P. 1
FIZIOLOGIA_BACTERIILOR

FIZIOLOGIA_BACTERIILOR

|Views: 10|Likes:
Published by Cristina March
Fiziologia bacteriilor
Fiziologia bacteriilor

More info:

Published by: Cristina March on Oct 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

2/8/2010

FIZIOLOGIA BACTERIILOR. METABOLISMUL MICROBIAN. NUTRIŢIA ŞI RESPIRAŢIA BACTERIILOR

-

-

Fiziologia bacteriană studiază viaţa şi activităţile bacteriilor – nutriţia, respiraţia, creşterea şi multiplicarea, condiţiile de cultivare a bacteriilor. Metabolismul bacterian reprezintă ansamblul de reacţii biochimice care au loc în celula vie. Catabolism – reacţii chimice de descompunere a substanţelor complexe în elemente simple, însoţită de degajarea energiei (metabolism energetic) Anabolism – reacţii chimice de sinteză a substanţelor complexe din elemente simple, necesită energie (metabolism constructiv, de sinteză)

Particularităţile metabolismului bacterian: 1. Este un metabolism necompartimentat , toate procesele metabolice se desfăşoară intr-o singură celulă 2. Este foarte flexibil, realizându-se prin diverse căi metabolice (bacteriile se adaptează rapid la condiţiile mediului) 3. Este foarte intens (viteza reacţiilor este mare) 4. Produsele intermediare din procesele catabolice pot fi utilizate direct în calitate de precursori pentru reacţiile anabolice (amfibolism) În toate reacţiile metabolice intervin catalizatori proteici specifici - enzimele

 -

-

-

Enzimele bacteriene. bacteriene. Caractere generale: Substanţe proteice Active în limite largi de temperaturi (0-65 C) şi de pH (2-9) Specificitate de substrat şi de acţiune (reacţionează cu un substrat catalizând un tip de reacţie) Specificitatea este determinată de centrul activ al enzimei, complementar cu receptorul de pe substrat Nu se modifică în cursul reacţiei

I. II. III.    -

Clasificarea enz en zimelor Constitutive (permanente permanente) ) Inductive (adaptive adaptive) ), se sintetizează în prezenţa substratului (ex.: lactaza) Represive, sinteza lor este inhibată de acumularea în exces a prod produsului reacţiei catalizate După locul de acţiune (exoenzime, endoenzime) După tipul reacţiei catalizate (oxido oxido-reductaze, hidrolaze, transferaze, liaze, izomeraze, ligaze ) După impactul asupra ma/o Enzime metabolice Enzime de patogenitate, responsabile de modificări patologice ale ţesuturilor, celulelor ma/o : hialuronidaza, colagenaza, plasmocoagulaza, hemolizina, fibrinolizina, lecitinaza, proteaze, etc.

1.

2.

3.

4.

Importanţa practică a studierii enzimelor Rol în identificarea şi clasificarea bacteriilor (enzimele determină activitatea biochimică specifică a bacteriilor) Unele substanţe chimice, antibiotice interferează cu activitatea unor enzime, inhibând creşterea bacteriilor (tratament) Determinarea mecanismelor patogenezei infecţiilor (unele enzime sunt responsabile de producerea leziunilor în ţesutul gazdei) Aplicarea industrială a enzimelor

1

Excreţia metaboliţilor – difuzie.: EmbdenMeyerhof. Nutrienţi – substanţe.: fosforilat) în timpul transportului membranar. Participă permeazele şi alte proteine de transport specifice. acizi graşi. etc).  Transportul transmembranar 1. Modul (tipul) de nutriţie la bacterii este absorbtiv absorbtiv. necesită energie). EntnerEntner-Doudoroff. . fără utilizarea energiei): O2.permeaze. 4.2/8/2010 NUTRIŢIA BACTERIANĂ     Nutriţia – modalităţile prin care bacteriile asimilează din mediu substanţele necesare pentru metabolism. Celula obţine energie şi precursori care vor fi antrenaţi în biosinteză (anabolism). Nutrienţii nu suportă modificări. nutrienţi liposolubili  2. 3. Difuzie simplă (conform gradientului de concentraţie. soluţiile cărora pot traversa MCP pentru a fi antrenate în metabolismul celulei. CO2. Transport activ (contra gradientului de concentraţie. Difuzie facilitată (conform gradientului de concentraţie) – permite transportul transmembranar al moleculelor mari prin intermediul proteinelor de transport specifice . ciclul Krebs. Se obţin din alimente prin solvire (săruri minerale. Translocaţie – substratul este modificat (ex. necesită energie   Substanţele care au pătruns în citoplasmă sunt descompuse de către enzimele bacteriene conform căilor metabolice proprii fiecărei specii bacteriene (ex. liza bacteriei 2 .în spaţiul periplasmic) Nutrienţii servesc în calitate de material de construcţie şi sursă de energie pentru sinteza compuşilor şi menţinerea vieţii bacteriei. polizaharide. lipide). proteine de transport. ciclul pentozelor. O2) sau după o digestie prealabilă (proteine. La bacterii digestia este extracelulară (la bacteriile GG. CO2.

