Sunteți pe pagina 1din 10

Diferitele et ii ro ite rile Ro

e su

u ele iga

-a ti ol ap ut i iial evista o li e Co flue e Lite a e, ISSN 2359, Edi ia


Romnia. Link: http://confluente.ro/marian_nutu_carpaci_1465315849.html
D eptu i de Auto : Cop ight

, A ul VI,

iu ie

, u u eti,

Ma ia Nu u C pa i : Toate D eptu ile Reze vate.

Utiliza ea i teg al sau pa ial a a ti olului pu li at este pe

is u ai u a o dul auto ului

Toi er ettorii ro
i s-au elat ez d da s ie IGAN n documentele medievale
ro
eti referitoare la sclavi, asta sea iga ii su t doar romii vorbitori de limba romani.
Realitatea este rile Ro
e au fost nrobite multe rase provenind di diverse pri ale
lu ii, fr i i o legtur ge eti sau ultural. sta sea ter e ul de iga dese a u
strat so ial, u o et ie
od spe ial. Nu ele de iga este atribuit doar romilor n timpurile
moderne, pt. ei su t ulti ul strat igrator ro it. Celelalte et ii ro ite i-au uitat li ile i
ide titatea et i . Dup u vo vedea, ro ii se defi es a ro i doar pe te eiul u oaterii
limbii romani.

iganii harapi/etiopieni
Arhidiaconul sirian Paul de Alep (1) , vizitnd ile Ro ne ntre anii 1653-1656, f ea u
e a desp e s lavii harapi:

toa ea

Este de
de re ar at, area parte a grjdarilor, are au grij de aii egului i ai Mai arilor
tatului, su t di ara oastr . . iria i di
aho eda i i reti i. Ei au de asemenea o
uli e de s lavi egri u prai, pe are ei i u es
od o i uit u u ele " ra ! ra !".
De aceea, ei cred toi oa e ii di ara oastr su t s lavi egrii, sau grjdari; de a eea ei e
prives u dispre, dar
d oi a aju s tre ei, i ei l-au vzut pe Patriarh, i stilul ostru i
ere o iile, i au o servat itirea oastr elega t Grea , ei au fost foarte ui ii.
Da este adevrat, apoi atu i rile Ro
e au fost dei toare de s lavi egri/afri a i ai tea
Statelor Unite ale Americii! e pare spiritul de per epie oloristi al poporului ro
privind
s lavii/iga ii u a fost sesizat p
o e tul lu rrii oastre, i iat cum n secolele trecute
ro
ii disti geau trsturile rasiale ale s lavilor afri a i i i die i ro i :
Sunt trei feluri de blestemuri asupra iga ilor. iga ii ur i, uzai i t iu ai, a urat dra u,
su t leste ai de lugri, dup vre ea de
d erau ro i pe la o astiri. iga ii ei egri, rora

le ai di e i iga i de vatr, are s iu s lu reze fieru, su t leste ai de la Ha . Iar iga ii de


lae: ursarii, leii, zavragii, etoii, et . i toate e urile de iga i, ari u l di lo lo lri pe
ai i pe gari, are ed pe su orturi i su t ur i a fa e-i-ai ru e, su t leste ai d'u sf t.
( Iuliu Zane, Proverbele Romnilor vol. 6, pag. 354)
Des rierea popular a fost registrat de )a e. Vede

te tul e i di trei ategorii de iga i

negri:
-ur i, uzai i t iu ai.
-iga ii de vatr fierari .
-iganii care au meserii asociate

od tradiio al u ea ul ro ilor, adi ursari, zavragii, et ...

Pri a ategorie de iga i di te tul lui )a e orepu de di p . de vedere a tropologi u


negrii/africanii. ntr-adevr, Lexiconul de la Buda, la pagina defi ete uv tul ARAP a fii d di
A a ia sau Etiopia: ade ha ap . La pagi a
, Le i o ul pre izeaz: harapa sau araba, muiere
din Arabia. E li pede ro
ii au o fu dat arap u ara di auza ase rii de pro u ie,
dar te tul lui )a e i des rie foarte plasti pe s lavii etiopie i a fii d U)I i NTCIUNI, u
doar egrii a iga ii o azi. te tul lui )a e se o serv er area de disti ie popular tre
ro ii iga i dup ara teristi ile rasiale i o upaio ale.
Harapii sau ara ii des rii de Paul de lep se pot adra ategoria iga ilor uzai i t iu ai,
deoarece Paul de Aleppo pre izeaz n Romnia existau egipteni i sirie i a gajai grjdari, dar i
s lavi egri u prai. Des rierea s lavilor egri a fii d uzai s-ar potrivi mai mult tipului african,
u al elui i dia . Chiar i ziua de astzi vede et i i ro i are i-au pstrat ge eti a
i dia . La vederea lor, ori are vizitator al Ro
iei are a vizitat I dia, ar putea rede su t i ei
de aio alitate i dia .
Iat u

ear Odo es u(3) s e pli e e presia

isterioas igan de laie :

