P. 1
Metode centrate

Metode centrate

|Views: 1,537|Likes:
Published by aveiuli

More info:

Published by: aveiuli on May 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE ŞI DEMERSUL DIDACTIC CENTRAT PE ELEV

ACTIVITATE METODICĂ 8. 10. 2008
Obiectiv cadru:  Adaptarea strategiilor didactice la particularităţile clasei de elevi
Intocmit, Tureac Anişoara Colegiul Tehnic Pontica

Consultanţă de specialitate, Inspectori şcolari de specialitate Gabriela Neagu Andra Şandru

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
Nr Crt Activitate Secvenţa Prezentarea obiectivelor şi a conţinutului activitaţii Înmânarea mapelor –cu suportul scris al materialului elaborat pentru activitate Prezentare Power Point Lectie demonstrativă cu participantii la activitate (utilizarea unei strategii de învăţare la alegere, centrată pe elev) Analize/ discuţii Evaluare şi feed-back Aplicare chestionar 10 min Videoproiect or Mape-suport Laborator Du rata Resurse

Introducere 1.

20 min

2.

Activitatile de invatare si demersul didactic centrat pe elev

50 min

20 min 10 min Chestionare

3

METODOLOGIA ŞI TEHNOLOGIA INVĂŢĂRII MODURI ŞI FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 1. -sens larg-ansamblul structurat al metodelor. Conceptul de tehnologie este explicat în două feluri : -sens restrâns-ansamblul mijloacelor audio-vizuale utilizate în practica educativă. a strategiilor de organizare a predării. DELIMITĂRI CONCEPTUALE : Dirijor al procesului educaţional. mijloacelor de învăţământ. Tehnologia didactică vizează şi aspecte ale mass-mediei şi aparatură tehnică . Tehnologia didactică : desemnează demersul întreprins de profesor în vederea aplicării principiilor învăţării într-o situaţie practică de instruire. profesorul apelează la o serie întreagă de instrumente pentru a uşura şi accelera asimilarea şi aplicabilitatea informaţiilor.

Ioan Cerghit consideră că metoda este „ o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării. experienţa sa didactică. modul de căutare.adecvată. Metoda : cuvântul metodă semnifică drumul spre.” Metodele de învăţământ sunt selectate de profesor în funcţie de finalităţile educaţionale. particularităţile individuale şi de vârstă ale elevilor. un mod comun de a proceda care reuneşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevului. Însă. nu se referă doar la utilizarea în transmiterea informaţiilor a unor mijloace tehnice. de descoperire a adevărului sau „ drum care conduce la cunoaşterea realităţii şi la transformarea acesteia pe baza cunoaşterii”. natura mijloacelor de învăţământ. ci va include toate componentele procesului de învăţământ. calea de urmat pentru atingerea unui scop. . conţinutul procesului de predare-învăţare.

Forme de organizare : maniera sau modul de lucru în care se desfăşoară activitatea educaţională la nivelul parteneriatului profesor-elev. învăţare bazată pe manuale şi caiete programate etc. un detaliu. individual sau în grup. Strategia instruirii : este o operaţie de proiectare. Mijloc didactic: este un ansamblu de instrumente materiale. Instruirea este acţiunea întreprinsă cu intenţia de a produce învăţarea. organizare şi realizare a unei suite de situaţii de învăţare.Procedeul didactic : reprezintă o secvenţă a metodei. Mod de organizare a învăţării : este definit ca fiind un grupaj de metode sau procedee care operează într-o situaţie de învăţare (ore duble sau succesive. o tehnică mai limitată de acţiune. produse adaptate şi selecţionate în mod intenţionat pentru a servi nevoilor organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ.) . învăţare asistată de calculator.

prelegerea. exerciţiul) şi metode noi ( algoritmizarea. problematizarea.). b) metode generale ( expunerea. etc. brainstorming-ul. iar ce este nou nu este întotdeauna modern. învăţarea programată. c) -metode de predare -metode de învăţare . conversaţia. Considerăm că nimeni nu poate garanta că tot ce e vechi este obligatoriu depăşit.SISTEMUL METODELOR DE INSTRUIRE Clasificarea metodelor de învăţământ Cele mai cunoscute clasificări ale metodelor adoptă următoarele criterii : a) metode tradiţionale (expunerea. conversaţia. cursul magistral) şi metode speciale ( exerciţiul moral).

