P. 1
licenta-prescolari-scoala

licenta-prescolari-scoala

|Views: 494|Likes:
Published by Mirela Rodica Radu

More info:

Published by: Mirela Rodica Radu on Mar 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA BABEs BOLYAI CLUJ- NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC EXTENSIA NĂSĂUD SPECIALIZAREA: INSTITUTOR- ÎNVĂŢĂMÂNT

PRIMAR MODALITĂŢI DE PREGĂTIRE A COPIILOR PREsCOLARI ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OPTIME LA ACTIVITATEA sCOLARĂ Nasaud 2009 CUPRINS MOTIVAREA ALEGERII TEMEI......................................................... INTRODUCERE- Probleme cu caracter general privind Legea Învatamântului CAPITOLUL I - PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREsCOLARĂ.......................................... 1.1. Dezvoltarea fizica si psihica a copilului 1.2. Profilul psihologic al vârstei prescolare 1.3. Necesitatea cunoasterii psihopedagogice a copilului în vederea pregatirii lui pentru scoala CAPITOLUL II - PREGĂTIREA COPILULUI PENTRU sCOALĂ - OBIECTIV FUNDAMENTAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREPRIMAR 2.1 Premisele psihologice ale intrarii copilului în clasa I 2.2 Aptitudinea de scolaritate CAPITOLULL III- METODE SPECIFICE OPTIMIZĂRII " sOCULUI sCOLARIZARII" 3.1. Definirea conceptelor: metodologie, metoda, procedeu, tehnica 3.2. Metode specifice învatamântului preprimar( grupa pregatitoare) 3.3. Metode specifice învatamântului primar( clasa I)

CAPITOLUL IV - CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ ROLUL UTILIZĂRII METODELOR sI TEHNICILOR DE REALIZARE A CONŢINUTURILOR ACTIVITĂŢII DIN GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OPTIME LA VIAŢA sCOLARĂ 4.1. Fundamentare teoretica 4.2. Tipul cercetarii 4.3. Obiectivele cercetarii 4.4. Ipoteza cercetarii 4.5. Variabilele cercetarii 4.6. Coordonatele majore ale metodicii cercetarii: 4.7. Metodologia cercetarii 4.8. Descrierea etapelor cercetarii 4.9. Prezentarea interventiei ameliorative 4.10. Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute 4.11. Prezentarea si interpretarea rezultatelor 4.12. Concluziile cercetarii 4.13. Implicatii si recomandari educationale 4.14. Modalitati de diseminare a rezultatelor 4.15. Originalitat ea cercetarii si punctele sale tari 4.16. Limite ale cercetarii- puncte slabe 4.17. Deschideri spre alte teme de cercetare CONCLUZII ANEXE BIBLIOGRAFIE MOTIVAREA ALEGERII TEMEI "Omul nu poate urca sau coborî decât prin sine însusi" H. Lovinescu

Necesitatea accentuarii caracterului formativ al procesului instructiv-educativ din gradinita reiese din faptul ca: daca scoala este preocupata de formarea viitorilor adulti dezvoltati armonios pe plan teoretic, intelectual, moral, reusita depinde de începutul realizat în gradinita, vârsta prescolara reprezentând maxima receptivitate care obliga preocupari pentru un proces formativ timpuriu. Procesul educatiei intelectuale din gradinita este conditionat de masura în care alaturi de alte conditii se respecta si aceea a modificarii experientei personale a copilului. Pregatirea copilului prescolar pentru scoala este o chestiune de vie actualitate în conditiile intensificarii si accelerarii întregului proces de învatamânt. Pregatirea multilaterala a copilului pentru munca din scoala, dupa cum s-a mai afirmat, se realizeaza prin intermediul a doua forme specifice: jocul si învatarea, cea din urma la nivelul copiilor de grupa mare, pregatitoare. M-am oprit asupra acestei teme deoarece prin anumite metode si tehnici aplicate atât în cadul activitatilor dirijate, cât si în cadrul activitatilor liber creative, se urmareste atât însusirea de noi cunostinte cât mai ales consolidarea cunostintelor transmise în vederea pregatirii copilului prescolar pentru scoala. Prin diversitatea de metode si tehnici care pot fi aplicate în cadrul activitatilor de cunoasterea mediului, a activitatilor de dezvoltarea limbajului, a activitatilor matematice, a scrierii grafice, etc. si în activitatea didactica de dimineata, contribuie la dezvoltarea intelectuala si în acelasi timp faciliteaza trecerea cu usurinta la activitatea de tip scolar, iar scopul final consta în viitoarea utilizare a rezultatelor obtinute. Aceasta înseamna ca în cadrul fiecarei metode si tehnici aplicate accentul trebuie pus pe însusirea si aprofundarea de cunostinte. Reusita acestora depinde în mare parte si de folosirea unui bogat material didactic, în cantitate suficienta pentru fiecare copil, formând astfel la copii derinderi de munca intelectuala, satisfacerea curiozitatii de cunoastere învatând totodata sa analizeze, sa interpreteze, sa utilizeze, sa citeasca, sa denumeasca anumite obiecte cu expresii literare. Prin natura lor, activitatile desfasurate în gradinita dezvolta copiilor spiritul de observatie si de investigatie, cultivând imaginatia, gândirea creatoare, orienteaza activitatea psihica, disciplineaza conduita si contribuie, în sfârsit, la formarea rapida si mai eficienta a mecanismelor psihice, care înlesnesc si conditioneaza învatarea, munca, fiind necesare la intrarea copilului prescolar în scoala. Pentru obtinerea reusitei acestora, conditia de baza este aceea ca elementul de joc sa ramâna o dominanta a intregii activitati din gradinita, chiar daca sarcinile procesului instructiv devin din ce în ce mai complexe. Un motiv în plus pentru alegerea acestei teme este faptul ca, problema pregatirii copilului pentru scoala este mereu în actualitate, iar activitatea de învatamânt de tip scolar, scop final al gradinitei, cunoaste mereu îmbunatatiri în diferitele sale

25-30 la licee. mijloace). procesele. Atât continutul reformei. la Ministerul Educatiei. În privinta continutului sau. În spritul reformei. metode. Exemplu: înfiintarea unei clase speciale pentru copiii care. din anumite motive. continutul si finalitatile învatamântului. Stabilirea învatamântului obligatoriu de opt clase este un regres fata de tarile cel putin europene. Starea de pregatire psihologica. paralel cu aplicarea prevederilor noii legi a învatamântului. privita ca sistem si proces. a fost un învatamânt formativ. Cercetarii si Tineretului. Cea mai importata trasatura a noii legi a învatamântului românesc este aceea ca este realizata înafara oricarei ideologii politice a vreunui partid. INTRODUCERE Aparitia si aplicarea noii legi a învatamântului începând cu 1 septembrie 1995 este un mare eveniment de importanta nationala pentru învatamântul românesc. asa cum se precizeaza înca din articolul I. este rezultatul pregatirii copiilor în gradinita. institutional. numai pe baza de concurs. care raspunde de elaborarea planurilor de învatamânt si a programelor analitice pe discipline de învatamânt si a manualelor scolare pentru învatamântul preuniversitar. recunoscând rolul Ministerului Educatiei. Sigur ca noua lege a învatamântului nu poate fi în mod obiectiv perfecta. În atentia noii legi a învatamântului este evaluarea în învatamânt. . pâna la vârsta de 14 ani nu au frecventat învatamântul primar. reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de învatamânt. precum si perfectionarea personalului didactic din învatamântul preuniversitar. se afirma ca învatamântul românesc prin traditie.compartimente (continut. efectivele în medie de 15 copii la grupa în învatamântul prescolar. acestea raspunzând cât mai bine cerintelor primei etape de scolarizare. 20-25 elevi la învatamântul primar. dar va raspunde reglementarilor privind organizarea si functionarea învatamântului românesc în aceasta perioada de tranzitie. cuprinzând resursele. Aceasta lege. iar realizarea obiectivelor reformei învatamântului se refera la sistemul de învatamânt în ansamblul sau. Legea acorda o importanta cuvenita continutului învatamântului. Cercetarii si Tineretului sunt în curs de elaborare programele analitice pentru clasele de început de ciclu si eleborarea de manuale alternative. este corespunzatoare si responsabila pentru perspectiva sistemului national de învatamânt. Aplicarea noii legi începând cu 1 septembrie 1995 are o importanta si pentru realizarea reformei învatamântului. prin care este asigurata integrarea si adaptarea copilului la mediul scolar. forme. constituie un mare progres fata de reglementarile anterioare.

