P. 1
Universitatea Din Craiova - Lucrare Grad Il

Universitatea Din Craiova - Lucrare Grad Il

|Views: 1,834|Likes:
Published by coliera

More info:

Published by: coliera on Jan 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/28/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA

DIN

CRAIOVA

LUCRARE METODICO – ŞTIINŢICǍ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

Coordonator stiinţific , Lect. Univ. Dr. VALI ILIE

Propunǎtor : Prof. Inv. Prescolar:Pǎuna (Sîrbu ) Alina

CRAIOVA 2012

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

LUCRARE METODICO - ŞTIINŢIFICǍ PENTRU OBŢINEREA GRADULUI DIDACTIC I

STRATEGII DE EFICIENTIZARE A LIMBAJULUI LA PREŞCOLARI

Coordonator ştiinţific : Lect . Univ. Dr. VALI ILIE

Propunǎtor : Prof.inv. preşc. Pǎuna (Sîrbu ) Alina CRAIOVA 2012

CUPRINS
Introducere ............................................................................... 2 Motivarea alegerii temei ......................................................... CAPITOLUL I . FUNDAMENTAREA TEORETICǍ A TEMEI

1.1. Tendinţe ale dezvoltǎrii educaţiei moderne in contextual reformei preşcolare…………………………………………….. 1.1.1 . Direcţii generale ........................................................... 1.1.2.Specificul reformei in educaţia preşcolarǎ................... 1.2. Specificul strategiilor de instruire la preşcolari..................... 1.2.1. Metode de instruire........................................................ 1.2.2. Mijloace de invǎţmânt ................................................... 1.2.3. Forme de organizare …………………………………. CAPITOLUL II . COORDONATE ALE CERCETǍRII PSIHOPEDAGOGICE 2.1. Ipoteza cercetǎrii ................................................................... 2.2. Scopul şi obiectivele lucrǎrii de cercetare ............................ CAPITOLUL III . STABILIREA CADRULUI ORGANI ZATORIC ŞI METODOLOGIC AL CERCETǍRII 3.1. Cadrul organizatoric ………………………………………. 3.2. Metode de cercetare folosite ………………………………. CAPITOLUL IV . PREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA DATELOR 4.1. Metode şi procedee activ-participative folosite in activitǎţile de educarea limbajului .......................................................... 1 4.2. Evaluarea rezultatelor ............................................................ CONCLUZII ŞI PROPUNERI .................................................... BIBLIOGRAFIE ............................................................................ ANEXE

in care m-am nǎscut şi pe care o slujesc cu toatǎ dragostea e pâinea . lucru ce se realizează în orice moment al zilei. îşi însuşesc forme de limbă privind dezvoltarea fonetică. cerând copiilor să perceapă diferenţiat primul sunet din cuvânt şi să găsească un alt cuvânt care începe cu acelaşi sunet. copiii asimilează. Asimilarea compoziţiei cuvintelor reprezintă la grădiniţă un moment însemnat în dezvoltare limbajului. să apară în silabe diferite şi să ocupe în cuvânt poziţii diferite. a limbajului în special.INTRODUCERE “ Cred sincer cǎ limba românǎ . Modalitatea cea mai adecvată este exerciţiul prin jocuri antrenante. Se constată că perceperea silabelor unui cuvânt este uşurată dacă rostirea este însoţită de . deprinzând copiii să continue ideea. aerul fǎrǎ de care viaţa noastrǎ nu s. are loc sub influenţa educaţiei... După multe exerciţii individuale. vocabularul şi structura gramaticală. să alcătuiască un text logic. etc. sau a sunetului care s-a omis din anumite cuvinte.ar lega de pǎmânt. De la un joc la altul onomatopeele pot fi schimbate. îl ajută pe copil să se descurce mai uşor în diferite raporturi ale exprimării. a scrie frumos româneşte Înseamnǎ a fi gǎsit cǎrarea dorului spre dor……” ( Fǎnuş Neagu ) Experienţa muncii didactice din grădiniţă a confirmat că dezvoltarea vorbirii. preşcolarului i se oferă posibilităţi optime de exprimare liberă. de două sau de mai multe ori. astfel încât sunetul a cărui pronunţare corectă o exersăm. La început preşcolarii sunt familiarizaţi cu ceea ce este în mod practic o propoziţie. pe baza experienţei cognitive căpătate. în procesul relaţiei copil – copil. se atrage atenţia asupra faptului că în rostirea fiecărui cuvânt deschidem gura o dată. În cadrul activităţii de intercomunicare cu copiii din grupă sau cu adulţii. l. A vorbi frumos româneşte înseamnǎ a fi colindat de dor . Se alcătuiesc propoziţii după ilustraţii. sub forma jocurilor didactice se trece la alcătuirea unor mici povestioare. g. Prin jocuri atractive şi accesibile se pot efectua exerciţii sistematice care să contribuie la dezvoltarea auzului fonematic al copiilor. Se aleg cuvinte cu structură sonoră vizând anumite sunete: s. apoi după obiecte din imediata apropiere şi numai după aceea liber. Tot pentru dezvoltarea auzului fonematic se realizează jocuri didactice care presupun ghicirea cuvântului dintr-o propoziţie eliptică de subiect sau predicat. fără suport intuitiv. vinul . Jocurile oferă copiilor posibilităţi pentru exersarea unei pronunţii corecte şi clare.. dintre acestea primul loc ocupându-l cele cu caracter imitativ ce includ onomatopee. r. dar se complică sarcina didactică. În grupa mijlocie se folosesc aceleaşi procedee. cu grupuri mici sau cu întreaga grupă.. şi care prin repetare contribuie la sensibilizarea auzului fonematic. Acest lucru se realizează cu optimă eficienţă în cadrul întregului program din grădiniţă.. Înainte de familiarizarea cu termenul de silabă.. pe parcursul anilor de grădiniţă. copil – educatoare. Sub influenţa cerinţelor crescânde ale comunicării.

Însuşirea unei vorbiri corecte. pentru a căuta şi pune la îndemâna lor cele mai bune exemple de învăţare conştientă a limbii.metodologiei . O altă modalitate folosită în scopul dezvoltării limbajului este convorbirea.capacitate de cooperare şi dialog .Trebuie sǎ pregǎteascǎ individul pentru un nou stil de viaţǎ şi de instruire : invǎţare continuǎ .creativ şi imaginaţie . În complicare se cere să înlocuiască un sunet pentru a obţine un nou cuvânt. Acestea mai pot fi completate cu serii diminutivale (copac – copăcel) sau cu formarea de familii de cuvinte. efortul nostru. dar şi de pasiune pentru acceptarea noului. Instituţiile de invǎţǎmânt trebuie sǎ-şi adapteze metodele şi practicile clasice şi sǎ gǎseascǎ metode şi procedee didactice noi care sǎ permitǎ formarea de noi aptitudini copiilor:autonomie.. Pentru a introduce copiii în tehnica exprimării corecte. când copilul vorbeşte corect şi are o oarecare experienţă de viaţă se îmbogăţeşte vocabularul şi prin înţelegerea sensurilor unor cuvinte cum sunt antonimele. a universului şi personalităţii lor. la terminarea grădiniţei să beneficieze de un vocabular bogat. Trebuie învinse dificultăţile de vorbire ale unor copii şi stimulaţi în aceeaşi măsură. prin toate activităţile şi ocaziile care implică o comunicare verbală. corerspunzătoare structurii silabice a cuvântului.ceea ce solicitǎ din partea educatorului o culturǎ amplǎ . Activităţile alese au o importantă contribuţie la însuşirea exprimării corecte din punct de vedere fonetic şi gramatical. capacitate ce se realizează direct prin toate mijloacele de dezvoltare a vorbirii. constituie un aspect formativ. trebuie să fie suplimentat nu numai de cunoaşterea copiilor. prin jocul . clare. să susţină un dialog.flexibilitate. sesizându-se la început sunetul primar în cuvinte monosilabice. abordarea integratǎ a conţinuturilor se constitue ca o veritabilǎ cale logicaǎ ce asiguraǎ realizarea virtuţilor formative cât şi modelarea personalitǎţii copiilor preşcolari in concordanţǎ cu exigentele cunoaşterii actuale . sau de la adult la copil şi invers. comunică intenţiile. expresive.In acest sens. Unul din momentele cele mai favorabile pentru exersarea liberă a vorbirii îl constituie comunicarea ce se stabileşte în cadrul jocurilor de creaţie. în aşa fel încât. repartizează rolul obiectelor cu care se joacă şi fac observaţii în conduita lor. să improvizeze propoziţii. Adulţii trebuie să fie un exemplu de conduită verbală. iar greşelile de limbă ale copiilor nu trebuie să constituie prilej de amuzament sau să fie trecute cu vederea. Procesul analizei fonetice se continuă până la nivelul sunetelor.bǎtǎi din palme. Copiii trebuie lăsaţi să vorbească liber. să răspundă corect şi complet la întrebările puse. în grupele mari. Schimbă sunetul’’.Realizarea unui invǎţǎmânt preşcolar modern presupune deci o abordare a proiectǎrii şi in maniera interdisciplinarǎ . Interpretând un rol ei completează acţiunile prin cuvinte.spirit intreprinzǎtor .a stategiilor didactice care sţǎ eficientizeze activitatea cu copiii. să reuşească să povestească coerent. In educaţia preşcolarǎ existǎ cǎutǎri permanente sub aspectul conţinututrilor . sinonimele sau omonimele. al educatoarelor. Exerciţiul lingvistic realizat zilnic contribuie la transferarea experienţei cognitive pozitive de la copil la copil.Trebuie sǎ gǎseascǎ mijloace de a stimula şi favoriza autoinstruirea şi de a pǎstra echilibru intre „ individualism „ si „ socializare”. în cadrul căreia bogăţia întrebărilor şi diversitatea răspunsurilor copiilor pun în evidenţă elementele semnificative ale creativităţii verbale manifestată la această vârstă. . Mai târziu.

Astfel. sǎ se dezvolte permanent .Se impune astfel organizarea de cǎtre practicieni a unor intervenţii cu caracter instructiv – educativ pentru a valorifica aceastǎ receptivitate . Nevoia de cunoaştere .Intervenţia adultului asupra copilului in aceasta perioadǎ este fundamentalǎ .de implicare activǎ in construirea propriei inţelegeri .precum şi de calitatea procesǎrii acestora .a ingrijirii şi protecţiei copilului preţcolar depinde in mare parte de educatori cǎrora li se impune sǎ acţioneze coerent si sǎ aibǎ in atenţie permanentǎ copilul si particularitǎţile lui . soluţii. Motivarea personalǎ a alegerii temei este dictatǎ de urmǎtoarele dorinţe .Ca urmare se impune ca educatorul sǎ inveţe . Cerecetǎrile din ultimi 30 de ani au evidenţiat corelaţii semnificative intre mediu si dezvoltarea intelectualǎ . Calitatea educaţiei .la şcoalǎ şi in viaţa. interese .a descoperi .sǎ lucreze in echipa pornind de la aceeaşi intelegere a copilului şi a dezvoltǎrii acestuia .MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Vâsta preşcolarǎ reprezintǎ cea mai importantǎ perioadǎ din viaţa copilului intrucat este marcata de momente cruciale pentru succesul de mai tarziu . indruma şi evalua activitatea instructiv-educativa a preşcolarilor . . expectanţe : Dorinţa de a mǎ implica activ in formularea de reflecţii . alternative in ceea ce priveşte strategiile de instruire Satisfacerea interesului ştiinţific . a nevoii de a cǎuta .un mediu restrictiv . copiii sunt persoane care au o dezvoltare afectivǎ si o receptivitate specialǎ faţa de diferitele categorii de stimuli .copii crescuţi intru-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectualǎ acceleratǎ in comparaţie cu cei crescuţi intr. sǎ experimenteze diferite tipuri de strategii de instruire pentru a asigura o intervenţie integratǎ şi o abordare globalǎ a dezvoltǎrii fiecǎrui copil cu care interacţioneazǎ şi faţǎ de care are o responsabilitate .a experimenta . intre invǎţţarea timpurie şi invǎţţarea care are loc in alte etape ale vieţii.In grǎdiniţa modernǎ rolul educatorilor este indeosebi acela de a organiza . de descoperire a noului . ipoteze .De la naştere si pânǎ cresc . aspect ce poate fi influenţat de informaţiile pe care le primeşte copilul din mediul .

Astfel se are in vedere egalizarea şanselor de acces in invǎţǎmânt . reproiectarea . reevaluarea şi selectarea conţinutului invǎţǎmântului atât in sensul deschiderii lui spre „ noile educaţii „ . tendinţa de a face din elev un partener in educaţie .curriculum obligatoriu. tendinţa de imbogǎţire continuǎ a metodologiei didactice prin modernizarea invǎţǎmântului şi pregǎtirea calitativ superioarǎ a cadrelor didactice . ca modalitate de studiere anticipativǎ a instruirii şi educaţiei societǎţi viitoare .curriculum informal etc. Aceste tendinţţe ale didacticii actuale sunt asigurate de urmǎtoarele demersuri : acţiunea de prospectare .34-36 ) identificǎ urmǎtoarele tendinţe majore : tendinţa de reconsiderare şi valorificare continuǎ a didacticii tradiţionale . inovarea educaţionalǎ. integratoare şi globalǎ a problematicii procesului de instruire şi educaţie .respectiv a componentelor acestuia . curriculum formal.FUNDAMENTAREA TEORETICǍ A TEMEI 1.in relaţie structuralǎ şi funcţionalǎcu predarea şi evaluarea .1 DIRECŢII GENERALE Elaborarea concepţiei despre reformǎ pedagogicǎ are in vedere evaluarea experienţei şcolii românesti in ultimele decenii . crearea de posibilitǎţi pentru dezvoltarea adecvatǎ a tuturor categoriilor de indivizi . raportarea la tendinţele de evoluţie a sistemelor de invǎţǎmânt european şi ridicarea şcolii noastre la nivelul standardelor lumii contemporane .in consens cu teoria curriculum-ului.curriculum la decizia şcolii . perfectibil . prioritatea resurselor umane . redarea statutului şi rolul instituţiei de invǎţǎmânt şi a educatoarului . Miron Ionescu (2001. aplicarea unui model pedagogic al democraţiei .curriculum diferenţiat . fiind in acelaşi timp operante şi productive . De asemenea si in evoluţia didacticii . identificarea unor strategii de lucru şi unor forme de organizare a activitǎţii didactice care sǎ implice responsabil elevii . optimizarea raporturilor dintre cultura generalǎ şi cultura de specialitate.1.autonomǎ in centrul politicii educaţionale .materia de studiat şi efectele formative ale educaţiei . proiectarea conţinutului invǎţǎmântului prin raportarea la toate tipurile de curriculum specifice unui invǎţǎmânt eficient : curriculum comun. tendinţa de a acorda atenţie egalǎ celor douǎ aspecte ale procesului didactic : informativ şi formativ . abordarea comprehensivǎ .nr.1. cât şi a selectǎri sale dupǎ valoarea formativǎ.p. caracterul global al reformei invǎţǎmântului continuu. ameliorarea sistemului de perfecţionare a cadrelor didactice . TENDINŢE ALE DEZVOLTǍRII EDUCAŢIEI MODERNE IN CONTEXTUL REFORMEI PREŞCOLARE 1. deschis. Dintre orientǎrile fundamentale ale invǎţǎmântului românesc actual se pot menţiona :redarea potenţialului creativ al naţiunii si punerea individului ca fiinţa liberǎ . centrarea pe invǎţare . . a raporturilor existente intre elevprofesor.CAPITOLUL I . Restructurarea şi inovarea invǎţǎmântului românesc decurg din largul proces al dezvoltǎrii societǎţii româneşti .

in formarea personalitǎţii autonome şi creative .exerciţiilor.in funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale. a propriei identitǎţi . o eliberare a educatoarei şi a copilului de formalism . sprijinirea copilului in achiziţionarea de cunostinţe .la nivel preşcolar reforma a inceput din interior.deprinderi . astfel incât . Pentru invǎţǎmântul preşcolar finalitǎţile sunt urmǎtoarele : dezvoltarea liberǎ . Legea Invǎţǎmântului ( Nr. in educaţia preşcolarǎ este o preocupare permanentǎ pentru toţi factorii implicaţi in aceastǎ fundamentalǎ misiune .2008 ) Spre deosebire de celelalte subsisteme ale sistemului de invǎţǎmânt .capacitǎţi. integralǎ şi armonioasǎ a personalitatii copilului . omogenǎ in atitudine şi scopuri .1. dezvoltarea copilului este privitǎ din perspectiva sprijinului ce i se acordǎ acestuia pentru a-şi implini trebuinţele . Programa preşcolarǎ actualǎ raspunde nevoi de schimbare precum şi modificarilor care sau petrecut deja in invǎţǎmântul preşcolar .a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive .ca experienţe autonome de invǎţare .integralǎ şi armonioasǎ a individualitǎţii umane . sprijinind formarea autonomǎ şi creativǎ a acestuia .formarea preşcolarilor de astǎzi sǎ prefigureze cerinţelor viitoarelor decenii . dezvoltarea sa nefiind rezultatul modelǎrii dupǎ un tipar prestabilit .5233/1.Astfel s-au conturat câteva idei ce au inceput sǎ se realizeze : o libertate mai mare oferitǎ copilului . Reevaluarea programelor şcolare a dus la o clarificare a finalitǎţiilor pe trepte de invǎţǎmânt . De aceea . 84/1995 )stipuleazǎ ca ideal educaţional al şcolii româneşti dezvoltarea liberǎ .2 SPECIFICUL REFORMEI IN EDUCAŢIA PREŞCOLARǍ Scopul reformǎrii sistemului educaţional in instituţile preşcolare rezidǎin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea şi valorificarea potenţialului psihofiziologic şi intelectual nativ al fiecǎrui copil . capacitǎţilor sale de expresie .incercǎrilor şi experimentǎrilor .socialǎ care a stat la baza revizuirii programei vizeazǎ cele douǎ aspecte complementare ale scopurilor instrucţiei preşcolare : . deprinderi . descoperirea de cǎtre copil . invǎţǎmântul este privit tot mai mult ca o instruire realizatǎ prin educaţie şi nu ca o educaţie dobânditǎ prin instrucţii . Îceputul de drum pentru preşcolarii de azi inseamnǎ şi inceputul de drum al viitoarei societǎţi care se dezvoltǎ odatǎ cu ei.atitudini necesare acestuia la intrarea in şcoalǎ şi pe tot parcursul vieţii( Curriculum pentru Invǎţǎmântul Preşcolar 3-6/7 ani „ aprobat prin OM nr.atitudini şi conduite noi . pentru concentarea şi corelarea resurselor naturale şi umane in direcţia elaborǎrii cadrului pedagogic optim .incurajarea explorǎrilor.Perspectiva psiho.09. dezvoltarea capacitǎţii de a interacţiona cu alti copii cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunostinţe.1.

Activitǎţiile principale care sunt promovate şi susţinute la vârstǎ preşcolara sunt comunicarea . Pregǎtirea copilului pentru a invǎţa inseamnǎ accesul la educaţie activǎ şi creativǎ . şcoala şi alte instituţii sociale .meseriilor şi domeniilor de activitate .dar in mod paradoxal tot mai .incât sǎ nu provoace surmenajul copiilor .Trebuie sǎ gǎseascǎ mijloace de a stimula şi favoriza autoinstruirea şi de a pǎstra echilibru intre „ individualism „ si „ socializare”. pregǎtirea corespunzǎtoare pentru şcoalǎ .tipul activitǎţii şi condiţiile in care se efectueazǎ . Invǎţǎmantul preşcolar prevede promovarea şi practicarea unei educaţii centrate pe copil . dar ca fiinţǎ socialǎ.activitatea practicǎ cu obiecte şi invǎţarea .conţinuturile curriculare propuse pentru insuşire .In acest sens. care devin tot mai specializate . deschiderii spre module de instruire opţionale . Noua programǎ pentru invǎţǎmânt preşcolar prezintǎ o abordare sistematicǎ in vederea asigurǎrii continuitatii in interiorul aceluiasi ciclu curricular interdependenţei dintre disciplinele şcolare şi categoriile de activitǎţi din invǎţǎmantul preşcolar .capacitate de cooperare şi dialog .motorii in parteneriat cu familia .a stategiilor didactice care sţǎ eficientizeze activitatea cu copiii. Instituţiile de invǎţǎmânt trebuie sǎ-şi adapteze metodele şi practicile clasice şi sǎ gǎseascǎ metode şi procedee didactice noi care sǎ permitǎ formarea de noi aptitudini copiilor:autonomie.Trebuie sǎ pregǎteascǎ individul pentru un nou stil de viaţǎ şi de instruire : invǎţare continuǎ .accesul la formele democratice specifice invǎţǎmantului preşcolar . In centrul activitǎţiilor instructiv. Procesul educaţional al copiilor preşcolari spre respectarea ritmului propriu de dezvoltare . In desfǎşurarea jocurilor şi activitǎţtilor .ceea ce solicitǎ din partea educatorului o culturǎ amplǎ . sǎnǎtatea dezvoltarea limbajului si comunicǎrii .educative se aflǎ cerinţele individuale ale copilului şi necesitatea abordǎrii holiste a dezvoltǎrii copilului .stimularea dezvoltǎrii copilului ca individ.Realizarea unui invǎţǎmânt preşcolar modern presupune deci o abordare a proiectǎrii şi in maniera interdisciplinarǎ .Metodele invǎţǎmntului tradiţional nu poate face faţǎ avalanşei de cunoştinte şi acestei dispersii aceentuate a calificǎriilor. ci sǎ impulsioneze şi sǎ generalizeze activitatea lor individualǎ sau pe grupuri in zonele de joc.In educaţia preşcolarǎ existǎ cǎutǎri permanente sub aspectul conţinututrilor .metodologiei .abordare ce presupune considerarea şi acordarea in permanenţǎ a unei atenţii egale tuturor domeniilor de dezvoltare : dezvoltare fizicǎ.flexibilitate. In sprijinul educaţiei intervin noile tehnologii ale societǎţii informaţionale – tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor .spirit intreprinzǎtor .nivelul intelectual al grupului de copii . dezvoltarea cognitivǎ şi dezvoltarea socio – emoţionalǎ .spre satisfacerea necesitǎţilor cognitive. comunicative.socio-afective .jocul .particularitǎţile de vârstǎ ale copiilor .Activitǎţile colective sunt incluse in programul de lucru pe parcursul zilei .cadrele didactice au in vedere obiectivele cadru şi cele de referinţǎ prevǎzute pentru realizare .Ele sunt planificate şi organizate astfel .creativ şi imaginaţie . abordarea integratǎ a conţinuturilor se constitue ca o veritabilǎ cale logicaǎ ce asiguraǎ realizarea virtuţilor formative cât şi modelarea personalitǎţii copiilor preşcolari in concordanţǎ cu exigentele cunoaşterii actuale .

