P. 1
Tehnologia Hoteliera Si de Restaurant

Tehnologia Hoteliera Si de Restaurant

|Views: 24|Likes:
Published by Mihaela Miha

More info:

Published by: Mihaela Miha on Apr 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/25/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DRĂGAN DIN LUGOJ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE DISCIPLINA: COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII

TEHNOLOGIA HOTELIERĂ ŞI DE RESTAURANT -CURS- ANUL III.

1

Lect. Univ. Drd. Aurel MIHUŢ

TEHNOLOGIA HOTELIERĂŞI DE RESTAURANT Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei. În teoria turismului, pentru a desemna in mod unitar aceste două categorii de servicii, se foloseşte termenul de ospitalitate.-reprezintă un ansamblu de activităţi comerciale care asigură cazarea şi/sau servicii de alimentaţie persoanelor aflate departe de casă. Ţinând cont de amploarea acestor activităţi, de volumul investiţiilor atrase, de dimensiunea forţei de muncă implicate, în mod uzual folosim conceptual de industria ospitalităţii. Teoria turismului consideră că industria ospitalităţii cuprinde deopotrivă activităţi orientate către obţinerea de profit (cele ale hotelurilor
2

comerciale, restaurantelor, etc.) şi afaceri non-profit (cazarea şi alimentaţia în spitale, universităţi şi alte instituţii, catering industrial pentru birouri şi fabrici, etc). Scurt istoric al activităţii de cazare şi alimentaţie Primele locuri de popas amenajate pentru acest scop se pare că au apărut în preajma marilor târguri, unde îşi desfăceau negustorii mărfurile, aşezămintele în care aceştia se puteau odihni, mânca şi spala, dar mai ales îşi adăposteau mărfurile pe timp de noapte, respectivele lăcaşuri fiind, de obicei, înconjurate de ziduri şi prevăzute cu porţi, cele mai multe dispunând atât de magazii pentru depozitarea mărfurilor, cât şi de grajduri pentru animale de povară. Aceste aşezăminte au continuat să se dezvolte, cunoscând o creştere deosebită o dată cu înmulţirea expediţiilor militare şi al explorărilor geografice, cunoscut fiind că în Evul Mediu nu numai hanurile îi primeau pe călători, ci şi mănăstirile îî ospătau cu generozitate. De altfel, denumirea de hotel apare în Franţa medievală şi dacă la început desemna locuinţa de la oraş a nobililor, o dată cu creşterea fluxului de călători, semnificaţia acesteia s-a modificat începând cu încetul, hotelul devenind unitate de cazare pentru cei ce poposeau o vreme în acele târguri. Solicitările pentru cazare au crescut tot mai mult o dată cu dezvoltarea comerţului, pe teritoriul actual al ţării noastre primele forme organizate de acest fiind chervăsăriile, care apar în a doua jumătate a secolului XV-lea atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească. Începând cu secolul al XVI-lea, datorită influenţei turceşti, chervăsăria îşi schimbă denumirea în han, cuvânt de origine persană, care înseamnă casă special amenajată, unde călătorul găseşte găzduire şi mâncare contra cost. Creşterea afluxului de călători străini, dar mai ales a numărului mare de caravane cu mărfuri, ce veneau de la Viena şi Leipzig, mergând spre Orientul Apropiat, cu popas în Bucureşti, au făcut ca hanurile din acest oraş să se dezvolte cu repeziciune, în secolul al XIX-lea fiind cunoscute, nici mai mult, nici mai puţin, de 43 de astfel de aşezăminte, dintre care unele s-au transformat, ceva mai târziu, în hoteluri, astfel în anul 1822, în Bucureşti existau 7 hanuri de rangul 1 şi
3

cca. 30 de hanuri mici şi mijlocii de rangul 2 şi 3, cel mai important fiind „Hanul lui Manuc” construit în 1808. Apar şi primele hoteluri, astfel în anul 1820, fostul han Gabroveni se transformă în hotel, în 1827 se construieşte în Bucureşti hotelul Europa, în 1870 în Sibiu, începe să se construiască hotelul Împăratul Romanilor, în 1858 tot în Bucureşti, se deschidea hotelul Froschi, iar în 1886 Hanul lui Manuc se transformă în hotel Daria. În 1880, la Sibiu, ia fiinţă „Asociaţia Turistică din Carpaţi”, iar în 1881 se construieşte prima cabană românească pe Negoiu. O dată cu aceste acţiuni de dezvoltare a turismului, se deschid în Bucureşti noi hoteluri, cum sunt „Hotel Capşa”, Patria, France şi Orient, iar în 1911 se inaugurează în Sinaia, „ Palace Hotel”, cel mai modern hotel din Ţară, tot în Bucureşti în 1912 se dă în folosinţă „Hotel Atene Palace”, iar în 1913 în Constanţa „Palace Hotel”. După 1919 iau fiinţă două societăţi de turism, care se unesc în 1925 şi formează „Turing Club României”, la care aderă asociaţia turistică din Cluj. Între anii 1937-1940 a luat fiinţă „Organizaţia Naţională de Turism”, al cărui scop era să dezvolte toate formele de cazare din România, ajungându-se astfel, ca în 1944 să existe un număr de 35.000 locuri de cazare în întreaga ţară. În 1990 existau peste 300.000 locuri de cazare, din care peste 50% pe litoral. În 1967 „Direcţia Generală de Hoteluri şi Restaurante” se transformă în „Oficiul Naţional de Turism”, iar în 1971 se înfiinţează Ministerul Turismului, cu filialele judeţene de turism, în Bucureşti activitatea fiind coordonată de „Oficiul Naţional de Turism” Bucureşti, în Braşov de „Oficiul Naţional de Turism Carpaţi”, iar pe litoral de „Centrala de Turism ONT Litoral”. Cazarea este considerată o parte integrantă a infrastructurii turistice, în lipsa căreia turiştii nu vor vizita localitatea respectivă. Ca serviciu, cazarea satisface una din nevoile esenţiale ale călătorului şi anume nevoia de adăpost. Sectorul ospitalităţii are o poziţie dominantă în cadrul industriei turismului. Pe lângă încasările generate în mod direct, acest sector asigură pe plan mondial, milioane de locuri de muncă. Printre grijile şi preocupările cotidiene ale omului se numără şi procurarea şi pregătirea unor produse pentru a se asigura alimentarea
4

cu multă evlavie şi respect. au constituit din cele mai vechi timpuri un apanaj al societăţii respective. amplificarea relaţiilor culturale şi turistice. datorită contactele cu alte popoare şi dezvoltarea activităţii de menaj. „piccolo”. Castroanele sau străchinile pline cu mâncare se aşezau la mijlocul blatului rotund al unei mese cu trei picioare scurte. au luat fiinţă primele restaurante. 5 . Începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea. sub supravegherea şi controlul „jupânului”. Sarmalele. au obârşie asiatică. ajutată de fata cea mai mare. Strămoşii noştri s-au ocupat cu creşterea animalelor şi păsărilor şi de aceea la baza hranei acestora au stat produsele ce le ofereau acestea. alţi factori economici şi psiho-sociali Prepararea mâncării se realiza în încăperi distincte-bucătării.aceasta. băuturile alcoolice şi vinurile se preparau în crame-pivniţe.. ajutaţi de „garcon”. de către „pivniceri”. servirea mâncărurilor se făcea de persoana care le pregătea. cârciumile existente. ca exemplu carnea. iar servirea „clienţilor”se făcea de „chelneri”. Conform tradiţiei. a modului cum acestea sunt realizate. de obicei mama sau bunica. după cum se cunoaşte. de către „cofetari” sau „patiseri”. dându-se denumirea de sarmale. servite şi în ultimă instanţă consumate. hoteluri. iar compoziţia nou creată a fost înfăşurată în frunze de varză conservată în saramură. de regulă dintr-un singur vas.organismului. Se mânca în linişte. creşterea nivelului de trai. având un gust dulceag şi denumite marmah. cafenele. Bucătăria românească a preluat acest produs şi a introdus carnea tocată. apreciind munca depusă pentru obţinerea produselor şi a mâncărurilor. procurate. etc. ce către „bucătari”. prezentate. prelucrate. Acest produs nu lipseşte astăzi din nici o bucătărie românească şi a fost preluat de multe bucătării ale altor popoare. dar sub formă de orez fiert cu mirodenii înfăşurate în diferite frunze comestibile. dulciurile se realizau în cofetării. care funcţionau în paralel cu hanurile. Cei ce participau la masă şedeau pe scaune din lemn cu picioare scurte şi cu ajutorul lingurilor din lemn luau mâncarea respectivă. Problema produselor.

de pricepere şi deprindere în exercitarea atribuţiilor.consumarea meniurilor dorite se face într-o atmosferă cât mai plăcută. Producţia şi servirea preparatelor se asigură de către un personal cu pregătire profesională specifică. ustensile de lucru corespunzătoare şi personal calificat.prezentarea şi servirea preparatelor culinare sau a băuturilor. care constituie în fapt tehnica de servire a consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică. Avantajele pentru personalul unităţii. este unul profund economic (producţie-servire) şi social. Prin servirea consumatorilor se înţelege ansamblul de metode. .evidenţierea gradului de pregătire profesională. sunt trei categorii de încăperi: pentru servirea clienţilor.se stimulează opţiunea de a apela la serviciile oferite de unităţile de alimentaţie publică.timpul destinat consumării hranei poate fi redus. În general. cu caracter productiv şi de păstrare. sisteme şi mijloace folosite pentru transportul. bine definite. Prin alimentaţie publică se înţeleg activitatea economică ce se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare. mobilier. Considerentele funcţionării unităţilor de alimentaţie publică Volumul. Pentru executarea corectă a acestor operaţiuni s-au instituit reguli.Importanţa bunei serviri a consumatorilor Caracterul sectorului de activitate căruia îi revin aceste sarcini. cu scop 6 . Avantajele create pentru consumatori sunt: . folosindu-se în acest scop mai multe încăperi. . sunt: . utilaje. în unităţi proprii. structura şi complexitatea operaţiunilor ce se desfăşoară pentru pregătirea. prezentarea şi oferirea spre consum a preparatelor culinare şi a băuturilor. instalaţii. prezentarea şi servirea preparatelor şi băuturilor. impun ca unităţile publice de alimentaţie să fie organizate şi amenajate în forme specifice şi optime. ce se servesc consumatorilor. pentru a-şi asigura hrana sau pentru sărbătorirea unui eveniment mai deosebit. . într-o unitate publică de alimentaţie. special amenajate.

sunt de aprovizionare cu materii prime.salon clasic . se desfăşoară operaţiunile de prezentare. terasă. denumite salon. O unitate poate avea una sau mai multe saloane. Amenajarea saloanelor se face în aşa fel încât să creeze condiţii optime pentru servirea şi consumarea preparatelor şi băuturilor solicitate. servire şi respectiv consumare a preparatelor culinare şi a băuturilor.saloane pentru servirea micului dejun . o atmosferă sobră.sunt astfel amplasate. care pot fi diferenţiate prin amenajare şi dotare cu mobilier. sală. Încăperile pentru servirea clienţilor. încât să asigure un flux normal şi simplu al consumatorului. Numărul total de persoane folosite într-o unitate. relaxantă. aici. etc. să existe o ambianţă plăcută şi intimă. Saloanele. După modul de amenajare ţi dotare pot fi: . de păstrare şi prelucrare a acestora.de epocă După zone geografice: . încăperea sau loc de muncă colectiv constituie formaţia de lucru respectivă. precum şi un flux rapid al personalului de servire. constituie spaţiul cel mai important. destinaţie sau funcţionalitate: . avându-se în vedere o serie de factori: 7 . are loc dialogul chelner-client. odihnitoare. etc.dobrogean . grădină de vară. uşurând transportul obiectelor de servire. Restul încăperilor.bodegă: cramă.a dejunului sau cinelor pentru banchete .bănăţean .rustic . atât ca structură.administrativ-gospodăresc şi social. Formaţiile de lucru pentru servirea consumatorilor se stabilesc diferenţiat.argeşean. al preparatelor şi băuturilor. de realizare a preparatelor culinare prin procedee tehnologice adecvate.vrâncean . cât şi ca număr.

componenţa meniurilor servite influenţează mărimea şi structura formaţiei de lucru dintr-un salon. .. În cazul în care 8 . braserie.. Numărul de chelneri necesar servirii în acest salon va fi de 24 (48:20=24).). deoarece volumul şi complexitatea operaţiilor efectuate în procesul de servire sunt diferenţiate. etc. bufet. bodegă.pentru asigurarea servirii corespunzătoare în restaurante.) se efectuează şi de către clienţi . Astfel. o parte din aceste operaţii (aranjarea mesei. în timp ce chelnerului. unui chelner i se pot repartiza 1624 de locuri la mese. etc. etc. cofetărie. şef de sală. etc. numărul de lucrători este mai mare în comparaţie cu unităţile în care se practică autoservirea sau servirea rapidă (restaurant-cantină. piccolo. prelucrarea.distanţa din salon la secţiile de producţie determină numărul de locuri la mese care pot fi atribuite unui chelner între limitele arătate mai sus. bufet-expres. cofetărie.numărul de locuri la mese . aducerea şi servirea la masă a preparatelor şi băuturilor.tipul unităţii şi formele de servire folosite. bodegă. repartizat să servească la mesele cele mai îndepărtate de oficiu. În funcţie de numărul chelnerilor se stabileşte şi numărul de lucrători pentru îndeplinirea altor funcţii: ajutor de chelner. Unui chelner repartizat să servească la mesele din imediata apropiere a oficiului i se pot repartiza 24 de locuri la mese. debarasarea în parte a obiectelor de servire folosite. În unităţile în care servirea se face de către chelner (restaurant clasic sau cu specific tradiţional. deoarece timpul şi eforturile fizice depuse sunt direct proporţionale cu distanţa dintre locurile de muncă şi secţiile unităţii . În timp ce în unităţile cu autoservire. patiserie. la norma stabilită pentru un chelner se determină numărul de lucrători necesar servirii (pentru o tură). raportându-se numărul total de locuri la mese. bar. nu i se poate repartiza decât un număr de maximum 18 locuri la mese. De exemplu: într-o sală cu 480 de locuri la mese s-a stabilit ca norma unui chelner să fie de 20 de locuri.

Prin grafic de lucru se înţelege reprezentarea grafică a numărului de personal care participă la realizarea sarcinilor dintr-o unitate pe funcţii.programul de funcţionare a unităţii influenţează în mod direct mărimea formaţiei de lucru. -Ocazionale: se întocmeşte în cazurile când într-o unitate se desfăşoară o activitate deosebită. La o unitate care funcţionează în două schimburi. luni sau an. numărul de lucrători va fi mai mare faţă de cel folosit în unităţile în care meniul este mai redus. formaţia de lucru va fi diferită după componenţa meniului ce va fi servit . program de lucru. după cum gradul de solicitare este mai ridicat sau mai scăzut. numărul persoanelor poate ajunge la dublu faţă de o unitate care funcţionează numai 8 ore În condiţiile în care activitatea din salon este diferenţiată în cadrul aceleiaşi zile. -Sezoniere: se foloseşte în unităţile în care activitatea este diferenţiată de la o perioadă de timp la alta. locuri de muncă. într-o perioadă de lucru scurtă cum ar fi: organizarea unei recepţii. sau se foloseşte în unităţile care funcţionează în zone turistice sau de agrement.meniul este consistent şi variat. Graficul de lucru cuprinde: . cu avizul şefului de unitate sau al patronului. săptămâni. unde numărul chelnerilor creşte în zilele de repaus sau sărbătorile legale.denumirea unităţii 9 . revelioane etc. grupuri de turişti. ). din care cauză numărul de lucrători din cadrul formaţiei de lucru variază. în unităţile în care se organizează mese comandate pentru diferite ocazii (aniversări. a unui banchet. se impune ca formaţia de lucru să fie diferită. De asemenea. Această variaţie a numărului de personal se realizează cu ajutorul graficului de lucru întocmit de şeful de sală. în anumite perioade de timp Există trei tipuri de grafice de lucru: -Permanente: se foloseşte în unităţile în care activitatea este relativ constantă.

un pahar.programul de lucru La completarea graficului de lucru se pot folosi litere. chelner. iar cei care servesc după-amiază. trei zile înainte de intrarea în vigoare şi se afişează în oficiu. o furcuţă şi un cuţit reprezentând întreţinerea şi distribuirea tacâmurilor. întrucât 10 . Termenul de cvasi-comercial acoperă acea parte a unităţilor de cazare ce nu se includ în sectorul comercial. cu un triunghi. pătrate. figuri geometrice colorate diferit (cercuri. etc. Lucrătorii care se îngrijesc de întreţinerea obiectelor de servire sunt reprezentaţi de un pătrat în care se înscrie litera „V”. care sunt repartizaţi să servească în raioane dimineaţa. potrivit sarcinilor ce le revin .numele şi prenumele lucrătorilor . romburi). Cazarea turistică-include toate clădirile care oferă servicii de cazare pe o bază comercială sau cvasi-comercială.la fiecare loc de muncă să fie repartizat un număr corespunzător de lucrători.perioada de timp pentru care se întocmeşte . prin rotaţie. sunt reprezentaţi în grafic cu un cerc în care se scrie numărul raionului.. la loc vizibil. cifre. triunghiuri. sau figuri geometrice combinate cu litere şi cifre: chelnerii (şi ajutoarele lor).funcţiile. ajutor de chelner (piccolo. garcon). la toate locurile de muncă prevăzute în grafic . La întocmirea graficului se va ţine seama de următoarele: . o frapieră. o farfurie. etc . locurile de muncă din grafic pot fi reprezentate prin diferite desene simple ca: o maşină cu număr reprezentând servirea în raionul respectiv.lucrătorii care compun formaţia de lucru să fie repartizaţi într-o anumită perioadă de timp. De asemenea. tuturor categoriilor de vizitatori. cu două.locurile de muncă . Oferta unităţilor de cazare turistică. şef de sală.să se asigure fiecărui lucrător zilele libere Graficul de lucru se aduce la aduce la cunoştinţa lucrătorilor interesaţi.

camping-uri etc. capacitatea de primire etc. chiar dacă turistul apelează la acestea sau nu. motel.. cabane. între care amintim structura reţelei de cazare. Cazarea fără servicii. amplasarea (implementarea) acestora.) O distincţie însemnată a activităţii de cazare constă şi în realizarea diferenţierii între cazarea cu servicii şi cazarea fără servicii (self catering). În practica turistică internaţională se cunosc numeroase alte sisteme şi respectiv. localităţile) în care reţeaua de bază nu dispune de capacităţi suficiente.utilizarea acestora se realizează în baza plăţii unui tarif minimal. iar alternativele de cazare în hoteluri. iar sectorul este cunoscut sub marca “self-catering”.constă în oferirea serviciilor de cazare de bază. în ideea acoperirii unei părţi a cheltuielilor de funcţionare (hotelurile pentru tineret. pensiuni. preţul. În cazarea cu servicii includem unităţile care dispun de personal care asigură servicii de etaj. de alimentaţie (restaurant. cazarea 11 . etc. room-service).) care se realizează în zonele (staţiunile. diverse alte servicii suplimentare. Prezenţa acestor servicii în oferta unităţilor de cazare se reflectă în nivelul tarifelor practicate. regimul (perioada) de folosire. han turistic etc. include o gamă variată de unităţi precum vile. criterii de clasificare a capacităţilor de cazare.. categoria de confort. Clasificarea obiectivelor de cazare în funcţie de structura reţelei. Ca serviciu. influenţează celelalte componente ale produsului turistic achiziţionat. (întreţinerea spaţiilor). apartamente. reprezintă un indiciu preţios asupra comportamentului de consum turistic. în funcţie de tipul de unitate de cazare care va găzdui turistul la destinaţie. reşedinţe secundare. respectiv unde activitatea turistică are un pronunţat caracter sezonier. satul de vacanţă. în marea lor majoritate fiind închiriate fără a dispune de personal de servire. satul turistic etc. unităţile de cazare amenajate în campusuri universitare etc. bar. (ex. nu în ultimul rând. serviciile de alimentaţie ). Ofertele producătorilor şi intermediarilor turistici se diferenţiază într-o manieră hotărâtoare. apreciind că reprezintă din punctul de vedere al turistului un element esenţial al deciziei privind consumul produsului turistic global:putem distinge forme de cazare de bază (hotel.) şi forme complementare de cazare (camping-ul.

hoteluri budget care oferă servicii limitate de cazare şi masă la preţuri rezonabile şi hoteluri self-catering care oferă numai servicii de cazare de bază.satisface una din nevoile esenţiale ale călătorului şi anume nevoia de adăpost plătit într-o unitate ospitalieră specializată. în aeroporturi (acestea se mai numesc hoteluri terminale). fără a fi necesară existenţa prealabilă a unui contract. -fiind astfel hoteluri cu servicii complete (sau full-service) care asigură o mare varietate de servicii respectiv cazare. etc. masă. montane. în suburbii. clienţii făcându-şi singuri curăţenie în cameră. hoteluri turistice care se adresează celor aflaţi în vacanţă şi hoteluri situate în staţiuni . hoteluri amplasate pe marile artere de circulaţie sau în staţiunile de destinaţie.În funcţie de acesta distingem hoteluri comerciale care asigură servicii specifice oamenilor de afaceri. Clasificarea hotelurilor se poate realiza în funcţie de mai multe criterii. c) în funcţie de serviciile oferite. cu caracteristici asemănătoare hotelurilor turistice. Hotelul -este o unitate care oferă servicii de cazare şi masă oricărei persoane care acceptă să plătească tariful pentru serviciile oferite.  funcţia de etaj – referitoare la asigurarea igienei spaţiilor hoteliere.în funcţie de care distingem hoteluri amplasate în centrul oraşului. închirieri birouri.. fiind amplasate în staţiuni litorale. oricât de modestă ar fi aceasta din punctul de vedere al capacităţii sau al categoriei de clasificare. În jurul serviciului de cazare se structurează organizarea – respectiv subdivizarea – compartimen-telor şi sectoarelor unui hotel. funcţia de întreţinere (mentenanţă) – garantă a bunei funcţionări a întregului ansamblu hotelier. este necesară prezenţa următoarelor funcţii obligatorii:  funcţia de recepţie – necesară oficializării calităţii de client prin identificarea acestuia şi vânzarea serviciului. room-service. b) tipul pasagerilor. 12 . În acelaşi timp. spălătorie. Unul dintre aceste criterii este: a) amplasarea.. etc... îşi prepară singuri hrana.

Acestea sunt amplasate în apropierea autostrăzilor şi sunt răspândite în special în SUA şi Canada. numărul de stele este acordat în funcţie de calitatea spaţiilor de cazare. etc. hotelurile afiliate la lanţuri voluntare şi lanţuri integrate. furinizorilor. hoteluri standard sau de nivel mediu şi hoteluri de lux. sunt hoteluri de dimensiuni mici. ele formează aşa numita echipă managerială (“management team”). d) modalitatea de administrare în funcţie de care diferenţiem hotelurile independente care..etc.. Cele trei arii. a serviciilor adiţionale. etc. la procesele decizionale menite să ducă la atingerea obiectivelor propuse. Hotelul modern este alcătuit dintr-o serie de compartimente independente. a restaurantelor. e) de tipul produsului oferit distingem hoteluri cazinou. în urma consultărilor avute cu colaboratorii – prioritate având cei aflaţi în contact direct cu oaspeţii. În cazul hotelurilor. la satisfacerea permanentă a clientelei. considerând că preţul reflectă calitatea serviciilor oferite. Ariile operative ale hotelului:  compertimentele de conducere şi administrare. aflate în gestiune familială. de categorie inferioară. f) în funcţie de preţ. unde funcţionează un sistem de apreciere pe stele. hoteluri din cadrul centrelor de conferinţe.  compartimentele interne. cel mult două stele. împreună cu directorul general. etc. cuprind o serie de compartimente: Compartimentele de conducere şi administrare 13 .  compartimentele furnizoare de servicii pentru clienţi. aceste persoane colaborează având idei pe baza cărora pot lua decizii comune şi pot interveni la unison. respectiv hoteluri budget (hoteluri din categoria economic). hoteluriapartament. patronatului. contribuie în echipă. personalului. de regulă. Clasificarea hotelurilor este mai precisă în Europa şi alte părţi ale lumii . adminstraţiei locale. conduse de persoane responsabile care coordonează activitatea. adică. dispuse circular în jurul nucleului de conducere. asociaţiilor profesionale. Fiecare manager.

conştient de rolul său în construirea imaginei Casei. sau a utilizării raţionale a personalului unui anumit sector. oferindu-le suportul exact pentru luarea viitoarelor decizii. lunare. angajat pe baza unei selecţii riguroase. încasările salariale sau procedurile de angajare şi licenţiere. dar şi propuneri legate de efectele unor eventuale investiţii. iar apoi gestionează mărfurile. Aceste rapoarte sunt adevărate “barometre” pentru conducătorii diferitelor compartimente şi pentru directorul general. dotărilor şi obiectelor de inventar.Resurse umane -nu este numai compartimentul care controlează şi pune la punct actele angajaţilor hotelului.lucrătorii din acest compartiment răspund de supravegherea hotelului în vederea prevenirii eventualelor acţiuni îndreptate împotriva vieţii sau bunurilor oaspţilor 14 . Directorul economic. instalaţiilor echipamentelor. rezultatele muncii lui mereu proiectată către exterior prin cunoaşterea şi exploatarea tuturor pieţelor existente şi potenţiale. semestriale şi anuale. asigură excelente rezultate financiare şi atingerea obiectivelor propuse. întocmeşte rapoarte zilnice. Condus de către un director de resurse umane.condus de un specialist în analiză gestionară şi prognoză.este compartimentul care înregistrează toate datele activităţii financiare. aici se elaborează permanent statistici şi rapoarte. Programare. a achiziţionării şi exploatării unui utilaj. Întreţinere.cosiderat vital pentru existenţa programatică a hotelului. Statistică. de la întocmirea bugetului previzionat şi până la controlul întregii activităţi economice. compartimentul încearcă să valorifice la maximum potenţialul fiecărui lucrător. Dezvoltare . Marketing şi Vânzări. compartimentul – numit uneori “Centrul de elaborare date” – adăposteşte inima sistemului informaţional al hotelului. Compartimentele interne Aprovizionare-încheie contracte de aprovizionare cu furnizorii aleşi. Economic. recepţionează depozitează. spaţiilor. Paza . puternic motivat.ateliere şi echipe specializate sunt destinate supravegherii permanente a funcţionalităţii clădirilor. in vederea prevenirii şi remedierii eventualelor defecţiuni. Scopul final este obţinerea unui personal antrenat.

respectiv cazarea şi masa: este compus din două mari compartimente: Cazare (Rooms Division) şi Restauraţie (Food and Bevera-ge Division). Schema următoare prezintă subdivizarea acestor două compartimente.Patiserie Spaţii de Saloane cazare Etaj Servire Spaţii Bar comune Lenjerie Banchete Spălători Room e Service Curăţător ie 15 Concièrg . acest nivel fiind producătorul celor două servicii hoteliere de bază. echipamentelor şi dotărilor hotelului. Compartimentele furnizoare de servicii pentru clienţi Nivelul care constituie nucleul compartimentelor hotelului este cel al prestatorilor de servicii pentru clienţi. în două sectoare: sectorul de recepţie (Front Office) şi sectorul de etaj (Housekeeping) Cazare Restauraţie Camere e Depozita frigorifice Recepţie Recepţie re Băcănie – Coloniale Casierie Bufet – Bar Rezervăr Bucătărie Producţi i e Centrala Cofetărie Telefonică . Compartimentul de cazare este structurat.şi pentru protejarea clădirilor. spaţiilor.

care este în general şeful fiecăreia dintre cele trei ture presupuse de activitatea zilnică a sectoru-lui. liftier. Concièrge este subsectorul ale cărui atribuţii principale sunt:  Gestionarea cheilor spţiilor de cazare. care efectuează la rândul lui o serie de servicii suplimentare: transportul bagajelor. care coodronează activitatea 16 .Sectorul de recepţie. de bilete la mijloacele de transport în comun. etc. în funcţie de capacitatea şi categoria hotelului poate exista un şef de recepţie. În unele hoteluri există şi funcţia de şef concièrge. a vizitatorilor şi a celor care nu fac parte din aceste două categorii.  Coodonarea activităţii “serviciului de hol” prin supervizarea directă a “personalului în uniformă” (portar-uşier . transmiterea de mesaje. sortarea şi distribuirea coresponedenţei. rezervarea de mese la restaurante. voiturier). trotuarul. de multe ori contactul se menţine şi după plecarea clientului. prin predarea şi primirea lor zilnică şi supravegherea ocupării spaţiilor. curieratul. Prerogativele funcţiei pot fi delegate asistentului şefului de re-cepţie. pentru a asigura securitatea clienţilor (mai ales prin interzicerea accesului străinilor în zona spaţiilor de cazare).  Efectuarea serviciilor suplimentare specifice sectorului de recepţie: furnizarea de informaţii.).este acea diviziune a hotelului care are permanent contact cu clientul din momentul intrării aces-tuia în unitatea ospitalieră şi până în momentul în care o părăseşte. începând de la intrarea principală în hotel şi terminând cu liniile de acces către etaje (lifturi. baruri. scări principale) sau cu spaţiile comune specializate (saloane de recepţii şi conferinţe. acest sector acoperă o parte a spaţiilor exterioare reprezentative (parcarea. comisioneratul. bagajist. etc. atât în cazul cheilor clasice cât şi în cazul cartelelor magnetice. etc. comisioner. spaţiile verzi. prin identificarea clienţilor. restaurante.  Supravegherea circulaţiei persoanelor în hotel. comenzi de taxi. curier. peronul) şi spaţiul cunoscut în general sub denumirea de “hol de primire”. Ca arie de acţiune. funcţie încadrabilă în nivelul managerial inferior.

pornind de la finalizarea situaţiei spaţiilor de cazare care pot fi valorificate în ziua respectivă (prin onorarea cererilor de rezervare sau prin vânzare directă). acesta este subsectorul care.). demipensiune. repartizarea spaţiului de cazare. adică tot ceea ce este cunoscut în hotelăria internaţională sub de-numirea de “check-in”. impecabil ca ţinută personală şi vestimentară. 17 . pensiune completă. mereu atent. excelent cunoscător al unor limbi străine de circulaţie internaţională. fixarea tarifului. Respectivul angajat trebuie să fie extrem de prezentabil. Lucrătorul din spatele comptoir-ului concièrge este cel mai reprezentativ angajat al sectorului de recepţie. De asemenea. prin discreta supraveghere a bunelor condiţii oferite şi calităţii serviciilor prestate. negocierea închirierii. dotat cu o bună memorie vizuală şi auditivă şi bineînţeles. curierului. bagajistului. trecând prin protocolul de primire. care presupune o serie de activităţi preliminare. cu agenţii de turism şi prin exersarea abilităţii de prezentare convingătoare a serviciilor. recepţionerul-concièrge este “secretarul personal” al clientului. cazare şi tratament. rezumă următoarele atribuţii principale:  Primirea clientului.  Asistarea clientului în timpul sejurului. liftierului. deoarece prin natura obligaţiilor. prin recomandarea şi prezentarea lor oaspeţilor. volubil. ca subsector. putem spune că în timpul sejurului.recepţionerului-concièrge. comisionerului. persuasiv. De fapt. în special a celor de bază. înregistrarea datelor personale ale clientului în documentele de evidenţă operativă şi până la înmânarea cheii. cu un comportament ireproşabil. promovează celelalte servicii ale hotelului.  Vânzarea serviciilor hotelului. de prezentare cât mai atractivă a unor pachete incluzând serviciile Casei (cazare şi mic dejun. sprijinită de studierea strategiilor ope-rative menite să ducă la creşterea gradului de ocupare a capacităţii de cazare prin menţinerea unui ra-port optim cu alte hoteluri. în colaborare cu cel de concièrge. etc. este persoana căreia oaspetele i se adresează în permanenţă pentru rezolvarea problemelor sale. Recepţia. cazare şi “fitness”. a portarului-şef.

acest subsector oferă datele necesare planificării activităţii hotelului şi previzionării gradului de ocupare a capacităţii şi a volumului de încasări. Subsectorul de rezervări poate fi condus de un şef birou rezervări.). perioada sejurului. . incluzând negocierea tarifului şi a sejurului.I. îmbolnăviri.principala sa atribuţie constă în vânzarea anticipată a produsului hotelier. de multe ori continuând relaţia cu clientul şi în faza post-plecare (prin trimiterea unor oferte avantajoase. etc.după ce sunt îndeplinite procedurile legate de încheierea contului şi plata contravalorii serviciilor. accidente. a unor felicitări cu diferite prilejuri.P. ţinând cont de prevederile creditului hotelier. prin expedierea eventualelor obiecte uitate sau a corespondenţei întârziate. client de grup.  Asistarea clientului la plecare. Casieria -este caracterizată de următoarele atribuţii principale:  Deschiderea contului clientului şi ţinerea evidenţei contabile a tuturor serviciilor cu plată prestate acestuia.). serviciile incluse în tarif. etc. client al casei. client standard. recepţia efectuează protocolul de plecare. etc. . Rezervări. iar lucrătorulfuncţionar rezervări. gestionarea comenzilor şi corespondenţa hotelului cu beneficiarii constituie esenţa activităţii acestui sector.  Efectuarea unor servicii suplimentare specifice. Asigură cel mai solicitat servicu suplimentar şi anume convorbirea telefonică.  Încasarea contravalorii serviciilor prestate. originea eventualei rezervări.prin rezolvarea de situaţii particulare (mutări. ea trebuie amplasată cât mai 18 . este de cele mai multe ori calificat în meseria de recepţioner hotel. de pe urma căruia hotelul are un profit deloc neglijabil. Centrala telefonică -pricipala sa atribuţie este asigurarea relaţiilor clientului cu toate sectoarele şi compartimentele hotelului.. numărul camerei. În colaborare cu biroul de marketing (sau de vânzări). Soluţionarea cererilor de rezervare. Ca şi biroul de rezervări.  Asigurarea informării tuturor sectoarelor şi compartimentelor interesate de datele clienţilor (sta-tutul de client V.) şi prin promta soluţionare a cererii şi reclamaţiilor. cum ar fi schimbul valutar şi păstrarea valorilor clienţilor.

centralistă sau standardistă. O organigramă a sectorului de recepţie. şi pe cele ale lucrătorului concièrge. centrala telefonică este instalată chiar în spaţiul în care se află desk-ul. sau sezonalitatea este marcantă. pe lângă sarcinile sale specifice. ale casierului şi funcţionarului de la biroul de rezervări. În situaţia în care hotelul este mic. trebuie să cunoască limbjul de specialitate specific principalelor limbi de circulaţie internaţională. iar recepţionerul preia şi atribuţiile centralistei. valabilă într-un hotel de capacitate mare şi de categorie superioară. Lucrătorul-operator comunicaţii.aproape de spaţiul fizic al recepţiei. Organigrama cel mai des utilizată în hotelurile noastre pentru sectorul de recepţie este următoarea: 19 . ar putea fi următoarea: Recepţionerul este persoana care îndeplineşte.

ceea ce ridică managerului probleme de organizare privind echitarea rulării turelor (mai ales a celor de noapte). dar şi pensiunile. care se află amplasate în mod tradiţional. etc. având ca principală sarcină încheierea situaţiei contabile a recepţiei din ziua respectivă. Are o dublă explicaţie: pe de o parte faptul că cea mai mare suprafaţă a sectorului este ocupată. “la etaj” (din motive de securitate şi de respectare a discreţiei asupra intimităţii oaspetelui) şi din necesitatea de a gospodări spaţiile de cazare. conform documentelor de evidenţă operativă şi contabilă. Serviciul de etaj-provine din limba franceză (arealul de origine al hotelăriei moderne). hotelurile pentru tineret. Există de asemenea unităţi ospitaliere în care şi recepţia îşi încetează activitatea în timpul nopţii (Formula 1 sau motel 6. 20 .etc): uşa principală se încuie. sectorul de recepţie lucrează 24 de ore din 24. iar proprietarul (sau gestionarul) nu răspunde decât solicitărilor accidentale. respectiv spaţii de folosinţă individuală. în orice unitate hotelieră de spaţii de cazare. acordarea tuturor zilelor libere prevăzute în codul muncii. de a le menaja şi întreţine din punctul de vedere al curăţeniei şi igienizării. adică a spaţiilor de care sectorul de etaj răspunde sub aspectul întreţinerii presupune următoarele categorii: a). Clasificare a spaţiilor hoteliere. utilizabile numai de către per-soanele care sunt repartizate prin recepţie. adică un recepţioner care lucrează numai în tura de noapte. hotelurile mici gestionate în familie. activitatea s-a extins firesc şi asupra celorlalte spaţii în care hotelul îşi desfăşoară activitatea.În mod normal. preluând totodată şi atribuţiile şefului de tură (sau ale şefului de recepţie). Astfel. evident. multe hoteluri de origine nordamericană utilizează un “night auditor”. Spaţii de cazare.

numai pe perioada de timp presupusă de “contractul” de închiriere. Aceste spaţii pot fi reprezentate de:  Camera cu un pat;  Camera cu două paturi;  Camera cu trei paturi;  Camera cu patru paturi;  Garsoniera;  Apartamentul. Aceste spaţii de cazare oficial recunoscute ca posibil existente în structura unităţilor ospitaliere din România, conform OMT 510/2002. Camerele (începând de la cea cu un pat şi terminând cu cea comună) nu au o structură interioară bine definită: tipul camerei este stabilit exclusiv în funcţie de numărul paturilor. Astfel, de pildă, camera cu două paturi a unui hotel de 4 stele, care are pe lângă dormitorul propriu-zis, un vestibul, un grup sanitar propriu cu instalaţii complexe (cadă, duş, lavabou, bideu, vas W.C.), uneori o debara pentru bagaje şi un balcon, deşi oferă un confort net superior camerei cu două paturi a unei vile de 1 stea, în care de pe coridor se accede direct în dormitorul propriu-zis cu o suprafaţă de 12 mp, iar ca instalaţii are doar chiuvetă, poartă aceeaşi denumiregenerică de “cameră cu două paturi” Singurele precizări legate de structura camerelor sunt cele ce subclasifică tipul de spaţiu de cazare care este “ camera cu un pat” în: Cameră cu un pat individual, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o persoană, lăţi-mea patului fiind de 90 cm; Cameră cu un pat matrimonial, reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane, lăţimea patului fiind de 140 cm; Cameră cu un pat dublu, reprezentând spaţiul destinat folosirii de catre două persoane, lăţi-mea patului fiind de minimum 160 cm; camera “single”, patul are două dimensiuni: “Queen size bed”, echivalentul patului nostru matrimonial, “King size bed”, echivalentul patului nostru dublu; Camera cu două paturi individuale; Cameră cu trei sau mai multe paturi individuale; Cameră cu priciuri, reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane; priciul reprezintă o
21

platformă de lemn sau alte materiale, pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist, fiind tipic structurii de primire care este cabana; Garsoniera, reprezentând tipul de spaţiu de cazare în a cărui structură obligatorie intră: un dormitor pentru două persoane, un salon sau un alt spaţiu separat un vestibul şi printr-un glasvand sau alte soluţii ce permit o delimitare estetică şi are grup sanitar propiu; Apartamentul, reprezentând spaţiul de cazare alcătuit din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5), sufragerie, vestibul, echipare sanitară proprie; la categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri, iar în restul categoriilor minimum un grup sanitar la patru locuri. Când un apartament are un singur dormitor, numărul locurilor este de două; când există mai multe dormitoare, unul singur va avea obligatoriu două locuri, iar celelalte unul sau două locuri. Atât apartamentul cât şi garsoniera au în mod normal o structură desfăşurată pe orizontală. Atunci când structura lor este desfăşurată pe verticală (salon sau sufragerie la nivelul coridorului de etaj, iar dormitorul deasupra camerei de zi), tipul respectiv de spaţiu de cazare capătă denumirea de duplex: Împăratul Rmanilor din Sibiu, Caraiman şi Piatra Mare din Poiana Braşov, Caro şi Majestic din Bucureşti, Silva din Buşteni, Cioplea din Predeal, Holiday Inn Resort din Si-naia, la multe din vilele aflate la Neptun – Olimp, Durău, Voineasa, etc. Tipologia spaţiilor de cazare autohtone mai cuprinde un spaţiu cunoscut sub denumirea de suită; este vorba în general despre un spaţiu de cazare, vandabil ca un tot unitar sau ca spaţii separate, alcătuit din două dormitoare care comunică între ele printr-o uşă. Dormitoarele (camerele propiu-zise, cu unul sau două paturi) pot avea acces separat pe coridorul de etaj, sau acces comun într-un vestibul (în care sunt amplasate cele două uşi) cu ieşire pe coridorul de etaj. Prin blocare uşii de comunicare, aceste camere pot fi vândute şi separat. Ceea ce deosebeşte suita de apartament sau garsonieră este absenţa unui spaţiu locuibil de tipul sufrageriei sau salonului. Suita este des solicitată, mai ales de către familişti sau de către persoanele cu handicap aflate în grija unor însoţitori. Denumirea

22

acestui tip de spaţiu pe plan internaţional diferă: spre exemplu în reţeaua Inter-Continental, el se numeşte “studio”. b). Spaţiile de folosinţă comună sunt, aşa cum le arată şi numele, acele spaţii hoteliere în care, fie clienţii şi personalul au drepturi comune de utilizare a facilităţlor, fie personalul îşi desfăşoara activitatea zilnică. Aceste spaţii se subclasifică în:  Spaţii exterioare;  Spaţii interioare specializate pentru clienţi;  Spaţii de circulaţie;  Spaţii anexe sau de serviciu. Spaţiile exterioare pot fi: spaţiu verde aparţnând unităţii (parcul hotelului, curtea vilei, spaţiul verde din camping, etc.), căile de acces (aleile, trotuarul, peronul), parcare pentru clienţi, parcarea pentru personal, curtea interioară amenajată pentru pasageri (vezi hotelul Raluca din staţiunea Venus sau hotelul Crowne Plaza din Bucureşti), terenurile de tenis, minigolf, piscinele în aer liber, terasele exterioare, rampele de aprovizionare, rampele de debarasare, etc. Spaţiile interioare spacializate sunt acele spaţii din interiorul clădirii care au o destinaţie foarte precisă: holul de primire şi recepţie, spaţiile de protocol, sălile de conferinţe, magazinele, barul de zi, coaforul, frizeria, salonul de cosmetică, salonul de masaj, piscina acoperită, sala de gimnastică, clubul, biblioteca, spaţiile de tratament, salon de televizor, salonul de corespondenţă, sufrageria vilei. Spaţiul de folosinţă comună este grupul sanitar comun. Dacă la unităţile de categorie medie şi superioară grupul sanitar comun pentru clienţi este exclusiv toaleta (separată pe sexe), aflată de obicei în perimetrul holului de primire şi re-cepţie, la celelalte categorii se adaugă şi băile, duşurile şi W.C.-urile comune, aflate pe etaje. Personalul dispune de spaţii comune interioare specializate cum ar fi: spaţiile pentru fumători, grupurile sanitare comune, garderobele, etc. Spaţiile de circulaţie pot fi reprezentate de: scara principală de acces pe etaje, ascensoarele pen-tru pasageri, palierul de etaj, ascensoarele şi scările de serviciu, scările de
23

incendiu, etc. Spaţii anexe sau de serviciu pot fi: oficiile de etaj, birourile, magaziile, atelierele, etc. Sectorul de etaj organizează întreţinerea curăţeniei permanente a marii majorităţi a acestor spaţii.Funcţia de conducere a sectorului este aceea de guvernantă şefă, funcţie de management interior. Dacă hotelul este de categorie superioară şi de capacitate mare, atribuţiile de coordonare şi control pot fi delgate unei guvernante şefă de tură. Subsectorul spaţii de cazare poate fi condus de o guvernantă de etaje, având ca atribuţie principală asigurarea igienei absolute şi a confortului spaţiilor de cazare şi a celor aferente acestora (coridoare de etaj, paliere, etc.). Curăţirea zilnică a spaţiilor de cazare eliberate şi ocupate, precum şi întreţinerea igienei spaţiilor de cazare libere este asigurată de către ocupaţia (presupunând clasificare) denumită cameristă; ea poate fi ajutată de o ocupaţie necalificată şi anume, aceea de valet. Subsectorul spaţii comune poate fi condus de o guvernantă spaţii comune, care răspunde de a-sigurarea întreţinerii permanente a curăţeniei spaţiilor de folosinţă comună: holul de primire şi recepţie, grupurile sanitare comune, sălile de conferinţă, reuniuni, recepţii, protocol, birourile personalului, spaţiile de serviciu ale recepţiei, etc. În general, lucrătoarele care efectuează curăţenia acestor spaţii sunt muncitoare necalificate, numite îngrijitoare spaţii comune. Subsectorul lenjerie, eventual condus de o lenjereasă şefă, are ca principală sarcină gestiunea inventarului moale (inventarierea şi sortarea lenjeriei hoteliere de pat şi de baie, eventuale reparaţii a acesteia, stocarea lenjeriei noi, etc). Lucrătoarele subsectorului se numesc lenjerese-croitorese. Subsectorul spălătorie-curăţătorie, condus de către o şefă spălătorie, are ca principală atribuţie întreţinerea lenjeriei hoteliere, a inventarului moale aparţinând unităţii de restauraţie din cadrul hotelului şi a echipamentului-uniformă pentru personal. Muncitoarele spălătorese sunt calificate. În marea majoritate a hotelurilor de capacitate medie, organigrama sectorului de etaj de simplifică, aşa cum se prezină în pagina următoare. Organigrama complexă a sectorului de etaj poate fi cea prezentată mai jos (a doua).
24

25

Numărul personalului angajat este direct legat de complexitatea serviciilor oferite în plus faţă de aşa numitele “servicii de bază”. Numărul personalului se calculează ţinând cont de numărul spaţiilor de cazare existente. Astfel, în reţeaua internaţională, numărul de lucrători raportat la o cameră se înscrie în următoarele limite: 1,5 – 2,0 lucrători/cameră la unităţile de lux 0,8 – 1,5 lucrători/cameră la unităţile de “4 stele” 0,5 – 0,8 lucrători/cameră la unităţile de “3 stele”
26

0,3 – 0,5 stele” 0,3

lucrători/cameră lcrători/cameră

la unităţile la unităţile

de “2

de “1 stea”

Ospitalitatea hotelurilor americane se raportează la un număr mediu de 52 angajaţi la 100 de camere/ în top se numără aproximativ 400 de unităţi performante, cu o medie de 118 angajaţi la 100 de camere. Excepţiile sunt prezente mai ales în rândul marilor proprietăţi asiatice, recunoscute pentru calitatea serviciilor. Forţa de muncă locală, ieftină, face ca numărul mediu al angajaţilor per cameră să fie cel mai mare din lume. De pildă, la hotelul Shangri-La din Bankok numără 1.073 persoane la 697 de camere, adică 150 de angajaţi la 100 de camere; hotelul Peninsula din Hong Kong realizează o calificare şi mai bună, având personal alcătuit din 600 de membri la 210 camere. Anexa 1 Exemplu de organigramă pentru un hotel de 1 – 2 stele

27

Anexa 2 Exemplu de organigramă pentru un hotel de 3 stele cu peste 100 de camere

28

Anexa 3 29 .

30 .

.în preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie. . . culturală şi socială a ţării .ROLUL ŞI PARTICULARITĂŢILE SERVIRII ÎM UNITĂŢILE PUBLICE DE ALIMENTAŢIE Rolul şi particularităţile activităţii de producţie şi servire a unei game variate de preparate culinare şi băuturi. sex şi efort fizic . economică. se amplifică sau se diminuează în strânsă concordanţă cu evoluţia cererii şi ofertei. audiţii muzicale şi creează condiţii de dans.asigură hrană diferenţiată în funcţie de vârstă. cu preparate culinare realizate în bucătăriile sau laboratoarele de cofetărie-patiserie. educarea şi destinderea publicului consumator 31 . aparatură. efort fizic.realizează relaţii economice cu alţi agenţi economici pentru procurarea de materii prime. de alimentaţie. formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului. îngheţată. după vârstă. utilaje. sex. momente coregrafice.asigură continuarea procesului de producţie prin transformarea unor bunuri din sfera de producţie în sfera de consum. Activitatea de preparare şi servire a hranei se caracterizează prin următoarele particularităţi: . sucuri răcoritoare etc.. gust sau stare a sănătăţii .organizează diferite manifestări culturale (programe) susţinute de orchestre şi cântăreţi de muzică uşoară sau populară.oferă populaţiei posibilitatea de a servi hrana în mod organizat. transformând materiile prime. în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare .creează noi valori. ustensile de lucru. contribuind la culturalizarea.creează timp disponibil femeilor pentru a putea participa la viaţa politică.educă oamenii în sensul însuşirii modului corect de alimentare prin conţinutul preparatelor şi al produselor oferite şi prin structura meniurilor recomandate pe categorii de populaţie. care se desfăşoară în unităţi publice.

. pe când într-un bar. pentru care. mesele vor fi cu blatul de dimensiuni mai redus. tradiţiile şi civilizaţia poporului nostru Studierea şi cunoşterea permanentă a opţiunilor populaţiei se realizează prin următoarele căi: .sugestiile şi propunerile făcute de consumatori . numărul de obiecte de servire va fi sporit. gradul de servire practicat în unităţile de alimentaţie oglindeşte nivelul de trai.articolele referitoare la activitatea respectivă. Unităţile vor fi dotate cu utilaje. mobilier şi obiecte de servire. . în vederea stabilirii a ceea ce trebuie să se producă (cantitativ şi calitativ). capacitatea de producţie. de operaţiile de prelucrare. de bună calitate şi în cantităţi suficiente. apărute în presa cotidiană sau în publicaţii periodice şi în cele de specialitate. se impune cunoaşterea amănunţită a activităţii de producţie culinară.în condiţiile în care ţara noastră este vizitată de numeroşi străini. scaunele mai mici. cât trebuie să se producă şi la ce preţ se pot desface produsele. prelucrare şi desfacere a produselor. mesele vor avea blatul mai mare. De exemplu. în funcţie de natura activităţii. scaunele vor fi comode.expoziţiile cu vânzare de preparate culinare sau produse de cofetărie-patiserie. mobilier şi obiecte de servire. iar numărul 32 . organizate periodic sau zilnic în unităţi. obiceiurile.analiza realizărilor obţinute în diferite perioade de timp. în mod diferit.. . cu ocazia cărora se testează opinia consumatorilor asupra produselor expuse.observaţiile culese zilnic de către patroni. instalaţii. metodă modernă de prospectare a cererii de consum. într-un restaurant. . a capacităţii de păstrare. a surselor. Dotarea unităţii cu utilaje. a căilor şi a posibilităţilor de procurare şi transportare a materiilor prime şi a altor mărfuri agro-alimentare. volumul desfacerii.marketingul. şefi de unităţi şi alţi lucrători în cadrul raporturilor cu clienţii în timpul servirii. Asigurarea aprovizionării cu materii prime necesare-la timp.chestionarele oferite pentru a fi completate de către populaţie: . depozitare. .

cercetarea documentelor . trebuie să se asigure de succesul acţiunii ce o va întreprinde.societatea cu răspundere limitată (SRL) . capabil să prevadă şi să facă faţă oricărei sarcini sau situaţii ce pot apărea în timpul desfacerii activităţii de servire.-profesionistul care hotărăşte să facă o afacere.-susţinerii activităţii unei societăţi comerciale se face prin capital propriu şi prin credite. Pentru asigurarea unei bune serviri este necesar ca personalul de conducere.-Restaurantul este o asociere de capital şi muncă. Pentru a realiza acest studiu se va parcurge următoarele faze: .alegerea amplasamentului Alegerea formei juridice.societatea în comandită pe acţiuni . 33 .analiza concurenţei . un studiu de marketing.-legislaţia română în vigoare. prevede posibilitatea desfăşurării unor activităţi comerciale şi de prestări servicii prin: .societatea în nume colectiv (SNC) . se uzează. Pentru aceasta.societatea pe acţiuni (SA) . Asigurarea finanţării. ce preţuri va practica şi ce profit va realiza. Iată de ce.evaluarea pieţei potenţiale . ce activităţi va desfăşura.testul de produs . unde îşi va localiza afacerea. dezvoltat şi modernizat.trebuie întreţinut.activităţi ăn calitate de persoane fizice Evaluarea rentabilităţii.obiectelor de servire poate fi mai restrâns. Patronul trebuie să-şi cunoască foarte bine patrimoniul şi să aibă în vedere că acesta se deteriorează.societatea în comandită simplă . de răspundere şi de execuţie să fie calificat corespunzător fiecărui loc de muncă existent în unitate. reânoit. va face o analiză. Definirea produsului şi a pieţei. înainte de demararea oricărei afaceri îşi va pune prioritar problema evaluării rentabilităţii care trebuie făcută pe baza unei metodologii specifice şi care să stabilească precis coordonatele reuşitei în afaceri.

înscrierea societăţii în Registrul Comerţului . astfel: . salubritate şi altele .depunerea declaraţiei pentru a deveni plătitor de TVA.îndeplinirea formalităţilor pentru obţinerea autorizaţiei sanitarveterinare. dacă este cazul .deschiderea contului bancar la banca aleasă . a avizului de la pompieri. a locului unde se vor efectua acte de comerţ altele decât cele înscrise în statutul societăţii . prin care se autorizează funcţionarea societăţii comerciale.întocmirea şi înregistrarea contractului de asigurări sociale pentru patron .Îndeplinirea formalităţilor de funcţionare.încheierea asigurărilor de bunuri Gestionarea riguroasă a întregii activităţi se realizează prin: .întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă pentru angajaţi şi colaboratori. stabilite prin actele normative în vigoare . sunt necesare o serie de formalităţi şi autorizări. de la întreprinderile de furnizori a energiei electrice şi termice.comunicarea la Administraţia Financiară locală că este deţinător de firmă . în Monitorul Oficial . După obţinerea sentinţei judecătoreşti definitive.analiza permanentă a costurilor materiale .creşterea cifrei de afaceri prin analiza vânzărilor şi stabilirea măsurilor ce urmează a se întreprinde 34 .cunoaşterea şi asigurarea documentelor de evidenţă operativă şi contabilă.îndeplinirea formalităţilor pentru obţinerea licenţei .publicarea Sentinţei Judecătoreşti.comunicarea la administraţia financiară.definirea pragului de rentabilitate prin metoda costurilor variabile .obţinerea codului fiscal de la Administraţia Financiară locală .înscrierea societăţii la Direcţia de Finanţe-Preţuri judeţeană sau a municipiului Bucureşti . la Camera de Muncă .

bucătării specialişti/şefii de partidă.asistent director de restaurant . Principalele atribuţii ale unor funcţii şi meserii din sectorul de servire al restaurantelor: FISA POSTULUI Denumire: DIRECTOR RESTAURANT 35 Cod: .ajutorii acestora Pe lângă aceste meserii. în restaurante există: bucătarul şef. bufetarii şi ajutorii acestora.barman ..şef de rang/chelner .somelier . bucătarii. 2.director restaurant .studii şi analize privind rezultatele activităţii (audit de marketing) CAP. bucătarul şef ajutor.maître d”hotel de carre .prin maître d”hotel .econom . RESURSELE UMANE Organigrama formaţiei de lucru-principalele funcţii şi meserii pe care le întâlnim în restaurantele sunt următoarele: . cofetarii-patiseri.

limbi străine (minim două) .absolvent de şcoală PROFESIONALĂ profesională+liceu de .tehnici de conducere comunicare bună . capacitate de autoanaliză Responsabilităţi (atribuţii.creativitate.capacitate de .rigoare.tehnologia restaurantelor conducere (serviciilor) . conducerea şi buna funcţionare a restaurantului FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA . perseverenţă .prezenţă plăcută ţi .absolvent al unui curs de sectoare de activitate din formare managerială de profil restaurant *brevet manager CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE Cunoştinţe foarte bune şi competenţă în PERSONALE domeniile: .contabilitate şi gestiune .COMPARTIMENTUL NR.tehnologie culinară şi catering .responsabilitate.cordialitate.spirit .cunoaşterea mărfurilor şi . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de Restaurantul…… 1 organizarea.tehnici de cunpărare şi vânzare . curtoazie .stagiu de cel puţin 8-10 specialitate/obsolvent şcoala ani în funcţii specifice postliceală de profil activităţilor din diferite .marketing resurse umane comercial .iniţiativă. lucrări.spirit de observaţie . oenologie imaginaţie . sarcini): 36 .

Efectuează control sistematic pentru buna desfăşurare a muncii în aceste sectoare . baruri. inclusiv rotaţia (diversificarea acestora) .ia măsuri şi participă la comercializarea şi marketing-ul restaurantului .selecţionează furnizorii şi dirijează gestiunea depozitelor (magazinelor) în care se păstrează materiile prime.controlează şi deleagă competenţe privind starea de curăţenie.studiază piaţa şi defineşte produsul .efectuează analize şi elaborează rapoarte asupra activităţiilor din subordine.se încadrează în bugetul aprobat .analizează costurile şi stabileşte preţurile atât pe baza informaţiilor primite de la compartimente cât şi a propriilor analize . întreţinere şi modul în care se asigură funcţionarea echipamentelor tehnice din dotare .controlează calitatea serviciilor şi a preparatelor oferite.elaborează reguli minimale (standarde) privind efectuarea prestaţiilor în toate compartimentele restaurantului şi controlează respectarea acestora . transmite informaţii pe linie ierarhică şi defineşte politica restaurantului . sectorul de preţuri şi contabilitate operativă .. economatul.coordonează direct activităţile de producţie culinară.ia măsuri pentru respectarea legislaţiei comerciale sanitare de protecţie a muncii şi PSI Poziţia în organigramă-relaţii: 37 . someliere şi serviciul steward. mărfurile şi materialele necesare . serviciul banchete.deleagă competenţe în sarcina Asistentului de director pentru activităţile din saloane.

de agenţie de turism.execuţia bugetului comercial.chelner. aj. administrator şi prin delegaţie întregul personal din subordine . şef bucătar. curs .absolvent a cel puţin 2-3 servire (chelner. şi inginerul şef .reprezintă restaurantul în relaţiile cu clienţii. furnizorii şi organele de inspecţie şi control PERSPECTIVA CONDIŢIILE LIMITE PROFESIONALĂ DE MUNCĂ DECIZIONALE . prin contractul aprobat.se detailează ..este subordonat directorului general.) 38 .cu directorul de hotel. liceu de profil ani în sectorul de . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil Saloanele restaurantului 1 de organizarea.formaţiile de personal/practica elevilor FISA POSTULUI Denumire: Cod: MAÎTRE D”HOTEL SEF DE SALĂ COMPARTIMENTUL NR.calificare în meseria de bază PROFESIONALĂ prin şcoală profesională.director . conducerea şi buna funcţionare a restaurantului FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA . .absolvent curs specializare etc. realizarea de SC restaurante colectiv şi politicii comerciale (lanţ) şi similare individual de aprobate muncă . are în subordine: asistentul director. de hotel.stagiu de cel puţin 6-8 calificare. cursuri de perfecţionare barman.

disponibilitate pentru control şi autoanaliză Responsabilităţi (atribuţii.cultură generală solidă . umane curtoazie .capacitate de . al tehnicilor de catering rigoare . spirit şi vânzare pentru restaurant comercial .cunoaşte mediul în care îţi .responsabilitate în munca prestată .iniţiativă.cunoscător al preparatelor conducere şi culinare.politeţe . Asigură vânzarea produselor şi preparatelor 39 .stăpâneşte tehnicile de cumpărare .prezintă meniurile şi ia comanda de la client.controlează preluarea şi distribuirea preparatelor şi serviciilor în saloane . lucrări.bun organizator al resurselor desăvârşită. Controlează miseen-place-ul şi curăţenia meselor şi saloanelor .pentru funcţia şef de sală CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE .cunoscător de limbi străine (cel vestimentar plăcut puţin două) .cunoştinţe de oenologie .aspect fizic .cunoştinţe foarte bune privind PERSONALE tehnicile de servire din restaurant .înclinaţie pentru desfăşoară activitatea lucrul cu clienţii .spirit de observaţie (somelărie) .organizează seviciile în saloane şi dirijează munca colaboratorilor săi .fixează turele de lucru pentru colaboratorii săi. sarcini): .

econom. mass-media. are în subordine întregul personal din sectoarele de servire . îi sfătuieşte în alegerea lor .ia măsuri pentru . materiale şi produse .execută şi alte sarcini pe care le primeşte pe linie ierarhică Poziţia în organigramă-relaţii: . hotel şi personalului individual de societate subordonat muncă comercială (lanţ) . etc.este subordonat şefului de restaurant.sunt menţionate . reprezintă restaurantul în relaţiile cu clienţii.planifică şi dirijează activităţile din cursul acţiunilor importante ce se desfăşoară în restaurant .participă cu conducerea la analiza costului produselor.asigură legătura între saloane..organizează şi îndrumă practica elevilor din saloanele restaurant .primeşte şi rezolvă sesizările .cu celelalte sectoare (secţii) din cadrul restaurantului .participă la alegerea furnizorilor şi la păstrarea materiilor prime. organele de inspecţie şi control.cu şeful bucătar.aranjează şi gospodăreşte stocurile de inventar.controlează şi informează conducerea despre starea activităţilor (serviciilor) din saloane . etc. .director (şef) întărirea în contractul restaurant. LIMITELE CONDIŢIILE PERSPECTIVA DECIZIONALE DE MUNCĂ PROFESIONALĂ .interpretează dorinţele şi aşteptările clienţilor.în baza delegărilor primite.controlează şi asigură aplicarea normelor de protecţie şi igienă . director disciplinei colectiv şi restaurante. barmanul şef.menţine stilul şi de profil eficacitatea 40 . preparatelor şi materialelor . Participă la elaborarea meniurilor (listelor) . clienţi şi administraţie . şef recepţie hotel.

6-8 ani în funcţii . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Bucătăria restaurantului 1 FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA . interioară şi . “bucătar şef” şef partidă (specialist).tehnici de conducere a .tehnologie culinară-produse .grijă pentru igienă exterioară .responsabilitate alimentelor şi produselor culinare pentru munca .norme şi tehnici de păstrare a . şef bucătar CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE Cunoştinţe profesionale foarte bune PERSONALE privind: .norme de protecţia muncii şi PSI Responsabilităţi (atribuţii.servirii FISA POSTULUI Denumire: Cod: ŞEF BUCĂTAR COMPARTIMENTUL NR. lucrări.gestiunea restaurantelor.tehnologia culinară-gastronomie echipă .gust şi miros-bune .capacitate de lucru în . analiza prestată costurilor .capacitate de a dirija cofetărie-patiserie (conduce) .simţ al ordinii şi . sarcini): 41 .absolvent de şcoală PROFESIONALĂ profesională/calificare bucătar .norme şi reguli de igienă disciplinei .absolvent liceu specifice activităţilor .comunicarea bună.absolvent curs formare din bucătărie: bucătar.simţ artistic personalului .