deprinderile motrice cu deosebire exercitiul grafic pentru usurarea învatarii scrierii în scoala. este considerata drept impuls principal al dezvoltarii inteligentei. durabile si fructuoase amprente asupra individualitatii copilului. gradinita are posibilitatea de a sistematiza. pe promovarea jocului ca tip de activitate fundamentala si pe selectarea acestor strategii didactice care sa conduca la integrarea copilului în scoala. pentru valentele sale formative. În primul rând este vorba despre asigurarea continuitatii între învatamântul prescolar si cel primar prin instituirea si generalizarea grupelor pregatitoare pentru scoala.Cadrele didactice vor trebui sa realizeze în primul rând cunoasterea prevederilor legii la nivelul slujitorilor învatamântului. . da posibilitatea copilului sa se realizeze în însusirea de cunostinte achizitionarea cu priceperile si deprinderile dobândite. ramâne factorul de declansare a evolutiei intelectuale si morale pe care se cladeste personalitatea. servind la formarea si sistematizarea cunostintelor elementare pe care copiii le pot dobândi si asimila. Conceptia care sta la baza acestei restructurari are în vedere realizarea obiectivelor noii programe centrate pe educatia individualizata. jocul reprezentând calea cea mai importanta prin care copilul mic primeste informatii. receptiva la înnoirile aduse si care se impun. Sprijinirea viitoarei activitati scolare o realizeaza gradinita prin intermediul a doua forme specifice: jocul si învatarea . învatarea. În învatamântul prescolar s-a lucrat la restructurarea continuturilor pentru activitatea care se desfasoara la aceasta grupa. Prevederile privind învatamântul prescolar aduc câteva elemente noi. CAPITOLUL I . completa si corecta informatiile pe care le detin copiii la intrarea în institutiile de învatamânt prescolar. activitatile matematice. Daca pornim de la abordarea globala a personalitatii copilului accentul a fost pus pe dezvoltarea acestuia sub aspectul cognitiv a 18418l118s l limbajului. pentru perspectiva scolii românesti. importante. Perioada prescolara imprima cele mai profunde. Gradinita. deci atunci când structurile psihice permit trecerea din planul actiunii în cel al vorbirii. psihomotric si socio-afectiv. acum rasar mladitele "eului" si se consolideaza trasaturile de personalitate. asigura sanse egale tuturor copiilor în procesul complex al pregatirii lor pentru scoala. pe lânga cunoasterea si întelegerea specifica a copiilor si a parintilor acestora. Prin activitatile dirijate si prin cele de libera alegere. deci al dezvoltarii intelectuale a copilului. organiza. aceasta grupa cuprinzând copiii de 5-7 ani. Gradinita.exercitiu. în ceea ce priveste conceptia reformei în programa gradinitei. la nivelul copilului din grupa mare. S-a avut în vedere jocul. deoarece este accesibil vârstei. cu sistemul sau educativ. Din domeniul acesta sunt: limbajul.

fapt ce da o alta forma întregului corp. Se dezvolta zonele motorii si cele verbale ale creierului. a muschilor si o adaptare generala a sistemului muscular la noile dimensiuni ale corpului. Mai important este însa faptul ca are loc o foarte intensa dezvoltare a activitatii nervoase superioare. fireste. Se dezvolta si neuronii senzitivi ce se afla în organele receptoare. Utilizarea mersului. Între 3 si 6-7 ani are loc o crestere saturala de la aproximativ 92 de cm (la 3 ani) la aproximativ 116 cm si o crestere în plan ponderal de la aproximativ 14 kg la 19 kg sau în jurul acestei cifre. La 3 ani. Greutatea creierului creste de la aproximativ 1112 gr la 3 ani. precum si mielinizarea nervoasa din coarnele anterioare ale celulelor din maduva spinarii si din diferite straturi ale scoartei cerebrale. Se dezvolta mult scoarta frontala si parietala. trunchi si membre (mai ales cele inferioare).PARTICULARITĂŢI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREsCOLARĂ 1. Exista totusi o sustinere latenta a acestui din urma ritm prin varietatea cresterii diferitilor copii aflati în conditii diferite de alimentare si satisfacere a trebuintelor ce stimuleaza cresterea. Are loc si cresterea corpului celular al neuronului. Cresterea acestei greutati este diferita relativ la fete si la baieti. precum si celulele din straturile profunde ale câmpului 44 (aria Broca) si câmpului 45.1. Dupa aceasta vârsta are loc o crestere mai accentuata a trunchiului si mai ales a membrelor inferioare si superioare. desigur. adica perioada prescolara. si o crestere mai lenta a capului si osificarea liajelor dintre oasele acestuia. la 1355 gr la 5 ani. ambele câmpuri fiind legate functional de coordonarea miscarilor articulare verbale. La vârsta prescolara exista o dezvoltare si modificare a inteligentei. capul este ceva mai mic decât a patra parte din lungimea totala a corpului. acesta fiind în general mai încarcat de tesut adipos. miscari simple si tot mai fine are loc intens între trei si sapte ani. Odata cu cresterea în înaltime are loc si o modificare a proportiilor dintre cap. este alterat în parte si fenomenul "cresterii seculare" la care m-am referit mai sus. care constituie suportul functional al activitatii conduitei. neuronii vegetativi ce . creativitatii si psihomotricitatii deosebit de alerta (mai ales în perioadele de crestere) care reproduc cumva achizitiile psihomotorii de baza din timpul istoric si preistoric al constituirii omului ca specie. Aspectele arhitectonice ale acestuia. Caracterul acestei cresteri este sinuos pentru ca în conditiile existentiale de solicitare a potentialului psihic sunt neliniare. ramificarea dendritica a acestora. a miscarilor corpului si mai ales a miscarilor mâinii. Fireste. devin deosebit de complexe. morfologia si potentialul sau de activism. Trebuie sa atrag atentia asupra faptului ca în timpul perioadei de penurie economica indicii de crestere sunt alterati si. acest proces de crestere implica o lungire a oaselor. Dezvoltarea fizica si psihica a copilului Dezvoltarea fizica constituie unul din elementele de baza ale dezvoltarii multilaterale a personalitatii copilului. Are loc. În aceste conditii se dezvolta comanda miscarilor efectuate prin intermediul grupurilor musculare.

echilibrul este mai sigur la 3-4 ani. fapt ce presupune. cei lungi mai rapid decât cei scurti. Respiratia este superficiala. pe care le întinde spre podea. Viteza în mers creste. desi are o activitate intensa pentru ca presiunea sangvina este mai redusa. taiat. are loc si dezvoltarea functionala a sistemului endocrin. cu rolul de a asigura circuitele intereuronice) În afara de dezvoltarea sistemului nervos coordonator general (creierul). nivel specific acestei perioade. . se recomanda sa nu fie supusa la eforturi prea mari. copilul plânge tot mai rar dupa o cadere chiar soldata cu zgârieturi. mai ales pentru activitatile ce necesita precizie: scris. desenat. fapt ce este implicat în cresterea si maturizarea generala a unui anumit nivel al dezvoltarii. atunci când copilul fuge viteza creste chiar daca situatiile de cadere sunt înca numeroase. cele alimentare si cele de antrenare în activitati si în achizitionarea de conduite educate. Muschii sunt insuficient dezvoltati. Dupa aceasta vârsta aceste situatii încep sa se considere accidente. Inima. În mod concret. Din aceasta cauza este nevoie de multe exercitii. îndeosebi cei care pun în miscare cutia toracica si coloana vertebrala. Mai întâi se dezvolta muschii membrelor. De aceea plamânii nu se ventileaza suficient si copilul se îmbolnaveste usor.deservesc functional activitatea viscerelor si neuronii de asociatie (acestia au în general prelungiri foarte scurte. fapt ce indica o implicatie de responsabilitati în actul caderii. se urca si coboara de pe scaune lasându-si greutatea în picioare. dupa 3 ani copilul urca si coboara scarile. Cresterea si maturizarea au ca baza influentele stimulatorii multiple din ambianta (atât din biotop cât si din sociotop) precum si conditiile sanogene. pe lânga o crestere a coordonarii miscarilor si utilizarea de strategii motorii mai sigure si mai eficiente.