realizarea unui feedback permanent apt sǎ asigure invǎţarea de tip interactiv . Utilizarea materialelor didactice pe suport informatic prezinta o serie de avantaje .au asigurat mobilurile acestui proces de inovare .ceea ce mai greu se poate realiza in sala de clasa tradiţionalǎ.Educaţia a profitat intodeauna de inovaţiile in domeniul tehnologiilor comunicaţionale .şcolare şi universitare . Pentru copilul preşcolar.dovedite prin numeroase cercetǎri psihopedagogice .”scrie Cerghit (2001 .Jocul la calculator ar trebui sǎ costitue o variantǎ placutǎ de instruire in care copilul sǎ descopere şi sǎ inveţe in mod planificat . Este de dorit insǎ asigurarea unei rigori in controlul asupra timpului petrecut la calculator. .Resursele sale interactive angajajǎ practic „o modalitate de articulare a diferitelor categorii de valori. In esenţǎ .este o metodǎ nouǎ şi eficientǎ de predare.informarea rapidǎ.cum ar fi : un management eficient al invǎţǎrii.treptele şi disciplinele preşcolare.rezolvare de probleme .sǎ instruiascǎ .Posibilitǎţile oferite de noile tehnologii informatice şi de comunicare au determinat un interes crescut pentru utilizarea lor in câmpul educaţiei . Pedagogii nu au ezitat sǎ-si exprime increderea in consecinţele pozitive ale valorificǎri noilor tehnologii in activitǎţiile şcolare :”Speranţa fǎrǎ precedent pentru viitorul invǎţǎmântului se leagǎ mai ales de utilizarea computerelor….97).calculatorul este partenerul ideal de joc. Instruirea asistatǎ de calculator reprezintǎ o noua cale de invǎţare eficientǎ .interconectate.Valenţele instructiv-educative ale utilizǎrii reţelelor de computere in şcoalǎ .instruire şi formare permanentǎ .dezvoltarea unor activitǎţi mecanice in dertimentul unor acţiuni logice .individualizarea instruirii.pag.invǎţarea prin descoperire .evitându-se .metoda instruirii asistatǎ de calculator oferǎ accesul comod şi eficient la informaţiile şi cunoştinţele cele mai noi .simulare .inovaţii care au impus chiar o reconsiderare a noţiunii de „ nevoie educativǎ „.Calculatorul poate in egalǎ mǎsurǎ .folosirea calculatorului in cadrul activitǎţilor din grǎdiniţǎ aduce un plus de eficienţǎ şi optimizare a procesului instructiv-educativ.aceştia au posibilitatea sǎ se implice in demersuri interactive.structurarea experienţelor de invǎţare ale copiilor in funcţie de nevoile şi posibilitǎţile lor individuale.oportunitǎţi de aprofundare .sǎ ajute in rezolvarea unor sarcini şi sǎ distreze .Datorita modului de lucru on-line .teorii si cunoştinte existente in planurile şi programele şcolare de astǎzi şi de mâine „(Vǎideanu pag.invǎţare şi evaluarea a cunoştinţelor . 239).Utilizarea sistemului de tehnici multimedia in invǎţǎmântul preşcolar determina o noua situaţie educaţionalǎ şi un nou mod de acţiune .valabilǎ la toate nivelurile .insǎ.

in condiţii care se pot schimba . .Strategia reprezinta o schemǎ procedualǎ care vizeazǎ eficientizarea demersurilor didactice şi este dimensionatǎ astfel incât sǎ prefigureze o realitate educaţionalǎ generatoare de cunoaştere.213 Definitǎ ca un anumit fel de inginerie pedagogicǎ desfasuratǎ.puse in aplicare in interacţiunea educator –educat .din ce in ce mai puţin utilizat ).Epistemologicǎ – prin faptul cǎ este înainte de toate un construct teoretic.Metodologicǎ – deoarece include ansambluri de metode şi procedee didactice consonante şi compatibile reciproc .Pentru pedagogul Marin Stoica .1996.mobiluri.coextensiv anumitor reguli ştiinţifice .179).a mijloacelor de invǎţǎmânt şi a formelor de grupare a preşcolarilor .1.racordat la obiective şi situatii prin care se creeazǎ condiţiile predǎrii şi generǎrii invǎţǎrii . Ioan Nicola (1994 . Cea de-a doua accepţie este mai curent utilizatǎ.in afara grupei.in rezonanţǎ cu situaţiile didactice concrete.aceasta a fost limitatǎ la metode .in afara grǎdiniţei )( Joiţa .pe grupe.Pragmaticǎ – in sensul cǎ meritǎ sǎ modeleze situaţii didactice concrete pentru a le maximiza eficienţa .dar şi a formelor de organizare a activitǎţii preşcolarilor (frontalǎ .307-308) enunţa cateva caracteristici ale strategiei didactice : .conţinuturile transmise.Operaţionalǎ – deoarece include suite de operaţii corelate.pag 278) .2003.individualǎ )şi a activitǎţii generale (in grupǎ. Strategia didacticǎ este caracterizatǎ prin mai multe dimensiuni (Cucos.valori.2 SPECIFICUL STRATEGIILOR DE INSTRUIRE LA PREŞCOLARI DELIMITǍRI CONCEPTUALE Tehnologia didacticǎ Sintagma poate avea douǎ accepţiuni : .in ultimul timp „ se impune nevoia de cuprindere şi a mijloacelor de invǎţǎmânt ca auxiliare ale metodelor.Ansamblu al mijloacelor audio-vizuale utilizate in practica educativǎ (sens restrâns. . .strategia didacticǎ desemneazǎ „modalitǎţile mai complexe de organizare şi conducere a procesului de instrurire pe baza combinǎrii metodelor.mijloacelor de invǎţǎmânt.printr-o stransǎ corelare a lor cu obiectivele pedagogice .ale schimbǎrilor de atitudini şi de conduite in contexte didactice diverse .in scopul realizǎrii obiectivelor pedagogice „ Stoica. Dacǎ in primele faze de abordare a strategiei didactice .adapta).formele de realizare a instruiri.credinţe. Termenul de strategie didacticǎ (sau strategie de instruire) indicǎ modul de „ combinare şi organizare a ansamblului de metode şi mijloace alese pentru a atinge anumite obiective „. 2002. 2002 ) .pag.modalitǎţile de evaluare .Ansamblu structurat al metodelor . strategia „ exprimǎ voinţa de traducere a intenţiilior instructiv –educative in acte pedagogice „ (Cerghit .pag.al strategiilor de organizare a predǎrii-invǎţǎrii.pag. .mai rǎspânditǎ in ultimul timp: Stategia didacticǎ desemneazǎ un demers acţional şi operaţional flexibil (ce se poate modifica. coerent.particulare .

1.Instruirea unei strategii de instruire se produce intr-un câmp de factori intâmplǎtori .insǎ nu şi pe acela al strategiilor de instruire.in cadrul strategiei imaginate de cǎtre profesor trebuie incluse momente .sarcini care sǎ permitǎ manifestarea activǎ a elevului in sens ascendent . Factorul determinant .cu o pondere şi cu un rol necontrolabil in cadrul acţiunii pedagogice .motivator pentru a dezvolta o formulǎ strategicmetodologicǎ anumitǎ trebuie sǎ fie exterior subiectivitǎţii cadrului didactic şi sǎ se centreze pe nivelul intelectual al preşcolarului . 2.intr-o proporţie variabilǎ.experienţa educationalǎ a relevat adeseori faptul ca valoarea sau calitatea acţiuni pedagogice este dependentǎ nu doar de „cât de multe metode „ poate operaţionaliza un pedagog .Acest obiectiv constitue .cu scopul de a scimba . 3.dupǎ un ansamblu de criterii .aplicate sau aplicabile in experienţa educaţionalǎ .de a le tipologiza. Existenţa unui numǎr mare de strategii de instruire .In ultima instanţǎ .In acest caz vizǎm douǎ aspecte complementare :pe de o parte .de altfel.ci şi de inspiraţia sau ” neobişnuitul „strategiei didactice concepute şi aplicate (sau aplicabile).a insuficienţei sesizate ). deoarece depind .strategia didacticǎ reprezintǎ . Fǎrǎ a fi rezultatul unei alegeri discreţionare sau capricioase . a.Atunci când educatorul primeşte „ semnale „despre o activitate a elevului lipsitǎ de performanţe .pe specificul activitǎţii lui etc. Prin orice strategie de instruire se urmǎreşte „apariţia şi stabilirea unor relaţii optime intre activitatea de predare şi cea de invǎţare „.de creativitatea şi imaginaţia formatorului .situaţii.opţiunea pentru o strategie concretǎ de instruire trebuie sǎ aibǎ ca repere decisive ritmul şi calitatea rezultatelor activitǎţii desfaşurate de elevi .alǎturi de experienţa profesionalǎ şi de cultura psiho-pedagogicǎ şi metodologicǎ . Fiecare educator posedǎ un arsenal metodologic propriu de instruire şi actualizeazǎ multiple variante de strategii didactice . Profesorii şi elevii pot şi trebuie sǎ stǎpâneascǎ mai multe moduri de abordare a invǎţǎrii.strict personalizatǎ a profesorului (pe baza a ceea ce „place acestuia sau ceea ce il framântǎ „dintr-un motiv sau altul va fi cel din urmǎ argument utilizat in alegerea şi realizarea unei strategii didactice .Putem accepta caracterul limitat (din punct de vedere numeric)al metodelor .competenţa metodologicǎ a cadrului didactic se exprimǎ prin capaciatea acestuia de a elabora şi actualiza strategii didactice eficiente.argumentul cel mai convingǎtor al necesitǎţii perpetue de instruire de noi strategii educaţionale in instituţia şcolarǎ .a impus cerinţa de a le ordona . Cele din urmǎ sunt nelimitate (desigur in termeni teoretici ). Actualizarea oricǎrei strategii didactice impune „imbinarea dintre activitatea profesorului şi cea a elevului „.de nivelul comprehensiunii şi adecvǎrii profesorului la specificul fiecǎrei situaţii de predare /invǎţare etc.”finalitatea ei include un oarecare grad de probabilitate „.preferinţa subiectivǎ .totuşi o” manifestare şi expresie a personalitǎţii profesorului. In consecinţǎ . .opţiunea pentru o variantǎ sau alta a strategiei didactice nu constitue un scop in sine sau o modalitate de „ a da culoare” Activitǎţii profesorului .ci reprezintǎ un mecanism menit sǎ genereze efecte pozitive in invǎţarea elevilor .in aşa fel incât educatul sǎ acceadǎ pânǎ la ipostaza de subiect care realizeaza „invǎţarea independenţa şi creeatoare „ pe de alta parte .perfecţiona calea de instruire adoptatǎ .imbunǎtǎţi.va trebui sǎ supunǎ unei evaluǎari atente propria strategie didacticǎ (generatoare .

analogice.in afara unei instituţii şi in absenţa indrumǎrii unei persoane din afarǎ.instruire profesionalǎ –activitate al cǎrei scop este insuşirea unei specialitǎţi. .semiformale (in contextele dinaintea sau de dupǎ programul de instruire ).natura conţinutului vehiculat (pentru unul şi acelaşi conţinut se pot concepe strategii diferite).episodic. .tipul de experienţǎ de invǎţare a elevilor (ex.episoade derivate pe un plan diacronic .A te instrui presupune cunoaştere .episoade corelate pe plan sincronic .De regulǎ .Dupǎ criteriul conǎinuturilor şi domenilor psihocomportamentale vizate se disting strategii cognitive.Dupǎ forma de organizare a elevilor : individualǎ .bazatǎ pe observaţie şi demonstraţie ). .independente .instriure generalǎ –activitate de inzestrare cu cunoştinţe din domeniile culturii.obiectivele stabilite (cu cât strategia este mai focalizatǎ pe obiective .cu atât este mai eficientǎ ).trasductive (prin apel la raţionamente mai sofisticate de natura metaforicǎ . .prin incercare şi eroare ) .autoinstruire –activitatea de instruire realizatǎ prin efort propriu . frontalǎ .Dupǎ gradul de intervenţie sau asistenţǎ din partea cadrului didactic – permanent .in funcţie de specificul epocii (concepţiile moderne pun accent pe stimularea activitǎţii elevilor ).sugeratǎ şi ascunsǎ.descoperire pe cont propriu.Dupǎ operaţiile cognitive predominante strategii inductive.eseisticǎ . .pe grupe. .strategii semi-prescrise (permiţând şi schimbarea traiectelor acţionale ).A instrui pe cineva inseamnǎ a-l inzestra cu ceea ce el nu cunoaşte . Strâns corelat cu termenul de „invǎţǎmânt „este cel de „instrucţie „.a unei profesii concrete activitatea ce se bazeazǎ pe insuşirea cunoştinţelor profesionale .sǎ se modeleze din punct de vedere al calitǎţilor psihice şi de personalitate .Dupǎ gradul de structurare a sarcinilor de instruire : strategii algoritmice (pe baza de structuri fixe .jocuri de limbaj etc.repetitive de acţiuni mintale ). . Alegerea unei strategii se realizeazǎ in funcţie de urmǎtoarele (Vali Ilie .Dupǎ gradul de explicitare a conţinuturilor :directǎ .R.Dupǎ mediul de organizare a situaţiilor de invǎţare :strategii formale (la nivelul orei inscrise in program ). (explicarea unui concept .p.Invǎţarea prin descoperire dirijatǎ solicitǎ o cale inductivǎ.159) .combinat .(Cerghit si Vlǎsceanu ).Iancu (2001.secvenţiala .autonome. .afective.psihomotrice şi mixte . . 2007.atitudinale.pag. .strategii euristice (axate pe explorare .deductive .integratǎ(pe unitǎţi tematice ).extraşcolare (prin activitǎţile complementare traseelor didactice ) .globalǎ.Dupǎ coeziunea şi gradul de legaturǎ intre diferitele secvenţe – episoade .101)oferǎ o clasificare destul de cuprinzǎtoare a strategiilor instruirii : .)strategii mixte .concepţia pedagogicǎ a profesorului .ştiinţei şi de aplicare a lor in practicǎ.termenul „ instrucţie „este utilizat cu urmǎtoarele trei nuanţǎri: .fenomen prin analogie cu un altul cunoscut ). .Dupǎ dimensiunea (cantitata ) conţinutul transmis .pe formarea abilitǎţilor profesionale şi pe dezvoltarea interesuluisi a preocupǎrilor legate de profesia respectivǎ.a-l ajuta sǎ se transforme .

o soluţie didacticǎ practicǎ insoţitǎ .dupa caz .spre deosebire de educaţie .la distingarea adevarului de eroare etc.in sensul cǎ poate participa simultan sau succesiv la realizarea mai multor obiective instructiv-educative .de tehnici şi mijloace didactice .a trǎirilor valorilor. Printre funcţiile metodelor se numǎrǎ : .ştiinţa care studiazǎ natura.drumul ce conduce la atingerea obiectivelor educaţionale .evaluator. 1.denumirea de metodǎ .selecţionatǎ de cadrul didactic şi pusǎ in aplicare in lecţii sau activitǎţi extraşcolare cu ajutorul elevilor şi in beneficiul acestora .care se foloseşte sub forma unor variante şi/sau procedee selecţionate .el poate juca rol de animator.ghid.1 METODE DE INSTRUIRE DELIMITARI CONCEPTUALE Metodologia instruirii reprezintǎ teoria şi practica metodelor şi procedeelor didactice .independenţǎ.de mijloace pentru realizarea efectivǎ a unor activitǎţi didactice . Sintetizând mai multe definiţii avansate de diferiţi pedagogii. Procedeul este un detaliu .pe baza unei concepţii unitare despre actul predǎrii şi invǎţǎrii. .combinate şi utilizate in fucţie de nivelul şi trebuinţele sau interesele elevilor .o particularizare a metodei . in toate cazurile .utilizarea metodelor nu vizeazǎ numai asimilarea cunoştinţelor .2.Orice metodǎ poate deveni procedeu .fǎrǎ intervenţia cuiva din afarǎ. Termenul de „metoda’’derivǎ etimologic din douǎ cuvinte Greceşti (odos-cale.clasificarea şi cerinţele de valorificare a acestora.nemaifiind necesarǎ prezenţa unui martor extern al faptelor tale.cooperarea intre profesori şi elevi şi participarea acestora la cǎutarea soluţiilor .dupǎ cum un procedeu îşi poate aroga .un ansamblu de practici insoţite .In didacticǎ .metodǎ se referǎ la calea care e urmatǎ .mehta-spre.a stimulǎrii spiritului creativ etc.care presupune.pentru realizarea metodelor didactice . Tehnica este o imbinare de procedee .predarea fiind un aspect al invǎţǎrii.modelare a propriului eu prin eforturi personale.transformare. Noţiunea de instruire este legatǎ numai de acţiunile conştiente care urmǎresc insusirea unui sistem de abilitǎţi.care cuprinde toate acţiunile conştiente ale omului având ca scop transformarea intregii personalitǎţii a celui supus acţiunii educative .la un moment dat. Metoda are un caracter polifuncţional . ..dupǎ caz .in vederea asimilǎrii temeinice a cunoştinţelor.3-4) .pag.formarea concepţiei.catre)şi are inţelesul de” drum oǎtre )….care-i permite profesorului sǎ se manifeste ca purtǎtor competent al conţinuturilor invǎţǎmântului şi ca organizator al proceselor de predare invǎţare .in cursul desfǎşurǎrii acestora . .statutul funcţiile.definirea.dezvoltarea capacitǎţilor şi a intereselor de cunoaştere.profesorul George Vǎileanu (1986.

memorare : .metode generale (valabile tuturor disciplinelor de invǎţǎmânt ): expunerea.intre obiective si rezultate.G.cursul magistraletc.1980 ).nelipsit de controverse .pag.Cerghit (1980. .brainstormingul.E. C.Deşi contribuţiile semnificative in problema .atât româneşti cât şi strǎine . c) Pornind de la modalitatea principalǎ de prezentare a cunoştinţelor : .85-86) şi clasificarea propusǎ de I. b) In functţe de extensiunea sferei de aplicabilitate : .metode active (bazate pe activitatea de explorare personalǎ a realitǎţii) e) Dupǎ funcţia didacticǎ principalǎ : . .C.metode de predare şi comunicare . CLASIFICǍRI ALE METODELOR DIDACTICE Ordonarea metodelor de invǎţǎmânt .I.conversaţia.gândire.funcţia cognitivǎ –pentru elevi .de intermediere intre profesor şi elev.laturi ale educaţie sau situaţii formative ).Nicola .Cerghit.exerciţiul etc.a. .metode moderne .Macavei.spre exemplu . f) Dupǎ modul de administrare a experienţei ce urmeazǎ a fi insuşitǎ : .Moise . adicǎ cum sǎ se predea şi cum sǎ se inveţe astfel incât sǎ se obţinǎ cele mai bune rezultate .clasice :expunerea .Cucoş (1996.pag.spre insuşirea culturii şi a compotamentelor specific umane : .funcţia instrumental sau operaţionalǎ – serveşte drept tehnica de executie .)prezentǎm tabloul sintetic elaborat de pedagogul ieşean C.in funcţie de un ansamblu de criterii .metode de fixare şi consolidare .Palmade .sunt numeroase (I.metode algoritmice (bazate pe secvenţe operaţionale stabile.1996 s.prelegerea .metode particulare sau speciale (valabile numai pentru unele discipline .. L.instruirea programatǎ etc .Cerghit .funcţia formativ-educativǎ-ajutǎ la dezvoltarea proceselor psihice .algoritmizarea problematizarea . . 1997.metode euristice (cetrate pe descoperire proprie şi rezolvare de probleme ) .89): a) Din punct de vedere istoric: .metode verbale (utilizeaza cuvântul scris sau rostit) . . de data mai recentǎ :utilizarea calculatorului .Vlǎscescu.pentru educaţia moralǎ este aplicatǎ metoda exerciţiului moral . .metoda constitue o cale de acces spre cunoaşterea adevǎrurilor . I.metode tradiţionale.construite dinainte ) . .Cucoş.metode de verificare şi apreciere a rezultatelor activitǎţii . 1988.metode intuitive (bazate pe concret –senzorial cu realitatea sau substitutele acesteia ) d) Dupǎ gradul de angajare a preşcolarilor din punct de vedere al eforturilor de inţelegere .trepte ale instrucţiei şi educaţiei.aduce un plus de claritate intr-un câmp problematic foarte bogat .metode expozitive sau pasive (centrate pe memoria reproductivǎ şi pe ascultarea pasivǎ).funcţia normativǎ – aratǎ cum trebuie sǎ se procedeze.1994 .1993. 1975.

