Sunteți pe pagina 1din 37

Management de Proiect - ghid practic http://www.rubinian.com/info_managementul_proiectelor.

php

1. Definire Managementul este stiinta organizarii si conducerii organizatiilor pentru valorificarea eficienta a resurselor acestora in scopul oferirii de produse si servicii specifice. Proiectul este un efort bine definit, organizat, temporar si realizat o singura data pentru a crea produse sau servicii unicat. Proiectul contrasteaza astfel cu procesele si operatiunile, care sunt de regula permanente sau cvasi-permanente. Proiectul reprezinta o realizare care are un obiectiv definibil, consuma resurse si se afla sub constrangerea unor elemente precum timpul, costurile si calitatea. Managementul proiectelor este stiinta managementului resurselor astfel incat acestea sa acopere in intregime realizarea unui proiect. Resursele sunt rezerve, posibilitati, surse, disponibilitati, mijloace care pot fi valorificate la un moment dat. Resursele pot fi financiare, umane, materiale, intelectuale, energetice, de spatiu, de timp, de comunicare etc. 2. Managerul de proiect Managementul de proiect este cel mai adesea in responsabilitatea unui manager de proiect. Acesta trebuie sa asigure derularea proiectului in parametrii stabiliti, pentru a respecta conditiile contractuale stabilite de clienti sau de nevoie proiectului. Managerul de proiect trebuie sa aiba calitati exceptionale de lider, pentru a intelege proiectul in intregimea sa, de la inceput pana la sfarsit, de a conduce, organiza, coordona si controla resursele si echipele de lucru. Managerul de proiect trebuie sa aiba abilitati de comunicare interpersonala puternice, sa fie familiarizat cu activitatile din fiecare sectie sau departament, si trebuie sa posede cunostinte generale despre tehnologia utilizata, cu exceptia cazului in care proiectul este din domeniul cercetarii si dezvoltarii (C&D, sau R&D - Research & Development). Managerul de proiect nu trebuie sa se implice direct in activitatile tehnice, intrucat astfel ar inceta sa mai fie manager, ci va deveni un simplu tehnician. 3. Activitatile de management al proiectului Activitatile necesare pentru realizarea proiectelor sunt: 1. Analiza si stabilirea obiectivelor de proiect 2. Evaluarea si controlul riscurilor 3. Estimarea resurselor 4. Alocarea resurselor 5. Organizarea proiectului 6. Achizitionarea de resurse 7. Stabilirea sarcinilor 8. Conducerea activitatilor de proiect 9. Controlarea executarii proiectului 10. Urmarirea si raportarea derularii proiectului 11. Analizarea rezultatelor 12. Definirea rezultatelor finale ale proiectului 13. Previzionarea tendintelor proiectului 14. Managementul calitatii 15. Managementul problemelor 1

4. Stabilirea tipului de organizare de proiect Managerul de proiect trebuie sa ia inca de la inceput o decizie fundamentala: ce tip de organizare va folosi pentru realizarea proiectului? Optiunile pe care le are sunt doua: organizarea piramidala, sau organizarea matriceala. A. Organizarea piramidala (Line and Staff Organization) Organizarea piramidala este una formata dintr-un manager de varf (manager general), care poate avea in subordine directa vicepresedinti si consilieri, la nivelurile inferioare gasindu-se departamentele, sectiile, birourile etc. ce au in frunte manageri de productie, de marketing, de resurse umane, financiari etc. Managerii departamentali sunt in subordinea managerului general, si au in subordinea lor alte persoane. Astfel se formeaza o piramida ierarhica. Aici linia de autoritate este verticala, comenzile si cererea de informatii merg in jos pe aceste linii de autoritate, rapoartele si informatiile mergand de jos in sus, si urcand prin filtrare. In momentul in care se elaboreaza un proiect, managerilor de proiect li se da o anumita autonomie de la modul obisnuit de "lant al comenzii", delegandu-li-se autoritatea necesara pentru a realiza proiectul. Ei sunt in continuare subordonati managementului superior, insa nu sunt intotdeauna controlati si au o autonomie de decizie mai mare decat a unui director de departament. B. Organizarea matriceala (Matrix Organization) Uneori proiectele complexe au nevoie de structuri inovative, cum ar fi cea matriceala. Acest tip de organizare face ca specialistii sa raspunda in fata a doi sefi: managerul lor ierarhic, si unul sau mai multi manageri de proiect. Desi este afectata unitatea comenzii, din cauza ca unii angajati trebuie sa raspunda in fata a mai multi superiori, acest tip de organizare a fost folosit cu succes deoarece pare a fi cea mai buna cale de a folosi aptitudinile profesionale ale angajatilor la mai multe proiecte. 5. Planificarea proiectului Etapa de planificare a proiectului este fundamentala pentru realizarea cu succes a acestuia. Planificarea determina ceea ce trebuie realizat, de catre cine, pana cand si cu ce, pentru a indeplini toate cerintele pentru finalizarea proiectului in parametrii de timp, cost si calitate impusi. Planificarea proiectului presupune construirea mai multor documente de management al proiectului. Printre documentele de baza se afla: A - Specificatia Lucrarii (SL - SOW), B - Specificatiile de Proiect (Project Specifications), C - Jaloanele Proiectului (Project Milestones), D - Structura Detaliata a Activitatilor (SDA - WBS), E - Structura Detaliata Organizationala (SDO - OBS), F - Bugetul Proiectului(Project Budget) A. Specificatia lucrarii (SL - SOW - Statement of Work) Prima data managerul de proiect va oferi membrilor echipei de proiect Specificatia lucrarii (Statement of Work - prescurtat SOW, tradus si prin "Declaratie de Lucru", "Specificatie de lucru" sau "Rezumat de lucru"). Specificatia Lucrarii contine toate elementele necesare pentru ca echipa sa inteleaga proiectul in ansamblul sau. SL sta la baza Structurii Detaliata a Activitatilor (SDA). Specificatia Lucrarii (SL) poate cuprinde informatii referitoare la: - Misiunea proiectului (Final Scope); - Obiective (Objectives); - Rolurile si responsabilitatile fiecarui membru al echipei de proiect; 2

- Rezultatele finite ale proiectului (Deliverables); - Bugetul general de proiect - Organigrama generala a proiectului B. Specificatii de Proiect (Project Specifications) Specificatiile de proiect trebuie enumerate separat pentru toate contributiile individuale la proiect. Acestea sunt utilizate pentru om-ora, echipament si materiale. Astfel clientul poate afla cum sunt cheltuiti banii alocati proiectului si daca sunt vizate nivelele corespunzatoare de performanta. C. Jaloanele Proiectului (Project Milestones) Jaloanele proiectului sunt etapele principale dupa care se poate cuantifica evolutia acestuia. Cel mai adesea, indica momentul de schimbare a unei faze, fie datorita reluarii uneia sau mai multor faze precedente, fie ca urmare a demararii unei noi faze sau a ncheierii proiectului. D. Structura Detaliata a Activitatilor (SDA - WBS - Work Breakdown Structure) Documentul intitulat Structura Detaliata a Activitatilor (SDA - WBS - Work Breakdown Structure, tradus uneori si prin "Structura de Separare pe Activitati", sau "Structura Detaliata Orientata pe Activitati") imparte proiectul in elemente tot mai mici, organizate ierarhic, ce trebuie finalizate intr-o anumita ordine pana la completarea proiectului. SDA constituie instrumentul central de ordonare si comunicare in cadrul proiectului. Daca este necesar, se pot realiza mai multe SDA in cadrul proiectului, prin impartirea acestuia in functie de activitati principale, produse, obiective, functiuni, responsabilitati, orientare geografica etc. Daca SDA se modifica, trebuie modificata si SDL. SDA imparte proiectul in: - Pachete de lucrari (Work Packages) - Sarcini (Tasks); - Sub-sarcini (Subtasks) (daca este nevoie). Managerul de proiect utilizeaza SDA ca un cadru comun pentru integrarea intregului proiect. SDA sta de asemenea la baza Structurii Detaliate Organizationale (SDO), planificarii retelei, costurilor, analizei riscurilor etc.

