P. 1
Impozite si Taxe in Europa

Impozite si Taxe in Europa

|Views: 2,020|Likes:
Published by Rimba Ioana

More info:

Published by: Rimba Ioana on Apr 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

IMPOZITE ŞI TAXE ÎN EUROPA

Accizele Secţiunea 7. CAPITOLUL I.Cuprins 1. TAXE ŞI CONTRIBUŢII ÎN EUROPA Secţiunea 1. Impozitul pe profit Secţiunea 3. CAPITOLUL II. Contribuţii sociale obligatorii 2 . Impozite pentru deţinerea sau transmiterea de imobile Secţiunea 6. Impozite şi taxe asupra succesiunilor şi a donaţiilor Secţiunea 5. Contribuţii sociale 3. Impozitul pe venit 4. CAPITOLUL IV. Impozite şi taxe pe capital Secţiunea 5. Noţiuni introductive 2. Impozite şi taxe asupra producţiei şi importurilor Secţiunea 3. Impozite şi taxe pe activitatea economică a întreprinderilor Secţiunea 4. ALTE CATEGORII DE IMPOZITE. Prezentare generală Secţiunea 2. TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR ÎN EUROPA Secţiunea 1. Taxe ecologice Secţiunea 3. Clasificarea impozitelor şi a taxelor conform Sistemului European de Conturi Secţiunea 2. Impozit pe avere Secţiunea 2. PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE ÎN EUROPA Secţiunea 1. CAPITOLUL III. Impozite şi taxe curente pe venit şi pe avere Secţiunea 4. FISCALITATEA Secţiunea 1.

Conceptul de finanţele internaţionale poate fi definit pornind de la conceptul de fiscalitate.CAPITOLUL I. . revendicarea unor salarii mai mari care să compenseze scăderea puterii de cumpărare. .impozitelor. instituţii publice sau alte entităţi pentru diferite categorii de acte şi serviciile prestate solicitanţilor. FISCALITATEA Secţiunea 1. . al schimburilor economice internaţionale .a contribuţiilor . O fiscalitate excesivă.factori impuşi de legile economice obiective. deoarece reprezintă tot un impozit. fiscalitate se bazează pe două mari componente: . (există unele asemenea prelevări numite impropriu taxă.normele juridice – prin care se stabileşte cadrul general de desfăşurarea a activităţii şi relaţiilor economice.creşterea fiscalităţii poate avea consecinţe negative asupra competitivităţii întreprinderilor economice în sfera relaţiilor economice internaţionale. . . de exemplu: creşterea preţurilor.dreptul fiscal (componenta juridică) – reprezintă ansamblul normelor juridice adoptate în scopul reglementării tuturor activităţilor privind colectarea contribuţiilor obligatorii. de exemplu.a taxelor. Impozitul reprezintă prelevarea fiscală aşezată asupra patrimoniului şi a circulaţiei bunurilor şi serviciilor. Fiscalitatea poate fi considerată un „rău necesar”. activităţi social-economice umanitare. de exemplu.şi a celorlalte categorii de venituri publice provenite de la persoane fizice şi juridice care alimentează bugetele publice. Printre factori care au determinat dezvoltarea relaţiilor internaţionale se numără: . .creşterea fiscalităţii poate accentua o tendinţă de a găsi căi „neortodoxe” de recuperare a sumelor plătite cu titlu de impozit. poate avea consecinţe negative: . aplicată pe baza unei politici fiscale nechibzuite.creşterea fiscalităţii determină şi o creştere a evazionismului. .factori de ordin moral – în general. TVA. Fiscalitatea este definită ca fiind acel sistem de constituire a veniturilor statului prin redistribuirea venitului naţional cu ajutorul impozitelor şi a taxelor.politica fiscală (componenta socială) – constând în ansamblul de decizii prin care se definesc şi se determină prelevările obligatorii. Taxele sunt sume băneşti încasate de către organele de stat. potrivit cărora dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii depinde de lărgimea pieţei de desfacere. reglementate prin norme juridice. taxa asupra mijloacelor de transport). Noţiuni introductive Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fără internaţionalizarea relaţiilor economice şi mai ales a relaţiilor financiare. 3 . Acest sistem este alcătuit din totalitatea: .

