P. 1
Tehnologia Hoteliera si de Restaurant

Tehnologia Hoteliera si de Restaurant

|Views: 7,052|Likes:
Published by Loredana Sandu

More info:

Published by: Loredana Sandu on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA EUROPEANĂ DRĂGAN DIN LUGOJ

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE
DISCIPLINA: COMERŢ, TURISM ŞI SERVICII

TEHNOLOGIA HOTELIERĂ ŞI DE

RESTAURANT
-CURS- ANUL III.

Lect. Univ. Drd. Aurel MIHUŢ

1

TEHNOLOGIA HOTELIERĂŞI DE RESTAURANT Cap.1. ORGANIZAREA ŞI STRUCTURA RESTAURANTELOR Serviciile de cazare şi alimentaţie au un rol distinct, esenţial şi primordial în ansamblul prestaţiei turistice, fiind prin natura şi conţinutul lor, serviciile de bază ale consumului turiştilor la locul de petrecere a vacanţei. În teoria turismului, pentru a desemna in mod unitar aceste două categorii de servicii, se foloseşte termenul de ospitalitate.-reprezintă un ansamblu de activităţi comerciale care asigură cazarea şi/sau servicii de alimentaţie persoanelor aflate departe de casă. Ţinând cont de amploarea acestor activităţi, de volumul investiţiilor atrase, de dimensiunea forţei de muncă implicate, în mod uzual folosim conceptual de industria ospitalităţii. Teoria turismului consideră că industria ospitalităţii cuprinde deopotrivă activităţi orientate către obţinerea de profit (cele ale hotelurilor comerciale, restaurantelor, etc.) şi afaceri non-profit (cazarea şi alimentaţia în spitale, universităţi şi alte instituţii, catering industrial pentru birouri şi fabrici, etc). Scurt istoric al activităţii de cazare şi alimentaţie Primele locuri de popas amenajate pentru acest scop se pare că au apărut în preajma marilor târguri, unde îşi desfăceau negustorii mărfurile, aşezămintele în care aceştia se puteau odihni, mânca şi spala, dar mai ales îşi adăposteau mărfurile pe timp de noapte, respectivele lăcaşuri fiind, de obicei, înconjurate de ziduri şi prevăzute cu porţi, cele mai multe dispunând atât de magazii pentru depozitarea mărfurilor, cât şi de grajduri pentru animale de povară. Aceste aşezăminte au continuat să se dezvolte, cunoscând o creştere deosebită o dată cu înmulţirea expediţiilor militare şi al explorărilor geografice, cunoscut fiind că în Evul Mediu nu numai hanurile îi primeau pe călători, ci şi mănăstirile îî ospătau cu generozitate. De altfel, denumirea de hotel apare în Franţa medievală şi dacă la început desemna locuinţa de la oraş a nobililor, o dată cu creşterea fluxului de călători, semnificaţia acesteia s-a modificat începând cu încetul, hotelul devenind unitate de cazare pentru cei ce poposeau o vreme în acele târguri. Solicitările pentru cazare au crescut tot mai mult o dată cu dezvoltarea comerţului, pe teritoriul actual al ţării noastre primele forme organizate de acest fiind chervăsăriile, care apar în a doua jumătate a secolului XV-lea atât în Moldova, cât şi în Ţara Românească. Începând cu secolul al XVI-lea, datorită influenţei turceşti, chervăsăria îşi schimbă denumirea în han, cuvânt de origine persană, care înseamnă casă special amenajată, unde călătorul găseşte găzduire şi mâncare contra cost. Creşterea afluxului de călători străini, dar mai ales a numărului mare de caravane cu mărfuri, ce veneau de la Viena şi Leipzig, mergând spre Orientul Apropiat, cu popas în Bucureşti, au făcut ca hanurile din acest oraş
2

să se dezvolte cu repeziciune, în secolul al XIX-lea fiind cunoscute, nici mai mult, nici mai puţin, de 43 de astfel de aşezăminte, dintre care unele s-au transformat, ceva mai târziu, în hoteluri, astfel în anul 1822, în Bucureşti existau 7 hanuri de rangul 1 şi cca. 30 de hanuri mici şi mijlocii de rangul 2 şi 3, cel mai important fiind „Hanul lui Manuc” construit în 1808. Apar şi primele hoteluri, astfel în anul 1820, fostul han Gabroveni se transformă în hotel, în 1827 se construieşte în Bucureşti hotelul Europa, în 1870 în Sibiu, începe să se construiască hotelul Împăratul Romanilor, în 1858 tot în Bucureşti, se deschidea hotelul Froschi, iar în 1886 Hanul lui Manuc se transformă în hotel Daria. În 1880, la Sibiu, ia fiinţă „Asociaţia Turistică din Carpaţi”, iar în 1881 se construieşte prima cabană românească pe Negoiu. O dată cu aceste acţiuni de dezvoltare a turismului, se deschid în Bucureşti noi hoteluri, cum sunt „Hotel Capşa”, Patria, France şi Orient, iar în 1911 se inaugurează în Sinaia, „ Palace Hotel”, cel mai modern hotel din Ţară, tot în Bucureşti în 1912 se dă în folosinţă „Hotel Atene Palace”, iar în 1913 în Constanţa „Palace Hotel”. După 1919 iau fiinţă două societăţi de turism, care se unesc în 1925 şi formează „Turing Club României”, la care aderă asociaţia turistică din Cluj. Între anii 1937-1940 a luat fiinţă „Organizaţia Naţională de Turism”, al cărui scop era să dezvolte toate formele de cazare din România, ajungându-se astfel, ca în 1944 să existe un număr de 35.000 locuri de cazare în întreaga ţară. În 1990 existau peste 300.000 locuri de cazare, din care peste 50% pe litoral. În 1967 „Direcţia Generală de Hoteluri şi Restaurante” se transformă în „Oficiul Naţional de Turism”, iar în 1971 se înfiinţează Ministerul Turismului, cu filialele judeţene de turism, în Bucureşti activitatea fiind coordonată de „Oficiul Naţional de Turism” Bucureşti, în Braşov de „Oficiul Naţional de Turism Carpaţi”, iar pe litoral de „Centrala de Turism ONT Litoral”. Cazarea este considerată o parte integrantă a infrastructurii turistice, în lipsa căreia turiştii nu vor vizita localitatea respectivă. Ca serviciu, cazarea satisface una din nevoile esenţiale ale călătorului şi anume nevoia de adăpost. Sectorul ospitalităţii are o poziţie dominantă în cadrul industriei turismului. Pe lângă încasările generate în mod direct, acest sector asigură pe plan mondial, milioane de locuri de muncă. Printre grijile şi preocupările cotidiene ale omului se numără şi procurarea şi pregătirea unor produse pentru a se asigura alimentarea organismului. Problema produselor, a modului cum acestea sunt realizate, procurate, prelucrate, prezentate, servite şi în ultimă instanţă consumate, au constituit din cele mai vechi timpuri un apanaj al societăţii respective. Strămoşii noştri s-au ocupat cu creşterea animalelor şi păsărilor şi de aceea la baza hranei acestora au stat produsele ce le ofereau acestea, ca exemplu carnea. Sarmalele, după cum se cunoaşte, au obârşie asiatică, dar sub formă de orez fiert cu mirodenii înfăşurate în diferite frunze comestibile, având un gust dulceag şi denumite marmah. Bucătăria românească a preluat acest produs şi a introdus carnea tocată, iar compoziţia nou creată a fost înfăşurată în frunze de varză conservată în saramură, dându-se denumirea de sarmale. Acest produs nu lipseşte astăzi din nici o bucătărie românească şi a fost preluat de multe bucătării ale altor popoare. Conform tradiţiei, servirea mâncărurilor se făcea de
3

creşterea nivelului de trai. este unul profund economic (producţie-servire) şi social. Avantajele pentru personalul unităţii. „piccolo”. într-o unitate publică de alimentaţie. prezentarea şi oferirea spre consum a preparatelor culinare şi a băuturilor. care constituie în fapt tehnica de servire a consumatorilor în unităţile de alimentaţie publică. ajutaţi de „garcon”. Pentru executarea corectă a acestor operaţiuni s-au instituit reguli. cu multă evlavie şi respect. Considerentele funcţionării unităţilor de alimentaţie publică Volumul. de către „cofetari” sau „patiseri”. de regulă dintr-un singur vas. în unităţi proprii.timpul destinat consumării hranei poate fi redus. sub supravegherea şi controlul „jupânului”. amplificarea relaţiilor culturale şi turistice. special amenajate. ce către „bucătari”. de pricepere şi deprindere în exercitarea atribuţiilor. . etc. Producţia şi servirea preparatelor se asigură de către un personal cu pregătire profesională specifică. Prin servirea consumatorilor se înţelege ansamblul de metode. ajutată de fata cea mai mare. pentru a-şi asigura hrana sau pentru sărbătorirea unui eveniment mai deosebit.prezentarea şi servirea preparatelor culinare sau a băuturilor. Începând cu prima jumătate a secolului al XIX-lea. alţi factori economici şi psiho-sociali Prepararea mâncării se realiza în încăperi distincte-bucătării. ce se servesc consumatorilor. Prin alimentaţie publică se înţeleg activitatea economică ce se ocupă cu producerea unei game variate de preparate culinare. Avantajele create pentru consumatori sunt: . cârciumile existente. datorită contactele cu alte popoare şi dezvoltarea activităţii de menaj. băuturile alcoolice şi vinurile se preparau în crame-pivniţe.. de către „pivniceri”. care funcţionau în paralel cu hanurile. .aceasta. prezentarea şi servirea preparatelor şi băuturilor.se stimulează opţiunea de a apela la serviciile oferite de unităţile de alimentaţie publică. impun ca unităţile publice de alimentaţie să fie organizate şi amenajate în forme specifice şi optime. Importanţa bunei serviri a consumatorilor Caracterul sectorului de activitate căruia îi revin aceste sarcini. au luat fiinţă primele restaurante. 4 . Cei ce participau la masă şedeau pe scaune din lemn cu picioare scurte şi cu ajutorul lingurilor din lemn luau mâncarea respectivă. hoteluri. Se mânca în linişte.consumarea meniurilor dorite se face într-o atmosferă cât mai plăcută. dulciurile se realizau în cofetării. cafenele. . de obicei mama sau bunica. apreciind munca depusă pentru obţinerea produselor şi a mâncărurilor.evidenţierea gradului de pregătire profesională. bine definite. iar servirea „clienţilor”se făcea de „chelneri”. structura şi complexitatea operaţiunilor ce se desfăşoară pentru pregătirea.persoana care le pregătea. Castroanele sau străchinile pline cu mâncare se aşezau la mijlocul blatului rotund al unei mese cu trei picioare scurte. sisteme şi mijloace folosite pentru transportul. sunt: .

sală.tipul unităţii şi formele de servire folosite. patiserie. etc. bufet. denumite salon. destinaţie sau funcţionalitate: .saloane pentru servirea micului dejun . instalaţii. Restul încăperilor. cât şi ca număr. constituie spaţiul cel mai important. care pot fi diferenţiate prin amenajare şi dotare cu mobilier. etc. debarasarea în parte a obiectelor de servire folosite.bănăţean . Numărul total de persoane folosite într-o unitate. aici. După modul de amenajare ţi dotare pot fi: . etc.. bufet-expres. relaxantă. În unităţile în care servirea se face de către chelner (restaurant clasic sau cu specific tradiţional.). utilaje. bodegă. al preparatelor şi băuturilor. avându-se în vedere o serie de factori: . Încăperile pentru servirea clienţilor. Amenajarea saloanelor se face în aşa fel încât să creeze condiţii optime pentru servirea şi consumarea preparatelor şi băuturilor solicitate. bodegă.salon clasic .rustic . deoarece volumul şi complexitatea operaţiilor efectuate în procesul de servire sunt diferenţiate.de epocă După zone geografice: . În timp ce în unităţile cu autoservire. mobilier.a dejunului sau cinelor pentru banchete . cofetărie. În general. uşurând transportul obiectelor de servire. bar. ustensile de lucru corespunzătoare şi personal calificat.sunt astfel amplasate. etc. odihnitoare. aducerea şi servirea la masă a preparatelor şi băuturilor. de realizare a preparatelor culinare prin procedee tehnologice adecvate. sunt trei categorii de încăperi: pentru servirea clienţilor. Formaţiile de lucru pentru servirea consumatorilor se stabilesc diferenţiat. încât să asigure un flux normal şi simplu al consumatorului. atât ca structură. Saloanele. are loc dialogul chelnerclient. terasă. încăperea sau loc de muncă colectiv constituie formaţia de lucru respectivă. o atmosferă sobră. precum şi un flux rapid al personalului de servire. să existe o ambianţă plăcută şi intimă. de păstrare şi prelucrare a acestora. cu caracter productiv şi de păstrare. cu scop administrativ-gospodăresc şi social. grădină de vară.bodegă: cramă. prelucrarea.dobrogean .folosindu-se în acest scop mai multe încăperi.vrâncean . cofetărie. se desfăşoară operaţiunile de prezentare. numărul de lucrători este mai mare în comparaţie cu unităţile în care se practică autoservirea sau servirea rapidă (restaurant-cantină.argeşean.) se efectuează şi de către clienţi 5 . servire şi respectiv consumare a preparatelor culinare şi a băuturilor. braserie. o parte din aceste operaţii (aranjarea mesei. etc. O unitate poate avea una sau mai multe saloane. sunt de aprovizionare cu materii prime.

distanţa din salon la secţiile de producţie determină numărul de locuri la mese care pot fi atribuite unui chelner între limitele arătate mai sus. din care cauză numărul de lucrători din cadrul formaţiei de lucru variază. cu avizul şefului de unitate sau al patronului. . ). unui chelner i se pot repartiza 16-24 de locuri la mese. Astfel. De asemenea. -Ocazionale: se întocmeşte în cazurile când într-o unitate se desfăşoară o activitate deosebită. în unităţile în care se organizează mese comandate pentru diferite ocazii (aniversări. în anumite perioade de timp Există trei tipuri de grafice de lucru: -Permanente: se foloseşte în unităţile în care activitatea este relativ constantă. raportându-se numărul total de locuri la mese. piccolo. grupuri de turişti. formaţia de lucru va fi diferită după componenţa meniului ce va fi servit . după cum gradul de solicitare este mai ridicat sau mai scăzut. luni sau an.componenţa meniurilor servite influenţează mărimea şi structura formaţiei de lucru dintr-un salon. program de lucru. În cazul în care meniul este consistent şi variat. nu i se poate repartiza decât un număr de maximum 18 locuri la mese. Numărul de chelneri necesar servirii în acest salon va fi de 24 (48:20=24). deoarece timpul şi eforturile fizice depuse sunt direct proporţionale cu distanţa dintre locurile de muncă şi secţiile unităţii . numărul persoanelor poate ajunge la dublu faţă de o unitate care funcţionează numai 8 ore În condiţiile în care activitatea din salon este diferenţiată în cadrul aceleiaşi zile. Prin grafic de lucru se înţelege reprezentarea grafică a numărului de personal care participă la realizarea sarcinilor dintr-o unitate pe funcţii. numărul de lucrători va fi mai mare faţă de cel folosit în unităţile în care meniul este mai redus. săptămâni. etc.programul de funcţionare a unităţii influenţează în mod direct mărimea formaţiei de lucru. revelioane etc. şef de sală.numărul de locuri la mese . La o unitate care funcţionează în două schimburi. într-o perioadă de lucru scurtă cum ar fi: organizarea unei - 6 . -Sezoniere: se foloseşte în unităţile în care activitatea este diferenţiată de la o perioadă de timp la alta.pentru asigurarea servirii corespunzătoare în restaurante. Unui chelner repartizat să servească la mesele din imediata apropiere a oficiului i se pot repartiza 24 de locuri la mese. Această variaţie a numărului de personal se realizează cu ajutorul graficului de lucru întocmit de şeful de sală. De exemplu: într-o sală cu 480 de locuri la mese s-a stabilit ca norma unui chelner să fie de 20 de locuri. la norma stabilită pentru un chelner se determină numărul de lucrători necesar servirii (pentru o tură). în timp ce chelnerului. repartizat să servească la mesele cele mai îndepărtate de oficiu. În funcţie de numărul chelnerilor se stabileşte şi numărul de lucrători pentru îndeplinirea altor funcţii: ajutor de chelner. locuri de muncă. se impune ca formaţia de lucru să fie diferită.

la loc vizibil. romburi). o frapieră. tuturor categoriilor de vizitatori. care sunt repartizaţi să servească în raioane dimineaţa. Graficul de lucru cuprinde: .locurile de muncă . unde numărul chelnerilor creşte în zilele de repaus sau sărbătorile legale.lucrătorii care compun formaţia de lucru să fie repartizaţi într-o anumită perioadă de timp. garcon). prin rotaţie. la toate locurile de muncă prevăzute în grafic . o furcuţă şi un cuţit reprezentând întreţinerea şi distribuirea tacâmurilor.catering).denumirea unităţii . în ideea acoperirii unei părţi a cheltuielilor de funcţionare (hotelurile pentru tineret. de alimentaţie (restaurant. Termenul de cvasi-comercial acoperă acea parte a unităţilor de cazare ce nu se includ în sectorul comercial.perioada de timp pentru care se întocmeşte . (întreţinerea spaţiilor). întrucât utilizarea acestora se realizează în baza plăţii unui tarif minimal. a unui banchet. cu două. Prezenţa acestor servicii în oferta unităţilor de cazare se reflectă în nivelul tarifelor practicate. ajutor de chelner (piccolo. De asemenea. iar cei care servesc după-amiază. potrivit sarcinilor ce le revin . o farfurie.funcţiile. şef de sală. chelner. room-service).să se asigure fiecărui lucrător zilele libere Graficul de lucru se aduce la aduce la cunoştinţa lucrătorilor interesaţi. cu un triunghi. sunt reprezentaţi în grafic cu un cerc în care se scrie numărul raionului. pătrate. locurile de muncă din grafic pot fi reprezentate prin diferite desene simple ca: o maşină cu număr reprezentând servirea în raionul respectiv.) O distincţie însemnată a activităţii de cazare constă şi în realizarea diferenţierii între cazarea cu servicii şi cazarea fără servicii (self . Cazarea turistică-include toate clădirile care oferă servicii de cazare pe o bază comercială sau cvasi-comercială. Lucrătorii care se îngrijesc de întreţinerea obiectelor de servire sunt reprezentaţi de un pătrat în care se înscrie litera „V”.numele şi prenumele lucrătorilor . cifre. bar. Oferta unităţilor de cazare turistică. Cazarea fără servicii. un pahar.programul de lucru La completarea graficului de lucru se pot folosi litere. La întocmirea graficului se va ţine seama de următoarele: . unităţile de cazare amenajate în campusuri universitare etc. figuri geometrice colorate diferit (cercuri. triunghiuri. etc. sau figuri geometrice combinate cu litere şi cifre: chelnerii (şi ajutoarele lor). chiar dacă turistul apelează la acestea sau nu. trei zile înainte de intrarea în vigoare şi se afişează în oficiu.constă în oferirea serviciilor de cazare de 7 . În cazarea cu servicii includem unităţile care dispun de personal care asigură servicii de etaj. diverse alte servicii suplimentare. etc . sau se foloseşte în unităţile care funcţionează în zone turistice sau de agrement.recepţii.la fiecare loc de muncă să fie repartizat un număr corespunzător de lucrători.

în marea lor majoritate fiind închiriate fără a dispune de personal de servire.. Hotelul -este o unitate care oferă servicii de cazare şi masă oricărei persoane care acceptă să plătească tariful pentru serviciile oferite. iar sectorul este cunoscut sub marca “self-catering”. fără a fi necesară existenţa prealabilă a unui contract. motel. nu în ultimul rând. pensiuni. hoteluri turistice care se adresează celor aflaţi în vacanţă şi hoteluri situate în staţiuni . b) tipul pasagerilor. Ofertele producătorilor şi intermediarilor turistici se diferenţiază într-o manieră hotărâtoare. regimul (perioada) de folosire. satul de vacanţă. Clasificarea obiectivelor de cazare în funcţie de structura reţelei. funcţia de întreţinere (mentenanţă) – garantă a bunei funcţionări a întregului ansamblu hotelier. este necesară prezenţa următoarelor funcţii obligatorii:  funcţia de recepţie – necesară oficializării calităţii de client prin identificarea acestuia şi vânzarea serviciului. În acelaşi timp.bază. include o gamă variată de unităţi precum vile. etc. categoria de confort. în suburbii. Unul dintre aceste criterii este: a) amplasarea. Ca serviciu. (ex.. cabane. preţul. reprezintă un indiciu preţios asupra comportamentului de consum turistic.. etc.. fiind amplasate în staţiuni litorale. apreciind că reprezintă din punctul de vedere al turistului un element esenţial al deciziei privind consumul produsului turistic global:putem distinge forme de cazare de bază (hotel. amplasarea (implementarea) acestora.) şi forme complementare de cazare (camping-ul. iar alternativele de cazare în hoteluri.În funcţie de acesta distingem hoteluri comerciale care asigură servicii specifice oamenilor de afaceri. 8 . apartamente.. Clasificarea hotelurilor se poate realiza în funcţie de mai multe criterii. în funcţie de tipul de unitate de cazare care va găzdui turistul la destinaţie.) care se realizează în zonele (staţiunile. criterii de clasificare a capacităţilor de cazare. În jurul serviciului de cazare se structurează organizarea – respectiv subdivizarea – compartimen-telor şi sectoarelor unui hotel. serviciile de alimentaţie ). influenţează celelalte componente ale produsului turistic achiziţionat. cu caracteristici asemănătoare hotelurilor turistice. localităţile) în care reţeaua de bază nu dispune de capacităţi suficiente. cazarea satisface una din nevoile esenţiale ale călătorului şi anume nevoia de adăpost plătit într-o unitate ospitalieră specializată.  funcţia de etaj – referitoare la asigurarea igienei spaţiilor hoteliere. hoteluri amplasate pe marile artere de circulaţie sau în staţiunile de destinaţie. camping-uri etc. reşedinţe secundare. oricât de modestă ar fi aceasta din punctul de vedere al capacităţii sau al categoriei de clasificare. respectiv unde activitatea turistică are un pronunţat caracter sezonier. han turistic etc. între care amintim structura reţelei de cazare. în aeroporturi (acestea se mai numesc hoteluri terminale). capacitatea de primire etc. În practica turistică internaţională se cunosc numeroase alte sisteme şi respectiv.în funcţie de care distingem hoteluri amplasate în centrul oraşului. montane. satul turistic etc.

Cele trei arii. conştient de rolul său în construirea imaginei Casei.. furinizorilor.  compartimentele furnizoare de servicii pentru clienţi. a restaurantelor. împreună cu directorul general.este c) 9 . hoteluri standard sau de nivel mediu şi hoteluri de lux.în funcţie de serviciile oferite. d) modalitatea de administrare în funcţie de care diferenţiem hotelurile independente care. room-service. cuprind o serie de compartimente: Compartimentele de conducere şi administrare Resurse umane -nu este numai compartimentul care controlează şi pune la punct actele angajaţilor hotelului. etc. puternic motivat. de regulă. etc. compartimentul încearcă să valorifice la maximum potenţialul fiecărui lucrător. dispuse circular în jurul nucleului de conducere. în urma consultărilor avute cu colaboratorii – prioritate având cei aflaţi în contact direct cu oaspeţii. masă. aflate în gestiune familială. Condus de către un director de resurse umane. spălătorie. Fiecare manager. angajat pe baza unei selecţii riguroase. încasările salariale sau procedurile de angajare şi licenţiere. conduse de persoane responsabile care coordonează activitatea.. numărul de stele este acordat în funcţie de calitatea spaţiilor de cazare. hotelurile afiliate la lanţuri voluntare şi lanţuri integrate. etc. Economic. sunt hoteluri de dimensiuni mici. hoteluri din cadrul centrelor de conferinţe. Acestea sunt amplasate în apropierea autostrăzilor şi sunt răspândite în special în SUA şi Canada. personalului. Ariile operative ale hotelului:  compertimentele de conducere şi administrare. hoteluri-apartament. Clasificarea hotelurilor este mai precisă în Europa şi alte părţi ale lumii . unde funcţionează un sistem de apreciere pe stele.. Scopul final este obţinerea unui personal antrenat. a serviciilor adiţionale. contribuie în echipă. închirieri birouri.  compartimentele interne. Hotelul modern este alcătuit dintr-o serie de compartimente independente. -fiind astfel hoteluri cu servicii complete (sau full-service) care asigură o mare varietate de servicii respectiv cazare. respectiv hoteluri budget (hoteluri din categoria economic). f) în funcţie de preţ. etc. patronatului. la procesele decizionale menite să ducă la atingerea obiectivelor propuse. e) de tipul produsului oferit distingem hoteluri cazinou. adminstraţiei locale. aceste persoane colaborează având idei pe baza cărora pot lua decizii comune şi pot interveni la unison. considerând că preţul reflectă calitatea serviciilor oferite. ele formează aşa numita echipă managerială (“management team”). clienţii făcându-şi singuri curăţenie în cameră. de categorie inferioară. asociaţiilor profesionale. îşi prepară singuri hrana. În cazul hotelurilor. la satisfacerea permanentă a clientelei. adică. cel mult două stele. etc. hoteluri budget care oferă servicii limitate de cazare şi masă la preţuri rezonabile şi hoteluri selfcatering care oferă numai servicii de cazare de bază.

dar şi propuneri legate de efectele unor eventuale investiţii. spaţiilor.ateliere şi echipe specializate sunt destinate supravegherii permanente a funcţionalităţii clădirilor. respectiv cazarea şi masa: este compus din două mari compartimente: Cazare (Rooms Division) şi Restauraţie (Food and Bevera-ge Division). semestriale şi anuale. iar apoi gestionează mărfurile. Marketing şi Vânzări. Statistică. sau a utilizării raţionale a personalului unui anumit sector. spaţiilor. Compartimentele furnizoare de servicii pentru clienţi Nivelul care constituie nucleul compartimentelor hotelului este cel al prestatorilor de servicii pentru clienţi. asigură excelente rezultate financiare şi atingerea obiectivelor propuse.condus de un specialist în analiză gestionară şi prognoză. a achiziţionării şi exploatării unui utilaj. Schema următoare prezintă subdivizarea acestor două compartimente. Compartimentul de cazare este structurat.compartimentul care înregistrează toate datele activităţii financiare. întocmeşte rapoarte zilnice. recepţionează depozitează. Aceste rapoarte sunt adevărate “barometre” pentru conducătorii diferitelor compartimente şi pentru directorul general.lucrătorii din acest compartiment răspund de supravegherea hotelului în vederea prevenirii eventualelor acţiuni îndreptate împotriva vieţii sau bunurilor oaspţilor şi pentru protejarea clădirilor. oferindu-le suportul exact pentru luarea viitoarelor decizii. Directorul economic. în două sectoare: sectorul de recepţie (Front Office) şi sectorul de etaj (Housekeeping) Cazare Concièrge Recepţie Recepţie Casierie Rezervări Centrala Telefonică Spaţii de 10 Restauraţie Camere Depozitare frigorifice Băcănie – Coloniale Bufet – Bar Producţie Bucătărie Cofetărie Patiserie Saloane . in vederea prevenirii şi remedierii eventualelor defecţiuni. Programare. de la întocmirea bugetului previzionat şi până la controlul întregii activi-tăţi economice. compartimentul – numit uneori “Centrul de elaborare date” – adăposteşte inima sistemului informaţional al hotelului. Întreţinere. lunare. Dezvoltare . echipamentelor şi dotărilor hotelului. Compartimentele interne Aprovizionare-încheie contracte de aprovizionare cu furnizorii aleşi. aici se elaborează permanent statistici şi rapoarte. instalaţiilor echipamentelor.cosiderat vital pentru existenţa programatică a hotelului. rezultatele muncii lui mereu proiectată către exterior prin cunoaşterea şi exploatarea tuturor pieţelor existente şi potenţiale. acest nivel fiind producătorul celor două servicii hoteliere de bază. Paza . dotărilor şi obiectelor de inventar.

peronul) şi spaţiul cunoscut în general sub denumirea de “hol de primire”. a portarului-şef. atât în cazul cheilor clasice cât şi în cazul cartelelor magnetice. liftier. scări principale) sau cu spaţiile comune specializate (saloane de recepţii şi conferinţe. liftierului. recepţionerul-concièrge este “secretarul personal” al clientului. impecabil ca ţinută personală şi vestimentară. etc. rezervarea de mese la restaurante. voiturier).  Coodonarea activităţii “serviciului de hol” prin supervizarea directă a “personalului în uniformă” (portar-uşier . Concièrge este subsectorul ale cărui atribuţii principale sunt:  Gestionarea cheilor spţiilor de cazare. bagajistului. a vizitatorilor şi a celor care nu fac parte din aceste două categorii. etc. trotuarul. deoarece prin natura obligaţiilor.Etaj cazare Spaţii comune Lenjerie Spălătorie Curăţătorie Servire Bar Banchete Room Service Sectorul de recepţie. bagajist. prin predarea şi primirea lor zilnică şi supravegherea ocupării spaţiilor. În unele hoteluri există şi funcţia de şef concièrge. curieratul. în funcţie de capacitatea şi categoria hotelului poate exista un şef de recepţie. 11 . putem spune că în timpul sejurului.este acea diviziune a hotelului care are permanent contact cu clientul din momentul intrării aces-tuia în unitatea ospitalieră şi până în momentul în care o părăseşte. Lucrătorul din spatele comptoir-ului concièrge este cel mai reprezentativ angajat al sectorului de recepţie. curierului. curier. acest sector acoperă o parte a spaţiilor exterioare reprezentative (parcarea. este persoana căreia oaspetele i se adresează în permanenţă pentru rezolvarea problemelor sale. prin identificarea clienţilor. care efectuează la rândul lui o serie de servicii suplimentare: transportul bagajelor. care este în general şeful fiecăreia dintre cele trei ture presupuse de activitatea zilnică a sectoru-lui. Ca arie de acţiune. comisionerului. pentru a asigura securitatea clienţilor (mai ales prin interzicerea accesului străinilor în zona spaţiilor de cazare). Prerogativele funcţiei pot fi delegate asistentului şefului de re-cepţie. comisioner. comenzi de taxi.). spaţiile verzi. baruri. etc. care coodronează activitatea recepţionerului-concièrge. de bilete la mijloacele de transport în comun. comisioneratul. începând de la intrarea principală în hotel şi terminând cu liniile de acces către etaje (lifturi. restaurante. de multe ori contactul se menţine şi după plecarea clientului. sortarea şi distribuirea coresponedenţei.  Supravegherea circulaţiei persoanelor în hotel. transmiterea de mesaje. Respectivul angajat trebuie să fie extrem de prezentabil. funcţie încadrabilă în nivelul managerial inferior.  Efectuarea serviciilor suplimentare specifice sectorului de recepţie: furnizarea de informaţii. De fapt.

⇒ Asistarea clientului în timpul sejurului. client al casei. . îmbolnăviri. dotat cu o bună memorie vizuală şi auditivă şi bineînţeles. etc. adică tot ceea ce este cunoscut în hotelăria internaţională sub de-numirea de “check-in”. De asemenea.I. trecând prin protocolul de primire. etc. Recepţia. perioada sejurului. prin rezolvarea de situaţii particulare (mutări.. volubil. recepţia efectuează protocolul de plecare. cu agenţii de turism şi prin exersarea abilităţii de prezentare convingătoare a serviciilor.  Vânzarea serviciilor hotelului.cu un comportament ireproşabil. serviciile incluse în tarif. ⇒ Încasarea contravalorii serviciilor prestate. pensiune completă. de prezentare cât mai atractivă a unor pachete incluzând serviciile Casei (cazare şi mic dejun. prin expedierea eventualelor obiecte uitate sau a corespondenţei întârziate.P. cazare şi “fitness”. acesta este subsectorul care. ţinând cont de prevederile creditului hotelier. accidente. client standard.  Asistarea clientului la plecare.după ce sunt îndeplinite procedurile legate de încheierea contului şi plata contravalorii serviciilor. prin recomandarea şi prezentarea lor oaspeţilor. etc. repartizarea spaţiului de cazare.). etc. de multe ori continuând relaţia cu clientul şi în faza postplecare (prin trimiterea unor oferte avantajoase. prin discreta supraveghere a bunelor condiţii oferite şi calităţii serviciilor prestate. în special a celor de bază. promovează celelalte servicii ale hotelului. cazare şi tratament. demipensiune.  Efectuarea unor servicii suplimentare specifice.). . client de grup. Rezervări. cum ar fi schimbul valutar şi păstrarea valorilor clienţilor. persuasiv. acest subsector oferă datele necesare planificării activităţii hotelului şi 12 .  Asigurarea informării tuturor sectoarelor şi compartimentelor interesate de datele clienţilor (sta-tutul de client V. care presupune o serie de activităţi preliminare.). fixarea tarifului. a unor felicitări cu diferite prilejuri. ca subsector. Casieria -este caracterizată de următoarele atribuţii principale:  Deschiderea contului clientului şi ţinerea evidenţei contabile a tuturor serviciilor cu plată prestate acestuia.principala sa atribuţie constă în vânzarea anticipată a produsului hotelier. pornind de la finalizarea situaţiei spaţiilor de cazare care pot fi valorificate în ziua respectivă (prin onorarea cererilor de rezervare sau prin vânzare directă). În colaborare cu biroul de marketing (sau de vânzări). sprijinită de studierea strategiilor ope-rative menite să ducă la creşterea gradului de ocupare a capacităţii de cazare prin menţinerea unui ra-port optim cu alte hoteluri. negocierea închirierii. originea eventualei rezervări. excelent cunoscător al unor limbi străine de circulaţie internaţională. numărul camerei. rezumă următoarele atribuţii principale:  Primirea clientului. înregistrarea datelor personale ale clientului în documentele de evidenţă operativă şi până la înmânarea cheii. mereu atent. în colaborare cu cel de concièrge.) şi prin promta soluţionare a cererii şi reclamaţiilor.

şi pe cele ale lucrătorului concièrge. gestionarea comenzilor şi corespondenţa hotelului cu beneficiarii constituie esenţa activităţii acestui sector. centralistă sau standardistă. Subsectorul de rezervări poate fi condus de un şef birou rezervări. iar lucrătorul-funcţionar rezervări. Ca şi biroul de rezervări. Soluţionarea cererilor de rezervare. este de cele mai multe ori calificat în meseria de recepţioner hotel. ale casierului şi funcţionarului de la biroul de rezervări.previzionării gradului de ocupare a capacităţii şi a volumului de încasări. incluzând negocierea tarifului şi a sejurului. Centrala telefonică -pricipala sa atribuţie este asigurarea relaţiilor clientului cu toate sectoarele şi compartimentele hotelului. pe lângă sarcinile sale specifice. ar putea fi următoarea: Recepţionerul este persoana care îndeplineşte. În situaţia în care hotelul este mic. de pe urma căruia hotelul are un profit deloc neglijabil. ea trebuie amplasată cât mai aproape de spaţiul fizic al recepţiei. trebuie să cunoască limbjul de specialitate specific principalelor limbi de circulaţie internaţională. Lucrătorul-operator comunicaţii. valabilă într-un hotel de capacitate mare şi de categorie superioară. O organigramă a sectorului de recepţie. Asigură cel mai solicitat servicu suplimentar şi anume convorbirea telefonică. sau sezonalitatea este 13 .

marcantă. respectiv spaţii de folosinţă individuală. iar proprietarul (sau gestionarul) nu răspunde decât solicitărilor accidentale. evident. Clasificare a spaţiilor hoteliere. “la etaj” (din motive de securitate şi de respectare a discreţiei asupra intimităţii oaspetelui) şi din necesitatea de a gospodări spaţiile de cazare. Aceste spaţii pot fi reprezentate de: • Camera cu un pat. Serviciul de etaj-provine din limba franceză (arealul de origine al hotelăriei moderne). hotelurile pentru tineret. Organigrama cel mai des utilizată în hotelurile noastre pentru sectorul de recepţie este următoarea: În mod normal. în orice unitate hotelieră de spaţii de cazare. • Camera cu trei paturi. Spaţii de cazare. multe hoteluri de origine nord-americană utilizează un “night auditor”. utilizabile numai de către per-soanele care sunt repartizate prin recepţie. Astfel. 14 . iar recepţionerul preia şi atribuţiile centralistei. • Garsoniera.etc): uşa principală se încuie. adică un recepţioner care lucrează numai în tura de noapte. preluând totodată şi atribuţiile şefului de tură (sau ale şefului de recepţie). numai pe perioada de timp presupusă de “contractul” de închiriere. adică a spaţiilor de care sectorul de etaj răspunde sub aspectul întreţinerii presupune următoarele categorii: a). • Camera cu două paturi. conform documentelor de evidenţă operativă şi contabilă. care se află amplasate în mod tradiţional. având ca principală sarcină încheierea situaţiei contabile a recepţiei din ziua respectivă. • Camera cu patru paturi. de a le menaja şi întreţine din punctul de vedere al curăţeniei şi igienizării. sectorul de recepţie lucrează 24 de ore din 24. Există de asemenea unităţi ospitaliere în care şi recepţia îşi încetează activitatea în timpul nopţii (Formula 1 sau motel 6. centrala telefonică este instalată chiar în spaţiul în care se află desk-ul. Are o dublă explicaţie: pe de o parte faptul că cea mai mare suprafaţă a sectorului este ocupată. ceea ce ridică managerului probleme de organizare privind echitarea rulării turelor (mai ales a celor de noapte). • Apartamentul. acordarea tuturor zilelor libere prevăzute în codul muncii. activitatea s-a extins firesc şi asupra celorlalte spaţii în care hotelul îşi desfăşoară activitatea. dar şi pensiunile. hotelurile mici gestionate în familie. etc.

echivalentul patului nostru matrimonial. conform OMT 510/2002. Caro şi Majestic din Bucureşti. un grup sanitar propriu cu instalaţii complexe (cadă. este vorba în general despre un spaţiu de cazare. alcătuit din două dormitoare care comunică între ele printr-o uşă. camera cu două paturi a unui hotel de 4 stele. tipul respectiv de spaţiu de cazare capătă denumirea de duplex: Împăratul Rmanilor din Sibiu. Dormitoarele (camerele propiu15 . echivalentul patului nostru dublu. Atunci când structura lor este desfăşurată pe verticală (salon sau sufragerie la nivelul coridorului de etaj. echipare sanitară proprie. deşi oferă un confort net superior camerei cu două paturi a unei vile de 1 stea. Tipologia spaţiilor de cazare autohtone mai cuprinde un spaţiu cunoscut sub denumirea de suită. lăţimea patului fiind de 140 cm. vandabil ca un tot unitar sau ca spaţii separate. uneori o debara pentru bagaje şi un balcon. iar celelalte unul sau două locuri. sufragerie. lăţi-mea patului fiind de 90 cm. iar ca instalaţii are doar chiuvetă. Atât apartamentul cât şi garsoniera au în mod normal o structură desfăşurată pe orizontală. un salon sau un alt spaţiu separat un vestibul şi printr-un glasvand sau alte soluţii ce permit o delimitare estetică şi are grup sanitar propiu. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către una sau două persoane. reprezentând spaţiul destinat folosirii de catre două persoane. Camera cu două paturi individuale. care are pe lângă dormitorul propriu-zis. Cameră cu un pat matrimonial. în care de pe coridor se accede direct în dormitorul propriu-zis cu o suprafaţă de 12 mp. reprezentând spaţiul destinat folosirii de către o persoană.Aceste spaţii de cazare oficial recunoscute ca posibil existente în structura unităţilor ospitaliere din România. Durău. Cameră cu priciuri. fiind tipic structurii de primire care este cabana. Voineasa. iar în restul categoriilor minimum un grup sanitar la patru locuri. Camerele (începând de la cea cu un pat şi terminând cu cea comună) nu au o structură interioară bine definită: tipul camerei este stabilit exclusiv în funcţie de numărul paturilor. lavabou. un vestibul. Apartamentul. Astfel. Cioplea din Predeal. unul singur va avea obligatoriu două locuri. bideu. numărul locurilor este de două. camera “single”. priciul reprezintă o platformă de lemn sau alte materiale. lăţi-mea patului fiind de minimum 160 cm.C. poartă aceeaşi denumiregenerică de “cameră cu două paturi” Singurele precizări legate de structura camerelor sunt cele ce subclasifică tipul de spaţiu de cazare care este “ camera cu un pat” în: Cameră cu un pat individual. Cameră cu un pat dublu. pe care se asigură un spaţiu de 100 cm lăţime pentru fiecare turist. vas W. Caraiman şi Piatra Mare din Poiana Braşov. Silva din Buşteni. reprezentând spaţiul de cazare alcătuit din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5). reprezentând spaţiul destinat utilizării de către mai multe persoane. vestibul. la categoria 5 stele va exista un grup sanitar pentru fiecare două locuri. de pildă. patul are două dimensiuni: “Queen size bed”. reprezentând tipul de spaţiu de cazare în a cărui structură obligatorie intră: un dormitor pentru două persoane. “King size bed”. la multe din vilele aflate la Neptun – Olimp. iar dormitorul deasupra camerei de zi). Holiday Inn Resort din Si-naia. duş. etc. când există mai multe dormitoare. Garsoniera. Când un apartament are un singur dormitor.). Cameră cu trei sau mai multe paturi individuale.

sau acces comun într-un vestibul (în care sunt amplasate cele două uşi) cu ieşire pe coridorul de etaj.zise. atribuţiile de coordonare şi control pot fi delgate unei guvernante şefă de tură. etc. magaziile. acele spaţii hoteliere în care. Suita este des solicitată. Sectorul de etaj organizează întreţinerea curăţeniei permanente a marii majorităţi a acestor spaţii.Funcţia de conducere a sectorului este aceea de guvernantă şefă. clubul. parcarea pentru personal. la celelalte categorii se adaugă şi băile. scările de incendiu. trotuarul. fie clienţii şi personalul au drepturi comune de utilizare a facilităţlor. el se numeşte “studio”. spaţiile de protocol. 16 .C. sălile de conferinţe. rampele de debarasare. Spaţiile de folosinţă comună sunt. rampele de aprovizionare. parcare pentru clienţi. Spaţiile exterioare pot fi: spaţiu verde aparţnând unităţii (parcul hotelului. salonul de cosmetică. având ca atribuţie principală asigurarea igienei absolute şi a confortului spaţiilor de cazare şi a celor aferente acestora (coridoare de etaj. terenurile de tenis. barul de zi. căile de acces (aleile. sala de gimnastică. garderobele. magazinele. • Spaţii anexe sau de serviciu. aceste camere pot fi vândute şi separat. Aceste spaţii se subclasifică în: • Spaţii exterioare. biblioteca. ascensoarele şi scările de serviciu. • Spaţii de circulaţie. curtea vilei. salon de televizor. Denumirea acestui tip de spaţiu pe plan internaţional diferă: spre exemplu în reţeaua Inter-Continental. Ceea ce deosebeşte suita de apartament sau garsonieră este absenţa unui spaţiu locuibil de tipul sufrageriei sau salonului. spaţiile de tratament. peronul). Dacă la unităţile de categorie medie şi superioară grupul sanitar comun pentru clienţi este exclusiv toaleta (separată pe sexe). palierul de etaj. b). etc. Spaţiul de folosinţă comună este grupul sanitar comun. aflată de obicei în perimetrul holului de primire şi re-cepţie. frizeria. Dacă hotelul este de categorie superioară şi de capacitate mare. aflate pe etaje. etc. mai ales de către familişti sau de către persoanele cu handicap aflate în grija unor însoţitori. atelierele. sufrageria vilei. salonul de masaj.). fie personalul îşi desfăşoara activitatea zilnică. etc. funcţie de management interior. Spaţiile de circulaţie pot fi reprezentate de: scara principală de acces pe etaje. grupurile sanitare comune. Personalul dispune de spaţii comune interioare specializate cum ar fi: spaţiile pentru fumători. duşurile şi W. • Spaţii interioare specializate pentru clienţi. salonul de corespondenţă. ascensoarele pen-tru pasageri. birourile. coaforul. Spaţii anexe sau de serviciu pot fi: oficiile de etaj. spaţiul verde din camping. Spaţiile interioare spacializate sunt acele spaţii din interiorul clădirii care au o destinaţie foarte precisă: holul de primire şi recepţie. Prin blocare uşii de comunicare. minigolf. Subsectorul spaţii de cazare poate fi condus de o guvernantă de etaje. curtea interioară amenajată pentru pasageri (vezi hotelul Raluca din staţiunea Venus sau hotelul Crowne Plaza din Bucureşti). piscina acoperită. cu unul sau două paturi) pot avea acces separat pe coridorul de etaj.-urile comune. terasele exterioare. etc. piscinele în aer liber. aşa cum le arată şi numele.

organigrama sectorului de etaj de simplifică. aceea de valet. stocarea lenjeriei noi. Subsectorul spaţii comune poate fi condus de o guvernantă spaţii comune. Subsectorul spălătoriecurăţătorie. aşa cum se prezină în pagina următoare. birourile personalului. Muncitoarele spălătorese sunt calificate. eventual condus de o lenjereasă şefă. care răspunde de a-sigurarea întreţinerii permanente a curăţeniei spaţiilor de folosinţă comună: holul de primire şi recepţie. etc). Subsectorul lenjerie. protocol. a inventarului moale aparţinând unităţii de restauraţie din cadrul hotelului şi a echipamentului-uniformă pentru personal. ea poate fi ajutată de o ocupaţie necalificată şi anume. În general. grupurile sanitare comune. spaţiile de serviciu ale recepţiei. sălile de conferinţă. Curăţirea zilnică a spaţiilor de cazare eliberate şi ocupate. recepţii.paliere. etc. reuniuni. numite îngrijitoare spaţii comune. Lucrătoarele subsectorului se numesc lenjerese-croitorese. are ca principală atribuţie întreţinerea lenjeriei hoteliere. condus de către o şefă spălătorie. eventuale reparaţii a acesteia.). etc. lucrătoarele care efectuează curăţenia acestor spaţii sunt muncitoare necalificate. precum şi întreţinerea igienei spaţiilor de cazare libere este asigurată de către ocupaţia (presupunând clasificare) denumită cameristă. are ca principală sarcină gestiunea inventarului moale (inventarierea şi sortarea lenjeriei hoteliere de pat şi de baie. În marea majoritate a hotelurilor de capacitate medie. 17 . Organigrama complexă a sectorului de etaj poate fi cea prezentată mai jos (a doua).

5 lucrători/cameră la unităţile de “2 stele” 18 . Numărul personalului se calculează ţinând cont de numărul spaţiilor de cazare existente. Astfel.5 – 2. numărul de lucrători raportat la o cameră se înscrie în următoarele limite: 1.3 – 0.0 lucrători/cameră la unităţile de lux 0.8 – 1.5 – 0.5 lucrători/cameră la unităţile de “4 stele” 0.8 lucrători/cameră la unităţile de “3 stele” 0. în reţeaua internaţională.Numărul personalului angajat este direct legat de complexitatea serviciilor oferite în plus faţă de aşa numitele “servicii de bază”.

0,3

lcrători/cameră

la unităţile de “1 stea”

Ospitalitatea hotelurilor americane se raportează la un număr mediu de 52 angajaţi la 100 de camere/ în top se numără aproximativ 400 de unităţi performante, cu o medie de 118 angajaţi la 100 de camere. Excepţiile sunt prezente mai ales în rândul marilor proprietăţi asiatice, recunoscute pentru calitatea serviciilor. Forţa de muncă locală, ieftină, face ca numărul mediu al angajaţilor per cameră să fie cel mai mare din lume. De pildă, la hotelul Shangri-La din Bankok numără 1.073 persoane la 697 de camere, adică 150 de angajaţi la 100 de camere; hotelul Peninsula din Hong Kong realizează o calificare şi mai bună, având personal alcătuit din 600 de membri la 210 camere. Anexa 1 Exemplu de organigramă pentru un hotel de 1 – 2 stele

19

Anexa 2 Exemplu de organigramă pentru un hotel de 3 stele cu peste 100 de camere

20

Anexa 3

21

gust sau stare a sănătăţii . îngheţată.organizează diferite manifestări culturale (programe) susţinute de orchestre şi cântăreţi de muzică uşoară sau populară. 22 .observaţiile culese zilnic de către patroni. Activitatea de preparare şi servire a hranei se caracterizează prin următoarele particularităţi: . după vârstă.sugestiile şi propunerile făcute de consumatori . audiţii muzicale şi creează condiţii de dans.. apărute în presa cotidiană sau în publicaţii periodice şi în cele de specialitate. .educă oamenii în sensul însuşirii modului corect de alimentare prin conţinutul preparatelor şi al produselor oferite şi prin structura meniurilor recomandate pe categorii de populaţie.oferă populaţiei posibilitatea de a servi hrana în mod organizat.în condiţiile în care ţara noastră este vizitată de numeroşi străini. . sucuri răcoritoare etc.articolele referitoare la activitatea respectivă. . utilaje. ustensile de lucru.creează timp disponibil femeilor pentru a putea participa la viaţa politică. transformând materiile prime. care se desfăşoară în unităţi publice.asigură hrană diferenţiată în funcţie de vârstă. culturală şi socială a ţării .asigură continuarea procesului de producţie prin transformarea unor bunuri din sfera de producţie în sfera de consum. educarea şi destinderea publicului consumator . se amplifică sau se diminuează în strânsă concordanţă cu evoluţia cererii şi ofertei. economică.ROLUL ŞI PARTICULARITĂŢILE SERVIRII ÎM UNITĂŢILE PUBLICE DE ALIMENTAŢIE Rolul şi particularităţile activităţii de producţie şi servire a unei game variate de preparate culinare şi băuturi. de alimentaţie. efort fizic. sex şi efort fizic . aparatură.realizează relaţii economice cu alţi agenţi economici pentru procurarea de materii prime.în preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie. momente coregrafice. gradul de servire practicat în unităţile de alimentaţie oglindeşte nivelul de trai. sex. în condiţii igienico-sanitare corespunzătoare . formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului. obiceiurile. tradiţiile şi civilizaţia poporului nostru Studierea şi cunoşterea permanentă a opţiunilor populaţiei se realizează prin următoarele căi: . cu preparate culinare realizate în bucătăriile sau laboratoarele de cofetăriepatiserie.creează noi valori. . şefi de unităţi şi alţi lucrători în cadrul raporturilor cu clienţii în timpul servirii. contribuind la culturalizarea.

va face o analiză.activităţi ăn calitate de persoane fizice Evaluarea rentabilităţii. . scaunele vor fi comode. Dotarea unităţii cu utilaje. iar numărul obiectelor de servire poate fi mai restrâns.-profesionistul care hotărăşte să facă o afacere. Pentru a realiza acest studiu se va parcurge următoarele faze: . capabil să prevadă şi să facă faţă oricărei sarcini sau situaţii ce pot apărea în timpul desfacerii activităţii de servire.-legislaţia română în vigoare. de bună calitate şi în cantităţi suficiente.chestionarele oferite pentru a fi completate de către populaţie: . prelucrare şi desfacere a produselor. Definirea produsului şi a pieţei. numărul de obiecte de servire va fi sporit. De exemplu. instalaţii.cercetarea documentelor . mobilier şi obiecte de servire.societatea în comandită simplă . a surselor. se impune cunoaşterea amănunţită a activităţii de producţie culinară.alegerea amplasamentului Alegerea formei juridice. cât trebuie să se producă şi la ce preţ se pot desface produsele.analiza concurenţei . volumul desfacerii. un studiu de marketing. pe când într-un bar. Pentru aceasta.evaluarea pieţei potenţiale . Patronul trebuie să-şi cunoască foarte bine patrimoniul şi să aibă în vedere că - 23 . în funcţie de natura activităţii. unde îşi va localiza afacerea. prevede posibilitatea desfăşurării unor activităţi comerciale şi de prestări servicii prin: .societatea cu răspundere limitată (SRL) . ce preţuri va practica şi ce profit va realiza.testul de produs . capacitatea de producţie. . organizate periodic sau zilnic în unităţi. scaunele mai mici.analiza realizărilor obţinute în diferite perioade de timp. mesele vor avea blatul mai mare. de răspundere şi de execuţie să fie calificat corespunzător fiecărui loc de muncă existent în unitate.marketingul. ce activităţi va desfăşura. de operaţiile de prelucrare. mobilier şi obiecte de servire. în mod diferit. cu ocazia cărora se testează opinia consumatorilor asupra produselor expuse. trebuie să se asigure de succesul acţiunii ce o va întreprinde.. Asigurarea aprovizionării cu materii prime necesare-la timp.-Restaurantul este o asociere de capital şi muncă. în vederea stabilirii a ceea ce trebuie să se producă (cantitativ şi calitativ). a capacităţii de păstrare.societatea în comandită pe acţiuni . într-un restaurant. pentru care. metodă modernă de prospectare a cererii de consum.societatea în nume colectiv (SNC) . Unităţile vor fi dotate cu utilaje. Pentru asigurarea unei bune serviri este necesar ca personalul de conducere.societatea pe acţiuni (SA) .expoziţiile cu vânzare de preparate culinare sau produse de cofetăriepatiserie. mesele vor fi cu blatul de dimensiuni mai redus. depozitare. a căilor şi a posibilităţilor de procurare şi transportare a materiilor prime şi a altor mărfuri agro-alimentare.

trebuie întreţinut.acesta se deteriorează.înscrierea societăţii la Direcţia de Finanţe-Preţuri judeţeană sau a municipiului Bucureşti .întocmirea şi înregistrarea contractului de asigurări sociale pentru patron .comunicarea la Administraţia Financiară locală că este deţinător de firmă .publicarea Sentinţei Judecătoreşti.analiza permanentă a costurilor materiale .deschiderea contului bancar la banca aleasă . dacă este cazul . astfel: .încheierea asigurărilor de bunuri Gestionarea riguroasă a întregii activităţi se realizează prin: . prin care se autorizează funcţionarea societăţii comerciale.comunicarea la administraţia financiară.studii şi analize privind rezultatele activităţii (audit de marketing) 24 .îndeplinirea formalităţilor pentru obţinerea autorizaţiei sanitar-veterinare. salubritate şi altele .-susţinerii activităţii unei societăţi comerciale se face prin capital propriu şi prin credite. a locului unde se vor efectua acte de comerţ altele decât cele înscrise în statutul societăţii . stabilite prin actele normative în vigoare . de la întreprinderile de furnizori a energiei electrice şi termice. reânoit. la Camera de Muncă . Asigurarea finanţării.obţinerea codului fiscal de la Administraţia Financiară locală .definirea pragului de rentabilitate prin metoda costurilor variabile . dezvoltat şi modernizat. se uzează. Îndeplinirea formalităţilor de funcţionare.creşterea cifrei de afaceri prin analiza vânzărilor şi stabilirea măsurilor ce urmează a se întreprinde . înainte de demararea oricărei afaceri îşi va pune prioritar problema evaluării rentabilităţii care trebuie făcută pe baza unei metodologii specifice şi care să stabilească precis coordonatele reuşitei în afaceri. a avizului de la pompieri. sunt necesare o serie de formalităţi şi autorizări.cunoaşterea şi asigurarea documentelor de evidenţă operativă şi contabilă. Iată de ce.depunerea declaraţiei pentru a deveni plătitor de TVA. în Monitorul Oficial .îndeplinirea formalităţilor pentru obţinerea licenţei .înscrierea societăţii în Registrul Comerţului .întocmirea şi înregistrarea contractelor de muncă pentru angajaţi şi colaboratori. După obţinerea sentinţei judecătoreşti definitive.

RESURSELE UMANE Organigrama formaţiei de lucru-principalele funcţii şi meserii pe care le întâlnim în restaurantele sunt următoarele: . bucătarii.prezenţă plăcută ţi domeniile: comunicare bună .maître d”hotel de carre .şef de rang/chelner .ajutorii acestora Pe lângă aceste meserii.spirit de observaţie 25 .somelier . în restaurante există: bucătarul şef.tehnologie culinară şi catering . cofetarii-patiseri. 2.asistent director de restaurant .prin maître d”hotel . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de Restaurantul…… 1 organizarea. bucătării specialişti/şefii de partidă.CAP. bufetarii şi ajutorii acestora.absolvent al unui curs de restaurant formare managerială de profil *brevet manager CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE Cunoştinţe foarte bune şi competenţă în .director restaurant .capacitate de conducere . bucătarul şef ajutor.barman .absolvent de şcoală . Principalele atribuţii ale unor funcţii şi meserii din sectorul de servire al restaurantelor: FISA POSTULUI Denumire: Cod: DIRECTOR RESTAURANT COMPARTIMENTUL NR.stagiu de cel puţin 8-10 ani profesională+liceu de în funcţii specifice specialitate/obsolvent şcoala activităţilor din diferite postliceală de profil sectoare de activitate din .econom . conducerea şi buna funcţionare a restaurantului FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ .tehnici de conducere .

studiază piaţa şi defineşte produsul .cordialitate. perseverenţă (serviciilor) . realizarea (lanţ) şi similare individual de muncă politicii 26 .marketing resurse umane . economatul. şi inginerul şef .rigoare. imaginaţie . întreţinere şi modul în care se asigură funcţionarea echipamentelor tehnice din dotare .coordonează direct activităţile de producţie culinară.spirit comercial . are în subordine: asistentul director. Efectuează control sistematic pentru buna desfăşurare a muncii în aceste sectoare .responsabilitate. baruri. şef bucătar. sarcini): . serviciul banchete..este subordonat directorului general.controlează şi deleagă competenţe privind starea de curăţenie.controlează calitatea serviciilor şi a preparatelor oferite.ia măsuri şi participă la comercializarea şi marketing-ul restaurantului .cunoaşterea mărfurilor şi capacitate de autoanaliză oenologie . transmite informaţii pe linie ierarhică şi defineşte politica restaurantului .reprezintă restaurantul în relaţiile cu clienţii.limbi străine (minim două) .se detailează prin .ia măsuri pentru respectarea legislaţiei comerciale sanitare de protecţie a muncii şi PSI Poziţia în organigramă-relaţii: . mărfurile şi materialele necesare .deleagă competenţe în sarcina Asistentului de director pentru activităţile din saloane.elaborează reguli minimale (standarde) privind efectuarea prestaţiilor în toate compartimentele restaurantului şi controlează respectarea acestora . lucrări. someliere şi serviciul steward.selecţionează furnizorii şi dirijează gestiunea depozitelor (magazinelor) în care se păstrează materiile prime.cu directorul de hotel. inclusiv rotaţia (diversificarea acestora) . furnizorii şi organele de inspecţie şi control PERSPECTIVA CONDIŢIILE DE LIMITE PROFESIONALĂ MUNCĂ DECIZIONALE . de agenţie de turism. administrator şi prin delegaţie întregul personal din subordine .tehnici de cunpărare şi vânzare . de SC restaurante contractul colectiv şi aprobat.execuţia bugetului hotel.se încadrează în bugetul aprobat .contabilitate şi gestiune Responsabilităţi (atribuţii. curtoazie .director comercial. sectorul de preţuri şi contabilitate operativă .efectuează analize şi elaborează rapoarte asupra activităţiilor din subordine. .analizează costurile şi stabileşte preţurile atât pe baza informaţiilor primite de la compartimente cât şi a propriilor analize .iniţiativă. de .tehnologia restaurantelor .creativitate.

sectorul de servire (chelner.comerciale aprobate .iniţiativă.cunoaşte mediul în care îţi desfăşoară activitatea . aj.înclinaţie pentru lucrul .absolvent a cel puţin 2-3 cursuri de perfecţionare .responsabilitate în munca .formaţiile de personal/practica elevilor FISA POSTULUI Denumire: Cod: MAÎTRE D”HOTEL SEF DE SALĂ COMPARTIMENTUL NR.absolvent curs specializare pentru funcţia şef de sală CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE . culinare. al tehnicilor de curtoazie catering .stagiu de cel puţin 6-8 ani în prin şcoală profesională. conducerea şi buna funcţionare a restaurantului FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ . spirit .aspect fizic vestimentar tehnicile de servire din plăcut restaurant .cunoscător al preparatelor . etc.) profil .politeţe desăvârşită.cunoştinţe foarte bune privind .chelner.calificare în meseria de bază .cunoscător de limbi străine (cel şi rigoare puţin două) .cunoştinţe de oenologie comercial (somelărie) . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de Saloanele restaurantului 1 organizarea.cultură generală solidă 27 . curs calificare.stăpâneşte tehnicile de prestată cumpărare şi vânzare pentru .disponibilitate pentru restaurant control şi autoanaliză . liceu de barman.bun organizator al resurselor cu clienţii umane .capacitate de conducere .spirit de observaţie .

Participă la elaborarea meniurilor (listelor) .aranjează şi gospodăreşte stocurile de inventar. sarcini): . reprezintă restaurantul în relaţiile cu clienţii.controlează preluarea şi distribuirea preparatelor şi serviciilor în saloane .participă cu conducerea la analiza costului produselor. etc.controlează şi asigură aplicarea normelor de protecţie şi igienă .este subordonat şefului de restaurant. .interpretează dorinţele şi aşteptările clienţilor.organizează seviciile în saloane şi dirijează munca colaboratorilor săi . şef recepţie hotel. hotel şi personalului societate comercială subordonat (lanţ) de profil menţine stilul şi eficacitatea servirii FISA POSTULUI Denumire: ŞEF BUCĂTAR 28 Cod: .director (şef) pentru întărirea contractul colectiv şi restaurant.organizează şi îndrumă practica elevilor din saloanele restaurant . LIMITELE CONDIŢIILE DE PERSPECTIVA DECIZIONALE MUNCĂ PROFESIONALĂ ia măsuri . preparatelor şi materialelor .asigură legătura între saloane. barmanul şef. Asigură vânzarea produselor şi preparatelor . etc.sunt menţionate în .planifică şi dirijează activităţile din cursul acţiunilor importante ce se desfăşoară în restaurant .Responsabilităţi (atribuţii.cu celelalte sectoare (secţii) din cadrul restaurantului . are în subordine întregul personal din sectoarele de servire .fixează turele de lucru pentru colaboratorii săi. lucrări. îi sfătuieşte în alegerea lor .execută şi alte sarcini pe care le primeşte pe linie ierarhică Poziţia în organigramă-relaţii: .participă la alegerea furnizorilor şi la păstrarea materiilor prime. mass-media. clienţi şi administraţie . director disciplinei individual de muncă restaurante. econom. materiale şi produse .în baza delegărilor primite. organele de inspecţie şi control.cu şeful bucătar.controlează şi informează conducerea despre starea activităţilor (serviciilor) din saloane . Controlează mise-en-placeul şi curăţenia meselor şi saloanelor .prezintă meniurile şi ia comanda de la client.primeşte şi rezolvă sesizările .

norme şi tehnici de păstrare a munca prestată alimentelor şi produselor culinare .COMPARTIMENTUL NR. a produselor alimentare şi preparatelor . interioară şi . şef partidă .absolvent de şcoală . materii prime.norme de protecţia muncii şi PSI Responsabilităţi (atribuţii.întocmeşte comenzile de aprovizionare pentru oferirea tuturor sortimentelor din listele sau meniurile pentru mese comandate .absolvent liceu (specialist).gust şi miros-bune personalului . sarcini individuale.asigură gestionarea patrimoniului încredinţat (inventar.controlează şi asigură starea de igienă corespunzătoare a locului de muncă.comunicarea bună. sarcini): .responsabilitate pentru .simţ artistic .planifică şi organizează munca în bucătărie (echipe.supraveghează şi controlează toate lucrările din bucătărie .simţ al ordinii şi exterioară disciplinei .organizează activităţile de producţie culinară .propune reţete şi urmăreşte realizarea lor .absolvent curs formare “bucătar şef” CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE Cunoştinţe profesionale foarte bune .6-8 ani în funcţii specifice profesională/calificare activităţilor din bucătărie: bucătar bucătar. şef bucătar .capacitate de a dirija .tehnici de conducere a .capacitate de lucru în privind: echipă . materiilor prime şi produselor finite .tehnologie culinară-produse (conduce) cofetărie-patiserie .) et .asigură păstrarea în condiţii optime de igienă. produse finite) 29 .grijă pentru igienă . analiza costurilor . lucrări.gestiunea restaurantelor.controlează şi răspunde de calitatea materiilor prime şi a produselor finite . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Bucătăria restaurantului 1 FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ .norme şi reguli de igienă . temperatură şi vecinătate a mărfurilor. a personalului.tehnologia culinară-gastronomie .