.F.din acest punct de vedere . 1993):observarea independentǎ .Vlǎscescu .) .g) Dupǎ forma de organizare a muncii : . Opţiunea educatorului pentru o anumitǎ metodǎ de invǎţǎmânt constitue o decizie de mare complexitate .se obţin diferenţe in planul rezultatelor .se instituie reflecţia personalǎ.aplicandu-se metode diferite .de particularitǎţile de vârstǎ şi cele individuale ale copiilor . Metode bazate pe observarea directǎ a realitǎţii sau a substitutelor obiectelor reale . . Skinner . i) Dupa sorgintea schimbǎrii produse la elevi (Landsheere. Metode bazate pe acţiune (metode practice operaţionale .studiul de caz etc.instruirea programatǎ. J. Metode bazate pe cuvânt : a) când suportul –cuvânt este rostit se constitue metodele de comunicare oralǎ. .la o situaţie precisǎ .exerciţiul etc. .J.de conţinutul procesului instructiv educativ.metode heterostructurante(schimbarea se produce prin altul ) expunerea .metode care aparţin preponderent descoperirii dirijate (conversaţia euristicǎ .metode individuale (care mobilizeazǎ elevul in mod individual ).Alegerea unei metode se face tinând cont de finalitǎţile educaţiei .metode autostructurante (individul se transformǎ pe sine ): descoperirea .brainstorming-ul.de psiho-sociologia grupurilor .metode frontale (pentru intreaga clasǎ ).metode combinate (prin alternǎri intre variantele precedente in cadrul aceleiaşi lecţii).exerciţiul euristic.demonstraţia cu caracter expozitiv ).a celor activ –participative faţǎ de cele mai puţin activizante. c) când cuvântul este scris / tipǎrit .Bruner.metodele sunt de tip livresc sau metode de comunicare scrisǎ . M.de obicei .pag.L.Ionescu demonstreazǎ faptul cǎ.pedagogii au indicat unele dintre condiţiile favorabile atingerii acestui scop.Cerghit .metode de descoperire propriu-zisǎ (Moise.studiul de caz. De asemenea .metode de grup (omogen sau eterogen). Din punct de vedere al lui Ioan Cerghit (1980.” Pentru ca utilizarea unei metode sǎ genereze efecte pozitive maxime asupra celor educaţi.respectiv metodele intuitive (obiective sau demonstrative ).care fac jocul anumitor operaţii mintale .educaţia va rǎmâne mereu o artǎ :arta de a adapta . 19880.B.conversaţia .de natura mijloacelor de invǎţǎmânt .superioritatea unor metode faţǎ de altele . 2.indicaţiile generale date de cǎrţiile de metodologie . b) când comunicarea se bazeazǎ pe limbajul intern . problematizarea etc.pag.Intre .metode bazate pe invǎţarea prin receptare (expunerea .89)metodele didactice se grupeazǎ in categoriile urmǎtoare : 1.rezolvarea de probleme . h) In funcţie de axa de invǎţre mecanicǎ (prin receptare )invǎţare conştienta (prin descoperire ): . In cercetǎrile lor . 1992: .observatţa dirijatǎ . 3.Piaget .I.observaţia. Gaston Mialaret (1981 .46)scria „orice metodǎ pedagogicǎ rezultǎ din intâlnirea mai multor factori şi.de experienţa şi competenţa didacticǎ a educatorului . .mai aratǎ şi cǎ aceste diferenţe confirmǎ .

truse de piese demontabile etc.aparate.Ioan.).fenomene(desene.reprezentǎri vizuale sau vizual-auditive (diapozitive .emisiuni de televiziune.inscrisuri.cǎrţi etc.hǎrţi.la inovaţie. CARACTERUL DINAMIC AL METODOLOGIEI DIDACTICE Metodologia didacticǎ formeazǎ un sistem realizat prin stratificarea şi cumularea mai multor metode.atât pe axa evoluţiei istorice .in acţiunea educativǎ sunt incluse :obiecte naturale reale sau originale (plante .pag.cât şi pe plan sincronic .obiecte de cult.metoda didacticǎ poate fi insoţitǎ de: 1)un raport material relevant .grupuri mari 12-15 copii .animale.panouri.adaptându-se noilor orientǎri ale sistemelor de instruire .imagini stereoscopice .Metodologia se cere a fi suplǎ permisivǎ la dinamica schimbǎrilor care au loc in componentele procesului instructiv-educativ.a existat preocuparea elaborǎrii unor modalitǎţi mai bune de transmitere şi asimilare a valorilor culturii.reprezentǎri figurative pentru anumite obiecte sau.Astfel.1988.cât a conţinuturilor şi ţelurilor cǎrora i-au fost subordonate.globuri terestre .video.metode care se coreleazǎ .atalse. .tablouri.Prin caracterul ei dinamic .benzi etc.adeseori.metodologia didacticǎ a rǎmas .mulaje.).laturii sale procesuale.pentru asocierea metodei didactice cu alte elemente sau comportamente ale acţiunii educative .discuri.).ilustaraţii.In decursul timpului .55) In toate timpurile şi la toate popoarele .demonstrativ sau ilustrativ pentru intenţiile cadrului didactic .grupa intreagǎ 20-25 copii.inovaţiei şi creaţiei slujitorilor şcoliii(C.obiecte construite cu valoare de substitute ale realitǎţii (machete .Vlǎsceanu . Metodologia de instruire se caracterizeazǎ printr-o permanentǎ deschidere la innoire.un domeniu de permanentǎ deschidere a cercetǎrilor şi experimentǎrilor .ei au optat.se prelungesc unele in altele şi se completeazǎ reciproc.sau individualizarea activitǎţii pentru câte un preşcolar.scheme etc.Cerghit .) 3) o formǎ determinatǎ de gruparea preşcolarilor (grupuri mici :3-6 copii.maşini.L.fotografii.pag. Transformǎrile rapide prin care a trecut invǎţǎmântul au impus o evoluţie ascendentǎ a metodologiei . 2) un simbol sau un ansamblu de simboluri (reprezentǎri grafice .nu atât sub aspectul formei . nivelului de cunoştinţe atins de ştiinţele explicative ale fiinţei umane .I.in acest sens .fiecare metodǎ sau sistem de metode a suferit transformǎri mai mult sau mai puţin radicale .diafilme.reproduceri de artǎ etc.odatǎ cu imbogǎţirea experienţei de cunoaştere şi de acţiune .a experienţelor umane celor mai inaintate .acestea.astfel.icoane.de progresele teoriei şi practicii pedagogice .instrumente.204-205).

şi nu de transmitere a lor pe cont propriu .au fost treptat abandonate . .folosirea pe scarǎ mai largǎ a unor metode activ participa-tive . folosirea in invǎţǎmânt a brainstormingul-ului .atenuarea tendinţei magistrocentriste a metodologiei didactice . . Principalele tentinţe ale innoirii şi modernizǎrii metodologiei didactice dupǎ Ioan Jinga (pag.punerea in practicǎ a noi metode şi procedee de instruire care sǎ soluţioneze adecvat noile situaţii de invǎţare.şi nu prin dominantǎ metodologicǎ .accentuarea tendinţei formativ – educative a metodei didactice .respectiv aspectul comunicaţional pe axa profesor-elevi sau pe direcţia elevi-elevi .cât şi instrumente de lucru .prin activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor şi prin apelarea la metode pasive numai când este nevoie .Şi astǎzi progresul multilareral al vieţii socioculturale se inregistreazǎ nu numai in sistemul valorilor promovate prin intermediul şcolii. Acelaşi proces logic se petrece şi astǎzi .pânǎ la urmǎ .din alte spaţii problematice .instrumentalizarea optimǎ a metodologiei prin integrarea unor mijloace de invǎţǎmânt adecvate care au un aport autentic in eficientizarea predǎrii-invǎţǎrii.extinderea metodelor de cǎutare şi identificare a cunoştinţelor .concomitent s-au constituit si tehnici noi de instruire .Cucoş (pag. .fructificarea dimensiunii şi aspectelor „calitative „ ale metodei.extinderea utilizǎrii unor combinaţii şi ansambluri metodologice .care sǎ vinǎ in intâmpinarea nevoilor diverse ale elevilor şi care sǎ fie adecvate permanent la noile situaţii de invǎţare . C. .metodele de invǎţǎmânt reprezintǎ atât instrumente de lucru (predare )ale dascǎlului .ci şi in metodele şi mijloacele de invǎţǎmânt care tind sǎ caracterizeze activitatea şcolarǎ specificǎ acestui inceput de secol XXI. .353) sunt: Valorificarea metodelor in direcţia aigurǎrii caracterului complementar al activitǎţii de predare invǎţare .creşterea cantitativǎ a metodelor nu este insǎ soluţia cea mai fericitǎ .dezvoltarea in „calitate”a metodologiei .adecvarea metodelor la realitatea existentǎ „pragmatizarea „ metodologiei .288) avanseazǎ o serie de exigenţe şi cerinţe spre care ar trebui sǎ evolueze metodologia actuala de instruire : .extinderea folosirii unor metode care solicitǎ componentele relaţionale ale activitǎţii didactice .prin alternǎri ale unor caracteristici .promovarea unor metode care îi ajutǎ efectiv pe elevi in sensul dorit .altele.cultivarea metodelor de autoinstrucţie şi autoeducaţie permanente .intârirea dreptului elevului de a invǎţa prin participare .In concepţia didacticii moderne .care cu timpul s-au dovedit perimate .Metodele .cu reconsiderǎri periodice ale intregului complex de metode viabile.prin imbinarea activitǎţii de predare a educatorilor cu activitatea de invǎţare a elevilor .care este –la origine –o metodǎ de dezvoltare a creativitǎţii ). alǎturi de alţii.renunţarea la o metodǎ dominantǎ in favoarea varietǎţii şi flexibilitǎţii metodice .dar care pot rezolva satisfǎcǎtor unele cerine (de pildǎ.maximizarea dimensiunii active a metodelor şi minimalizarea efectelor pasive ale acestora . Aceasta selecţie şi promovare in timp s-a soldat .mai elaborate .cu o vigoare incomparabil mai puternicǎ decât oricând altǎdatǎ.au fost supuse innoirii şi revitalizǎrii .la un moment dat.prin adaptarea şi integrarea unor metode nespecifice .

cât mai ales .centrate pe elev şi orientate spre antrenarea şi activizarea structurilor cognitive şi operatorii ale elevilor . Valorificarea metodelor in direcţia activizǎrii elevilor .de cǎutare . Metodele se constitue in autentice exerciţii de formare cognitivǎ .de a-şi pune probleme şi de a cǎuta soluţii .spiritul de observaţie .Numai in acest fel .respectiv de modelare a personalitǎţii acestora .procesele lor intelectuale . Accentuarea caracterului formativ al metodelor reprezintǎ o direcţie care se referǎ la creşterea contribuţiei metodelor didactice la cultivarea potenţialului individual al elevilor .de a investiga .cercetare .evidenţierea şi accentuarea caracterului lor euristic şi activ .iar cele moderne eficiente .spre utilizarea potenţialului lor psiho-fizic .(invǎţare )ale elevilor.spiritul critic .de influenţa pe care o au asupra rezultatelor şcolare .operaţiile gândirii .Imprimarea unui caracter euristic metodelor se referǎ la valorificarea metodelor astfel incât sǎ se determine antrenarea elevilor in activitǎţi de formulare de situaţii – problemǎ .a stimulǎrii participǎrii lor efective la dobândirea noilor cunoştinţe şi abilitǎţi intelectuale şi practice .care sǎ menţinǎ spiritul elevilor deschis spre noi cunoştinţe .investigare . Valorificarea intr-o masurǎ cât mai mare a metodelor active .la dezvoltarea capacitǎţilor de a opera cu informaţiile dobândite .spre transformarea elevului intr-un coparticipant la propria instrucţie şi educaţie .de cantitatea de efortul intelectual şi practic de volumul de timp investite .Numai o asfel de valorificare a metodelor permite realizarea unei instruiri eficiente .moral afectivǎ şi esteticǎ a elevilor. Reconsiderarea metodelor tradiţionale reprezintǎ o tendinţǎ care subliniazǎ faptul cǎ schimbǎrile din metodologia didacticǎ presupun nu doar modificǎri de pondere .activitǎţiile de predare şi invǎţare se sprijinǎ şi se completeazǎ reciproc .de a judeca .care işi construieşte singur cunoaşterea .de a reflecta.Eficienţa unei metode depinde de modul in care ea este valorificatǎ intr-un anumit context didactic .imaginaţia . Este eronat sǎ afirmǎm ca metodele tradiţionale nu sunt eficiente .valorizǎri care vizeazǎ accentuarea valorii formative a metodelor tradiţionale .creativitatea lor etc.cunoştinţele şi abilitǎţile intelectuale şi practice dobândite vor putea asigura o invǎţare constientǎ .profundǎ şi eficientǎ .de a aplica noile cunoştinţe .care sǎ permitǎ invǎţarea prin problematizare şi descoperire .de a face evaluǎri. evidenţierea şi accentuarea valorii formative a metodelor tradiţionale .in cadrul cǎreia . .Utilizarea metodelor didactice ca instrumente de invǎţare trebuie sǎ implice eforturile intelectuale şi practice / motrice ale copiilor .

fiecare utilă în anumite situaţii. dirijate. in general. în condiţii date. Pentru obiective restrânse. si cele ale activităţii educative independente. precum si pentru ca vor iniţia un stil cognitiv dominant. Pentru obiective complexe se apelează la strategii didactice. pe toate celelalte în procesul de învăţământ. în ansamblul său. Metoda: termenul derivă etimologic din cuvintele greceşti metha (către.EXEMPLE DE METODE FOLOSITE PENTRU STIMULAREA LIMBAJULUI IN INVǍŢǍMÂNTUL PREŞCOLAR Pentru aplicarea în practicǎ a cunoştinţelor tehnice acumulate de educatoare. Metodele nu au valoare fixă. Dirijarea foarte riguroasa a întregii activităţi a acestuia este un exces. Activitatea independentă a copilului devine tot mai productivă. este de obicei mai utilă o anumită metodă. mai mult sau mai puţin aducător de rezultate si satisfacţii. În grădiniţă. ci capătă valoare prin eficienta cu care conduc activitatea subiectului spre un obiectiv. învăţarea programată ). concretizată la un moment dat în dobândirea anumitor scopuri si de economia de timp si de mijloace necesare educaţiei. necesită. în didactica. metodele sunt importante si pentru ca vor genera atitudini pozitive fata de propria educaţie. drum ). ca şi în la celelalte niveluri ale învăţământului. dar copilul nu poate învăţa singur tot ce poate si este necesar să înveţe. metodele de învăţare fac parte din activitatea comuna a personalului didactic si a copiilor educaţi. termenul ar putea avea sensul de drum care conduce la atingerea obiectivelor educaţionale. Aceasta este una dintre cele trei accepţiuni dominante. spre ) şi odos ( cale. şi nepotrivită în alte situaţii. deci. o importanţǎ deosebitǎ o constituie cunoaşterea metodelor şi tehnicilor care le aplicǎ sau utilizeazǎ pentru educarea copilului şi realizarea procesului instructiv-educativ. Astfel. metode diferite. mai mult sau mai puţin productiv. Procesul de educatie fiind foarte divers. interesele sau trebuintele elevilor. sistematica. inclusiv prin adoptarea de metode adecvate. ceea ce constituie aporturi formative majore.. având ca scop asimilarea temeinica a cunoştinţelor. Aceste metode le vor subordona. metodele tradiţionale sau metodele active ) si un tip de activitate ce permite anumite achiziţii si dezvolta anumite capacităţi ( metoda proiectelor. adică la ansambluri in care metode diferite îşi completează reciproc efectele şi constituie un demers coerent de educare. • aduce o mai bună cooperare cu elevii . Educatoarea va dirija pe copiii prin metode . fata de educaţia organizata. În afara de eficienţa limitată. • se foloseşte sub formă de variante sau procedee în funcţie de nivelul. Trebuie deci stabilit raportul just între metodele educative. punctuale şi în condiţii date. celelalte doua referindu-se la un curent pedagogic care încearcă să promoveze anumite finalităţi educative ( de exemplu. singura sau în asociaţie. George Vaideanu amintea câteva trăsături ale metodei şi anume: • este selecţionată de cadrul didactic şi aplicată în lecţii şi activităţi extraşcolare. Toate aceste modalităţi de intervenţie ale metodelor în evoluţia copilului constituie în argumente în favoarea alegerii cu discernământ a metodelor de educaţie. Conform datelor psihologiei şi pedagogiei. este dăunătoare. cale parcursa de profesor pentru a le înlesni elevilor descoperirea unor instrumente de lucru proprii. strategiile cele mai eficiente de învăţare au ca metode centrale metodele active care solicita cel mai mult descoperirea noilor cunoştinţe de către copilul însuşi.

p. prin care se urmăreşte trezirea şi dezvoltarea curiozităţii în procesul de cunoaştere. de exemplu.. lingvistice etc. la valorile cunoaşterii umane. În rest. la producerea si elaborarea lor într-o forma ştiinţifică. în momentul respectiv. În învăţământul preşcolar se folosesc variante simple. îndeosebi este vorba despre metodele activ-participative. învăţat deja. op. Pentru a alege metodele potrivite într-o anumita situaţie de învăţare.. O bună metoda pedagogică presupune un echilibru între cei trei poli. experienţa dirijata. activitatea cu cartea. Metodele pedagogice derivă din metodele de cercetare sau ştiinţifice. În timp ce metodele de cercetare ajuta la descoperirea propriu-zisa a cunoştinţelor. lucrarea practica. ca descriere. metodele pedagogice ajuta la prezentarea si transmiterea acestor cunoştinţe si ajuta elevii sa le redescopere ca pe adevăruri noi. Polul stiintific – al achiziţiilor ştiinţifice. observaţia după un plan simplu. întreţinerea curiozităţii şi a plăcerii de a cunoaşte şi însuşirea metodelor folosite dirijat pentru a fi preluate si independent. • Funcţia instrumentală sau operaţională sugerează ca metoda mijloceşte atingerea obiectivelor urmărite. deşi ele sunt deja parte integranta a experienţei umane. . sociologice. proiectul doar in forme simple si dirijate. Factorii obiectivi se referă la obiectivele educaţiei si la logica internă a ştiinţei din cadrul căreia sunt selectate informaţiile transmise. demonstraţia. cit. creatoare a copilului. • Funcţia motivaţionala. cât şi de copil. metodele active sunt o operaţionalizare a constructivismului piagetian. psihologice. Polul praxiologic –reprezentat de dimensiunea mijloacelor si instrumentelor mobilizate pentru o acţiune eficienta. în curs de constituire ale tuturor metodelor folosite în procesul de învăţământ în general: observaţia spontana. psihologia elevilor şi a colectivului de elevi. prin intermediul căreia elevul are acces. dirijismul si activitatea independentă a copilului se vor îmbina în proporţii considerate utile atât de educatoare.adecvate pentru înţelegerea a ceea ce este foarte important si dificil pentru ei în cunoaştere. subordonându-se acţiunii. dar între ele există o deosebire esenţială. • Funcţia normativă. naraţiune. participarea activa. Prin toate metodele se urmăreşte eficienţa în cunoaştere. 662-663 ): Polul axiologic – al valorilor pentru care le promoveaza. metoda garantează într-o anumită măsură o acţiune eficientă. caracterizare. definiţie. • Funcţia formativ-educativă are în vedere realizarea în practică a valenţelor formativ-educative ale procesului de învăţământ. DEEF ( 1994 ) precizează că în definirea metodelor pedagogice se reunesxc trei serii de date eterogene ( pp. Metoda îndeplineşte în cadrul procesului de învăţământ mai multe funcţii ( Cerghit. conversaţia euristica si de verificare. algoritmic. personalitatea profesorului. arată modul cum trebuie să se procedeze în anumite situaţii concrete. 64 ): • Funcţia cognitivă. sub supravegherea profesorului. modelarea. pe care se sprijină. de optimizare a acţiunii prin intermediul căreia. cadrul didactic trebuie sa ţină seamă de factorii obiectivi şi de factorii subiectivi. ca argumentare si raţionament logic. explicaţia. Factorii subiectivi se refera la contextul uman şi social. observaţia dirijata de adult. exerciţiul dirijat si independent.

demonstraţia. explicaţia înlesneşte însuşirea cunoştinţelor. de asemenea. În aceasta situaţie.citească’’ imagini va descifra sumar o imagine. organizarea unor condiţii materiale propice observaţiei. Exemplu: cântecul "Unu-i soarele pe cer". dacă este nevoie. realizată planificat şi sistematic uzând. care să-i sugereze soluţii de rezolvare şi să-i dea posibilitatea de a se corecta prin confruntarea afirmaţiilor cu realitatea.). În asociaţii. baza intuitiva a cunoaşterii este indispensabila. intenţionată. Principalele metode folosite în grădiniţă sunt: observaţia. Observaţia constă în urmărirea independentă. Educatoarea poate influenţa calitatea observaţiei prin: expunerea de subiecte care pot capta atenţia preşcolarului. cu scop. înţelegerea şi completarea lor cu ajutorul educatoarei.. etc. care sunt în concordanţǎ cu tema explicaţiei şi constituie punct de sprijin pentru noile cunoştinţe. modelaj. educaţie muzicalǎ. în cadrul activitǎţilor frontale dirijate. premeditată. lecturi dupǎ imagini. Explicaţia contribuie. întreţinerea interesului de cunoaştere. naraţiunea. În evoluţia percepţiei copilului sunt importante atât maturizarea. Mai dificile par a fi explicaţiile referitoare la obiecte sau fenomene pe care copiii nu le percep în momentul respectiv. analogii. aplicaţii. versuri. dar contribuie şi la cunoaşterea cauzelor obiectului în studiu. 63 ). descrierea..’’ ( ib. educaţie fizicǎ. tablouri. Percepţia nu se dezvoltă independent. cât şi experienţa. în care predominǎ argumentarea raţionalǎ. care să-i readucă în memorie anumite cunoştinţe. completând cu succes celelate metode de lucru. Astfel. . conversaţia. cât şi a celorlalte activitǎţi desfaşurate pe parcursul zilei.explicaţia. Observaţia Cunoştinţele preşcolarului fiind sărace şi superficiale. Prin explicaţie educatoarea reusesşte sǎ concentreze atenţia copiilor spre aspectul dorit. copiii finalizeazǎ cântecul prin repetarea numǎrului 1-5 pe degetele mici ale mâinii. Explicaţia completeazǎ în mod automat demonstraţia şi îşi are ca teren direct de desfǎşurare activitǎţile de observare. deoarece însoţeşte întreg procesul instructiv-educativ.Profesorul Ioan Cerghit defineşte metoda ca . un mod comun de a proceda care reuşeşte într-un tot familiar eforturile profesorului şi ale elevilor săi . p. Astfel. de instrumente tehnice. povestiri. exerciţiul. activitatea este mult mai eficientă dacă există termeni de referinţă concreţi. Reuşita acestor activitǎţi depinde de corectitudinea cu care a fost aplicatǎ explicaţia. ilustraţii. activitatea cu cartea. diverse piese muzicale.Explicaţia ca metodǎ de lucru îşi gǎseşte larga sferǎ de aplicaţie în grǎdiniţǎ. poveşti. activitǎ ţile matematice. o cale eficientă de organizare şi conducere a învăţării. educatoarea apeleazǎ la reprezentǎrile formate anterior sau foloseşte anumite texte literare. la crearea premiselor însuşirii unor deprinderi tehnice de lucru şi a unor modalitǎţi de acţiune (de exemplu la activitǎţile de desen. Un preşcolar care nu a avut ocazia sa . confecţii.. ci este integrata in ansamblul dezvoltării personalităţii. explicaţia este metoda expunerii.

. cu scopul de a o automatiza. de sintetizarea treptata a fragmentelor însuşite deja. consolidare si sistematizare. în special ). accesibil. repovestiri. .Eu spun una. tu spui multe’’ etc. În cadrul activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă. al corectării unor tulburări de vorbire. deprinderi si priceperi psiho-motrice. grafice. În grădiniţă.. de motivaţia copilului de a repeta pentru a-si forma deprinderea respectiva. Metoda această răspunde caracterului senzorial al percepţiei copilului. observaţia ca metoda este folosită în mod preponderent în cadrul lecturilor după imagini. având ca termen de comparaţie un model. În cadrul activităţilor de educare a limbajului din grădiniţă. valorificarea cunoştinţelor obţinute prin observaţie în explicaţii.. cum ar fi: . Reuşita exerciţiului tine de calitatea modelului oferit. Pentru că rezolvarea nu poate fi sesizată dintr-o data de copil. jocuri didactice. utilizată în activităţile de dobândite de noi cunoştinţe dar şi de formare de deprinderi. propunerea de activităţi de fixare a rezultatelor.. de numărare şi – nu în ultimul rând – de exprimare corecta si expresiva. el atrage atenţia asupra unor elemente importante pentru înţelegere si astfel îl ajuta sa sesizeze noi relaţii. Demonstraţia este însoţită de explicaţie. de conduita.Cine face?’’. Este intuitivă. material didactic structurat ( grupă mare şi pregătitoare ). Exerciţiul Constă în repetarea conştientă a unei acţiuni pentru a o perfecţiona. adultul îl conduce prin întrebări. cand se îmbină demonstraţia cu explicaţia şi exerciţiul. acordarea timpului necesar pentru observaţie. de ajutorul şi corectările făcute de adult. jocuriexerciţiu etc. care trebuie sa fie clar. Conversaţia Este o metodă verbală de învăţare cu ajutorul întrebărilor şi al răspunsurilor. Demonstraţia Este una din metodele de baza ale grădiniţei. sa contureze . metoda demonstraţiei este folosită cu eficienţă în cazul memorizărilor. de dozarea dificultăţilor in cazul deprinderilor complexe. Bazânduse pe cuvânt este o metoda de cunoaştere imediata. raportul dintre acestea fiind determinat de nivelul de cunoştinţe şi de viaţa al copiilor. adică de a o punea desfăşura cu un foarte redus control conştient. Preşcolarii îşi însuşesc totul prin exerciţii. povestiri create. jocuri didactice si jocuri-exerciţiu.dirijarea activităţii prin cuvânt. conversaţie. Conversaţia euristică – de descoperire – îl conduce pe copil la cunoştinţe noi prin întrebări asupra altor cunoştinţe dobândite deja.Ce ştii despre mine?’’. de respectarea ritmului individual de lucru. demonstraţia se poate face cu: obiecte si jucării ( grupa mică şi mijlocie. al povestirilor.

