Sunteți pe pagina 1din 6

http://chelarumihaela.wordpress.

com/tag/difere
nta-manager-lider/
Manager versus lider
Din punctul meu de vedere, exista o diferenta clara intre manager si lider. Consider ca oricine poate
fi lider, insa nu orice lider are abilitatea de a fi manager si de a conduce o echipa. A fi lider reprezinta o
caracteristica pentru un manager si nimic mai mult.
Managerul poate fi administratorul unei companii, a unor oameni care lucreaza pentru el, are grija ca
acestia sa-si desfasoare corespunzator activitatile zilnic si ia decizii pentru afacerea lui. Managerul are
un rol important in organizare, planificare si control privind structura si activitatea companiei
sale. El trebuie sa faca lucrurile asa cum trebuie, aplicand functiile managementului in concordanta cu
responsabilitatile, competentele si taskurile atribuite functiei pe care o are.
Liderul este o persoana care poate conduce un grup de oameni si isi manifesta influenta asupra
acestuia. ntr-o companie, liderul este acela care directioneaza angajatii catre atingerea unui scop
dinainte stabilit.
!reau sa evidentiez faptul ca un manager trebuie privit asemenea unui antrenor cu aptitudini speciale,
in timp ce liderul trebuie sa fie ascultat si urmat de catre un anumit numar de oameni care au incredere
in ideile lui. Mai mult, conceptul de lider implica crearea unei legaturi, punti invizibile intre
oameni, in timp ce conceptul de manager se refera la pozitie.
"ara discutii poate exista si situatia in care managerul poate avea capacitatea de influenta si atunci
poate fi numit lider sau conducator. nsa daca va predomina latura formala a puterii, managerul va fi
numit director sau sef si nicidecum lider.
De la manager vs lider apare si diferenta management vs leadership. Daca managementul are in
vedere subordonati, leadership-ul face referire la acea latura informala a puterii care poate fi dezvoltata
si dincolo de responsabilitatile ierarhice cu colegii de munca, colaboratorii, etc.
Editorial # Afla daca esti un $eader sau un %anager
$EADE&'() vs %A*A+E%E*,
Articol scris de Marian Rujoiu, Trainer Extreme Training, Furnizor de performanta
n acest articol te vei regasi. !ei simti daca faci parte din vreuna din cele trei categorii si anume-
- leader autentic
- manager autentic
- echilibrul dintre manager si leader .o raritate/
0 sa va rog sa cititi cu atentie cele trei variante. Cu siguranta va veti regasi intr-una dintre cele trei
categorii, in mai mare masura. $a sfarsitul acestor trei categorii veti gasi cateva sfaturi practice pentru
imbunatatirea eficientei dumneavoastra, indiferent de categoria in care v-ati regasit. De asemenea in
finalul articolului, va puteti clarifica asupra distinctiei dintre manager si leader. n masura in care doriti
sa verificati categoria in care v-ati regasit va invitam sa va faceti online testul pe
http-##111.traininguri.ro . Acolo veti gasi un test care va va conduce spre unul dintre cele trei rezultate2
3333333333
!. "aca sunteti un L#$"#% autentic atunci:
0amenii va respecta pentru ideile dumneavoastra, mai ales pentru ca ii puteti convinge relativ usor. Aveti ceva special care
aduna oamenii in jurul dumneavoastra. n grupul dumneavoastra de prieteni luati initiativa de cele mai multe ori. A lua
initiativa vi se pare un lucru normal care conduce la succes. Adeseori monotonia va enerveaza si doriti ceva nou, doriti sa
experimentati. )entru dumneavoastra viata este o continua provocare2
0amenii va uita cu greu pentru ca aveti o personalitate puternica ce-si pune amprenta prin locurile unde pasiti2 %ult succes
in continuare2
3333333333
&. "aca sunteti un adevarat M$'$(#% atunci)
'unteti o persoana foarte echilibrata care analizeaza si gaseste intotdeauna metoda potrivita. )oate uneori nu ati avut
dumneavoastra cea mai buna idee insa cu sigurata ati fost cel mai bun atunci cand a venit vorba a gasi cea mai potrivita cale
de a aplica ideea respectiva. Dumneavoastra stiti ca un detaliu conteaza, acesta putand duce la un esec sau la succes.
*u tineti neaparat sa luati initiativa si va plac mai degraba acei oameni numiti specialisti. *u va sunt prea placuti oamenii
care stiu sa faca de toate, in viziunea dumneavoastra acestia nu stiu mai nimic. Aveti si dreptate2 Doriti sa faceti lucrurile
mai bine decat le-ati facut in trecut.
