Sunteți pe pagina 1din 328

1

Director
Prof. univ. dr. Costic Voicu

Consiliul tiinific :
Maurice Petit
"Colegiul de Poliie Bruxeles"
Prof. univ. dr. Luca Iamandi
Acad. prof. univ. dr. Ion Dogaru
Prof. univ. dr. Ioan Dasclu
Dr. ing. Iulian Medrea

Prof. Dr. Ligia Negier Dormont


Universit Panton, Paris
Chestor de poliie Petre Toba
Prof. univ. dr. Vlad Barbu
Prof. univ. dr. Alexandru Boroi
Prof. univ. dr. Damian Miclea

Comitetul de redacie:
Redactori efi:
Prof. univ. dr. tefan Prun
Dr. Ion Gherghi
Redactor ef Adjunct:
Conf. univ. dr. Laureniu Giurea
Secretar General de Redacie:
Lector univ. dr. Marius Pantea

Redactori:
Marcoci Mihai
tefan Cristian
Ghinea Nicolae
Marian Claudiu upulan
Machetare i tehnoredactare: Mihai Zofei
RIC 2009
Revista apare cu sprijinul Catedrei de Investigare a Criminalitii
din cadrul Academiei de Poliie A.I.Cuza
Publicaie semestrial care apare sub egida IPA Romnia

Adresa: Bucureti, os. Olteniei, 158 160, Sector 4, 041323


Tel: 0213321754, 0213321756

ISSN 1844 7449


2

I. STUDII, ANALIZE, SINTEZE


ALE FENOMENULUI CRIMINALITII
1. CONSIDERAII ASUPRA CRIMINALITII AFACERILOR
N UNIUNEA EUROPEAN ...................................................................................... 11
Prof.univ.dr. COSTIC VOICU
2. CONSIDERAII PRIVIND TERORISMUL N
CONTEXTUL PROCESULUI DE GLOBALIZARE ................................................ 19
Dr. CRISTIAN BACI
3. ITINERAR CRIMINALISTIC INTERNAIONAL ................................................. 26
Coordonator Prof. Dr. LAZR CRJAN
4. UNELE CONSIDERAII PRIVIND CADRUL JURIDIC I INSTITUIONAL
AL POLIIEI JUDICIARE N ROMNIA ............................................................... 50
Prof.univ.dr. PRUN TEFAN, Asist.Univ.Drd. TEFAN CRISTIAN-EDUARD
5. SCURT ISTORIC AL APARIIEI I REGLEMENTRII
DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUAL....................................... 57
Cms. drd. MIHAI DINC, Lect. Univ. Dr. MARIUS PANTEA
6. PROTECIA MARTORILOR INSTRUMENT DE COMBATERE
A MARII CRIMINALITI ....................................................................................... 68
Comisar ef dr. ADRIAN-AUGUSTIN BRSCU
7. CEA MAI DEZVOLTAT AR DIN LUME - VICTIMA ACIUNII
CONJUGATE A ORGANIZAIILOR CRIMINALE DIN EUROPA
I AMERICA LATIN STATELE UNITE ALE AMERICII ............................... 77
Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA, Lect. univ. dr. TOMA RUS, Insp. POPESCU CIPRIAN
8. JOCURILE DE NOROC. DISTRACIE SAU DEPENDEN,
RELAXARE SAU STRES, EXTAZ SAU AGONIE .................................................. 86
BOER SEBASTIAN, SORIN CONSTANTINESCU

II. EVOLUIA I TENDINELE CRIMINALITII


9. TENDINE ACTUALE IN JUSTIIA PENALA PRIVIND
PROTECIA DREPTURILOR COPILULUI ........................................................... 97
Conf univ dr BUJOR FLORESCU
10. CONSIDERAII PRIVIND LEGALITATEA OPERAIUNILOR OFF-SHORE .. 102
Conf.univ.dr. NICOLAE GHINEA
11. CRIZA GLOBAL I DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIAL .. 112
Drd. MARIOARA NAE, Lect. Univ. Dr. MARIUS PANTEA
12. CRIMA ORGANIZAT I CRIMINALITATEA ECONOMICO-FINANCIAR . 120
ORZA CARLA NICOLETA, IONELA GINA GHI
13. JOCURILE DE NOROC PE INTERNET .............................................................. 131
ALEXANDRU DANIEL CODESCU
14. TRAFICUL CU MIJLOACE DE PLAT CONTRAFCUTE............................ 138
Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA, Lect. univ. dr.TOMA RUS, POPESCU CIPRIAN
3

15. CONFUZII N PROCESUL DE CONSTATARE A INFRACIUNILOR


REGLEMENTATE I SANCIONATE DE LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND
DREPTUL DE AUTOR I DREPTURILE CONEXE ......................................... 145
ADRIAN GHIMPU, VASILE ARMANA
16. PROTEJAREA DREPTURILOR ARTITILOR INTERPREI SAU
EXECUTANI. CONTROVERSE ASUPRA PRELUNGIRII TERMENULUI
DE PROTECIE A DREPTURILOR ACESTORA .............................................. 154
Insp. ADRIAN ILINCA
17. ACTIVITILE INVESTIGATORULUI ACOPERIT N STATELE UNITE
ALE AMERICII ........................................................................................................ 159
Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA, Lect. univ. dr. TOMA RUS

III. CERCETAREA I PREVENIREA CRIMINALITII


18. PROCEDURA PREDRII PERSOANELOR URMRITE
INTERNAIONAL PRIN MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE ........... 171
Dr. CLAUDIU UPULAN, Drd. ADRIAN ANGHELU
19. CONSIDERAII N LEGTUR CU PROTECIA PROGRAMELOR
PENTRU CALCULATOR I A BAZELOR DE DATE ........................................ 180
Av. LILIANA CONSTANTIN, Lect.univ.dr. MARIUS PANTEA
20. INFRACIUNILE INFORMATICE I ATINGERILE
ADUSE PROPRIETII INTELECTUALE ............................................................. 191
Cms. drd. MIHAI DINC
21. FIABILITATEA REELELOR DE CALCULATOARE ..................................... 200
IOAN-COSMIN MIHAI
22. FALSIFCAREA DOCUMENTELOR DE CLTORIE N SCOPUL
MIGRAIEI ILEGALE, MANIFESTARE A CRIMINALITATII
INTERNATIONALE ORGANIZATE ................................................................... 208
Drd. ANGHEL STOICA
23. RECRUDESCENA VIOLENEI N SOCIETATEA CONTEMPORAN ..... 220
Conf. univ.Dr. BARBU NICU-DAMIAN
24. COOPERAREA POLIIENEASC INTERNAIONAL DIN
PERSPECTIVA BAZELOR DE DATE CRIMINALISTICE............................... 228
Conf univ dr BUJOR FLORESCU
25. ULTRAJUL REGLEMENTAT N LEGEA PENAL N VIGOARE
I N NOUL COD PENAL ....................................................................................... 233
Dr. EUGEN NEA
26. EVAZIUNEA FISCAL DIN PERSPECTIVA EUROPEAN ........................... 240
GEORGE CRISTEA
27. CONTABILITATEA ROMNEASC, ARMONIZAT CU DIRECTIVELE
COMUNITILOR ECONOMICE EUROPENE I CU STANDARDELE
INTERNAIONALE DE CONTABILITATE ............................................................. 248
Maior HERMINA FILIP, Maior SORIN MOSOR
28. IMPOZITELE I TAXELE LOCALE DIMENSIUNE JURIDIC
I ECONOMIC ....................................................................................................... 259
Expert contabil ALINA-ELENA DNIL, Expert contabil REMUS-LIVIU DNIL,
Lector univ. dr. MARINELA DANIELA MANEA
4

IV. MANAGEMENTUL INVESTIGRII CRIMINALITII


29. UNELE CONSIDERAII PRIVIND MANAGEMENTUL INSTRUIRII
N ORGANIZAIILE PERFORMANTE............................................................... 267
Prof. univ. dr. TEFAN PRUN
30. MANAGEMENTUL CRIZELOR N VIZIUNE EUROPEAN .......................... 277
Prof. univ. dr. ICAL GEORGE
31. MANAGEMENTUL PROTEJRII VIEII PRIVATE
I ACCESUL LA ARHIVE ...................................................................................... 286
Drd. MONICA SACHELARIU
32. DIFERITE PERSPECTIVE ASUPRA CONCEPTULUI
DE RISC N SOCIETATEA MODERN............................................................... 295
Conf. dr. NADIA CIOCOIU, Cms. ef CORNEL CIOCOIU, Ec. Drd. STELIAN TIPA

V. PROBLEMATICA SCHENGEN N DOMENIUL CRIMINALITII


33. SISTEMUL EUROPEAN DE INFORMAII PRIVIND VIZELE ...................... 305
Conf.univ.dr. Adrian IACOB, Asist.univ.drd. Sergiu Adrian VASILE
34. EUROSUR - SISTEMULUI INTEGRAT DE SUPRAVEGHERE
A FRONTIERELOR EXTERNE ALE UNIUNII EUROPENE ........................... 313
Asist.univ.drd. SERGIU ADRIAN VASILE

VI. RECENZII, SEMNALE EDITORIALE ......................................................... 323

I. ANALYSIS, STUDIES, SYNTHESIS


1. CONSIDERATIONS ON CRIME IN THE EUROPEAN UNION AFFAIRS......... 11
Professor Ph.D. COSTICA VOICU
2. CONSIDERATIONS ON TERRORISM IN THE CONTEXT
OF GLOBALIZATION ................................................................................................ 19
Police Quaestor Ph.D. CRISTIAN BACI
3. INTERNATIONAL FORENSIC ITINERARY .......................................................... 26
Professor Ph.D. LAZAR CRJAN
4. SOME CONSIDERATIONS ON LEGAL AND INSTITUTIONAL
FRAMEWORK OF JUDICIAL POLICE IN ROMANIA ........................................ 50
Professor Ph.D. PRUNA TEFAN , Assistant Professor Ph.D. STEFAN CRISTIANEDUARD
5. BRIEF HISTORY OF THE OCCURRENCE AND REGULATION
OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS............................................................ 57
Chief Commissioner Ph.D. MIHAI DINCA, Ph.D. Lecturer MARIUS PANTEA
6. WITNESS PROTECTION - A MEAN FOR FIGHT AGAINST HIGH CRIMES ... 68
Chief Commissioner Ph.D. ADRIAN-AUGUSTIN BRSCU
7. THE MOST DEVELOPED COUNTRY IN THE WORLD - VICTIMS
OF CRIMINAL ORGANIZATIONS IN EUROPE AND LATIN AMERICA UNITED STATES OF AMERICA ............................................................................. 77
Ph.D. Lecturer PINTILIE LIGIA Ph.D. Lecturer RUS TOMA
Inspector POPESCU CIPRIAN
8. GAMBLING. FUN OR DEPENDENCE RELAXATION AND STRESS,
ECSTASY AND AGONY ........................................................................................... 86
BOER SEBASTIAN, SORIN CONSTANTINESCU

II. EVOLUTION AND TRENDS OF CRIME


9. CURRENT TRENDS IN THE CRIMINAL JUSTICE CONCERNING
CHILD PROTECTION ................................................................................................ 97
Police Quaestor Ph.D. Associate Professor BUJOR FLORESCU
10. CONSIDERATIONS ON OFF-SHORE LEGALITY ............................................ 102
Ph.D. Associate Professor NICOLAE GHINEA
11. GLOBAL CRISIS AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS ........................... 112
PhD. MARIOARA NAE, Ph.D. Lecturer MARIUS PANTEA
12. ORGANIZED CRIME AND ECONOMIC-FINANCIAL CRIME ...................... 120
ORZA CARLA NICOLETA, IONELA GINA GHITA
13. GAMBLING ON INTERNET .................................................................................. 131
ALEXANDRU DANIEL CODESCU
14. TRAFFIC WITH COUNTERFEIT PAYMENT MEANS..................................... 138
Ph.D. Lecturer PINTILIE LIGIA, POPESCU CIPRIAN
6

15. CONFUSIONS IN FINDING AND SANCTION OF OFFENSES COVERED


BY LAW NO. 8 / 1996 ON COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS ................ 145
ADRIAN GHIMPU, VASILE ARMANA
16. PROTECTION OF THE PERFORMERS RIGHTS. CONTROVERSY
OVER EXTENDING THE TERM OF PROTECTION OF THEIR RIGHTS .... 154
ADRIAN ILINCA
17. ACTIVITIES OF COVERT INVESTIGATOR IN UNITED STATES ............... 159
Ph.D. Lecturer PINTILIE LIGIA, Ph.D. Lecturer TOMA RUS

III. RESEARCH AND CRIME PREVENTION


18. THE PROCEDURE OF DELIVERANCE OF PERSONS WANTED
INTERNATIONALLY BY EUROPEAN ARREST WARRANT......................... 171
Ph.D. Lecturer CLAUDIU UPULAN, PhD. ADRIAN ANGHELUS
19. CONSIDERATIONS IN CONNECTION WITH PROTECTION
OF COMPUTER SOFTWARE AND DATABASES ............................................. 180
Lawyer CONSTANTIN LILIANA, Ph.D. Lecturer MARIUS PANTEA
20. COMPUTER CRIMES AND OFFENSES TO INTELLECTUAL PROPERTY.... 191
Chief Commissioner MIHAI DINCA
21. COMPUTER NETWORK RELIABILITY ............................................................ 200
Assistant Professor Ph.D. IOAN-COSMIN MIHAI
22. TRAVEL DOCUMENT FORGERY FOR THE PURPOSE OF ILLEGAL
MIGRATION, EXPRESSION OF INTERNATIONAL ORGANIZED CRIME .... 208
ANGHEL STOICA
23. RECRUDESCENCE OF VIOLENCE IN CONTEMPORARY SOCIETY ........ 220
Ph.D. Associate Professor BARBU NICU-DAMIAN
24. INTERNATIONAL POLICE COOPERATION FROM THE PERSPECTIVE
OF FORENSIC DATABASES ................................................................................ 228
Police Quaestor Ph.D. Associate Professor BUJOR FLORESCU
25. OUTRAGE COVERED IN CRIMINAL LAW IN FORCE
IN THE NEW PENAL CODE .................................................................................. 233
Chief Commissioner Ph.D. EUGEN NEA
26. TAX EVASION FROM A EUROPEAN PERSPECTIVE .................................... 240
GEORGE CRISTEA
27. ROMANIAN ACCOUNTING HARMONIZED WITH THE EUROPEAN
ECONOMIC COMMUNITY DIRECTIVES AND INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARDS ............................................................................... 248
Major HERMINE FILIP, Major SORIN MOSOR
28. LOCAL TAXES AND DUTIES. LEGAL AND ECONOMIC DIMENSION...... 259
ELENA ALINA DNIL, REMUS-LIVIU DNIL, Ph.D. Lecturer MARINELA
DANIELA MANEA

IV. MANAGEMENT OF CRIME INVESTIGATION


29. SOME CONSIDERATIONS ON PERFORMANCE
MANAGEMENT ORGANIZATIONS ................................................................... 267
Professor Ph.D. STEFAN PRUN
30. CRISIS MANAGEMENT IN EUROPEAN VISION ............................................. 277
Professor Ph.D. GEORGE ICAL
31. MANAGEMENT OF PRIVACY PROTECTION
AND ACCESS TO ARCHIVES ............................................................................... 286
PhD. MONICA SACHELARIU
32. DIFFERENT VIEWS ON THE CONCEPT OF RISK
IN MODERN SOCIETY .......................................................................................... 295
Ph.D. Associate Professor. NADIA CIOCOIU, Chief Commissioner CORNEL CIOCOIU,
PhD. STELIAN TIPA

V. SCHENGHEN ISSUES
33. VISA INFORMATION SYSTEM............................................................................ 305
Ph.D. Associate Professor - Adrian Iacob,
Assistant Professor Ph.D. SERGIU ADRIAN VASILE
34. EUROSUR - INTEGRATED SURVEILLANCE SYSTEM
FOR EU EXTERNAL BORDER ............................................................................. 313
Assistant Professor Ph.D. SERGIU ADRIAN VASILE

VI. REVIEWS .............................................................................................................. 323

10

CONSIDERAII ASUPRA CRIMINALITII


AFACERILOR N UNIUNEA EUROPEAN
Prof.univ.dr. COSTIC VOICU
c.voicu@iparomania.ro
Shock wave produced by the financial crisis started from the "heart of world finance
- United States of America, suddenly hit the European Union economy and finance,
especially strong states. Recent studies conducted on the economies of EU highlighted
serious problems in functioning and underlying weaknesses in the policies pursued by
their governments.
Sfritul primului deceniu al secolului al
XXI-lea (2008-2009) a fost marcat, la scar
planetar, de evenimente i fenomene care
au zguduit economia i finanele unui numr reprezentativ de state puternic industrializate i dezvoltate.
Unda de oc produs de criza financiar,
pornit din inima finanelor mondiale
Statele Unite ale Americii, a lovit nprasnic
economia i finanele Uniunii Europene,
respectiv a statelor puternice: Marea Britanie, Germania, Frana, Italia, Spania, dar i
a celorlalte state devenite membre ale Uniunii Europene n ultima jumtate a acestui
deceniu.
Pentru prima dat, Europa celor 27 de
state s-a aflat, i se afl nc n anul 2010,
n situaia de a identifica soluiile pentru
depirea actualei crize i relansarea economic.
Numeroasele reuniuni organizate de cele
mai puternice state (G-7, G-8, G-20), care
aveau drept scop redresarea economiei, nu
au avut menirea de a descifra cauzalitatea
acestei profunde crize i nici de a stabili
politici coerente, pe termen mediu i lung,
apte s opreasc cascada prbuirilor de
bnci, fonduri de investiii i a unor ntregi
economii.
Mai mult, n primul trimestru al anului
2010, cinci ri din U.E. care fac parte i
din uniunea monetar (Grecia, Spania,
Portugalia, Irlanda i Italia) se confrunt cu
probleme majore, solicitnd din partea Uni-

unii Europene finanri sporite pentru depirea dificultilor.


Studiile recente efectuate asupra economiilor statelor din U.E. evideniaz grave
probleme n funcionarea acestora i slbiciuni profunde n politicile promovate de
guvernele lor. Astfel, potrivit The Wall
Street Journal, n anul 2007 ponderea economiei subterane n PIG unor ri europene
era de 25,1 la sut n Grecia, de 22,3 la sut
n Italia, de 19,3 la sut n Spania, de 19,2
la sut n Portugalia, de 14,6 la sut n
Germania, de 11,8 la sut n Frana i de
10,6 la sut n Marea Britanie. Acest lucru
se traduce prin sustragerea de la plata impozitelor i taxelor a sute de miliarde de
euro, situaii care genereaz puternice dezechilibre n economia i finanele acestor
state, cu efecte directe asupra fondurilor financiare i bugetului Uniunii Europene.
Exist mult dezordine n finanele tuturor statelor U.E., dup cum exist serioase
deficiene n gestionarea fondurilor financiare i a bugetului U.E. ntr-o recent
(25.01.2010) intervenie, preedintele Bncii Centrale Europene, Jean-Claude Trichet,
declara autoritile din zona euro nu vor
mai permite unei ri s adere la uniunea
monetar dac datele statistice ale acesteia
sunt incorecte, dup cum au fost cele ale
Greciei. Comisia European trebuie s mbunteasc cadrul pentru auditarea datelor
bugetare ale fiecrei ri.
ntr-un asemenea context, n care eco11

nomia i finanele statelor europene sunt


zguduite de scandaluri de mare fraud i
evaziune fiscal, de creterea necontrolat a
economiei subterane (peste 25 la sut din
PIG la nivelul ntregii U.E.), de amplificarea cazurilor de utilizare frauduloas a fondurilor publice i a bugetului U.E., se impune definitivarea n regim de urgen a
strategiei consolidate de monitorizare a pieelor financiare, a fondurilor financiare ale
U.E. i a bugetelor tuturor statelor europene.
n opinia noastr, economiile i finanele
fiecrui stat au n structura lor o component constant ale crei dimensiuni sunt
dificil de msurat, dar care influeneaz,
uneori decisiv starea de echilibru i de
funcionare normal a acestora. Aceast
component poart denumirea de criminalitate economico-financiar organizat, a
crei for distructiv este, cel mai adesea,
ignorat att la nivelul U.E. ct, mai ales, la
nivelul guvernelor statelor membre.
n acest sens, sunt edificatoare cele consemnate n Programul de la Stockholm, intitulat O Europ deschis i sigur n
serviciul cetenilor i pentru protecia
acestora adoptat de Consiliul European n
luna decembrie 2009:
Uniunea European trebuie s reduc
numrul oportunitilor pe care economia
globalizat le genereaz pentru criminalitatea organizat, n special ntr-un context
de criz care exacerbeaz vulnerabilitatea
sistemului financiar, i s aloce resursele
adecvate pentru a face fa acestor dificulti ntr-un mod eficient. Criminalitatea nu
are granie.
Consiliul European solicit statelor
membre i, dup caz Comisiei Europene:
- s consolideze capacitatea de desfurare a anchetelor financiare i s combine
toate instrumentele disponibile n dreptul
fiscal, civil i penal. Trebuie dezvoltat
analiza financiar criminalistic i eficientizat procesul de confiscare a averilor infractorilor;
- s identifice n mod mai eficient activele infractorilor i s le confite;

- s dezvolte mai mult schimbul de informaii ntre unitile de informaii financiare n procesul de combatere a splrii
banilor. n cadrul Sistemului european de
gestionare a informaiilor, analizele acestora ar putea alimenta o baz de date privind tranzaciile suspecte, de exemplu n
cadrul Europol;
- s mobilizeze i s coordoneze sursele
de informaii n scopul identificrii tranzaciilor de numerar suspecte i al confiscrii
produselor infraciunilor, prin intermediul
legislaiei privind identificarea naturii legitime sau nelegitime a acestor produse;
- s mbunteasc urmrirea penal a
evaziunii fiscale i a corupiei n sectorul
privat i detectarea timpurie a comportamentelor frauduloase de abuz de pia (precum delictele de iniiat i manipulrile pieei), precum i a deturnrilor de fonduri;
- s faciliteze schimbul celor mai bune
practici legate de prevenirea i aplicarea legii, mai ales n cadrul reelei birourilor de
recuperare a activelor i al Reelei anticorupie;
- s stabileasc indicatori care s msoare eforturile depuse pentru combaterea
corupiei, n special n domeniul achiziiilor
publice, controlul financiar-fiscal etc.;
- n vederea prevenirii criminalitii financiare, s stabileasc msuri de facilitare
a identificrii beneficiarilor efectivi ai activelor i de sporire a transparenei persoanelor juridice i a procedurilor juridice;
- s analizeze permanent modalitile de
mbuntire a prevenirii criminalitii financiare;
- ntruct contrafacerea mrfurilor constituie un pericol grav pentru consumatori i
pentru economiile statelor, Uniunea European va trebui s studieze acest fenomen i
s elaboreze ct mai curnd o legislaie privind msurile penale pentru respectarea
drepturilor de proprietate intelectual.
n redactarea acestor dispoziii, Consiliul European de la Stockholm (2009) a
avut n vedere dimensiunea alarmant a
criminalitii economico-financiare n statele membre, precum i caracterul ofensiv
12

al grupurilor infracionale care vizeaz fraudarea bugetului U.E. i a fondurilor financiare destinate programelor i politicilor
iniiate de Comisia European n beneficiul
statelor membre i a statelor exterioare U.E.
Credem faptul c, pentru prima dat,
Uniunea European abordeaz fenomenul
criminalitii economico-financiare ntr-o
viziune integrat, ca parte component a
Strategiei sale de Securitate Intern, care
reclam:
- mbuntirea cadrului legislativ european i a legislaiilor statelor membre n
privina apropierii acestora n materia prevenirii i combaterii criminalitii economico-financiare;
- regndirea cadrului instituional, la nivel european i naional, care s asigure
performan n aceast materie, prin creterea gradului de independen al autoritilor
de aplicare a legii;
- punerea n aplicare efectiv a dispoziiilor Tratatului Lisabona n materia cooperrii poliieneti i judiciare pentru combaterea criminalitii organizate;
- promovarea formrii i perfecionrii
pregtirii profesionale a personalului, prin
schimb de personal, echipamente i cercetare criminalistic, precum i prin utilizarea
tehnicilor comune de investigare n scopul
depistrii i anchetrii formelor grave de
criminalitate organizat;
- coordonarea, organizarea i realizarea
de aciuni de cercetare i operative, desfurate mpreun cu autoritile competente
ale statelor membre sau n cadrul unor
echipe comune de cercetare, n colaborare
cu Eurojust;
- Europol trebuie s desfoare aciuni
cu caracter operativ n cooperare cu autoritile statului sau al statelor membre al crui teritoriu este implicat;
- pentru combaterea infraciunilor care
aduc atingere intereselor financiare ale
Uniunii Europene, va aciona Parchetul European, competent a cerceta, urmri i trimite
n judecat, n colaborare cu Europol, autorii
i coautorii infraciunilor respective. Parchetul
European exercit, n faa instanelor

competente ale statelor membre, aciunea


public n legtur cu aceste infraciuni.
Aceast abordare integrat a politicii de
lupt mpotriva criminalitii economico-financiare a fost determinat de dimensiunea
acestui fenomen n spaiul european, precum i a caracteristicilor transfrontaliere ale
acestuia, rezultate din anchetele ntreprinse
n ultima perioad de timp.
Astfel, sunt deja publice anchetele desfurate de autoritile germane n legtur
cu acte de mare evaziune fiscal svrite
de un impresionant numr de ceteni germani, care i-au transferat fonduri n valoare de miliarde de euro n bnci din Elveia i Lichenstein, pentru a evita impozitarea acestora de ctre fiscul german.
Este, de asemenea, notoriu cazul
Madoff din S.U.A., care, printr-o schem
piramidal, a provocat un prejudiciu de
peste 50 de miliarde de dolari, n afacere
fiind implicate nume sonore din lumea bancar european.
n acelai context, al marilor afaceri frauduloase, se nscrie ancheta, aflat n desfurare, a autoritilor americane (F.B.I.)
care investigheaz fraudele cifrate la peste
dou miliarde de dolari svrite ntr-un
cuplu aproape perfect (U.B.S. cea mai
mare banc elveian i peste 10.000 de
milionari i miliardari americani) prin care
bugetul federal al S.U.A. a fost evazionat
aproape trei ani.
Am putea afirma faptul c bncile (mai
mari sau mai modeste) sunt integrate n
scheme sofisticate de fraudare, ele fiind beneficiare ale unor fonduri uriae, dar, n cazul demontrii schemelor criminale, ale
sunt inte ale unor prbuiri spectaculoase i
extrem de dureroase.
n opinia noastr problematica fraudelor
care afecteaz interesele financiare ale Uniunii Europene trebuie integrat problematicii globale a criminalitii economico-financiare. Gradul ridicat de interdependen,
articularea ntre sistemele ce acioneaz n
economia mondial i pe pieele financiare,
determin abordarea fraudelor comunitare
europene n contextul global al fraudelor.
13

Focalizarea exclusiv a instituiilor de


aplicare a legii pe modul de gestionare a
fondurilor europene destinate politicilor
promovate de U.E., fr a fi avut n vedere
starea de administrare i gestionare a bugetului U.E. i a bugetelor statelor membre
este contraproductiv i deficitar sub aspectul performanei n lupta contra fraudelor.
Simpla lectur a Raportului anual 2009,
al Oficiului European de Lupt Antifraud
(OLAF), evideniaz, n opinia noastr, rezultate modeste, nesemnificative. Astfel, se
consemneaz faptul c OLAF a recuperat,
n anul 2008, 147 milioane de euro, din
totalul investigaiilor efectuate, aproximativ
55 la sut avnd legtur doar cu 6 state
membre (Belgia, Bulgaria, Italia, Germania,
Romnia i Marea Britanie).
Din totalul de 645 de cazuri semnalate,
doar n 204 (31%) s-au deschis investigaiile, de ctre cei 475 de funcionari ai OLAF
(n medie 2 cazuri pentru fiecare funcionar), iar n anul 2008 (cel mai slab an n
privina numrului de cazuri) s-au declanat
investigaiile n 204 cazuri, fa de 308 n
anul 2003.
Parcurgerea documentelor i rapoartelor
anuale de analiz redactate de Oficiul European de Lupt Antifraud, de Curtea de
Conturi a Uniunii Europene i de alte
structuri specializate n controlul bugetului
i finanelor Uniunii Europene, creaz o
imagine deformat cu privire la dimensiunile i intensitatea real a fraudelor ce se
svresc n acest univers financiar cu
statut special.
Astfel, n anul 2007, pentru al treisprezecelea an consecutiv, Curtea de Conturi a
refuzat s dea bugetului Uniunii certificatul de sntate, n raportul ntocmit
consemnndu-se faptul c erorile de regularitate i legalitate nc persist n cazul
majoritii cheltuielilor Uniunii din cauza
slbiciunilor din sistemele de control intern
att la nivelul Comisiei, ct i de la cel al
statelor membre. (D.Craig i M.Elliot
Marele Jaf European Editura Antet
2009, pag. 208)

Studii independente efectuate asupra nivelului fraudei din Uniunea European au


evideniat un procent estimativ ntre 10 i
20 la sut din bugetul U.E. ceea ce nseamn aproximativ 13-16 miliarde anual.
(D.Craig i M.Elliot, op.cit., pag. 214)
Legislaia incoerent i vdit lacunar a
Uniunii Europene cu privire la plata subveniilor pentru agricultur i industria alimentar creaz oportuniti de fraudare a
fondurilor generos alocate acestor sectoare.
n lucrarea citat mai sus este redat cazul
unui antreprenor care, aflnd c subvenia
de export pentru produsele din lapte solid
era de zece ori mai mare dect subvenia
pentru produsele din lapte lichid, a congelat tot iaurtul pe care l exporta pentru a
intra n posesia subveniei mrite. ntr-o
situaie similar, cnd U.E. a stabilit regula
de a-i plti numai pe fermierii europeni deintori de terenuri, indiferent dac acestea
erau cultivate sau nu, numrul pretinilor
fermieri din unele ri a crescut enorm. Din
verificrile efectuate ulterior s-a stabilit c
beneficiarii acestor fonduri erau organizaii
dintre cele mai diferite companii de cale ferat n Marea Britanie, cluburi de clrie n
Germania i Suedia i cluburi de golf din
Danemarca.
Mai trziu, cnd Uniunea European a
introdus sistemul de pli pentru pmntul
considerat de calitate agricol slab (less
favoured areas LFA), numrul terenurilor
din aceast categorie a crescut rapid cu
aproape 56 la sut. De exemplu, Luxembourg a raportat c 98 la sut din terenurile
sale sunt de slab calitate, Grecia declarnd
80%, iar Germania 50% din uriaa suprafa fertil pe care o are.
O alt practic frauduloas utilizat n
toate statele Uniunii Europene se refer la
raportarea de date fictive privind numrul
de animale deinute de fermieri pentru care
se pltesc importante subvenii. n cteva
ri, Italia, Slovenia i Malta, s-au raportat
cu 20 pn la 50 la sut mai multe animale
dect n realitate.
Unul din cazurile ocante de fraud se
refer la un grup de ntreprinztori greci
14

care solicitau subvenii uriae pentru importul de trestie de zahr din Croaia, dei
este cunoscut c aceast ar nu cultiv aa
ceva.
Sume uriae se pltesc drept subvenii,
pe baza documentelor frauduloase, productorilor de ulei de msline (Grecia, Italia,
Spania), fermierilor productori de lapte i
de tutun.
Importul de produse n Uniunea European i exportul de produse n afar reprezint un domeniu n care dimensiunea fraudelor este deosebit de mare. n cele mai
multe cazuri alimentele declarate ca fiind
exportate nici nu trec graniele U.E. (este
vorba de cantiti mari de carne de vit, un t
i alte alimente).
Numrul extrem de mare al diferitelor
tarife de import stabilite de Uniunea European pentru a-i proteja proprii productori, ofer comercianilor posibilitatea de a
nscrie n documentele de livrare produse ca
fiind de calitate inferioar dect cea real,
modalitate prin care acetia economisesc
sume impresionante.
Unul dintre rarele cazuri descoperite a
fost aa numita afacere romneasc. Importatorii au declarat c s-a importat din
Romnia (anterior aderrii la U.E.) produse secundare de abator, comestibile n
cantitate de 10.870 de tone, care erau n realitate carne de calitate superioar valoarea astfel economisit fiind de peste 60 milioane de euro.
O alt modalitate de fraudare a fondurilor U.E. se refer la schimbarea rii de origine a mrfurilor n scopul plii unor tarife
mai mici, cele mai vizate produse fiind: bananele, articole vestimentare, usturoi, produse alimentare, nclminte etc. Un studiu
al OLAF evideniaz faptul c anual intr n
U.E. peste 600.000 tone de mbrcminte i
nclminte din China nsoite de certificate de origine false.
Cazuri frecvente de fraud au fost constatate i n privina accesrii fondurilor
structurale, cunoscute i sub denumirea de
fonduri de coeziune, care constau n fonduri pltite rilor nainte de aderare i regi-

unilor mai srace. Aproximativ 308 miliarde de euro vor fi cheltuii, n perioada
2007-2013, pentru reducerea discrepanei
dintre regiunile mai srace i cela mai bogate ale U.E.
Aceste fonduri structurale sunt recunoscute drept o int a fraudei i corupiei larg
rspndite, ele fiind accesate de grupuri de
ntreprinztori, unele din acestea integrate
unor structuri criminale de tip mafiot. Semnificativ n acest sens este constatarea fcut de Curtea de Conturi a Uniunii Europene care afirm faptul c 69 la sut din
plile efectuate pentru un eantion de proiecte de fonduri structurale conineau erori
majore. Termenul folosit este elegant,
pentru c, n realitate, n spatele erorilor
majore se ascund fraude.
n cazul gestionrii acestor categorii de
fonduri fraudele mbrac forme dintre cele
mai ingenioase, dar i primitive (n unele
proiecte se folosete metoda suprancrcrii
devizelor de lucrri, a costurilor cu fora de
munc etc.).
Campioanele Uniunii Europene n materia delapidrii fondurilor structurale n ultimii ani sunt Grecia i Italia. Potrivit Raportului Curii de Conturi pe anul 2006,
nou productori de mbrcminte din Grecia au primit suma de 2,9 milioane de euro
pentru a fi ajutai s creeze locuri de
munc. Metoda a fost simpl: toi angajaii
existeni n firmele respective au fost concediai, dup care au fost reangajai ntr-o
nou firm, cu alt nume.
Fonduri de valoare semnificativ (zeci de
milioane) de euro au fost pltite unor firme
fantom din Italia i Grecia pentru proiecte de
construcii osele, poduri, spitale, complexe
de reciclare a deeurilor i centre medicale,
astfel de obiective fiind nefinalizate, unele
dintre ele chiar nencepute, dup 10-15 ani de
la acordarea fondurilor.
Fonduri importante sunt alocate de ctre
Uniunea European pentru realizarea unor
obiective integrate procesului complex de
protecie a mediului nconjurtor, n special
uzinelor de reciclare a deeurilor industriale
i menajere.
15

Eco-mafia este noul termen utilizat n


discursul structurilor de aplicare a legii din
Italia prin care este desemnat activitatea
grupurilor criminale implicate n reciclarea
clandestin a deeurilor, care obin, prin
utilizarea de documentaii falsificate i coruperea unor oficiali, fonduri pentru construcia de incineratoare i uzine de reciclare a deeurilor, fr ca acestea s fie vreodat construite i s funcioneze.
O latur mai delicat a activitii de
gestionare a bugetului Uniunii Europene o
reprezint neregulile i fraudele ce se comit
n legtur cu legalitatea plilor ce se fac n
beneficiul membrilor Parlamentului European i al colaboratorilor acestora.
n ultima perioad de timp, Uniunea European pare a fi mai preocupat de instituirea unui control riguros asupra finanelor pe
care le administreaz, fiind evident impactul pe care l au fraudele svrite cu privire
la fondurile utilizate, asupra economiei i
finanelor statelor membre.
Rezultatele modeste obinute de OLAF
i departamentele similare din statele membre n prevenirea i combaterea fraudelor
care afecteaz interesele financiare ale Uniunii Europene, evideniaz, n opinia noastr existena unor serioase carene n privina coerenei i claritii legislaiei europene i legislaiilor statelor membre n privina combaterii acestui fenomen masiv de
fraudare.
n plan instituional, apreciem insuficiena structurilor investigative i de cercetare destinate a desfura lupta mpotriva
fraudelor privind interesele financiare ale
Uniunii Europene. n opinia noastr excesul
de independen operaional al OLAF i
departamentelor corespondente din statele
membre, blocheaz cooperarea acestora cu
Europol i Eurojust, respectiv cu structurile
specializate ale poliiei i parchetului din rile membre.
n abordarea fraudei trebuie plecat de la
faptul c aceasta este comis, n imensa
majoritate a cazurilor, de grupuri organizate
de criminalitate economico-financiar n arsenalul crora frauda care afecteaz intere-

sele Uniunii Europene reprezint numai o


component, mpletit cu alte mari afaceri
ilegale.
Strategia de lupt mpotriva acestor fraude trebuie s fie una integrat conceptului
care oblig la articularea componentelor:
informativ, investigativ, de urmrire, cercetare i trimitere n judecat a fraudatorilor.
Abordarea secvenial, excesul de independen operaional i secretizarea promovat de actualele instituii genereaz,
cum practica o demonstreaz, o slab performan a acestora. Aceast practic explic durata mare (n medie de 2-4 ani) de
soluionare a cazurilor penale i numrul
modest al condamnrilor, precum i rata
foarte sczut a recuperrii prejudiciilor
produse.
Trebuie neles faptul c fondurile europene accesate i utilizate fraudulos de beneficiari sunt amestecate de ctre acetia n
bugetele lor criminale, utilizate apoi n afaceri de mare anvergur. Pentru descoperirea
mecanismelor infracionale i pentru localizarea cert a fraudelor comunitare este necesar ca aciunea informativ-investigativ i
de cercetare s vizeze ntreaga activitate a
grupului implicat, astfel ca finalmente
acesta s fie destructurat.
Ignorarea unei asemenea strategii i
abordarea secvenial (de ctre o singur i
anemic structur guvernamental)a luptei
anti-fraud poate fi pus pe seama faptului
c autoritile guvernamentale ale statelor
membre nu sunt preocupate pentru investigarea acestora. De cele mai multe ori fondurile europene sunt filtrate de funcionari guvernamentali corupi, atenia structurilor de aplicare a legii fiind dirijat spre
aspecte al criminalitii mrunte.
n opinia noastr, conceptul de interese
financiare ale Uniunii Europene nu trebuie
limitat doar la gestionarea strict a bugetelor acesteia ci la ntreaga component financiar i economic care nglobeaz statele membre, fie c sunt sau nu n Spaiul
Monetar European.
Strategia de Securitate Intern a Uniunii
16

Europene trebuie s cuprind politici i rspunderi coerente privind securitatea financiar a Uniunii Europene n ansamblu i a
fiecrui stat membru n parte, astfel nct
finanele publice ale U.E. i statelor membre s fie monitorizate cu mult mai mult
rigurozitate pentru a putea fi prevenite fraudele de mari proporii ce afecteaz ntregul
edificiu financiar european.
n ultimul deceniu, toate statele membre
ale Uniunii Europene i-au gestionat defectuos finanele publice, astfel c n prezent sunt necesare corecii de fond la bugetul public care vizeaz creteri de impozite i diminuarea veniturilor populaiei
(pensii, salarii, ajutoare sociale etc.).
ntregul sistem financiar european trebuie supravegheat i reglementat innd
cont de actualele realiti internaionale, europene, regionale i naionale, care reclam
controale riguroase ale fluxurilor de capital.
Acest lucru presupune sporirea rolului instituiilor i organismelor Uniunii Europene
Banca Central European, Curtea de
Conturi, OLAF, Europol, Eurojust -, precum i a celor corespondente acestora la nivelul fiecrui stat membru, capabile s sesizeze i cerceteze operaiuni cu grad ridicat
de risc n gestionarea finanelor, precum i
a fraudelor care afecteaz att interesele financiare ale Uniunii Europene ct i cele
ale statelor membre.
nc din anul 1997, Comisia European
consemna n Raportul anual n legtur cu
protecia intereselor financiare ale Comunitilor i lupta contra fraudei (pag. 17)
urmtoarele: De fiecare dat cnd se declaneaz anchete complexe, cel mai adesea
de dimensiuni transnaionale, apar reele
criminale care utilizeaz metode sofisticate.
Fraudatorii sunt experi n deturnarea i
substituirea mrfurilor, n gestionarea fluxurilor complexe de facturi false, n transferul capitalului spre societile ecran, precum i n utilizarea de documente administrative false.
Veritabile inginerii financiare sunt puse
n aplicare n detrimentul finanelor comunitare, reele criminale elabornd scheme

complexe pentru iniierea, derularea i finalizarea aciunilor de fraudare. Sunt utilizate documente false, tampile false, denumiri false pentru mrfuri, fali destinatari,
fiind stabilite trasee de transport a mrfurilor care nu au nici o justificare comercial.
Aceste structuri criminale nfiineaz societi fantom pe care le nscriu n registrele
comunitare de accize i TVA, pentru a le da
aparena de legalitate.
ntr-o Europ ce afieaz opulen, desfru i lcomie frauda la TVA vizeaz domeniile metalelor preioase, automobilelor,
componentelor informatice, telefoanelor
mobile, electrotehnicelor i calculatoarelor
care sunt cele mai profitabile pentru astfel
de afaceri.
Mediul economic, financiar i bancar al
Uniunii Europene i asum o mare parte de
responsabilitate n privina lacunelor i disfunciilor manifestate n controlul i combaterea fraudelor i a criminalitii afacerilor. Cultura pieelor navigheaz n zon de
puternic deriv, n plin criz moral i
etic. Este agresiv promovat, ncurajat i
acceptat dereglementarea pieelor, violarea
grosolan a legilor i extensia fraudelor i
speculaiilor.
Concluziile degajate din analiza cazurilor de fraud instrumentate de autoritile
europene de aplicare a legii vizeaz urmtoarele aspecte:
- practici ilegale n contabilitatea firmelor, utilizarea contabilitii duble;
- umflarea profiturilor i celorlalte rezultate financiare;
- supraevaluarea activelor;
- trucuri contabile i de procedur financiar pentru nelarea investitorilor;
- delapidarea unor fonduri bneti uriae, de ctre persoane cu funcii de conducere;
- salarizarea exorbitant, acompaniat
de acordarea unor bonusuri uriae, pentru
elitele firmelor i specialitilor din funciile
cheie;
- coruperea firmelor de audit intern i
audit extern, inclusiv a structurilor cu atribuiuni de lupt anti-fraud;
17

- sponsorizarea masiv a companiilor


electorale de ctre entiti economice i de
afaceri controlate de grupurile de crim organizat;
- blocarea, de ctre autoritile politice
i guvernamentale (parlamentari, membri ai
guvernelor, politici i instituii publice), a
investiiilor i anchetelor privitoare la fraude i alte infraciuni de natur economicofinanciar;
- promovarea unor practici ofensive de
atragere n paradisurile fiscale a fondurilor
financiare dobndite prin evaziune fiscal i
activiti frauduloase de ctre persoane angajate n ample operaiuni ilicite prin care

sunt afectate grav finanele Uniunii Europene i cele ale statelor membre;
- absena, aproape total, a transparenei
modului n care sunt utilizate fondurile
Uniunii Europene i banii publici ai statelor
membre, acompaniat de amplificarea secretizrii operaiunilor ce vizeaz finanele
publice.
Actuala deriv n care se afl finanele
tuturor statelor membre ale Uniunii Europene reclam, de urgen, punerea n aplicare a Strategiei de Securitate Interne prin
promovarea de aciuni directe, apte s asigure securitatea financiar a acestora.

18

CONSIDERAII PRIVIND TERORISMUL N


CONTEXTUL PROCESULUI DE GLOBALIZARE
Chestor principal de poliie
Dr. CRISTIAN BACI
Secretar general M.A.I.
Terrorism is a real scourge of the modern world, representing today one of the most
serious threats against states, large geographic areas, some degree of damage reaching
continental dimensions. In recent years, terrorism appear most often as a cruel,
grotesque show , often taking place in the overall assistance, given that our images are
transmitted through the media.
Dezbaterea problematicii terorismului
contemporan reprezint, la ora actual un
act de curaj, datorit faetelor multiple ale
acestui fenomen, a mutaiilor foarte rapide
care intervin i-l metamorfozeaz i, nu n
ultimul rnd, a implicaiilor de ordin social,
politic, economic i militar, cu consecine
directe asupra politicii statelor.
Terorismul constituie un adevrat flagel
al lumii contemporane, reprezentnd n zilele noastre, una dintre ameninrile cele
mai grave la adresa statelor, ariilor geografice extinse, uneori gradul de afectare atingnd dimensiuni continentale.
n ultimii ani, terorismul nfieaz de
cele mai multe ori, un spectacol crud, grotesc, ce se desfoar adesea n faa unei
asistene globale, n condiiile n care imaginile ne sunt transmise prin mass-media.
Manifestrile cu un grad ridicat de pericol
din zona terorismului sunt rodul unor scenarii
sofisticate, menite s realizeze surprinderea,
avnd rolul de a nspimnta, dar i de a
ntipri n memoria sau contiina asistenei,
scene ocante, cu for de exemplu.
Gravitatea ameninrii teroriste const n
abilitatea reelelor i organizaiilor teroriste
de a surprinde adesea nepregtite instituii
specializate n prevenirea i combaterea terorismului.
Terorismul nu se justific i nu se poate
justifica n nici un fel, ntruct el nu se prezint nici ca o modalitate de deblocare a

unei situaii strategice - aa cum se prezint


n general rzboiul nici c o simpl reacie de rzbunare mpotriva unui inamic pe
care nu l poi lovi altfel, ci ca o agresiune
intempestiv i criminal, ndreptat mpotriva fiinei umane, a civilizaiei i a sistemului de valori.
Fenomenul terorist este considerat de
unii specialiti ca un rezultat al adncirii
faliilor dintre civilizaia democratic i civilizaiile non-democratice. Cu ct aceste
falii devin mai profunde, cu att factorii de
risc, vulnerabilitile i strile generatoare
de pericole la adresa societii umane se
nmulesc, apar riscuri i vulnerabiliti noi.
Aproape zilnic, omenirea se confrunt
cu aciuni teroriste care genereaz insecuritate i tulbur profund viaa normal a societii, sfidnd ordinea de drept intern i
internaional.
Prin amploarea i dimensiunile formelor
sale, terorismul a dobndit n ultimele decenii, un caracter global, constituind un
factor de risc major pentru pacea i securitatea mondial.
Dei este dezavuat i atacat din toate
prile, terorismul dispune nc de resurse
importante, comunic prin reele electronice i recurge la aciuni din ce n ce mai
violente. Mai mult, el se extinde n toate
mediile i cuprinde aproape toate activitile umane, ntruct acest fenomen este unul
antivaloare ce vizeaz distrugerea caracte19

rului eficient al oricror aciuni progresiste.


Fr a avea structuri i infrastructuri de
mare anvergur i baze de susinere complexe i ultramoderne, teroritii au dovedit
totui c sunt capabili s acioneze n ntreaga lume. Ei au pus n oper acte teroriste, n Asia Central, n Asia de Sud-Est,
n Japonia, n Rusia, n Balcani i n Europa
Occidental. Din aceast perspectiv, state
ca Irak si Afganistan, reprezint teatre de
rzboi permanent.
Riscurile legate de fenomenul terorist
sunt multiple i n mozaic, aprnd din
toate prile i angajnd toate prile. Cel
mai mare risc este de a ignora terorismul,
de a diminua msurile preventive mpotriva
lui i n consecin de a-l accepta sau tolera.
Unii analiti ai fenomenului consider
c terorismul reprezint chiar o ameninare
strategic nu doar pentru Statele Unite ale
Americii i pentru statele Uniunii Europene, ci i pentru Rusia, China, India i
pentru multe alte ri angajate pe drumul
modernizrii economiei, vieii sociale i
culturale.
Am subliniat deja c terorismul contemporan are un caracter mondial. El se axeaz
ndeosebi pe extremismul religios violent,
pe extremismul politic i pe efectele dezrdcinrii. Cauzele acestuia sunt complexe.
Ele se regsesc n dinamica crizelor economice, culturale i sociale, n politica de
alienare a tinerilor (n special musulmani),
care triesc n strintate n reaciile virulente la influenele intrinseci pe care le
exercit civilizaia occidental asupra zonelor ncremenite n fantasme i prejudeci, n recrudescena anomiei sociale i
criminalitii.
De aici, o dialectic pervers a intereselor lumii interlope i ale unor structuri
predominant violente, generate de adncimea faliilor strategice ntre lumea modern
i lumea rmas n mizerie, subdezvoltare
i neputin. Aceast lume chinuit nu produce terorism, ns ciocnirea dintre entitile ei cu interesele civilizaiei moderne,
genereaz i ntreine fenomenul terorist.
Terorismul este un fenomen extrem de
periculos, n special datorit aciunilor im-

previzibile ndreptate asupra aglomerrilor


urbane, locurilor publice i instituiilor. Ins
rareori el reuete s se transforme n rzboi
de gheril sau n aciuni armate de lung
durat i de o amploare mai mare. Acest lucru nu este posibil pe de o parte, pentru c
nu are fora i resursele necesare i, pe de
alt parte, pentru c nu aceasta este fizionomia lui.
Oricum, pe teritoriul statelor aflate n
vizorul teroritilor, este extrem de dificil ca
exponenii terorismului s poat declana
un rzboi de gheril. Acest tip de rzboi
poate fi susinut doar pe teritoriul unor state
sfiate, n care exist entiti puternice
aflate n stare de intoleran i conflict.
Un rzboi de gheril este altceva dect
terorismul, chiar dac apeleaz la aciuni i
mijloace de tip terorist. De aceea, reelele i
organizaiile teroriste prefer atacurile
scurte, dar numeroase, cu obiective limitate,
ns cu efecte dezastruoase, de genul celor
de la Madrid, din 2004 sau de la Londra,
din 2005.
Trecerea la rzboiul de gheril de sorginte terorist ar putea nsemna altceva, fie
o etap superioar a terorismului, fie un nou
scop al aciunilor teroriste, fie o nsumare a
celor dou.
Fizionomia terorismului actual presupune dezvoltarea acestuia pe diverse coordonate: geografice, sociale, politice, psihosociologice.
Fenomenul terorist actual este rezultatul
unui vechi fenomen sociologic, care a fost
consolidat n ultimul deceniu, existnd
premise c se va accentua n viitor i
anume: migrarea musulman spre vest.
Aciunile teroriste manifestate n prezent
marcheaz o cotitur important n modul
de abordare a terorismului de ctre comunitatea internaional. Ele cunosc noi forme
de exprimare, difereniate de terorismul
clasic prin: planificarea la nivel strategic a
aciunilor, abordarea conceptual, mediatizarea, manipularea informaional, alegerea
unor obiective de anvergur, modul din ce
n ce mai sofisticat de aciune.
Motivaiile terorismului n mileniul III
sunt diversificate i complicate nefiind excluse: motivaia raional, motivaia psiho20

zeaz minuios toate posibilitile n perspectiv.


S-a considerat c acest tip de terorism a
atins perioada de apogeu n anii 80. Unii
analiti susin c schimbrile succesive din
sistemul internaional, mresc ansele de
supravieuire a terorismului de stat. ndelungata hegemonie american ar putea determina unele state s se constituie ntr-o
alian mpotriva Statelor Unite.
Adversarii americanilor ar putea utiliza
arme de distrugere n mas n scopuri teroriste mpotriva Statelor Unite ale Americii,
ceea ce ar reprezenta un nou tip de ameninare letal.
Exist state de pe mapamond a cror
politic trebuie luat n considerare, fiind
suficient s amintim doar cteva dintre ele:
Rusia, China, India, Iran, Coreea de Nord i
nu numai acestea.
Formele de manifestare a terorismului
internaional sunt diversificate i complexe,
existnd o tendin evident de restricionare a metodelor i procedeelor folosite.
Persist totui o serie de modaliti clasice de aciune cum ar fi: atentatul mpotriva personalitilor, sechestrarea sau rpirea de persoane, deturnarea. Aa dup cum
am artat anterior, cele mai utilizate forme
rmn totui: terorismul suicidar, limbajul
bombei, dispozitivele explozive, mijloacele
telecomandate i atacurile bioteroriste.
Atentatele teroriste de la nceputul mileniului III, dac ar fi s le amintim pe cele
mai importante, din septembrie 2001 de
World Trade Center din New York, de la
metrourile din Madrid, 2004 i Londra,
2005, au fost de o gravitate fr precedent,
realizate dup o pregtire de excepie,
avnd un impact major asupra opiniei publice, cu efecte complexe asupra strategiilor
de contracarare antiterorist.
n contextul ameninrilor teroriste actuale, politica Statelor Unite, a Uniunii Europene i a unor mari puteri (Rusia, China,
India), a cunoscut o readaptare i o reconfigurare a msurilor cu caracter terorist i
contraterorist.
Semnificativ este faptul c dup evenimentele teroriste din 11 septembrie 2001,
Statele Unite, au iniiat un program de

logic i motivaia cultural.


Organizarea terorist din zilele noastre
presupune o alt dinamic, raportat la
evoluia tot mai rapid a societii umane la
nceputul mileniului. Se evideniaz o profesionalizare a terorismului, ce se reflect
n modificarea responsabilitilor i funciilor diferiilor membri, n configurarea n
interiorul organizaiilor a unor niveluri de
participare i de mobilizare diferite i a mai
multor roluri sociale.
Faptul c terorismul a devenit o profesie, este evideniat i de modul de construire a carierei, pe baza unor etape de specializare diferite: mai nti ucenicia, apoi
dorina de a lupta mpotriva a ceea ce teroristul percepe ca fiind injustiie i n final,
nsuirea tehnicii confecionrii de bombe
i dispozitive artizanale, prin asimilarea
noiunilor specifice din cri de chimie i
antrenarea n locuri izolate.
Pregtirea autodidact este caracteristic
n special teroritilor care acioneaz individual sau n grupuri mici. Regula o reprezint mai degrab profesionalizarea teroritilor, care presupune nsuirea unor cunotine sigure, temeinice, reacii adecvate la
pericole i neprevzut, aceste aspecte excluznd amatorismul.
Tehnicile teroriste actuale sunt reprezentate de terorismul suicidar, utilizarea
bombei, narcoterorismul, bioterorismul,
cyberterorismul i chiar terorismul nuclear.
Unii analiti ai fenomenului terorist actual
enumer printre tehnicile teroriste moderne
i terorismul latent. Acest nou concept reprezint substituirea folosirii efective a
mijloacelor teroriste cu ameninri de folosire a lor, n scopul atingerii obiectivelor
propuse i vizate.
Sursele logistice ale terorismului sunt
multiple i metodele de finanare utilizate
de teroriti nu se deosebesc n general de
cele folosite de alte tipuri de organizaii
criminale. De obicei, finanarea terorist
este camuflat, utilizndu-se practica splrii banilor, obinerea unor fonduri de caritate, angrenarea n operaiuni financiare a
unor firme - fantom etc.
Referitor la terorismul de stat, specialitii n materie nu dau verdicte, ci anali21

lupt pentru prevenirea i combaterea terorismului, program la care au aderat mai


multe state, existnd n acest sens i acordul
Rusiei.
Uniunea European a avut o atitudine de
solidaritate fr precedent dup distrugerea
complexului din New York. n timp ce
Statele Unite declarau rzboi axei rului
i se pregteau s lanseze aciunea militar
mpotriva Afganistanului, ziarul Le
Monde a proclamat Nous sommes tous
americains (suntem cu toii americani). n
Afganistan, talibanii islamici fundamentaliti i adpostiser pe teroritii Al-Qaeda,
responsabili de atentat.
Un rol important atunci l-a avut ex-premierul britanic Tony Blair, care a pornit un
turneu prin capitalele lumii recrutnd sprijin pentru o alian mpotriva terorismului,
condus de americani.
n acelai timp, Romano Prodi, a avut
contacte cu preedinii Statelor Unite i Rusiei fcnd apel la solidaritate internaional.
Aciunea lui Prodi a fost ulterior umbrit de ntlnirea celor trei mari: Blair
Chirac, Schroder, considerat de specialiti
drept un mini summit. Era reprezentanii
cei mai de seam ale celor trei naiuni crora America le cerea s contribuie cu mijloace militare, mpotriva terorismului.
n urma demersurilor ntreprinse de liderii europeni sus menionai, Consiliul Europei s-a angajat unanim s acorde sprijin deplin aciunii din Afganistan, cernd eliminarea reelei teroriste Al-Qaeda.
Rusia a jucat un rol special n prevenirea
i combaterea terorismului, Vladimir Putin
determinnd mutaii importante n lupta
aniterorist. Una dintre primele inovaii a
fost lansarea ordinului de a se ntocmi o
singur banc de date asupra teroritilor.
Iniiind lupta mpotriva terorismului cecen, Rusia a instaurat un monopol asupra
informaiilor i a restricionat pe ziariti la
cteva zone. Ruii s-au preocupat intens
apoi, de a limita scurgerea de arme i fonduri ctre ceceni identificnd canale importante. Sursele externe islamice erau numeroase i variate, de la Osama bin Laden
pn la circa 50 de aa numite organizaii
pro-islamice.

Forele de securitate ruse au supravegheat aciunile unor bnci ruseti care plteau cecenilor pentru protecie, comerul cu
petrol i alte operaii ilegale. Ele au instituit
de asemenea, un control asupra afacerilor
cu droguri, veniturile obinute din luarea de
ostatici i din valuta falsificat. Msuri specifice au fost derulate i mpotriva bandelor
de rpitori ceceni, ns eficiena acestora a
lsat de dorit.
China a susinut doar din vrful buzelor
rzboiul mpotriva terorismului, ncercnd
n mod evident s-i ntreasc influena n
Asia Central. n acest sens, nainte de nceperea aciunilor militare americane n
Afganistan, a trimis o delegaie care s-i
ntlneasc pe responsabilii talibani. ntr-o
lume unipolar, liderii chinezi vd multipolaritatea, drept o cale de a constrnge hiperputerea unilateral, America.
Exist voci n rndul comentatorilor politici, care susin faptul c Beijing-ul revine
discret la politica sa de opoziie , fa de
Statele Unite, mai ales n condiiile n care,
preedintele rus Vladimir Putin a ntreprins
demersuri pentru a mbunti relaiile cu
chinezii.
Datorit msurilor de securitate extreme, pe teritoriul Chinei nu au avut loc
incidente sau atentate teroriste.
India la fel ca si China i Pakistanul, are
atuul deinerii armelor nucleare. Este o ar
a contrastelor, opulena unui grup restrns
de oameni foarte bogai alternnd n simbioz, cu srcia lucie.
n India exist organizaii teroriste puternice, iar evenimentele teroriste sunt prezente cu o frecven destul de mare, perspectivele diminurii acestora fiind relativ
ndeprtate.
Referitor la perspectivele fenomenului
terorist actual, trebuie s lum n calcul recrudescena terorismului islamic, creterea
numrului de atentate sofisticate i existena terorismului latent.
Simbioza dintre crima organizat i terorism , reprezint o form grav de ameninare, cele dou fenomene conjugate conferind o nou dimensiune flagelului terorist.
Crima organizat, reprezint o surs
foarte important de obinere de venituri
22

ilicite, care ar putea finana terorismul. Organizaiile criminale de tip mafiot s-au rspndit pe o arie larg, aproape fiecare continent fiind mpnzit de structuri specifice
criminalitii organizate.
n Europa, mafia italian cu diversele ei
grupri ( Camorra, Ndragheta, Cosa Nostra,
Sacra Corona Unita), mafia rus, mafia balcanic, acioneaz n maniere diferite, acoperind un spectru larg al crimei organizate:
traficul de arme, de stupefiante, de carne
vie, splarea de bani. Exist legturi subversive sau la vedere ntre capii lumii organizate i reprezentanii de vrf ai reelelor
teroriste.
n Asia, Yakuza (mafia japonez) i triadele chineze controleaz diferitele forme
ilicite de trafic, obinnd fonduri financiare
fabuloase, n unele cazuri existnd strnse
raporturi ntre exponenii crimei organizate
i cei ai terorismului.
Structurile mafiote ruse, chineze, japoneze, dar n special cele italiene, au prins
rdcini puternice pe teritoriul Statelor
Unite, unde afecteaz segmente importante
ale economiei americane derulnd activiti
din cele mai variate pe terenul crimei organizate.
Interferena crimei organizate cu terorismul, reprezint o ameninare de vrf, cele
dou fenomene periclitnd serios sistemul
economico-social i pe cale de consecin,
securitatea statelor.
Obiectivele celor dou tipuri de organizaii sunt adesea comune, viznd impunerea
propriilor politici, controlul economiei statelor, dezvoltarea paralel a structurilor
economico-financiare subterane, proliferarea corupiei, nlturarea liderilor politici
considerai incomozi, practicarea asasinatelor mpotriva adversarilor .a.
Majoritatea statelor i-au constituit
structuri specializate n prevenirea i combaterea criminalitii organizate, ele acionnd att n cadrul serviciilor secrete ct i
n cadrul compartimentelor poliieneti.
Dimensiunile noului terorism sunt evideniate n principal de terorismul suicidar,
radicalizarea terorismului islamic, posibilitile dezvoltrii terorismului n mas, rolul
statelor-actori care susin megaterorismul.

Terorismul suicidar modern are ca int


producerea unor pagube materiale substaniale, inducnd un sentiment puternic de
team si anxietate asupra segmentului de
populaie-int i a victimelor colaterale.
Atacurile sinucigae confer organizaiei teroriste care recurge la asemenea acte o serie
de avantaje: producerea unui numr mare
de victime i a unor daune materiale substaniale, realizarea unui impact mediatic,
asigurarea proteciei informaiilor prin faptul c autorul i pierde viaa n timpul atacului, nemaiputnd fi interogat de forele
antiteroriste.
Angrenarea femeilor n atacuri sinucigae reprezint o aciune terorist perfid,
deoarece acestea pot deruta forele de securitate prin apropierea mai facil de inte.
Referitor la aspectele psiho-sociologice
ale terorismului suicidar, o serie de experi
apreciaz c n spatele acestei forme de terorism nu sunt implicate persoane cu
devian de natur psiho-patologic, susinnd c acest gen de terorism este o form
de violen deliberat, calculat i organizat i nu o explozie spontan.
O opinie contrar exprim specialitii n
psihiatrie ,care consider c teroristul kamikaze poate prezenta totui, tulburri
psihotice pe fondul unor structuri de personalitate dizarmonic.
Terorismul islamic a cunoscut o radicalizare, n special dup prbuirea regimurilor comuniste ntre 1989-1991, statele islamice reprezentnd scena unor micri sociale i religioase de amploare, care au fost
etichetate adesea drept fundamentalist-islamice i mai rar, integrist-islamice. Aceste
etichetri sunt folosite n mass media din
occident i n general n lumea occidental.
elurile extremitilor islamici sunt reprezentate de: opoziia fa de guvernele
servile care au ncheiat aliane cu occidentalii, ura fa de Israel cauzat faa de cucerirea moscheii Al-Aqsa i ocuparea Palestinei i nemulumirea fa de puterile occidentale, mai ales fa de Statele Unite, pentru c au sprijinit Israelul n cucerirea teritoriilor Palestiniene i au ntinat cele mai
sacre altare ale islamului, Mecca i Medina,
prin prezena trupelor lor n Arabia Saudit.
23

Exist tendine clare din partea unor


fundamentaliti islamici de a instaura dominaia islamului pe ntreg teritoriul lumii,
considernd c musulmanii au fost umilii
i reprimai de conducerea colonial a britanicilor, a olandezilor, a francezilor i a ruilor, dar mai ales de ctre Statele Unite,
care susin interesele unor state musulmane
restrictive, cum ar fi de exemplu, Arabia
Saudit.
Terorismul contemporan propune o serie
de perspective ngrijortoare, tendinele
acestuia implicnd recurgerea la forme noi,
sofisticate, nefiind exclus megaterorismul
(folosirea armelor de nimicire n mas),
utilizarea avioanelor ca dispozitive explozive imense, utilizare pe scar larg a armelor chimice biologice i bacteriologice.
Terorismul modern recurge la metode
sofisticate de genul cyber- terorismului i
bioterorismului. Cyber-terorismul const n
utilizarea unor tehnici informatice pentru a
produce perturbri grave sau ntreruperi de
funcionare n diferite sisteme informatice,
cu predilecie n cadrul Internet, dar i n
alte reele informatice importante, cu scopul
atingerii unor obiective de natur divers.
Utilizarea viruilor informatici confer un
efect distructiv major n condiiile n care se
poate realiza o disfuncionalitate a
programelor, interzicerea accesului la informaii, tergerea de date, simularea de erori
sau chiar distrugerea total a sistemului.
Formele acestui nou tip de terorism sunt
multiple i prezint numeroase avantaje,
obinerea de bani prin mijloace moderne,
reprezentnd poteniale surse sofisticate de
finanare a terorismului.
Bioterorismul presupune folosirea n
scopuri teroriste a bacteriilor, toxinelor modificate sau agenilor biologici. Dificultatea
principal a executrii acestui tip de atac terorist, const n gsirea unei metode de
dispersare eficiente i care s asigure infectarea unui numr ct mai mare de persoane.
Mediatizarea terorismului are efecte ante
i post-factum n general avnd conotaii
negative. Din punct de vedere mediatic,
democraiile sunt mai interesante pentru
teroriti ca zone de aciune, dect regimurile

autoritare. Presa este ntr-adevr liber n


alegerea modului de a trata informaia i
uneori, mai mult dect teroriti nii, ea este
aceea care construiete imaginea terorismului. Mass-media produce alteori un
adevrat spectacol terorist. Astfel, acoperirea mediatic a deturnrii unui avion pe
aeroportul din Beirut a fost spectaculoas i
totodat, suprarealist. Camerele de televiziune filmau ostatici destini, teroritii aprnd uneori cu faa descoperit, venind s
plvrgeasc cu ziaritii. De asemenea, orice
intervenie antiterorist a forelor speciale, cu
ocazia unei luri de ostatici sau deturnri de
avion, poate fi, dac este filmat, echivalentul
funcional a unui film de aciune...
Tratarea terorismului de ctre mass-media le provoac, fr ndoial consumatorilor de informaie momente de compasiune,
de fraternitate sau de solidaritate. n general
ns, consumatorii de informaie nu pot fi
pasivi dimpotriv, se protejeaz putnd s
prefere indiferena sau chiar dezinteresul, n
virtutea inhibiiei protectoare.
n mod cert mass-media nu este niciodat la dispoziia terorismului. Efectele informaiilor sunt de multe ori, variabile i insesizabile, dar tentaia de a se folosi de
mass-media este imens, att din partea teroritilor ct i din partea statului.
Atentatele teroriste de la nceputul mileniului III, de o gravitate nemaintlnit, au
determinat mutaii importante asupra strategiilor de prevenire i combatere a terorismului. n contextul ameninrilor teroriste actuale, politica Statelor Unite, a Uniunii Europene i a marilor puteri a cunoscut
metamorfozri de esen.
Majoritatea statelor, urmnd exemplul
american, au elaborat programe guvernamentale pentru prevenirea i combaterea terorismului. Structurilor special antrenate i
nzestrate pentru misiunile antiteroriste, leau fost conferite atribuii noi, rolul acestora
fiind serios amplificat n multe ri.
n noua dimensiune de lupt mpotriva
terorismului, s-a implicat i NATO, prin
activiti realizate n scopul evitrii i dezorganizrii eventualelor atacuri teroriste
conduse de rile din afara alianei contra
populaiei, teritoriului i infrastructurii.
24

Strategia combaterii terorismului presupune utilizarea unor metode specifice


destinate cunoaterii, prevenirii i contracarrii aciunilor teroriste, cum ar fi: realizarea msurilor de cunoatere i prevenire,
combaterea finanrii organizaiilor teroriste, mbuntirea activitii forelor specializate pentru nfptuirea aciunilor de
contracarare i ripost.
O prim msur eficient cu caracter
preventiv, s-a dovedit a fi adaptarea legislaiei rilor la necesitatea prevenirii i
combaterii terorismului, statele angajate lund msuri legislative concrete care s le
confere posibilitatea de a aciona n domeniul prevenirii i combaterii terorismului.
O alt msur preventiv eficient presupune studierea tuturor cazurilor actuale
de terorism i ntocmirea unor analize de
caz. Evenimentele teroriste din ultima perioad: atacurile cecene la diferite obiective
de pe teritoriul Rusiei, atacurile teroriste de
pe teritoriile Spaniei i Marii Britanii, actele teroriste efectuate pe teritoriul Israelului i n special evenimentele teroriste de pe
teritoriul Statelor Unite au fost analizate
temeinic pentru desprinderea nvmintelor necesare i, n funcie de relevana elementelor de interes operativ, de iniiere a
unor activiti de prevenire i contracarare.
Lupta mpotriva terorismului nu poate fi
conceput fr derularea unor msuri operative specifice i cooperarea ntre serviciile specializate n domeniul antiterorist.
Obinerea de informaii n legtur cu
actele teroriste preconizate de reelele i organizaiile teroriste este o activitate deosebit de important, care favorizeaz desfurarea ulterioar a activitilor cu caracter
aniterorist.
Culegerea de informaii referitoare la
vectorii ameninrilor teroriste se poate realiza i prin supravegherea activitilor ilicite a actorilor implicai n acte sau fapte cu
caracter terorist. De asemenea, pentru documentarea activitii teroriste a gruprilor
i organizaiilor teroriste se utilizeaz i

mijloace tehnice de monitorizare a celor


implicai.
Combaterea finanrii organizaiilor teroriste este o form foarte important de
nchidere a unor canale destinate aprovizionrii cu fonduri a reelelor i organizaiilor
teroriste prin instituirea unui sistem de obstrucionare a traficului cu cantiti mari de
bani, prin contracararea aciunilor ilicite de
orice fel, prin combaterea infraciunilor din
spaiul cibernetic i prin cunoaterea sistemelor alternative de plat i mpiedicarea
folosirii de ctre teroriti a acestor sisteme.
n faa creterii pericolului terorist mai
ales n ultimii ani, majoritatea statelor au
adoptat msuri speciale de protejare a obiectivelor vizate cu precdere de teroriti, de
aprare a demnitarilor care beneficiaz de
protecie conform legii, utiliznd n acest
sens fore speciale, destinate combaterii terorismului.
Lupttorii formaiunilor speciale de ripost antiterorist sunt selecionai riguros
din rndul cadrelor cu caliti i aptitudini
psiho-fizice, deosebite, supui la teste i
programe adecvate de pregtire, n lupta
mpotriva terorismului fiind angrenai doar
aceia pentru care nu exist bariere.
Atunci cnd mijloacele preventive sunt
epuizate i nu exist alt cale de lupt mpotriva teroritilor se recurge la intervenia
antiterorist ca o msur de contracarare i
ripost.
Intervenia antiterorist se realizeaz de
regul prin: influenarea pe cale convingerii, influenarea pe calea intimidrii, folosirea de mijloace speciale, scoaterea teroritilor din obiectiv, eliberarea ostaticilor,
capturarea i anihilarea teroritilor, alte tipuri de aciuni.
Strategia combaterii terorismului, presupune i utilizarea unor instrumente juridice internaionale de prevenire i combatere a terorismului, rezultate din coroborarea unor legislaii adecvate luptei specifice
mpotriva acestui flagel.

25

ITINERAR CRIMINALISTIC INTERNAIONAL


Coordonator Prof. Dr. LAZR CRJAN
Prim-vicepreedinte al Asociaiei Criminalitilor din Romnia
Decan al Facultii de Drept i Administraie Public
Universitatea ,,Spiru Haret
Vicepreedinte al Asociaiei Internaionale a Poliitilor- Secia Romn
There are certain clues at a crime scene which by their very
nature do not lend themselves to being collected or examined.
Hows one collect love, rage, hatred, fear? These are things
that were trained to look for.
James Reese
La locul faptei cu siguran exist indicii care apar ntr-un mod
att de natural nct acestea sunt greu de adunat i de analizat.
Cum poate cineva s adune dragostea, furia, ura, frica... ?
Acestea sunt lucruri pe care suntem antrenai s le cutm.
Forensic is a science on how controversial on so complex because a specialist has to
have a lot of psychologist, tehnical and medical knowledge, trying to find the reasons of
the crimes and searching solutions to solve them. For exemple we have a crime. The
specialists will try to find not only the causes but also the reasons, M.O. or the number
and sex of those that are implicated.
The scene of crime is the most representative for the forensic, and it may be
considered like a map wich offers him a lot of evidences and indices of the crime like
M.O. and the signature, elements analyzed and transposed in fact in a very realist way by
the author Dawid Owen in his book Criminal Minds.
amprentele vor face legtura cu identitatea
individului. Altele vor face legtura cu modul n care crima a fost realizat n realitate,
cu semntura sau cu MO (modus operandi)
al criminalului. Oricum, n unele cazuri, informaiile vor scoate la iveal mult mai
multe secrete i o descriere mult mai apropiat de persoana complicatului atacator.
Unele detalii ale scenei crimei vor dezvlui
elemente cum ar fi: ce l-a condus pe criminal s comit crima n primul rnd. Acestea
se refer adesea la semntura criminalului.
Distincia dintre probele modului de
operare i probele semnturii este adesea
confuz. De exemplu, un criminal poate
folosi o arm pentru a-i amenina victimele

ANALIZA SEMNTURII CRIMELOR


Orict de atent poate un criminal plnui
i duce la ndeplinire o crim, locul faptei
va oferi poliiei i analitilor criminaliti o
abunden de informaii asupra fiecrei
crime n parte cum ar fi - cum, de ce i de
ctre cine a fost comis crima. Multe dintre
aceste informaii pot dezvlui ce fel de persoan a comis crima, fcnd posibil s se
restrng cutrile la un anume tip de suspect. Unele vor fi dovezi juridice clasice
care pot ajuta s se confirme odat ce un
anumit suspect a fost identificat i arestat
dac acest individ a comis sau nu aceast
crim.
Unele probe ca mostrele de snge i
26

i pentru a le fora s fac ceea ce vrea.


Acest lucru este, de obicei, parte a modului
de operare. El folosete arma pentru a-i
obine cererile. Folosirea armei este o parte
esenial a ceea ce face pentru el posibil
comiterea crimei. n cei mai simpli termeni,
se refer la modul n care crima a fost comis.
Claritatea semnturii, pe de alt parte,
ne rspunde la ntrebarea DE CE a fost comis crima? n cazurile n care subiecii
criminalului, victimele sale au fost torturate
n timp ce se aflau n puterea sa, aceasta reprezint aproape sigur un aspect al semnturii crimei. Acolo nu este nicio necesitate
pentru el n a-i tortura victimele, ci, pur i
simplu, de a face posibil comiterea crimei.
Tortura este aplicat numai pentru a satisface nevoile sadice ale criminalului i este
unul dintre motivele pentru care el alege s
comit crima nc de la bun nceput.

omoare dup eliberare. Timpul petrecut n


nchisoare i ofer multe posibiliti de a
revedea fiecare detaliu al crimelor sale i de
a elimina greelile fcute care au dus la
arestarea sa. n plus are posibilitatea de a le
discuta cu ali arestai, mult mai experimentai, ceea ce duce, aproape n mod obligatoriu, la schimbri care fac obinuitul su
mod de operare eficient.
n cazul fiecrei crime n parte, rspunsul victimei fa de criminal produce, de
asemenea, modificri n modul de operare
al acestuia. Cnd victima unui viol riposteaz mpotriva atacului, pn la punctul n
care atacatorul are probleme n a-i controla
victima, de obicei, acesta rspunde prin
modificarea modului de operare. n loc s
aib ncredere n arme pe care le-ar putea
gsi la locul crimei, prefer, s aduc el
aceste lucruri necesare cum ar fi banda
izolatoare folosit pentru a-i lega victima
i pentru a-i subjuga rezistena.
El poate de asemenea, crete violena
atacului su iniial, astfel c victima devine
incapabil nc de la nceput. n cazuri extreme, criminalul poate, ntr-un final, s
omoare victima, dac toate ncercrile sale
de a-i nvinge rezistena se dovedesc ineficiente. Dar toate aceste acte sunt fcute cu
intenia de a face posibil pentru el realizarea violului, n adevratul sens al cuvntului. Pe msur ce se face legtura cu modul
n care crima a fost realizat dect cu DE
CE, rmn, mai degrab, prticele ale dezvoltrii modului de operare dect o semntur.
Claritatea semnturii se supune unui set
complet diferit de reguli. ntruct aceste aspecte sunt personale la fiecare criminal n
parte, ele tind s fie mult mai puin flexibile. El nu mai poate schimba, aceste pri
ale rutinei sale. Dac lui i place s tortureze i s provoace fric i durere victimelor sale, va continua s tortureze urmtoarele victime, deoarece, altfel, nu ar avea
niciun motiv s comit aceste crime.
Singurele schimbri ce pot aprea n
semntura sa sunt cele evolutive, din cauza
unei nevoi -n cretere- de eliberare emoi-

MO sau semntur?
Distincia dintre modus operandi i o
semntur devine foarte important atunci
cnd examinm o serie de crime posibil
comise de acelai criminal. Frecvent, modul
de operare se poate schimba cu ct criminalul devine mai sigur pe sine i mai experimentat. Cu ct un sprgtor devine mai
eficient, intrnd n case, el i poate
schimba metodele pentru a evita erorile i
greelile viitoare. Dac sparge o oglind,
riscul zgomotului fiind mare, nseamn c
el are un timp limitat pentru a cuta prin
cas n cazul n care proprietarii vin s vad
ce s-a ntmplat. Odat ce nva cum s
sparg ncuietorile n linite, nu numai c se
expune la un pericol mai mic de a fi prins,
dar are i mai mult timp pentru a cuta dup
obiecte de valoare i a-i face vizita profitabil.
n toate aspectele pe care le implic,
ucigaul, n mod normal, nu arat niciun fel
de repulsie n a face aceste improvizaii. n
cazul unui criminal recidivist, faptul c
acesta este prins i trimis la nchisoare, l va
face, aproape n mod sigur s-i mbunteasc modul de operare, continund s
27

onal. Un torturator poate intensifica durerea i suferina provocat victimelor ca i o


cale de a obine satisfacia pe care o obine
de la crimele sale pe msura ce experiena
sa crete. Cu toate acestea, motivul de baz,
va rmne acelai, n general, deoarece
acesta este legat de principalele sale motive
de a comite crimele.
La fel, un criminal care-i mutileaz
victimele, dup ce le omoar, ca Jack
Spintectorul, poate provoca mai multe
mutilri slbatice odat cu succesiunea atacurilor. Acestea dou vor prezenta, mai degrab, o diferen a intensitii dect o
schimbare a bazei semnturii n sine. Datorit acestei rezistene la schimbare, elementele semnturii prezint o importan
deosebit n analiza crimelor individuale,
deoarece acestea pot sugera o legtur ntre
aceste cazuri i alte cazuri n care a fost gsit o semntur asemntoare. Totui,
exist cazuri n care pot lipsi diferite elemente ale semnturii, n mprejurri particulare, datorate unor ntmplri neateptate.
Acestea pot include ntlnirea unui rspuns
diferit de la o victim sau faptul c este ntrerupt n timp ce realiza ritualul crimei.

turii sale. Astfel, poate fi repetat cu uurin, oricnd atac femei cu parteneri n locuine.
Un alt exemplu gndit de ctre John
Douglas a fost acela al unui sprgtor de
bnci care avea o ingenioas metod de a
ntrzia personalul bncii s anune poliia
dup fuga sa. El i fora pe acetia s se
dezbrace, prevznd astfel faptul c doar
atunci cnd acetia i vor fi gsit hainele i
se vor fi mbrcat vor suna dup ajutor.
Acesta ar fi un bun exemplu de mod de
operare ingenios, destinat exclusiv pentru a
face infraciunea eficient i arestarea mai
puin probabil. Doar dac tlharul i-ar fi
folosit mai apoi puterea temporar pe care o
avea asupra personalului bncii pentru a-i
fora pe acetia s se dezbrace i apoi s-i
constrng pe acetia s i permit s-i fotografieze n poziii sugestive i degradante,
face ca scopul su s treac de la comiterea
infraciunii de baz la satisfacerea propriilor sale nevoi emoionale, trecnd grania
dintre modul de operare i semntur.
Chiar i cei care pun bombe i incendiatorii pot etala semnturi. Modul n care ncepe un incendiu este parte din modul de
operare al unui incendiator, din moment ce
acest lucru face posibil pentru el arderea
pn n temelii a unei cldiri. n unele cazuri flacra poate s nu fie principalul obiectiv. Poate fi utilizat pentru acoperirea
probelor unei alte crime pentru a sugera
de exemplu, o victim decedat ntr-un incendiu accidental. Acestea vor fi pri ale
modului de operare din moment ce se refer
la un motiv raional - respectiv comiterea
crimei.
Pe de alt parte, semntura face legtura
cu cauza pentru care un incendiator d foc
unei cldiri unde pare s nu existe niciun
motiv logic. Tipul de cldire int poate fi
parte din semntura criminalului. Alte probe
din oricare alt ritual lsat de criminal n
cldire nainte ca focul s fie aprins vor fi, de
asemenea, parte a semnturii. Unii las s se
vad diverse acte de vandalism, alii pot
urina sau defeca la locul infraciunii. Nici
unul dintre aceste acte nu au niciun rol n

DESCIFRAREA SEMNTURII
Identificarea elementelor semnturii nseamn separarea acestora de cele ce au legtur cu modul de operare. Profilerul FBI,
John Douglas, ntr-o lucrare despre modul
de operare, semntur i scena crimei, folosete un exemplu fictiv pentru a explica diferenele de baz dintre MO i semntur.
Un violator intr ntr-o cas pentru a gsi
presupusa victim i pe partenerul su.
Pentru a comite crima el trebuie s-l previn pe partener despre atacul su sau s-i
alarmeze pe acetia. Dac reine unul dintre parteneri legndu-l sau ncuindu-l n alt
camer, i-a realizat obiectivul. Dac, n
schimb, acesta l leag pe om i apoi l
oblig pe acesta s fie martor, n timp ce
partenerul su este violat, aceasta devine
parte din tiparul inducerii durerii, umilirii i
dominrii fa de ambele sale victime i
este, probabil, o parte important a semn28

arderea cldirii, dar sunt eseniale pentru


nevoile psihologice ale criminalului i, prin
urmare, formeaz parte a semnturii sale.
Cei care pun bombe acioneaz din cauza unor varii motive. Pot avea un obiectiv
politic,o int de atins, sau vor s distrug
proprietatea. n mod egal, ei pot obine satisfacie propagnd teroare, moartea sau rnirea a ct mai multor victime posibil. Caracteristicile tehnice ale armei cum ar fi tipul de exploziv, teaca, trgaciul i detonatorul formeaz, n mod normal, pri ale modului de operare, ca i partea esenial a
metodei de comitere a crimei. Factorii semnturii ies la iveal atunci cnd cel ce pune
bomba aduce schimbri acesteia pentru a
intensifica gradul de distrugere sau de rnire. El poate aduga cuie unei bombe cu
eav pentru a crea un shrapnel o bomb
cu exploziv i cuie sau s-i confere rezisten structurii bombei pentru a le ine mpreun pentru o perioad de timp mai lung
dup detonare, intensificnd astfel explozia.
Toate aceste lucruri sugereaz intensitatea
furiei sau a sentimentului de ur resimit
de criminal fa de cei asupra crora se
adreseaz atacul, fie c sunt oameni care au
trecut pe acolo, n mod ntmpltor, fie c
sunt inte precise ale rzbunrii sale.

tul c are pic pe cineva, faptul c e n


dumnie cu cineva, o desprire sau nevoia
de a reduce la tcere un martor sau un oponent care sunt relativ improbabil s reapar. n cazul unui criminal n serie sau al
unui violator, ceea ce l mpinge s comit
crima este dat de natura sa psihologic i
cauzeaz adesea atacuri violente la intervale din ce n ce mai scurte de timp, n
afar de cazul n care este identificat i
capturat. Asta nseamn c, identificnd o
serie de violuri i crime ca i opera unui
criminal n serie, individual impune o mare
prioritate nevoii de identificare i prindere a
persoanei responsabile.
Cellalt motiv se refer la informaiile
negative date de analiza semnturii. Uneori
acestea pot arta c, un individ, aproape sigur, nu a comis o crim dat. Cazul clasic
al lui David Vasquez, citat de John Douglas, este un exemplu de cum, recunoscnd
aspectele semnturii a doi criminali diferii,
a ajutat la eliberarea unui om nevinovat
care fusese nchis pentru primul omor.
Vasquez a recunoscut o serie de acuzaii
n 1984, chiar i omorrea unei femei de 34
de ani n Arlington, Virginia. Victima fusese strangulat cu o funie i lsat ntins
cu faa n jos, cu minile legate la spate i
fusese agresat sexual. Aspectele semnturii includeau legturi elaborate cu nite noduri extrem de neobinuite, i un cablu legat ntre ncheieturile victimei pn la gt
prin spatele umrului ei stng. n plus, corpul fusese lsat la vedere pentru a transmite
un oc oricui ar fi descoperit victima.
Analiza scenei crimei a artat c ucigaul, a petrecut un timp relativ ndelungat
alturi de victima sa. Legturile elaborate
au avut nevoie de timp pentru a fi realizate,
dar acestea i-au permis un nalt grad de
control asupra victimei. A mutat-o dintr-o
camer n alta prin toat casa, iar la un
moment dat a dus-o n baie i a pus-o s se
spele pe dini. Acest comportament nu era
necesar pentru a face posibil atacul i
crima, prin urmare se refer la propriile
nevoi i semntura criminalului dect la
propriul su mod de operare.

DE CE CONTEAZ SEMNATURA?
Deoarece aspectele semnturii crimelor
succesive comise de ctre acelai criminal
tind s fie consistent comparate cu modul
su de operare, oferind criminalitilor un
important neles fa de cel al unui criminal obinuit. Acolo unde este posibil ca,
pentru crime diferite, dintr-o anume zon,
la o anumit perioad de timp s arate moduri de operare similare, faptul c acestea
pot fi comise de persoane diferite. n cazurile n care semntura rmne totui neschimbat, exist o mare probabilitate ca
aceste crime s fi fost comise de ctre acelai criminal.
Exist dou motive pentru care acest tip
de analize este vital. Criminalii individuali
fac crime ngrozitoare, dar, de obicei, au legtur cu un set particular de motive fap29

Dac Vasquez nu era criminalul, de ce a


mrturisit? Avea un IQ mai mic dect normal, iar avocaii si au crezut c le va fi
greu s demonstreze nevinovia sa. L-au
convins pe acesta de faptul c, n cazul n
care pledeaz nevinovat, iar apoi este gsit
vinovat, risc s fie condamnat la moarte.
Dac va pleda vinovat aproape sigur, va fi
condamnat la nchisoare pe via.
Vasquez executase trei ani din condamnarea sa la nchisoare pe via cnd, n
1987, poliia a gsit o alt victim. Corpul
unei femei de 44 de ani a fost gsit ntins cu
faa n jos cu minile legate la spate. nc o
dat, funia se strngea cu nite noduri extrem de elaborate i de neobinuite, cu o
parte ce ducea de la gtul acesteia pn la
ncheieturi. i de aceasta dat, victima fusese strangulat cu o funie i agresat sexual. nc o dat, criminalul petrecuse un
timp relativ lung la locul crimei i lsase
corpul acesteia la vedere. Era la doar patru
blocuri distan de prima crim din 1984.
Poliia local a cerut Centrului Naional
de Analiz a Crimelor Violente (NCAVC)
o analiz a acestor dou omoruri, mpreun
cu o serie de atacuri sexuale i cteva alte
omoruri care au avut loc n acea zon n decursul acestei perioade de trei ani. Eventual,
raportul NCAVC ar fi putut face legtura
dintre aceste cazuri prin intermediul semnturilor asemntoare ale unui suspect local. Aceast concluzie a fost mai trziu
susinut de probe psihologice i au eliminat posibilitatea ca David Vasquez s fi fcut primul omor. A fost eliberat din nchisoare i a fost reabilitat n mod oficial.

semntur, cum o poate face i poziia n


care corpul victimei a fost gsit. Acolo
unde victima supravieuiete, atitudinea,
comportamentul criminalului i cuvintele
pe care acesta le-a folosit n timpul atacului
sunt de asemenea probe ale semnturii. i
acolo unde corpul victimei este gsit la locul crimei, rnile i semnele vizibile n aspectul postmortem al unei mutilri, n mod
normal, fac legtura mai mult cu semntura
dect cu modul de operare.
n crimele n care atacatorul folosete
arme de foc, victima ar fi mpucat, n
mod normal, cu excepia cazului cnd pericolul ca cineva s aud zgomotul mpucturii ar fi un factor major. Dar, n cazuri
cum ar fi crimele lui Code, criminalul a fost
cu mult peste gradul de violen necesar
pentru a-i subjuga i a-i omor pe cei pe
care i-a atacat, tindu-le gturile, ntr-un
caz aproape decapitnd victima, artnd
semne clare ale semnturii sale. Profilerul
FBI Roz Hazelwood, care lucreaz cu psihiatrul dr. Park Dietz, studiaz un grup de
30 de sadici criminali sexuali care au fost
relativ binevoitori n a vorbi despre detaliile
actelor violente pe care le-au comis, dei
acestea au legtur mai mult cu modul de
operare al crimelor lor. ns, acetia au fost
mai puin dispui s vorbeasc despre actele
sau fanteziile lor sexuale, deoarece acestea
erau probleme personale i s-au referit mai
mult la aspectele semnturii crimelor lor.
STUDIU DE CAZ 1.
GEORGE RUSELL - CRIMINALUL
YUPPIE.
Ca i muli ali criminali n serie condui
de furie, George Russell, i dorea ca victimele sale s moar ct mai repede posibil,
pentru a-i permite exercitarea complet a
controlului asupra cadavrelor ntr-un ritual
pe care i l-a dezvoltat cu fiecare crim n
plus. nceputul crimelor sale a fost dat de
clasa de sus a comunitii din Bellevue,
statul Washington n nord-vestul Pacificului
din S.U.A. Russell nsui a fost negru i
ceva ntre un pierde-var i un criminal mrunt, el a fost crescut ntr-o familie de clas

TIPURI DE PROBE ALE SEMNTURII


Probele semnturii pot fi att de variate,
pe ct sunt motivele i fanteziile criminalilor. n cazurile care implic viol i crim,
maniera n care victima este omort poate
implica att modul de operare, ct i semntura criminalului. Detaliile lsate la locul
crimei sau trofeele luate de la victim , cum
ar fi uviele de pr sau articolele de mbrcminte pot, de asemenea, s fac parte din
30

mijlocie i ddea impresia c fcea parte


din viaa sociala local din aceast zon
predominant alb i frecventa, n special,
barurile i restaurantele selecte.
Prima lui victim a fost Mary Ann
Pohreich n vrst de 27 de ani, al crei cadavru a fost gsit pe aleea care fcea
legatura ntre un McDonalds i un restaurant numit The Black Angus, n zorii zilei
de 23 iunie 1990. Era clar c trupul ei dezbrcat fusese pus acolo n mod intenionat
de criminal. Zcea pe spate, la vedere ntr-o
zon n care putea fi vzut cu uurin.
Piciorul ei stng fusese ncruciat peste
glezna dreapt, braele ei fuseser ndoite
de-a lungul stomacului ei, iar palmele ei
formau un con. Capul ei a fost ntors spre
stnga, cu un container de mncare din
plastic, pus cu atenie, peste ochiul ei drept.
Niciun articol din hainele ei nu a fost gsit
la locul crimei i, cu toate acestea, ea nc
purta un lnior la gt i un ceas la mn.
Declaraiile martorilor i autopsia au dezvluit faptul c fusese probabil omort n
alt parte i adus pe alee dup aceea. Fusese strangulat i supus mai multor lovituri puternice, semnele de pe corpul ei
artnd faptul c ea fusese adus n locul
unde a fost gsit cadavrul, posibil, din locul
de origine, care era situat n apropierea
unui maldr de moloz. Ea fusese violat,
iar zona sa anal fusese puternic afectat de
un obiect strin care nu a fost gsit la locul
faptei. Ultima dat, femeia fusese vzut n
jurul orei 10, n seara precedent, plecnd
dintr-un bar exclusivist numit Papagayos
Cantina, situat la aproximativ o mil deprtare de locul unde cadavrul ei fusese gsit, iar maina ei era nc n parcare. Prea
c ea plecase la o ntlnire i nu avea sa mai
fie vzut n via din nou.
Urmtoarea victim a fost gsit pe 9
august ntr-o locaie total diferit. Carol
Beethe, o mam singur a dou tinere fiice, a
fost descoperit n patul casei sale din
Bellevue, cam la 2 mile deprtare de locaia
unde a fost gsit cadavrul primei victime. Ea
lucra la barul unui alt restaurant exclusivist
numit Cucina Cucina i ultima dat fusese

vzut la ora 2.30 n acea diminea, intrnd


singur n casa ei. Cadavrul ei a fost gsit n
pat, dezbrcat, cu excepia unei perechi de
pantofi cu toc de culoare roie cu care era
nclat ,cu picioarele deprtate i cu propriul
pistol introdus n vagin. Corpul a fost aranjat
cu faa spre u, astfel nct nicio persoan
care intra s nu poat evita oribila scen, dar
capul a fost acoperit cu o pern, plasat,
astfel nct s sugereze sufocarea. Autopsia a
scos la iveal faptul c victima fusese btut
cu slbticie, cu mult mai multe lovituri dect
ar fi fost necesare pentru a o omor, cu o arm
care n mod ciudat a lsat urme n form de y
pe pielea sa.
n final, pe data de 3 august 1990,
Randi Levine, n vrst de 24 de ani, a fost
gsit n apartamentul ei din suburbia
Kirkland-ului, cam la 7 mile spre nord fa
de locaia cadavrului primei victime. Victima fusese vzut prsind un restaurant,
local numit Maple Gardens, singur, n jurul miezului nopii, cu 4 zile nainte, unde
luase masa cu prietenii, iar cadavrul ei a
fost descoperit de proprietarul apartamentului din blocul su. Cadavrul ei gol zcea
pe spate pe pat, iar ea suferise grave lovituri
la cap ntr-un atac care, aproape sigur, ncepuse n timp ce ea nc dormea. Capul i
era acoperit cu o pern i un cearaf ce acoperea parial jumtatea superioar a corpului ei. Picioarele erau deprtate i un vibrator era aezat n gura victimei, n timp ce
o copie a unei cri cu titlul Bucuria Sexului era pus cu grij n strnsoarea braului. Mai mult de 200 de tieturi au fost
fcute pe tot corpul su dup moarte, inclusiv pe talpa piciorului.
n obinuitul stil al crimelor bazate pe
modul de operare al ucigailor, existau
toate ansele ca aceste crime s fi fost clasificate ca fiind munca a cel puin doi criminali, avnd n vedere discrepanele n ceea
ce privete crimele comise. De exemplu,
prima victima a fost atacat n timp ce se
ndrepta spre cas i a fost lsat ntr-un loc
foarte populat, cu toate ca amndou (a
doua i a treia) victimele au fost ucise n
propriile lor case. Prima victim a fost vi31

olat, dar celelalte nu, iar tipurile i patternurile atacurilor au fost diferite de la caz la
caz.
Oricum, privind din punct de vedere al
semnturii ucigaului, aceste crime au fost
urmrite de o consisten mult mai mare de
pattern. eful de investigaii criminale, Bob
Keppel, a decis, de la bun nceput, c ucigaul construia n mod progresiv o mult
mai distrugtoare i complex fantezie, care
arta un progres al pattern-ului de la crim
la crim. Mary Anne Pohlreich prezenta o
varietate de rni de aprare care indicau
faptul c ucigaul prezenta o relativ dificultate n a o supune i n a o omor. Cu
toate acestea a avut suficient ndrzneal
s o ia dintr-un loc att de populat i s
lase cadavrul ei, dezbrcat i aezat cu
grij, pentru a fi sigur c se ncadreaz n
propriul su mod de operare.
n cazul lui Carol Beethe, a fost capabil
s o omoare ntr-o locaie care prea mult
mai sigur, chiar dac tinerele ei fiice dormeau n cas n acel timp. Acest lucru sugereaz faptul c a atacat-o n timp ce aceasta
dormea, astfel ea fiind incapabil s dea
alarma. Autopsia a descoperit cteva urme
de aprare, artnd c a fost omort mult
mai repede dect prima victim, lsndu-i
criminalului mai mult timp pentru a-i duce
la capt fantezia, dar nivelul violenei ntlnite pe cadavru, crescuse n mod apreciabil fa de cel gsit pe cadavrul primei
victime.
n final, Randi Levine reprezint punctul
culminant al progresiei de pn acum. nc
o dat ea a fost atacat n timp ce dormea,
iar criminalul i-a petrecut chiar i mai
mult timp cu corpul victimei, cauznd astfel, n mod evident, numeroase rni pe corpul nensufleit. Detaliile n ceea ce privete
poziia corpului, dup moarte, a urmat pattern-ul stabilit la primele dou crime, iar
criminalul a devenit, n mod clar, mai ndrzne i mai pretenios n ritualul pe care
l urma la fiecare crim.
Crimele vesele din Bellevue, dup cum
au devenit cunoscute, au implicat munca
profilerilor, cu toate c, n acest caz, nu

pentru a identifica criminalul. Cererea, n


acest caz, a fost ca acetia s se asigure c
suspectul a fost condamnat pentru toate cele
trei crime, deoarece dovezile, ce legau suspectul de victim, erau mai puternice ntrun caz dect n celelalte dou. Pe de alt
parte, n cazul n care instana accepta faptul c probele semnturii prezint o mare
probabilitate ca toate cele trei femei s fi
fost omorte de ctre acelai brbat, atunci
ntregul caz ar fi fost, n mod serios, ntrit
ca i rezultat.
n ciuda apartenenei sale la clasa mijlocie, George Russell era deja un criminal nregistrat. El avea cazier, ca i infractor i
deintor de proprieti furate. Cnd era
doar un bieel, prinii lui s-au desprit
cnd mama lui a plecat de acas, lsndu-l
pe George n grija tatlui su. Mai trziu, ea
s-a ntors dup el, mpreun cu un alt brbat
i, n cele din urm, renunnd i la aceast
relaie, l-a lsat pe George, un adolescent,
s se descurce de unul singur, acesta
hrnindu-i n acest mod sentimentele i resentimentele fa de o mam care l-a fcut
s se simt n mod repetat abandonat.
ntre el i crime s-a fcut pentru prima
dat legtur atunci cnd, un detectiv local,
l-a arestat dup un scandal, pentru c s-a
dat drept poliist i pentru purtare ilegal de
arm de foc. Seria nscris pe arm a artat
c aceasta fusese furat de pe o proprietate
din aceeai zon n care se afla casa victimei numrul trei. Spargerea a avut loc pe
12 septembrie, la nou zile dup ce cadavrul lui Randi Level a fost descoperit. O
femeie sunase pentru a se plnge de un vagabond care d trcoale n Bellevue, iar poliia l-a vzut pe George Russell tocmai
cnd acesta pleca din zon. Russell a fost
arestat i i-au fost luate probe (A.D.N.) care
au fost comparate cu cele gsite la prima
victim. Probele au artat c el era ucigaul
lui Mary Anne Pohlreich. Poliia a dat de
urma camionetei prietenilor pe care a folosit-o pentru a transporta cadavrul i au gsit
urme din sngele victimei n main.
Dar a fost el autorul i al celorlalte dou
crime? Profilr-ului FBI John Douglas i s-a
32

cerut s analizeze crimele, acesta gsind o


serie de legturi ntre cele trei crime. nainte de toate, el a considerat tipul de atac
fulger care era parte din modul de operare
al criminalului ca fiind foarte consecvent,
ceea ce era asemntor cu cazul omorurilor
petrecute cu doar cteva sptmni n urm.
Dar el a fost convins de faptul c aspectul
semnturii crimelor era mult mai important.
Dei era neobinuit s gseti un criminal n
serie de culoare atacnd femei albe, trebuie
inut cont de faptul c Russell a crescut
ntr-o comunitate predominant alb i era
ncreztor n acest mediu. Una dintre cele
mai importante legturi din semntur a
fost locul n care au fost gsite victimele, n
ciuda diferenelor dintre locaii acestea erau
gsite repede. Corpurile au fost lsate expuse i au fost, n mod deliberat, aranjate
ntr-o poziie ct se poate de degradant,
ntinse ntr-o poziie ginecologic cu recuzita suplimentar cum ar fi sfoara, arma i
vibratorul, aranjate pentru a ntri mesajul.
Ca un rezultat al claritii semnturii, autoritile au fost de acord s judece cele trei
crime mpreun, iar George Russell a fost
gsit vinovat de toate trei i condamnat la
nchisoare pe via.

Hicks s rmn. Cnd el a insistat s plece,


Dahmer a ridicat o bt i l-a lovit pe Hicks
puternic n cap rezultnd moartea acestuia.
Atunci Dahmer i-a ngropat cadavrul afar,
dar dup cteva sptmni l-a dezgropat, l-a
dezmembrat, a curat carnea de pe oase,
le-a dizolvat n acid i a aruncat-o ntr-o canalizare. Oasele le-a sfrmat n fragmente
mici pe care le-a mprtiat n pdurea din
jurul casei.
Acesta a fost nceputul carierei de criminal care a durat 13 ani. El cuta biei,
ntreinea relaii sexuale cu ei i i omora n
diferite moduri nainte de a le folosi rmiele n tot felul de ritualuri din ce n ce
mai bizare. Dei el reuea s gseasc i s
omoare victime n timp ce locuia n casa
bunicii sau n camere de hotel, fanteziile lui
au devenit mult mai intense atunci cnd s-a
instalat n propriul su apartament din
Milwaukee, n anul 1988. Aceasta era
protejat cu lacte i zvoare i dotat cu
congelatoare pentru depozitarea cadavrelor
i a bucilor de cadavre i un butoi pentru
dizolvarea rmielor umane n acid.
Cu aceast locaie sigur el a pornit ntro carier lung i de succes, prada constnd
n tineri homosexuali. El i racola victimele de pe strzi, mall-uri i din barurile de
homosexuali din Milwaukee sau i ntlnea
la evenimente, cum ar fi parada homosexualilor din Chicago. n toate cazurile, el
avea grij sa fie vzut ct mai puin posibil
cu fiecare nou victim i s aleag oameni
care, pe ct posibil, urmau un mod de via
pasager, astfel nct s nu fie dai disprui
prea repede. El i momea n apartamentul
su, oferindu-le acestora bani pentru a poza.
Rutina sa urma acelai set de pattern-uri.
El aducea bieii pe care i aga napoi n
apartamentul su, i droga, apoi i omora, de
obicei, prin strangulare. Uneori i dorea s
fac sex cu ei nainte s-i omoare, dar plcerea lui obinuit era s fac sex cu cadavrele lor. Fa de un partener care nu l-ar fi
putut refuza plecnd, Dahmer avea o dorin din ce n ce mai mare de a-i extinde
controlul asupra cadavrelor, dezmembrndu-le i adesea mncnd pri din ele,

STUDIU DE CAZ 2.
JEFFREZ DAHMER- CRIMINAL I
CANIBAL.
Poate cel mai cunoscut criminal n serie al tuturor timpurilor, Jeffrey Dahmer a
avut, de asemenea, cea mai clar i cea mai
bizar semntur dintre toate, n comparaie
cu varietatea diferitelor moduri de operare
folosit pentru a prinde, omor i a pstra
victimele. Cariera lui Dahmer, ca i criminal, a nceput n anul 1978, n Richfield,
Ohio, cnd el avea 18 ani i absolvise recent liceul. El a racolat un biat autostopist
n vrst de 19 ani, Steven Mark Hicks, i la dus la el acas, acolo de unde el plecase
n timp ce prinii lui erau plecai. Cei doi
au but bere i au ntreinut raporturi sexuale. Cnd Hicks s-a ridicat s plece,
Dahmer a devenit nervos l-a gndul de a fi
lsat singur i a ncercat s-l foreze pe
33

nainte de a purta pielea i muchii pe post


de ciudate obiecte vestimentare i lund
capetele victimelor ca i trofee pentru
decorarea apartamentului su. Pentru a-i
oferi timpul maxim necesar acestor activiti, el ncerca, pe ct posibil, s gseasc i
s omoare victimele vinerea lsndu-i
weekend-ul liber pentru a ncerca cele mai
noi i mai bizare experimente.
Dahmer i acoperea urmele att de
bine, nct nu a fost niciodat fcut subiectul vreunui profil odat ce majoritatea victimelor sale erau simple dosare ale dispruilor fr urm i nimeni nu a suspectat c
Milwaukee era distrus de un periculos criminal n serie. A lsat cteva urme, care, n
mod uimitor, i-au scpat de-a lungul carierei sale. Cnd conducea ctre groapa de gunoi din localitate pentru a scpa de cadavrul
primei sale victime, Steven Hicks buse berea care l fcuse s ncalce regulile de circulaie, iar poliia l-a oprit. A reuit s duc
discuia departe de un posibil arest i o percheziie a mainii sale, dar a fost att de
speriat, nct s-a ntors cu cadavrul lui
Hicks acas i l-a ngropat acolo.
Norocul lui a continuat. Mai trziu, a
decis s experimenteze modaliti de prelungire a vieilor victimelor, transformndu-i pe acetia n mainrii docile care
ar fi rmas cu el i care ar fi fost complet
controlat de el. Voia s-i drogheze
victimele i, n timp ce ele erau incontiente, acesta le gurea craniile pentru a putea
injecta acid nuntrul lobului frontal. Unul a
murit n timpul experimentului, iar doi s-au
plns de dureri de cap cnd s-au trezit, i,
deoarece, el oricum avea de gnd s i
omoare, plngerile lor nu l-au fcut dect s
fie sigur c se aflau sub controlul lui.
Konerak Sinthasonphone, n vrst de 14
ani a reuit s fug din apartament i s
atrag atenia vecinilor. Ei au chemat poliia, care nu a putut nelege ceea ce biatul
foarte confuz ncerca s le spun, aa c
atunci cnd Dahmer l-a revendicat drept
prieten, poliia a lsat victima s se ntoarc
n cuca ucigaului, dup care i-a mai fcut
o injecie n creier care l-a omort.

