Sunteți pe pagina 1din 8

CURS 5

CATEGORII DE ASIGURARI

5.1. Asigurrile de pagube i asigurrile de persoane


O distinctie fundamentala intre diferitele categorii de asigurari este aceea care separa asigurarile de pagube de asigurarile de persoane. 1. Asigurrile de pagube. Asigurarile de bunuri si de raspundere civila sunt asigurari contra pagubelor (asigurari de daune), avand drept scop repararea prejudiciului care ameninta patrimoniul asiguratului, fie prin pierderea - totala sau partiala - a bunului asigurat, fie prin plata despagubirilor civile datorate tertilor ca urmare a faptelor ilicite cauzatoare de prejudicii ce angajeaza raspunderea asiguratului. Drept urmare, aceste asigurari au un caracter indemnitar (de despagubire). Conform acestui principiu indemnitar asiguratorul nu trebuie in nici un caz sa plateasca o indemnizatie superioara prejudiciului real suportat de catre asigurat. Acest principiu indemnitar implica dreptul de subrogare al asiguratorului de pagube contra tertului responsabil de producerea pagubei la bunul asigurat. Subrogarea reprezinta dreptul asiguratorului de a urmari recuperarea de la terti a sumelor achitate asiguratului drept despagubire daca evenimentul asigurat s-a produs de cauze pentru care raspunderea apartine tertilor. Pentru exercitarea legala a dreptului de subrogare se cer ndeplinite doua conditii: 1) asiguratorul sa fi platit asiguratului indemnizatia datorata; 2) sa existe o actiune in raspundere, apartinand asiguratorului, contra tertilor. In materie de asigurari, subrogarea constituie un drept al asiguratorului de a substitui asiguratului in orice actiune in raspundere contra tertilor vinovati de producerea daunelor. El detine toate drepturile si poate exercita actiunea in regres impotriva tertilor. In cazul producerii unei pagube totale, proprietatea asupra bunurilor salvate sau recuperate trece asupra asiguratorului fara a mai fi nevoie de cesiune. Dreptul actiunii in raspundere contra tertilor responsabili de pierderea sau avarierea produsa este transferata automat asiguratorului. Asiguratorul nu poate exercita actiunea in regres decat pentru suma totala pe care a platit-o asiguratul. De aceea subrogarea actioneaza cu drept deplin numai dupa reglementarea pagubei. Rezulta ca in asigurarea de bunuri interesul asigurat consta in dauna efectiva, evaluabila in lei, pe care asiguratul o poate suferi in caz de pierdere sau degradare a bunului asigurat, iar in asigurarea de raspundere civila, in dorinta de a evita plata despagubirilor datorate tertilor. In ambele cazuri, asigurarea este contra pagubelor (de daune) numai ca, in primul caz paguba se produce ca urmare a cazului asigurat, nemijlocit in patrimoniul asiguratului, iar in al doilea caz, in patrimoniul unei terte persoane, dar - ca urmare a raspunderii civile - aceasta paguba ar urma sa fie suportata din patrimoniul persoanei asigurate. 2) Asigurrile de persoane. Natura neindemnitara (de nedespagubire) a asigurarilor de persoane este o trasatura generala a acestora din urma. Principiul naturii neindemnitare a asigurarilor de persoane semnifica faptul ca de indata ce sinistrul avut in vedere survine (deces, supravietuire, accident, boala etc.) asiguratorul trebuie sa plateasca suma convenita in contract, indiferent daca ea este mai mica sau mai mare decat paguba suferita. Cu alte cuvinte, paguba nu este in cazul asigurarilor de persoane instrumentul de masura a protectiei asiguratorului: acesta trebuie sa plateasca exact suma la care s-a angajat. El nu are alta obligatie. Exista o diferenta care opune radical asigurarea de persoane de asigurarea de pagube, in cazul careia "indemnizatia datorata de asigurator asiguratului nu poate sa depaseasca cuantumul valorii "bunului asigurat in momentul sinistrului (producerea cazului asigurat)". Notiunea de paguba nu poate servi ca referinta in cazul asigurarilor de persoane.