.ierarhice: este subordonat directorului de restaurant. de protecţie a muncii şi PSI Poziţia în organigramă-relaţii: .rezistenţă fizică.calificarea în meseria de .cunoscător a cel puţin 2 limbi . şef materiilor prime şi serviciu produselor finite .stagiu de cel puţin 5 ani în bază prin şcoala funcţii din sectorul de servire profesională. .director în SC asigurarea de profil calităţii produselor realizate FISA POSTULUI Denumire: Cod: BARMAN COMPARTIMENTUL NR. şeful laboratorului carmangerie şi prin delegare întregul personal din sectorul de producţie culinară .aspect fizic şi tehnicile de servire din bar vestimentar plăcut .de reprezentare-în limita delegării date de directorul restaurantului LIMITELE CONDIŢIILE DE PERSPECTIVA DECIZIONALE MUNCĂ PROFESIONALĂ organizează . curs calificat.colaborare: nivel ierarhic egal-maître d”hotel coordonator şi barman şef . (barman. Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de Barmanul 1 organizare şi efectuarea serviciilor în barul în care lucrează FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ . şeful laboratorului cofetărie.cunoştinţe foarte bune în . de igienă.răspunde de aplicarea normelor de protecţie a consumatorilor. are în subordine: ajutorul de şef bucătar.se detaliază prin .funcţionale: cu celelalte compartimente de muncă .absolvent a cel puţin 1-2 cursuri de perfecţionare CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE .director şi formaţii de lucru contractul colectiv şi director adjunct gestionarea individual de muncă restaurant inventarului a . chelner) ajutor liceu de profil.curs specializare barman . străine memorie bună şi tact 30 .specialist.

cu celelalte sectoare-secţii din cadrul restaurantului . sarcini): .răspunde de calitatea produselor executate şi puse în vânzare..primeşte clienţii şi le recomandă băuturile potrivite . inclusive al spaţiilor de munca prestată depozitare . spirit .răspunde de respectarea cu stricteţe a normelor de producţie a muncii.înclinaţie pentru lucrul cu .în relaţiile cu clienţii trebuie să aibă o comportare politicoasă. livrare sau recepţionare de produse cu deficienţe de calitate .răspunde material pentru orice pagubă provocată în urma punerii în consum. igienico-sanitare la locul de muncă.cu maître d”hotel. spirit în bar de oservaţie. econom . precum şi de serviciile prestate în barul pe care-l conduce .bun organizator al locului de responsabilităţilor pentru muncă.cunoştinţe de oenologie commercial (somelărie) . curtoazie.asigură necesarul de băuturi şi alte mărfuri specifice şi răspunde de păstrarea şi gestionarea lor .asigură existenţa listei de bar cu indicarea preţului . lucrări. are în subordine ajutorii de barmani .coordonează activitatea lucrătorilor din subordine şi supraveghează efectuarea serviciilor . inclusive în spaţiile anexă (depozite) . director sau punerea în contractul colectiv şi restaurant consum a mărfurilor individual de muncă sau preparatelor necorespunzătoare calitativ 31 .pregăteşte băuturile în amestec . o ţinută impecabilă din punct de vedre al igienei coorporale şi vestimentaţiei Poziţia în organigramă-relaţii: . amabilă.cunoştinţe foarte bune în professional tehnicile de preparare a .cunoştinţe temeinice de clienţii legislaţie profesională .capacitatea de conducere amestecurilor care se realizează .asumarea .în limita competenţelor delegate LIMITELE CONDIŢIILE DE PERSPECTIVA DECIZIONALE MUNCĂ PROFESIONALĂ refuză primirea Sunt menţionate în Maître d”hotel.este subordonat directorului de restaurant.cultură generală solidă Responsabilităţi (atribuţii.răspunde de exigenţa în bar a inventarului în bună stare .politeţe.

viticole comunicativ . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST Este responsabil de buna Restaurantul….cunoştinţe de gatronomie .capacitate de conducere gestionarea stocurilor de băuturi Responsabilităţi (atribuţii. recomandă şi serveşte clienţilor băuturile care se asociază cu componentele meniului .stabilitate necesară de sortimente de băuturi potrivit listei .sfătuieşte economul ca la cumpărarea vinurilor să aibă în vedere sortimentul.participă la elaborarea bugetului pentru secţia bar (pivniţă) .responsabilitate pentru .bun degustător munca prestată .cunoaşterea tehnicilor de .iniţiativă şi spirit vânzare commercial .cunoscător a cel puţin 2 limbi . anul recoltei şi podgoria de provenienţă . sarcini): .sobrietate .poate asigura păstrarea şi gestionarea vinurilor în condiţii de menţinere a calităţii acestora .absolvent a 1-2 cursuri de perfecţionare CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE .popularizează prin ofera făcută anumite sortimente de vinuri În situaţia în care restaurantul are pivniţă de vinuri.cunoştinţe foarte bune în .cunoştinţe temeinice privind . De 32 .robusteţe fizică străine . curtoazie.cunoaşterea zonelor geografice . chelner) .FISA POSTULUI Denumire: Cod: SOMELIER COMPARTIMENTUL NR.calificarea în meseria de .politeţe. somelierul organizează pivniţa pentru a asigura vinului condiţii optime de păstrare a calităţii.curs specializare somelier (barman. lucrări.prezintă.stagiu de cel puţin 5 ani în chelner funcţii din sectorul de servire .spirit de echipă .cunoaşterea temeinică de .simţ dezvoltat al gustului oenologie şi mirosului .aspect fizic şi tehnicile de servire din bar vestimentar plăcut .cultură generală solidă . 1 funcţionare a sectorului de băuturi al restaurantului (păstrare şi servire) FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ .

face îmbuteliere.cu celelalte secţii din cadrul restaurantului . de atragere a clientelei . ucenic.1-2 ani în funcţie de ajutor. ţine evidenţa la zi a stocului de băuturi pe sortimente.şef de sector .director restaurant Denumire: Cod: GHELNER/ŞEF DE RANG COMPARTIMENTUL NR. supraveghează evoluţia vinului.calificare în meseria de bază . .sobrietate. Poziţia în organigramă-relaţii: . director de restaurant.în limita componenţelor delegate LIMITELE DECIZIONALE refuză punerea în consum a băuturilor necorespunzătoare calitativ decide asupra condiţiilor optime de păstrare a vinurilor FISA POSTULUI CONDIŢIILE DE MUNCĂ Sunt menţionate în contractul colectiv şi individual de muncă PERSPECTIVA PROFESIONALĂ .este subordonat: prim maître d”hotel.simţul văzului şi auzului bine corecte privind aranjarea dezvoltat meselor şi efectuarea serviciilor . prin şcoală profesională. supleţe .prezenţa fizică plăcură. asistent . Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST aranjează şi Restaurant/salon 1 întreţine salonul restaurantlui efectuează serviciile FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ .cunoscător a cel puţin 2 limbi .asemenea. liceu de profil sau curs de calificare CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE . econom .îndemânare şi dexteritate . ani de recoltă. etc. robusteţe vânzare.să cunoască tehnicile de . dacă este cazul.maître somelier. barman.cu maître d”hotel de carre.să aibe cunoştinţe şi deprinderi .sănătate bună. străine eleganţă. etc. prestanţă 33 . şef bucătar.

Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST lucrător polivalent.să participle la careul personalului .. . asistent director . etc.să posede cunoştinţe temeinice în domeniul servirii. bine îngrijită şi ustensilele de lucru complete . corect.să aibă o ţinută fizică şi vestimentară curată. amabil.director restaurant LIMITELE DECIZIONALE refuză servirea preparatelor şi băuturilor care nu corespund cu comanda (calitativ şi cantitativ) FISA POSTULUI Denumire: Cod: LUCRĂTOR FAST-FOOD COMPARTIMENTUL NR. solelier. politicos. 34 . tehnici de alcătuire a meniurilor. are în subordine ajutori şi debarasatori .să respecte regulile igienico-sanitare .să sfătuiască clientul şi să-l ajute în alegerea dorită .memorie şi memorie vizuală dezvoltate Responsabilităţi (atribuţii. oenologie.cu lucrătorii din celelalte secţii ale restaurantului . igienă şi protecţie. demn .cu ceilalţi componenţi din brigadă CONDIŢIILE DE MUNCĂ Sunt menţionate în contractul colectiv şi individual de muncă PERSPECTIVA PROFESIONALĂ . maître d”hotel.spirit de echipă .imaginaţie şi ingeniozitate .să întocmească sau să verifice corecta întocmire a notelor de plată .să efectueze servirea clienţilor cu respectarea regulilor şi tehnicilor cunoscute . cinstit.să resolve sau să ceară sprijin pe linie ierarhică pentru soluţionarea oricărei nemulţumiri din partea clienţilor Poziţia în organigramă-relaţii: .să se prezinte la program.modest.să aibă o bună cultură generală . lucrări.este subordonat: maître d”hotel.să cunoască conţinutul listelor de preparate şi băuturi . la ora prevăzută în grafic .să asigure în permanenţă inventarul în raionul său şi să păstreze permanent ordinea şi curăţenia pe locul său de muncă .să participle la efctuarea mise-en-place-ului .responsabilitate pentru munca prestată . sarcini): .barman. al gastronomiei.

lucrări. .un an în activităţi operative .Restaurante fast-food prin rotaţie îndeplineşte succesiv lucrări în bucătărie.să aibă cunoştinţe temeinice evidente privind normele de igienă. execută după caz lucrări: .asigură ingredientele necesare pe mese .finisează sau ansamblează preparatele . Poziţia în organigramă-relaţii: . lucrători în formare .curăţă şi întreţine pardoseala . bucătar din domeniu.să cunoască tehnicile de .spirit de echipă clienţilor .păstrează permanent ordine şi curăţenie la locul de muncă . sarcini): Polivalente. amabilitate şi cinste.responsabilitate pentru munca .îndemânare şi dexteritate oferite la vânzare .efectuează încasarea pentru comenzile servite .este subordonat: girantului/gestionarului/directorului. lucrătorul poate executa şi alte sarcini primate pe linie ierarhică. .calificare chelner.asigură şi supraveghează păstrarea preparatelor conform normelor stabilite .pregăteşte tăvile pentru servirea comenzii . constituie un sau curs de formare în avantaj întreprindere/societate CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE .debarasează mesele .curăţă şi întreţine grupurile sanitare . poate avea în subordine.simţul ordinei şi al curăţeniei pentru a efectua servicii corecte dezvoltat Responsabilităţi (atribuţii.să aibă deprinderi şi matematice comportament corespunzător . la linie şi în salon FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ .ia comanda de la clienţi şi o transmite spre executare .cu ceilalţi lucrători din formaţie (brigadă) LIMITELE CONDIŢIILE DE PERSPECTIVA 35 1 .politeţe.absolvent gimnaziu sau liceu .prezenţa fizică plăcură producţie ale sortimentelor .goleşte coşurile pentru resturi (pubelele) Indiferent de locul unde este repartizat.memorie bună şi uşurinţă în protecţia muncii şi PSI efectuarea calculelor .să cunoască tehnica de servire la prestată linie a produselor oferite .preia comenzile executate şi le montează pe tăvă .

contabilitate specialitate CAPACITATEA PROFESIONALĂ CALITĂŢILE PERSONALE .absolvent a cel puţin 1 curs specifice de aprovizionare. girant.să cunoască tehnicile de .disponibilitate pentru control şi calitativă a mărfurilor analiză .spirit de observaţie (noţiuni de marketing) .experienţă pentru stabilirea situaţiilor statistice necesarului de mărfuri şi .uşurinţă în calculul şi .capacitatea de recepţionare a negociere pentru cumpărări mărfurilor . itendent) COMPARTIMENTUL NR.şef de linie/secţie. gestionar. Rolul: DE MUNCĂ PERSOANE/POST este responsabil de Restaurantul….competenţă în alegerea .cunoaşterea metodologiei de .cunoştinţe de legislaţie comercială . director fast-food FISA POSTULUI Denumire: Cod: ECONOM (magaziner..cunoaşterea regulilor igienico36 . adjunct de girant.DECIZIONALE refuză vânzarea produselor care nu corespund normelor interne şi prezentare MUNCĂ Sunt menţionate în contractul colectiv şi individual de muncă PROFESIONALĂ .responsabilitate în munca calculare a preţurilor prestată .capacitate de conducere şi .studii medii (liceu) . de perfecţionare în preţuri. 1 aprovizionarea restaurantului şi gestionarea mărfurilor întrate în unitate FORMAREA PROFESIONALĂ EXPERIENŢA PROFESIONALĂ .cunoaşterea mărfurilor vigoare .cunoştinţe de tehnologie operativitate în întocmirea culinară şi oenologie documentelor primare şi a . gestionar.minim 6 ani în funcţii .cunoaşterea pieţei potenţiale .iniţiativă şi spirit commercial evidenţă operativă .

întocmeşte documentele primare necesare . restaurantul în relaţiile cu furnizorii LIMITELE CONDIŢIILE DE PERSPECTIVA DECIZIONALE MUNCĂ PROFESIONALĂ refuză la Sunt menţionate în . o atmosferă de destindere şi 37 .ierarhic: este subordonat: directorului de restaurant. În restaurante structura organizatorică poate fi stabilită corespunzător modului de organizare a activităţii şi sarcinilor ce revin fiecărui sector. sfaturi şi alte informaţii utile. ele asigură colaborarea. efectuează lucrările de evidenţă operativă. sarcini): .efectuează aprovizionarea cu mărfuri de calitate. Organigrama este reprezentanta grafic a structurii interne a unui restaurant. calculul de preţ de cost .identifică sursele de aprovizionare şi prezintă conducerii furnizorii pentru selecţie . gestiuni etc. depozitarea şi păstrarea mărfurilor în condiţiile igienico-sanitare corespunzătoare normelor . cu denumirea şi poziţia fiecărei funcţii.controlor cumpărarea contractul colectiv şi aprovizionare. ambianţă plăcută.analizează consumurile pe produse şi secţii. discreţie.funcţionale: cu celelalte secţii din cadrul restaurantului în legătură cu livrarea mărfurilor . lucrări.gestionează mărfurile şi distribuirea acestora secţiilor de producţie potrivit necesarului .asigură transportul. cărora trebuie să le facă faţă cei ce îşi aleg o meserie din acest sector.colaborare: în baza delegaţiei primite. Beneficiarii de servicii trebuie să găsească în restaurante amabilitate. Legăturilor ierarhice sunt legături între şefi şi subordonaţi.stabilirea necesarului de mărfuri şi materiale . ele asigură circulaţia dispoziţiilor şi a deciziilor. determinate de raţiuni tehnice sau operaţionale.răspunde material pentru orice pagubă provocată ca urmare a nerespectării sarcinilor de serviciu Poziţia în organigramă-relaţii: . Legăturile funcţionale sunt legăturile stabilite între servicii. întocmeşte situaţiile statistice cerute. Calităţile şi aptitudinile profesionale necesare personalului din restaurante şi moteluri. secţii. are în subordine personalul operativ pentru aprovizionare . Ea permite vizualizarea legăturilor ierarhice şi funcţionale a fiecărui post. şef mărfurilor individual de muncă depozit. Servirea clienţilor presupune exigenţe. şef serviciu necorespunzătoare calitativ Organigrame posibile.sanitară şi de păstrare a mărfurilor Responsabilităţi (atribuţii.

Pentru a putea îndeplini funcţiile specifice serviciilor. să respecte regulile de servire. să manifeste interes profesional. fantezie în aranjarea florilor. dantură îngrijită. reconfortante solicită din partea personalului imaginaţie în decorarea interioarelor. evident pe fondul unei solicitudini şi promptitudini desăvârşite din partea personalului. seriozitate şi demnitate. moderne care să asigure condiţii de confort optime. prestanţă. geografie. ca pregătire. băuturilor şi produselor oferite spre consum. Ţinuta fizică. să dea dovadă 38 . artă. Simţul ordinii şi al curăţeniei condiţionează realizarea unor servicii de calitate. Cei ce au simţul văzului normal dezvoltat. că în timpul activităţii profesionale. ţinuta corporală normală (picioare şi spate drep. distanţele. literatură. Aptitudinile intelectuale. mersul regulat). pentru însuşirea şi practicarea meseriilor specifice sunt nesecare o serie de aptitudini fizice şi fiziologice. sunt supuse unei solicitări continue. trebuie să corespundă. trebuie să fie întreagă. Pentru aceasta. Se are în vedere. etc. îmbrăcăminte impecabilă. Se impune a avea un nivel sufcient de cunoştinţe de cultură generală pentru a fi capabil să susţină cu turiştii-clienţi conversaţii pe diferite teme: istorie. disciplină şi punctualitate. crearea unei ambianţe plăcute. pentru a efectua servicii de înaltă ţinută profesională. deprinderile trebuie să se situeze la un nivel corespunzător cerinţelor fiecărei funcţii. uşoară şi bine lustruită. să fie conştiincios în muncă. Trebuie de asemenea să cunoască una sau două limbi de circulaţie internaţională corespunzătoare structurii turiştilor majoritari din unităţile respective. să fie dotat cu memorie vizuală pentru a recunoşte clienţii şi locurile. dragostea sau înclinaţia pentru frumos sunt evident alte calităţi ale lucrătorului din turism care îşi desfăşoară activitatea în restaurante. atrăgătoare. pentru a reţine comenzile şi numele clienţilor. adoptarea unor soluţii rafinate. se pot dobândi numai dacă există o capacitate de coordonare manuală corespunzătoare. organizarea muncii personalului de servire constituie factorul esenţial în prestarea unor servicii de calitate. Simţul estetic. vor recunoaşte obiectele şi clienţii. Îndemînarea şi dexteritatea specifice profesiei. curată. fără pete şi bine călcată. Întreaga ţinută trebuie să exprime eleganţă. Fizionomia lucrătorilor care efectuează diferite servicii să fie plăcută. pentru a asigura corecta întocmire a documentelor de evidenţă operativă specifice fiecărui loc de muncă. Obligatorii sunt şi cunoştinţele matematice. comodă. generale şi speciale. Atenţia cuvenită se va da şi încălţămintei care va fi decentă. De asemenea. cunoştinţele. bine croită. sport. dimensiunile. după caz uşurând examinarea organoleptică a preparatelor. să fie înzestrat cu o memorie bună. de calitate. Intimizarea unităţilor. membrele superioare cât şi cele inferioare. sobrietate. cerinţelor postului şi să posede o serie de calităţi necesare bunei desfăşurări a activităţii Astfel. Un auz normal facilitează înţelegerea consumatorilor. supleţe. cu o ţinută vestimentară corectă. cât şi pentru efectuarea încasărilor. lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în acest sector. ceea ce necesită o bună stare de sănătate şi de funcţionare a acestora. în condiţii de igienă. fără defecte fizice. să aibă atenţie distributivă. perceperea zgomotelor şi semnelor acustice etc. vor putea aprecia formele. gustul şi mirosul au un rol deosebit de important.reconfortare.

etc. săptămânale/lunare şi anuale. ce trebuie să ne motiveze mai mult. persoanele polivalente care înlocuiesc pe cei din libere. se acordă liber. maternitate. amabil. respectuos. obiectivul (cine şi ce face?. de volumul de activitate al acestora şi numărul de salariaţi. să fie modest.organizarea muncii personalului în brigăzi de servire. mesajul zilei. spiritul de echipă trebuie să fie prezent la toţi cei care îşi desfăşoară munca în restaurante. de prezenţă şi sarcini specifice zilnice. Echilibrul moral este necesar a presta o muncă cinstită. organizarea muncii se face pe bază de grafice. secţia/sectorul.. să-şi îndeplinească sarcinile cu demnitate – nu slugarnic. de aprovizionare. -se face pentru a stabili liberele săptămânale.30 sau 7-10. În unităţile cu număr redus de salariaţi. politicos. cine vinde?. spiritul de organizare.de rezistenţă la monotonia muncii. 12-17 sau 7-9. cinstit. animaţia în curs. La întocmirea graficului de lucru săptămânal. brigada consacrată în restauraţia tradiţională are următoarea structură: 39 . executată în mod exemplar. Brigada de servire. regimul zilnic de lucru este de 8 ore. data şi ora. 12-15. se vor avea în vede: timpul de muncă săptămânal este de 40 ore. Organizarea muncii personalului-se face diferenţiat. încât să se asigure şi pauza de masă.cuprinde totalul personalului care asigură desfăşurarea normalp a serviciilor. 18-21 săptămânal. corect.) Graficul săptămânal/lunar. este de dorit ca cel puţin o dată pe lună salariaţii să beneficieze de un liber în ziua de duminică Graficul anual. asistentul. persoana responsabilă. se întocmesc pe activităţi. corectă. Se recomandă ca aceste grafice să fie întocmite pe baza consultării cu salariaţii şi să fie aduse la cunoştinţa acestora cu cel puţin 7 zile înainte.). timp în care unitatea trebuie să-şi organizeze munca de aşa manieră. pentru comunicare de mesaje importante şi pentru stabilirea de responsabilităţi generale. în funcţie de specificul activităţii poate fi continuu sau fragmentat în două şi chiar trei părţi. Exemplu: 7-15. disciplinat. de prezentare şi servire a preparatelor şi băuturilor oferite. Acesta prevede. în restaurantele cu un număr important de salariaţi şi activitate complexă. în funcţie de mărimea restaurantelor. într-o tură sau schimb. dovedind o atitudine civilizată faţă de consumatori. În străinătate. prin afişarea în oficiu. iar în marile restaurante se organizează brigăzi complexe de servire. imaginaţia îl ajută pe lucrător să găsească forme originale de aranjare a meselor. Muncii. de primire-livrare comenzi. de regulă în zilele în care unitatea este mai puţin solicitată.se face şi se afişează atunci când au loc întâlniri ale conducerii cu personalul unităţii. programul de lucru zilnic. Brigăzile de servire. se realizează în deosebi. cu respectarea Cod. precum şi persoanele care acoperă nevoile firmei în perioada concediilor.se întocmeşte pentru a stabili concediile de odihnă şi concediile previzibile (studii. astăzi?. sincer. Graficul zilnic (fişe de briefing). etc. Acest timp poate fi prelungit. cum ar fi graficul de curăţenie. Graficele..

gestionează lenjeria unităţii.director de restaurant. ajutorul de chelner -curăţenia – întreţinerea la locul de muncă. asigură dirijarea de ansamblu a activităţii ocupându-se în mod deosebit de primirea clienţilor şi de relaţiile cu aceştia. Organizarea brigăzilor de servire presupune stabilirea programului de lucru zilnic al personalului şi a responsabilităţii pe care o are fiecare. primul maître d”hotel. transmite comenzile. se ocupă de efectuarea serviciilor la un număr redus de mese (3-5 mese). aduce preparatele. În practica restaurantelor se cunosc mai multe forme de organizare a brigăzilor de servire. se ocupă de prezentarea şi servirea vinurilor şi a celorlalte băuturi în salonul restaurantului. tranşatorul sau şeful bufetului rece. asigură legătura între salon şi oficiul. coordonează. ajută chelnerii . somelierul. coordonează activitatea chelnerilor la mesele obişnuite. ajută şeful de rang la serviciu şi debarasare. flambarea. se ocupă de efectuarea serviciilor în raionul său (5-9 mese). În restaurantele de la noi. astfel: directorul de restaurant (şef de unitate) conduce. maître d”hotel de carre. înlocuieşte directorul de restaurant şi se ocupă de organizarea serviciilor. curăţă zăpada de pe haine. controlează şi răspunde de întreaga activitate din unitatea respectivă. primeşte comenzile şi efectuează tranşarea. muncitorul necalificat. folosit în activitatea din oficii. structura brigăzilor de servire este determinată de mărimea şi profilul fiecărei unităţi. etc. şeful de rang. garderobiera-lenjereasă primeşte şi păstrează îmbrămintea şi obiectele personale ale clienţilor. mese festive. curăţenia locului de muncă. pregăteşte inventarul necesar serviciului. şi de mesele unde se găsesc clienţi deosebiţi. chelnerul efectuează servirea clienţilor. transportă obiectele de inventar din oficiu la masa de serviciu şi de la masa de serviciu în oficiu. commis debarasor. asigură curăţenia în faţa unităţii. îi protejează cu umbrela pe timp de ploaie. grupuri sanitare şi pentru curăţenia în salon. adică lucrătorul care se ocupă de unele porţionări şi de prezentarea anumitor preparate cunoscute sub denumirea de „plat du jour”. portarul-uşier primeşte clienţii. astfel: brigăzi pe bază de grafic orar brigăzi de zi şi de seară - 40 . demişeful de rang sau garsonul de restaurant. maître d”hotel (şef de sală) organizează procesul de servire din salon. răspunde de activitatea desfăşurată în 2-3 ranguri (15-25 mese).unor preparate. commis de suite.

dar cu grad de solicitare redus. etc. în cursul zilelor din săptămână. pe funcţii. congrese. cât şi al sarcinilor suplimentare ce le are de îndeplinit fiecare lucrător (curăţenia. tunsoare şi coafură îngrijite. -sublinierea deficienţelor. conform graficului de lucru. liberele săptămânale şi alte drepturi. ciorapi de culoarea pielii pentru femei. curăţenia obiectelor de inventar de pe mese.). care. cea mai bună metodă fiind aceea pe bază de grafic orar. întreţinerea. se face o ultimă verificare privind aranjarea. efectuarea unor servicii operative. unităţi izolate. -folosite în cazul când activitatea este diferenţiată ca volum şi structură de la un sezon la altul. unghii tăiate scurt şi fără ojă. precum şi stabilirea răspunderilor atât din punt de vedere al serviciilor. brigăzi mixte (ture lungi şi ture obişnuite) Alegerea uneia din formele de organizare se face în funcţie de condiţiile concrete ale fiecărei unităţi. cămăşi sau bluze albe. cu toc jos. de către chelneri. ca o dată cu fixarea locurilor de muncă. -luarea în primire. recepţii. revelioane. prezentând o serie de avantaje evidente: folosirea eficientă a timpului de lucru prin adaptarea programului de lucru după nevoi. fără defecte. -verificarea ţinutei vestimentare şi a igienei personale a lucrătorilor. cu gura îngrijită. speciale sau ocazionale. sarcinile sau responsabilităţile suplimentare ce trebuie realizate de fiecare în afara atribuţiilor specifice postului sau funcţiei îndeplinite. să se facă şi rotirea oamenilor pe aceste locuri. colectarea inventarului din hotel. zinic trebuie să se organizeze careul personalului. stabilirea măsurilor pentru evitarea acestora. -prezentarea noilor sortimente de preparate şi băuturi (dacă este cazul) -luarea unor măsuri de modificare a repartizării pe raioane. etc. rapide şi de calitate. călcată.etc. pantofi negri comozi..brigăzi pe ture lungi pentru gestiuni. -folosite în unităţile în care activitatea este constantă şi nu diferă prea mult de la o peroadă la alta. locuri de muncă. a raionului repartizat. -verificarea cunoaşterii conţinutului listelor de preparate şi băuturi a caracteristicilor şi calităţii sortimentelor de preparate şi băuturi. Este de dorit. ciorapi negri pentru bărbaţi. sporirea volumului de încasări. simpozioane. Pentru ca activitatea brigăzilor de servire. bărbaţii proaspăt barberiţi. proaspăt îmbăiaţi). ordonarea inventarului la închidere. maître 41 . Prin grafic orar de lucru se înţelege reprezentarea grafică a personalului încadrat într-o unitate. mărimea timpului în care unităţile pot fi deschise. care participă la realizarea sarcinilor complexe ale unităţii respective. programul zilnic de lucru. asigură. cu acelaşi personal angajat.folosite în cazul organizării unor acţiuni deosebite cum ar fi: seminarii. Folosirea graficului orar în unităţile cu număr mare de locuri. să se desfăşoare eficient şi responsabil. menajul. (îmbrăcămintea-uniformă curată. -existenţa ustensilelor de lucru şi a accesoriilor diverse. sezoniere.reprezintă un instrument de lucru cu următoarele obiective principale: -prezenţa lucrătorilor din brigada de servire. papion sau şnur negru. asigurându-se în funcţie de nevoi. Se cunosc trei tipuri de grafice de lucru: permanente.

Principii de ergonomie aplicabile în restaurante. neaerisit. cu lucrători având o ţinută fizică şi vestimentară necorespunzătoare. factorul uman. fără un aranjament floral adecvat. diviziunea funcţională a muncii (personalul comercial. „ergonomia este considerată ştiinţa care se ocupă de relaţiile om-maşină-mediu. El trebuie elaborat de conducerea fiecărei societăţi comerciale pentru a descrie cu mare precizie procedurile de lucru pentru realizarea produselor şi serviciilor din unitatea respectivă. Ergonomia ca ştiinţă este definiţia dată de Organizaţia Internaţională a Muncii: „aplicarea ştiinţelor biologice umane în corelaţie cu ştiinţele tehnice pentru a ajunge la o adaptare reciprocă optimă între om şi munca sa. neprimitoare. factorul tehnic. Manualul de exploatare -constituie un instrument de lucru foarte important pe baza căruia se pot derula toate activităţile dintr-un restaurant. cele mai mici gusturi pe care va trebui să le execute personalul subordonat. În limbajul curent. de specialitate. materia primă-obiectul muncii. Ansamblul acestor proceduri constituie tocmai conţinutul manualului de exploatare. Selecţia personalului trebuie făcută de aşa manieră. ca pentru menţinerea echilibrului în cadrul procesului de muncă. insuficient luminat va influenţa negativ atât clientela. -presupune repartizarea funcţională a sarcinilor pe fiecare loc de muncă. echilibru care să ducă la realizarea eficientă a acestuia printr-o solicitare normală a posibilităţilor umane. Diviziunea muncii. diviziunea muncii în funcţie de calificare (director restaurant. temeratură. la meseria sa. de creştere a productivităţii muncii. Ergonomia relevă că scopul selecţiei este de a asigura un echilibru optim în relaţiile dintre om şi profesie. 42 . Se au în vedere: diviziunea profesională a muncii (operaţiuni tehnologice omogene şi natura concretă a muncii). Un restaurant cu geamurile şi perdelele murdare. În sfera serviciilor turistice.-toate acestea. condiţii de muncă. Pentru aceasta se cer rezolvate probleme legate de selecţia şi încadrarea personalului. etc. cât şi pe lucrătorii care-şi desfăşoară activitatea în astfel de condiţii improprii. de producţie şi administrativ). dacă nu va stabili în detaliu cele mai mici secvenţe. Ergonomia are în vedere şi elementele de micro climat sau mediu-zgomot. având totodată o mai mare eficienţă în muncă”. rezultatele fiind măsurate în indici de eficienţă şi starea de bună sănătate a omului”. Nici un patron sau director de restaurant nu va reuşi de o manieră evidentă dacă nu va scrie. subsistemele care concură la realizarea prestaţiilor pot fi: factorul de conducere şi organizare. constituind un mijloc important pentru utilizarea eficientă a forţei de muncă. căutând să optimizeze aceste relaţii astfel ca sănătatea muncitorilor să fie păstrată. iluminat. etc. dintre om şi procesul de muncă. să asigure adaptarea omului la munca sa. Diviziunea muncii-rezultatele activităţii unei unităţi sau întreprinderi depinde de modul în care potenţialul uman al întreprinderii respective acţionează în interdependenţă cu forţele materiale şi financiare. încât să corespundă cerinţelor prezentate şi de perspectivă pentru fiecare meserie sau profesie. neâncălzit. comunicaţiile.d”hotel aşteaptă şi primeşte clienţii în salon. diviziunea muncii şi organizarea optimă a formaţiilor de lucru. cu mese aranjate inestetic.

creşterea intensităţii muncii.3. cerc. reducerea costurilor. Pot avea diferite forme şi suprafeţe geometrice (pătrate. etc timp de întreruperi neraţionale (din vina lucrătorilor. păstrare de obiecte) limita economică (folosirea timpului efectiv de lucru. întârzierii.50m-2m şi culoare secundare (distanţe între mese) de 90-110 cm. săptămâni. şi poate fi structurat astfel: timp de muncă productiv. inventar textil. semicerc. pentru asigurarea serviciilor de calitate. independente de voinţa lucrătorului-lipsa unor produse. informaţii. sezoane etc.).50 m2. care cuprinde timpul afectat servirii efective a clienţilor. prin reducerea întreruperilor pentru odihnă şi aşteptare. menţinere şi ordonare a locului de muncă timp de muncă neproductiv care. element de bază în calculul ce se realizează pentru dotarea cu mobilier. În condiţiile organizării meselor festive şi al amplasării acestora în diferite forme comune. timp de întreruperi neprevăzute.-care reprezintă timpul de care dispune un lucrător pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale specifice funcţiei îndeplinite. Acest studiu se poate face numai în paralel cu studierea fluctuaţiei clienţilor pe zile. bucătar. recurgându-se la alte activităţi) limita fiziologică (până la apariţia semnelor de oboseală şi suprasolicitare) limita socială (conţinutul muncii şi gradul de satisfacţie în muncă) Studierea structurii timpului de muncă. etc. trapeze. în cazul neacoperirii acestuia. constituie spaţiul de bază pentru servirea consumatorilor. cuprinde timpul de odihnă şi necesităţi. timpul de pregătire. lipsuri organizatorice. dar mai ales a întreruperilor neprevăzute şi cele neraţionale. vom găsii suficiente rezerve pentru o mai eficientă utilizare a acestuia. veselă. dreptunghiuri. Cele mai cunăscute limite ale diviziunii muncii sunt: limita tehnologică (extinderea diviziunii profesionale a muncii cu noi sarcini în completarea celor existente. chelner. Dotarea unităţilor pe activităţi funcţionale Salonul de servire în restauran-indiferent de profilul acestuia. lipsuri. ceea ce va identifica rezervele de creştere a gradului de ocupare în muncă şi implicit de creştere a productivităţii muncii. folosirea completă a timpului de muncă. ajutorii acestora). timpul de aşteptare. În toate condiţiile de amplasare a meselor individuale în salon în care se iau în calcul culoare principale de trecere de cca 1. media de calcul a unui loc în sala de servire este de 1. conversaţii cu colegii) Dacă analizăm structura timpului de muncă în unităţile în care ne desfăşurăm activitatea. CAP. care trebuie să fie dotat corespunzător categoriei de încadrare şi a normelor de dotare. 43 .maître d”hotel. Limitele diviziunii muncii se impun ca o necesitate obiectivă pentru a facilita apariţia unor fenomene pozitive ca : creşterea producţivităţii muncii.

având o aliniere perfectă şi cât mai estetică în prezentare. ca formă şi material. spre spate. scaunele. sau mese înalte cu vânzare rapidă (fără scaune). prevăzute cu etajeră pentru accesoriile consumatorilor. dreptunghiulară (80…. înălţimea acestora poate fi de 115-125cm. saloanele de servire se pot extinde cu spaţii de servire pe terase anume amenajate. 90x90cm. Holul de la intrare va fi amenajat cu fotolii. tabureţi.alegerea acestor tipuri de mobilier într-o unitate este determinată de gradul de confort (categoria) unităţii şi profilul acestuia. proiectat la capacitatea numărului de locuri din saloanele de consumaţie. pe care încap 4 tăvi de autoservire cu dimensiunile de 34x48cm. Din grupa mobilierului pentru sala de consumaţie fac parte: mesele. trebuie să se armonizeze cu mesele şi să aibă dimensiuni care să permită consumatorilor relaxarea în timpul cât servesc masa în unitate. canapelele. plante decorative. asamblându-se uşor în cazul organizării unor mese comune.. care să asigure un timp de folosire îndelungat. tip express. 60x60cm). Mese tip pentru autoservire. În general. va fi prevăzut cu garderobă şi grup sanitar. oglinzi. cu dimensiunile blatului menţionat mai sus. din melacard. Cele mai recomandate sunt în formă dreptunghiulară 80x120cm. canapelele. sub tăblia propriu-zisă. Mobilierul trebuie să fie trainic şi realizat din materiale rezistente. cu tente sau umbrele şi cu mobilier special. Saloanele de servire pot fi intimizate prin compartimentare cu moduli mobili de diferite forme. Salonul de servire trebuie să comunice direct cu intrarea principală a unităţii pentru consumatori. iar pentru baruri şi cofetării.90x120cm sau 40x60 cm pentru baruri şi cofetării). material plastic şi scheletul metalic. rotundă. -pot avea tăblia de forme diferite: pătrată (80x80cm.suprafaţa de calcul este de 1. Amplasarea meselor se face în lungimea sălii. pereţii putând fi acoperiţi cu material textil în culori plăcute. precum şi mese confecţionate în întregime din metal sau material plastic. tabureţii. 40x40cm. Mese pentru servit. ovală. Confecţionate în întregime din material lemnos sau numai cu tăblia din material lemnos. cu mase plastice etc. compartimentat pe sexe. o masă specială. înălţimea meselor poate fi de 40-60cm. determinate de forma şi poziţia sălii de servire. Tapiţăria se va realiza din ţesături 44 . să fie igienic. uşor de întreţinut şi de exploatat. întreţinut în permanenţă conform normelor de igienă sanitară. pentru diferite tipuri de unităţi. Scaunele. Pentru cofetării şi baruri. dreptunghiulară şi rotundă care se amplasează armonios în sala de servire. canapele tapiţate. cu rezervarea culoarelor principale şi secundare de trecere. În timpul verii. cu săli de servire pentru mese festive şi obişnuite. Mobilierul în dotarea sălii de servire-la alegerea mobilierului trebuie să se ţină seama de următoarele: profilul şi gradul de confort al unităţii. Înălţimea meselor clasice se recomandă a fi de cca 80 cm. 100x100cm. restaurantele clasice se dotează cu mese de formă pătrată. cu furnir. fotolii.10 m2 pentru un loc la masă. fotoliile. Dimensiunile scaunelor clasice cu spetează sunt: înălţimea blatului faţă de pardoseală trebuie să fie de cca 44-45cm. cu o înclinare uşoară a rezimătoarei. armonizarea cu celelalte elemente constructive şi de decorare a saloanelor de servire. pentru terase şi grădini de vară. odihnitoare. De asemenea. rezistent la intemperii. Scaunele.

prevăzută cu poliţe şi casete în interior organizate pe destinaţia obiectelor păstrate. pe marginile laterale ale acestuia. conform cu compartimentarea salonului şi tapiţate pe toate suprafaţa. Utilajul tehnologic pentru servire-este necesar pentru efectuarea diferitelor operaţii de prezentare şi servire în unităţile reprezentative. din punct de vedere constructiv şi ca dimensiuni. discotecile etc. cu ustensilele de lucru. în scopul asigurării unei temperaturi constante de până la 600. semicerc. tacâmuri. În timpul cât nu sunt folosite. scobitori. Farfuriile sunt ridicate prin intermediul unui dispozitiv cu resort. patiserie. pe lângă sursa electrică. sunt melacard sau fire sintetice precum şi cu tăblia tapiţată.pentru păstrarea şi 45 . Distribuitor pentru farfurii calde (loverator). Forma şi compartimentarea consolei trebuie să fie cât mai estetice.textile naturale şi mai puţin din fire sintetice. se pot uşor ataşa la acestea din urmă în condiţiile în care numărul consumatorilor depăşeşte numărul locurilor la o masă obişnuită.un încălzitor de farfurii cu două alveole culisante şi cu pereţi izolaţi termic. fără a incomoda mesele de servire a consumatorilor. Gheridoanele. Loveratoarele se amplasează în sala se servire simetric faţă de celelalte obiecte. Ca formă. ori secţiile de producţie. în compartimentele de prelucrări primare. -pentru prezentarea sortimentelor de gustări reci sau calde. cu sau fără rotile. trebuie să fie asemănătoare scaunelor tapiţate. Căruciorul de prezentare servire. Pe fiecare platformă din alveolă se pot aşeza farfurii întinse sau adânci. sortimente de prăjituri. iar înălţimea acestora este de cca 42-45cm.... etc. Mesele de serviciu (console)-pentru păstrarea rezervelor de inventar de servire: feţe de masă. în care pot aşeza şi manipula mai multe farfurii cu antreuri sau preparate de bază. liste meniu. Măsuţa trebuie să fie confecţionată din lemn esenţă uşoară. Mesele gheridon (servante)-sunt mesele de dimensiunile unei jumătăţi de masă obişnuite din sala de servire. având aceeaşi înălţime cu mesele de servire. şerveţele hârtie. băuturi în sala de servire. canapelele şi fotoliile pot fi: drepte. Tabureţii cu care se dotează barurile de zi şi noapte. porţionare. naproane. sub formă de logie. şervete. completându-se la deschiderea unităţii şi în mod permanent în timpul servirii la masa consumatorilor. Căruciorul pentru transportul farfuriilor cu preparate. Numărul de mese console într-un salon este de una la 15-20 mese servire şi se amplasează în spaţiile cele mai comode pentru zonele de activitate ale ospătarilor. tranşare şi servire a specialiştilor de preparate din meniul solicitat de consumatori. construit pe verticală. servind ca servantă în procesul de prezentare. -este confecţionat din metal inox. solicitând lucrătorului din procesul servirii un efort minim pentru utilizare. pentru a se evita încălzirea şi transpiraţia consumatorilor. în condiţiile servirii meselor organizate. pe lângă stâlpii de rezistenţă ai salonului. mesele gheridon se vor alinia pe culoarele principale. Platforma este încălzită cu ajutorul unei rezistenţe electrice. pentru a se vehicula cât mai comod la masa consumatorilor. pentru menţinerea la cald în vederea servirii. Numărul meselor gheridon într-un salon este de una la cca 8-10 mese de servire. într-o simetrie perfectă în prezentare. Canapelele şi fotoliile. cofetăriile. pentru a se crea o ambianţă plăcută în prezentare. servicii condimente. Frigider de mână.

în funcţie de profilul unităţii şi de capacitatea spaţiului de servire. sau fileuri confecţionate. -şervete de serviciu (ankare). la culoarea feţelor de masă. fie la masa consumatorilor. Stabilirea necesarului de inventar textil se face conform normativelor de dotare. Destinaţia husei molton este de a fixa de masă pe tăblie (împiedică alunecarea feţei de masă) şi de a amortiza zgomotul în timpul aşezării veselei pe masă. în fiecare sector (ospătar). de culoare albă. reprezentată prin numărul de locuri la mese. 60x60cm sau mai mari. -moltoane (huse).confecţionate din aluminiu şi destinate menţinerii în stare caldă a platourilor cu preparate calde. izolată. Inventarul textil din dotarea salonului. în care se pot păstra. se recomandă dotarea sălii de servire. iar la partea superioară rezistenţa electrică. frapierele se vor acoperi cu un şervet. cu dimensiunile de 50x50cm. din damasc sau ţesături în amestec. cu cca 40-60cm mai late decât blatul mesei. confecţionate special din finet. vinuri. 46 .confecţionate din aluminiu şi se compun din două părţi: cuva de răcire a băuturilor cu gheaţă şi suportul. pentru servire. Cu ele se dotează toate unităţile reprezentative de categorie lux şi categoria I. apă minerală. cu dimensiunile 50x50cm. sau fileuri duble. dimensiunile. decât blatul mesei. pentru tăvi şi platouri. care permite încălzirea la temperatura dorită. Fileurile se pot confecţiona simplu. confecţionate din pânză albă. -cârpe speciale pentru şters vesela (sticlărie şi porţelan). -naproane. cu dimensiunile egale cu cele ale tăbliei mesei. -cârpe pentru şters praful pe mobilier. cu 10 cm mai mari. părţi prezentate în diferite modele de confecţionare. În timpul răcirii şi servirii băuturilor la masă. care se confecţionează din acelaşi material textil ca şi feţele de masă (albe). de culoare albă. etc. pentru a menţine temperatura scăzută şi a se prezenta cât mai estetic sala de servire.servirea băuturilor reci la masa consumatorilor. -şervete de masă. La celelalte unităţi se vor folosi şerveţele de hârtie. confecţionate din aceleaşi materiale textile ca şi feţele de masă. până la pardoseală pe ambele părţi. bere. fie pe masa gheridon. etc. eficienţa economică (rezistenţă şi întreţinere uşoară pe timp îndelungat). destinate igienizării mobilierului. în funcţie de lăţimea şi lungimea meselor organizate. Şerveţele de pânză se pun la dispoziţia consumatorilor pentru acoperirea coşuleţelor cu pâine. croite sub formă de husă. Plăcile sunt mobile şi se introduc pentru încălzire într-o carcasă metalică. etc. Frapiere. pentru manipularea obiectelor de inventar în procesul servirii.-trebuie să se îmbine într-o perfectă armonie culorile. Principalele obiecte de inventar textil din dotarea saloanelor de servire sunt: -feţe de masă. cu dimensiunile de 55x55cm. cu 60cm mai late decât blatul mesei. Sunt de culoare albă şi întreţinute în permanenţă în stare curată. Plăci şufante. precum şi naproane fantezii sau ştergare cu specific naţional. băuturi răcoritoare. Inventarul textil poate fi din damasc sau din ţesături în amestec. Se confecţionează din in sau alte ţesături care nu lasă scame. confecţionate din material textil grosier (molton). având la partea interioară pupitrul de comandă pentru încălzire. cu câte un frigider. cu dimensiunile de 55x55cm.

armonizate cu celelalte obiecte textile şi de mobilier. de formă ovală. etc. pentru unt şi gem servit porţionat în secţie. în funcţie de operaţiile menţionate: de formă dreptunghiulară. ciorbe). laifere pentru pardoseală. patiseriile trebuie să fie dotate cu obiecte de inventar din grupa veselă porţelan. pe suport de farfurie întinsă sau pe tăvi metalice. cu capacitatea de 300-400 g/porţie. Supierele pot fi de diferite forme şi capacităţi (2-6 porţii) şi au ca destinaţie manipularea şi servirea preparatelor lichide la masa consumatorilor (supe. 47 . aceasta fiind mai rezistentă şi cu o estetică superioară. adânci pentru servirea preparatelor lichide.trebuie să fie uniformizată. Toate unităţile. Forma şi dimensiunile platourilor pot fi diferite. confecţionate din material textil special. în funcţie de profilul unităţii (clasic sau cu specific). cu lungimea de 25-35-50 cm şi lăţimea de 25-30 cm. -huse pentru scaune. faianţă. cu diametrul de cca 30 cm. în funcţie de destinaţia în procesul servirii şi tipizată cu emblema unităţii (obiectele din porţelan). armonizate cu celelalte decoraţiuni interioare ale unităţii. faianţă. Inventarul pentru servire (veselă). Se duc de la secţie: la masă. suport la mese. armonizate sau în contrast cu celelalte obiecte textile din salon. dar din material de porţelan (special). în culori şi cu desene plăcut (clasic sau cu specific). pentru gusturi reci şi calde. -draperii şi perdele. culori şi decoraţiuni specifice unităţii. de formă rotundă. care asigură servirea oricăror preparate. Unităţile cu specific naţional şi de alte profile.. pe destinaţii: -farfurii întinse mari. prezentarea preparatelor la expoziţii. capacitate 30-50 g Platouri. miniexpoziţii. ceramică. -farfurii întinse mici. Vesela trebuie să fie confecţionată din material rezistent şi cu o estetică adecvată..destinaţia lor este de a se manipula şi servi toate sortimentele de preparate culinare şi produse alimentare de la secţii la masa consumatorilor sau ca suporturi la masă. în culori şi desene plăcute. Farfuriile. pe cărucioare de prezentare. -farfurii întinse mari pentru servirea preparatelor de bază.Se mai include şi inventarul textil de prezentare-ornamentare a sălii de servire: -mochete. cu diametrul de cca 26cm. pentru deserturi de cofetărie-patiserie. Restaurantele clasice. -destinaţia platourilor este multiplă: manipularea. se dotează cu obiecte cu aceeaşi destinaţie în procesul servirii. prezentarea şi servirea preparatelor la masa consumatorilor. covoare. cu ornamente. -farfurii întinse mijlocii. ceramică. Vesela din porţelan. cu diametrul de cca 8cm. cu diametrul de cca 24cm. -suport ceşti ceai şi cafea cu diametrul de cca 11-13cm. cofetăriile. care trebuie să fie de culori plăcute. cu lungimea 2535 cm şi lăţimea de 15-20 cm. cu diametrul cca 20cm. cu specific. trebuie să se doteze cu următoarele forme şi dimensiuni de farfurii. cu dimensiuni de cca 16cm. uniformizată şi tipizată pe tipuri de obiecte.

prezentarea şi servirea sortimentelor de mâncare din legume cu şi fără carne. Au capac şi linguriţă din porţelan. pentru degresarea degetelor. coapte. serviciile de ceai şi cafea. pui. Destinaţia lor este de a prezenta şi servi la masa consumatorilor toate sortimentele de salate din crudităţi ori preparate de salată asortată. Coşuleţele pentru pâine sunt destinate prezentării cât mai estetice a produselor de panificaţie pentru servire la masa consumatorilor. Se aduc la masă pe tăvi şi se aplică serviciului de către ospătar sau se lasă pe masă pentru a se servi consumatorii.). sosierele cu aceleaşi forme. consomeuri). iar pentru cafea naturală 100 ml.. în funcţie. au capacităţi de 50. pui. au forma supierei. Pot avea capacităţi de 1-4-6 porţii a 200-300g porţia. la masa consumatorilor. serviciilor de condimente. cafetieră. cu sosuri. Se aşează în faţa farfuriei de servire. serviciilor pentru ceai şi cafea şi alte obiecte în procesul servirii şi debarasării. Forma spirtierei poate fi ovală sau rotundă. Sosierele sunt destinate prezentării şi servirii sortimentelor de sosuri reci sau calde la masa consumatorilor. după cum urmează: Platourile. Ravierele au formă ovală şi sunt folosite la servirea tuturor sortimentelor de salate fierte. în special în unităţile cu servire rapidă (autoserviri).confecţionată din inox sau alpaca argintată. Dozierele de muştar. Spirtierele sunt destinate preparării sau menţinerii în stare caldă a diferite specialităţi de preparate la masa consumatorilor sau la masa gheridon. peşte care s-au servit cu mâna. în aspic. Serviciile pentru ceai. fără margine suport. ceainice. cu o capacitate de 1-4 porţii de salată a 200-250 g porţia. situaţie în care se vor prezenta pe tăvi cu suport farfurioară. înainte sau odată cu aducerea preparatelor culinare.se folosesc în servirea sortimentelor de compoturi. Salatiera se aduce la masă pe tavă şi se aşează în faţa furculiţei. laptieră. Au formă ovală. Capacitatea de 1-2-3 porţii la 150/200 g.. etc. Tăvile se folosesc la manipularea paharelor. cu rondele de lămâie. precum şi din legume conservate. de diferite forme. adânci. Shakerele se utilizează la prepararea amestecurilor de băuturi 48 . raci. cu şi fără capac.Salatierele sunt în formă pătrată. 100. tacâmurilor. de forma platoului ce conţine produsul supus încălzirii. însoţesc preparatele de carne care necesită-după preferinţă-acest condiment. Sosierele şi dozierele de muştar. Au forme dreptunghiulare sau ovale. capacităţi şi destinaţie cu cele din porţelan. Ceştile pentru ceai-cacao au capacităţi între 200250 ml. unde sunt aduse pe suport odată cu preparatul. cu picior şi toartă şi capacităţi de 100-200-300 g. Servirea-se face cu cleştele alcătuit din lingură şi furculiţă. Osierele se prezintă la masa consumatorilor în timpul servirii preparatelor care necesită dezosarea (peşte. care au fost descrise mai sus. Se folosesc pentru aducerea. creme. Cupele pentru îngheţată se folosesc pentru prezentarea şi servirea tuturor sortimentelor de îngheţată. 200 g. supierele. Bolurile (castroanele). Vesela metalică pentru servire. Legumierele (timbale). precum şi în prezentarea apei călduţe. Mai pot fi folosite şi în servirea preparatelor lichide (supe. iar la masă se vor aşeza pe suport. după servirea diferitelor preparate din carne de miel. simplă sau combinată. cu diferite forme şi capacităţi (200-500 ml/1-2 l). Setul unui serviciu trebuie să cuprindă: căni. Ele au formă de semilună. Au formă de farfurie adâncă sau salatieră pătrată.

(cocteiluri), în componenţa cărora intră băuturi alcoolice, aperitive, lichioruri, vinuri şi alte ingrediente. Au capacitate de 400-500 ml şi formă conică, fiind compuse din partea inferioară (pocal) în care se pun băuturile, capacul mare prevăzut cu sită şi căpăcel mic. Tacâmurile. Forma pieselor din grupa tacâmurilor este în funcţie de destinaţia lor în procesul servirii, cu ajutorul lor consumându-se toate preparatele culinare, de cofetărie-patiserie: -tacâm obişnuit: linguriţă, furculiţă, cuţit. Se folosesc la servirea preparatelor culinare de bază din structura meniului, cuţitul are lungimea de cca 24,8 cm din care lungimea lamei de 13,3 cm, furculiţa are lungimea de cca 21 cm şi este prevăzută cu patru furcheţi, lingura are lungimea de cca 21 cm, lungimea căuşului fiind 7,2 cm -tacâm pentru peşte: cuţitul cu lungimea de 21,1 cm, din care lungimea lamei de 9,5 cm, furculiţa are lungimea de 18 cm şi este prevăzută cu patru furcheţi -tacâm pentru gustări: cuţitul cu lungimea de 20,5 cm din care lungimea lamei este de 11 cm, furculiţa are lungimea de 18 cm cu patru furcheţi -tacâmuri pentru desert. Destinaţia acestor tacâmuri este pentru servirea tuturor deserturilor, compuse din dulciuri de bucătărie-patiserie, cofetărie şi fructe. Setul se compune din: tacâm pentru dulciuri de bucătărie-patiserie: cuţit, furculiţă, linguriţă, corespunzător formei şi modelului celorlalte tacâmuri. Lungimea acestor piese este de cca 14-15 cm, de formă specială, furculiţa având patru furcheţi; tacâm pentru fructe: furculiţa şi cuţitul, asemănătoare modelului pentru dulciuri şi al celor de gustări, într-o formă specială, de lungime mai mică, furculiţa având trei furcheţi -linguri şi linguriţe speciale. În această grupă se includ: lingura pentru consomeuri şi supe concentrate, de formă specială, cu lungimea de cca 18 cm, linguriţă pentru îngheţată cu căuşul plat: linguriţă, pentru zahăr şi cafea, linguriţă pentru amestecuri de băuturi răcoritoare, cu lungimea de până la 21 cm, linguriţă pentru iaurt, cu căuşul plat în vârf -tacâmuri speciale: furculiţă mică cu doi furcheţi, pentru servirea lămâii, lungimea de cca 10-11 cm, cuţit pentru servirea icrelor negre, cu vârful lamei rotund şi lat subţiindu-se spre mâner, cuţit pentru servitul brânzeturilor la masă, compus din doi furcheţi şi lamă tăietoare, cleşte pentru porţionat şi servit tort, paletă pentru porţionat şi servit salate cu maioneză şi icre, din platou, la masa consumatorilor sau în bufet, tacâm pentru stridii, pentru homari, pentru melci, format din: cleşte şi furculiţă, tacâm pentru raci, format din cuţit cu lama scurtă, rezistentă şi cu un orificiu pentru a rupe cleştele racului, însoţit de furculiţa scurtă cu doi furcheţi, tacâm special pentru sparanghel, lingură specială pentru sosuri, cleşte special pentru gheaţă, foarfece pentru struguri, foarfece pentru tranşat pui la masa gheridon. Vesela de sticlă (cristal-semicristal).-toate sortimentele de pahare, în care se servesc toate băuturile şi care trebuie să fie din acelaşi material şi model indiferent de capacitate, formă şi destinaţie în procesul servirii, în faze transparente, rezistente, să aibă stabilitate la aşezarea pe masă. Principalele tipuri de pahare sunt:
49

-pahare pentru aperitive, capacitatea 50 ml, 100 ml, cu picior -pahare cu picior pentru vin alb servit simplu, cu capacitate între 100-125 ml -pahare cu picior pentru vin roşu servit simplu, capacitate 125-150 ml -pahare cu picior pentru apă minerală (şpriţ), capacitate 200-225 ml -pahare tip sondă, pentru servirea berii, capacitate 300-500 ml -pahare tip cupă cu picior, pentru şampanie, capacitate 125-200 ml -pahare tip balon cu picior, pentru coniac, lichioruri, capacitate 50-100 ml -cupe speciale cu picior, pentru bere, capacitate 300-500 ml -carafe speciale, tip cană, pentru vin la butoi, capacitate 250, 500-1000 ml -pahare speciale pentru băuturi amestec (cocktailuri), capacitate 150, 200, 250 ml -cilindri gradaţi, cu unităţi de măsură în bar, capacitate 25, 50, 100, 150, 250 ml Serviciul de condimente. Aceste servicii de prezentare şi servire a condimentelor sunt compuse din piese de sticlă, de forme diferite, încadrate în seturi (suporturi metalice) simple sau complete, pentru sare, piper, muştar, ulei, oţet, etc. După ce au fost pregătite înainte de deschiderea unităţii, în procesul servirii, serviciile se păstrează la mesele consolă, fiind aduse la masa consumatorilor odată cu preparatul care necesită condimentarea. Materiale şi obiecte de întreţinere pentru igienizare Principalele substanţe folosite în activitatea de curăţenie şi întreţinere a unităţii sunt: substanţe dezinfectante produse petroliere săpunuri substanţe pentru întreţinerea pardoselilor (petrosim, ceară) substanţe de curăţat părţi lemnoase, metal, textil substanţe odorizante şi dezodorizante substanţe insecticide şi raticide Detergenţii- sunt substanţe tensioactive, cu acţiuni de curăţire şi dezinfecţie. Ele se dizolvă în apă, într-o anumită proporţie (concentraţie 1-2%), fiind utilizată în procesul întreţinerii veselei. Lucrătorii vor folosi mănuşi de menaj, iar după folosire îşi vor unge mâinile cu unguente speciale în vederea protejării tegumentelor. În alimentaţia publică se recomandă folosirea detergenţilor existenţi în comerţ. Substanţe dezinfectante.- varul cloros, bromocetul, cloramina, spirtul medicinal. Ele se utilizează în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de folosire, prin dizolvarea în concentraţiile stabilite. Varul cloros, necesar în dezinfectarea pavimentelor şi a grupurilor sanitare, se foloseşte în soluţii omogenizate, cu concentraţia de 2-5%. Bromocetul se foloseşte în soluţie cu concentraţie de 2%. utilizată la dezinfectarea obiectelor de inventar, precum şi la spălarea-dezinfectarea ouălor. Se păstrează în locuri speciale, evitându-se depozitarea alimentelor în apropiere. Sticlele sau borcanele cu soluţii de bromocet (ca şi cele cu cloramină) vor fi etichetate cu menţiunea „toxic” şi vor fi păstrate bine închise. Cloramina se prezintă sub forma unei pulberi, asemănătoare cu sarea de bucătărie. Se foloseşte pentru dezinfecţie ca şi bromocetul, prin dizolvare în
50

soluţie apoasă cu concentraţiile 1-2%. Spirtul medicinal este un produs lichid, de culoare albastru deschis, cu miros specific şi se utilizează pentru dezinfecţia mâinilor şi a obiectelor de inventar. Produsele petroliere: petrosinul, tinerul, neofalina care se folosesc, în funcţie de necesităţi, pentru curăţarea pardoselilor, scoaterea diferitelor pete de pe tapiţerii, mochete, etc. În timpul utilizării, în încăperea respectivă, geamurile şi uşile vor fi deschise pentru a se crea un curent de aer. Inhalarea vaporilor este periculoasă, dăunând organismului. Toate aceste materiale, deosebit de inflamabile, se vor păstra în bidoane metalice, etichetate cu denumirea produsului şi se vor depozita în încăperi speciale, ferite de sursele de foc. Săpunurile (săpun solid, fulgi, lichid, tablete). Săpunul fulgi se utilizează pentru săpunadă în spălarea veselei şi tacâmurilor, în proporţie de 1-2 linguriţe fulgi la 2 l apă caldă, soluţia obţinută se omogenizează. Săpunul lichid şi tabletele se folosesc pentru întreţinerea mâinilor, iar cel solid (calupuri) pentru întreţinerea inventarului textil. Substanţe de curăţat- se folosesc următoarele: Sidol-soluţie, utilizat la curăţirea obiectelor metalice, precum şi a oglinzilor, sticlelor geamurilor şi a marmurei. Se pun câteva picături pe o cârpă, cu care se freacă obiectul de curăţat; Argintul soluţie se foloseşte la curăţirea veselei pătate din alpaca argintată sau a argintăriei, se pun câteva picături pe cârpa de frecat, apoi se spală obiectul şi se lustruieşte; Praful de cretă (obişnuită) se foloseşte sub formă de pulbere, care amestecată cu spirt medicinal se transformă într-o pastă semifluidă, cu care se freacă vesela din alpaca argintată sau din argint; Carpetinul soluţie se foloseşte la curăţarea covoarelor, carpetelor, tapiţeriilor, a faianţei şi linoleumului. După îndepărtarea prafului după obiectul de curăţit, se amestecă într-un vas o parte soluţie carpetin şi două părţi apă (proporţii care se pot mări până la părţi egale), apoi se freacă obiectul de curăţit până la dispariţia spumei produse. După curăţire, obiectul sau suprafaţa respectivă se limpezeşte cu buretele sau cu o perie îmbibată în apă, lăsându-se apoi să se usuce la un loc ferit de praf şi raze de soare; Alba menaj, Alba lux, Tix, Axion, etc. sunt pulberi de granulaţii diferite, utilizate pentru curăţarea vaselor de bucătărie şi a veselei din porţelan şi sticlă. Substanţe odorizante şi dezodorizante- se prezintă sub formă de pastile, tablete sau lichide: odorcid, odorex: pentru grupuri sanitare comune liliac: odorizant pentru încăperi aromă de brad: odorizant pentru încăperi molid: deodorant pentru grupuri sanitare, săli de baie, WC-uri Mături, perii, spălătoare: mături pentru curte (din nuiele), perii din rădăcini, perii din fire sintetice, pentru spălarea pereţilor şi pardoselilor, perii cu suport pentru WC, perii cu coadă specială pentru păienjeni şi pentru spălarea geamurilor la înălţime, mături mecanice, şpacluri pentru mozaic, teuri cu cârpă specială (molton) pentru spălat şi şters spaţiile anexe. Obiecte textile şi din hârtie: pânză de sac, pânză de in, cârpe moi (molton, finet), hârtie igienică, hârtie prosop. Obiecte de colectare şi depozitare: făraşe, ligheane, căldări (găleţi), cutii metalice cu capac şi pedală, pubele, aparate pentru măcinat deşeuri, etc.
51

se vor executa următoarele operaţii: aerisirea. Mobilierul cu tăblii metalice sau melaminate se spală cu o soluţie de apă caldă cu săpun sau detergent. Pardoselile din mozaic. Curăţenia în spaţii de servire. după care se aspiră cu aspiratorul pe toată suprafaţa. Operaţiile de spălare a veselei de porţelan constă în: -curăţirea de resturi alimentare. Ştergerea (spălarea) geamurilor şi oglinzilor se execută cu o soluţie de alcool şi apă caldă. fiind udat zilnic. ştergerea (spălarea) geamurilor. compartimentate pe tipuri de veselă şi sunt acoperite în faţă cu perdele albe (sintetice). grătar din lemn sau material plastic pe pardoseală. Se degajează pardoseala ce urmează a fi curăţată de mobilier (prin ridicarea sau mutarea meselor şi scaunelor în alt sector). bine stoarse.a veselei şi îndepărtarea veselei ciobite (crăpate) 52 . iar apoi se clăteşte cu apă rece şi se şterge cu cârpa uscată. Oficiul se dotează cu maşină electrică de spălat veselă. pentru a permite o curăţenie corespunzătoare şi a evita murdărirea picioarelor de la mese şi scaune. soluţie 1% (la o căldare de 10. pentru păstrarea veselei la cald. în saloanele restaurantelor. De asemenea. puţin umezită în apă curată. apoi se şterge pardoseala cu cârpe de şters. maşini pentru spălat veselă şi pahare. comunicând cu holul central şi salonul de servire. sortarea pe forme – capacităţi . Zgârieturile de pe mobilier se pot chitui şi apoi se lustruiesc. se continuă curăţenia în spaţiile (oficiile) anexe. Aspirarea draperiilor. perdelelor. sau electrică. prevăzută cu uşi glisante. prevăzut cu jeturi (duşuri) dozator de detergenţi şi racordată la o sursă de apă caldă şi rece. Odorizarea încăperilor cu substanţe plăcut mirositoare şi a spaţiilor de servire se face cu pompe speciale sau cu doze „spray”. trebuie îngrijite cu multă atenţie. după natura petei.1 l cu apă caldă de 40-500C se pune 100 g detergent). Ordonarea mobilierului constă în reaşezarea lui pe locul iniţial. La pardoselile mochetate. Pentru păstrarea veselei. masă (dulap) cu aer cald. Plantele ornamentale din holuri. după care se execută lustruirea cu cârpă specială curată (moale). Zilnic. marmură şi linoleum se spală cu apă caldă şi detergenţi. prevăzut cu baterie de apă caldă şi rece. curăţirea (perierea) părţilor tapiţate de pe mobilier şi blatul meselor. în programul stabilit pentru igienizare. pentru colectarea resturilor grosiere. prima operaţie constă în măturarea suprafeţei. saloane. corpurilor de iluminat şi alte operaţii de igienizare se execută de sus în jos. Oficiul pentru spălarea şi păstrarea veselei de porţelan. pentru limpezire. aşezată astfel încât să aibă acces în oficiul pentru ospătari. Petele de pe tapiţerii se curăţă cu solvenţii enunţaţi mai sus. oficiul se dotează cu rafturi metalice suprapuse. oglinzilor. se curăţă frunzele uscate sau îngălbenite. Întreţinerea pardoselilor. se dotează cu: bazin degresor cu două cuve. Spălatul se execută cu cârpe speciale moi. într-o formă cât mai estetică. se scutură traversele sau se schimbă cu altele curate. lambriurilor. Pământul de la suprafaţă se menţine în permanenţă în stare afânată prin săpare. maşini speciale pentru spălat şi lustruit pardoseli. iar partea lemnoasă a mobilierului se va şterge cu cârpa moale uscată. Aceste oficii se amplasează între secţia bucătărie şi secţia bufet.Echipamente tehnice: aspiratoare. sau cele acoperite cu covoare. În acelaşi timp. Praful de pe frunze se şterge uşor cu cârpă moale.