Laiu, laie e u adie tiv e u os ut li ele oastre di ara Ro


eas , di Moldova i di
rdeal. Noi zi e tr'adevr iga de laie i Lesi o ul Ro
es -Latinesc din Buda, traduce vorba
Laie pri Caterva i o deriv di gre eas a , Fie- e iertat a vedea a i o greeal, ai u sea
d afl Ro
ii di Ma edo ia, e vor es u diale t oare t diferite de al ostru, zi : laiu
i laie, lo de egru i eagr. a dar iga ii de laie, ar fi iga ii ei ai egrii, pre u i su t, i
Mioria laie este Mioria eagr. (Odobescu, 1941:202)
Iat e spu ea ri a di io arul su:
ig i ve h ig , - s. vsl. C ga i , C ga ka, rus. C ga , -nka, ung. Cigny, germ.
)igeu er, gr. Tsiga os, it. )i garo, uvi te are se redu la tur . ar. )e i, Etiopia , )e i- ar, ara
Etiopie ilor, )a ghe ar, )a zi ar . a tele ele a ve h li se zi e iga , ea e arat
numele ne-a ve it pi [!] Ma edo e ... Tot aa, Gre i u es i Gfti, ar pa ioli Gita os,
adi Egipte . ra i -a o fu dat u Etiopie i Harapi , Nu ie i, o ali, )a zi arie i .
a.).(https://dexonline.ro/definitie/TIGAN)

i a
edea a a ii i-au o fu dat pe iga i u etiopie ii. e pare el pui dou surse
bibliografi e atest faptul harapii/etiopie ii erau s lavi rile Ro
e. Pri ul este Epis opul
sirian Paul de leppo, iar a doua surs este Le i o ul de la uda
, n care la pag. 28, cuvntul
arap este definit ca etiopian sau arab, dar u a iga . P o a il u ele de iga aju sese la
v e ea d Le i o ul de la uda
e a s is, s dese eze doar rasa romilor. Desigu u
putem pune la doial tu ia u ui le i eti . Paul de Aleppo a vizitat ile Ro e, de i u se
putea ela.

LTE ETNII NROITE N RILE ROMNE: GVONI, HOLOPI, ULGRI I


TTRI
n Istoria Basarabiei, vol. I, pag.
di rile Ro
e:

, . V. oldur e relateaz u a u t i teresa t despre ro ii

...p i t e p i zo ie i se aflau u eo i i oa e i de alte aio aliti, se poate ede e au la


Ro i ve hi e i ali o i, de t Tta i i iga i, dei documentele nu ne vorbesc despre aceasta
nimic.
AMARO CELEDO- FAMILIA NOATR DE CLAVI. rheologie li gvisti .
Tot oldur e i for eaz pe tru iga i i ttari do u e tele ro
slovenesc celed, are rus avea for a celeadin- rob.

eti se folosea uv

tul

n documentele noastre uv tul eled are dou se suri: pri a a epiu e are vedere grupul
de ro i, fa ilia lor sau gospodria, u i di area u elui apului fa iliei, a doua sea pur i
simplu rob individual. Aceasta se poate vedea clar din documentul din 23 Apr. 1441, prin care se
druiete
stireo Poia a patru eled g eti u u e lav H rlua ul u eledea i Ni ola
u eledea i z la u eledea . De o i ei uv tul eled el di t iu eles, se tradu e la oi
u sla sau urte, pe
d ar fi ai ore t s fie tre ut u fa ilie sau gospodrie. tr-un document
din 1446, vorbindu-se de ase eled ig eti, dup aratarea u elui apilor de fa ilii se
adaug: u fe eile lor i opii lor i u toi ote itorii lor aled i hi . I tr-un suret de uric din 30
Martie
ele de tradu e u odaie , eea e se apropie ai i e de fa ilie . (Istoria
Basarabiei, contribuii la studiul istoriei romnilor de A.V.Boldur, vol. I, pag .
, Chii u,
)
U ele diale te ro e posed a est uv t celed n formula Amaro celedo fa ilia
oastr , cu referire la familie, clan, neam.
Da su t ulte ea u i de o i a e u au a est uv t vo a ula ul lo , pst d
cuvntul indian original pentru familie. Pre izez eti ologia pru utului ro eledo - fa ilie
de s lavi i apari e. Diale te ro e are posed uv tul eled: Gurvari Ro a i, Kalderash
Ro a i, Latvia Ro a i for a pres urtat cel ), Lovara Romani, Slovak Romani, Hungarian
Vend, Romungro Romani, Vershend Romani . Diale tul di Ma edo ia, u it Da azi Ro a i,
are roboria - membrii familiei, ugurdi Ro a i are ro os - copil, membru al familiei, Gurbet
Ro a i are ro ora - familie. Aproape toate dialectele ro e o i a est uv t de origi e
ruseas , eled sau ro folosit pe tru s lavii iga i di asara ia. Faptul ve hi e erau i