PREZENTAREA GRAFICĂ A FAZELOR DE DEZVOLTARE

În urma cresterii staturale copilul are în fata un relativ alt câmp vizual si auditiv, o alta cerinta de investigare si adaptare la conditiile mediului, o alta calitate a relationarilor cu cei din jur, o alta independenta de a dispune de ofertele atractive ale mediului. Reflexul de orientare devine mai fin si mai încarcat experimental. Orizontul de cunoastere creste pe masura ce se interiorizeaza, fapt ce face ca un copil de 5 ani sa recunoasca numeroase amanunte privind mobilele din casa, pozitia lor si a usilor, continutul sertarelor. Cunoaste de asemenea modul de folosire a robinetelor si chiar unele reguli legate de economisirea apei si precautiile legate de utilizarea lor, cunoaste drumul spre gradinita si alte amanunte. Dupa 5 ani copilul începe sa simta gustul performantelor. Este atras de balustrade, catarari pe garduri, se angajeaza în jocuri mai dificile, cum ar fi lovirea mingii spre o anumita directie, intra în jocuri în care exista strategii de miscare si orientare. Progrese mari au loc si în directia miscarilor mâinii. La 3 ani copilul poate aseza imagini decupate sau chiar imagini cu lacune. La 4-5 ani poate modela din plastilina figuri, poate aranja un scenariu din figurine mici, poate face din hârtie mici jucarii, poate desena sau colora desene simple. Cresterea fizica si dezvoltarea psihica în primii 6-7 ani de viata nu constituie procese uniforme si omogene. Aceste procese, fara a fi sincrone, se desfasoara stadial. Pâna la vârsta scolara se disting urmatoarele 3 perioade ale copilariei: a. perioada infantila (vârsta de sugar) de la nastere pâna la vârsta de 12- 14 luni; b. perioada anteprescolara (prima copilarie) de la un an pâna la vârsta de 3 ani;

c. perioada prescolara (a doua copilarie) de la 3 ani pâna la 6-7 ani (cu cele 3 subfaze: mica, mijlocie si mare). În acest sens, M. Debesse afirma: "Cresterea copilului, de la nastere la maturitate, se realizeaza în etape succesive si coerente, care seamana cu capitolele distincte ale unei aceleasi povestiri. Ea nu reprezinta un simplu progres neîntrerupt, ea se accelereaza sau se încetineste, cunoaste perioade agitate si perioade mai calme. Aparent, schimbarile sunt neîntrerupte si continue; în realitate, însa, fiinta care creste traverseaza un numar anumit de faze diferite, fiecare având o structura psihica particulara, ce se reflecta într-un anumit comportament caracteristic". 1.2. Profilul psihologic al vârstei prescolare Gradinita este cea care depaseste orizontul restrâns al familiei, punând în fata copiilor noi cerinte, mult mai deosebite de cele din familie. În viata copilului se produc noi schimbari atât din punct de vedere al dezvoltarii somatice cât si din punct de vedere al dezvoltarii psihice. Nici o perioada a dezvoltarii psihice umane nu are caracteristici atât de numeroase, explozive, neprevazute ca perioada prescolara. Aceasta perioada, intra ca notificatie în cei "7 ani de acasa", sintagma prin care evoca rolul formativ deosebit de mare al familiei în dezvoltarea psihica ce are loc. Deoarece dezvoltarea constiintei si inteligentei sunt înca restrânse, în perioada prescolara psihicul este centru de achizitii de experienta de orice traire, fapt care explica în mare masura importanta deosebita ce se acorda acestei perioade, pe care acesti psihologi o considera ca ar marca întreaga viata psihica ulterioara. Dezvoltarea psihica a prescolarului parcurge trei subetape care au corespondenta de implicatii educative particularizate (mica, mijlocie, mare). Jocul este activitatea prioritara, si ca o activitate dominanta, constituie izvorul unei experiente complementare celei de adaptare, experiente ce au un rol formativ deosebit de mare si multilateral. Activitatile de joc dezvolta atât câmpul psihologic cât si angajarea inteligentei în diverse si numeroase situatii. Asistam, deci, la complicarea si adâncirea proceselor de cunoastere, la schimbarea atitudinii fata de mediul înconjurator si la perfectionarea formelor de activitate ale copilului. Prescolaritatea este perioada descoperirii realitatii fizice, a realitatii externe care nu depinde de el, dar de care trebuie sa tina cont daca vrea sa-si atinga scopurile. În perioada prescolara au loc nuantari ale relatiilor interfamiliale si extrafamiliale care încep sa aiba noi ponderi cu o crestere mai intensa. Aceasta latura a dezvoltarii psihice duce la dezvoltarea conduitelor interne, acelor personale ce au fost supuse cercetarii psihosociale. Largirea cadrului relational cu obiectele, constituie una dintre premisele dezvoltarii psihice a copilului în toate planurile. Cunoastem astfel o dezvoltare a limbajului si

gândirii. Copilul venind în gradinita îsi formeaza anumite deprinderi de igiena, de îmbracare, toate acestea ducând la sporirea gradului de autonomie a copilului. În perioada prescolara mica se trece de la manipularea obiectelor si a jucariilor la implicarea acestora în accesorii de viata cât mai complexe. În cadrul jocurilor de miscare cu reguli, cum este jocul "De-a ascunsa", apar si se înlocuiesc conduite semnificative. Astfel, prescolarul mic se ascunde adeseori, încât el sa nu-l vada pe cel ce-l cauta, punând astfel în evidenta o capacitate redusa de a se pune în locul celui care îl cauta. La aceasta vârsta observam dificultati de adaptare la mediul din gradinita, deoarece copilul este dependent de mama, dar si datorita faptului ca el nu întelege prea bine ceea ce i se spune, nu stie sa se exprime clar, se joaca mai mult singur. El este curios, memoreaza usor, dar nu-si propune deliberat acest lucru, gândirea subordonata actiunii cu obiectele, afectivitate instabila, traieste intens emotiile, manifesta interes pentru adulti, îi place sa se plimbe cu acestia. Prescolarul mijlociu se adapteaza mai usor în gradinita. El este mult mai preocupat de joc, de activitati, de realitatea externa, i se dezvolta perceptia care devine un proces orientat de sarcini si modalitati proprii de realizat. Limbajul cunoaste o dezvoltare intensa, se implica imaginatia creatoare a copilului. Jocul devine aproape obsedant. Curiozitatea prescolarului mijlociu este exprimata prin întrebari de genul: "de ce?, pentru ce?, cum?", iar pentru situatii noi, complexul cum ar fi: "de ce pluteste balonul pe strada?, de ce unele lucruri plutesc?, de ce vine umbra dupa om? ". Prescolarul mijlociu traieste esecul si succesul, manifesta timiditati si agresivitati, remuscari si admiratii. Observam astfel o dilatare a personalitatii, cresterea intereselor si aspiratiilor ca expresii ale proiectarii personalitatii, scazând totodata egocentrismul ce înainte cu un an se exprima prin atentia excesiva de tot într-un mod acaparator. Jocul în colectiv este foarte dorit mai ales jocurile de miscare. Exemplu: în jocul "De-a ascunselea" prescolarul mijlociu cauta foarte nervos pe cel ascuns, nereusind sa puna în fata acestuia, ascunderea nefiind reusita. El prezinta mai mult interes pentru povesti, mai ales fata de acelea care cuprind aspecte fantastice, traind puternice emotii legate de personajele acestuia, dar si de conflictele ce se desfasoara. Prescolarul mare se adapteaza rapid nu numai la mediul gradinitei ci si la orice tip de situatie noua. Forma dominanta de activitate este jocul, alaturi de care îsi fac loc din ce în ce mai mult activitatile de învatare sistematica. Copilul vrea sa afle, sa stie cât mai multe lucruri, iar curiozitatea lui este vie si permanenta. Sensibilitatea lui se adânceste si se restructureaza, pe prim plan trecând sensibilitatea vizuala si auditiva, deoarece le capteaza prioritar informatiile. La vârsta prescolaritatii mici se diferentiaza si se denumesc culorile fundamentale (rosu, galben, verde, albastru),

