P. 1
Procesul de Extindere Al Uniunii Europene

Procesul de Extindere Al Uniunii Europene

|Views: 196|Likes:
Published by Victor Stefan Voicu

More info:

Published by: Victor Stefan Voicu on Jan 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2015

pdf

text

original

Introducere

În 1951 la Paris, Belgia, Republica Federală Germania, Franţa, Italia, Luxemburg şi Olanda au creat Comunitatea Europeană a oţelului şi Cărbunelui (CECO) - viitoarea Uniune Europeană, prima grupare economică cu caracter supranaţional din lume care avea drept scop controlarea producţiei de oţel şi cărbune a ţărilor membre. Organismul era condus de un parlament, un consiliu de miniştri şi o curte de justiţie. În 1956 la Veneţia „cei şase” au adoptat declaraţia privind crearea unei pieţe comune. În 1957 la Roma s-au semnat două noi tratate:  Tratatul cu privire la Comunitatea Europeană în Energie Atomică Tratatul privind crearea Comunităţii Economice Europene (CEE). „EURATOM”;

În 1992 la Maastricht s-a scris „constituţia Uniunii Europene”; prin Tratatul de la Maastricht, Comunitatea Economică Europeană s-a transformat în Uniunea Europeană. Tratatul a intrat în vigoare în 1993 deoarece procesul de rectificare a întâmpinat multe dificultăţi, sursa neîncrederii opiniei publice a fost că tratatul s-a semnat cu uşile închise fără ca cetăţenii să fie informaţi asupra perspectivelor. În 1997, prin tratatul de la Amsterdam s-a revizuit ce s-a scris la Maastricht, ca urmare a unor revoluţii şi cauze interne din cadrul uniunii care dispuneau de un nou cadru comun. Fenomenele care au adâncit procesele de integrare şi de aderare a ţărilor din Europa centrală şi de est sunt:    Schimbări rapide în cadrul economic şi politic internaţional; Globalizarea econpmiei şi repercusiunile asupra economiei comunitare; Necesitatea creşterii competitivităţii paralel cu necesitatea creării de noi Creşterea intensităţii terorismului, a criminalităţii organizate şi a traficului Presiunea exercitată de fenomenul imigraţiei ilegale; Dezechilibre ecologice; Procesul de extindere al Uniunii Europene, fenomen necesar şi inedit dar şi

locuri de muncă în UE;  de droguri; 

o mare necunoscută.
1

Tratatul de la Nisa discută pe lângă problemele de la Amsterdam, o nouă problemă şi anume „Protocolul asupra extinderii uniunii” adică crearea cadrului instituţional comunitar care permite primirea a doisprezece noi membri. Nici aici, ca şi în celelalte tratate nu i se oferă cetăţeanului european transparenţă şi accesibilitate, ci dimpotrivă accentuează opacitatea mecanismelor şi procedurilor care asigură funcţionarea uniunii. Germania devine cel mai influent stat din comunitate. La 13 decembrie 2007, la Lisabona, şefii de stat şi de guvern ai celor 27 de state membre au semnat noul tratat. Acesta va pune la dispoziţia Uniunii Europene instituţii moderne şi metode de lucru optimizate pentru a face faţă, în mod eficient, provocărilor lumii contemporane. Într-o lume în evoluţie rapidă, europenii aşteaptă de la UE abordarea unor probleme precum globalizarea, schimbările climatice şi demografice, securitatea şi energia. Tratatul de la Lisabona va consolida democraţia în Uniunea Europeană, precum şi capacitatea acesteia de a promova, zi de zi, interesele cetăţenilor săi.

Procesul de extindere
Extinderea este una dintre cele mai importante instrumente de politică ale Uniunii Europene, întrucât, aşa cum evenimentele recente ne-au demonstrat, unul dintre principalele motive care au stat la baza transformării statelor Europei centrale şi de est în state moderne şi cu democraţii funcţionale a fost tocmai dorinţa de a adera la Uniune. Extinderea Uniunii Eropene este un proces gestionat atent care ajută ţările implicate să se dezvolte, promovează pacea, stabilitatea, prosperitatea, democraţia, drepturile omului, primatul statului de drept şi economia de piaţă pe tot teritoriul european. În 1993, la Consiliul European de la Copenhaga, Uniunea a convenit că statele asociate care doresc să devină state membre ale Uniunii Europene trebuie să îndeplinească unele condiţii, numite ulterior „Criteriile de la Copenhaga”, şi anume:

Stabilitatea instituţiile ce garantează democraţia, statul de drept, drepturile

omului şi protecţia minorităţilor. Acest criteriu a fost desfăşurat mai târziu în Tratatul de la Amsterdam, declarându-se că „Uniunea este fondată în baza condiţiilor de libertate, democraţie, respectarea drepturile omului şi a libertăţilor fundamentale, supremaţiei legii, principii care sunt comune pentru toate statele membre” (art.6). Orice stat european care respectă aceste principii poate deveni membru al Uniunii; • Existenţa unor economii de piaţă funcţionale şi capacitatea de a a face faţă presunii concurenţiale şi forţelor pieţei din Uniunea Europeană. Ca şi criteriu de aderare, o
2

economie funcţională înseamnă o economie care asigură printr-o creştere de durată, reducerea decalajelor de productivitate şi a celor cu standardul de viaţă în spaţiul Europei. Economiile de piaţă funţionale se evaluează după următoarele criterii:  Echilibrul dintre cerere şi ofertă se stabileţte prin interacţiunea liberă a forţelor pieţei;  Nu există bariere de nici o latură la înfiinţarea, desfiinţarea, lichidarea sau Sistemul juridic include reglementarea dreptului de propriatate privată; Existenţa unui sistem bancar bine dezvoltat care canalizează economiile Existenţa unei stabilităţi macroeconomice care înseamna stabilitatea Existenţa unui larg consens la nivelul societăţii în legătură cu probleme Capacitatea de asumare a obligaţiilor de membru, inclusiv cele privind falimentul unei firme;
 

către investiţii productive;  preţurilor; 

esenţiale ale politici economice; aderarea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare. Acquis-ul comunitar reprezintă Legislaţia Uniunii structurată pe 31 de capitole care radiografiază societatea în ansamblu. Aquis-ul este format din:

Tratatele Comunităţilor Europene la care se adaugă toate acordurile Directive, regulamente şi decizii emise de instituţiile Uniunii ca şi acte

semnate pentru primirea de noi membri;  normative cu valoare obligatorie. Există şi acte normative cu caracter de recomandare cum sunt declaraţii, strategii comune, acţiuni comune, poziţii comune şi altele.  Acorduri semnate cu ţările candidate; Consiliul European de la Luxemburg, a decis completarea criteriilor de la Copenhaga cu o nouă condiţie:

Capacitatea Uniunii Europene de a absoarbe noi membri şi de a menţine, în

acelaşi timp, procesul de integrare. Extinderea nu trebuie să fie mai costisitoare decât procesul de integrare şi nu trebuie să pericliteze realizările Comunităţii şi procesul de integrare convenit la Maastricht. Criteriile expuse la summitul de la Copenhaga vin să completeze condiţia de bază pentru a deveni membru al Uniunii Europene: „identitatea europeană”, care a fost

3

Irlanda era una dintre cele mai sărace ţări din Europa de vest şi poate fi considerată el mai bun exemplu de dezvoltare din interiorul Uniunii Europene. Anglia a adresat din nou oficial cererea dde aderare la CEE. negocierile au început în 1970 şi s-au încheiat în 1971. Franţa. Cererea a fost respinsă în 1963 de către generalul De Gaulle datorită neîncrederii faţă de angajarea Angliei în favoarea integrării europene. 237 („orice stat european poate deveni membru al Uniunii Europene”). În 1992. Irlanda a parcurs aceeaşi paşi ca Anglia şi Danemarca. Irlanda În ceea ce priveşte aderarea. însă este ţara care a cunoscut cea mai interesantă evoluţie istorică dintre ţările Europei. Anglia Anglia a semnat tratatul de constituire a AELS în 1959 . a politicii monetare. Danemarca Politica externă a Danemarcei se bazează pe închieierea de alianţe şi pe respectarea acordurilor internaţionale. Danemarca a depus o cerere de aderare la UE în 1967 cu îneperea negocierilor în 1970 şi semnarea tratatului de aderare în 1972. Germania. • 1 ianuarie 1973: Primul val al extinderii Uniunii Europene . Italia. Luxemburg şi Olanda semnează Tratatul de la Paris. Belgia. ca mijloace de asigurare a securităţii şi a dezvoltării economice. 4 . primul document al viitoarei Uniuni Europene. (Tratatele de aderare din 22 ianuarie 1972). iar tratatul de aderare s-a semnat în ianuarie 1972 şi a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1973. Danemarca participă deplin la cea de-a doua etapă a Uniunii Economice şi Monetare dar nu şi la cea de-a treia etapă privind adoptarea Euro şi politica monetară unică. 52% dintre danezi s-au opus ratificării Tratatului de la Maastricht. În anii ’50 – ’60. Momente cheie în extinderea Uniunii Europene: • 18 aprilie 1951: pe baza planului Schuman. În 1967. Irlanda şi Marea Britanie aderă la UE.consacrată prin Tratatul de la Roma din 1958. iar în august 1961 a depus alături de Danemarca şi Irlanda o cerere oficială de aderare la Piaţa Comună.Danemarca. a apărării şi a justiţiei şi a afacerilor interne. art. de aceea Danemarca beneficiază de unele excepţii de la preveferile acestuia în ceea ce priveşte participarea în sfera uniunii politice.

Drumul său către aderarea la UE a fost blocat în 1967. Candidatura Portugaliei a fost depusă official în martie 1977. odată cu restabilirea regimului democratic.Spania şi Portugalia aderă la Uniunea Europeană. Acordul economic anterior a constituit un avantaj în cadrul negocierilor. Portugalia Portugalia a căutat să adere la comunităţile europene încă de la începutul anilor 1960. semnând doar prezenţa unor probleme economice care stăteau în calea integrării. cât şi opoziţiei Franţei. au împiedicat o apropiere de Europa. printr-o lovitură de stat militară a fost înlăturat guvernul democratic şi s-a instaurat „regimul coloneilor”. În 1977 Spania a depus candidatura oficială pentru aderarea la UE. • 1 ianuarie 1986: Al treilea val al extinderii UE .(Tratatul de aderare din 12 iunie 1985). care se temea de concurenţa produselor agricole spaniole. Negocierile au debutat oficial în octombrie 1978 şi s-au încheiat în 1985.Grecia devine stat membru al Uniunii Europene. Deşi comisia europeană îşi dăduse avizul negativ privind aderarea Greciei. negocierile de aderare au fost finalizate abia în martie 1985. foarte complicate datorită atât situaţiei economice spaniole. Astfel. din cauza neîndeplinirii condiţiilor economice necesare integrării. solicitare primită cu ostilitate de majoritatea statelor membre. Abia în 1974. • 1 ianuarie 1995: Al patrulea val al extinderii . dar suspiciunea statelor europene faţă de regimul autoritar si faţă de politica colonială. Spania În februarie 1962. care implicase acest stat într-o serie de războaie în Africa. 5 . este acceptată doar semnarea unui acord economic cu Spania.• 1 ianuarie 1981: Al doilea val al extinderii . Finlanda şi Suedia sunt înregistrate ca state membre ale UE.Austria. Guvernul democratic ales în 1976 a iniţai imediat demersurile pentru obţinerea statului de membru deplin al Comunităţilor Europene. Grecia a deţinut statutul de membru asociat la comunităţile europene încă din 1962. Comisia Europeană a dat un aviz favorabil aderării Portugaliei. când. În cele din urmă. (Tratatul de aderare din 28 mai 1979). guvernul spaniol solicită oficial să devină membru al Comunităţii Europene. Grecia a reînceput să primească asistenţă economică şi tehnică din partea UE. Consiliul de Miniştri nu a ţinut cont de acest fapt şi a aprobat candidatura din motive politice. pentru a descuraja repetarea altor derapaje autoritare în această ţară.