colectate în etape şi suportate integral de către consumatorul final. clădiri sau alte construcţii utilizate de întreprinderi în procesul de producţie. b. pentru veniturile sau averea 4 . Se datorează pentru producţia sau importul de bunuri sau servicii. de exemplu: impozite pentru deţinerea în proprietate a unor terenuri. impozite şi taxe datorate pentru masa totală a salariilor plătite sau pentru muncitorii angajaţi. în bani sau în natură. taxe şi impozite datorate pentru emisiile poluante rezultate din activitatea de producţie.impozite şi taxe asupra importurilor. clădire sau a unui alt activ utilizat în procesul de producţie indiferent dacă se realizează sau nu profit. colectate de autorităţile administraţiei publice sau de instituţiile UE. independent de cantitatea sau de valoarea bunurilor produse sau vândute. cu excepţia TVA: sunt contribuţii obligatorii. impozite pentru utilizarea mijloacelor fixe. pentru deţinerea în proprietate sau folosirea unui teren. trimiteri de fonduri în străinătate. alte impozite şi taxe asupra producţiei – sunt toate impozitele şi taxele pe care o întreprindere le suportă ca urmare a angajării sale într-o activitate de producţie. Secţiunea 2. Aceste impozite şi taxe pot fi datorate pentru terenurile deţinute. pentru mâna de lucru angajată în procesul de producţie ori pentru alte activităţi sau tranzacţii. Uniunea Europeană a elaborat Sistemul European de Conturi în scopul asigurării funcţionării eficiente a Uniunii Economice şi Monetare. în bani sau în natură.taxe de tip TVA: taxe asupra bunurilor şi serviciilor. 2223 din 1995 (cu modificările ulterioare). fără contraprestaţie. tranzacţii similare cu nerezidenţi). Impozite şi taxe curente pe venit şi pe avere Sunt contribuţii obligatorii. prelevate de către autorităţile publice sau de către instituţiile Uniunii Europene. . impozite sau taxe pentru tranzacţiile internaţionale încheiate în cadrul procesului de producţie (călătorii în străinătate. Se pot împărţi în mai multe categorii: a. Clasificarea impozitelor şi a taxelor conform Sistemului European de Conturi Prin intermediul Regulamentului nr. prelevate periodic de către autorităţile administraţiei publice şi de alte entităţi. taxe pentru autorizarea de a exercita activităţi comerciale sau profesionale. Secţiunea 3. mijloacele fixe. CAPITOLUL II. TEORIA GENERALĂ A IMPOZITELOR ŞI TAXELOR ÎN EUROPA Secţiunea 1. pentru bunurile importate sau pentru serviciile furnizate rezidenţilor de către nerezidenţi. impozite şi taxe asupra produselor: în cadrul cărora distingem: . Impozite şi taxe asupra producţiei şi importurilor Sunt contribuţii obligatorii fără contraprestaţie.Contribuţiile sociale (numite şi cotizaţii sociale) reprezintă sume colectate în beneficiul organismelor de securitate socială pentru alimentarea fondurilor publice destinate acoperirii cheltuielilor privind ocrotirea socială. pentru angajarea forţei de muncă.