Constanta perceptiei de marime este strâns legata de dezvoltarea perceptiei distantei. sus. limbaj. în fata. memorie. intelectul cuprinde procese si activitati psihice variate: gândire. alcatuiesc intelectul. atentie. a pozitiei lor deasupra. cum ar fi gustativa. Contactul direct cu obiectele favorizeaza informarea prin marea diversitate de obiecte. care se produce spre sfârsitul prescolaritatii (aproape. în spate. Acest fenomen îl putem explica prin legaturile stabilite între analizatorul tactilchinestezic si cel vizual. . indigo. Perceptia vizuala a copilului se poate realiza prin miscarea mâinii pe linia conturului unui obiect. în ansamblu. iar recunoasterea vizuala a unui obiect care a fost anterior perceput doar prin pipait este mult mai simplu de realizat pentru copil. Copilul recunoaste obiectele dupa sunetele pe care acestea le scot la atingere. Apar forme noi de perceptie. gândirea si alte procese psihice. acestea cunoscând o serie de specializari interioare. iar dezvoltarea perceptiei formei obiectelor se dezvolta prin activitatile de modelaj si incercarea de redare prin desen. care continua sa se dezvolte. spre dreapta. ciocnire. dedesupt). adâncimea care se realizeaza mult mai usor. deoarece sunt pusi în functie mai multi analizatori. acestea fiind instrumentul de control al acesteia. Sensibilitatea tactila a copilului se subordoneaza vazului si auzului. departe. Volumul de cunostinte permite copilului sa opereze cu ele în situatii noi mai complexe . deci o dezvoltare intensa a auzului verbal si cel muzical. Relatia dintre sensibilitatea vizuala si cea tactila este insuficient coordonata deoarece copilul întâmpina greutati în recunoasterea tactila a obiectelor percepute anterior vizual. relieful. care ofera posibilitatea desprinderii de stimulentul concret ce actioneaza direct asupra organelor de simt. marimea. mai creative. lovire. a orientarilor în raport cu anumite repere spre stânga. Ca formatiune psihica deosebit de complexa. recunoasterea lui doar prin pipait se realizeaza cu succes. împrejurari si relatii ce se stabilesc între acestea. ele nefiind în aceeasi masura cu cea vizuala si auditiva. daca obiectul perceput vizual este cunoscut. fenomene. jos. Operarea angajeaza atentia. imaginatie. Reprezentarile la aceasta vârsta au un caracter intuitiv.iar cele intermediare (portocaliu. care. imaginatia. violet) sunt diferente ce se cunosc abia la vârsta de 5 ani. memoria. educatoarea este cea care trebuie sa intervina verbal prin corectarea greselilor facute de catre prescolar. olfactiva. generalizat doar spre sfârsitul prescolaritatii. situativ cu caracter schematizat. mai interesante. permitând astfel depasirea experientei senzoriale. iar celelalte forme de sensibilitate. reusind astfel sa diferentieze obiectul dupa marime. cum ar fi: forma. Deoarece copilul întâmpina greutati în ceea ce priveste atât perceptia marimii obiectelor cât si constanta acestora.

de aceea uneori este incomunicabila.Intelectul copilului. izolate. De la 5 la 10 cuvinte pronuntate de copilul de un an. rapiditatea în gândire. Asadar. la adult acest caracter se diminueaza. în precizie. la circa 3000 de cuvinte la 5 ani. Strâns legata de evolutia gândirii este si evolutia limbajului. vocabularul activ al copilului creste la circa 300-400 de cuvinte la 2 ani. desi insuficient format. specific anteprescolaritatii se face trecerea la limbajul contextual. Cu toate acestea. caracterul sau închegat. sa-si puna în evidenta unele calitati (flexibilitatea. Când copilul se refera la experianta sa nemijlocita. Memoria copilului prescolar are un caracter spontan datorita dezvoltarii gândirii. intuitiva. la vârsta prescolara continutul cunostintelor trebuie sa fie în asa fel ales. De la limbajul situativ. involuntara si voluntara. De altfel limbajul impune gândirii exigente culturale contribuind în felul acesta la restructurarea ei. Cu ajutorul cuvântului. prescolaritatea fiind perioada de organizare si dezvoltare a gândirii. egocentrica si magica. Treptat. Satisfacerea nevoii de independenta se asociaza cu aparitia unor stari afective. memoria. la aproximativ 800-1000 de cuvinte la 3 ani. Gândirea prescolarului este preconceptuala. logica. gândirea are un caracter intuitiv. creativitatea) care se constituie ca rezultat al acestei operatii. la 1600-2000 de cuvinte la 4 ani. Prescolarul memoreaza usor dar si uita repede. Mentalitatea sa egocentrica deriva din incapacitatea de a distinge suficient de bine realitatea obiectiva de cea personala. O alta caracteristica a gândirii o constituie aparitia notiunilor empirice alaturi de care încep sa se contureze primele operatii ale gândirii. Aceasta o continua pe cea a anteprescolarului. conducând astfel la construirea claselor logice. în principal. datorita noilor conditii de viata ale prescolarului. Totodata se dezvolta coerenta limbajului. haotic. caracterul situativ al limbajului este foarte prezent. Primele manifestari ale memoriei si reproducerii voluntare apar la vârsta de 4-5 ani. limbajul îmbogatindu-se sub aspect cantitativ. copilul reuseste sa-si prezinte realitatea. Asemenea modificari sunt posibile. noilor solicitari cu care el se confrunta. imaginatia copilului. fiabilitatea în memorie. . Una dintre sursele cele mai evidente ale restructurarii afectivitatii o constituie contradictia dintre trebuinta de autonomie a prescolarului si interdictiile manifestate de adult fata de el. nesistematizat. încât operând cu acestea în activitatile sistematice. înregistreaza în perioada prescolaritatii o serie de restructurari importante. gândirea. suportând modificari atât de natura cantitativa cât si calitativa (se îmbogatesc si diversifica formele existente. iar gândirea prescolarului este concret intuitiva. Volumul memoriei si performantele acesteia cresc în conditiile naturale de joc si ca urmare a exersarii acestora. pentru ca la 6 ani el sa ajunga la peste 3500 de cuvinte. ea ramâne legata de imaginatie si de dimensiunile individuale. În acest timp se dezvolta si viata afectiva a prescolarului. Se dezvolta si memoria mecanica. limbajului interior. care este simbol. preconceptiile vor câstiga în generalitate. La vârsta prescolara formele elementare ale memoriei se dezvolta odata cu formarea primelor reflexe conditionate. structura. apar forme noi). are un caracter incoerent. iar amintirile lui sunt fragmentate.

mobilizându-si în acelasi timp si cunostintele pe care le are. mai ales cei mijlocii si mari. daca dorim sa formam. Daca Aristotel a intuit . Exista copii care prezinta dificultati interesante de transfer afectiv si de identificare afectiva. în timp ce contrazicerea sub blocarea ei se asociaza cu manifestarea unor stari emotionale de insatisfactie. începe procesul organizarii atentiei voluntare. stapânirea de sine. unde intra în contact cu persoane straine. Necesitatea cunoasterii psihopedagogice a copilului în vederea pregatirii lui pentru scoala Sfârsitul secolului al XIX-lea si începutul secolului al XX-lea au îmbogatit numarul celor care nu numai ca au sesizat necesitatea cunoasterii copilului si a luarii în considerare a particularitatilor de vârsta. Prescolarii. Cert este faptul ca în perioada prescolara ierarhizarea motivelor. copilul îsi concentreaza privirea spre obiectul cercetat.pozitive. Deci. educatoarei. placute. se mareste volumul. copiii îsi deschid calea îndeplinirii altor activitati placute si într-adevar dorite. tonifiante. Aceste consolidari ne atrag atentia asupra faptului ca motivatia devine unul dintre factorii importanti ai sustinerii mintii. de bucurie si satisfactie. voluntara si involuntara. Reactiile afective ale copilului fata de noul mediu sunt variate. dar au fundamentat tot mai profund stiintific aceasta cerinta cu caracter logic. Cercetarile au pus în evidenta prezenta la prescolari a starilor afective de vinovatie la 3 ani. Pentru cunostintele noi pe care le dobândeste modifica valoarea de actiune a celor anterioare. de pudoare la 3-4 ani. Daca pâna la începutul prescolaritatii copilul a achizitionat ambele forme de atentie. a educatiei. mai ales în situatiile de mustrare publica a copilului. 1. când produc satisfactii parintilor. atentia capata un tot mai puternic caracter activ si selectiv. focalizare si concentrare asupra obiectelor si fenomenelor în vederea reflectarii lor adecvate. reusesc sa desfasoare activitatile care le plac mai putin sau chiar le displac. cu care se si identifica. O alta sursa a dezvoltarii afectivitatii prescolarului o reprezinta patrunderea lui în noul mediu institutionalizat al gradinitei. încep sa devina tot mai evidente. etc. mai ales pe cele cu valoare sociala. Copilul îsi transforma toata dragostea si dorinta catre educatoare. acest lucru este posibil numai în anumite conditii. Stabilitatea si concentrarea ei creste. trebuie sa-i oferim motivatii puternice. în prescolaritate.3. de mândrie la 4 ani. altii dificil sau chiar deloc. sa educam vointa prescolarului. Unii se adapteaza mai rapid. sub influenta gândirii si limbajului. acest transfer fiind un efort de substituire a mamei. când prin realizarea activitatii respective. La 6 ani apare criza de prestigiu. Evident. asa încât. multumire. Dezvoltarea unor elemente componente ale intelectului copiilor nu ar fi posibila fara prezenta atentiei care este capacitatea de orientare.

