Sunteți pe pagina 1din 21

| 

|  

  
 | 

 

METODELE DE EXAMINARE
RADIOIMAGISTICĂ A CORDULUI ŞI VASELOR:
- radioscopia
- teleradioscopia ± teleradiografia
- ultrasonografia
- metoda doppler
- radiofotografia medicală
- roentgencinematografia
- angiocardiografia
- aortografia: toracică, abdominală,
translombară, femurală
- arteriografia vaselor
periferice
- angiografia digitalizată
- angiografia CT
- angiografia prin IRM
- tomografia PET, SPET
- flebografia

EXAMENUL RADIOLOGIC
AL VASELOR ŞI GANGLIONILOR
LIMFATICI
ë 
|
 
 
 | 

 
|Examenul radiologic trebuie efectuat în plan frontal, sagital şi planuri


oblice.
Poziţiile de examinare în planul frontal sunt:
- poziţii posteroanterioare
- poziţii anteroposterioare
Poziţiile oblice sunt:
- oblică anterioară dreaptă (OAD),
- oblică anterioară stângă (OAS),
- oblică posterioară dreaptă (OPD),
- oblică posterioară stângă (OPS).


 
|  
 


|

 !
"#!!$
Diametre globale:
- diametrul longitudinal DSi -
reprezintă axul cordului şi măsoară
aproximativ 13 cm
- diametrul transversal - este
suma a două linii orizontale h, h1 care
unesc punctul cel mai proeminent al
arcurilor inferioare cu verticala mediană
- măsoară 12 cm
- diametrul bazal -
corespunde şanţului atrio-
atrio-ventricular Di
Di--
S - măsoară 10 cm.
Diametre parţiale:
- coarda ventricolului drept DD'
- coarda ventricolului stâng SS'
- săgeata ventricolului stâng
- coarda ventricolului drept DS'
- unghiul de dispariţie a vârfului, adică unghiul de rotaţie a pacientului în
OPD la care opacitatea coloanei acoperă vârful cordului. În mod normal el
măsoară 20-20-30o
- raportul cardio
cardio--pulmonar - reprezintă raportul între lărgimea opacităţii
cordului şi lărgimea bazei toracelui, acest raport este normal 1/3
% !
#
#
±
!
#
#
± metoda Kreuzfuchs
 ë
  
Cordul vertical Cordul orizontal
Cordul senil Cordul copilului mic

  
|   


 
 |  
Modificările radiologice elementare constau
în:
modificări de sediu şi poziţie
modificări de dimensiuni şi formă
modificări ale pulsaţiilor
calcificări
#&"%

!

'#():
!

'#(): sunt produse de
afecţiuni intratoracice (cardiace, extracardiace) şi
extratoracice.

#&"%

*#!
+ atrofia
- hipertrofia
+ dilatarea de rezistenţă
- dilatarea de umplere

#&"%

&#%$
Configuraţia mitrală
Configuraţia aortică
Configuraţia miocarditică
Configuraţia pericardică
#&"%
'! )#
""
"&"%

 ë
*!#'

#(
%
#&"%
!
"#!!$
sunt
!
"#!!$
sunt aproape
patognomonice, realizând configuraţia mitral stenotică
caracterizată prin:
micşorarea butonului aortic
rectitudinea sau bombarea arcului mijlociu
micşorarea arcului inferior stâng
dilatarea atriului stâng
Calcificările valvulelor mitrale
#&"%
'!#$
modificări ale hilurilor: hiluri de tip venos
hiluri de tip arterial
modificări în parenchim: transudatele alveolare

Staza limfatică perilobulară duce la apariţia în regiunile bazale


laterale ale pulmonilor a unor opacităţi liniare mici - liniile Kerley B, în
regiunile subclaviculare - Kerley A, în regiunile mediopulmonare - Kerley
C.
modificări pleurale
mărirea unghiului de bifurcaţie al traheii
 !&")
%
Radiologic este caracterizată prin:
- mărirea ventricolului stâng
- atriul stâng dilatat
#
%
*!#'
#"
 !&")
#"%
Modificările radiologice:
lărgirea pedicolului vascular prin
dilatarea aortei ascendente şi
accentuarea importantă a
butonului aortic
mărirea arcului inferior stâng
prin hipertrofia şi dilatarea
ventricolului stâng
adâncirea arcului mijlociu.
pulsaţii ample la nivelul arcului
inferior stâng, a aortei
ascendente şi butonului aortic
insuficienţă mitrală funcţională
³mitralizarea´ inimii
sindromul Bernheim
#(
#"%
Aspect radiologic: lărgirea pedicolului
vascular,micşorarea butonului
aortic,hipertrofia şi dilatarea ventricolului
stâng