E. Structura Detaliata Organizationala (SDO - OBS - Organizational Breakdown Structure) Structura Detaliata Organizationala (SDO - OBS - Organizational Breakdown Structure, tradus uneori si prin "Structura Defalcarii Organizationale") cuprinde diviziunile functionale ale organizatiei care sunt insarcinate sa asigure sustinerea proiectului, si organizatiile exterioare daca acestea acorda de asemenea ajutor. SDO poate fi foarte bine construita ca si o organigrama. In orice caz, SDO ajuta managerii sa priveasca proiectul din punctul de vedere al responsabilitatilor. SDO nu este un document esential pentru proiecte, si poate fi valoros pentru proiectele mai complexe. F. Bugetul Proiectului (Project Budget) Bugetul Proiectului este format din totalitatea veniturilor si cheltuielilor de proiect. Este bine ca acesta sa fie corelat in totalitate cu Structura Detaliata a Activitatilor (SDA). Astfel se va putea realiza o programare a costurilor pe faze de proiect. 6. Programarea de retea (Network Scheduling) Pentru planificarea proiectului, este nevoie de programarea de retea. O programare de retea defectuoasa ar conduce la pierderi de timp, nefolosirea resurselor si nerealizarea proiectului in limita de timp alocata. Retelele proiectului sunt compuse din "evenimente" (events) si "activitati" (activities). Evenimentul este definit ca fiind punctul de incepere sau finalizare a unui grup de activitati. Activitatea este lucrarea ceruta a fi executata de la un punct situat in timp (eveniment), la altul. Grafic, evenimentele sunt de regula reprezentate prin cercuri, iar activitatile prin sageti de la un eveniment la altul. Un numar scris deasupra unei activitati reprezinta de obicei o valoare a timpului - zile, saptamani, luni, ceruta pentru indeplinirea activitatii. Pentru a eficientiza procesul de programare, au fost elaborate diverse tehnici de programare: - Diagrama PERT (Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului), si - Diagrama CPM (Metoda Drumului Critic) - Diagrama Gantt (folosite alternativ sau ca o completare la PERT si CPM) A. Diagrama PERT (PERT Chart - Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului) Diagrama PERT (PERT Chart) este un grafic de retea (Netwok Diagram) deoarece arata legaturile dintre evenimente si activitati (la fel ca si diagrama CPM, spre deosebire de diagrama Gantt). PERT este acronimul pentru "Program Evaluation and Review Technique" - Tehnica de Evaluare si Analiza a Programului, tradus uneori defectuos prin "Evaluarea programului si tehnica de review" sau "Evaluarea de Program si Analiza Tehnica". Diagramele PERT au nevoie de estimarea a trei timpi: - cel mai optimist timp de finalizare (a), - cel mai pesimist timp de finalizare (b), - cel mai probabil timp de finalizare (m). Perioada de timp prevazuta intre evenimente se poate calcula dupa urmatoarea formula: te = [a+(4m)+b]/6, unde te = timpul prognozat. PERT este o metoda mai sofisticata decat celelalte, si este utila doar in cadrul proiectelor extrem de complexe, altfel pot aparea probleme de implementare. Daca Specificatia Lucrarii (SL - SOW) este modificata, trebuie modificata si diagrama PERT.

B. Diagrama CPM (CPM Chart - Metoda Drumului Critic) Diagrama CPM (CPM Chart) este, ca si diagrama PERT, un grafic de retea (Netwok Diagram) deoarece arata legaturile dintre evenimente si activitati (la fel ca si diagrama PERT, spre deosebire de diagrama Gantt). Diagramele PERT si CPM au inceput sa fie folosite in jurul anilor 1950 si 1960, si s-au extins ca si utilizare o data cu dezvoltarea computerelor. CPM este acronimul pentru ""Critical Path Method" Diferentele majore intre PERT si CPM sunt: 1. Diagrama PERT necesita trei estimari de timp iar diagrama CPM necesita o singura estimare de timp; 2. Diagrama PERT este folosita mai ales in proiectele de constructii, in timp ce diagrama CPM este folosita in proiectele de cercetare si dezvoltare (R&D); 3. Diagrama PERT trateaza doar timpul, in timp ce diagrama CPM include referinte legate de costuri si resurse disponibile; 4. Diagrama PERT necesita utilizarea computerului in timp ce diagrama CPM este o tehnica manuala; 5. Diagrama PERT se calculeaza de regula in zile, in timp ce diagrama CPM foloseste saptamani si luni; Daca Specificatia Lucrarii (SL - SOW) este modificata, trebuie modificata si diagrama CPM. C. Diagrama Gantt (Gantt Chart) Diagrama Gantt (creata la inceputul anilor 1900 si denumit dupa cel care a folosit pentru prima data aceasta procedura - Henry Gantt) este foarte usor accesibila si prezinta perioadele de inceput si incheiere, si durata activitatilor. Diagrama Gantt nu este un grafic de retea pentru ca nu arata interdependenta, legaturile dintre activitati, ceea ce este esential pentru intelegerea si urmarirea proiectului (deoarece multe activitati se desfasoara concomitent si deseori trebuie sa preceada activitati ulterioare). Aceasta interdependenta poate fi observata in diagramele PERT sau CPM. Daca Specificatia Lucrarii (SL - SOW) este modificata, trebuie modificata si diagrama Gantt.

Programe de calculator (software) de management al proiectelor

Proiectele mai complexe pot fi organizate cu ajutorul unor programe speciale de calculator, cum ar fi Microsoft Project sau Primavera Project Planner, ACEProject, ActiveProject Project Management, LeadingProject, PlanWise Project Management, TargetProcess, Vertabase etc. Produsele si serviciile Rubinian legate de managementul proiectelor: 1. Planul de afaceri este un instrument important in cadrul proiectelor. Achizitioneaza planul de afaceri Rubinian. 2. Contractele reglementeaza diversele relatii dintre realizatorii proiectului, beneficiari, furnizori, distribuitori sau terti. Achizitioneaza modele de contracte profesionist realizate. 3. Fisele de post stabilesc in mod concret atributiile celor angajati in cadrul proiectelor. Achizitioneaza modele de fisa postului, inclusiv fisa postului pentru manager de proiect. 4. Dictionarul de afaceri Rubinian. Doresti sa cunosti mai multe despre terminologia de afaceri, juridica sau economica din cadrul proiectelor tale? Gratuit dictionarul online Rubinian. 5. Studiaza oferta noastra completa de produse si servicii.

Slide 1

Managementul de timp
Comentarii

Managementul de timp

Definirea activitatilor

Secventierea activitatilor

Estimarea duratei activitatilor

Dezvoltarea agendei de lucru

Controlul agendei de lucru

clodel.com/facultate/Anul_III_2006_2007/CD%20An%20III%20ID%20Informatica%20Sem%20I%20... -

Slide 2

Definirea activitatilor - Intrari


Definitie: identificarea si documentarea activitatilor specifice ce trebuiesc realizate in vederea finalizarii proiectului Marimile de intrare : Materiale de referinta Definirea scopului: justificarea si obiectivele proiectului Istoricitatea activitatilor (trecute si viitoare) Constrangerile: elementele de limitare a optiunilor grupului de lucru Ipotezele de lucru: definirea factorilor in raport cu care este structurata planificarea proiectului. Acesti factori sunt considerati adevarati (evident, cu un anumit factor de risc) si se vor constitui in marimi de iesire pentru procesul de identificare a riscurilor.
Comentarii

Slide 3

Definirea activitatilor - Iesiri


Lista activitatilor: cuprinde totalitatea activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate in cadrul proiectului; lista trebuie organizata ca o extensie a materialelor de referinta (pentru a nu fi incluse activitati ce nu sunt legate de scopul proiectului) Materiale suport: cuprinde intreaga documentatie aferenta (listei activitatilor) si care va putea fi utilizata si in cadrul unui alt management de proiect
Comentarii

Slide 4

Definirea activitatilor - tehnici


Descompunerea: subdivizarea elementelor proiectului in componente mai mici si mai usor de gestionat. In acest caz se obtin activitati (succesiuni de actiuni) pe cata vreme in cadrul Definirii scopului se obtineau materiale insotitoare (elemente fizice) Template-uri: o lista de activitati (sau portiuni dintro asemenea lista) pot fi considerate ca template-uri pentru un nou proiect
Comentarii

Slide 5

Secventierea activitatilor - intrari


Definitie: cuprinde identificarea si documentarea dependentelor dintre diferitele activitati aferente unui proiect/faze. Lista activitatilor Descrierea produsului Dependentele (impuse) intre diferitele activitati (hard logic): sunt inerente succesiuni de activitati avute in vedere. Ele includ limitari fizice si/sau logice (conceptuale) Dependente arbitrare (soft logic): sunt definite in cadrul etapei de structurare a proiectului de catre personalul de conducere a acestuia. Aceste dependente sunt definite in general pe baze empirice (d.e. bune practici intro arie particulara de aplicatie) sau in raport cu o secventa particulara (neuzuala) a unor faze ale proiectului. Dependente externe: sunt acele dependente existente intre activitatile specifice si cele nespecifice (externe) ale proiectului (d.e. activitatea de testare a produselor soft). Constrangeri Ipoteze de lucru