La 1 iulie 1991. Letonia. şi s-au finalizat în 1994. Numeroase state au înaintat atunci cereri de adrare la Uniunea Europeană: Polonia. Lituania. • 1 ianuarie 2007: A doua parte a valului al cincilea al extinderii . Letonia. Slovenia. Ungaria. Malta. Prăbuşirea regimurilor comuniste din Europa de Est în cursul anilor 1989-1990 a pus Comunităţilor Europene apoi Uniunii Europene o provocare majoră. Finlanda Finlanda a păstrat o rezervă faţă de relaţiile cu Uniunea Europeană până in anii `90. Negocierile au început în 1993 şi s-au finalizat în 1994. Aceste ţări aveau însă destule lipsuri. însă ulterior a revenit cu o cerere de aderere normală.Austria Austria a depus cererea de candidatură la Uniunea Europeană în 1989. Cehia. al cărui principiu a fost rapid (Consiliul European de la Copenhaga din 1993). Slovacia. Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Aceasta a dorit doar o aderare economicănu şi politică. Estonia. iar martie 1992 şi-a depus cererea de aderare la Uniune. În prezent există trei ţări care au obţinut statutul de ţări candidate la aderare: Croaţia. 6 . Negocierile de aderare au început în 1993. Slovacia.Cipru. Acestea au durat aproximativ un an. de aceea procesul de extindere. Bulgaria. Suedia Momentul aderării Suediei a reprezentat punctul final al unei lungi perioade de integrare şi cooperare cu ţările membre ale UE. a durat atât de mult timp. După 1990 şi-a reconsiderat atitudinea şi a recunoscut locul central al Uniunii în dezvoltarea politică şi economică a întregii Europe. iar în februarie 1993. Statele membre ale organizaţiei europene aveau responsabilitatea istorică de a primi în cadrul lor aceste ţări nou democratice.Bulgaria şi România devin state membre ale Uniunii Europene. primul ministru suedez depune candidatura oficială a ţării sale. Republica Cehă. Polonia. Cele mai importante repere ale acestei perioade sunt semnarea unui acord de liber schimb dintre Suedia şi Comunitatea Europeană în 1972 şi tratatul din 1992 care pun bazele spaţiului economic european. tratatul fiind semnat în vara lui 1994. Cipru şi Malta. încep negocierile la Bruxelles. România. Zece dintre aceste ţări s-au alăturat Uniunii la 1 ianuarie 2004. • 1 mai 2004: Al cincilea val al extinderii . Estonia. pentru a surmonta definitiv împărţirea continentului european. Slovenia şi Ungaria aderă la UE. Lituania.

constituirea Uniunii Economice şi Monetare. liberalizarea circulaţiei capitalurilor şi a forţei de muncă. Luxemburg. ca şi de nevoia menţinerii unei relative securităţi militare. A apărut necesitatea ca viitorul Europei să aibă drept punct de plecare nu numai scenariile reprezentanţilor instituţiilor politice europene şi naţionale.Membrii fondatori au fost: Franţa. expansiunea continuă a acesteia. la data respectivă numindu-se Comunitatea Economică Europeană (C. Scopul Uniunii Europene este promovarea păcii. securitate şi justiţie fără frontiere interne şi o piaţă unică unde concurenţa este liberă şi nedistorsionată. Procesul de asociere în vederea integrării în UE. Italia şi Olanda. apariţia ei fiind legată de necesitatea menţinerii unui climat stabil din punct de vedere social. Belgia.Motivaţiile uniunii Necesitatea integrării. ţările din spaţiul central est european. efectele dorite. urmărind ocuparea deplină şi progresul social. continuă să amplifice legăturile cu ţările din vestul Europei. ea promovează procesul ştiinţific şi etnic. Încă de la înfiinţare.Pentru finalizarea acestui scop s-au urmărit în mod prioritar realizarea Uniunii Vamale. a valorilor sale şi bunăstarea popoarelor membre. politic. şi-au consolidat structurile economice în funcţie de interesele marilor puteri ale timpului. stabilite în mod natural şi instituţional de-alungul timpului. sporirea standardului de viaţă. precum şi relaţii mai strânse între ţările participante. Uniunea Europeană a anunţat intenţia de a crea o piaţă comună unică şi de apropiere progresivă a politicilor economice ale statelor membre. ale cetăţenilor. intrat în vigoare la 1 ianuarie 1958. 7 . creşterea stabilităţii sale. un nivel ridicat de protecţie şi ameliorare a calităţii mediului. transformată recent în Uniunea Europeană. formarea pieţei comune agricole. avantaje: Necesitatea apartenenţei la o zonă sau la un spaţiu economic şi social altul decât naţional. care au influenţat în sens pozitiv dar şi în sens negativ evoluţia dezvoltării ei .E. De-alungul timpului.E. Uniunea oferă cetăţenilor un spaţiu de libertate. s-a manifestat în diferite momente ale evoluţiei societăţii omeneşti. Germania.Totodată Uniunea urmăreşte realizarea unei Europe a dezvoltării durabile fondată pe o creştere economică echilibrată. Ideea unei Europe unite datează de aproape două milenii. Uniunea Europenă a fost constituită în anul 1957 prin semnarea Tratatului de la Roma. o economie socială de piaţă înalt competitivă. ci şi opiniile societăţii civile.). astfel încât să se asigure dezvoltarea armonioasă a activităţii economice. economic.

după mai multe secole de conflicte şi diviziuni. precum şi în procesul de consolidare şi conservare a modelului social european. Aderarea statelor candidate la Piaţa unică a Uniunii Europene (care numără. Pe de altă parte. Consumatorii vor beneficia de preţuri mai mici şi de o posibilitate mai largă de a alege. incluzând un grup mai mare de state şi consolidând procesul de tranziţie politică şi economică derulat în Europa Centrală şi de Est. Extinderea va aduce Uniunea Europeană într-o mai bună poziţie în procesul globalizării. dar actualul proces de extindere ajută la îndeplinirea visului părinţilor fondatori ai UE: o Europă unită şi liberă Extinderea Uniunii Europene este considerată o “oportunitate istorică” de a uni Europa într-un mod paşnic.Beneficiile extinderii pentru Uniunea Europeană Extinderea este proiectul cel mai ambiţios întreprins de UE: el reprezintă. divizat în urma ultimului război mondial. peste 370 milioane de locuitori) va conduce la crearea celui mai larg spaţiu economic din lume. Prin întărirea stabilităţii şi securităţii acestor ţări. creşterii nivelului de trai în Europa. reunificarea continentului european. în prezent. cât şi în cele vechi. După atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Prin aderarea la Uniunea Europeană. 8 . iar afacerile vor avea un set comun de reguli la nivel european şi vor beneficia de un comerţ extins şi de o competiţie mai intensă. acela de a elimina diviziunile şi de a crea o uniune mai puternică între popoarele Europei. de fapt. va conferi Uniunii Europene forţă şi coeziune şi va mări influenţa sa în lume. Acest val de extindere. Prin integrarea unor noi state care respectă criteriile politice de aderare. Au existat în trecut şi alte valuri ale extinderii într-o Europă divizată. extinderea va duce la crearea a numeroase oportunităţi economice pe o piaţă mai largă. atât în noile state membre. începând din 1989. Se aşteaptă ca o piaţă de asemenea mărime (aprox. stabilitatea şi prosperitatea Uniunii Europene se vor extinde.Astfel. Uniunea Europeană îşi reafirmă valorile fundamentale care au stat la baza construcţiei europene. 450 milioane de oameni) să dea un nou impuls investiţiilor şi creării de locuri de muncă. cu sprijinul actualelor state membre. ca şi cele anterioare. în întreaga Uniune vor fi consolidate pacea şi prosperitatea. noile state membre îşi vor consolida integrarea economică. este mai important decât oricând să fie creată o Europă unită care să asigure pacea. securitatea şi libertatea. Extinderea este astfel o continuare a obiectivului iniţial al Uniunii.

în care exportatorii din statelene-membre vor avea de a face cu un singur set de tarife. ceea ce înseamnă ca extinderea va conduce mai degrabă la scăderea tarifelor. tarifele din Uniunea Europeană sunt mai scăzute decât cele din statele în curs de aderare. UE a adoptat o strategie şi un plan de acţiune pentru combaterea terorismului. pentru a asigura continuitatea relaţiilor transfrontaliere şi pentru a permite statelor din vecinătate să beneficieze de extindere. Uniunea extinsă va continua să sprijine dezvoltarea durabilă a statelor în curs de dezvoltare şi integrarea lor în economia mondială. În general. Din punct de vedere politic.Uniunea Europeană poate considera. statele din spaţiul mediteranean. pentru ţările "vechii Europe". stabilitatea şi prosperitatea pe tot continentul european. ci şi. pentru a extinde pacea. o decizie-cadru privind terorismul şi diferite iniţiative 9 . decât la creşterea lor. Extinderea relaţiilor Uniunii Europene cu restul lumii Extinderea va oferi noi oportunităţi ţărilor din afara Uniunii Europene şi nu va permite apariţia unor diviziuni ale Europei. Pe măsură ce Uniunea Europeană se extinde. extinderea va creşte stabilitatea politică în Europa şi va permite Uniunii Europene să trateze problemele internaţionale mai eficient. Procesul de Stabilizare şi de Asociere din Vestul Balcanilor asigură liberalizarea comercială şi strânsa cooperare în multe domenii importante. Din punct de vedere economic. iar Parteneriatul EuroMediteranean aduce statele partenere mediterneene mai aproape de Uniunea extinsă. la doi ani de la aderarea a zece noi membri. reguli comerciale şi proceduri administrative. Uniunea Europeană dezvoltă relaţiile sale cu toate statele vecine. sunt interesate de efectele extinderii: care vor fi consecinţele unei frontiere comune cu Uniunea Europeană? cum va schimba acest lucru schimburile comerciale tradiţionale sau cooperarea transfrontalieră. Multe state. cum îi va afecta pe cei care lucrează în străinătate? Statele ne-membre sunt în special interesate de modul în care extinderea ar influenţa relaţiile lor comerciale cu viitoarele state membre. în special cele care au frontieră comună cu viitoarele State Membre. cu beneficii nu numai pentru noii membri. că extinderea a reprezentat un succes economic. în mai mică măsură. Una din importanţele Extinderi a fost combaterea Terorismului şi dimniuarea sau chiar exterminarea imigraţiei clandestine. devine din ce în ce mai necesară continuarea procesului de parteneriat politic şi cooperare economică cu alte ţări. extinderea va însemna creşterea Pieţei unice. precum Rusia şi Ucraina.