ali ro i de t iga i sau ttari este atestat printr-un alt document.U


este i a ela de holopi , u ii astfel de Ere ia Moghil voievod

u e stra iu de ro i iga i
, Ia uarie:

Io Ere iia Moghil Voevod, u ila lui Du ezeu do


al rii Moldaviei, dat-a a east arte a
domniei meale slugii noastre lui Vasilie fost stol i spre eaia a el s fie tare i putear i u a east
carte a domniei mele a-i stp ire ai si drepi holopi o i iga i a u e Mura u f eaia sa i u
copiii... (u ete i izvoade vol XXI de Gh. Ghi es u. pag
-135)
Fa e o servaia te tul origi al slavo es
dup tradu erea lui Ghi es u. De i, trage
o siderai tot iga i.

u are para teza pe are a reprodus-o ntocmai


o luzia holopii erau u alt ea de ro i

Unii dintre robii/iganii di rile Ro


e aveau u auto i , a ela de gavao , a e a ope o
pe ioad de ai ult de o sut de a i. Pri ul are a atras ate ia asupra acestui autonim a fost
istori ul Petre Pet u. Do ia sa s,
od ero at a ide tifi at auto i ul gavao ilor u oraul
Gavao di I dia, o hiz d a est u e ar apari e ro ilor. D sul i-a argu e tat poziia
prin explicarea autonimului gavaon pe baza cuvntului gavutno- stea , ra . est uv t este
din limba romilor, fiind format din gau/gav- sat, i sufi ul u t o, u sufi de origi e sa s rit, are
dese eaz origi ea sau alitatea. De fapt toate do u e tele edievale ro
eti cuvntul
este gavao i, u gavalo , ca n limba romani. Textele medievale au forma gavaoni pentru plural.
Ro ii au pluralul gavale -ra i. Dar eroarea do ului Pet u este s uza il, deoare e du ealui
nu este vorbitor nativ de limba romani. NOI a gsit ea mai veche atestare a autonimului gavaon
u se sul de iga o la a ul 1511 ntr-un document romnesc. s u e pute
aza pe u
uv t a s ide tifi li a u ui popor, tiut fii d ulte uvi te apari
d diferitor li i se
asea u eori u totul t pltor. Dar, do ul Pet u pare s fa a stra ie de auto i ul
tradiio al al ro ilor, adi a ela i e u os ut, ROM. Da ro ii iga i se auto-denumeau gavaon
li a lor, i aa spe ifi ai ulte do u e te, este fires s presupu e limba gavaonilor
ar fi avut o poziia u elui ei auto i ul gavao , aa u auto i ul ro
este aza u elui
li ii ro
e. est pri ipiu este vala il peste tot lu e, auto i ul d u ele li ii vor ite, i
invers. Dar documentele medievale romneti pstreaz t ere total asupra li ii gavao ilor,
pstr d doar fe i i ul Do hi a (4) gavao la ugust
,
d este e io at Radul
vistier u pr o fa ilie de gavao i de la lugria Marii a, tr-un document semnat de Matei
Barasarab. Este urios odul are li a ro
eas arhai a fe i izat su sta tivul as uli
gavaon. easta poate fi o dovad a ve hi ii gavao ilor pe teritoriile ro
eti, pe tru
femininul romni a ntrat n romna veche prin intermediul unui dans rom numit romnia ,
su sta tiv despre are i ea u Di io ar u iversal al li ei ro
e, pag
, 1929 explica :
Ro ia f. Hor r eas pru utat dela iga i. Lit. ig eas a di ig. ROMNI, iga a .
Da ro ii ar fi i trat odat u gavao ii n Romnia, atunci romnii ar fi romnizat autonimul
romni u for a ROMNI, dar u ele elodiei a deve it Ro ia, u ter i aie ro
eas .
Dup sufi ul ro ni, sufix cu care se construiesc n India substantivele feminine, romnii din
vre urile
d a east hor se
ta fre ve t, au ro
izat su sta tivul u sufixul feminin
romnesc a.