Comentarii

Slide 6

Secventierea activitatilor - iesiri


Diagrama (reteaua) proiectului: cuprinde reprezentarea schematica (printr-o diagrama) a activitatilor din cadrul unui proiect si a relatiilor dintre ele (Fig. 2.5 diagrame PERT). Lista (actualizata) a activitatilor: realizarea diagramei proiectului poate sa necesite reactualizarea activitatilor (divizare, redefinire pentru stabilirea dependentelor logice)
Comentarii

Slide 7

Secventierea activitatilor - tehnici


Metoda diagramei de precedenta (PDM Precedence Diagramming Method): reprezentare prin diagrama a proceselor: nodurile reprezinta activitatile iar sagetile reprezinta dependentele. Tehnica se mai numeste si activity on node (AON), si este utilizata in majoritatea softurilor de PjM Metoda diagramei cu sageti (ADM Arrow Diagramming Method): reprezentare prin diagrama a proceselor:sagetile reprezinta activitatile iar nodurile reprezinta dependentele. Tehnica se mai numeste si activity on arrow (AOA) Metoda diagramelor conditionale: tipuri de diagrame: GERT (Graphical Evaluation and Review Technique) si Sisteme Dinamice; introduc posibilitatea activitatilor non-secventiale (cicluri sau conditionari). Primele doua tehnici nu pot fi utiliza asemenea posibilitati.
Comentarii

Slide 8

Diagrama logica a unui proiect


Comentarii

Start

Sfarsit

Slide 9

Estimarea duratei activitatilor - intrari


Definitie: procesul de estimare a duratei activitatilor implica evaluarea perioadelor de lucru asociate fiecarei dintre actiuni. Lista activitatilor Constrangeri Ipoteze de lucru Resurse necesare (si performantele acestora): durata unei activitati este puternic dependenta de tipul resurselor asociate proiectului. Alte informatii de referinta: se refera la orice informatie raportatat la activitati similare desfasurate in trecut; aceste informatii au ca sursa experienta personala a persoanelor implicate in proiect, documentatii existente, alte informatii publice: Dosarele proiectului: informatii referitoare la alte proiecte ce pot fi utilizate in cadrul prezentului proiect Baze de date comerciale (pentru estimarea duratei activitatilor) Cunostiintele(experienta) personalului proiectului

Comentarii

10

Slide 10

Estimarea duratei activitatilor - iesiri


Estimarea duratei (unei activitati): procesul de evaluare cantitativa a numarului (si duratei) diferitelor perioade de lucru asociate unei anumite activitati. Fiecare estimare trebuie exprimata in marimi procentuale sau absolute (abatere fata de valoarea nominala, d.e. 2 saptamani 3 zile) Bazele estimarii: cuprinde toata documentatia aferenta procesului de estimare a duratei activitatilor Lista (actualizata) a activitatilor
Comentarii

Slide 11

Estimarea duratei activitatilor - tehnici


Judecata expertilor: este utila (prin experienta acumulata de experti) in estimarea duratei activitatilo; altfel estimarile sunt incerte si riscante Estimari prin analogie (estimare top-down): foloseste informatia referitoare la o activitate similara pentru estimarea duratei unei activitati viitoare. Metoda este eficienta atunci cand: Activitatile precedente sunt similare in fapt, nu doar in aparenta Persoanele ce realizeaza estimarea au expertiza necesara Simulare: presupune calculul a diverse variante ce au la baza ipoteze diferite. Cea mai utilizata tehica: metoda Monte Carlo.
Comentarii

11

Slide 12

Dezvoltarea agendei de lucru - intrari


Definitie: are ca scop precizarea datei de inceput / sfarsit pentru fiecare activitate din proiect. Diagrama (reteaua) proiectului Estimarea duratei activitatilor Resurse necesare Descrierea resurselor: resurse valabile la momente diferite de timp si in configuratii diferite Calendare: calendarul resurselor si al proiectului permite identificarea perioadelor in care activitatile sunt posibile. Calendarul proiectului afecteaza toate resursele. Calendarul resurselor afecteaza o resursa sau un grup de resurse. Constrangeri: categorii posibile: Date impuse: cele ce sunt impuse de sponsor, client sau alti factori externi Evenimente cheie sau date importante: solicitate de stakeholders. Ipoteze de lucru Comentarii

Slide 13

Dezvoltarea agendei de lucru - iesiri


Agenda de lucru a proiectului: contine data de start si data (probabila) de sfarsit pentru fiecare activitate; prezentari: diagrame Gannt, diagrame de lucru (milestones chart), etc Planul de management (al agendei de lucru): descrie modalitatile prin care schimbarile agendei de lucru pot fi gestionate Actualizarea necesarului de resurse Materiale de referinta (detalii de control): documentarea tuturor ipotezelor si constrangerilor; contine: Necesarul de resurse / perioada de timp Agende (variante) alternative Agende (variante) de rezerva sau de evaluare a riscurilor
Comentarii

12

Slide 14

Dezvoltarea agendei de lucru - tehnici


Analiza matematica: permite calculul datelor de start / sfarsit al fiecarei activitati, din punct de vedere teoretic (fara a se tine cont de orice tip de limitare). Rezultatul nu reprezinta o Agenda de lucru, ci doar intervalul maximal in raport cu care vor actiona constrangerile. Tipuri de analiza matematica: Metoda drumului critic (CPM Critical Path Method): calculeaza o singura traiectorie (datele de inceput / sfarsit) din punct de vedere deterministic. Scopul CPM este de a pune in evidenta acele activitati ce au o flexibilitate minima dpdv al Agendei de lucru Metoda GERT (Graphical Evaluation and Review Technique): utilizeaza tehnici probabilistice atat pentru logica retelei cat si pentru estimarea duratei activitatilor (i.e. anumite activitati nu sunt finalizate, anumite activitati sunt sunt realizate partial sau de mai multe ori, etc.) Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique): utilizeaza logica retelei secventiale si o estimare ponderata a duratei activitatilor Compresia duratei: reprezinta metoda matematica prin care se urmareste micsorarea duratei activitatilor fara a modifica scopurile proiectului. Tipuri: Realizarea de activitati paralele pentru activitati normal secventiale. In general conduce la cresterea riscurilor Realizarea unei compresii maxime pentru cresteri minimale de cost. In general nu produce alternative viabile Simulare Soft pentru PjM: utilizat ca aplicatie de asistenta in dezvoltarea Agendei de lucru.

Comentarii

Slide 15

Controlul agendei de lucru - scop


influentarea factorilor ce conduc la modificarea agendei de lucru (in sensul ca acesti factori sa fie benefici) sa observe (determine) schimbarile din agenda de lucru sa gestioneze schimbarile curente
Comentarii

13

Slide 16

Controlul agendei de lucru - intrari


Agenda de lucru a proiectului: este integrata in planul general de desfasurare a proiectului si reprezinta baza de evaluare a evolutiei acestuia. Rapoarte de performanta: pune in evidenta performantele obtinute in cadrul proiectului, la datele fixe precizate in agenda de lucru. Totodata pot prezenta punctele critice ale evolutiei ulterioare a proiectului. Schimbari solicitate: pot fi prezentate in orice forma (scris / oral). Schimbarile pot conduce la dilatarea / contractia agendei de lucru Planul de management al agendei de lucru
Slide 17
Comentarii

Controlul agendei de lucru - iesiri


Actualizarea agendei de lucru: orice modificare a agendei de lucru trebuie sa fie adusa la cunostinta grupului de stakeholder. Revizia: reprezinta modificari ale adtelor de inceput / sfarist ale unei activitati. Aceste modificari se fac doar in corelatie cu scopul proiectului. Actiuni corective: orice activitate realizata in vederea realizarii performantelor corespunzatoare planului proiectului. In general presupun activitati suplimentare (dar care nu trebuie sa produca intarzieri). Bune practici (Lessons learned): documentarea tuturor experientelor avute in raport cu gestiunea agendei de lucru (devin o parte din istoricitate proiectului, transferata in baze de date)
Comentarii