Sfritul celor 13 ani de crime ai lui


Dahmer a venit n seara de 23 iunie 1991,
cnd, o main a poliiei din Milwaukee, a
fost oprit de un tnr de culoare, mbrcat
doar pe jumtate, care avea ctue la mini.
Numele lui era Tracy Edwards i le-a spus
celor doi ofieri c fusese atacat i le-a dat
adresa din nord 924 strada 25, apartament
Oxford. Cnd au ciocnit la ua apartamentului 213, le-a rspuns un brbat care
le-a spus c se numete Jeffrey Dahmer. Ei
i-au verificat cazierul, care a artat c fusese eliberat condiionat pentru un atac sexual i, cum era but, i nclcase condiiile eliberrii condiionate. Aceasta le-a
permis ofierilor s-l aresteze i s-i percheziioneze apartamentul. Ceea ce au vzut
acolo i-a ngrozit. Apartamentul mirosea a
carne putrezit, iar fotografiile bieilor
erau mprtiate peste tot, artnd victimele
nctuate att n via ct i mori i pri
din corp aranjate ntr-o expunere ritualic.
ntr-una dintre fotografii aprea craniul
unei victime pictat n galben, pus cu grij n
propriile sale mini. Alt craniu era descompus n frigider, n timp ce mai multe pri
din corp erau puse ntr-un butoi de 55 de
litri care se afla n dormitorul apartamentului.
Pentru specialitii care l-au analizat pe
Dahmer i nfricotoarele lui ritualuri,
semntura era lesne de observat. Aici a fost
un criminal cu ntreaga via plin de furie
i ur pentru victimele sale, asta prnd s
fie principala cauz n refuzurile sale de a le
permite s-l prseasc dup ce i momea n
apartamentul su. Singura lui posibilitate de
a obine ce voia de la victimele sale era s
pstreze controlul i s le posede ct mai
mult posibil. Prin urmare, rutina sa a pornit
de la a omor, pur i simplu, la a dezmembra i a dispune de rmiele lor ca trofee
i expunerea craniilor, minilor i organelor
sexuale n apartemantul su ca o cale de a
continua posesia asupra victimelor. n final,
el a ncercat i a dat gre n extinderea posesiei asupra acelora care se aflau sub controlul su pentru a-i transforma n nite roboi care urmau toate comenzile n timp ce
34

erau nc n via. Oricum, ironia final a


fost faptul c el nsui a devenit o victim.
Dup ce a nceput executarea sentinei pe
via ntr-o nchisoare de maxim siguran
din vecintatea statului Wisconsin pentru
uciderea a 17 tineri, el nsui a fost omort
de un coleg de celul pe 29 noiembrie 1994
la vrsta de 34 de ani.

siderabil la teoria i practica n doctrina


criminalistic despre amprentele digitale.
Unul dintre cei care s-au remarcat a fost
P.S.Semenovski, deoarece datorit lui dactiloscopia ruseasc are propriul sistem de
nregistrare a infractorilor. Predecesorul su
fiind A.A.Salkov, care a continuat procesul
de dezvoltare al acestei ramuri de investigare criminalistic.
Piotr Sergueevitch Semenovski s-a nscut pe 22 decembrie 1883 n Moscova. A
urmat coala de catehism Donskoe, apoi
seminarul din Moscova. Teologia nu l-a
atras aa c s-a orientat spre tiinele naturale. n 1904 a intrat la Universitatea din
Tartu, unde a nceput studiile la facultatea
de medicin. La un moment dat a renunat
la universitate din lips de mijloace financiare, dar apoi a reuit s termine n 1910 devenind medic.
A primit medalia de aur pentru memoriul pe tema "Studii medico-legale ale petelor de sperm". n primii ani ai activitii
sale profesionale a fost asistent apoi ajutor
la disecare la catedra de medicin judiciar.
n 1912 au mai aprut dou lucrri despre
studiul petelor de sperm n contextul medico-legal. n 1914 a aprut o nou lucrare
"Studiul microscopic al sistemului osos
uman i al animalelor n domeniul medicinii judiciare ". n 1918 s-a nrolat n armata
Roie, n calitate de voluntar. La scurt timp
a devenit consultantul departamentului de
cercetare penal din Moscova. A dirijat cabinetul de expertiza judiciar, apoi a devenit eful biroului de nmatriculare. n 1922
a fost desemnat responsabilul subseciei
dactiloscopice a departamentului tiinific i
tehnic al direciei centrale de cercetare penal. Un an mai trziu editura acestei direcii i publica lucrarea "Dactiloscopia ca
metod de nmatriculare " aceasta fiind de
altfel i prima sa oper n domeniul criminalisticii. P.S.Semenovski preciza n prefaa
crii sale ca aceast lucrare era rezultatul
cercetrilor tiinifice independente nvecinate cu domeniul dactiloscopiei, fiind bazat pe fiele de nmatriculare, numrul fielor studiate de acesta fiind aproximat la

Pionierii dactiloscopiei ruseti


Autorul crii "Semnele minii", A.I.
Bastrykine, profesor, doctor n drept, consilier de stat n justiie, membru al Academiei de tiine i Arte Petrovski, i al Academiei de Securitate Naionala a Rusiei,
aduce in prim plan cteva chestiuni cu privire la naterea i dezvoltarea dactiloscopiei
in Rusia, una dintre cele mai importante
tehnici tiinifice, despre pionierii criminalisticii, i tot ceea ce st la baza acestei tiine, ce permite elucidarea crimelor, aflarea
adevrului, descoperirea vinovailor.
Din cartea domnului A.I.Bastrykine
aflam despre dactiloscopie c a aprut ca
urmarea a publicaiilor din presa englez,
iar c n 1892, ziarul"Gazeta Juridic" editat n Rusia nainte de revoluie, prezenta
un articol cu titlul: <<Amprentele i importana lor n practica judiciar >>.Un an
mai trziu se propunea introducerea dactiloscopiei la nivel naional. De asemenea la
29 decembrie 1906, aprea Circulara nr.1
"Despre aplicarea antropometriei i fotografiei n nregistrarea infractorilor ", mai apoi
anexndu-se un " Regulament util pentru
detectarea, conservarea i captarea n fotografie a urmelor amprentelor, lsate de liniile papilare ale degetelor minilor, gsite la
locul faptei".
Criminalitii rui au plecat la Paris, Lausanne i n alte orae europene pentru a
studia tehnica i organizarea expertizei
dactiloscopice n strintate, i mai apoi s
contribuie la mbuntirea acesteia.
Activitatea de dezvoltare a expertizei a
nceput nainte de revoluie dar operele lui
P.S.Semenovski, T.D. Gladkova, G.A.
Tsimakouridze, G.L.Granovski i alii, au
reprezentat fundamentul unui aport con35

40.000. A.I.Bastrykine menioneaz c


acesta nu numai c nu s-a limitat la expunerea tehnicii dactiloscopice dar i c a continuat cu expunerea istoric a nmatriculrii
penale, a fundamentului tiinific i prezentarea strii dactiloscopiei la momentul
respectiv n celelalte ari. n aceasta lucrare
Semenovski enuna o clasificare a liniilor
papilare. Iat o scurt schem a acestei clasificri : existau 3 grupe divizate la rndul
lor n subgrupe i specii; n funcie de
forma desenului central se disting : curbe,
bucle, cercuri,ovale, elipse i spirale; n
afar de acestea mai sunt importante i configuraiile tranzitorii, compuse si nedeterminate ale desenelor. Autorul crii "Semnele minii" mai menioneaz faptul c
pentru a facilita diferena, autorul a mprit
toate desenele n 2 mari grupe: cele n
forma de bucla i cele n forma de cerc. n
afar de desenele n forma de bucla, a aezat n prima grup curbele, subdivizate la
rndul lor n curbe tipice, piramidale i conice(sub form de cort) i buclele propriuzise au fost de asemenea mprite n: bucle
simple (ulnar i radiare) i compuse.
Desenele celei de-a doua grupe
(cercurile) se subdivizau n desene circulare
propriu-zise i desene circulare compuse
(omogene i eterogene). Metoda de
identificare a individului, bazat pe desenele papilare ale degetelor, a fost descris
de Semenovski meniona faptul c trebuia
determinat, n primul rnd, crei grupe
principale (bucle sau cercuri)i sunt atribuite desenele studiate. Apoi, nainte s se
stabileasc apartenena desenelor prin confruntarea cu desenele din aceeai grup,
trebuie s se identifice, care sunt subgrupele i speciile care corespund amprentelor
date. Dac desenele studiate aparin aceleiai specii se trece la studierea in detaliu a
desenelor. Aceasta din urm trebuie s se
refere la analiza liniilor papilare situate n
zone de jonciune i n partea centrala a desenului, n care studiul se prezint ca fiind
cel mai simplu i rapid. n timpul analizei,
se va pstra o atenie deosebit asupra poziiei, direciei i particularitilor caracte-

ristice, naturale, ale structurii liniilor papilare: fragmente de linii sub form de
puncte, liniue mici, legturi de fuziune a
dou linii i un punct care, n acelai timp
este punctul bifurcrii unei linii, i dou
puncte de fuziune a dou linii, formnd astfel ceea ce ei numeau <insul>. Clasificare
era necesar, dup cum spunea Semenovski
" pentru a identifica individul, fiind suficient ca amprentele sale digitale, comparate,
s prezinte 12 puncte identice, situate in
aceleai locuri pe baza acestor caractere
generale i particulare ale desenelor papilare. n 1923 el a realizat o expertiz special pentru prevenirea unei grave erori judiciare. n 1927 era ales membru onorific al
Institutul Internaional de Antropologie din
Paris, de fapt acesta era membrul multor
societi tiinifice. nainte de al doilea rzboi mondial, Semenovski preda n multe instituii i era responsabil cu cercetarea la
Institutul de Medicin Legal. A fost de
asemenea i responsabil cu anchetarea crimelor naziste, n perioada rzboiului. A fost
decorat cu Ordinul Rzboiului Patriotic, I
grad, i cu multe alte medalii. A murit nsa
la 1959 la vrsta de 75 de ani, dar va rmne n istoria criminalisticii ruseti ca fiind creatorul sistemului de nmatriculare
penal.
Unul dintre contemporanii si a fost
A.A. Salkov, acesta ndreptndu-se de asemenea spre aceast latur a criminalisticii.
Alexe Andreevitch Salkov s-a nscut pe
29 decembrie 1869 la Poltava. A studiat
ntr-o coala din Orenbourg, a intrat la Facultatea de Drept a Universitii din Kazan.
S-a mbolnvit, fapt pentru care a ajuns n
Sankt Petersburg n 1880 n cutare de ngrijiri medicale i mijloace de existen. S-a
angajat n domeniul feroviar apoi starea sa
s-a ameliorat i s-a hotrt sa i continue
studiile. n 1894 se nscrie la cursurile de
asistent ale doctorului S.Tregoubov, dar ca
urmare a apariiei lucrrilor de fotografie
judiciar acesta se orienteaz spre aceast
nou pasiune, i reuete s ocupe postul de
fotograf la biroul de nmatriculare penal,
desigur datorit recomandrilor profesoru36

lui su. Odat cu crearea noului serviciu de


cercetare penal la Petrograd, Salkov a
ocupat postul de responsabil al biroului de
nmatriculare.
n 1919 Salkov s-a decis s ilustreze o
expertiz a 3 amprente fotografice din cauza dificultii cu care se confrunta, i
anume lipsa materialelor i a accesoriilor
fotografice.
Din 1923 pn n 1928 a activat n calitate de instructor expert al departamentului
tiinific al direciei de cercetare penal din
Leningrad. Activitatea ulterioar a fost dedicat n ntregime expertizelor, anchetelor
penale, predrii criminalisticii n diverse instituii din Leningrad. Mai trziu i-a atras
atenia problema ereditii desenelor papilare.
Autorul Bastrykine relateaz cazul de la
care a pornit aceast preocupare a lui
Salkov, si anume, n Mongolia exista o tradiie , prinii i trimiteau bieii la palatul
preotului budist Bogdoguen.Se pare ca nu
exista ns vreo dovada cu privire la originea copiilor. Atunci a aprut confuzia. Un
biat de 5 ani trebuia s fie luat de o femeie, care crezuse ca este fiul su. Dup
puin timp, o alta femeie a venit la palat i a
declarat c este mama sa legitim acelai
copil, afirmnd c este mama sa. Litigiul
dintre cele dou femei a ajuns pn la Curtea Suprem din Mongolia, unde judectorii
au fost foarte ncurcai, pentru c nu aveau
la dispoziie nici o dat obiectiv pentru a
putea dovedi legitimitatea preteniilor uneia
dintre prile aflate n conflict. Curtea Suprem a recurs la antropologismul sovietic
S.A. Teplooukhov care dup ce a studiat
desenele papilare ale degetelor minilor, i
forma pavilioanelor urechilor copilului i
pe ale celor dou femei, expertul a ajuns la
concluzia, c biatul era copilul celei de-a
doua femei i c prima a greit. Salkov expunea acest caz n 1926 n intervenia sa la
Al II-lea Congres al experilor medico-legiti din Rusia, si a declarat c episodul
menionat le-a oferit ideea de a ncerca
aplicarea metodei dactiloscopice n Rusia n
expertizele ce vizeaz stabilirea paternitii.

Salkov la rndul su s-a folosit de acest


procedeu ntr-un caz de recuperare a pensiei
alimentare n favoarea unui copil.
n 1926 Salkov publica un articol despre
falangometrie n calitate de procedeu auxiliar de identificare a individului dup urmele minilor lsate la locul delictului. n
afar de dactiloscopie Salkov a mai studiat
i urmele picioarelor. De asemenea el a elaborat un sistem de procedee tehnice care
vizau reanimarea/reconstrucia aspectului
fizic al cadavrelor cu scopul de a-i identifica. n paralel a lucrat cu probleme ce ineau de balistica judiciar, aplicarea razelor
ultraviolete n criminalistic i expertizele
grafologice. Aportul su n materie de dactiloscopie dar i alte domenii din criminalistic a reprezentat un pas spre dezvoltare
pentru aceste ramuri i tiine.
Urmele uneltelor
Autorul crii "Manual de poliie judiciar", Jean Gayet, profesor la Facultatea
de Medicin din Lion i director al laboratorului de cercetare tiinifica tot din Lion,
ne introduce n domeniul cercetrii uneltelor, instrumentelor i dispozitivelor cu care
opereaz infractorii, de obicei.
Autorul face o scurt clasificare a situaiei urmelor lsate de acestea, lsndu-ne s
descoperim progresiv arta de a gsi vinovatul, sub alt form , mai delicat,ce necesit mult meticulozitate din partea investigatorului, prin intermediul instrumentelor
pe care acesta le folosete n scopul svririi unei infraciuni.
Infractorii se folosesc de tot felul de
unelte, instrumente, dispozitive, care i
ajut s-i ndeplineasc cu eficacitate activitatea lor nefast. Atunci cnd se folosesc
de instrumente, sau unelte, acestea las
urme sau pstreaz urme de la locul faptei.
Scriitorul Gayet relateaz faptul c diverse
categorii de sprgtori folosesc un ntreg
arsenal de instrumente: cleti peraclu, prghii, ici cu care pot ndeprta progresiv
pervazul de la u i n final pot smulge
broasca sfredelul din lemn i fierstrul
pot servi la decuparea unui panou mpreju37

rul broatei mpiedicnd-o pe aceasta din


urm s se opun deschiderii uii de asemenea pot utiliza o urubelni alunecoas,
ntre seif i capacul su, fcndu-l pe acesta
s sar.
Pot fi utilizate chiar i foarfece reci, i
anumite unelte fabricate special pentru necesitile cauzei, care s decupeze pereii
casei de marcat, sau care s ndeprteze i
s smulg cadrul uii .
De
exemplu,Gayet
mentioneaz
c,ucigaul se servete, printre altele, de
cutie, de topor sau ciocan pentru a njunghia victima sau pentru a-i desfunda craniul. Existnd chiar cazuri n care ascunde
cadavrul ntr-un desi i l acoper cu ramuri tiate cu toporul, sau cu cuitul, dintrun desi vecin. Sau un alt exemplu sesizat
de acesta este referitor la cei care saboteaz
plantaiile folosesc drujba, fierstrul sau
toporul pentru a seciona butaii viilor sau
copacii.
Urmele lsate n urma unor asemenea
delicte sunt importante pentru stabilirea
unor informaii , n primul rnd asupra instrumentului folosit, i apoi a fptaului. n
timpul anchetei se va descoperi tipul uneltei, modul de operare al infractorului, i cea
mai interesant parte este raportul ce trebuie stabilit ntre cauza i efectul interaciunii urmei cu instrumentul care l-a produs.
Rolul urmelor este acela de a oferi ct mai
multe informaii corecte.
Uneltele sunt clasificate n 3 mari grupe,
cele care furnizeaz urme multiple, prin
aplicarea de mai multe ori asupra unei regiuni; cele care sunt acionate prin compresare, i ating o singur dat regiunea pe
care sunt aplicate, i cele care reprezint
mecanismele de secionare a unei zone.
De fapt totul se reduce la cele dou tipuri de urm: cele din care se poate face un
mulaj, i cele alunecoase. Acestea se difereniaz prin felul n care pstreaz informaiile. Primele arat forma general a
uneltei folosite i arat modul n care a fost
aplicat pe obiect; i cea de-a doua este mai
des ntlnit deoarece prezint numeroase
particulariti care arat ct de nou sau ct

de uzat era instrumentul. n timpul examinrii preliminare i prelevrii urmelor, anchetatorul, va trebui sa le verifice la lup i
lumin puternic, pentru a descoperi tipul
instrumentului. Identificarea uneltelor prin
amprentele lsate se face prin compararea
urmelor ntre ele , aici fiind vorba despre
cele mulate, pentru c cele alunecoase pot fi
diferite dei provin de la aceeai unealt.
Identificarea urmelor se face prin sechestrul
uneltei, examenul preliminar al uneltei i
stabilirea urmelor de referin i apoi compararea sub microscop sau prin fotografie.
Profesorul Gayet d un exemplu despre
compararea cu ajutorul microscopului, i
anume ,dac se va pune o urm pe fiecare
dintre cele dou cmpuri vizuale ale microscopului, ele vor prea a fi n contact sau
prelungirea uneia n cealalt, ca secionate
i sudate mpreuna. Se pot ajusta n mod
convenabil, astfel nct sa arate c toate
particularitile incriminate se gsesc n
comparaie, ca i cnd ambele ar constitui
dou replici ale unui singur obiect i se va
demonstra de asemenea identitatea originii.
i de asemenea exemplific i varianta comparrii prin fotografiere, astfel :
aceast metod, fcut n absena microscopului, se bazeaz pe principiul c dou
obiecte identice sunt fotografiate n aceleai
condiii, i mrite la acelai coeficient, probele astfel obinute sunt ele nsele identice
i n toate punctele comparabile ntre ele. n
defavoarea tuturor aparatelor speciale, confruntarea fotografiilor se substituie, deci reprezint un avantaj fa de reproducerile
obiectivelor.
Identificarea instrumentelor se poate face
i prin parcelele aderente, de exemplu
cletele peraclu ader mici buci de lemn
provenind de la pervaz sau de la ua forat.
De asemenea se mai poate face i prin
fragmentele gsite n mprejurimile locului
faptei, atunci fragmentele trebuiesc ridicate
cu meticulozitate de anchetator. Ca de
exemplu : pe un clete de tiat care a secionat fire electrice pentru un sabotaj, se va
gsi depus pe flci, o pelicul fin de
alam; sau de exemplu asupra toporului care
38

a desfundat craniul victimei, se vor afla lipite


fragmente de bulbi ai firelor de pr, cheaguri
de snge, i lista poate continua.
Un alt subiect abordat de Gayet este cel
legat de urmele accidentelor de trafic rutier
soldate cu prsirea locului faptei, un subiect
destul de complex. Gayet susine c
prsirea locului faptei constituie un delict al
vremii. Este un caz ce necesit mult
meticulozitate pentru c de obicei trebuie
gsit cel care a tamponat un autovehicul.
naintea descoperirii vehiculului suspect
anchetatorul caut i studiaz urme i alte
elemente materiale abandonate de autovehicul necunoscut, pe sol, la victim, sau pe
vehiculul tamponat. Urmele de frn nu
permit identificarea vehiculelor cutate dar
furnizeaz i ele un anumit numr de informaii, i anume, faptul c oferul i-a dat
seama de ceea ce avea s se ntmple i a
vrut s evite accidentul. Urmele de frnare i
grmada de noroi, ce provine de la partea
intern a aripilor vehiculului, indic punctul
unde s-a produs accidentul. Examinarea
victimei sau a celui cu autovehiculul tamponat furnizeaz de asemenea noi indicii
care completeaz pe cele deja ridicate. De
asemenea se pot gsi n locul tamponat urmele culorii vopselii autovehiculului strin.
Toate fragmentele i toate indiciile vor
conduce ncet la marca autovehiculului care
a provocat accidentul. Dup descoperirea
autovehiculului suspect anchetatorul examineaz i exploateaz toate indiciile ,
completnd astfel informaiile luate de la
locul faptei. Finalitatea n aceste cazuri este
de obicei faptul c autovehiculul este gsit
abandonat, sau a fost deja reparat i se poate
gsi mai greu. n majoritatea cazurilor acest
gen de delicte sunt descoperite dup cteva
zile, de la producerea accidentelor.

ei de a gndi ntr-un mod ct mai particular. Este achiziionarea unui nceput de ndoial n aceast lume a medicinei legale,
dorina de a pune pe primul loc anumite
discuii n contradictoriu. Este cultivarea
unei mini suspicioase. Suspiciunea devine
n acest mod un mic ajutor al tu. Hosea
Ballou, fondatorul American al Universitii Church, spunea odat c suspiciunile
sunt de cele mai multe ori predispuse pentru a fi greite i nu corecte, mai mult incorecte. Deseori suspiciunea este mai mult
dect infructuoas. Pentru ca suspiciunile s
ne fie de ajutor ele trebuie s aib o baz i
s fie urmrite cu un scop,cu raiune. S-a
remarcat c de cele mai multe ori sensurile
obinuite, n mod paradoxal ne pot conduce
ctre un raionament. Ceea ce este normal
sau ceea ce se ndreapt spre un raionament este de cele mai multe ori o lipsa de
motivaie. Acest amestec ntre suspiciuni i
motive este tiina medicinei legale. Nu este
o opiune extra, interesant i fcut pur i
simplu, ci este esenial. Fr aceast tiin, medicina legal este redus la a fi o
aplicaie obinuit a aa-ziselor reete tiinifice.
Urmtorul exemplu va scoate la suprafa adevrul despre aceste afirmaii,
aparent complicate. Dei nu este, juridic
vorbind, un exemplu medico-legal n sensul c nu se refer la o problem juridic,
este ns n mod particular un exemplu
foarte bun pentru ceea ce urmeaz. Amintii-v de asemenea de faptul c tehnicile de
tiin medico-legale, sunt tehnici de reconstrucie a trecutului indiferent dac acest
trecut este de interes legal sau nu.
El Greco, mult cunoscutul pictor spaniol-grec, a adoptat un stil artistic aparte
spre sfritul vieii sale. Nu trebuie s fii un
pasionat de art pentru a recunoate o pictur n stilul lui El Greco deoarece n tablourile sale figurile umane sunt nalte,
subiri i sunt deosebit de bine ilustrate n
lucrri cum ar fi: Sf. Martin i Ceretorul.
n SF. BERNARDINO de Sienna, figura
sfntului este n mod similar alungit. ngerii din Adorarea pstorilor, spre deosebire

Zakaria Erzinclioglu - Forensic true


crime investigations.
Adevrata cercetare criminalistic a locului faptei.
Practica tiinei medico-legale nu este
doar o simpl aplicaie dintr-un set de tehnici de laborator, ea este atitudinea tendin39

de pictura renacentist a dolofanilor heruvimi sunt lungi si deformai.


De ce?: s-au ntrebat muli, de ce i-a
schimbat El Greco stilul su n acest mod
ciudat? Ar putea fi vorba despre faptul c
i-a pierdut literar vorbind- simul creator
datorit naintrii n vrst.
Cu civa ani n urm un distins oftalmolog aducea n discuie faptul c El Greco
i picta figurile lungi i subiri deoarece
datorit naintatei sale vrste avea probabil
un defect la ochi, ceea ce l fcea s vad
oamenii i lucrurile din jurul su subiri i
lungi. Le picta n acest mod deoarece aa le
vedea el. Acest lucru prea s aib totui un
sens i muli admiratori ai artei erau mulumii c misterul fusese explicat: vrsta
naintat i defectul la ochi au contribuit la
schimbarea bizar a stilului pictorului. n
sfrit aceast explicaie sun totui a raiune!
ns este aceasta ntr-adevr explicaia
adevrat?
Gndii-v la ceea ce se ntmpl atunci
cnd cineva are un defect la ochi. Nu, El
Greco nu avea ns acest defect la ochi.
Faptul c figurile desenate de el erau lungi
i subiri era doar simpla eviden a stilului
i a vizibilitii sale extraordinare, i nu
vice-versa, dup cum a afirmat oftalmologul. El Greco desena figurile lungi i subiri deoarece acesta era modul n care el dorea s deseneze. Cauza era voluntar, nu
involuntar.
Acest exemplu arat cum o explicaie
dat la ntmplare poate prea perfect rezonabil, iniial nu poate fi greit, ci imposibil. Cauze care de cele mai multe ori nu
sunt uor de determinat. Uneori, anumite
lucruri par s mearg bine mpreun ,cum
ar fi de exemplu: cldura i lumina. Atunci
cnd ntlnim o surs de lumin i una de
cldur care s funcioneze bine mpreun,
suntem mai fericii cu ideea de cldur fr
lumin, dect invers. Regula noastr general a devenit n cele din urm nici o lumin fr cldur, dar uneori cldur fr
lumin. Este un mic pas de la aceast declaraie la concluzia final n care cldura

(energia termic) pentru a produce lumin


este cauza, iar lumina efectul.
n acest caz argumentul este acela c
dei lucrurile pot merge mpreun aa cum
oamenilor de tiin le place s spun, acest
lucru nu nseamn neaprat c una cauzeaz
celeilalte. O singur bucat de certitudine,
ce merge mn n mn cu o alta, poate
provoca o mare confuzie, nu numai n tiin dar i n instanele de judecat i mai
ales n ncercarea de a nelege istoria pentru corelaiile ce pot fi extrem de periculoase i neltoare. O eviden, o dovad
mai bine spus, merge mpreun cu alte
probe i poate afecta opinia n repetate rnduri. Este posibil s se prezinte o parte din
probe izolate sau ntr-o conjunctur cu o
alt de prob.
Considerai cum ar fi reacia dumneavoastr dac ai vedea un om mergnd pe
jos pe strad, innd n mn un cuit. Cei
mai muli dintre dvs. ar gndi c omul reprezint o ameninare-apariia acestuia ar fi
putut fi amenintoare, chiar criminal.
Pus ntr-o alt situaie mai simpl, existena cuitului sugereaz ideea c acesta ar
fi un individ periculos.
Dar care ar fi fost reacia dumneavoastr
n cazul n care omul ar fi inut n aceeai
mn un cuit i o furculi? Evident c
acesta nu ar mai fi aprut ntr-o astfel de
lumin proast aa cum a fost atunci cnd
avea numai cuitul. De fapt, departe de a
prea amenintor sau periculos, el prea
mai degrab amuzant sau chiar absurd.
Existena furculiei masca puin realitatea.
Furculia ne-a determinat s privim acel
cuit ntr-un mod diferit, schimbndu-se astfel opinia noastr despre acel om. S privim
comportamentul acestui om i din alt postur. Am ajuns la concluzia ca acesta prea
amenintor pentru el nsui n momentul n
care mergea pe strad innd cuitul n
mn, dar acest lucru nu nsemna neaprat
c era un criminal. Aceasta este reacia pe
care o avem fa de el, la vederea acelor
obiecte mai mult sau mai puin periculoase,
ceea ce pare destul de interesant. Furculia
putea foarte bine s sugereze faptul c acel
40

cuit era un obiect inofensiv, ns este posibil ca nsi situaia s fi fcut ca totul s
par de la sine adevrat , aceeai situaie
care l-a determinat pe acesta s aib i furculia i cuitul la el. Cu alte cuvinte este
posibil ca acesta s fi avut cu el furculia ca
s ne induc n eroare creznd c poate prea inofensiv. n alt ordine de idei dac
ne-am fi repezit spre secia de poliie pentru a raporta faptul c un om se plimb prin
ora cu un cuit n mn omind existena
furculiei, ofierul de poliie ar fi simit din
partea noastr slbiciune faptul c ne-am
lsat indui n eroare de ctre propriile raionamente. Este uor s ne gndim la diferite situaii n care elementele de prob
atunci cnd sunt luate mpreun cu altele
pot oferi o imagine diferit fa de cea care
ar putea fi n realitate adevratdac
omul din exemplul dat ar fi inut n brae un
copil vesel, ar fi prut destul de inofensiv,
chiar dac ar fi avut cuitul fr furculi.
Contrar celor de mai sus prezentate este de
asemenea adevrat c probele prezentate ne
pot conduce spre nite concluzii diferite
fa de cele pe care le avem i pe care le-am
prezentat.
n cazul n care la ua dumneavoastr ar
aprea un om rnit, btut i v-ar spune destul
de sincer c cineva l-a agresat ntr-o manier
violent, v-ai gndi probabil n acel moment
c aceast persoan btut i speriat care se
afl n faa dumneavoastr nu ar avea motive
s mint innd cont de starea n care se afl.
Cu toate acestea putem privii situaia i
dintr-o alt perspectiv, puin diferit fa de
a victimei dac descoperim c acesta a
nceput lupta i c btaia pe care a primit-o a
fost rezultatul aciunii celorlali oameni cu
scopul de a se apra.
Cineva odat afirma ntr-un articol de
revist c prezena unei strzi luminate este
cauza criminalitii. El a susinut c hoii i
criminalii violeni erau atrai de zonele puternic luminate din moment ce aceste zone
erau de obicei locuite de persoane bogate.
Potrivit hibridului, el era ocupat n a afirma
c aleile ntunecate fa de cele luminate,
noaptea erau mai sigure. A susinut de ase-

menea aceste afirmaii referindu-se n acelai timp la faptul c existau mai multe jafuri i spargeri n suburbiile puternic luminate dect exista n suburbiile unde strzile
nu erau luminate. Exist dou greeli n
acest raionament. Prima: avem de a face cu
cauza i efectul. Observm faptele lumina
strlucitoare i jafurile au fost ntr-adevr
cauza i efectul, dar scriitorul le-a interpretat ntr-un mod greit deoarece acestea se
potriveau cu scopul su (scop ce a fost prezentat i clarificat mai trziu n articolul
su). De fapt luminile puternice strlucitoare- nu provoac crime. Fapte cunoscute
arat c atunci cnd spargerile cresc n
anumite zone rezideniale, rezidenii recurg
la o luminare i mai bun n scopul de a
descuraja hoii. Sprgtorii renun ca urmare a luminilor nou-instalate dar rmn
nc frecvent n astfel de zone dect n celelalte. Prin urmare spargerile provoac instalarea unor noi surse de lumin i nu invers. n cea de a doua explicaia dat este
greit. Convingndu-ne n cele din urm
de faptul c zonele luminate puternic sunt
mai predispuse la crime dect alte zone,
scriitorul articolului a susinut atunci c
acest lucru se ntmpla deoarece infractorii
sunt atrai de luminile strlucitoare. Cu
toate acestea faptul c a fcut aceast remarcare cu privire la oamenii care au fost
fi indui n eroare de ctre articol , cu consecine dezastruoase, el s-a simit obligat s
publice un articol prin care s cear respingerea celor afirmate n articol. O selecie a
probelor, ne poate conduce de multe ori pe
un drum greit.
Stnd n sal la o edin , n instan,
poi vedea cum evolueaz un proces penal,
unde se pot auzi de nenumrate ori argumente false prezentate de avocai, i acceptate cu bun credin de ctre juriu. Din
nefericire, subliniind astfel de erori , nu ntotdeauna acest lucru duce la anularea argumentelor false. Unii avocai, uneori sunt
foarte greu de mulumit i nu renun pn
nu obin ce vor, alii n schimb sunt determinai doar la ideea de a ctiga procesul
nemaiinteresndu-i de modul cum reuesc
41

s obin victoria. Acest lucru m pune n


faa unei probleme mai sensibile, din
punctul meu de vedere. n instan este
foarte greu s-i dai seama dac un argument fals fie el ct de mic este simplu i
greit din sinceritate sau este o manipulare
intenionat a adevrului.
Din pcate exist o problem n toate
acestea. Conteaz deoarece retorica unui
avocat lipsit de imaginaie, l mpinge la
gndul de a ctiga procesul cu orice pre aindiferent c poate balansa juriul cu privire
la decizie-a pentru acest tip de avocat acest
lucru este mai mult dect logic. Sala de judecat nu este un cmp de lupt este locul
ce deine o putere a logicii, sala poate respinge toate argumentele false sau mai puin
logice.
Cel mai bun rezultat ar putea fi obinut
n cazul n care se pretinde c mintea medico-legal este ntotdeauna perfect.
O eroare comun are de a face n mod
particular cu evaluarea pieselor ce compun
dovezile mpotriva acuzatului. Un bun
exemplu al acestui tip de eroare a avut loc
n timpul procesului penal al lui
O.J.Simpson, juctorul american de fotbal,
care a fost acuzat de uciderea soiei sale i a
amantului acesteia. Probele artate de ctre
procuror au artat c picturile de snge
gsite la locul crimei , aveau n coninutul
lor grupa sanguin caracteristic lui Simpson. S-a spus n faa Completului de Judecat , c numai o singur persoan din 400
are n snge aceste caracteristici i de altfel
dovezile aduc i mai mult n prim plan
faptul c sngele gsit la faa locului aparinea lui Simpson.
Avocatul aprrii a obiectat, aducnd i
argumentnd c este posibil ca un numr
foarte vast de persoane (echivalentul unui
set complet de spectatori aflai pe un stadion de fotbal din Los Angeles ) s mpart
aceeai grup de snge cu aceleai caracteristici. Prin urmare, au relatat c rezultatele
puteau fi greu de considerat ca fiind o dovad real, fiind totul mpotriva lui Simpson. De fapt, s-a susinut c dovezile au
fost n mod eficient utile.

Dac Simpson a fost acuzat de crim


numai n baza acestor constatri , atunci nu
vor putea fii considerate ca probe mpotriva
lui. Pentru ce l-ai ales tocmai pe el din
multe alte persoane ce ar fi putut fii alese la
fel de bine ca i Simpson? Pe baza constatrilor, sngele ar fi putut aparine oricruia
dintre ei, cu o egal probabilitate n fiecare
caz. Sub astfel de circumstane evident
aceast constatare putea s fie lipsit de
valoare. Dar dovezile nu au ieit la lumin
n astfel de condiii.
Exist deja un caz n prima facie contra Simpson, cu alte cuvinte existau deja o
mulime de probe mpotriva lui. Pentru a
pune totul ntr-o alt postur, n cazul n
care totul era mpotriva lui, situaia putea fi
prezentat n cote. S zicem, de dragul de a
argumenta, c din ceea ce tim deja despre
Simpson (ex. din dovezile existente i nainte de a evalua probele de snge) cotele
mpotriva lui erau de 3 la 2 n defavoarea
sa. Cu alte cuvinte dovezile sugerau faptul
c era mai mult dect probabil ca acesta s
nu fie vinovat. n cazul probelor de snge,
aceste noi informaii, cu siguran ntresc
credina n a considera c Simpson este vinovat! Oamenii de tiin ar spune ca aceste
cote anterioare celor noi, dup cele mai recente evaluri au fost luate n considerare-a
sunt mai mari n ceea ce privete vinovia.
Aa c spre deosebire de creanele de aprare , probele de snge erau pe departe de a
nu fii utile. Acest lucru poate fi cunoscut
mult mai bine amplasndu-l ntr-o poveste
imaginar. Mergi pe jos, de-a lungul strzii
iar n ndeprtare vezi un om ce intr ntrun magazin. Acesta este nalt i cu prul
blond, i amintete de un prieten de al tu
mai vechi. Ulterior, altcineva i spune c a
vzut aceeai persoan intrnd n acelai
magazin la aceeai or, n acelai timp.:
eram aproape de el i am observat c purta
ochelari cu ram de aur, la fel ca cei ai prietenului tu. nc o alt persoan spunea
c omul purta o cravat particular, vorbea
cu un accent scoian, avea o voce de o calitate timbral deosebit i un mers galant,
distinct -toate acestea sunt atribuite omu42

lui. Ca o evident acumulare a faptelor vei


deveni i mai convins de faptul c omul
care a intrat n magazin a fost ntr-adevr
prietenul tu. Ajungi la aceast concluzie
datorit numrului mare de probe, cu toate
c fiecare dintre atributele omului luate separate nu ar fi constituit dovada identitii
acestuia, deoarece milioane de oameni sunt
nali, au prul blond i aa mai departe.
Dar nu muli oameni au combinaia de atribute care se gsesc la prietenul nostru
Simpson-motiv pentru care ai fost n cele
din urm convini c omul i prietenul
dumneavoastr sunt unul i acelai lucru.
Dei toate acestea, sun perfect, evident
sunt de neneles atunci cnd dovezile sunt
aduse la curte. Surprinztor aceste greeli
care pot s apar pur i simplu att de evidente n viaa de zi cu zi -sunt fcute adesea
n sala de edine, fr a fi notate. Cum se
poate ntmpla acest lucru? Avem de a face
cu gnduri nedivulgate i reacii n mintea
oamenilor i nu putem ti ce sunt acestea.
n cazul jurailor este ilegal s ntrebm
ci membrii au ajuns la aceeai concluzie.
Aadar rspunsul lor trebuie s fie ntr-o
oarecare msur speculativ. Atmosfera
dintr-o sal de judecat este ntotdeauna
una tensionat. Toate problemele grave sunt
discutate. Viaa cuiva este pus n joc.
Avocaii aproape ca ntotdeauna eman o
aur de mare autoritate. Se consider a fi
nite oratori de invidiat i au convingerea
c foarte puini oameni fac greeli atunci
cnd declar ceva n scris. Mai mult dect
att o astfel de situaie juridic, nu este la
fel de simpl i clar manifestat n situaiile
de zi cu zi , cum ar fi cazul omului care intr n magazin. De altfel punctul principal
n aceast ipotetic poveste este c a fcut
exact la fel ca brbatul din exemplu, luat de
la cazul lui Simpson -cei mai muli oameni
ar fi de acord ca ntr-un fel sau altul elementele de prob de snge s fie evidente i
s reprezinte punctul de plecare.
Exist mai multe moduri n care probele
pot fi interpretate greit. S lum urmtorul
exemplu: s presupunem c un motociclist
este prins de poliie din cauza excesului de

vitez. El este oprit i supus unor teste ns


n final s-a constatat ca acesta conducea cu
o vitez sub limita legal. Este posibil ca
motociclistul s fie nregistrat datorit faptului c avea viteza peste limita legal, cnd
de fapt acesta nu era. ansa de a se ntmpla acest lucru este foarte mic: nregistrrile pot arta faptul c 1 la 100 din rezultatele testelor cu fiola sunt incorecte. Cu
scopul de a lua n considerare comportamentul conductorului auto n instana de
judecat, aceasta va trebui s precizeze c
exist o ans de 1 la 100 pentru un rezultat
pozitiv (ex. conductorul auto a fost peste
limit) atunci cnd, de fapt, el nu a fost .
Acest lucru poate fi prezentat n instana de
judecat ntr-un mod uor diferit: exist o
ans de 1 la 100 c omul nu a fost peste
limit dac ar fi primit un rezultat pozitiv.
Au aceste declaraii de probabilitate
acelai sens? Dei ele arat similar, ele sunt
de fapt diferite ca neles. S privim puin
situaia:
Exist o ans de 1 la 100 dintr-un rezultat pozitiv, n cazul n care conductorul
auto nu a fost peste viteza legal.
Exist o ans de 1 la 100 a conductorului auto s nu fie exact la limit, n cazul
n care a obinut un rezultat pozitiv.
Situaiile nu sunt toate la fel, deoarece
accentul a fost mutat de la probabilitatea ca
un rezultat s fie pozitiv iar cea a conductorului auto era peste limit. Diferena nu
poate fi observat imediat i deseori ajunge
n instan ca nefondat, n special atunci
cnd vorbim de o schimbare n msura de a
fi fcut de avocai. De obicei, se pune accentul pe aceste schimbri care produc mici
turbulene. Cele dou afirmaii, sunt luate
mpreun ntr-urt acestea sunt foarte diferite ntr-adevr cu rezultate poteniale dezastruoase. Un exemplu din viaa de zi cu
zi, ar trebui s fac din acest punct unul
foarte clar. Consider aceste dou situaii:
Toi cinii sunt animale cu patru picioare
Toate animalele patrupede sunt cini.
Cred c cei mai muli oameni ar vedea
imediat dac cele dou declaraii sunt sau
43

nu identice a-cu toate c exact aceleai cuvinte sunt utilizate n fiecare dintre ele;
numai ordinea lor n propoziie este diferit.
Este de asemenea foarte clar c nu se poate
deduce a doua din prima. Este de asemenea
foarte clar, c nu se poate deduce prima din
a doua. Dei eroarea n exemplul nostru
este mai mult dect clar, ntr-urt acesta nu
poate s fi fost acelai lucru ca n primul
exemplu, ambele sunt exact acelai tip de
greeal, logic vorbind.
Luai n considerare urmtoarele exemple ipotetice. Dac unui prt din boxa acuzaiilor i este gsit un anumit tip de scris de
mn iar probele arat c, de exemplu 85%
dintre criminali au scris de mn declaraiile, cu astfel de caracteristici, ar putea fii cu
uurin prezentate n instan astfel:
- 85%dintre criminali au tip A scrierii de
mn, ar putea deveni
- 85%dintre cei care au tip A scrierii de
mn sunt criminali.
Ceea ce a fost o declaraie a unor interese, a devenit o declaraie de probabilitate
puternic de vinovie. Este uor s vezi un
om nevinovat cum ar putea fii condamnat
datorit acestor dovezi.
S lum n considerare cazul unei persoane care a fost acuzat de spargerea unei
case i comiterea unui jaf cu violen.
Fragmente de sticl sunt gsite impregnate
n pantofii si. Teste tiinifice fcute pe
sticl arat c au proprieti similare cu ferestrele casei ce au fost sparte de ctre ho
pentru a putea intra. Orict de departe am
merge, situaia este mai mult dect evident, atta timp ct puterea acestuia nu
este exagerat.
n instan, un avocat,
poate s repete concluzia raportului medico-legal, poate confirma c aceast eviden ntrete faptul c acesta a spart geamul. Cu toate c aceast declaraie este
adevrat ea ne poate induce n eroare deoarece ne ofer prea puine argumente.
Foarte des, acest tip de dovezi nu sunt puse
foarte mult n discuie. Problema este c
pn aici nu sunt dovezi destul de convingtoare. n exemplul nostru, bucile de sticl gsite pot avea aceleai proprieti cu

geamurile altor case, ns nu am vrea s ne


complicm i mai mult dect att.
Sunt exemple i mai grele. Cunosc cteva cazuri n care injuriile aduse unui copil
erau considerate ca avnd conotaii sexuale
, altfel puteau fi nelese n alte moduri .
Problema este c celelalte cazuri nu sunt
menionate; doar unul este menionat-acela
c un avocat sau un martor au vrut s influeneze decizia juriului. Nu exist nici un alt
motiv pentru care am putea meniona doar
o cauz care este n concordan cu dovezile, de ce nu se alege la ntmplare orice
alt cauz? Este soluia aleas ntr-o anumit cauz i reinut la surs de ctre alte
cauze posibile care fac ca pronunarea s fie
de consecven eronat. Ceea ce trebuie fcut n astfel de situaii este de a prezenta
toate cauzele posibile sau scenariile care ar
fi putut duce la dovezile n cauz, fie c
este vorba despre leziuni sau despre prezena unui ciob de sticl ntr-un pantof.
Probabilitatea c fiecare cauz este adevrat ar putea fi susinut i evaluat n instana de judecat. Un alt tip de raionament
fals poate provoca o mulime de ncurcturi
n instana de judecat. Deseori un psiholog
va raporta cazul unui copil ce a fost intervievat expunnd anumite atribute sau maniere; spun, el sau ea au avut tendina de a
evita privirea psihologului n ochi n timp
ce stteau i ascultau. Este de asemenea
posibil ca acest copil s-i fi spus intervievatorului c a avut vise de un anumit tip.
Referitor la rezultatele studiilor sale i a
altora, psihologul poate constata c optzeci
la sut din copiii maltratai sunt expui la
manierism n primul rnd, aptezeci i cinci
la sut expui la de-a doua iar nouzeci la
sut au avut vise de genul celor descrise.
Urma atunci ca psihologul s concluzioneze
faptul c acel copil intervievat, era foarte
probabil s fi fost abuzat. Este aceasta o
concluzie valabil? Puse toate cap la cap,
par destul de rezonabile, dar o examinare
mai atent va arat c este profund greit.
Fr s fi examinat vreodat un copil abuzat, pot s spun, fr teama de contradicie,
c ei mprtesc un alt atribut n comun:
44

sut la sut din copiii maltratai respir.


Acest atribut-respiraie -este chiar mai puternic corelat cu copii abuzai mult mai
mult dect atributele ce au condus psihologul la concluzia c acel copilul a fost abuzat.
Acesta nu este un atribut special, se manifest n comportamentul copiilor abuzai,
care conteaz, numai dac o astfel de caracteristic este mprtit i de ali copii,
de asemenea. ntrebarea care ar trebui s fie
pus este dac, i ct de des, copiii care nu
au fost abuzai, manifest de asemenea
aceste caracteristici. n caz de respiraie
rspunsul este perfect limpede, din moment
ce tim cu toii c toi copiii care triesc respir. Atunci cnd vine vorba de maniere
sau vise rspunsul nu este att de evident,
cei mai muli oameni, inclusiv membrii juriului, nu tiu ct sunt de comune aceste
atribuii n rndul copiilor n general. Concluziile psihologului, prezentate cu un suport statistic, par a fi riguros tiinifice,
atunci cnd, de fapt, ele nu sunt. Rezultatele
i concluziile prezint doar jumtate din
imagine; fr cealalt jumtate nu putem
ajunge, eventual, la o concluzie valid.
Metoda tiinific
Spre deosebire de unele credine populare, tiina este un efort incert. Ea nu se
ocup de certitudini i nici de probabiliti.
Oamenii de tiin sunt obinuii s se gndeasc la tiin ca fiind un produs al naltei
tehnologii ce poate fi produs prin afirmaii.
n mintea multor non-oameni de tiin, :
tiina "nseamn calculatoare, lasere i rachete pe Lun, dar acest lucru este pentru a
confunda tiina cu tehnologia. n timp ce
tehnologia avanseaz, ntr-adevr, asta se
datoreaz cercetrilor tiinifice, cele dou
activiti nu au acelai neles. tiina este
activitatea ce vizeaz nelegerea raional
a lumii naturale, tehnologia este producia
de maini sau alte procedee, destinat s
suscite un anumit rezultat. Tehnologia folosete tiina, iar tiina tehnologia. Spun
aceasta deoarece multe persoane se gndesc cu nencredere la afirmaia c tiina
se ocup cu probabiliti, nu certitudini;

poate ei simt c este fals modestie sau


chiar o simulare din partea oamenilor de
tiin. Ei vor spune despre televiziune c
funcioneaz ntotdeauna atunci cnd este
pornit (cu excepia cazului n care este stricat); c lumina vine atunci cnd comutatorul este stins. Cu siguran, pe urm, tiina
funcioneaz ntotdeauna. Acest lucru este
neles greit fa de ceea ce oamenii de
tiin (spre deosebire de dezvolttorii de
tehnologie), ncearc s fac. Oamenii de
tiin ncearc s explice de ce lucrurile
sunt aa cum sunt. Explicaia astfel dat
(sau ipotezele) sunt prezentate, testate la fel
de riguros posibil i n cazul n care rezist
la aceste teste, acestea sunt acceptate ca teorii pn n momentul n care nu sunt afiate la locul de munc. Cu alte cuvinte oamenii de tiin nu caut s " dovedeasc"
teoriile cei nu cred c pot face un asemenea
lucru, mai degrab, acetia nu reuesc s
nege acest lucru. Astfel, tiina este preocupat cu probabiliti la toate nivelurile de
organizaie. Fizicienii nu pot spune unde se
va afla un electron la un moment dat, ei se
pot pronuna doar n cazul n care acesta
este cel mai probabil dect nsui comportamentul animalelor, nu pot spune n ce
parte vor fugii antilopele atunci cnd vd
un leu-le pot sugera numai direcia cel mai
sigur . Probabilitatea este un cuvnt foarte
frecvent ntlnit n vocabularul oamenilor
de tiin. Medicina legal nu face excepie,
ci, de asemenea, trebuie s evalueze dovezi
n baza de probabilitate. Astfel nct, atunci
cnd interpreteaz scena crimei sau probele
prelevate de la locul faptei pentru examenul de laborator, o caut, nu pentru ceea ce
s-a ntmplat, dar pentru ceea ce, probabil,
s-a gsit .O raportare este produs n cele
din urm, aceasta prezint rezultatele n
termeni de probabilitate. Dar, tu poi ntreba, probabilitatea cui? Scenariul, cu alte
cuvinte, ideal reconstruit a ceea ce poate s
se fi ntmplat este ciudat, de multe ori
destul de multe lucruri trec prin mintea
ofierului de poliie i cea medico-legal a
oamenilor de tiin. Ofierii de poliie sunt
api s ne ntrebe dac povestea omului
45

acuzat este probabil s fie adevrat, avnd


n vedere probele medico-legale gsite de
oamenii de tiin la faa locului. Medicina
legal pune ntrebarea invers; ele ntreab
dac probele sunt probabile, avnd n vedere acuzaia. Elementele de prob, de la
faa locului sunt un fapt real; ori, fie au gsit sau nu au gsit o dovad indiscutabil
a unei arme de foc pe podea. Ceea ce ar fi
putut s se ntmple este o ipotez, o opinie,
o idee dar nu este un fapt. Deci, dac investigaiile ofierului m pun n situaia de
a m ntreba dac este posibil ca Bloggs s
fi fost la faa locului, avnd n vedere faptul
c arma sa a fost gsit acolo, rspunsul
meu v-a trebui s fie da, este probabil. Ct
de util este acest lucru? ntr-adevr nu prea
mult. Nimeni nu are nevoie de un om de
tiin medico-legal pentru a spune o ceva
evident. Dar n cazul n care ofierul cere
dovezi dac este posibil, avnd n vedere
povestea lui Bloggs, se pot spune mult mai
multe lucruri utile. De ce? Pentru c nu mai
suntem limitai la un scenariu posibil, i
anume, c Bloggs s-a dus la faa locului i
i-a lsat arma acolo. Multe altele ar fi fost
n msur s evalueze, nu numai posibilitatea fiecruia, ci de a oferi o opinie c este
unul la care cel mai probabil are cea mai
mare probabilitate. Prezentnd ntrebarea,modul n care ofierul de poliie a fcuto, nu las loc de manevr-rspunsul la ntrebarea lui ar trebuit s fie da este probabil,
dar, mult mai periculos, el a nchis ua, care
ar putea fi condus la luarea n considerare a
altor posibiliti . Ea ne-a spus n schimb
c Bloggs frecventa des locul faptei.
Neregularitatea materialului
n extrem, dar nu mai puin frecvente,
situaiile ar putea fi la fel de doveditoare n
concordan cu vinovia sau un curs de
inocen. De asemenea, sistemul permite
contradictoriul cu "avocatul" , posibilitatea
de a exprima punctul de vedere ,faptul c o
bucat de probe poate fi n concordan cu
altceva , precum i c nu pot fi evidente n
multe cazuri. Acesta este cazul n
care,atunci cnd dovezile tiinifice complicate sunt prezentate i pentru care nu exist

alt explicaie este imediat evident pentru


cele mai multe explicaii. Altele pot foarte
bine s fie aparente la un om de tiin medico-legal, care poate alege s nu dezvluie faptele. Sunt de acord s spun c
aceasta nu s-a ntmplat, aa cum s-a ntmplat n cazul Maguire. apte Maguire
au fost arestai dup ce au fost suspectai de
posesie ilegal de nitroglicerin.
Tampoanele de la mini i pilitura de
sub unghiile celor apte, precum i din mnuile aparinnd unuia dintre cei apte, au
fost luate i testate n Armament Regal de
Cercetare i Dezvoltare Creare (RARDE),
folosind o tehnic cunoscut sub numele de
cromatografie n strat subire . Rezultatele
au
indicat prezena nitroglicerinei, n
probe. Alte rezultate au fost n concordan
cu ideea c cei apte au manipulat nitroglicerina. Avocatul aprrii ar fi pus la ndoial faptul c rezultatele ar fi putut fi cauzate de alte substane, dar el nu a putut sugera ceea ce o astfel de substan ar putea
fi. El a invocat, de asemenea, posibilitatea
ca aceast contaminare cu nitroglicerin sar fi putut ntmpla ntr-un mod inocent,
dar nu a reuit s conving instana de judecat. Maguire apte au fost condamnai n
martie, 1976. Exist un punct de vedere
minuscul n detaliu a ceea ce s-a ntmplat.
n esen cazul a fost investigat i -a constatat c i alte substane ar fi putut produce
aceleai rezultate ca i nitroglicerina i acea
contaminare nevinovat, de exemplu de
manipulare a nitroglicerinei -prosoape
contaminate, ar fi putut fi o explicaie alternativ. De asemenea, s-a constatat c oamenii de tiin implicai tiau i c alte
substane ar fi putut produce rezultatele observate, dar c acetia au reinut aceste informaii pentru dnsii. Oamenii de tiin
au spus c aceste teste suplimentare ar putea fi realizate dup testele iniiale, dar ancheta a demonstrat , nu numai c ar fi putut
face aceasta, dar c acestea de fapt, au fost
fcute. Curtea de Apel a anulat condamnrile penale i cei ase membrii supravieuitori al grupului (unul a murit n nchisoare)
au fost eliberai. Curtea a considerat c "
46

neregularitatea materialului" ar fi avut loc


din cauza eecului de oameni de tiin ce
au dezvluit toate informaiile relevante i
au concluzionat:
"Suntem de prere c un om de tiin
medico-legal care este i consilier al autoritii de urmrire penal are obligaia de a
dezvlui materia din care tie c poate avea
unele rezultate asupra infraciunii practicate i circumstanele cauzei. Divulgarea va
fi a autoritilor care i pstreaz materialul i pe care trebuie s-l ntoarc ... dezvluind informaiile de aprare ... Putem
vedea c nu exist nicio cale s se fac
distincia ntre membrii autoritii de urmrire i cei care ofer consultan n calitate
de om de tiin medico-legal. O astfel de
distincie ar putea implica anchete dificile
n litigiu,cu privire la cunotinele n cazul
n care s-a oprit, dar, cel mai important, ar
fi n ntregime n contradictoriu cu interesul
de a ameliora disparitatea resurselor tiinifice ntre Coroan i subiect. "
Cu toate acestea, instana de judecat i-a
achitat pe oamenii de tiin de orice tentativ deliberat de a induce n eroare instana
de la proces original. Interesant, o paralel
aproape exact a acestui caz a avut loc la
aproximativ aceeai perioad. In 1974,
Judith Ward a fost condamnat pentru bombardament n incinta Colegiului Naional
de Aprare din Buckinghamshire, un antrenor pe M62 i Euston Station . Probe prelevate de pe minile doamnei Ward's i de la
diverse obiecte au fost testate de oamenii de
tiin de la Home Office Forensic Science
Service, folosind o metod cunoscut sub
denumirea de testare Griess, precum i de
oamenii de tiin de la RARDE, utiliznd
cromatografia n strat subire. Ambele laboratoare au ajuns la concluzia c urme de nitroglicerin erau prezente.
Dup achitarea celor apte Maguire i
Birmingham Sase, Home Secretary a trimis
cazul Ward la Curtea de Apel, care a anulat
condamnrile. Ca i n cazul Maguire
Seven, s-a constatat c " neregularitatea
materialului " a avut loc i c rapoartele fcute de oamenii de tiin "au fost", calcu-

late pentru a descuraja ancheta ". S-a dovedit c substanele din vopseaua de pantofi
ar putea da aceleai rezultate ca i nitroglicerina i c oamenii de tiin tiau acest
lucru, dar au reinut aceste informaii ; ca
testele efectuate la RARDE s ia n considerare posibilitatea de contaminare nevinovat au fost declarate n mod greit sau reinute; c rezultatele nregistrate ca "slabe"
au fost raportate ca "pozitive"; faptul c
unele concluzii din rezultate au fost greit
demonstrate i c dovezile medicale au fost
nbuite.
Exces de zel
n decembrie 1972, o femeie a fost violat i ucis n Scoia iar trupul ei a fost
descoperit n Anglia, puin mai trziu. Din
motive diverse, individ pe nume Preece
John a fost suspectat de crim, arestat i
trimis pentru a fi judecat n Scoia. n mod
normal, Home Office Forensic Science
Service (HOFSS) nu ar fi trebuit s se implice n caz, lucrrile sale fiind, de obicei
limitate la investigaiile din Anglia i ara
Galilor, dar din moment ce organismul a
fost gsit n Cumberland, Anglia, precum i
ipoteza iniial a fost cum c ar fi avut loc
acolo crima , oamenii de tiin de la laboratorul medico-legal Chorley al Home Office Forensic Science Service s-au implicat.
n special,dr. Clift Alan, unul dintre oamenii de tiin cu experien n domeniu din
laborator, a dat probe la proces, spunnd c
sngele ce a fost gsit pe haina cadavrului
aparine aceleai grupe sanguine ca a lui
Preece.A dat, de asemenea, dovezi cu privire la firele de pr, care au fost recuperate
de pe gulerul femeii i fibre de la camioanele lui Preece . Preece a fost condamnat
n 1973 de ctre nalta Curte de Justiie din
Edinburgh. eful detectivilor din Cumbria,
a scris o scrisoare directorului de laborator
Chorley, n care i-a mulumit pentru munca
dr.Clift i spunea c dovezile lui au format
"bastionul de caz. Dr.Clift s-a mutat n
laboratorul din Birmingham la HOFSS
pentru a se ocupa de Departamentul de Biologie iar n anul urmtor noile proceduri
de control ale calitii au fost puse n apli47

care. Pe parcursul atribuiilor sale noi, directorul adjunct a venit cu o dovad care
arta c Dr.Clift a fost selectiv n raportul
su cu privire la fapte, n instana de judecat i a semnalat existena unor fapte incorecte. n septembrie, 1976, el a ajuns la
concluzia c dr.Clift se fcea vinovat de
incompeten grav de tehnic, n cazul lui
John Preece i n alte cazuri i a informat
directorul de laborator de prerea lui.
Aceste descoperiri au fost fcute atunci
cnd Dr.Clift era departe. La ntoarcerea sa,
directorul i directorul adjunct al laboratorului Birmingham l-au intervievat n legtur cu un numr de cazuri ale sale, n care
rapoartele au fost scrise n contradictoriu cu
rezultatele de testare nregistrate. Ca urmare a acestui interviu, s-a concluzionat c
Dr.Clift a fost selectiv n ceea ce privete
raportul sau comunicnd acele "rezultate
n mod evident greite. La scurt timp dup
aceasta, o reuniune de funcionari de birou
a luat loc. edina a fost condus de controlorul de la HOFSS i directorul laboratorului Birmingham Publice .n cadrul reuniunii s-a ajuns la concluzia c Directorul
Procuraturii ar trebui s fie informat n scopul de a verifica dac aciunile dr.Clift au
fost efectuate cu intenie penal. De asemenea, s-a decis s-l suspende pe Dr.Clift de
la plata taxei pe deplin. Urmrind cazul
Dr.Clift de suspendare, directorul laboratorului din Aldermaston HOFSS, care a fost
rugat s se uite la unele dintre dosarele
Dr.Clift , a trimis un raport de control, comentnd cu privire la calitatea proast a locului de munc al Dr.Clift i declarnd c
el a fcut concluzii bazate pe dovezi de papirus, c nu a reuit s dezvluie faptele pe
deplin; c a luat decizii "riscante"; concluziile sale fiind deseori "nesntoase i invalide" i c rapoartele sale au fost, uneori
ambigue. O anchet a organelor de poliie
n cazul efecturii dosarului Dr.Clift a avut
loc, dar Directorul Procuraturii Publice a
decis s nu-l judece.Cu toate acestea urmrirea penal ncepuse, n 1979, documentele
referitoare la activitatea medico-legal, n
cazul Preece au fost recuperate de la

Dr.Clift (cnd a plecat le-au fcut s dispar


din laboratorul lui Chorley), i la nceputul
anului urmtor Directorul laboratorului
Aldermaston de la HOFSS a raportat elemente de prob n cazul Preece. Concluzia
a fost c interpretarea probelor de fibre a
fost lipsit de sens i, n cele mai multe
rnduri grupul de snge al femeii moarte a
fost acelai cu cel al lui Preece, cu alte cuvinte,sngele de pe hainele ei ar fi putut la
fel de bine s fi aparinut femeii i nu lui
Preece.n 1981, nalta Curte de Justiie din
Scoia a casat convingerea. S-a concluzionat c: "Nici un juriu rezonabil nu l-ar fi
condamnat dup ce aceasta a devenit clar
c Dr.Clift a fost discreditat nu numai ca un
om de tiin, ci si n calitate de martor la
exactitatea, corectitudinea i obiectivitatea
de ncredere,dovezi care ar putea fi plasate". Ombudsmanul parlamentar a prezentat un raport asupra cazului, subliniind
c dovezile Forensic Science ar putea duce
nu numai la condamnarea de oameni nevinovai, dar, de asemenea, oamenii pot crede
c acest caz este fr speran. S-ar putea
aduga c tiina ru intenionat medicolegale poate duce, de asemenea, la achitarea
persoanelor vinovate. De ce dr.Clift se
comport ntr-un mod ruinos? Ce avea s
ctige? El a avut un loc de munc sigur
ntr-un laborator prestigios i nu avea nimic
de pierdut prin a spune adevrul, tot adevrul i numai adevrul. Muli oameni de tiin medico-legal cred c toate cazurile de
acest gen apar din dorina de a ruga s se
fac o anchet de poliie. Aici este mai
mult faptul s sprijine aceast idee. Consider ceea ce se ntmpl atunci cnd un ofier de poliie ia un caz n care o infraciune
este grav la un om de tiin medico-legal. Ofierul de politie ar putea spune
ceva de genul: "Omul este periculos, avem
dovezi puternice mpotriva lui, dar nu putem spune c el ar putea merge cu uurin
pe strzi ca i cum nimic nu s-ar fi ntmplat. Este un violator i un criminal de copil-fat. Srmana fat ar fi fost n continuare n via, dac nu ar fi fost acest om.
Doctore, am aprecia dac ai putea arta c
48

... "i aa mai departe. Acest tip de presiune subtil face apel la emoiile care exercit o influen puternic asupra unor oameni de tiin. Un om de tiin medicolegal poate simi c este de datoria lui s
se asigure c monstrul care a ucis un copil
nevinovat este adus n faa justiiei. Poliia
cu competenele lor convingtoare, au adus
cteva lucruri suspecte : "Nu exist nici o
ndoial despre asta, doctore, el este un
criminal brutal i dovezile dvs. vor fi foarte
importante..." oamenii de tiin pot s se
team c, dac el nu produce rezultate necesare, el va avea un rol esenial n lansarea
unui criminal. Frica pentru care poate fi

acuzat, de a-i permite omului s fie liber


n mod subtil pentru a merge bine anchetatoate acestea pot influena comportamentul
su. Aceasta ar putea duce la un exces "de
zel" de a utiliza fraza interesant a Controlorului. Dar acum s ne uitm la tehnicile
de la dispoziia omului de tiin medicolegal. Tot arsenalul a continuat aceast
analogie militar, aleas de arm va depinde de natura problemei. Dar de asemenea, este adevrat c fiecare problem
aduce cu sine provocri speciale pentru o
minte medico-legal: i noi vom avea ocazia s aflm mai multe din mintea medicolegal .

BIBLIOGRAFIE
1. David Owen: Criminal Minds - The Science and Psychology of Profiling Barnes&Noble 2004. Amprenta psihologic.
2. A.I. Bastrykine: Les signes de la main Sankt-Petersburg,2006. Pionierii dactiloscopiei ruseti..
3. Jean Gayet : Manual de poliie judiciar (Manuel de police scientifique),
ed:Payot, Paris, 1961. Urmele uneltelor..
4. Zakaria Erzinclioglu - Forensic true crime investigations. Adevrata cercetare
criminalistic a locului faptei.
Au contribuit prin traduceri i comentarii:
Cosma Luminia; Mirea Carmen; Serghiescu Adela;
studeni la Universitatea Spiru Haret,
Facultatea de Drept i Administraie Public Bucureti

49

UNELE CONSIDERAII PRIVIND CADRUL JURIDIC I INSTITUIONAL AL POLIIEI JUDICIARE N ROMNIA


Prof.univ.dr. PRUN TEFAN
Asist.univ.drd. TEFAN CRISTIAN-EDUARD
Academia de Poliie A.I. Cuza
Catedra de Investigare a Criminalitii
In the wording of the article, the autors describe the legal and procedural framework
of judicial police, specialized body within the Ministry of Administration and Interior,
with powers in criminal investigation and the administration of evidence in criminal
cases.
Cadrul juridic general ce reglementeaz
activitatea Poliiei Romne este Legea
nr.218/2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne. Noul Statut al poliistului, adoptat prin Legea nr.360/2002,
completeaz i detaliaz dispoziiile privind
desfurarea, n limitele i conform legii, a
acestei activiti pus n slujba comunitii1.
Astfel, articolul 1 al acestei legi, statueaz
c poliistul este funcionar public civil, cu
statut special, narmat, ce poart de regul
uniform i exercit atribuiile stabilite
pentru Poliia Romn prin lege, ca instituie specializat a statului2.
Dispoziiile referitoare la activitatea poliiei, cuprinse secvenial n alte legi de organizare i funcionare a instituiilor statului, au fost completate cu legi speciale ce
vizeaz combaterea unui anumit tip de infracionalitate.
Activitatea Poliiei Romne, ncepnd
cu anul 2004, a purtat amprenta noilor condiii aduse, prin modificrile de fond, Codului de Procedur Penal, prin intrarea n

vigoare a Legii nr.281/2003. Aceste modificri legislative definitorii, completate prin


Legea nr.364/2004 privind organizarea i
funcionarea Poliiei Judiciare, au necesitat
o nou abordare a activitii de prevenire i
combatere a criminalitii, Poliia Romn
adaptndu-se i respectnd cu strictee noile
prevederi, care au avut ecou i n evoluia
indicatorilor de performan3.
Potrivit competenelor funcionale,
structurile Poliiei Judiciare mpreun cu
unitile de parchet desfoar la nivel naional o activitate intens pe linia soluionrii
sesizrilor cu caracter penal, echipele poliist procuror demonstrndu-i pe deplin
eficiena, n condiiile sporirii complexitii
i diversificrii fenomenului infracional.
Aplicarea noii concepii n domeniu ce
vizeaz instrumentarea cu celeritate i profesionalism a dosarelor penale, ndeosebi a
cauzelor complexe, calitatea actelor procesuale, precum i obinerea unei finaliti corespunztoare, a fost susinut prin aplicarea consecvent a prevederilor legale specifice n domeniu.
De asemenea, implementarea sistemului
de nregistrare cu numr unic a dosarelor
penale a condus la o mai bun coordonare
de ctre procurori a activitilor specifice de
cercetare penal desfurate de poliia judi-

http://www.politiaromana.ro/cadrul_legal.htm
Adoptarea Statutului poliistului i a Legii de
organizare i funcionare a Poliiei Romne, constituie
revirimentul cadrului legal propriu muncii de poliie,
fiind un pas decisiv n racordarea instituiei Poliiei
Romne, la standardele europene n materie.
Desvrirea acestui vast efort legislativ a fcut ca
Romnia s devin prima ar din Europa Central i
de Est, care a realizat efectiv demilitarizarea poliiei.
2

50

http://www.politiaromana.ro/bilant_2004.htm

ciar, oferind posibilitatea acestora de analiz i urmrire permanent a stadiului de


executare a dispoziiilor date n temeiul
prevederilor Codului de procedur penal.
Complexitatea activitilor realizate de
Poliia Romn a determinat regndirea
sistemului de management poliienesc pe
principiile managementului afacerilor publice, n care se urmrete eficiena, eficacitatea i calitatea serviciilor poliieneti
oferite ceteanului i comunitii. Pentru
aceasta a fost necesar delimitarea clar a
componentelor care rspund de principalele
politici poliieneti instituionale.
n opinia noastr, Poliia Judiciar
constituie cel mai important i dinamic
pilon al Inspectoratului General al Poliiei
Romne, rspunznd de politica de combatere a criminalitii grave i organizate.
De aceea, adoptarea Legii nr.364/2004 privind organizarea i funcionarea Poliiei Judiciare a constituit primul pas ctre recrutarea i formarea unor poliiti specializai n
investigarea infraciunilor de natur judiciar, din sfera criminalitii organizate sau a
criminalitii economico-financiare.
Perioada de pre-aderare la Uniunea
European a reprezentat pentru Poliia Romn o etap de tranziie i de cutare a
unor soluii la nivel managerial pentru redefinirea rolului poliiei ntr-o societate aflat
n plin proces de integrare european, n
vederea crerii unei instituii statornice i
cu valori noi n dezvoltare pentru revigorarea culturii organizaionale.
Potrivit art.6, pct.1, lit.i din Recomandarea Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei nr. 1604/2003, responsabilitatea urmririi judiciare nu trebuie s aparin poliiei. Aceste prevederi trebuie coroborate cu
prevederile art.7 din Codul european de
etic poliieneasc, n care se precizeaz c,
n mod excepional, poliia poate fi investit
cu puteri judiciare, cu condiia ca responsabilitatea activitii de cercetare penal s
aparin procurorului.
n vederea euroconformizrii legislative
i alinierii instituionale a Poliiei Romne
n cadrul poliiilor europene, a fost adoptat

Legea nr.364/2004 privind organizarea i


funcionarea poliiei judiciare, prin care a
fost nfiinat poliia judiciar n cadrul
structurilor Ministerului Administraiei i
Internelor. La acea dat, structuri de poliie
judiciar aflate sub controlul magistrailor
mai existau n cinci state membre ale Uniunii Europene (Frana, Belgia, Italia, Spania
i Portugalia).
Crearea cadrului legal pentru organizarea i funcionarea poliiei judiciare constituie o condiie indispensabil pentru asigurarea eficienei n activitatea de combatere a
criminalitii. n temeiul Legii nr.364/2004
privind organizarea i funcionarea poliiei
judiciare, 20.150 poliiti din cadrul formaiunilor operative ale Inspectoratului General al Poliiei Romne au fost desemnai s
fac parte din poliia judiciar, avnd aceleai drepturi i obligaii procesuale cu cele
stabilite pentru formaiunile de cercetare
penal prin Codul de procedur penal i
alte legi speciale.
Poliia judiciar este organizat i funcioneaz n cadrul structurilor specializate
ale Ministerului Administraiei i Internelor, fiind constituit din ofieri i ageni de
poliie specializai (au calitatea de organe
de cercetare ale poliiei judiciare) n efectuarea activitilor de constatare a infraciunilor, de strngere a datelor n vederea nceperii urmririi penale i de cercetare penal4.
n privina competenei acestora, legea
procesual-penal5 prevede faptul c cercetarea penal se efectueaz de organele de cercetare ale poliiei judiciare, pentru orice infraciune care nu este dat, n mod obligatoriu, n competena altor organe de cercetare
penal. Subliniem faptul c n privina cercetrii penale nu funcioneaz criteriile de
repartizare a cauzelor penale unor organe
de un anumit grad ierarhic, aa cum prevede legea n cazul instanelor de judecat.
4

Art.2 din Legea nr.364/2004 privind organizarea i


funcionarea poliiei judiciare, publicat n Monitorul
Oficial nr. 869 din 23 septembrie 2004
5
Art.207 Cod de Procedur Penal.

51

De aceea, n doctrin6 se arat, pe bun


dreptate, c organele de cercetare ale poliiei judiciare au competen material general.
Ca organe de cercetare ale poliiei judiciare funcioneaz lucrtori specializai din
Ministerului Administraiei i Internelor,
anume desemnai de Ministrul Administraiei i Internelor, cu avizul favorabil al procurorului general al Parchetului de pe lng
Curtea de Casaie i Justiie i i desfoar
activitatea sub autoritatea procurorului general al Parchetului de pe lng nalta Curte
de Casaie i Justiie.
Parchetele de pe lng instituiile judectoreti conduc i supravegheaz activitatea de cercetare penal a poliiei judiciare.
Organele de cercetare ale poliiei judiciare sunt organizate i funcioneaz n
structura aparatului central al Ministerului
Administraiei i Internelor7, n structura Inspectoratului General al Poliiei Romne,
Inspectoratului General al Poliiei de Frontier Romne i a unitilor teritoriale ale
acestora8.

Numirea, promovarea i eliberarea poliitilor n/din funciile structurilor poliiei


judiciare se fac potrivit normelor de competen aprobate prin Ordin al Ministrului
Administraiei i Internelor, cu avizul procurorului general al Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie.
Pentru nendeplinirea sau ndeplinirea
necorespunztoare a obligaiilor ce le revin
n activitatea desfurat n calitate de organ de cercetare penal al poliiei judiciare,
procurorul general al Parchetului de pe
lng nalta Curte de Casaie i Justiie
poate propune Ministrului Administraiei i
Internelor eliberarea din funcia de lucrtor
de poliie judiciar.
Organele de cercetare ale poliiei judiciare i desfoar activitatea sub conducerea, supravegherea i controlul procurorului, fiind obligate s duc la ndeplinire dispoziiile acestuia.
Poliia judiciar a Direciei Naionale
Anticorupie
Confruntat cu realitatea faptului c nici
o ar nu este imun la actele de corupie i
lund n considerare efectele devastatoare i
subversive pe care le poate avea corupia
asupra membrilor societii i instituiilor
statului, comunitatea internaional a dezvoltat instrumente utile pentru combaterea
i prevenirea eficient a actelor de corupie,
solicitnd a se acorda atenie att sectorului
public, ct i celui privat9.
n acest context, prin Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 a fost nfiinat organismul specializat n lupta mpotriva corupiei, sub denumirea de Parchetul
Naional Anticorupie. Iniiativa nfiinrii
Parchetului Naional Anticorupie a fost
salutat de Comisia european n Raportul
de ar din 2002. Din punct de vedere al
cadrului instituional, anul 2006 a marcat
finalizarea procesului de reform a statutului i funciilor acestei instituii care, sub
denumirea de Direcia Naional Antico-

Ion Neagu Drept procesual penal (partea


special): tratat, Editura Global Lex, Bucureti, 2004,
pag.39
7
Potrivit Ordinului Ministrului Administraiei i
Internelor nr.216/2009 privind cercetarea penal a
personalului
din
structurile
Ministerului
Administraiei i Internelor, urmrirea penal a
faptelor comise de personalul Ministerului
Administraiei i Internelor se efectueaz de ctre
procurori, potrivit legii, i de ctre organele de
cercetare ale poliiei judiciare, anume desemnate prin
dispoziie de zi pe unitate. Acestea sunt desemnate, de
regul, din rndul ofierilor de poliie judiciar din
cadrul Corpului de control al Direciei generale
control i audit intern sau din celelalte structuri de
control
aparinnd
unitilor
Ministerului
Administraiei i Internelor. Pentru a fi desemnai,
ofierii trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele
condiii: a) s aib studii juridice superioare cu
diplom de licen; b) s aib funcia sau gradul cel
puin egal cu cel al persoanei cercetate; c) s nu fi fost
sancionat disciplinar n ultimii 5 ani; d) s nu se afle
n curs de cercetare prealabil, cercetare ori n
judecata unui consiliu de onoare sau consiliu de
judecat; e) s nu fie nvinuit sau inculpat ntr-o cauz
penal; f) s nu se afle n unul dintre cazurile de
incompatibilitate prevzute de lege.
8
Art.4 din Legea nr.364/2004 privind organizarea i

funcionarea poliiei judiciare, publicat n Monitorul


Oficial nr. 869 din 23 septembrie 2004
9
http://www.pna.ro/

52

curorului ef al acestei direcii12.


Ofierii i agenii de poliie judiciar
sunt detaai n interesul serviciului pe o perioad de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii
detarii n funcie, cu acordul acestora.
Detaarea ofierilor i a agenilor de poliie
judiciar n cadrul Direciei Naionale Anticorupie nceteaz naintea ndeplinirii perioadei de 6 ani, prin revocarea din funcie
dispus prin ordin motivat al procurorului
ef al Direciei Naionale Anticorupie13.
Ofierii de poliie judiciar din cadrul
serviciilor i birourilor teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie ndeplinesc
urmtoarele atribuii14:
a) efectueaz activitile i actele de cercetare penal dispuse de procuror, sub directa conducere, supraveghere i control
nemijlocit ale acestuia;
b) n efectuarea cercetrii penale, aplic
metodele tactico-penale specifice, utiliznd
mijloacele tehnice criminalistice din dotarea serviciului sau a biroului;
c) duc la ndeplinire dispoziiile procurorului date n cauzele n care efectueaz
cercetarea penal, respectnd termenele
stabilite de acesta;
d) ndeplinesc sarcinile ce le revin n legtur cu evidena i circulaia lucrrilor,
precum i cu evidena, pstrarea i conservarea corpurilor delicte, potrivit dispoziiilor legale;
e) organizeaz i desfoar activiti de
constatare a faptelor de corupie sau conexe

rupie, a devenit o structur cu personalitate


juridic n cadrul Parchetului de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie, fiindu-i
asigurat independena specific. n acest
moment s-a apreciat c structura, competenele i puterile de care dispune i asigur
cadrul necesar exercitrii eficiente a misiunii sale de lupt mpotriva corupiei la nivel
nalt10.
n scopul efecturii cu celeritate i n
mod temeinic a activitilor de descoperire
i de urmrire a infraciunilor de corupie,
n cadrul Direciei Naionale Anticorupie
funcioneaz ofieri de poliie11, constituind
poliia judiciar a Direciei Naionale Anticorupie.
Ofierii i agenii de poliie judiciar
susmenionai i desfoar activitatea numai n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, sub autoritatea exclusiv a procurorului ef al acestei instituii.
Ofierii i agenii de poliie judiciar pot
efectua numai acele acte de cercetare penal dispuse de procurorii Direciei Naionale Anticorupie.
Ofierii i agenii de poliie judiciar i
desfoar activitatea sub directa conducere, supraveghere i control al procurorului.
Dispoziiile procurilor din Direcia Naional Anticorupie sunt obligatorii pentru
ofierii de poliie judiciar. Actele ntocmite de ofierii de poliie judiciar, din dispoziia scris a procurorului, sunt efectuate
n numele acestuia.
Detaarea ofierilor i a agenilor de poliie judiciar din cadrul Direciei Naionale
Anticorupie se face, la propunerea nominal a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, prin ordin al Ministrului
Administraiei i Internelor, iar numirea
acestora n funcii se face prin ordin al pro-

12

Unii ofieri de poliie judiciar nu s-au ridicat la


nivelul cerinelor impuse, manifestnd superficialitate
n exercitarea misiunilor ncredinate, iar rezultatele
obinute nu au fost la nivelul exigenelor conducerii
Direciei Naionale Anticorupie, fapt ce a determinat
revocarea unora din funcie, precum i aplicarea altor
msuri disciplinare.
13
Art.61 din Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.43/2002 privind Parchetul Naional Anticorupie,
modificat i completat prin Ordonana de Urgen a
Guvernului nr.134/2005, aprobat prin Legea
nr.54/2006, publicat n Monitorul Oficial nr.226 din
13 martie 2006.
14
Art.109 din Regulamentul de ordine interioar al
Direciei Naionale Anticorupie, aprobat prin Ordinul
Ministrului de Justiie nr.2184/C/2006, publicat n
Monitorul Oficial nr.852 din 17 octombrie 2006.

10
Direcia Naional Anticorupie Raport privind
activitatea desfurat n anul 2007.
11
Iniial, lucrtorii poliiei judiciare a Direciei
Naionale Anticorupie au fost selectai din rndul
ofierilor de poliie specializai n constatarea,
investigarea i cercetarea infraciunilor de corupie.

53

acestora, conform legii;


f) efectueaz, din dispoziia procurorului, interceptrile i nregistrrile audio sau
video, potrivit prevederilor legale;
g) efectueaz, din dispoziia procurorului i dup obinerea autorizaiei emise de
instana de judecat, percheziii domiciliare,
n cauzele aflate pe rolul serviciului sau al
biroului;
h) rezolv, potrivit legii, sesizrile, reclamaiile i plngerile repartizate de conducerea serviciului sau a biroului;
i) ndeplinesc orice alte activiti dispuse de procurorul ef ori de procurorii din
cadrul serviciului sau al biroului.
Ofierii i agenii de poliie judiciar nu
pot primi de la organele ierarhic superioare
nici o nsrcinare.
Ofierii i agenii de poliie judiciar, pe
perioada numirii n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, au drepturile i obligaiile prevzute de lege pentru ofierii de poliie i agenii de poliie, cu excepiile prevzute n Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.43/2002. Atribuiile prevzute de lege
pentru Ministrul Administraiei i Internelor
privind drepturile i rspunderile ce revin
ofierilor i agenilor de poliie judiciar se
execut de procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie15. Atribuiile privind
acordarea gradelor profesionale pentru ofierii i agenii de poliie judiciar se exercit de Ministrul Administraiei i Internelor, la propunerea procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie.
La sfritul anului 2008, personalul poliiei judiciare a Direciei Naionale Anticorupie era format din 156 ofieri i ageni de
poliie judiciar (78 la nivel central i 78 n
teritoriu), comparativ cu 161 (din care 85 la
nivel central i 76 la nivel teritorial) n anul
2007. Selecionarea acestora s-a realizat din
rndul ofierilor i agenilor de poliie din

structurile Ministerului Administraiei i


Internelor, cu respectarea prevederilor n
vigoare.
n anul 2008, din dispoziia procurorilor
Direciei Naionale Anticorupie, ofierii i
agenii de poliie judiciar au efectuat un
numr de 122 percheziii domiciliare (comparativ cu 85 n anul 2007), au aplicat 420
sechestre asigurtorii (comparativ cu 295 n
anul 2007), au identificat i audiat circa
17.600 de persoane (comparativ cu 14.540
n anul 2007), au desfurat un numr de
329 activiti tehnice (similar anului anterior), precum i 2.553 de alte activiti poliieneti (comparativ cu 3.788 n anul
2007). De asemenea, au pus n executare
125 mandate de aducere (comparativ cu 31
n anul 2007) i au participat la 47 de aciuni de prindere n flagrant (comparativ cu
49 n anul precedent)16.
De asemenea, n exercitarea activitilor
de serviciu, ofierii i agenii de poliie judiciar acioneaz n mod direct i pentru
obinerea de date ori informaii referitoare
la locurile, mediile, anturajele frecventate i
mijloacele de comunicaii folosite de ctre
fptuitori, efectund investigaii complexe
i folosind diferite combinaii informativoperative, care au fost exploatate n timpul
urmririi penale17. n cadrul activitilor
tehnice, n anul 2008, ofierii de poliie judiciar au realizat un numr de 57 de nregistrri ambientale (comparativ cu 40 n
anul 2007), 190 de activiti tehnice i criminalistice (comparativ cu 128 n anul anterior), 115 nregistrri ale unor convorbiri
telefonice, pe baza autorizaiilor emise
(comparativ cu 176 n anul 2007)18.
Poliia judiciar a Direciei Generale Anticorupie
Direcia General Anticorupie
(DGA), subordonat direct ministrului administraiei i internelor, nfiinat prin Le-

15
Art.8 din Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.43/2002 privind Parchetul Naional Anticorupie,
modificat i completat prin Ordonana de Urgen a
Guvernului nr.134/2005, aprobat prin Legea
nr.54/2006, publicat n Monitorul Oficial nr.226 din
13 martie 2006.

16

Direcia Naional Anticorupie Raport privind


activitatea desfurat n anul 2008.
17
http://www.pna.ro/
18
Direcia Naional Anticorupie Raport privind
activitatea desfurat n anul 2008.

54

gea nr.161/200519, este structura specializat pentru prevenirea i combaterea corupiei n rndul personalului propriu.
Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.120/2005 privind operaionalizarea Direciei Generale Anticorupie din cadrul
Ministerului Administraiei i Internelor,
aprobata i modificat prin Legea
nr.383/2005, statueaz la art.1 faptul c
ofierii de poliie judiciar din cadrul Direciei Generale Anticorupie a Ministerului Administraiei i Internelor au competena s efectueze, n condiiile legii, activiti de prevenire i descoperire, precum i
actele de cercetare dispuse de procurorul
competent privind infraciunile prevzute la
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare, svrite de ctre personalul Ministerului Administraiei i Internelor.
Ofierii de poliie judiciar desemnai
potrivit legii i desfoar activitatea n cadrul Serviciului Anchete, care are n componena sa i Biroul de Teste de Integritate
i Flagrant, specializat n realizarea aciunilor de constatare a infraciunilor flagrante.
Personalul Serviciului Anchete este
condus de eful serviciului i se subordoneaz nemijlocit Directorului General Adjunct care conduce Direcia Anchete i direct Directorului General al Direciei Generale Anticorupie. Printre atribuiile Serviciului Anchete se numr20:
- conducerea, coordonarea, sprijinirea,
ndrumarea i controlul, funcional, pe
linia specific, a activitii serviciilor
zonale, birourilor i compartimentelor
judeene i luarea msurilor pentru
perfecionarea activitilor pe care le
desfoar potrivit competenelor;
- transmiterea, de ndat, structurilor
competente, a oricror date sau
informaii care nu fac obiectul de

activitate al Direciei Anchete;


- valorificarea, n condiiile legii, a
informaiilor obinute de celelalte
servicii ale DGA ori din alte surse;
- sesizarea, de ndat, a unitilor de parchet competente pentru continuarea
cercetrilor n cauze penale privind
infraciuni de corupie, n care DGA a
fost sesizat sau s-a sesizat din oficiu.
- executarea, conform legii, a
dispoziiilor scrise ale procurorilor
desemnai din cadrul acestor uniti de
parchet, n vederea finalizrii cauzelor
n care au fost sesizai.
Totodat, ofierii Serviciului Anchete
desfoar activiti de verificare a aspectelor semnalate de ctre ceteni n petiiile
adresate Direciei Generale Anticorupie, i,
dup caz, sesizeaz instituia abilitat n
vederea competentei soluionri a acestora21.

19

21

Poliia judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliiei de Frontier


Potrivit dispoziiilor legale, Poliia de
Frontier Romn face parte din Ministerul
Administraiei i Internelor i este instituia
specializat a statului care exercit atribuiile ce i revin cu privire la supravegherea i
controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea i combaterea migraiei ilegale i a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere
svrite n zona de competen, respectarea regimului juridic al frontierei de stat,
paapoartelor i strinilor, asigurarea intereselor statului romn pe Dunrea interioar, inclusiv braul Mcin i canalul Sulina
situate n afara zonei de frontier, n zona
contigu i n zona economic exclusiv,
respectarea ordinii i linitii publice n zona
de competen, n condiiile legii22.
Inspectoratul General al Poliiei de
Frontier (IGPF) este unitatea central a
Poliiei de Frontier Romne, cu personalitate juridic i competen teritorial pentru

Legea nr.161/2005 privind stabilirea unor msuri


pentru prevenirea i combaterea corupiei n cadrul
Ministerului Administraiei i Internelor, publicat n
Monitorul Oficial nr.476 din 6 iunie 2005.
20
http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=72

http://www.mai-dga.ro/index.php?l=ro&t=72
Art.1 din Ordonana de Urgen a Guvernului
nr.104/2001 privind organizarea i funcionarea
Poliiei de Frontier Romne, publicat n Monitorul
Oficial nr.351 din 29 iunie 2001
22

55

ntreaga zon de responsabilitate a poliiei


de frontier, care exercit conducerea i
rspunde de ntreaga activitate a poliiei de
frontier, desfoar activiti de investigare i cercetare a infraciunilor deosebit
de grave circumscrise crimei organizate,
migraiei ilegale i criminalitii transfrontaliere comise n zona de competen
teritorial a Poliiei de Frontier, precum i
orice alte atribuii date n competena sa
prin lege.
IGPF, prin intermediul Serviciului de
Combatere a Traficului de Persoane din cadrul Direciei de Combatere a Migraiei Ilegale i a structurilor specializate existente la
nivelul Direciilor i a Inspectoratelor Judeene ale Poliiei de Frontier23, contribuie
la identificarea persoanelor implicate n
desfurarea de activiti infracionale legate de traficul de persoane i are obligaia
de a asigura, la punctele de trecere a frontierei romne, personal pentru identificarea i
preluarea victimelor, n vederea ndrumrii
acestora ctre instituiile specializate24.

Poliitii de frontier care efectueaz


cercetarea penal sunt desemnai, potrivit
legii, prin dispoziia Inspectorului General
al Poliiei de Frontier. n ndeplinirea activitilor de cercetare penal, poliistul de
frontier are competena teritorial corespunztoare unitii poliiei de frontier din
care face parte25.
n ndeplinirea atribuiilor ce i revin,
Poliia de Frontier Romn coopereaz cu
celelalte instituii ale statului care au atribuii privind asigurarea ordinii de drept
(DIICOT, IGPR), precum i cu autoritile
de frontier din statele vecine26. Din punct
de vedere al schimbului operativ de date i
informaii pe plan extern, la nivelul Direciei de Combatere a Migraiei Ilegale exist
un contact permanent cu Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional (prin intermediul Birourilor Naionale Interpol i
Europol, Centrului SECI i Punctului Naional Focal).

25

Art.23 din Ordonana de Urgen a Guvernului


nr.104/2001 privind organizarea i funcionarea
Poliiei de Frontier Romne, publicat n Monitorul
Oficial nr.351 din 29 iunie 2001
26
IGPF a desfurat aciuni de tip one time action,
n cooperare cu autoritile maghiare i austriece,
avnd ca principal obiectiv combaterea migraiei
ilegale i a traficului de persoane ca forme ale
turismului. n cadrul acestor aciuni, la Punctul de
Contact din punctul de frontier ungar Artand au fost
centralizate i analizate zilnic toate evenimentele de
frontier produse la frontiera comun.

23
La nivelul Direciilor teritoriale ale Poliiei de
Frontier funcioneaz Birouri de Combatere a
Traficului de Persoane, iar la nivelul inspectoratelor
judeene ale poliiei de frontier, activitatea de
combatere a traficului de persoane este desfurat de
ctre ofierii Compartimentelor de Combatere a
Traficului de Persoane.
24
n perioada 2007-2008, la nivelul IGPF au fost
soluionate dou cazuri pe relaia Romnia-Cehia i
unul pe relaia Romnia-Spania.

56

SCURT ISTORIC AL APARIIEI I REGLEMENTRII


DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUAL
Cms. drd. MIHAI DINC
Lect. Univ. Dr. MARIUS PANTEA
Academia de Poliie A.I.Cuza
In today's business environment where many companies have collapsed, intellectual
property rights have become even more important because it can help support companies
in difficult times. Those who continue to invest in intellectual property rights will be
better positioned when the economic situation will improve, than those who have reduced
spending in this sensitive and important area.
Impactul pe care fenomenul digitalizrii
l are asupra omenirii, dezvoltarea incredibil a sistemelor informatice, a Internetului, oblig statele democratice s promoveze activitile spiritului, creativitatea i
inventivitatea uman, materializat n descoperirile tehnico-tiinifice, operele de literatur, de art, i s protejeze n acelai
timp prin norme juridice, drepturile nscute
din creaia intelectual.
Evoluia societii n plan economic, social i cultural se ntemeiaz pe generarea i
difuzarea de cunoatere n senul de informaie i nu numai, pe activitatea spiritual a
omului, cel mai adesea materializat n bunuri de consum i n opere culturale.
ntre gradul de dezvoltare a oricrui tip
de societate i activitatea creatoare a membrilor acesteia, relaia este direct proporional, fiind un truism s afirmi astzi c rile dezvoltate sunt acelea n care activitatea
creatoare, activitatea spiritului este preuit,
ncurajat i ocrotit n mod eficient27.
Proprietatea intelectual cuprinde drepturile legale ce rezult din activitatea de
creaie intelectual n domeniile: industrial,
tiinific, literar sau artistic. Imposibilitatea
proteciei prin simpla posesie asupra obiectului proprietii intelectuale, reprezint

baza ntregului concept al reglementrilor


normative privind acest gen de proprietate,
care are drept scop aprarea creatorilor i a
altor productori de bunuri i servicii intelectuale prin cesionarea, pe durat limitat,
a dreptului de utilizare a acestor opere sau
servicii. n mod tradiional proprietatea intelectual se mparte n dou ramuri: dreptul de autor i drepturile conexe i
proprietatea industrial.
Primele reglementri juridice cunoscute,
i-au fcut apariia n domeniul proprietii
n general i s-au materializat n privina
bunurilor exprimnd dreptul de posesiune a
bunurilor, dreptul de dispoziie asupra
obiectului
proprietii,
dreptul
de
gospodrire, administrare i gestionare a
bunului i dreptul de a culege roadele utilizrii proprietii. Din punct de vedere economic, proprietatea reprezint libertatea
sau acceptul de a se bucura de beneficiile
unei averi cu asumarea costurilor ce decurg din obinerea acestor beneficii28. Cu
toate c reglementrile n domeniul proprietii s-au materializat mai nti n domeniul bunurilor tangibile, este interesant
faptul c proprietatea intelectual, care este
legat doar de fiina uman, iar rezultatul
acestei activiti materializat n opere tiin-

27
V.RO, Dreptul proprietii intelectuale,Ed. Global
Lex, Bucureti, 2001, p.32

28
I. FISHER, Elementary principles of economics,
New York, 1923, Macmillan

57

ifice sau de art, a fost legiferat i recunoscut, mult mai trziu.


Studierea modului n care au aprut i
evoluat drepturile de proprietate intelectual, are la baz cunoaterea multiplelor i
complexelor probleme referitoare la evoluia civilizaiei materiale i spirituale ale
omenirii. n acest fel, abordarea istoric referitoare la drepturile de proprietate intelectual, fundamentat pe coordonatele
spaiului i timpului, deschide o fereastr
spre cunoaterea vremurilor ndeprtate,
consolideaz imaginea prezentului i ne
ajut s proiectam n viitor aceast important ramur a dreptului.
Descoperirea focului a reprezentat o
achiziie cultural i biologic, n acelai
timp, apariia picturilor rupestre constituie o
form de manifestare cultural a omului
preistoric, furirea uneltelor, a instrumentelor de munc i a armelor marcheaz
epoca preistoric, iar apariia scrisului a reprezentat principalul mijloc de acumulare
n domeniul cunoaterii. Scrisul a servit la
dezvoltarea religiei, culturii, literaturii, filozofiei, a dreptului, a inveniilor, a ajutat la
progresul n domeniul matematicii i a calculelor de orice fel, a fcut posibil apariia
unitilor de msur, devenind cel mai important eveniment n progresul civilizaiei
umane. Odat cu dezvoltarea acestei abiliti caracteristice omului se impunea necesitatea instituirii proteciei dreptului de proprietate intelectual. Motivaia acestei necesiti este dat de numeroasele descoperiri tehnico-tiinifice, literare, artistice dar
i de apariia formelor incipiente de nclcare a dreptului de autor i a proprietii industriale.
n ceea ce privete proprietatea intelectual, pentru ca o reglementare juridic n
acest sens s-i fac loc a fost necesar s fie
ndeplinite trei condiii:29
- existena unor mijloace tehnice care s
serveasc
la
multiplicarea
i

comunicarea operelor, dar i mijloace


care s permit o larg difuzare a
acestor opere, surs de venit;
- progresul culturii i libertatea
contiinei s fac util i necesar
difuzarea operelor spiritului
- graie preeminenei spiritului n societate, autorii s dobndeasc o poziie
destul de puternic pentru a obine
protecia intereselor lor legitime;
Condiiile enumerate au fost ndeplinite
rnd pe rnd de-a lungul timpului, legiferarea drepturilor privind proprietatea intelectual devenind o creaie destul de trzie a
dreptului. De precizat c aceast ntrziere
s-a datorat evoluiei greoaie a descoperirilor
tehnico-tiinifice i a prejudecilor bisericii, care constituia forma dominant a ideologiei i care i-a subordonat nc de la nceputuri arta, filozofia, morala i dreptul.
De remarcat n acest sens este activitatea
bisericii cretine, care a instituit Index-ul
librorum prohibitorum30 document care a
impus controlul religios al crilor i aprobarea prealabil a publicrii oricrui manuscris, dup o atent cenzurare.
Pentru o abordare sistematic a problematicii supuse ateniei n prezentul articol,
propunem, n baza cercetrilor fcute de
numeroi autori n domeniu, o structurare a
istoriei proprietii intelectuale, n patru perioade principale31:
- perioada privilegiilor sau a monopolurilor
- perioada reglementrilor naionale
- perioada internaionalizrii
- globalizarea
PERIOADA PRIVILEGIILOR I A
MONOPOLURILOR
Primul dintre obiectele dreptului de proprietate intelectual care a fost recunoscut
i a beneficiat de protecie nc din antichi30

Lista crilor interzise de ctre Biserica catolic,


act promulgat de Papa Pius al V-lea in 1565, n
vigoare pn n anul 1948, act suprimat n 1966
31
M. PANTEA, Protecia penal a proprietii
intelectuale n era globalizrii, Editura Expert,
Bucureti, 2008

29

A.FRANCON, Cours de proprit litteraire,


artistique et industrielle, Ed.Dalloz, Paris, 1999,
op.cit.,p.146

58

tate, este marca. Chiar dac sunt preri


contradictorii n ceea ce privete rolul pe
care semnele aplicate de productorii pe crmid, pe articole de piele, pe vasele de
ceramic sau cele care au fost utilizate la
individualizarea esturilor, a armelor, a
produselor naturale de tipul vinurilor i
brnzeturilor, au avut sau nu funcia de
marc, existena i utilizarea acestora este
de netgduit. Exist informaii potrivit crora, nc de acum 3000 de ani, meteugarii indieni obinuiau sa-i graveze semnturile pe creaiile lor artistice nainte de a
le expedia n Iran, acum 2000 de ani chinezi vindeau bunurile purtnd marca lor n
zona Mrii Mediterane, iar marca ceramic
roman FORTIS, ..., a devenit att de renumit, nct a fost copiat i contrafcut32. Istoricii i arheologii au semnalat
existena primelor semne de identificare,
aplicate n mod obinuit pe obiectele de ceramic, n Grecia i Roma antic, dar i pe
obiectele de porelan, n China i Japonia.
Aceste semne figurative, se nfiau sub
forma unor litere (de obicei iniiale), a unor
combinaii de linii, motive din natur, orice
alte semne simbolice, dar i numele unor
mprai celebri.
Originea mrcilor se confund cu semnele de proprietate i cu semnele folosite de
pstori pentru a-i marca turmele, trecerea
de la semnele de proprietate la cele figurative se pare c o constituie semnele de pe
vasele egiptene.33 Folosirea mrcii, constituia la nceput o necesitate, ajuta pe de o
parte la identificarea unui bun iar mai apoi
la individualizarea unui produs al unui
meteugar, n cadrul unei bresle (marca
individual), avnd n acelai timp funcia
de certificare a calitii unui produs (marca
colectiv), ulterior marca devenind obligatorie, aplicarea acesteia fiind nscris n
statutul unor corporaii. De asemenea, aplicarea mrcii s-a transformat ntr-un privi-

legiu acordat de regi, principi sau de mprai, cu ajutorul cruia se urmrea, att
protejarea meteugarilor dar i protejarea
clienilor mpotriva falsurilor de tot felul
care i-au fcut apariia odat cu dezvoltarea corporaiilor.
Primele reglementri cunoscute n domeniul mrcilor sunt Statutul de la Padova
din 1236, Statutul de la Mantova din 1303
i Statutul negustorilor de la Monza din
1331, n care s-a prevzut expres obligaia
de a marca produsele fabricate de meteugari. Statutul de la Bologna din 1256, instituia regula conform creia nimeni sa nu
fac un semn asemntor i nici s nu pun
s se fac, ceea ce altul face prin meteugul su34. De asemenea Registrele de comer de la Danzing (1420) i Frankfurt, din
Amsterdam i Anvers, dar i din Genova i
Veneia, din aceeai perioad, Statutele
comercianilor din Cremona (1358), cuprind meniuni despre mrcile de comer i
ntresc faptul c marca a dobndit trsturile caracteristice care sunt valabile i n
zilele noastre.
Odat cu dezvoltarea produciei de
bunuri i a comerului se impunea introducerea unor norme juridice care s
interzic contrafacerea mrcilor utilizate de
meteugari renumii, i s pedepseasc
totodat aceste nclcri. Exemple n acest
sens sunt:
Ordonana regelui Francisc I din 1534
prin care se stabilea faptul c mrcile trebuie s fie diferite unele de altele,
Edictul lui Carol Quintul din 16 mai
1544, care n prim faz, pedepsea falsificarea unei mrci, cu tierea minii drepte i
excluderea din comer, iar mai apoi pedeapsa s-a transformat n amend, iar n caz
de recidiv, munca la galere,
Edictul regal din Frana, care a impus
pedeapsa cu moartea pentru falsificarea
mrcilor de pe obiectele din aur, pedeaps
aplicat la acea vreme persoanelor care falsificau monezi.

32

R.PRVU, L.OPREA, M.DINESCU, Introducere


n proprietatea intelectual, Ed. Rosetti, Bucureti,
2001, op.cit., pag.169
33
I.MACOVEI, Protecia creaiei industriale, Iai,
p.193

34

Y.EMINESCU, Regimul juridic al mrcilor, Ed.


