Sunteți pe pagina 1din 17

Recrutarea și selecția

personalului în cadrul agenției


de turism ¨Donatella Tur¨
A elaborat: Gîrlean Felicia, gr. CON1602
Prezentarea generală
Agenția de turism "Donatella Tur", cu denumirea juridică
SRL "Donatela" a fost fondată în anul 2009, pe data de 26
februarie în orașul Chișinău, cu numărul de înregistrare
1009600007203.
La momentul de față, agenția de turism "Donatella Tur"
este o agenție touroperatoare și își desfășoară activitatea
în orașul Chișinău, str. Alexandru Cosmescu 5B, oficiul №5
(etajul 1).
Agenția de turism "Donatella Tur" propune odihnă la
munte și la mare.
Referindu-ne la odihna la mare, pincipalele direcții
propuse de către agenție sunt: Ucraina, Bulgaria, Turcia,
Grecia, Muntenegru, România, Spania, ș.a..
În ceea ce privește odihna la munte, direcțiile propuse de
către agenție sunt: România, Bulgaria, Ucraina, Austria,
Andora, Italia.
PROCESUL DE RECRUTARE A CANDIDAȚILOR ÎN
CADRUL AGENȚIEI DATE TREBUIE SĂ PARCURGĂ
CÎTEVA ETAPE:
A. Identificarea nevoii de recrutare:
Aceasta este fi facuta de catre sefii
compartimentului din structura organizatorica a
intreprinderii. Aparitia nevoii de recrutare poate
fi cauzata de existenta unor posturi vacante
sau aparitia nevoii de infiintare a unor noi
posturi, datorita sporirii volumului activitatii. In
aceste situatii seful compartimentului se
adreseaza printr-un referat sefului ierarhic,
solicitand incadrarea personalului necesar.
B. Analiza solicitarii de recrutare:
Analiza solicitarii de angajare se face de
catre seful ierarhic, aceasta analiza are
ca scop stabilirea oportunitatii respectivei
solicitari. In acest sens, se verifica daca s-a
tinut cont de sarcina de crestere a
productivitatii muncii si daca volumul de
activitate provizionat justifica existenta
postului cerut.
C. Definirea postului:
O definire clara a postului contribuie la
determinarea genului de persoana pe
care agentia o cauta si in acest fel sansele
de a gasi persoana potrivita cresc.
D. Specificarea cerintelor pentru ocuparea
postului:
Se analizeaza cerintele impuse pentru ca
o persoana sa poata indeplini efectiv
sarcinile din structura postului.
E. Prospectarea surselor de recrutare: sursa interna si
sursa externa:
Aceasta actiune cuprinde investigarea a doua
surse potentiale de candidati: sursa interna si sursa
externa.
Sursa interna - posturile ramase vacante sunt
oferite cu prioritate salariatiilor intreprinderii,
urmarindu-se o recrutare interna a posibilor
candidati.
Sursa externa - agentia recurge la recrutarea
personalului din sursa externa atunci cand nu
reuseste sa identifice in interiorul ei candidati
adecvati pentru posturile vacante.
PROCENTUL APLICANȚILOR DIN SURSELE DE
RECRUTARE UTILIZATE ÎN CADRUL AGENȚIEI
DONATELLA TUR

Aplicanți din
surse
externe
45%
Aplicanți din
surse
interne
55%
ALTE METODE DE RECRUTARE UTILIZATE ÎN CADRUL AGENȚIEI
DONATELLA TUR:

PUBLICITATEA. Întâi se stabileste numarul posturilor ce trebuie ocupate, si pâna


la ce data. Apoi se trece la descrierea postului si la specificarea persoanei pentru a se
obtine informatii despre calificarile, experienta si responsabilitatile, precum si orice alte
date necesare alcatuirii mesajului publicitar.
AGENTIILE PARTICULARE DE RECRUTARE SI SELECTIE. Respectiv:
- se pregăteşte „comanda” de forţă de muncă în formă scrisă, în care se menţionează
toate însuşirile, experienţa necesară şi toate responsabilitățile persoanelor care vor fi
angajate;
- se insistă asupra faptului că numai solicitanţii calificaţi vor fi recomandaţi pentru
interviuri;
- se testează aptitudinile solicitanţilor, folosind acelaşi test pentru toţi şi aceeaşi notare.
RECRUTAREA IN FORMA REFERINTELOR SCOLARE. Agentia Donatella
Tur urmareste recrutarea de personal tânăr calificat, pe care să-l instruiască şi să-l
formeze astfel încât rezultatele aşteptate să fie din ce în ce mai bune.
După depunerea
Toţi cei care solicită de către candidaţi După ce agenția şi-a
ocuparea unui post a cererilor de definit locurile de muncă
disponibil în cadrul angajare, se trece de care are nevoie,
agentiei Donatella la evaluarea următorul pas este
Tur trebuie să acestora, aprecierea acestora,
completeze mai raportându-se găsirea din rândul
întâi o cerere de persoanelor recrutate a
angajare. informaţiile şi datele
obţinute la cerinţele celor potrivite pentru
fiecare post.
postului vacant.
ETAPELE PROCESULUI DE SELECTIE IN CADRUL
AGENTIEI DONATELLA TUR:
Selecţia solicitanţilor de posturi vacante vizează identificarea
subiecţilor apţi să ocupe aceste posturi prin clasificarea lor în funcţie
de anumite criterii. În acest context, pentru selecția resurselor umane
în cadrul agenției Donatella Tur se parcurg următoarele etape:
I. Evaluarea CV-urilor
În afara informaţiilor pe care le oferă CV-ul (nume, vârstă, adresă,
calificări, experienţă, obiective, pasiuni, şi altele), există şi alte
elemente care participă la procesul de triere a candidaților în cadrul
agenției Donatella Tur, cum ar fi: calitatea redusă a textului, greşelile
de ortografie, lecturarea dificilă, lipsa semnăturii şi a formulelor de
politeţe.
Evaluarea CV-urilor se face pe 3 categorii:
- Candidații care cu siguranță vor fi intervievați;
- Candidații carora este probabil să li se țină inteviu;
- Candidații carora sigur nu li se va ține interviu.
II. Formularul – cerere de angajare
Acesta reprezintă primul nivel de selecție și servesc trei
scopuri:
- Înregistrarea dorinței unei persoane de a obține un loc de
muncă;
- Oferă angajatorului un profil al solicitantului care poate fi
folosit la interviu;
- Este actul de bază al candidatului care va deveni angajat.
Formularul – cerere de angajare cere informații despre
educație, locuri de muncă anterioare, aptitudini și calificări,
numele și adresa candidatului, precum și câteva referințe.
Acestea trebuie să dea posibilitatea formării unui profil cât mai
exact al candidatului și, mai ale, să determine în ce măsură
acesta corespunde postului vacant.
III. Testele
Selecţia solicitanţilor prin intermediul
testelor vizează clasificarea subiecţilor în
funcţie de competenţa profesională, de
motivaţia şi de comportamentul acestora. In
acest scop in cadrul agentiei Donatella Tur
sunt utilizate:
- testele de performanţă; și
- testele de personalitate.
IV. Interviul
Interviul de selecție reprezintă momentul crucial în
procesul asigurării cu personal a agenției.
Acest interviu este condus de reprezentantul
departamentului de resurse umane, spacializat în recrutare,
și șeful departamentului în care se află postul vacant.
Deși interviurile sunt de mai multe tipuri, agenția
Donatella Tur alege practicarea interviurilor structurate, ce
s-au dovedit de-a lungul timpului ca fiind cele mai eficiente.
Întrebările sunt planificate și sunt formulate pentru fiecare
candidat în același fel. Singura diferență poate apărea la
întrebările de aprofundare sau la cele suplimentare, atunci
când candidații nu răspund clar la o întrebare.
În cadrul agenției Donatella Tur se folosește următorul formular de apreciere a interviului:

Nume:
Intervievat de:
Intervievat pentru:

Tabelul 3.1 Formular de apreciere a interviului


Comportament Reținut Emotiv Neinhibat
Nesigur Purtare bună Încrezător în sine
Aspect Neglijent Ordonat Foarte atent la aspect
Neîngrijit Bine îngrijit
Dezordonat
Cunoștințe limbi Confuz Logic Fluent
străine Incoerent Clar Cursiv
Neatent Gramatică bună Vocabular bogat
Structurat
Interesul față de Emoționat de post Multă energie Cunoaște posturile și
post Planuri să avanseze agenția
Curiozitate
Cunoștințe Puține Are cunoștințe de bază Foarte bune
specifice Neadecvate Necesită îmbunătățiri Suficiente

Inițiativă Dă cu greu vreo informație Are inițiativa de a da mai Prezentare bine


din proprie inițiativă multe răspunsuri organizată
Răspunde înainte de a
fi întrebat
Sociabilitate Ostil Atitudine pozitivă Atitudine foarte bună
Fără chef Flexibil
Opozant Deschis
Procesul de intervievare în cadrul agenției Donatella Tur este compus
din trei etape:
- Pre-interviu
În această etapă, departamentul de resurse umane elaborează lista cu
întrebări pentru interviu. Înainte de interviu, intervievatorii studiază
formularul de cerere – angajare și CV-ul, și notează toate întrebările care
au apărut pe parcursul analizei, pentru a clarifica lucrurile în timpul
interviului.
- Interviul propriu zis
Intervievarea unui candidat poate dura aproximativ 30-45 de minute, în
funcție de complexitatea răspunsurilor, de claritatea acestora și de
numărul întrebărilor pe care le are persoana intervievată.
În timpul interviului, răspunsurile sunt notate, pentru ca mai apoi acestea
să fie analizate. De asemenea, se acorda o atenție și limbajului non-
verbal.
- Analiza rezultatelor interviului

La sfârșitul perioadei de intervievare, sunt comparate răspunsurile


tuturor candidaților și astfel, se aleg persoanele considerate potrivite.
După luarea deciziei, candidații respinși sunt de asemenea anunțați, iar
candidatul acceptat primește oficial oferta de angajare.
Angajarea trebuie să se efectueze respectând legislaţia muncii în
vigoare.
Între organizaţie şi candidatul selectat se încheie un contract de muncă,
în care sunt prevăzute toate drepturile şi obligaţiile celor două
părţi contractante. În majoritatea cazurilor agentia Donatella Tur practica
angajarea de probă, pe o durată determinată
cuprinsă între o lună şi şase luni, care constituie „timpul de probă”, în
care noul colaborator se verifică singur şi este verificat dacă corespunde
postului.
Anexa

SCRISOARE DE RESPINGERE A UNUI CANDIDAT

Stimate domnule / doamna..................

Va multumim pentru ca a-ti raspuns recentei noastre oferte pentru postul........ Am fost incantati
sa aflam din scrisoarea dumneavoastra de intentie ca sunteti interesat sa colaborati cu institutia noastra.

Din pacate, am fost nevoiti sa ne restrangem cautarile la acele CV-uri care faceau dovada tuturor
calificarilor si a experientei ceruta de postul anuntat. Desi scrisoarea dumneavoastra nu vine direct in
intampinarea cerintelor noastre, vom pastra numele dumneavoastra in banca noastra de date, timp de
6 luni, in eventualitatea in care se va elibera un post care sa corespunda solicitarii, respectiv ofertei pe
care ne-ati facut-o.

Va multumim inca o data pentru interesul acordat institutie noastre si va uram mult succes in
obtinerea locului de munca dorit.

Cu sinceritate,

---------------------------

( Semnatura)

---------------------------

(Nume si prenume)

Manager Resurse Umane