14

Slide 18

Controlul agendei de lucru - tehnici


Sistemul de control al schimbarilor (din agenda de lucru): include variantele (metodele) de schimbare ale agendei de lucru: sistemul de urmarire, de aprobari, etc Evaluarea performantelor: permite evaluarea magnitudinii oricarei variatii petrecute. Planificari suplimentare: putine proiecte pot evolua strict conform planului initial: schimbarile necesita estimarea duratei activitatilor, modificarea secventei activitatilor, analiza comparativa a agendelor de lucru (variante) Softul de PjM
Comentarii

Structuri de impartire a sarcinilor software.ucv.ro/~soimu_anca/itpm/laborator1.doc O structura de impartire a sarcinilor (work breakdownstructure - WBS) e o decompozitie ierarhica a proiectului pe, continuata apoi pe nivele successive. activitati majore Scopul unei asemenea structuri este cu alte cuvinte acela de a identifica elemente terminale (sarcinile ce trebuie efectuate in proiect), prin urmare WBS serveste ca si baza pentru planificarea proiectului. O structura de impartire a sarcinilor este o tehnica fundamentala in managementul proiectului stabilind definirea si organizarea scopului unui proiect, folosind o structura arborescenta. Fiecare nivel este o detaliere a celui precedent. Aceasta structura poate fi construita sub forma unei diagrame sau tabelar, in forma tabelara este foarte asemanatoare unui cuprins (outline) n numerotarea se face in secventa (ex. 1, 2, ..., 9) si pe nivele n sarcinile fiecarui nivel succesiv de detaliere se numeroteaza pentru a reflecta task-urile din care deriva (ex. 3.1, 3.2, ...) Un exemplu de structura de impartire a sarcinilor este dat mai jos, pentru un proiect de picture a unei camere: 1.Pregatirea materialelor 1.1.Cumpararea vopselei 1.2.Cumpararea unei scari 1.3.Cumpararea pesnulelor 2. Pregatirea camerei 15

2.1.Inlaturarea sau acoperirea mobilei 2.2.Inlaturarea vopselei vechi 2.3Acoperirea pardoselei cu ziare 2.4.Acoperirea intrerupatoarelor si a prizelor 3.Vopsirea camerei 4.Curatarea camerei 4.1.Inlaturarea vopselelor ramase 4.2.Inlaturarea pensulelor 4.3.Inlaturarea ziarelor Marimea unei structuri WBS n-ar trebui sa depaseasca 100-200 elemente terminale(un element terminal este cel mai jos element(activitate) care nu poate fi divizata). In cazul in care sunt necesare mai multe elemente terminale se folosesc subproiecte. WBS ar trebui de asemenea sa aiba 3-4 nivele in adancime, fiecare nivel avand 5-9 elemente. Aceste sugestii deriva din: 1. Capacitatea memoriei pe termen scurt este limitata la 5-9 item-uri 2. Daca exista un timp fix pentru planificarea unui proiect, cu cat sunt mai multe terminale cu atat mai putin timp se acorda fiecaruia in partep 3. Cu cat sunt mai multe elemente terminale cu atat mai multe vor fi dependintele dintre ele Diagrama PERT O diagrama PERT(Program Evaluation Review Technique) este o unealta de management de proiect folosita pentru a programa, organiza si coordona taskuri in cadrul unui proiect. PERT este o metodologie dezvoltata de armata USA in anii 1950 pentru managementul proiectului military Polaris. In acelasi timp a fost dezvoltata si o alta metoda similara si anume Metoda Caii Critice(Critical Path Method-CPM). Pasii in alcatuirea diagramei PERT 1. Identificarea milestone-urilor(puncte semnificative in dezvoltarea proiectului) si a activitatilor specifice in aceasta etapa se prefera alcatuirea unui tabel cu taskurile identificate 2. Determinarea secventei de activitati unele taskuri necesita o analiza mai atenta pentru determinarea ordinii in care aceste taskuri trebuie efectuate. 3. Construirea diagramei in modelul initial activitaile sunt desemnate prin arcuri iar milestone-urile prin cercuri, dar exista si versiuni de diagrame cu activitatile reprezentate in cercuri. 4. Estimarea timpului necesar fiecarei activitati poate fi folosita orice unitate de timp; diagramele PERT permit incertitudini in ceea ce priveste timpul activitatilor. Pentru fiecare activitate modelulinclude 3 tipuri de estimari de timp: i. Timp optimist: de obicei cel mai scurt timp in care poate fi efectuata activitatea ii. Timpul cel mai probabil: timpul de efectuare a unei activitati cu cea mai mare probabilitate iii. Timpul pessimistic: cel mai mare timp pe care o necesita o activitate. Pentru fiecare activitate timpul estimate poate fi calculat: Timp estimat = ( Optimist + 4 x Cel mai probabil+ Pessimistic ) / 6 Pentru calculul variatiei de timp pentru fiecare activitate 16

[ ( Pessimistic - Optimist ) / 6 ]2 5. Determinarea drumului critic - este determinat prin insumarea timpilor necesari activitatilor din fiecare secventa si determinarea celui mai lung drum din proiect; durata de timp cu care un task poate intarzia fara sa afecteze durata proiectului se numeste intarziere admisibila. Drumul critic poate fi calculat daca se determina pentru fiecare activitate urmatoarele: i. ES - Earliest Start time(Timpul de Start cel mai mic) ii. EF - Earliest Finish time(Timpul de Finish cel mai mic) iii. LS - Latest Start time(Timpul de Start cel mai mare) iv. LF - Latest Finish time(Timpul de Finish cel mai mic) 6. Updatarea diagramei PERT pe masura ce proiectul progreseaza pe masura ce proiectul avanseaza timpul estimat poate fi inlocuit cu timpul actual.

Exemplu de diagrama PERT pentru un proiect de design al unui site:

Diagrama Gantt Diagrama Gantt este o unealta utila in analizarea si planificarea proiectelor complexe. Diagramele Gantt: Ajuta la planificarea taskurilor ce trebuie efectuate Ofera un punct de pornire pentru cand planificarea momentelor in care aceste taskuri vor fi realizate Permit planificarea resurselor necesare Ajuta la rezolvarea unui drum critic atunci cand proiectul trebuie realizat pana la o anumita data. Daca proiectul este in desfasurare diagrama Gantt precizeaza daca acesta e in intarziere sau nu, ajutand astfel decizia managerului de a indrepta lucrurile.

17

Activitatile dependente trebuie incepute si completate (cel putin pana cand urmatoarea activitate poate incepe), in secventa respectiva. Aceste activitati se numesc secventiale. Exista si activitati care nu depend de altele, aceste numindu-se activitati paralele. Pasii pentru construirea unei diagrame Gantt: 1.Identificarea activitailor din planificare pentru fiecare activitate se completeaza data de inceput cea mai timpurie; in cazul taskurilor dependende se arata etapele de care acestea depend. Task Start posibil Lungime Tip Dependent de...

1 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

Analiza la nivel inalt Selectia platformei hard Instalare si punere in functiune hardware Analiza detaliata a modulelor principale Analiza detaliata modulelor utilitare Programarea modulelor principale Programarea modulelor utilitare Asigurarea calitatii pentru modulele principale Asigurarea calitatii pentru modulele utilitare Instructaj pentru modulele principale Dezvoltarea raportelor contabile Dezvoltarea raportelor de management Dezvoltarea analizei de management Instructaj detaliat Documentare

Saptamana1 Saptamana1 Saptamana3 Saptamana1 Saptamana1 Saptamana4 Saptamana4 Saptamana5

5 zile 1 zi 2saptamani 2saptamani 2saptamani 3saptamani 3saptamani 1saptamana

secvential secvential paralel secvential secvential secvential secvential secvential

1 2 1 4 4 5 6

Saptamana5

1saptamana

secvential

Saptamana7 Saptamana6 Saptamana6 Saptamana6 Saptamana7 Saptamana4

1 zi 1saptamana 1saptamana 2saptamani 1saptamana 2saptamani

paralel paralel paralel secvential secvential paralel

6 5 5 5 13 13

18

2.Programarea activitatilor

Realizarea foilor de teste O foaie de teste trebuie realizata completand un tabel ca mai jos: Modul testat Test efectuat Rezultat Status asteptat

Comentarii

unde coloanele Modulul testat, Test efectuat si Rezultat asteptat vor fi completate dupa etapa de proiectare urmand ca in faza de teste sa fie completate coloanele Status si Comentarii. Coloana Status va avea 3 valori: OK in cazul in care pentru fiecare test efectuat rezultatul asteptat este acelasi cu rezultatul obtinut de tester, OKC in cazul in care testerul are comentarii, iar FAILED in cazul in care care pentru fiecare test efectuat rezultatul asteptat nu este acelasi cu rezultatul obtinut de tester, sau se obtine chiar eroare. In acest caz, trebuie descries si conditiile de eroare sau neconcordanta in coloana Comentarii.