: fermentare lactică. K în cantităţi mici şi urme de Co. Astfel se ajunge de la un substrat mai redus la o moleculă mai oxidată (ex..şi H+) şi un substrat acceptor de hidrogen. Transportul de electroni prin lanţul respirator. În transfer participă transportori intermediari de electroni (lanţul respirator. P .   - Surse de azot AA sau acizi nucleici Săruri de amoniu. Produs final – H2O sau H2O2 . Fe.) Bacteriile patogene sunt chemoorganotrofe    Mecanismele de obţinere a energiei la chemoorganotrofe în funcţie de acceptorul final de H : Respiraţie aerobă. Fermentaţia se poate desfăşura în prezenţa O2. Mo. O.Necesităţi elementare. lipide. etc) Bacteriile care utilizează materia organică moa mo artă sunt saprofite (reciclarea materiei organice) Bacteriile Bacterii le parazite (obligate. Acceptorul final este oxigenul gazos. Mo. Ca. N în cantităţi importante. nitriţi. Implică lanţul respirator de transport al electronilor asociat MCP. Bacteriile prototrofe sunt capabile aa-şi realiza integral sinteza metaboliţilor esenţiali.  Fermentaţie.  Clasificarea bacteriilor după sursa de carbon   - - - Bacterii autotrofe – utilizează CO2 ca unică sursă de carbon (nepatogene) Bacterii heterotrofe – utilizează carbonul din compuşii organici (glucide. alcooli.: AA. pirimidinice. S). S. Zn. etc). aducându-le prejudicii Bacteriile patogen patogene e reprezintă parazite care afectează grav gazda. Cu. .din săruri minerale. sulfura (în prezenţa O – H2O2).Bacteriile chemolitotrofe – donorul de H este o substanţă anorganică . facultative) trăiesc pe contul organismelor vii. donorul şi acceptorul de H+ fiind substanţe organice. Produse finale – nitritul. FAD. Bac Bacterii teriile le auxotrofe solicită suplimentar compuşi organici preformaţi (factori de creştere).) . sulfuri. Mg. Prezenţa lor în mediul de cultură este indispensabilă creşterii acestor bacterii. Ca. dar fără intervenţia acestuia. P. H.2/8/2010 Necesităţile nutritive ale bacteriilor . de bază: C. fermentare alcoolică. provocând maladie sau moarte. care nu pot fi sintetizaţi de bacterie (ex. azot atmosferic Surse de substanţe minerale: S . 3 .Bacteriile chemoorganotrofe – donorul de H este o substanţă organică (glucoza. NAD. acidă mixtă. Mg. Mo – din apă Clasificarea bacteriilor după sursa de energie Bacterii fototrofe – utilizează energia solară (fotosint)  Bacterii chemotrofe – folosesc energia degajată din reacţiile chimice de oxido-reducere. acetoinică. elementare . etc. Substratul organic este metabolizat fără intervenţia unui agent oxidant extern. Ele necesită un substrat donor de hidrogen (e. Respiraţie anaerobă. baze purinice. vitamine). Acceptori finali – compuşi anorganici (nitrat. S). NADH.din fosfaţi. sulfaţi.Necesităţi specifice. sulfat. Cu. amoniacul.din AA. Zn.. Mn. acizi graşi. K. Constă în procese de ox-red care realizează numai o oxidare parţială a substratului. Na .

