Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCA

RAPORT DE EXPERTIZ TEHNIC

Indrumator:

Cursant: !an"iu Radu#Ionu$ An II I.C.R.

Prof. Dr. Ing.: Adrian Todoru

RAPORT DE EXPERTIZ TEHNIC


%. INTRODUCERE 1.1. Numele expertului tehnic: Manciu Radu-Ionut; 1.2. Actul care a stat la baza numirii expertului tehnic: recomandare birou 1 2 !".!1.2!11. 1.#. Num$rul dosarului% anul% obiectul dosarului: &osar nr. # pentru cercetarea accidentului de circula'ie produs (n ziua de !".!1.2!11 de autoturismul ) cu nr. de (nmatriculare I*+% condus de A,C% de autoturismul ) cu nr. de inmatriculare -./% condus de)% si de autoturismul ) cu nr. de inmatriculare ,NM% condus de)% accident soldat cu a0arierea celor # autoturisme si decesul conducatorului auto0ehiculului -./. &. O'IECTIVELE EXPERTIZEI *rdonan'a nr. 2#1 a +oli'iei municipiului Clu2-Napoca a 3ixat pentru expertiz$ urm$toarele obiecti0e: a4 Care a 3ost 0iteza de circula'ie a autoturismului I*+ (nainte de producerea accidentului; b4 Care a 3ost 0iteza de circula'ie a autoturismului -./ (nainte de producerea accidentului; c4 Care a 3ost 0iteza de circula'ie a autoturismului ,NM (nainte de producerea accidentului; d4 Care a 3ost dinamica producerii accidentului; e4 Ce posibilit$'i existau pentru e0itarea accidentului din partea conduc$torilor auto;

(. CONSTATRI #.1. /ucrarea este 3$cut$ a05nd la baz$: materiale existente (n dosarul cauzei% dosar pus la dispozitia expertului de or6anele de cercetare; constat$rile expertului% cu ocazia deplas$rii (n ziua de !7.!1.2!11 la locul accidentului; lucr$rile biblio6ra3ice: C*R&*8 N.% ,9RN:;: N.% ;*&*R9< A. =Coliziunea auto0ehiculelor pe ro'i> :ditura ;odesco Clu2-Napoca 2!!#; C*R&*8 N.% ;*&*R9< A. =&inamica auto0ehiculelor pe ro'i> :ditura ;odesco Clu2 ? Napoca 2!!1; @RA<I/A B. =Calculul Ci construc'ia automobilului> :&+ ,ucureCti 17DD; 9N;AR9 M.% s.a. =&inamica auto0ehiculelor pe ro'i> :&+ ,ucureCti 17E1.

#.2. Re3eritor la condi'iile (n care s-a produs accidentul se 3ac urm$toarele preciz$ri: accidentul s-a produs (n data de !".!1.2!11% (n 2urul orei 1#.!! pe &N-11% la Fm. 2#1G12!m. drumul (n zona accidentului prezint$ urm$toarele caracteristici: - este uscat% acoperit cu as3alt (n stare bun$; - nu prezint$ (nclin$ri trans0ersale sau lon6itudinale; - este rectiliniu% cu o l$'ime de 1".H metri% (mp$r'it$ (n 1 benzi% c5te doua pentru 3iecare sens de mers; zona de producere a accidentului se a3la in a3ara localitatii intre doua curbe deosebit de periculoase% semnalizate corespunzator% portiune in care 0iteza de deplasare este restrictionata prin semnalizare cu indicatoare la H!Fm h ; (n momentele anterioare producerii accidentului% autoturismele -./ si ,NM implicate in accident rulau unul (n spatele celuilalt dinspre loc. , spre loc. A%pe acelasi sens de mers% iar auto0ehiculul I*+ circula din sens in0ers% dinspre loc. A inspre loc. ,. la examenul biolo6ic al s5n6elui celor trei conduc$tori auto a rezultat c$ aceasta nu prezint$ urme de alcool.

). CON*INUTUL EXPERTIZEI 1.1. Intrebare: %% /a c5t se estimeaz$ 0iteza de deplasare a autoturismului -./ (nainte de producerea accidentuluiJ> &eoarece cu ocazia cercet$rii la locul accidentului s-au rele0at dou$ urme de 3r5nare paralele de 1H metri care mai apoi se continu$ pe o distan'$ scurt$ cu (nc$ dou$ urme% imprimate de puntea spate% apar'in5nd aceluiaCi autoturism% rezultate ca urmare a coliziunii celor doua autoturisme. +entru situa'ia de mai sus% estimarea 0itezei din momentul anterior 3r5n$rii se determin$ ast3el:
- autoturismul este prevazut cu un sistem de franare hidraulic cu repartitor, coeficientul de eficienta al franarii fiind: Fc := 1 - spatiul teoretic de franare: K# := 11 m - spatiul real de franare: Kr := K# Fc [m]

Kr = 11 m - pentru asfalt uscat valorile coeficientului de aderenta sunt: := !.D .. !.E med := !.D" max := !.E - acceleratia gravitationala: 6 := 7.E1 m s
2

- timpul real de intarziere la franare, dependent de constructia franelor:

ti3 := !.1 .. !.2 ti3 := !.1" s

- viteze din momentul anterior franarii:

2H med 6 Kr 1.E L# := max 6 ti3 + Fc Fc L# = 1D.771 km/h

&eci% (n momentele anterioare 3r5n$rii% autoturismul circula cu o 0itez$ de circa 1E Fm h% 0itez$ sub limita le6ala din zona accidentului. 1.2. Intrebare: %% /a c5t se estimeaz$ 0iteza de deplasare a autoturismului I*+ (nainte de producerea accidentuluiJ> Acest autoturism a imprimat (n urma 3r5n$rii dou$ urme paralele de lun6ime E metri% alte dou$ urme paralele de H%" metri iar intre aceste spa'ii e 3r5nare s-a m$surat o distan'$ de 7." metri
- lungimea urmelor de franare: /1 := E m /2 := H." m - distanta dintre cele doua perechi de urme de franare: l12 := 7." m - pentru asfalt uscat valorile coeficientului de aderenta sunt: := !.D .. !.E med := !.D" max := !.E - lungimea totala a urmelor de franare: K := /1 + /2 K = 11." m

L! := 2H med 6 K L! = "2.HHD ti3 := !.1 .. !.2 ti3 := !.1" s L! t = 2.171 < #.H i3 Kr := /2 km/h

[km/h]

- timpul real de intarziere la franare, dependent de constructia franelor:

l12 = 7."

- autoturismul este prevazut cu un sistem de franare hidraulic cu repartitor, coeficientul de eficienta al franarii fiind: Fc := 1 2H med 6 Kr 1.E L1 := max 6 ti3 + Fc Fc L1 = #D.#E1 km/h
2

L2 := 2H max 6 l12 + L1 L2 = "D.D"H km/h

2H med 6 Kr 1.E 2 L# := max 6 ti3 + + L2 Fc Fc L# = H7.DE7 Lo := L# Lo = H7.DE7 km/h km/h

&eci% (n momentul anterior 3r5n$rii% autoturismul circula cu o 0itez$ de circa D! Fm h% 0itez$ peste limita le6al$ din zona accidentului. 1.#. %%Care a 3ost dinamica producerii accidentuluiJ> In ziua de !".!1.2!11% (n 2urul orei de 1#.!!% pe &N-11 la Fm 2#1G12! m ina3ara localitatii pe raza com. M% 2ud. N s-a comis un accident 6ra0 de circulate rutiera de catre numitul A,C% 2E ani care a condus autoturismul cu nurmarul de inmatriculare I*+% dinspre localitatea A spre localitatea ,. &in primele urme identi3icate la locul accidentului a rezultat 3aptul ca A,C nu a redus si adapra 0iteza autoturismului la conditiile de drum dupa cum pre0ad re6lementarile in 0i6oare in timp ce parcur6ea o curba deosebit de periculoasa la stan6a% situate pe o portiune presemnalizata si semnalizata re6ulamentar cu indicatoarele OCurba dubla sau o succesiune de mai mult de doua curbe% prima la stan6a>% cu O+anouri successi0e pentru curbe deosebit de periculoase>% precum si cu O/imitare de 0iteza H! Fm h>% a pierdut controlul autoturismului si a intrat pe constrasens in impact cu autoturismul inmatriculat sub numarul -./% condus din directia localitatii , spre localitatea A% pe banda de lan6a axul drumului de catre numitul P% de 2! ani. /a scurt timp in urma primului impact 0iolent si in timp ce se deplasa pierdut de sub control pe sensul initial de deplasare autoturismul cu numarul -./ a mai intrat in impact si s-a izbit inca o data in patea 3rontal cu autoturismul inmatriculat cu numarul ,NM condus in aceiasi directie de mers% localiatea , spre localitatea A% de catre numitul C% de "2 ani. 1.1. %%Ce posibilit$'i existau pentru e0itarea accidentului din partea conduc$torilor autoJ> a4 Conduc$torul autoturismului I*+ &atorita 0itezei de deplasare% si neadaptarii 0itezei la conditiile de drum acesta a 3ost proiectat peste axul drumului intrand in coliziune cu autoturismul -./ a0ariindu-l in proportie de 7"Q. &aca 0iteza cu care se deplasa era e6ala sau mai mica cu cea re6lementata prin indicatoare accidentul nu a0ea loc. b4 Conduc$torul autoturismului -./ Acesta nu putea sa e0ite accidentul deoarece 0iteza cu care s-a produs impactul nu i-a dat timp de reactie. c4 Conducatorul autoturismului ,NM

Acesta a 3ost luat si el prin surprindere de rapiditatea cu care s-a produs accidentul si nu a mai putut sa reactioneze pentru e0itarea coliziunii dintre el si autoturismul -./.

+. CONCLUZII ".1. In momentul anterior accidentului% autoturismul -./% circula cu circa 1E Fm h% 0itez$ sub limita le6al$ din zona accidentului. ".2. In momentul anterior accidentului% autoturismul I*+ circula cu circa D! Fm h% 0itez$ peste limita le6al$ din zona accidentului. ".#. &inamica producerii accidentului a 3ost detaliat$ (n para6ra3u 1.#. ".1. In ceea ce pri0eCte posibilitatea e0it$rii accidentului% conduc$torul auto0ehicului I*+ era sin6urul care a0ea 0reo posibilitate de e0itare daca adapta 0iteza de deplasare la conditiile de drum.