Sunteți pe pagina 1din 5

2.4.

Bilanţul de materiale la fabricarea uleiului din germeni de porumb


Capacitatea de producţie urmărită în cadrul acestui proiect este de 100 tone pe an.
Un an are 365 de zile din care 103 de zile sunt reprezentate de sâmbete şi duminici, 10 zile sunt
sărbători legale iar revizia este reprezentată de 12 zile pe an rămânând astfel 240 de zile lucrătoare pe
an.
Capacitatea pe an este de 100000 Kg (100 tone), capacitatea pe zi este de 416,666 Kg/zi iar
raportând la ora avem 17,3610 Kg.

Germeni de porumb Aer cald

Recepţia cantitativă şi
calitativă a germenilor
P1 = 0,1 %

Uscare la 7 %
umiditate
P2 = 2 %

Germeni cu 45 % ulei

Presare la rece 40 ºC Şrot


P3 = 1,5 %

Ulei presat la rece

Toastare
Filtrare P4 = 1,5 %

Ulei natural din germeni de


porumb Şrot cu 10 % ulei

Ambalare P5 = 0,04 %

Depozitare
P6 = 0,01 %
Figura 9. Obţinerea uleiului din germeni de porumb prin presare la rece

1
Urmărind schema tehnologică avem următoarele etape pentru care se calculează materii intrate,
materiile ieşite şi pierderile:

∗ Recepţia germenilor
Germeni

Recepţie calitativă şi
cantitativă

P1=0,1 %
Germeni recepţionaţi

Materii intrate Cantitate Kg/h Materii ieşite Cantitate Kg/h


Germeni 42,8427 Germeni recepţionaţi 42,8855
Pierderi 0,0014
Total 42,8427 42,8427

∗ Uscarea germenilor
Germeni recepţionaţi cu 11 % umiditate

Uscare

P2=2 %
Germeni uscaţi cu 7 % umiditate

Materii intrate Cantitate Kg/h Materii ieşite Cantitate Kg/h


Germeni recepţionaţi 42,8427 Germeni uscaţi 41,9859
Pierderi 0,8568
Total 42,8427 42,8427

∗ Presarea germenilor
Germeni uscaţi

Presare la rece

P3=1,3 %
Ulei de presă Şrot

2
Conform caracteristicilor presei 42 Kg de ulei se obţin din 100 Kg de germeni. Deci 17,6341
Kg de ulei se obţin din 41,9859 Kg de germeni.
Şrot = germeni – ulei de presă – pierderi = 41,9859 – 17,6341 – 0,6297 = 23,7221 Kg/h

Materii intrate Cantitate Kg/h Materii ieşite Cantitate Kg/h


Germeni 41,9859 Ulei de presă 17,6341
Şrot furajer 23,7221
Pierderi 0,6297
Total 41,9859 41,9859

∗ Filtrarea uleiului de presă


Ulei de presă

Filtrare

P4=1,5 %
Ulei natural

Materii intrate Cantitate Kg/h Materii ieşite Cantitate Kg/h


Ulei de presă 17,6341 Ulei natural 17,3696
Pierderi 0,2645
Total 17,6341 17,6341

∗ Ambalarea uleiului
Ulei natural

Ambalare

P5=0,04 %

Ulei ambalat

Materii intrate Cantitate Kg/h Materii ieşite Cantitate Kg/h


Ulei natural 17,3696 Ulei ambalat 17,3627
Pierderi 0,0069
Total 17,3696 17,3696

3
∗ Depozitarea uleiului
Ulei ambalat

Depozitare

P6=0,01 %

Ulei natural din germeni de porumb

Materii intrate Cantitate Kg/h Materii ieşite Cantitate Kg/h


Ulei ambalat 17,3627 Ulei natural din 17,3610
germeni de porumb
Pierderi 0,0017
Total 17,3627 17,3627

∗ Randamentul
η = (pf/mp)*100 = (17,3619/42,8855)*100 = 40,4822 %
∗ Consumul specific
Csp = mp/pf = 42,8855/17,3610 = 2,4702 Kg/Kg

2.5. Bilanţul termic la fabricarea uleiului din germeni de porumb


 Bilanţ termic pentru etapa de uscare

Q1 20 ºC germeni cu 11 % umditate

150 ºC USCARE 80 ºC
Q3 aer Q4 aer

Qp = 2 %

Q2 50 ºC germeni cu 7 % umidtate

Cp aer 150 ºC = 1018 J/Kg*K


Cp aer 80 ºC = 1009 J/Kg*K
Cp germeni 11 % umiditate = 1979,422 J/Kg*K
Cp gemeni 7 % umiditate = 1794,148 J/Kg*K

4
mgermeni cu 11 % umiditate = 42,8427 Kg/h
mgermeni cu 7 % umiditate = 41,9859 Kg/h

Calcule extrapolare pentru aflarea Cp-urilor gemenilor


Pentru 7 % umiditate avem următoarele date: 5,1 % = 1692 J/Kg*K
9,8 % = 1835 J/Kg*K
Cp creşte de la 1692 J/Kg*K la 1835 J/Kg*K cu 143 J/Kg*K, la 1 % umiditate cu 143/9,8 =
14,59 iar la 7 % umiditate avem:Cp 7 % = 1835 – 14,59(9,8 – 7) = 1835 – 40,852 = 1794,148 J/Kg*K
Pentru 11 % umiditate avem următoarele date: 9,8 % = 1835 J/Kg*K
14,7 % = 2028 J/Kg*K
Cp creşte de la 1835 J/Kg*K la 2028 J/Kg*K cu 193 J/Kg*K, la 1 % umiditate cu 193/14,7 =
13,129 iar la 11 % umiditate avem Cp 11 % = 2028 – 13,129(14,7 – 11) = 2028 – 48,577 = 1979,422
J/Kg*K
Q1 + Q3 = Q2 + Q4 + Qp
Q = m*Cp*∆T
Q1 = 42,8427*1979,422*20
= 1696075,6583
Q3 = maer*1018*150
= 152700*maer
Q2 = 41,9859*1794,148*50
= 3766445,9256
Q4 = maer*1009*80

= 80720*maer
Qp = 0,8568*1794,148*50
= 76861,300
1696075,6583 + 152700 maer = 3766445,9256 + 80720 maer + 76861,300
157200 maer – 80720 maer = 3766445,9256 + 76861,300 – 1696075,6583
76480 maer = 2147231,5673
maer = 2147231,5673/ 76480
maer = 28,0757 Kg aer

În urma procesului de uscare se îndepărteză 4 % din umiditate


Cantitatea de apă ce trebuie îndepărtată este de:
W = Gp1 – Gp2
W = 42,8427 – 41,9859
W = 0,8568 Kg/h apă