'unteti stimat pentru parerile dumneavoasta obiective si clare in acelasi timp. De asemnea si argumentarea dumneavoasta
logica ii va pune pe ceilalti in dificultate. *u v-ar strica insa ceva mai multa incredere in fortele dumneavoasta. Cu putin
efort veti face parte din acei oameni care sunt foarte bine platiti pentru munca lor, daca nu cumva chiar sunteti in aceasta
categorie. Aveti valoare de manager2 %ult succes2
3333333333
*. "aca sunteti #+,-L-.%/L "-'0%# M$'$(#% 1- L#$"#% atunci:
'4*,E, 0 &A&,A,E2
'unteti ceea ce se cauta in &omania in acest moment, anume manager cu abilitati de leader.
Acest lucru insemna ca sunteti genul de persoana care cantareste atent inainte de a lua o decizie. ,otodata sunteti capabil sa
luati initiativa grupului pentru a putea duce lucrurile la bun sfarsit.
'unteti interesat atat de cantitate cat si de calitate. ,rebuie sa recunoastem ca dati foarte mare importanta succesului
personal, insa ati prefera sa nu faceti niciun rau nimanui prin succesul dumneavoastra. )uneti de asemnea pret pe prietenii si
dati dovada de flexibilitate atunci cand e nevoie, avand taria sa spuneti ca o idee este buna, chiar daca nu va apartine.
3333333333
'faturi indiferent de categoria in care v-ati regasit +e sa faceti pentru a dobandi eficienta2
5 stabiliti si comunicati obiectivele
5 fiti pretentios in ceea ce priveste calitatea
5 creati cadrul necesar pentru o activitate eficienta
5 formati echipa in adevaratul sens
5 delegati sarcinile de rutina
5 comunicati clar, incurajand feedback-ul
5 dinamizati grupurile, stabilind obiective indraznete, dar realiste
5 adoptati un stil democratic de conducere
5 luati decizii corecte si la timp
5 conduceti eficient discutiile
5 utilizati cu pricepere sedintele
5 sprijiniti membrii echipei
+$%# #10# "-3#%#'0$ -'0%# L#$"#% 1- M$'$(#%2
%anagerul - persoana care aplica functiile managementului, in acord cu sarcinile, competentele si responsabilitatile atribuite
functiei pe care o exercita.
Diferenta primordiala manager - lider- daca managerul detine in mod evident capacitatea de influenta, atunci el poate fi
numit conducator sau lider. Daca predomina latura formala a puterii, el va fi numit sef, director, dar nu lider.
%anagementul este inteles ca o actiune numai de sus in jos, se refera numai la subordonati si are ca suport functiile
managementului, leadership-ul .latura informala a puterii/ se poate exercita in afara granitelor si responsabilitatilor ierarhice
si vizeaza toate tipurile de relatii- cu colaboratorii, cu colegii, cu managerii, cu beneficiarii etc.
n masura in care doriti sa verificati categoria in care v-ati regasit va invitam sa va faceti online testul pe
http-##111.traininguri.ro. Acolo gasiti un test online care va va conduce spre unul dintre cele trei rezultate2
!a invitam de asemenea sa accesati programul Active 6usiness.
Acesta cuprinde o serie de 7 cursuri organizate pe parcursul a doua luni. Acesta poate fi accesat atat de persoanele fizice cat
si de persoanele juridice. Avand in vedere ca numarul de locuri este limitat, acestea se vor completa in ordinea inscrierilor.
Acest program este astfel gandit incat sa acopere o dezvoltare armonioasa a cursantilor atat in plan profesional cat si in plan
personal. ,oate detaliile le gasiti pe http-##111.traininguri.ro
Articol scris de %arian &4804,
,rainer Extreme ,raining, http-##111.traininguri.ro
"urnizorul tau de performanta
&4 de ac5iuni care te transform6 din manager 7n
lider

A ti s conduci nu nseamn a ti s domini, ci a ti s convingi oamenii s munceasc pentru un
scop comun .Daniel +oleman/.
Care este diferen9a dintre management :i leadership; Aceasta este o <ntrebare adresat= deseori ale c=rei
raspunsuri sunt foarte diversificate. Cea mai mare diferen9= dintre manageri :i lideri este felul prin care
ace:tia <:i motiveaz= angaja9ii, lucru ce define:te cel mai bine modalitatea lor de lucru :i ac9iune. %ulte
persoane <ntrunesc ambele atribu9ii, fiind at>t lideri, c>t :i manageri. De asemenea, mul9i au func9ii de
management, <ns= realizeaz= c= nu pot conduce suflete, :i atunci stagneaz= la nivelul de manageri.