Lumina Lex, Bucureti, 1996, op.cit.,p.16

59

n domeniul dreptului asupra inveniilor


privilegiile acordate, pentru lucrrile legate
de explorrile miniere sunt considerate predecesoarele privilegiilor industriale, iar
printre primele privilegii cunoscute, care au
fost acordate unui inventator pentru exploatarea obiectului inveniei lor sunt:
- dreptul unui francez de a construii i
exploata mori n Veneia, obinut n 1443
- legea adoptat de Republica Veneian
la 19 martie 1474, intitulat Parte
Veneziana, care a consacrat principiile
brevetului, importana inveniilor pentru
stat, drepturile inventatorului, protecia
pentru o perioad limitat i sancionarea
nclcrii acestor drepturi.
n Anglia, Coroana a acordat privilegii
speciale pentru protejarea persoanelor care
nfiinau ramuri industriale noi, titularii
acestora, aveau un drept unic de exploatare,
de implementare i de instruire a personalului. Drepturile n cauz, erau acordate
prin scrisori deschise Letters Patent, care
au fost emise pentru mrirea veniturilor regale. O prim scrisoare de acest gen a fost
emis de regele Henry al VI-lea, n anul
1449, unui flamand, a crui invenie a beneficiat de protecie timp de 20 ani. De precizat faptul c aceste scrisori care acordau
monopoluri unor persoane favorizate erau
adeseori pltite, iar coroana acorda aceste
favoruri pentru tot felul de bunuri de larg
consum cum ar fi sarea i alte asemenea.
Avnd n vedere utilizarea abuziv a acestor scrisori, i n urma presiunii publice, regele James I al Angliei, a fost obligat s revoce toate aceste monopoluri, i s adopte
prima reglementare juridic n domeniu,
respectiv The Statute of Monopolies din
1624. Legea monopolurilor instituia un
termen de 14 ani pentru protejarea primilor i realilor inventatori, ... , pentru unica
folosire sau producere n Regat a produselor noi35, iar pentru a beneficia de protecie
invenia trebuia s fie nou, util i ingeni-

oas, s nu fie contrar legii sau duntoare


pentru stat.36
n timpul domniei Reginei Anne, avocai ai Curii Engleze au formulat o cerere
prin care se instituia obligaia de a depune o
descriere scris a inveniei pentru care se
solicita protecie n baza legii monopolurilor, document care a fost fundamentul legilor brevetelor de invenie n coloniile engleze, SUA, Noua Zeeland i Australia.
n SUA, primii inventatori care au obinut monopoluri de a produce i vinde inveniile proprii, au fost n perioada celor 13
colonii. n 1646, Provincia Massachusetts
Bay, a acordat inventatorului Joseph Jenks,
dreptul exclusiv de a construi mori de ap,
folosind un motor inventat de el, pentru o
perioada de 14 ani.
O alt categorie de drepturi de proprietate intelectual, care a beneficiat de privilegii i monopoluri sunt drepturile de autor.
Din punct de vedere istoric, China este ara
care nc din antichitate a recunoscut i
protejat creaia tiinific i literar, ca element al proprietii, consfinind astfel acest
nou tip de proprietate, a crei nclcare era
sancionat prin prevederi legale. Odat cu
debutul secolului al II-lea, a fost inventat
hrtia de ctre Tsai Lun, invenie a crui
procedeu de fabricaie a fost inut secret
pn n secolul VIII i de care europenii au
beneficiat abia n secolul al XII-lea, iar mai
apoi a fost descoperit tiparul cu litere mobile, despre a crei utilizare nu exist foarte
multe date la acest moment.
Cercetrile efectuate de istorici asupra
INSTITUTELOR, CODUL i DIGESTELE 37 lui Justinian, au identificat,
printre altele, referiri la furtul de manuscrise, care erau considerate bunuri materiale diferite fa de celelalte bunuri, care fceau obiectul sustragerilor, ceea ce nseamn c manuscrisele prezentau o particularitate: aceea c nu erau considerate doar
36

W.R.CORNISH, Intellectual property, Third


Edition, Sweet&Maxwell, Londra, 1996, p.93
37
CLAUDE COLOMBET, Propriete litteraire et
artistique et droits voisins, Ed. Dalloz, Paris, 1997,
Ed.8, p.1

35

R.PRVU, L.OPREA, M.DINESCU, Introducere


n proprietatea intelectual, Ed. Rosetti, Bucureti,
2001, op.cit., pag.29

60

bunuri cu valoare economic, ci i legate de


persoana creatorului, a crui oper este
coninut n manuscris, aceasta reprezentnd o creaie a spiritului.
n antichitate drepturile de proprietate
intelectual, chiar dac nu au beneficiat de
o recunoatere i nu au fcut obiectul unei
protecii legale, s-au materializat prin activiti economice, exemplul elocvent fiind
comerul cu manuscrisele operelor diverilor autori care circulau n Grecia, n ciuda
dificultilor de reproducere i n pofida
faptului c drepturile autorilor erau limitate
la drepturile propriu-zise asupra manuscriselor, dar i n manifestrile morale, din
Alexandria unde plagiatorii erau sancionai
prin blam public. Copiile manual executate
dup manuscrise originale ale diverselor
opere, erau difuzate i ajungeau la mare
distan, n acest sens Marial menioneaz
n Epigrame, faptul c operele sale au ajuns
pn n deertul Geilor i sunt citite de
bretoni.
Simpla existen a comerului cu manuscrise i copii ale acestora nu certific recunoaterea i aprarea drepturilor de proprietate intelectual, n acest sens amintim c,
dup moartea lui Eschyl, atenienii au permis altor poeii s reia tragediile acestuia i
chiar s le modifice, iar fiul su Eupharion,
a prezentat public operele pe care tatl su
nu le-a fcut publice n timpul vieii. Acest
aspect a fost posibil datorit faptului c
manuscrisele operelor originale s-au aflat n
posesia fiului nicidecum ca urmare a recunoaterii vreunui drept asupra reproducerilor i reprezentrilor ulterioare ale acestor
tragedii.38
La romani dreptul de autor asupra operelor literare nu beneficia de protecie prin
lege, plagiatul putea fi denunat ca i un
furt, iar autorii care identificau uzurpri ale
lucrrilor publicate de ei utilizau pasaje
foarte muctoare i pline de ironie mpotriva celor care se inspirau din operele

lor. Astfel Marial l-a nvinuit de plagiat pe


un oarecare Fidentius, Horaiu pe Celsus
Albinovanus, Vergilius pe Bahtil. La rndul
su, Vergilius a fost nvinuit c pentru a
scrie Eneida, s-a inspirat din poemul
Argonautii scris de Apollonius, dar i c
acesta s-a inspirat n scrierile sale din operele vechilor autori greci i mai cu seama
din ale lui Homer.39
Primele forme de manifestare ale proteciei proprietii intelectuale au fost materializate sub forma privilegiilor acordate de
conductorii statelor, ca urmare a apariiei
primelor furturi intelectuale concretizate
prin copierea unor manuscrise, mai nti
manual, iar mai apoi cu ajutorul tiparului.
Apariia tiparului cu litere mobile, in 1445,
invenia germanului Johannes Gensfleisch,
rmas n istorie sub numele de Gutenberg, a
fost cauza exclusiv a naterii dreptului de
autor. 40
O dat cu apariia tiparului cu litere mobile, tiprirea i vnzarea crilor constituie
un privilegiu acordat de autoritatea statal
corporaiilor de tipgrafi i librari, care de
cele mai multe ori i obligau pe autorii operelor literare s cedeze proprietatea i exploatarea manuscrisului. De menionat c
invenia lui Gutenberg s-a rspndit n lumea
civilizat cu o vitez mare, i a condus la o
dezvoltare fr precedent a industriei
tipografice i a librarilor, fapt ce a generat
intervenia autoritilor statului prin reglementri legale n favoarea celor implicai n
tiprirea i comercializarea operelor literare.
n Frana, n timpul domniei lui Ludovic
al X-lea, tipriturile erau libere, Francisc I a
interzis librarilor i tipografilor s publice
sau s vnd ceva fr autorizarea prealabil a Universitii i a Facultii de teologie, iar Ludovic al XII-lea a acordat privilegii pentru o ediie a epistolelor Sfntului
Pavel i pentru operele Sfntului Bruno.
Oraul Veneia a acordat un privilegiu de
39
C.HAMANGIU, Proprietatea literara si artistica,
Imprimeria Statului, 1893, op.cit., p.47
40
J.-M.BAUDEL, la legislation des Etats-Unis sur le
droit dauteur, Ed.Frison, Roche, 1990, op.cit., p.273

38

ADOLPHE BREULIER, Du droit de perpetuit de


la propriet intellectuelle, Paris, Auguste Durand
Libraire, 1855, op.cit., p.18

61

5 ani lui Johann von Speyer, care a introdus


tiparul n 1469, privilegiu care i permitea s
foloseasc exclusiv n scrierile pe care le
tiprea anumite caractere (forme ale
literelor) dar i anumite forme tipografice.
Primul privilegiu n domeniul dreptului
de autor a fost acordat de Republica Veneian, n 1486 pentru Rerum venetarum
ab urbe condita opus a lui Marcus Antonius Coccius Sabellicus. 41
De asemenea un alt privilegiu identificat
de istorici n domeniu este cel acordat tot de
Republica Veneian, n anul 1494 lui
Herman Lichtenstein, pentru imprimarea
lucrrii lui Vincent de Beauvais, intitulat
Speculum historiae.42 Veneia a nceput
s acorde n mod regulat privilegii pentru
tiprirea crilor. Astfel pe 3 ianuarie 1492
Petrus Franciscus de Ravenna, profesor de
drept canonic la universitatea din Padova, a
creat un sistem de antrenare a memoriei, a
crei descriere a fost fcut n cartea intitulat Foenix, n anul 1495, a fost acordat
un alt privilegiu pentru multiplicarea i difuzarea operelor lui Aristotel, beneficiar al
acestuia a fost Aldo Manuzio, un celebru
tipograf italian, care a utilizat pentru scriere
nite caractere tipografice mai deosebite,
care s-au pstrat pn in ziua de azi sub denumirea de aldine. Pe teritoriul actual al
Italiei n afar de Republica Veneian, au
mai acordat, protecie dreptului de autor i
ducii Florenei, dar i clerici ai bisericii catolice, Papa Leo al X-lea i alii, pentru
termene mai mici de 14 ani, i pentru anumite lucrri.
n Germania, primul privilegiu n domeniul dreptului de autor, a fost acordat, n
1501, de Consiliul Aulic, unei asociaii intitulate Sodalitas Rhenana Celtica, pentru
publicarea unei ediii a dramei Hroswitha of

Gandersheim. n 1512, a fost acordat un alt


privilegiu imperial istoricului John Stadius,
pentru tot ceea ce urma s tipreasc, acesta
fiind primul monopol de acest gen, care
privea mai mult dect o singur oper individual.
Primul privilegiu n domeniul dreptului
de autor, pe teritoriul Angliei, a fost acordat
lui Richard Pynson, tipograful regal, n anul
1518, pentru o perioad de 2 ani. n anul
1556, Regina Maria I a Angliei a desemnat
un grup de librari i tipografi din Londra
care erau singurii abilitai s tipreasc i s
comercializeze cri n imperiul britanic,
motivaia fiind de natur religioas (se ncerca prevenirea rspndirii Reformei Protestante n imperiu).
Istoric vorbind, acordarea drepturilor de
proprietate intelectual a nsemnat de fapt,
obinerea unor privilegii de monopol, termenul de proprietate intelectual nefiind
altceva dect o nuanare a celui de privilegiu.43
n perioada de nceput, operele literare
nu erau singurele care erau plagiate, istoria
ofer exemple i n alte domenii cum sunt
pictura i sculptura. Astfel n istoria artei se
consemneaz faptul c marele Michelangelo, nsui n tineree a sculptat un Faun
i un Cupidon adormit pe care le-a prezentat contemporanilor si drept opere helenistice, susinnd n tratatul su de pictur
faptul c nu exist o copie egal n valoare
cu originalul44. n ceea ce privete plagiatul n domeniul artei plastice foarte mult
vreme a fost acceptat, dar odat cu debutul
secolului al XVI-lea apar primele tentative
de aprare a acestui drept mpotriva acestui
gen de nclcare, materializat prin aciunea
artistului plastic Albrecht Drer, care cere
plata dreptului de autor pentru reproducerea
neautorizat a gravurii Apocalipsul i
care a obinut recunoaterea dreptului de a
interzice pentru un termen de 10 ani, pe n-

41
Afirmaia a fost fcut de ELIZABETH
ARMSTRONG, n eseul Privilegiile acordate
autorilor i editorilor n rile de Jos i Frana n
secolul al XVI-lea , pentru care a primit premiul
GORDON DUFF PRIZE n 1965
42
ADOLPHE BREULIER, Du droit de perptuit de
la proprit intellectuelle, Paris, Auguste Durand
Libraire, 1855, p.25

43

E. PENROSE, The patent Controversy in the


nineteenth century, Jurnal of Economic History, May,
1950
44
F.ARNAU, Arta falsificatorilor falsificatorii
artei, Ed.Meridiane, Bucuresti, 1970, p.31

62

treg teritoriul Imperiului Romano-German,


imprimarea i vnzarea operelor sale falsificate.45
nc din antichitate, un mare numr de
produse au fost desemnate prin numele zonei
geografice din care provin. Aceste produse
i-au ctigat un loc special pe piaa
produselor de acelai gen, tocmai datorit
indicaiei geografice, care ajuta la identificarea produsului i care impunea un pre mai
ridicat i un volum de vnzri important.

protecie era de 15 ani de la constituirea


unui depozit la tribunalul de comer sau la
tribunalul de mare instan de la domiciliul
deponentului.
Pentru a instituii o protecie eficient a
mrcii statele lumii au introdus reglementri n domeniu, majoritatea acestora fiind
adoptate n cea de a doua jumtate a secolului al XIX-lea, excepie fcnd legea
S.U.A. n materie care a fost adoptat n
1845 i modificat prin legile din 8 iulie
1870 i 14 august 1874. Astfel alturi de
legea francez sus-menionat, care a fost
surs de inspiraie pentru actele normative
adoptate n Belgia, Olanda, Elveia, Spania
i Italia, au mai fost adoptate legea englez
din 7 august 1862, legea german din noiembrie 1874 urmat de cea din 1896, i nu
n ultimul rnd prima legea romneasc din
15 aprilie 1879.
n linii generale, aceste legi consacrau
principiul dobndirii dreptului la marc prin
prioritate de folosin, caracterul facultativ
al mrcii i principiul potrivit cruia depozitul asigur protecia mrcii, independent
de orice folosire. Jurisprudena la care a dat
natere aplicarea lor a stat la baza elaborrii
concepiei moderne despre marc.47
n domeniul proteciei prin brevetele de
invenie , S.U.A. n 1790 i Frana n 1791,
au adoptat primele legii n domeniu care
aveau la baz principiul protejrii inventatorilor i a inveniilor dac erau ntrunite
anumite condiii. De remarcat faptul c cele
dou acte normative consacrau principiul
tratamentului naional al titularului de
drepturi, doar pentru cetenii statului respectiv. n Prusia, inveniile au fost protejate
pentru prima oar prin legea din 1815, care
instituia condiii riguroase pentru acordarea
brevetului iar n Italia, primul act normativ
a fost legea din 12 martie 1855, care a reglementat brevetele de invenie.
Statutul Reginei Anne din 1709, reprezint o piatr de hotar n domeniul proteciei dreptului de autor n Anglia, prima lege

PERIOADA REGLEMENTRILOR
NAIONALE
Urmare a revoluiei industriale, a dezvoltrii produciei de serie, a fabricilor i a
ntreprinderilor, sistemul breslelor a disprut iar odat cu acestea mrcile individuale
i colective folosite au fcut loc mrcilor de
fabric i de comer. Dezvoltarea produciei
de mas, a unui sistem de distribuie mai
complex a mrfurilor de la productor la
consumator, intensificarea comerului internaional, au condus la creterea numrului de produse contrafcute i a imitaiilor.
n Frana, pentru a se pune capt actelor
de concuren slbatic i pentru a se stopa
consecinele negative ale contrafacerilor s-a
introdus prin legea din 1803, un regim uniform pentru toate mrcile, iar n caz de
contrafacere s-a stabilit ca pedeapsa ce urmeaz a fi aplicat s fie cea prevzut
pentru falsul n acte private. Dispoziiile referitoare la contrafacere au fost preluate n
Codul Penal Francez din 1810, unde la articolul 142 pedeapsa aplicat pentru contrafacere era nchisoarea, nlocuit mai apoi cu
o pedeaps corecional46. Legea francez
din 23 iunie 1857, stabilete faptul c
dreptul la marc se nate de la prima folosin, iar pentru a fii opozabil terilor,
aceasta trebuie nregistrat, termenul de
45

G.ISNARD, Un Sherlock Holmes printre tablouri,


Ed.Meridiane, Bucureti, 1976, p.334-335
46
Legea din aprilie 1824, care privea protecia
numelui comercial i sanciona
aplicarea sa
frauduloas pe produse. Sanciunea pe care o
prevedea a fost extins i aplicat contrafacerilor n
materie de mrci.

47

Y.EMINESCU, Regimul juridic al mrcilor, Ed.


Lumina Lex, Bucureti, 1996, op.cit.,p.19

63

care ncuraja nvtura i asigura posesiunea copiilor crilor de ctre deintorii de


drept, instituia nregistrarea lucrrilor publicate la Oficiul Papetriilor, proteja titularul mpotriva copierii neautorizate i asigura o protecie pentru o perioad de 28 ani
de la data primei publicri. n anul 1774, sa hotrt ca, dreptul exclusiv al autorului de
a-i publica lucrrile, s fie reglementat de
dreptul comun, aspect care a fost n vigoare
pn n 1911 cnd a fost adoptat Legea
dreptului de autor (Copyright Act).
Dreptul de autor n Frana, a cunoscut o
relansare dup Revoluia Francez, mai
exact in 1791 i 1793, cnd Adunarea Constituant a adoptat dou decrete care au
format temelia dreptului francez n domeniu. Cele dou acte normative, consacrau
dreptul autorului asupra operei sale pe toat
durata vieii acestuia, iar motenitorilor
drepturi de 5 i respectiv 10 ani dup decesul autorului, necondiionat de publicarea
operei i nici de ndeplinirea vreunei formaliti de nregistrare.
Prima lege federal american, care
avea la baz Statutul Reginei Anne, a fost
adoptat n 1790, proteja crile, hrile i
diagramele condiionnd autorii s nregistreze operele i s predea exemplare din
acestea cu titlu gratuit pentru uzul universitilor i al bibliotecilor. Legea a rmas n
vigoare pn n 1976, cnd a fost modificat, pstrnd totui i vechi elemente ale
statutului.
n Germania, conceptele filozofice ale
lui Kant, au vzut n drepturile autorilor
unei opere literare sau artistice o prelungire sau o reflectare a personalitii autorului, motiv pentru care acesta este ndreptit
de dreptul natural ca opera s-i fie protejat
ca parte a personalitii lui48. n Belgia
prima lege a dreptului de autor dateaz din
22 martie 1886 i a fost modificat n 11
martie 1958 i respectiv 10 octombrie 1967.

PERIOADA INTERNAIONALIZRII
Instituirea unei protecii eficiente la nivel internaional a drepturilor de proprietate
intelectual, a fost destul de dificil de materializat deoarece legislaia n materie din
multe state era diferit. Termenele de protecie, aspectele procedurale care trebuiau
ndeplinite pentru a beneficia de protecie,
problemele de natur practic, interesele
economice ale diverselor state, precum i
aspectele comerciale, au condus la iniierea
unor tratate i convenii internaionale cu
larg participare care s reglementeze aspectele controversate legate de protecia
proprietii intelectuale.
Primii pai fcui pentru reuita internaionalizrii proteciei proprietii intelectuale, s-au concretizat n apariia msurilor de
protecie acordate pe baz de reciprocitate
n legislaia intern a unor state. Astfel n
1852, Frana a emis un decret pentru protejarea operelor scriitorilor strini, fr a solicita n schimb protecie pentru operele scriitorilor francezi. Anglia a elaborat n 1838
i 1844, dou acte normative prin care se
ncerca protejarea pe teritoriul altor ri, a
operelor publicate pentru prima oara n Regatul Britanic, pe baz de reciprocitate.
Cele dou reglementri au fost necesare deoarece, n SUA, operele unor cunoscui
scriitori, renumii din Regat, erau copiate
fr acordul titularilor de drepturi de ctre
diverse edituri americane. Ulterior, Anglia
a ncheiat o serie de acorduri bilaterale, cu
ri din Europa, care aveau ca principal
scop, stoparea copierii ilegale a operelor.
Acordurile bilaterale, au reprezentat un
alt pas important n domeniul internaionalizrii proteciei proprietii intelectuale,
dar pentru a se reuii o protecie eficient
era necesar ca, la nivel internaional, s se
ncheie o serie de acorduri, tratate i convenii cu vocaie mondial, i s-i fac
apariia primele structuri organizatorice
care s gestioneze problematica vasta a
dreptului de autor i a proprietii industriale.
Pasul decisiv spre internaionalizare a

48

R.PRVU, L.OPREA, M.DINESCU, Introducere


n proprietatea intelectual, Ed. Rosetti, Bucureti,
2001, op. cit., pag.34

64

fost fcut prin realizarea n 1883 a Conveniei de la Paris pentru protecia proprietii
industriale i n 1886 a Conveniei de la
Berna pentru protecia operelor literare i
artistice. 49
Un fapt care a generat elaborarea primei
convenii n domeniul proprietii intelectuale, l-a constituit organizarea Expoziiei
internaionale de la Viena din anul 1873,
ocazie cu care foarte muli participani
strini, nu au fost dispui s-i expun inveniile, din cauza proteciei inadecvate,
oferite de legislaia Imperiului Austro-Ungar. Ca urmare n acelai an, a avut loc
Congresul de la Viena pentru reforma brevetelor de invenie, care a stabilit cteva
principii de baz, ale unui sistem protejare a
brevetelor de invenie. Urmare a acestui
eveniment, a fost convocat un Congres internaional pentru proprietate industrial,
care a decis convocarea unei conferine internaionale, care s determine o uniformizare a legislaiei n domeniul proprietii
industriale. n 1880, Frana a pregtit Conferina Internaional de la Paris, unde a
fost adoptat proiectul de convenie care reglementa tratamentul naional, dreptul de
prioritate, reglementri care stabilesc drepturi i obligaii pentru persoanele fizice i
juridice, dar si aspecte referitoare la cadrul
administrativ de implementare a conveniei.
Semnarea primei convenii internaionale n
domeniul proprietii industriale a avut loc
cu ocazia CONVENIEI DE LA PARIS din
1883, la care au participat 11 state, i care a
intrat n vigoare pe 7 iulie 1884.
De precizat faptul c n cuprinsul Conveniei de la Paris, pentru prima oar se
face referire la instituirea proteciei indicaiei geografice.
n ceea ce privete protecia dreptului de
autor i a drepturilor conexe, perioada internaionalizrii, s-a cristalizat odat cu desfurarea n anul 1886 a Conveniei de la

Berna pentru protecia operelor literare i


artistice.
O etap important n perioada internaionalizrii proteciei proprietii intelectuale, o reprezint crearea primelor structuri
organizatorice, care au ca obiect de activitate gestionarea problematicii referitoare la
protejarea drepturilor de proprietate industrial, a dreptului de autor i a drepturilor
conexe. Astfel, Conveniile de la Paris i de
la Berna, au prevzut nfiinarea unor secretariate sau birouri, care n 1893 au fuzionat i au dat natere Biroului Unit Internaional pentru Protecia Proprietii Intelectuale, care ulterior s-a transformat n Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale
(O.M.P.I.). Aceast transformare a avut loc
n 1967, iar n 1974, OMPI a fost recunoscut ca agenie specializat n cadrul Naiunilor Unite (O.N.U.).
GLOBALIZAREA
Considerm c, procesul de globalizare,
a nceput odat cu nregistrarea progreselor
tehnologice majore, n domeniul tiinific,
industrial, n domeniul tehnicii de calcul i
al informaticii, progrese care au generat o
evoluie mai rapid a schimburilor comerciale, i a fluxurilor financiare, nceputul
acestei etape putnd fi amplasat din punct
de vedere istoric ntre cele dou rzboaie
mondiale50.
Explozia tehnologic i informaional
fr precedent, precum i tendina de globalizare care s-a manifestat la nivelul economiei mondiale, concretizat prin expansiunea companiilor multinaionale, a marilor productori de bunuri i servicii, au
condus la necesitatea unor reglementri juridico-penale, care s protejeze proprietatea
intelectual i care s ncerce s stopeze fenomenul contrafacerilor i al pirateriei.
Considerm51, c din punct de vedere a
50

M. PANTEA, Protecia penal a proprietii


intelectuale n era globalizrii, Editura Expert,
Bucureti, 2008
51
M. PANTEA, articol Criza global i implicaiile
asupra proteciei drepturilor de proprietate
intelectual Revista de Investigare a Criminalitii,

49
F.BEIER, One hundred years of international cooperation the role of the Paris Convention in the
past, present and future, International Review of
Industrial Property and Copyright law, 1984

65

proprietate intelectual 52.


Perioada globalizrii proteciei proprietii intelectuale este caracterizat de contientizarea legturilor dintre comer i proprietatea industrial, dreptul de autor i
drepturile conexe, i de semnarea Acordurilor referitoare la comer i la protecia
proprietii intelectuale.
Globalizarea poate fi definit ca un proces
tehnologic i ideologic n care distana
geografic devine irelevant pentru relaiile
socio-culturale, politice i economice. Oamenii
devin contieni de acest fapt, n consecin,
reelele de relaii i dependene devin potenial
transfrontaliere i chiar mondiale. Acest proces
are, consecine pentru funcionarea statelor
naionale deoarece autoritatea lor este limitat
la graniele geografice53.
Cauzele care au condus societatea mondial spre globalizare sunt: inovaiile de ordin tehnic, care au luat un avnt incredibil,
mai ales cele din domeniul informatic i al
comunicaiilor, amploarea pe care a cunoscut-o comerul la nivel mondial odat cu liberalizarea n cadrul GATT i respectiv a
OMC, micorarea cheltuielilor cu transportul mrfurilor i a persoanelor, sfritul
rzboiului rece, care diviza lumea n dou
blocuri, apariia problemelor de interes global de genul modificrilor climaterice, a
migraiei, a drepturilor omului54.
Pentru o mai bun gestionare a problemelor din domeniul proprietii intelectuale, la nivel mondial au fost nfiinate i au
fost cooptate mai multe organisme cu vocaie mondial dintre care putem enumera:
Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale WIPO
Organizaia Mondial a Consumatorilor
WCO

reglementarilor cu vocaie internaional, n


domeniul drepturilor de proprietate intelectual, primul pas spre globalizare a fost
fcut odat cu adoptarea Declaraiei Universale a Drepturilor Omului, prin Rezoluia O.N.U. nr.217 din 10 decembrie 1948.
n acest sens, art. 19 stipuleaz faptul c
orice persoan are dreptul la libertatea de
opinie i de exprimare, ceea ce implic
dreptul de a nu fi tulburat pentru opiniile sale
i acela de a cuta, a primi i de a rspndi,
fr a ine seama de granie, informaii i
idei, prin orice mijloc de exprimare.
Drepturile de proprietate intelectual
sunt evideniate expres n articolul 27 din
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, care stipuleaz faptul c fiecare om
trebuie sa beneficieze de protecia drepturilor morale i materiale care decurg din
orice lucrare tiinific, literar sau artistic
al crui autor este.
De asemenea, reglementrile internaionale de genul Conveniei de la Paris i Uniunii de la Berna, au fcut obiectul mai
multor revizuiri succesive, urmrindu-se n
principal extinderea proteciei asupra altor
categorii de drepturi de proprietate intelectual, create n diverse domenii, dar i o
armonizare la nivel mondial a prevederilor
legislative n domeniul de referin, prin
aderarea ct mai multor state la sistemul
unic de protecie a creaiei minii umane.
Noile cerine privind globalizarea drepturilor de proprietate intelectual au condus la
nevoia introducerii unui instrument eficient
care s protejeze la nivel economic global,
acesta concretizndu-se n Acordul privind
aspectele legate de comert ale drepturilor de
proprietate intelectual (n limba englez
Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights TRIPS).
Oficial, scopul Acordului TRIPS, const n
reducerea distorsiunilor i a barierelor din
calea comerului internaional, recunoaterea
valorii
incomensurabile
a
creaiilor
intelectuale i necesitate promovrii unei
protecii eficiente i adecvate a drepturilor de

52

World Trade Organisation, The legal text The


Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations, Cambridge University Press, 1999
53
M. PANTEA, Protecia proprietii intelectuale.
Abordri teoretice i practice, Editura Sitech,
Craiova, 2008
54
curs GLOBALIZARE, Ragnar Mller,
http://www.dadalos.org/globalisierung_rom/grundkur
s_3.htm

Anul I, Nr.2, Editura Sitech, Craiova, 2008

66

Aliana Mondial a Conductorilor de


Afaceri mpotriva Contrafacerii GBLAAC
Asociaia Internaional a Mrcilor nregistrate INTA
Organizaia Mondial a Vmilor WCO
INTERPOL i EUROPOL
Organizaia Mondial a Comerului
OMC
Acordul general asupra tarifelor i comerului GATT
Acordul asupra proprietii intelectuale
TRIPS
Camera Internaional de Comer ICC
Asociaia Internaional a Managementului Securitii ISMA
Organizaia pentru Cooperare Economic i Dezvoltare OECD

ca obiectiv, reducerea pirateriei i a


contrafacerilor, stabilirea unei mai bune cooperri i coordonri ntre rile care sunt
interesate ntr-o aplicare efectiv i eficient
a drepturilor de proprietate intelectual n
scopul armonizrilor legilor i procedurilor,
i promovarea schimbului de informaie la
nivel internaional i regional pentru a
rspunde reelelor din ce n ce mai sofisticate
care conduc contrafacerea i pirateria.
Concluzionnd, putem spune c n mediul de afaceri actual, unde multe companii
s-au prbuit, drepturile de proprietate intelectual au devenit i mai importante,
pentru c pot contribui la susinerea companiilor n vremuri dificile. Cei care vor
continua s investeasc n drepturile de
proprietate intelectual vor fi mai bine poziionai cnd situaia economic se va mbunti, dect cei care au redus cheltuielile
din acest domeniu sensibil i important.

Autoritatea Internaional mpotriva


Contrafacerii Produselor Medicale IMPACT
Toate aceste organisme internaionale, au

BIBLIOGRAFIE
1. ADOLPHE BREULIER, Du droit de perptuit de la proprit intellectuelle, Paris,
Auguste Durand Libraire, 1855
2. CLAUDE COLOMBET, Propriete litteraire et artistique et droits voisins, Ed. Dalloz,
Paris, 1997
3. E. PENROSE, The patent Controversy in the nineteenth century, Jurnal of Economic
History, May, 1950
4. F.BEIER, One hundred years of international co-operation the role of the Paris
Convention in the past, present and future, International Review of Industrial Property
and Copyright law, 1984
5. F.ARNAU, Arta falsificatorilor falsificatorii artei, Ed.Meridiane, Bucuresti, 1970
6. G.ISNARD, Un Sherlock Holmes printre tablouri, Ed.Meridiane, Bucureti, 1976
7. M. PANTEA, Protecia penal a proprietii intelectuale n era globalizrii, Editura
Expert, Bucureti, 2008
8. M. PANTEA, articol Criza global i implicaiile asupra proteciei drepturilor de
proprietate intelectual Revista de Investigare a Criminalitii, Anul I, Nr.2, Editura
Sitech, Craiova, 2008
9. M. PANTEA, Protecia proprietii intelectuale. Abordri teoretice i practice, Editura Sitech, Craiova, 2008
10. R.PRVU, L.OPREA, M.DINESCU, Introducere n proprietatea intelectual,
Ed.Rosetti, Bucureti, 2001
11. Y.EMINESCU, Regimul juridic al mrcilor, Ed.Lumina Lex, Bucureti, 1996
12. World Trade Organisation, The legal text The Results of the Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations, Cambridge University Press, 1999

67

PROTECIA MARTORILOR
INSTRUMENT DE COMBATERE A MARII CRIMINALITI
Comisar ef dr. ADRIAN-AUGUSTIN BRSCU
Director ONPM
In recent years transnational organized crime has grown. Criminal organizations are
becoming stronger and more diverse. They are engaging more and more frequently in
systematic forms of cooperation designed to further their criminal activities. In the
investigation and prosecution of crime, particularly the more serious and complex forms
of organized crime, it is essential that witnesses, the cornerstones for successful
investigationand prosecution, have trust in criminal justice systems.
Witnesses need to have the confidence to come forward to assist law enforcement and
prosecutorial authorities. They need to be assured that they will receive support and
protection from intimidation and the harm that criminal groups may seek to inflict upon
them in attempts to discourage or punish them from cooperating.
Necesitatea abordrii dintr-un alt punct
de vedere al martorilor, care de multe ori
erau supui unor ameninri i intimidri
att la adresa lor ct i a membrilor de familie, fcnd imposibil aducerea vinovailor n faa justiiei, a aprut odat cu dezvoltarea fenomenului de criminalitate organizat.
Pe msur ce societatea a evoluat au
aprut probleme noi, iar concepiile cu privire la drepturile la protecie a martorilor i
colaboratorilor justiiei au suferit importante corective. A aprut necesitatea de a
lua msuri pentru aprarea acestor drepturi
din partea statelor, n baza unor prezumii
c statul acioneaz ca exponent i reprezentant al bunei desfurri a actului de
justiie.
S-a ajuns la concluzia c msurile clasice procedurale de protecie a martorilor
nu mai sunt eficiente, fiind necesare noi
forme de protecie, adaptate la noile condiii de agresivitate a infractorilor, care s se
interpun ntre martor i infractor i care s
fac posibil folosirea declaraiilor martorului n acuzarea autorilor de infraciuni.
Astfel au aprut noi instrumente de lucru
menite s asigure o protecie sporit a

martorilor, cum ar fi audierea sub o alt


identitate, utilizarea dispozitivelor ce previn
identificarea fizic a martorilor, schimbarea
identitii, utilizarea video-conferinei, msuri sporite de protecie i relocarea la alte
adrese sau chiar relocarea pe teritoriul altui
stat, acordarea anumitor faciliti economice i juridice.
Apariia criminalitii organizate n societatea modern a condus la reconsiderarea
obligativitii ceteanului de a depune
mrturie, iar n contextul anumitor tipuri de
criminalitate nu se poate ignora faptul c
acesta se expune unor pericole din partea
infractorilor sau complicilor si. Justiia
trebuie s vin n ntmpinarea acestor represalii, rspunznd cerinelor martorului a
crui mrturie este crucial pentru aflarea
adevrului.
Iniial, msuri de protecie deosebite fa
de martori s-au luat n S.U.A, extinzndu-se
n Anglia, Canada i alte state ca urmare a
succesului nregistrat n lupta mpotriva
crimei organizate, n special a mafiei. Astzi, peste 40 de state europene i
noneuropene au nfiinate structuri specializate de protecie a martorilor55.
55

Adrian-Augustin

68

Brascu,

Cooperarea

Plecnd de la internaionalizarea activitilor grupurilor de crim organizat i a


reelelor acestora s-a impus adoptarea unor
msuri regionale i internaionale a forelor
implicate n combaterea acestui flagel. n
aceast direcie protecia martorilor constituie o preocupare a organismelor europene
i a statelor Europei, fundamentat pe rolul
pe care martorii l au n desfurarea procedurilor judiciare, riscul supunerii la intimidri pe care martorii l au, mai ales n zone
de criminalitate ridicat, cnd apar n proceduri judiciare i nu n ultimul rnd necesitatea tragerii la rspundere a inculpailor.
Datoria de a depune mrturie implic
acum responsabilitatea statelor de a garanta
martorilor posibilitatea de a depune mrturie fr a fi supui vreunui risc din partea
vreunei persoane.
Uniunea European s-a artat de la nceput interesat n stabilirea unor msuri de
protecie vis-a-vis de martorii i colaboratorii justiiei, de victimele-martor i de martorii minori, apreciind c numai adoptnd
msuri care s ncurajeze martorii s participe la procese pot fi atinse intele propuse
n lupta mpotriva criminalitii organizate.
Apreciindu-se c toate eforturile depuse
pentru combaterea marii criminaliti, terorismului i infraciunilor grave nu ar fi suficient de eficiente fr aportul martorilor i
colaboratorilor justiiei la aceast lupt, au
fost elaborate o serie de recomandri care
s asigure un cadru de siguran sporit
martorilor, fiind stabilite msuri procedurale i extraprocedurale, care, aplicate, sunt
menite s duc la o mai bun nfptuire a
justiiei.56
Stabilindu-se c nu de puine ori martorii sunt supui unor forme de ameninare
sau intimidare pentru a nu participa la activitile procedurale care sunt necesare condamnrii inculpailor, n mod special n cazuri privind svrirea unor crime majore i

avnd la baz obligativitatea statului de a


asigura drepturile martorului inclusiv cele
referitoare la protecie, a aprut necesitatea
nfiinrii unor structucturi specializate care
s aplice n practic msurile de protecie a
martorilor.
Intimidare martorilor, direct sau indirect, poate lua diferite forme, dar ea vizeaz aproape ntotdeauna eliminarea probelor mpotriva prilor n vederea achitrii lor din lips de probe i, n mod excepional, furnizarea de probe mpotriva prilor n vederea condamnrii lor57.
n acest context crete rolul pe care justiia l are n asigurarea climatului de securitate european, n lupta mpotriva marii
criminaliti i a infraciunilor grave, rolul
msurilor de protecie fa de martorii i
colaboratorii justiiei capt noi dimensiuni,
aplicarea unor programe de protecie a
martorilor n funcie de pericolul la care
acetia sunt supui devenind tot mai necesare i complexe, iar unitile de protecie a
martorilor din statele membre trebuie s-i
sporeasc capacitatea de implementare a
programelor de protecie i disponibilitatea
ctre o colaborare ct mai larg.
Protecia martorilor este o msur general i complex, cu caracter procedural,
extraprocedural i de politic penal prin
care se urmrete creterea eficienei aciunii de descoperire a infraciunilor i eficientizarea reaciei sociale de reprimare a lor,
n condiii de protecie i siguran pentru
persoanele implicate n furnizarea de date i
informaii organelor judiciare .
Formele agresive ale criminalitii organizate - ca traficul de droguri, traficul de
persoane, traficul de arme i maini, splarea banilor, falsificarea de documente i
moned, corupie, omor la comand, etc. au determinat guvernele statelor s ia msuri concrete de lupt mpotriva acestor
structuri, printre aceste msuri numrnduse i cele legate de asigurarea proteciei
martorilor i colaboratorilor justiiei.

internaional n realizarea proteciei martorilor,


curs universitar, Editura Etna, 2008
56
Adrian-Augustin Brascu, George ical,
Managementul
proteciei
martorilor,
curs
universitar, Editura Etna, 2007.

57
Raportul explicativ al Conveniei civile privind
corupia.

69

n aceste condiii, utilizarea eficient a


metodelor de investigaie clasice s-a dovedit a fi extrem de dificil, astfel nct, adecvarea strategiilor de combatere a infracionalitii organizate a impus cu necesitate
adoptarea unor msuri speciale, att procedurale ct i extraprocedurale privind protecia martorilor.
Datoria de a depune mrturie implic
acum responsabilitatea statelor de a garanta
martorilor posibilitatea de a depune mrturie fr a fi supui vreunui risc.
Protecia martorilor poate fi definit ca
fiind obligaia statului, de a pune la dispoziie un cadru legal i instituional, persoanelor care ofer date sau informaii organelor judiciare cu privire la infraciuni
grave, precum i a membrilor si de familie
cu scopul de a le proteja viaa i integritatea
fizic, atunci cnd acestea sunt ameninate
ca urmare a colaborrii cu structurile judiciare sau de informaii.
Scopul asigurrii proteciei martorilor i
colaboratorilor justiiei, const n aprarea
vieii, integritii corporale sau libertii
acestora, valori care sunt ameninate ca urmare a deinerii de ctre acetia a unor informaii ori date cu privire la svrirea
unor infraciuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord s le furnizeze organelor judiciare i care au un rol determinant n descoperirea infractorilor i n soluionarea unor cauze aflate n lucru la aceste
organe.
innd cont de nevoile practicii judiciare moderne i pentru a pune n cel mai
scurt timp la dispoziia organelor judiciare
un instrument i n acelai timp un mijloc
nou de lucru cu rolul de a asigura buna desfurare a anchetelor n cazurile de mare
criminalitate i a procesului penal, a fost
adoptat Legea 682 din 2002 privind protecia martorilor.
Fundamentarea acestui act normativ a
avut n vedere legislaiile europene n materie, necesitatea de adaptare la exigenele
statului de drept a justiiei, iar un alt obiectiv al legii a fost acela de a completa instrumentele de lupt mpotriva marii crimi-

naliti cu nc un instrument modern i eficient.


Legea i propune asigurarea proteciei
i asistenei ,,martorilor a cror via, integritate corporal sau libertate este ameninat ca urmare a deinerii de ctre acetia a
unor informaii ori date cu privire la svrirea unor infraciuni grave, pe care le-au
furnizat sau au fost de acord s le furnizeze
organelor judiciare i care au un rol determinant n descoperirea infraciunilor i n
soluionarea unor cauze complexe.
Hotrrea nr.760 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a legii 682/2002
privind protecia martorilor, cuprinde dispoziii generale, msurile urgente, procedura de includere a unei persoane n program, msurile de protecie i asisten,
protecia martorilor aflai n stare de detenie, modalitatea de realizare a legturii cu
martorul protejat, finanare, gestiune, control i dispoziii finale.
Importana acestui regulament este
aceea c asigur pentru prima dat instrumentele de funcionare concret stabilite de
Legea privind protecia martorilor din 2002.
Programul de protecie reprezint
msurile de protecie individuale, croite
dup nevoia unui individ, care sunt, de
exemplu, cele descrise ntr-un memorandum de acord, semnat de autoritile responsabile i de martorii protejai sau colaboratorii justiiei.
Msuri de protecie sunt toate msurile
individuale procedurale sau neprocedurale
destinate protejrii martorilor sau colaboratorilor justiiei de orice intimidare i/sau
consecine periculoase asupra deciziei de a
colabora cu justiia.
Principalele obiective urmrite prin
aplicarea unui Program de protecie martorilor i colaboratorilor justiiei sunt:
-determinarea martorului s participe la
nfptuirea justiiei tiind c este protejat pe
toat perioada existenei strii de pericol;
-protejarea martorului fa de orice fel
de ameninare sau intimidare;
-asigurarea unor msuri de protecie
croite pe necesitile fiecrui martor;
70

-degrevarea organelor judiciare de sarcina proteciei martorilor i canalizarea


eforturilor acestora spre alte activiti judiciare.
Cnd se dorete introducerea unei persoane n Programul de protecie, este necesar s se verifice dac persoana se ncadreaz n accepiunea de ,,martor al Legii
privind protecia martorilor, iar datele sau
informaiile pe care le-a furnizat sau urmeaz s le furnizeze se refer la un anumit
gen de infraciuni stabilite expres de lege.
Cu ocazia celei de-a 924-a ntruniri a
reprezentanilor minitrilor, Comitetul de
Minitri al Consiliului Europei a adoptat
Recomandarea (2005)9 privind protecia
martorilor i colaboratorilor justiiei.
Aceast recomandare are la baz recunoaterea prioritii Consiliului Europei58 fa
de protecia martorilor i colaboratorilor
justiiei n lupta cu crima organizat i terorismul59, contientizarea faptului c protecia acestor categorii de persoane implic
confidenialitate i c eforturile trebuie canalizate pentru luarea unor msuri n a zdrnici ncercrile de aflare a martorilor i
colaboratorilor justiiei, n special, n cazurile de crim organizat, incluznd organizaiile teroriste. Prin aceasta statele membre
sunt obligate s se ghideze atunci cnd i
formuleaz legislaia intern i cnd i revizuiesc practica i politica n domeniul
criminalitii n funcie de perspectiva i

msurile stabilite de recomandarea privind


protecia martorilor i colaboratorilor justiiei i n acelai timp s se asigure c publicitatea necesar acestor principii i msuri
este transmis tuturor organismelor interesate, cum ar fi organismele judiciare, autoritile de investigaie i judecat, asociaiile barourilor i instituiilor sociale de profil.
De regul, infraciunile se svresc fr
a lsa vreo urm despre mprejurrile n
care s-au comis i despre persoana fptuitorului. n cele mai multe situaii, singurele
date pe care organele judiciare le pot afla se
datoreaz unor persoane (martori), care ntmpltor au asistat la svrirea infraciunilor i au dobndit prin propriile lor simuri, n afara procesului penal, fapte sau mprejurri de natur s serveasc la aflarea
adevrului60.
n a doua jumtate a secolului XVIII,
sistemele de drept ale statelor Europei i ale
S.U.A au consacrat declaraiile de martori
ca un mijloc de prob de drept comun; o
atare consacrare a constituit un salt calitativ
n justiia penal.61 Astzi aproape c nu
exist proces penal n care instituia probei
cu martori s nu fie prezent.
Cu ocazia svririi unei infraciuni,
sunt lezate anumite valori sociale aprate de
norme penale care conduc spre un ,,conflict
de drept penal substanial care genereaz un
raport juridic de drept penal. 62 Declaraiile martorilor fac parte din mijloacele de
prob prin care se constat elemente de fapt
ce pot servi ca prob. Martorul n sine nu
este un mijloc de prob, au acest caracter
numai declaraiile lui n msura n care
concur la rezolvarea cauzei.
Dat fiind importana care se atribuie
probei cu martori, n special n procesul pe-

58

Rezolutia nr.1 privind Combaterea Terorismului


Internaional, aprobat de cea de-a 24-a Conferin a
Comitetului de Minitri de Justiie din Europa
(Moscova 4-5 octombrie 2001), Comitetul de Minitri
a fost invitat s adopte n procedur de urgen toate
msurile normative necesare pentru a ajuta statele s
previn, s depisteze, s condamne i s pedepseasc
actele de terorism, cum ar fi protejarea martorilor i
a altor categorii de persoane ce particip la
proceduri n care sunt implicate persoane acuzate de
acte de terorism.
59
Rezoluia nr.1 privind Combaterea Terorismului,
aprobat de cea de-a 25-a Conferin a Comitetului de
Minitri de Justiie din Europa (9-10 octombrie 2003),
Comitetul de Minitri a fost invitat s deruleze fr
nici un fel de amnare procedurile destinate adoptarii
instrumentelor internaionale relevante protejrii
martorilor i colaboratorilor justiiei.

60
Rodica Mihaela Stnoiu, Vintil Dongoroz i
colectiv, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn, Partea general, vol. I,
Editura Academiei Romne, Bucureti, 1975, p. 200.
61
Ioan Doltu i colectiv-Martorul n procesul penal,
Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004, pag.56
62
Mihai Apetrei, Drept procesual penal, partea
general, Ed. Oscar Print, pag.76.

71

nal unde proba cu martori constituie regula,


dar innd cont i de vechimea acestui mijloc de prob, nu ntmpltor, martorii sunt
considerai ochii i urechile justiiei.63
Calitatea de martor incumb anumite
drepturi i obligaii. La capitolul drepturi,
martorului i se pot nscrie urmtoarele :
protecia legii64 mpotriva violenelor i
ameninrilor ce s-ar putea exercita asupra
sa n vederea obinerii de declaraii; dreptul
de a cere consemnarea declaraiei date aa
cum o consider real i de a refuza rspunsul la ntrebri care nu au legtur cu cauza;
drepturi de natur patrimonial cu referire
la cheltuielile judiciare65.
Obligaiile martorului privesc urmtoarele aspecte: de a se prezenta la organele
judiciare atunci cnd este chemat;.de a depune mrturie; relatarea adevrului.
S-a ajuns la concluzia c msurile clasice procedurale de protecie a martorilor
nu mai sunt eficiente, fiind necesare noi
forme de protecie, adaptate la noile condiii de agresivitate a infractorilor, care s se
interpun ntre martor i infractor i care s
fac posibil folosirea declaraiilor martorului n acuzarea autorilor de infraciuni.
Pe msur ce societatea a evoluat, au
aprut probleme noi i concepiile cu privire la drepturile la protecie a martorilor i
colaboratorilor justiiei au suferit importante corective. A aprut necesitatea de a
lua msuri pentru aprarea acestor drepturi
din partea statelor, n baza unor prezumii
c statul acioneaz ca exponent i reprezentant al bunei desfurri a actului de
justiie.
Apariia de puin timp a acestei instituii
a creat pentru martori, colaboratorii justiiei, membrii lor de familie sau persoanele
de care acetia se gsesc legai afectiv, un
nou drept i anume dreptul la protecie din
partea statului.
Justiia trebuie s vin n ntmpinarea

acestor represalii, rspunznd cerinelor


martorului a crui mrturie este crucial
pentru aflarea adevrului.
Romnia deine n prezent legislaia n
domeniul proteciei martorilor i a persoanelor care coopereaz cu organele judiciare,
are dezvoltat capacitatea instituional necesar punerii n aplicare a prevederilor legale pentru protejarea martorilor66.
Avantajul c de protecia martorului se
ocup o instituie specializat n acest domeniu, ofer celor implicai n activitatea
de cercetare sau urmrire penal posibilitatea de a se concentra pe prioritile activitilor ce decurg din cauzele n lucru, fiind
degrevai de o sarcin important i anume
protecia persoanei dispuse s colaboreze.
Romnia a adoptat sistemul mixt, legiuitorul romn resimind nevoia ca alturi de
Programul de protecie a martorilor introdus prin Legea nr.682/2002, s reglementeze n Codul de procedur penal modaliti specifice de protecie a martorilor n
faa organelor judiciare, dnd astfel concretee i substan principiilor enunate n
legea special.
Oficiul exercit atribuiile ce i revin din
actele normative n vigoare, cu privire la
coordonarea activitii unitilor Inspectoratului General al Poliiei Romne care
particip la realizarea Programului Naional
de Protecie a Martorilor.
Activitatea
desfurat
de
ctre
O.N.P.M. se poate subdivide n trei categorii, astfel: activiti legate de admiterea n
programul de protecie; activiti privind
implementarea msurilor de protecie i
asisten i activiti suplimentare, necesare
bunei desfurri a oficiului.
Prin cele dou activiti desfurate,
respectiv de protecie i de asisten, Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor
devine, astfel o instituie necesar, att justiiei ct i ceteanului care, potrivit legilor

63
J.Bentham,
Traite
des
preuves
judiciares,Ed.Bassage freres,Paris,1823,vol.I,p.93
64
Art.68, Cod procedur penal.
65
Art.190, Cod procedur penal

66

Adrian-Augustin Brscu, Tez de doctorat ,, Legea


privind protecia martorilor instrument eficient de
lupt mpotriva marii criminaliti, Academia de
poliie A.I.Cuza

72

n vigoare este obligat s-i aduc contribuia la probarea unor fapte deosebit de grave
dac avem n vedere obligaiile martorului.
Pentru o mai bun i eficient strategie
de lupt n combaterea crimei organizate,
instituia proteciei martorilor trebuie angrenat ntr-un procent mai mare n soluionarea cauzelor complexe a cror rezolvare
depind de utilizarea martorilor sau colaboratorilor.
n sprijinul acestei ipoteze se gsesc urmtoarele argumente:
-ncurajarea martorilor i a colaboratorilor la cooperare, cunoscnd faptul c pot
beneficia de avantajele unui Program de
protecie a martorilor consider c este
oportun n atigerea scopurilor propuse n
combaterea acestui fenomen i meninerea
lui n cote acceptabile.
-contientizarea faptului c acest instrument de lupt mpotriva marii criminaliti a fost creat tocmai ca o reacie de rspuns la provocrile grupurilor de infractori
provenind din aceast sfer periculoas
pentru societate, c acest mod de nfptuire
a justiiei penale n domeniul crimei organizate a fost impus ca o metod de succes a
statelor care l-au aplicat n elaborarea strategiilor de combatere a infracionalitii
grave, c strategiile Uniunii Europene n
materie recomand aplicarea unor programe
de protecie a martorilor.
-paleta larg de persoane care pot fi
preluate n Programul de protecie i care
pot cotribui la soluionarea unor cauze de
crim organizat, prin declaraii sau informaii oferite organelor judiciare. Aici regsim martori, victime-martori, informatori,
experi, investigatori acoperii, membrii de
familie sau persoane de care acetia sunt
legai afectiv; aceste persoane se pot afla n
libertate sau n detenie i pot fi ceteni
romni sau strini.
-avantajul c de protecia martorului se
ocup o instituie specializat n acest domeniu, cei implicai n activitatea de cercetare sau urmrire penal putndu-se concentra pe prioritatea activitilor ce decurg
din cauzele n lucru, fiind degrevai de o

sarcin important i anume protecia persoanei dispuse s colaboreze. La aceasta se


adaug faptul c nu s-ar putea asigura o
protecie real i calificat pliat pe necesitile martorului dect printr-un program de
protecie.
-prghiile pe care legea privind protecia
martorilor le deine n a deveni atractive
pentru martor n convigerea acestuia de a
accepta colaborarea cu organele judiciare,
respectiv msuri de protecie ce se pot dispune gradual n funcie de situaia impus
n fiecare moment, 24 de ore din 24, aplicarea msurilor de asisten ceea ce confer
martorului o stare de siguran i de confort
psihic fa de colaborarea desfurat. Tot
n acest sens se poate ncadra i faptul c
programul de protecie continu, atunci
cnd se impune, i dup ce martorul a terminat afacerile judiciare.
-Programul de protecie a martorilor trebuie s se impun n activitatea curent a
celor implicati n combaterea marii criminaliti ca un instrument facil de rezolvare a
unor cauze complexe i cu un grad ridicat
de gravitate, care nu se pot rezolva fr utilizarea unor declaraii sau informaii provenind de la persoane care refuz colaborarea
judiciar datorit ameninrilor sau intimidrilor la care sunt supui ei sau alte persoane apropiate, din partea unor persoane
interesate n blocarea nfptuirii justiiei.
Atunci cnd se organizeaz protecia
martorilor, pentru a promova obiectivitatea
i pentru a evita unele acuzaii conform crora polititii ar exercita oarecare influen
asupra acestora, trebuie ntotdeauna avut n
vedere c astfel de msuri sa fie
incredinate unor poliisti care nu sunt implicai direct n cazul respectiv.
Programul de protecie reprezint msurile de protecie individuale, croite dup
nevoia unui individ, care sunt, de exemplu,
cele descrise ntr-un memorandum de
acord, semnat de autoritile responsabile i
de martorii protejai sau colaboratorii justiiei. Msuri de protecie sunt toate msurile
individuale procedurale sau neprocedurale
destinate protejrii martorilor sau colabo73

ratorilor justiiei de orice intimidare i/sau


consecine periculoase asupra deciziei de a
colabora cu justiia.
Cooperarea internaional n domeniul
proteciei martorilor se impune pe zi ce
trece ca un deziderat al unitailor specializate n acest domeniu datorat eficientizrii
metodelor de lucru pentru asigurarea unei
protecii depline a martorilor aflai n programe de protecie.
Statutul acestor persoane este dificil prin
simpla apartenen la un Program de protecie, iar atunci cnd este relocat pe teritoriul altui stat, dificultatea devine mai mare.
Martorii protejai pe teritoriul altui stat ntlnesc bariere de limb, cultur i de integrare. Uneori martorul protejat n acest mod
este nsoit de ctre familie, care este compus i din minori. Rolul unui program de
protecie, pe lng cel de protecie efectiv,
este i acela de a-l ajuta pe martor s se integreze social, de a-l sprijini n gsirea unui
loc de munc i a-l consilia pentru a trece
ct mai uor peste dificultile statutului de
martor protejat, care are o component restrictiv i-i ngrdete acestuia o serie de
drepturi i liberti.
Programele de protecie a martorilor
sunt programe croite dup necesitile particulare
ale
martorilor,
acestea
difereniindu-se n funcie de timpul aplicrii ( naintea procesului penal sau dup procesul penal) i complexitatea cazurilor n
care se impune protecie.
Msurile extraprocedurale de protecie
i asisten pot contribui la meninerea bunstrii (prin aplicarea msurii acordrii
unui venit pn la gsirii unui loc de
munc) unui martor sau familiei acestuia, a
securitii prin schimbarea domiciliului
(relocare intern sau internaional) i acolo
unde legislaia permite schimbarea identitii martorului.
n combinaie cu prevederile legale ce
privete reducerea pedepselor pentru suspecii care coopereaz cu autoritile judiciare n vederea condamnrii coinculpailor,
aplicarea programelor de protecie care includ i msuri extraprocedurale, este de

asemenea considerat ca o msur foarte


eficient n lupta mpotriva gruprilor teroriste.
Aceast form de protecie cunoscut i
sub denumirea de ,,protecie poliieneasc
sau ,,preventiv i care presupune, n general, utilizarea de mijloace mai puin economicoase, este ntlnit n toate sistemele
juridice
care
cunosc
programe
extraprocedurale, dar uneori i n celelalte
sisteme n care n care nu exist dect dispoziii procedurale, fiind impus de Ministerul Public n toate procesele i n toate cazurile. 67
Msurile de protecie extraprocedurale
care au ca scop protejarea securitii fizice
sunt de importan deosebit, ele putnd fi
puse n practic de unitile de poliie care
instrumenteaz cauza pn la preluarea
martorului de ctre Oficiul Naional pentru
Protecia Martorilor n Programul de protecie.
Consiliul Europei recomand statelor
membre s aplice msuri de protecie
extraprocedurale asigurate de poliie, inclusiv schimbarea identitii, a locului de domiciliu, asisten i gsirea unui loc de
munc i protecie fizic.68
n cadrul Protocolului de protecie ncheiat ntre martorul protejat pe de o parte
i Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor pe de alt parte, sunt stipulate drepturile i obligaiile celor dou pri. Printre
aceste drepturi i obligaii fiind regsite i o
serie de msuri de protecie de natur
extraprocedural, menite s asigure o eficien sporit a siguranei martorului, n
funcie de gradul de pericol n care se gsete martorul sau cei apropiai acestuia,
sau a unei faze de aplicare a Programului de
protecie determinate de analiza riscurilor la
care ar putea fi expus persoana aflat n
protecie.
67
Gheorghi Mateu - Protecia martorilorUtilizarea martorilor anonimi n faa organelor
procesului penal, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003
pag. 238
68
Recomandarea Consiliul.Europei. R(97)13, art.14
i art.15

74

Msurile extraprocedurale de protecie,


pot fi aplicate att n perioada
premergatoare includerii unei persoane n
Programul de protecie, ct i ulterior aplicrii Programului de protecie, din faza de
nceput sau pe parcursul derulrii acestui
Program.
Msurile extraprocedurale (de protecie
i de asisten) pot fi prevzute singure sau
cumulat n cadrul schemei de sprijin,
schem croit n fucie de necesitile particulare ale fiecrei persoane incluse n Program, pe care Oficiul Naional pentru Protecia Martorilor o pune n aplicare pe parcursul desfurrii Programului de protecie.
Aceste msuri cptnd o caracteristic
dinamic n funcie de evoluia anumitor
parametri dictai de starea de pericol sau
anumite cerine aprute n viaa martorului
protejat69.
Unele
msuri
de
protecie
extraprocedurale necesit o justificare special, pentru c sunt foarte costisitoare i
pot avea un impact puternic asupra vieii
cotidiene ale martorului sau familiei acestuia (schimbarea domiciliului, a identitii,
sau schimbarea nfirii).
Pentru justificarea unor asemenea msuri de protecie i pentru ca un martor s
fie eligibil vis-a-vis de aplicarea acestor
msuri, trebuie ca viaa sau securitatea fizic a acestuia s fie grav ameninat.
S-a stabilit pn acum c structurile de
protecie a martorilor din rile n care
aceast activitate a nregistrat o anumit
experien, obin rezultate deosebite n nfptuirea actului de justiie, ducnd la descoperirea de reele organizate n special din
sfera corupiei, traficului de droguri, infraciunilor de splare a banilor, crimei organizate, precum i a celor comise cu violene deosebite sau cauzatoare de pagube
mari, de multe ori aceast activitate fiind
mai eficient dect alte instituii precum ar

fi cea de investigator acoperit.


Din analiza criteriilor recomandate de
Consiliul Europei privind obinerea calitii
de martor protejat printr-un program de
protecie, se desprinde concluzia c obinerea acestui statut de catre un martor sau
colaborator al justiiei nu este unul aleatoriu, determinat doar de ncadrarea acestuia
n criteriile generale de admisibilitate, ci
analiza profund a celor abilitai cu acordarea calitii de protecie vis-a-vis de importanta cauzei judiciare i de calitile psihojudiciare ale persoanei vizate. Libertatea,
securitatea i justiia sunt considerate valori
fundamentale i constituie componente de
baz ale modelului european de societate
modern. n lupta mpotriva crimei organizate, Romnia a avut i are drept reper
standardele europene, menite s ntreasc
capacitile de lupt mpotriva crimei organizate.
Plecnd de la necesitatea combaterii fenomenului de crim organizat i ralierii
Romniei la standardele europene n domeniu au fost adoptate o serie de acte normative, care s-au transformat n tot attea instrumente de lupt mpotriva acestui fenomen.
Pentru protecia martorilor, Consiliul
Europei solicit statelor membre s acioneze n lumina urmtoarelor linii directoare70:
-,,martor, n sensul deciziei, este acea
persoan care deine informaii considerate
ca fiind importante de organele abilitate i
implicate n derularea unei proceduri penale
i care, n cazul transmiterii lor, pot duce la
punerea acestei persoane n pericol;
-aceti martori trebuie protejai n faa
oricrei forme directe sau indirecte de ameninare, punerea sub presiune sau hruire;
asigurarea unei protecii corespunztoare
martorilor nainte, n timpul procesului i
dup ncheierea acestuia; dac este necesar,
protecia trebuie asigurat i pentru prini,

69

70

Adrian-Augustin Brscu, George ical,


Managementul proteciei martorilor, Editura Etna,
Bucureti- 2007

Decizia cadru a Consiliului Europei cu privire la


protecia martorilor n cadrul combaterii criminalitii
internaionale din 23.11.2005

75

copii sau persoane apropiate martorilor;


n aceste condiii, utilizarea eficient a
metodelor de investigaie clasice s-a dovedit a fi extrem de dificil, astfel nct, adecvarea strategiilor de combatere a infracionalitii organizate a impus cu necesitate
adoptarea unor msuri speciale de protecie,
att procedurale ct i extraprocedurale privind protecia martorilor.
Prin
aceast
prism,
abordarea
conceptului de protecie a martorilor, ca instrument eficient de combatere a marii in-

fracionaliti i gsete argumentaia n


implementarea acestuia n practica i legislaia judiciar romneasc fiind de natur s
impulsioneze rezolvarea unor cauze judiciare complexe, viznd infraciuni grave, i
eficientizarea n perspectiv a luptei mpotriva marii criminaliti, oferind organelor
judiciare romneti o prghie i un instrument nou, capabil s duc la deblocarea
procedurilor clasice de tragere la rspundere a infractorilor, datorate intimidrii
martorilor i colaboratorilor justiiei.

BIBLIOGRAFIE
-Codul de procedur penal al Romniei
-Legea 682 din 2002 privind protecia martorilor
-H.G. 760 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 682 din 2002
privind protecia martorilor
- Recomandarea Consiliul.Europei. R(97)13, privind protecia martorilor i
colaboratorilor justiiei
- Rezoluia nr.1 privind Combaterea Terorismului, aprobat de cea de-a 25-a Conferin
a Comitetului de Minitri de Justiie din Europa (9-10 octombrie 2003)
- Decizia cadru a Consiliului Europei cu privire la protecia martorilor n cadrul
combaterii criminalitii internaionale din 23.11.2005
- J.Bentham, Traite des preuves judiciares, Ed.Bassage freres, Paris,1823
-Rodica Mihaela Stnoiu, Vintil Dongoroz i colectiv, Explicaii teoretice ale Codului
de procedur penal romn, Partea general, vol. I, Editura Academiei Romne, Bucureti,
1975
-Ioan Doltu i colectiv-Martorul n procesul penal, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004
-Mihai Apetrei, Drept procesual penal, partea general, Ed. Oscar Print
-Gheorghi Mateu - Protecia martorilor-Utilizarea martorilor anonimi n faa
organelor procesului penal, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2003
-Adrian-Augustin Brascu, George ical, Managementul proteciei martorilor, curs
universitar, Editura Etna, 2007.
-Adrian-Augustin Brascu, Cooperarea internaional n realizarea proteciei martorilor,
curs universitar, Editura Etna, 2008

76

CEA MAI DEZVOLTAT AR DIN LUME - VICTIMA ACIUNII


CONJUGATE A ORGANIZAIILOR CRIMINALE DIN EUROPA I
AMERICA LATIN STATELE UNITE ALE AMERICII
Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA
Lect. univ. dr. TOMA RUS
Academia de Poliie A. I. Cuza
Insp. POPESCU CIPRIAN- ofier operativ BCCO Bucureti
The United States of America with a population of 330.365.697 people, an P.I.B. of
12.438.873 dollars and a national wage of 37.352 dollars per citizen, is the most complex
country from the point of view of the presence criminal organization and the spectrum of
their activites.
Statele Unite ale Americii, cu o populaie de 300.365.697 locuitori, un P.I.B. de
12.438.873 dolari i un venit naional pe
cap de locuitor de 37.352 dolari, este ara
cea mai eterogen din punct de vedere al
prezenei gruprilor criminale i al spectrului activitilor desfurate de acestea71.
Astfel, pe lng Cosa Nostra american,
organizaie autohton tipic mafiot, n SUA
acioneaz n strns legtur cu aceasta,
Cosa Nostra siciliana, Camorra napolitan,
'NDRAGHETA calabrez i Corona Sacra
Unita, la care se adaug triadele chinezeti,
Yakuza japonez, cartelurile columbiene,
bandele criminale ruseti, vietnameze, coreene, cambodgiene, laoiene, jamaicane etc.
Organizaiile mafiote italiene i-au constituit n SUA filiale ale cror reele opereaz n Canada, America de Sud, Australia
i Europa, contnd pe un numr impresionant de afiliai, concentrai cu deosebire n
zona nord-estic a rii, n Florida, California i Midwest72.
Dintre sindicatele organizaiilor criminale asiatice, triadele chinezeti i Yakuza
Japonez par a fi cele mai agresive. La rndul lor, gruprile criminale ruse i
euroasiatice constituie un factor din ce n ce
mai amenintor pe scena marii criminali-

ti din SUA, dat fiind rata impresionant


de expansiune a acestora i paleta larg de
activiti ilegale n care sunt implicate.
Cea mai important organizaie criminal, cu tradiie n SUA, rmne ns Cosa
Nostra American.
COSA NOSTRA AMERICAN. Organizaia mafiot Cosa Nostra american
este un produs al mafiei siciliene, care a reuit s penetreze n SUA la nceputul secolului trecut. Cele dou organizaii sunt unite
prin legturi de familie, interese sociale i
economice.
Structura organizaiei nord-americane
urmeaz linia patern a celei siciliene i se
crede c, la rndul ei, Cosa Nostra sicilian
a preluat unele idei de la omoloaga sa de
peste Atlantic, cel puin n privina nfiinrii comisiei, organul superior de conducere. Prin urmare, structura organizaiei
este piramidal, strict ierarhic, organul superior fiind comisia care are rolul de a
apra interesele generale ale Cosei Nostra,
de a realiza contacte i nelegeri cu alte
structuri criminale de a media conflictele
interne dintre familii i de a le coordona
activitatea73. Comisia a fost creat n
1931 de Salvatore Lucania, cunoscut i sub
numele de Lucky Luciano, care a reuit la

71

Cartea Alb a Crimei Organizate i Corupiei,


op.cit.,pag.59.
72
Albu Petru op. cit. ,pag.147 i urm.

73

Cartea Alb a Crimei Organizate i Corupiei, op.cit.


,pag.60.

77

timpul respectiv s reuneasc efii a 24-25


de familii mafiote.
Printre rangurile organizaiei se numr
cel de capo sau don care desemneaz
eful unei familii, al crui rol se aseamn
mai mult cu cel al unui preedinte de companie multinaional, cel puin n ceea ce
privete veniturile i cheltuielile. eful unei
familii importante cheltuiete anual milioane de dolari din fondurile organizaiei,
care include plata contabililor, experilor
fiscali, oamenilor de afaceri, avocailor,
specialitilor n telecomunicaii i electronic etc.
n cadrul familiilor i desfoar activitatea oamenii de onoare care rspund
de iniierea a 10-30 asociai. Operaiunile
propriu-zise ale organizaiei sunt desfurate de circa l .300 muncitori sau oameni
nasture, grupai n 25 de familii, rspndite
pe ntreg teritoriul SUA. Exist, sau cel puin au existat, ceremonii de iniiere, n care
numai persoanele de naionalitate italian,
de regul originare din sudul Italiei, erau
admise n familiile mafiote nord-americane.
Dintre familiile organizaiei Cosa Nostra
american, cele din zona New York sunt
considerate ca fiind cele mai organizate i
cele mai influente. Acestea sunt: Gambino,
Colombo, Bonanno, Genovese i Lucchese.
Potrivit datelor furnizate de F.B.I., familiile
mafiote nord-americane acioneaz n New
England, Chicago, Cleveland, Denver, Detroit, Kansas-City, Los Angeles, Milwakee,
Philadelphia, Pittsburg, Rochestar, St. Louis, Buffalo, San Francisco, San Jose,
Tampa, Tucson etc.
Ca i cea sicilian, organizaia mafiot
nord-american este angrenat n ntreg
spectrul de activiti specifice crimei organizate, de la specul, controlul prostituiei i
al jocurilor de noroc, pn la traficul de
droguri splarea banilor.
Pentru protejarea afacerilor sale, Cosa
Nostra american apeleaz la resortul intimidrii i al corupiei, reuind astfel s domine mai multe sindicate muncitoreti i s
le determine s o sprijine n aciuni, cum
sunt cele din domeniul cruiei, construciilor, colectrii de deeuri, administrrii re-

ziduurilor toxice, desfacerii benzinei, nchirierii de autoturisme etc.


Marile familii realizeaz, de asemenea,
profituri de pe urma altor organizaii criminale care acioneaz pe teritoriul lor, cotiznd pentru aa-zisa ngduin i protecie.
Astfel, Cosa Nostra american acioneaz
n sprijinul operaiunilor desfurate n tar
de organizaiile criminale italiene i menine legturi internaionale cu alte structuri
mafiote, n special n domeniul splrii banilor murdari. n afara legturilor cu mafia
italian, Cosa Nostra are contacte mai
strnse i nelegeri cu mafia rus cu ale cror activiti infracionale se interfereaz tot
mai mult n ultimul timp.
Cu ocazia unei edine a Congresului
SUA, n octombrie 1997, criminalitatea organizat a fost considerat o ameninare la
adresa securitii naionale. Louis FREEH,
director la FBI la acel moment, declara c
organizaiile criminale sunt deosebit de periculoase, cci ele i folosesc competenele tot mai specializate, n domeniul informativ, folosind tehnici de codare i
structuri de splare a banilor pentru sute de
milioane de dolari. Convingerea sa este c
grupurile criminale organizate, care opereaz n S.U.A., vin din Rusia, Europa
Central i Oriental, Asia, Africa, .a.
Dezbaterile au evideniat legturile crescnde ntre Mafia Siciliana i gruprile criminale din alte ri74.
Cu prilejul prezentrii, la 28 mai 1998, a
Planului strategic mpotriva criminalitii
organizate internaionale, preedintele american Bill Clinton aprecia c, datorit legislaiilor difereniate ale statelor, poliiile
naionale ntmpin greuti n cadrul cooperrii (extrdarea infractorilor, deschiderea
conturilor suspecte), n plus posibilitile
tehnice i de personal ale acestora sunt de
25 de ori mai mici dect ale organizaiilor
criminale cu care se confrunt.
Potrivit unei statistici, americanii cheltuiesc anual 45-48 miliarde dolari pe stupefiante, 23 de miliarde pe casete video pirat
i programe pe calculator, un miliard pe
74

78

Pitulescu Ion- op.cit. ,pag. 94.

autoturisme furate i de contraband, iar


Mafia internaional este implicat anual n
activitile de splare a banilor murdari de
peste 100 miliarde dolari i fraude fiscale
de peste 30 miliarde dolari.
Evident, c activitile criminale organizate au preocupat n mare msur i organismele de stat cu atribuii n combaterea
criminalitii. n acest sens, F.B.I. a elaborat un program privind crima organizat, n
care sunt definite direciile principale ale
muncii de investigaii i scopul acestora. De
asemenea, a fost nfiinat o unitate special
pentru combaterea sindicatelor criminale
periculoase, cum ar fi de pild mafia rus.
nc din 1970, Congresul SUA a adoptat
Legea RICO privind combaterea influenei i aciunilor de corupie desfurate de
organizaiile criminale, n special Cosa
Nostra american. Printre prevederile sale,
legea permite confiscarea bunurilor obinute prin activiti ilegale i condamnarea
efilor familiilor mafiote cu pedepse dintre
cele mai aspre.
n baza acestei legi, ncepnd cu anul
1981, au fost capturai, judecai i condamnai
numeroi efi, subefi, consilieri, locoteneni,
soldai ai familiilor mafiote, printre care
menionm: Vittorio Amuso, eful familiei
Lucchese; Carmine Persico (arpele) i Victor
Brena (Micul Vie), din familia Colombo; John
Gutti, cu locotenenii si James Failla (Jimmy
Brown) i Joseph Corrao (Butch), precum i
consilierul Frank Lo Cascio, din familia
Gambino. John Gutti i Frank Lo Cascio au
fost gsii vinovai de omucidere i trafic de
droguri, fiind condamnai, la 23 iunie 1992, cu
nchisoare pe via.
Mai trebuie adugat c serviciile secrete
americane nsrcinate cu combaterea marii
criminaliti acioneaz intens i extrem de
abil n domeniu75.

de criminalitate, aceste organizaii ocup un


loc aparte n rndul principalelor grupri
criminale. Atunci cnd se evoc fenomenul
de crim organizat, prima imagine care ne
vine n minte este aceea a unui na din
Costa Nostra. Ne apar n fa, de asemenea,
tatuajele colorate ale unui Jakuza japonez
sau umbra misterioas a unui chinez din triade. ns aceast prim imagine nu este,
fr ndoial, cea a unui motociclist mbrcat n haine de piele, purtnd insigne morbide pe spate. Chiar dac se cunoate vag
faptul c unii dintre ei fac parte din bande
slbatice, o astfel de imagine ne duce cu
gndul mai degrab la o violen de strad
n inut folcloric.
Au nume ciudate: Bandidos, Pgnii,
Adepii lui Satan, Mongolii, Rebelii, Fii
Tcerii, Duzina Murdar, ngerii Iadului etc.
i merg cel puin cte doi pe motociclete.
Folclorul vestimentar i are importana sa i
nu reprezint dect o parte integrant a unei
realiti total diferite i extrem de
nelinititoare. De cnd exist aceste bande,
n S.U.A. au fost nregistrate multe bti
soldate cu numeroi mori, n Europa se
desfoar o lupt pentru ctigarea de
teritorii, care dureaz de mai muli ani i n
care s-au folosit mijloace tehnice uimitoare
(inclusiv un lansator de rachete care a ucis
20 de oameni i a rnit ali 100). Aceast
problem se afl de mult vreme n atenia
autoritilor de poliie din S.U.A. i Canada,
precum i a INTERPOL care a lansat proiectul Rockers n anul 1991, prin care se
urmrete sprijinirea statelor membre n gsirea celor mai adecvate mijloace de combatere a crimei organizate svrite de bandele de motocicliti. Proiectul Rockers
este coordonat de grupul Crima organizat
al Secretariatului General al OIPC Interpol76.
Specialitii n domeniu au concluzionat
faptul c bandele de motocicliti reprezint o
ameninare criminal ce trebuie urmrit cu
mare atenie. Subiectul este oarecum delicat,
ntruct aceste bande, mai agresive dect cei
care i dezvluie adevrata activitate, se
bucur de ngduin n rndul opiniei publice,

BANDELE DE MOTOCICLITI
aflate n afara legii reprezint o ameninare
serioas la adresa societii, n care s-au
implantat prin violen, intimidare, iar pentru faptul c servesc aproape toate formele

76
75

Francois Hant- Crima organizat pe dou roibandele de motocicliti, Interpol Revue, 1996.

Albu Petru op. cit. ,pag.146 i urm.

79

care privete cu complicitate revolta lor


mpotriva societii. Bandele de motocicliti
dispun de reele i relaii, iar autoritile
locale le privesc adesea cu ngduin, din
cauza consecinelor n plan financiar ale
manifestaiilor organizate de acestea. i asta
cu att mai mult cu ct bandele sunt deseori
experte n domeniul relaiilor publice. Trebuie
ns s se neleag bine c exist o mare
diferen ntre comportamentul seductor i
realitatea manifestrilor.
Lucrurile au nceput n Statele Unite,
chiar dup cel de-al II-lea Rzboi Mondial.
Mii de foti combatani s-au ntors acas.
Unii dintre acetia, n special cei din armata
aerului, care suportau cu greutate plictiseala
de dup rzboi i erau incapabili s se
adapteze vieii civile, doreau s retriasc
momentele de maxim tensiune i aventur.
Remediul: s cutreiere drumurile la ntmplare pe motociclete Harley Davidson sau
Indian, pentru a tri aventura ntr-un spirit de camaraderie i dispre fa de lege. La
nceput, aceti motocicliti se asociau n
vederea organizrii de chefuri, scandaluri,
manifestri zgomotoase i mai puin pentru
svrirea de activiti infracionale propriu-zise. De altfel, ei nii se comparau cu
nite desperados, trind n tradiia Vestului Slbatic. Aceste prime bande se numeau Lupttorii alcoolului i POBOB
(Ticloii nfuriai din Bloomington),
strmoii direci ai ngerilor Iadului sau
ai Comandourilor de pe strada Market din
San Francisco. Dup grava perturbare a linitii publice provocat de Hallister n California la data de 4 iulie 1947, ziua srbtorii naionale a S.U.A., totul s-a schimbat n
lumea motociclitilor. Hallister i organiza
competiia anual de escalad cu motocicleta, iar Asociaia Motociclist American
(AMA) patrona un turneu al nomazilor n
California care urma s se ncheie n ora.
S-au adunat peste 4000 de motocicliti,
strzile erau pline de sticle goale de bere i
resturi de toate felurile, Lupttorii alcoolului i Ticloii nfuriai din Bloomington i-au pornit cursele de vitez pe strzi
i au nceput scandalurile. Doi turbuleni au
fost reinui i nchii. Ticloii nfuriai

din Bloomington au devenit amenintori


cernd eliberarea acestora. Poliia a refuzat.
Acesta a fost momentul declanrii unei violene greu de imaginat, creia poliitii nu
i-au putut face fa. n ciuda echipei de ntrire format din 40 de poliiti, venite n
ajutor, revolta nceput pe 4 iulie s-a ncheiat abia n data de 6 iulie.
Civa ani mai trziu, o concentrare
de mai multe mii de motocicliti la
Rivcrdale, California, s-a soldat, de asemenea, cu tulburarea grav a linitii publice i,
n afara unor pagube materiale importante,
cu moartea o dou persoane.
n 1948, un alt ora din California,
Riverside, cunoate o alt revolt provocat
de mii de motocicliti. Cu aceast ocazie,
eriful din Riverside pedepsete o band
de puti icnii pe care o difereniaz de
marea majoritate a motociclitilor care sunt
tineri la locul lor. Pe primii i calific
drept outlaws (n afara legii). De atunci,
n S.U.A. au fost numite bande de motocicliti aflate n afar legii.
Muli ani mai trziu, un fost preedinte al
A.M.A., iritat de faptul c motociclitii erau
cu toii percepui ca principali factori de
producere a tulburrilor, a declarat c doar
1% din motociclitii din Statele Unite
acioneaz n afara spiritului i literei legii.
Aceast remarc a dat natere denumirii de
1% procentist pentru canadieni, sinonim
celei de motocicliti n afara legii. Perioada
de evoluie a bandelor dureaz pn la sfritul anilor'60, cnd au existat multe tendine
de imitare. Bandele mai importante le-au
absorbit pe cele mai mici sau le-au distrus.
S-au rspndit de-a lungul S.U.A., crend
secii locale pe care le-au numit capitole.
Membrii itinerani, numii nomazi, i-au
creat noi astfel de capitole i au negociat
aliane. Au fost nfiinate structuri formale i
s-au impus noi efi. Bandele nu i-au
focalizat nc atenia asupra activitilor
criminale. Ele constituiau mai mult un mod
de agasare pentru poliiile locale. Aceasta a
fost perioada n care motociclitii n afara
legii devin simbolurile unei tinere generaii
rebele. De fapt, ei se gndeau mai degrab la
distracie, la organizarea unor chefuri care
80

produceau i scandaluri dect s devin


adevrai criminali.
ntruct originea californian i oblig,
bandele de motocicliti sunt mai apropiate
de cinema i de viaa anumitor actori. Industria cinematografic a contribuit n bun
msur la popularizarea imaginii acestora
prin realizarea a numeroase filme cu teme
specifice, care preiau o deviz clasic a
bandelor de motocicliti AFFA (ngeri
pentru totdeauna, ntotdeauna ngeri) sau
BFFA (Bandidos pentru totdeauna, ntotdeauna bandidos). Aceste formulri reprezint expresia imprescriptibilitii legturii dintre individ i grup, ele regsindu-se,
de asemenea, pe mbrcminte, tatuaje, pereii barurilor. La nceputul anilor '70 se
produce o schimbare major, consumul de
droguri devine un lucru obinuit apoi devin
rapid furnizori, drogurile sporind violena
lor natural, att n confruntrile teritoriale
iscate de piaa narcoticelor, ct i n cadrul
relaiilor lor de afaceri. n Europa, evoluia
fenomenului este paralel. Majoritatea bandelor apar la mijlocul anilor '60 i cunosc o
dezvoltare rapid. Primii ani corespund
unei perioade de rebeliune a unei pri a societi, manifestat prin activitatea diverselor secte, culte, micarea hippye, concerte
rock n aer liber i bineneles revoluia sexual. Apar ns i drogurile: la nceput marijuana, apoi substanele psihotrope ca
LSD, PCP i SPEED sau amfetamine, toate
acestea contribuind la aa-zisa ncercare de
aflare a identitii. Nu mai este deci o surpriz pentru nimeni faptul c aceast
microcultur a bandelor de motocicliti a
avut o putere de seducie.
Anii '80 constituie perioada de expansiune i de sofisticare a bandelor de motocicliti. Muli dintre membrii acestora dein
un rol semnificativ n operaiunile criminale. Pentru a nu se compromite, grupurile
cele mai importante ncep s-i foloseasc pe
membrii bandelor mai mici asociate sau
pe independeni pentru executarea - n locul
lor - a asasinatelor, n transportul de stupefiante sau pentru alte activiti criminale.
Paralel, grupurile adopt o alt conduit:
mai puine orgii, mai puine scandaluri cu

ncierri; trebuie s atrag mai puin atenia. Bandele cele mai importante devin din
ce n ce mai grijulii cu imaginea lor, iar
unele dintre ele organizeaz chiar costisitoare campanii publicitare i se implic n
operaiunile de caritate. n prezent, bandele
ating un nivel fr precedent i i modific
metodele de aciune. Ele continu s controleze i s manipuleze organizaiile mai
mici ce doresc s fac parte din band, aanumitele hangarounds, care se nvrtesc
n jur (asociate sau vasale), stabilind legturi cu burghezii, fie c este vorba de
oameni politici, vedete sau oameni ai legii,
pentru a crea sau legitima din ce n ce mai
multe ntreprinderi necurate. n Statele
Unite exist circa 1500 de bande, patru
dintre acestea dominnd cu autoritate arena.
Acestea sunt cunoscute sub denumirea
Cele patru mari i sunt: ngerii Iadului,
Bandidos, Outlaws i Pgnii77.
ngerii iadului
La data de 17 martie 1998, sub conducerea lui Ralph Hubert Barger, cunoscut sub
numele de Sonny Barger, ngerii Iadului
i-au srbtorit cea de-a 50-a aniversare n
oraul n care banda a luat fiin: San
Bernadino, n California. A doua zi au participat la srbtoarea Cursei Mondiale, adunarea mondial a ngerilor Iadului, circa
1000 de membri adereni venind din ntreaga lume la Ventura, California. Cu
aceast ocazie, George Christie, care ar
putea deveni succesorul lui Sonny Barger la
conducerea organizaiei, a declarat c publicului nu are de ce s-i fie fric de ngerii Iadului, adugnd pur i simplu c organizaia sa nu este dect o fraternitate de
motocicliti. Cu toate acestea, membrii din
banda ngerii Iadului sunt implicai n
toate tipurile posibile de criminalitate. Iar
dac numrul lor atinge cifra de 2000, poliia estimeaz faptul c fiecare membru comite ntre 10-15 acte criminale; lucru care
este valabil pentru toate bandele mari.
Outlaws
Reprezint cea de-a doua mare band de
motocicliti, cunoscut oficial sub denumi77

81

Albu Petru op.cit.pag.150.

rea de American Outlaw Association. Ea


a fost creat la Chicago n 1959 de ctre
John Davies. Cnd i-au asimilat n anul
1977, pe cei din banda canadian Alegerea
satanei, Outlaws au fost considerai
drept o organizaie internaional. Au de
asemenea reputaia celei mai violente bande
de motocicliti. Actualmente, au mai mult
de 40 secii (capitole) n S.U.A., multe n
Canada, cteva n Europa i se asociaz cu
Bandidos n vederea svririi activitilor criminale. Sunt pe punctul de a se implanta n Marea Britanie, iar la Veantes acioneaz un capitol aspirant.
Bandidos
Bandidos sau Bandido Nation constituie a treia mare band de motocicliti. A
luat fiin n 1966 la Houston, n Texas, fiind creat de Donald Chambers. Secia directoare se afl n prezent la Corpus Christi.
eful, conform tradiiei, se numete El
presidente.
Bandidos s-au rspndit practic pe ntreg
teritoriul Statelor Unite i chiar n Mexic.
Sunt, de asemenea, foarte activi n Australia i Europa Occidental. n prezent
numr peste 600 membri, organizai n 67
de secii (capitole). Banda se afl n concuren cu ngerii Iadului n Scandinavia i
n Frana, unde i ntlnim mai ales n regiunea Marsiliei.
Pgnii
Acetia nu par pentru moment a desfura vreo activitate n Europa. Sunt ns
implicai n traficul de stupefiante pe
Coasta estic a S.U.A., datorit strnsei legturi cu cartelurile din Columbia i Jamaica. Este vorba despre numeroase
schimburi de meta-amfetamine, contra cocain.
Astzi bandele de motocicliti, n special cele Patru Mari, reprezint organizaii criminale internaionale sofisticate, al cror prim obiectiv este acela de a ctiga
bani prin toate mijloacele posibile, incluznd: crima, violul, traficul de stupefiante i
de arme, producerea de meta-amfctamine,
traficul de persoane, incendiile provocate,
atentatele cu explozivi, antajul, prostituia,
spargerile, furtul de motociclete, falsifica-

rea de documente, deturnarea de camioane


i multe altele.
Ceea ce a debutat n cadrul unui mediu
de via anarhic i rebel, printr-o cutare a
aventurii i a camaraderiei avnd drept prim
obiectiv acela de a chefui, s-a transformat
n organizaii internaionale care au dezvoltat, n spatele unei faade grosolane, o
activitate comercial desfurat de lumea
criminal a gulerelor albe'.
Trebuie s artm c este important s
nu-i calificm la fel pe toi motociclitii.
Cei despre care vorbim sunt speciali, iar
pentru a le nelege mai bine activitatea infracional este necesar a le prezenta pe
scurt microcultura i filozofia.
Astfel, este lesne de imaginat c, pentru
nceput cel puin, trstura comun tuturor
bandelor de motocicliti a fost dragostea fa
de motociclet i practicarea motociclismului.
De astfel, ele aa se i prezint: organizaii
animate de un interes comun. De exemplu,
preedintele ngerilor Iadului, Sonny Barger,
a declarat n acest sens: nu suntem dect o
band de tipi care ncearc s se descurce n
lumea asta (...). Poliia ne zice band, noi
considerm c suntem un moto-club.
Odat cu trecerea timpului, afacerile au
prosperat iar membrii bandei au din ce n ce
mai mult tendina de a utiliza maini de lux
n locul motocicletelor. Aceast tendin a
determinat secia din San Diego, California,
s adopte un regulament prin care i oblig
pe ngerii Iadului s-i foloseasc motocicletele cel puin o dat pe lun, n caz contrar fiind sancionai cu plata unei amenzi
de 25 dolari. Dac deinerea unei motociclete este o condiie obligatorie, filozofia
principal a bandelor de motocicliti este
coninut de dou comportamente: fraternitatea i FTW.
FTW este numele unui bar din Paris, n
msura n care TW nseamn n englez The
Word (Lumea), ne putem imagina ce
semnific F, respectiv faptul c ei supun
lumea celor mai josnice ultraje. Aceast
atitudine arogant exprim scopul i obiectivele bandelor de motocicliti. Ele clameaz
faptul c au ntors spatele societii i legilor
i c nu vor s triasc conform normelor
82

impuse de ea. De aceea, ei au propriul mod


de via, un fel special de a se mbrca,
pentru a arta celorlali c nu fac parte din
aceeai lume. Iat aceast filozofie aa cum
este ea exprimat de cei din banda Outlaws:
Un procent i reprezint pe cei 1% care au
lsat balt societatea i legile aa cum sunt
ele vzute doar de politicieni. De aceea avem
un aer respingtor. Pentru a v spune c noi
nu vrem s fim ca voi. Prin urmare, s nu v
mai vedem n faa ochilor!
Pe de alt parte, fraternitatea este o regul a vieii interne. Este modul prin care ei
sunt i explic ce anume i leag pe unii de
ceilali i pe toi de grupul din care fac
parte. Aceast loialitate este o legtur care
se afl mai presus de orice, romantic, att
pe timpul vieii ct i dup moarte.
Bandele de motocicliti sunt organizaii
compuse din brbai, femeile fiind inute de
o parte i, n general, n situaii degradante.
Ele au statutul de posesiuni. Unele dintre
ele, aa-numitele Old Ladies (Bbuele)
sunt posesia unui singur membru, soii legitime sau nu. Altele, numite mmici sau
oie, aparin ntregului club. Nici una
dintre ele nu poate deveni membru al clubului, iar n cazul n care au dreptul s poarte
culorile, pe acestea este nscris
ntotdeauna meniunea Proprietatea lui ...,
fie c este vorba despre un individ sau despre un club. Totui, n anumite mprejurri
unele dintre femei sunt folosite i aduc servicii bandei respective. Se nelege aadar
faptul c microcultura bandelor de motocicliti este n acelai timp antisocial, contrar
ordinii de drept.
Bandele de motocicliti sunt, n general,
foarte bine organizate, att sub form
structural, ct i a aciunilor criminale pe
care le comit. Majoritatea grupurilor se
conduc pe baza unor texte pe care le numesc
regulamente sau constituii, cel mai
adesea reluate dup acelea ale ngerilor
Iadului i dispun de o conducere ierarhic.
Amenzile i pedepsele foarte dure fac ca
aceste norme s fie respectate. Bandele de
motocicliti sunt organizate n capitole.
Fiecare capitol este organizat ca o mic armat; este condus de un preedinte, care

dispune de deplina autoritate, un vicepreedinte, un secretar trezorier, un sergent de


arme i un cpitan nsrcinat cu organizarea plimbrilor. Anumite capitole au
un ef de rzboi, care pregtete operaiunile militare, fie mpotriva celorlalte bande,
fie a poliiei, fiind responsabil de asemenea
cu securitatea pe plan local i, adesea, cu
culegerea de informaii. Vin apoi n ordine
membrii plini. Ei sunt alei pe baz de
unanimitate, dup ce au trecut, n prealabil
toate testele necesare i au depus jurmntul.
Urmeaz cei pe care-i putem numi aspirani:
ei sunt motociclitii care doresc s devin
membri ai bandei i au fost considerai ca
acceptabili de ctre membrii plini. Gsim,
de asemenea, indivizi care se nvrt n jurul
bandei, care sunt mai mult sau mai puin
asociai i care sunt invitai dac unul sau
mai muli membri i consider posibili.
Regulile privind adeziunea sunt foarte stricte
sub toate aspectele i n mare msur sunt
aceleai pentru toi, respectiv:
- sex masculin, rasa alb, vrst de cel
puin 21 ani;
- s dein un Harley Davidson de mare
putere (capacitate) cilindric (un drept
selectiv de intrare);
- s fie nit de un membru al bandei;
- s aib reputaia unei persoane de
ncredere;
- s aib o specializare util bandei;
- s treac printr-o perioad de prob;
- s dea probe n vederea investirii sale.
Acest proces presupune ca solicitantul s
fie, la nceput, invitat s se nvrt n jurul
bandei, a club-hause-ului, s fie din cnd n
cnd prezent acolo, s devin cunoscut n
rndul membrilor bandei respective, s
ndeplineasc sarcini minore sau degradante
(s care cartoanele cu bere, s spele
motocicletele n cele mai fericite cazuri). n
aceast postur de asociat, poate fi uneori
invitat s participe la ieiri cu motocicleta dac
este considerat corespunztor, este invitat la
reuniuni regulate i poate deveni aspirant
dup obinerea unui vot al majoritii.
Durata acestei perioade de prob nu este
precizat n texte. Dac i-a dovedit, n mare
msur, loialitatea fa de band, trebuie, de
83

asemenea, s duc la ndeplinire o aciune


special care poate fi chiar un omor, pentru a
dovedi c nu este poliist infiltrat. Pe timpul
acestei perioade de prob sunt adunate
informaii extrem de precise, att referitoare
la persoana sa, ct i a anturajului sau
familiei sale, ntr-un cuvnt ceea ce banda
consider c este necesar pentru a-l verifica.
Aceast anchet este deseori realizat de
detectivi particulari pltii. De aceea,
penetrarea acestor organizaii de ctre poliie
este extrem de dificil. Dup scurgerea
perioadei de prob, aspirantul trebuie s fie
acceptat printr-un vot al comunitii.
Cnd devine membru cu drepturi depline,
full patch n englez, cea mai mare mndrie
a sa este de a-i purta culorile, adic
uniforma oficial a clubului su. n mod
obinuit, este vorba despre o insign mare, pe
aproape ntreaga mrime a spatelui, cusut pe
o vest fr mneci din piele sau din material
de jeani. Emblema bandei se afl n centru,
n general nsoit de literele M.C. (Moto
Club), pentru a se diferenia de celelalte
bande care nu au uniforme. Pe partea din fa
a vestei se poart tot felul de ecusoane care
indic specialitile ori convingerile. Cu toate
c acele culori reprezint bunul cel mai
important, mai important dect motocicleta,
ele rmn ntotdeauna proprietatea bandei. La
fel stau lucrurile i cu tatuajele pe care fiecare
are dreptul s i le fac dup investirea sa n
band i pe care trebuie s le nlture n cazul
n care prsete, pe timpul vieii, banda
respectiv.
Celelalte elemente importante n cadrul
organizrii bandelor de motocicliti sunt:
runs, ieirile, plimbrile n grup, nmormntrile i club-house-ul. Bandele de
motocicliti reprezint astzi entiti pregtite pentru derularea unor multiple activiti. Iat ce declar un oficial al Jandarmeriei Regale din Canada: Nu trebuie s ne
amgim cu iluzii; motociclitii sunt astzi la
fel de rafinai ca i cele mai vechi familii ce
fac parte din crima organizat. Sunt mult
mai nclinai spre violena atunci cnd sunt
provocai i cu siguran mult mai arogani.
Scap foarte rar o ocazie s fac bani sau s
lichideze pe cineva care vrea s-i mpiedice

s-o fac Pentru ei ilegalitatea nu are margini. Activitile infracionale ale bandelor
de motocicliti au o finalitate direct ndreptat spre profitul imediat. Chiar dac
muli dintre membri sunt proprietari i genereaz propria activitate criminal, organizaia i ia ntotdeauna partea sa. Astzi,
numeroi membri i capitole se consider
drept simpli comerciani i, paralel cu vnzarea i repararea motocicletelor, au investit
n numeroase sectoare: imobiliar, restaurante, ntreprinderi de construcii, nchiriere
de limuzine, magazine de aparatur video,
chiar i de cosmetic pentru animale dar, de
asemenea, n societi de producie, echipe
de cascadori, strns legate de industria cinematografic, agenii de dansatoare goale,
securitate, mine de aur, transport rutier ori
vnzarea de articole pentru motocicliti - tot
attea afaceri legale care servesc ca faad
pentru splarea banilor obinui n urma activitilor ilegale.
Traficul de stupefiante
ntruct meta-amfetamina a constituit n
ultimii ani cea mai rapid surs de ctiguri,
bandele de motocicliti au fost i sunt direct
implicate n procesul de fabricaie, uneori
ele nsele furniznd produsele chimice necesare, materialele sau chimitii.
Dar ele sunt implicate bineneles, n
egal msur n traficul cu marijuana i,
mai recent, n cel cu cocain. Conform unui
raport canadian (1998), traficul de stupefiante constituie cea mai lucrativ activitate a
bandelor de motocicliti n aceast ar.
Este valabil n special pentru ngerii Iadului care, datorit susinerii din partea
cluburilor lor asociate, au preluat controlul
distribuirii i vnzrii de stupefiante.
ngerii Iadului, n special capitolele
din Columbia Britanic, sunt direct implicate
n cultura hidroponic (fcut fr suportul
solului, ci doar pe baza substanelor nutritive)
de marijuana, pe care o vnd altor capitole
sau bande din Canada i Statele Unite.
Cu ocazia efecturii unei operaiuni, poliia din Vancouver a descoperit marijuana
n valoare de 2 milioane de dolari. Percheziionnd apoi domiciliile a 50 asociai ai
ngerilor Iadului, ea a capturat aproape 10
84

milioane de dolari obinui din droguri.


Aceast cifr reprezint aproape jumtate
din ntreaga cantitate de marijuana capturat la Vancouver n anul 1997 (23 milioane de dolari) i acesta nu este dect un
singur exemplu.
Prostituia
n cursul unei anchete iniiate n perioada
1985-1987 n regiunea Halifax, poliia a aflat
c ngerii Iadului din Noua Scoie, cu
ajutorul unei bande de motocicliti din Terra
Nova, ncearc s preia controlul prostituiei
n aceste dou provincii. Acuzaiile de
proxenetism au fost formulate mpotriva
tuturor membrilor capitolului din Noua
Scoie, ns numai trei dintre acetia au fost
condamnai n urma unei nelegeri. Ancheta
a dezvluit urmtoarele fapte: ngerii
Iadului i complicii lor recurgeau la intimidare pentru a alunga din regiune pe ceilali proxenei i pe prostituatele acestora,
foloseau violena pentru a controla prostituatele care lucrau pentru ei. Conform spuselor
unei prostituate care a prsit regiunea dup
ce a primit o sanciune corporal din partea
unui membru al clubului, ngerii Iadului
ncasau 40% din profitul brut al fiecrei fete.
S-au constatat situaii asemntoare n
Hamburg, Amsterdam, Adelaide, n
Australia i cam peste tot n Statele Unite.
n 1989, procurorul general al S.U.A. a
depus un raport n care lega numele ngerilor Iadului de o vast gam de aciuni
criminale, printre care: prostituia, furtul
prin efracie, violul, violenele, omorul,
asasinatele la comand, precum i infraciuni mai rafinate cum ar fi tranzaciile bancare i finanarea traficului de droguri.
Pentru aducerea la ndeplinire a activi-

tilor lor criminale, bandele de motocicliti


i-au creat sisteme de aprare foarte bine
puse la punct: avocai buni, relaii n rndul
persoanelor influente i chiar n mediile
politice, legturi cu vedetele din industria
cinematografic i muzic etc. Au de asemenea i un dezvoltat sim al proteciei, n
acest sens, folosesc intimidarea pentru a
mpiedica, spre exemplu, apariia n massmedia a unor materiale care le-ar strica
imaginea; dezvolt de asemenea tehnici de
protecie din ce n ce mai sofisticate (sunt
foarte competeni n domeniul contra-supravegherii i contra-ingerinei, sistemelor
de contra-msuri electronice, al aparaturii
de bruiaj, al detectoarelor de nregistrare,
emitoarelor corporale, telefoniei celulare
pirat, etc.).
n concluzie, trebuie s artm c n
opinia autoritilor poliieneti, tendina
acestor grupuri vizibil asociate activitilor
infracionale este de a continua s se dezvolte, prefigurnd o anumit faet a violenei secolului al XXI-lea. Este de ateptat
ca aceasta s ntrein o tensiune ntre
bande, s alimenteze vechile rfuieli i s
iste altele noi.
n cele de mai sus, am fcut o trecere n
revist a organizaiilor criminale, ncercnd
s atragem atenia autoritilor asupra unei
probleme care ar trebui s ne preocupe mult
mai mult. Sigur, paleta infracional a organizaiilor criminale este fr limite, iar limita, oarecum juridic pe care am folosit-o
nu poate cuprinde ntreg posibilul infracional. Aceasta nu poate fi cuantificat cu
exactitate, iar produsele crimei organizate
ntrec barierele oricrui cod penal.

BIBLIOGRAFIE:
1. Cartea Alb a Crimei Organizate i Corupiei.
2. Albu Petru Crim organizat n perioada de tranziie o ameninare la adresa
securitii internaionale, Editura MIRA, Bucureti, 2007.
3. Pitulescu Ion Al treilea rzboi mondial, crima organizat, Editura Naional, Bucureti, 1996.
4. Pintilie Ligia Metode i tehnici de investigare i documentare a infraciunilor din
domeniul crimei organizate, Ed. Sitech, Craiova, 2008.
5. Francois Hant- Crima organizat pe dou roi-bandele de motocicliti, Interpol Revue, 1996.
85

JOCURILE DE NOROC. DISTRACIE SAU DEPENDEN


RELAXARE SAU STRES EXTAZ SAU AGONIE
BOER SEBASTIAN
SORIN CONSTANTINESCU
Preedinte Asociaia Organizatorilor de Casinouri din Romnia
Gambling, appeared before 2000 BC as a means of leisure, as a sport, as fun and
were practiced in India and Greece long before Christ. American Indians practiced these
games long before the discovery of the New World. Card games were extremely popular
in Europe the 13th century.
Jocuri de noroc, au aprut nainte de
2000 .e.n ca mijloc de petrecere a timpului
liber, ca sport, ca distracie i erau practicate n India i Grecia cu mult timp nainte
de Hristos. Indienii americani practicau
aceste jocuri cu mult timp nainte de descoperirea Lumii Noi. Jocurile de cri erau
extrem de populare n Europa secolului al
XIII - lea.
n anul 1360 francezii au introdus jocul
de cri care a devenit standard in toata lumea. Cuvntul gambling vine din cuvntul
anglo saxon gamnian care nseamn a face
sport sau a juca. PRIMA INTERZICERE A
JOCURILOR DE CRI A AVUT LOC
N 1387 CAND JOHN I REGELE CASTILIEI A INTERZIS JOCUL DE CRI
DIN CAUZA GRELELOR PIEDERI FINANCIARE ALE MEMBRILOR CURII
SALE. Datorit nevoilor mari de venituri
bugetare exist o toleran din partea majoritii guvernelor pentru jocuri de noroc.
Puinele state care interzic jocurile de noroc, de obicei din motive religioase se confrunt cu o pia neagr bine dezvoltat i
organizat de reele mafiote care controleaz aceast piaa generatoare de bani
negri i corupie. Nu se poate stopa dorina
oamenilor de a-i ncerca norocul, de a
juca, de a se simi nvingtori. De aceea
ntr-o pia legalizat este mult mai uor s
controlezi fenomenul att din punct de vedere al fraudelor fiscale ct i din punct de

vedere al dependenei de jocuri. Cine i ncearc norocul de fapt la jocurile de noroc ?


