Sunteți pe pagina 1din 10

Efectul violenţei T.V.

asupra dezvoltării
comportamentului agresiv

Plan de experiment
Buznea (căs. Mîrzac) Cristina Nicoleta,
an I, Psihologie
Analiza literaturii de specialitate

Agresivitatea:
 Un comportament care determină vătămarea unei persoane sau distrugerea unui bun al
ei, un comportament desfăşurat cu intenţia de a face rău altuia din aceeaşi specie
 Un comportament ce are drept scop de a face rău ori de a vătăma o altă persoană, care
este motivată să se eschiveze de la un astfel de tratament, un comportament care
presupune a face rău altora.
În experimentele de laborator asupra comportamentului agresiv, acesta a fost
operaţionalizat astfel:
 a lovi o păpuşă de plastic (în experimentele lui Bandura)
 a apăsa un buton prin intermediul căruia se aplică un şoc electric cuiva. Aceasta este cea
mai folosită măsură şi a fost propusă de Arnold Buss în 1961.
 aprecierea cu ajutorul unei scale a nivelului agresivităţii cuiva, efectuată de cei ce-l
cunosc.
 exprimarea de către subiect a intenţiei de a folosi violenţa în cadrul experimentului
(Boncu, 2004)
Analiza literaturii de specialitate

 TELEVIZIUNEA - poate fi definită ca un ansamblu de principii, metode şi


tehnici utilizate pentru transmiterea electrică pe un canal de comunicare a
imaginilor în mişcare (Moody Wes, 2001)

 VIOLENŢĂ - modalitate de acţiune socială menită să rezolve radical probleme


ale orînduirii sociale; mobilizare şi aplicare a forţei revoluţionare a maselor. În
psihologie este conduită agresivă acută cu finalitate distructivă, punitivă sau
transformativă (Dicţionar de Psihologie, Neveanu, 1978)
Obiectivul cercetării
 Scopul acestui experiment este de a cerceta şi
analiza impactul unor emisiuni T.V. asupra celor care
o vizionează
› Ne propunem să investigăm dacă vizionarea unor
emisiuni violente la T.V., de către participanţi, le
schimbă comportamentul.
Constructe ipotetice
 COMPORTAMENT
- conduită a unui subiect luat în considerare într-un mediu şi într-o unitate de timp
dată (Dicţionar de Psihologie, Larousse, 1995)
- după Tilquin, ansamblul reacţiilor adaptative, obiectiv-observabile, pe care un
organism, prevăzut cu sistem nervos, le execută ca răspuns la stimulii din
ambianţă, care, de asemenea, sînt obiectiv-observabili (Dicţionar de Psihologie,
Neveanu, 1978)

 EVALUARE
- proces de cunoaștere a unor fenomene sub raportul însușirilor acestora, a
rezultatelor unei activități
Variabile
 Independente – emisiuni TV
› Niveluri: emisiuni cu impact mai mare de violenţă/emisiuni cu impact scăzut
de violenţă
 Dependente
› Precizia procesului de evaluare
 Mascate
› vârsta evaluatorului;
› gradul de experienţă a evaluatorului;
› părerea evaluatorului față comportamentul agresiv şi nonagresiv;
› interesul celor care sunt evaluați;
› statusul familial al participanţilor evaluați (provin dintr-o familie cu doi
părinți, monoparentală sau fără niciun părinte, agresivitatea în familie)
› modelele pe care le prezintă societatea la momentul experimentului
Ipoteză
 Generală:
› Emisiunile TV cu un grad ridicat de violenţă determină un
comportament agresiv.
 De lucru:
› Participanţii care vor fi supuşi la vizionarea unor emisiuni
TV cu un grad risicat de violenţă vor adopta ulterior un
coportament agresiv;
› Participanţii care vor fi suspusi unor emisiuni TV cu un
grad scazut de agresivitate, vor adopta ulterior un
comportament nonagresiv.
Metodă participanţi
 20 de participanţi,
 Angajaţi, voluntari în cadrul cercetării.
 Participanţii sunt supuşi unor vizionări TV
 Împărţiti aleator, în mod egal (10 participanţi), în
grupul experimental şi grupul de control.
Metodă
Instrumente şi materiale
 Emisiuni TV cu un grad ridicat de violenţă

 Emisiuni TV cu un grad scăzut de violenţă

 Chestionare cu întrebări de evaluare a violenţei

 Participanţii au foist rugati sa vizioneze emisiunile,


iar după aceea să raspunda la chestionar
Procedură şi design experimental

 Grupul experimental:
› Participanţi sunt anunţaţi prealabil că vor fi supuşi
vizionării unor emisiuni cu un grad ridicat de
violenţă/nonviolenţă .

 Grup de control :
› Participanţi nu sunt anuntaţi că vor fi supuşi vizionării
unor emisiuni cu un grad ridicat de
violenţă/nonviolenţă .