Conform articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană "orice stat european care respectă principiile stabilite în articolul 6(1) poate depune cererea de aderare la Uniunea Europeană”. respecta şi implementa efectiv aşa-numitul acquis comunitar. respect al drepturilor omului şi al libertăţilor fundamentale. în anii următori alte state putând să depună cererea de aderare. capabile să facă faţă presiunii concurenţiale specifice economiei 10 . şi anume: • • • • • comunitare. domnia legii. Limitele extinderii Printre posibilele limite ale procesului de extindere amintim limitele geografice. În prezent sunt implicate 27 state în procesul de extindere. dar fiecare ţară aspirantă trebuie să îndeplinească criteriile stabilite de către Consiliul European cu ocazia reuniunii sale de la Copenhaga din iunie 1993. Procesul de Stabilizare şi de Asociere. Articolul 6(1) prevede că “Uniunea are la bază principiile de libertate. care au în proiect aderarea în viitor la Uniunea Europeană. democraţie. oferă perspectiva aderării la Uniune şi un program de asistenţă care să sprijine pregătirea acestor state. cu sprijinul Coordonatorului UE pentru lupta împotriva terorismului.pentru consolidarea cooperării dintre statele membre şi dintre acestea din urmă şi instituţiile europene. cele trei limite joacă un rol foarte important. • capacitatea de a-şi asuma. Uniunea Europeană a identificat drept potenţiali candidaţi statele din regiunea vestică a Balcanilor. existenţa unei economii de piaţă funcţionale. democraţie. Limitele geografice Din punct de vedere oficial. care este cadrul politicii Uniunii Europene în Vestul Balcanilor. respectarea drepturilor omului şi protecţia minorităţilor. şi statul de drept. Uniunea Europeană nu şi-a definit (până acum) limite geografice. inclusiv fosta Iugoslavie. principii comune statelor membre”. economice şi cele poltice care fiecare în parte au rolul lor în importanţa extinderi.

).a. Dimensiunea politică (acţiuni comune în domeniile justiţiei şi al politicii Dimensiunea economică a integrării (piaţa unică şi uniune economică - comună pentru a putea funcţiona cu un număr mai mare de membri. Vor apare astfel beneficii directe rezultate din înlăturarea barierelor vamale.) şi efecte generale asupra bunăstării (creşterea ocupării. • • interne Consecinţele economice ale realizării pieţei unice sunt apreciate de analişti prin efectele ei directe şi indirecte. Ajustarea politicii agricole comune şi a politicii externe si de securitate Dimensiunea socială (politică de securitate socială şi externă comune). Extinderea spre est a UE a propus realizarea prealabilă a unor ajustări structurale menite să pregătească lărgirea Uniunii de la 15 membri la 27 sau chiar mai mulţi. • • Simplificarea procesului legislativ. dar şi economice: tratamentul comercial preferenţial de care ar beneficia ca membre şi accesul liber pe piaţa UE. posibilitatea obţinerii de subvenţii şi acces la fondul de dezvoltare regională. ţările din centrul şi estul Europei se simt atrase de UE din considerente politice (ca foste partenere ale ţărilor din Uniune în anii antebelici). La rândul lor. ponderea agriculturii în populaţia activă şi în PIB. resursele naturale si de forţa de muncă de care dispun aceste ţări. care reprezintă tot atâtea pierderi dacă nu s-ar realiza.Limitele economice Uniunea Europeană se sprijină pe trei piloni: • monetară). fondul pentru agricultură şi alte forme de sprijin şi atragerea de investiţii străine. ale adâncirii concurenţei etc. beneficii indirecte prin integrarea completă a pieţei (efecte de scară. Interesul pentru extinderea relaţiilor către est este reciproc. diminuări de preţuri). deficitele bugetare şi ale balanţei de plăţi ş. UE a elaborat o strategie (adoptată de Consiliul European) de pregătire a ţărilor asociate pentru a accede la statutul de membru 11 . cererea de consum dinamică. atractivitatea pieţelor pentru producători şi investitorii din Uniune. Schimbările pe care ar trebui să le opereze UE în interiorul sau vizează: • Restructurarea instituţională şi a sistemului de adoptare a deciziilor. Pentru UE el este motivat de importanţa economică şi politică a zonei: marile nevoi de modernizare a capacităţilor de producţie şi a tehnologiilor. Pornind de la nivelul precar al indicatorilor ce marchează situaţia economico – socială a ţărilor din zonă (PIB pe locuitor.

dar amintind şi domenii în care acest stat candidat mai are mult de lucrat. procesul de extindere va continua cel mult până la Turcia şi Ucraina. cercetarea ştiinţifică şi protecţia mediului. De la primele şase state democrate postbelice din vestul Europei s-a ajuns la 12. Consiliul European a stabilit şi termenul de începere a negocierilor de aderare: 17 martie 2005. Pentru a Îndulci hapul amar pe care l-au administrat Croaţiei. iar în aprilie Consiliul a rugat Comisia – aşa cum este prevăzut în Tratate . Aceasta s-a petrecut deoarece nu toate membrele UE au fost convinse de voinţa Zagrebului de a acolabora pe deplin cu Tribunalul Internaţional de la Haga pentru Fosta Iugoslavie (TIFI). Consiliul European a conferit Croaţiei în mod oficial. Nu va fi posibil ca UE să avanseze în Asia şi Africa fără a-şi pierde identitatea sau a-şi risca ieşirea de pe scena politică. comisarul european pentru extindere. să realizeze armonizarea legislaţiei şi a politicilor de securitate internă. în iunie 2004. Croaţia Croaţia şi-a depus candidatura la aderare la 21 februarie 2003. au reproşat nearestarea unui general croat inclupat de TIFI. sistemul enrgetic. în schimbul promisiunii făcute de Croaţia că va coopera întru totul cu Tribunalul Internaţional pentru Crime de Război pentru Fosta Iugoslavie de la Haga. Turcia şi Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. Limitele politice Istoria Uniunii Europene este o extindere continuă a democraţiei. fapt apreciat ca fiind în general pozitiv. În mod evident. care deja depăşesc limitele geografice ale continentului european. ministrii UE intruniţi în cadrul Consiliului. transporturile. În special. statutul de candidat. În aprilie 2004. Pe 16 martie 2005 Croaţia a bifat o nedorită premieră prin amânarea începerii negocierilor de aderare la UE. apoi la 25 de state în 2004 şi 27 în 2007. miniştrii UE au hotarât totuşi asupra cadrului viitor al negocierilor cu Zagrebul. Olli Rehn. În prezent există trei ţări care au obţinut statutul de ţări candidate la aderare: Croaţia. Comisia şi-a făcut publică poziţia cu privire la depunerea candidaturii de către Croaţia. care prevede şi măsuri de sprijinire ca ţările candidate la aderare să-şi perfecţioneze infrastructura. apoi la 15.deplin. Cu puţin timp înainte de Crăciunul anului 2004. In acelaşi scop. Prin urmare.să îşi exprime poziţia faţă de această cerere. ca de exemplu în politica mediului şi la adoptarea acquis-ului UE. a subliniat că evenimentele de atunci nu vor avea un 12 .

Franta. fiind sprijinite în acest sens de Belgia. la Bruxelles. Austria. Comisarul pentru Extindere al UE. dar a subliniat că autorităţile croate şi cele slovene trebuie să adopte o abordare „constructivă” pentru rezolvarea problemei graniţei. Spania. aratând: "Croaţia este o ţară candidată. Generalul Ante Gotovina a fost inculpat de Tribunalul ONU pentru crime de război savârşite în cadrul conflictului iugoslav din 1991-1995. Conform rapoartelor. aşa cum au fost ele trasate odată cu destrămarea Iugoslaviei în 1991. Propunerea doreşte să rezolve cererea Sloveniei prin care Croaţia a încercat să îi prejudicieze graniţele în documentele de aderare trimise către UE. El a sugerat că UE va putea să ia o noua decizie în această privinţă peste o lună. Croaţia este pe drumul finalizării negocierilor de aderare. Rehn s-a întâlnit cu miniştrii de Externe ai celor douătţări. Ungaria. Lituania. Slovacia ţi Slovenia s-au declarat convinse de sinceritatea eforturilor făcute de Zagreb pentru capturarea generalului. 13 . de aceea gestiunea prinderii şi trimiterii sale la Haga este destul de controversată în ţara sa. El este însă considerat de mulţi croaţi ca fiind un adevarat erou. Grecia. pentru a discuta despre această dispută. Malta şi Ciprul au fost de asemenea în favoarea începerii negocierilor. Irlanda. când miniştrii UE se vor întâlni din nou. Primul ministru croat Ivo Sanader a fost foarte dezamăgit de decizia miniştrilor UE. Pe data de 17 martie. Rehn a declarat că o nouă soluţie a fost propusă sub forma unui acord comun prin care ambele laturi se vor asigura că graniţele existente nu vor fi prejudiciate cu absolut nimic. pentru finele acestui an. Olanda şi Suedia au continuat să se opună deschiderii negocierilor. nimic nu s-a schimbat în aceastî privinţă". Deşi miniştrii au căzut de acord că negocierile de aderare vor fi deschise imediat ce Croaţia va colabora pe deplin cu TIFI. Planul ar trebui să ofere celor două ţări un început nou pentru negocierea unei soluţii. cooperăm pe deplin cu Haga şi nu avem nici o informaţie că generalul Gotovina ar fi in Croaţia". El a spus în faţa eurodeputaţilor: "Declar cu toată responsabilitatea că.impact major asupra procesului de aderare al Croaţiei. Ministrul de externe luxembourghez Jean Asselborn a declarat că deşi miniştrii UE au luat decizia amânării începerii negocierilor de aderare aceasta nu înseamna că uşa ar fi fost închisă în faţa Croaţiei. însă Marea Britanie. Italia şi Germania. a declarat Olli Rehn. nu este tocmai clar ce poate însemna o "deplină" colaborare.