Nu exist un portret-robot al juctorului, ci
am putea vorbi de 3 tipologii. Amatorul de
distracie, care-i dorete s se simt bine,
vistorul, de tip Ogic, care ateapt marele
pot, i iubitorul de adrenalin, bogat, dar nu
suficient de curajos nct s fac bungee jumping.
n prima categorie, intr n general
cuplurile ntre 30 i 50 de ani, plictisite adesea, i dornice s ias din rutina ieitului la
restaurant smbt seara. Ei joac n medie
de 200 de lei. n cazinouri, li se ofer clienilor gratuit mncarea i butura. E ca n cazul dealerilor de droguri, care ofer gratis
igri cu substane interzise putilor de liceu, 20% dintre clieni devin, n timp, dependeni de jocurile de noroc, ntr-un interval de maximum 6 luni 1 an.
O alt tipologie o reprezint vistorul,
romnul tip Ogic, care-i cheltuie ultimii
bani din salariu sau din pensie pentru a juca
la cazinou. Genul sta de client ateapt
marele pot. E acelai pe care l ntlneti la
ageniile de pariuri, dar i la Loto 6/49. De
regul, e tnr, ntre 25 i 40 de ani, pentru
c, dac e mai matur, tie c nu exist om
care s se fi mbogit din jocuri de noroc,
iar pe termen lung ansa este 100% de partea casinourilor.
Peste 50 de ani, om de afaceri realizat,
cu foarte muli bani, iahturi i case de va86

can reprezint caracteristicile celei de-a


treia categorii de clieni. De altfel, acesta
este clientul ideal cel cruia nu-i pas
dac pierde sau ctig. El joac sume cuprinse ntre 5.000 de dolari i 100.000 de
dolari cu aceeai lejeritate, fr sa fie afectai prea tare de pierderea unor sume mari
de bani.

jocul de noroc ca un mod de petrecere a


timpului liber, concepe jocul de casino ca
pe o modalitate de relaxare, cu un buget fix,
destul de redus, nu urmrete ctigul i nu
risc sume de bani
Juctorul care caut ctiguri rapide,
uoare i sper la o eventual mbogire,
risc sume ce nu i le poate permite, i este
tipologia juctorului aflat ntr-o faz de dependen incipient, dar mirajul ctigului l
atrage destul de mult nct s devin dependent ntr-un timp destul de scurt
Juctorul dependent de casino, este juctorul ce se afl n permanent cutare de
ceva nou, simte nevoia de adrenalina, de
spectacol, de disperare, bucurie, furie, senzaii tari, mndrie, orgoliu, via de noapte,
distracie etc.
Juctorul dependent prezint complexe de
personalitate greu de depistat, frustrri sau
superstiii, toate aceste lacune de personalitate
fiind bine ascunse n spatele unei situaii
financiare peste medie sau foarte bun. De
fapt, situaia financiar excelent ndemn
spre riscuri, mai mult sau mai puin asumate,
cum sunt jocurile de noroc, care sunt destul
de costisitoare chiar i pentru juctorii ce nu
prezint semne de dependen. Dependena de
jocuri de noroc atrage dup sine efecte de
durat asupra individului ncepnd cu
renegarea sau nlturarea acestuia din mediul
social, renegarea de ctre familie, prieteni,
cunoscui, pierderea locului de munc,
pierderea
poziiei
sociale,
pierderea
respectului de sine, pierderea valorilor morale
i sociale, pierderea controlului (de cele mai
multe ori n totalitate).
Consilierea individului dependent de jocuri de noroc se afl n faza incipient n
Romnia, existnd o tentativ n anul 2005,
cnd A.N.P.P.C. i A.O.C.R au iniiat o
campanie media unde se difuza un spot publicitar cu mesajul: Jocurile de noroc n
exces creeaz dependen!
n statele europene i cel mai accentuat
n Marea Britanie, recent i n America,
casinourile, sunt obligate printr-o lege speciala s-i atenioneze clienii asupra faptului c jocurile de noroc n exces creeaz

RISCURILE JOCURILOR DE NOROC


Spre deosebire de alte vicii , droguri, igri, alcool, jocurile de noroc nu prezint
semne uoare de recunoatere, simptome ce
pot identifica persoana n cauz ca fiind dependent de jocuri de noroc. Consumatorii
de jocuri de noroc se difereniaz de consumatorii de alte vicii generatoare de dependene, prin faptul c nu inhaleaz substane i nu prezint semne vizibile fizice.
Practicarea de jocuri de noroc ncepe ca
o joac, o curiozitate, o simpl distracie,
ceva nou, asemntor consumului de droguri care ncepe cu ncercarea de droguri
uoare , (hai, ecstasy), i sfrete cu supradoza de heroin. Diferena dintre un
consumator de droguri i un dependent de
jocuri de noroc este c primul are mai multe
anse de vindecare n urma unei consilieri
de specialitate, pe cnd la cel din urm ansele sunt aproape inexistente, dependena
de joc, neprovocnd dureri fizice, tulburri
de contiin, sau alte traume fizice vizibile,
juctorul nu se consider dependent sau
bolnav, constatndu-se astfel, c dependena de jocuri de noroc este viciul cu cele
mai puine anse de vindecare. Cel mai
mare risc al jocurilor de noroc este dependena. Un juctor dependent poate fi (i
este) foarte uor de manipulat i antajat, de
aici pornind o niruire de situaii, ipostaze,
evenimente sau vulnerabiliti ce subjug
definitiv persoana n cauz.
Dependena de jocuri de noroc comport
riscuri pe termen foarte lung sau nelimitat,
provoac traume psihice greu de vindecat,
de cele mai multe ori imposibil. Dup cum
spuneam mai sus avem cel puin 3 categorii
diferite de juctori:
Juctorul care caut distracie i privete
87

dependen, n Regat existnd i un numr


de telefon unde, cei care contientizeaz
dependena n faz incipient sunt ndrumai gratuit ctre un consilier de specialitate. Pe lng dependen, riscul major al
jocurilor de noroc, acest viciu angreneaz
odat cu pierderea unor sume de bani din ce
n ce mai mari n sperana recuperrii, sau a
dublrii lor, i alte efecte pe termen lung,
care ajung de cele mai multe ori la certuri,
izbucniri violente, destrmarea familiei,
distrugerea sau pierderea de viei umane,
acesta fiind preul cel mai scump.
Dependena de jocuri este degenerativ,
nceputurile sale debutnd cu jocuri pe mize
mici sau moderate, corelate la bugetul
existent, urmnd mici mprumuturi i de
aici pan la a-i nsui bunuri ce nu i se cuvin, a vinde bunuri personale, a cere sume
de bani importante cu dobnzi astronomice,
pasul este foarte mic, insesizabil de individul dependent. Scurtele momente de contientizare a situaiei n care se afl juctorul
dependent nu au nici un rezultat, din contr
l motiveaz s insiste n ncercarea disperat de a-i recupera banii pierdui, sumele
devenind din ce n ce mai mari, sau, i mai
grav, avnd acel moment de luciditate i realiznd consecina faptelor va ncerca, mult
mai vehement i convins de sine, c doar
jucnd n continuare va reuii s-i rezolve
problemele, astfel ajungnd destul de repede ntr-o situaie fr ieire, care va duce
cu siguran la o ruinare financiar complet, n cele mai fericite cazuri, celelalte
aspecte enumerate mai sus, (pierderea locului de munc, destrmarea familiei etc.),
devenind pierderi nesemnificative, deoarece
dup o perioada apare resemnarea.
Asemntor cu ce se ntmpl n cazul
dependenei de droguri, jocurile de noroc
dezvolt fenomenul de tolerana, n sensul
c apare nevoia de a crete doza pentru a
obine aceeai stare de bine ,iar ncercarea
de a stopa jocul se nsoete de efecte fizice
i psihice asemntoare servajului la o
substan psihoactiv, iritabilitate, nelinite, dificultate de concentrare sau dispoziie depresiv.

n ultimii ani jocurile de noroc au cptat o amploare deosebit, cteva state destul
de dezvoltate din punct de vedere economic, au construit orae destinate jocurilor
de noroc, adevrate Mecca n domeniu (
Las Vegas, Macao, Atlantic City), unde
totul este construit i destinat jocurilor de
noroc, unde se ruleaz sume exorbitante
ntr-o singur noapte, unde se poate paria
fr limit de sum, unde clientul VIP este
stpn, tratat regete, unde se vnd iluzii
care cost prea mult de cele mai multe ori.
Pn n prezent nici o ar din lume, care
permite practicarea de jocuri de noroc pe
teritoriul ei nu a gsit o modalitate de a reduce dependena, sau de o stopa, interzicerea prin lege sau majorarea taxelor, favoriznd apariia casinourilor ilegale, astfel
pierderile provocate la bugetul de stat fiind
semnificative.
Factorii ce contribuie la apariia i
dezvoltarea dependenei de jocurile de
noroc. E posibil ca dependenii de jocuri de
noroc s aib o predispoziie pentru apariia
unei probleme legate de jocurile de noroc,
din motive genetice. Impulsivitatea ca trstura a personalitii joac un rol major n
apariia i evoluia dependenei de jocuri de
noroc i constituie o component cheie a
altor tulburri declanate de impulsivitate,
cum ar fi tulburarea legat de abuzul de substane nocive interzise. Exist deosebiri ntre
sexe n ceea ce privete apariia i evoluia,
persistena i tratarea dependenei de jocurile
de noroc. Brbaii sunt expui la jocurile de
noroc de la o vrst mai fraged i prefer
mai multe tipuri de activiti de genul jocurilor de noroc. Factorii de stres din mediu i
ali factori, ca de exemplu statutul socioeconomic, joac de asemenea un rol n problemele legate de practicarea jocurilor de
noroc.
Problemele legate de jocurile de noroc i
obiceiurile ce stau la baza practicrii acestora
pot fi atribuite unor aspecte ale personalitii
individului i factorilor externi ca de exemplu
mediul. Muli factori diveri pot contribui la
apariia i evoluia unei probleme legate de
jocurile de noroc ce poate perturba viaa unei
88

persoane sau, n cazurile mai grave de natur


patologic, poate ocupa o parte semnificativ
din timpul individului, pentru a sfrii ca un
handicap al acestuia, n cele mai multe cazuri. Unii factori ce contribuie la problemele
legate de practicarea jocurilor de noroc cuprind impulsivitatea, capacitatea de a face
fa i predispoziia la depresie. Predispoziia
unei persoane pentru abuzul de substane interzise poate duce i la apariia unei probleme
cu jocurile de noroc. Tulburrile legate de
abuzul de substane interzise i practicarea
patologic a jocurilor de noroc sunt adesea
afeciuni comorbide, dei nu este neaprat
necesar ca una s o cauzeze pe cealalt: ambele afeciuni prezint multe similariti, i
ambele au o cauz de baz comun, lipsa
controlului asupra impulsurilor. Pe lng influenele date de tipul de personalitate, factorii de mediu cum ar fi agenii cauzatori de
stres pot afecta evoluia unei probleme legate
de jocurile de noroc.

mentul potrivit. Incapacitatea de a-i controla


impulsurile i incapacitatea de a-i ntrzia
satisfacia sunt doua din simptomele principale legate de impulsivitate, caracteristice juctorilor dependeni. Petry (2001) a artat c
persoanele care erau dependente, cu i fr
abuz de substane interzise, dovedeau mari
dificulti n a-i ntrzia rsplata n cadrul
unei sarcini comportamentale. Astfel de sarcini comportamentale indic o mare corelare
ntre impulsivitate i jocurile de noroc din
cauza lipsei capacitii de a ntrzia satisfacia. Sarcinile temporale pot fi utile i n sensul utilizrii lor ca predictori ai tulburrilor
legate de controlul impulsurilor, cum ar fi
practicarea patologic a jocurilor de noroc la
adolesceni (Petry, 2001).
Gradul de impulsivitate la ambele sexe
sunt factori importani n apariia dependenei la jocurilor de noroc. Factorii ce contribuie la apariia de probleme cu jocurile de
noroc difer de la femei la brbai. Brbaii
au o predispoziie mai mare dect femeile
spre abuzul de substane interzise conjugat cu
o problem legat de jocuri de noroc. Prin
comparaie, tot ei sunt mai nclinai spre folosirea abilitilor i strategiilor de adaptare.
Utilizarea tehnicilor de evitare i cutarea
unor debueuri emoionale sunt exemple de
adaptare. Spre deosebire de brbai, femeile
sunt mai puin predispuse la adaptare, la acestea cutarea senzaiilor constituind un factor
mai important. La ambele sexe impulsivitatea
a constituit un predictor puternic al unei posibile probleme legate de jocurile de noroc
(Nower, Derevensky & Gupta, 2004). La
ambele sexe, gradul ridicat de impulsivitate
i de cutare a senzaiilor au sporit riscul
apariiei unei probleme legate de jocurile de
noroc.
Strategii de adaptare. n plus fa de
gradul de impulsivitate al juctorilor-problem, exist i diverse strategii de adaptare ce contribuie la apariia unei probleme
cu jocurile. Lightsey si Hulsey (2002) au
identificat o corelaie pozitiv ridicat ntre
strategiile de adaptare ineficiente n rndul
juctorilor-problema i patologici din
eantion att n ceea ce privete sarcinile

FACTORI DE RISC AI
PERSONALITII
Impulsivitatea. este un aspect de baz al
personalitii unui individ, iar gradul de impulsivitate poate influena apariia unei tulburri legate de controlul impulsurilor, cum ar
fi practicarea patologica a jocurilor de noroc
sau o tulburare legat de utilizarea substanelor interzise. Presupunnd c personalitatea
unei persoane este n general stabil n timp,
oamenii pot ntimpina greuti n a-i controla problemele legate de practicarea jocurilor de noroc sau alte tulburri legate de
controlul impulsurilor, ntruct modificrile
de personalitate sunt cele mai dificile. Dac
gradul de control al impulsurilor este adecvat, este improbabil ca la un individ s apar
o tulburare de genul practicrii patologice a
jocurilor de noroc. Persoanele impulsive sunt
mai predispuse n mod natural la probleme
legate de jocurile de noroc, date fiind temperamentul i tipul lor de personalitate. Aceasta
nu nseamn c la toate persoanele impulsive
vor aprea obiceiuri sau probleme legate de
jocurile de noroc, ns acest lucru este posibil,
dac factorii declanatori intr n joc la mo89

date ct i adaptarea emoional conjugat


cu o impulsivitate ridicat. Capacitatea de
adaptare la diverse situaii ntr-un mod eficient ar reduce ntructva ansele apariiei
unei probleme i ar pune mai mult accentul
pe gradul de impulsivitate.
Comportamentul antisocial. Se cunoate c juctorii dependeni demonstreaz i un comportament antisocial care
este legat de tulburarea referitoare la controlul impulsurilor, ce cauzeaz comportament antisocial, cum ar fi cel demonstrat n
tulburrile de personalitate antisociale. Cauzele dependenei de jocuri de noroc i tulburrile de personalitate antisociale se coreleaz cu factori genetici i de mediu, inclusiv caracteristici de personalitate cum ar
fi impulsivitatea.
Sexul practicantului de jocuri de noroc. Multe studii au demonstrat c este mult
mai probabil ca brbaii s ajung s aib
probleme cu jocurile de noroc i s devin
dependeni . Nivelurile de impulsivitate ale
brbailor, pe lng agresiune, contribuie
probabil la practicarea efectiv a acestui tip
de jocuri. Voina i nevoia brbatului de a
ctiga mai muli bani sau pur i simplu dorina de a nvinge, n asociere cu un nalt
nivel al impulsivitii, l pot face s joace
mai frecvent sau s recidiveze dup tratament. Brbaii n general ncep s practice
jocurile de noroc la o vrst mai sczut,
mai ales n condiiile n care multe forme de
jocuri de noroc au loc la evenimente cu
participare preponderent masculin, cum ar
fi evenimentele sportive. Dei brbaii se
apuc de acest gen de jocuri mai devreme
dect femeile, spre deosebire de acestea ei
apeleaz la ajutor mai trziu.
S-a constatat c femeile n general sunt
mai puin expuse dect brbaii la problemele asociate jocurilor de noroc. De asemenea, femeile ofer adesea motive diferite
de ale brbailor pentru a-i explica recidivele. Femeile invoc emoiile negative sau
probleme emoionale, n timp ce brbaii de
obicei se refer la nevoia de a ctiga i la
ea de susinere financiar n plus, se constat c femeile au mai puine probleme le-

gate de alcool i mai puine necazuri cu legea n comparaie cu brbaii. Dac sunt
afectate de practicarea patologic a jocurilor de noroc, este mai probabil ca femeile
s joace la loterie sau n cazinouri. Juctorii
patologici de sex feminin joac adesea cu
prietenii, ceea ce probabil le mpiedic s se
retrag atunci cnd doresc.
Tineretul. Unii adolesceni de sex masculin sunt mai nclinai dect femeile de
aceeai vrst s dezvolte patima jocurilor
de noroc i abuzul de substane interzise.
Anturajul i susinerea social pot stimula
dezvoltarea unei probleme de aceast natur. Adolescentul foarte expus unei probleme cu jocurile de noroc va fi afectat de
muli factori social ce se adaug unor factori de mediu cum este nevoia de bani. Problemele familiale i cele de comportament
sunt indicatori suplimentari i posibili precursori ai patologiei practicrii jocurilor de
noroc. Problemele comportamentale cum
sunt tulburrile de comportament mresc
substanial riscul apariiei unor astfel de
evoluii (Studenii i alte persoane de aceeai vrst sunt expui jocurilor de noroc,
fiind posibil s aib probleme cu acestea
(Winters, Bengston, Dorr & Stinchfield,
1998). Normele sociale percepute pentru
studeni contribuie la frecvena practicrii,
la cheltuieli, i la posibila dezvoltare ulterioar a unor probleme legate de acestea.
Studenii par peste msur de sensibili la
norme ce contribuie la meninerea comportamentului de risc nalt cum ar fi jocurile de noroc, consumarea alcoolului etc.
(Larimer & neighbors, 2003).
Situaia socioeconomic. Jocurile de
noroc practicate pe Internet au devenit tot
mai populare. Ele permit mai multor persoane care nu au acces imediat la un cazino
sau la o cas de pariuri s nceap s joace
mai frecvent i cu mai puin efort. Iniial s-a
crezut c este mai probabil ca cei cu o situaie economic mai bun s joace pe Internet, fiindc ei i permit acest lucru, dar
aceast ipotez a avut i contraargumente.
Ideea contrar se poate susine cel mai probabil prin aceea c juctorii mai nstrii pot
90

s-i permit s mearg la un cazino mai


des dect cei cu o situaie mai puin bun,
care prefer s joace on-line, cci aceast
form este mai convenabil pentru cei mai
muli i probabil mai ieftin.
Antecedentele familiale. Anumite antecedente familiale ale practicrii patologice
a formelor de noroc sau ale problemele mai
puin grave de aceast natur contribuie
probabil la apariia acestei patimi. Ca i alcoolismul, ereditatea i are rolul ei. Predispoziia genetic se poate dovedi mai puternic i dect impulsivitatea, fiind un factor
favorabil. Cu ct mai impulsivi sunt membrii familiei, cu att impulsiv va fi i individul. Dac membrii familiei au fost ei nii juctori dependeni, atunci este posibil
s aib un nalt nivel de impulsivitate, ca i
predispoziia individului respectiv de a deveni un astfel de juctor.
Stresul. Pentru persoane cu o impulsivitate mai sczut, este mai probabil ca
factorii exteriori, cum este stresul, s contribuie la probleme cu jocurile de noroc
(Lightsey & Hulsey, 2002). Factorii de stres
de naturi din cele mai diferite pot influena
sau exacerba probleme de acest gen deja
existente, precum i alte tulburri n controlarea impulsurilor. n special factorii de
stres financiar influeneaz problemele cu
jocurile de noroc, mai ales n cazul juctorilor patologici care au fost supui tratamentului. Aceti factori i poate face s revin rapid la practicarea jocurilor de noroc
pentru redresarea financiar.

c data viitoare norocul i va ntoarce faa


spre ei, recurgnd la sofismul juctorului.
Mazza a elaborat un comentariu bine
gndit n care a detaliat impactul cutrii
senzaiilor asupra practicrii patologice a
jocurilor de noroc. Ea a vorbit despre modul n care cutarea senzaiilor i impulsivitatea trebuie privite ca fiind constructe
corelate. O idee interesant adus n discuie a fost modul n care practicarea patologic este considerat ca fiind o tulburare
necauzat de drog n controlarea impulsurilor i modul n care juctorii patologici
i persoanele ce abuzeaz de substane au
senzaii asemntoare. Alt punct ctigat n
discuie a fost interaciunea dintre factori ca
impulsivitatea i urmrirea senzaiilor,
acestea fiind mpreun cauza unei tulburri
ca jocul patologic; numai una din ele nu
poate duce la aceast tulburare, care poate
fi efectul interaciunii tuturor factorilor.
i n comentariul lui Seijas au existat
observaii pertinente legate de nclinaia juctorilor ctre o stare de spirit superioar,
pe care o interpretez ca fiind similar dac
nu chiar identic cu urmrirea senzaiilor.
El a spus c numai impulsivitatea nu poate
fi motivul continurii practicrii jocurilor
de noroc, ci c adevratul motiv este starea
emoional indus de joc i anume senzaia experimentat n momentul jocului. Impulsivitatea i cutarea senzaiilor, totui,
sunt constructe corelate, aa cum a menionat Mazza, lipsa impulsivitii putnd de
asemenea sugera o nevoie mai mic de cutare a senzaiilor. Seijas a discutat modul
n care agitaia indus de participare la joc
este motivul pentru care juctorul continu
de exemplu, conceperea unor cacealmale
sau demascarea celei a adversarului la jocul
de pocher. Dei exist o anumit emoie
chiar n timpul jocului, cred c senzaia
primar dorit este cea din timpul victoriei
sau dup aceasta. Dac o persoan merge la
cacealma dar este descoperit i pierde,
atunci toat emoia de pe durata jocului se
pierde. Fcnd o paralel cu consumul de
droguri, senzaia se experimenteaz numai
la sfrit, dup ce drogul i face efectul.

CE I INE PE JUCTORI
LA MASA DE JOC ?
Un aspect important este nevoia de a
ctiga, n special nevoia de a ctiga bani.
Nevoia de a ctiga i senzaia produs de
ctig sau de eec sunt motoarele care l in
pe juctor la masa de joc. Victoria i nflcreaz pe juctori; impulsivitatea i cutarea senzaiilor i ispitesc s continue, chiar
dac situaia lor bneasc ar sugera mai degrab c aceasta nu e cea mai bun idee. n
plus, pierderile i fac pe juctori s vrea s
ctige data viitoare i le ine vie sperana
91

Probabil c nu administrarea drogului l


entuziasmeaz pe individ, ci numai rezultatul, n acest caz, s se simt n al noulea
cer.

- Comite ilegaliti, cum ar fi fals,


frauda, hoie, deturnare de fonduri
pentru a-i finana jocurile.
- Pericliteaz sau pierde o relaie, un serviciu, oportuniti n carier sau
educaie datorit jocurilor.
- Se bazeaz pe alii pentru a ieii din
datorii.

SEMNE ALE DEPENDENEI DE


JOCURILE DE NOROC
Spre deosebire de alcool sau alte droguri
unde cei care se afla sub influenta lor apar
ca fiind intoxicai sau drogai, problemele juctorilor de noroc nu prezint semne
uoare de recunoatere. Totui exist semne
ce pot indica o persoan ce are probleme cu
jocurile de noroc. Cele mai ntlnite semne
ale problemei cu jocurile de noroc sunt:
- Persoana joac mai mult dect
intenioneaz.
- Alte persoane i sugereaz c ar avea
probleme cu jocurile de noroc.
- Persoana se simte vinovat de felul n
care joac.
- Persoana dorete s se opreasc s mai
parieze dar simte c nu poate.
- Persoana ascunde jetoane pentru
pariuri, bilete de loterie, bani pentru
pariuri sau alte semne c pariaz.
- Cel ce joac jocuri de noroc
mprumut bani i nu i mai d napoi.
- Lipsete de la serviciu pariind i
jucnd jocuri de noroc.
- Preocuparea fa de jocurile de noroc
(trecut n care sunt experiene legate
de jocurile de noroc, planificarea unei
noi aventuri sau se gndete la moduri
n care poate juca).
- Dorina de a juca pe sume din ce n ce
mai mari pentru a obine satisfacii.
- ncercarea de a controla sau de a
renuna la jocurile de noroc euat.
- Nu are stare sau este iritat atunci cnd
ncerc s renune sau s se opreasc.
- Folosete jocurile de noroc pentru a
scpa de probleme sau de starea
proast n care se afl (neajutorare,
vinovie, anxietate, depresie).
- Se ntoarce la jocurile de noroc dup
ce a pierdut bani la acestea.
- Minte n ceea ce privete implicarea sa
n jocurile de noroc.

Probleme cu jocurile de noroc i abuzul de droguri. Deseori problemele cu jocurile de noroc sunt asociate cu consumul
de droguri. Cercetrile arat c aproape jumtate dintre cei dependeni de jocuri de
noroc au probleme cu alcoolul sau alte droguri. Se estimeaz c 25 35 % dintre cei
care au probleme cu alcoolul sau drogurile
au i probleme cu jocurile de noroc. Cei
dependeni de jocuri de noroc au multe caracteristici comune celor ce consum droguri:
Preocupare de aceasta activitate.
O utilizeaz pentru a scpa de durere
sau sentimente ce le provoac disconfort.
Dorine puternice.
Nevoia de a crete cantitatea (de bani
dai la jocuri) pentru a atinge efectul dorit.
Incapacitatea de a se opri n ciuda consecinelor negative.
Cei dependeni de jocuri de noroc difer
de cei ce se drogheaz prin aceea c: nu ingereaz substane i nu au semne vizibile.
De aici, dependena fa de jocurile de noroc a fost numit dependen ascuns.
Foarte muli profesioniti ce trateaz dependena de jocuri de noroc cred c acesta
este foarte greu de tratat deoarece cel ce
joac crede n posibilitatea dei redus
c urmtorul pariu i va aduce un ctig
mare.
PSIHOLOGIA JOCURILOR
DE NOROC
Ctigurile sunt banii casinoului.
Muli juctori care sunt n ctig justific
pariurile mari, nebuneti spunnd c simt c
sunt banii cazinoului. Ei bine nu sunt. Pot
ncasa banii dac doresc i de fapt banii pe
care i ctig sunt ai lor. Dei aceasta pare
92

lor i punerea lor deoparte atunci cnd luam


o decizie poate crete ansele de a fi un nvingtor.
n continuare prezentm o list comparativ de trsturi i tendine pentru juctorii de noroc i cei care i asum un risc calculat.
Juctorul de noroc:
Caut emoia i pericolul.
Sare odat cu momentul mulimii, nu
atept s fie dai deoparte sau lsai n
urm.
D vina pe alii sau pe noroc atunci cnd
au un rezultat prost.
Nu insist asupra anselor de a pierde ci
doar de a ctiga.
Este influenat de fantezii necunoscute
despre ceea ce este posibil.
Va risca mai mult dect i permite s
piard.
Acioneaz i ia decizii impulsive.
Este incontient la motivaii incontiente.
Acioneaz n afara unei gndiri superioare sau magice.
Devine exuberant i se simte puternic
cnd ctig. Devine posac i se simte inutil
i mic cnd pierde.
Nu este disciplinat i investete in fantezii dect s recunoasc realitatea.
Ascunde pierderile i este secretos cnd
i ncerc norocul.
Urmeaz o metod favorit ce nu mai
este folositoare sau relevant.
Cnd pierde i asum un risc i mai
mare pentru a recupera.
Urmrete un ctig mare ce i va aduce
fericirea.

evident, trebuie s-i aminteasc acest lucru


cnd sunt n ctig i s trateze fiecare pariu
ca i cum ar paria banii proprii.
Urmrirea pierderilor. Unii oameni
cred c sunt destinai s ctige i c pierd
numai protii. ntr-un joc al ansei, fiecare are posibilitatea de a pierde sau a ctiga. Astfel, dac pierd, se pot atepta s
ctige ceea ce au pierdut jucnd mai departe. La un anumit moment iau ceea ce au
pierdut i vin mai trziu.
Iluzia controlului. Fiecare este superstiios ntr-un fel sau altul. Dar s nu credei
c lenjeria intima de o anumita culoare sau
zarurile norocoase au efect atunci cnd
este vorba de rezultatul jocului. Nu se poate
controla rezultatul ntr-un joc al ansei.
Gsirea tiparelor. Vedem tipare tot
timpul i este o abilitate folositoare n viaa
de zi cu zi. Totui nu este folositoare la jocurile de noroc. Nu exista tipare la jocurile
de noroc, doar evenimente aleatorii ale ansei. Daca avei sase rou la rulet, urmtoarea rotire poate fi negru. ansele de a
fi negru sau rou dup cinci roii consecutive sunt aceleai.
Ce are norocul de a face cu asta? n
aceti ani, haosul i schimbarea aduc distrugeri i noi oportuniti n fiecare compartiment al vieii. Sigurana serviciului,
rolul sexelor i oportunitile viabile sunt
continue. Pentru a ne menine echilibrul, a
supravieui i a prospera trebuie s avem
aciuni clare i bine concentrate. Fiecare
alegere pe care o facem, inclusiv aceea de a
nu face nimic, implic un anumit risc. Un
joc de noroc cu un mare risc de a pierde.
Un risc calculat are o mai mare probabilitate de a avea un rezultat bun. Cunoaterea
diferenei este esenial succesului nostru.
Pentru a lua decizii de succes i pentru
aciuni pozitive trebuie s trim n prezentul
real. Luarea deciziilor bazate pe emoii
poate fi letal cnd sunt guvernate de rnile
neexaminate ale copilriei. Gsirea i rezolvarea vechilor tipare de emoii mbuntesc capacitatea noastr de a asuma un
risc calculat. Chiar dac vechile tipare
emoionale nu sunt rezolvate, cunoaterea

Cel ce i asum un risc calculat:


i reine emoiile.
Este contient de factorii iraionali care
mic mulimea.
i asum responsabilitatea pentru rezultat.
Nu pierde timp cu ceea ce ar fi putut fi.
Este contient de fanteziile personale i
le rezolv sau nu le respect.
Risc o mic fraciune din echitate pe
93

alegerile individuale (echitatea nsemnnd


timp, bani, relaii personale, respect de sine,
ndemnare etc.).
Se concentreaz pe o strategie realist
pe termen lung.
i cunoate abilitile i limitele.
Este muncitor i deschis ideilor noi.
Este emoionat chiar dac pierde sau
ctig.
Rezist uor riscurilor ce nu se ncadreaz n limitele riscului definite de el.
Este deschis despre riscul asumat.
Procedeaz ntr-o maniera intelectual
serioas.
Este atent la tendinele prezente.
Urmeaz liniile predeterminate ale siguranei.
Analizeaz situaia, observ reaciile
proprii i face planuri realiste.

rile noastre ne vor indica unde ne putem felicita i unde trebuie s mai depunem efort.
Cei care i asum un risc calculat folosesc
aceeai energie analizndu-se precum i
analiznd oportunitile. n acest fel realistul este capabil s aprecieze datele unei posibile alegeri mai degrab dect s fie luat
de val de promisiuni strlucitoare, sentimente exagerate, dorina de a ctiga o
competiie sau s caute rzbunare.
Dou persoane cheltuiesc 1000$ la aceeai burs. Una cumpr deoarece este genul cruia i place s vad cotaia crescnd.
Cealalt persoan cumpr deoarece a urmrit tendina i plaseaz un procentaj planificat din echitatea sa n ceea ce pare s fie
o tendina cresctoare. Prima cumpr i
vinde bazndu-se pe emoii. Cea de a doua
are un plan i tie n avans cnd va vinde.
Aciunea iniial de cumprare a ambilor
arat la fel. Ceea ce se afl n spatele deciziei fiecruia face diferena i va determina
cine este cel norocos.

Ca fiine umane, noi ne vom gsi calitile pe ambele liste. De asemenea ne vor
lipsi caliti de pe ambele liste. Rspunsu-

BIBLIOGRAFIE:
1. Bateson, Gregory, (1972), Steps to An Ecology of the Mind, Chandler Publishing Co.,
Ballantine Books, NY.
2. Elder, Alexander, (1993), Trading for a Living, John Wiley & Sons, Inc, New York.
3. Kohut, Heinz, (1977), The Restoration of the Self, International Universities Press, Inc.
New York.
4. M.Pantea, N.Marioara, articol Criza global i impactul asupra industriei jocurilor de
noroc, Revista de Investigare a Criminalitii, Nr.3, Ed. Sitech, Craiova, 2009
5. Nelson, S. A., (1984), The ABC of Stock Speculation, Fraser Publishing Co. Burlington, Vermont.
6. Schwager, Jack D., (1992), The New Market Wizards, Harper Business, Harper-Collins
Publisher, New York.
7. Sorin Constantinescu Interviuri din presa acordate de-a lungul timpului.

94

95

96

TENDINE ACTUALE IN JUSTIIA PENALA PRIVIND


PROTECIA DREPTURILOR COPILULUI
Chestor de politie
Conf univ dr BUJOR FLORESCU
Director general adj DGIPI
The phenomenon of juvenile delinquency as a form of violation of law, is placed,
most often within inadaptation, the behavioral and personality disorders, involving a
series of complex problems at individual, family and community. To prevent and combat
juvenile delinquency more or less different institutions are involved, each with specific
objectives and methods and acting within the existing legal framework at a time
constat o scdere a numrului de minori
cercetai pentru comiterea de fapte penale
de la 3234( anul 2008) la 2904(anul 2009).

CONSIDERATII GENERALE
Fenomenul delicventei juvenile ca
form de nclcare a normelor de drept, este
plasat, de cele mai multe ori, n sfera inadaptrii , a tulburrilor de comportament i
personalitate, implicnd o serie de probleme complexe la nivel individual, familial i comunitar.
n prevenirea si combaterea delincventei
juvenile sunt implicate ntr-o msur mai mare
sau mai mic diverse instituii ale statului de
drept, fiecare dintre ele avnd obiective
specifice, metode proprii i acionnd n cadrul
legal existent la un moment dat.
Diversificarea i accentuarea formelor
de manifestare a delincventei juvenile reprezint un domeniu de interes i de aciune
al Poliiei Romne, mandatat s gestioneze activitile de prevenire i combatere a
acestui fenomen.
Concepia Poliiei Romne cu privire
la prevenirea delincventei juvenile stabilete msuri pentru a preveni, a combate i
a descuraja infracionalitatea n domeniu.
Ea este parte integrant a preocuprilor poliiei n a reduce numrul infraciunilor comise de ctre minori, indiferent de cadrul n
care acestea se produc.
Din punct de vedere statistic, n
primele 9 luni ale anului 2009, comparativ cu perioada similar a anului 2008, se

CADRUL LEGISLATIV INTERN


Sistemul nostru juridic difereniaz in
cadrul categoriei largi de minori cteva
subcategorii.
Astfel, minorii din prima categorie(sub 14 ani) nu rspund penal, adic nu
pot fi fcui responsabili , considerndu-se
c nu au capacitatea deplin de a discerne
ntre bine i ru sau de a contientiza gravitatea faptei comise. Acesta este motivul
pentru care copiii din acea st categorie
sunt considerai copii n dificultate iar masurile care se iau in cazul lor sunt exclusiv
de natura asistenei sociale.
Minorii din cea de-a doua categorie
(14-18 ani) rspund penal ntr-o manier
diefereniat.
Astfel, cei cu vrsta cuprins ntre 1416 ani rspund penal numai dac, in urma
unei expertize medic-o-legale de natura
psihiatric i psihologic, se dovedete c
au avut discernmnt n momentul svririi faptei. Discernmntul const n capacitatea autorului de a-i da seama de faptele
sale i de consecinele pe care le produce
svrirea lor.
Minorii care au mplinit vrsta de 16
97

ani rspund penal fr a mai fi necesar


dovedirea discernmntului. n cazul svririi unei infraciuni, toi minorii care rspund penal cad sub incidena legii penale,
adic sunt sancionai dar n mod diferit fa
de aduli.
Minorilor care au comis fapte penale li
se pot aplica msuri educative i pedepse.
Acestea din urm se dispun numai n cazul
n care se consider c msurile educative
nu sunt suficiente pentru ndreptarea minorului i sunt reduse la jumtate din cele prevzute pentru aduli.
Sanciunile se stabilesc de ctre instana
de judecat, n principal dup vrsta i gravitatea faptei la care, pentru individualizarea pedepsei, trebuie s se mai in cont de
o serie de factori : gradul de pericol. social
al faptei, starea fizic i dezvoltarea intelectual a minorului, dac a mai svrit
alte fapte, de inuta moral, situaia sa familial i orice alte date privind minorul i
posibilitile lui de ndreptare.
Conform prevederilor Codului de
Procedur Penal, n cauzele n care sunt
implicai infractori minori, cercetarea,
urmrirea penal i judecata se desfoar dup o serie de reguli speciale, diferite de cele aplicabile n cazul infractorilor aduli.
Diferenele constau, n principal, n :
modalitile de investigare i ascultare,
obligativitatea anchetei sociale, compunerea instanei, calitatea persoanelor
chemate la judecarea minorilor i n modul de desfurare a judecii.
Conform art 160 CPP, minorul ntre 14 i
16 ani nu poate fi arestat preventive dect
dac pedeapsa prevzut de lege pentru fapta
de care este nvinuit este deteniunea pe via
sau nchisoarea de 10 ori mai mare i o alt
msur preventiv nu este suficient. Durata
arestrii acestui minor este n cursul urmriri
penale de cel mult 15 zile iar verificarea
legalitii i temeiniciei arestrii preventive
se efectueaz n cursul judecii periodic dar
nu mai mult de 30 de zile.
Minorilor reinui sau arestai preventiv
li se asigur pe lng drepturile prevzute

de lege pentru deinuii preventiv ce au depit 18 ani, drepturi proprii i un regim


special de detenie preventiv, n raport cu
particularitile vrstei lor.
Atunci cnd se dispune reinerea sau
arestarea preventiv a unui nvinuit sau inculpat minor se anun despre aceasta imediat, n cazul reinerii, i n termen de 24
ore, n cazul arestrii, prinii, tutorele, persoana n ngrijirea sau supravegherea creia
se afl minorul.
Prin intrarea n vigoare la 1.01.2005 a
Legii 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului, Romnia a
fcut un pas uria n dovedirea capacitii
sale de a se alinia legislaiei europene comunitate.
Principalele nouti aduse de Legea
272/2004 privesc:
- garantarea drepturilor prevzute de
Convenia ONU referitoare la drepturile
copilului, far discriminare n funcie de
statutul acestora(copii din familie sau separai de prini), cu situaia lor(copii ce urmeaz cursurile de nvmnt sau sunt integrai pe piaa muncii), cu locul n care se
gsesc(n ar sau strintate) sau dac au
probleme de sntate sau comportament;
reglementarea expres a rolului ambilor prini n creterea i dezvoltarea copiilor, ca
fiind primii responsabili pentru creterea,
ngrijirea i dezvoltarea lor. Responsabilitatea colectivitii locale este subsidiar iar
statul intervine complementar, fr a se
putea substitui prinilor;
- nfiinarea i diversificarea serviciilor
pentru copil i familie, cu scopul de a menine familia unit i de a o ajuta s-i asume
responsabilitatea fa de creterea i dezvoltarea armonioas a copiilor;
- nfiinarea i reorganizarea la nivel
central a unor structuri: Autoritatea pentru
Protecia Drepturilor Copilului-care va
conduce i coordona activitatea de protecie
a drepturilor copilului, Oficiul Romn pentru Adopii-care va gestiona problema
adopiilor i Avocatul Copilului care va
promova condiia copilului n Romnia
Situaia copilului care a svrit o fapt
98

penal dar nu rspunde penal, deci are vrsta sub 14 ani, este i ea reglementat de
Legea 272/2004 privind protecia i promovarea drepturilor copilului.
Conform acestui act normativ n
art.80/cap.5 se arat c fa de copilul care
a svrit o fapt penal dar nu rspunde
penal, la propunerea direciei generale de
asisten social se va lua una din msurile
prevzute la art.55 lit.a i c, respectiv: plasamentul sau supravegherea specializat.
n cazul n care fapta prevzut de fapta
penal, svrit de copilul care nu rspunde penal, prezint un grad ridicat de pericol social, precum i n cazul n care copilul pentru care s-a stabilit msurile supravegherii svrete n continuare fapte penale, comisia pentru protecia copilului sau,
dup caz, instana judectoreasc dispune,
pe perioad determinat, plasamentul copilului ntr-un serviciu de tip rezidenial
specializat.
n ceea ce privete situaia minorului
victim, Legea a prevzut situaiile n care
un copil poate deveni victim, interzicnd
n mod expres aciunile sau inaciunile de
natur s aduc atingerea drepturilor acestuia, artnd modalitile efective de protecie, precum i msurile ce trebuie luate n
astfel de situaii.
De altfel, situaia minorului victim este
reglementat i de o serie de alte legi speciale dintre care amintim:
1. Legea 211/2004 privind unele msuri pentru asigurarea proteciei victimelor infraciunilor
Legea prevede expres meniuni speciale
pentru victimele minore att n ceea ce privete modalitatea de sesizarea a infraciunii
ct i n ceea ce privete modalitile prin
care poate beneficia de compensaii financiare pentru prejudiciul adus.
2. Legea 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane
Legea conine prevederi speciale n ceea ce
privete victimele minore, infraciunea svrit asupra unei persoane cu vrsta pn
n 18 ani fiind incriminat diferit. Astfel, cf
art. 13 alin.l constituie infraciune de trafic

de minori recrutarea, transportarea , transferarea sau primirea unei persoane cu vrsta


cuprins ntre 15-18 ani n scopul exploatrii acesteia.
n condiiile n care victima este o persoan care nu a amplinit vrsta de 15 ani
infraciunea este mai grav ca i, de asemenea dac fapte sunt svrite prin ameninare, violen sau alte forme de constrngere.
3. Legea nr 161/2003 privind Prevenirea si combaterea criminalitii informatice
Textul de lege prevede:
(1) Constituie infraciune si se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi, producerea in vederea rspndirii, oferirea sau punerea la dispoziie, rspndirea sau transmiterea, procurarea pentru sine sau pentru altul, de materiale pornografice cu minori prin sisteme
informatice, ori deinerea, fara drept, de
materiale pornografice cu minori intr-un
sistem informatic sau un mijloc de stocare a
datelor informatice.
(2) Tentativa se pedepsete.
ACTIVITI DESFURATE DE
POLITIA ROMANA PENTRU
PREVENIREA DELINCVENTEI
JUVENILE SI A VICTIMIZARII
MINORILOR
n cadrul activitilor desfurate pentru
prevenirea acestui fenomen, Poliia Romn a considerat parteneriatul ca unul
dintre cele mai utile instrumente n dezvoltarea i diversificarea relaiei poliie - societate civil, iniiind astfel programe parteneriale ce i-au propus realizarea unor activiti concrete cu alte structuri guvernamentale i neguvernamentale precum i cu
membrii comunitii.
Astfel, n baza analizrii situaiei existente la sfritul anului 2007, delincventa
juvenil i victimizarea minorilor a fost
identificat ca reprezentnd una dintre
prioritile naionale ale Poliiei Romne
n domeniul prevenirii i combaterii,
pentru perioada 2008-2009.
99

n acest context, n fiecare jude a fost


elaborat un Program local care cuprinde
att activiti cu caracter general, ct i aciuni concrete n cadrul unor proiecte
punctuale implementate n zonele cu risc
criminogen ridicat.
nainte de elaborarea programelor, precum i pe parcursul perioadei de implementare a acestora au fost realizate analize
care au abordat fenomenul delincventei
juvenile fie n ansamblul su, fie secvenial, pe diferite tipuri de infraciuni sau categorii de minori - violena n unitile de
nvmnt, infraciunile de abuz ale minorilor- care au fundamentat programele de
prevenire i combatere i au constituit suport pentru deciziile grupurilor de lucru
constituite la nivelul fiecrui inspectorat judeean de poliie.
Pentru consolidarea parteneriatului
poliie - coal au fost derulate proiecte
comune cu unitile de nvmnt n cadrul
crora s-au desfurat ntlniri interactive
cu elevii, lectorate cu prinii i profesorii,
dezbateri cu directorii i consilierii educativi care au vizat pregtirea antiinfracional i antivictimal a elevilor n vederea
adoptrii unui comportament bazat pe respectarea normelor de convieuire social i
implicrii acestora n activiti de prevenire
a criminalitii.
Toate aceste activiti au rolul de a asigura atingerea obiectivelor propuse prin
orientarea demersurilor structurilor de prevenire i a celor operative ctre grupurile
int rezultate din analizele criminologice
realizate.
La nivel central, Poliia Romn a derulat i alte proiecte/campanii n acest domeniu:
> Campania Alcoolul nu te face
mare !"
Campania a fot destinat prevenirii consumului de alcool n rndul elevilor de liceu, din Bucureti, fiind derulat n colaborare cu Asociaia Berarii Romniei" n perioada 2006-2009.
In cadrul Caravanei Anti - Alcool", reprezentani ai ICPC, ABR i MECI, mpre-

un cu promotorul campaniei, dr. Cristian


Andrei, s-au deplasat n judeele Constana,
Cluj, Timioara, Iai, Prahova i Dolj unde
au fost organizate conferine de pres unde
au fost organizate conferine de pres pentru prezentarea obiectivelor i a modului de
desfurare a campaniei, precum i pentru a
participa la ntlniri cu elevi i profesori din
localitile respective.
De asemenea, a fost lansat un ghid destinat prinilor cu recomandri privind modul de abordare a acestei problematici n
discuiile cu adolescenii.
n cursul anului 2008, beneficiari ai activitilor desfurate de structurile de analiz i prevenire a criminalitii au fost
aproximativ 145.000 de elevi din toat ara.
La finalul campaniei a fost realizat un
sondaj de opinie pentru stabilirea gradului
de informare a elevilor de liceu cu privire la
efectele consumului de alcool la vrsta
adolescenei. Acesta a fost realizat pe un
eantion de elevi de liceu reprezentativ la
nivel naional, constituind unul din elementele de evaluare a Campaniei Alcoolul
nu te face mare".
> Proiectul Prevenirea delincventei juvenile n zona unitilor de nvmnt", n cadrul programului MATRA, finanat de Guvernul olandez.
I.G.P.R. este partener, n acest proiect,
cu Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului, Direcia General pentru nvmnt Preuniversitar. Proiectul, care se deruleaz n perioada aprilie 2008-martie
2010, urmrete ntrirea cooperrii ntre
Poliia Romn i alte instituii implicate, n
special Ministerul Educaiei, Cercetrii i
Tineretului, pentru a preveni delincventa
juvenil n zona instituiilor de nvmnt.
Proiectul beneficiaz de sprijinul specialitilor din Olanda i urmrete pregtirea
de formatori din cadrul MIRA i MECI
care, ulterior, vor derula activiti de informare in coli.
Activiti desfurate:
ntlniri de lucru la care au participat i coordonatorii de proiect olandezi, n
cadrul crora s-au stabilit responsabilitile
100

structurilor iniiatoare ale proiectului DPOP, ICPC, precum si etapele derulrii


acestuia.

Identificarea a 3 uniti de nvmnt ctre care vor fi orientate activiti de


prevenire specifice desfurate sub coordonarea specialitilor olandezi (poliiti i
consilieri colari).
Constituirea unui grup interministerial format din reprezentani ai IGPR,
ANPDC, MECI i MJ, care va fi responsabil pentru dezvoltarea, implementarea si monitorizarea unui Plan Naional de
Aciune pentru prevenirea delicventei juvenile n coli.
Efectuarea unei vizite de studiu, n
Olanda, n perioada 17-20.06.2009, a grupului interministerial constituit n cadrul
Proiectului MATRA de prevenire a violenelor n mediul colar.
Organizarea i participarea, la
mai multe ntlniri ale grupului interministerial, n scopul discutrii draftului
Planului naional de aciune pentru prevenirea i combaterea violenei juvenile n mediul colar.
> Proiectul "Sigurana tinerilor pe
internet"- o resurs educaional pentru
copii, prini i profesori merit s contribuie la construirea unui mediu virtual mai
sigur, elaborat n colaborare cu MicrosoftRomnia i Centrul Romn pentru Copii
Disprui i Exploatai Sexual FOCUS" i
MECT.
Resursa e-learning "Sigurana Tinerilor
pe Internet", a fost conceput ca un serviciu
online ce poate fi accesat de educatori, profesori i elevi n cadrul orelor de dirigenie.

Prinii pot accesa, de asemenea acest curs


online, unde printre altele au acces la un
dicionar WEB i la informaii despre cum
pot monitoriza activitatea propriilor copii
atunci cnd acetia navigheaz pe Internet.
Ofierii de prevenire de la structurile teritoriale n colaboare cu reprezentani ai
partenerilor din proiect au desfurat ample
campanii de informare i promovarea a
acestei pagini de internet n toate unitile
de nvmnt, activitate ce va continua
pn la acoperirea ntregii populaii colare.
> Campania de prevenire a dispariiei de minori si de educare pentru creterea siguranei pe internet sub titlul
"Sigurana copiilor depinde mai ales de
ine", desfurat n fiecare an, ncepnd cu
2006, pe litoral, n colaborare cu MicrosoftRomnia i Centrul Romn pentru Copii
Disprui i Exploatai Sexual FOCUS".
In cadrul acesteia au fost realizate materiale promoionale care cuprindeau mesaje
educativ preventive adresate turitilor pentru prevenirea dispariiilor de minori i informarea populaiei cu privire la utilizarea
internetului n siguran de ctre copii.
In ceea ce privete planurile de viitor,
ICPC a elaborat Proiectul Dezvoltarea
capacitii de prevenire si investigare a
cazurilor de pornografie infantila prin
Inernet in Romnia", finanat prin EEA
Grants, implementarea urmnd a se face cu
sprijinul partenerilor norvegieni. Proiectul,
s-a lansat n luna iulie a.c. i const ntr-o
ampl campanie de informare i contientizare privind utilizarea n siguran a Internetului de ctre copii.

101

CONSIDERAII PRIVIND LEGALITATEA


OPERAIUNILOR OFF-SHORE
Conf.univ.dr. NICOLAE GHINEA
Academia de Poliie ,,A.I.Cuza
Offshore schemes and positioning is setting a legal entity (corporation, holding company, foundation) through which business is conducted by other entities settled outside the
state. These entities are called generic off-shore companies and provides exemption from
income taxes on capital increases, dividend, interest, etc.
lari.79
Compania off-shore este de obicei o
companie cu rspundere limitat obinuit,
folosit drept instrument de ctre corporaii
sau persoane fizice din ntreaga lume, scopul fiind acela de direcionare n mod legal
a profiturilor din rile cu impozite ridicate
n jurisdiciile off-shore/centre internaionale off-shore.
Avantajele companiilor off-shore sunt
date pe de o parte de impozitarea zero sau
foarte sczut, iar pe de alt parte de posibilitatea utilizrii diferitelor tratate privind
evitarea dublei impunere.
Termenul off-shore este preluat din
epoca negutorilor care, n dorina de a evita
plata unor taxe portuare ridicate pentru
ntreaga ncrctur, lsau navele la o
oarecare distana de rm (off-shore), intrnd
n port cu ambarcaiuni mici, doar cu partea
de marfa destinat portului de tranzit.
Prin termenul de "off-shore"80 limbajul
de specialitate britanic desemneaz teritoriul situat dincolo de rm. n jargonul economic american, prin off-shore sunt denumite activitile economice i firmele care

Dirijarea finanelor mondiale ctre centrele ,,off-shore poate fi comparat cu circuitul apei n natur. Apa, ca i banii, este
folosit i refolosit, ncheindu-i n final
circuitul n marile rezervoare ale oceanelor. Masa monetar, aidoma apei, circul
de la un stat la altul. O parte din ea este vizibil autoritilor, o alta destul de substanial ,,se scurge n subteran ctre marile rezervoare ale paradisurilor fiscale78 .
De-a lungul timpului, companiile offshore s-au dovedit a fi una dintre cele mai
eficiente i mai legale arme ale ntreprinztorului n lupta cu fiscalitatea.
Pentru a discuta despre legalitatea operaiunilor off-shore, trebuie mai nti s
rspundem la ntrebarea ce este un offshore?
n conformitate cu literatura de specialitate, un off-shore este o societate comercial cu urmtoarele caracteristici:
- proprietarii societii nu sunt rezideni
n ara de nregistrare a firmei;
- profiturile sunt realizate prin activiti
derulate exclusiv n afara rii n care compania i are sediul;
- beneficiaz de faciliti fiscale de excepie, n sensul c fie este scutita de impozit, fie pltete o taxa foarte redus, fie
pltete doar o taxa fix, stabilit de statul
respectiv, indiferent de cifra de afaceri sau
profit, n cuantum de cteva sute de do-

79

A. Mnil, Companiile off-shore sau evaziunea


fiscal legal, ediia a IIa, editura All Beck,
Bucureti, 2004, pag. 2;
80
Potrivit dicionarului anual al revistei The
Economist, companiile off-shore sunt firme
nregistrate n anumite ri sau jurisdicii care au o
legislaie fiscal fie fr impozite, fie cu impozite
foarte sczute att timp ct societatea nu desfoar
activiti pe teritoriul rii unde sunt nregistrate;

78
A. S. Ginsberg, Internaional tax haven, W&D
Diamond, 1997, pag. 9;

102

i desfoar activitatea n afara teritoriului


naional al statului n care acestea sunt rezidente.
ntr-adevr, toate sensurile acestui cuvnt sunt purttoare a esenei: este vorba
despre o companie, care n funcie de ara
unde este nregistrat nu are activitate economic, iar n funcie de activitatea sa este
considerat companie strin.
Dup toate acestea, este important de
menionat faptul c n general nu este considerat activitate economic intern funcionarea birourilor administrative i manageriale, activiti de investiii i holding i
susinerea de conturi bancare81.
Termenul englezesc off-shore, explicat
n noiuni economice, desemneaz activitatea
desfurat n exterior, efectuat n afara
legilor rii din care provine investitorul.
Altfel spus, o zon off-shore reprezint
spaiul restrns pe teritoriul unui stat, de
obicei n cadrul unui port, aeroport, unde
taxele vamale asupra mrfurilor intrate i
destinate reexporturilor sunt suspendate i se
autorizeaz realizarea unor operaiuni
comerciale, industrial-bancare i de asigurare.
Teoretic, companiile off-shore se pot nfiina oriunde n lume, dar nu peste tot se
pot obine i avantaje fiscale, pentru c o
firm nu va fi scutit de impozit datorit
faptului c este o firm off-shore, ci pentru
c este un off-shore nregistrat ntr-un paradis fiscal.
Scopul pentru care se decide nfiinarea
unei companii off-shore este n principal
minimizarea taxrii i reducerea poverii
fiscale, dar prin intermediul unei companii
off-shore se realizeaz n acelai timp i un
management mai performant al riscului
precum i o important reducere a costurilor.
Companiile off-shore, pe lng regimul
de impozitare lejer, beneficiaz i de mult
dorita i apreciata confidenialitate n faa
oricrui control, avnd protecie mpotriva
interveniei guvernamentale i a schimbrilor politice exterioare.
81
Nicolae Ghinea, Investigarea
universitar,Ed.Sitech, Craiova, 2008

Schemele off-shore constau n stabilirea


i domicilierea unei entiti juridice (corporaie, holding, fundaie) prin intermediul creia se deruleaz afaceri cu alte entiti domiciliate n afara statului respectiv. Aceste
entiti sunt denumite generic firme offshore i ofer scutire de la plata impozitelor pe profit, pe creterile de capital, pe dividende, pe dobnzi, etc.
n consecin, companiile off-shore nu
reprezint ascunztori ilicite de autoritile
fiscale, iar nfiinate i administrate corect,
ele pot s asigure economii fiscale enorme i
protecia averii ntr-o manier perfect legal.
Unul dintre principalele domenii de utilizare a companiilor off-shore este comerul
internaional, avnd n vedere faptul c nfiinarea unei companii off-shore de import
export ntr-un paradis fiscal, duce la reducerea impozitrii profitului, ntruct compania off-shore are rol de intermediar ntre
compania productoare i client.
Astfel, o societate off-shore poate aciona ca o firm comercial intermediar,
firm distribuitoare, firm de import/export,
firm de achiziie sau vnzri, care cumpr
direct de la un productor i aranjeaz ca
bunurile s fie livrate clientului final direct
de la locul de producie. Consecina este c
bunurile originare dintr-o ar sunt vndute
n alta, dar proprietarul principal al tranzaciei este situat ntr-o ar ter. Profiturile
comerciale sunt date de diferena ntre preurile de cumprare i cele de vnzare,
acumulate ntr-un mediu off-shore fr impozit, metod prin care, printr-o cretere rapid se obin mai multe fonduri, disponibile
pentru reinvestire i dezvoltare.
Spre exemplu, o societate off-shore de
achiziie poate fi folosit de un importator
intern pentru a exporta bunurile n strintate,
n timp ce o societate off-shore de vnzri
poate fi folosit de un productor intern
pentru a distribui bunurile n strintate.
Ca urmare, companiile off-shore au cunoscut o amploare remarcabil, mai ales n
ultimele decenii, fiind o alternativ de a
evita povara fiscal din ce n ce mai apstoare.

fraudelor-curs

103

Multe entiti ncearc s beneficieze de


avantajele oferite de aceast deplasare a capitalului ctre centrele ,,off-shore. Scutirile de impozite i taxe, precum i confidenialitatea cu privire la rezultatele financiare i identitatea proprietarilor societilor, sunt factori care au dus n aceste jurisdicii, nu numai societi ce doreau s-i
maximizeze profitul prin orice mijloace legale, n spe prin diminuarea obligaiilor
fiscale n favoarea profitului, dar i evazionitii i afaceritii dubioi de toate naionalitile. Iat motivul pentru care industria
financiar ,,off-shore are o imagine destul
de ifonat n mass-media, i n general n
concepia publicului larg, aceasta fiind asociat cu evaziunea fiscal i cu operaiunile
ilegale.
n acest context, analiti prestigioi ai
fenomenului de globalizare a criminalitii
susin c gruprile criminale sunt adevrate
organizaii economice care se comport ca
societi multinaionale, ghidate de o raiune impecabil: profituri maxime cu cheltuieli minime, controlul pe vertical al sectoarelor, reducerea concurentei, fidelizarea
angajailor permaneni i a clienilor si.
Ele identific i exploateaz rapid i eficient slbiciunile sistemelor legale i juridice,
dar i facilitile oferite de paradisurile fiscale82.
Analogia mai sus relevat, ntre centrele
off-shore i organizaiile criminale, contravine ns ntr-o oarecare msur realitii,
aa cum vom arta pe parcursul lucrrii.
Orice ntreprinztor i poate dirija afacerile liber, din orice ar dorete, cu condiia s respecte legile, att n ara n care
i deruleaz afacerile ct i n aceea n
care este rezident, iar ,,artificiul fiscal pe
care l statueaz legislaia ,,off-shore este
un mijloc eminamente legal de evitare a
prelevrilor fiscale excesive.
Aceast particularitate a legislaiei ,,offshore a fost exhaustiv nvederat de autorii
unei lucrri aprut n literatura de specialitate,

conform crora ,,firmele i corporaiile


occidentale folosesc din plin avantajele pe
care le ofer aceste paradisuri financiare sau
metodele de evaziune fiscale. De exemplu, o
firm multinaional dintr-o ar export
mrfuri n alt ar, utiliznd n acest scop
serviciul a dou filiale ale sale: cea din
Bahamas i cea din ara importatoare.
Societatea-mam din ara exportatoare export
iniial filialei din Bahamas, stabilind n mod
artificial un pre de transfer sczut, astfel nct
profiturile operaiunii apar nu n ara
exportatoare, ci la filiala din Bahamas. La
rndul ei, filiala din Bahamas export
mrfurile filialei din ara importatoare la un
pre de transfer ridicat, astfel nct i de
aceast dat profiturile apar n bilanurile
firmei din Bahamas. Scopul acestor operaiuni
este transferarea celei mai mari pri din profit
n Bahamas, unde impozitele pe venit sunt
deosebit de sczute. Mrfurile nu ajung
niciodat n Bahamas, totul fiind efectuat n
scripte, i dei perceptorii de impozite din ara
exportatoare i din cea importatoare cunosc
acest lucru, ei nu au ce face. Ei trebuie s
impoziteze profiturile care apar n bilanuri, iar
dac acestea sunt ntocmite cu documente n
regul, mecanismul de evaziune fiscal este
perfect83 .
Din aspectele prezentate anterior, se pot
constata avantajele incredibile pe care tehnicile actuale de evitare fiscal le pun la
dispoziia oamenilor de afaceri.
Astfel, un individ oarecare, cetean al
unei ri, poate nregistra o companie n
alta, poate face afaceri ntr-o a treia fr a
plti impozite n nici una. Acest mod de
via i de mbogire are surprinztor de
muli adepi. Pn nu de mult, de binefacerile fiscale off-shore se bucura numai o
mic elit, bine dotat financiar. Odat cu
dezvoltarea mijloacelor de comunicare,
formarea de companii n orice stat a devenit
un lucru simplu i relativ ieftin. Astfel, un
romn nstrit ar putea obine cetenie
83

N. Murgu, P. tefnescu, M. Isrescu, Afaceri i


cderi financiare n lumea capitalului, ed. Dacia,
1979, Cluj Napoca, pag. 99;

82

Herve Bollanger, Criminalitatea Economic n


Europa, P.U.F., 2002, pag.25;

104

andorez sau ar putea desfura afaceri prin


intermediul companiilor ncorporate n Insulele Canalului Mnecii i Caraibe, avnd
baza operaional i firma principal n
Romnia. Premeditat, firma principal (romneasc) ncheie bilanul cu profit minim,
iar profiturile acumulate la firmele offshore vor fi transferate n contul personal n
ara de reziden (Andora sau Monaco n
cazul nostru) a acionarului unde impozitul
pe venitul persoanelor fizice este zero.
Era de ateptat ca o ocazie att de convenabil de a evita taxele s fie folosit din
plin de marile instituii financiare mondiale
cum ar fi bnci, societi de asigurri, fonduri de investiii, care s-au mutat cu totul
sau au deschis filiale off-shore. Pe lng
dorina de a oferi servicii competitive clienilor stabilii n paradisuri fiscale, beneficiile realizate off-shore i scutite de taxe au
constituit un stimulent serios.
Ca urmare, multe dintre cele mai mari
instituii bancare americane, pentru a beneficia de facilitile fiscale asigurate de legislaia off-shore, sunt stabilite n Delaware.
Astfel, Citibank prima banc a Statelor Unite, este deinut de holdingul
Citicorp (Delaware), iar J.P. Morgan & Co
din Delaware este banca holding care
controleaz imperiul financiar dezvoltat n
jurul Morgan Guaranty Trust Co din New
York.
Bncile off-shore sunt de regul filiale
ale corespondentelor lor din rile dezvoltate, ns exist i excepii, ntre care o excepie notabil o constituie Bank of
Bermuda, care este o banc off-shore prin
excelen, cu o reputaie ireproabil, ctigat prin eforturi proprii i nu motenit de
la vreo firm mam.
Deoarece am amintit una dintre cele mai
respectabile instituii financiare americane,
J.P. Morgan & Co, menionm cteva dintre ramificaiile sale off-shore:

Morgan Bank (Delaware)

Morgan Holdings Corp, care deine


capitalul urmtoarelor firme: Morgan Internaional Capital N.V. (Antilele Olandeze);

Morgan Internaional Finance N.V. (Antilele Olandeze); Morgan Fonciere Cayman


Islands Ltd. (Cayman Islands)

J.P. Morgan Internaional Holdings


Corp, care cuprinde: Morgan Trust Company of the Cayman Islands (Cayman
Islands).
Cele menionate mai sus reprezint doar
o mic parte a filialelor imperiului Morgan
(nu am inclus societile din Elveia, Hong
Kong, Luxemburg sau Singapore i filialele lor off-shore), suficient totui pentru a
demonstra influena major a conceptului
off-shore n dezvoltarea unei instituii financiare de prim rang. Un alt exemplu este
Swiss Bank Corporation, care deine sucursale n Monaco, Luxemburg, Bahamas,
Bermuda, Cayman Islands, Panama, Hang
Kong, Singapore, etc.
Folosirea avantajelor off-shore este n
cazul Swiss Bank Corporation o necesitate,
deoarece clienii, n mare majoritate indivizi i instituii cu bani, cer n mod explicit
servicii ,,tax-free(neimpozitate)84.
Cu toate acestea, ar fi greit s tragem
concluzia c n paradisurile fiscale exist
numai bnci solide. Din contr, datorit reglementrilor lejere n ceea ce privete garantarea depunerilor i formalitile de nfiinare a noilor bnci, jurisdiciile off-shore
sunt zone vizate cu precdere de escrocii
internaionali.
Astfel, n anul 1987, autoritile americane au atras atenia Foreign Office-ului c
n Montserrat, mai mult de 1/3 din cele 120
de bnci care funcionau, erau frauduloase.
Urmare sesizrii, a fost derulat un control
riguros, care a condus la anularea a 100 de
licene. n momentul de fa situaia din
Montserrat s-a normalizat, ns nu acelai
lucru se poate spune despre Nauru, Tonga
i Vanuatu, considerate a fi jurisdicii preferate de infractorii cu gulere albe.
Ca urmare, pe lng avantajele certe de
ordin fiscal, decizia de a nfiina o filial
84

Nicolae Ghinea, Constantin Bolboanu, Dan


Clinoiu, Splarea banilor i finanarea terorismului,
Ed.Phobos, Bucureti,2008

105

off-shore nseamn pentru marile instituii


financiare atragerea de noi clieni i diversificarea ofertei de servicii financiare pentru
cei existeni n patrie.
Aceasta n condiiile n care persoanele
private (fizice sau juridice), ncearc s-i
plaseze economiile n bnci sigure, departe
de privirea iscoditoare a fiscului. La aceasta
se adaug faptul c n jurisdiciile off-shore,
dobnzile pentru depozitele la termen se
ncaseaz brut, libere de impozite. Mai
mult, ceteni ai rilor cu legislaie anglosaxon constituie trusturi off-shore cu
bnci de renume, pentru a ocoli (perfect legal) reglementrile succesorale i fiscale
din rile de origine.
n afar de economiile personale ale investitorilor privai, bncile off-shore mai
vizeaz i fondurile atrase de industria fondurilor de investiii, care reprezint o a
doua mare categorie de juctori off-shore.
Astfel, dac privim lista fondurilor de
investiii europene, observm c cele mai
multe societi de administrare sunt localizate n Luxemburg, iar cteva n Irlanda,
Gibraltar i Jersey. De asemenea, cel mai
cunoscut
fond de investiii american,
Quantum Fund, administrat de George Soros, este stabilit n Antilele Olandeze.
Aceasta n condiiile n care fondurile de
investiii controleaz pri importante ale
finanelor mondiale, exprimate n cifre cu
12-13 zerouri n dolari. Fondurile de risc
care investesc n Rusia i Europa de Est
(inclusiv Romnia) sunt domiciliate de regul n Cipru.
Alturi de bnci i fonduri de investiii,
o categorie special de companii off-shore
o reprezint holdingurile.
Un holding este o firm nfiinat cu
scopul unic de a deine aciuni la alte firme
i de a asigura coordonarea activitilor
acestora.
Astfel, marile companii internaionale
asigur prin holdinguri ntregul curs al afacerilor, ncepnd cu producia, continund
cu finanarea i terminnd cu marketingul i
distribuia. Fiecare activitate este desfurat prin firme specializate, iar filialele sunt

dirijate n aa fel nct cea mai mare parte a


profiturilor s fie externalizate din ara pe
teritoriul creia au fost derulate operaiunile
comerciale i implicit realizate profiturile,
i s se acumuleze off-shore, n bilanul
firmei holding.
Datorit dimensiunilor fondurilor financiare derulate prin centrele financiare offshore, mai multe paradisuri fiscale i-au rafinat legislaia i au blocat accesul muritorilor de rnd, n sperana de a se impune ca
poli financiari ai lumii. Astfel, Singapore i
Cayman Islands s-au detaat n aceast
competiie, devenind centre financiare la fel
de importante ca Londra, New York i Tokio, iar Luxemburgul a dobndit o poziie
dominant n Europa comunitar. De asemenea, n dorina de a fi mereu cu un pas
naintea concurenei, mai multe paradisuri
fiscale din Caraibe au nfiinat sau intenioneaz s nfiineze burse de valori (pentru
aciuni, n principal).
Dar companiile off-shore pot reprezenta i
un bun instrument prin intermediul cruia
ceteni rezideni n anumite state, s investeasc n alte state, cu fiscalitate la fel de
mare sau mai mare dect n statele de domiciliu, fr a achita ns taxele i impozitele
aferente operaiunilor comerciale i financiare
derulate pe teritoriul statului respectiv.
Astfel, exemplificm fondurile strine
de investiii, care obinuiesc s investeasc
n Romnia prin intermediul unor companii
off-shore.
Majoritatea participaiilor fondurilor de
investiii strine la companii romneti se
fac prin intermediul unor aa-zise Special
Purpose Vehicles (SPV), al cror acionariat este perfect transparent.
Crearea vehiculelor investiionale n
paradisuri fiscale este un mijloc perfect legal i util investitorilor instituionali. Ca
orice lucru bun, vehiculul investiional
poate fi folosit i n scopuri maligne. M refer la ascunderea acionariatului unei companii pentru eludarea taxrii afirma Valeriu Ionescu, director general la AIG New
Europe Fund, care deine n Romnia participaii la Orange Romania, Astral Telecom
sau Luxten.
106

n cazul fondurilor de investiii, principalul avantaj este totui cel de natur fiscal. n momentul realizrii exit-ului, adic
al ieirii din afacere prin vinderea aciunilor
ctre un investitor strategic sau financiar,
banii obinui de acionar din tranzacie vor
fi taxai cu 0%, n schimb dac acionarul ar
fi fost nregistrat n Romnia, suma respectiv, considerat ctig de capital, ar fi fost
taxat cu 16%.
Pe de alt parte, costurile pe profit ale
unei investiii realizate printr-o companie
nregistrat ntr-un paradis fiscal nu sunt
mai mari dect ale unei companii din Romnia. Concret, dividendele distribuite de
compania romneasc se impoziteaz doar
la surs, costurile fiscale din ara n care a
fost nregistrat vehiculul fiscal (acionarul
companiei romneti) fiind zero (n cazul n
care Romnia a semnat cu statul respectiv
un tratat de evitare a dublei impuneri). Din
paradisul fiscal, banii ajung direct n ara de
origine a investitorului, unde profiturile
sunt taxate conform legislaiei locale.
n plus, paradisurile fiscale permit folosirea unor procedee inexistente n Romnia.
Unul dintre acestea este convertirea mprumuturilor n aciuni, motiv pentru care
n jurul paradisurilor fiscale s-a creat, dup
cum se tie, o veritabil mitologie nscut
n special din folosirea acestora n scopuri
mai puin ortodoxe; este vorba de folosirea
zonelor off-shore pentru ascunderea acionariatului unei companii n vederea eludrii
taxelor.
Totui, efectele nocive pe care le pot
avea asemenea practici sunt limitate chiar i
n Romnia, cel puin pentru achiziiile fcute pe Bursa de Valori, avnd n vedere
reglementrile impuse de Comisia Naional a Valorilor Mobiliare, care obinuiete
s solicite investitorilor care fac oferte de
peste 33% din aciunile unei companii listate s-i dezvluie acionariatul pn la nivel de persoan fizic, fond de investiii sau
banc.
Se pune astfel ntrebarea care sunt
avantajele unui Special Purpose Vehicle
(SPV)?

Pentru a rspunde la aceast ntrebare,


vom arta principalele motive pentru care
fondurile strine prezente pe piaa romneasca obinuiesc s investeasc prin aceste
vehicule financiare, i anume:
- se protejeaz de modificri legislative
neprevzute (precum cele referitoare la repatrierea profitului);
- pltesc taxe zero pe tranzacie n momentul n care reuesc s-i vnd participaiile din Romnia;
- beneficiaz de jurisdicie comun n
situaia n care exist mai muli co-investitori.
Nu trebuie pierdut ns din vedere faptul
c operaiunile financiare off-shore sunt n
foarte strns legtur i interdependen cu
planificarea fiscal internaional.
Planificarea internaional a obligaiilor
fiscale are la baz faptul c legile oricrui
stat cu privire la taxare sunt limitate doar la
economia sa intern.
Din aceste motive, autoritile fiscale
ntmpin frecvent dificulti la trecerea
granielor, n schimb, companiile, persoanele bogate i banii lor o fac foarte uor.
Planificarea fiscal are dou componente:
1. planificarea fiscal naional ce se
raporteaz la legislaia fiscal existent n
statul de reziden al contribuabilului;
2. planificarea fiscal internaional ce
se bazeaz, n esen, pe urmtoarele dou
elemente:
- utilizarea paradisurilor fiscale
- utilizarea tratatelor de evitare a dublei
impuneri
Unul din cele mai mari pericole n planificarea financiar i fiscal internaional l
constituie conducerea de cercetri inadecvate, deinerea de cunotine insuficiente
asupra relaiilor dintre diverse jurisdicii,
asupra legilor naionale i internaionale.
Ceea ce e legal ntr-o zon poate fi considerat total ilegal ntr-o alt jurisdicie, i sunt
o mulime de capcane n care se poate cdea din lips de informaii.
Totui, afacerile off-shore sunt afaceri
bazate pe reputaie. Investitorii i consul107

tanii cu experien cunosc operatorii offshore demni de ncredere i pe escrocii care


induc n eroare investitorii sau alte instituii. Din acest motiv, operarea n off-shore
reprezint aprecierea experienei i a scrisorilor de recomandare ale potenialilor parteneri de afaceri.
n prezent, economia mondial parcurge
perioada globalizrii i accenturii mobilitii
capitalului. Cu toate c anual se nfiineaz
aproximativ 140.000 de companii de acest fel
n lume, n Romnia, companiile off-shore
sunt mai puin cunoscute i utilizate.
Cu toate c actorii pieei financiare internaionale (i nu numai) au la dispoziie
informaii i expertiz de cea mai nalt
clas, tehnicile folosite de juctori n jocul
internaional al banilor sunt foarte simple,
cei mai buni juctori ridicnd ns principiile de baz la rang de art.85
Avnd n vedere toate consideraiile de
mai sus, pentru a evidenia nc o dat utilitatea i legalitatea societilor financiare
off-shore, ne vom folosi n continuare de
urmtoarele exemple desprinse din practica
internaional existent n acest domeniu:

- profit net:
840.000 USD
b) cu
implicarea unei societi
financiare off-shore:
Patronul firmei romneti ,,X este i
proprietarul unei societi financiare offshore ,,Y, nmatriculat n Belize. nclmintea este ntr-o prim faz vndut firmei ,,Y (off-shore) la un pre de 25,5
USD. Societatea ,,Y va revinde marfa
aceluiai cumprtor american la preul de
45 USD/pereche.
b.1.) situaia financiar a firmei romneti ,,X:
- venituri: 50.000x25,5=1.275.000 USD
- cheltuieli: 50.000x25=1.250.000 USD
- profit brut:
25.000 USD
- impozit pe profit 16 % 4.000 USD
- profit net:
21.000 USD
b.2.) situaia financiar a firmei offshore ,,Y
- venituri: 50.000x45 = 2.250.000 USD
-cheltuieli:50.000x25,5=1.275.000 USD
- profit brut=profit net: 975.000 USD
(datorit neimpozitrii profitului)
Se poate observa astfel, c prin implicarea societii financiare off-shore, s-au
economisit de la impozit 156.000 USD
(21.000 + 975.000 840.000) sau (160.000
-4.000).
Exemplul nr. 2: - vizeaz efectuarea
unor operaiuni de import:
Firma romneasc ,,A, import din
SUA paste finoase. Preul de achiziie este
de 1 USD/cutie, iar preul de vnzare pe
piaa intern e de 2,5 USD. Se import o
cantitate de 300.000 cutii.
a) fr implicarea unei societi financiare off-shore, rezultatul financiar al firmei
ar fi urmtorul:
- venituri: 300.000x2,5 = 750.000 USD
- cheltuieli: 300.000x1 = 300.000 USD
- profit brut:
450.000 USD
- impozit pe profit 16 % 72.000 USD
- profit net:
378.000 USD
b) cu implicarea unei societi
financiare off-shore:
Patronul firmei romneti care este i

Exemplul nr. 1: - vizeaz efectuarea


unor operaiuni de export:
Firma ,,X, nmatriculat n Bucureti, export nclminte n SUA. Preul
de achiziie de la productor este 25
USD/perechea, iar preul de vnzare ctre
cumprtorul
italian
este
de
45
USD/perechea. Cantitatea tranzacional
este de 50.000 perechi.
a) fr implicarea unei societi financiare off-shore, rezultatul financiar al
firmei ar fi urmtorul:
- venituri: 50.000 x 45 = 2.250.000 USD
- cheltuieli: 50.000x25= 1.250.000 USD
- profit brut
1.000.000 USD
- impozit pe profit 16 %
160.000 USD
85
Bia Cristian, Costea Ionu, Capot Mihaela,
Dncu Bogdan: Utilizarea paradisurilor fiscale.
ntre evaziune fiscal legal i fraud fiscal, BMT
Publishing House, Bucureti, 2005, pag. 34;

108

proprietarul
unei
societi
financiare/companii off-shore ,,B, din Insulele
Virgine Britanice, va cumpra de la productor pastele finoase la preul de 1
USD/cutie, i le va revinde firmei romneti la preul de 2,4 USD/cutie.
Cantitatea de marf importat i preul
de vnzare pe piaa intern rmn neschimbate.
b.1.) situaia financiar a firmei romneti ,,A:
- venituri: 300.000x2,5= 750.000 USD
-cheltuieli: 300.000x2,4=720.000 USD
- profit brut:
30.000 USD
- impozit pe profit 16 % 4.800 USD
- profit net:
25.200 USD
b.2.) situaia financiar a firmei offshore ,,B:
- venituri: 300.000 x 2,4 = 720.000 USD
- cheltuieli: 300.000x1 =300.000 USD
- profit brut = profit net: 420.000 USD
(datorit neimpozitrii profitului)
Se poate observa c prin implicarea societii financiare off-shore s-au economisit
de la impozit 67.200 USD (72.000 4.800)
sau (420.000 + 25.200 378.000), sum
care a majorat profitul net.

rnd, ctre Elveia pe care o amenin cu


includerea pe lista OECD a statelor care refuz s coopereze n aceast chestiune. rile incluse pe aceast list sunt dezavantajate n relaiile de cooperare internaional.
Chiar dac exist voina politic pentru
a lupta mpotriva secretului bancar i a paradisurilor fiscale, miile de miliarde de dolari ascunse n conturi off-shore cntresc i
ele destul de greu. Conform organizaiei
pentru cooperare economic i dezvoltare
OECD, aproximativ 7 trilioane de dolari
sunt plasate n paradisuri fiscale pentru a
eluda taxele sau instabilitatea politic. n
aceste condiii, reforma sistemului financiar
global dorit de statele G20 se anun o misiune dificil.
n Romnia, percepia asupra unei companii off-shore nu este una dintre cele mai
favorabile. Se consider c sub umbrela
unei astfel de firme se ncearc svrirea
unor fapte ilegale. Exemple n acest sens
sunt destule n istoria postdecembrist, dar
specialitii n comer internaional susin c
firmele off-shore nu sunt fantome pentru c
ele exist, conform legislaiei statului unde
sunt nregistrate.
Gheorghe Caraiani, prodecan la Facultatea de Relaii Internaionale a Universitii Romno-Americane, specialist n comer
internaional, afirm c profiturile obinute
de firmele din Romnia sunt transferate n
conturile companiilor off-shore, fiind impozitate cu o sum modic.
Practic, profitul obinut din activiti
desfurate n Romnia, care se ncadreaz
la cota de 16% de impozit, se taxeaz n
statul unde este nregistrat compania offshore i unde se aplic un impozit mai sczut. El atrage ns atenia asupra unui aspect care se ia n calcul atunci cnd se dorete nfiinarea unui off-shore, i anume
necesitatea existenei unui tratat de evitare a
dublei impuneri ntre Romnia i statul
unde urmeaz s fie nregistrat viitoarea
companie.
n cazul n care acest tratat nu exist,
riscai ca dup ce ai pltit taxele mai mult
dect modice n rile considerate paradi-

La reuniunea din sudul Marii Britanii,


minitrii de Finane din statele dezvoltate i
n curs de dezvoltare - G20 - au avut o
agend ncrcat de problemele crizei globale. ntre problemele dezbtute s-au numrat: atribuirea de puteri sporite Fondului
Monetar Internaional, pachete de stimulare
a economiilor, curarea bncilor de activele toxice. Pe agend a figurat i secretul
bancar, una dintre puinele chestiuni asupra
crora statele membre ale G20 par s fie de
acord.Mai precis, acestea vor s pun capt
secretului bancar i s ntocmeasc o list
neagr a statelor care refuz s se conformeze. Argumentul lor const n faptul c
secretul bancar, ca i paradisurile fiscale,
pun i mai mult n pericol stabilitatea economiei globale.
Marea Britanie, Statele Unite, Germania, toate marile puteri s-au aliat n aceast
chestiune i arat cu degetul, n primul
109

suri fiscale, s fii nevoii s le pltii din


nou fiscului romnesc, spune Caraiani. Un
astfel de tratat d ocazia firmei nregistrate
n ar s obin venituri din operaiuni de
comer fcute n cealalt ar, s plteasc
doar o singur dat impozitele, de regul n
statul cu fiscalitate mai sczut. Dintre statele cu care Romnia are acorduri de evitare
a dublei impuneri, cele mai convenabile
sunt Cipru, Malta, Marea Britanie i SUA.
n Cipru, impozitul pe profit este de
10%, iar n Malta, nerezidenii au o rat de
impunere de 4,71%. n statul american Delaware, impozitul pe profit la nivel statal
este 0%. Societile cu rspundere limitat
(LLC) pot evita dubla impunere, n sensul
de a nu plti taxele la nivel federal, dac
respect procedurile de nregistrare pentru
scutirea de taxe. n fiecare an o companie
nregistrat n Delaware pltete taxe n jur
de 1.000 de dolari.
Companiile off-shore sunt nfiinate n
principal pentru a desfura activiti din
domeniul comerului exterior, pentru investiii, pentru a finana subsidiarele localizate n state cu taxe ridicate, pentru evitarea
autentificrii testamentului i pentru intimitate etc.
Cea mai simpl lecie de evitare a plii
impozitului pe profit este intermedierea exportului sau a importului de mrfuri.
De asemenea, potrivit lui Caraiani, serviciile oferite de companiile off-shore sunt
greu de cuantificat. n cele mai multe cazuri, transferurile de fonduri se fac n baza
unor contracte fantom, de prestri servicii, fiind aproape imposibil pentru organele
de control s dovedeasc faptul c respectivele servicii nu au fost prestate n realitate
niciodat, declar Caraiani.
Spre exemplu, spune el, o firm din
Romnia import 20 de maini i n urma
acestei activiti se obine un profit brut de
200 milioane de lei i impozitul aferent
statului romn ar fi 32 milioane de lei.
Pentru a se evita plata acestui impozit, se
ncheie un contract cu o firm off-shore,
evident aflat n proprietatea importatorului, care s asigure paza convoiului de ma-

ini pn la grania cu Romnia. Suma stipulat n contract poate ajunge chiar la 200
milioane de lei, sum deductibil n totalitate, situaie n care impozitul pe profit ar fi
zero.
Pentru nfiinarea unei companii offshore nu este nevoie de deplasarea la faa
locului. Operaiunea de nregistrare poate fi
fcut de una dintre firmele de consultan
prezente pe piaa romneasc (Consulco,
Laveco, PK Management etc), iar tarifele
sunt cuprinse ntre 2.000 i 3.000 de euro.
Termenul de nregistrare este de cteva
sptmni, ns operaiunea se poate scurta
pn la dou zile, ns n aceast situaie nu
exist posibilitatea alegerii unui nume.
Pentru tarife care ajung la 5.000-7.000 de
euro, acionarul este ascuns n spatele unui
paravan, adic a unui proprietar nominalizat. n acelai tarif intr i numirea unor directori nominalizai.
Principalul lucru pe care paradisurile
fiscale l ofer companiilor strine este discreia. Dependena lor de capitalul strin i-a
fcut pe critici s le considere vinovate de
tolerarea crimei i fraudei. Dictatori precum
filipinezul Ferdinand Marcos i indonezianul Mohammed Suharto, finanatorii atentatelor de la 11 septembrie 2001, au numele
legate de paradisurile fiscale.
Serviciile financiare constau, n principiu, n gestionarea informaiilor. E o chestiune de zero i unu, precum n informatic,
comenteaza Urs Rohner, manager al Credit
Suisse, impactul revoluiei informatice asupra paradisurilor fiscale.
Conform unui studiu al Organizaiei
Economice pentru Cooperare i Dezvoltare,
n acest moment exist 33 de paradisuri fiscale care dein ntre 5 i 7.000 de miliarde
de dolari, i gestioneaz 8% din capitalul
mondial, de 5 ori mai mult dect acum 20
de ani. n aceste condiii, Insulele Bermude
au devenit cea mai bogat ar din lume, cu
un PIB pe cap de locuitor de 70.000 de dolari, fa de 43.000 de dolari n SUA.
Paradisurile fiscale au declarat rzboi
contribuabililor americani, considera senatorul american Carl Levin, artnd c
110

SUA pierd anual 70 de miliarde de dolari


din taxele pe care companiile americane nregistrate n aceste paradisuri ar trebui s le
cedeze fiscului SUA. Autoritile canadiene
sunt de asemenea ngrijorate n legtur cu
cele 88 de miliarde de dolari investii de
firmele naionale n paradisurile fiscale,
ceea ce reprezint a cincia parte din investiiile strine directe ale Canadei. O atitudine similara este adoptat i de statele europene, care se tem c lipsa contribuiilor
fiscale ale marilor companii le va mpiedica
s ntrein o populaie aflat n curs de mbtrnire. La aceasta se adaug efectele secundare ale globalizrii finanelor, precum
i evaziunea fiscal, splarea banilor i finanarea terorismului.
Chiar dac paradisurile fiscale ar disprea, ceva similar ar aprea imediat n locul
lor, arta, pentru The Economist, Mihir
Desai, de la Harvard Business School, explicnd c ele reprezint un produs inevitabil al globalizrii. Totodat, economitii
consider c existena paradisurilor fiscale
ferete guvernele marilor state de pericolul
unui imens surplus financiar.
Investitorii susin c, n competiia economic global, incluznd state cu regimuri
fiscale diverse, reducerea taxelor a devenit
o cheie a succesului marilor firme, iar paradisurile fiscale sunt cea mai simpl soluie
legal.
n aprarea lor, micile paradisuri arat
c aplic reguli stricte mpotriva splrii
banilor i verific firmele ce doresc s apeleze la serviciile lor, astfel nct s nu foloseasc, spre exemplu, munca minorilor i s
respecte legislaia internaional.
Pentru urmtorii civa ani se atept o

lrgire a comunitii furnizorilor de servicii


off-shore. China apare ca o pia latent n
aceast privin, pe lng cu India. Nu este
mai puin adevrat c, sub influena afluxului de investitori americani care au ptruns n India, i a creterii numrului de
specialiti proprii, China ncearc s impulsioneze tendina de externalizare a activitilor n rndul americanilor.
Astzi, fenomenul crimei organizate
atrage din ce n ce mai mult atenia publicului, guvernelor naionale i organizaiilor
internaionale. n msura n care grupurile
criminale sunt implicate n periculosul joc
al proliferrii armelor, n migraia ilegal,
n coruperea guvernelor naionale i n penetrarea sistemului financiar global - tot
mai independent - crima organizat transfrontalier este o ameninare la adresa siguranei naionale. Prin splarea banilor, prin
corupie, prin slbirea instituiilor statului i
pierderea ncrederii cetenilor n existena
statului de drept, crima organizat submineaz bazele democratice i economice ale
societii. Acest fapt a determinat conducerea a numeroase state s lanseze apeluri
pentru ncheierea unor convenii multilaterale, prin care s se acorde puteri mai mari
i noi sarcini autoritilor naionale cu competene n combaterea criminalitii organizate. Rapoartele O.N.U. relev faptul c rile cu economii dezvoltate cheltuiesc
aproape 2% din produsul naional brut pentru combaterea crimei transnaionale, n
timp ce rile n curs de dezvoltare cheltuiesc de circa apte ori mai mult. De asemenea, se estimeaz c ntre 50 - 75 % din
moneda aflat n circulaie este controlat
de economia subteran.

111

CRIZA GLOBAL I DREPTURILE


DE PROPRIETATE INDUSTRIAL
Drd. MARIOARA NAE
Lect. Univ. Dr. MARIUS PANTEA
Academia de Poliie A.I.Cuza
Industrial property has been recognized and used, especially by the industrialized
countries, and represents an important tool for technological economic and social
development. Industrial property is the monopoly rights conferred by the regulations in
this field, which will entitle the holder to use the subject of protection and to prevent its
use by others.
tare 87.
Proprietatea industrial, a fost recunoscut i utilizat, mai ales de rile industrializate, i reprezint un instrument important
al dezvoltrii tehnologice, economice i sociale. Pentru a proteja, beneficiile aduse de
proprietatea industrial, majoritatea rilor
au instituit acte normative, care au la baz
dou motive: primul, l constituie necesitatea de a da expresie statutar drepturilor
patrimoniale i morale ale creatorilor asupra propriilor creii, iar cellalt motiv l
constituie, necesitatea de a promova, ca un
act deliberat al politicii guvernamentale,
creativitatea, diseminarea i aplicarea rezultatelor acesteia, precum i a ncuraja
comerul corect, fapt care contribuie la dezvoltarea social i economic88.
Proprietatea industrial, cuprinde totalitatea drepturilor asupra creaiilor geniului
uman referitoare la: invenii, modele de
utilitate, desene sau modele industriale,
mrci de fabric, de comer sau de servicii,
topografii de circuite integrate, soiuri de
plante, nume comerciale, indicaii de provenien sau denumiri de origine, protecia

Inventivitatea i creativitatea sunt trsturile eseniale care au favorizat diferenierea omului, n decursul evoluiei sale, de
toate celelalte creaturi vii. Capacitatea de a
da acestor trsturi o utilitate productiv
continu s fie de o importan fundamental n cadrul structurilor sociale i economice ale societii umane. Supravieuirea,
fiecrui om n parte, a orcrei ntreprinderi,
organizaii sau chiar a naiunilor, depinde n
mod clar de capacitatea de a pstra contactul permanent cu dezvoltarea i progresul
pe toate planurile86.
Creaiile care fac obiectul proteciei n
cadrul proprietii industriale, constituie, ca
i celelalte creaii care beneficiaz de protecie sub denumirea mai corespunztoare
de proprietate intelectual, produse ale
activitii creatoare a omului, rodul gndirii, cunoaterii, activitii raionale, rezultatul capacitii omului de a nscoci i sesiza concepte, de a opera cu noiuni abstracte. Spre deosebire de dreptul de autor i
drepturile conexe, n cadrul cruia sunt
protejate creaiile de form, ct i creaiile
de fond, n cadrul proprietii industriale
sunt protejate creaiile intelectuale de fond,
creaii care sunt aplicabile n industrie i
care poart i denumirea de creaii utili-

87

V.RO, O.S.MATEI, D.BOGDAN, Dreptul


proprietii
intelectuale,
Dreptul
proprietii
industriale. Mrcile i indicaiile geografice,Ed. All
Beck, Bucureti, 2003
88
R.PRVU, L.OPREA, M.DINESCU, Introducere
n proprietatea intelectual, Editura Rosetti,
Bucureti, 2001

86

M.PANTEA, Protecia penal a proprietii


intelectuale n era globalizrii, Editura Expert,
Bucureti, 2008

112

mpotriva concurenei neloiale.


Proprietatea industrial, reprezint,
drepturile de monopol conferite de actele
normative n domeniu, care dau dreptul titularului de a utiliza obiectul proteciei i de
a interzice utilizarea acestuia de ctre teri.
Drepturile de proprietate industrial sunt
drepturi exclusive, cu ajutorul crora, titularul unui asemenea drept, poate interzice
terilor exploatarea unui obiect protejat
printr-un titlu de proprietate industrial, de
genul brevet de invenie, certificat de marc
etc., n vigoare.
Pentru recunoaterea dreptului de proprietate industrial, este necesar, ndeplinirea formalitilor de nregistrare la un Oficiu de proprietate industrial, termenele de
protecie fiind mai mici, i condiionate de
achitarea unor taxe de meninere n vigoare.
n ceea ce privete proprietatea industrial,
opera de creaie, este protejat exclusiv pe
teritoriul statelor la care se limiteaz competena Oficiului de proprietate industrial.
Principalele caracteristici ale dreptului
de proprietate industrial sunt: naterea
dreptului de proprietate industrial este
condiionat de desfurarea unei activiti
de creaie intelectual i de ndeplinirea
unor formaliti de brevetare sau nregistrare a creaiei la un Oficiu de proprietate
industrial. Excepie de la aceast regul,
fac informaiile confideniale pentru care
protecia se realizeaz pe ci de fapt. O alt
caracteristic const n faptul c dreptul de
proprietate industrial se exercit asupra
creaiilor aplicabile la nivel industrial, mai
concret n industrie, agricultur, comer,
servicii, producie de orice fel, etc. sau asupra semnelor distinctive utilizate industrial.
n ceea ce privete teritorialitatea i perioada de aplicare a drepturilor de proprietate
industrial, considerm c, dreptul de proprietate industrial este limitat n spaiu i
timp. Excepiile de la aceast regul sunt n
domeniul semnelor distinctive, care pot fi
protejate la infinit, atta timp ct prelungirea proteciei este de interes pentru titularul
de drepturi, care achit taxele prevzute de
legislaie, i n zona informaiilor confiden-

iale. Protejarea dreptului de proprietate industrial, nu reprezint o obligaie, ci o facultate sau o posibilitate recunoscut de
actele normative n vigoare, titularului de
drepturi., care poate fi o persoana fizic sau
o persoan juridic.
Drepturile de proprietate industrial, au
un coninut complex, care confer creatorului unele drepturi morale, iar titularului
dreptului de exploatare (titularul brevetului
sau al certificatului de nregistrare), un
drept exclusiv de folosin, drept patrimonial, opozabil erga omnes, transmisibil, att
prin acte ntre vii, ct i pentru cauz de
moarte sau n unele cazuri prin efectul legii89.
n era globalizrii comerului i a comunicaiilor, a digitalizrii industriei, a dezvoltrii fr precedent a sistemelor informatice, protecia proprietii intelectuale
reprezint o provocare pentru guvernele
democratice i pentru organismele cu vocaie internaional. Formele variate pe care le
mbrac proprietatea intelectual, care au
ntotdeauna la baz interese economice, i
care nglobeaz principala component a
vieii umane informaia funcioneaz ca
factori de schimbare, de nnoire permanent, funcie de necesitile vieii economico-sociale viitoare, i reprezint principala modalitate de progres a omenirii.
n domeniul proprietii intelectuale,
globalizarea, reprezint un amplu proces de
creare, gestionare i manipulare a creaiilor
spiritului uman, nglobate n produse materiale i imateriale, n care numeroase fore
interesute, att titularii de drepturi ct i
consumatorii, fac ca graniele naionale s
fie mai permeabile, impactul utilizrii comunicaiilor prin Internet i a sistemelor informatice ducnd la apariia unei noi forme
de capitalism, denumit capitalism informaional 90.
89
V.RO, Dreptul proprietii intelectuale, Editura
Global Lex, Bucureti, 2001
90
T.MORRIS-SUZUKI, Capitalism in the Computer
Age, n J.Davis, T.Hirschl i M.Stack (Eds.), Cutting
Edge: Technology, Information, Capitalism and
Social Revolution, 1997

113

Ultimi doi ani au fost marcai de evenimente semnificative n lumea financiar,


care au generat puternice tensiuni n economia global, materializate n prbuiri ale
unor fonduri de investiii, descoperirea unor
uriae fraude bancare i instrumentarea
scandalurilor de evaziune fiscal n care au
fost implicate nume sonore la nivel mondial. Autoritile din cele mai puternice ri
i reprezentani ai celor mai solide centre
financiare din lume dezbat starea actual a
economiilor statale i regionale, cuvntul
cel mai utilizat fiind acela de criz economic global care a debutat n S.U.A. la nceputul anului 2007, odat cu prbuirea
pieei imobiliare i a pieei creditelor cu
grad ridicat de risc (subprime), prelungit
de unda de oc care a atins marile concentrri financiare din Marea Britanie, Germania, Elveia, Frana, Japonia, etc.
Criza economic global va reaeza
harta economic mondial n beneficiul rilor cu o economie emergent, potrivit estimrilor Fondului Monetar Internaional
(F.M.I.) pentru anul 2010, state precum
China i alte economii n curs de dezvoltare
din Asia vor cunoate o cretere de aproximativ 5,1%, mult mai mare dect statele
dezvoltate a cror cretere este estimat la
1,3%. China rmne campioana mondial a
creterii economice (9,0%), devansnd India (6,4%). n coada plutonului, regsim
ri exclusiv din Uniunea European, precum Spania, Italia sau Germania. n America Latin, economitii F.M.I. remarc
faptul c recesiunea a afectat n mod deosebit rile dependente de economia american, precum Mexic, i mai puin statele
care au dezvoltat legturi strnse cu China,
aa cum este cazul Braziliei. Cele 186 de
state membre ale F.M.I. s-au angajat n cadrul unei reuniuni la Istanbul, s i menin
politicile de susinere bugetar, monetar i
financiar, pn cnd revenirea economica
va fi garantat. Aceste msuri vor continua
pn la reluarea creditrii, recuperarea locurilor de munc pierdute i a regreselor n
combaterea srciei. Angajamentul fusese
deja luat de rile dezvoltate i emergente

din cadrul G20, n timpul summitului de la


Pittsburgh, din Statele Unite.
n mediul de afaceri actual, unde multe
companii s-au prbuit, drepturile de proprietate industrial de tipul: mrci, brevete
de invenii, desene i modele industriale au
devenit i mai importante, pentru c pot
contribui la susinerea companiilor n vremuri dificile. Cei care vor continua s investeasc n drepturile de proprietate industrial vor fi mai bine poziionai cnd
situaia economic se va mbunti, dect
cei care au redus cheltuielile din acest domeniu sensibil i important.
Criza global pe care o traversm astzi, reprezint att un moment de pericol,
ct i o oportunitate pentru mrci, deoarece muli consumatori sunt deschii s i
schimbe preferinele n astfel de situaii.
Tot ce conteaz este crearea unei mrci rezistente la recesiune. Rapid91. n acest
context mondial nefavorabil, cele mai
afectate branduri au fost cele din sectorul
financiar, aa cum era de ateptat. Pentru
prima dat, ns, valoarea total a sczut cu
4,6%. Brandurile Merrill Lynch, AIG sau
ING au prsit Top 100 dup pierderile nregistrate pe timpul crizei economice. Valoarea de pia a mrcii Citi a sczut cu
49%, pn la 10,2 miliarde de dolari, iar
cea a brandului UBS a consemnat un declin
de 50%, la 4,3 miliarde de dolari. De asemenea, valoarea Morgan Stanley a sczut
cu 26%, pn la 6,39 miliarde de dolari.
Cele mai valoroase dou mrci din lume
sunt Coca-Cola, evaluat la 68,7 miliarde
de dolari, i IBM, estimat la 60,2 miliarde
de dolari urmate de Microsoft, GE i Nokia. Astfel, s-a dovedit nc odat c unele
mrci sunt rezistente la recesiune, ajutate
fiind de investiiile n cercetare i inovare.
Dac oamenii nu mai dau buzna la bnci
pentru a lua credite sau la dealerii auto
pentru a achiziiona automobile, bani pentru
produse de tipul buturilor rcoritoare produse de Coca-Cola, a alimentelor fast food
91
MIKE SHERMAN, directorul la nivel global pentru
managementul cunoaterii, n cadrul SYNOVATE

114

Romnia93, care produc circa 500 de articole sub marca Carrefour. Marca proprie
Carrefour ofer clienilor si o alternativ
vis-a-vis de brandurile naionale i internaionale lideri de pia la momentul actual,
intenia evident fiind, de a oferi aceeai
calitate la un pre cu aproximativ 20% mai
sczut .
Metro Cash&Carry a lansat gama Romanian Winecellars - vinuri autohtone de
sezon, reeaua Real Hypermarket intenioneaz ca pn n 2012, s aib pe rafturi
pn la 2.000 de produse sub marca proprie,
Mega Image parte a grupului
Delhaize, consider faptul c brandurile
proprii ocup un loc foarte important n
dezvoltarea afacerii iar exemplele din domeniu pot continua.
Concluzionnd, putem spune c mrcile
proprii au ctigat teren pe fondul crizei
economice mondiale, fiind un motor de
cretere i pentru companiile romneti. Criza
global actual, a accelerat, dac se poate
spune aa, fenomenul ngrijortor al pirateriei
i contrafacerilor n domeniul proprietii
industriale, sens n care prezentam n
continuare cele mai rspndite metode utilizate
de aceast adevrat industrie, pentru
realizarea i comercializarea produselor
protejate de legislaia naional i internaional
din domeniul brevetului de invenie, brevetului
de soi, al mrcilor i indicaiilor geografice, al
desenului i modelului industrial, al produselor
semiconductoare i nu n ultimul rnd al
Know-how-lui94.
De remarcat faptul c, nc din anul
2000 s-a constatat o cretere ngrijortoare
a grupelor de mrfuri contrafcute, i mai
mult, au aprut produse falsificate n domeniul chimic, petrochimic, al produselor
electrocasnice, n domeniul produselor farmaceutice, al bunurilor de larg consum, n
industria auto i aviatic, i altele.
Principala problem o ridic costurile

ale firmei McDonalds, a produselor Gillette, nc se mai gsesc.


Cu toate problemele generate de criza
global, exist mrci de tipul Google care a
nregistrat cea mai mare cretere din aceast
perioad, de 25%, urcnd pe poziia a aptea, dup ce n 2008 a ocupat locul 10, iar
n 2007 locul 20, valoarea de pia a brandului Google ajungnd astfel, la aproape 32
miliarde de dolari. Printre brandurile care
au progresat se numr: Amazon cu o
cretere de 22%, Zara - cretere de 14% i
Apple, care a ajuns pentru prima dat n top
20 dup o cretere de 12%. La nivelul anului 2009, top 10 se prezint astfel92:
1. Coca-Cola - 68,734 (S.U.A.)
2. IBM - 60,211 (S.U.A.)
3. Microsoft - 56,647 (S.U.A.)
4. GE - 47,777 (S.U.A.)
5. Nokia - 34,864 (Finlanda)
6. McDonalds - 32,275 (S.U.A.)
7. Google - 31,980 (S.U.A.)
8. Toyota - 31,330 (Japonia)
9. Intel - 30,636 (S.U.A.)
10. Disney - 28,447 (S.U.A.)
Din cte se observ, mrcile de succes
care aparin companiilor din statele membre
ale U.E., nu sunt tocmai n topul preferinelor consumatorilor de bunuri i servicii la
nivel mondial. Criza global a lovit mrcile
de lux din Uniunea European. Imperiul
CHANEL va disponibiliza, pan la sfritul
anului 2009 aproximativ 200 de persoane
cu contract pe durat determinat. 16 dintre
acestea sunt angajate ai primului magazin
deschis de CHANEL in 1910, la nr. 21 pe
strada Cambon din Paris.
Printre soluiile identificate de titularii
drepturilor de proprietate industrial, pentru
ieirea din criza actual se afl ieftinirea
produselor, i identificarea unor productori
de bunuri, locali care s fabrice i s comercializeze bunurile sub marca unor companii multinaionale recunoscute. Astfel, n
prezent exist aproape 40 de furnizori din

93

Danone, Orkla Foods, Argus, Farmec, Vascar,


European Drinks, Reinert, Rommac, Fares, Comceh etc.
94
a ti cum s faci sau a ti s faci, iar cuvintele sunt
traduse n limba romn cu nelesul de pricepere,
dibcie, cunoatere, secrete, metode de lucru

92
Conform ediiei din 2009 a clasamentului realizat
de INTERBRAND i BUSINESS WEEK

115

mai ridicate ale produselor care sunt protejate prin intermediul proprietii industriale.
Preurile unor produse de larg consum sunt
stabilite de ctre companiile deintoare de
drepturi la nivele mult mai ridicate dect
cele stabilite n condiiile n care ar exista
libera concuren. Cel mai evident exemplu
sunt medicamentele, dup cum o demonstreaz cel mai bine cazul medicamentelor
necesare n tratarea SIDA. Afirmaia conform creia medicamentele nu ar exista fr
sistemul de brevete este extrem de contestat. Aceasta ignor rolul vital al fondurilor
provenite din sectorul public n obinerea de
rezultate importante n medicin. Medicamentele necesare n tratamentul SIDA pentru un an cost ntre 10.000 i 15.000 dolari
n Statele Unite.95 Preul unei combinaii similare oferit de un productor indian de
medicamente generice este de aproximativ
300 de dolari. Potrivit Organizaiei Mondiale a Sntii, la nivel mondial, 10% din
medicamentele vndute sunt contrafcute,
industria farmaceutic suportnd pierderi de
30 miliarde dolari anual.
ngrijortoare sunt contrafacerile de medicamente i produse farmaceutice, deoarece aproximativ 80% din rile lumii nu
pot detecta falsurile sofisticate din domeniu. La nivelul anului 2007, Organizaia
Mondial a Sntii (O.M.S.) estima c o
cincime din aproximativ un milion de cazuri de persoane care mor anual din cauza
malariei ar putea fi prevenite dac medicamentele administrate ar fi originale i administrate corect96. Impactul asupra vieii
oamenilor n spatele acestor cifre este devastator 97, n condiiile n care numrul
deceselor survenite n urma consumului de
medicamente contrafcute este de aproxi-

mativ 200.000 de persoane, ca urmare a


faptului c din medicamentaia utilizat
pentru tratarea malariei, 53% a fost contrafcut. Ca urmare a testrii acestor pastile
s-a constatat c acestea conineau praf de
cret, amidon sau fin dar i droguri care
induceau pacienilor impresia c pilulele
au efect.
Pe teritoriul U.E., cele mai ngrijortoare aspecte care sunt legate de contrafacerea medicamentelor, sunt vnzrile a 170
tipuri de pastile contrafcute prin Internet.
n acest sens Comisia de la Bruxelles, a
atras atenia asupra punerii n vnzare a
pastilelor de Viagra98, a unor hormoni de
cretere, a somniferelor de tot felul, a antibioticelor, a insulinei, a lentilelor de contact, dar n mod special a medicamentului
antiobezitate Rimonabant, neautorizat deocamdat de Agenia European a Medicamentelor (E.M.E.A.). La graniele U.E. au
fost confiscate n anul 2007, aproximativ 4
miliarde de cutii cu medicamente contrafcute, n valoare total de 5 milioane euro.
Transferul de tehnologie a jucat un rol
important n cadrul industrializrii de-a
lungul istoriei. O mare parte a acestui transfer a avut loc ntre firme prin copierea sau
imitarea tehnologiilor utilizate de alii.
Companiile care doresc s utilizeze aceste
tehnologii vor fi obligate s obin permisiunea deintorului dreptului de proprietate
industrial i s plteasc redevene. Numeroase companii nu pot plti aceste redevene iar cele care reuesc s plteasc i
vor reduce competitivitatea prin costuri ridicate.
Pirateria i contrafacerile reprezint un
flagel mondial, la ora actual, strategiile societi internaionale, trebuiesc orientate
ctre aciuni care s vizeze principalii furnizori de articole pirat sau de contrafaceri.
Materializarea acestor aciuni trebuie s
aib n vedere, n primul rnd, armonizarea
legislativ, la iar mai apoi aplicarea noii

95
MARTIN KHOR, Rethinking Intellectual Property
Rights and TRIPs. Global Intellectual Property
Rights- Knowledge, Access and Development. Editat
de Peter Drahos i Ruth Mayne, Ed. Oxfam, Marea
Britanie, 2002
96
Epidemia medicamentelor contrafcute face
ravagii, Monitorul de Cluj, 5 martie 2007
97
HOWARD ZUCKER, eful departamentului
O.M.S. privind tehnologia sntii i a produselor
farmaceutice

98

n august 2006, Pfizer a dat n judecat 30 de website-uri care vindeau Viagra sau copii ale altor
medicamente

116

legislaii. rile n curs de dezvoltare sunt


cele care deruleaz majoritatea comerului
internaional cu mrfuri contrafcute i pirat. Profitabilitatea ridicat a industriei
contrafacerilor asigur continuitatea acestor afaceri. nclcrile drepturilor de proprietate intelectual pot fi devastatoare pentru
majoritatea companiilor din cauza preurilor
sczute ale produselor falsificate. Avnd n
vedere larga rspndire a bunurilor care
imit, companiile strine nu numai c pierd
cote masive ale pieei chineze, ci i i mresc pierderile la scar global deoarece
bunurile contrafcute n China ajung pe piaa internaional.
Din punct de vedere criminologic, s-a
constatat existena unei piee comune a
criminalitii care induce sentimentul unei
europe rigide, chiar neputincioase, n reacia de tip legislativ, instituional i operaional fa de extensia celor dou categorii de
criminalitate: cea pe vertical i cea pe orizontal99.
Criminalitatea pe vertical vizeaz aciunile crimei organizate prin care sunt grav
afectate interesele economico-financiare ale
fiecrui stat n parte, precum i interesele
financiare ale U.E., nefiind periculoas doar
prin marele potenial distructiv pe care l
conin infraciunile n sine, ci, mai ales prin
faptul c prejudiciaz grav ncrederea participanilor la economia de pia, ncrederea
n statul de drept i n capacitatea acestuia
de a asigura ordinea economic i social.
Criminalitatea pe vertical, este reprezentat de traficul de droguri, de persoane, pirateria i contrafacerile din domeniul proprietii intelectuale, falsificarea mijloacelor de plat, traficul cu opere de art, ceretoria, prostituia i proxenetismul, furturi,
spargeri, agresiuni fizice etc. Periculozitatea criminalitii pe vertical este amplificat de fuziunea acesteia cu criminalitatea
pe orizontal, cea care genereaz o puternic stare de insecuritate a populaiei.

n ceea ce privete pirateria i contrafacerile component important a criminalitii pe vertical n statele membre U.E.
dar i n statele dezvoltate, statisticile relev
o cretere substanial a fenomenului dar i
o diversificare substanial a activitilor
ilegale. Astfel la nivelul Uniunii Europene,
numrul bunurilor confiscate la granie a
fost de 85 milioane n 2002 i de 50 milioane n prima jumtate al lui 2003, numrul
de jucrii false confiscate la grani n
prima jumtate a anului 2003 era cu 56%
mai mare dect tot anul 2002, iar Comisia
European, mpreun cu organismele abilitate, au constat c bunurile contrafcute
sunt responsabile pentru pierderea a
100.000 de locuri de munc anual100.
Pentru a contracara fenomenul ngrijortor n anul 2007 Parlamentul European a
propus o msur prin care se va sanciona
nclcrile grave ale reglementrilor din
domeniul drepturilor de proprietate intelectual, mrcilor sau designului industrial,
cu pn la patru ani nchisoare i amend de
pn la 300.000 euro. Prin aceast decizie,
blocul comunitar urmrete suprimarea
produciei organizate de bunuri contrafcute sau piratate, n special n domenii care
pot afecta sntatea, ordinea public i sigurana naional.
n domeniul bunurilor de consum, s-a
constatat faptul c pierderile anuale cauzate
de contrafacerea cosmeticelor produse de
firme europene este de aproximativ 3 bilioane de dolari, i se estimeaz, c firmele
de mbrcminte i nclminte din Europa
pierd anual 7,5 bilioane de euro din aceast
cauz. Spre exemplu, n Italia, 20 % din
hainele cumprate sunt falsuri, articolele de
mbrcminte i de nclminte falsificate,
au ajuns la o valoare de 3,13 bilioane euro (
n US 3,705 bilioane de dolari) la nivelul
anului 2002, iar n 12 mai 2004, poliia de
frontier italian a confiscat 9.000 de perechi de pantofi de sport marca Nike, venii

99

100

C.VOICU Consideraii cu privire la abordarea


criminalitii economico-financiare n contextul
aderrii Romniei la Uniunea European - 2005

M.PANTEA, Protecia proprietii intelectuale.


Abordri teoretice i practice, Editura Sitech,
Craiova, 2008

117

din China ntr-un container, n valoare de


800.000 euro.
n domeniul industriei auto i aviaiei,
agenia francez anti-contrafacere a estimat
c mai mult de una din zece piese auto vndute n Europa este fals, industria auto
pierznd 12 bilioane de dolari anual din cauza contrafacerii iar n consecin se pierd
i 750.000 de locuri de munc, autoritatea
aviatic federal estima c 2% din cele 26
milioane de componente instalate n fiecare
an sunt falsuri.
n domeniul produselor petrochimice, sa
estimat c la nivelul anului 2004, 10 % din
benzina (gazolina) vndut n Bulgaria era
fals.
Un aspect ngrijortor l constituie falsificarea produselor farmaceutice. Astfel, este
de remarcat faptul c Organizaia mondial
a sntii estimeaz o cretere a medicamentelor contrafcute cu 10% la nivel global, iar n rile n curs de dezvoltare, procentul va ajunge pn la 60%, elocvent fiind n acest sens, faptul c n Nigeria 80%
din medicamentele distribuite n farmaciile
mari din capitala Lagos sunt contrafcute,
iar n India, medicamentele contrafcute
sunt n procent de 15-20% i sunt evaluate
la 1 bilion de dolari, anual. Un caz de excepie l constituie China, unde n perioada
2001-2009 au murit aproximativ 200.000
oameni din cauza medicamentelor contrafcute, i a consumului de lapte praf falsificat, care a provocat moartea i malnutriia a
mii de copii.
Alturi de produsele prezentate anterior,
au fost identificate n ultimii ani, contrafaceri n domeniul, jucriilor, al produselor de
marochinrie, mbrcminte, nclminte,
cosmetice, telefoane mobile, piese de
schimb pentru autoturisme dar i pentru aeronave, etc. Concluzia desprins din enumerrile prezentate este c produsele contrafcute nu sunt testate la aceleai standarde de siguran i n consecin pot fi periculoase pentru consumatori.

Elocvente n acest sens sunt confiscrile


pe care instituiile statului le-au efectuat n
prima parte a anului 2009. Astfel Poliia de
Investigare a Fraudelor a confiscat: aproximativ 65.000 articole de mbrcminte,
5.000 perechi de nclminte, 70.000 buci aparatur electronic i electrocasnic,
3.000 produse cosmetice, 600 cutii de medicamente i produse farmaceutice, 650.000
igarete, 250 kg. cafea, 25.000 litri buturi
alcoolice, toate acestea nsumnd echivalentul a peste 1,3 milioane euro.
Lumea este astzi este o pia mare de
idei, iar aceasta se datoreaz oamenilor care
produc i vnd aceste idei i se asigur c
sunt disponibile publicului101. Crearea
unei comuniti internaionale, a creatorilor
de proprietate intelectual, pe de o parte i a
clienilor lor, de cealalt parte, care este n
micare, ntr-o imens pia global de idei,
nu poate fi mai bine demonstrat dect
analiznd numrul utilizatorilor de sisteme
de calcul sau al persoanelor care folosesc
Internet-ul.
Nimeni nu se mai ndoiete de faptul c
acest nou ciclu al istoriei pe care l reprezint globalizarea, va fi unul al profundelor
schimbri i mutaii pe toate planurile vieii, dar n mod special n domeniul produselor creativitii spiritului uman, al comerului mondial de mrfuri sau produse
purttoare de drepturi de proprietate intelectual. Ritmul accelerat al vieii, potenialul imens al Internet-ului de a elibera creaia individual, oportunitatea oferit de
sistemele de comunicaii moderne de a
schimba informaii ntr-o economie a cunoaterii, dar i combustia formidabil pe
care o genereaz interesele marilor companii multinaionale fa de provocrile noului
mileniu, sunt principalele cauze care ne
conduc la concluzia c tendina de globalizare n domeniul proteciei proprietii intelectuale se va accentua n perioada imediat urmtoare.

