Şcoala cu cls.

I-VIII Dragoş-Vodă

Prof. Carmen Trică

PROGRAMA DE OPŢIONAL
CUPRINDE : • DENUMIREA CURSULUI OPŢIONAL, CLASA • ARGUMENT • OBIECTIVE DE REFERINŢĂ şi EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE • LISTA DE CONŢINUTURI • MODALITĂŢI DE EVALUARE
 

ACTIVITAŢI FINALIZATOARE NIVELURI CURRICULARE DE PERFORMANŢA

• BIBLIOGRAFIE

PROGRAMĂ
CURS OPŢIONAL pentru clasele a II-a, a IV-a

Limba franceză prin muzică şi joc
Prof. Carmen Trică

Tipul de opţional: la nivelul ariilor curriculare: ,,Limbă şi ,,Arte’’ Durata: un an şcolar Modul de desfăşurare: pe clasă, pe grupe Obiectiv transcurricular: Însuşirea vocabularului uzual şi capacitătii de comunicare limbă modernă Obiective cadru: 1. Dezvoltarea capacităţii de receptare orală a textului şi a melodiei; dezvoltarea într-o comunicare’’,

2. Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi interpretare vocală; 3. Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală

ARGUMENT
lucrul exita copiii, 8 ani

,,În şcoală, copiii reprezintă cel mai important. Dacă n-ar doamnele ar fi de prisos.’’ Marcin,

Şcoala contemporană este criticată pentru aceentul pus pe realizarea

formală a programului, in detrimentul dezvoltării individuale, creatoare a gândirii, şi, totodată, pentru omiterea sferei emoţionale şi motivaţionale a elevului. În învăţământul tradiţional predomină desfăşurarea expozitivă, în cursul căreia elevul rămâne, în cea mai mare parte a timpului, un receptor pasiv al conţinutului. O asemenea desfăşurare a procesului didactic asigură caracterul compact al structurii materialului şi ordonarea lui logică, dar trece cu vederea modul în care elevul şi-l însuşeşte. În felul acesta apar lacune în cunoştinţele elevilor şi, drept consecinţă, eşecurile didactice. Aceste observaţii critice se referă atât la procesul instructiv în întregul său, cât şi la diverse obiecte de învăţământ, inclusiv limbile străine. Metodoştii atrag, de asemenea, atenţia asupra necesităţii ca profesorul să renunţe la învătământul bazat pe autoritatea sa absolută şi pe subordonarea elevului, în favoarea unei relaţii de parteneriat cu elevii, constând în dirijarea activităţii lor individuale. Postulatul creşterii autonomiei elevilor în procesul de însuşire a limbii este una din manifestările modificărilor din didactica actuală a limbilor străine, cu orientare comunicativă. Una din caracteristicile orientărilor comunicative o

constituie deplasarea atenţiei de la profesor la elev – aptitudinile, trebuinţele, interesele sale - şi stategia didactică. O urmare a acestui fapt este interesul crescut pentru rolul factorilor emoţionali. Procesul de insuşire a limbii se desfăşoară mai repede şi mai eficient într-o atmosferă care-i dă elevului senzaţia de siguranţă şi conştiinţa propriei valori. Necesitatea unei abordări umaniste a procesului didactic devine tot mai evidentă. Una din strategiile care îndeplinesc cerinţele abordării umaniste este aceea a divertismentului, permiţându-i celui care predă să-şi realizeze simultan sarcinile didactice – predarea limbii- şi educative – formarea profilului dorit – într-o atmosferă lejeră şi atractivă. Pedagogii au atras atenţia asupra numeroaselor virtuţi formative ale jocurilor şi activităţilr distractive; ele dezvoltă, într-o mare măsură, spiritul de observaţie, exactitatea, stimulează imaginaţia şi voinţa, contribuind prin aceasta la dezvoltarea generală a elevului. În cursul activităţilor de divertisment, efortul intelectual al elevilor este sprijinit de angajarea emoţională şi volitivă – dorinţa elevului de a se evidenţia sau de a câştiga. Distrându-se, elevii nu observă că învaţă.

OBIECTIVE DE REFERINŢA / EXEMPLE DE ACTIVITAŢI DE ÎNVAŢARE

Ob. cadru

Obiective de referinţă 1. să distingă cuvinte şi sintagme în fluxul verbal 2. să recepteze corect textul şi melodia unui cântec

Exemple de activităţi de învăţare -exerciţii de discriminare, de recunoaştere, jocuri; -exercitii de ascultare, de pronunţie, de repetare după model;

I

3. să reacţioneze verbal /

-exprimarea conţinutului textelor în limba română, corelarea versurilor cu imagini sau mişcări potrivite, mimică, întrebări şi răspunsuri referitoare la cântec, răspuns la comenzi;

nonverbal la un mesaj audiat

4. să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte şi expresii din textele cântecelor 5. să-şi formeze deprinderi de audiere a unor mesaje verbale, muzicale 1. să articuleze sunete, izolat şi in cuvânt/ grupuri de cuvinte, respecând accentul, intonaţia specifice limbii studiate; 2. să reproducă enunţuri sau