Preşcolarul foloseşte descrierea incomplet. riscurile de îndepărtare de interesele copilului de formalism si neparticipare sunt mari. iar contribuţia conversaţiei la descoperirea cunoştinţelor este redusă. ale clasei din care face parte. obiecte. pe fondul însuşirilor generale. Convorbirile dintre educatoare si copii pot fi făcute cu un singur copil. Deosebite obligaţii îi revin educatoarei în antrenarea repetată în dialog a copiilor timizi sau recalcitranţi. copilul poate descrie: persoane. În convorbirile cu întreaga grupa. esenţiale. cu un grup mic sau cu întreaga grupa. Întrebările condiţionează calitatea cunoaşterii copilului prin adunarea conţinutului de idei la principiile euristice. Folosite corect. cu un grup mic sau cu întreaga grupa. Conversaţia euristică – de descoperire – îl conduce pe copil la cunoştinţe noi prin întrebări asupra altor cunoştinţe dobândite deja. întrebările gradează dificultăţile şi sistematizează. sa contureze probleme mai restrânse a căror rezolvare simplifica explicaţia integrala. prin corectitudinea şi calitatea formei lor. Conversaţia de verificare – examinatoare urmăreşte sa evidenţieze gradul. El ne va adresa uneori mai multe zile la rând o între bare care i-a reţinut atenţia. obiect. Conversaţia-joc are la origine nevoia copilului de a-şi afirma posibilitatea de a pune întrebări. prin accesibilitatea lor. Descrierea Aceasta metodă se practică de obicei ca modalitate de particularizare a unui individ. de însuşire a anumitor cunoştinţe. Dacă întrebările adultului sunt prea simple. Convorbirile dintre educatoare si copii pot fi făcute cu un singur copil. . Deosebite obligaţii îi revin educatoarei în antrenarea repetată în dialog a copiilor timizi sau recalcitranţi. de însuşire a anumitor cunoştinţe. iar contribuţia conversaţiei la descoperirea cunoştinţelor este redusă. prin prezentarea însuşirilor neesenţiale mai pregnante. efortul de înţelegere este redus. prin accesibilitatea lor. întrebările gradează dificultăţile şi sistematizează. sau va încerca sa prelungească la nesfârşit o conversaţie gratuită. Dacă este solicitat. animale. copilul poate forma adevăraţi algoritmi de descriere pentru ceea ce este interesat si obişnuit pentru copil. conduc pe copil spre sinteze. Folosite corect. efortul de înţelegere este redus. el atrage atenţia asupra unor elemente importante pentru înţelegere si astfel îl ajuta sa sesizeze noi relaţii. adultul îl conduce prin întrebări. prin corectitudinea şi calitatea formei lor. Cu ajutorul adultului. conduc pe copil spre sinteze. fenomen. În convorbirile cu întreaga grupa. El ne va adresa uneori mai multe zile la rând o între bare care i-a reţinut atenţia. Conversaţia de verificare – examinatoare urmăreşte sa evidenţieze gradul. Întrebările condiţionează calitatea cunoaşterii copilului prin adunarea conţinutului de idei la principiile euristice. sau va încerca sa prelungească la nesfârşit o conversaţie gratuită.probleme mai restrânse a căror rezolvare simplifica explicaţia integrala. Dacă întrebările adultului sunt prea simple. plante. Pentru că rezolvarea nu poate fi sesizată dintr-o data de copil. Conversaţia-joc are la origine nevoia copilului de a-şi afirma posibilitatea de a pune întrebări. riscurile de îndepărtare de interesele copilului de formalism si neparticipare sunt mari. prezentândule părţile principale.

Altfel. ajungându-se la ideea ca imaginaţia evoluează o dată cu vârsta. poveşti. educatoarea trebuie sa folosească stilul literar oral. planul ireal al povestirii. prin prezentarea însuşirilor neesenţiale mai pregnante. În povestirea cu început dat. Pentru a asigura înţelegerea şi reacţia afectiva adecvata. Preşcolarul îi cere celui care povesteşte fidelitate faţă de prima versiune a poveştii. în care intervin evenimente supranaturale si personaje fantastice. amplă. ci pentru unul-doua episoade. Copilul trebuie sa folosească toate expresiile şi cuvintele folosite în povestire. obiecte. răsfoirea filă cu filă de la început până la sfârşit. ei memorează poveşti. cu multe comentarii si fără multe episoade. dar nu în comparaţie cu produsele de aceeasi natura ale adulţilor. ale clasei din care face parte. Explicaţia o constituie caracterul relativ rigid al gândirii copilului. Povestirea cu început dat prefigurează în parte desfăşurarea în concordanţa cu premisele din partea povestită de educatoare. să apeleze la comparaţii plastice. Treptat se trece la povestiri mai ample. Răsfoind cărţi de poveşti cunoscute ce au text laturi de imagini. basme. să folosească imagini de o reala calitate estetica. copilul poate descrie: persoane. incipient şi aceasta metoda. in mod exemplar. Activitatea de repovestire este foarte îndrăgită de copii pentru ca le da posibilitatea de a pătrunde în lumea imaginarului. prezentândule părţile principale.. balade. Cu ajutorul adultului. având rol distractiv – de încurajare a isteţimii care învinge prostia. de a fi ascultaţi şi de a se afirma. animale. obiect. un personaj şi totodată are suficient timp pentru imaginaţie. Produsele creatoare ale copilului care cer în mare măsură contribuţia imaginaţiei sunt superioare. cunoaşterea şirului ( firul logic ) al povestilor din fiecare carte sunt achiziţii importante pentru preşcolari. de către un participant la fapte. în versuri sau în proză. privesc desenele. copiii pot ajunge să stăpânească foarte bine mai multe poveşti. pe fondul însuşirilor generale. Povestirea este o specie a naraţiunii căreia îi este caracteristica prezentarea unei întâmplări simple. . copilul este scutit de momentele tensionate de la început când trebuie să aleagă un subiect. le comentează. Copilul are resurse creatoare. ci cu rezultatele copilului în activităţi care presupun gândirea cauzală şi sunt mult mai puţin în sfera de interese a copilului decât întâmplările specifice poveştilor. dar o dată expusă o variantă. Activitatea cu cartea Deşi în general nu ştiu sa citească. deci la persoana I. Dacă este solicitat. La grupă mică. neîncărcată. copilul contestă adevărul şi calitatea povestirii. El accepta uşor ficţiunea. sau moralizator – de condamnare a răului care întotdeauna este înfrânt de bine. preşcolarii folosesc. Povestea sau basmul presupun o desfăşurare epica. Povestirea trebuie să fie simplă. De obicei copilul nu-şi face un plan riguros care sa dea o linie de desfăşurare a intrigii povestirii. cu mai multe episoade. La grupa mare. esenţiale.Descrierea aceasta metodă se practică de obicei ca modalitate de particularizare a unui individ. Însăşi ţinerea corectă a cărţii. copilul poate forma adevăraţi algoritmi de descriere pentru ceea ce este interesat si obişnuit pentru copil. altfel există riscul de a memora cuvinte al căror sens nu îl cunoaşte şi de a le atribui semnificaţii eronate. Nu trebuie să se exagereze în aprecierea lor. plante. cu posibilităţi de sensibilizare adecvate vârstei preşcolare. e necesară păstrarea ei. Copilul poate dobândi informaţii şi din întâmplările veridice sau verosimile prezentate în povestiri. fenomen. Preşcolarul foloseşte descrierea incomplet.

cu un efort acceptat.învăţare Memorizarea este o activitate de educare a limbajului. Editura Didactica si Pedagogica. Memorarea mecanica este o forma a memorării care duce la fixarea. conservarea şi reproducerea cunoştinţelor. forţa lui de impresionare’’ ). informaţiilor. este facilitata de: proprietăţile sensibile şi de conţinutul materialului ( . denumiri ale unor alineate scrise pe ambalaje. ca forma a memorării ( prin care elementele perceptive sunt reţinute fără să existe o intenţie expresa in acest sens ). de semnificaţia materialului si scopul principal al activităţii. realizând asociaţii între date şi integrarea lor în sisteme de cunoştinţe. indicatoare etc. a cauzalităţii. fără a le prelucra. • nestăpânirea proceselor de memorare. 1979. • uşurinţa cu care copilul memorează. ( memorare ). ) În opoziţie cu memorarea involuntară. încurajare publica etc. p. sunt aspecte care facilitează deprinderea copilului de a lucra cu cartea. păstrează si reproduce ceea ce are rezonanţă afectiva pentru el ( memoria este activă ). recunoaşterea unor litere sau cuvinte familiare .cum ar fi titlurile povestirilor. Memorarea poate fi mecanică şi logica. activă. axata pe obiectivele învăţământului preşcolar ş pe particularităţile de vârstă ale copiilor. Memorarea logica este o forma a memorării susţinută de înţelegerea relaţiilor raţionale. 270. Memoria se afla in interacţiune si interdependentă cu toate procesele psihice. Ea se opune memorării mecanice./ ( Dicţionar de pedagogie. Bucureşti. 269. având ca premise specificul proceselor psohice la aceasta vârstă. de factori motivaţionali / interes. Editura Didactica si Pedagogica. este memorarea voluntara sau intenţionată. faza de reţinere ( păstrare ) si faza de reactivare ( actualizare ) cu doua momente: recunoaşterea si reproducerea. Bucureşti.. caracterizată prin prezenta intenţiei de a memora’’. este o activitate orientată conştient spre scop. ( Dicţionar de pedagogie. Memorarea involuntară sau neintenţionată. Memorizarea – activitate de predare. înţelege si întreagă într-un sistem. memoria are caracteristici specifice. Memoria are funcţie reflectorie. . însuşiri si capacităţi psihice. Valoarea formativă a acestei activităţi se concentrează pe dezvoltarea memoriei logice voluntare a preşcolarilor. gândirea este foarte activă. care privesc informaţiile ce urmează a fi păstrate în memorie. • tendinţa memorării pasive.imagine. Acest tip de memorare este determinat de organizarea raţională a repetiţiilor şi de scheme memotehnice ( ansamblu de repere ale acţiunii mintale ). involuntare. p. Este: • activă / pasivă. • mare plasticitate. involuntară şi voluntară. . memoria stă la baza activităţii de învăţare. Alături de gândire. a legilor etc. Memoria este un proces psihic constituit din trei faze succesive: faza de achiziţie. de prelucrare lui activa. ) Memoria preşcolarilor are caracteristici specifice: • caracterul concret-intuitiv.Distincţia text scris . În comparaţie cu alte procese psihice. În memoria logică. Memorarea este procesul psihic care constă în înregistrarea şi reţinerea în memorie a informaţiilor din lumea înconjurătoare. priceperi şi deprinderi.. 1979.

se folosesc scheme raţionale.• selectivă – adică se reactualizează ceea ce concorda cu preocupările. • situaţională – în concordanţă cu particularităţile situaţiilor şi cu starea subiectului. înrudite ca tamatica. relevă caracterul ei logic. De asemenea. înţelegerea acestora. aceste trei tipuri de activităţi de memorizare nu sunt distincte. • dezvoltarea auzului fonematic al copiilor. în timp. trebuie proiectata judicios in ansamblul celorlalte activităţi din grădiniţă. Pentru memorare. prin conştientizarea efortului solicitat. • mijlocita – pentru a fi temeinica si pentru a facilita reproducerea. ci sunt activităţi mixte: într-o activitate de predare-învăţare a unei poezii trebuie realizată şi o secvenţă de fixare si consolidare a unor memorizari anterioare. raţional. scheme memice. pe baza succesiunii sentimentelor si ideilor poetice. trebuie folosite anumite instrumente . asocierea acestor unităţi logice cu altele deja memorate. În învăţământul preşcolar. Etapele activităţii de memorizare sunt: . • relativ fidelă – nu o copie a realităţii ( cauzele sunt personalitatea subiectului. • dezvoltarea memoriei voluntare prin comunicarea unor obiective urmărite în demersul didactic. a exactităţii reproducerii si a temeiniciei memorării. Memorizarea. trebuinţelor cognitive si afective ale copiilor. ca activitate de educare a limbajului organizata. conştient. aceasta caracteristica releva interacţiunea memoriei cu gândirea. cuvântul. dorinţele. realizarea materialelor intuitive care sa faciliteze memorarea si stăpânirea mecanismelor memorării. în alte activităţi de educare a limbajului se poate desfăşura o secvenţă de verificare si consolidare a unor memorizări. corespunzător obiectivelor pe grupe de varste. asocierea cu materialul intuitiv etc. de exemplu: împărţirea textului în unităţi logice.. ale textelor literare. dar si uitarea ). a schemelor mnemice ( asociaţii dirijate ). asociaţii de gânduri. • inteligibilă – ceea ce înseamnă înţelegerea celor memorate si reactualizate. stimuli – mijloc’’ : obiecte concrete. sistematica. productiva. Scopul memorizării constă în: • dezvoltare gândirii logice a copilului. • formarea deprinderii de a recita corect si expresiv. • dezvoltarea capacităţii de a păstra si de a reproduce cunoştinţele. • activităţi de verificare a însuşirii poeziei. de către copii. • dezvoltarea atenţiei şi a puterii de concentrare. interesele subiectului. • activităţi de fixare ( repetare ). Ea implica selecţia textelor literare celor mai potrivite scopului educativ. • sensibilizarea copiilor la expresivitatea limbajului prin însuşirea unor cuvinte si expresii cu valoare emotiva. prin însuşirea. Tipurile de activităţi de memorizare sunt determinate de sarcinile didactice. si anume: • activităţi de predare-învăţare. orientate spre însuşirea temeinica a poeziilor memorate în activităţi de predare-învăţare si spre consolidarea deprinderilor de reproducere conştientă şi expresivă. gândul.

să stimuleze memorarea si sa întreţină atenţia voluntara. conversaţie. ) copiii sunt pregătiţi pentru familiarizarea cu conţinutul de idei si de sentimente al poeziei. diapozitive. care cuprinde doua secvenţe: • Secvenţa I. • să fie expresivă. casete audio si video. Secvenţa a II-a . tablouri adecvate sau printr-o scurta povestire. • Secvenţa a II-a este predarea-învăţarea poeziei. atractive. Poeziile simple. alaturi de recitarea-model de catre educatoare. Metodele şi mijloacele de realizare a acestei secvenţe depind de grupa de vârsta si de specificul şi complexitatea textului literar. sentimentele si muzicalitatea versurilor – îi pregăteşte pe copii pentru memorarea poeziei. Recitarea-model trebuie să îndeplinească anumite cerinţe: • să fie clară. urmasta de analiza textului – prin care prescolarii descopera trăirile afective. psihologice si gramaticale. Secvenţa I cuprinde următoarele momente: • Introducerea copiilor în tema activităţii prin reactualizarea şi precizarea reprezentărilor şi a cunoştinţelor implicate în textul poeziei. care nu întotdeauna concorda cu . • să fie însoţită de mimica si gesticulaţie adecvate. pregătirea materialului didactic si organizarea copiilor. veriga principala a activităţii de memorizare. • Familiarizarea copiilor cu textul literar se realizează în funcţie de specificul. • să creeze emoţie copiilor. exerciţiu s. explicaţie. • mimica si gesticulaţie. • accente si pauze logice. accesibilitatea si complexitatea textului literar. a. menite sa creeze motivaţia învăţării. se poate renunţa la introducerea pregătitoare. În familiarizarea cu textul si memorarea poeziei. desfăşurată într-un cadru emoţional favorabil audierii. se învaţă global. În cazul poeziilor simple. accesibile. un rol deosebit îl are si materialul didactic. învăţarea acesteia se face în întregime ( învăţare globala ) sau pe unităţi logice. cele mai dificile se memorează pe unităţi logice. aşezarea mobilierului in semicerc sau în careu. A doua recitaremodel. Desfăşurarea activităţii de memorizare. care constă în asigurarea cadrului adecvat de desfăşurare: curăţenie. motivându-i pentru învăţare. Pentru facilitarea înţelegerii poeziei se pot folosi ilustraţii. anumite obiective operaţionale.Organizarea activităţii. care concretizează momente ale poeziei.Prima recitare-model creeaza emoţia care contribuie la realizarea învăţării. aerisirea sălii de clasa.predarea-învăţarea poeziei În funcţie de conţinutul si gradul de dificultate al poeziei. în care li se spune copiilor ca vor avea de învăţat o poezie. Expresivitatea recitării se realizează prin: • schimbarea tonului vocii. • respectarea ritmulu si a rimelor poeziei. Prin variate metode ( povestire. în care se folosesc cuvinte si expresii din textul literar. astfel pregătindu-se înţelegerea si însuşirea acestora. Receptarea poeziilor desciptive se poate asigura printr-o convorbire bazată pe ilustraţii. învăţării si reproducerii poeziei. li se comunica titlul si autorul.

întrecere intre grupuri de copii s. . •executarea unor mişcări imitative. sa reproducă versurile cu ajutorul educatoarei. procedeu prin care se ajunge la recitirea corecta si la fixarea conţinutului de idei sau a unor elemente de limbaj poetic. În recitirea individuala.a.versul sau cu o strofa. Pentru dezvoltarea dicţiei si pentru sesizarea muzicalităţii si frumuseţii limbajului. • reproducerea unor onomatopee sau a unor mişcări specifice unor fenomene ale naturii s. a unei înregistrări pe caseta video si audio. selecţionarea pentru programul serbării. pe baza materialului intuitiv. • îmbinarea recitării individuale cu cea colectiva. În activităţile cu preşcolarii trebuie exersata numai recitarea individuala. • folosirea unor elemente de joc prin care se releva ritmul si rima poeziei. prin aplauze sau alte procedee de motivare a învăţării: înregistrarea pe caseta. Recitarea colectivă se poate folosi numai în încheierea activităţii. Încheierea activităţii are ca obiect prioritar fixarea celor învăţate. împreună cu copiii. Fiecare unitate logică de memorat se reproduce numai după ce au fost recitate unităţile logice anterioare. Copiii trebuie stimulaţi prin aprecieri individuale. Memorizarea – activitate de fixare Memorizarea ca activitate de fixare ( repetare ) a poeziilor are ca scop asigurarea unei memorări temeinice a textului si consolidarea deprinderii de citire clara si expresiva. • aprecieri colective si mai ales individuale s. copilul solicitat trebuie sa spună titlul si autorul poeziei. Recitarea colectiva nu permite acest control individual. • recitarea selectivă. • redarea in desen a unor aspecte ale conţinutului poeziei. ultimul vers al fiecarei strofe fiind o urare. prin care educatoarea urmăreşte corectitudinea pronunţării. cu intensitatea vocii din ce in ce mai scazuta ). a unor versuri. • mimarea unor stări sufleteşti. gradul de înţelegere a textului de către fiecare copil solicitat.a.a. expresivitatea. pentru un concurs de recitări. În activitatea de consolidare a memorării se pot realiza: • recitări pe roluri. se utilizeaza urmatoarele procedee: • analiza. aceste versuri pot fi reproduse in cor. ( exemplu: in poezia Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu. în cazul unor copii aceasta recitare reducându-se la reproducerea unui cuvant sau chiar a silabei finale a unitatii reproduse. ca in cele expuse mai sus sau prin intermediul unui personaj îndrăgit de copii. ca modalitate de verificare a gradului de concretizare a memorarii. Aceasta repetare a unităţilor precedente contribuie la înţelegerea unităţii de conţinut a poeziei si fixeaza in memorie fragmentele logice in succesiunea lor fireasca – dezvolta memoria logica. a. dacă poezia n-are versuri-refren sau versuri care pot sugera ecouri. fidelitatea reproducerii. • folosirea unui disc. onomatopee s. Trebuie utilizate acele procedee care trezesc si întreţin interesul copiilor pentru poezie: • intonarea unui cantec cu tema asemanatoare.

