Sunteți pe pagina 1din 113

RADIODIAGNOSTICUL

TUBERCULOZEI
PULMONARE

Prof.dr.MIRCEA BURUIAN
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
Sursa principală de infecţie: bolnavul
eliminator de BK prin sputa baciliferă.
Poarta de intrare a infecţiei poate fi
aeriană directă (picături bacilifere)
indirectă (praf bacilifer),
digestivă (alimente contaminate)
foarte rar cutaneo-mucoasă.
Manifestările radiologice: aspecte variate,
oglindind diversitatea leziunilor patologice
care survin în evoluţia tuberculozei.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
Ciclul infectiei tuberculoase în organism are două etape distincte:
– a) infecţia primară, caracterizată prin prezenţa complexului primar
Ranke, format din:
 afect primar;
 limfangită;
 adenopatie.
– b) infecţia secundară produsă prin reactivarea unor leziuni vechi
primare sau post-primare, având drept leziune de bază infiltratul
precoce de tip Assmann.
Contactul bacilului tuberculozei cu ţesuturile şi reacţiile locale produc
mai multe tipuri principale de leziuni la nivelul plămînului :
– proliferative,
– exudative,
– cazeoase
– fibroase.
Afect primar + adenopatie ganglionară
Complex primar RANCKE
Afect primar + adenopatie ganglionară
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare

Leziunea proliferativă

– Leziunea proliferativă este caracterizată de prezenţa nodulului

epiteloid, care se dezvoltă oriunde în plămîn : septuri alveolare,

peribronşic, perivascular, interlobar şi subpleural.

– Nodulii confluează, fiind înconjuraţi de ţesut de granulaţie se pot

cazeifica, în final fibrozîndu-se.


Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
Leziunea exudativă
– Leziune caracteristica tuberculozei secundare, fiind favorizata de
reţeaua vasculară densă şi vecinătatea imediată cu spaţiile aerice
în care se poate acumula exudatul.
– Evoluţia poate fi spre
resorbţie,
cazeificare
ulcerare
fibrozare.
Pleurezie exudativă stg.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare

Leziunea cazeoasă
– Leziunea cazeoasă, caracterizată printr-o masă de necroză

se poate dezhidrata şi calcifica;

– Lichefierea cazeumului poate creea premisa evacuării cu

apariţia cavernei.
Ftizie : cavernă gigantă
Caverne tuberculoase multiple
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
Leziunea fibroasă
– Este caracterizată prin apariţia unui ţesut de fibroză, ca reacţie de

răspuns a ţesutului conjunctiv la agresiunea microbiană.

– Remanierea fibroasă determină alterări structurale lobulare,

distorsiuni bronşice, retracţii mediastinale, costale, diafragmatice,

scizurale, etc.
Tuberculoză fibro-cavitară+pneumotorace bazal stg
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-
Sau primoinfecţia tuberculoasă se caracterizează prin prezenţa
complexului primar tuberculos descris de Ranke, format din 3 elemente
distincte:
Afectul primar
– Radiologic apare ca o opacitate nodulară, omogenă având între 0, 2-
2 cm diametru, localizată în segmentele cele mai bine ventilate
(posterior, lateral, bazal) ale lobilor superiori şi inferiori, realizând un
aspect de focar pneumonic limitat;este dificil de evidenţiat în unele
situaţii cînd:
 este de dimensiuni prea mici;
 este mascat de leziuni pneumonice sau pleurale de vecinătate;
 s-a produs escavare;
 s-a resorbit.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-
Posibilităţile de evoluţie ale afectului primar pot fi
următoarele:
– resorbţie complectă, cu revenirea la normal
a transparenţei pulmonare;
– calcificare, cu conturul neregulat,net cu
intensitate mare
– exulcerare cu apariţia cavernei primare;
– fibrozare şi încapsulare cu formarea de
tuberculoame;
– extinderea la un întreg lob, cu apariţia unei
imagini triunghiulare, cu vîrful în hil
Complex primar calcificat
Tuberculom bazal drept
Epituberculoză dreaptă
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Complex primar florid Ranke