PRIM TETRE des operit de noi a auto i ului GVON se afl SLOVO GRIGORIA
BOGOSLOVA, anul 1511, Moldova. re ore turi i u ele e pli aii. Pe fila te t apare gavao i,
pe argi e iga i. I for aia o gsi tudii i ateriale de istorie edie, vol. VI, pagina 334.
Mai departe, u alt do u e t e dezvluie temeiul pe care gavaonii erau robi, i a u e,
eaparte e a la religia reti n articolul Co siderau i asupra ter e ilor Vlah i ru pe
aza do u e telor i ter e ale rii Ro eti di vea urile XIV-XVII de t. tef es u.
Documentul de la 14 Ianuarie 1617, prin are le a dru Ilia trete satului Vsl etii i tuturor
tr ilor i ote ilor satului dreptul de stp ire. Lo uitorii a estui sat au fost ve i i ai jup iei
aloi a. ai te de a uri, a easta a vrut s-i dea stirii, s le fie de po a . Iar apoi s-au
g dit u e i i u folos de i ieri, i li s-ar uli p atele i ri leste ele, pe tru su t
vlahi reti i, u s t iga i, rora li se spu e li a lor Gavao i. Ca ur are, jup ia d dar
satul a elor foti ro i. Te tul do u e tului edieval glsuia este p at s fie ro ii vlahii
pe tru su t reti i u iga i. Iat o e tariul lui t. tef es u :
Cuvi tele jupa iei aloi a i ale soului ei Di a s ot evide dra a i e sei ajoriti a
populaiei rii, pe are politi a feudalilor o adu e situaia ro ilor, de are ei dispu eau dup
pla . Re u d la pra ti a vre ii faa orii pe are o si ea aproape di tr-un sentiment de
tea li s-ar uli p atele i ri leste ele, jupa ia aloi a i soul ei hotars s redea
li ertatea ve i ilor di Vls eti. Motivul a estei hotrri este ei, ve i ii di Vls eti, su t
vlahi reti i, u su t igani, rora li se spu e i li a lor Gavaoni . De u i ea, a e a at
origi ea et i , a i aparte e a la religia reti , r seser se vede
i tea feudalilor a
singurele elemente care deosebeau pe ra ii dependenti de robii igani . tef es u,
:
Di do u e tul de la Ia uarie
reiese lar ideea iga ii u erau reti i, de i se putea
fa e ori e u a etia pe te eiul ereziei. Romii nu s-au auto-de u it gavao i i iodat li a lor.

e pare gavao ii i-au pstrat o tii a ide titii et i e de la


tu i u alt do u e t o se eaz auto i ul gavao ova i, iar
dat su for a sla de gavao i (5).

la
.
apare o

Da iga ii gavao i fierari/ ova i i a i teau u ele lor la


, asta sea ur aii
lor tries astzi , dar i-au uitat limba. E ist o redi pri tre iga ii fierari are u tiu li a
ro a i doar ei, ei e u tiu li a su t fierari, u i ro ii vor itori, are su t ldrari. east
redi a auzit-o deseori, dar ea ai puter i i presie i-a f ut-o domnul Ciprian Necula,
do tor a tropologie ro , de origi e iga fierar, care la ziua romilor anul acesta, mi-a zis
doar iga ii evor itori de ro a i su t fierari/ ova i, u i ro ii vor itori. Eu fiind rom fierar, am
contra-argu e tat opi ia lui Ne ula adu d a dovad de u irile u eltelor de fierrie rome,
u elte are su t li a hi di la ro ii etalurgiti. U eltele de fierrie ro e fii d hi duse
li a ro a i, ur eaz ro ii au ve it u eseria fierriei di I dia. iga ii de vatr di
des rierea uleas de )a e di surse populare ro
eti, se pare su t fierarii rora le a dru
cel Bun (6) le-a dat dreptul de a se folosi li er de ap i fo pre u i de a fa e fo pe tru fierrie.
fie gavao ii ova i a eeai et ie are a primit de la Alexandru cel Bun (domn ntre 1400-1432)
dreptul de a pra ti a eseria fierriei? Tot e este posi il, ia da este aa, atu i sea
gavao ii su t iga ii atestai a o i la sti ea Tis a a la
. Ale a d u el u a d uia i el
sti ii ist ia de slae de iga i i de tta i. E presia IGN DE VTR este folosit a
UTONIM de uli iga i are u tiu li a ro a i. Vatra este partea forjei are se depoziteaz
i se arde o usti ilul, partea i ferioar a i teriorului u ui uptor etalurgi , u de se aeaz

materialele care tre uie lzite (https://dexonline.ro/definitie/vatra). uarul o ietii