linguriţe. în oţet sau amidon. etc. cuţite. Amplasarea şi dotarea acestui oficiu urmează aceleaşi criterii ca în cazul oficiului pentru veselă din porţelan. fără a lăsa scame. Se interzice frecarea acestor obiective cu bureţi de sârmă sau alte obiecte metalice ascuţite. apoi se clătesc în apă rece cu jeturi şi se şterg.). cu apă caldă la 40-500C. precum şi cu maşini speciale. în ordinea sortării de pe masa de debarasare şi sortare şi îndepărtarea celor deteriorate (ciobite. destinaţie. destinaţi Oficiul pentru spălarea veselei metalice. umedă. pe etape succesive. capacităţi. excepţia constă în introducerea acestora în bazine pentru degresare. se vor freca cu cârpă moale. care produc zgârieturi şi deteriorări. rafturi sau în dulapuri tip masă caldă. igienizarea. limpezirea se vor face pe tipuri şi forme de tacâmuri (linguri. cu deosebirea că după operaţia de îndepărtare a resturilor alimentare. compartimentate pe forme. Obiectele deteriorate (turtite. Spălarea. se verifică dacă au suferit deformări termice (de la flambare sau menţinerea pe o sursă termică). grătare din lemn sau plastic pe pardoseală. care se dotează în acest sens cu casete speciale (dulapuri) pentru păstrare. atât în interior cât şi în exterior. sau sodă calcinată (sau în amestec) -limpezirea veselei în apă călduţă -dezinfectarea veselei cu soluţie de bromocet 2%. folosindu-se bureţi sau perii speciale -dezinfectarea în bazin cu apă şi soluţie de bromocet -limpezirea cu apă rece în bazin şi cu jeturi -scurgerea pe tăvi. după formă şi capacităţi -ştergerea cu cârpe special şi verificarea calităţii -aşezarea în rafturi (dulapuri). Obiectele din alpaca argintată sau inox. în funcţie de formă. Oficiul pentru spălarea şi păstrarea paharelor. sau în maşina de spălat cu jeturi.-dotat cu bazine cu apă curată (caldă şi rece). Operaţiile de spălare. crăpate) -spălarea în bazine cu apă caldă şi detergenţi (săpunadă). fiind mai întâi recondiţionate în ateliere speciale. pe etajere. Operaţiile de spălare a paharelor sunt: -golirea de resturi lichide. Tacâmurile se spală şi se păstrează în acelaşi oficiu pentru veselă metalică. 53 . vesela se şterge cu cârpe speciale. iar operaţiile de spălare. masă specială pentru aşezarea paharelor de la debarasare. În apa de degresare se dizolvă detergenţi. dimensiuni.-degresarea în bazinul pentru degresarea. sunt aceleaşi ca şi la veselă. îndoite) nu vor fi puse în circuitul procesului servirii. pentru operaţia de spălare a paharelor. prevăzute cu duze şi perii pentru spălare. în timpul spălării cu apă caldă şi detergenţi. În cazul când oficiul nu dispune de dulapuri tip masă caldă. rafturi cu schelet metalic pentru păstrarea paharelor de forme şi capacităţi. prin scufundare în bazin sau în maşină de spălat -clătirea veselei cu apă rece în jeturi sau bazin -uscarea veselei (zvântarea) pe grătare. până când îşi recapătă culoarea iniţială. înmuiată în pastă de praf de cretă cu spirt. în etape succesive. sunt identice. furculiţe. În final se verifică modul cum a fost spălată vesela.

ca şi în cărucioarele de prezentare din sala de servire. produse de panificaţie şi de patiserie. feţe mese. brânzeturi. ţinându-se cont de vecinătatea admisă. Toate produsele se etichetează cu denumirea produsului şi preţul conform gramajului stabilit pentru vânzare. salate combinate cu maioneză. ambalată pe grupe de obiecte. cu scaune. dulapuri. cu rafturi. fiecare unitate trebuie să dispună de un astfel de spaţiu. salate orientale. consolă de tacâmuri. grătare pentru menţinerea acestora într-o perfectă stare de funcţionare şi igienizare. Oficiul pentru personal şi dependinţe auxiliare. precum şi un sortiment bogat de salate din crudităţi preparate în secţie. ferită de umiditate. căuş. apoi se vor şterge şi aşeze în casete (dulapuri) compartimentate şi în mese console. ceaiuri. în funcţie de consum: 54 . în casete. Oficiul va fi prevăzut în permanent cu prosopul textil sau din hârtie. verificându-se din timp în timp modul în care se păstrează şi conservarea acestora. care trebuie să fie dotat cu mese comune. În vitrina de expunere. etc. Materiale de întreţinere se vor păstra în magazii speciale. salate de icre. dulceţuri. Spălarea se va face cu ajutorul bureţilor sintetici sau a periilor şi cu cârpe speciale.aşezate în bazin în acelaşi sens (codiţe. sortimente de prăjituri şi torturi. pe rafturi. Toată vesela ce se utilizează în procesul servirii se va păstra în permanent într-o stare perfectă de igienă. se vor limpezi în apă rece şi se scurge în coşuri (grătare) speciale. fructe. Vesela de rezervă aflată în stoc va fi păstrată în magazii. trebuie să fie dotată cu: -vitrină frigorifică pentru expunerea şi păstrarea produselor alimentare. Această secţie. gemuri. furcheţi).: magazii pentru păstrarea inventarului textil şi echipament magazie pentru alimente generale magazie pentru obiecte de inventar (veselă. mese console etc. Furculiţele se vor şterge insistent între furcheţi cu perii speciale. pe grupe şi caracteristici. unt preambalat. cafea. servicii condimentate. exponatele se etalează încă de la prima oră a deschiderii unităţii şi se completează permanent. mâner. preparate de carne (mezeluri) de toate sortimentele. dulapuri. Dependinţe auxiliare. gustări reci de bucătărie. fie în amplasare individuală. chiuvetă cu instalaţie de apă curentă. mobilier de rezervă) magazie pentru materiale de întreţinere magazii pentru imprimante şi birou de calculaţie dependinţă pentru gheaţă magazie pentru ambalaje dependinţă pentru gunoi şi resturi menajere vestiare şi grupuri sanitare pentru personal dependinţă pentru recepţionarea mărfurilor curte interioară cu rampă Secţia bufet în cadrul restaurantului-are destinaţia de a desface mărfuri alimentare ca atare şi preparate din producţie internă. Pentru servirea mesei de către personalul propriu în condiţiile igienice şi organizate. fără a împrumuta mirosuri specifice. diferite conserve. îngheţată.

necesară montării şi servirii comenzilor solicitate de consumatori (ospătari) -coşuri (panere) din răchită pentru produse de panificaţie -spălător cu două cuve. pentru servirea tuturor băuturilor la cererea consumatorilor sau ospătarilor. grătare din lemn sau plastic pe toată suprafaţa secţiei unde lucrează barmanul. în operaţiile preliminare -chiuvetă cu apă curentă. prosop pentru şters pe mâini. cu etichetele şi preţurile corespunzătoare. prevăzută cu cântar şi greutăţi. În magazie trebuie să se asigure o temperatură constantă de cca 16-170C. pentru spălat pe mâini -maşină de tăiat pâine. prevăzut cu 2-3 aparate de preparat cafea şi cu dozator de măsurat cafea conform gramajului. cu mai multe caserole -masă de lucru. Reguli şi tehnici de lucru privind efectuarea serviciilor Manipularea şi transportul inventarului pentru servire. rafturi de expunere a tuturor băuturilor ce se servesc în secţie.-dulapuri frigorifice în secţie. expuse pe rafturi şi etichetate.4. shaker pentru amestecuri. Pentru funcţionarea. 55 . divizat. sortimente de pahare. ustensilele barmanului pentru debuşonarea sticlelor. porţionat unt bloc -grătar lemn (plastic) pe toată pardoseala -materiale şi ustensile de igienizare în secţie Secţia bufet poate fi o gestiune independentă sau comună cu bucătăria în unitate şi este subordonată şefului de unitate. pentru tăiat lămâi. conservator pentru îngheţată. etc. Secţia bar (băuturi) în cadrul restaurantului. pentru spălarea legumelor. -veselă de porţelan şi metalică. Secţia bar funcţionează ca gestiune separată în cadrul unităţii. aceasta trebuie să se doteze cu următoarele: -tejghea bar cu instalaţie curentă de apă. cu specific de braserie. pâine. montat pe tejgheaua bar. pentru păstrarea rezervei de alimente în condiţii igienice. expresso-ul de cafea. legume. prevăzută cu rafturi pentru păstrarea băuturilor de consum curent. cilindri (sonde) speciali gradaţi. fiind gestionată de un lucrător calificat şi este subordonată şefului de unitate. planşete de lucru pentru porţionat mezeluri. Această secţie se amplasează într-o încăpere cu spaţii suficiente pentru înmagazinare şi servire a tuturor băuturilor alcoolice şi nealcoolice. ustensilele de tăiat. pentru restaurante clasice. confecţionată în diferite forme şi modele. bar de zi şi de noapte. cu specific de berărie sau prevăzută cu instalaţie pentru desfacerea berii la halbă (la cupe sau sonde speciale). cu instalaţie de apă caldă şi presiune. pentru a se păstra băuturile în condiţii normale. planşete. în funcţie de profilul unităţii. mezeluri. cu ghişeu de desfacere în holul central de comunicare cu toate secţiile şi oficiile. CAP. magazie de mână. răzuit. cameră frigorifică (dulap frigorific) pentru păstrarea şi răcirea băuturilor. pentru măsurarea băuturilor în procesul servirii (25-50-100-200 ml).

. acestea prinzându-se de mâner sau partea curbată. farfuriile vor fi transportate pe mâna stângă. se ridică cu mâna dreaptă prima farfurie care este trecută în mâna stângă. prin prinderea mai întâi a platoului mic între degetele mar. se va utiliza un al doilea platou de aceeaşi formă şi mărime. arătător şi mijlociu. arătător şi mijlociu). două farfurii tot în mâna stângă acoperită sau nu cu ancărul desfăcut. Platourile şi tăvile. prinzându-se între degetul mare. pe podul palmei şi pe degete sau pe podul palmei. se duc pe o farfurie acoperită cu şervet. Tacâmurile. apoi vor fi aşezate una câte una pe masă cu mâna dreaptă. în funcţie de mărimea. În acest ultim caz. Farfuriile. se ridică cea dea doua farfurie. operaţiunea trebuie executată în condiţii igienice şi cu respectarea tehnicilor de lucru specifice. numărul şi greutatea lor. fiind susţinut cu degetele mijlociu. câte 4-5 sau chiar mai multe înfăşurate în ancărul împăturit pe lung: ele vor fi purtate în ambele mâini până la consolă. după care se aşează şi se echilibrează platoul mare pe antebraţ şi degetul mare. Un platou mare şi unul mic se transportă în mâna stângă înfăşurată sau nu în ancăr. cea de-a treia se aşează şi se echilibrează pe degetul mare şi antebraţ. Prin excepţie. Un platou mare sau mijlociu se transportă în lungul braţului sprijinit pe podul palmei şi vârful degetelor.sunt transportate în timpul serviciului pe o tavă acoperită cu şervet şi aşezate în ordine pe tipuri. La prelucrarea platourilor calde. Întotdeauna se va avea grijă să nu se introducă degetul mare în interiorul farfuriei. furculiţa se aşează perpendicular pe marginea farfuriei. se face ţinând cont dacă în salon se află sau nu clienţi şi indiferent de situaţie.necesită o atenţie deosebită la manipulare şi transport. între podul palmei şi degetul arătător. unele platouri şi tăvi mici pot fi purtate în mâna stângă ca şi farfuriile. de unde vor fi ridicate câte 4-5 pe mâna stângă. iar cuţitele cu lama sub ea. nu se recomandă din cauza instabilităţii şi lipsei de estetică. Se recomandă folosirea ancărului şi evitarea transportării farfuriilor într-o singură mână sau sprijinirea lor de corpul chelnerului. 4 sau 5 farfurii se transportă pe tava acoperită cu şervet purtate pe mâna şi antebraţul stâng. cu mâna îndoită la nivelul umărului. Paharele. ci el va fi plasat circular pe marginea superioară a acesteia. Transportul pe podul palmei şi vârful degetelor. protejate de ancăr. la punctul de prindere cu degetul mare de la mâna stângă. în cazul platourilor cu preparate gratinate sau foarte fierbinţi. aşezat circular în exteriorul farfuriei şi degetele arătător şi mare fixate înainte şi după dunga de pe fundul farfuriei. inelar şi mic. În prezenţa consumatorilor.sunt purtate pe mâna şi antebraţul stâng după caz.Manipularea obiectelor. se trece în mâna stângă fixându-se sub prima farfurie. deoarece din ele se mănâncă alimentele. în special sub aspect igienic. La manipularea tacâmurilor se folosesc întotdeauna numai trei degete (mare. Farfuriile cu preparate transportate în mână vor fi duse astfel: -o singură farfurie în mâna stângă. transportul a trei farfurii respectă regulile arătate mai sus pentru două farfurii. Furculiţele sau lingurile pot fi puse şi peste prima furculiţă. mâna purtătoare va fi protejată cu un şervet de serviciu împăturit. peste degetele răsfirate. sau pe vârful degetelor. evitându-se atingerea părţilor care vin în contact cu alimentele. pe degete şi antebraţ. atunci când este vorba de un număr mic de tacâmuri. acoperite cu ancărul împăturit în patru.56 .

-se transportă împreună cu suporturile respective. Şervetele de masă. arătător şi mijlociu. se transportă pe tava acoperită cu şervet în mâna stângă. 57 . o singură camă se transportă pe farfuria-suport cu şerveţel. mai multe căni sau cele goale se duc în ambele mâini. chelnerul foloseşte tacâmul de serviciu sau lasă şervetul să alunece de pe farfuria pe care a fost transportat. acesta luându-l singur de pe farfuria sau tava pe care l-a adus lucrătorul. Vazele mari de flori. nu se recomandă transportul ei în alte poziţii. -se transportă în salon cu sau fără suportul lor. dacă sunt mai multe. apoi se duce la masa clientului unde se procedează identic ca la manipularea farfuriilor. la locul potrivit fiecărui tip de obiect de inventar.este mutată în salon dacă necesităţile serviciului impun acest lucru. nerecomandându-se ridicarea lor deasupra meselor. arătător şi mijlociu. iar un singur pahar pe o farfurioară cu şerveţel. De asemenea şervetul poate fi oferit direct clientului.datorită fragilităţii lor. Mai multe pahare se transportă pe tava acoperită cu şervet. -se transportă în mână (cele mici pe o tavă acoperită cu şervet). Muştarierele. se transportă numai câte unul în fiecare mână prin prinderea de spătar. impun o manipulare atentă şi precauţii la transport. ceştile se aşează cu cozile în dreapta. Când în salon sunt duse mai multe obiecte de inventar. se manipulează numai prin prinderea codiţei cu degetele de la mâna dreaptă. olivierele şi flacoanele de condimente. frapiera cu gheaţă şi sticle se duce în mâna stângă iar cea de-a doua frapieră în mâna dreaptă. arătător şi mijlociu) şi se aşează pe farfurioara-suport. în teanc. cănile mici se transportă pe tava acoperită cu şervet. Când se aşază pe suport se prinde cu degetele mare.se transportă numai pe tava acoperită cu şervet. Scaunele. un singur exemplar din aceste obiecte se duce pe farfuria suport. constituie o greşeală prinderea lor de partea superioară sau cu toată mâna. Manipularea se execută diferenţiat. prin prindere cu degetele de la mâna dreaptă. pe sub faţa de masă. O masă. arătător şi mijlociu). presărături. depunându+se la consolă. Frapierele. va circula cu multă atenţie pe partea dreaptă a culoarelor. Paharele se prind de picior sau cât mai aproape de bază cu 3 degete (mare. deschizând cu ajutorul piciorului drept uşile batante dintre oficiu şi salon. manipularea lor făcându-se prin prinderea cu toate degetele de la mâna dreaptă. Ceştile de cafea sau ceai. transportate cu ambele mâini.. apucând-o cu ambele mâini de blat. în funcţie de mărimea lor prin prindere. Scrumierele. în teanc pe tava acoperită cu şervet. iar farfuriile-suport în partea stângă.a) se transportă pe tava acoperită cu un şervet şi se aşează pe masa clientului. cu trei degete (mare. Cănile cu apă. numere de masă ş. ele se depun mai întâi la consolă sau pe gheridon şi după aceea vor fi aşezate pe masa clientului. Dacă lucrătorul transportă diferite obiecte de inventar cu ambele mâini. cu toate degetelevde la mâna dreaptă sau numai cu degetele de la mâna dreaptă sau numai cu degetele mare. Nu se recomandă ducerea în mână a unui pahar sau prinderea acestuia cu degetele din interior. Ceştile se prind cu mâna dreaptă de codiţă. La manipulare. după caz. paharele se pun cu gura în jos. Inventarul mărunt (scrumiere. În ambele situaţii.-se transportă pe o tavă acoperită cu şervet (un singur şervet este dus pe o farfurie întinsă mare).

Debarasarea are loc obligatoriu şi atunci când clienţii au părăsit salonul precum şi la închiderea unităţii. se retrage în spatele clientului şi o aşază pe tava purtată pe mâna stângă. Procedează la fel până ridică toate paharele. fiind duse de regulă. Se poate face şi pe tava acoperită cu şervet. de obice.-se face prin dreapta clientului. se recomandă efectuarea ei numai în cazul când eventualele pete nu pot fi acoperite cu un şervet sau cu un napron. În practică. Lucrătorul vine la masa clientului având pe mâna stângă tava cu scrumiere curate. Lucrătorul foloseşte tava acoperită cu şervet. flacoane de condimente.-lucrătorii care efectuează serviciile vor urmări derularea lor şi atunci când clienţii au terminat un preparat şi urmează altul. Debarasarea paharelor -se face după ce clientul a trecut la o altă băutură. Debarasarea farfuriilor şi tacâmurilor se execută de regulă. când ridică mai multe pahare şi farfuria cu şerveţel în cazul unui singur pahar. La micul dejun. Schimbarea scrumierelor se face când în acestea s-au strâns resturi. blatul mesei. chiar de la o singură ţigară. arătător şi mijlociu de la mâna dreaptă. evitând astfel împrăştierea scrumului. care nu se pot prinde uşor cu o singură mână.Reguli privind debarasarea. sistemul de lucru cu o farfurie. de unde se ridică farfuria-suport. iar linguriţa în prima ceaşcă. ceaşca se pune alături de cealaltă. ridică paharul prinzându-l pe picior sau cât mai aproape de bază cu degetele mare. cu două farfurii şi cu trei farfurii. Sticlele. coşurile de la maşinile de spălat sau mesele destinate acestui scop. precum şi la terminarea serviciului. această operaţie fiind dificilă. farfurioare etc. după care. Operaţiunea se continuă la clientul următor. debarasarea continuă până la ridicarea tuturor ceştilor de pe masă sau până când se umple tava. în lăzile de ambalaj. debarasarea se face. tehnicile de lucru cunoscute. clienţii să nu observe. prin dreapta acestuia. respectându-se în fiecare caz. Debarasarea ceştilor de cafea sau ceai. Obiectele de inventar mărunt – presărători. concomitent folosindu-se după situaţie. Lucrătorul se apropie de masa clientului. pe categorii de obiecte de inventar pentru fiecare aplicându-se tehnicile de lucru specifice. Schimbarea feţei de masă se face prin substituire. ridică cu mâna dreaptă o scrumieră curată şi o pune peste scrumiera ce urmăază a fi schimbată. astfel încât. se debarasează pe tava acoperită cu şervet pe măsură ce nu mai sunt necesare la masă. începând dinspre braţ către palmă punând ceaşca cu linguriţa în ea alături de farfurioară. când obiectele de inventar sunt debaradate cu ajutorul tăvii. cănile şi alte obiecte de inventar mai mari se debarasează în mână. aşează pe blatul mesei scrumiera curată. Procedează identic cu celelalte scrumiere. luându-le apoi pe amândouă şi punându-le pe tavă. menţionăm că nu se recoamandă aşezarea ceştilor una peste alta. îl pune pe tavă începând dinspre antebtaţ către palmă. lucrătorul ridică cu mâna dreaptă farfuria-suport pe care se găsesc ceaşca şi linguriţa respectivă. pentru acoperire se foloseşte un şervet de hârtie. se poate folosi şi o farfurie 58 . având grijă să nu prindă paharele cu degetele din interior sau de partea superioară. cu ceaşca şi linguriţa respectivă şi se aşează pe tavă peste prima farfurie. direct la oficiu unde se depun pe sortimente. În cazul scrumierelor mari. ţinând tava pe mâna stângă. farfurii pentru oase. vor efectua debarasarea. cu una în plus faţă de numărul celor ce trebuie schimbate. linguriţe.

mesele oficiale. După servirea primului client. poate fi efectuat de lucrători cu o calificare modestă şi în număr mai redus dar şi dezavantajul că este mai încet şi uneori nesigur. îl prezintă ca şi în cazul serviciului indirect. − autoservire. vine la masă. în mod obligatoriu. se impune respectarea unei reguli generale care prevede că la oficiu obiectele de inventar se depun pe categorii. după caz.întinsă în care se strîng. garniturile către emblema farfuriei. plecând întotdeauna în dreapta la clientul următor. el se practică mai ales în unităţile de tip pensiune. grupurile de turişti. pe categorii de obiecte sau concomitent tot inventarul utilizat (dacă căruciorul are mai multe poliţe). are avantajul că. prinde mai întâi componentele principale ale preparatului. chelnerul se va retrage în spatele lui. din platou ţinut de chelner pe antebraţul şi mâna stângă. fiecare client se serveşte singur. − serviciul direct. cu ajutorul tacâmului de serviciu. în ordinea de prioritate recomandată. − la farfurie. se apropie de client şi cu ajutorul tacâmului de serviciu. în ordinea de preferinţă cunoscută. Tehnica de lucru: lucrătorul preia de la secţie platoul cu preparatele respective şi tacâmul de serviciu aşezat pe platou către client. după care. De regulă. impune mai multă tehnică profesională din partea lucrătorilor şi se recomandă în împrejurări care necesită o servire mai rapidă. vagoanele-restaurant. procedând ca mai înainte. La unele linii cu autoservire se folosesc benzile rulante. furculiţa în stânga). puţin deasupra farfuriei. resturile şi ambalajele produselor. pentru a reface aspectul platoului. după care. prezintă platoul. datorită faptului că nu toţi clienţii ştiu să utilizeze corect tacâmul de serviciu (lingura în mâna dreaptă. mesele festive. vesela ajunsă la oficiu va fi curăţată sumar de eventualele resturi şi apoi va fi pusă pe sortimente. carnea către client. cel mai uşor de realizat. -apreciat ca un serviciu complex. cum ar fi de exemplu. În unităţile cu serviciu a la carte debarasarea se execută pe măsură ce se consumă produsele. Tehnica de lucru: lucrătorul vine cu platoul la masa clientului. Se va avea în vedere ca marginea platoului dinspre client să fie 59 . Metode şi tehnici de servire: − serviciul indirect. vesele fluviale şi maritime pentru pasageri etc. după care va repeta serviciul. separat. În toate situaţiile. − vânzarea prin automate şi altele Serviciul indirect -este considerat cel mai simplu. în familie şi uneori. Serviciul indirect. pentru a preveni eventuala pătare a feţei de masă. deoarece. aşa cum am arătat. spălarea inventarului se face pe tipuri de obiecte. Serviciul direct. apoi. mai sigură. cu ocazia banchetelor atunci când se oferă spre alegere mai multe preparate. mai ales în cazul grupurilor de turişti. − bufet rece. garniturile şi le aşează în farfuria clientului. În unele unităţi. − la gheridon. debarasarea obiectelor de inventar se poate face cu ajutorul cărucioarelor speciale.

care place majorităţii clienţilor. se asigură nu numai un sortiment variat de băuturi. necesită mai mult spaţiu lîngă mese şi un personal cu calificare superioară.a. dacăeste cazul. se efectuează serviciul direct sau indirect aşa cum am arătat mai înainte. este considerat un serviciu de clasă. este o variantă a serviciului la gheridon. se recomandă reconstituirea lor. în ordinea de prioritate cunoscută sau după reconstituirea pieselor. filetarea şi flambarea şi pregătirea unor preparate şi băuturi se fac în salon. după care se servesc de către chelner preparatele respective în farfurii adecvate. preparări etc. după care se retrage la gheridon. să fie foarte buni practicieni şi să posede cunoştinţe suplimentare privind alcătuirea scheletului animalelor. pe gheridon. vine cu el la masa clientului. Operaţiunile executate sunt diferenţiate după lucrările necesare: porţionări. serviciul direct. de către un alt lucrător. personalul de servire trebuie să aibă o foarte bună pregătire profesională. aşază platoul pe gheridon în stânga (sau pe reşou. ci şi inventarul necesar pentru servire şi produsele de însoţire. Păsărilor sau peştilor ce urmează a fi tranşate. este spectaculos. este practicat. După servire. După tranşarea sau porţionarea pieselor mari. placă şofantă. aspectul platoului. dacă preparatul este cald) şi începe să lucreze. ornarea şi prezentarea preparatelor. chelnerul va fi orientat cu faţa spre clienţi. folosit în cazul gustărilor. Pentru a putea executa aceste lucrări. În acelaşi timp. siguranţa şi rapiditatea sa. după ce preia platoul de la bucătărie. într-o poziţie similară cu a gheridonului. asortarea diferitelor componente ale preparatelor. aplicabil la servirea oricăror preparate. în afară de restaurantele mai modeste.puţin deasupra farfuriei şi cât mai aproape de aceasta pentru a evita pătarea feţei de masă. produselor de patiserie. refăcând. Pentru realizarea acestuia. salatelor. cu excepţia celor fărâmicioase şi a celor cu o prezentare deosebită ce trebuie servite la gheridon. 60 .) Servirea de pe cărucioarele de prezentare. urmată de o nouă prezentare a platoului pentru a scoate în evidenţă competenţa şi măiestria celui care a făcut lucrarea. ţinând după caz. cu autoservire. Serviciul la gheridon este apreciat ca fiind înghrijit şi sigur (se lucrează cu ambele mâini şi nu există riscul unor accidente). lângă masa clientului. clătite sau piersici flambate etc. tehnicile de pregătire a diferitelor preparate ce se pot realiza la gheridon (salate. Tehnica de lucru: lucrătorul. furculiţa în mâna stângă. Serviciul la farfurie. spirtieră. aperitivelor. se aduce căruciorul lângă masa clientului. Similar se procedează la servirea băuturilor. se practică în unităţile de categorie superioară atunci când porţionarea. specialităţilor casei. considerat de numeroşi clienţi şi specialişti „un spectacol”. pretându-se la servirea a numeroase preparate. filetări. pleacă spre dreapta la clientul următor. brânzeturilor. tranşări.. digestivelor ş. îl prezintă după regulile cunoscute. situaţie în care pe cărucior. Servirea propriu-zisă se poate realiza diferenţiat: se face porţionarea în farfurie la gheridon şi în continuare serviciul la farfurie. Prin eficacitatea. Inventarul necesar se asigură pe poliţele inferioare ale căruciorului. tranşarea. Întotdeuna în timpul executării serviciului de gheridon. elegant. marcând în felul acesta atenţia ce le-o acordă. aperitive sau digestive. Serviciul la gheridon. prezintă dezavantajul că este mai lent. lingura sau cuţitul în mâna dreaptă.

snackuri şi braserii şi în unităţi de categorie superioară. Tehnica de lucru: lucrătorul preia de la bucătărie două-trei farfurii în mâna stângă protejată de ancăr şi o a patra, cu mare precauţie, în mâna dreaptă, le duce în salon şi serveşte clienţii pe partea dreaptă, în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. Farfuria se aşază în faţa clientului, pe suport sau direct pe faţa de masă, atunci când nu se utilizează suportul, cu emblema în partea opusă locului ocupat de client. Atunci când se impune transportarea unui număr mai mare de farfurii, se pot utiliza după caz, cărucioarele special destinate acestui scop sau tăvile de mărime corespunzătoare acoperite cu şervet. Folosirea cloche-ului apare ca o necesitate evidentă. Serviciul la farfurie, mai ales în unităţile pentru turism, prezintă avantajul că asigură servirea preparatelor fierbinţi, cu o bună prezentare, cu gramajele corecte, este mai operativ, mai rapid şo poate fi executat de personal care poate învăţa foarte repede acest lucru. Din asemenea motive se impun măsuri pe linie de dotare, cât şi pentru o mai bună organizare a muncii în secţii, unde montarea atentă şi responsabilă a preparatelor în farfurii, necesită un personal mai numeros şi mai îndemânatic. Autoservirea -constituie o formă de servire care se adresează îndeosebi, consumatorilor grăbiţi sau celor care nu doresc să beneficieze de serviciile chelnerilor. Formele de organizare ale serviciilor în unităţile cu autoservire (selfservice) diferă, dar întotdeuna clienţii îşi pot alege, după gust, obiceiuri, timpul disponibiln şi posibilităţile financiare, preparatele şi băuturile dorite, pe care le transportă singuri la masă. Debarasarea meselor o face un personal specializat, cu ajutorul tăvilor sau cprucioarelor. O atenţie deosebită se acordă curăţării resturilor şi ştergerea meselor cu blatul lavabil, operaţiuni ce trebuie făcute în condiţii de igienă desăvârşită. Consumaţia se plăteşte diferenţiat; la casă, în momentul ieşirii de pe linia pentru expunerea preparatelor, produselor şi băuturilor, sau la ieşirea din unitate, pe baza unui tichet, pe care sunt marcate valorile preparatelor şi a băuturilor ridicate de pe „linie”. Vânzarea prin automate, se practică pentru oferirea permanentă a unor produse specifice de bucătărie, cofetărie-patiserie, produse zaharoase, preambalate, a băuturilor şi a produselor de tutun. Automatele funcţionează pe principiul încasării contravalorii prin fişe convenţionale sau monede metalice de valoare egală cu cea a produselor expuse şi oferite spre vânzare. Bufetul rece, oferă o largă posibilitate de alegere sortimentală, câştigând din ce în ce mai mulţi adepţi, atât în restaurante de categorie superioară, cât şi în cele modeste. De obicei, pe bufet se aşază platourile cu preparatele oferite, precum şi inventarul necesar pentru servire. Vesela necesară se găseşte pe mese la intrarea pe fluxul bufetului, în timp ce tacâmurile, şervetele şi alte accesorii se pot afla la ieşirea din flux sau pot fi puse pe mesele din salon, pe care se face consumul preparatelor dorite. În anumite unităţi, bufetul rece se organizează, numai pentru servirea gustărilor şi antreurilor, preparatele de bază, desertul şi băuturile fiind oferite în continuare la mese de către chelneri. Şi într-un caz şi în celălalt clienţii se pot servi singuri sau ajutaţi de bucătari. Debarasarea meselor o fac lucrătorii existenţi în salon, care au şi sarcina ca pe măsura efectuării serviciilor să refacă
61

mice-en-place-ul, să completeze preparatele consumate sau să rearanjeze platourile. Serviciul în restaurante Servirea micului dejun. Istoria alimentaţiei, cunoaşte trei mese principale luate de om în vederea hrănirii sale: micul dejun dejunul cina Micul dejun În practica activităţii hoteliere, în restaurantele noastre, se întâlnesc în mod frecvent, două tipuri de mic dejun şi anume; micul dejun complet sau continental micul dejun englezesc sau american Micul dejun complet (continental) denumire generalizată în practica activităţii hoteliere, de a comanda micul dejun, indicându-se numai băutura caldă nealcoolică (de exemplu „ceai cu lîmâie complet”), restul componentelor având un conţinut fix-de regulă, o băutură caldă nealcoolică (ceai, cafea, lapte, ciocolată etc.), la alegere şi componente, fixe ca: unt, gem (dulceaţă), miere, cornuri, brioşe, chifle, toast sau pâine prăjită. În afara acestora, în funcţie de preţul micului dejun, se pot oferi clienţilor un suc din fructe sau legume, un triunghi de brânză topită sau chiar un ou fiert etc., fără ca micul dejun să-şi piardă caracterul de mic dejun complet (continental). Micul dejun englezesc (american), mai consistent decât micul dejun complet, cuprinde, pe lângă componentele acestuia, unul sau mai multe sortimente din preparate de bufet, bucătărie, cofetărie-patiserie sau bar ce se pot oferi la micul dejun. De regulă, servirea acestui tip de mic dejun, se face prin bufet deoarece oferă posibilitatea unei variate alegeri sortimentale de produse specifice. Cei ce au sarcina servirii micului dejun, indiferent de tip, trebuie să-şi organizeze activitatea în funcţie de solicitările clienţilor, practicând, după caz, serviciile tradiţionale sau servirea acestuia prin bufet. Organizarea serviciului tradiţional. -se asigură la mese în saloanele speciale pentru micul dejun sau în alte spaţii din incinta restaurantelor şi presupune mai multe faze şi anume: asigurarea datorilor necesare (mobilier, utilaje, inventar pentru servire şi lucru), pregătirea saloanelor şi secţiilor, efectuarea propriu-zisă a serviciilor, cu respectarea tehnicilor de lucru cunoscute. Dotarea saloanelor cu mobilier, utilaje, inventar de lucru şi servire este de regulă, aceeaşi cu cea întâlnită la dejun şi cină în saloanele restaurantelor, ea fiind influenţată de modul în care se organizează servirea micului dejun. Pregătirea saloanelor şi secţiilor pentru servirea micului dejun, trebuie să ţină seama de următoarele cerinţe: stabilirea, în seara premergătoare serviciilor, a numărului de clienţi care urmează să servească micul dejun; verificarea la secţii a existenţei sortimentelor de produse, preparate şi băuturi oferite sau solicitate de clienţi la micul dejun, în cazul constatării unor lipsuri se vor lua măsuri de aprovizionare prin comenzi operative la sursele potenţiale de livrare;
62

pregătirea inventarului necesar pentru micul dejun, corelat cu numărul clienţilor, plus o rezervă corespunzătoare; efectuarea lucrărilor de curăţenie şi întreţinere la închiderea saloanelor, potrivit regulilor şi reglementărilor existente, un accent deosebit punându-se pe dezinfectarea şi aerisirea spaţiilor de servire; organizarea primirii comenzilor pe timpul nopţii, eventual prin recepţia hotelului, pentru comenzi speciale Prezentarea personalului care asigură serviciile la micul dejun, se face diferenţiat, în funcţie de sarvinile specifice, astfel: secţii cafetărie, laborator de cofetărie-patiserie, bufet, bucătărie, achizitor etc. sosesc cu una două ore înainte de servirea micului dejun, pentru ca la timpul potrivit, să fie în măsură, să asigure preparatele şi produsele la un nivel deosebit, proaspete, calde, aspectuase (chifle, cornuri, lapte etc.; personalul de servire chelnerii şi ajutorii acestora, se vor prezenta la lucru, cu cel puţin o jumătate de oră înaintea ănceperii serviciului pentru a putea efectua în bune condiţii pregătirea saloanelor şi dotarea locului de muncă cu cele necesare. Mise-en-place-ul pentru micul dejun, are loc după terminarea lucrărilor de curăţenie şi întreţinere executate la închiderea unităţii. De obicei, aranjarea meselor se face în funcţie de tipul de mic dejun servit în unitatea respectivă: complet (continental) sau enghezesc (american), respectându-se regulile şi etapele cunoscute la efectuarea mise-en-place-ului. În unele unităţi de categorie superioară, ceaşca pentru ceai nu se pune dinainte pe masă, ea se aduce încălzită, înainte de servirea băuturilor calde. Preparatele şi băuturile servite la micul dejun într-un restaurant, sunt oferite prin listele pentru micul dejun. Potrivit practicii acestui sector de activitate, pe plan internaţional, la micul dejun, în funcţie de obiceiurile alimentare ale clienţilor, se servesc preparate şi băuturi din următoarele grupe de produse: băuturi calde nealcoolice: ceai, cafea, cafea cu lapte, lapte, cacao cu lapte, ciocolatină, ceaiuri medicinale; unt, gem (dulceaţă), miere; produse de panificaţie şi de patiserie: chifle, cornuri, brioşe, cozonac, chec, paine, toast, foietaje etc. preparate din ouă: omlete, simple sau combinate, ouă ochiuri simple, ouă ochiuri cu şuncă (ham and eggs), ouă ochiuri cu costiţă (bacon and eggs), ouă la pahar, ouă la cocotieră etc. fulgi de porumb (corn-flakes), fulgi de ovăz (porridge); brânzeturi; lactate proaspete: iaurt, sana, chefir, lapte bătut, diverse creme, frişcă; preparatele din carne şi peşte: mezeluri (şuncă presată, muşchi ţigănesc, muşchi file, costiţă afumată etc.), fripturi reci etc.; legume proaspete: roşii, ardei graşi, castraveţi, ridichi, gogoşari;
63

-

preambalate la pliculeţe sau vrac. pe tava acoperită cu şervet. Produse de însoţire: zahăr. Tehnica de servire: se preia de la secţie. În al doilea rând. cca 150 ml porţia. În primul rând. lapte fiert (pasteurizat) sau frişcă lichidă. prin dreapta clientului. la masă. laptele fierbinte în cana de lapte (laptieră) pe suport cu 64 - . furculiţa pentru lîmâie. cel vrac în zaharniţă. Cafeaua cu lapte. linguriţa pentru ceai. ceaşca caldă. Şvarţul. cu linguriţă sau cleşte (pentru cel cubic). servit de regulă. Inventarul necesar: ceainic cu suport. cafetieră mică cu suport. mai puţin concentrată. nectar. când se serveşte laptele sau frişca. ceaşcă de ceai cu suport. în cazul unor ceaiuri medicinale nepreambalate. serviciul îl execută chelnerul prin dreapta clientului. cafetiera pe suport şi produsele de însoţire. se va acorda o grijă deosebită pregătirii serviciilor pentru ca la venirea clienţilor în saloane. alt produs specific micului dejun. nu se aduce lămâie sau portocală: zahărul vrac se oferă în zaharniţă. pic pentru lapte sau frişcă. ceaşcă de ceai cu suport. flori de tei etc. se va avea în vedere ca preparatele oferite să fie de foarte bună calitate şi servite cu respectarea strictă a tehnicilor şi regulilor de servire cunoscute. chelnerul va face cu tact acest oficiu. feliile de lămâie sau portocală pe farfuroară. pe tava acoperită cu şervet.). laptele se adaugă în cafea după dorinţa clientului (cca 50 ml). Produse de însoţire: zahăr. farfurioară-suport. înainte de a turna apa fierbinte în ceaşcă. zaharniţă. de regulă. muşeţel. ceainicul cu apă fierbinte. necesită următoarea tehnică de servire: laptele şi cafeaua se pregătesc separat la secţie. Precauţiuni: în momentul servirii. băuturi răcoritoare: sucuri din legume şi fructe. iar laptele cald. farfurioare-suport. ceaşcă de ceai cu suport. cafeaua trebuie să fie fierbinte. din sortimente de ceiuri de masă (negru sau verde) şi ceaiuri medicinale (mentă. linguriţă pentru ceai. sub forma cafelei filtru. laptele sau frişca în pic sau în ambalajele de prezentare pe farfurioară-suport cu şerveţel. zaharniţă. alte băuturi răcoritoare. lapte fiert (pasteurizat) sau frişcă lichidă. farfurioară-suport. produsele de însoţire şi apoi toarnă apa fierbinte din ceainic în ceaşcă. comenzile să poată fi executate cu operativitate maximă. Produse de însoţire: zahărul. procedându-se ca şi la ceai. felii de lămâie sau portocală. pe suport cu şerveţel şi produsele de însoţire. Tehnica de servire: se preia de la secţie. este un sortiment de cafea specific micului dejun . Efectuarea serviciilor la micul dejun trebuie să ţină cont de anumite cerinţe de ordin general şi particular. cafeaua fiind mai puţin concentrată. pliculeţele cu ceai şi zahăr preambalat sunt aşezate pe farfurioară. Tehnica de servire: se preiau de la secţie.fructe proaspete sau compoturi. Precauţiuni: de regulă. linguriţă pentru ceai. pe tava acoperită cu şervet. în cazul cafelei turceşti se vor respecta regulile cunoscute pentru servirea sortimentului respectiv. o strecurătoare este necesară: folosirea gheridonului sau consolei este obligatorie (tava nu se sprijină pe masa clientului). pic pentru lapte. Inventarul necesar:cafetieră cu suport. Ceaiul se pregăteşte după caz. ape minerale şi carbogazoase. ceaşca caldă. dacă clientul nu şi-a pus pliculeţul de ceai în ceaşcă. în funcţie de sezon. Inventarul necesar: cană pentru lapte (laptieră) cu suport. chelnerul aşezat mai întâi ceaşca pe suport.

Inventarul necesar: raviere. pe masa clienţilor. farfurioară-suport pentru zahăr preambalat sau zaharniţă. Untul. fier. serviciul îl efectuează lucrătorul. Precauţiuni: unii clienţi obişnuiesc la laptele rece. chelnerul. se serveşte rece sau cald. Tehnica de servire: pe o tavă acoperită cu un şervet se preiau de la secţie laptele fierbinte sau rece în cana pentru lapte. poate fi preambalat în pacheţele de 15. cât şi oferirea untului la cald. Tehnica de servire: preluarea de la secţie se face astfel: untul porţionat la pacheţele. Tehnica de servire: se preia de la secţie pe o tavă acoperită cu şervet. laptieră cu suport. cana cu lapte (laptiera) se poate lăsa pe suportul ei pe masa clientului în dreapta lângă ceaşca de ceai. Ciocolatina. pe raviere (farfurioară-suport) sau în castronaşe cu gheaţă. o ciocolată de calitate superioară. melci. după preluarea produselor de la secţie. frişca bătută. castronaş. Inventarul necesar: gemieră sau castronaş. se va evita utilizarea ceainicului la servirea laptelui fierbinte deoarece caimacul poate astupa oficiul de scurgere. Produse de însoţire: zahăr. sare în loc de zahăr. Produse de însoţire: zahăr şi în mod excepţional. împreună cu gemul (mierea) şi zahărul preambalate.şerveţel. chelnerul. în cazul grupurilor de turişti. cu o consistenţă moale. ciocolata rasă în gemieră. cuţit pentru unt sau cuţit pentru desert. proaspăt. Precauţiuni: cana cu lapte şi cafetiera pot rămâne pe suporturile lor. ceaşcă de ceai cu suport. cere permisiunea şi aşază farfurioara sau castonaşul cu unt în dreptul emblemei farfurie-suport. untul vrac în castronaşe mici (boluri) cu gheaţă. Inventarul necesar: cană pentru lapte (laptieră) cu suport. în formă de granule mărunte. În aceleaşi condiţii se serveşte untul preambalat pe o farfurioară-suport (jour). spirale etc. dacă nu a fost păstrat la rece. după aceea cafeaua şi zahărul. se pune mai întâi laptele. chelnerul ajuns la masa clientului. farfurioare-suport sau castronaşe de mărime potrivită. dizolvată în lapte fierbinte. prin dreapta clientului. farfurie-suport sau zaharniţă. Precauţiuni: laptele trebuie să fie fierbinte. când există un singur consumator sau mai mulţi. untul nepreambalat poate fi oferit pe farfurioara-suport fără gheaţă cu condiţia ca el să fie păstrat în prealabil la rece şi adus la masă în momentul când vin clienţi sau imediat după sosirea lor. după care clientul îşi adaugă zahăr în funcţie de gust. rasă. este un preparat specific micului dejun. toarnă laptele fierbinte peste ciocolata rasă din ceaşcă. cafeaua în cafetieră pe suport cu şerveţel şi zahărul preambalat pe farfurioara-suport sau în zaharniţă şi ceaşca de ceai caldă. 65 . Laptele. lingutiţă de ceai. prin dreapta clientului. laptele fierbinte în laptieră pe suport şi zahărul în zaharniţă pe farfurioară-suport. 25 g sau vrac. Precauţiuni: se va evita servirea consumatorilor cu unt tăiat (porţionat) inestetic. ceaşcă de ceai cu suport. apoi clientul se serveşte cu zahăr după dorinţă. cochilii. linguriţă de ceai. în ultima situaţie se prezintă sub formă de rondele. ceaşca de ceai caldă sau rece şi zahărul preambalat pe farfurioară-suport sau în zaharniţă (cel vrac). prin dreapta clientului. după ce a pus ceaşca pe suportul de pe masă toarnă laptele din cana de lapte în ceaşcă. aceştia mai servind dacă doresc acest lucru. 20. în funcţie de preferinţa clientului. totul pe tava acoperită cu şervet. prin dreapta acestuia.

aşezată în dreapta clientului. direct sau la farfurie. numai furculiţa mare. mierea. tacâm de serviciu. în mâna stângă protejată cu şervet de serviciu. Inventarul necesar: platou oval. fie preambalate.Gemul. furculiţă mare sau pentru desert. şuncă. la micul dejun englezesc pâinea se oferă clientului în farfuria pentru pâine. caşcaval. de preferinţă calde. Ouă ochiuri româneşti. fie în vrac. Omletele. Ouă la capac două bucăţi la porţia. dulceaţa sunt alte sortimente oferite la micul dejun. checul. flacoane de condimente sau sosiere pe suport (daca este cazul). piper. Tehnica de servire: produsul se preia de la secţie pe un platou oval fierbinte sau pe farfurie întinsă mare. tacâm de serviciu.) sunt preparate des întâlnite la micul dejun. serviciul direct sau indirect. când omleta este oferită fără produse de însoţire.constituie alt produs specific micului dejun. pâine (facultativ. sau în farfuria întinsă. la masa clientului se execută. Produse de însoţire: unt. neagră. pâinea se secară. Precauţiuni: toate produsele trebuie să fie proaspete. ficăţei de pasăre etc. la masa clientului serviciul se execută la gheridon. chiflele. sare. Produse de însoţire: pâine. Inventarul necesar: farfurie întinsă mare sau farfurie pentru desert (în funcţie de cantitatea oferită). la masă efectuându-se serviciul direct sau indirect. piper (facultativ. la masa clientului se execută serviciul la gheridon. şervet de pânză. farfurie întinsă mare. Precauţiuni: farfuriile calde sunt necesare în toate cazurile când omletele au fost aduse pe platou. tăiată cu puţin timp înainte de servire. direct sau indirect. presărătoare cu sare şi piper. constituie un produs de bază al micului dejun. pregătite în căpăcele speciale. Inventarul necesar: gemul preambalat pe farfurioarăsuport (jour) iar cel vrac în gemiere: cuţit de desert. lingură de desert. Precauţiuni: farfuriile trebuie să fie calde. Tehnica de servire: produsele se preiau de la secţie montate pe şervet din pânză în farfurie de mărimea adecvată. unt). totul pe tava acoperită cu şervet. în unităţi mai modeste. Produse de însoţire: unt (în unităţile care practică acest sestem). Precauţiuni: pâinea trebuie să fie proaspătă. farfurie întinsă mijlocie. cu puţin oţet şi sare. cozonacul. Tehnica de servire: farfuria cu şervet în care se află pâinea se preia de la secţie în mâna stângă. în cazul efectuării serviciului la gheridon tacâmul de serviciu se utilizează cu atenţie pentru a se evita spargerea gălbenuşului. fierbinte. sare. Brioşele. Pâinea albă. şervet din pănză (unele unităţi utilizează coşul de pâîne). . Inventarul necesar: căpăcele speciale din alpaca argintată sau inox. Produse de însoţire: pâine. Tehnica de servire: la fel ca la unt. lingură şi 66 . simple sau combinate (cu roşii. se poate oferi ca tacâm. sare. verdeţuri. fierte cca trei minute în apă clocotită. Farfurie mijlocie. brânză. Tehnica de servire: se preiau de la secţie ouăle montate în platoul oval. ciuperci. în mod asemănător se serveşte toastul. cuţit şi furculiţă de mărime corespunzătoare farfuriei. sunt produse de patiserie specifice micului dejun. Inventarul necesar: platou oval. după caz. farfurie întinsă mare. semialbă. presărătoare cu sare şi piper. verdeţuri). piper şi unele sosuri (în funcţie de dorinţa clientului). caldă. pe mâna stângă protejată cu şervetul de serviciu. Inventarul necesar: farfurie întinsă mare sau mijlocie. farfurii de desert. caldă. prin prăjire în unt sau ulei timp de 3-5 minute-constituie un preparat specific micul dejun.

unt. Ouă la cocotieră. piper. Tehnica de servire: se preia de la secţia cocotiera cu un ou. ci pahare mate sau o ceaşcă de cafea. tot acum se aduc linguriţele de ceai şi cuţitele pentru desert. cuţit pentru desert. Precauţiuni: farfurai-suport nu se înclină în momentul aşezării pe masă. tacâm de serviciu. cu paharele pentru ouă alături. lucrătorul aşează prin dreapta clientului paharul respectiv pe farfuria-suport. cu şerveţel. Precauţiuni: în cazul montării căpăcelului pe farfuria întinsă mare dacă suportul de pe masă este format din aceeaşi farfurie. farfurie întinsă mare sau mijlocie. fiind scos în momentul servirii). la masa clientului. presărătoare cu sare şi piper. fierte cca trei minute. se poate folosi lingura de desert în locul linguriţei pentru ceai. sare. în teanc. decojite şi montate în paharul special pentru ouă. mai multe porţii pe tavă. montată pe suport. Precauţiuni: preparatul se serveşte fierbinte şi repede. pregătite în căpăcele speciale în care. în cocotiere speciale sunt un alt preparat specific micului dejun. în lipsa paharelor speciale să nu se folosească pahare din sticlă transparentă. piper. unt). lingură de desert. farfurie de desert. presărătoare cu sare şi piper. două sau trei porţii se transportă în mână. cuţit şi furculiţă de mărime corespunzătoare farfuriei. Produse de însoţire: pâine. Produse de însoţire: pâine. sare. mai multe porţii se preiau pe o tavă acoperită cu şervet. Produse de însoţire: pâine. sare. s-a prăjit şunca sau costiţa-constituie un preparat frecvent al micului dejun. farfuriile-suport. Tehnica 67 . piper. dacă mise-en-place-ul nu a fost completat în prealabil.furculiţă pentru desert. în prealabil. în lipsa cocotierelor se folosesc pahare speciale pentru ouă la pahar (în această situaţie. Tehnica de servire: la fel ca la ouă la capac. lucrătorul aşezând farfuria cu capătul pe suportul existent pe masă. farfurie pentru desert. alături de ele cocotierele cu un ou. aceasta va fi ridicată înainte de punerea farfuriei-suport cu căpăcel. unt. serviciul se execută prin dreapta acestuia. Ouă ochiuri cu şuncă sau costiţă. cu şerveţel. iar mai multe porţii pe tava acoperită cu şervet. în unele situaţii. cât mai aproape de antebraţ. muştar sau hrean cu oţet. Ouă la pahar. cuţit şi furculiţă pentru desert. cel de-al doilea ou se aşează sub piciorul paharului. Tehnica de servire: căpăcele cu ouăle pregătite se preiau de la secţie pe suport format din farfurie de desert. spre antebraţ. cel de-al doilea ou alături pe suport cu linguriţă. fierte în coajă cca 5-10 minute. Inventarul necesar: căpăcele speciale. una. Precauţiuni: respectarea timpului de fierbere. farfuriile în teanc. Tehnica de servire: paharele fierbinţi în care au fost montate ouăle se preiau de la secţie pe suport cu şerveţel. Produse de însoţire: pâine. piper (facultativ. Inventarul necesar: supieră sau timbal cu suport. pentru mai multă siguranţă. presărătoare cu sare şi piper. farfuria pentru desert. în funcţie de preferinţa clientului şi servite ca atare. una sau două porţii se transportă în mână . dozator de muştar sau hrean. Inventarul necesar: pahar special pentru ouă. sare. linguriţă pentru ceai. la masa clientului se montează totul pe suport (cocotiera cu un ou şi oul al doilea) şi se execută serviciul prin dreapta. Inventarul necesar: cocotieră specială pe suport. iar celelalte ouă în castronaş. linguriţă pentru ceai. Crenvurştii sunt alt preparat des întâlnit la micul dejun. presărătoare cu sare şi piper. presărătoare cu sare şi piper. farfurie întinsă mijlocie.

cu suport. salam de Sibiu. brânza proaspătă de vaci. pe consolă sau gheridon. farfurii de desert. Produse de însoţire: pâine. preparate din peşte de regulă. ardei gras. astfel încât clienţii să se servească singuri). Produse de însoţire: pâine. Produse de însoţire: pâine. Fripturi reci sau calde din carne de vacă. peştele va trebui să fie din specii mari. Roquefort etc. piper (facultativ. fără multe oase. mici).). porc. muşchi ţigănesc. brânzeturi topite sau semiafumate etc. după care. lucrătorul execută serviciul la gheridon. cuţite şi furculiţe de mărime corespunzătoare farfuriilor utilizate. acoperiţi. farfurii întinse mari şi farfurii pentru desert. constituie produse de bază la micul dejun. 68 . piper pentru caşcaval (facultativ. se execută serviciul direct sau la gheridon. parizer etc. zahăr. dezosate şi tranşate în bucăţi mici sunt servite în unele unităţi la micul dejun. telemea de vacă sau oaie. Inventarul necesar: platouri rotunde sau ovale. Precauţiuni: întrucât preparatele din carne sunt foarte perisabile nu se recomandă montarea lor pe platouri cu mult timp înainte de servire. dozator pentru muştar. porţionate în tranşe mici. gemiere. presărătoare cu sare şi piper. pui. după natura produsului. Precauţiuni: la ridicarea preparatelor de la secţie vor fi evitate cele cu grăsime sau nedezosate (deoarece porţiile sunt. în pahare de hârtie cerată. caşcaval. ori păstrarea lor în salon. după caz (în ultima situaţie supiera cu suportul respectiv se lasă pe masă. piper. roşii. unt). la masa clientului lucrătorul execută serviciul la gheridon sau direct (serviciul indirect sau la farfurie este mai puţin uzitat). Preparate din carne (mezeluri). muştar. farfurii întinse mari sau pentru desert. se preiau de la secţie brânzeturile porţionate pe platou rotund sau oval. flacoane sau sosiere cu suport pentru sosuri. miel. subţiri şi prezentate într-un mod cât mai estetic-sunt sortimente des întâlnite la micul dejun. farfurii întinse mari. Produse de însoţire: pâine. diverse sosuri. la temperatura camerei.de servire: crenvurştii sunt preluaţi de la secţie în supieră sau timbal cu apă fierbinte. Precauţiuni: în cazul crenvurştilor necalibraţi serviciul se efectuează cu multă atenţie pentru evitarea porţionării inegale. cuţit şi furculiţă mari pentru desert. Brânzeturi. caş. Inventarul necesar: castronaşe pentru iaurt. în general. atunci se recomandă servicii cu cele similare la dejun sau cină. cuţit şi furculiţă de desert. carton. Inventarul necesar: platouri ovale. smântână la brânza proaspătă de vaci). serviciul se execută în farfurii calde sau reci ca şi preparatele din carne (mezeluri). Iaurtul este un produs lactat livrat la borcan. sare. unt. presărătoare cu sare şi piper. sare. mai rar se efectuează serviciul indirect sau la farfurie. Precauţiuni: la micul dejun se recomandă evitarea servirii unor sortimente de brânzeturi prea sărate sau cu mirosuri specifice (brânză de burduf. sare. Tehnica de servire: în general este un serviciu simplificat. pe suport cu şerveţel. muşchi file. dacă brânzeturile preluate de la secţie sunt neporţionate. cu dantelă de hârtie. dulceaţă sau miere în funcţie de dorinţa clientului. direct sau cu platoul pe masă. Tehnica de servire: preparatele se preiau de la secţie montate în platouri ovale de mărime corespunzătoare cantităţii servite. batal şi chiar.şuncă presată. sau în castronaşe. tobă. farfurioare-suport. Inventarul necesar: platouri ovale. castraveţi. presărătoare cu sare şi piper. Tehnica de servire: preparatele sunt preluate de la secţie în platouri calde sau reci.

nu se oferă în farfurie separată. mere. indirect sau cu platoul pe masă. Tehnica de servire: produsele. dozator pentru zahăr farin. pe farfurie-suport cu şerveţel. întrucât la micul dejun legumele se servesc în cantităţi mici. piersici. zahăr sau dulceaţă (în funcţie de preferinţele clienţilor). piper. constituie şi ele componente ale micului dejun. sana. tumblere mijlocii. Precauţiuni: laptele se recomandă să fie la temperatura camerei. se preia de la secţie pe farfurie-suport cu şerveţel când se aduc unadouă porţii.. se preiau de la secţie cu suporturile respective pe tava acoperită cu şervet. Precauţiuni: dacă produsul este mai consistent. iar paharele alături. sare.). iaurtul la borcan sau pahar din hârtie se serveşte asemănător. iar castronaşele cu iaurt alături. ardei gras. tacâm de serviciu. căni de ceai-se preia de la secţie pe tava acoperită cu şervet. Produse de însoţire: pâine. portocale etc. brânzeturi etc.linguriţe pentru iaurt. tumblere mijlocii sau ceaşcă de ceai. fragi. zahărul adăugându-se în funcţie de dorinţa clientului. gogoşari. serviciul se execută prin dreapta clientului punându-se mai întâi pe masă castronaşul cu suportul său. Precauţiuni: legumele proaspete montate la platou trebuie să fie în prealabil bine spălate şi ţinute la rece. paharul punându-se pe masă împreună cu suportul. iar laptele separat în vana de lapte pe suport cu şerveţel. se oferă linguriţa cu coadă lungă sau de mărime corespunzătoare paharului utilizat. presărătoare cu sare şi piper. apoi se toarnă laptele peste fulgii de porumb din castronaş. Fructe proaspete. pepene galben şi verde. zaharniţă pentru zahăr vrac (dacă este cazul). de regulă. struguri. chelnerul ştergând cu atenţie borcanul înainte de a-l duce în salon. sau alte sortimente similare. lingura de desert. Legumele proaspete: roşii. Lapte bătut. dulceaţă sau miere se oferă clienţilor numai la cerere. cireşe. Precauţiuni: produsele de însoţire ca zahăr. Inventarul necesar: castronaş sau farfurie adâncă cu suport. pahare pentru apă. este preluată de lasecţie. serviciul se execută prin dreapta clientului. vişine. cuţit şi furculiţă de mărime corespunzătoare farfuriei. Inventarul necesar: salatieră mare pe suport cu şerveţel sau platou oval. Inventarul necesar: pahare pentru apă sau pahare pentru băuturi răcoritoare farfurii-suport. pere. oferit cu prioritate turiştilor străini. castraveţi. porţionate la pahar. cană de lapte (laptieră) cu suport. la masa clientului serviciul se execută direct. Tehnica de servire: salatiera cu legumele respective. Produse de 69 . Produse de însoţire: zahăr farin şi lapte fiert rece. şervet din pânză. ci se pun în aceeaşi farfurie în care se găsesc şi celelalte componente (preparate din carne. sunt produse specifice micului dejun. împreună cu suporturile adecvate şi este oferit la masă prin dreapta clientului. Tehnica de servire: iaurtul porţionat la castronaş. farfurie întinsă mare sau mijlocie. suporturile se aşează în teanc. Produse de însoţire: pâine. în funcţie de sezon-se oferă la micul dejun în unităţile de categorie superioară. mai multe porţii se transportă pe tava acoperită cu şervet pe care se aşează farfuriile-suport în teanc. chefir constituie produse des întâlnite la micul dejun. ridichi etc. lucrătorul execută serviciul prin dreapta clientului. Fulgii de porumb. căpşuni. iaurtul vrac se porţionează în obiectele din dotarea unităţii-pahare de apă. caise. cât mai aproape de antebraţ. Tehnica de servire: se preiau de la secţie fulgii de porumb proporţionaţi în castronaş sau în farfurie adâncă pe suport cu şerveţel.

Tehnica de servire: se preia de la secţie compotiera. Inventarul necesar: pahare pentru băuturi răcoritoare sau pahare pentru apă. piper (facultativ. se recomandă ca pe masă să se afle găletuşa cu apă şi gheaţă pentru clătitul fructelor. lingura de desert. piersici. pepene galben se poate oferi zahăr farin. Compoturile. pere. serviciul se execută pe partea dreaptă. preluarea de la secţie şi transportul lor se fac pe tava acoperită cu şervet. Sucul de roşii este un alt produs servit la micul dejun. Precauţiuni: înainte de porţionare. coş de fructe sau farfurie întinsă mare cu şervet. praf de ţelină şi sos englezesc). Precauţiuni: în toate cazurile când fructele se mănâncă cu mâna se asigură. compotierele alături. livrate de industrie sau pregătite în bucătăria unităţii constituie şi ele un component al micului dejun. la cireşe. pepene galben). Tehnica de servire: diferă în funcţie de felul fructelor şi anume: fructele mari: mere. nefiind permisă introducerea cuburilor de gheaţă în pahar. dar. cu suport şi şervet colorat pentru clătitul degetelor. în schimb. căpşuni. răcirea se face în spaţii frigorifice. iar în sezonul călduros vor fi scufundate şi într-un vas cu apă şi hipermanganat de potasiu în concentraţia indicată de organele sanitare. lucrătorul aşezând cupele. transportată în salon în mâna stângă. fructele mici-cireşe. produsele de însoţire sunt adăugate de client în funcţie de preferinţe. Nectarul de piersici. mai multe porţii se preiau pe tava acoperită cu şervet. caise. farfurii pentru desert. porţionat cca 150 ml în paharele prevăzute. Tehnica de servire: 70 . Tehnica de servire: sucul de roşii bine răcit. presărături cu sare. vişine şi struguri nu sunt necesare tacâmuri. Inventarul necesar: compotiere cu suport (farfurie de desert sau jour). sunt preluate de la secţie montate în fructieră sau în coşul pentru fructe. piper şi praf de ţelină. fragi. la căpşuni. prune. precum şi linguriţa de mărime adecvată paharului utilizat. compotiere. lucrătorul execută serviciul indirect sau cu platoul pe masă (clientul trebuie să aibă farfuria pentru desert. la fragi şi căpşuni se oferă lingura de desert. montate pe farfurii-suport cu şerveţel. linguriţă cu coadă lungă. căpşuni sunt preluate de la secţie şi oferite clienţilor proporţionate la castronaşe mici. Inventarul necesar: fructieră. montate pe farfuria-suport cu şerveţel şi linguriţă cu coadă lungă sau linguriţă de ceai. Produse de însoţire: sare. cât mai aproape de antebraţ. farfuriile-suport în teanc. mere. lingură de desert. dacă lingura de desert nu există pe masă se poate aşeza pe suport lângă compotieră. eventual bol. cupe sau farfurii pentru desert. castronaşele sau farfuriile pe suportul existent pe masă. clientul este servit la farfurie pe partea dreaptă. vişine. eventual flacon cu sos englezesc. struguri. cuţit şi furculiţă pentru fructe (de desert). găletuşa pentru spălat fructele. se preia de la secţie pe o tavă acoperită cu şervet. pe suport bolul pentru clătitul degetelor şi şervet colorat. fragi. montată pe farfuriasuport cu şerveţel. este alt produs servit la micul dejun.însoţire: zahăr farin şi frişcă (la unele fructe ca fragi. pe suport cu şerveţel sau rondelă din hârtie şi produsele de însoţire. cuţitul şi furculiţa de fructe). înainte de servire fructele vor fi spălate la secţie sub jetul puternic de apă cca una-două minute. sticle sau cutii cu suc de roşii se agită bine pentru omogenizare. serviciul se execută prin dreapta clientului. citrice etc. Inventarul necesar: pahare pentru băuturi răcoritoare sau pahare pentru apă.