cu întreaga clasă -metode de lucru în echipă -combinate f) -metode algoritmice -metode euristice g) -metode active -metode pasive h) -metode bazate pe receptare -metode care aparţin preponderent descoperirii dirijate .d) -metode de transmitere şi asimilare a noilor cunoştinţe -metode de formare a priceperilor şi deprinderilor -metode de consolidare -metode de evaluare şi autoevaluare -metode de aplicare e) -metode de muncă individuală -metode de predare învăţare în grupuri -metode frontale.

de fixare a cunoştinţelor. -de reflecţie : tehnici de conversaţie. harta gândirii. tehnica lotus. jurnalul dublu. tehnica celor şase pălării gânditoare.-metode de descoperire propriu-zisă i) -metode expozitive -metode interogative -metoda problematizării j) -reflecţia personală k) -metode de predare a materialului nou. ghidurile de studiu etc. -metode şi strategii de dezvoltare a gândirii critice : -de evocare : brainstorming-ul. priceperilor şi deprinderilor. . -metode de verificare şi apreciere a cunoştinţelor. lectura în perechi etc. -de realizare a înţelesului : procedeul recăutării. de formare a priceperilor şi deprinderilor.

investigaţiile independente. -de încheiere : eseul de cinci minute. metoda horoscopului etc. -metode şi strategii pentru rezolvarea de probleme şi dezbatere : Mozaic. Tehnica căutării de comori etc. colectarea datelor -metode şi strategii de învăţare prin colaborare : -tehnici de spargere a gheţii : Bingo. Ecusonul. Colec ţionarul deosebit. Reuniunea Phillips 66. Metoda grafică etc. . -exerciţii pentru rezolvarea de probleme şi discuţii : Mai multe capete la un loc. fişele de evaluare -de extindere : interviurile. Tehnica Graffiti. Consensul în grup.diagramele Venn. Discuţia în grup.

căutarea adevărului prin efortul unit al celor doi factori ai relaţiei profesor-elevi şi catihetică.Caracterizarea principalelor metode de învăţământ 1. deci gândirea. Indiferent de formă. conversaţia trebuie să îndeplinească câteva condiţii generale indicate de cercetarea pedagogică : . ale cărei rădăcini se află în maieutica lui Socrates. . -să nu se pună întrebări care dau dea gata răspunsul.presupune ca elevii să fie puşi să observe. să descopere. -întrebările să fie formulate clar şi precis. C O N V E R S A Ţ I A D I D A C T IC Ă Este o metodă tradiţională de învăţământ. să compare. Se foloseşte în cele două forme prevăzute de pedagogie : euristică(socratică).constatarea însuşirii de către elevi a unor cunoştinţe acumulate anterior. -să solicite puterea de argumentare a răspunsurilor.

P R O B L E M A T I Z A R E A E o variantă modernă. Ca tehnică de instruire. -profesorul nu trebuie să vorbească mai mult decât elevul! I se impune cât mai multă sobrietate în ţinută şi comportament. -să se evite întrebările echivoce. Se bazează pe forţa personală de cunoaştere. Această metodă este o cale de a intra în posesia adevărurilor pin demersuri proprii. Î N V Ă Ţ A R E A P R I N D E S C O P E RIR E Este considerată o metodă didactică modernă. 3. Prin rezolvări de probleme. problematizarea îşi găseşte locul oriunde apar situaţii contradictorii. care urmează a fi rezolvate prin gândire. profesorul conduce .-să se acorde timp suficient elevilor pentru formularea răspunsurilor. O astfel de descoperire e însoţită de o dirijare exterioară. 2.

se solicită exprimarea tuturor ideilor. fanteziste. se pot face asociaţii în legătură cu afirmaţiile celorlalţi.gândirea acestora spre descoperirea adevărurilor. fără referiri critice. reflecţia adâncă. capacitatea de a elabora ipoteze.se alege tema şi se anunţă sarcina de lucru. Metoda presupune parcurgerea următoarelor etape: . se pot prelua. completa. aşa cum le vin în minte. Importanţa învăţării problematizante constă în faptul că antrenează gândirea elevilor. . de a găsi rezolvări ingenioase etc. neobişnuite. . B R A I N S T O R M I NG Brainstorming-ul (furtuna creierului sau afluxul de idei) este una dintre cele mai răspândite metode în educaţie folosită pentru stimularea creativităţii. transforma. stimulează spiritul de observaţie. chiar trăsnite. 4. Nimeni nu are voie să facă observaţii negative.