Prahove e de tropologie Ge eral, r. ,
, oi a er at a e pli a auto i ul gavao a
fii d de origi e avar, pe aza er etrilor lui Hadeu. se vedea otia de su sol de la pagina 37
a uarului, arti olul ostru tre u auto i i u e o i , sau o suprapu ere edieval :
https://www.scribd.com/doc/307190750/Rom-Sau-Tigan-Pag-25)

, de e eti tu iga ?
Motto: Cuv

tul iga a aju s totu a u ro ...Ro ul u e u o

Kogl i ea u

Ori e so ietate fu io eaz dup odele de e de ur at. Pe tru istoria oder a ro ilor,
odelul el ai u os ut a fost Ni olae Gheorghe, filosof i so iolog, el fiind cel care n 1974 a fost
sr i at s studieze i oritile pe tru guver ul ro
es . Dup
, el a fost dese at o
dat pe tru guver ul Ro
iei a e pert pe tru i oriti , i a te eiat azele filosofiei
a tivis ului, pre u i azele ONG-isticii romilor ne-tradiio ali. Pe tru studiul de fa, este de
de su li iat i teresul do iei sale pe tru filosofie i so iologie. Din volumul colectiv Rom sau
iga , afl Ni olae Gheorghe a fost pus ti ereea sa faa u ei dile e: s-i re u oas sau
u origi ea ig eas de fa u u oleg ro
. east dile a fost pri ipalul otor are l-a
a gre at toat viaa, fii du-i adresat de u t rgove e u os ut: , de e eti tu iga ? . Redau
ai jos paragraful aa u este des ris de Nicolae Gheorghe (7) sui i terviul a ordat lui Iuliu
Rosta
:
I.R. i u

a i f ut, u

a i si

it o

i a ia de olu i de-a lu gul vie ii?

N.G.: - i povestes o t pla e. E a


, e a oala ilita , e a p i a va a de la
oala de ofi e i de i fa te ie de la i iu, dup li eul ilita , te i at
, la C pulu g
Moldove es . Eu a eput
oala de ofi e i, -a dus va a , la u oleg i p iete ,
elev- ilita i el, a e se t gea di t -un sat de pe l g T gu-Nea . E a p iete i, e u otea
din liceul militar, m-a invitat la el. Era dintr-o fa ilie odest, da ei t ei opii e au i e oli i. Avea
u f ate a e a deve it p ofeso de fizi la U ive sitatea di Iai. Fostul eu oleg a avut o u
a ie de ilita , e a i este i poet, s iito , ju alist, a evoluat foa te i te esa t. A hot t s
fa e o e u sie la sti i, u i i letele. i a po it u i i letele di satul lui a s vizit
sti ile Nea , Agapia, et . A aju s tr-o di i ea , la T gu-Nea
a s e ge la
sti ea Nea . A t e ut pe l g pia , e a zi de t g ... i di t -o iu a ieit u t gove ,
ou la fa , oi e a l g i i lete, s-a op it i fa a ea i t ea : , de e eti tu iga ?
Aa, di t odat! i a as pe ple , pe t u u e a o dis u ie pe a e s o fi avut u p iete ul
eu desp e asta. Colegul eu u tia a iga . Eu e a dup a i de zile de d u dis uta
desp e hestia asta, as u dea et ia ea, sau u e a eleva t pe t u i e ela ia u el i u
al i olegi di olile ilita e
tre area a elui e u os ut a trezit
i tea t rului Ni olae Gheorghe dori a eo osit de ai elege origi ea. I teresa t este afir aia lui
d spu e:
De i a
vluit

fost, sunt... m-a


i e aa a o

ide tifi at a iga , a G ps , ro , Ro a, de i toate hestiile astea s-au

eap are se dezvolt, dar u

perple itatea a elei tre ri: de e eti tu iga ? i i i a u

deva fi ra

ea a r as

u tiu de e su t...