legate de scopul general al educatiei. "Cunoasterea personalitatii copilului este tot atât de importanta ca si cunoasterea lumii în care si prin care învatamântul îsi atinge scopurile" (B. cu cât mai multe sanse de succes. lasând preocuparea pentru studierea tot mai atenta a acestei "naturi inerioare". Pavelescu "implica cunoasterea structurii personalitatii celui ce urmeaza sa fie educat. întrucât. problema cunoasterii copilului este o adevarata revolutie copernicioasa în pedagogie"1[1] (Ed. trebuie sa o folosim în raport cu fiecare copil în parte".educative. 1 [1] Ed. dezvoltarea unor stiinte ca antropologia. Claparede . 1975 .P. "individualizarea ca principiu educativ" spune V. psihologia copilului.Psihologia copilului si pedagosia experimentelor. de principiile educatiei permanente privind prospectarea personalitatii umane. dezvoltarea personalitatii lui. anatomia si fiziologia omului.principiul conformitatii cu natura atunci când a afirmat ca trebuie sa respectam "mersul firii". Asadar. prin stimularea potentelor sale interne si prin dirijarea dezvoltarii acestuia în ritmuri "proprii" ("educatia pe masura" si "scoala pe masura"). Pentru sustinerea cerintei psihopedagogice cu caracter logic. s. facând saltul la nivelul preocuparii pentru tratarea diferentiata a copiilor.educative impun cerinta de a cunoaste cât mai bine personalitatea pe care o prelucram.a. se pot aduce multiple si solide argumente. Necesitatile curente ale activitatii instructiv. Educatia si activitatea de studiere si cunoastere a copilului constituie un proces unitar. au condus la o cunoastere tot mai profunda si mai precisa a fiintei umane. sociologia educatiei. pentru a gasi mijloacele si strategiile cele mai eficiente. Luarea în considerare a particularitatilor de vârsta si individuale are astazi bogate si solide temeiuri psihopedagogice. în special a copilului si implicit la ridicarea calitatii si eficientei educatiei. Claparede). Întreaga activitate instructiv-educativa se bazeaza pe cunoasterea personalitatii copilului. Cunoasterea personalitatii copilului nu reprezinta un scop în sine. E. Bucuresti. iar Comenius l-a gândit ca o conformitate cu legile naturii fizice. apoi Rousseau si Pestalozzi l-au conceput si dezvoltat ca principiu al conformitatii cu natura interioara a copilului.D. "Cunoasterea copilului este cheia de bolta a pedagogiei. educatorul cunoaste copilul educându-l si-l educa mai bine cunoscându-l. copilul trebuie cunoscut pentru a dirija. Modelarea fiintei umane în conformitate cu scopurile propuse nu se poate realiza decât pe baza cunoasterii echipamentului bio-psihic al copilului. pentru a obtine rezultatele dorite. pentru individualizarea activitatii instructiv. Suchodolski). Pe masura ce ne apropiem de perioada contemporana.

prin competenta educatoarelor. Debesse . se constituie structurile energetice mai importante (intelectuale. vârsta prescolara se constituie ca perioada celei mai intensive. comportamente) si cu o "biografie" a personalitatii deja elaborata. Gradinita. 2 [2] M. Învatamantul prescolar deschide portile spre cultura si descifreaza directiile dezvoltarii copilului. reactiile afective si volitionale (Ursula schiopu)3[3]. Preocuparea pentru studierea si cunoasterea personalitatii copilului se impune cu mai multa necesitate la începuturile operei de formare a acestuia. Datorita caracterului prospectiv al educatiei."Capitole distincte ale aceleiasi istorii individuale". Bucuresti.Didactica moderna se bazeaza pe racordarea actiunilor instructiv-educative la reusita si potentele copiilor. într-o disciplina a vietii. va trebui sa cunoasca modul cum functioneaza intelectul copiilor. 1870 . pentru a fi în masura sa faca predictii asupra fiecarui copil si sa-i deschida drumurile formative în directia înclinatiilor lui. strategia individualizarii. Gradinita este prima institusie în care copilul învata sa desfasoare o activitate ordonata. studierea si cunoasterea personalitatii copilului are o nuanta sociala. remarcabile în toate planurile si în special. studierea si cunoasterea personalitatii copiilor. Nu vorbim de nivelurile mai înalte unde se preda stafeta cu date îmbogatite. ca prima institutie de educatie organizata. Cunoasterea copilului trebuie considerata ca punct de plecare în orice actiune formativa. De aceea. cu precadere. care constituie .P. nu poate fi rezultatul unei simple inspiratii. Dar aceasta deschidere si proiectare pe care o face gradinita în calitate de continuatoare o operei formative a familiei. încadrata într-un regim de munca. ci ea presupune. cu o conturare tot mai precisa a personalitatii copilului. receptive modalitati si sensibilitati psihice. În conturarea personalitatii copilului. pe considerarea particularitatilor de vârsta si individuale ca indicator orientativ prioritar.D. precum si caracteristicile comportamentelor de baza. dintre etapele dezvoltarii copilului. inclusiv sociabilitatea. perioada vârstei prescolare se impune pentru întreaga dezvoltare interioara prin importanta si problematica ei. E. sa le descopere sensibilitatile.Psihologia copilului de la nastere la adolescenta. perioada progreselor. ca prima veriga a sistemului de învatamânt. creative). o serie de aptitudini. în sfera sentimentelor. Protectia personalitatii acestuia începe din frageda copilarie. educatia si învatamântul nu-si poate justifica menirea si nu-si poate dovedi eficienta decât pe baza unei bune cunoasteri a copiilor. Învatatoarea preia copilul de la educatoare cu o anumita experienta dobândita de acesta (cunostinte. sa sesizeze mugurii înclinatiilor lor. Debesse2[2] .asa cum arata psihologul francez M. În copilarie se formeaza toate conduitele adaptive de baza. deprinderi.

CAPITOLUL II PREGĂTIREA PENTRU sCOALĂ . Vârsta prescolara este considerata perioada imaginatiei. Dezvoltarea pe acest plan se continua pâna în momentul în care posibilitatea de a scrie si citi. încep sa serveasca trebuinte si interese psihice intelectuale dobândite si întretine astfel dinamismul si apetitul sau. 3 [3] Ursula schiopu . ea marcând acel nivel al dezvoltarii la care activitatea de tip scolar poate contribui din plin la dezvoltarea în continuare a personalitatii sale.S. cunoasterea copilului trebuie mentionata prin cunoasterea vietii lui. 1962 . Deci. se deschide planul imaginatiei prin imitarea lucida a rolurilor socio-profesionale. Pavelescu . Bucuresti. visarii si a jocului. Practic. comportamentul. aptitudinile copilului care dezvaluie un continut psihic interior. în cadrul caruia au crescut si au trait. Pavelescu). familial poate favoriza dezvoltarea intelectuala a copilului sau întârzierii datorate unui mediu socio-cultural familial.A.D. Bucuresti.E. devenite active. Prin joc se îmbogateste sfera vietii psihice a copilului.Aceasta conduce la achizitii si progrese în sfera cognitiva. ci faptele de conduita.Stadiile dezvoltarii psihice în psihologia educatiei si dezvoltarii. a comportamentului cu caracter permanent care releva trasaturile caracteristice ale personalitatii4[4] (V. În acest nivel se plaseaza de obicei copiii între 5-7 ani. a faptelor.P. Premise psihologice ale intrarii copilului în clasa I Conditii ale maturitatii scolare Maturitatea scolara constituie expresia unei faze de dezvoltare a copilului. înainte de intrarea copilului în scoala. E.Psihologia pedagogica . afectiva si psihomotorie a prescolarului.Repere psihodiagnostice . tot în copilarie.1. Mediul socio-cultural. în cadrul caruia au crescut si au trait. fanteziei. prin care el se adapteaza conditiilor primare si fundamentale ale nivelului social în cultura. are loc procesul de "alfabetizare". precum si în domeniul sociabilitatii lui. se dezvolta curiozitatea. nu înregistram inteligenta sau sociabilitatea. Experienta prealabila a copiilor în pragul scolarizarii este extrem de diferita datorita varietatii mediului socio-cultural familial. În societatea moderna. 1983 4 [4] V.OBIECTIV FUNDAMENTAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREPRIMAR 2.