101

Dr. Rede Gunter, ntlnirea anual a Asociaiei


Internaionale a Editorilor, Frankfurt, 8.10.2004

118

BIBLIOGRAFIE
1. C.VOICU, Consideraii cu privire la abordarea criminalitii economico-financiare
n contextul aderrii Romniei la Uniunea European 2005
2. DR. REDE GUNTER, ntlnirea anual a Asociaiei Internaionale a Editorilor,
Frankfurt, 8.10.2004
3. M.PANTEA, Protecia penal a proprietii intelectuale n era globalizrii, Editura
Expert, Bucureti, 2008
4. M.PANTEA, Protecia proprietii intelectuale. Abordri teoretice i practice, Editura Sitech, Craiova, 2008
5. MARTIN KHOR, Rethinking Intellectual Property Rights and TRIPs. Global
Intellectual Property Rights- Knowledge, Access and Development. Editat de Peter Drahos
i Ruth Mayne, Ed. Oxfam, Marea Britanie, 2002
6. R.PRVU, L.OPREA, M.DINESCU, Introducere n proprietatea intelectual, Editura Rosetti, Bucureti, 2001
7. V.RO, Dreptul proprietii intelectuale, Editura Global Lex, Bucureti, 2001
8. V.RO, O.S.MATEI, D.BOGDAN, Dreptul proprietii intelectuale,Dreptul
proprietii industriale. Mrcile i indicaiile geografice, Ed. All Beck, Bucureti, 2003
9. T.MORRIS-SUZUKI, Capitalism in the Computer Age, n J.Davis, T.Hirschl i
M.Stack (Eds.), Cutting Edge: Technology, Information, Capitalism and Social Revolution,
1997

119

CRIMA ORGANIZAT I CRIMINALITATEA


ECONOMICO-FINANCIAR
ORZA CARLA NICOLETA - ANAF
IONELA GINA GHI - Guvernul Romniei S.G.G.
The criminal organizations that use smuggling are behind of the illegal transfers of
murchandise, money and other values from one side of the world to another, and also
because of them, huge summs of money are transfered with the final destination in the
tax paradises to be laundred and recicled. It seems that without smuggling, all would
be still and izolated in the area of organised crime.
Unele forme de manifestare a criminalitii nu pot fi concepute n afara filierelor, reelelor sau, mai direct, organizaiilor infracionale, caracteristici i ale
contrabandei. Acceptnd c aceasta se
poate defini ca nerespectarea prohibiiilor
legale, a cotelor comerciale, a reglementrilor de import - export i a taxelor impuse la trecerea mrfurilor peste frontierele naionale102 apare aproape natural
ca punerea n oper a unor asemenea
ntreprinderi ilicite s fie rodul unor
eforturi colective i, mai rar, al unora
individuale. Altfel spus, contrabanda
practicat de unul singur este pe ct de
srccioas pe att de expus pericolelor
de a fi descoperit i lichidat.
Cnd exasperarea autoritilor atinge
o limit critic, se decid adevrate campanii de combatere, primii czui fiind
contrabanditii mruni i solitari. Din
acest motiv, dar i pentru sporirea ctigurilor, s-a simit nevoia asocierii, mpririi
sarcinilor i, evident, a riscurilor i veniturilor. Cu alte cuvinte, s-a nfiripat
delincventa de antrepriz, sau corporaia criminal, sau crima organizat. Este
greu de apreciat momentul apariiei
acestui fenomen, probabil c a traversat
veacurile odat cu civilizaia uman cptnd trsturi mai mult sau mai puin

accentuate de ia o perioad istoric ta alta.


Cei mai muli au asociat crima organizat MAFIEI, nct acest termen a devenit un fel de nume comun pentru toate
corporaiile criminale.
n anul 1863, italienii Giuseppe
Rizolleto i Gaetano Moea au publicat
lucrarea Mafioii din Vicaria103 care a
constituit un punct de referin pentru studiile ce au urmat.104 Potrivit acestor
autori, Mafia reprezint o expresie
curent, folosit pentru a desemna un
grup de indivizi arogani i violeni, unii
ntre ei prin raporturi secrete i de temut,
aflai la originea unor aciuni criminale.
n literatura criminologic nu exist nc
un punct de vedere comun n privina
definiiei
crimei
organizate
sau
criminalitii organizate.
Americanul Donald Cressy (19191987) o diferenia de criminalitatea
103

I.E. SANDU, Criminalitatea afacerilor, Ed. Nemira,


Bucureti, 1994, p. 276
104
MAFIA este numele unei organizaii celebre ale
crei origini au fost cutate n adncurile antichitii.
Cuvntului ca atare i s-au identificat diferite
semnificaii cum ar fi: ndrzneal, curaj, mndrie. Se
pare c mai plauzibil este aceea potrivit creia
MAFIA ar reprezenta abrevierea sloganului
ntrebuinat de lupttorii sicilieni din timpul micrii
de eliberare de sub dominaia normand din 1282:
Morte Ai Francesi Italia Anela" (Italia dorete
moartea francezilor"), prescurtat M.A.F.I.A.; pentru
detalii a se vedea Georgio Vergulini, istoria Mafiei,
Ed. Enmar, 1998.

102

Buletinul Academiei de Poliie Munster (Germania)


nr. 3/2003, p. 97

120

convenional prin dimensiuni i structurarea grupurilor de infractori; ierarhie de


comand comparabil cu a unei armate,
planificare etc.105 Britanicii Rowan
Basworth-Daniels, Graham Daltmarch
folosesc termeni precum crima de antrepriz sau crim organizat definind-o
ca fiind comiterea planificat a unor infraciuni n scopul obinerii de profit sau
control ... de dou sau mai multe persoane care opereaz de mai mult timp,
ntre care exist o diviziune a muncii.106
Unii analiti i experi n materie de criminalitate au descris un model al unei
asemenea organizaii avnd n vrful piramidei un director cu principala atribuie
de a asigura funcionarea gruprii n sensul
maximalizrii
profiturilor107,
un
subdirector nsrcinat cu conducerea
executiv, un consilier, doi locoteneni cu
rol de supraveghetori tehnici i trupa
de soldai, componenii de rnd ai
bandei. Prototipul era inspirat firete, de
Mafia Siciliana sau Cosa Nostra.
Ali specialiti au ncercat s defineasc fenomenul pornind de la grupurile
de infractori crora le-a relevat structurarea n vederea nfptuirii activitilor
ilegale, avnd ca scop final mbogirea fr limite a participanilor. Alte definiii ale crimei organizate se gsesc n
acte normative interne108 i internaionale109 majoritatea raportndu-se la

grupuri de infractori constituite din cel


puin trei persoane, organizate n scopul
de a svri infraciuni grave, cu violen
i pentru obinerea de profituri ct mai
mari. Dincolo de diferenele de formulare
a definiiilor, specialitii au identificat
i puncte comune n abordarea
fenomenului criminalitii organizate,
considernd c acesta se caracterizeaz
printr-un nalt grad de secretizare,
structurare i compartimentare i c, n
prezent, constituie o ameninare teribil,
care macin ntregul sistem al societii
contemporane.
ncercnd o separare sau o individualizare a marilor corporaii criminale, Organizaia Internaional de Poliie Criminal - OIPC -INTERPOL a ajuns la concluzia c acestea ar putea fi clasificate n
cinci grupe distincte:
1. Familiile mafiei, constituite pe
structuri ierarhice, norme stricte de disciplin, cod de conduit, diversitate de activiti ilicite (n S.U.A., n perioada
1958-1968, existau circa 24 familii, fiecare
avnd de la 20 la 700 membri cu un total
cuprins ntre 500 i 16.000 de persoane;
cartelurile columbiene ale drogurilor; bandele de motocicliti).
2. Organizaiile profesionale, specializate pe una sau dou activiti delincvente
(laboratoare clandestine pentru fabricarea
drogurilor, traficul de maini furate, contrabanda, traficul de persoane, imprimeriile clandestine de moned fals, jafuri, rpiri de persoane etc.).
3. Organizaii criminale etnice, constituite n urma producerii unor fenomene,
procese mprejurri precum izolarea politic, economic, nchiderea granielor, proceduri excesive de emigrare, disparitatea
nivelurilor de via (Triadele chineze,
Yacuza - grupri criminale japoneze,
Kastafaris - grupri jamaicane).

105

D.R. CRESSY, Furtul poporului, New York,


Harper end Row, Pistoale i usturoi: mituri i
realitate despre criminalitatea organizat, Latayette,
Indiana, Pradue Universsity Press, 1994; A. Dincu,
Criminologie, Ed. Universitii Bucureti, 1998, p.
19.
106
C.VOICU Criminalitatea afacerilor Bucureti,
1997, Editura Inspectoratului General al Poliiei, pag.
19
107
A. DINCU, Criminologie, Ed. Universitii
Bucureti, 1998, p. 129.
108
Codul penal italian, Codul de procedur penal al
Mexicului, L. Nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind
prevenirea i combaterea criminalitii organizate,
Codul penal romn din 28 iunie 2004, publicat n
Monitorul Oficial nr. 575 din 29 iunie 2004 (n
continuare C.pen.ll).
109
Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii

transnaionale organizate, adoptat la New York la 15


noiembrie 2000, ratificat de Romnia prin L. Nr. 565
din 16 octombrie 2002, publicat n Monitorul Oficial
nr. 813 din 8 noiembrie 2002.

121

4. Organizaii criminale specializate


n reciclarea banilor, care i ofer serviciile deintorilor de mari sume lichide
provenite din afaceri ilegale, oamenilor
de afaceri care se sustrag de la plata impozitelor i taxelor, persoanelor care au
acumulat importante fonduri de pe urma
corupiei sau celor care dein fonduri destinate corupiei, n fine, posesorilor de capitaluri jenante.
5. Organizaiile teroriste internaionale,
specializate n
asasinate
rpiri de persoane, atacuri cu bombe, deturnri de avioane, nave, mijloace
rutiere etc., sub diferite motivaii, de cele
mai multe ori politice, sociale, militare,
religioase, rasiale.
Cu toate c, n principiu, nici o ar nu
pare s fi rmas n afara sferei de cuprindere a criminalitii corporatiste, doar opt
au fcut cunoscute organizaiile criminale
mai mari si mai importante care i desfoar activitatea pe teritoriul lor:110
@ China, Hong Kong, Taiwan: cele ase
Triade;
@ Columbia: cartelurile de la Medellin
i Gali;
@ Italia: Mafia Siciliana sau Cosa
Nostra,
'Ndrangheta
Calabrez,
Camorra Napolitan i Sacra Corona
Unita din Puglia;
@ Japonia: Boryokudan, mai cunoscut
ca Yakuza;
@ Mexic: cartelurile Juarez, Tijuana si
Golfului;
@ Rusia: numeroase grupri ruseti de
rackei111 i caucaziene;
@ Turcia: clanurile turco-kurde, cunoscute ca Turcii;
@ S.U.A.:
Mafia American sau
Cosa Nostra cu ramificaii i n
Canada.

Toate aceste organizaii i altele, mai


mici sau nedeclarate112 desfoar la
scar mare activiti de contraband cu
substane supuse controlului, cu droguri,
igri, alcool, cafea, arme, imigrani ilegali.
Studiul
criminalitii
organizate,
corporatiste sau de antrepriz, presupune,
aproape cu necesitate, includerea categoriei
de criminalitate a gulerelor albe.
Cel care a pus bazele cercetrii acestui
fenomen, Edwin Hardin Sutherland (18831950)113 i a folosit pentru prima dat
noiunea de criminalitate n gulere albe,
s-a referit la persoane onorabile cu poziii
economice bune i foarte bune, dar care
erau implicate total n fapte de corupie,
abuz de ncredere i altele de acest gen.
Cercetrile ulterioare au relevant c
delincventa gulerelor albe este o form
specific a criminalitii organizate, este
crima celor puternici sau a celor care au legturi cu cei puternici.114
Locul contrabandei n cadrul crimei
organizate
Dac includerea contrabandei printre
componentele criminalitii organizate nu
mai poate fi pus n discuie, trebuie vzut
ce poziie ocup n cadrul acesteia. Chestiunea prezint importan din perspectiva
funciilor prospectiv i profilactic ale
tiinei criminologiei, dar i din punct de
vedere poliienesc, pentru construirea strategiilor de aciune, a programelor de msuri
i a planurilor de activiti.
Stabilirea locului contrabandei n constelaia crimei organizate nu presupune neaprat o clasificare n raport cu anumite
criterii cum ar fi cel al pericolului imediat
sau al cantitii etc. De altfel, un asemenea
top nu ar rezista ca durat, cunoscnduse caracterul dinamic al criminalitii. Ceea
ce astzi pare enorm, mine, ca urmare a
unor evenimente, poate s par minor, sau

110

Buletinul Academiei de Poliie Munster


(Germania) nr. 3/ 2003, p. 7.
111
Aciunile racket", o practic a infractorilor din
perioada de prohibiie din S.U.A.,se caracterizau prin
rapiditate i surpriz; autorii unor asemenea acte,
rackeii" percepeau taxa de protecie" pe care o
impuneau prin violene inimaginabile

112

Din Coreea, Filipine, Thailanda, Israel etc.


E.H. SUTHERLAND, White collar criminaiity,
American Sociological Review, 1940, vol.5, p. 1-12
114
Pentru detalii a se vedea A. Dineu, op.cit, p. 131-136;
113

122

invers.
n opinia noastr, localizarea contrabandei n cadrul criminalitii de antrepriz ine
de istoricitatea manifestrilor fenomenului,
de aptitudinea lui de a determina asocierea
sau gruparea fptuitorilor,115 de a impune i
a realiza conexiuni ntre infractorii de pretutindeni, precum i de ameninrile pe care
le genereaz la adresa echilibrului economic. Dac unele forme ale criminalitii organizate au aprut i proliferat n ultima perioad de timp,116 iar altele bntuie mai
mult pe anumite arii geografice,117 contrabanda a existat dintotdeauna la scar planetar. Ea constituie un fel de infraciune
pivot pentru celelalte fapte incriminate
penal din arealul corporatist i tot ea a creat
pienjeniul de relaii dintre populaiile lumii interlope. Traficul cu arme i droguri
dintr-o parte n alta a lumii se face prin
contraband precum i celelalte activiti
ilicite care implic circulaia ocult: trafic
de fiine umane, materiale radioactive, de
autoturisme furate etc.
Din aceste considerente contrabanda
este prezent mereu n preocuprile experilor, analitilor i practicienilor, relevndui astfel locul central n contextul crimei organizate. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate
enumera 20 de tipuri de infraciuni grave
n rndul crora contrabanda ocup locul al
16-lea.
Mai trebuie notat faptul c n lista infraciunilor consacrate de dreptul comunitar
european ca fcnd parte din criminalitatea
afacerilor cuprins n Recomandarea nr.
R(81) 12 din 25 iunie 1981, adoptat de
Comitetul Minitrilor statelor membre ale
Consiliului Europei, sunt incluse i infraciunile vamale. Acestea nu pot fi dect
acte de contraband comise prin eludarea
reglementrilor vamale, depiri de contingente, trafic de droguri, de armament,

muniii, substane nucleare .a.


Marile organizaii criminale prin contraband mijlocete transferurile ilegale de
mrfuri dintr-o parte n alta a lumii, a banilor i altor valori i tot prin intermediul ei
sunt virate imensele sume de bani murdari
destinai paradisurilor fiscale n vederea
splrii i reciclrii. Se pare c fr contraband totul ar fi ncremenit i izolat n teritoriul crimei organizate.
Conexiuni ale contrabandei cu alte
forme ale crimei organizate
Contrabanda nu este numai un pivot
al crimei organizate ci i un liant care faciliteaz conexiunea componentelor acesteia. Legturile ei cu celelalte forme ale
criminalitii organizate sunt att de vizibile nct nu trebuie demonstrate. Tot ce se
cere este s fie observate, examinate i cercetate spre a se putea deslui rosturile
care le guverneaz i le determin intercondiionarea. Contingena contrabandei cu
unele infraciuni merge pn acolo nct
pot sa apar zone de confuzie, aa cum
stau lucrurile n cazul evaziunii fiscale.
Practica judiciar a relevat legturi ale
contrabandei cu actele de corupie, cu traficul de droguri, cu splarea banilor, cu terorismul, cu migraia clandestin .a.
Contrabanda i corupia
Asemenea contrabandei, corupia este la
fel de veche ca i societatea. Vechimea ei,
ns, nu-i afecteaz cu nimic actualitatea
ci dimpotriv specialitii consider ca a
devenit o component clasic nu numai a
crimei organizate ci i a mediilor de afaceri.
n ultima perioad de timp, odat cu declanarea procesului de globalizare economic, au sporit oportunitile pentru corupie. Imensul volum de bani pe care i
implic operaiunile comerciale moderne
este, | poate, cea mai important dintre ele.
ns aceast mare tentaie nu ar nsemna
nimic dac la ndemna coruptorilor i
corupilor nu s-ar afla regulile democraiei
de care cei interesai se folosesc din plin.
Apoi lipsurile materiale care afecteaz o

115

Cu tot ce decurge de aici: organizarea, pregtirea


aciunilor, susinerea logistic etc.
116
Exemple: traficul de materiale radioactive, infraciunile
n domeniul informaticii.
117
Exemplu: traficul de fiine umane.

123

mare parte a populaiei i care ntrein i


dezvolt piaa neagr de pretutindeni, fac
din corupie o ntreprindere privat chiar n
interiorul structurilor guvernamentale. n
opinia celor mai muli specialiti, fenomenul de corupie este greu de definit. Oricine
l poate observa i identifica, dar este dificil
de exprimat. Pentru unii corupia este nvluit n confuzii conceptuale118. Termenul este adesea folosit pentru a acoperi o
palet foarte larg a delincventei. n vorbirea curent, cuvntul are nelesul de
abatere de la moralitate, de la cinste, de la
datorie.119
n plan juridic i criminologie s-a admis prerea potrivit creia corupia const
n acceptarea de bani ori alte foloase de ctre funcionarii publici, dup ndeplinirea
atribuiilor de serviciu, sau pretinderea
ori primirea de bani sau alte foloase ce nu li
se cuvin, n scopul ndeplinirii unui act privitor la ndatoririle lor de serviciu sau svrirea unui act contrar acestor ndatoriri.
Convenia european pentru legislaia
penal cu privire la corupie nu definete
expresis verbis noiunea juridic de corupie, ci se refer la Infraciuni individuale ca:
luarea de mit, darea de mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen, fapte incriminate n Codul penal
romn la art. 254-257 i n Codul penal din
28 iunie 2004 la art. 308-310 i 312.
Pe aceleai coordonate se nscriu i prevederile Legea nr. 78 din 8 mai 2000 pentru
prevenirea, descoperirea i sancionarea
faptelor de corupie care stabilesc trei categorii de asemenea infraciuni: cele de corupie (art. 254-257 C.pen.), infraciunile
asimilate infraciunilor de corupie (art. 1013 din lege) i infraciunile care sunt n legtur direct cu infraciunile de corupie
sau cu cele asimilate acestora (art. 17 din
lege).

Prin urmare, n noiunea de corupie se


cuprind infraciunile de luare i dare de
mit, primirea de foloase necuvenite, traficul de influen, remuneraia injust incriminate de C.pen. precum i cele asimilate
acestora sau aflate n legtur direct cu ele
ori cu infraciunile asimilate corupiei.
n conformitate cu prevederile art. 17
din Legea nr. 78/2000, printre infraciunile
care sunt n legtur direct cu infraciunile
de corupie sau cu cele asimilate acestora
se afl i contrabanda cu bunuri provenite
din svrirea unei infraciuni prevzute
n seciunea a 2-a i a 3-a sau svrit n
realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune. Aadar legturile contrabandei cu infraciunile de corupie sunt
att de puternice nct s-a impus incriminarea lor printr-o lege special.
Analitii au observat c pe msur ce
coruptorii extrag tot mai muli bani din
contraband, din piaa neagr i, n general,
din activitile ilegale, cu att ei pot s mituiasc vameii, funcionarii poliiei de
frontier, judectori, procurori i alte persoane
oficiale care, n schimbul banilor sau altor
foloase materiale ce constituie obiectul
mitei, i ajut s-i dezvolte afacerile.
Cu ct guvernul impune restricii mai
mari i ngusteaz posibilitile de comercializare liber a unor produse, cu att tentaia de a alege calea contrabandei este mai
mare. Dar cei care aleg cu adevrat o asemenea soluie vor trebui s aib n vedere
nu numai oportunitile pieei moderne ci
i rigorile ei care impun n primul rnd
operaiuni de mare anvergur, ceea ce nu
se poate nfptui fr cointeresarea funcionarilor statului. Acetia, de obicei i
pretutindeni prost pltii, vor constitui o rezerv sigur pentru recrutarea unor asemenea complici.
Sistemul relaional cvasiconspirat este,
nc, att de puternic nct mult-trmbiata
regul a eficienei economice, a randamentului, nu mai reprezint aproape nimic. De fapt n unele segmente ale comerului a fi eficient nseamn a avea relaii, de cele mai multe ori acestea

118

Buletin l, p. 63 - Raport prezentat la cel de-al Xlllea Colocviu de Criminologie de la Strasbourg (2426 nov. 1999) de ctre prof. Maurica Punch de la
Universitatea ESSEX din Regatul Unit,Corupia n
poliie i prevenirea acesteia".
119
Dicionarul explicativ al limbii romne, p. 201.

124

reducndu-se la binomul coruptor - corupt.


Exist diferene eseniale ntre mruntul funcionar corupt i marii funcionari
guvernamentali, demnitari care primesc
mit de la oamenii de afaceri. Contrabanda
serioas este mai totdeauna nsoit de
marea corupie. O mare sum de bani este
pltit pentru o contraprestaie pe msur. Unul dintre cele mai dure efecte ale
alturrii contraband - corupie este pierderea controlului asupra fenomenului.
O important fraciune din imensele
profituri culese de pe urma contrabandei
serioase este alocat campaniilor electorale (bani pentru partid), subveniilor ilegale care susin o ntreag serie de aciuni
avnd drept scop alegerea unui candidat,
numirea unor funcionari, magistrai, poliiti care vor nchide ochii atunci cnd trebuie i numai cat trebuie.120 Nu n ultimul
rnd, aceast profitabil investiie se va
manifesta cu putere n sfera legislativ
unde marii baroni ai contrabandei vor dicta,
prin intermediul corupiei cele mai convenabile legi.

eludarea prevederilor legale. Dup ce mrfurile au fost procurate sau introduse n ar


prin nclcarea normelor vamale, adic prin
sustragerea de la plata datoriilor ctre stat,
ele sunt comercializate n aceeai manier.
Dac mrfurile fac parte din categoria celor
prohibite sau contingentate, cu siguran,
comercializarea se va nfptui n condiiile
pieei negre.
Enormele cantiti de mrfuri plasate
n circuitul subteran atrag sume dimensionate la nivelul acestora, periclitnd piaa de
suprafa i n final, repartizarea investiiilor. Cnd i cnd, ndelungata domnie a bunului plac din domeniul operaiunilor de
import sau export produce un fel de reacie
exploziv din partea autoritilor. Indiferent
de mainaiunile care se deruleaz n culise
si de motivele care determin aplicarea
ctorva lovituri (n fond nesemnificative
pentru evoluia fenomenului, dar importante n planul imaginii autoritilor) baronii au trebuit s in seama de noile realiti
si s reconsidere unele metode, n consecin, ele au devenit mai subterane, drapate cu mai mult discreie122 i cu o faad
conformist.
Reglementrile n materie123 au contribuit i ele la punerea n funciune a noilor
metode de organizare i de svrire a
contrabandei, astfel nct fenomenul a cptat noi forme de manifestare considerate
de experi ca fiind cvasicontraband. n
esena ei, aceast nou apariie const n
diminuarea sau majorarea valorii facturilor
la import sau export, manopere n urma crora importatorii sau exportatorii se
aleg cu profituri consistente, iar dezechilibrul de pli i schimburi valutare se agraveaz i mai mult.124 n fine. presiunea tandemului contraband - evaziune fiscal

Contrabanda i evaziunea fiscal


O prim legtur ntre contraband i
evaziunea fiscal const n faptul c ambele
tipuri de criminalitate creeaz stri de pericol i prejudicii care se reflect n bugetul
de stat. Evaziunea, n neles general - o
sustragere de la ceva,121 n domeniul fiscal
desemneaz o suit de acte materiale, activiti sau atitudini care conduc la un numitor comun: neplata impozitelor i taxelor.
Contrabanda, n esena ei, nu este dect o
eludare a taxelor vamale sau a celor care se
percep cu ocazia trecerii frontierei.
Uneori, datorit mprejurrilor n care
au fost svrite sau descoperite una sau
alta dintre cele dou tipuri de infraciuni,
pot fi confundate. Lucrurile nu se opresc n
acest punct deoarece, n goana dup ctiguri maximale infractorii folosesc o gam
diversificat de mijloace i metode pentru
120
121

122

A. DINCU, op.cit., p.131.


Legea nr. 141/1997 privind C.vam. al Romniei i
Regulamentul vamamal aprobat prin H.G. nr.
1114/2001 publicat n M.Of. nr. 735 din 19
noiembrie 2001.
124
R.J. BARNET, R.E. MULER, Apreciere global,
puterea corporaiilor multinaionale, Simon i
Schuster, 1974, p. 15.
123

A. DINCU, op.cit., p. 133


Dictionnaire usual, Larousse, Paris, p. 347

125

exercit asupra comercianilor rmai,


dintr-un motiv sau altul, n limitele legalitii, este irezistibil. Muli dintre cei nfrni se las sedui de cntecul de siren al
frdelegii i ngroa rndurile armatelor
de evazionist i contrabanditi. Poate c
acest efect este cel mai periculos i asupra
lui ar trebui orientat ntreaga atenie. i
asta cu att mai mult cu ct cei care profeseaz asemenea gen de criminalitate se bucur de poziii superioare. Ei sunt cei puternici sau cu legturi n sfera celor puternici.125

determinat comunitatea internaional s


adopte msuri de contracarare130 i s-i
uneasc eforturile n aceast direcie.
Aproape toate legislaiile vamale impun
prohibiii n privina importului, exportului
i transportului de droguri, precursori i alte
substane toxice. Legea nr. 86/2006 privind
C.vam. al Romniei definete la art. 271
contrabanda calificata ca fiind trecerea
peste frontier, fr autorizaie, a armelor,
muniiilor, materialelor explozive sau radioactive, produselor i substanelor stupefiante i psihotrope i substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor
toxice. La rndul su, Legea nr. 143 din 26
iulie 2000 privind combaterea traficului i
consumului ilicit de droguri incrimineaz la
art. 3 alin. 1 i 2 introducerea sau scoaterea din ar, precum i importul ori exportul de droguri, fr drept, n acelai registru, Codul penal din 28 iunie 2004 incrimineaz traficul ilicit de droguri (art.
386), nerespectarea dispoziiilor privind
administrarea ilicit a drogurilor (art.
387) i nerespectarea dispoziiilor privind
regimul precursorilor (art. 389).
Aceste msuri din plan legislativ au fost
determinate de o realitate care ne relev,
fr nici o ndoial, c drogurile au constituit i continu s constituie un obiect preferat al contrabanditilor. Specialitii arat
c, spre exemplu, la Amsterdam au fost
aduse prin contraband n 1992 ntre 5.000
i 10.000 kg droguri, din care s-au confiscat
doar 226 kg.131 Aceste cantiti impresionante sunt aduse din Asia de SE, Orientul
Apropiat i Mijlociu i, mai nou, din America Latin.
Din aceste locuri de origine si pn
la consumatori, drogurile strbat teritorii
pe calea contrabandei organizat de veritabili experi ce fac parte din filiere internaionale. Ultimele analize poliieneti arat c

Contrabanda i traficul de droguri


Traficul, adic transportul i comerul
ilicit126 cu droguri dateaz de foarte mult
vreme i a fost prezent pretutindeni n
lume.127 De la nceput el s-a manifestat n
strns legtur cu contrabanda ntruct de
la productor i pn la consumator trebuiau parcurse distane mari i uneori erau
de trecut mai multe frontiere.
La ora actual, traficul de droguri reprezint una dintre cele mai active forme
de manifestare a crimei organizate transnaionale.128 Profiturile realizate de pe urma
acestor afaceri sunt att de mari nct orice
tentativ de a aproxima dimensiunile lor
este inutil. Singurele posibiliti n acest
sens ar fi estimrile confiscrilor anuale de
droguri, iar acestea reliefeaz sume incredibile, de ordinul miliardelor de dolari. Documentele O.N.U. avanseaz cifra de 180
miliarde de dolari anual, venituri realizate
de personajele puternice ale traficului global
de narcotice.
Avntul pe care l-a nregistrat fenomenul n ultima perioad de timp129 a
125

A. Dincu, op.cit., p.133.


Dicionarul explicativ al Limbii Romne, p. 964;
Jenic Drgan, Dicionar de droguri, Ed. Naional,
Bucureti, 2000, p. 257
127
A se vedea n acest sens: I. Suceav, Miraj i
realitatea Terorism, violen, toxicomanie, Ed.
Militar, Bucureti, 1985; I. Suceav, Flagelul
stupefiantelor, Editura M.I., Bucureti, 1987
128
I.E. SANDU .a., op.cit., p, 295.
129
I. SUCEAV i colab., ndrumar privind controlul
vamal antidrog, Bucureti 1995; Jenmic Drgan,
126

Laboratoare clandestine, Ed. M.I., 1998, p. 5


130
A se vedea Convenia Naiunilor Unite mpotriva
traficului ilicit de stupefiante i substane psihotrope,
Viena, 1988.
131
F. SANDU ., Stop drogurilor, Ed. Sylvi, Bucureti,
2002, p. 17.

126

n Romnia, traficul i consumul ilicit de


droguri au nregistrat creteri semnificative de la an la an, ajungnd un fenomen
complex sub toate aspectele: organizarea
reelelor de traficani, a dealer-ilor, extinderea la nivel naional, stabilirea de conexiuni n zona balcanic i n plan internaional.
Pe de alt parte previziunile sunt la fel
de sumbre: creterea pericolelor de infestare cu HIV-SIDA, hepatita C, dezvoltarea reelelor de aprovizionare i distribuie,
creterea periculozitii infractorilor etc.
Dintre factorii care influeneaz toate
acestea reinem doar poziia geografic a
Romniei, deschiderea granielor, sumele
deosebit de mari vehiculate n lumea traficului de droguri, srcia i mizeria.
Contrabanda i splarea banilor
Splarea banilor este o expresie tipic american care desemneaz investirea
n afaceri licite a banilor obinui pe urma
unor activiti criminale. Pentru securizarea unor asemenea operaiuni se folosesc
circuite financiare complicate (cu ct mai
complicate cu att mai sigure) i de preferina cu legturi internaionale.
n conformitate cu prevederile art. 23
alin. (1) din Legea. nr. 656 din 7 decembrie
2002( cu modificrile i completrile ulterioare) pentru prevenirea, sancionarea
splrii banilor i finanrii actelor de terorism, urmtoarele fapte constituie infraciunea de splare a banilor:
@ schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscnd c provin din svrirea de
infraciuni, n scopul ascunderii sau al disimulrii originii ilicite a acestor bunuri sau
n scopul de a ajuta persoana care a svrit
infraciunea din care provin bunurile s se
sustrag de la urmrire, judecat sau executarea pedepsei;
@ ascunderea sau disimularea adevratei naturi a provenienei, a siturii, a dispoziiei, a circulaiei sau a proprietii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscnd c bunurile provin din svrirea
de infraciuni;

@ dobndirea, deinerea sau folosirea


de bunuri, cunoscnd c acestea provin din
svrirea de infraciuni.
n Romnia post-decembrist, cea mai
uzitat form de obinere a banilor a fost
contrabanda cu igri, cafea i alcool care,
odat introduse prin manopere frauduloase
(subevaluarea facturilor i alte modaliti)
au fost comercializate ilegal prin intermediul firmelor fantom.
Conform statisticilor poliiei, n perioada 1990-2008 au fost confiscate mrfuri
de contraband n valoare de circa 950 miliarde lei, dar nimeni nu poate aproxima la
ct se ridic valoarea mrfurilor introduse
prin contraband, valorificate i, ca atare,
neconfiscate de autoriti. Cu siguran,
aceast valoare, cu mult mai mare dect ce
s-a confiscat, a fost splat i reintrodus n
circuitul legal.
Splarea banilor nchide practic cercul
infracional nceput prin svrirea uneia
dintre infraciunile prevzute de lege
(contraband, trafic de droguri, armament,
de maini furate etc.), se continu prin obinerea banilor murdari i se finalizeaz
prin splarea acestora.132
Prin urmare, splarea banilor reprezint un ciclu care ncepe cu o infraciune
i se ncheie cu alt infraciune. ncepe cu
traficul de arme i se termin cu splarea
sumelor rezultate n urma acestora.
Conexiunea contrabandei cu splarea
banilor este mai mult dect evident, avnd
n vedere rolul de generator de bani negri
al celei dinti, n practic s-a constatat ns
c una din metodele cele mai folosite de
splare a banilor a fost contrabanda cu valut, adic scoaterea din ar a valutei obinut din afaceri ilegale.
ntr-un asemenea context se poate concluziona c n cadrul relaiei contraband splarea banilor , prima din ele are un rol
dublu: acela de generator de fonduri ilegale
(bani murdari) i acela de metod practic
de splare a banilor negri.
Contrabanda i terorismul
132

127

C. VOICU, op. cit, p. 12.

Cuvnt de origine latin,133 terorism are


semnificaia de nfricoare a unei persoane
prin acte de violen.134 Terorismul ca metod de aciune a fost practicat din timpuri
strvechi, numindu-se dup epoc tiranicid, regicid, etc. Avnd cauze profunde i o
motivaie diversificat n cadrul creia se
remarc aceea de natur politico-ideologic, terorismul a fost definit n raport de
interesele promotorilor respectivelor politici sau ideologii. Se apreciaz c pn n
prezent s-au avansat peste 100 de definiii
care ns nu nglobeaz totalitatea trsturilor terorismului sau pe cele comune tuturor formelor de manifestare a fenomenului.
Cu toate acestea, n doctrina romneasc exist definiii cuprinztoare i n
msur s contureze corect imaginea lui de
fapt social. Astfel, unii au considerat c terorismul constituie svrirea unei crime
sau a unui delict printr-o metod specific
ce se caracterizeaz prin violen i intimidare.135 Alii au artat ca terorismul este
folosirea violenei sau ameninrii cu violena n scopuri politice de ctre persoane
sau grupuri, indiferent dac acioneaz
pentru sau mpotriva autoritii guvernamentale instituite, dac asemenea aciuni
urmresc influenarea unui grup inta aflat
dincolo de victima sau victimele imediate.136
O.U.G. nr. 141 din 25 octombrie 2001
pentru sancionarea unor acte de terorism i
a unor fapte de nclcare a ordinii publice
aprobat prin Legea. nr. 472 din 9 iulie
2002 definete actele de terorism ca fiind
svrirea unor infraciuni n scopul tulburrii grave a ordinii publice prin intimidare,
teroare sau prin crearea unor stri de panic. Infraciunile care constituie prin ele
nsele latura obiectiv a terorismului sunt
enumerate n concret de O.U.G. nr.

141/2001 i amintim doar omorul, vtmarea corporal grav, lipsirea de libertate n


mod ilegal, distrugerea, nerespectarea regimului armelor i muniiilor, nerespectarea regimului materialelor nucleare i a
altor materii radioactive etc. Aceiai situaie constatm i n privina art. 295-300
din Codul penal din 28 iunie 2004.
De remarcat c, printre acestea nu se
afl nominalizate contrabanda, traficul de
stupefiante, de fiine umane .a. din
aceast categorie. Asta nu nseamn c terorismul nu are nici o legtur cu infraciunea de contraband sau cu altele asemntoare. Dimpotriv, ntre cele dou tipologii criminale exist conexiuni foarte
strnse. Observatorii le-au denumit ntreptrunderi sau convergene, apreciind
c se manifest mai ales cu privire la contraband, trafic ilicit de droguri, organizarea unor reele de prostituie.
Dup ncetarea rzboiului rece, multe
dintre organizaiile teroriste s-au trezit fr
sponsori, iar pentru procurarea fondurilor
necesare susinerii logistice a aciunilor au
trebuit s se implice n activiti criminale.
Mai nti i-au taxat pe cei care practicau
contrabanda mrunt sau mijlocie, mai rar
pe marii contrabanditi, apoi au trecut la
desfurarea direct a unor operaiuni de
aceast factur. Cu timpul organizaiile teroriste au nceput s lucreze selectiv, criteriul alegerii constituindu-l, firete, mrimea
profitului, ndeobte este preferat contrabanda cu droguri, cu armament, materiale
nucleare, n general produse prohibite a
cror valoare crete tocmai din cauza
acestui caracter al lor.
Un exemplu recent i dintr-o zon apropiat ni-l ofer Armata de Eliberare din
Kosovo (U.C.K.) - formaiune paramilitar a etnicilor albanezi. Unele publicaii germane, dar i rapoarte ale forurilor internaionale relevau prin anii 19961998 c asistena financiar pentru U.C.K.
era asigurat de mafia albanez. Cea mai
mare parte a fondurilor acestei organizaii
proveneau din contrabanda cu droguri, igri, alcool, arme, maini furate, din re-

133

Teror - teroris = groaz, fric, spaim provocat


premeditat prin ameninare i intimidare.
134
ION BODUNESCU, Flagelul terorismului
internaional, Ed. Militar, 1978, p. 25.
135
I. BODUNESCU, op.cit., p. 29-30.
136
GHEORGHE ARDVOAICE .a. Terorism,
Antiterorism, Contraterorism, Ed. Antet, Bucureti, 1997

128

elele de prostituie i din splarea banilor


murdari.
Dup cum se vede ntreptrunderea sau
convergena terorismului cu crima organizat n general i contrabanda n special
este destul de puternic, aproape generalizat, ceea ce i asigur o autonomie total.

Conexiunile contrabandei cu migraia


clandestin ar consta n aceea c ambele
fenomene se consum, parial sau n totalitate, n raport cu regimul de frontier i
cu cel vamal, se desfoar n forme organizate de tipul filierelor internaionale
(uneori aceleai), organizatorii urmrind
profitul material rapid.
Studiile recente ntreprinse de autoritile statelor vizate de fenomen au relevat
c dimensiunile acestuia sunt fr precedent.
Centrul internaional de Dezvoltare a
Poliiei Migrrii din Austria (cu sediul la
Viena) a estimat c anual intr clandestin n
rile Europei de Vest circa 300.000 persoane. Cele mai multe dintre acestea vin din
India, Pakistan, Somalia, Nigeria urmnd
ruta polonez. Dinspre sud, turcii, bulgarii,
srbii, albanezii, romnii .a. ajung mai
nti legal n Polonia i de aici trec ilegal
n Germania.
Dup eliminarea vizelor pentru cetenii
romni care cltoresc n spaiul Schengen,
migraia acestora a cptat alte configuraii,
la fel i convergena cu infraciunea de
contraband. Cu toate acestea, observatorii fenomenului sunt sceptici cu privire la
posibile ameliorri n aceast direcie.

Contrabanda i migraia clandestin


Din totdeauna cauzele migraiei populaiei dintr-o parte n alta a lumii au fost, n
primul rnd, de natur economic (srcia)
i apoi politico-religioase (persecuii, conflicte armate) i chiar climaterice, n prezent, cauza major a migraiei o reprezint
starea economic de subdezvoltare. Populaiile din statele subdezvoltate manifest
tendina de a se deplasa ctre cele dezvoltate, cu precdere cele situate n Europa Occidental.
Cnd dorina de emigrare nu poate fi
satisfcut pe cale legal, potenialii
migrani apeleaz la metode ilegale pentru
a ajunge n zonele vizate, sau la intermediari care aparin mediilor crimei organizate. Amgii de iluzia unei viei mai bune,
cei mai muli emigrani sfresc prin a se
regsi ntr-o ar strin, fr un statut juridic cert, silii s accepte practicarea muncii la negru sau s se prostitueze pentru a
supravieui. De aici alte implicaii grave ale
migraiei clandestine, printre care traficul
de fiine umane sau traficul de carne vie,
adevrat form de sclavagism.
Trecerea ilegal a frontierelor de ctre
cei animai de dorina migrrii spre trmuri ale fgduinei, singuri sau ntr-un cadru organizat, transportnd mrfuri sau alte
bunuri, cu mijloace de transport sau fr
asemenea mijloace, implic nclcarea regimului frontierei de stat. Analitii au denumit acest fenomen criminalitate transfrontalier i au constatat c el poate avea
ca obiect contrabanda, traficul de persoane,
traficul de droguri, de maini, de substane
periculoase, armament, muniii, substane
explozive, traficul de bancnote i titluri de
valoare, obiecte de art, obiecte de patrimoniu, alte bunuri.

Concluziile existente n ceea ce privete


definirea i clasificarea conceptual a noiunilor de mai sus au repercusiuni att la nivel
naional, ct i internaional, n sensul c nu
se pot stabili cele mai eficiente strategii de
contracarare a fenomenelor de criminalitate,
crim organizat i mafie, n condiiile n
care nu exist o viziune clar a fiecrui stat
n parte asupra problemelor de natur infracional cu care se confrunt.
n acelai timp, mai mult ca oricnd, lumea de astzi este confruntat cu un inamic
nou, crima strategic, care este o combinaie de crim organizat, trafic de droguri i
acte terorism, cu o ntindere i coninut larg
ce amenin grav puterea legitim a statelor.
Exponenii acestor activiti criminale iau creat propriul lor imperiu fr granie,
speculnd cu tenacitate i imaginaie orice
129

disfuncie din interiorul statelor, fie ele bogate sau srace. La nivel planetar se apreciaz c se realizeaz, anual, afaceri ilicite al
cror produs financiar depete 1200 miliarde dolari137.
Crima organizat transfrontalier reprezint poate cea mai puternic ameninare
contemporan la adresa securitii statelor
lumii, iar reelele transnaionale nu pot fi destructurate fr conjugarea unor msuri unitare din partea tuturor autoritilor specializate n ofensiva antiinfracional.
Organizaiile criminale evolueaz de cele
mai multe ori n relaie direct cu economia.
Principala for a organizaiilor criminale,

astzi din ce n ce mai flexibile, reactive i


capabile s se integreze ntr-o economie globalizat, nu const n creativitatea lor n sensul propriu al cuvntului, ci n capacitatea pe
care o au de a se adapta i integra n economia legal.
Organizaiile mafiote se folosesc de vulnerabilitile din sectoarele n care se poate
ptrunde cu uurin, ca urmare a imperfeciunilor sistemului legal. Ele sesizeaz toate
oportunitile pentru a intra n centrele de
decizie ale lumii economice, sociale i politice. Dezvoltarea lor este consecina capacitii lor de adaptare i de reacie la schimbrile din lumea legal.

BIBLIOGRAFIE:
1. A.DINCU, Criminologie, Ed. Universitii Bucureti, 1998
2. C.VOICU Criminalitatea afacerilor Bucureti, 1997, Editura Inspectoratului General
al Poliiei
3. E.H. SUTHERLAND, White collar criminaiity, American Sociological Review, 1940
4. F. SANDU ., Stop drogurilor, Ed. Sylvi, Bucureti, 2002
5. G. ARDVOAICE .a. Terorism, Antiterorism, Contraterorism, Ed. Antet, Bucureti, 1997
6. I.E. SANDU, Criminalitatea afacerilor, Ed. Nemira, Bucureti, 1994
7. I. BODUNESCU, Flagelul terorismului internaional, Ed. Militar, 1978
8. I.SUCEAV i colab., ndrumar privind controlul vamal antidrog, Bucureti 1995;
Jenmic Drgan, Laboratoare clandestine, Ed. M.I., 1998
9. R.J. BARNET, R.E. MULER, Apreciere global, puterea corporaiilor multinaionale, Simon i Schuster, 1974

137

Informare G:A:F:I: 2006

130

JOCURILE DE NOROC PE INTERNET


ALEXANDRU DANIEL CODESCU
On behalf of the committee, (...) have the chance essentially to put on record with
this question our concern about the developments of online gambling, and indeed the
gambling sector overall and some of the many uncertainties that are arising about the
whole legislative regime for gambling within the internal market
Malcom Harbour,
Preedinte / Committee on the Internal Market and Consumer Protection,
in fata discutiei avute in Parlamentul Europea cu Comisarul European Michel Barniet
(Internal Market and Services)
Abordarea acestui subiect reprezint in
mod direct, att pentru Romnia cat si pentru statele membre ale UE, deschidere cutiei Pandorei. Jocurile de noroc on line au
invadat spaiul de internet, toata media,
afectnd in mod direct inclusiv organizatorii de jocuri de noroc live nregistrai in
Romnia.
Avnd in vedere ca operatorii on line,
care au implementata o politica extrem de
eficienta in a-si selecta sau identifica noi
piete (jurisdictii) si clientela, au
constientizat potentialul incredibil reprezentat de cleintii romani.
In fapt, in acest moment, toata lumea
poate sa intre intr-un cazino: minori,
dependenti de jocuri de noroc, persoane
trecute pe lista neagra a cazinourilor live,
persoane care nu vor sa isi dezvaluie identitatea, infractori, etc.
Trebuie doar sa ai la indemana un instrument financiar, un card bancar, fara ca
cineva sa cerceteze daca proprietarul
cardului este aceeasi peroana cu clientul
efectiv.
Cam asa arata o piata nereglementata,
care atrage inerent infractori si care calca in
picioare orice element de protectie sociala.
Principiul discutiei nu este daca sau nu
sa se autorizeze acest tip de joc de noroc in
Romania, ci importanta si necesitatea re-

glementarii si supravegherii acestui domeniu.


Dar reglementarea acestui sector este
extrem de groaie, deoarece orice cadrul
legislativ al unui stat sau orice norma din
acest domeniu contravine la un anumit
moment cu alte acte normative comunitare,
cu referinta la libertatile pietei economice.
Domeniul jocurilor de noroc, mai ales a
celor on line, a fost evitat de Comisia Europeana pentru a fi integrat in Directive
si/sau Regulamente specifice. In ceea ce
pribeste vointa politica europeana, acest
sector nu a intrat in dezbateri de fond decat
in ultima perioada, datorita numarului considerabil de proceduri de infrigement
initiate de Comisia Europeana prin intermediul DG Internal Market / Services.
Dei nu exista o reglementare unitara la
nivel european asupra jocurilor de noroc
(de tip Directiva, Regulament), DG IMS a
evaluat cadrul legislativ al fiecrui stat
membru din prisma anumitor recomandri
si/sau cerine introduse in documentaii
subsecvente, specifice domeniului economic (ex. Directiva pt. piata interna a serviciilor).
Avnd in vedere masurile interne restrictive impuse de anumite state membre
asupra jocurilor de noroc on line (ex. Portugalia, Italia, Germania, Grecia, etc), dar si
131

intenia de autorizare si liceniere a acestora


(ex. Estonia, etc), grupurile politice parlamentare au solicitat in mod expres Comisiei
Europene stabilirea unor masuri specifice si
a unui cadrul de reglementare unitar.
Vointa politica europeana induce catre
un cadru comun de reglementare pentru
statele membre, in contextul creterii interesului pentru jocurile de noroc transfrontaliere, care atrag minori, creeaz dependenta si ncurajeaz crima organizata (care
orice alt domeniu nereglementat unitar.
Unele statele membre au ncercat sa interzic jocurile de noroc on line transfrontaliere, insa Comisia Europeana a lansat mpotriva acestora procedura de nclcare a
dreptului comunitar (infrigement), fapt care
a condus catre dezbari aprige in Parlamentul European, din prisma masurilor impuse
unor state si, evident, a viziunii altor
state.
Problematica legata de jocurile de noroc
on line nu poate fi dezbatuta doar printr-un
singur articol, pentru ca nivel de resurse
tehnice si informationale este extrem de ridicat (data tehnice, prevederi comunitare,
probleme de investigarea internationala inter-jurisdictii, etc). Necesitatea acestor resurse fac inclusiv ca statele membre sa nu
fie asa de atrase asupra acestei confruntari
politice, datorita unui sistem intern de supraveghere si reglementare destul de limitat.
In acelasi timp, explozia acestui domeniu de activitate a facut ca aproare toate
statele membre UE sa iasa din
impasibiliate.

derate a avea o expunere ridicata fata de


riscul de spalare a banilor si de finantare a
terorismului.
Statele si/sau zonele care intra in aceasta
categorie au fost identificate de forurile
internationale cu atributii fata de evaluarea
sistemelor nationale de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.
Expunerea fata de acest tip de risc este
specifica sectorului financiar, fiind insa
subsecventa oricaror domenii de activitate
care se utilizeaza instrumente financiare.
In fapt, nefiind o restrictie expresa in
acest sens in toate jurisdictiile, anumiti organizatorii de jocuri on line accepta plati de
la institutii financiare inregistrate in zonele
de
risc,
identificate
de
FATF,
MONEYVAL, CE, FMI, Banca Mondiala,
etc.
In acest sens, au fost elaborate liste specifice de catre urmatoarele organizatii
internationale din domeniul CSB / CFT:
FATF Financial Action Task Force
Organism inter-guvernamental stabilit in
anul 1989 in urma Sumitului G7 de la Paris,
in scopul dezvoltrii, implementrii si promovrii de politici naionale si internaionale in vederea combaterii spalarii banilor
si a finantarii terorismului.
Presedintii statelor G7 (inclusiv sefii de
guverne), alaturi de Presedintele Comisiei
Europene, au decis infiintarea acestui organism ca un raspuns fata de pericolul si
vulnerabilitatile sistemului financiar (in
special bancar) asupra riscului de spalare a
banilor.
FATF a fost nsrcinat cu responsabilitatea examinrii tehnicilor de spalare a banilor si a trendurilor din domeniu, avnd
totodat rolul de a dezvolta masuri specifice
de prevenire si combatere.
In anul 1990, FATF a emis 40 de Recomandri cu scopul de a implementa un plan
de aciune la nivel naional si internaional,
fiind elaborate o serie de masuri care trebuiesc impuse jurisdiciilor pentru a se
combate spalarea banilor.

Partea I
RISCURI I VULNERABILITI
SPECIFICE JOCURILOR DE NOROC
ON LINE
1. RISCUL GEOGRAFIC
Locaia clientului
In principal, evaluarea acestui risc este
in stransa legata de operarea tranzactiilor
transnationale cu jurisdictii care sunt consi132

Aceste Recomandri au fost revizuite


de-a lungul timpului, fiind dezvoltate documente secundare de interpretare (Note
interpretative, etc).
Avnd in vedere proliferarea amenintarii
reprezentate de actele de terorism, FATF
este nsrcinat ncepnd cu anul 2001 sa
elaboreze standarde si masuri specifice in
ceea ce privete combaterea finantarii terorismul.
In acest sens, in perioada 2001-2004,
FATF revizuieste standardele deja elaborate
si emite 9 Recomandari Speciale, fiind
intarita viziunea internationala privind impunerea unor masuri complexe de conformare cu aceste standarde.

rului financiar si non-financiar, conformarea cadrului legislativ si/sau de reglementare din acest domeniu, eficienta punerii in
aplicare a masurilor de ctre autoritatile
responsabile,
eficienta
activitatii
desfasurate de aceste autoritati, etc.
Alte foruri de evaluare: FMI, Banca
Mondiala, Comisia Europeana etc
2. RISCUL TRANZACTIONAL
Bunuri de provenien ilicit
Expunerea fata de acest risc este, in
principal, identica altor sectoare similare,
cu mentiunea ca, in acest context, este considerabil amplificata de numarul foarte
mare de tranzactii operate intre clienti si
organizatorii de jocuri de noroc on line.
Datorita sistemului rudimentar si ineficient de evaluare a riscului implementat de
operatori, aceasta expunere reprezinta una
dintre cele mai mari vulnerabilitati ale
acestui sector fata de riscul de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
Marii operatori din acest sector au implementat anumite sisteme de securitate in
scopul minimalizarii acestui risc, urmarind
jucatorii si/sau conturile care utilizeaza
tranzactii cu sume importante. In mod special, masurile de prevenire elaborate de
operatorii important sunt concentrate pe
sistemul de evaluare high spenders / high
accounts.
In mod evident, constientizarea organizatorilor din acest domeniu fata de riscul
de a accepta fonduri de o provenienta ilicita, masurile luate fiind de natura teoretica.
Marii operatori din acest sector au insa
interesul
de
a-si
conserva
riscul
reputational, implementand in anumite masuri de filtrare si/sau atentionare fata de nivelul de expunere fata de acest risc,

Comitetul Moneyval / Consiliul Europei


Consiliul Europei a fost primul organism international care a evidentiat importanta elaborarii si implementarii unor masuri in ceea ce priveste prevenirea si combaterea spalarii banilor.
In anul 1997 a fost infiintat Comitetul
Expertilor pentru Evaluarea Masurilor de
Prevenire a Spalarii Banilor si a Finantarii
Terorismului / Moneyval.
Moneyval este recunoscut international
ca un for de specialitate regional, incadrat
in categoria FSRB (Organism Regional de
tip FATF), fiind de departe cel mai important din aceasta categorie.
Comitetul este indrituit sa evalueze sistemele nationale CSB / CFT ale statelor
membre, atribuind ratinguri privind conformarea cu standardele internationale din
acest domeniu.
Evaluarea expertilor Moneyval este deosebit de importanta, in contextul in care
pentru un anumit grad de neconformare
poate emite si impune masuri de
restrictionare a relatiilor (in special financiare) dintre institutiile statelor membre si
institutiile statului evaluat cu un grad
necorespunzator de conformare.
In aceeasi ordine de idei, procedura de
evaluare a Moneyval este extrem de complexa; aceasta privete conformarea secto-

Tranzactiile cu numerar
Tranzaciile cu numerar reprezinta, prin
natura lor, o expunere fata de riscul de
spalare a banilor si a finantarii terorismului
(transpunerea numerarului in circulatie).
Chiar daca majoritatea tranzactiilor pe
internet sunt operate prin intermediul
133

institutiilor si instrumentelor financiare,


exista numerosi organizatori in acest domeniu care utilizeaza sisteme mixte de operare
(mixed gambling chains), care includ
agentii de pariuri si/sau cazinouri live. In
aceste cazuri, clientii pot depune / depozita
sume in numerar in conturile partenerilor
(land based), fiind ulterior transferate in
conturilele on line ale organizatorilor de jocuri de noroc pe internet.
Exista astfel posibilitatea, in masura reglementarilor impuse in jurisdictia din care
fac parte partenerii / cazinourile live, ca
sumele depuse sa nu fie transferate niciodata
prin intermediul sistemului financiar si a
instrumentelor aferente, fiind incheiate
anumite acorduri de decontare, etc.
In acest context, prin aceste practici pot
fi eludate reglementarile specifice prevenirii si combaterii spalarii banilor si a
finantarii terorismului, in special masurile
simplificate sau intarite de cunoastere a clientelei.

unitara si generala a tuturor conturilor


detinute de client, inclusiv pe intreagul
numar de platforme de joc la care operatorul are site-uri afiliate.
Este necesar ca organizatorii sa elaboreze si sa implementeze politici interne
si/sau sisteme interne de supraveghere pentru a monitoriza clientii care detin conturi
multiple pentru motive necinstite, cum ar fi
incercarea de a-si camufla nivelul de
sume introduse in joc, incercarea de a eluda
controalele facute la un anumit cuantum al
sumelor transferate, etc
Evaluarea operatiunilor derulate de un
client prin intermediul mai multor conturi
se poate face prin cuantificarea instrumentelor financiare folosite pentru a retrage,
depune sau transfera fonduri. Luand in considerare ca, in sectorul jocurilor de noroc on
line, clientul este in fapt un cont corespondent, iar acelasi client poate folosi o multitudine de conturi on line, operatorii trebuie
sa implemente anumite sisteme de supraveghere (relativ simple din p.c.d.v. tehnic),
care sa monitorizeze aceste tranzactiile
acestor tip de clienti.

Transferurile intre jucatori


Operatorii on line permite transferuri
intre conturile jucatorilor, urmarind
totodata anumite politici de monitorizare a
sumelor aferente.
Cu toate acestea, nu toti operatorii impun reguli stricte in acest sens, fiind in fapt
un aspect care tine de evaluarile interne de
risc, implementate de fiecare operator in
parte.
Expunerea fata de acest risc creste considerabil in cazul jocurilor de noroc on line
pe mize mari sau foarte mari, unde
reglementarile specifice sufera anumite
modificari esentiale.In practica, operatorii
on line importanti au restrictionat aceste
transferuri la sume destul de mici,
ramanand insa problema nivelului de repetabilitate a acestora.

Schimbarea conturilor institutiilor financiare


Clientii cazinourilor on line folosesc deseori conturile personale detinute la diverse
institutii financiare pentru a debita conturile
on line. In aceeasi ordine de idei, clientii
pot schimba aceste conturi in cadrul
aceluiasi operator, din numeroase motive.
Expunerea fata de acest risc creste
semnificativ in momentul in care operatorii
nu intreprind toate diligentele pentru a
aplica unitar aceleasi masuri de cunoastere
a clientelei pentru fiecare cont corespondent in parte. Lasand acelasi cont sa fie debitat prin diverse conturi corespondente
(institutii financiare), se creaza posibilitatea
ascunderii provenientei fondurilor utilizate,
a originii clientului sau a utilizarii de conturi ale unor institutii financiare inregistrate
in jurisdictii cu expunere ridicata fata de
riscul de spalare a banilor si de finantare a
terorismului.

Conturi multiple
Avand in vedere faptul ca majoritatea
operatorilor on line detin platforme de siteuri de joc de noroc, expunerea fata de acest
risc este in stransa legatura cu evaluarea
134

In aceeasi oridine de idei, schimarea


conturilor poate fi folosita de client inclusiv
pentru a-si ascunde varsta, fiind in fapt un
element de atentionare inclusiv in contextul
protectiei sociale (minori, dependenti, etc)
in acest domeniu.

Expunerea efectiva este legata de


reglementarile specifice impuse organizatorului on line de catre autoritatea de supraveghere (ex. politica bonusurilor), precum
si de respectarea regulilor cele mai stricte in
situatia jocurilor on line afiliate si/sau derulate pe mai multe platforme (care presupun mai multe jurisdictii).
In
pricipiu,
toate
instrumentele
preplatite trebuies reglementate cat mai
clar, pentru a nu reprezenta o modalitate de
disimulare a identitatii clientului

Frauda identitatii (clientului)


Fata de expunerea care o au majoritatea
tranzactiilor pe internet (in general), frauda
identitatii
clientului
are
anumite
particularitati in ceea ce priveste sectorul
jocurilor de noroc on line. Anumiti clienti
(infractori) pot folosi informatii si detalii
financiare furate din baze de date sau din
alte surse (check / card fraud).
Identitatea furata poate fi folosita atat in
vederea deschiderii unor conturi in
institutiile financiare (corespondente cu
cele on line), cat si pentru a dechide direct
conturi pe platformele de jocuri de noroc on
line.
Avand in vedere specificul acestui risc,
pot fi identificate cel putin trei orientari:
pentru a fura identitatea si
informatii financiare ale clientilor operatorului on line (baze de date proprie a siteului)
pentru a folosi informatiile furate
din alte surse si a debita contul on line
(inclusiv transferuri, etc)
pentru a disimula atat originea fondurilor folosite, cat si identitatea reala a
clientului, respectiv a beneficiarului real
(in principal)

Electronic wallets (e-wallets)


Expunerea legata de buzunarele electronice este bazate pe faptul ca nu toate
aceste instrumente sunt licentiate in
jurisdictii care au un grad semnificativ de
conformare cu obligatiile si cerintele specifice doemniului de prevenire si combatere a
spalarii banilor si a finatarii terorismului.
De asemenea, un alt element de risc este
legat de faptul ca anumite tipuri de ewallets accepta depozite care au la baza depuneri cu sume in numerar.
Depozitele clientilor in conturile on line
ale organizatorilor trebuie sa respecte in
mod efectiv cerintele legate de identificarea
beneficiarilor reali si a sursei fondurile, mai
ales in contextul in care nu toate
jurisdictiile impun cerinte stricte in acest
sens.
Operatori multipli / platforme de jocuri
de noroc
Organizatorii on line pot oferi anumite
tipuri de joc sau turnee care sa se
desfasoare pe platforme comune sau interconectate.
Legaturile electronice dintre aceste platforme trebuiesc auditate si filtrate prin intermediul unor sisteme specializate de securitate si supraveghere, care sa urmareasca
fiecare mana jucata de client (tipologia de
joc / valoarea bet-ului), pentru a nu se creea
sau specula anumite brese de securitate de
catre infractori, in vedera introducerii in joc
a unor scheme de frauda sau spalare a banilor.

Instrumente preplatite si diverse bonusuri


In mod similar tranzactiilor cu numerar
prezentate anterior, in cadrul lanturilor
mixte on line / land based pot fi folosite diverse instrumente preplatite sau anumite
bonusuri oferite prin intermediul contractorilor din sectorul live. In fapt, acest sistem
de plata si bonusuri functioneaza in ambele
sensuri (ex. exceptarea la plata turneurilor
de poker live prin castigarea bonusurilor
oferite de operatorii on line).
135

De asemenea, organizatorii de jocurilor


de noroc on line isi subcontracteaza platformele de joc pentru alti operatori mai
mici sau pentru diversificarea tipurilor de
joc oferite clientilor. Este necesar in acest
context ca masurile impuse platformei de
joc (la autorizare) sa fie impuse in
consectinta tuturor subcontractorilor (inclusiv sistemele de supraveghere, securitate
IT, etc)
Sisteme IT / gambling software
Sisteme de securitate / supraveghere
Inteligenta Artificiala (AI) / Roboti
(boti)
Marii operatori on line si-au dezvoltat si
implementat sisteme proprii (exclusive),
produse numai pentru acestia de catre companii specializate de sisteme IT.
Sistemele de securitate IT previn modificarea intentionata a RNG-ului (generator
aleator de numere, care sta la baza soft-ului
de joc), a programelor de supraveghere, etc.
De asemenea, sistemele in speta trebuie
implementate si specializate pentru a bloca
introducerea unor scheme de fraudare sau
de spalare a banilor.
In fapt, doar operatorii importanti au
implementat sisteme IT proprii, majoritatea
site-urilor folosind sisteme comune provenite de pe piata IT (open market). Nu toate
aceste sisteme au fost auditate si testate
efectiv de institutiile specializate in domeniu, fiind aduse doar certificari de la diverse
laboratoate de testare IT.
Nivelul de expunere fata de aceste riscuri este direct legat de nivelul de performanta al soft-urilor implementate de operatorii on line.
In acest sector de activitate au fost dezvoltate programe specializate de spargere a
codurilor de securitate, codurilor sursa, etc,
pentru a creea brese de securitate in vederea
retragerii si/sau introducerii anumitor date
si informatii, scheme frauduloase de joc etc
Luand in considerare faptul ca putini
operatori on line folosesc sisteme IT proprii, anumite programele AI (inteligenta artificiala) urmaresc punctele slabe ale sistemelor IT de pe piata deschisa tuturor con-

tractorilor (open market), folosind aceste


brese inclusiv pentru a proteja informatiile
sau schemele de frauda introduse in jocul
de noroc on line.
In acest context, au fost elaborate anumite filtre speciale pentru a detecta si bloca
actiunile de phishing (tip de inselaciune
specifica). In principiu, sistemele IT comune sunt vulnerabile inclusiv la boti, fiind
astfel posibila introducerea sau nedetectarea
unor scheme de fraudare sau de spalare a
banilor.
Derularea datelor si informatiilor prin
intermediu programelor AI se face cu o
fracventa extrem de ridicata, botii fiind
specializati sa foloseasca bresele identificate in codul sistemelor IT de securitate.
Conform informatiilor prezentate in cadrul anumitor grupuri de lucru desemnate
sa identifice riscurile si vulnerabilitatile in
sectorul on line, exista roboti (boti)
specializati pentru domeniul jocurilor de
noroc pe internet, foarte greu de blocat si de
detectat.
In domeniul programarii IT, putine
companii reusesc sa-si protejeze baza tehnica (ex. codurile sursa) a sistemelor implementate, acestea fiind intens atacate de
hackeri sau de alti programatori care
furnizeaza hackerilor informatii legate de
vulnerabilitatile sistemelor IT.
3. RISCUL DE PRODUS
Schemele de joc 50/50
Avand in vedere tipul de joc de noroc,
exista anumite scheme de joc prin care se
pot disimula fondurile folosite in castiguri
la jocuri de noroc.
In acest sens, anumite tipuri de joc (ex.
Black Jack, Ruleta, etc) pot permite pariuri
in contraparte de 50%, fiind astfel posibila
transformarea sumelor cu o provenienta necunoscuta in sume cu provenienta certa.
In mod evident, aceste scheme de joc
pot fi contracarate prin politicile de joc ale
organizatorului sau prin masuri regulatorii
impuse de autoritatile de supraveghere.
Cu toate acestea, in situatia platformelor
de joc cu foarte multe site-uri afiliate, se
136

pot identifica tipologii de clare de spalare a


banilor prin transferul sumelor rezultate din
scheme specifice in conturi ale altor organizatori, inregistrati in jurisdictii care accepta
si recunosc veniturile din jocuri de noroc
(inclusiv on line).

imense de numerar printr-o singura tranzactie,


cu o provenienta certa (fara sa trezeasca
suspisiuni inclusiv fata de departamentele
speciale ale institutiilor financiare).
De asemenea, in sistemul electronic al
loteriei, sursa si numarul biletului castigator
pot fi cunoscute inainte de anuntarea efectiva, mai ales in situatia coruperii sistemelor IT de securitate.

Loteriile electronice / biletul castigator


Expunerea in aceasta categorie este considerabila, fiind posibila extragerea unei sume

137

TRAFICUL CU MIJLOACE DE PLAT CONTRAFCUTE


Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA
Lect. univ. dr.TOMA RUS
Academia de Poliie Al.I.Cuza
POPESCU CIPRIAN BCCO Bucureti
Amidst increasing and diversifying international crime traffic with such means of
payment counterfeiting is experiencing a resurgence of concern reason for all the world
police and other specialized in the sphere of banking in alert continue standing seeking
new ways to fight this phenomenon.
n contextul creterii i diversificrii
criminalitii internaionale, traficul cu astfel de mijloace de plat contrafcute cunoate o recrudescen ngrijortoare, motiv
pentru care toate poliiile din lume i alte
servicii specializate din sfera bancar sunt
n alert continu, cutnd permanent noi
modaliti de contracarare a acestui fenomen138.
Analiza datelor i informaiilor existente
n acest domeniu atest faptul c i n Romnia s-au organizat i acioneaz reele de
traficani care au ca activitate principal
procurarea i plasarea de valut fals139.
Atenia plasatorilor romni i strini a
fost i este ndreptat cu precdere asupra
persoanelor fizice din sfera economic privat, ntruct acestea nu cunosc corespunztor elementele de siguran ale bancnotelor.
De-a lungul anilor, atenia plasatorilor
strini i romni s-a ndreptat cu precdere
spre persoanele particulare, amatoare fie de
cltorii n strintate, fie de achiziionarea
valutei n scop de tezaurizare.
Reglementrile din Romnia, privind
permisivitatea deinerii de valut de ctre

persoane fizice i juridice, la care se adaug


libertatea de deplasare n exterior i creterea fr precedent a activitilor comerciale,
n condiiile procesului de privatizare, au
condus la o adevrat goan dup valut
din partea cetenilor romni, cei mai muli
neavizai asupra elementelor caracteristice
de protecie a bancnotelor, pentru a le deosebi de cele false140.
Aceast situaie a fost repede sesizat i
fructificat de gruprile criminale interesate
din exterior care, beneficiind i de sprijinul
unor elemente infractoare autohtone, n
special din rndul cetenilor de etnie rrom
cu experien n schimbul de valut la negru, au introdus n Romnia cantiti nsemnate de bancnote false141.
Msurile de prevenire luate de organele
de poliie, prin instruirea agenilor de la casele de schimb i, n general, a personalului
unitilor specializate care efectueaz astfel
de operaiuni, au determinat plasatorii de
valuta fals s-i ndrepte atenia ctre persoanele particulare, racolate n perimetrul
caselor de schimb valutar, la bnci,
oferindu-le un schimb monetar avantajos,
sub cursul de schimb practicat de aceste instituii.
Nu este deloc surprinztor faptul c traficanii, n deosebi cei din filierele ruseti i

138

Pintilie Ligia Metode i Tehnici de investigare i


documentare a infraciunilor in domeniul crimei
organizate, Editura Sitech, Craiova, 2008, pag. 81 i
urm.
139
Banca de Date a D.G.C.C.O.2000-2009.

140
141

138

Albu Petru - op.cit. pag.215 i urm.


Banca de Date a D.G.C.C.O.2000-2009.

merul electronic prin intermediul magazinelor on-line) i m-commerce ( utilizarea


telefonului mobil pentru comer)), crend,
de asemenea, oportuniti pentru a introduce noi mijloace de plat electronice, precum i noi sisteme de pli electronice. Pe
termen lung, perfecionarea instrumentelor
de plat fr numerar confirm tendina de
utilizare pe scar larg a mijloacelor electronice pentru efectuarea plii n diverse
tranzacii, fa de plile cu numerar.
De altfel, n prezent intervine simplitatea de a plti pentru bunuri i servicii cu
carduri (de debit, de credit, smart-carduri)
i prin intermediul sistemelor de pli online (Internet) sau al sistemelor bancare de
tip remote/home banking. (Spre exemplu,
Raiffeisen Bank i Vodafone au pus la dispoziia clienilor si serviciul myBanking
prin intermediul cruia se pot efectua operaiuni direct din meniul telefonului mobil,
precum: transferuri intra i interbancare n
lei; consultare sold i miniextras de cont;
plata facturilor Vodafone/rencrcri cartele
prepltite Vodafone, din contul curent n lei
deschis la Raiffeisen Bank etc).
Totui, introducerea acestor noi instrumente i sisteme de pli electronice a creat,
de asemenea, oportuniti infracionale.
Dei frauda cu cri de credit i cecuri de
cltorie a fost semnalat pentru prima dat
acum civa ani, datele statistice reliefeaz
faptul c infractorii intesc, de asemenea,
mijloacele i sistemele de plat electronice
introduse recent.
Odat cu apariia industriei cardurilor de
plat, criminalii au exploatat oportunitatea
de a folosi cardurile pierdute sau furate n
scopuri frauduloase. Reembosarea, ca
form a contrafacerii, a fost foarte folosit
de ctre primii falsificatori de cri de credit. Dispunnd de cardurile pierdute sau furate, criminalii au fost capabili s obin informaii valide privind contul i s produc
copii nelimitate de carduri contrafcute prin
reembosarea cu informaii valide. Cardurile
astfel obinute puteau fi apoi distribuite
global pentru efectuarea tranzaciilor frauduloase.
Abilitatea falsificatorilor de a altera i

bulgare, dup apariia noii monede europene - EURO - n circuitul monetar, s-au
grbit i au acionat operativ pentru a-i lichida stocurile de mrci germane, franci
francezi, lire italiene .a., pn la finalizarea
operaiunii de schimb a acestor mijloace de
plat, care s-a finalizat n luna martie 2002.
n acest context, au fost intensificate activitile specifice pe plan naional, dar i de
cooperate internaional.
Astfel, prin nfiinarea la data de
01.03.2004, n cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, Direcia General de
Combatere a Criminalitii Organizate
Direcia de Combatere a Crimei Organizate,
a Oficiului Naional Central pentru Combaterea Falsului de Moned i cec-uri de
cltorie se urmrete alinierea la standardele profesionale i de performan ale
acestuia cu ale celorlalte Oficii Naionale
din statele Uniunii Europene.
Odat cu introducerea n circulaia bneasc a bancnotelor imprimate pe suport din
polimer - element de securitate modern, i
piedic serioas n activitatea infracional a
falsificatorilor - numrul cazurilor de
contrafacere a nregistrat o scdere semnificativ.
Combaterea fraudelor comise prin intermediul mijloacelor electronice i perfecionarea elementelor de siguran ale instrumentelor de plat fr numerar au devenit, n ultimii ani, o preocupare tot mai intens a organismelor internaionale de cooperare poliieneasc, a guvernelor statelor
puternic industrializate i a industriei private. Efervescena n jurul acestui subiect
se datoreaz, n mare msur, creterii extrem de rapide a volumului fraudei i complexitii infraciunilor svrite prin folosirea mijloacelor electronice i a informaiilor
prelucrate de acestea142.
Utilizarea noilor tehnologii privind informaia i transferul de informaii (n special a reelei Internet) a declanat dezvoltarea noilor piee virtuale (e-commerce (co142

Rafael Rondelez i colectiv - Combaterea


Fraudelor cu Carduri - Ed. Imprimeria Naional Buc.
2006,pag.7.

139

contraface cardurile de credit a fost n mare


msur circumscris grupurilor infracionale organizate tradiionale i altor grupri
infracionale bine structurate, atrgnd de
partea lor persoane specializate care:
@ s furnizeze o surs continu de
carduri contrafcute sau carduri pierdute/furate pentru a fi reembosate i alterate cu date de cont valide furate;
@ s poat obine copii ale chitanelor cu date active ale posesorului de card
pentru reembosare;
@ s aib acces la echipamentul de
reembosat i cunotine tehnice pentru
a-l folosi;
@ s asigure un canal de distribuie
sau o reea de curieri pentru tranzacii cu
astfel de carduri.
Dac iniial datele privind posesorul de
card erau limitate la caracterele embosate
pe plasticul cardului, prin introducerea benzii magnetice pe cardul de credit, bncile/instituiile emitente de carduri de credit
au avut posibilitatea s insereze informaii
suplimentare. Odat cu introducerea i implementarea la scar larg a tehnologiei
benzii magnetice, sigurana datelor cardului
de credit a fost semnificativ mbuntit,
iar spaiul de aciune pentru activitile de
alterare i contrafacere a crdurilor a fost
substanial limitat, fiind accesibil doar
anumitor grupuri criminale specializate143.
La nceputul anilor '90, situaia a nceput
s se schimbe. Proliferarea cardurilor de
plastic cu band magnetic emise pentru
telecomunicaii sau n scopuri comerciale,
sociale etc. pentru diverse companii, precum i accesul - din ce n ce mai puin costisitor - la tehnologia necesar tergerii i
encodrii (scrierii) benzii magnetice au
deschis calea unor noi oportuniti infracionale pentru o mulime de criminali aspirani. Ceea ce anterior era limitat la domeniul de aciune al criminalilor organizai, a
evoluat rapid ntr-o industrie la domiciliu.
Avnd n vedere pierderile imense nregistrate cauzate prin fraude cu carduri de

credit alterate sau contrafcute, s-au luat


msuri pentru ntrirea elementelor de siguran ale cardurilor de credit. n acest
sens, s-a investit n dezvoltarea i implementare unui cod(card verification code)
(valori) din 3-5 cifre obinut pe baza unui
algoritm, care putea fi encodat pe una din
nregistrrile (track) benzii magnetice. Totui, la sfritul anului 1995, au fost descoperite mai multe cazuri n care codurile
CW/CVC fuseser compromise. Criminalii
i-au dat seama c pot captura codul
CW/CVC prin citirea (skimming) ntregii
benzi magnetice i transferarea informaiei
pe un alt card144.
Recent, s-a investit major n design-ul i
dezvoltarea cardurilor cu circuit integrat
(cunoscute sub denumirea de chip card sau
smart card), care vor schimba n mod hotrtor natura comerului, introducnd elemente de siguran foarte avansate tehnologic. Dei migrarea ctre cardurile cu cip
este n curs de desfurare, se anticipeaz
c vor trece civa ani pn cnd va fi complet implementat. Mai mult, n aceast
faz incipient, cardurile cu cip sau smart
cardurile vor continua s conin o band
magetic pentru a putea fi efectuate n continuare tranzacii n lipsa existenei unui cititor de card sau a unei reele adecvate.
Pe msur ce tehnologia avanseaz, infractorii se perfecioneaz, ncercnd s devanseze eforturile de prevenire, detectare i
combatere a fraudelor cu cri de credit. S-a
identificat o nou generaie a modalitilor
de fraudare, semnalndu-se totodat existena unor infractori care exploateaz dezvoltarea tehnologiei pentru o viitoare penetrare i subminare a mijloacelor de aprare
promovate de industria cardurilor.
O imagine exact asupra temei de studiu
poate fi construit printr-o abordare succint asupra evoluiei i modului de manifestare a tendinelor acestui fenomen infracional, raportat la Romnia i la fptuitorii romni.
Avnd n atenie conceptul larg de

143

144

Rafael Rondelez i colectiv op.cit.pag.8.

140

Ibidem.

high-tech crime(frauda cu carduri reprezint o component important a acestui fenomen), se poate afirma c, n Romnia,
interesul pentru a comite infraciuni n sfera
mijloacelor de plat electronic (carduri
bancare) a devenit palpabil ncepnd cu
anul 1997, odat cu extinderea la scar
larg a accesului la Internet (fie prin conexiuni private de la domiciliu, fie prin intermediul slilor de tip Internet Cafe). Pn la
nivelul anului 2001 a urmat o cretere a
numrului de infraciuni comise prin reeaua Internet de ctre cetenii romni, de
regul victime fiind ceteni strini, nsemnnd: nelciuni pe site-uri de licitaii (gen
e-Bay), accesuri neautorizate la diferite
site-uri web sau n anumite locaii prin violarea unor standarde de securitate, precum
i activiti de carding (materializate prin
folosirea datelor bancare obinute fraudulos
n reeaua Internet pentru efectuarea de
cumprturi din magazine virtuale). Practic,
carding-ul a constituit pentru infractorii
romni debutul n domeniul infracional al
fraudelor cu carduri145.
Profiturile deosebit de mari nregistrate
i pagubele create au generat o reacie instituional rapid n plan internaional i
intern, urmnd demararea unor ample anchete finalizate cu succes i destrmarea
unor grupuri organizate n zonele de interes: Timioara, Arge, Vlcea, Bucureti (la
nivelul anilor 2002-2003). n paralel, s-a
adoptat o legislaie modern care s incrimineze acest gen de infraciuni: Legea
365/2002 privind comerul electronic, Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate i Legea nr.
161/2003 care dedic Titlul III prevenirii i
combaterii criminalitii informatice, simultan cu specializarea poliitilor din cadrul structurilor de combatere a crimei organizate, implicai n cercetarea acestui nou
tip de infracionalitate.
Dup anul 2001, pentru cetenii romni
predispui la comiterea de astfel de infraciuni a mai aprut o preocupare infracio-

nal de interes i anume falsificarea fizic a


cardurilor
bancare
sau
clonarea
cardurilor. Romnia nu a reprezentat la
acel moment o arie de interes ntruct utilizarea cardurilor nu era rspndit la scar
larg raportat la numrul de deintori, reeaua de ATM-uri (bancomate), comercianii care s fi implementat sistemul de acceptare a plilor cu card (dotarea cu dispozitive POS), tipurile de carduri emise i plafoanele de credit ale acestora.
Practic, pn la nivelul anului 2003, n
Romnia nu s-au nregistrat dect cteva
cazuri izolate n care s-a probat faptul c infractorii ncercaser compromiterea unor
carduri la bancomate prin metoda trapping,
adic blocarea cardului n bancomat prin
folosirea unui dispozitiv denumit bucla libanez sau, intrnd n posesia unor dispozitive (maina de embosat, imprimanta termic, dispozitiv de laminare, un computer,
inscriptor de band magnetic), au ncercat
confecionarea de carduri folosind tehnica
artizanal i date bancare obinute n mod
fraudulos, de regul, din reeaua Internet. O
statistic ntocmit n acest sens de
ROMCARD pentru 2003 arat dimensiunea
fenomenului i anume faptul c tranzaciile
frauduloase cu carduri reprezentau 0,25%
din totalul tranzaciilor efectuate la nivel
naional (se consider tranzacii frauduloase
i acele tranzacii efectuate cu un card autentic pierdut sau furat i folosit fraudulos)146.
Pentru anul 2004, s-a stabilit c n Romnia numrul aproximativ de posesori de
carduri bancare era de 5 milioane, dar peste
90% reprezentau posesori de carduri de debit (obinuitele carduri de salarii), neinteresante a fi compromise. Prin urmare, atenia
infractorilor romni s-a ndreptat ctre
cardurile cetenilor strini (cu preponderen din rile Uniunii Europene sau de pe
continentul american), pe lng folosirea
carding-ului i a buclei libaneze,
skimming-ul (copierea datelor pe band
magnetic a cardurilor la ATM-uri sau la

145

146

Rafael Rondelez i colectiv op.cit.,pag.9.

141

. Ibidem.

persoanelor implicate n comiterea lor148.


n contextul utilizrii tehnologiilor informatice i, n special, a reelei Internet,
criminalitatea clasic dobndete noi valene. Alturi de splarea banilor prin transferuri electronice, pirateria informatic i
altele asemenea, fraudele cu cri de credit
sunt infraciuni de tip nou, care pot constitui i surse de finanare pentru diverse organizaii i activiti ilegale, de la crima organizat la terorism.
Dup cum am menionat deja, practica
sau cazuistica instrumentat la nivel european i naional reflect un aspect important
cu privire la comiterea acestor tipuri de infraciuni, i anume o anumit organizare infracional. Pentru unele grupuri infracionale implicate i anihilate, s-a stabilit chiar
i o organizare specific grupurilor din
sfera crimei organizate. n acest sens, ne
raportm la identificarea unui lider i a unei
ierarhii n cadrul grupului, la stabilirea unor
roluri bine determinate i delimitate pe traseul infracional al fraudei cu carduri. n final, se constat iniierea i organizarea unor
astfel de asocieri criminale doar pentru a
obine profit i doar prin aceast manier
ilegal, iar n anumite cazuri s-a identificat
i tendina de disimulare a profiturilor obinute, conducnd fr dubii la un traseu al
splrii banilor obinui din infraciune149.
Tot cu privire la acest prim tip de grup
criminal organizat, s-a constatat c uneori
este iniiat i condus tot de un exponent din
sfera crimei organizate, care n trecut vizase
fie alt domeniu infracional, fie alt teritoriu
de manifestare. Analiznd profitul uria i
rapid pe care l-ar putea obine de pe urma
infraciunilor cu carduri, a aderat recent la
un nou grup.
Organizarea criminalilor, modurile de
operare folosite (pe de-o parte pentru obinerea detaliilor bancare ale unui card, iar pe
de alt parte pentru compromiterea acestuia) i, nu n ultimul rnd, etnicitatea celor
implicai demonstreaz n foarte multe ca-

comercianii care accept pli cu carduri)


i pfishing-ul (crearea de pagini web false,
aparent ale instituiilor bancare, prin care se
solicit, sub diverse pretexte de securitate,
comunicarea detaliilor bancare ale unui posesor de card), devenind metode uzuale de
compromitere a unui card, cu rezultate
imediate. rile cel mai puternic afectate,
ntr-o ordine a numrului de cazuri cu care
s-au confruntat i a cuantumului prejudiciilor nregistrate, au fost: Marea Britanie,
S.U.A., Canada, Italia, Spania, Irlanda,
Germania, Danemarca, Suedia, Belgia,
Frana, Cehia. Pentru unele din aceste ri,
legat de mrimea prejudiciilor i numrul
persoanelor implicate, ponderea au constituit-o la nivelul anului 2004 i o constituie
i n prezent cetenii romni147. Cu privire
la acetia s-a constatat o organizare de tipul
grup criminal organizat, cu unul sau mai
muli coordonatori; tehnician care se ocupa
de confecionarea, adaptarea sau montarea
dispozitivelor pentru copierea datelor de pe
banda magnetic a unui crd i vizualizarea
codului PIN; specialist n domeniul operrii
calculatorului, care se ocupa de confecionarea cardurilor contrafcute - de tipul
white plastics, pierdute, furate, expirate;
muncitori care realizau operaiuni financiare n mod fraudulos - extrageri de numerar de la ATM-uri sau folosirea cardurilor
contrafcute la comerciani, uneori implicnd i complicitatea acestora; angajatori
care se ocupau cu recrutarea unor tineri
predispui la comiterea de astfel de fapte.
Msurile luate la nivelul acestor ri de
ctre industria bancar i companiile emitente de crduri (Visa, MasterCard), prin
introducerea unor noi elemente de securitate pentru cardurile de credit (cardurile cu
band magnetic i cip sau cu dou coduri
PIN) au condus la migrarea acestui fenomen infracional ctre Europa de Est. Astfel, i n Romnia, ncepnd cu a doua jumtate a anului 2004, s-a constatat o tendin de cretere constant i alarmant a
numrului acestor infraciuni i a numrului

148
147

149

Rafael Rondelez i colectiv op.cit.,pag.9

142

Ibidem ,pag.10.
Rafael Rondelez i colectiv op.cit.pag.10.

zuri un caracter transfrontalier vdit pentru


modul de manifestare sau de comitere a
acestor infraciuni. Cu titlu exemplificativ,
putem aminti identificarea unor cazuri de
fraud, n care detalii ale conturilor de card
au fost obinute de pe continentul american
sau asiatic i folosite cu succes n Europa
sau, raportat la infractorii romni, datele
obinute prin skimming la ATM-uri n ri
ale continentului european au fost ulterior
transferate n Romnia, unde membri ai
grupului le-au reencodat, crend clone ale
cardurilor autentice i realiznd n final, cu
succes, fraudarea conturilor de card.
Pentru a ilustra conceptul ataat de infraciune transfrontalier i conexiunile
acestuia cu criminalitatea organizat, se
poate face trimitere i la ceea ce specialitii
numesc carding.
n linii mari, termenul de carding poate
fi definit ca tranzacionarea ilicit i/sau
utilizarea frauduloas de informaii furate
privind cardurile de credit150.
n vederea nelegerii acestui fenomen,
vom proceda la o scurt analiz a reelei infracionale, care privete, n principal, comunitatea de carding din Europa de Est,
care are acces la serviciile hackerilor experi i la milioane de date furate privind
cardurile de credit151. Reeaua utilizeaz
echipamente i ateliere specifice pentru
producerea de carduri contrafcute i are un
sistem de distribuie corespunztor pentru
vnzarea datelor de cont obinute ilegal.
Carderii sunt adesea implicai n activiti
de hacking sau sunt asociai cu ali criminali care ptrund neautorizat n anumite
sisteme informatice n scopul de a sustrage
date financiare. Acetia pot fi, de asemenea,
specializai n contrafacerea crdurilor de
credit, falsificarea documentelor de identitate i/sau splarea banilor.
Reeaua de carding nu are neaprat o
structur ierarhic clar, dar - n ciuda
acestui fapt - lucreaz ntr-un mod bine organizat, utiliznd celule specializate pentru
150
151

funcii specifice. Natura acestei organizri


este mai degrab cea a unei reele de experi
i profesioniti care sunt ntr-o oarecare
msur n legtur permanent unul cu altul. Mai mult, limitele i dimensiunea reelei sunt foarte greu de apreciat, avnd n
vedere c exist cteva niveluri distincte:
asociai, clieni, angajai i contacte. Poziionarea acestora fa de nucleul reelei este,
de asemenea, dificil de stabilit. Destrmarea reelei infracionale nu este deloc facil,
avnd n vedere flexibilitatea i instabilitatea prilor sale componente. n ciuda faptului c una dintre figurile centrale152 ale
unei astfel de reele infracionale identificate a fost arestat n 2003, organizaia a
fost capabil s funcioneze n continuare,
datorit structurii sale adaptabile i abilitii
de a substitui persoana respectiv.
Diferitele celule ale reelei infracionale
funcioneaz pe baze simple, cunoscnd
doar ceea ce trebuie s fac, astfel nct o
celul are doar cteva cunotine despre activitile celorlalte celule. Se lucreaz ntr-o
manier proprie afacerilor, astfel nct spre exemplu datele (datele privind
cardurile de credit) cumprate i vndute
ntre celule trebuie s fie pltite nainte de
livrarea lor, dei celulele ntre care se face
tranzacia (ilegal) pot fi pri ale aceleiai
reele.
Caracteristic structurii unei astfel de reele infracionale este faptul c ntreprinztori particulari formeaz o celul care are o
funcie specific i care profit de pe urma
cooperrii cu una sau mai multe celule.
Drept urmare, nu putem vorbi de o organizare infracional clasic cu o structur ierarhic de tip piramidal, ci - mai degrab de o mulime de funcii bine delimitate.
152

Este vorba despre Roman Stepanenko (actual


Roman Vega), zis BOA, de naionalitate ucrainean,
membru al CarderPlanet Family. Acesta avea propriul
su site web - BOA Factory, organizat ca o adevrat
afacere, prin intermediul cruia se puteau cumpra
date furate privind crile de credit, carduri
contrafcute sau paapoarte, permise de conducere,
documente, cecuri de cltorie etc, oferind totodat
servicii de splare a banilor.

Rafael Rondelez i colectiv op.cit.,pag.11.


Ibidem.

143

Dei criminalitatea organizat poate fi


definit n diferite moduri, putem conchide
c reeaua infracional (n direct legtur
cu activitatea de carding) ntrunete elementele de baz ale criminalitii organizate153.
Cu toate c nu exist informaii confirmate privind utilizarea violenei/intimidrii
de ctre grupul existent la nivelul reelei de
carding, un astfel de grup ,poate fi considerat un adevrat grup infracional organizat.
Noiunile enunate i explicate anterior,
privind caracterul transfrontalier al multor
dintre cazurile de fraud cu carduri, au fost
acoperite naional i n plan juridic, prin
modernizarea legislaiei penale, n primul
rnd prin adoptarea Legii 39/2003154 privind combaterea criminalitii organizate.
Potrivit acestei legi, poate fi considerat infraciune transfrontalier orice infraciune

care, dup caz: 1. este svrit pe


teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului
acestuia; 2. este svrit pe teritoriul unui
stat,
dar
pregtirea,
planificarea,
conducerea sau controlul su are loc, n tot
sau n parte, pe teritoriul altui stat; 3. este
svrit pe teritoriul unui stat de un grup.
infracional organizat care desfoar
activiti infracionale n dou sau mai
multe state; 4. este svrit pe teritoriul
unui stai dar rezultatul acesteia se produce
pe teritoriul altui stat.
Aceast conexiune este necesar avnd n
vedere noiunile cu care noua lege opereaz,
domeniul infracional nglobat i importana
acordat de legiuitor combaterii fenomenului.
Astfel, ne raportm la tipul, mrimea
pedepselor stipulate i la instituiile juridice
sau autorizrile la care se face referire n
textul de lege, ca instrumente de lucru.

BIBLIOGRAFIE:
1. Albu Petru- Crima organizat n perioada de tranziie- o ameninare la adresa
securitii naionale, Editura M.I.R.A., Bucureti, 2007.
2. Pintilie Ligia Metode i Tehnici de investigare i documentare a infraciunilor in
domeniul crimei organizate, Editura Sitech, Craiova, 2008.
3. Rafael Rondelez i colectiv - Combaterea Fraudelor cu Carduri - Ed. Imprimeria
Naional Buc. 2006.

153

6204/1/97 (ENFOPOL 35 REV), Consiliul Uniunii


Europene, 1997. Acest criteriu este aplicat de ctre
statele membre U.E. pentru ntocmirea anual a
Raportului Europol privind Criminalitatea Organizat.
154
Publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 50 din 29 ianuarie 2003.

144

CONFUZII N PROCESUL DE CONSTATARE A INFRACIUNILOR REGLEMENTATE I SANCIONATE DE LEGEA NR. 8/1996


PRIVIND DREPTUL DE AUTOR I DREPTURILE CONEXE
ADRIAN GHIMPU
VASILE ARMANA
Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor
This article submits a point of view on the opportunity of computer search warrants,
as understood according to Law No. 161/2003 in cases of investigating criminal offences
in the field of copyright and related rights, as regulated and provided by Law No. 8/1996
and ORDA experience, according to the cases in the field.
This is an approach of the subject considering the format of reproducing both dates
and information under the Law No. 161/2003, and intellectual property works protected
by Law No. 8/1996. A brief think is also given on the correct interpretation of some terms
in or even defined by Law Nr. 161/2003.
In any case the goal of the article is not to impose some procedures in the field but
only tries to introduce new correct elements in understanding and defining any kind of
format in the process of finding the opportunity of the computer search warrants.
Drepturile de autor ale unui titular sunt
nclcate atunci cnd unul din actele care
necesit autorizarea titularului drepturilor
este executat de altcineva, fr a avea consimmntul titularului. Copierea neautorizat a operei protejate prin drept de autor n
scopuri comerciale, ca i comercializarea
neautorizat a operei copiate, sunt cunoscute sub denumirea de piraterie. Un aspect
esenial al pirateriei este c activitatea neautorizat se desfoar n scopul acumulrii
de ctiguri comerciale. Cu toate c nu a
fost menionat n actele normative, acest
termen este utilizat, alturi de cel de contrafacere i este cunoscut de specialitii din
domeniu i cei din mediile de informare.155
Avnd n vedere faptul c domeniile
cele mai afectate de piraterie sunt n acest
moment (fr a ierarhiza n funcie de volumul pirateriei): domeniul audio (piese
muzicale, emisiuni radio, telefonie mobil),

domeniul audiovizual (filme, clip-uri publicitare i de promovare, emisiuni televizate),


domeniul programelor pentru calculator
(sisteme de operare, programe utilitare, jocuri pe calculator), domeniul operelor scrise
(beletristic, lucrri de specialitate mai
ales n domeniul juridic i medical, enciclopedii), domeniul internetului (descrcarea download ilegal de opere, ncrcarea upload ilegal de opere, pagini
WEB piratate, postarea ilegal de opere n
paginile WEB) i bazele de date, este necesar o prezentare a tipurilor de suporturi,
cele mai rspndite, pe care sunt realizate
produsele pirat.
n legislaia romn sunt fcute precizri
clare cu privire la noiunea de suport pentru
o oper de creaie intelectual. Astfel, n
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i
drepturile conexe, cu completrile i modificrile ulterioare, sunt prevzute urmtoarele:
la Art. 98. alin (2): se consider
fixare ncorporarea sunetelor, imaginilor ori

155

Ionel Georgescu i Dalia Georgescu,


Managementul dreptului de autor, Editura
SITECH, Craiova, 2009, p. 246

145

a sunetelor i imaginilor sau a reprezentrii


digitale a acestora pe suport care permite
perceperea, reproducerea ori comunicarea
public a lor, cu ajutorul unui dispozitiv.;
la Art. 1061. alin. (1): Se consider
nregistrare
audiovizual
sau
videogram, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvene de imagini n
micare, nsoite sau nu de sunet, oricare ar
fi metoda i suportul utilizate pentru aceast
fixare.;
la Art. 107. alin. (1) i alin. (2):
Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin nregistrri sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum i cei ai
operelor susceptibile de a fi reproduse pe
hrtie, direct ori indirect, n condiiile prevzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, mpreun cu editorii, productorii i cu artitii
interprei sau executani, dup caz, la o remuneraie compensatorie pentru copia privat, conform art. 34 alin. (2). ..... Remuneraia compensatorie pentru copia privat
se pltete de fabricanii i/sau importatorii
de suporturi de aparate, prevzute la art. 34
alin. (2), indiferent dac procedeul folosit
este unul analogic sau digital.;
la Art. 1132. alin. (1): Organismele de radiodifuziune i de televiziune au
dreptul exclusiv de a mpiedica importul de
copii ale propriilor programe de radiodifuziune sau de televiziune, realizate fr autorizarea lor i fixate pe orice tip de suport.;
la Art. 1222. alin. (1) i (2): Fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza i de a interzice
extragerea i/sau reutilizarea totalitii sau a
unei pri substaniale din aceasta, evaluat
calitativ sau cantitativ. [....] se nelege prin: a)
extragere: transferul permanent sau temporar
al totalitii ori al unei pri, evaluat calitativ
sau cantitativ, substaniale din coninutul bazei de date pe un alt suport, prin orice mijloc
sau sub orice form;
la Art. 1396. alin. (8): prin mrfuri
pirat se nelege: toate copiile, indiferent de
suport, inclusiv copertele, realizate fr consimmntul titularului de drepturi sau al

persoanei legal autorizate de acesta i care


sunt executate, direct ori indirect, total sau
parial, de pe un produs purttor de drepturi
de autor sau de drepturi conexe ori de pe
ambalajele sau copertele acestora.
la Art. 1398.: Constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la 1 la
4 ani sau cu amend punerea la dispoziia
publicului, inclusiv prin internet sau prin
alte reele de calculatoare, fr consimmntul titularilor de drepturi, a operelor sau
a produselor purttoare de drepturi conexe
ori de drepturi sui-generis ale fabricanilor
de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel nct publicul s le
poat accesa n orice loc sau n orice moment ales n mod individual..
Referitor la programele pentru calculator, n Legea nr. 8/1996, cu completrile i
modificrile ulterioare, sunt prevzute urmtoarele:
la Art. 73. alin. (1): Titularul dreptului de autor al unui program pentru calculator beneficiaz n mod corespunztor
de drepturile prevzute [....] n partea I a
prezentului titlu, ndeosebi de dreptul exclusiv de a realiza i de a autoriza: a) reproducerea permanent sau temporar a unui
program, integral sau parial, prin orice
mijloc i sub orice form, inclusiv n cazul
n care reproducerea este determinat de instalarea, stocarea, rularea sau executarea,
afiarea sau transmiterea n reea;
la Art. 1399.: Constituie infraciune
i se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 4
ani sau cu amend reproducerea neautorizat pe sisteme de calcul a programelor
pentru calculator n oricare dintre urmtoarele modaliti: instalare, stocare, rulare sau
executare, afiare ori transmitere n reea
intern.
De asemenea, este important i urmtoarea prevedere din Legea nr. 8/1996, cu
completrile i modificrile ulterioare, de la
Art. 47. alin. (6): Dobndirea proprietii
asupra suportului material al operei nu confer prin ea nsi un drept de utilizare asupra operei.
Este evident preocuparea legiuitorului
146

pentru a acoperi toate posibilitile de formate (suporturi) pe care pot fi reproduse


operele de creaie intelectual.
Ar fi fost de dorit o formulare concret
n ceea ce privete suporturile ce permit posibilitatea reproducerii programelor pentru
calculator. Este posibil ca aceasta s se produc odat cu o nou completare a Legii nr.
8/1996. Trebuie avut n vedere o definire
general i clar a noiunii de suport. Programul pentru calculator este n primul rnd
o oper de creaie intelectual, iar suporturile pe care acesta poate fi reprodus, stocat
sau rulat sunt de mai multe tipuri dect suporturile pe care pot fi reproduse operele
muzicale sau audiovizuale. Exemple pot
constitui memoriile tip EPROM (nevolatile)
sau casetele cu jocuri pentru console. Este
evident c aparatele electronice cu ctiguri
(ex.: de tip HOT SPOT sau GAMINATOR)
i consolele tip SEGA, TERMINATOR sau
NINTENDO nu constituie n particular
sisteme de calcul.
Suporturile pe care pot fi fixate, reproduse sau comercializate operele de creaie
intelectual sunt, n principal, de patru tipuri (n ordinea apariiei n timp): suport
hrtie, suport magnetic, suport optic, suport
electronic.
Deoarece hrtia, ca suport pentru operele de creaie intelectual, nu necesit comentarii suplimentare, n continuare se vor
aborda, pe scurt, celelalte trei tipuri de suport.
Suportul magnetic. n ordinea apariiei
n timp, ca rspndire i utilizare este urmtor hrtiei, este pasibil de condamnare la
o rspndire i utilizare din ce n ce mai redus, evoluia pozitiv fiind axat pe anumite tipuri de utilizri. Acest tip de suport
include dou utilizri referitoare la: echipamentele periferice i suporturile magnetice.
Pentru memorarea unor volume mai
mari de date, care s poata fi regsite rapid,
se folosesc echipamente periferice care utilizeaz n esen, suporturi magnetice. Pentru aceste suporturi tehnologia utilizat are
la baz principiul magnetic, acelai ntlnit

la casetele video i audio. nregistrarea


magnetic digital se poate obine cu ajutorul unui material sensibil magnetic, de obicei o pelicul de oxid de fier. Modul de nregistrare a informaiilor pe suprafaa magnetic este acelai, indiferent c este vorba
de discuri, dischete sau benzi magnetice.
Microinformatica a determinat o extindere
considerabil a discului magnetic, acesta fiind
suportul utilizat curent pentru culegerea, introducerea i stocarea datelor n sistemele de
calcul. Din punct de vedere fizic, un disc
magnetic este realizat din material plastic
sau metal acoperit cu o pelicul fero-magnetic. Dupa tehnologiile de realizare, discurile magnetice i unitile de discuri asociate
se mpart n: discuri flexibile, discuri dure
Winchester, discuri dure amovibile, etc.
n configuraiile actuale ale calculatoarelor, discul magnetic este suportul cel mai
utilizat. l ntlnim att ca extensie a memoriei principale, ct i ca memorie auxiliar.
Formele comerciale ale suportului magnetic, ntlnite cel mai des n practic, sunt
discheta (disc flexibil, de obicei cu o capacitate formatat de 1,44 MB), caseta audio
(care de obicei conine nregistrate opere
muzicale, nregistrarea fiind analogic), caseta video (care de obicei conine nregistrate opere audiovizuale, nregistrarea fiind
analogic) i hard discul (disc dur sau disc
tip Winchester). Trebuie precizat n mod
expres faptul c dac se utilizeaz o nregistrare de tip digital att caseta audio ct i
cea video pot constitui suport pentru date,
informaii sau fiiere cuprinznd opere (audio, audiovizuale, texte, imagini, programe
pentru calculator).
Suportul optic. Suportul fizic pentru
discurile optice este realizat din material
plastic acoperit cu o pelicul metalic, de
obicei oxid de aluminiu. Stocarea informaiei sub forma numeric este fcut prin
amprente minuscule ce pot fi citite prin intermediul unui fascicul de raze laser. Compact discul (CD) este probabil cel mai cunoscut mediu de stocare a informaiei digitale. Philips introduce conceptul de Compact Disc la o conferin n anul 1979, pen147

tru ca primele CD-uri s fie disponibile n


anul 1982. Dei au fost concepute iniial
pentru industria muzical, conceptual considerat ca fiind succesorul discului gramofonului ca mijloc de a stoca muzica, n scurt
timp devine un mediu n care puteau fi stocate orice tip de date, nu doar audio.
Utilizrile cele mai frecvente ale compact discurilor sunt (funcie de tipul nregistrrilor coninute): suport pentru muzic
(compact disc audio), suport pentru filme
(compact disc video sau DivX), suport
pentru programe pentru calculator, suport
pentru documentaii (text), suport pentru
imagini (Photo CD). Avnd n vedere
insuficena capacitii de nregistrare de
700 MB a CD-ului, insuficien datorat
evoluiei calitii i mrimii operelor ce
erau necesar a fi nregistrate, a aprut din
1995 o dezvoltare a CD-ului i anume
DVD-ul (Digital Versatile Disk). Acesta
poate stoca de 26 de ori mai multe date dect un CD. nalta capacitate a DVD-urilor
s-a obinut prin crearea unor caviti mai
mici, ndesarea spiralei, precum i nregistrarea datelor pe patru straturi cte dou pe
fiecare fa a discului.156
Suportul electronic. Dezvoltarea fr
precedent din ultimele dou decenii a tehnologiilor informaionale determinate de
necesitatea stocrii i a transmiterii rapide a
informaiilor cu cele mai mici costuri au revoluionat majoritatea domeniilor de activitate.
Toate informaiile, datele, muzica, filmele
etc. care exist i pot fi accesate ntr-un mod
sau altul pe internet au ca suport aa numitul
suport electronic. E-mail-ul sau pota electronic are suport electronic. La fel i diferitele
forme de nvmnt on-line, atunci cnd este
utilizat calculatorul.
Din momentul n care informaiile, datele, piesele muzicale sau filmele sunt
downlodate (copiate/reproduse) n PC,
laptop sau iPod sau tiprite (imprimate), ele
capt un alt suport, care poate fi magnetic,

optic sau hrtie.