ca rezultat al unei succesiuni.contribuţii sociale efective în sarcina angajaţilor: contribuţii sociale obligatorii şi contribuţii sociale voluntare 3. care sunt prelevate asupra capitalului beneficiarului b.contribuţii sociale efective în sarcina lucrătorilor independenţi şi a şomerilor: contribuţii sociale obligatorii şi contribuţii sociale voluntare. impozitele pentru câştigurile obţinute la loterii şi pariuri b. Impozite şi taxe pe capital Sunt acele impozite şi taxe care se percep în mod neregulat. familiilor. b. precum şi anumite impozite şi taxe periodice. în raport cu valoarea activelor (sau de valoarea netă a acestora) deţinute de subiecţii impozabili sau în raport cu valoarea activelor transferate între subiecţii impozabili.subiecţilor impozabili. alte impozite şi taxe curente – de exemplu: 5. câştigurile din deţinerea de active financiare sau non-financiare 4. societăţilor de asigurare sau fondurilor de pensii care gestionează sistemele de asigurări sociale. impozite şi taxe asupra cheltuielilor efectuate 8. impozite şi taxe asupra transferului de capital: impozitele şi taxele pe succesiuni şi pe donaţii inter vivos. contribuţii sociale imputate – reprezintă contrapartida prestaţiilor sociale furnizate direct de angajator angajaţilor. impozite curente asupra capitalului 6. contribuţii sociale efective: 1. permis de vânătoare sau de pescuit 9. 5 . taxe achitate la nivelul unei familii pentru autorizarea de a deţine sau folosi vehicule. societăţilor sau instituţiilor fără scop lucrativ: de exemplu: 1. se stabilesc în raport de veniturile concrete sau prezumate ale persoanelor fizice. bărci sau avioane. foştilor salariaţi. 2. Secţiunea 5. profit sau câştiguri din capital. ori pentru obţinerea de permise de port-armă. a. în scopul de a asigura efectuarea unor prestaţii sociale în beneficiul angajaţilor. prelevări de capital – sunt prelevări excepţionale asupra valorii activelor deţinute de subiecţii impozabili.contribuţii sociale efective în sarcina angajatorilor – includ sumele vărsate de angajatori organismelor de securitate socială. impozitul pe veniturile persoanelor fizice sau pe veniturile unei familii 2. taxe asupra tranzacţiilor internaţionale Secţiunea 4. Contribuţii sociale a. impozitul pe veniturile societăţilor 3. care nu se aşează asupra venitului sau averii. donaţiei. a. impozit pe venit– se datorează pentru venituri. taxe pentru exercitarea dreptului de vot 7.

. B. sarcini fiscale care privesc beneficiile realizate B.CAPITOLUL III.accizele.impozitul pe salariu .impozitele sau taxele pe activitate (de exemplu.TVA (considerat singurul impozit european veritabil) . entităţile plătitoare ale impozitului pe profit în statele europene sunt: 6 .impozitul asupra patrimoniului global (reprezintă un impozit pe avere datorat de societăţi . impozitul particular asupra veniturilor realizate din extracţia de petrol sau gaz.) Secţiunea 2. din Marea Britanie. Danemarca etc.determinarea impozitului pe profit datorat şi stingerea obligaţiilor contribuabilului respectiv. A.sarcini fiscale specifice numai anumitor state din UE. Sarcinile fiscale care privesc beneficiile realizate sunt reglementate în toate statele membre ale UE şi impunerea lor presupune parcurgerea unei proceduri formată din trei etape: . PRINCIPALELE IMPOZITE ŞI TAXE ÎN EUROPA Secţiunea 1.reţinerile la sursă asupra plăţilor efectuate în contul unor beneficiari nerezidenţi . sarcini fiscale independente de rezultatele economice realizate.sarcinile aferente salariilor plătite .sarcinile fiscale comune tuturor statelor comunitare (devenite obligatorii şi pentru Românie şi Bulgaria începând cu 1 ianuarie 2007) şi .alte impozite (de exemplu. taxa profesională în Franţa. . Sarcinile fiscale independente de rezultatele economice realizate – în cadrul acestei categorii trebuie făcută distincţie între: .drepturile de înregistrare (drepturile percepute de stat privind aporturile aduse la capitalul unei societăţi) .determinarea societăţilor a căror profit este impozabil conform legii şi localizarea beneficiilor impozabile. Impozitul pe profit În general. Principalele sarcinile fiscale comune tuturor statelor comunitare sunt: .evaluarea bazei de impunere (sau a profitului impozabil). Principalele sarcini fiscale specifice anumitor state membre UE sunt: . Prezentare generală În cadrul statelor din Uniunea Europeană există două mai categorii de sarcini fiscale: A. impozitul comercial din Germania sau Luxemburg) .Luxemburg) .