negocierile de aderare s-ar putea încheia anul viitor. Serbia de Sud. i-a determinat pe mulţi 14 .000 de evrei din Skopje şi Bitola. După primul război mondial. Tetovo. Veles. Scurt istoric În urma celor două Războaie Balcanice din 1912 şi 1913. Bulgaria şi Serbia. uneori numită FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia . stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. În 1929. spunând că blocajul de trei luni al eforturilor Croaţiei din partea Sloveniei.„Aceasta ar fi o măsură de consolidare a încrederii şi un pas în direcţia corectă”. Kumanovo. a declarat Rehn în urma întâlnirii. În 1941. Organizaţiei Mondiale a Comerţului. este. Croaţilor şi Slovenilor. şi destrămării Imperiului Otoman. bazată în Skopje. Stip şi Strumica. Capitala este oraşul Skopje ce are peste 600 000 locuitori. Serbia a fost incorporată în Regatul Sârbilor. Are mai multe oraşe mai mici. şi împărţit în provincii denumite banovine. şi Vardar Banovina a fost împărţită între Bulgaria şi Albania (aceasta din urmă sub ocupaţie italiană). în special în sectorul judiciar şi al administraţiei publice. Se mărgineşte cu Serbia (şi disputatul teritoriu Kosovo) la nord. de care avea nevoie în procesul de aderare. incluzând Republica Macedonia de astăzi. a fost responsabilă de deportarea a peste 7. Macedonia Republica Macedonia sau Macedonia. a fost numită „Vardar Banovina”. în ceea ce priveşte lupta împotriva criminalităţii organizate şi drepturile minorităţilor. Grecia la sud şi Bulgaria la est. mare parte din teritoriile europene ocupate de otomani au fost împărţite între Grecia. Albania la vest. începând cu decembrie 2005. Prilep. Croaţia va trebui să continue eforturile de reformă. Rehn a încurajat Croaţia să caute o soluţie. ca parte din Regatul Iugoslaviei. OSCE. Ţara este membră a Organizaţiei Naţiunilor Unite. membru asociat al La Francophonie. cum ar fi Bitola. A 5-a Armată Bulgară. Faptul că erau oprimaţi de forţele ocupatoare. şi urmează să devină membră a NATO.Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei) este o ţară în Peninsula Balcanică în Europa de sud-est. faţă de deschiderea capitolelor de negociere a costat Zagrebul timp preţios. Regatul a fost denumit oficial Regatul Iugoslaviei. Teritoriul de azi al Republicii Macedonia (Macedonia Vardarului) a fost numit atunci „Serbia de Sud”. În cazul în care Croaţia atinge la timp toate obiectivele de referinţă rămase. Ohrid. Iugoslavia a fost ocupată de Puterile Axei. Consiliului Europei.

este guvernată de zece muncipalităţi. referindu-se la referendumul care a stabilit independenţa faţă de Iugoslavia. Muncipalităţile în Republica Macedonia sunt unităţi ale guvernelor locale. respectiv minoritatea albaneză. ASNOM a fost guvernul ţării până la sfârşitul războiului. membrii fiind aleşi la un interval de patru ani. având şi o Curte Constituţională. cu un guvern executiv format dintr-o coaliţie de partide. Principala divergenţă din ţară este între partidele bazate pe criterii etnice. Skopje. şi preşedintele Consiliului de Securitate a Statului. funcţiile guvernului local au fost repartizate între 78 de municipalităţi (opstini). Republica Populară Macedonia a devenit una din cele şase republici ale Federaţiei Iugoslave. A renunţat la „socialistă” în 1991. şi cu alegerile din 2005. Lipsa echilibrului de puteri dintre acestea a dus la războiul scurt din 2001. denumite colectiv „Oraşul Skopje”. atunci când s-a desprins în mod paşnic de Iugoslavia. Adunarea are 120 de scaune. Preşedintele este ales la fiecare cinci ani. care s-a încheiat cu un acord impus de NATO. Adunarea AntiFascistă pentru Eliberarea Naţională a Macedoniei (ASNOM) a proclamat statul macedonean . În august 2004. pe 2 august. este de asemenea o sărbătoare recunoscută la nivel oficial. reprezentând majoritatea macedoneană. a fost creată Republica Populară Federală Iugoslavia. parlamentul Republicii a aprobat o legislaţie care 15 . În urma schimbării numelui federaţiei în Republica Socialistă Federală Iugoslavia în 1963. Capitala. În 1944. un parlament unicameral şi o putere judecătorească independentă. ceea ce a cauzat Războiul de Eliberare Naţională a Macedoniei. Ţara serbează oficial ziua de 8 septembrie 1991 ca fiind Ziua Independenţei (Den na nezavisnosta). După sfârşitul celui de-al doilea război mondial. ca făcând parte din Iugoslavia Populară Federală. Aniversarea începerii Revoltei Ilinden (Ziua Sfântului Ilie). Muncipalităţile învecinate pot stabili acorduri de cooperare. Republica Populară Macedonia a fost redenumită Republica Socialistă Macedonia. puterea adevărată deţinând-o preşedintele guvernului. dar legalizând participarea într-o viitoare uniune cu foste state ale Iugoslaviei. Cu aprobarea unei noi legi. Rolul preşedintelui este mai mult ceremonial.macedoneni să sprijine partizanii comunişti şi mişcarea de rezistenţă a lui Josip Broz Tito.Republica Populară Macedonia. Preşedintele este comandantul forţelor armate. şi poate obţine maxim două mandate. Politică Republica Macedonia este o democraţie parlamentară.

Statul a dezvoltat o economie deschisă. reprezentând 64% din total. Alte exporturi importante includ fier. comerţul aportând 90% din PIB în anii recenţi.4%). reprezentând 25% din total. Economie Recent Macedonia a fost clasificată pe locul 4. în timp ce agricultura reprezintă doar 12. Aproximativ 500. şomajul în Macedonia a fost de 37. Macedonia a făcut multe reforme economice de la independenţa sa. împiedică dezvoltarea economică a statului. Republica are unul din cele mai reduse venituri pe cap de locuitor din Europa. În ceea ce priveşte structurarea economiei.2% între 2006 şi 2010. croaţi.8%) şi Vlahi (Aromâni şi meglenoromâni) cum apar în recensământ (9695 sau 0. Macedonia a avut o creştere economică lentă. crescând de la 54. Textilele reprezintă cel mai important sector pentru comerţ. Minorităţi mai mici sunt reprezentate de turci (78. A adoptat strategii privind atragerea investitorilor străini. La ultimul recensământ aproximativ 1.1% în 2005. dar stabilă.9%). În ciuda acestor reforme.000 sau 3.9%. sloveni şi romi (ei se autodenumesc aici drept "egipteni").000 sau 1. Guvernul a avut parte de succese în ceea ce priveşte combaterea inflaţiei. în zonele unde aceştia sunt predominanţi.2% în 2000. rata acesteia fiind de doar 3% în 2006 şi 2% în 2007. oţel. Macedonenii slavi musulmani (sau torbeşi) reprezintă 0. din 178 de ţări. PIBul crescând cu 3.000 de locuitori sunt albanezi. dând o autonomie mai substanţială etnicilor albanezi. vin şi legume. Cel mai mare grup etnic este reprezentat de macedoneni slavi. Macedonia este o ţară cu o mare diversitate etnică.000 de locuitori s-au declarat macedoneni. țigani (54. S-a prezis că acest procent va creşte la 5. şi un sistem legislativ relativ ineficient. Sectorul industrie reprezintă 29.300. Mai mult. şi redusă la 10% în 2008. scăzând de la 33. în 2005. mai mult de jumătate din exporturi fiind din acest sector. 16 recomandă .1% din PIB.3% din PIB.000 sau 2. Aceştia trăiesc în special în zona vestică şi nord-vestică. De asemenea mai trăiesc în Macedonia şi sârbi. muntenegreni. în urcare de la 12%. din 2005 sectorul de servicii reprezintă 57.recontura frontierele legale.7% în 2000.2% şi în 2006 rata de sărăcie atingea 22%.8% din total. într-un clasament al Băncii Mondiale referitor la statele cu cele mai bune reforme.7%). Taxa unică pe economie a fost 12% în 2007. Corupţia. sârbi (36. „economia gri” a ţării este estimată la aproape 20% din PIB. Din 1996. UE deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia.

La începutul lui 2010.Comisia Europeană a recomandat deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Macedonia. Mai multe ţări din fosta Iugoslavie. iar acestea s-ar putea încheia în vara lui 2010. cetăţenii din Macedonia. "Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei a realizat progrese importante şi a ţinut cont de priorităţile din parteneriatul pentru aderare. Grecia a insistat ca republica să renunţe la denumirea de Macedonia. deoarece elenii au o provincie cu acelaşi nume. Imediat. Grecia este deranjată de numele republicii. arată un raport al executivului european privind progresele ţărilor aspirante la statutul de candidate la Uniunea Europeană. Dacă între Croaţia şi Slovenia diferendul este unul clasic. Aderarea Macedoniei la Uniune este împiedicată de o dispută de 17 ani cu Grecia. În 1992. care împiedică din 1991 recunoaşterea internaţională a Macedoniei sub acest nume. Comisia Europeană şi-a exprimat. în consecinţă. căreia. în 2004. denumirea fiind adoptată şi de UE. Comisia apreciază că Skopje îndeplineşte criteriile politice decise de Consiliului European de la Copenhaga şi stabilite în cadrul procesului de stabilizare şi asociere şi. după aderarea Sloveniei. a administraţiei publice şi a finanţării partidelor politice. i se oferă perspectiva includerii. printre altele. Denumirea republicii este o problemă destul de sensibilă. NATO. autorităţile au decis includerea Spoarelui de la Vergina în drapelul naţional. Muntenegru şi Serbia nu vor mai avea nevoie de vize pentru a călători în spaţiul UE. Ţinând cont de progresele constatate. Stadiul negocierilor a intrat în etapa finală cu Croaţia. dorinţa ca Macedonia să adopte legile privind funcţionarea Parlamentului. un simbol asociat vechiului Regat al Macedoniei. Skopje a obţinut statutul de ţară candidată la UE în decembrie 2005. 17 . urmând ca aderarea să aiba loc un an mai târziu. la 3 iulie 1998. dar apropierea sa de blocul comunitar este blocată de Grecia. împreună cu celelalte ţări din Balcanii de Vest. în blocul comunitar. Comisia a decis să recomande deschiderea negocierilor cu Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei". a decis să recomande deschiderea negocierilor de aderare. la mijloc fiind revendicări teritoriale. considerând că acesta aparţine exclusiv patrimoniului istoric naţional grec. ONU menţionează statul drept “Fosta Republică Iugoslavă Macedonia”. precum şi Albania. la un moment dat. se afla printre aspirantele la UE.

dintre care aproximativ 97% in Asia si 3% in Europa Limba predominanta: turca Religia predominanta: Islamul Moneda nationala: lira turceasca Speranta de viata: 68 de ani (barbati). nu se va angaja în diferendul dintre Skopje şi Atena. legat de numele fostei republici iugoslave. pentru a găsi o soluţie la diferendul cu Grecia. alături de Germania. iar Macedonia va continua activ şi într-o manieră constructivă să negocieze. ceea ce pentru Skopje riscă să fie greu de obţinut. Cetăţenii macedoneni sunt conştienţi de importanţa acestui raport al Comisiei Europene. Totuşi. pe toate documentele semnate de ei apare denumirea constituțională. Republica Macedonia. inclusiv a Greciei. 73 de ani (femei) Principalele produse exportate: fructe si legume. sub egida ONU. textile si haine. Grecia şi-a folosit în aprilie 2008 dreptul de veto pentru a bloca aderarea Macedoniei la NATO şi ameninţă să facă acelaşi lucru în legătură cu aderarea la UE. otel Scurt istoric Turcia este o ţară în sud-estul Europei şi Peninsula Anatolia din Asia.452 kilometri patrati.3 milioane Capitala: Ankara Suprafata: 779. Bulgaria. Este continuatoarea statului istoric numit Imperiul otoman. Eforturile de aderare ale Macedoniei se înscriu în politica "de integrare euroatlantică a Balcanilor" promovată de Sofia. Conducătorii macedoneni acceptă denumirea. Comitetul Internaţional Olimpic. Pentru deschiderea negocierilor de aderare este necesară unanimitatea celor 27 de ţări membre UE. 18 . dar. Turcia Date generale Populatia: 73.FMI. susţin candidatura Macedoniei pentru aderarea la UE şi Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).