19

Managementul de proiect 1. Ce nseamn Managementul de Proiect ? Conform unei definiii foarte simple, un proiect reprezint o ntreprindere unic" care, spre deosebire de activitile sau procesele repetitive, necesit o metodologie specific pentru a fi dus la bun-sfrit. Aceast metodologie se numete Management de Proiect. Managementul de proiect reprezint ingredientul vital al tuturor proiectelor reuite. Cercetarea n profunzime a necesitilor utilizatorilor, a resurselor disponibile pentru proiect, precum i a complicaiilor sau riscurilor care pot afecta proiectul furnizeaz o fundaie solid i un reper fa de care poate fi evaluat desfurarea proiectului. 2. De ce avem nevoie de management de proiect? Obiectivul primar const n realizarea proiectului la standardele de calitate prevzute n contract, n cadrul bugetului i termenelor stabilite. Acest obiectiv primar conine trei factori - calitate, cost i timp. Toi trebuie specificai n contract i controlai continuu de managerul de proiect, iar uneori trebuie compensai unul cu cellalt. Succesul presupune o planificare i monitorizare atent a tuturor activitilor care fac parte din proiect. Exist ns i alte obiective, cel mai important fiind satisfacerea exigenelor sponsorului clientului respectiv. Sponsorul este cel care a iniiat proiectul i care a investit bani n el. Mai sunt de luat n seam i persoanele interesate de soarta proiectului. Astfel, managerul de proiect trebuie s satisfac nu numai sponsorul, ci i principalele grupuri sau persoanele interesate de proiect. Din pcate, exigenele sponsorului nu coincid ntotdeauna cu ndeplinirea contractului n termenii prevzui. Dac termenii contractului au fost incorect stabilii, astfel nct sponsorul primete un produs nesatisfctor, chiar dac este n conformitate cu specificaiile convenite, atunci sponsorul va fi nemulumit, iar viitoarele relaii de afaceri dintre sponsor i contractor vor avea de suferit. Prin urmare, o parte din responsabilitile managerului se refer la asigurarea satisfacerii exigenelor clientului, respectnd, n msura posibilului, constrngerile determinate de obiectivul primar. Acest lucru nseamn c, de obicei, termenii convenii iniial pot fi schimbai. Contractul poate stipula realizarea unor produse/servicii, numite rezultatele proiectului, care s fie livrate n anumite momente ale derulrii acestuia. Dac aceste produse/servicii sunt realizate aa cum s-a convenit prin contract, atunci ne putem atepta ca sponsorul s fie pe de-a-ntregul satisfcut. Totui, nici sponsorul nu este infailibil, i se ntmpl adesea ca acesta s nu-i dea seama de la nceput de implicaiile cererilor lui. Se ntmpl adesea ca sponsorul s nu tie ce vrea, pn cnd este deja prea trziu, produsele i sunt livrate, iar el constat c nu-i plac! Managementul de proiect asigur respectarea acestor cerine prin definirea foarte clar a etapelor, a membrilor echipei de proiect, a responsabilitilor fiecruia i a documentelor de livrat la finalizarea fiecrei etape. 3. Domeniile n care este utilizat Managementul de Proiect Managementul de Proiect este o metodologie utilizat n toate domeniile care presupun derulare de proiecte pe termen lung, ca de exemplu: Dezvoltare software; Implementare aplicaii software de tipul ERP, CRM; Construcii civile i industriale; Construcii navale; Organizri evenimente de amploare (concerte, lansri, dezvoltri de noi departamente). Un proiect mare se poate mpri n sub-proiecte mai mici, cum ar fi de exemplu dezvoltarea unei aplicaii software mari, mprit pe module. 20

4. Etapele unui proiect software Etapele clasice ale unui proiect de implementare software sunt: Etapa iniiere proiect: - Stabilirea obiectivelor; - Organizare proiect. Etapa de analiz activitate client: - nelegerea cerinelor clientului; - Analiza datelor i problemelor de integrare n detaliu; - mbuntirea activitii clientului (opional). Etapa de proiectare: - Proiectarea modalitii n care cerinele clientului sunt rezolvate de soluia informatic; - Folosirea documentului de proiectare a sistemului pentru a descrie utilizatorilor finali modul n care va funciona sistemul; -Stabilirea testrilor care vor fi efectuate. Etapa construcie i implementare: - Pregtirea mediului hardware al clientului; -Instalarea soluiei informatice pe platform hardware a clientului; - Instruire administrator sistem. Etapa instruire utilizatori sistem informatic: - Instruirea utilizatorilor pe noul sistem conform planului de instruire aprobat; - Modul de utilizare a sistemului n munca desfurat. Etapa de testare n acceptan: - Testarea sistemului soluiei informatice de ctre client cu un eantion de date reprezentativ pentru activitatea clientului i n conformitate cu planul de testare aprobat. Etapa de migrare de date i trecerea la operarea real: - Transferarea datelor existente n noul sistem informatic; - Asigurarea suportului tehnic pentru utilizatorii soluiei informatice; - Monitorizarea sistemului soluiei informatice. Etapa de revizuire i asistena post-implementare. 5. Rolul managerului de proiect Pe lng furnizarea cunotinelor necesare pentru iniierea proiectului i realizarea planului de proiect, managerul de proiect va desfura activiti adiionale de planificare, va realiza verificri regulate ale desfurrii proiectului i va administra n mod proactiv orice problem aprut pe parcursul desfurrii proiectului. Managerul de proiect va realiza o evaluare detaliat a riscurilor de proiect, identificnd potenialele probleme, evalund impactul acestora i implementnd msuri de rezolvare a lor. De asemenea, va stabili repere de calitate i va susine examinri pentru a se asigura c toate elementele livrabile "trec" cu succes controalele de calitate necesare. Va fi produs un plan de proiect (Grafic Gantt), care va reflecta distribuia activitilor necesare pentru ndeplinirea obiectivelor de proiect ale clientului. n urma evalurii disponibilitii resurselor i nivelelor de competen, fiecare sarcin din planul de proiect va fi alocat angajatului potrivit, iar planurile de activiti rezultate vor circula ntre toi membrii echipei. Planul va fi meninut pe tot parcursul proiectului pentru a reflecta performanele reale vis-a-vis de cele planificate i orice modificri agreate pentru realizarea corespunztoare a proiectului. Managerul de proiect va realiza, mpreun cu toi membrii echipei de proiect, evaluri periodice pentru a determina progresele realizate i pentru a rezolva problemele care ntrzie ndeplinirea anumitor sarcini. Va fi de asemenea pregtit un program pentru perioada imediat urmtoare. Odat discutat status-ul curent al proiectului, managerul de proiect va actualiza planul de proiect 21

i va pregti un draft de raport de status al proiectului. Aceste documente, mpreun cu timesheet-urile (rapoarte de servicii) vor forma baza pentru edina de status al proiectului. Scopul acesteia este de a informa toi membrii relevani ai echipei asupra status-ului proiectului i de a identifica direciile de aciune corespunztoare pentru rezolvarea "capitolelor" restante. Rezultatele acestei edine vor fi exprimate ntr-un raport final de status al proiectului, un procesverbal de edin i formulare de solicitare de modificri. Redm mai jos cteva dintre proiectele de dezvoltare Software aflate n derulare la SbSol, pentru a exemplifica aciunile noastre: Aplicaie Gestionare activitate service Best Serv, care s-a finalizat de curnd, ncununat de succes, iar ambele pri au fost mulumite de colaborare; Dezvoltare Modul Corporate, care a nceput de curnd, la firma Office Express; Dezvoltare Modul Retail Cogito 3. Augustin Dragan Coordonator Divizia Solutii IT http://www.rtcnews.ro/p220/Managementul+de+proiect

clodel.com/facultate/Anul_III_2006_2007/CD%20An%20III%20ID%20Informatica%20Sem%2 0I%20... 1.1 Analiza proiectelor prin metodele PERT/CPM Situatiile manageriale determinate de punerea in practica a proiectelor presupun efectuarea de activitati intercorelate care pot fi modelate prin intermediul unor retele. Multe din proiectele din viata reala sunt foarte complexe si costisitoare. Realizarea acestora la timp si in cadrul bugetului alocat nu este o sarcina usoara. In mod tipic anumite activitati nu pot ncepe nainte ca altele sa se termine. Iar daca ntr-un proiect apar sute de astfel de dependente, problemele de planificare se complica foarte mult, iar managerii au nevoi de de metode speciale de analiz. Analiza acestor sisteme ii permite managerului sa controleze/urmareasca si sa reorganizeze resursele astfel incat obiectivele propuse sa se atinaga in mod optim si la timp. Acesta este esenta Managementului proiectelor ( gestiunea / cooerdonarea/planificarea / controlul proiectelor). Cateva din ntrebarile la care vom ncerca sa raspundem n continuare sunt: 1. Care este termenul de terminare al proiectului ? 2. Care sunt momentele de nceut si de terminare ale fiecarei activitati ? 3. Care activitati sunt critice, n sensul ca ele trebuie sa se termine exact n termenul planificat, astfel ncat sa nu fie depasit termenul final de realizare al proiectului ? 4. Cat de mult pot fi ntarziate activitatile nectritice, astfel ncat sa nu fie depasit termenul final de realizare al proiectului ? 5. Cum pot fi alocate resurele diverselor activitati, astfel ncat proiectul sa se realizeze rapid si cu costuri minime ? Cele mai cunoscute tehnici de planificare sunt : Tehnica diagramelor tip Gantt sau cu bare. 22