cu cele trei elemente
componente :
-afect primar,
-limfangită,
-adenopatie.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Limfangita
– Definită prin opacităţi lineare discrete care se
interpun între afectul primar şi adenopatie, cel mai
des se confundă cu vasele din regiune;în funcţie de
poziţia afectului primar faţă de hilul pulmonar,
opacităţile lineare vor fi mai scurte sau mai lungi - în
cazul în care afectul este foarte mare sau prea
aproape de hil, limfangita nu mai poate fi pusă în
evidenţă.
Radiodiagnosticul tuberculozei pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Adenopatia
– Reprezentată prin opacităţi ovalare, unice sau
multiple, adesea cu contur policiclic, de mărimi
variabile, uni sau bilateral (prin prinderea ganglionilor
limfatici hilari, paratraheali şi debi-furcaţie).
– Constituie elementul cel mai bine reprezentat din
triada complexului primar şi totodată cel mai
evocator.
– La copil este adesea unicul element de manifestare a
primoinfecţiei.
Adenopatie hilară stg.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Primo infecţia tuberculoasă :


1–adenopatii laterotraheale
2–adenopatii interbronşice
3–adenopatii intertraheo-bronşice
4–afect primar
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Evoluţia complexului primar poate fi spre:


– vindecare prin calcificări,
– persistenţa adenopatiei,
– diseminare miliară,
– diseminare în focare Simon,
– pleurezie sero-fibrinoasă,
– pneumonie cazeoasă.
Sechele
după TBC
primară

Noduli fibroşi apicali şi


subclaviculari;
Calcificări în parenchim
şi in ganglionii regionali.
Adenopatie TBC hilară dr.
TBC miliară
Noduli fibroşi apicali
Pleurezie TBC
Complex primar TBC complicat
-pneumonie cazeoasa-
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Tuberculoza primară şi principalele modalităţi de evoluţie ale


complexului primar :
D – noduli Simon,
E – pleurezie exudativă,
F – pneumonie cazeoasă.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Complex primar complicat : epituberculoză (congestie perifocală) :


1 –epituberculoză de lob mijlociu drept,
2 – epituberculoză de aspect triunghiular centrată de scizura orizontală
(triunghiul Sluka-Eisler),
3 ,4 – aspecte în evoluţie spre vindecare (4)
Epituberculoză, atelectazie
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Complicaţii bronşice ale complexului primar :


1 – cavernă ganglionară hilară dreaptă după fistulă ganglio-bronşică, cu focare de
bronhopneumonie,
2 – atelectazia segmentului ventral al lobului superior drept, cu aspirarea scizurii
orizontale (faţă şi profil drept)
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Diseminarea bronhogenă – diagnostic diferenţial :


1 – bronhopneumonia bacteriană,
2 – bronhopneumonia stafilococică,
3 – metastaze pulmonare,
4 – pneumoconioza în stadiul II/III.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară primară-

Cavernă tuberculoasă
Cavernă tuberculoasă
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Tuberculoza pulmonară secundară sau ftizia - reactivarea


focarelor stabilizatesclero-calcare ale tuberculozei primare, în
condiţiile în care rezistenţa organismului este scăzută.

Acest stadiu poate continua stadiul primar, dacă sunt creiate


anumite condiţii patogenice.

Ftizia apare de obicei la adolescenţi şi adulţi tineri, dupa un


interval liber între prima infecţie bacilară şi constituirea
infiltratelor precoce tuberculoase.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Importanţa infecţiei exogene şi a celei endogene, a
reactivării focarelor minime, sechelelor de diseminare
paucibacilare - o serie de factori ca vîrsta, terenul, carenţele
alimentare, traumatismele, traumele psihice şi bolile
anergizante favorizează în mod direct ftiziogeneza.

Excepţia este reprezentată de formele de complex primar


complicat cu constituirea cavernei primare, care prin
diseminările bronhogene şi hematogene conduc la forma de
ftizie a complexului primar, cu interferenţă de stadii, în care
leziunile tipice tuberculozei secundare se constituie intricat
cu leziunile de primo-infecţie tuberculoasă.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Anatomo-radiologic aspectele tuberculozei secundare sunt variate -
se pot contura o serie de trăsături comune pentru toate cazurile de
ftizie:

 leziunile se constituie pe un teren sensibilizat, alergizat pentru


bacilul Koch în care componenta imunitară prevalează, ceea ce
determină şi caracterul de localizare pe un organ a leziunilor
(plămîn) ;

 adenopatiile mediastino-hilare sunt rar prezente ;

 diseminările hematogene se produc mai rar ;


Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
 polimorfismul lezional pronunţat-coexista leziuni exudative
(focare de tip alveolitic şi bronhoalveolitic), leziuni pro-
ductive (conglomerate de foliculi tuberculoşi), leziuni
necrotic-distructive (escavate, caverne), leziuni fibroase
sistematizate şi cu caracter mutilant ;

 evoluţia ftiziei se face în pusee evolutive întretăiate de


perioade de acalmie, cu fiecare puseu procesul extinzîndu-
se şi afectând tot mai grav plămînii, în sens cranio-caudal,
leziunile cele mai severe fiind situate apical.