Dacă se vor remarca rămâneri în urmă. Comisia Europeană va monitoriza îndeaproape procesul de aderare a Turciei. Turcia a fost recunoscuta ca tara candidata. Astazi. laica. Consiliul European de la Bruxelles din 15 decembrie 2004 a luat o hotărâre istorică prin decizia începerii negocierilor de aderare cu Turcia la 3 octombrie 2005. acestea vor fi sancţionate prompt. dar negocierile de aderare nu au început pentru că ea nu îndeplinea criteriile politice. In lumina obiectivului definit de intemeietorul Republicii. in perioada Republicii. iar negocierile foarte lungi şi dificile pot fi suspendate la cea mai mică abatere de la cerinţele UE. În 1987 Turcia a făcut oficial cerere de aderare. din anul 1999. Datorita acestei perioade de pace au avut loc in Turcia evolutii deosebit de importante. După o aşteptare de 41 de ani. care a adoptat principiile statului de drept. dar după lovitura de stat militară Uniunea Europeană a îngheţat relaţiile. dar după 10 ani a fost respinsă din cauza situaţiei drepturilor omului. Cu aceste caracteristici. Condiţiile sunt însă foarte dure. Vocatia europeana a Turciei se evidentiaza clar in cadrul relatiilor sale cu Uniunea Europeana. au avut loc mari schimbari. In acest sens. Un alt aspect important se refera la faptul ca perioada Republicii a fost cea mai lunga perioada de pace in istoria Turciei. pe deasupra şi membru al NATO. Turcia. nu a aşteptat atât de mult la rând la Bruxelles. s-au realizat reforme foarte importante. Turcia trebuie să facă eforturi serioase pentru a îndeplini cerinţele de aderare la Uniunea Europeană. când Turcia a semnat un acord de asociere cu UE. "de a atinge nivelul civilizatiei contemporane". La reuniunea la nivel inalt a Uniunii Europene de la Helsinki. Aderarea Ambiţiile europene ale Turciei datează de la Acordurile de la Ankara din 1963. in care sunt respectate drepturile omului. Nici un alt stat.Aderarea Turciei va conduce la 19 . Republica a insemnat un nou mod de viata pentru cetatenii turci. In cadrul transformarilor care au avut loc de la inceputurile Republicii s-a evidentiat vocatia europeana a Turciei. a demonstrat ca democratia si islamul pot coexista. marele om de stat Mustafa Kemal AtatUrk. În 1999 la reuniunea la nivel înalt a Uniunii Europene de la Helsinki a obţinut statutul de ţară candidată la UE.Republica Turcia a fost intemeiata la 29 octombrie 1923. incluzând adoptarea a 80 de mii de pagini de legislaţie europeană. care a intrat în vigoare un an mai târziu. a carei populatie este majoritar musulmana. Turcia a devenit membru al tuturor institutiilor europene importante. Tucia este tara democratica. La baza acestuia se afla principiul conform caruia suveranitatea se bazeaza pe vointa poporului.

In ultimii ani. semnifica renuntarea la curentul de opinie conform caruia. Turcia creeaza un precedent. Cetatenii europeni nu doresc extinderea Uniunii. dupa ce Turcia se va integra deplin. interesul global pentru cresterea securitatii in lume. Motivatiile strategice au predominat. Acceptarea cererii facute de Turcia pentru deschiderea negocierilor de a deveni membru cu drepturi depline. O privire in viitor: Uniunea Europeana va avea. Uniunea Europeana si-a definit viitorul pentru o lunga perioada de timp. chiar daca. avand ca aliat Statele Unite. Nu trebuie omis. Franta. aflandu-se in diverse stadii ale negocierilor. economice si culturale intre membrii actuali. cand se preconizeaza ca Turcia va intra in clubul tarilor europene. dupa aderarea Romaniei si Bulgariei. Schimbarea de regim de la. in special atunci cand vine vorba de Turcia. Este cea mai mare si cea mai saraca tara. faptul ca Turcia este un membru deosebit de important al NATO. aderarea Turciei la Uniunea Europeana va avea o mare influenta pe calea realizarii concilierii dintre civilizatii. dar in acelasi timp intretine relatii stranse cu Federatia Rusa. Acceptarea Turciei ca posibil membru va impinge granitele Uniunii pana in Caucaz si Orientul Mijlociu. Marea Britanie. in locul extinderii. este un puternic sustinator al Ucrainei. sustinerea aspiratiilor sale europene si de catre SUA sunt de natura a grabi procesul de integrare a tarii in Uniunea Europeana. care da sperante Ucrainei de a se integra si ea in structurile Uniunii Europene si ale NATO. In acest fel. Germania sunt statele care au acceptat cel mai greu procesul de extindere. din toata aceasta ecuatie. cea mai diferita din punct de vedere cultural. oficial. peste 10 sau 15 ani. in prezent. oficialii de la Bruxelles imping granitele UE catre Balcani. Turcia este diferita de toate celelalte state. fata de 25. La data de 3 octombrie 2005. cat si al Uniunii Europene. Cu toate acestea. si. raspunsul Bruxelles-ului a fost deocamdata negativ. care a aderat anul trecut. Turcia s-a transformat profund. decizie urmata la cateva zile de reluarea negocierilor cu Croatia. sau 27 in 2007. Iar extinderea nu se va opri aici. Polonia. insa mai are inca multe etape de parcurs pana cand va ajunge sa indeplineasca toate cerintele impuse pentru aderare. in 2015. De-abia 20 . totodata. care a fost invitata pentru inceperea negocierilor. Uniunea Europeana va numara cel mai probabil intre 32 si 37 de state membre.rezultate importante atat din punctul de vedere al Turciei. Statele care s-au desprins din fosta Iugoslavie se afla si ele pe parcursul integrarii. granite cu Siria. Pe scurt. trebuie intarite legaturile politice. a facut presiuni imense pentru extinderea Uniunii.

fiind o contrapondere SUA. adoptand decizii care implica profund viitorul celor 25 de state membre. care va avea nevoie de o finantare substantiala imediat dupa aderare. mai ales in domeniul politic. Teoretic. Decizia luata pe 3 octombrie 2005. Continuarea extinderii europene inseamna sfarsitul conceptului de State Unite ale Europei. deocamdata nu se poate anticipa daca vor ramane cele actuale sau daca tari precum cele magrebiene nu vor purta si ele negocieri pentru a se alatura Uniunii. Turcia avand de armonizat nu mai putin de 35 de capitole importante in legislatia nationala. Despre granitele sudice. Federatia Rusa avand. probabil. a Rusiei. va fi mai redus. mai ales in cazul Turciei. in marea ei majoritate. Uniunea se pare ca si-a pierdut gustul pentru consultarile cu propria populatie. Este posibil ca negocierile sa dureze chiar mai mult. Constructia politica va fi insa mai descentralizata. germana etc.atunci. in loc sa-i protejeze. din cauza constrangerilor financiare la care este supusa. nu a primit inca aprobarea populara. Interesant. Tot acest proces. cu stabilirea parcursului. este departe de ceea ce inseamna un proces democratic. O mare tara. In 21 . un statut privilegiat in relatia cu Uniunea Europeana. Sondajele de opinie realizate in ultimul timp confirma aversiunea fata de aderarea a noi state. Turcia nu va adera inainte de 2014. nu vrea ca Uniunea Europeana sa continue procesul de extindere. austriaca. care este deja elaborat. insa pana in prezent nici o candidatura nu a fost respinsa de catre Comisia Europeana. cu Turcia si Ucraina. 42% din cetatenii francezi considera ca identitatea lor este mai degraba amenintata de planurile de extindere ale Bruxelles-ului. Acest lucru nu este cuprins in bugetul 2007 – 2013. aceasta formula ii va conferi statutul de mare putere mondiala. Respingerea Constitutiei europene a insemnat fara echivoc: „Nu pentru o uniune «sans frontieres»“. este ca se suprapune in cea mai mare parte cu granitele atinse de Imperiul Roman in perioada sa de maxima inflorire. Gradul de integrare. in special cand vine vorba de Turcia. fiind impusa impotriva vointei populare. de incepere a negocierilor cu Turcia. dar saraca. Dupa rezultatul negativ al plebiscitului din primavara. vor fi stabilite granitele estice definitive. a termenelor-limita pentru implementarea noii legislatii. nici cele nationale nu au fost intrebate ce cale trebuie aleasa. Deschiderea capitolelor de negociere va incepe peste cateva luni. fara a mai tine cont de parerea propriilor cetateni. Chinei si Japoniei. in aceasta constructie geopolitica a mileniului trei. de definire a traseului care va fi urmat in anii ce vor veni. puterea Parlamentului si a Comisiei Europene fiind mai slaba in noua viziune. Opinia publica. Nici Parlamentul European. Aceste cuvinte se pot citi in presa franceza. in final s-ar putea ca nici sa nu fie admisa. Insa.

membra de anul trecut a Uniunii Europene. Iran. in acelasi timp. “Pe ei nu ii incinta nici perspectiva integrarii in comunitatea europeana a unei populatii musulmane de 100 de milioane de oameni. probabil ca nu-i da pace comunitatii europene”. conferentiar de geografie socialpolitica la Universitatea de Stat din Erevan. Azerbaidjan. Stingerea acestui conflict istoric si depasirea ultimului obstacol pentru admiterea Turciei in Uniunea Europeana va reprezenta. iar comunitatea internationala nu a recunoscut partea din Cipru ocupata de trupele turce. „In raportul de tara se va consemna pentru prima data ca Turcia este asimilata cu o economie de piata functionala. si nu de o extindere reala a granitelor Europei. practic. cea mai grea sarcina de indeplinit o va reprezenta rezolvarea diferendului dintre Turcia si Grecia privind Republica Cipru. spune analistul politic Armen Poghosian. iar ajutoarele acordate regiunilor sarace si anumitor ramuri industriale vor fi suspendate. a adaugat sursa citata de Reuters. “Gindul ca Uniunea Europeana va avea in curind granita imediata cu tari ca Siria. eventuala admitere a unor mici state tinand mai mult de o problema de imagine. Nu este un secret pentru nimeni ca Washingtonul a exercitat mari presiuni asupra statelor care doreau sa ofere Turciei doar un statut de rang inferior in cadrul Uniunii.Ecourile deciziei de a deschide portile pentru aderarea Turciei cu drepturi depline la Uniune sunt complet diferite pe cele doua maluri ale Atlanticului. avand de investit miliarde de euro. Armenia si Gruzia. Aceasta inseamna deschiderea capitolelor de negociere economice si trebuie sa serveasca stabilitatii economiei si sporirii investitiilor straine”. Pana acum. Tucia a refuzat sa recunoasca Cipru. oferind posibilitatea accelerarii negocierilor pe teme economice. Confirmarea functionarii unei economii de piata este una dintre conditiile cerute membrilor Uniunii Europene si o recompensa a comisiei consemnate in raportul anual privind progresele facute de Turcia. Ankara va intampina dificultati pentru a se alinia la practicile europene in ceea ce priveste protectia mediului. un mare succes al diplomatiei de la Bruxelles. in cursul lunii noiembrie. a declarat un oficial UE. Insa. incheierea procesului de extindere. sa elimine orice fel de discriminare. care a fost dat publicitatii pe 9 noiembrie 2005. agentiei Reuters. a statutului de „economie de piata functionala”. Aceasta ar fi insemnat. 22 . legislatia muncii si a protectiei sociale vor trebui refacute. cit se pare ca va numara populatia Turciei peste 15-20 de ani”.mod special. Etape Un prim pas spre aderarea Turciei la UE va fi recunoasterea de catre Comisia . Irak.