Ca exemplu, poate fi folosit comerul
electronic. Plecnd de la o definiie a comerului electronic n sens restrns, se
poate afirma c acesta este totalitatea actelor de comer care se desfoar de la nceput la sfrit prin mijloace electronice sau
cu suport electronic. Adic se contacteaz
o firm printr-un mijloc electronic (e-mail,
mesaj pe internet, sms, etc), se primete o
ofert electronic, se face o comand electronic (e-mail, shopping cart, formular
online) i plata se execut electronic (card).
Un alt exemplu, practic, este o meniune
de pe site-ul CNVM care precizeaz c:
Atenie: Raportrile care au coninutul
"zero" nu se mai transmit pe suport hrtie ci
numai pe suport electronic (prin e-mail).
n Legea 161/2003 privind unele msuri
pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice
i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, noiunea de suport este
folosit doar n legtur cu alte noiuni ce
sunt definite n cuprinsul legii. Astfel, la
Art. 56 se prevd urmtoarele:
(1) Ori de cte ori pentru
descoperirea i strngerea probelor este necesar cercetarea unui sistem informatic sau
a unui suport de stocare a datelor informatice, organul competent prevzut de lege
poate dispune efectuarea unei percheziii.
(2) Dac organul de urmrire penal sau instana de judecat apreciaz c
ridicarea obiectelor care conin datele prevzute la alin. (1) ar afecta grav desfurarea activitii persoanelor care dein aceste
obiecte, poate dispune efectuarea de copii,
care pot servi ca mijloc de prob i care se
realizeaz potrivit art. 55 alin. (3).
(3) n cazul n care, cu ocazia
cercetrii unui sistem informatic sau a unui
suport de stocare a datelor informatice, se
constat c datele informatice cutate sunt
cuprinse ntr-un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice i sunt
accesibile din sistemul sau suportul iniial, se
poate dispune, de ndat, autorizarea efecturii percheziiei n vederea cercetrii tuturor

156

http://ro.netlog.com/TyEsTo_Dj/blog/blogid=609131

148

sistemelor informatice sau suporturilor de


stocare a datelor informatice cutate.
(4) Dispoziiile din Codul de
procedur penal referitoare la efectuarea
percheziiei domiciliare se aplic n mod
corespunztor.
Conform Legii 161/2003, definirea noiunilor de sistem informatic i de date
informatice se face la Art. 35. alin. (1) astfel: a) prin sistem informatic se nelege
orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate n relaie
funcional, dintre care unul sau mai multe
asigur prelucrarea automat a datelor, cu
ajutorul unui program informatic; b) prin
prelucrare automat a datelor se nelege
procesul prin care datele dintr-un sistem informatic sunt prelucrate prin intermediul
unui program informatic; c) prin program
informatic se nelege un ansamblu de instruciuni care pot fi executate de un sistem
informatic n vederea obinerii unui rezultat
determinat; d) prin date informatice se nelege orice reprezentare a unor fapte, informaii sau concepte ntr-o form care
poate fi prelucrat printr-un sistem informatic. n aceast categorie se include i
orice program informatic care poate determina realizarea unei funcii de ctre un sistem informatic.
Nu se poate considera c s-a dorit de
ctre legiuitor o definire a termenilor deja
consacrai, sau chiar existeni i definii n
alte acte normative i studii de specialitate
juridice i tehnice, de calculator, sistem de
calcul, unitate central, disc optic, oper
de creaie intelectual etc. O asemenea ncercare de definire ar fi cel puin hazardat
deoarece, n mod evident, o melodie, o simfonie, un film, o fotografie de art, o oper
dramatic, un program pentru calculator, o
plan de arhitectur, un curs universitar, o
hart etc. pot fi definite, atunci cnd sunt
reproduse (stocate) pe un CD, DVD sau
hard disc, ca simple date informatice.
De asemenea, dac s-ar fi dorit includerea n noiunea de sistem informatic a
tuturor noiunilor de tipul: calculator, sistem de calcul, unitate central, disc optic,

hard disc, suport etc. atunci s-ar fi folosit


o formulare de genul: sisteme de calcul sau
calculatoare, suporturi magnetice, optice
sau de oricare alt natur ce pot conine
stocate sau reproduse date informatice, informaii de orice natur, opere de creaie
intelectual etc., interconectate n cadrul
unui sistem informatic.
Considerm c, de fapt s-a dorit o definire general a acelor mijloace materiale ce
pot servi la fptuirea fraudelor informatice s-au complet spus, la svrirea faptelor incriminate de Legea 161/2003.
Organele de cercetare penal care au
solicitat i obinut autorizaii de percheziie
avnd ca scop efectuarea unei percheziii
n sistem informatic sau percheziii informatice, au dispus spre efectuare a constatrii tehnico-tiinifice drept obiective,
spre exemplu urmtoarele:
Dac unitatea central a calculatorului ridicat cu ocazia percheziiei efectuate la domiciliul numitei U.E. din ......, jud.
B. la data de ....11.2009 conine reproduceri
ale produselor purttoare de drepturi conexe sau programe de calculator, care sunt
acestea i cine sunt titularii ale cror drepturi au fost nclcate;
Dac unitatea central a calculatorului a fost conectat anterior efecturii percheziiei la o reea sau reele (hub-uri peer to
peer) metropolitane sau alte asemenea reele
i care sunt acestea;
Dac n unitatea central este instalat programul ODC, DC++, APEX DC++
sau alte programe asemntoare utilizate
pentru conectarea la reele ( hub-uri peer to
peer);
Ce hub-uri figureaz la seciunea
"favourite hubs", ce hub-uri au fost accesate
prin intermediul programului ODC, DC++,
APEX DC ++ sau alte programe asemntoare identificate i n ce perioad, i cnd a
fost efectuat ultima accesare;
Care sunt operele i/sau produsele
purttoare de drepturi conexe de la seciunea "share" (pus la dispoziie) a programului identificat i dac acestea puteau fi des149

crcate de ali utilizatori ai huburilor la care


era conectat;
Dac operele sau produsele purttoare de drepturi conexe identificate n
unitatea central erau reproduse neautorizat;
Dac ulterior efecturii percheziiei
din data de .....11.2009, intervalul orar
16.45. - 18.30., au fost efectuate modificri
de orice natur asupra unitii centrale (instalate, terse, modificate programe, fiiere,
etc.).
n ceea ce privete hard discurile
i laptopurile:
o stabilirea strii de funcionare a
acestora i a parametrilor tehnici;
o stabilirea sistemelor de operare i a
programelor informatice instalate i/sau
stocate pe hard discuri;
o stabilirea operelor muzicale i
audiovizuale stocate pe hard discuri;
o n cazul n care hard discurile conin reproduse/stocate programe pentru calculator i/sau opere audio i video, pentru a
cror stocare/instalare/utilizare este necesar licena sau acordul titularilor, urmeaz
s fie comunicate datele de identificare ale
acestora;
o cu ocazia verificrii suporturilor
menionate, urmeaz s se realizeze capturi
de ecran cu programele de calculator, operele muzicale i audiovizuale identificate,
partiia unde acestea sunt reproduse (stocate), fiierele cu denumirea extensiilor ce
reprezint opere muzicale i audiovizuale,
precum i titlurile acestora;
n ceea ce privete discurile
optice:
o stabilirea strii de funcionare a
acestora i a parametrilor tehnici;
o stabilirea coninutului discurilor
optice;
o dac discurile optice ridicate sunt
mrfuri pirat n sensul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe,
modificat i completat;
o cu ocazia verificrii discurilor optice,
urmeaz s se comunice n anex titlurile

programelor de calculator stocate pe acestea


i/sau titlurile operelor muzicale i audiovizuale.
Ceea ce este relevant este faptul c
printre aceste obiective nu se regsete
nici unul din obiectivele a cror realizare
ar putea s furnizeze probe privind infraciunile prevzute i sancionate de
Legea 161/2003, ci numai obiective privind infraciuni prevzute i sancionate
de Legea 8/1996. De asemenea, obiectivele
conin noiuni clare cum ar fi calculator
unitate central a calculatorului, disc
optic, hard disc etc. i nu noiuni care
se regsesc n Legea 161/2003 cum ar fi
sistem informatic, date informatice,
suport pentru date informatice.
Ca o remarc, este necesar precizarea
c n cuprinsul Legii 161/2003 nu exist
noiunile de mediu informatic, percheziie n sistem informatic sau percheziie informatic.
n consecin, atunci cnd se dispune
efectuare unei percheziii cu caracter informatic, ar trebui s se neleag verificarea e-mail-urilor, corespondenei, mesajelor, bazelor de date, fiierelor text, imaginilor de carduri, comunicrilor i a altora
similare, ce constituie dovezi existente n
sistemul informatic cercetat (eventual
stocate pe suporturi tip hard disc, disc optic
sau similare), precum i a oricror date sau
informaii ce sunt n legatur cu posibilitatea comiterii de fraude incriminate de Legea 161/2003.
Mandatul de percheziie informatic este
necesar n cazul n care, exist suspiciunea
savririi infraciunilor privitoare la criminalitatea informatic, prevzute de Legea
161/2003 - privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei.
Conform Art. 35., lit a) din Legea
161/2003, prin sistem informatic se nelege
orice dispozitiv sau ansamblu de dispozitive interconectate sau aflate n relaie
funcional, dintre care unul sau mai multe
150

asigur prelucrarea automat a datelor, cu


ajutorul unui program informatic.
n nici un caz, operele de creaie intelectual, aa cum sunt ele definite de
Art. 7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, nu pot
fi privite ca simple date ce pot fi prelucrate automat ntr-un sistem informatic.
Ca o completare la aceasta, Art. 9 din
Legea 8/1996 precizeaz c nu pot beneficia de protecia legal a dreptului de
autor simplele fapte i date.
Este posibil ca extinderea prevederilor
Legii 161/2003 asupra problematicii dreptului de autor i drepturilor conexe s fie
datorat doar din motivul c suporturile
materiale care au servit la fraudare informatic sunt de acelai tip cu unele din cele
utilizate pentru reproducerea, stocarea,
transmiterea i utilizarea operelor de creaie
intelectual (suporturi magnetice ex.: hard
discurile, suporturi magnetice ex.: CD-uri
i DVD-uri, suporturi electronice ex.: internetul sau alte tipuri de reele de calculatoare).
Suporturile pentru fraudele informatice
sunt din categoria celor folosite pentru infraciuni n domeniul dreptului de autor i
drepturilor conexe. ns suporturile folosite
att n decursul timpului, ct i azi pentru
svrirea de infraciuni n domeniul dreptului de autor i drepturilor conexe sunt
mult mai multe dect cele folosite n domeniul fraudelor informatice. Acelai lucru se
poate spune i despre mijloacele i metodele folosite pentru fraudarea propriu-zis.
De asemenea, se poate preciza c infraciunile din domeniul dreptului de autor care au
avut ca suport material suporturi magnetice,
optice sau electronice au aprut mult naintea fraudelor informatice ce au avut suporturi materiale similare.
Copierea neautorizat a unui film, a unei
melodii sau a unei cri nu reprezint o
fraud informatic, chiar dac pentru a
face aceasta s-a folosit o parol (password),
o cheie sau o cale de acces obinute de pe
internet sau prin orice alt cale. Drept urmare i reproducerea, stocarea, transmiterea

(comunicarea public) etc., a operelor de


creaie intelectual nu pot fi ncadrate n
categoria fraudelor informatice (obiect al
Legii 161/2003) ci n categoria infraciunilor din domeniul dreptului de autor i
drepturilor conexe. Acest fapt este evident
prin nsi existena reglementrilor legale
cu privire la acest subiect (Legea 8/1996,
reglementrile europene n domeniu, prevederile legislaiei din marea majoritate a
rilor lumii).
Este potrivit a se da un exemplu de interpretare forat a Art. 58 din legea 161/2003,
care stipuleaz c: dispoziiile prezentului
capitol se aplic n urmrirea penal sau
judecarea cauzelor privind infraciunile
prevzute n prezentul titlu i a oricror
alte infraciuni svrite prin intermediul
sistemelor informatice. Astfel, dac un individ folosete calculatorul (privit ca un sistem informatic) cuplat la internet pentru a
downloada (transfera) pe hard discul din calculator, fr autorizarea titularului de drepturi
sau a administratorului site-ului, un film, o
melodie sau joc pentru calculator (privite ca
date informatice) care n mod obligatoriu se
gsesc stocate pe un calculator server (privit
ca un sistem informatic) i n acesta pe un
hard disc (privit ca suport de date informatice), atunci respectivul individ poate fi incriminat comform Legii 161/2003 Art. 44. de
transfer neautorizat de date dintr-un sistem informatic (fapt pedepsit cu nchisoare de la 3 la 12 ani) i de transfer neautorizat de date dintr-un mijloc de stocare a
datelor informatice (fapt pedepsit cu nchisoare de la 3 la 12 ani), iar conform Legii
8/1996 de reproducere neautorizat pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator n oricare dintre urmtoarele modaliti:
instalare, stocare, rulare sau executare, afiare
ori transmitere n reea intern (fapt pedepsit cu nchisoare de la 1 la 4 ani sau cu
amend) - Art. 1399. sau de reproducere (realizare, integral sau parial, a uneia ori a mai
multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc i sub orice form, inclusiv realizarea oricrei nregistrri sonore sau audiovizuale a
151

unei opere, precum i stocarea permanent ori


temporar a acesteia cu mijloace electronice)
a operelor sau a produselor purttoare de
drepturi conexe (fapt ce se pedepsete cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend) Art. 14. + Art. 140.
n Romnia, pn n acest moment, copierea, stocarea i transmiterea neautorizat
a operelor de creaie intelectual nu a fost
privit ca o fraud informatic de ctre autoritile ndreptite s fac aceast ncadrare (poliie, parchet, instane) i considerm c nici nu este posibil i corect o
asemenea ncadrare. La fel s-a ntmplat n
toate rile lumii despre care avem informaii referitoare la legislaia, aplicarea ei i
modul de pedepsire n domeniul infraciunilor (fraudelor) din domeniul dreptului de
autor i drepturilor conexe.
Problema apare n momentul n care se
ntlnesc suporturi ce pot fi folosite pentru
fraudare i care sunt aceleai, att n cazul
fraudelor informatice ct i n cazul infraciunilor din domeniul dreptului de autor i
drepturilor conexe.
Este de dorit a fi fcut de ctre organele de cercetare penal o distincie
clar ntre subiecte, frauda informatic,
ce se refer la fraudele privind comerul
electronic, atacurile informatice, fraudele cu mijloace de plat electronic etc.,
i infraciunile din domeniul dreptului de
autor i drepturilor conexe ce se refer,
n principal, la reproducerea (copierea),
stocarea i comunicarea public, fr autorizare din partea titularului de drepturi sau a reprezentantului acestuia, a
operelor de creaie intelectual.
Termenii folosii i definii n Legea
161/2003 se refer la fraudele (infraciunile) care sunt descrise i al cror mod de
pedepsire este prezentat n aceeai lege. n
Legea 161/2003 nu se face nici o referire cu
privire la termenul de autor, la noiunea
de drept de autor sau la noiunea
deoper de creaie intelectual.
n domeniul fraudelor informatice, ca
suport folosit n cvasitotalitatea cazurilor
este cel electronic (internet), iar ca suport

material propriu-zis hard discul. Nu


cunotem cazuri n care suportul material
necesar pentru comiterea unei fraude informatice s fie discul optic sau suporturi
similare hard discului (sau un mod de stocare similar aa cum ar fi, spre exemplu,
memory stick-urile sau flash driver-ele).
Din experiena noastr (i nu numai a
ORDA) nu s-au ntlnit cazuri de infraciuni informatice mpreun cu cazuri de pornografie infantil i cu cazuri privind infraciuni referitoare la dreptul de autor i
drepturile conexe. Motivul este evident:
este diferit domeniul de aciune (activitate)
al infractorilor.
Un alt element ce ar trebui s dea de gndit cu privire la clarificarea anumitor aspecte
legate de aplicarea prevederilor Legii
161/2003 este i acela al modului n care sunt
acestea apreciate de ctre organizaiile internaionale recunoscute n domeniu. Astfel,
conform Raportului 301 special pe 2009
privind drepturile de autor i aplicarea
lor privind Romnia, ntocmit de Aliana
Internaional pentru Proprietate Intelectual (IIPA) se fac, solicitate de titularii de
drepturi sau de reprezentanii acestora, o serie
de recomandri ce privesc, n rezumat, necesitatea modificrii Legii 161/2003 n sensul
de a nu extinde prevederile acesteia referitoare la percheziie i asupra cazurilor ce privesc fraude n domeniul dreptului de autor i
drepturilor conexe (reproducerea neautorizat
a operelor de creaie intelectual audio, audiovizuale, programe pentru calculator etc.).
Acest problem a fost considerat real i
cauzatoare de ntrzieri semnificative att n
desfurarea activitilor de control ale poliiei, ct i n efectuarea constatrilor tehnicotiinifice. S-a propus i soluia de modificare
a legii, n sensul ca aceasta s stabileasc
faptul c o simpl verificare a existenei operelor de proprietate intelectual reproduse/stocate/instalate pe calculatoare s nu
necesite un mandat special de percheziie n
acest sens.
n concluzie, se poate aprecia c necesitatea percheziiei informatice aa cum
este prezentat n Legea 161/2003 se re152

tru investigarea cazurilor ce in de dreptul de


autor i drepturile conexe. O a doua autorizaie de percheziie ce folosete doar termeni
referitori la Legea 161/2003 (ca i cum ar fi
vizate infraciuni prevzute expres de Legea
161/2003) i care are drept obiective obinerea de probe ce privesc infraciunile prevzute expres n Legea 8/1996 este n mod
evident inutil.
De asemenea, se poate considera c orice
extindere a prevederilor Legii 161/2003 asupra altor domenii, cum ar fi cel al drepturilor
de autor i drepturilor conexe, reprezint n
fapt o ntrziere a activitilor de investigare i
un mod de a rata celeritatea n desfurarea
actului de justiie.

fer strict la infraciunile ce fac obiectul i


care sunt prezentate n cuprinsul acesteia
i nu la infraciunile svarite n domeniul
dreptului de autor i drepturilor conexe.
Prin constatrile tehnico-tiinifice efectuate
de ORDA, nu se acceseaz baze de date sau
dispozitive interconectate, i in consecin
nu se obin probatorii referitoare la fraudele
informatice
reglementate
de
Legea
161/2003, ci se face o constatare a existenei, reproducerii/instalrii/stocrii operelor ce
necesit autorizarea titularilor de drepturi de
autor, pentru reproducere, stocare, instalare
i utilizare. Credem c autorizaia de percheziie domiciliar emis n conformitate cu
art. 100 alin. 4/1 Cod procedur penal (in
cazul persoanelor fizice) este suficient pen-

BIBLIOGRAFIE
1. Georgescu Ionel i Georgescu Dalia, Managementul dreptului de autor, Editura
SITECH, Craiova, 2009
2. Pantea Marius, Protecia penal a proprietii intelectuale n era globalizrii,
Editura EXPERT, Bucureti, 2008
3. Pantea Marius, Mihai I.C., Dorobanu Gh., "Investigarea fraudelor informatice",
Curs Universitar, Editura SITECH, Craiova, 2008
4. Vasiu Ioana, Criminalitatea informatic, Ed. a II-a, Editura Nemira, Bucureti,
2001
5. Voicu Costic, "Investigarea fraudelor. Curs pentru masterat", vol. I, Curs
Universitar, Editura SITECH, Craiova, 2009
6. Voicu Costic, "Investigarea fraudelor. Curs pentru masterat", vol. II, Curs
Universitar, Editura SITECH, Craiova, 2009
7. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, cu modificrile i
completrile ulterioare, publicat n M.O. nr. 60 din 26 martie 1996 i care a suferit
modificri i completri aduse de: Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, O.U.G.
123/2005, O.U.G. 190/2005, Legea nr. 329/2006
8. Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, publicat n MOF nr. 279 - 21/04/2003 i care a suferit modificri i completri
aduse de O.U.G. nr. 40/2003, O.U.G. nr. 77/2003, O.U.G. nr. 92/2004, Legea nr. 114/2004,
Legea nr. 171/2004, Legea nr. 280/2004, O.U.G. nr. 14/2005, O.G. nr. 2/2006, Legea nr.
96/2006, Legea nr. 251/2006, O.U.G. nr. 119/2006, Legea nr. 144/2007
9. http://ec.europa.eu - Site-ul Comisiei Europene (portal)
10. http://legi-internet.ro
11. http://ro.wikipedia.org

153

PROTEJAREA DREPTURILOR
ARTITILOR INTERPREI SAU EXECUTANI.
CONTROVERSE ASUPRA PRELUNGIRII TERMENULUI DE
PROTECIE A DREPTURILOR ACESTORA
Insp. ADRIAN ILINCA

The artist must be more powerful than his art that must defend!
(Artistul trebuie s fie mai puternic dect arta lui pentru c
trebuie s o apere!)
Henry Matisse
Un produs intelectual neprotejat nu va fi interesant pentru un investitor deoarece banii care ar fi investii ar putea s se piard i investiia ar putea s nu se recupereze.
Acest produs nu va aduce bani nici pentru autor i nici pentru investitor. Aceasta este
situaia pentru orice creaie muzical, indiferent c se refer la dreptul artistului interpret sau la dreptul autorului operei muzicale.
american. n principal, referitor la aceast
problem, Uniunea European are rolul de
a menine coexistena acestor sisteme juridice, bineneles cu precizarea c sistemul
european trebuie s primeze.
Legea cadru pentru protejarea drepturilor de autor i a drepturilor conexe este n
Romnia, legea nr. 8/1996 privind dreptul
de autor i drepturile conexe, publicat n
M. Of. nr. 60 din 26/03/1996.
Aceast lege definete n art. 4 i art. 95,
noiunile de autor i artist interpret sau executant astfel: (1) Se prezum a fi autor,
pn la proba contrar, persoana sub numele creia opera a fost adus pentru prima
dat la cunotina public; (2) Cnd opera a
fost adus la cunotina public sub form
anonim sau sub un pseudonim care nu
permite identificarea autorului, dreptul de
autor se exercit de ctre persoana fizic
sau juridic ce o face public numai cu consimmntul autorului, att timp ct acesta
nu-i dezvluie identitatea; iar art. 95 arat
c, prin artiti interprei sau executani se
nelege: actorii, cntreii, muzicienii, dansatorii i alte persoane care prezint, cnt,
danseaz, recit, declam, joac, interpreteaz, regizeaz, dirijeaz ori execut n
orice alt modalitate o oper literar sau artistic, un spectacol de orice fel, inclusiv

Parafraznd afirmaia fcut de Emil


Cioran i anume c ,,fiecare om sufer de
faptul de a se fi nscut ntr-o ar cu o cultur mic, trebuie spus c orice persoan
are dreptul de a lua parte la viaa cultural a
comunitii sale i bineneles la protecia
intereselor sale morale i materiale, ce decurg din producia tiinific, literar i artistic al crei autor este. Dac n interiorul
circuitului relaiilor juridice nu se confer o
asemenea protecie autorilor, atunci este firesc ca respectivele persoane s nu-i mai
dea silina la dezvoltarea vieii culturale a
acelei comuniti, de cele mai multe ori ele
,,migrnd n teritorii unde aceste protecii
sunt acordate.
n cele ce urmeaz ne vom ocupa de
problema protejrii drepturilor artitilor interprei sau executani, n special de durata
proteciei drepturilor lor asupra muncii lor.
Dreptul de autor are ca principal caracteristic exclusivitatea conferit titularului acestuia n a autoriza exploatarea operei, indiferent de suportul acesteia.
n domeniul dreptului de autor exist
dou mari sisteme de drept, cel european i
cel de copyright. Principala deosebire dintre
cele dou sisteme const n accentul pus pe
interesul autorului n sistemul european i
cel pus pe interesul industriei n sistemul
154

doresc s le introduc n acest domeniu se


nscrie i conceptul de foloseti sau pierzi,
care prevede posibilitatea de deblocare a
fonogramelor neutilizate, pentru ca publicul
larg s le poat folosi. Cu toate acestea,
aceast clauz, ca parte a unei tranziii
armonioase ctre noul sistem de protecie
lrgit a drepturilor artitilor interprei sau
executani, va trebui aplicat sub rezerva
unor modaliti practice, pentru ca aceste
companii de producie s beneficieze de
condiii corecte i timp suficient pentru a-i
face cunoscut intenia de a reedita sau de a
nu reedita fonograme vechi.. Aceast
modificare a legislaiei va avea un impact
att pentru artitii interprei, ct i pentru
productori. Ambele pri ar ncasa o sum
de bani de fiecare dat cnd piesa lor este
transmis la radio sau n locuri publice (de
exemplu, n baruri sau n centre comerciale).
O perioad de protecie de 95 de ani ar
reduce diferenele de venit care apar atunci
cnd artitii interprei ajung la o vrst
naintat i, totodat, legislaia privind
drepturile de autor din sectorul muzical s-ar
alinia celei n vigoare pentru scriitori. Garantarea unor venituri sigure ar putea s-i
motiveze pe artitii interprei s rmn n
Europa, n loc s se mute n alte ri unde
exist o legislaie mai strict n domeniu.
Uniunea European a rmas n spatele
multor altor ri n ceea ce privete asigurarea faptului c artitii, interpreii i casele
de producie au un termen de protecie
adecvat pentru nregistrri. ri care permit
un termen de protecie mai lung dect cel al
U.E. includ: Statele Unite (95-120 ani),
Mexic (75 ani), Chile (70 ani), Brazilia (70
ani), Peru (70 ani), Turcia (70 ani), India
(60 ani) i Venezuela (60 ani). Australia i
Singapore sunt de asemenea pentru extinderea termenului la 70 de ani. Exist astfel, un
context global spre atingerea unui termen
de protecie mai lung.
De asemenea, protecia prevzut se va
aplica i pentru muzica compus de mai
muli autori, cum de altfel este cazul de cele
mai multe ori. Drepturile de autor pentru
astfel de piese nu vor expira mai devreme de
70 de ani de la moartea ultimului coautor.
Iniiativa Comisiei Europene de a extinde termenul de protecie pentru artitii i
productorii de nregistrri sonore de la 50
la 95 de ani este un semnal clar al faptului

folcloric, de varieti, de circ ori de marionete.


n prezent, artitii interprei beneficiaz de
o protecie a drepturilor de reproducere i de
difuzare timp de 50 de ani (art. 102 Durata
drepturilor patrimoniale ale artitilor interprei
sau executani este de 50 de ani, ncepnd cu
data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n
care a avut loc prima fixare sau, n lips,
prima comunicare ctre public) - o durat cu
mult inferioar celei acordate compozitorilor
i scurt, innd cont de evoluia demografic.
Acest lucru face ca muli artiti s piard
drepturile de autor pentru piesele lansate la
nceputul carierei lor i, prin urmare, s nu
aib parte de beneficii financiare odat ajuni
la o vrst naintat.
n cazul compozitorilor, aceast protecie este valabil pe toat durata vieii i nc
70 de ani dup moartea lor. Drepturile patrimoniale n cazul acestora dureaz tot
timpul vieii autorului, iar dup moartea
acestuia se transmit prin motenire, potrivit
legislaiei civile, pe o perioad de 70 de ani.
Aceste drepturi pot fi transmise n tot sau n
parte, exclusiv sau neexclusiv. O lucrare
pentru care aceast perioad a fost depit
intr in domeniul public, ea putnd fi folosit de oricine fr a cere acordul cuiva.
Mii de muzicieni i interprei din anii
1950 i 1960 risc astfel s fie privai, n
urmtorii zece ani, de redevenele pe care le
primesc astzi pentru fiecare difuzare a nregistrrilor lor pe calea undelor. Ori, pentru artitii cei mai puin cunoscui, aceste
redevene reprezint adesea singurul venit.
Acest lucru ar putea permite ca muzicienii
s primeasc un venit suplimentar anual
situat ntre 150 i 2 000 de euro. Dei
aceast msur nu nseamn prea mult pentru cei care obinuiesc s dea concerte cu
casa nchis, ea ar avea un impact considerabil pentru acei interprei care au doar apariii fulgurante pe scena muzical.
Autoritile europene intenioneaz s
propun o prelungire, de la 50 la 95 de ani, a
perioadei de protecie a drepturilor de reproducere i de difuzare de care beneficiaz
artitii interprei europeni. De asemenea, se
propune ca artitii interprei s-i poat
schimba casa de discuri, n situaia n care
aceasta nu dorete s reediteze o nregistrare
pe o durat prelungit. Totodat, printre
ideile noi pe care autoritile europene
155

copiere, fie n defavoarea lor, furniznd pirailor posibiliti aproape nelimitate de a


realiza i distribui copii pirat. Echipamentele IT noi, ca i posibilitile aproape nelimitate oferite de Internet sunt tot attea
ameninri la adresa drepturilor exclusive
ale autorilor sau ale artitilor, ce-i vd operele i creaiile copiate i piratate din ce n
ce mai mult. Evoluia tehnicii poate ar impune gndirea altor scheme prin care titularii de drepturi de autor i de drepturi conexe
dreptului de autor ar putea fi remunerai sau
ar putea controla copierea i rspndirea
operelor lor.
Raportul Special 301, ntocmit n fiecare
an de ctre Aliana Internaional de Proprietate Intelectual (AIPI), evideniaz
faptul c economia gri i neagr constituie
ntre 60% i 80% din totalul economiei
romneti. Conform raportului, ratele cele
mai ridicate ale pirateriei sunt ntlnite n
domenii precum muzica (78%), programele
de calculator (74%), jocurile pe calculator
(65%) sau filmul (55%). La nivel internaional, economia subteran rezultat din
comerul cu produse contrafcute reprezint
25% din economia mondial i este ntr-o
continu cretere, se mai arat n Raportul
Special 301. Conform acestui studiu, Romnia, se afl pe lista rilor n care pirateria are un nivel foarte ridicat. AIPI atrage
atenia asupra creterii accentuate a pirateriei pe internet nregistrate n Romnia, tot
mai muli utilizatori folosind protocolul de
conectare direct ntre calculatoare, peer-topeer (P2P). n Romnia a sczut n schimb
vnzarea ilegal de software, muzic i
filme stocate pe discuri optice.
Efectele pirateriei sunt diverse, pornind
de la prejudicierea celor care muncesc pentru crearea operei i terminnd cu destinatarul operei, care nu va mai avea parte de rezultatul unei munci de creaie diverse ci de
o ofert uniform, standardizat.
Totodat, prelungirea termenului de
protecie a nregistrrilor sonore asigur
ncasri pe termen mai ndelungat la bugetul
de stat, rezultate din exploatarea drepturilor
artitilor i productorilor, mai ales n cazul
catalogului Electrecord, n cazul arhivelor
Societii Romne de Televiziune i
Radiodifuziune i, n general, a tuturor
nregistrrilor fcute n anii `50-`70, dup
cum se arat n scrisoarea mai sus menionat.

c Europa pune valoare pe talentul su muzical. Aceast iniiativ are i o motivaie


economic, n contextul n care industriile
de creaie bazate pe proprietatea intelectual genereaz un procent n cretere de PIB
n Uniunea European. n Romnia, contribuia industriilor bazate pe copyright la
PIB-ul Romaniei depea 5% la nivelul
anului 2005, n prezent fiind mai ridicat.
i artitii romni i ntreaga industrie
muzical din Romnia, susin propunerea
Comisiei de a adnota Directiva Termenului
de
Protecie
existent
(Directiva
2006/116/EC a Parlamentului European
privind durata de protecie a dreptului de
autor i a anumitor drepturi conexe).
Astfel, n luna mai a anului trecut, un
grup de artiti interprei romni, din care
fac parte Dan Bittman (Holograf), Florin
Chilian, Nicu Covaci, Angela Gheorghiu,
Alexandru Velea, Vladi Cnejevici, Andrei
Maria Tiberiu (Smiley), Florin Grozea
(HiQ), Marian Ionescu (Directia 5), Mihai
Georgescu (Bere Gratis), au adresat ministrului Culturii din acea perioad, Teodor
Paleologu, o scrisoare deschis prin care
solicit efectuarea demersurilor legale pentru alinierea Romniei la tendina legislativ european, impus prin directiva artat mai sus, printre argumentele aduse n
sprijinul acestui demers fiind i acela c diferena semnificativ dintre mrimea termenelor de protecie n U.E. i S.U.A. faciliteaz pirateria, n special n mediul online
acolo unde tehnologia permite nregistrrilor care au intrat n domeniul public n Europa s fie transmise n ri unde nregistrrile sunt nc sub termenul de protecie.
Prelungirea duratei de protecie a drepturilor conexe va motiva companiile de nregistrri s-i prezinte cataloagele n format
electronic. Serviciile de distribuie online
vor crea noi perspective pentru multe nregistrri, constituind noi surse de venituri
pentru artitii interprei sau executani. Mai
mult dect att, prezentarea n format electronic a fonogramelor din trecut va asigura
venituri pentru artitii mai vechi i mai puin populari, care vor beneficia de aa-numitele vnzri long tail.
Stadiul evoluiei tehnice poate funciona
fie n favoarea titularilor de drepturi de autor i de drepturi conexe, furnizndu-le dispozitive prin care s-i protejeze creaiile la
156

n doi ani (2007 i 2008) s-au strns, la


organismele de colectare i gestionare a
drepturilor de autor i conexe din Romnia,
aproape 90 de milioane de euro. n ultimii
10 ani s-au colectat peste jumtate de miliard de euro la aceleai organisme. Prin
urmare vorbim de un domeniu n care sumele de bani vehiculate sunt foarte mari,
sume din care profitul celor interesai ar fi
ntr-adevr destul de mare. Este esenial ca
organismele de colectare s distribuie cu
cea mai mare precizie i n mod individual
remuneraiile colectate n numele artitilor
interprei sau executani.
Tot acelai raport Special 301, face o serie de propuneri pentru mbuntirea activitii organismelor de gestiune colectiv,
printre acestea regsindu-se i propunerea
de desfiinarea a sistemului de protejare a
fonogramelor prin aplicarea hologramei de
autenticitate, sistem care i-a dovedit ineficiena. Totodat, se mai fac i o serie de
propuneri privitoare la activitatea organizaiilor de combatere a fenomenului pirateriei
(poliie, parchete), n scopul eficientizrii
activitii.
Momentan, autoritile romne nu dau
semne c doresc s se alinieze la normele
generale ale Uniunii Europene i la contextul global n care majoritatea statelor
lumii nelege s protejeze munca i talentul
artitilor lor.
Exist, totui, i o prere contrar celor
artate mai sus. Mai muli specialiti din
domeniul dreptului proprietii intelectuale
din Europa sunt de prere c msura va
aduce rezultate contrare. Un studiu independent fcut n Marea Britanie arat c de
fapt exist o motivaie economic important pentru a nu permite aceast extindere:
aceasta va duce la costuri sporite pentru ntreaga economie i societate. Extinderea
termenului de protecie a acestor drepturi ar
duce la o scdere a veniturilor populaiei,
ale crei costuri n ceea ce privete accesarea i exploatarea unor astfel de opere ar
crete, din cauza termenului extins n care
ar trebui s plteasc pentru aceste opere,
pe de alt parte, extinderea termenului de
protecie ducnd i la scderea apariiei de
opere noi i, implicit, la scderea veniturilor
bugetului de stat, prin aceea c, tiindu-se
protejai pe o perioad mai lung, autorii i
interpreii nu vor simi nevoia de a crea

opere noi, cele existente aducndu-le destule beneficii.


Un nou studiu finanat chiar de Comisia
European n 2006 i realizat de IViR (Institute for Information Law - Olanda) concluzioneaz similar: nu exist niciun argument viabil pentru aceast propunere.
Profesorul Bernt Hugenholtz, directorul
Institute for Information Law (IViR),
afirm c de fapt, aceast propunere de modificare legislativ este mai mult rezultatul
activitii de lobby susinut al celor interesai, dect o decizie raional de a oferi
sprijin artitilor interprei, cei interesai n
aceast cauz fiind de fapt productorii muzicali prin casele de discuri, care ar avea cel
mai mult de ctigat. Explicaia sa devine
plauzibil dac ne uitm cine ar beneficia
de o astfel de directiv. Conform unor preri din domeniu, 90% din profiturile rezultate ar merge ctre casele de discuri. Din
ce rmne - 9% merge la interpreii consacrai i doar 1% ctre restul de 80% dintre
interprei. Adic un interpret mediu de la
nivelul Europei ar ctiga 50 euroceni n
plus pe an n primii 10 ani. Casele de discuri ar ctiga 163 de milioane de euro n
primii 10 ani. Aceste preri vin s ntresc
ideea c, din pcate, sistemul de drept american bazat pe copyright, cel care protejeaz
mai ales industria din jurul drepturilor de
autor, tinde s se impun ntr-o oarecare
msur n faa sistemului de drept european. Acest fapt vine i ca o consecin a
faptului c interesele financiare primeaz
totdeauna n faa celor culturale, morale i
intelectuale.
Un alt centru major n cercetarea proprietii intelectuale n Europa, Institutul Max
Planck (Max Planck Institute for Intellectual
Property, Competition and Tax Law)
protesteaz n acelai mod, explicnd c
nici un motiv evident economic sau social
nu poate fi gsit n favoarea unei prelungiri a
termenului de protecie de vreme ce aceasta
nu ar crete interesul pentru investiii i nici
nu ar asigura securitatea financiar pentru
interpreii de toate vrstele, n special pentru
cei care au nevoie de aa ceva.
Treptat ns, n epoca contemporan
constatm c, dreptul de autor si modific
finalitatea el devenind din instrument de
protecie al creatorilor i operelor lor, un instrument de protecie a investitorilor i in157

vestiiilor, ntruct i acest domeniu este


unul aductor de mari profituri financiare.
Explozia industriilor culturale creeaz un
risc de absorbire a dreptului de autor n
dreptul economic, deoarece n centrul ateniei nu va mai fi autorul, ci agentul economic de producie sau de difuzare. Semnificaia cultural a dreptului de autor este
grav neglijat prin punerea n umbr a distinciei dintre proprietatea asupra suportului
material i proprietatea asupra operei fixate
pe acest suport, acest aspect fcnd diferena ntre interesul artistului i interesul
productorului.
Avnd n vedere cele artate mai sus, se
poate concluziona c o extindere a termenului de protecie a drepturilor conexe
drepturilor de autor, ar duce la o cretere
(de altfel, ndreptit, n.a.) a veniturilor
artitilor interprei, a cror munca i talent
merit recunoscute i recompensate pe o
perioad ct mai lung, dar totodat ar duce
i la o scdere economic per ansamblu,
generat de creterea sporit a costurilor
populaiei relativ la creterea mult mai mic

a veniturilor obinute de ctre bugetele de


stat de pe urma garantrii drepturilor de
autor i a drepturilor conexe.
Principala problem, pn la urm, este
aceea a supravieuirii culturii, deci a autorului i a operei sale i nicidecum supravieuirea industriei (prin protejarea ei), care
oricum ar fi, nu trebuie s primeze asupra
actului de creaie i a talentului.
Dreptul trebuie s rmn un element de
securitate. Dreptul de autor nu este depit
de dezvoltarea tehnicii i este capabil s
in pasul cu ea. Mai mult, aceast dezvoltare, care, prin extindere i perfectionarea
posibilitilor de cunoatere i difuzare a
ideilor, leag din ce n ce mai strns activitatea creatoare trecut, cu cea prezent, pe
cea naional de cea universal, determin
multiplicarea aciunilor i a operelor de colaborare, precum i mpletirea, uneori inseparabil, a activitilor intelectuale creatoare cu cele tehnice, fiind de natur s solidarizeze oamenii n ceea ce activitatea lor
are mai frumos i mai uman, creaia.

BIBLIOGRAFIE:
1. PANTEA, Marius, Protecia penal a proprietii intelectuale n era globalizrii,
Ed. Expert, 2008
2. SAVU, Mariana-Liliana, ROMITAN, Ciprian Raul, Drepturile artitilor interprei
sau executani, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008.
3. PANTEA, Marius, articol Protecia drepturilor artitilor interprei i executani, Revista Info CREDIDAM, februarie, 2004.
4. Nadine Klass, Josef Drexl, Reto M. Hilty, Annette Kur, Alexander Peukert,
Statement of the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law
Concerning the Commission's Plans to Prolong the Protection Period for Performing
Artists and Sound Recordings, IIC 2008, p. 586-596.
5. Directiva 2006/116/EC a Parlamentului European privind durata de protecie a
dreptului de autor i a anumitor drepturi conexe.
6. Review of the Economic Evidence Relating to an Extension of the Term of Copyright
in Sound Recordings, Centre for Intellectual Property and Information Law, University of
Cambridge.
7. Open Letter concerning European Commission's Intellectual PropertyPackage,
18.08.2008, http://www.ivir.nl/news/Open_Letter_EC
8. SCRISOARE DESCHIS n atenia Domnului Teodor Paleologu, Ministrul Culturii,
Cultelor i Patrimoniului Naional. Poziia artitilor romni fa de decizia Guvernului
Romniei de a respinge Proiectul de Directiv privind prelungirea termenului de protecie
a nregistrrilor sonore, Bucureti, 06.05.2009.
9. GRIMAN, Daniela Gabi, OLTEANU, Edmond Gabriel, nclcarea dreptului de
autor prin piratarea operelor aflate pe suport electronic.
10. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, publicat n M. Of.
nr. 60 din 26/03/1996.
11. International Intelectual Property Alliance, 2010 Special 301 Report: Romania, p.
287-298, www.iipa.com.
158

ACTIVITILE INVESTIGATORULUI ACOPERIT


N STATELE UNITE ALE AMERICII
Lect. univ. dr. PINTILIE LIGIA
Lect. univ. dr. TOMA RUS
Academia de PoliieA.I.Cuza
The Techniques of undercover investigation used by the F.B.I.
These techniques have become more complex and innovative. The undercover
operation provides the most effective means to expose a criminal organization or
conspiracy.Once accepted by the criminal group, the undercover officer begins to collect
evidence and intelligence.
lui general SUA n baza Titlului 28, codul
penal SUA, paragrafele 509, 510 i 533,
folosind Normele Procurorului General privitoare la Operaiunile Acoperite.
Aceste norme ncep prin a afirma c
folosirea de ctre FBI a unor salariai acoperii i mnuirea unor uniti economice
proprietare n acest scop este o tehnic
legal i esenial n depistarea i anchetarea crimei cu guler alb, a coruperii funcionarilor publici, a crimei organizate i a altor
zone prioritare de anchet. Dar folosirea
acestei tehnici pune inerent i problema
utilizrii unui element de amgire i, uneori, poate s reclame un grad de cooperare
cu persoane ale cror motivaii i comportamente stau sub semnul ndoielii. Prin urmare tehnica trebuie monitorizat ndeaproape.
Normele au stabilit dou nivele de operaiuni acoperite, identificate drept: grupul
doi i grupul unu. Operaiunile acoperite
din grupul doi sunt caracterizate prin autorizarea la nivelul direciei teritoriale FBI,
prin durata foarte limitat, prin finanare
limitat, prin autoritate limitat pentru participarea agentului acoperit la activiti ilegale i prin absena din scenariul operaiunii
acoperite a aa-numitor mprejurri delicate. Operaiunile acoperite din grupa nti

FOLOSIREA DE CTRE FBI


A TEHNICII DE ANCHET
ACOPERIT
Folosirea de ctre FBI a tehnicii de anchet acoperit a sporit, devenind mai complex i mai novatoare. Operaiunea acoperit (UCO) pune la dispoziie cel mai eficace mijloc de a descoperi i demasca o organizaie sau o conspiraie criminal. Odat
acceptat de ctre intele criminale, agentul
acoperit (UCA) imediat ncepe s strng
probe i s culeag informaii secrete de
mare pre. Aceast combinaie de colectare
de probe i strngere de informaii din partea agentului acoperit care a reuit s penetreze cu succes o organizaie criminal este
fr precedent pe planul tehnicilor de anchetare. Datorit numrului mare de chestiuni extrem de importante i delicate legate
de folosirea acestei tehnici, utilizarea ei este
supus unor reglementri riguroase, fiind
examinat ndeaproape de FBI i de Ministerul Justiiei (DOJ). Procedura i politicile
care guverneaz folosirea acestei tehnici
sunt concepute n aa fel nct s evite folosirea inadecvat sau greit a operaiunii
acoperite (UCO) n cadrul anchetei penale
FBI. Toate operaiunile acoperite ale FBI
sunt desfurate sub autoritatea Procuroru159

de reuit. Dac Comisia va aviza favorabil


propunerea i astfel operaiunea acoperit
de tipul Unu va fi autorizat de Director sau
de Adjunctul desemnat de Director al FBI,
atunci ntre mecanismele de control ale
operaiunii acoperite din Grupa nti vor figura i monitorizarea permanent i revizuirea operaiunii acoperite. Printre elementele de control stabilite de Normele
Procurorului general pentru operaiunile
acoperite figureaz i obligativitatea nregistrrii i raportrii aciunilor Comisiei de
Revizie a Operaiunilor Acoperite Penale,
precum i raportarea utilizrii globale de
ctre FBI a tehnicii de operaiune acoperit.
Agenii acoperii sunt verificai i selecionai cu toat atenia i dei aproape ntotdeauna ei sunt anchetatori cu experien, se
recomand insistent ca ei s fie nscrii la
cursuri suplimentare de pregtire n domeniul operaiunilor acoperite. FBI reduce la
minimum participarea agenilor acoperii n
activiti ilegale. Dar agenilor acoperii li
se permite totui s participe n activiti
criminale minore, numai atunci cnd
aceast aciune a fost avizat anterior de
oficialitile supervizoare i numai n scopul obinerii de probe eseniale, pentru a
stabili i menine credibilitatea subiecilor
criminali, i pentru a preveni sau evita pericolul decesului sau al unei rniri grave.
Participarea agentului acoperit n activiti
criminale mai grave, ntre care ar figura i
riscurile izbucnirii unor acte de violen,
trebuiesc aprobate n prealabil prin procesul
de revizie stabilit pentru operaiunile acoperite din Grupa nti.
Folosirea de ctre FBI a tehnicii de anchet acoperit a nceput prin operaiunile
clasice cu magazin fantom, n care se
cumprau de la hoi bunuri furate de ctre
uniti comerciale acoperite .Acestea au
fost folosite cu succes n Washington D.C.,
n anii 70, ducnd la elaborarea altor scenarii de operaiuni acoperite. Ctre sfritul
anilor 70 operaiunea acoperit ABSCAM a
atras atenia asupra folosirii de ctre FBI a
acestei tehnici. Ancheta ABSCAM n cadrul creia un agent FBI a pozat n eic

sunt caracterizate prin: revizuirea de ctre


Comisia de Revizie a Operaiunilor Acoperite Penale i autorizarea de ctre Directorul
Adjunct sau Asistent, printr-o durat i finanare mai mare, prin posibilitatea ca
agentul acoperit s poat participa ntr-o
gam mai larg de activiti ilegale i
printr-un scenariu de operaiune acoperit
ce poate presupune mprejurri delicate.
Anumite chestiuni fiscale i/sau legate
de responsabilitate, precum i mprejurrile
concret definite drept delicate, cum ar fi anchetarea unor cazuri de corupere a unor
funcionari publici, participarea agentului
acoperit la delicte grave, sau solicitarea de
ctre agentul acoperit a informaiilor cu caracter particular, acoperite de legea secretului comunicrilor, de la, sau asumarea
unei identiti false de avocat, medic, prelat
sau membru al presei, precum i riscul sporit al expunerii la acte de violen sau riscul
sporit al unei pierderi financiare suferite de
partea nevinovat toate acestea necesit
folosirea procedurii de operaiune acoperit
din grupa nti. Cnd sunt implicate aceste
condiii sau se ntrevede apariia lor n timpul operaiunii acoperite, trebuiesc folosite
mecanisme de supervizare i control pentru
operaiunea acoperit de tipul Unu,
obinndu-se n acest sens aprobarea prealabil de la biroul central FBI i de la Ministerul Justiiei pentru operaiunea acoperit n cauz. Comisia de Revizie a Operaiunilor Acoperite Penale, alctuit din salariai FBI desemnai de Director i din avocai de la Ministerul Justiiei desemnai de
Procurorul General, efectueaz o examinare
oficial a cererii scrise de aprobare a desfurrii operaiunii acoperite. Comisia trebuie s evalueze cu toat atenia planul operativ i beneficiile scontate c vor rezulta n
urma operaiunii acoperite, punndu-le n
cntar fa de aspectul cellalt al preului de
cost i al riscurilor implicate. Faptele i mprejurrile citate n propunerea de tipul Unu
trebuie s depeasc simpla faz a stabilirii
existenei activitilor criminale, cuprinznd
n schimb informaii privitoare la anchete
anterioare, la scenariul propus i la ansele
160

arab, a condus la arestarea i condamnarea


mai multor personaliti marcante de pe
arena politic american. Aceti politicieni
au solicitat i acceptat sume de bani n numerar de la presupusul eic arab, n schimbul unor activiti i cazuri de influen politic. n 1991 folosirea de ctre FBI a tehnicii de anchet acoperit a condus la condamnri n 1140 de cazuri de infraciuni
grave, bunuri recuperate n valoare de
$345.347.691 i amenzi ordonate de instan, i a prevenit pierderi economice cu
un potenial de circa $30.000.000.
Folosirea tehnicii acoperite, inclusiv a
unor uniti economice proprietare (fantom), este esenial pentru depistarea,
prevenirea i trimiterea n judecat a crimelor cu guler alb, a celor de corupere a
funcionarilor publici, terorism, crim organizat, a infraciunilor privitoare la substanele cu regim controlat i a altor zone
prioritare pentru anchete. Dar aceste tehnici
presupun n mod inerent un element de inducere n eroare, necesitnd cooperarea cu
persoane ale cror motivaii i comportamente stau sub semnul ndoielii. Prin urmare
tehnica trebuie monitorizat ndeaproape.

lariat al FBI sau salariat al unei agenii de


aplicare a legii locale, statale sau federale
care i desfoar activitatea sub ndrumarea i controlul FBI ntr-o anchet dat, a
crei relaie cu FBI este mascat fa de
tere persoane pe parcursul unei operaiuni
de anchetare, prin meninerea unei legende
de acoperire sau a unei identiti false .
Proprietary se refer la o ntreprindere particular, cu proprietar unic; un parteneriat, o corporaie (societate comercial
pe aciuni) sau alt unitate economic derulat pe baz comercial, care este deinut, controlat sau derulat integral sau
parial n folosul FBI i a crei relaie cu
FBI este ascuns fa de tere persoane.
Procuror federal de resort nseamn
procuror federal SUA sau ef de secie a
Direciei Penale din Ministerul Justiiei
(DOJ).
Conform acestor norme, FBI poate recurge la activiti i operaiuni acoperite recomandabile pentru aducerea la ndeplinire a
atribuiunilor ce-i revin pe planul aplicrii
legii. Aceste norme nu se aplic la anchetele
care utilizeaz informatori confideniali,
martori cooperani sau subieci cooperani,
dect n cazul n care ancheta utilizeaz i un
salariat acoperit. Prin elaborarea politicii
interne, FBI poate opta pentru aplicarea
acestor norme la anumite operaiuni n care
sunt implicai informatori confideniali,
martori cooperani i subieci cooperani, prin
supunerea acestor chestiuni avizului Comisiei
de Revizie a Operaiunilor Acoperite Penale.
n baza acestei autorizri, FBI poate participa
la activiti acoperite comune cu alte agenii
de aplicare a legii, putnd opera o unitate
economic proprietar, n msura necesar
meninerii
eficacitii
sau
legendei
operaiunii. Toate operaiunile acoperite
comune trebuiesc derulate n conformitate cu
prevederile prezentelor norme.

TERMINOLOGIE
Activiti acoperite nseamn orice
activitate ce presupune folosirea unui nume
fals sau unei identiti acoperite de ctre un
salariat al FBI sau alt organizaie de aplicare a legii, la nivel federal, statal sau local,
ce coopereaz cu FBI.
Operaiune acoperit nseamn orice
anchet ce presupune o serie de activiti
acoperite nrudite, derulate de-a lungul unei
perioade de timp, de ctre un salariat acoperit. n cadrul acoperit de aceste norme,
printr-o serie de activiti acoperite nrudite se nelege n general peste trei contacte separate stabilite de un salariat acoperit cu individul/indivizii aflai sub urmrire.
Dar activitatea acoperit ce presupune mprejurri delicate sau fiscale constituie o
operaiune acoperit, indiferent de numrul
de contacte implicat.
Salariat acoperit nseamn orice sa-

AUTORIZAREA OPERAIUNILOR
ACOPERITE
Norme generale de aprobare: Orice
oficial care contempl obinerea unei aprobri sau autorizaii de derulare a unei aci161

@ Operaiunea acoperit se va derula


cu un grad minim de intruziune, n
funcie de nevoia de a colecta probele
sau informaiile ntr-o manier rapid
i efectiv;
@ Aprobarea folosirii unui informator
sau surse confideniale s-a obinut,
prin respectarea Normelor procurorului general privitoare la folosirea informatorilor i a surselor confideniale;
@ Orice participare preconizat a
unui angajat acoperit la activiti ilegale ce pot fi avizate de agentul special responsabil (SAC), n temeiul
propriei sale autoriti;
@ Dac nu se ntrevede apariia unor
mprejurri delicate sau fiscale , este
necesar s existe o declaraie n acest
sens.
Operaiunile acoperite pot fi autorizate
n baza prevederilor acestei sub-seciuni
pentru o perioad de maximum 6 luni, cu o
prelungire de ase luni, dar cu un total de
un an. Operaiunile acoperite iniiate n
baza prevederilor acestei sub-seciuni nu
pot implica cheltuieli mai mari de $40.000
($100.000 n cauze de droguri n care suma
maxim de $40.000 se aloc cheltuielilor de
funcionare) sau suma stabilit din timp n
timp de director, fr aprobarea sediului
central FBI (FBIHQ).
Agentul Special Responsabil (SAC)
poate delega responsabilitatea avizrii iniierii, extinderii sau rennoirii operaiunilor
acoperite Agenilor Speciali Asisteni Responsabili. Delegarea acestei responsabiliti
de ctre SAC trebuie s se fac n scris i s
se depun la biroul teritorial de resort. Dar
toate operaiunile acoperite care trebuiesc
autorizate la nivelul biroului central FBI
trebuie s fie aprobate i de SAC. O copie a
tuturor aprobrilor scrise descrise mai sus
vor fi naintate fr ntrziere biroului central FBI.
Operaiuni care trebuie aprobate de
FBIHQ (biroul central FBI)
mprejurri de ordin fiscal. n toate operaiunile acoperite ce presupun mprejurri

uni acoperite pentru care a naintat cerere


trebuie s cntreasc foarte bine riscurile
i beneficiile operaiunii, innd cont de
urmtorii factori:
@ Riscul rnirii persoanelor individuale, al unor pagube materiale sau pierderi financiare suferite de persoanele
sau ntreprinderile respective, precum
i pericolul ptrii reputaiei sau al altor genuri de vtmri ale persoanelor;
@ Riscul unor rspunderi (procese) civile intentate mpotriva guvernului sau
alte pierderi suferite de acesta.
@ Riscul intruziunii n viaa particular
a cetenilor sau amestecul n relaii
confideniale sau privilegiate.
@ Riscul ca indivizii angajai n operaiuni acoperite s se implice n
comportamente ilegale limitate de
prevederile paragrafului IV. H. de mai
jos; i
@ Dac se cuvine ca guvernul s participe n genul de activitate care se va
ivi probabil pe parcursul operaiunii.
Operaiuni acoperite care pot fi autorizate de agentul special responsabil (SAC)
Stabilirea, extinderea sau rennoirea tuturor operaiunilor acoperite ce urmeaz a fi
supervizate de un anumit birou teritorial
trebuiesc aprobate de agentul special responsabil (SAC). Aceast aprobare va constitui autorizarea operaiunii. Aprobarea necesit o hotrre n scris, n care se expun
faptele i mprejurrile aduse n sprijinul
deciziei, conform crora:
@ Iniierea activitii de anchetare a
prezumtivei conduite criminale sau ntreprinderi criminale se justific n baza tuturor normelor aplicabile ale ministerului;
@ Preconizata operaiune acoperit
pare s fie mijlocul eficace prin care s-ar
putea obine probele sau informaiile necesare. Aceast constatare trebuie s cuprind
i o declaraie referitoare la anchetele derulate anterior i la ansele pe care le va
avea operaiunea de a obine probele sau informaiile necesare, privind prezumtiva
conduit criminal sau ntreprindere criminal;
162

de ordin fiscal prezentate mai jos, agentul


special responsabil va nainta o cerere ctre
FBIHQ . O recomandare de autorizare
poate fi naintat direct Directorului sau Directorului Asistent Desemnat sau, n cazul
operaiunilor ce presupun doar scrisori privind mprejurri de ordin fiscal , Directorului Asistent Adjunct pentru revizia i autorizarea final a acesteia, cu condiia ca
nivelele de aprobare s se conformeze tuturor legilor aplicabile. n cazul cererilor
pentru aprobarea operaiunilor acoperite,
naintate biroului central FBI doar pe considerentul mprejurrilor de ordin fiscal nu
este nevoie ca acestea s fie luate n considerare i aprobate de Comisia de Revizie a
Operaiunilor Acoperite. Pentru scopul avut
n vedere n cadrul acestor norme, o operaiune acoperit presupune mprejurri de
ordin fiscal dac exist temei s se cread
c operaiunea acoperit va :
(a) Necesita cumprarea sau nchirierea
prin contract a unor bunuri, echipamente,
cldiri sau faciliti; modificarea unor cldiri sau faciliti; un contract pentru construirea sau modificarea de cldiri i faciliti; sau achitarea n avans a chiriei pe mai
mult de o lun. Cumprarea, nchirierea sau
semnarea unui contract de nchiriere a unor
bunuri folosind un nume fals sau o identitate de acoperire pentru a facilita supravegherea fizic sau electronic nu constituie o
operaiune acoperit n nelesul avut n vedere de aceste norme. Dar, ntruct este implicat cheltuirea sumelor alocate, trebuie
obinut aprobare de la FBIHQ n conformitate cu legile aplicabile.
(b) Va reclama depunerea fondurilor
alocate sau a sumelor generate de operaiunea acoperit la bnci sau alte instituii financiare.
(c) Va folosi fondurile generate de operaiunea acoperit pentru a acoperi cheltuielile necesare i rezonabile pe care le incumb operaiunea;
(d) Va reclama ncheierea unui acord de
decontare sau compensare a indivizilor sau
entitilor cooperante pentru serviciile sau
pierderile suferite de ei n promovarea ope-

raiunii (orice acord de decontare ncheiat


cu tere pri trebuie revizuit de Direcia
Consilierului Juridic FBI); sau
(e) Va depi limitrile impuse asupra
duratei sau angajrii de resurse stabilite de
Director pentru operaiuni iniiate la nivelul
biroului teritorial.
mprejurri delicate. n toate operaiunile acoperite ce presupun mprejurri delicate de genul celor descrise mai jos, agentul
special responsabil (SAC) va nainta biroului central FBI o cerere . Cererea va fi revizuit de personalul supervizor de resort
de la FBIHQ i, dac va primi avizul favorabil, va fi remis spre avizare Comisiei de
Revizie a Operaiunilor Acoperite. Cererea
va fi naintat apoi Directorului sau Directorului Asistent desemnat, care o va aproba
sau nu. Pentru scopul avut n vedere n cadrul acestor norme, avem de a face cu mprejurri delicate dac exist temei s se
cread c operaiunea acoperit va presupune :
(a) anchetarea unei posibile conduite
criminale din partea unui funcionar public
ales sau desemnat sau a unui candidat politic la ocuparea unei funcii la nivel judiciar,
legislativ, de conducere (management) sau
executiv. ntr-un post de ncredere ntr-o
entitate a administraiei locale, statale sau
federale sau a unei subdiviziuni politice a
acesteia;
(b) anchetarea oricrui funcionar public
la nivel local, statal sau federal, n orice
chestiune n care este implicat coruperea
sistematic a oricrei funcii guvernamentale;
(c) anchetarea unei posibile conduite
criminale ce ar putea s fi fost comis de
orice oficialitate strin sau guvern strin,
organizaie religioas, organizaie politic
sau organizaie de pres. Exist circumstane privind oficialiti aflate n funcii
judiciare, legislative, de conducere sau executive, care ar putea fi considerate n mod
logic nedelicate (neconfideniale). n asemenea cazuri, trebuie consultat eful de
Secie, al Seciei de Crim cu guler alb, din
biroul central FBI, care face parte din Co163

misia de Revizie a Operaiunilor Acoperite


Penale i care are o viziune global naional asupra chestiunilor privind funcionarii
publici, pentru ca acesta s stabileasc dac
operaiunea acoperit n cauz trebuie
adus n faa Comisiei de Revizie a Operaiunilor Acoperite.
(d) Angajarea n activiti ce au un efect
semnificativ asupra sau constituie o intruziune considerabil n funcionarea legitim a
unei entiti de administraie local, statal
sau federal;
(e) Stabilirea, achiziionarea sau folosirea unei uniti economice proprietare;
(f) Furnizarea de bunuri sau servicii
eseniale svririi unei infraciuni, bunuri
i servicii care n mod obinuit nu sunt disponibile subiectului anchetei dect din
sursa provenit de la stat;
(g) Activiti care sunt interzise de legislaia local, statal sau federal, fiind
considerate delicte sau infraciuni grave
dar nu i cumprarea de bunuri furate sau
de contraband; livrarea sau desfacerea de
ctre guvern a unor bunuri furate al cror
proprietar nu poate fi stabilit; livrarea controlat de droguri care nu vor ptrunde n
circuitul comercial; acordarea de mit care
nu este cuprins n alte mprejurri delicate;
sau facerea unor declaraii false unor tere
pri n procesul mascrii identitii personale sau al adevratului proprietar al unitii
economice proprietare (aceast scutire nu
cuprinde nici o declaraie fcut sub jurmnt sau posibilitatea unor sanciuni pentru
comiterea sperjurului). Unele dintre activitile de mai sus, inclusiv cea referitoare la
livrarea controlat de droguri i efectuarea
de pli sub form de mit, sunt pasibile
procedurilor de revizie i aprobare specific. Chestiunile acestea trebuiesc coordonate cu sediul central FBI.
(h) Existena unui risc considerabil c
persoana participant la operaiunea acoperit va fi arestat sau va depune mrturie
fals sub prestare de jurmnt sau va furniza documente false n orice proceduri juridice sau administrative ;
(i) Participarea la o ntrunire sau n ca-

drul unor convorbiri dintre orice individ i


avocatul lui sau ei;
(j) Existena unui risc considerabil c o
ter parte va intra ntr-o relaie profesional sau confidenial cu persoana participant la o operaiune acoperit care are rolul de avocat, medic, prelat sau membru al
presei;
(k) Solicitarea adresat unui avocat, medic, membru al clerului sau altei persoane
pentru obinerea de informaii care, n mod
normal, ar constitui un domeniu confidenial, protejat de obligativitatea dezvluirii,
sau unui membru al presei cu privire la un
individ cu care se tie c ziaristul are o relaie profesional sau confidenial;
(1) Participarea la activitile unui grup
aflat sub anchet n cadrul Unei Anchete de
Securitate Intern sau recrutarea unei persoane din rndurile unui atare grup pentru a
sluji de informator;
(m) Un risc considerabil de izbucnire a
unor acte de violen sau producerea unor
rniri fizice indivizilor sau un risc considerabil de pierderi financiare;
(n) Activiti care ar putea duce la formularea de pretenii de despgubiri mpotriva Statelor Unite n cadrul unor responsabiliti contractuale sau cereri de despgubire pentru confiscarea unor bunuri;
(o) Reprezentri neadevrate fcute de o
persoan participant la operaiunea acoperit cu privire la activitile n cauz sau
implicarea unei tere persoane fr cunotina sau consimmntul acelei persoane.
Comisia de Revizie a Operaiunilor
Acoperite Penale (Comisia de Revizie a
Operaiunilor Acoperite) va fi alctuit din
salariai de resort ai FBI desemnai de Directorul FBI i de avocai din direcia penal a ministerului justiiei, desemnai de
procurorul asistent ce rspunde de direcia
penal, peste care va prezida o persoan desemnat de Directorul FBI. Cnd biroul
central FBI primete cererea naintat de un
agent special responsabil (SAC) viznd
aprobarea unei operaiuni acoperite implicnd mprejurri delicate, la recomandarea
seciei de resort a biroului central FBI,
164

membrii Comisiei se vor ntruni pentru a


examina (revizui) cererea. Membrii direciei penale din cadrul Comisiei pot s se
consulte cu cadrele de resort din FBI, cu
oficialiti de rang nalt din ministerul justiiei i cu procurorul general al SUA, dup
cum se va gsi de cuviin. Cererea va fi
naintat apoi de Comisie Directorului sau
Directorului Asistent desemnat, cu aviz de
aprobare sau respingere a cererii i cu
schimbrile sau amendamentele pe care le
recomand asupra textului propunerii. Pe
lng considerentele prevzute mai sus,
Comisia va examina cererea i pentru a stabili dac s-au luat msurile corespunztoare
pentru minimalizarea incidenei mprejurrilor delicate i reducerea riscurilor de vtmare i intruziune pe care le creeaz atari
circumstane. Dac Comisia va recomanda
aprobarea unei operaiuni acoperite, n recomandare va figura i o scurt declaraie
care s explice de ce operaiunea merit s
fie aprobat, n lumina apariiei preconizate
a unor mprejurri delicate.
Comisia va recomanda aprobarea unei
operaiuni acoperite numai n cazul n care
a ajuns la un consens, cu condiia ca:
@ Dac una sau mai multe persoane
desemnate de procurorul general asistent
responsabil peste direcia penal nu-i d
avizul la aprobarea unei operaiuni preconizate din considerente de ordin juridic, etic,
judiciar sau legat de politica intern a ministerului, persoana desemnat va aduce
imediat la cunotina procurorului general
asistent acest lucru, i nu se va ntreprinde
nici o aciune asupra propunerii, pn cnd
Directorul Asistent desemnat va avea prilejul de a se consulta cu procurorul general
asistent; i
@ Dac, n urma consultrii, procurorul general asistent nu este de acord cu decizia luat de directorul asistent desemnat
de aprobare a preconizatei operaiuni, nu se
va mai ntreprinde nici o aciune asupra
propunerii fr aprobarea procurorului general adjunct sau a procurorului general.
Comisia trebuie s obin consultul Direciei Consilierului Juridic al FBI i al Ofi-

ciului Consilierului Juridic sau al altei direcii sau oficiu corespunztor din cadrul
ministerului justiiei, cu privire la orice
chestiuni de ordin juridic nesoluionate,
privitoare la autoritatea sau desfurarea
preconizatei operaiuni acoperite. Directorul, procurorul general asistent sau alt oficial desemnat de acetia, poate supune orice
chestiune de anchet delicat, inclusiv operaiunile cu informatori, martori i subieci
cooperani Comisiei de Revizie a Operaiunilor Acoperite pentru sfatul, recomandrile
sau comentariile acesteia, indiferent dac
este implicat o operaiune acoperit. Procurorul federal, agentul special responsabil
sau orice alt membru al staff-ului lor, poate
participa la ntrunirile Comisiei de Revizie
a Operaiunilor Acoperite pentru a susine
aprobarea operaiunii acoperite. Dac
agentul special responsabil i procurorul
federal resping n tandem orice stipulare fcut de Comisia de Revizie a Operaiunilor
Acoperite privind aprobarea unei operaiuni
acoperite, ei se pot consulta cu preedintele
care prezideaz Comisia de Revizie a Operaiunilor Acoperite Penale, care poate convoca o ntrunire a comisiei pentru a reexamina chestiunea aflat n dezbatere. n
orice moment al derulrii operaiunii acoperite agentul special responsabil poate nainta contestaie fa de orice decizie a biroului central, ctre Directorul asistent. Tot
aa, procurorul federal poate nainta contestaie direct procurorului general asistent,
direciei penale sau procurorului general
adjunct, dup cum este cazul.
Un director asistent desemnat poate
aproba o operaiune acoperit luat n considerare de Comisia de Revizie a Operaiunilor Acoperite, cu excepia cazurilor n
care ancheta presupune mprejurri delicate
(1) sau (m). Cu excepia prevederilor mprejurrilor limitate descrise mai jos, numai
directorul, directorul adjunct sau directorul
adjunct asociat care rspunde de anchete
poate aproba o operaiune preconizat
dac exist temeiuri rezonabile s se cread
c:
(1) Operaiunea acoperit se va folosi n
165

scopul participrii la activitile unui grup


aflat sub anchet, ncadrat la Anchetele de
Securitate Naional sau pentru a recruta o
persoan din rndurile unui atare grup ca
informator sau surs confidenial (mprejurrile Delicate (1));
(2) Pot exista riscuri considerabile de
izbucnire a unor acte de violen sau rnire
personal a indivizilor sau riscul considerabil al suferirii unor pierderi financiare (mprejurrile delicate (m)).
Cererea/Notificarea adresat biroului
central FBI este obligatorie n cazul oricrei operaiuni acoperite ce necesit aprobarea biroului central (FBIHQ). Fiecare cerere
va cuprinde:
@ Aprobarea scris din partea agentului special responsabil;
@ descriere a operaiunii preconizate
i legenda de acoperire la care se va recurge; toi informatorii sau alte persoane
cooperante care i vor da concursul la bunul mers al operaiunii, precum i informaiile de fond, dosarul arestrilor anterioare
i acordurile ncheiate cu procurorii; infraciunea specific sau ntreprinderea criminal aflat sub anchet; i toate persoanele individuale despre care se tie c sunt
implicate;
@ declaraie specificnd intervalul de
timp n care se va derula operaiunea;
@ descriere a modului n care s-au ntrunit criteriile privitoare la ademenirile ce
ar urma s fie oferite; i
@ declaraie a sumelor pe care i le
propune operaiunea s Ie cheltuiasc.
Cererile solicitnd aprobarea operaiunilor acoperite cu implicarea unor mprejurri delicate trebuie s cuprind i urmtoarele informaii: precizarea mprejurrilor
asupra crora exist temeiuri rezonabile s
se cread c se vor ivi. Ce fapte semnificative ar urma s se iveasc? i de ce operaiunea acoperit are meritul de a fi aprobat,
n lumina circumstanelor respective, i n
cazul operaiunilor acoperite cu prezena
unor mprejurri delicate , trebuie s existe
i o declaraie n care s se explice de ce
participarea la o activitate altminteri ilegal

se justific totui, i o scrisoare din partea


procurorului federal de resort. Pentru operaiunile acoperite implicnd circumstane
delicate, trebuie s se explice de ce este necesar aciunea de infiltrare sau recrutare i
s se descrie procedurile ntreprinse pentru
minimalizarea oricrei achiziii, reineri i
diseminri de informaii care nu au legtur
cu chestiunea aflat sub anchet sau cu alt
activitate autorizat din cadrul anchetei. O
scrisoare din partea procurorului federal de
resort indicnd faptul c acesta sau aceasta
a revizuit operaiunea preconizat, inclusiv
mprejurrile delicate probabile, faptul c
este de acord cu propunerea respectiv i cu
temeiul juridic i faptul c va aciona n
justiie cauza ce se va contura n urma anchetei, avnd temeinicia unei aciuni judiciare. Scrisoarea trebuie s cuprind constatarea c ancheta preconizat i beneficiile ce
ar decurge din ea pe planul intentrii unui
proces ar atrna mai greu la cntar dect
costurile directe sau riscurile altor pierderi
pe care le implic o atare operaiune. Cererea de prelungire sau rennoire a operaiunii
acoperite trebuie s descrie rezultatei obinute n urma desfurrii prealabile a operaiunii sau, dup caz, s explice motivele
pentru care nu s-au obinut rezultate semnificative iar acolo unde a fost vorba de circumstane delicate, trebuie s se existe o
scrisoare din partea procurorului federal de
resort care s-i avizul favorabil prelungirii
sau rennoirii autorizaiei.
Durata autorizaiei
O operaiune acoperit aprobat de
FBIHQ nu poate fi derulat pe o perioad
mai lung dect cea necesar realizrii obiectivelor precizate n autorizaie, i n nici
un caz nu poate depi ase luni, fr s
existe o nou autorizaie de continuare, cu
excepia prevederilor cuprinse mai jos.
Dac exist schimbri semnificative fie
n direcia, fie n obiectivele unei operaiuni
acoperite aprobate de FBIHQ, operaiunea
trebuie revizuit de Comisia de Revizie a
Operaiunilor Acoperite pentru a se stabili
dac este nevoie de o nou autorizaie. O
operaiune acoperit ce necesit revizie din
166

partea Comisiei de Revizie a Operaiunilor


Acoperite poate fi iniiat sau prelungit pe
baz interimar de ctre Directorul Asistent
desemnat n cazul unor mprejurri excepionale, pe o perioad de maximum 30 de
zile. n cazul unei autorizaii iniiale, al unei
argumentri bugetare sau schimbri de direcie, autorizaia interimar trebuie ratificat de Comisia de Revizie a Operaiunilor
Acoperite n cadrul urmtoarei sale edine
de lucru programate. O operaiune acoperit
autorizat iniial de un SAC trebuie s fie
reautorizat de un director asistent desemnat, dac dureaz mai mult de 12 luni sau
presupune cheltuieli de peste $40.000
($100.000 n cazuri de narcotice din care
maximum $40.000 reprezint cheltuieli de
funcionare) sau o alt sum care este stabilit din timp n timp de director. Nici o
operaiune acoperit aprobat de biroul teritorial nu poate dura mai mult de un an
fr aprobarea scris din partea biroului
central FBI. O operaiune acoperit aprobat de un SAC este considerat c a nceput la data aprobrii, nu n ziua n care a nceput activitatea acoperit.
Printre factorii de care trebuie s se in
seama n luarea de ctre orice oficialitate cu
putere de aviz a deciziei de a aproba sau nu
rennoirea sau prelungirea operaiunii acoperite figureaz i urmtorii:
(a) Msura n care operaiunea a produs
rezultatele scontate la data concepiei;
(b) Potenialul obinerii n viitor a unor
succese ce depesc cadrul iniial avut n
vedere;
(c) Msura n care ancheta poate continua fr s dea n vileag operaiunea acoperit;
(d) Msura n care continuarea anchetei
poate cauza vtmare, financiar sau de alt
natur, unor pri nevinovate.
Participarea la activiti altminteri ilegale, de ctre salariai acoperii
Cu excepia unor prevederi expres autorizate de prezentele norme, nici un salariat
acoperit nu se va angaja n nici o activitate
care ar putea constitui o nclcare a legislaiei locale, statale sau federale, dac la

acestea particip o persoan particular ce


acioneaz fr autorizaie. Pentru scopul
avut n vedere n cadrul acestor norme, o
atare activitate este definit ca fiind o activitate altminteri ilegal. Nici o oficialitate
nu va recomanda sau aproba participarea de
ctre un salariat acoperit la vreo activitate
altminteri ilegal, dect atunci cnd participarea la o atare aciune se justific prin necesitatea:
(a) de a obine informaii sau probe necesare pentru succesul anchetei i care nu
sunt n mod rezonabil disponibile fr participarea la aciunea considerat altminteri
ilegal;
(b) de a stabili sau menine credibilitatea
identitii acoperite; sau
(c) de a preveni decesul sau grave rniri
fizice.
FBI va lua msurile rezonabile de a minimaliza participarea unui salariat acoperit
n activiti considerate altminteri ilegale.
Un salariat acoperit nu are voie:
@ s participe n nici un act de violen dect n cazuri de auto-aprare;
@ s iniieze sau s instige la
formularea unui plan de comitere a unor
acte criminale, sau
@ s participe n conduit care ar
constitui tehnici ilegale de anchetare (de ex.
interceptri electronice ilegale, interceptri
ilegale de coresponden, ptrunderea prin
efracie sau cele ce echivaleaz cu o percheziie ilegal).
Nimic din prezentele norme nu va interzice unui salariat acoperit s ia msurile rezonabile de auto-aprare n cazul unei situaii excepionale, pentru protecia propriei
sale viei sau a vieii celorlali n faa pericolului unei fore criminale. Aceste msuri
vor fi raportate procurorului federal de resort i FBIHQ, care vor informa procurorul
general asistent al direciei penale fr ntrziere.
Autorizaia
Agentul special responsabil trebuie s
aprobe toate operaiunile i activitile acoperite, inclusiv cele care vizeaz participarea n activiti altminteri ilegale. Aceast
167

aprobare va constitui autorizaia pentru urmtoarele aciuni:


@ activiti considerate altminteri ilegale care sunt un delict minor sau alt infraciune minor n baza prevederilor legislaiei locale, statale sau federale;
@ monitorizare consimit, chiar dac
constituie o infraciune n baza legislaiei
locale;
@ cumprarea de bunuri furate sau de
contraband;
@ livrarea sau vnzarea de bunuri furate, al cror proprietar de drept nu poate fi
reperat;
@ livrarea controlat de droguri care
nu vor ptrunde n circuitul comercial;
@ acordarea de mit care nu se ncadreaz la categoria circumstanelor delicate;
@ efectuarea de reprezentri false ctre tere pri n procesul mascrii identitii

personale sau al adevratului proprietar al


unei uniti economice proprietare (dar nu
i o declaraie fcut sub prestare de jurmnt sau sub ameninarea cu rigorile infraciunii de sperjur).
Participarea la o activitate altminteri ilegal care este un delict grav sau echivalentul su n legislaia local, statal sau federal necesit autorizaie suplimentar din
partea directorului asistent dup revizia
efectuat de Comisia de Revizie a Operaiunilor Acoperite.
Participarea la activiti altminteri ilegale care presupun un grad ridicat de risc de
izbucnire a unor acte de violen sau de rniri fizice necesit autorizaie din partea directorului sau directorului adjunct dup revizia efectuat de Comisia de Revizie a
Operaiunilor Acoperite.

BIBLIOGRAFIE:
1. Reguli de bune practici folosite de investigatorii sub acoperire n S.U.A., 2008
2. Curs de pregtire cu ofieri D.E.A. S.U.A, 2008

168

169

170

PROCEDURA PREDRII PERSOANELOR URMRITE


INTERNAIONAL PRIN MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE
Dr. CLAUDIU UPULAN
Drd. ADRIAN ANGHELU
Within the article, the authors present the main aspects regarding the procedure of
transferring internationally wanted persons through the European Arrest Warrant, which
constitutes a modern cooperation instrument at the disposal of judicial bodies from
Member States of the European Union.
multe infraciuni de viol n tren, dup care
s-a refugiat n Portugalia. Existau probe
mpotriva lui, se prelevase ADN-ul i, dei
Frana a cerut extrdarea lui, Portugalia a
refuzat acest lucru deoarece n dreptul portughez nu este prevzut pedeapsa deteniunii pe via, pedeapsa maxim fiind nchisoarea de 30 de ani, n timp ce n dreptul
francez este prevzut aceast pedeaps
pentru infraciunile cele mai grave. Prin
acest refuz s-a ajuns la situaia n care francezii nu mai tiau ce nseamn aceast Europ, pentru c nu-i puteau imagina c n
cadrul UE, compus din state democratice
care au ncredere unele n altele, o ar
poate refuza extrdarea ctre o alt ar din
UE. Acest caz a determinat luarea unor decizii la nivel politic i s-a reflectat n crearea instituiei mandatului european de
arestare157.
n spaiul judiciar comun al UE, cooperarea judiciar se desfoar n temeiul unor
instrumente comunitare care au la baz
principiile ncrederii reciproce i a recunoaterii deciziilor judiciare158.
Decizia-Cadru a Consiliului UE
nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind
mandatul european de arestare i procedurile de predare ntre statele membre ale UE

Conceptul mandatului european de


arestare
Legiuitorul european a simit nevoia s
nlocuiasc, exclusiv n relaia dintre statele
membre ale UE, procedurile clasice de extrdare cu procedurile de predare n baza
unui mandat european de arestare datorit
faptului c n toate statele membre ale UE,
ca i n alte state (inclusiv SUA), extrdarea
este reglementat n primul rnd ca un act
de suveranitate al statului, decizia final
aparinnd executivului (Consiliul de Minitri n Frana i Spania, Departamentul de
Stat n SUA, ministerele de justiie, eventual mpreun cu ministerele de externe, n
marea majoritate a statelor europene).
Mandatul european de arestare este primul instrument juridic fondat pe recunoaterea mutual a deciziilor penale. El produce o schimbare radical n raport cu vechiul sistem de predare a persoanelor n cadrul unui spaiu de libertate, securitate i
justiie, efectul fcndu-se simit mai ales
asupra procedurilor, termenelor i motivelor de refuz al predrii unei persoane. Mandatul european de arestare este deci strns
legat de obiectivul enunat de art.29 al Tratatului privind UE.
Statele membre ale UE au ajuns la soluia adoptrii conceptului mandatului european de arestare, ntruct n fiecare stat au
existat cazuri celebre care au creat probleme, avnd un ecou puternic n rndul
opiniei publice. n Frana, de exemplu, a
avut loc un caz (Resala) al unui cetean
francez de origine arab care a comis mai

157

Simona Brdiceanu Mandatul de arestare


european, articol publicat n Pro Lege nr.3/2005,
pag.171
158
L. Benoit Le mandat darrt europen, Revue du
march commun de lUnion Europenne nr.465/2003,
pag.106

171

ofer un cadru general comun de aciune


tuturor statelor membre i introduce o serie
de dispoziii cu caracter de noutate n raport
cu dreptul de extrdare, reprezentnd un
pas uria fcut de rile membre n construirea spaiului penal european.
Decizia-Cadru a fost transpus integral
n legislaia romn n Titlul III al Legii
nr.302/2004 privind cooperarea judiciar
internaional n materie penal. n ceea ce
o privete, Romnia nu a fcut nici o declaraie privind infraciunile comise nainte de
intrarea n vigoare a Deciziei-Cadru, acceptnd mandatul european de arestare fr
a ine cont de data comiterii infraciunii159.
Totui, n conformitate cu prevederile legii
romne, numai mandatul european de arestare emis dup 01.01.2007 este acceptat,
aceasta fiind data cnd Decizia-Cadru a intrat n vigoare n Romnia.
Art.77 din Legea nr.302/2004160 definete mandatul european de arestare ca fiind decizia judiciar prin care autoritatea
judiciar competent a unui stat membru al
UE solicit arestarea i predarea de ctre
un alt stat membru, a unei persoane n vederea efecturii urmririi penale, judecii
sau executrii unei pedepse sau a unei msuri de siguran privative de libertate161.
Punctul 2 al art.77 prevede c mandatul eu-

ropean de arestare se execut n baza principiului recunoaterii i a ncrederii reciproce, n conformitate cu dispoziiile Deciziei-Cadru a Consiliului Uniunii Europene
nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002.
Procedura emiterii mandatului european de arestare
Procedura emiterii mandatului european
de arestare de ctre autoritile romne este
reglementat n cuprinsul art.81 din Legea
nr.302/2004, modificat i completat prin
Legea nr.222/2008. Astfel, mandatul european de arestare este emis n situaia n care
un mandat de arestare preventiv sau de
executare a pedepsei nchisorii nu poate fi
dus la ndeplinire, ntruct inculpatul ori
condamnatul nu se mai afl pe teritoriul
Romniei.
Prin cele mai recente modificri aduse
Titlului III din Legea nr.302/2004, prin Legea nr.222/2008, s-a urmrit soluionarea
unor aspecte care au generat practic neunitar a instanelor de judecat sau au ridicat probleme de ordin practic.
Astfel, n ceea ce privete procedura de
emitere a mandatelor europene de arestare,
se elimin o problem care a determinat o
practic neunitar legat de judectorul
competent s emit mandatul european de
arestare162. Potrivit noii redactri legale,
mandatul european de arestare este emis, n
faza de urmrire penal, de ctre judectorul delegat de preedintele instanei creia iar reveni competena s judece cauza n
fond, iar n faza de judecat i de executare
de ctre judectorul delegat de preedintele
primei instane ori de cel al instanei de
executare. Judectorul competent verific
ndeplinirea condiiilor prevzute de lege,
procednd astfel163:
emite mandatul european de arestare i supravegheaz luarea msurilor pentru transmiterea acestuia, iar n cazul n care

159

n conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din


Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene
nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002, orice stat membru
poate face, n momentul adoptrii Deciziei-Cadru, o
declaraie referitoare la faptul c, n calitate de stat
membru de executare, va aplica instrumentul
mandatului european de arestare doar la faptele
comise dup o anumit dat precizat, care nu poate fi
posterioar datei de 7 august 2002. Urmtoarele State
Membre au fcut o asemenea declaraie: Austria
(fapte comise dup 7 august 2002), Republica Ceh
(fapte comise de resortisani sau dup 1 noiembrie
2004), Frana (fapte comise dup 1 noiembrie 1993),
Italia (fapte comise dup 7 august 2002).
160
Modificat i completat prin Legea nr.222/2008.
161
Art.1 din Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii
Europene nr.2002/584/JAI din 13 iunie 2002 definete
mandatul european de arestare ca fiind o hotrre
judectoreasc emis de un Stat Membru n vederea
arestrii i predrii de ctre un alt Stat Membru a
persoanei solicitate, n scopul efecturii urmririi
penale sau executrii unei sentine privative de
libertate sau a unei dispoziii de detenie.

162
Informarea Ministerului Justiiei nr.121650 din 11
noiembrie 2008, adresat tuturor instanelor
judectoreti i parchetelor de pe lng acestea.
163
Art.81, alin.3 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciar internaional n materie penal,
modificat i completat prin Legea nr.222/2008

172

vederea adoptrii de bune practici, innd


cont de experiena acumulat, oferind judectorilor i procurorilor competeni informaii precise referitoare la modul n care
trebuie completat formularul-tip al mandatului european de arestare. n acest scop,
textul conine exemple precise referitoare la
redactarea mandatului european de arestare164.
Formularul-tip al mandatului european de arestare constituie o anex a Deciziei-Cadru referitoare la mandatul european
de arestare. Acesta trebuie utilizat, chiar i
n situaiile n care nu este prevzut n mod
clar n legislaia anumitor state membre.
Intenia Consiliului este de a pune n practic un instrument de lucru susceptibil de a
fi uor de completat de autoritile judiciare
emitente, fiind astfel recunoscut de autoritile judiciare de executare165. Unul din
obiectivele formularului-tip este de a evita
traducerile costisitoare sub raport financiar
i temporal, oferind informaii ct mai accesibile. Avnd n vedere faptul c formularul mandatului european de arestare va constitui n principiu singura baz legal privind arestarea i ulterior predarea persoanei
solicitate, acesta trebuie completat n mod
minuios, n scopul evitrii cererii inutile de
informaii complementare166.
Legea prevede faptul c procedura emiterii mandatului european de arestare are
caracter confidenial pn la momentul
arestrii persoanei solicitate n statul membru de executare.
Mandatul european de arestare poate fi
emis n cazul faptelor care sunt incriminate
i sancionate n statul emitent al mandatu-

persoana este localizat pe teritoriul unui


stat membru al UE, dispune traducerea
mandatului european de arestare. Totodat
informeaz procurorul care efectueaz sau
supravegheaz urmrirea penal sau instana pe rolul creia se afl cauza penal
despre emiterea mandatului european de
arestare;
constat, prin ncheiere motivat,
c nu sunt ndeplinite condiiile prevzute
de lege pentru a emite un mandat european
de arestare, comunicnd totodat ncheierea
procurorului care efectueaz sau supravegheaz urmrirea penal sau procurorului
de pe lng instana de executare.
n cazul emiterii unui mandat european
de arestare, judectorul poate solicita autoritii judiciare de executare i remiterea
bunurilor care constituie mijloace materiale
de prob.
n urma reuniunii sale din 17 iulie 2007,
Grupul Cooperare n materie penal (Experi n mandatul european de arestare) a
procedat la un schimb de informaii referitoare la problemele practice implicate de
procedura emiterii mandatului european de
arestare. n scopul rezolvrii acestor probleme, delegaiile i-au ndreptat atenia
asupra recomandrii Preediniei Consiliului UE referitoare la elaborarea orientrilor
comune indicnd modul de completare al
mandatului european de arestare. Preedinia a declarat n concluzie c exist un consens n cadrul tuturor delegaiilor n ceea ce
privete necesitatea realizrii unui manual
european privind emiterea mandatului european de arestare. De asemenea, s-a sugerat ca proiectul de propunere s fie din nou
examinat n perioada preediniei portugheze, de Grupul Cooperare n materie
penal (Experi n mandatul european de
arestare). Misiunea a fost ncredinat preediniei, asistat de Secretariatul General
al Consiliului UE. Manualele existente n
Statele Membre, ca i experienele profesionale din cadrul Reelei Judiciare Europene
i Eurojust, au servit ca baz de elaborare a
manualului. n urma reuniunii sale din 1415 mai 2008, Comitetul a aprobat manualul.
Acesta are ca scop furnizarea de orientri n

164

Manualul a fost elaborat n timpul Preediniei


portugheze i slovene, cu ajutorul unor profesioniti
care opereaz cu mandatul european de arestare n
ntreaga Europ, precum i cu Reeaua Judiciar
european, Eurojust, Secretariatul General al
Consiliului UE i Comisia European.
165
Mandatul european de arestare este emis exclusiv
sub forma formularului standardizat. Acesta trebuie
completat exact i cu grij, deoarece reprezint baza
pentru arestare i condamnarea ulterioar a persoanei
solicitate.
166
Version finale du manuel europen concernant
l'mission d'un mandat d'arrt europen

173

lui cu nchisoarea sau cu o msur de siguran privativ de libertate pe o perioad de


minimum 3 ani, predarea persoanei
acordndu-se chiar dac nu este ndeplinit
condiia dublei incriminri a faptei.
Sub raportul formei i a coninutului,
mandatul european de arestare trebuie s
conin urmtoarele informaii167: identitatea i cetenia persoanei solicitate, denumirea, adresa, numerele de telefon i fax, precum i adresa de e-mail ale autoritii judiciare emitente, indicarea existenei unei
hotrri judectoreti definitive, a unui
mandat de arestare preventiv sau a oricrei
alte hotrri judectoreti executorii avnd
acelai efect, natura i ncadrarea juridic a
infraciunii, o descriere a circumstanelor n
care a fost comis infraciunea, inclusiv
momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate, pedeapsa pronunat, dac
hotrrea a rmas definitiv, sau pedeapsa
prevzut de legea statului emitent pentru
infraciunea svrit, dac este posibil, alte
consecine ale infraciunii.
Procedura transmiterii mandatului european de arestare este reglementat n cuprinsul art.82 din Legea nr.302/2004168.
Astfel, n cazul n care se cunoate locul
unde se afl persoana solicitat, autoritatea
judiciar romn emitent poate transmite
mandatul european de arestare direct autoritii judiciare de executare. Acesta va fi
tradus, prin grija instanei emitente, n
limba impus de statul membru de executare, dup ce se confirm localizarea prezenei solicitate pe teritoriul unui anumit
stat membru al UE169.

n cazul n care locul unde se afl persoana solicitat nu este cunoscut, transmiterea mandatului european de arestare se realizeaz prin intermediul Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul Inspectoratului General al Poliiei Romne, care procedeaz la difuzarea n Sistemul Informatic Schengen (SIS) sau pe canalele Organizaiei Internaionale a Poliiei
Criminale-Interpol, dup caz170. n acest
caz, transmiterea se poate efectua i prin
sistemul securizat al Reelei Judiciare Europene, cnd acesta va fi operaional171.
Autoritatea judiciar emitent poate s
solicite introducerea semnalmentelor persoanei n cauz n SIS prin intermediul
Sistemului Informatic Naional de Semnalri172. Majoritatea statelor membre care
utilizeaz SIS au proceduri particulare de
lucru. Dup 1 septembrie 2007, sistemul
SISone4all funcioneaz n principiu n
majoritatea statelor membre, cu excepia
Bulgariei, Ciprului, Romniei, Irlandei i
Regatului Unit. Aceasta nseamn c formularele SIRENE de tip A173 vor conine n
linii mari aceleai informaii ca i formularul-tip al mandatului european de arestare,
i c traducerile provizorii vor fi ntocmite
n limba englez. Din momentul operaioposibil s se gseasc persoana. Atunci cnd un
mandat european de arestare este transmis direct unei
autoriti judiciare de executare sau unei autoriti
centrale, acesta trebuie s fie nsoit de o traducere.
170
Dac locul n care se gsete persoana solicitat nu
este cunoscut, mandatul european de arestare se
transmite Biroului Sirene Naional din statul respectiv
n vederea difuzrii sale n statele membre ale UE
care fac parte din SIS. Se recurge la OIPC-Interpol
pentru difuzarea mandatului european de arestare n
statele membre care nu fac parte din SIS la momentul
actual.
171
Art.83, alin.2 din Legea nr.302/2004 privind
cooperarea judiciar internaional n materie penal,
modificat i completat prin Legea nr.222/2008
172
Semnalarea introdus n Sistemul Informatic
Schengen echivaleaz cu un mandat european de
arestare
173
Formularul SIRENE de tip A conine informaii
despre semnalare (numrul de identificare Schengen,
data i ora transmiterii formularului, Biroul SIRENE
expeditor i Biroul SIRENE destinatar), precum i
informaii despre mandatul european de arestare la
care se refer respectiva semnalare din SIS.

167

Aceste condiii formale ale mandatului european


de arestare trebuie ndeplinite n toate mprejurrile,
fie c statul membru este stat emitent, fie c este stat
de executare.
168
Autoritile judiciare romne pot transmite
mandatul european de arestare prin orice mijloc de
transmitere sigur, care las o urm scris, cu condiia
ca autoritatea judiciar de executare s poat verifica
autenticitatea acestuia.
169
Datorit faptului c perioada de executare a
mandatului european de arestare este scurt, atunci
cnd se cunoate locul n care se gsete persoana
cutat, este recomandabil traducerea anterioar a
mandatului de arestare, n limba rii n care este

174

nalizrii Sistemului Informatic Schengen de


a doua generaie (SISII), originalul formularului mandatului european de arestare va
fi scanat i nregistrat n sistem, fiind disponibil imediat.
Dac autoritatea judiciar emitent nu
cunoate autoritatea judiciar de executare,
se va efectua cercetarea necesar, inclusiv
prin punctele de contact ale Reelei Judiciare Europene sau prin direcia de specialitate a Ministerului Justiiei, pentru a obine
informaiile necesare de la statul membru
de executare174.
Orice dificultate care ar putea interveni
n legtur cu transmiterea unui mandat european de arestare se va soluiona prin
contact direct ntre autoritatea judiciar
emitent i autoritatea judiciar de executare sau cu sprijinul Ministerului Justiiei.
Ulterior transmiterii mandatului european de arestare, autoritatea judiciar romn emitent poate transmite orice informaii suplimentare necesare pentru executarea mandatului.
n cazul transmiterii directe, autoritile
judiciare romne emitente informeaz Ministerul Justiiei n ultima zi lucrtoare a fiecrui trimestru cu privire la mandatele europene de arestare emise n perioada de referin i stadiul executrii acestora175.

n care nu se cunoate locul unde se afl


persoana solicitat, mandatul european de
arestare se transmite Parchetului de pe
lng Curtea de Apel Bucureti176.
Autoritatea central romn este Ministerul Justiiei, care, dup ce primete mandatul european de arestare emis de o autoritate judiciar dintr-un alt stat membru al
UE, l transmite parchetului de pe lng
curtea de apel n a crui circumscripie a
fost localizat persoana solicitat sau Parchetului de pe lng Curtea de Apel Bucureti, n cazul n care persoana solicitat nu
a fost localizat177.
Potrivit dispoziiilor legale, mandatul
transmis spre executare autoritilor romne
trebuie tradus n limba romn sau n una
din limbile englez i francez. Autoritatea
judiciar de executare romn verific n
prealabil dac mandatul european de arestare este nsoit de traduceri. n cazul n
care mandatul nu este tradus, autoritatea judiciar de executare romn poate comunica acest lucru autoritii judiciare emitente, cu scopul de a remite traducerea n
cel mai scurt timp posibil, sau poate dispune efectuarea traducerii, dac este posibil178.
Transpunnd n dreptul intern art.16 din
Decizia-Cadru privind mandatul european
de arestare, Legea nr.302/2004 prevede
faptul c n cazul n care dou sau mai
multe state membre au emis un mandat european de arestare n legtur cu aceeai
persoan, autoritatea judiciar de executare
romn va decide asupra prioritii de executare, innd seama de toate circumstanele
i, n special, de locul svririi i gravitatea infraciunii, de data emiterii mandatelor,
precum i de mprejurarea c mandatul a
fost emis n vederea urmririi penale, a ju-

Punerea n executare a mandatului european de arestare


Autoritile romne competente s primeasc mandatul european de arestare sunt
Ministerul Justiiei i parchetele de pe lng
curile de apel n a cror circumscripie a
fost localizat persoana solicitat. n cazul
174
Informaiile referitoare la autoritile emitente i de
executare din Statele Membre pot fi accesate pe siteul de Internet al Reelei Judiciare Europene, la
urmtoarea
adres:
http://www.ejn.crimjust.europa.eu=>searchEAW Atlas => select the
country
175
n practic, transmiterea mandatelor europene de
arestare se realizeaz mai ales prin OIPC-Interpol
(58% din totalul mandatelor emise) i prin Sistemul
Informatic Schengen, n statele membre care au acces
la acesta (52% din acelai total). n rest, mandatele
europene de arestare sunt transmise, evident, cel mai
adesea n mod direct ntre statele membre n cauz.

176

Cheltuielile ocazionate pe teritoriul statului romn


de executarea unui mandat european de arestare revin
Romniei, celelalte cheltuieli rmnnd n sarcina
statului emitent.
177
Situaie aplicabil ori de cte ori autoritatea
judiciar emitent nu reuete s transmit mandatul
european de arestare direct autoritii judiciare
romne primitoare.
178
Dispoziiile legale prevd faptul c procedura se
poate suspenda pn la primirea traducerii.

175

decii sau n vederea executrii unei pedepse sau a unei msuri de siguran. Autoritatea judiciar de executare romn va
putea solicita, dac este cazul, avizul
Eurojust cu privire la aceast hotrre.
Cetenii romni pot fi predai n baza
unui mandat european de arestare emis n
vederea efecturii urmririi penale sau a judecii cu condiia ca, n cazul n care se va
pronuna o pedeaps privativ de libertate,
persoana predat s fie transferat n Romnia pentru executarea pedepsei.
Procedurile prealabile i condiiile speciale crora le poate fi supus executarea
unui mandat european de arestare sunt
menionate n cuprinsul art.87 i 88 din Legea nr.302/2004. Refuzul executrii mandatului are o ipotez imperativ i una facultativ.
Procedura punerii n executare a unui
mandat european de arestare transmis autoritilor judiciare romne parcurge urmtoarele etape:
a) verificarea de ctre procuror a condiiilor de form i fond pe care trebuie s
le ndeplineasc mandatul179
n termen de 24 de ore de la primirea
unui mandat european de arestare sau a
unei semnalri n Sistemul Informatic
Schengen, procurorul desemnat de procurorul general al parchetului de pe lng curtea
de apel verific dac mandatul european de
arestare este nsoit de o traducere n limba
romn sau n una dintre limbile englez
sau francez. n cazul n care mandatul nu
este tradus n niciuna dintre limbile acceptate, parchetul solicit autoritii judiciare

emitente remiterea traducerii. Dac mandatul este tradus n limba englez sau limba
francez, procurorul competent trebuie s ia
msurile necesare pentru efectuarea traducerii n limba romn, n termen de cel mult
2 zile.
n continuare, procurorul verific dac
mandatul european de arestare conine informaiile prevzute de lege, iar atunci cnd
constat faptul c mandatul european de
arestare nu cuprinde aceste informaii, solicit de urgen autoritii judiciare emitente
completarea informaiilor, fixnd totodat
un termen limit pentru primirea acestora180.
Sub aspectul condiiilor de form, este
obligatorie pentru autoritatea judiciar solicitat verificarea cerinelor legale relative
la181: individualizarea autoritii judiciare
solicitante, competent potrivit legii statului
emitent; forma mandatului, potrivit Deciziei-cadru i legii romne; emiterea mandatului ntr-o limb oficial desemnat de
norma comunitar sau, dup caz, n limba
romn; corecta identificare a persoanelor
solicitate la predare; coninutul minim de
informaii privind motivele care au determinat emiterea mandatului european de
arestare, printre care prezentarea pe scurt a
strii de fapt i a ncadrrii judiciare; meniunile impuse coninutului mandatului european de arestare de norma comunitar i
dreptul intern.
La capitolul condiii de fond, autoritatea
judiciar solicitat verific incidena, respectiv absena cauzelor de nepredare a persoanei solicitate la extrdare, potrivit dreptului intern i dreptului comunitar.
Atunci cnd o autoritate judiciar romn primete un mandat european de
arestare, dar nu este competent s l soluioneze, transmite mandatul autoritii judiciare de executare competente i informeaz

179

n reglementarea precedent, pn la apariia Legii


nr.222/2008, instana era competent s verifice
condiiile de fond i form ale mandatului european
de arestare. Astfel, de ndat ce curtea de apel primea
un mandat european de arestare sau o semnalare n
Sistemul Informatic Schengen, preedintele seciei
penale repartiza cauza unui complet format din doi
judectori. Instana verifica dac mandatul european
de arestare coninea informaiile prevzute de lege, iar
atunci cnd constata faptul c informaiile comunicate
de statul emitent erau insuficiente, solicita de urgen
autoritii judiciare emitente informaiile suplimentare
necesare, fixnd totodat un termen limit pentru
primirea acestora.

180

Mandatul european de arestare emis de autoritile


judiciare ale unui stat membru al UE se supune
verificrii condiiilor de form i de fond prevzute
att de normele comunitare, ct i de cele impuse de
dreptul intern.
181
Sentina penal nr.13/PI din 02.02.2007 a Seciei
Penale din cadrul Curii de Apel Timioara.

176

despre acesta autoritatea judiciar emitent.


b) luarea msurilor necesare de ctre
procuror pentru identificarea, cutarea, localizarea i prinderea persoanei solicitate.
Dac mandatul european de arestare
conine informaiile necesare i este tradus,
procurorul poate pune n aplicare dispoziiile Codului de Procedur Penal referitoare
la procedura special a drii n urmrire182.
Codul de Procedur Penal prevede
faptul c darea n urmrire se dispune prin
ordin de Inspectoratul General al Poliiei
Romne. Ordinul de dare n urmrire urmeaz a fi comunicat n cel mai scurt timp
organelor competente s elibereze paaportul, care au obligaia s refuze eliberarea
paaportului sau, dup caz, s ridice provizoriu paaportul pe durata msurii, precum
i organelor de frontier pentru darea n
consemn183.
Conform opiniei exprimate de un autor
romn184, urmrirea reprezint o activitate
complex, informativ-operativ, criminalistic i de cercetare penal care se organizeaz la nivelul tuturor unitilor de poliie
pentru ndeplinirea unor dispoziii procedurale legale.
n situaia n care n urma verificrilor
efectuate se constat c persoana solicitat
se afl n circumscripia teritorial a unui
alt parchet, procurorul trimite de ndat
mandatul european de arestare parchetului
competent i informeaz despre aceasta
autoritatea judiciar emitent i Ministerul
Justiiei.

Dac nu se cunoate cu exactitate locul


de pe teritoriul Romniei unde se afl persoana solicitat, este necesar ca organele de
poliie s execute sub supravegherea i ndrumarea procurorului activiti preliminare
(verificri, investigaii, supravegheri operative, etc.) care s conduc la localizarea,
prinderea i arestarea persoanei.
n procedura special a urmririi, n
scopul localizrii i prinderii persoanelor
mpotriva crora au fost emise mandate europene de arestare, organele judiciare desfoar i activiti de cercetare penal,
cum ar fi: audierea unor persoane (martori,
favorizatori, complici), administrarea unor
probe i mijloace de prob (interceptarea i
nregistrarea convorbirilor sau comunicrilor efectuate prin telefon sau prin orice
mijloc electronic de comunicare, precum i
alte nregistrri; reinerea i predarea corespondenei i obiectelor; percheziia; ridicarea de obiecte i nscrisuri; punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora, etc.).
n cazul n care din verificrile efectuate
rezult n mod nendoielnic c persoana solicitat nu se afl pe teritoriul Romniei,
procurorul dispune clasarea, informnd
despre aceasta autoritatea judiciar emitent
i Ministerul Justiiei.
c) reinerea persoanei solicitate
Msura reinerii persoanei solicitate
poate fi luat de procuror numai dup ascultarea acesteia n prezena aprtorului.
Msura reinerii se dispune prin ordonan
motivat i poate dura cel mult 24 de ore.
Persoanei reinute trebuie s i se aduc
la cunotin, de ndat, n limba pe care o
nelege, motivele reinerii i coninutul
mandatului
european
de
arestare,
comunicndu-i-se totodat o copie a mandatului i traducerea acestuia.
Legea nr.222/2008 prevede faptul c
persoana reinut poate solicita s fie ncunotinat despre msura luat un membru de
familie ori o alt persoan pe care o desemneaz aceasta. n mod excepional, dac
procurorul apreciaz c acest lucru ar afecta
executarea mandatului european de arestare
emis mpotriva persoanei solicitate sau n

182
Este de reinut faptul c textul de lege nu face
referire direct la aportul unitilor de poliie n
vederea identificrii persoanei solicitate, acesta fiind
subneles. Astfel, activitatea de urmrire, depistare i
identificare a acestor categorii de persoane este
desfurat de ctre organele de poliie care au primit
solicitarea de la parchetul de pe lng curtea de apel
competent teritorial.
183
n activitatea de urmrire a persoanelor pot fi
atrase i instituii din afara sistemului judiciar. Astfel,
Codul de Procedur Penal prevede faptul c
instituiile publice sunt obligate s sprijine, n
condiiile legii i conform competenelor legale,
organele de poliie care efectueaz urmrirea unei
persoane date n urmrire.
184
Bujor Florescu Curs de investigaii criminale,
Editura Concordia, Arad, 2007, pag.349

177

arestrii i predrii persoanei solicitate


Procurorul sesizeaz curtea de apel
competent cu propunerea de luare a msurii arestrii persoanei solicitate. De ndat
ce instana este sesizat, cauza se repartizeaz n condiiile legii, unui complet format dintr-un judector, pentru a aprecia
asupra lurii msurii arestrii i asupra predrii persoanei solicitate185.
Judectorul verific mai nti identitatea
persoanei solicitate i se asigur c acesteia
i s-a comunicat o copie a mandatului european de arestare sau c a fost informat
despre motivul reinerii.
Atunci cnd reinerea s-a fcut potrivit
cazului de urgen reglementat de lege, judectorul poate dispune, prin ncheiere motivat, pe baza semnalrii transmise prin
Organizaia Internaional a Poliiei Criminale- Interpol, arestarea persoanei solicitate
sau obligarea de a nu prsi localitatea pe o
durat de 5 zile. n acest caz, instana
amn cauza i fixeaz un termen de 5 zile
pentru prezentarea de ctre procuror a mandatului european de arestare nsoit de traducerea n limba romn.
Dup primirea mandatului european de
arestare, judectorul aduce la cunotina
persoanei solicitate drepturile prevzute de
lege (dreptul de a fi informat cu privire la
coninutul mandatului, dreptul de a fi asistat de aprtor), precum i posibilitatea de
a consimi la predarea ctre autoritatea judiciar emitent, punndu-i n vedere consecinele juridice ale consimmntului la
predare, ndeosebi caracterul irevocabil al
acestuia.
n cazul n care mandatul european de
arestare a fost emis mpotriva unui cetean
romn, n vederea executrii unei pedepse
ori a unei msuri de siguran privativ de
libertate, judectorul ntreab persoana solicitat dac aceasta este de acord s execute pedeapsa sau msura de siguran n
statul membru emitent. Dac persoana solicitat declar c este de acord, judectorul

cazul n care are cunotin, a unor mandate


europene de arestare emise mpotriva altor
participani la comiterea infraciunii, procurorul poate refuza solicitarea.
Avnd n vedere faptul c, ncepnd cu
data de 1 ianuarie 2007, organele de poliie
din ara noastr primesc n vederea punerii
n executare mandate europene de arestare
emise de autoritile judiciare ale altor
state, prevederile referitoare la ptrunderea
n domiciliul sau reedina unei persoane
fr nvoirea acesteia, precum i n sediul
unei persoane juridice fr nvoirea reprezentantului legal al acesteia, sunt aplicabile
i n cazul executrii mandatelor europene
de arestare. n acest sens, datorit dificultilor ntmpinate n practica judiciar de organele de poliie legate de executarea mandatelor europene de arestare, sunt binevenite modificrile aduse de Legea
nr.222/2008, potrivit crora, n vederea reinerii persoanei solicitate, organul competent poate ptrunde n orice locuin n care
se afl persoana solicitat, fr consimmntul acesteia ori a persoanei creia i
aparine ori folosete locuina, precum i n
sediul unei persoane juridice, fr nvoirea
reprezentantului legal al acesteia.
Dispoziiile normative din Legea
nr.222/2008 prevd i o situaie de urgen
a reinerii i arestrii persoanei solicitate.
Astfel, n mod excepional, msura reinerii
poate fi dispus pe baza semnalrii transmise prin Organizaia Internaional a Poliiei Criminale-Interpol, care nu echivaleaz
cu mandatul european de arestare. n acest
caz, Centrul de Cooperare Poliieneasc
Internaional solicit de ndat Biroului
Central Naional Interpol corespondent
transmiterea ctre parchetul competent, n
termen de cel mult 48 de ore de la reinerea
persoanei solicitate. Atunci cnd msura
reinerii a fost luat de organul de cercetare
penal al poliiei judiciare, acesta este obligat, n primele 10 ore de la reinere, s prezinte persoana solicitat procurorului desemnat de procurorul general al parchetului
de pe lng curtea de apel n a crui circumscripie teritorial a fost reinut.
d) sesizarea curii de apel n vederea

185

Art.89, alin.1 i 2 din Legea nr.302/2004 privind


cooperarea judiciar internaional n materie penal,
modificat i completat prin Legea nr.222/2008.