Clasificarea bacteriilor după sursele de energie şi carbon Bacterii fotoautotrofe (energie solară. CO2) Bacterii fotoheterotrofe (en. substrat). prin fermentaţie .38 moli moli ATP. II. sol. fosfoenol fosfoenol-piruvat.: rotaţia flagelilor. acetilfosfat şi acetil-CoA. transport transmembranar) sau stocată în compuşi chimici macroergici “bogaţi în energie”: ATP (sintetizat prin fosforilare oxidativă sau fosforilare la substrat). I.2/8/2010  Conservarea energiei O parte din energia eliberată se pierde sub formă de căldură sau poate fi utilizată direct sub formă de energie electro-chimică (fpm) la nivelul MCP (ex. chemoorganoheterotrofe) 4 . În procese de fermentare se formează deşeuri rejetate de către celulă.. IV.org) Bacterii chemoautotrofe Bacterii chemoheterotrofe (chemolitoheterotrofe.  III.2 moli ATP). În procesele de respiraţie se elimină mai multă energie decât din fermentaţie (în glicoliză dintr-un mol de glucoză . subst.

Faza C – replicarea ADN 2. Faza G – de latenţă. segregarea cromozomilor 3. formarea septului Replicarea ADN depinde de masa critică a celulei.limită    Perioada dintre 2 diviziuni reprezintă timpul (perioada) de generaţie (TG). Faza D – de diviziune. Durata TG depinde de specie şi de condiţiile de creştere (condiţii optime – viteză maximă) Bacteria Escherichia coli Staphylococcus aureus Vibrio cholerae Mycobacterium tuberculosis TG in (min) 20-40 40 10 120-240 vitro TG in (ore) 5 3-5 2-3 24-48 vivo 5 . ciuperci levuriforme) Autoreproducere (virusuri) Spori (micete) Fragmentare (actinomicete) Ciclul celular – procesele care au loc de la formarea celul celulei ei pâna la următoarea diviziune diviziun e 1. iar separarea cromozomilor şi diviziunea intervin în momentul când celula atinge o lungime .2/8/2010 CREŞTEREA ŞI MULTIPLICAREA BACTERIILOR   - Creşterea – mărirea coordonată a masei şi volumului structurilor bacteriene ca rezultat al proceselor de sinteză Multiplicarea – creşterea numărului de celule pe o unitate de suprafaţă sau de volum Diviziu Divizi une binară Înmugurire (levuri.

fermentare (alcooli. Testa Testar rea sensibilităţii lor faţă de antibiotice 3. maxime şi optime de dezvoltare a bacteriilor. Bacterii psichrofile – tº optimă 10-20º C.Sursă de energie . Oxigenul Bacterii strict aerobe – cresc doar în prezenţa O2. 4. alimente.5 Bacterii acidofile – pH 22-6 (Lactobacillus) Bacterii alcalofile – pH >8 (Pseudomonas.  1. etc). bioconversie (hormoni steroizi). Se cultivă bacteriile pentru izolarea lor din medii naturale (prelevate patologice. Obţin energia prin respiraţie sau fermentaţie (Neisseria. Bacterii neutrofile (majoritatea. Bacterii termofile – optimum 5050-60º C (până la 95º 95º C) 4. superoxid dismutazei. Bacterii hipertermofile (cresc la 70–110º C)   pH 1. apă. AA). peroxidazei) – Clostridium. producerea vaccinurilor. Cresc şi la 0º 0º C. Izolarea bacteriilor se realizează pentru: 1.Concentraţie optimă a oxigenului şi a CO2 . Obţinerea unor produşi de biosinteză (antibiotice. Bacterii mezofile – optimum 3030-37º C (limite 1515-45º C) 3. sau peroxizi O22.pH adecvat . a radicalilor superoxizi O2-. 2. 3. Brucella. obţin energia prin fermentaţie.pe care anaerobii nu le pot descompune (absenţa catalazei. Campylobacter) Campylobacter ) Bacterii strict anaerobe – cresc doar în absenţa O2. Obţin energia prin respiraţie aerobă Bacterii microaerofile – necesită concentraţii reduse de O2 şi 2-10% CO2. 2.Temperatura potrivită . Vibrio) Presiunea osmotică Bacterii halotolerante (osmotolerante) – cresc în concentraţii reduse de NaCl (mediu izotonic cu mediul intern al gazdei) – mi/o patogene Bacterii halofile – preferă concentraţii mari de NaCl (1(1-30%) – stafilococi. vibrioni (Vibrio parahaemolyticus)  1. În raport cu temperatura optimă deosebim: 1. etc). Obţin energia prin fermentaţie sau uneori respiraţie anaerobă. 2. obţin energia prin respiraţie sau fermentaţie 6 . 3. probioticelor.Apă . Toxicitatea O2 – formarea H2O2. posedă peroxidază (Lactobacillus. streptococi) Bacterii facultativ anaerobe – cresc în orice condiţii. 2.2/8/2010 Creşterea bacteriilor în laborator – cultivare.Sursă nutritivă adecvată . Identificarea mi/o (scop de diagnostic) 2.. acizi organici. inclusiv cele patogene) – pH 66-7.Presiune osmotică adecvată Temperatura de creştere Există temperaturi minime. Condiţiile (principiile) de cultivare . 5. Pentru creştere bacteriile au nevoie de nutrienţi şi condiţii fizico-chimice adecvate. Bacteroides Bacterii anaerobe aerotolerante – pot creşte în prezenţa O2..

