Sunteți pe pagina 1din 10

Educația plastică

Nr. de ore pe
săptămână Nr. de ore pe an

1 34
Competențe specifice disciplinei Resurse bibliografice

Curriculum național: învăţămânul primar, Chişinău:


1. Receptarea
Lyceum, 2018 mesajelor vizuale şi artistico-plastice în
contexte
Metodologia variate,
privind manifestând curiozitate
implementarea și admirație
evaluării criteriale
prin pentru frumosul
descriptori. Clasadin 4.
viaţă şi artă. MECC, IȘE,
Chișinău:
2018.
2. Realizarea de creaţii artistico-plastice, demonstrând
Ion Canțîru,
interesAlexandru Vatavu, Olga
pentru creativitate și gustCarauș.
estetic Educație
în
plastică, manual sinelui.
exprimarea pentru clasele III-IV. Chișinău: Arc,
2016
3. Transferarea achizițiilor artistico-plastice în contexte
Evaluarea criterială prin descriptori în învățământul
educaționale/ sociale/ culturale, demonstrând respect
primar. Clasa
față 4. Ghidnaționale
de valorile metodologic.
și celeChișinău:
ale altor MECC,
culturi.
IȘE, 2018.
ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Unitățile de învățare (module) Nr. ore Nr. evaluări Observați
EI EFE ES
Semestrul 1
Modulul I Frumosul în jurul nostru 6 1 1
Modulul II Alfabetul artei plastice 9+1(sem 2) 1 1 1
Total semestrul 1: 2 module 15 2 2 1
Semestrul 2
Modulul III Cum realizăm o lucrare plastică 10 1 1
Modulul IV De ce ne place arta plastică 5 1 1 1
Ore la discreția cadrului didactic 2
Total semestrul 2: 2 module 18 2 2 1
Total an: 4 module 33 4 4 2
MECD 2019 PRODUSE ȘI CRITERII DE SUCCES
EDUCAȚIE PLATICĂ, Clasa a IV-a

P1. Lucrare plastică utilizând creioane colorate/ cariocă/ vopsele de apă/ lut/ plastilină
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez corespunzător creioane/ cariocă etc. de diferite culori.
3. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
4. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P2. Lucrare plastică utilizând pata /culoarea ca elemente de limbaj plastic
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Obţin prin amestecuri cromatice culori binare/ nuanţe/ tonuri.
3. Combin reuşit/corespunzător/adecvat culorile în lucrare.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Reprezint subiectul într-un mod individual și creativ.
P3. Lucrare plastică utilizând forma ca element de limbaj plastic
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Creez forme plane şi volumetrice.
3. Realizez o imagine plastică din forme reale/abstracte.
4. Reprezint subiectul într-un mod individual și creativ.
P4. Compoziție plastică
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez elemente de limbaj plastic în redarea unui mesaj.
3. Organizez armonios spațiul plastic.
4. Evidenţiez centrul compoziţional.
5. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
6. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P5. Compoziție decorativă
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Utilizez elementele de limbaj plastic ca elemente decorative.
3. Decorez un obiect/ o formă.
4. Execut lucrarea cu acurateţe (aspectul estetic).
5. Realizez subiectul într-un mod individual şi creativ.
P6.Colaj. Materiale tradiționale/ moderne
1. Respect tema plastică şi subiectul.
2. Combin potrivit materiale propuse.
3. Amplasez armonios elementele colajului în spaţiul plastic.
4. Execut lucrarea cu acurateţe.
5. Realizez subiectul într-un mod individual și creativ.
P7. Expoziție de lucrări
1. Selectez lucrări plastice proprii/ ale colegilor.
2. Stabilesc locul desfăşurării expoziţiei.
3. Aranjez lucrările plastice sub îndrumarea învăţătorului.
4. Propun un generic al expoziţiei.
5. Prezint expoziţia.
PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ

Unități de competențe Detalieri de conținut Nr. Data Resurse Evalu


(sub-competențe) de are Obser
ore vații
Frumosul în jurul nostru 6
1.1 Identificarea EI
07. 09 PPT
semnificației culorilor în 1. Semnificația culorilor în artă și în natură. 1
opera de artă. https://youtu.be/t-
2. Reprezentarea florei. Tehnici picturale
1 14. 09 e9OCgRIJM
Subiectul: Floarea soarelui
1.2 Reprezentarea florei și M.pag.57 educațieonlin
1 21. 09
faunei în compoziții 3. Reprezentarea faunei. Tehnici sculptura- plastelină
plastice. 28. 01
le. Subiectul: Ursulețul 1 M.pag. 55
Creioane colorate
4. Tehnici grafice. Subiectul: Farfuria cu
1 05. 10
fructe . EFE
5. Tehnici: foto-colaj, aplicație Subiect:
1
Bogățiile toamnei 12. 10

