Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE MECANICA

1997 - 1998

A devenit deja o tradi]ie ca fiecare produc\tor de automobile s\ aib\ propriile programe de cercetare ^n domeniul securita]ii pasive, component\ important\ a imaginii modelelor noi lansate pe pia]\ .

Renault a lansat un nou concept in acest domeniu, concept ^n care airbag-ul [i centura de siguran]\ sunt proiectate [I optimizate ^mpreun\. Obiectivul studiului: reducerea rigidiz\rii centurii peste limitele celui mai fragil organism uman. In urma acestei constat\ri s-a restudiat modul de func]ionare a aibag-ului pentru ca acesta s\ preia o parte din sarcinile centurii. Acest tip de airbag a fost asociat noilor centuri de siguran]\ dotate cu sistem programat de re]inere. Comparat cu sistemul conven]ional de centur\ [I airbag, ^n care centura nu are limitator de effort [I ac]ioneaz\ independent de airbag, s-a constatat la tipul prezentat o diminuare cu aproximativ 50 % a r\nilor la nivelul toracelui, inclusiv o reducere cu 60 70 % a for]ei care ac]ioneaz\ asupra p\r]ii superioare a corpului. Ca un avantaj ^n plus al sistemului, se constat\ reduceri substan]iale de sarcini la nivelul g^tului si al capului. Decelerarea este relativ constant\ rezult^nd astfel pentru ambii pasageri for]e care pot fi suportabile ^n cazul unor coliziuni dure. Valorile m\surate pentru accelera]ie, la nivelul bazinului : 59, 60 g. Ambele valori se situeaz\ foarte aproape de limita la care nu pot fi excluse s\ apar\ leziuni ^n zona bazinului. Sistemul func]ioneaz\ dup\ cum este prezentat ^n continuare ^n patru faze.

Faza 1.

La ^ncepultul [ocului sistemul de re]inere este ancla[at (pirotehnic) tension^nd centura pentru fixarea pasagerului de scaun. ~n acela[I timp, airbagul ^ncepe s\ se umfle.

Faza 2.

~n acesat\ faz\ ^n urm\to\rele trei sutimi de secund\ airbagul este umflat (forma si presiunea sunt stabilizate). Tensiunea centurii cre[te progresiv, odat\ cu ^nclinarea p\r]ii superioare a corpului.

Faza 3.

La contactul toracelui cu airbagul ,acesta din urm\ ^ncepe instantaeu s\ se dezumfle. Simultan, limitatorul de efort al centurii intr\ ^n ac]iune pentru a sus]ine cutia toracic\.

Faza 4. 4.

Cele dou\ elemente cheie (limitatorul de effort al centurii si supapa de suprasarcin\ a airbagului) ac]ioneaz\, ^mpreun\ p^n\ la dispari]ia [ocului frontal, limit^nd astfel for]ele ce ac]ioneaz\ la nivelul toracelui [oferului sau al pasagerului din dreapta.