Sunteți pe pagina 1din 82

HORMONI

E. Starling i Bayliss n 1904


Hormonul este: o substan chimic elaborat de o celul sau un grup de celule specializate (celule endocrine), i transportat prin sistemul circulator la o celul int , care r spunde printr-o modificare a func iei sale .

Hormonul este un mesager primar care duce informa ia de la celulele senzor (care percep modific rile din mediu), la celulele int (care r spund la modific ri)

Sistemul endocrin: -glandele endocrine; -hormonii produ i; - esuturile int Sistemul endocrin i sistemul nervos central asigur comunicarea ntre diverse p r i ale organismului.

Clasificare hormoni
1. Dup locul de sintez i ac iune: Hormoni endocrini sintetiza i de glandele endocrine, sunt transporta i de torentul sanguin la celulele int (ex. insulina produs de pancreas ac ioneaz asupra celulelor int din alte esuturi). Hormoni locali: -Hormoni paracrini sintetiza i i secreta i de o celul , ac ioneaz asupra celulelor nvecinate, f r s ajung n snge (ex. somatostatina produs de celulele de tip D din pancreas, ac ioneaz asupra celulelor de tip A sau B invecinate care secret glucagon i insulin ). (ex. neurotransmi tori, transmit impulsul nervos de la o celul nervoas la alta sau de la o celul nervoas la una muscular (inducnd sau imhibnd contrac ia muscular ). -Hormoni autocrini- secreta i de o celul n spa iul extracelular, ac ioneaz asupra celulei care i-a produs (ex. tromboxanul produs de trombocit ac ioneaz chiar asupra trombocitului). Mul i factori de cre tere ac ioneaz autocrin. Semnalizarea autocrin este comun celulelor tumorale.

Hormonii pot ac iona ca: endocrini fa de un esut i paracrini fa alte celule. Somatostatina este:

de

-hormon hipotalamic endocrin fa de adenohipofiz


-hormon paracrin produs de celulele D din pancreas i care ac ioneaz asupra celulelor A i B. Adrenalina ac ioneaz att ca neurotransmi tor (semnalizare paracrin ) ct i ca hormon sistemic (semnalizare endocrin ).

2. Dup natura chimic .


Hormoni deriva i de la aminoacidul tirozin : catecolaminele i tiroidienii. Hormoni de natur polipeptidic sau proteic : insulina, glucagonul, parathormonul, calcitonina, somatostatina, hormonii hipotalamo-hipofizari, etc. Hormoni deriva i dintr-un nucleu steroidic: -steroizi: mineralocorticoizi, glucocorticoizi, sexuali. -pseudosteroizi: 1,25-dihidroxi colecalciferol (calcitriol), derivat din vitamina D3. Hormoni deriva i din acidul arahidonic numi i eicosanoizi: prostaglandine, tromboxani, leucotriene, lipoxine.

3. Dup modul de sintez hormoni sintetiza i i secreta i ca atare (catecolaminele, aldosteronul, estradiolul, T3); hormoni sintetiza i i p stra i n glanda respectiv ntr-o form inactiv de prohormon sau preprohormon.
Pre-pro-hormon Pro-hormon Hormon

Activarea: -n glanda produc toare, ex. preproinsulina se activeaz n pancreas,


preproparathormonul n paratiroide. -n esuturile periferice, ex. hormonul tiroidian T4 se transform n forma activ T3 n esuturile int . -n snge, ex.angiotensinogenul se transform n angiotensin II, esutul int pentru angiotensin II fiind cortexul suprarenalelor.

4. Dup modul de ac iune asupra fluxului de energie metabolic

Hormoni implica i n depozitarea energiei metabolice ex.insulina. Hormoni implica i n mobilizarea energiei metabolice, ex. glucagonul, catecolaminele, cortizolul, somatotropina (hormonul de cre tere).