Examenul radiologic pune uneori în evidenţă etape de debut


care pot elucida modul de instalare al ftiziei.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Infiltratele precoce

– În faza de constituire a ftiziei cînd aceasta ia naştere din focarele


apicale de diseminare hematogenă post-primare Simon, se
constată că nodulii calcari, stelaţi şi bine conturaţi care îşi
păstrau acest aspect de timp îndelungat, capătă un halou inelar
de intensitate subcostală, cu contur şters, care are tendinţă la
extindere periferică.

– Nodulul central calcar se fragmentează, pierde din intensitate prin


resorbţia calciului, pentru ca până la urmă să se integreze în
masa elementului periferic nemaiputînd fi diferenţiat de el.
Infiltrat rotund Assman
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară

– Acest proces de congestie perifocală şi resorbţie a focarului


calcar, poate interesa mai mulţi noduli deodată, noduli care cu
timpul confluează şi dau naştere la infiltratul nodular apical.

– Infiltratul se cazeifică şi are dinamica obişnuită a focarului cazeos,


putîndu-se fibroza, excava sau încapsula pentru a da naştere unui
întreg lanţ de leziuni diseminate, care vor constitui în caz de
evoluţie nefavorabilă ftizia cronică evolutivă.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Infiltratul rotund precoce subclavicular ASSMANN
– Este leziunea elementară de debut a tuberculozei
secundare, sub formă de focar exsudativ, dispus de
preferinţă în segmentul dorsal, retro sau subclavicular.

– Examenul radiologic pune în evidenţă prezenţa unei


opacităţi rotunde, de 1-3 cm diametru, cu caracter de
leziune exudativă, respectiv intensitate mică, contur
şters, structură omogenă, cu o dinamică radiologică
foarte vie, în care resorbţia sau excavaţia se pot derula
pe un interval de 2-3 săptămâni, făcând astfel ca
urmărirea radiologică să se facă în etape scurte.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

– Important de semnalat: uneori se găsesc 2 sau 3


infiltrate simultane, a căror dinamică poate diferi
total una de alta.

– Procesul de resorbţie are loc în majoritatea


cazurilor de la periferie spre centru, cu reducerea
diametrului acestuia, urmată de restitutio ad
integrum din punct de vedere radiologic.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Posibilităţi de evoluţie :
 resorbţie parţială cu fibroză şi calcificare, rămânând un” cîmp de
induraţie” ;

 cazeificare urmată de închistarea cu ţesut de fibroză şi transformare în


tuberculom (cazeom) ;

 cazeificarea alveolitei şi apoi excavarea cu formarea de cavernă


denumită cavernă precoce ; la scurt timp după constuirea cavernei
pot fi descoperite focare exudative de diseminare bronhogenă în
vecinătate, realizînd aspect de”infiltrate fiice”.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Diagnosticul diferenţial radiologic se face în baza urmăririi în dinamică
şi în timp a imaginii, existînd şi posibilitatea de examen histopatologic
după toracotomia exploratorie:

 cancerul nodular rotund periferic , care are o evoluţie relativ


rapidă şi nu este influenţat de medicaţia tuber-culostatică ;

 sarcomul pulmonar, de asemenea cu o dinamică foarte vie ;

 metastaza pulmonară unică, solitară-opacitate nodulara bine


conturat, la o persoană cu un cancer primar în alt organ ;
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

 caverna plină, rezultată în urma obliterării bronhiei de


drenaj ;
 chistul hidatic pulmonar, care creşte foart încet, avînd
probe biologice revelatoare ;
 infiltratul fugace Loffler - are asociat pe hemogramă
un procent mare de eosinofile, cu o dinamică extinsă
pe un interval de 10-14 zile;
 tuberculomul, care are intensitate mai mare, contur
net, cu antecedente bacilare precise.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Infiltratul precoce rotund Assmann - opacitate rotundă
(sau ovoidală) având 2-3 cm diametru, omogenă, de
intensitate redusă, cu contur flou, dispusă sub sau
retroclavicular.