Tehnica retelelor de tip i. P.E.R.T. acronimele pentru Program Evaluation Review Technique Tehnica Evaluarii Repetate a programului sau pe scurt metoda PERT ii. C.P.M., si Critical Path Method, Sau metoda Drumului Critic. iii. P.D.M (Precedence Diagram Method ), Metoda Diagramelor de Precedenta.

Indiferent de metode, primul pas n planificarea proiectelor este definirea activittilor si evenimentelor (stabilirea relatiilor de precedent dintre activitati). Aceasta este partea cea mai mportanta a unui proiect si n mod normal n aceasta etapa ar trebui implicate mai multe persoane, astfel ncat sa nu fie uitat nici o activitate important. Activitatea reprezinta un efort care pentru a putea fi ndeplinit necesita resurse (umane, de timp, financiare si de cele mai multe ori echipamente/utilaje /masini). 1Exemplu de activitati : proiectarea unei piese, instruirea unui angajat, saparea unei fundatii. Componentele de baza ale unei activitati sunt : Descrierea activitatii si codul acesteia Durata (zile, saptamani, luni) Resurse (umane, de timp, financiare si de cele mai multe ori echipamente/utilaje /masini) Costurile asociate. Evenimentul reprezinta indeplinirea (terminarea) uneia sau mai multor activitati , la un anumit moment de timp. Exemplu de evenimente : terminarea unui curs, predarea unui program, sosirea pieselor de schimb. Evenimentele pot fi vazute ca scopuri atinse, in timp ce activitatile reprezinta mijloacele de atingere a acestor scopuri. Problema1. a) Rezolvarea problemei prin metoda CPM In prezent firma SC Mega SRL are birouri doar n Bucuresti, si doreste sa deschida birouri noi n Brasov. In acest scop o parte din personalul din Bucuresti se va muta la Brasov si se va angaja personal nou. In timp ce economistii trebuie sa se ocupe de partea financiara a afacerii, arhitectii trebuie sa se ocupe de proiectarea interioarelor. Anumite parti ale proiectului nu pot ncepe pana altele nu sunt terminate. De exemplu, nu pot fi amenajate birourile daca acestea nu au fost proiectate, sau nu se poate angaja personal pana nu se stabileste personalul necesar. In tabelul 1.1 sunt prezentate activitatile din care este alcatuit proiectul. Activitati precedente B Durata de realizare 3 5 3

Activitatea A B C
1

Descrierea activitatii Selectarea birourilor Stab planului de org si a celui financiar Determ personal necesar

Daniela Gogoase, Mihai Manoliu - Managementul proiectelor de mediu-editura H*G*A*,Bucuresti 2000, p 44

23

D E F G H I J

Proiectarea interioarelor Amenajarea birourilor Selectarea personalului care se va muta Angajarea de personal nou Mutarea prorpiu-zisa Stabilirea rel cu noii parteneri din Brasov Instruirea personalului

A, C D C F F B H, E, G

4 8 2 4 2 5 3

Tabel 1.1 Activitatile proiectului Fiecare activitate este plasata ntr-un rand separat, iar n coloana Activitatii precedente sunt trecute activitatile care trebuie realizare naintea nceperii activitatii analizate. De exemplu activitatea C nu poate ncepe pana nu se termina activitatea B. In coloana Durata de realizare este trecut timpul estimat pentru realizarea activitatilor. 1.2 Tehnica diagramelor tip Gantt sau cu bare. Una din metodele cele mai populare folosite pentru planificarea proiectelor este utilizarea graficelor Gant. Fiecare activitate este desfasurata pe axa verticala. Pe axa orizontala este reprezentat timpul. Activitatile sunt reprezentate prin bare de lungime egala cu timpul de realizare al activitatii. Graficul indica si termenul cel mai devreme de ncepere al fiecarei activitati. De exemplu, activitatea C nu poate ncepe nainte de sfarstul saptamanii 5, deoarece activitatea B trebuie sa se termine nainte ca C sa nceapa. Pe masura ce o activitate este realizata, bara asociata este hasurata. Astfel, n orice moment de timp este foarte clar ce activitati au fost realizate la timp si care nu. Graficul din figura 1.1 arata ca in saptamana 13 activitatile D, E, si H sunt n urma planului iar activitatea G este naintea planului. Figura 1.1 Graficul Gant

In contextul graficelor Gant n plan nseamna ca activitatea nu a fost finalizata mai tarziu de cel mai devreme de terminare al activitatii. Astfel, in figura 1.1 putem observa ca activitatile D si H ar trebui sa se termine cel mai devreme in sapt 12. Deoarece nu sunt terminate n saptamana 13, ele sunt in urma planului. Din graficele Gant nu se pot stabili predecesorii imediati ai unei activitati. In figura 1.1 poate parea ca F si I sunt activitati precedente ale activitatii G, deoarece G poate incepe in saptamana 10, iar F si I se pot termina atunci. Dar din tabelul 1.1 stim ca doar F este predecesor imediat al lui G. O intarziere a activitatii I nu ar afecta momentul de incepere al activitatii G. 24

Altfel de informatii sunt importante pentru manager pentru ca ar putea sa stabileasca ce activitati ar putea fi ntarziate fara a modifica termenul final de realizare al proiectului. Graficele Gant nu pot fi folosite pentru astfel de analize, in acest caz fiind recomandat metoda de reprezentaer a proiectului printr-un graf. 1.3 Reprezentarea proiectelor prin grafuri

Fiecare activitate este reprezentata in graf printr-un arc. Inceputul si sfasitul fiecarei activitati sunt indicate printr-un cerc numit nod. Pe masura ce se construeiste graful nodurile se pot renumerota, dar trebuie pastrate corect relatiile de precedenta ntre activitati. Fiecare activitate trebuie sa nceapa n nodul in care activitatea precedenta se termina. De exemplu, in Figura 1.2, activitatea C incepe in nodul 3, deoarece activitatea precedenta B se termina aici. 2 A 1 B 3 C

Figura 1.2 Graful pentru activitatile de la A la C 2 A 1 B 3 C D 4 E 5

Figura 1.3 Graful partial Complicatiile apar in momentul in care ncercam sa adaugam activitatea D in graf. Si A si C sunt activitati precedente prentru D si cum vrem ca in graf activitatea D sa apara o singura data, trebuie sa combinam nodurile 2 si 4 din Figura 1.3 ntr-unul singur. Acest lucru este aratat in Figura 1.4. Nodul 2 (au fost renumerotate nodurile) reprezinta evenimentul in care activitatile A si C au fost renumerotate. Activitatea E, care are ca activitate precedenta doar pe D poate fi adaugata fara dificultate. Cand ncercam sa adaugam activitatea F apar din nou probleme. Cum F are activitate precedenta pe C ar trebui ca activitatea F sa inceapa in nodul 3. Dar acest lucru ar nsemna ca activitatea F are ca activitate precedenta si pe A ceea ce este incorect. 25

Aceasta dilema poate fi rezolvata prin introducerea unei activitati fictive, reprezentata prin linie punctata n Figura 1.4. Aceasta activitate nu necesita nici timp nici resurse. 2 A 1 B 3 C D 4 E