pentru societăţile rezidente. Cota de impunere – variază sensibil de la stat la stat – Franţa . Italia). Irlanda aproximativ 12. În privinţa cheltuielilor generale. cu excepţia situaţie în care desfăşoară activităţi industriale sau comerciale. atât de sediul central. În majoritatea statelor europene. pentru două metode: • metoda imputării – din impozitul datorat se scade impozitul plătit în străinătate (de exemplu. Deşi. fonduri de asigurări mutuale . beneficiul impozabil se determină pornind de la bilanţul contabil. Belgia. este reglementată posibilitatea ca societăţile de persoane să poată opta pentru plata impozitului pe profit (de exemplu. sub rezerva luării în considerare. societăţile nerezidente nu sunt impozitate. în principal. în unele state europene. În toate statele europene. ulterior.persoanele juridice de drept public sau alte persoane de drept privat care desfăşoară activităţi industriale sau comerciale (indiferent dacă au sau nu scop lucrativ). Din punct de vedere teritorial. cheltuieli de protocol. se soluţionează prin intermediul unei convenţii fiscale (de exemplu. În toate ţările europene. societăţile cooperative. în Germania. în câţiva ani (Franţa. Belgia. unităţile administrativ-teritoriale. în unele state. Având în vedere obligaţia de a plăti impozitul pe profit.). cheltuieli de transport etc. Germania. este considerat impozit cu sursă locală. La nivelul UE s-a optat. decât pentru beneficiile care au sursă locală. în general. Situaţiile conflictuale. amenzi. Italia). şi acestea sunt obligate să plătească fie impozit pentru profitul realizat (de exemplu. În legătură cu deducerea cheltuielile legate de stabilirea unei societăţi pe un anumit teritoriu se practică două metode: deducerea imediată (Germania) şi deducerea eşalonată. în cazul cărora prelevarea se face sub impozitului pe venit plătit de asociaţii respectivei societăţi.societăţile comerciale .. anumite categorii de cheltuieli sunt considerate nedeductibile sau deductibile parţial (de exemplu. impozitul datorat pentru veniturile din proprietăţi imobiliare). în Franţa). Imperativele concurenţei au obligat statele membre să-şi reducă progresiv 7 . respectiv când două sau mai multe state revendică dreptul de a percepe impozitul pe profit. entităţile fără personalitate juridică nu sunt plătitoare de impozit pe profit. Mai mult. în Marea Britanie.5%. Conform Convenţiei-model pentru evitarea dublei impuneri elaborată de Organizaţie pentru Cooperare şi dezvoltare Economică. ajustat în funcţie de regulile fiscale specifice fiecărui stat. convenţii privind evitarea dublei impuneri). Pentru ca impozitul pe profit aferent desfăşurării unor activităţi industriale sau comerciale să poată fi perceput este necesar ca entitatea să aibă sediul permanent pe teritoriul statului. o societate este considerată rezidentă în statul unde se află sediul sau efectiv de conducere. autorităţi publice). a unor beneficii impozabile (de exemplu. Sunt scutite de la plata impozitului pe profit persoanele juridice de drept public (statul. Olanda). fiecare stat stabilindu-şi categoriile de venituri pentru care se face impozitarea (de exemplu. Italia) • metoda deducerii cu reintegrare ulterioară – permite o deducere a pierderilor. impozitului pe profit se calculează luându-se în considerare profitul sau beneficiile realizate la nivel mondiale.societăţile civile. societăţile de persoane). se aplică regula generală că toate cheltuielile care contribuie la realizarea profitului impozabil sunt cheltuieli deductibile. cât şi de sucursale sau filiale aflate în străinătate. se face distincţie între societăţile care datorează acest impozit (în special societăţile de capital) şi societăţile care nu datorează impozitul pe profit (în special.aproximativ 35%.

