Sunteți pe pagina 1din 18

ZBURĂTORUL

Ion Heliade Rădulescu


ION HELIADE-RĂDULESCU
”Zburătorul este un personaj fantastic, care se
arată, pe înserat, tinerelor fete, le determină să
se îndrăgostească de el şi apoi dispare.”
Mitul Zburătorului este consemnat, inițial, în Descriptio Moldaviae a lui
Dimitrie Cantemir: „… este o nalucă, un om tânăr, frumos, care vine
noaptea la fete mari, mai ales la femeile de curând măritate și toată
noaptea săvârșește cu dânsele lucruri necuviincioase, cu toate că nu
poate fi văzut de ceilalți oameni, nici chiar de cei care îl pândesc.”
idilă pastel legendă
Textul dezvoltă, în prima parte (IDILA), trăirile unei
adolescente, Florica. Ea descrie mamei sale aceste senzaţii
fizice, pe care le trăieşte:
• „pieptul mi se bate”
• „Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate”
• „Ah! inima-mi zvâcneşte!”
• „ochii-mi văpăiază”
• „tremur de nesaţiu”
• „Obrajii..unul arde, şi altul mi-a răcit!”
• „o piroteală de tot m-a stăpânit”.

Mama îi propune soluţiile din viaţa satului: „du-te la moş


popa” babele din sat, vrăjitorul.
În partea a doua (PASTELUL), este prezentată imaginea unui sat
pe înserat, prin imagini vizuale şi auditive.
• (exprimate prin metafore și simboluri)
Imagini • „Veşmântul său cel negru de stele semănat”
• „cobe, câteodată, tot cade câte-o stea”
vizuale • „a laptelui fântână”


Imagini •
Exprimate prin:
gerunzii („ţipând parcă chema”)
• aliteraţii („şoaptă în susur”)
auditive • metonimii („lătrătorii numai s-aud”).

Ele sugerează multă mişcare la momentul înserării, ca un punct


culminant, după care urmează o linişte („ Tăcere este totul şi
nemişcare plină’), ce prefigurează venirea zburătorului.
• „balaur de lumină cu coada-nflăcărată”
balaur

• „Tot zmeu a fost, surato”


Zmeu

• „Ca brad un flăcăiandru”


flăcăiandru

• „Dar ce lumină iute ca fulger trecătoare”


fulger
metamorfoza tema, eroii,
zburătorului, care conflictul,
face din el un subiectul au o
personaj fantastic, structură afectivă, pastelul, legenda
un erou romantic specifică liricii sunt specii
excepţional romantice romantice

eroina, care prin motivul pastelul


trăirile şi zburătorului arată presupune
evenimentele preţuirea existenţa
prezentate, devine folclorului şi sentimentului
excepţională în naturii, care este o
împrejurări trăsătură a
excepţionale romantismului
Zburătorul apare strălucitor, ca un erou
tema, eroii, conflictul, subiectul reflectă viaţa satului ideal
românesc de la mijlocul sec. al XlX-lea
• „Şi pietre nestimate lucea pe el ca foc’)

dialogul dintre cele două vecine, dintre mamă şi


Florica, prezenţa unor elemente dialectale din dar această imagine ideală
Muntenia, folosirea unor expresii ale limbii vorbite
aduc acel plurilingvism caracteristic realismului:
• „tras printr-un inel”
•„tras printr-un inel”
•„mi-ţi vine”
•„nas ca vai de el”
este ironizată
elementul de ironie arată prezenţa spiritului critic,
• „nas ca vai de el”
care caracterizează realismul

fiindcă, de fapt, zburătorul este duhul rău.


„De ce slăbești, copilă? Ce, tată-tău te bate? „Așa e, vecinică;
De ce-ai îngălbenit? Îl știu a te iubi. Așa gândesc și eu.
De ce de joc ți-e silă Au va în alte sate Un june... Oh! mi-e frică!...
Ș-atât te-ai ofilit? A te căsători? Îl văz în somnul meu.

Te știu de vorbitoare, Ce-s buzele-ți pârlite M-apucă, mă trudește,


La danțuri tu-ncepeai, Și pieptul tău rotat Și eu cu el mă joc;
Și noaptea-n șezătoare De pete-nvinețite? Mă strânge, mă ciupește,
Pe toate le-ntreceai. Stăi: cine te-a mușcat? Mă mușcă plin de foc.

De ce d-a ta cosiță De ce plângi, copiliță? Pe pieptul meu s-apasă


Acum tu nu-ngrijești? Dorești vr'un călător? Și eu de gât l-apuc,
Spune-mi, spune-mi fetiță, O, ce păcat! Fetiță, Dar ziua când să iasă,
Ce ai de pătimești? Eu crez c-ai zburător!” El piere ca năluc.”
Ion Heliade „Călin (file din
Rădulescu publică poveste)” este un
poemul poem scris de
„Zburătorul” în Mihai Eminescu și
revista „Curierul apărut la 1
românesc”, nr. 9, noiembrie 1876 în
din 4 februarie revista Convorbiri
1844. literare.
„Călin” „Zburătorul”

• Are la bază • Are la bază Mitul


basmul Călin Zburătorului
Nebunul și Mitul • Zburătorul apare la
Zburătorului general ca personaj
• Zburătorul are un mitologic
nume, Călin • Zburătorul – duh rău
• Zburătorul – personaj • Păstrează subiectul
pozitiv (iubitul) mitului
• Elementele mitului sunt
preluate doar pentru
crearea personajului