Figura 1.4 Introducerea unei activitati fictive Atfel, Figura 1.4 arata ca activitatea D poate ncepe dupa ce si A si C s-au terminat. Similar, F poate ncepe dupa ce activitatea C s-a terminat. Putem generaliza modul in care introducem o activitate fictiva in modul urmator : Presupunem ca vrem sa adaugam o activitate A, in nodul de start N, dar nu toate activitatile care se termina in nodul N sunt activitati precedente ale acestei activitati. Pentru aceasta se creeaza un nou nod M, cu o activitate fictiva de la nodul M la nodul N. Toate activitatile care se termina in N si sunt predecesoare ale activitatii A se vor termina in nodul M. Acum activitatea A poate incepe in nodul M. Figura 1.5 prezinta graful asociat Tabelului 1.1 2 A 1 B 3 J 8 Figura 1.5 Graful de retea Fiecare activitate este identificata printr-un nod de star si unul de terminare. In graful din Figura 1.5 s-ar putea face confuzia ca G si H reprezinta aceeasi activitate. Pentru a evita confuzia se introduce o noua activitate fictiva (Figura 1.6) C D 4 E

H 7 G I

26

H 7 G 8

Figura 1.6 Activitate fictiva introdusa fortat

D(4) 2 A(3)

5 E(8)

H(2) 1 C(3) B(5) 3 I(5) 4 6 F(2) G(4) 8

J(3)

9 Figura 1.7 Graful final Din Tabelul 1.1 se poate calcula (adunand duratele de realizare ale activitatilor) ca timpul total de realizare al proiectului este de 39 de saptamani. Termenul acesta poate fi mai mic deoarece unele activitati se pot desfasura simultan, de exemplu activitatile A si B. Pentru a afla termenul minim de realizare al proiectului trebuie sa calculam Drumul Critic. Un drum ntr-un graf este o succesiune de activitati de la nodul initial (1) la nodul final (9). De exemplu B-I necesita 10 saptamani pentru a fi realizata, secventa B-C-D-E-J 23 de saptamani. Intr-un graf pot fi identificate mai multe drumuri de la nodul initial la cel final, cu durate diferite. Se pune problema determinarii celui mai lung drum de la nodul initial la cel final. Acest drum numit drum critic va determina timpul de realizare al proiectului, deoarece nici un alt drum nu este mai lung. Daca activitatile de pe drumul critic sunt ntarziate, ntregul proiect va fi ntarziat. Din aceasta cauza activitatile care se gasesc pe drumul critic se numesc Activitati Critice. O activitate critica este acea activitate care daca este ntarziata va ntarzia la randul ei data

27

programata pentru terminarea ntregului proiect (n grafic e reprezerntata fie cu alta culoare , fie printr-o grosime mai mare a sagetii asociate. )2 Activitatile critice trebuie realizate la termen. Problema se rezolva n modul urmator3 : 1. Se calculeaza pentru fiecare activitate cel mai devreme termen de ncepere si cel mai devreme termen de terminare. Vom nota cu : DI = cel mai devreme termen pentru inceperea unei activitati DT = cel mai devreme termen pentru terminarea unei activitati t = durata estimata a activitatii. Pentru o activitate, relatia dintre aceste marimi este: DT=DI+t. Termenul DI pentru o activitate care pleaca dintr-un nod este cel mai mare DT al activitatilor care se termina in acel nod. Pentru fiecare activitate din retea se calculeaza DI si DT. Rezultatul este prezentat in Figura 1.8. D(8,12) A(0,3) 2 7 H(10,12) 1 B(0,5) 3 I(5,10) C(5,8) 4 6 F(8,10) G(10,14) 8 J(20,23) 5 E(12,20)

9 Figura 1.8 Termenele DI si DT Deci, cel mai devreme termen de terminare al proiectului este de 23 saptamani. 2. Se calculeaza cel mai tarziu termen de ncepere si terminare a activitatii. Pentru a identifica activitatile acritice si intervalele de timp cu care activitatile necritice pot fi intarziate fara a afecta termenul de finalizare al proiectului, se parcurge graful napoi de la nodul final la nodul initial. Ideea este ca odata ce se cunoaste termenul de finalizare al proiectului (23 saptamani), pornind de la aceasta valoare putem calcula cel mai tarziu termen la care se poate termina o activitate fara a intarzia intregul proiect. Evaluarea incepe de la nodul final spre nodul final.

2 3

Daniela Gogoase, Mihai Manoliu - Managementul proiectelor de mediu-editura H*G*A*,Bucuresti 2000, p 48

Colesca

28

Vom nota cu : TI = cel mai tarziu termen de ncepere al unei activitati TT = cel mai tarziu termen de terminare al unei activitati Relatia dintre aceste 2 marimi este: TI=TT-t Termenul TT pentru o activitate care se termina intr-un nod este cel mai mic TI al activitatilor care pleaca din acel nod. Rezultatete sunt prezentate in Figura 1.9

D(8,12) A(5,8) 2

E(12,20) 7 H(18,20)

1 C(5,8) B(0,5) 3 I(5,10) 4 F(14,16)

6 J(20,23) 8

G(16,20)

9 Figura 1.9 Calcularea TI=TT-t 3. Determinarea rezervei de timp asociata fiecarei activitati. Rezerva de timp este timpul cu care o activitate fara a afecta termenul de finalizare al proiectului. Rezerva de timp (RT) se calculeaza cu formula RT=TI-DI=TT-DT De exemplu, pentru activitatea G, rezerva de timp este: RTG=TIG-DIG=16-10=6 sau RTG=TTG-DTG=20-14=6 Aceasta inseamna ca activitatea G poate intarzia cu 6 saptamani dupa cel mai devreme termen de incepere a activitatii fara a intarzia proiectul. Pentru activitatea C RTC=TIC-DIC=5-5=0 Deci activitatea C nu are rezerve de timp si trebuie sa inceapa in saptamana 5. Cum aceasta activitate nu poate fi intarziata fara a afecta intregul proiect, inseamna ca aceasta activitate este o activitate critica. Activitatile care au rezerva de timp 0 sunt activitati critice.

b) Rezolvarea cu Excel

29

Rezolvarea problemelor de managementul proiectelor cu Excel se face folosind abordarea bazata pe grafuri. Foaia de calcul care contine acest model este prezentata in Figura 1.10. Datele si formulele introduse sunt cele rezultate prin dezvoltarea grafului atasat proiectului. De exemplu, deoarece cel mai tarziu termen de terminare a activitatii F este cea mai mica valoare dintre cele mai tarzii termene de incepere a activitatilor G si H, formula din celula G7=MIN(F8,F9). Deoarece cel mai devreme termen de incepere al activitatii D este cea mai mare valoare din cele mai devreme termene de terminare ale activitatilor A si C, formula din D5=MAX(E2,E4). In coloana de activitate critica este trecut cuvantul DA pentru activitatile care au abaterea zero.

Figura 1.10 Foaia de calcul Excel

30

Formulele utilizate in foaia de calcul sunt : Celula D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 E2 F2 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 H2 I2 E13 Formula =MAX(E3) =MAX(E2,E4) =MAX(E5) =MAX(E4) =MAX(E7) =MAX(E7) =MAX(E3) =MAX(E6,E8,E9) =D2+C2 =G2-C2 =MIN(F5) =MIN(F4,F10) =MIN(F5,F7) =MIN(F6) =MIN(F11) =MIN(F8,F9) =MIN(F11) =MIN(F11) =E13 =E13 =F2-D2 =IF(H2=0,DA,NU) MAX(E2:E11) Se copiaza in E3:E11 F3:F11 H3:H11 I3:I11 -

1.4

Reprezentarea grafica a graficelor Gant n Excel

1. 2. 3.