. unde păsările au adormit. trestii. feerie. fac zgomot redus. Cine recita mai frumos ?’’ Se vor exemplifica. Imaginile sugestive folosite împreună cu explicaţiile necesare si chiar asocierea versurilor cu muzica contribuie la participarea activa si afectiva a copiilor la învăţarea poeziilor. prin memorarea acestora. le stimulează imaginaţia si constituie cadrul optim de exersare a capacităţii de comunicare. întrucât le satisface nevoia de cunoaştere si de afectivitate. să spună antonime pentru cuvintele: tace. Cuvintele si expresiile ce necesita explicaţii sunt: izvoarele suspina. tace-pace. Ele fac legătura între activitatea de la grădiniţă si lecţiile de la şcoala.Structura acestei activităţi cuprinde: Organizarea activităţii Desfăşurarea activităţii. sa-i solicite pe copii sa redea ei înşişi astfel de expresii artistice. Ele au drept scopninsusirea cuvinteloir noi. cu următoarele secvenţe: • Introducerea în activitate: anunţarea activităţii. Se poate explica personificarea izvorului prin cuvintele: susura. armonie. să găsească sinonime pentru cuvintele: se aduna. feerie. După învăţarea propriu-zisa a poeziei. Versul Pe când codrul negru tace se poate explica prin imaginea unei păduri întunecate. să găsească cuvântul pereche /( cuvântul care rimează cu cel dat ) : păsărele-rămurele. vis. feerie. De multe ori e bine sa asociem poezia cu muzica. gradina. Ca activitate specifică învăţământului preşcolar. feerie. reamintirea poeziei ce urmeaza a fi repetata. in special la grupele mari pregătitoare. Versul Totu-i vis si armonie se asociaza cu starea de liniste. Încheierea activităţii Formele artistice ale poeziilor sunt receptate de catre copii si. noapte. pentru memorarea conştientă a poeziei Somnoroase pasarele de Mihai Eminescu. totu-i vis si armonie. povestirea dezvolta urmatoarele procese psihice: . Educatoarea trebuie sa sublinieze frumuseţea limbii romane. să despartă in silabe cuvintele: cuiburi. muzicalitatea ei. fixarea unor reguli fonetice sau gramaticale. nu mai ciripesc. diferite modalităţi pe care educatoarea le are la îndemână pentru însuşirea conţinutului de idei. • Fixarea cunoştinţelor: reproducerea poeziei de către copii. cu scopul de a sensibiliza copiii. incet. dorm. aproape. Astfel de scurte jocuri-exerciţiu se pot desfăşura la orice activitate de memorizare. feerie-armonie. Activitatea se poate încheia cu un concurs . pace si frumusete. codrul negru tace. în continuare. deci in pădure este întuneric si linişte. Cuvântul feerie se asociaza frumusetii. pot fi introduse in limbajul lor activ. activizarea vocabularului. POVESTIREA Povestirea este una dintre activităţile de educare a limbajului cele mai plăcute copiilor. se pot desfăşura scurte jocuri-exerciţiu pentru fixarea noilor cuvinte in vocabularul copiilor: să construiască propoziţii cu cuvintele: lebăda. codru.

pe baza unor ilustraţii sau desene s. fragmente de povestiri si povesti. aceasta activitate lărgeşte sfera de cunoştinţe ale copiilor. Capra cu trei iezi si Ursul păcălit de vulpe de Ion Creanga. analizează si compara. atractive. accesibile.a. • poveşti in care elementele realiste se îmbină cu cele fantastice. realizate de către educatoare. zicale. sa dezvolte sentimente si stări afective pozitive. • povestirile copiilor. cât si cele fantastice. ).) Copiilor de trei ani le sunt accesibile atât povestirile realiste. ca mijloc fundamental de comunicare. Povesti de Hans Christian Andersen s. pe baza intrebarilor formulate de educatoare. ei îşi însuşesc cuvinte cu sensuri proprii si figurate. La grupa mijlocie se pot folosi . care corespund nevoii lor de cunoaştere si de afectivitate si care le pot influenţa comportarea. baba din Fata babei si moşneagului de Ion Creanga s. memorează. • povestiri despre vieţuitoare. stabilesc anumite relaţii intre fapte si personaje. Prin conţinutul ei. copiii trebuind sa reţină desfăşurarea evenimentelor si sa le expuna pe baza unor procedee si mijloace specifice ( de exemplu. ca activitate obligatorie sau in timpul jocurilor si activităţilor alese cu toata grupa sau pe grupe mici de copii. copiii descoperă trăsături de caracter. îşi aleg modele de viaţa. cunosc întruchipări si manifestări ale binelui si ale răului ( de exemplu. Povestirile educatoarei Povestirile educatoarei sunt expuneri orale ale unor opere literare ( povesti. cat si etica. se constituie ca unitate intre comunicaţional ( transmitere de informaţie ) si cognitiv. Multe basme au ca tema relaţia dintre copii si părinţi ( de exemplu: mama vitrega. • limbajul. cu bogatia si expresivitatea limbjului.• gândirea logică. proverbe. de asemenea. • povestirea contribuie. la dezvoltarea atenţiei datorita căreia copiii memorează numele personajelor. povestiri).a. Poveştile si povestirile au teme variate: • lumea copilăriei si viaţa adulţilor. În grădiniţa de copii se desfăşoară doua tipuri de povestiri: • povestirile educatoarei. Aceste activităţi se organizează cu întreaga grupa. proces cognitiv complex de exersare prin crearea unor imagini noi pe baza prelucrarii reprezentarilor si a experientei cognitive anterior formate. La grupa mica povestirile trebuie sa fie scurte. Receptarea atenta a povestirilor contribuie la familliarizarea copiilor cu structura limbii. Limbajul si gândirea se intercondiţionează. reţin succesiunea întâmplărilor. formule specifice acestor creaţii literare. contribuind la formarea conştiinţei morale. Gandirea se dezvolta avand ca suport limbajul. descoperă trăsături si comportamente ale personajelor. ajung la generalizări. Aceştia urmăresc cu atenţie întâmplările basmului sau ale povestirii. structuri gramaticale. Tematica operelor literare expus in activitatea de povestire se diferenţiază de la o grupa de vârsta la alta. trăsături si comportamente ale personajelor s. in Scufiţa Roşie de Charles Perrault. Poveştile au atât valoare formativa. • imaginaţia. ).a. expresii poetice. iar limbajul este expresia nivelului de dezvoltare a gandirii. Punguţa cu doi bani.a. împărăteasa rea din Alba-ca-Zapada si cei şapte pitici de Fraţii Grimm. construcţii ritmate si rimate.

• Expunerea poveştii / povestirii de către educatoare: educatoarea anunţa titlul si autorul poveştii / povestirii sau basmului. / Albine in floare / Iarba pe ogoare. / Cu brate de flori /Fluturinsi cantari. marionete de la teatrul de păpuşi. la grupa mica. . trebuie selectate judicios conţinuturile in funcţie de obiectivele cadru si de referinţă. exersarea capacităţii de comunicare. in funcţie de vârsta copiilor sau subiect6ul povestii: se pot utiliza jucării. cuprinde: • stabilirea obiectivelor. Acestea constituie punctul de plecare intr-o scurta discuţie pentru prezentarea conţinutului povestii. Desfăşurarea activităţii presupune mai multe secvenţe: • Introducerea în activitate – este o parte parte foarte importanta pentru succesul activităţii. identificarea trăsăturilor personajelor. pentru a trezi emoţii si pentru a asigura motivaţia învăţării. • pregatirea materialului didactic. de-a lungul întregului an de învăţământ. in introducerea activităţii de povestire cu tema Căsuţa din oala ( basm popular ) educatoarea poate realiza momentul de captare a atenţiei copiilor cu ajutorul personajului Rică-Iepurică care anunţa câteva surprize pentru copii. adaptarea acestora la particularităţile de vârstă ale copiilor. La grupa mijlocie si chiar mare se poate utiliza in activitatea de povestire Legenda ghiocelului de Eugen Jianu.opere literare care sa-i familiarizeze pe copii cu diverse aspecte la vieţii si sa le influenţeze comportamentul. Structura activităţii de povestire Aceste activităţi trebuie proiectate conform finalităţilor procesului instructiveducativ din învăţământul preşcolar. in afara de planificarea calenndaristica. Etapele activităţii de povestire: Organizarea activităţii cuprinde: .a. Metodele si procedeele alese de educatoare pot fi diverse. Se poate apela si la cateva versuri: Eu sunt fiica anului /Trimisa de Mos Timp / Anotimpul sa il schimb / Tara toata s-on cuprind. Astfel. un cadru din poveste sau se poate utiliza conversaţia libera ori pe baza de ilustraţii. • studierea atentă a textelor literare. siluete de personaje. in strânsă relaţie cu celelalte activităţi de educare a limbajului. expunerea trebuie sa fie clara. Pregătirea activitatii.sau cu ajutorul unei planşe ce ilustrează primăvara. La grupa mare pregătitoare povestirile devin mai complexe. De modul in care este captat interesul copiilor pentru subiectul abordat depinde in mare parte realizarea obiectivelor propuse. Educatoarea trebuie sa planifice povestirile eşalonat. au ca scop sesizarea planului real si a celui ireal. • alcătuirea planului povestirii: succesiunea episoadelor. accesibila si expresiva pentru a capta atenţia.asigurarea cadrului adecvat desfăşurării activităţii. stimularea creativităţii copiilor. • selectarea conţinuturilor. iar introducerea in activitate se realizează cu un personaj simbolic – Primăvara. stabilirea pasajelor si a expresiilor literare de memorat.pregătirea si expunerea materialului didactic si a mijloacelor audio-video s. . mai ales atunci când este nevoie sa pregătim copiii pentru înţelegerea conţinutului. dar le da si o sarcina: copiii trebuie sa fie atenţi si sa spună la sfârşit de ce s-a numit aşa povestea si ce personaje au întâlnit in ea.

. întrebări retorice. ....Cu ce personaj aţi dori sa nu semnaţi si de ce?’’ etc. sa încerce sa le transmită permanent emoţii copiilor. Educatoarea trebuie sa se transpună in rolul personajelor.Fiţi atenţi!’’.. Exista pericolul ca unele educatoare sa prelungească prea mult aceasta parte. Educatoarea poate pune doua-trei întrebări cum ar fi: .. în caseta video. ceea ce va conduce la plictisirea copiilor. repetiţii. întrebările pot fi de genul: .Spuneţi titlul unei alte povesti/povestiri in care este pedepsita neascultarea (sau lenea. caseta audio-video.Cu ce personaj aţi dori sa semnaţi si de ce?’’.Nu mai vorbi!’’ etc. dorind sa cunoască tot ce au reţinut copiii si astfel sa transforme încheierea intr-o repovestire.Care sunt personajele pozitive?’’ ( întruchipări ale binelui ). păpuşi.. marionete sau se foloseşte un alt procedeu modern. schimbarea ritmului vorbirii pe parcursul expunerii. material didactic adecvat. .Ce reprezintă ghiocelul si de ce îl numim astfel?’’.Ce personaje nu v-au plăcut si de ce?’’. la scăderea interesului pentru activitate si poate chiar anula efectul mesajului transmis de conţinut. Educatoarea poate face permanent referire la povesti care au acelaşi mesaj.Oare cine îl va ajuta?’’ etc. dar si sa sublinieze intelesul cuvintelor... propoziţiilor si frazelor. îngâmfarea.. mai puţin utilizate in zilele noastre. personaje sau întâmplări asemănătoare. Educatoarea trebuie sa verifice pe parcursul activitatii daca se menţine interesul copiilor pentru poveste / povestire. menite sa le întreţină atenţia. siluete si machete.integrarea noilor cunoştinţe in sistemul celor însuşite anterior si asigurarea retenţiei si a transferului. )!’’ .. . Expunerea poate alterna cu dialogul succint cu copiii sau cu întrebări retorice. sa creeze tensiunea emoţională si dinamism.Ce personaje v-au plăcut si de ce?’’. .. Nu se recomanda atenţionarea copiilor prin formule: . Cine s-a supărat pe ghiocel si a vrut sa-l pedepsească?’’. egoismul etc.Care sunt personajele negative?’’ ( întruchipări ale răului ). .. păstrându-se însă stilul autorului. mimica. Astfel. formule de genul:. Precizarea personajelor principale cu trasaturile lor reprezentative. pentru povestea Legenda ghiocelului. dar care dau farmec basmelor. li se prezenţa copiilor si imagini ce sugerează conţinutul sau se derulează un diafilm. . ci trebuie folosite metodele si procedeele care sa le capteze interesul acestora pentru poveste / povestire: ton. Exemplu: . se mânuiesc siluete. accentuari si scaderi ale intensitatii vocii:. Încheierea activităţii se axează pe fixarea conţinutului poveştii.. mimica si gesticulaţie.Ascultaţi!’’.. Aceasta se poate realiza prin: reţinerea momentelor principale ( pe baza de imagini si întrebări ). .. chiar unele cuvinte mai vechi. punând prea multe întrebări. intonaţie. mijloace imitative si intuitive: diafilm. . Expunerea trebuie adaptata nivelului de înţelegere al copiilor.Expresivitatea expunerii se brealoizează prin: modularea vocii.. Sa vedem ce s-a mai întâmplat!’’ sau: . Pe măsură ce se derulează expunerea.În ce alta poveste aţi întâlnit personajul mama vitrega?’’ sau .

• să comunice gânduri si impresii despre întâmplări si personaje. adică de: • însuşirea conştientă.repovestirea pe baza unor tablouri/ilustraţii ce redau episoadele principale ale povestirii.. accesibile. la alegere.. ei redau mai simplu sau mai dezvoltat conţinutul literar. . Exemplu: . sa fie capabili sa comunice intre ei si cu adulţii. care i-au impresionat. Copiii trebuie: • să redea întâmplări reale sau imaginare in succesiunea lor. se dezvoltă gândirea logica si memoria copiilor. Repovestirea Prin activitatea de repovestire a textelor literare ( povesti. În funcţie de vârstă. se exersează vorbirea. d. gândurile si sentimentele. c. povestiri ) expuse de educatoare. motivându-şi preferinţa. Aceasta este o modalitate des întâlnită la grupele mici. Reuşita activităţii de repovestire depinde de gradul de însuşire a povestirii de către copii. a unor secvenţe din povestire. Atat repovestirea unui text literar.Retenţia si transferul se pot realiza in cadrul povestirii Legenda ghiocelului prin solicitarea copiilor de a găsi modalităţi de a-l apăra pe ghiocel de frigul iernii. corecte sub aspect fonetic.Arătaţi cum mergea cocosul ţanţoş când se întorcea de la curtea boierului cu alaiul de păsări după el’’. Pentru realizarea acestui deziderat se impune necesitatea repetării povestirii în afară activităţii obligatorii si necesiitatea expunerii in sala de grupa a unor tablouri sau ilustraţii ce redau conţinutul povestirii. se urmăreşte formarea capacităţii de exprimare exacta. Activitatea de repovestire se poate organiza începând cu grupa mica. În repovestire contribuţia copiilor este restrânsă. • să desprindă trăsături ale personajelor-. Repovestire pe baza unui text citit. inteligibila. • însuşirea temeinica a povestirii. cu mijloace lingvistice proprii. lexical si gramatical. Repovestire liberă. redarea prin desen. Povestirile copiilor Povestirile copiilor apar sub formă: repovestire.mimarea unor acţiuni ce definesc anumite personaje alese de copii. cât si povestirea creată de educatoare se pot realiza in forme diferite: a. . Prin toate activităţile de educare a limbajului desfăşurate in grădiniţa de copii.Cum cântă lupul la uşa iezilor?’’. • să aprecieze fapte ale acestora. . dar poveştile si povestirile trebuie sa fie simple. Copiii preşolari trebuie sa fie capabili de a-si exprima trebuinţele. reproducerea trebuie sa fie exacta.Repovestirea pe baza unui plan verbal corespunzător fragmentelor logice ale povestirii. povestiri create de copii. • să aleagă personajul care le-a plăcut sau pe care-l considera model. cursiva. b.

• Repovestirea integrală -unul sau doi copii realizează repovestirea integrală. se recomanda stimul. expunerea unei machete sau a unui decor. • Expunerea. se realizează pe baza unui plan verbal. pot fi solicitaţi copiii sa completeze expunerea. Repovestirea pe baza unui plan verbal corespunzator fragmentelor logice ale povestirii Acest tip de repovestire face trecerea spre povestire libera. Educatoarea expune planul verbal pa baza căruia copiii realizează repovestirea. pe care copiii trebuie sa le identifice spunând titlul si autorul.educatoarea anunţă titlul si autorul. audierea unui fragment din poveste / povestire. cu atat repovestirea devine libera. Planul verbal poa avea forma unor intrebari. prezentarea unui personaj din poveste / povestire. Povestirile scurte trebuie sa fie repovestite in întregime de un singur copil. La grupa de cinci-sapte ani.Repovestire pe baza unor tablouri / ilustraţii ce redau episoadele principale ale povestirii Desfăşurarea repovestirilor pe baza de tablouri / ilustraţii conţine următoarele secvenţe: • Introducerea în activitate . unele întrebări pot solicita explicaţii si aprecieri ale faptelor. povestirile mai dezvoltate pot fi redate de doi-trei copii. pe fragmente. daca este cazul. EXEMPLIFICARE . accesibile copiilor. Etapele activităţii de povestire pe baza unui plan verbal sunt: Organizarea activităţii – presupune asigurarea unui cadru adecvat desfăşurării activităţii si pregătirea materialului didactic. • Repovestirea conţinutului povestii / povestirii. a conţinutului povestirii • Repovestirea . a.a. b. care înfăţişează locul de desfăşurare a acţiunii s.Repovestirile pe baza de tablouri / ilustraţii si cele pe baza unui plan verbal le oferă copiilor puncte de sprijin. planul trebuie sa fie mai amănunţit. La grupa mare pregătitoare se poate urmări prezentarea unor detalii semnificative. pe scurt.larea repovestirii libere prin care se exerseza vorbirea libera a copiilor. cu cât se vor folosi mai putin de tablouri. care delimitează secvenţele povestirii.copiii repovestesc conţinutul pe baza tablourilor care redau câte un episod al povestirii. Educatoarea trebuie sa realizeze in prealabil un plan verbal accesibil si succint. Desfăşurarea activităţii • Introducerea in activitate constă in: prezentarea unor imagini din poveste sau povestire. În funcţie de grupa de vârstă si de nivelul copiilor. planul este simplu sau mai amplu: la grupa de patru-cinci ani.

da’’.Plan de întrebări dezvoltat pentru povestirea Ursul păcălit de vulpe de Ion Creanga. recompensarea din fragmente a unei imagini din poveste / povestire ( puzzle ). măcar prin simpla menţionare a titlului si a autorului..Cum a reuşit vulpea să-şi găsească hrana? Cum l-a păcălit vulpea pe urs? Planul verbal pentru basmul Alba -ca. prin aceasta pregătindu-i pentru activitatea şcolara. se recomanda recitirea integrala ( daca textul n u este de dimensiune mare ) sau parţiala a acestuia. redarea. Dupa citirea textului literar. stimulându-le interesul pentru carte.nu’’. Alba – ca –Zăpada ajunge la casa piticilor. Prin întrebări si răspunsuri. După familiarizarea cu textul literar. Împărăteasa cea rea este pedepsita. Încheierea activităţii se poate realiza prin: . clarte si simple.povestirea integrală a conţinutului povestii / povestirii. aprecierea faptelor personajelor din poveste / povestire ( fapte bune – fapte rele si motivarea acestora ). În încheierea activităţii.. a unei secvenţe din poveste / povestire sau a unui personaj îndrăgit. personajele si trăsăturile acestora desprinse din faptele lor.Zăpada si cei şapte pitici de Fraţii Grimm. se reactualizează alte texte literare înrudite tematic. alegerea unui personaj preferat si motivarea alegerii. Împărăteasa cea rea încearcă sa o omoare pe prinţesă. . planul de întrebări este mai redus: . educatoarea accesibilizeaza înţelegerea mesajului prin intrebari adecvate. c. Împărăteasa – mama vitrega – hotărăşte sa scape de Alba–ca –Zăpada. Întrebările trebuie formulate astfel încât răspunsul sa nu se reducă la cuvintele monosilabice: . se stabilesc momentele principale ale acţiunii. . aceasta presupunând atenţie si memorie de lunga durata. Repovestirea pe baza unui text citit Prin lectura expresivă a unui text literar. Împărăteasa doreşte sa aibă o fetiţă. educatoarea îi ajuta pe copii sa descopere frumuseţea limbii literare. Pentru copii este dificil aşa urmărească lectura unui text literar. Concomitent cu prezentarea conţinutului textului literar se explica cuvintele si expresiile necunoscute sau cu diferite conotaţii in text. ca tip de personaje si ca mesaj. Prinţesa este salvată de un fiu de împărat. prin desen. Demersul didactic următor este desprinderea / înţelegerea mesajului. Unde se află vulpea? Cine venea pe drum? Cum şi-a făcut rost de mâncare vulpea? Ce a facut taranul când a văzut vulpea in mijlocul drumului? Cum l-a pacalit vulpea pe urs? La grupa mare.

Cu ajutorul întrebărilor. Totuşi. gesturile. •să fie vizibile pentru toţi copiii. sa prezinte personajele principale. in succesiunea logica. acţiunile acestora. Desfăşurarea activităţii conţine următoarele secvenţe: • Introducerea în activitate. contribuind la dezvoltarea gândirii si a imaginaţiei creatoare.d. fluente. povestire pe baza unui plan dat. sa înfăţişeze momente reprezentative. prezentarea unui personaj cunoscut dintr-o poveste / povestire. povestire după modelul educatoarei. Poveştile create de copii Povestirile create au evidentă valoare formativa. întrucât trebuie sa trezească interesul copiilor si dorinţa unei participări active. personajele. folosirea unor jucării. nuanţate. povestire cu început dat. eventual stări sufleteşti ale acestora ). educatoarea orientează atenţia copiilor spre fiecare imagine. Acest moment se poate realiza prin: discuţii libere pe tema aleasa. la dezvoltarea unei vorbiri corecte. • Dirijarea observaţiei copiilor. • să înfăţişeze aspecte cat mai apropiate de experienţa de viaţă a copiilor. personajele . Repovestirea liberă Repovestirea liberă se caracterizează printr-o mai mare libertate a imaginaţiei copiilor. desen animat. înfăţişarea unui cadru de poveste. a unei machete. a. Ei repovestesc in funcţie de preferinţă si de receptarea afectiva. Cele mai frecvente tipuri de povestiri create si practicate in grădiniţa de copii sunt povestirile copiilor create pe baza unui sir de ilustraţii si povestirile cu început dat. Povestire creata pe baza unui şir de ilustraţii În povestirile create pe baza ilustraţiilor este necesar ca numărul ilustraţiilor sa se situeze intre 3 si 5. •să emoţioneze. În construirea povestirii trebuie valorificate toate elementele componente ale ilustraţiei ( cadrul acţiunii. sa fie necunoscute copiilor. •să aibă valoare educativa si estetica. ei trebuind sa retina cadrul actiunii. În grădiniţa de copii povestirile create de copii au diverse forme: povestire creata pe baza unui sir de ilustraţii. moment la fel de important ca si la celelalte tipuri de povestiri. din teatru de păpuşi. expresive. este necesar sa se asigure o succesiune logica a repovestirii si sa se acorde atenţie exprimării corecte. Ilustraţiile trebuie sa îndeplinească si următoarele condiţii: • să fie simple si accesibile copiilor. povestirea sa conţină evenimente in succesiune logica. • Expunerea tuturor ilustraţiilor ce urmează a fi folosite în această activitate. întâmplările si personajele sa corespunda temei si conţinutului ilustraţiei. Etapele activităţii de povestire creata de copii pe baza de ilustraţii sunt: Organizarea activităţii presupune asigurarea cadrului optim si pregatirea materialului didactic.

La întreruperea relatării. Educatoarea trebuie sa stimuleze creativitatea acestora si formarea unei opinii personale. • să-şi imagineze întâmplări si personaje adecvate începutului povestirii. o povestire al cărei început este dat de educatoare. a animalelor. coerent evenimente si personaje cu trăsături adecvate.principale. educatoarea trebuie sa compună o povestire care sa fie model pentru copii. • să sesizeze si să reţină elementele semnificative ale naraţiunii. Se vor surprinde emoţiile si sentimentele personajelor. cu mijloace lingvistice proprii. care trebuie sa continue povestirea începută de educatoare. Încheierea activităţii consta in actualizarea unor povestiri înrudite prin tema cu povestirea creata de copii si sublinierea mesajului. povestirea integrala realizata de un singur copil. Copiii sunt solicitaţi sa dea un titlu corespunzător povestirii. educatoarea trebuie sa pună câteva întrebări ajutătoare sau sa dea sugestii suplimentare. dezvoltarea unor trasaturi de caracter. povestirea integrala poate fi reluata de alt copil. Activitatea se poate finaliza cu un joc de mişcare sau cu un joc muzical. Realizarea acestei activităţi impune îndeplinirea următoarelor obiective: • să asculte cu atenţie expunerea educatoarei.Ce ai face tu in aceste împrejurări?’’. . de aceea se recomanda sa fie inspirat din viata copiilor. întâmplări importante si fapte ale personajelor din care se desprind trăsăturile lor. din ascultatori ei devin povestitori. În cazul in care nici o povestire nu îndeplineşte cerinţele didactice. corespunzator teblourilor. Specificul acestei activitati consta in schimbarea rolului copiilor. În funcţie de nivelul grupei. Povestirile cu inceput dat În aceasta activitate li se solicita copiilor sa realizeze... educatoarea va evalua povestirile.Cum pot acţiona personajele?’’. logic. b. . să sugereze subiectul pe care copiii trebuie sa-l dezvolte in expunere.. prin întrebări ca acestea: . moment in care sunt antrenati mai multi copii. Începutul dat trebuie: să trezească interesul copiilor. a adulţilor. • să prezinte corect. Reuşita activităţii este condiţionata si de momentul in care educatoarea întrerupe expunerea.Ce întâmplări pot avea loc?’’. prin aceasta realizanduse participarea afectiva a copiilor. • Compunerea povestirii de către copii Aceasta secvenţă a activităţii se poate desfăşura astfel: crearea povestirii pe fragmente. apreciind-o pe cea mai reuşita. să le stârnească imaginaţia. În încheierea activităţii. Reuşita activităţii este determinata de calităţile începutului dat si de deprinderile copiilor formate în activităţile anterioare. Exemplificare . acest moment trebuie sa corespunda intrigii si sa faciliteze continuarea povestirii in mod personal si atractiv.