Cu doua zile inainte de ziua de 15 decembrie.”. Si reprezentantii clerului armean s-au exprimat aceasta privinta. aceste doua puncte pot deveni factori decisivi de care partile vor fi nevoite sa tina seama. este putin diferita: “Nenorocirea din anul 1915 este un subiect foarte bun pentru speculatii. Printre problemele ridicate in rezolutie se numarau si recunoasterea genocidului armean si ridicarea blocadei. Unde se afla astazi Turcia din perspectiva asigurarii acestor valori si a drepturilor omului? Turcia continua sa nege trecutul. “Comunitatea Europeana nu este o comunitate bazata exclusiv pe interese economice si coo perare politica. Prin importanta lor. in tegritatea si coeziunea Euro pei. refuzul de a aplica normele de drept international in chestiuni litigioase cu Grecia. Federatia Revolutionara Armeana Dasnaktutiun a organizat manifestatii de protest. In declaratia Congresului Mondial Armean se spunea: “Congresul Mondial Armean crede ca refuzul Turciei de a condamna crima genocidului armean. invazia trupelor de ocupatie turcesti in Cipru refuzul de a se supune nu meroaselor rezolutii ale ONU condamnind divizarea arbi trara a acestui stat. cele doua “chestiuni armenesti” urmeaza imediat dupa prima conditie de aderare care este recunoasterea de catre Ankara a integritatii Ciprului”. Catolicosul Aram I al Marii Case a Ci liciei si-a exprimat indoiala in legatura cu graba dovedita de anumite state europene chestiunea aderararii Turciei la Uniunea Europeana . intrucit creaza posibilitatea ca punctele de vedere armenesti sa fie mai des exprimate. dintre care una s-a desfasurat luna trecuta la Bruxelles. atentia societatii si cercurilor politice din Armenia deja s-a concentrat asupra a doua puncte legate de aceasta problema: recunoasterea genocidului armean de catre Ankara si ridicarea blocadei turcesti impotriva Armeniei. cind summit-ul de la Bruxelles a decis inceperea negocierilor de aderare cu Turcia. “Aceasta are legatura imediata cu interesele Armeniei. iar Europa trebuie sa ridice aceasta chestiune”. Ministrul de externe Vartan Oskanian si o seama de analisti sint de parere ca. Primul 23 . Mesrob Mutafian. Chestiunea aderarii probabile a Turciei la Uniunea Europeana a stirnit un puternic ecou printre armeni. genocidul armenilor. Exista valori care asigura identitatea.Desi procesul integrarii Turciei poate dura 15 ani si integrarea inca nu este deloc garantata. in timp. Parlamentul European a adoptat o rezolutie fara caracter obligatoriu pentru partile implicate in negocieri. spune Poghosian. Parerea patriarhului armean de la Constantinopol. precum si negarea drepturilor mino ritatii kurde fac astazi imposibila aderarea turciei la Uniunea Europeana.

Nu este deloc clar de ce ar trebui Turcia sa respecte valorile Uniunii Europene in cazul in care ar deveni membra a acesteia”. in ajunul summitului la virf al Uniunii Europene. analistii politici cred ca. Acelasi lucru poate fi spus si in cazul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC). Turcia declara pe fata despre imposibilitatea respectarii principiului de stabilire a relatiilor comerciale deschise cu Armenia. adica granita cu Armenia. Aceasta atitudine a Erevanului a fost determinata de existenta in rezolutie a celor doua puncte armenesti. rezolutie in care se facea apel catre liderii tarilor europene sa inceapa negocierile cu Turcia. acestea isi vor gasi expresia”. daca Ankara nu va recunoaste genocidul armenilor si Republica Cipru. Aderarea Turciei la Uniunea Europeana va favoriza pacea in regiune”. ca o conditie prealabila ridicata in fata Ankarei. Presedintele Frantei. a spus pe 15 decembrie ministrul de externe Vartan Oskanian. Cu toate acestea. care a recunoscut genocidul armean cu putin timp in urma. a declarat pe 17 decembrie la Bruxelles ca. “Acestia ignora cu totul faptul ca aderarea Turciei la Consiliul Europei nu o opreste sa blocheze 268 de kilometri ai spatiului politic european. iar discutiile s-au purtat in principal in jurul chestiunii recunoasterii Ciprului de catre Turcia. Jacques Chirac. a subliniat ca aceasta problema trebuie lasata in seama istoricilor. mai devreme sau mai tirziu. mai ales ca negocierile dintre Uniune si Turcia incep in al 90-lea an de la declansarea genocidului armean.Multe organizatii politice din Armenia leaga anumite sperante de Adearea Turciei la Uniunea Europeana. intrun fel sau altul. spune analistul Armen Poghosian. in ultima instanta. Pe 17 decembrie punctele armenesti nu au fost abordate. punctele armenesti vor fi la rindul lor reflectate in dezbateri. Dintre partidele influente doar FRA Dasnaktutiun se exprima ferm impotriva intrarii Turciei in UE. “Aceste doua principii de baza. desi amindoua statele sint membre ale OMC. recunoasterea genocidului armean si ridicarea blocadei. Recep Erdoghan. atunci “Parisul va boicota negocierile de aderare a Turciei la Uniunea Europeana“. 24 .ministru al Turciei. Dupa parerea acestora. a indemnat la rindul ei Turcia sa-si revizuiasca pozitia in aceasta chestiune. Slovacia. granita comuna cu Uniunea Europeana va favoriza integrarea Armeniei in aceasta. Autoritatile de la Erevan au salutat rezolutia adoptata de Parlamentul European pe 15 decembrie. “Pozitia optimista in chestiunea posibilei aderari a Turciei la Uniunea Europeana manifestata de anumiti reprezentanti ai clasei politice conducatoare din Armenia nu se justifica prin actualele evolutii istorice”. isi vor gasi negresit locul in evolutiile viitoare ale acestei probleme”. “Nu pot spune cum vor fi abordate acestea la summit dar.

spune el. un actor important pe scena internaţională. Această perspectivă i-a divizat pe politicienii Uniunii: unii consideră că Turcia nu va putea fi absorbită. Siria. al Europei. Se află lângă republicile din Caucaz. "o Europă în stare să vorbească cu aceeaşi voce în lume. Este în interesul pe termen lung al Europei ca Turcia să fie ferm ancorată în Uniune. deşi religia populaţiei este Islamul. apărând Europa căreia acum încearcă să i se alăture. Comisia Europeana a recomandat anul trecut inceperea negocierilor de aderare a Turciei la Uniunea Europeana. Iar acest lucru va conta. trebuie să devină o uniune politică. crede parlamentarul francez Pierre Lequillier. Giles Meritt. În primul rând. In concluzie. În plus mai sunt şi avantajele economice. şi asta nu e posibil dacă aderă Turcia. alţii cred că este esenţial ca Turcia să devină şi un partener politic. punctele fierbinţi din Asia centrală şi din Orientul Mijlociu. In urmatoarele randuri mai jos voiu prezenta doua opinii diferite in lrgatura cu aderarea Turciei la Uniunea Europeana. Analistul BBC Paul Reynolds consideră că există trei factori care indică un posibil succes al cererii Turciei în viitor. forţa ade muncă activă va fi de două treimi". Iranul şi ţările din Caucaz şi ar aduce pentru prima oară în Uniune o ţară cu o populaţie majoritar musulmană. Cei care susţin aderarea mai spun şi că nu trebuie descurajată o ţară care oferă un exemplu democratic celorlalte ţări islamice din Orientul Apropiat. spune domnul Meritt. În Turcia. Turcia trebuie primită în Uniune. este de altă părere: "din motive de stabilitate. va fi mai mică de 50 la sută. "Aş vrea o puternică Europă Politică". La momentul aderării. să zicem în 2020. Directorul unui centru de studii europene." "Uniunea nu poate fi doar o zonă de comerţ liber. Parlamentarul francez Pierre Lequillier este contra." "Faţă de ţările aflate dincolo de Bulgaria.Este importanta aderarea Turciei? Aderarea Turciei ar însemna ca Uniunea Europeană să se învecineze cu Irakul. Şi în al treilea rând. În al doilea rând. nu numai strategic. Turcia are o puternică tradiţie seculară. Turcia este membru NATO. Este o putere regională şi exercită o influenţă stabilizatoare în regiune. forţa de muncă activă în Europa. pe baza progreselor facute in domeniul 25 . Prin urmare trebuie să îşi definească frontierele. Turcia şi-a demonstrat dorinţa de a se adapta la standardele europene şi a înregistrat progrese certe în democratizare şi în respectarea drepturilor omului. România şi vestul Balcanilor avem nevoie de o politică de "vecinătate" sau "proximitate" şi nu de integrare". care va plăti pensiile celorlalţi.

complex militar israeliano-turc in concurenta directa cu industriile europene. Rolul armatei in politica statului a fost limitat pentru a corespunde criteriilor europene. gratie deschiderii pietelor comunitare. Oficial. Minoritatile au capatat dreptul de a studia si de a se exprima in limba materna. doar in sectorul agricol. care a condus de-a lungul vremii la abuzuri ale armatei in regiune. Franz Fischler: “Costul anual al acestei aderari pentru bugetul european. el a subliniat ca “ un acord favorabil in ceea ce priveste candidature Turciei nu va semnifica ca procesele si conceptele de integrare in Politica Agricola Comuna utilizate pentru celelalte zece noi state membre vor putea fi aplicate si in cazul Turciei”. Este de inteles ca numeroase cercuri financiare europene se asteapta la profit de pe urma acestei extinderi si este de asteptat ca largirea inseamna si delocalizarea industriei europene. 2004) Aderarea Turciei la Uniunea Europeana semnifica pentru Ankara o schimbare majora in structurile de productie si pentru satele turcesti. AFI: este o ţară din Europa de Nord. a reformat sistemul juridic. Ankara a abolit pedeapsa cu moartea si a luat masuri pentru a elimina tortura in timpul interogatoriilor. Guvernul Turciei a reusit sa reduca inflatia si sa obtina o crestere economica de 5% in 2004. Turcia cere aderarea la Uniunea Europeana pentru intarirea economiei sale. Turcia si-a liberalizat sistemul politic si a relaxat restrictiile din domeniul libertatii presei si al dreptului la libera asociere si exprimare. care cuprinde insula Islanda şi insuliţe sale periferice pe partea 26 . Sa nu mai vorbim de forta de munca ieftina. Islanda Islanda. ca ajutor annual. Reformele constitutionale din 2001 si 2004 au fost completate prin pachete legislative. oficial Republica Islanda (islandeză Ísland sau Lýðveldið Ísland. Despre toate acestea a avertizat Comisarul pentru agricultura al Uniunii. In sud-estul Turciei a fost ridicata starea de urgenta impusa de confruntarile cu minoritatea kurda.” (Financial Times. In sfarsit. In prezent.drepturilor omului si al economiei. UE ii acorda deja un miliard de euro.dar performantului . dar si intrarea micului . Este dificil sa se avanseze o cifra exacta a acestor costuri si de aceea e important sa se faca o anliza a impactului” a adaugat Franz Fischler. iar pentru Bruxelles un cost aditional care poate fi comparat in mare cu cel al largirii care a avut loc la data de 1 mai. 10 sept. va fi mai mare decat pentru cele 10 tari recent admise in UE.