dobândi. Secţiunea 3.cota de impunere. Modalităţile de plată – majoritatea statelor europene percep plăţi eşalonate de-a lungul anului fiscal. Destinaţia impozitului pe venit (cine are dreptul de a stabili şi colecta) – variază. dar atât Comisia. ca în cazul impozitelor indirecte. În unele state europene se practică impozitarea la nivelul cuplului (opţional sau chiar obligatoriu) a veniturilor obţinute de cei doi soţi sau chiar de persoanele care coabitează în mod legal. la nivelul UE nu există o armonizare fiscală. chiar şi în caz de deficit. obligatoriu.impozitarea nelimitată – asupra beneficiului mondial. în alte state veniturile publice din această sursă sunt colectate la nivel central şi apoi distribuite în cote mai mari (Danemarca) sau mai mici (Italia. „inventat” în Anglia în 1799 a început să fie perceput încă înainte de primul război mondial şi în SUA.impozitarea limitată – numai asupra beneficiilor realizate de o persoană fizică dintrun anumit stat – sunt vizate persoanele nerezidente. Pentru stabilirea categoriilor de subiecţi care datorează impozit pe venit – se practică două metode: . În Danemarca. În Franţa se plăteşte un impozit pe profit minim. În unele state membre acest drept revine colectivităţilor regionale sau locale. nivelul maxim admis urmând să fie de 40% pentru toate statele membre. Irlanda şi Regatul Unit se practică plata întregului impozit pe profit la sfârşitul fiecărui an fiscal. Impozitul pe venit În privinţa impunerii veniturilor fizice. când s-a plecat de o cotă medie de 45-55%. Impozitul pe venit. de 30%. 8 . Plata se poate face fie prin reţinere la sursă. apreciind că o asemenea propunere ar încălca principiul subsidiarităţii şi ar face statele membre mai vulnerabile în faţa concurenţei statelor terţe. fie prin mai multe plăţi anticipate efectuate la anumite intervale de timp în cursul anului fiscal. fenomen început în anii ’80. la o cotă medie de 25-35%. ajungându-se astăzi. redevenţe)  câştiguri din cesiunea cu titlu oneros a unor bunuri sau drepturi de orice natură  venituri din drepturi de proprietate intelectuală etc. extinzându-se apoi în întreaga Europă. soldele militarilor)  venituri din activităţi independente  venituri din exercitarea unor profesii liberale  venituri comerciale  venituri din exercitarea unor profesii care nu au caracter comercial (beneficii necomerciale)  venituri funciare  venituri din activităţi agricole sau forestiere  venituri din valori mobiliare  venituri din capital (dividende. Chiar a fost înaintată o propunere de a se institui în UE un nivel minim de impozitare. cât şi Parlamentul European s-au arătat sceptice. luându-se în calcul toate veniturile realizată din ţară şi din străinătate – sunt vizate persoanele rezidente . Baza de impunere cuprinde mai multe categorii de venituri:  salarii şi alte venituri similare (indemnizaţiile demnitarilor sau funcţionarilor public. Grecia) colectivităţilor locale. Japonia şi Germania.

