Sunteți pe pagina 1din 40

Lucrarea practic 1

Bazele excitabilit ii i conducerii nervoase. Arcul reflex. R.O.T. Explorarea conducerii nervoase i a arcului reflex.

Proiect realizat de: -Voropanov Ion Alexandru -Ple ca Vlad

Cuprins:
1.No iuni generale despre sistemul nervos. 2.Excitabilitatea nervoas . 3.Conductibilitatea nervoas . 4.Reflexul. 5.Reflexe osteotendinoase. 6.Explorarea conducerii nervoase i a arcului reflex.

Noiuni generale despre sistemul nervos(S.N.) Se clasific n S.N.C (central) i S.N.P (periferic) i ndeplinete funcia de control al organismului. Componente S.N.C. :

Noiuni generale despre sistemul nervos(S.N.) Nervul este o cale de conducere a influxului, a potenialului electric de aciune n organisme. este o form de grupare a fibrelor conductoare organice cu rolul de a duce suportul energetic al informaiei de la un stimul intern sau extern la un centru de comand al organismului sau de la centrul de comand la un organ efector (muscular sau secretor).

Noiuni generale despre sistemul nervos(S.N.)


Funcii nerv: Funcie senzorial : transmite informaii de la receptori la centri de comand . Funcie efectoare: transmite informaii (comenzi ) de la centri de comand la organe efectoare. Propriet i nerv: Excitabilitatea, este proprietatea de a r spunde la aciunea unui element excitant din mediul exterior; Conductibilitatea, este proprietatea de a conduce excitaia de la organul la care s-a generat, pn la organele nervoase dar i invers (adic funciile prezentate mai sus).

Notiuni generale despre sistemul nervos(S.N.) Neoronul: este o celul adaptat la recepionarea i transmiterea informaiei, unitatea elementar (celular ), embriologic , anatomic , funcional , trofic i metabolic a sistemului nervos.

Notiuni generale despre sistemul nervos(S.N.)


Proprietatile neuronului: Excitabilitatea este proprietatea de a intra n activitate sub aciunea unui stimul. Membrana joac un rol esenial prin canalele sale ionice care se deschid sau se nchid n funcie de modific rile de energie din preajma membranei. Conductibilitatea este proprietatea de a conduce impulsurile. Aceast conducere se realizeaz diferit n fibrele mielinice i amielinice, cele mielinice fiind mai rapide (60-120m/s n cele mai groase, 3-14m/s n cele mai subiri; iar n cele amielinice 0.5-2m/s). Degenerescena se refer la degradarea neuronului n condiii de lezare serioas a axonului. Regenerarea este proprietatea de a se reface dup anumite lez ri. Activitatea sinaptic se refer la codarea chimic a informaiei i transmiterea acesteia prin sinapse.

Excitabilitatea
Poten ialul de membran : Const ntr-o diferen a de poten ial datorat distribu iei inegale a sarcinilor electrice de o parte i de alta a membranei celulare. Valoarea sa de repaus aproximativ este de -90 mV. Aceasta apare ca urmare a mai multor factori printre care cei mai importan i sunt:

Permeabilitatea selectiv a membranei, Prezen a intracelular a moleculelor nedifuzibile nc rcate negativ, Activitatea pompei Na + /K+

B) poten ial de difuzie", atunci cnd membrana fibrei nervoase este permeabil doar pentru ionii de sodiu.

A)Poten ial de difuzie ntr-o membran de fibr nervoas , cauzat de difuzia ionilor de potasiu din interiorul celulei spre exterior printr-o membrana care este selectiv permeabil (numai pentru potasiu).

Not : poten ialul intern de mambran este negativ la difuzia ionilor de K, i pozitiv la difuzia ionilor de Na, din cauza diferen ei gradientului de concentra ie a celor doi ioni.

Activitatea pompei Na + /K+ Are ca principal rol men inerea relativ constant a concentra iei intracelulare a ionilor de Na+ i K+ , i prin aceasta contribuie la poten ialul membranar de repaus(a c rei valoare de -90 mV se datoreaz pompei). Reintroduce n celul K+ difuzat la exterior i expulzeaz Na+ p truns n celul , ntr-un raport de 2K+ la 3 Na+. Astfel aceasta este o pomp de tip electrogen, datorit diferen elor de poten ial create.

Desenul eviden iaz caracteristicile func ionale ale pompei Na+ /K+ (n stnga) i ale canalelor de scurgere (n dreapta). Pompa func ioneaz cu consum de ATP, n timp de canalele ionice au la baz diferen a gradientului de concentra ie.