178

de poliie pe raza creia se afl locul de


detenie, n termen de 10 zile de la rmnerea definitiv a hotrrii de predare.
Dac, din motive independente de voina unuia dintre statele emitente sau de
executare, predarea nu se poate efectua n
acest termen, autoritile judiciare implicate
vor intra imediat n contact pentru a fixa o
nou dat de predare. n acest caz, predarea
va avea loc n termen de 10 zile de la noua
dat convenit.
n mod excepional, predarea poate fi
amnat temporar, pentru motive umanitare
serioase, cum ar fi existena unor temeiuri
suficiente pentru a se crede c predarea va
periclita, n mod evident, viaa sau sntatea persoanei solicitate. Executarea mandatului european de arestare va avea loc
imediat ce aceste motive nceteaz s
existe. n acest sens, autoritatea judiciar de
executare va informa de ndat autoritatea
judiciar emitent i mpreun vor conveni
o nou dat de predare. n acest caz, predarea va avea loc n termen de 10 zile de la
noua dat astfel convenit.
n cazul n care sunt depite termenele
maxime pentru predare, fr ca persoana n
cauz s fie primit de ctre statul emitent,
se va proceda la punerea n libertate a persoanei urmrite, fr ca acest fapt s constituie un motiv de refuz al executrii unui
viitor mandat european de arestare, bazat pe
aceleai fapte.
n toate cazurile, n momentul predrii,
autoritatea judiciar de executare romn
va aduce la cunotina autoritii judiciare
emitente durata privrii de libertate pe care
a suferit-o persoana la care se refer mandatul european de arestare, cu scopul de a fi
dedus din pedeapsa sau din msura de siguran care se va aplica.

se poate pronuna prin sentin, deopotriv


asupra arestrii i predrii persoanei.
Dac persoana solicitat nu consimte la
predarea sa ctre autoritatea judiciar emitent, procedura de executare a mandatului
european de arestare continu cu audierea
persoanei solicitate, care se limiteaz la
consemnarea poziiei acesteia fa de existena unuia dintre motivele obligatorii sau
opionale de neexecutare, precum i eventuale obiecii n ceea ce privete identitatea.
Instana va verifica periodic, dar nu mai
trziu de 30 de zile, dac se impune meninerea arestrii n vederea predrii,
pronunndu-se n acest sens prin ncheiere
motivat.
n toate cazurile, msura arestrii n vederea predrii poate fi luat numai dup ascultarea persoanei solicitate n prezena
aprtorului. Durata iniial a arestrii nu
poate depi 30 de zile, iar durata total,
pn la predarea efectiv ctre statul membru emitent, nu poate depi n nici un caz
180 de zile.
n cazul n care persoana solicitat este
pus n libertate, instana dispune fa de
aceasta msura obligrii de a nu prsi localitatea.
n toate cazurile, instana se pronun
asupra executrii mandatului european de
arestare prin sentin, innd seama de toate
mprejurrile cauzei i de necesitatea executrii mandatului european de arestare. n
termen de cel mult 24 de ore de la rmnerea definitiv a hotrrii de predare, instana va comunica hotrrea luat autoritii judiciare emitente, Ministerului Justiiei i Centrului de Cooperare Poliieneasc
Internaional.
Predarea persoanei solicitate se realizeaz de ctre Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional, cu sprijinul unitii

BIBLIOGRAFIE
Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie penal, modificat i completat prin Legea nr.222/2008

179

CONSIDERAII N LEGTUR CU PROTECIA PROGRAMELOR PENTRU CALCULATOR I A BAZELOR DE DATE


Av. LILIANA CONSTANTIN
Lect.univ.dr. MARIUS PANTEA
Academia de Poliie A.I.Cuza
Tehnica reprezint fantezia realitii.
Lucian Blaga
Phenomenon of crime trends in the field of copyright the software acquire new forms
and new methods of fraud especially over the Internet. To keep pace with this
phenomenon, we think that specific legislation in criminal matters must become
dynamic, both in terms of the procedural and substantive law, because otherwise, the
rule of this phenomenon would be extremely difficult.
Reglementrile n domeniul dreptului de
autor cu referire la programele pentru calculator i la bazele de date, sunt cuprinse n
Conveniile i tratatele internaionale, n Directivele UE i sunt preluate n legislaia
romneasc, Legea 8/1996 privind dreptul
de autor i drepturile conexe, cu modificrile i completrile n vigoare pn la sfritul anului 2009.
Paragraful 1 al art.2 din Convenia de la
Berna186 stabilete operele care beneficiaz
de protecie i definete termenii, de opere
literare i artistice care cuprind toate
lucrrile din domeniile literar, tiinific i
artistic, oricare ar fi modul sau forma de
exprimare, precum: crile, brourile i alte
scrieri; conferinele, alocuiunile, predicile
i alte opere de aceeai natur; operele

dramatice sau dramatico-muzicale; operele


coregrafice i pantomimele; compoziiile
muzicale cu sau fr cuvinte; operele
cinematografice, crora le sunt asimilate
operele exprimate printr-un procedeu
analog cu cinematografia; operele de
desen, de pictur, de arhitectur, de
sculptur, de gravur, de litografie; operele fotografice, crora le sunt asimilate
operele exprimate printr-un procedeu analog cu fotografia; operele de art aplicat;
ilustraiile, hrile geografice; planurile,
crochiurile i operele plastice referitoare la
geografie, la topografie, la arhitectur sau
la tiine.
Conform art. 4 din Tratatul O.M.P.I.
privind dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996187, programele pentru calculator sunt protejate ca i
operele literare, n sensul art. 2 din Convenia de la Berna. Protecia prevzut se
aplic programelor pentru calculator indiferent de modul sau forma de exprimare.

186
Convenia de la Berna pentru protecia operelor
literare i artistice din 9 septembrie 1886, n forma
completata la Paris la 4 mai 1896, revizuita la Berlin
la 13 noiembrie 1908, completata la Berna la 20
martie 1914, revizuita la Roma la 2 iunie 1928,
revizuita la Bruxelles la 26 iunie 1948, revizuita la
Stockholm la 14 iulie 1967, revizuit prin Actul de la
Paris la 24 iulie 1971 i modificat la 28 septembrie
1979 la care Romnia a aderat prin Legea nr. 77 din
08/04/1998, Publicat n Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 156 din 17 aprilie 1998.

187

Romnia a ratificat Tratatul O.M.P.I. privind


dreptul de autor, adoptat la Geneva la 20 decembrie
1996 prin Legea nr. 205 din 21 noiembrie 2000,
Publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 609 din 27
noiembrie 2000

180

Conform prevederilor art. 5 din acelai tratat, compilaiile de date sau de alte elemente, indiferent de forma lor, care prin
alegerea sau dispunerea coninutului constituie creaii intelectuale, sunt protejate ca
atare. Aceast protecie nu se extinde asupra datelor sau elementelor ca atare i nu
prejudiciaz nici un drept de autor care
exist asupra datelor sau elementelor coninute n compilaie.
Programul pentru calculator nu este definit unitar n legislaia internaional, majoritatea definiiilor cuprinse n diferite documente, directive, acorduri internaionale
sau legislaii exprim n esen acelai lucru.
Conform Legii-tip din 1978 elaborat de
Organizaia Mondial a Proprietii Intelectuale (OMPI), programele pentru calculator sunt definite ca fiind un ansamblu de
instruciuni putnd, din momentul transpunerii pe un suport descifrabil de ctre o
main capabil s trateze informaii, s
indice, s execute, ori s permit obinerea
unei funcii, a unei sarcini sau a unui rezultat.
Conform Legii copyright-ului din 1976
cu modificrile ulterioare, n SUA, programul pentru calculator este definit ca un
ansamblu de indicaii (comenzi) sau instruciuni care se utilizeaz direct sau indirect ntr-un calculator pentru a produce
anumite rezultate.
Consiliului Comunitii Europene, prin
Directiva 91/250/CEE din 1991, definete
programul pentru calculator ca un ansamblu de instruciuni n scopul de a permite
executarea unor funcii de ctre un sistem
de tratare a informaiilor numit calculator.
Normele
Internaional
Standard
Organizations (ISO) definesc programele n
doi timpi, ca fiind o mulime de programe,
procedee i reguli, eventual i documentaia auxiliar dar i o suit ordonat de
instruciuni destinat de a fi executat de
maini.
Glosarul de terminologie privind proprietatea intelectual, aprut sub egida pro-

gramului Phare pentru Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci(OSIM) i Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor (ORDA),
prezint modalitile de protejare a programelor pentru calculator prin: legea dreptului de autor pentru structura i organizarea programului, ca i pentru expresii i
secvene care aparin acestuia (Legea
8/1996 modificat i completat capitolul
9 Programele pentru calculator, art.72-81)
@ legea mrcilor188 pentru denumirile sub care se comercializeaz programele de calculator exemplu
WINDOWS 98
@ legea privind protecia desenelor i
modelelor industriale189 pentru protecia interfeelor grafice folosite n
cazul dialogului care se stabilete ntre
un utilizator i un sistem informatic
(Legea 84/1998 privind mrcile i indicaiile geografice)
@ secretul comercial190 pentru
coninutul informaional i conceptual
al programului pentru calculator
@ legea brevetului de invenie191
pentru secvena de program asociat
unei soluii tehnice, care poate rezolva
prin aplicare o problem tehnic, sau
pentru metoda care st la baza programului de calculator, dac aceasta
rezolv o problem tehnic i ndeplinete condiiile stipulate n actul normativ din domeniu. Nu sunt brevetabile, programele de calculator n
sine.
n Romnia, Legea 8/1996 privind
dreptul de autor i drepturile conexe, nu cuprinde o definiie a programului pentru calculator, preciznd n schimb care este obiectul proteciei, stabilind beneficiarii,
188
Legea 84/1998 privind mrcile i indicaiile
geografice, cu modificrile i completrile n vigoare
189
Legea 121/1992 privind protecia desenelor i
modelelor industriale, cu modificrile i completrile
n vigoare pn n decembrie 2009
190
Legea 298/2001, privind combaterea concurenei
neloiale cu modificrile i completrile n vigoare
191
Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenie, cu
modificrile i completrile n vigoare pn n
decembrie 2009

181

drepturile exclusive ale acestora, precum i


durata proteciei. Protecia programelor
pentru calculator include orice expresie a
unui program, programele de aplicaie i
sistemele de operare, exprimate n orice fel
de limbaj, fie n cod-sursa sau cod-obiect,
materialul de concepie pregtitor, precum i manualele de utilizare. Nu beneficiaz de protecie, conform art. 72 alin 2
din legea dreptului de autor, ideile, procedeele, metodele de funcionare, conceptele
matematice i principiile care stau la baza
oricrui element dintr-un program de calculator, inclusiv acelea care stau la baza
interfeelor sale.
Titularul dreptului de autor al unui
program pentru calculator, beneficiaz de
dreptul exclusiv de a autoriza nchirierea
comercial ctre public a originalului sau a
exemplarelor programelor pentru calculator, conform prevederilor art. 7 din tratat192. Dreptul de autor nu protejeaz ideea
n sine, el se aplic formei concrete n care
este exprimat opera de creaie intelectual.
n cazul programelor pentru calculator, beneficiaz de protecie cele patru componente ale unui program pentru calculator:
@ materialul de concepie pregtitor,
@ codul surs sau programul editat n
cod surs,
@ codul obiect, sau altfel spus, traducerea programului surs n program inteligibil
pentru main
@ manualul de utilizare sau documentaia conex i documentaia auxiliar.
Pentru a fi riguroi n prezentarea de
fa vom ncerca s explicitm cele dou
noiuni program pentru calculator i
software, iar pentru aceasta cel mai potrivit
ar fi s recurgem la dispoziiile Organizaiei
Mondiale pentru Proprietate Intelectual
(OMPI), care n 1978 la cerea Secretariatului General al ONU a elaborat o lege tip
privitoare la protecia juridic a programelor pentru calculator n care se precizeaz
c prin program de calculator se nelege

un ansamblu de instruciuni care transpuse pe un suport descifrabil de main


permit s se obin anumite rezultate de la
o main capabil s trateze informaii iar
prin software att un program care permite executarea unei operaii ct i documentaia conex Programul este, prin urmare, un element al software-lui, prin documentaie conex nelegnd descrierea
programului (prezentarea complet a operaiilor sub form verbal, schematic sau
de alt fel, suficient de amnunit pentru a
determina un ansamblu de instruciuni constituind un program de calculator corespunztor) i documentaia auxiliar (orice documentaie n afar de program i descrierea acestuia, creat pentru a facilita nelegerea sau aplicarea sa; ex: manualele) n
literatura de specialitate s-a artat c documentaia conex este un accesoriu al programului iar distincia ntre program i
software (care l include) nu prezint relevan pentru protecia juridic.
Principalele expresii ale unui program
pentru calculator sunt: sistemul de operare,
programul de aplicaie, materialul de concepie pregtitor, codul surs, codul obiect,
mnemonice, microcod, manualele, look
and feel, afiajele vizuale, formatele de
intrare.
Programele de aplicaie sunt acele
programe care transform calculatorul ntrun instrument pentru efectuarea unui anumit tip de lucrri i rezolvarea unor probleme specifice193. Cu ajutorul programelor
de aplicaie se efectueaz lucrri i se rezolv probleme cum ar fi: prelucrarea textelor, tehnoredactare, contabilitate, analiz
financiar, programe juridice, planificare,
baze de date, gestionarea mesajelor, proiectare (arhitectur, inginerie), urmrirea i
controlul proceselor industriale, navigarea prin Internet, etc. Exemple de programe de aplicaie sunt: Microsoft Word,
Corel WordPerfect, Sun StarWriter, Lotus
WordPro, Aldus Page Maker, Microsoft

192

193

Tratatului O.M.P.I. privind dreptul de autor,


adoptat la Geneva la 20 decembrie 1996

Dan Livescu, Mircea Badut, Definiii expresii


programe pentru calculator www.law-counsel.com

182

Excel, Lotus 1-2-3, Sun StarCalc, Adobe,


Macromedia, Legis, Biblioteca Legislativa,
Lege4, Microsoft Internet Explorer,
Netscape Navigator, etc.
Sistemul de operare194 este acel program sau colecie de programe care asigur
fucionarea de baza a calculatorului precum
i intermedierea dintre utilizator i calculator. Fr sistemul de operare, calculatorul
nu poate funciona. Sistemul de operare
iniiaz i deruleaz legturile logice dintre
componentele fizice (hardware) i cele informaionale (software) a calculatorului.
Exemple de sisteme de operare: Microsoft
Windows 2000, UNIX, Linux, MS-DOS, etc.
Materialul de concepie pregtitor reprezint materializarea n limbaj natural a
ideii i a activitii de analiz, materializare
ce conine:
@ lista de specificaii i cerine pe care
trebuie s le ndeplineasc sau s le
asigure programul conceput;
@ descrierea modului de funcionare i
de rezolvare a cerinelor programului;
@ scheme logice de ansamblu (sub
form grafic, textual, simbolic sau
mixt);
@ scheme logice particulare;
@ orice note tehnice (informaii de
concepie sau de proiectare) create cu
scopul de a pregti, a controla sau a
derula activitatea de proiectare i de
realizare a programului.
Orice program pentru calculator are la
baza un material de concepie pregtitor.
Acesta este pasul fundamental n realizarea
unui program pentru calculator195.
Manualele sunt n esen documente,
tiprite sau sub form digital (fiiere ale
programului, site-uri Internet, etc) coninnd informaii i instruciuni referitoare la
programul pe care l nsoesc. Informaia
din astfel de manuale are menirea de a prezenta programul (destinaie, funcii), este

un ghid de utilizare (descrie modul de utilizare i exploatare), asigur asisten n timpul utilizrii programului (help) precum
i alte informaii referitoare la acel program.
Codul surs este o expresie intermediar fundamental de realizare a programului care reprezint traducerea unor pri din
materialul de concepie pregtitor ntr-un
limbaj de programare folosind regulile
gramaticale ale acelui limbaj. Nu este exprimat n limbaj natural, avnd un aspect
criptic pentru un neprofesionist n informatic dar coerent pentru un specialist.
Codul surs reprezint una din cele mai
importante expresii ale unui program pentru
calculator deoarece, conine detaliile de realizare a programului i este folosit de programator pentru modificarea sau dezvoltarea ulterioar a software-lui. Este un secret
bine pzit de majoritatea companiilor productoare de programe pentru calculator.
Codul surs este indiscutabil protejat prin
dreptul de autor i folosit ca prob, pe plan
internaional, pentru a dovedi originalitatea
unui program pentru calculator.
Limbajele de programare sunt limbaje
artificiale, neexprimate n limbaj natural ci
ntr-un mod simbolic, avnd un vocabular
i o gramatic proprie. Limbajele de programare sunt folosite la crearea programelor pentru calculator pentru a descrie
modul de funcionare i de rezolvare a cerinelor programului 196. Exemple de limbaje de programare: C, C++, FoxPro, Pascal, Pearl, Prolog, Visual Basic, Visual
C++, SmallTalk, etc.
Pentru ca un program s poat rula pe
un calculator, acesta trebuie s se prezinte
n cod obiect197. Dup ce a fost scris codul
surs pentru un soft, programatorul l transform n cod obiect, n urma unei operaii
de translare, cu ajutorul unui alt program
numit compilator. Prin aceast operaie se
transform instruciunile din codul surs n

194
Mircea Badut, Definiii expresii programe pentru
calculator www.law-counsel.com
195
Dan Livescu, Mircea Badut Definiii expresii
programe pentru calculator www.law-counsel.com

196

idem
Damian Romelu Definiii expresii programe
pentru calculator www.law-counsel.com
197

183

instruciuni ce pot fi citite i executate de


procesorul calculatorului adic n codul
obiect. Aceasta este forma n care se distribuie de obicei programele pentru calculator.
Mnemonicele sunt entiti informaionale dintr-un program pentru calculator,
care au o semnificaie n materializarea i
executarea programelor, exprimate simbolic
prin prescurtri - mnemonice. De cele mai
multe ori acestea nu au un neles natural.
Limbajul n care sunt scrise mnemonicele
(ex.: limbaj de asamblare) este foarte apropiat de instruciunile procesorului. Protecia
prin drept de autor a mnemonicelor, ca expresie a unui program pentru calculator,
este controversat datorita dificultilor de a
dovedi caracterul de originalitate al acestora198.
Microcodul exprim ceea ce face un
microprocesor atunci cnd execut anumite
instruciuni. Pentru a putea fi tratate de microprocesor, instruciunile respective sunt
exprimate n cod main. Codul main nu
are un neles natural, avnd o expresie numeric, inteligibil pentru microprocesor.
Protecia acestei expresii a unui program
pentru calculator prin dreptul de autor este
o problem controversat, datorit dificultii de a dovedi elementele sale de originalitate. n practica internaional, soluiile
pronunate de instanele de judecat, privind protecia prin drept de autor a microcodului sunt diferite, n funcie de particularitile concrete ale fiecrui caz.
Look and feel reprezint combinaia
mai multor elemente cum ar fi: afiajele vizuale, formatele de intrare, elementele audio, precum i celelalte modaliti de interaciune dintre utilizator i calculator. Butoanele, icon-urile (pictogramele), textele, fotografiile, ferestrele, zonele de introducere a datelor, meniurile, determin un
anumit look al programului pentru calculator. look and feel reprezint ns mai
mult dect modul n care arat un program.

Felul n care sunt organizate datele, uurina de folosire, legturile de la o seciune


la alta a programului respectiv, modul n
care programul reacioneaz la aciunea
utilizatorului, modul n care utilizatorul este
ajutat atunci cnd este n dificultate, genereaz pentru utilizator un anumit mod de a
simi programul respectiv. Prin look and
feel nelegem ansamblul a ceea ce vede i
simte un utilizator atunci cnd folosete un
program. Protecia prin drept de autor a
ceea ce denumim look and feel este o
problem controversat n doctrina i n
practica juridic internaional.
Afiajele vizuale reprezint ceea ce
vede utilizatorul pe ecranul calculatorului
atunci cnd folosete programul. Prin intermediul acestora se realizeaz interaciunea dintre utilizator i calculator. Afiajele
vizuale sunt indiscutabil protejate prin drept
de autor. Singura condiie este aceea ca
acestea s reprezinte o opera original,
condiie valabil n cazul tuturor operelor
de creaie intelectual199.
Este autor al programului de calculator,
persoana fizica sau persoanele fizice care
au creat programul. Persoana juridic
poate beneficia de protecie n cazurile expres prevzute de lege.
Programul de calculator poate fi realizat
individual sau n colaborare, n acest din
urma caz fiind posibila individualizarea
contribuiei fiecrui autor. Creatorul (creatorii) programului i pstreaz calitatea de
autor i atunci cnd a realizat programul n
exercitarea atribuiunilor de serviciu sau
dup instruciunile celui care l-a angajat.
Pornind de la regula general potrivit creia
persoana fizic care a creat opera este autorul ei, legiuitorul face referire la prevederile
din legislaia civil privind transmisiunea
succesoral, stabilind c i dreptul de autor
se transmite pe aceast cale, potrivit reglementrilor specifice n materie.
Coninutul dreptului de autor. Autorul programului pentru calculator, care face

198
Dan Livescu, Mircea Badut Definiii expresii
programe pentru calculator www.law-counsel.com

199

Dan Livescu, Definiii expresii programe pentru


calculator www.law-counsel.com

184

obiectul proteciei conform legislaiei n vigoare, are urmtoarele drepturi morale:


@ dreptul de a decide dac, n ce mod
i cnd va fi adus programul pa cunotina publicului. Acest drept este
deplin numai pentru autorul de programe independent. Pentru cei care ndeplinesc o sarcina de serviciu dreptul
de divulgare poate fi pus n discuie
doar n msura n care realizatorii programului i-au rezervat acest drept n
mod expres, prin convenia cu cel care
l-a angajat;
@ dreptul de a decide sub ce nume va fi
adus opera la cunotina public;
@ dreptul de a pretinde respectarea
integritii operei i de a se opune oricrei modificri, precum i oricrei
atingeri aduse operei, dac prejudiciaz onoarea sau reputaia sa.
Este logic eliminarea dintre drepturile
morale recunoscute autorilor de programe a
dreptului de retractare. Retractarea nu s-ar
putea face nici prin despgubirea utilizatorilor. Cesiunea dreptului de utilizare a unui
program nu implica i transferul dreptului
de autor asupra acestuia. Drepturile morale
sus-menionate nu pot face obiectul vreunei
renunri sau nstrinri. Dup decesul autorului dreptul de a decide dac, n ce mod
i cnd va fi adus opera la cunotina public ; de a pretinde recunoaterea calitii
de autor al operei i dreptul de a pretinde
respectarea integritii operei i de a se
opune oricrei modificri, precum i oricrei atingeri aduse operei, pot fi transmise
prin motenire, potrivit legislaiei civile pe
durat nedeterminat.
Utilizatorul autorizat al unui program
pentru calculator poate face, fr autorizarea titularului dreptului de autor, o copie de
arhiv sau de siguran, n msura n care
aceasta este necesar pentru asigurarea utilizrii programului. Utilizatorul autorizat al
copiei unui program pentru calculator
poate, fr autorizarea titularului dreptului
de autor, s analizeze, s studieze sau s
testeze funcionarea acestui program, n
scopul de a determina ideile i principiile

care stau la baza oricrui element al acestuia, cu ocazia efecturii oricror operaiuni
de instalare, afiare, rulare sau executare,
transmitere ori stocare a programului, operaiuni pe care este n drept s le efectueze.
Spre deosebire de alte opere de creaie intelectual protejate de normele legale, nu se
permite reproducerea pentru uzul personal
sau pentru cercul normal de prieteni a unui
program pentru calculator, dect dac exist
autorizarea titularului dreptului de autor.
Autorizarea titularului dreptului de autor nu
este obligatorie atunci cnd reproducerea
codului sau traducerea formei acestui cod
este indispensabil pentru obinerea informaiilor necesare interoperabilitii unui
program pentru calculator cu alte programe
pentru calculator, dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) actele de reproducere i de traducere
sunt ndeplinite de o persoana care deine
dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoana care ndeplinete
aceste aciuni n numele cele dinti, fiind
abilitat n acest scop;
b) informaiile necesare interoperabilitii nu sunt uor i rapid accesibile persoanelor prevzute mai sus;
c) actele prevzute la lit. a) sunt limitate
la prile de program necesare interoperabilitii.
Dreptul patrimonial este acel drept exclusiv al autorului de a-i exploata sub orice
form opera, pe toat durata vieii sale i de
a obine astfel profituri materiale. Caracterizarea s ca drept exclusiv stabilete n
mod clar c singurul care poate exercita
acest drept este autorul (sau motenitorii
si), dar numai pentru anumite perioade
prevzute de lege.
Pornind de la reglementarea legal, se
pune ntrebarea fireasc, cui aparin drepturile patrimoniale n cazul programelor pentru calculator.
Exist doua variante ntlnite n practic. Prima variant const n faptul c programul pentru calculator este creat de o
persoan fizic n mod independent, rezultnd de aici ca dreptul patrimonial aparine
185

autorului persoana fizic, iar cea de a doua


variant, n care programul pentru calculator este creat n exercitarea unor activiti
de serviciu, funcie de anumite instruciuni
date de angajator (firma de software), caz n
care dreptul patrimonial pentru software-ul
creat, aparine angajatorului, dac n contractul de munc nu exist nici o clauz
contrar. n cazul n care, n contractul de
munc dintre persoana fizic i angajator,
nu exist clauze exprese, cu privire la beneficiarul drepturilor patrimoniale de autor
asupra unui program pentru calculator, se
prezum c acestea aparin angajatorului.
Pentru ca aceste drepturi patrimoniale asupra programelor pentru calculator, s poat
aparine persoanelor fizice care au realizat
soft-ul, acest aspect trebuie prevzut expres
n contractul de munc.
Drepturile patrimoniale pot fi cedate
parial sau total contra unor remuneraii
adecvate i pentru o durat anume. n accepiunea noului Cod Fiscal (Legea
571/2003 privind Codul Fiscal cu modificrile i completrile n vigoare), art.7 al.28
lit.a orice sum care trebuie pltit n bani
sau n natur pentru folosirea dreptului de
autor ... asupra unei lucrri literare, artistice
sau tiinifice, inclusiv asupra filmelor,
benzilor pentru emisiunile de radio sau de
televiziune, precum i efectuarea de nregistrri audio, video poart numele de
redeven. De asemenea termenul de redeven, cuprinde orice sum de bani care
trebuie pltit n cazul transferului unui
drept parial pentru un sofware. De asemenea, suma care trebuie pltit pentru folosirea sau dreptul de a folosi ideile sau principiile cu privire la un software, cum ar fi
schemele logice, algoritmii sau limbajele de
programare, constituie o redeven. Spre
deosebire de drepturile morale, drepturile
patrimoniale nu sunt perpetue, dup cum nu
sunt nici imprescriptibile, inalienabile sau
insesizabile, astfel:
@ durata drepturilor patrimoniale n cazul programelor pentru calculator este
stabil pe tot timpul vieii autorului i
continu s curg, timp de 70 de ani de

la 1 ianuarie a anului urmtor decesului autorului;


@ drepturile patrimoniale sunt alienabile, dar n anumite condiii i cu
anumite limitri. Aceasta nseamn c
titularul dreptului de autor poate
transmite exerciiul acestor drepturi
unei alte persoane, pe baz contractual, dar nu le poate vinde definitiv.
Prin vnzare, toate drepturile ce decurg din dreptul de proprietate intelectual se transmit noului proprietar
iar vechiul proprietar nu mai are nici
un drept asupra acelui bun.
Sunt compatibile cu natura dreptului
patrimonial de autor asupra programelor
pentru calculator urmtoarele modaliti de
valorificare:
@ contractul de cesiune;
@ contractul de nchiriere a programului;
@ contractul de utilizare a programului;
Prin cesiune se transmite numai exerciiul acestor drepturi, cu respectarea unor
condiii pe care legiuitorul le stipuleaz expres. n comerul cu programe pentru calculator, n majoritatea cazurilor, nu se realizeaz de fapt o vnzare a programului respectiv. Ceea ce se ofer este dreptul de a
folosi programul n anumite condiii, adic
licen. Documentele care nsoesc un program pentru calculator cuprind un anun de
genul THE SOFTWARE IS LICENSED
NOT SOLD n traducere nsemnnd
PROGRAMUL PENTRU CALCULATOR
ESTE LICENIAT NU VANDUT.
Legislaia romna, definete licena ca
fiind acordul scris al titularului dreptului
de autor asupra unui program pentru calculator pentru cesiunea unor drepturi ctre
utilizatorul programului i care nsoete
programul. Licena este un contract neexclusiv ntre titularul dreptului de autor i
utilizator. Aceasta nsoete programul
pentru calculator i se prezint n diverse
forme. n practic, ea poate fi ntlnit att
sub form scris (pe hrtie) ct i sub forma
unui document digital ce apare la instalarea
sau deschiderea programului. Denumirea
186

folosit pentru un astfel de document este


LICENSE AGREEMENT (ACORD
DE LICEN sau LICEN). Atunci
cnd instalm sau folosim un program pentru calculator, putem ntlni un anun de
genul important - read carefully. if you do
not agree to the terms of this license agreement do not install or use the software
product (important - citete cu atenie.
dac nu suntei de acord cu termenii
acestui contract de licen, nu instalati sau
nu folosii acest program pentru calculator). Acest anun este urmat de textul licenei i de prezentarea variantelor de opiune pentru utilizator n situaiile n care este
sau nu de acord cu termenii contractului.
Termenii particulari a unui contract de licen pot fi foarte diferii de la un program
la altul n funcie de caracteristicile programului respectiv precum i de politica de
liceniere a fiecrui deintor al drepturilor
de autor.
n conformitate cu prevederile art. 73
din Legea 8/1996, titularul dreptului de
autor a unui program pentru calculator are
dreptul exclusiv de a realiza i de a autoriza:
@ reproducerea permanent sau temporar a unui program, integral sau parial, prin orice mijloc i sub orice
forma, inclusiv n cazul n care reproducerea este determinata de instalarea,
stocarea, rularea sau executarea, afiarea sau transmiterea n reea;
@ traducerea, adaptarea, aranjarea i
orice alte transformri aduse unui program pentru calculator, precum i reproducerea rezultatului acestor operaiuni, fr a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul
pentru calculator;
@ distribuirea i nchirierea originalului
sau a copiilor unui program pentru
calculator sub orice forma.
Difuzarea programelor pentru calculator, n original sau n copii, sub orice form,
inclusiv prin nchiriere se poate realiza prin
transmiterea sau distribuirea programelor
ctre alte calculatoare legate n reea,

transmiterea prin cablu etc. Afirmaia c


programul pentru calculator poate fi difuzat
n original nu este n ntregime corect.
Programul pentru calculator original este
cel realizat i pstrat n memoria calculatorului pe care a fost realizat. Programul original poate fi difuzat numai dac aceast
operaiune se realizeaz odat cu remiterea
ctre utilizator a calculatorului pe care acest
program a fost finalizat. n caz contrar ceea
ce se difuzeaz este doar o copie a programului.
nchirierea constituie o modalitate de difuzare a operelor n general care poate fi
folosit i n cazul programelor, contractul
de nchiriere pentru programe de calculatoare fiind supus dispoziiilor dreptului
comun privind contractul de locaiune. Folosit la scara mare aceast form de difuzare prezint dezavantajul ca ofer posibilitate copierii i utilizrii ilegale a programelor, dup ce termenul contractului a expirat.
Shareware reprezint acel tip de licen a unui program pentru calculator caracterizat prin urmtoarele: deintorul
dreptului de autor acord utilizatorului
dreptul de folosire gratuit a programului
pentru calculator, pentru o anumit perioad de timp n scop de probe i/sau evaluare; la expirarea perioadei, utilizatorul trebuie s opteze ntre a cumpra licena
(drepturile) de folosire nelimitat a programului sau returnarea i/sau tergerea copiei acestuia200.
Freeware (produs gratuit) desemneaz acele programe care sunt distribuite
de ctre deintorul drepturilor de autor fr
nici o obligaie de plat din partea utilizatorului. Aceste programe au de obicei nscrise
meniuni cum ar fi: This program may be
freely distributed (Acest program poate fi
distribuit gratuit); You may copy or
distribute
this
software
free
of
charge(Putei s copiai sau distribuii
acest program fr plat).
200

Dan Livescu, Definiii expresii programe pentru


calculator www.law-counsel.com

187

Careware reprezint termenul generic


care exprim acordarea dreptului de utilizare dup urmtorul principiu: titularul
dreptului de autor acord dreptul de utilizare gratuit a programului pentru calculator sub condiia ca utilizatorul s efectueze o donaie n scopuri caritabile201. n cele
mai multe cazuri modalitatea i beneficiarul
donaiei sunt stabilite de ctre titularul
dreptului de autor a programului pentru calculator. Prima vnzare a unei copii a unui
program pentru calculator pe piaa intern
de ctre titularul drepturilor sau cu consimmntul acestuia epuizeaz dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piaa intern.
Ordonana nr. 25 din 2006, privind ntrirea capacitii administrative a Oficiului
Romn pentru Drepturile de Autor, a intrat
n vigoare la 1 martie 2006. Potrivit expunerii de motive care a nsoit adoptarea ordonanei de ctre Guvern, modificrile vizau, pe de o parte, clarificarea atribuiilor
ORDA, ndeosebi prin lrgirea competenelor pentru lupta mpotriva pirateriei, iar,
pe de alta parte, transpunerea directivelor
Uniunii Europene din domeniu, existente
pn la acea dat. Printre altele, actul normativ i obliga pe toi productorii, importatorii, distribuitorii i comercianii de programe pentru calculator s-i nscrie programele n Registrul Naional al Programelor pentru Calculator (RNPC). Documentul impune amenzi serioase pentru cei
care nu respect aceste obligaii.
Prevederea legal abrog o lege mai veche: Ordonana nr. 124 din 2000, pentru
completarea cadrului juridic privind dreptul
de autor i drepturile conexe. Aceasta stabilea clar c doar producerea programelor
n vederea comercializrii era de natur a
determina productorul s se nscrie n
RNPC. n schimb, noua reglementare uit
s mai aminteasc scopul producerii programelor atunci cnd oblig productorul s
se nregistreze. Prin urmare, reprezint obiect al nregistrrii i programele produse
201

pentru propriile companii ori programele


gratuite.
Orice productor al unui software este
obligat s-i nregistreze creaia, altfel este
pasibil de amenzi. n acest sens, ordonana
nu
e
clar:
Nenregistrarea
sau
nenscrierea n registrele naionale administrate de Oficiul Romn pentru Drepturile
de Autor, conform prevederilor prezentei
ordonane, se sancioneaz cu amenda de la
2.000 lei la 10.000 lei .
Procedura de nregistrare. Primul pas
const n a completa o cerere, care trebuie
nsoita de anumite documente.
Pentru societile comerciale:
@ copii ale documentelor legale de
constituire a societii i, dac este cazul, toate modificrile intervenite pn
la data solicitrii nregistrrii;
@ copia certificatului de nregistrare la
oficiul registrului comerului, precum
i certificatele de nscriere de meniuni, dac este cazul;
@ cazierele judiciare ale administratorilor.
Pentru persoanele fizice autorizate i
asociaiile familiale care desfoar activiti comerciale:
@ copia autorizaiei eliberate de primarul competent, din care s rezulte activitile pe care persoana fizic sau
asociaia familial le desfoar n
domeniu, codificate conform CAEN;
@ copia certificatului de nregistrare la
Oficiul Registrului Comerului i a
certificatelor de nscriere de meniuni,
dac este cazul;
@ cazierul judiciar al persoanei fizice
autorizate sau al membrilor asociaiei
familiale, n original.
Dup verificarea existenei documentelor de mai sus, ORDA elibereaz solicitanilor, n termen de 5 zile lucrtoare pentru
cererile transmise online i n termen de 20
de zile lucrtoare pentru cererile depuse la
sediul ORDA, un certificat de nregistrare
n Registrul naional al programelor pentru
calculator. Durata de valabilitate a certificatului este de un an de la data emiterii

idem

188

acestuia De asemenea, persoanele fizice sau


juridice nregistrate n registrele naionale
administrate de ORDA sunt obligate s dein la fiecare punct de lucru certificatul de
nregistrare, n original sau n copie.

dizate fie din momentul n care respectivele


documente sunt stocate n memorie. Originalitatea trebuie s se gseasc att la nivelul bazei de date cat i la nivelul programului pentru calculator ce o gestioneaz.
Protecia bazelor de date este cea prevzut de normele dreptului de autor aplicabile operelor derivate.

PROTEJAREA BAZELOR DE DATE


Prin baza de date se nelege o culegere
de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse ntr-o modalitate
sistematica ori metodica i n mod individual accesibile prin mijloace electronice
sau printr-o alta modalitate.
Dac modul de structurare a informaiilor coninute de o baz de date este original
atunci aceasta este protejat prin dreptul de
autor.
Legea 8/96 prevede c bazele de date
sunt protejate ca opere derivate dac acestea, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaii intelectuale sau c
fabricantul unei baze de date are dreptul
patrimonial exclusiv de a autoriza i de a
interzice extragerea i/sau reutilizarea totalitii sau a unei pri substaniale din
aceasta, evaluat calitativ sau cantitativ.
Extragerea reprezint transferul permanent sau temporar al totalitii ori al unei
pri, evaluat calitativ sau cantitativ, substaniale din coninutul bazei de date pe un
alt suport, prin orice mijloc sau sub orice
forma.
Reutilizare este orice forma de punere la
dispoziia publicului a totalitii sau a unei
pri, evaluat calitativ sau cantitativ, substaniale a coninutului bazei de date prin
distribuirea de copii, prin nchiriere sau sub
alte forme, inclusiv prin punerea la dispoziia publicului a coninutului bazei, astfel
nct oricine sa poat avea acces la aceasta
n locul i la momentul ales n mod individual. Prima vnzare pe piaa intern a unei
copii a bazei de date de ctre titularul
dreptului sui-generis sau cu consimmntul
acestuia epuizeaz dreptul de a controla revnzarea acestei copii.
Bazele de date sunt protejate din momentul n care primesc documente standar-

DEFINIII ALE BAZEI DE DATE:


@ structur organizat de informaii
cu legtur ntre ele202
@ o colecie organizat de informaii
depozitate ntr-un calculator colecie organizat de documente electronice clasate ntr-un calculator, structurat astfel nct s uureze cutarea
i obinerea de informaii203.
@ baza de date este o colecie de
informaii depozitate ntr-un computer
n mod sistematic, astfel nct un program de calculator s o poat accesa
i consulta pentru a rspunde unor
ntrebri. Software-ul folosit pentru a
gestiona i interoga baza de date este
cunoscut sub numele de sistem de
gestionare a bazei de date (DBMS)
204
.
@ o baz de date este o colecie
organizat de dosare informaionale
care poate fi accesat pe cale electronic 205.
@ o colecie organizat de informaii,
prezentat pentru a servii unui scop
precis, un dosar organizat i modernizat (actualizat) de informaii detectabile de ctre o aparatur special
care poate cuta rapid i poate recupera datele organizate pe computer
206
.
Definirea termenului de baz de date
este esenial n contextul introducerii
dreptului sui-generis pentru protejarea bazelor de date. Msurile luate la nivel mon202

wordnet.princeton.edu/perl/webwn
www.mindwrap.com/infoblurbs/infoblurbs.html
204
en.wikipedia.org/wiki/database
205
www.library.nuigalway.ie/help/jargon
206
www.mediascape.org.uk/code/glossary.asp
203

189

dial vizeaz copierea bazelor de date, sens


n care Directivele UE definesc baza de
date ca: o colecie de lucrri independente,
date, sau alte materiale aranjate Intr-o ordine sistematic sau metodic i care pot fi
accesate la nivel individual, prin mijloace
electronice sau de alt tip.
Cele mai profunde schimbri n viaa
economico-social i, pe cale de consecin,
n cea juridic, au fost determinate de apariia i dezvoltarea la mijlocul secolului
nostru a echipamentelor informatice.
Calculatoarele i fac simit prezena benefic n cele mai diverse sectoare
plecnd de la uzul privat pn la activitatea
de cercetare spaial. ns, pentru ca acestea
s poat funciona exist programe pentru
calculator. Importana acestora din urm
este major, n lipsa lor calculatorul rmnnd, corpus inert.
Dac, prin materialitatea sa, echipamentul, hardware nu ridic probleme de
proprietate, programul software, prin imateBIBLIOGRAFIE
1. Dan Livescu, Mircea Badut
www.law-counsel.com
2. www.library.nuigalway.ie
3. www.mediascape.org
4. www.mindwrap.com
5. www. wikipedia.org

rialitatea sa, isc dificulti. Observnd c


ntr-un software se regsete efortul intelectual depus de programatori, covritoarea majoritate a legislaiilor naionale au
gsit de cuviin s protejeze acest gen de
lucrri prin normele dreptului de autor, ca
opere de creaie intelectual.
Tendinele fenomenului infracionalitii n domeniul dreptului de autor al programului de calculator, nu se opresc, din
pcate, aici. Aproape zilnic, specialitii n
domeniu atrag atenia asupra unor noi
forme de atentare asupra drepturilor deinute de titulari n materie sau asupra unor
noi metode de fraudare mai ales prin internet. Pentru a ine pasul cu acest fenomen,
credem ca i legislaia specific din materia
penal trebuie s devin una dinamic, att
n ceea ce privete dreptul material ct i
cel procesual, pentru c altfel, stpnirea
acestui fenomen se va dovedi extrem de
anevoioas.

Definiii expresii programe pentru calculator-

190

INFRACIUNILE INFORMATICE I ATINGERILE


ADUSE PROPRIETII INTELECTUALE
Cms. drd. MIHAI DINC
Definition of computer crime or their clear separation from traditional crime and
those circumscribed to copyright may be an important step in understanding and
controlling this phenomenon. Information technologies have broken barriers and
traditional criminal law and imposed criminal prosecution bodies to adapt to the specific
investigation of new offenses. This process can not be achieved overnight, requires
considerable human and material efforts, and may need to adapt legislation to effectively
combat computer crime.
Definirea infraciunilor informatice sau
delimitarea clar a acestora fa de infraciunile tradiionale poate reprezenta un pas
important pentru nelegerea i controlarea
acestui fenomen.
Pn n prezent, nu exist nicio definiie
unanim acceptat, sau mcar una cu un grad
mare de acceptare. Exist diverse definiii
ale infraciunilor informatice care se regsesc n diverse legislaii sau n diverse demersuri ale unor organisme internaionale.
Sfera infraciunilor informatice cuprinde
uneori de la infraciuni ndreptate mpotriva
datelor informatice, pn la infraciuni de
coninut sau prin care se ncalc dreptul de
autor (The Council of Europes Cybercrime
Treaty), sau chiar infraciuni de fals sau
fraud (The United Nations Manual on the
Prevention and Control of Computer
Related Crime207).
Exist definiii mult prea largi din punct
de vedere conceptual. C de exemplu208 cea
a U.S. Department of Justice prin care se
includ n aceast categorie orice fapte de
natur penal care implic cunoaterea tehnologiei computerelor n ceea ce privete
svrirea, investigarea sau anchetarea
acestora, sau cea a Poliiei Britanice209 care

face referire la orice fapt prin care se folosete un sistem informatic/reea n vederea
svririi unei infraciuni.
Exist definiii care ofer att o delimitare conceptual larg ct i una n sens restrns. De exemplu, n cadrul The Tenth
United Nations Congress on the Prevention
of Crime and Treatment of Offenders210, infraciunea informatic (cyber-crima) a fost
definit n sens restrns c orice fapt ilegal coordonat prin mijloace de operare
electronice care are c int securitatea unui
sistem informatic i datele procesate de
acesta i , n sens larg, c orice fapt ilegal comis prin mijloacele / implicnd
unui/un sistem informatic sau reea, incluznd astfel de infraciuni precum posesia/oferirea/distribuirea ilegal de informaii prin intermediul unui sistem informatic
sau a unei reele.
n cadrul unor ample demersuri, diverse
organisme internaionale au ncercat de
asemenea s confere o definiie infraciunilor informatice. De exemplu, Council of
Europe, n cadrul Conveniei asupra Crimelor Informatice ( din 8 noiembrie 2001),
le-a definit c infraciuni comise mpotriva
sau cu ajutorul reelelor computerizate.
Chiar i importante companii specializate n securitatea informatic au ncercat o

207

www.symantec.com
Mohamed Chawki A Critical Look at the
Regulation of Cybercrime, www.crime-research.org
209
Overview by the JISC Legal Information Service
Cybercrime

High
Tech
Crime,
208

www.jisclegal.ac.uk
210
Mohamed Chawki, op.cit.

191

clarificare conceptual. De exemplu, pe


site-ul Symantec, infraciunile informatice
sunt definite c orice infraciuni comise
prin utilizarea unui computer sau a unei reele sau a unui hardware sau a unui device.
Potrivit Conveniei Consiliului Europei privind criminalitatea informatic (Titlul 4 - Infraciuni referitoare la
atingerile aduse proprietii intelectuale i
drepturilor conexe, art. 10 Infraciuni referitoare la atingerile aduse proprietii
intelectuale i drepturilor conexe) statele
semnatare se oblig s adopte msurile legislative i alte msuri care se dovedesc
necesare pentru a incrimina ca infraciune, potrivit dreptului lor intern, atingerile aduse proprietii intelectuale, definite de legislaia acestora, n conformitate
cu obligaiile pe care le-a subscris n aplicarea Actului de la Paris din 24 iulie 1971
care revizuiete Convenia de la Berna
pentru protecia operelor literare i artistice, a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual i a Tratatului OMPI privind proprietatea intelectual, cu excepia oricrui drept
moral conferit de aceste convenii, atunci
cnd astfel de acte sunt comise deliberat,
la scara comercial i prin Intermediul
unui sistem informatic.
De asemenea, statele semnatare se
oblig s adopte msurile legislative i alte
msuri care se dovedesc necesare pentru a
incrimina ca infraciune, potrivit dreptului
lor intern, atingerile aduse drepturilor conexe definite de legislaia acestora n conformitate cu obligaiile pe care le-au subscris n aplicarea Conveniei internaionale
pentru protecia artitilor interprei sau
executani, a productorilor de fonograme
i a organismelor de radiodifuziune (Convenia de la Roma), a Acordului privind
aspecte comerciale ale drepturilor de proprietate intelectual i a Tratatului OMPI
privind interpretrile i fonogramele, cu
excepia oricrui drept moral conferit de
aceste convenii, atunci cnd astfel de acte
sunt comise deliberat, la scara comercial i
prin intermediul unui sistem informatic.

Prin semnarea i apoi prin ratificarea


textului Conveniei sus-menionate, Romnia s-a obligat s asigure prin legislaia intern msuri de natur penal mpotriva
faptelor de reproducere neautorizat i
de rspndire a operelor protejate prin
intermediul sistemelor informatice sau al
interetului, fr acordul deintorului drepturilor n cauz.
Deoarece textul art. 10 al Conveniei se
refer doar la anumite drepturi de proprietate intelectual, nu i la mrci sau la
indicatii-geografice, vom analiza doar
acele msuri care corespund obligaiilor
asumate prin ratificarea textului Conveniei.
Aceste msuri nu se regsesc alturi de
incriminarea celorlalte infraciuni informatice, ci n Legea nr. 8 din 1996 a dreptului de autor i a drepturilor conexe, aa
cum a fost ea modificat.
Problema piratrii produselor purttoare
de drepturi de autor cu ajutorul internetului
este, la ora actual, una extrem de delicat
att din punct de vedere economic (prin
prisma pagubelor sale) ct i juridic
(datorit mrimii fenomenului la nivel
global), deoarece, aa cum afirma i Stuart Spicer211 - dac nimeni nu mai pltete i industria moare, atunci ce-o s se
aleag de toate trupele i artitii care au
contracte cu diverse case de nregistrri? (i, putem aduga alturi de muzicieni i cineatii i ali deintori de drepturi de autor).
n prezent, principala modalitate de
nclcare a dreptului de autor (copyright), la nivel mondial, o reprezint internetul, mai exact reelele de schimb de
fiiere (file-sharing) accesate de mii de utilizatori dornici s descarce muzic sau
filme gratuit.
Alturi de rspndirea neautorizat de
opere protejate, menionm i facilitarea
efecturii de copii neautorizate dup opere
protejate prin intermediul tehnologiei digitale.
211

n articolul Viitorul industriei muzicale distrus de


muzica digital? - Dup afaceri, din 26 august 2005,
nr.1703, p.2

192

Conform MPAA (Motin Picture Association of America), pierderile provocate


de piraterie studiourilor de film americane
depete 3,5 miliarde de dolari anual.
Atingerile aduse dreptului de autor sunt
unele dintre cele mai ntlnite infraciuni
pe internet, aducnd mari prejudicii deintorilor respectivelor drepturi de autor
i nu numai. Reproducerea i rspndirea
prin reeaua internet a drepturilor protejate
(privind opere literare, fotografice, muzicale, audiovizuale etc.) se pot realiza astzi
de aproape oricine are un calculator i minime cunotiine de operare a acestuia.
Protejarea legal a dreptului de autor nu
reprezint o noutate. Totui, n urma unor
acorduri internaionale, s-a impus necesitatea incriminrii legislative exprese a nclcrii dreptului de autor svrit cu ajutorul
computerului.
La nivel mondial situaia nu este ns
deloc simpl. Exist un adevrat rzboi juridic ntre proprietarii de drepturi de autor
asupra operelor muzicale i site-urile internet de tip file-sharing care sunt specializate n punerea la dispoziie n mod
gratuit a fiierelor muzicale pe internet. i
nu ntotdeauna casele de discuri ctig
btlia.
Un exemplu n acest sens l constituie
procesul dintre RIAA (Recording Industry
Association of America) i companiile
Grokster i StreamCast (proprietare a
dou reele de punere n comun a fiierelor multimedia pe internet).
Nu mai este un secret pentru nimeni
faptul c extrem de muli utilizatori de internet prefer s descarce ilegal un film de
pe o reea specializat n aa ceva, dect s
plteasc costul unui DVD sau al unui bilet
la cinematograf.
Se estimeaz c unul din patru utilizatori
de internet a descrcat ilegal un film, fapt
ce 1-a determinat pe vicepreedintele i directorul pentru operaiuni antipiraterie de
la MPAA - John Malcom - s afirme
c: Fenomenul de piratare a filmelor
are ... toate caracteristicile unei epidemii
n cretere la nivel mondial.

S-a ajuns pn acolo nct industria cinematografic american a fcut apel la angajaii cinematografelor n lupta contra piratrii filmelor care sunt puse apoi ilegal la
dispoziie pe internet, oferind premii de
pn la 500$ pentru reclamarea la poliie a
pirailor care nregistreaz pe suport digital filmul n sala de cinematograf.
Demersul a cptat i un nume oficial:
anti-camcording rewards.
Nu doar filmele i muzica sunt piratate pe internet, ci i produsele software.
Doar la sfritul anului 2003, aceasta a atins
un recod negativ de 29 de miliarde de dolari212, adic aproximativ 60% din valoarea
pieei mondiale de software. Cauza: rapida
dezvoltare a internetului i a reelelor de
file-sharing, care au facilitat schimbul de
programe fr respectarea dreptului de autor.
Un studiu ntocmit la cererea Business
Software Alliance plaseaz, din pcate,
Romnia n frunte n ceea ce privete infracionalitatea din acest domeniu. La
sfritul anului 2003 cifrele indicau 73%
programe utilizate ilegal, fa de 2001 cnd
procentul era de 75%.
Pe plan intern, principala modalitate de
svrire a celor mai multe infraciuni
prevzute de Legea nr. 8 din 1996 o reprezint internetul. De exemplu: realizarea, n scopul distribuirii, chiar fr a se
urmri direct sau indirect un avantaj material, de copii piratate de filme sau piese
muzicale (n spe copii pe suport CD/CDR/CD-RW/DVD/DVD-RW...,
realizate
fr consimmntul titularului de drepturi
sau al persoanei legal autorizate de acesta i
care sunt executate, direct ori indirect,
total sau parial, de pe un produs purttor
de drepturi de autor sau de drepturi conexe) se face prin descrcarea acestora din
reele de tip internet file-sharing cu ajutorul
computerului.
De asemenea, oferirea, distribuirea, nchirierea, promovarea sau punerea la dispoziia publicului de copii piratate dup
212

193

Conform Business Software Alliance

produse video sau audio se face prin intermediul internetului, fie c este vorba
despre un simplu schimb de fiiere ntre
dou persoane, fie c este vorba despre reele organizate de schimb de fiiere audiovideo, fie c este vorba despre cataloage
prezentate pe internet nsoite de oferte
de vnzare sau alte modaliti care implic tehnologia informatic.
Atragem atenia c nu doar muzica
i filmele sufer de pe urma fenomenului pirateriei prin internet, ci i crile,
mai exact crile n format electronic.
Peste jumtate din comerul cu cri electronice e la limita legii sau chiar ilegal, astfel c devine uor de neles de ce editurile
fac eforturi serioase pentru depistarea reelelor-pirat de distribuie a acestora. Astzi,
crile n format electronic au ajuns s njumteasc vnzrile de carte n format
clasic.
Modalitatea de piratare a unei cri nu
este deloc complicat pentru un student de
exemplu, care tie s foloseasc un calculator i nu-i permite s plteasc preul
uneori piperat al unei cri care i este necesar: se nscrie ntr-un forum special de
pe internet (i sunt sute astfel de forumuri)
i, n calitate de membru, avnd o anumit
parol, poate citi i/sau descrca i/sau
printa cri cumprate (sau mprumutate) i
scanate de ali membri. n acest fel are loc
punerea la dispoziia publicului, inclusiv
prin internet sau prin alte reele de calculatoare, fr consimmntul titularilor de
drepturi, a operelor sau a produselor purttoare de drepturi conexe ori de drepturi
sui-generis ale fabricanilor de baze de
date ori a copiilor acestora, indiferent de
suport, astfel nct publicul s le poat accesa n orice loc sau n orice moment ales
n mod individual. Uneori ns, crile sunt
mutate de pe acel server, chiar la cteva
luni, pentru c ORDA afl de acest lucru.
n prezent nivelul pirateriei este att de
avansat, nct pot fi descrcate de pe internet filme, cu nclcarea dreptului de autor,
chiar nainte de data lansrii oficiale a
acestora, acestea fiind apoi puse la dispo-

ziia publicului. Dup cum afirma i Camille Tramer (director al filialei franceze a
casei de distribuie americane UPI) :
Majoritatea filmelor care ajung la festivaluri au fost deja piratate i de afl pe internet.. Acelai oficial aduga: Cu ct un
film este mai renumit pe plan internaional,
cu att este mai piratat.
Chan Nai-Ming, internaut din Hong
Kong, este, se pare, primul om din lume
condamnat (la trei luni de nchisoare) pentru
transferul ilegal de coninut multimedia pe
internet213 n spe, internautul a pus la dispoziia publicului n mod gratuit (fr drept)
trei filme hollywoodiene, pe site-ul internet
BitTorrent. BitTorrent nu este altceva dect
o reea de descrcare de coninut multimedia online, celebr printre cunosctori
pentru faptul c poate pune la dispoziia
doritorilor un film, de exemplu, prin mai
multe surse n acelai timp, permind deci
un transfer mai rapid dar i ngreunnd posibilitatea descoperirii persoanei care ofer
filmul spre descrcare, pentru c acesta
este preluat pe fragmente de la mai muli
utilizatori.
n ceea ce privete infraciunea prevzut de art. 139 (reproducerea neautorizat pe sisteme de calcul a programelor
pentru calculator n oricare dintre urmtoarele modaliti: instalare, stocare, rulare
sau executare, afiare ori transmitere n reeaua intern), statisticile sunt extrem de
ngrijortoare la nivel naional. Conform
IDC214, din totalul valoric al softwarelului de
67.5 mii. $ din Romnia (din care aplicaii
software de 42 mii. $ i 28.09 mii. $ aplicaii pentru afaceri), soft-ul piratat nsumeaz 49.3 mii. $, n condiiile n care,
doar la nivelul anului 2003 rata pirateriei software era de 73% (media pirateriei software pentru Europa Central i de
Est fiind de 71%, n comparaie cu cea din
213

Conform BBC News Online


International Data Corporation - studiu fcut public
de BSA i citat de Dan Dragomir n articolul
Diferena dintre piraii marilor i piraii software:
ultimii nu iti baga mana direct n buzunar, publicat
nBusiness Hi Tech nr.1430, p.1
214

194

restul Europei, Orientul Mijlociu i Africa


care este de doar 41%), conform aceleiai surse.
Aceste date se nscriu n cadrul fenomenului global de piraterie software. Potrivit Business Software Alliance215, dac ntrun an s-au vndut aplicaii software de 50
de miliarde de dolari, pe calculatoarele din
lumea ntreag s-au regsit programe de
peste 80 de miliarde de dolari. De
exemplu, potrivit studiului IDC susmenionat, rata pirateriei software se
prezent n felul urmtor (20% din rile
examinate aveau o rat a pirateriei de peste
75% i alte 30% aveau o rat a pirateriei de
peste 70%): Europa Central i de Est:
71%; Europa, Orientul Mijlociu i Africa:
41%; Europa Occidental: 36%; Ucraina:
91%; Romnia:216 73%; Bulgaria: 71%; Ungaria: 42%; Republica Ceh: 40%; Danemarca: 26%; Statele Unite ale Americii:
22%; Africa de Sud: 36%; Emiratele
Arabe Unite: 33%; Indonezia: 88%; India: 73%; Nou Zeeland: 23%; China,
Vietnam: 92%.
Consecinele negative se msoar la
nivelul industriilor locale de software,
de la micii la marii productorii, de la vnztori la companiile de distribuii. Potrivit
unui analist IDC217: Scznd rata pirateriei
cu 10 procente la nivel mondial, am putea
crete economia cu 400 de miliarde de dolari i am crea un milion de locuri de munc
noi.
Coninutul legal
Conform art. 1396 din Legea nr. 8 din
1996 privind dreptul de autor i drepturile
conexe218 din 14/03/1996 (aa cum a fost

modificat prin: Legea nr. 146 din 1997;


Legea nr. 285 din 2004; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 123 din 2005; Ordonana de urgen a Guvernului nr. 190 din
2005 i Legea nr. 329 din 2006), constituie
infraciuni urmtoarele fapte:
Reproducerea neautorizat a programelor informatice protejate
Constituie infraciune: reproducerea
neautorizat pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator n oricare
dintre urmtoarele modaliti: instalare,
stocare, rulare sau executare, afiare ori
transmitere n reeaua intern - art. 1399 (se
pedepsete cu nchisoare de la 1 Ia 4 ani sau
cu amend).
Constituie infraciune: punerea la
dispoziia publicului, inclusiv prin internet
sau prin alte reele de calculatoare, fr
consimmntul titularilor de drepturi, a
operelor sau a produselor purttoare de
drepturi conexe ori de drepturi sui-generis
ale fabricanilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel
nct publicul s le poat accesa n orice
loc sau n orice moment ales n mod individual - art. 139 (se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 4 ani sau cu amend).
Promovarea de mrfuri-pirat prin
utilizarea
mijloacelor electronice de
comunicare.
Constituie infraciune: promovarea de
mrfuri-pirat prin orice mijloc i n orice
mod, inclusiv prin utilizarea anunurilor
publice ori a mijloacelor electronice de
comunicare sau prin expunerea ori prezentarea ctre public a listelor sau a cataloagelor de produse (pedeapsa fiind nchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda / de
la 5 la 15 ani dac faptele au produs consecine deosebit de grave sau dac au fost
svrite de un grup organizat) - art. 1396
alin. 5.
Infraciuni privind msurile tehnice
de protecie a drepturilor legale.
Constituie infraciune i se pedepsete
cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amend fapta persoanei care, fr drept,
produce, import, distribuie sau nchiriaz,

215

Date preluate de Dan Dragomir n articolul


Diferena dintre piraii marilor i piraii software:
ultimii nu iti baga mana direct n buzunar, publicat n
Business Hi-Tech nr.1430, p.1
216
La nivelul anului 2003
217
International Data Corporation - studiu fcut public
de BSA i citat de Dan Dragomir n articolul
Diferena dintre piraii marilor i piraii software:
ultimii nu iti baga mana direct n buzunar, publicat n
Business HiTech nr.1430, p.I
218
Publicata n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I nr.60 din 26.03.1996

195

ofer, prin orice mod, spre vnzare sau


nchiriere, ori deine, n vederea comercializrii, dispozitive ori componente care
permit neutralizarea msurilor tehnice de
protecie sau care presteaz servicii care
conduc la neutralizarea msurilor tehnice de protecie sau care neutralizeaz
aceste msuri tehnice de protecie, inclusiv
n mediul digital.
Constituie infraciune: fapta persoanei
care, fr a avea consimmntul titularilor
de drepturi i tiind sau trebuind s tie c
astfel permite, faciliteaz, provoac sau ascunde o nclcare a unui drept prevzut n
prezenta lege:
a) nltur n scop comercial, de pe
opere sau de pe alte produse protejate, ori
modific pe acestea orice informaie
sub form electronic privind regimul
drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;
b) distribuie, import n scopul distribuirii, radiodifuzeaz ori comunic public
sau pune la dispoziie publicului, astfel nct s poat fi accesate, n orice loc i n
orice moment, alese n mod individual,
fr drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informaiile existente sub form
electronic, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe,
au fost nlturate ori modificate fr
autorizaie - art. 143 (se pedepsete cu
nchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amend).
Condiii preexistente
Obiectul juridic
Obiectul juridic generic este format din
relaiile sociale menite s ocroteasc
dreptul de autor i drepturile conexe mpotriva unor atingeri de natur penal.
Obiectul juridic special este format din
relaiile sociale menite s ocroteasc operele protejate mpotriva unor reproduceri neautorizate sau mpotriva punerii
acestora la dispoziia publicului fr acordul titularilor acestui drept.
Obiectul material const n:
- entitatea material (disc compact

sau dur etc.) pe care sunt stocate programele informatice folosite n mod ilegal219 ( n cazul infraciunii prevzute de art.
1399);
- operele sau a produsele purttoare
de drepturi conexe ori de drepturi suigeneris ale fabricanilor de baze de date
ori a copiilor acestora, puse la dispoziia
publicului n mod ilegal (n cazul infraciunii prevzute de art. 1398);
- mrfuri-pirat (n cazul infraciunii
prevzute de art. 1396 alin. 5); prin mrfuri pirat se nelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate
fr consimmntul titularului de
drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta i care sunt executate, direct
ori indirect, total sau parial, de pe un produs purttor de drepturi de autor sau de
drepturi conexe ori de pe ambalajele sau
copertele acestora. Potrivit Conveniei Consiliul Europei privind criminalitatea informatic, se las la alegerea statelor semnatare incriminarea faptelor care aduc atingere unor drepturi de proprietate intelectual
svrite prin sisteme informatice, chiar
dac nu au un scop comercial. Scopul
comercial (urmrirea obinerii, direct sau
indirect, a unui avantaj economic ori material) se prezum dac marfa pirat este
identificat la sediul, la punctele de lucru ,n anexele acestora sau n mijloacele
de transport utilizate de operatorii economici care au n obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, nchirierea,
depozitarea sau transportul de produse
purttoare de drepturi de autor ori de
drepturi conexe;
- operele protejate prin msuri tehnice
(prin msuri tehnice, se nelege utilizarea
oricrei tehnologii, a unui dispozitiv sau a
unei componente care, n cadrul funcionrii sale normale, este destinat s mpiedice sau s limiteze actele care nu sunt
autorizate de titularii drepturilor recunos219

Ioana Vasiu, Lucian Vasiu criminalitii


informatice',
Editura
Bucureti, 2006, p.117

196

Prevenirea
Hamangiu,

cute prin prezenta lege; msurile tehnice


sunt considerate eficiente atunci cnd
utilizarea unei opere sau a oricrui alt obiect al proteciei este controlat de ctre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod
de acces sau a unui procedeu de protecie, precum criptarea, codarea, bruierea sau
orice transformare a operei ori a altui obiect al proteciei sau printr-un mecanism de
control al copierii, dac msurile ndeplinesc obiectivul de asigurare a proteciei) n cazul infraciunii prevzute deart. 143.
Prin dispoziiile cu caracter penal sunt
protejate att drepturi patrimoniale de autor
ct i drepturi morale recunoscute autorilor
de opere, cum este dreptul la divulgare.220
Subiecii infraciunii
Subiectul activ al infraciunii poate fi
orice persoan fizic ce ntrunete condiiile de vrst i responsabilitate prevzute
de legea penal (de regul ns, este
vorba despre o persoan cu bune cunotine n domeniul informatic).
Infraciunea este susceptibil de participaie penal n toate formele sale -coautorat, instigare i complicitate.
Subieci activi ai infraciunii care const
n realizarea n scopul distribuirii de copii
piratate dup filme pot fi att tineri teribiliti care ajung s le filmeze direct n sli
de cinematograf cu aparate digitale de
ultim generaie, ct i pirai profesioniti care realizeaz mii de copii sau care
pun ilegal filmele la dispoziia publicului
cu scop comercial evident (gradul de periculozitate al infraciunii fiind mult mai
mare), sau chiar oameni care lucreaz n
industria filmului de la Hollywood sau n
studiouri specializate n traduceri i/sau dublaje.
Subiectul pasiv este persoana fizic
sau juridic titular a drepturilor nclcate prin svrirea faptelor sus-menionate.
Coninut constitutiv
Latura Obiectiv

Elementul material const n aciunea


de:
- reproducere neautorizat de programe protejate pe sisteme informatice
(art. 139 9 ); reproducerea neautorizat
poate fi definit ca fiind duplicarea, folosirea neautorizat, difuzarea sau comunicarea ilegal a programelor informatice
protejate prin drept de autor221.
- punere la dispoziia publicului, inclusiv prin internet sau prin alte reele de calculatoare, fr consimmntul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purttoare de drepturi conexe ori
de drepturi sui-generis ale fabricanilor
de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel nct publicul s
le poat accesa n orice loc sau n orice
moment ales n mod individual (art. 1398);
- promovare de mrfuri-pirat prin
orice mijloc si n orice mod, inclusiv prin
utilizarea anunurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau
prin expunerea ori prezentarea ctre public a listelor sau a cataloagelor de produse (art. 1396 alin. 5);
- nlturare n scop comercial, de
pe opere sau de pe alte produse protejate, ori de a modifica pe acestea orice
informaie sub form electronic privind
regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil (fr a avea consimmntul titularilor de drepturi i tiind
sau trebuind s tie c astfel permite, faciliteaz, provoac sau ascunde o nclcare
a unui drept prevzut n prezenta lege) art.
143 alin. 2 lit. a;
- distribui, importa n scopul distribuirii, radiodifuzrii ori comunicrii publice
sau de a pune la dispoziia publicului, astfel nct s poat fi accesate, n orice loc
i n orice moment, alese n mod individual, fr drept, prin intermediul tehnicii
digitale, de opere sau alte produse protejate, pentru care informaiile existente

220

221

Pentru mai multe detalii a se vedea Viorel Ro Dreptul proprietii intelectuale, Editura Global
Lex, Bucureti, 2001, p.264 i urm.

A se vedea H.J. Hammond i L.H. MeyerhoffCutting edge issues n intellectual property law,
1997

197

sub form electronic, privind regimul


drepturilor de autor sau al drepturilor
conexe, au fost nlturate ori modificate
fr autorizaie - art. 143 alin. 2 lit. b.
Urmarea imediat const n producerea
unui rezultat (nclcarea unui drept de autor).
Raportul de cauzalitate rezult din
materialiatea faptei.
Latura Subiectiv - faptele sus-menionate pot fi svrite doar cu intenie.
Forme. Modaliti. Sanciuni
Forme
Actele pregtitoare, dei posibile,
nu sunt pedepsite n cazul acestor infraciuni. Tentativa nu este pedepsit.
Modaliti
Modaliti normative
- fapta prevzut de art. 1399 poate fi
svrit prin urmtoarele modaliti: instalare, stocare, rulare, executare, afiare sau transmitere n reeaua intern;
- fapta prevzut de art. 13 98 poate fi
svrit prin punerea la dispoziia publicului (inclusiv prin internet sau prin alte
reele de calculatoare) a operelor sau a
produselor purttoare de drepturi conexe
ori de drepturi sui-generis ale fabricanilor de baze de date ori a copiilor acestora,
indiferent de suport, astfel nct publicul
s le poat accesa n orice loc sau n
orice moment ales n mod individual;
- fapta prevzut de art. 1396 alin. 5
poate fi svrit prin promovarea de mrfuri-pirat prin orice mijloc i n orice
mod; legiuitorul a prevzut n cazul
acestei infraciuni i o variant agravant, n care modalitatea de svrire
implic un grup organizat sau dac faptele au produs consecine deosebit de
grave;
- fapta prevzut de art. 143 alin. 1
poate fi svrit prin producerea, importul, distribuirea sau nchirierea, oferirea, prin orice mod, spre vnzare sau
nchiriere, ori deinerea, n vederea comercializrii, de dispozitive ori componente care permit neutralizarea msurilor
tehnice de protecie sau prin prestarea de

servicii care conduc la neutralizarea msurilor tehnice de proteciesau care neutralizeaz aceste msuri tehnice de protecie,
inclusiv n mediul digital;
- fapta prevzut de art. 143 alin. 2
poate fi svrit prin nlturarea n scop
comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modificarea pe acestea
de orice informaie sub form electronic
privind regimul drepturilor de autor sau al
drepturilor conexe aplicabil; distribuirea, importul n scopul distribuirii, radiodifuzarea ori comunicarea public sau
punerea la dispoziia publicului, astfel nct s poat fi accesate, n orice loc i n
orice moment, alese n mod individual, fr
drept, prin intermediul tehnicii digitale, de
opere sau alte produse protejate, pentru
care informaiile existente sub form
electronic, privind regimul drepturilor de
autor sau al drepturilor conexe, au fost nlturate ori modificate fr autorizaie - art.
143.
Modaliti faptice
Infraciunile analizate pot fi svrite
printr-o multitudine de modaliti faptice.
Alturi de reele de file-sharing specifice
distribuiei neautorizate, menionm urmtoarele modaliti222 de piratare:
- pirateria utilizatorului final (o persoan reproduce un program pentru calculator fr autorizaie)
- pirateria on-line (prin anumite siteuri web)
- ncrcarea pe discul dur (HD
Loading - prin vinderea unor calculatoare pe care s-au instalat programe fr
licen de ctre un comerciant)
- contrafacerea (copierea ilegal de
produse purttoare de drepturi de autor cu
intenia de a fi vndute ca produse originale)
222

A se vedea Ioana Vasiu, Lucian Vasiu - Prevenirea


criminalitii
informatice',
Editura Hamangiu,
Bucureti, 2006, p.120-121 i Gheorghe Alecu, Alexei
Barbaneagra- Reglementarea penal i investigarea
criminalistica a infraciunilor din domeniul
informatic, Editura Pinguin Book, Bucureti, 2006,
p.161-162

198

Conform prevederilor art. 1431 nu se


pedepsete persoana care, mai nainte de
a fi nceput urmrirea penal, denun
autoritilor competente participarea sa la o
asociaie sau nelegere n vederea comiterii
uneia dintre infraciunile prevzute la art.
1396, permind astfel identificarea i tragerea la rspundere penal a celorlali participani.
Persoana care a comis una dintre infraciunile prevzute la art. 1396 i care, n
timpul urmririi penale, denun i faciliteaz identificarea i tragerea la rspundere
penal a altor persoane care au svrit infraciuni legate de mrfuri pirat sau de dispozitive pirat de control al accesului, beneficiaz de reducerea la jumtate a limitelor
pedepsei prevzute de lege.

- Bulletin Board Piracz (BBP - cnd


produsele protejate prin dreptul de autor
sunt distribuite utilizatorilor conectai
printr-un modem) etc.
Sanciuni - pentru svirea faptelor
analizate mai sus, legiuitorul a prevzut
urmtoarele pedepse: ,
- nchisoare ntre 1 i 4 ani sau amend
(pentru infraciunile prevzute de art. 1399
i de art. 1398);
- nchisoare ntre 6 luni i 3 ani sau
amend (pentru infraciunea prevzut de
art. 1396 alin. 5 i art. 143)
- nchisoare ntre 5 i 15 ani dac fapta
prevzut de art. 1396 alin. 5 a fost svrit
de un grup organizat sau dac faptele au
produs consecine deosebit de grave).
Aspecte procedurale specifice. Constatarea infraciunilor prevzute de Legea nr.
8 din 1996 se face de ctre structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliiei Romne i Inspectoratului General al
Poliiei de Frontier. Constatarea infraciunilor prevzute la art. 1398, 1399 i 143
se face i de ctre Inspectoratul General
pentru Comunicaii i Tehnologia Informaiilor, iar a celor prevzute la art. 1396 i
1398 se poate face i de ctre Jandarmeria
Romn, n condiiile prevzute de art. 214
din Codul de procedura penal.
Competena de judecat pentru infraciunile prevzute la art. 1396-143 revine tribunalului.

Tehnologiile informaiei au spart barierele dreptului penal tradiional i au impus


adaptarea organelor de urmrire penal la
specificul investigrii noilor infraciuni.
Acest proces nu se poate realiza peste
noapte, necesit eforturi umane i materiale
considerabile, necesit adaptarea legislaiei
pentru a putea lupta eficace mpotriva fenomenului infracional informatic. Romnia
a adoptat o serie de texte care conin incriminri ale unor infraciuni informatice, precum i dispoziii de ordin procesual care s
faciliteze instrumentarea noilor categorii de
infraciuni.

199

FIABILITATEA REELELOR DE CALCULATOARE


IOAN-COSMIN MIHAI
Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza
Society is increasingly dependent on large-scale, networked information systems of
remarkable complexity. The reliability and highly availability assurance is one of the
principal objective that must be considered in the networks architecture. In this paper
Ill analyze the network topology influence over its reliability and Ill present some
indicators in the network reliability analysis.
pereche de noduri s existe cel puin dou
ci de comunicaii disjuncte, iar defectarea
unei linii sau a unui nod s nu conduc la
ntreruperea tuturor cilor de comunicaie
ntre utilizatorii reelei.
n plus, chiar pentru reelele de comutare de circuite cu structur redundant,
timpul de restabilire a comunicaiei dup
defectarea unei linii este relativ ridicat, cu
toate c progresele realizate prin utilizarea
tehnicilor digitale de transmisie au condus
la realizarea de reele de comunicaii de
date cu timpi de stabilire a legturilor de
ordinul a 0,1 secunde, fa de cteva. secunde n cazul reelelor telefonice analogice tradiionale.
Topologia reelei de calculatoare are o
influen considerabil asupra fiabilitii
acesteia. Principalele configuraii topologice ntlnite n cazul reelelor de calculatoare sunt de tip stea, inel (bucl) i plas
(ntreesut" cazul reelelor distribuite).
n cazul unei configuraii de tip stea (radiat) toate resursele de calcul sunt conectate la un nod central, neexistnd legturi
directe ntre diferitele resurse de calcul; n
acest caz, sistemul de comunicaie se reduce la un singur nod de comutaie.
Aceast topologie de reea prezint
avantajul centralizrii comenzilor de comutaie i distribuie a resurselor, ceea ce
conduce la simplificarea algoritmilor de
comand i utilizarea intensiv a programelor centrale. Aceasta -are ns dezavan-

Influenta configuraiei reelei de calculatoare asupra fiabilitii acesteia


Din punctul de vedere al tehnicilor de
comutare utilizate n principal se pot
distinge reelele de calculatoare cu comutare de circuite, folosite n aplicaii ce implic conversaii lungi, fr intervale inactive i, n general, transmisia unui volum
mare de date (transferul de fiiere, prelucrarea pe loturi la distan .a.) i respectiv
comutare de pachete, indicat n cazul n.
care mesajele snt scurte i relativ
infrecvente (aplicaii interactive, acces la.
baze de date sau la sisteme time-sharing
etc).
Se poate afirma ca dezvoltarea spectaculoas n special n ultimul deceniu
a reelelor de transmitere a datelor este
strns legat i de progresele realizate n
domeniul tehnicilor de comutare a pachetelor.
n general, tehnica comutrii de pachete
este mai avantajoas din punct de vedere
economic, deoarece asigur o utilizare mai
eficient a liniilor de telecomunicaii, prin
realizarea unei multiplexri n timp a mai
multor utilizatori.
Reelele cu comutare de pachete au de
obicei o disponibilitate mai ridicat dect
cele cu comutare de circuite.
Disponibilitatea ridicat a reelelor cu
comutare de pachete este datorat, n special, configuraiei lor topologice, aceste reele fiind astfel proiectate nct ntre oricare
200

tajul unei fiabiliti reduse, datorit faptului


c ntre oricare din resursele de calcul
exist o singur cale de comunicaie; ntreruperea cii de comunicaie spre o resurs
data conduce la izolarea acesteia.
Se remarc influena major a fiabilitii
nodului de comutaie asupra "fiabilitii reelei, defectarea nodului respectiv conducnd la ntreruperea tuturor comunicaiilor.

De aceea, este necesar sa se asigure subsistemelor componente i n primul rnd


calculatorului din nodul de comutaie o
structur tolerant la defectri.
n cazul reelelor de calculatoare cu topologie inelar, resursele de calcul snt conectate prin intermediul interfeelor corespunztoare la o linie de comunicaie
n inel.

Acest tip de configuraie este indicat n


special n cazul reelelor locale, deci cnd
distana ntre calculatoare este redus,
caracterizndu-se printr-un cost redus i o
serie de faciliti (permite conectarea sim-

pl la reea a noilor ^utilizatori, specializarea centrelor de calcul etc).


Principalul dezavantaj al acestui tip de
reele l constituie fiabilitatea relativ redus
deoarece orice ntrerupere a unei interfee
201

sau a liniei de comunicaie conduce la ntreruperea comunicaiei ntre toate resursele


de calcul.
De aceea, pentru a asigura un nivel de
fiabilitate corespunztor n cazul reelelor
de calculatoare n inel, au fost propuse o serie de soluii practice.
ntre acestea, se menioneaz utilizarea
unui comutator (manual sau automat) n paralel cu o interfa la linie; prin comutarea
acestuia este posibil s se asigure continuitatea transmiterii mesajelor pe linia de comunicaie, chiar i n cazul defectrii interfeei.
Tot n scopul creterii fiabilitii acestui
tip de reea poate fi prevzut o linie de
comunicaii
suplimentar,
prentmpinndu-se astfel ntreruperea comunicaiei n reea n cazul ntreruperii liniei principale.
n cazul n care distana ntre calculatoare este mai mare (acestea snt distribuite
geografic, de exemplu la nivel naional)
este posibil organizarea ierarhic a liniilor
de comunicaie n inel pe mai multe niveluri, i anume o linie de comunicaie n inel
la nivel naional (JV), o serie de linii de
comunicaie n inel la nivel regional (R)
interconectate la linia naional N i n
sfrit mai multe linii de comunicaie la
nivel kcal (L) interconectate la fiecare linie
regional R.
Pentru a se asigura nivelul de fiabilitate
dorit n cazul reelei cu structur ierarhic,

este necesar n primul rnd s se ia


msuri pentru tolerarea defectrilor liniilor
de comunicaie de nivel ierarhic superior
i anume cel naional; o soluie posibil n
caz de ntrerupere a liniei naionale N const n a prevedea linii de rezerv pentru interconectarea liniilor regionale R direct ntre ele i nu prin intermediul liniei N. n
mod normal, un mesaj care circul pe o linie regional R i este adresat unui calculator situat n alt regiune va fi transferat pe
linia naional N. Dac aceasta este ntrerupt, el poate fi transferat prin intermediul
liniei (liniilor) de rezerv direct liniei regionale dorite.
n cazul reelelor distribuite, sistemul de
comunicaie presupune mai multe noduri de
comutaie, fiecare nod fiind conectat direct
cu alte noduri ale reelei.
Se deosebesc reele total conectate n
care caz fiecare nod este direct conectat cu
toate celelalte i reele parial conectate, n
care nu se asigur conectarea direct a tuturor nodurilor reelei.
Reelele total conectate prezint avantajul unei fiabiliti ridicate (n cazul unei
reele cu n noduri este necesar ntreruperea
cel puin a n-1 linii pentru a se ntrerupe
comunicaia ntre dou noduri oarecare ale
reelei), precum i al unui timp de ntrziere
minim n transmiterea mesajelor, datorit
existenei legturilor directe ntre oricare
pereche de noduri din reea.

202

Dezavantajul principal al acestei configuraii topologice de reea de calculatoare


const in costul ridicat al comunicaiilor,
datorat numrului foarte mare de linii de
comunicaie; astfel, vor fi necesare n(n-1)/2
linii de comunicaie necesare interconectrii
directe a celor n noduri ale reelei. De
aceea, o astfel de configuraie este avantajoas n special in cazul anumitor reele
strategice, ca i n cazul comunicaiilor de
date prin microunde.
Reelele parial conectate sunt indicate
n cazul utilizrii liniilor telefonice pentru
comunicaii de date i conduc la reducerea
costului comunicaiei.
Pentru a se asigura un nivel de fiabilitate
corespunztor, o astfel de reea trebuie astfel proiectat nct n condiiile satisfacerii restriciilor economice legate de un
anumit cost maxim al comunicaiei s
fie asigurat un numr suficient de linii de
comunicaie, astfel nct ntre oricare pereche de noduri ale reelei s existe cel puin
dou ci de comunicaie disjuncte. n plus,
pentru asigurarea unor timpi redui de ntrziere n transmiterea mesajelor, acestea
sunt dirijate pe calea cea mai scurt ntre
nodul surs i nodul de destinaie.

bilitii bazat pe teoria recunoaterii formelor.


Dat fiind structura i particularitile
funcionale ale reelelor de calculatoare n
unele situaii se impune pe lng utilizarea indicatorilor generali de fiabilitate i
folosirea unor indicatori de fiabilitate specifici, mai adecvai, de exemplu, reliefarea
influenei topologiei reelei sau a influenei
fenomenului de congestie a traficului asupra fiabilitii acesteia.
Configuraia reelelor de calculatoare
sugereaz, ca fiind adecvat studiului fiabilitii, modelarea acestora prin intermediul
grafurilor liniare (grafuri de fiabilitate), n
care nodurile corespund resurselor de calcul, iar arcele liniilor de comunicaie.
Pornind de la graful fiabilistic aferent
reelei de calculatoare, pot fi definii ca indicatori ai fiabilitii reelei:

fiabilitatea
terminal

probabilitatea existenei a cel puin


unui arc (ci de comunicaie) ntre
dou noduri date ale grafului reelei;

fiabilitatea global probabilitatea c reeaua este cel puin simplu


conectat (fiecare nod al reelei este
capabil s comunice cu toate celelalte).
Au fost dezvoltate mai multe metode de
analiz a fiabilitii reelelor de calculatoare
bazate pe utilizarea indicatorilor de fiabilitate mai sus menionai.
Teoria grafurilor sugereaz c o reea de
calculatoare, modelat prin intermediul
unui graf liniar, poate fi descris din punct
de vedere topologic prin intermediul mai
multor indicatori care pot fi utilizai i n
studiile privind fiabilitatea reelei; n cele ce
urmeaz, dup ce sunt prezentate o serie de
concepte fundamentale din teoria grafurilor
necesare pentru dezvoltrile ulterioare, se
definesc aceti indicatori topologici.
Se consider un graf liniar G ({n}, {a}),
cu n noduri i a arce, ce corespunde unei
reele de calculatoare.
Gradul G {nj) al unui nod nj este egal cu
numrul laturilor incidente la nodul nj. Un

Indicatori de fiabilitate specifici reelelor de calculatoare


Pentru studiul fiabilitii reelelor de
calculatoare pot fi utilizai indicatorii generali de fiabilitate ca i metodele de analiz
i optimizare a fiabilitii sistemelor complexe (cu precdere dat fiind configuraia reelelor de calculatoare cele specifice sistemelor cu structur nedecompozabil) prezentate n capitolele anterioare.
Dintre metodele adecvate ntr-o msur
mai mare sau mai mic analizei fiabilitii reelelor de calculatoare se menioneaz cele bazate pe conceptele legturilor/tieturilor minimale, pe utilizarea teoremelor de transfigurare triunghi stea i
poligon stea, pe descompunerea n subretele, ca i metodologia de analiz a fia203

graf se numete omogen dac toate nodurile


sale au acelai grad.
Dou arce, respectiv noduri ale unui
graf snt considerate adiacente dac au un
nod, respectiv latur n comun.
O succesiune de noduri i arce adiacente
formeaz o cale; lungimea d(j, k) a unei ci
este egal cu numrul arcelor parcurse ntre
nodurile nj, i nk.
Un circuit al unui graf este o cale in care
nodurile de intrare i cel terminal coincid.
Lungimea circuitului este dat de numrul
arcelor incluse n respectivul circuit.
Un graf G({n},{a}) este numit conex
dac exist cel puin o cale ntre oricare pereche de noduri nu nj, nk {n}.
Cel mai simplu indicator topologic l
constituie conectivitatea grafului C{G} care
reprezint numrul minim de arce sau noduri a cror ndeprtare conduce la deconectarea grafului. Se pot defini conectivitatea corespunztoare arcelor grafului,
Ca(G), respectiv conectivitatea corespunztoare nodurilor grafului, Ca{G}, care reprezint numrul minim de arce, respectiv
de noduri, ce trebuie ndeprtate din graful
G ({a},{n}) n scopul ntreruperii tuturor
legturilor ntre oricare dintre perechile de
noduri ale grafului (fig. 1.4).
Se demonstreaz c pentru orice graf G
({a},{n}) exist relaia
Gmin(G)Ca(G)Cn(G)

unde Gmir(G) reprezint cel mai mic


dintre gradele nodurilor grafului G.
Au fost dezvoltate metode de proiectare
a reelelor de calculatoare fiabile, a cror
graiuri s aib conectivitatea maxim. n
cazul n care, ntr-o reea de calculatoare,
nu toate centrele de calcul au aceeai importan este de dorit ca anumite perechi de
noduri (cele mai importante) s aib o conectivitate mai mare dect celelalte.
Un indicator topologic mai general dect conectivitatea este coeziunea grafului,
(m), definit ca numrul minim de arce
sau de noduri care trebuie ndeprtate din
graf pentru a izola de restul grafului un
subgraf cu m noduri. Similar conectivitii,
coeziunea poate s se refere la arce, a(m),
sau la noduri, n(m).
Din figura 1.5 se poate remarca ca reeaua de calculatoare al crei graf este indicat n figura 1.4 este relativ nesatisfctor
proiectat i din punctul de vedere al coeziunii (m).
Coeziunea permite ntr-o msur mai
mare dect conectivitatea evidenierea
ponderii defectrilor anumitor elemente n
cadrul reelei; ntr-adevr, n practic, izolarea unei subretele de restul reelei are de
obicei consecine mai grave dect izolarea
unui singur nod (centru de calcul), chiar
important.

(1.16)

Fig. 1.4
Configuraia topologica a unei reele de calculatoare
avnd Ca(G) = 2 i Cn(G) = 1.
204

Fig. 1.5
Variaia coeziunii (m) n cazul reelei de calculatoare prezentat n figura 1.4
De aceea, au fost propuse metode de
proiectare a unor reele de calculatoare speciale (militare .a.) cu invulnerabilitate ridicat, bazate pe criteriul unei coeziuni maxime.
Diametrul K(G) reprezint lungimea
maxima a oricreia dintre caile cele mai
scurte ale grafului G, adic

tate din graful reelei vor conduce la descompunerea acesteia n cel puin dou reele necomunicante.
Bazat pe conceptul nivelului de articulaie al unei reele, a fost propusa utilizarea
n studiile de fiabilitate a mulimilor primare de tieturi minimale de mrime m
corespunztoare nodurilor (arcelor) n
raport cu oricare pereche de noduri, definite
ca:

K{G) = max{d(j,k)} (1.17)

Xn(m) = max {Xnj,k(m)};

Diametrul poate fi utilizat ca indicator


topologic de fiabilitate al unei reele de calculatoare, fiind important prin aceea c
permite evidenierea ntrzierii transmiterii
datelor prin reea, atunci cnd legtura intre
dou noduri ale reelei este asigurata prin
rute ocolitoare.
Lungimea minim a oricrui circuit al
unui graf G reprezint circumferina acestuia, (G). Circumferina poate fi, la rndul
ei, utilizat drept indicator topologic de fiabilitate al reelei. n acest sens este descris
o metod euristic relativ simpl pentru generarea grafurilor cu o circumferin dat,
avnd un numr de arce specificat aprioric
i un numr minim de noduri.
Nivelul de articulaie constituie o msur semnificativ a gradului de invulnerabilitate al unei reele de comunicaii.
Nivelul de articulaie poate s re refere
la arce, respectiv noduri i reprezint numrul minim de m arce (noduri) care ndepr-

j, k

X (m) = max {Xaj,k(m)};

(1.18)

j, k

Au fost dezvoltate metode iterative de


obinere a grafurilor corespunztoare
unor reele cu grad de invulnerabilitate ridicat utilizndu-se drept indicatori topologici de fiabilitate Xn(m) i Xa(m).
Dup cum a reieit din analiza anterioar, fiecare dintre indicatorii topologici de
fiabilitate prezentai anterior i are importana sa n procesul de proiectare a unor reele de calculatoare fiabile; totui, nu se
poate afirma c vreunul dintre aceti indicatori, luai separat, constituie o msur
adecvat n procesul de optimizare global
a fiabilitii acestor reele.
Investigaiile teoretice i practice
efectuate asupra unor reele de calculatoare
au demonstrat c graful corespunztor unei
reele cu fiabilitate global maxim trebuie
205

sa aib conectivitate maxim, diametru minim, circumferina maxim, valori ridicate


ale coeziunii i un nivel de articulaie minim, att pentru noduri, ct i pentru arce.
Pentru a permite o proiectare optimal a
reelelor de calculatoare este necesar s se
in cont simultan de influena tuturor
acestor factori; o ncercare n acest sens o
constituie introducerea indicatorului topologic global de fiabilitate, P(G) definit
n funcie de indicatorii topologici corespunztori grafului G({a},{n}) al reelei de
calculatoare analizate dup cum urmeaz:

traficul informaional asigurat de ctre reea.


De asemenea, pentru determinarea disponibilitii unei reele de calculatoare,
avndu-se n vedere i fenomenul de congestie, pot fi utilizate modelri bazate pe
conceptul de disponibilitate echivalent a
reelei.
CONSIDERAII
Asigurarea unei fiabiliti i disponibiliti ridicate constituie unul dintre principalele obiective care trebuie avute la proiectarea reelelor de calculatoare.
Faptul c reelele de calculatoare constituie o ntreptrundere ntre sistemele de
telecomunicaii i cele de calcul, implic
studii de fiabilitate complexe i abordri
care s aib n vedere att problemele privind fiabilitatea hardware-ului, cit i pe cele
privind fiabilitatea software-ului.
De remarcat c majoritatea studiilor de
fiabilitate ntlnite n literatura de specialitate caut s rspund mai ales la ntrebarea
ct de des se detecteaz (sunt indisponibile)
reelele de calculatoare i nu att de ce se
defecteaz acestea.
Prin specificul lor, reelele de calculatoare trebuie incluse n categoria sistemelor
de mare rspundere funcional. De aceea,
se consider necesari utilizarea unor metode care s permit o analiz aprofundat a
reelelor di calculatoare, cum sunt metoda
analizei modurilor de defectare i a consecinelor acestora, iar n cazul unor investigaii mai ample, a metodei arborilor de defectare sau a diagramelor cauz-efect. Prin
utilizarea acestor metode care pot fi
aplicate att n cazul sistemelor hardware,
ct i a celor software este posibil evidenierea mecanismelor de apariie i propagare defectrilor (erorilor), crendu-se
premizele pentru adoptarea unor msuri corective eficiente.
Proiectarea reelelor de calculatoare trebuie s aib n vedere implementarea unei
structuri tolerante la defectri pentru aceste
sisteme. Aceasta presupune un studiu aprioric amnunit al cauzelor defectrilor ero-

P(G)= [(G)+(m)+C(G)]/[K(G+
Xn(m)+Xa(m)]+2a/n; =o sau 1 (1.19)
innd seama ca o reea de calculatoare
ca, de altfel, orice reea de telecomunicaii trebuie s asigure un anumit trafic
informaional, se considera util i folosirea
unor indicatori de fiabilitate specifici care
sa permit s se ia simultan n consideraie
att procesele de defectare ale echipamentelor i cilor de comunicaie aferente reelei cit i fenomenul congestiei traficului n
reea.
ntr-adevr, orice reea de comunicaii
are o limit a traficului pe care l poate asigura. Principalele cauze care conduc la
congestia reelei (o reea se consider congestionat, atunci cnd este n starea n
care trebuie s refuze trafic din afar din
punctul de vedere al traficului) constau n
existena unui exces de trafic n reea, a
unor erori de proiectare a reelei i a procedurilor de control al traficului din reea sau
n existena unor puncte de gtuire a circulaiei pachetelor de date prin reea.
De aceea, pentru a asigura o modelare
fiabilistic mai complet i a permite o
apreciere mai realist a performanelor diferitelor tipuri de reele de calculatoare este
indicat utilizarea n studiul lor a probabilitii de neservire a reelei, Pns(t), indicatorul de fiabilitate specific reelelor de telecomunicaii care ine cont simultan att de
fiabilitatea echipamentelor reelei, ct i de
206

rilor ce pot aprea n funcionarea acestor


sisteme (imputabile sistemelor de calcul
transmisiei datelor pe liniile de comunicaie
sau modului de proiectare reelei de calculatoare).
Defectrile datorate resurselor de calcul
din reea sunt cele comune oricrui sistem
de calcul individual i pot fi tolerate la
nivel hardware se software prin mijloace
specifice acestor sisteme.
Erorile n transmisia datelor pe liniile de
comunicaie datorate perturbaiilor electrice
pe linii sau ntreruperilor de scurt durat
ale liniei i tratate de protocoalele de
comunicaie pe linie.
Dintre cauzele de erori specifice reelelor de calculatoare se menioneaz proiectarea i/sau implementarea incomplet (incorect) a protocoalelor de reea, ajungerea
ntr-o situaie de congestie a reelei, ca si
erorile n algoritmul de dirijare a datelor

sau n procedurile pentru controlul traficului.


Acestea sunt n principal erori software
in programele din nodurile de comutaie sau
n resursele de calcul pentru controlul accesului la reea; de aceea se impune utilizarea
metodelor de cretere a fiabilitii sistemelor software.
O atenie special trebuie acordat proiectrii i implementrii protocoalelor de
reea, care au o influen determinant asupra fiabilitii reelei de calculatoare, n ansamblu. n acest sens, la proiectarea protocoalelor de reea este necesar s se minimizeze interaciunea dintre protocoalele de pe
diferitele niveluri.
Studiile privind fiabilitatea reelelor de
calculatoare prezint o importan deosebit i n contextul preocuprilor existente pentru realizarea Reelei Naionale de
Calculatoare (RENAC).

BIBLIOGRAFIE
1. Tanenbaum Andrew, Reele de calculatoare, Editura Byblos, ediia a IV-a, 2003
2. Munteanu Adrian, Reele locale de calculatoare. Proiectare i administrare, Editura
Polirom, 2003
3. Peterson Larry, Reele de calculatoare: O abordare sistematic, Editura All, 2001
4. Peter Norton, Retele de calculatoare, Editura Teora, 2001
5. McClure Stuart, Securitatea reelelor, Editura Teora, 2002;
6. Parker Tim, TCP/IP, Editura Teora, 2002
7. Ellison R., Linger R., Longstaff T., Mead N. Case Study in Survivable Network
System Analysis, Pittsburgh, PA: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon
University, 2002;
8. Nancy R. Mead, Requirements Engineering for Survivable Systems, Tehnical Note
CMU/SEI-2003-TN-013, 2003;
9. R. Ellison, D. Fisher, R. C. Linger, H. F. Lipson, T. Longstaff, and N. Mead,
Survivable Network Systems: An Emerging Discipline, Pittsburgh, PA: Software
Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1999;
10. R. Kazman, M. Klein, M. Barbacci, T. Longstaff, H. F. Lipson, and S. J. Carriere,
The Architecture Tradeoff Analysis Method, Proceedings of the IEEE International Conference on Engineering of Complex Computer Systems, August 1998, Monterey, CA, IEEE Computer Society;
11. Nancy R. Mead, Robert J. Ellison, Richard C. Linger, Thomas Longstaff, John
McHugh; Survivable Network Analysis, Pittsburgh, PA 15213-3890: Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 2000;

207

FALSIFCAREA DOCUMENTELOR DE CLTORIE


N SCOPUL MIGRAIEI ILEGALE, MANIFESTARE A
CRIMINALITATII INTERNATIONALE ORGANIZATE
Drd. ANGHEL STOICA
In the international context of the moment, Romania a South-East European country, situated at the confluence of the roads that link the East to the West of the continent, and the Asian South to the North and European West is included on the
,,Balcanic Route of illegal migration, fact that influences all main domains of the
society, including the state security and the one of its own citizens.
rii publice, se obine prin produsul activitii fptuitorului i nu prin activitatea propriu-zis a persoanei care a realizat produsul menionat. De exemplu, falsul n nscrisuri, dei este consecina alterrii nscrisului
de ctre fptuitor, nelarea ncrederii se
produce prin coninutul neadevrat al nscrisului care se bucur, obiectiv, de ncrederea cetenilor i nu prin efortul fcut,
concomitent cu nscrisul, de ctre fptuitor.
Pe de alt parte, n cadrul acestui grup de
infraciuni, ceea ce se incrimineaz este alterarea adevrului n cuprinsul unor entiti
lucruri privite n ele nsele ca lucruri care
trebuie s se bucure de o ncrede deplin
netirbit, avnd, juridic, nsuirea de a
servi ca prob a adevrului pe care-l exprim.223
n cazul altor infraciuni legiuitorul incrimineaz fapta care produce atingerea
valorilor sociale ocrotite, prin mijlocirea
unor entiti al cror coninut nu a fost alterat, denaturat. n funcie de aceste elemente
de delimitare, vom putea defini infraciunile
de fals ca fiind acele fapte prevzute de
Codul Penal, svrite cu vinovie i care
sunt de natur s aduc atingere ncrederii
publice acordat anumitor lucruri, semne
sau nscrisuri crora li se atribuie, din punct

CONSIDERAII INTRODUCTIVE
PRIVIND INFRACIUNILE DE FALS
Urmrind ocrotirea celor mai importante
valori sociale, legea penal a socotit c este
necesar s incrimineze i acele fapte prin
svrirea crora, alterndu-se adevrul, se
creeaz un pericol grav sau se aduce o vtmare concret anumitor interese ale statului ori ale unor persoane fizice. Sfera
faptelor, prevzute de legea penal, prin
care se denatureaz sau se altereaz adevrul, este deosebit de cuprinztoare incluznd att grupul special al infraciunilor de
fals ct i alte infraciuni cuprinse n raport
cu obiectul lor. Ceea ce este specific pentru
infraciunile de fals prevzute n Codul Penal, Titlul VII al Prii speciale i le difereniaz de alte fapte de denaturare a adevrului, este mprejurarea sau nelarea ncrederii publice, se realizeaz prin produsul
activitii infracionale (monede, timbre, titluri de credit, sigilii, instrumente de marcat, nscrisuri, etc.).
Aceste lucruri care constituie prin ele
nsi proba adevrului se bucur obiectiv
de ncrederea general independent de persoana care a efectuat acea activitate. Cu alte
cuvinte, n cazul infraciunilor de fals, alterarea adevrului, dei se realizeaz printr-o
activitate ilicit a persoanei, rezultatul
acestei activiti i anume nelarea ncrede-

223

DUVAC CONSTANTIN, DIACONESCU


GHEORGHE - Tratat de drept penal. Partea special.
Editura C.H. BECK, Bucureti, 2009

208

de vedere juridic, nsuirea de a exprima


adevrul. Infraciunile de fals le gsim prezente n toate legislaiile, cu nuanri determinate de evoluia social i economic a
statelor, precum i cu regimuri de sancionare diferite impuse de politica penal a fiecrei ri n parte. Falsul monetar, dar i
falsul n nscrisuri, mai ales atunci cnd nscrisul eman de la eful statului, erau
sancionate foarte sever.
Actualul Cod penal, intrat n vigoare la
1 ianuarie 1969, a grupat infraciunile de
fals n cadrul Titlului VII al Prii speciale,
realiznd o sistematizare a infraciunilor n
trei capitole distincte: Cap. I consacrat falsificrii de monede, timbre sau de alte valori, Cap. II, abordnd problema falsificrii
instrumentelor de autentificare sau de marcare i Cap. III, rezervat falsurilor n nscrisuri.

b) Obiectul juridic special este constituit


din relaiile sociale a cror formare i desfurare normal este condiionat de aprarea ncrederii publice ce este acordat nscrisurilor oficiale, autenticitii sau veridicitii nscrisurilor productoare de consecine juridice.
nscrisurile oficiale au un rol deosebit n
cadrul unei societi civilizate; ele contribuie la facilitarea relaiilor sociale, constituind o garanie a desfurrii lor n conformitate cu exigenele statului de drept i
cu interesele individuale ale cetenilor.
c) Obiectul material al infraciunii prevzute n art. 288 C. Pen. este reprezentat
de nscrisul oficial care este supus aciunii
de falsificare.
n accepiunea art.150, alin. 2, C. Pen.,
nscrisul oficial este orice nscris care
eman de la o organizaie din cele prevzute n art.145 sau care aparine unei asemenea organizaii ori care sunt nregistrate
la aceste organizaii, indiferent dac sunt
emise de alte organizaii dect cele publice,
sau chiar de o persoan fizic. nscrisurile
oficiale, n sensul legii penale, sunt att originalul, ct i duplicatul, triplicatul, precum
i copiile legalizate sau certificate.
Potrivit art. 288, alin.3, C.pen., sunt
asimilate cu nscrisuri oficiale biletele, tichetele sau ori ce alte imprimate productoare de consecine juridice, cum ar fi biletele de spectacole sau ntreceri sportive,
biletele de loterie, ori alte jocuri de noroc
autorizate de stat, tichetele de mas la cantine sau restaurante, imprimatele pentru ridicarea alociei de stat, etc. nscrisurile oficiale, ca obiect material al infraciunii de
fals material n nscrisuri oficiale, trebuie s
produc consecine juridice, adic s fie
apte a da natere, a modifica sau astinge raporturi juridice, drepturi i obligaii.
Subiecii infraciunii.
a) Subiect activ, nemijlocit al infraciunii; n varianta simpl (art.288, alin.1, C.
Pen.) poate fi orice persoan care ndeplinete condiiile generale ale rspunderii penale. Infraciunea de fals material n nscrisuri oficiale poate fi svrit i de mai

FALSURILE
FALSUL MATERIAL N NSCRISURI OFICIALE224
Coninutul legal.
Infraciunea prevzut n art. 288 C.
Pen., avnd ca denumire marginal Falsul
material n nscrisuri oficiale const n falsificarea unui nscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui n orice mod, de natur s produc
consecine juridice. Fapta este mai grav
dac falsificarea nscrisului oficial a fost
svrit de un funcionar ori alt salariat n
exerciiul atribuiilor de serviciu.
Condiii preexistente.
Obiectul infraciunii.
a) Obiectul juridic generic este identic
cu al celorlalte infraciuni de fals, legiuitorul urmrind s ocroteasc valoarea social
reprezentat de ncrederea public i ansamblul relaiilor sociale care se formeaz
i dezvolt n legtur cu aceast valoare
social.
224

ALEXANDRU BOROI Drept penal. Partea


special. Ediia 2, Editura C.H. BECK, Bucureti,
2008

209

muli subieci activi, n calitate de coautori,


instigatori sau complici. n varianta agravant prevzut n alin.2 al art. 288 C. Pen.,
subiectul activ trebuie s aib calitatea de
funcionar ori alt salariat care svrete falsul n exerciiul atribuiilor de serviciu. Dac aceast calitate o are numai
unul dintre participani, fiind vorba de o
circumstan personal ea nu se rsfrnge
asupra celorlali participani (art.28, alin 1,
C. Pen.).
b) Subiectul pasiv al infraciunii este organul, instituia public, regia autonom
sau societatea comercial cu capital de stat
ori majoritar de stat sau ori ce alt persoan
juridic creia i se atribuie n mod mincinos
nscrisul oficial, falsificat. Ca subiect pasiv
secundar al infraciunii prevzute n art.
288 C. Pen., poate s apar i acea persoan
fizic sau juridic prejudiciat n propriile
sale interese i fa de care se produc consecine juridice, n urma falsificrii nscrisului oficial. Legea nu stipuleaz condiii
speciale referitoare la locul sau timpul svririi infraciunii.
Coninutul constitutiv.
Latura obiectiv.
a) Elementul material. Asemntor celor
mai multe infraciuni de fals, infraciunea
prevzut n art. 288 C. Pen., presupune o
aciune de falsificare. Textul art. 288 C.pen.
este, sub aspectul elementului material al
laturii obiective, cel mai explicat din ntregul titlu consacrat infraciunilor de fals. Se
apreciaz n mod expres c aciunea de falsificare poate fi svrit prin contrafacerea
scrierii sau a subscrierii unui nscris oficial
sau prin alterarea lui n orice mod.
Contrafacerea
scrierii
presupune,
stricto senso, plsmuirea, adic confecionarea prin imitare a unui nscris identic cu
cel oficial. Plsmuirea se poate realiza prin
diferite procedee cum ar fi: copierea, reproducerea, decuparea, trucarea fotografic sau
cu alte mijloace sofisticate de copiere, etc.
n condiiile actuale ns, cnd nscrisurile
oficiale se realizeaz n prea mic msur
prin scriere liber cu mna, care ar putea fi
mai uor sau mai greu reprodus, foarte

frecvent fiind folosit imprimarea mecanic, cu maina de scris sau tipografic, ori
cu mijloace electronice, mergnd pn la
cele mai perfecionate sisteme de imprimare pe calculator, contrafacerea scrierii
trebuie interpretat ,,lato senso i anume:
contrafacerea scrierii nseamn reproduce
coninutul pe care l are n mod obisnuit un
asemenea nscris adevrat, cu alte cuvinte,
confecionarea unui nscris similar cu cel
oficial.
Contrafacerea subscrierii este ntlnit
atunci cnd este plsmuit semntura pe un
nscris oficial, fiind imitat semntura celui
care trebuia s semneze nscrisul sau
aplicndu-se o semntur care d aparena
c este a celui ndrituit s semneze. Alterarea presupune a modifica, a denatura, a
transforma, a schimba coninutul unui nscris oficial existent, prin adugiri sau tersturi aplicate pe acesta.
b) Aciunea de falsificare va constitui
element material al laturii obiective a infraciunii de fals material n nscrisuri oficiale, dar n msura n care vor fi ndeplinite
dou cerine eseniale, la care am fcut referiri anterioare i anume: nscrisul trebuie s
fac parte din categoria nscrisurilor oficiale, iar n al doilea rnd, nscrisul oficial
falsificat s fie susceptibil s produc consecine juridice.
c) Urmarea imediat const n crearea
unei stri de pericol pentru valoarea socilal
ocrotit de lege prin realizarea unui nscris
oficial care prezint aparent toate nsuirile
unui nscris oficial autentic.
d) Infraciunea, implicnd producerea
unui rezultat nemijlocit ca urmare a aciunii
de falsificare, apare necesar i stabilirea legturii de cauzalitate ntre aciune i rezultat. Dac un nscris oficial este falsificat
grosolan, uor de observat, nu exist urmarea cerut de lege; ca urmare, fapta va constitui o ncercare de falsificare.
Latura subiectiv.
Forma de vinovie cu care se svrete
infraciunea de fals material n nscrisuri
oficiale este intenia sub ambele sale forme:
direct sau indirect. Va exista intenie
210

atunci cnd fptuitorul a prevzut ca prin


aciunea sa de contrafacere sau alterare a
unui nscris oficial se creeaz o stare de pericol prin realizarea efectiv a unui nscris
oficial fals i urmrete sau accept producerea acestui rezultat ca o consecin a aciunii svrit. Fapta svrit din culp nu
constituie infraciune.

tur, retribuit sau nu, n serviciul unui organ sau instituii de stat, centrale, judeene,
municipale, oreneti, comunale, sau al
unei regii autonome ori societi cu capital
integral sau majoritar de stat (funcionar
public). Prin funcionar, ntr-un sens mai
larg, se nelege att persoana care este
funcionar public, ct i orice salariat care
exercit o nsrcinare n serviciul altei persoane juridice dect cele n care acioneaz
funcionarul public.
b)Subiectul pasiv principal al infraciunii este statul prejudiciat prin slbirea ncrederii n nscrisurile oficiale, precum i
autoritatea public, instituia public, instituia sau persoana juridic de la care eman
nscrisul. Subiectul pasiv secundar al infraciunii va fi persoana fizic sau juridic
ale crei interese au fost prejudiciate n
urma executrii falsului intelectual.
Coninutul constitutiv.
Latura obiectiv.
a) Elementul material const n falsificarea unui nscris oficial care poate fi realizat prin dou modaliti alternative: fie
prin atestarea unor fapte sau mprejurri necorespunztoare adevrului, fie prin omisiunea, cu tiin, de a nsera unele date sau
mprejurri. Atestarea este acea consemnare, menionare care se efectueaz cu prilejul ntocmirii unui nscris oficial referitor
la existena anumitor fapte sau mprejurri
determinate. Atestarea este necorespunztoare adevrului atunci cnd faptele sau mprejurrile asupra crora se face menionarea nu au existat sau ele s-au ntmplat cu
totul alt fel dect s-a fcut consemnarea.
Omisiunea este acea inaciune a fptuitorului care omite cu tiin s consemneze,
s nregistreze unele mprejurri veridice,
de care el a luat cunotin i pe care avea
obligaia s le menioneze n cuprinsul nscrisului oficial.
b) Activitatea de falsificare, executat n
oricare din cele dou modaliti, trebuie s
fie svrit cu ndeplinirea anumitor cerine eseniale. n primul rnd, dup cum
am artat anterior, falsul intelectual se realizeaz cu prilejul ntocmirii nscrisului ofi-

FALSUL INTELECTUAL225
Coninutul legal. Potrivit art. 289 C.
Pen., exist fals intelectual n cazul falsificrii unui nscris oficial cu prilejul ntocmirii acestuia, de ctre un funcionar ori alt
salariat aflat n exerciiul atribuiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau mprejurri necorespunztoare adevrului, ori prin
omisiuni cu tiin de a nsera unele date
sau mprejurri.
Condiii preexistente
Obiectul infraciunii.
a) Obiectul juridic generic este comun
cu al tuturor celorlalte infraciuni de fals.
b) Obiectul juridic special l formeaz
relaiile sociale a cror natere, desfurare
i dezvoltare depinde n mod nemijlocit de
ncrederea public ce este acordat nscrisurilor oficiale i activitii realizate de funcionarii publici sau de alte categorii de
funcionari pentru ntocmirea acestora.
c) Obiectul material al infraciunii este,
i de aceast dat, un nscris oficial n accepiunea art.150, alin. 2, C. Pen.
Subiecii infraciunii.
a) Subiectul activ nemijlocit al infraciunii de fals intelectual este calificat, n sensul c acesta nu poate fi dect o persoan
care are calitatea de funcionar sau alt salariat i svrete fapta n exerciiul atribuiilor sale de serviciu.
Noiunea de funcionar trebuie interpretat n sensul art. 147 C. Pen.i anume,
c este persoana care exercit, permanent
sau temporar, cu orice titlu, indiferent cum
a fost investit, o nsrcinare de orice na225

ALEXANDRU BOROI Drept penal. Partea


special. Ediia 2, Editura C.H. BECK, Bucureti,
2008

211

cial. n al doilea rnd, falsificarea trebuie


comis de un funcionar ori alt salariat aflat
n exerciiul atribuiilor de serviciu. Nu
exist aceast infraciune dac funcionarul,
dei consemneaz n cuprinsul actului date
nereale, nu se afl n exercitarea atribuiilor
de serviciu, situaie n care el urmeaz s
rspund pentru fals material n nscrisuri
oficiale.
c) Urmarea imediat const i n cazul
acestei infraciuni, n crearea unei stri de
pericol pentru valoarea social protejat de
lege, prin ntocmirea efectiv a unui nscris
oficial fals. Aceast urmare este realizat,
cnd nscrisul aparent real este semnat,
tampilat, perfectat ntocmai ca un nscris
autentic.
d) Fiind vorba de un rezultat independent de aciune, este necesar stabilirea legturii de cauzalitate ntre aciune (inaciune) i rezultat.
Latura subiectiv. Forma de vinovie
cu care se poate svri infraciunea de fals
intelectual este intenia direct sau indirect. Prin urmare, intenia exist att n cazul svririi faptei prin aciune, ct i prin
inaciune. n raport cu prevederile ultimului
alineat al art. 19 C.pen., n art. 289 c. Pen.
S-a fcut meniunea c omisiunea constituie
element material al laturii obiective a infraciunii doar n msura n care a fost comis cu tiin, deci numai cu intenie.
Fapta svrit din culp nu constituie infraciunea de fals intelectual. S-ar putea reine eventual infraciunea de neglijen n
serviciu, n msura n care sunt ndeplinite
cerinele legale ale acesteia.
DESCOPERIREA FALSURILOR
Metode i mijloace de comitere a falsurilor n documentele pentru trecerea
frontierei226
Din analiza modului n care s-a desfurat activitatea de trafic internaional i ndeosebi folosirea documentelor pentru trece-

rea frontierei la intrarea/ieirea n/din ar


de ctre ceteni romni i strini, s-a evideniat o mare varietate de falsuri la a cror
comitere falsificatorii s-au folosit de diverse metode, unele simple avnd ca rezultat falsuri grosolane, sesizabile chiar cu
ochiul liber, altele, prin folosirea unor tehnici perfecionate, de natur s induc n
eroare nu numai un neavizat, dar uneori i
pe specialist. Din punct de vedere criminalistic, avndu-se n vedere ntinderea aciunii falsificatorului, falsurile pot fi de dou
feluri: parial i total.
Falsul parial
n cazul falsului parial activitatea falsificatorului are ca scop alterarea numai a
unei pri din coninutul paaportului, n aa
fel nct efectele juridice ale documentului
de cltorie s fie cu totul altele dect cele
pentru care a fost constituit iniial. Falsurile
pariale se pot realiza prin mijloace mecanice sau chimice. n general, falsurile mecanice se cerceteaz i descoper cu ajutorul aparatelor optice de mrit (lupa,
stereolupa, microscop, stereo-microscop,
epidiascop, comparator vide-spectral),
folosindu-se lumina perpendicular sau lateral n diferite grade de nclinare. Falsurile cu ageni chimici se descoper i cerceteaz cu ajutorul razelor ultraviolete i infraroii precum i a unor compui chimici
speciali. Falsurile pariale se execut la datele de identitate, data eliberrii i valabilitii paaportului, la rubricile destinate nsoitorului(lor), semne particulare, schimbarea fotografiei. Pentru comiterea falsului
parial falsificatorii folosesc diverse metode, cele mai frecvente fiind urmtoarele:
nlturarea de text, cifre sau litere; acoperirea de text; modificarea, adugirea i intercalarea de text; decuparea i reconstituirea
unor file; nlocuirea fotografiei; falsificarea
tampilei sau timbrului sec; contrafacerea
parial a unui document.
nlturarea de text, cifre sau litere
Aceast metod de falsificare este utilizat la nume i prenume, pentru a denatura
datele titularului, la semnele particulare
pentru a elimina eventualele semne i la

226

LAZR CRJAN Teza de doctorat Combaterea


criminalitii la frontiera de stat a Romniei.
Conductor tiinific : prof. univ. dr. VASILE
DOBRINOIU, Academia de Poliie Alexandru Ioan
Cuza Bucureti, 1999

212

viza sau tampilele aplicate de diferite state.