geloză-sânge – streptococi. ser coagulat – corinebacterii. simple) 1. Medii complexe I. Sintetice – includ ingrediente chimice chimice pure.5% NaCl) Să fie sterile şi transparente CLASIFICAREA MEDIILOR DE CULTURĂ După provenienţă 1. Se utilizează pentru studierea activităţii biochimice sau a mobilităţii bacteriilor.2/8/2010   - Mediile de cultură – soluţii sau substrate solide care asigură nutrienţii şi condiţiile fizico-chimice necesare cultivării bacteriilor. peşte. lapte. Au la bază produse de origine animală sau vegetală (sânge. Medii uzuale (universale. ficat.2 – 0. Ele pot fi utilizate pentru cultiva cultivarea rea (izolarea) bacteriilor.5% NaCl) 2. 20 min  B. Cerinţele faţă de mediile de cultură Să asigure necesităţile nutritive şi energetice ale bacteriilor Umiditate optimală pH optimal (7. Placa de geloză în cutii Petri este utilizată pentru izolarea culturilor pure. extracte din carne.5% NaCl) 3. Compoziţia lor chimică precisă nu poate fi controlată 2. Empirice. 2. bulion glucozat. cartof. toxine) Medii solide – conţin 10-15% gelatină sau 2-3% agaragar -agar (polizaharid extras din alge roşii. mediul Ploskirev . ouă. cord.vibrioni.5 % agaragar-agar. neisserii. testarea sensibilităţii la antibiotice. Gelatina nutritivă (BP + 1010-15% gelatină) Sunt utilizate pentru creşterea bacteriilor nepretenţioase la cultivare Sterilizarea prin autoclavare: 120 C. geloza înclinată (în pantă) – pentru acumularea culturilor pure Medii semisolide – 0. compoziţia chimică este cunoscută cu exactitate 3. solidificare 42 C). Shigella. stocarea sau transportul culturilor bacte bacteriene. Apă peptonată (apă+1% peptonă+0. 3. aerobi – rH2>10) Să fie izotonice (0. ser. creier. levuri. etc) 7 . Bulion peptonat – BP (extract apos din carne + 1% peptonă+0. enzime. După consistenţă Medii lichide (bulion)– utilizate pentru obţinerea biomasei bacteriene şi a produselor lor (antibiotice.2(7.2-7. naturale. Medii elective – formate din medii simple cu adaos de componente care permit creşterea mi/o exigente nutritiv (bulion (bulion-ser.Salmonella. Semisintetice   1. etc) II.4) şi constant (caracter de tampon) Potenţial de oxido-reducere optimal (anaerobi rH2<5. etc). riene. Medii selective – medii solide cu adaos de componente sau cu condiţii fizico-chimice particulare care stimulează creşterea unor specii şi inhibă creşterea altor specii (geloza (geloza salină stafilococi. După compoziţia chimică (complexitate) şi destinaţie A. Geloza nutritivă (BP + 22-3% agaragar-agar) 4. geloza alcalină . t topire 8080-100 C.

Mediul Kauffmann (mediul Muller+bilă+verde de briliant) – Salmonella . Medii diferenţial-diagnostice (DD) – permit diferenţierea speciilor bacteriene în baza activităţii lor biochimice (zaharolitice. proteolitice. lipolitice. Ploskirev. utilizate pentru îmbogăţirea florei patogene şi inhibarea florei de asociaţie dintrun prelevat plurimicrobian (ex: materii fecale). de oxidooxido-reducere…) Sunt construite după următoarea schemă: Bază nutritivă+substrat+indicator (la necesitate) Medii DD pentru izolarea culturii pure Studierea proprietăţilor zaharolitice Endo (geloză+lactoză+fucsină+hiposulfit de Na) Na) Levin (geloză+lactoză+eozină+albastru metilen) Ploskirev (geloză+lactoză+roşu neutru+săruri de acizi biliari+verde de briliant) Coloniile lactozo lactozo-pozitive vor fi colorate (roşii pe Endo. .2/8/2010 Mediile de îmbogăţire reprezintă medii selective lichide.5% glucoză+bucăţi de ficat) – pentru anaerobi III.Bulion cu selenit – Shigella. albastru albastru-violete pe Levin Levin) ) Studierea proprietăţilor de oxido-reducere Mediul cu sulfit de Bi – pentru Salmonella (colonii negre – reducerea sulfitului în sulfura de Bi) 8 . fecale). Etapă premergătoare însămânţării pe medii selective.Kitt Kitt-Tar Tarr rozzi (BP+0.Apă peptonată alcalină (pH (pH= =8) –Vibrio cholerae . Salmonella .Mediul Muller (BP+Lugol+CaCO3+hiposulfit ) .