Gradien i de concentra ie pentru Na+ i K+ sunt: Na+ (exteriorul celulei): 142 mEq/L Na+ (interiorul celulei): 14 mEq/L K+ (exterior): 4 mEq/L K+ (interior): 140 mEq/L

Poten ialul de ac iune n celula nervoas Impulsul nervos se realizeaz cu ajutorul poten ialului de ac iune. Acesta creaz o serie de schimb ri rapide la nivelul membranei, care sunt transmise prin toat fibra nervoas . Depolarizarea (panta ascendent a poten ialului de ac iune) apare dup atingerea poten ialului prag i se datoreaz cre terii permeabilita ii membranei pentru Na+, intrat n celul prin canale speciale voltaj-dependente. Revenirea la starea ini ial adic repolarizarea se realizeaz foarte rapid (panta descendent ) i se datoreaz ie irii K+ din celul prin canale speciale pentru acest ion.

Conductibilitatea Apari ia unui poten ial de ac iune ntr-o zon a membranei neuronale determin apari ia unui nou poten ial de ac iune n zona vecin . Apari ia unui poten ial de ac iune ntr-un anumit punct al membranei axonale este astfel consecin a depolariz rii produse de un poten ial de ac iune anterior. Se poate enun a astfel c : toate poten ialele de ac iune ap rute de-a lungul unui axon sunt consecin a primului poten ial de ac iune generat la nivelul axonului respectiv.

Clasificare fibre nervoase

ntr-o sec iune transversal prin nerv se pot observa att fibre nervoase mari mielinizate ct i fibre nervoase mici nemielinizate (de dou ori mai numeroase).

Transmiterea impulsului la nivelul fibrelor amielinice: A-fibr nervoas n form sta ionar . B-fibr nervoas excitat pe mijloc. Se observ c depolarizarea se transmite zonelor adiacente. Pentru fiecare zon n parte are loc un nou poten ial de ac iune cu activarea canalelor de Na.

Formarea tecii de mielin si a nodurilor Ranvier

1)Ini ial membrana celulelei Schwann nconjoar axonul. 2)Celula Schwann se rote te n jurul axonului de mai multe ori. 3)Se formeaz astfel straturi multiple de membran celular ce con in sfingomielin , o substan de natur lipidic ce reduce fluxul ionic de 5000 de ori(bun izolator) 4)ntre celulele Schwann r mane o zon mic neizolat (2-3 ) ce permite deplasarea ionilor cu usurin , numit nod Ranvier.

Conducerea saltatorie: Reprezint conducerea prin fibre nervoase mielinizate i este de 5 pn la 50 de ori mai rapid .(100 m/s n fibrele mari mielinice, fa a de 0,25 m/s n fibrele nemielinizate). Poten ialul de ac iune apare doar la nivelul nodurilor Ranvier i sare de la un nod la altul. Acest tip de conducere explic apari ia mai rapid a unor reflexe dect altele.

Reflexul Activitatea reflex = r spunsul specific involuntar la un stimul senzitivo-senzorial adecvat. Actul reflex const n transformarea unui stimul senzitivo-senzorial specific ntr-o reac ie efectoare motorie sau secretorie f r o participare con tient . Arcul reflex este ansamblul neuronal implicat n realizarea unui act reflex. Acesta leag receptorul de efector prin intermediul centrilor reflec i.

Componentele arcului reflex


1)Receptorul: -structur excitabil care r spunde la stimuli prin varia ii de poten ial gradate propor ional cu intensitatea stimulului. -receptorii sunt n mare parte celule epiteliale diferen iate i specializate n celule senzoriale, dar pot fi i corpusculi senzitivi i chiar termina ii nervoase libere(dendritice).

Componentele arcului reflex


2)Calea aferent : -receptorii vin n contact sinaptic cu termina iile dendritice ale neuronilor senzitivi din ganglionii spinali sau de pe traiectul unor nervi cranieni. 3)Centrul reflex: -reprezint totalitatea structurilor din SNC care particip la actul reflex respectiv. 4)Calea eferent : -reprezint axonii neuronilor motori somatici i vegetativi prin care se transmite comanda c tre organul efector. 5)Efectorii: -pot fi mu chi stria i, mu chi netezi, sau glande exocrine.

Proprietatile fundamentale ale reflexelor:

Unidirec ionalitatea, Laten a actului reflex, Fatigabilitatea, Suma ia temporo-spa iala, Convergen a , Divergen a.

Clasificare reflexe
Reflexele medulare sunt de dou tipuri: somatice i vegetative. Dup num rul de sinapse, reflexele medulare somatice sunt monosinaptice(cu o singur sinaps ntre neuronul senzitiv situat n gg.spinal i neuronul motor situat la nivelul coarnelor anterioare) i polisinaptice(prezint pe traseul medular un num r variabil de neuroni intercalari activatori i inhibitori). Dup tipul de receptor, reflexele pot fi proprioceptive sau exteroceptive.

Reflexele somatice monosinaptice


Caracteristici func ionale: rapide, cu perioad de laten f r postdesc rcare limitate ca suprafa Nefatigabile Clasificare: foarte scurt (1-3 ms)

1. REFLEXUL MIOTATIC DE NTINDERE (DE EXTENSIE) 2. REFLEXUL MIOTATIC INVERSAT 3. REFLEXELE OSTEOTENDINOASE (ROT)

Reflexe osteotendinoase(ROT)
Contrac ii musculare ob inute prin percu ia tendonului muscular i excitarea organului tendinos Golgi ca receptor de ntindere. Cele mai importante reflexele osteotendinoase sunt: stilo-radial (C5-C6) bicipital (C5-C6) tricipital (C5-C7) cubito-pronato(C7-T1) rotulian sau patelar (L2-L4) ahilian (S2-S4) plantar(S2-S4).