Natura neindemnitara a asigurarilor de persoane are trei caracteristici majore: a) suma asigurata are un caracter forfetar; b) suma asigurata nu este o repartitie; c) asiguratorul nu are drept de recurs impotriva tertilor responsabili de sinistru. a) Suma asigurat are un caracter forfetar. Forfetar nseamna ca este stabilit dinainte la o suma globala si invariabila. O data cu incheierea contractului, asiguratorul si asiguratul convin asupra unei sume determinate care va trebui platite daca survine sinistrul avut in vedere. Aceasta suma va trebui sa fie platita de catre asigurator, daca evenimentul se realizeaza, fara ca el sa tina seama de valoarea pagubei pe care asiguratul o inregistreaza. Exista o convetie a partilor, autorizata de catre lege, care duce la evaluarea sarcinii pe care o reprezinta evenimentul considerat si care vizeaza definitiv aceasta evaluare. Prestatia furnizata in acest fel de catre asigurator nu este repartitie. b) Suma asigurat nu este o repartiie. Prestatia asiguratorului nu pretinde sa repare prejudiciul suportat de catre asigurat; ea este doar executia angajamentului luat de catre el in contrapartida platii primei de asigurare. Faptul ca evenimentul care determina caracterul executoriu al obligatiei asiguratorului nu constituie o paguba, trebuie sa fie considerat ca o regula generala cu consecinte practice importante. Spre deosebire de ce este permis in materie de asigurari de pagube unde domneste principiul indemnitar, in cazul asigurarilor de persoane, asiguratul poate fi beneficiar al prestatiilor mai multor contracte de asigurare (asigurare excesiva sau de cumul, fara limita). In al doilea rand, acelasi asigurat poate sa cumuleze prestatia asiguratorului pe care ar fi platito in profitul sau un tert raspunzator pentru paguba pe care el a suferit-o. Aceasta solutie se explica in felul urmator:asiguratorul de persoane trebuie sa plateasca in orice ipoteza, de vreme ce prestatia sa nu este o repartizare, ci contrapartida primei de asigurare pe care el a incasat-o. In ceea ce-l priveste pe tertul responsabil, el nu se poate prevala de prestatia platita de asigurator pentru ca, pe de o parte aceasta nu repara paguba, si ca pe de alta parte, ii permite sa se sustraga total sau partial de responsabilitatea sa pentru ca, asa cum vom vedea in continuare, asiguratorul nu dispune de dreptul de recurs impotriva tertilor responsabili. c) Asigurtorul nu are drept de recurs mpotriva terilor responsabili de sinistru. Asiguratorul de persoane nu beneficiaza de nici o actiune impotriva tertului responsabil, el nu poate actiona impotriva lui nici pe baza unei actiuni derivate din cea a asiguratului, nici in virtutea unui drept propriu. Legea dispune ca asiguratorul de persoane nu poate fi substituit in drepturile asiguratului. Asiguratorul nu poate niciodata sa beneficieze de drepturile victimei impotriva tertului responsabil de sinistru. Acest principiu de nesubstituire a asiguratorului apare puternic ancorat in vointa legiuitorului. Asiguratorul nu poate pretinde ca fapta tertului ii provoaca lui o paguba, ceea ce i-ar permite o actiune personala impotriva celui ce a provocat paguba suferita de catre asigurat. Intr-adevar, daca el trebuie sa plateasca prestatia convenita, este numai in virtutea contractului pe care l-a incheiat cu asiguratul sau. Se poate concluziona ca, in materie de asigurari de persoane, realizarea riscului asigurat nu deschide posibilitatea nici unui recurs pentru asigurator. Asigurarile de persoane se subdivid in doua mari categorii: a) asigurari de viata ; b) asigurari de persoane, altele decat cele de viata (de accidente, boala etc.). Din punctul de vedere al tehnicilor de gestiune exista diferenta intre cele doua categorii de asigurari. Asigurarea de viata este supusa tehnicii de capitalizare care o inrudeste cu operatiunile de economisire. Dimpotriva, celelalte asigurari de persoane sunt supuse tehnicii repartizarii, adica asiguratorul constituie o mutualitate de asigurati pentru a repartiza apoi, intre aceia dintre ei care sufera sinistrul, primele platite de catre intregul ansamblu al mutualitatii.