5. Dup solubilitatea n ap .

Hormonii liposolubili (steroizi, tiroidieni, acid retinoic, calcitriol) Hormoni hidrosolubili (peptide ca insulina, glucagonul sau amine ca adrenalina, histamina)

Sistemul endocrin cuprinde trei nivele ierarhice

hipotalamus; hipofiza; glande endocrine periferice.

HIPOTALAMUS

Hormonii hipotalamici (RH)

Hipofiza posterioar Adenohipofiza


Oxitocin Vasopresin

TSH

ACTH

FSH

LH

GH

PRL LPH

MSH

Medulo suprarenal Adrenalin

Tiroid Tiroxin

Cortex suprarenal

Testicule

Ovare Progesteron Estradiol

Pancreas Insulin Glucagon Somatostatin

Corticosteroizi Testosteron

Transportul hormonilor n snge


Hormonii hidrosolubili, de natur peptidic circul liberi n snge. i catecolaminele,

Hormonii liposolubili, steroidici i tiroidieni circul n snge liberi sau lega i de proteine transportoare specifice (hormonbinding globulin). hormonul liber, nelegat, este forma biologic activ Serumalbuminele pot lega mul i dintre hormonii liposolubili, nespecific.

Timpul necesar eliber rii hormonului n circula ie

secunde pentru adrenalin cteva ore sau zile pentru estrogeni

Durata de via

a hormonilor n plasm

de ordinul secundelor sau minutelor pentru hormonii hidrosolubili de ordinul orelor pentru hormonii liposolubili.

Reglarea secre iei endocrine

-bioritm; -neurogen; -conexiune invers (feed back negativ i pozitiv).

Bioritmurile
Bioritmurile sunt oscila ii periodice, ce se manifest prin cicluri ce se succed la intervale relativ constante cu maxime i minime de secre ie pentru hormonul respectiv. Ex. -pentru adrenalin secre ia maxim se produce n cursul zilei; -secre ia maxim de cortizol se produce diminea a nainte de trezire din somn.

Reglarea prin conexiune invers , pozitiv sau negativ

Controlul prin feed back negativ este folosit n special ntre sistemul hipotalamo-hipofizar i glanda produc toare de hormon.

Stress si alte sem ale


Sistemul nervos central ipotalamus ormo ipofiza anterioar ro i e i ofizare landa hormonal tint e eliberare

ormo i

Reglarea prin feed back negativ realizat prin diferite substan e Ex.cre terea concentra iei de glucoz n snge, determin o cre tere a eliber rii de insulin , care stimuleaz captarea glucozei de c tre unele esuturi. Sc derea glicemiei determin sc derea secre iei de insulin .

Controlul prin feed back pozitiv


Cre terea peste anumite limite a estradiolului, determin o cre tere de 4-6 ori a FSH i LH, declan nd ovula ia (feed back pozitiv).

Concentra ia sanguin a hormonilor


nmoli sau pmoli:
(1012  109 moli/L)

fa de concentra ia unor metaboli i circulan i care se exprim n mmoli


(10  10 moli/L)
5 3

Receptori hormonali

Receptorii hormonali sunt proteine alosterice membranare sau intracelulare din celulele int

Molecule circulante spatiul extracelular

din

ormo

Rece tor Tipuri de celule

Receptorii au 2 situsuri active: -unul pentru legarea H -cel lalt pentru prelucrarea i transferul semnalului extern Interac ia: H - R -este reversibil -se realizeaz prin for e slabe, necovalente

H + R

HR

Legarea H-R se caracterizeaz prin specificitate i saturabilitate.

Transducerea semnalelor se realizeaz : prin R membranari sau intracelulari.


1.H hidrosolubili nu p trund n celul . Receptorii pentru H hidrosolubili sunt glicoproteine oligomere, multidomeniale membranare, cu specificitate i afinitate mare pentru un anumit ligand -agonist interac ioneaz cu R i declan az n celul un r spuns hormonal. -antagoni tii se leag la R dar nu produc un r spuns hormonal (sunt folosi i n farmacologie, ex. propranololul este F blocant). H hidrosolubili modific activitatea unor enzime sau factori de transcriere.

