Sunteți pe pagina 1din 21

Variaţia în timp a valorii

banilor

Curs 3
Variaţia în timp a valorii banilor

1. Valoarea în timp a fluxurilor de numerar


2. Fluxuri de venit
Variaţia în timp a valorii banilor

 În activitatea de investiţii există 2 principii


importante:
1. Un leu astăzi valorează mai mult decât un leu mâine;
2. Un leu sigur valorează mai mult decât un leu mai
riscant.
Variaţia în timp a valorii banilor

Valoarea prezentă şi valoarea viitoare

Dacă notăm: 1
1  r 
VP = valoarea prezentă t
VV = valoarea viitoare
FD = factor de discount

FC = factor de capitalizare 1  r t

r = rata dobânzii pentru o perioadă


t = timpul (în perioade)
Variaţia în timp a valorii banilor

Atunci se deduc următoarele relaţii:

(1.1) VP = VV x FD = VV x 1/(1+r)t

(1.2) VV = VP x FC = VP x (1+r)t
Valoarea în timp a banilor

De reţinut:
1. Valoarea prezentă reprezintă valoarea cu discount
a unui flux financiar viitor;
2. Valoarea viitoare se află prin capitalizarea valorii
prezente;
3. Factorul de discount reprezintă valoarea prezentă a
unui leu care va fi primit în viitor;
4. Factorul de capitalizare reprezintă valoarea viitoare
a unui leu investit în prezent.
Fluxuri de venit

Anuităţi
reprezintă sume de bani care se plătesc periodic, în
legătură cu anumite investiţii care generează fluxuri
financiare constante şi definite în timp: ipoteci,
împrumuturi cu plăţi constante etc.

Există:
 anuităţi ordinare (plătite la sfârşitul perioadei)
 anuităţi plătite anticipat (plătite la începutul perioadei)
Fluxuri de venit

Perpetuităţi
reprezintă sume de bani care se plătesc periodic şi se
întâlnesc în cazul investiţiilor care au o durată
nedeterminată în timp sau generează fluxuri financiare
pentru o perioadă nedeterminată.
Fluxuri de venit

Factorul de capitalizare se poate manifesta sub două


moduri: discret sau continuu.

 Capitralizarea discretă presupune faptul că dobânda


este calculată periodic, la anumite intervale bine definite
în timp şi evidenţiabile;

 Capitalizarea continuă presupune faptul că dobânda


este calculată pentru un număr de intervale de timp
infinite.
Fluxuri de venit

Formula de calcul pentru capitalizare discretă:

(1.3) VV = VP x (1+r/m)mt

unde: r = rata anuală a dobânzii


m = numărul de perioade de capitalizare
dintr-un an
t = numărul de ani
Fluxuri de venit

Formula de calcul pentru capitalizare continuă:

(1.4) VV = VP x (1+r/∞∞t

unde: r = rata anuală a dobânzii


t = numărul de ani
Fluxuri de venit

Relaţia (1+r/x)xt tinde la ert dacă x tinde la infinit,


iar e = 2,71828

Aşadar relaţia (1.4) devine:

(1.5) VV = VP x ert
Fluxuri de venit

Exemplu:
Valoarea iniţială: 1000 lei (VP)
Rata nominală a dobânzii: 10% (r)
Perioada de plată a dobânzii: trimestrial (m)

Valoarea cu capitalizare discretă:


VV(d) = 1000 x (1+0,1/4)4 = 1103,81
Valoarea cu capitalizare continuă:
VV(c) = 1000 x e0,1 = 1105,17
Fluxuri de venit

Fluxuri de venit cu rată de creştere


reprezintă acele fluxuri financiare succesive generate de
o investiţie, care cresc de la o perioadă la alta.

Cel mai frecvent în domeniul financiar sunt întâlnite


fluxurile de venit cu rată constantă de creştere.
Fluxuri de venit cu rată de creştere

1. Anuităţi cu rată constantă de creştere (g):


C 1  g  C 1  g  C 1  g 
2 n
C
(1.6) VP =    ... 
1  r 1  r 2
1  r 3
1  r n1
unde:
C = cash-flow (flux de venit)
r = rata dobânzii
Fluxuri de venit cu rată de creştere

2. Perpetuităţi cu rată constantă de creştere (g):

C 1  g  C 1  g  C 1  g 
2 
C
(1.7) VP =    ... 
1  r 1  r 2
1  r 3
1  r 
unde:
C = cash-flow
r = rata dobânzii
Fluxuri de venit cu rată de creştere

Cunoscându-se variabilele:
r = rata de actualizare pentru o perioadă
g = rata de creştere pentru o perioadă (g<r)
C = suma de plată la sfârşitul perioadei (fluxul financiar)
N = numărul total de anuităţi de plată
t = perioada de plată

se pot calcula următoarele relaţii:


Fluxuri de venit cu rată de creştere

1) Anuităţi:

(1.8) C1 = C2 = Ct = ... = CN
N
Ct 1 1  C 1 
(1.9) VP =   Ct   N 
 1  N 
t 1 1  r t
 r r 1  r   r  1  r  
Fluxuri de venit cu rată de creştere

2) Perpetuităţi:

Ct C
(1.10) VP =  
t 1 1  r 
t
r
Fluxuri de venit cu rată de creştere

3) Perpetuităţi cu rată constantă de creştere (g):

Ct 1  g 
 t 1
C
(1.11) VP =  
t 1 1  r t
rg
Fluxuri de venit cu rată de creştere

4) Anuităţi cu rată constantă de creştere (g):


C  1 g N 
(1.12) VP = 1    
r  g   1  r  

Atenţie !!!
formulele 1.9 – 1.12 pot fi transformate pentru calculul
valorii viitoare prin înmulţirea cu (1+r)t