*!#'
"!' $
Stenoza tricupsidiană ± congenitală
- mărirea diametrului transversal
- câmpurile pulmonare
transparente
Insuficienţa tricupsidiană
- configuraţi tipic tricupsidiană de
³cord în sabot´
- mărirea diametrului transversal
- ridicarea vârfului cordului
- deplasarea spre dreapta şi în
sus a arcului inferior drept
- pulsabilitate amplă sistolică
- câmpurile pulmonare sunt
hipertransparente
*!#'
'!#
Stenoza arterei pulmonare
- congenitală sau dobândită
- configuraţia mitrală a cordului cu aspect normal al
atriului stâng
Insuficienţa valvulelor arterei pulmonare
- funcţională, rar dobândită
- regurgitaţia sângelui în ventricolul drept, care se
hipertofiază apoi se dilată
- configuraţie mitrală ± atriul stâng normal

(!
**!
"#,$
Stenoza mitrală şi insuficienţa aortică
Viciul triorificial (mitral, aortic, tricupsidian)
  
 | 
Semnele radiologice ale
miocarditelor: mărirea diametrelor
cardiace cu realizarea unui cord de
formă triunghiulară ce se modifică cu
inspiraţia, culcat pe diafragm, cu
arcurile foarte puţin evidente; hilurile
sunt mari datorită stazei.
Investigaţiile imagistice
(echografia, angiocardiografia) au o
mare valoare prognostică a acestor
tipuri de leziuni.
  
ë | 
Revărsatul pericardic
Revărsatele pericardice închistate
Simfiza pericardică se poate prezenta
sub două aspecte:
- concretio cordis
- acretio cordis
Pneumopericardul
Chistele pericardice
Tumorile pericardului
Plăgile inimii ± hemopericard
Corpii străini intracardiaci-
intracardiaci- intramural,
intracavitar
 
 | 

 

- 5% din totalul afecţiunilor


cardiace
Clasificare:
1. Malformaţii cardiace 2. Malformaţii cardiace cu şunt:
fără şunt: şunt stânga-
stânga-dreapta (necianogene) -
poziţii anormale ale inimii şi comunicaţie interatrială, comunicare
vaselor mari (ectopii,
dextrocardii, anomalii interventriculară, persistenţa canalului
de arc aortic)
aortic) arterial
malformaţii orificiale (stenoze, şunt dreapta-
dreapta-stânga (cianogene) - tetralogia
insuficienţe, boala Fallot, complexul Eisenmenger,
Ebstein) dextropoziţia extremă a aortei cu
malformaţii ale vaselor mari transpoziţia arterei pulmonare,
(stenoze, anomalii de
implantare a venelor) transpoziţia aortei cu pulmonara cu
emergenţă normală, sindromul
Taussig--Bing, trilogia Fallot, stenoza
Taussig
sau atrezia tricuspidiană, trunchiul
arterial comun.
 
Transpoziţia vaselor mari
Complexul Eisenmenger
Tetralogia Fallot
Trunchi arterial comun
Atrezie tricupsidiană
Trilogia Fallot
 
Persistenţa de canal arterial
Defect septal interventricular
Defect septal interatrial
Sindromul Lutenbacher
Stenoză pulmonară izolată
Anomalia Ebstein
Coarctaţia de aortă
Stenoză pulmonară - ocazional
   
Aortitele
Anevrismele
Tomboza aortică
Afecţiunile arterelor periferice:
traumatisme
arterite: tromboangeita obliterantă,
arteriopatia aterosclerotică
&")!
*#$

trombozele acute
trombozele cronice
&#)
*# $
angioame
sindromul Klippel-
Klippel-Trenaunnay
sindromul Perkes-
Perkes-Weber

S-ar putea să vă placă și