CAP.un responsabil al bufetului cu sarcina organizării. să facă returul de mărfuri atunci când este cazul şi să întocmească meniul-raport pentru vânzările din ziua respectivă. cu valoarea micului dejun inclus în tariful de cazare. încât să se asigure condiţii optime pentru prezentarea sortimentelor specifice. include.aparate (boilere) pentru fiertul apei. serviciul se execută pe partea dreaptă. După caz. Clienţii vor fi informaţi asupra locului şi modului de servire al micului dejun de către ghizii însoţitori. împreună cu responsabilul bufetului. una sau mai multe vitrine (cărucioare) pentru preparatele reci sau calde. Personalul necesar servirii micului dejun prin bufet. Valoarea (baremul) micului dejun servit prin bufet. îndrumării. Amenajarea bufetului propriu-zis. precum şi alte dotări în funcţie de structura sortimentelor oferite. sunt pasagerii din hotel în grup sau individuali.aparat pentru fiert crenvurşti.maşină pentru porţionat unt. servirea micului dejun. iar linguriţa se aşează pe suport. cu şerveţel sau rondelă de hârtie. . de recepţia hotelului sau prin pliante sau fluturaşi. supravegherii şi controlului modului în care se asigură serviciile (acesta poate fi şeful de restaurant sau maître d”hotel).maşină pentru tăiat mezeluri. . organizarea bufetului este condiţionată de dotarea secţiilor cu o serie de utilaje specifice cum ar fi: . care nu necesită păstrarea la rece sau cald. trebuie să corespundă.un bufetier sau bucătar care să monteze estetic şi igienic la bufet produsele şi preparatele preluate de chelner de la secţie. . . mesele pentru inventarul de servire şi produsele preambalate. Organizarea serviciilor micului dejun prin bufet (suedez) Clienţii. Precauţiuni: nu se pun cuburi de gheaţă în paharul cu nectar.aparat pentru debitat băuturi răcoritoare. ţinând cont de obiceiurile şi preferinţele turiştilor respectivi. Pot fi şi alte categorii de clienţi care să beneficieze de aceste servicii. .un chelner care are sarcina ca. se face numai pentru turiştii de sejur cu baremuri zilnice. Amenajarea bufetului. să preia mărfurile conform marcajului. 5. să urmărească expunerea lor pe bufet. cât şi pentru ca turiştii să se poată servi singuri sau ajutaţi de chelneri cu produsele şi preparatele dorite.maşină pentru tăiat pâine. valoarea micului dejun se va determina. . În situaţia în care. .paharele cu nectarul bine omogenizat şi răcit. după cum urmează: . de regulă. de comun acord cu reprezentanţii firmelor partenere şi cu ghizii. alături de pahar. cărora urmează a li se servi micul dejun prin bufet. să efectueze marcajul la secţii. Pot fi însă cazuri când 71 . care au inclus în tariful de cazare şi preţul micului dejun. aparate pentru cafea etc. se iau de la secţie pe tava acoperită cu şervet. împreună cu suporturile respective. tipărite în limbi de mare circulaţie. trebuie astfel realizată. dinainte stabilite.

piperul. carafe.una-două sortimente de brânzeturi. numărul mesei. Vor avea destinaţie comună zahărul.două-trei sortimente de preparate din carne. compoturi. . Sucurile din legume şi fructe pot fi prezentate porţionat la pahare sau în căni de sticlă şi păstrate la rece (când se află în căni ele vor fi turnate în pahare de către clienţi). coşuri. Tacâmul de serviciu însoţeşte fiecare platou. Sortimentele de preparate şi băuturi oferite pentru servirea micului dejun prin bufet vor fi prezentate pe obiectele de inventar adecvate după caz: platouri. el trebuind să fie estetic şi igienic. O atenţie deosebită se va acorda modului de aranjare al bufetului propriu-zis. în orientarea acestora. să fie stabilită în responsabilitatea personalului din secţii. fiind serviţi în continuare de chelner cu o băutură 72 . Se va acorda o grijă deosebită produselor ce se depreciază rapid.trei-patru sortimente de băuturi răcoritoare. Pentru fiecare couvert. să efectueze mise-en-place-ul meselor pentru clienţi.trei-patru băuturi calde nealcoolice. De regulă. . boluri. sticle. farfurioară-suport pentru ceaşca de ceai.două-trei preparate din ouă.unul sau doi ajutori de chelner care să efectueze aceleaşi lucrări ca şi chelnerul. pierzându-şi aspectul comercial. Se recomandă. . supravegherea şi răspunderea acestuia. . linguriţa de ceai. fructe. vasul special pentru depunerea resturilor de la produsele preambalate.patru-cinci sortimente din produse de panificaţie şi patiserie.trei-patru sortimente de gem.gestiunea bufetului. După ce turiştii au ridicat de la bufet preparatele dorite. cel puţin următoarele sortimente: . intervenind cu mult tact. pahare etc. după aranjarea feţei de masă se va asigura: marcarea locului de şervet. să servească băuturile calde nealcoolice şi să debaraseze mesele. dulceaţă. sarea.două-trei sortimente lactate proaspete. evident sub îndrumarea. cu privire la preparatele dorite şi pe cât posibil. farfurii. tăvi. . precum şi preparatelor calde. Mise-en-place-ul meselor va fi specific micului dejun englezesc. . vin la masa rezervată sau liberă. . . . vasul cu flori. cuţit şi furculiţă mare. personalul auxiliar va fi menţinut avându-se în vedere sarcinile concrete ce le are de realizat. castronaşe. vor fi tăiate în tranşe. acestea pot fi porţionate sau pregătite în raport de solicitări. va avea o atitudine politicoasă faţă de clienţi.unul sau doi chelneri care să ajute la pregătirea bufetului. coş. căni.două-trei sortimente din legume şi salate. . aspectului său general. toate produsele care se pretează la porţionare. poate fi extins sau redus în funcţie de numărul clienţilor. ca la bufetele organizate pentru servirea micului dejun să se asigure zilnic. Personalul de servire. castron etc. miere. felii sau cuburi cât mai mici şi apoi montate în obiectele de prezentare adecvate într-un mod cât mai estetic şi mai igienic. Numărul lucrătorilor menţionaţi. scrumiera şi eventual. în limita baremurilor existente.

cafea. ora şi numărul 73 .caldă nealcoolică la alegere. în lipsa lor de oricare chelner. data. Pentru asigurarea unor servicii operative. colegul meu vine imediat”. le adresează salutul cuvenit şi apoi mergând înainte. Primirea şi conducerea clienţilor la masă se face de către conducerea operativă a unităţilor după caz. dacă este cazul. mai ales în situaţia în care ceaşca de ceai nu poate fi adusă caldă după aşezarea clienţilor la masă. director restaurant. cu faţa orientată puţin către ei. lapte dulce. se parcurg de regulă. patron.primirea şi conducerea clienţilor la masă. mai întâi femeilor şi apoi bărbaţilor. scuzându-se politicos şi asigurându-i că va reveni imediat pentru a prelua comanda şi a efectua servicii. se prezintă listele de preparate şi băuturi prin formulele de politeţe cunoscute: „O clipă. După ce clienţii au terminat micul dejun. Pentru a primi clienţii. atât cât este nevoie. ceainice. Pentru ca ambele operaţiuni să aibă loc rapid. Este de dorit. este indicat să se asigure în prealabil tot inventarul necesar servirii micului dejun (atât pentru clienţi. cât şi pentru personalul de servire). clienţilor li se oferă scaunele. scuzaţi. dacă băuturile respective nu au fost oferite clienţilor şi preluate de aceştia direct de la bufet.ordonarea locului de muncă. o surpriză agreabilă pentru client. menţinerea la cald a ceştilor şi băuturilor oferite consumatorilor. după care. .efectuarea propriu-zisă a serviciilor şi a debarasării. după caz. lucrătorii şi ajutorii acestora efectuează debarasarea pe o tavă de mărime potrivită sau pe cărucior şi reface. Servirea la dejun şi cină Pentru efectuarea corectă a servirii. acesta se împinge uşor. următoarele etape: . vă rog!”. lucrătorii îi întâmpină la intrarea în restaurant. mise-en-place-ul în vederea servirii altor clienţi. ca atunci când lucrătorul nu se poate ocupa imediat de clienţii respectivi. tragerea lui către lucrătorul aflat lângă scaun. Băuturile calde nealcoolice.întocmirea notei de plată şi conducerea clienţilor. laptiere. îi conduc spre masa rezervată sau oferită pe moment. „Vă rog să mă scuzaţi. În cazul rezervărilor telefonice persoana care primeşte comanda de rezervare. Întotdeauna o primire amabilă. În restaurantele cu tradiţie şi care asigură servicii de calitate se practică sistemul rezervărilor de mese anticipat.luarea comenzilor şi transmiterea acestora la secţii-preluarea de la secţii a preparatelor şi băuturilor comandate. Odată conduşi la masa respectivă. După instalarea clientului la masă. . „Un moment. un salut potrivit momentului şi un zâmbet plăcut constituie o primă impresie bună despre unitatea respectivă. prin prinderea scaunului de spătar cu ambele mâini. Aceste rezervări se fac telefonic sau în scris. având grijă ca întotdeauna băuturile să fie foarte fierbinţi. notează numele şi prenumele solicitantului. „Poftiţi lista de preparate”. . să-i prevină. apă fierbinte pentru ceai etc. . atentă. maître d”hotel.-vor fi preluate de la secţie în inventarul adecvat: cafetiere. cât şi pentru o ofertă de băuturi calde nealcoolice mai diversificată se recomandă utilizarea cărucioarelor speciale pentru servire care permite o mai mare mobilitate şi în acelaşi timp. revin imediat pentru a vă lua comanda”.

se poate face. în vitrinele de prezentare stradale ale unităţilor.„ridic” sau „iau”.atunci când se cere pregătirea unei comenzi la minut sau montarea în inventarul adecvat a unor preparate deja pregătite (creme.„să meargă”. băuturile şi produsele de însoţire ce urmează a fi servite. se păstrează numai un anumit timp (maxim o oră) după care masa se poate oferi altor clienţi. să fie expuse (afişate) împreună cu imaginea foto ale preparatelor respective. evitându-se în felul acesta eventualele confuzii în executarea lor. În momentul prezentării lucrărilor din salon. de lucrătorul care a primit clienţii şi i-a condus la masă. Ultimii vor repeta comanda primită. În cazul că numărul solicitanţilor este mai mare. în afara listelor de preparate şi băuturi şi prin alte mijloace cum ar fi: expoziţiile şi miniexpoziţiile de preparate culinare. se poate întocmi o listă. mesele rezervate telefonic. Apoi.atunci când lucrătorul se prezintă la secţie pentru a lua un preparat sau un produs pentru care a dat. Notarea comenzii se face pe carnetul de comenzi ţinut în mâna stângă.se face. cu persoanele care au făcut rezervările. urmărind cu atenţie şi intervenind pentru a da explicaţiile necesare referitoare la unele preparate solicitate de consumatori. se obişnuieşte. meniul sau preparatele zilei.atunci când solicită o comandă deja şi care nu este gata. se va căuta. dându-le spre executare lucrătorilor respectivi. cărucioarele de prezentare şi prezentarea verbală. pe care se notează cu creionul solicitarea făcută. decoraţiuni florale. Luarea comenzilor şi transmiterea lor la secţii. lucrătorul respectiv se retrage la câţiva paşi de masa clientului pentru a-i da posibilitatea să-şi aleagă componentele meniului. ca aceasta să fie completă-să se stabilească meniul. Evidenţa rezervărilor se trece pe planul de rezervări al fiecărui salon. rezervarea meselor se face pe baza comenzilor anticipate sau a fişelor de acţiuni. putând duce la întârzierea serviciilor La primirea comenzilor. bucătarul şef este obligat să le citească cu voce tare. De regulă. în ordinea de prioritate cunoscută. în casetele. . mâncăruri gătite etc.). Pentru aceasta se procedează astfel: după aşezarea clienţilor la masă. în ordinea alfabetică. se oferă listele de preparate şi băuturi prin dreapta fiecărui client. ca listele de preparate şi băuturi. îndoită la 90 grade şi lipită de corp.persoanelor. platourile de prezentare. În ultimul timp şi la noi în ţară. la timpul potrivit. ciorbe. la secţiile pentru transmiterea sau ridicarea comenzilor către şi din secţii. clienţii sunt informaţi asupra duratei de pregătire a unor preparate executate la comandă (la minut). În timp ce se notează comanda.„reclam”. în holurile de primire ale hotelurilor şi restaurantelor. La luarea comenzii. pentru a facilita identificarea clienţilor. precum şi pentru o primire operativă. Comanda poate fi notată pe un carneţel sau direct pe bonuri de marcaj (comanda). Pentru grupurile de turişti sau pentru alte acţiuni organizate. Informarea clienţilor asupra sortimentelor de preparate şi băuturi. meniul şi băuturile dorite). comanda „să meargă”. panourile de afişaj. eventual anumite preferinţe (forma şi locul meselor. . 74 . se folosesc următoarele formule de exprimare: . de regulă.

cu mâna dreaptă. la gheridon. respectându-se anumite reguli şi succesiunea normală a tuturor lucrătorilor după cum urmează: . aceeaşi obligaţie revenind şi lucrătorilor care efectuează serviciul. dacă neconcordanţa persistă vor fi informaţi.la efectuarea serviciilor a la carte. salatierelor. pentru ca lucrătorul să nu se ardă la mână. apoi servirea pâinii. a untului şi a aperitivului. bufet. dejun sau cină. cu cărucioarele de prezentare. Primul serviciu. poate fi realizat prin prezentarea şi servirea gustărilor sau a supelor. recurgându-se. înaintea primului serviciu se efectuează turnarea apei în pahare. se recomandă manipularea igienică a farfuriilor. în funcţie de masa servită. Al doilea serviciu cuprinde prezentarea şi oferirea unui preparat din grupele pescărie sau antreuri. de regulă după consumarea băuturii sau după ce clientul a început să bea din primul fel de vin. Platourile ţinute la cald pe plită sau cele cu preparate gratinate vor fi prinse de cel ce preia din acelaşi loc de unde au fost prinse de bucătar. şefii secţiilor au datoria să verifice dacă comanda corespunde cantitativ şi calitativ cu marcajul. de a fi început clientul să mănânce din preparatele cu care se asociază . De asemenea. în cazul unor neconcordanţe se va cere şefilor de secţii respectarea comenzii. în funcţie de natura lor şi de sistemul de servire practicat. cupelor pentru gustările „cocteiluri” etc. de caracteristicile preparatelor oferite. de aceeaşi formă şi mărime cu primul. sosurilor sau ingredientelor are loc în acelaşi timp cu preparatul de bază sau imediat după aducerea acestuia. după montarea preparatelor sau produselor în/şi pe obiectele de inventar adecvate. Tava va fi acoperită cu şervet. la farfurie.servirea salatelor. evitându-se suprapunerea acestora. direct. 75 . în funcţie de numărul şi mărimea lor. necondiţionat.serviciile se efectuează în ordinea meniului ales. înainte însă. tava sau cărucioarele speciale. cremelor.se face diferenţiat. în funcţie de categoria de încadrare. după caz. după care (imediat) se aduce vinul ales la preparatul respectiv. după caz. Întotdeauna. Transportul platourilor cu preparate se face diferenţiat. la momentul potrivit se aduc şi băuturile care se asociază cu preparatele din meniu. respectarea comenzii. se debarasează paharul de aperitiv. La transportul mai multor farfurii (peste patru) se folosesc.Preluarea preparatelor. autoservire. a produselor şi a băuturilor de la secţiile unui restaurant. . ciorbelor. la serviciile: indirect. Preluarea platourilor cu preparate calde sau reci se face prin tragerea lor de pe masa caldă acoperită parţial cu o bucată de molton. Efectuarea propriu-zisă a serviciilor şi a debarasării se execută diferenţiat. respectându-se tehnicile de lucru cunoscute. şefii ierarhici pentru a asigura. Dacă este posibil se va folosi un al doilea platou rece. compotierelor.efectuarea unui nou serviciu va fi procedată de debarasarea obiectelor de inventar utilizate la consumarea preparatelor servite anterior. după caz. . de la unitate la unitate. aşezându-le pe mâna şi antebraţul stâng. de numărul şi structura clienţilor. În mod asemănător se procedează la transportul ravierelor. după care se completează mise-en-place-ul în funcţie de meniul ce va fi oferit.

caz în care se execută un serviciu separat în farfuria de desert. direct sau la gheridon. trebuie să rămână pe masă paharul de la primul vin.oferirea brânzeturilor impune un serviciu deosebit. în funcţie de preferinţele consumatorilor. sau în paralel. un alt lucrător aduce cel de-al doilea sortiment de vin. i se oferă clientului timpul necesar pentru a verifica calculul şi a pregăti banii (chelnerul se retrage la câţiva paşi de masă). toast sau pâine prăjită în coş de pâine sau farfurie întinsă mare. salata şi produsele de însoţire. sau înaintea acestuia. numără banii (dacă sunt mau multe bacnote). dacă se continuă consumul acestuia. pe partea dreaptă a celui care a comandat. După aceia. precedată de debarasarea inventarului utilizat la desert. După aceea. mai ales la dejun. după care se face serviciul indirect.Al treilea serviciu. Întocmirea notei de plată o face. Nota de plată aranjată într-un şervet de ceai. licoros. numai suportul. îl constituie de obicei. cuţitul şi furculiţa pentru fructe. se pot efectua unul sau mai multe servicii în funcţie de cantităţile din fiecare componentă. cu permisiunea clientului să se debaraseze paharul de la al doilea fel de vin. precum şi de curăţirea firimiturilor. se servesc salatele. iar în lipsa acestora furculiţa şi cuţitul pentru desert. cu oferirea cafelei. i se oferă clientului timpul necesar pentru a verifica calculul şi a pregăti banii (chelnerul se retrage la câţiva paşi de masă). vaza cu flori. . după care merge la casă sau la consolă. sau frapat. după preparatul de bază. lăsând-o pe masă. desertul va fi servit în funcţie de caracteristicile sortimentului prin metoda cea mai potrivită (pe farfuria de desert caldă sau rece. asociată cu băuturi digestive de calitate superioară. situaţie în care se poate. Imediat. obligatoriu. În final. la servirea cafelei. cu tacâmuri de desert). numărul mesei. aducerea preparatului de bază cu garniturile potrivite. servirea brânzeturilor sau a deserturilor: . unde primeşte sau 76 . Dacă clientul nu doreşte cel de-al doilea vin. cu şervet de pânză. bine răcit. se prezintă platoul sau se aduce lângă masa clientului căruciorul cu brânzeturi.aducerea desertului. serviciul se încheie se. chelnerul.servirea fructelor. se oferă unt. după caz. este de asemenea. scrumiera. a farfuriei de pâine şi a cuţitului pentru unt. ridică farfuria cu sumele respective. la cererea clientului sau din iniţiativa celor ce execută serviciile înainte de ora închiderii localului sau a schimbării brigăzii de servire. După caz. casierul sau patronul. Pot fi situaţii în care turiştii obişnuiesc să consume salata separat. indiferent de valoarea consumaţiei. Concomitent cu preparatul de bază sau înainte de aducerea acestuia. paharul de apă şi uneori. Al patrulea serviciu. Conform tradiţiei. . şervetul. îl constituie. la desert se oferă vin spumant sau dulce. Debarasarea paharului de la primul vin. se face în momentul când clientul a început să consume din al doilea sortiment de vin. Lucrătorul revine la masă. se prezintă pe o tăviţă sau pe o farfurie de desert. atunci când au fost puşi banii pe farfurie. pe suportul existent la masă. paharul de vin. pot rămâne pe masă. punându-se pe masă farfuria de desert. se retrage câţiva paşi cu faţa la client. este precedată de debarasarea presărătorilor cu sare şi piper.

Se efectuează serviciul la farfurie prin dreapta clientului. la gheridon. Dacă se aduce la masă în momentul sau imediat după venirea consumatorilor. se aduc la masă. ) se preiau de la secţie. creveţi etc. Mise-en-place-ul pentru client presupune farfurie întinsă.(ţelină. Ea se preia de la secţie pe o farfurie întinsă mare sau coş de pâine. Tacâmul este format. pe care îl pune.poate fi porţionată de la secţie în cupe. piper. raci. castronaşe şi platouri pentru mai multe persoane. cubuleţe etc. în funcţie de caracteristicile gustărilor se efectuează serviciul direct. spirale. lucrătorul revine în raionul său la masa rămasă liberă undefectuează debarasarea inventarului utilizat şi reface. Apoi. îi conduc spre ieşire. pe farfurie-suport cu şerveţel. melcişori. situaţie în care se aşează de la început pe masă împreună cu pâinea sau toastul.de regulă mai multe sortimente.. este cuprins în preţul couvert-ului.. îi salută cu amabilitate. cuţitul şi furculiţa (lingura). piept de pasăre. Clientul este servit în farfurie întinsă mare sau mijlocie. Reguli privind servirea unor preparate culinare. la farfurie. sau strânge inventarul de pe mese. Pâinea. farfurii sau raviere pentru o singură persoană sau poate fi montată în salatiere. Se vor goli vitrinele (cărucioarele) de prezentare şi a consolelor. înaintea primului serviciu. Untul. rondele.). la garderobă. console şi gheridoane pe care îl duce la oficiu în vederea pregătirii locului de muncă pentru închiderea unităţii. Salata de crudităţi. la anumite unităţi. le adresează formulele de politeţe adecvate. în mod discret şi în momentul ăn care aceştia se pregătesc să se ridice de la masă. rugându-i să mai revină în unitatea respectivă. sau într-un şervet de ceai. destinat special acestui scop.. Gustările calde. protejată întotdeauna într-un şervet. împreună cu nota de plată. Gustările sub formă de cocteiluri. după caz. în funcţie de componentele gustării. supraveghează clienţii de la distanţă. pe tăviţp sau farfuria de desert (tot în dreapta clientului care face plata). cu tacâmul corespunzător mărimii farfuriei (pentru gustare sau desert format din cuţit şi furculiţă)După caz. pe masa clientului. ajutându-i dacă este cazul.se preiau de la secţii montate pe platouri ovale sau rotunde. Gustările reci asortate.pregăteşte restul. împreună cu farfuria-suport (jour sau desert). atât la dejun cât şi la cină. pentru a putea primi şi servi noi clienţi. pe farfurii sau pe cărucioarele de prezentare şi servire. cu deosebirea că vesela în care se preiau de la secţie şi aceea în care sunt serviţi clienţii trebuie să fie fierbinte. După conducerea clienţilor. revin. poateb fi montat pe o farfurie sau farfurioară adecvată. sare. 77 . indirect. de desert. Untul. Cupa se aşează pe suport cu şerveţel sau rondelă (dantelă) din hârtie. lucrătorii care au efectuat serviciul. pe o tavă acoperită cu şervet. ajutând la tragerea scaunelor. mai întâi femeilor şi apoi bărbaţilor.. în funcţie de consistenţa preparatului din lingura şi furculiţa de desert sau cuţitul şi furculiţa de desert.se servesc ca şi gustările reci. dacă este cazul. sau prin bufet. mise-enplace-ul. salatiere mici.. montate în cupe de diferite forme. ţinute în prealabil împreună cu untul la rece.se preia de la secţie preambalat sau porţionat sub diferite forme (rozete. în castronaşe mici cu cuburi de gheaţă. din care fiecare să se poată servi. Se pune pe masă pentru fiecare client sau într-un loc accesibil.

servirea cirbelor şi borşurilor la supieră. de la bucătărie. aranjarea mesei pentru client impune utilizarea farfuriei adânci. pe suport metalic sau farfurie întinsă cu şervet sau şerveţel. direct sau gheridon înm cazul mai multor porţii montate într-un singur platou. După umplere. dacă numărul de tacâmuri admis permite acest lucru şi dacă trebuie servite un număr mare de persoane. salatiere sau raviere pentru o singură persoană (preluarea şi transportul se face pe tavă sau pe cărucior) b. Se execută serviciul la farfurie astfel: lucrătorul. a cuţitului şi furculiţei mari pentru tăierea bucăţilor de carne. Dacă se face serviciul la gheridon. supe. dacă nu a fost pusă dinainte pe masă. Lingura de consomme sau cea de desert se duce pe tavă odată cu preparatul sau se poate aşeza pe masă înainte. cere permisiunea clientului să-l servească. a lingurii mari şi dacă este cazul. farfurii. se preiau de la secţie în supiere de mărime corespunzătoare numărului de porţii ce urmează să fie servite. Ciorbe şi borşuri. aşezat pe farfuria-suport. alături de ceaşcă. din teanc. diferite condimente-aduse înainte de a începe clienţii să mănânce. cu supiera pe suportul respectiv în mâna stângă. ridică ceaşca de pe tavă şi o aşează în farfuria de deasupra. cu excepţia paiului parmezan. fac posibilă servirea lor ca gustări. luşul se va introduce puţin în lichid. crutoanele sau alte produse de însoţire se pun în ceaşcă de la bucătărie. se aşează deasupra supierei sprijinit pe tortiţă. pe tava acoperită cu şervet. cu coada către chelner. smântâna. mise-en-place este identic. În cazul serviciului direct (la supieră). 78 .Serviciul se face diferenţiat în funcţie de modul în care se montează preparatul la secţie: a. În toate situaţiile se oferă serviciul de ulei-oţet şi cel puţin o jumătate de lămâie sau flacon cu suc de lămâie. fierbinţi. după care procedează identic ca la servirea primului client. un lucrător poartă în ambele mâini tava cu ceşti şi suporturi. Tehnica de lucru la serviciul direct este următoarea: chelnerul vine pe partea stângă a clientului. se face la gheridon sau prin serviciul direct. Servirea se poate realiza de un lucrător sau doi. În ultimul caz. purtând tava pe mâna şi antebraţul stâng. se apropie prin dreapta primului client şi ridică cu mâna dreaptă prima farfurie din teanc. introduce luşul în supieră. porţionate la ceşti speciale. trebuie să se ofere produsele de însoţire-ardei iute. iar cel de-al doilea serveşte operativ consumatorii. de o mare diversitate sortimentală. merge apoi la clientul următor. aranjate în teanc. serviciul la farfurie în cazul porţionării la cupe. pentru a se evita formarea picăturilor ce pot cădea în timp ce este dus spre farfuria clientului. pe tavă. care are o ceaşcă deasupra pe care o aşează pe farfuria-suport din faţa clientului având grijă ca lingura de pe farfurie. Întotdeuna la servirea ciorbelor. cu deosebirea că farfuria adâncă se pune la gheridon. ciorbe. Preparatele din peşte. să fie într-o poziţie convenabilă. Cremele. serviciul indirect. odată cu farfuriile-suport cu şerveţel. supele se preiau de regulă. mai întâi bucăţile de carne şi apoi zeama având grijă să amestece conţinutul cu luşul pentru ca porţiile să aibă aceleaşi componente. după care apropie cât mai mult suportul cu supiera de marginea farfuriei clientului şi începe să servească. Luşul utilizat pentru porţionare. castron sau salatieră. De regulă.

Serviciul se execută astfel: chelnerul. dezosat. vine în salon având tava pe mâna şi antebraţul stâng. merge în salon. de regulă. aşezate pe tăvi acoperite cu şervet. Tacâmul. pot fi preluate de la secţie porţionate direct la ceaşcă. după caz.Ciorbele sau supele care au în componenţa lor peşte dezosat. Oferirea farfuriei pentru oase este obligatorie în cazul servirii pestelui nedezosat. pot fi calde sau reci. La servirea gustărilor calde din peşte. ţinut în mâna dreaptă. Pentru aceasta se preiau de la secţie. Se va utiliza tacâmul de peşte în cazul în care componentele sunt sfărâmicioase. La servirea gustărilor din peşte se recomandă băuturi aperitive. Întotdeuna între supieră şi suport se pune un şervet sau şerveţel. Servirea ciorbelor sau supelor din peşte la ceaşcă se face de regulă. prin excepţie. aranjate în teanc. după farfuria de pâine. cât mai aproape de farfuria de bază (pe locul farfuriei pentru salată sau puţin în dreapta acesteia). se impune oferirea farfuriei pentru oase. punând în farfuria adâncă din teancul din stânga supierei mai întâi bucata de peşte apoi restul componentelor. perişoare etc. farfurii întinse sau cărucioare de prezentare (pentru preparate reci). La oferirea serviciului de gheridon lucrătorul preia de la secţie supiera pe suportul respectiv. pe tavă. Ciorbele. sau cel pentru gustare (de desert) în caz contrar. coji de lămâe etc. perişoare etc. Gustările din peşte. cu şerveţel. Farfuria pentru oase se aşează în locul tacâmului pentru desert dacă aceasta lipseşte. La preluarea de la secţie se vor folosi platouri pescăreşti sau ovale. pe suport metalic sau farfurie întinsă mare. atunci când printre componentele preparatelor se află bucăţi mici de peşte. Celelalte obiecte mărunte-farfurii pentru oase. aşează supiera pe reşoul sau placa şofantă aflate în dreapta gheridonului şi începe să porţioneze cu ajutorul luşului. ca preparat de bază în cadrul meniurilor de cruţare. a bolului cu apă călduţă şi a unui şervet colorat. se apropie prin dreapta primului client ce urmează a fi servit şi 79 . sistemul de lucru la două sau la trei farfurii. atunci când în componenţa preparatului respectiv se află peşte nedezosat sau bucăţi mai mari de peşte. Servirea ciorbelor sau supelor din supiere se face. precum şi vinuri albe seci atunci când în meniul respectiv nu intră şi alte preparate din peşte. trebuie să fie fierbinţi. Clientul va fi servit în farfurie întinsă mare sau mijlocie (de desert). borşurile şi supele din peşte se preiau de la secţie de regulă în supiere de mărime corespunzătoare numărului de porţii. La gustările din peşte nedezosat sau care se mănâncă cu mâna. După ce clienţii au terminat de mâncat. platourile şi farfuriile în care se montează şi din care nănâncă clienţii. sau în stânga acestuia. cât mai aproape de farfuria cu preparatul respectiv (pe locul farfuriei pentru salată). condimente etc.antreuri şi uneori. folosindu-se după caz. Farfuriile-suport vor fi debarasate şi înlocuite în cazul în care unii clienţi au pus pe acestea de ardei. În cazul peştelui nedezosat se va oferi şi tacâmul de peşte format din cuţit şi furculiţă. Farfuria adâncă poate fi ţinută pe suport în mâna stângă a lucrătorului. odată cu farfurioarele-suport. lingura. va fi lingura mare sau lingura de consomme (de desert). în funcţie de componentele gustării. ceştile respective. Bolul pentru clătitul degetelor se aşează tot în stânga. se debarasează farfuriile şi tacâmurile. Clientul va fi servit din farfuria adâncă sau din ceaşcă pe suport cu şerveţel.-se vor debarasa pe o tavă acoperită cu şervet.

. .se scot eventualele oase rămase mai ales în partea abdominală. În acest din urmă caz.se efectuează serviciul direct sau la gheridon întrebând clienţii asupra părţilor preferate (partea cu capul. . Lucrătorul preia de la secţie preparatele pe platouri şi le transportă în salon pe mîna şi antebraţul stâng.aranjarea într-un asemenea mod platoul.) La servirea peştelui rasol. Servirea altor preparate din peşte-antreuri. . montate pe platouri pescăreşti. iar cel de-al doilea efectuează servirea propriu-zisă. dacă este cazul.se ridică şira.ridică cu mâna dreaptă prima farfurie din teancul de pe tabă. Servirea ciorbelor sau supelor din peşte la ceaşcă. în felul următor: . . tacâmuri de serviciu. capul şi coada rămân pentru redarea formei iniţiale. burta fiind orientată către client.se prinde şira la coadă cu furculiţe. vine apoi la gheridonunde se găsesc spirtieră sau placă şofantă pentru preparatele calde. se asigură inventarul format din farfurie întinsă mare. din care se trece cu ajutorul tacâmului de serviciu pe un platou din porţelan sau o farfurie întinsă mare.face o tăiere uşoară la şiră (în formă de V) pentru a delimita capul peştelui de corp. desprinzându-se cu un cuţit eventualele bucăţi de carne. şervete de serviciu. capul peştelui să vină în stânga.) . care are o ceaşcă desupra. burta etc.cu ajutorul tacâmului de serviciu sau a tacâmului pentru peşte. se oferă folosindu-se următoarea tehnică de lucru: lucrătorul preia de la secţie preparatele pe platouri şi le transportă în salon pe mână şo antebraţil stâng.face apoi o incizie pe lungul şirei de la cap spre coadă. plus două (una de rezervă şi una pentru oase)-aşează platoul pe placa şofantă.se reconstituie piesa prin tragerea fileurilor în poziţia iniţială. având grijă ca lingura de pe farfurie să fie într-o poziţie convenabilă clientului. . după care se execută aceleaşi 80 . farfurii întinse mari în număr corespunzător clienţilor. având cuţitul sau lingura în mâna dreaptă şi furculiţa în mâna stângă. . respectând tehnica de lucru amintită anterior. . tacâm special pentru tranşat peşte. preluarea. transportul şi servirea efectuându-se după regulile prezentate la gustările din peşte. . .lucrătorul stă cu faţa către client. ca în cazul saramurei de crap. crap etc.se întoarce peştele pe platou în cazul pieselor mai mici. un lucrător ţine tava cu ceşti. în continuare. scoate aripioarele din partea dorsală şi ventrală a peştelui.se dau de o parte şi de alta fileurile pentru a scoate şira. încât. La masa clientului. -porţionate pot fi montate pe platouri sau direct la farfurii. se poate face de un singur chelner sau de doi. tacâm de peşte (cuţi şi furculiţă) şi şervet.se rupe şira la punctul de contact cu capul şi se pune pe farfuria de oase (numai la peştele la care se consumă capul: păstrăv. mai ales a păstrăvului se procedează asemănător cu deosebirea că. acesta poate fi adus de la bucătărie în vasul special pentru fiert peştele (poassonier). Piesele întregi. procedând. Lucrătorul prezintă preparatul clientului care a comandat. . pe care o aşază pe farfuria-suport din faţa clientului. iar coada în dreapta chelnerului.

de obicei. care va comanda „să meargă” numai atunci când este sigur că onoraţii clienţi vor servi ce au comandat şi mise-en-placeul este pregătit. porţii mici. furculiţă mare (în dreapta) şi lingură mare (în stânga). se servesc. ceea ce impune o atenţie deosebită din partea lucrătorului. Ravioli. avându-se grijă ca întotdeauna peştele întreg să fie aşezat în farfuria clientului cu capul în atânga. se poate face şi serviciul direct. Odată cu preparatele vor fi oferite sosurile. presărătoare de sare şi piper. Omleta. sare.sunt preparate care trebuie „să fie aşteptate” de client. având grijă ca după scoaterea aripioarelor să se scoată şi pielea peştelui. condimentele) şi bineînţeles. Mise-en-place-ul cuprinde: farfurie adâncă. Sufleurile de legume. nucşoară şi bineânţeles. se recomandă ca frigerea să se facă la grătar pentru ca pe corpul peştelui să apară forma grilelor. Sufleul de spanac. din care vor mânca şi clienţii. După caz. presărătoare cu sare şi piper. La pregătirea peştelui saramură. ca antreu şi prin execuţie. unele antreuri. farfurie adâncă. mult apreciat azi în toată lumea. se preiau de la secţie în platouri ovale sau rotunde sau după caz. în timbale pe suport sau porţionate la farfurie.operaţiuni ca mai sus. parmezan. de regulă. Inventarul necesar: farfurie-suport. sare. salatele sau celelalte produse de însoţire adecvate sau cerute în mod special de client. Produse de însoţire: pâine. cu tacâmuri adecvate. poate fi oferit. sau cu sos puţin. lingură şi furculiţă de desert. După ce peştele a fost filetat şi porţionat în faţa clientului. Serviciul recomandat este la gheridon şi mai puţin cel direct. ca antreu.. spanac. vase speciale de Jena sau ceramică). Serviciul se execută în funcţie de categoria localului şi de sistemul de servire generalizat în unitatea respectivă. preparat specific italian. pasăre. pahare pentru apă şi vin. de la bucătărie se pot prelua o porţie sau 81 . Sunt preluate de la secţie în timbal sau pe platou oval servindu-se întotdeuna cu sosuri specifice şi parmezan.se prepară în mai multe feluri: umplute cu carne de vacă. Ele se preiau în vasele în care au fost preparate (timbale mici. Se execută serviciul direct sau la gheridon. Spaghetele. furculiţă şi cuţit mari. de regulă. Şi în această situaţie. creier şi asezonat cu ceapă. slănină. Macaroanele milaneze se preiau de la secţie în timbale sau legumiere pe farfuriesuport cu şerveţel. piper. piper. şervet de pâine de pânză. vinurile asociate cu preparatele respective. cele cu sosuri sunt adusem după caz. Mise-en-place-ul necesită următorul inventar: farfurie întinsă mare. însoţite de tacâmul de desert. peşte. caldă sau rece. montate direct la farfurie. ouă. nu trebuie omise produsele de însoţire (garniturile. ca gustare. se montează la farfurii şi se execută servirea folosind sistemul de lucru la farfurie. Antreurile şi preparatele de bază fără sos. după caz prin serviciul direct la gheridon sau la farfurie. pot fi servite în farfurii de desert. Tehnica de servire: în funcţie de dotarea unităţii. Ca produse de însoţire se oferă caşcaval ras şi sosuri adecvate. Serviciul este asemănător cu cel de la spaghete şi macaroane milaneze.ca de altfel toate sufleurile din legume. ca de altfel în toate cazurile servirii preparatelor din peşte. Prin excepţie. dacă totuşi sunt servite se va avea în vedere respectarea regulilor arătate la micul dejun. deşi obişnuite mai puţin la dejun şi cină. coada în dreapta şi spatele către interiorul mesei. Mise-en-place-ul presupune. lingură mare (în stânga) şi furculiţă mare (în dreapta). sosurile.

pentru a fi ridicat de pe platou şi trecut pe planşetă. pentru unele preparate din piese mici se pot folosi farfuriile. Inventarul pentru client: farfurie întinsă mare. măiestria chelnerului care a efectuat tranşarea. după care se servesc clienţii. după ce în prealabil a fost scurs de eventualul sos din interior. pentru gurmeţi. montate făcându-se direct pe ele. fără a se scoate furculiţa cu care se aşează pe platou. se taie pieptul decupat în jumătate şi se montează pe platou. se întoarce puiul pe spate. în funcţie de metoda de servire folosită. precum şi cei doi muşchiuleţi cu ajutorul lingurii. se aşează platoul cu puiul respectiv pe reşou sau placa şofantă în partea stângă. după care se aşează pe platou. se aşează puiul pe planşa cu pieptul către client şi gâtul în partea dreaptă.mai multe în vase care rezistă la temperatură ridicată. se taie pielea care ţine oasele de la pulpă şi eleroanele (vârfurile aripilor) care se pun în farfuria pentru resturi.La terminarea operaţiunii de tranşare. se trage în sus spre stânga pulpa cu ajutorul furculiţei şi apăsând cu lama cuţitului pe carcasa puiului. un alt lucrător duce farfuriile calde la gheridon sau le schimbă la masă. după care se montează pe platou. fiebinte. lucrătorul prinde cu mâna dreaptă suportul cu vasul respectiv şi îl pune pe farfuria-suport a clientului. sau roze. respectând ordinea de preferinţă cunoscută. direct sau la farfurie.se preiau de la bucătărie în platouri ovale fierbinţi. ca suport se folosesc farfuria pentru desert. cu garniturile montate sau puse separat în legumiere pe suport cu şerveţel. se înfige furculiţa la jumătatea pulpei în articulaţie. prin orificiul rămas liber din scoaterea pulpelor şi se scot aripile cu un sfert de piept la fiecare aripă. se înfige furculiţa în carcasă până la şiră. crestându-se pielea din jurul pulpei cu ajutorul cuţitului. Tranşarea puiului -constituie o operaţiune complexă care pune în evidenţă pregătirea profesională a lucrătorului respectiv. se taie iadeşul. Prin dreapta clientului. se scoate asul cu ajutorul furculiţei şi cuţitului. Se recomandă serviciul la gheridon. totul pe o tavă cu şervet de pânză. se trece pulpa desprinsă pe planşetă şi se taie în două cu ajutorul cuţitului. se ia cuţitul în mâna dreaptă şi furculiţa în mâna stângă şi se prinde puiul astfel. pentru a nu „se lăsa”. pieptul să rămână pe planşetă şi concomitent se apasă cu cuţitul pe piept şi se ridică carcasa în sus. care prezintă o importanţă deosebită în cadrul meniului. cu şervet de hârtie. Preparatele la grătar şi mâncărurile cu sos puţin (lejer). demisec. se întoarce puiul pe cealaltă parte şi se scoate cea de-a doua pulpă procedându-se ca mai înainte. Tehnica de lucru: se aduce de la bucătărie puiul montat ăpe platou şi se prezintă la masa clienţilor după regulile cunoscute. cuţit şi furculiţă mari. fie la gheridon. se oferă vinul alb. se roteşte carcasa. Servirea se efectuează imediat după ce preparatul a fost scos de la cuptor. Se recomandă ca 82 . Produsele de însoţire: condimente sau sosuri (la cerere) şi cel puţin trei sortimente de garnituri la preparatele la grătar. bucăţile rezultate din tranşare şi montate pe platou se prezintă din nou clienţilor pentru a scoate îm evidenţă. După servirea. Numeroase preparate de bază. carcasa rezultată trecându-se în farfuria pentru resturi. având grijă ca puiul să aibă gâtul spre dreapta celui care tranşează şi pieptul spre client. astfel încât. Precauţiuni: clientul va fi atenţionat asupra duratei de preparare a produsului. se aşează puiul pe lat. se servesc în restaurant la gheridon. fie prin serviciu direct..

piper. apoi efectuează serviciul la gheridon. înconjurat de ingredientele prevăzute în reţetă. 15-20 g fileuri de anchois. unde se pun în farfuria adâncă şi se amestecă toate componentele în afară de carnea tocată. sare . presărătoare cu sare şi piper. capete în saramură. din care se serveşte clientul. de jurîmprejurul turnedoului. pătrunjel şi ceapă tocată mărunt. o lingură mare. Tobasco. rece. muştar. iar alături. având grijă ca la tranşare. De asemenea poate fi oferit la farfurie. caldă. compoziţiei obţinute i se dă forma de turnedou. De asemenea. se execută la gheridon. clientul pregătindu-şi singur 83 .la femei. un cuţit mare. pahar pentru vin roşu. Pentru client. Preluarea de la secţie. ulei. având în mijloc o scobitură în care se pune un gălbenuş de ou (posibil în coaja unei jumătăţi de ou. compoziţiei astfel obţinute i se dă forma unui turnedou. după care se merge la gheridon şi se începe pregătirea. Ketchup. Worchester. de 1-1. la momentul efectuării serviciului se asigură: farfurie-suport. o furculiţă mare. Serviciul la farfurie. cărora li se adaugă. se amestecă din nou totul bine. un gălbenuş de ou. Tehnica de lucru pentru metoda completă: se procedează ca mai sus. care se montează într-o farfurie întinsă mare. se poate oferi respectându-se următoarea regulă: carnea tocată se montează pe o farfurie întinsă mare. farfuria întinsă mare. se adaugă după omogenizarea primelor componente. râşniţă de piper. materiile prime şi ingredientele preluate de la bucătărie amestecându-se totul cu ajutorul tacâmului de serviciu. 5 ml coniac. Ca materii prime. după care preparatul este oferit clientului.ca preparat de bază. bine spălată şi dezinfectată). se execută când biftecul este pregătit la bucătărie şi adus direct la masă. până se ajunge la gheridon. oţet. Biftecul tartar. farfurie pentru pâine. se montează într-o farfurie corespunzătoare. pahar pentru apă. apoi se adaugă. se iau de la bucătărie următoarele: cca 180 g muşchi de vacă tocat. servite la gheridon sau prin serviciul direct. boia dulce. castraveţi cornişon în oţet. Tehnica de lucru pentru metoda la alegere: se aduc materiile prime prevăzute a fi ridicate de la bucătărie. să se servească bucăţi din aripă şi piept în timp ce bărbaţilor bucăţi din pulpă. se prezintă clientului. se serveşte întotdeauna însoţi de legume şi salate. oferindu-se separat toast şi unt. să taie felii subţiri. -se prezintă sub forma unui tunedou din muşchi de vacă tocat. o jumătate de lămâie. pe planşeta canelată. se pregăteşte la gheridon prin metoda completă sau „brută” (se pune tot ceea ce prevede reţeta) sau la alegere (clientul fiind întrebat asupra ingredientelor dorite).5 cm grosime. mai puţin verdeaţa. se aşează toate ingredientele prevăzute. coniacul şi puţină verdeaţă. Biftecul tartar. Muşchiul de porc împănat. Serviciul. Această regulă este valabilă în cazul în care clienţii nu-şi manifestă preferinţa pentru o anumită bucată din pui. acestea din urmă. pe antebrraţul stâng acoperit cu şervet (dacă platoul este prea fierbinte sub el se poate aşeza un alt platou de aceeaşi mărime). cuţitul şi furculiţa mare. o farfurie întinsă mare. oval din inox sau alpaca argintată. pe o tavă acoperită cu şervet sau dantelă. se face pe un platou fierbinte. pregătit la bucătărie sau îl poate prepara chiar clientul. în funcţie de dorinţa consumatorului.. deasupra se presară puţină verdeaţă. mai întâi se pune carnea în farfuria adâncă. La masa clientului lucrătorul prezintă preparatul. ca inventar de lucru folosindu-se o farfurie adâncă.

este obligatorie. după caz. unele salate. respectându-se aceleaşi reguli ca şi la Chateaubriand. Roastbeef-ul -este un antricot de vacă prăjit mai întâi la foc iute pentru a forma o crustă. după caz. Reconstituirea piesei şi prezentarea din nou a acesteia. restul sosului fiind pus alături. cât mai aproape de farfuria cu preparatul de bază. tranşele respective fiind foarte subţiri 0. sunt lăsate pe masa clienţilor. se prezintă clienţilor la masă după care se face serviciul la gheridon. După ăpreluarea preparatului montat pe platou. Preparatul preluat de la secţie pe platoi adecvat. Salatierele mari cu mai multe porţii. dozatoare (mujdeiul) şi flacoanele originale (sosul de tomate. iar servirea clienţilor se va face la gheridon sau direct. prăjiţi sau chips. împreună cu suporturile respective. englezesc etc. În continuare se face porţionarea la gheridon sau serviciul direct. Pot fi servite concomitent cu preparatul sau imediat după acesta. sosul va acoperi numai burta.se ridică de la secţie montate în salatiere. Salatele pregătite în salatiere de o porţie se pun pe o tavă acoperită cu un şervet. fără „vârf” şi „călcâi”. se efecuează serviciul la gheridon. se transportă în salon pe suport cu şervet sau şerveţel. în sânge.).sunt ridicate de la secţie în sosiere. la fos puternic circa 20 minute. iar la cererea clientului se va oferii serviciul de ulei şi oţet adus pe suport. Legumele. În prezent în tot mai multe ţări.5 cm grosimea la porţie. spre interiorul mesei.se preiau de la secţii în legumiere. mai întâi se servesc două-trei tranşe. Chateaubriand-ul. la peştele întreg. Sosurile. Unele sosuri sunt lăsate pe masă. pâinea de regulă fiind debarasată la momentul respectiv. Serviciul se execută prin sistemul direct sau indirect. Salatele. sau în alte obiecte de inventar adecvate. Se acordă o atenţie deosebită la tranşare. Întotdeauna. sosierele şi flacoanele originale se preiau pe un suport acoperit cu un şervet sau şerveţel. Garniturile şi sosurile. după care se bagă la cuptor. Serviciul se face prin stânga clientului. restul păstrându-se la gheridon în vederea repetării serviciului. cum ar fi de exemplu 84 . îl însoţesc: cartofii pai. dar înainte de a începe clientul să mănânce. farfuria respectivă se va aşează pe suport prin dreapta clientul. Capetele piesei de regulă nu se servesc clienţilor. Adesea unităţile de categorie superioară. se aşează pe un cruton de pâine de forma paralelipipedică sau piramidală (depinde de fantezia bucătarului) montându-se pe platou sau.5-1 cm. în majoritatea cazurilor se serveşte rece. pentru una sau mai multe porţii. separat de legumele. într-o poziţie convenabilă pentru clienţi. Produsul astfel obţinut. sosuri (maître d”hotel. locul corect de aranjare al salatierei cu suportulrespectiv fiind după farfuria de pâine.este un preparat realizat din mijlocul muşchiului de vacă. legumele servite la preparatul de nază în inventar separat. având grijă ca sosurile să nu acopere mai mult de un sfert din carne. care de regulă. situaţie în care se utilizează farfuria de desert sau salatierele special pentru o poţie. tomat. legume asortate în unt. englezesc şi altele).biftecul după gust şi preferinţa sa. Nu vor lipsi niciodată sarea şi piperul. în interior rămâne în sânge. pregătit la grătar. se preiau de la secţie pe suport cu şervet sau şerveţel. pot fi servite concomitent cu preparatul sau imediat după acesta. bernez. cu legume şi sosuri adecvate. astfel încât să se obţină patru-cinci felii de la 1-1. Dacă salata constituie un serviciu special. se utilizează serviciul direct şi indirect.

de la gheridon sau serviciul direct. se pune uleiul (2/3) şi oţetul sau zeama de lămâie diluat cu apă (1/3). pastei de brânză obţinute i se va da o formă cât mai plăcută cu ajutorul tacâmului de serviciu. inventarul folosit fiind ridicat şi dus la oficiu. prin mişcări. chelnerul va ridica de pe masă farfuria de pâine. de serviciu se pun feliile de brânză taiată în farfuria adâncă de pe gheridon.salata verde. În acest caz se procedează astfel: Tehnica de lucru: se scurge apa colectată în salatieră într-o farfurie adâncă. menajul (sarea. este întrebat clientul cum doreşte să i se pregătească sosul. fiind frecate până când devin o pastă omogenă. pe o farfurie întinsă mare. ţinând în mâna dreaptă. Brânzeturile. aceasta va fi lăsată pe platou în momentul porţionării sau montării în farfuria de desert. Pâinea prăjită se aduce la masă în şervet. în farfuria adâncă curată. adăugându-se sare şi piper după preferinţa clientului. cu ajutorul tacâmului. se verifică discret starea de curăţenie a frunzelor de salată şi prospeţimea lor. chelnerul efectuează serviciul direct sau laă pe masă farfuria într-un loc convenabil pentru toţi clienţii. Unii clienţi. trebuie să se găsească inventarul recomandat la servirea brânzeturilor. se adaugă untul. împreună cu câteva pacheţele de unt. în final se adaugă boiaua dulce după dorinţa clientului. piperul) şi va aduna firimiturile. furculiţa sau lingura. se amestecă salata cu sosul. sau pregătită cu unt şi boia dulce (paprica) situaţie în car se procedează astfel: la gheridon. după care se continuă până ce toate frunzele au fost bine amestecate cu sos. se ordonează gheridonul. se serbeşte clientul în salatiera mică pe suport sau în farfurie desert. Brânzeturile de tip Roquefort se preiau de la secţie pe platoul (căruciorul) de brânzeturi sau o bucată în formă de trunchi (cca 0. frunzele ofilite scoţându-se cu ajutorul tacâmului de serviciu şi punându-se în farfuria unde s-a scurs apa. porţionarea se face pe farfurii-desert. prezintă platoul. La brânzeturile care au miros specific se vor utiliza alze cuţite pentru porţionare. Se recomandă pâine prăjită sau toast. În momentul efectuării serviciului. să se ofere clienţilor pâine prăjită sau toast şi unt. Imediat după debarasarea obiectelor de inventar în care au fost servite brânzeturile. se pregătesc. Se recomandă ca la servirea brânzeturilor. pentru client. preferă să consume unele sortimente de brânză ca Homorod sau Bucegi ca atare. după care se taie cîteva felii (cca 50 g de persoană). se amestecă în continuare. Dulciurile de bucătărie se preiau de la secţie montate pe platouri rotunde sau ovale. se toarnă sosul astfel pregătit peste salată. Dacă produsele respective sunt montate în chesă. se bate conţinutul până ce se omogenizează sosul. cuţitul. prinzând castronul în na stângă şi apăsând cu tacâmul de serviciu. într-un singur sens. pe masă.5-1 Kg) pe un platou rotund acoperit cu şervet. la gheridon în faţa clienţilor. cu dantelă sau porţionate în farfurii pentru desert. după care întreabă ce sortiment a fost ales şi îl oferă cu ajutorul cuţitului. apoi se roteşte salatiera la 90 grade faţă de poziţia iniţială. în funcţie de consistenţa 85 . Mise-en-place-ul cuprinde: farfuria de desert şi tacâmul de desert după caz. folosindu-se tacâmul de serviciu (lingura în mâna dreaptă şi furculiţa în mâna stângă). Chelnerul vine la masa clientului şi prin stânga acestuia. cu oţet sau zeama de lămâie (dacă acest lucru nu s-a făcut la luarea comnezii). cu ajutorul tacâmului de serviciu şi al unui cuţit se înlătură parţial ambalajul şi crusta (coaja) de pe bucata de brânză.

una-două şervete de serviciu. 40 ml lichior de portocale sau triplesec. şase linguri pulpă de zmeură sau jeleu de fructe (90 g). după care se presară puţin zahăr pudră şi se flambează cu coniac. opt jumătăşi de piersici din compot. 60 g unt. o pudrieră pentru zahăr farin. Piersicile flambate reprezintă un preparat care impune multă măiestrie din partea celor ce execută servirea. se pune zahărul. serviciul se execută la gheridon. se adaugă untul şi după topirea lui. 60 g zahăr pudră. una-două şervete de serviciu (ancăr). se adaugă untul. şase clătite de mărimea unei farfurii de desert. în cazul de faţă se aprinde reşoul şi se aşează tigaia pe foc. 40 ml coniac superior pentru flambat. se adaugă sucul de portocale şi se amestecă cu ajutorul bucăţii de lămîie înfiptă în furculiţă până ce sosul s-a înfiebântat bine. penru caramelizare. precum şo lichiorurile prevăzute în reţetă. Clătitele flambate. tigaie ovală sau rotundă de capacitate corespunzătoare. după care se îndoaie. se introduc clătitele una după alta şi se întorc în sosul respectiv. 25 g lichior de portocale. se lasă să se topească şi se amestecă conţinutul cu furculiţa înfiptă într-o bucată de lămâie cu coajă.constituie o delicatesă care impune o deosebită atenţie la servire. sucul de la 1/2 lămâie (50 g). Inventarul de serviciu şi materiile prime peb’ntru patru porţii constau din: gheridon cu faţa de masă (eventual. tăiate fin (migdalele pot fi înlocuite cu miez de nucă). 25 ml triplesec. se aşează (se trag) clătitele pe toată suprafaţa tigăii. se adaugă lichiorurile şi se amestecă bine conţinutul. Se practică mai multe sisteme de servire: direct. Tehnica de lucru: se aprinde reşoul şi se pune tigaia pe foc.dulciurilor respective. 200 ml suc de portocale. doar durata fierberii şi cantităţile de lichior folosite diferă în funcţie de varietatea fructelor. 40 ml lichior de cireşe. sucul de la 1/2 lămâie (50 g). 100 ml suc de portocale. clientului i se oferă lingura şi furculuţa desert. lăsându-se să se înfiebânte bine (până clocoteşte). pudrieră pentru zahăr farin. lăsându-se la foc încet timp de patru minute. lăsându-se să se încălzească bine. după care se 86 . una-două tacâmuri de serviciu. 40 g unt. se adaugă sucul de portocale. reşou sau spirtieră (în stânga). cu cărucioarele de prezentare sau la gheridon atunci când desertul este compus din piese deosebite. după caramelizarea zahărului. se amestecă conţinutul cu o furculiţă înfiptă într-o bucată de lămâie cu coajă. Tehnica de lucru: toate fructele flambate se pregătesc în general în acelaşi mod. napându-se clătitele cu sosul respectiv. 80 ml coniac superior (cinci stele) pentru flambare. 30 g migdale prăjite. se adaugă câteva picături de zeamă de lămâie pentru a nu se lipi. spirtieră sau reşou. mai întâi ăn două şi apoi în patru. una-două tacâmuri de serviciu. 90 g jeleu de fructe aromate. se servesc clienţilor în farfurii de desert calde. pregătite în prealabil la bucătărie. napron). 120 g zahăr farin. lăsându-se să se încălzească bine. adăugânduse cîteva picături de zeamă de lămâie pentru a se evita lipirea. napron. una-două tacâmuri de serviciu. se lasă să clocotească la foc încet timp de două minute. la farfurie. se pune zahărul pentru caramelizare. se adaugă pulpa de fructe. o tigaie ovală. după care se lasp într-o margine a tigăii până ce toate clătitele au fost îndoite. Clătitele pot fi însoţite de o bulă de îngheţată de vnilie. Inventar de serviciu şi materii prime pentru două porţii: gheridon cu faţă de masă şi eventual. după caramelizarea zahărului.

executându-se serviciul la gheridon sau direct. având grijă să fie aranjate cât mai estetic. de regulă..zmeura şi căpşunile se spală şi se curăţă de codiţe. după care se flambează. se va asigura bolul pentru clătitul degetelor. portocale. fie în coşuri speciale. . dar alături se poate pune o bulă de îngheţată de vanilie. proaspete şi bine spălate. însă serviciul direct şi mai ales pe cel gheridon pentru fructe ca mere. . Serviciul se execută la gheridon. se oferă într-un sortiment variat la toate mesele. Se asigură farfurie de 87 . feliile se curăţă de seminţe şi nervuri.pe suport cu şervet colorat . de asemenea. apoi se aşează pe tava acoperită cu şervet împreună cu farfurioarele-suport cu şervet. mandarine şi bananele. Mise-en-place-ul cuprinde farfuria de desert şi tacâmurile pentru fructe (cuţitul şi furculiţa sau cuţitul şi furculiţa pentru desert). . în funcţie de mărime pepenele galben mai poate fi servit întreg sau tăiat în două. farfurii jour. Acest lucru nu exclude. Fructele. ca tacâm se recomandă lingura sau linguriţa de desert. cu deosebirea că.portocalele. castronaşe etc. ţinând cont de sezon.lucrătorii vor avea grijă să ofere găletuşa cu apă rece şi gheaţă. să-şi poată spăla fructele dacă doresc. în farfurii de desert. lichioruri fine.pepenele verde se spală bine la secţie. servit felii. frişcă bătută. . se lasă la fiert trei-patru minute. dacă sunt curate şi de calitate. interval ăn care se întorc de una-două ori. ca atare. se procedează ca şi în cazul pepenului verde. caise. vişine. astfel încât clienţii. apoi se taie felii. precum şi strugurii) se oferă. fructiera se lasă pe masă într-o poziţie convenabilă pentru toţi clienţii. se şterg şi se aşează pe fructieră sau în coşuleţul special pentru fructe. sos de ciocolată etc. piersicile şi perele. . se oferă ca tacâm lingura şi furculiţa de desert. La servirea fructelor lucrătorii vor trebui să ţină seama de recomandările de mai jos: . după caz. pepene galben. se servesc ca atare în majoritatea cazurilor fiind mai uşor de cojit de către client. pe şervet sau dantelă. clientul alegându-şi singur sortimentul dorit. de pe fructiere sau coşuleţe de prezentare. atât zmeura cât şi căpşunile pot fi servite natur sau cu frişcă. cu coniac. se montează pe platou oval. se efectuează serviciul indirect sau direct. după care se montează la secţie în compotiere sau cupe speciale. clienţii sunt serviţi în farfurii calde de desert cu două jumătăţi de piersici napate cu sos şi peste care se presară migdale tăiate fin. după ce au fost bine spălate. .fructele mărunte cu codiţe (cireşe. se oferă farfurie mare sau de desert.merele. ceea ce impune o preocupare permanentă pentru asigurarea unei aprovizionări continue. după caz. întotdeauna se va verifica dacă fructele au fost spălate.introduc piersicile în suc. porţionate. se recomandă serviciul la farfurie.la pepenele galben. Fructele sunt preluate de la secţie fie pe fructiere. cu tacâmurile respective. se realizează prin serviciul indirect. pere. Servirea fructelor la fructieră sau din coşul de fructe. pepenele galben este oferit ca atare sau însoţit de îngheţată de vanilie.