. Înainte cu 1. Se cere elevilor să scrie tot ce le vine în minte în legătură cu tema pusă în discuţie. elevii sunt avertizaţi pentru a putea încheia redactarea. de a le analiza. se valorifică experienţa personală a elevilor. Prin folosirea acestei metode se provoacă şi se solicită participarea activă a elevilor.se discută liber. Se poate cere să scrie ce ştiu despre un autor. fără întrerupere. un eveniment care să aibă legătură cu tema dată. un anotimp. un personaj.2 minute de a expira timpul. o sărbătoare. să nu permită intervenţii inhibante şi să stimuleze explozia de idei. . . Ideile se pot formula şi în scris folosind scrierea liberă. într-un anumit interval de timp. Învăţătorul trebuie să încurajeze exprimarea ideilor. se dezvoltă capacitatea de a trăi anumite situaţii. de a lua decizii în ceea ce priveşte alegerea soluţiilor optime şi se exersează atitudinea creativă şi exprimarea personalităţii. spontan.se selectează ideile originale sau cele mai aproape de soluţii fezabile pentru problema pusă în discuţie.

ca mijloc de a stimula gândirea înainte de a studia mai temeinic un anumit subiect. poate fi folosită atât în faza de evocar e. se duc linii între ideile ce par a fi conectate. Este o tehnică de căutare a căilor de acces spre propriile cunoştinţe. .5.pe măsură ce se scriu cuvintele. ducându-se linii între acestea şi cuvântul iniţial. Realizarea unui ciorchine presupune următoarele etape: . evidenţiind modul propriu al individului de a înţelege o anumită temă. sau a hârtiei de flipchat un cuvânt ( temă ) care urmează a fi cercetat.se notează în jurul acestuia toate ideile. bazată pe activitatea de scriere. ca modalitate de a rezuma ceea ce s-a studiat şi de a construi asociaţii noi. credinţe. un anumit conţinut. a paginii caietului. CIORCHINELE Tehnica. convingeri. cât şi în cea de reflecţie.se scrie în mijlocul tablei. . . sintagmele sau cunoştinţele care le vin în minte în legătură cu tema respectivă.

elevii pot afla ideile altora şi . dând posibilitatea elevilor să gândească în mod independent. d) lăsaţi să apară cât mai multe şi variate conexiuni între idei fără să limitaţi numărul ideilor sau fluxul legăturilor dintre acestea. În acest caz.activitatea se opreşte atunci când s-a stins limita de timp acordată sau când se epuizează ideile. utilizarea acestei tehnici poate reprezenta o pauză în brainstormig-ul de grup. Regulile pentru utilizarea tehnicii „ciorchinele” sunt necesare a fi respectate şi sunt în număr de patru: a) scrieţi tot ce vă trece prin minte referitor la tema pusă în discuţie. ci doar le notaţi.. Această tehnică este foarte flexibilă şi poate fi utilizată atât individual cât şi ca activitate de grup. Atunci când se aplică individual. tema discutată trebuie să fie familiară elevilor care nu mai pot culege informaţii de la colegi. Când este folosită în grup. c) nu vă opriţi până când nu epuizaţi toate ideile (până nu expiră timpul alocat). b) nu judecaţi/ evaluaţi ideile propuse.

