0 0 0 0 0 6487,26 6487,26 6487,26 6487,26 6487,26 17956,62 19752,28 21727,51
Cheltuieli de capital 0 0 0
Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 3817 3817 3817 3817 3817 47494,5 52243,95 57468,35
7. RISCURILE AFACERII
➢ 7.1 Riscuri majore identificate
➢ riscuri de piaţă
➢ riscuri financiare
➢ riscuri legislative
Riscurile identificate
Nr. Crt. Risc

R1. Scăderea pozitiei pe piata


R2. Neîndeplinirea obiectivelor companiei
R3. Lipsa progresului tehnologic
R4. Utilaje invechite
R5. Planificarea greșită a procesului de producție
R6. Angajati necalificati
R7. Pierderi financiare
R8. Cutremur
R9. Incendiu

Indicele de risc pentru fiecare risc identificat este în tabelul de mai jos. Probabilitatea și
impactul vor avea valori cuprinse între 1 și 9. Unde 1-foarte scăzut/ă, 9-foarte ridicat/ă.

Matricea de estimare a riscurilor


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

Probabilitate 8 5 3 5 4 4 5 1 3

Impact 7 5 9 8 9 8 8 9 9

Indice de risc 56 25 27 40 36 32 40 9 27

Pentru evaluarea probabilității și a impactului unui risc/ factor de risc se vor defini cele 3
nivele calitative: scăzut, mediu, ridicat. Astfel, în următorul tabel vor fi evaluate cele 10
riscuri prezentate anterior din punct de vedere al nivelului de probabilitate, unde:

• Verde = Risc de nivel I


• Galben = Risc de nivel II
• Roșu = Risc de nivel III
Tabel 3.8 Matricea de analiză a riscurilor

Impact
Scăzut (1 -3) Mediu (4 -6) Ridicat (7 -9)
Probabiltate
Scazută (1-3) R 3, R 8, R 9
Medie (4 -6) R2 R 4, R 5, R 6, R 7
Ridicată (7 -9) R1

➢ 7.2 Prezentați modalităţile de minimizare a primelor trei riscuri majore


În tabelul următor sunt indicate soluțiile propuse pentru riscurile identificate și felul în

care se modifică probabilitatea și impactul.

Risc Strategie Soluții Ce se modifică

R1. Terminare Atragerea de fonduri pentru investitii Probabilitatea și


impactul
Schimbarea strategiei de marketing
Probabilitate
Planificarea corecta a obiectivelor
Probabilitatea
R2. Tolerare Stabilirea unor obiective realizabile in Probabilitatea și
functie de resursele disponibile. impactul
Gestionarea eficientă a resurselor companiei

Probabilitatea și
impactul
R3. Transferare Actualizare constantă a tehnologiei folosite Probabilitatea și
impactul
Dezvoltarea de noi tehnologii
Probabilitatea
Dezvoltarea de parteneriate având drept
scop obținerea de know-how si de transfer Probabilitatea
de tehnologie

R4. Transferare Cumpararea de noi piese Probabilitatea si impact


Modernizarea liniei de productie Probabilitatea
Realizarea din timp a comenzilor uzate Probabilitatea și
complet. impactul
R5. Transferare Realizarea procesului de către specialiștii în Probabilitatea
domeniu
Alegerea corectă a materiilor prime și a
furnizorilor Probabilitatea
R6. Transferare Angajarea specialiștilor în domeniu Probabilitatea și
impactul
Contractarea unei firme de recrutare
Training-uri și cursuri de specializare Probabilitatea și
impactul
Probabilitatea si
impactul
R7. Transferare Alocarea eficientă a resurselor Probabilitatea și
impactul
Angajarea unor experți financiari-contabili
Probabilitatea și
impactul
R8. Transferare Asigurare Impactul
Reabilitare Impactul

R9. Transferare Asigurare Impactul


Sisteme anti-incendiu Impactul și
probabilitate

➢ Tabelul următor demonstrează cum prin strategiile aplicate se modifică
probabilitatea apariției riscului, dar și impactul este minimalizat.
➢ Tabel 3.10 Matricea strategiilor de reducere a riscurilor
Risc Probabilitate Impact Strategie Probabilitate Impact Strategie actuală
inițială inițială actuală actual
inițial

R1. 8 7 Terminare 6 6 Terminare

R2. 5 5 Tolerare 4 4 Tolerare

R3. 3 9 Transferare 2 7 Transferare

R4. 5 8 Transferare 3 6 Transferare

R5. 4 9 Transferare 3 9 Transferare

R6. 4 8 Transferare 2 6 Tolerare

R7. 5 8 Transferare 4 7 Tolerare

R8. 1 9 Transferare 1 8 Transferare

R9. 3 9 Transferare 1 8 Tolerare

După cum reiese din tabelul de mai sus implementarea strategiilor propuse duce modificari
pozitive în ceea ce privește modul în care compania este protejată împotriva riscurilor.

S-ar putea să vă placă și