(cu sau fără gheaţă) aceasta se acoperă cu un şervet şi se duce. incolore şi fără decor colorat . circulând întotdeuna pe partea dreaptă a culoarului până la masa clientului. Pentru a pune în vedere calitatea băuturilor. de regulă. cu obiceiurile alimentare ale clienţilor şi cu posibilităţile lor financiare. sunt curate. Când vinul la sticle se transportă în frapieră. în funcţie de numărul sticlelor. oferirea produselor de însoţire la băuturile simple etc. două sticle: prima sticlă se ia cu mâna dreaptă şi se fixează în podul palmei stîngi. Debuşonarea sticlelor se face cu tirbuşon universal. . se duc. mai multe coşuleţe se transportă în mâna stângă. în concordanţă cu structura meniului. Se recomandă serviciul indirect sau direct. marginea (gura) lor nu trebuie să se atingă de mâna lucrătorului. . În mână. neciobite. inelar şi mare. neciobite şi dacă forma şi capacitatea lor corespund băuturii solicitate. prinzând-o cu degetele mic. ele trebuie să fie de calitate. se verifică dacă s-a respectat comanda (sortiment şi cantitate) se ridică cu mâna dreaptă paharele de pe tejgheaua barului şi se aşează pe tava acoperită cu şervet. bolul pentru clătitul degetelor pe suport cu şervet colorat. respectarea tehnologieiilor de lucru pentru transport. curate. nu se va răsturna sticla).oferirea diferitelor sortimente de băuturi se va face potrivit momentului din zi (la mesele principale sau ăntre mese). Transportul băuturilor se efectuează diferenţiat: cele porţionate în paharedacă sunt mai multe. Tehnica de lucru pentru preluarea băuturilor de la barul de de la barul de serviciu şi transportul lor în salon trebuie să respecte regulile de mai jos. asigurarea temperaturii optime. aflată pe mâna stângă având grijă să le echilibreze pentru a le asigura stabilitatea. după care. Pentru băuturile la sticle se va proceda astfel: se verifică dacă sticlele sunt şi dacă corespund ca sortiment şi preţ cu marcajul. mai laes roşii. unde se execută serviciul după regulile cunoscute.trebuie avute în vedere respectarea comenzii atât cantitativ. debuşonarea şi servire. lucrătorii care execută servicii. Servirea băuturilor. pe o tavă de mărime corespunzătoare. se verifică la lumină dacă în conţinut există sau nu impurităţi (la vinurile vechi. cuţit şi furculiţă pentru fructe. cât şi calitativ şi după caz. au datoria să cunoască şi să respecte anumite reguli şi cerinţe pe care le prezentăm mai jos: .paharele utilizate trebuie să corespundă ca formă şi capacitate sortimentelor oferite. se ridică apoi cea de-a doua sticlă fixată între degetele inelar şi mijlociu. acoperită cu şervet. Pentru băuturile porţionate se va proceda astfel: se va controla dacă paharele. sau pe farfurie de desert cu şervet-cele la sticle în mână. Dacă sticlele sunt decapsulate. pe tavă acoperită cu şervet. în funcţie de greutate. prezentarea băuturilor. prinzând-o cu degetele arătător şi mijlociu după care se merge în salon unde se execută serviciul. de colecţie.desert. cu 88 . se merge cu băuturile în salon. coşuleţe speciale şi frapiere. se face transportul diferenţiat în salon. cu o mână sau în ambele mâini.Coşuleţul cu o singură sticlă de vin roşu se duce în mâna stângă fiind ţinut cu toate degetele.

cu deosebirea că sticla uşor înclinată se ţine în mâna dreaptă.. nu este cel mai indicat. Debuşonarea sticlelor cu şampanie se face prin două metode: Prima metodă comportă următoarele faze: aşezarea sticlei de şampanie pe gheridon şi desprinderea staniolului din jurul dopului. acoperirea sticlei cu ancărul şi prinderea dopului cu dopul palmei şi degetele de la mâna stângă peste ancăr. în frapieră. Temperatura vinurilor -are o importanţă deosebită pentru punerea în valoare a calităţii acestora. Alte vinuri. Servirea vinului -la sticlă sau la 89 . mai dulce. în momentul servirii. În sfârşit. Se spune că un vin cu cât este mai tare. A doua metodă este asemănătoare cu prima. slăbirea coşuleţului cu mâna dreaptă fără a ridica sticla de pe gheridon. se poate mirosi dopul. Roşu de Sâmbureşti etc. cât şi pe tăviţe speciale de pe mese. se servesc la temperatură de 14-15 grade C. după care urmează servirea clienţilor în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. cu mult tact. Vinurile roşii se beau la temperatura camerei. lăsând uşor presiunea să iasă din sticlă. cele de colecţie. trebuie să fie mai bine răcit. Vinurile roşii se pot debuşona cu cîteva ore înaintea de degustare. însă. Atunci când există dubii asupra calităţii vinului. mai vechi. Debuşonarea se face la gheridon. prinderea sticlei cu mâna dreaptă de partea superioară şi scoaterea atentă a dopului cu mâna stângă. amil licoros sau spumant.se efectuează de lucrătorii ce asigură serviciul în saloane. pentru a diminua presiunea bioxidului de carbon din şampanie. vinurile dulci-licoroase şi şampania trebuie răcite foarte bine. în timp ce vinurile albe. apreciată între15-18 grade C. fără a-l străpunge. cu ajutorul ancărului se şterge gâtul (gura) sticlei. pentru a pune în valoare calităţile băuturii. vinurilor tinere. puţin superioară faţă de cea a pivniţi. de exemplu Merlot. se procedează la fel ca mai sus.spirală. Se va ţine seama de preferinţa clientului şi dacă vinul ales. De gâtul sticlei. temperatura optimă de servire fiind de 2-6 grade C pentru vinurile vechi şi de colecţie ţi în jur de 2 grade C pentru celelalte. specific. se scoate în funcţie de sortimentul băuturilor respective. cât mai aproape de gură. se impune folosirea cleştelui special pentru şampanie. capişonul se taie cu ajutorul lamei de la tirbuşon pe mijlocul gâtului sticlei. La sticlele cu vin alb. în mod discret. Busuioacă de Bohotin. care acţionează asupra dopului. vinurile vechi. Debuşonarea sticlelor cu vin alb se face în salon. pregătirea vinului pentru vânzare trebuie să se facă cu multă grijă. denumite „temperate”. se servesc întotdeauna reci. recomandări pentru vinul care se asociază cel mai bine cu preparatele comandate. La sticlele cu vin roşu. lama pentru tăiat capişoane şi cheia de desfăcut capsule. În cazul în care unele sticle cu şampanie mai veche au dopul foarte bine fixat. debuşonarea le asigură echilibrul şi fineţe şi le înlătură gustul uşor amărui. se vor da. Servirea vinurilor. îndepărtându-se cu mâna partea superioară. având grijă ca în cazul vinului servit la coşuleţ să se aşeze sub aceasta o farfurie întinsă pentru a evita pătarea feţei de masă (dopul se pune în coşuleţ). care se pune în buzunar. pentru a se evita unele mici accidente. se poate prinde un şerveţel. ele câştigând în calitate prin degajarea buchetului. pentru a evita punerea în consum a unor vinuri necorespunzătoare. apoi se introduce spirala în mijlocul dopului. Întotdeauna. în prezenţa clientului. se extrage cu atenţie dopul sprijinind pârghia tirbuşonului pe gâtul sticlei.

halbe sau ţapi. Sticla cu vin servită din coşuleţ se prinde bine. căni pentru bere. şampania fiind turnată în pahare în două reprize mai ales atunci când există o spumare abundentă şi peristentă. semn că a acceptat să i se toarne în pahar. în frapiere obişnuite sau frapiere speciale pentru şampanie cu gheaţă. împreună cu coşul. după debuşonarea sticlei se toarnă în paharul clientului care a comandat. umplerea exagerată a paharelor. în mijlocul paharului. Pentru evitarea spumei. Şi într-un caz şi în celălalt. paharele cu bere se aşează pe suporturi. pahare tip sondă. Frapiera poate fi acoperită cu un şervet sau gâtul sticlei se poate pune un şervet împăturit în lung. aceasta se prinde cu mâna dreaptă.pahar. apropiind şi depărtând sticla de marginea acestuia. cu toate degetele de la mâna dreaptă. La servirea vinurilor lucrătorii vor evita: înfăşurarea sticlelor în şervet. Pentru aceasta. se face numai după ce clientul a consumat aproape în întregime cantitatea existentă. ţaăii pe o tavă acoperită cu un şervet. tasuri sau rondele (absorbante) din diferite materiale. În unele unităţi cu specific. se începe servirea în ordinea de preferinţă impusă de ocazie. după caz. Şampania -se preia de la secţie bine răcită. Sticla se debuşonează respectându-se regulile arătate mai sus. la gheridon sau pe suportul de pe masă. Pentru formarea spumei. se face întotdeuna prin dreapta consumatorului. conţinutul turnându-se în jet dubţire. Şampania se prezintă clientului dar nu se dă spre degustare. Înainte de a face primul serviciu. răcirea vinului prin introducerea în pahar a cuburilor de gheaţă etc. peste etichetă. servirea vinului amestecat cu apă (şpriţ) fără acordul clientului. Se recomandă ca berea să fie servită la o temperatură în jur de 7 grade C. La masa clientului. paharul se va lăsa pe masă. cutii. este de dorit utilizarea paharelor de capacitate corespunzătoare cu a sticllor pentru a nu lăsa sticlele pe mese. sticlei i se va imprima o uşoară mişcare de rotire spre dreapta pentru a evita căderea picăturilor de vin pe faţa de masă. să se acopere eticheta (degetul arătător fiind orientat spre gâtul sticlei). Berea. Sticla se reaşează în frapieră sau la gheridon. iar paharele. Pentru a degaja bioxid de carbon. turnându-se uşor pentru a se evita agitarea conţinutului. mijlocii. ultimul fiind servit cel care a făcut degustarea. Când vinul este oferit direct din sticlă. se ia paharul în mână şi se 90 . pahare speciale. înainte de servirea următorului client se va şterge gura sticlei cu ancărul (la vinurile albe) sau cu şerveţel prins în acncăr (la vinurile roşii). Repetarea serviciului. astfel încât. cănile. se folosesc agitatoare speciale (un fel de rozetă montată pe o tijă hexagonală) sau se oferă pişcoturi. pe suport. dacă în sticlă a mai rămas vin. fără zgomot. Sticlele se transportă în mână. circa 50 ml vin pentru a-l degusta şi după ce a acceptat vinul. care servesc drept suport. Răcirea berii prin introducerea cuburilor de gheaţă în pahar constituie o greşeală. transportul sticlelor se face în mână. Atunci când berea se duce la masă în sticle. în frapieră. pe tăvil speciale cu şervet. După servirea ultimului client. deci umplerea paharului. tumblere. înainte de a termina turnarea vinului în pahar. acesta se va depune după caz. Se va evita sprijinirea gâtului sticlei de marginea paharului şi umplerea exagerată a acestuia (circa 3/4 din capacitatea paharului). sticla cu vin se prezintă clientului care a comandat. După turnarea în pahar.se preia de la secţie. Serviciul trebuie să fie îngrijit. sticlele se pot lăsa la masă.

produsele de însoţire şi se toarnă ceaiul în ceaşcă. Se ia ceainicul pe suport cu şervet. încălzite în prealabil. Băuturile în amestec se servesc în pahare specifice fiecărui sortimet şi se aşează pe masă prin dreapta clientului. în oficiu se montează pe o tavă cu şervet inventarul necesar pentru client-ceaşcă fierbinte de ceai cu suport şi linguriţă. de către client sau de către chelner. de regulă fără suport. Aperitivele. lapte concentrat sau lapte rece. ciocolată rasă. de regulă.se beau înainte de dejun sau cină. sau în lipsa acestora. fier). Mazagranul. Între ceaşcă şi suport se pune un şerveţel sau o rondelă de hârtie. după caz: zahărul. de regulă. Tehnica de servire: mai întâi. Cafeaua la filtru se oferă la ceaşcă sau la serviciu. Coniacul. apă minerală sau carbogazoasă. Cafeaua. Tehnica de servire a cafelei în funcţie de sortimentul de cafea pregătit: turcească. se aşează pe aceeaşi tavă sau se duce în mâna dreaptă. serviciul se face pe partea dreaptă a clientului. expresso etc. Majoritatea clienţilor obişnuiesc să bea coniacul la temperatura camerei. după caz. coniac sau lichid precum şi separat.toarnă berea uşor. sau prin aducerea de la secţie gata porţionate. se poate face la masă. după caz. În ambele situaţii. frişcă. la barul de zi. cu lapte concentrat (lapte dulce. laptele călduţ. suportul se menţine drept. Ceainicul poate rămâne la masă pe suport. produsele de însoţire. Ceaiul de masă şi cel nedicinal. pentru cei care mai doresc să consume. diferite sortimente de ceai preambalate la pliculeţe. o porţie de coniac = 25 ml. răcit cu gheaţă sau flambat. în pahare speciale. în pahar tip sondă sau tumblere mijlocii. Ele se oferă utilizându-se căruciorul pentru prezentarea aperitivelor. cu suport adecvat. decoct sau macerat. poate fi servit în funcţie de dorinţa consumatorilor.se servesc diferenţiat.se serveşte bine răcit. la cafetărie sau la bar). în funcţie de sortimet (vrac sau plic) şi de locul unde se pregăteşte (la masa clientului. 91 . se ia un ceainic cu apă fierbinte. solubilă. apă fiartă într-un ceainic şi separat. O floare mică poate marca o atenţie deosebită pentru client. frişcă lichidă. sau la masă înainte de începerea serviciilor.băutură digestivă. unde prin dreapta acestuia se pune pe masă creaşca pentru ceai cu suport. înclinându-se numai ceainicul. La secţie ceaiul vrac se poate pregăti infuzia. În ultimul caz se preia de la secţie filtrul curat. laptele concentrat. Cafeaua porţionată la cească se serveşte pe farfurioară-suport prin dreapta clientului. având grijă ca în prealabil să se pună în ceaşcă pliculeţul cu ceai. cu sau fără frişcă. după care se merge în salon.. pe marginea interioară a acestuia. în salon. La masă. precum şi produsele de însoţire-zahăr. în funcţie de preferinţele clienţilor. şambrat. sau de către chelner la gheridon. produsele de însoţire se adaugă de client după gust. ea va fi menţinută la cald într-un bain-marie nerecomandându-se reîncălzirea ei. se pregătesc. cu deosebirea că în loc de ceai pregătit. Pregătirea cafelei. Cafeaua se poate asocia. Serviciul se efectuează ca şi în cazul precedent. cafeaua pregătită nu a fost consumată. băuturi digestive.se serveşte întotdeuna fierbinte. direct pe faţa de masă. filtru. Frişca se oferă la temperatura camerei. cu linguriţa şi produsele de însoţire specifice. la gheridon sau direct la masa clientului. cafeaua necesară. Dacă. din diferite motive. frişcă bătută. în ceşti mici. care se toarnă în ceaşcă la masa clientului. rondelă de lămâie sau portocală.

după masă un amestec de lichioruri sau un cocteil dulce pentru femei şi un cocteil demisec pe bază de băuturi digestive bărbaţilor. se duce şi se lasă la masa clientului pe suport cu şerveţel. unor clienţi care se pregătesc să fumeze. carafele şi sticlele se pun la masa clienţilor pe farfurioarasuport cu şerveţel sau rondelă din hârtie. -o băutură pe bază de lapte. Cleştele sau lingura pentru gheaţă pot fi puse direct în găletuşă sau alături pe suport. evitând abordarea unor domenii pe care nu le cunoaşte sau care ar dovedi lipsa de modestie din partea barmanului. Serviciul direct la bar (la tejghea) se efectuează de barman prin faţa clientului. va răspunde prompt la informaţiile solicitate de client. Linguriţele se aşează pe farfurioarasuport. înaintea dejunului un cocteil sec pentru bărbaţi şi demisec pentru femei sau o băutură aperitiv. respectă regulile şi tehnicile de lucru din restaurant. sau mai multe pe o tavă acoperită cu şervet punându-se pe masă cu mâna dreaptă prin prinderea lor cât mai aproape pe bază. după punerea gheţii în pahar. Manipularea. dacă este cazul. cănile. siguranţă şi în cele mai bune condiţii igienice. un melting se pretează pentru toate categoriile de clienţi. Un barman competent trebuie să ştie ce fel de băuturi va recomanda pe parcursul unei zile: dimineaţa un flip puţin alcoolizat. cocteiluri demiseci şi dulci. cu eleganţă. Servirea unui nou sortiment de cocteil trebuie să se armonizeze cu cel precedent. În ultima situaţie. demiseci pentru femei. Găletuşa de gheaţă. daiquire etc. să sesizeze dorinţele acestora şi să le îndeplinească în limita posibilului. este necesar ca barmanul. Răcirea paharelor se face prin menţinerea acestora la rece în frigider sau cu gheaţă pisată în interior. transportul şi debarasarea inventarului pentru servire din bar. jele-uri.CAP. Port-paiel se duc la masa clientului în mâna dreaptă. referitoare la caracteristicile băuturilor servite sau de altă natură. într-un loc uşor accesibil pentru cei ce doresc să le folosească. unui client cu dureri accidentale de stomac (o băutură pe bază de bitter sau un fernet). la banchete(mese festive) Serviciul în baruri. un cobbler. unui client răcit (un ceai cu multă lămâie sau un grog). dacă este cazul. 6. cocteiluri seci pentru bărbaţi. barmanul le va oferi foc. un suc de legume şi fructe. înaintea mesei de seară. începând cu femeile. să ţină cont de o serie de reguli specifice: Paharele. Barmanul trebuie să ştie ce poate să ofere unui client obosit (o băutură pe bază de tonic). unui client care a băut prea mult (un cocteil special sau o băutură pe bază de cola şi suc de lămâie). trebuie să se efectueze ca şi în restaurant. crusta-uri. evitând punerea lor direct în pahare. unui sportiv ( o băutură hrănitoare şi reconfortantă). făcând recomandări. Astfel. un punci. highball-uri. Cu toate că serviciul în bar. camere de hotel. după cină o mare posibilitate de alegere-băuturi pe bază de şampanie. Barmanul trebuie să aibă în atenţia permanentă clienţii. Serviciile oferite în baruri. acestuia i se va imprima o mişcare circulară pe masa de lucru a barmanului după care gheaţa 92 . alături de pahare. atunci când băuturile sunt duse la masă cu tava.

după care pregăteşte obiectele necesare preparării şi servirii. Servirea se face direct la bar sau la masa clientului. pentru informarea clienţilor. constituie un prim contact agreabil pentru client. inclusiv produsele de însoţire. răcirea băuturilor se face în spaţii frigorifice. în bar sau în oricare unitate să se ţină cont de unele reglementări. gâtul lor trebuie să depăşească nivelul apei cu cca 8-10 cm. La luarea comenzii se va avea grijă. se verifică corectitudinea realizării ei şi existenţa obiectelor şi produselor de însoţire ca: suport. este interzisă păstrarea oricărei băuturi-alcoolice sau nealcoolice-în sticle sau vase descoperite. ca aceasta să fie completă. în afara listelor de bar. se interzice condiţionarea vânzării băuturilor alcoolice de servirea altor preparate. În unele baruri. pentru ca barmanul să-şi poată organiza raţional munca. întotdeauna înainte de desfacerea unei sticle. După aceasta barmanul trece la executarea ei. indiferent de loc. asupra sortimentelor de preparate şi băuturi se folosesc. zahăr. produsele de însoţire (apă. dacă nu sunt expuse pe blatul superior al barului. deoarece o primire amabilă şi atentă. deoarece lucrările se fac în faţa consumatorului. se va controla conţinutul acestuia la lumină şi în cazul în care se observă corpuri străine. cu siguranţă şi eleganţă. unităţile care desfac vinuri îmbuteliate sunt obligate să ofere vin la pahar din aceste sortimente în funcţie de preferinţele consumatorilor. Regulile de comerţ şi normele igienico-sanitare prevăd ca la vânzarea băuturilor. tulbureală sau când sticlele nu sunt bine închise.). îi va lua comanda. persoanelor aflate în stare de ebrietate. băutura nu se va pune în consum. o primă impresie bună despre barul respectiv. sedimente. după fiecare întrebuinţare paharele vor fi spălate cu respectarea tehnicilor de lucru cunoscute. unde sticlele vor sta în poziţie verticală. prezentarea verbală şi unele anunţuri (afişe) publicitare. se face cu multă atenţie şi operativitate respectându-se de către toţi lucrătorii care au astfel de sarcini. se interzice vânzarea băuturilor alcoolice minorilor. cărucioarele de prezentare. Primirea clienţilor. frişcă etc. listele de bar se pot oferi prin faţă. decor. revăzând mai întâi reţeta.se aruncă. Efectuarea serviciilor în bar. scuzându-se politicos şi asigurându-l că după terminarea serviciului ce tocmai îl execută. precum şi particularităţile generalizate la efectuarea serviciului în bar. în instalaţii speciale pentru răcit. linguriţă. stabilindu-se exact preparatul. 93 . chiar dacă sunt astupate. clienţilor tineri li se vor oferi cu prioritate băuturi fără alcool sau slab alcoolizate. regulile generale şi specifice de servire. Pentru clienţii care au preferat barul în locul meselor. sau prin scufundarea în apă rece cu gheaţă. După pregătirea băuturilor comandate. înainte de a fi servite. precum şi servirea unor cantităţi care să ducă la o astfel de stare. Se execută apoi comanda. produse complementare. materializată într-un zâmbet plăcut şi un salut potrivit. şi alte mijloace: expoziţiile şi miniexpoziţiile cu preparate de bar. respectând tehnica de lucru prevăzută în reţetă. la servirea clienţilor în baruri se va acorda o atenţie deosebită oferirii de gusturi şi produse de cofetărie-patiserie din sortimentele prevăzute pentru barul respectiv. este momentul căruia în orice bar trebuie să i se dea o importanţă deosebită. zahăr. respectându-se aceeaşi ordine de preferinţă ca şi în restaurant. Atunci când barmanul nu se poate ocupa imediat de clientul respectiv îl va preveni.

În mod asemănător vor fi servite şi vinurile. ca aperitiv. pentru a putea primi şi servi noi clienţi sau pregăteşte barul pentru închidere. Vinurile oferite. în limita bunei cuviinţe va conversa cu clienţii care acceptă acest lucru. -prin excepţie. barmanul va urmări cu discreţie clientul pentru a-l servi prompt.Atunci când serviciul se efectuează la bar. Cubul de zahăr se pune pe o furculiţă specială. în pahare pentru aperitiv. Particularităţi la efectuarea serviciului în bar. curăţă blatul meselor sau al barului dacă este cazul. După conducerea clienţilor. Aperitivele pe bază de anason -sunt servite în pahare. băuturile sunt oferite direct clienţilor prin faţă prin aşezarea lor. la care se adaugă un zest sau o felie în formă de triunghi din rondelă de lămâie.se servesc bine răcite. peste care se toarnă de către client apă rece în proporţia dorită. se pune întâi un cub-mare de gheaţă. în cazul în care servirea se face de la masă. Majoritatea băuturilor aperitiv se servesc simple (reci) fiind însoţite de un pahar cu apă minerală. unele rachiuri pot fi servite glace. în dreptul fiecărui consumator. pe blatul superior al barului. gustări adecvate etc. mici. Dacă la debuşonarea sticlelor de vin. efectuând toate lucrările recomandate la închidere. va oferi noi produse sau va insista pentru repetarea aceloraşi preparate dacă au fost apreciate de clienţi. Preluarea de la bar a băuturilor aperitiv. în cantitate de 50 ml din sortimentul dorit. de regulă fără gheaţă. se servesc respectându-se aceleaşi reguli ca şi în restaurant. se realizează pe tava acoperită cu şervet pentru cele porţionate sau în sticle originale. Rachiurile. separat şi un cub de zahăr. umplerea paharelor se face prin turnarea pe marginea cupei înclinate. Paharele nu se decorează şi nu se adaugă sifon sau apă minerală în conţinut. înlocuieşte naproanele. În acest caz porţionarea vinului se face la bar respectându-se regulile şi tehnica specifică pentru manipularea şi debuşonarea sticlelor. într-un pahar de aperitiv sau tumbler mic. Vermuturile -se servesc foarte bine răcite. cu capacitatea 100-150 ml. De asemenea. respectiv cele din fructe cu sâmbure. cu deosebirea că nu se adaugă lămâie sau portocală. pentru aperitiv de regulă tumblere mijlocii. La rachiurile cu aromă fină. La cerere se pot pune în pahar una-două cuburi de gheaţă sau un jet de sifon foarte bine răcit. în pahare balon. Nota de plată se întocmeşte şi se prezintă clientului pentru încasare la cererea acestuia sau din iniţiativa barmanului înainte de ora închiderii. fără gheaţă. În majoritatea situaţiilor vinurile se servesc porţionate la pahare sau carafe (căni) de mică capacitate. Apa se oferă separat. unde efectuează debarasarea tuturor obiectelor de inventar folosite. 50 ml din sortimentul dorit. precum şi cea pentru turnarea în pahare dar mai ales pentru servire. Prin excepţie. Pe tot parcursul efectuării serviciului. suc. va schimba scrumiera ori de câte ori este nevoie. situaţii în care în paharul clientului. refăcând mise-en-place-ul. se sfărâmă dopul şi în 94 . după care se toarnă băutura. pe marginea paharului şi adesea cu un jet de sifon foarte rece. băuturi tonice schweppes.se servesc bine răcite. respectându-se ordinea cunoscută. Bitterurile. barmanul se întoarce la masa liberă sau la locul său de muncă din bar. cu o rondelă de lămâie sau portocală ca decor. sifon. fără paie cu apă rece proaspătă. într-o căniţă în care se pun câteva cuburi mari de gheaţă pentru răcire.

conţinutul ei se transferă. după care se adaugă băutura. apoi se scurge şi se scutură paharul.se face ca şi în restaurant. rece sau cald. lăsând să ardă tot alcoolul. prin strecurătoare şi tifon într-o altă sticlă. chelnerul ajuns la masa clientului fandează uşor piciorul drept. se serveşte într-un pahar de ceai cu suport metalic sau într-o ceaşcă de ceai cu suport.). Servirea băuturilor în amestec. după care i se dă foc. gustările. cantitatea de coniac ce urmează a fi consumată.se face respectându-se aceleaşi reguli ca şi în restaurant. lichiorurile cu ou se servesc bine răcite cu gheaţă. se umple sticla cu vin din acelaşi sortiment. Gustările şi produsele de 95 . Servirea sifonului şi a apei minerale. apă tonică. Servirea digestivelor. se serveşte într-un pahar sondă sau într-o ceaşcă de ceai cu farfurioară-suport.se face în pahare pentru apă sau tumblere mijlocii.interior cad particule mici de plută. la servirea lichiorurilor puse. ciocolată rasă etc. pe care sprijină sticla cu şampanie şi o desface respectând tehnica de lucru cunoscută. La servirea coniacului flambat se procedează astfel: se pun în balon 5-10 ml coniac. sticksuri. în paharul astfel încălzit. pentru ca particulele să iasă la suprafaţă. Laptele cald. Servirea lichiorurilor -se face ca şi în restaurant. punându-se un accent deosebit pe specialităţile de cafea cu diferite adaosuri de coniac. rom. nu se vor neglija produsele de însoţire cum ar fi: apă minerală. Dacă aceste accidente s-au produs la masa clientului. zahărul. frişcă. iar în lipsa acestora în pahare tip sondă. cu linguriţa şi produsele de însoţire separat. în care se pune întâi cubul de gheaţă.. Când serviciul se face direct la bar. Laptele rece. ca atunci când sticlele de şampanie se desfac în timpul programelor artistice. până când gamba este paralelă cu podeaua. În barurile de noapte. dacă se sparge gâtul sticlei. punânduse.. adică la temperatura camerei. se va avea în vedere. având piciorul stâng îndoit la 90 grade. berea poate fi turnată în pahar cu sau fără spumă. de marcă. decât la cererea clientului. sau flambat se serveşte numai la cererea clienţilor care doresc acest lucru. se utilizează pahare răcite în prealabil cu gheaţă pisată.se poate face direct la bar sau la masă în pahare speciale. 200250 ml porţia. cuburi de gheaţă. Servirea berii. saleuri. nu se oferă pai sau zahăr. bine răcite sau prin adăugarea de cuburi de gheaţă. Servirea laptelui -se face după preferinţa clientului. Servirea cafelei. Servirea ceaiului se face ca şi în restaurant. Pentru servirea coniacului glace. dacă dopul cade în sticlă se scoate cu ajutorul aparatului pentru scos dopuri. La oferirea băuturilor în amestec şi mai ales. după care acestea se înlătură prin scuturarea energică a sticlei deasupra cuvei spălătorului. se pune în faţa clientului ceaşca cu ceai. majoritatea consumatorilor preferă coniacul şambrat. la acelea cu conţinut alcoolic ridicat. tumblere mijlocii sau pahare de apă. la serviciu. se duce o nouă sticlă de vin. pe suport. paharele nu se glazurează. cu zahăr separat şi linguriţă. lucrătorul să nu împiedice vizibilitatea clienţilor. De regulă. Pentru aceasta. în pahare de tip Malaga. După dorinţa clientului.a cocteilurilor trebuie să se facă cu o atenţie deosebită pentru a scoate în evidenţă calităţile băuturilor oferite. se umezeşte interiorul paharului. bomboane fine etc. De exemplu. apa potabilă.. produsele de patiserie-cofetărie (covrigi. pregătit prin încălzirea laptelui rece la robinetul cu aburi al expresso-ului. coniacul glace.

pe tot parcursul zilei. pentru a stimula vânzările. În principal. ceaiului.-este posibilă fie existenţa în hotel a unui oficiu dotat cu tot ce este necesar efectuării unui serviciu ireproşabil. cloşuri pentru acoperit farfuriile şi platourile. menajul (sare. cină). chiuvetă cu apă caldă şi rece. apei fierbinţi. bere. cafetiere. lactate. Sortimentele servite la cameră se pregătesc fie în cadrul oficiului de pe etaj la secţia room-service. şampanie. mobilier şi inventar pentru servire şi lucru: telefon în cadrul centralei telefonice (interior). dulap-rastel pentru păstrarea tăvilor cu mise-en-place-ul parţial efectuat cărucior de transport. casă de marcaj. ceaiuri şi cafele 96 . pâine. ceainice. alcoolice şi nealcoolice. fie direct în restaurant. piper şi alte condimente). naproane. fie executarea comenzilor direct de la secţiile restaurantului al cărui program va fi corelat cu cel al serviciului la cameră. atractiv şi la îndemâna clienţilor. dulap pentru veselă şi inventarul de servire necesar. mese de lucru în funcţie de mărimea oficiului. toaster (prăjitor de pâine). tăvi pentru montarea a una.cofetărie-patiserie vor trebui să fie prezentate cât mai estetic. zaharniţe şi eventual. reşou electric sau cu gaze. interfon. păstrarea la temperaturi optime a produselor perisabile sunt numai câteva cerinţe de o deosebită importanţă în promovarea desfacerilor cu astfel de sortimente. De asemenea. vinuri. Organizarea serviciilor. rapid şi de calitate-constă în asigurarea principalelor mese din zi (mic dejun. special pentru serviciul la cameră. maşini sau aparate speciale pentru pregătirea cafelei. cântar decimal. eventual cu bain-marie sau alţi recipienţi pentru păstrarea unor băuturi nealcoolice la cald. Serviciul la cameră: executat prompt. dulap cu rafturi pentru păstrarea mărfurilor neperisabile. precum şi şerveţele de hârtie. sucuri de fructe şi legume. cum ar fi ape minerale. băuturi în amestec. Dotarea oficiului pentru serviciul la cameră presupune asigurarea următoarelor utilaje. Serviciul în camerele hotelului. frigidere (în număr şi capacitate corespunzătoare sortimentelor ce urmează a fi păstrate la frig). nectaruri. masă caldă. patru couverts. presărători de zahăr. protecţia împotriva prafului şi insectelor. tacâmuri şi pahare adecvate sortimentului servit la cameră.. digestive. Pentru aceasta se vor utiliza vitrinele de prezentare şi „clopotul” din plasă sau sticlă pentru acoperirea platourilor. loverator (încălzitor de veselă). asigurarea condiţiilor de igienă. produse de cofetărie-patiserie şi băuturi. clienţilor care solicită acest lucru. mobile. laptelui. numai la preparatele care impun aşa ceva. măsuţă pliantă. precum şi a unor comenzi întâmplătoare cu preparate culinare. termosuri de diferite capacităţi. dejun. maşină de mică capacitate pentru tăiat mezeluri. conform listei pentru micul dejun componentele micului dejun cuprins în variantele oferite clienţilor care au inclus preţul micului dejun în tariful de cazare sortimentele de băuturi răcoritoare. aperitive. şerveţele din pânză pentru masă şi ceai. veselă. două. porţionat unt etc. se oferă următoarele sortimente: componentele micului dejun complet (continental) sau englezesc. căni de apă şi lapte.

telefonic şi verbal. din carne. paharul cu apă. se mai adaugă comenzile suplimentare. imprimatele cu variantele pentru mic dejun. dejun sau cină sau orice alte componente ce constituie obiectul activităţii serviciului la cameră. se adaugă pe platou tot ceea ce este necesar pentru servirea variantelor de meniu prevăzute şi anume: ceaşca pentru ceai. farfuria-suport pentru ceaşcă şi linguriţa. pachetul de zahăr preambalat şi plicul de ceai. Efectuarea serviciului se face în baza comenzilor transmise de pasageri cu respectarea tehnologiei de servire cunoscută. în raport cu numărul aproximativ de clienţi. Prin aceste mijloace clienţii îşi pot alege meniurile dorite la micul dejun. pregătite la oficiu sau la bucătăria restaurantului. au datoria să le noteze în evidenţele specifice pentru a organiza corespunzător executarea lor (numărul de camere. se aduc la cameră de regulă. brânzeturi. sucuri etc. prin fişa-imprimat agăţată de clanţa uşii. verbal. În camere se găsesc. având grijă să fie menţinute la temperatura normală pentru servire. 97 . al anunţurilor. Pregătirea serviciilor (mise-en-place-ul) se execută diferenţiat în funcţie de conţinutul comenzii (mic dejun sau alte comenzi). după care tăvile respective se depozitează în dulapul-rastel existent în oficiu. numele clientului. untul preambalat. în lipsa celorlalte posibilităţi. cu câteva minute mai devreme de ora fixată în comandă. Sortimentele de mâncăruri şi băuturi comandate. şervetul pentru ceai. produsele proaspete de panificaţie. de asemenea.diferite preparate culinare conform listei serviciului la cameră produsele de cofetărie-patiserie îngheţată fructe proaspete sau din compot etc. La micul dejun. în funcţie de natura preparatelor respective (calde sau reci). pe tavă sau pe cărucior. casier sau la oficiul room-service). Lucrătorii ce le primesc comenzii. ora. cacao etc. peste care se aşează farfuria şi cuţitul de desert. pentru a asigura o servire operativă. la dispecerat. direct la restaurant sau prin recepţia hotelului. pentru o mai mare operativitate acestea pot fi pregătite în prealabil şi montate la termosuri de capacitate corespunzătoare numărului de porţii. precum şi la recepţia hotelului. Oferta de preparate şi băuturi. prin listele de preparate şi băuturi pentru serviciul la cameră aflate în dotarea fiecărei camere de hotel. În cazul micului dejun a la carte. Dacă se serveşte cafeaua filtru. prin cameristă sau recepţia hotelului. lista poate fi realizată într-o diversitate de forme în funcţie de sortimentele oferite şi modul de organizare al serviciilor. Clientul transmite comanda în mai multe feluri: prin telefon (la dispecer.. legume proaspete. ce pot fi atârnate de clienţi la clanţa uşii în exterior pentru a fi preluate de către lucrătorii însărcinaţi cu efectuarea serviciului la cameră.se face prin intermediul listelor. Înainte de începerea serviciului. mise-en-place-ul se pregăteşte dinainte (de seara sau în timpul nopţii) la oficiul respectiv şi anume: mai întâi se pregătesc un număr de tăvi pentru una şi două persoane. fiecare tavă este acoperită cu şervet de pânză albă. practic. Informarea clienţilor se realizează. conţinutul comenzii). sticla cu apă minerală. pregătirea „la minut” şi montate prin inventar adecvat: preparate din ouă. ceainicul cu apă clocotită sau laptiera cu lapte cald şi cafetiera cu cafea fierbinte.

astfel încât tava. cloşurilor sau alte recipiente se ridică imediat după aşezarea platoului pe masa din camera clientului sau pe locul indicat de client. în funcţie de împrejurare şi de importanţa clientului. în cel mai scurt timp posibil. de regulă. este indicată oferirea unui jurnal de dimineaţă. Aceste cărucioare (măsuţe) dau posibilitatea realizării unui serviciu de calitate superioară. curat. bate la uşă. se poate folosi liftul de serviciu. având grijă ca transportul să se efectueze cât mai operativ pentru ca produsele să nu sufere modificări din punct de vedere al temperaturii optime de servire. În cazul că montarea produselor pe tavă sau cărucior se face într-un oficiu situat la un alt nivel faţă de camera pentru care se execută comanda. monte-charge-ul sau scara de serviciu. Hotelurile de categorie superioară dispun de cărucioare sau măsuţe mobile (rulante) pe care se efectuează mise-en-place-ul. Preparatele pentru dejun şi cină sau alte preparate comandate se pregătesc la bucătăria restaurantului sau în oficiul de pe etaj de unde se aduc. similare cu serviciul din restaurant. iar platourile sau alte recipiente cu preparate calde se pun pe o spirtieră care se stinge înainte de intrarea în cameră. trebuie să fie liberă. chelnerul se retrage. De asemenea. permanent. mise-en-place-ul se face tot pe tava acoperită cu şervet sau pe cărucioare de servire în funcţie de structura comenzii date. fără alte manipulări. Înainte cu câteva minute de ora indicată în comandă. acestea se acoperă cu cloşuri sau alte recipiente. de dimensiunile farfuriilor sau platourilor în care sunt montate preparatele respective sau tava este acoperită cu un şervet de masă alb. de asemenea. aşteaptă răspunsul acestuia. Mâna dreaptă. Pentru a proteja preparatele împotriva contaminării cu diferiţi agenţi patogeni în timpul transportului. permiţând totodată amplasarea lor la locul dorit de client. chelnerul prezintă şi nota de plată. Şervetul. cu respectarea regulilor cunoscute. imediat după intrarea în cameră. Pentru transportul preparatelor ce urmează a fi servite la cameră. (calculată în raport de durata transportului) chelnerul de serviciu preia tava astfel pregătită şi o transportă la camera clientului respectiv. scaun. pe locul dorit de acesta (pat. aceasta se poate duce pe scări sau pe culoare până la cameră în mâna stângă îndoită. Servirea preparatelor. suport special. adresând formula de politeţe corespunzătoare şi revine peste 30-40 minute. După aducerea comenzii în cameră. pentru a debarasa platoul (căruciorul) şi a-l transporta la oficiu. unde urmează să se efectueze spălarea şi curăţarea inventarului folosit. destinată acestui scop. pentru semnare (în cazul achitării ei prin recepţia hotelului) sau pentru plata în numerar. Când chelnerul ajunge la camera clientului. respectând aceleaşi reguli ca şi la micul dejun. după care deschide uşa. măsuţe rabatabile etc. salută şi aşează tava la îndemâna clientului.). pentru a intra în cameră. să fie sprijinită pe vârful degetelor şi pe umăr. Servirea băuturilor (alcoolice şi nealcoolice) se face ţinând cont de faptul că ele pot fi comandate în 98 . Dacă clienţii nu au pus inventarul folosit la uşă. se impune în majoritatea cazurilor. chelnerul foloseşte tavă sau masă-cărucior. la gheridon. Atunci când serviciul se face pe tavă. cină etc. Adresarea unor formule de politeţe. chelnerul procedează ca şi în cazul aducerii comenzii. lucrătorii care efectuează serviciul la cameră trebuie să respecte toate regulile de servire.Pentru celelalte comenzi-dejun. Odată cu platoul.

trebuie să ţină seama prestatorii de servicii hoteliere.) se oferă la serviciu. cu creionul. În ultimul timp. la nivelul cellor practicate în restaurantul hotelului respectiv. pregătirea şi asigurarea serviciilor la acţiunile de protocol în practică se parcurg. pro memoria. Mai nou se ţine evidenţa gestiunii prin mijloace şi echipamente informatice pe bază de tehnică de calcul modernă. conserve. vin). Concomitent. Gestiunea produselor cu care se aprovizionează frigiderele este ţinută fie de oficiul care răspunde de serviciul la cameră. confirmându-se . dacă clientul nu a dat alte indicaţii. Serviciul prin frigiderul-bar din cameră. dacă clientul este de acord cu propunerea. constituind o sursă importantă pentru sporirea încasărilor. a capsulelor de la sticle şi găurirea cutiilor cu sucuri. Serviciul la banchete (mese festive). o parte din camerele hotelurilor de categorie superioară au fost dotate cu frigidere. cu menţiunea că băuturile se aduc de chelner imediat după primirea comenzii. pepsi-cola. gestionarii completează stocul fiecărui frigider cu sortimentele consumate în ziua precedentă. se menţionează pe grafic. numărul de persoane. se adaugă taxele pentru serviciu la cameră. Băuturile calde nealcoolice (ceai. dulciuri. 1. delicatese etc. În această situaţie este necesar dotarea camerei cu un tirbuşon. organizarea. trei etape principale: contractarea. prezintă zilnic recepţiei. Aceste produse sunt trecute pe o lista de inventar cu preţurile afente. procedându-se în acelaşi mod în care se transmit comenzile pentru celelalte mese. sortimentul din frigidere poate fi completat şi cu alte produse în funcţie de preferinţe. rezervarea făcută. La cererea clienţilor. îmbuteliate la capacităţi mici (apă minerală. 99 . Serviciile de masă în camerele hotelului întregesc gama prestaţiilor oferite. fie de cameristele de pe etajul respectiv. cafea cu lapte. în care administraţia hotelurilor respective este obligată să asigure aprovizionarea permanentă cu diferite băuturi alcoolice şi nealcoolice. în funcţie de angajamentele încheiate. consumul pe camere pentru debitarea clienţilor respectivi. Fiecare gestionar. de regulă. realizarea serviciilor. pe frigider. bere. Pentru cunoaşterea. pentru scoaterea dopurilor. lista fiind expusă la loc vizibil.) la dispoziţia clienţilor în aceste camere.contractarea: se preiau de la beneficiar informaţiile necesare cunoaşterii timpului de acţiune. valoarea meniului: se consultă registrul sau graficul de rezervări.cameră (cele cuprinse în lista de băuturi). sucuri de fructe. precum şi cu tot inventarul necesar cu care clienţii să se servească singuri. data şi ora când are loc. sursă de care evident. precum şi cu unele sortimente de mărfuri complementare (sticks-uri. la preţurile practicate de restaurantul din hotelul respectiv la care. cacao cu lapte etc. La prezentarea clientului se discută o serie de detalii referitoare la conţinutul acţiunii ce urmează a se efectua consemnându-se. stabilindu-se precis ultimul termen când acesta se va prezenta. bineânţeles. de principiu. pentru a răspunde în mai mare măsură cerinţelor turiştilor. se invită clientul pentru a discuta detalii referitoare la serviciile pe care trebuie să le asigure unitatea.

scopul şi motivul acţiunii respective. modul şi locul de servire al aperitivelor. Alcătuirea meniului şi alegerea băuturilor constituie o problemă destul de delicată care impune o atenţie deosebită. se întocmeşte. care trebuie confirmată de beneficiarul de servicii. aceasta se transmite. inclusiv valoarea acestora. precum şi variante orientative de meniuri.elementele necesare pentru pregătirea serviciilor în fişa acţiunii. Numărul de locuri angajat la acţiunea respectivă. conferinţă etc. cunoscut fiind faptul că un meniu simplu este mult mai apreciat decât un meniu exagerat de încărcat.). prenume. de către compartimentul sau lucrătorul însărcinat cu organizarea serviciilor. Felul acţiunii (cocteil. Prevederea în meniu a unor specialităţi cu care nu sunt obişnuiţi oaspeţii. fişa acţiunii sau nota de servicii. decontările sau rezolvarea altor probleme neprevăzute. De asemenea. În baza comenzii. cât şi unitatea prestatoare îşi asumă o serie de obligaţii menite în final să asigure efectuarea serviciilor la nivelul angajamentelor convenite. apoi. O dată cu stabilirea meniului se au în vedere şi alte detalii: − aperitivul. se va avea în vedere dacă invitaţii respectivi au mai participat în ultimul timp la asemenea mese şi într-un asemenea caz. Fişa cuprinde la început date despre client: nume. De asemenea. se materializează prin semnarea fişei acţiunii sau se încheie un contract cu clauze de garanţii pentru care atât clientul. verbal. În cazul în care comanda este făcută de o firmă sau o instituţiei. Acceptarea comenzii. va fi stabilit cât mai exact admiţându-se totuşi o toleranţă de 10-15 în plus sau minus faţă de numărul de locuri prevăzut. Alegerea băuturilor impune multă precauţie. al cafelei cu băuturile digestive şi modul de decontare. Acestea au o importanţă deosebită pentru toţi cei care concură la buna realizare a serviciilor (aprovizionarea. se precizează orele în care se serveşte meniul. dar nu mai mult decât capacitatea normală a salonului. Se are în vedere timpul prevăzut pentru masă. În general. gradul invitaţilor. Se recomandă ca în componentele meniului să figureze specialităţi din bucătăria internaţională sau naţională. ziua şi data sunt elemente consemnate obligatoriu în faţa acţiunii. dineu. adaptate însă la obiceiurile alimentare ale invitaţilor. 100 . compartimentelor ce concură la realizarea sarcinii. alcătuirea meniurilor este o sarcină dificilă şi în majoritatea cazurilor. Primirea comenzilor se face direct. în copie. îl obligă pe aceştia să le guste din politeţe. deoarece numai ei cunosc cel mai bine structura invitaţiilor. adresa. salonul. se va consemna numele persoanei responsabile. Pentru întocmirea fişei acţiunii. numărul de telefon. scopul acţiunii. Pentru orientarea beneficiarilor se vor prezenta pliante sau schiţe cu posibilităţile de aranjare a saloanelor. bucătărie. precum şi în scris. sau telefonic. Totodată. se ţine cont de indicaţiile pe care le dau organizatorii. desemnată să angajeze unitatea pe care o reprezintă în ce priveşte serviciile. respectându-se strict regulile cunoscute privind asocierea băuturilor cu diferite preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie. care condiţionează şi asigură o pregătire corespunzătoare a serviciilor. bar. nu se va oferi acelaşi meniu. se stabilesc şi condiţiile în care să se poată face rezilierea contractelor convenite. personal de servire). se au în vedere o serie de elemente tehnice.

tacâmurilor şi tuturor accesoriilor de serciu. − orchestra. procurări de bilete pentru spectacole. pentru executarea diferitelor remedieri. la momentul potrivit. personalul. aranjat şi călcat îmbrăcămintea. personalităţile deosebite au fiecare chelnerul său. pentru o masă festivă obişnuită.- − forma meselor. − covoarele. Localul. un chelner cu ajutorul său pot servi în bune condiţii între 12-14 invitaţi şi mai mulţi. luându-se măsuri. se recomandă un chelner şi un ajutor pentru maximum şase invitaţi. − iluminatul. buchete de flori. În acest sens fiecare compartiment îşi va organiza munca. sticlăriei. Stabilirea numărului de mese se face ţinând cont de numărul invitaţilor. 2. se stabileşte ţinând seama de importanţa acţiunii şi de categoria unităţii în care se efectuează serviciile. de forma meselor existente în unitate şi de cea prevăzută pentru acţiunea respectivă. organizarea de programe muzicale şi de divertisment. − decoraţiunile florale. − discursurile. dotările. transport de persoane. localul. − produsele de tutun. În fucţie de posibilităţile unităţii se pot efectua şi alte servicii: rezervări de camere la hotel. un chelner care să se ocupe de servirea băuturilor pentru 24 invitaţi în unităţile care asigură servicii deosebite. respectiv saloanele şi anexele lor. În acest sens se întocmeşte o listă detaliată care se predă sectorului însărcinat cu pregătirea materialului sau lucrătorilor din brigada de servire cu sarcini în această privinţă. un maâtre d”hotel. Brigăzile folosite în astfel de ocazii au următoarea structură: pentru o masă oficială. La mesele deosebite. se pot face angajamente ferme. avion etc. − bristolurile. 101 . astfel încât. În funcţie de componenţa meniului şi de numărul participanţilor. bilete de tren.organizarea serviciilor-presupune pregătirea acţiunii contractate. dacă este cazul. presupun asigurarea mobilierului şi a inventarului de servire. O atenţie deosebită se va da lenjeriei. − garanţia. vor fi verificate sub aspectul curăţeniei şi al funcţionării tuturor instalaţiilor din dotare. se stabileşte necesarul pentru servire şi de lucru cu un coeficient de siguranţă de 25%. − ringul de dans (dacă este cazul) − garderoba. la nivel înalt. comisioane pentru telegrame. aprovizionarea să fie pregătite pentru a face faţă sarcinilor. Dotările necesare la un banchet sau o masa festivă. pentru 50 de invitaţi. Personalul.

precum şi personalul de rezervă în cazul unor neprezentări ale lucrătorilor din formaţie. dar de aceeaşi lăţime model şi îndoitură. scaunelor. brigada de serviciu va fi convocată anticipat pentru o repetiţie generală asupra serviciilor ce urmează a fi executate. Aranjarea salonului respectă regulile şi tehnicile de lucru cunoscute. Se informează brigada asupra modului cum trebuie să fie aranjat salonul. pentru ca aranjarea mesei şi serviciul să se efectueze uniform. ele se pun cap la cap. care răspunde de acţiune. cu platouri similare de rezervă care pot interveni în cazuri neprevăzute. În cazul fileurilor duble. plus doi chelneri supraveghetori. garderobiere. când instruirea personalului nu se poate face în ziua respectivă. Feţele de masă pot fi fileuri de mărime corelată cu lungimea şi lăţimea blaturilor meselor sau mai scurte. 102 . Întinderea deţelor de masă se va face după verificarea stabilităţii meselor şi asigurarea moltoanelor pe toate blaturile. prezentării meniurilor. Pentru acţiunile de protocol sau mesele festive. numărul chelnerilor va fi egal cu cel al platourilor aduse în salon la un serviciu. careu personalului. decoraţiunilor florare etc. La mesele de onoare şi la fileurile simple. prezentare fizică corespunzătoare. presupune: instruirea brigăzii. pe număr de porţii. La stabilirea nominală a lucrătorilor se va urmări ca ceştia să îndeplinească anumite cerinţe de o deosebită importanţă: stare de sănătate perfectă (aviz medical). Pentru prevenirea unor neajunsuri şi asigurarea meniurilor angajate. toate preparatele şi băuturile ce urmează a fi servite.mai importante. Maître d”hotel. cu dunga de la călcat îndreptată în acelaşi sens. care trebuie să se implice cu multă răspundere în această acţiune. ce sistem de servire se va practica. iar pe cea opusă. feţele de masă vor cădea pe ambele părţi la nivelul blatului scaunului. Realizarea serviciilor. începând de la gustare până la cafea. unde invitaţii stau numai pe o parte ele vor cădea pe partea respectivă până la nivelul blatului scaunului. Se stabileşte cu secţiile numărul de platouri. care este meniul şi băuturile prevăzute. să comande secţiilor din cadrul unităţii. ca cei însărcinaţi cu primirea invitaţilor. Dacă apar greutăţi. Instruirea brigăzii de servire începe cu efectuarea prezenţei: lucrătorii absenţi vor fi înlocuiţi cu rezervele prevăzute. primirea invitaţilor. completându-se dacă este nevoie cu lucrători din alte uniotăţi de profil. cei necesari pentru curăţarea inventarului utilizat. mai ales din produsele ce nu au continuitate în aprovizionare. se vor stabili şi ceilalţi lucrători. Dacă este cazul. unde serviciile se execută simultan. pregătire profesională. una peste alta. aranjarea salonului. La acţiunile de mai mare amploare. sau colaboratori externi. se prezintă tacâmuri şi platouri model. barmanii pentru servirea aperitivelor. marcate de o importanţă aparte. În acest ultim caz. lenjerie. se recomandă crearea unor stocuri de rezervă. cunoaşterea unor limbi străine etc. Aprovizionarea cu mărfuri şi băuturi intră în sarcina compartimentului de aprovizionare al firmei. este obligat ca cel târziu cu 48 ore înainte. efectuarea propriu-zisă a serviciilor şi ordonarea locului de muncă după terminarea acţiunii. bristourilor. După stabilirea necesarului de lucrători se face nominalizarea acestora din personalul unităţii. va acţiona pe linie uerarhică pentru a soluţiona neajunsurile ivite. o atenţie deosebită se va acorda stării de curăţenie a inventarului utilizat. puţin petrecute.

va fi un număr egal de scaune. poftind invitaţii în salon. Scrumierele se pun pe masă de la început dacă protocolul prevede acest lucru sau se pot pune la masă înainte de servirea cafelei. însărcinaţi în acest scop vor fi în apropierea organizatorilor. încunoştinţează de acest lucru pe directoul de restaurant sau maître d”hotel. se procedează după cum urmează: la masa de onoare se serveşte întâi preşedintele apoi persoana din dreapta sa. Decoraţiunile florale care întregesc aranjarea meselor. Fixarea locurilor se face cu atenţie. De regulă. Bristolurile. invitaţii vor ocupa locurile cum doresc. cât şi ansamblul salonului vor fi adecvate caracterul acţiunii. Utilizarea sfeşnicelor cu lumânări se impun mai ales la dineuri şi mese festive. Meniul se aşază în stânga farfuriei suport sau vertical lângă paharul de apă. care rămâne rezervată persoanelor oficiale. La masa de onoare. evitându-se plasarea invitaţilor în dreptul picioarelor de la mese sau cu spatele la masa de onoare. vor saluta reverenţios oaspeţii. la comportarea în timpul alocaţiunilor. La momentul potrivit. în dreapta şi în stânga scaunului prezidenţial. pe paharul de apă. se fixează pe un suport sua se pun direct pe masă. Personalul unităţii director de restaurant. Ele sunt scrise cu caractere mari (cifre sau litere).neocupată. Aranjarea inventarului pentru servire respectă regulile cunoscute pentru restaurantele de categorie superioară. 103 . astfel încât să fie uşor vizibile de la intrare. Prezenţa femeilor la o masă oficială nu schimbă ordinea serviciilor. Acestea se vor referi la primirea oaspeţilor. cu excepţia mesei de onoare. la modul de debarasare. înainte de a fi poftiţi în salon să se orienteze asupra locurilor ce urmează a le ocupa. Invitaţii primesc de la organizatori un tichet pe care se regăseşte planul de ansamblu al salonului şi poziţia locului pe care-l va ocuăa corespunzător bristoului aflat pe mese. care anunţă că „masa este servită”. este marcată de careul personalului. maître d#hotel. care indică aranjarea de ansamblu a acestuia. spre interiorul mesei. amplasarea meselor şi numărul lor. În cazul în care nu se prevede un plasament fix. sau alţi lucrători. Numerele de masă sunt utilizaze numai la mesele cu mulţi paricipanţi. care are ca scop verificarea aspectului şi a ţinutei vestimentare a lucrătorilor şi comunicarea ultimelor dispoziţii privind efectuarea serviciilor. Ordinea de prioritate cunoscută pentru efectuarea serviciilor la mesele obişnuite nu se respectă de regulă în astfel de ocazii. pe urmă cea din stânga şi în continuare celelalte. Terminarea pregătirilor pentru începerea efectivă a serviciilor. până aproape de pardoseală. Efectuarea serviciilor începe cu primirea invitaţilor de către cei ce organizează acţiunea potrivit regulilor de protocol. la ordinea şi tipul serviciilor. Buna desfăşurare a acţiunilor impune invitaţilor ca. Pentru acestea se afişează la intrare un plan general al salonului. la lucrările ce se vor efectua după plecarea invitaţilor pentru ca în unitate să rămână ordinea şi curăţenia impusă. îi vor conduce la garderobă dacă este cazul şi apoi în holul de primire unde în aşteprarea celorlalţi invitaţi pot consuma un aperitiv sau se pot întreţine cu persoanele cu care doresc. cu numele şi prenumele fiecărui invitat se aşază pe sau lângă şervet. sau în faţa paharelor spre scaun. atunci când organizatorul apreciază că invitaţii se pot aşeza la masă. exceptând câteodată situaţia în care sunt puţine.

apoi cei de la mesele mai îndepărtate. Preparatele se prezintă şi vor fi servite la semnalul şefului de brigadă simultan de către toţi lucrătorii. de regulă. de acord cu şeful de protocol. mănuşi albe umezite. în primul rând. acestea vor fi servite simultan continuându-se serviciul spre dreapta şi respectiv spre stânga. Servitrea vinurilor respectă regulile cunoscute. debarasarea se va face înainte de servirea primului fel de vin. intervenind cu discreţie pentru a rezolva orice problemă. Pentru aceasta. trebuie ca toţi chelnerii să se prezinte la secţii pentru ridicarea componentelor meniului în ordinea în care vor intra în salon: întâi chelnerii de la masa de onoare. sau la gheridon. Paharele de vin şi şampanie nu se debarasează. al doilea din partea opusă. Urmează ordonarea locului de muncă. Servirea preparatelor se face practicându-se de cele mai multe ori sistemul de servire direct şi mai rar. încep întotdeuna cu invitatul sau invitaţii principali. ca şi serviciul. numai pentru serviciul făcut oaspeţilor principali. simultan de către toţi chelnerii. La unele mese. debarasarea tuturor obiectelor de inventar utilizate. la trei farfurii. sosuri etc. se cere permisiunea să se debaraseze sau face un gest discret pe care oaspetele să-l observe (o înclinare uşoară a corpului şi întinderea mâinii către farfurie). serviciul indirect. la farfurie. astfel ca invitatul ce a fost servit ultimul. Dacă paharul de aperitiv este pe masă. Debarasarea începe de asemenea. Pentru a evita unele accidente posibile. fără a se oferi vinul pentru degustarea persoanei care prezidează masa (gazda). Problema principală la astfel de mese este aceea a sincronizării serviciilor. dulapurile. serviciul se face în ordinea stabilită de organele de protocol sau se începe primul serviciu dintr-o parte. 104 - . După care se servesc ceilalţi oaspeţi în ordinea stabilită la servirea preparatelor: vinurile se pot servi cu puţin timp înaintea preparatului care urmează. mai intime. garnituri. Se va purta. în afara echipamentului menţionat. componentele principale ale preparatelor şi imediat al doilea produsele de însoţire. de unde va supraveghea desfăşurarea lucrătorilor. curăţarea lor şi aşezarea în rafturile.dacă la masa de onoare sunt două personalităţi marcante. Este necesar ca în timpul serviciului. pentru a nu scăpa din mână tacâmul de serviciu sau obiectele de inventar manipulate. fără a se incomoda invitaţii. se poate acorda prioritate femeilor. după care se începe serviciul în ordinea şu după regulile de servire amintite anterior. la două farfurii şi în cazuri excepţionale. ambalajele sau containerele din care au fost luate la începutul acţiunii. ele de obicei. punându-se din acest punct de vedere. folosind sistemul la farfurie. lucrătorul care coordonează brigada să stea în spatele mesei de onoare. Debarasarea farfuriilor şi tacâmurilor se face după fiecare preparat servit. el poate fi degustat de chelner sau de maître d”hotel. Primul lucrător poate servi. Aceasta se face în momentul în care oaspeţii au servit preparatele oferite. la celelalte mese. rămân pe masă până la ultimul serviciu. ca de altfel şi a celorlalte preparate. la semnalul coordonatorului de brigadă. sau imediat după aceea. Servirea vinului. pentru a se evita întârzierea acestui serviciu. legume. la serviciul următor să fie primul.

Ţinuta personalului la o astfel de acţiune va fi deosebită: chelnerii vor fi echipaţi în smoching sau frac şi mănuşi albe. obiecte de artă (vase. nu trebuie neglijate lucrurile de amănunt. chese. cu o marjă de siguranţă. de unde invitaţii le iau singuri. al sticlelor. lucrătorii se împart în două: o parte ajută clienţii să se servească la masa-bufet. Invitaţii se servesc singuri sau ajutaţi de chelneri-bucătari. dreptunghiulare. al paharelor. Serviciul la cupa de şampanie Cupa de şampanie se oferă cu ocazia ceremoniilor de semnare a unor acorduri protocolare sau economice. Pentru buna derulare a serviciilor. organizarea barului. găletuşele cu gheaţă.comparându-se stocul existent. reuniunile. Organizarea serviciilor prin bufet. seminariile. cele de cofetărie fiind ultimele. a conferinţelor de presă. Dotarea pentru organizarea unui bufet. ceilalţi fac debarasarea. stabilindu-se diferenţele. şerveţelele de hârtie. se strânge. cu cel iniţial. bibelouri etc. Băuturile se porţionează de către barman la bar. a conferirii de odine şi medalii. care în mod deosebit vor fi repartizaţi în atenţia specială a unor lucrători. sâmburi de măsline. în farfurioare-suport. al farfuriilor etc. decorul fiind întregit cu flori. produsele de patiserie. ovale-fixate în centru sau pe una din laturile salonului. aşezate pe fiecare platou. putând fi decorate cu flori sau alte elemente decorative în vase sau pe stative direct pe pardoseală. În ambele cazuri dimensionarea suprafeţelor se face ţinând cont de numărul platourilor. Feţe de masă îmbrăcă bufetul pe toate laturile până la 5-10 cm faţă de pardoseală. sec sau demisec şi eventual pişcoturi. -care se practică la unele acţiuni cu un caracter special cum ar fi recepţiile.). Mobilarea sălii presupune amenajarea bufetului. Întotdeauna se va acorda o atenţie deosebită oaspeţilor de onoare. cu ajutorul tacâmurilor de serviciu. Cupele de 105 . scrumierele de reuervă. În al doilea rând. oferă platouri cu preparate sau tăvi cu băuturi pentru invitaţii care stau mai retraşi. coşurile-cupă cu picior pentru aruncarea eventualelor resturi ca şerveţele. prezentate în mozaic şi oferite de chelneri printre invitaţi. scobitorile. Preparatele şi băuturile vor fi astfel prezentate. Băuturile mai pot fi montate pe tăvi. Preparatele şi băuturile oferite invitaţilor se stabilesc în prealabil de organizatori. se aranjează mesele în diferite forme-fileuri. De asemenea. cocteilurile etc. În cazul unor acţiuni de mai mică amploare bufetul poate fi comun cu barul. plante ornamentale. sortându-se mesele sau scaunele defecte pentru a fi revizuite de meseriaşi. coji de fructe etc. a meselor de retragere. faţă de numărul invitaţilor şi al serviciilor calculate în funcţie de cantităţile prevăzute din fiecare sortiment. schimbă scrumierele şi eventual. Durata de desfacere este în medie 10-15 minute. încât să aibă aspectul unor adevărate expoziţii. platourile cu gustări şi preparate. pe masa-bufet se aşează. se ordonează şi se aranjează mobilierul din salon. ce trebuie expuse pe suprafeţele respective. „în flux”. diferite şedinţe. Pe tăvi se pot pune douătrei agitatoare de şampanie. galelor de film. prezentării de felicitări etc. Invitaţilor li se oferă şampanie din sortimentele brut. presupune asigurarea mobilierului şi inventarului de servire corespunzător preparatelor şi băuturilor ce urmează a fi oferite.