5.2. Asigurrile de repartiie i asigurrile de capitalizare


In asigurarile administrate in repartitie, asiguratorul repartizeaza intre sinistrati, in cursul unei perioade date, masa cotizatiilor platite prin mutualitatea asiguratilor. Gestiunea acestei mutualitati se face anual de catre asigurator. Sunt administrate in repartitie ramurile: incendiul, accidentele, asigurarea de boala, riscurile diverse. Acestea sunt ramuri unde frecventa si costul sinistrelor sunt relativ constante si rezonabil previzibile datorita statisticilor. Alte categorii de asigurari nu pot fi administrate in interiorul unei mutualitati anuale. Ele sunt subscrise pe termen lung, pot sa contina mai degraba aspecte de economisire decat de protectie (de risc) si elementul de risc insusi nu este constant pe toata durata contractului. Probabilitatea unui deces creste odata cu varsta persoanei asigurate, pe masura ce probabilitatea de supravietuire scade. Aceste caracteristici impun asiguratorilor, in cazul acestor riscuri, doua consecinte in modul lor de gestiune: - promisiunea cotei intregi sau partiale a primei de asigurare pentru a face fata angajamentelor lor viitoare calculata potrivit metodelor statistico-matematice actuariale; - luarea in calcul a acestor interese, de ordin general, a plasamentelor reprezentative de provizioane pe termen lung. Distinctia intre asigurarile administrate in capitalizare si asigurarile administrate in repartitie are o importanta esentiala in majoritatea legislatiilor de asigurare, deoarece acestea interzic foarte general chiar unei companii de asigurari sa adopte doua moduri de gestiune. De aici separarea foarte clara care se regaseste in multe tari intre societatile care practica asigurari de viata (denumite spre exemplu, in S.U.A. asigurari pe termen lung) administrate in capitalizare si societatile care practica asigurari de bunuri (I.A.R.D. in Franta, Property and Casualty in S.U.A.) administrate in repartitie. Aceasta distinctie nu poate fi totusi absoluta. Pe de alta parte, anumite ramuri ale asigurarilor de bunuri impun din punct de vedere tehnic un mod de calcul al provizioanelor tehnice care raman in cont o perioada mai lunga de timp (mai mare de un an). Este cazul, tuturor ramurilor unde sinistralitatea nu poate fi masurata in cursul unui singur an si care fluctueaza mult de la un exercitiu financiar la altul desi puterile publice ale pietelor celor mai evoluate au autorizat pe asiguratori sa constituie pentru aceste ramuri, si in conditii de reduceri fiscale, provizioane de egalizare. Se au in vedere, spre exemplu ramurile: grele, catastrofe naturale, spatiale, centrale nucleare etc.

5.3. Asigurrile destinate persoanelor juridice


In Romania se practica 17 clase de asigurari generale (asigurari de bunuri, de raspundere civila si de persoane, altele decat cele de viata) si 9 clase de asigurari de viata. Exceptand asigurarile de viata, care se adreseaza exclusiv persoanelor fizice, celelalte categorii de asigurari, prin conditiile generale si speciale de asigurare se adreseaza atat persoanelor fizice, cat si persoanelor juridice. De asemenea, legislatia din tara noastra nu interzice ca un asigurator sa-si desfasoare activitatea atat in domeniul asigurarilor generale (exceptand sau incluzand si asigurarile obligatorii) cat si in domeniul asigurarilor de viata. Pentru aceasta, legea stabileste drepturi si obligatii distincte asiguratorilor din domeniul asigurarilor general si din sfera asigurarilor de viata. In ceea ce priveste caracterul indemnitar sau neindemnitar al asigurarilor, principiile enuntate in cuprinsul acestui capitol sunt valabile si pentru tara noastra.