Diagnosticul diferenţial radiologic:

 tuberculomul;
 chistul hidatic pulmonar;
 cancerul pulmonar periferic;
 infiltratul fugace Löffler;
 metastaza solitară.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Infiltratul precoce mai poate avea formă de


nebuloasă (Redeker), nodulară (Meyer), brohno-
lobulară (Hernheiser).

Tuberculoza infiltrativă (fitzia) poate evolua favorabil


(cu constituirea unor cicatrici fibroase fine sau
producerea unor leziuni fibro-nodulare) sau
nefavorabil (ramolirea cazeumului, excavare, produ-
cere de caverne).
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Infiltratul nebulos periferic RAEDEKER

– Infiltrat mai frecvent decît cel precedent, caracterizat


fiind de un proces întins de alveolită exsudativă
intricată de leziuni de proliferare, mase de colagen şi
fibroză, realizînd în ansamblu un aspect neomogen,
proteiform.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
– Examenul radiologic-expresia substratului
morfologic cu opacitate extinsă, cu interesarea
aproape în întregime a unui segment, dorsal sau
apical inferior ;
– uneori sunt afectate ambele segmente, a căror
intensitate este predominant subcostală, iar
structura neomogenă datorită prezenţei unor
opacităţi mai intense corespunzătoare focarelor
proliferative şi fibroase, ceea ce realizează în
ansamblu un aspect de "nebuloasă astrală".
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

– Dinamica acestui tip de infiltrat este mult mai


lentă,deoarece elementele proliferative şi fibroase
retrocedează doar în parte şi foarte încet ;
– de multe ori acest aspect este întreţinut de
apariţia în masa opacităţii de imagini de
hipertransparenţă, corespondent al ulceraţiilor şi
al bulelor suflate prin procese cu mecanism de
ventil expirator.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Diagnosticul diferenţial radiologic :


– pneumonia francă lobară,
– abcesul pulmonar neevacuat,
– infarctul pulmonar,
– tumorile pulmonare ;
DE RETINUT:
în toate cazurile diferenţierea o face contextul clinic de
evolutie, datele de laborator, precum şi dinamica imaginii
sub tratament tuberculostatic.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Pneumonia lobară
– debut clinic acut cu frison, febră, tuse seacă sau productivă ;
– radiologic se constată opacitate segmentară sau lobară, cu evoluţie sub
tratament de 2-3 săptămîni,fără decelarea bacilului Koch în spută

Pneumonia virotică
– debut clinic acut,cu hiperpirexie, avînd drept corespondent radiologic
opacităţile lineare hilio-bazale, pe fondul unor hiluri mărite, difuz
conturate bilateral.
– Titrul aglutininelor la rece mult crescut, ca şi absenţa bacilului Koch în
spută tranşează diagnosticul pozitiv.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Atelectazia pulmonară
– se prezintă sub forma unei opacităţi lobare sau
segmentare omogene, de diferite cauze,
– caracter aspirativ şi sistemetizat (segment, lob,
hemitorace)

Pneumonia cronică
– aspect radiologic de opacitate trenantă, cu caracter
segmentar sau subsegmentar, fără semne de impregnare
bacilară, cu baciloscopie negativă şi cu tratament
tuberculostatic ineficace.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Infarctul pulmonar
– opacitate rotundă sau cu aspect segmentar apărută pe un teren
trombogen, pe fondul unui context clinic evolutiv dominat de
junghi toracic brutal cu hemoptizie, apărut la bolnavi cardiaci, la
bolnavi cu tromboflebite în perioada post-operatorie etc

Supuraţiile pulmonare
– opacităţi de aspect segmentar care după vomică devin
neomogene ; debutul clinic este acut, sputa mucopurulentă în
cantitate crescută, leucocitoza mare, în absenţa bacilului Koch în
medii de cultură.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Infiltratul pneumonic segmentar

– Seamănă mult cu precedentul,cu deosebirea că este


strict sistematizat pe unul sau mai multe segmente,
uneori fiind prins un lob întreg.

– Opacitatea este omogenă, greu diferenţiabilă de o


pneumonie francă lobară.