În discuţie se subliniază consecinţele nefaste ale neasultarii parintilor care pot fi retinute pentru viaţa. fie pe baza unor povestiri cu personaje copii sau pui de animale care trec prin diferite păţanii fiindcă nu asculta sfatul părintesc ( exemplu: Scufiţa Roşie. pe nume Tomiţă. c. desfăşurarea si încheierea activităţii ).. La poalele dealului curge învolburat râul Repedea. cu titlul Ursuleţii neastâmpăraţi... Specific este faptul ca povestirea copiilor se realizează pe baza unui plan dat. De exemplu: .. activitatea reia cele trei etape principale ( organizarea. Varianta Li se cere copiilor sa deseneze / picteze secvenţe din povestirea lor. Organizarea activităţii Desfăşurarea activităţii cuprinde mai multe secvenţe: • Introducerea in activitate se realizează printr-o scurta discuţie fie despre viata urşilor.Ce e au făcut ceilalţi doi ursuleţi?’’. Ca in fiecare dimineaţă. Pot fi valorificate in structura aceleiasi povestiri interventtiile mai multor copii. Puiul de Ioan Alexandru Bătescu-Voineşti.. • Prezentarea începutului povestirii Educatoarea trebuie să creeze un cadru adecvat temei alese. . astfel li se dezvolta deprinderile artistico-plastice. coerenta si corectitudinea expunerii. Se pot selecta acele povestiri care ar putea alcătui o cărticica ilustrată ( cu desene ale copiilor sau cu imagini decupate ) cu titlul Sa ne ascultam părinţii sau cu un titlu propus de copii. Cu cele mai reuşite creaţii sa se alcătuiască un album cu titlul ales de ei. sa expună suficiente elemente despre personaje si situaţii posibile pentru a le facilita copiilor imaginarea unui conţinut in concordanta cu logica temei si a mesajului urmărit. Ce credeţi ca a făcut Tomiţă?’’.La marginea Pădurii de Argint străluceşte in soare căsuţa celor trei ursuleţi. Povestire pe baza unui plan dat Ca structura. vrea sa culeagă mure de pe vârful dealului. care solicita imaginaţia creativă si starea emoţionala a copiilor. . Dar ursuleţul cel mare. Capra cu trei iezi de Ion Creanga si altele ).Cum vreţi sa se încheie povestirea?’’ Educatoarea va îndruma povestirea fiecărui copil. mama-ursoaica îşi cheamă ursuleţii de la joaca si le spune sa nu se îndepărteze de casa in lipsa ei. de Charles Perrault.Prin ce peripeţii a trecut?’’.. . evidenţiindu-se bogăţia si originalitatea conţinutului.Povestirea cu început dat. astfel povestirea va deveni mai complexa. În depărtare se zăreşte un deluşor plin cu tufe de zmeura si de mure.’’ • Crearea povestirii de catre copii Educatoarea orientează imaginaţia acestora prin întrebări ajutătoare: . Încheierea activităţii constă in aprecierea creaţiei fiecărui copil. care îi orientează pe aceştia spre aspectele caracteristice ale temei alese.. Începutul povestirii trebuie întrerupt într-un moment care poate trezi curiozitatea si interesul pentru povestire. .

De exemplu: La bunici. sa aibă valoare educativa. • întâmplări din viaţa animalelor. in funcţie de nivelul copiilor. momente trăite de copii. întâmplări. in acelas timp. Duminica in familie. Structura acestei activităţi conţine si secvenţe comune cu alte tipuri de povestire: Organizarea activităţii Desfăşurarea activităţii • Introducerea in activitate . Temele alese vizeaza experienţele lor de viaţă. interogative sau sub forma de titluri. Copiii trebuie să-şi imagineze locuri. ca in filme de desene anemate ori ca in vis etc. Povestire după modelul educatoare O astfel de activitate se organizează la grupa de cinci-şapte ani. Unde trăiesc bunicii tăi? Cum sunt bunicii tăi? Ce întâmplări ai trăit in casa bunicilor? Ce sentimente ai faţă de bunici? Plan de idei sub forma de titluri pentru tema Jocurile copilului Jocuri îndrăgite Jocul preferat Copii participanţi la joc Rolul jocului in viaţa copilului d. ca in lumea reala. • Expunerea povestirii create de copii. Planul de idei poate fi construit sub forma de propoziţii enunţiative. de obicei un eveniment trait de ei • Aprecierea povestirii Tematica povestirilor create de copii după modelul educatoarei poate fi legata de: • fapte cotidiene. De familia acestora sau de prieteni. Încheierea activităţii presupune creativitatea din partea educatoarei. întâmplări. Lectura pe baza de imagini . Exemplificare Plan de idei sub forma de propoziţii interogative pentru tema La bunici. fapte care s-au petrecut sau se pot petrece in viitor.anunţarea temei si a unor obiective. Planul poate fi mai dezvoltat ori mai succint. Jocurile copilului etc. educarea moiral-civica prin mesajul pe care copiii trebuie sa-l transmita prin povestirile lor. • Expunerea povestirii-model de catre educatoare Povestirea trebuie sa aibă un subiect simplu. Educatoarea are sarcina didactica de a stimula imaginaţia si de a încuraja originalitatea copiilor. disponibilitatea pentru nou si atractivitate. Va urmari. apropiat de experienţa de viaţă a copiilor.asigura succesiunea logica a întâmplărilor si reliefarea trăsăturilor personajelor implicate in povestire.

folosind un limbaj propriu. pentru a permite analiza si compararea elementelor componente. fara sesizarea relaţiilor dintre acestea. sunt actualizate reprezentari stocate in memoria copiilor. pentru a nu dispersa atenţia copiilor. sunt actualizate reprezentări stocate in memoria copiilor. ). pentru a fi percepute fără dificultate. sa explice relaţii. 2. Sub aspect tematic: • să asigure realizarea obiectivelor cognitive si afective. atractivitate s.a. fiind accesibil si interesant. de catre educatoare. • să îndeplinească cerinţe didactice ( accesibilitate. • să corespundă programei. claritate.Lectura pe baza de imagini este o activitate de educare a limbajului specifica învăţământului preşcolar. Percepţia se realizează prin metoda conversaţiei. • dezvoltarea unor trăiri afective. izolata a unor elemente adesea nesemnificative. Copiii trebuie sa analizeze imaginile. legat de diverse aspecte ale realităţii. prin relevarea cauzelor si relaţiilor dintre elementele constitutive ale imaginilor. de aceea se impune dirijarea percepţiei si interpretarea datelor sub îndrumarea educatoarei. Ilustratiile sunt studiate temeinic. Din perspectivă scopului didactic: • să asigure formarea unor reprezentări corecte. pentru a fi vizibile. sintezei si a generalizarii datelor. la dezvoltarea gândirii acestora. Prima componenta consta in perceperea organizata si dirijata de catre educatoare a imaginilor pe baza analizei. Desfăşurarea acestei activităţi conţine doua componente: observarea dirijata a imaginilor si dezvoltarea capacităţilor de receptare si exprimare a mesajelor. atenţie de scurtă durată. Materialul intuitiv are conţinut variat. pe baza cărora se realizează noi achiziţii de cunoaştere. incapacitatea de a recepta esenţialul. materialul intuitiv contribuie la îmbogăţirea si sistematizarea percepţiei si a reprezentărilor copiilor. Metodica lecturilor pe baza de imagini este determinată de particularităţile de vârstă ale copiilor si de scopul activităţii. • dezvoltarea proceselor psihice. pentru a elabora chestionarul pe baza caruia se ajunge la formularea ideilor . in prealabil. În lectura pe baza de imagini nu trebuie folosite multe ilustraţii. de la experienţa lor cognitiva. Componenta verbala a activităţii se realizează concomitent cu perceperea imaginilor. Activitatea de lectura pe baza de imagini duce la: • dezvoltarea capacităţilor intelectuale. • exersarea si îmbunătăţirea deprinderilor de exprimare corecta si coerenta. sa relateze acţiuni etc. • experienţa de viaţă redusa.. vizibilitate. Particularităţile de vârstă ale copiilor sunt: • percepţie nesistematica. prin care copiii trebuie sa descrie. Materialul intuitiv trebuie sa îndeplinească anumite condiţii: 1. morale si estetice. trebuie sa le descrie. de la experienţa lor cognitiva. • să aibă valoare estetica. • să aibă dimensiuni corespunzătoare. sa le compare si sa le interpreteze. Prin natura sa. pornind de la elementele cunoscute de către copii. • să contribuie la exersarea capacităţii de comunicare orala.

prin expuneri narative. • să fire precise. compararea si interpretarea acestora. sa îndeplinească următoarele condiţii: • să fie clare. Întrebările trebuie sa asigure înţelegerea unitara a tabloului. educatoarea orienteaza atenţia copiilor de la detalii la impresia de ansamblu.principale. asezarea mobilierului corespunzator: in careu. • să fie accesibile.. În prealabil.materiale după încheierea activităţii. • să fie o formulare conştienta. • să nu sugereze răspunsul si sa nu necesite răspuns monosilabic ( . Folosirea unor jucării sau a unor elemente de teatru de papusi creeaza dispoziţii intelectuale si afective optime pentru desfăşurarea activităţii. sa conducă spre concluzii parţiale si finale. dezvăluindu-se treptat la momentul potrivit ). Este recomandabil sa se conceapă elementesurpriza ( imagini aflate pe stativ / pe tabla sunt acoperite sau aşezate întoarse. determina motivaţia participării la activitate cu atat mai mult cu cat copiii pot fi anuntati ca aceia care sunt activi si răspund corect se pot juca cu aceste . Planul de întrebări trebuie sa orienteze atenţia copiilor. descrierea. prin convorbirea dintre educatoare si copii si prezentarea sintezelor parţiale. În aceasta secvenţă se folosesc mai multe procedee pentru captarea atenţiei si întreţinerea interesului copiilor. se poate prezenta o poezie sau o ghicitoare. Planul de întrebări se poate realiza si pe parcursul desfăşurării activităţii. • Perceperea / intuirea ilustraţiilor prin analiza. pe doua rânduri sau in semicerc ). prezentarea imaginilor si pregătirea pentru perceperea acestora. • să fie concise. întrebarea . Desfăşurarea activităţii conţine următoarele secvenţe: • Introducerea in activitate.nu’’ ). Răspunsurile copiilor trebuie: • să fie corecte. sa aibă funcţii cognitive si educativ-formative. organizând gândirea. pe măsura ce se trece de la un aspect principal la altul.. descriptive sau explicative. 2. se poate realiza o convorbire. sa dirijeze percepţia lor către elemente esenţiale si către detalii semnificative.da’’. Întrebările trebuie sa creeze situaţii—problema.Ce vedeţi in tablou / imagine?’’ necesita ca . realizata prin anunţarea temei. • să fie clare. si lectura pe baza de imagini presupune: Organizarea activităţii pregătirea sălii de grupă ( aerisire. Pentru perceperea imaginilor. . pregătirea si aşezarea materialului ilustrativ pe suporturi si adunarea copiilor. bazata pe înţelegerea aspectelor principale ale ilustraţiilor. • să fie complete.. Se mai practica realizarea unei scurte povestiri cu caracter pregatitore. Reuşita activităţii depinde de calitatea dialogului cu copiii. Structura activităţii de lectura pe baza de imagini Ca orice activitate cu preşcolarii.

• Fixarea conţinutului principal al imaginilor si sinteza finala. Caracteristici: • este o activitate complexă de evaluare a limbajului. • se foloseşte cu precădere metoda conversaţiei. sa evalueze. folosind cuvinte intrate in vocabularul lor activ. copiii trebuie sa selecteze lexicul adecvat. Copiii se joaca ( la grădiniţă. Teme pentru lectura pe bază de imagini Familia mea. sa interpreteze. Micul gospodar. concomitent cu urmărirea desfăşurării discuţiei. Prietenii omului ( biectele de uz personal ). • se organizează un număr relativ redus de activităţi de convorbire. pe o durata mai lunga. pentru a răspunde întrebărilor. dezvoltându-si curajul opiniei. în urma unor activităţi de observare. • prin aceasta activitate se actualizează si sistematizează cunoştinţele. De ziua celor dragi. Copiii îi ajuta pe părinţi.răspuns al copiilor o enumerare. Ce imagine urmeaza? CONVORBIREA Convorbirea este o activitate care îi pune pe copii în situaţia de a exprima independent. iarna. sa descrie / sa relateze acţiuni. • reuşita acestei activităţi este condiţionată de volumul de cunoştinţe acumulate si de temeinicia însuşirii lor. În livada. După acest prim contact cu imaginea. cauze si efecte. . jocuri didactice. Ori de cate ori este posibil. povestire. parcurgând întreaga scara taxonomica pentru a ajunge la concluzii. • se bazează pe cunoştinţe însuşite anterior in alte activităţi. In excursie. Toamna in parc. Despre o meserie frumoasa. Încheierea activităţii consta in integrarea noilor cunoştinţe in sistemul celor însuşite anterior si asigurarea retenţiei. se dezvolta la copii capacitatea de a-si ordona si sistematiza reprezentările despre lumea reala. oocrotiti Pamantul!. O zi in grădiniţă. aceasta întrebare satisface curiozitatea copiilor si este adaptata particularităţilor de vârstă. Cea mai atractiva si mai frecvent folosita formma de concluzii este povestirea prin care se releva semnificatia ansamblului. sa denumească. calităţi ce le sunt necesare la intrarea in clasa întâi. vara ). In parc. La ferma de păsări / animale. sa enumere. sa utilizeze anumite structuri gramaticale. apoi către celelalte planuri ( identice ) componentele. la grupa de cinci-şapte ani. La spectacol. educatoarea orientează dirijează percepţia către planul central. Frumuseţile tarii. pentru a completa răspunsurile colegilor si pentru a continua logic dialogul. in camera copiilor. Copiii Romaniei. fără suport intuitiv. • aceasta activitate contribuie la exersarea exprimării copiilor. sa descopere relaţii. Camera copiilor. De ziua mamei .. Ei au posibilitatea de a se exprima si de a-si susţine părerile in faţa unui colectiv. după sinteza finala li se poate cere copiilor sa dea un titlu semnificativ fiecărei ilustraţii. Despre o meserie frumoasa. Copii. Obiceiuri de iarna. lecturi pe baza de imagini sau in contactul direct cu obiectele si fenomenele lumii înconjurătoare.

a. in societate etc. se formează sentimente si atitudini morale ( ex. de exemplu: Natura.a. Convorbirea se organizeaza. Sa fim harnici si cinstiţi! s. Familia mea. convorbiri pentru verificarea cunoştinţelor.• participarea copiilor la convorbire necesita activitate intelectuala intensa. in general.. cu întreaga grupă. Sa spunem adevărul!.Dupa scopul didactic convorbiri pentru fixarea cunoştinţelor. • accentuarea caracterului formativ. realizate după anumite evenimente: o observare. animale. sintezei. Eficientizarea convorbirii impune: • planificarea activităţii din timp. dar se poate realiza si cu grupuri mici sau individual. Structura activităţii de convorbire Organizarea si desfăşurarea activităţii de convorbire impune pregătirea temeinica a educatoarei. astfel este dezvoltata gandirea prin exersarea operaţiilor si prin antrenarea calitatilor ei. selecţionarea cunoştinţelor in vederea formulării răspunsului potrivit. se formează calităţi morale precum politeţea.a. spiritul de cooperare si prietenie etc.: Cum sa ne comportam in grădiniţă si acasă?. • crearea unor situaţii diverse de viaţă. 2. povestiri despre copilărie si despre vieţuitoare s. care pot fi interesante si educative pentru copii. • prin tematica si conţinutul convorbirilor se formează si se consolidează reprezentări ştiinţifice si morale. când tema permite sistematizări si generalizări. curajul. • convorbirea prilejuieşte afirmarea opiniei.. teme referitoare la evenimente sociale. adică planificarea convorbirii la intervale optime si in număr .. ). stăpânirea de sine.Dupa tematica: tematica referitoare la natura: anotimpurile. la dezvoltarea limbajului contextual si la educarea atenţiei voluntare. o excursie s.). teme abordate in unele opere literare ( povesti. o plimbare in parc. sa corespunda intereselor si preferinţelor copiilor. care trebuie sa fie accesibila si atractiva. plante etc. Convorbirile se pot clasifica astfel: 1. efectuarea generalizărilor necesare pe baza analizei. teme de viaţa cotidiana: comportarea copilului la grădiniţă. Cum ii ajutam pe părinţi?. contribuie la dezvoltarea capacităţii de a exprima si de a susţine părerile proprii în cadrul colectivului. in familie. de exemplu: Anotimpurile. permiţând concluzii parţiale si finale. logica a răspunsului. constând in: concentrarea atenţiei pentru a recepta mesajul ( pentru a intelege intrebarea ). • elaborarea unui plan de întrebări adecvat temei. • alegerea temei. selectarea mijloacelor lingvistice pentru formularea corecta. comparaţiei si a abstractizarii.. convorbiri pentru sistematizarea cunoştinţelor. • prin modul de desfăşurare a convorbirii se creează condiţiile exersării unor deprinderi de comportare civilizata în colectiv.

care solicita in principal operaţiile gândirii: . . Aceleaşi procedee se pot folosi la o convorbire pe tema Ce-as vrea sa fiu? Sau Mijloace de transport etc.. cărora li se pot adaugă întrebări ajutătoare.se realizeaza pe baza succesiunii intrebarilor educatoarei si a răspunsurilor copiilor.De ce îngheaţă apa iarna?’’.Cum v-aţi petrecut vacanţă?’’.Ce e activităţi desfăşoară copiii in grădiniţă?’’. in funcţie de caracteristicile grupei la care se realizează aceasta activitate. urmate de comentarii. complexitatea tematica. În aceasta secvenţă se mai pot realiza scurte discuţii.Ce îşi pune un elev in penar?’’.care solicita in primul rand memoria .. de exemplu. pot fi antrenaţi copiii in instruirea planului de întrebări. Aceste proiecţii nu trebuie sa conţină detalii care pot dispersa atenţia copiilor de la tema centrala.De ce cad frunzele copacilor toamna?’’.a. . de metodele si procedeele caracteristice acestei activităţi cu preşcolarii.Ce legume se culeg toamna?’’...presupune: enumerare: . care sa asigure participarea acestora pe tot parcursul activităţii. . Întrebările vizează: scopul activităţii. intervin elemente specifice. o înregistrare pe caseta s.a.. elaborarea planului de discuţie. care sa facă introducerea in subiectul convorbirii.Ce mijloace de transport care circula pe uscat cunoaşteţi?’’. audierea unui fragment de cântec. o convorbire cu tema Oraşul meu poate alterna conversaţia cu jocul de rol. Planul de întrebări poate fi comunicat copiilor la începutul discuţiei sau pe parcursul desfăşurării ei. conţinutul convorbirilor. convorbirea de sistematizare . Activitatea de convorbire cuprinde aceleaşi etape ca si alte activităţi de educare a limbajului. Este recomandată utilizarea unor materiale emoţionale: ghicitori. Tot in funcţie de nivelul grupei. povestire succinta.. care ţin de obiectivele.Cum sunt zilele si . un copil fiind ghid. • Convorbirea propriu-zisă Convorbirea propriu-zisă . Se mai poate alterna discuţia introductiva cu jocul de rol. .. Se pot folosi proiecţii de diapozitive si filme menite sa le creeze copiilor disponibilitate afectiva. Organizarea activităţii consta in asigurarea cadrului potrivit Desfăşurarea convorbirii • Introducerea in activitate Introducerea în activitate este orientata spre evocarea unor impresii.restrâns. . care trebuie sa creeze motivatia participarii la activitate. alegerea procedeelor. îşi împărtăşesc impresii s. Caracteristicile planului de întrebări: • Planul de întrebări trebuie sa conţină întrebări principale. identica cu tema convorbirii. a unor trăiri afective puternice.. reproducerea unor evenimente sau acţiuni: . poezii. alţii – vizitatori care cer explicaţii ghidului.secvenţa principala a activităţii . de conţinutul. . corespunzător nivelului grupei de vârsta. volumul de cunoştinţe actualizat. • Întrebările diferă in funcţie de scopul activităţii: convorbirea de verificare . sub forma de întrebări care sa actualizeze cunoştinţe ale copiilor.Cum îşi ajuta copiii parintii in gospodarie?’’..

cu sistematizări ale răspunsurilor in forma concluziilor parţiale si finale. Constǎ de fapt în repetarea unor deprinderi de muncǎ: intelectualǎ. clar. .Cum se numesc animalele care trăiesc pe lângă casa omului’’’ ( generalizare ). Pentru a aplica aceasta metodǎ trebuie sǎ ţinem seama de gradarea exerciţiilor de la: "simplu la complex" şi de la "uşor la greu". În cadrul activitǎţilor frontale dirijate. interpretarea si clasificarea fenomenelor si a acţiunilor. înc de la venirea copilului în grǎdiniţǎ si pânǎ la plecarea lui la şcoalǎ. dramatizarea unor acţiuni discutate. cel mai adesea de către educatoare. audierea / vizionarea unor programe artistice etc. reţin cu rapiditate replicile personajelor şi gesturile. O importanţǎ deosebitǎ o are coordonarea corectǎ dintre ochi .Cum putem denumi cu un singur cuvânt ploaia. premierea răspunsurilor foarte bune si încurajarea celorlalţi copii.îmbrǎcarea. exerciţiul este nu numai o modalitate de observare. etc. . Întrebările trebuie sa îndeplinească anumite criterii: să fie accesibile. . astfel: . ninsoarea?’’. Sub indrumarea educatoarei şi prin exercţtiu foarte mult. ca urmare a .pregǎtirea sǎlii de grupǎ pentru activitǎţi. in alta forma decât s-a desfăşurat discuţia. să fie formulate simplu. Exercitiul aeastǎ metoda vine sǎ completeze. Exerciţiul îşi gǎseşte teren de exprimare pentru copil pe tot parcursul activitǎţilor. desfăşurarea unui joc aplicativ. se pot reconstitui tablouri sau machete.exerciţiul înseamnǎ chiar salutul la intrarea în grǎdiniţǎ. apoi. corect. la început copilul apasǎ tare. Dramatizarea presupune interpretarea unor personaje din poveşti sau povestiri. Participarea afectivă este puternică. care trebuie sǎ stea în atenţia educatoarei. acţiunea fiind dublata de verbalizare.. dar este şi o necesitate. a acţiunilor. fie cu copiii. sesizarea cauzelor si a consecinţelor. Pentru diversificarea si antrenarea tuturor copiilor. Încheierea activităţii Încheierea activităţii adesea este inclusa in concluzii. Dorinţa copiilor este foarte mare de a se identifica cu personajele favorite şi de “a intra în pielea lor”. în mod sistematic. intelectualǎ. rupe creionul. se pot comenta unele proverbe etc. ţinând seama de nivelul grupei. se poate recurge la intonarea unui cantec. servitul mesei civilizat. schimbǎ poziţia corpului. de aceea se pot folosi si elemente de joc. ..Coordonarea analizatorului vizual şi auditiv.nopţile vara?’’. copilul îşi va elimina aceste neajunsuri. povestirea se fixează cu uşurinţă şi de mai lungă durată. Cum este iarna?’’( comparatie ). În cadrul activitǎţilor de scriere. Întrebările de evaluare necesita motivarea fenomenelor. . ceea ce îl oboseşte foarte mult.. îşi exersează limbajul şi capacitatea de comunicare. sǎ sistematizeze şi sǎ segmenteze toate deprinderile de munca practicǎ. Concluziile se realizează oral.mâna. în scopul consolidǎrii diferitelor acţiuni ale copilului. Succesiunea întrebărilor si a răspunsurilor alternează cu sublinieri. strânge puternic creionul în mâna. succint. să vizeze experienţa de viaţa a copiilor. Aceasta înseamnǎ cǎ mişcǎrile se diferenţiazǎ. repetări ale unor aspecte principale. pentru a nu-şi forma greşit poziţia scris-citit. de asemenea solicita generalizarea. bruma. devin mai precise. indiferent de natura lor. practicǎ. fǎrǎ exercitiu copilul "uitǎ" şi nu-şi consolideazǎ deprinderile de munca necesare. vântul.