Asigurarile de bunuri si de raspundere civila au un caracter indemnitar (sunt asigurari de pagube), asigurarile de persoane (exceptand cheltuielile medicale, chirurgicale si farmaceutice facute efectiv de asigurat) au un caracter neindumnitar. In acelasi mod, asigurarile de viata sunt supuse tehnicii de capitalizare spre deosebire de asigurarile "non-viata"care sunt supuse tehnicii repartizarii.

Produsele de asigurare destinate agentilor economici


Agentii economici pot contracta una din urmatoarele categorii de asigurari: 1) asigurari de bunuri 2) asigurari auto 3) asigurari de raspundere civila 4) asigurari de risc financiar 5) asigurari maritime, de aviatie si de transport 6) asigurari culturilor agricole, animalelor si a pasarilor 7) asigurari de accidente de persoane.

1. Asigurri de bunuri
Primul pas pentru asigurarea afacerii este asigurarea bunurilor. Asigurarea bunurilor acopera: a) cladirile si alte constructii destinate activitatilor economice sau sociale: sedii administrative, magazine, depozite de marfuri si materiale, unitati de prestari servicii/reparatii, cantine, cabinete de consultatii medicale, farmacii, fabrici, sectii si ateliere de productie industriala, silozuri, magazine pentru produse agricole, unitati de mecanizare, intretinere si reparatii utilaje agricole, hoteluri, moteluri, alte cladiri de locuit sau de deservire, depozite de carburanti, lubrefianti, vopsele. b) continutul cladirilor mai sus mentionate: - mijloace fixe: masini, utilaje, echipamente, agregate, instalatii tehnologice, motoare, transformatoare, unelte, mobilier, aparatura de comanda si control, cuptoare, birotica, alte mijloace fixe si obiecte de inventar. - mijloace circulante: marfuri in depozite si magazine, materii prime si materiale, semifabricate, produse finite etc. ` c) bunuri casabile din alcatuirea cladirii sau aflate in interiorul acesteia, si anume: geamuri si oglinzi de orice fel, corpuri de iluminat si lampi, bunuri sanitare si de igiena, sobe de teracota, pereti din caramida de sticla, vitralii, acvarii, luminatoare, panouri solare, placari cu marmura, gresie, faianta, sculpturi etc. d) bani si valori aflate in seifuri sau pe timpul transportului: numerar carduri, harti de salvare, bijuterii, metale pretioase etc. e) tehnica de calcul si birotica: calculatoare, imprimante, faxuri, copiatoare, birouri complet echipate, echipament didactic si de prezentare etc. f) echipamente de telecomunicatii: centrale telefonice, statii radio, sisteme radar, statii de satelit, antene parabolice etc. g) echipamente medicale: aparatura cu raze X, aparatura de laborator, computere tomograf, endoscoape, echipamente cu ultasunete, medicina dentara. h) echipamente de transmisie radio/TV: aparatura pentru studiouri radio/TV, de inregistrari, TV si video, sisteme electroacustice. i) stocul de marfa in refrigerare: peste, pasari, carne, fructe, legume, oua, branzeturi, unt, semipreparate, produse farmaceutice etc. Riscurile asigurate sunt: a) Riscuri generale: incendiu, trasnet, explozie, cutremur de pamant, inundatii, uragan, grindina, furtul prin efractie, vandalism, terorism, prabusire si/sau alunecare de teren, izbucnirea din exterior de catre autovehicule, avalanse de zapada, cadere accidentala de corpuri, riscuri politice si actiuni ale unor grupuri rau-voitoare. b) Riscuri specifice anumitor domenii de activitate:

- riscuri specifice pentru bunuri casabile: variatii de temperatura: accidente de orice fel, lucrari de montare-demontare a bunurilor asigurate, faptele oamenilor (inclusiv vandalism, terorism, pagube produse de greve sau tulburari civile). - riscuri specifice pentru echipamentul electronic: erori de constructii, defecte de material, defecte de fabricatie, supartensiuni, inductie, pagube prin efectul indirect al trasnetului, neglijenta, manipulare necorespunzatoare, erori in operare, daune produse intentionat sau cu rea-vointa de catre terti. - riscuri specifice pentru stocul de marfa refrigerata: cresteri sau scaderi ale temperaturii in spatiul de depozitare, schimbari, modificari in concentratia gazelor, actiunea agentului de refrigerare care a scapat accidental din instalatii. - riscuri specifice masinilor, utilajelor si instalatiior: avarii accidentale produse de: accidente de munca fortuite, dezmembrarea datorita fortei centrifuge, lipsa accidentala a apei in recipientii sub presiune, suprapresiune, scurtcircuit, defecte sau greseli de proiectare etc. Despagubirile de asigurare se acorda pentru: a) cladiri, constructii, mijloace fixe - in caz de dauna totala suma asigurata sau valoarea din momentul producerii riscului. - in caz de dauna partiala costul refacerii, reparatiei, restaurarii, inlocuirii sau completarii partilor avariate sau distruse. b) mijloace ciculante - in caz de dauna totala - valoarea la data producerii riscului asigurat a cantitatii distruse in intregime sau disparute ca urmare a furtului prin efractie. - in caz de dauna partiala - valoarea din momentul producerii riscului asigurat a pierderii de cantitate sau de calitate sau, dupa caz, costul reparatiilor ori costul de inlocuire a bunurilor distruse sau avariate de riscurile asigurate.

2. Asigurri auto
Forme de asigurare auto: a) asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor (CASCO) b) asigurarea de accidente a persoanelor din autovehicule c) asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule (RCA - obligatorie) d) asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu valabilitatea in afara teritoriului Romaniei (Cartea Verde) e) asigurarea de raspundere a transportatorului, in calitate de caraus, pentru marfa transportata (CMR) f) asigurarea de raspundere a transportatorului, in calitate de caraus, pentru marfuri transportate numai pe teritoriul Romaniei. Riscuri asigurate a) in cazul politei CASCO pentru avarii si furt: - riscuri specifice diferitelor accidente (ciocniri, loviri sau izbiri, zgarieri, caderi, derapari sau rasturnari) - riscuri generale (incendiu, trasnet, explozie, grindina, inundatie, grindina, uragan, cutremur de pamant etc.) - furtul autovehiculului - furtul prin efractie a unor parti componente sau piese ale autovehiculului, precum si pentru pagubele produse autovehiculului ca urmare a furtului sau tentativei de furt prin efractie - decesul sau invaliditatea permanenta totala sau partiala produsa ca urmare a circulatiei autovehiculului sau a accidentelor acestuia (in cazul incheierii asigurarii de accidente a conducatorilor auto si a altor persoane aflate in autovehicul) b) in cazul RCA si Cartea Verde - prejudiciile de care asiguratul sau persoanele cuprinse in asigurare raspund, in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei sau pe teritoriul tarilor mentionate in polite

c) in cazul asigurarilor CMR - se asigura societatile care efectueaza transporturi internationale cu autovehicule, pentru cazurile de raspundere a transportatorilor in calitate de caraus pentru marfurile transportate pe teritoriul Romaniei si in strainatate. Despgubirile de asigurare Acopera, dupa caz, costul reparatiilor si/sau al inlocuirii pieselor avariate, sau plata integrala a sumei asigurate (n caz de avarie totala), pentru asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor, sau plata sumelor datorate tertilor persoane pagubite prin accidente de autovehicule in cazul asigurarii de raspundere civila auto. In cazul asigurarii de raspundere a transportatorului, in calitate de caraus, despagubirile se acorda in functie de paguba totala sau paguba partiala (valoarea la data producerii evenimentului asigurat a partii din cantitatea totala care a fost distrusa sau valoarea la data producerii evenimentului asigurat a pierderii de calitate - deprecierii - a acelei parti din cantitate totala care a ramas din paguba si care diminueaza valoarea bunurilor respective).