Medii speciale – pentru izolarea unor anumite bacterii (Finn. Sabouraud – fungi) V. care va fi examinat ulterior.5% agar. În pantă se apreciază lactoza/zaharoza (oxidare). tioglicolat de Na. Menţine în viaţă bacteriile. fără a favoriza multiplicarea lor. Aprecierea – după modificarea culorii (acid . arginină. . neisserii. ornitină) şi indicatori IV.AG) duce la modificarea pH şi virajul culorii mediului din roşu în galben.Mediul CaryCary-Blair . acid şi gaz .Şirul pestriţ Hiss (lichid sau semisemi-solid)– un şir de tuburi ce conţin soluţii 0. Medii de transport – destinate transportării sau stocării unui material (prelevat).A) şi apariţia bulelor de gaz (acid şi gaz . 0.5% de diferite glucide şi indicator.AG) .Soluţie tampon-fosfat .Soluţie NaCl 3% . indicator Kligler – identic Russel+sulfat de Fe (detectarea H 2S) Olkeniţki – identic Kligler+1% zaharoză+uree Indicatorul Andrede – fucsină+NaOH Scindarea glucidelor (acid .1% glucoză. albastru de metilen) – pentru anaerobi. 0. în coloană-glucoza (fermentare). Loe Lo ewenstein wenstein-Jensen –pentru agenţii tuberculozei.Mediul cu glicerină 30% .Medii cu AA (lizină. etc 9 .A. Producerea H2S – înnegrirea mediului Medii DD pentru identificarea finală a culturii pure . (Finn.Mediul Stuart (NaCl. Popescu.2/8/2010 Mediul Klauberg (geloză-sânge cu telurit de K) –pentru Corynebacterium diphtheriae (colonii negre) Studierea proprietăţilor lipolitice Geloza cu gălbenuş de ou – bacteriile cu lecitinază formează un halou opac în jurul coloniei Studierea proprietăţilor hemolitice GelozaGeloza -sânge (geloza+5 (geloza+5-15% sânge defibrinat) În cazul hemolizei în jurul coloniilor apare o zonă clară Medii DD multitest pentru acumularea culturii pure şi identificare preliminară Russel –geloză+1% lactoză.

neregulată Culoare (pigmentaţie) – albă. galbenă. etc Densitate – opacă. ondulat. zimţat.unitate formatoare de colonii) pe suprafaţa unui mediu solid  Fiecare specie bacteriană formează colonii specifice (caracter util în identificare)  Caracteristica coloniilor Dimensiuni – colonii mici (0. bombată. yersinia) . care ulterior va fi incubat în termostat (pentru asigurarea temperaturii optime). umede. convexă.Formarea unei pelicule la suprafaţa mediului (vibrioni. circulară. ombilicată. etc Formă – punctiformă. lucioase Colonii R (rough) – margini neregulate. inoculare). uscată. Bacillus anthracis) În mediu solid – formarea coloniilor Colonie – o aglomerare de bacterii care se dezvoltă dintr-o singură celulă sau un grup de celule (UFC .) bacteriile cresc şi se divid. etc Consistenţă – cremoasă. filamentoasă.1(0. transparentă. aurie. suprafaţa uscată. rugoasă  10 . M. Clonă – populaţie care rezultă din multiplicarea unei singure celule Manifestarea creşterii şi multiplicării bacteriilor  În mediu lichid . untoasă. netede.Formarea unui sediment la fundul tubului sau pe pereţi (streptococi.  În timpul incubării (18-24 24-48 ore….. formând o cultură bacteriană (totalitatea bacteriilor acumulate prin multiplicare intrintr-un mediu).Turbiditate uniformă . care va fi studiată ulterior.cholerae – 6-12 ore      Cultură pură – formată din bacterii de aceeaşi specie (indispensabilă identificării) Cultură mixtă – compusă din bacterii de specii diferite Tulpină – populaţie microbiană constituită din descendenţii unei singure izolări în cultură pură. medii (1(12mm). lobat. etc Suprafaţă – plată.tuberculosis – 3-5 săptămâni V.1-1mm). mucoidă  Tipurile de colonii Colonii S (smouth) – rotunde.2/8/2010 Pentru cultivarea bacteriilor o cantitate mică de material ce conţine bacterii (inoculum) se întroduce într-un mediu de cultură (însămânţare. mari (2(2-3mm) Contur (margini) – neted.