drepturi de proprietate intelectuală. drepturile de pensii private. Luxemburg.taxele plătite diverselor instituţii pentru serviciile de canalizare sau colectare a deşeurilor menajere. ca mijloace complementare de acţiune.7% (Grecia).5% din totalul impozitelor şi a taxelor colectate de statele UE. Nu sunt considerate taxe ecologice: . Taxele ecologice reprezintă 7. pesticidelor etc. iar între impozitul pe avere şi impozitul pe profit există o relaţie de deductibilitate.redevenţele percepute pentru extracţia de ţiţei sau gaze naturale etc. cât şi de cele nerezidente. Taxe ecologice Taxele ecologice sunt definite ca totalitatea contribuţiilor obligatorii percepute în considerarea unei materii impozabile susceptibile de a aduce atingere mediului.5% (Luxemburg). Taxele europene sunt percepute de UE. bijuterii şi obiecte din metale preţioase până la o anumită valoare).5%. Impozit pe avere Impozitul pe averea persoanelor juridice – este practicat la ora actuală doar în Grecia şi Luxemburg şi presupune un impozit asupra bunurilor imobile situate pe teritoriul statelor respective şi asupra drepturilor legate de aceste bunuri. emisiile poluante în aer şi apă. . fie sunt destinate să reducă povara fiscală exercitată de alte impozite (de regulă. Cota de impunere este de 0. Grecia. impozite pe venit). gaze naturale) sau asupra electricităţii. . respectiv 0. inclusiv taxele percepute pentru emisii de dioxid de carbon. Taxele ecologice sunt folosite fie direct pentru protecţia mediului înconjurător. îngroparea deşeurilor. opere de artă până la o anumită valoare care variază de la stat de stat. impozitul pe profit datorat în acelaşi an fiscal este deductibil din impozitul pe avere. în cadrul programelor sale de acţiune în domeniul protecţiei mediului.taxa pe valoarea adăugată care ar avea o bază de impunere similară. Baza de impozitare este formată din patrimoniul mondial al persoanei fizice rezidente sau patrimoniul situat în statul respectiv al persoanei nerezidente. TAXE ŞI CONTRIBUŢII ÎN EUROPA Secţiunea 1. Materia impozabilă o reprezintă de regulă: combustibilii pentru transport. alăturate reglementărilor în domeniu. Au o pondere de 71% din totalul taxelor ecologice.taxe asupra energiei – sunt percepute asupra combustibililor folosiţi în transporturi (în special benzină şi motorină) ori asupra altor combustibili (cărbune. Impozitul pe averea persoanelor fizice – este reglementat în cinci state din UE (Spania. indiferent dacă acestea sunt colectate la bugetul de stat. . iar în alţi ani se procedează invers. Secţiunea 2. impozita datorat atât de societăţile rezidente. respectiv în unii ani. bunuri de patrimoniu. automobilele deţinute în proprietate. Reprezintă aproximativ 26% din totalul taxelor ecologice. Sunt împărţite în trei mari categorii: . dar sunt reglementate multe scutiri (de exemplu. la bugetele locale sau într-un fond special destinat protecţiei mediului.taxe asupra transporturilor – sunt percepute pentru deţinerea sau folosirea unui autovehicul (inclusiv avioane) sau pentru anumite servicii de transport (taxa de aeroport pentru zboruri regulate sau charter). Cota de impunere variază între 0. 9 .2% şi 2. Suedia). Franţa. rente viagere.CAPITOLUL IV. ALTE CATEGORII DE IMPOZITE.