– În cazuri rare se va stabili dacă este vorba de o ftizie


incipientă sau de o tuberculoză exudativă de tip
pneumonie cazeoasă.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

– Diagnosticul diferenţial se face cu procese


pulmonare care la examenul radiologic dau
opacităţi extinse :

pneumonia bacteriană,
bronhopneumonia pseudolobară,
pneumoniile mixte,
atelectaziile pulmonare,
supuraţiile pulmonare în faza de debut,
pneumonia cazeoasă ,etc.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Infiltratul precoce perihilar

– Considerat un rezultat sigur al unei fistule adeno-


bronşice,cu aspect de alveolită exsudativă, nesistema-
tizată,cu aceeaşi dinamică radiologică ca a infiltratului
nebulos periferic
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
– Diagnosticul diferenţial radiologic se face cu:

infiltratul pulmonar virotic manifestat prin hil mare difuz conturat,


de opacitate subcostală dispusă de obicei hilo-bazal, pe fondul
căreia apar opacităţi liniare şi nodulare ; clinic debut brusc, cu
alterarea stării generale, confirmată şi de creşterea marcată a
titrului aglutininelor la rece ;

cancerul pulmonar central forma bronhogenă ramificată se


manifestă prin mărirea imaginii hilului, cu benzi radioopace care
infiltrează regiunea perihilară, examenul bronhoscopic cu biopsie
fiind cel care punctează clar diagnosticul pozitiv.

pneumonia segmentului apical inferior se traduce la examenul


radiologic printr-o opacitate situată în regiunea hilului, difuz
conturată şi care pe imaginea de profil se proiectează posterior în
segmentul apical inferior (Fowler).
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
Tuberculoză primară Tuberculoză secundară
Localizare oriunde în câmpul pulmonar Localizare adesea în treimea superioară
Adenopatie regională Fără adenopatie regională
Evoluţie spre fibroză şi calcificare a Evoluţie spre lichefiere şi formare de
nodulilor cu vindecare completă cavernă, fără reacţie fibroasă importantă
După vindecare, persistenţa şancrului de Vindecarea se face, uneori, fără fibroză ;
inoculare în parenchimul pulmonar, însoţit, alteori evoluţie spre o tuberculoză fibro-
uneori de opacităţi liniare spre hil ; sau ulcero-cazeoasă
calcificări ganglionare
În caz de evoluţie îşi poate face apariţia o În caz de evoluţie rapidă şi de infecţie
bronhopneumonie bacilară sau o virulentă se poate constitui o pneumonie
diseminare miliară cazeoasă cu ulceraţii importante sau
diseminare miliară acută

Elementele radiologice diferenţiale între


tuberculoza priamră şi tuberculoza secundară
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Principalele aspecte radiologice ale tuberculozei secundare


cronice sunt reprezentate de:

 tuberculoza ulcero-cazeoasă,

 tuberculoza fibro-cazeoasă cavitară cronică,

 tuberculoza în focare nodulare.


Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

 Tuberculoza ulcero-cazeoasă
– Substratul morfologic este reprezentat de focare de alveolită
specifică (pneumonie cazeoasă) şi focare de bronhoalveolită
tuberculoasă (bronho-pneumonie cazeoasă).
– Radiologic: opacităţi de diferite forme şi dimensiuni, difuz
conturate, de intensitate medie, omogene sau neomogene.
– Opacităţile pot conflua prin periferia lor, putînd să apară
excavatele şi cavernele traduse prin imagini de
hipertransparenţă.
– Dacă evoluţia este favorabilă pot apare leziuni fibroase cu
aspect de noduli şi benzi bine delimitate, alături de leziunile
exsudative, producîndu-se forma ulcero-fibroasă.
Ftizie-pneumonie cazeoasă cavitară
TBC ulcero-fibro-nodular
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Tuberculoza fibro-cazeoasă cavitară cronică


– Se evidenţiază în regiunile pulmonare superioare unilateral sau
bilateral, prin leziuni de tip exsudativ (opacităţi cu forme şi
dimensiuni variate, intensitate medie şi contur difuz),

– asociere cu leziuni de tip productiv (manifestate prin opacităţi


nodulare şi în benzi, net delimitate, de intensitate medie),

– leziuni sclerocalcare cu caracter retractil (hil apicalizat şi


deplasat lateral, pahipleurită cu calcificări în placard şi retracţia
hemitoracelui respectiv).