De i di

), data cnd i-a fost luat a est i terviu de tre

do ul Iuliu Rosta, do ul Ni olae Gheorghe NU A PUTUT -I RPUND la ntrebarea de ce


este el iga . iuda a u eroase studii, a olilor alte a solvite a ade ia ilitar, fa ultatea
de filosofie i so iologie , u a reuit s ptru d o otaia istori a su sta tivului iga , fii d
pentru Nicolae Gheorghe substantivul rom era un adjectiv. De a eea a de larat el prefer s
oar a iga , adi o , u a u ro se su elege a fi ro
u sea a fi o pe tru
Nicolae Gheorghe ).
I.R.: di iga ul u poate fi o ? N.G.: iga ul u poate fi ro . Om, poate, da. Dar tolerat ca o
spe ie, a u fel de for de su -om, asta da! (Rom sau Tigan, pag 321)
DE CE totui pe tru a solve tul de filosofie Ni olae Gheorghe, ROMUL NU ETE OM, DR IGNUL
ETE? Rspu sul apare prover ul ro
es IGANUL NU-I OM (Iuliu Zane, Proverbele Romnilor
vol. 6, pag. 354-355, 1901) Iat e spu ea Ni olae Gheorghe, el e a fii at ONG-istica neoromilor, n memorabilul interviu-testa e t a ordat lui Rosta Iuliu:
N.G.:Da o s or, da dialoghez u oartea o sta t, A VREA MOR, CA OM, AU CA IGAN,
dar n-o s pot s or a ro . (Rom sau Tigan, pag 328)
Printr-u tertip de su esiu e ua at a frazei formulate, Ni olae Gheorghe a de larat ROMII
es ules de )a e,
NU SUNT OAMENI, dar iga ii da! Pur i si plu a rstur at prover ul ro
iganul nu-i om. Acest proverb era de fapt O LEGE. Mihail Kogl i ea u
hi despre
iga i, pag.

e io eaz di Regula e tul orga i di Moldova

prevedea: robul

nu e un om.
N.G.:di u su t, u alifi a ro i atu i si t ai o plet i ai o forta il a iga ,
n vernacularul romnesc al termenului: vrnd-nevrnd, n felul n care a res ut, uv tul sta e
ai aproape de i e, pre u zi e o vor despre aa ai aproape de piele . Ro sau iga ,
pag. 328)
Ni olae Gheorghe vroia s oar a o , sau a iga , pe tru u putea s oar a u ro . El a
spus iga ul este o , dar ro ul u este o : VRE MOR, C OM, U C IGN, dar -o
s pot s or a ro . i asta dup e o via treag a trit de pe ur a aiu ii ro ilor. n timp
ce Nicolae Gheorghe i alii a el i hr eau familiile cu resurse destinate romilor, romii autentici
erau evoii s fure de foa e pri Co u itatea Europea !
Toi iga ii are u tiu li

a ro a i, vor s fie ro i pe tru doar aa pot s pa de singurul

nume cu care se nasc, a ela de iga , ei necunoscnd limba romani. Romii se


nasc u u ele de ro , ei rez d ro este doar el are vor ete ro a i. nainte de
Revoluia di
, iga ii tiau su t DOR iga i. De e vor s fie ro i? Pentru a accede la
fu ii alte ad i istraie, i a avea acces la resurse (bani, evident!):
N.G.: i da po i avea acces la resurse

jucnd cartea romilor e bine, pe

moment dat to i suntem romi. (Rom sau Tigan, pag 336)

t u la u

ai te de a se tra sfor a ro i, iga ii spu eau EU NU UNT IGN C NU TIU IGNETE ,


er d s se dista eze de ro ii aute ti i. E e plul el ai o lude t este hiar opilul
Ni olae Gheorghe, a rui a i i terzi ea s se joa e u opii ro i:
Nicolae Gheorghe: Mama mea u lsa s a este u iga ii lie i aa le spu ea ea iga ilor
de cort despre are zi ea su t urdari i peri uloi . Pri a spai despre iga i a ve it de la
a a ea i i-a inoculat-o profu d, i a u o tries . (Rom sau Tigan , pag. 321)
Iar apoi vz d orizo tul os are le st fa, au i ve tat o NEO-CUTUM, a eea ETI ROM
DC IMI C ETI ROM. C d u ro le reproeaz ei u su t ro i pe tru u pot dovedi
pri u oaterea li ii, repli a lor este IMIRE ETNIEI. O , i e i u poate s-i des ie ADN-ul
sau ARN-ul. Nu poi IMI eti o f DOVAD. Iar dovada C ETI ROM este li a ro a i
vat a as.
N.G.: i? Ci e au reuit: ro ii sau iga ii? I.R.: Cred de fapt e preze t a ro i, u po i
preze ta a iga i. Pe tru proie tul e a ipator e a ela de ro , proie tul e a ipator u e cel
de iga . N.G.: Proiectul emancipator al cui? Cine e a torul politi are prezi t proiectul? I.R.:
tivitii ro i. N.G.: Care su t iga i. Majoritatea provenim di tre iga i, nu di tre ro ii di
ea uri , tradi io alii . I.R.: Se definesc romi, se re-brand-uiesc ca romi. N.G.: sta vreau s spu ,
dar u su t eaprat re u os u i a ro i legiti i Ro sau Tiga , pag
I.R.: Cu