întocmeşte comenzile de aprovizionare pentru oferirea tuturor sortimentelor din listele sau meniurile pentru mese comandate .asigură păstrarea în condiţii optime de igienă.organizează activităţile de producţie culinară .asigură gestionarea patrimoniului încredinţat (inventar. produse finite) . are în subordine: ajutorul de şef bucătar.ierarhice: este subordonat directorului de restaurant. materii prime.controlează şi asigură starea de igienă corespunzătoare a locului de muncă.răspunde de aplicarea normelor de protecţie a consumatorilor.se detaliază prin .planifică şi organizează munca în bucătărie (echipe. sarcini individuale.colaborare: nivel ierarhic egal-maître d”hotel coordonator şi barman şef .controlează şi răspunde de calitatea materiilor prime şi a produselor finite . şeful laboratorului carmangerie şi prin delegare întregul personal din sectorul de producţie culinară .gestionarea muncă restaurant 42 . de igienă..organizează .director şi formaţii de contractul colectiv director lucru şi individual de adjunct . temperatură şi vecinătate a mărfurilor.de reprezentare-în limita delegării date de directorul restaurantului LIMITELE CONDIŢIILE PERSPECTIVA DECIZIONALE DE MUNCĂ PROFESIONALĂ . a personalului. de protecţie a muncii şi PSI Poziţia în organigramă-relaţii: . materiilor prime şi produselor finite .propune reţete şi urmăreşte realizarea lor . a produselor alimentare şi preparatelor . şeful laboratorului cofetărie.funcţionale: cu celelalte compartimente de muncă .supraveghează şi controlează toate lucrările din bucătărie .) et .

absolvent a cel puţin 1-2 chelner) ajutor cursuri de perfecţionare CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE . .asigurarea calităţii produselor realizate . curs .cunoscător a cel puţin 2 limbi vestimentar plăcut străine .cunoştinţe foarte bune în tehnicile PERSONALE de servire din bar . în funcţii din sectorul de . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de Barmanul 1 organizare şi efectuarea serviciilor în barul în care lucrează FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA . liceu de profil.specialist.calificarea în meseria de bază PROFESIONALĂ prin şcoala profesională.cunoştinţe foarte bune în tehnicile memorie bună şi tact de preparare a amestecurilor care professional se realizează în bar .capacitatea de 43 .inventarului a materiilor prime şi produselor finite .stagiu de cel puţin 5 ani calificat. .rezistenţă fizică.director în SC de profil FISA POSTULUI Denumire: Cod: BARMAN COMPARTIMENTUL NR.curs specializare barman servire (barman. şef serviciu .aspect fizic şi .

inclusive al spaţiilor de depozitare .răspunde de calitatea produselor executate şi puse în vânzare.este subordonat directorului de restaurant.cunoştinţe de oenologie (somelărie) .asigură existenţa listei de bar cu indicarea preţului .primeşte clienţii şi le recomandă băuturile potrivite .asumarea responsabilităţilor pentru munca prestată Responsabilităţi (atribuţii. spirit de oservaţie.răspunde de respectarea cu stricteţe a normelor de producţie a muncii. inclusive în spaţiile anexă (depozite) . precum şi de serviciile prestate în barul pe care-l conduce .răspunde material pentru orice pagubă provocată în urma punerii în consum.răspunde de exigenţa în bar a inventarului în bună stare . curtoazie.pregăteşte băuturile în amestec .asigură necesarul de băuturi şi alte mărfuri specifice şi răspunde de păstrarea şi gestionarea lor .. are în subordine ajutorii de barmani 44 . igienico-sanitare la locul de muncă.cunoştinţe temeinice de legislaţie profesională . spirit commercial .bun organizator al locului de muncă. lucrări.coordonează activitatea lucrătorilor din subordine şi supraveghează efectuarea serviciilor . o ţinută impecabilă din punct de vedre al igienei coorporale şi vestimentaţiei Poziţia în organigramă-relaţii: .politeţe.în relaţiile cu clienţii trebuie să aibă o comportare politicoasă. livrare sau recepţionare de produse cu deficienţe de calitate .înclinaţie pentru lucrul cu clienţii .cultură generală solidă conducere . amabilă. sarcini): .

punerea în consum a contractul colectiv şi director restaurant mărfurilor sau individual de muncă preparatelor necorespunzătoare calitativ FISA POSTULUI Denumire: Cod: SOMELIER COMPARTIMENTUL NR.curs specializare somelier funcţii din sectorul de . chelner) perfecţionare CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE .cunoştinţe foarte bune în tehnicile PERSONALE de servire din bar ..iniţiativă şi spirit oenologie commercial 45 .cu maître d”hotel.aspect fizic şi . 1 buna funcţionare a sectorului de băuturi al restaurantului (păstrare şi servire) FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA .cunoaşterea temeinică de . econom .refuză primirea sau Sunt menţionate în Maître d”hotel. Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de Restaurantul….cu celelalte sectoare-secţii din cadrul restaurantului .în limita competenţelor delegate LIMITELE CONDIŢIILE DE PERSPECTIVA DECIZIONALE MUNCĂ PROFESIONALĂ .calificarea în meseria de PROFESIONALĂ chelner .stagiu de cel puţin 5 ani în .absolvent a 1-2 cursuri de servire (barman.cunoaşterea tehnicilor de vânzare vestimentar plăcut .

stabilitate necesară de sortimente de băuturi potrivit listei .în limita componenţelor delegate CONDIŢIILE 46 .cultură generală solidă . econom . director de restaurant.cunoaşterea zonelor geografice viticole . Poziţia în organigramă-relaţii: . .sobrietate .simţ dezvoltat al gustului şi mirosului . recomandă şi serveşte clienţilor băuturile care se asociază cu componentele meniului . ani de recoltă. sarcini): . comunicativ . anul recoltei şi podgoria de provenienţă . lucrări.. dacă este cazul.capacitate de conducere Responsabilităţi (atribuţii. face îmbuteliere.prezintă. curtoazie.politeţe.cu maître d”hotel de carre.sfătuieşte economul ca la cumpărarea vinurilor să aibă în vedere sortimentul. De asemenea. ţine evidenţa la zi a stocului de băuturi pe sortimente.spirit de echipă .bun degustător .este subordonat: prim maître d”hotel. barman. somelierul organizează pivniţa pentru a asigura vinului condiţii optime de păstrare a calităţii. etc.cunoştinţe temeinice privind gestionarea stocurilor de băuturi LIMITELE PERSPECTIVA . supraveghează evoluţia vinului. şef bucătar.cunoscător a cel puţin 2 limbi străine .cunoştinţe de gatronomie .robusteţe fizică .cu celelalte secţii din cadrul restaurantului .poate asigura păstrarea şi gestionarea vinurilor în condiţii de menţinere a calităţii acestora .participă la elaborarea bugetului pentru secţia bar (pivniţă) .responsabilitate pentru munca prestată .popularizează prin ofera făcută anumite sortimente de vinuri În situaţia în care restaurantul are pivniţă de vinuri.

efectuează serviciile FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA .maître somelier.simţul văzului şi auzului 47 . asistent .să cunoască tehnicile de vânzare.prezenţa fizică plăcură.1-2 ani în funcţie de de profil sau curs de calificare ajutor.să aibe cunoştinţe şi deprinderi .aranjează şi Restaurant/salon 1 întreţine salonul restaurantlui . eleganţă.refuză punerea în consum a băuturilor necorespunzăto are calitativ . CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE .director restaurant FISA POSTULUI Denumire: Cod: GHELNER/ŞEF DE RANG COMPARTIMENTUL NR.DECIZIONALE .cunoscător a cel puţin 2 limbi PERSONALE străine . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST . supleţe de atragere a clientelei . ucenic.şef de sector .calificare în meseria de bază PROFESIONALĂ prin şcoală profesională.îndemânare şi dexteritate corecte privind aranjarea meselor . liceu . robusteţe .decide asupra condiţiilor optime de păstrare a vinurilor DE MUNCĂ Sunt menţionate în contractul colectiv şi individual de muncă PROFESIONALĂ .sănătate bună. etc. .

responsabilitate pentru munca prestată . corect. etc.memorie şi memorie vizuală dezvoltate Responsabilităţi (atribuţii. bine îngrijită şi ustensilele de lucru complete .spirit de echipă .şi efectuarea serviciilor .să posede cunoştinţe temeinice în domeniul servirii.să cunoască conţinutul listelor de preparate şi băuturi . are în subordine ajutori şi debarasatori .să resolve sau să ceară sprijin pe linie ierarhică pentru soluţionarea oricărei nemulţumiri din partea clienţilor Poziţia în organigramă-relaţii: . prestanţă . lucrări.imaginaţie şi ingeniozitate . demn . sarcini): .este subordonat: maître d”hotel.să respecte regulile igienico-sanitare . oenologie.să sfătuiască clientul şi să-l ajute în alegerea dorită .cu ceilalţi componenţi din brigadă 48 . la ora prevăzută în grafic .cu lucrătorii din celelalte secţii ale restaurantului .să se prezinte la program. politicos.să participle la careul personalului . al gastronomiei.să efectueze servirea clienţilor cu respectarea regulilor şi tehnicilor cunoscute . amabil.să aibă o ţinută fizică şi vestimentară curată.să asigure în permanenţă inventarul în raionul său şi să păstreze permanent ordinea şi curăţenia pe locul său de muncă . tehnici de alcătuire a meniurilor.să întocmească sau să verifice corecta întocmire a notelor de plată . cinstit.să participle la efctuarea mise-en-place-ului .modest. igienă şi protecţie.sobrietate.să aibă o bună cultură generală . bine dezvoltat .

la linie şi în salon FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA .prezenţa fizică plăcură oferite la vânzare . bucătar sau . asistent director . solelier. Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST .barman.lucrător Restaurante fast-food 1 polivalent.refuză servirea preparatelor şi băuturilor care nu corespund cu comanda (calitativ şi cantitativ) CONDIŢIILE DE MUNCĂ Sunt menţionate în contractul colectiv şi individual de muncă PERSPECTIVA PROFESIONALĂ .spirit de echipă 49 . prin rotaţie îndeplineşte succesiv lucrări în bucătărie.calificare chelner.să cunoască tehnica de servire la .absolvent gimnaziu sau liceu PROFESIONALĂ . întreprindere/societate constituie un avantaj CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE .un an în activităţi curs de formare în operative din domeniu.director restaurant FISA POSTULUI Denumire: Cod: LUCRĂTOR FAST-FOOD COMPARTIMENTUL NR.îndemânare şi dexteritate .LIMITELE DECIZIONALE .responsabilitate pentru linie a produselor oferite munca prestată clienţilor .să cunoască tehnicile de PERSONALE producţie ale sortimentelor . maître d”hotel.

amabilitate şi cinste. nu corespund colectiv şi adjunct de girant.curăţă şi întreţine pardoseala .. Poziţia în organigramă-relaţii: .cu ceilalţi lucrători din formaţie (brigadă) LIMITELE CONDIŢIILE PERSPECTIVA DECIZIONALE DE MUNCĂ PROFESIONALĂ .memorie bună şi uşurinţă în efectuarea calculelor matematice .asigură ingredientele necesare pe mese . execută după caz lucrări: .efectuează încasarea pentru comenzile servite .simţul ordinei şi al curăţeniei dezvoltat Responsabilităţi (atribuţii.finisează sau ansamblează preparatele .ia comanda de la clienţi şi o transmite spre executare .păstrează permanent ordine şi curăţenie la locul de muncă .refuză vânzarea Sunt menţionate . lucrători în formare .şef de linie/secţie. 50 .goleşte coşurile pentru resturi (pubelele) Indiferent de locul unde este repartizat. poate avea în subordine.politeţe.pregăteşte tăvile pentru servirea comenzii . lucrătorul poate executa şi alte sarcini primate pe linie ierarhică.să aibă cunoştinţe temeinice privind normele de igienă.curăţă şi întreţine grupurile sanitare . evidente . produselor care în contractul girant. protecţia muncii şi PSI .este subordonat: girantului/gestionarului/directorului.preia comenzile executate şi le montează pe tăvă . gestionar. lucrări. sarcini): Polivalente.să aibă deprinderi şi comportament corespunzător pentru a efectua servicii corecte .debarasează mesele .asigură şi supraveghează păstrarea preparatelor conform normelor stabilite .

cunoaşterea mărfurilor commercial .normelor interne şi prezentare individual de muncă gestionar. contabilitate CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE .să cunoască tehnicile de evidenţă PERSONALE operativă . preţuri.iniţiativă şi spirit .uşurinţă în calculul şi 51 .cunoştinţe de tehnologie culinară .minim 6 ani în funcţii perfecţionare în specialitate specifice de aprovizionare.studii medii (liceu) PROFESIONALĂ ..capacitate de conducere (noţiuni de marketing) şi vigoare .absolvent a cel puţin 1 curs de . 1 de aprovizionarea restaurantului şi gestionarea mărfurilor întrate în unitate FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA .cunoaşterea pieţei potenţiale . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST . director fast-food FISA POSTULUI Denumire: Cod: ECONOM (magaziner. itendent) COMPARTIMENTUL NR.spirit de observaţie şi oenologie .este responsabil Restaurantul….

disponibilitate pentru . calculul de preţ de cost .responsabilitate în munca . sarcini): .efectuează aprovizionarea cu mărfuri de calitate. întocmeşte documentele primare necesare .cunoaşterea metodologiei de statistice calculare a preţurilor .capacitatea de .funcţionale: cu celelalte secţii din cadrul restaurantului în legătură cu livrarea mărfurilor 52 .răspunde material pentru orice pagubă provocată ca urmare a nerespectării sarcinilor de serviciu Poziţia în organigramă-relaţii: .stabilirea necesarului de mărfuri şi materiale .asigură transportul.ierarhic: este subordonat: directorului de restaurant. are în subordine personalul operativ pentru aprovizionare . întocmeşte situaţiile statistice cerute..analizează consumurile pe produse şi secţii.cunoştinţe de legislaţie prestată comercială .identifică sursele de aprovizionare şi prezintă conducerii furnizorii pentru selecţie .experienţă pentru stabilirea operativitate în necesarului de mărfuri şi întocmirea documentelor negociere pentru cumpărări primare şi a situaţiilor .cunoaşterea regulilor igienicocontrol şi analiză sanitară şi de păstrare a mărfurilor Responsabilităţi (atribuţii.competenţă în alegerea calitativă recepţionare a mărfurilor a mărfurilor . efectuează lucrările de evidenţă operativă. depozitarea şi păstrarea mărfurilor în condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare normelor . lucrări.gestionează mărfurile şi distribuirea acestora secţiilor de producţie potrivit necesarului .

controlor cumpărarea în contractul aprovizionare. trebuie să corespundă. Ea permite vizualizarea legăturilor ierarhice şi funcţionale a fiecărui post.. Legăturile funcţionale sunt legăturile stabilite între servicii. şef mărfurilor colectiv şi depozit. discreţie. gestiuni etc. evident pe fondul unei solicitudini şi promptitudini desăvârşite din partea personalului. secţii. Pentru a putea îndeplini funcţiile specifice serviciilor. organizarea muncii personalului de servire constituie factorul esenţial în prestarea unor servicii de calitate. Servirea clienţilor presupune exigenţe. determinate de raţiuni tehnice sau operaţionale. ele asigură circulaţia dispoziţiilor şi a deciziilor. cu denumirea şi poziţia fiecărei funcţii. lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în acest sector. sfaturi şi alte informaţii utile. ele asigură colaborarea. Calităţile şi aptitudinile profesionale necesare personalului din restaurante şi moteluri. pentru însuşirea şi practicarea meseriilor specifice sunt nesecare 53 . cerinţelor postului şi să posede o serie de calităţi necesare bunei desfăşurări a activităţii Astfel. Beneficiarii de servicii trebuie să găsească în restaurante amabilitate. şef necorespunzăto individual de serviciu are calitativ muncă Organigrame posibile. Organigrama este reprezentanta grafic a structurii interne a unui restaurant. restaurantul în relaţiile cu furnizorii LIMITELE CONDIŢIILE PERSPECTIVA DECIZIONALE DE MUNCĂ PROFESIONALĂ . Pentru aceasta. Legăturilor ierarhice sunt legături între şefi şi subordonaţi. În restaurante structura organizatorică poate fi stabilită corespunzător modului de organizare a activităţii şi sarcinilor ce revin fiecărui sector.refuză la Sunt menţionate . o atmosferă de destindere şi reconfortare. ambianţă plăcută. ca pregătire. cărora trebuie să le facă faţă cei ce îşi aleg o meserie din acest sector.colaborare: în baza delegaţiei primite.

seriozitate şi demnitate. artă. Cei ce au simţul văzului normal dezvoltat. ţinuta corporală normală (picioare şi spate drep. dragostea sau înclinaţia pentru frumos sunt evident alte calităţi ale lucrătorului din turism care îşi desfăşoară activitatea în restaurante. fără defecte fizice. deprinderile trebuie să se situeze la un nivel corespunzător cerinţelor fiecărei funcţii.o serie de aptitudini fizice şi fiziologice. atrăgătoare. Întreaga ţinută trebuie să exprime eleganţă. geografie. Intimizarea unităţilor. sunt supuse unei solicitări continue. etc. fantezie în aranjarea florilor. De asemenea. membrele superioare cât şi cele inferioare. supleţe. Trebuie de asemenea să cunoască una sau două limbi de circulaţie internaţională corespunzătoare structurii turiştilor majoritari din unităţile respective. vor putea aprecia formele. îmbrăcăminte impecabilă. Îndemînarea şi dexteritatea specifice profesiei. comodă. Ţinuta fizică. sport. ceea ce necesită o bună stare de sănătate şi de funcţionare a acestora. adoptarea unor soluţii rafinate. Se impune a avea un nivel sufcient de cunoştinţe de cultură generală pentru a fi capabil să susţină cu turiştii-clienţi conversaţii pe diferite teme: istorie. gustul şi mirosul au un rol deosebit de important. că în timpul activităţii profesionale. Se are în vedere. perceperea zgomotelor şi semnelor acustice etc. bine croită. trebuie să fie întreagă. de calitate. Simţul estetic. mersul regulat). dantură îngrijită. cunoştinţele. Atenţia cuvenită se va da şi încălţămintei care va fi decentă. vor recunoaşte obiectele şi clienţii. generale şi speciale. uşoară şi bine lustruită. băuturilor şi produselor oferite spre consum. dimensiunile. 54 . cu o ţinută vestimentară corectă. literatură. reconfortante solicită din partea personalului imaginaţie în decorarea interioarelor. Fizionomia lucrătorilor care efectuează diferite servicii să fie plăcută. curată. se pot dobândi numai dacă există o capacitate de coordonare manuală corespunzătoare. fără pete şi bine călcată. Aptitudinile intelectuale. după caz uşurând examinarea organoleptică a preparatelor. moderne care să asigure condiţii de confort optime. sobrietate. Un auz normal facilitează înţelegerea consumatorilor. distanţele. prestanţă. crearea unei ambianţe plăcute.

se face şi se afişează atunci când au loc întâlniri ale conducerii cu personalul unităţii. să respecte regulile de servire. de primire-livrare comenzi. organizarea muncii se face pe bază de grafice. pentru a reţine comenzile şi numele clienţilor. secţia/sectorul. respectuos. de prezenţă şi sarcini specifice zilnice. de volumul de activitate al acestora şi numărul de salariaţi. spiritul de organizare. să fie înzestrat cu o memorie bună. Simţul ordinii şi al curăţeniei condiţionează realizarea unor servicii de calitate. animaţia în curs. să fie modest. corectă. Acesta prevede. pentru comunicare de mesaje importante şi pentru stabilirea de responsabilităţi generale. se întocmesc pe activităţi. să fie dotat cu memorie vizuală pentru a recunoşte clienţii şi locurile. persoanele polivalente care înlocuiesc pe cei din libere. iar în marile restaurante se organizează brigăzi complexe de servire. -se face pentru a stabili liberele săptămânale. Graficele. cinstit. În unităţile cu număr redus de salariaţi. etc.) Graficul săptămânal/lunar. data şi ora. în condiţii de igienă. dovedind o atitudine civilizată faţă de consumatori. să-şi îndeplinească sarcinile cu demnitate – nu slugarnic. să manifeste interes profesional.Obligatorii sunt şi cunoştinţele matematice. cât şi pentru efectuarea încasărilor. amabil. mesajul zilei. pentru a efectua servicii de înaltă ţinută profesională. persoana responsabilă. astăzi?. asistentul. disciplinat. imaginaţia îl ajută pe lucrător să găsească forme originale de aranjare a meselor. obiectivul (cine şi ce face?. executată în mod exemplar. să fie conştiincios în muncă. Graficul zilnic (fişe de briefing).. să aibă atenţie distributivă. disciplină şi punctualitate. de aprovizionare. sincer. corect. săptămânale/lunare şi anuale. ce trebuie să ne motiveze mai mult. Echilibrul moral este necesar a presta o muncă cinstită. să dea dovadă de rezistenţă la monotonia muncii. Se recomandă ca aceste 55 . cum ar fi graficul de curăţenie. de prezentare şi servire a preparatelor şi băuturilor oferite. cine vinde?. pentru a asigura corecta întocmire a documentelor de evidenţă operativă specifice fiecărui loc de muncă. în funcţie de mărimea restaurantelor. spiritul de echipă trebuie să fie prezent la toţi cei care îşi desfăşoară munca în restaurante. Organizarea muncii personalului-se face diferenţiat. politicos.

56 . maître d”hotel de carre. În străinătate. se realizează în deosebi.). cu respectarea Cod. în restaurantele cu un număr important de salariaţi şi activitate complexă. răspunde de activitatea desfăşurată în 2-3 ranguri (15-25 mese). Exemplu: 7-15. şi de mesele unde se găsesc clienţi deosebiţi.grafice să fie întocmite pe baza consultării cu salariaţii şi să fie aduse la cunoştinţa acestora cu cel puţin 7 zile înainte.cuprinde totalul personalului care asigură desfăşurarea normalp a serviciilor. se vor avea în vede: timpul de muncă săptămânal este de 40 ore.. etc. de regulă în zilele în care unitatea este mai puţin solicitată. timp în care unitatea trebuie să-şi organizeze munca de aşa manieră. primeşte comenzile şi efectuează tranşarea. regimul zilnic de lucru este de 8 ore. Muncii. în funcţie de specificul activităţii poate fi continuu sau fragmentat în două şi chiar trei părţi. asigură dirijarea de ansamblu a activităţii ocupându-se în mod deosebit de primirea clienţilor şi de relaţiile cu aceştia. este de dorit ca cel puţin o dată pe lună salariaţii să beneficieze de un liber în ziua de duminică Graficul anual. primul maître d”hotel. Brigada de servire. precum şi persoanele care acoperă nevoile firmei în perioada concediilor. Acest timp poate fi prelungit.30 sau 7-10. programul de lucru zilnic. Brigăzile de servire. flambarea. prin afişarea în oficiu. încât să se asigure şi pauza de masă. La întocmirea graficului de lucru săptămânal. 12-17 sau 7-9. 18-21 săptămânal.se întocmeşte pentru a stabili concediile de odihnă şi concediile previzibile (studii. maternitate. brigada consacrată în restauraţia tradiţională are următoarea structură: director de restaurant. etc. se acordă liber. într-o tură sau schimb.unor preparate.organizarea muncii personalului în brigăzi de servire. 12-15. înlocuieşte directorul de restaurant şi se ocupă de organizarea serviciilor.

coordonează. muncitorul necalificat. commis debarasor. maître d”hotel (şef de sală) organizează procesul de servire din salon. îi protejează cu umbrela pe timp de ploaie. ajutorul de chelner -curăţenia – întreţinerea la locul de muncă. coordonează activitatea chelnerilor la mesele obişnuite. curăţă zăpada de pe haine. demişeful de rang sau garsonul de restaurant. ajută şeful de rang la serviciu şi debarasare. asigură curăţenia în faţa unităţii. curăţenia locului de muncă. se ocupă de efectuarea serviciilor la un număr redus de mese (3-5 mese). commis de suite. portarul-uşier primeşte clienţii. gestionează lenjeria unităţii. se ocupă de prezentarea şi servirea vinurilor şi a celorlalte băuturi în salonul restaurantului. astfel: directorul de restaurant (şef de unitate) conduce. structura brigăzilor de servire este determinată de mărimea şi profilul fiecărei unităţi. asigură legătura între salon şi oficiul. se ocupă de efectuarea serviciilor în raionul său (5-9 mese). În restaurantele de la noi. chelnerul efectuează servirea clienţilor. controlează şi răspunde de întreaga activitate din unitatea respectivă. aduce preparatele. adică lucrătorul care se ocupă de unele porţionări şi de prezentarea anumitor preparate cunoscute sub denumirea de „plat du jour”. 57 . garderobiera-lenjereasă primeşte şi păstrează îmbrămintea şi obiectele personale ale clienţilor. transportă obiectele de inventar din oficiu la masa de serviciu şi de la masa de serviciu în oficiu. folosit în activitatea din oficii.somelierul. pregăteşte inventarul necesar serviciului. şeful de rang. transmite comenzile. grupuri sanitare şi pentru curăţenia în salon. ajută chelnerii . mese festive. tranşatorul sau şeful bufetului rece.

programul zilnic de lucru. cât şi al sarcinilor suplimentare ce le are de îndeplinit fiecare lucrător (curăţenia. astfel: brigăzi pe bază de grafic orar brigăzi de zi şi de seară brigăzi pe ture lungi pentru gestiuni. În practica restaurantelor se cunosc mai multe forme de organizare a brigăzilor de servire. revelioane. sarcinile sau responsabilităţile suplimentare ce trebuie realizate de fiecare în afara atribuţiilor specifice postului sau funcţiei îndeplinite. sporirea volumului de încasări.. asigură. folosite în unităţile în care activitatea este constantă şi nu diferă prea mult de la o peroadă la alta. 58 . speciale sau ocazionale. Prin grafic orar de lucru se înţelege reprezentarea grafică a personalului încadrat într-o unitate. asigurându-se în funcţie de nevoi. rapide şi de calitate. dar cu grad de solicitare redus. efectuarea unor servicii operative. prezentând o serie de avantaje evidente: folosirea eficientă a timpului de lucru prin adaptarea programului de lucru după nevoi. pe funcţii. liberele săptămânale şi alte drepturi. să se facă şi rotirea oamenilor pe aceste locuri. recepţii. care participă la realizarea sarcinilor complexe ale unităţii respective. Folosirea graficului orar în unităţile cu număr mare de locuri. congrese. ca o dată cu fixarea locurilor de muncă. Se cunosc trei tipuri de grafice de lucru: permanente. brigăzi mixte (ture lungi şi ture obişnuite) Alegerea uneia din formele de organizare se face în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi. folosite în cazul când activitatea este diferenţiată ca volum şi structură de la un sezon la altul. cea mai bună metodă fiind aceea pe bază de grafic orar. Este de dorit. precum şi stabilirea răspunderilor atât din punt de vedere al serviciilor. sezoniere. simpozioane. unităţi izolate.Organizarea brigăzilor de servire presupune stabilirea programului de lucru zilnic al personalului şi a responsabilităţii pe care o are fiecare. etc. mărimea timpului în care unităţile pot fi deschise. locuri de muncă.folosite în cazul organizării unor acţiuni deosebite cum ar fi: seminarii.etc. în cursul zilelor din săptămână. cu acelaşi personal angajat.

-verificarea ţinutei vestimentare şi a igienei personale a lucrătorilor. proaspăt îmbăiaţi). cele mai mici gusturi pe care va trebui să le execute personalul subordonat. Nici un patron sau director de restaurant nu va reuşi de o manieră evidentă dacă nu va scrie. conform graficului de lucru. (îmbrăcămintea-uniformă curată. tunsoare şi coafură îngrijite. stabilirea măsurilor pentru evitarea acestora. dacă nu va stabili în detaliu cele mai mici secvenţe. maître d”hotel aşteaptă şi primeşte clienţii în salon. Ansamblul acestor proceduri constituie tocmai conţinutul manualului de exploatare. curăţenia obiectelor de inventar de pe mese.reprezintă un instrument de lucru cu următoarele obiective principale: -prezenţa lucrătorilor din brigada de servire. menajul. unghii tăiate scurt şi fără ojă. -prezentarea noilor sortimente de preparate şi băuturi (dacă este cazul) -luarea unor măsuri de modificare a repartizării pe raioane. -verificarea cunoaşterii conţinutului listelor de preparate şi băuturi a caracteristicilor şi calităţii sortimentelor de preparate şi băuturi. colectarea inventarului din hotel. ciorapi de culoarea pielii pentru femei. papion sau şnur negru. Pentru ca activitatea brigăzilor de servire. ordonarea inventarului la închidere. a raionului repartizat. -sublinierea deficienţelor. Manualul de exploatare -constituie un instrument de lucru foarte important pe baza căruia se pot derula toate activităţile dintr-un restaurant. cu toc jos. să se desfăşoare eficient şi responsabil. pantofi negri comozi. cu gura îngrijită. bărbaţii proaspăt barberiţi. de către chelneri. 59 . care. etc. zinic trebuie să se organizeze careul personalului. -luarea în primire. călcată. El trebuie elaborat de conducerea fiecărei societăţi comerciale pentru a descrie cu mare precizie procedurile de lucru pentru realizarea produselor şi serviciilor din unitatea respectivă.). -existenţa ustensilelor de lucru şi a accesoriilor diverse. ciorapi negri pentru bărbaţi. se face o ultimă verificare privind aranjarea. fără defecte.întreţinerea. cămăşi sau bluze albe.

ca pentru menţinerea echilibrului în cadrul procesului de muncă. fără un aranjament floral adecvat. Diviziunea muncii-rezultatele activităţii unei unităţi sau întreprinderi depinde de modul în care potenţialul uman al întreprinderii respective acţionează în interdependenţă cu forţele materiale şi financiare. neprimitoare. etc. echilibru care să ducă la realizarea eficientă a acestuia printr-o solicitare normală a posibilităţilor umane. la meseria sa. Ergonomia ca ştiinţă este definiţia dată de Organizaţia Internaţională a Muncii: „aplicarea ştiinţelor biologice umane în corelaţie cu ştiinţele tehnice pentru a ajunge la o adaptare reciprocă optimă între om şi munca sa. diviziunea muncii şi organizarea optimă a formaţiilor de lucru. „ergonomia este considerată ştiinţa care se ocupă de relaţiile om-maşină-mediu. dintre om şi procesul de muncă. Diviziunea 60 . neâncălzit. Ergonomia are în vedere şi elementele de micro climat sau mediu-zgomot. În limbajul curent. materia primă-obiectul muncii. cu lucrători având o ţinută fizică şi vestimentară necorespunzătoare. condiţii de muncă. factorul tehnic. iluminat. Pentru aceasta se cer rezolvate probleme legate de selecţia şi încadrarea personalului. etc. Selecţia personalului trebuie făcută de aşa manieră. încât să corespundă cerinţelor prezentate şi de perspectivă pentru fiecare meserie sau profesie. având totodată o mai mare eficienţă în muncă”. comunicaţiile. Ergonomia relevă că scopul selecţiei este de a asigura un echilibru optim în relaţiile dintre om şi profesie. În sfera serviciilor turistice. cu mese aranjate inestetic. cât şi pe lucrătorii care-şi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii improprii. neaerisit. de specialitate. insuficient luminat va influenţa negativ atât clientela. să asigure adaptarea omului la munca sa. subsistemele care concură la realizarea prestaţiilor pot fi: factorul de conducere şi organizare. căutând să optimizeze aceste relaţii astfel ca sănătatea muncitorilor să fie păstrată.Principii de ergonomie aplicabile în restaurante. rezultatele fiind măsurate în indici de eficienţă şi starea de bună sănătate a omului”.-toate acestea. factorul uman. temeratură. Un restaurant cu geamurile şi perdelele murdare.

cuprinde timpul de odihnă şi necesităţi. reducerea costurilor. şi poate fi structurat astfel: timp de muncă productiv. creşterea intensităţii muncii. timp de întreruperi neprevăzute. întârzierii. în cazul neacoperirii acestuia. chelner. menţinere şi ordonare a locului de muncă timp de muncă neproductiv care. de producţie şi administrativ). independente de voinţa lucrătorului-lipsa unor produse. diviziunea funcţională a muncii (personalul comercial. de creştere a productivităţii muncii. lipsuri. Se au în vedere: diviziunea profesională a muncii (operaţiuni tehnologice omogene şi natura concretă a muncii). ajutorii acestora). timpul de aşteptare. recurgându-se la alte activităţi) limita fiziologică (până la apariţia semnelor de oboseală şi suprasolicitare) limita socială (conţinutul muncii şi gradul de satisfacţie în muncă) Studierea structurii timpului de muncă. care cuprinde timpul afectat servirii efective a clienţilor. constituind un mijloc important pentru utilizarea eficientă a forţei de muncă.muncii. maître d”hotel. folosirea completă a timpului de muncă. Limitele diviziunii muncii se impun ca o necesitate obiectivă pentru a facilita apariţia unor fenomene pozitive ca : creşterea producţivităţii muncii. Cele mai cunăscute limite ale diviziunii muncii sunt: limita tehnologică (extinderea diviziunii profesionale a muncii cu noi sarcini în completarea celor existente. timpul de pregătire. etc timp de întreruperi neraţionale (din vina lucrătorilor. păstrare de obiecte) limita economică (folosirea timpului efectiv de lucru. bucătar. -presupune repartizarea funcţională a sarcinilor pe fiecare loc de muncă. lipsuri organizatorice. conversaţii cu colegii) 61 . diviziunea muncii în funcţie de calificare (director restaurant.-care reprezintă timpul de care dispune un lucrător pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale specifice funcţiei îndeplinite. informaţii.

va fi prevăzut cu garderobă şi grup sanitar. pentru asigurarea serviciilor de calitate. trapeze. cerc. săptămâni. ceea ce va identifica rezervele de creştere a gradului de ocupare în muncă şi implicit de creştere a productivităţii muncii. Pot avea diferite forme şi suprafeţe geometrice (pătrate. plante decorative. CAP. semicerc. constituie spaţiul de bază pentru servirea consumatorilor. dar mai ales a întreruperilor neprevăzute şi cele neraţionale. În condiţiile organizării meselor festive şi al amplasării acestora în diferite forme comune.50 m2. Holul de la intrare va fi amenajat cu fotolii. etc. element de bază în calculul ce se realizează pentru dotarea cu mobilier. prin reducerea întreruperilor pentru odihnă şi aşteptare. suprafaţa de calcul este de 1. Saloanele de servire pot fi intimizate prin compartimentare cu moduli mobili de diferite forme.3.Dacă analizăm structura timpului de muncă în unităţile în care ne desfăşurăm activitatea. De asemenea. canapele tapiţate. Salonul de servire trebuie să comunice direct cu intrarea principală a unităţii pentru consumatori. veselă. media de calcul a unui loc în sala de servire este de 1. întreţinut în permanenţă conform 62 . În toate condiţiile de amplasare a meselor individuale în salon în care se iau în calcul culoare principale de trecere de cca 1. În timpul verii. sezoane etc.). care trebuie să fie dotat corespunzător categoriei de încadrare şi a normelor de dotare. odihnitoare. o masă specială. pereţii putând fi acoperiţi cu material textil în culori plăcute. oglinzi. rezistent la intemperii. compartimentat pe sexe. saloanele de servire se pot extinde cu spaţii de servire pe terase anume amenajate. Acest studiu se poate face numai în paralel cu studierea fluctuaţiei clienţilor pe zile. cu mase plastice etc. cu furnir. vom găsii suficiente rezerve pentru o mai eficientă utilizare a acestuia. cu tente sau umbrele şi cu mobilier special.50m-2m şi culoare secundare (distanţe între mese) de 90-110 cm. proiectat la capacitatea numărului de locuri din saloanele de consumaţie. Dotarea unităţilor pe activităţi funcţionale Salonul de servire în restauran-indiferent de profilul acestuia. dreptunghiuri. inventar textil.10 m2 pentru un loc la masă.

Scaunele. tip express. ca formă şi material.alegerea acestor tipuri de mobilier într-o unitate este determinată de gradul de confort (categoria) unităţii şi profilul acestuia. canapelele. uşor de întreţinut şi de exploatat. 90x90cm. din melacard. pentru diferite tipuri de unităţi. Cele mai recomandate sunt în formă dreptunghiulară 80x120cm. precum şi mese confecţionate în întregime din metal sau material plastic. sub tăblia propriu-zisă. asamblându-se uşor în cazul organizării unor mese comune. sau mese înalte cu vânzare rapidă (fără scaune). Mese pentru servit.. prevăzute cu etajeră pentru accesoriile consumatorilor. tabureţi. cu săli de servire pentru mese festive şi obişnuite.90x120cm sau 40x60 cm pentru baruri şi cofetării). dreptunghiulară (80…. având o aliniere perfectă şi cât mai estetică în prezentare. iar pentru baruri şi cofetării. Mobilierul în dotarea sălii de servire-la alegerea mobilierului trebuie să se ţină seama de următoarele: profilul şi gradul de confort al unităţii. Amplasarea meselor se face în lungimea sălii. 60x60cm). determinate de forma şi poziţia sălii de servire. Înălţimea meselor clasice se recomandă a fi de cca 80 cm. armonizarea cu celelalte elemente constructive şi de decorare a saloanelor de servire. fotoliile. rotundă. restaurantele clasice se dotează cu mese de formă pătrată. canapelele. pentru terase şi grădini de vară. trebuie să se 63 . fotolii. dreptunghiulară şi rotundă care se amplasează armonios în sala de servire. tabureţii. scaunele. cu rezervarea culoarelor principale şi secundare de trecere. pe care încap 4 tăvi de autoservire cu dimensiunile de 34x48cm. Mese tip pentru autoservire. ovală. înălţimea meselor poate fi de 4060cm. -pot avea tăblia de forme diferite: pătrată (80x80cm. cu dimensiunile blatului menţionat mai sus. Pentru cofetării şi baruri. înălţimea acestora poate fi de 115-125cm. Mobilierul trebuie să fie trainic şi realizat din materiale rezistente. Confecţionate în întregime din material lemnos sau numai cu tăblia din material lemnos. 40x40cm. 100x100cm. care să asigure un timp de folosire îndelungat. Din grupa mobilierului pentru sala de consumaţie fac parte: mesele.normelor de igienă sanitară. să fie igienic. În general. material plastic şi scheletul metalic. Scaunele.

fără a incomoda mesele de servire a consumatorilor. având aceeaşi înălţime cu mesele de servire. etc. trebuie să fie asemănătoare scaunelor tapiţate. canapelele şi fotoliile pot fi: drepte. Forma şi compartimentarea consolei trebuie să fie cât mai estetice. Tapiţăria se va realiza din ţesături textile naturale şi mai puţin din fire sintetice. Tabureţii cu care se dotează barurile de zi şi noapte. conform cu compartimentarea salonului şi tapiţate pe toate suprafaţa. din punct de vedere constructiv şi ca dimensiuni. servind ca servantă în procesul de prezentare. scobitori. sunt melacard sau fire sintetice precum şi cu tăblia tapiţată. şerveţele hârtie. servicii condimente. prevăzută cu poliţe şi casete în interior organizate pe destinaţia obiectelor păstrate. cu o înclinare uşoară a rezimătoarei. naproane. pe lângă stâlpii de rezistenţă ai salonului. se pot uşor ataşa la acestea 64 .. Măsuţa trebuie să fie confecţionată din lemn esenţă uşoară. liste meniu. tranşare şi servire a specialiştilor de preparate din meniul solicitat de consumatori. pe marginile laterale ale acestuia. cofetăriile. tacâmuri. pentru a se evita încălzirea şi transpiraţia consumatorilor. pentru a se crea o ambianţă plăcută în prezentare. sub formă de logie. porţionare. în compartimentele de prelucrări primare. iar înălţimea acestora este de cca 42-45cm. Dimensiunile scaunelor clasice cu spetează sunt: înălţimea blatului faţă de pardoseală trebuie să fie de cca 44-45cm. ori secţiile de producţie. Numărul de mese console într-un salon este de una la 15-20 mese servire şi se amplasează în spaţiile cele mai comode pentru zonele de activitate ale ospătarilor. Ca formă. Gheridoanele. pentru a se vehicula cât mai comod la masa consumatorilor. spre spate. şervete. Mesele de serviciu (console)-pentru păstrarea rezervelor de inventar de servire: feţe de masă.armonizeze cu mesele şi să aibă dimensiuni care să permită consumatorilor relaxarea în timpul cât servesc masa în unitate. solicitând lucrătorului din procesul servirii un efort minim pentru utilizare. semicerc. Mesele gheridon (servante)-sunt mesele de dimensiunile unei jumătăţi de masă obişnuite din sala de servire. cu sau fără rotile. discotecile etc. Canapelele şi fotoliile.

etc. -este confecţionat din metal inox. completându-se la deschiderea unităţii şi în mod permanent în timpul servirii la masa consumatorilor. bere.confecţionate din aluminiu şi destinate menţinerii în stare caldă a platourilor cu preparate calde.un încălzitor de farfurii cu două alveole culisante şi cu pereţi izolaţi termic. sortimente de prăjituri. În timpul cât nu sunt folosite..din urmă în condiţiile în care numărul consumatorilor depăşeşte numărul locurilor la o masă obişnuită. băuturi în sala de servire. iar la partea superioară rezistenţa electrică. construit pe verticală. care permite încălzirea la temperatura dorită. vinuri. -pentru prezentarea sortimentelor de gustări reci sau calde. pentru menţinerea la cald în vederea servirii. Distribuitor pentru farfurii calde (loverator). cu ustensilele de lucru. într-o simetrie perfectă în prezentare. Utilajul tehnologic pentru servire-este necesar pentru efectuarea diferitelor operaţii de prezentare şi servire în unităţile reprezentative. mesele gheridon se vor alinia pe culoarele principale. Loveratoarele se amplasează în sala se servire simetric faţă de celelalte obiecte. patiserie. în scopul asigurării unei temperaturi constante de până la 600. apă minerală. în condiţiile servirii meselor organizate.. Pe fiecare platformă din alveolă se pot aşeza farfurii întinse sau adânci. se recomandă dotarea sălii de servire. pe lângă sursa electrică. Farfuriile sunt ridicate prin intermediul unui dispozitiv cu resort. cu câte un frigider. fie pe masa gheridon. Frapiere. în care pot aşeza şi manipula mai multe farfurii cu antreuri sau preparate de bază. Căruciorul pentru transportul farfuriilor cu preparate. Plăcile sunt mobile şi se introduc pentru încălzire într-o carcasă metalică. în fiecare sector (ospătar). Numărul meselor gheridon întrun salon este de una la cca 8-10 mese de servire. în care se pot păstra. fie la masa consumatorilor. având la partea interioară pupitrul de comandă pentru încălzire. Platforma este încălzită cu ajutorul unei rezistenţe electrice. izolată. Plăci şufante. Căruciorul de prezentare servire. băuturi răcoritoare. pentru servire.pentru păstrarea şi servirea băuturilor reci la masa consumatorilor. Frigider de mână.-confecţionate din aluminiu şi se compun din două părţi: cuva de răcire a băuturilor cu 65 .

reprezentată prin numărul de locuri la mese. croite sub formă de husă. dimensiunile. etc. cu dimensiunile egale cu cele ale tăbliei mesei. părţi prezentate în diferite modele de confecţionare. etc. sau fileuri confecţionate.gheaţă şi suportul. din damasc sau ţesături în amestec. Şerveţele de pânză se pun la dispoziţia consumatorilor pentru acoperirea coşuleţelor cu pâine. frapierele se vor acoperi cu un şervet. 60x60cm sau mai mari. în funcţie de lăţimea şi lungimea meselor organizate. Principalele obiecte de inventar textil din dotarea saloanelor de servire sunt: -feţe de masă. Fileurile se pot confecţiona simplu. eficienţa economică (rezistenţă şi întreţinere uşoară pe timp îndelungat). sau fileuri duble. pentru tăvi şi platouri. la culoarea feţelor de masă. pentru manipularea obiectelor de inventar în procesul servirii. precum şi naproane fantezii sau ştergare cu specific naţional. -naproane. Destinaţia husei molton este de a fixa de masă pe 66 .-trebuie să se îmbine într-o perfectă armonie culorile. Inventarul textil din dotarea salonului. până la pardoseală pe ambele părţi. Inventarul textil poate fi din damasc sau din ţesături în amestec. pentru a menţine temperatura scăzută şi a se prezenta cât mai estetic sala de servire. cu cca 40-60cm mai late decât blatul mesei. care se confecţionează din acelaşi material textil ca şi feţele de masă (albe). -şervete de masă. de culoare albă. cu 10 cm mai mari. Stabilirea necesarului de inventar textil se face conform normativelor de dotare. Cu ele se dotează toate unităţile reprezentative de categorie lux şi categoria I. în funcţie de profilul unităţii şi de capacitatea spaţiului de servire. La celelalte unităţi se vor folosi şerveţele de hârtie. În timpul răcirii şi servirii băuturilor la masă. -şervete de serviciu (ankare). cu dimensiunile de 55x55cm. decât blatul mesei. confecţionate din pânză albă. -moltoane (huse). cu 60cm mai late decât blatul mesei. confecţionate din aceleaşi materiale textile ca şi feţele de masă. cu dimensiunile de 55x55cm. confecţionate din material textil grosier (molton).

confecţionate special din finet. ceramică. în culori şi desene plăcute. Farfuriile. aceasta fiind mai rezistentă şi cu o estetică superioară. cofetăriile. -huse pentru scaune. Restaurantele clasice. care trebuie să fie de culori plăcute. în funcţie de profilul unităţii (clasic sau cu specific). cu ornamente. patiseriile trebuie să fie dotate cu obiecte de inventar din grupa veselă porţelan. pe destinaţii: 67 . cu dimensiunile 50x50cm. Se mai include şi inventarul textil de prezentare-ornamentare a sălii de servire: -mochete. Toate unităţile.destinaţia lor este de a se manipula şi servi toate sortimentele de preparate culinare şi produse alimentare de la secţii la masa consumatorilor sau ca suporturi la masă. se dotează cu obiecte cu aceeaşi destinaţie în procesul servirii. uniformizată şi tipizată pe tipuri de obiecte. destinate igienizării mobilierului. laifere pentru pardoseală. cu dimensiunile de 50x50cm. covoare. armonizate sau în contrast cu celelalte obiecte textile din salon. -cârpe pentru şters praful pe mobilier. în culori şi cu desene plăcut (clasic sau cu specific). Inventarul pentru servire (veselă).. armonizate cu celelalte obiecte textile şi de mobilier. dar din material de porţelan (special). confecţionate din material textil special.tăblie (împiedică alunecarea feţei de masă) şi de a amortiza zgomotul în timpul aşezării veselei pe masă. trebuie să se doteze cu următoarele forme şi dimensiuni de farfurii.. Se confecţionează din in sau alte ţesături care nu lasă scame. în funcţie de destinaţia în procesul servirii şi tipizată cu emblema unităţii (obiectele din porţelan). Vesela din porţelan. culori şi decoraţiuni specifice unităţii.trebuie să fie uniformizată. faianţă. de culoare albă. ceramică. -cârpe speciale pentru şters vesela (sticlărie şi porţelan). care asigură servirea oricăror preparate. Unităţile cu specific naţional şi de alte profile. armonizate cu celelalte decoraţiuni interioare ale unităţii. faianţă. cu specific. Vesela trebuie să fie confecţionată din material rezistent şi cu o estetică adecvată. Sunt de culoare albă şi întreţinute în permanenţă în stare curată. -draperii şi perdele.

-farfurii întinse mari pentru servirea preparatelor de bază. de formă rotundă. Salatierele sunt în formă pătrată. cu dimensiuni de cca 16cm. pe suport de farfurie întinsă sau pe tăvi metalice. cu rondele de lămâie. miniexpoziţii. adânci. cu o capacitate de 1-4 porţii de salată a 200-250 g porţia. cu lungimea 25-35 cm şi lăţimea de 15-20 cm. cu diametrul de cca 26cm. 68 . ciorbe). etc. -suport ceşti ceai şi cafea cu diametrul de cca 11-13cm. cu diametrul de cca 30 cm. de formă ovală. capacitate 30-50 g Platouri. prezentarea şi servirea preparatelor la masa consumatorilor. -farfurii întinse mici.-farfurii întinse mari. Se duc de la secţie: la masă.se folosesc în servirea sortimentelor de compoturi. pentru gusturi reci şi calde. cu diametrul de cca 8cm. Supierele pot fi de diferite forme şi capacităţi (2-6 porţii) şi au ca destinaţie manipularea şi servirea preparatelor lichide la masa consumatorilor (supe. în aspic. pe cărucioare de prezentare. precum şi din legume conservate. cu diametrul de cca 24cm. adânci pentru servirea preparatelor lichide. pentru unt şi gem servit porţionat în secţie. prezentarea preparatelor la expoziţii. pentru deserturi de cofetărie-patiserie. coapte. -destinaţia platourilor este multiplă: manipularea. Bolurile (castroanele). cu diametrul cca 20cm. cu lungimea de 25-35-50 cm şi lăţimea de 25-30 cm. Ravierele au formă ovală şi sunt folosite la servirea tuturor sortimentelor de salate fierte.. precum şi în prezentarea apei călduţe. în funcţie de operaţiile menţionate: de formă dreptunghiulară. Capacitatea de 1-2-3 porţii la 150/200 g. Destinaţia lor este de a prezenta şi servi la masa consumatorilor toate sortimentele de salate din crudităţi ori preparate de salată asortată. Salatiera se aduce la masă pe tavă şi se aşează în faţa furculiţei. înainte sau odată cu aducerea preparatelor culinare. Forma şi dimensiunile platourilor pot fi diferite. suport la mese. cu capacitatea de 300-400 g/porţie. în special în unităţile cu servire rapidă (autoserviri). -farfurii întinse mijlocii.

Se aşează în faţa farfuriei de servire. Au formă ovală. Sosierele şi dozierele de muştar. după servirea diferitelor preparate din carne de miel. ceainice. serviciile de ceai şi cafea. cafetieră. consomeuri).. cu picior şi toartă şi capacităţi de 100-200-300 g. fără margine suport. iar pentru cafea naturală 100 ml. cu diferite forme şi capacităţi (200-500 ml/1-2 l). creme. laptieră. după cum urmează: Platourile. Serviciile pentru ceai. pui. unde sunt aduse pe suport odată cu preparatul. Se folosesc pentru aducerea. 100. Legumierele (timbale). Ele au formă de semilună. Osierele se prezintă la masa consumatorilor în timpul servirii preparatelor care necesită dezosarea (peşte. Sosierele sunt destinate prezentării şi servirii sortimentelor de sosuri reci sau calde la masa consumatorilor. sosierele cu aceleaşi forme. Setul unui serviciu trebuie să cuprindă: căni. Vesela metalică pentru servire. care au fost descrise mai sus. în funcţie. Cupele pentru îngheţată se folosesc pentru prezentarea şi servirea tuturor sortimentelor de îngheţată. au capacităţi de 50. capacităţi şi destinaţie cu cele din porţelan. Dozierele de muştar. cu sosuri.). prezentarea şi servirea sortimentelor de mâncare din legume cu şi fără carne. au forma supierei. pentru degresarea degetelor. de forma platoului ce conţine produsul supus 69 . Mai pot fi folosite şi în servirea preparatelor lichide (supe. Au capac şi linguriţă din porţelan. Servirea-se face cu cleştele alcătuit din lingură şi furculiţă.la masa consumatorilor. simplă sau combinată. etc. de diferite forme. pui. Pot avea capacităţi de 1-4-6 porţii a 200-300g porţia. situaţie în care se vor prezenta pe tăvi cu suport farfurioară. Ceştile pentru ceai-cacao au capacităţi între 200-250 ml. Se aduc la masă pe tăvi şi se aplică serviciului de către ospătar sau se lasă pe masă pentru a se servi consumatorii. cu şi fără capac. Forma spirtierei poate fi ovală sau rotundă. Spirtierele sunt destinate preparării sau menţinerii în stare caldă a diferite specialităţi de preparate la masa consumatorilor sau la masa gheridon. iar la masă se vor aşeza pe suport.confecţionată din inox sau alpaca argintată. peşte care s-au servit cu mâna. raci. 200 g. supierele. însoţesc preparatele de carne care necesită-după preferinţă-acest condiment.

într-o formă specială. furculiţa având patru furcheţi. capacul mare prevăzut cu sită şi căpăcel mic. cu ajutorul lor consumându-se toate preparatele culinare. Au forme dreptunghiulare sau ovale. serviciilor de condimente. cuţitul are lungimea de cca 24. Au capacitate de 400-500 ml şi formă conică. corespunzător formei şi modelului celorlalte tacâmuri. furculiţă. furculiţa are lungimea de cca 21 cm şi este prevăzută cu patru furcheţi. de lungime mai mică. furculiţa are lungimea de 18 cm cu patru furcheţi -tacâmuri pentru desert. furculiţa având trei furcheţi 70 . cuţit.încălzirii. Au formă de farfurie adâncă sau salatieră pătrată. din care lungimea lamei de 9. serviciilor pentru ceai şi cafea şi alte obiecte în procesul servirii şi debarasării. cofetărie şi fructe.1 cm.5 cm. Tăvile se folosesc la manipularea paharelor. de cofetărie-patiserie: -tacâm obişnuit: linguriţă. Destinaţia acestor tacâmuri este pentru servirea tuturor deserturilor. Coşuleţele pentru pâine sunt destinate prezentării cât mai estetice a produselor de panificaţie pentru servire la masa consumatorilor. Forma pieselor din grupa tacâmurilor este în funcţie de destinaţia lor în procesul servirii. fiind compuse din partea inferioară (pocal) în care se pun băuturile. Shakerele se utilizează la prepararea amestecurilor de băuturi (cocteiluri). furculiţa are lungimea de 18 cm şi este prevăzută cu patru furcheţi -tacâm pentru gustări: cuţitul cu lungimea de 20.2 cm -tacâm pentru peşte: cuţitul cu lungimea de 21. furculiţă. de formă specială. lichioruri.3 cm. Setul se compune din: tacâm pentru dulciuri de bucătărie-patiserie: cuţit. aperitive. în componenţa cărora intră băuturi alcoolice. vinuri şi alte ingrediente. tacâm pentru fructe: furculiţa şi cuţitul. Se folosesc la servirea preparatelor culinare de bază din structura meniului. Tacâmurile. lingura are lungimea de cca 21 cm.8 cm din care lungimea lamei de 13. tacâmurilor. compuse din dulciuri de bucătăriepatiserie. linguriţă. Lungimea acestor piese este de cca 14-15 cm. lungimea căuşului fiind 7.5 cm din care lungimea lamei este de 11 cm. asemănătoare modelului pentru dulciuri şi al celor de gustări.

cu lungimea de cca 18 cm. capacitate 300-500 ml 71 . Principalele tipuri de pahare sunt: -pahare pentru aperitive. în care se servesc toate băuturile şi care trebuie să fie din acelaşi material şi model indiferent de capacitate. formă şi destinaţie în procesul servirii. foarfece pentru tranşat pui la masa gheridon. pentru coniac. capacitate 300-500 ml -pahare tip cupă cu picior. de formă specială. cleşte special pentru gheaţă. Vesela de sticlă (cristal-semicristal). capacitate 200-225 ml -pahare tip sondă. să aibă stabilitate la aşezarea pe masă. cu lungimea de până la 21 cm. format din cuţit cu lama scurtă. capacitate 125-150 ml -pahare cu picior pentru apă minerală (şpriţ). cuţit pentru servitul brânzeturilor la masă. lungimea de cca 10-11 cm. capacitatea 50 ml. din platou. cleşte pentru porţionat şi servit tort. pentru servirea lămâii. linguriţă pentru iaurt. format din: cleşte şi furculiţă. cu picior -pahare cu picior pentru vin alb servit simplu. 100 ml. capacitate 50-100 ml -cupe speciale cu picior. tacâm pentru stridii. însoţit de furculiţa scurtă cu doi furcheţi. pentru bere. rezistente.-linguri şi linguriţe speciale. în faze transparente. foarfece pentru struguri. linguriţă pentru amestecuri de băuturi răcoritoare. la masa consumatorilor sau în bufet. rezistentă şi cu un orificiu pentru a rupe cleştele racului. compus din doi furcheţi şi lamă tăietoare. pentru servirea berii. cu capacitate între 100125 ml -pahare cu picior pentru vin roşu servit simplu. capacitate 125-200 ml -pahare tip balon cu picior. tacâm pentru raci. pentru melci. În această grupă se includ: lingura pentru consomeuri şi supe concentrate. cu vârful lamei rotund şi lat subţiindu-se spre mâner.-toate sortimentele de pahare. pentru zahăr şi cafea. lingură specială pentru sosuri. pentru şampanie. cuţit pentru servirea icrelor negre. lichioruri. linguriţă pentru îngheţată cu căuşul plat: linguriţă. paletă pentru porţionat şi servit salate cu maioneză şi icre. tacâm special pentru sparanghel. pentru homari. cu căuşul plat în vârf -tacâmuri speciale: furculiţă mică cu doi furcheţi.

oţet. Substanţe dezinfectante. etc. 50.-carafe speciale. spirtul medicinal. Ele se utilizează în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de folosire. prin dizolvarea în concentraţiile stabilite. 150. bromocetul.. pentru sare. ulei. Aceste servicii de prezentare şi servire a condimentelor sunt compuse din piese de sticlă. în procesul servirii. tip cană. 100. ceară) substanţe de curăţat părţi lemnoase. 250 ml Serviciul de condimente. capacitate 250. cloramina. Lucrătorii vor folosi mănuşi de menaj. capacitate 25. După ce au fost pregătite înainte de deschiderea unităţii. metal. textil substanţe odorizante şi dezodorizante substanţe insecticide şi raticide Detergenţii. încadrate în seturi (suporturi metalice) simple sau complete. În alimentaţia publică se recomandă folosirea detergenţilor existenţi în comerţ. 500-1000 ml -pahare speciale pentru băuturi amestec (cocktailuri). 200. fiind aduse la masa consumatorilor odată cu preparatul care necesită condimentarea. într-o anumită proporţie (concentraţie 1-2%). pentru vin la butoi. serviciile se păstrează la mesele consolă. fiind utilizată în procesul întreţinerii veselei. muştar. Materiale şi obiecte de întreţinere pentru igienizare Principalele substanţe folosite în activitatea de curăţenie şi întreţinere a unităţii sunt: substanţe dezinfectante produse petroliere săpunuri substanţe pentru întreţinerea pardoselilor (petrosim.sunt substanţe tensioactive. piper.varul cloros. 250 ml -cilindri gradaţi. de forme diferite. cu acţiuni de curăţire şi dezinfecţie. Ele se dizolvă în apă. capacitate 150. Varul cloros. cu unităţi de măsură în bar. necesar în dezinfectarea pavimentelor şi a grupurilor 72 . iar după folosire îşi vor unge mâinile cu unguente speciale în vederea protejării tegumentelor.

etichetate cu denumirea produsului şi se vor depozita în încăperi speciale. Produsele petroliere: petrosinul.sanitare. tinerul. utilizată la dezinfectarea obiectelor de inventar. geamurile şi uşile vor fi deschise pentru a se crea un curent de aer. se pun câteva picături pe cârpa de frecat. în proporţie de 1-2 linguriţe fulgi la 2 l apă caldă. Se păstrează în locuri speciale. neofalina care se folosesc. precum şi a oglinzilor. Carpetinul soluţie se foloseşte la curăţarea 73 . tablete). cu care se freacă obiectul de curăţat. Bromocetul se foloseşte în soluţie cu concentraţie de 2%. mochete. scoaterea diferitelor pete de pe tapiţerii. Praful de cretă (obişnuită) se foloseşte sub formă de pulbere.se folosesc următoarele: Sidol-soluţie. se vor păstra în bidoane metalice. Sticlele sau borcanele cu soluţii de bromocet (ca şi cele cu cloramină) vor fi etichetate cu menţiunea „toxic” şi vor fi păstrate bine închise. Inhalarea vaporilor este periculoasă. apoi se spală obiectul şi se lustruieşte. cu care se freacă vesela din alpaca argintată sau din argint. sticlelor geamurilor şi a marmurei. evitându-se depozitarea alimentelor în apropiere. care amestecată cu spirt medicinal se transformă într-o pastă semifluidă. precum şi la spălarea-dezinfectarea ouălor. dăunând organismului. etc. Săpunul lichid şi tabletele se folosesc pentru întreţinerea mâinilor. Toate aceste materiale. Cloramina se prezintă sub forma unei pulberi. Săpunurile (săpun solid. Săpunul fulgi se utilizează pentru săpunadă în spălarea veselei şi tacâmurilor. iar cel solid (calupuri) pentru întreţinerea inventarului textil. În timpul utilizării. utilizat la curăţirea obiectelor metalice. asemănătoare cu sarea de bucătărie. se foloseşte în soluţii omogenizate. Spirtul medicinal este un produs lichid. în funcţie de necesităţi. lichid. cu concentraţia de 2-5%. Argintul soluţie se foloseşte la curăţirea veselei pătate din alpaca argintată sau a argintăriei. Substanţe de curăţat. de culoare albastru deschis. ferite de sursele de foc. în încăperea respectivă. Se pun câteva picături pe o cârpă. fulgi. soluţia obţinută se omogenizează. prin dizolvare în soluţie apoasă cu concentraţiile 1-2%. pentru curăţarea pardoselilor. cu miros specific şi se utilizează pentru dezinfecţia mâinilor şi a obiectelor de inventar. deosebit de inflamabile. Se foloseşte pentru dezinfecţie ca şi bromocetul.

Zilnic. sunt pulberi de granulaţii diferite. etc. se amestecă într-un vas o parte soluţie carpetin şi două părţi apă (proporţii care se pot mări până la părţi egale). finet). pubele. hârtie igienică. a faianţei şi linoleumului. se vor executa următoarele operaţii: aerisirea. Alba menaj. Substanţe odorizante şi dezodorizante. căldări (găleţi). tapiţeriilor. ştergerea (spălarea) geamurilor. Curăţenia în spaţii de servire.covoarelor. perii din rădăcini. Echipamente tehnice: aspiratoare. maşini pentru spălat veselă şi pahare. iar partea lemnoasă a mobilierului se va şterge cu cârpa moale uscată. utilizate pentru curăţarea vaselor de bucătărie şi a veselei din porţelan şi sticlă. Petele de pe tapiţerii se curăţă cu solvenţii enunţaţi mai sus. săli de baie. lăsându-se apoi să se usuce la un loc ferit de praf şi raze de soare. spălătoare: mături pentru curte (din nuiele). cârpe moi (molton. odorex: pentru grupuri sanitare comune liliac: odorizant pentru încăperi aromă de brad: odorizant pentru încăperi molid: deodorant pentru grupuri sanitare. perii cu coadă specială pentru păienjeni şi pentru spălarea geamurilor la înălţime.se prezintă sub formă de pastile. perii. apoi se freacă obiectul de curăţit până la dispariţia spumei produse. lambriurilor. teuri cu cârpă specială (molton) pentru spălat şi şters spaţiile anexe. Obiecte de colectare şi depozitare: făraşe. ligheane. după natura petei. perii cu suport pentru WC. pânză de in. hârtie prosop. mături mecanice. maşini speciale pentru spălat şi lustruit pardoseli. Axion. în programul stabilit pentru igienizare. Tix. După curăţire. Aspirarea draperiilor. Obiecte textile şi din hârtie: pânză de sac. obiectul sau suprafaţa respectivă se limpezeşte cu buretele sau cu o perie îmbibată în apă. etc. cutii metalice cu capac şi pedală. în saloanele restaurantelor. curăţirea (perierea) părţilor tapiţate de pe mobilier şi blatul meselor. oglinzilor. şpacluri pentru mozaic. tablete sau lichide: odorcid. pentru spălarea pereţilor şi pardoselilor. corpurilor de iluminat şi alte operaţii de 74 . carpetelor. WC-uri Mături. perii din fire sintetice. aparate pentru măcinat deşeuri. După îndepărtarea prafului după obiectul de curăţit. perdelelor. Alba lux.