industria metalurgică (pentru neferoase). pune piciorul în America în cele din urmă. de altfel. Economie Principalele ramuri industriale sunt: pescuitul (locul 1 pe glob la cantitatea de peşte pescuită/loc. care a supravieţuit doar timp de un an. mult mai probabil este că era în căutarea teritoriului indicat (decoperit) de Bjarni Herjólfsson cu câţiva ani mai devreme. scrisă în 1122-1133 pretinde că norvegianul Ingólfur Arnarsona fost primul localnic (colonist. a fost înfiinţat în anul 930. pentru a atrage noi colonizatori. Scurt istoric Islanda a fost colonizată în secolole IX şi Secolul X de scandinavi.000 km² de suprafaţă. conform legendei. irlandezi şi scoţieni. dar nu s-a descoperit nici o dovadă arheologică. Islandezii sunt foarte mândri de parlamentul lor. Acest parlament. apoi a Danemarcei. sau Eirikur Þorvaldson. Islanda a rămas independentă timp de 300 de ani. numind zona. primul din lume. El a format prima aşezare în Groenlanda. Islanda a redevenit independentă în 1944. Este cea mai mică ţară nordică după populaţie şi cea penultimă după suprafaţă — are aproximativ 313. în uniune personală cu Danemarca.000 de locuitori şi 103. în jurul anului 1000.nordică a Oceanului Atlantic între restul Europei şi Groenlanda. Fiul lui Erik.) şi prelucrarea peştelui. care este. o parte din ei fiind Celţi sau Picţi din Scoţia şi Irlanda (cunoscuţi de către nordici şi drept Oamenii din Vest . Cu toate că se spune că a fost deviat de la ruta stabilită. a fost exilat pentru crimă în 980. în Reykjavík. în anul 870. în jurul acestei perioade. Conform anumitor scrieri literare. Erik cel Roşu. Íslendingabók (Libellus Islandorum sau Cartea Islandezilor).Norse). după ce Regatul Islandei. Leifr Eiriksson. şi a început explorarea dincolo de partea de vest a insulei. industria 27 . Călugării Irlandezi ar fi trăit în Islanda înainte de aşezarea locuitorilor nordici. pe care l-au numit Althing. Capitala Islandei şi cel mai mare oraş al său este Reykjavík. Alte două tentative de colonizare întreprinse de către fratele său s-au finalizat cu eşec. celţi. a devenit republică. după care a intrat succesiv sub suzeranitatea Norvegiei. Se consideră că el a întemeiat o colonie la L'Anse aux Meadows în Newfoundland. ocupant) al Islandei. Familiile au fost însoţite de servitori şi sclavi.

islandezii circulând în UE mai liber decât britanicii. care deţine în acest semestru preşedinţia Uniunii Europene. Althingi. care împreună cu ţările UE formează Spaţiul Economic European (SEE) din 1994. În pragul falimentului. în Islanda se aplică deja cam treisferturi din legislaţia comunitară. confecţii. îngraşăminte şi produse alimentare. Islanda cere aderarea la Uniunea Europeană După probleme economice grave prin care a trecut Islanda. o companie americană a construit o fabrică de diatomită (un mineral folosit în filtrele industriale). serviciilor financiare şi a pieţei muncii. islandezii au refuzat constant să devină membri ai Uniunii Europene. Pescuitul asigură peste 70% din veniturile obţinute din exporturi. în cuvintele preşedintelui Islandei. cu cea mai mare cantitate de peşte pe cap de locuitor. În consecinţă. Este stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS). dar nu aparţin spaţiului Schengen. ciment. a votat o rezoluţie prin care decide să solicite oficial aderarea la Uniunea Europeană. ulei de balenă. cea mai mare teamă a Reykjavikului este ca nu cumva preţul peştelui pe piaţa internaţională să scadă brusc. În timp ce toate economiile lumii sunt atente la fluctuaţiile pretului petrolului. Ca urmare a apartenenţei la SEE. echipamente electrice. echipamente electrice. Elveţia şi Lichtenstein. a fost fondat în 1913. Islanda are afaceri prospere şi în domeniul editorial. Tocmai din cauza temerii că îşi vor pierde controlul asupra resurselor piscicole care au un caracter strategic pentru ei. Votul a fost la limită: 33 voturi pentru. ţara este membră a ‘’părţii celei mai bune a UE’’. Adică. Alte industrii produc: ciment. dar nu şi a politicilor agricole şi monetare ale Uniunii. a caror piata primordiala este Marea Britanie. îngrăşăminte şi produse alimentare. Aproape o treime din lucrătorii industriali sunt femei. Produce: nave. În plus. confecţii. O mare parte a populaţiei Islandei nu este de acord cu aderarea. Islanda este membru al spaţiului Schengen. Morgunbladid. care sunt membri de jure ai Uniunii.energetică (bazată pe resurse naturale: hidrocentrale. a fost transmisă o scrisoare Comisiei Europene la Bruxelles. Guvernul islandez îşi dezvoltă industria cu ajutorul celorlalte ţări. Islanda are patru ziare: cel mai mare. însă problemele economice majore 28 . adică ţara este parte a pieţei unice în privinţa investiţiilor. În 1968. alături de Norvegia. 28 voturi împotrivă şi 2 abţineri. In industria pescuitului islandezii sunt numărul unu mondial. conserve. precum şi guvernului suedez. O fabrică de aluminiu construită de suedezi a intrat în producţie la începutul anilor 1970. parlamentul ţării. centrale geotermice).

9% în septembrie 2007. La rândul său. suntem deja integraţi în structurile europene. un sondaj efectuat la 27 octombrie 2008 de cotidianul Frettabladid arăta că 68. şi Partidul Social Democrat. deşi oficialii comunitari avertizaseră anterior că introducerea monedei unice nu se poate face fără aderarea la Uniune . Islandezii şi-au manifestat mereu opoziţia faţă de aderarea la UE. care a devenit apoi una economică. În momentul izbucnirii crizei. propunând la 7 noiembrie un împrumut nespecificat. Aceste demonstraţii se vor amplifica cu violenţe până în ianuarie 2009. Haarde a anuntat de asemenea că formaţiunea sa va organiza o conferinţă referitoare la integrare în ianuarie 2009. la demonstraţiile împotriva guvernului condus de conservatorul Geir Haarde din faţa clădirii Parlamentului au fost fluturate steaguri ale UE. "Este o zi istorică pentru Islanda". Haarde a făcut un pas în direcţia integrării şi la 17 noiembrie. Criza financiară. a declarat ministrul de Externe. Ossur Skarphendisson. a format o comisie pentru a cerceta posibilitatea de aderare la UE în 2011. care era o importanta sursa de venit. mulţi cetăţeni şi oameni politici au început să-şi schimbe opinia faţă de adoptarea euro. De asemenea 72. şi a deprecierii masive a kronei islandeze in toamna lui 2008. şi 48. Comisia Europeană a venit în ajutorul Islandei. "Ca naţiune europeană. În faţa problemelor economice care se agravau zilnic şi a schimbării de atitudine a cetăţenilor.8% dintre islandezi erau favorabili integrării europene.000 de locuitori. a adăugat acesta. Dar in urma prăbuşirii pe burse a sectorului bancar privat islandez. potrivit EUObserver. au arătat că umbrela Uniunii Europene şi a monedei unice europene ar fi făcut criza mai suportabilă. în cooperare cu partenerii noştri europeni". Mai mult. când Haarde va demisiona. neputând face faţă şi unui şomaj prognozat să crească în 2009 de la 1% la 11%.1% considerau necesară aderarea la structurile europene. spre deosebire de februarie 2008. coaliţia guvernamentală era formată din Partidul Independenţei (conservator). Aşteptăm cu nerăbdare să facem următorul pas logic. dar aşa cum am menţionat aceste demersuri vor constitui prea puţin şi vor veni prea târziu pentru a întări poziţia Partidului Independenţei. când numai 55.cu care s-a confruntat ţara de circa 300. Astfel. la putere de 18 ani şi cu poziţii tradiţional eurosceptice. a determinat o creştere semnificativă a sprijinului pentru aderarea ţării la UE.5% dintre cei intervievaţi erau de acord cu introducerea monedei unice europene. proeuropean. condiţionat însă de reglementarea litigiului referitor 29 .

Un nou sondaj de opinie publicat la începutul lui ianuarie 2009 de cotidianul Morgunbladid arăta că 65. a avertizat colegii de guvernare că va părăsi coaliţia dacă acest demers integrării nu va fi iniţiat până la sfârşitul lunii ianuarie. răspunzând astfel unei propuneri în acest sens a premierului Geir Haarde. conform Johannei Sigurdardottir. Ministrul islandez de externe Ossur Skarphedinsson a supus Parlamentului la 28 mai un proiect de lege pentru aderarea Islandei la UE. În acest context. ministrul de externe islandez. ar reprezenta un câştig pentru Uniune din punct de vedere strategic şi economic. Mai mult. Parlamentul islandez a aprobat la 16 30 .5 % dintre islandezi erau în favoarea începerii negocierilor de aderare. Croaţia şi Islanda ar putea adera în paralel”.6 mild euro) la banca Icesave.. iar negocierile vor fi rapide. Obiectivul aderării la UE este echilibrarea bugetului de stat până în 2013 şi un plan ambiţios de creare de noi locuri de muncă “pentru a restabili poziţia Islandei printre ţările cele mai energice şi competitive din lume până în 2020″. PSD a obţinut 20 de mandate. Această problemă a fost soluţionată de-abia în luna iunie 2009.euro) şi olandezi (1. La scrutinul anticipat din 26 aprilie.1%. considerat răspunzător de gestionarea crizei economice. comisarul european pentru extindere. social democraţii au anunţat intenţia lor de modifica Constituţia. avand ca premier pe social -democrata Johanna Sigurdardottir. membru PSD. sugera într-un interviu acordat lui The Guardian din 30 ianuarie: “Dacă Islanda va depune o cerere curând. a declarat pentru acest ziar Jon Steindor Valdimarsson. Olli Rehn. In opinia sa Islanda.la activele îngheţate ale unor clienţi britanici (1 mld. liderul Federaţiei Industiilor Islandeze. din totalul de 63 de mandate cât are Althing-ul islandez. După căderea guvernului conservator la sfârşitul lui ianuarie 2009 s-a format un guvern interimar alcatuit din social-democratii proeuropeni si ecologistii mai eurosceptici. a obţinut 16 mandate. “Nu avem nevoie de un referendum asupra acestui subiect”. una din băncile islandeze naţionalizate pentru a fi salvate. cu 9 mai puţine. În plus. Partidul Independenţei.. În acest scop. iar aliaţii lor ecologişti 14 mandate. care a anuntat imediat 2011 ca termen pentru integrarea europeana.după alegerile anticipate. una dintre cele mai vechi democraţii din lume.7% se opuneau. în timp ce numai 19. la o rată de participare de 85. împrumutul european cerea şi unele reforme structurale. iar noul Partid Cetăţenensc de stânga a obţinut 4 mandate. care necesitau patru-şase luni pentru implementare.