în gruparea informaţiilor în funcţie de anumite criterii. 6. Ea ajută la ghidarea lecturii sau ascultarea unei prelegeri. de . Stimulează participarea activă a elevilor la propria lor formare şi îi încurajează să gândească liber şi deschis.cunoştinţele se îmbogăţesc. elevii fiind dirijaţi. Se poate folosi tehnica în faza de fixare. cu ajutorul unor întrebări.consolidare a cunoştinţelor sub denumirea de „ciorchine revizuit”. Adesea poate rezulta un „ciorchine cu mai mulţi sateliţi”. cât şi de cele ale învăţării prin cooperare. ŞTIU/ VREAU SĂ ŞTIU/ AM ÎNVĂŢAT Este o metodă folosită în etapa de realizare a sensului. să beneficieze de avantajele învăţării individuale. Astfel se fixează mai bine ideile şi se structurează facilitându-se reţinerea şi înţelegerea lor. Folosirea aceste metode asigură condiţii optime elevilor să se afirme atât individual cât şi în echipă. Este precedată de alte metode care urmăresc reactualizarea cunoştinţelor şi informaţiilor anterioare necesare înţele gerii temei respective (cel mai adesea.

cele controversate sau alte întrebări care apar în timpul discuţiei se trec la rubrica „vreau să ştiu” (se completează în faza de evocare). după ce au fost aduse corecturi şi completări). după lectura individuală a textului se impune compararea în grup a însemnărilor. se desenează pe tablă un tabel cu trei rubrici: ŞTIU VREAU SĂ ŞTIU AM ÎNVĂŢAT Urmează negocierea ideilor din lista de informaţii: cele ce în urma discuţiei cu clasa au temeiuri pentru a fi considerate sigure vor fi trecute în rubrica „ştiu” (se completează în faza de evocare). se citeşte textul sau se ascultă prelegerea.brainstorming). . După ce se obţine o listă dezorganizată de informaţii. timp în care elevii au sarcina de a completa rubrica „am învăţat” (se completează în faza de reflecţie.

Această metodă poate fi aplicată pe durata unei ore sau pe durata unei unităţi de învăţare. CUBUL Este o metodă ce poate fi utilizată atât în faza de evocare. VI: ARGUMENTEAZĂ pro sau contra! ( E bun sau rău? De ce?) Pentru a oferi exemplul său. III: ASOCIAZĂ! (la ce te face să te gândeşti?) . demonstrând astfel că este membru al grupului. 7. Folosirea metodei stimulează atenţia şi gândirea şi oferă elevilor posibilitatea de a-şi . IV: ANALIZEAZĂ! (din ce este făcut?). V: APLICĂ! (cum poate fi folosit?). II: COMPARĂ! (cu ce seamănă şi prin ce diferă?). Ea ajută la studierea unei teme din perspective diferite şi presupune utilizarea unui cub care are diferite instrucţiuni notate pe fiecare faţă: I: DESCRIE! (cum arată). este bine ca profesorul să scrie şi el. cât şi în cea de reflecţie.

dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi integratoare. Metoda se foloseşte. completând împreună zona de intersecţie a lor cu elementele comune celor două concepte. 9. DIAGRAMA VENN O diagramă Venn este formată din două cercuri mari care se suprapun parţial. GÂNDIŢI/ LUCRAŢI COMUNICAŢI ÎN PERECHI/ . Apoi se pot grupa câte patru pentru a-şi compara cercurile. Educatorul cere elevilor să construiască o asemenea diagramă completând în perechi doar câte un cerc care să se refere la unul din cele două concepte. 8. în etapa de reflecţie pentru evaluarea unei unităţi de învăţare (se face o paralelă între temele întâlnite sau între două personaje). mai ales. Ea poate fi folosită pentru a arăta asemănările şi diferenţele dintre două idei sau concepte.

după care vor împărtăşi ideile celorlalte grupe. în conţinutul unui material. prin marcarea cu semne specifice. să exploreze ideile şi experienţele anterioare). a informaţiei contradictorii cu ceea ce elevii ştiu deja ( . 10. METODA SINELG Este o modaliate de monitorizare a înţelegerii şi de menţinere a implicării. apoi se precizează timpul de gândire ( suficient cât să se poată gândi la ceva nou. Se bazează pe activitatea de lectură şi presupune identificarea. a informaţiei noi (+ ). a informaţiei deja cunoscute (  ). Vor înceta activitatea la semnalul învăţătorului. Se formulează cerinţa. Sunt atenţionaţi că vor vorbi pe un ton scăzut pentru a nu-i deranja pe ceilalţi şi fiecare va trebui să vină cu o idee care va conduce la formularea concluziei generale.) şi a informaţiei despre care doresc .Este o metodă ce poate fi folosită în toate etapele lecţiei.

lămuriri suplimentare ( ? ). un punct de vedere personal asupra unei probleme. în chip original. El îşi expune.  + - ? 11. filozofice. fără intenţia de a le epuiza. Categorizarea informaţiilor se poate realiza cu ajutorul tabelului Sinelg. încercând să propună o soluţie pe care nu o impune. probleme literare. Eseul are câteva elemente specifice: . într-o formă atrăgătoare. ESEUL Eseul este un studiu în care autorul tratează.