1 l cu apă caldă de 40-500C se pune 100 g detergent). De asemenea. se scutură traversele sau se schimbă cu altele curate.igienizare se execută de sus în jos. soluţie 1% (la o căldare de 10. marmură şi linoleum se spală cu apă caldă şi detergenţi. saloane. prevăzut cu jeturi (duşuri) dozator de detergenţi şi racordată la o sursă de apă caldă şi rece. Aceste oficii se amplasează între secţia bucătărie şi secţia bufet. fiind udat zilnic. Se degajează pardoseala ce urmează a fi curăţată de mobilier (prin ridicarea sau mutarea meselor şi scaunelor în alt sector). Întreţinerea pardoselilor. iar apoi se clăteşte cu apă rece şi se şterge cu cârpa uscată. se dotează cu: 75 . bine stoarse. se continuă curăţenia în spaţiile (oficiile) anexe. Plantele ornamentale din holuri. În acelaşi timp. Pământul de la suprafaţă se menţine în permanenţă în stare afânată prin săpare. se curăţă frunzele uscate sau îngălbenite. Mobilierul cu tăblii metalice sau melaminate se spală cu o soluţie de apă caldă cu săpun sau detergent. după care se aspiră cu aspiratorul pe toată suprafaţa. într-o formă cât mai estetică. compartimentate pe tipuri de veselă şi sunt acoperite în faţă cu perdele albe (sintetice). Ştergerea (spălarea) geamurilor şi oglinzilor se execută cu o soluţie de alcool şi apă caldă. sau cele acoperite cu covoare. Oficiul se dotează cu maşină electrică de spălat veselă. Odorizarea încăperilor cu substanţe plăcut mirositoare şi a spaţiilor de servire se face cu pompe speciale sau cu doze „spray”. pentru limpezire. Spălatul se execută cu cârpe speciale moi. La pardoselile mochetate. trebuie îngrijite cu multă atenţie. prima operaţie constă în măturarea suprafeţei. Praful de pe frunze se şterge uşor cu cârpă moale. după care se execută lustruirea cu cârpă specială curată (moale). comunicând cu holul central şi salonul de servire. Pardoselile din mozaic. oficiul se dotează cu rafturi metalice suprapuse. pentru colectarea resturilor grosiere. apoi se şterge pardoseala cu cârpe de şters. Ordonarea mobilierului constă în reaşezarea lui pe locul iniţial. Zgârieturile de pe mobilier se pot chitui şi apoi se lustruiesc. pentru a permite o curăţenie corespunzătoare şi a evita murdărirea picioarelor de la mese şi scaune. Pentru păstrarea veselei. puţin umezită în apă curată. Oficiul pentru spălarea şi păstrarea veselei de porţelan.

prin scufundare în bazin sau în maşină de spălat -clătirea veselei cu apă rece în jeturi sau bazin -uscarea veselei (zvântarea) pe grătare. sau electrică. În final se verifică modul cum a fost spălată vesela. prevăzută cu uşi glisante. în ordinea sortării de pe masa de debarasare şi sortare şi îndepărtarea celor deteriorate (ciobite. sau sodă calcinată (sau în amestec) -limpezirea veselei în apă călduţă -dezinfectarea veselei cu soluţie de bromocet 2%. În cazul când oficiul nu dispune de dulapuri tip masă caldă. vesela se şterge cu cârpe speciale. grătar din lemn sau material plastic pe pardoseală. grătare din lemn sau plastic pe pardoseală. folosindu-se bureţi sau perii speciale -dezinfectarea în bazin cu apă şi soluţie de bromocet -limpezirea cu apă rece în bazin şi cu jeturi -scurgerea pe tăvi. atât în interior cât şi în exterior. masă (dulap) cu aer cald. cu apă caldă la 40-500C. masă specială pentru aşezarea paharelor de la debarasare. pentru păstrarea veselei la cald. În apa de degresare se dizolvă detergenţi. Oficiul pentru spălarea şi păstrarea paharelor. după formă şi capacităţi 76 . rafturi sau în dulapuri tip masă caldă. sau în maşina de spălat cu jeturi. aşezată astfel încât să aibă acces în oficiul pentru ospătari. Operaţiile de spălare a paharelor sunt: -golirea de resturi lichide.bazin degresor cu două cuve. fără a lăsa scame. Operaţiile de spălare a veselei de porţelan constă în: -curăţirea de resturi alimentare. sortarea pe forme – capacităţi .-dotat cu bazine cu apă curată (caldă şi rece). prevăzute cu duze şi perii pentru spălare. precum şi cu maşini speciale. rafturi cu schelet metalic pentru păstrarea paharelor de forme şi capacităţi.a veselei şi îndepărtarea veselei ciobite (crăpate) -degresarea în bazinul pentru degresarea. crăpate) -spălarea în bazine cu apă caldă şi detergenţi (săpunadă). pentru operaţia de spălare a paharelor. prevăzut cu baterie de apă caldă şi rece.

Spălarea. apoi se vor şterge şi aşeze în casete (dulapuri) compartimentate şi în mese console. aşezate în bazin în acelaşi sens (codiţe. Tacâmurile se spală şi se păstrează în acelaşi oficiu pentru veselă metalică. dulapuri. căuş. se verifică dacă au suferit deformări termice (de la flambare sau menţinerea pe o sursă termică). Operaţiile de spălare.-ştergerea cu cârpe special şi verificarea calităţii -aşezarea în rafturi (dulapuri). Vesela de rezervă aflată în stoc va fi păstrată în magazii. destinaţi Oficiul pentru spălarea veselei metalice. care produc zgârieturi şi deteriorări. Obiectele deteriorate (turtite. linguriţe. se vor freca cu cârpă moale. Spălarea se va face cu ajutorul bureţilor sintetici sau a periilor şi cu cârpe speciale. 77 . în funcţie de formă. destinaţie. iar operaţiile de spălare. excepţia constă în introducerea acestora în bazine pentru degresare. Furculiţele se vor şterge insistent între furcheţi cu perii speciale. Toată vesela ce se utilizează în procesul servirii se va păstra în permanent într-o stare perfectă de igienă. sunt identice. în timpul spălării cu apă caldă şi detergenţi. furculiţe. ambalată pe grupe de obiecte. igienizarea. Obiectele din alpaca argintată sau inox. pe etape succesive. Amplasarea şi dotarea acestui oficiu urmează aceleaşi criterii ca în cazul oficiului pentru veselă din porţelan. cuţite. ferită de umiditate. apoi se clătesc în apă rece cu jeturi şi se şterg. care se dotează în acest sens cu casete speciale (dulapuri) pentru păstrare. capacităţi. sunt aceleaşi ca şi la veselă. până când îşi recapătă culoarea iniţială. compartimentate pe forme. furcheţi). Se interzice frecarea acestor obiective cu bureţi de sârmă sau alte obiecte metalice ascuţite. verificânduse din timp în timp modul în care se păstrează şi conservarea acestora. umedă. limpezirea se vor face pe tipuri şi forme de tacâmuri (linguri. fiind mai întâi recondiţionate în ateliere speciale.). mâner. îndoite) nu vor fi puse în circuitul procesului servirii. se vor limpezi în apă rece şi se scurge în coşuri (grătare) speciale. înmuiată în pastă de praf de cretă cu spirt. etc. în etape succesive. în oţet sau amidon. în casete. dimensiuni. mese console etc. pe etajere. pe rafturi. cu deosebirea că după operaţia de îndepărtare a resturilor alimentare.

Dependinţe auxiliare. trebuie să fie dotată cu: 78 . fie în amplasare individuală. cafea. preparate de carne (mezeluri) de toate sortimentele. gemuri. Oficiul va fi prevăzut în permanent cu prosopul textil sau din hârtie. servicii condimentate. unt preambalat. precum şi un sortiment bogat de salate din crudităţi preparate în secţie. diferite conserve. îngheţată. sortimente de prăjituri şi torturi. Oficiul pentru personal şi dependinţe auxiliare. Pentru servirea mesei de către personalul propriu în condiţiile igienice şi organizate.Materiale de întreţinere se vor păstra în magazii speciale. brânzeturi. chiuvetă cu instalaţie de apă curentă.: magazii pentru păstrarea inventarului textil şi echipament magazie pentru alimente generale magazie pentru obiecte de inventar (veselă. mobilier de rezervă) magazie pentru materiale de întreţinere magazii pentru imprimante şi birou de calculaţie dependinţă pentru gheaţă magazie pentru ambalaje dependinţă pentru gunoi şi resturi menajere vestiare şi grupuri sanitare pentru personal dependinţă pentru recepţionarea mărfurilor curte interioară cu rampă Secţia bufet în cadrul restaurantului-are destinaţia de a desface mărfuri alimentare ca atare şi preparate din producţie internă. consolă de tacâmuri. feţe mese. etc. grătare pentru menţinerea acestora într-o perfectă stare de funcţionare şi igienizare. salate orientale. ceaiuri. cu scaune. dulapuri. salate de icre. cu rafturi. fiecare unitate trebuie să dispună de un astfel de spaţiu. care trebuie să fie dotat cu mese comune. gustări reci de bucătărie. fructe. salate combinate cu maioneză. Această secţie. dulceţuri. produse de panificaţie şi de patiserie.

aceasta trebuie să se doteze cu următoarele: -tejghea bar cu instalaţie curentă de apă. confecţionată în diferite forme şi modele. în funcţie de profilul unităţii. Această secţie se amplasează într-o încăpere cu spaţii suficiente pentru înmagazinare şi servire a tuturor băuturilor alcoolice şi nealcoolice. ţinându-se cont de vecinătatea admisă. În vitrina de expunere. pentru spălarea legumelor. etc. planşete de lucru pentru porţionat mezeluri. porţionat unt bloc -grătar lemn (plastic) pe toată pardoseala -materiale şi ustensile de igienizare în secţie Secţia bufet poate fi o gestiune independentă sau comună cu bucătăria în unitate şi este subordonată şefului de unitate. cu specific de braserie. pentru păstrarea rezervei de alimente în condiţii igienice. prevăzută cu cântar şi greutăţi. conservator pentru îngheţată. pe grupe şi caracteristici. cu mai multe caserole -masă de lucru. în operaţiile preliminare -chiuvetă cu apă curentă. cu specific de berărie sau prevăzută cu instalaţie 79 . exponatele se etalează încă de la prima oră a deschiderii unităţii şi se completează permanent. Secţia bar (băuturi) în cadrul restaurantului. fără a împrumuta mirosuri specifice. pentru restaurante clasice. mezeluri. ustensilele de tăiat. ca şi în cărucioarele de prezentare din sala de servire. bar de zi şi de noapte. necesară montării şi servirii comenzilor solicitate de consumatori (ospătari) -coşuri (panere) din răchită pentru produse de panificaţie -spălător cu două cuve. pentru spălat pe mâini -maşină de tăiat pâine.-vitrină frigorifică pentru expunerea şi păstrarea produselor alimentare. răzuit. Pentru funcţionarea. pâine. legume. Toate produsele se etichetează cu denumirea produsului şi preţul conform gramajului stabilit pentru vânzare. cu ghişeu de desfacere în holul central de comunicare cu toate secţiile şi oficiile. divizat. în funcţie de consum: -dulapuri frigorifice în secţie. -veselă de porţelan şi metalică.

pentru servirea tuturor băuturilor la cererea consumatorilor sau ospătarilor. expuse pe rafturi şi etichetate. pe podul palmei şi pe degete sau pe podul palmei. cu instalaţie de apă caldă şi presiune. În magazie trebuie să se asigure o temperatură constantă de cca 16-170C. cu etichetele şi preţurile corespunzătoare. Platourile şi tăvile. mâna purtătoare va fi protejată 80 . CAP.sunt purtate pe mâna şi antebraţul stâng după caz. shaker pentru amestecuri. pentru măsurarea băuturilor în procesul servirii (25-50-100-200 ml). expresso-ul de cafea. Transportul pe podul palmei şi vârful degetelor. montat pe tejgheaua bar. pe degete şi antebraţ. cameră frigorifică (dulap frigorific) pentru păstrarea şi răcirea băuturilor. La prelucrarea platourilor calde. cilindri (sonde) speciali gradaţi. nu se recomandă din cauza instabilităţii şi lipsei de estetică. prevăzut cu 2-3 aparate de preparat cafea şi cu dozator de măsurat cafea conform gramajului. Manipularea obiectelor. numărul şi greutatea lor. ustensilele barmanului pentru debuşonarea sticlelor. prevăzută cu rafturi pentru păstrarea băuturilor de consum curent. operaţiunea trebuie executată în condiţii igienice şi cu respectarea tehnicilor de lucru specifice. Reguli şi tehnici de lucru privind efectuarea serviciilor Manipularea şi transportul inventarului pentru servire. pentru a se păstra băuturile în condiţii normale. cu mâna îndoită la nivelul umărului. sortimente de pahare. prosop pentru şters pe mâini.4. Secţia bar funcţionează ca gestiune separată în cadrul unităţii. fiind gestionată de un lucrător calificat şi este subordonată şefului de unitate. rafturi de expunere a tuturor băuturilor ce se servesc în secţie. magazie de mână. se face ţinând cont dacă în salon se află sau nu clienţi şi indiferent de situaţie. pentru tăiat lămâi. sau pe vârful degetelor.pentru desfacerea berii la halbă (la cupe sau sonde speciale). planşete. grătare din lemn sau plastic pe toată suprafaţa secţiei unde lucrează barmanul. în funcţie de mărimea.

4 sau 5 farfurii se transportă pe tava acoperită cu şervet purtate pe mâna şi antebraţul stâng. se ridică cu mâna dreaptă prima farfurie care este trecută în mâna stângă. peste degetele răsfirate. acoperite cu ancărul împăturit în patru. cea de-a treia se aşează şi se echilibrează pe degetul mare şi antebraţ. între podul palmei şi degetul arătător. Prin excepţie. Un platou mare şi unul mic se transportă în mâna stângă înfăşurată sau nu în ancăr. farfuriile vor fi transportate pe mâna stângă. prinzându-se între degetul mare. unele platouri şi tăvi mici pot fi purtate în mâna stângă ca şi farfuriile. în special sub aspect igienic. fiind susţinut cu degetele mijlociu. transportul a trei farfurii respectă regulile arătate mai sus pentru două farfurii. apoi vor fi aşezate una câte una pe masă cu mâna dreaptă.cu un şervet de serviciu împăturit. Farfuriile. În prezenţa consumatorilor.. 81 . în cazul platourilor cu preparate gratinate sau foarte fierbinţi. Un platou mare sau mijlociu se transportă în lungul braţului sprijinit pe podul palmei şi vârful degetelor. câte 4-5 sau chiar mai multe înfăşurate în ancărul împăturit pe lung: ele vor fi purtate în ambele mâini până la consolă. Întotdeauna se va avea grijă să nu se introducă degetul mare în interiorul farfuriei. inelar şi mic. ci el va fi plasat circular pe marginea superioară a acesteia. prin prinderea mai întâi a platoului mic între degetele mar. de unde vor fi ridicate câte 4-5 pe mâna stângă. se va utiliza un al doilea platou de aceeaşi formă şi mărime.necesită o atenţie deosebită la manipulare şi transport. Farfuriile cu preparate transportate în mână vor fi duse astfel: -o singură farfurie în mâna stângă. după care se aşează şi se echilibrează platoul mare pe antebraţ şi degetul mare. se trece în mâna stângă fixându-se sub prima farfurie. protejate de ancăr. Se recomandă folosirea ancărului şi evitarea transportării farfuriilor într-o singură mână sau sprijinirea lor de corpul chelnerului. Tacâmurile. arătător şi mijlociu. deoarece din ele se mănâncă alimentele. aşezat circular în exteriorul farfuriei şi degetele arătător şi mare fixate înainte şi după dunga de pe fundul farfuriei. se ridică cea de-a doua farfurie. două farfurii tot în mâna stângă acoperită sau nu cu ancărul desfăcut.sunt transportate în timpul serviciului pe o tavă acoperită cu şervet şi aşezate în ordine pe tipuri.

se manipulează numai prin prinderea codiţei cu degetele de la mâna dreaptă. cu toate degetelevde la mâna dreaptă sau numai cu degetele de la mâna dreaptă sau numai cu degetele mare. Cănile cu apă. transportate cu ambele mâini. Nu se recomandă ducerea în mână a unui pahar sau prinderea acestuia cu degetele din interior. ceştile se aşează cu cozile în dreapta. iar un singur pahar pe o farfurioară cu şerveţel. cănile mici se transportă pe tava acoperită cu şervet. numere de masă ş. prin prindere cu degetele de la mâna dreaptă. Ceştile de cafea sau ceai. iar cuţitele cu lama sub ea. Paharele se prind de picior sau cât mai aproape de bază cu 3 degete (mare. la locul potrivit fiecărui tip de obiect de inventar.a) se transportă pe tava acoperită cu un şervet şi se aşează pe masa clientului. presărături. furculiţa se aşează perpendicular pe marginea farfuriei. cu trei degete (mare. constituie o greşeală prinderea lor de partea superioară sau cu toată mâna. În acest ultim caz. Paharele.datorită fragilităţii lor. la punctul de prindere cu degetul mare de la mâna stângă. în teanc. La manipularea tacâmurilor se folosesc întotdeauna numai trei degete (mare. evitându-se atingerea părţilor care vin în contact cu alimentele. Mai multe pahare se transportă pe tava acoperită cu şervet. Inventarul mărunt (scrumiere. iar farfuriile-suport în partea stângă. -se transportă în mână (cele mici pe o tavă acoperită cu şervet). se duc pe o farfurie acoperită cu şervet.. paharele se pun cu gura în jos.atunci când este vorba de un număr mic de tacâmuri. În ambele situaţii. o singură camă se transportă pe farfuria-suport cu şerveţel. arătător şi 82 . arătător şi mijlociu) şi se aşează pe farfurioara-suport. impun o manipulare atentă şi precauţii la transport. în funcţie de mărimea lor prin prindere. arătător şi mijlociu). se transportă pe tava acoperită cu şervet în mâna stângă. ele se depun mai întâi la consolă sau pe gheridon şi după aceea vor fi aşezate pe masa clientului. Ceştile se prind cu mâna dreaptă de codiţă. după caz. acestea prinzându-se de mâner sau partea curbată. mai multe căni sau cele goale se duc în ambele mâini. arătător şi mijlociu). Când în salon sunt duse mai multe obiecte de inventar. Furculiţele sau lingurile pot fi puse şi peste prima furculiţă. Manipularea se execută diferenţiat. Vazele mari de flori.

Muştarierele. respectându-se în fiecare caz.. va circula cu multă atenţie pe partea dreaptă a culoarelor. Dacă lucrătorul transportă diferite obiecte de inventar cu ambele mâini. -se transportă împreună cu suporturile respective. chelnerul foloseşte tacâmul de serviciu sau lasă şervetul să alunece de pe farfuria pe care a fost transportat. acesta luându-l singur de pe farfuria sau tava pe care l-a adus lucrătorul. pe sub faţa de masă. apoi se duce la masa clientului unde se procedează identic ca la manipularea farfuriilor. Când se aşază pe suport se prinde cu degetele mare.. manipularea lor făcându-se prin prinderea cu toate degetele de la mâna dreaptă. Frapierele. dacă sunt mai multe. debarasarea se face.-se transportă pe o tavă acoperită cu şervet (un singur şervet este dus pe o farfurie întinsă mare). Scaunele. nerecomandându-se ridicarea lor deasupra meselor. de obice. frapiera cu gheaţă şi sticle se duce în mâna stângă iar cea de-a doua frapieră în mâna dreaptă. în teanc pe tava acoperită cu şervet. Scrumierele.se transportă numai pe tava acoperită cu şervet. Reguli privind debarasarea. olivierele şi flacoanele de condimente. arătător şi mijlociu. deschizând cu ajutorul piciorului drept uşile batante dintre oficiu şi salon. Şervetele de masă. Debarasarea are loc obligatoriu şi atunci când clienţii au părăsit salonul precum şi la închiderea unităţii. concomitent folosindu-se după situaţie. vor efectua debarasarea. De asemenea şervetul poate fi oferit direct clientului. depunându+se la consolă. Debarasarea farfuriilor şi tacâmurilor se execută de regulă.-lucrătorii care efectuează serviciile vor urmări derularea lor şi atunci când clienţii au terminat un preparat şi urmează altul. cu două farfurii şi cu trei farfurii. O masă. În practică. se transportă numai câte unul în fiecare mână prin prinderea de spătar. La manipulare. un singur exemplar din aceste obiecte se duce pe farfuria suport. sistemul de lucru cu o farfurie. pe categorii de obiecte de inventar pentru fiecare aplicându-se tehnicile de lucru specifice. apucând-o cu ambele mâini de blat.mijlociu. -se transportă în salon cu sau fără suportul lor. nu se recomandă transportul ei în alte poziţii.este mutată în salon dacă necesităţile serviciului impun acest lucru. tehnicile 83 .

prin dreapta acestuia. precum şi la terminarea serviciului. Lucrătorul se apropie de masa clientului. farfurii pentru oase. îl pune pe tavă începând dinspre antebtaţ către palmă. se debarasează pe tava acoperită cu şervet pe măsură ce nu mai sunt necesare la masă. Procedează identic cu celelalte scrumiere. ceaşca se pune alături de cealaltă. menţionăm că nu se recoamandă aşezarea ceştilor una peste alta. Lucrătorul foloseşte tava acoperită cu şervet. ţinând tava pe mâna stângă. se retrage în spatele clientului şi o aşază pe tava purtată pe mâna stângă. flacoane de condimente. În cazul scrumierelor mari. evitând astfel împrăştierea scrumului. farfurioare etc. iar linguriţa în prima ceaşcă. Debarasarea ceştilor de cafea sau ceai. Operaţiunea se continuă la clientul următor. ridică paharul prinzându-l pe picior sau cât mai aproape de bază cu degetele mare. după care.de lucru cunoscute. începând dinspre braţ către palmă punând ceaşca cu linguriţa în ea alături de farfurioară. Schimbarea scrumierelor se face când în acestea s-au strâns resturi. care nu se pot prinde uşor cu o singură mână. luându-le apoi pe amândouă şi punându-le pe tavă. de unde se ridică farfuria-suport. Debarasarea paharelor -se face după ce clientul a trecut la o altă băutură. Procedează la fel până ridică toate paharele.-se face prin dreapta clientului. debarasarea continuă până la ridicarea tuturor ceştilor de pe masă sau până când se umple tava. lucrătorul ridică cu mâna dreaptă farfuria-suport pe care se găsesc ceaşca şi linguriţa respectivă. aşează pe blatul mesei scrumiera curată. ridică cu mâna dreaptă o scrumieră curată şi o pune peste scrumiera ce urmăază a fi schimbată. cu una în plus faţă de numărul celor ce trebuie schimbate. având grijă să nu prindă paharele cu degetele din interior sau de partea superioară. chiar de la o singură ţigară. când ridică mai multe pahare şi farfuria cu şerveţel în cazul unui singur pahar. Obiectele de inventar mărunt – presărători. pentru acoperire se foloseşte un şervet 84 . Lucrătorul vine la masa clientului având pe mâna stângă tava cu scrumiere curate. cu ceaşca şi linguriţa respectivă şi se aşează pe tavă peste prima farfurie. Se poate face şi pe tava acoperită cu şervet. linguriţe. arătător şi mijlociu de la mâna dreaptă.

blatul mesei. În unităţile cu serviciu a la carte debarasarea se execută pe măsură ce se consumă produsele. deoarece. cel mai uşor de realizat. această operaţie fiind dificilă. pe categorii de obiecte sau concomitent tot inventarul utilizat (dacă căruciorul are mai multe poliţe). el se practică mai ales în unităţile de tip pensiune.  bufet rece. cu ocazia banchetelor atunci când se oferă spre alegere mai multe preparate. Schimbarea feţei de masă se face prin substituire. separat.  autoservire. În unele unităţi. se poate folosi şi o farfurie întinsă în care se strîng. cănile şi alte obiecte de inventar mai mari se debarasează în mână. se recomandă efectuarea ei numai în cazul când eventualele pete nu pot fi acoperite cu un şervet sau cu un napron. în familie şi uneori. vesela ajunsă la oficiu va fi curăţată sumar de eventualele resturi şi apoi va fi pusă pe sortimente. debarasarea obiectelor de inventar se poate face cu ajutorul cărucioarelor speciale. La micul dejun. mai ales în cazul grupurilor de turişti. direct la oficiu unde se depun pe sortimente. se impune respectarea unei reguli generale care prevede că la oficiu obiectele de inventar se depun pe categorii. în lăzile de ambalaj. aşa cum am arătat.de hârtie.  vânzarea prin automate şi altele Serviciul indirect -este considerat cel mai simplu. resturile şi ambalajele produselor.  la farfurie. La unele linii cu autoservire se folosesc benzile rulante.  serviciul direct. când obiectele de inventar sunt debaradate cu ajutorul tăvii. Tehnica de lucru: lucrătorul preia de la secţie platoul cu preparatele respective şi tacâmul de serviciu aşezat pe platou către 85 . coşurile de la maşinile de spălat sau mesele destinate acestui scop. astfel încât.  la gheridon. În toate situaţiile. clienţii să nu observe. De regulă. fiind duse de regulă. Metode şi tehnici de servire:  serviciul indirect. spălarea inventarului se face pe tipuri de obiecte. Sticlele.

considerat de numeroşi clienţi şi specialişti „un spectacol”. dacăeste cazul. pleacă spre dreapta la clientul următor. fiecare client se serveşte singur. prezintă platoul. îl prezintă ca şi în cazul serviciului indirect.client. este considerat un serviciu de clasă. furculiţa în stânga). apoi. Serviciul direct. procedând ca mai înainte. tranşarea. După servirea primului client. siguranţa şi rapiditatea sa. Serviciul indirect. se practică în unităţile de categorie superioară atunci când porţionarea. poate fi efectuat de lucrători cu o calificare modestă şi în număr mai redus dar şi dezavantajul că este mai încet şi uneori nesigur. mesele festive. după caz. în mod obligatoriu. serviciul direct. refăcând. se apropie de client şi cu ajutorul tacâmului de serviciu. mesele oficiale. filetarea şi flambarea şi pregătirea unor preparate şi băuturi se fac în 86 . pentru a reface aspectul platoului. După servire. după care va repeta serviciul. în ordinea de preferinţă cunoscută. pretându-se la servirea a numeroase preparate. din platou ţinut de chelner pe antebraţul şi mâna stângă. Tehnica de lucru: lucrătorul vine cu platoul la masa clientului. Se va avea în vedere ca marginea platoului dinspre client să fie puţin deasupra farfuriei şi cât mai aproape de aceasta pentru a evita pătarea feţei de masă. cu excepţia celor fărâmicioase şi a celor cu o prezentare deosebită ce trebuie servite la gheridon. chelnerul se va retrage în spatele lui. aspectul platoului. plecând întotdeauna în dreapta la clientul următor. Prin eficacitatea. Serviciul la gheridon. grupurile de turişti. are avantajul că. mai sigură. vesele fluviale şi maritime pentru pasageri etc. impune mai multă tehnică profesională din partea lucrătorilor şi se recomandă în împrejurări care necesită o servire mai rapidă. cum ar fi de exemplu. garniturile şi le aşează în farfuria clientului. -apreciat ca un serviciu complex. vine la masă. puţin deasupra farfuriei. datorită faptului că nu toţi clienţii ştiu să utilizeze corect tacâmul de serviciu (lingura în mâna dreaptă. prinde mai întâi componentele principale ale preparatului. care place majorităţii clienţilor. după care. după care. în ordinea de prioritate recomandată. garniturile către emblema farfuriei. vagoanele-restaurant. cu ajutorul tacâmului de serviciu. carnea către client. pentru a preveni eventuala pătare a feţei de masă.

urmată de o nouă prezentare a platoului pentru a scoate în evidenţă competenţa şi măiestria celui care a făcut lucrarea. chelnerul va fi orientat cu faţa spre clienţi. în ordinea de prioritate cunoscută sau după reconstituirea pieselor. aperitivelor. În acelaşi timp. pe gheridon. specialităţilor casei. să fie foarte buni practicieni şi să posede cunoştinţe suplimentare privind alcătuirea scheletului animalelor. preparări etc. ţinând după caz. furculiţa în mâna stângă. lângă masa clientului. Pentru a putea executa aceste lucrări. îl prezintă după regulile cunoscute. tranşări. Pentru realizarea acestuia. se recomandă reconstituirea lor. folosit în cazul gustărilor.) Servirea de pe cărucioarele de prezentare. se aduce căruciorul lângă masa clientului.. Operaţiunile executate sunt diferenţiate după lucrările necesare: porţionări. digestivelor ş. dacă preparatul este cald) şi începe să lucreze. Întotdeuna în timpul executării serviciului de gheridon. salatelor. asortarea diferitelor componente ale preparatelor.a. după care se retrage la gheridon. elegant. produselor de patiserie. după care se servesc de către 87 . necesită mai mult spaţiu lîngă mese şi un personal cu calificare superioară. prezintă dezavantajul că este mai lent. personalul de servire trebuie să aibă o foarte bună pregătire profesională. după ce preia platoul de la bucătărie. brânzeturilor. este o variantă a serviciului la gheridon. ornarea şi prezentarea preparatelor. Păsărilor sau peştilor ce urmează a fi tranşate. După tranşarea sau porţionarea pieselor mari. vine cu el la masa clientului.salon. filetări. se efectuează serviciul direct sau indirect aşa cum am arătat mai înainte. Serviciul la gheridon este apreciat ca fiind înghrijit şi sigur (se lucrează cu ambele mâini şi nu există riscul unor accidente). aplicabil la servirea oricăror preparate. este spectaculos. tehnicile de pregătire a diferitelor preparate ce se pot realiza la gheridon (salate. marcând în felul acesta atenţia ce le-o acordă. într-o poziţie similară cu a gheridonului. Tehnica de lucru: lucrătorul. clătite sau piersici flambate etc. placă şofantă. lingura sau cuţitul în mâna dreaptă. spirtieră. de către un alt lucrător. aşază platoul pe gheridon în stânga (sau pe reşou. Servirea propriu-zisă se poate realiza diferenţiat: se face porţionarea în farfurie la gheridon şi în continuare serviciul la farfurie.

cât şi pentru o mai bună organizare a muncii în secţii. snackuri şi braserii şi în unităţi de categorie superioară. cu o bună prezentare. în afară de restaurantele mai modeste. după gust. O atenţie deosebită se acordă curăţării resturilor şi ştergerea meselor cu blatul lavabil. în mâna dreaptă. aperitive sau digestive. cu mare precauţie. cărucioarele special destinate acestui scop sau tăvile de mărime corespunzătoare acoperite cu şervet. Debarasarea meselor o face un personal specializat. Farfuria se aşază în faţa clientului. Serviciul la farfurie. Din asemenea motive se impun măsuri pe linie de dotare. Atunci când se impune transportarea unui număr mai mare de farfurii. dar întotdeuna clienţii îşi pot alege. mai ales în unităţile pentru turism. pe suport sau direct pe faţa de masă. situaţie în care pe cărucior. Formele de organizare ale serviciilor în unităţile cu autoservire (self-service) diferă. timpul disponibiln şi posibilităţile financiare. 88 . în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. le duce în salon şi serveşte clienţii pe partea dreaptă. Similar se procedează la servirea băuturilor. unde montarea atentă şi responsabilă a preparatelor în farfurii. obiceiuri. consumatorilor grăbiţi sau celor care nu doresc să beneficieze de serviciile chelnerilor. pe care le transportă singuri la masă. este mai operativ. ci şi inventarul necesar pentru servire şi produsele de însoţire. mai rapid şo poate fi executat de personal care poate învăţa foarte repede acest lucru. atunci când nu se utilizează suportul. operaţiuni ce trebuie făcute în condiţii de igienă desăvârşită.chelner preparatele respective în farfurii adecvate. Autoservirea -constituie o formă de servire care se adresează îndeosebi. Tehnica de lucru: lucrătorul preia de la bucătărie două-trei farfurii în mâna stângă protejată de ancăr şi o a patra. necesită un personal mai numeros şi mai îndemânatic. preparatele şi băuturile dorite. cu ajutorul tăvilor sau cprucioarelor. Inventarul necesar se asigură pe poliţele inferioare ale căruciorului. cu gramajele corecte. Folosirea cloche-ului apare ca o necesitate evidentă. este practicat. prezintă avantajul că asigură servirea preparatelor fierbinţi. Serviciul la farfurie. cu autoservire. se pot utiliza după caz. cu emblema în partea opusă locului ocupat de client. se asigură nu numai un sortiment variat de băuturi.

pe care sunt marcate valorile preparatelor şi a băuturilor ridicate de pe „linie”. Istoria alimentaţiei. cât şi în cele modeste. pe baza unui tichet. produselor şi băuturilor. Bufetul rece. precum şi inventarul necesar pentru servire. oferă o largă posibilitate de alegere sortimentală. sau la ieşirea din unitate. bufetul rece se organizează. Automatele funcţionează pe principiul încasării contravalorii prin fişe convenţionale sau monede metalice de valoare egală cu cea a produselor expuse şi oferite spre vânzare. se practică pentru oferirea permanentă a unor produse specifice de bucătărie. câştigând din ce în ce mai mulţi adepţi. pe care se face consumul preparatelor dorite. Vesela necesară se găseşte pe mese la intrarea pe fluxul bufetului. preambalate.Consumaţia se plăteşte diferenţiat. Serviciul în restaurante Servirea micului dejun. cofetărie-patiserie. cunoaşte trei mese principale luate de om în vederea hrănirii sale: micul dejun dejunul cina Micul dejun În practica activităţii hoteliere. numai pentru servirea gustărilor şi antreurilor. se întâlnesc în mod frecvent. De obicei. pe bufet se aşază platourile cu preparatele oferite. care au şi sarcina ca pe măsura efectuării serviciilor să refacă mice-en-place-ul. desertul şi băuturile fiind oferite în continuare la mese de către chelneri. în timp ce tacâmurile. Debarasarea meselor o fac lucrătorii existenţi în salon. la casă. În anumite unităţi. a băuturilor şi a produselor de tutun. să completeze preparatele consumate sau să rearanjeze platourile. şervetele şi alte accesorii se pot afla la ieşirea din flux sau pot fi puse pe mesele din salon. două tipuri de mic dejun şi anume. atât în restaurante de categorie superioară. în momentul ieşirii de pe linia pentru expunerea preparatelor. în restaurantele noastre. Şi într-un caz şi în celălalt clienţii se pot servi singuri sau ajutaţi de bucătari. produse zaharoase. preparatele de bază. Vânzarea prin automate. micul dejun complet sau continental 89 .

micul dejun englezesc sau american Micul dejun complet (continental) denumire generalizată în practica activităţii hoteliere. ea fiind influenţată de modul în care se organizează servirea micului dejun. practicând. brioşe. fără ca micul dejun să-şi piardă caracterul de mic dejun complet (continental). -se asigură la mese în saloanele speciale pentru micul dejun sau în alte spaţii din incinta restaurantelor şi presupune mai multe faze şi anume: asigurarea datorilor necesare (mobilier. 90 . De regulă. un triunghi de brânză topită sau chiar un ou fiert etc. miere. indicându-se numai băutura caldă nealcoolică (de exemplu „ceai cu lîmâie complet”). indiferent de tip. toast sau pâine prăjită. la alegere şi componente. cuprinde. aceeaşi cu cea întâlnită la dejun şi cină în saloanele restaurantelor. utilaje. trebuie să ţină seama de următoarele cerinţe: stabilirea. după caz. chifle. serviciile tradiţionale sau servirea acestuia prin bufet. în seara premergătoare serviciilor. fixe ca: unt. unul sau mai multe sortimente din preparate de bufet. mai consistent decât micul dejun complet. trebuie să-şi organizeze activitatea în funcţie de solicitările clienţilor. Dotarea saloanelor cu mobilier. Pregătirea saloanelor şi secţiilor pentru servirea micului dejun. restul componentelor având un conţinut fix-de regulă.. utilaje. ciocolată etc. servirea acestui tip de mic dejun. inventar pentru servire şi lucru). Micul dejun englezesc (american). a numărului de clienţi care urmează să servească micul dejun. cofetărie-patiserie sau bar ce se pot oferi la micul dejun. inventar de lucru şi servire este de regulă. se face prin bufet deoarece oferă posibilitatea unei variate alegeri sortimentale de produse specifice. cafea. de a comanda micul dejun. pregătirea saloanelor şi secţiilor. cu respectarea tehnicilor de lucru cunoscute. efectuarea propriu-zisă a serviciilor. Cei ce au sarcina servirii micului dejun. Organizarea serviciului tradiţional. pe lângă componentele acestuia. bucătărie. lapte.). cornuri. În afara acestora. o băutură caldă nealcoolică (ceai. se pot oferi clienţilor un suc din fructe sau legume. în funcţie de preţul micului dejun. gem (dulceaţă).

are loc după terminarea lucrărilor de curăţenie şi întreţinere executate la închiderea unităţii. pentru comenzi speciale Prezentarea personalului care asigură serviciile la micul dejun.verificarea la secţii a existenţei sortimentelor de produse. potrivit regulilor şi reglementărilor existente. plus o rezervă corespunzătoare. Preparatele şi băuturile servite la micul dejun într-un 91 . În unele unităţi de categorie superioară. înainte de servirea băuturilor calde. preparate şi băuturi oferite sau solicitate de clienţi la micul dejun. ceaşca pentru ceai nu se pune dinainte pe masă. personalul de servire chelnerii şi ajutorii acestora. pregătirea inventarului necesar pentru micul dejun. bufet. De obicei. cu cel puţin o jumătate de oră înaintea ănceperii serviciului pentru a putea efectua în bune condiţii pregătirea saloanelor şi dotarea locului de muncă cu cele necesare. să asigure preparatele şi produsele la un nivel deosebit. în funcţie de sarvinile specifice. cornuri. eventual prin recepţia hotelului. aspectuase (chifle. respectându-se regulile şi etapele cunoscute la efectuarea mise-enplace-ului. pentru ca la timpul potrivit. Mise-en-place-ul pentru micul dejun. sosesc cu una două ore înainte de servirea micului dejun. în cazul constatării unor lipsuri se vor lua măsuri de aprovizionare prin comenzi operative la sursele potenţiale de livrare. achizitor etc. să fie în măsură. proaspete. astfel: secţii cafetărie. se vor prezenta la lucru. bucătărie. calde. ea se aduce încălzită. aranjarea meselor se face în funcţie de tipul de mic dejun servit în unitatea respectivă: complet (continental) sau enghezesc (american). un accent deosebit punându-se pe dezinfectarea şi aerisirea spaţiilor de servire. corelat cu numărul clienţilor. organizarea primirii comenzilor pe timpul nopţii. efectuarea lucrărilor de curăţenie şi întreţinere la închiderea saloanelor. se face diferenţiat.. laborator de cofetărie-patiserie. lapte etc.

preparate din ouă: omlete. gogoşari. sunt oferite prin listele pentru micul dejun. ceaiuri medicinale. cafea. în funcţie de sezon. comenzile să poată fi executate cu operativitate maximă. lapte bătut. se va avea în vedere ca preparatele oferite să fie de foarte bună calitate şi servite cu respectarea strictă a tehnicilor şi regulilor de servire cunoscute. chec. la micul dejun. ridichi. fripturi reci etc. costiţă afumată etc. gem (dulceaţă). simple sau combinate. cafea cu lapte.. fulgi de ovăz (porridge). de regulă. ouă ochiuri cu şuncă (ham and eggs). lapte fiert 92 . flori de tei etc. ape minerale şi carbogazoase. ouă ochiuri cu costiţă (bacon and eggs). Potrivit practicii acestui sector de activitate. Produse de însoţire: zahăr. ouă ochiuri simple. foietaje etc. Efectuarea serviciilor la micul dejun trebuie să ţină cont de anumite cerinţe de ordin general şi particular. se va acorda o grijă deosebită pregătirii serviciilor pentru ca la venirea clienţilor în saloane.). sana. preambalate la pliculeţe sau vrac. toast. preparatele din carne şi peşte: mezeluri (şuncă presată. cornuri. lapte. felii de lămâie sau portocală. paine. fulgi de porumb (corn-flakes). muşchi ţigănesc. castraveţi.). produse de panificaţie şi de patiserie: chifle. cacao cu lapte. ouă la pahar. brioşe. se servesc preparate şi băuturi din următoarele grupe de produse: băuturi calde nealcoolice: ceai. Ceaiul se pregăteşte după caz. ciocolatină. pe plan internaţional. ouă la cocotieră etc. miere. din sortimente de ceiuri de masă (negru sau verde) şi ceaiuri medicinale (mentă. băuturi răcoritoare: sucuri din legume şi fructe. În al doilea rând. unt. În primul rând. nectar. frişcă. lactate proaspete: iaurt. muşeţel. fructe proaspete sau compoturi. alte băuturi răcoritoare. legume proaspete: roşii. muşchi file. în funcţie de obiceiurile alimentare ale clienţilor. brânzeturi. chefir. cozonac.restaurant. ardei graşi. diverse creme.

zaharniţă. necesită următoarea tehnică de servire: laptele şi cafeaua se pregătesc separat la secţie. Tehnica de servire: se preiau de la secţie. cel vrac în zaharniţă. Inventarul necesar: ceainic cu suport. Produse de însoţire: zahăr. în cazul unor ceaiuri medicinale nepreambalate. feliile de lămâie sau portocală pe farfuroară. cu linguriţă sau cleşte (pentru cel cubic).(pasteurizat) sau frişcă lichidă. alt produs specific micului dejun. lapte fiert (pasteurizat) sau frişcă lichidă. pliculeţele cu ceai şi zahăr preambalat sunt aşezate pe farfurioară. procedându-se ca şi la ceai. Tehnica de servire: se preia de la secţie. serviciul îl execută chelnerul prin dreapta clientului. Şvarţul. cafetiera pe suport şi produsele de însoţire. dacă clientul nu şi-a pus pliculeţul de ceai în ceaşcă. Inventarul necesar:cafetieră cu suport. pic pentru lapte. la masă. ceaşcă de ceai cu suport. mai puţin concentrată. când se serveşte laptele sau frişca. cafeaua trebuie să fie fierbinte. laptele se adaugă în cafea după dorinţa clientului (cca 50 ml). sub forma cafelei filtru. pic pentru lapte sau frişcă. laptele sau frişca în pic sau în ambalajele de prezentare pe farfurioară-suport cu şerveţel. cca 150 ml porţia. linguriţă pentru ceai. ceainicul cu apă fierbinte. Precauţiuni: de regulă. produsele de însoţire şi apoi toarnă apa fierbinte din ceainic în ceaşcă. farfurioară-suport. este un sortiment de cafea specific micului dejun . 93 . linguriţa pentru ceai. Cafeaua cu lapte. nu se aduce lămâie sau portocală: zahărul vrac se oferă în zaharniţă. în cazul cafelei turceşti se vor respecta regulile cunoscute pentru servirea sortimentului respectiv. pe tava acoperită cu şervet. prin dreapta clientului. ceaşca caldă. servit de regulă. Precauţiuni: în momentul servirii. pe tava acoperită cu şervet. chelnerul va face cu tact acest oficiu. ceaşca caldă. ceaşcă de ceai cu suport. furculiţa pentru lîmâie. iar laptele cald. înainte de a turna apa fierbinte în ceaşcă. cafeaua fiind mai puţin concentrată. pe suport cu şerveţel şi produsele de însoţire. farfurioare-suport. o strecurătoare este necesară: folosirea gheridonului sau consolei este obligatorie (tava nu se sprijină pe masa clientului). chelnerul aşezat mai întâi ceaşca pe suport.

cana cu lapte (laptiera) se poate lăsa pe suportul ei pe masa clientului în dreapta lângă ceaşca de ceai. dizolvată în lapte fierbinte. cafeaua în cafetieră pe suport cu şerveţel şi zahărul preambalat pe farfurioara-suport sau în zaharniţă şi ceaşca de ceai caldă. frişca bătută. se serveşte rece sau cald. pe tava acoperită cu şervet. ceaşcă de ceai cu suport. chelnerul. Inventarul necesar: cană pentru lapte (laptieră) cu suport. linguriţă pentru ceai. prin dreapta clientului. laptieră cu suport. lingutiţă de ceai. Produse de însoţire: zahăr. toarnă laptele fierbinte peste ciocolata rasă din ceaşcă. în formă de granule mărunte. Inventarul necesar: cană pentru lapte (laptieră) cu suport. se pune mai întâi laptele. prin dreapta clientului. farfurie-suport sau zaharniţă. ceaşcă de ceai cu suport. Inventarul necesar: gemieră sau castronaş. cafetieră mică cu suport. apoi clientul se serveşte cu zahăr după dorinţă. este un preparat specific micului dejun. castronaş. după ce a pus ceaşca pe suportul de pe masă toarnă laptele din cana de lapte în ceaşcă. fier. Produse de însoţire: zahăr şi în mod excepţional. farfurioară-suport. zaharniţă. Tehnica de servire: pe o tavă acoperită cu un şervet se preiau de la secţie laptele fierbinte sau rece în cana pentru lapte. rasă. după care clientul îşi adaugă zahăr în funcţie de gust. în funcţie de preferinţa clientului. chelnerul. serviciul îl efectuează lucrătorul. ceaşcă de ceai cu suport. Precauţiuni: laptele trebuie să fie fierbinte. ceaşca de ceai caldă sau rece şi zahărul preambalat pe farfurioară-suport sau în zaharniţă (cel vrac). prin dreapta clientului. după aceea cafeaua şi zahărul. aceştia mai servind dacă doresc acest lucru. laptele fierbinte în laptieră pe suport şi zahărul în zaharniţă pe farfurioară-suport. Ciocolatina. proaspăt. Tehnica de servire: se preia de la secţie pe o tavă acoperită cu şervet. Precauţiuni: unii clienţi obişnuiesc la laptele rece. laptele fierbinte în cana de lapte (laptieră) pe suport cu şerveţel. pe masa clienţilor. sare în loc 94 . Precauţiuni: cana cu lapte şi cafetiera pot rămâne pe suporturile lor. ciocolata rasă în gemieră. Laptele. o ciocolată de calitate superioară.Produse de însoţire: zahărul. Tehnica de servire: se preia de la secţie. farfurioară-suport pentru zahăr preambalat sau zaharniţă. linguriţă de ceai.

cât şi oferirea untului la cald. după preluarea produselor de la secţie. farfurioare-suport sau castronaşe de mărime potrivită. chelnerul ajuns la masa clientului. cuţit pentru unt sau cuţit pentru desert. Precauţiuni: se va evita servirea consumatorilor cu unt tăiat (porţionat) inestetic. Untul. şervet din pănză (unele unităţi utilizează coşul de pâîne). Pâinea albă. neagră. constituie un produs de bază al micului dejun. totul pe tava acoperită cu şervet. în cazul grupurilor de turişti. chiflele. Tehnica de servire: preluarea de la secţie se face astfel: untul porţionat la pacheţele. În aceleaşi condiţii se serveşte untul preambalat pe o farfurioară-suport (jour). Inventarul necesar: farfurie întinsă mare sau farfurie pentru desert (în funcţie de cantitatea oferită). fie în vrac. totul pe tava acoperită cu şervet. 25 g sau vrac. în ultima situaţie se prezintă sub formă de rondele. prin dreapta acestuia. melci. cochilii. dacă nu a fost păstrat la rece.de zahăr. la masă efectuându-se serviciul direct sau indirect. 95 . fie preambalate. untul vrac în castronaşe mici (boluri) cu gheaţă. Tehnica de servire: farfuria cu şervet în care se află pâinea se preia de la secţie în mâna stângă. Inventarul necesar: raviere. pâinea se secară. mierea. poate fi preambalat în pacheţele de 15. semialbă. se va evita utilizarea ceainicului la servirea laptelui fierbinte deoarece caimacul poate astupa oficiul de scurgere. cu o consistenţă moale. Tehnica de servire: la fel ca la unt. împreună cu gemul (mierea) şi zahărul preambalate. Inventarul necesar: gemul preambalat pe farfurioară-suport (jour) iar cel vrac în gemiere: cuţit de desert. cere permisiunea şi aşază farfurioara sau castonaşul cu unt în dreptul emblemei farfurie-suport. 20. Produse de însoţire: unt (în unităţile care practică acest sestem). Gemul. dulceaţa sunt alte sortimente oferite la micul dejun. pe raviere (farfurioară-suport) sau în castronaşe cu gheaţă. spirale etc. când există un singur consumator sau mai mulţi. untul nepreambalat poate fi oferit pe farfurioara-suport fără gheaţă cu condiţia ca el să fie păstrat în prealabil la rece şi adus la masă în momentul când vin clienţi sau imediat după sosirea lor.

Farfurie mijlocie. fierte cca trei minute în apă clocotită. Brioşele. direct sau la farfurie. constituie alt produs specific micului dejun. caşcaval. piper şi unele sosuri (în funcţie de dorinţa clientului). brânză. verdeţuri). la masa clientului serviciul se execută la gheridon. sare. Precauţiuni: farfuriile calde sunt necesare în toate cazurile când omletele au fost aduse pe platou. când omleta este oferită fără produse de însoţire. numai furculiţa mare. simple sau combinate (cu roşii. checul. Precauţiuni: farfuriile trebuie să fie calde. sau în farfuria întinsă. verdeţuri. direct sau indirect. Tehnica de servire: produsul se preia de la secţie pe un platou oval fierbinte sau pe farfurie întinsă mare. fierbinte. în mâna stângă protejată cu şervet de serviciu. tăiată cu puţin timp înainte de servire. lingură de desert. în cazul 96 . Inventarul necesar: platou oval. cu puţin oţet şi sare. în mod asemănător se serveşte toastul. pâine (facultativ. farfurie întinsă mare. sare. tacâm de serviciu. tacâm de serviciu. pe mâna stângă protejată cu şervetul de serviciu. Tehnica de servire: se preiau de la secţie ouăle montate în platoul oval.Precauţiuni: pâinea trebuie să fie proaspătă. şuncă. Inventarul necesar: platou oval. cozonacul. furculiţă mare sau pentru desert. caldă. sunt produse de patiserie specifice micului dejun. presărătoare cu sare şi piper. Ouă ochiuri româneşti. farfurie întinsă mare. de preferinţă calde. în unităţi mai modeste. caldă. Precauţiuni: toate produsele trebuie să fie proaspete. flacoane de condimente sau sosiere pe suport (daca este cazul). se poate oferi ca tacâm.) sunt preparate des întâlnite la micul dejun. Tehnica de servire: produsele se preiau de la secţie montate pe şervet din pânză în farfurie de mărimea adecvată. ficăţei de pasăre etc. Produse de însoţire: unt. la masa clientului se execută. cuţit şi furculiţă de mărime corespunzătoare farfuriei. Omletele. la micul dejun englezesc pâinea se oferă clientului în farfuria pentru pâine. Produse de însoţire: pâine. şervet de pânză. presărătoare cu sare şi piper. aşezată în dreapta clientului. ciuperci. farfurie întinsă mijlocie. piper. la masa clientului se execută serviciul la gheridon. după caz. Inventarul necesar: farfurie întinsă mare sau mijlocie. serviciul direct sau indirect.

Tehnica de servire: paharele fierbinţi în care au fost montate ouăle se preiau de la secţie pe suport cu şerveţel. linguriţă pentru ceai. ci pahare mate sau o ceaşcă de cafea. fierte în coajă cca 5-10 minute. farfuria pentru desert. unt). unt). la masa clientului. prin prăjire în unt sau ulei timp de 3-5 minute-constituie un preparat specific micul dejun. se poate folosi lingura de desert în locul linguriţei pentru ceai. Produse de însoţire: pâine. una sau două porţii se transportă în mână . Produse de însoţire: pâine. pentru mai multă siguranţă. montată pe suport. Tehnica de servire: se preia de la secţia cocotiera cu un ou. cu şerveţel. pregătite în căpăcele speciale. farfurie pentru desert. două sau trei porţii se transportă în mână. unt. piper. cu 97 . în unele situaţii. Inventarul necesar: cocotieră specială pe suport. cu paharele pentru ouă alături. Tehnica de servire: căpăcele cu ouăle pregătite se preiau de la secţie pe suport format din farfurie de desert. farfurii de desert. piper (facultativ.efectuării serviciului la gheridon tacâmul de serviciu se utilizează cu atenţie pentru a se evita spargerea gălbenuşului. Ouă la pahar. Precauţiuni: preparatul se serveşte fierbinte şi repede. presărătoare cu sare şi piper. presărătoare cu sare şi piper. lucrătorul aşează prin dreapta clientului paharul respectiv pe farfuria-suport. serviciul se execută prin dreapta acestuia. Inventarul necesar: pahar special pentru ouă. în funcţie de preferinţa clientului şi servite ca atare. Inventarul necesar: căpăcele speciale din alpaca argintată sau inox. în lipsa paharelor speciale să nu se folosească pahare din sticlă transparentă. lingură şi furculiţă pentru desert. una. cât mai aproape de antebraţ. lucrătorul aşezând farfuria cu capătul pe suportul existent pe masă. Ouă la capac două bucăţi la porţia. în cocotiere speciale sunt un alt preparat specific micului dejun. Precauţiuni: respectarea timpului de fierbere. sare. farfuriile în teanc. Ouă la cocotieră. farfurie de desert. sare. sare. cuţit pentru desert. fierte cca trei minute. Produse de însoţire: pâine. piper (facultativ. iar mai multe porţii pe tava acoperită cu şervet. mai multe porţii pe tavă. presărătoare cu sare şi piper. decojite şi montate în paharul special pentru ouă. linguriţă pentru ceai.

farfurie întinsă mijlocie. Precauţiuni: în cazul montării căpăcelului pe farfuria întinsă mare dacă suportul de pe masă este format din aceeaşi farfurie. piper.şuncă presată. astfel încât clienţii să se servească singuri). în teanc. piper. farfurie întinsă mare sau mijlocie. tacâm de serviciu. iar celelalte ouă în castronaş. pregătite în căpăcele speciale în care. în prealabil. la masa clientului se montează totul pe suport (cocotiera cu un ou şi oul al doilea) şi se execută serviciul prin dreapta. cel de-al doilea ou se aşează sub piciorul paharului. salam de Sibiu. acoperiţi. fiind scos în momentul servirii). presărătoare cu sare şi piper. Tehnica de servire: la fel ca la ouă la capac. mai multe porţii se preiau pe o tavă acoperită cu şervet. după caz (în ultima situaţie supiera cu suportul respectiv se lasă pe masă. Precauţiuni: farfurai-suport nu se înclină în momentul aşezării pe masă. parizer etc. Inventarul necesar: căpăcele speciale. sare. în lipsa cocotierelor se folosesc pahare speciale pentru ouă la pahar (în această situaţie. 98 . tobă. direct sau cu platoul pe masă. Crenvurştii sunt alt preparat des întâlnit la micul dejun. spre antebraţ. Tehnica de servire: crenvurştii sunt preluaţi de la secţie în supieră sau timbal cu apă fierbinte. tot acum se aduc linguriţele de ceai şi cuţitele pentru desert. muştar sau hrean cu oţet. Inventarul necesar: supieră sau timbal cu suport. farfuriile-suport. alături de ele cocotierele cu un ou. dozator de muştar sau hrean. presărătoare cu sare şi piper. sare. muşchi file. pe suport cu şerveţel. cuţit şi furculiţă de mărime corespunzătoare farfuriei. Precauţiuni: în cazul crenvurştilor necalibraţi serviciul se efectuează cu multă atenţie pentru evitarea porţionării inegale. aceasta va fi ridicată înainte de punerea farfuriei-suport cu căpăcel. lucrătorul execută serviciul la gheridon. unt.şerveţel. Produse de însoţire: pâine. Ouă ochiuri cu şuncă sau costiţă. cuţit şi furculiţă pentru desert. cel de-al doilea ou alături pe suport cu linguriţă. lingură de desert. s-a prăjit şunca sau costiţa-constituie un preparat frecvent al micului dejun. dacă mise-en-place-ul nu a fost completat în prealabil. porţionate în tranşe mici. Preparate din carne (mezeluri). muşchi ţigănesc. Produse de însoţire: pâine.

după natura produsului. ori păstrarea lor în salon. serviciul se execută în farfurii calde sau reci ca şi preparatele din carne (mezeluri). flacoane sau sosiere cu suport pentru sosuri. dezosate şi tranşate în bucăţi mici sunt servite în unele unităţi la micul dejun. pe consolă sau gheridon. piper pentru caşcaval (facultativ. după care. Inventarul necesar: platouri rotunde sau ovale. sare. constituie produse de bază la micul dejun. Tehnica de servire: preparatele sunt preluate de la secţie în platouri calde sau reci. diverse sosuri. cuţite şi furculiţe de mărime corespunzătoare farfuriilor utilizate. ardei gras. preparate din peşte de regulă. Precauţiuni: întrucât preparatele din carne sunt foarte perisabile nu se recomandă montarea lor pe platouri cu mult timp înainte de servire. caş. sare. porc. farfurii întinse mari. dozator pentru muştar. Produse de însoţire: pâine. cuţit şi furculiţă mari pentru desert. cuţit şi furculiţă de desert. la temperatura camerei. brânzeturi topite sau semiafumate etc. Tehnica de servire: în general este un serviciu simplificat. Brânzeturi. la masa clientului lucrătorul execută serviciul la gheridon sau direct (serviciul indirect sau la farfurie este mai puţin uzitat). roşii. farfurii de desert. presărătoare cu sare şi piper. unt). fără multe oase.subţiri şi prezentate într-un mod cât mai estetic-sunt sortimente des întâlnite la micul dejun. cu dantelă de hârtie. caşcaval. Precauţiuni: la ridicarea preparatelor de la secţie vor fi evitate cele cu grăsime sau nedezosate (deoarece porţiile sunt. smântână la brânza proaspătă de vaci). presărătoare cu sare şi piper. farfurii întinse mari sau pentru desert. unt. pui. Inventarul necesar: platouri ovale. Produse de însoţire: pâine. miel. Produse de însoţire: pâine. se execută 99 . telemea de vacă sau oaie. peştele va trebui să fie din specii mari. batal şi chiar. mici). piper (facultativ. Inventarul necesar: platouri ovale. muştar. brânza proaspătă de vaci. în general. piper. presărătoare cu sare şi piper. farfurii întinse mari şi farfurii pentru desert. Tehnica de servire: preparatele se preiau de la secţie montate în platouri ovale de mărime corespunzătoare cantităţii servite. se preiau de la secţie brânzeturile porţionate pe platou rotund sau oval. sare. Fripturi reci sau calde din carne de vacă. castraveţi.

Precauţiuni: la micul dejun se recomandă evitarea servirii unor sortimente de brânzeturi prea sărate sau cu mirosuri specifice (brânză de burduf. se preiau de la secţie cu suporturile respective pe tava acoperită cu şervet. împreună cu suporturile adecvate şi este oferit la masă prin dreapta clientului. suporturile se aşează în teanc. farfurioaresuport. Inventarul necesar: pahare pentru apă sau pahare pentru băuturi răcoritoare farfurii-suport. Lapte bătut. iaurtul vrac se porţionează în obiectele din dotarea unităţii-pahare de apă. pahare pentru apă. sau în castronaşe. zahăr sau dulceaţă (în funcţie de preferinţele clienţilor). chefir constituie produse des întâlnite la micul dejun. Precauţiuni: produsele de însoţire ca zahăr. cât mai aproape de antebraţ. zaharniţă pentru zahăr vrac (dacă este cazul). chelnerul ştergând cu atenţie borcanul înainte de a-l duce în salon. iaurtul la borcan sau pahar din hârtie se serveşte asemănător.serviciul direct sau la gheridon. Tehnica de servire: produsele. tumblere mijlocii sau ceaşcă de ceai. porţionate la pahar. căni de ceai-se preia de la secţie pe tava acoperită cu şervet. zahăr. Fulgii de 100 . Precauţiuni: dacă produsul este mai consistent. gemiere. tumblere mijlocii. dulceaţă sau miere se oferă clienţilor numai la cerere. lucrătorul execută serviciul prin dreapta clientului. Produse de însoţire: pâine. în pahare de hârtie cerată. carton. serviciul se execută prin dreapta clientului. Inventarul necesar: castronaşe pentru iaurt. atunci se recomandă servicii cu cele similare la dejun sau cină. sana. mai multe porţii se transportă pe tava acoperită cu şervet pe care se aşează farfuriile-suport în teanc. dacă brânzeturile preluate de la secţie sunt neporţionate.). mai rar se efectuează serviciul indirect sau la farfurie. se preia de la secţie pe farfurie-suport cu şerveţel când se aduc una-două porţii. iar castronaşele cu iaurt alături. cu suport. Tehnica de servire: iaurtul porţionat la castronaş. iar paharele alături. Iaurtul este un produs lactat livrat la borcan. se oferă linguriţa cu coadă lungă sau de mărime corespunzătoare paharului utilizat. dulceaţă sau miere în funcţie de dorinţa clientului. Produse de însoţire: pâine. Roquefort etc. paharul punându-se pe masă împreună cu suportul. linguriţe pentru iaurt.

101 . cu suport şi şervet colorat pentru clătitul degetelor. indirect sau cu platoul pe masă. fragi.porumb. în funcţie de sezon-se oferă la micul dejun în unităţile de categorie superioară. pepene galben). Inventarul necesar: fructieră. cuţit şi furculiţă pentru fructe (de desert). struguri. Inventarul necesar: salatieră mare pe suport cu şerveţel sau platou oval. presărătoare cu sare şi piper. mere. zahărul adăugându-se în funcţie de dorinţa clientului. cuţit şi furculiţă de mărime corespunzătoare farfuriei. pe farfurie-suport cu şerveţel. farfurii pentru desert. dozator pentru zahăr farin. piper. coş de fructe sau farfurie întinsă mare cu şervet. Produse de însoţire: pâine. şervet din pânză. Tehnica de servire: diferă în funcţie de felul fructelor şi anume: fructele mari: mere. eventual bol. căpşuni. Precauţiuni: laptele se recomandă să fie la temperatura camerei. Tehnica de servire: salatiera cu legumele respective. cană de lapte (laptieră) cu suport. castraveţi. de regulă. Inventarul necesar: castronaş sau farfurie adâncă cu suport. iar laptele separat în vana de lapte pe suport cu şerveţel. pepene galben şi verde. gogoşari. nu se oferă în farfurie separată. sare. la masa clientului serviciul se execută direct. portocale etc. sau alte sortimente similare. cireşe. piersici. ardei gras. ci se pun în aceeaşi farfurie în care se găsesc şi celelalte componente (preparate din carne. întrucât la micul dejun legumele se servesc în cantităţi mici. Legumele proaspete: roşii. este preluată de lasecţie. găletuşa pentru spălat fructele. pere. oferit cu prioritate turiştilor străini. constituie şi ele componente ale micului dejun. vişine. caise. pere. brânzeturi etc. apoi se toarnă laptele peste fulgii de porumb din castronaş. Tehnica de servire: se preiau de la secţie fulgii de porumb proporţionaţi în castronaş sau în farfurie adâncă pe suport cu şerveţel. tacâm de serviciu. Fructe proaspete. farfurie întinsă mare sau mijlocie. lingura de desert..). căpşuni. Produse de însoţire: zahăr farin şi lapte fiert rece. ridichi etc. lingura de desert. serviciul se execută prin dreapta clientului punându-se mai întâi pe masă castronaşul cu suportul său. Precauţiuni: legumele proaspete montate la platou trebuie să fie în prealabil bine spălate şi ţinute la rece. sunt produse specifice micului dejun. Produse de însoţire: zahăr farin şi frişcă (la unele fructe ca fragi.

fructele mici-cireşe. fragi. montată pe farfuria-suport cu şerveţel. eventual flacon cu sos englezesc. livrate de industrie sau pregătite în bucătăria unităţii constituie şi ele un component al micului dejun. la cireşe. lucrătorul execută serviciul indirect sau cu platoul pe masă (clientul trebuie să aibă farfuria pentru desert. piper şi praf de ţelină. dacă lingura de desert nu există pe masă se poate aşeza pe suport lângă compotieră. praf de ţelină şi sos englezesc). farfuriile-suport în teanc. struguri. Precauţiuni: în toate cazurile când fructele se mănâncă cu mâna se asigură. iar în sezonul călduros vor fi scufundate şi într-un vas cu apă şi hipermanganat de potasiu în concentraţia indicată de organele sanitare. Tehnica de servire: se preia de la secţie compotiera. clientul este servit la farfurie pe partea dreaptă. montate pe farfurii-suport cu şerveţel. mai multe porţii se preiau pe tava acoperită cu şervet. presărături cu sare. pepene galben se poate oferi zahăr farin. Sucul de roşii este un alt produs servit la micul dejun. căpşuni sunt preluate de la secţie şi oferite clienţilor proporţionate la castronaşe mici. Tehnica de servire: sucul de roşii bine răcit. piper (facultativ. preluarea de la secţie şi transportul lor se fac pe tava acoperită cu şervet. porţionat cca 102 . la căpşuni. vişine. serviciul se execută prin dreapta clientului.piersici. dar. se recomandă ca pe masă să se afle găletuşa cu apă şi gheaţă pentru clătitul fructelor. compotierele alături. Compoturile. în schimb. lingură de desert. pe suport bolul pentru clătitul degetelor şi şervet colorat. lucrătorul aşezând cupele. fragi. compotiere. castronaşele sau farfuriile pe suportul existent pe masă. vişine şi struguri nu sunt necesare tacâmuri. Produse de însoţire: sare. la fragi şi căpşuni se oferă lingura de desert. Inventarul necesar: compotiere cu suport (farfurie de desert sau jour). cupe sau farfurii pentru desert. sunt preluate de la secţie montate în fructieră sau în coşul pentru fructe. cuţitul şi furculiţa de fructe). înainte de servire fructele vor fi spălate la secţie sub jetul puternic de apă cca una-două minute. Inventarul necesar: pahare pentru băuturi răcoritoare sau pahare pentru apă. cât mai aproape de antebraţ. transportată în salon în mâna stângă. linguriţă cu coadă lungă.