– aparitia pe acest fond de imagini hipertransparente, ca expresie


a excavatelor şi imagini de caverne cu pereţi groşi , uneori cu
aspect hidro-aeric.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Diagnosticul pozitiv va trebui să precizeze următoarele:
 caracterul secundar al tuberculozei;
 localizarea şi extinderea procesului;
 caracterul activ sau stabilizat al procesului.
Diagnosticul diferenţial radiologic se va face cu:
 pneumoniile bacteriene în perioada de resorbţie, în care
opacitatea este neomogenă prin resorbţia exsudatului alveolar,
ca răspuns pozitiv la tratamentul antibiotic aplicat ; evoluţia
ciclică şi absenţa bacilului Koch în spută sunt argumente în
favoarea diagnosticului pozitiv ;
 supuraţiile pulmonare se manifestă radiologic prin opacitate
neomogenă, în care examenul de spută este esenţial, ca de altfel
şi testul terapeutic aplicat ;
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Diagnosticul diferenţial radiologic :
 bronşiectaziile infectate sunt caracterizate prin opacefierea
neomogenă a unei arii pulmonare, cu caracter recidivant sezonier, în
care tratamentul antibiotic elucidează diagnosticul ;

 cancerul pulmonar se manifestă prin opacitate cu caracter infiltrativ,


avînd tendinţă la dezvoltare extensivă ;

 micozele pulmonare, în special aspergiloza dau un aspect radiologic


de opacefiere neomogenă asemănător cu cel din tuberculoza
pulmonară, în care examenul sputei, absenţa bacilului Koch, prezenţa
elementelor fungice în mediile de cultură sunt argumente în favoarea
diagnosticului pozitiv;

 sarcoidoza pulmonară sau boala Besnier-Boeck-Schaumann produce


opacităţi hilare simetrice, în aripi de fluture, de la care pleacă opacităţi
lineare în funcţie de stadiul de evoluţie (mediastinal,mediastino-
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Tuberculoza în focare nodulare

– Formă specială de tuberculoză pulmonară secundară


cu leziuni nodulare mici de origine post-primară
(noduli Simon) sau secundară, în special noduli
Aschoff-Puhl, Malmross-Heldwall, cu activitate
incertă.

– Radiologic - mici noduli, uneori vizibili doar pe


radiografii foarte bine executate, cu caractere fibro-
calcare sau mai rar exudative.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Tuberculoza cazeoasă circumscrisă


– Formă specială de evoluţie a tuberculozei pulmonare
secundare, cînd focarele cazeoase se închistează,
transformîndu-se în cazeoame sau tuberculoame.
– Tuberculomul pulmonar - focar cazeos, cu formă sferică,
închistat printr-un ţesut de fibroză, închistare produsă
asupra unui afect primar, a unui infiltrat precoce, a unui
focar de pneumonie cazeoasă sau a unei caverne a cărei
bronşie de drenaj a fost obliterată; in interiorul
tuberculomului se pot depune săruri calcare, conferindu-i
un aspect neomogen.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Tuberculoza cazeoasă circumscrisă


– Dimensiunile tuberculomului sunt variabile, cuprinse între 1-3 cm,
nefiind exclusă posibilitatea unor dimensiuni de 6 cm.
– Radiologic: opacitate macronodulară, cu contur net delimitat,
structură neomogenă datorită calcificărilor, cu topografie de obicei
în regiunile superioare ale plămînilor, fiind staţionar multă vreme ;
– Diagnosticul diferenţial radiologic: cu infiltratul precoce rotund
Assmann, caverna plină, infiltratul fugace Loffler, chistul hidatic
pulmonar, cancerul pulmonar periferic, metastaza pulmonară
solitară, unele tumori pulmonare benigne.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Aspecte radiologice ale tuberculozei pulmonare secundare manifeste:


1 – tuberculoză ulcero-cazeoasă,
2 – tuberculoză fibro-cazeoasă-cavitară,
3 – tuberculoză fibroasă apicală stângă discretă,
4 – tuberculoză fibroasă densă de vârf pulmonar stâng , cu bronşiectazii cilindrice
şi cu bronhia principală tracţionată drept
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Aspecte radiologice ale tuberculozei pulmonare secundare


manifeste:
5 – lobită tuberculoasă retractilă,
6 – fibrotorace stâng.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Tuberculoze secundare cu predominenţa leziunilor


fibroase

– Predominenţa leziunilor fibroase se produce în


cazuri cu reactivitate particulară faţă de infecţia
tuberculoasă, în care leziunile iniţiale de tip
exudativ sunt urmate rapid de modificări scleroase,
datorită hiperplaziei ţesutului conjunctiv.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-