6. Texnici mixte. Subiect la alegere. 10 EI

2.2. Crearea compozițiilor M.pag.60, Proiect


1 19.10
cromatice prin aplicarea Alfabetul artei plastice
tonului și a nuanțelor. 1 M.pag.62
1. Punctul în grafică şi pictură. Amestecuri 02.11
cromatice. Subiectul: Frunzele triste ale
2.1. Explorarea materialelor toamnei 1 educațieonline
09. 11
și tehnicilor specifice pentru 2. Linia în grafică şi pictură. Subiectul: M.pag.63
obținerea formelor plane/ Castelul florilor de toamnă. 1
volumetrice. 3. Punctul şi linia în arta decorativă. Portul 16. 11 M.pag.65
național. Subiectul: Ie națională 1 educațieonline
23.11 EFE
4. Forma - element al limbajului plastic
Subiectul: Castelul din basme
1 hârtie colorată
5. Procedee de obţinere a formelor plane. 30.11
Modificarea (stilizarea) formelor.
Subiectul : Fluturașul vesel 1
07.12 M.pag. 69-71
6. Forme volumetrice. Tehnica Origami. ES
1
Subiectul: Cățeluș/Ursuleț 21.12
7. Tonul culorilor (închis, deschis) 1
Subiectul: Felicitare de Anul Nou
14.12
8. Nuanţele. Amestec cromatic. Dominanta
cromatică. Subiectul: Ramura de brad
împodobită
9. Evaluare sumativă, sem I

Sem II M.pag.66
3.1. Identificarea motivelor 10
naturale în compoziții 10. Rolul culorii în redarea dispoziţiilor,
decorative. stărilor, atitudinilor. 1 M.pag.66
EI
3.2.Realizarea compozițiilor
figurative cu un subiect dat. 1
M.pag.68

1 M.pag.
Iniţiere în compoziţie
3.3.Crearea compozițiilor M.pag.69
decorative utilizând motive Compoziție figurativă. Principii de 1
stilizate. construire a compoziţiilor. Exerciții
pract. 1
Subiectul compoziției (mitologic, 1
cotidian) în grafică, pictură și sculptură. EFE
Subiect: Eroul preferat
Redarea planurilor (aproape, departe) 1
prin linie culoare, mărime și ton.
Exerciții pract. 1
Compoziția decorativă. Principii de 1
construire a compoziţiilor. Exerciții EFE
practice. 1
4.1. Explicarea în limbaj Motive naturale și decorative (florile,
specific disciplinei a pomul vieții, păsările, omul, soarele și 1
caracteristicilor specifice luna etc.). 1
creațiilor de artă populară. ES
Modificarea (stilizarea) formelor. 1
Subiect: Frunza
1
Tratarea individual-creativă a subiectului
4.2.Aprecierea valorică a 1
compoziţiei. Subiect la alegere.
creațiilor de artă populară. Tehnici: pictură în pete Subiect: Liliacul
Tehnici: modelare. Materiale și ustensile.
Subiect la alegere.
De ce ne place arta plastică
Arta populară Subiectul:Motive
ornamentale pe un covor național
Arta populară – portul național
Arta pulară-ceramica
Meşter popular Subiectul:Urcior cu
ornamente florale.
Evaluare sumativă De ce ne place arta
plastică. Inițiere în compoziție.
Atelierul de creaţie.Activitate practică,
subiect la alegere.
EXTRAS CURRICULAR
La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:

La sfârșitul clasei a IV-a, elevul poate:


• descrie în cuvinte proprii expresivitatea elementelor de limbaj plastic valorificate într-o imagine plastică;
• realiza compoziții figurative, decorative cu un subiect dat, în baza expresivității elementelor de limbaj plastic;
• aprecia în limbaj specific disciplinei creaţii de artă populară,
manifestând ca atitudini și valori specifice predominante:
• curiozitate și admirație pentru frumosul din viață și artă;
• interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui;
• respect față de valorile naționale și cele ale altor culturi

S-ar putea să vă placă și