Intensitatea r spunsului celular la ac iunea unui H depinde de: -num rul de receptori -de gradul de ocupare al acestora cu ligand. Num rul de receptori poate fi reglat de concentra ia H n snge: up regulation down regulation. Durata de ac iune a H hidrosolubili este mai mic , iar r spunsul celular este mai rapid n compara ie cu H liposolubili.

2.H liposolubili interac ioneaz cu R intracelulari (localiza i n citoplasma sau nucleul celulelor int ) R intracelulari au : -domeniu pentru legarea H -domeniu pentru legarea la o zon specific din molecula ADN, Complexul H-R format influen eaz direct viteza de transcriere a unor gene.

Celula int
Orice celul n care hormonul se leag de receptorul specific i realizeaz sau nu un r spuns biochimic sau fiziologic Un hormon poate influen a activitatea mai multor celule Activitatea unei celule poate fi influen at de mai mul i hormoni Un hormon poate exercita efecte diferite ntro celul sau n celule diferite

R pentru acetilcolin se afl pe suprafa a celulelor: -mu chilor stria i, -mu chiului inimii -celulelelor acinare pancreatice. Acetilcolina determin : -contrac ia mu chilor stria i, -sc derea vitezei de contrac ie a inimii sau -exocitarea granulelor secretorii care con in enzimele digestive din celulele pancreatice.

Diferi i H pot induce acela i r spuns celular n cteva tipuri de celule. Ex, glucagonul i adrenalina, pot induce degradarea glicogenului n celulele hepatice i eliberarea glucozei n snge

R spunsul celulei int la ac iunea hormonului depinde de: -concentra ia hormonului la nivelul celulei int (viteza de sintez i secre ie a hormonului, conversia formei inactive a hormonului n forma sa activ , disocierea hormonului de proteinele plasmatice transportoare, viteza de metabolizare sau excre ie a hormonului) -factori care influen eaz activitatea celulei int (num rul, activitatea i gradul de ocupare al receptorilor, metabolizarea hormonului n celula int , up- sau downreglarea receptorului ca urmare a interac iei cu ligandul, prezen a n celul a altor factori necesari pentru r spunsul hormonal).

Mecanismul de ac iune al hormonilor liposolubili


Reglarea func iei nucleare (steroizi, tiroidieni, calcitriol, acid retinoic). 1.Mecanismul de ac iune al hormonilor steroizi R intracelulari, care au dou situsuri: -situsul pentru legarea H prin leg turi slabe, necovalente; -situsul de legare la ADN: bogat n Lys i Arg care interac ioneaz ionic cu o por iune din catena de ADN numit secven ce r spunde la hormon (hormon responsive element) bogat n Hys i Cys care cu Zn2+ formeaz structuri tip finger

Structuri tip Finger

IN ERSTITI

CITOSOL

N CLE

Membrana celular

Membrana nuclear SP

eceptor activat

DN

egare la DN

N mesager ormon steroidian omplex - - SP Secventa afectat Sintez protein

Mecanismul de ac iune al hormonilor tiroidieni.


H tiroidieni ca i acidul retinoic difuzeaz din spa iul extracelular, prin membrana plasmatic , direct n nucleul celulelor int .

La nivel nuclear, R pentru H tiroidieni sunt complexa i cu un corepresor i lega i de secven e specifice de ADN care r spund la ac iunea hormonilor (thyroid hormone response element-TRE). Complexul receptor-corepresor este un represor activ al transcrierii genelor. Asocierea hormonului cu receptorul are ca efect disocierea corepresorului, complexul hormon-receptor format putnd lega cu afinitate mare unul sau mai mul i coactivatori, rezultatul fiind activarea transcrierii genelor specifice unor proteine reglatoare prin intermediul c rora hormonul i realizeaz rolul

ormon
corepresor omplex receptor-corepresor
TRE
TRE

coactivator + +
TRE

DN

Cito lasm

Nucleu
Nm Proteine

Reglarea exprim rii genelor de c tre hormonii tiroidieni (TRE = secven ADN care r spunde la ac iunea hormonului tiroidian-).

