Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE

„CAROL DAVILA”
BUCUREȘTI

Coordonator științific
Prof. Univ. Dr. Prada Gabriel-Ioan Absolvent
Cheroiu Marilena
Tema lucrării de licenţă am ales-o din dorinţa de a prezenta o problemă
importantă de sănătate publică, din ce în ce mai multe grupe de vârstă
fiind afectate de căderi.

 Căderile la vârstnicii cu diabet zaharat reprezintă o problemă pentru


medicina geriatrică, impunându-se o abordare multidisciplinară a acestei
problematici, atât pentru o evaluare adecvată cât şi pentru conceperea
unor programe de prevenţie eficace.

Această cercetare are ca scop evaluarea riscului de cădere la vârstnicii


cu diabet zaharat, iar ca obiective evaluarea factorilor de risc care
determină căderile și compararea factorilor de risc implicați în căderi la
adulți şi vârstnici cu diabet zaharat.
Tipul studiului: retrospectiv

Perioada: aprilie 2018 – aprilie 2019

Locația: Institutul Național de Gerontologie și


Geriatrie „Ana Aslan” din București

Modalitatea de obținere a datelor: consultarea foilor


de observație
Repartiția pacienților în
120 de pacienți de sex feminin şi funcție de vârstă
masculin
Adulţi 50-64 de ani
2 loturi – adulți (50-64 de ani)
Vârstnici >70 de ani
– vârstnici (peste 70 de ani)

cu proporții egale între cele doua grupe


de vârstă 50% 50%
mediul de provenienţă

28%

Mediul urban

Mediul rural
72%
cu diabet zaharat
echilibrat diabet zaharat
dezechilibrat

80
75%

70
37%
DZ-dezechilibrat 60

20%
50

Vârstnici
40
Adulţi
30
63% 25%
DZ-echilibrat
20
80%

10

0 20 40 60 80 100 0
DZ-echilibrat DZ-dezechilibrat
mai mult de 4 comorbidităţi

80

69%
70

60
53%
50 47%

40
31%
30

20

10

0
Adulţi cu >4 comorbidităţi Vârstnici >4 comorbidităţi

Femei Bărbaţi
sindromului vertiginos/amețelilor

100%

90%

80%
50%
70% 60%

60% Fără sindrom


vertiginos/ameţeli
50%

40% Sindrom
vertiginos/ameţeli
30%
50%
20% 40%

10%

0%
Femei Bărbaţi
istoricul căderilor
hipotensiunea ortostatică

70

60

50 65%
55%

40
Axis Title

45%
30
35%

20

10 Femei
Bărbaţi
0
Istoric căderi şi hipotensiune Fără istoric căderi şi
ortostatică hipotensiune ortostatică
sindromului anxios-depresiv

28%

Femei
Bărbaţi

72%
prezența bolii
cardiovasculare dificultăților de menținere a echilibrului

Vârstnici 48% 52%

Adulţi 55% 45%

0 20 40 60 80 100 120

Femei Bărbaţi
Rata de prezentare la medic a subiecţilor cu patologie diabetică a fost mai
frecventă în rândul populaţiei din mediul urban.

Prevalenţa diabetului zaharat dezechilibrat a fost semnificativ mai mare la


vârstnici indiferent de sex.

Prezenţa a cel puţin 4 comorbidităţi asociate diabetului zaharat a fost


semnificativ mai prevalentă la femei indiferent de vârstă.
Sindromul vertiginos a fost mai prevalent la bărbaţii vârstnici.

Căderile şi hipotensiunea ortostatică au fost mai prevalente la femeile


vârstnice.

Bolile cardio-vasculare asociate cu tulburările de echilibru au fost mai


prevalente la vârstnici indiferent de sex.