În acelaşi timp.Folosirea judicioasǎ în cadrul activitǎţilor a metodei exerciţiului contribuie la dezvoltarea gândirii. problematice în gândirea copilului. modelarea. Dacă algoritmul este urmat corect. de aranjare în sir crescător şi descrescător a grupelor de obiecte sunt de fapt nişte algoritmi pe care copiii i-au însuşit în mod conştient. Educatoarea formulează intenţionat propoziţii cu nonsens. prin soluţii pe care ei însişi le elaborează sub indrumarea educatoarei. în miscǎri. de formare de perechi. după un anumit număr de operaţii.Aplicarea cu succes a metodelor clasice îmbinate cu metode şi procedee moderne vor duce la situarea preşcolarului pe treapta cea mai apropiatǎ de scoalǎ.situând scoala ca o continuitate a muncii din gradinitǎ. .Ca metode moderne se aplica în practicǎ algoritmizarea. exemplu: "Ghiceste ce-am găsit". care antreneazǎ şi oferǎ copiilor posibilitatea de a surprinde diferenţe. Exemplu: "Linia"Linia frântaVaporul. problematizarea. În cadrul activitatilor de. iar copiilor le revine sarcina de a repeta şi corecta exprimarea şi sensul adecvat al cuvintelor în propozitie.Acoperişul cǎsutei lui Zdreanţǎ. Conturul balonului. când este pus în situaţia de a alege din cunoştintele sale numai pe cele care-1 ajută să rezolve o problemă dată sau când există contradicţii între modul de rezolvare teoretică şi cel de rezolvare practică a unei probleme.Dinţii fierǎstrǎului. dar sub altǎ formǎ. indiferent de categoria de activitate (activităţi matematice. cunoaşterea mediului). Schimbǎrile propuse de educatoare sporesc interesul copiilor pentru a efectua acelaşi exerciţiu. Se pune întrebarea dacă putem transpune şi în învăţământul preşcolar această metodă.aceastǎ metodǎ presupune crearea unor situaţii problematice.faptului ca procesul de excitatţe se restrânge tot mai mult la celulele nervoase care dirijeazǎ direct activitatea muşchilor mâinii. Exerciţiile de formare de grupe de obiecte după un anumit criteriu. Algoritmizarea este metoda care se bazează pe cuceririle psihologice privitoare la operativitatea gândirii. învǎţarea prin descoperire si tratarea diferenţiata.educarea limbajului problematizarea se poate aplica în cadrul jocurilor didactice orale. Ceea ce caracterizează problematizarea este crearea unor situaţii conflictuale. problemelor matematice. Metoda exerciţiului se poate aplica cu succes în cadrul activitǎţilor matematice pentru însuşirea în mod constient a tuturor exerciţiilor. fiecare exersând mai mult în direcţia în care-i place. a independentei în acţiune. Un algoritm este un procedeu. se stimuleazǎ activitǎţi creatoare şi se creeazǎ condiţii pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor. între cunoştiintele anterioare şi noile cunoştinţe.familie. Este important ca în formarea algoritmilor să se respecte două momente esentiale: fixarea lor şi aplicarea repetată. o regulă bine determinată de a rezolva o problema tipică. O alta tema pentru exemplificare: "Ovalul". relaţii dintre obiectele si fenomenele realitaţii. pentru formarea şi consolidarea reprezentǎrilor matematice si aplicarea imediatǎ în practica activitǎţilor din gradiniţǎ. Problematizarea. se va găsi în mod cert soluţia problemei. Bobiţe de struguri.Gard cu uluci. Aceste situaţii apar atunci când copilul observă un dezacord între anumite cunoştinţe şi problema care se cere a fî rezolvată.

Aceasta metodă se aplică ţinând cont de nivelul dezvoltării psihofizice şi intelectuale ale copiilor. obiective.are drept caracteristica separarea procesului de producere a ideilor de procesul de valorizare .caci nu calitatea conteaza .La gradinita metoda se desfasoara in grupuri de 5-20 de copii.De aceea se admit si ideile asazis bizarre. educatoarea caută permanent noi metode şi procedee care să vină în sprijinul sau prin descoperirea noului. analize. obiectivă. Una din aceste metode eficiente şi creative este " învăţarea prin descoperire ".Scopul central il reprezinta enuntarea a cat mai multor puncte de vedere .nu se respinge nimic.se emit solutii.a exprimarii imediate. o sedinta de brainstorming incepe prin enuntarea unei probleme. pentru a indruma participantii sa produca mai multe solutii. METODA ASALTULUI DE IDEI * BRAINSTORMINGUL * Brainstormingul sau furtuna in creier este o metodǎ a discuţiei in grup cu functia de a inlezni cautarea si gasirea celei mai adecvate solutii a unei probleme de rezolvat printro imensa mobilizare a ideilor tuturor participantilor la discutie . ci să aibă gândire critică. rationale a ideilor emise. care nu conduc la dezvoltarea gândirii.fara preocuparea validitatii acestora. obligă copilul să nu se mulţumească cu ce i se spune. mecanice. creativitatea şi nu memorizarea.se accepta totul. dupa care.E un bun exercitiu de stimulare si cultivare a creativitatii de grup. dezvoltă perseverenţa.Grupul cu care se lucreaza este preferabil eterogen. Pentru ca în procesul de învăţământ copilul să devină cât mai activ şi munca să-şi imprime un caracter creator.Intr-un fel .are loc o eliberare a imaginatiei. să elimine problemele stereotipe.in . disciplinată şi cere un volum de observaţii. sau la confuzii.De aceea este si supranumita “metoda” evaluarii anulate sau” filosofia marelui Da” .Educatoarea trebuie să aprecieze just folosirea algoritmilor.nonstandard. aprecieri.ci cantitatea. de evaluare a acestora. Învăţarea prin descoperire. Descrierea metodei. a creativităţii. prin anularea cenzurii intelective . solide având în prim plan dezvoltarea gândirii.Durata optima de timp pentru copiii prescolari este de 20 in functie de problema supusa dezbaterii si numarul de copii care fac parte din grup. altfel duce la eşec sau neaccesibilitate.od spontan. voinţa. Această metodă oferă cunoştinţe durabile.Metoda se bazeaza pe un resort psihic elementar mecanismul deblocarii capacitatii creative prin abrogarea-pentru moment. trecerea de la analiza la sinteza.In general. . pe moment.este retinuta orice idée. modelează aptitudinile de investigaţie.. intrucat. de la concret la abstract.

.maşini etc.maghetele mulajele etc. utilizarea CD in vederea autoinstruiri .instalaţii .Mai mult data fiind evoluţia istorică a resurselor materiale valorificabile in procesul instruiri se poate vorbi despre utilizarea lor in activităţi independente şi chiar despre individualizarea invăţării bazată pe utilizarea anumitor mijloace de invăţământ.aparate.mărind considerabil gradul de participare al acestora la desfaşurarea activităţilor insrtuctiv-educative . hărţi. medius locus “ . aparate. care sprijină realizarea instructiv – educative.Cuvântul derivă din latinescul .navigarea pe internet şi aşa mai departe mai amintim manualele şi alte cărţi.Mijloacele de invăţământ au meritul de a asigura o baza intuitivă .instalaţii.Sprijinind perceperea . utilaje.jocurile pentru dezvoltatrea vorbirii.instalaţiile pentru laboratoarele fonice.autotestare şi autoevaluare la diferite discipline de studio .asimilarea şi inţelegerea noilor conţinuturi de către preşcolari ele reusesc să le trezească interesul.bine selectate .planşe. sintagma “ mijloace de invăţământ “ include ansamblul cerinţelor pedagogice de selectare.plante. instalaţii.cuprinde prin estensie totalitatea uneltelor .perceptivă . jocurile pentru formarea deprinderilor practice .să ii stimuleze şi să le impulsioneze activitatea .cât şi valenţe formative ii obişnuiesc pe aceştia cu utilizarea unor instrumente. manuale.dispozitive .să ii sensibilizeze .activitatea de predare a cadrelor didactice şi atingerea obiectivelor specifice acestor activităţi.concret senzorială şi sugestivă activităţii de invăţare şi in acelaşi timp.2. integrare organică şi articulare a lor in strategiile didactice şi de valorificare eficientă in procesul instructiv.simulatoarele didactice .respectiv activitatea de invăţare a preşcolarilor .1. Exemplul cel mai elocvent in acest sens il constitue calculatorul electronic cu facilităţile pe care el le oferă –utilizarea unor programe speciale de autoinstruire . maşini etc.teste .contribuind la formarea şi dezvoltarea unor priceperi şi deprinderi practice şi intelectuale . mijloace tehnice de instruire etc). simulatoare didactice.educativ. animale. cărţi fişe de lucru . Aşadar mijloacele de invăţământ deţin atât valenţe informative intrucât sprijină imbogăţirea experienţei cognitive a elevilor. jocuri didactice.desemnând mijloacele sau aparatele de mediere .instalaţilor .prelucrate şi transpuse in perspectiva didactică .modelele mai ales daca sunt elaborate de elevi. de a vehicula informaţii bogate.trusele pentru elevi .) sau realizate intenţionat (modele . MIJLOACELE DE INVĂŢĂMÂNT DELIMITĂRI CONCEPTUALE Sintagma “ mijloace de invăţământ “ reuneşte ansamblul materialelor naturale (obiecte din realitatea inconjurătoare in forma lor naturala-minerale . De asemenea .pentru laboratoare fonice. Potenţialul pedagogic pe care il deţin mijloacele de invăţământ permite valorificarea lor in orice formă de activitate instructiv-educativă---educaţională formală .2.

in intregarea noilor cunoştinţe in sistemul cognitiv al elevilor.elementele integrate organic in structura acesteia. Pentru a identifica avanjele mijloacelor de invǎţǎmânt pentru a le selecta in vederea desfǎşurǎrii activitǎţiilor didactice şi pentru a le valorifica effcient este necesar sǎ se cunoascǎ funcţiile pe care ele le indeplinesc – funcţia stimulativ este asiguratǎ de modul de concepere a mijloacelor de invǎţǎmânt de modalitatea de oferire a informaţiilor de gradul de participare al elevilor pe care ele il determinǎ şi de activitatea care le se solicitǎ elevilor . la inceputul activităţii didactice –in acest caz ele având rol de introducere intr-o anumita temă de sensibilizare a elevilor de creeare a unor stări emoţiomale favorabile invăţării .competenţe şi abilităţi intelectuale şi practice recapitulare de cunoştinte teoretice şi practice sau competenţe şi abilităţi intelectuale şi practice verificare şi evaluare de cunoştinţe teoretice şi practice .Aceasta funcţie constǎ in . Segvenţele de instruire bazate pe utilizarea mijloacelor de invăţământ pot fi proiectate şi realitzate in orice etapă a activităţilor educaţionale cu caracter teoretic sau practic şi făcând apel la toate tipurile activităţii didactice {frontale –de grup –individuale sau combinate ) .concretizarea sau completarea conţinuturilor predate in corectarea eventualelor reprezentări greşite ale elevilor. cu tipul de subiecte alese in mod natural dar evitându-se monotonia şi sugerându-i-se prin intermediul materialului de joc-tipuri de roluri pe care şi le poate asuma la fiecare dintre nivelurile de vârstǎ in contextul jocurilor didactice proiectate şi realizate ca modalitǎţi de organizare a invǎţǎrii şi formǎrii unor deprinderi perceptive educatoarea trebuie sǎ ţinǎ cont ca materialul de joc sǎ corespundǎ sarcinii didactice a acestuia sǎ fie uşor de utilizat sugestiv şi nu in exces pentru a nu deturna atenţia copilului de la rezolvarea sarcini cǎtre manipularea materialului de joc in contextul activitǎţiilor libere de dupǎ-amiazǎ şi de acasǎ jucǎriile trebuie sǎ fie cât mai apropiate de sufletul copilului .cât mai adaptabile unor situaţii de joc multiple şi creative . comunicare de date explicare de cunoştinţe ilustare de adevăruri evidenţiere de caracteristici ale obiectelor –fenomenelor –proceselor de menţinere a atenţiei elevilor la sfârşitul activităţii didactice –in acest caz ele având rol in realizarea sintezei cunoştinţelor –in fixarea şi consolidarea lor in ilustrarea .in corelarea lor .in extinderea cunoştinţelor .O condiţie importantă este ca mijloacele de invăţământ să nu fie considerate exterioare activităţii didactice .sau nonformală şi atingerea tuturor tipurilor de obiective fundamentale ale activităţilor didactice :informare . de reactualizare a unor cunoştinţe sau priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice de lucru in anumite segvenţe de instruire sau pe tot parcursul activităţii didactice –in acest caz ele având rol de informare.comunicare –transmitere de cunoştinţe descoperire de noi cunoştiţte ilustrare şi demonstrare a unor adevăruri formare de noţiuni formare de priceperi şi deprinderi intelectuale sau practice fixare – consolidare –aplicare –exersare de achiziţii – cunoştinţe teoretice şi practice. In grǎdiniţǎ materialul de joc intervine in momente distincte ale programului educativ in etapa activitǎţi pe arii de stimulare –ceea a activitǎţiilor libere copilului trebuie sǎ i se ofere posibilitatea de a opta penru materiale care trebuie neapǎrat sǎ aibǎ corespondent cu lumea lui afectivǎ –in evoluţie de la 3 cǎtre 6-7.

generalizare. de comentarii. Există mai multe categorii de mijloace implicate in activitatea educativă din grădiniţă. respective diminuare a volumului in timp acordat acesteia şi de asigurare a unor ritmuri de lucru corespunzǎtoare particularitǎţilor de vârstǎ şi individuale ale acestora ratţonalizare a eforturilor depuse de educatori in activitatea didacticǎ de predare raǎionalizare. Funcţia de evaluare se datoreazǎ valenţei pe care o posedǎ unele mijloace de invǎţǎmânt –de apreciere a rezultatelor şcolare respective a nivelului de cunoştinte şi a abilitǎţilor intelectuale şi practice.respectiv diminuare a volumului de timp necesar realizǎrii diferitelor etape ale activitǎţilor didactice prin reducerea ponderii acţiunilor repetitive şi de rutinǎ şi prin creşterea ponderii acţiunilor de organizare conducere şi ghidare a activitǎţii elevilor. eventual.de uz didactic.obiecte concrete (fructe. a}Materialele didactice propriu-zise cumpărate sau confecţionate de educatoare sau chiar de copii care slujesc realizării activităţilor cu apel la contactul direct.obiecte de uz caznic .inţelegere şi apreciere a frumosului Functia de orientare a intereselor profesionale ale copiilor se realizeaza prin intermediul mijloacelor audio-vizuale care pot oferii informatii in legatura cu anumite profesiuni. Funcţia formativ-educativǎ se referǎ la faptul ca utilizarea lor presupune exersarea capacitǎţilor operaţionale ale gândirii-de analizǎ . raţionalizare a eforturilor depuse de copii in activitatea de invǎţare .jucării de toate tipurile .comparative.acţional cu conţinutul abordat .in trezirea interesului şi a curiozitǎţii acestora .dezvoltarea motivaţiei interne a elevilor pentru studiu . Funcţia esteticǎ se referǎ la faptul cǎ prin utilizarea unor mijloace de invǎţǎmânt elevii sunt puşi in contact cu valorile cultural –artistice –morale şi sociale asfel se poate contribui la dezvoltarea capacitǎţii de receptare .) ce sunt supuse observaţiei .Enumerăm câteva dintre materialele ce aparţin acestei categorii – .procesele şi evenimentele studiate.precum şi stimularea şi dezvoltarea curiozitǎţii epistemice şi a intereselor de cunoaştere a elevilor Funcţia informativǎ este datoratǎ faptului cǎ mijloacele de invǎţǎmânt oferǎ in mod direct un volum de informaţii despre obiectele .sintezǎ. Cum vârsta la care ne referim este accea a jocului cum abordarea ludică ocupă in variante multiple locul central in strategia educaţiei preşcolare sau a micii scolarităţi.raţionalizare. .abstractizare. Funcţia ilustartiv-demonstrativǎ se realizeazǎ atunci când mijloacele de invǎţǎmânt sunt valorificate ca substitute ale realitǎţii ca auxiliare didactice confecţionate intenţionat pentru a inlocui obiectele fenomenele procesele originale şi pentru a le reprezenta atunci când acestea nu pot fi cunoscute atfel sau când este nevoie sǎ fie mai bine observate şi analizate mai bine de cǎtre elevi Funcţia de investigare experimentalǎ şi de formare a abilitǎţilor intelectuale şi practice se realizeazǎ in situaţiile de instruire in care anumite mijloace de invǎţǎmânt sunt valorificate de elevi in realizarea de experimentǎri mintale sau practice prilejuri cu care ei formeazǎ şi exerseazǎ priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice Funcţia ergonomicǎ a eforturilor profesorilor şi elevilor şi a investiţiei de timp in diferitele segvenţe de instruire constǎ in posibilitǎţilor unor mijloace de invǎţǎmânt de .mijloace folosite trebuie să raspundă aceleiaşi particularităţi`.insotite de imagini si .

costume.instrumente muzicale .Sunt cele care invită copilul la manipulare .balansoarul ) .marea.Altele vizează motricitatea globală .cu care se lucrează la abilităţi manuale.biblioteca cu literatura pentru copii etc. .video.suporturi diferite .pot totuşi să solicite acţiunea copilului .plastilină.Foarte natural .mai degrabă ca un cadru de extindere a actului educativ dincolo de graniţele grădiniţei .Exemple de jucării cu dominantă creatoare sunt creioane de ceară de colorat.deşi nu sunt nimic prin ele –insele .instrumentele musicale .diapozitive .adică usurinţa de a se servi de mâinile sale .Unele vizează motricitatea fină .de suflat cu care se lucrează la muzică. c) Mijloace ale realităţii inconjurătoare care se constitue .spectacolele de teatru de păpuşi.să scoată din funcţie obiecte şi să inventeze moduri noi de a se servi de acestea .aspectomat.piese-figuri geometrice pentru activităţiile matematice şi nu numai.TV. Jucăriile care dezvoltă imitatia Imitaţia este procesul esenţial prin care copilul se apropie şi inţelege lumea care il inconjoară.coarda.iar numărul acestora să varieze in funcţie de gusturile şi interesul copilului Copilul ar putea astfel să-şi dezvolte cel mai bine toate aspectele temperamentului său.cercul.hârtie.natura insăşi cu frumuseţile ei.balonul.adică ele invită copilul să folosească intregul sau corp intr-o mişcare .planşe de lucru individual cu sarcini intredisciplinare –uneori sub forma de caiete speciale .conversaţii.muzicuţe instrumente de percuţie.concerte.structurile jocurilor din exterior ( toboganul. Jucăriile care dezvoltă creativitatea şi imaginaţia . b) Mijloace necesare suştinerii derulării actului didactic .casetofon. TIPURI DE JOCURI ŞI JUCĂRII Jucăriile care dezvoltă motricitatea il ajută pe copil să se servească intr-o manieră armonioasă de corpul său.mingiile.repovestiri.pânze de diferite tipuri etc.retriproiector.la activităţile plastice.a pune noul acolo unde nu există .tablouri sau planşe cu imagini utilizate in povestiri.jetoane cu imagini.radio.Anumite jucării favorizează in mod specific aceasta imaginaţie a copilului prin aceea ca. creioane .popicele.culori.el pare că vorbeşte .Toate jucariile ar trebui să permită copilului să-şi exprime creativitatea ..cărţi cu imagini şi text scurt pentru copii.tablă magnetică.parcurgând ciclul celor patru anotimpuri este un mijloc la care educatoarea recurge cu prilejul excursiilor organizate etc.jocuri de construcţie etc.filmele.jocurile de incastrare şi manipulare .Copilul adoră să pună impreună elementele care nu au fost prevazute pentru aceasta.aparat de proiecţie a diafilmelor.Exemple de jucarii cu dominantă motrică sunt: tricicleta .acuarele.la exerciţii grafice . material mărunt de construcţii .de teatru cu actori.a invăţa.acuarele.pentru a ţine corect sau a trece jucăria dintr-o mână in alta.orientare .plastilina.mobilier adecvat pentru jocurile de creaţie.Este de dorit ca un copil să aibă jucării din fiecare categorie .A crea inseamnă a concepe.râul.diafilme . .lipici.diapozitivelor.măşti pentru dramatizări.parcul.ce se oferă ca un cadru de observare dirijată complexă .pentru serbări. Pentru desfaşurarea activităţilor din grădiniţă este deosebit de important să se cunoască diferite tipuri de jucării.strada cu oamenii şi viaţa ei.uzina.pădurea.