Procesul scrierii unui eseu implică parcurgerea următorilor paşi: 1. ideea prezentată nu trebuie demonstrată. eseistul are libertatea de aşi alege stilul propriu. Putem spune. Precizarea şi înţelegerea corectă a temei eseului Autorul eseului trebuie să-şi răspundă la următoarele întrebări: este o temă generală sau una specifică? se doreşte prezentarea experienţei personale şi propriile convingeri sau poziţia exprimată de alţii despre subiectul pus în discuţie? eseul va fi doar o descriere a lucrurilor sau şi o analiză a lor? . aşadar. atinge mai multe domenii. că eseul este o operă de personalitate. nici argumentată.prezintă un punct de vedere personal.

2. tratare (dezvoltarea argumentaţiei cu exemplificarea ideilor). menţionându-se autorul. Acest lucru presupune ca eseul să nu fie scris în ultimul moment. Întocmirea unei liste bibliografice Această listă poate fi sugerată de profesor.citat. se are în vedere claritatea ideilor şi . titlul lucrării. 3. Urmează cercetarea materialului documentar. localitatea. Structurarea eseului Lucrarea scrisă va avea următoarea schemă generică: introducere (cuprinde un scurt comentariu cu privire la semnificaţia subiectului şi aspectele ce trebuie tratate). concluzie (recapitularea ideilor principale şi implicaţii). 4. Se prelungeşte studiul pentru reflecţii personale. pagina din care s-a luat ideea sau fraza. anul apariţiei. Toate materialele cercetate trebuie să fie fişate. editura. Redactarea eseului În această primă fază de redactare a eseului.

atunci se poate trece la faza finală: 6. solicitând ajutorul unei persoane competente. iar ideile împrumutate să fie delimitate clar de cele personale şi menţionate sursele. Aceasta presupune existenţa unei liste bibliografice. Dacă eseul răspunde la ceea ce se cere în temă şi acoperă toate aspectele principale. Fiecare idee principală va avea alineatul ei. Prin elaborarea eseului se asigură o uşoară şi obiectivă introspecţie umană. subtitluri şi material ilustrativ. fără a le sancţiona pe cele negative. direct şi concis. 5. Evaluarea critică a versiunii preliminare Specialiştii în domeniu recomandă lăsarea deoparte timp de câteva zile a lucrării şi citirea ei cu voce tare. se vor utiliza titluri.înlănţuirea lor logică. să evite abrevierile şi argoul şi să conţină fraze scurte. Rescrierea eseului Eseul este o probă de evaluare a rezultatelor pozitive. un . fără formulări confuze. Stilul ( modul cum sunt exprimate ideile) trebuie să fie simplu.

MOZAICUL Este o metodă de învăţare prin colaborare şi are la bază împărţirea grupului mare de elevi în mai multe grupe coordonate de profesor. Profesorul explică apoi că. Textul are atâtea părţi câte grupe se constituie. pe fragmente. pentru acea oră. Elevii cu numărul 1 vor primi o . Fiecare membru al grupei primeşte o fişă de învăţare ce cuprinde o unitate de cunoaştere. sarcina lor este să înţeleagă articolul. Acesta însă va fi predat de colegii de grup. 12. Fiecare elev dintr-o grupă va avea un număr ( de la 1 la 4).progres în conturarea personalităţii fiecărui copil. Etapele metodei sunt: ETAPA I Se împarte clasa în grupe eterogene de patru elevi. La sfârşitul orei fiecare persoană va trebui să fi înţeles întreg articolul.