3. Asigurarea de rspundere civil


Tipuri de acoperire oferite de catre societatile de asigurare: a) raspunderea civila legala b) raspunderea civila a producatorului c) raspunderea civila fata de angajatii proprii d) raspunderi civile fata de activitati speciale (prestari servicii, activitate turistica si hoteliera, alimentatie publica, transport calatorii) e) raspunderi civile profesionale (contractuale) pentru profesionistii cu drept de libera practica: medici, farmacisti, avocati, notari, experti contabili si contabili autorizati, arhitecti etc. Riscuri acoperite a) raspunderea civila legala (prejudiciile provocate de asigurat tertilor ca urmare a producerii din culpa proprie si/sau a prepusilor sai de vatamari corporale si/sau pagube la bunuri). b) raspunderea civila profesionala (prejudiciile provocate de asigurat clientilor sai prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor profesionale angajate prin contract). Despgubiri acordate a) sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca tertilor pagubiti pentru vatamari corporale sau pagube produse la bunuri. b) cheltuielile de judecata facute de asigurat in proces civil, daca acesta a fost obligat prin hotarare judecatoreasca la plata despagubirilor c) cheltuieli de judecata facute de pagubit pentru indeplinirea formalitatilor legale in vederea obligarii asiguratului la plata despagubirii.

4. Asigurarea de risc financiar


Riscurile aparute ca urmare a acordarii unor imprumuturi sau a vanzarii in rate/leasing pot fi acoperite cu o asigurare de risc financiar. I. Asigurarea creditelor se refera la mai multe categorii de riscuri: a) Asigurarea riscurilor ce decurg din contracte de leasing incheiate la societatea de leasing cu utilizatorii: - asigurarea de risc financiar consta in acoperirea riscului de neplata a ratelor de leasing si/sau a valorii reziduale la scadenta contractului si de neintrare in posesie ca urmare a nereturnarii bunului de catre utilizator. - asigurarea pentru riscuri generale/avarii si furt a obiectului de leasing. b) Asigurarea riscurilor ce decurg din contracte comerciale (de vanzare-cumparare) cu plata la termen integral sau in rate:

- asigurarea riscului financiar consta in acoperirea pierderilor financiare pe care asiguratul le inregistreaza ca urmare a nerecuperarii totale sau partiale a creantelor, ca urmare a incapacitatii de plata sau falimentului debitorilor. - asigurarea pentru riscuri generale a bunurilor ce fac obiectul contractelor respective. c) Asigurarea riscurilor ce decurg din contracte de credit bancar si/sau comercial ce au ca destinatie achizitionare de automobile sau bunuri casnice: - asigurarea riscului financiar consta in acoperirea riscului de nerambursare a creditului la termenul contractual. - asigurarea pentru riscuri generale a bunurilor ce fac obiectul creditului. II. Asigurarea de garanii. Asiguratorul se obliga sa garanteze fata detertii beneficiari, cu care asiguratul a stabilit raporturi contractuale, indeplinirea obligatiilor asumate de catre asigurat fata de acestia. Asiguratul poate fi ofertantul, contractuantul, debitorul. Beneficiar poate fi autoritatea contractanta, cumparatorul, creditorul. Tipuri de asigurari de garantii: - garantii de plata a creditului furnizor - garantarea platii avansurilor - garantarea indeplinirii obligatiilor contractuale.