La nivel nuclear, H tiroidieni stimuleaz sinteza ATPazei Na + /K+ i a GH. Prin ac iunea la nivelul membranei celulare H tiroidieni stimuleaz p trunderea aa cu radical hidrofob i a glucozei n celule. La nivel mitocondrial, activeaz exprimarea unor gene mitocondriale, activeaz respira ia mitocondrial i sinteza de ATP.

Mecanismul de ac iune al hormonilor hidrosolubili


Receptorii membranari pot fi mp r i i n patru clase: -receptori cu rol de canale ionice; -receptori cupla i cu tirozin kinaze citosolice; -receptori cu activitate enzimatic intrinsec ; -receptori care se leag de proteine G.

Receptori care formeaz canale pentru diferi i ioni


oc de legare pentru ligand Membran itosol

Liga

Io

Ionii trec prin canal producndu-se o modificare a poten ialului electric de-a lungul membranei. Ex, la jonc iunea nerv-mu chi, acetil colina se leag la un receptor specific ce permite Na + s migreze n interior i K + s migreze n exteriorul celulei int .

Receptori cupla i cu tirozin kinaze citosolice


Ac ioneaz astfel: citokinele, interferonii, hormonul de cre tere, prolactina Receptori nu au activitate catalitic intrinsec

Li a

r tei -tir zi ki aze (i acti e) r tei s strat r tei s strat s rilat

Receptori cupla i cu tirozin kinaze citosolice.

Receptorii cu activitate tirozin kinazic intrinsec


fosforileaz resturi de Tyr proprii sau resturi de Tyr ale unor proteine int . Fosforilarea tirozinei este corelat cu procesul de proliferare celular . Normal, n celulele mamiferelor, din 3000 de resturi aminoacidice fosforilate, doar unul este de tirozin , restul fiind de serin i treonin .

4 clase de receptori cu activitate tirozin kinazic intrinsec Agoni tii n acest caz sunt: insulina i factorii de cre tere.

Factorii de cre tere


sunt polipeptide sintetizate n diferite esuturi, care dup secre ie pot ac iona: - autocrin -paracrin -endocrin. ac ioneaz asupra celulelor: nervoase epiteliale mezenchimale sanguine

Clasificare factori de cre tere:


-factori de cre tere care ac ioneaz asupra unei variet i mari de tipuri celulare: IGF-I (factori de cre tere asem n tori cu insulina) EGF (factorul de cre tere al epidermei) PDGF (factorul de cre tere eliberat de plachete) FGF (factorul de cre tere derivat din fibrobla ti). -factori de cre tere cu specificitate nalt de esut: NGF (factorul de cre tere al nervilor) eritropoietina (produs de rinichi i ficat) limfokine (factori de cre tere ai limfocitelor).

1)

2)

3)

4)

EE  
Dome iu extracelular Membra Dome iu i tracelular Dome iu tirozi ki azic

Receptori tirozin kinazici. Tipul 1 (pentru EGF) i tipul 2 (pentru insulin ), con in domenii extracelulare bogate n cistein . Tipurile 3 (pentru PDGF) i 4 (pentru FGF) con in domenii extracelulare asem n toare anticorpilor, iar domeniile kinazice nu sunt continue. In receptorul de tip 2 (pentru insulin ), fiecare lan E este legat prin pun i disulfurice la lan ul F i la cel lalt lan E. Capetele N-terminale ale receptorilor, sunt extracelulare.