Preşedintele CE. A fost un final plin de tensiune al unor dezbateri maraton cu un scor strâns. ambasadorul islandez la Stockholm a prezentat candidatura tarii sale Ministerului suedez de Externe si simultan ambasadorul islandez la UE a prezentat candidatura la Comisia Europeana.A doua zi dupa votul din parlament. sârbă Косово sau Косово и Метохија. iar doi s-au abţinut. juridic şi politic al Islandei. potrivit ministruliu finlandez de externe. decizia a fost luată rapid de către miniştrii de externe. 28 au fost împotrivă. Kosovo sau Kosovo i Metohija) este o regiune disputată din Balcani. Danemarca şi Finlanda au anunţat că vor ajuta Islanda să adere la UE. Alexander Stubb. Jose Barroso. În favoarea deschiderii negocierilor de aderare s-au pronunţat 33 de deputaţi. iar această susţinere este cu atât mai importantă cu cât ideea extinderii blocului nu mai este agreată de marile puteri europene.iulie 2009 începerea negocierilor pentru aderare. Kosovë. deoarece dispune de o economie de piaţă avansată şi stabilă şi de instituţii democratice. Pe baza acestui raport. Comisia Europeană urmează să elaboreze un studiu amănunţit al sistemului economic. Însă este posibil ca Islanda să nu fie nevoită să aştepte la fel de mult ca alte ţări. Kosovo Kosovo (albaneză Kosova. în mod normal fiind nevoie de cel puţin un an. două condiţii esenţiale pentru a deveni stat membru. despre care a spus că reprezintă un „semn de vitalitate a proiectului european şi un simbol al speranţei pe care o aduce Uniunea Europeană”. aceasta fiind prima etapă a procesului de aderare. Şefii diplomaţiilor din statele UE au cerut la 28 iulie Comisiei să evalueze măsura în care Islanda este pregătită pentru a deveni membră a UE. Majoritate regiunii este guvernată de parţiala-recunoscută Republica Kosovo. Serbia nu recunoaşte succesiunea Kosovo. actualul guvern sperând într-o aderare în 2012. a apreciat favorabil decizia legislativului islandez. Consiliul UE şi Parlamentul European vor lua o decizie cu privire la acceptarea candidaturii. care vor dura timp de un an sau doi. şi o consideră o entitate condusă de ONU în cadrul suveranităţii 31 . Islanda va organiza un referendum. Dacă UE acceptă candidatura. Următoarea etapă va fi derularea negocierilor de aderare. Suedia. Având în vedere şansele reale pe care le are Islanda de a deveni membră a UE.

aspiratia noastra nationala este sa aderam la UE. a spus oficialul kosovar. Raportul sublinia saracia si somajul ridicate si problemele majore in ceea ce priveste drepturile minoritatilor. în special Războiului din Kosovo din 1996-1999.statului. Kosovo va folosi o reuniune a ministrilor europeni de externe de la Luxemburg pentru a vedea care este atitudinea tarilor membre fata de aspiratiile sale. Albania în vest. dar respinsa categoric de Serbia si Rusia. iar institutiile sale erau slabe. Republica Macedonia în sud. Scurt istoric Formarea republicii Kosovo este rezultatul destrămării Iugoslaviei. Autonomna Pokrajina Kosovo i Metohija). Un raport al Comisiei Europene din 2007 aprecia ca teritoriul este afectat de coruptie si incalcari ale drepturilor omului. în special al conflictului dintre naţionalităţile albaneză şi sârbă Kosovo nu are ieşire spre mare şi se învecinează cu Serbia Centrală în NE. ca Provincia Autonomă Kosovo şi Metohia (sârbă Аутономна Покрајина Косово и Метохија. Prizren şi Kosovska Mitrovica. după reformele constituţionale sârbe la sfârşitul anilor 1980. "De la acea reuniune asteptam semnale clare privind calea Kosovo catre integrarea europeana". care si-a propus sa devina membru in 2015. Priştina. printre care se numără şi Peć (Peja). "Dupa independenta. Kosovo si-a declarat independenta. democratizare si mai multa securitate". Vicepremierul Kuci spunea ca autoritatile kosovare sunt constiente de aceste probleme si se concentreaza asupra reformelor. fiind recreată de Slobodan Miloşevici. In februarie 2008. sârbă Приштина. a declarat Kuci. in special din cauza coruptiei raspandite la toate nivelurile. pentru a evita greselile facute de acestea in 32 . Priština). recunoscuta rapid de principalele membre UE si Statele Unite. dupa ce au discutat o foaie de drum cu Bruxelles-ul si membrele UE fost comuniste. cand NATO a intervenit pentru a pune capat conflictelor intre gherilele kosovare si fortele guvernamentale sarbe. Consideram aderarea o cale spre prosperitate. Kosovo era administrat de ONU din 1999. este capitala provinciei şi cel mai mare oraş din Kosovo (albaneză Prishtinë sau Prishtina. şi Muntenegru în NV. UE se pregateste sa desfasoare in Kosovo o misiune de justitie si politie care sa ajute noul stat sa isi consolideze democratia. renaşterii naţionaliste din Balcani sub dominaţia Imperiului Otoman din secolul al XIX-lea. Aderarea la Uniunea Europeana este principala prioritate a Kosovo.

Uniunea Europeană reprezintă în prezent o familie unde valorile promovate sunt respectul reciproc. toleranţă. a declarat vicepremierul. "pentru a nu intampina blocaje mai tarziu. Concluzii Cu momente care i-au marcat existenţa. Acesta este obiectivul. Este un proces indelungat si dificil. asa cum nu vrem ca altii sa ne blocheze pe noi. şi 33 . Aceste valori au fost punctele de referinţă în urmă cu mai mult de jumătate de secol. Un "instrument de preaderare" deja semnat cu UE a avut scopul de a oferi noului stat expertiza si formarea necesara. printre care Romania. "Criteriile de aderare nu sunt usor de indeplinit de niciun stat si nu vor fi usor de indeplinit nici pentru Kosovo. şi sunt actuale şi acum.timpul tranzitiei. au anuntat ca nu vor recunoaste niciodata Kosovo. unii politicieni sarbi au sugerat ca Serbia ar trebui sa adere la UE pentru a putea bloca aderarea Kosovo. "Noi nu vrem sa fim un obstacol pentru integrarea altora. Unele state membre. finantate de fonduri UE. Pe de alta parte. Primul si cel mai important pas pentru Kosovo este recunoasterea de catre toate statele membre. "Angajamentul asumat de Guvern este de a semna Acordul de Stabilizare si Asociere in timpul mandatului sau. dar este un proces pentru care avem sprijinul si prezenta internationala necesare". a spus el. a spus vicepremierul kosovar. Credem ca Kosovo va adera la UE in 2015. in cursul procesului". previziunea si angajamentul nostru". si credem ca 2012 este anul cel mai potrivit. Vom solicita aderarea in calitate de stat independent si suveran".

Semicentenarul poate fi lăudat cu o serie de realizări: monedă unică. etc. descriind un proces schematizat astfel: membri noi – provocări noi – schimbări noi – evoluţie. o politică externă comună. 2009. Cu toate insuccesele sale. Arsenic Dan. o politică de justiţie comună. o zonă liberă de circulaţie. UE se simte acum pe deplin o adevărată forţă la nivel global. accesat la data de 21 octombrie 2009.chiar dacă s-au schimbat multe de la începuturile sale până acum.evz. cu membri noi. „Croaţia şi Macedonia drum fără prioritate spre UE”. http://www. Confruntat cu noi provocări din partea ţărilor nou aderate.ro/articole/detalii-articol/842742/Croatia-si-Macedonia-drum-faraprioritate-spre-UE-/. acolo unde are un cuvânt mai greu de spus. Cu o familie nouă. totuşi traiectoria rămâne aceeaşi – crearea unei familii europene. 34 . Semicentenarul este conştient că ele vor avea un impact benefic. Bibliografie 1.

16.birouldeconsiliere. 7. 13. Richard. viitor”. Popescu. Lucian. cu Macedonia”. accesat la data de 21 octombrie 2009 ***. antecamera UE”. Paul. 2009. Editura Economică. Luciana-Alexandra. %20asteapta16032005. Bărbulescu. ***. www.10.php?data=2009-10-15&id=41544. Ghica.ro/uniunea-europeana/articles| displayArticle/articleID_16932/Turcia-si-tarile-din-Balcanii-de-Vest-blocate-inantecamera-UE.com www. http://www. 5. Editura Meronia. 2006. Editura Tritonic. Croatia ar putea finaliza negocierile de aderare anul 15 octombrie 2009. 12.ro/stiri/3225/Extinderea_UE__Croatia_ar_putea_finaliza_negoc ierile_de_aderare_anul_viitor. ***. Europene.aspx?eID=133&t=Articole accesat la 18. 11. http://www. Paul.net/news. 2007. Enciclopedia Uniunii Europeneediţia a III-a. 3.html.bbc. Editura Alma Mater. „Bulgaria susţine aderarea Macedoniei la UE şi NATO”. „Uniunea Europeana recomanda deschiderea negocierilor de aderare 2009. Editura Universităţii Lucian Baldwin.htm. 2006.aratonline.ro/detaliu. Economia integrării europene. 2004. accesat la data de 21 octombrie 2009 10. http://www.ro www. Blaga din Sibiu. accesat la 20. 6. http://www. Iordan Gheorghe. „Croaţia mai aşteaptă”. Lucian. 9 aprilie 2009.euroavocatura. ***. „Extinderea UE. http://www. accesat la 16. „Turcia si tarile din Balcanii de Vest.bizwords.10. Editura Bărbulescu. 15.6am.ro/international/bulgaria-sustine-aderarea-macedoniei-la-ue-si-nato.2009. 8. Economia Uniunii Europene.2.ro/stiri/Croatia%20mai ***. Dan. UE Politicile extinderii. 9.euractiv. blocate in Tritonic. Iordan Gheorghe.2009. Bucureşti.europeana.10 2009. Sibiu. http://www.10.ro 35 . 2006. „Extinderea Uniunii Europene”.2009 14. Aprofundarea şi extinderea. 23 martie 2008. 4. accesat la 14.ziua. Istoria economică a Europei şi a Uniunii Nikolovski Zoran.

hotnews. 36 .ro www.ro www. www. 21.17.ro www.wikipedia.ro 18.revistabilant.ro www.ngo. 20. 22.ro www.cotidianul.euractiv. 19.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->