şampanie şi pişcoturile aşezate pe o tavă acoperită cu şervet dantelat vor fi oferite de chelneri invitaţilor. Serviciul la cocteiluri şi recepţii.20. în timpul negocierilor. seminar etc. Recepţia se organizează de obicei seara la orele 19. invitaţii se servesc singuri de la mesele-bufet sau de pe tăvile cu preparatele şi băuturile oferite de chelneri.00. de regulă în picioare. recepţia se organizează cu ocazia unor evenimente deosebite: ziua naţională a unui stat. Durata unui cocteil este de cca o oră. să aibă o ţinută îngrijită (uniforma unităţii) sau smochingul (fracul). podul palmei şi antebraţ) sau se prind cu ambele mâini în cazul tăvilor cu tortiţe sau mai grele.00. miez de nucă.00. înaintea mesei de prânz. congres. 18. alune sărate. la cocteiluri. Numărul invitaţilor se stabileşte de organizatori în funcţie de importanţa acestora şi interesul manifestat pentru contactele ce pot avea loc în timpul unui cocteil sau recepţie. Lucrătorii care efectuează serviciul trebuie. cu plasament sau cu tacâmuri fixe. Pişcoturile sunt aşezate estetic pe aceeaşi tavă. băuturi nealcoolice mai ales sucuri naturale din legume şi fructe). De regulă. cca 3/4 din capacitate. în cinstea participanţilor unor personalităţi sau a participanţilor la o aniversare. vermuturi. după-amiază la orele 17. băuturi aperitiv (rachiuri. ca şi la majoritatea recepţiilor. În timpul desfăşurării serviciilor. dacă printre participanţi sunt personalităţi sau se cere acest lucru de către organizatori. Durata serviciilor este în medie de 30-40 minute. mai ales înaintea mesei de prânz şi uneori la cină. chelnerii se retrag sau aşteaptă în salon pentru a efectua debarasarea potrivit indicaţiilor date de organele de protocol. invitaţii servesc preparatele şi băuturile stând în picioare. Tăvile cu cupele de şampanie se poartă. măsline verzi şi negre. tartine şi canapele asortate. saleuri. invitaţii rămânând însă. Aperitivul se oferă în ocazii oficiale sau particulare. cartofi chips. dar se organizează în împrejurimi diferite: cocteilul se organizează în împrejurimi mai puţin oficiale de regulă. După oferirea cupelor de şampanie. în saloanele acestora. Sunt însă şi excepţii când organizarea recepţiilor se face la mese. fiind şi cazuri de excepţie când unele firme le oferă dimineaţa. Aranjarea saloanelor sau holurilor în care se oferă aperitivul se face prin amplasarea unei mici mese-bufet cu măsuţă şi eventual.00 având o durată de cca două ore sau mai mult. Din aceste motive şi durata acţiunilor respective poate fi prelungită. Serviciul de aperitiv. în funcţie de mărimea lor.-sunt acţiuni asemănătoare. se oferă unele sortimente de preparate şi băuturi dintre care exemplificăm: gustări la scobitoare. bitteruri pe bază de anason). sticks-uri etc. pe mâna stângă (vârfurile degetelor. Se poate organiza în holul hotelurilor sau restaurantelor. De regulă. Cu această ocazie. prezenţa unei delegaţii străine la nivel înalt. Paharele se umplu ceva mai mult de jumătate. Preparatele şi băuturile servire la cocteilurile şi 106 . în săli de consiliu sau în alte saloane speciale. o atenţie deosebită se va acorda schimbării scrumierelor şi debarasării meselor. pe o farfurie de desert sau suport de argint cu dantelă. migdale. în barurile de zi din incinta unităţilor hoteliere. fotolii şi scaune pentru retragere..

bere. biteruri şi băuturi pe bază de anason). pizza. jigou de batal. cu pastă de sardele. pasăre. de informare reciprocă cu anumite probleme ce interesează participanţii şi nu consumul preparatelor şi băuturilor.). cu maioneză etc.). ca la organizarea unui cocteil sau a unei recepţii să se calculeze raţional gramajul alimentelor şi al băuturilor pentru fiecare persoană în funcţie de nivelul reuniunii respective şi al baremurilor alocate. expressă. spinare de căprioară. De aceea este necesar. cămăşi albe cu papion adecvat. platouri din aplaca argintată sau cărucioare de prezentare.). cartofi chips etc. apă minerală. fileuri de calitate superioară. gustări calde compuse din ficăţei de pasăre sote. bulete de caşcaval etc. produse de cofetărie şi delicatese (petite-four). la un cocteil sau recepţie. invitaţii se servesc singuri sau ajutaţi de chelneri sau lucrătorii transportă printre invitaţi platourile cu preparate şi băuturi. pantofi negri. cireşe. băuturi industriale. pastramă de porc. porc. lucrătorii cu sarcini în general derularea serviciilor şi vor interveni cu mult tact pentru înlăturarea oricărui neajuns acordând un plus de atenţie. ambele acţiuni fiind organizate din considerente diplomatice. preparate din peşte (gujon. babic. fileu de porc afumat etc. de adâncire a relaţiilor. Lucrătorii care asigură serviciile vor avea ţinuta deosebit de îngrijită: smoching sau frac. cafele (de regulă filtru. fripturi dezosate din carne de vacă.recepţii diferite. roze şi roşii. vânat şi piese decorative. în foietaj. Se pot aranja: mese-bufet-cu mese pentru retrage-sau mese în diferite forme-cu plasament sau tacâmuri fixe-la care invitaţii rămân de obicei în picioare. băuturi răcpritoare (sucuri din legume şi fructe. la recepţie se recomandă servirea unui număr de preparate mult diversificate asociate cu băuturile respective. plăcintă cu mere. Aranjarea saloanelor pentru desfăşurarea cocteilurilor şi recepţiilor se face în fucţie de solicitările organizatorice.). persoanelor de o 107 . galantină şi terină din pasăre sau vânat. precum şi vinuri spumante. baton salle. demiseci şi dulci. peşte umplut-ştiucă. invitându-i să se servească singuri. alune şi nuci sărate. bomboane şi batoane de ciocolată. oferta de preparate şi băuturi se poate face în funcţie de dorinţa clienţilor. bulete de creier. crenvurşti. preparate pe bază de ouă (ouă umplute cu pateu de ficat. produse de patiserie ca triangle cu carne şi brânză.). din următoarele sortimente. ruladă de pasăre. Şi într-un caz şi în celălalt se recomandă evitarea risipei de alimente. solubilă etc. evident tranşate şi reconstituite (roastbeef. măsline verzi. curcan la cuptor. preparate sau produse servite ca atare (batog. alune. la cocteiluri preparatele şi băuturile sunt mai reduse atât cantitativ. Scopul organizării unor astfel de acţiuni îl reprezintă asigurarea condiţiilor de folosire judicioasă a întâlnirii. pane sau în aspic. mănuşi albe. seci. cârnăciori sote. cu preparate din carne de calitate superioară (salam de iarnă. ceaiuri de masă şi medicale.). tunsoare îngrijită. În timpul desfăşurării cocteilurilor şi recepţiilor. cât şi ca număr de sortimente. buşeuri cu ciuperci. protocolare etc. tartine şi canapele cu icre. pe bază de cola sau alte extracte). vermut. plăcintă cu brânză de vaci şi stafide. În cazul organizării meselor-bufet. aperitive (rachiuri. crap-rulouri din peşte cu duferitele sosuri etc.. brânzeturi asortate prezentate în mod deosebit pe funduri de lemn. pucrel de lapte la cuptor etc.). produse în aspic. miez de nucă tras în ciocolată etc. vinuri albe. Orientativ. stiks-uri.

după regulile de protocol. Ţinuta personalului va fi deosebit de îngrijită. demisec şi mai rara desert. cu preparate şi băuturi mai rara întâlnite sau specifice momentului. iar la antreuri nu pot fi omise preparatele tradiţionale. la radio şi televiziune. Meniurile trebuie să corespundă cerinţelor unor mese deosebite. condiţionează calitatea prestaţiilor. de nelipsita cupă de şampanie din sortimentele sec. Masa începe cu aperitivul cel mai potrivit. creme. în primul rând. de asemenea o deosebită importanţă. vinurile albe. vinurile roşii seci sau demiseci cu buchet fin. Organizatorii trebuie să ţină seama de amploarea participanţilor consumatorilor. reprezintă o completare de rafinament. bluză albă din stofă şi pantaloni negri sau bleumarin. la care se adaugă accesoriile cunoscute. anunţuri în presă. Dejunul se organizează de regulă.. iar la dineu smoching sau frac cu mănuşi albe. La început. Spre final. batoane şi saleuri etc. de structura şi de diversificarea meniurilor. în mod liber pe baza principiului cerere-ofertă. preparatele din peşte nu lipsesc din meniu.-se organizează în împrejurări diferite generate de vizite oficiale sau particulare. însoţite de coniac sau lichior.-pot fi organizate de unităţi aparţinând diferitelor societăţi comerciale. Serviciul la dejunuri-dineuri. existând multiple posibilităţi de alegere. plasamentul la masă făcându-se după ordinea indicată de organizatori. cafelele. Calitatea mesei poate fi întregită prin oferirea unor delicatese: coşul cu friandise. Lucrătorii vor purta la dejun. preparatele de bază. recomandându-se cel puţin servicii în raport de sortimentele oferite. nuci. nu pot lipsi de la peşte sau de la antreuri. între orele 12-14. specifică despărţirii de clienţi şi în al doilea rând..deosebită importanţă. Dejunul şi dineul au loc în saloane speciale sau în sălile marilor restaurante. marcată de o atitudine politicoasă. reverenţioasă. Oferta şi publicitatea pentru revelion au o deosebită importanţă în buna desfăşurare a acţiunii. preţul. însoţite de garniturile cele mai potrivite şi de salate de sezon. supe etc. alune. pline de corp şi nerv sunt de neânlocuit la preparatele de bază. Desertul este o chestiune de rafinament. posibilităţile de rezervare a locurilor etc. Pentru publicitate se pot folosi mijloacele clasice cunoscute: afişe. Alternarea ofertei de preparate şi băuturi constituie o caracteristică a acţiunii. în funcţie de preferinţele clienţilor. Serviciul la revelion. Unităţile 108 . Invitaţii se aleg de către organizatori. de cadrul ambiant şi de distracţiile oferite.Meniurile se stabilesc de fiecare unitate organizatoare. vor fi alese cu multă grijă. de durata de desfăşurare. urmate de consomeuri. asortate. să se execute toate sarcinile legate de ordonarea locului de muncă. Informarea consumatorilor în legătură cu unităţile organizatoare. de condiţiile de producţie şi servire. iar dineul între orele 19-21. Ciorba de potroace poate încheia masa. de regulă. Asocierea băuturilor cu preparatele culinare şi produsele de patiserie-cofetărie. seci sau demiseci. durata fiind în medie de două ore. miezul noptţii este marcat. Evident. bomboane de ciocolată. se oferă gustări calde şi reci. fluturaşi. Terminarea serviciilor trebuie să fie. ales în funcţie de preferinţe. migdale sărate. iar fructele completează meniul.

sărbătoresc. funcţionalitatea instalaţiilor din dotare. dar mai ales chelnerii şi ajutorii acestora. existenţa dotărilor necesare pentru buna desfăşurare a serviciilor: mese. Aranjarea saloanelor se face conform schemei stabilite. dansatori. şervete. prilej cu care se verifică. ţinând cont şi de structura meniului. evident o atenţie. Numărul lucrătorilor va fi stabilit în funcţie de necesităţile având grijă să se asigure acoperirea raţională şi optimă a tuturor locurilor de muncă. pentru a se asigura confortul necesar servirii. Decoraţiunea specifică pentru revelion trebuie să fie adecvată sezonului şi momentului: pomul de iarnă. La fiecare unitate prevăzută a organiza revelionul. Pregătirile pentru revelion implică. farfurii.. asigurarea (verificarea) dotărilor necesare pentru servirea corespunzătoare a meniului. tacâmuri. măştile. soluţii pentru rezolvarea unor probleme complexe cum ar fi: pregătirea saloanelor sub aspectul gospodăresc. Vor fi rezolvate prin lansarea de comenzi la furnizorii de mărfuri problemele legate de asigurarea fondului de mărfuri corespunzător meniului stabilit. meniurile şi felicitările pentru fiecare mesean. feţe de masă.care organizează revelionul vor fi amenajate special pentru acest eveniment. fructierele. când personalulîn general. O garoafă sau o altă floare ori petale de flori la tacâmul fiecărei femei constituie. sunt numai câteva sugestii ce pot fi avute în vedere. ghirlandele de brad sau artificiale. Programele artistice şi activitate de divertisment trebuie să marcheze un nivel ridicat şi variat. cu respectarea strictă a tehnologiei specifice. astfel încât. elemente decorative. dacă sunt asigurate toate cele necesare pentru buna desfăşurare a serviciilor. Pec lângă formaţiile orchestrale şi soliştii existenţi. salonul în general şi fiecare masă. condiţii de dans etc. O atenţie deosebită se acordă unui cadru ambiant. gaşpourile şi lumânările de pe mese. consommeuri. ceşti cu suporturi pentru cafea. la timpul potrivit. probleme legate de asigurarea fondului de mărfuri. Ţinuta personalului va fi impecabilă. indiferent dacă sunt sau nu cuprinşi în formaţia de lucru pentru noaptea de Anul Nou. în special. cupletişti. cuiere (garderobă) etc. supe. scrumiere. oliviere. starea lor din punct de vedere igienic. programele artistice şi de divertisment etc. dar desigur. La această acţiune participă toţi lucrătorii unităţii. Cu câteva zile înainte de revelion. Serviciul la banchete sau alte 109 . etanşeitatea. jucăriile. colindători etc. se vor verifica spaţiile în care se vor desfăşura acţiunile. să fie amabili cu clienţii şi să presteze servicii cu respectarea tehnicilor de lucru cunoscute. vâscul etc. să lase impresia unei atenţii deosebite. previziuni pe linie de personal pentru activitatea de producţie şi servire. se efectuează curăţenia generală a restaurantului şi a inventarului pentru servire. cât şi amenajării corespunzătoare a saloanelor. vizibilitatea către orchestră. încă o dată. se poate apela la colaboratori: formaţii şi solişti de muzică populară şi uşoară. o problemă de o deosebită importanţă. servire şi activităţile auxiliare este de asemenea. Asigurarea personalului pentru producţie. caracteristic momentului. Grija deosebită se va acorda desfăşurării propriu-zise a serviciilor în noaptea de revelion. scaune.

Pentru aceasta meniul va fi alcătuit dintr-un amestec optim de alimente de origine animală şi vegetală care asigură o digestie normală.este o masă festivă ce poate avea ca motivaţie diferite evenimente ca întâlnirile colegiale. antreuri la preparate debază şi desert. durata de zbor nu permite o masă copioasă. Se recomandă ca pentru cursele long courrier să se facă schimbări după aproximativ două săptămâni. ridicată la un înalt grad de rafinament şi sofisticare.. logodnele. Platourile folosite la montarea preparatelor şi produselor se urmează a fi servite la bordul avionului sunt în general dimensionate după containerele utilizate la diferitele tipuri de avioane. Serviciul la bordul avioanelor. la o masă comună sau la mese separate în acelaşi salon. 1/1 pentru meniuri la mese principale şi 1/2 pentru gustări.-sunt organizate pentru sărbătorirea sau marcarea unui eveniment la care participă cel puţin 10-15 invitaţii.mese festive. Ele se păstrează până în momentul livrării la avion în dulapuri calde.-mesele servite la bordul avioanelor trebuie să cuprindă o foarte mare diversitate sortimentală. Catering-ul îşi conturează un viitor greu de prevăzut. se vor evita alimentele care lasă în stomac o cantitate mare de resturi. de regulă. elementele minerale. prin găsirea unor soluţii moderne. pe parcursul operându-se modificări dacă este cazul. să vină în întâmpinarea pasagerilor şi să le ofere meniuri şi băuturile dorite potrivit momentului în care se efectuează zborul şi bineânţeles. aperitive. celuloza etc. care servesc în comun acelaşi meniu şi aceleaşi băuturi. reuniuni. Activitatea de catering şi însoţitorii de bord. aniversările etc. trebuie să li se acorde o atenţie deosebită atât sub aspectul pregătirii. dacă ţinem cont că iniţial servirea meselor la bord a fost considerată un lux. cât şi sub cel al desfăşurării serviciilor. vinuri etc. pasagerul nu trebuie să aibă stomaculş încărcat şi îngreunat. gustărilor pasagerilor. gusturi influenţate de foarte mulţi factori: obiceiuri alimentare. agapele. Majoritatea companiilor aeriene susţin că. toate urmând să fie de o calitate ireproşabilă şi normal. se vor alege alimentele care stimulează gustul şi activitatea secreţia sucului gastric. de la gustări simple. prezentate la un nivel cât mai deosebit. căsătoriile. însoţite de băuturi răcoritoare. dar a devenit astăzi o necesitate. La alcătuirea meniurilor se acordă o atenţie deosebită caracterului alimentar respectiv. Acestor mese. 110 . Stabilirea meniurilor -se stabilesc de regulă cu un an înainte. mai ales pe cursele transoceanice şi pe unele curse intercontinentale. O primă condiţie din ce în ce mai importantă. De regulă. apa. indispensabile vieţii cum ar fi vitaminele. este alcătuirea meniurilor ţinând cont de principiile alimentaţiei moderne potrivit căreia alimentele trebuie să asigure zilnic organismului uman o anumită cantitate de energie necesară bunei sale funcţionări. deşi cu caracter particular. naţionalitate. dincolo de asigurarea unor condiţii tehnice de zbor perfect. Banchetul. serviciile de masă şi divertisment „in flight” sunt cele mai importante în gama serviciilor personale asigurate pasagerilor în timpul zborului. religie etc.-are menirea. Meniurile oferite zilnic trebuie să aducă în organism toate principiile nutritive specifice. Preparatele calde vor fi montate în casolete speciale.

ei vor fi proaspăt bărbieriţi.30 111 . evitând excesul de bijuterii. cu părul scurt.00-9. cu respectarea regulilor de comportament şi tehnicilor de lucru pentru efectuarea serviciului. Echipajul însoţitor de bord este format dintr-un număr variabil de persoane. corect. trebuie să fie considerat un oaspete de preţ al companiei aeriene. politeţe. Servirea pasagerilor de la clasa Business/I (F/C). fără să-i aducă modificări sau schimbări după gusturile personale. vor avea tunsoarea îngrijită. în funcţie de tipul avionului. lungimea părului neputând depăşi gulerul cămăşii. politeţe desăvârşită. în orice împrejurare. amabilitate. Orice pasager. dezinfectat şi pregătit pentru o nouă întrebuinţare. pasagerilor li se asigură următoarele servicii: micul dejun între orele 4. luând ca bază orele de decolare. Un bun serviciu de catering poate atrage noi pasageri. În acest context un rol deosebit revine însoţitorului de bord. de a verifica modul cum sunt duse la îndeplinire acestea. când ei vor fi îndrumaţi la intrare spre ghişeul de înregistrare. înţelegătoare şi promptă faţă de pasageri. fardare discretă. Uniforma impune sobrietatea. Bărbaţii care. Tehnica efectuării serviciilor la bordul avioanelor. Însoţitorii de bord trebuie să procedeze de o asemenea manieră încât fiecare călător. fiind apoi conduşi prin fluxul vamă-graniţă până la salonul special de prezentare. cu excepţia verighetei. receptivitate. capacitatea sa. Ei trebuie să dea dovadă de mult tact. să fie servit ireproşabil. El are obligaţia de a stabili sarcini celorlalţi însoţitori de bord şi totodată. cu însemnele distinctive ale funcţiei şi companiei. informânduse asupra datelor referitoare la zbor şi rută. cât şi la bordul curselor externe ale companiilor aeriene româneşti. inventarul propriu este curăţat. Femeile vor avea o coafură îngrijită. Începutul în comportarea civilizată faţă de pasageri îl constituie ţinuta personalului. principală. O atenţie deosebită se acordă pasagerilor de la clasa business atât la sol. potrivit nomenclatorului aprobat. fără accesorii. precum şi un sortiment restrâns de snack-uri (gustări). un instrument din ce în ce mai important. de regulă. nu au voie să poarte nici un fel de bijuterii. solicitudine. obligat să poarte în timpul serviciului uniforma companiei. cateringul devenind azi. Aici se vor oferi băuturi alcoolice şi nealcoolice. distincţie şi eleganţă. Uniforma prevăzută de iarnă sau de vară. În funcţie de orele la care are loc zborul. Atenţia acordată pasagerilor de la B/C se materializează încă de la primirea în aerogară. indiferent de importanţa lui.La întoarcerea din cursă. durata zborului etc. în timpul zborului. pentru a putea coordona activitatea însoţitorilor şi pentru a informa pasagerii. întregul personal manifestând multă amabilitate. cerinţe care corelate cu respectarea tehnologiei de servire propriu-zise vor duce la aprecieri de ansamblu ale prestaţiilor oferite. va fi purtată întotdeauna în timpul îmbarcării şi debarcării pasagerilor. întreţinerea şi îngrijirea ei corespunzătoare fiind obligatorii întregului personal. precum şi în incinta aeroporturilor de plecare sau destinaţie. mai mult ca oricând. Şeful de cabină ţine permanent legătura cu echipajul navigant. Coordonarea activităţii însoţitorilor de bord revine şefului de cabină sau însoţitorului instructor. atitudine atentă.

după preferinţe. se asigură gratuit pasagerilor masa şi cazarea pentru o perioadă de maximum 24 ore.00-24. corespunzătoarei momentului din zi. pentru a marca şi pe această cale atenţia acordată clienţilor din clasa bisness.30-15. a preparatelor de bază şi a desertului trebuie să ţină cont de componentele acestora. Băuturile. Servirea platourilor cu preparate specifice momentului efectuării zborului se face fie cu ajutorul căruciorului. produsele de însoţire-gheaţă sau apă minerală . nealcoolice şi gustări specifice după preferinţe. se oferă platouri speciale. digestive şi reconfortant-răcoritoare situaţia care impune cunoaşterea reţetelor respective şi a tehnicii de lucru. Sucul poate fi porţionat la bufet sau se aduce în cutia originală. folosindu-se formule ca: „Vă rog să-mi permiteţi”. împreună cu paharele şi produsele de însoţire.30 şi 15. hrană rece sau la vagoanele restaurant. pregătite la sol. sau preparatele se montează la bufetul avionului pe platouri. În cazul pasagerilor B/C îmbarcaţi din alte aeroporturi pe relaţiile de întors spre Bucureşti. 112 . În funcţie de capacitatea avionului şi de locul unde este amplasat bufetul. antreurilor. „Vă rog scuzaţi-mă” etc. de la mijloc către faţă şi spate sau invers. serviciile pot începe simultan. precum şi în limba transportatorului. Este de dorit ca însoţitorii de bord să fie în măsură să pregătească şi să servească unele cocteiluri. efectuarea serviciilor nu respectă întotdeauna partea pe care ele se execută de obicei. fie platourile sunt suprapuse şi purtate pe mâna şi antebraţul stâng. Servirea pasagerilor de la clasa Turist (T/C). cât mai estetic. dacă acestea sunt în continuarea trenurilor. Serviciul îl execută însoţitorul de bord sau pasagerul se serveşte singur. datorită spaţiului restrâns şi uneori a instabilităţii aeronavei.00-18. Dacă călătoria continuă pe calea ferată pasagerilor li se asigură. în cazul că întârzierea este mai mare de două ore se serveşte masa prevăzută. după caz aperitive. Subliniem faptul că la bordul avioanelor. Ordinea serviciilor la bord pentru pasagerii B/C este. după caz. însoţitorii de bord neputând să-şi evidenţieze tehnicile de lucru. cu respectarea regulilor. În această situaţie clientul este atenţionat şi prevenit. indiferent unde sunt înregistrate. a componentelor şi a inventarului de lucru şi servire. în general. Pe timpul neregularităţilor de zbor.00 cina între orele 18.dejunul între orele 11.30-11.oferindu-se separat. la sol şi la bord li se vor asigura servicii similare cu cele de pe cursele companiilor locale. pe o tavă acoperită cu şervet. pasagerul primeşte apoi un pahar cu suc natural de fructe (de preferinţă citrice). vor fi servite cu grijă deosebită. Dacă întârzierea este de până la două ore se vor oferi pasagerilor B/C băuturi alcoolice. în raport de sortimentele oferite.00. de legume (suc de roşi) sau un cocteil. practicându-se serviciul direct sau indirect. Sucurile din legume sau fructe sunt servite în tumblere mijlocii.00 gustări între orele 9. Servirea gustărilor. precum şi asigurarea materiilor prime. următoarea: după ce pasagerul a luat loc în fotoliul său i se înmânează presa cotidiană şi periodică în trei-patru limbi de circulaţie internaţională.

în ambalajele originale şi paharele respective. de lapte etc. în mod ideal. doi lucrători. în pungi sau sacoşe de plastic. În acest caz. ceai sau apă fierbinte sunt transportate de însoţitori câte unul în fiecare mână. la bordul avioanelor se pot vinde diferite mărfuri cu plata în devizele acceptate pe aeronavă. se verifică estetica platourilor. se pun pe blatul superior al acestuia sau se servesc direct pasagerilor prin aşezarea platourilor pe măsuţele rabatate la spătarul fiecărui scaun. Se scot mai multe platouri din cărucior. însoţitorii de bord trebuie să aibă o atitudine receptivă. în momentul în care avionul părăseşte altitudinea de croazieră.Întrucât vânzarea acestor produse. să poată repeta băutura preferată. pe mâna şi antebraţul stâng. pasagerii luându-şi singuri băutura preferată. apă fierbinte) sau pregătite direct. Debarasarea se face cu acelaşi cărucior utilizat la serviciu. să se ia un număr rezonabil de platouri punându-se. primul platou pe o tavă acoperită cu şervet. diferite alte produse în special băuturi. întregeşte gama serviciilor oferite pasagerilor la bordul avioanelor. Servirea băuturilor alcoolice şi nealcoolice prevăzute în barem se face în mai multe feluri. de regulă. în funcţie de barem. Debarasarea se efectuează eşalonat. O primă metodă constă în oferirea acestora odată cu platourile. fiecare servind pe aceeaşi parte. care nu sunt cuprinse în meniu. se completează cu ceea ce mai este necesar. ordonat cu grijă la bufet pentru a uşura predarea lui după aterizarea pe aeroportul de plecare. la care însoţitorul nu poate ajunge. Se poate executa şi serviciul dublu: un însoţitor poartă mai multe platouri (12-14) pe o tavă mai mare pe care sunt aranjate şi ridică de pe tavă platourile pe care le pune apoi pe măsuţa pliantă din faţa fiecărui pasager. căni de cafea. Atunci când un călător cumpără o cantitate mai mare de produse se va avea grijă ca aceasta să fie oferită de preferinţă. pentru a satisface dorinţele călătorilor. unul în faţă şi altul în spate. pe măsura consumului preparatelor şi băuturilor. apoi ele se introduc în cărucioare pentru servire. termosurile cu cafea. servindu-se pasagerii după preferinţă. obligatoriu. precum şi obiectele în care se face servirea (pahare. pregătindu-se pentru aterizare. pe tavă sau în mână. Ceaiul sau cafeaua se oferă la serviciu (cafea sau ceai. situaţie în care pe blatul superior al căruciorului se pregătesc băuturile. în acest caz pe cărucior fiind puse băuturile în ambalajele originale. avându-se grijă ca ea să fie terminată. O a doua posibilitate constă în efectuarea serviciului imediat după oferirea platourilor cu mâncare.) A treia metodă constă în montarea la bufet a băuturilor respective şi prezentarea acestora în pahare. frişcă şi zahăr preambalat. Cu căruciorul merg. Însoţitorii oferă contra cost. plină de solicitudine şi corectitudine. Dacă nu există cărucioare pentru servire se recomandă ca de la bufet. restul deasupra în stivă. În cazul rândurilor cu trei sau chiar cu patru locuri se intervine printr-o formulă de politeţe pentru a aşeza cu ajutorul pasagerilor platoul pe măsuţa de la geam. se revine cu serviciul pentru ca pasagerii. Atenţie deosebită se va acorda inventarului pentru servire recuperabil.În cazul folosirii cărucioarelor se va proceda astfel: se scot din containere platourile livrate de sectorul catering. dacă doresc. Ceainicele. cu zahăr şi frişcă (lapte) separat. cănile. pe o tavă acoperită cu şervet. De asemenea. cu emblema sau reclama companiei respective. 113 .

Conducerea şi organizarea acestui serviciu în funcţie de mărimea echipajului şi a vasului revine. hrana. transportul şi organizarea petrecerii timpului pe vas al pasagerilor potrivit programului sau itinerarului stabilit. ordonată şi corectă. cazarea. În cazuri cu totul excepţionale. Ţinuta echipajului-îmbrăcămintea uniformă trebuie să fie curată. putând 114 . servirea mesei. completă. Plecarea navei are loc la ore fixe. Călătorii sunt obligaţi să se prezinte în timp util pentru îmbarcare. iar atunci când apar nemulţumiri sau reclamaţii se va căuta soluţionarea lor în limita reglementărilor existente. controlul de vamă sau grăniceresc dacă este cazul. amabilă. -sau chiar unul din secunzi. în general.Serviciul pe navele fluviale şi maritime. însemne sau nasturi lipsă. ora plecării fiind afişate prin mijloace adecvate la scara vasului. la trecerea sau staţionarea navelor în porturi sau la acostarea în diferite puncte populate. securitatea navei sau a pasagerilor. comandantul va lua măsurile necesare de prevenire. murdară. jocurile de noroc neautorizate. de partea administrativă a navei. necălcată. Îmbrăcămintea-uniformă -va fi purtată ca atare. tip. Întotdeauna personalul trebuie să fie prezent la bord în timp util pentru a se putea termina toate preparatele înainte plecării în cursă. Principalele atribuţii ale personalului însărcinat cu servirea călătorilor la bordul navelor fluviale şi maritime: Ofiţerul intendent de bord. Întregul echipaj al navelor de pasageri va căuta să câştige admiraţia şi simpatia călătorilor.se ocupă de primirea. solicitudine şi politeţe desăvârşită. când. Atribuţii specifice unor funcţii cu sarcini de servire a pasagerilor. Pe navele de croazieră ea este adusă la cunoştinţa călătorilor şi prin programele turistice ale zilei. cu legitimaţia de călătorie şi actele de identitate valabil. specula. politicoasă. Consumul de băuturi alcoolice sau prezentarea la serviciu sub influenţa acestora sunt cu desăvârşire interzise pentru toţi membrii echipajului. în cazul vaselor mari. hrana. Întregul echipaj al navelor este obligat să cunoască regulamentul serviciilor la bord şi să aibă faţă de călători o atitudine corectă. Purtarea uniformei la bord. ocuparea locurilor sau a cabinelor. precum şi în relaţiile cu organele portuare în interesul serviciului. La bordul navelor cu desăvârşire interzise actele de comerţ ilicit. croială sau purtarea ei descheiată. răspunde. prin puterea ei. secundului sau unui ofiţer de bord. Accesul este permis numai pe scările de îmbarcare destinate acestui scop. printr-o atitudine plină de tact. dând relaţii în legătură cu călătoria efectuată şi asigurând confortul la care au dreptul. cu încălţămintea nelustruită sau de culoare necorespunzătoare.-pasagerii trebuie să respecte cu stricteţe reglementările referitoare la îmbarcare. este obligatorie pentru întreg personalul. comandantului. o persoană aflată la bordul navei ameninţă şi tulbură ordinea şi liniştea la bord. corespondenţa şi alte documente ce cad în sarcina serviciului administrativ). Se interzice modificarea uniformei ca linie. plină de solicitudine. de croazieră. la intrarea. aceştia asigurând şi problemele administrative ale echipajului (aprovizionarea. Se va face totul ca ordinea şi disciplina să caracterizeze serviciile la bord. degradată. normele pentru prevenirea şi stingerea incendiilor sau modul de a acţiona în caz de avarii etc. Serviciul călătorilor. cu embleme. după caz. aşa cum este ea stabilită pentru fiecare funcţie. pentru ei şi vasul lor.

precum şi de crearea unei ambianţe specifice. Participă la întocmirea meniurilor pentru toată durata croazierei. verifică prin sondaj calitatea şi cantităţile de materii prime cu care se aprovizionează nava pentru a se asigura în bune condiţii realizarea meniurilor prevăzute sau a ofertei a la carte. gestionarea inventarului de lucru. servirea călătorilor şi încasarea contravalorii consumaţiilor. În mod deosebit se îngrijeşte de asigurarea listelor de bar. îndrumarea. organizează şi supraveghează efectuarea şi menţinerea curăţeniei în toate spaţiile de servire potrivit tehnicilor de lucru cunoscute. stabilirea sarcinilor şi controlul executării acestora de către toţi lucrătorii cu sarcini de servire atât în marş. precum şi de încasarea contravalorii consumaţiilor oferite „extra”. precum şi de încadrarea în baremurile de masă aprobate pentru fiecare categorie de consumatori în parte pentru a evita orice nemulţumire privind consistenţa şi calitatea mesei servite. bufete şi baruri. cât şi în port. şeful steward poate fi ajutat de unul sau mai mulţi şefi de saloane cu atribuţiuni limitate numai în anumite spaţii de servire. Împreună cu personalul subordonat asigură pregătirea 115 . Răspunde de servirea integrală a componentelor prevăzute în meniuri. El se îngrijeşte şi urmăreşte aprovizionarea vasului cu băuturi alcoolice şi nealcoolice. organizarea şi conducerea personalului aferent acestor servicii. În funcţie de mărimea vasului şi de numărul restaurantelor. legate de îngrijirea călătorilor şi a echipajului. inclusiv de depunerea numerarului sau a altor mijloace de plată rezultate din încasări la sfârşitul fiecărei ture. lista călătorilor pe destinaţii pentru autorităţi. administraţia vasului. controlul vânzărilor. Aceleaşi responsabilităţi revin şi în privinţa corectitudinii încasărilor la bordul navelor. de organizarea evidenţei operative. pregătirea băuturilor în amestec. Bucătarul şef răspunde de efectuarea şi menţinerea curăţeniei şi stării de igienă în toate spaţiile de producţie şi anexe. asigurarea materialelor de curăţenie şi întreţinere pentru efectuarea lucrărilor respective în bar.etc. bufete şi baruri precum şi urmărirea desfăşurării corecte a serviciilor în aceste unităţi. afişarea preţurilor şi respectarea în general a regulilor de servire cunoscute. de chelneri sau stewards şi ajutoarele lor. Asigură şi gestionează direct. precum şi repartizarea. Şeful bucătar. de organizarea muncii.răspunde de organizarea muncii în bucătării pentru pregătirea mesei pasagerilor şi echipajului. Şeful steward -are ca principală atribuţie organizarea muncii în restaurante. produse de tutun şi alte mărfuri în conformitate cu structura meniurilor stabilite şi conţinutul listelor de preparate şi băuturi pentru servicii a la carte în restaurante. Evident. barmanul gestionează mărfurile şi obiectele de inventar necesare servirii pasagerilor. Barmanul -îndeplineşte aceleaşi atribuţii ca şi barmanul din restaurante sau baruri independente ocupându-se de: aprovizionarea barului. cât şi prin subordonaţi tot inventarul necesar pentru servirea călătorilor.avea unul sau mai multe ajutoare direct pentru rezolvarea problemelor complexe. diagrama cabinelor ocupate şi libere. de buna conservare şi păstrare a acestor mărfuri. de recepţia cantitativă şi calitativă a mărfurilor şi materialelor necesare la bord pe timpul cursei. întreţinerea mobilierului şi utilajelor din dotare. care au sarcina să aranjeze saloanele şi să efectueze servirea preparatelor şi băuturilor la fel ca în restaurante sau baruri cu anumite particularităţi.

Totodată se înmânează pasagerilor şi talonul cu salonul de restaurant rezervat pentru masă.meniurilor cu respectarea tehnologiilor de lucru cunoscute. dacă este cazul. oficialităţile sau cei ce au plătit serviciile pentru clasele I ori lux. bufetari. Pe vasele de croazieră serviciile sunt mult mai diversificate şi se referă la trei categorii principale: servicii de primire şi cazare servicii de masă servicii de agrementare şi alte servicii (sociale) Cazarea pasagerilor pe vasele de croazieră se face în cabine cu unul. Cambuzierul (magazionerul) răspunde de primirea. suite şi apartamente. păstrarea. brutari. de la categoria lux la peste 10 categorii de confort. se dau pliantele navei pentru ca turistul să cunoască planul acesteia. seria în care preferă turistul să ia masa. precum şi a stocurilor pentru a se putea acţiona în caz de nevoie prin aprovizionarea suplimentară sau reorientarea meniurilor în funcţie de provizii. cofetari. În mod deosebit cambuzierul se va îngriji de păstrarea corespunzătoare a alimentelor în cambuză şi în spaţii de frig. precum şi orice alte lucrări înrudite ca specialitate. cărora le stabileşte sarcini corespunzătoare pentru pregătirea diferitelor preparate culinare şi produse de cofetărie-patiserie potrivit pregătirii profesionale a fiecăruia. să informeze comandantul pentru orice neconcordanţă să nu primească mărfuri necorespunzătoare calitativ sau cu termenul de garanţie depăşit în perioada călătoriei. unde se face verificarea actelor de călătorie. amplasarea diferitelor saloane sau utilităţi. depozitarea şi distribuirea tuturor mărfurilor şi materiilor prime necesare pregătirii mesei călătorilor şi echipajului de la bordul navelor. de unde turiştii sunt conduşi în spaţiile pentru primirea. programul croazierei etc.-pe vasele fluviale sau maritime care asigură transportul regulat de pasageri între localităţi relativ apropiate sau curse de agrement de scurtă durata serviciilor sunt relativ simple. Pasagerii foarte importanţi. cantităţilor de produse livrate fiind corelate cu efectivele de masă şi meniurile programate. bilet şi paşaport dacă este cazul. transportându-i-se 116 . Bucătarul şef are în subordine bucătari. se stabileşte. pentru a preveni unele pierderi sau degradarea produselor respective. Serviciul la bordul navelor fluviale şi maritime. după care se înmânează cartea de îmbarcare (legitimaţia de bord) şi cheia de la cabina rezervată sau repartizată. patiseri. încadrate în funcţie de condiţiile îndeplinite. Eliberarea mărfurilor din cambuză se face numai pe baza documentelor de evidenţă operativă prevăzute. la biroul de informaţii. stabilit dintre membrii echipajului în funcţie de importanţa pasagerilor. Cambuzierul răspunde de menţinerea ordinii şi curăţeniei în sectorul său. El are datoria ca înainte de plecarea navelor în cursă să verifice existenţa la bord a cantităţilor de alimente pentru toată durata voiajului potrivit necesarului stabilit. vor fi conduşi la cabinele sau apartamentele respective prin grija unui însoţitor. La sfârşitul fiecărei zile se prezintă situaţia alimentelor consumate. două. trei şi patru paturi. precum şi de gospodărirea ambalajelor recuperabile. acordând un plus de atenţie diversificării sortimentelor şi prezentării lor estetice. Primirea pasagerilor pe navă se face mai întâi la scară.

mai mare. Organizarea servirii meselor. să fumeze sau să doarmă în spaţiile destinate servirii călătorilor sau prin cabinele acestora. de regulă. baruri etc. desert) cu posibilitatea alegerii preparatului de bază sau a altor componente şi bineânţeles a la carte pentru călătorii deosebiţi. În afară de aceste cerinţe se mai ţine cont şi de structura călătorilor. pentru fiecare masă. în mod frecvent se pot organiza mese bufet şi servicii la alegere pentru pasagerii care au plătit preţurile corespunzătoare. presupune mai întâi programarea meniurilor. pasagerilor li se servesc. În cazul serviciilor a la carte. astfel încât să lase fiecărui călător impresia unei griji deosebite. Meniurile sunt stabilite anticipat pe toată durata croazierei respectându-se aceleaşi reguli ca şi la alcătuirea meniurilor în restaurant. o politeţe şi atenţie deosebită. Atitudinea personalului în timpul efectuării serviciilor pe bord se caracterizează printr-o ţinută fizică şi vestimentară impecabilă. cafele. valoarea alocată pentru masă (baremul). la micul dejun. care se pune la alcătuirea meniurilor. ordine. În majoritatea cazurilor se pregătesc meniuri unice (gustare. Mise-en-place-ul în sălile de restaurant. digestive. aceste cerinţe să se anunţe înainte de îmbarcare pentru a se putea lua măsuri speciale de aprovizionare. diabetici şi alte diete cu condiţia ca. intime. dotarea cu inventarul adecvat servirii componentelor meniului şi efectuarea propriu zisă a serviciilor. ceaiuri. curăţenie şi solicitudine desăvârşite. dejun şi cină şi în al doilea rând. pentru grupurile cu sejur. Atunci când se comunică prin staţie. este stabilirea de fiecare dată a unui număr de servicii care să permită efectuarea operativă a servirii propriu zise în medie 1/2 oră sau mai puţin. posibilităţile de producţie şi servire. în primul rând. iar între mese diferite gustări. asigurarea materiilor prime necesare realizării meniurilor respective. reconfortante şi răcoritoare. după caz. linişte.şi bagajele. obiceiurile lor alimentare. O atenţie deosebită se acordă asigurării unor diete speciale pentru vegetarieni. dejunul şi cina. De regulă. Începerea servirii mesei la bord atât pentru călători cât şi pentru echipaj se anunţă prin mijloacele de amplificare existente pe navă. anunţul se face şi într-o limbă de circulaţie internaţională sau în aceea a turiştilor majoritari de pe nava respectivă.-se face cu respectarea aceloraşi reguli ca şi în restaurant cu precizarea că şi în această privinţă se dă un plus de atenţie aranjării lor estetice. după caz. oferite. Se au în vedere mesele efectiv servite pe navă. Servirea călătorilor se face. slab alcoolizate. băuturi aperitive. Este interzis personalului care efectuează servirii pentru pasageri să mănânce. precum şi inventar de servire nerecuperabil. Durata acestor servicii este evident. mesele pe care pasagerii le vor servii în cadrul programelor turistice în afara navei. Problema principală. la bordul navelor fluviale şi maritime de croazieră. cocteiluri etc. Manifestarea grijii 117 . pentru mesele incluse în preţul călătoriei şi de regulă cuprinde preparatele. micul dejun. La barurile de pe puntea de agrement se poate folosi mobilier uşor de întreţinut şi rezistent la intemperii. cu clopot sau cu gongul. serviciile „extra” cu băuturi alcoolice. atunci când servirea mesei este organizată pe serii. numărul de pasageri ce vor beneficia de servicii. posibilităţile de aprovizionare şi păstrare ale materiilor prime pe navă. băuturile nealcoolice şi câteodată vinul.

la dispoziţia turiştilor sunt cel puţin trei-patru baruri de diferite tipuri: baruri de zi. datorită structuri clienţilor. Acestea se aduc în salon pe cărucior sau direct în mână (două). Stabilirea anticipată a meniurilor servite pe navă are o importanţă deosebită. reprezentanţi de firme cu importanţă deosebită în asigurarea turiştilor pe navă. Pe lângă operaţiile 118 . Băuturile calde nealcoolice se servesc de către steward sau ajutorii acestora. se efectuează debarasarea folosind sistemul de lucru la una. Pentru mai multă operativitate. după caz. similar cu micul dejun englezesc servit în restaurante. pentru orice încasare se eliberează note de plată sau tichet emis de casa de marcaj potrivit instrucţiunilor şi reglementărilor pe linie financiar-contabilă ale fiecărei campanii. Se practică. ca atare. pâinea şi gustările se pot aşeza pe mese înainte de sosirea turiştilor. cu puţin timp înainte de sosirea turiştilor se pot aşeza pe masă toate componentele reci din meniu. La toate mesele debarasarea se face operativ. băuturi alcoolice şi nealcoolice de marcă. în general. Pe navele de croazieră. se oferă. baton sale. preparatele calde şi băuturile nealcoolice servindu-se imediat după ce turiştii au luat loc la mese. pe măsură ce s-au consumat preparatele şi urmează un alt serviciu. două sau trei farfurii precum şi cu ajutorul tăvilor sau al cărucioarelor. CAP. Evident. şeful steward şi eventual. Reguli de etică şi de tehnică a servirii consumatorilor Întreaga atmosferă şi toate acţiunile ce se întreprind trebuie să se încadreze în reguli de etică şi norme bine definite şi respectate cu stricteţe. disco-baruri. bucătarul şef. În primul caz pentru a asigura o mai mare operativitate în servire după efectuarea mise-en-place-ului cu respectarea regulilor specifice în funcţie de structura meniului. cunoscute şi acceptate de majoritatea turiştilor. desertul se pregăteşte la consolă. în funcţie de preferinţa turiştilor. mai multe pe o tavă de mărime corespunzătoare acoperită cu şervet. Servirea preparatelor calde se face practicându-se în majoritatea cazurilor serviciul direct. alături de cocteiluri internaţionale. în general eterogenă. medic. Încasarea contravalorii consumaţiei se face în valuta acceptată pe nava respectivă. fructele se pot pune de la început pe mese. direct din ceainice sau căni de cafea şi lapte. Dejunul şi cina urmează în servirea aceleaşi reguli ca şi în restaurant. dacă are un grad ridicat de perisabilitate. Micul dejun oferit pe nave este în majoritatea cazurilor. alături de băuturile respective se oferă în permanenţă snackurile şi gustările fine specifice barului: măsline verzi.pentru asigurarea unor meniuri de calitate corespunzătoare este materializată prin degustarea permanentă a preparatelor realizate înainte de servire. bar de noapte etc. de către comandant. cartofi chips. deoarece permite. necesarul cantităţilor de materii prime pentru hrana călătorilor şi a echipajului.7. servicii tradiţionale prin chelneri/steward sau bufetul suedez. tartine cu icre etc. se depune mai întâi la consolă după care se face servirea respectându-se regulile cunoscute. După caz. Organizarea şi efectuarea serviciilor este similară cu cea din barurile obişnuite. cunoscându-se numărul de turişti. La acestea intervin unele particularităţi în sensul că. alune şi miez de nucă sărate.

Dacă membrii colectivului au de comunicat anumite probleme în legătură cu serviciul. ţinând seama de numărul persoanelor din grup. respectuos. cu privirea spre consumator. se desprind operaţii ce se realizează pe tot parcursul programului de funcţionare al fiecărei unităţi cuprinse în următoarele grupe: . Ordinele se dau discret. Orice observaţie se face îm oficiu.debarasarea meselor. cel care invită sau conduce grupul de persoane).transmiterea comenzilor la secţii. În tot ceea ce întreprinde. glume sau certuri. cu „bună dimineaţa”. .primirea comenzilor de la consumatori. care face loc să intre persoanele de sex feminin şi celelalte persoane. fără să se audă în salon. Caracteristicile consumatorilor impune următoarele: . adresându-i-se după cum este cazul. iar în lipsa acestuia de către chelnerul desemnat prin graficul de lucru sau de cel care este mai liber şi se găseşte în imediata apropiere a intrării în salon. acesta poate fi adăugat la salut. amabil. După cum este cunoscut. Primirea se face la intrarea în salon. de către şeful de sală (maître d”hotel).prezentarea preparatelor şi băuturilor. personalul încetează orice fel de discuţie. . de obicei. . printr-un salut reverenţios. Înainte de a fi prezentată partea tehnică a servirii este necesar să se enumere regulile legate de comportarea persoanelor şi a celor de protocol pe toată perioada de funcţionare a unităţii. deoarece produc ilaritate. în salon prima intră persoana de sex masculin (de obicei.pentru cei tineri în apropierea ringului de dans. În momentul sosirii. personalul trebuie să fie politicos. folosindu-se mai mult un gest. un semn. . fără să fie observate de consumatori.despărţirea de consumatori. Se evită gesturile ample. aducerea preparatelor şi băuturilor de la secţii.încasarea banilor .primirea consumatorilor. lucrătorul care primeşte alege masa cea mai potrivită. Primea consumatorilor în restaurant Consumatorii se primesc. „bună seara” sau „bine aţi venit”. „bună ziua”.servirea preparatelor şi băuturilor. Din momentul când consumatorii încep să intre în salon şi în timpul serviciului. trebuie să vorbească încet. vizibile şi repetate. arătate.tehnice ce se efectuează de personalul din unităţi până la începerea activităţii de servire propriu-zise. caracteristicile clienţilor şi gradul de încadrare al cheltuielilor. pentru ca persoana care-l primeşte să ştie despre ce este vorba.întocmirea şi prezentarea notei de plată. cu faţa veselă şi primitoare. o privire. . capul înclinându-se puţin în jos. 119 . . În cazul în care se cunoaşte numele clientului. . . Principalele reguli de servire şi de protocol.pentru cei în vârstă se oferă mese mai îndepărtate de sursele de zgomot şi ferite de curent.

Prin meniu se înţelege totalitatea preparatelor ce se consumă la o masă. De la garderobă se aduce fişa şi se înmânează persoanei care conduce grupul. şeful de sală care a condus grupul. În cazul în care consumatorii îşi aleg altă masă. Cunoaşterea detaliată. mesele rezervate. Meniurile sunt de două feluri: comandate. Se face cu ajutorul „listelor pentru meniuri şi băuturi#. vizuală. orală şi combinată. de către consumatori. însoţitorul mergând în urma lor. În unităţile publice de alimentaţie. . când stabilesc 120 . Hainele sunt duse cu multă atenţie la garderobă sau cuierele din salon. fluturaşi. pălării etc. În anotimpurile reci. Oferirea scaunului se face în următoarea ordine: femei mai în vârstă. Conducerea la masă se face mergându-se înaintea grupului. sau pentru că unitatea nu are garderobă. întors puţin spre dreapta şi arătând. deoarece trebuie să fie serviţi mai repede. împreună cu chelnerul din raionul respectiv încep să ia măsuri pentru adăugarea de scaune şi mese. Pe scaunele oferite copiilor se poate aşeza câte o pernă. Prezentarea preparatelor şi a băuturilor. a ansamblului de prestări de servicii care le oferă unităţile publice de alimentaţie. în ordinea indicată mai sus.pentru cei grăbiţi. femei mai tinere. obţinerea de realizări economico-financiare sporite. pentru a face loc să treacă persoana respectivă printre scaun şi masă. dacă părinţii indică acest lucru sau dacă aceştia sunt nerăbdători. bărbaţi în vârstă.pentru turiştii străini. se folosesc diferite forme de prezentare a preparatelor şi băuturilor: scrisă. La masă. se face loc ca aceştia să treacă înainte. Apoi. grupul de persoane este întâmpinat de chelnerul care răspunde de servirea mesei respective. iar în momentul în care se aşează se va împinge uşor scaunul înainte. Când numărul de persoane care compun grupul este mai mare decât numărul de locuri la masă. copii şi apoi adolescenţii. căciuli. precum şi caracteristicile şi însuşirile preparatelor şi băuturilor puse la dispoziţia lor. culoarul dintre mese pe care trebuie mers. mesele servite de către chelnerii care cunosc limba respectivă.. mănuşi. Prezentarea scrisă.). având în vedere mijloacele lor financiare şi timpul de care dispun. să ajute la dezbrăcarea acestora. ajută persoanele să se aşeze pe scaune. contribuie în mare măsură la popularizarea activităţii unităţii. lângă uşa de la intrare sau uşa oficiului. Copiii pot fi ajutaţi să se aşeze şi mai înainte. permanentizarea consumatorilor.pentru cei anunţaţi. prin prinderea cu ambele mâini a spătarului scaunului şi tragerea puţin înapoi. când consumatorii au intrat în salon îmbrăcaţi cu haine groase datorită aglomeraţiei la garderobă. Listele pentru meniuri şi băuturi cuprind totalitatea preparatelor existente în unitate şi dau posibilitatea clienţilor să-şi alcătuiască un meniu după preferinţele şi gusturile culinare. şerveţele tipărite etc. creşterea cifrei de afaceri. pliante. bărbaţi mai tineri. fără să se şifoneze sau să se piardă din accesorii (fular. . şeful de sală şi chelnerul se oferă. acesta salutându-i. din când în când. pentru ca aceştia să ajungă la nivelul blatului mesei.

perioada de timp cât sunt valabile (ziua. coniac. cofetărie. cină) Preparatele şi băuturile sunt trecute în ordinea în care acestea se consumă şi anume: gustări reci şi calde (hors d”oeuvres). iar cele pliante şi broşurile pentru o perioadă mai mare de timp.asigurarea unei valori nutritive corespunzătoare. preţul unitar calculat la gramajul sau unitatea de măsură respectivă. blanchet de pasăre. . .durata unei mese. vinuri. cuprinzând 121 . care determină consistenţa meniului.preferinţele şi componenţa grupului de consumatori.coloritul preparatelor să fie cât mai variat şi mult atrăgător pentru a deschide apetitul consumatorilor. pentru cină.cu anticipaţie. pentru dejun. „a la cartea” când se stabilesc în timpul când consumatorii se găsesc la masă. Să se stabilească de preparate numai de aceeaşi culoare. Lista pentru meniuri şi băuturi se întocmeşte de către şeful de unitate sau patron împreună cu şeful de sală. cină.) -după materialul din care sunt confecţionate: simple. Se pot întocmi. preparate la grătar. . piele. cu verdeţuri etc. . de exemplu: creier a la grec. Lista pentru meniuri cuprind următoarele date: . banchet. preparate din peşte. minuturi. . trebuie să se ţină seama de caracteristicile cererii de consum şi de structura componenţei consumatorilor care servesc masa în unitatea respectivă. incluzându-se preparatele specifice acestuia. deserturi (de bucătărie.felul mesei care se serveşte: mic dejun. listele pentru preparatele şi liste pentru băuturi. Listele simple şi copertate se folosesc pentru meniurile valabile pentru o zi.). valabile pentru o singură masă (aniversarea unui eveniment familial. preparate (mâncăruri) calde. cafea). broşură. o lună etc. . zilnice (pentru o singură zi ). cocteil etc. recepţie.semnătura patronului sau şefului de unitate. periodice (pentru o anumită perioadă de timp.. pentru micul dejun. cofetarul-patiser. . La întocmirea meniurilor se va ţine seama de următoarele considerente: . cu spanac.denumirea preparatelor şi a băuturilor. apă minerală sau gazoasă.sezonul pentru care se stabileşte meniul. un sezon. budincă. confecţionată din mai multe file. consultând şi şefii secţiilor productive (bucătarul. lichioruri. confecţionate în aşa fel încât se pot desfăşura şi strânge. material plastic. carmangierul. În permanenţă. fructe. Pentru fiecare masă se stabileşte un meniu corespunzător. salate. pliante. dejun.). preparate care au aceeaşi culoare (albă. . sucuri răcoritoare. revelion etc. garnituri. separat.gramajul sau unitatea de măsură. băuturi alcoolice: aperitive. Cu cât durata este mai mare. ocazionale. cu atât meniul trebuie să fie mai consistent şi invers. dejun. preparate lichide calde. copertate cu pânză. barmanul sau bufetiera. Listele pentru meniuri şi băuturi sunt de mai multe feluri: -după perioada de timp cât sunt valabile: pentru micul dejun. alb-gălbuie etc. confecţionate pe o hârtie obişnuită. un trimestru. şampanie. bere. stufat. De exemplu: primăvara să nu lipsească din meniu preparatele din carne de miel.

se dau explicaţii complete la eventualele 122 . ţinută tot în mâna stângă. deoarece lipsa unor preparate sau băuturi de la vânzare creează neâncredere în rândurile consumatorilor. Acestea sunt confecţionate în aşa fel încât pot fi adaptate pentru orice situaţie. Chelnerul se prezintă pe partea stângă a clientului cu piciorul stâng mai în faţă. deoarece. fudulii etc.). adresa. file. prin adăugarea unor date suplimentare (gramajul sau unitatea de măsură şi preţul de această ultimă formă de prezentare a listei pentru meniuri să se evite.-se realizează prin mai multe mijloace: Cu ujutorul platoului de prezentare. Listele pentru meniuri. dacă este simplă. serviciile suplimentare oferite clienţilor etc. creier. sau sunt expuse pe mese ca mijloc de decorare. cârnaţi. pe toată perioada la care se referă. li se aduc altele. cârnăciori. Din motive igienice.). o dată cu fandarea piciorului stâng. peste care a fost aşezat ancărul împăturit. de obicei. iar pe de altă parte farfuria poate să aibă resturi de la preparatul servit până în acel moment. Prezentarea acesteia se face ţinându-se pe mâna stângă. componenţa şi procesul tehnologic de preparare a acestora. la scurt timp după ce consumatorii au luat loc la masă. crenvurşti etc. Lista pentru meniuri se prezintă de către şeful de sală sau chelner şi în unele situaţii mai deosebite (o masă oficială. clienţi cunoscuţi. în cadrul operaţiunii de aranjare a meselor. de către şeful de unitate. mai atrăgăptor şi mai apetisant. La alegerea preparatelor un rol important îl are şi cel care prezintă lista. care se găsesc la consolă. Acesta poate interveni pentru a face recomandări cu privire la unele preparate noi şi pentru a informa în mod corect despre calităţile nutritive. sunt deschise la pagina unde sunt trecute gustările. programul de funcţionare. Lista se prezintă mai întâi celui care conduce masa sau acelei persoane care o solicită. puţin fandat. cu ancărul împăturit pe antebraţ şi lista în mâna stângă. Se vine pe partea stângă a consumatorului întinzându+se platoul mai în faţă. Pliantele. pe un platou pe care chelnerul îl aşează pe braţul şi palma stângă. în cazul în care este copertată sau pe farfurie curată. permanenţi etc. rinichi. -se face prezentarea vizuală pentru unele preparate. În timp ce se face prezentarea. căile de acces. sau diferite produse (ficat. alcătuind meniul. la spate. nu este indicat ca lista să se lase de către chelner sau de către consumator pe farfuria de pe masă. În cazul în care mai multe persoane doresc să consulte lista. pliante sau broşate. produse din carne (antricot. pe de o parte ace4asta a trecut în cursul unei zile pe la mai mulţi consumatori. care sunt aranjate cât mai estetic. Prezentarea vizuală.preparate sau băuturi ce se găsesc în permanenţă în unitate. Se înmânează consumatorilor de către şeful de unitate. muşchi. mâna dreaptă se ţine îndoită. mijloacele de transport în comun.). acoperită cui şervet. fluturaşii. şerveţelele tipărite cuprind date privind denumirea şi specificul unităţii. În această poziţie se stă cu răbdare până ce consumatorul ia lista pentru meniuri sau până ce îşi alege preparatele dorite. şeful de sală sau chelnerul. cotlet. specialităţile de preparate şi băuturile care se oferă. mititei.

Când se ajunge în dreapta consumatorului care conduce masa. aceasta se prezintă şi altora de la masa respectivă. cu preparatele culinare sau produse de cofetăriepatiserie. Formele de organizare a expoziţiilor sunt: combinate. se stă în stânga consumatorului. De exemplu. După ce consumatorii au luat cunoştinţă de calitatea preparatelor prezentate. iar mâna stângă se ţine îndoită. În cazul în care consumatorii au solicitat să le fie pregătite unele din produsele prezentate. termice sau neutre.întrebări puse de consumatori. cu ancărul împăturit pe braţul stâng.-se face de către chelner sau şeful de sală. la spate sau pe gâtul sticlei. după caz) pentru a le pregăti.-folosindu-se deodată. Expunerea trebuie să fie cât mai sugestivă. Fiecare exponat va fi însoţit de o etichetă de prezentare. La masă se prezintă. ridicându-se coşuleţul până la nivelul consumatorului respectiv. chelnerul are obligaţia să le ia pe acelea de pe platou şi să le aducă la secţia de producţie respectivă (grătar. se fac recomandări care să ajute la alegerea preparatelor şi băuturilor. unităţi. pentru stabilirea unui meniu cât mai corespunzător. chelnerul se retrage cu platoul. două sau trei feluri de prezentări dintre cele arătate mai sus. puţin înclinat. Prezentarea orală. preparatele sau băuturile sunt expuse într-un loc cât mai accesibil. respectându-se normele igienico-sanitare şi de păstrare. sprijinită de degete şi cu gâtul înclinat spre cotul mâinii. patroni. Eticheta de prezentare a conţinutului de pe sticlă este orientată în faţă. ţinându-se în poziţie verticală până ce se constată dacă conţinutul sticlei este limpede sau nu. estetică cu un colorit cât mai variat. atrăgătoare. astfel: se aşează ancărul împăturit pe palma ţi antebraţul drept iar peste ancăr se aşază sticla cu partea de jos în palmă. se întinde puţin mâna în faţă. ajutându-se de mâna stângă. pe partea dreaptă. în aşaq fel ca sticla cu etichetă să fie cât mai aproape de privirea acestuia. bufet sau bucătărie. Băuturile alcoolice şi nealcoolice îmbuteliate se pot prezenta consumatorilor înainte de a fi servite. Vinul roşu îmbuteliat se prezintă folosindu-se coşuleţe speciale din răchită împletită sau material plastic. Astfel. vinuri sau sucuri răcoritoare. cu băuturi alcoolice. de preferinţă la intrarea în salon. În cadrul unei expoziţii. Se poate face şi de către bucătar. Dacă se cere să se vadă limpezimea băuturii. se apucă sticla cu mâna dreaptă. se prezintă lista pentru meniuri şi se fac în acelaşi 123 . la care se prezintă preparatele şi băuturile. Se pot organiza expoziţii într-un cadru general. La indicaţia consumatorului căruia i s-a prezentat sticla sau la cerere. precum şi valorii nutritive şi calorice a preparatelor oferite sau comandate. Expoziţia de vânzare constituie un mijloc eficient pentru informarea consumatorilor asupra preparatelor şi a băuturilor ce se oferă spre consum. care deplasându-se în salon se apropie de masa consumatorilor şi dă explicaţii asupra conţinutului şi tehnologiei fabricării. Prezentarea combinată sau mixtă. Acesta se aduce de la bar ţinându-se de toartă cu mâna dreaptă. care recomandă consumatorilor preparatele şi băuturile care se oferă pentru consumare. se întoarce cu gâtul în jos şi se ridică până la nivelul ochilor consumatorului respectiv. la care participă mai multe întreprinderi. desupra etichetei. În timpul prezentării orale. după caracteristicile preparatelor sau băuturilor. sau semiexpoziţii în cadrul unei unităţi. agenţi economici. aşezate în vitrine frigorifice. firme.

fierbinte.) .stabileşte exact comanda pentru care s-a pronunţat consumatorul. pilaf etc. ajutat de personalul competent de servire. fie văzându-le. se dau relaţii scrise prin etichete şi se fac recomandări de către personalul care răspunde de aceasta. varietatea. consumatorul ia cunoştinţă de preparatele şi băuturile ce se găsesc de vânzare.durata executării comenzii primite.).băuturile aperitiv şi vinurile preferate să se consume la preparatele comandate etc. În acest scop. chelnerul va efectua operaţiile de debarasare a mesei de obiectele de servire care nu vor fi folosite şi va completa cu obiectele care nu vor fi folosite şi va completa cu obiectele care lipsesc şi sunt necesare în timpul consumării preparatelor sau băuturilor comandate. mazăre sau fasole sote. chelnerul trebuie să fie calm.garniturile care se preferă (cartofi prăjiţi. În acest fel. La primirea comenzii se vor stabili şi unele amănunte privind: . preia blocnotesul în palma stângă şi creionul sau pixul în mâna dreaptă. În funcţie de meniul comandat. în partea stângă a acestuia.salata preferată (crudităţi. să se cunoscă exact cea a fost comandat de fiecare. fie citindu-le din mijloacele de informare. Primirea comenzilor de la consumatori. se apropie de cel care conduce sau de cel care l-a solicitat stând în picioare. la expoziţiile cu vânzare se prezintă preparatele. sufleuri. 124 . În timpul primirii comenzii. să ajute prin recomandări corecte şi competente la alcătuirea celui mai potrivit meniu. . . După primirea comenzii şi mai ales atunci când sunt mi mulţi consumatori şi se comandă preparate diferite sau aceştia sunt nehotărâţi sau necunoscători şi revin asupra comenzilor date. În cazul în care numărul consumatorilor este mare şi preparatele sunt variate. . politicos. chelnerul care primeşte comanda va repeta verbal ceea ce şi-a notat.modul preferat de pregătire a preparatelor executate la comandă (mai crud. se va nota. încât atunci când se va servi. cantităţile şi denumirile preparatelor sau băuturilor solicitate. şi se poate hotărî în alegerea şi solicitarea unora. murături etc. conţinutul. piure. După ce consumatorii au fost informaţi despre numărul. să dea toate explicaţiile cerute. fiecare consumator cu preparatul sau băutura comandată în aşa fel. mai prăjit.). notând cu atenţie fiecare comandă primită. în acest moment vor fi întoarse cu gura în sus. . chelnerul se pregăteşte să primească comanda. evitând întrebarea „Cine a dorit…” un anumit preparat sau băutură. folosindu-se o numerotare sau însemnare proprie.creează o atmosferă de apropiere între consumatori şi personalul de servire. Repetarea verbală a comenzii primite are următoarele avantaje: . procesul tehnologic şi alte aspecte privind preparatele şi băuturile existente în unitate şi care pot fi servite. se arată platoul de prezentare şi se dau relaţii asupra modului de prezentare a produselor respective.timp şi recomandări orale. În cazul în care paharele au fost aşezate cu gura în jos. puţin cald etc.

respectându-se normele şi regulile de întreţinere şi manipulare a acestora. . atât şeful secţiei de producţie. respectându-se reguli de aranjare a meselor.cantitatea de preparate sau de băuturi solicitate. 125 . La eliberarea preparatelor sau băuturilor.denumirea preparatului sau a băuturii. linguri. solicitând preluarea cu formula „să iasă…” însoţită de enunţarea cantităţii şi denumirii preparatelor şi băuturilor respective. emise de aparate speciale de marcat. exprimată în numărul de porţii. chelnerul va căuta cu mult tact. .semnătura chelnerului care a emis bonul de marcaj. Aceste operaţii se efectuează de regulă în felul următor: . să stabilească împreună cu clienţii întregul meniu care va fi servit. în cazul în care se foloseşte forma de servire respectivă. cu obiectele pentru transport (tăvi.se ridică de la oficiile de menaj obiectele pentru servire şi se transportă în salon. în dreptul fiecărui consumator. cuţite. Primirea comenzilor de la secţii. cleşte. iar primul exemplar (unicatul) se înmânează secţiei de producţie respective.). chelnerii scriu următoarele date: . chelnerul ridică de la oficiu obiectele necesare transportării acestora în salon (tăvi. boluri etc. pe cât este posibil. Aducerea preparatelor sau băuturilor de la secţie şi a obiectelor necesare servirii lor (farfurii. sau se duc la gheridon. racâmuri.denumirea secţiei căreia îi este adesat. farfurii. precum şi servirii lor (farfurii calde. pahare sau cupe frape etc. După ce a primit comanda direct de la consumători.). Bonul de marcaj se completează în două exemplare. Tichetul de casă înlocuieşte bonul de marcaj în unităţile dotate cu aparate de marcat. . Transmiterea comenzilor la secţii. exemplarul al doilea (duplicatul) rămâne la cotor. . Până ce se pregătesc preparatele sau băuturile. .valoarea totală pentru fiecare preparat sau băutură. .data emiterii. farfurii-suport etc.-prin intermediul bonurilor de marcaj sau al tichetelor. unitatea de măsură la fiecare porţie sau integrală.Pentru a asigura o bună servire a consumatorilor. verifică cantitatea.) se efectuează în trei feluri.).-chelnerul se prezintă la secţie. Pregătirea mesei (mise-en-place-ului) corespunzător comenzii. platouri etc. cupe. anunţând şeful acesteia prin formula „să meargă” enumerând cantitatea şi denumirea preparatelor sau a băuturilor scrise pe bonul de marcaj. pahare. cât şi cel care le primeşte. sau se depun pe consolă. calitatea şi aspectul comercial al acestora şi dacă corespund cu datele înscrise în bonul de marcaj sau tichetul de casă. În salon acestea se aşează pe blatul mesei.total valorilor preparatelor sau băuturilor comandate care se face în partea de jos. chelnerul se retrage la consolă sau în oficiu pentru a întocmi bonurile de marcaj sau să înregistreze comanda la aparatul de marcat. Pe bonul de marcaj. pentru a putea da din timp comanda la secţiile de producţie ceea ce s-a stabilit. Urmează preluarea de la secţii a preparatelor sau băuturilor şi aducerea lor în salon. furculiţe.

