Sunteți pe pagina 1din 18

CRITERII DE EVALUARE CITOLOGICĂ A TUMORILOR CU CELULE ROTUNDE

TUMORI'CU'CELULE'ROTUNDE'

Mastocitomul'

Limfomul'(limfosarcomul)'

Tumorile'his<ocitare'

Plasmocitomul'

Tumora'veneriană'transmisibilă'

Melanomul'(cu'toate'că'populaCia'celulară'

poate'avea'şi'caracteris<cile'celulelor'rotunde'şi'

a'celor'epiteliale,'dar'şi'a'celor''mezenchimale)'

MASTOCITOMUL'

Fro<u'bogat'celular'

PopulaCie'celulară'monomorfă,'reprezentată'

de'mastocite'

Celulele'sunt'uşor'de'recunoscut'după'

granulele'metacroma<ce'(oxifile'şi'bazofile)'

intracitoplasmice'

Numărul'de'granule'este'variabil,'uneori'

eclipsând'nucleul,'iar'alteori'fiind'în'număr'mic,'

datorită'degranulării'

Uneori,'în'mastocitom'pot'fi'întâlnite'foarte'

multe'eozinofile'

MASTOCITOM

MASTOCITOM Celule cu form ă rotund ă , cu diferite grade de înc ă rcare a
MASTOCITOM Celule cu form ă rotund ă , cu diferite grade de înc ă rcare a
Celule cu form ă rotund ă , cu diferite grade de înc ă rcare a
Celule cu form ă rotund ă , cu diferite grade de înc ă rcare a
Celule cu form ă rotund ă , cu diferite grade de înc ă rcare a
Celule cu form ă rotund ă , cu diferite grade de înc ă rcare a

Celule cu formă rotund ă, cu diferite grade de încărcare a citoplasmei cu granule metacromatice (amestec de granule bazofile ş i oxifile).

, cu diferite grade de înc ă rcare a citoplasmei cu granule metacromatice (amestec de granule
, cu diferite grade de înc ă rcare a citoplasmei cu granule metacromatice (amestec de granule
, cu diferite grade de înc ă rcare a citoplasmei cu granule metacromatice (amestec de granule
, cu diferite grade de înc ă rcare a citoplasmei cu granule metacromatice (amestec de granule

LIMFOMUL'(LIMFOSARCOMUL)'

Majoritatea'limfoamelor'conCin'o'populaCie'

monomorfă'de'celule'limfoide'blas<ce'

În'general'limfoblastele'sunt'uşor'de'

diferenCiat'de'alte'celule'rotunde'

Au'raportul'N:C'mare'şi'citoplasma'intens'

bazofilă'

Limfoblastele'sunt'celule'fragile'şi'se'rup'uşor'

în'<mpul'efectuăii'fro<ului'

Uneori'este'dificil'de'diferenCiat'un'limfom'de'

un'limfonod'reac<v'sau'chiar'de'unul'normal'

LIMFOM CUTANAT!

LIMFOM CUTANAT ! Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'

Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide'

blas<ce''mari'

blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'
Majoritatea'limfoamelor'conCin'celule'limfoide' blas<ce''mari'

LIMFOAME

LIMFOAME În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'
LIMFOAME În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'
În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'
În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'
În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'
În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'
În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'

În'general'limfoblastele'au'raportul'N:C'mare'şi'

citoplasma'intens'bazofilă'

citoplasma'intens'bazofilă'
citoplasma'intens'bazofilă'
citoplasma'intens'bazofilă'
citoplasma'intens'bazofilă'
citoplasma'intens'bazofilă'

TUMORILE'HISTIOCITARE'

His<ocitomul'cutanat'canin'

His<ocitoza'malignă'

Sarcomul'his<ocitar'

His<ocitoza'sistemică'

o His$ocitomul+cutanat+canin+

Tumoră'benignă'a'câinilor'<neri'

Origine:celulele'dendri<ce'cutanate'

Citologic:'celule'de'dimensiuni'medii'(12'–'

26μ ),'cu'nucleu'rotund'sau'ovalar,'rareori'se'

dis<nge'nucleolul,'iar'croma<na'este'fin'

granulară'

HISTIOCITOM CUTANAT CANIN

HISTIOCITOM CUTANAT CANIN Celule'medii'(12'–'26' μ

Celule'medii'(12'–'26' μ ),'cu'nucleu'rotund'sau'ovalar,'rareori'se'dis<nge' nucleolul,'iar'croma<na'este'fin'granulară!

o His$ocitoza+malignă/Sarcomul+his$ocitar/

His$ocitoza++sistemică+

Tumori'maligne'descrise'la'câine'

Origine:'celulele'dendri<ce'sau'macrofagele'

cu'origine'medulară'