In graficul Gant activitatile sunt afisate pe axa verticala, iar pe axa orizontala reprezentam timpul. Graficul indica cel mai devreme termen de incepere al fiecareii activitati si durata activitatii. Vom ilustra modul de construire al graficelor Gant pentru exemplul din Figura 1.10. Se selecteaza datele care vor fi reprezentate in grafic : activitatile (A1:A11), durata activitatilor (C1:C11) si cel mai devreme termen de incepere a activitatilor (D1:D11) Se creeaza un grafic de tip Staked Bar. Se selecteaza seria DI. Se apasa butonul din dreapta al mouse-ului si se selecteaza comanda Format Series. Se selecteaza butonul Series Order si se stablieste pentru afisarea seriilor ordinea DI, Durata. Se selecteaza butonul Patterns, si in sectiunile Border si Area se selecteaza optiunile None. Deci barele atasate termenelor de incepere ale activitatilor vor fi transparente, iar barele care reprezinta durata activitatilor vor aparea in prelungirea lor. Se selecteaza seria Durata, se apasa right-click pe mouse si se selecteaza comanda Format Series. Se selecteaza butonul Data Labels , optiunea Show Value. Astfel in dreptul fiecarei bare va fi afisata durata activitatii. Se selecteaza axa Y, se apasa right-click si se selecteaza comanda Format Axis. Se selecteaza butonul Scale, optiunile Categories in Reverse Order si Value (Y)-axis cross at maximum category. Astfel activitatile vor fi afisate incepand din partea de sus a axei Y. 31

1.5

Modelul de analiza a drumului critic/cost

Pentru reducerea timpului de realizare a unui proiect, analistul poate incerca reducerea duratei in care se efectueaza a unei activitati de pe drumul critic, prin alocarea de resurse suplimentare. De exemplu, o activitate care dureaza in mod normal 8 saptamani daca se lucreaza 8 ore/zi, poate fi terminata mai repede daca se lucreaza peste program sau daca se mareste numarul de muncitori. Acest lucru, bineinteles, se realizeaza cu pretul unor costuri crescute. Problema care se pune este : Ce activitati ar trebui urgentate astfel incat reducerea termenului final de realizare al proiectului sa se faca cu costuri minime ?. Acest model presupune ca, costul e o functie lineara de timp, descrescatoare, deoarece orice efort de urgentare este insotit de cresterea cheltuielilor (Figura 1.11) Cost
Cost maxim Cost minim

Timp
Timp minim Timp maxim

Figura 1.11 Functia Cost-Durata Pentru fiecare activitate se cunosc urmatoarele date : Timpul normal timpul maxim de realizare al activitatii Costul normal costul necesar pentru realizarea activitatii in timpul normal de lucru Timpul minim timpul minim in care se poate realiza activitatea Costul maxim costul necesar pentru realizarea lucrarii in timpul minim Pentru prezentarea metodei vom folosi urmatorul exemplu : Un proiect, cu graful asociat prezentat in Figura 1.13 este alcatuit din 5 activitati. Pentru fiecare activitate se cunosc timpul normal, timpul minim, costul normal si costul maxim (prezentate in tabelul 1.2)

32

Activitate A B C D E Total

Tp normal 32 40 50 24 120

Cost norm 640 480 1.000 288 4.800 7.208

Tp minim 20 30 30 15 70

Cost maxim 800 720 1.200 360 5.600

Costul urgentarilor 13,3 24,0 10,0 8,0 16,0

Tabelul 1.2 Activitatile proiectului In ultima coloana din tabel s-a calculat pentru fiecare activitate costul urgentarii pe ora, egal cu (Costul maxim-Costul normal)/(Timpul normal-Timpul minim). Figura 1.12 ilustreaza functia cost-durata pentru activitatea A Cost

800

640

Timp
20 32

Figura 1.12 Functia cost-durata pentru activitatea A Graful asociat problemei este reprezentat in Figura 1.13. 2 A 32 1 50 C 3 Figura 1.13 Graful asociat problemei Utilizand duratele normale pentru fiecare activitate, cel mai devreme termen pentru finalizarea proiectului este 194 de ore (pe drumul critic C-D-E). 24 D 40 4 120 B E 5

33

Pentru a reduce termenul de finalizare al proiectului la 193 de ore o activitate de pe drumul critic trebuie urgentata cu o ora. Cum costul urgentarii pe ora pentru activitatea D este mai mic decat costurile urgentarii pe ora pentru activitatile C si E (8<10 si 8<16), se va urgenta activitatea D cu o ora. Astfel proiectul se va termina in 193 de ore, drumul critic fiinde C-D-E si costul total 7208+8=7216. Daca termenul de finalizare mai trebuie redus cu inca o ora, la 192 ore, aplicand un rationament asemanator se urgenteaza activitatea D cu inca ora si costul marginal va creste cu 8$. Daca termenul de finalizare trebuie redus mai mult, la 191 ore, problema se complica. Situatia este ilustrata in Figura 1.14. Acum exista doua drumuri critice A-B-E si C-D-E, ambele de 192 de ore. 2 A 32 1 50 C 3 Figura 1.14 Graful pentru timpul de finalizare de 191 ore Urgentarea uneia dintre activitatile A, B, C, D cu o orava reduce un drum cu o ora, dar drumul critic va ramane tot de 192 ore. Un drum critic de 191 de ore se poate obtine daca se urgenteaza doar activitatea E. Deci exista mai multe grafuri alternative, iar dintre acestea trebuie gasita solutia care are costul minim. Pentru grafuri complexe rezolvarea in acest mod ar fi foarte greoaie. Problema poate fi rezolvata foarte simplu cu ajutorul programarii liniare. Figura 1.15 contine modelul atasat problemei. 22 D 40 4 120

B E 5

34

A 1 Activitate 2 3 4 5 6 7 A B C D E

B Tp normal 32 40 50 24 120

Cost Tp Cost Durata Costul norm minim maxim urgentarii urgentarilor 640 480 1.000 288 4.800 20 30 30 15 70 DI 0 32 0 50 74 800 720 1.200 360 5.600 DT 32 72 50 74 194 12 10 20 9 50 TI 2 34 0 50 74 13,3 24,0 10,0 8,0 16,0 TT Abatere 34 74 50 74 194 2 2 0 0 0 Activitate Critica NU NU DA DA DA

8 Activitate 9 10 11 12 13 14 15

Durata Durata urgentarii activitatii A 0 32 B 0 40 C 0 50 D 0 24 E 0 120 Termenul final 194 Costul urgentarii 0

Figura 1.15 Foaia de calcul utilizata pentru rezolvarea problemei Formulele utilizate in foaia de calcul sunt : Celula F2 G2 D9 D10 D11 D12 D13 E9 F9 G9 G10 G11 G12 G13 H9 I9 D14 C15 Formula =B2-D2 =(E2-C2)/(B2-D2) 0 =E9 0 =E11 =MAX(E10,E12) =D9+C9 =G9-C9 =F10 =F13 =F12 =F13 =E13 =F9-D9 =IF(H9=0,DA,NU) =E13 =SUMPRODUCT(B9:B13,G2:G6) Se copiaza in F3:F6 G3:G6 E10:E13 F10:F13 H10:H13 I10:I13 -

35

In prima parte a foii de calcul se introduc timpul normal, costul normal, timpul minim si costul maxim de realizare a fiecarei activitati. Pe baza acestor date, se calculeaza in coloana Durata maxima a urgentarii durata maxima cu care poate fi urgentata fiecare activitate (diferenta dintre timpul maxim si timpul minim) iar in coloana urmatoare costul urgentarii pe ora (diferenta dintre costul maxim si costul normal raportat la durata maxima a urgentarii). Al doilea tabel din foaia de calcul contine variabilelel de decizie ale problemei duratele cu care poate fi urgentata fiecare activitate (in domeniul B9:B13). Initial toate valorile vor avea valoarea 0. In coloana Durata activitatii se calculeaza durata activitatii in cazul in care aceasta va fi urgentata cu valoarea din coloana Durata urgentarii (diferenta dintre Durata normala si durata urgentarii). In coloanele urmatoare se calculeaza cele mai devreme si cele mai tarzii termene de incepere si terminare al fiecarei activitati, respectand succesiunea activitatilor (la fel ca in exemplul anterior). Apoi, se calculeaza pentru fiecare activitate abaterile si se introduc formulele pentru determinarea activitatilor critice. Functia obiectiv (celula C15) este minimizarea costului total de urgentare, calculat ca suma produselor dintre duratele cu care se urgenteaza fiecare activitate si costul urgentarii pe unitatea de timp min(C15). Restrictiile problemei sunt: 1. Durata in care trebuie realizat proiectul (continut n celula D14). De exemplu daca proiectul ar trebui terminat in 184 de ore, restrictia ar fi D14=184. 2. Durata cu care poate fi urgentata fiecare activitate nu poate depasi durata maxima de urgentare, iar aceste durate sunt numere pozitive. Deci, B9:B13 0 si B9:B13 F2:F6 . Se rezolva problema cu ajutorul Solver-ului, iar rezultatele obtinute arata ca pentru ca proiectul sa se termine cu costuri minime in 184 de ore, trebuie urgentate lucrurile D cu 2 ore si E cu 8 ore. Costul suplimentar al urgentarii ar fi n acest caz de 144 $.

36

c) Rezolvarea problemei cu Microsoft Project

37

S-ar putea să vă placă și