Data:12-04-2011 Clasa : a IV-a step by step Aria curriculară : Om şi societate Disciplină : Educaţie civică Unitatea de invatamant:Comunitatea Subiectul

: Mandria de a fi roman; Tara. Poporul Tipul lecţiei : însuşire de noi cunoştinţe Obiective de referinta: 1.2:sa-si dezvolte vocabularul,utilizand corect concepte specifice educatiei civice; 2.2:sa identifice reguli si norme de comportament civic in diferite situatii; 3.2:sa participe la dezvoltarea climatului afectiv,pozitiv in grup; Obiective operaţionale: cognitive: O1: să definească termenii cu continut civic de tara, popor, teritoriu, naţionalitate; O2:să exemplifice comportamente patriotice ale unor copiieroi din textele cunoscute; O3:să argumenteze atitudinea patriotica a inaintasilor; afective O4: să participe la rezolvarea sarcinilor în grupa de lucru; O5: să dovedească toleranţă în acceptarea opiniilor partenerilor de dialog; psihomotrice O6:să mânuiască corect manualul, caietul sau fisele de lucru ; O7: să păstreze poziţia corectă în bancă pe durata desfăşurării lecţiei; STRATEGII DIDACTICE :

1.METODE ŞI PROCEDEE:conversaţia euristică, explicaţia,exercitiul,analiza,munca independenta,jocul didactic,invatarea prin descoperire; 2.FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITATII: individual, frontal, pe grupe; 3.MATERIAL DIDACTIC : fişe de lucru individuale,manualul,coliA4,carioca,creioane colorate,plansa”Romania,plai de dor”, prezentare PPT cu titlul:”Personalitati romanesti”,traista taraneasca”puzzle Romania”

ETAPE LE LECŢIE I
Moment organizatoric

OB. ACTIVITATEA OP. INVATATORULUI
Organizarea colectivului de elevi si crearea atmosferei necesare desfăşurării lectiei. Solicit elevilor să pregătească manualele, caietele şi stilourile. Dintr-o traista taraneasca elevii,extrag pe rand biletele pe care sunt scrise fragmente din anumite texte ce infatiseaza tara si poporul roman: Ex:”Romania pitoreasca”A.Vlahuta „Cantarea Romaniei” Alecu Russo

ACTIVIT ATEA ELEVIL OR
Se pregătesc pentru orǎ.

FORME DE ORGAN IZARE.

METOD E SI PROCED EE

EVALUA RE

Conversaţi Individual a manualele caiete stilouri Creioane colorate Frontal
Conversaţia

Captarea atenţiei

05

Asculta si recunosc fragmentul muzical.

Observarea permanentă

Răspund la întrebări.

Anunţarea temei si a obiectivelor

O9 O8

Anunţ tema nouă şi prezint o parte din obiectivele operaţionale într-o formă accesibilă copiilor. Se notează titlul lecţiei pe tablă- Mandria de a fi roman. Tara. Poporul. -Cum se numeste tara noastra? *pe baza discutiilor se completeaza”Cartea de vizita a Romaniei”

Notează data şi titlul lecţiei pe caiete.

Frontal

Explicaţia Conversaţia

Fişă de personaj

Individual
Dirijarea învǎţǎrii

O1

O5

O9

*Elevii cauta in dictionare sensul cuvintelor:tara,teritoriu ,nationalitate si popor,patriotism’ *Gasiti un sinonim pentru aceste cuvinte. *Se poarta o discutie cu

Pe grupe Observarea permanentă

1.Scrie explicatia cuvintelor cu ajutorul dictionarului: tara= teritoriu= nationalitate= popor= patriotism= 2.Ce reprezinta patria? _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ __ 3.Sa fim patrioti inseamna?

Sa fim patrioti inseamna?