?n ce const=, p>n= la urm=, diferen9a; ?n primul r>nd, managerii au subordona8i, pe c9nd liderii au
oameni care s6-i urmeze 7n activit68i, 7n idei :i intreprinderi.
%anagerii,prin defini9ie, cum am spus, au subordona9i, cu excep9ia acelora pentru care titlul este un
lucru formal :i impropriu ob9inut prin vechimea de9inuta <n aceasta arie, iar puterea lor asupra altora
este alta dec>t autoritatea formal=. Dar, <n general, managerii se caracterizeaz6 prin: stil autoritar,
tranzac8ional, focalizarea pe munc6 :i nevoia de confort.
%anagerii au un stil autoritar acordat, prin defini9ie, de c=tre companie, iar subordona9ii acestora
ac9ioneaz=, <n mare m=sur=, dup= spusele :i dorin9ele lor, ceea ce define:te :i stilul tranzac9ional. Acest
lucru nu se <nt>mpl= datorit= faptului c= angaja9ii sunt robotiza9i, ci datorit= unor recompense promise
<n schimbul muncii impuse. ?n general, managerii sunt pl=ti9i pentru a realiza munca <n mod eficient :i
corect .deoarece :i ei sunt subordona9i cuiva/, de obicei fiind constr>n:i de timp :i resurse financiare.
Astfel, ei paseaz= activit=9ile subordona9ilor.
#venimentul de leadership al anului &;!*, cu "aniel (oleman
0 cercetare realizat= pe manageri demonstreaz= c= ace:tia prefer= o via9= <n general stabil= :i
echilibrat=, ceea ce <i determin= ca <n mediul organiza9ional s= evite conflictele :i riscurile pe c>t
posibil. ?n general, le place s= conduc= o @echip= fericit=A.
$iderii nu au subordona9i, cel pu9in nu atunci c>nd practic= leadership-ul. ?n acest caz, ei trebuie s=
renun9e la controlul formal autoritar pentru c= leadership-ul <nseamn= s= ai oameni care s= te urmeze,
iar realizarea acestui lucru se face <ntotdeauna <n mod voluntar. Liderii se caracterizeaz6, 7n general,
prin: stil carismatic, de transformare, focalizarea pe oameni, e<plorarea riscului.
*u este suficient s= le spui angaja9ilor ce trebuie s= fac= pentru ca ace:tia s= ac9ioneze pe m=sur=. 4n
lider carismatic :tie s=-i atrag=, s= <i ghideze :i s= realizeze o concordan9= <ntre munca ce trebuie f=cut=
:i dorin9ele lor <n aceast= privin9=. Astfel, echipa va fi capabil= s=-l urmeze pe lider indiferent de riscul
pe care <l implic= sarcinile propuse. $iderul carismatic poate, prin persuasiune, s= atrag= mai u:or
angaja9ii de partea lui. ?n general, ei se folosesc de promisiuni, transform=ri nu at>t extrinseci, cum
procedeaz= managerii c>t intrinseci, induc>ndu-le starea necesar= <n vederea demar=rii ac9iunii.
?n acela:i studiu f=cut pe manageri <n care s-a demonstrat c= managerii <ncearc= s= evite situa9iile
riscante, s-a demonstrat, de asemenea, c= liderii ac9ioneaz= <n mod diferit. Ei sunt <n c=utarea de riscuri,
precum :i <n c=utarea de solu9ii eficiente pentru acestea. Ei se simt confortabil <n aceast= situa9ie :i sunt
capabili s= identifice riscurile si s= le modeleze <n favoarea lor, sunt capabili s= <ncalce regulile pentru a
ob9ine ce vor :i pentru a finaliza cu succes o activitate. '-a demonstrat c= un num=r surprinz=tor de
astfel de lideri au avut probleme <n via9a private, probleme pe care au fost nevoi9i s= le dep=:easc=, ca
de exemplu o copil=rie cu traume, dislexie etc. Aceste experien9e i-au <nv=9at probabil s= <:i asume
riscuri :i s= ac9ioneze <n pofida p=rerilor dezaprobatoare ale celor din jur.