spori (culturi utile pentru identificare). Durata – 10 10-12 ore IV. bacteriile sunt active metabolic. Faza logaritmică – bacteriile cresc şi se divid cu viteză maximală constantă. curba evoluează exponenţial. depinde de starea bacteriei. cresc în dimensiuni. Faza de lag – faza de adaptare la condiţiile mediului. Astfel de culturi sunt obţinute şi utilizate în laboratorul microbiologic Fazele dezvoltării unei culturi discontinue I. etc). Faza staţionară – rata celulelor care se multiplică scade treptat. timpul apariţiei culturii şi manifestarea creşterii pe medii lichide şi solide  Dinamica multiplicării bacteriilor în culturi În funcţie de modul de dezvoltare a culturilor bacteriene se disting: . Durata – 8-10 ore III. temperatură. aerare. condiţiile mediului.Culturi continue . Sensibilitatea la agenţii antimicrobieni scade. Morfologia bacteriilor este tipică speciei. pH. Cauza – consumarea nutrienţilor. acumularea metaboliţilor toxici.2/8/2010 Caracterele de cultură ale bacteriilor reprezintă exigenţele nutritive (medii. dar nu se divid.Culturi discontinue/periodice .Culturi sincrone Culturile discontinue se obţin la cultivarea bacteriilor în volum limitat de mediu. Bacteriile sunt foarte sensibile la agenţi antimicrobieni (culturi utile pentru testarea sensibilităţii la antibiotice). apar incluziuni. Durata este variabilă (2-4 ore). Faza de declin (letalitate) – bacteriile mor progresiv 11 . etc II. numărul celulelor vii rămâne constant mai multe ore.

În ordonanţă se fixează identitatea medicului. punctate . bronşice . suc duodenal . etc Modul de prelevare (recoltare) .2/8/2010 EXAMENUL BACTERIOLOGIC Cultura continuă – se realizează când mediul Cultura de cultură este continuu reînnoit şi îmbogăţit cu oxigen cu evacuarea unei cantităţi de cultură. vârsta. bilă. cultura aflându-se permanent în faza exponenţială.   - Faza prepre-analitică (responsabilitatea medicului) Prescrierea investigaţiei (în funcţie de datele examenului clinic şi paraclinic). data.Respectând regulile de autoprotecţie .Exsudate. scopul investigaţiei.Mase fecale.Apă .În fişa de însoţire să fie indicată identitatea pacientului. test testate ate la sensibilitate vis vis-a-vis de antibiotice antibiotice.) 12 . Se utilizează în microbiologia industrială. etc Materiale de examinat din mediul extern : .Urină. .În ambalaj special (cutii metalice. Prelevarea probelor Alegerea prelevatului (de la poarta de intrare.a.Sol .Vectori.Secreţii rino-faringiene. scopul analizei.Bioptate. graviditate. etc.Puroi .Material cadave cadaveric ic. de la prelev prelevarea area (recoltarea) probelor biologice până la remiterea remi terea re rez zultat ultatelor elor. ora prelevării. data apariţiei. alte date: imunosupresie. pungi din plastic.LCR . sexul. eventua eventual conservat conservate.. locul multiplicării sau/şi din căile de eliminare ale agentului patogen) şi momentul prelevării Materiale de examinat (prelevate) de la pacienţi: .Sânge . Se realizează în chemostate sau turbidostate. secreţii genitale . e.Alimente .Cantitate suficientă Transportarea .Imediată sau utilizând medii de transport.În recipiente sterile .La debutul bolii . Culturi sincrone – culturi în care bacteriile se divid în acelaşi timp Examen xamenul ul bacteriologi bacteriologic c constă în inocular inocularea ea (însămânţarea) prelev preleva atelor pe me medii dii de cultură pentru izolarea cultur culturilor ilor pure de bacterii (tulpinilor) care vor fi ulterior identificate identifi cate. locul. cu respectarea condiţiilor speciale după necesitate . natura prelevatului.Până la administrarea antibioticelor .Spută . .) . a pacientului. . manifestările patologice. În intestin – culturi continue. .Aer . ş.. Examen xamenul ul bacteriologi bacteriologic c constă din câteva etape succesive. succesive. tratament cu antibiotice. transsudate .Lavaje . antibiotice.