Precauţiuni: înainte de porţionare. mere. precum şi linguriţa de mărime adecvată paharului utilizat. Valoarea (baremul) micului dejun servit prin bufet. ţinând cont de obiceiurile şi preferinţele turiştilor respectivi. cu valoarea micului dejun inclus în tariful de cazare. iar linguriţa se aşează pe suport. Inventarul necesar: pahare pentru băuturi răcoritoare sau pahare pentru apă. se face numai pentru turiştii de sejur cu baremuri zilnice. citrice etc. prune. sunt pasagerii din hotel în grup sau individuali. 103 . produsele de însoţire sunt adăugate de client în funcţie de preferinţe. 5. de regulă. cu şerveţel sau rondelă de hârtie. se iau de la secţie pe tava acoperită cu şervet. CAP. trebuie să corespundă. pe suport cu şerveţel sau rondelă din hârtie şi produsele de însoţire. montate pe farfuria-suport cu şerveţel şi linguriţă cu coadă lungă sau linguriţă de ceai. dinainte stabilite.150 ml în paharele prevăzute. se preia de la secţie pe o tavă acoperită cu şervet. servirea micului dejun. răcirea se face în spaţii frigorifice. alături de pahar. care au inclus în tariful de cazare şi preţul micului dejun. cărora urmează a li se servi micul dejun prin bufet. împreună cu suporturile respective. sticle sau cutii cu suc de roşii se agită bine pentru omogenizare. tipărite în limbi de mare circulaţie. serviciul se execută pe partea dreaptă. de recepţia hotelului sau prin pliante sau fluturaşi. nefiind permisă introducerea cuburilor de gheaţă în pahar. În situaţia în care. Precauţiuni: nu se pun cuburi de gheaţă în paharul cu nectar. caise. este alt produs servit la micul dejun. Organizarea serviciilor micului dejun prin bufet (suedez) Clienţii. valoarea micului dejun se va determina. Clienţii vor fi informaţi asupra locului şi modului de servire al micului dejun de către ghizii însoţitori. Nectarul de piersici. de comun acord cu reprezentanţii firmelor partenere şi cu ghizii. Tehnica de servire: paharele cu nectarul bine omogenizat şi răcit. Pot fi şi alte categorii de clienţi care să beneficieze de aceste servicii. serviciul se execută pe partea dreaptă.

cât şi pentru ca turiştii să se poată servi singuri sau ajutaţi de chelneri cu produsele şi preparatele dorite.un chelner care are sarcina ca.aparat pentru debitat băuturi răcoritoare. după cum urmează: .un responsabil al bufetului cu sarcina organizării. încât să se asigure condiţii optime pentru prezentarea sortimentelor specifice. să efectueze mise-en-place-ul meselor pentru clienţi. să fie stabilită în responsabilitatea personalului din secţii. împreună cu responsabilul bufetului. să preia mărfurile conform marcajului. Personalul necesar servirii micului dejun prin bufet. Amenajarea bufetului. . include. . . . Pot fi însă cazuri când gestiunea bufetului.maşină pentru porţionat unt. să facă returul de mărfuri atunci când este cazul şi să întocmească meniul-raport pentru vânzările din ziua respectivă. 104 . îndrumării.aparate (boilere) pentru fiertul apei. precum şi alte dotări în funcţie de structura sortimentelor oferite. mesele pentru inventarul de servire şi produsele preambalate. . . După caz.un bufetier sau bucătar care să monteze estetic şi igienic la bufet produsele şi preparatele preluate de chelner de la secţie. trebuie astfel realizată. să urmărească expunerea lor pe bufet.maşină pentru tăiat pâine.Amenajarea bufetului propriu-zis. . care nu necesită păstrarea la rece sau cald. una sau mai multe vitrine (cărucioare) pentru preparatele reci sau calde. aparate pentru cafea etc.aparat pentru fiert crenvurşti. să efectueze marcajul la secţii. să servească băuturile calde nealcoolice şi să debaraseze mesele. . supravegherii şi controlului modului în care se asigură serviciile (acesta poate fi şeful de restaurant sau maître d”hotel).unul sau doi chelneri care să ajute la pregătirea bufetului.maşină pentru tăiat mezeluri. organizarea bufetului este condiţionată de dotarea secţiilor cu o serie de utilaje specifice cum ar fi: .

Se recomandă. felii sau cuburi cât mai mici şi apoi montate în obiectele de prezentare adecvate într-un mod cât mai estetic şi mai igienic. compoturi. . pahare etc. vor fi tăiate în tranşe.două-trei sortimente lactate proaspete. în limita baremurilor existente.două-trei preparate din ouă.. 105 . cel puţin următoarele sortimente: .două-trei sortimente de preparate din carne.trei-patru băuturi calde nealcoolice. farfurii. castron etc. ca la bufetele organizate pentru servirea micului dejun să se asigure zilnic. toate produsele care se pretează la porţionare.două-trei sortimente din legume şi salate. căni. castronaşe. . în orientarea acestora. pierzându-şi aspectul comercial. coşuri. . el trebuind să fie estetic şi igienic. Sucurile din legume şi fructe pot fi prezentate porţionat la pahare sau în căni de sticlă şi păstrate la rece (când se află în căni ele vor fi turnate în pahare de către clienţi). . Sortimentele de preparate şi băuturi oferite pentru servirea micului dejun prin bufet vor fi prezentate pe obiectele de inventar adecvate după caz: platouri. supravegherea şi răspunderea acestuia.unul sau doi ajutori de chelner care să efectueze aceleaşi lucrări ca şi chelnerul. Tacâmul de serviciu însoţeşte fiecare platou. va avea o atitudine politicoasă faţă de clienţi. Se va acorda o grijă deosebită produselor ce se depreciază rapid. boluri. tăvi. O atenţie deosebită se va acorda modului de aranjare al bufetului propriu-zis. poate fi extins sau redus în funcţie de numărul clienţilor. Numărul lucrătorilor menţionaţi.trei-patru sortimente de băuturi răcoritoare. . fructe. sticle. cu privire la preparatele dorite şi pe cât posibil. coş. intervenind cu mult tact. aspectului său general. evident sub îndrumarea. personalul auxiliar va fi menţinut avându-se în vedere sarcinile concrete ce le are de realizat. De regulă. Personalul de servire. precum şi preparatelor calde. . carafe. acestea pot fi porţionate sau pregătite în raport de solicitări.una-două sortimente de brânzeturi.

trei-patru sortimente de gem. laptiere. fiind serviţi în continuare de chelner cu o băutură caldă nealcoolică la alegere. se parcurg de regulă. miere. ceainice. este indicat să se asigure în prealabil tot inventarul necesar servirii micului dejun (atât pentru clienţi. Pentru asigurarea unor servicii operative. apă fierbinte pentru ceai etc. vasul cu flori.patru-cinci sortimente din produse de panificaţie şi patiserie. după caz. Pentru fiecare couvert. . cât şi pentru personalul de servire).. următoarele etape: . vin la masa rezervată sau liberă. linguriţa de ceai. scrumiera şi eventual. dacă este cazul. vasul special pentru depunerea resturilor de la produsele preambalate. menţinerea la cald a ceştilor şi băuturilor oferite consumatorilor.-vor fi preluate de la secţie în inventarul adecvat: cafetiere. mai ales în situaţia în care ceaşca de ceai nu poate fi adusă caldă după aşezarea clienţilor la masă. Băuturile calde nealcoolice. mise-en-place-ul în vederea servirii altor clienţi. Servirea la dejun şi cină Pentru efectuarea corectă a servirii. 106 . După ce clienţii au terminat micul dejun.primirea şi conducerea clienţilor la masă. farfurioară-suport pentru ceaşca de ceai. piperul. lapte dulce. Mise-en-place-ul meselor va fi specific micului dejun englezesc.luarea comenzilor şi transmiterea acestora la secţii-preluarea de la secţii a preparatelor şi băuturilor comandate. Pentru ca ambele operaţiuni să aibă loc rapid. cât şi pentru o ofertă de băuturi calde nealcoolice mai diversificată se recomandă utilizarea cărucioarelor speciale pentru servire care permite o mai mare mobilitate şi în acelaşi timp. având grijă ca întotdeauna băuturile să fie foarte fierbinţi. cafea. numărul mesei. după aranjarea feţei de masă se va asigura: marcarea locului de şervet. După ce turiştii au ridicat de la bufet preparatele dorite. . sarea. lucrătorii şi ajutorii acestora efectuează debarasarea pe o tavă de mărime potrivită sau pe cărucior şi reface. dulceaţă. Vor avea destinaţie comună zahărul. cuţit şi furculiţă mare. dacă băuturile respective nu au fost oferite clienţilor şi preluate de aceştia direct de la bufet.

acesta se împinge uşor.ordonarea locului de muncă. le adresează salutul cuvenit şi apoi mergând înainte. . mai întâi femeilor şi apoi bărbaţilor. director restaurant. se păstrează numai un anumit timp (maxim o oră) după care masa se poate oferi altor clienţi. De regulă. îi conduc spre masa rezervată sau oferită pe moment. notează numele şi prenumele solicitantului. atentă.efectuarea propriu-zisă a serviciilor şi a debarasării. În restaurantele cu tradiţie şi care asigură servicii de calitate se practică sistemul rezervărilor de mese anticipat. Întotdeauna o primire amabilă. cu faţa orientată puţin către ei. revin imediat pentru a vă lua comanda”. În cazul rezervărilor telefonice persoana care primeşte comanda de rezervare. Primirea şi conducerea clienţilor la masă se face de către conducerea operativă a unităţilor după caz. tragerea lui către lucrătorul aflat lângă scaun. Pentru a primi clienţii. precum şi pentru o 107 . În cazul că numărul solicitanţilor este mai mare. se prezintă listele de preparate şi băuturi prin formulele de politeţe cunoscute: „O clipă. clienţilor li se oferă scaunele. după care. lucrătorii îi întâmpină la intrarea în restaurant. colegul meu vine imediat”. pentru a facilita identificarea clienţilor. maître d”hotel. Aceste rezervări se fac telefonic sau în scris. scuzându-se politicos şi asigurându-i că va reveni imediat pentru a prelua comanda şi a efectua servicii. eventual anumite preferinţe (forma şi locul meselor. scuzaţi. patron. meniul şi băuturile dorite). data. „Vă rog să mă scuzaţi. un salut potrivit momentului şi un zâmbet plăcut constituie o primă impresie bună despre unitatea respectivă. atât cât este nevoie. Evidenţa rezervărilor se trece pe planul de rezervări al fiecărui salon. o surpriză agreabilă pentru client. ora şi numărul persoanelor. După instalarea clientului la masă. să-i prevină. în lipsa lor de oricare chelner. mesele rezervate telefonic.. . Este de dorit.întocmirea notei de plată şi conducerea clienţilor. decoraţiuni florale. vă rog!”. „Un moment. prin prinderea scaunului de spătar cu ambele mâini. Odată conduşi la masa respectivă. pe care se notează cu creionul solicitarea făcută. „Poftiţi lista de preparate”. ca atunci când lucrătorul nu se poate ocupa imediat de clienţii respectivi.

Notarea comenzii se face pe carnetul de comenzi ţinut în mâna stângă. ca listele de preparate şi băuturi. rezervarea meselor se face pe baza comenzilor anticipate sau a fişelor de acţiuni. cu persoanele care au făcut rezervările. se va căuta. Apoi. La luarea comenzii.se face. clienţii sunt informaţi asupra duratei de pregătire a unor preparate executate la comandă (la minut). ca aceasta să fie completă-să se stabilească meniul.primire operativă. Pentru grupurile de turişti sau pentru alte acţiuni organizate. să fie expuse (afişate) împreună cu imaginea foto ale preparatelor respective. se obişnuieşte. Informarea clienţilor asupra sortimentelor de preparate şi băuturi. platourile de prezentare. cărucioarele de prezentare şi prezentarea verbală. în ordinea de prioritate cunoscută. meniul sau preparatele zilei. în afara listelor de preparate şi băuturi şi prin alte mijloace cum ar fi: expoziţiile şi miniexpoziţiile de preparate culinare. de lucrătorul care a primit clienţii şi i-a condus la masă. Luarea comenzilor şi transmiterea lor la secţii. În timp ce se notează comanda. în ordinea alfabetică. În ultimul timp şi la noi în ţară. de regulă. lucrătorul respectiv se retrage la câţiva paşi de masa clientului pentru a-i da posibilitatea să-şi aleagă componentele meniului. se oferă listele de preparate şi băuturi prin dreapta fiecărui client. se poate întocmi o listă. urmărind cu atenţie şi intervenind pentru a da explicaţiile necesare referitoare la unele preparate solicitate de consumatori. îndoită la 90 grade şi lipită de corp. în vitrinele de prezentare stradale ale unităţilor. Comanda poate fi notată pe un carneţel sau direct pe bonuri de marcaj (comanda). panourile de afişaj. se folosesc următoarele formule de exprimare: 108 . În momentul prezentării lucrărilor din salon. băuturile şi produsele de însoţire ce urmează a fi servite. se poate face. în casetele. la secţiile pentru transmiterea sau ridicarea comenzilor către şi din secţii. în holurile de primire ale hotelurilor şi restaurantelor. Pentru aceasta se procedează astfel: după aşezarea clienţilor la masă.

salatierelor. pentru ca lucrătorul să nu se ardă la mână. de aceeaşi formă şi mărime cu primul. Tava va fi acoperită cu şervet. şefii ierarhici pentru a asigura. la timpul potrivit. cupelor pentru gustările „cocteiluri” etc.atunci când se cere pregătirea unei comenzi la minut sau montarea în inventarul adecvat a unor preparate deja pregătite (creme. Ultimii vor repeta comanda primită.se face diferenţiat. dându-le spre executare lucrătorilor respectivi.atunci când lucrătorul se prezintă la secţie pentru a lua un preparat sau un produs pentru care a dat. . în cazul unor neconcordanţe se va cere şefilor de secţii respectarea comenzii. cu mâna dreaptă. tava sau cărucioarele speciale. Întotdeauna. compotierelor.). 109 . În mod asemănător se procedează la transportul ravierelor. .. La transportul mai multor farfurii (peste patru) se folosesc.atunci când solicită o comandă deja şi care nu este gata. mâncăruri gătite etc. după montarea preparatelor sau produselor în/şi pe obiectele de inventar adecvate. după caz. dacă neconcordanţa persistă vor fi informaţi. bucătarul şef este obligat să le citească cu voce tare. ciorbe.„să meargă”. şefii secţiilor au datoria să verifice dacă comanda corespunde cantitativ şi calitativ cu marcajul. Preluarea platourilor cu preparate calde sau reci se face prin tragerea lor de pe masa caldă acoperită parţial cu o bucată de molton. Dacă este posibil se va folosi un al doilea platou rece. aşezându-le pe mâna şi antebraţul stâng. comanda „să meargă”. necondiţionat. în funcţie de natura lor şi de sistemul de servire practicat. Platourile ţinute la cald pe plită sau cele cu preparate gratinate vor fi prinse de cel ce preia din acelaşi loc de unde au fost prinse de bucătar. a produselor şi a băuturilor de la secţiile unui restaurant. putând duce la întârzierea serviciilor La primirea comenzilor. după caz. respectarea comenzii. aceeaşi obligaţie revenind şi lucrătorilor care efectuează serviciul. se recomandă manipularea igienică a farfuriilor. evitându-se în felul acesta eventualele confuzii în executarea lor.„ridic” sau „iau”. Preluarea preparatelor. evitându-se suprapunerea acestora.„reclam”.

respectându-se tehnicile de lucru cunoscute. se 110 . bufet. de caracteristicile preparatelor oferite. poate fi realizat prin prezentarea şi servirea gustărilor sau a supelor. îl constituie de obicei. recurgându-se. în funcţie de numărul şi mărimea lor. după caz. Efectuarea propriu-zisă a serviciilor şi a debarasării se execută diferenţiat. la serviciile: indirect. direct. . se debarasează paharul de aperitiv. Al treilea serviciu. dejun sau cină. cu cărucioarele de prezentare. sosurilor sau ingredientelor are loc în acelaşi timp cu preparatul de bază sau imediat după aducerea acestuia. De asemenea. salata şi produsele de însoţire. autoservire. . După caz.efectuarea unui nou serviciu va fi procedată de debarasarea obiectelor de inventar utilizate la consumarea preparatelor servite anterior. după care (imediat) se aduce vinul ales la preparatul respectiv. Primul serviciu.serviciile se efectuează în ordinea meniului ales. la gheridon. după care se completează mise-en-place-ul în funcţie de meniul ce va fi oferit. respectânduse anumite reguli şi succesiunea normală a tuturor lucrătorilor după cum urmează: . cremelor. de a fi început clientul să mănânce din preparatele cu care se asociază . la momentul potrivit se aduc şi băuturile care se asociază cu preparatele din meniu. ciorbelor.servirea salatelor. a untului şi a aperitivului. apoi servirea pâinii. înaintea primului serviciu se efectuează turnarea apei în pahare. în funcţie de masa servită. Al doilea serviciu cuprinde prezentarea şi oferirea unui preparat din grupele pescărie sau antreuri. în funcţie de categoria de încadrare. de la unitate la unitate.la efectuarea serviciilor a la carte. de regulă după consumarea băuturii sau după ce clientul a început să bea din primul fel de vin. la farfurie. de numărul şi structura clienţilor. înainte însă. aducerea preparatului de bază cu garniturile potrivite.Transportul platourilor cu preparate se face diferenţiat.

sau înaintea acestuia.oferirea brânzeturilor impune un serviciu deosebit. a farfuriei de pâine şi a cuţitului pentru unt. îl constituie. se prezintă platoul sau se aduce lângă masa clientului căruciorul cu brânzeturi. în funcţie de preferinţele consumatorilor. pe suportul existent la masă. asociată cu băuturi digestive de calitate superioară. la desert se oferă vin spumant sau dulce. la servirea cafelei. după care se face serviciul indirect. Al patrulea serviciu. pot rămâne pe masă. servirea brânzeturilor sau a deserturilor: . sau în paralel. cu şervet de pânză. toast sau pâine prăjită în coş de pâine sau farfurie întinsă mare. precum şi de curăţirea firimiturilor. bine răcit. mai ales la dejun. . punându-se pe masă farfuria de desert. după caz. trebuie să rămână pe masă paharul de la primul vin. un alt lucrător aduce cel deal doilea sortiment de vin. este precedată de debarasarea presărătorilor cu sare şi piper. licoros. 111 . iar în lipsa acestora furculiţa şi cuţitul pentru desert. cu tacâmuri de desert). se oferă unt. Pot fi situaţii în care turiştii obişnuiesc să consume salata separat.aducerea desertului. direct sau la gheridon. situaţie în care se poate. precedată de debarasarea inventarului utilizat la desert. cu permisiunea clientului să se debaraseze paharul de la al doilea fel de vin. Debarasarea paharului de la primul vin.servirea fructelor. după preparatul de bază. sau frapat.pot efectua unul sau mai multe servicii în funcţie de cantităţile din fiecare componentă. Concomitent cu preparatul de bază sau înainte de aducerea acestuia. Dacă clientul nu doreşte cel de-al doilea vin. cu oferirea cafelei. În final. desertul va fi servit în funcţie de caracteristicile sortimentului prin metoda cea mai potrivită (pe farfuria de desert caldă sau rece. Imediat. caz în care se execută un serviciu separat în farfuria de desert. numai suportul. cuţitul şi furculiţa pentru fructe. este de asemenea. serviciul se încheie se. . Conform tradiţiei. se face în momentul când clientul a început să consume din al doilea sortiment de vin. se servesc salatele.

le adresează formulele de politeţe adecvate. dacă se continuă consumul acestuia. ajutând la tragerea scaunelor. Nota de plată aranjată într-un şervet de ceai. pe care îl pune. ridică farfuria cu sumele respective. la garderobă. casierul sau patronul. după care merge la casă sau la consolă. pe masa clientului. lăsând-o pe masă. în mod discret şi în momentul ăn care aceştia se pregătesc să se ridice de la masă.şervetul. Apoi. pentru a putea primi şi servi noi clienţi. se prezintă pe o tăviţă sau pe o farfurie de desert. După aceea. pe partea dreaptă a celui care a comandat. îi salută cu amabilitate. obligatoriu.. atât la dejun cât şi la cină. După aceia. console şi gheridoane pe care îl duce la oficiu în vederea pregătirii locului de muncă pentru închiderea unităţii. pe tăviţp sau farfuria de desert (tot în dreapta clientului care face plata). Reguli privind servirea unor preparate culinare. Pâinea. După conducerea clienţilor. Întocmirea notei de plată o face.de regulă mai multe sortimente. dacă este cazul. Ea se preia de la secţie pe o 112 . i se oferă clientului timpul necesar pentru a verifica calculul şi a pregăti banii (chelnerul se retrage la câţiva paşi de masă). înaintea primului serviciu. vaza cu flori. mai întâi femeilor şi apoi bărbaţilor. indiferent de valoarea consumaţiei. supraveghează clienţii de la distanţă. rugându-i să mai revină în unitatea respectivă. lucrătorul revine în raionul său la masa rămasă liberă undefectuează debarasarea inventarului utilizat şi reface. se aduc la masă. numărul mesei. lucrătorii care au efectuat serviciul. îi conduc spre ieşire. la cererea clientului sau din iniţiativa celor ce execută serviciile înainte de ora închiderii localului sau a schimbării brigăzii de servire. chelnerul. ajutându-i dacă este cazul. numără banii (dacă sunt mau multe bacnote). se retrage câţiva paşi cu faţa la client. atunci când au fost puşi banii pe farfurie. împreună cu nota de plată. unde primeşte sau pregăteşte restul. mise-en-place-ul. paharul de vin. Lucrătorul revine la masă. scrumiera. sau strânge inventarul de pe mese. revin. paharul de apă şi uneori. Se vor goli vitrinele (cărucioarele) de prezentare şi a consolelor. i se oferă clientului timpul necesar pentru a verifica calculul şi a pregăti banii (chelnerul se retrage la câţiva paşi de masă).

Se efectuează serviciul la farfurie prin dreapta clientului. sare. cuţitul şi furculiţa (lingura). la farfurie.se preia de la secţie preambalat sau porţionat sub diferite forme (rozete. castronaşe şi platouri pentru mai multe persoane. în funcţie de caracteristicile gustărilor se efectuează serviciul direct. indirect. Salata de crudităţi. montate în cupe de diferite forme.(ţelină. pe farfurii sau pe cărucioarele de prezentare şi servire. raci. Gustările calde. rondele. la gheridon..). sau prin bufet. Gustările reci asortate. situaţie în care se aşează de la început pe masă împreună cu pâinea sau toastul. Se pune pe masă pentru fiecare client sau într-un loc accesibil. în funcţie de consistenţa preparatului din lingura şi furculiţa de desert sau cuţitul şi furculiţa de desert. Clientul este servit în farfurie întinsă mare sau mijlocie. cubuleţe etc. ţinute în prealabil împreună cu untul la rece.farfurie întinsă mare sau coş de pâine. la anumite unităţi. în castronaşe mici cu cuburi de gheaţă. farfurii sau raviere pentru o singură persoană sau poate fi montată în salatiere. este cuprins în preţul couvert-ului.se servesc ca şi gustările reci. creveţi etc. piper. pe o tavă acoperită cu şervet.poate fi porţionată de la secţie în cupe.se preiau de la secţii montate pe platouri ovale sau rotunde. împreună cu farfuria-suport (jour sau desert). după caz. Tacâmul este format. cu deosebirea că vesela în care se preiau de la secţie şi aceea în care sunt serviţi clienţii trebuie să fie fierbinte.. Untul. pe farfurie-suport cu şerveţel.. Untul. destinat special acestui scop. melcişori. protejată întotdeauna într-un şervet. Cupa se aşează pe suport cu şerveţel sau rondelă (dantelă) din hârtie. sau într-un şervet de ceai. poateb fi montat pe o farfurie sau farfurioară adecvată. spirale. Mise-en-place-ul pentru client presupune farfurie întinsă. salatiere mici. în funcţie de componentele gustării. Gustările sub formă de cocteiluri. din care fiecare să se poată servi. cu tacâmul corespunzător mărimii farfuriei (pentru gustare sau desert format din cuţit şi furculiţă)După caz. piept de pasăre. Serviciul se face diferenţiat în funcţie de modul în care se montează preparatul la secţie: 113 . ) se preiau de la secţie. de desert. Dacă se aduce la masă în momentul sau imediat după venirea consumatorilor.

serviciul indirect. să fie într-o poziţie convenabilă. din teanc. pe suport metalic sau farfurie întinsă cu şervet sau şerveţel. dacă nu a fost pusă dinainte pe masă. În ultimul caz. dacă numărul de tacâmuri admis permite acest lucru şi dacă trebuie servite un număr mare de persoane. iar cel de-al doilea serveşte operativ consumatorii.a. de la bucătărie. după care procedează identic ca la servirea primului client. a lingurii mari şi dacă este cazul. În toate situaţiile se oferă serviciul de ulei-oţet şi cel puţin o jumătate de lămâie sau flacon cu suc de lămâie. pe tavă. cu deosebirea că farfuria adâncă 114 . Dacă se face serviciul la gheridon. se apropie prin dreapta primului client şi ridică cu mâna dreaptă prima farfurie din teanc. Luşul utilizat pentru porţionare. farfurii. merge apoi la clientul următor. În cazul serviciului direct (la supieră). Cremele. serviciul la farfurie în cazul porţionării la cupe. se preiau de la secţie în supiere de mărime corespunzătoare numărului de porţii ce urmează să fie servite. care are o ceaşcă deasupra pe care o aşează pe farfuria-suport din faţa clientului având grijă ca lingura de pe farfurie. se aşează deasupra supierei sprijinit pe tortiţă. mise-en-place este identic. aranjarea mesei pentru client impune utilizarea farfuriei adânci. ridică ceaşca de pe tavă şi o aşează în farfuria de deasupra. cu excepţia paiului parmezan. alături de ceaşcă. Se execută serviciul la farfurie astfel: lucrătorul. aranjate în teanc. supele se preiau de regulă. fierbinţi. direct sau gheridon înm cazul mai multor porţii montate într-un singur platou. salatiere sau raviere pentru o singură persoană (preluarea şi transportul se face pe tavă sau pe cărucior) b. porţionate la ceşti speciale. a cuţitului şi furculiţei mari pentru tăierea bucăţilor de carne. pe tava acoperită cu şervet. odată cu farfuriile-suport cu şerveţel. aşezat pe farfuria-suport. Servirea se poate realiza de un lucrător sau doi. castron sau salatieră. crutoanele sau alte produse de însoţire se pun în ceaşcă de la bucătărie. Ciorbe şi borşuri. un lucrător poartă în ambele mâini tava cu ceşti şi suporturi. cu coada către chelner. Lingura de consomme sau cea de desert se duce pe tavă odată cu preparatul sau se poate aşeza pe masă înainte. purtând tava pe mâna şi antebraţul stâng.

trebuie să fie fierbinţi. se face la gheridon sau prin serviciul direct. a bolului cu apă călduţă şi a unui şervet colorat. fac posibilă servirea lor ca gustări. smântâna. cât mai aproape de farfuria cu preparatul respectiv (pe locul farfuriei pentru salată). Preparatele din peşte. luşul se va introduce puţin în lichid. Clientul va fi servit în farfurie întinsă mare sau mijlocie (de desert). supe. mai întâi bucăţile de carne şi apoi zeama având grijă să amestece conţinutul cu luşul pentru ca porţiile să aibă aceleaşi componente. prin excepţie. Întotdeuna la servirea ciorbelor. La servirea gustărilor calde din peşte. cere permisiunea clientului să-l servească. cu supiera pe suportul respectiv în mâna stângă. La gustările din peşte nedezosat sau care se mănâncă cu mâna. farfurii întinse sau cărucioare de prezentare (pentru preparate reci).se pune la gheridon. ciorbe. diferite condimente-aduse înainte de a începe clienţii să mănânce. Farfuria pentru oase se aşează în locul tacâmului pentru desert dacă aceasta lipseşte. după farfuria de pâine. antreuri şi uneori. se impune oferirea farfuriei pentru oase. pot fi calde sau reci. în funcţie de componentele gustării. sau cel pentru gustare (de desert) în caz contrar. de o mare diversitate sortimentală. platourile şi farfuriile în care se montează şi din care nănâncă clienţii. După umplere. De regulă. Gustările din peşte. Se va utiliza tacâmul de peşte în cazul în care componentele sunt sfărâmicioase. pentru a se evita formarea picăturilor ce pot cădea în timp ce este dus spre farfuria clientului. după care apropie cât mai mult suportul cu supiera de marginea farfuriei clientului şi începe să servească. trebuie să se ofere produsele de însoţire-ardei iute. introduce luşul în supieră. borşurile 115 . precum şi vinuri albe seci atunci când în meniul respectiv nu intră şi alte preparate din peşte. servirea cirbelor şi borşurilor la supieră. sau în stânga acestuia. ca preparat de bază în cadrul meniurilor de cruţare. Bolul pentru clătitul degetelor se aşează tot în stânga. La preluarea de la secţie se vor folosi platouri pescăreşti sau ovale. cât mai aproape de farfuria de bază (pe locul farfuriei pentru salată sau puţin în dreapta acesteia). La servirea gustărilor din peşte se recomandă băuturi aperitive. Tehnica de lucru la serviciul direct este următoarea: chelnerul vine pe partea stângă a clientului. Ciorbele.

sistemul de lucru la două sau la trei farfurii. perişoare etc. având grijă ca lingura de pe farfurie 116 . Serviciul se execută astfel: chelnerul. pe suport metalic sau farfurie întinsă mare. aşează supiera pe reşoul sau placa şofantă aflate în dreapta gheridonului şi începe să porţioneze cu ajutorul luşului. Servirea ciorbelor sau supelor din supiere se face. merge în salon. Tacâmul. condimente etc. ceştile respective. vine în salon având tava pe mâna şi antebraţul stâng. pe tavă. aranjate în teanc. Celelalte obiecte mărunte-farfurii pentru oase. care are o ceaşcă desupra. Clientul va fi servit din farfuria adâncă sau din ceaşcă pe suport cu şerveţel. dezosat. Pentru aceasta se preiau de la secţie.se vor debarasa pe o tavă acoperită cu şervet. lingura. punând în farfuria adâncă din teancul din stânga supierei mai întâi bucata de peşte apoi restul componentelor. atunci când printre componentele preparatelor se află bucăţi mici de peşte. La oferirea serviciului de gheridon lucrătorul preia de la secţie supiera pe suportul respectiv.Ciorbele sau supele care au în componenţa lor peşte dezosat. Farfuriile-suport vor fi debarasate şi înlocuite în cazul în care unii clienţi au pus pe acestea de ardei. pe care o aşază pe farfuria-suport din faţa clientului. pot fi preluate de la secţie porţionate direct la ceaşcă. coji de lămâe etc. În cazul peştelui nedezosat se va oferi şi tacâmul de peşte format din cuţit şi furculiţă. ţinut în mâna dreaptă. se apropie prin dreapta primului client ce urmează a fi servit şi ridică cu mâna dreaptă prima farfurie din teancul de pe tabă. va fi lingura mare sau lingura de consomme (de desert). Întotdeuna între supieră şi suport se pune un şervet sau şerveţel. Farfuria adâncă poate fi ţinută pe suport în mâna stângă a lucrătorului. Oferirea farfuriei pentru oase este obligatorie în cazul servirii pestelui nedezosat. Servirea ciorbelor sau supelor din peşte la ceaşcă se face de regulă. atunci când în componenţa preparatului respectiv se află peşte nedezosat sau bucăţi mai mari de peşte.şi supele din peşte se preiau de la secţie de regulă în supiere de mărime corespunzătoare numărului de porţii. de regulă. perişoare etc. aşezate pe tăvi acoperite cu şervet. După ce clienţii au terminat de mâncat. odată cu farfurioarele-suport. se debarasează farfuriile şi tacâmurile. cu şerveţel. folosindu-se după caz. după caz.

respectând tehnica de lucru amintită anterior. tacâm de peşte (cuţi şi furculiţă) şi şervet. burta fiind orientată către client. În acest din urmă caz. tacâmuri de serviciu. porţionate pot fi montate pe platouri sau direct la farfurii. Piesele întregi.lucrătorul stă cu faţa către client. procedând. montate pe platouri pescăreşti. . un lucrător ţine tava cu ceşti.face apoi o incizie pe lungul şirei de la cap spre coadă. ca în cazul saramurei de crap. plus două (una de rezervă şi una pentru oase)-aşează platoul pe placa şofantă.cu ajutorul tacâmului de serviciu sau a tacâmului pentru peşte. iar cel de-al doilea efectuează servirea propriu-zisă. vine apoi la gheridonunde se găsesc spirtieră sau placă şofantă pentru preparatele calde. iar coada în dreapta chelnerului. se oferă folosindu-se următoarea tehnică de lucru: lucrătorul preia de la secţie preparatele pe platouri şi le transportă în salon pe mână şo antebraţil stâng. .se prinde şira la coadă cu furculiţe. scoate aripioarele din partea dorsală şi ventrală a peştelui.se dau de o parte şi de alta fileurile pentru a scoate şira. preluarea. încât. farfurii întinse mari în număr corespunzător clienţilor. transportul şi servirea efectuându-se după regulile prezentate la gustările din peşte. se poate face de un singur chelner sau de doi.să fie într-o poziţie convenabilă clientului. tacâm special pentru tranşat peşte. şervete de serviciu. . se asigură inventarul format din farfurie întinsă mare. 117 . Lucrătorul preia de la secţie preparatele pe platouri şi le transportă în salon pe mîna şi antebraţul stâng. La masa clientului.face o tăiere uşoară la şiră (în formă de V) pentru a delimita capul peştelui de corp. Servirea altor preparate din peşte-antreuri. având cuţitul sau lingura în mâna dreaptă şi furculiţa în mâna stângă. capul peştelui să vină în stânga. în felul următor: . . în continuare. . .aranjarea într-un asemenea mod platoul. Lucrătorul prezintă preparatul clientului care a comandat. Servirea ciorbelor sau supelor din peşte la ceaşcă.

cele cu sosuri sunt adusem după caz. condimentele) şi bineînţeles. acesta poate fi adus de la bucătărie în vasul special pentru fiert peştele (poassonier). dacă este cazul.se ridică şira. La pregătirea peştelui saramură. Şi în această situaţie. 118 . furculiţă şi cuţit mari. după care se execută aceleaşi operaţiuni ca mai sus.se reconstituie piesa prin tragerea fileurilor în poziţia iniţială. în timbale pe suport sau porţionate la farfurie. vinurile asociate cu preparatele respective. . se poate face şi serviciul direct. avându-se grijă ca întotdeauna peştele întreg să fie aşezat în farfuria clientului cu capul în atânga.se rupe şira la punctul de contact cu capul şi se pune pe farfuria de oase (numai la peştele la care se consumă capul: păstrăv. După ce peştele a fost filetat şi porţionat în faţa clientului. din care se trece cu ajutorul tacâmului de serviciu pe un platou din porţelan sau o farfurie întinsă mare. . Miseen-place-ul necesită următorul inventar: farfurie întinsă mare. nu trebuie omise produsele de însoţire (garniturile. crap etc. desprinzându-se cu un cuţit eventualele bucăţi de carne. . mai ales a păstrăvului se procedează asemănător cu deosebirea că. se montează la farfurii şi se execută servirea folosind sistemul de lucru la farfurie. . montate direct la farfurie.) . caldă sau rece. coada în dreapta şi spatele către interiorul mesei. capul şi coada rămân pentru redarea formei iniţiale. presărătoare cu sare şi piper. ca de altfel în toate cazurile servirii preparatelor din peşte.se efectuează serviciul direct sau la gheridon întrebând clienţii asupra părţilor preferate (partea cu capul.) La servirea peştelui rasol..se întoarce peştele pe platou în cazul pieselor mai mici. După caz. având grijă ca după scoaterea aripioarelor să se scoată şi pielea peştelui. burta etc. se preiau de la secţie în platouri ovale sau rotunde sau după caz. Antreurile şi preparatele de bază fără sos. se recomandă ca frigerea să se facă la grătar pentru ca pe corpul peştelui să apară forma grilelor.se scot eventualele oase rămase mai ales în partea abdominală. sau cu sos puţin. sosurile. Prin excepţie.

şervet de pâine de pânză. pasăre. farfurie adâncă. ca antreu şi prin execuţie. furculiţă mare (în dreapta) şi lingură mare (în stânga). Odată cu preparatele vor fi oferite sosurile. peşte. Sunt preluate de la secţie în timbal sau pe platou oval servindu-se întotdeuna cu sosuri specifice şi parmezan. porţii mici. Serviciul recomandat este la gheridon şi mai puţin cel direct. poate fi oferit. salatele sau celelalte produse de însoţire adecvate sau cerute în mod special de client. Mise-en-place-ul cuprinde: farfurie adâncă. spanac. sare. Sufleurile de legume. Se execută serviciul direct sau la gheridon. ca gustare.se prepară în mai multe feluri: umplute cu carne de vacă. se servesc. deşi obişnuite mai puţin la dejun şi cină. după caz prin serviciul direct la gheridon sau la farfurie. Omleta.. Ele se preiau în vasele în care au fost preparate (timbale mici. Sufleul de spanac. lingură şi furculiţă de desert. sare. însoţite de tacâmul de desert. nucşoară şi bineânţeles. de regulă. Serviciul se execută în funcţie de categoria localului şi de sistemul de servire generalizat în unitatea respectivă. presărătoare de sare şi piper. din care vor mânca şi clienţii. Tehnica de servire: în funcţie de dotarea unităţii. vase speciale de Jena sau ceramică). piper. ceea ce impune o atenţie deosebită din partea lucrătorului. creier şi asezonat cu ceapă. piper. Produse de însoţire: pâine. ouă. mult apreciat azi în toată lumea. ca antreu. parmezan.sunt preparate care trebuie „să fie aşteptate” de client. care va comanda „să meargă” numai atunci când este sigur că onoraţii clienţi vor servi ce au comandat şi mise-en-place-ul este pregătit. Spaghetele. cu tacâmuri adecvate. pahare pentru apă şi vin. de obicei. Mise-en-place-ul presupune. Inventarul necesar: farfurie-suport. preparat specific italian. Macaroanele milaneze se preiau de la secţie în timbale sau legumiere pe farfurie-suport cu şerveţel.ca de altfel toate sufleurile din legume. Ca produse de însoţire se oferă caşcaval ras şi sosuri adecvate. Serviciul este asemănător cu cel de la spaghete şi macaroane milaneze. Ravioli. slănină. lingură mare (în stânga) şi furculiţă mare (în dreapta). pot fi servite în farfurii de desert. dacă totuşi sunt servite se va avea în vedere respectarea regulilor arătate la micul dejun.unele antreuri. de regulă. de la bucătărie se pot prelua o porţie sau mai multe în 119 .

după ce în prealabil a fost scurs de eventualul sos din interior. Prin dreapta clientului. se servesc în restaurant la gheridon. se trece pulpa desprinsă pe planşetă şi se taie în două cu ajutorul cuţitului. sau roze. După servirea. Inventarul pentru client: farfurie întinsă mare. pentru a fi ridicat de pe platou şi trecut pe planşetă. se aşează puiul pe planşa cu pieptul către client şi gâtul în partea dreaptă. pentru unele preparate din piese mici se pot folosi farfuriile. totul pe o tavă cu şervet de pânză. se oferă vinul alb. se taie pielea care ţine oasele de la pulpă şi eleroanele (vârfurile aripilor) care se pun în farfuria pentru resturi. Numeroase preparate de bază.. crestându-se pielea din jurul pulpei cu ajutorul cuţitului. demisec. pentru a nu „se lăsa”. Precauţiuni: clientul va fi atenţionat asupra duratei de preparare a produsului. se trage în sus spre stânga pulpa cu ajutorul furculiţei şi apăsând cu lama cuţitului pe carcasa puiului. respectând ordinea de preferinţă cunoscută.se preiau de la bucătărie în platouri ovale fierbinţi. Preparatele la grătar şi mâncărurile cu sos puţin (lejer). cu garniturile montate sau puse separat în legumiere pe suport cu şerveţel. lucrătorul prinde cu mâna dreaptă suportul cu vasul respectiv şi îl pune pe farfuria-suport a clientului. ca suport se folosesc farfuria pentru desert. se aşează platoul cu puiul respectiv pe reşou sau placa şofantă în partea stângă. fiebinte. se înfige furculiţa la jumătatea pulpei în articulaţie. Servirea se efectuează imediat după ce preparatul a fost scos de la cuptor. Se recomandă serviciul la gheridon.vase care rezistă la temperatură ridicată. cuţit şi furculiţă mari. Tranşarea puiului -constituie o operaţiune complexă care pune în evidenţă pregătirea profesională a lucrătorului respectiv. se ia cuţitul în mâna dreaptă şi furculiţa în mâna stângă şi se prinde puiul astfel. direct sau la farfurie. fără a se 120 . Tehnica de lucru: se aduce de la bucătărie puiul montat ăpe platou şi se prezintă la masa clienţilor după regulile cunoscute. care prezintă o importanţă deosebită în cadrul meniului. Produsele de însoţire: condimente sau sosuri (la cerere) şi cel puţin trei sortimente de garnituri la preparatele la grătar. având grijă ca puiul să aibă gâtul spre dreapta celui care tranşează şi pieptul spre client. cu şervet de hârtie. montate făcându-se direct pe ele.

Se recomandă ca la femei.scoate furculiţa cu care se aşează pe platou. fie la gheridon. Muşchiul de porc împănat. se aşează puiul pe lat. se taie pieptul decupat în jumătate şi se montează pe platou. de 1-1. în funcţie de metoda de servire folosită. pe antebrraţul stâng acoperit cu şervet (dacă platoul este prea fierbinte sub el se poate aşeza un alt platou de aceeaşi mărime).. având grijă ca la tranşare. -se prezintă sub forma unui tunedou din muşchi de vacă tocat. se roteşte carcasa. la momentul efectuării serviciului se asigură: farfuriesuport. Pentru client. se face pe un platou fierbinte. farfurie pentru pâine. bucăţile rezultate din tranşare şi montate pe platou se prezintă din nou clienţilor pentru a scoate îm evidenţă. se întoarce puiul pe cealaltă parte şi se scoate cea de-a doua pulpă procedându-se ca mai înainte. după care se servesc clienţii. astfel încât. să se servească bucăţi din aripă şi piept în timp ce bărbaţilor bucăţi din pulpă. după care se aşează pe platou. pentru gurmeţi. apoi efectuează serviciul la gheridon.ca preparat de bază. pe planşeta canelată.La terminarea operaţiunii de tranşare. Această regulă este valabilă în cazul în care clienţii nu-şi manifestă preferinţa pentru o anumită bucată din pui. se taie iadeşul. să taie felii subţiri. pieptul să rămână pe planşetă şi concomitent se apasă cu cuţitul pe piept şi se ridică carcasa în sus. farfuria întinsă mare. se scoate asul cu ajutorul furculiţei şi cuţitului. La masa clientului lucrătorul prezintă preparatul. fie prin serviciu direct. carcasa rezultată trecându-se în farfuria pentru resturi. presărătoare cu sare şi piper.5 cm grosime. se înfige furculiţa în carcasă până la şiră. după care se montează pe platou. oval din inox sau alpaca argintată. măiestria chelnerului care a efectuat tranşarea. se serveşte întotdeauna însoţi de legume şi salate. un alt lucrător duce farfuriile calde la gheridon sau le schimbă la masă. caldă. Biftecul tartar. precum şi cei doi muşchiuleţi cu ajutorul lingurii. servite la gheridon sau prin serviciul direct. pahar pentru vin roşu. pahar pentru apă. se întoarce puiul pe spate. cuţitul şi furculiţa mare. Preluarea de la secţie. prin orificiul rămas liber din scoaterea pulpelor şi se scot aripile cu un sfert de piept la fiecare aripă. având în mijloc o scobitură în care se pune un gălbenuş de 121 .

Serviciul. de jurîmprejurul turnedoului. pregătit la bucătărie sau îl poate prepara chiar clientul. piper. compoziţiei astfel obţinute i se dă forma unui turnedou. se execută la gheridon. boia dulce. 15-20 g fileuri de anchois. bine spălată şi dezinfectată). castraveţi cornişon în oţet. care se montează într-o farfurie întinsă mare. mai puţin verdeaţa. o farfurie întinsă mare. coniacul şi puţină verdeaţă. oferindu-se separat toast şi unt. De asemenea poate fi oferit la farfurie. până se ajunge la gheridon. ca inventar de lucru folosindu-se o farfurie adâncă. râşniţă de piper. Serviciul la farfurie. Ca materii prime. se amestecă din nou totul bine. se execută când biftecul este pregătit la bucătărie şi adus direct la masă. după care se merge la gheridon şi se începe pregătirea. Ketchup. 5 ml coniac. pătrunjel şi ceapă tocată mărunt. Biftecul tartar. iar alături. materiile prime şi ingredientele preluate de la bucătărie amestecându-se totul cu ajutorul tacâmului de serviciu. se montează într-o farfurie corespunzătoare. muştar. apoi se adaugă. o jumătate de lămâie. înconjurat de ingredientele prevăzute în reţetă. Tobasco. pe o tavă acoperită cu şervet sau dantelă. compoziţiei obţinute i se dă forma de turnedou. sare . Tehnica de lucru pentru metoda completă: se procedează ca mai sus. o furculiţă mare. se prezintă clientului. se pregăteşte la gheridon prin metoda completă sau „brută” (se pune tot ceea ce prevede reţeta) sau la alegere (clientul fiind întrebat asupra ingredientelor dorite). oţet. din care se serveşte clientul.ou (posibil în coaja unei jumătăţi de ou. mai întâi se pune carnea în farfuria adâncă. se iau de la bucătărie următoarele: cca 180 g muşchi de vacă tocat. Tehnica de lucru pentru metoda la alegere: se aduc materiile prime prevăzute a fi ridicate de la bucătărie. după care preparatul este oferit clientului. deasupra se presară puţină verdeaţă. se 122 . rece. se poate oferi respectându-se următoarea regulă: carnea tocată se montează pe o farfurie întinsă mare. unde se pun în farfuria adâncă şi se amestecă toate componentele în afară de carnea tocată. un gălbenuş de ou. se adaugă după omogenizarea primelor componente. un cuţit mare. cărora li se adaugă. Worchester. acestea din urmă. o lingură mare. capete în saramură. ulei. De asemenea. în funcţie de dorinţa consumatorului.

Produsul astfel obţinut. Întotdeauna. se aşează pe un cruton de pâine de forma paralelipipedică sau piramidală (depinde de fantezia bucătarului) montându-se pe platou sau. în majoritatea cazurilor se serveşte rece. pregătit la grătar. dozatoare (mujdeiul) şi flacoanele originale (sosul de tomate. englezesc şi altele). într-o poziţie convenabilă pentru clienţi. se utilizează serviciul direct şi 123 .5 cm grosimea la porţie. Roastbeef-ul -este un antricot de vacă prăjit mai întâi la foc iute pentru a forma o crustă.aşează toate ingredientele prevăzute. după caz. astfel încât să se obţină patru-cinci felii de la 1-1. fără „vârf” şi „călcâi”. Reconstituirea piesei şi prezentarea din nou a acesteia. Unele sosuri sunt lăsate pe masă.este un preparat realizat din mijlocul muşchiului de vacă. bernez. Preparatul preluat de la secţie pe platoi adecvat. se prezintă clienţilor la masă după care se face serviciul la gheridon. se efecuează serviciul la gheridon. Sosurile. sosierele şi flacoanele originale se preiau pe un suport acoperit cu un şervet sau şerveţel. respectându-se aceleaşi reguli ca şi la Chateaubriand. Garniturile şi sosurile.). separat de legumele. prăjiţi sau chips. după care se bagă la cuptor. care de regulă. legume asortate în unt. În continuare se face porţionarea la gheridon sau serviciul direct. îl însoţesc: cartofii pai. având grijă ca sosurile să nu acopere mai mult de un sfert din carne. restul sosului fiind pus alături. tranşele respective fiind foarte subţiri 0. în sânge.5-1 cm. pot fi servite concomitent cu preparatul sau imediat după acesta. la fos puternic circa 20 minute. cu legume şi sosuri adecvate. sosul va acoperi numai burta. Capetele piesei de regulă nu se servesc clienţilor.se preiau de la secţii în legumiere. la peştele întreg. se transportă în salon pe suport cu şervet sau şerveţel. Legumele. este obligatorie. Chateaubriand-ul. Se acordă o atenţie deosebită la tranşare. Serviciul se execută prin sistemul direct sau indirect. clientul pregătindu-şi singur biftecul după gust şi preferinţa sa. englezesc etc. după caz. tomat. sau în alte obiecte de inventar adecvate. mai întâi se servesc două-trei tranşe. restul păstrându-se la gheridon în vederea repetării serviciului. sosuri (maître d”hotel.sunt ridicate de la secţie în sosiere. După ăpreluarea preparatului montat pe platou. în interior rămâne în sânge.

se bate conţinutul până ce se omogenizează sosul. este întrebat clientul cum doreşte să i se pregătească sosul. apoi se roteşte salatiera la 90 grade faţă de poziţia iniţială. Serviciul se face prin stânga clientului. în farfuria adâncă curată. Salatierele mari cu mai multe porţii. prinzând castronul în na stângă şi apăsând cu tacâmul de serviciu. iar la cererea clientului se va oferii serviciul de ulei şi oţet adus pe suport. ţinând în mâna dreaptă. cu oţet sau zeama de lămâie (dacă acest lucru nu s-a făcut la luarea comnezii). legumele servite la preparatul de nază în inventar separat. împreună cu suporturile respective. Salatele. se preiau de la secţie pe suport cu şervet sau şerveţel. locul corect de aranjare al salatierei cu suportulrespectiv fiind după farfuria de pâine. într-un singur sens. farfuria respectivă se va aşează pe suport prin dreapta clientul. se amestecă salata cu sosul.se ridică de la secţie montate în salatiere. sunt lăsate pe masa clienţilor. adăugându-se sare şi piper după preferinţa clientului. folosindu-se tacâmul de serviciu (lingura în mâna dreaptă şi furculiţa în mâna stângă). cum ar fi de exemplu salata verde. se pregătesc. la gheridon în faţa clienţilor. dar înainte de a începe clientul să mănânce. Dacă salata constituie un serviciu special. după care se continuă până ce toate frunzele au fost bine 124 . pâinea de regulă fiind debarasată la momentul respectiv.indirect. spre interiorul mesei. frunzele ofilite scoţându-se cu ajutorul tacâmului de serviciu şi punându-se în farfuria unde s-a scurs apa. unele salate. se pune uleiul (2/3) şi oţetul sau zeama de lămâie diluat cu apă (1/3). În acest caz se procedează astfel: Tehnica de lucru: se scurge apa colectată în salatieră într-o farfurie adâncă. iar servirea clienţilor se va face la gheridon sau direct. se toarnă sosul astfel pregătit peste salată. prin mişcări. În prezent în tot mai multe ţări. cât mai aproape de farfuria cu preparatul de bază. situaţie în care se utilizează farfuria de desert sau salatierele special pentru o poţie. Pot fi servite concomitent cu preparatul sau imediat după acesta. se verifică discret starea de curăţenie a frunzelor de salată şi prospeţimea lor. Adesea unităţile de categorie superioară. Salatele pregătite în salatiere de o porţie se pun pe o tavă acoperită cu un şervet. pentru una sau mai multe porţii. Nu vor lipsi niciodată sarea şi piperul.

inventarul folosit fiind ridicat şi dus la oficiu.amestecate cu sos. prezintă platoul. trebuie să se găsească inventarul recomandat la servirea brânzeturilor. piperul) şi va aduna firimiturile. în final se adaugă boiaua dulce după dorinţa clientului. Mise-en-place-ul cuprinde: farfuria de 125 . se adaugă untul. preferă să consume unele sortimente de brânză ca Homorod sau Bucegi ca atare. pe masă. aceasta va fi lăsată pe platou în momentul porţionării sau montării în farfuria de desert. împreună cu câteva pacheţele de unt. se ordonează gheridonul. porţionarea se face pe farfurii-desert. pentru client. Se recomandă pâine prăjită sau toast. La brânzeturile care au miros specific se vor utiliza alze cuţite pentru porţionare. Dacă produsele respective sunt montate în chesă. cu ajutorul tacâmului de serviciu şi al unui cuţit se înlătură parţial ambalajul şi crusta (coaja) de pe bucata de brânză. cu dantelă sau porţionate în farfurii pentru desert. sau pregătită cu unt şi boia dulce (paprica) situaţie în car se procedează astfel: la gheridon. Unii clienţi. Brânzeturile de tip Roquefort se preiau de la secţie pe platoul (căruciorul) de brânzeturi sau o bucată în formă de trunchi (cca 0. Chelnerul vine la masa clientului şi prin stânga acestuia. În momentul efectuării serviciului. să se ofere clienţilor pâine prăjită sau toast şi unt. Dulciurile de bucătărie se preiau de la secţie montate pe platouri rotunde sau ovale. chelnerul va ridica de pe masă farfuria de pâine. se amestecă în continuare. după care întreabă ce sortiment a fost ales şi îl oferă cu ajutorul cuţitului. Brânzeturile. Pâinea prăjită se aduce la masă în şervet. pe o farfurie întinsă mare. Se recomandă ca la servirea brânzeturilor. menajul (sarea. cu ajutorul tacâmului.5-1 Kg) pe un platou rotund acoperit cu şervet. de la gheridon sau serviciul direct. fiind frecate până când devin o pastă omogenă. pastei de brânză obţinute i se va da o formă cât mai plăcută cu ajutorul tacâmului de serviciu. Imediat după debarasarea obiectelor de inventar în care au fost servite brânzeturile. de serviciu se pun feliile de brânză taiată în farfuria adâncă de pe gheridon. după care se taie cîteva felii (cca 50 g de persoană). se serbeşte clientul în salatiera mică pe suport sau în farfurie desert. chelnerul efectuează serviciul direct sau laă pe masă farfuria într-un loc convenabil pentru toţi clienţii.

după care se îndoaie. lăsându-se la foc încet timp de patru minute. clientului i se oferă lingura şi furculuţa desert. 25 ml triplesec. serviciul se execută la gheridon. tigaie ovală sau rotundă de capacitate corespunzătoare. se adaugă câteva picături de zeamă de lămâie pentru a nu se lipi. Tehnica de lucru: se aprinde reşoul şi se pune tigaia pe foc. se lasă să se topească şi se amestecă conţinutul cu furculiţa înfiptă într-o bucată de lămâie cu coajă. furculiţa sau lingura. napron). se adaugă lichiorurile şi se amestecă bine conţinutul. spirtieră sau reşou. lăsându-se să se înfiebânte bine (până clocoteşte). sucul de la 1/2 lămâie (50 g). 90 g jeleu de fructe aromate. napându-se clătitele cu sosul respectiv. cuţitul. 25 g lichior de portocale. se adaugă sucul de portocale. lăsându-se să se încălzească bine. pudrieră 126 . Clătitele pot fi însoţite de o bulă de îngheţată de vnilie. o tigaie ovală. una-două tacâmuri de serviciu. după care se lasp într-o margine a tigăii până ce toate clătitele au fost îndoite. 40 g unt. se aşează (se trag) clătitele pe toată suprafaţa tigăii. cu cărucioarele de prezentare sau la gheridon atunci când desertul este compus din piese deosebite. se introduc clătitele una după alta şi se întorc în sosul respectiv. 40 ml coniac superior pentru flambat. Se practică mai multe sisteme de servire: direct.desert şi tacâmul de desert după caz. o pudrieră pentru zahăr farin. şase clătite de mărimea unei farfurii de desert. una-două tacâmuri de serviciu. napron. după care se presară puţin zahăr pudră şi se flambează cu coniac. în funcţie de consistenţa dulciurilor respective. pregătite în prealabil la bucătărie. se servesc clienţilor în farfurii de desert calde. 60 g zahăr pudră. una-două şervete de serviciu. reşou sau spirtieră (în stânga). la farfurie. după caramelizarea zahărului. 100 ml suc de portocale. Piersicile flambate reprezintă un preparat care impune multă măiestrie din partea celor ce execută servirea. Clătitele flambate. mai întâi ăn două şi apoi în patru. Inventarul de serviciu şi materiile prime peb’ntru patru porţii constau din: gheridon cu faţa de masă (eventual. se pune zahărul pentru caramelizare.constituie o delicatesă care impune o deosebită atenţie la servire. se adaugă untul. Inventar de serviciu şi materii prime pentru două porţii: gheridon cu faţă de masă şi eventual.

