Sunteți pe pagina 1din 1

Primul plan Nume Origine Insertie Actiune Inervatie

Marele drept poster Linia nucala inferio Procesul spinos al ior al capului ara,lateral micului drept posterior al c apului axisului

In contractia bilater ramul posterior al p ala intorc capul pe unilaterala duc fatz a de partea sa prin miscarea de extensi e inclinare laterala si rotatie rimului nerv cervic spate. In contractia al

Micu drept posterio Tuberculul posterio Trimea mediala a li Extensor al capului ramul posterior al p r al capului r al atlasului niei nucale inferioa re Procesul transvers al atlasului Rotator al capului, rimului nerv cervic al ramul posterior al p

Mare oblic

Procesul spinos al atlasului

ducand fatza de par rimului nerv cervic tea sa. al si al doilea nerv cervical posterior, numit si marele ner v occipital al lui ar nold.

Micul oblic

Procesul transvers al atlasului

Treimea externa a l iniei nucale inferio are.

ramul posterior al p rimului nerv cervic al Ramuri posterioare ale nervilor cervic ali spinali corespun zatori Extensori ai coloan Rarmuri posterioar ei vertebrale cervic e ale nervilor cervi ale cali spinali corespu nzatori

Transversalul spino Procesele transvers Procesele spinoase s,fasciculele sale se e intind de a 4 vertebre plasate situate deasupra in sertiei transversare Interspinosii gatulu Procesele spinoase i. Sunt in nr de 6 a 2 vertebre cervica le vecine.

Muschii cefei,dispusi pe 4 planuri. Primul plan