de a obţine o cultură pură dintr dintrun melan melanj j de celule bacteriene sa sau u dintr dintr-un produs produ s patologi patologic c.). paralele. 10-2.  I etapă – IZOLAREA CULTURILOR PURE Scopul izolării .) – prezenţa mi/o. etc) Examinarea microscopică (preparate native. O colonie separată constituie o cultură pură. centrifugare.. însămânţare în cadran adrane e. 13 .orientare în diagnostic După necesitate. Gram. . Incubare în termostat la 37º 37º C. Metoda diluţiilor logaritmice a inoculului în geloză topită şi răcită la 50º 50º C (10-1. cantitatea. etc) . ). apoi turnate în cutii Petri sau eprubete.2/8/2010 - - - EXAMENUL BACTERIOLOGIC PENTRU CULTURILE AEROBE Prelev releva atul est este e su supu pus s examen examenului ului macroscopic macroscopi c (modifica modificarea rea aspect aspectului ului. G+/G+/-. 1818-24 h (în funcţie de TG). forma. mirosului . probele sunt supuse pregătirii pentru investigaţie (diluare.. BurriBurriHinss Hins s. Prin epui epuizarea zarea inoculului pe suprafaţa gelozei din cutia Petri (însămânţare în striuri striuri paralele. ZiehlZiehl-Neelsen.a mirosului. omogenizare. Tehni ehnici ci utilizate: 1.. 2.. etalarea etalarea consecutivă pe tr trei ei cutii cutii)..

gen.A bacteriilor sporulate: încălzirea prealabilă a prelevatului 80º C – 20 min .A bacteriilor cu virulenţă înaltă şi pretenţioase la cultivare: inocularea la animalel animalele e de laborator sensibile III etapă – IDENTIFICAREA CULTURII PURE II etapă – ACUMULAREA CULTURII PURE . variantă Se studiază caracterele: Morfologice Tinctoriale De cultură Biochimice Antigenice (seroidentificarea) De patogenitate Sensibilitatea la bacteriofagi (fago(fago-identificarea) Sensibilitatea la antibiotice - 14 . 37º C.Examinarea macroscopică a coloniilor crescute (formă. etc) .2/8/2010 Metode speciale de izolare în culturi pure: .Repicarea coloniilor suspecte pe geloză în pantă (înclinată) pentru acumularea culturii pure . dimensiuni. 1818-24 ore Verificarea purităţii culturii (frotiu Gram) Identificarea culturii pure constă în evidenţierea unor caractere specifice ale acestei culturi pentru a o include într-o familie. culoare.Termostat. confirmarea purităţii culturii .Examinarea microscopică (frotiu Gram) a coloniilor suspecte.A bacteriilor acidoacido-rezistente: tratarea prealabilă cu acid a prelevatului şi neutralizarea ulterioară cu o bază . specie.A mi/o patogene din prelevate plurimicrobiene: îmbogăţirea prealabilă a florei patogene utilizând medii de îmbogăţire .