putea deve i di ro i de servi iu si pli ro i? N.G.: Po i fi ro , aa, spo ta , de la

mama- atur? Nu, spu eu, Nicolae Gheorghe, a s te provo pe ti e i pe al i urioi se s


filosofic). Da, am ncercat, ncerc, am imitat, am jonglat, a

vrjit

(n sensul lui Max Weber)

lumea din jur. adar, ese ial e te, solu ia ea, a est o e t al vie ii ele, este: sau sunt
o sau su t iga . I.R.: di iga ul u poate fi o ? N.G.: iga ul u poate fi ro . O , poate, da.
Dar tolerat a o spe ie, a u fel de for de su -om, asta da! (Rom sau Tigan, pag 321)
Concluzie
Lumea a drgrau dului ro
es s-a prit ai te de Revoluie pe dou pla uri ulturale
e uite pt. o ii a e tiau toi su te iga i. Noi ne numeam romi, dei tia ro
ne numesc igani. Noi i iodat nu le-a spus o ilo su te o i, am acceptat numele
i pus de alii. Ur aii diverselor et ii ro ite rile Ro

ales s nu-i ai vor eas li

ile, pierz

ii

e, ai ror str oi au

d astfel ide titile rilor

africane sau egiptene de unde au venit, au r as u e o i ul deve it auto i


printr-o delu gat s lavie. di su t igani, pt. u tiu di

are ETNII ORIGINE) , fiind


iga i pt. se trag di iga i, adi s lavi. Pot fi cel mai probabil africani. Io Crea g ne-a transmis
codificat mesajul HARAPULUI ALB, eea e este o o trazi ere ideologi i ro ati . Un arap

este NEGRU, dar se poate fa e L. Cu ? Pri ru iare ge eti

atural .

De i, Ro
ia a tual avem uli Harapi-l i. Ei, i a etia sufer de rasis ul are str ate di
uv tul iga . U ro
d spu e iga , i ediat i terlo utorul su rea io eaz rispat. De
iga se fuge. Nu tiau Harapii-l i u s s ape de u ele de iga . Ne-au descoperit pe

oi e u i

ro i, plus da te de lari ro i i i fa i ONG ai a es la ite a i heurope i,

i gataaaeti ROM, ai a i i as uli


prezi t redere so ietatea

a ele khulte (16). e pare i i riteriul oloristi

oder

are vede

ai

e ist ro i lo zi u o hi al atri. i

romii autentici au devenit Harapi Albi prin amestec cu romnii sau germanii . i atunci
singurul element valabil de identificare este li a ro a i vat a as, atr. Romii
care vorbes li a au o utu e pri at printr-o zi al, u iversal vala il pe tru toi ro ii di
lume: Kon na jeanel Romani shib, nai rom- i e u tie limba romani, nu este rom. Ronald Lee (9),
ro di Ca ada, a o servat tradiia asta s ris artea Das duma Romanes la pagina 218: Rom
bi shibako nai Rrom- A Rom without tongue is not a Rom i.e. a u iga are u tie ro a i u
este rom!) iganii are u vor es li a de a as se u es Kashtale: Wo si Rrom kashtalo- he is a
wooden one (unable to speak Romani). Nai chache Rroma, Kashtale si- They are not real Rroma.
They are wooden ones. Rrom Kahstalo would be Rrom bi-shibako. (Ronald Lee, page 164)