în cazul de faţă se aprinde reşoul şi se aşează tigaia pe foc.pentru zahăr farin. Serviciul se execută la gheridon. Tehnica de lucru: toate fructele flambate se pregătesc în general în acelaşi mod. fie în coşuri speciale. 40 ml lichior de portocale sau triplesec. se lasă să clocotească la foc încet timp de două minute. una-două tacâmuri de serviciu. adăugându-se cîteva picături de zeamă de lămâie pentru a se evita lipirea. şase linguri pulpă de zmeură sau jeleu de fructe (90 g). Fructele. se oferă într-un sortiment variat la toate mesele. dar alături se poate pune o bulă de îngheţată de vanilie. întotdeauna se va verifica dacă fructele au fost spălate. după caramelizarea zahărului. se realizează prin serviciul indirect. Mise-en-place-ul cuprinde farfuria de desert şi tacâmurile pentru fructe (cuţitul şi furculiţa sau cuţitul şi furculiţa pentru desert). se pune zahărul. după care se flambează. se adaugă pulpa de fructe. clienţii sunt serviţi în farfurii calde de desert cu două jumătăţi de piersici napate cu sos şi peste care se presară migdale tăiate fin. 200 ml suc de portocale. se oferă ca tacâm lingura şi furculiţa de desert. precum şo lichiorurile prevăzute în reţetă. 30 g migdale prăjite. 60 g unt. se lasă la fiert trei-patru minute. cu coniac. sucul de la 1/2 lămâie (50 g). fructiera se lasă pe masă într-o poziţie convenabilă pentru toţi clienţii. tăiate fin (migdalele pot fi înlocuite cu miez de nucă). ceea ce impune o preocupare permanentă pentru asigurarea unei aprovizionări continue. după care se introduc piersicile în suc. clientul alegându-şi singur sortimentul dorit. se adaugă sucul de portocale şi se amestecă cu ajutorul bucăţii de lămîie înfiptă în furculiţă până ce sosul s-a înfiebântat bine. ţinând cont de sezon. Acest 127 . se amestecă conţinutul cu o furculiţă înfiptă într-o bucată de lămâie cu coajă. interval ăn care se întorc de una-două ori. Servirea fructelor la fructieră sau din coşul de fructe. 120 g zahăr farin. opt jumătăşi de piersici din compot. se adaugă untul şi după topirea lui. Fructele sunt preluate de la secţie fie pe fructiere. penru caramelizare. 80 ml coniac superior (cinci stele) pentru flambare. doar durata fierberii şi cantităţile de lichior folosite diferă în funcţie de varietatea fructelor. 40 ml lichior de cireşe. dacă sunt curate şi de calitate. una-două şervete de serviciu (ancăr). lăsându-se să se încălzească bine.

să-şi poată spăla fructele dacă doresc. astfel încât clienţii. pepenele galben este oferit ca atare sau însoţit de îngheţată de vanilie. însă serviciul direct şi mai ales pe cel gheridon pentru fructe ca mere. se efectuează serviciul indirect sau direct..portocalele. pepene galben.merele. cu deosebirea că. ca atare. cu tacâmurile respective. apoi se taie felii.zmeura şi căpşunile se spală şi se curăţă de codiţe. feliile se curăţă de seminţe şi nervuri. precum şi strugurii) se oferă. apoi se aşează pe tava acoperită cu şervet împreună cu farfurioarele-suport cu şervet. de regulă. castronaşe etc. La servirea fructelor lucrătorii vor trebui să ţină seama de recomandările de mai jos: . având grijă să fie aranjate cât mai estetic. sos de ciocolată etc.pe suport cu şervet colorat . se va asigura bolul pentru clătitul degetelor. se recomandă serviciul la farfurie.pepenele verde se spală bine la secţie. se montează pe platou oval. vişine. se servesc ca atare în majoritatea cazurilor fiind mai uşor de cojit de către client. frişcă bătută. pere. în farfurii de desert. proaspete şi bine spălate. .fructele mărunte cu codiţe (cireşe. în funcţie de mărime pepenele galben mai poate fi servit întreg sau tăiat în două. ca tacâm se recomandă lingura sau linguriţa de desert. de pe fructiere sau coşuleţe de prezentare. .lucru nu exclude. se oferă farfurie mare sau de desert. servit felii. după ce au fost bine spălate. mandarine şi bananele. farfurii jour. caise. după care se montează la secţie în compotiere sau cupe speciale. . . Se 128 . se şterg şi se aşează pe fructieră sau în coşuleţul special pentru fructe. se procedează ca şi în cazul pepenului verde. de asemenea.lucrătorii vor avea grijă să ofere găletuşa cu apă rece şi gheaţă.la pepenele galben. piersicile şi perele. lichioruri fine. porţionate. atât zmeura cât şi căpşunile pot fi servite natur sau cu frişcă. după caz. pe şervet sau dantelă. după caz. portocale. . . executându-se serviciul la gheridon sau direct.

incolore şi fără decor colorat .trebuie avute în vedere respectarea comenzii atât cantitativ. Pentru băuturile porţionate se va proceda astfel: se va controla dacă paharele. se verifică dacă s-a respectat comanda (sortiment şi cantitate) se ridică cu mâna dreaptă paharele de pe tejgheaua barului şi se aşează pe tava acoperită cu şervet. oferirea produselor de însoţire la băuturile simple etc. debuşonarea şi servire. curate. cu obiceiurile alimentare ale clienţilor şi cu posibilităţile lor financiare. în concordanţă cu structura meniului. neciobite. Se recomandă serviciul indirect sau direct. cuţit şi furculiţă pentru fructe. neciobite şi dacă forma şi capacitatea lor corespund băuturii solicitate. sau pe farfurie de desert cu şervet-cele la sticle în mână. au datoria să cunoască şi să respecte anumite reguli şi cerinţe pe care le prezentăm mai jos: . Tehnica de lucru pentru preluarea băuturilor de la barul de de la barul de serviciu şi transportul lor în salon trebuie să respecte regulile de mai jos. coşuleţe speciale şi frapiere. cât şi calitativ şi după caz. aflată pe mâna stângă având grijă să le echilibreze pentru a le asigura stabilitatea. respectarea tehnologieiilor de lucru pentru transport. Servirea băuturilor. bolul pentru clătitul degetelor pe suport cu şervet colorat. unde se execută serviciul după regulile cunoscute.asigură farfurie de desert. lucrătorii care execută servicii. . Transportul băuturilor se efectuează diferenţiat: cele porţionate în pahare-dacă sunt mai multe.oferirea diferitelor sortimente de băuturi se va face potrivit momentului din zi (la mesele principale sau ăntre mese). se merge cu băuturile în salon. sunt curate.paharele utilizate trebuie să corespundă ca formă şi capacitate sortimentelor oferite. circulând întotdeuna pe partea dreaptă a culoarului până la masa clientului. . asigurarea temperaturii optime. prezentarea băuturilor. Pentru a pune în vedere calitatea băuturilor. Pentru băuturile la sticle se va proceda astfel: se 129 . ele trebuie să fie de calitate. pe tavă acoperită cu şervet.

cât mai aproape de gură. La sticlele cu vin alb. în mod discret. în frapieră. lama pentru tăiat capişoane şi cheia de desfăcut capsule. se face transportul diferenţiat în salon. Debuşonarea se face la gheridon. În mână. se ridică apoi cea de-a doua sticlă fixată între degetele inelar şi mijlociu. se scoate în funcţie de sortimentul băuturilor respective. De gâtul sticlei. după care. două sticle: prima sticlă se ia cu mâna dreaptă şi se fixează în podul palmei stîngi. marginea (gura) lor nu trebuie să se atingă de mâna lucrătorului. având grijă ca în cazul vinului servit la coşuleţ să se aşeze sub aceasta o farfurie întinsă pentru a evita pătarea feţei de masă (dopul se pune în coşuleţ). se duc.Coşuleţul cu o singură sticlă de vin roşu se duce în mâna stângă fiind ţinut cu toate degetele. mai laes roşii. în 130 . de regulă. Atunci când există dubii asupra calităţii vinului. apoi se introduce spirala în mijlocul dopului. se poate mirosi dopul. La sticlele cu vin roşu. Când vinul la sticle se transportă în frapieră. inelar şi mare. se extrage cu atenţie dopul sprijinind pârghia tirbuşonului pe gâtul sticlei. se poate prinde un şerveţel. (cu sau fără gheaţă) aceasta se acoperă cu un şervet şi se duce. cât şi pe tăviţe speciale de pe mese. fără a-l străpunge. de colecţie. prinzând-o cu degetele arătător şi mijlociu după care se merge în salon unde se execută serviciul. prinzând-o cu degetele mic. se procedează la fel ca mai sus.verifică dacă sticlele sunt şi dacă corespund ca sortiment şi preţ cu marcajul. cu ajutorul ancărului se şterge gâtul (gura) sticlei. pentru a se evita unele mici accidente. îndepărtându-se cu mâna partea superioară. nu se va răsturna sticla). pentru a evita punerea în consum a unor vinuri necorespunzătoare. după care urmează servirea clienţilor în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. acoperită cu şervet. Dacă sticlele sunt decapsulate. cu spirală. cu o mână sau în ambele mâini. pe o tavă de mărime corespunzătoare. mai multe coşuleţe se transportă în mâna stângă. capişonul se taie cu ajutorul lamei de la tirbuşon pe mijlocul gâtului sticlei. în funcţie de numărul sticlelor. care se pune în buzunar. în funcţie de greutate. Debuşonarea sticlelor se face cu tirbuşon universal. Debuşonarea sticlelor cu vin alb se face în salon. se verifică la lumină dacă în conţinut există sau nu impurităţi (la vinurile vechi.

nu este cel mai indicat. pentru a pune în valoare calităţile băuturii. apreciată între15-18 grade C. trebuie să fie mai bine răcit. puţin superioară faţă de cea a pivniţi. în momentul servirii. mai vechi. Alte vinuri. vinurilor tinere. lăsând uşor presiunea să iasă din sticlă. specific. Temperatura vinurilor -are o importanţă deosebită pentru punerea în valoare a calităţii acestora. însă. se servesc întotdeauna reci. Debuşonarea sticlelor cu şampanie se face prin două metode: Prima metodă comportă următoarele faze: aşezarea sticlei de şampanie pe gheridon şi desprinderea staniolului din jurul dopului. se impune folosirea cleştelui special pentru şampanie. denumite „temperate”. acoperirea sticlei cu ancărul şi prinderea dopului cu dopul palmei şi degetele de la mâna stângă peste ancăr. Roşu de Sâmbureşti etc. În sfârşit. Busuioacă de Bohotin. Se va ţine seama de preferinţa clientului şi dacă vinul ales. de exemplu Merlot. care acţionează asupra dopului. recomandări pentru vinul care se asociază cel mai bine cu preparatele comandate. amil licoros sau spumant. cu mult tact.se efectuează de lucrătorii ce asigură serviciul în saloane. temperatura optimă de servire fiind de 2-6 grade C pentru vinurile vechi şi de colecţie ţi în jur de 2 grade C pentru celelalte. cele de colecţie. În cazul în care unele sticle cu şampanie mai veche au dopul foarte bine fixat. se vor da. Se spune că un vin cu cât este mai tare. A doua metodă este asemănătoare cu prima. se servesc la temperatură de 14-15 grade C. debuşonarea le asigură echilibrul şi fineţe şi le înlătură gustul uşor amărui.prezenţa clientului. vinurile vechi. Servirea vinurilor. Vinurile roşii se beau la temperatura camerei. mai dulce. prinderea sticlei cu mâna dreaptă de partea superioară şi scoaterea atentă a dopului cu mâna stângă. pentru a diminua presiunea bioxidului de carbon din şampanie. ele câştigând în calitate prin degajarea buchetului. vinurile dulci-licoroase şi şampania trebuie răcite foarte bine. în timp ce vinurile albe.. Întotdeauna. slăbirea coşuleţului cu mâna dreaptă fără a ridica sticla de pe gheridon. Servirea 131 . Vinurile roşii se pot debuşona cu cîteva ore înaintea de degustare. pregătirea vinului pentru vânzare trebuie să se facă cu multă grijă. cu deosebirea că sticla uşor înclinată se ţine în mâna dreaptă.

circa 50 ml vin pentru a-l degusta şi după ce a acceptat vinul. înainte de servirea următorului client se va şterge gura sticlei cu ancărul (la vinurile albe) sau cu şerveţel prins în acncăr (la vinurile roşii). Frapiera poate fi acoperită cu un şervet sau gâtul sticlei se poate pune un şervet împăturit în lung. pe suport. Se va evita sprijinirea gâtului sticlei de marginea paharului şi umplerea exagerată a acestuia (circa 3/4 din capacitatea paharului). Şampania -se preia de la secţie bine răcită. Sticla cu vin servită din coşuleţ se prinde bine. În unele unităţi cu specific. Sticla se reaşează în frapieră sau la gheridon. Şampania se prezintă clientului dar nu se dă spre degustare. să se acopere eticheta (degetul arătător fiind orientat spre gâtul sticlei). După turnarea în pahar.vinului -la sticlă sau la pahar. Pentru aceasta. care servesc drept suport. sticlele se pot lăsa la masă. După servirea ultimului client. răcirea vinului prin introducerea în pahar a cuburilor de gheaţă etc. servirea vinului amestecat cu apă (şpriţ) fără acordul clientului. pe tăvil speciale cu şervet. în frapiere obişnuite sau frapiere speciale pentru şampanie cu gheaţă. se face întotdeuna prin dreapta consumatorului. Când vinul este oferit direct din sticlă. în frapieră. semn că a acceptat să i se toarne în pahar. se începe servirea în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. sticlei i se va imprima o uşoară mişcare de rotire spre dreapta pentru a evita căderea picăturilor de vin pe faţa de masă. dacă în sticlă a mai rămas vin. aceasta se prinde cu mâna dreaptă. Sticla se 132 . ultimul fiind servit cel care a făcut degustarea. transportul sticlelor se face în mână. astfel încât. deci umplerea paharului. turnându-se uşor pentru a se evita agitarea conţinutului. înainte de a termina turnarea vinului în pahar. umplerea exagerată a paharelor. peste etichetă. La servirea vinurilor lucrătorii vor evita: înfăşurarea sticlelor în şervet. Repetarea serviciului. Înainte de a face primul serviciu. după debuşonarea sticlei se toarnă în paharul clientului care a comandat. cu toate degetele de la mâna dreaptă. sticla cu vin se prezintă clientului care a comandat. acesta se va depune după caz. împreună cu coşul. la gheridon sau pe suportul de pe masă. Şi întrun caz şi în celălalt. se face numai după ce clientul a consumat aproape în întregime cantitatea existentă.

băutură digestivă. fără zgomot. Pentru evitarea spumei. Sticlele se transportă în mână. sau la masă înainte de începerea serviciilor. se folosesc agitatoare speciale (un fel de rozetă montată pe o tijă hexagonală) sau se oferă pişcoturi. ţaăii pe o tavă acoperită cu un şervet. cănile. după caz. ciocolată rasă. pe marginea interioară a acestuia. fier). apropiind şi depărtând sticla de marginea acestuia. se ia paharul în mână şi se toarnă berea uşor. Majoritatea clienţilor obişnuiesc să bea coniacul la temperatura camerei.se preia de la secţie. şampania fiind turnată în pahare în două reprize mai ales atunci când există o spumare abundentă şi peristentă. Răcirea berii prin introducerea cuburilor de gheaţă în pahar constituie o greşeală. Coniacul. Berea. filtru. Cafeaua. Pentru a degaja bioxid de carbon. Aperitivele. de regulă. Cafeaua se poate asocia. pahare tip sondă. cutii. cu suport adecvat.se serveşte întotdeuna fierbinte. tumblere. tasuri sau rondele (absorbante) din diferite materiale. paharul se va lăsa pe masă. halbe sau ţapi.debuşonează respectându-se regulile arătate mai sus. în mijlocul paharului. cu lapte concentrat (lapte dulce. La masa clientului. sau prin aducerea de la secţie gata porţionate. paharele cu bere se aşează pe suporturi. Pentru formarea spumei. Se recomandă ca berea să fie servită la o temperatură în jur de 7 grade C. la barul de zi. Serviciul trebuie să fie îngrijit. răcit cu gheaţă sau flambat. 133 . băuturi digestive. Atunci când berea se duce la masă în sticle. expresso etc. frişcă bătută. frişcă lichidă.. în funcţie de preferinţele clienţilor. Între ceaşcă şi suport se pune un şerveţel sau o rondelă de hârtie.se beau înainte de dejun sau cină. solubilă. încălzite în prealabil. poate fi servit în funcţie de dorinţa consumatorilor. căni pentru bere. conţinutul turnându-se în jet dubţire. iar paharele. este de dorit utilizarea paharelor de capacitate corespunzătoare cu a sticllor pentru a nu lăsa sticlele pe mese. în ceşti mici. mijlocii. Tehnica de servire a cafelei în funcţie de sortimentul de cafea pregătit: turcească. Ele se oferă utilizându-se căruciorul pentru prezentarea aperitivelor. şambrat. o porţie de coniac = 25 ml. pahare speciale. O floare mică poate marca o atenţie deosebită pentru client.

lapte concentrat sau lapte rece. la gheridon sau direct la masa clientului. În ambele situaţii. Se ia ceainicul pe suport cu şervet. produsele de însoţire şi se toarnă ceaiul în ceaşcă. Mazagranul. apă minerală sau carbogazoasă. Serviciul se efectuează ca şi în cazul precedent. diferite sortimente de ceai preambalate la pliculeţe. cu linguriţa şi produsele de însoţire specifice. Cafeaua la filtru se oferă la ceaşcă sau la serviciu. înclinându-se numai ceainicul. La secţie ceaiul vrac se poate pregăti infuzia. având grijă ca în prealabil să se pună în ceaşcă pliculeţul cu ceai.după caz. laptele călduţ. Băuturile în amestec se servesc în pahare specifice 134 . în funcţie de sortimet (vrac sau plic) şi de locul unde se pregăteşte (la masa clientului. Tehnica de servire: mai întâi. cu sau fără frişcă. produsele de însoţire. laptele concentrat. coniac sau lichid precum şi separat. precum şi produsele de însoţirezahăr. se aşează pe aceeaşi tavă sau se duce în mâna dreaptă. după care se merge în salon. suportul se menţine drept. în pahare speciale. de regulă. la cafetărie sau la bar). serviciul se face pe partea dreaptă a clientului. se ia un ceainic cu apă fierbinte. se poate face la masă. pentru cei care mai doresc să consume. cu deosebirea că în loc de ceai pregătit.se serveşte bine răcit. În ultimul caz se preia de la secţie filtrul curat. cafeaua necesară. Cafeaua porţionată la cească se serveşte pe farfurioară-suport prin dreapta clientului. care se toarnă în ceaşcă la masa clientului. în salon. frişcă. Dacă. sau de către chelner la gheridon. Pregătirea cafelei. în pahar tip sondă sau tumblere mijlocii. din diferite motive. apă fiartă într-un ceainic şi separat. de către client sau de către chelner. unde prin dreapta acestuia se pune pe masă creaşca pentru ceai cu suport. după caz. se pregătesc. Ceainicul poate rămâne la masă pe suport. produsele de însoţire se adaugă de client după gust. La masă. cafeaua pregătită nu a fost consumată. ea va fi menţinută la cald într-un bain-marie nerecomandându-se reîncălzirea ei. sau în lipsa acestora. Frişca se oferă la temperatura camerei. Ceaiul de masă şi cel nedicinal. rondelă de lămâie sau portocală.se servesc diferenţiat. după caz: zahărul. decoct sau macerat. în oficiu se montează pe o tavă cu şervet inventarul necesar pentru client-ceaşcă fierbinte de ceai cu suport şi linguriţă.

CAP. dacă este cazul. va răspunde prompt la informaţiile solicitate de client. cu eleganţă. este necesar ca barmanul. direct pe faţa de masă. atunci când băuturile sunt duse la masă cu tava. se duce şi se lasă la masa clientului pe suport cu şerveţel. Astfel. Găletuşa de gheaţă. cănile. dacă este cazul. transportul şi debarasarea inventarului pentru servire din bar. să sesizeze dorinţele acestora şi să le îndeplinească în limita posibilului. Serviciile oferite în baruri. începând cu femeile. barmanul le va oferi foc. Cu toate că serviciul în bar. Cleştele sau lingura pentru gheaţă pot fi puse direct în găletuşă sau alături pe suport. trebuie să se efectueze ca şi în restaurant. camere de hotel. Manipularea. evitând abordarea unor domenii pe care nu le cunoaşte sau care ar 135 . sau mai multe pe o tavă acoperită cu şervet punându-se pe masă cu mâna dreaptă prin prinderea lor cât mai aproape pe bază. evitând punerea lor direct în pahare. alături de pahare. referitoare la caracteristicile băuturilor servite sau de altă natură. Servirea unui nou sortiment de cocteil trebuie să se armonizeze cu cel precedent.fiecărui sortimet şi se aşează pe masă prin dreapta clientului. într-un loc uşor accesibil pentru cei ce doresc să le folosească. Barmanul trebuie să aibă în atenţia permanentă clienţii. Serviciul direct la bar (la tejghea) se efectuează de barman prin faţa clientului. siguranţă şi în cele mai bune condiţii igienice. făcând recomandări. carafele şi sticlele se pun la masa clienţilor pe farfurioara-suport cu şerveţel sau rondelă din hârtie. de regulă fără suport. să ţină cont de o serie de reguli specifice: Paharele. Port-paiel se duc la masa clientului în mâna dreaptă. 6. unor clienţi care se pregătesc să fumeze. la banchete(mese festive) Serviciul în baruri. Linguriţele se aşează pe farfurioara-suport. respectă regulile şi tehnicile de lucru din restaurant.

jele-uri. -o băutură pe bază de lapte. Barmanul trebuie să ştie ce poate să ofere unui client obosit (o băutură pe bază de tonic). crusta-uri. cocteiluri seci pentru bărbaţi. demiseci pentru femei. unităţile care 136 . răcirea băuturilor se face în spaţii frigorifice. chiar dacă sunt astupate. tulbureală sau când sticlele nu sunt bine închise. un melting se pretează pentru toate categoriile de clienţi. În ultima situaţie. highball-uri. după masă un amestec de lichioruri sau un cocteil dulce pentru femei şi un cocteil demisec pe bază de băuturi digestive bărbaţilor.dovedi lipsa de modestie din partea barmanului. în instalaţii speciale pentru răcit. unui client care a băut prea mult (un cocteil special sau o băutură pe bază de cola şi suc de lămâie). un cobbler. este interzisă păstrarea oricărei băuturialcoolice sau nealcoolice-în sticle sau vase descoperite. după fiecare întrebuinţare paharele vor fi spălate cu respectarea tehnicilor de lucru cunoscute. indiferent de loc. Răcirea paharelor se face prin menţinerea acestora la rece în frigider sau cu gheaţă pisată în interior. întotdeauna înainte de desfacerea unei sticle. unui client răcit (un ceai cu multă lămâie sau un grog). unui sportiv ( o băutură hrănitoare şi reconfortantă). înaintea mesei de seară. sedimente. băutura nu se va pune în consum. acestuia i se va imprima o mişcare circulară pe masa de lucru a barmanului după care gheaţa se aruncă. Un barman competent trebuie să ştie ce fel de băuturi va recomanda pe parcursul unei zile: dimineaţa un flip puţin alcoolizat. unui client cu dureri accidentale de stomac (o băutură pe bază de bitter sau un fernet). un suc de legume şi fructe. după punerea gheţii în pahar. Regulile de comerţ şi normele igienico-sanitare prevăd ca la vânzarea băuturilor. daiquire etc. în bar sau în oricare unitate să se ţină cont de unele reglementări. unde sticlele vor sta în poziţie verticală. după cină o mare posibilitate de alegere-băuturi pe bază de şampanie. un punci. cocteiluri demiseci şi dulci. înaintea dejunului un cocteil sec pentru bărbaţi şi demisec pentru femei sau o băutură aperitiv. gâtul lor trebuie să depăşească nivelul apei cu cca 8-10 cm. sau prin scufundarea în apă rece cu gheaţă. se va controla conţinutul acestuia la lumină şi în cazul în care se observă corpuri străine.

o primă impresie bună despre barul respectiv. îi va lua comanda. Se execută apoi comanda. pentru informarea clienţilor. zahăr. cărucioarele de prezentare. precum şi servirea unor cantităţi care să ducă la o astfel de stare. În unele baruri. prezentarea verbală şi unele anunţuri (afişe) publicitare. Atunci când barmanul nu se poate ocupa imediat de clientul respectiv îl va preveni. clienţilor tineri li se vor oferi cu prioritate băuturi fără alcool sau slab alcoolizate. frişcă etc. După aceasta barmanul trece la executarea ei. materializată într-un zâmbet plăcut şi un salut potrivit. inclusiv produsele de însoţire.).desfac vinuri îmbuteliate sunt obligate să ofere vin la pahar din aceste sortimente în funcţie de preferinţele consumatorilor. ca aceasta să fie completă. la servirea clienţilor în baruri se va acorda o atenţie deosebită oferirii de gusturi şi produse de cofetărie-patiserie din sortimentele prevăzute pentru barul respectiv. asupra sortimentelor de preparate şi băuturi se folosesc. se face cu multă atenţie şi operativitate respectânduse de către toţi lucrătorii care au astfel de sarcini. respectânduse aceeaşi ordine de preferinţă ca şi în restaurant. Primirea clienţilor. regulile generale şi specifice de servire. scuzându-se politicos şi asigurându-l că după terminarea serviciului ce tocmai îl execută. se interzice condiţionarea vânzării băuturilor alcoolice de servirea altor preparate. dacă nu sunt expuse pe blatul superior al barului. Efectuarea serviciilor în bar. La luarea comenzii se va avea grijă. deoarece o primire amabilă şi atentă. în afara listelor de bar. respectând tehnica de lucru 137 . precum şi particularităţile generalizate la efectuarea serviciului în bar. stabilinduse exact preparatul. Pentru clienţii care au preferat barul în locul meselor. constituie un prim contact agreabil pentru client. revăzând mai întâi reţeta. persoanelor aflate în stare de ebrietate. produsele de însoţire (apă. este momentul căruia în orice bar trebuie să i se dea o importanţă deosebită. se interzice vânzarea băuturilor alcoolice minorilor. după care pregăteşte obiectele necesare preparării şi servirii. listele de bar se pot oferi prin faţă. pentru ca barmanul să-şi poată organiza raţional munca. şi alte mijloace: expoziţiile şi mini-expoziţiile cu preparate de bar.

De asemenea. respectiv cele din fructe cu sâmbure. barmanul se întoarce la masa liberă sau la locul său de muncă din bar. La rachiurile cu aromă fină. Particularităţi la efectuarea serviciului în bar. situaţii în care în paharul clientului. efectuând toate lucrările recomandate la închidere. înlocuieşte naproanele. după care se toarnă băutura. Majoritatea băuturilor aperitiv se servesc simple (reci) fiind însoţite de un pahar cu apă minerală. Prin excepţie. sifon. în dreptul fiecărui consumator. decor. Nota de plată se întocmeşte şi se prezintă clientului pentru încasare la cererea acestuia sau din iniţiativa barmanului înainte de ora închiderii. băuturi tonice schweppes. barmanul va urmări cu discreţie clientul pentru a-l servi prompt. unde efectuează debarasarea tuturor obiectelor de inventar folosite. pentru a putea primi şi servi noi clienţi sau pregăteşte barul pentru închidere. cu capacitatea 100-150 ml. de regulă fără gheaţă. băuturile sunt oferite direct clienţilor prin faţă prin aşezarea lor. Servirea se face direct la bar sau la masa clientului. Pe tot parcursul efectuării serviciului. se realizează pe tava acoperită cu şervet pentru cele porţionate sau în sticle originale. umplerea paharelor se face prin turnarea pe marginea cupei înclinate. Atunci când serviciul se efectuează la bar. refăcând mise-en-place-ul. Rachiurile. unele rachiuri pot fi servite glace. suc. Preluarea de la bar a băuturilor aperitiv. pe blatul superior al barului. cu siguranţă şi eleganţă. înainte de a fi servite. deoarece lucrările se fac în faţa consumatorului. respectându-se ordinea cunoscută. linguriţă.se servesc bine răcite. se verifică corectitudinea realizării ei şi existenţa obiectelor şi produselor de însoţire ca: suport. în cazul în care servirea se face de la masă. mici.prevăzută în reţetă. gustări adecvate etc. zahăr. După pregătirea băuturilor comandate. va oferi noi produse sau va insista pentru repetarea aceloraşi preparate dacă au fost apreciate de clienţi. Paharele nu se decorează şi nu se adaugă sifon 138 . După conducerea clienţilor. curăţă blatul meselor sau al barului dacă este cazul. se pune întâi un cub-mare de gheaţă. va schimba scrumiera ori de câte ori este nevoie. în limita bunei cuviinţe va conversa cu clienţii care acceptă acest lucru. produse complementare. în pahare balon.

se sfărâmă dopul şi în interior cad particule mici de plută.sau apă minerală în conţinut. -prin excepţie. Apa se oferă separat. Aperitivele pe bază de anason -sunt servite în pahare. Vermuturile -se servesc foarte bine răcite. ca aperitiv. fără paie cu apă rece proaspătă. 50 ml din sortimentul dorit. La cerere se pot pune în pahar una-două cuburi de gheaţă sau un jet de sifon foarte bine răcit. prin strecurătoare şi tifon într-o altă sticlă. pe marginea paharului şi adesea cu un jet de sifon foarte rece. În acest caz porţionarea vinului se face la bar respectându-se regulile şi tehnica specifică pentru manipularea şi debuşonarea sticlelor. se duce o nouă sticlă de vin.se servesc bine răcite. cu o rondelă de lămâie sau portocală ca decor. pentru ca particulele să iasă la suprafaţă. conţinutul ei se transferă. Cubul de zahăr se pune pe o furculiţă specială. se umple sticla cu vin din acelaşi sortiment. într-o căniţă în care se pun câteva cuburi mari de gheaţă pentru răcire. Bitterurile. Dacă la debuşonarea sticlelor de vin. Pentru aceasta. peste care se toarnă de către client apă rece în proporţia dorită. În barurile de noapte. după care acestea se înlătură prin scuturarea energică a sticlei deasupra cuvei spălătorului. separat şi un cub de zahăr. la care se adaugă un zest sau o felie în formă de triunghi din rondelă de lămâie. pentru aperitiv de regulă tumblere mijlocii. în cantitate de 50 ml din sortimentul dorit. dacă se sparge gâtul sticlei. precum şi cea pentru turnarea în pahare dar mai ales pentru servire. În majoritatea situaţiilor vinurile se servesc porţionate la pahare sau carafe (căni) de mică capacitate. pe care 139 . până când gamba este paralelă cu podeaua. având piciorul stâng îndoit la 90 grade. Vinurile oferite. într-un pahar de aperitiv sau tumbler mic. lucrătorul să nu împiedice vizibilitatea clienţilor. se va avea în vedere. chelnerul ajuns la masa clientului fandează uşor piciorul drept. cu deosebirea că nu se adaugă lămâie sau portocală. dacă dopul cade în sticlă se scoate cu ajutorul aparatului pentru scos dopuri. ca atunci când sticlele de şampanie se desfac în timpul programelor artistice. Dacă aceste accidente s-au produs la masa clientului. fără gheaţă. În mod asemănător vor fi servite şi vinurile. se servesc respectându-se aceleaşi reguli ca şi în restaurant. în pahare pentru aperitiv.

sau flambat se serveşte numai la cererea clienţilor care doresc acest lucru. de marcă. cantitatea de coniac ce urmează a fi consumată. la servirea lichiorurilor puse.. gustările. lăsând să ardă tot alcoolul.se face respectându-se aceleaşi reguli ca şi în restaurant. se serveşte într-un pahar sondă sau într-o ceaşcă de ceai cu farfurioară-suport. se umezeşte interiorul paharului. nu se oferă pai sau zahăr. După dorinţa clientului.. bine răcite sau prin adăugarea de cuburi de gheaţă. apoi se scurge şi se scutură paharul. paharele nu se glazurează. se serveşte într-un pahar de ceai cu suport metalic sau într-o ceaşcă de ceai cu suport. cu zahăr separat şi linguriţă.sprijină sticla cu şampanie şi o desface respectând tehnica de lucru cunoscută. tumblere mijlocii sau pahare de apă. în pahare de tip Malaga.se poate face direct la bar sau la masă în pahare speciale. Servirea laptelui -se face după preferinţa clientului. rece sau cald. Laptele rece. apa potabilă. De regulă. berea poate fi turnată în pahar cu sau fără spumă.a cocteilurilor trebuie să se facă cu o atenţie deosebită pentru a scoate în evidenţă calităţile băuturilor oferite. în care se pune întâi cubul de gheaţă. decât la cererea clientului. se utilizează pahare răcite în prealabil cu gheaţă pisată. Servirea sifonului şi a apei minerale. La oferirea băuturilor în amestec şi mai ales. nu se vor neglija produsele de însoţire cum ar fi: apă minerală. zahărul. Laptele cald.se face în pahare pentru apă sau tumblere mijlocii. după care se adaugă băutura. De exemplu. 140 . coniacul glace. apă tonică. 200-250 ml porţia. adică la temperatura camerei. Servirea digestivelor. majoritatea consumatorilor preferă coniacul şambrat. produsele de patiserie-cofetărie (covrigi. iar în lipsa acestora în pahare tip sondă. Servirea lichiorurilor -se face ca şi în restaurant. pregătit prin încălzirea laptelui rece la robinetul cu aburi al expresso-ului.. La servirea coniacului flambat se procedează astfel: se pun în balon 5-10 ml coniac. la acelea cu conţinut alcoolic ridicat. cuburi de gheaţă. în paharul astfel încălzit. Pentru servirea coniacului glace. lichiorurile cu ou se servesc bine răcite cu gheaţă. Servirea băuturilor în amestec. după care i se dă foc. punându-se. Servirea berii.

ceaiului. 141 . saleuri. precum şi a unor comenzi întâmplătoare cu preparate culinare. protecţia împotriva prafului şi insectelor. punându-se un accent deosebit pe specialităţile de cafea cu diferite adaosuri de coniac. Pentru aceasta se vor utiliza vitrinele de prezentare şi „clopotul” din plasă sau sticlă pentru acoperirea platourilor. mobilier şi inventar pentru servire şi lucru: telefon în cadrul centralei telefonice (interior). dejun. laptelui. mese de lucru în funcţie de mărimea oficiului. asigurarea condiţiilor de igienă. Servirea cafelei. cu linguriţa şi produsele de însoţire separat. la serviciu.sticksuri. interfon.se face ca şi în restaurant. frigidere (în număr şi capacitate corespunzătoare sortimentelor ce urmează a fi păstrate la frig). chiuvetă cu apă caldă şi rece. atractiv şi la îndemâna clienţilor. ciocolată rasă etc. frişcă. pe suport. bomboane fine etc. loverator (încălzitor de veselă). pentru a stimula vânzările. pe tot parcursul zilei. Serviciul în camerele hotelului. rapid şi de calitate-constă în asigurarea principalelor mese din zi (mic dejun. fie executarea comenzilor direct de la secţiile restaurantului al cărui program va fi corelat cu cel al serviciului la cameră.-este posibilă fie existenţa în hotel a unui oficiu dotat cu tot ce este necesar efectuării unui serviciu ireproşabil. Gustările şi produsele de cofetărie-patiserie vor trebui să fie prezentate cât mai estetic. reşou electric sau cu gaze. Dotarea oficiului pentru serviciul la cameră presupune asigurarea următoarelor utilaje. De asemenea. produse de cofetărie-patiserie şi băuturi. Serviciul la cameră: executat prompt. rom. se pune în faţa clientului ceaşca cu ceai. păstrarea la temperaturi optime a produselor perisabile sunt numai câteva cerinţe de o deosebită importanţă în promovarea desfacerilor cu astfel de sortimente. maşini sau aparate speciale pentru pregătirea cafelei. dulap pentru veselă şi inventarul de servire necesar. cină). masă caldă. Servirea ceaiului se face ca şi în restaurant. dulap cu rafturi pentru păstrarea mărfurilor neperisabile.). clienţilor care solicită acest lucru. apei fierbinţi. Când serviciul se face direct la bar. Organizarea serviciilor.

porţionat unt etc. Oferta de preparate şi băuturi. special pentru serviciul la cameră.eventual cu bain-marie sau alţi recipienţi pentru păstrarea unor băuturi nealcoolice la cald. în funcţie de natura preparatelor respective (calde sau reci). dulap-rastel pentru păstrarea tăvilor cu mise-en-place-ul parţial efectuat cărucior de transport. având grijă să fie menţinute la temperatura normală pentru servire. al anunţurilor. patru couverts. pregătite la oficiu sau la bucătăria restaurantului. cântar decimal. menajul (sare. Sortimentele de mâncăruri şi băuturi comandate. pe tavă sau pe cărucior. şampanie. precum şi şerveţele de hârtie. băuturi în amestec. numai la preparatele care impun aşa ceva. maşină de mică capacitate pentru tăiat mezeluri.se face prin intermediul listelor. căni de apă şi lapte. piper şi alte condimente). pâine. aperitive. casă de marcaj. vinuri. cloşuri pentru acoperit farfuriile şi platourile. tăvi pentru montarea a una. Sortimentele servite la cameră se pregătesc fie în cadrul oficiului de pe etaj la secţia room-service. veselă. telefonic şi verbal. cum ar fi ape minerale. Prin aceste mijloace clienţii îşi pot alege 142 . nectaruri. lactate. sucuri de fructe şi legume. se aduc la cameră de regulă. alcoolice şi nealcoolice. ceainice. bere. ceaiuri şi cafele diferite preparate culinare conform listei serviciului la cameră produsele de cofetărie-patiserie îngheţată fructe proaspete sau din compot etc. presărători de zahăr. conform listei pentru micul dejun componentele micului dejun cuprins în variantele oferite clienţilor care au inclus preţul micului dejun în tariful de cazare sortimentele de băuturi răcoritoare. În principal. cafetiere. tacâmuri şi pahare adecvate sortimentului servit la cameră. naproane. toaster (prăjitor de pâine). zaharniţe şi eventual. măsuţă pliantă. mobile. termosuri de diferite capacităţi. două. fie direct în restaurant. şerveţele din pânză pentru masă şi ceai.. se oferă următoarele sortimente: componentele micului dejun complet (continental) sau englezesc. digestive.

prin listele de preparate şi băuturi pentru serviciul la cameră aflate în dotarea fiecărei camere de hotel. Pregătirea serviciilor (mise-en-place-ul) se execută diferenţiat în funcţie de conţinutul comenzii (mic dejun sau alte comenzi). de asemenea. practic. În camere se găsesc. direct la restaurant sau prin recepţia hotelului. ceainicul cu apă clocotită sau laptiera cu lapte cald şi cafetiera cu cafea 143 . se adaugă pe platou tot ceea ce este necesar pentru servirea variantelor de meniu prevăzute şi anume: ceaşca pentru ceai. casier sau la oficiul room-service). peste care se aşează farfuria şi cuţitul de desert. la dispecerat. lista poate fi realizată într-o diversitate de forme în funcţie de sortimentele oferite şi modul de organizare al serviciilor. Efectuarea serviciului se face în baza comenzilor transmise de pasageri cu respectarea tehnologiei de servire cunoscută. precum şi la recepţia hotelului. Lucrătorii ce le primesc comenzii. Clientul transmite comanda în mai multe feluri: prin telefon (la dispecer. pachetul de zahăr preambalat şi plicul de ceai. prin fişa-imprimat agăţată de clanţa uşii. Informarea clienţilor se realizează. paharul cu apă. după care tăvile respective se depozitează în dulapul-rastel existent în oficiu. La micul dejun. mise-en-place-ul se pregăteşte dinainte (de seara sau în timpul nopţii) la oficiul respectiv şi anume: mai întâi se pregătesc un număr de tăvi pentru una şi două persoane. în lipsa celorlalte posibilităţi. Înainte de începerea serviciului. prin cameristă sau recepţia hotelului. numele clientului. imprimatele cu variantele pentru mic dejun. în raport cu numărul aproximativ de clienţi. şervetul pentru ceai. cu câteva minute mai devreme de ora fixată în comandă.. ce pot fi atârnate de clienţi la clanţa uşii în exterior pentru a fi preluate de către lucrătorii însărcinaţi cu efectuarea serviciului la cameră. conţinutul comenzii). fiecare tavă este acoperită cu şervet de pânză albă. farfuria-suport pentru ceaşcă şi linguriţa. pentru a asigura o servire operativă.meniurile dorite la micul dejun. dejun sau cină sau orice alte componente ce constituie obiectul activităţii serviciului la cameră. ora. au datoria să le noteze în evidenţele specifice pentru a organiza corespunzător executarea lor (numărul de camere. verbal.

destinată acestui scop. chelnerul foloseşte tavă sau masă-cărucior. Atunci când serviciul se face pe tavă. produsele proaspete de panificaţie. Pentru transportul preparatelor ce urmează a fi servite la cameră. Aceste cărucioare (măsuţe) dau posibilitatea realizării unui serviciu de calitate superioară. cloşurilor sau alte recipiente se ridică imediat după aşezarea platoului pe masa din camera clientului sau pe locul indicat de client. cu respectarea regulilor cunoscute. imediat după intrarea în cameră. de dimensiunile farfuriilor sau platourilor în care sunt montate preparatele respective sau tava este acoperită cu un şervet de masă alb. Dacă se serveşte cafeaua filtru. monte-charge-ul sau scara de serviciu. iar platourile sau alte recipiente cu preparate calde se pun pe o spirtieră care se stinge înainte de intrarea în cameră. acestea se acoperă cu cloşuri sau alte recipiente. aceasta se poate duce pe scări sau pe 144 . sucuri etc. fără alte manipulări. se poate folosi liftul de serviciu. Înainte cu câteva minute de ora indicată în comandă. untul preambalat. Hotelurile de categorie superioară dispun de cărucioare sau măsuţe mobile (rulante) pe care se efectuează mise-en-place-ul. mise-en-place-ul se face tot pe tava acoperită cu şervet sau pe cărucioare de servire în funcţie de structura comenzii date. Pentru celelalte comenzi-dejun. sticla cu apă minerală. cacao etc. permiţând totodată amplasarea lor la locul dorit de client. cină etc. din carne. legume proaspete. pregătirea „la minut” şi montate prin inventar adecvat: preparate din ouă. se mai adaugă comenzile suplimentare. Pentru a proteja preparatele împotriva contaminării cu diferiţi agenţi patogeni în timpul transportului. pentru o mai mare operativitate acestea pot fi pregătite în prealabil şi montate la termosuri de capacitate corespunzătoare numărului de porţii. brânzeturi. În cazul că montarea produselor pe tavă sau cărucior se face într-un oficiu situat la un alt nivel faţă de camera pentru care se execută comanda. curat. Şervetul. În cazul micului dejun a la carte.fierbinte. în cel mai scurt timp posibil. Servirea preparatelor. (calculată în raport de durata transportului) chelnerul de serviciu preia tava astfel pregătită şi o transportă la camera clientului respectiv.

după care deschide uşa. aşteaptă răspunsul acestuia. suport special. Mâna dreaptă. de regulă.) se oferă la serviciu. pentru a debarasa platoul (căruciorul) şi a-l transporta la oficiu. În ultimul timp. pentru a intra în cameră. este indicată oferirea unui jurnal de dimineaţă. dacă clientul nu a dat alte indicaţii. salută şi aşează tava la îndemâna clientului. adresând formula de politeţe corespunzătoare şi revine peste 30-40 minute. trebuie să fie liberă. cacao cu lapte etc. chelnerul procedează ca şi în cazul aducerii comenzii. permanent. la gheridon.). să fie sprijinită pe vârful degetelor şi pe umăr. pentru semnare (în cazul achitării ei prin recepţia hotelului) sau pentru plata în numerar. bate la uşă. Servirea băuturilor (alcoolice şi nealcoolice) se face ţinând cont de faptul că ele pot fi comandate în cameră (cele cuprinse în lista de băuturi). Băuturile calde nealcoolice (ceai. lucrătorii care efectuează serviciul la cameră trebuie să respecte toate regulile de servire. cafea cu lapte. se impune în majoritatea cazurilor. Dacă clienţii nu au pus inventarul folosit la uşă. de asemenea. respectând aceleaşi reguli ca şi la micul dejun. măsuţe rabatabile etc. în funcţie de împrejurare şi de importanţa clientului. Când chelnerul ajunge la camera clientului.culoare până la cameră în mâna stângă îndoită. chelnerul prezintă şi nota de plată. pe locul dorit de acesta (pat. unde urmează să se efectueze spălarea şi curăţarea inventarului folosit. astfel încât tava. După aducerea comenzii în cameră. cu menţiunea că băuturile se aduc de chelner imediat după primirea comenzii. similare cu serviciul din restaurant. De asemenea. Preparatele pentru dejun şi cină sau alte preparate comandate se pregătesc la bucătăria restaurantului sau în oficiul de pe etaj de unde se aduc. chelnerul se retrage. Odată cu platoul. Serviciul prin frigiderul-bar din cameră. pentru a răspunde în mai mare măsură cerinţelor turiştilor. având grijă ca transportul să se efectueze cât mai operativ pentru ca produsele să nu sufere modificări din punct de vedere al temperaturii optime de servire. scaun. o parte din camerele hotelurilor de categorie superioară au fost dotate cu 145 . procedându-se în acelaşi mod în care se transmit comenzile pentru celelalte mese. Adresarea unor formule de politeţe.

îmbuteliate la capacităţi mici (apă minerală. În această situaţie este necesar dotarea camerei cu un tirbuşon. la preţurile practicate de restaurantul din hotelul respectiv la care. vin). constituind o sursă importantă pentru sporirea încasărilor. în care administraţia hotelurilor respective este obligată să asigure aprovizionarea permanentă cu diferite băuturi alcoolice şi nealcoolice. organizarea. pentru scoaterea dopurilor. Aceste produse sunt trecute pe o lista de inventar cu preţurile afente. sortimentul din frigidere poate fi completat şi cu alte produse în funcţie de preferinţe. gestionarii completează stocul fiecărui frigider cu sortimentele consumate în ziua precedentă. fie de cameristele de pe etajul respectiv. sursă de care evident. 1.) la dispoziţia clienţilor în aceste camere. Serviciile de masă în camerele hotelului întregesc gama prestaţiilor oferite. Serviciul la banchete (mese festive). Gestiunea produselor cu care se aprovizionează frigiderele este ţinută fie de oficiul care răspunde de serviciul la cameră. trei etape principale: contractarea. realizarea serviciilor. a capsulelor de la sticle şi găurirea cutiilor cu sucuri. Fiecare gestionar. pepsi-cola. La cererea clienţilor. numărul de 146 .frigidere. sucuri de fructe. Pentru cunoaşterea. precum şi cu unele sortimente de mărfuri complementare (sticks-uri. Concomitent. pe frigider. Mai nou se ţine evidenţa gestiunii prin mijloace şi echipamente informatice pe bază de tehnică de calcul modernă. lista fiind expusă la loc vizibil.contractarea: se preiau de la beneficiar informaţiile necesare cunoaşterii timpului de acţiune. prezintă zilnic recepţiei. bere. se adaugă taxele pentru serviciu la cameră. delicatese etc. bineânţeles. de regulă. trebuie să ţină seama prestatorii de servicii hoteliere. dulciuri. la nivelul cellor practicate în restaurantul hotelului respectiv. precum şi cu tot inventarul necesar cu care clienţii să se servească singuri. consumul pe camere pentru debitarea clienţilor respectivi. pregătirea şi asigurarea serviciilor la acţiunile de protocol în practică se parcurg. conserve. data şi ora când are loc.

desemnată să angajeze unitatea pe care o reprezintă în ce priveşte serviciile. se menţionează pe grafic. În baza comenzii. Totodată. sau telefonic. care condiţionează şi asigură o pregătire corespunzătoare a serviciilor. adresa. rezervarea făcută. La prezentarea clientului se discută o serie de detalii referitoare la conţinutul acţiunii ce urmează a se efectua consemnându-se. 147 . numărul de telefon. precum şi variante orientative de meniuri. valoarea meniului: se consultă registrul sau graficul de rezervări. Pentru întocmirea fişei acţiunii. Primirea comenzilor se face direct. cu creionul. Acceptarea comenzii. decontările sau rezolvarea altor probleme neprevăzute. pro memoria. verbal. aceasta se transmite. confirmându-se . se întocmeşte. Fişa cuprinde la început date despre client: nume. elementele necesare pentru pregătirea serviciilor în fişa acţiunii. de către compartimentul sau lucrătorul însărcinat cu organizarea serviciilor. dar nu mai mult decât capacitatea normală a salonului. inclusiv valoarea acestora. dacă clientul este de acord cu propunerea. Pentru orientarea beneficiarilor se vor prezenta pliante sau schiţe cu posibilităţile de aranjare a saloanelor. compartimentelor ce concură la realizarea sarcinii. fişa acţiunii sau nota de servicii. se stabilesc şi condiţiile în care să se poată face rezilierea contractelor convenite. care trebuie confirmată de beneficiarul de servicii. în funcţie de angajamentele încheiate. se va consemna numele persoanei responsabile. În cazul în care comanda este făcută de o firmă sau o instituţiei. se au în vedere o serie de elemente tehnice. stabilindu-se precis ultimul termen când acesta se va prezenta. apoi. Numărul de locuri angajat la acţiunea respectivă. se invită clientul pentru a discuta detalii referitoare la serviciile pe care trebuie să le asigure unitatea. precum şi în scris. va fi stabilit cât mai exact admiţându-se totuşi o toleranţă de 10-15 în plus sau minus faţă de numărul de locuri prevăzut. de principiu. prenume. în copie.persoane. cât şi unitatea prestatoare îşi asumă o serie de obligaţii menite în final să asigure efectuarea serviciilor la nivelul angajamentelor convenite. se materializează prin semnarea fişei acţiunii sau se încheie un contract cu clauze de garanţii pentru care atât clientul.

Alegerea băuturilor impune multă precauţie. De asemenea. respectându-se strict regulile cunoscute privind asocierea băuturilor cu diferite preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie. scopul acţiunii. modul şi locul de servire al aperitivelor.  discursurile. personal de servire).  decoraţiunile florale. În general.  forma meselor. Acestea au o importanţă deosebită pentru toţi cei care concură la buna realizare a serviciilor (aprovizionarea. Prevederea în meniu a unor specialităţi cu care nu sunt obişnuiţi oaspeţii. 148 .  ringul de dans (dacă este cazul)  garderoba. scopul şi motivul acţiunii respective. alcătuirea meniurilor este o sarcină dificilă şi în majoritatea cazurilor. nu se va oferi acelaşi meniu. De asemenea. salonul. se precizează orele în care se serveşte meniul. adaptate însă la obiceiurile alimentare ale invitaţilor. deoarece numai ei cunosc cel mai bine structura invitaţiilor. bucătărie. bar. Alcătuirea meniului şi alegerea băuturilor constituie o problemă destul de delicată care impune o atenţie deosebită.).  bristolurile. conferinţă etc. cunoscut fiind faptul că un meniu simplu este mult mai apreciat decât un meniu exagerat de încărcat. Se are în vedere timpul prevăzut pentru masă. îl obligă pe aceştia să le guste din politeţe. O dată cu stabilirea meniului se au în vedere şi alte detalii:  aperitivul.  covoarele. dineu.Felul acţiunii (cocteil. gradul invitaţilor. se ţine cont de indicaţiile pe care le dau organizatorii. al cafelei cu băuturile digestive şi modul de decontare. ziua şi data sunt elemente consemnate obligatoriu în faţa acţiunii. se va avea în vedere dacă invitaţii respectivi au mai participat în ultimul timp la asemenea mese şi într-un asemenea caz. Se recomandă ca în componentele meniului să figureze specialităţi din bucătăria internaţională sau naţională.

. dotările. aprovizionarea să fie pregătite pentru a face faţă sarcinilor.organizarea serviciilor-presupune pregătirea acţiunii contractate. În funcţie de componenţa meniului şi de numărul participanţilor.comisioane pentru telegrame. Stabilirea numărului de mese se face ţinând cont de numărul invitaţilor. presupun asigurarea mobilierului şi a inventarului de servire. vor fi verificate sub aspectul curăţeniei şi al funcţionării tuturor instalaţiilor din dotare. se stabileşte necesarul pentru servire şi de lucru cu un coeficient de siguranţă de 25%. Dotările necesare la un banchet sau o masa festivă. În acest sens fiecare compartiment îşi va organiza munca. luându-se măsuri. . În fucţie de posibilităţile unităţii se pot efectua şi alte servicii: . personalul. avion etc. la nivel înalt. . localul. sticlăriei. iluminatul. se recomandă un chelner şi un 149 . de forma meselor existente în unitate şi de cea prevăzută pentru acţiunea respectivă. Personalul. la momentul potrivit. se pot face angajamente ferme.organizarea de programe muzicale şi de divertisment.rezervări de camere la hotel. bilete de tren. se stabileşte ţinând seama de importanţa acţiunii şi de categoria unităţii în care se efectuează serviciile. .transport de persoane.buchete de flori.procurări de bilete pentru spectacole. . . În acest sens se întocmeşte o listă detaliată care se predă sectorului însărcinat cu pregătirea materialului sau lucrătorilor din brigada de servire cu sarcini în această privinţă. Localul. Brigăzile folosite în astfel de ocazii au următoarea structură: pentru o masă oficială.  produsele de tutun. tacâmurilor şi tuturor accesoriilor de serciu.  garanţia. O atenţie deosebită se va da lenjeriei. dacă este cazul. 2. astfel încât.aranjat şi călcat îmbrăcămintea.  orchestra. respectiv saloanele şi anexele lor. pentru executarea diferitelor remedieri.

presupune: instruirea brigăzii. completându-se dacă este nevoie cu lucrători din alte uniotăţi de profil.ajutor pentru maximum şase invitaţi. barmanii pentru servirea aperitivelor. Pentru prevenirea unor neajunsuri şi asigurarea meniurilor angajate. pentru 50 de invitaţi. precum şi personalul de rezervă în cazul unor neprezentări ale lucrătorilor din formaţie. când instruirea personalului nu se poate face în ziua respectivă. garderobiere. Dacă apar greutăţi. unde serviciile se execută simultan. prezentare fizică corespunzătoare. 150 . marcate de o importanţă aparte. plus doi chelneri supraveghetori. să comande secţiilor din cadrul unităţii. un chelner care să se ocupe de servirea băuturilor pentru 24 invitaţi în unităţile care asigură servicii deosebite. pentru o masă festivă obişnuită. După stabilirea necesarului de lucrători se face nominalizarea acestora din personalul unităţii. care trebuie să se implice cu multă răspundere în această acţiune. personalităţile deosebite au fiecare chelnerul său. La mesele deosebite. Realizarea serviciilor. care răspunde de acţiune. se recomandă crearea unor stocuri de rezervă. un chelner cu ajutorul său pot servi în bune condiţii între 12-14 invitaţi şi mai mulţi. cunoaşterea unor limbi străine etc. Aprovizionarea cu mărfuri şi băuturi intră în sarcina compartimentului de aprovizionare al firmei. La acţiunile de mai mare amploare. La stabilirea nominală a lucrătorilor se va urmări ca ceştia să îndeplinească anumite cerinţe de o deosebită importanţă: stare de sănătate perfectă (aviz medical). toate preparatele şi băuturile ce urmează a fi servite. este obligat ca cel târziu cu 48 ore înainte. cu platouri similare de rezervă care pot interveni în cazuri neprevăzute. un maâtre d”hotel. ca cei însărcinaţi cu primirea invitaţilor. sau colaboratori externi. mai ales din produsele ce nu au continuitate în aprovizionare. Pentru acţiunile de protocol sau mesele festive. numărul chelnerilor va fi egal cu cel al platourilor aduse în salon la un serviciu. mai importante. se vor stabili şi ceilalţi lucrători. va acţiona pe linie uerarhică pentru a soluţiona neajunsurile ivite. pregătire profesională. Maître d”hotel. brigada de serviciu va fi convocată anticipat pentru o repetiţie generală asupra serviciilor ce urmează a fi executate. cei necesari pentru curăţarea inventarului utilizat.

Aranjarea salonului respectă regulile şi tehnicile de lucru cunoscute. va fi un număr egal de scaune. în dreapta şi în stânga scaunului prezidenţial. care este meniul şi băuturile prevăzute. decoraţiunilor florare etc. până aproape de pardoseală. primirea invitaţilor. puţin petrecute. iar pe cea opusă. Ele sunt scrise cu caractere mari (cifre sau litere). La mesele de onoare şi la fileurile simple. neocupată.aranjarea salonului. ce sistem de servire se va practica. Întinderea deţelor de masă se va face după verificarea stabilităţii meselor şi asigurarea moltoanelor pe toate blaturile. dar de aceeaşi lăţime model şi îndoitură. astfel încât să fie uşor vizibile de la intrare. una peste alta. feţele de masă vor cădea pe ambele părţi la nivelul blatului scaunului. se prezintă tacâmuri şi platouri model. efectuarea propriu-zisă a serviciilor şi ordonarea locului de muncă după terminarea acţiunii. Scrumierele se pun pe masă de la început dacă protocolul prevede acest lucru sau se pot pune la masă înainte de servirea cafelei. Instruirea brigăzii de servire începe cu efectuarea prezenţei: lucrătorii absenţi vor fi înlocuiţi cu rezervele prevăzute. cu numele şi 151 . prezentării meniurilor. La masa de onoare. Aranjarea inventarului pentru servire respectă regulile cunoscute pentru restaurantele de categorie superioară. careu personalului. pe număr de porţii. pentru ca aranjarea mesei şi serviciul să se efectueze uniform. evitându-se plasarea invitaţilor în dreptul picioarelor de la mese sau cu spatele la masa de onoare. Fixarea locurilor se face cu atenţie. unde invitaţii stau numai pe o parte ele vor cădea pe partea respectivă până la nivelul blatului scaunului. lenjerie. începând de la gustare până la cafea. bristourilor. scaunelor. se fixează pe un suport sua se pun direct pe masă. În acest ultim caz. ele se pun cap la cap. Se stabileşte cu secţiile numărul de platouri. Feţele de masă pot fi fileuri de mărime corelată cu lungimea şi lăţimea blaturilor meselor sau mai scurte. cu dunga de la călcat îndreptată în acelaşi sens. Se informează brigada asupra modului cum trebuie să fie aranjat salonul. Numerele de masă sunt utilizaze numai la mesele cu mulţi paricipanţi. Bristolurile. o atenţie deosebită se va acorda stării de curăţenie a inventarului utilizat. În cazul fileurilor duble. Dacă este cazul.

La momentul potrivit. sau alţi lucrători. sau în faţa paharelor spre scaun. înainte de a fi poftiţi în salon să se orienteze asupra locurilor ce urmează a le ocupa. este marcată de careul personalului. Acestea se vor referi la primirea oaspeţilor. vor saluta reverenţios oaspeţii.prenumele fiecărui invitat se aşază pe sau lângă şervet. cât şi ansamblul salonului vor fi adecvate caracterul acţiunii. Buna desfăşurare a acţiunilor impune invitaţilor ca. încunoştinţează de acest lucru pe directoul de restaurant sau maître d”hotel. atunci când organizatorul apreciază că invitaţii se pot aşeza la masă. îi vor conduce la garderobă dacă este cazul şi apoi în holul de primire unde în aşteprarea celorlalţi invitaţi pot consuma un aperitiv sau se pot întreţine cu persoanele cu care doresc. În cazul în care nu se prevede un plasament fix. Utilizarea sfeşnicelor cu lumânări se impun mai ales la dineuri şi mese festive. cu excepţia mesei de onoare. la ordinea şi tipul serviciilor. spre interiorul mesei. pe paharul de apă. care anunţă că „masa este servită”. care indică aranjarea de ansamblu a acestuia. invitaţii vor ocupa locurile cum doresc. la comportarea în timpul alocaţiunilor. Decoraţiunile florale care întregesc aranjarea meselor. Efectuarea serviciilor începe cu primirea invitaţilor de către cei ce organizează acţiunea potrivit regulilor de protocol. care are ca scop verificarea aspectului şi a ţinutei vestimentare a lucrătorilor şi comunicarea ultimelor dispoziţii privind efectuarea serviciilor. Personalul unităţii director de restaurant. Ordinea de prioritate cunoscută pentru efectuarea serviciilor la mesele 152 . Meniul se aşază în stânga farfuriei suport sau vertical lângă paharul de apă. poftind invitaţii în salon. amplasarea meselor şi numărul lor. Pentru acestea se afişează la intrare un plan general al salonului. la lucrările ce se vor efectua după plecarea invitaţilor pentru ca în unitate să rămână ordinea şi curăţenia impusă. la modul de debarasare. însărcinaţi în acest scop vor fi în apropierea organizatorilor. care rămâne rezervată persoanelor oficiale. maître d#hotel. Terminarea pregătirilor pentru începerea efectivă a serviciilor. Invitaţii primesc de la organizatori un tichet pe care se regăseşte planul de ansamblu al salonului şi poziţia locului pe care-l va ocuăa corespunzător bristoului aflat pe mese.

componentele principale ale preparatelor şi imediat al doilea produsele de însoţire. mănuşi albe umezite. mai intime. astfel ca invitatul ce a fost servit ultimul. sau la gheridon. Prezenţa femeilor la o masă oficială nu schimbă ordinea serviciilor. de regulă. la celelalte mese. La unele mese. pe urmă cea din stânga şi în continuare celelalte. pentru a nu scăpa din mână tacâmul de serviciu sau obiectele de inventar manipulate. se poate acorda prioritate femeilor. garnituri. intervenind cu discreţie pentru a rezolva orice problemă. trebuie ca toţi chelnerii să se prezinte la secţii pentru ridicarea componentelor meniului în ordinea în care vor intra în salon: întâi chelnerii de la masa de onoare. legume. exceptând câteodată situaţia în care sunt puţine. serviciul se face în ordinea stabilită de organele de protocol sau se începe primul serviciu dintr-o parte. lucrătorul care coordonează brigada să stea în spatele mesei de onoare. Problema principală la astfel de mese este aceea a sincronizării serviciilor. Servitrea vinurilor respectă regulile cunoscute. Primul lucrător poate servi. Este necesar ca în timpul serviciului. la serviciul următor să fie primul. în afara echipamentului menţionat. Pentru aceasta. după care se începe serviciul în ordinea şu după regulile de servire amintite anterior. Servirea preparatelor se face practicându-se de cele mai multe ori sistemul de servire direct şi mai rar. de unde va supraveghea desfăşurarea lucrătorilor. De regulă. la farfurie. serviciul indirect. se procedează după cum urmează: la masa de onoare se serveşte întâi preşedintele apoi persoana din dreapta sa. Se va purta.obişnuite nu se respectă de regulă în astfel de ocazii. sosuri etc. Preparatele se prezintă şi vor fi servite la semnalul şefului de brigadă simultan de către toţi lucrătorii. acestea vor fi servite simultan continuându-se serviciul spre dreapta şi respectiv spre stânga. apoi cei de la mesele mai îndepărtate. dacă la masa de onoare sunt două personalităţi marcante. al doilea din partea opusă. fără a se oferi vinul pentru 153 .

el poate fi degustat de chelner sau de maître d”hotel. Servirea vinului. stabilindu-se diferenţele. în primul rând. Dacă paharul de aperitiv este pe masă. se strânge. dulapurile. Aceasta se face în momentul în care oaspeţii au servit preparatele oferite. ca şi serviciul. comparându-se stocul existent. Paharele de vin şi şampanie nu se debarasează. se cere permisiunea să se debaraseze sau face un gest discret pe care oaspetele să-l observe (o înclinare uşoară a corpului şi întinderea mâinii către farfurie). faţă de numărul invitaţilor şi al serviciilor calculate în funcţie de cantităţile prevăzute din fiecare sortiment. de acord cu şeful de protocol. cu o marjă de siguranţă. nu trebuie 154 . ele de obicei. pentru a se evita întârzierea acestui serviciu. Dotarea pentru organizarea unui bufet. seminariile. debarasarea se va face înainte de servirea primului fel de vin. Pentru a evita unele accidente posibile. Debarasarea farfuriilor şi tacâmurilor se face după fiecare preparat servit. După care se servesc ceilalţi oaspeţi în ordinea stabilită la servirea preparatelor: vinurile se pot servi cu puţin timp înaintea preparatului care urmează. -care se practică la unele acţiuni cu un caracter special cum ar fi recepţiile. folosind sistemul la farfurie. sau imediat după aceea. simultan de către toţi chelnerii. se ordonează şi se aranjează mobilierul din salon. În al doilea rând. Organizarea serviciilor prin bufet. la semnalul coordonatorului de brigadă. numai pentru serviciul făcut oaspeţilor principali. Debarasarea începe de asemenea. încep întotdeuna cu invitatul sau invitaţii principali. ca de altfel şi a celorlalte preparate. De asemenea. sortându-se mesele sau scaunele defecte pentru a fi revizuite de meseriaşi. Urmează ordonarea locului de muncă. fără a se incomoda invitaţii. curăţarea lor şi aşezarea în rafturile. presupune asigurarea mobilierului şi inventarului de servire corespunzător preparatelor şi băuturilor ce urmează a fi oferite. cocteilurile etc. punându-se din acest punct de vedere. rămân pe masă până la ultimul serviciu. la trei farfurii. la două farfurii şi în cazuri excepţionale. diferite şedinţe. cu cel iniţial. reuniunile. debarasarea tuturor obiectelor de inventar utilizate.degustarea persoanei care prezidează masa (gazda). ambalajele sau containerele din care au fost luate la începutul acţiunii.

pe masa-bufet se aşează. Întotdeauna se va acorda o atenţie deosebită oaspeţilor de onoare. Serviciul la cupa de şampanie Cupa de şampanie se oferă cu ocazia ceremoniilor de semnare a unor acorduri protocolare sau economice. lucrătorii se împart în două: o parte ajută clienţii să se servească la masa-bufet. plante ornamentale. aşezate pe fiecare platou. coji de fructe etc. produsele de patiserie. „în flux”. dreptunghiulare. şerveţelele de hârtie. scobitorile. Mobilarea sălii presupune amenajarea bufetului. ce trebuie expuse pe suprafeţele respective. care în mod deosebit vor fi repartizaţi în atenţia specială a unor lucrători. putând fi decorate cu flori sau alte elemente decorative în vase sau pe stative direct pe pardoseală. obiecte de artă (vase. Băuturile mai pot fi montate pe tăvi. al paharelor. de unde invitaţii le iau singuri. prezentate în mozaic şi oferite de chelneri printre invitaţi. chese. Pentru buna derulare a serviciilor. Preparatele şi băuturile vor fi astfel prezentate. ceilalţi fac debarasarea. încât să aibă aspectul unor adevărate expoziţii. găletuşele cu gheaţă. coşurile-cupă cu picior pentru aruncarea eventualelor resturi ca şerveţele. scrumierele de reuervă. schimbă scrumierele şi eventual. platourile cu gustări şi preparate. Feţe de masă îmbrăcă bufetul pe toate laturile până la 5-10 cm faţă de pardoseală. Invitaţii se servesc singuri sau ajutaţi de chelneri-bucătari. oferă platouri cu preparate sau tăvi cu băuturi pentru invitaţii care stau mai retraşi. Preparatele şi băuturile oferite invitaţilor se stabilesc în prealabil de organizatori. În ambele cazuri dimensionarea suprafeţelor se face ţinând cont de numărul platourilor. organizarea barului. al farfuriilor etc. ovale-fixate în centru sau pe una din laturile salonului. a conferirii de odine şi medalii. cele de cofetărie fiind ultimele. a meselor de retragere. a conferinţelor de presă. bibelouri etc. În cazul unor acţiuni de mai mică amploare bufetul poate fi comun cu barul. decorul fiind întregit cu flori. sâmburi de măsline.neglijate lucrurile de amănunt. Băuturile se porţionează de către barman la bar. se aranjează mesele în diferite forme-fileuri. cu ajutorul tacâmurilor de serviciu. galelor de film. în farfurioare-suport. al sticlelor.). prezentării de felicitări 155 .