. În cazul aducerii preparatelor calde se va proceda astfel: . se verifică dacă obiectele de servire folosite sunt curate.se ridică de la masa caldă farfuriile corespunzătoare numărului de consumatori. crap prăjit. respectându-se regulile de manipulare. după caz. în funcţie de numărul clienţilor şi volumul preparatelor sau băuturilor care se servesc.în cazul în care preparatul este format din mai multe părţi componente (de exemplu: fripturi cu piure de cartofi.în cazul în care preparatul are o compoziţie uniformă (de exemplu: sărmăluţe. dacă corespund băuturii respective (pahar cu picior. peste care în prealabil a fost aşezat ancărul. baloane. Când se aduc de către un dingur lucrător. aşezându-se pe antebraţul stâng. sonde sau cupe. câte o parte componentă a preparatului şi se serveşte apoi pe rând.. care se prind între degetul mare şi celelalte degete ale mâinii stângi. Acest sistem se poate folosi în mod individual sau colectiv (doi sau mai mulţi lucrători-şir indian). cupă.) se preia de la secţie. balon sau sondă) şi s-a respectat comanda prevăzută în bonul de marcaj. pahare. Acest sistem se foloseşte în condiţiile în care numărul de obiecte de servire şi volumul preparatelor şi băuturilor sunt reduse. transportându-se în salon cu respectarea regulilor de manipulare a obiectelor de servire. .se transportă în salon cu multă atenţie În cazul băuturilor servite la pahar (porţionate) se va proceda astfel: . . legumieră sau bol împreună cu farfuria-suport. . Când se aduc de către doi lucrători se procedează astfel: . de către fiecare. pe care se montează un şervet pentru a evita alunecarea paharelor şi se aşează pe antebraţul şi palma stângă. sau băuturile pregătite de barman în frapiere. Aceste operaţii se efectuează în mod diferit. şi se transportă până în salon. legumiere etc. care urmează a fi servite în acelaşi timp tuturor consumatorilor. Ridicarea comenzilor de la secţii în condiţiile meselor cu meniuri comandate. se preia preparatul de la secţie. Ridicarea comenzilor de la secţii şi prezentarea la masă. în care au fost montate un număr egal de porţii şi se transportă în salon. ciorbă) se preia de la secţie. pe care în prealabil a fost aşezat ancărul desfăşurat. în număr egal de porţii.se preia de la secţia bucătărie preparatele respective. escalop. farfurii.de la bar se preiau băuturile porţionate.se preiau apoi de la secţiile de producţie preparatele montate pe obiectele pentru transport: platouri sau în boluri. de către fiecare lucrător. Paharele se aşează pe tavă începând de la antebraţ spre palma stângă şi se transportă apoi în salon cu foarte mare prudenţă. Când preparatele se aduc de mai mulţi lucrători. se preiau toate preparatele sau băuturile. .de la oficiul de menaj se preia o tavă. sarmale cu mămăliguţă etc. montate pe platou. câte un platou sau bol. de fiecare lucrător. Aceştia se aşează în şir indian şi 126 .

pentru realizarea preparatelor culinare.alimente de origine animală. în alimente de bază (principale) şi alimente auxiliare (complementare).transportă preparatele în ordine. . 8. servirea începând în momentul în care toţi lucrătorii au ajuns la mesele sau consumatorii stabiliţi în prealabil. preparatele sau băuturile. debarasându-se şi mesele de serviciu. consistenţă. conform mediului comandat.intrarea şi ieşirea din salon se va face prin partea din dreapta uţii batante. servirea începând să se facă de toţi în acelaşi timp. formă de prezentare specific fiecărui preparat pentru apetitul organismului (consumatorului). folosindu-se pentru deschidere mâna sau piciorul drept. se va ţine seama de următoarele reguli: . . 127 .).preparatele nu se ating cu degetele ci cu obiectele de servire (cleşte. Materii prime necesare în tehnologia culinară Aceste elemente sunt furnizate prin alimente de origine vegetală şi animală. folosite în structura reţetelor. mătură şi făraş. . cârpa de spălat etc.alimente de origine vegetală. . influenţând proprietăţile organoleptice de gust şi aromă. fără să se lase prea mare interval de timp între servirea a două preparate. CAP.din salon se vor ridica în permanenţă obiectele folosite. ancăr. . până în salon. . . Alimente secundare (complementare). au un rol important în realizarea şi obţinerea preparatului. dându-se prioritate consumatorilor sau chelnerilor care transportă preparate şi băuturi. cu gramajul corespunzător.stimulentele. aspect. pentru a feri obiectele de servire de pe mâna stângă. alimentele sunt grupate după ponderea lor în structura reţetelor. care altfel ar da un aspect inestetic sălii. În acest scop.preluarea de la secţii şi aducerea preparatelor sau băuturilor se face în ordinea în care se consumă. iar primul din şir să meargă până la masa cea mai îndepărtată. culoare.mâna dreaptă va fi pe cât posibil liberă. Alimente principale. dându-se întâietate celui care transportă o greutate mai mare. trebuie ca ultimul chelner din şir să se oprească la masa cea mai apropiată. din care fac parte: .în salon se circulă cu multă atenţie. În tehnica culinară (gastronomie). Pentru aducerea preparatelor şi a băuturilor de la secţii. influenţând caracteristicile nutritive şi organoleptice ale preparatului după cum urmează: . evitându-se astfel incomodarea în timpul deplasării. .se va circula cu atenţie şi mult calm. reprezintă şi denumirea produsului finit. furculiţă. .personalul va circula în oficiu numai pe partea dreaptă.se va evita să se stea cu spatele la consumatori pentru care s-au adus obiectele de servire. folosite ca materii prime în structura reţetelor.

substanţe minerale şi vitamine. ridichi. pătrunjelul. frunzele ca verdeţuri care sunt bogate în vitaminele A. loboda. în care sunt depuse substanţe nutritive. Legume proaspete. Legume frunzoase: salata verde. fructoză. zaharoză. Alimente de origine vegetală necesare în alimentaţie. ardeii. Aceste legume sunt bogate 128 . care conţin uleiuri eterice.. Legumele bulbifere: ceapa. ştevia şi urzicile se folosesc la pregătirea mâncărurilor. Legume vărzoase: varza albă. Aceste legume se folosesc ca materii prime în tehnologia culinară şi în alimentaţie servite ca atare (crudităţi). bobul. leuşteanul. Legumele aduc o slabă contribuţie energetică organismului uman. potasiu şi fier. dovleceii. De la aceste legume se consumă bulbul şi frunzele. vinetele. favorizează schimbul normal de substanţe din organismul uman.esenţele. ştevia. fosfor. . iar spanacul. consistenţa. viola de culoare galbenă-albicioasă. iar unele pentru frunzele lor aromate (pătrunjel. Gulbaba-culoare roz. castraveţii. Aceste legume sunt cultivate pentru rădăcina lor îngroşată. lintea). ţelină. D. gulia. pepenii verzi şi galbeni. săpunar-coaja roz şi cu miezul alb. Aceste soiuri sunt rezistente la fierbere şi nu se sfărâmă. Clasificarea legumelor. de rezervă. prin conţinutul lor de săruri minerale pe bază de calciu. leguminoase (fasolea boabe. Legume fructoase: roşiile (tomatele). Aceste legume se cultivă şi se folosesc în tehnologia culinară pentru fructul lor gustos. Consumul de legume. În legumele verzi se găsesc proteine în cantităţi mici. prazul. în vapori de apă sau prelucrare prin înăbuşire. . îmbogăţindu-le valoarea nutritivă. substanţe minerale şi vitaminele. ţelină). amidon şi celuloză. Aceste legume se cultivă şi se întrebuinţează în alimentaţie. varza roşie. Prin fierbere se reduce conţinutul de glucide. loboda. mazărea verde. usturoiul. mazărea verde şi conservă. cimbru). conopida. recomandându-se în acest sens fierberea acestora în vase sub presiune. Legume tuberculifere: cartoful. E şi săruri minerale. andivele şi frunzoase condimentare (mărarul. varza creaţă. cu mare valoare alimentară de zaharuri. fasolea boabe (fasolea uscată).condimentele. sfecla roşie.coloranţii alimentari. . acestea îşi modifică aspectul. la noi în ţară se cultivă: cartoful galben timpuriu. . bamele. bamele proaspete sau conservă (boabe verzi). iar pepenii se folosesc ca deserturi. spanacul.afânătorii. fasolea şi mazărea (boabe uscate). B. De la aceste legume se consumă păstăile şi boabele păstăi: fasolea verde şi conservă.: Legumele rădăcinoase: morcovi. Legumele conţin o cantitate de apă (72-95%) şi glicide sub formă de glucoză. dar constituie o sursă importantă de apă şi substanţe minerale. urzicile. gustul şi culoarea. andivele. proteine. iar în leguminoase (fasole albă) în cantităţi mai mari. păstârnac. Legume păstăioase: fasolea verde. Prin orelucrarea culinară a legumelor. roz de vară.gelifiantele. glucide şi grăsimi. tarhonul. varza de Bruxelles. substanţe proteice. pătrunjel. bobul. lintea. C. Legumele şi contribuie la diversificarea unui bogat sortiment de preparate culinare.

leuştean. la condimentarea preparatelor culinare. Se consumă pentru gustul lor plăcut şi conţinutul lor în proteine. substanţe extractive. neazotate şi apă. piper. ardei. . proces în care se extrage apa din pulpă şi asigurară o conservare perfectă a legumelor (ardei. -40 grade C. glucoză.congelarea este o metodă de conservarea legumelor cu conţinut scăzut de apă. aplică un proces termic a produselor alimentare la temperatura de peste 100 grade C. este metoda de conservare care împiedică dezvoltarea microorganismelor în mediul acid (în soluţie de oţet diluat).murarea. În alimentaşie. rădăcinoase. reducându-se din volum şi greutate. foi de dafin. hasmaţuchi. se foloseşte la prepararea diferitelor sosuri şi la conservarea legumelor. este operaţia de conservare prin sărarea legumelor. care se 129 . se foloseşte în tehnologia culinară la prepararea salatelor. grăsimi. se consumă frunzele în stare proaspătă sau conservată. sparanghelul şi anghenarea. castraveţi etc. budinci etc. Ciupercile: sunt legume care cresc spontan sau în culturi dirijate (sere).marinarea.uscarea. de depozitare. Legume condimentare: pătrunjel. frunze de viţă. sosurilor. Procesul de deshidratare (uscare) cum este denumită această operaţie. legumele îşi recapătă proprietăţile prin înmuierea în apă rece. legume condimentare. . cimbru.pasteurizarea. temperatură constantă de +2. salată şi la prepararea diferitelor sosuri. . proces ce se numeşte rehidratarea. De la aceste legume (verdeţuri). mărar. curăţare. supelor. coreandru. este operaţia de tratare termică a recipienţilor (din sticlă sau metal) cu produse alimentare închise ermetic la temperaturi de 75-85 grade .sterilizarea. este operaţia tehnologică de eliminarea apei din produs care se realizează industrial prin evaporare sub efectul căldurii. dovlecei. Prelucrarea legumelor la rece şi în procesul termic: operaţiile primare de prelucrare a legumelor sunt: sortarea. se consumă crudă. hreanul. Legumele conservate: . săruri minerale şi substanţe proteice. ciuperci de seră şi ciuperci de pădure (hribul). sparanghelul. ceapă. corespunzătoare igienic. este operaţia de transformare prin fermentaţie a zahărului din legume în acid lactic (legume murate). Ambele procese de conservare asigură distrugerea parţială sau totală a microorganismelor şi exclud posibilitatea reinfectării produselor alimentare. tulpina îngroşată (gulia) şi căpăţâna falsă formată din floriferi incomplet dezvoltaţi (conopida). tarhon. soteuri. . se recomandă ciupercile comestibile de câmp. cartofi. +5 grade C (pentru cartofi până la 10 grade C) şi bine aerisite. aplicându-se operaţiunea de prelucrare primară (sortare. selectate de cunoscători. fasole albă etc. Legume perene: hreanul. urmând ambalarea şi congelarea la -20. de la care se consumă frunzele dispuse sub formă de căpăţână (varza). care asigură conservarea legumelor pe o durată mai mare de timp. anghenarea.sărarea. tomate.) .în vitamina C. dar se distrug o parte din vitamine. spălare). Păstrarea legumelor se realizează în spaţii special amenajate. glucide. Acest procedeu se aplică la: varza albă.

) în lichidul de fierbere. cireşe. obţinute prin prelucrarea specială a boabelor de cereale şi leguminoase. gutui. smochine. sunt produse din cereale. caise. pe sursa termică prin iradiere (grătar electric. ardei. Clasificarea fructelor din punct de vedere pomicol: . este procesul termic de expunerea produselor (legumelor). este operaţia de curăţare umedă aplicată înainte şi după curăţarea uscată (răzuirea). .orezul (brizură de orez). grăsimi şi săruri minerale. vasul acoperit cu capac şi se fierbe în abur (suc propriu). afine. obţinut din orezul şlefuit şi supus glasării într-o masă compusă din sirop de glucoză sau miere.grişul. grapefruts.Grupa bacifere: struguri.Grupa nucifere: nuci. se prezintă de culoare alb-gălbuie. substanţe proteice. este procesul termic.). (sau din conservă). se obţine în 3 sortimente. zmeură. Produse cerealiere în tehnologia culinară: Crupele. 130 . Presarea legumelor. Coacerea. operaţie ce se realizează mecanic (mixer). . odată cu o parte din apa de constituţie proprie a legumei. Prelucrarea termică. se realizează în diferite forme corespunzătoare preparatului stabilit de reţetă (preparate reci sau calde).Grupa sâmburoase: prune.. căpşune. se obţine prin măcinarea boabelor de grâu. banane. alune. în funcţie de natura şi cantitatea produselor pentru gratinare. ulei) pentru rumenire. de introducerea legumelor (produselor) fierte şi scurse. constă în aşezarea legumelor (produselor) porţionate în tăvi şi expunerea acestora la cald într-un cuptor încins la 180-250 grade C. mălai superior.Grupa seminţioase: mere. . iar în tehnologia culinară fierb repede şi îşi măresc volumul şi greutatea după cum urmează: . Sotarea. Spălarea. fistic. obţinând tipul S (şlefuit) cu suprafaţa boabelor netedă şi mată culoare alb-gălbuie. Scobirea. se realizează în vederea umplerii acestora cu diferite compoziţii (roşii. . amidon etc. migdale. cu mangan. sau manual. Divizarea (porţionarea). gust dulceag. săruri minerale etc. într-o tigaie cu puţină grăsime (unt. curmale. talc. şi tipul G (glasat). mandarine. piersici. vişine. fragi. mălai grisat (extra). Înăbuşirea. lipide. de culoare. kiwy. se obţine prin decorticarea orezului brut şi supus diferitelor operaţii tehnologice speciale. mărime şi îndepărtarea corpurilor străine (fasolea boabe şi orezul etc. până ce produsul capătă o crustă la suprafaţă şi pătruns în interior. mure. folosit la pregătirea mâncărurilor şi dulciurilor. lămâi. constă în încălzirea produsului în grăsime şi lichid fierbinte. a legumelor constă în fierbere. care sunt bogate în amidon. constă în expunerea legumelor (produselor) în grăsime fierbinte. legumele transferă o parte din substanţele nutritive (glucide.). arahide. dovlecei. plită etc. .).mălaiul (făină de porumb). Frigerea. se aplică cu scopul de a obţine sucul acestora.Grupa citrice (subtropicale): portocale. . pentru îmbunătăţirea proprietăţilor nutritive şi devine lucioasă. Prăjirea. gulii etc. Fructe tropicale: ananas. Prin acest procedeu termic.realizează prin stabilirea calităţii. margarină. mălai obişnuit (cu urme de tărâţe). pere.

de porumb.arpacaşul. se obţine din boabele acestora. care stabileşte calitatea făinii. ciorbe. spaghete. de grâu. fidea. Glucoza. . obţinând un aspect de solzi de culoare albă uşor gălbuie. Se păstrează în saci. zahăr farin (pudră). la temperatura apei de 20 grade C. etc. 5 Kg zahăr. zahăr cubic (bucăţi).fulgi de ovăz. garnituri diferite. Zahărul se dizolvă în apă. trebuie să fie de culoare albă şi lucioasă. folosite în tehnologia culinară. se obţine prin decorticarea. Păstrarea crupelor şi a făinii trebuie să se realizeze în încăperi speciale. Zahărul. apoi în procesul de laminare. modelat prin presare supus uscării şi poartă denumirea în funcţie de modelarea care li se dă în procesul tehnologic după cum urmează: macaroane. conţinut glucoză 70-75%. Făina albă extracţie 30%. gaze. În tehnologia culinară se întrebuinţează la prepararea diferitelor antreuri. decorticate. este un produs dulce şi se găseşte în fructe dulci şi mierea de albine. sunt produse alimentare fabricate din aluat nefermentat. Zahărul. supe. melcişori etc. Glucoza se foloseşte ca materie primă în prepararea produselor de cofetărie-patiserie. de orez. la obţinerea diferitelor preparate culinare (gust dulceag). semialbă 75%. supuse operaţiilor tehnologice de aburire (pentru a se înmuia). într-un litru de apă se pot dizolva cca. precum şi în tehnologia culinară. ferite de contactul cu mărfuri care au mirosuri de altă natură (petroliere. mâncăruri de bază. Produsele zaharoase şi amidonul în alimentaţie. glucoza se obţine prin hidroliza amidonului de porumb sau cartof în următoarele sortimente: sirop de glucoză concentrat. pe grătare (pardoseală). fără corpuri străine şi aglomerări de umezeală. murături etc. nelipicios. glucoză solidă. budinci. . 1 L de apă poate dizolva cca. Este un produs obţinut prin prelucrarea industrială a sfeclei de zahăr şi a trestiei de zahăr. se obţine sub formă de pudră fină. .) care îşi denaturează uşor calitatea devenind neconsumabile. constituie o materie primă de bază în laboratoarele de cofetăriepatiserie şi în arta culinară. Amidonul. porumb şi alte materii prime. amidonul formează o soluţie vâscoasă şi se transformă în gel. din cartofi. glucoză cristalină cu un conţinut de glucoză 99-100% (grad de îndulcire).făina. cu un conţinut de glucoză 30-40% (grad de îndulcire). bogate în amidon. prezentându-se ca produs finit zahăr tos (cristal). iar gradul de solubilitate creşte pe măsură ce se ridică temperatura apei. iar unele sortimente se industrializează şi cu ouă. în lăzi (cuve speciale cu capac).pastele făinoase. Industrial. iar la temperatura apei de 100 grade C. Încălzit în apă.. Făina de grâu se obţine în funcţie de gradul (procentul) de extracţie. 2 Kg zahăr. este un produs alimentar sub formă de pulbere care se obţine prin măcinarea boabelor de grâu şi este materia primă de bază în tehnologia produselor de panificaţie. simple sau combinate. degerminarea şi şlefuirea boabelor de orez sau grâu şi se foloseşte în tehnologia culinară. să fie uscat. intermediară 85% şi făină neagră 90%. cu temperaturi constante de 12-14 grade C şi bine aerisite. Se - 131 . de cofetărie-patiserie. în combinaţie cu siropul de zahăr.

chimenul. fructelor etc. uscaţi şi măcinaţi şi se industrializează în două sortimente (dulce şi iute). alcană. Stimulente.Condimente saline: sarea de bucătărie care se găseşte în natură în zăcăminte de sare şi se industrializează (comercializează) în sare extrafină. . luteină. Clasificarea se realizează astfel: . cu adaos de zahăr şi apă. piper conform reţetelor de fabricaţie. folosite la colorarea artificială a unor preparate culinare pe bază de aspicuri.foloseşte în producţia produselor de cofetărie (fondant. muştarul (pasta de muştar)-se prepară din boabele plantei de muştar . vin. după ce au ajuns la maturitate.sarea de lămâie (acid tartric). gust acru. exemplu: margarina. care se folosesc în producţia culinară (cantităţi mici). coriandrul. sunt substanţe organice. substanţe colorate. măruntă. care se obţine din drojdie de vin sau tescovină şi se prezintă sub formă de cristale. pentru a le conferii gust şi miros plăcute. se obţine din fructul ajuns la maturitate. sunt uleiuri vegetale care au devenit solide prin industrializare. uruială şi bulgări . caramel (prezentate în diferite culori). stimulând secreţiile gastrice şi uşurează digestia. frunze. anasonul. . culoare albă. polen. enibaharul. apoi se conservă prin sărare sau marinare în oţet şi sare. îngheţate. Cel mai folosit este oţetul de vin. Condimentele. Coloranţii naturali de origine vegetală. din fructul neajuns la maturitate şi se supune procesului de uscare din culoarea verde se schimbă în negru. fructe. în combinaţii şi cu materii auxiliare.condimente acide: oţetul alimentar care se obţine prin fermentaţia acetică a vinurilor. jeleuri. boiaua de ardei-se obţine din ardei iuţi sau ardei graşi. Grăsimile hidrogenate. Coloranţii alimentari. făină de grâu. Materii prime auxiliare. supus fermentării şi curăţirii de partea exterioară apoi uscării. cu o concentraţie de acid acetic de 9 grade. flori sau părţi florale. chimionul. nucşoara. în funcţie de materia primă. fiind constituiţi din: clorofilă.condimente picante: piperul-este fructul unei plante tropicale şi se comercializează în două sortimente (piper negru). şofran. fină. turnesol. acţionând asupra sistemului nervos şi 132 . scorţişoara şi cuişoarele. -sunt produse care conţin substanţe cu acţiune de intensificare a funcţiilor organismului. şofrănel.Condimente aromate. legume. seminţe. Din aceste condimente aromate fac parte: vanilina. sare. de hidrogenare. . se găsesc în sucul celulelor din frunze. având proprietăţi asemănătoare cu untul. iar piperul alb. precum şi a produselor de cofetărie-patiserie. capere-sunt bobocii plantei capparis spinoasa. zahăr. culeşi primăvara şi vara. se folosesc în producţia culinară şi de cofetărie pentru a conferi preparatelor aromă specifică plăcută şi se obţin din fructe. substanţe fără valoare energetică şi biologică sau cu valoare redusă. precum a le prezenta într-un aspect plăcut. sunt produse de origine vegetală şi conţin uleiuri eterice. fără a modifica gustul şi mirosul specific al produsului. măcinate cu adaos de oţet. tarte cu fructe în jeleu). caroten. fragmente de tulpină.

substanţe gelifiante. lichioruri. sub formă de granule şi pulbere. Sortimentul de arome: ananas. de culoare albgălbuie. Din aceste produse fac parte: gelatina. portocal. oaie. acid clorogenic şi cafeină (principalul stimulent) . în cuptoare speciale. India) se obţin prin prelucrarea specială a frunzelor tinere ale arborelui de ceai. un rol important în alimentaţie îl reprezintă alimentele de origine animală după cum urmează: Carnea şi subprodusele din carne. Afânătorii. China. zgârciuri. vişine. obţinute industrial. Carnea provenită din măcelării. viţel). apoi se supun procesului termic. se întrebuinţează în realizarea produselor de cofetărie-patiserie şi a băuturilor răcoritoare. drojdia comprimată şi drojdia uscată. Esenţe. scorţişoară.ceaiul de masă şi medicinal. este sămânţa arborelui de cafea. oase). care se apropie mult de proteinele din structura ţesuturilor corpului omenesc. . ied). Substanţele gelifiante. mentă. au miros şi culoare specifice plantelor de extracţie (anason. ovine (berbec. având rolul de afânarea aluaturilor şi alte compoziţii. de culoare alb-gălbuie şi are aceleaşi întrebuinţări ca şi gelatina. dar cu o putere de gelificare mai rapidă. Carnea constituie o sursă importantă de proteine. care au compoziţii asemănătoare cu ceaiul de import. boabele se obţin prin îndepărtarea părţii cărnoase a fructului. banane. Esenţele. purcel). Indonezia. de a-l gelifica. mânzat. pelin) şi sunt folosite în producţia culinară de cofetărie-patiserie şi a băuturilor răcoritoare. În activitatea de producţie culinară. Acestea sunt: bicarbonatul de sodiu. lămâi. porcine (porc. este produsul obţinut din prelucrarea seminţelor fructului arborelui de cacao. acţionează pulsaţiile inimii în circulaţia sângelui. chimen. se recomandă în alimentaţie în combinare cu laptele sau simplu. deoarece în cantităţi necontrolate (excesive). conferindu-le produselor aroma specific plăcută.sucurilor gastrice. sunt substanţe chimice. după care operaţia de măcinare obţinând pudra de cafea. Agar-agar. de import (Rusia. obţinute sub formă de foi subţiri transparente. caprine (capră. În ţara noastră se cultivă un sortiment bogat în ceaiuri de masă şi medicinale. devin nocive organismului. zmeură. obţinută industrial prin fierberea unor părţi anatomice de la animale sacrificate. Aceste produse se prepară în cantităţi stabilite de reţete. migdale. este o substanţă gelifiantă extrasă dintr-o algă marină originară din India. . sunt produse folosite în alimentaţie.cacaoa. pui). este carnea animalelor sacrificate în abatoare şi anume: bovine (vacă. Aromele. Substanţe specifice în conţinutul cafelei sunt: acid cafetonic. arome. miel). pe lângă alimentele de origine vegetală. cu scopul de a schimba consistenţa unui produs. bogate în scleroproteine (urechi. considerându-se în acest sens un aliment de bază în organism. pasăre (găini. caise.cafeaua. Alimente de origine animală necesare în alimentaţie. portocale. 133 . praful de copt. şorici. Se prezintă sub formă de granule sau fire şi fulgi. afânători.

Clasificarea peştilor. de verificare a cărnii se realizează la recepţie. Peştele şi subprodusele din peşte. muşchi ţigănesc. devine elastică. carcasă (întreagă de pasăre). În producţia culinară. lin. corespunzător speciei. Datorită structurii cornii de vânat. marinare. fierbere. recomandate în alimentaţie. Subprodusele comestibile obţinute din peşte sunt: icrele şi lapţii. Aspectul. cega (care migrează din Marea Neagră în Dunăre depunându-şi icrele după care se întorc în mare cu puietul). tobe. iar după maturare (48 ore). se pregăteşte după norme tehnologice stabilite pentru fiecare preparate. vârsta şi specia cărnii. păstrăv. Unităţile se aprovizionează şi cu carne tranşată. Aceste preparate din carne se grupează în diverse specialităţi. carnea se supune procesului de fezandare (baiţ). de la unităţile specializate (abatoare-carmangerii). Carnea alterată. după mediul în care trăiesc: Peşti de apă dulce: crap.În funcţie de specia animalelor şi păsărilor. depozitarea în spaţii frigorifice şi comercializarea. Procesul termic la care se supun aceste specialităţi sunt: afumarea la cald sau rece. păstruga. determinată de prospeţimea. Unităţile de alimentaţie. guvide. 134 . ştiucă. şuncă presată). babuşcă. precum şi conserve. după care urmează răcirea. vânatul se clasifică în vânat cu pene (păsări) şi vânat cu blană (păr)animale. sărare. muşchi file. Peşti marini: calcan. carcasă )’(întreagă de ovine şi miel. se face prin congelare. Produse alimentare de origine animală. carnea se poate livra în unităţile cu activitate de producţie culinară. consistenţa şi prospeţimea. după sacrificare este moale. caracudă. miros neplăcut de putrefacţie. pe părţi anatomice din carcasă. culoarea. oferă consumatorilor în structura meniurilor un bogat sortiment de preparate din carne (produse de industrie sau carmangerie). scrumbia de mare. Carnea de vânat. rulade. scrumbia de Dunăre. iar mielul cu capul nedetaşat). Culoarea cărnii. zargan. nisetru. sub denumirea de mezeluri (salamuri. biban. culoarea cenuşie sau verzuie. prin care se determină. carcasă (jumătăţi de porcine). cremvurşti. la mesele obişnuite sau organizate. consistenţa moale. Consistenţa cărnii. Caracteristicile organoleptice a calităţii. Pentru determinarea mirosului şi gustului se pot realiza probe de fierbere sau frigere deoarece intensitatea mirosului specific impropriu de prospeţime creşte odată cu temperatura. Carnea de ovine (batal) are un miros specific. aterină. Peşti migratori: morun. are suprafaţa umedă. oblete. care îi conferă cărnii frăgezime şi suculenţă. după specie. simple (feliate) sau în combinaţie sub formă de gusturi. cu ajutorul organelor de simţ (văz. aspectul. lufar. cârnaţi. somn. exterior al cărnii să fie specific de carne proaspătă. rechin. chefal. miros. stavride. laban. se foloseşte carnea de peşte care este bogată în vitamine. iar prin apăsarea cu degetul rămân urme. hanus. plătică. dezosată. Mirosul cărnii. să fie de la roz spre roşu închis. trebuie să fie specific cărnii proaspete. Compoziţiile acestor produse. Conservarea peştelui şi subproduselor. pălămidă. afumare şi uscare. cegă. recomandate în servire natur. sub formă de : carcasă (sferturi de bovine). viză. în vederea obţinerii produselor de calitate. înainte de preparare. cu şesutul conjunctiv tare. antreuri reci sau prelucrate termic (calde) în toate etapele zilei. şalău. palpare).

smântâna fermentată (pentru consum). Melcul. ovală. Consistenţa. acrişor cu aromă caracteristică. lufar. racul de apă dulce. Crevetele. În terminologia culinară se numesc pui de baltă. se prepară pane. cod. Batracieni. cochilia ovală. gustul plăcut. trăieşte în grădini şi livezi. alb uşor gălbuie. de culoare albă şi gustoasă. omogen.-pe lângă carnea de peşte se foloseşte şi carnea de crustacee. precum şi tehnologia unor sortimente de specialităţi culinare cu sosuri şi salate. piper şi suc de lămâie. obţinut prin fermentarea laptelui cu o cultură de streptococi lactici.Peşti oceanici: hering. de la care se foloseşte carnea picioarelor din spate. la vărsarea fluviilor. iaurtul de bună calitate. culoare. de culoare verde şi trăiesc în apă. Culoarea. se consumă în stare naturală cu sare. Stridia. se găsesc în apele dulci şi sărate ale mărilor şi oceanelor. În alimentaţie. gustul acrişor-aromat. . carne gustoasă. Crabul. trăieşte în apele mărilor. Carnea este gustoasă. carnea consumabilă se găseşte în articulaţiile masculilor. se întrebuinţează în general laptele de vacă. cochilia cenuşie. piper şi lămâie.55 grade C. Organoleptic. în stare naturală cu sare. Laptele cu defect de gust. Gustul. trăieşte în râuri. Densitatea. cu corpul moale: scoica. Condiţiile de calitate ale laptelui. Mirosul. excepţie face melcul. ton.033 g/l (faţă de densitatea apei. este produsul lactat gras obţinută din lapte cu un conţinut de grăsime între 20-40%. neregulată. ca la scoică. trăieşte în Marea Neagră.027 şi 1. merluciu. Moluştele. fără sedimente şi impurităţi. Crustacee. trăieşte în apa mărilor. Laptele este un lichid cu o compoziţie complexă. este un produs lactat acid. Se consumă vie. fără elemente de zer. lichid opac. Moluşte. este de mărime mică (5-6 cm). cu un conţinut de grăsime de 32%. constituie materia primă de bază în producţia laboratoarelor de cofetărie pentru obţinerea produsului de frişcă. somon. lacuri şi bălţi. sunt închise într-o carapace. miros. 1000 g/l). caracteristic. stavride. macrou. Crustaceele (racul de mare-homarul. suculentă. va fi eliminat din prelucrare şi din consumul alimentar. Batracienii (broaştele comestibile). care trăieşte în apele mărilor ajungând în lungime până la 30-40 cm şi în greutate de până la 4 Kg. se obţine din smântâna dulce pasteurizată şi 135 . prezintă coagul compact. conţinând toate principiile nutritive necesare organismului uman. Punctul de fierbere al laptelui este mai ridicat şi se realizează la 100. care este terestru. plăcut şi caracteristic laptelui proaspăt. Carnea este tare cu gust specific. carnea este formată din piciorul muscular. langusta). Laptele bătut are o consistenţă asemănătoare cu smântâna. folosite în alimentaţie: Iaurtul. Laptele şi produsele lactate.între 1. indiferent de natura provenienţei. obţinându-se în două sortimente: smântâna dulce. moluşte şi batraciei. închisă într-o cochilie dublă. Produse lactate. nutritivă. Smântâna. fluidă şi mai vâscoasă decât apa. este produsul cel mai solicitat dintre produsele lactate acide. dulceag şi plăcut. asociată cu diferite sosuri. are corpul moale. Laptele bătut. se apreciază după: Aspectul. trăieşte în mare. Are crusta roz. are crusta lucioasă de culoare cafenie. omogen. Midia. formată din două valve fixate într-un ligament. determinată de grăsimi şi caroten. sardină. de consistenţă tare şi greu de digerat. de asemenea şi sortimentele de produse industriale.

macaroane. fără aglomerări de grăsimi. 80 grade C a caşului din lapte de oaie. slab acrişor. exemplu: brânză proaspătă de vaci şi brânzeturile aperitiv sau de desert. servite natur (feliate). picantă. 136 . după maturarea lui în prealabil. de culoare gălbuie.un aliment complet. porţelănoasă. pastă de brânză cu ou) aplicând diferite procese tehnologice la rece sau cald. se prezintă cu un aspect omogen. la temperatura de cca. necesari organismului. cu ochiuri de fermentare în toată masa. gălbenuşul este amestecat cu albuşul. aceste sortimente de brânzeturi se obţin prin oprirea în apă. se fabrică şi în ţara noastră. sărată potrivit. slab sărate. 42-44% (de vacă) şi 47-50% (de oaie). de culoare albă spre roz. pentru aportul în factori nutritivi. culorii. brânza telemea se prezintă de culoare alb-gălbuie. gustul plăcut. dulceag. Caşul pentru consum. obţinându-se caşcavalul. brânza este produsul proaspăt sau maturat. Aprecierea albuşului proaspăt. albuş 30-35 g. aroma şi gustul de fermentaţie lactică. recomandate în grupa gustărilor. uşor acrişoară. vacă sau amestec. Ouăle. gălbenuş 18-20 g. untoasă în interior. de culoare albă. Brânzeturile se întrebuinţează în alimentaţie. respectând tehnologia originală. În alimentaţie se foloseşte oul de găină. Analiza organoleptică a brânzeturilor constă în determinarea consistenţei. iar la ouăle mai vechi îşi pierde transparenţa devenind opac. caracterizându-se printr-o maturare de scurtă durată în aer sau în saramură de apă sau de zer. iar cea dietetică fără grăsime. Organoleptic. aromat. pasteurizarea laptelui la temperatura de 65-75 grade C timp de 15-50 secunde. cu un conţinut de grăsime 30%. albuşul se bate mai bine spumă şi se găsesc în toată perioada anului. a laptelui smântânit. Ouăle în alimentaţie. pasta omogenă. obţinut prin scurgerea zerului după coagularea laptelui. bine conturat şi menţinut în mijlocul albuşului. precum şi analizelor de laborator. Gălbenuşul proaspăt este compact la spargere. originară din Grecia. Obţinerea brânzeturilor se realizează prin următoarele faze tehnologice.se obţin din lapte de vacă.fermentată cu ajutorul bacteriilor lactice. se introduce în forme. în medie oul este luat în calculul reţetelor de 50 g brut. consistenţa densă. Clasificarea brânzeturilor: Brânzeturi proaspete. mirosului şi gustului. în funcţie de sortimentul de brânză obţinut. Brânza Feta. care se digeră mai uşor. brânză Feta şi caşul pentru consum. de culoare albă până la slabgălbuie. iar la ouăle vechi. fără ochiuri de fermentare. are coaja subţire.cu o consistenţă moale. grăsime 45-50%. mirosul şi gustul plăcute. Brânzeturi sărate şi maturate. aciditatea şi conţinutul în sare. sau prelucrate tehnologic. obţinându-se sortimentele: brânză telemea.U. sau amestecului acestor produse. grăsime 40-45%. prin prelucrare specială. la obţinerea multiplelor sortimente de minuturi la comandă. pastă compactă.. este transparent şi curat. pe bază de combinaţii şi cu alte componente (ouă. mirosul şi gustul plăcute. de conistenţă vâscoasă.. caracteristic fermentaţiei lactice. Brânzeturile. Brânzeturi oprite „caşcaval”. Verificarea calităţii organoleptice şi fizico-chimice a laptelui. grăsime în S. oaie sau amestec. Se prezintă ca pastă moale. fiind foarte puţin mobil. sau fixat de coajă. Structura oului conţine: coaja 6-7 g. pastă fină. fără ochiuri de fermentaţie. spaghete. mirosul şi gustul slab acrişoare. iar pasta obţinută. pentru determinarea conţinutului de grăsime.

sub formă de paste etc. legume etc. culoarea. făină.) Grăsime de origine animală: untul. în producţia produselor de cofetăriepatiserie. aspectul. în funcţie de tehnologia de preparare şi servire în sortimente: .sosuri reci. gustul de iute. care au ca scop principal îmbunătăţirea gustului preparatelor culinare. Indicii de calitate al sosurilor. să aibă consistenţă lejeră 137 . condiţiilor de păstrare necorespunzătoare. gratinarea preparatelor. fără suspensii. Să fie proaspăt preparate. Dozarea necorespunzătoare a componentelor. omulete simple sau combinate cu diferite adaosuri (brânzeturi. influenţează negativ indicii de calitate al sosurilor.sosuri albe. untura de porc ase obţine prin topirea slăninei. prin topire se obţine un lichid transparent. folosindu-se în cazuri excepţionale la preparatele ce se asociază servirii fierbinţi (după răcire aceste preparate se sleiesc). de acru. Untura şi seul. Calitatea untului. seul. carne. topit se obţine prin topirea seului crud proaspăt de bovine. grăsimi. Sosurile reci trebuie să aibă consistenţă diferită. sosuri verzi etc. de culoare alb-gălbuie. în apă clocotită cu oţet şi sare (pentru coagularea albuşului). gust. miros specific de untură proaspătă şi se foloseşte în tehnologia alimentaţiei la prepararea mâncărurilor şi a produselor de patiserie. fructe etc. completează preparatul culinar gustul. sosuri roşii. sortarea preparatelor. culoare albă până la galbenă cu gust specific. Clasificarea sosurilor se face. să aibă gust şi aromă plăcute. Untul. vâscoasă. savoarea în prezentare şi servire. pregătirea sosurilor cu mult timp înainte de servirea acestora. condimente. sosuri galbene. miros. ochiuri simple sau combinate cu diverse componente. prin tehnologia aplicată şi măiestria bucătarului. prezentându-se cu aspectul de masă cremoasă (alifioasă). consistenţa. mezeluri. care se produc prin nerespectarea procesului tehnologic pe flux. în funcţie de specificul fiecărui sortiment. untura. iar principalul component este grăsimea din lapte. La prepararea sosurilor se întrebuinţează: semipreparate de bază. ci să-şi menţină emulsia omogenă. se obţine din smântână. sosuri brune.sosuri calde. Trebuie să aibă gust şi aromă corespunzătoare. Seul. aplicând diferite procese termice: de fierbere în coajă sau după ce au fost sparte. Untul se întrebuinţează în tehnologia culinară la prepararea sosurilor. Sosurile calde trebuie să fie bine fierte. Sosuri în tehnologia culinară. mai mult sau mai puţin lejeră. de amar. pentru care untul îşi schimbă culoarea.se folosesc în tehnologia culinară. aplicând multiple procese tehnologicepe flux. nerespectarea etapelor pe flux tehnologic.. legume. specifice materiilor prime folosite în structura reţetei. lactate. Toate sosurile şi semipreparatele culinare. ouă. să nu se ridice grăsimea la suprafaţă. În funcţie de culoarea obţinută în tehnologie: se pot realiza: . gustul dulceag. Seul se foloseşte mai puţin în tehnologia culinară din alimentaţie. este determinată de proprietăţile organoleptice ale laptelui: culoare. Defectele se datorează proceselor fizico-chimice. consistenţă. de consistenţă tare.-sunt produse de consistenţă lichidă. supe concentrate. .

antricot parţial dezosat (garf) şi ceafă fără os (fasonat) . fie separat servit în sosieră la masă. . . .dacă are un strat de grosime la suprafaţă.crap de piept cu os. să nu prezinte aglomerări. se înlătură membrana care îl acoperă (capsula) şi se spală în apă rece 138 . Carnea de vită şi mânzat în carcasă (bovine): muşchi fasonat: . se îndepărtează cu şerveţele de hârtie. apoi se îndepărtează pieliţa (meningele) care îl acoperă şi se spală din nou în apă rece .carne calitatea I (de gătit). salbă. odată cu preparatul culinar. fleică. fleică. au valoare alimentară deosebită şi gustul plăcut. se ţine în apă rece cca 30 minute pentru a se dizolva cheagurile de sânge. se îndepărtează chegurile de sânge şi se spală în apă rece . se îndepărtează vasele sanguine de la intrare.(nici prea fluidă. gât. piept cu blet şi carne rezultată din fasonarea pieselor provenite din coadă.creierul.ficatul. .grăsime rezultată din fasonări. Din grupa organelor comestibile fac parte: . oase fără măduvă. . Carne de porc în carcasă (fără slănină): . Tranşarea şi prezentarea cărnii pe părţi anatomice. .muşchiuleţ şi cotlet fără os (file-fasonate). Remedierile imediate în prepararea sosurilor sunt: .carne de calitate superioară fără os (pulpă şi spată).inima. prin congelare. care formează o grupă importantă de sortimente comestibile. . Organele au un conţinut mare de apă.piept cu os şi rasol cu os (fără cheie) .greabăn. se taie. Prepararea primară şi termică a alimentelor în tehnologia culinară. rasol faţă. . . nici prea densă). .rasol din spate cu os fără cheie. fapt ce indică un consum imediat după recoltare sau o conservare rapidă.pulpă şi spată . cel mai apreciat în consum este cel de viţel şi porc. se alterează foarte uşor. se strecoară.antricot vrăbioară fără os (fasonată). .dacă sosul este prea gras sau prea condimentat. mijloc de piept . se mai lasă să fiarbă.carne calitate superioară (fără os) . margine de fleică.dacă plezintă aglomerări. în activitatea de producţie culinară se întrebuinţează şi subprodusele de carne (organe).dacă nu este suficient fiert. se diluează cu supă.oase fără măduvă şi sită .carne calitatea I (de gătit).flaxuri Subproduse de carne.carne rezultată din fasonarea pieselor provenite din toate părţile anatomice (fără bucăţi de grăsime).

Congelarea cărnii şi a subproduselor. Refrigerarea lentă. Pentru încetinirea sau oprirea acţiunii factorilor naturali careb produc transformări nedorite şi conduc la degradarea cărnii. se aplică prin două procedee succesive. se realizează prin introducerea în apă rece şi apoi prin creşterea treptată a temperaturii acesteia. splina. se obţine coagularea rapidă a proteinelor de la suprafaţă şi formarea unui strat izolator. modificări de culoare şi creşterea gradului de digestibilitate a alimentului. se realizează în spaţii frigorifice obişnuite în care temperatura aerului trebuie să fie de -3 şi -4 grade C. ustensile. cărnii i se mai aplică şi alte operaţii pregătitoare cum sunt: tocarea. se verifică calitatea acestora. dezosare..(carmangerii) dotate cu utilaje.plămânii. mobilier. tocare a cărnii. se igienizează şi se supun procesului tehnologic proaspete sau conservate prin congelare. care nu permite ieşirea substanţelor extractive sin aliment. Conservarea cărnii şi subproduselor din carne. se igienizează (se spală) şi se porţionează corespunzător preparatelor planificate. precum şi în tehnologia mâncărurilor. formarea unor arome. sau combinare. se realizează un circuit continuu de vapori. împănarea etc. se realizează prin introducerea cărnii într-un vas cu o cantitate mică de apă şi acoperirea cu capac ermetic. porcine. apoi se spală cu apă rece şi se ţin puţin în lapte pentru îndepărtarea mirosului specific . Decongelarea cărnii şi subproduselor. sau prin introducerea directă în apă clocotită de la început. aceasta trebuie să se supună unor operaţii de conservare. ovine. Prelucrări termice în producţia culinară a cărnii. Se recomandă ca preparate culinare din grupa gustărilor calde simple. Refrigerarea rapidă. în funcţie de tratamentul termic aplicat. se îndepărtează canalele şi membrana care îi acoperă. obţinându-se un rasol foarte gustos. La păsările în carcasă se scot picioarele şi capul. Înăbuşirea. Sub influenţa tratamentului termic al cărnii. În funcţie de utilizările culinare. pentru producţia curentă a zilei. necesare pentru operaţiile de tranşare. se flambează la flacără pentru îndepărtarea rămăşiţelor de pene (fulgi) apoi se eviscerează (secţionează) pe abdomen. specifică fiecărui aliment astfel ca procesul folosit să asigure o păstrare cât mai îndelungată şi menţinând cât mai aproape calităţile organoleptice şi valoarea nutritivă de cele iniţiale. prin următoarele metode. Fierberea cărnii. limba. se realizează la temperatura cea mai potrivită de -25 şi -35 grade C. este procesul prin care este procesul prin care este readusă la starea iniţială prin decongelare lentă la temparaturi de 0 +4 grade C şi decongelare rapidă la temperaturi de 16 şi 18 grade C în spaţii special amenajate (carmangerii). porţionare. care în contact cu pereţii vasului se condensează şi se adună sub formă de - 139 . se taie longitudinal. măduvioara. prin trecerea grăsimii în lichidul de fierbere. testicul (fudulii). apar degradări ale substanţelor proteice. Prelucrarea primară şi termică a cărnii.rinichii. baterea cu ciocanul şe şniţele. trecând în prealabil prin procesul de refrigerare. sunt organe recoltate de la bovine. primul procedeu constă în menţinerea cărnii la o temperatură de -6 grade C (la început) şi apoi la -1 grad C (la sfârşitul operaţiei).

caşcaval etc. Comercializarea. tip kebab). A comercializa înseamnă. promovarea şi publicitate. frigere tip rotisor. Acest obiectiv va fi îndeplinit prin definirea marketing-ului de obiectivele comercializării precum şi cele legate de calitate. metodă care păstrează în interiorul cărnii substanţele nutritive şi se obţin un produs uşor de digerat.caracteristicile bucătăriei româneşti.tehnica alcătuirii meniurilor. prin acest procedeu. .. timp în care se mai adaugă şi alte componente de gust. se realizează prin aşezarea fripturilor pe tăvi speciale de cuptor unse cu grăsime şi introducerea acestora în cuptorul bine încins. Coacerea.promovarea şi publicitatea. preţurilor. .tehnologia alcătuirii listelor de preparate şi băuturi. adoptarea informaticii pentru asigurarea conducerii gestiunii şi a profitabilităţii. . menţinând umiditatea.preţurile de vânzare şi aprovizionare. Această ofertă nu este altceva decât modalitatea de a cunoaşte şi a pătrunde pe piaţă cu produsul creat. Câteva aspecte cu caracter practic. datorită coagulării proteinelor şi caramelizării glucidelor.podgoriile şi vinurile româneşti. Procesul termic de coacere. respectiv cel de vânzare de către ofertant. care să asigure un raport competitiv calitate-preţ. condimente. împiedicând ieşirea substanţelor nutritive din carne. expunerea pe plită încinsă etc. proces tehnologic asemănător cu frigerea. este operaţia tehnologică de expunere a cărnii pe sursa termică (grătar electric. promovarea şi publicitatea privind tehnologia alcătuirii listelor de preparate şi băuturi Comercializarea. cu mangan. legat de comercializarea produsului oferit de restaurante şi unităţi similare: . fără a mai adăuga apă. operaţie prin care se pierde multă apă din produs. respectiv marketing-ul de dezvoltare şi cel de maturitate. Frigerea. Nu omitem celelalte concepte de marketing. proces tehnologic care realizează formarea unei cruste la exterior. marketingul de maturitate urmăreşte conceperea şi punerea în practică a unui ansamblu coerent de acţiuni privind politica serviciilor. gratinare. cu gaze. a te informa de o manieră selectivă pentru a determina realizarea actului de cumpărare de către client. în funcţie de preparat. Promovarea şi publicitate 140 .. CAP. . 9. dacă se prelungeşte operaţia termică.picături. profitabilitate şi implicit cele referitoare la resursele umane. Dacă marketingul de dezvoltare urmăreşte crearea unui produs puternic şi nou. înainte de toate. . roşii. vin. friptura se usucă. datorită atingerii temperaturii până la 300 grade C. de preţuri. aromă.

141 . societăţile comerciale şi prestări servicii din zonă sau din exterior. servicii sau puncte de informare turistică. Clienţii individuali.clientelă cu venituri mici. baze sportive şi de agrement. în cantităţi mici şi în ambalaje cu o reclamă foarte sugestivă. cărţi poştale ilustrate. liste de preparate şi băuturi. aeroporturi şi companii aeriene. seminarii. următorul pas îl constituie stabilirea grupurilor ţintă ce se au în vedere şi mijloacele de promovare pentru atragerea şi fidelizarea acestora. sugestii pentru aniversări şi altele. calendare. alţi clienţi potenţiali din afara zonei.. Se au în vedere clienţii individuali şi clienţii grup. . elevi şi alţii.clientelă din hotel? .oferirea unor produse preambalate care se realizează în unitatea respectivă (patiserie.deiverse asociaţii profesionale.oferirea promoţională. . brichete. staţii de benzină şi service. . asociaţii patronale interprofesionale. . jandarmerie). Prioritar. administraţia centrală şi locală. meniuri pentru copii.automobilişti. mape etc. ghizi de turism etc. .ofertă de preţuri speciale pentru viitorii clienţi potenţiali: firme. dar care au activităţi în zonă. .oferirea unor mese gratuite pentru clienţii fideli. pixuri. . gratuit. .unităţi de presă.unităţi hoteliere. agenţii de turism..automobilişti sau clienţi sosiţi cu alte mijloace de transport? .oferirea unor servicii la preţuri mai reduse în zilele în care restaurantul nu are un grad de încărcare suficient (anumite zile din cursul săptămânii sau după caz. bomboane etc. radio şi televiziune. . profesiuni liberale. organe de ordine publică (poliţie.clientelă individuală sau grupuri? . cărţi de vizită.). sindicate.clientelă pentru servicii a la carte sau mese comandate? .societăţile comerciale industriale.clientelă locală sau de tranzit? .instituţii publice sau private din zonă: organisme şi unităţi de învăţământ. în week-end sau în afara sezonului. a noilor produse introduse în oferta unităţilor respective.federaţii şi asociaţii sportive.oferirea de pliante. brelocuri. . grupuri de turişti. şoferi de autobuze şi autocare. congrese? . respectiv cei care în mod constant servesc masa în unitatea respectivă. după caz pot fi atraşi din: . .distribuirea unor obiecte de folosinţă individuală cum ar fi: agende. mijlocii sau mari? Odată făcută analiza clientelei.Tehnicile de promovare sunt numeroase. .clientelă pentru banchete. Dintre acestea exemplificăm: . trebuie să avem în vedere clientela căreia ne adresăm: . reprezentanţe. garaje. pentru realizarea unei politici coerente de promovare.

numele administratorului (a celui ce o exploatează). Indiferent de forma aleasă. .fast-food. În alegerea firmei se constată mai multe tendinţe: 1. .ambianţă. sunt atraşi în general din acelaşi mediu ca şi clienţii individuali. Un client cumpără de la un restaurant produsele sau serviciile de care el are nevoie. alegerea celor mai adecvate mijloace pentru atragerea şi orientarea clientelei către produsele şi serviciile oferite. este expresia personalităţii sale. în lanţuri hoteliere. Firma permite identificarea unităţii pentru că aceasta are un nume. firme purtătoare de imagini. .familiale şi altele. organisme sau societăţi de turism. urmare căreia. din contră.internaţionale. Asocierea cu unităţi de profil. mass media şi alte mijloace. este necesar ca prestatorii să dispună de mijloace moderne pentru recepţionarea mesajelor viitorilor clienţi: telefon. fax. prin corespondenţă. firme care corespund unor nevoi ale clienţilor: . noi subsriem că. 142 . o consideră ca o agresiune. Indiferent de opinii. poate reprezenta succesul în asigurarea unei bune politici de promovare. o carte de identitate. . Contactele pentru atragerea clientelei pot fi directe şi indirecte după caz. .asociere de nume-firmă 2. Putem spune că.noutăţi şi altele 3. . cu precizarea că orientarea pentru servicii o dau conducerile sau administraţia societăţii. Foarte mulţi consideră publicitatea o creaţie artistică. izolate şi care nu pot dispune de mijloacele financiare şi tehnice necesare pentru materializarea acţiunilor de promovare dorite.Clienţii de grup. port drapelul transmiţător de mesaje şi care poate ajuta eficient restauratorul în conceperea mesajului său. telefonic. publicitatea constă în a crea un ansamblu de lucruri şi imagini sugestive care favorizează obţinerea unei decizii de ordin comercial din partea clienţilor. e-mail etc. mai ales în cazul unităţilor mici. . . trebuie să ne referim şi la firmă în special. lanţuri voluntare de profil. telefax. .numele proprietarului.economice. care pot reprezenta: . Imaginea este ansamblul reprezentărilor pe care dorim să le dăm unui produs sau unui serviciu. cu teme posibile: .turism şi vacanţă. Alţii.. publicitatea crează imaginea de marcă şi imaginea firmei. adică stindardul ideal.unităţi cu specific. Publicitatea are ca obiectiv principal. firme personalizate. instituţiilor sau asociaţiilor din care fac parte. clienţii sunt tentaţi să consume ceea ce nu au nevoie.Vorbim de imagine în general. Restauratorul trebuie să identifice satisfacţiile pe care le aşteapă clientul şi pe baza acestora să construiască comunicarea cu posibili cumpărători şi diferiţi parteneri.numele creatorului. convivialitate.

televiziunea. cel mai dinamic. metrou şi să nu uităm posibilităţile de amplasare a panourilor publicitare şi a indicatoarelor de semnalizare de pe arterele de circulaţie naţionale şi locale. Obiecive posibile în campania publicitară a firmelor: .pliantul restaurantului. tramvaie.foile volante. . în zilele noastre un mijloc eficient pentru promovarea vânzărilor. Publicitatea a devenit. . cel mai garantat. . cu posibilităţi tehnice de realizare diversificate şi costuri în concordanţă cu puterea financiară a fiecărei firme. 143 .firme care nu spun nimic şi din păcate sunt multe Pentru client este important ca firma să fie uşor reţinută în memorie. . Orice campanie publicitară are în vedere: clienţii actuali.de a atrage noi clienţi de la concurenţă. puţin costisitoare. Ea trebuie să aibă în vedere cele mai potrivite mijloace care să uşureze dialogul cu clienţii Mijloacele de publicitate sunt variate şi în principal includ mijloacele scrise şi audio-vizuale: . . limitate însă ca spaţiu.presa zilnică naţională. au poate cea mai sporită eficacitate şi cele mai scăzute costuri în comparaţie cu celelalte mijloace publicitare. foarte răspândit în ultimii ani. 4.de a construi sau a schimba imaginea produsului sau serviciului. cunoscută şi la noi în ultimul timp prin anunţuri gratuite. . eficace prin adresabilitate. .presa locală.prezentarea caracteristicilor reale ale serviciului. în plină ascensiune şi cu cereri din ce în ce mai importante pentru orele de maximă audienţă.de a fideliza clientela. Nominalizarea mijloacelor de publicitate poate fi continuată: autobuze. care se adresează unor clienţi. care difuzează în tirake mari-poate transmite mesaje publicitare interesante. . . clienţii posibili şi clienţii pierduţi. . . uşor de distribuit.. de a câştiga noi clienţi care nu au beneficiat de serviciile respective.de a face clientela să consume mai mult. mai eficace decât presa naţională prin aceea să se află mai aproape de client.presa gratuită.cinematograful. foarte răspândite. realizat prin afişe şi panouri are impactului cel mai eficient. . ţinte foarte precise.afişajul. . . mesajele prin radio pot avea o audienţă şi eficienţă maximă datorită numărului mare de ascultători.publicaţiile tehnice şi profesionale.cărţile poştale ilustrate. prin intermediul căruia putem prezenta DIA şi filme publicitare. .de a face cunoscut un produs sau un serviciu. al barului etc.radio-ul. să fie asociată cu un simbol legat direct de produsul şi dorinţa clientului.

Listele de preparate şi băuturi trebuie să faciliteze alegerea meniurilor de către clienţi. Dimensiunile lor mari nu permiteau însă aşezarea pe masă. Publicitatea devine din ce în ce mai mult. Bugetul mediu al acestor cheltuieli variază între 3-3. ea trebuie să fie rentabilă. cât şi structura meniurilor au suferit transformări în sensul simplificării şi reducerii lor. fraţii Very şi fraţii Provenceaux. se impune adaptarea serviciilor din restaurant pentru a răspunde cerinţei de operativitate. încât oaspeţii să poată lua cunoştinţă de conţinutul lor. 144 . Dicţionarul limbii române. Conceperea listelor ca un mijloc de marketing. oaspeţii aveau la dispoziţie o după-amiază şi o seară pentru servirea unei mese copioase. în condiţiile economiei de piaţă. valoarea ei apreciindu-se după numărul felurilor care intrau în componenţa meniului respectiv. adică a găsi o bună adaptare între oferta restaurantelor şi cerinţele pieţei. programul acesteia. substantivul „meniu” are două accepţii foarte distincte: desemnează ansamblul de mâncăruri şi băuturi care intră în componenţa unei mese şi reprezintă.listele întocmite prin calitatea şi claritate fac o bună prezentare a sortimentelor oferite clientelei. sunt înregistrate oscilaţii între bugetele publicitare de lansare (între 5-8%) şi cele de întreţinere (în jur de 1%). de referinţă în contul de exploatare. Analize efactuate recent în Franţa au stabilit că.Acţiunile de publicitate nu trebuie să se desfăşoare întâmplător ci pe baza unui buget publicitar. 1 franc investit în scop publicitar va fi rentabil dacă cifra de afaceri realizată suplimentar de restaurantul respectiv va depăşi 2 franci (de exemplu. Măsurarea eficienţei publicitare. În epoca noastră. cel puţin 160. când serveau pentru a indica ordinea în care se aduceau bucatele la o masă deosebită. trebuie să privească şi să înţeleagă publicitatea în final şi ca o chestiune de eficienţă. cărora li se adăugau cel puţin 30 feluri de vinuri renumite. explică: . trebuie să fie privită ca o investiţie publicitară şi deci. conţineau nu mai puţin de 270 sortimente de preparate culinare. pentru 80. un indicator bine definit în contul de exploatare al unităţii. ca orice investiţie. Evident.adaptarea ofertei pentru a vinde ceea ce convine. . Listele de preparate sunt cunoscute încă din vechime sub numele de „escriteau” (tăbliţă). că orice conducător de restaurant sau unitate similară. corelat cu cifra de afaceri previzibilă a fi realizată. Pe parcursul dezvoltării restaurantelor. Tehnologia aplicării listelor de preparate şi băuturi. trebuie să realizeze suplimentar. Astfel. când timpul este în general limitat. Pe atunci timpul nu conta. listele de preparate şi băuturi întocmite de marii restauratori francezi. totodată. În limba franceză.5% din cifra de afaceri în America şi între 1. un element indispensabil. defineşte meniul drept „totalitatea felurilor de mâncare servite la o masă. listă pe care sunt scrise mâncărurile servite la un restaurant”.5-2% în Franţa.000 franci investiţi într-un an publicitate. listele de preparate şi băuturi.000 franci. Dorim să subliniem în contextul actual. cifră de afaceri).

posibilităţile de aprovizionare cu alimente de pe piaţa locală. al firmei. fiecare client are o listă). se are în vedere că în mod normal. . La stabilirea preparatelor şi băuturilor din listă este necesar să se ţină seama de condiţiile concrete existente în fiecare unitate şi anume: . .să evidenţieze zilnic acele preparate care se pregătesc numai în anumite zile. alte suporturi. interioare. .condiţiile de producţie din bucătărie. listele de preparate şi băuturi trebuie să fie personalizate. .să conţină denumirea completă a sortimentelor de preparate şi băuturi ce se oferă. . de regulă în ordinea în care sunt servite şi a preţurilor.structura clientelei (locale şi internaţionale). cu o grafică corespunzătoare. ca urmare a specificului unităţii.să fie aranjate în pagină pe grupe de sortimente. coeficientul multiplicator şi altele. .să evidenţieze specialităţile casei. listele sunt un mijloc eficient de vânzare pentru că permite restauratorului să vândă ce-i convine.. începând cu cele mai mici. ale zilei şi ale bucătarului-şef.serviciul ales pentru oferirea preparatelor respective. raportul calitate/preţ. 145 . listele întocmite trebuie să răspundă anumitor cerinţe de ordin general şi anume: .să specifice dacă se practică sau nu taxe pentru servicii. . la preţul acceptat în economia de piaţă: alegerea sortimentelor. respectiv costuri cu materii prime. Ca instrument de vânzare. mărimea acestora. concentrarea preţurilor.să fie scrise corect (literar). Se va evidenţia denumirea grupelor prin subtitluri. pregătirea ofertei în avans.să fie într-un număr suficient. logoul şi alte informaţii. deschiderea gamei preţurilor. Indiferent de importanţa unităţii. sugestive. indicatoare.să arate denumirea. fără ştersături şi în afară de limba română. . . să trezească interesul clientului şi să-i stimuleze apetitul şi imaginaţia. precum şi preţul pe unitate de măsură. Cerinţe pentru realizarea listelor de preparate şi băuturi. În al treilea rând. textul lor să fie tradus în una-două limbi străine corespunzător structurii clienţilor care frecventează unitatea respectivă.comunicarea. faţadă. să promoveze prioritar sortimentele de interes pentru firmă şi să aibă o realizare tehnică corespunzătoare. . .să fie estetice. prin integrarea listelor într-un sistem coerent de elemente şi mijloace de comunicare: firmă.preţurile alimentelor ce intră în componenţa diferitelor preparate. În al doilea rând. listele de preparate şi băuturi reprezintă un mijloc de gestiune prin aceea că se furnizează elementele necesare tabloului de bord. simplificate. (o listă pentru 1-2 mese. . să sugereze profilul restaurantului. cu litere având caractere mai mari. . la luarea comenzii.să fie întocmit periodic.să fie dimensionate corespunzător. .

o masă completă. după caz. lapte şi produse lactate. Alcătuirea meniului. în ordinea servirii.la mesele intime se va acorda o atenţie deosebită fineţii şi calităţii preparatelor oferite.importanţa mesei respective pentru cel ce o oferă. nu se mai servesc gustări. prilejul care se oferă meniul respectiv: o masă în familie.când se serveşte îngheţată. de regulă nu se mai oferă fructe. o masă pentru aniversare (ce eveniment?). de protocol şi altele. apoi sărat şi în final dulce. de garnitură şi salate (obligatoriu de friptură). se va acorda prioritate mâncărurilor uşoare şi adesea reci. grăsimi. ce este necesar pentru a deschide apetitul. care respectate pot influenţa în bună măsură succesul mesei oferite. Numărul serviciilor este determinat de durata mesei şi scopul invitaţiei. . constituind o problemă destul de delicată. nu se va face exces de conserve în timpul verii. La alcătuirea unui meniu. după unul alb. legume şi fructe.o carne roşie va fi servită întotdeauna după una albă. o masă de afaceri.posibilităţile de pregătire şi servire ale meniului. după caz.componentele meniului şi varietatea acestuia se asigură prin preparate obţinute din toate categoriile de alimente: carne şi peşte.sezonul trebuie să influenţeze conţinutul meniului. iar un sos brun. derivate din cereale şi leguminoase.ocazia. produsele. . preparatele şi băuturile servite la masa respectivă. Prin meniu se poate înţelege şi hârtia sau cartonul pe care se prezintă. . băuturile se înscriu pe liste separate.la cină. furnizoare de calorii şi regeneratoare de forţe. el va fi însoţit.pentru meniul de seară. . zahăr şi produse de panificaţie. excepţie face caviarul. Dintre acestea exemplificăm în primul rând: .care se oferă în cadrul unui meniu poate fi 146 .indiferent de masă (dejun sau cină). o masă între prieteni. impune o atenţie deosebită. nu se vor servi mâncăruri grele în perioadele călduroase. Prin meniu se înţelege totalitatea preparatelor şi produselor care se prezintă şi se servesc într-o anumită ordine şi constituie. . un meniu simplu este mult mai apreciat decât un meniu exagerat.Principalele reguli pentru alcătuirea meniurilor. . servirea preparatului de bază (cu carne) este recomandabil. la mesele obişnuite nu se recomandă preparate greu digerabile. mai întâi amar sau acru. Meniul trebuie să ţină cont de ocazia cu care este oferit/servit şi să fie în concordanţă cu aceasta. . dar ele pot fi înscrise şi incluse în preţul meniului.se va asigura succesiunea gusturilor. De regulă. când se începe cu o supă sau un consomme. În al doilea rând avem în vedere unele cerinţe de ordin general valabile pentru oricare meniu: .Ordinea alegerii preparatelor. de una sau mai multe persoane. . . trebuie să avem în vedere o serie de cerinţe. de reguli. . ouă.

preparate de bază cu garnituri şi salate. trebuie să fie consemnate în mod obligatoriu în documente primare.preparatele servite trebuie să se asocieze în modul cel mai armonios cu vinuri şi băuturi de marcă.coşul cu fructe şi cel cu friandise. . Evidenţa. fructe. paste făinoase. . . dintre care le amintim pe cele mai importante: . sau o supă. în funcţie de obiceiurile alimentare ale invitaţilor/clienţilor. antreuri din ouă. se serveşte un desert. consomme-uri. borş. . după caz. tipizate şi în special cele cu regim special. preparate din peşte. de regulă un dulce de bucătărie deosebit. iar documentele netipizate (bonuri de mână).orice masă-dejun sau cină începe.al doilea serviciu va fi ales dintr-un preparat din peşte sau antreu. 10. . dulciuri de bucătărie şi produse de cofetărie-patiserie. se pot oferi brânzeturi. completează meniul. ciorbă.dacă este cazul. nu sunt 147 Gustări reci sau calde Supe-creme-ciorbe Peşte Antreuri Preparate de bază Legume-salate Brânzeturi Dulciuri de bucătărie Primul serviciul Al doilea Al treilea . dacă este cazul. cremă. .stabilită astfel: gustări calde sau reci: supe. întotdeauna.cafeaua va fi însoţită de băuturi digestive (coniacuri sau lichioruri fine) DEJUN CINĂ Primul serviciu Al doilea serviciu Al treilea serviciu serviciu Al patrulea serviciu serviciu Fructe CAP. borşuri. La alcătuirea meniului se vor avea în vedere o serie de cerinţe specifice. sunt considerate nelegal întocmit şi în consecinţă operaţiunile de evidenţă înregistrate. creme. .în încheierea oricărei mese. sistemul informaţional de evidenţă operativă şi clasică.preparatul de bază va fi însoţit. legume. de legume şi salată. brânzeturi. Operaţiile economice pe care le fac unităţile de alimentaţie. Sisteme informatice pentru restaurante şi hoteluri. organe şi subproduse. Evidenţa operativă clasică. cu o gustare caldă (rece). ciorbe.