La legarea H la domeniul extracelular al receptorului se activeaz domeniul catalitic citosolic al R. Proteinele int , care induc cre terea i diferen ierea celular , sunt activate prin fosforilarea resturilor de tirozin din structura lor. Muta iile, care determin activitatea tirozin kinazic persistent n ace ti receptori, duc la cancer.

Receptorul insulinic sintetizat ini ial sub forma unui singur polipeptid este glicozilat i clivat n dou subunit i E i dou subunit i F care se asociaz prin pun i disulfurice ntr-un tetramer

La legarea insulinei se produce autofosforilarea, n prezen de ATP, a resturilor de tirozin din domeniul catalitic citosolic (protein kinazic-tyrozin specific) al subunit ilor F.

Receptorul fosforilat este recunoscut de proteine substrat pentru receptorul insulinic din citosol. Sunt cel pu in 4 astfel de molecule numite IRS 1-4 (insulin receptor substrates) cu structur similar dar distribu ie tisular diferit , care ca r spuns la ac iunea hormonului, regleaz anumite evenimente intracelulare

Insulin

Y Y

Y Y

P Y P Y

Y Y

P P

IRS - Y - P IRS fosforilat fosforileaz alte kinaze si fosfataze ducnd la realizarea rolurilor biologice ale insulinei

IRS - Y

Translocarea GLUT-4 n adipocite si muschi scheletici din citosol n membran

Transcrierea genelor pentru cca. 100 proteine: Gluco inaza, PEPCK, FFK-1, Piruvat inaza

Activarea enzimelor Fos odiesteraza Protein os ataze

Cresterea celular Sinteza A

Receptori care se leag de proteine G


(specifici pentru epinefrin , glucagon, serotonin )

Majoritatea con in apte segmente transmembranare Ehelix, asem n tor receptorului F adrenergici. Cap tul NH2 al receptorului se afl pe fa a extracelular a membranei plasmatice iar cap tul COOH pe fa a citosolic a acesteia. Exemple: -R. activa i de lumin (rodopsina) din ochi; -mii de receptori pentru miros din nasul mamiferelor -receptori pentru diferi i hormoni i neurotransmi tori.

NH3 E-helix transmembranar


Extracelular

Intracelular

OO

Complexul H R, transmite semnale n membran , care vor fi receptate de un sistem efector, prin intermediul unui sistem de cuplare, reprezentat de proteinele G.
Mesager prim Receptor Protein G Sistem efector

Mesager sec nd (AMPc, GMPc, IP3, AG, A2 ) Rspuns biologic

Sisteme de cuplare
Proteinele G. -se afl pe partea citosolic a membranei, asociate cu complexul H R. -leag nucleotide cu guanin : GDP sau GTP. -sunt proteine oligomere, formate din trei subunit i proteice EFK cu structuri diferite. E leag nucleotidele GTP sau GDP i confer identitatea proteinei G. F, inhib activitatea subunit ii E.

H
GTP ( e i ) GDP ( e i )

HR

E  GDP. KE  GTP ( r a i acti ) ( r a acti ) FK E GDP (i acti )


t H3PO4 i a H 2O leric

sistem l efect r

Tipuri de proteine G:
Gs stimuleaz adenilat ciclaza; Gi inhib adenilat ciclaza; Gp stimuleaz activitatea fosfolipazei C. Gt sau transducina activeaz GMPc fosfodiesteraza dup stimularea rodopsinei, ca urmare a absorb iei unui foton de c tre retinal.

Mecanismul de actiune al proteinelor G


schimbarea lui GDP, cu GTP din mediu cu formarea subunitat ii E - GTP forma activ ; subunitatea E-GTP a tuturor proteinelor G, are activitate enzimatic GTP-hidrolazic proprie. toxina holeric este o enzim produs de bacteria Vibrio cholerae. Toxina inactiveaz GTP-aza intrinsec subunit ii Es GTP, proteina G r mnnd n forma activ

Sisteme efectoare generatoare de mesageri secunzi sau semnale intracelulare :

sistemul adenilat ciclazei; sistemul fosfolipazei C; sistemul guanilat ciclazei; sistemul tirozin kinazei.

