Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA CU CLASELE I-VIII, NR.2 „TRAIAN” Data: 21. 10.

2008
(Unitatea de invatamant)

FISA DE ASISTENTA LA LECTIE

Numele si prenumele cadrului didactic: SORINA GEORGESCU


Clasa la care se asista: a VII-a B
Disciplina: LIMBA SI LITERATURA ROMANA
Elevi prezenti: 21 Absenti: 1
Subiectul lectiei: OMONIME

Etapele lectiei; continutul procesului de predare – Aprecieri si observatii


invatare; strategii didactice
1.Organizarea clasei
Profesoara asigura conditiile necesare unei bune desfasurari Elevii se pregatesc de lectie.
a lectiei. Se face prezenta, notandu-se absentii in catalog.
2.Reactualizarea cunostintelor
Sunt numiti cativa elevi pentru a citi tema, iar ceilalti colegi
fac corectarile si completarile necesare - daca este cazul. Elevii sunt bine pregatiti, au
Totul se desfasoara sub indrumarea profesoarei. temele facute corect.
3.Captarea atentiei si a interesului elevilor
Profesoara scrie pe tabla cateva enunturi. Subliniaza un
cuvant din fiecare fraza si roaga elevii sa spuna ce inseamna Elevii scriu pe caiete frazele de
fiecare dintre ele. pe tabla si se concentreaza
4.Enuntarea obiectivelor operationale asupra intrebarilor puse de
Profesoara anunta obiectivele lectiei. profesoara.
5.Anuntarea temei; prezentarea continutului structurat
Profesoara anunta si noteaza pe tabla titlul lectiei:
Omonimele. Discutand despre acele cuvinte subliniate de
profesoara, se ajunge la concluzia ca ele sunt identice ca Elevii aveau noţiuni vagi
forma, dar au inteles diferit. Elevii sunt rugati sa incerce o legate de omonime. Acestia si-
definitie a omonimelor. Apoi primesc definitia corecta si au manifestat curiozitatea si
completa de la profesoara. Profesoara le prezinta elevilor si entuziasmul fata de tema
omografele si omofonele. Se lucreaza si cu aceste noţiuni lectiei.
noi. Despre omonime, elevii afla si ca pot fi totale si partiale.
6.Evaluarea
Elevii sunt rugati sa formuleze,oral, enunturi in care sa aiba
omonime.
7.Asigurarea retentiei si a transferului
Ca tema pentru acasa, elevii primesc exercitiile 2, 3 si 5 de la Lectia s-a desfasurat in conditii
pagina 55, din manual. bune si intr-o atmosfera
Profesoara a folosit pentru predarea lectiei strategia didactica degajata, prielnica invatarii.
de combinare a predarii in mod expozitiv cu sarcini de
invatare euristica. Pentru realizarea acesteia, a utilizat
urmatoarele metode: explicatia, conversatia euristica,
problematizarea, descoperirea, lucrul cu manualul, lucrul cu
textul si cu dictionarul.