Sunteți pe pagina 1din 4

SC _________ SRL PROCEDURA DE RECRUTARE

Scopul procesului de recrutare:


Atragerea, identificarea, selectarea celor mai potriviti candidati pentru pozitiile
deschise in cadrul companiei, conform profilelor definite de catre responsabilul
HR impreuna cu managerul care recruteaza.

Procesul de recrutare este administrat de departamentul de Resurse


umane;
Decizia de angajare apartine managerului care recruteaza, dupa
consultarea responsabilului de Resurse umane;
Criteriile de selectie se bazeaza pe profilele definite de catre
reponsabilul HR impreuna cu managerul care angajeaza
Responsabilul HR va selecta aplicantii siva recomanda 3 candidati
managerului care recruteaza;

Procesul de recrutare
2.1 Cererea de recrutare

Managerul si responsabilul HR vor completa impreuna cererea de recrutare cu


maximum de informatii relevante in vederea cautarii candidatilor potriviti. (vezi
Cererea de recrutare, anexa 1)
Informatiile continute vor viza:
- responsabilitatile pozitiei;
- experienta anterioara, cunostinte specific si generale;
- competentele profesionale si personale.
2.2 Cautarea candidatilor

Sursele de
-

atragere a candidatilor:
Recrutare interna
Recomandari din partea colegilor
Bestjobs/ejobs
Agentii de recrutare

Responsabilul HR va propune cea mai buna metoda de atragere in functie de


particularitatile pozitiei, ca si de bugetul alocat acestui process.
2.2.1 Cautarea in baza de date

In baza de date de CV-uri a companiei pot exista candidate potriviti, rezultati din
alte procese de recrutare, sau din aplicatii spontane. Acesti vor fi verificati din
punct de vedere al disponibilitatii si interesului de a participa la acest process
de recrutare.
2.2.2 Postarea jobului intern

HR-ul se bazeaza pe cunoasterea intreg prsonalului companiei din cadrul


evaluarilor. Ca atare, poate selecta si candidate din randurile angajatilor care au
1

vadit cunostinte si competentele cautate, ca si interesul de a schimba pozitia


interna.(vazuta fie ca avansare , fie ca pas in lateral).
2.2.3 Postarea jobului extern

Hr va decide sursele de atragere pentru pozitia cautata, in fucntie de


complexitatea pozitiei si de gradul de specializare:
. - bestjobs, ejobs
. - agentii de recrutare
.
2.2.4 Referral Program

Pozitiile deschise in cadrul companiei vor fi communicate in cadrul companiei


prin intermediul blogului si orice angajat poate face recomandari in cadrul
programului de recomandari interne.
2.3 Selectia candidatilor

CV-urile vor fi triate de catre responsabilul de HR pe baza criteriilor definte prin


cererea de recrutare. Managerul va fi informat asupra acestei selectii, si va
putea oferi feedback asupra acesteia pentru a asigura ca toate conditiile sunt
respectate.
Pentru o pozitie, se vor selecta pentru primul interviu un numar de aproximativ
10 CV-uri. Toti candidatii invitati la interviu vor fi inregistrati si in baza de date
de candidati.
2.3.1 Interviul cu HR

Candidatii selectati vor fi invitati la interviu cu responsabilul HR. Interviul va fi


de tip comportamental (candidatul va fi intrebat asupra unor anumite proiecte,
activitati din cadrul experientei anterioare, si se va inregistra modul de actiune,
atitudinea fata de job in situatia respective, consecintele actiunilor sale) vezi
plan de interviu.
In cadrul acestei intalniri se vor evidentia in mod obligatoriu:
experienta si cunostintele candidatului;
competentele sale, conform matricei de competente a companiei si
profilului definit in cererea de recrutare;
compatibilitatea cu valorile companiei;
planurile sale profesionale;
pachetul salarial actual si asteptarile sale financiare
HR ii va prezenta candidatului compania si responsabilitatile pozitiei in detaliu,
cu toate particularitatile care pot avea impact asupra deciziei sale. Se va evita
ca acesta sa afle detalii care contravin planurilor si principiilor sale, ca si
disponibilitatii sale, dupa ce a intrat in companie (respectiv, daca acesta are
familie si nu poate pleca des de acasa, sa afle ca jobul sau presupune multa
deplasare).
La final HR ii va comunica pasii procesului si termenul la care poate astepta un
raspuns.
In cadrul acestei prime intalniri, poate avea loc un test de cunostinte
profesionale, la cererea managerului.
Din cei maxim 10 candidati la un prim interviu, HR va alege 3 candidati pentru
lista scurta.
2

2.3.2 Interviul cu managerul

HR va recomanda managerului 3 candidati finali, pe care ii va invita la interviu.


Intre interviul cu responsabilul Hr sic el cu managerul va fi un rasptimp de
maxim 2 saptamanai.
HR va oferi managerului o fisa cu evaluari (sau cele notate direct pe CV in
timpul interviului) evidentiind informatiile obligatorii cerute la ineterviul cu HR.
Fisa de evaluare se afla in anexa 2.
Experienta anterioara;
Planuri de cariera
Comptente si personalitate
concluziile interviului bazat pe comportament
asteptari financiare
Managerul ii va comunica responsabilului HR decizia sa in urma interviului. In
cazul unei pozitii de management, poate fi necesar si un al treilea interviu, cu
directorul functiunii respective. In cazul in care nicunul dintre candidate nu este
selectat, procesul se reia, dar numai in urma unei analize si formularea unor
concluzii care sa redefineasca criteriile de recrutare.
2.3.3 Feedback catre candidati (positiv/negativ)

Feedbackul trebuie oferit candidatilor in max 2 saptamani de la primul interviu


de catre responsabilul HR. Intelegem ca orice process de selectie este si un act
de comunicare al companiei catre exterior implicand imagine publica, asa incat
este important sa demonstreze acelasi respect si deschidere aratat in interiorul
organizatiei.
2.4 Decizia de angajare

Managerul va lua decizia de a angaja un candidat, si va solicita HR sa


pregateasca o oferta conform grilei companiei. Oferta financiara va fi discutata
cu directorul functiunii respective. HR va comunica oferta candidatului, de
preferat fata in fata pentru a-I putea prezenta termenii si conditiile colaborarii,
si a raspunde intrebarilor acestuia. In eventualitatea unei negocieri salariale,
este nevoie ca aceasta sa fie purtata de catre manager.
Oferta financiara va fi semnata de candidat si va fi pastrata la dosarul de
personal al acestuia.
Daca candidatul respinge oferta, sau nu mai este interest sa colaboreze cu
compania, procesul de ofertare este relaut cu ceilalti candidate.
Etapa proces
recrutare

Responsabil

Termen

Cererea de angajare
Postarea anunturilor
Colectarea CV-urilor si
selectia lor

HR/Manager
HR
HR

Ziua N
Ziua N+1 (o zi)
Ziua N+6 (5 zile)
3

Primul interviu
Teste
Al doilea interviu

HR
HR
HR/Manager

Decizia de angajare
Oferta financiara
Feedback candidati

Manager
HR
HR

Ziua N+13 (7 zile)


Ziua N+20 (inca
sapte zile)
Ziua N+22
Ziua N+23
Ziua N+25

Anexe
A. Cererea de recrutare
B. Fisa evaluare
C. Plan de interviu