D agi iga i evo ito i de o a i de a as, g dii-v i e ai te de a de lara la otar su tei


romi, dei la voi fa ilii i e i u-i a i tete s se fi vor it li a vreodat. De laraiile false
su t i fra iu i:
FALSURI N NSCRISURI Art. 292 Falsul de lara ii
De lararea e orespu ztoare adevrului, f ut u ui orga sau i stitu ii de stat ori u ei alte
u it i di tre ele la are se refer art.
, vederea produ erii u ei o se i e juridi e, pe tru
si e sau pe tru altul, atu i
d, potrivit legii ori prejurrilor, de lara ia f ut servete pe tru
producerea a elei o se i e, se pedepsete u hisoare de la lu i la a i sau u a e d.
http://legeaz.net/cod-penal-actualizat-2011/art-292-cpen
Notarii pu li i are aute tifi astfel de de laraii date pe propria rspu dere de iga i n familiile
rora u s-a vor it i iodat li a ro a i, nu au criterii legale de u oatere a origi ii et i e, i
totui pe aza a elor de laraii legalizate, uli iga i au deve it ro i i au subtilizat ciordind
u ele i sumele destinate romilor autentici. Evide t e ist i ro i are i-au uitat limba. Dar
a etia i a i tes str u i ii lor vor eau ro a i. ONG-urile rome, dup rturia lui Ni olae
Gheorghe ( fondatorul ONGisticii neo-rome) sunt for ate
area ajoritate di iga i, al o
PROIECT EMANCIPATOR este DOAR CPAREA DE NUMELE DE IGAN, i
ia ea a eluia de o .
Aceste ONG-uri neo-rome a o d CERTIFICATE DE ROM, ete ilor ro
i de et ie i ert, ai o
st oi puteau fi AIGANI, GAVAONI, HOLOPI, IRIENI, ARAPI, ETIOPIENI, EGIPTENI. Toi a eti iga i
se de la o i pe t u a aveau u viito ai u , fu d d eptu ile o ilo aute ti i. Toi a eti

iga i se de lar ro i disperarea o i erii u ei ide titi are poate nu le-a apari ut
i iodat. Ide titile lor au fost de ult uitate de str oii lor are au optat s-i uite
limba cum este cazul Gavaonilor de care nu s-a auzit nimic n timpurile moderne, doar
documentele medievale fii d artori t ui ai e iste ei lor a s lavi rile Ro
e.
Fragment din viitoarea mea carte, Ro
utor: Crpa i Maria Nuu, iga ro

sau iga .
ete, i ro

de

Contact: naayram@gmail.com. Facebook ID: Baro Rom (Ulise)

de a i di I dia.

Bibliografie
1-Paul of Aleppo, The travels of Macarius : Patriarch of Antioch, vol. I, London : Printed for the
Oriental Translation Fund of Great-Britain and Ireland, 1836.
https://archive.org/stream/travelsmacarius01pauluoft#page/n157/mode/2up
2- Iuliu Zane, Proverbele Romnilor vol. 6, 1901.
3- Al. Odobescu, Opere alese, vol. II, Editura Cugetarea-Georgescu Delafras, u u eti,
4- Do u e ta Ro a iae Histo i a. e ia . a a Ro eas . Volu ul

, pag

5-Pet u , Pet e, lavie i li e tate, pag 33, u u eti: Editu a Ce t ului Na io al de Cultu a
Romilor , 2015.
Do u e te p ivi d isto ia o ilo , , a a Ro eas , vea ul al XVII -lea, vol. III, pp. 87-89.
6- Zamfir C. Arbure, Basarabia in secolul XIX, pag. 113-114, Editura C. Gbl, 1898.
7- ROM AU IGAN Dile ele u ui et o i spa iul o es , Editura Institutului pentru Studierea
Problemelor Mi o it ilo Na io ale, Cluj-Napoca, 2012.
(http://www.fundatia.ro/sites/default/files/ro_124_Rom%20sau%20tigan.pdf )
8-Kogl i ea u, Mihail, hi desp e iga i, 190 , t adus de Gh. Ghi es u.
9- Ronald Lee, Das duma Romanes, University of Hertfordshire Press, 2005.
10-i ea u, Laz , Di io a u iversal al limbei romne, 1929.
11-A ua ul o ietii P ahove e de A t opologie Ge e al,

. ,

, editu a M thos.

12- u ete i izvoade vol XXI de Gh. Ghi es u.


13- Alexandru V. Boldur, Istoria Basarabiei. Epocile vechi (Vol. I), Chii u, Tipog afia D eptatea,
14- Iuliu Zane, Proverbele Romnilor vol. 6, u u eti, o e ,
15- tudii i

- 1903, 1912.

ateriale de istorie medie, vol. VI, Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1960

16- Manele khulte- jo de uvi te i ve tat de i e, azat pe ase a ea di t e uv tul ig es


khul -fe ale, i izul de khultu a a e e a di
a ele.