NH3. Pseudomonas OxidazoOxidazo . etc) . H2O + O2) (cultura se amestecă cu o picătură de apă oxigenată – apariţia bulelor de gaz) Depistarea lecitinazei – mediu cu gălbenuş de ou 10% formarea unui halou opac în jurul coloniilor Depistarea oxidazei (detectarea prezenţei citocromoxidazei din lanţul respirator) Reactiv – di (tetra)metil(tetra)metil-parafenilen parafenilen-diamină (benzi sau rondele de hârtie îmbibate cu reactiv. Depistarea amoniacului (ureaza) – hârtia de turnesol se colorează în albastru. laptelui . Vibrio. etc… Depistarea producerii H2S: formarea sulfurii de fer de culoare neagră în mediile multitest – Kligler. coagularea laptelui.. etc) Oxidarea reactivului – culoare violetă-neagră Oxidazo+ : Neisseria..2/8/2010 1. AA. desulfhidraze. etc. fosfatazei. Lectura – conform unui cod de cifre sau computerizat  15 . etc) etc) Evidenţierea enzimelor ce intervin în degradarea AA (decarboxilaze. etc Probele sunt incubate la 37º C.zonă clară în jurul coloniei Depistarea ADNazei. Alveolele sunt inoculate cu o suspensie bacteriană testată şi incubate. plasarea unei benzi de hârtie de filtru îmbibată cu acetat de Pb deasupra BP în care creşte cultura studiată (formarea sulfurii de Pb înnegreşte hârtia) Depistarea indolului (produs al hidrolizei triptofanului) – benzi de hârtie îmbibate cu acid oxalic. indol. În prezenţa indolului indicatorul virează în roz. Depistarea catalazei (H2O2 . creioane. laptelui . etc) cu detectarea produsele finale ale descompunerii AA: H2S. 2.. peptonizarea laptelui.: Enterobacteriaceae Depistarea lipazei – mediu cu Twin 80 1%– halou opac în jurul coloniilor (precipitarea acizilor graşi) Depistarea hemolizinei – geloză-sânge 5-10% . etc) etc) Activitatea proteolitică Degradarea proteinelor native (lichefierea gelatinei sau a serului coagulat. - - STUDIEREA ACTIVITĂŢII BIOCHIMICE A BACTERIILOR Activitatea zaharolitică (şirul Hiss. 1818-24 h Identificarea rapidă Utilizarea galeriilor miniaturizate standarde (economie de timp. etc). Olkeniţki. dezaminaze. spaţiu. Ulterior la necesitate se adaugă reactive pentru detectarea metaboliţilor particulari. fosfatazei. material) Sistemul API – o galerie din plastic formată din numeroase alveole care conţin fiecare un mediu deshidratat diferit (glucide.

20 min. tox+. 2424-48 h (va avea loc înmulţirea anaerobilor) 16 . răcit. sensibilă la . însămânţarea în geloză în coloană) 2.Exemplu de răspuns: Din proba examinată a fost izolată tulpina de Corynebacterium diphtheriae.. 20 min – distrugerea florei nesporogene . FORMULAREA SI ELIBE ELI BERAREA RĂSPUNSULUI .Însămânţarea prelevatului în 2 eprubete cu mediul KittKitt-Ta Tar rrozzi regenerat . utilizarea gas gas-pachetelor Metoda biologică Fortner – cultivarea concomitentă a aerobilor şi anaerobilor Recoltarea – cu precauţie. biovar gravis.Compararea rezultatelor obţinute cu caracterele speciilor bacteriene cunoscute pentru a găsi asemănări... evitând contactul cu aerul (în seringi..Încălzirea unui tub la 80º 80º C.Incubarea la 37º C. .. rezistentă la ...2/8/2010 IV etapă – EVALUAREA REZULTATELOR. acoperit cu vazelină.100º C. EXAMENUL BACTERIOLOGIC PENTRU CULTURI ANAEROBE (clostridiene. Crearea condiţiilor de anaerobioză Metoda fizică – utilizarea anaerostatului Metoda chimică – în exicator se întroduc substanţe ce fixează oxigenul (pirogalol+bază). utilizând medii speciale) I etapă – ÎMBOGĂŢIREA ANAEROBILOR . Utilizarea mediilor anaerobe (Kitt (Kitt-Tar Tarr rozzi regenerat . neclostridiene) Condiţia principală – cultivare în absenţa oxigenului 1..

Studierea macroscopică a coloniilor . FORMULAREA ŞI ELIBERAREA RĂSPUNSULUI 17 . descompunerea bucăţilor de ficat.ACUMULAREA CULTURII PURE . închise ermetic. 24 h - - IV etapă .1 ml din mediul K-T pe 3 cutii cu geloză-sânge glucozată consecutiv). etc Izolarea culturii pure de anaerobi prin metoda Zeissler (însămânţarea a 0. Incubarea în anaerostat/exicator/gas anaerostat/exicator/ga s-pack.IZOLAREA CULTURII PURE DE ANAEROBI Studierea caracterelor de cultură – tulburarea mediului.Repicarea în mediul K-T regenerat pentru acumularea culturii pure .2/8/2010 - - II etapă .EVALUAREA REZULTATELOR. 24 h III etapă .IDENTIFICAREA CULTURII PURE DE ANAEROBI Verificarea purităţii culturii pure (frotiu Gram) Studierea caracterelor culturii pure izolate (cu respectarea condiţiilor de anaerobioză) V etapă .Incubarea în termostat. Incubarea în termostat.Examinarea microscopică (frotiu Gram) a coloniilor suspecte . 2424-48 h Metoda Weinberg – diluţii succesive ale culturii în geloză glucozată lichefiată şi aspirarea în tuburi lungi şi înguste.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->