impozitarea averii formată doar din bunuri imobile a defunctului.impozitul comercial general (Luxemburg)– reglementata asemănător celui din Germania.2  Estonia – 2%  Franţa – 1.4%  Spania .8%  Olanda – 3. .impozitarea doar a activelor aflate pe teritoriul statului în cazul defunctului nerezident. Ponderea în Produsul intern brut a veniturilor colectate din taxele ecologice variază de la stat la stat:  Danemarca – 4. cu foarte puţine excepţii (de exemplu. Italia. Este percepută de obicei ca venit la bugetele locale. persoană juridică.7%  Malta şi Slovenia – 3.taxe asupra poluării şi resurselor – se percep pentru emisiile nocive măsurate sau estimate în aer sau apă. Impozite şi taxe asupra succesiunilor şi a donaţiilor Această categorie este una din cele mai frecvente impozitări practicate în statele din UE.taxa profesională (Franţa) – este datorată de persoanele fizice sau juridice care desfăşoară o activitate industrială. Cipru). comercială sau profesională nesalariată. în funcţie de gradul de rudenie al succesorilor sau de categoria succesorală (persoană fizică. . cota de impunere variind între 6 şi 10%. Secţiunea 4. instituţii caritabile sau religioase).9% Secţiunea 3. statul. Se practică mai multe sisteme: . . .impozitul regional asupra activităţilor locale (Italia) – este perceput de la persoanele fizice sau juridice care desfăşoară o activitate profesională. Impozite şi taxe pe activitatea economică a întreprinderilor Aceste categorii de venituri bugetare sunt destul de rare.impozitul comercial (Germania) – este datorat de toate întreprinderile comerciale şi industriale care îşi desfăşoară activitatea în această ţară.2. De exemplu: .. fiind percepute doar în câteva din statele membre UE. De obicei se aplică un barem progresiv. 10 . restul revenit bugetelor landurilor (15%) sau bugetului federal (5%). . Reprezintă aproximativ 3% din totalul taxelor ecologice.perceperea doar a unei taxe de timbru asupra bunurilor transmise mortis causa situate în ţară. Cota de impunere variază între 15 şi 30%. Cea mai mare cota din prelevări constituie venit la bugetele locale (80%).impozitarea averii mondiale a defunctului rezident.25%. iar baza de impunere o reprezintă valoarea locativă a construcţiilor şi a celorlalte imobilizări corporale.7%  Cipru – 3. asupra valorii adăugate produce. Constituie venit la bugetul regiunilor. . gestionarea reziduurilor solide şi poluare fonică. iar cota de impunere este de 4. Cota de impunere variază între 12 şi 20%.

venit la bugetul statului (la fel şi în România). în funcţie de tip (ţigaretă. până la o anumită valoare. . impozitul este datorat de cumpărător.025% (Cipru) la 43. 92/83/EEC. de la stat la stat. de 20% (Irlanda). de regulă. importul sau desfacerea anumitor categorii de produse. obiecte de artă sau de colecţie etc. Secţiunea 6. 92/84/EEC. printre altele impactului economic pe care îl pot avea. accize la produse intermediare. mai rar şi o cotă unică. 2003/96/EC: accize la benzină (421 euro/1000 l benzină cu plumb.3 euro/gigajouli). Sunt reglementate foarte multe scutiri şi facilităţi în această materie: . şi nivel minim stabilit variază. nu se impozitează. ţigări de foi.Reprezintă.2% pentru clădiri din mediul urban.1% pentru clădiri din mediul rural. . Accizele Reprezintă o categorie de impozite indirecte deosebit de importantă.taxă adiţională pentru băuturile mixte (băuturi alcoolizate amestecate cu băuturi nealcoolozate) .7% (Regatul Unit).accize la băuturi alcoolice: accize la bere (între 0. Secţiunea 5. Există accize reglementate la nivel comunitar: .) de la 14 la 60 euro/kg sau bucăţi.legatele în favoarea instituţiilor de caritate. drepturile de pensii. Germania. Unele state membre pot institui accize naţionale pentru produse din aceeaşi categorie: .taxă adiţională pentru produs alcoolic comercializat într-un ambalaj care nu poate fi refolosit – Belgia. Accizele sunt taxe speciale de consum care se datorează bugetului de stat pentru producţia. Olanda. stabilite prin Directiva nr. 0.Franţa . Impozite pentru deţinerea sau transmiterea de imobile Mai toate statele comunitare (cu excepţia Maltei) impozitează deţinerea sau transferul de bunuri imobiliare. 1 euro/MWh în cazul electricităţii folosite de consumatorii casnici). 11 . datorită.87 euro/hl/grad alcool) stabilite prin Directiva nr. România – 0. accize la gaze naturale pentru încălzitul locuinţelor (0.Cotele de impunere variază de la stat la stat şi în funcţie de baremul progresiv stabilit – de la 2 la 80%. fie valoarea cadastrală. Suedia . fie sub forma impozitului funciar. Finlanda. Cote de impunere variază foarte mult de la stat la stat: de la 0. Operaţiunile de transfer al proprietăţii imobiliare pot fi sau nu scutite de plata TVA-ului. fie a unei taxe percepută la valoarea declarată a unei tranzacţii.accize pentru produse energetice şi electricitate – reglementate prin Directiva nr. De regulă. accize la vinuri. accize la băuturi fermentate altele decât vin sau bere. nepoţilor sau cele în favoarea soţului supravieţuitor. Se ia în considerarea fie valoarea de piaţă a imobilului. fie sub forma perceperii unei cote din valoarea bunului imobil deţinut sau transferat.accize (taxe parafiscale) pentru produse energetice şi electricitate – Belgia.accize pentru tutunul manufacturat – nivelul acestor accize a fost negociat separat de fiecare stat (în special la ţigarete).succesiunile sau donaţiile făcute copiilor. 359 euro/1000 l benzină fără plumb).5 euro/MWh în cazul electricităţii folosite în scop comercial. . accize la alcool etilic. Se practică. accize la electricitate (0.748 şi 1. alte produse din tutun etc.