Citologic:'numeroase'celule'rotunde,'cu'

citoplasmă'abundentă,'vacuolizată'şi'celule'

mul<nucleate'

Localizare:'splină,'limfonoduri,'pulmon,'

măduvă'osoasă,'rareori'piele'

Uneori,'citologic'se'diferenCiază'cu'dificultate'

de'reacCiile'granulomatoase''

TUMORĂ HISTIOCITARĂ MALIGNĂ

TUMOR Ă HISTIOCITAR Ă MALIGN Ă Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,'
TUMOR Ă HISTIOCITAR Ă MALIGN Ă Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,'
Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,'
Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,'
Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,'
Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,'

Numeroase'celule'rotunde,'cu'citoplasmă'abundentă,' vacuolizată'şi'celule'mul<nucleate !

vacuolizată'şi'celule'mul<nucleate !
vacuolizată'şi'celule'mul<nucleate !
vacuolizată'şi'celule'mul<nucleate !
vacuolizată'şi'celule'mul<nucleate !

PLASMOCITOMUL'

Plasmocitomul'medular'(mielomul'mul<plu)'

Plasmocitomul'extramedular:'cutanat,'

gastrointes<nal,'bucal,'auricular'etc.'

Citologic:'celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'

şi'citoplasmă'slab'bazofilă,'uneori'vacuolizată;'

pot'fi'prezente''şi'celule'cu'2[3'nuclei'

Afectează'câinii'bătrâni'

Plasmocitomul'cutanat'este'de'regulă'o'

tumoră'benignă'

PLASMOCITOM

PLASMOCITOM Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab'
PLASMOCITOM Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'

Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab'

bazofilă,'vacuolizată'

Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'
Celule'rotunde,'cu'nucleu'excentric'şi'citoplasmă'slab' bazofilă,'vacuolizată'

PLASMOCITOM!

PLASMOCITOM ! Pot'fi'prezente''şi'celule'cu'2[3'nuclei !

Pot'fi'prezente''şi'celule'cu'2[3'nuclei!

TUMORA'VENERIANĂ'TRANSMISIBILĂ'

Tumoră'specifică'canidelor'

Localizare:'genitală'(organe'genitale'externe),'

oro[nazală,'cutanată'

Citologic:'fro<u'bogat'în'celule'mari'(16–24' μ ),'

rotunde,'cu'nucleu'rotund,'cu'1[2'nucleoli'

evidenCi,'croma<nă'granulară,'cu'aspect'grosier,'

caracteris<c'şi'citoplasmă'vacuolizată.'Mitozele'

pot'fi'frecvente.'

TUMOR Ă VENERIAN Ă TRANSMISIBIL Ă Fro<u'bogat'în'celule'mari'(16–24' μ
TUMOR Ă VENERIAN Ă TRANSMISIBIL Ă Fro<u'bogat'în'celule'mari'(16–24' μ
TUMOR Ă VENERIAN Ă TRANSMISIBIL Ă Fro<u'bogat'în'celule'mari'(16–24' μ

TUMORĂ VENERIANĂ TRANSMISIBILĂ

TUMOR Ă VENERIAN Ă TRANSMISIBIL Ă Fro<u'bogat'în'celule'mari'(16–24' μ

Fro<u'bogat'în'celule'mari'(16–24' μ ),'rotunde,'cu'nucleu'

rotund,'cu'1[2'nucleoli'evidenCi,'croma<nă'granulară,'cu'aspect'

grosier'şi'citoplasmă'vacuolizată;''mitozele'pot'fi'frecvente !

MELANOMUL'

Tumoră'cu'origine'în'celulele'melanice'

Melanocitele'sunt'uşor'de'recunoscut'datorită'

granulelor'intracitoplasmice'de'culoare'brun[

închis'până'la'negru'

Uneori'granulele'sunt'deosebit'de'dense,'

asael'încât'celula'apare'în'totalitate'neagră'

Citologic:'amestec'de'celule'cu'aspect'rotund,'

epitelial'şi'mezenchimal,'cu'granule'brune'

intracitoplasmice'

MELANOM Melanocite'cu'aspect'rotund,' epitelioid'sau'fusiform,'cu'

MELANOM

MELANOM Melanocite'cu'aspect'rotund,' epitelioid'sau'fusiform,'cu'
Melanocite'cu'aspect'rotund,' epitelioid'sau'fusiform,'cu'
Melanocite'cu'aspect'rotund,'
epitelioid'sau'fusiform,'cu'
grade'variabile'de'încărcare'
melanică'a'citoplasmei.'
PrezenCa' melanofagelor'
ajută'diagnos<cul'atunci'
când'gradul'de'pigmentaCie'
este'slab'sau'absent !