Tuberculozele fibroase pot să fie sistematizate, difuze sau


nesistematizate
– Tuberculozele fibroase sistematizate
se manifestă prin întărirea desenului interstiţial peribronhovascular,
la care se asociază în evoluţie leziuni bronşitice şi de emfizem
pulmonar.
– Tuberculozele fibroase nesistematizate
localizate, nerespectând structurile anatomice pe care le invadează,
avînd caracter mutilant, reprezentate de complexe primare
calcificate, fibroze după tuberculoze secundare ulcero-cazeoase
cavitare şi pahipleurite după colecţii pleurale.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
– Sclerozele apicale
Produse în urma diseminărilor hematogene paucibacilare.
Radiologic -aspect de benzi şi nodului sclero-calcari, cu pahipleurită
apicală, cu festoane care se întind spre parenchimul pulmonar ;
uneori se pun în evidenţă opacităţi nodulare uni sau bilateral sub
forma nodulilor Simon.

– Sclerozele dense (ftizia fibrozanta)


reprezintă consecinta fibrozării unei tuberculoze ulcero-cazeoase-
cavitare, fiind mai des unilaterală, pe un lob superior (lobita
retractilă).
Radiologic - opacefierea intensă neomogenă datorită dilataţiilor
bronşice, bulelor de emfizem şi unor excavate, localizate mai ales la
lobul superior.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
– Fibrotoraxul (plămînul distrus)

Opacefiere masivă, neomogenă a unui întreg hemitorace, mai ales a


celui stîng.

Pe fondul acestei opacităţi se constată zone transparente, expresia


dilataţiilor bronşice, a unor caverne sau bule de emfizem.

Opacităţii i se asociază modificări retractile: hemitoracele respectiv


este redus dimensional, coastele sunt apropiate, organele
mediastinale sunt tracţionate spre blocul de condensare, iar
hemidiafragmul este ascensionat.
Radiodiagnosticul tuberculozei
pulmonare
-Tuberculoza pulmonară secundară-
Diagnosticul diferenţial se face cu:
 colecţiile pleurale masive,care dau opacitate de intensitate
mare, care ocupă întregul hemitorace şi care produc creştera
în dimensiuni a hemitoracelui respectiv ,cu efect de masă
asupra structurilor anatomice de vecinătate.
 atelectazia unui plămîn prin obstrucţia bronşiei principale se
caracterizează la examenul radiologic printr-o opacitate
masivă., omogenă,sistematizată, cu caracter aspirativ asupra
organelor mediastinale
pneumonia interesînd un întreg plămîn se caracterizează
printr-o opacitate masivă, omogenă, de intensitate medie, dar
care nu se asociază cu modificări asupra organelor vecine,
fiind în rarele cazuri apanajul celor cu o rezistenţă scăzută la
infecţii (alcoolici, bolnavi infectaţi HIV, tare imunitare etc).
Complex primar TBC complicat
- congestie perifocală -
Complex primar TBC complicat
- miliara TBC -
Infiltrat precoce TBC

“racheta de tenis”
Tuberculom apical

Tomografie plană
Tuberculoză extinsă cazeoasă
Pneumonie cazeoasă cavitară stg.
Ftizie:diseminare bronhopneumonică
Diseminare miliară în tuberculoza
secundară
Fibrotorax tuberculos-ftizie
Aspergilom - cavernă tuberculoasă
complicată micotic
Condensare
parenchimatoasă+cicatrici+calcificări
Pneumonie cazeoasă
Colecţie pleurală stg.+calcificări
marginale
Adenopatie hilară dr.+ infiltrat
Tuberculom
TBC predominant fibros
TBC cu fibrotorace si pneumotorax
Primoinfecţie TBC
Primoinfecţie manifestă TBC
Caverne TBC
Complex bipolar drept
Complex bipolar stâng
Complex primar calcificat
Calcificări apicale stângi
Calcificări diseminate bronhogene

S-ar putea să vă placă și