?n tabelul urm=tor sunt ilustrate o serie de diferen9e dintre management :i leadership. 6ine<n9eles,
aceast= caracterizare este ilustrativ= pentru c= exist= o multitudine de tr=s=turi ce fac diferen9a dintre
cele dou= tipuri de conducere. %ulte persoane pot fi at>t manageri, c>t :i lideri <ntruc>t pot <ntruni
comportamente combinate.
+aracteristici, ac8iuni Lider Manager
B. 3ond Maleabilitate 1tabilitate
C. +oncentrare pe =iziune c6tre oameni >rganizarea muncii
D. "e8ine $dep8i 1ubordona8i
E. >rizont ?e termen lung ?e termen scurt
F. /rm6re:te =iziune >biective
7. $bordare 1tabile:te directivele ?l6nuie:te detaliile
G. "ecizie 3acilitare #<ecu8ie
H. ?utere +arism6 personal6 $utoritate formal6
I. $peleaz6 la -nim6 Minte
BJ.#nergie ?asiune +ontrol
BB."inamic6 ?roactiv %eactiv
BC.?ersuasiune =9nzare -mpunere
BD.1til 0ransformare 0ranzac8ie
BE.1chimb #ntuziasm pentru munc6 $specte financiarepentru
munc6
BF.?refer6 1tr6duin86 $c8iunea
B7."ore:te %ealizare $c8iune
BG.%isc $sumare Minimizare
BH.%eguli @nc6lcare %espectare
BI.+onflict /til #vitat
CJ."irec8ie 'oi viziuni =iziuni deja e<istente
CB.$dev6r /rm6rit 1tabilit
CC.(rij6 +e este corect #ste corect
CD.+redit "6 -a
CE.=in6 -a "6
#venimentul de leadership al anului &;!*, cu "aniel (oleman
"iferen8a dintre management :i leadership poate fi ilustrat6 :i prin considerarea uneia f6r6
cealalt6. $stfel c6 leadershipul f6r6 management stabile:te o direc8ie sau o vizune pe care
angaja8ii o urm6resc f6r6 a 7n8elege pe deplin cum va fi condus6 spre realizare, ceea ce conduce la
finalizarea ac8iunii de c6tre alte persoane din cadrul organiza8iei. Managementul f6r6 leadership
se bazeaz6 pe controlul tuturor resurselor prin care se asigur6 desf6:urarea activit68ii conform
planurilor ini8iale, f6r6 a modifica sau schimba direc8ia de ac8iune :i f6r6 a 7nc6lca regulile deja
stabilite. $ceast6 abordare poate determina o finalitate eronat6 a ac8iunii dorite.
Karren 6ennis, <n anul BIHI stabile:te urm=toarele diferen9e dintre manager :i lider-
B. %anagerul administreaz=L liderul inoveaz= 2
C. %anagerul este o copieL liderul este un original 2
D. %anagerul men9ineL liderul dezvolt= 2
E. %anagerul pune accentul pe sisteme :i structuriL liderul pe oameni 2
F. %anagerul se bazeaz= pe controlL liderul inspir= <ncredere 2
7. %anagerul are viziune pe termen scurtL liderul pe termen lung 2
G. %anagerul <ntreab= cum ; :i c>nd ;L liderul <ntreab= ce ; :i de ce ;
H. %anagerul 9inte:te rezultatul finalL liderul orizontul 2
I. %anagerul invit=L liderul ini9iaz= 2
BJ. %anagerul accept= status-Muo-ulL liderul <l provoac= 2
BB. %anagerul este soldatul clasic bunL liderul este propriul lui general2
BC. %anagerul face bine lucrurileL liderul face lucruri bune 2
BD. %anagerul este format :i <nva9= prin instruireL liderul prin educa9ie2@
$iderul carismatic nu are, <n mod obligatoriu, o personalitate dominatoare sau puternic=. El ac9ioneaz=
<ntotdeauna <ntr-un mod calm fa9= de oameni :i :tiu s=-i asculte, sunt de <ncredere, iar de obicei iau
gre:elile :i criticile asupra lor. &eu:esc astfel s= c>:tige loialitatea echipei sale. @ns6, s6 nu 7n8elegem
gre:it: liderul nu este foarte prietenos, el :tie s6 p6streze o anumit6 limit6, o anumit6 distan86
dintre el :i angaja8i. Liderii sunt concentra8i, de asemenea, asupra sarcinilor :i a 7ndeplinirii
acestora. +eea ce reu:esc cu adev6rat este s6 insufle :i celorlal8i entuziasmul de a efectua o
munc6 conform viziunii lor.