Sunteți pe pagina 1din 7

CURS 1 1. Notiuni fundamentale pentru dreptul administrativ Notiunea centrala este cea de administratie publica. I. II. III. III.

Actul administrativ Proprietatea publica si domeniul public Raspunderea in domeniul administrativ Exista o lege care se ocupa de administratia presedintiala !egea "#$1%%". priveste organi(area ex.+ ,inisterul !egea %&$'&&1

)uvernului roman si a ministerelor *pentru anumite ministere avem reglementari speciale de Interne- ,inisterul Apararii.. Acte normative pentru prefect !egea /"&$'&&". In ce priveste administratia publica localaprincipalul act normativ in '&&#.. In ce priveste functia publica- avem !egea '10$'&&1 *republicata

Statutul functionarilor publici *republicata in '&&#..

!egea 111$1%%%

Cele mai multe sc2imbari legislative au survenit in domeniul public- in special in dreptul fiscal. Consiliul legislativ este organul consultativ de specialitate al Parlamentului. El da avi(e consultative pe proiecte de legi sau propuneri legislative. Consiliul legislativ este o autoritate publica si o autoritate administrativa autonoma. 3rice institutie a dreptului administrativ presupune- atunci cand e posibil- o anali(a dintr o tripla perspectiva+ legislativa- 4urisprudentiala *solutiile date de instantele 4udecatoresti. si doctrinara. Prin legislatie intelegem toate actele normative in sens larg- aplicabile cu privire la o materie determinata *coduri- legi cu complexitate speciala- legi ordinare- legea organica 5 exceptiaordonante de urgenta$simple- acte ale autoritatilor publice cu caracter administrativ- etc.. 6urisprudenta repre(inta totalitatea solutiilor in sens larg- date unor cau(e 4udecatoresti

determinate *pentru noi- solutiile date in ca(urile de contencios administrativ.. 7octrina repre(inta tot ceea ce s a scris cu privire la o institutie determinata *tratate- monografiiiarticole- 4urisprudenta comentata- studii.. 3rice institutie a dreptului administrativ presupune si o anali(a pe de o parte din perspectiva evolutiei istorice a acesteia- iar pe de alta parte din perspectva dreptului comparat. Contenciosul administrativ este o institutie traditionala *inca de pe vremea lui Cu(a.. Sistemul anglo saxon- desi are alte caracteristici- a stat la ba(a unor acte normative romanesti anglo saxon. Cand vorbim despre Avocatul Poporului ne gandim initial la Suedia si tarile nordice8 de acolo s a raspandit. Nu este o institutie traditionala in Romania. Conclu(ie+ Pe ba(a informatiilor din evolutia istorica si dreptul comparat se poate aprecia locullegea medierii este specifica modelului

rolul si importanta unei institutii in sens larg in sistemul constitutional si legislativ romanesc actual. 3rice anali(a a dreptului administrativ porneste de la calificarea acestuia ca fiind o ramura a dreptului public- urmarindu se delimitarea de ramurile dreptului privat *dreptul civil- dreptul familiei- dreptul patrimonial- etc... Pentru dreptul administrativ pre(inta semnificatie notiunea de administratie publica- notiune centrala. 3 problema aparuta imediat dupa 1%%& a fost cea a corelatiei dintre administratia publica si administatia de stat. S a pus problema daca cele doua notiuni sunt identice sau daca- dimpotriva- sunt diferite si in ce sens. Raspunsul la aceasta intrebare presupune raportare la cele trei perioade in care se face anali(a unei institutii- si anume+ perioada interbelica *11%& 1%0&.- perioada postbelica *1%0& 1%%&. si perioada actuala *dupa 1%%&.. In perioada interbelica notiunea de administatie de stat repre(enta o componenta a administratiei publice- alaturi de administratia publica locala *administratia publica locala are si interese ale administratiei de stat primarul are rol in starea civila..

In perioada postbelica- in constitutie si in doctrina a fost utili(ata exclusiv notiunea de administratie de stat- cele doua notiuni identidficandu se. 7upa 1%%&- in perioada postcomunista- s a revenit la delimitarea traditionala in Constitutia din 1%%1- legislatie si doctrina- revenindu se la sintagma administratie publica cu o sfera mai larga in raport cu administratia statala *centrala.. Intre administratia publica si administratia de stat exista un raport de la intreg la parteadministratia de stat repre(entand o componenta a administratiei publice- alaturi de administratia publica locala. !a nivelul administratiei locale distingem intre administratie locala publica de ba(a *comunaorasul. si administratie locala publica *la nivel de 4udet.. In ce priveste notiunea de administratie publica- delimitam un sens functional *material. si un sens organic.

In sens functional- administratia publica repre(inta activitatea de organi(are a executarii si executarea in concret a legii- urmarindu se satisfacerea interesului public prin asigurarea bunei functionari a serviciilor publice *educatie- culturasanatate. si prin executarea unor prestatii catre particulari. In sens organic- administratia publica repre(inta un ansmblu de autoritati publice *autoritati administrative publice. prin care- in regim de putere publica- se aduc la indeplinire legile sau se prestea(a servicii publice.