Sistemul adenilat ciclazei


con ine: -receptori hormonali -proteine Gs, Gi -adenilat ciclaza -fosfodiesteraza

Adenilat ciclaza
este enzim , membranar , activat de Gs i inhibat de Gi. catalizeaz reac ia de formare a mesagerului secund adenozin monofosfat ciclic (AMPc) din adenozin trifosfat (ATP).
N N O O
2

HR
N N O O P
-

NH2 N N

O O P O
-

O O P O
-

N N

P O
-

N
2

Adenilatciclaza

H2

ATP

OH

AMPc

Mesagerii secunzi
poart informa ia transmis de primul mesager (hormonul): -modific activitatea unor proteine intracelulare -intervin n contrac ie sau n asigurarea permeabilit ii membranare. Hormonii care activeaz AC sunt: glucagonul, adrenalina prin receptori F-adrenergici F1 i F2, ACTH (adrenocorticotrop), parathormonul. Hormonii care inhib activitatea adenilat ciclazei, se leag de proteine Gi, ex. adrenalina prin receptori E2.

Fosfodiesteraza
Se afl n citosol i catalizeaz reac ia de transformare a AMPc n AMP. Este activat de: Ca2+, insulin , prostaglandine, i este inhibat de metilxantine (cofein , teofilin ), tiroidieni, steroizi.
NH 2 N N O O P O
-

Metilxantine
N O

NH 2 N N

N N

H2

Fosfodiesteraza

P O
-

O H2

N O

OH

AMPc

Insulin a2 - almodulin

HO

HO

5`-AMP

AMPc
este un nucleotid ciclic, mesager secund pentru unii hormoni. concentra ia intracelular a AMPc este rezultatul ac iunii a 2 enzime: adenilat ciclaza i fosfodiesteraza Activitatea reglatoare a AMPc: -la procariote, controleaz exprimarea unor gene prin legarea cu o protein reglatoare; -la eucariote, activeaz protein-kinaze specifice, ex. protein kinaza A.

Protein kinaze AMPc dependente.


Protein kinaza-AMPc dependent este un tetramer : -dou subunit i reglatoare (R); -dou subunit i catalitice (C). Tetramerul n forma R2C2 este inactiv. Subunit ile reglatoare din tetramerul inactiv, leag cte dou molecule de AMPc, Protein kinaza activ , catalizeaz transferul K-fosfatului de pe ATP pe o protein celular specific . Particularitatea r spunsului celular depinde de natura proteinelor substrat pentru protein kinaze i de modul n care fosforilarea afecteaz func ia proteinei.

Fosfoprotein fosfatazele
aduc proteinele fosforilate la starea anterioar . Prezint multiple izoforme. Activitatea lor este reglat hormonal. intervin i n procesele de diviziune celular , transcrierea i traducerea genelor, permeabilitatea membranar .

Amplificarea semnalului hormonal


Amplificarea se face n cascad . Un singur complex H-R determin conversia a peste 100 de molecule Gs inactive la forma lor activ
Epinefrin Amplificare Adenilat ciclaz Amplificare AMPc 10-6 M kinaz Amplificare Enzim activat Amplificare Produs 10 -10 M

Sistemul fosfolipazei C
receptori hormonali, proteine Gp, fosfolipaza C, protein kinaza C

Fosfolipaza C
enzim membranar activat de proteina Gp, catalizeaz hidroliza fosfolipidului membranar, fosfatidil inozitol 4,5-bisfosfat (PIP2). Produ ii reac iei de hidroliz sunt mesagerii secunzi: inozitol 1,4,5-trisfosfatul (IP3), i diacilglicerolul (DAG).