Principalele cauze de imaturitate scolara sunt: · Factori organici primari (leziunile nervoase primare. iar evaluarea ei presupune observarea copilului în cadrul colectivului. tulburari organice interne si cele musculare. a esecului scolar).Modul lor de receptare. precum si a laturii psihologice mai complexe a copilului. precum si pe baza reusitelor sau nereusitelor desenate în activitati grafomotorii de joc. limbajul membrilor familiei). · Factori sociali (anturajul socio-cultural negativ din familie. decalajul între viata cronologica. Stabilirea maturitatii scolare vizeaza investigatia nivelului de dezvoltare fizica si neurofizica. Aceste stadii permit anticiparea gradului de maturitate a copilului pentru formarea deprinderilor de citire. Maturitatea intelectuala Maturitatea intelectuala poate fi apreciata pe baza unor probe de inteligenta verbala. perceptie si reprezentari spatiale imperfecte). psihomotorie în experienta sociala cristalizata în inteligenta verbala vor avea întotdeauna urmari pe plan scolar (sub forma inadaptarii scolare. cognitive. Diferenta între copiii de 5-7 ani. elementare si superioare. morala neconsolidata. Cauza copiilor nepregatiti pentru activitatea scolara rezulta din absenta factorilor nonintelectuali (subdezvoltarea fizica. dezvoltarea afectivitatii si a gradului de sociabilizare a copilului. b. nivelul proceselor. Utilizarea unor metodologii de psihodiagnoza diferentiata în cadrul scolarizarii permite cunoasterea nivelului general de dezvoltare psihica reala a copiilor prescolari si scolari mici. vocatia în aceasta perioada fiind diferita. dominanta laterala. Maturitatea sociala Maturitatea sociala prezinta o sfara mai larga. Evaluarea aptitudinilor intelectuale ale copiilor în pragul scolarizarii urmareste departajarea copiilor normali de anormali. a. si un decalaj de câteva luni poate determina prevenirea sau eliminarea intereselor scolare. ei vor trebui sa beneficieze diferentiat de mijloacele socio-culturale ale mediului inedit. instabilitatea psihomotorie. dezvoltarea morfofunctionala. . Cunoasterea sistematica si longitudinala a copilului prescolar presupune aprecieri finale. Dintre laturile esentiale ale maturitatii scolare amintim: maturitatea intelectuala si maturitatea sociala a copiilor. capacitatea redusa de concentrare. microleziunile sistemului nervos central. scriere. fisa psiho-pedagogica. · Factori organici secundari (traumatismele externe. disfunctiile minime partiale). etc. a ramânerii în urma la învatatura. boli cronice).

mijloace educationale neadecvate. al orientarii spatiale se contureaza pregnant la 5-7 ani. clasa a IV-a . imaturitatea neuromusculara. iar la 6 ani. zece linii. Pâna la o anumita vârsta exista un paralelism între dezvoltarea fizica si cea mintala. adica totalitatea miscarilor pe care organismul le poate efectuate la nivelul miscarilor mari. subalimentatia. Pentru a stabili randamentul motricitatii fine a mîinilor s-a dovedit util asa numitul "test liniar" care figureaza în mai multe scari de motricitate Oseteszky. Ele sunt sesizate în urma repercursiunilor care le au în sfera emotivitatii si comportamentului (nerespectarea regulilor de convietuire sociala). Constatarea facuta de V.. fenomen descris pentru prima oara de Hetzer . clasa I. observare. Suchsingere si G. . Forme mai grave de imaturitate scolara a. b. Strânsa interdependenta dintre dezvoltarea motricitatii manuale fine.mai prezent la 5-6 ani. Arnold. atunci copierea unui text. etc.Cauze directe ale imaturitatii scolare sunt: nasterea prematura. adica în prima faza a deprinderilor grafice scolare. Motricitatea fina a degetelor are o mare importanta în vederea cultivarii grafismului. grupa mare. corecte. etc. Alte cauze ale imaturitatii scolare sunt afectiuni ale sistemului nervos central sau periferic. exprimata prin motricitate generala. Potrivit tabelelor de norme întocmite de R. toate acestea ducând la amânarea scolarizarii. lucrari manuale si în activitatile organizate în atelierele scolare. precum si la nivelul motricitatii fine. scrierea dupa dictare. scriere. copierea semnelor grafice de pe tabla. la 4 ani copilul dezvoltat normal realizeaza în 15 secunde cel putin opt linii drepte. activitati de îndeletniciri practice (care sunt limitate ca timp de executie) vor constitui apriori pentru acesti elevi. Viteza miscarii mâinii ramâne în urma fata de nivelul atins de majoritatea copiilor la un anumit grad de scolaritate. O premisa de baza a adaptarii scolare rezida în capacitatea functionala a sistemului ostio-muscular. Oseretzki (1931) potrivit careia maturizarea scolara depinde si de comportamentele motricitatii generale este valabila si astazi. calculul scris. Afectiunile cerebrale minime. Ramânere în urma prezinta si copiii care manifesta inadaptare la cerintele instructiveducative din gradinita. familia dezorganizata.imobilitati partiale (au la baza microleziuni ale sistemului nervos central sau disfunctii minime ale creierului) care se manifesta de obicei dupa intrarea copiilor în scoala. Dexteritatea manuala este mai importanta în activitatile de îndeletniciri practice. a nivelului inteligentei generale. alternându-se în anii urmatori.

Tulburarile de limbaj de tip disfazic timpuriu sunt semne care apar la vârsta prescolara în limitele utilizarii limbajului oral ca mijloc de comunicare impersonala. Capacitatea de memorare este redusa si semnalizeaza întotdeauna afectiunile cerebrale intervenite în copilaria timpurie. p. M. b. 1 minut. 297-300 . ceea ce diminueaza sociabilizarea copilului. adica ritmul încet al miscarilor. Premisele intrarii copilului în clasa I..4-5 ani .6-7 ani Durata în timpul executarii fisei. Dintre deficientele de motricitate se evidentiaza atât hipermotilitatea cât si lentoarea. astfel: . VÂRSTA 4-5 ANI Mâna Mâna dreapta stânga 44 linii 24 linii TOTAL 68 LINII VÂRSTA 5-6 ANI Mâna Mâna dreapta stânga 63 linii 49 linii TOTAL 112 LINII VÂRSTA 6-7 ANI Mâna Mâna dreapta stânga 72 linii 56 linii TOTAL 128 LINII 5 [5] Studii de psihologie scolara. instabilitatea psihomotorie. Disfunctii partiale (neconformare cu unele reguli de conduita).5-6 ani .. capacitatea redusa de concentrare (sub 15-20 min. ). Aceste simptome fiind labilitatea atentiei. d.La 6-7 ani simptomele imobilitatii partiale creeaza dificultati în instruirea lor scolara. Simptomul major (tulburari de comportament).vocabularul redus. pe grupe de vârsta.5[5] Test liniar Proba folosita a fost aplicata unui esantion de 30 de copii (subiecti)..F. incapacitatea memorarii unui text.10 subiecti .10 subiecti . Sechele postencefalice: a. etc. începând cu grupa mijlocie 4-5 ani. limitarea comunicarii la propozitii simple. c. impulsivitatea si conduita dezechilibrata. Achizitiile verbale se obtin mai rapid decât recuperarea proceselor de cunoastere elementara.10 subiecti . Insuficiente de tip disfazic pot sa apara pe fondul unor niveluri mintale diferite. exemplu nediferentierea schemei corporale diferite si reflectarea ei confuza. determina evitarea situatiilor de conversatie si refugiul în starea de mutism. "cautarea cuvintelor" .