în barurile de zi din incinta unităţilor hoteliere. miez de nucă. băuturi nealcoolice mai ales sucuri naturale din legume şi fructe). cartofi chips. bitteruri pe bază de anason). în saloanele acestora. se oferă unele sortimente de preparate şi băuturi dintre care exemplificăm: gustări la scobitoare. fotolii şi scaune pentru retragere. vermuturi. podul palmei şi antebraţ) sau se prind cu ambele mâini în cazul tăvilor cu tortiţe sau mai grele. în funcţie de mărimea lor. în săli de consiliu sau în alte saloane speciale. sec sau demisec şi eventual pişcoturi. să aibă o ţinută îngrijită (uniforma unităţii) sau smochingul (fracul). Se poate organiza în holul hotelurilor sau restaurantelor. Pe tăvi se pot pune două-trei agitatoare de şampanie. Invitaţilor li se oferă şampanie din sortimentele brut. băuturi aperitiv (rachiuri. Lucrătorii care efectuează serviciul trebuie. invitaţii se servesc singuri de la mesele-bufet sau de pe tăvile cu preparatele şi băuturile oferite de chelneri. Serviciul de aperitiv. sticks-uri etc. Tăvile cu cupele de şampanie se poartă. După oferirea cupelor de şampanie. tartine şi canapele asortate. Aperitivul se oferă în ocazii oficiale sau particulare. 156 . Durata de desfacere este în medie 10-15 minute. alune sărate. De regulă. Pişcoturile sunt aşezate estetic pe aceeaşi tavă.. mai ales înaintea mesei de prânz şi uneori la cină. măsline verzi şi negre.Ţinuta personalului la o astfel de acţiune va fi deosebită: chelnerii vor fi echipaţi în smoching sau frac şi mănuşi albe. Cu această ocazie. Durata serviciilor este în medie de 30-40 minute. Paharele se umplu ceva mai mult de jumătate. migdale. pe o farfurie de desert sau suport de argint cu dantelă. Aranjarea saloanelor sau holurilor în care se oferă aperitivul se face prin amplasarea unei mici mese-bufet cu măsuţă şi eventual. chelnerii se retrag sau aşteaptă în salon pentru a efectua debarasarea potrivit indicaţiilor date de organele de protocol. saleuri. Cupele de şampanie şi pişcoturile aşezate pe o tavă acoperită cu şervet dantelat vor fi oferite de chelneri invitaţilor. pe mâna stângă (vârfurile degetelor. cca 3/4 din capacitate. dacă printre participanţi sunt personalităţi sau se cere acest lucru de către organizatori.etc.

cu plasament sau cu tacâmuri fixe.00 având o durată de cca două ore sau mai mult. la un cocteil sau recepţie. De regulă. 18. la cocteiluri. protocolare etc. invitaţii rămânând însă. Numărul invitaţilor se stabileşte de organizatori în funcţie de importanţa acestora şi interesul manifestat pentru contactele ce pot avea loc în timpul unui cocteil sau recepţie. Serviciul la cocteiluri şi recepţii.00. seminar etc. la cocteiluri preparatele şi băuturile sunt mai reduse atât cantitativ. congres. Şi într-un caz şi în celălalt se recomandă evitarea risipei de alimente.20. ruladă de pasăre. în cinstea participanţilor unor personalităţi sau a participanţilor la o aniversare. oferta de preparate şi băuturi se poate face în funcţie de dorinţa clienţilor. invitaţii servesc preparatele şi băuturile stând în picioare. tartine şi canapele cu icre. din următoarele sortimente. fiind şi cazuri de excepţie când unele firme le oferă dimineaţa. recepţia se organizează cu ocazia unor evenimente deosebite: ziua naţională a unui stat. fileu de porc afumat etc. 157 .). cât şi ca număr de sortimente. Sunt însă şi excepţii când organizarea recepţiilor se face la mese. după-amiază la orele 17. în timpul negocierilor. Recepţia se organizează de obicei seara la orele 19. o atenţie deosebită se va acorda schimbării scrumierelor şi debarasării meselor.În timpul desfăşurării serviciilor. produse de patiserie ca triangle cu carne şi brânză. ca şi la majoritatea recepţiilor.00. Orientativ. înaintea mesei de prânz. la recepţie se recomandă servirea unui număr de preparate mult diversificate asociate cu băuturile respective. pastramă de porc. de regulă în picioare.00. prezenţa unei delegaţii străine la nivel înalt. Durata unui cocteil este de cca o oră.-sunt acţiuni asemănătoare. Din aceste motive şi durata acţiunilor respective poate fi prelungită. ambele acţiuni fiind organizate din considerente diplomatice. Preparatele şi băuturile servire la cocteilurile şi recepţii diferite. cu preparate din carne de calitate superioară (salam de iarnă. dar se organizează în împrejurimi diferite: cocteilul se organizează în împrejurimi mai puţin oficiale de regulă.

peşte umplut-ştiucă. Se pot aranja: mese-bufet-cu mese pentru retrage-sau mese în diferite forme-cu plasament sau tacâmuri fixe-la care invitaţii rămân de obicei în picioare. alune.). fileuri de calitate superioară. preparate sau produse servite ca atare (batog. cu pastă de sardele. platouri din aplaca argintată sau cărucioare de prezentare. alune şi nuci sărate. pane sau în aspic. vinuri albe. vermut.). preparate pe bază de ouă (ouă umplute cu pateu de ficat. pasăre. roze şi roşii.. jigou de batal. cu maioneză etc. bulete de caşcaval etc. cartofi chips etc. bulete de creier. în foietaj.). curcan la cuptor. galantină şi terină din pasăre sau vânat. demiseci şi dulci.). ceaiuri de masă şi medicale. brânzeturi asortate prezentate în mod deosebit pe funduri de lemn. crap-rulouri din peşte cu duferitele sosuri etc. cireşe. bere. băuturi răcpritoare (sucuri din legume şi fructe. expressă. fripturi dezosate din carne de vacă. pizza. pe bază de cola sau alte extracte). produse de cofetărie şi delicatese (petite-four). buşeuri cu ciuperci. În cazul organizării meselor-bufet. măsline verzi. plăcintă cu mere. de informare reciprocă cu anumite probleme ce interesează participanţii şi nu consumul preparatelor şi băuturilor. spinare de căprioară. solubilă etc. produse în aspic. evident tranşate şi reconstituite (roastbeef. biteruri şi băuturi pe bază de anason).). Scopul organizării unor astfel de acţiuni îl reprezintă asigurarea condiţiilor de folosire judicioasă a întâlnirii. precum şi vinuri spumante. pucrel de lapte la cuptor etc. De aceea este necesar. plăcintă cu brânză de vaci şi stafide. miez de nucă tras în ciocolată etc. stiks-uri. gustări calde compuse din ficăţei de pasăre sote. Aranjarea saloanelor pentru desfăşurarea cocteilurilor şi recepţiilor se face în fucţie de solicitările organizatorice. crenvurşti. aperitive (rachiuri.baton salle. cârnăciori sote. preparate din peşte (gujon. ca la organizarea unui cocteil sau a unei recepţii să se calculeze raţional gramajul alimentelor şi al băuturilor pentru fiecare persoană în funcţie de nivelul reuniunii respective şi al baremurilor alocate. porc. bomboane şi batoane de ciocolată. băuturi industriale. vânat şi piese decorative. babic. de adâncire a relaţiilor.). seci. invitaţii se servesc singuri sau ajutaţi de chelneri sau 158 . apă minerală. cafele (de regulă filtru.

lucrătorii transportă printre invitaţi platourile cu preparate şi băuturi. invitându-i să se servească singuri. iar dineul între orele 19-21. Lucrătorii vor purta la dejun. Terminarea serviciilor trebuie să fie. Serviciul la revelion. specifică despărţirii de clienţi şi în al doilea rând. bluză albă din stofă şi pantaloni negri sau bleumarin. Alternarea ofertei de preparate şi băuturi constituie o caracteristică a acţiunii.-pot fi organizate de unităţi aparţinând diferitelor societăţi comerciale. cu preparate şi băuturi mai rara întâlnite sau specifice momentului. Invitaţii se aleg de către organizatori. să se execute toate sarcinile legate de ordonarea locului de muncă. supe etc. iar la dineu smoching sau frac cu mănuşi albe. după regulile de protocol. tunsoare îngrijită. creme. Lucrătorii care asigură serviciile vor avea ţinuta deosebit de îngrijită: smoching sau frac. durata fiind în medie de două ore. la care se adaugă accesoriile cunoscute. de durata de desfăşurare. asortate. Dejunul şi dineul au loc în saloane speciale sau în sălile marilor restaurante. reverenţioasă. între orele 12-14. plasamentul la masă făcându-se după ordinea indicată de organizatori. de condiţiile de producţie şi servire. lucrătorii cu sarcini în general derularea serviciilor şi vor interveni cu mult tact pentru înlăturarea oricărui neajuns acordând un plus de atenţie. Dejunul se organizează de regulă. în primul rând. în mod liber pe baza principiului cerere-ofertă. în funcţie de preferinţele clienţilor.-se organizează în împrejurări diferite generate de vizite oficiale sau particulare. Organizatorii trebuie să ţină seama de amploarea participanţilor consumatorilor. Serviciul la dejunuri-dineuri. de cadrul ambiant şi de distracţiile oferite. La început. urmate de consomeuri. În timpul desfăşurării cocteilurilor şi recepţiilor. mănuşi albe. Meniurile trebuie să corespundă cerinţelor unor mese deosebite. pantofi negri. se oferă gustări calde şi reci.Meniurile se stabilesc de fiecare unitate organizatoare. marcată de o atitudine politicoasă. preparatele din 159 . Ţinuta personalului va fi deosebit de îngrijită.. persoanelor de o deosebită importanţă. de structura şi de diversificarea meniurilor. cămăşi albe cu papion adecvat.

reprezintă o completare de rafinament. probleme legate de asigurarea fondului de mărfuri. vizibilitatea către orchestră. anunţuri în presă. Oferta şi publicitatea pentru revelion au o deosebită importanţă în buna desfăşurare a acţiunii. batoane şi saleuri etc. Pregătirile pentru revelion implică. asigurarea (verificarea) dotărilor necesare pentru servirea corespunzătoare a meniului. soluţii pentru rezolvarea unor probleme complexe cum ar fi: pregătirea saloanelor sub aspectul gospodăresc. preparatele de bază. iar fructele completează meniul. demisec şi mai rara desert. vinurile roşii seci sau demiseci cu buchet fin. Masa începe cu aperitivul cel mai potrivit. O atenţie deosebită se acordă unui cadru ambiant. de regulă.. migdale sărate. la timpul potrivit. vinurile albe. seci sau demiseci. Calitatea mesei poate fi întregită prin oferirea unor delicatese: coşul cu friandise. cafelele. însoţite de garniturile cele mai potrivite şi de salate de sezon. de nelipsita cupă de şampanie din sortimentele sec. Desertul este o chestiune de rafinament. Pentru publicitate se pot folosi mijloacele clasice cunoscute: afişe. 160 . Ciorba de potroace poate încheia masa. ales în funcţie de preferinţe. miezul noptţii este marcat. Unităţile care organizează revelionul vor fi amenajate special pentru acest eveniment. sărbătoresc. preţul. cât şi amenajării corespunzătoare a saloanelor. Spre final. posibilităţile de rezervare a locurilor etc. recomandându-se cel puţin servicii în raport de sortimentele oferite. pline de corp şi nerv sunt de neânlocuit la preparatele de bază. Evident. caracteristic momentului. bomboane de ciocolată. condiţii de dans etc. la radio şi televiziune. însoţite de coniac sau lichior.peşte nu lipsesc din meniu. condiţionează calitatea prestaţiilor. nuci. existând multiple posibilităţi de alegere. de asemenea o deosebită importanţă. nu pot lipsi de la peşte sau de la antreuri. Asocierea băuturilor cu preparatele culinare şi produsele de patiserie-cofetărie. vor fi alese cu multă grijă. Informarea consumatorilor în legătură cu unităţile organizatoare. alune. fluturaşi. iar la antreuri nu pot fi omise preparatele tradiţionale. pentru a se asigura confortul necesar servirii.

evident o atenţie. scaune. se efectuează curăţenia generală a restaurantului şi a inventarului pentru servire. şervete. existenţa dotărilor necesare pentru buna desfăşurare a serviciilor: mese. Aranjarea saloanelor se face conform schemei stabilite. cuiere (garderobă) etc. Cu câteva zile înainte de revelion. elemente decorative. programele artistice şi de divertisment etc. farfurii. O garoafă sau o altă floare ori petale de flori la tacâmul fiecărei femei constituie. Decoraţiunea specifică pentru revelion trebuie să fie adecvată sezonului şi momentului: pomul de iarnă. ghirlandele de brad sau artificiale. Asigurarea personalului pentru producţie. ţinând cont şi de structura 161 . Pec lângă formaţiile orchestrale şi soliştii existenţi.. scrumiere. meniurile şi felicitările pentru fiecare mesean. se vor verifica spaţiile în care se vor desfăşura acţiunile. funcţionalitatea instalaţiilor din dotare. încă o dată. oliviere. vâscul etc. servire şi activităţile auxiliare este de asemenea. dansatori. La această acţiune participă toţi lucrătorii unităţii. o problemă de o deosebită importanţă. dacă sunt asigurate toate cele necesare pentru buna desfăşurare a serviciilor. Ţinuta personalului va fi impecabilă.previziuni pe linie de personal pentru activitatea de producţie şi servire. prilej cu care se verifică. Programele artistice şi activitate de divertisment trebuie să marcheze un nivel ridicat şi variat. supe. Vor fi rezolvate prin lansarea de comenzi la furnizorii de mărfuri problemele legate de asigurarea fondului de mărfuri corespunzător meniului stabilit. starea lor din punct de vedere igienic. etanşeitatea. La fiecare unitate prevăzută a organiza revelionul. sunt numai câteva sugestii ce pot fi avute în vedere. cupletişti. indiferent dacă sunt sau nu cuprinşi în formaţia de lucru pentru noaptea de Anul Nou. tacâmuri. colindători etc. fructierele. ceşti cu suporturi pentru cafea. gaşpourile şi lumânările de pe mese. se poate apela la colaboratori: formaţii şi solişti de muzică populară şi uşoară. măştile. Numărul lucrătorilor va fi stabilit în funcţie de necesităţile având grijă să se asigure acoperirea raţională şi optimă a tuturor locurilor de muncă. feţe de masă. consommeuri. jucăriile.

însoţite de băuturi răcoritoare. Grija deosebită se va acorda desfăşurării propriu-zise a serviciilor în noaptea de revelion. Activitatea de catering şi însoţitorii de bord.. Catering-ul îşi conturează un viitor greu de prevăzut. toate urmând să fie de o calitate ireproşabilă şi normal. care servesc în comun acelaşi meniu şi aceleaşi băuturi. ridicată la un înalt grad de rafinament şi sofisticare. reuniuni. trebuie să li se acorde o atenţie deosebită atât sub aspectul pregătirii. gustărilor pasagerilor.sunt organizate pentru sărbătorirea sau marcarea unui eveniment la care participă cel puţin 10-15 invitaţii. gusturi influenţate de foarte mulţi factori: 162 . logodnele. în special. antreuri la preparate debază şi desert. aniversările etc.are menirea. cât şi sub cel al desfăşurării serviciilor. să lase impresia unei atenţii deosebite. vinuri etc. mai ales pe cursele transoceanice şi pe unele curse intercontinentale. aperitive. Serviciul la bordul avioanelor. Majoritatea companiilor aeriene susţin că. prezentate la un nivel cât mai deosebit. dar a devenit astăzi o necesitate.meniului.-mesele servite la bordul avioanelor trebuie să cuprindă o foarte mare diversitate sortimentală. Banchetul. serviciile de masă şi divertisment „in flight” sunt cele mai importante în gama serviciilor personale asigurate pasagerilor în timpul zborului. deşi cu caracter particular. dar mai ales chelnerii şi ajutorii acestora. să fie amabili cu clienţii şi să presteze servicii cu respectarea tehnicilor de lucru cunoscute. când personalulîn general. prin găsirea unor soluţii moderne. Serviciul la banchete sau alte mese festive. căsătoriile.este o masă festivă ce poate avea ca motivaţie diferite evenimente ca întâlnirile colegiale. astfel încât. Acestor mese. dincolo de asigurarea unor condiţii tehnice de zbor perfect. dar desigur. agapele. la o masă comună sau la mese separate în acelaşi salon. cu respectarea strictă a tehnologiei specifice. dacă ţinem cont că iniţial servirea meselor la bord a fost considerată un lux. să vină în întâmpinarea pasagerilor şi să le ofere meniuri şi băuturile dorite potrivit momentului în care se efectuează zborul şi bineânţeles. de la gustări simple. salonul în general şi fiecare masă.

pasagerul nu trebuie să aibă stomaculş încărcat şi îngreunat. se vor alege alimentele care stimulează gustul şi activitatea secreţia sucului gastric. naţionalitate. durata de zbor nu permite o masă copioasă. celuloza etc. religie etc.obiceiuri alimentare. un instrument din ce în ce mai important. Un bun serviciu de catering poate atrage noi pasageri. La întoarcerea din cursă. elementele minerale. în funcţie de tipul avionului. capacitatea sa. mai mult ca oricând. apa. O primă condiţie din ce în ce mai importantă. 1/1 pentru meniuri la mese principale şi 1/2 pentru gustări. Se recomandă ca pentru cursele long courrier să se facă schimbări după aproximativ două săptămâni. se vor evita alimentele care lasă în stomac o cantitate mare de resturi. În acest context un rol deosebit revine însoţitorului de bord. Pentru aceasta meniul va fi alcătuit dintr-un amestec optim de alimente de origine animală şi vegetală care asigură o digestie normală. dezinfectat şi pregătit pentru o nouă întrebuinţare. Platourile folosite la montarea preparatelor şi produselor se urmează a fi servite la bordul avionului sunt în general dimensionate după containerele utilizate la diferitele tipuri de avioane. pe parcursul operându-se modificări dacă este cazul. Echipajul însoţitor de bord este format dintr-un număr variabil de persoane. La alcătuirea meniurilor se acordă o atenţie deosebită caracterului alimentar respectiv. indispensabile vieţii cum ar fi vitaminele. El are obligaţia de a stabili sarcini celorlalţi 163 . inventarul propriu este curăţat. Stabilirea meniurilor -se stabilesc de regulă cu un an înainte. este alcătuirea meniurilor ţinând cont de principiile alimentaţiei moderne potrivit căreia alimentele trebuie să asigure zilnic organismului uman o anumită cantitate de energie necesară bunei sale funcţionări. durata zborului etc. Ele se păstrează până în momentul livrării la avion în dulapuri calde. de regulă. Meniurile oferite zilnic trebuie să aducă în organism toate principiile nutritive specifice. Preparatele calde vor fi montate în casolete speciale. cateringul devenind azi. De regulă. Coordonarea activităţii însoţitorilor de bord revine şefului de cabină sau însoţitorului instructor.

corect. cu părul scurt. cât şi la bordul curselor externe ale companiilor aeriene româneşti. ei vor fi proaspăt bărbieriţi. de regulă. Uniforma impune sobrietatea. înţelegătoare şi promptă faţă de pasageri. Ei trebuie să dea dovadă de mult tact. Şeful de cabină ţine permanent legătura cu echipajul navigant. Tehnica efectuării serviciilor la bordul avioanelor. cu excepţia verighetei. fără să-i aducă modificări sau schimbări după gusturile personale.însoţitori de bord şi totodată. trebuie să fie considerat un oaspete de preţ al companiei aeriene. evitând excesul de bijuterii. cu însemnele distinctive ale funcţiei şi companiei. distincţie şi eleganţă. politeţe desăvârşită. Femeile vor avea o coafură îngrijită. politeţe. fără accesorii. precum şi în incinta aeroporturilor de plecare sau destinaţie. în timpul zborului. amabilitate. nu au voie să poarte nici un fel de bijuterii. Bărbaţii care. cerinţe care corelate cu respectarea tehnologiei de servire propriu-zise vor duce la aprecieri de ansamblu ale prestaţiilor oferite. să fie servit ireproşabil. O atenţie deosebită se acordă pasagerilor de la clasa business atât la sol. principală. va fi purtată întotdeauna în timpul îmbarcării şi debarcării pasagerilor. în orice împrejurare. vor avea tunsoarea îngrijită. fardare discretă. informându-se asupra datelor referitoare la zbor şi rută. pentru a putea coordona activitatea însoţitorilor şi pentru a informa pasagerii. solicitudine. întreţinerea şi îngrijirea ei corespunzătoare fiind obligatorii întregului personal. lungimea părului neputând depăşi gulerul cămăşii. de a verifica modul cum sunt duse la îndeplinire acestea. întregul personal manifestând multă amabilitate. obligat să poarte în timpul serviciului uniforma companiei. indiferent de importanţa lui. cu respectarea regulilor de comportament şi tehnicilor de lucru pentru efectuarea serviciului. Însoţitorii de bord trebuie să procedeze de o asemenea manieră încât fiecare călător. Orice pasager. receptivitate. Uniforma prevăzută de iarnă sau de vară. atitudine atentă. Servirea pasagerilor de la clasa Business/I (F/C). Începutul în comportarea civilizată faţă de pasageri îl constituie ţinuta personalului. Atenţia acordată pasagerilor de la B/C se materializează 164 .

potrivit nomenclatorului aprobat. pasagerul primeşte apoi un pahar cu suc natural de fructe (de preferinţă citrice). În cazul pasagerilor B/C îmbarcaţi din alte aeroporturi pe relaţiile de întors spre Bucureşti. În funcţie de orele la care are loc zborul.30 dejunul între orele 11. Aici se vor oferi băuturi alcoolice şi nealcoolice. Sucul poate fi porţionat la bufet sau se aduce în cutia originală. indiferent unde sunt înregistrate. de legume (suc de roşi) sau un cocteil.30 şi 15. precum şi un sortiment restrâns de snack-uri (gustări). Ordinea serviciilor la bord pentru pasagerii B/C este. se asigură gratuit pasagerilor masa şi cazarea pentru o perioadă de maximum 24 ore. următoarea: după ce pasagerul a luat loc în fotoliul său i se înmânează presa cotidiană şi periodică în trei-patru limbi de circulaţie internaţională.00-24. împreună cu paharele şi produsele de însoţire. corespunzătoarei momentului din zi.încă de la primirea în aerogară. în cazul că întârzierea este mai mare de două ore se serveşte masa prevăzută. pe o tavă acoperită cu şervet. Dacă călătoria continuă pe calea ferată pasagerilor li se asigură.00 cina între orele 18. precum şi în limba transportatorului. după preferinţe. luând ca bază orele de decolare. Pe timpul neregularităţilor de zbor.00-9.00 gustări între orele 9. produsele de însoţire-gheaţă sau apă minerală oferindu-se separat. dacă acestea sunt în continuarea trenurilor.30-15. fiind apoi conduşi prin fluxul vamă-graniţă până la salonul special de prezentare. a 165 . nealcoolice şi gustări specifice după preferinţe. hrană rece sau la vagoanele restaurant. la sol şi la bord li se vor asigura servicii similare cu cele de pe cursele companiilor locale. în general. Sucurile din legume sau fructe sunt servite în tumblere mijlocii. Serviciul îl execută însoţitorul de bord sau pasagerul se serveşte singur.00. pasagerilor li se asigură următoarele servicii: micul dejun între orele 4.30-11.00-18. antreurilor. când ei vor fi îndrumaţi la intrare spre ghişeul de înregistrare. Dacă întârzierea este de până la două ore se vor oferi pasagerilor B/C băuturi alcoolice. Servirea gustărilor.

după caz. pregătite la sol. fie platourile sunt suprapuse şi purtate pe mâna şi antebraţul stâng. pentru a marca şi pe această cale atenţia acordată clienţilor din clasa bisness. cât mai estetic. efectuarea serviciilor nu respectă întotdeauna partea pe care ele se execută de obicei. se oferă platouri speciale. în raport de sortimentele oferite. Servirea platourilor cu preparate specifice momentului efectuării zborului se face fie cu ajutorul căruciorului. În cazul rândurilor cu trei sau chiar cu patru locuri se intervine printr-o formulă de politeţe pentru 166 . se completează cu ceea ce mai este necesar. de la mijloc către faţă şi spate sau invers. însoţitorii de bord neputând să-şi evidenţieze tehnicile de lucru. digestive şi reconfortant-răcoritoare situaţia care impune cunoaşterea reţetelor respective şi a tehnicii de lucru. după caz aperitive. precum şi asigurarea materiilor prime. a componentelor şi a inventarului de lucru şi servire. datorită spaţiului restrâns şi uneori a instabilităţii aeronavei. Servirea pasagerilor de la clasa Turist (T/C). vor fi servite cu grijă deosebită. Se scot mai multe platouri din cărucior. sau preparatele se montează la bufetul avionului pe platouri. „Vă rog scuzaţi-mă” etc.preparatelor de bază şi a desertului trebuie să ţină cont de componentele acestora. Este de dorit ca însoţitorii de bord să fie în măsură să pregătească şi să servească unele cocteiluri. fiecare servind pe aceeaşi parte. Cu căruciorul merg. cu respectarea regulilor. Subliniem faptul că la bordul avioanelor. folosindu-se formule ca: „Vă rog sămi permiteţi”. de regulă. Băuturile. apoi ele se introduc în cărucioare pentru servire. unul în faţă şi altul în spate. se pun pe blatul superior al acestuia sau se servesc direct pasagerilor prin aşezarea platourilor pe măsuţele rabatate la spătarul fiecărui scaun. se verifică estetica platourilor. În funcţie de capacitatea avionului şi de locul unde este amplasat bufetul. doi lucrători. În cazul folosirii cărucioarelor se va proceda astfel: se scot din containere platourile livrate de sectorul catering. practicându-se serviciul direct sau indirect. serviciile pot începe simultan. În această situaţie clientul este atenţionat şi prevenit.

cu zahăr şi frişcă (lapte) separat. diferite alte produse în special băuturi. restul deasupra în stivă. în ambalajele originale şi paharele respective. Debarasarea se efectuează eşalonat. în acest caz pe cărucior fiind puse băuturile în ambalajele originale.) A treia metodă constă în montarea la bufet a băuturilor respective şi prezentarea acestora în pahare. Debarasarea se face cu acelaşi cărucior utilizat la serviciu. care nu sunt cuprinse în meniu. dacă doresc. frişcă şi zahăr preambalat. pe tavă sau în mână. situaţie în care pe blatul superior al căruciorului se pregătesc băuturile. în momentul în care avionul părăseşte altitudinea de croazieră. pe măsura consumului preparatelor şi băuturilor. să se ia un număr rezonabil de platouri punându-se. Ceaiul sau cafeaua se oferă la serviciu (cafea sau ceai. Ceainicele. obligatoriu. servindu-se pasagerii după preferinţă. cănile. pe o tavă acoperită cu şervet. se revine cu serviciul pentru ca pasagerii. O a doua posibilitate constă în efectuarea serviciului imediat după oferirea platourilor cu mâncare. pe mâna şi antebraţul stâng.a aşeza cu ajutorul pasagerilor platoul pe măsuţa de la geam. de lapte etc. în mod ideal. Atenţie deosebită se va 167 . În acest caz. pasagerii luându-şi singuri băutura preferată. căni de cafea. Însoţitorii oferă contra cost. Dacă nu există cărucioare pentru servire se recomandă ca de la bufet. pregătindu-se pentru aterizare. precum şi obiectele în care se face servirea (pahare. la care însoţitorul nu poate ajunge. O primă metodă constă în oferirea acestora odată cu platourile. ceai sau apă fierbinte sunt transportate de însoţitori câte unul în fiecare mână. să poată repeta băutura preferată. primul platou pe o tavă acoperită cu şervet. apă fierbinte) sau pregătite direct. avându-se grijă ca ea să fie terminată. Se poate executa şi serviciul dublu: un însoţitor poartă mai multe platouri (12-14) pe o tavă mai mare pe care sunt aranjate şi ridică de pe tavă platourile pe care le pune apoi pe măsuţa pliantă din faţa fiecărui pasager. în funcţie de barem. Servirea băuturilor alcoolice şi nealcoolice prevăzute în barem se face în mai multe feluri. termosurile cu cafea.

De asemenea. amabilă. specula. politicoasă. ocuparea locurilor sau a cabinelor. Atunci când un călător cumpără o cantitate mai mare de produse se va avea grijă ca aceasta să fie oferită de preferinţă.acorda inventarului pentru servire recuperabil. plină de solicitudine. comandantul va lua măsurile necesare de prevenire. Plecarea navei are loc la ore fixe. plină de solicitudine şi corectitudine. în pungi sau sacoşe de plastic. ora plecării fiind afişate prin mijloace adecvate la scara vasului. întregeşte gama serviciilor oferite pasagerilor la bordul avioanelor. Accesul este permis numai pe scările de îmbarcare destinate acestui scop. dând relaţii în legătură cu călătoria efectuată şi asigurând confortul la care au dreptul. jocurile de noroc neautorizate. prin puterea ei. servirea mesei. la bordul avioanelor se pot vinde diferite mărfuri cu plata în devizele acceptate pe aeronavă. securitatea navei sau a pasagerilor. cu legitimaţia de călătorie şi actele de identitate valabil. cu emblema sau reclama companiei respective. Serviciul pe navele fluviale şi maritime. însoţitorii de bord trebuie să aibă o atitudine receptivă.Întrucât vânzarea acestor produse. Atribuţii specifice unor funcţii cu sarcini de servire a pasagerilor. Întregul echipaj al navelor este obligat să cunoască regulamentul serviciilor la bord şi să aibă faţă de călători o atitudine corectă. Călătorii sunt obligaţi să se prezinte în timp util pentru îmbarcare. La bordul navelor cu desăvârşire interzise actele de comerţ ilicit. normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sau modul de a acţiona în caz de avarii etc. Întregul echipaj al 168 .-pasagerii trebuie să respecte cu stricteţe reglementările referitoare la îmbarcare. pentru a satisface dorinţele călătorilor. Întotdeauna personalul trebuie să fie prezent la bord în timp util pentru a se putea termina toate preparatele înainte plecării în cursă. controlul de vamă sau grăniceresc dacă este cazul. În cazuri cu totul excepţionale. ordonat cu grijă la bufet pentru a uşura predarea lui după aterizarea pe aeroportul de plecare. o persoană aflată la bordul navei ameninţă şi tulbură ordinea şi liniştea la bord. când. Pe navele de croazieră ea este adusă la cunoştinţa călătorilor şi prin programele turistice ale zilei.

cu embleme. Consumul de băuturi alcoolice sau prezentarea la serviciu sub influenţa acestora sunt cu desăvârşire interzise pentru toţi membrii echipajului. la intrarea. Îmbrăcăminteauniformă -va fi purtată ca atare. Serviciul călătorilor. răspunde. precum şi în relaţiile cu organele portuare în interesul serviciului. putând avea unul sau mai multe ajutoare direct pentru rezolvarea problemelor complexe. hrana. aceştia asigurând şi problemele administrative ale echipajului (aprovizionarea. de croazieră. administraţia vasului. croială sau purtarea ei descheiată. după caz. printr-o atitudine plină de tact. tip. Principalele atribuţii ale personalului însărcinat cu servirea călătorilor la bordul navelor fluviale şi maritime: Ofiţerul intendent de bord. în cazul vaselor mari. Se interzice modificarea uniformei ca linie. în general. însemne sau nasturi lipsă. îndrumarea. ordonată şi corectă. precum şi repartizarea. cu încălţămintea nelustruită sau de culoare necorespunzătoare.se ocupă de primirea. corespondenţa şi alte documente ce cad în sarcina serviciului administrativ). este obligatorie pentru întreg personalul. completă. Conducerea şi organizarea acestui serviciu în funcţie de mărimea echipajului şi a vasului revine. organizarea şi conducerea personalului aferent acestor servicii. comandantului. transportul şi organizarea petrecerii timpului pe vas al pasagerilor potrivit programului sau itinerarului stabilit. solicitudine şi politeţe desăvârşită. iar atunci când apar nemulţumiri sau reclamaţii se va căuta soluţionarea lor în limita reglementărilor existente. pentru ei şi vasul lor. la trecerea sau staţionarea navelor în porturi sau la acostarea în diferite puncte populate. Ţinuta echipajului-îmbrăcămintea uniformă trebuie să fie curată. Se va face totul ca ordinea şi disciplina să caracterizeze serviciile la bord. degradată. de partea administrativă a navei. aşa cum este ea stabilită pentru fiecare funcţie. Aceleaşi responsabilităţi revin şi în privinţa corectitudinii 169 .navelor de pasageri va căuta să câştige admiraţia şi simpatia călătorilor. murdară. -sau chiar unul din secunzi. necălcată. Purtarea uniformei la bord. secundului sau unui ofiţer de bord. legate de îngrijirea călătorilor şi a echipajului. cazarea. hrana.

În mod deosebit se 170 . Şeful steward -are ca principală atribuţie organizarea muncii în restaurante. bufete şi baruri. de buna conservare şi păstrare a acestor mărfuri. care au sarcina să aranjeze saloanele şi să efectueze servirea preparatelor şi băuturilor la fel ca în restaurante sau baruri cu anumite particularităţi. stabilirea sarcinilor şi controlul executării acestora de către toţi lucrătorii cu sarcini de servire atât în marş. Răspunde de servirea integrală a componentelor prevăzute în meniuri. pregătirea băuturilor în amestec. şeful steward poate fi ajutat de unul sau mai mulţi şefi de saloane cu atribuţiuni limitate numai în anumite spaţii de servire. Barmanul -îndeplineşte aceleaşi atribuţii ca şi barmanul din restaurante sau baruri independente ocupându-se de: aprovizionarea barului. Asigură şi gestionează direct. produse de tutun şi alte mărfuri în conformitate cu structura meniurilor stabilite şi conţinutul listelor de preparate şi băuturi pentru servicii a la carte în restaurante. inclusiv de depunerea numerarului sau a altor mijloace de plată rezultate din încasări la sfârşitul fiecărei ture. precum şi de încadrarea în baremurile de masă aprobate pentru fiecare categorie de consumatori în parte pentru a evita orice nemulţumire privind consistenţa şi calitatea mesei servite. cât şi în port. controlul vânzărilor. El se îngrijeşte şi urmăreşte aprovizionarea vasului cu băuturi alcoolice şi nealcoolice. organizează şi supraveghează efectuarea şi menţinerea curăţeniei în toate spaţiile de servire potrivit tehnicilor de lucru cunoscute. de organizarea evidenţei operative. În funcţie de mărimea vasului şi de numărul restaurantelor.etc. de recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor şi materialelor necesare la bord pe timpul cursei. lista călătorilor pe destinaţii pentru autorităţi. de chelneri sau stewards şi ajutoarele lor. bufete şi baruri precum şi urmărirea desfăşurării corecte a serviciilor în aceste unităţi. cât şi prin subordonaţi tot inventarul necesar pentru servirea călătorilor. asigurarea materialelor de curăţenie şi întreţinere pentru efectuarea lucrărilor respective în bar. diagrama cabinelor ocupate şi libere. de organizarea muncii. precum şi de încasarea contravalorii consumaţiilor oferite „extra”.încasărilor la bordul navelor. servirea călătorilor şi încasarea contravalorii consumaţiilor.

depozitarea şi distribuirea tuturor mărfurilor şi materiilor prime necesare pregătirii mesei călătorilor şi echipajului de la bordul navelor. La sfârşitul fiecărei zile se prezintă situaţia 171 . cofetari. Participă la întocmirea meniurilor pentru toată durata croazierei. Bucătarul şef are în subordine bucătari. cantităţilor de produse livrate fiind corelate cu efectivele de masă şi meniurile programate. gestionarea inventarului de lucru. pentru a preveni unele pierderi sau degradarea produselor respective. acordând un plus de atenţie diversificării sortimentelor şi prezentării lor estetice. Evident. El are datoria ca înainte de plecarea navelor în cursă să verifice existenţa la bord a cantităţilor de alimente pentru toată durata voiajului potrivit necesarului stabilit. Bucătarul şef răspunde de efectuarea şi menţinerea curăţeniei şi stării de igienă în toate spaţiile de producţie şi anexe. precum şi de crearea unei ambianţe specifice. cărora le stabileşte sarcini corespunzătoare pentru pregătirea diferitelor preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie potrivit pregătirii profesionale a fiecăruia. Eliberarea mărfurilor din cambuză se face numai pe baza documentelor de evidenţă operativă prevăzute. barmanul gestionează mărfurile şi obiectele de inventar necesare servirii pasagerilor. brutari. precum şi orice alte lucrări înrudite ca specialitate. afişarea preţurilor şi respectarea în general a regulilor de servire cunoscute. verifică prin sondaj calitatea şi cantităţile de materii prime cu care se aprovizionează nava pentru a se asigura în bune condiţii realizarea meniurilor prevăzute sau a ofertei a la carte. Şeful bucătarrăspunde de organizarea muncii în bucătării pentru pregătirea mesei pasagerilor şi echipajului. să informeze comandantul pentru orice neconcordanţă să nu primească mărfuri necorespunzătoare calitativ sau cu termenul de garanţie depăşit în perioada călătoriei. Împreună cu personalul subordonat asigură pregătirea meniurilor cu respectarea tehnologiilor de lucru cunoscute. păstrarea.îngrijeşte de asigurarea listelor de bar. patiseri. Cambuzierul (magazionerul) răspunde de primirea. bufetari. întreţinerea mobilierului şi utilajelor din dotare. În mod deosebit cambuzierul se va îngriji de păstrarea corespunzătoare a alimentelor în cambuză şi în spaţii de frig.

precum şi a stocurilor pentru a se putea acţiona în caz de nevoie prin aprovizionarea suplimentară sau reorientarea meniurilor în funcţie de provizii. iar între mese diferite gustări. de unde turiştii sunt conduşi în spaţiile pentru primirea. la biroul de informaţii. de la categoria lux la peste 10 categorii de confort.-pe vasele fluviale sau maritime care asigură transportul regulat de pasageri între localităţi relativ apropiate sau curse de agrement de scurtă durata serviciilor sunt relativ simple. se stabileşte. Primirea pasagerilor pe navă se face mai întâi la scară.alimentelor consumate. suite şi apartamente. Pasagerii foarte importanţi. oficialităţile sau cei ce au plătit serviciile pentru clasele I ori lux. precum şi de gospodărirea ambalajelor recuperabile. De regulă. ceaiuri. dejunul şi cina. bilet şi paşaport dacă este cazul. după care se înmânează cartea de îmbarcare (legitimaţia de bord) şi cheia de la cabina rezervată sau repartizată. vor fi conduşi la cabinele sau apartamentele respective prin grija unui însoţitor. băuturi aperitive. două. trei şi patru paturi. Totodată se înmânează pasagerilor şi talonul cu salonul de restaurant rezervat pentru masă. cafele. seria în care preferă turistul să ia masa. încadrate în funcţie de condiţiile îndeplinite. se dau pliantele navei pentru ca turistul să cunoască planul acesteia. programul croazierei etc. după caz. dacă este cazul. transportându-i-se şi bagajele. Cambuzierul răspunde de menţinerea ordinii şi curăţeniei în sectorul său. stabilit dintre membrii echipajului în funcţie de importanţa pasagerilor. micul dejun. digestive. Începerea servirii mesei la bord atât 172 . reconfortante şi răcoritoare. pasagerilor li se servesc. Pe vasele de croazieră serviciile sunt mult mai diversificate şi se referă la trei categorii principale: servicii de primire şi cazare servicii de masă servicii de agrementare şi alte servicii (sociale) Cazarea pasagerilor pe vasele de croazieră se face în cabine cu unul. amplasarea diferitelor saloane sau utilităţi. unde se face verificarea actelor de călătorie. Serviciul la bordul navelor fluviale şi maritime. la bordul navelor fluviale şi maritime de croazieră.

oferite. Atunci când se comunică prin staţie. pentru mesele incluse în preţul călătoriei şi de regulă cuprinde preparatele. Se au în vedere mesele efectiv servite pe navă. Servirea călătorilor se face. serviciile „extra” cu băuturi alcoolice. curăţenie şi solicitudine desăvârşite. pentru grupurile cu sejur. cocteiluri etc. precum şi inventar de servire nerecuperabil. valoarea alocată pentru masă (baremul). posibilităţile de producţie şi servire. băuturile nealcoolice şi câteodată vinul. să fumeze sau să doarmă în spaţiile destinate servirii călătorilor sau prin cabinele acestora. presupune mai întâi programarea meniurilor.pentru călători cât şi pentru echipaj se anunţă prin mijloacele de amplificare existente pe navă. Este interzis personalului care efectuează servirii pentru pasageri să mănânce. anunţul se face şi într-o limbă de circulaţie internaţională sau în aceea a turiştilor majoritari de pe nava respectivă. dotarea cu inventarul adecvat servirii componentelor meniului şi efectuarea propriu zisă a serviciilor. O atenţie 173 . astfel încât să lase fiecărui călător impresia unei griji deosebite. slab alcoolizate. intime. mesele pe care pasagerii le vor servii în cadrul programelor turistice în afara navei. cu clopot sau cu gongul. asigurarea materiilor prime necesare realizării meniurilor respective. La barurile de pe puntea de agrement se poate folosi mobilier uşor de întreţinut şi rezistent la intemperii. În afară de aceste cerinţe se mai ţine cont şi de structura călătorilor. dejun şi cină şi în al doilea rând. obiceiurile lor alimentare. linişte. Organizarea servirii meselor. Atitudinea personalului în timpul efectuării serviciilor pe bord se caracterizează printr-o ţinută fizică şi vestimentară impecabilă. Mise-en-place-ul în sălile de restaurant.-se face cu respectarea aceloraşi reguli ca şi în restaurant cu precizarea că şi în această privinţă se dă un plus de atenţie aranjării lor estetice. numărul de pasageri ce vor beneficia de servicii. Meniurile sunt stabilite anticipat pe toată durata croazierei respectându-se aceleaşi reguli ca şi la alcătuirea meniurilor în restaurant. după caz. ordine. în primul rând. la micul dejun. baruri etc. o politeţe şi atenţie deosebită. posibilităţile de aprovizionare şi păstrare ale materiilor prime pe navă.

similar cu micul dejun englezesc servit în restaurante. aceste cerinţe să se anunţe înainte de îmbarcare pentru a se putea lua măsuri speciale de aprovizionare. Acestea se aduc 174 . Problema principală. Se practică. preparatele calde şi băuturile nealcoolice servindu-se imediat după ce turiştii au luat loc la mese. atunci când servirea mesei este organizată pe serii. de regulă. mai mare. Băuturile calde nealcoolice se servesc de către steward sau ajutorii acestora. este stabilirea de fiecare dată a unui număr de servicii care să permită efectuarea operativă a servirii propriu zise în medie 1/2 oră sau mai puţin.deosebită se acordă asigurării unor diete speciale pentru vegetarieni. În cazul serviciilor a la carte. necesarul cantităţilor de materii prime pentru hrana călătorilor şi a echipajului. cu puţin timp înainte de sosirea turiştilor se pot aşeza pe masă toate componentele reci din meniu. cunoscându-se numărul de turişti. pentru fiecare masă. şeful steward şi eventual. Servirea preparatelor calde se face practicându-se în majoritatea cazurilor serviciul direct. servicii tradiţionale prin chelneri/steward sau bufetul suedez. reprezentanţi de firme cu importanţă deosebită în asigurarea turiştilor pe navă. de către comandant. diabetici şi alte diete cu condiţia ca. Manifestarea grijii pentru asigurarea unor meniuri de calitate corespunzătoare este materializată prin degustarea permanentă a preparatelor realizate înainte de servire. Micul dejun oferit pe nave este în majoritatea cazurilor. desert) cu posibilitatea alegerii preparatului de bază sau a altor componente şi bineânţeles a la carte pentru călătorii deosebiţi. direct din ceainice sau căni de cafea şi lapte. bucătarul şef. deoarece permite. în funcţie de preferinţa turiştilor. în mod frecvent se pot organiza mese bufet şi servicii la alegere pentru pasagerii care au plătit preţurile corespunzătoare. medic. care se pune la alcătuirea meniurilor. În primul caz pentru a asigura o mai mare operativitate în servire după efectuarea mise-en-place-ului cu respectarea regulilor specifice în funcţie de structura meniului. Stabilirea anticipată a meniurilor servite pe navă are o importanţă deosebită. În majoritatea cazurilor se pregătesc meniuri unice (gustare. după caz. Durata acestor servicii este evident.

mai multe pe o tavă de mărime corespunzătoare acoperită cu şervet. disco-baruri. Dejunul şi cina urmează în servirea aceleaşi reguli ca şi în restaurant. Pentru mai multă operativitate. se 175 . bar de noapte etc. La toate mesele debarasarea se face operativ. La acestea intervin unele particularităţi în sensul că.în salon pe cărucior sau direct în mână (două). alături de băuturile respective se oferă în permanenţă snack-urile şi gustările fine specifice barului: măsline verzi. datorită structuri clienţilor. se depune mai întâi la consolă după care se face servirea respectându-se regulile cunoscute. Evident.7. Organizarea şi efectuarea serviciilor este similară cu cea din barurile obişnuite. la dispoziţia turiştilor sunt cel puţin trei-patru baruri de diferite tipuri: baruri de zi. desertul se pregăteşte la consolă. fructele se pot pune de la început pe mese. alături de cocteiluri internaţionale. cartofi chips. tartine cu icre etc. CAP. arătate. se efectuează debarasarea folosind sistemul de lucru la una. pe măsură ce s-au consumat preparatele şi urmează un alt serviciu. baton sale. pentru orice încasare se eliberează note de plată sau tichet emis de casa de marcaj potrivit instrucţiunilor şi reglementărilor pe linie financiar-contabilă ale fiecărei campanii. Pe lângă operaţiile tehnice ce se efectuează de personalul din unităţi până la începerea activităţii de servire propriu-zise. alune şi miez de nucă sărate. ca atare. cunoscute şi acceptate de majoritatea turiştilor. Încasarea contravalorii consumaţiei se face în valuta acceptată pe nava respectivă. în general eterogenă. Pe navele de croazieră. băuturi alcoolice şi nealcoolice de marcă. două sau trei farfurii precum şi cu ajutorul tăvilor sau al cărucioarelor. în general. Reguli de etică şi de tehnică a servirii consumatorilor Întreaga atmosferă şi toate acţiunile ce se întreprind trebuie să se încadreze în reguli de etică şi norme bine definite şi respectate cu stricteţe. După caz. pâinea şi gustările se pot aşeza pe mese înainte de sosirea turiştilor. dacă are un grad ridicat de perisabilitate. se oferă.

desprind operaţii ce se realizează pe tot parcursul programului de funcţionare al fiecărei unităţi cuprinse în următoarele grupe: . iar în lipsa acestuia de către chelnerul desemnat prin graficul de lucru sau de cel care este mai liber şi se găseşte în imediata apropiere a intrării în salon. pentru ca persoana care-l primeşte să ştie despre ce este vorba. fără să fie observate de consumatori. aducerea preparatelor şi băuturilor de la secţii.servirea preparatelor şi băuturilor. trebuie să vorbească încet.încasarea banilor . cu faţa veselă şi primitoare. Orice observaţie se face îm oficiu. . capul înclinându-se puţin în jos. .primirea consumatorilor. Dacă membrii colectivului au de comunicat anumite probleme în legătură cu serviciul. respectuos.debarasarea meselor.prezentarea preparatelor şi băuturilor. de obicei. adresându-i-se după cum este 176 . Se evită gesturile ample. o privire. Primea consumatorilor în restaurant Consumatorii se primesc. . . folosindu-se mai mult un gest.despărţirea de consumatori. Din momentul când consumatorii încep să intre în salon şi în timpul serviciului.întocmirea şi prezentarea notei de plată. . Ordinele se dau discret. Înainte de a fi prezentată partea tehnică a servirii este necesar să se enumere regulile legate de comportarea persoanelor şi a celor de protocol pe toată perioada de funcţionare a unităţii. În tot ceea ce întreprinde. fără să se audă în salon. un semn. de către şeful de sală (maître d”hotel).transmiterea comenzilor la secţii. vizibile şi repetate. glume sau certuri. Primirea se face la intrarea în salon. cu privirea spre consumator.primirea comenzilor de la consumatori. . printrun salut reverenţios. Principalele reguli de servire şi de protocol. deoarece produc ilaritate. personalul trebuie să fie politicos. personalul încetează orice fel de discuţie. . amabil.

copii şi apoi adolescenţii. din când în când. „bună seara” sau „bine aţi venit”. Copiii pot fi ajutaţi să se aşeze şi mai înainte.pentru cei grăbiţi. care face loc să intre persoanele de sex feminin şi celelalte persoane. se face loc ca aceştia să treacă înainte. pentru a face loc să treacă persoana respectivă printre scaun şi masă. După cum este cunoscut. însoţitorul mergând în urma lor. cel care invită sau conduce grupul de persoane). caracteristicile clienţilor şi gradul de încadrare al cheltuielilor. femei mai tinere. grupul de persoane este întâmpinat de chelnerul care răspunde de servirea mesei respective.pentru cei anunţaţi. Oferirea scaunului se face în următoarea ordine: femei mai în vârstă. acesta salutându-i. În cazul în care consumatorii îşi aleg altă masă. În momentul sosirii. dacă părinţii indică acest lucru sau dacă aceştia sunt nerăbdători. „bună ziua”. cu „bună dimineaţa”. Pe scaunele oferite copiilor se poate aşeza câte o pernă.pentru cei tineri în apropierea ringului de dans. prin prinderea cu ambele mâini a spătarului scaunului şi tragerea puţin înapoi. La masă. ajută persoanele să se aşeze pe scaune. mesele servite de către chelnerii care cunosc limba respectivă. mesele rezervate. iar în momentul în care se aşează se va împinge uşor scaunul înainte. . bărbaţi în vârstă. . În cazul în care se cunoaşte numele clientului. ţinând seama de numărul persoanelor din grup. acesta poate fi adăugat la salut. lucrătorul care primeşte alege masa cea mai potrivită. pentru ca aceştia să ajungă la nivelul blatului mesei. întors puţin spre dreapta şi arătând.pentru turiştii străini. bărbaţi mai tineri. deoarece trebuie să fie serviţi mai repede. . Apoi. lângă uşa de la intrare sau uşa oficiului. . Conducerea la masă se face mergându-se înaintea grupului. 177 . în salon prima intră persoana de sex masculin (de obicei.pentru cei în vârstă se oferă mese mai îndepărtate de sursele de zgomot şi ferite de curent. culoarul dintre mese pe care trebuie mers. Caracteristicile consumatorilor impune următoarele: .cazul.

Prin meniu se înţelege totalitatea preparatelor ce se consumă la o masă. În unităţile publice de alimentaţie. şeful de sală şi chelnerul se oferă. când stabilesc cu anticipaţie. a ansamblului de prestări de servicii care le oferă unităţile publice de alimentaţie. şerveţele tipărite etc. De la garderobă se aduce fişa şi se înmânează persoanei care conduce grupul. „a la cartea” când se stabilesc în timpul când consumatorii se găsesc la masă. În anotimpurile reci. contribuie în mare măsură la popularizarea activităţii unităţii. Prezentarea scrisă. în ordinea indicată mai sus.). se folosesc diferite forme de prezentare a preparatelor şi băuturilor: scrisă. creşterea cifrei de afaceri. şeful de sală care a condus grupul. când consumatorii au intrat în salon îmbrăcaţi cu haine groase datorită aglomeraţiei la garderobă. Prezentarea preparatelor şi a băuturilor. sau pentru că unitatea nu are garderobă. La întocmirea meniurilor se va ţine seama de următoarele considerente: 178 . pălării etc. Cunoaşterea detaliată. obţinerea de realizări economico-financiare sporite. Hainele sunt duse cu multă atenţie la garderobă sau cuierele din salon.Când numărul de persoane care compun grupul este mai mare decât numărul de locuri la masă. fără să se şifoneze sau să se piardă din accesorii (fular. Listele pentru meniuri şi băuturi cuprind totalitatea preparatelor existente în unitate şi dau posibilitatea clienţilor să-şi alcătuiască un meniu după preferinţele şi gusturile culinare. mănuşi. precum şi caracteristicile şi însuşirile preparatelor şi băuturilor puse la dispoziţia lor. împreună cu chelnerul din raionul respectiv încep să ia măsuri pentru adăugarea de scaune şi mese. Se face cu ajutorul „listelor pentru meniuri şi băuturi#. căciuli. vizuală. fluturaşi. având în vedere mijloacele lor financiare şi timpul de care dispun. orală şi combinată. Meniurile sunt de două feluri: comandate. pliante. de către consumatori. permanentizarea consumatorilor. să ajute la dezbrăcarea acestora.

.asigurarea unei valori nutritive corespunzătoare. preparate care au aceeaşi culoare (albă. recepţie. dejun. carmangierul. cu verdeţuri etc. blanchet de pasăre.preferinţele şi componenţa grupului de consumatori. minuturi. pentru micul dejun. 179 . barmanul sau bufetiera. incluzându-se preparatele specifice acestuia. În permanenţă. cu atât meniul trebuie să fie mai consistent şi invers.durata unei mese.coloritul preparatelor să fie cât mai variat şi mult atrăgător pentru a deschide apetitul consumatorilor.semnătura patronului sau şefului de unitate. . consultând şi şefii secţiilor productive (bucătarul. .denumirea preparatelor şi a băuturilor. .sezonul pentru care se stabileşte meniul. . banchet. Pentru fiecare masă se stabileşte un meniu corespunzător. budincă. cocteil etc.felul mesei care se serveşte: mic dejun. . Lista pentru meniuri şi băuturi se întocmeşte de către şeful de unitate sau patron împreună cu şeful de sală. albgălbuie etc. cină. . de exemplu: creier a la grec. cină) Preparatele şi băuturile sunt trecute în ordinea în care acestea se consumă şi anume: gustări reci şi calde (hors d”oeuvres). .perioada de timp cât sunt valabile (ziua.gramajul sau unitatea de măsură. Să se stabilească de preparate numai de aceeaşi culoare. dejun.). preţul unitar calculat la gramajul sau unitatea de măsură respectivă.. De exemplu: primăvara să nu lipsească din meniu preparatele din carne de miel. cofetarul-patiser. trebuie să se ţină seama de caracteristicile cererii de consum şi de structura componenţei consumatorilor care servesc masa în unitatea respectivă. Cu cât durata este mai mare. Lista pentru meniuri cuprind următoarele date: . . cu spanac. stufat. care determină consistenţa meniului.

broşură. la scurt timp după ce consumatorii au luat loc la masă. În această poziţie 180 . puţin fandat. şampanie. deoarece lipsa unor preparate sau băuturi de la vânzare creează neâncredere în rândurile consumatorilor. confecţionată din mai multe file. clienţi cunoscuţi. ţinută tot în mâna stângă.). zilnice (pentru o singură zi ). cu ancărul împăturit pe antebraţ şi lista în mâna stângă. confecţionate pe o hârtie obişnuită. o lună etc. bere. Acestea sunt confecţionate în aşa fel încât pot fi adaptate pentru orice situaţie. salate.). Lista pentru meniuri se prezintă de către şeful de sală sau chelner şi în unele situaţii mai deosebite (o masă oficială. permanenţi etc.) -după materialul din care sunt confecţionate: simple. preparate (mâncăruri) calde. prin adăugarea unor date suplimentare (gramajul sau unitatea de măsură şi preţul de această ultimă formă de prezentare a listei pentru meniuri să se evite. Chelnerul se prezintă pe partea stângă a clientului cu piciorul stâng mai în faţă. cafea). acoperită cui şervet. piele. de către şeful de unitate. iar cele pliante şi broşurile pentru o perioadă mai mare de timp. pentru cină. sucuri răcoritoare. dacă este simplă. Listele simple şi copertate se folosesc pentru meniurile valabile pentru o zi. băuturi alcoolice: aperitive. copertate cu pânză. coniac. cuprinzând preparate sau băuturi ce se găsesc în permanenţă în unitate. Listele pentru meniuri.preparate lichide calde. în cazul în care este copertată sau pe farfurie curată. preparate din peşte. garnituri. valabile pentru o singură masă (aniversarea unui eveniment familial. preparate la grătar. pe toată perioada la care se referă. confecţionate în aşa fel încât se pot desfăşura şi strânge. lichioruri. pliante sau broşate. separat. material plastic. vinuri. deserturi (de bucătărie. Listele pentru meniuri şi băuturi sunt de mai multe feluri: -după perioada de timp cât sunt valabile: pentru micul dejun. pliante. listele pentru preparatele şi liste pentru băuturi. fructe. periodice (pentru o anumită perioadă de timp. un trimestru. sunt deschise la pagina unde sunt trecute gustările. cofetărie. Prezentarea acesteia se face ţinându-se pe mâna stângă. Se pot întocmi. apă minerală sau gazoasă. revelion etc. ocazionale. un sezon. pentru dejun.

căile de acces. În timp ce se face prezentarea. care sunt aranjate cât mai estetic.se stă cu răbdare până ce consumatorul ia lista pentru meniuri sau până ce îşi alege preparatele dorite. Pliantele. li se aduc altele. sau diferite produse (ficat. alcătuind meniul. creier. Se înmânează consumatorilor de către şeful de unitate. Astfel. Acesta poate interveni pentru a face recomandări cu privire la unele preparate noi şi pentru a informa în mod corect despre calităţile nutritive. cârnăciori. La alegerea preparatelor un rol important îl are şi cel care prezintă lista. de obicei. mijloacele de transport în comun. cotlet. În cazul în care mai multe persoane doresc să consulte lista. peste care a fost aşezat ancărul împăturit. Din motive igienice. muşchi. deoarece. în cadrul operaţiunii de aranjare a meselor. mititei. pe un platou pe care chelnerul îl aşează pe braţul şi palma stângă. Lista se prezintă mai întâi celui care conduce masa sau acelei persoane care o solicită. se fac 181 .-se realizează prin mai multe mijloace: Cu ujutorul platoului de prezentare. crenvurşti etc. fudulii etc. nu este indicat ca lista să se lase de către chelner sau de către consumator pe farfuria de pe masă. pe de o parte ace4asta a trecut în cursul unei zile pe la mai mulţi consumatori. care se găsesc la consolă. fluturaşii. specialităţile de preparate şi băuturile care se oferă. -se face prezentarea vizuală pentru unele preparate. la spate. cârnaţi. şerveţelele tipărite cuprind date privind denumirea şi specificul unităţii. file.). adresa. Prezentarea vizuală.). produse din carne (antricot. componenţa şi procesul tehnologic de preparare a acestora. iar pe de altă parte farfuria poate să aibă resturi de la preparatul servit până în acel moment. programul de funcţionare. sau sunt expuse pe mese ca mijloc de decorare. serviciile suplimentare oferite clienţilor etc. mâna dreaptă se ţine îndoită. mai atrăgăptor şi mai apetisant. se dau explicaţii complete la eventualele întrebări puse de consumatori. Se vine pe partea stângă a consumatorului întinzându+se platoul mai în faţă. şeful de sală sau chelnerul. o dată cu fandarea piciorului stâng. rinichi.

se apucă sticla cu mâna dreaptă. termice sau neutre. sprijinită de degete şi cu gâtul înclinat spre cotul mâinii. pentru stabilirea unui meniu cât mai corespunzător. aceasta se prezintă şi altora de la masa respectivă. patroni.recomandări care să ajute la alegerea preparatelor şi băuturilor. Când se ajunge în dreapta consumatorului care conduce masa. Expunerea trebuie să fie cât mai sugestivă. sau semiexpoziţii în cadrul unei unităţi. Fiecare exponat va fi însoţit de o etichetă de prezentare. bufet sau bucătărie. agenţi economici. Se pot organiza expoziţii într-un cadru general. la spate sau pe gâtul sticlei. după caz) pentru a le pregăti. vinuri sau sucuri răcoritoare. Dacă se cere să se vadă limpezimea băuturii. firme. Eticheta de prezentare a conţinutului de pe sticlă este orientată în faţă. La indicaţia consumatorului căruia i s-a prezentat sticla sau la cerere. astfel: se aşează ancărul împăturit pe palma ţi antebraţul drept iar peste ancăr se aşază sticla cu partea de jos în palmă. se întinde puţin mâna în faţă. de preferinţă la intrarea în salon. la care se prezintă preparatele şi băuturile. se întoarce cu gâtul în jos şi se ridică până la nivelul 182 . Băuturile alcoolice şi nealcoolice îmbuteliate se pot prezenta consumatorilor înainte de a fi servite. respectându-se normele igienicosanitare şi de păstrare. aşezate în vitrine frigorifice. unităţi. cu băuturi alcoolice. preparatele sau băuturile sunt expuse întrun loc cât mai accesibil. cu preparatele culinare sau produse de cofetărie-patiserie. Expoziţia de vânzare constituie un mijloc eficient pentru informarea consumatorilor asupra preparatelor şi a băuturilor ce se oferă spre consum. estetică cu un colorit cât mai variat. atrăgătoare. chelnerul are obligaţia să le ia pe acelea de pe platou şi să le aducă la secţia de producţie respectivă (grătar. după caracteristicile preparatelor sau băuturilor. chelnerul se retrage cu platoul. în aşaq fel ca sticla cu etichetă să fie cât mai aproape de privirea acestuia. După ce consumatorii au luat cunoştinţă de calitatea preparatelor prezentate. Formele de organizare a expoziţiilor sunt: combinate. iar mâna stângă se ţine îndoită. la care participă mai multe întreprinderi. desupra etichetei. În cazul în care consumatorii au solicitat să le fie pregătite unele din produsele prezentate. În cadrul unei expoziţii.

Primirea comenzilor de la consumatori. La masă se prezintă. Prezentarea orală. să ajute prin 183 . chelnerul trebuie să fie calm. se apropie de cel care conduce sau de cel care l-a solicitat stând în picioare. Prezentarea combinată sau mixtă.-folosindu-se deodată. să dea toate explicaţiile cerute. şi se poate hotărî în alegerea şi solicitarea unora. pe partea dreaptă.ochilor consumatorului respectiv. se stă în stânga consumatorului. consumatorul ia cunoştinţă de preparatele şi băuturile ce se găsesc de vânzare. ţinându-se în poziţie verticală până ce se constată dacă conţinutul sticlei este limpede sau nu. În timpul primirii comenzii. două sau trei feluri de prezentări dintre cele arătate mai sus.-se face de către chelner sau şeful de sală. Vinul roşu îmbuteliat se prezintă folosindu-se coşuleţe speciale din răchită împletită sau material plastic. se prezintă lista pentru meniuri şi se fac în acelaşi timp şi recomandări orale. care deplasându-se în salon se apropie de masa consumatorilor şi dă explicaţii asupra conţinutului şi tehnologiei fabricării. fie văzându-le. În acest scop. varietatea. la expoziţiile cu vânzare se prezintă preparatele. Se poate face şi de către bucătar. ajutat de personalul competent de servire. chelnerul se pregăteşte să primească comanda. Acesta se aduce de la bar ţinându-se de toartă cu mâna dreaptă. care recomandă consumatorilor preparatele şi băuturile care se oferă pentru consumare. procesul tehnologic şi alte aspecte privind preparatele şi băuturile existente în unitate şi care pot fi servite. ajutându-se de mâna stângă. În timpul prezentării orale. politicos. ridicându-se coşuleţul până la nivelul consumatorului respectiv. De exemplu. în partea stângă a acestuia. conţinutul. precum şi valorii nutritive şi calorice a preparatelor oferite sau comandate. se arată platoul de prezentare şi se dau relaţii asupra modului de prezentare a produselor respective. În acest fel. preia blocnotesul în palma stângă şi creionul sau pixul în mâna dreaptă. cu ancărul împăturit pe braţul stâng. fie citindu-le din mijloacele de informare. După ce consumatorii au fost informaţi despre numărul. puţin înclinat. se dau relaţii scrise prin etichete şi se fac recomandări de către personalul care răspunde de aceasta.