5. Asigurri maritime, de aviaie i de transport


a) Asigurarea facultativa a navelor maritime si fluviale b) Asigurarea navelor in constructie, a materialelor si echipamentelor ce se folosesc pentru constructia acestora, pe intreaga perioada cand santierul naval poarta raspunderea in calitate de constructor c) Asigurarea raspunderii santierelor navale pentru riscuri de pierdere sau avariere a navelor aflate in custodia si controlul santierelor pe timpul reparatiilor d) Asigurarea facultativa a platformelor de foraj marin pentru riscuri de pierdere sau avariere, cheltuieli de scoatere sau indepartare a epavei e) Asigurarea marfurilor supuse riscurilor pe timpul transportului f) Asigurarea facultativa a riscurilor aferente activitatii din transportul multi-modal g) Asigurarea facultativa a corpului aeronavelor, a instalatiilor si/sau echipamentelor montate pe acestea h) Asigurarea raspunderilor civile lagale fata de terti (altii decat pasagerii) si asigurarea raspunderilor fata de pasageri, bagaje sau efectele personale ale acestora i) Asigurarea raspunderii producatorului pentru fabricatii de aeronave sau piese de schimb j) asigurarea de accidente a echipajului, personalului de navigat si de la sol k) asigurarea raspunderilor operatorilor de aeroporturi

6. Asigurarea culturilor agricole, animalelor i psrilor


Obiectul asigurarii: culturi (cereale, plante tehnice, legume si cartofi, plante medicinale, culturile furajere, rodul viilor, pomilor fructiferi si hameiului), sere si culturile in sere, paduri, animale (bovine si bivoli, cobaline si catari, ovine, caprine, porcine), pasari (gaini, gaste, struti, rate, curci, fazani). Riscuri acoperite prin asigurare: a) pentru culturi: riscuri generale (incendiu, ploi torentiale, furtuna sau uragan, grindina, alunecare de teren, inghet timpuriu de toamna sau tarziu de primavara), riscuri specificate prin clauze speciale (seceta, inghet de iarna, intarzierea recoltarii datorita ploilor de durata, inundatii). b) pentru animale si pasari: riscuri generale (incendiu, trasnet, explozie, cutremure, inundatii, furtuni, uragan, grindina, vandalism, terorism, greve si tulburari civile, prabusire de teren, greutatea zapezii si/sau a ghetii, avalansa, furt sau tentativa de furt), accidente si boli.

Despgubirea de asigurare: a) pentru culturi: asiguratorul acorda despagubiri in limita sumei asigurate: - in caz de dauna totala - cheltuielile de productie efectuate pana la data daunei, respectiv valoarea productiei pierdute - in caz de dauna partiala - partea din cheltuieli de productie efectuate sau valoarea productiei pierdute, corespunzatoare gradului de distrugere din riscuri asigurate. b) pentru animale si pasari - in caz de dauna totala (moartea sau sacrificarea animalelor fara recuperari), despagubirile se acorda in limitele sumelor asigurate - in caz de dauna partiala, se acopera pierderea neta in urma sacrificarii si/sau cheltuielile efectuate pentru reabilitare veterinara sau recuperare, pe baza de acte doveditoare.

7. Asigurarea de accidente de persoane


Se poate asigura orice persoana juridica in numele si beneficiul angajatilor sau membrilor proprii ori, dupa caz, al clientilor acestora (turisti, calatori, elevi, studenti etc.) pe perioada in care beneficiaza de serviciile persoanei juridice si/sau se afla in zona sa de responsabilitate. Riscuri acoperite: - deces sau accident - invaliditate permanenta, totala sau partiala din accident - cheltuieli medicale ca urmare a accidentelor. Accidentele acoperite de asigurare sunt: explozia, prabusirea unui teren, lovirea, taierea, caderea, alunecarea, atacul din partea altei persoane sau a unui animal, trasnetul, electrocutarea, arsura, degerarea, inecul, infectia, intoxicarea etc. In mod optional, la cererea asiguratului, asiguratorul ia sub protectia sa si: bolile profesionale, imbolnavirea subita, deces din alte cauze la locul de munca, incapacitate temporara de munca sau de competitie sportiva. Ce se despaubete? - suma asigurata, in caz de invaliditate permanenta totala sau de deces, ca urmare a unui risc asigurat - cheltuieli pentru medicamente si tratament, in limita a maximum 10% din suma asigurata, pentru invaliditate permanenta - o indemnizatie pentru fiecare zi de incapacitate temporara de munca sau e competitie sportiva.

S-ar putea să vă placă și