În final. cei cu numărul 2. profesorul poate aplica un test sau poate adresa întrebări pentru a verifica gradul de înţelegere a noului conţinut. în alt grup. ETAPA A II-A Toţi elevii cu numărul 1 se adună întrun grup. tema trecându-se în revistă în unitatea ei logică. pot pune întrebări expertului sau grupului de experţi. o altă parte şi aşa mai departe. Aceste grupuri nou formate se vor numi „grupuri de experţi”. cei cu numărul 2. Pentru feedback-ul activităţii. . fiecare parte a lecţiei. Sarcina lor este să înveţe bine materialul primit. Este foarte important ca fiecare individ din grup să stăpânească conţinutul tuturor secţiunilor lecţiei.parte a lecţiei. Se întorc apoi la grupurile iniţiale pentru a preda celorlalţi colegi ceea ce au învăţat. etc. Îl citesc şi îl discută între ei pentru a clarifica neînţelegerile. Îşi notează. profesorul cere elevilor să prezinte oral. în ordinea iniţială.

asigură implicarea tuturor membrilor. desen. .dezvoltă răspunderea individuală şi de grup.dezvoltă gândirea logică.dezvoltă abilităţi de comunicare şi relaţionare în cadrul grupului. Metoda poate fi folosită în etapa de realizare a sensului şi are următoarele avantaje: . profesorul monitorizează predarea pentru a fi sigur că informaţia se transmite corect. . stimulează cooperarea.are caracter formativ. lucrează la o problemă – sarcină de învăţarecare se poate materializa într-un produsschemă. în grupuri de câte 3 sau 4. inventar de idei . . TURUL GALERIEI Elevii. 13.realizat pe o . critică şi independentă. .stimulează încrederea în sine a participanţilor.În timpul învăţării.

În final. grupurile îşi reexaminează propriile produse. pe rând. vor juca rolul elevilor iar responsabilii de centre metodice. pe la fiecare produs pentru a examina şi discuta produsele propuse de colegi. Produsele muncii grupurilor se expun pe pereţii clasei.rolul profesorului. grupurile trec. discută observaţiile şi comentariile colegilor lor pe propriul lor produs. După ce se încheie turul galeriei. participante la activitatea metodică . transformaţi într-o adevărată galerie expoziţională. se comentează împreună cu profesorul rezultatul activit Nota :  Cadrele didactice din şcolile arondate. La semnalul profesorului.foaie de hârtie. Citesc comentariile celorlalte grupuri şi. dacă este cazul. . Pot nota observaţii şi pot face comentarii pe materialele expuse.

asigurând.  Se pot folosi Fişe de observare a lecţiei de către 2-3 participanţi care nu vor juca rolul elevilor. .”Elevii ” îşi vor exprima. satisfacţia competenţelor dobândite pe parcurs. feed back-ul lecţiei. în final. în acest fel.

.............................. Care consideraţi că sunt strategiile cele mai eficiente pentru învăţarea în clasă? ..................................... Pe care din strategiile prezentate le aplicaţi frecvent în orele de specialitate ? .................................... ...... ............................................................................ ............ Cum s-a adaptat proiectarea didactică a lecţiei la grupul de participanţi ? ..................................... ........................... 2.................................... .......... .................................... ................................. ........................................................... ................................................................................................. 3...................... .............................................................. .................................................................... .............................................................................................Chestionar la sfârşitul activităţii 1............................................................................................................. ............................................

.......................... .................... 4........................ ......................................................................................... ......................................................................... ...................... .............................................................................. ............................. .................................................................................................................................................................... ................ ......................... .......................... ............ ............... ....................................................................................................... ................................................................................ În ce măsură lectia a condus la realizarea competenţelor propuse? .......... .............................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................

......... ....................... ............................................................................. ..... conform scalei de mai jos: 5_____________ 4___________ 3___________ In masura potrivita In foarte mare masura In mare masura 2 _____________ In mica masura 1_____________ In foarte mica masura 5................. ..................................... Vă rugăm să formulaţi 1-3 propuneri de optimizare a activităţilor metodice specifice învăţământului profesional şi tehnic ...................Scrieţi alăturat cifra corespunzătoare opiniei dvs.................................................................................................................................................. .......................... Vă m .........................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->