În cazul în care numărul consumatorilor este mare şi preparatele sunt variate.modul preferat de pregătire a preparatelor executate la comandă (mai crud. pe cât este posibil. să se cunoscă exact cea a fost comandat de fiecare.).). chelnerul va efectua operaţiile de debarasare a mesei de obiectele de servire care nu vor fi folosite şi va completa cu obiectele care nu vor fi folosite şi va completa cu obiectele care lipsesc şi sunt necesare în timpul consumării preparatelor sau băuturilor comandate. . chelnerul care primeşte comanda va repeta verbal ceea ce şi-a notat. .salata preferată (crudităţi. pilaf etc. chelnerul va căuta cu mult tact.creează o atmosferă de apropiere între consumatori şi personalul de servire. Pentru a asigura o bună servire a consumatorilor. se va nota. încât atunci când se va servi.durata executării comenzii primite. mai prăjit.recomandări corecte şi competente la alcătuirea celui mai potrivit meniu. notând cu atenţie fiecare comandă primită. puţin cald etc. La primirea comenzii se vor stabili şi unele amănunte privind: . . să stabilească împreună cu clienţii 184 .) . În funcţie de meniul comandat. piure. fiecare consumator cu preparatul sau băutura comandată în aşa fel. După primirea comenzii şi mai ales atunci când sunt mi mulţi consumatori şi se comandă preparate diferite sau aceştia sunt nehotărâţi sau necunoscători şi revin asupra comenzilor date. În cazul în care paharele au fost aşezate cu gura în jos. evitând întrebarea „Cine a dorit…” un anumit preparat sau băutură. Repetarea verbală a comenzii primite are următoarele avantaje: .stabileşte exact comanda pentru care s-a pronunţat consumatorul. murături etc. cantităţile şi denumirile preparatelor sau băuturilor solicitate. folosindu-se o numerotare sau însemnare proprie.băuturile aperitiv şi vinurile preferate să se consume la preparatele comandate etc. sufleuri. fierbinte. în acest moment vor fi întoarse cu gura în sus.garniturile care se preferă (cartofi prăjiţi. mazăre sau fasole sote. .

valoarea totală pentru fiecare preparat sau băutură.cantitatea de preparate sau de băuturi solicitate. Pe bonul de marcaj. unitatea de măsură la fiecare porţie sau integrală. După ce a primit comanda direct de la consumători. Tichetul de casă înlocuieşte bonul de marcaj în unităţile dotate cu aparate de marcat. Transmiterea comenzilor la secţii. pahare sau cupe frape etc. verifică cantitatea. chelnerul se retrage la consolă sau în oficiu pentru a întocmi bonurile de marcaj sau să înregistreze comanda la aparatul de marcat. racâmuri.-chelnerul se prezintă la secţie. iar primul exemplar (unicatul) se înmânează secţiei de producţie respective. Până ce se pregătesc preparatele sau băuturile. solicitând preluarea cu formula „să iasă…” însoţită de enunţarea cantităţii şi denumirii preparatelor şi băuturilor respective. calitatea şi aspectul comercial al 185 .denumirea secţiei căreia îi este adesat. precum şi servirii lor (farfurii calde. Primirea comenzilor de la secţii. . farfurii.). chelnerii scriu următoarele date: . exprimată în numărul de porţii. Bonul de marcaj se completează în două exemplare. . cât şi cel care le primeşte. chelnerul ridică de la oficiu obiectele necesare transportării acestora în salon (tăvi. platouri etc. exemplarul al doilea (duplicatul) rămâne la cotor.întregul meniu care va fi servit. pentru a putea da din timp comanda la secţiile de producţie ceea ce s-a stabilit.semnătura chelnerului care a emis bonul de marcaj.-prin intermediul bonurilor de marcaj sau al tichetelor. cu obiectele pentru transport (tăvi. emise de aparate speciale de marcat. cleşte. .denumirea preparatului sau a băuturii. . La eliberarea preparatelor sau băuturilor. .).).data emiterii. . farfurii-suport etc. atât şeful secţiei de producţie. anunţând şeful acesteia prin formula „să meargă” enumerând cantitatea şi denumirea preparatelor sau a băuturilor scrise pe bonul de marcaj.total valorilor preparatelor sau băuturilor comandate care se face în partea de jos.

se ridică de la oficiile de menaj obiectele pentru servire şi se transportă în salon. . sonde sau cupe. respectându-se normele şi regulile de întreţinere şi manipulare a acestora. Aceste operaţii se efectuează în mod diferit. Aducerea preparatelor sau băuturilor de la secţie şi a obiectelor necesare servirii lor (farfurii. În cazul aducerii preparatelor calde se va proceda astfel: . furculiţe. cupe. în cazul în care se foloseşte forma de servire respectivă. respectându-se reguli de aranjare a meselor. boluri etc. Acest sistem se foloseşte în condiţiile în care numărul de obiecte de servire şi volumul preparatelor şi băuturilor sunt reduse. pahare. care se prind între degetul mare şi celelalte degete ale mâinii stângi.se transportă în salon cu multă atenţie În cazul băuturilor servite la pahar (porţionate) se va proceda astfel: 186 . pahare. baloane. Urmează preluarea de la secţii a preparatelor sau băuturilor şi aducerea lor în salon.) se efectuează în trei feluri. aşezându-se pe antebraţul stâng. montate pe platou. linguri. Ridicarea comenzilor de la secţii şi prezentarea la masă. În salon acestea se aşează pe blatul mesei. Aceste operaţii se efectuează de regulă în felul următor: .se preia de la secţia bucătărie preparatele respective. cuţite. pe care în prealabil a fost aşezat ancărul desfăşurat. sau se duc la gheridon. în dreptul fiecărui consumator. respectându-se regulile de manipulare. . şi se transportă până în salon. farfurii.se preiau apoi de la secţiile de producţie preparatele montate pe obiectele pentru transport: platouri sau în boluri.. legumieră sau bol împreună cu farfuria-suport.se ridică de la masa caldă farfuriile corespunzătoare numărului de consumatori.acestora şi dacă corespund cu datele înscrise în bonul de marcaj sau tichetul de casă. . sau se depun pe consolă. legumiere etc. sau băuturile pregătite de barman în frapiere. după caz. Pregătirea mesei (mise-en-place-ului) corespunzător comenzii.

balon sau sondă) şi s-a respectat comanda prevăzută în bonul de marcaj. . până în salon. Ridicarea comenzilor de la secţii în condiţiile meselor cu meniuri comandate. trebuie ca ultimul chelner din şir să se oprească la masa cea mai apropiată. în care au fost montate un număr egal de porţii şi se transportă în salon. câte un platou sau bol. Când preparatele se aduc de mai mulţi lucrători. escalop. se preia preparatul de la secţie. În acest scop. în funcţie de numărul clienţilor şi volumul preparatelor sau băuturilor care se servesc. Aceştia se aşează în şir indian şi transportă preparatele în ordine. Paharele se aşează pe tavă începând de la antebraţ spre palma stângă şi se transportă apoi în salon cu foarte mare prudenţă. . servirea începând să se facă de toţi în acelaşi timp. Când se aduc de către doi lucrători se procedează astfel: .. Când se aduc de către un dingur lucrător. cupă. dacă corespund băuturii respective (pahar cu picior.în cazul în care preparatul este format din mai multe părţi componente (de exemplu: fripturi cu piure de cartofi. de către fiecare lucrător. în număr egal de porţii. ciorbă) se preia de la secţie. câte o parte componentă a preparatului şi se serveşte apoi pe rând. pe care se montează un şervet pentru a evita alunecarea paharelor şi se aşează pe antebraţul şi palma stângă.de la oficiul de menaj se preia o tavă. se verifică dacă obiectele de servire folosite sunt curate. sarmale cu mămăliguţă etc. peste care în prealabil a fost aşezat ancărul. crap prăjit.de la bar se preiau băuturile porţionate. transportându-se în salon cu respectarea regulilor de manipulare a obiectelor de servire. care urmează a fi servite în acelaşi timp tuturor consumatorilor. Acest sistem se poate folosi în mod individual sau colectiv (doi sau mai mulţi lucrători-şir indian). de către fiecare.) se preia de la secţie.în cazul în care preparatul are o compoziţie uniformă (de exemplu: sărmăluţe. de fiecare lucrător. servirea 187 . se preiau toate preparatele sau băuturile. iar primul din şir să meargă până la masa cea mai îndepărtată.

Alimente principale. . .începând în momentul în care toţi lucrătorii au ajuns la mesele sau consumatorii stabiliţi în prealabil. se va ţine seama de următoarele reguli: . care altfel ar da un aspect inestetic sălii. ancăr. debarasându-se şi mesele de serviciu.mâna dreaptă va fi pe cât posibil liberă. 188 .din salon se vor ridica în permanenţă obiectele folosite.se va circula cu atenţie şi mult calm.preluarea de la secţii şi aducerea preparatelor sau băuturilor se face în ordinea în care se consumă. fără să se lase prea mare interval de timp între servirea a două preparate.preparatele nu se ating cu degetele ci cu obiectele de servire (cleşte. folosite în structura reţetelor. . în alimente de bază (principale) şi alimente auxiliare (complementare). mătură şi făraş. furculiţă. . evitânduse astfel incomodarea în timpul deplasării. Materii prime necesare în tehnologia culinară Aceste elemente sunt furnizate prin alimente de origine vegetală şi animală. dându-se prioritate consumatorilor sau chelnerilor care transportă preparate şi băuturi. dându-se întâietate celui care transportă o greutate mai mare.). alimentele sunt grupate după ponderea lor în structura reţetelor. conform mediului comandat. . pentru a feri obiectele de servire de pe mâna stângă.în salon se circulă cu multă atenţie.se va evita să se stea cu spatele la consumatori pentru care s-au adus obiectele de servire. . pentru realizarea preparatelor culinare. .personalul va circula în oficiu numai pe partea dreaptă. În tehnica culinară (gastronomie). . Pentru aducerea preparatelor şi a băuturilor de la secţii. preparatele sau băuturile.intrarea şi ieşirea din salon se va face prin partea din dreapta uţii batante. folosindu-se pentru deschidere mâna sau piciorul drept. 8. cârpa de spălat etc. CAP.

reprezintă şi denumirea produsului finit. consistenţă. acestea îşi modifică aspectul. potasiu şi fier. Legumele conţin o cantitate de apă (72-95%) şi glicide sub formă de glucoză. folosite ca materii prime în structura reţetelor. consistenţa. fosfor. . din care fac parte: . favorizează schimbul normal de substanţe din organismul uman. Prin orelucrarea culinară a legumelor. Consumul de legume. Prin fierbere se reduce conţinutul de glucide.stimulentele. În legumele verzi se găsesc proteine în cantităţi mici. influenţând proprietăţile organoleptice de gust şi aromă. Legumele şi contribuie la diversificarea unui bogat sortiment de preparate culinare. amidon şi celuloză.esenţele. . Legume proaspete. aspect. . Legumele aduc o slabă contribuţie energetică organismului uman. Alimente secundare (complementare).afânătorii. . 189 . culoare.alimente de origine vegetală. gustul şi culoarea. influenţând caracteristicile nutritive şi organoleptice ale preparatului după cum urmează: . substanţe minerale şi vitaminele. iar în leguminoase (fasole albă) în cantităţi mai mari. prin conţinutul lor de săruri minerale pe bază de calciu. cu gramajul corespunzător. Alimente de origine vegetală necesare în alimentaţie.alimente de origine animală.coloranţii alimentari. îmbogăţindu-le valoarea nutritivă. zaharoză. Aceste legume se folosesc ca materii prime în tehnologia culinară şi în alimentaţie servite ca atare (crudităţi). dar constituie o sursă importantă de apă şi substanţe minerale. formă de prezentare specific fiecărui preparat pentru apetitul organismului (consumatorului). .gelifiantele. . fructoză. au un rol important în realizarea şi obţinerea preparatului.condimentele.

frunzele ca verdeţuri care sunt bogate în vitaminele A. Aceste legume se cultivă şi se întrebuinţează în alimentaţie. de rezervă. urzicile. tarhonul. tulpina îngroşată (gulia) şi căpăţâna falsă formată din floriferi incomplet dezvoltaţi (conopida). cimbru). castraveţii. varza de Bruxelles. usturoiul. pătrunjel. în care sunt depuse substanţe nutritive. B. pepenii verzi şi galbeni. De la aceste legume se consumă bulbul şi frunzele. viola de culoare galbenăalbicioasă. vinetele. Aceste legume sunt cultivate pentru rădăcina lor îngroşată. spanacul. fasolea boabe (fasolea uscată). andivele şi frunzoase condimentare (mărarul. varza creaţă. substanţe proteice. Gulbaba-culoare roz. Aceste legume se cultivă şi se folosesc în tehnologia culinară pentru fructul lor gustos. iar spanacul. D. mazărea verde şi conservă. iar unele pentru frunzele lor aromate (pătrunjel. bobul. Legume perene: hreanul. dovleceii. C. loboda. leuşteanul. gulia. Legume frunzoase: salata verde. conopida. roz de vară. proteine. sfecla roşie. Aceste soiuri sunt rezistente la fierbere şi nu se sfărâmă.: Legumele rădăcinoase: morcovi. ştevia. Clasificarea legumelor. loboda. ştevia şi urzicile se folosesc la pregătirea mâncărurilor. ardeii. sparanghelul şi anghenarea. bobul. lintea). substanţe minerale şi vitamine. pătrunjelul. andivele. Legumele bulbifere: ceapa. prazul. mazărea verde. Legume tuberculifere: cartoful. ţelină). Aceste legume sunt bogate în vitamina C. Legume vărzoase: varza albă. E şi săruri minerale. la noi în ţară se cultivă: cartoful galben timpuriu. În alimentaşie. 190 . Legume păstăioase: fasolea verde. lintea. varza roşie. de la care se consumă frunzele dispuse sub formă de căpăţână (varza). săruri minerale şi substanţe proteice. cu mare valoare alimentară de zaharuri. în vapori de apă sau prelucrare prin înăbuşire. bamele proaspete sau conservă (boabe verzi). glucide şi grăsimi. glucide. De la aceste legume se consumă păstăile şi boabele păstăi: fasolea verde şi conservă. bamele. leguminoase (fasolea boabe. care conţin uleiuri eterice. ridichi. săpunar-coaja roz şi cu miezul alb. Legume fructoase: roşiile (tomatele). păstârnac. fasolea şi mazărea (boabe uscate). iar pepenii se folosesc ca deserturi.recomandându-se în acest sens fierberea acestora în vase sub presiune. ţelină.

Ciupercile: sunt legume care cresc spontan sau în culturi dirijate (sere).hreanul. hasmaţuchi. ardei. proces în care se extrage apa din pulpă şi asigurară o conservare perfectă a legumelor (ardei. reducându-se din volum şi greutate. neazotate şi apă. frunze de viţă. -40 grade C. fasole albă etc. Se consumă pentru gustul lor plăcut şi conţinutul lor în proteine. se consumă frunzele în stare proaspătă sau conservată. mărar.murarea. soteuri. coreandru. dar se distrug o parte din vitamine. substanţe extractive. dovlecei. Legume condimentare: pătrunjel. piper.congelarea este o metodă de conservarea legumelor cu conţinut scăzut de apă. Legumele conservate: . leuştean. se consumă crudă. legume condimentare. budinci etc. castraveţi etc. cartofi. este operaţia de conservare prin sărarea legumelor. salată şi la prepararea diferitelor sosuri. grăsimi. spălare). . Procesul de deshidratare (uscare) cum este denumită această operaţie.uscarea. este operaţia de transformare prin fermentaţie a zahărului din legume în acid lactic (legume murate). curăţare. sparanghelul.) 191 . anghenarea. aplicându-se operaţiunea de prelucrare primară (sortare. tomate. ciuperci de seră şi ciuperci de pădure (hribul). care asigură conservarea legumelor pe o durată mai mare de timp. cimbru. foi de dafin. proces ce se numeşte rehidratarea. se recomandă ciupercile comestibile de câmp. se foloseşte la prepararea diferitelor sosuri şi la conservarea legumelor. sosurilor. supelor.sărarea. ceapă. rădăcinoase. selectate de cunoscători. tarhon. este operaţia tehnologică de eliminarea apei din produs care se realizează industrial prin evaporare sub efectul căldurii. legumele îşi recapătă proprietăţile prin înmuierea în apă rece. Acest procedeu se aplică la: varza albă. De la aceste legume (verdeţuri). la condimentarea preparatelor culinare. . se foloseşte în tehnologia culinară la prepararea salatelor. glucoză. urmând ambalarea şi congelarea la 20. .

cu mangan. Spălarea. Prelucrarea termică. lipide. sau manual. Păstrarea legumelor se realizează în spaţii special amenajate. Coacerea. aplică un proces termic a produselor alimentare la temperatura de peste 100 grade C. Ambele procese de conservare asigură distrugerea parţială sau totală a microorganismelor şi exclud posibilitatea reinfectării produselor alimentare.). dovlecei. este operaţia de curăţare umedă aplicată înainte şi după curăţarea uscată (răzuirea). operaţie ce se realizează mecanic (mixer). se realizează în diferite forme corespunzătoare preparatului stabilit de reţetă (preparate reci sau calde). Prin acest procedeu termic.sterilizarea. constă în expunerea legumelor (produselor) în grăsime fierbinte. odată cu o parte din apa de constituţie proprie a legumei.). care se realizează prin stabilirea calităţii. este metoda de conservare care împiedică dezvoltarea microorganismelor în mediul acid (în soluţie de oţet diluat). plită etc. Presarea legumelor. săruri minerale etc.. până ce produsul capătă o crustă la suprafaţă şi pătruns în interior. Divizarea (porţionarea).). pe sursa termică prin iradiere (grătar electric. legumele transferă o parte din substanţele nutritive (glucide. a legumelor constă în fierbere. constă în încălzirea produsului în grăsime şi lichid fierbinte. ardei. constă în aşezarea legumelor (produselor) porţionate în tăvi şi expunerea acestora la cald într-un 192 . Înăbuşirea. se aplică cu scopul de a obţine sucul acestora. +5 grade C (pentru cartofi până la 10 grade C) şi bine aerisite. este operaţia de tratare termică a recipienţilor (din sticlă sau metal) cu produse alimentare închise ermetic la temperaturi de 75-85 grade . de depozitare. Scobirea. corespunzătoare igienic. se realizează în vederea umplerii acestora cu diferite compoziţii (roşii. Prelucrarea legumelor la rece şi în procesul termic: operaţiile primare de prelucrare a legumelor sunt: sortarea.marinarea. de culoare. Prăjirea. este procesul termic de expunerea produselor (legumelor).) în lichidul de fierbere. mărime şi îndepărtarea corpurilor străine (fasolea boabe şi orezul etc. vasul acoperit cu capac şi se fierbe în abur (suc propriu). Frigerea.pasteurizarea. temperatură constantă de +2. . gulii etc.

mălai superior.Grupa bacifere: struguri. se obţine prin măcinarea boabelor de grâu.fulgi de ovăz. obţinând tipul S (şlefuit) cu suprafaţa boabelor netedă şi mată culoare alb-gălbuie. la obţinerea diferitelor preparate culinare (gust dulceag). talc. gutui. Fructe tropicale: ananas. se obţine prin decorticarea orezului brut şi supus diferitelor operaţii tehnologice speciale. pere. margarină. . gust dulceag. folosit la pregătirea mâncărurilor şi dulciurilor. ulei) pentru rumenire. fragi. kiwy. se obţine în 3 sortimente. se obţine din boabele acestora. lămâi. migdale. . alune. amidon etc. smochine. 193 . . de orez.mălaiul (făină de porumb). supuse operaţiilor tehnologice de aburire (pentru a se înmuia). vişine. de porumb.Grupa citrice (subtropicale): portocale. Produse cerealiere în tehnologia culinară: Crupele.. obţinute prin prelucrarea specială a boabelor de cereale şi leguminoase. piersici. de grâu. pentru îmbunătăţirea proprietăţilor nutritive şi devine lucioasă.orezul (brizură de orez).cuptor încins la 180-250 grade C. mure. care sunt bogate în amidon.grişul. se obţine prin decorticarea. mălai obişnuit (cu urme de tărâţe). (sau din conservă). fistic. zmeură. degerminarea şi şlefuirea boabelor de orez sau grâu şi se foloseşte în tehnologia culinară. sunt produse din cereale. căpşune. grapefruts. şi tipul G (glasat). .Grupa sâmburoase: prune. decorticate. într-o tigaie cu puţină grăsime (unt. mălai grisat (extra). Sotarea. se prezintă de culoare alb-gălbuie. iar în tehnologia culinară fierb repede şi îşi măresc volumul şi greutatea după cum urmează: . caise. banane. arahide. obţinut din orezul şlefuit şi supus glasării într-o masă compusă din sirop de glucoză sau miere. în funcţie de natura şi cantitatea produselor pentru gratinare. . . cireşe. curmale. afine. substanţe proteice.Grupa nucifere: nuci. apoi în procesul de laminare. Clasificarea fructelor din punct de vedere pomicol: . de introducerea legumelor (produselor) fierte şi scurse. grăsimi şi săruri minerale.Grupa seminţioase: mere. . este procesul termic.arpacaşul. mandarine. . etc.

este un produs alimentar sub formă de pulbere care se obţine prin măcinarea boabelor de grâu şi este materia primă de bază în tehnologia produselor de panificaţie. simple sau combinate. intermediară 85% şi făină neagră 90%. 5 Kg zahăr. Făina albă extracţie 30%. gaze. Zahărul se dizolvă în apă. Făina de grâu se obţine în funcţie de gradul (procentul) de extracţie. fidea. melcişori etc. iar gradul de solubilitate creşte pe măsură ce se ridică temperatura apei. iar unele sortimente se industrializează şi cu ouă. să fie uscat. folosite în tehnologia culinară.pastele făinoase. într-un litru de apă se pot dizolva cca. . Zahărul. .) care îşi denaturează uşor calitatea devenind neconsumabile. 1 L de apă poate dizolva cca. Este un produs obţinut prin prelucrarea industrială a sfeclei de zahăr şi a trestiei de zahăr. ferite de contactul cu mărfuri care au mirosuri de altă natură (petroliere. zahăr farin (pudră). garnituri diferite. 2 Kg zahăr. Zahărul. În tehnologia culinară se întrebuinţează la prepararea diferitelor antreuri. zahăr cubic (bucăţi). cu temperaturi constante de 12-14 grade C şi bine aerisite. în lăzi (cuve speciale cu capac). Se păstrează în saci. mâncăruri de bază.. care stabileşte calitatea făinii. budinci. constituie o materie primă de bază în laboratoarele de cofetărie-patiserie şi în arta culinară.obţinând un aspect de solzi de culoare albă uşor gălbuie. prezentându-se ca produs finit zahăr tos (cristal). murături etc. trebuie să fie de culoare albă şi lucioasă. iar la temperatura apei de 100 grade C. 194 . Produsele zaharoase şi amidonul în alimentaţie. supe. precum şi în tehnologia culinară. ciorbe. sunt produse alimentare fabricate din aluat nefermentat. la temperatura apei de 20 grade C.făina. modelat prin presare supus uscării şi poartă denumirea în funcţie de modelarea care li se dă în procesul tehnologic după cum urmează: macaroane. Păstrarea crupelor şi a făinii trebuie să se realizeze în încăperi speciale. pe grătare (pardoseală). semialbă 75%. de cofetăriepatiserie. spaghete.

jeleuri. Glucoza. care se obţine din drojdie de vin sau tescovină şi se prezintă sub formă de cristale. Glucoza se foloseşte ca materie primă în prepararea produselor de cofetărie-patiserie. bogate în amidon. se obţine sub formă de pudră fină. Se foloseşte în producţia produselor de cofetărie (fondant. Industrial. în combinaţii şi cu materii auxiliare. Cel mai folosit este oţetul de vin. culoare albă.condimente acide: oţetul alimentar care se obţine prin fermentaţia acetică a vinurilor.condimente picante: piperul-este fructul unei plante tropicale şi se comercializează în două sortimente (piper negru). Încălzit în apă. Amidonul. glucoză cristalină cu un conţinut de glucoză 99-100% (grad de îndulcire). tarte cu fructe în jeleu). . Condimentele. exemplu: margarina.nelipicios. porumb şi alte materii prime. Clasificarea se realizează astfel: . din fructul neajuns la maturitate şi se supune procesului de uscare din 195 . Grăsimile hidrogenate. Materii prime auxiliare. glucoză solidă. cu adaos de zahăr şi apă. cu o concentraţie de acid acetic de 9 grade. sunt uleiuri vegetale care au devenit solide prin industrializare. conţinut glucoză 70-75%. gust acru.sarea de lămâie (acid tartric). care se folosesc în producţia culinară (cantităţi mici). amidonul formează o soluţie vâscoasă şi se transformă în gel. în combinaţie cu siropul de zahăr. având proprietăţi asemănătoare cu untul. de hidrogenare. pentru a le conferii gust şi miros plăcute. îngheţate. fructelor etc. stimulând secreţiile gastrice şi uşurează digestia. . cu un conţinut de glucoză 30-40% (grad de îndulcire). sunt produse de origine vegetală şi conţin uleiuri eterice. este un produs dulce şi se găseşte în fructe dulci şi mierea de albine. fără corpuri străine şi aglomerări de umezeală. glucoza se obţine prin hidroliza amidonului de porumb sau cartof în următoarele sortimente: sirop de glucoză concentrat. substanţe fără valoare energetică şi biologică sau cu valoare redusă. din cartofi.

substanţe colorate. sunt substanţe organice. Coloranţii naturali de origine vegetală. fără a modifica gustul şi mirosul specific al produsului. polen. fiind constituiţi din: clorofilă. flori sau părţi florale. uscaţi şi măcinaţi şi se industrializează în două sortimente (dulce şi iute). enibaharul. uruială şi bulgări . acţionează pulsaţiile inimii în circulaţia sângelui. -sunt produse care conţin substanţe cu acţiune de intensificare a funcţiilor organismului. fructe. frunze. şofrănel. piper conform reţetelor de fabricaţie. se găsesc în sucul celulelor din frunze. sare. măruntă. Aceste produse se prepară în cantităţi stabilite de reţete. capere-sunt bobocii plantei capparis spinoasa. se obţine din fructul ajuns la maturitate. turnesol. 196 . chimionul. muştarul (pasta de muştar)-se prepară din boabele plantei de muştar . coriandrul. iar piperul alb.Condimente saline: sarea de bucătărie care se găseşte în natură în zăcăminte de sare şi se industrializează (comercializează) în sare extrafină. scorţişoara şi cuişoarele. supus fermentării şi curăţirii de partea exterioară apoi uscării. . Din aceste condimente aromate fac parte: vanilina. folosite la colorarea artificială a unor preparate culinare pe bază de aspicuri. în funcţie de materia primă. şofran. apoi se conservă prin sărare sau marinare în oţet şi sare. după ce au ajuns la maturitate. caramel (prezentate în diferite culori). fină. caroten. fragmente de tulpină. alcană. făină de grâu. boiaua de ardei-se obţine din ardei iuţi sau ardei graşi. se folosesc în producţia culinară şi de cofetărie pentru a conferi preparatelor aromă specifică plăcută şi se obţin din fructe. vin. culeşi primăvara şi vara. chimenul. nucşoara.culoarea verde se schimbă în negru. seminţe. zahăr. deoarece în cantităţi necontrolate (excesive). devin nocive organismului.Condimente aromate. măcinate cu adaos de oţet. luteină. acţionând asupra sistemului nervos şi sucurilor gastrice. legume. Coloranţii alimentari. anasonul. precum a le prezenta într-un aspect plăcut. precum şi a produselor de cofetărie-patiserie. Stimulente.

China. pelin) şi sunt folosite în producţia culinară de cofetărie-patiserie şi a băuturilor răcoritoare. arome. este o substanţă gelifiantă extrasă dintr-o algă marină originară din India. banane.. obţinută industrial prin fierberea unor părţi anatomice de la animale sacrificate. boabele se obţin prin îndepărtarea părţii cărnoase a fructului. Esenţele. acid clorogenic şi cafeină (principalul stimulent) . cu scopul de a schimba consistenţa unui produs. India) se obţin prin prelucrarea specială a frunzelor tinere ale arborelui de ceai. după care operaţia de măcinare obţinând pudra de cafea. mentă. Afânătorii. obţinute industrial. au miros şi culoare specifice plantelor de extracţie (anason. scorţişoară. care au compoziţii asemănătoare cu ceaiul de import. este produsul obţinut din prelucrarea seminţelor fructului arborelui de cacao. de culoare alb-gălbuie. praful de copt. vişine. lămâi. substanţe gelifiante. este sămânţa arborelui de cafea. oase). sunt substanţe chimice. de a-l gelifica. chimen. Esenţe. Agar-agar. se întrebuinţează în realizarea produselor de cofetărie-patiserie şi a băuturilor răcoritoare. bogate în scleroproteine (urechi. . se recomandă în alimentaţie în combinare cu laptele sau simplu. Substanţe specifice în conţinutul cafelei sunt: acid cafetonic. Acestea sunt: bicarbonatul de sodiu. şorici. Aromele. în cuptoare speciale. În ţara noastră se cultivă un sortiment bogat în ceaiuri de masă şi medicinale. zgârciuri. obţinute sub formă de foi subţiri transparente. sunt produse folosite în alimentaţie. caise. de import (Rusia. Indonezia. conferindu-le produselor aroma specific plăcută. migdale.cacaoa. portocale. Substanţele gelifiante. având rolul de afânarea aluaturilor şi alte compoziţii. Sortimentul de arome: ananas. zmeură. afânători. lichioruri. Din aceste produse fac parte: gelatina.ceaiul de masă şi medicinal. Se prezintă sub formă de 197 .cafeaua. portocal. sub formă de granule şi pulbere. apoi se supun procesului termic. drojdia comprimată şi drojdia uscată.

determinată de prospeţimea. ied). prin care se determină. corespunzător speciei. Pentru determinarea mirosului şi gustului se pot realiza probe de fierbere sau frigere deoarece intensitatea mirosului specific impropriu de prospeţime creşte odată cu temperatura. Carnea provenită din măcelării. Carnea alterată. Unităţile se aprovizionează şi cu carne tranşată. Carnea constituie o sursă importantă de proteine. pui). este carnea animalelor sacrificate în abatoare şi anume: bovine (vacă. Carnea de ovine (batal) are un miros specific. considerându-se în acest sens un aliment de bază în organism. consistenţa moale. carcasă (întreagă de pasăre). de culoare alb-gălbuie şi are aceleaşi întrebuinţări ca şi gelatina. vârsta şi specia cărnii. În activitatea de producţie culinară. exterior al cărnii să fie specific de carne proaspătă. aspectul. carnea se poate livra în unităţile cu activitate de producţie culinară. purcel). să fie de la roz spre roşu închis. În funcţie de specia animalelor şi păsărilor. Alimente de origine animală necesare în alimentaţie. carcasă (jumătăţi de porcine). carcasă )’(întreagă de ovine şi miel. culoarea. ovine (berbec. un rol important în alimentaţie îl reprezintă alimentele de origine animală după cum urmează: Carnea şi subprodusele din carne. dar cu o putere de gelificare mai rapidă. mânzat. pe lângă alimentele de origine vegetală. cu ajutorul organelor de simţ (văz. Aspectul. Culoarea cărnii. Mirosul cărnii. culoarea cenuşie sau verzuie. are suprafaţa umedă. pe părţi anatomice din carcasă. Consistenţa cărnii. devine elastică. iar prin apăsarea cu degetul rămân urme. de la unităţile specializate (abatoarecarmangerii). după sacrificare este moale. palpare). viţel). miel). iar mielul cu capul nedetaşat). sub formă de : carcasă (sferturi de bovine). consistenţa şi prospeţimea. porcine (porc. miros neplăcut de putrefacţie. oaie. iar după maturare (48 ore). Carnea de vânat. Caracteristicile organoleptice a calităţii. pasăre (găini. miros. care se apropie mult de proteinele din structura ţesuturilor corpului omenesc. dezosată. de verificare a cărnii se realizează la recepţie.granule sau fire şi fulgi. trebuie să fie specific cărnii proaspete. 198 . caprine (capră.

viză. se face prin congelare. nisetru. sardină. afumare şi uscare. simple (feliate) sau în combinaţie sub formă de gusturi.după specie. sub denumirea de mezeluri (salamuri. după care urmează răcirea. fierbere. babuşcă. În producţia culinară. Compoziţiile acestor produse. după mediul în care trăiesc: Peşti de apă dulce: crap. Unităţile de alimentaţie. lufar. recomandate în servire natur. precum şi conserve. păstruga. Batracieni. oferă consumatorilor în structura meniurilor un bogat sortiment de preparate din carne (produse de industrie sau carmangerie). cod. Moluşte. Peşti marini: calcan. Datorită structurii cornii de vânat. la mesele obişnuite sau organizate. Subprodusele comestibile obţinute din peşte sunt: icrele şi lapţii. caracudă. lin. plătică. Peşti migratori: morun. guvide. somon. lufar. Aceste preparate din carne se grupează în diverse specialităţi. recomandate în alimentaţie.-pe lângă carnea de 199 . biban. chefal. cremvurşti. sărare. Peşti oceanici: hering. oblete. se foloseşte carnea de peşte care este bogată în vitamine. păstrăv. Produse alimentare de origine animală. pălămidă. zargan. rulade. şalău. stavride. carnea se supune procesului de fezandare (baiţ). Peştele şi subprodusele din peşte. cârnaţi. tobe. scrumbia de mare. Conservarea peştelui şi subproduselor. cega (care migrează din Marea Neagră în Dunăre depunându-şi icrele după care se întorc în mare cu puietul). rechin. somn. macrou. merluciu. scrumbia de Dunăre. antreuri reci sau prelucrate termic (calde) în toate etapele zilei. ton. vânatul se clasifică în vânat cu pene (păsări) şi vânat cu blană (păr)-animale. laban. marinare. în vederea obţinerii produselor de calitate. Clasificarea peştilor. muşchi ţigănesc. cegă. care îi conferă cărnii frăgezime şi suculenţă. înainte de preparare. aterină. muşchi file. Crustacee. depozitarea în spaţii frigorifice şi comercializarea. Procesul termic la care se supun aceste specialităţi sunt: afumarea la cald sau rece. şuncă presată). stavride. cu şesutul conjunctiv tare. hanus. se pregăteşte după norme tehnologice stabilite pentru fiecare preparate. ştiucă.

excepţie face melcul. langusta).033 g/l (faţă de densitatea apei. Densitatea. . fără sedimente şi impurităţi. trăieşte în râuri. trăieşte în mare. în stare naturală cu sare. Punctul de fierbere al laptelui este mai ridicat şi se realizează la 100. suculentă. formată din două valve fixate într-un ligament. determinată de grăsimi şi caroten. ca la scoică. racul de apă dulce. are corpul moale. ovală. nutritivă. piper şi lămâie. neregulată. cu corpul moale: scoica. carne gustoasă. sunt închise într-o carapace. carnea este formată din piciorul muscular. la vărsarea fluviilor. În alimentaţie. 1000 g/l). dulceag şi plăcut. precum şi tehnologia unor sortimente de specialităţi culinare cu sosuri şi salate. trăieşte în grădini şi livezi. alb uşor gălbuie. cochilia cenuşie. lichid opac. Laptele şi produsele lactate. Culoarea. trăieşte în apa mărilor. Carnea este gustoasă. Crevetele. Are crusta roz. Gustul. este de mărime mică (5-6 cm). piper şi suc de lămâie. Stridia. de la care se foloseşte carnea picioarelor din spate. Consistenţa. de culoare verde şi trăiesc în apă. Mirosul. de consistenţă tare şi greu de digerat. carnea consumabilă se găseşte în articulaţiile masculilor. cochilia ovală. Se consumă vie.027 şi 1.între 1. se prepară pane. În terminologia culinară se numesc pui de baltă. care este terestru. Carnea este tare cu gust specific. se găsesc în apele dulci şi sărate ale mărilor şi oceanelor. se consumă în stare naturală cu sare. trăieşte în apele mărilor. moluşte şi batraciei. se întrebuinţează în general laptele de vacă. Midia. Condiţiile de calitate ale laptelui. Laptele este un lichid cu o compoziţie complexă. Melcul. Moluştele. Crabul. plăcut şi caracteristic laptelui proaspăt. omogen. se apreciază după: Aspectul. lacuri şi bălţi. conţinând toate principiile nutritive necesare organismului uman. asociată cu diferite sosuri.55 grade C. de culoare albă şi gustoasă. caracteristic. trăieşte în Marea Neagră. are crusta lucioasă de culoare cafenie. fluidă şi mai vâscoasă decât apa. 200 . Crustaceele (racul de mare-homarul. de asemenea şi sortimentele de produse industriale.peşte se foloseşte şi carnea de crustacee. care trăieşte în apele mărilor ajungând în lungime până la 30-40 cm şi în greutate de până la 4 Kg. Batracienii (broaştele comestibile). închisă într-o cochilie dublă.

va fi eliminat din prelucrare şi din consumul alimentar. Laptele bătut are o consistenţă asemănătoare cu smântâna. pasteurizarea laptelui la temperatura de 65-75 grade C timp de 15-50 secunde. culorii. cu un conţinut de grăsime 30%. Brânzeturi sărate şi maturate. obţinându-se în două sortimente: smântâna dulce. omogen.. constituie materia primă de bază în producţia laboratoarelor de cofetărie pentru obţinerea produsului de frişcă. se prezintă cu un aspect omogen. precum şi analizelor de laborator. gustul plăcut. de culoare albă până la slab-gălbuie. a laptelui smântânit. Organoleptic. gustul plăcut. Analiza organoleptică a brânzeturilor constă în determinarea consistenţei. pentru determinarea conţinutului de grăsime. aciditatea şi conţinutul în sare. fără aglomerări de grăsimi. smântâna fermentată (pentru consum). iar cea dietetică fără grăsime. aromat.se obţin din lapte de vacă.cu o consistenţă moale. mirosului şi gustului. 201 . sau amestecului acestor produse. Brânzeturile. exemplu: brânză proaspătă de vaci şi brânzeturile aperitiv sau de desert. iaurtul de bună calitate.Laptele cu defect de gust. Obţinerea brânzeturilor se realizează prin următoarele faze tehnologice. este produsul lactat gras obţinută din lapte cu un conţinut de grăsime între 20-40%. în funcţie de sortimentul de brânză obţinut.. uşor acrişoară. Verificarea calităţii organoleptice şi fizico-chimice a laptelui. brânza este produsul proaspăt sau maturat. de conistenţă vâscoasă. indiferent de natura provenienţei. este produsul cel mai solicitat dintre produsele lactate acide. Produse lactate. culoare. Clasificarea brânzeturilor: Brânzeturi proaspete. miros. este un produs lactat acid. oaie sau amestec. folosite în alimentaţie: Iaurtul. caracteristic fermentaţiei lactice. obţinut prin scurgerea zerului după coagularea laptelui. Laptele bătut. Smântâna. gustul acrişor-aromat. obţinut prin fermentarea laptelui cu o cultură de streptococi lactici. fără elemente de zer. aroma şi gustul de fermentaţie lactică. se obţine din smântâna dulce pasteurizată şi fermentată cu ajutorul bacteriilor lactice. cu un conţinut de grăsime de 32%. acrişor cu aromă caracteristică. prezintă coagul compact.

iar la ouăle mai vechi îşi pierde transparenţa devenind opac. mirosul şi gustul slab acrişoare. Brânzeturile se întrebuinţează în alimentaţie. slab acrişor. sau fixat de coajă. grăsime în S. spaghete. În alimentaţie se foloseşte oul de găină. albuş 30-35 g. macaroane. este transparent şi curat. prin prelucrare specială. consistenţa densă. recomandate în grupa gustărilor.U. Structura oului conţine: coaja 6-7 g. se fabrică şi în ţara noastră. mirosul şi gustul plăcute. pastă de brânză cu ou) aplicând diferite procese tehnologice la rece sau cald. fără ochiuri de fermentare. brânză Feta şi caşul pentru consum. Aprecierea albuşului proaspăt. Se prezintă ca pastă moale. Caşul pentru consum. 202 . fiind foarte puţin mobil. slab sărate. aceste sortimente de brânzeturi se obţin prin oprirea în apă. se folosesc în tehnologia culinară. Ouăle în alimentaţie. la temperatura de cca. cu ochiuri de fermentare în toată masa.un aliment complet. picantă. pentru aportul în factori nutritivi. vacă sau amestec. obţinându-se sortimentele: brânză telemea. aplicând diferite procese termice: de fierbere în coajă sau după ce au fost sparte. grăsime 40-45%. Brânza Feta. de culoare albă. Gălbenuşul proaspăt este compact la spargere. Brânzeturi oprite „caşcaval”. servite natur (feliate). dulceag. care se digeră mai uşor. iar pasta obţinută. gălbenuşul este amestecat cu albuşul. mirosul şi gustul plăcute. gălbenuş 18-20 g. pasta omogenă. respectând tehnologia originală. grăsime 45-50%. albuşul se bate mai bine spumă şi se găsesc în toată perioada anului. bine conturat şi menţinut în mijlocul albuşului. se introduce în forme. Ouăle. brânza telemea se prezintă de culoare alb-gălbuie. 80 grade C a caşului din lapte de oaie. de culoare albă spre roz. în medie oul este luat în calculul reţetelor de 50 g brut. 42-44% (de vacă) şi 47-50% (de oaie). iar la ouăle vechi. obţinându-se caşcavalul.caracterizându-se printr-o maturare de scurtă durată în aer sau în saramură de apă sau de zer. pe bază de combinaţii şi cu alte componente (ouă. sărată potrivit. Organoleptic. de culoare gălbuie. după maturarea lui în prealabil. necesari organismului. are coaja subţire. originară din Grecia. fără ochiuri de fermentaţie. pastă fină. pastă compactă. untoasă în interior. la obţinerea multiplelor sortimente de minuturi la comandă. sau prelucrate tehnologic. porţelănoasă.

topit se obţine prin topirea seului crud proaspăt de bovine. lactate.în apă clocotită cu oţet şi sare (pentru coagularea albuşului). mezeluri. de culoare alb-gălbuie. untura. în producţia produselor de cofetărie-patiserie. iar principalul component este grăsimea din lapte. vâscoasă. ochiuri simple sau combinate cu diverse componente. fructe etc. omulete simple sau combinate cu diferite adaosuri (brânzeturi. Clasificarea sosurilor se face. Untul se întrebuinţează în tehnologia culinară la prepararea sosurilor. gratinarea preparatelor. Sosuri în tehnologia culinară. făină. În funcţie de culoarea obţinută în tehnologie: se pot realiza: 203 . sub formă de paste etc. care au ca scop principal îmbunătăţirea gustului preparatelor culinare. miros specific de untură proaspătă şi se foloseşte în tehnologia alimentaţiei la prepararea mâncărurilor şi a produselor de patiserie. se obţine din smântână.sosuri calde. pentru care untul îşi schimbă culoarea. de amar. grăsimi. untura de porc ase obţine prin topirea slăninei. gust. legume etc. legume. de consistenţă tare. gustul dulceag. Untura şi seul. de acru. Seul. în funcţie de tehnologia de preparare şi servire în sortimente: . aplicând multiple procese tehnologicepe flux. Seul se foloseşte mai puţin în tehnologia culinară din alimentaţie.. Untul. condiţiilor de păstrare necorespunzătoare. La prepararea sosurilor se întrebuinţează: semipreparate de bază. seul. supe concentrate. prezentându-se cu aspectul de masă cremoasă (alifioasă). Defectele se datorează proceselor fizico-chimice. folosindu-se în cazuri excepţionale la preparatele ce se asociază servirii fierbinţi (după răcire aceste preparate se sleiesc). fără suspensii. condimente. .sosuri reci. miros. culoare albă până la galbenă cu gust specific. Calitatea untului. prin topire se obţine un lichid transparent. carne. este determinată de proprietăţile organoleptice ale laptelui: culoare. gustul de iute.-sunt produse de consistenţă lichidă. ouă. care se produc prin nerespectarea procesului tehnologic pe flux.) Grăsime de origine animală: untul. sortarea preparatelor. consistenţă.

să aibă consistenţă lejeră (nici prea fluidă. Remedierile imediate în prepararea sosurilor sunt: . Carnea de vită şi mânzat în carcasă (bovine): muşchi fasonat: . să aibă gust şi aromă plăcute. mai mult sau mai puţin lejeră. Toate sosurile şi semipreparatele culinare. sosuri galbene. savoarea în prezentare şi servire. Sosurile calde trebuie să fie bine fierte. în funcţie de specificul fiecărui sortiment.dacă are un strat de grosime la suprafaţă. .carne calitatea I (de gătit). Indicii de calitate al sosurilor. . să nu se ridice grăsimea la suprafaţă. sosuri roşii. consistenţa. odată cu preparatul culinar.sosuri albe. Să fie proaspăt preparate. sosuri verzi etc.antricot vrăbioară fără os (fasonată). sosuri brune. se mai lasă să fiarbă. . Sosurile reci trebuie să aibă consistenţă diferită. 204 . . aspectul. nerespectarea etapelor pe flux tehnologic. fie separat servit în sosieră la masă. Dozarea necorespunzătoare a componentelor. se diluează cu supă.dacă plezintă aglomerări. Trebuie să aibă gust şi aromă corespunzătoare. specifice materiilor prime folosite în structura reţetei. nici prea densă). prin tehnologia aplicată şi măiestria bucătarului.dacă nu este suficient fiert. să nu prezinte aglomerări. Tranşarea şi prezentarea cărnii pe părţi anatomice.carne de calitate superioară fără os (pulpă şi spată). culoarea. ci să-şi menţină emulsia omogenă. completează preparatul culinar gustul.. Prepararea primară şi termică a alimentelor în tehnologia culinară. .dacă sosul este prea gras sau prea condimentat. se strecoară. se îndepărtează cu şerveţele de hârtie. pregătirea sosurilor cu mult timp înainte de servirea acestora. influenţează negativ indicii de calitate al sosurilor.

Organele au un conţinut mare de apă.carne calitate superioară (fără os) .rasol din spate cu os fără cheie. . care formează o grupă importantă de sortimente comestibile. salbă.antricot parţial dezosat (garf) şi ceafă fără os (fasonat) . fapt ce indică un consum imediat după recoltare sau o conservare rapidă. prin congelare. mijloc de piept . se taie.piept cu os şi rasol cu os (fără cheie) . margine de fleică.muşchiuleţ şi cotlet fără os (file-fasonate).crap de piept cu os.creierul. .grăsime rezultată din fasonări. se ţine în apă rece cca 30 minute pentru a se dizolva cheagurile de sânge.. se îndepărtează vasele sanguine de la intrare.inima.carne calitatea I (de gătit). se îndepărtează chegurile de sânge şi se spală în apă rece .flaxuri Subproduse de carne. se alterează foarte uşor. Din grupa organelor comestibile fac parte: . oase fără măduvă. piept cu blet şi carne rezultată din fasonarea pieselor provenite din coadă. au valoare alimentară deosebită şi gustul plăcut.carne rezultată din fasonarea pieselor provenite din toate părţile anatomice (fără bucăţi de grăsime).pulpă şi spată . se înlătură membrana care îl acoperă (capsula) şi se spală în apă rece 205 .ficatul. fleică. gât. în activitatea de producţie culinară se întrebuinţează şi subprodusele de carne (organe). Carne de porc în carcasă (fără slănină): . cel mai apreciat în consum este cel de viţel şi porc. .greabăn. fleică. apoi se îndepărtează pieliţa (meningele) care îl acoperă şi se spală din nou în apă rece . rasol faţă. . .oase fără măduvă şi sită .

este procesul prin care este procesul prin care este readusă la starea iniţială prin decongelare lentă la temparaturi de 0 +4 grade C şi decongelare rapidă la temperaturi de 16 şi 18 grade C în spaţii special amenajate (carmangerii). specifică fiecărui aliment astfel ca procesul folosit să asigure o păstrare cât mai îndelungată şi menţinând cât mai aproape calităţile organoleptice şi valoarea nutritivă de cele iniţiale. se verifică calitatea acestora. se îndepărtează canalele şi membrana care îi acoperă. măduvioara. Refrigerarea lentă. se realizează la temperatura cea mai potrivită de -25 şi 35 grade C. se realizează în spaţii frigorifice obişnuite în care temperatura aerului trebuie să fie de -3 şi -4 grade C. ovine. prin următoarele metode.. sunt organe recoltate de la bovine.. splina. Conservarea cărnii şi subproduselor din carne.rinichii. se aplică prin două procedee succesive. Se recomandă ca preparate culinare din grupa gustărilor calde simple. porcine. mobilier. aceasta trebuie să se supună unor operaţii de conservare.(carmangerii) dotate cu utilaje. limba. tocare a cărnii. se flambează la flacără pentru îndepărtarea rămăşiţelor de pene (fulgi) apoi se eviscerează (secţionează) pe abdomen. Prelucrarea primară şi termică a cărnii. precum şi în tehnologia mâncărurilor. necesare pentru operaţiile de tranşare.plămânii. se taie longitudinal. se igienizează şi se supun procesului tehnologic proaspete sau conservate prin congelare. Pentru încetinirea sau oprirea acţiunii factorilor naturali careb produc transformări nedorite şi conduc la degradarea cărnii. primul procedeu constă în menţinerea cărnii la o temperatură de -6 grade C (la început) şi apoi la -1 grad C (la sfârşitul operaţiei). ustensile. Congelarea cărnii şi a subproduselor. Refrigerarea rapidă. se igienizează (se spală) şi se porţionează corespunzător 206 . La păsările în carcasă se scot picioarele şi capul. Decongelarea cărnii şi subproduselor. dezosare. sau combinare. porţionare. testicul (fudulii). apoi se spală cu apă rece şi se ţin puţin în lapte pentru îndepărtarea mirosului specific . trecând în prealabil prin procesul de refrigerare. pentru producţia curentă a zilei.

se realizează un circuit continuu de vapori. cu gaze. sau prin introducerea directă în apă clocotită de la început.preparatelor planificate. frigere tip rotisor. cărnii i se mai aplică şi alte operaţii pregătitoare cum sunt: tocarea. în funcţie de tratamentul termic aplicat. Coacerea. fără a mai adăuga apă. apar degradări ale substanţelor proteice. Procesul termic de coacere. caşcaval etc. Frigerea. 207 . proces tehnologic care realizează formarea unei cruste la exterior. Fierberea cărnii. în funcţie de preparat. roşii. gratinare. Înăbuşirea. se obţine coagularea rapidă a proteinelor de la suprafaţă şi formarea unui strat izolator. expunerea pe plită încinsă etc. este operaţia tehnologică de expunere a cărnii pe sursa termică (grătar electric. care în contact cu pereţii vasului se condensează şi se adună sub formă de picături. prin acest procedeu.. prin trecerea grăsimii în lichidul de fierbere. dacă se prelungeşte operaţia termică. împiedicând ieşirea substanţelor nutritive din carne. Sub influenţa tratamentului termic al cărnii.. Prelucrări termice în producţia culinară a cărnii. datorită atingerii temperaturii până la 300 grade C. formarea unor arome. condimente. proces tehnologic asemănător cu frigerea. menţinând umiditatea. tip kebab). metodă care păstrează în interiorul cărnii substanţele nutritive şi se obţin un produs uşor de digerat. operaţie prin care se pierde multă apă din produs. care nu permite ieşirea substanţelor extractive sin aliment. se realizează prin introducerea cărnii într-un vas cu o cantitate mică de apă şi acoperirea cu capac ermetic. obţinându-se un rasol foarte gustos. friptura se usucă. timp în care se mai adaugă şi alte componente de gust. În funcţie de utilizările culinare. baterea cu ciocanul şe şniţele. modificări de culoare şi creşterea gradului de digestibilitate a alimentului. se realizează prin introducerea în apă rece şi apoi prin creşterea treptată a temperaturii acesteia. cu mangan. datorită coagulării proteinelor şi caramelizării glucidelor. vin. împănarea etc. aromă. se realizează prin aşezarea fripturilor pe tăvi speciale de cuptor unse cu grăsime şi introducerea acestora în cuptorul bine încins.

Dacă marketingul de dezvoltare urmăreşte crearea unui produs puternic şi nou. . Nu omitem celelalte concepte de marketing. Câteva aspecte cu caracter practic. de preţuri. marketingul de maturitate urmăreşte conceperea şi punerea în practică a unui ansamblu coerent de acţiuni privind politica serviciilor. adoptarea informaticii pentru asigurarea conducerii gestiunii şi a profitabilităţii.preţurile de vânzare şi aprovizionare. preţurilor. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin definirea marketingului de obiectivele comercializării precum şi cele legate de calitate. respectiv cel de vânzare de către ofertant. Comercializarea. .CAP. promovarea şi publicitate. A comercializa înseamnă. promovarea şi publicitatea privind tehnologia alcătuirii listelor de preparate şi băuturi Comercializarea.promovarea şi publicitatea. înainte de toate. 9.podgoriile şi vinurile româneşti.caracteristicile bucătăriei româneşti. care să asigure un raport competitiv calitate-preţ.tehnologia alcătuirii listelor de preparate şi băuturi. Această ofertă nu este altceva decât modalitatea de a cunoaşte şi a pătrunde pe piaţă cu produsul creat. Promovarea şi publicitate 208 . legat de comercializarea produsului oferit de restaurante şi unităţi similare: . . . profitabilitate şi implicit cele referitoare la resursele umane. a te informa de o manieră selectivă pentru a determina realizarea actului de cumpărare de către client. . respectiv marketing-ul de dezvoltare şi cel de maturitate.tehnica alcătuirii meniurilor.

ofertă de preţuri speciale pentru viitorii clienţi potenţiali: firme. seminarii. . mape etc.clientelă individuală sau grupuri? . . congrese? . în cantităţi mici şi în ambalaje cu o reclamă foarte sugestivă.oferirea unor mese gratuite pentru clienţii fideli.clientelă din hotel? . trebuie să avem în vedere clientela căreia ne adresăm: . pixuri.).oferirea promoţională.oferirea unor servicii la preţuri mai reduse în zilele în care restaurantul nu are un grad de încărcare suficient (anumite zile din cursul săptămânii sau după caz. Se au în vedere clienţii individuali şi clienţii grup. următorul pas îl constituie stabilirea grupurilor ţintă ce se au în vedere şi mijloacele de promovare pentru atragerea şi fidelizarea acestora. gratuit.automobilişti sau clienţi sosiţi cu alte mijloace de transport? . . meniuri pentru copii.clientelă pentru banchete. pentru realizarea unei politici coerente de promovare. . cărţi de vizită. 209 . Prioritar.oferirea unor produse preambalate care se realizează în unitatea respectivă (patiserie.Tehnicile de promovare sunt numeroase. Dintre acestea exemplificăm: . a noilor produse introduse în oferta unităţilor respective. reprezentanţe. bomboane etc.. mijlocii sau mari? Odată făcută analiza clientelei.distribuirea unor obiecte de folosinţă individuală cum ar fi: agende. liste de preparate şi băuturi. în week-end sau în afara sezonului. brelocuri.oferirea de pliante. respectiv cei care în mod constant servesc masa în unitatea respectivă.clientelă locală sau de tranzit? . grupuri de turişti.clientelă cu venituri mici. brichete. calendare. sugestii pentru aniversări şi altele. cărţi poştale ilustrate. .clientelă pentru servicii a la carte sau mese comandate? . elevi şi alţii. .

staţii de benzină şi service. . alţi clienţi potenţiali din afara zonei. alegerea celor mai adecvate mijloace pentru atragerea şi orientarea clientelei către produsele şi serviciile oferite. mai ales în cazul unităţilor mici. .. . aeroporturi şi companii aeriene. poate reprezenta succesul în asigurarea unei bune politici de promovare. prin corespondenţă. instituţiilor sau asociaţiilor din care fac parte. baze sportive şi de agrement. sunt atraşi în general din acelaşi mediu ca şi clienţii individuali. radio şi televiziune. organisme sau societăţi de turism. Clienţii de grup. şoferi de autobuze şi autocare. servicii sau puncte de informare turistică.instituţii publice sau private din zonă: organisme şi unităţi de învăţământ.deiverse asociaţii profesionale. administraţia centrală şi locală. e-mail etc. jandarmerie). publicitatea constă în a crea un ansamblu de lucruri şi imagini sugestive care favorizează obţinerea unei 210 . mass media şi alte mijloace. dar care au activităţi în zonă.societăţile comerciale industriale. garaje. Contactele pentru atragerea clientelei pot fi directe şi indirecte după caz. telefax. asociaţii patronale interprofesionale. fax. Putem spune că. lanţuri voluntare de profil. Publicitatea are ca obiectiv principal. . . agenţii de turism. profesiuni liberale. sindicate.federaţii şi asociaţii sportive. izolate şi care nu pot dispune de mijloacele financiare şi tehnice necesare pentru materializarea acţiunilor de promovare dorite. societăţile comerciale şi prestări servicii din zonă sau din exterior. ghizi de turism etc.unităţi hoteliere. telefonic. în lanţuri hoteliere. după caz pot fi atraşi din: . cu precizarea că orientarea pentru servicii o dau conducerile sau administraţia societăţii.automobilişti. organe de ordine publică (poliţie. .Clienţii individuali. Asocierea cu unităţi de profil.unităţi de presă. este necesar ca prestatorii să dispună de mijloace moderne pentru recepţionarea mesajelor viitorilor clienţi: telefon. Indiferent de forma aleasă.

numele administratorului (a celui ce o exploatează). convivialitate. . Un client cumpără de la un restaurant produsele sau serviciile de care el are nevoie.numele proprietarului. Restauratorul trebuie să identifice satisfacţiile pe care le aşteapă clientul şi pe baza acestora să construiască comunicarea cu posibili cumpărători şi diferiţi parteneri. . din contră. adică stindardul ideal. care pot reprezenta: . port drapelul transmiţător de mesaje şi care poate ajuta eficient restauratorul în conceperea mesajului său. 4.unităţi cu specific.fast-food. o consideră ca o agresiune. . noi subsriem că.internaţionale. firme personalizate.decizii de ordin comercial din partea clienţilor. este expresia personalităţii sale. firme care corespund unor nevoi ale clienţilor: . publicitatea crează imaginea de marcă şi imaginea firmei. clienţii sunt tentaţi să consume ceea ce nu au nevoie. . . trebuie să ne referim şi la firmă în special.Vorbim de imagine în general. Indiferent de opinii. . .ambianţă. Imaginea este ansamblul reprezentărilor pe care dorim să le dăm unui produs sau unui serviciu.numele creatorului. urmare căreia. firme purtătoare de imagini. să fie asociată cu un simbol legat direct de produsul şi dorinţa clientului.turism şi vacanţă. firme care nu spun nimic şi din păcate sunt multe Pentru client este important ca firma să fie uşor reţinută în memorie. .familiale şi altele..asociere de nume-firmă 2.noutăţi şi altele 3. Foarte mulţi consideră publicitatea o creaţie artistică. Alţii.economice. Firma permite identificarea unităţii pentru că aceasta are un nume. 211 . . cu teme posibile: . o carte de identitate. În alegerea firmei se constată mai multe tendinţe: 1.

cunoscută şi la noi în ultimul timp prin anunţuri gratuite. uşor de distribuit. puţin costisitoare.cărţile poştale ilustrate. au poate cea mai sporită eficacitate şi cele mai scăzute costuri în comparaţie cu celelalte mijloace publicitare. limitate însă ca spaţiu. . eficace prin adresabilitate.presa zilnică naţională. . care se adresează unor clienţi. .publicaţiile tehnice şi profesionale. care difuzează în tirake mari-poate transmite mesaje publicitare interesante.radio-ul. foarte răspândit în ultimii ani. clienţii posibili şi clienţii pierduţi. .de a face cunoscut un produs sau un serviciu. cu posibilităţi tehnice de realizare diversificate şi costuri în concordanţă cu puterea financiară a fiecărei firme.de a atrage noi clienţi de la concurenţă. . .pliantul restaurantului. Publicitatea a devenit. Orice campanie publicitară are în vedere: clienţii actuali. mesajele prin radio pot avea o audienţă şi eficienţă maximă datorită numărului mare de ascultători.presa gratuită. de a câştiga noi clienţi care nu au beneficiat de serviciile respective.. ţinte foarte precise.de a fideliza clientela. . . . mai eficace decât presa naţională prin aceea să se află mai aproape de client. 212 . .Obiecive posibile în campania publicitară a firmelor: . foarte răspândite.televiziunea. în zilele noastre un mijloc eficient pentru promovarea vânzărilor.foile volante.prezentarea caracteristicilor reale ale serviciului.de a construi sau a schimba imaginea produsului sau serviciului. . al barului etc.de a face clientela să consume mai mult. în plină ascensiune şi cu cereri din ce în ce mai importante pentru orele de maximă audienţă. Ea trebuie să aibă în vedere cele mai potrivite mijloace care să uşureze dialogul cu clienţii Mijloacele de publicitate sunt variate şi în principal includ mijloacele scrise şi audio-vizuale: .presa locală. . .

000 franci.cinematograful. cel mai dinamic. realizat prin afişe şi panouri are impactului cel mai eficient.5% din cifra de afaceri în America şi între 1. pentru 80. Dimensiunile lor mari nu 213 . de referinţă în contul de exploatare. un indicator bine definit în contul de exploatare al unităţii. prin intermediul căruia putem prezenta DIA şi filme publicitare. Acţiunile de publicitate nu trebuie să se desfăşoare întâmplător ci pe baza unui buget publicitar. sunt înregistrate oscilaţii între bugetele publicitare de lansare (între 5-8%) şi cele de întreţinere (în jur de 1%). cel mai garantat..afişajul. Evident. Publicitatea devine din ce în ce mai mult. Măsurarea eficienţei publicitare. cel puţin 160. un element indispensabil. Tehnologia aplicării listelor de preparate şi băuturi. Dorim să subliniem în contextul actual. Listele de preparate sunt cunoscute încă din vechime sub numele de „escriteau” (tăbliţă). tramvaie. în condiţiile economiei de piaţă. corelat cu cifra de afaceri previzibilă a fi realizată. trebuie să fie privită ca o investiţie publicitară şi deci. trebuie să realizeze suplimentar.5-2% în Franţa. Analize efactuate recent în Franţa au stabilit că. Bugetul mediu al acestor cheltuieli variază între 3-3. . metrou şi să nu uităm posibilităţile de amplasare a panourilor publicitare şi a indicatoarelor de semnalizare de pe arterele de circulaţie naţionale şi locale. Nominalizarea mijloacelor de publicitate poate fi continuată: autobuze. ea trebuie să fie rentabilă. trebuie să privească şi să înţeleagă publicitatea în final şi ca o chestiune de eficienţă. când serveau pentru a indica ordinea în care se aduceau bucatele la o masă deosebită. că orice conducător de restaurant sau unitate similară. cifră de afaceri). ca orice investiţie.000 franci investiţi într-un an publicitate. 1 franc investit în scop publicitar va fi rentabil dacă cifra de afaceri realizată suplimentar de restaurantul respectiv va depăşi 2 franci (de exemplu.

permiteau însă aşezarea pe masă. Dicţionarul limbii române. Pe parcursul dezvoltării restaurantelor. oaspeţii aveau la dispoziţie o după-amiază şi o seară pentru servirea unei mese copioase. 214 . . . interioare.comunicarea. cât şi structura meniurilor au suferit transformări în sensul simplificării şi reducerii lor. încât oaspeţii să poată lua cunoştinţă de conţinutul lor. se impune adaptarea serviciilor din restaurant pentru a răspunde cerinţei de operativitate. când timpul este în general limitat. În al doilea rând. respectiv costuri cu materii prime. listă pe care sunt scrise mâncărurile servite la un restaurant”. valoarea ei apreciindu-se după numărul felurilor care intrau în componenţa meniului respectiv. Listele de preparate şi băuturi trebuie să faciliteze alegerea meniurilor de către clienţi.adaptarea ofertei pentru a vinde ceea ce convine. Pe atunci timpul nu conta. listele de preparate şi băuturi. adică a găsi o bună adaptare între oferta restaurantelor şi cerinţele pieţei. conţineau nu mai puţin de 270 sortimente de preparate culinare. alte suporturi. listele de preparate şi băuturi reprezintă un mijloc de gestiune prin aceea că se furnizează elementele necesare tabloului de bord. În epoca noastră. defineşte meniul drept „totalitatea felurilor de mâncare servite la o masă. coeficientul multiplicator şi altele. prin integrarea listelor într-un sistem coerent de elemente şi mijloace de comunicare: firmă. faţadă. explică: . Conceperea listelor ca un mijloc de marketing. În limba franceză. totodată. Astfel. listele de preparate şi băuturi întocmite de marii restauratori francezi. cărora li se adăugau cel puţin 30 feluri de vinuri renumite. programul acesteia.listele întocmite prin calitatea şi claritate fac o bună prezentare a sortimentelor oferite clientelei. substantivul „meniu” are două accepţii foarte distincte: desemnează ansamblul de mâncăruri şi băuturi care intră în componenţa unei mese şi reprezintă. indicatoare. fraţii Very şi fraţii Provenceaux.