-recunoaşterea unor cuvinte corelate cu imaginea lor, jocuri de cuvinte; -audiţii muzicale, exerciţii de dialog, de ascultare a interpretării sau a conversaţiei altor elevi

-exerciţii de pronunţie; -jocuri de cuvinte

-exerciţii de repetare după model, a unor cuvinte, sintagme, propoziţii, recitări, interpretare de cântece -jocuri de rol, joc-tip ,,întrebarerăspuns’’ -dialoguri proesor-elevi, elev-elev; -exerciţii de interpretare individuală

II

părţi ale unui enunţ; 3. să susţină o scurtă conversaţie utilizând expresii şi enunţuri întâlnite în textele cantecelor 4. să cânte cu plăcere după auz,

respectând fidel melodia şi textul 1. să manifese curiozitate pentru descoperirea unor aspecte legate de viaţa copiilor din

şi în grup -colecţii de vederi, realizarea unui album cu imagini / timbre, conversaţii; -vizionarea de emisiuni muzicale în limba respectivă

III

ţara a cărei limbă o studiază 2. să dorească să întreţină legături de prietenie cu elevi din ţara a cărei limbă o studiază

-corespondenţă şcolară

CONŢINUTURI ALE ÎNVĂŢĂRII 1. Cântece pentru învăţarea formulelor de salut şi de adresare 2. Cântece despre familie, casă, şcoală a) Familia (membrii familiei, sărbători în familie) b) Casa mea (încăperi, mobilier, obiecte personale) c) Şcoala (obiecte şi activităţi) d) Copilul despre sine (părţile corpului, îmbrăcăminte) 3. Cântece despre natură a) Animale (denumiri şi însuşiri) b) Fructe şi legume c) Anotimpuri d) Momentele zilei e) Zilele săptămânii,lunile anului 4. Activităţi a) Meserii b) Mijloace de transport

c) Jocuri şi jucării 5. Audiţii muzicale REPERTORIU DE CÂNTECE ŞI POEZII ÎN LIMBA FRANCEZĂ 1. Et bonjour à toi l’artiste 2. Frère Jacques 3. Do’Do l’enfant Do 4. La bonne aventure 5. Un nez, deux yeux 6. Le pied, la main 7. A! vous dirais – je maman 8. Mon beau sapin 9. Savez-vous plantez les choux? 10. Sur le pont d’Avignon 11. Le vent 12. La neige 13. Les fleurs de printemps 14. L’automne 15. Le train 16. Aupres de ma blonde 17. J’ai mal 18. Le matin 19. Un elephant 20. Ma mère 21. Au claire de la lune 22.Somnolents petits oiseaux

MODALITĂŢI DE EVALUARE
- frontală, individuală, orală, teme scrise, portofolii, prin muncă independentă diferenţiată

ACTIVITĂŢI FINALIZATOARE
1. Participarea la serbări cu program în limbi moderne 2. Concurs de interpretare

NIVELURI CURRICULARE DE PERFORMANŢĂ
Obiective cadru Dezvoltarea capacităţii de Niveluri

receptare orală a textului şi a melodiei;

N1 – Desprinderea mesajului cântecelor N2 – Pronunţarea corectă, respectând

II. Dezvoltarea capacităţii de accentul şi intonaţia specifice vârstei exprimare orală şi interpretare vocală; Dezvoltarea atitudinilor de empatie culturală şi intelectuală N3 – Reproducerea uor mesaje scurte N4 – Interpretarea vocală după auz a unor cântece din repertoriul penru copii N5 – Participarea la manifestări culturale cu programe în limba franceză

BIBLIOGRAFIE

Morărescu, Simion

- Cântece pentru învăţarea limbilor străine, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979

Păus, Viorica

- Salut les amis! – Methode de français pour enfants, Editura Sigma, Bucureşti, 1999 - La joie de reciter, chanter, lire. Limba franceză pentru 8-15 ani. Poezii, cântece, texte literare, Editura Corint, Bucureşti, 1997

Popescu, AlexandraDoina

***

- Cântaţi cu noi – Cântece şi poezii pentru elevi în limbile franceză şi engleză, editată de Asociaţia ,,Primăvara’’, 1980

***

- Florile dalbe – Cântece şi colinde pentru Crăciun culese de Marian Millio, Editura Elis, Bucureşti, 1992

Angelica Barbu Elena Bucur Stela Iacob Otilia Arcire

- Programe şcolare pentru învăţământul primar, Discipline opţionale, Editura Axxa, 2000

Teresa Siek-Piskozub

- Jocuri şi activităţi distractive în

învăţarea limbilor străine, Editura Polirom, Iaşi, 1997