în principal.75%.asigurări de şomaj. la polul opus se află Irlanda cu 16. Cuantumul acestor prelevări variază foarte mult de la stat la stat. De exemplu. de 10%.asigurări de sănătate. 75% din salariul brut. în Slovenia angajatul 37. articole din cristal. Secţiunea 7. care variază de la 5% (Irlanda) la 29.. în Irlanda cota contribuţiilor angajatului atinge 12. De regulă. De obicei. cât şi de angajator este situat între 64. confecţii din blănuri naturale.asigurări de accidente de muncă. iar angajatorul 24. iar cel plătit de angajator este de 40. .asigurări sociale. Contribuţii sociale obligatorii Se au în vedere. .8% (Spania).pensii. În Malta. datorează o cotă fixă.95% din salarul brut).4%.65% din salariul brut. angajatorul este cel care plăteşte o cotă mai mare decât angajatul.95%).75 şi 86. 12 . iar a angajatorului 4%. cafea. bijuterii din aur.accize speciale reglementate de legislaţia română: pentru uleiuri minerale. . produse de parfumerie. contribuţiile datorate de angajaţi şi angajatori pentru: .6%. Dar în alte state angajatul suportă o povară mai mare decât angajatorul (de exemplu. . Statul membru UE care colectează cele mai multe venituri din contribuţiile sociale obligatorii este Franţa (totalul contribuţiilor plătite atât de angajat. lucrătorii independenţi. valoarea este egală. totalul contribuţiilor sociale plătite de angajat este de 17. în Austria.

Edit.F. Corduneanu. 2004 . 2001 . St. Droit fiscal communautaire. Fiscalitatea in Europa la inceputul mileniului III.PUF. „Bruylant”.C. Sistemul fiscal în ştiinţa finanţelor.M. Bucureşti.J. 1995 . Edit. Communier. Minea. Preda. Minea. Elemente de drept finaniciar international. Di Malta. Droit fiscal europeen compare. 2006 . St. Ed. Edit.M. Finanţe internaţionale. Ed.Gaftoniuc Simona. F.1/2003 . „Rosetti”. Bucureşti. Armonizarea impozitelor directe cu dreptul comunitar.Bibliografie .M. Edit. Costaş. Accent. Bucureşti. Bruxelles. C. 1995. Bucureşti.P. .M. FRM. Codecs. Paris.B. Dreptul fiscal comunitar şi construcţia europeană. Editura Economică. revista „Studia” nr. Cluj-Napoca. Minea. Şt. „PressesUniversitaires de France” . 2001 13 . 1998 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->