.să arate denumirea. să sugereze profilul restaurantului.să fie scrise corect (literar). deschiderea gamei preţurilor.să conţină denumirea completă a sortimentelor de preparate şi băuturi ce se oferă. concentrarea preţurilor. listele întocmite trebuie să răspundă anumitor cerinţe de ordin general şi anume: . Ca instrument de vânzare.să fie dimensionate corespunzător. cu o grafică corespunzătoare. să trezească interesul clientului şi să-i stimuleze apetitul şi imaginaţia. Cerinţe pentru realizarea listelor de preparate şi băuturi. mărimea acestora. Indiferent de importanţa unităţii. . . listele de preparate şi băuturi trebuie să fie personalizate. ca urmare a specificului unităţii.să specifice dacă se practică sau nu taxe pentru servicii.să evidenţieze zilnic acele preparate care se pregătesc numai în anumite zile.să fie aranjate în pagină pe grupe de sortimente. 215 . precum şi preţul pe unitate de măsură. raportul calitate/preţ.să fie estetice. pregătirea ofertei în avans. . de regulă în ordinea în care sunt servite şi a preţurilor. . .În al treilea rând. începând cu cele mai mici. la preţul acceptat în economia de piaţă: alegerea sortimentelor. logoul şi alte informaţii. fără ştersături şi în afară de limba română. să promoveze prioritar sortimentele de interes pentru firmă şi să aibă o realizare tehnică corespunzătoare. textul lor să fie tradus în una-două limbi străine corespunzător structurii clienţilor care frecventează unitatea respectivă. Se va evidenţia denumirea grupelor prin subtitluri. simplificate. .să fie întocmit periodic.să evidenţieze specialităţile casei. sugestive. al firmei. listele sunt un mijloc eficient de vânzare pentru că permite restauratorului să vândă ce-i convine. ale zilei şi ale bucătarului-şef. cu litere având caractere mai mari. . .

preţurile alimentelor ce intră în componenţa diferitelor preparate. fiecare client are o listă). derivate din cereale şi leguminoase. care respectate pot influenţa în bună măsură succesul mesei oferite. se are în vedere că în mod normal. produsele. lapte şi produse lactate. legume şi fructe. prilejul care se oferă meniul respectiv: o masă în familie.posibilităţile de aprovizionare cu alimente de pe piaţa locală. după caz. de una sau mai multe persoane. grăsimi. . În al doilea rând avem în vedere unele cerinţe de ordin general valabile pentru oricare meniu: ..componentele meniului şi varietatea acestuia se asigură prin preparate obţinute din toate categoriile de alimente: carne şi peşte. De regulă. Prin meniu se înţelege totalitatea preparatelor şi produselor care se prezintă şi se servesc într-o anumită ordine şi constituie. . furnizoare de calorii şi regeneratoare de forţe. . preparatele şi băuturile servite la masa respectivă. Principalele reguli pentru alcătuirea meniurilor. o masă pentru aniversare (ce eveniment?). (o listă pentru 1-2 mese.serviciul ales pentru oferirea preparatelor respective. dar ele pot fi înscrise şi incluse în preţul meniului. ce este necesar pentru a deschide apetitul. . o masă completă.posibilităţile de pregătire şi servire ale meniului. La stabilirea preparatelor şi băuturilor din listă este necesar să se ţină seama de condiţiile concrete existente în fiecare unitate şi anume: . Dintre acestea exemplificăm în primul rând: . zahăr şi produse de panificaţie. de reguli. Prin meniu se poate înţelege şi hârtia sau cartonul pe care se prezintă. o masă între prieteni. la luarea comenzii. de protocol şi altele. ouă. . .structura clientelei (locale şi internaţionale).importanţa mesei respective pentru cel ce o oferă. o masă de afaceri.condiţiile de producţie din bucătărie. trebuie să avem în vedere o serie de cerinţe. băuturile se înscriu pe liste separate. în ordinea servirii.să fie într-un număr suficient. La alcătuirea unui meniu.ocazia. 216 .

sau o supă. La alcătuirea meniului se vor avea în vedere o serie de cerinţe specifice. servirea preparatului de bază (cu carne) este recomandabil. după caz. se va acorda prioritate mâncărurilor uşoare şi adesea reci.când se serveşte îngheţată. când se începe cu o supă sau un consomme. excepţie face caviarul. Alcătuirea meniului. un meniu simplu este mult mai apreciat decât un meniu exagerat. constituind o problemă destul de delicată.sezonul trebuie să influenţeze conţinutul meniului.pentru meniul de seară. dulciuri de bucătărie şi produse de cofetărie-patiserie. borşuri. la mesele obişnuite nu se recomandă preparate greu digerabile. nu se va face exces de conserve în timpul verii. mai întâi amar sau acru.la mesele intime se va acorda o atenţie deosebită fineţii şi calităţii preparatelor oferite. preparate din peşte.se va asigura succesiunea gusturilor. . . impune o atenţie deosebită. preparate de bază cu garnituri şi salate. . Meniul trebuie să ţină cont de ocazia cu care este oferit/servit şi să fie în concordanţă cu aceasta.o carne roşie va fi servită întotdeauna după una albă. Numărul serviciilor este determinat de durata mesei şi scopul invitaţiei.la cină. . iar un sos brun. . . el va fi însoţit. nu se mai servesc gustări. . organe şi subproduse.indiferent de masă (dejun sau cină).orice masă-dejun sau cină începe. de regulă nu se mai oferă fructe. după unul alb. brânzeturi. după caz. cremă. dintre care le amintim pe cele mai importante: . apoi sărat şi în final dulce. paste făinoase. 217 . nu se vor servi mâncăruri grele în perioadele călduroase.Ordinea alegerii preparatelor.. în funcţie de obiceiurile alimentare ale invitaţilor/clienţilor.care se oferă în cadrul unui meniu poate fi stabilită astfel: gustări calde sau reci: supe. antreuri din ouă. legume. de garnitură şi salate (obligatoriu de friptură). ciorbe. cu o gustare caldă (rece). consommeuri. creme. fructe. borş. ciorbă.

10.cafeaua va fi însoţită de băuturi digestive (coniacuri sau lichioruri fine) DEJUN CINĂ Primul serviciu Primul serviciul Al doilea serviciu Al treilea serviciu doilea serviciu Gustări reci sau calde Supe-creme-ciorbe Peşte Antreuri Preparate de bază Legume-salate Al patrulea serviciu treilea serviciu Fructe CAP. Brânzeturi Dulciuri de bucătărie Al Al 218 . în încheierea oricărei mese. . întotdeauna. de regulă un dulce de bucătărie deosebit. se pot oferi brânzeturi. de legume şi salată. Sisteme informatice pentru restaurante şi hoteluri. dacă este cazul. preparatul de bază va fi însoţit. dacă este cazul. .coşul cu fructe şi cel cu friandise.preparatele servite trebuie să se asocieze în modul cel mai armonios cu vinuri şi băuturi de marcă. Evidenţa.al doilea serviciu va fi ales dintr-un preparat din peşte sau antreu. . se serveşte un desert. sistemul informaţional de evidenţă operativă şi clasică. completează meniul.

cu propuneri de clasificare şi încadrare în categoria corespunzătoare sau reclasificare. va stabili în prima vizită la faţa locului. băuturi. document care se va prezenta spre aprobarea centrului teritorial judeţean de expansiune a comerţului sau a turismului. tipizate şi în special cele cu regim special.Evidenţa operativă clasică. Documente de evidenţă pentru aprovizionare. în unităţile de alimentaţie şi de la furnizori. trebuie să fie consemnate în mod obligatoriu în documente primare. Documentul se întocmeşte de managerul unităţii. Fişa de clasificare a unităţii. sunt considerate nelegal întocmit şi în consecinţă operaţiunile de evidenţă înregistrate. Operaţiile economice pe care le fac unităţile de alimentaţie. corespunzător criteriilor cerute de reglementările în vigoare. de cofetăriepatiserie. 219 .Avizul de expediţie. certificate.se foloseşte pentru toate mişcările de mărfuri şi preparatele culinare. . brevete.Nota de recepţie şi constatare de diferenţe. se utilizează de toate tipurile de unităţi de alimentaţie şi turism. iar documentele netipizate (bonuri de mână).Nota de comandă. Comisia de clasificare şi încadrare. pentru aprovizionarea cu mărfuri şi materiale de la furnizori. licenţe) elaborate de organele competente. ambalaje etc.-Acest document se completează de conducerea societăţii comerciale cu activitate de alimentaţie. nu sunt legale în evidenţa contabilă. stabileşte la faţa locului modul de amplasare şi compartimentare a unităţii. lucrărilor şi completările de compartimentare şi dotare etc. În acest sens. în baza comenzilor verbale sau scrise primite de la fiecare secţie a unităţii. transfer şi retur care au loc între gestiunile din cadrul aceluiaşi complex (unităţi) şi la punctele de vânzare. . dotare şi documentele prezentate (avize. comisia judeţeană. . se foloseşte la consemnarea primirii-livrării de mărfuri şi ambalaje. situate în afara complexului (unităţii). ce urmează a se realiza astfel încât la termenele fixate să îndeplinească criteriile pentru clasificarea unitară solicitată şi elaborarea: certificatului de clasificare pentru categoria pe număr de stele şi profilul unităţii..

Se completează de gestionar zilnic. predător. Documentul. iar exemplarul patru rămâne la unitate pentru evidenţa operativă. anexându-se chitanţa de achitare a contravalorii. pentru evidenţa financiar-contabilă a gestiunii. Se întocmeşte conform reglementărilor în vigoare. sau ordinului de 220 . precum şi la primirea mărfurilor pe bază de avizi de expediţie. în baza datelor rezultate din documentele de intrări şi ieşiri a mărfurilor. furnizând date la întocmirea acesteia. Borderoul de achiziţii. se întocmeşte de lucrătorul delegat sau gestionarul unităţii. se întocmeşte de furnizor. fie la livrarea mărfurilor către beneficiar. sau care nu corespund calităţii preferate. Fişa de recepţie-calculaţie. Factura fiscală. delegatul primitor (mijlocul de transport) şi gestionarul care primeşte marfa. de pe piaţa neorganizată. serveşte ca document de evidenţă operativă. se completează pentru consemnarea operaţiunii de recepţionare în unităţile de alimentaţie a mărfurilor şi ambalajelor sosite de la furnizori. pentru evidenţă. exemplarul trei se predă beneficiarului o dată cu marfa.- - - - Se întocmeşte pe baza cantitativă a mărfurilor şi ambalajelor livrate de către societatea (gestionarul). mărfuri şi materii prime lipsă din comerţul organizat. serveşte şi pentru recepţionarea mărfurilor cumpărate de pe piaţa neorganizată. cu achitare în numerar sau virament. exemplarul doi se anexează la raportul de gestiune al predătorului de marfă şi se înaintează compartimentului financiar contabil al societăţii. anexând la acest document borderoul de achiziţii. cu ocazia achiziţionării unor mărfuri (materii prime). Fişa de magazie. a mişcării stocurilor de mărfuri la locul de depozitare (înmagazinare) şi ca document de informare a patronului şi compartimentului economic al complexului (unităţii). se semnează de gestionarul care predă marfa. de cofetărie-patiserie. cu activitate de producţie culinară. Se întocmeşte în patru exemplare: originalul se anexează la factură.

Pentru noile reţete. sticlă. ml. cofetărie. g). bufet. fie întocmirea facturii în baza avizelor de expediţie. culorii. analizând consumul specific.) Registrul se completează cu următoarele date: . bucătărie. Registru de stocuri şi calcul de preţ. Se 221 . se realizează şi analizele fizico-chimice. în exclusivitate prin virament. formei şi gustului. la intrare şi ieşirea din activitate a gestionarului (tură). de specialitate. gestionare pe secţii.preţul unitar/unitatea de măsură (porţii. Patronatul unităţii şi compartimentul economic stabileşte secţiile gestionare ale unităţii pentru care se evidenţiază gestiunea zilnică sau periodică a secţiei. stabilind gramajul de vânzare a preparatului şi calitatea acestuia din punct de vedere al aspectului. cu preţurile aferente şi adaosului comercial pentru încărcarea în gestiune pe secţiile unităţii. analiza ogranoleptică a produsului finit. viramente). . pentru consumul curent al zilei. este documentul de planificare a producţiei culinare. sau de laborator. Mărfurile consemnate în factură şi recepţionate la beneficiar (primitor). totalul general al gestiunii zilei şi totalul general rămas la sfârşitul zilei. Documentul se întocmeşte pentru calcularea preţurilor la reţetele culinare. la care se adaugă intrările zilei. întocmindu-se în acest registru de stocuri.valoarea fiecărei componente şi valoarea totală a stocului primit. se înscriu în fişa de recepţie-calculaţie. în baza procesului-verbal de producţie. consistenţei. primită la intrarea şi ieşirea din serviciu.cantitatea întreagă şi fracţii (băuturi). urmând achitarea contravalorii. cofetărie. fiind răspunzători de gestiunea încredinţată (secţiile bar. Registru de stocuri (fizice şi valorice). . diferenţa valorică reprezintă vânzarea zilei (numerar. patiserie.plată. băuturi (noi sau curente). Registru pentru calcularea preţurilor de reţete. încadrându-se în parametrii normali comestibili.denumirea produselor. Document de planificare zilnică a producţiei. pentru fiecare secţie (cantitativ şi valoric). pe întregul flux tehnologic. . magazie etc.

numărul de zile achitate. emitent acestuia. se întocmeşte cât mai estetic. După acestea urmează prezentarea turiştilor la şeful de sală pentru preluarea şi conducerea la masă. cu pensiuni complete sau cu demipensiuni şi baremurile de masă aferente. puse la dispoziţia activităţii de producţie. în baza contractelor şi precomenzilor. este formular netipizat. înscrisurile. mililitrii. cu valoarea calculată. Formularul serveşte la afişarea preţurilor în faţa secţiilor cu prezentare vizibilă în unitate (vitrine de expunere a produselor) şi în prezenţa bufetelor 222 . se determină numărul de porţii (meniuri). capacitatea sticlei etc. baremul de masă şi valoarea totală achitată. în consultaţie cu managerul unităţii. la prezentarea turiştilor cu documentul în unitate. Documentul se foloseşte la înregistrarea efectelor de turişti sosiţi în unitate. patiser). planificate zilnic. precizând: denumirea produsului. cu preţul de servire. În acest sens. Documentul se întocmeşte de conducerea unităţii sau de un lucrător din sectorul economic. Cu ajutorul acestui document se evidenţează zilnic efectivul de turişti care iau masa în unitate. Documentul este necesar pentru planificarea de materii prime şi auxiliare.întocmeşte de şeful coordonator al activităţii de producţie (bucătar. pentru luarea în evidenţă de către orpătarul care le asigură servirea la masă. fie pe baza calculatorului. numărul de persoane. care poate prezenta şi evalua materii prime necesare fiecărei reţete.). începând cu prima şi terminând cu ultima masă luată. pe etape de servire a meselor principale (mic dejun. întocmindu-se tichetul de masă (tichkart-ul). fie pe baza reţetelor clasice sau reţete proprii şi a fişei desfăşurate pe fiecare reţetă. de la agenţiile de turism intern şi extern. specificată în comanda prezentă şi înregistrată. cină). cofetar. individual şi total. litri. unitatea de măsură (porţie. Sisteme informatice pentru restaurante şi hoteluri. consemnând numărul documentului. naţionalitatea. în baza informaţiilor şi comenzilor primite de la lucrătorii din procesul servirii. Evidenţa comenzilor pentru masă a turiştilor (turism organizat). dejun. bucată. grame. Lista de preţuri.

plăcute în prezentare. Numărul legitimaţiei este acelaşi. sosiţi cu bilete de odihne-cură balnearăobţinute de la agenţiile de turism. Documentul se întocmeşte de ospătar. bucătarul coordonator şi personalul economic al unităţii. pe secţii prin întocmirea borderoului de vânzare. de culoare albă şi înscrisul în diferite culori. care iau masa în restaurantele (complexele balneo-climatice). asupra preţurilor de vânzare a produselor în unitate. documentul se întocmeşte zilnic. de conducerea unităţii. sau se achită diferenţa de meniu întreg în unitate. cu numărul curent. sau peronal. corespunzător documentului de la emitent. a baremului/zi. Pentru turiştii care se prezintă cu un document de mai multe persoane se eliberează o singură legitimaţie în care se precizează numărul de persoane. separat pe fiecare secţie. Legitimaţia serveşte la identificarea şi repartizarea turiştilor la masă. Meniul turistic. pentru transmiterea comenzilor în scris (pe bon de marcaj manual). la solicitarea însoţitorilor. se precizează şi numărul mesei pentru emiterea notei de plată. consemnând cantităţile solicitate de consumatori. document care evidenţează structura şi 223 . se datează. în funcţie de cantitate. din compartimentul economic. manual sau tichet de masă.-se întocmeşte de conducerea unităţii de turism. se va servii la masă 1/2 porţie din fiecare componentă a meniului. Bonul de marcaj. Copia de la bonierul de marcaj. federaţiile sindicale sau ministerul muncii. în baza comenzilor. Se totalizează valoarea bonului. din evidenţa comenzilor pentru masă. Se recomandă confecţionarea listelor pe hârtie specială (carton). preluate de la consumatori la masă. iar originalul se transmite la secţie pentru efectuarea comenzilor şi primirea acestora. adulţi şi copii. se semnează. întocmit manual se foloseşte la decontarea vânzării zilei. data şi masa luată la sosire precum şi data şi ultima masă luată la plecare. cu specificaţia. În cazul marcajului pe sistem casă de marcat. turiştilor români. Se întocmeşte în două exemplare. denumirea produselor şi valoarea fiecărei componente. Pentru copii. Lista de preţuri este o formă de informare a consumatorilor (turiştilor). Legitimaţia de masă. sau numărul codificat al ospătarului.stradale. dacă s-a achitat 50% din valoarea mesei.

valoarea meniurilor planificate pentru servire, pe etapele zilei (mic dejun, dejun, cină), în baza baremurilor stabilite de masă, pentru turismul organizat, cu pensiune completă, în staţiunile balneo-climatice. Valoarea baremului planificat/zi, poate fi repartizat astfel: 20% mic dejun, 40% pentru dejun şi 40% pentru cină, sau 25% micul dejun, 45% dejun şi 30% cină, astfel încât valoarea baremului achitat de turism pentru masă, pe cele trei mese principale/zi, să corespundă cu valoarea planificată zilnic. La completarea meniului turistic se consemnează: componentele şi cantitatea meniului (UM) pentru micul dejun cu preţ şi valoare nominală şi valoare totală, componentele şi cantitatea (U/M) meniul pentru dejun cu preţ şi valoarea meniul, componentele şi cantitatea (U/M) a meniului pentru cină cu preţ şi valoarea meniului, numărul de porţii planificate pentru fiecare etapă a zilei, adulţi şi copii egal cu numărul de turişti minus decomandările participanţi la excursii sau alte acţiuni turistice, care au fost scoşi din evidenţa comenzilor de masă, valoarea planificată a variantelor de meniuri/zi, se înmulţeşte cu efectivul de turişti participanţi la masă rezultând valoarea totală planificat/zi. Documentul se întocmeşte în trei exemplare din care: originalul se înaintează la contabilitatea unităţii (complexului), împreună cu celelalte acte de gestiune, ca anexă la centralizatorul vânzărilor pe unitate. Următorul exemplar se afişează zilnic etapă de masă, în faţa secţiei bucătării pentru informarea personalului de servire şi marcare, după care la închidere, se depune la dosarul gestiunii bucătăriei, iar ultimul exemplar rămâne la carnetul meniului turistic (patronatul unităţii). Meniul zilei pentru testare anticipată (turism organizat). Documentul se întocmeşte de conducerea unităţii, personalul economic al unităţii într-un număr de exemplare egal cu numărul de mese ocupate cu turişti care iau masa. Meniul zilei, serveşte la
224

informarea turiştilor asupra preparatelor structurate în variante de meniuri pentru dejun şi cină, care li se oferă pentru testare anticipată şi servirea acestora în ziua următoare. Fişa de cont a turistului în sejur. Acest document se întocmeşte pentru fiecare turist, sau familie, pe baza comenzilor de masă, cu serviciul „a-la-carte”, în unitate, pe o anumită perioadă de sejur, sau delegaţie, plata consumaţiei realizânduse fie prin comană, fie prin achitarea unei sume în unitate odată cu prezentarea turistului în unitate, din care se scade zilnic consumaţia pe baza notelor de plată semnate de turist. Dacă se epuizează suma, ospătarul informează consumatorii iar aceştia pot continua cu depunerea altei valori. Evidenţa fişei se ţine la compartimentul economic al unităţii. Registrul pentru evidenţa comenzilor la cameră în hotel (Roomservice). Documentul se utilizează în restaurantele (complexe) cu spaţii de cazare, în care se oferă turiştilor servirea comenzilor pentru micul dejun, dejun sau alte comenzi la camera hotelului. Serviciul se realizează fie prin comandă directă la telefon de către turist, fie prin recepţia hotelului. Comanda se primeşte în scris pe registrul unităţii (oficiului), menţionând numărul camerei, meniul (componentele comenzii preferate). Decontarea consumaţiei se efectuează la prezentarea şi servirea comenzilor de către lucrător, la cameră, sau prin recepţia hotelului, situaţie în care se prezintă şi se semnează nota de plată de către turist.. Tichetul valoric sau cardul turistic intern (complex turistic). Acest document se utilizează în restaurantele din staţiunile de turism şi balneo-climatice, sau în alte localităţi de interes turistic în baza documentului de achitare a contravalorii serviciilor de masă pe un sejur calculat la baremul zilei. O dată cu prezentarea turistului pentru cazare, i se înmânează tichete valorice sau cardul turistic al complexului turistic, la suma achitată pentru masă, în care turistul poate lua masa a-la-carte, atât în unitatea
225

complexului cât şi în alte unităţi aparţinând aceleiaşi societăţi comerciale de profil. Tichetele valorice sau cardul au acelaşi rol şi valoare ca şi numărul, în diviziune cu moneda naţională, precizându-se pe verso-ul documentului unităţile unde pot consuma meniul. Buletin de anunţare a sosirii-plecării turiştilor în şi din unitate.-documentul serveşte la informarea unităţii de alimentaţie, secţiilor complexului hotelier, care oferă servicii cu plata în cont, turistul fiind cazat în hotel. Documentul se întocmeşte de către recepţia unităţii de cazare pe baza documentelor de decontare la data sosirii turistului în hotel, durata sejurului şi data plecării. Servirea mesei se efectuează a-la-carte, prin decontarea consumaţiei cu nota de plată, semnată de turist şi transmisă compartimentului contabilitate, pentru evidenţa în fişa de cont. Lista turiştilor care au micul dejun inclus în tariful de cazare.-se întocmeşte zilnic, de recepţia hotelului, la prima oră, pe baza documentelor de cazare a turiştilor în tranzit sau sejur, întocmit în două exemplare din care unul se înaintează restaurantului, cu numele turistului şi valoarea micului dejun inclusă în tariful de cazere, iar exemplarul doi rămâne la recepţia hotelului. Turistului i se înmânează un tichet, cu valoarea micului dejun, compus din vârf şi matcă, care o prezintă în restaurant, la lucrătorul care îi asigură serviciul micului dejun. Lista de decomandare de la servirea mesei.-se întocmeşte ori de câte ori se organizează acţiuni turistice (excursii, seri festive folclorice, degustări de vinuri la restaurante cu specific etc.), în baza înscrierilor turiştilor de către agenţiile de turism locale, care emit documentul sub semnătură de decomandare, a numărului de mese, baremul de masă şi numărul turiştilor participanţi la acţiunea turistică din unitatea respectivă. Documentul este înaintat restaurantului unde turiştilor li se oferă masa pentru scăderea din efectivul zilei la masă, ocazie în care se oferă pachete cu produse reci, la valoarea meniului. Documente de decontare între secţii, a consumaţiei la masă şi a vânzării pe unitate. Nota de plată (factură fiscală) pentru decontarea consumaţiei la masă.
226

Raportul de gestiune a vânzării zilnice în unitate. Documentul se întocmeşte valoric, zilnic, la sfârşitul programului, de către gestionar, sau de către compartimentul economic, în baza documentelor de intrare şi ieşire pe fiecare secţie a mărfurilor şi ambalajelor, cumulate cu stocurile valorice ale zilei, la intrarea în serviciu. Se întocmesc în două exemplare, originalul se înaintează compartimentului economico-financiar. Monetarul, este documentul ce se utilizează de toţi lucrătorii care manipulează (încasează) valori monetare şi depunerea acestora la conducerea unităţii (compartimentul financiar al complexului) la sfârşitul programului zilnic. După centralizarea vânzărilor pe unitate, şeful unităţii (compartimentul economic), întocmesc monetarul general, cu vânzările zilei precedente, depunându-l o dată cu bancnotele şi documentele de virament, la caseria societăţii comerciale, în baza cărora primeşte chitanţa cu suma depusă. Borderoul de decontarea vânzării zilnice pe secţii-se întocmeşte de fiecare ospătar, în baza vânzărilor realizate şi marcarea comenzilor pe secţii în baza bonurilor de marcaj şi preluate din copiile fiecărui bonier, pentru fiecare secţie, care trebuie să corespundă cu vânzările consemnate în notele de plată. În borderou se menţionează vânzările în numerar, cu virament, cu bonuri valorice, cu card, cu fişa în cont etc., depunând numerarul rezultat din centralizarea vânzării în numerar. Înainte de depunerea vânzării, borderoul este verificat de fiecare secţie şi se contrasemnează de exactitatea datelor, de fiecare şef de secţie în parte. Centralizatorul vânzărilor zilnice pe unitate.-se întocmeşte de şeful unităţii în baza borderourilor prezentate de ospătar o dată cu depunerea monetarului, întocmit valoric, pe secţii gestionare ale unităţii şi centralizarea vânzării pe unitate şi pe secţii, care trebuie să corespundă cu monetarul general, adiţionându-se şi documentele de virament, valoarea bonurilor valorice, valoarea consumaţiei fişelor în cont, a cardurilor etc., precum şi vânzările de la punctele de desfacere aparţinând unităţii respective. Documentul se semnează de toţi depunătorii vânzători (ospătari, barmani, vânzători tonete etc.),
227

originaluldocumentului se înaintează odată cu monetarul general pe unitatea la caseria societăţii comerciale şi respectiv compartimetului economic-financiar al societăţii, iar copia la compartimentul economiccontabil al unităţii. Registrul de evidenţă a documentelor cu regim special,- documentul se întocmeşte de compartimentul economic al unităţii (complexului), în care se înregistrează toate documentele cu regim special, înregistrate la magazinul de specialitate în baza codului fiscal al societăţii şi achiziţionate de unitatea (complexul respectiv). Sisteme informatice de evidenţă operativă. Evidenţa stocurilor de mărfuri şi preparate culinare, de cofetărie-patiserie, marcarea comenzilor la secţii şi decontarea consumaţiei la masă. Patronii societăţilor comerciale cu activitate de alimentaţie şi turism pot aplica evidenţa operativă a gestiunilor pe unităţi şi secţii (producţieservire) prin intermediul calculatorului cu program special de contabilitate-gestiune, începând cu stocurile de mărfuri, sortimentele de preparate culinare, de cofetărie-patiserie şi băuturi, intrările zilnice din punct de vedere cantitativ (fizic) şi valoric, cu preţurile de intrare şi preţurile, calculate, de vânzare (cu adaos comercial), astfel încât patronatul poate identifica la orice oră stocul existent şi vânzările în fiecare gestiune. Marcajul se poate realiza şi prin primirea comenzilor de la consumatori (turişti), deţinători de carduri eliberate de complexul turistic la sosire şi cazare. Se transmite pe calculator numărul cardului, numărul mesei şi componentele comenzii, obţinând tichetul de comandă pentru fiecare secţie, cu valoarea respectivă, care se scade din valoarea iniţială a cardului, la întocmirea notei de plată (înlocuind tichetul valoric). Notă plată-formular cu regim special-document fiscal (pentru calculator). seria: 131211-19 restaurant: Aurora staţiunea: Buziaş, tel…….. cod fiscal: R………
228

nr. înregistrare Reg. Com: J…………./an pagina -1 factura nr: 2201/27.10.2007 masa: 4 ospătar: Paraschiv Victoria Cantitatea Denumirea produselor Preţ Valoare U/M unitar, totală, lei lei 2 porţii Varză cu ciolan 1 porţie Muşchi umplut 1 porţie Cartofi ţărăneşti 1 porţie Salată de varză 6 bucăţi chifle 3 sticle Apă plată 2 porţii Cafea expreso 1 porţie Capucino 750 ml Vin fiert Total de încasat Din care TVA (19%) Mulţumim că aţi ales serviciile unităţii noastre Semnătura şi ştampila unităţii CAP. 11. Igiena şi protecţia muncii în unităţile de alimentaţie publică Igiena în unităţile de alimentaţie publică Pentru desfăşurarea procesului de producţie şi servire în condiţiile igienico-sanitare, unităţile cu activitate culinară trebuie să fie prevăzute cu spaţii speciale de producţie, desfacere, depozitare şi anexe. Fluxul tehnologic, trebuie astfel organizat încât vesela întrebuinţată să nu fie preluată (debarasată) prin acelaşi ghişeu de distribuire a preparatelor către salonul de servire. Vesela pentru servire şi vesela de bucătărie
229

trebuie spălate separat, în spaţii unde se execută operaţii de preparare. Se recomandă ca aceste spaţii să fie delimitate de părţile laterale prin paravane, de sticlă, plăci fibrolemnoase etc. Vesela curată pentru servire trebuie păstrată în rafturi, prevăzute cu perdele sintetice, iar vesela de bucătărie pe rastele speciale, sau dulapuri închise. În desfăşurarea tuturor proceselor de prelucrarea alimentelor, trebuie să se menţină în permanenţă curăţenia şi ordinea la fiecare loc de muncă, asigurând dezinfecţia zilnică a ustensilelor, utilajelor şi meselor de lucru, cu detergenţi şi substanţe speciale, de dezinsecţie. Se va asigura o ventilaţie normală, atât în încăperile destinate producţiei, cât şi în sălile de servire. Pentru a se evita pătrunderea aerului rece din afară în timpul deschiderii uşilor şi a celor din bucătărie, ventilaţia se va realiza prin instalaţii speciale. Pereţii bucătăriilor, camerelor de spălat veselă, celor pentru curăţat legume, a oficiului pentru distribuirea alimentelor vor fi căptuşiţi cu plăci de producţie şi servire se depozitează în containere metalice închise, care se evacuează imediat ce s-au umplut. Cutiile de colectarea deşeurilor alimentare cu capac şi pedală, precum şi cutiile metalice de depozitarea resturilor menajere, se vor spăla imediat după golire cu peria de paie, cu apă caldă şi detergenţi şi se vor dezinfecta cu soluţii speciale. Curăţenia în unităţile de alimentaţie se efectuează în timpul nopţii, după închiderea unităţii, precum şi înaintea deschiderii acesteia. Prima operaţie în efectuarea curăţeniei zilnice, constă în aerisirea sălilor de servire, prin deschiderea ferestrelor şi uşilor (acţionarea aerului condiţionat), apoi se trece la curăţenia pardoselii şi a mobilierului. Pardoselile de marmură, mozaic, ceramică, gresie, se spală cu apă caldă în care s-au dizolvat soluţii de detergenţi folosind găletuşă specială şi mop. Mobilierul tapiţat cu ţesături textile se curăţă cu aspiratorul de praf, iar cel tapiţat cu materiale plastice se spală cu apă călduţă în care s-a dizolvat un detergent, apoi se clăteşte şi se şterge. Canaturile şi tocurile uşilor, ferestrelor, lambriurilor exterioare din lemn, se curăţă şi se spală de asemenea cu soluţii şi detergenţi speciali, apoi se lustruiesc cu pastă de lustruit mobilă. Spălarea şi ştergerea geamurilor de la uşi de
230

la ferestre, a elemenţilor de calorifer, a lambriurilor lavabile se efectuează zilnic şi ori de câte ori se prăfuiesc sau se murdăresc. Spălarea perdelelor şi curăţirea chimică a drepturilor se face periodic, în aşa fel încât să fie permanent curate. În operaţia de curăţenie trebuie inclusă şi măturarea, stropirea, de cel puţin trei ori pe zi, a trotuarului şi a celorlalte spaţii din jurul unităţii, mai ales în anotimpurile calde. Curăţenia grupurilor sanitare se asigură în orice unitate de personal special angajat, care se va ocupa de efectuarea şi menţinerea igienei, de existenţa hârtiei igienice, a tabletelor deodorante, a săpunului (solid sau lichid), funcţionarea instalaţiei de apă şi a uscătorului de mâini (prosoape de hârtie şi un coş pentru aceste prosoape folosite). Trebuie să existe în permanenţă în grupul sanitar, odorizante, bureţi din material plastic, soluţii plăcut mirositoare, pompe speciale pentru pulverizarea soluţiei odorizante, cârpe de şters etc. Cabinele pentru femei se vor dota cu cutii metalice prevăzute cu capac şi pedală. Curăţenia generală, completată cu dezinfecţia şi urmată de pulverizarea cu substanţe plăcut mirositoare care se realizează cel puţin de trei ori pe zi. Vesela folosită la prepararea produselor culinare, prezintă resturi de sosuri, grăsimi etc. Înainte de spălare se va curăţa de grăsimi sau alte resturi, apoi se va freca cu o perie tare deasupra unei lăzi sau a unui vas al cărui conţinut se va depune în lada de resturi menajere a bucătăriei sau unităţii. După aceste operaţii vasele se dirijează pentru spălare şi limpezire cu soluţii la maşina de spălat vesela sau spălare manuală spre primul compartiment al bazinului, cu apă la o temperatură de cca. 40-500C, în care se dizolvă o substanţă specială pentru degresat. În această soluţie se va spăla vesela murdară. După degresarea şi dizolvarea grăsimilor se freacă bine fiecare obiect, până se curăţă, apoi se trec în al doilea compartiment al spălătorului, în care, în apa încălzită la aceeaşi temperatură a fost dizolvat un dezinfectant (soluţie detergent veselă). Vesela se ţine cca. 2 minute în această soluţie, se clăteşte bine, apoi se scoate din acest compartiment, urmând operaţia de spălare şi limpezire a veselei în apă curată, depozitându-se în rafturi (dulapuri-mese calde). La spălarea veselei se vor folosi întotdeauna mănuşi de cauciuc, şorţ
231

făinoase. Conducerea unităţii se va îngrijii în mod curent să aprovizioneze unitatea şi compartimentele de întreţinere.. depozite şi încăperi destinate păstrării produselor alimentare se va asigura o ventilaţie permanentă şi corespunzătoare. unt. maţe etc. cu miros pătrunzător sau miros caracteristic.). sau în locuri destinate depozitării produselor alimentare. legume. fructe proaspete şi conservate etc. precum şi substanţe cu acţiune nocivă asupra omului (substanţe chimice). grăsime. Fiecare lucrător este obligat să întreţină în permanenţă în stare de curăţenie.impermeabil. sau în acelaşi compartiment al spaţiului frigorific. Produsele alimentare. produse ambalate etc. săpun. cizme speciale şi în general echipamentul prevăzut de normele stabilite pentru protecţia şi securitatea muncii. Păstrarea alimentelor. De asemenea se interzice. carne şi preparate din carne.. Produsele alimentare se depozitează pe grătare de lemn (saci.-în camere sau compartimente special amenajate. detergenţi etc. a alimentelor alterate. locul său de muncă de la începutul activităţii şi până la sfârşitul programului de lucru. Este interzisă păstrarea materialelor cu miros specific pătrunzător (de altă natură: petrol.) în aceeaşi încăpere cu alimentele. smântână. copite.). Este interzisă păstrarea de produse alimentare alterate în depozite. în saci. În magazii. Nu se 232 . Se va împiedica accesul insectelor şi al rozătoarelor prin diferite mijloace specifice. se păstrează în lăzi. lăzi) aşezate în stive. specific. pentru anumite categorii de produse şi anume: produse uscate (mărfuri generale): produse cerealiere. împreună cu produsele alimentare care prind cu uşurinţă mirosurile specific străine (lapte. cu excepţia legumelor şi fructelor crude. zahăr. care să asigure protecţia contra prafului. lactate şi produse lactate. ustensile. de peşte. echipament de lucru etc. depozitarea în camere frigorifice a subproduselor animale (oase. brânzeturi etc. distanţate în aşa fel încât să se asigure o ventilaţie perfectă. Este oprită depozitarea în acelaşi spaţiu frigorific. cu cantităţi suficiente de substanţe dezinfectante. etc. butoaie. pe rânduri sau în grupuri compartimentate. precum şi accesul persoanelor care vehiculează produsele depozitate.

Legumele conservate se păstrează în butoaie speciale (din lemn. Persoanele care transportă alimente trebuie să poarte în permanenţă echipament special de protecţie curat. Produsele de panificaţie. se face în autovehicule curate (cărucioare speciale). În timpul sezonului cald durata transportului produselor uşor alterabile (carne. această durată de timp se poate prelungi în funcţie de destinaţia unităţii. Laptele şi produsele lactate. Transportul gheţii. în spaţii frigorifice de refrigerare. fiind aşezate în lăzi curate. în primele ore ale dimineţii. ci pe rafturi. fiind controlate periodic. fiind transportate cu mijloace speciale prevăzute cu instalaţii de frig.admite păstrarea mâncărurilor gătite în încăperi calde sau în vase descoperite. În cazul în care transportul se execută în recipiente izoterme. sunt obligate să păstreze timp de 36 ore o probă din fiecare fel de mâncare.). Peştele proaspăt. se pot păstra în coşuri de răchită. ferite de praf şi sursa de căldură. se păstrează în bidoane speciale sau în vase inox. prăjituri etc. cu mijloace de transport speciale. cu condiţia ca acestea să fie acoperite şi curate. congelat şi sărat. se păstrează în pivniţe uscate sau încăperi răcoroase. durata şi modul de transport trebuie astfel realizată încât să nu se producă alterarea sau degradarea produselor şi ambalajelor respective. produse lactate. Peştele proaspăt se mai poate păstra şi în bazine (căzi speciale) cu gheaţă. se va păstra în spaţii frigorifice speciale cu compartimente de congelare şi refrigerare. nu se vor aşeza direct pe pardoseală. şi se aprovizionează de la furnizori special autorizaţi. îndepărtându-se imediat cele stricate. preparate din carne. Legumele. acoperite cu capac. din legume. Unităţile de alimentaţie (gastronomice). acoperite cu capac. timpul socotindu-se de la scoaterea produsului din agregatul frigorific al secţiei de producţie şi până la intrarea în unitatea de servire. de material plastic sau în lăzile speciale de la furnizor. plastic). precum şi amestecarea mâncărurilor neconsumate cu cele proaspăt preparate. Transportul produselor alimentare. borcane. gătită şi servită. în care se poate asigura un circuit de aer continuu. sau după orele 17. din peşte. pentru rezerva unei zile se depozitează în unitate în bazine speciale de beton (căzi). nu va depăşi o oră. 233 . sau pe platforme de rafturi cu schelet metalic.

în vitrine frigorifice. nu trebuie să depăşească 90-110 minute. Ustensilele şi echipamentul de serviciu a lucrătorilor se vor menţine într-o perfectă stare de igienă. pentru colectarea resturilor. astfel încât să nu incomodeze locuinţele din vecinătate prin fumul evacuat. şerveţele. de pregătire a produselor şi spaţiul rezervat pentru servire. cu recipienţi metalici.). terenuri sportive. cu expunere deschisă. iar manipularea produselor. pentru servire se va asigura ambalajul corespunzător (containere cartonate. târguri. cremvuşti. În condiţiile primirii de mărfuri conservate se verifică ştanţa datei de fabricaţie şi termenul de garanţie. platouri. aparat de kebab) trebuie să fie prevăzute cu hote şi burlane amenajate şi amplasate. fripturi. comerţ stradal. praful şi insectele. durata de expunere a preparatelor la temperatura de salon. fierbere sau prăjire (mititei. Locul de amplasare a surselor termice. Cu ocazia organizării expoziţiilor de artă culinară-cofetărie.Desfacerea mărfurilor. închise. de preparate reci. Expunerea preparatelor pentru oferta de vânzare. păstrate în recipiente. din plastic. cârnaţi. a preparatelor de carne prin frigere. corespunzătoare igienic.) este permisă numai în condiţiile în care sursele termice (grătar. pe sursa termică şi în procesul servirii. Desfacerea în aer liber a alimentelor preparatelor în pieţe. având în dotare masa specială de distribuţie îmbrăcată în tablă de inox. în sezonul friguros şi 30-40 minute în sezonul cald. asigurând materiile prime pentru produsele ce se pregătesc. În astfel de condiţii. Materiile prime şi mărfurile necesare procesului de producţie şi de desfacere se recepţionează foarte atent din punct de vedere al calităţii şi prospeţimii lor. scobitori etc. trebuie să fie adecvat acestui tip de serviciu îndeplinind toate condiţiile igienice a împrejurimilor acestuia. cărucioare de prezentare. Ambalajele care prezintă bombaje nu se vor recepţiona. se va face cu cleştele sau cu ustensilele 234 . kebab etc. care se servesc direct de către consumatori sau sunt servite de către ospătari din cărucioare speciale. evitând căldura exterioară. iar cele care capătă asemenea deformări în procesul de păstrare nu se vor pune în consum. hârtiilor ambalajelor. se vor respecta condiţiile de igienă şi temperatură în vederea păstrării acestora în condiţii optime naturale.

Carnea crudă.). cârnaţilor. Deratizarea şi dezinsecţia.speciale. preparatelor cu carne tocată etc.şoarecii şi şobolanii. Nu este permis să se toace carnea fiartă. febră aftoasă. tifos. dezosarea. 10 minute. se realizează în spaţii speciale (carmangerii). Mâncarea gătită se ţine la cald până la distribuirea ei (a zilei preparate). Operaţiile privind prepararea cărnii (tranşarea. cum sunt: leptospiroză. cât şi a faptului că sunt vectori pentru infectarea alimentului producând diferite boli ale organismului uman. introducându-se imediat în spaţii frigorifice. salmoneloză etc. Resturile rezultate de la curăţarea acestor produse se colectează în recipienţi speciali de tablă şi se evacuează la camerele de resturi menajere. care rămâne nevândută la sfârşitul unei zile. intrată în preparare trebuie să fie cât mai puţin timp păstrată la temperatura camerei. prepararea semipreparatelor. Legumele şi fructele se spală în spaţiul destinat acestui scop care va fi prevăzut cu instalaţii de scurgere. lipsite de pericol şi în cazul unei aplicări corecte. cca. Desfacerea îngheţatei (preambalată şi vrac la cornet). compartimente prevăzute pentru aceste activităţi. înainte de folosirea în producţia culinară se spală. detergenţi şi dezinfectarea utilajelor. prezintă un pericol mare pentru producţia culinară şi alte produse alimentare. după care se clătesc cu apă rece. prăjită sau friptă. la o temperatură care nu va fi mai mare de 650C. protejată contra căldurii solare şi a ploii. tocarea. proaspătă (decongelată). sunt foarte eficiente. apoi se dezinfectează într-o soluţie de cloramină. fiecare lot de semipreparate. se va face prin instalarea punctului de desfacere în condiţii optime de igienă. Combaterea rozătoarelor se face prin măsuri preventive sau prin deratizarea propriu-zisă a compartimentelor de păstrare a alimentelor. ustensilelor a pereţilor şi pavimentului. a mititeilor. ciumă. Măsuri privind procesul de producţie. care constau în: 235 . Se trece apoi la operaţia de spălare cu apă. prevăzut cu umbrelă. turbare. Măsurile de prevenire sunt economice. atât datorită faptului că mănâncă alimentele în cantităţi deloc neglijabile. Ouăle.

curăţenia strictă şi igienizarea fiecărui loc de muncă şi anexă. . 236 .reglarea condiţiilor de mediu (temperatură. . gărgăriţa mazărei.gărgăriţele: gărgăriţa grâului.-insectele atacă produsele alimentare. dezinteria. insecticide organice. depozite de carne. Deratizarea propriu-zisă se poate realiza prin mijloace mecanice. gândacul negru de bucătărie etc.. . gărgăriţa orezului. Cele mai eficiente sunt mijloacele chimice. care se împart în insecticide anorganice.gândacii: de făină. . gărgăriţa fasolei etc. molia magaziilor. carmangerii. provocând pagube economice importante şi pot transmite boli infecto-contagioase (febra tifoidă. Protecţia contra insectelor. gărgăriţa orezului. Se realizează prin măsuri de prevenire şi măsuri de combatere prin următoarele metode: . Dezinsecţia. gândacul de bucătărie roşcat sau şvabul. Substanţe folosite sunt raticide sau radenticide şi sunt toxice la ingestie şi la respiraţie. vegetale de sinteză. musca de carne.muştele: musca comună. Dezinsecţia.împiedicarea rozătoarelor de a pătrunde în încăperile şi subsolurile unităţii. umiditate. Folosirea acestor substanţe şi tratarea biologică se face de către personalul specializat (sanitar-veterinar). molia cerealelor.moliile: molia fructelor uscate. . Principalele insecte care provoacă pierderi însemnate produselor alimentare şi preparatelor culinare sunt: . chimice şi mijloace biologice. musca de brânză etc. toxiinfecţiile alimentare şi alte boli virotice). . gândăcelul surianam. aerisire). în depozite. compartimente de lucru a cărnii etc. pentru a nu se introduce ouă sau larve de insecte.împiedicarea pătrunderii insectelor în secţiile de producţie.controlul exigent al materiilor prime şi al materialelor auxiliar. . -se realizează cu substanţe chimice. . pentru a nu permite dezvoltarea insectelor.lipsirea rozătoarelor de adăpost.înlăturarea posibilităţilor de hrănire.

suspensii. în scopul de a le proteja de contaminare. (în funcţie de postul ocupat) personalul din alimentaţie. prin consultarea organelor sanitare. Dezodorizarea atmosferei. întregul personal cu privire la ţinuta fizică. paste şi emulsii. desfacere).organo-clorurate. Echipamentul se foloseşte numai 237 . semestrial. ca atare se vor lua toate măsurile astfel încât insecticidele să nu vină în contact cu produsele alimentare de consum. La utilizarea insecticidelor trebuie avut în vedere că acestea sunt toxice şi pentru organismul uman. producţie. acest defecte se poate remedia. Insecticidele se folosesc sub formă de soluţii. boli ale pielii şi alte boli transmisibile. Igiena personalului. Cele mai folosite sunt insecticidele actuale recomandate de organele sanitare. trimestrial. Angajaţii care prezintă semne de tulburări acute digestive. iar rezultatele acestuia se consemnează în carnetul medical. pe care trebuie să-l aibă fiecare angajat. şeful bucătar) trebuie să controleze zilnic. care vin în contact cu produsele alimentare în diferite faze ale ciclului acestora (transport. prin variaţia temperaturii şi a umidităţii relative (instalaţii de aer condiţionat). şeful de sală.. trebuie să se prezinte la controlul medical. fiecărui lucrător din activitatea de producţie şi manipulare. gaze. Măsurile cele mai eficiente de eliminarea mirosurilor sunt măsurile preventive pentru evitarea emanării acestora. vizibile. fiind folosite în exclusivitate cu instrucţiunile organelor sanitare. În afară de igiena corespunzătoare. organo-fosforice etc. nu vor fi admişi la lucru recomandându-le în acest sens a se prezenta la organele medicale. (şeful de unitate. păstrat la conducerea unităţii. starea de igienă personală şi starea sănătăţii.-periodic. prafuri şi pulbere. Echipamentul sanitar de protecţie. care le va indica măsurile ce trebuie luate. a produselor alimentare ce trebuie asigurat de patronatul unităţii. care pot influenţa capacitatea de lucru a lucrătorilor din secţia de producţie.-în unele sectoare de producţie-servire să se dezvolte o serie de mirosuri neplăcute. depozitare. folosite ca atare sau introduse în lacuri (vopsele şi materiale de văruit). respectiv lunar. teritoriale (medicul de familie). precum şi denaturarea calităţii produselor în lucru sau a produselor finite. Conducerea unităţii.

şterge şi se vor aşeza în spaţiile special amenajate. că a luat cunoştinţă de acesta. trebuie să aşeze mărfurile în rafturi. acestea se vor curăţa. Lucrătorii din activitatea de producţie. spăla. după folosirea utilajelor şi dezmembrarea componentelor. şef de unitate etc. participând la toate instructajele ce se fac în unitate de către personalul autorizat la fiecare loc de muncă şi să semneze. ustensilele în sertare. trebuie să păstreze în permanenţă. în timpul activităţii de producţie şi transport. Norme generale de protecţie a muncii-fac parte integrantă din procesul de producţie şi au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă. confecţionat din pânză albă. Deasemeni. respectând normele PSI (prevenirea şi stingerea incendiilor). Vor decupla toate utilajele de la sursele electrice. trebuie să respecte normelor de tehnica securităţii muncii la fiecare compartiment de lucru. părul îngrijit şi strâns sub bonetă fiind interzise bijuterii la mâini. Şorţurile de protecţie se poartă peste echipamentul sanitar. Se va verifica dacă au fost luate măsuri de siguranţă conform prescripţiilor şi dacă dispozitivele de siguranţă au fost instalate la utilaje şi instalaţiile din procesul de producţie. va închide 238 . iar produsele alimentare alterabile să fie introduse în spaţii frigorifice.la locul de muncă. în fişa de instructaj individual. Lucrătorii acestui sector. Echipamentul de protecţie trebuie să fie în permanenţă curat (igienic). angajaţii. să şi le însuşească temeinic. Fumatul este permis numai în locurile anume stabilite.) care trebuie să ia măsurile de remediere. iar unghiile vor fi în permanenţă curăţate. Este interzis angajaţilor angajaţilor să fumeze sau să meargă cu lămpile de gaz aprinse în apropierea materialelor inflamabile sau explozibile. Maşinile. unde se prepară alimente şi se asamblează produsele finite. utilajele şi ustensilele vor fi verificate înainte de folosirea lor spre a constata dacă sunt în perfectă stare de funcţionare. vesela compartimentată pe destinaţii. La terminarea lucrului. laborator. prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale. Deasemeni este interzis fumatul în bucătărie. Lipsurile şi defectele constatate se vor aduce imediat la cunoştinţa şefului ierarhic superior (şef bucătar. Personalul care intră în bucătărie vor purta obligatoriu halat alb.

Se porţionează în bucăţi şi se va introduce în pâlnia de alimentare prin intermediul dispozitivului de lemn. Vor strânge toate deşeurile şi le vor transporta la depozitele şi locurile stabilite. În caz de blocare se opreşte maşina de la sursa electrică. la introducerea şi scoaterea preparatelor din cuptor. împotriva electrocutării se vor instala grătare de lemn. Se verifică cartofii şi alte rădăcinoase să nu conţină corpuri străine (pietre. în perfectă stare de rezistenţă. la introducerea în cuva de curăţire. tort flambat. pentru a nu deteriora maşina. sau covor cauciucat. fiind asigurată de unul sau doi lucrători. sau centrifuga de inox. care curăţă rădăcinoasele în prezenţa apei. Pentru protecţia lucrătorului. se va ţine seama de normele de protecţia muncii specifice fiecărui utilaj. introducerea produselor pentru prăjire în tigaia basculantă.toate robinetele de presiune şi gaze. carnea se introduce numai după ce a fost curăţată de pieliţă . nu se va umbla la instalaţia electrică sub tensiune. Paharele se vor manipula în procesul de servire numai pe tăvi (fiind interzisă manipularea între degete). Ştergerea geamurilor în interior şi în exterior se va face în permanenţă cu ajutorul scărilor speciale. vor efectua curăţenia perfectă (igienică). se demontează şi se înlătură cauza blocării. ci numai după decuplarea de la sursa electrică. Flambarea diferitelor specialităţi culinare la masa consumatorilor (la gheridon). La maşina electrică de curăţat cartofi. când se realizează servirea propriu-zisă a preparatului la masă. La exploatarea maşinilor. la fiecare utilaj electric. tendoane şi resturi de oase. O atenţie deosebită se va acorda în procesul termic al preparatelor culinare. se va face cu multă atenţie şi de la distanţă faţă de consumatori. În toate ocaziile de defecţiune. metal). a utilajelor.. în toate condiţiile păstrând distanţa de protecţie în faţa sursei termice şi folosind în permanenţă mănuşile de protecţie la contactul cu utilajul sau vesela fierbinte. Exemple: clătite flambate. La maşina electrică de tocat carne. tigaie pe plită cu ulei înfierbântat etc. se verifică piatra abrazivă. Postul de prim ajutor se amenajează la toate locurile de muncă în cadrul unităţii şi va fi dotat cu dulăpior special prevăzut cu toate materialele necesare 239 . friteuză.

se vor aspira cu măturică specială şi cu aspiratorul. mesele de serviciu (consolele). răsturnate pe tăblia mesei.) Activitatea de închidere a unităţii. salonului şi mobilierului. se strâng cu cârpa umedă sau cu aspiratorul. Se trece la operaţiile de curăţire a mobilierului. apoi într-o altă faţă de masă. respectându-se regulile de manipulare a obiectelor de inventar. de întregul inventar care a fost pus la dispoziţia serviciului. După ştergerea prafului de pe întregul mobilier. plante decorative. în condiţii corespunzătoare. se mătură. oglinzi.acordării primului ajutor (pansamente. se fac cu mare atenţie. Cele curate (nefolosite). lambriuri etc. fie cu ajutorul unor perii speciale. piatră sau marmură. pentru a se efectua igienizarea pardoselii. uşi. debarasează mesele de servire. în funcţie de starea în care se găsesc. prin deschiderea ferestrelor şi uşilor sau prin acţionarea instalaţiei de ventilaţie. fie cu cârpe speciale pentru praf. se mătură. se înfăşoară. feşi tifon. leucoplast etc. ferestre. care se strâng pe trei categorii.. gheridoanele. fiecare ospătar (picolo). rivanol. se coboară scaunele şi 240 . Aceste operaţii. După terminarea activităţii de servirea consumatorilor şi numai după ce ultimul consumator a părăsit salonul de servire. Se trece la operaţiile de debarasarea feţelor de masă. pentru a fi duse la spălătorie. spirt. se strâng cu grijă şi se împăturesc fără a se şifona. indiferent de tipul mesei (obişnuită sau masă organizată). Concomitent cu efectuarea curăţenieiigienizării. respectându-se cutele formate iniţial. se asigură o aerisire. după dizolvarea detergentului în căldăruşa specială. Când pardoseala este din parchet. 20 bucăţi. după servirea consumatorilor. unde s-a efectuat curăţenia. apoi. în seturi de 10. se freacă cu aspirator-storcător special cu smoc (mop). iar resturile menajere şi praful care nu au putut fi luate cu mătura. din nou la locul iniţial. Fotoliile şi canapelele tapiţate. amplasându-le pe părţile laterale ale saloanelor. Când pardoseala este de mozaic. Feţele de masă murdare se strâng fără a se împăturii. Saunele se aşează. de asemenea suporturile de frapiere. tinctură de iod.

duc la o stare de enervare a clienţilor şi la scăderea randamentului în muncă al personalului. după ce a primit vânzările de la ospătar. verifică împreună cu ospătarii şi şefii de secţii. al dialogului de la un metru 241 . în secţiile de producţie. aşezându-le la locurile iniţiale. calitatea igienizării unităţii şi securităţii acesteia la toate intrările. Conducerea unităţii (şeful de unitate. se inventariază tacâmurile şi se înregistrează în caietul special pentru acest inventar. temperatură. se scutură tapiţeria afară. lustrele. Influenţa mediului asupra muncii. contribuind la diminuarea oboselii şi crearea unei bunăstări psihice şi fiziologice atât a clienţilor cât şi a lucrătorilor care-i servesc. nocive.suporturile de frapiere. Periodic. cu influenţe nefavorabile asupra clienţilor şi lucrătorilor din unităţile respective. Se curăţă colţurile pereţilor plafonului. oglinzi. După efectuarea tuturor operaţiilor de curăţenie. în secţia bar. tuburile fluorescente. grupuri sanitare. cu o intensitate medie sau redusă sunt plăcute. trotuare amenajate. când servirea se efectuează şi prin extinderea pe terase. cel puţin o dată pe săptămână se efectuează curăţenia generală a salonului. în oficii. Zgomotul -poate avea influenţe pozitive. se spală perdelele şi se aspiră draperiile. vesela de servire. uşi. se lustruieşte mobilierul şi lambriurile. Se curăţă corpurile de iluminat. În sezonul de vară. Sunetele muzicale. stimulative sau contrarii. aplicele. a întocmit centralizatorul de vânzări şi monetarul. tocurile de la ferestre. planificat la anumite ore. se va menţine permanent un aer împrospătat. Sunetele fără armonie şi zgomotele cele mai diverse din restaurante sunt neplăcute. Studii şi cercetări de specialitate ergonomice au demonstrat că toţi factorii de ambianţă fizică (zgomot. urmând închiderea şi părăsirea unităţii cu întreaga formaţie. se spală geamurile. şeful de sală). aerisire. culoare etc. folosindu-se perii speciale cu coadă lungă. lumină. igienizare a sălii de servire. umiditate. a mobilierului. bufet. stimulative. prin stropirea pavimentului şi a vegetaţiei.) pot exercita influenţa pozitivă sau negativă asupra muncii. de pe mese. Ţinând cont de faptul că în unităţile noastre trebuie să se asigure o ambianţă sonoră care să favorizeze conversaţiile (nivelul zgomotos ambiant între 55-60 decibeli.

creşterea activităţii cardiace. somnolenţă. Prezenţa aerului în încăperi având umiditatea în afara limitelor recomandate (între 30 şi 70%) poate avea urmări nefavorabile prin scăderea capacităţii de apărare a organismului. fum. De asemenea. 242 . necesitatea purtării unei îmbrăcăminţi neadecvate. micşorarea capacităţii auditive. Se apreciază optimă. manipulări necorespunzătoare de obiecte de inventar. dacă temperatura este sub limite. o temperatură în jurul valorii de 200C. mărirea riscului de îmbolnăvire a organelor respiratorii şi ale vederii. dialogul dintre clienţi şi personalul de servire. muncă uşoară în poziţie ortostatică 180C. poluare sonoră din zonă etc.distanţă între interlocutori 65-70 decibeli) sunt necesare măsuri care să nu depăşească limitele pragului normal de audibilitate. apare senzaţia de neconfort. poate varia astfel: muncă intelectuală în poziţie aşezată 21-230C. Se au în vedere sursele de zgomot specifice (dialogul dintre clienţi. tehnologia de servire aplicată. Umiditatea şi puritatea aerului au o importanţă deosebită pentru sănătatea omului. lipsa de solicitudine şi invers. muncă uşoară în poziţie aşezat 190C. creşterea timpului pentru servire şi calcule. existenţa în aerul din încăperi a unor concentraţii mari de praf. Aceasta. din punct de vedere ergonomic. creşterea metabolismului. conversaţii cu voce tare sau cu ton ridicat. mişcării inutile şi implicit scăderea atenţiei. utilizarea unor mijloace tehnice producătoare de zgomot.). Asigurarea temperaturii optime în spaţiile de producţie şi servire trebuie să fie realizată diferenţiat potrivit specificului fiecărui spaţiu deoarece o căldură prea mare provoacă moleşeală. neatenţii. a puterii de concentraţie şi a interesului pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. Temperatura corespunzătoare a locului de muncă asigură valoarea de confort şi creează bunăstarea fiziologică. indispoziţie pentru muncă.) şi sursele de zgomot nespecifice (trântirea uşilor. Toate acestea duc la o suprasolicitare a lucrătorilor cu influenţe negative asupra productivităţii muncii. muncă grea în poziţie ortostatică 170C. programele muzical-artistice din unităţi. în funcţie de felul muncii şi poziţia de lucru. manipularea şi transportul inventarului pentru servire şi de lucru etc. sporirea gradului de oboseală.

– Drepturile consumatorilor.. libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii. Art. CAP.(1) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care. sănătăţii şi securităţii consumatorilor. importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute. 243 . pot pune în pericol viaţa. Legislaţia privind protecţia consumatorului în domeniul alimentaţiei publice şi turism Protecţia vieţii. Protecţia intereselor economice ale consumatorilor Art. Art. pe ambalaj sau în documentele însoţitoare. mirosuri nespecifice poate avea consecinţe negative asupra celor care îşi desfăşoare activitatea sau îşi petrec timpul în încăperile respective. sănătatea sau securitatea consumatorilor. . 12.(1) Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilităţii minimale stabilite de producător.. sunt: a. (2) Se interzic producerea. fără a li se impune în contracte clauze sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale abuzive în vânzare. să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive. 9. Lumina şi culoarea -ca factori de ambianţă fizică influenţează recepţionarea informaţiei vizuale. 4.Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate. psihofiziologic. 5. estetic.gaze. Art. având rol funcţional. de batură a influenţa opţiunea acestora. utilizate în condiţii normale. (2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilităţi minimale înscrise pe produs. pe etichetă. de protecţie şi securitate a muncii. 10. la încheierea contractelor.

de a fi notificaţi în scris cu 30 de zile înainte de data pentru care a fost încheiat contractul al cărui termen de valabilitate se prelungeşte în mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată. 12. de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale. indicarea exactă a preţului sau tarifului. de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fostsolicitate şi acceptate. h. în calitate de consumatori şi de a face propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor. în prealabil. majorarea preţului stabilit iniţial este posibilă numai cu acordul consumatorului. în vederea formulării unei opţiuni de prelungire a validităţii acestuia. stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi.(1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. de a plăti. d. precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor. e. b. Art. 244 . c. inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie. consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate. de a sesiza asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi organele administraţiei asupra încălcărilor şi intereselor lor legitime. pentru produsele sau serviciile de care beneficiază. ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora. de a li se asigura service-ul necesar şi piesele de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului. . g. După expirarea acestui termen.de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale. f. sume stabilite cu exactitate.

. situaţie care nu îl exonorează de răspundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul. al cărucoarelor pentru copii şi al produselor cosmetice care prezintă abateri de la caracteristicile calitative prescrise sau declarate. 15. prin contact.(1) Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face în termenul maxim stabilit prin reglementări sau. 13. care curge de la data preschimbării produsului. Art. la cererea consumatorului.(1) În cazul produselor la care timpul de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în cadrul termenului de garanţie depăşeşte 10% din acest termen.(1) Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziţionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului (2) Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia.(2) Vânzătorul suportă cheltuielile legate de aceste deficienţe. vânzătorul este obligat. calculată în funcţie de indicele de 245 . precum şi în cazul produselor alimentare. Art. (3) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie. 14. (4) Termenul de garanţie curge de la data vânzării produsului. Art. cu excepţia medicamentelor şi produselor preparate în cop medical sau terapeutic. al produselor destinate nou-născuţilor. . . al dispozitivelor proteice şi/sau medicale. (2) Timpul de nefuncţionare menţionat la alin (1) prelungeşte în mod corespunzător termenului de garanţie şi curge din momentul sesizării vânzătorului-unităţii service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator. după caz. farmaceutice. să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora.

Producătorii:  să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de produsul cu defect. vânzătorul suportă şi cheltuielile legate de acestea. 12.inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare.  să ăună pe piaţă numai produse singure. 7. . demontarea. respectiv pentru vicii ascunse în cadrul duratei medii de utilizare. montarea şi ambalarea acestora. Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care operatorul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelaşi fel. precum şi a celor ocazionate de transportul. acestea să fie testate şi/sau certificate. . – Vânzătorul asigură toate operaţiunile necesare repunerii în funcţiune. (2) Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau saune conexe remedierii ori a înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consunatori sau de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente ori a organismului de mediere competent. potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale. 17. dacă actele normative în vigoare prevăd.Operatorii economici sunt obligaţi: a. expertizarea. înlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate.  să pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate. diagnosticarea. manipularea. 246 . Obligaţiile operatorilor economici şi drepturile consumatorului Art.3. situaţie care nu îl exonerează de răsăpundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul. 16.(1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri. precum şi pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o acţiune sau o omisiune a unei terţe persoane. Art. Art. în momentul restituirii.

în cadrul serviciilor prestate.  să nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau consideră că pot fi periculoase. imediat autorităţile publice competente. dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective. atât pe durata de fabricaţie.  să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate. piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată. depozitării şi desfacerii produselor. 247 . dacă aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective. b. calculată de la data vânzării ultimelor produse. să oprească livrările.  să asigure. respectiv să retragă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la cer organele abilitate sau specialiştii proprii au constatat neândeplinirea caracteristicilor prescise. precum şi producătorul despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care au cunăştinţă că este periculos. pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare. c. cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie. Distribuitorii:  să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile prescrise sau declarate. sănătatea ori securitatea consumatorilor.  să anunţe. acestea să fie testate şi/sau certificate şi să anunţe imediat existenţa pe piaţă a oricărui produs despre care au cunoştinţă că este periculor. declarate sau care ar putea afecta viaţa. direct sau prin terţi abilităţi. manipulării. cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie. Prestatorii de servicii:  să folosescă. dacă actele normative în vigoare prevăd.  să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului. numai produse şi procedeuri sigure şi după caz.

248 . Legislaţie privind protecţia consumatorilor. nr. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului. nr. nr 208 din 28 martie 2007. sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora. la prestarea serviciilor. nr.  să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Publicată în M. precum şi clauzele prevăzute în contracte. Republicată în M. Publicată în M. Legea nr. condiţiile stabilite de producător. Publicată în M.  să respecte condiţiile prescrise sau declarate. să presteze numai servicii care nu afectează viaţa.O. nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. Legea nr. 212 din 28 august 1992. Hotărârea Guvernului României nr.O. Publicată în M.O.O. 21 din 21 august 1992. Ordonanţa Guvernului României nr. Ordonanţa Guvernului României nr. de actele normative în vigoare.O. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă. Republicată în M. 424 din 1 septembrie 2000. 75 din 22 martie 1994. precum şi cele specifice desfăşurării activităţii. nr. 235 din 7 aprilie 2003.O. privind protecţia consumatorilor.  să asigure. 593 din 1 iulie 2004.

249 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->