Reflexe osteotendinoase(ROT)
Verificarea lor n scop medical are loc dac sunt ndeplinite anumite condi ii: -stimulul trebuie s se aplice direct pe piele, -mu chiul trebuie s fie relaxat iar tendonul s fie n semitensiune(pentru a r spunde prompt la o tensiune suplimentar ), -temperatura ambientala s fie de confort, -aten ia bolnavului s fie deturnat de la o evaluare a efectului, ntruct cortexul (supratalamusul) poate inhiba m duva, motoneuronii . -trebuie v zute ca reflexe bilaterale, comparndu-se stnga cu dreapta, reflexele putnd fi diminuate de tumori, sau accentuate(hiperreflex) la pierderea inhibi iei corticale cauzate spre exemplu de un tromb ce blocheaz un vas cerebral(n urma unui infarct cerebral)

Reflexul stilo-radial(C5-C6) se realizeaz la un pacient aflat n pozi ie ortostatic , eznd sau decubit dorsal, antebra ul de g se te n flexie i prona ie u oar se percut apofiza stiloid a radiusului, const n flexia antebra ului pe bra , datorat contrac iei mu chiului lung supinator

Reflexul bicipital(C5-C6) se execut prin percutarea tendonului mu chiului biceps la nivelul plicii cotului(tendon de inser ie), subiectul are antebra ul u or flectat pe bra , sus inut n aceast pozi ie de c tre examinator, se ob ine ca r spuns flexia antebra ului pe bra , ca urmare a contrac iei mu chiului biceps brahial.

Reflexul tricipital(C5-C6-C7) se execut prin percutarea tendonului mu chiului triceps deasupra olecranului, subiectul are antebra ul flectat pe bra la 90 de grade i mna orientat n jos, cu sus inerea bra ului de c tre examinator, Se ob ine ca r spuns extensia antebra ului pe bra , ca urmare a contrac iei mu chiului triceps brahial.

Reflexul cubito-pronator(C7-C8) se execut prin percutarea apofizei stiloide a cubitusului (ulnei), subiectul are antebra ul n u oar flexie si prona ie, la fel ca la reflexul stilo-radial, se ob ine ca r spuns prona ia antebra ului.

Reflexul rotulian(L2-L3-L4)
se mai nume te i reflex patelar, subiectul poate sta n pozi ie eznd , picior peste picior, cu membrele inferioare atrnnd pe marginea patului, sau culcat, examinatorul sus innd cu mna regiunea poplitee a subiectului, astfel nct membrul inferior s fie n semiflexie i ridicat de pe suprafa a patului. Percu ia tendonului mu chiului cvadriceps la nivelul inser iei sale pe rotul determin extensia a gambei pe coaps . Observa ie: n mod obisnuit reflexul nu poate fi controlat voluntar, dar se recomand n unele cazuri utilizarea de c tre examinator a unor manevre suplimentare de distragere a aten iei subiectului.

Reflexul Ahilean(S2-S3-S4) se execut prin percutarea tendonului achilian, subiectul se afl n decubit ventral, cu gamba flectat pe coaps i piciorul flectat pe gamb , examinatorul sus innd gamba, sau n pozitie n genunchi la marginea patului. se ob ine ca r spuns extensia piciorului, ca urmare a contrac iei mu chiului triceps sural.

Metode de evine iere a reflexului rotulian, respectiv Ahilean.

Reflexul medio-plantar(S2-S3-S4) se realizeaz la pacient n aceea i pozi ie ca pentru determinarea reflexului achilian; se percut regiunea mijlocie a plantei; se produce contrac ia mu chiului triceps sural care realizeaz flexia plantar a piciorului.

Reflexul Babinski se eviden iaz prin trasarea dinspre c lci spre degetul mic, pe marginea exterioar a plantei, un contur cu o cheie, are loc extensia degetului mare i desfacerea n evantai(flexia celorlalte degete)

Bibliografie
1)Arthur C. Guzton, John E. Hall, Tratat de Fiziologie a Omului, edi ia a 11-a, Editura Medical Callisto 2006. 2)Walter F. Boron, Emile L. Boul Paep, Medical Physiology- A cellular and Molecular Approach, Second Edition, editura Saunders Elsevier 3)I. Haulic , Fiziologie uman , edi ia a III-a, editura Medical . 4) http://www.esanatos.com/ghid-medical/neurologie/ 5) http://www.umft.ro/newpage/structura/catedre/FIZIO 6) http://med2.univ-angers.fr/etudiant/C2i/2006 7) http://colegiul-medicilor.ro/Nervos/Reflexe-somatice-sivegetative-cu-importanta-clinica.html

S-ar putea să vă placă și