Radierea este o nlturare mecanic a unei
poriuni de text prin folosirea gumei de
ters, lamei de ras, lamei de cuit, vrfului
de ac, a miezului de pine etc. n funcie de
calitatea hrtiei ce servete la confecionarea filelor paaportului, falsul poate fi mai
uor sau mai greu de pus n eviden. Aa
spre exemplu, hrtia de calitate superioar,
avnd mult substan de ncleiere i un aspect lucios, face ca la scriere cerneala s nu
ptrund n masa hrtiei, astfel c textul
poate fi uor nlturat, fr a aciona prea
puternic. Pentru stabilirea locului n care sa acionat pot fi folosite metode fizice, chimice sau fizico-chimice.
Dac suprafaa hrtiei este lucioas, de
bun calitate, se pot folosi unele substane
pulverulente (negru de fum, grafit, minium
de plumb) care se presar pe suprafaa hrtiei, apoi aceasta se scutur uor. Substanele respective vor adera mai intens la hrtie
n locurile rzuite datorit porozitii mai
mari. n majoritatea cazurilor, locul rzuit
apare ca o pat mat pe suprafaa lucioas
i decolorat, ca urmare a deteriorrii fantei
de siguran. Aceast pat este uor vizibil
sub un anumit unghi de inciden a lumini.
Prin examinarea cu ochiul liber, cu lupa sau
microscopul se observ o scmoare a hrtiei n locul n care s-a acionat, ca urmare a
desprinderii fibrelor de celuloz din substana de ncleiere, aceasta fiind dispus
uniform, neted la suprafaa hrtiei, formnd aa numitul satinaj (reea de siguran), prin aciunea mecanic aceasta
distrugndu-se, astfel c n locul rzuit hrtia i va pierde luciul.
Dup nlturarea mecanic a textului, ca
urmare a desfurrii fibrelor de celuloz
din masa substanei de ncleiere, are loc fenomenul de absorbie a cernelei, locul radiat fiind completat cu text nou. Cerneala
va fi absorbit ntr-o cantitate mai mare n
masa hrtiei, producndu-se o difuzare a
acesteia, astfel c textul nou va apare mai
ngroat i mai difuz. Corodarea i splarea
constituie o nlturare de text obinut ca
urmarea a aciunii unui agent chimic (apa,

pic, revelator, fixator fotografic etc) care


dizolv sau reacioneaz cu coloranii existeni n cerneal sau tu ori formeaz cu
acetia sruri incolore. Posibilitile de
examinare a documentului pentru stabilirea
locului corodat sau pentru evidenierea
textului scris iniial sunt multiple, dovada
falsului fiind mai uor de fcut. Examinarea
cu ochiul liber sau cu lupa evideniaz uneori o mtuire a suprafeei documentului n
locul corodat, o dezlnare determinat de
dizolvarea unei pri din substana de
ncleire. Razele ultraviolete evideniaz locul corodat prin apariia pe suprafaa documentului a unei pete determinat de prezena n acel loc a substanei folosite la corodare sau lipsa cantitii de substan de
ncleiere dizolvat de agentul chimic. Uneori, sub aciunea radiaiilor ultraviolete, se
poate pune n eviden textul scris iniial.
Din pcate, atunci cnd s-a folosit picul,
relevarea textului iniial devine imposibil
sub aciunea razelor ultraviolete. ncercarea
de scriere a unui text nou prin folosirea cernelii este, de cele mai multe ori, sortit eecului ca urmare a persistenei substanei corodate n masa documentului, excepie fcnd situaiile n care se folosesc pentru corodare substane duble( un oxidant i un reductor), cnd se poate scrie cu cerneal
peste locul corodat.
Acoperirea de text
Falsul realizat prin acoperirea unei poriuni de text este, n general, o manoper
grosolan, sesizabil chiar cu ochiul liber,
pentru restabilirea scrisului acoperit avnd
mai multe posibiliti. Absorbia scrisului
acoperit, atunci cnd acesta a fost executat
cu substane solubile n ap (cerneal) se
poate realiza cu hrtia de filtru sau fotografic cu gelatin nmuiat care se aeaz pe
suprafaa poriunii de text i se preseaz
cteva minute. Prin nmuiere, cerneala care
formeaz traseul iniial strbate materialul
cu care s-a fcut acoperirea i se depune pe
hrtia de filtru sau pe gelatina hrtiei fotografice, fcnd s apar astfel scrisul colorat n inversat. Examinarea cu raze ultraviolete poate duce la relevarea textului acope213

rit atunci cnd fluorescena substanei folosite pentru scris este mai puternic sau se
prezint ntr-un contrast puternic cu cea a
substanei folosite pentru acoperire. Cercetarea documentului n lumin dirijat poate
pune uneori n eviden textul iniial, atunci
cnd apsarea traseului textului acoperit a
fost foarte mare. n esen, falsul prin acoperire de text este o form a falsului prin
alturare de text i se mai poate materializa
prin acoperire cu haururi, pete de cerneal
sau chiar timbre consulare.
Modificarea, adugirea i intercalarea de text
Aceste metode de falsificare se realizeaz prin modificarea unor litere i cifre
sau prin intercalarea unui text n locurile
rmase libere. Datorit formelor specifice,
unele cifre i litere se prezint destul de
uor la modificri. Prin aceste metode se
falsific n paapoarte numele i prenumele,
data naterii, data eliberrii i valabilitii
documentului, semnele particulare( cel mai
des nlimea), se adaug nsoitori, se fac
prelungiri ale valabilitii n fals etc. Modificrile care apar n asfel de situaii se caracterizeaz prin: dimensiuni diferite ale cifrelor i literelor; ngrmdiri de litere sau
prescurtri neuzitate; desfurarea exagerat
de larg a scrisului pentru acoperirea spaiilor goale; orientarea diferit a scrisului; diferena de oxidare dintre trsturile de cerneal; alt form a scrisului; ntretierea
necorespunztoare atraseelor literelor; ngroarea unor trasee, reluarea i suprapunerea acestora.
Examinarea cu ochiul liber sau cu lupa
poate pune n eviden o nuan diferit a
cernelii folosite, deosebirea de nuan putnd fi relevat prin folosirea razelor ultraviolete, atunci cnd cernelurile, dei au
aceiai nuan, sunt fabricate dup reete diferite, pe baz de colorani de natur diferit. n cazul adugirii sau intercalrii, datorit introducerii de noi litere sau cuvinte
ntre cele existente are loc o nghesuire a
textului, spaierea cuvintelor n rnd
modificndu-se. Cnd pentru adugire sau
intercalare se folosesc instrumente de scris

diferite sau suportul pe care se scrie este


altul, textul adugit va apare de o alt form
dect cel iniial. Dac persoana care face
adugirea sau intercalarea este alta dect
cea care a executat scrisul iniial, atunci
analiza grafic a textelor va pune n eviden, o dat n plus, modificarea intervenit. Examinarea la microscop a interseciei
trsturilor celor dou texte poate fi, de
asemenea, o dovad a succesiunii neobinuite a acestora. Stabilirea succesiunii trsturilor se poate face studiind prin microscop i la aparatul comparator video-spectral difuzarea cernelii rezultate din a doua
trstur pe traseul primei, prin examinarea
continuitii striaiilor lsate de obiectul
scriptural i prin descoperirea pe traseul
celei de-a doua a particulelor fine desprinse
din prima cu ocazia intersectrii. Analiza
chimic poate pune n eviden faptul c
pentru redactarea documentului, aa cum se
prezint el, au fost folosite sorturi diferite
de cerneal sau tu.
Decuparea i reconstituirea unor file
const n detaarea unei poriuni dintr-un
document autentic i lipirea acesteia la un
alt document. De regul, se detaeaz poriunea cu datele de identitate sau cu diferite
vize i se transpune aceasta la documentul
nou constituit de la care s-a detaat, de
asemenea, o poriune de forma celei ce urmeaz a fi introdus. Ataarea poriunii decupate se poate face i fr o decupare a
documentului falsificat, mai exact se radiaz n locul respectiv, pentru a fi mai subire, astfel ca dup lipirea poriunii decupate
dintr-un alt document, cel falsificat s aib,
totui, aproximativ aceiai grosime pe toat
suprafaa sa. Examinarea documentului falsificat se face cu ochiul liber sau cu lupa pe
reto-ul sau verso-ul filelor acestuia,
urmrindu-se denivelrile suprafeei. De
asemenea, locul n care s-a acionat poate fi
stabilit i printr-o atent pipire a filelor
documentului, ocazie cu care se pot constata denivelri sau ngrori ale suprafeei
acestora. Razele ultraviolete pot pune n
eviden prezena substanei folosite la lipit,
care va avea o fluorescen deosebit a hr214

nct dup detaare s rmn lipit pe fil


numai colul cu impresiunea original a
segmentului de tampil, sau pur i simplu
se decupeaz numai conturul feei. n aceste
situaii se observ urme de substan de lipit n jurul fotografiei, neregulariti ale filei pe verso-ul paginii cu fotografia, precum
i urme de tieturi pe fotografii.
Cea mai utilizat metod de aplicare a
fotografiei n paaport const n lipirea
acesteia, dup detaarea celei iniiale, aplicarea peste ea a unei folii de plastic, dup
care se imprim n fals timbrul sec. Aceast
modalitate este frecvent utilizat de falsificatori n cazul paapoartelor turceti care au
folie de plastic i pe verso-ul filei cu fotografia.
Falsul este mai dificil de descoperit ntruct dup scoaterea fotografiei iniiale,
cele dou folii i fila paaportului rmn cu
timbru sec imprimat, iar dup fixarea noii
fotografii, falsificatorii nu mai recurg la
contrafacerea timbrului sec, dnd impresia
unui document valabil. n astfel de cazuri
apar, uneori, unele elemente care pot duce
la concluzia c paaportul este falsificat.
Evideniez n acest sens prezena unor urme
de substan de lipit lng laturile fotografiei, precum i apariia n raze ultraviolete
sau infraroii a unor pete mai deschise sau
mai nchise, ceea ce constituie un indiciu c
folia a fost deschis anterior.
O alt modalitate de fixare pe fila paaportului a fotografiei const n lipirea acesteia cu o substan adeziv peste care se
aplic tampila i o folie de plastic, situaie
n care pot interveni mai multe categorii de
falsuri. Cnd se dezlipete folia de plastic i
se detaeaz fotografia iniial iar apoi se
fixeaz n paaport o nou fotografie i se
lipete folia, putem observa urme de substan de lipit n jurul fotografiei, contrafacerea segmentului de tampil fiind vizibil
cu un spectru de lumin verde. Dac peste
fotografia iniial, protejat de folia de
plastic se fixeaz o alta nou, se contrafac
segmentul de tampil sau timbru sec i se
aplic o a doua folie, rezult o ngroare nefireasc a filei. n situaia n care tierea fo-

tiei atunci cnd aceasta i poriunea decupat sunt de naturi diferite.


nlocuirea fotografiei
nlocuirea fotografiei se face pentru a se
putea folosi paaportul de ctre o alt persoan dect titularul. n situaia n care pe
fotografie au fost aplicate tampile sau timbru sec trebuie s fie refcute segmentele
de tampil sau timbru sec ce ating fotografia. Odat cu apariia noilor tipuri de paapoarte, inclusiv paaportul romnesc, a nceput s se renune la aplicarea tampilei
sau timbrului sec pe fotografie, folosindu-se
ca mijloc de siguran folia auto-adeziv.
Aplicarea fotografiei difer de la un stat la
altul. O prim form de ataare a fotografiei
ntr-un paaport const n fixarea acesteia
cu ajutorul unor capse, caz n care putem
evidenia urmtoarele modaliti de nlocuire:
- cnd fotografia iniial este tiat pe
lng capse, n jurul acestora se observ
urme ale primei fotografii i nu apar urme
duble de capse pe filele documentului.
Dup fixarea noii fotografii sunt vizibile
urme de tiere n jurul capselor, precum i
contrafacerea segmentului de tampil sau
timbru sec. Dac fotografia iniial a fost
ataat dup ce, n prealabil, au fost scoase
capsele, apar urme duble de capse pe filele
paaportului, precum i contrafacerea segmentului de tampil sau timbru sec de pe
fotografie. Fotografia mai poate fi fixat i
prin lipirea acesteia pe fila paaportului cu
o substan adeziv dup ataarea celei iniiale, aplicndu-se apoi n fals tampila sau
timbru sec. n aceast situaie se pot evidenia urme de substan de lipit n jurul
noii fotografii, neregulariti ale filei pe
verso-ul paginii cu fotografia.
O alt posibilitate de falsificare const
n lipirea fotografiei peste cea iniial, ocazie cu care se pot observa urme de substan de lipit n jurul fotografiei, o ngroare nefireasc a filei n dreptul fotografiei,
precum i contrafacerea segmentului de
tampil sau timbru sec. Cele mai noi metode de nlocuire a fotografiei constau n
decuparea acesteia pe lng tampil, astfel
215

liei de plastic n jurul fotografiei este urmat de detaarea acesteia, iar apoi se fixeaz o alta nou i se lipete folia numai
pe locul decupat putem sesiza urme de substan de lipit n jurul fotografiei, urme de
tieturi ale foliei, contrafacerea segmentului
de tampil sau timbru sec i neregulariti
ale filei pe verso-ul paginii cu fotografia.
Falsificarea tampilei sau timbrului
sec
Avnd n vedere faptul c pentru dovedirea autenticitii documentele sunt prevzute, de regul, cu tampil sau timbru sec,
falsificatorii au nevoie pentru realizarea falsurilor de tampil sau matri. Obinerea
tampilei pe document poate fi realizat
prin dou procedee:
1. Confecionarea unei tampile false
care va fi aplicat apoi pe document. Posibilitile de confecionare a unei tampile
false sunt diverse, important fiind impresiunile lsate de aceasta pe document. Pentru
documentarea falsului este necesar examenul comparativ ntre impresiunea tampilei
autentice i cea existent pe documentul
falsificat, la aceasta din urm putndu-se
observa urmtoarele: imprimarea neuniform pe toat suprafaa; deformarea literelor sau semnelor; lipsa de simetrie a elementelor, nghesuirea literelor, dimensiunii
sau forme diferite al aceleiai litere n textul
tampilei; greeli ortografice; prescurtri
nejustificate etc. De asemenea, impresiunea
obinut de la tampila falsificat este, de
regul, tremurat, prin aceasta ncercnduse ascunderea defectelor acesteia.
2. Falsificarea impresiunii tampilei
poate fi realizat prin transfer i desen.
Transferul presupune existena unei impresiuni autentice pe un alt document, care
poate fi preluat cu ajutorul unui intermediar (ou fiert, cartof tiat etc) apoi aplicat
pe documentul falsificat. Falsa impresiune
poate apare deformat, cu conturul ters, difuz, slab imprimat. Odat cu impresiunile
tampilei, materialul intermediar poate absorbi i semntura persoanei. La razele ultraviolete se va observa, uneori, pe documentul falsificat o pat n jurul impresiunii

tampilei, fapt ce atest folosire materialului intermediar. Desenarea impresiunii


poate fi realizat att prin transparen cu
ajutorul hrtiei de calc, prin aplicarea traseelor cu sau fr indigo, ct i prin folosirea
compasului sau trasarea conturului, urmat
de completarea de text i nsemne. Impresiunile false obinute n acest fel prezint o
lips de simetrie a elementelor, nghesuiri
ale textului, mrimi i forme diferite ale
aceleiai litere n cuvinte diferite, prescurtri de cuvinte etc. Timbrul sec se falsific
prin presarea fotografiei umezite pe o form
metalic sau cu mna liber, folosind diverse obiecte metalice. Cercetarea lor se
face la fel ca cea a imprimrilor de tampil.
Contrafacerea parial a unui document
Contrafacerea parial a documentului
de cltorie constituie o metod relativ
nou de falsificare, dar care s-a extins
foarte mult n ultimul timp, fiind depistate
n mod deosebit paapoartele britanice i
olandeze folosite n special de ceteni
turci. Astfel, sunt detaate din paaportul
original fila ce cuprinde datele de identitate
ale titularului i corespondena acesteia, fiind nlocuite cu alte file din acelai tip de
document pe care se tipresc rubricile necesare sau falsificate prin tehnici de imprimare..
Falsul total.
Falsul total const n contrafacerea total a unui document. Acesta poate fi realizat fie de persoane particulare fie de organizaii cu preocupri ilicite. n practica
noastr sau ntlnit cazuri de pune n circulaie a unor paapoarte fals total purtnd sigla unor ri ca: Iordania, Iran, Irak, Siria,
Arabia Saudit, Germania, Marea Britanie,
Grecia, Israel, Olanda, Cipru, Italia, Costa
Rica, Bahamas, Canada etc. n prezent, diferite persoane i organizaii specializate n
astfel de aciuni, folosesc tehnici dintre cele
mai avansate, avnd la dispoziie aparatur
de vrf (maini speciale de tiprit, copiere,
copiatoare color etc) reuind s contrafac
mai multe tipuri de documente, unele foarte
216

aproape de cele originale, ce sunt greu de


descoperit. De aceea, n scopul prevenirii
trecerii frontierei de stat a Romniei de persoane ce folosesc astfel de documente este
necesar nsuirea temeinic a caracteristicilor aflate n uz. n ultima perioad de timp
s-a constatat c cei care doresc s migreze
spre anumite ri int, i nu o pot face legal, apeleaz tot mai des la serviciile oferite
de anumite grupri criminale internaionale,
care au ca obiect de activitate acest domeniu. Gruprile sunt organizate avnd cel
mai mult caracterul de reele. O parte a
structurilor organizatorice ale acestora au
ca sarcin realizarea documentelor corespunztoare cltoriilor clandestine pentru
persoanele interesate, fiind specializate n
acest sens. Astfel, detectarea falsurilor
pentru probarea vinoviei reclam o serie
de dificulti, mai ales dac se iau n calcul
i posibilitile oferite de dezvoltarea tehnologiei tipografice. n plus, o serie de greuti n identificarea persoanelor implicate
sunt generate i de multitudinea formelor de
manifestare a fenomenului.227
De multe ori imigranii clandestini ajung
la control cu puin timp naintea plecrii
avionului. Cu toate acestea o serie de caracteristici specifice comportamentului
ntrziailor accidental pot conduce la depistarea imigranilor clandestini.
n situaia n care exist anumite dubii
fa de documentul de identitate prezentat
de cltor sau exist indicii care atest necesitatea efecturii unui control amnunit
se va solicita un al doilea document de
identitate. De exemplu: carte de identitate,
permis de conducere, carnetul de rezident,
carnetul de student, cartea de credit etc.
Utilizarea paapoartelor europene este n
cretere. Cltorii pot deveni suspeci cnd
se face supradocumentarea identitii. Prezentarea facturii de plat a curentului electric sau a gazelor, a certificatului de natere,
a carnetului de elev sau de student pot fi

elemente de disimulare a falsurilor din documentul de identitate. n general aceste


documente nu se afl asupra cltorului. n
situaia n care dubiile persist este recomandat solicitarea semnturii de control.
Se verific dac nu se ncearc ascunderea
itinerarului: potrivirea datelor din biletul de
cltorie cu cele din vizele aplicate n paaport. Pot fi folosite dou paapoarte: unul
pentru a prsi ara de plecare i altul pentru a intra n ara de destinaie. Este de
menionat situaia cetenilor moldoveni,
care exercit o presiune permanent la
frontiera de est, ncercnd fie s intre ilegal
n Romnia, prin P.T.F. cu documente/vize
false/falsificate, fie peste frontiera verde,
fie legal, cu viz pentru Romnia dar cu
scopul de a iei ilegal din ar, peste frontiera de vest, i a ajunge n alte ri din Uniunea European, n general la munc, acolo
existnd posibiliti de ctig mai mari datorit condiiilor economice ale statelor
dezvoltate i nivelului de trai ridicat.
Din cazuistica privind actele infracionale svrite de ctre cetenii din Republica Moldova, pe teritoriul Romniei, preponderente sunt faptele de natur penal,
precum utilizarea unor permise de edere
false n ri ca Italia, Spania, prezentarea n
punctele de trecere a frontierei cu paapoarte false sau falsificate, au folosit pentru
intrarea n Romnia paapoarte declarate
pierdute, tentative de treceri ilegale a frontierei, treceri ilegale ale frontierei din Romnia n Ungaria, Serbia, utilizarea unor
vize Schengen false sau falsificate, falsuri
n nscrisuri. Au existat cazuri izolate de
utilizare a unei legitimaii Legiunea Strin false i utilizarea unor paapoarte bulgreti false.228 O cifr ridicat privind infracionalitatea este cea a cazurilor de permise de edere i paapoarte false sau falsificate. Prin aplicarea n punctele de trecere
a frontierei din zona de competen a actelor normative n privina politicii de vize, se

227

228

Popescu Cristian - Lumea n micare. Aspecte


juridice i manageriale privind migraia, Editura
Prouniversitaria, Bucureti, 2006

GHEORGHE TIRON, ANGHEL STOICA


Migraia ilegal i crima organizat, Editura M.A.I.,
Bucureti, 2008

217

tre acestea fiind folosite de ceteni din Republica Moldova. n aceste cazuri, s-a stabilit c cetenii moldoveni au intrat legal
n Romnia, n baza paapoartelor personale valabile, sub ,,paravanul excursiei turistice i se prezint la ieirea din ar cu
documente de cltorie falsificate, emise de
rile pentru care nu este necesar viza
pentru a cltori n statele Schengen.
O contribuie important, n depistarea
unor astfel de falsuri, o au ofierii care i
desfoar activitatea n punctele i centrele
de contact ce funcioneaz la nivelul frontierelor Romniei, prin intermediul crora se
verific, n mod operativ, documentele ce
prezint suspiciuni de falsificare.
n momentul depistrii persoanelor care
recurg la astfel de metode, folosirea unor
documente de cltorie false sau falsificate,
poliitii de frontier ntrerup cltoria celui
n cauz, lund totodat msura ntocmirii
actelor premergtoare pentru svrirea infraciunilor comise, fals, uz de fals, fals
material n nscrisuri oficiale sau complicitate la svrirea acestei infraciuni, tentativ de ieire/intrare ilegal etc., acetia fiind prezentai n faa parchetelor teritoriale
n vederea dispunerii msurilor ce se impun, legea sancionnd n funcie de fapta
comis.
n scopul prevenirii i combaterii fraudei n documente, Poliia de Frontier Romn folosete aparatur i dispozitive de
ultim generaie, capabile s ajute la descoperirea falsurilor, un exemplu n acest sens
constituindu-l comparatoarele video-spectrale, folosite n punctele de trecere a frontierei terestre i aeroportuare, care analizeaz datele din documente n mai multe
moduri. Deasemenea P.F.R. ntreprinde
permanent msuri ferme, n zonele de competen, n vederea depistrii persoanelor ce
se folosesc de documente false sau falsificate de cltorie i lurii msurilor legale ce
se impun mpotriva acestora.

va ajunge i la perfecionarea metodelor de


aciune a elementelor infractoare. Poliitii
de frontier trebuie s fie contieni de
faptul c aplicarea criteriilor de evaluare a
riscurilor reprezint o necesitate constant
n domeniul lor de activitate, pentru stoparea faptelor circumscrise criminalitii
transfrontaliere n general i ndeosebi a
migraiei ilegale. Aproape zilnic, poliitii
de frontier se confrunt cu persoane participante la traficul transfrontalier, ceteni
romni sau strini, care le testeaz pregtirea prin diverse metode: fie legitimndu-se
cu paapoarte false sau falsificate, fie prezentnd documentele altor persoane, n sperana c asemnarea cu titularul paaportului le va permite continuarea ilegal a cltoriei.
Motivele invocate de cei care svresc
astfel de fapte sunt din cele mai variate,
pornind de la ,,visul de a se rentoarce n
rile de unde au fost returnai i continund
fie cu dorina de a cltori n rile unde accesul le este permis numai n baza vizelor
obinute de la reprezentanele diplomatice,
fie cu intenia de a se sustrage de la rspunderea penal sau contravenional pentru
faptele comise anterior.
n activitatea lor, poliitii de frontier
au descoperit, n punctele de trecere paapoarte false ori falsificate, precum i alte tipuri de documente contrafcute (permise de
reziden, de conducere, cri de identitate,
invitaii, vouchere, crti verzi etc.), de care
diferite persoane, ceteni romani sau strini, intenionau s se foloseasc pentru a
trece ilegal frontiera de stat.
Ponderea documentelor de cltorie
false sau falsificate o reprezint documentele de cltorie romneti, cri de identitate, etc..
Pe lng paapoartele contrafcute romneti, poliitii de frontier au descoperit
i documente de cltorie eliberate de autoritile din strintate (Bulgaria, Cehia,
Slovacia etc.) contrafcute, mare parte din-

218

BIBLIOGRAFIE:
1. Cod penal, intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969, Titlului VII al Prii speciale
2. Protocol mpotriva traficului de migrani pe calea terestr, a aerului i pe mare,
adiional la Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate, ratificat
prin Legea 565/2002;
3. Boroi Drept penal. Partea special. Ediia 2, Editura C.H. BECK, Bucureti, 2008;
4. Cristian Popescu - Lumea n micare. Aspecte juridice i manageriale privind migraia, Editura Prouniversitaria, Bucureti, 2006;
5. Duvac Constantin, Diaconescu Gheorghe - Tratat de drept penal. Partea special.
Editura C.H. BECK, Bucureti, 2009;
6. Lazr Crjan TEZA DE DOCTORAT Combaterea criminalitii la frontiera de stat a
Romniei. Conductor tiinific : prof. univ. dr. VASILE DOBRINOIU, Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza Bucureti, 1999
7. Gheorghe Tiron, Anghel Stoica Migraia ilegal i crima organizat, Editura
M.A.I., Bucureti, 2008
8. www.legislaie.ro
9. www.politiadefrontiera.ro

219

RECRUDESCENA VIOLENEI
N SOCIETATEA CONTEMPORAN
Conf. univ.Dr. BARBU NICU-DAMIAN
Academia de Poliie A.I.Cuza
Crime has become an issue of concern in the highest degree all world states,
international organizations including United Nations. Offenses and crimes committed by
violence and corruption tend to become very intense and dangerous for the stability and
security institutions, groups and individuals, is often associated with organized crime,
terrorism and institutionalized violence, specific, "subculture" violence and crime
professionalised.
Criminalitatea a devenit o problema care preocupa in cel mai inalt grad toate statele
lumii, organismele internationale inclusiv Organizatia Natiunilor Unite. Delictele si
crimele comise prin violenta si coruptie tind sa devina deosebit de intense si periculoase
pentru stabilitatea si securitatea institutiilor, grupurilor si indivizilor, fiind asociata de
multe ori cu cele de crima organizata, terorism si violenta instituionalizata, specifice,
subculturilor violentei i crimei profesionalizate.
Criminalitatea a devenit o problem care
preocup n cel mai nalt grad toate statele
lumii, organismele internaionale inclusiv
Organizaia Naiunilor Unite.
Evoluia
societilor
contemporane
evideniaz faptul c dei s-au intensificat
msurile
i
interveniile
instituiilor
specializate de control social mpotriva
faptelor de delicven i criminalitate, n
multe ri se constat o recrudescen i o
multiplicare a delictelor comise cu violen
i agresivitate precum i a celor din
domeniul economic i financiar-bancar,
fraud, antaj, mit i corupie. Reprezentnd
o problem social a crei modalitate de
manifestare i soluionare intereseaz att
factorii de control social (poliie, justiie,
administraie) ct i opinia public.
Asemenea de delicte i crime comise
prin violen i corupie tind s devin
deosebit de intense i periculoase pentru
stabilitatea i securitatea instituiilor,
grupurilor i indivizilor; fiind asociat de
multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat, specifice, subculturilor violenei i crimei
profesionalizate.

Dei cauzele recrudescenei violenei i


crimei organizate sunt dificil de identificat
i explicat datorit existenei unor diferene
sensibile n ceea ce privete amploarea i
intensitatea lor de la o ar la alta;
majoritatea specialitilor i cercettorilor
consider c sursele acestor fenomene
rezid n perpetuarea unor structuri politice,
economice i normative deficitare, n
meninerea i accentuarea discrepanelor
sociale i economice dintre indivizi, grupuri
i comuniti i intensificarea conflictelor i
tensiunilor sociale i etnice.
Dificultile ntmpinate n definirea
actelor i crimelor comise prin violen sunt
determinate att de varietatea formelor de
violen i crim violent ntlnite n
diverse societi ct i de diferenele n ceea
ce privete sancionarea i pedepsirea
acestora, mai ales c, de multe ori, violena
acoper o gam larg de comportamente
individuale i sociale ce in de propria lor
etiologie.
Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de anumite criterii
istorice, culturale i normative, de ordinea
social existent la un moment dat ntr-o
220

anumit societate, de anumite interese


politice i sociale, dar i n funcie de
anumite criterii i contexte subiective i
accidentale, care sunt ns relative spaial i
temporal (att de la o societatea la alta ct
i de la o perioad la alta).
Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind
strns legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane.
Fiecare dintre noi stie foarte bine ce este
violenta. Ea ne evoca in minte moarte,
tortura,
masacre,
razboi,
oprimare,
criminalitate sau terorism, epurare si
genocid. Intr-un registru mai putin
dramatic, ne gandim la lipsa de civilizatie
, insulte si injurii, nepolitete si atitudini
nerespectuoase. Pentru acest motiv unii
cercettori i specialiti consider c
violena reprezint o permanen uman,
fiind intens legat de esena uman i de
funcionarea societii.
Ea este amplificat n prezent de acte de
terorism i crim organizat, comise cu
scopul de a inspira fric, spaim i groaz
n rndul opiniei publice, dar i o serie de
delicte i crime, ce violeaz drepturile i
libertile individului (omoruri, asasinate,
violuri, jafuri, agresiuni fizice). Alturi de
violena primitiv, ocazional, pasional
sau utilitar se constat amplificarea i
proliferarea violenei raionale, specific
crimei organizate i organizaiilor criminale
profesioniste.
Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la
nivelul diferitelor societi, state i naiuni
prin apariia i proliferarea unor noi tipuri
de delicte i crime, ce transgreseaz i
interpenetreaz noi forme de prevenire,
combatere i neutralizare a violenei i
crimei organizate la nivel naional i
internaional.
Dezvluirea
cauzelor
fenomenului
infracional nu poate fi realizat dect
printr-o cercetare care s exploateze toate
laturile acestui fenomen. Sunt necesare n
acest sens investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric,

biologic i antropologic.
Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal
al
criminalitii
i
nlturarea, prin acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologizante,
corespunde realitii obiective i reprezint
una din premisele majore necesare
cercetrilor criminologice fundamentale n
scopuri profilactice.229
tiina care studiaz criminalitatea ca
fenomen social, geoistoric condiionat,
cauzalitatea
criminalitii,
constelaia
surselor socio-umane ale crimei i criminalitii, identific componentele i coninutul cauzelor i condiiilor socio-umane
ale fiecrei infraciuni n parte ct i a
diverselor categorii i grupe de infractori,
se numete CRIMINOLOGIE.
Criminologia ca tiin la nceputul
secolului XX n Romnia era practic necunoscut ca tiin. Denumirea nsi era
considerat de esen burghez, neacionat, evitndu-se timp de trei decenii
chiar i simpla ei denumire n publicistic i
Fenomenul
manualele
universitare230.
infracional cunoate o cretere fr
precedent constituind o ameninare la
adresa comunitii umane, a statelor i
instituiilor democratice.
Organizaiile criminale ale secolului
nostru sunt asemenea unor industriai
care ns sau dezvoltat prin violen, prin
nelciune, prin crim deci prin moduri
ilegale care contravin bunei dezvoltri a
vieii mondiale. n contextul marilor
schimbri politice i sociale contemporane,
al dezechilibrelor internaionale i al
proceselor tensionate determinate de
acestea, noile forme de criminalitate au luat
o amploare deosebit mai ales n rile
aflate n tranziie la economia de pia.
O organizaie criminal, prin modul su
de structurare, flexibilitatea i deosebita
capacitate de infiltrare n zonele vitale ale
politicului i economicii, prin ntinderea sa
229

A se vedea V.Ursa , Criminologie-ed.Isept-1996


A se vedea ,I.Pitulescu Al-3-lea Rzboi Mondial,ed.Naional 1996,pag.151

230

221

mondial
rapid,
prin
recursul
necondiionat la violen, corupie i antaj,
reprezint un pericol direct i de mare
actualitate, o sfidare la adresa societii
mondiale.
Definiia: - nsemnul de organizaie
criminal semnific activitile infracionale ale unor grupuri constituite pe principii
conspirative, n scopul obinerii unor
importante venituri ilicite la cote deosebit
de ridicate.
Crima organizat este definit prin
existena unor grupuri de infractori,
structurate pe ideea nfaptuirii unor activiti ilegale, conspirative, avnd ca
principal scop obinerea de profituri ilicite
la cote deosebit de ridicate.
n accepiunea doctrinei germane, crima
organizat este definit astfel : comiterea
cu intenie a unor infraciuni n scopul
obinerii de profit i putere, de dou sau
mai multe persoane, ce colaboreaz pentru
o perioad de timp prelungit sau
nedefinit, ndeplinind sarcini dinainte
stabilite prin folosirea unor structuri
comerciale sau similare celor de afaceri,
prin folosirea violenei sau a altor mijloace
de intimidare, ori prin exercitarea unor
influene
asupra
politicienilor,
administraiei publice, autoritilor judiciare
sau economice.
Activitile ce compun Crima Organizat au un caracter secret i bine organizat, din care cauz realizeaz un impact
social deosebit de negativ, n multe state el
constituind "cancerul perfid" care vlguiete puterea societii amenin integritatea guvernelor, determin creterea
taxelor care se adaug la preul mrfurilor,
pericliteaz sigurana i locurile de munc
ale cetenilor, aduce daune agenilor
economici aflai n competiie, controleaz
prin fora banilor sindicatele, n final
realiznd o puternic influen n sfera
economicului, socialului i mai ales
politicului.
Codul lor moral presupune un deosebit
sim al demnitii individuale i pretinde o
tcere liber consimit n problemele

secrete. Acest sistem dinuie de foarte mult


timp i este respectat cu rigurozitate.
Specificul local a fost dltuit de-a lungul
secolelor ca efect al rezistenei la umilinele
provocate de cuceritorii strini, de
guvernrile locale rapace i de jaful
bandelor de rufctori autohtoni.
Spre deosebire de aciunile unor indivizi
care, ocazional, se asociaz pentru a comite
infraciuni,
o
organizaie
criminal
constituie
o
asociaie
premeditat,
conceput pn la cele mai mici detalii n
ceea ce privete rolul i modul de aciune al
celor ce o constituie.
Efectele sale: sectuirea puterii societii, ameninarea stabilitii guvernrii,
determinarea creterilor taxelor, periclitarea
securitii individuale i colective, controlul
exercitat asupra sindicatelor i influenele
asupra structurilor de putere politic i
economic.
ntr-o alt opinie avizat, pericolul grav
pe care l reprezint aceste organizaii
criminale deriv din subcultura sa arhaic,
mult mai interiorizat i mai bogat, tradus
din selectarea riguroas a recruilor i din
capacitatea de fier de a impune membrilor
si reguli neierttoare de conduit care sunt
fr excepie respectate.
Discreia i respectarea legii tcerii
omerta, sunt caliti indispensabile pentru
fiecare membru al unor astfel de
organizaii. Componenii lor risc s fie
eliminai fizic n caz de trdare.
Imaginea clasic a organizaiilor criminale arat faptul c supravieuirea unei
structuri de acest tip este problematic dac
comportamentul membrilor si nu este nici
previzibil nici n conformitate cu evalurile
i ateptrile fiecruia dintre indivizii care
compun organizaia.231
Regulile de conduit ajut la stabilirea
conformismului i a previzibilitii.
Sanciunile pentru nclcarea lor ajut la
meninerea i supravieuirea organizaiei.
ntre regulile luate n seam se numr:
231

HUGH.D.BARLOW, Introduction to
Criminology, op.cit.-pag.295
222

pstrarea secretului, prioritatea acordat


mai nti organizaiei i apoi individului,
interzicerea luptelor interne, indiferent de
motiv, interzicerea aciunilor care produc
oroare populaiei ( ex. Rpirile ).
n timp organizaiile criminale de tip
mafiot au dovedit o extraordinar capacitate
de adaptare att n privina domeniilor
preferate de activitate, ct i la condiiile
concrete, social-politice i istorice din rile
n care s-au constituit.
Plecnd de la domenii minore ale
economicului, organizaiile criminale au
ajuns s coordoneze cea mai mare parte a
traficului mondial cu stupefiante, arme,
muniii, s fie proprietare ale unor bnci i
societi de holding, s dein hoteluri,
cazinouri i terenuri petrolifere s se implice n metode moderne ale crimei, cum ar
fi frauda financiar- bancar, splarea
banilor i criminalitatea informatic.
Nivelul nalt de profesionalizare a
gruprilor criminale care au adoptat i
perfecionat principiile de organizare i
regulile de aciune ale structurilor de tip
mafiot. De asemenea, se manifest tendine
de intelectualizare a gruprilor criminale
prin absorbia, n interiorul acestora de
persoane ce ocup funcii oficiale n
domeniul finanelor, comerului, bncilor,
administraiei, justiiei dar i a unor reputai
avocai, experi i tehnicieni n cadrul
comunicaiilor i logisticii. n scopul
atingerii obiectivelor proprii, structurile
organizaiilor criminale s-au implicat n
lumea finanelor, n politic, n justiie i
politic.
n ultimii ani, ca urmare a eforturilor
depuse n plan naional i internaional, un
numr important al capiilor organizaiilor
criminale au fost capturai i deferii
justiiei. Unii dintre ei au vorbit. Ca urmare
regula conspirativitii s-a ntrit i mai
mult, limitnd la minimum att legturile
ntre membrii reelei cat si circulaia de
informaii n interiorul reelei, sau asupra
severitii seleciei de noi membri.
Ceea ce este nfricotor este faptul, c
acest virus a atins cote maxime att n

lume ct i n ara noastr considerat un


pionier ,in ceea ce privete organizaii
criminale de tip mafiot.
Nici Romnia nu putea fi ocolit de
acest flagel, care, n special n anii care au
trecut de la Revoluia din Decembrie 89, a
cunoscut creteri explozive. ara noastr
putem spune c a devenit o pia de viitor
pentru Mafie. Organizaiile mafiote romne
se disting prin amplitudinea violenei cu
care se svresc actele criminale uneori
mult mai dur dect n rile unde
activitatea criminal mafiot este bine
dezvoltat. Sunt numeroase situaiile care
demonstreaz c n Romnia criminalitatea
de nalt violen, tinde s fie o component
de baz a crimei organizate. Edificatoare
sunt conflictele dintre arabi, chinezi, pentru
supremaia n angrouri i respectiv n
cartiere.
ngrijortor este faptul c au proliferat
galopant tipurile de infraciuni cu caracteristici mafiote, aciunile premeditate,
folosirea armamentului la svrirea
infraciunilor, tlhria n lin zi sub ameninarea armelor de foc, sechestrarea de
persoane, impunerea taxei de protecie furturi
de bunuri din patrimoniul naional,
contraband, corupie, evaziune fiscal i alte
fapte crora poliia a trebuit s le fac fa.
n timp normele de conduit deviat pot
deveni sigure repere de comportament n
viaa unor colectiviti, constituind criterii
unice de comportare n societate i formnd
aa
numitele
subculturi
criminale
infracionale alctuite din bande sau
gangurile de rufctori, de structurile
complexe ale crimei organizate i de modul
de via ale unor comuniti marginale care
se conformeaz unui sistem de norme i
valori diferite de cele ale societii globale.
C aa este o demonstreaz cu prisosin
situaia din unele medii defavorizate aa
cum sunt cartierele mrginae ale marilor
orae, zonelor mari gri sau autogri,
metroul i alte ci subterane, dar mai ales
cartierele sau localitile cu populaie
preponderent
din
rndul
iganilor
(rromilor).
223

Sistemul totalitar de dinainte de 1989 a


mpiedicat dezvoltarea organizailor de tip
mafiot, singurul domeniu n care se poate
afirma c s-au format aa zise nuclee ale
crimei organizate era economicul. n
condiiile lipsei grave i iraionale de
produse agroalimentare, specula se
transforma ntr-o profesie rentabil.
n Romnia de astzi n care situaia
economic instabil i inflaia determin o
inegalitate frapant, o bun parte a populaiei trind n srcie, numeroi oameni
fiind stpnii de sentimente de nesiguran
i puternic frustrare, promovarea liberei
concurene, a spiritului competitiv, a avut
desigur pe lng efectele pozitive i un
revers nedorit. Pe baza acestui sistem
social, politic, cultural propice, s-au putut
dezvolta organizaiile de tip mafiot n
Romnia.
Astfel c numeroi indivizi, au ales cale
infraciuni, a furtului, escrocheriei,
abuzului, corupiei i traficul de orice fel
pentru a se mbogi peste noapte. Romnia
a deveni un teritoriu preferat pentru
transmiterea drogurilor din Orient sau
America Latin ctre rile din Europa de
Vest, tot mai muli ceteni fiind atrai n
organizaii criminale internaionale. Deja se
poate vorbi de piaa drogurilor n marile
centre urbane i universitare (Bucureti,
Cluj, Iai, Constana, Timioara, .a.).
Aproape zilnic, sunt depistai traficani i
consumatori de droguri, mare parte fiind
ceteni strini sau ceteni romni, cu
precdere, elevi i studeni.
n prezent, fenomenul infractional din
Romania se remarca prin: complexitate si
comiterea unor noi genuri de infractiuni
(criminalitatea informatica, falsurile si
pirateria comerciala etc.), profesionalizarea
si specializarea infractorilor, prezenta
faptelor de coruptie si amplificarea fenomenului criminalitatii transfrontaliere.
Crima
organizata,
migratia
ilegala,
coruptia, criminalitatea economico-financiara, talhariile, omorurile la comanda
sau in scop de jaf, precum si furturile din
avutul public si privat exercita o influenta

negativa asupra calitatii vietii cetateanului


si sigurantei publice.
Principalele riscuri si amenintari posibile in domeniul ordinii si sigurantei
publice sunt urmatoarele:
a) degenerarea unor tensiuni socialeconomice, interconfesionale si interetnice
in actiuni spontane de violenta si
confruntari deschise intre grupari extremiste, precum si intre acestea si autoritatile
legale ale statului roman;
b) somajul;
c) actiunile ostile, comise in zona de
frontiera de catre grupuri sau indivizi, prin
care se incalca tratate, conventii sau
acorduri bilaterale incheiate de Romania cu
statele vecine;
d) desfasurarea unor actiuni specifice
razboiului psihologic in scopul subminarii
increderii in institutiile statului, crearii de
confuzie si panica;
e) scaderea autoritatii unor institutii ale
statului ca urmare a neindeplinirii
corespunzatoare a atributiilor legale;
f) diminuarea increderii populatiei in
capacitatea de actiune a fortelor de ordine si
siguranta publica;
g) extinderea actelor de coruptie la
nivelul
factorilor
de
decizie
din
administratie;
h) manifestari antinationale, extremiste,
separatiste si xenofobe;
i) producerea unor dezastre naturale,
tehnologice, ecologice, accidente chimice,
biologice sau nucleare.
Mediul international este caracterizat
printr-o dinamica fara precedent atat in plan
regional, cat si la nivel global. Trasformarile politice, economico-sociale si
militare produse la inceputul anilor '90 si
ulterior au modificat radical configuratia
geostrategica a continentului european.
Riscurile ce pot ameninta securitatea si
stabilitatea statelor est-europene, printre
care si Romania, sunt date in principal de:
tensiunile ce se manifesta la nivelul intregii
zone, generate de tendintele diferitelor
comunitati etnice, culturale si religioase de
autonomizare si integrare la nivel regional;
224

extinderea in spatiul est-si sud-esteuropean


a unor fenomene de tipul terorismului
international, traficului ilegal de persoane,
bunuri, droguri, armament, materiale si
substante nucleare, radioactive si toxice;
dezastrele ecologice si tehnologice.
Principalele riscuri si amenintari
identificate in mediul extern sunt
urmatoarele:
a) dezvoltarea, consolidarea si specializarea filierelor crimei organizate,
internationalizarea acestora si atragerea in
componenta a unor elemente si grupuri
autohtone, includerea teritoriului tarii
noastre in circuitul transnational al
migratiei clandestine, al traficului ilicit de
droguri, fiinte umane, armament, explozivi,
substante toxice, radioactive si bancnote
false;
b) cresterea pericolului terorist, proliferarea armelor de distrugere in masa, a
traficului cu tehnologii si materiale supuse
controlului destinatiei finale;
c) cresterea interesului in unele medii de
afaceri din strainatate pentru obtinerea, prin
operatiuni financiare ilegale, a pachetului
majoritar de actiuni la unele societati
producatoare si utilizatoare de substante
chimice, materiale si tehnologii strategice
din tara noastra, in vederea exportarii lor,
direct sau prin intermediar, in zone de
conflict ori aflate sub embargo;
d) diversificarea formelor si procedeelor
utilizate pentru spalarea banilor (produsului
infractiunilor), in care sunt implicate
grupari care actioneaza in spatiul european,
ce au drept rezultat trecerea peste frontiera
a valutei ori transferul prin banci al sumelor
rezultate din operatiunile ilicite desfasurate
pe teritoriul Romaniei;
e) proliferarea traficului ilegal cu arme
usoare si cresterea posibilitatii de scapare
de sub control a sistemelor de gestionare si
comanda a armelor de nimicire in masa;
f) manifestarea tendintelor de autonomizare a unor zone sau chiar regiuni, pe
baza criteriilor etnice ori religioase;
g) accidente tehnologice sau naturale cu
efecte transfrontaliere;

h) diminuarea accesului la resurse


strategice, tehnologii si echipamente
informationale de varf;
i) amplificarea fenomenului migratiei
ilegale.
O alt caracteristic a crimei organizate
din Romnia o reprezint contrafacerea,
promovarea i plasarea n circulaia
bneasc autohton a unor valute liber
convertibile ndeosebi euro i dolari americani, operaiuni ce nu se pot realiza dect
prin participare la o diviziune internaional
a activitii criminale.
n contextul actual, n care grupurile de
infractori sunt elemente determinante ale
strii infracionale, avnd preocupri pentru
comiterea tuturor genurilor de fapte penale,
una din principalele direcii de aciune ale
formaiunilor de profil din cadrul Poliiei
Romne
o
reprezint
identificarea,
cunoaterea, supravegherea i combaterea
acestor grupuri.
n cadrul U.E., structurile operative ale
Poliiei Romne trebuie s-i armonizeze
principiile, metodele i mijloacele de
munc cu cele ale poliiilor statelor din
componena Uniunii, precum i adoptarea
unor concepii unitare de aciune, n toate
domeniile de activitate, inclusiv pe linia
combaterii grupurilor infractionale.
Prevenirea i combaterea faptelor antisociale constituie atributul esenial al
autoritilor publice i au ca obiectiv prioritar aprarea drepturilor i libertilor
fundamentale ale cetenilor. Activitatea de
prevenire se realizeaz n baza prevederilor
Constituiei i ale legii privind organizarea
i funcionarea Poliiei Romne precum i
ale altor acte normative.
Fiind organul abilitat cu asigurarea
respectrii legii i cu meninerea ordinii i
linitii publice, poliia este singura structur
guvernamental care are obligaia statuar
de a preveni criminalitatea, acest lucru
nensemnnd ns c obligaia i aparine n
exclusivitate.
Combaterea criminalitii, fiind obiectivul central al politicii penale, presupune
implicarea unei multitudini de factori.
225

Poliia are ndatorirea ca, pe baza


analizei metodelor de comitere a infraciunilor, s coordoneze toate forele implicate n prevenirea criminalitii (organisme guvernamentale i neguvernamentale) i s organizeze activiti specifice
n rndul potenialelor victime n scopul
minimalizrii situaiilor criminogene i a
riscului comiterii de infraciuni.
Poliia se implic n procesul de continu schimbare ce marcheaz societatea,
fapt evideniat prin adoptarea conceptului
de activitate comunitar a poliiei care
dovedete implicarea acestei instituii n
viaa social, propunndu-i, nu numai s
combat criminalitatea, dar i o mai mare
disponibilitate n eforturi n scopul de a-i
ajuta pe oameni n problemele cu care se
confrunt.
Astfel, s-au nfiinat compartimente
specializate de prevenire, sarcina lor fiind
de a intra n contact cu comunitatea, prin
atragerea instituiilor guvernamentale i
neguvernamentale i implicarea lor n
elaborarea i derularea unor programe de
prevenire a criminalitii.
Evaluarea acestor programe trebuie
fcut periodic, pe etape i n funcie de
schimbrile care au loc n situaia concret,
aceste programe trebuie modificate, astfel
nct s corespund necesitilor curente.
Specialitii n domeniul prevenirii
criminalitii conlucreaz pentru realizarea
unei treceri treptate de la metodele
poliieneti tradiionale la o abordare sociopreventiv a criminalitii, prin aplicarea
unor strategii care presupun implicarea i,
implicit, un rol ct mai activ al comunitii
n activitatea de prevenire.
n general, aceste strategii au n cuprinsul lor urmtoarele aspecte:
avertizarea public asupra problemelor criminalitii i a serviciilor
disponibile pentru sigurana cetenilor;
recomandri privind administrarea
riscului infracional;
proiecte de grup care vizeaz
ajutarea organizaiilor specializate n
dezvoltarea eficient a activitilor de

prevenie antiinfracional;
planing ambiental, prin modificarea unor factori de mediu care s
descurajeze activitatea infracional;
ncurajarea cetenilor n depistarea
activitilor infracionale i n raportarea
acestora organelor judiciare.
Activitatea de prevenire presupune
proiectarea, dezvoltarea i administrarea
unor programe de prevenire puse la dispoziia unor grupuri de populaie, de popularizare a unor tematici de profil, n
scopul reducerii situaiei criminogene.
Prin participarea la aceste aciuni comune i semicomune mediatizate prin mass
media, ceteanul de rnd are posibilitatea
de a lua la cunotin de preocuprile
poliiei pe linia prevenirii criminalitii i
de strategiile aplicate n acest domeniu.
Pentru ncurajarea cetenilor n depistarea activitilor infracionale i sesizarea lor structurilor judiciare este necesar
o dubl aciune din partea poliiei n plan
educativ, ct i n plan stimulativ.
Poliia trebuie s fie cea care prin aciunile sale ferme i prin consecven, s
dea ncredere i siguran fiecrui membru
al comunitii. Dac relaia aceasta este
ncordat atunci fenomenul criminalitii va
cunoate o curb ascendent n planul
evoluiei sale, n timp ce o bun conlucrare,
ntre poliie i populaie, nu va putea avea
dect rezultate fructuoase n domeniul
prevenirii criminalitii.
Prevenirea conflictelor este n mod clar
n interesul nostru, dar trebuie ntrit grupul
suporterilor si. Ideile comune - "mituri
pozitive i edificatoare" sunt benefice i pot
fi chiar necesare n toate comunitile
umane ca baz pentru consens i
supravieuire. Contribuind la construirea
unei imagini pozitive a ONU, singurul
forum universal abilitat s aib grij de
viitorul nostru comun am reui s ntrim
structurile de cooperare i susinere a pcii
n ntreaga lume.
A venit vremea s mergem nainte i s
recurgem la o abordare mai sistematic
pentru a prentmpina frica de rspndirea
226

violenei i de a reduce frica n toate


regiunile globului. Trebuie s crem o
"cultur a preveniei". Savani, politicieni i
diplomai, precum i cei din mass-media i
afaceri, sunt suporteri naturali ai unei
asemenea culturi.
Ministerul Administraiei i Internelor
va dezvolta relaii de colaborare cu structuri
similare din strintate, n baza acordurilor
i tratatelor ncheiate de Guvernul
Romniei cu alte state i n cadrul
organismelor i instituiilor cu caracter
regional i subregional.
Colaborarea pe plan extern n domeniul
poliienesc va urmri perfecionarea
propriilor structuri organizatorice, a metodelor i mijloacelor de munc, pregatirea
superioar a personalului i realizarea
sprijinului reciproc n lupta mpotriva
criminalitii.
Participarea Romniei la extinderea i
perfecionarea colaborrii pe plan extern n
domeniul ordinii publice este parte
integrant a politicii externe a statului
roman, ce contribuie la prevenirea i
combaterea criminalitii internaionale i,
prin aceasta, la ntarirea strii generale de
legalitate pe plan internaional.
n acest sens vor fi i dezvoltate relaiile
cu instituii similare din strintate, prin
continuarea pregtirilor cu specialiti din
alte ri, n cadrul unor programe PHARE i
UE, sau alte modaliti i forme de
pregtire.
Aciunea de "prevenire a criminalitii"
este privit diferit, potrivit statelor membre
UE, dar de obicei, ea este considerat ca
aparinnd responsabilitii generale a

Statului.
Prevenirea criminalitii este deseori
divizat n prevenirea social i prevenirea
situaional, dou forme de prevenire care
se refer la poliie.
Precum reiese din Recomandarea nr
R(83)7 a Consiliului Europei privind
participarea publicului la politica privind
criminalitatea, ct i din Recomandarea nr
R(87)19 despre organizarea prevenirii
criminalitii, prevenirea criminalitii
solicit, pentru a fi eficace, participarea
ntregii comuniti, a ntregii societi.
De civa ani, se vorbete deseori de
"parteneriat" n domeniul de prevenire al
criminalitii, ceea ce demonstreaz c nu
este vorba de o sarcin rezervat exclusiv
poliiei.
n acest domeniu se impune coordonarea eforturilor poliiei i altor organe, dar
i ale populaiei. Chiar dac responsabilitatea politicii de prevenire a criminalitii nu apartine n final, n cea mai
mare parte a Statelor membre, politiei, ea
constituie unul dintre principalele obiective
ale acesteia, ceea ce, ntr-o societate
democrat condus de principiul preeminenei dreptului, ofer anumite garanii
mpotriva tuturor abuzurilor fa de indivizi.
Depistarea criminalitii, n toate statele
UE, reprezint unul dintre obiectivele
clasice principale ale poliiei. Chiar dac
depistarea criminalitii nu reprezint
deseori dect o parte relativ redus a
ansamblului misiunilor poliiei, aceasta
constituie unul din elementele eseniale ale
activitilor sale.

227

COOPERAREA POLIIENEASC INTERNAIONAL DIN


PERSPECTIVA BAZELOR DE DATE CRIMINALISTICE
Chestor de politie
Conf univ dr BUJOR FLORESCU
Director General adj DGIPI
International judicial cooperation undertaken by law enforcement institutions in
Romnia, based on internaional agreements, bilateral or multilateral agreements made
by Romnia with other states, and the ratification of internaional conventions
governing a series of legal institutions in fight to the prevent and combat crimes
committed with violence. Our work on medium and long term are integrated in the
current modernization strategy aimed at the Romanian Police and compatibility of
procedures for intervention and action with standard working procedures and
participation in joint investigation teams, to extend the connection to central servers for
field officer and expanded access to databases and database interconnection at European level to ensure a constant workflow of information, in operative terms.
Un obiectiv important al Poliiei Romne l constituie desfurarea n bune
condiii a activitilor specifice cooperrii
poliieneti internaionale, ntruct schimbul
de informaii i probaiunea, trebuie s fie
realizate cu celeritate, n respectul criteriilor
de performan i standardelor impuse de
Uniunea European. Exist un trend ascendent al solicitrilor instituiilor judiciare
internaionale transmise prin Centrul de
Cooperare Poliieneasc Internaional privind examinarea datelor dactiloscopice,
fotografiilor de semnalmente sau verificarea datelor cu caracter personal n bazele de
date AFI, IMAGETRAK, CDN i SNDGJ
pentru stabilirea identitii persoanelor, stabilirea persoanelor care au creat urme papilare cu ocazia svririi faptelor de natur
penal sau contravenional pe teritoriul
altor state, precum i al cadavrelor necunoscute, victime ale unor evenimente deosebite/catastrofe naturale etc.
Aceste noi provocri ale luptei mpotriva criminalitii transfrontaliere impun
perfecionarea pregtirii profesionale, modernizarea i mbuntirea activitii i a
capabilitilor tehnice, iar rezultatele pozi-

tive obinute promoveaz imaginea Poliiei


Romne moderne n spaiul european.
Cooperarea judiciar internaional desfurat de instituiile de aplicare a legii din
Romnia, se bazeaz pe acorduri internaionale, bilaterale sau multilaterale, ncheiate
de ara noastr cu alte state, precum i pe
ratificarea unor convenii internaionale,
care reglementeaz o serie de instituii juridice cu aplicabilitate n prevenirea i combaterea infraciunilor comise cu violen.
Conform Ordonanei de Urgen nr. 103
din 13 decembrie 2006, privind unele msuri pentru facilitarea cooperrii poliieneti
internaionale, aprobat prin Legea nr.
104/2007, schimbul de date i informaii
operative se realizeaz ntre autoritile romne competente sau strine, prin intermediul Centrului de Cooperare Poliieneasc
Internaional (C.C.P.I.), n baza cererii de
asisten. n cadrul Centrului sunt folosite
urmtoarele modaliti de cooperare poliieneasc internaional:
- asistena juridic internaional n
materie penal - reglementat n Romnia
prin Legea nr. 302/2004 privind asistena
judiciar internaional n materie penal,
228

modificat i completat prin Legea


224/2006 i
- schimbul internaional operativ de
date i informaii cu caracter poliienesc
- reglementat n Romnia prin Statutul
OIPC-INTERPOL, Acordul Romnia -EUROPOL i Acordul SECI.
Printre atribuiile C.C.P.L, n calitate de
autoritate central pentru activitile specifice de cooperare i asisten poliieneasc
internaional, un loc aparte l deine dezvoltarea cooperrii internaionale n lupta

mpotriva criminalitii i coordonarea


permanenta a activitii ataailor de afaceri
interne i ofierilor de legtura romni acreditai n strintate, n domeniul schimbului
de date.
La nivel comunitar, au fost emise Decizii ale Consiliului Uniunii Europene, nr.
10216/08/JAI, 2008/615/JAI din 23 iunie
2008, 2008/616/JAI din 23 iunie 2008 privind cooperarea transfrontalier, n special
n domeniul combaterii terorismului i a
criminalitii.

Dup intrarea Romniei n Uniunea European i facilitarea accesului cetenilor


romni pe acest teritoriu, s-a constatat o
cretere semnificativ a numrului de verificri ale datelor dactiloscopice n vederea
stabilirii identitii persoanelor care nu i
declin adevrata identitate. Chiar i n domeniul azilului s-a manifestat un fenomen
asemntor datorit faptului c Romnia
este i stat cu zon de frontier extern a
Uniunii Europene.
Toate disfuncionalitile aprute n procesul cooperrii au fcut obiectul analizelor
bilaterale fiind stabilite modaliti concrete

i proceduri care s asigure un flux practic


i eficient. Un exemplu n acest sens l constituie elaborarea unei Instruciuni de lucru
elaborate de Serviciul Identificri Judiciare,
n care sunt precizate modalitile n care
pot fi examinate impresiunile i urmele papilare primite de la alte state. Printre facilitile sistemului AFI se numr i existena interfeelor de primire i transmitere
electronic de date dactiloscopice sub
form de fiiere n format NIST aspect ce a
marcat un salt calitativ din punct de vedere
al calitii amprentelor papilare i timpului
de rspuns ctre statul solicitant.

229

Asemntor se desfoar la nivel interinstituional fluxul de lucru EURODAC n


care structurile centrale i teritoriale ale
Oficiului Romn pentru Imigrri i Inspectoratului General al Poliiei de Frontier
Romne au asigurate conexiuni la Sistemul

naional AFI pentru schimbul electronic


de date dactiloscopice n scopul stocrii sau
verificrii n baza de date AFI a categoriilor de persoane ce fac obiectul activitilor
specifice acestor instituii.

230

n prezent, Poliia Romn are noi atribuii conferite de Legea nr. 76/2008 privind
organizarea i funcionarea Sistemului Naional de Date Genetice Judiciare i Legea
nr. 146/2008 prin care Romnia a aderat la
Tratatul de la Prum care acoper trei domenii, terorismul, criminalitatea transfrontalier i migraia ilegal.

Prevederile Tratatului de la Prum permit


accesul direct la bazele de date dactiloscopice i genetice ale statelor semnatare i
compararea automat a acestora, nu doar n
faza de urmrire penal, ci i pe parcursul
activitilor de prevenire atunci cnd este
identificat o persoan. Informaiile se
transmit pe baza fiierelor NIST.

n cazul unei identificri (hit), informaiile suplimentare ale persoanei identificate


pot fi obinute prin punctele de contact naionale respectiv Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional pe baza unui flux
de lucru reglementat prin proceduri specifice, schimbul de date suplimentare fiind
guvernat de legislaia statului solicitat.
Tratatul se concentreaz, n principal, asupra mbuntirii schimbului de date dintre
autoritile de aplicare a legii din statele
semnatare, Institutul de Criminalistic fiind
instituia desemnat ca Punct de Contact
Naional la nivelul Ministerului Administraiei i Internelor din Romnia.
Institutul de Criminalistic i formaiunile criminalistice colaboreaz permanent,
prin schimb operativ de date, cu structurile
teritoriale de arme i Registrul Naional al

Armelor.
Evidenele centrale sunt exploatate i
gestionate prin intermediul unui sistem informatizat de identificare balistic (IBIS acronimul din limba englez), ce funcioneaz la nivel central, dup norme ce vor fi
elaborate ulterior.
Evidenele i baza de date central IBIS,
realizate la nivelul Institutului de Criminalistic au ca obiect:
a)
Baza de date cu elemente de muniie rezultate in urma tragerii experimentale cu arme de foc letale deinute legal;
b)
Baza de date cu elemente de muniie rezultate in urma tragerii experimentale cu arme de foc letale provenite de la
fapte comise cu arme de foc neidentificate ;
c)
Baza de date cu elemente de muniie rezultate in urma tragerii experimen-

tale cu arme de foc letale deinute ilegal sau


gsite/abandonate pe teritoriul Romniei.
In februarie 2009, la Lyon, Interpol a
semnat un parteneriat cu firma canadian
care a dezvoltat sistemul IBIS pentru facilitarea schimbului internaional de date balistice, acest ssistem va fi denumit Interpol
Ballistic Information Network (IBIN). Noul
system va permite conexarea electronic a
informaiilor din 45 de state care folosesc
deja acest sistem.
n ceea ce privete schimbul automat de
date genetice cu rile membre, conform
Tratatului de la Prum, Poliia Romn a fcut pai importani n sensul c a ncheiat
cu succes n luna septembrie 2009 testele
de acceptan cu Austria i urmeaz ca
Germania s introduc Romnia, n Decizia
nr.7 a Consiliului de Minitri, pentru oficializarea acestui debut ca i activitate curent.
Cooperarea poliieneasc vizeaz noi
valene n contextul pregtirii Romniei
pentru aderarea la Spaiul Schengen i
anume:
- asisten reciproc n scopul prevenirii i descoperirii infraciunilor (art. 39 (1)(3))
supraveghere transfrontalier (art.
40)
- urmrire transfrontalier (art. 41)
- comunicarea informaiilor n cazuri

particulare n scopul prevenirii pe viitor a


infraciunilor mai mult sau mai puin grave
mpotriva ordinii i siguranei publice sau a
ameninrilor la adresa acestora (art. 46)
- schimb de informaii n scopul
efecturii eficiente a controalelor i
supravegherii la frontierele externe (art. 7)
numirea de ofieri de legtur (art.
47)
- intensificarea cooperrii poliieneti
n regiunile de frontier prin ncheierea de
nelegeri (art. 39 (4)) i acorduri (art. 39
(5)) bilaterale
- crearea i ntreinerea uni sistem informatic comun, SIS (art. 92 i urm.)
n prezent sunt n derulare etapele procesului de pregtire a Romniei pentru
acest deziderat, termenul fiind luna martie a
anului 2011.
Proiectele noastre pe termen mediu i
lung sunt integrate n actuala Strategie de
Modernizare a Poliiei Romne i vizeaz o
compatibilizare a modalitilor de intervenie i aciune cu proceduri de lucru standardizate i participri n echipe comune de
investigare , de extinderea conexiunii la
serverele centrale pentru formaiunile operative i accesul lrgit la interogarea bazelor
de date, precum i interconectarea bazelor
de date la nivel european care s asigure un
flux constant de informaii, n termeni operativi.

232

ULTRAJUL REGLEMENTAT N LEGEA PENAL


N VIGOARE I N NOUL COD PENAL*
*

Noul Cod penal a fost adoptat la 17 iulie 2009 prin Legea nr. 286
i publicat n M.Of. nr.510 din 24 iulie 2009.

Comisar ef de poliie
Dr. EUGEN NEA
I.P.J. VLCEA
Since the adoption of the Criminal Code in force and to date the legal content of the
crime of outrage has undergone many changes and additions. This article discusses in
terms of specialist in criminal law, but the practitioner, the most important issues related
to crime presented
1. De la adoptarea Codului penal n vigoare232 i pn n prezent coninutul legal
al infraciunii de ultraj a fost supus mai
multor modificri i completri.
Ultrajul n formularea iniial este incriminat ntr-o variant tip i o variant
agravat.
Varianta tip [art.239 alin.(1)] const n
insulta, calomnia ori ameninarea svrit
nemijlocit sau prin mijloace de comunicare
direct, contra unui funcionar care ndeplinete o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat, aflat n exerciiul funciunii
ori pentru fapte ndeplinite n exerciiul
funciunii.
Varianta agravat [art.239 alin.(2)] const n lovirea sau orice acte de violen,
precum i vtmarea corporal svrite
mpotriva persoanei prevzute la varianta
tip, aflat n exerciiul funciunii ori pentru
fapte ndeplinite n exerciiul funciunii.
2. Prin Decretul-Lege nr. 41 din 26 ianuarie 1990 privind asigurarea unui climat
de ordine i legalitate se instituie norme
speciale de incriminare a ultrajului233, c-

ruia i se atribuie un grad de pericol social


abstract, mai ridicat dect al celui reglementat n art. 239 C. pen. n vigoare.
Aceasta se explic prin caracterul special al
condiiilor n care se svrete aceast infraciune n sensul c subiectul pasiv, adic
persoana investit cu autoritate de stat, se
afl n executarea unei misiuni de asigurare
nemijlocit sau prin mijloace de comunicare direct,
contra unui ofier sau maitri militar, subofier sau
militar n termen din cadrul Ministerului Aprrii
Naionale, poliiei sau a altor uniti din Ministerul de
Interne, aflat n executarea unei misiuni de asigurarea
ordinii i linitii publice, de aprare a avuiei
naionale, a vieii, integritii corporale i a bunurilor
cetenilor ori n legtur cu activiti ndeplinite n
executarea unei asemenea misiuni, se pedepsete cu
nchisoare de la 1 la 5 ani.
(2) Lovirea sau alte acte de violen, precum i
vtmarea corporal, svrite mpotriva uneia dintre
persoanele i n condiiile artate n alin.(1), se
pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Faptele prevzute n alin.(1) i (2) ndreptate
mpotriva judectorilor sau procurorilor militari ori
civili, sau a membrilor tribunalelor extraordinare,
aflai n exerciiul funciunii sau n legtur cu
activiti ndeplinite n exerciiul funciunii se
sancioneaz cu pedeapsa prevzut n acele alineate.
(4) Persoanele aflate n stare legal de reinere sau
deinere care produce acte de dezordine i se
manifest violent mpotriva cadrelor militare cu
atribuii de comand, paz i supraveghere, se
pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 10 ani. Pedeapsa
aplicat se adaug la pedeapsa ce se execut fr a se
putea depi maximul general al nchisorii prevzute
de Codul penal.

232

Codul penal n vigoare a fost adoptat la 21 iunie


1968 i publicat n B.Of. nr.79-79 bis din 21 iunie
1968.
233 Decretul-Lege nr. 41din 26 ianuarie 1990 a fost
publicat n M.Of. nr.16 din 27 ianuarie 1990. n art.1
al acestui act normativ se prevederea:
(1) Insulta, calomnia ori ameninarea svrit

233

a ordinii i linitii publice, de aprare a


avuiei naionale, a vieii, integritii corporale sau a bunurilor cetenilor ori n legtur cu activiti ndeplinite n executarea
unei asemenea misiuni. De aceea, dispoziiile din Decretul-Lege nr.41/1990 devin incidente numai cnd persoanele artate n
art. 1 se afl n ndeplinirea unei sarcini
speciale de aprare a ordinii de drept i sunt
agresate fizic sau moral n timpul ndeplinirii unor astfel de misiuni sau n legtur cu
activiti efectuate n executarea acestora.
Prin urmare, norma de incriminare a ultrajului cu sediul n norma special are o
sfer de aplicare mult
mai restrns.
Aceasta va fi incident numai n ipoteza
cnd cel insultat, calomniat, ameninat ori
care a fost supus unor acte de violen ori ia fost vtmat integritatea corporal, se
afla n momentul respectiv, n executarea
uneia dintre misiunile prevzute expres i
limitativ n acest act normativ. n situaia n
care aceleai persoane precizate n legea
special se afl n ndeplinirea unei sarcini
obinuite, de rutin, chiar n aprarea ordinii de drept, devin aplicabile dispoziiile art.
239 C. pen. n vigoare.234
3. Legea nr. 140/1996 aduce modificri
i completri substaniale coninutului legal
al ultrajului, n formularea avut235 la
adoptarea Codului Penal.
O prim modificare vizeaz majorarea
limitei speciale a pedepsei cu nchisoarea
prevzut la varianta tip236, ct i la varianta
agravat237.
De asemenea, n coninutul ultrajului,
varianta prevzut n art. 239 alin. (2), se
introduce, ca element circumstanial de
agravare a infraciunii, fapta de vtmare
corporal grav. Prin aceasta legiuitorul

consacr soluia unitii legale de infraciune n ipoteza n care prin lovirea sau orice
acte de violen exercitate asupra funcionarului public investit cu autoritate de stat n
condiiile cerute de norma de incriminare,
s-a produs vtmarea corporal grav238.
Dispoziiile art. 239 C. pen. n vigoare
se completeaz prin introducerea unui nou
alineat, alineatul (3), prin care se incrimineaz o nou variant agravat a ultrajului
care devine incident n cazul cnd faptele
prevzute la alineatele (1) i (2) sunt svrite mpotriva unui magistrat, poliist sau
jandarm, ori alt militar239.
Dup cum se observ, aceast variant
de incriminare a ultrajului se deosebete de
celelalte prin calitatea special a subiectului
pasiv purttor al autoritii de stat. Potrivit
acestor prevederi, subiectul pasiv al ultrajului, varianta tip i prima variant agravat, poate fi orice funcionar public care
ndeplinete o funcie ce implic exerciiul
autoritii de stat, aflat n exerciiul funciei,
ori pentru fapte ndeplinite n exerciiul
funciei cu excepia cazului cnd acesta este
magistrat, poliist sau jandarm ori alt militar, ipotez n care fapta va realiza coninutul celei de-a doua variant agravat a
ultrajului.
Prin Legea nr. 140/1996, n Titlul V
Infraciuni contra autoritii a fost introdus
art. 239 cu denumirea marginal Cazuri
speciale de pedepsire. Potrivit acestui text,
n cazul infraciunilor prevzute n art. 180182, 189 i 193 svrite mpotriva soului,
copiilor sau prinilor persoanelor prevzute n art. 239 alin. (3), n scop de intimi238

Art.239 alin.(2) reprodus astfel cum a fost


modificat i completat prin legea nr.140/1996:
Lovirea sau orice acte de violen, precum i
vtmarea corporal svrite mpotriva persoanei
prevzute n alin.(1), aflat n exerciiul funciunii ori
pentru fapte ndeplinite n exerciiul funciunii, se
pedepsesc cu nchisoare de la 6 luni la 7 ani , iar dac
s-a produs vtmarea corporal grav pedeapsa este
nchisoarea de la 3 la 12 ani.
239
Dac faptele prevzute n alineatele precedente
sunt svrite mpotreiva unui magistrat , poliist sau
jandarm, ori alt militar, maximul special al pedepsei
se majoreaz cu 3 ani.

234

Curtea Constituional, Dec.nr.10 din 6 februarie


1996, publicat n M.Of.nr.89 din 30 aprilie 1996.
235
Legea nr.140 din 1996 a fost publicat n M.Of.
nr.289 din 14 noiembrie 1996
236
Limita special a pedepsei cu nchisoarea
prevzut pentru varianta tip a ultrajului a fost
majorat de la 2 la 4 ani.
237
Limita special a pedepsei cu nchisoarea
prevzut pentru varianta agravat a ultrajului a fost
majorat de la 5 la 7 ani.

234

5. Legea nr. 278/2006244 aduce modificri


i completri importante att unor instituii
reglementate n Partea general a Codului
penal ct i unor norme de incriminare
prevzute n Partea special a Codului penal
n vigoare printre care i a celei cuprinse n
art. 239 cu titlul marginal Ultrajul.
n materia ultrajului, prin aceast lege,
se procedeaz mai nti la o stilizare a textului art. 239 n sensul delimitrii variantelor de incriminare a ultrajului descrise n
alineate distincte dup cum infraciunea absorbit n coninutul ultrajului const n
ameninare, lovire sau orice acte de violen, vtmare corporal sau vtmare corporal grav, svrite mpotriva unui
funcionar public care ndeplinete o funcie
ce implic exerciiul autoritii de stat, aflat
n exerciiul funciei ori pentru fapte ndeplinite n exerciiul funciunii245.
n al doilea rnd, legiuitorul recurge la o
reevaluare a pericolului social abstract al fiecrei variante de incriminare a ultrajului
materializat prin limitele speciale ale pedepsei.

dare sau de rzbunare pentru acte sau fapte


ndeplinite n exerciiul funciunii, maximul
pedepsei se majoreaz cu o treime.
n concepia legiuitorului, faptele la care
se refer art. 239 C. pen. sunt considerate
infraciuni contra autoritii i sancionate
mai aspru, realizndu-se n acest fel o protecie mai eficient a autoritii publice.
4. O.U.G. nr. 58 din 23 mai 2002240 aduce
alte modificri coninutului legal al ultrajului,
dar numai n ceea ce privete varianta tip a
acestuia. Ca urmare a reevalurii prin acest
act normativ a pericolului social al
infraciunilor de insult i calomnie, n sensul
reducerii acestuia i pe cale de consecin a
stabilirii unei infraciuni mai uoare241,
legiuitorul procedeaz la incriminarea
ultrajului n forma insultei sau calomniei ntro variant distinct de ultrajul n forma
ameninrii, atribuindu-le fiecreia un pericol
social diferit, respectiv sanciuni diferite.
Prin Legea nr. 160/2005 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2002242, s-a abrogat alin.
(1) al art. 239 C. pen. care incrimina ultrajul n forma insultei sau calomniei. n urma
acestei abrogri, insulta sau calomnia svrite fa de un funcionar public care
exercit autoritatea de stat sunt susceptibile
s antreneze doar rspunderea civil delictual, n unele cazuri rspunderea disciplinar243, iar uneori pot fi sancionate prin
amenzi judiciare conform art. 198 alin. (4)
lit. h) C. pr. pen.

244

Publicat n M.Of. nr.601 di 12.07.2006


Prin Legea nr.278/2006 art.239 a fost reformulat
astfel:
(1) Ameninarea svrit nemijlocit sau prin mijloace
de comunicare direct contra unui funcionar public
care ndeplinete o funcie ce implic exerciiul
autoritii de stat aflat n exerciiul funciunii ori
pentru fapte ndeplinite n exerciiul funciunii, se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu
amend;
(2) Lovirea sau orice acte de violen, svrite
mpotriva unui funcionar public care ndeplinete o
funcie ce implic exerciiul autoritii de stat, aflat n
exerciiul funciunii ori pentru fapte ndeplinite n
exerciiul funciunii, se pedepsete cu nchisoare de la
6 luni la 3 ani sau cu amend.
(3) Vtmarea corporal, svrit mpotriva unui
funcionar public care ndeplinete o funcie ce
implic exerciiul autoritii de stat, aflat n exerciiul
funciunii ori pentru fapte ndeplinite n exerciiul
funciunii, se pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la
6 ani.
(4) Vtmarea corporal grav, svrit mpotriva
unui funcionar public care ndeplinete o funcie ce
implic exerciiul autoritii de stat, aflat n exerciiul
funciunii ori pentru fapte ndeplinite n exerciiul
funciunii, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12
ani.
245

240
O.U.G. nr.58/2002 privind modificarea i
completarea unor duspoziii din Codul penal
referitoare la infraciuni contra demnitii i
infraciuni contra autoritii, precum i unor dispoziii
din Codul de procedur penal, a fost publicat n
M.Of. nr.351/2002.
241
Prin O.U.G.nr.58/2002 pedeapsa cu nchisoarea de
la o lun la 2 ani sau cu amenda, prevzut pentru
infraciunea de insult a fost nlocuit cu amenda, iar
pedeapsa cu nchisoarea de la 3 luni la 3 ani sau cu
amenda prevzut pentru calomnie a fost inlocuit cu
pedeapsa cu nchisoarea de la 2 luni la 2 ani sau cu
amend.
242
Publicat n M.Of. nr.470/02.06.2005
243
A se vedea art.57 alin.(5) i (7) din Legea
nr.51/1995 privind organizarea i exercitarea profesiei
de avocat.

235

n sfrit, n al treilea rnd, a fost abrogat textul din coninutul ultrajului potrivit
cruia maximul special al pedepsei prevzute n norma de incriminare pentru fiecare
variant a ultrajului se majora cu 3 ani cnd
funcionarul public investit cu autoritate de
stat avea calitatea de magistrat, poliist sau
jandarm, ori alt militar. Modul de a raiona
al legiuitorului n promovarea acestei soluii a fost acela de a ocroti deopotriv pe toi
funcionarii publici crora legea le confer
atribuii care nu ar putea fi ndeplinite fr
exercitarea autoritii de stat, adic fr
competena de a da dispoziii i de a lua
msurile necesare pentru respectarea lor.
6. Ultima modificare i completare a
coninutului legal al ultrajului a avut loc
prin Ordonana de Urgen nr. 198 din 4
decembrie 2008246.
La solicitarea Ministerului Justiiei, Guvernul a adoptat acest act normativ avnd n
vedere, pe de-o parte, c n ultima perioad
au devenit tot mai numeroase faptele prin
care se aduce atingere autoritii i nfptuirii justiiei, de natur s afecteze imaginea
public a organelor judiciare i ai unor reprezentani ai autoritilor publice cu atribuii n domeniul ordinii i siguranei publice247, precum i ncrederea cetenilor n
actul de justiie, prin aciuni de natur a
sfida organele judiciare sau reprezentanii

unor autoriti publice, pe de alt parte, nevoia asigurrii mijloacelor adecvate pentru
protejarea imparialitii i independenei
judectorilor, procurorilor i organelor de
cercetare penal, n scopul crerii condiiilor optime pentru exercitarea activitilor
acestora.
De asemenea, s-a inut seama i de necesitatea instituirii cadrului legislativ adecvat, de natur s protejeze solemnitatea edinelor de judecat i, n general, ntreaga
activitate desfurat de organele judiciare
i de reprezentanii autoritilor publice.
Toate aceste considerente au generat
premisele unei situaii extraordinare, a crei
reglementare s-a apreciat c nu poate fi
amnat.
Dispoziiile cuprinse n Ordonana de
Urgen sus menionat se poate clasifica n
dispoziii care reglementeaz cauze speciale
de pedepsire a ultrajului i dispoziii care
incrimineaz fapte noi.
Prin dispoziiile alineatului (5) introdus
la art. 239 C. pen. prin O.U.G. nr.
198/2008, s-a prevzut c dac faptele descrise n alin. (1)-(4) ale aceluiai articol
sunt svrite mpotriva unui judector sau
procuror, organ de cercetare penal, expert,
executor judectoresc, poliist, jandarm ori
militar, limitele pedepsei se majoreaz cu
jumtate.
Prevederile alin. (5) al art. 239 C. pen.
nu trebuie privite ca reglementnd numai o
modalitate de pedepsire, ci i o variant
agravat a infraciunii de ultraj. Aceast
agravant a ultrajului a fost instituit pentru
a asigura o ocrotire mai ferm a activitii
unor categorii de funcionari publici care au
fost investii cu competena de a da dispoziii obligatorii i de a lua msurile necesare
pentru respectarea lor (judector, procuror,
organ de cercetare penal, expert, executor
judectoresc, poliist, jandarm ori militar).
Practic, calitatea special a subiectului
pasiv secundar al ultrajului reprezint
esena variantei agravate a acestei infraciuni justificat de frecvena i gravitatea
faptelor comise fa de persoanele menionate expres n noul text de incriminare.

246

Publicat n M.Of.nr.824 din 8 decembrie 2008.


n Raportul de analiz a cazurilor de ultraj n
perioada 2005-2007 comise mpotriva poliitilor,
elaborat de Direcia Management Resurse Umane a
M.I.R.A., rezult c n aceast perioad, numrul
poliitilor asupra crora s-au svrit infraciuni de
ultraj este de 711 la nivelul poliiei romne, respectiv
238 poliiti n 2005, 197 poliiti n anul 2006 i 278
poliiti n anul 2007.
Din punct de vedere al modalitii de comitere a
infraciunilor de ultraj asupra celor 711 poliiti, cel
mai des ntlnit este ameninarea (350 de poliiti
ultragiai, respectiv 44,3%) urmat de lovire sau alte
violene (275 poliiti ultragiai respectiv 38,7%), iar
vtmarea corporal deine o pondere relativ sczut
(105 poliiti ultragiai, respectiv 14%).
ngrijortor este faptul c n urma actelor de
violen svrite mpotriva poliitilor cu obiecte
contondente sau ascuite au condus la decesul a doi
poliiti aflai n exerciiul funciunii i investii cu
autoritate de stat.
247

236

Totodat este de acceptat faptul c ultrajul


svrit asupra funcionarilor publici care
activeaz n autoritile de nfptuire a justiiei i au competen s emit acte, s dea
dispoziii i s ia msuri cu caracter obligatoriu, ori care au atribuii n domeniul
asigurrii ordinii i siguranei publice, prezint un pericol social abstract mai ridicat.
Ca o consecin a acestor realiti i pedeapsa pentru ultraj, atunci cnd victima
este judector, procuror, organ de cercetare
penal, expert, executor judectoresc, poliist, jandarm ori alt militar, va fi mai grav
ca natur i limit special.
Din interpretarea textului alin. (5) al art.
239 C. pen. n vigoare rezult c acesta devine incident numai dac organele judiciare
constat, pe de o parte, ntrunirea condiiilor obiective i subiective ale oricreia dintre variantele ultrajului prevzute n alin.
(1)-(4) ale art. 239 C. pen. n formularea
stabilit prin Legea nr. 278/2006. n acest
caz limitele pedepsei prevzute n art. 239
alin. (1)-(4) se majoreaz cu jumtate.
O.U.G. nr. 198/2008 aduce modificri i
art. 239 C. pen., cu denumirea marginal
Cazuri speciale de pedepsire. Acest text, n
noua formulare, are urmtorul cuprins: n
cazul infraciunilor prevzute n art. 180183, art. 189 i art. 193, svrite mpotriva
soului sau unei rude apropiate a uneia dintre
persoanele prevzute n art. 239 alin. (5), n
scop de intimidare sau de rzbunare n
legtur cu exercitarea de ctre aceste
persoane a atribuiilor de serviciu, limitele
pedepsei se majoreaz cu jumtate.248
Comparnd textul art. 239, n noua
formulare, cu cea avut anterior distingem
trei elemente noi. Un prim element este
acela c la infraciunile prevzute n textul
modificat a fost inclus i infraciunea de

loviri sau vtmri cauzatoare de moarte.


Un al doilea element se refer la sfera
subiecilor pasivi ai incriminrii care se
determin prin limitarea la dispoziiile alin.
(5) al art. 239, sfer mult mai larg dect n
reglementarea anterioar.
n sfrit, un al treilea element vizeaz
pedeapsa pentru infraciunile prevzute n
art. 180-183, art. 189 i art. 193, svrite
n condiiile i mpotriva persoanelor artate n art. 239, care se majoreaz cu jumtate, ceea ce nseamn instituirea unui
regim de sancionare mai sever.
Modificrile i completrile art. 239 C.
pen. prin O.U.G. nr. 198/2008 produc unele
consecine i asupra incriminrilor privind
ultrajul cuprinse n legile speciale. Aa cum
am mai artat, prin Decretul-Lege nr.
41/1990 privind asigurarea unui climat de
ordine i legalitate, au fost incriminate
anumite variante ale ultrajului, unele dintre
acestea avnd elemente comune cu varianta
prevzut n alin. (5) al art. 239 C. pen.
Credem c dispoziiile de incriminare a
ultrajului prevzute n art. 1 alin. (1)-(3) din
Decret-Lege nr. 41/1990, odat cu intrarea
n vigoare a dispoziiilor art. 239 alin. (5)
introduse prin O.U.G. nr. 198/2008, devin
inactive.
De asemenea, dispoziiile art. 352 din
Legea nr. 188/2000 privind executorii judectoreti, apreciem c sunt tacit abrogate249,
avnd n vedere c executorul judectoresc
este inclus expres printre persoanele investite
cu autoritate de stat precizate n art. 239 alin.
(5) C. pen. i care poate fi subiect pasiv
adiacent al ultrajului n oricare dintre
variantele de incriminare i nu numai atunci
cnd s-a svrit lovirea sau alte acte de
violen mpotriva acestuia aflat n timpul
exercitrii profesiei sau n legtur cu aceasta.

248

249
Art.352 din Legea nr.188/2000 privind executorii
judectoreti, cu modificrile ulterioare prevede: (1)
n exercitarea profesiei executorii judectoreti sunt
ocrotii de lege.
(2) Lovirea sau alte acte de violen svrite
mpotriva executorului judectoresc n timpul
exercitrii profesiei i n legtur cu aceasta se
pedepsete cu nchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Anterior modificrii art.2391 avea urmtorul


cuprins:n cazul infraciunilor prevzute de art. 180182, art.189 si 193, svrite mpotriva soului,
copiilor sau prinilor unui judector, procuror,
poliist, jandarm ori militar, n scop de intimidare sau
de rzbunare pentru acte sau fapte ndeplinite n
exerciiul funciunii, maximul pedepsei se majoreaz
cu 2 ani.

237

7. n noul Cod penal, coninutului infraciunii de ultraj, i-au fost aduse unele
modificri substaniale n raport cu reglementrile din Codul penal n vigoare.
Se face distincia ntre ultraj ca infraciune contra autoritii i ultrajul judiciar ca o
variant agravat a ultrajului propriu-zis,
care i are locul n grupul infraciunilor
contra nfptuirii justiiei. Opiunea pentru
aceast distincie are ca temei necesitatea
gruprii infraciunilor ndreptate mpotriva
justiiei n cadrul aceluiai titlu din Codul
penal. Aceast distincie are la baz sfera
persoanelor protejate prin cele dou incriminri distincte. Ultrajul, ca fapt contra
autoritii, este incriminat n art. 257 din
noul Cod penal n dou variante de tip, o
variant asimilat i o variant agravat.
Prima variant de tip [art. 257 alin. (1)]
const n ameninarea svrit nemijlocit
sau prin mijloace de comunicare direct,
lovirea sau alte violene, vtmarea corporal, lovirile sau vtmrile cauzatoare de
moarte ori omorul, svrite mpotriva unui
funcionar public care ndeplinete o funcie
ce implic exerciiul autoritii de stat, aflat
n exerciiul atribuiunilor de serviciu sau n
legtur cu exercitarea acestor atribuiuni i
se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de
lege pentru acea infraciune ale crei limite
speciale se majoreaz cu o treime.
A doua variant de tip [art. 257 alin. (2)]
presupune svrirea unei infraciuni mpotriva unui funcionar public care ndeplinete o funcie ce implic exerciiul autoritii de stat ori asupra bunurilor acestuia n
scop de intimidare sau de rzbunare, n legtur cu exercitarea atribuiilor de serviciu
i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de
lege pentru acea infraciune, ale crei limite
speciale se majoreaz cu o treime.
Varianta asimilat ultrajului [art. 257
alin. (3)] se realizeaz atunci cnd faptele
comise n condiiile descrise n cea de-a
doua variant de tip, privesc un membru de
familie al funcionarului public investit cu
autoritate de stat.
Varianta agravat [art. 257 alin. (4)]
presupune svrirea oricreia dintre faptele

descrise la variantele precedente asupra


unui poliist sau jandarm, aflat n exercitarea atribuiilor de serviciu sau n legtur cu
exercitarea acestor atribuii i se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru
acea infraciune, ale crei limite speciale se
majoreaz cu jumtate.
O examinare comparativ a coninutului
ultrajului prevzut n Codul penal n vigoare i cel cuprins n noul Cod penal pune
n lumin deosebiri relevante.
O prim deosebire se refer la sfera infraciunilor contra persoanelor absorbite n
coninutul ultrajului. Ultrajul n formularea
consacrat n art. 257 alin. (1) din noul Cod
penal, absoarbe n coninutul su, pe lng
infraciunile de ameninare, lovire sau alte
violene, vtmare corporal, loviri sau vtmri cauzatoare de moarte, svrite mpotriva funcionarului public aflat n exerciiul funciunii, i infraciunea de omor
(omor simplu, omor calificat). Se justific
un asemenea mod de a raiona atta vreme
ct mobilul infraciunii de omor este n legtur cu activitatea funcionarului public
investit cu autoritate de stat i aflat n exerciiul funciunii.
A doua deosebire const n faptul c ultrajul n concepia noului Cod penal, este
incriminat ntr-o variant inexistent n Codul penal n vigoare i care presupune svrirea unei infraciuni mpotriva funcionarului public investit cu autoritate de stat
ori asupra bunurilor acestuia, n scop de intimidare sau rzbunare n legtur cu ndeplinirea atribuiunilor de serviciu.
A treia deosebire privete infraciunea
denumit Cazuri speciale de pedepsire
prevzut n art. 239 C. pen. n vigoare care
n noul Cod penal este inclus n coninutul
infraciunii de ultraj ntruct aceasta nu
reprezint n realitate altceva dect o form
special de ameninare ndreptat mpotriva
funcionarului public pentru fapte ndeplinite
n exercitarea atribuiunilor sale de serviciu.
n plus, aceast variant de incriminare a
ultrajului sancioneaz infraciunile ndreptate
nu numai mpotriva soului, prinilor sau
copiilor unui poliist sau jandarm, ci a celor
238

ndreptate mpotriva unui membru de familie


al oricrui funcionar public care deine o
funcie ce implic exerciiul autoritii de stat,
cnd aceste fapte sunt comise n scop de
intimidare sau rzbunare.
Ultrajul judiciar este incriminat n art.
279 n aceleai variante ca i ultrajul, infraciune contra autoritii, cu deosebirea c
subiectul pasiv secundar este un judector
sau procuror ori avocat i se sancioneaz
cu pedeapsa prevzut de lege pentru infraciunea svrit care intr n coninutul
ultrajului judiciar, ale crei limite se majoreaz cu jumtate250.

Prin urmare, art. 279 din noul Cod penal


reproduce textul art. 257, cu deosebirea c
faptele incriminate, n cazul ultrajului judiciar, sunt svrite mpotriva unui judector, procuror ori avocat, n legtur cu exercitarea profesiei, iar fracia de majorare a
pedepsei infraciunilor ce intr n coninutul
ultrajului judiciar este de 1/2 i nu de 1/3 ca
n cazul ultrajului, infraciune contra autoritii. Se justific aceasta, pentru c ultrajul
judiciar are, n abstract, un pericol social
mai ridicat.

250

Art. 279 ultrajul judiciar.


(1) Ameninarea, lovirea sau alte violene, vtmarea
corporal, lovirile sau vtmrile cauzatoare de
moarte ori omorul, svrite mpotriva unui judector
sau procuror, aflat n exercitarea atribuiilor de
serviciu, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut de
lege pentru acea infraciune ale crei limite speciale se
majoreaz cu jumtate.
(2) Svrirea unei infraciuni mpotriva unui
judector sau procuror, ori mpotriva bunurilor
acestuia, n scop de intimidare sau de rzbunare, n
legtur cu exercitarea atribuiilor de serviciu, se
sancioneaz cu pedeapsa prevzut de lege pentru
acea infraciune ale crei limite speciale se majoreaz
cu jumtate.
(3) Cu aceeai pedeaps se sancioneaz faptele
comise n condiiile alin.(2) dac privesc un membru
de familie al judectorului sau procurorului.
(4) Dispoziiile alin.(1)-(3) se aplic corespunztor i
faptelor comise mpotriva unui avocat sau a unui
membru de familie al acestuia n legtur cu
exercitarea profesiei de avocat.

239

EVAZIUNEA FISCAL DIN PERSPECTIVA EUROPEAN


GEORGE CRISTEA
Tax fraud is a major economic challenge. VAT fraud is growing at an alarming rate.
In the current economic situation it is more important than ever to fight tax fraud
efficiently and a fully functioning administrative cooperation between tax
administrations is key in that respect, through rapid actions in the fight against cross
border VAT fraud.
This type of fraud takes a number of different forms. A simpler version is 'acquisition
fraud' in which goods or services are imported into a country VAT-free and sold on in
that country with VAT charged.Carousel fraud occurs when those goods and services are
then sold on within an EU country and eventually re-exported, possibly back to the original supplier, allowing fraudsters who use false VAT identification numbers or
simply disappear after the sale. The government is usually cheated twice in this case,
once by the original importer, who disappears without accounting for the VAT, and once
by the re-exporter, who reclaims the VAT they paid to the government.
n raport cu baza de impozitare considerat
la acest nivel. Astfel, fiecare contribuabil ii
poate determina gradul n care suport fiscalitatea.
Presiunea fiscal, ca expresie a randamentului sistemului fiscal. Abordarea
presiunii fiscale, ca raport matematic, ntre
impozite i agregai economici, vizeaz de
fapt expresia randamentului fiscal. Presiunea fiscal nu este o noiune care poate fi
definit printr-un raport matematic. Ea nu
servete la nimic pentru a o caracteriza, a
cunoate produsul sistemului fiscal i totalul
materiei impozabile. Ctul celor doi mari
indicatori exprim, de fapt, randamentul
sistemului fiscal i nu sanciunea, chiar
suferina, aplicat contribuabililor. Ea poate
fi caracterizat prin ansamblul impozitelor
sistemului fiscal. n msura n care
presiunea fiscal crete, trebuie ca impozitul
s nu creeze distorsiuni grave i ca el s fie
just. Justificarea prelevrii fiscale se afl n
utilitatea economic a cheltuielilor publice
pe care le servete pentru finanare.

PRESIUNEA FISCAL
Impozitele alimenteaz n cea mai mare
parte resursele publice, ponderea impozitelor n totalul veniturilor publice depete
proporii de peste 80% i chiar peste 90%,
aceasta deoarece veniturile nefiscale sunt n
mod obiectiv reduse, datorit n primul rnd
ponderii reduse a sectorului public n economie i a gradului redus de autofinanare a
activitii instituiilor publice.
Presiunea fiscal este, de fapt, gradul de
fiscalitate, adic gradul n care contribuabilii n ansamblul lor, societatea, economia,
suport, pe seama rezultatelor obinute din
activitatea lor, impozitele i taxele, ca prelevri obligatorii instituite i percepute prin
constrngere legal de ctre stat.
Indicatori de cuantificare. Presiunea
fiscal este raportul dintre suma tuturor impozitelor, taxelor, cotizaiilor sociale i altor prelevri cu coninut fiscal, percepute la
nivel central sau local, i un indicator macroeconomic agregat (P.I.B., P.N.B., venitul naional).
Cuantificarea presiunii fiscale n cazul
impozitelor individualizate, poate fi realizat la nivelul contribuabilului individual,

CAUZELE EVAZIUNII FISCALE


Evaziunea fiscal este rezultanta logic
240

a defectelor i inadvertenelor unei legislaii


imperfecte i ru asimilate, a metodelor i
modalitilor defectuoase de aplicare, precum i neprevederii i nepriceperii legiuitorului a crui fiscalitate excesiv este tot aa
de vinovat ca i cei pe care i provoaca
prin aceasta la evaziune. Cnd sarcinile fiscale apas prea greu asupra unei materii
impozabile, acesta tinde s evadeze. Este o
specie de reflex economic care face s
dispar capitalurile pe care fiscul ine s le
impun prea mult. Un impozit excesiv
pune pe fug materia impozabila.
Amenzile fiscale nu-l vor determina pe
contribuabil s declare exact veniturile pe
care le are, ci l vor determina s ia o serie
de precauii mai minuioase, pentru a se
sustrage de la obligaiile sale fa de stat.
Exist o psihologie a contribuabilului de
a nu plti dect ceea ce nu poate s nu plteasc. Natura omeneasc are ntotdeauna
tendina s pun interesul general n urma
interesului particular; ea este nclinat s
considere impozitul mai mare ca un prejudiciu. Este acest spirit de a se sustrage de la
obligaiile fa de fisc, e un sentiment colectiv de amoralitate fiscal, sentiment mai
puternic i mai viu manifestat n pturile
oreneti, agravat de o strmt i egoist
ntelegere a datoriilor sociale.
n condiiile economiei de pia, organele fiscale se confrunt cu un fenomen
evazionist ce ia proporii de masa, din cauza tendinei de a fi sustrase de sub incidena legii venituri ct mai substaniale.
Proliferarea faptelor ilegale, ndeosebi a
celor din domeniul economico-financiar,
este o consecin a unor imperfeciuni ale
legislaiei sau a lipsei unor reglementri. n
perioada tranziiei la economia de pia, lacunele legislative sunt mai evidente.
Lipsa unor reglementri legale, n condiiile n care capitalul de stat a suferit modificri eseniale n favoarea capitalului
privat, creterea i diversificarea numrului
de ageni economici, crora le revin obligaii fiscale, au creat posibilitatea sustragerii
de la plata impozitelor, taxelor i a altor
sume datorate statului, pentru majoritatea

agenilor economici nou nfiinai. Creterea alarmant a cazurilor de neevideniere


corect a operaiunilor economice, nregistrrile fictive n contabilitate, nfiinarea
unor firme avnd ca scop efectuarea unei
singure operaiuni comerciale de amploare
nenregistrat n evidene, i apoi abandonate n totalitate, distrugerea intenionat de
documente, diminuarea procentului de
adaos comercial practicat, folosirea unor
evidene duble, ntocmirea i prezentarea de
date nereale n bilanuri i n balane, ascunderea unor activiti comerciale, nedeclararea sucursalelor, filialelor, punctelor de
lucru, a depozitelor i magaziilor, prezentarea de documente false la operaiunile de
import-export, au fcut necesar luarea
unor msuri ferme de stopare a fenomenului de evaziune fiscal.
n mod nemijlocit ea este determinat de
atitudinea agenilor economici i persoanelor fizice care activeaz pe teritoriul Romniei, fa de ndeplinirea obligaiilor de
plat a impozitelor, taxelor, contribuiilor i
altor sume datorate statului, ca urmare a
activitilor economice care genereaz venituri supuse impozitrii. Acestei atitudini a
agenilor economici i se adaug i faptul c
n mod nejustificat, unele uniti bancare,
prelevndu-se de secretul bancar, au refuzat
categoric s comunice organelor de control
date privind disponibilitile bneti aparinnd agenilor economici controlai i dinamica acestora.
STRATEGII DE MBUNATAIRE A
LUPTEI MPOTRIVA
FRAUDEI N DOMENIUL TVA N
UNIUNEA EUROPEAN
Necesitatea Unei Abordri Comunitare. Consiliul European a admis din noiembrie 2006 i iunie 20076, necesitatea de
a institui o strategie de lupt mpotriva fraudei pentru combaterea fraudei fiscale la
nivel comunitar, cu scopul de a complini i
sprijini eforturile depuse la nivel naional.
Parlamentul European i-a exprimat, de
asemenea, sprijinul fa de o strategie UE
de combatere a fraudei fiscale. O lupt efi241

cient mpotriva fraudei n domeniul TVA


pe piaa intern necesit o abordare comun
att n domeniul legislativ, ct i n ceea ce
privete anumite aspecte ale gestionrii
operative a sistemului TVA, care ineau,
pn n prezent, exclusiv de competena
statelor membre.
ntr-adevr, diferenele dintre modurile
de funcionare ale statelor membre pot da
evazionitilor ocazia de a submina eficiena
msurilor legislative comunitare subiacente
i i pot determina s i transfere activitile n statele membre care nu au pus n
aplicare aceste msuri n mod eficient.
Diferenele dintre procedurile de la nivel
naional duc, de asemenea, la creterea considerabil a costurilor suportate de ntreprinderi pentru respectarea legislaiei. Procedurile instituite la nivel naional n vederea ndeplinirii obligaiilor de plat a TVA
pe cale electronic ilustreaz bine aceast
situaie.
n momentul n care elaboreaz propuneri legislative, Comisia acord o atenie