sinteza. Acestea constituie premisele asimilarii în conditii favorabile. Poate opera în termeni care exprima raporturi de cantitate (mult. mai mic. cât si pentru mâna stânga în unitatea de timp . abstractizare. am consemnat în experiment si gradul de coordonare motrica a trasarii liniilor: buna. potrivita sau slaba. mai mult. analiza. prin folosirea lexicala si gramaticala corecta a cuvintelor. integritate senzoriala si o dezvoltare fizica armonioasa. tot atâtea). Vorbirea copilului apt pentru scolarizare trebuie sa fie corecta si expresiva. flexibilitate si independenta aflate în deplina evolutie pe parcursul scolarizarii. generalizare. putin. agitatia psihomotrica. precum si promptitudine.Pentru a vedea o evidenta clara a rezultatelor pentru cele 3 grupe. Adaptarea în prima clasa presupune o dezvoltare corespunzatoare a modalitatilor de operare a gândirii. Copilul apt pentru scoala are o memorie buna si cunoaste conexiunea dintre genul proxim si diferenta specifica a notiunilor cotidiene. Din punct de vedere somato-psihic copilul trebuie sa dispuna de o perfecta stare de sanatate . sa verbalizeze adecvat ceea ce vrea sa comunice altora.1 minut. priceperea de a-l interpreta si modul cum aplica cunostintele însusite în rezolvarea unor probleme similare. apare mai frecvent oboseala. . El poate clasifica si ordona obiecte concrete respectând criterii diferite. pregatirea pentru scoala trebuie înteleasa ca o adaptare reciproca. Cracteristica importanta a capacitatii de învatare o reprezinta receptivitatea copilului fata de asimilarea continutului informational. Stabilitatea atentiei elevului de clasa I este limitata la aproximativ 20 de minute. comunicare si exprimare. am realizat media liniilor trasate de subiecti atât pentru mâna dreapta. Limbajul trebuie astfel dezvoltat încât sa-i permita sa-si exprime corect gândurile.2 Aptitudinea de scolaritate Oportunitatea unei adaptari scolare initiale constituie indicele de pregatire pentru activitatea de tip scolar a copilului aflat în iminenta înscrierii în clasa I. concretizare. Cunoaste si foloseste notiunile de timp si spatiu. capacitatea redusa de mobilizare voluntara a îndeplinirii sarcinilor scolare simptome ce se resimt tot mai mult pe masura avansarii în clasele mai mari. mediocre sau insuficiente a rolului si statutului de elev. 2. Aprecierea pregatirii unui copil pentru scolarizare presupune stabilirea nivelului de dezvoltare somato-psihica si a conduitei sociale. În caz contrar. atentia instabila. sa stapâneasca limbajul ca instrument de informare. Conceputa ca unul din obiectivele majore ale taxonomiei educationale. pe de alta parte a scolii la copii. Deci. pe de o parte a copilului la scoala. mai putin. intentiile si starile emotionale. dorintele. mare.

perseverenta si o anumita capacitate de rezistenta la efort.motorie denumita lateralitati manuale. capacitatea copilului de a colabora. uneori ezitata. gradul de dezvoltare a intereselor de cunoastere. Copiii inapti pentru începerea scolaritatii prezinta inadaptabilitati manuale traduse prin miscari ale mâinilor intens necoordonate sau o coordonare si precizie redusa. de a reactiona corect pe baza acestora. toate zilele din saptamâna. nestabilizata. de a-si asuma anumite sarcini bine delimitate si de a le îndeplini cu simt de raspundere. Aceasta se refera la însusirea si respectarea unor deprinderi de conduita civilizata în colectiv. dificultati în organizarea si perceptia temporala a relatiilor spatiale. adesea anarhic. foloseste corect si sistematic pluralul în vorbirea corecta. Un copil nu se considera apt pentru scoala daca nu are dezvoltata o anumita capacitate de munca. stabileste asemanari între notiuni (câine. trei momente principale ale zilei. de a raspunde la întrebari. recunoaste corect unele litrere. precum si de a desfatura o activitate de grup. numara peste zece cuburi. Gradul de adaptare la activitatea scolara presupune: constientizarea sarcinilor primite. cele patru anotimpuri. Reproduce poezii cu multa usurinta si interes. de a asimila. daruire.sapte culori sau nuante. precum si manifestarea dorintei lui de a modela. de a reactualiza cunostintele predate. foloseste corect adverbele de timp: azi. Adaptarea scolara presupune alaturi de maturitatea intelectuala si prezenta unui anumit grad de maturitate sociala. Maturitatea copilului consta si în necesitatea de a se încadra în colectiv.motivational si volitiv. de a retine. . nesistematic. ca suport a unei motivatii sustinute de învatare. relateaza povestiri dupa imagini date. De asemenea. incapacitatea de a se încadra cerintelor de viteza si precizie în executarea sarcinilor scolare. la existenta unei interdependente relative a copilului în actiune si fata de adult. capacitatea elevului de a cunoaste. ieri. de a formula. mâine. de a exterioriza în consumul acestora prin abnegatie. ceea ce este în strânsa legatura cu nivelul de dezvoltare a cerintei si a motivatiei. oscilanta. mar. sa efectueze unele sarcini care nu intra în sfera activitatii sale. schema corporala în special dreapta. ritmul de lucru încet. de a corecta si completa raspunsurile colegilor.douasprezece cuburi. efectueaza o constructie cu zece. precum si prezenta interesului de cunoastere ca raport afectiv . de a se subordona regulilor impuse de acesta. pisica. În domeniul comportamentului cognitiv denumeste: sase. ale programului scolar. stânga sunt mai fragil integrate. ceea ce îl face apt ca sa-ti regleze activitatea în functie de cerintele adultului. para). s-a stabilit ca unii dintre ei prezinta o dezorganizare a functiei vizual. Prin proba de motricitate de larga circulatie mondiala. adica sa poata deosebi munca de joaca. de a asculta cerintele adultului.Copilul apt pentru scoala prezinta deprinderea de a observa. prezenta trebuintei de a învata.

pe baza unei conceptii unitare si coerente despre actul predarii si învatarii. în acord cu viziunea strategica globala a activitatii educationale si. . metoda. Metologia didactica reprezinta o pârghie operationala de asigurare a învatarii si formarii. respectiv de sistemul metodologic-de ansamblul format din metoda didactica-metodele didactice de baza si de procedeele didactice alese. capacitatilor. Din ansamblul variabilelor componente. În acest sens."TURNURILE SUNT PRODUSELE CETĂŢII. în viziunea noii paradigme a curriculumului scolar. a însusirii cunostintelor si a formarii abilitatilor.1. functiile. Aplicarea metodelor de învatamânt reclama utilizarea unor mijloace de învatamânt corespunzatoare. mai dinamica si mai operationala a strategiilor didactice. sprijinita deopotriva de teoria sistemica si praxiologie. Definirea conceptelor: metodologie. astfel ca ea denomineaza. I. Metologia didactica reprezinta teoria si practica metodelor si procedeelor didactice. natura. preocupate de definirea. reprezinta dimensiunea/componenta actionala a procesului de învatâmânt. Astfel. cu deschiderile ei spre un mod de a concepe si de a pune în practica un parcurs instructional. procedeu. ca cel oferit de teoria curriculara. tehnica Una dintre cele mai promitatoare abordari ale metodologiei de instruire este cea care plaseaza examinarea acestei dimensiuni actionale sau tehnice a învatamântului într-un nou cadru conceptual. întotdeauna raportat la situatii de instruire strict determinate. care este nemijlocit legat de optiune metodologica strategica. În momentul proiectarii modului în care se produce învatarea continuturilor. statusul. competentelor. IAR COPIII PRODUSELE OMULUI" HOMER CAPITOLUL III METODE SPECIFICE OPTIMIZĂRII "sOCULUI sCOLARIZĂRII" 3. formarea abilitatilor. CORĂBIILE ALE MĂRII. cadrul didactic se decide sa induca si sa sustina un anumit tip de experienta de învatare. K. metodele didactice/pedagogice/de instruire/de învatamât/de predare învatare reprezinta componenta cea mai flexibila. comportamentelor elevilor. capacitatilor. fireste cu posibilitatile concrete ale profesorului si ale elevilor de a le utiliza. metodele sunt regândite ca suport actional al acelorasi principii care stau la baza elaborarii întregului anmsamblu de componente si de interdependente ce definesc un curriculum. Babanski (1979) sustine ideea ca strategia didactica urmareste optimizarea actului de instruire prin alegerea metodelor de învatamânt de pe pozitiile principiilor învatamântului. etc. clasificarea si cerintele de valorificare a acestora.