jocurile de construcţie .sţ asmbleze . generalizare şi abstractizare. morale.pentru ca ele permit jocul care este el insusi indispensabil dezvoltării intelectuale ale copilului . nemijlocit sau prin exercitarea sistematică şi continuă a influenţelor instructiv.maşinile .Aceste activităţi ii permit să se aoropie de comportamente noi şi să –şi ia in considerare anumite angoase sau experienţe dezagreabile din viaţa sa. jocuri de atenţie.este cazul tuturor jucăriilor .copilul descopera realitatea şi işi exercită capacităţile mentale .Evident.jocurile de incastrare .jocurile puzzle. joc cu reguli. Jocuri cu reguli (jocuri simple). Practica sustinută a jocurilor simbolice prin abordarea creativă a unei tematici variate şi prin reproducerea simbolică a acţiunilor şi a relaţiilor sociale tot mai complexe.Inteligenţa celui mic este mai intâi de toate o inteligenţa senzorială .deghizările .tot ceea ce permite să-l facă să semene cu altcineva. estetice şi fizice prin antrenarea copiilor la variate activităţi opţţonale sub forma jocului simbolic şi a jocului cu reguli şi în spiritul jocului prin creşterea ponderii ocupaţiilor ludice cu finalităţi practice. sinteză. Referiri speciale ale obiectivelor şi continutul jocurilor la liberă alegere Obiective generale Extinderea sferei de cuprindere a conţinutului activităţii la alegere pe baza reprezentărilor acumulate despre realitatea înconjurătoare. Jocuri cu subiecte din basme sşi poveşti (jocurile dramatizării).de-a doctorul.afectivă. Organizarea şi îndrumarea jocurilor evaluate: a.materialele ). jocuri hazlii.[6] Dezvoltarea prin joc şi exerciţii a gândirii şi imaginaţiei creatoare.Prin manipulare . Jucăriile care dezvoltă capacitatea senzorială şi intelectuală .să clasifice . ocupaţii individuale şi cu grupuri mici de copii. joc-uri de perspicacitate. b.Exemple de jucării cu dominantă intelectuală apar in jocurile de asamblare .jocurile de clasare.de-a cumpărăturile.Exemple de jucării care au dominantă imitaţia oferă păpuşile şi toate accesoriile lor ( casa .de-a activităţile menajere.motrică . Formarea capacităţilor copiilor de a practica în mod independent sau sub conducerea liderilor formali a jocurilor cu reguli ce pot fi introduse în repertoriul ludic cu usurinţă. al interpretării acestora cât mai veridic şi în sensul desfăşurării acţiunilor în toată complexitatea lor.incercare şi asamblare . d.jocurile de ordonare . Dezvoltarea capacităţiilor intelectuale. Stimularea aptitudinilor de colaborare originală a jocurilor simbolice cu subiecte din viaţa cotidiană şi cu subiecte din poveşti şi basme cunoscute şi de organizarea practică a acestora în sensul creării atmosferei de joc.jocurile de loto-domino.garajul şi circuitul auto. Jocuri distractive.imbrăcămintea .sţ reflecteze –toate marile funcţii care stau la baza operaţiilor mentale. concretizare. al repartizării rolurilor. .o imită pe mama sa hrănindu-şi păpuşa sau se joacă de-a doctorul care face injecţii. Jocuri de creaţie cu subiecte din viaţa cotidiana.să relaţioneze . Jocuri simbolice.ferma cu animalele sale etc.să memoreze . a capacităţii de a efectua în acţiunea de joc operaţii simple de analiza.Anumite jocuri sunt in mod special concepute pentru a antrena copilul să descopere . c. în perspectiva familiarizării copiilor cu activităţi de tip şcolar. asimilate în procesul cunoaşterii.educative. prin contactul divers. jocuri de expresie afectivă.la telefon . comparaţie.

treci pe verde" "De-a poliţiştii" 4. Jocuri cu subiecte din poveşti şi basme: Jocul dramatizării "De-a scufiţa roşie" "De-a capra cu trei iezi" "De-a punguţa cu doi bani" Dramatizări "Anotimpurile" "Sarea în bucate" "Iedul cu trei capre" "Greierele şi furnica etc. al însuşirii limbii materne. cât şi în scopul lărgirii relaţiilor de cooperare. Jocuri simbolice: "De-a mămicile" "De-a familia" "De-a şantierul de construcţii"etc. Jocuri senzoriale "Săculeţul fermecat" "Ghici ce formă are" "Spune cum este" "Ghici din ce este făcut" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii vizuale . c. 1. Jocuri de mişcare "Lupul şi vânatorul" "Rândunica îşi caută cuibul" "Gâstele si vulpea" "Broscutele sar în lac" Jocuri sportive şi distractive "Mingea la căpitan" "Ocheşte ţinta" "De-a caii şi călăreţii" "Prindem fluturi" "Atinge clopoţelul" "Ne dăm în leagăn" Jocuri de circulaţie rutieră Atenţie la semafor" "Stop roşu. Exemplificări de jocuri de diferite tipuri: a. b. 2. comunicării şi autocomunicării.Valorificarea tuturor activităţilor la alegere în scopul îmbogăţirii şi adâncirii cunoaşterii. al intensificării. ca premisă a realizării lor. Jocuri de construcţie: "Casa bunicilor" "Grădiniţa noastră" "Cartierul nostru" "Satul nostru".

Jocuri pentru dezvoltarea perspicacităţii "Găseşte drumul lui Grivei spre cuşcă" "Care maşina ajunge mai repede la tine?" "Este ceva greşit în tablou?" "Ce se potriveşte?" "Unde este mai multa apă?" f. Jocuri de stimulare a comunicării orale "Povesteşte ce-ai visat" "Povesteşte cum ţi-ai petrecut vacanţa" b. Jocuri de atenţie şi de orientare spaţială "Ghici ce jucărie am ascuns" "Găseşe locul potrivit" "Unde am aşezat păpuşa" "Aşează ursuleţul unde iţi spun" "Spune-mi vecinii tăi" d."Ghici ce culoare se potriveşte" "Aşează la culoarea potrivită" "Arată-mi culoarea pe care să ţi-o spun" "Cine are aceeaşi culoare" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii auditive "Deschide urechea bine" "Ghici cine te-a strigat?" "Ghici cine este la telefon" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilităţii gustativ-olfactive "Ghici ce-ai gustat?" "Ce a cumpărat mama de la piaţă?" "Ce floare am mirosit" "Spune ce gust are?" 5. Jocuri de realizare a abstractizrii şi generalizării "Cum se numesc toate acestea la un loc" "Cine poate face mai multe grupe" "Ghici la ce cuvânt m-am gândit" "Alege imaginile" e. Jocuri de exersare a pronunţiei corecte "Spune la fel ca mine" "Să facem ca şarpele" "Se aude sirena" "Cântecul greieraşului" "Cocoşul şi găina" "Bunica toarce" c. Jocuri pentru dezvoltarea imaginaţiei "Spune mai departe" "Hai să facem o poveste" "Ce s-a întâmplat mai departe?" . Jocuri intelectuale a.

contribuie la modernizarea şi restructurarea întregii activităţi educaţionale. La toate grupele. cu comentarea întregii activităţi instructiv. se oferă copiilor largi posibilităţi de achiziţii de cunoştinţe. copiii se manifestă liber. iar sub aspectul finalităţii practice prin maximă eficienţă formativă. cadru de manifestare larg.educative pe "centre de interes". Prin reducerea numărului de activităţi frontale dirijate în formarea ariilor de stimulare. Jocuri pentru dezvoltarea proceselor de inhibiţie voluntară şi a autocontrolului "Jocul mut" "Sus-jos" "Zboară . joc de masă. ci ca o activitate gândită. conversaţia şi exerciţiul.zboară" "De-a visul"etc. îndrumată diferenţial în funcţie de obiectivele stabilite. . în etapa consacrată jocului ca formă de activitate instructiv. vor oferi fiecărui copil teren. tocmai prin varietatea de organizare şi desfăşurare a acestuia. jocurile copiilor nu trebuie să fie privite ca o simplă joacă. totuşi. pe un subiect prestabilit. Jocuri logico-matematice "Asează la căsuţa potrivită” "Şantierul de construcţii" "Trenul cu o diferenţă" "Ce piesă lipseşte?" Jocuri de cunoaştere a mediului înconjurător "Când se întâmplă?" "Să facem un tablou de iarnă" "După mine cine vine?" Jocuri de mişcare cu text şi cânt "Ursuleţul doarme" "Lanţul" "Dansul rozelor" "Ţăranul e pe câmp" Jocuri pentru însuşirea de comportare morală "Să sărbătorim ziua colegilor" "La teatru" "Avem oaspeţi la masă" Deşi activităţile sunt liber-creative. Aplicarea noii programe. educatoarea foloseşte o serie de metode specifice. fiecare copil va fi adus la nivelul de dezvoltare normală a unui copil de 5-7 ani. Activitatea didactică de dimineaţă se desfăşoara pe sectoare.educativă. demonstraţia. Jocurile propriu-zise. construcţie. judicios folosite şi la aceasta vârstă. Acestea sunt explicaţia.g. practică. de natura activităţilor şi de individualizarea acestora. iar printr-o atenţie şi orientare cu tact educativ. dar oferă largi posibilităţi de manifestare liberă a copilului. proiectată mental judicios. are drept arii de stimulare concentrate pe următoarele domenii: stiinţ. Dacă sunt riguros organizate. favorabil. bibliotecă. cât şi formarea abilităţilor şi a comportamentelor după posibilitatea de acţiune a fiecărui copil. ocupaţiile ludice şi exerciţiile-joc. deprinderi de muncă intelectuală. trebuie să se remarce sub aspectul conceperii prin riguorozitate stiintifico-metodică. artă. Aceste arii de stimulare concentrează desfăşurarea jocului la libera alegere. jocuri cu rol.

cunoştinţe.grupa) eşalonate pe cinci zile lucratoare a saptamânii. învaţă să asculte şi să se concentreze. având posibilitatea să se definească elementele specifice prin care trebuie să intervină în îndrumările individuale necesare. grupe. consolidează şi verifică în acest mod educaţia. a folosirii unei game variate de materiale din natură sau confecţionate de copii. prin antrenarea tuturor copiilor unui grup. unelte. Aria jocului de masă. Alegerea ariilor de stimulare se face în funcţie de obiectivele pe care dorim să le realizeze copilul (a centrului de interes. egocentrică. în special pentru aria "bibliotecă" sau a "jocului de masă".O importanţă deosebită în desfăşurarea acestor activităţi. care definite şi bine echipate. se evită însuşirea mecanică de cunoştinţe. Toate acestea sunt ca o completare a cunoştinţelor acumulate în cadrul activităţii frontale dirijate. deprinderi care se formează. răspunzând tuturor centrelor şi conducând copilul spre o personalitate multilaterală. a spaţiului grupei pe centre de interes (arii de stimulare). vârstelor. Desfăşurarea ariilor de stimulare cum ar fi: Aria jocului cu rol. a unui material variat şi adecvat. de a ştii uneori să uite de sine pentru a înţelege şi a se ajuta reciproc. Aria bibliotecă. de a-şi distribui şi asuma roluri astfel încât fiecare să aibă acces la interpretare. tema. fără să strige sau să se producă zgomote.[7] Prin manipularea jucăriilor. În organizarea ariilor de stimulare este necesar să se ţină seama de zona de desfăşurare. are organizarea sălii. Educatoarea va aprecia modul de desfăşurare liberă dirijată sau semidirijată. unor deprinderi de a-şi lua singuri jucăriile sau alte materiale şi de le reaşeza în ordine la locul lor. Educatoarei i se oferă ocazia de a constata priceperile şi deprinderile formate. conduce la formarea reprezentării copiilor sub aspectele esenţiale ale cunoaşterii obiectelor. arii de stimulare.formarea unor deprinderi de conduită ale copiilor în timpul jocului.formarea deprinderilor de comunicare în mod liber între ei. dar şi a vârstelor şi nivelului de dezvoltare psihică a copiilor. materialul cu care copilul emite judecăţi. subtema care preocupă saptamânal educatoarea . jucăriile trebuie să corespundă nu numai posibilităţilor de antrenare în diferite tipuri de joc. Aria ştiinţă. Desfăşurarea jocurilor pe arii de stimulare asigură o strânsă legatură între ceea ce se lucrează pe microgrupuri şi în comun. Ele asigură trecerea de la viaţa instructivă. pun in mişcare sensibilitatea şi activitatea copilului. truse. . zgomote de cooperare cu partenerii de joc. pentru a face legatura cu învăţarea de tip şcolar. la deschiderea spre lumea socială. . Aceste structuri de activităţi promovează jocul ca activitatate fundamentală şi asigură: . să se creeze spaţiu suficient. Îmbinarea activităţilor pe microgrupuri cu activitatea comuna oferă condiţii de realizare a obiectivelor pe care activitatea individualizată nu le poate realizat total. a descoperirii unor valenţe proprii a subiecţilor. precum şi lacunele acestora. Prin folosirea. plantelor. anotimpurilor. pentru a oferi copilului o adaptare individuală şi socială. În folosirea materialului se porneşte de la experienţa de viaţă şi limbaj a copiilor. Deosebit de important penrtu eficieţa activităţii educative este deci ca alegerea metodelor didactice să fie corelată cu mijloacele utilizate . animalelor. iar copilul este mai activ şi învaţă din plăcerea de a se juca. materiale. compară şi deosebeşte.iar locul şi rolul acestora să fie bine cunoscut şi fructificat . decizii. în cadrul ariilor de stimulare.accesul liber şi direct la jucării. .

1.2.3. FORME DE ORGANIZARE Organizarea frontala asigură un câmp unitar pentru toţi preşcolarii in predareinvăţare ,in realizarea obiectivelor comune(gândite pentru nivelul minim,accesibil tuturor copiilor din grupă ).Printre avantaje amintim faptul că această formă,modalitate de organizare asigură conducerea concomitentă a tuturor preşcolarilor ,receptarea sistematică şi consolidarea cunoştinţelor de către toţi copiii.Printre dezavantaje se numără caracterul magistrocentrist şi dirijist al predării-invăţarii insuficientă luare in considerare a particularităţiilor individuale –al ritmului de muncă al preşcolarilor al nivelului de pregătire anterioară.Depăşirea acestor limite presupune căutarea unor soluţii – (Cristea ,pag.187.1997) -stabilirea unor relaţii de tip nou intre educator şi educat ,prin utilizarea mai intensivă a metodelor euristice - deschiderea strategiilor instruirii directive la nivelul unor proiecte pedagogice de tip curricular care vizează perfecţionarea tuturor componentelor procesului de invăţământ -organizarea unor grupe de studiu mobile activate in condiţii stimulative reale -perfecţionarea comunicării pedagogice subiect –subiect atât la nivelul unor circuite verticale (profesor-elev )cât şi la nivelul unor circuite orizontale (elev-elev) - adaptarea stilului educaţional al educatorului la condiţiile colectivului grupei . -respectarea integrală a ritmului de muncă propriu al fiecărui preşcolar ,valorificabil in contextul unor strategii de predare –invăţare –evaluare ,active perfectibile in sens curricular. Organizarea pe grupe este o creaţie a curentului socio-centrist promovat la inceputul sec XX..Oferă preşcolariilor posibilitatea de a utiliza mai mult relaţiile interpersonale in rezolvarea unor sarcini de invăţare .Odată cu teoriticienii şcolii active ,diverse forma de muncă in echipe sau grupuri au fost instituite in scopuri propriu-zis didactice . Dincolo de faptul că in cadrul acestei forme de organizare unii preşcolari pot rămâne pasivi şi pot folosi rezultatele obţinute de ceilalţi ,intâlnim mai multe aspecte positive –posibilitatea de cooperare şi control reciproc-stimularea educaţiei intelectuale in condiţii de acţiune intensive pernanentizată la nivelul dezvoltării operaţiilor gândirii

resurselor creative alepreşcolarilor,interiorizarii motivelor invăţării,stimularea educaţiei morale ,cu efect in planul comunicarii sociale . In cadrul grupului ,preşcolarul,asociat al colegilor săi scapă de situaţia copleşitoare de a se găsi faţă in faţă cu educatorul .El este implicat in proiecte ,este stimulat să se exprime ,să ia iniţiativă şi să devină ,prin urmare ,active.Copilul capătă astfel experienţa colaborării şi experienţa morală a realaţiei cu ceilalţi.In plus mulţi preşcolari se simt mai in siguranţă mai confortabil vorbind intr-un grup mai mic.Fiinţele umane au o natura sociala,invaţă jocuri interactive in cadrul grupelor se pot oferii oportunităţii –copiii le pot arata celorlalţi ceea ce ştiu ei,cum s-au documentat, in ce maniera au tratat sarcina de lucru. Importante sunt rolurile şi pe care le pot juca elevii in cadrul grupelor din care fac parte.Nu mai puţin importantă este folosirea in pereche a metodei rezolvării de probleme in grupa A. WHIMBLEI descriu aceasta tehnica care presupune invăţarea in pereche, prin rotaţia rolurilor.Aceasta metoda angajează şi activează mai mult preşcolarii si-i determină să se automomitorizeze şi autoevalueze oferind un feed-back operativ. Perechile de preşcolari pot descoperii erorile şi conceptele lipsă exteriorizând gândurile ideile care apar in timpul procesului de rezolvare de probleme a rezolvării sarcinilor didactice iar educatorul poate să observe fiecare pereche să monitorizeze progresul şi să furnizeze feed-beack-ul acestui process. Configuraţia unei grupe de preşcolari variază ,educatorul ajustează mărimea şi relaţiile dintre membrii grupului in accord cu scopul unităţii de invăţare, materialele disponibile şi timp.Atunci când educatorul formează grupe de copii in vederea rezolvării unor sarcini didactice, el poate acţiona in două moduri-fie lasă copiilor iniţiative de a forma grupele(grupuri informale, care se forează pe baza relaţiilona de simpatie sau in funcţie de interesul şi dorinţa de a realiza sarcina propusă), după criterii ca ordinea alfabetică ,aptitudini ,locul ocupat in grupă ,grupări după un criteriu specificat prin tragere la sorţi sau prin numerotare grupări prin desemnare (desemnarea se realizează de obicei după responsabilităţiile sau atribuţiile preşcolariilor ),grupări pe baza de voluntariat ,grupări cu restructurări progresive. Organizarea individuală evoluează de la soluţia extremă in cadrul căreia fiecare educator lucrează cu câte un preşcolar ,in ritmul acestuia din urmă, spre strategiile instruirii diferenţiate care angajează un ansamblu de procedee precum- fişe de muncă individuală ,sarcinile de invăţare individualizate in mediul şcolar sau extraşcolar . Ca avantaj se remarcă respectarea particularităţilor individulae şi respectarea ritmului de lucru al fiecărui copil,iar ca dezavantaj –limitarea posibilităţilor de aplicare a acestei forme de organizare deoarece necesită un consum .mare de timp .Activitatea individuală realizată personalizat propune teme diferite adaptate particularităţiilor fizice şi psihice şi ritmului de muncă propriu fiecărui preşcolar.Proiectarea unei instruiri diferenţiate presupune combinarea muncii frontale cu cea de grup şi individuală care sporeşte eficienţa procesului de invăţământ.Individualizarea instruirii este aceea calitate a procesului de invăţământ care presupune orientarea strategiei pedagogice in direcţia cunoaşterii şi valorificării depline a potenţialului psihopedagic şi social al fiecărui copil. Invidualizarea vizează introducerea unor unităţi de instruire in favorarea celor care au conoştinţe reduse sau a celor cu deprinderi bine consolidate, oferă posibilitatea de a lucra in anumite momente in condiţii care îi convin personal subiectului permite parcurgerea

materiei intr-un ritm determinat , specific structurii psihice a subiectului punându-i acestuia la dispoziţie mai multe mijloace de instruire din care să poata alege.

.

Din acest unghi. fara a realiza o delimitare neta a acestor doua faze. Acestea si-i le va perfectiona si constientiza odata cu regimul scolar care utilizeaza functia metalingvistica si prin aceasta traducem în limbaj didactic o realitate instrumentala abstracta. fie la cel al unitatii de comunicare. deci. fie la nivelul enuntului. Jean Piaget spusese autoritar: "Toate conduitele comporta un aspect înnascut si unul dobândit. dar nu se stie unde se afla frontiera dintre .Dezvoltarea limbajului si pregatirea pentru scoala Prin natura ei. devine vizibila organizarea materialului de constructie. limba este un sistem de semne organizate riguros si determinate de scopul suprem al comunicarii umane. pe achizitiile spontane din anii prescolaritatii. la o analiza atenta. Învatarea se întemeiaza. la vârsta când i se formeaza primele abilitati de comunicare. Copilul se deprinde cu aceste caracteristici intuitive.

a limbajului. al expresivitatii vorbirii. Însusirea limbii materne se realizeaza prin respectarea unor reguli (fonetice. pentru formarea deprinderilor si priceperilor. învatarea orala a limbii constituie un instrument indispensabil pentru învatarea cititului si scrisului. Fara limbaj nu este posibila gândirea si învatarea. intentiile sale. Functiile mintale apar si se maturizeaza diferit. iar experienta muncii didactice din gradinita confirma. cu cele doua aspecte: limbaj interior. Respectând obiectivele sub aspect fonetic. este firesc sa fie asa. si totodataparticularitatile psihologice ale limbajului cu ceea ce este caracteristic în acest sens. Limba de "neînlocuit cu alta" (George Sion) este un fagure de miere filtrat prin raze de suflet si "curge prin veac pentru a ajunge în viers o nuanta de graiuri si cuminti" (Tudor Arghezi). sub aspect lexical.ele". Copilul vine în gradinita cu anume competenta lingvistica. lexicale. în perioada prescolaritatii copilul învata limbajul prin care îsi exprima dorintele nevoile. Însusirea limbii materne reprezinta un element esential pentru asimilarea de cunostinte. pentru ca o noua achizitie se cladeste pe un sistem de cunostinte si deprinderi sedimentat deja si nu pe un teren gol. În gradinita. limbaj exterior. gândirile. se realizeaza. în procesul relatiilor copil-copil si copil-educatoare. sub aspect al structurii gramaticale. acestea se materializeaza. al comunicarii orale. morfologice si sintactice). Grija pentru însusirea si folosirea corecta a limbii se coreleaza cu preocuparea pentru depistarea si cercetarea tulburarilor de vorbire. pe baza experientei cognitive capatate. limbajul capata noi valente si permite copilului sa realizeze relatii complexe cu . emotiile. garantia integrarii sociale si conditie a dobândirii performantei lingvistice. Este cunoscut faptul ca formarea capacitatilor operationale si functionale reprezinta o problema importanta în cadrul formarii intelectuale. Cercetarile psihologice au aratat. de aceea învatarea limbajului si a anumitor forme de rationament sunt posibile numai atunci când aceste functii au atins un anumit grad de dezvoltare si maturizare. în special. Acest lucru se realizeaza cu efîcienta optima în cadrul întregului program din gradinita. La vârsta prescolara. ca dezvoltarea vorbirii copiilor. are loc sub influenta mediului si a educatiei. Functia esentiala a limbajului este comunicarea.

adultii si cu ceilalti copii. a legaturilor cauzale dintre acestea. mijloc de cunoastere. sinteza. În procesul comunicarii cu adultul. Cu ajutorul limbajului se formeaza si se organizeaza sisteme în care sunt integrate cunostintele. educatoarea face cunoscut copiilor denumirea lucrurilor. dar si sa înteleaga si sa acumuleze informatii. fie prin cele ocupationale. sa-si organizeze activitatea psihica. ceea ce contribuie la sistematizarea si la complicarea conditiilor interioare de formare a personalitatii. comparatie etc. exersarii sau executarii unor sarcini. copilul foloseste acelasi limbaj. Educatoarea realizeaza prin comunicarea cu copilul stimularea proceselor psihice. numai daca în aceasta relatie copilului îi va fi satisfacuta curiozitatea si daca va gasi raspuns la atâtea "necunoscute" ale realitatii cu care vine în contact.). Prin intermediul limbajului. Interactiunea cognitiva verbalizata a educatoarei cu copilul va fi cu adevarat formativa. copilul isi dezvolta propria-i experienta si mai cu seama învata din experientele altora. a gândirii cu procesele ei (analiza. fenomenelor. dar este original dupa felul cum gândeste. în special prin cele de organizare a jocului. În procesul instructiv-educativ. Interventia adultului asupra dezvoltarii vorbirii copilului se face fie prin canalele verbale. sa-si exprime ideile si starile ulterioare. . prin intermediullimbajului se realizeaza transmiterea cunostintelor cu noi reprezentari. Prin intermediul limbajului. limbajul este mijloc de comunicare.

6 .

7 .

8 .

9 .

10 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->