H2 C HC H2 C

O O O

CO CO O
P

R1 R2

H2 C

O O OH

CO CO

R1 R2

Fosfolipaza C
HC OPO 3 H 2 H2 C
OH

OPO3 H 2

PO3 H 2 O
OH

OH

OH

O
OH

OH

OPO 3 H 2

OH

OPO 3 H 2

Diacilglicerol ( AG)

Inozitol 1,4, 5-tris os at (IP3)

Fos atidilinozitol 4,5-bis os at (PIP2)

IP3
determin eliberarea Ca2+ din reticulul endoplasmic n citosol. Ca2+ este o entitate chimic permanent , concentra ia sa putnd fi modulat numai prin deplas ri ntre diverse compartimente.
7 6 citosol [ Ca2+ ] pentru o celul de mamifer este de 10  10 M, iar nivelul calciului extracelular este 10 3M.

Concentra ia mic a Ca2+ n citosol este men inut prin func ionarea unor mecanisme care scot Ca2+ din celul (pompe de Ca2+ ), prin permeabilitatea natural foarte mic a membranelor pentru cationi, prin func ionarea unor mecanisme care depoziteaz Ca2+ n mitocondrii i reticul endoplasmic (reticul sarcoplasmic n mu chi). Ca2+ func ioneaz ca mesager secund mpreun cu AMPc, GMPc, DAG sau IP3 sau independent de ace tia. Rolurile reglatoare ale Ca2+ sunt mediate de proteine specifice de legare a cationului.

Calmodulina
protein format din 148 aminoacizi, prezent n toate celulele eucariote n concentra ie mare pentru a nu deveni limitant pentru un proces dat. Calmodulina poate fixa 4 Ca2+ / molecul . Complexul Ca2+ - calmodulin : -regleaz contrac ia mu chilor netezi, -activeaz pompa de Ca2+ din membrana plasmatic , -regleaz activitatea unor protein kinaze modulatori ai altor enzime, -interac ioneaz cu celelalte sisteme mesageriale prin reglarea activit ii adenilat ciclazei, guanilat ciclazei, fosfodiesterazelor.

DAG

molecul liposolubil , activeaz protein kinaza C. DAG este inactivat prin hidroliz . Hormonii care au ca mesager secund IP3, Ca2+ sau DAG sunt: -epinefrina prin receptori E1-adrenergici, gastrina, -oxitocina, -colecistokinina, -hormonul eliberator al gonadotropinelor.

Protein kinaza C
enzim membranar cu mai multe izoforme. Unele sunt activate de DAG, altele necesit pentru activitate catalitic deplin pe lng DAG i Ca2+ . Aceast enzim are specificitate pentru resturile de serin i treonin .

Sistemul guanilat ciclazei

guanilat ciclaza, GMPc = mesager secund protein kinaze GMPc dependente.

GMPc
GMPc antagonizeaz efectele AMPc. GMPc este mediatorul semnalelor luminoase n celulele retiniene cu conuri i bastona e.
Rodopsi (opsi -cis reti al) (opsi a - protei c se e te tra s e ra are)

+h R

TE-GTP
Tr sduci

PDE

G Pc Deschi e ca ale pe tr a G P I chi e ca ale a pe tr

PDE = fosfodiesteraza hiperpolarizarea membranei cu perceperea senza iei de lumin .

All-trans-retinal Opsina impuls nervos

(11-cis-retinal

hR

Rodopsina

Guanilat ciclaza
prezint cel pu in 2 izoforme: membranar i una citoplasmatic . Guanilat ciclaza membranar : - func ia de receptor al semnalului extern, - i func ia de sistem efector care genereaz (GMPc). Guanilat ciclaza citoplasmatic : - sistem efector pentru oxidul de azot (NO)

NO ac ioneaz paracrin asupra multor celule: -regleaz presiunea sanguin , -mediator n citotoxicitate i n neurotransmisie. -n celulele int
GTP
. NO
Guanilat ciclaza

GMPc

Mediaz relaxarea muschilor netezi

-Hemoglobina are un rol important n transportul oxidului de azot.