-Acest document se completează de conducerea societăţii comerciale cu activitate de alimentaţie. situate în afara complexului (unităţii). ambalaje etc.se foloseşte pentru toate mişcările de mărfuri şi preparatele culinare. Comisia de clasificare şi încadrare. certificate.. document care se va prezenta spre aprobarea centrului teritorial judeţean de expansiune a comerţului sau a turismului. de cofetărie-patiserie. Documente de evidenţă pentru aprovizionare. . transfer şi retur care au loc între gestiunile din cadrul aceluiaşi complex (unităţi) şi la punctele de vânzare. sau care nu corespund calităţii preferate. se completează pentru consemnarea operaţiunii de recepţionare în unităţile de alimentaţie a mărfurilor şi ambalajelor sosite de la furnizori.Nota de comandă. Fişa de clasificare a unităţii.Borderoul de achiziţii. pentru aprovizionarea cu mărfuri şi materiale de la furnizori. Se întocmeşte conform reglementărilor în vigoare. se foloseşte la consemnarea primirii-livrării de mărfuri şi ambalaje. iar exemplarul patru rămâne la unitate pentru evidenţa operativă. exemplarul trei se predă beneficiarului o dată cu marfa. de cofetărie-patiserie. pentru evidenţă. . Se întocmeşte în patru exemplare: originalul se anexează la factură. ce urmează a se realiza astfel încât la termenele fixate să îndeplinească criteriile pentru clasificarea unitară solicitată şi elaborarea: certificatului de clasificare pentru categoria pe număr de stele şi profilul unităţii. în baza comenzilor verbale sau scrise primite de la fiecare secţie a unităţii. licenţe) elaborate de organele competente.Fişa de recepţie-calculaţie. cu activitate de producţie culinară. furnizând date la întocmirea acesteia. exemplarul doi se anexează la raportul de gestiune al predătorului de marfă şi se înaintează compartimentului financiar contabil al societăţii. de pe piaţa neorganizată. . Documentul. se întocmeşte de lucrătorul delegat sau gestionarul unităţii. se utilizează de toate tipurile de unităţi de alimentaţie şi turism. În acest sens. brevete. stabileşte la faţa locului modul de amplasare şi compartimentare a unităţii. comisia judeţeană. predător. . delegatul primitor (mijlocul de transport) şi gestionarul care primeşte marfa. Se întocmeşte pe baza cantitativă a mărfurilor şi ambalajelor livrate de către societatea (gestionarul).legale în evidenţa contabilă. cu ocazia achiziţionării unor mărfuri (materii prime).Avizul de expediţie. corespunzător criteriilor cerute de reglementările în vigoare. în unităţile de alimentaţie şi de la furnizori. băuturi. va stabili în prima vizită la faţa locului. pentru evidenţa financiar-contabilă a gestiunii. cu propuneri de clasificare şi încadrare în categoria corespunzătoare sau reclasificare. . mărfuri şi materii prime lipsă din comerţul organizat.Nota de recepţie şi constatare de diferenţe. lucrărilor şi completările de compartimentare şi dotare etc. serveşte şi pentru recepţionarea mărfurilor 148 . dotare şi documentele prezentate (avize. se semnează de gestionarul care predă marfa. Documentul se întocmeşte de managerul unităţii.

se realizează şi analizele fizico-chimice. anexându-se chitanţa de achitare a contravalorii. g). . Document de planificare zilnică a producţiei.valoarea fiecărei componente şi valoarea totală a stocului primit. patiserie. Registru de stocuri (fizice şi valorice). Registru de stocuri şi calcul de preţ. diferenţa valorică reprezintă vânzarea zilei (numerar.Factura fiscală. pentru fiecare secţie (cantitativ şi valoric). este documentul de planificare a producţiei culinare. ml. Pentru noile reţete. la care se adaugă intrările zilei. Se întocmeşte de şeful coordonator al activităţii de producţie (bucătar. în baza informaţiilor şi comenzilor primite de la lucrătorii din 149 . Patronatul unităţii şi compartimentul economic stabileşte secţiile gestionare ale unităţii pentru care se evidenţiază gestiunea zilnică sau periodică a secţiei. a mişcării stocurilor de mărfuri la locul de depozitare (înmagazinare) şi ca document de informare a patronului şi compartimentului economic al complexului (unităţii). cu achitare în numerar sau virament. se întocmeşte de furnizor. băuturi (noi sau curente). la intrare şi ieşirea din activitate a gestionarului (tură). viramente). sau de laborator. primită la intrarea şi ieşirea din serviciu. cofetărie. bucătărie. . în baza procesului-verbal de producţie. analiza ogranoleptică a produsului finit. cofetărie. anexând la acest document borderoul de achiziţii. . Se completează de gestionar zilnic. magazie etc. sticlă.denumirea produselor.cantitatea întreagă şi fracţii (băuturi). se înscriu în fişa de recepţie-calculaţie. încadrându-se în parametrii normali comestibili. cofetar. Documentul se întocmeşte pentru calcularea preţurilor la reţetele culinare. precum şi la primirea mărfurilor pe bază de avizi de expediţie. cu preţurile aferente şi adaosului comercial pentru încărcarea în gestiune pe secţiile unităţii. stabilind gramajul de vânzare a preparatului şi calitatea acestuia din punct de vedere al aspectului. urmând achitarea contravalorii. Mărfurile consemnate în factură şi recepţionate la beneficiar (primitor). întocmindu-se în acest registru de stocuri. pentru consumul curent al zilei. formei şi gustului.preţul unitar/unitatea de măsură (porţii. Registru pentru calcularea preţurilor de reţete.) Registrul se completează cu următoarele date: .cumpărate de pe piaţa neorganizată. în consultaţie cu managerul unităţii. serveşte ca document de evidenţă operativă. gestionare pe secţii. fiind răspunzători de gestiunea încredinţată (secţiile bar. patiser). totalul general al gestiunii zilei şi totalul general rămas la sfârşitul zilei. sau ordinului de plată. în exclusivitate prin virament. în baza datelor rezultate din documentele de intrări şi ieşiri a mărfurilor. analizând consumul specific.Fişa de magazie. fie la livrarea mărfurilor către beneficiar. fie întocmirea facturii în baza avizelor de expediţie. bufet. . pe întregul flux tehnologic. consistenţei. de specialitate. . culorii.

care iau masa în restaurantele (complexele balneo-climatice). dejun. în baza comenzilor. Evidenţa comenzilor pentru masă a turiştilor (turism organizat). După acestea urmează prezentarea turiştilor la şeful de sală pentru preluarea şi conducerea la masă. sosiţi cu bilete de odihne-cură balneară-obţinute de la agenţiile de turism. întocmindu-se tichetul de masă (tichkart-ul).).procesul servirii. emitent acestuia. puse la dispoziţia activităţii de producţie. Bonul de marcaj. cu valoarea calculată. pe secţii prin întocmirea borderoului de vânzare. se datează. federaţiile sindicale sau ministerul muncii. Documentul se întocmeşte de ospătar. fie pe baza calculatorului. Documentul se întocmeşte de conducerea unităţii sau de un lucrător din sectorul economic. Cu ajutorul acestui document se evidenţează zilnic efectivul de turişti care iau masa în unitate. naţionalitatea. se determină numărul de porţii (meniuri). Documentul este necesar pentru planificarea de materii prime şi auxiliare. la prezentarea turiştilor cu documentul în unitate. preluate de la consumatori la masă. asupra preţurilor de vânzare a produselor în unitate. precizând: denumirea produsului. cu preţul de servire. pentru luarea în evidenţă de către orpătarul care le asigură servirea la masă. Legitimaţia de masă. Se întocmeşte în două exemplare. Legitimaţia serveşte la identificarea şi 150 . Se recomandă confecţionarea listelor pe hârtie specială (carton). începând cu prima şi terminând cu ultima masă luată. sau numărul codificat al ospătarului. iar originalul se transmite la secţie pentru efectuarea comenzilor şi primirea acestora. care poate prezenta şi evalua materii prime necesare fiecărei reţete. planificate zilnic. din compartimentul economic. turiştilor români. înscrisurile. Formularul serveşte la afişarea preţurilor în faţa secţiilor cu prezentare vizibilă în unitate (vitrine de expunere a produselor) şi în prezenţa bufetelor stradale. separat pe fiecare secţie. mililitrii. pentru transmiterea comenzilor în scris (pe bon de marcaj manual). plăcute în prezentare. se semnează. Documentul se foloseşte la înregistrarea efectelor de turişti sosiţi în unitate. denumirea produselor şi valoarea fiecărei componente. Lista de preţuri este o formă de informare a consumatorilor (turiştilor). de culoare albă şi înscrisul în diferite culori. este formular netipizat. cu pensiuni complete sau cu demipensiuni şi baremurile de masă aferente. întocmit manual se foloseşte la decontarea vânzării zilei. sau peronal. În cazul marcajului pe sistem casă de marcat. în funcţie de cantitate. În acest sens. unitatea de măsură (porţie. capacitatea sticlei etc. se precizează şi numărul mesei pentru emiterea notei de plată. grame. fie pe baza reţetelor clasice sau reţete proprii şi a fişei desfăşurate pe fiecare reţetă. în baza contractelor şi precomenzilor.-se întocmeşte de conducerea unităţii de turism. specificată în comanda prezentă şi înregistrată. de la agenţiile de turism intern şi extern. individual şi total. numărul de zile achitate. Copia de la bonierul de marcaj. consemnând numărul documentului. Lista de preţuri. litri. Se totalizează valoarea bonului. consemnând cantităţile solicitate de consumatori. baremul de masă şi valoarea totală achitată. bucată. Sisteme informatice pentru restaurante şi hoteluri. pe etape de servire a meselor principale (mic dejun. cină). se întocmeşte cât mai estetic. manual sau tichet de masă. numărul de persoane.

sau 25% micul dejun. a baremului/zi. în baza baremurilor stabilite de masă. Numărul legitimaţiei este acelaşi. serveşte la informarea turiştilor asupra preparatelor structurate în variante de meniuri pentru dejun şi cină. Meniul zilei. care li se oferă pentru testare anticipată şi servirea acestora în ziua următoare. 40% pentru dejun şi 40% pentru cină. cu pensiune completă. care au fost scoşi din evidenţa comenzilor de masă. cu numărul curent. document care evidenţează structura şi valoarea meniurilor planificate pentru servire. cu specificaţia. din evidenţa comenzilor pentru masă. în staţiunile balneo-climatice. se depune la dosarul gestiunii bucătăriei. data şi masa luată la sosire precum şi data şi ultima masă luată la plecare. valoarea planificată a variantelor de meniuri/zi. pentru turismul organizat. La completarea meniului turistic se consemnează: componentele şi cantitatea meniului (UM) pentru micul dejun cu preţ şi valoare nominală şi valoare totală. Valoarea baremului planificat/zi. adulţi şi copii egal cu numărul de turişti minus decomandările participanţi la excursii sau alte acţiuni turistice. pe etapele zilei (mic dejun. corespunzător documentului de la emitent. dejun. numărul de porţii planificate pentru fiecare etapă a zilei.repartizarea turiştilor la masă. pe cele trei mese principale/zi. se va servii la masă 1/2 porţie din fiecare componentă a meniului. personalul economic al unităţii într-un număr de exemplare egal cu numărul de mese ocupate cu turişti care iau masa. ca anexă la centralizatorul vânzărilor pe unitate. de conducerea unităţii. în faţa secţiei bucătării pentru informarea personalului de servire şi marcare. 151 . Documentul se întocmeşte în trei exemplare din care: originalul se înaintează la contabilitatea unităţii (complexului). astfel încât valoarea baremului achitat de turism pentru masă. Meniul turistic. Următorul exemplar se afişează zilnic etapă de masă. la solicitarea însoţitorilor. bucătarul coordonator şi personalul economic al unităţii. Pentru copii. iar ultimul exemplar rămâne la carnetul meniului turistic (patronatul unităţii). Documentul se întocmeşte de conducerea unităţii. componentele şi cantitatea (U/M) meniul pentru dejun cu preţ şi valoarea meniul. se înmulţeşte cu efectivul de turişti participanţi la masă rezultând valoarea totală planificat/zi. dacă s-a achitat 50% din valoarea mesei. documentul se întocmeşte zilnic. sau se achită diferenţa de meniu întreg în unitate. cină). 45% dejun şi 30% cină. să corespundă cu valoarea planificată zilnic. Pentru turiştii care se prezintă cu un document de mai multe persoane se eliberează o singură legitimaţie în care se precizează numărul de persoane. Meniul zilei pentru testare anticipată (turism organizat). poate fi repartizat astfel: 20% mic dejun. adulţi şi copii. după care la închidere. componentele şi cantitatea (U/M) a meniului pentru cină cu preţ şi valoarea meniului. împreună cu celelalte acte de gestiune.

-se întocmeşte zilnic. durata sejurului şi data plecării. prin decontarea consumaţiei cu nota de plată. precizânduse pe verso-ul documentului unităţile unde pot consuma meniul. la suma achitată pentru masă. Tichetele valorice sau cardul au acelaşi rol şi valoare ca şi numărul. Comanda se primeşte în scris pe registrul unităţii (oficiului). care oferă servicii cu plata în cont. dejun sau alte comenzi la camera hotelului. Documentul se utilizează în restaurantele (complexe) cu spaţii de cazare. în care se oferă turiştilor servirea comenzilor pentru micul dejun.-documentul serveşte la informarea unităţii de alimentaţie. sau în alte localităţi de interes turistic în baza documentului de achitare a contravalorii serviciilor de masă pe un sejur calculat la baremul zilei. sau prin recepţia hotelului. Documentul se întocmeşte de către recepţia unităţii de cazare pe baza documentelor de decontare la data sosirii turistului în hotel.-se întocmeşte ori de câte ori se organizează 152 . cu valoarea micului dejun. pe baza documentelor de cazare a turiştilor în tranzit sau sejur. în care turistul poate lua masa a-la-carte. Registrul pentru evidenţa comenzilor la cameră în hotel (Roomservice). Acest document se utilizează în restaurantele din staţiunile de turism şi balneo-climatice. de recepţia hotelului.. atât în unitatea complexului cât şi în alte unităţi aparţinând aceleiaşi societăţi comerciale de profil. semnată de turist şi transmisă compartimentului contabilitate. meniul (componentele comenzii preferate). Dacă se epuizează suma. plata consumaţiei realizându-se fie prin comană. O dată cu prezentarea turistului pentru cazare. în diviziune cu moneda naţională. compus din vârf şi matcă. la lucrătorul care îi asigură serviciul micului dejun. cu serviciul „a-la-carte”. pentru evidenţa în fişa de cont. cu numele turistului şi valoarea micului dejun inclusă în tariful de cazere. întocmit în două exemplare din care unul se înaintează restaurantului. Tichetul valoric sau cardul turistic intern (complex turistic). Evidenţa fişei se ţine la compartimentul economic al unităţii. Buletin de anunţare a sosirii-plecării turiştilor în şi din unitate. Servirea mesei se efectuează ala-carte. menţionând numărul camerei. Turistului i se înmânează un tichet. pe baza comenzilor de masă. fie prin recepţia hotelului. turistul fiind cazat în hotel. sau familie. situaţie în care se prezintă şi se semnează nota de plată de către turist. Lista de decomandare de la servirea mesei. sau delegaţie. care o prezintă în restaurant. secţiilor complexului hotelier. ospătarul informează consumatorii iar aceştia pot continua cu depunerea altei valori. în unitate. la cameră. din care se scade zilnic consumaţia pe baza notelor de plată semnate de turist. i se înmânează tichete valorice sau cardul turistic al complexului turistic. fie prin achitarea unei sume în unitate odată cu prezentarea turistului în unitate. Acest document se întocmeşte pentru fiecare turist. Lista turiştilor care au micul dejun inclus în tariful de cazare. pe o anumită perioadă de sejur.Fişa de cont a turistului în sejur. Serviciul se realizează fie prin comandă directă la telefon de către turist. la prima oră. Decontarea consumaţiei se efectuează la prezentarea şi servirea comenzilor de către lucrător. iar exemplarul doi rămâne la recepţia hotelului.

borderoul este verificat de fiecare secţie şi se contrasemnează de exactitatea datelor.acţiuni turistice (excursii. a consumaţiei la masă şi a vânzării pe unitate.). de fiecare şef de secţie în parte. cu virament. depunându-l o dată cu bancnotele şi documentele de virament. valoarea bonurilor valorice. După centralizarea vânzărilor pe unitate. a cardurilor etc. Borderoul de decontarea vânzării zilnice pe secţii-se întocmeşte de fiecare ospătar. pentru fiecare secţie. vânzători tonete etc. la sfârşitul programului. Registrul de evidenţă a documentelor cu regim special. cu fişa în cont etc. cu vânzările zilei precedente. care trebuie să corespundă cu monetarul general. În borderou se menţionează vânzările în numerar. Documentul este înaintat restaurantului unde turiştilor li se oferă masa pentru scăderea din efectivul zilei la masă. Monetarul. valoarea consumaţiei fişelor în cont. Nota de plată (factură fiscală) pentru decontarea consumaţiei la masă. în baza documentelor de intrare şi ieşire pe fiecare secţie a mărfurilor şi ambalajelor. de către gestionar. Documentul se semnează de toţi depunătorii vânzători (ospătari. care emit documentul sub semnătură de decomandare. Centralizatorul vânzărilor zilnice pe unitate. iar copia la compartimentul economic-contabil al unităţii. barmani. Documentul se întocmeşte valoric. Înainte de depunerea vânzării. depunând numerarul rezultat din centralizarea vânzării în numerar. la intrarea în serviciu. baremul de masă şi numărul turiştilor participanţi la acţiunea turistică din unitatea respectivă. ocazie în care se oferă pachete cu produse reci. în baza înscrierilor turiştilor de către agenţiile de turism locale. originalul se înaintează compartimentului economico-financiar. care trebuie să corespundă cu vânzările consemnate în notele de plată. la caseria societăţii comerciale. cu card. degustări de vinuri la restaurante cu specific etc. la valoarea meniului. a numărului de mese. pe secţii gestionare ale unităţii şi centralizarea vânzării pe unitate şi pe secţii. zilnic. sau de către compartimentul economic.. întocmesc monetarul general. întocmit valoric. precum şi vânzările de la punctele de desfacere aparţinând unităţii respective. în baza cărora primeşte chitanţa cu suma depusă. Se întocmesc în două exemplare.. cumulate cu stocurile valorice ale zilei.. adiţionându-se şi documentele de virament. cu bonuri valorice. este documentul ce se utilizează de toţi lucrătorii care manipulează (încasează) valori monetare şi depunerea acestora la conducerea unităţii (compartimentul financiar al complexului) la sfârşitul programului zilnic.documentul se întocmeşte de compartimentul economic al unităţii (complexului). în baza vânzărilor realizate şi marcarea comenzilor pe secţii în baza bonurilor de marcaj şi preluate din copiile fiecărui bonier. originaluldocumentului se înaintează odată cu monetarul general pe unitatea la caseria societăţii comerciale şi respectiv compartimetului economic-financiar al societăţii. Documente de decontare între secţii. şeful unităţii (compartimentul economic). Raportul de gestiune a vânzării zilnice în unitate. seri festive folclorice.-se întocmeşte de şeful unităţii în baza borderourilor prezentate de ospătar o dată cu depunerea monetarului.). în care se înregistrează toate documentele cu 153 .

numărul mesei şi componentele comenzii.2007 masa: 4 ospătar: Paraschiv Victoria Cantitatea Denumirea produselor Preţ unitar. Marcajul se poate realiza şi prin primirea comenzilor de la consumatori (turişti). Se transmite pe calculator numărul cardului. sortimentele de preparate culinare. care se scade din valoarea iniţială a cardului. cu valoarea respectivă. lei 2 porţii Varză cu ciolan 1 porţie Muşchi umplut 1 porţie Cartofi ţărăneşti 1 porţie Salată de varză 6 bucăţi chifle 3 sticle Apă plată 2 porţii Cafea expreso 1 porţie Capucino 750 ml Vin fiert Total de încasat Din care TVA (19%) 154 . Sisteme informatice de evidenţă operativă. Patronii societăţilor comerciale cu activitate de alimentaţie şi turism pot aplica evidenţa operativă a gestiunilor pe unităţi şi secţii (producţie-servire) prin intermediul calculatorului cu program special de contabilitate-gestiune. marcarea comenzilor la secţii şi decontarea consumaţiei la masă. înregistrate la magazinul de specialitate în baza codului fiscal al societăţii şi achiziţionate de unitatea (complexul respectiv). seria: 131211-19 restaurant: Aurora staţiunea: Buziaş.10. Notă plată-formular cu regim special-document fiscal (pentru calculator). Valoare U/M lei totală. Evidenţa stocurilor de mărfuri şi preparate culinare. cu preţurile de intrare şi preţurile. obţinând tichetul de comandă pentru fiecare secţie. de cofetăriepatiserie..regim special. cod fiscal: R……… nr./an pagina -1 factura nr: 2201/27. tel……. începând cu stocurile de mărfuri. astfel încât patronatul poate identifica la orice oră stocul existent şi vânzările în fiecare gestiune. deţinători de carduri eliberate de complexul turistic la sosire şi cazare. înregistrare Reg. intrările zilnice din punct de vedere cantitativ (fizic) şi valoric. la întocmirea notei de plată (înlocuind tichetul valoric). Com: J…………. calculate. de cofetărie-patiserie şi băuturi. de vânzare (cu adaos comercial).

de sticlă. Fluxul tehnologic. care se evacuează imediat ce s-au umplut. mozaic. Spălarea perdelelor şi curăţirea chimică a drepturilor se face periodic. plăci fibrolemnoase etc. se vor spăla imediat după golire cu peria de paie. Pardoselile de marmură. În desfăşurarea tuturor proceselor de prelucrarea alimentelor. Canaturile şi tocurile uşilor. Spălarea şi ştergerea geamurilor de la uşi de la ferestre. Se recomandă ca aceste spaţii să fie delimitate de părţile laterale prin paravane. cât şi în sălile de servire. iar vesela de bucătărie pe rastele speciale. sau dulapuri închise. ferestrelor. apoi se trece la curăţenia pardoselii şi a mobilierului. Pereţii bucătăriilor. a oficiului pentru distribuirea alimentelor vor fi căptuşiţi cu plăci de producţie şi servire se depozitează în containere metalice închise. după închiderea unităţii. precum şi înaintea deschiderii acesteia. asigurând dezinfecţia zilnică a ustensilelor. Vesela pentru servire şi vesela de bucătărie trebuie spălate separat. Curăţenia în unităţile de alimentaţie se efectuează în timpul nopţii. apoi se clăteşte şi se şterge. Vesela curată pentru servire trebuie păstrată în rafturi. ceramică. se spală cu apă caldă în care s-au dizolvat soluţii de detergenţi folosind găletuşă specială şi mop. de dezinsecţie. utilajelor şi meselor de lucru. a elemenţilor de calorifer. Prima operaţie în efectuarea curăţeniei zilnice. Pentru a se evita pătrunderea aerului rece din afară în timpul deschiderii uşilor şi a celor din bucătărie. ventilaţia se va realiza prin instalaţii speciale. se curăţă şi se spală de asemenea cu soluţii şi detergenţi speciali. iar cel tapiţat cu materiale plastice se spală cu apă călduţă în care s-a dizolvat un detergent. prin deschiderea ferestrelor şi uşilor (acţionarea aerului condiţionat). trebuie astfel organizat încât vesela întrebuinţată să nu fie preluată (debarasată) prin acelaşi ghişeu de distribuire a preparatelor către salonul de servire. constă în aerisirea sălilor de servire. Se va asigura o ventilaţie normală. depozitare şi anexe. 155 . trebuie să se menţină în permanenţă curăţenia şi ordinea la fiecare loc de muncă. celor pentru curăţat legume. prevăzute cu perdele sintetice. 11. precum şi cutiile metalice de depozitarea resturilor menajere. cu apă caldă şi detergenţi şi se vor dezinfecta cu soluţii speciale. Cutiile de colectarea deşeurilor alimentare cu capac şi pedală. apoi se lustruiesc cu pastă de lustruit mobilă. în spaţii unde se execută operaţii de preparare. desfacere. a lambriurilor lavabile se efectuează zilnic şi ori de câte ori se prăfuiesc sau se murdăresc. cu detergenţi şi substanţe speciale. lambriurilor exterioare din lemn. camerelor de spălat veselă. unităţile cu activitate culinară trebuie să fie prevăzute cu spaţii speciale de producţie. Mobilierul tapiţat cu ţesături textile se curăţă cu aspiratorul de praf. gresie. atât în încăperile destinate producţiei. Igiena şi protecţia muncii în unităţile de alimentaţie publică Igiena în unităţile de alimentaţie publică Pentru desfăşurarea procesului de producţie şi servire în condiţiile igienicosanitare.Mulţumim că aţi ales serviciile unităţii noastre Semnătura şi ştampila unităţii CAP.

şorţ impermeabil. În operaţia de curăţenie trebuie inclusă şi măturarea. apoi se scoate din acest compartiment. După aceste operaţii vasele se dirijează pentru spălare şi limpezire cu soluţii la maşina de spălat vesela sau spălare manuală spre primul compartiment al bazinului. cârpe de şters etc. Trebuie să existe în permanenţă în grupul sanitar. Păstrarea alimentelor. bureţi din material plastic. Fiecare lucrător este obligat să întreţină în permanenţă în stare de curăţenie. în care. grăsimi etc. depozite şi încăperi destinate păstrării produselor alimentare se va asigura o ventilaţie permanentă şi corespunzătoare. în apa încălzită la aceeaşi temperatură a fost dizolvat un dezinfectant (soluţie detergent veselă). Este interzisă păstrarea materialelor cu miros specific pătrunzător (de altă natură: petrol. Cabinele pentru femei se vor dota cu cutii metalice prevăzute cu capac şi pedală. fructe proaspete şi conservate etc. 2 minute în această soluţie. Înainte de spălare se va curăţa de grăsimi sau alte resturi. detergenţi etc. Vesela folosită la prepararea produselor culinare. Vesela se ţine cca. lactate şi produse lactate. carne şi preparate din carne. precum şi substanţe cu acţiune nocivă asupra omului 156 . prezintă resturi de sosuri. odorizante. pompe speciale pentru pulverizarea soluţiei odorizante. După degresarea şi dizolvarea grăsimilor se freacă bine fiecare obiect. Se va împiedica accesul insectelor şi al rozătoarelor prin diferite mijloace specifice. cu excepţia legumelor şi fructelor crude. legume. făinoase. cu apă la o temperatură de cca. funcţionarea instalaţiei de apă şi a uscătorului de mâini (prosoape de hârtie şi un coş pentru aceste prosoape folosite). a tabletelor deodorante. se păstrează în lăzi. completată cu dezinfecţia şi urmată de pulverizarea cu substanţe plăcut mirositoare care se realizează cel puţin de trei ori pe zi. apoi se va freca cu o perie tare deasupra unei lăzi sau a unui vas al cărui conţinut se va depune în lada de resturi menajere a bucătăriei sau unităţii.în aşa fel încât să fie permanent curate. locul său de muncă de la începutul activităţii şi până la sfârşitul programului de lucru. produse ambalate etc. a trotuarului şi a celorlalte spaţii din jurul unităţii. Produsele alimentare. cu cantităţi suficiente de substanţe dezinfectante. săpun. Conducerea unităţii se va îngrijii în mod curent să aprovizioneze unitatea şi compartimentele de întreţinere. urmând operaţia de spălare şi limpezire a veselei în apă curată. depozitându-se în rafturi (dulapuri-mese calde). În magazii.. care să asigure protecţia contra prafului. de existenţa hârtiei igienice. apoi se trec în al doilea compartiment al spălătorului. zahăr. în saci. mai ales în anotimpurile calde. de cel puţin trei ori pe zi. în care se dizolvă o substanţă specială pentru degresat. care se va ocupa de efectuarea şi menţinerea igienei. pentru anumite categorii de produse şi anume: produse uscate (mărfuri generale): produse cerealiere. Curăţenia generală.) în aceeaşi încăpere cu alimentele. a săpunului (solid sau lichid). soluţii plăcut mirositoare. 40-500C. până se curăţă. În această soluţie se va spăla vesela murdară. Curăţenia grupurilor sanitare se asigură în orice unitate de personal special angajat. La spălarea veselei se vor folosi întotdeauna mănuşi de cauciuc. butoaie.-în camere sau compartimente special amenajate. stropirea. se clăteşte bine. cizme speciale şi în general echipamentul prevăzut de normele stabilite pentru protecţia şi securitatea muncii.

se păstrează în pivniţe uscate sau încăperi răcoroase. specific. congelat şi sărat. gătită şi servită. sau pe platforme de rafturi cu schelet metalic.). maţe etc. Desfacerea mărfurilor. se va păstra în spaţii frigorifice speciale cu compartimente de congelare şi refrigerare.). sau după orele 17. ferite de praf şi sursa de căldură. precum şi accesul persoanelor care vehiculează produsele depozitate. smântână. În cazul în care transportul se execută în recipiente izoterme. grăsime. Peştele proaspăt. Produsele alimentare se depozitează pe grătare de lemn (saci. acoperite cu capac. fiind aşezate în lăzi curate. în primele ore ale dimineţii. din peşte. Legumele. sunt obligate să păstreze timp de 36 ore o probă din fiecare fel de mâncare. fiind transportate cu mijloace speciale prevăzute cu instalaţii de frig. nu se vor aşeza direct pe pardoseală. unt. depozitarea în camere frigorifice a subproduselor animale (oase. se pot păstra în coşuri de răchită. sau în locuri destinate depozitării produselor alimentare. de material plastic sau în lăzile speciale de la furnizor. Peştele proaspăt se mai poate păstra şi în bazine (căzi speciale) cu gheaţă. sau în acelaşi compartiment al spaţiului frigorific. durata şi modul de transport trebuie astfel realizată încât să nu se producă alterarea sau degradarea produselor şi ambalajelor respective. timpul socotindu-se de la scoaterea produsului din agregatul frigorific al secţiei de producţie şi până la intrarea în unitatea de servire. distanţate în aşa fel încât să se asigure o ventilaţie perfectă. ustensile. Este oprită depozitarea în acelaşi spaţiu frigorific. De asemenea se interzice. În condiţiile primirii de mărfuri conservate se verifică ştanţa datei 157 .(substanţe chimice). pe rânduri sau în grupuri compartimentate. pentru rezerva unei zile se depozitează în unitate în bazine speciale de beton (căzi). îndepărtându-se imediat cele stricate. a alimentelor alterate. se păstrează în bidoane speciale sau în vase inox. împreună cu produsele alimentare care prind cu uşurinţă mirosurile specific străine (lapte. Materiile prime şi mărfurile necesare procesului de producţie şi de desfacere se recepţionează foarte atent din punct de vedere al calităţii şi prospeţimii lor. Laptele şi produsele lactate. cu mijloace de transport speciale. etc. lăzi) aşezate în stive. echipament de lucru etc. cu condiţia ca acestea să fie acoperite şi curate. această durată de timp se poate prelungi în funcţie de destinaţia unităţii. în care se poate asigura un circuit de aer continuu. de peşte. Persoanele care transportă alimente trebuie să poarte în permanenţă echipament special de protecţie curat. În timpul sezonului cald durata transportului produselor uşor alterabile (carne. se face în autovehicule curate (cărucioare speciale). Legumele conservate se păstrează în butoaie speciale (din lemn. Unităţile de alimentaţie (gastronomice). brânzeturi etc. nu va depăşi o oră.).. fiind controlate periodic. în spaţii frigorifice de refrigerare. produse lactate. şi se aprovizionează de la furnizori special autorizaţi. Este interzisă păstrarea de produse alimentare alterate în depozite. acoperite cu capac. Nu se admite păstrarea mâncărurilor gătite în încăperi calde sau în vase descoperite. ci pe rafturi. plastic). preparate din carne. Transportul gheţii. Produsele de panificaţie. din legume. copite. precum şi amestecarea mâncărurilor neconsumate cu cele proaspăt preparate. borcane. cu miros pătrunzător sau miros caracteristic. Transportul produselor alimentare. prăjituri etc.

terenuri sportive. închise. corespunzătoare igienic. comerţ stradal. înainte de folosirea în producţia culinară 158 . praful şi insectele. se vor respecta condiţiile de igienă şi temperatură în vederea păstrării acestora în condiţii optime naturale. din plastic. cu recipienţi metalici. pentru servire se va asigura ambalajul corespunzător (containere cartonate. trebuie să fie adecvat acestui tip de serviciu îndeplinind toate condiţiile igienice a împrejurimilor acestuia. astfel încât să nu incomodeze locuinţele din vecinătate prin fumul evacuat. Ustensilele şi echipamentul de serviciu a lucrătorilor se vor menţine într-o perfectă stare de igienă. Desfacerea în aer liber a alimentelor preparatelor în pieţe. la o temperatură care nu va fi mai mare de 650C. Desfacerea îngheţatei (preambalată şi vrac la cornet).de fabricaţie şi termenul de garanţie. Ambalajele care prezintă bombaje nu se vor recepţiona. de preparate reci. iar manipularea produselor.). păstrate în recipiente. durata de expunere a preparatelor la temperatura de salon. care se servesc direct de către consumatori sau sunt servite de către ospătari din cărucioare speciale. a preparatelor de carne prin frigere. Se trece apoi la operaţia de spălare cu apă. cârnaţilor. Operaţiile privind prepararea cărnii (tranşarea. Locul de amplasare a surselor termice. iar cele care capătă asemenea deformări în procesul de păstrare nu se vor pune în consum. introducându-se imediat în spaţii frigorifice. Carnea crudă. intrată în preparare trebuie să fie cât mai puţin timp păstrată la temperatura camerei. Legumele şi fructele se spală în spaţiul destinat acestui scop care va fi prevăzut cu instalaţii de scurgere. cremvuşti. În astfel de condiţii. compartimente prevăzute pentru aceste activităţi. pentru colectarea resturilor. având în dotare masa specială de distribuţie îmbrăcată în tablă de inox. cărucioare de prezentare. se va face prin instalarea punctului de desfacere în condiţii optime de igienă. Nu este permis să se toace carnea fiartă. cu expunere deschisă. prăjită sau friptă. hârtiilor ambalajelor.). care rămâne nevândută la sfârşitul unei zile. aparat de kebab) trebuie să fie prevăzute cu hote şi burlane amenajate şi amplasate. Resturile rezultate de la curăţarea acestor produse se colectează în recipienţi speciali de tablă şi se evacuează la camerele de resturi menajere. protejată contra căldurii solare şi a ploii. kebab etc. dezosarea. în vitrine frigorifice. pe sursa termică şi în procesul servirii. fripturi. proaspătă (decongelată). Ouăle. Măsuri privind procesul de producţie. evitând căldura exterioară. prevăzut cu umbrelă. preparatelor cu carne tocată etc. scobitori etc.) este permisă numai în condiţiile în care sursele termice (grătar. fiecare lot de semipreparate. târguri. prepararea semipreparatelor. cârnaţi. Mâncarea gătită se ţine la cald până la distribuirea ei (a zilei preparate). de pregătire a produselor şi spaţiul rezervat pentru servire. tocarea. se va face cu cleştele sau cu ustensilele speciale. fierbere sau prăjire (mititei. Cu ocazia organizării expoziţiilor de artă culinară-cofetărie. şerveţele. Expunerea preparatelor pentru oferta de vânzare. asigurând materiile prime pentru produsele ce se pregătesc. detergenţi şi dezinfectarea utilajelor. în sezonul friguros şi 30-40 minute în sezonul cald. se realizează în spaţii speciale (carmangerii). ustensilelor a pereţilor şi pavimentului. nu trebuie să depăşească 90-110 minute. platouri. a mititeilor.

Insecticidele se folosesc sub formă de soluţii. compartimente de lucru a cărnii etc. Se realizează prin măsuri de prevenire şi măsuri de combatere prin următoarele metode: . . Folosirea acestor substanţe şi tratarea biologică se face de către personalul specializat (sanitar-veterinar). Substanţe folosite sunt raticide sau radenticide şi sunt toxice la ingestie şi la respiraţie. paste şi emulsii. salmoneloză etc. Combaterea rozătoarelor se face prin măsuri preventive sau prin deratizarea propriu-zisă a compartimentelor de păstrare a alimentelor. Dezinsecţia. Deratizarea propriu-zisă se poate realiza prin mijloace mecanice. lipsite de pericol şi în cazul unei aplicări corecte. toxiinfecţiile alimentare şi alte boli virotice). febră aftoasă. apoi se dezinfectează într-o soluţie de cloramină. tifos. care constau în: . . în depozite. organo-clorurate. gândăcelul surianam. gărgăriţa orezului. umiditate. cât şi a faptului că sunt vectori pentru infectarea alimentului producând diferite boli ale organismului uman. aerisire). gărgăriţa mazărei. gaze. pentru a nu permite dezvoltarea insectelor. Dezinsecţia.-insectele atacă produsele alimentare. atât datorită faptului că mănâncă alimentele în cantităţi deloc neglijabile. prin consultarea organelor sanitare. organofosforice etc. suspensii. gândacul negru de bucătărie etc. depozite de carne. La utilizarea insecticidelor 159 . Protecţia contra insectelor. provocând pagube economice importante şi pot transmite boli infecto-contagioase (febra tifoidă.împiedicarea pătrunderii insectelor în secţiile de producţie. Cele mai eficiente sunt mijloacele chimice. turbare.controlul exigent al materiilor prime şi al materialelor auxiliar. folosite ca atare sau introduse în lacuri (vopsele şi materiale de văruit). după care se clătesc cu apă rece.reglarea condiţiilor de mediu (temperatură. dezinteria.gărgăriţele: gărgăriţa grâului. prafuri şi pulbere. . sunt foarte eficiente. care se împart în insecticide anorganice. .se spală. insecticide organice. Deratizarea şi dezinsecţia. gărgăriţa orezului. chimice şi mijloace biologice. vegetale de sinteză. prezintă un pericol mare pentru producţia culinară şi alte produse alimentare. cca.lipsirea rozătoarelor de adăpost. pentru a nu se introduce ouă sau larve de insecte. gândacul de bucătărie roşcat sau şvabul. Măsurile de prevenire sunt economice.muştele: musca comună. . . -se realizează cu substanţe chimice. Principalele insecte care provoacă pierderi însemnate produselor alimentare şi preparatelor culinare sunt: . cum sunt: leptospiroză. Cele mai folosite sunt insecticidele actuale recomandate de organele sanitare. musca de carne.împiedicarea rozătoarelor de a pătrunde în încăperile şi subsolurile unităţii.gândacii: de făină..curăţenia strictă şi igienizarea fiecărui loc de muncă şi anexă. carmangerii.moliile: molia fructelor uscate.-şoarecii şi şobolanii. . ciumă. . 10 minute. gărgăriţa fasolei etc. musca de brânză etc. molia cerealelor. molia magaziilor.înlăturarea posibilităţilor de hrănire.

şef de unitate etc. acest defecte se poate remedia. Echipamentul sanitar de protecţie. Lipsurile şi defectele constatate se vor aduce imediat la cunoştinţa şefului ierarhic superior (şef bucătar. prin variaţia temperaturii şi a umidităţii relative (instalaţii de aer condiţionat). Lucrătorii din activitatea de producţie.-periodic. iar rezultatele acestuia se consemnează în carnetul medical. şeful de sală.-în unele sectoare de producţie-servire să se dezvolte o serie de mirosuri neplăcute. trebuie să respecte normelor de tehnica securităţii muncii la fiecare compartiment de lucru. depozitare. Echipamentul se foloseşte numai la locul de muncă. Lucrătorii acestui sector. nu vor fi admişi la lucru recomandându-le în acest sens a se prezenta la organele medicale. Igiena personalului. trebuie să se prezinte la controlul medical. Este interzis angajaţilor angajaţilor să fumeze sau să meargă cu lămpile de gaz aprinse în 160 . întregul personal cu privire la ţinuta fizică.) care trebuie să ia măsurile de remediere. trebuie să păstreze în permanenţă. care vin în contact cu produsele alimentare în diferite faze ale ciclului acestora (transport. iar unghiile vor fi în permanenţă curăţate. vizibile. confecţionat din pânză albă. în timpul activităţii de producţie şi transport. teritoriale (medicul de familie). respectiv lunar. prevenirea accidentelor şi a îmbolnăvirilor profesionale. în scopul de a le proteja de contaminare. Angajaţii care prezintă semne de tulburări acute digestive. participând la toate instructajele ce se fac în unitate de către personalul autorizat la fiecare loc de muncă şi să semneze. utilajele şi ustensilele vor fi verificate înainte de folosirea lor spre a constata dacă sunt în perfectă stare de funcţionare. ca atare se vor lua toate măsurile astfel încât insecticidele să nu vină în contact cu produsele alimentare de consum. Norme generale de protecţie a muncii-fac parte integrantă din procesul de producţie şi au ca scop asigurarea celor mai bune condiţii de muncă. Maşinile. a produselor alimentare ce trebuie asigurat de patronatul unităţii. care le va indica măsurile ce trebuie luate. precum şi denaturarea calităţii produselor în lucru sau a produselor finite. producţie. Conducerea unităţii. păstrat la conducerea unităţii. În afară de igiena corespunzătoare. în fişa de instructaj individual. (şeful de unitate.trebuie avut în vedere că acestea sunt toxice şi pentru organismul uman. şeful bucătar) trebuie să controleze zilnic. pe care trebuie să-l aibă fiecare angajat. Dezodorizarea atmosferei. care pot influenţa capacitatea de lucru a lucrătorilor din secţia de producţie. trimestrial. să şi le însuşească temeinic. Se va verifica dacă au fost luate măsuri de siguranţă conform prescripţiilor şi dacă dispozitivele de siguranţă au fost instalate la utilaje şi instalaţiile din procesul de producţie. Măsurile cele mai eficiente de eliminarea mirosurilor sunt măsurile preventive pentru evitarea emanării acestora. Personalul care intră în bucătărie vor purta obligatoriu halat alb. semestrial. (în funcţie de postul ocupat) personalul din alimentaţie. fiind folosite în exclusivitate cu instrucţiunile organelor sanitare. boli ale pielii şi alte boli transmisibile. Echipamentul de protecţie trebuie să fie în permanenţă curat (igienic). Şorţurile de protecţie se poartă peste echipamentul sanitar. desfacere). starea de igienă personală şi starea sănătăţii. fiecărui lucrător din activitatea de producţie şi manipulare. părul îngrijit şi strâns sub bonetă fiind interzise bijuterii la mâini. că a luat cunoştinţă de acesta.

apropierea materialelor inflamabile sau explozibile. Deasemeni este interzis fumatul în bucătărie, laborator, unde se prepară alimente şi se asamblează produsele finite. Fumatul este permis numai în locurile anume stabilite, respectând normele PSI (prevenirea şi stingerea incendiilor). La terminarea lucrului, angajaţii, trebuie să aşeze mărfurile în rafturi, ustensilele în sertare, vesela compartimentată pe destinaţii, iar produsele alimentare alterabile să fie introduse în spaţii frigorifice. Deasemeni, după folosirea utilajelor şi dezmembrarea componentelor, acestea se vor curăţa, spăla, şterge şi se vor aşeza în spaţiile special amenajate. Vor decupla toate utilajele de la sursele electrice, va închide toate robinetele de presiune şi gaze. Vor strânge toate deşeurile şi le vor transporta la depozitele şi locurile stabilite, vor efectua curăţenia perfectă (igienică). La exploatarea maşinilor, a utilajelor, se va ţine seama de normele de protecţia muncii specifice fiecărui utilaj. La maşina electrică de curăţat cartofi, se verifică piatra abrazivă, sau centrifuga de inox, care curăţă rădăcinoasele în prezenţa apei. Pentru protecţia lucrătorului, împotriva electrocutării se vor instala grătare de lemn, sau covor cauciucat, la fiecare utilaj electric. Se verifică cartofii şi alte rădăcinoase să nu conţină corpuri străine (pietre, metal), la introducerea în cuva de curăţire, pentru a nu deteriora maşina. La maşina electrică de tocat carne, carnea se introduce numai după ce a fost curăţată de pieliţă , tendoane şi resturi de oase. Se porţionează în bucăţi şi se va introduce în pâlnia de alimentare prin intermediul dispozitivului de lemn. În caz de blocare se opreşte maşina de la sursa electrică, se demontează şi se înlătură cauza blocării. În toate ocaziile de defecţiune, nu se va umbla la instalaţia electrică sub tensiune, ci numai după decuplarea de la sursa electrică. O atenţie deosebită se va acorda în procesul termic al preparatelor culinare, la introducerea şi scoaterea preparatelor din cuptor, introducerea produselor pentru prăjire în tigaia basculantă, friteuză, tigaie pe plită cu ulei înfierbântat etc., în toate condiţiile păstrând distanţa de protecţie în faţa sursei termice şi folosind în permanenţă mănuşile de protecţie la contactul cu utilajul sau vesela fierbinte. Ştergerea geamurilor în interior şi în exterior se va face în permanenţă cu ajutorul scărilor speciale, în perfectă stare de rezistenţă, fiind asigurată de unul sau doi lucrători. Paharele se vor manipula în procesul de servire numai pe tăvi (fiind interzisă manipularea între degete). Flambarea diferitelor specialităţi culinare la masa consumatorilor (la gheridon), se va face cu multă atenţie şi de la distanţă faţă de consumatori, când se realizează servirea propriu-zisă a preparatului la masă. Exemple: clătite flambate, tort flambat. Postul de prim ajutor se amenajează la toate locurile de muncă în cadrul unităţii şi va fi dotat cu dulăpior special prevăzut cu toate materialele necesare acordării primului ajutor (pansamente, feşi tifon, tinctură de iod, spirt, rivanol, leucoplast etc.) Activitatea de închidere a unităţii. După terminarea activităţii de servirea consumatorilor şi numai după ce ultimul consumator a părăsit salonul de servire, indiferent de tipul mesei (obişnuită sau masă organizată), fiecare ospătar (picolo), debarasează mesele de servire, mesele de serviciu (consolele), gheridoanele, de întregul inventar care a fost pus la
161

dispoziţia serviciului. Aceste operaţii, se fac cu mare atenţie, respectându-se regulile de manipulare a obiectelor de inventar. Se trece la operaţiile de debarasarea feţelor de masă, care se strâng pe trei categorii, în funcţie de starea în care se găsesc, după servirea consumatorilor. Cele curate (nefolosite), se strâng cu grijă şi se împăturesc fără a se şifona, respectându-se cutele formate iniţial. Feţele de masă murdare se strâng fără a se împăturii, se înfăşoară, apoi într-o altă faţă de masă, pentru a fi duse la spălătorie, în seturi de 10, 20 bucăţi. Se trece la operaţiile de curăţire a mobilierului, fie cu ajutorul unor perii speciale, fie cu cârpe speciale pentru praf. Saunele se aşează, răsturnate pe tăblia mesei, pentru a se efectua igienizarea pardoselii, în condiţii corespunzătoare, de asemenea suporturile de frapiere. Fotoliile şi canapelele tapiţate, se vor aspira cu măturică specială şi cu aspiratorul, amplasându-le pe părţile laterale ale saloanelor, unde s-a efectuat curăţenia, apoi, din nou la locul iniţial. Când pardoseala este de mozaic, piatră sau marmură, se mătură, se freacă cu aspirator-storcător special cu smoc (mop), după dizolvarea detergentului în căldăruşa specială. Când pardoseala este din parchet, se mătură, iar resturile menajere şi praful care nu au putut fi luate cu mătura, se strâng cu cârpa umedă sau cu aspiratorul. Concomitent cu efectuarea curăţeniei-igienizării, salonului şi mobilierului, se asigură o aerisire, prin deschiderea ferestrelor şi uşilor sau prin acţionarea instalaţiei de ventilaţie. După ştergerea prafului de pe întregul mobilier, uşi, ferestre, plante decorative, oglinzi, lambriuri etc., se coboară scaunele şi suporturile de frapiere, de pe mese, aşezândule la locurile iniţiale. Periodic, cel puţin o dată pe săptămână se efectuează curăţenia generală a salonului, planificat la anumite ore, se scutură tapiţeria afară, se spală geamurile, tocurile de la ferestre, uşi, oglinzi, se lustruieşte mobilierul şi lambriurile. Se curăţă corpurile de iluminat, lustrele, aplicele, tuburile fluorescente, se spală perdelele şi se aspiră draperiile. Se curăţă colţurile pereţilor plafonului, folosindu-se perii speciale cu coadă lungă. În sezonul de vară, când servirea se efectuează şi prin extinderea pe terase, trotuare amenajate, se va menţine permanent un aer împrospătat, prin stropirea pavimentului şi a vegetaţiei. După efectuarea tuturor operaţiilor de curăţenie, igienizare a sălii de servire, a mobilierului, în oficii, vesela de servire, în secţiile de producţie, în secţia bar, bufet, grupuri sanitare, se inventariază tacâmurile şi se înregistrează în caietul special pentru acest inventar. Conducerea unităţii (şeful de unitate, şeful de sală), după ce a primit vânzările de la ospătar, a întocmit centralizatorul de vânzări şi monetarul, verifică împreună cu ospătarii şi şefii de secţii, calitatea igienizării unităţii şi securităţii acesteia la toate intrările, urmând închiderea şi părăsirea unităţii cu întreaga formaţie. Influenţa mediului asupra muncii. Studii şi cercetări de specialitate ergonomice au demonstrat că toţi factorii de ambianţă fizică (zgomot, temperatură, umiditate, aerisire, lumină, culoare etc.) pot exercita influenţa pozitivă sau negativă asupra muncii, contribuind la diminuarea oboselii şi crearea unei bunăstări psihice şi fiziologice atât a clienţilor cât şi a lucrătorilor care-i servesc. Zgomotul -poate avea influenţe pozitive, stimulative
162

sau contrarii, nocive. Sunetele muzicale, cu o intensitate medie sau redusă sunt plăcute, stimulative. Sunetele fără armonie şi zgomotele cele mai diverse din restaurante sunt neplăcute, cu influenţe nefavorabile asupra clienţilor şi lucrătorilor din unităţile respective, duc la o stare de enervare a clienţilor şi la scăderea randamentului în muncă al personalului. Ţinând cont de faptul că în unităţile noastre trebuie să se asigure o ambianţă sonoră care să favorizeze conversaţiile (nivelul zgomotos ambiant între 55-60 decibeli, al dialogului de la un metru distanţă între interlocutori 65-70 decibeli) sunt necesare măsuri care să nu depăşească limitele pragului normal de audibilitate. Se au în vedere sursele de zgomot specifice (dialogul dintre clienţi, dialogul dintre clienţi şi personalul de servire, programele muzical-artistice din unităţi, tehnologia de servire aplicată, manipularea şi transportul inventarului pentru servire şi de lucru etc.) şi sursele de zgomot nespecifice (trântirea uşilor, conversaţii cu voce tare sau cu ton ridicat, manipulări necorespunzătoare de obiecte de inventar, utilizarea unor mijloace tehnice producătoare de zgomot, poluare sonoră din zonă etc.). Toate acestea duc la o suprasolicitare a lucrătorilor cu influenţe negative asupra productivităţii muncii, creşterea timpului pentru servire şi calcule, sporirea gradului de oboseală, micşorarea capacităţii auditive, neatenţii, creşterea activităţii cardiace, creşterea metabolismului. Temperatura corespunzătoare a locului de muncă asigură valoarea de confort şi creează bunăstarea fiziologică. Se apreciază optimă, din punct de vedere ergonomic, o temperatură în jurul valorii de 200C. Aceasta, în funcţie de felul muncii şi poziţia de lucru, poate varia astfel: muncă intelectuală în poziţie aşezată 21-230C, muncă uşoară în poziţie aşezat 190C, muncă uşoară în poziţie ortostatică 180C, muncă grea în poziţie ortostatică 170C. Asigurarea temperaturii optime în spaţiile de producţie şi servire trebuie să fie realizată diferenţiat potrivit specificului fiecărui spaţiu deoarece o căldură prea mare provoacă moleşeală, somnolenţă, indispoziţie pentru muncă, lipsa de solicitudine şi invers, dacă temperatura este sub limite, apare senzaţia de neconfort, necesitatea purtării unei îmbrăcăminţi neadecvate, mişcării inutile şi implicit scăderea atenţiei, a puterii de concentraţie şi a interesului pentru îndeplinirea sarcinilor profesionale. Umiditatea şi puritatea aerului au o importanţă deosebită pentru sănătatea omului. Prezenţa aerului în încăperi având umiditatea în afara limitelor recomandate (între 30 şi 70%) poate avea urmări nefavorabile prin scăderea capacităţii de apărare a organismului, mărirea riscului de îmbolnăvire a organelor respiratorii şi ale vederii. De asemenea, existenţa în aerul din încăperi a unor concentraţii mari de praf, fum, gaze, mirosuri nespecifice poate avea consecinţe negative asupra celor care îşi desfăşoare activitatea sau îşi petrec timpul în încăperile respective. Lumina şi culoarea -ca factori de ambianţă fizică influenţează recepţionarea informaţiei vizuale, având rol funcţional, estetic, psihofiziologic, de protecţie şi securitate a muncii. CAP. 12. Legislaţia privind protecţia consumatorului în domeniul alimentaţiei publice şi turism
163

sănătăţii şi securităţii consumatorilor. h. sunt: a. sume stabilite cu exactitate. indicarea exactă a preţului sau tarifului. de a fi exoneraţi de plata produselor şi serviciilor care nu au fostsolicitate şi acceptate. Art.Protecţia vieţii. (2) Se interzice modificarea termenului de valabilitate sau a datei durabilităţi minimale înscrise pe produs..Operatorii economici sunt obligaţi să pună pe piaţă numai produse sau servicii care corespund caracteristicilor prescrise sau declarate. de a sesiza asociaţiile pentru protecţia consumatorilor şi organele administraţiei asupra încălcărilor şi intereselor lor legitime. majorarea preţului stabilit iniţial este posibilă numai cu acordul consumatorului. e. stabilită în documentele tehnice normative sau declarată de către producător ori convenită de părţi. de a fi notificaţi în scris cu 30 de zile înainte de data pentru care a fost încheiat contractul al cărui termen de valabilitate se prelungeşte în 164 . g. c. 5. pot pune în pericol viaţa. în calitate de consumatori şi de a face propuneri referitoare la îmbunătăţirea calităţii produselor şi serviciilor. 10. de a beneficia de o redactare clară şi precisă a clauzelor contractuale. să se comporte în mod corect în relaţiile cu consumatorii şi să nu folosească practici comerciale abuzive. inclusiv a celor privind caracteristicile calitative şi condiţiile de garanţie. f. d.(1) Produsele se comercializează numai în cadrul termenului de valabilitate sau al datei durabilităţii minimale stabilite de producător. libertatea de a lua decizii la achiziţionarea de produse şi servicii. utilizate în condiţii normale. Protecţia intereselor economice ale consumatorilor Art. sănătatea sau securitatea consumatorilor. de a li se asigura service-ul necesar şi piesele de schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului. 4. 9. Art. pe ambalaj sau în documentele însoţitoare. fără a li se impune în contracte clauze sau care pot favoriza folosirea unor practici comerciale abuzive în vânzare. . de batură a influenţa opţiunea acestora. precum şi stabilirea cu exactitate a condiţiilor de credit şi a dobânzilor. (2) Se interzic producerea. – Drepturile consumatorilor. importul şi comercializarea produselor falsificate sau contrafăcute.(1) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii care. Art. pe etichetă. pentru produsele sau serviciile de care beneficiază. de a plăti. b. la încheierea contractelor. de a fi despăgubiţi pentru daunele provocate de produsele sau serviciile care nu corespund clauzelor contractuale. în prealabil..

Valoarea actualizată astfel calculată nu va putea fi mai mică decât contravaloarea produsului sau serviciului pe care operatorul economic obligat la restituire o percepe pentru produse sau servicii de acelaşi fel. prin contact. vânzătorul este obligat. farmaceutice. calculată în funcţie de indicele de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistică. să le înlocuiască sau să restituie contravaloarea acestora. 14. cu excepţia medicamentelor şi produselor preparate în cop medical sau terapeutic. Art. (4) Termenul de garanţie curge de la data vânzării produsului. Art. 13.(1) În cazul produselor la care timpul de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în cadrul termenului de garanţie depăşeşte 10% din acest termen. în vederea formulării unei opţiuni de prelungire a validităţii acestuia. (2) Vânzătorul suportă cheltuielile legate de aceste deficienţe. la cererea consumatorului. 165 . .(1) Restituirea contravalorii sau înlocuirea produsului achiziţionat ori a serviciului prestat se face imediat după constatarea imposibilităţii folosirii acestuia dacă această situaţie nu este imputabilă consumatorului (2) Restituirea contravalorii produsului sau serviciului se face la valoarea actualizată a acestuia. consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite potrivit scopului pentru care au fost realizate. după caz. .mod automat pentru o perioadă de timp determinată sau nedeterminată. precum şi în cazul produselor alimentare. situaţie care nu îl exonorează de răspundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul. al dispozitivelor proteice şi/sau medicale. care curge de la data preschimbării produsului. 15. în momentul restituirii. După expirarea acestui termen.(1) Remedierea deficienţelor apărute la produse sau servicii ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate şi care nu sunt imputabile consumatorului se face în termenul maxim stabilit prin reglementări sau. al cărucoarelor pentru copii şi al produselor cosmetice care prezintă abateri de la caracteristicile calitative prescrise sau declarate. . (3) Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie. Art. ca urmare a unor vicii ascunse apărute pe durata medie de utilizare a acestora. (2) Timpul de nefuncţionare menţionat la alin (1) prelungeşte în mod corespunzător termenului de garanţie şi curge din momentul sesizării vânzătoruluiunităţii service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală şi al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.(1) Consumatorii au dreptul de a pretinde vânzătorilor remedierea sau înlocuirea gratuită a produselor şi serviciilor obţinute precum şi despăgubiri pentru pierderile suferite ca urmare a deficienţelor constatate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. Art. 12. al produselor destinate nou-născuţilor. .

16.  să asigure. cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie.3. Art. demontarea. 12. piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată.Operatorii economici sunt obligaţi: a. – Vânzătorul asigură toate operaţiunile necesare repunerii în funcţiune. Obligaţiile operatorilor economici şi drepturile consumatorului Art. 166 . manipularea. montarea şi ambalarea acestora. precum şi a celor ocazionate de transportul. Distribuitorii:  să se asigure că produsele oferite spre comercializare sunt sigure şi respectă condiţiile prescrise sau declarate. în cazul remedierii ori al înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare. respectiv pentru vicii ascunse în cadrul duratei medii de utilizare. b. . 7. acestea să fie testate şi/sau certificate. situaţie care nu îl exonerează de răsăpundere pe producător în relaţia sa cu vânzătorul. înlocuirii produselor ori remedierii serviciilor reclamate în cadrul termenului de garanţie sau de valabilitate. dacă această măsură constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective. calculată de la data vânzării ultimelor produse. atât pe durata de fabricaţie. Producătorii:  să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de produsul cu defect.  să pună pe piaţă numai produse care respectă condiţiile prescrise sau declarate. vânzătorul suportă şi cheltuielile legate de acestea. potrivit clauzelor contractuale sau dispoziţiilor legale. . (2) Soluţionarea solicitării plăţii unor prejudicii morale sau saune conexe remedierii ori a înlocuirii produselor sau serviciilor necorespunzătoare cerute de consunatori sau de operatorii economici este de competenţa instanţei judecătoreşti competente ori a organismului de mediere competent. precum şi pentru cel cauzat ca rezultat cumulat al produsului cu defect cu o acţiune sau o omisiune a unei terţe persoane. declarate sau care ar putea afecta viaţa. expertizarea. sănătatea ori securitatea consumatorilor.(1) Consumatorul poate solicita plata unor despăgubiri. dacă actele normative în vigoare prevăd. 17.  să oprească livrările.  să nu comercializeze produse despre care deţin informaţii sau consideră că pot fi periculoase.  să ăună pe piaţă numai produse singure. direct sau prin terţi abilităţi. diagnosticarea. respectiv să retragă de pe piaţă sau de la consumatori produsele la cer organele abilitate sau specialiştii proprii au constatat neândeplinirea caracteristicilor prescise.Art. cât şi după scoaterea din programul de fabricaţie. pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare.

99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor pe piaţă.  să asigure condiţiile tehnice stabilite de producător pe timpul transportului. Legea nr. Republicată în M. manipulării. 593 din 1 iulie 2004. condiţiile stabilite de producător. de actele normative în vigoare. în cadrul serviciilor prestate.O.  să răspundă pentru prejudiciul actual şi cel viitor cauzat de serviciul defectuos prestat. Legea nr. Publicată în M. precum şi cele specifice desfăşurării activităţii.O. nr. dacă actele normative în vigoare prevăd.O. să anunţe. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori. nr 208 din 28 martie 2007. Publicată în M. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. 212 din 28 august 1992. imediat autorităţile publice competente. Ordonanţa Guvernului României nr. nr. Hotărârea Guvernului României nr. la prestarea serviciilor. nr.  să respecte condiţiile prescrise sau declarate. Prestatorii de servicii:  să folosescă. Publicată în M. nr. sănătatea sau securitatea consumatorilor ori interesele economice ale acestora. acestea să fie testate şi/sau certificate şi să anunţe imediat existenţa pe piaţă a oricărui produs despre care au cunoştinţă că este periculor.  să presteze numai servicii care nu afectează viaţa. 235 din 7 aprilie 2003. privind protecţia consumatorilor.O. 75 din 22 martie 1994. precum şi clauzele prevăzute în contracte.  să asigure. Ordonanţa Guvernului României nr. depozitării şi desfacerii produselor. 167 . 424 din 1 septembrie 2000. Republicată în M. dacă aceasta constituie singurul mijloc prin care se pot elimina neconformităţile respective. 21 din 21 august 1992. Publicată în M.  să retragă de la comercializare produsele la care organele abilitate de lege au constatat că nu îndeplinesc caracteristicile prescrise sau declarate.O. nr.O. precum şi producătorul despre existenţa pe piaţă a oricărui produs de care au cunăştinţă că este periculos. Legislaţie privind protecţia consumatorilor. numai produse şi procedeuri sigure şi după caz. c. 296 din 28 iunie 2004 privind Codul consumului.

168 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->