o destinatie pedagogica. exercitiul etc. îsî însusesc si aprofundeaza cunostinte. elevii. în cursul procesului didactic. se poate afirma ca între metodele de instruire si metodele de cercetare stiintifica exista o diferenta nu de esenta ci una de utilizare.Cuvântul "metoda" provine din limba greaca de la termenul "methodos" compus din " metha". de exersare a cunoasterii si de îmbogatire sistematica si progresiva a acesteia în mod preponderent. Dar nici nu-si pot tagadui descendenta din acestea din urma. o modalitate de actiune. de fiecare data. afectiv. vor îmbraca anumite functii atunci când îti propun încarcarea memoriei cu cunostinte de-a gata elaborate si cu totul alte functii atunci când accentul se va pune pe exersarea intelectului si pe formarea capacitatilor si aptitudinilor mintale. de destinatie. de unde semnificatia de drum de urmat în vederea atingerii obiectivelor predarii si învatarii. Metoda de învatamânt este cea care traduce în acte de învatare si cunoastere actiunile proiectate în plan mental conform unei strategii didactice stabilite.de accedere. a culturii si comportamentelor umane) . sub îndrumarea profesorului sau în mod independent. În concluzie metoda de instruire este rezultatul nu doar al unui simplu transfer de proceduri dinspre cunoasterea stiintifica spre învatamânt. aptitudini. de ordin cognitiv. la însusirea stiintei si tehnicii. atitudini. cum ar fi expunerea. metode arhicunoscute. demonstratia. Sintetizând. un instrument cu ajutorul caruia. întrucât procesul de învatamânt prin însasi natura lui reflectorie. ca în învatamânt metodele reprezinta cai de urmat în vederea atingerii unor scopuri si obiective specifice acestora. Metodele de predare si de învatare nu se identifica cu metodele de investigatie stiintifica. Esenta si valoarea pragmatica a metodei nu pot fi deduse dacât prin raportare la specificul procesualitatii activitatilor de predare si învatare. competente. ele având un specific aparte. de caracterul obiectivelor urmarite. Metoda de învatamânt/de instruire/didactica/pedagogica/de predareînvatare reprezinta mijloace de activitate interdependenta a profesorului si a elevilor. de orientarea pe care acestea o impun actului instructiv.motivational si psihomotoriu. îsî formeaza si dezvolta priceperi si deprinderi. spre si "odos" -cale .catre. Spre exemplu. conversatia. etc. drum care reflecta unitatea dintre activitatea profesorului si cea a elevilor. capacitati. pe care le deserveste prin examinarea multiplelor functii pe care ea le îndeplineste în cadrul unei situatii date. Functiile detinute de metoda sunt: · Functia cognitiva (metoda reprezinta o cale de acces la cunoasterea adevarurilor. ci si al unei elaborari specifice care apartine creatiei didactice. drum. transformând în situatii de învatare si în experiente de învatare personala obiectivele prestabilite. Functiile asumate sunt determinate. se supune acelorasi legi generale ale dialecticii cunoasterii umane si îndeosebi ale celei stiintifice.

trezesc anumite trairi emotionale. prin care cadrul didactic declanseaza si orienteaza obtinerea din partea elevilor a raspunsurilor. sistematica si planificata. Tehnicile presupun utilizarea de probe pentru a fi puse în practica. cum sa se predea si cum sa se învete.doua metode si cu unul sau mai multe procedee didactice. El consta într-un sistem de operatii intelectuale si/sau practice ale profesorului si ale elevilor.educativa. Procedeul didactic reprezinta o componenta particulara. cultiva anumite sentimente si interese. metoda devine implicit un factor motivational · Functia instrumentala (operationala). contribuind la valorificarea lor eficienta. sa suscite curiozitatea epistemica si mai mult interes fata de ceea ce se învata. · Functia normativa. cum sa învatam pe altii sa învete. Relatia dintre procedeul didactic si metoda pe care o sprijina este flexibila si dinamica: o metoda poate deveni ea însasi proceu al unei metode considerata principala în activitatea instructiv. modalitatile. operatii care transpun în plan practic modalitatea de actiune a metodelor. Metodele si procedeele didactice vor fi consemnate în cadrul sistemului metodologic în ordinea descrescatoare a ponderii lor si.educativa (metodele utilizate influentiaza formarea unor atitudini fata de cele învatate. deci probele de învatare. Tehnicile de predare.· Functia formativ. eventual. cu precadere. un instrument de aplicare concreta si coerenta a metodei. astfel ca diferentele dintre metodele si procedeele didactice pot fi sesizate si la nivelul timpului pedagogic investit în proiectarea si realizarea activitatilor didactice. . se va preciza statutul de metoda si cel de procedeu didactic. metoda se situeaza ca intermediar între obiective si rezultate. Într-o activitate didactica obisnuita. în activitatea didactica. Se folosesc modalitati de actiune practica.evaluare materializeaza tehnica. se lucreaza cu una. de optimizare a actiunii metoda exercita o functie normativa întrucât arata cum anume trebuie sa se procedeze. iar un procedeu poate dobândi statutul de metoda în situatiile de instruire în care este folosit. dezvolta convingeri) · Functia motivationala în masura în care reuseste sa faca mai atractiva activitatea de învatare.evaluare sunt formele concrete pe care le îmbraca metodele. de obicei.

aplicatii. sa fie la obiect si sa nu încarce memoria copilului cu date nesemnificative. care sunt în concordanta cu tema explicatiei si constituie punct de sprijin pentru noile cunostinte. educatie fizica. educatoarea apeleaza la reprezentarile formate anterior sau foloseste anumite texte literare. în cadrul activitatilor frontale dirijate sau la începutul sau finalul activitatilor frontale dirijate. cât si a celorlalte activitati desfasurate pe parcursul zilei. Povestirea ca metoda de expunere este aplicata în cadrul procesului instructiveducativ pentru prezentarea unor texte literare cu caracter realist. activitatile matematice. ilustratii. educatie muzicala. Metode specifice învatamântului prescolar (grupa pregatitoare) Pentru aplicarea în practica a cunostintelor tehnice acumulate de educatoare. povestiri. Povestirea trebuie. Mai dificile par a fi explicatiile referitoare la obiecte sau fenomene pe care copiii nu le percep în momentul respectiv. sa-1 emotioneze puternic. Fireste. de asemenea. Explicatia contribuie. comunicate si corectate de catre cadrul didactic. în primul rând. versuri. Exemplu: cântecul "Unu-i soarele pe cer". povesti. pentru a trezi interesul copiilor pentru ceea ce urmeaza si va urma. la crearea premiselor însusirii unor deprinderi tehnice de lucru si a unor modalitati de actiune (de exemplu la activitatile de desen. explicatia înlesneste însusirea cunostintelor. 3.). Explicatia ca metoda de lucru îsi gaseste larga sfera de aplicatie în gradinita. dar contribuie si la cunoasterea cauzelor obiectului în studiu. Astfel. cât si pentru consolidarea sau verificarea cunostintelor. explicatia este metoda expunerii. tablouri. confectii. Astfel. . diverse piese muzicale. pot exista probe de evaluare alcatuite dintr-un singur item. în cadrul activitatilor frontale dirijate. în care predomina argumentarea rationala. deoarece însoteste întreg procesul instructiv-educativ. Prin explicatie educatoarea reuseste sa concentreze atentia copiilor spre aspectul dorit. stiintific sau fantastic. copiii finalizeaza cântecul prin repetarea numarului 1-5 pe degetele mici ale mâinii. Explicatia completeaza în mod automat demonstratia si îsi are ca teren direct de desfasurare activitatile de observare. În aceasta situatie. o importanta deosebita o constituie cunoasterea metodelor si tehnicilor care le aplica sau utilizeaza pentru educarea copilului si realizarea procesului instructiv-educativ. etc.2. lecturi dupa imagini. întelegerea si completarea lor cu ajutorul educatoarei. completând cu succes celelate metode de lucru. administrate. sa fie accesibila copilului.Probele de evaluare/instrumentele de evaluare sunt grupate de (itemi) pedagogoci proiectate. modelaj. Reusita acestor activitati depinde de corectitudinea cu care a fost aplicata explicatia.

mincinoasa. pedepsita si ursului i s-a dat peste pe saturate. etc. sinteza. Caracterizarea personajelor face apel la actiunea povestirii. a explicatiei. caracterizându-le. Materialul demonstrativ trebuie sa fie accesibil viziunii copilului. la acestea adaugându-se observatia si problematizarea. contribuie la largirea orizontului cognitiv. "Vaporii". Copilul trebuie sa desprinda faptele bune de cele rele. a dezvoltarii formelor de analiza. dar si la motivatia copilului pentru unele personaje. în final. Exemplu: "Focul si efectele lui". pentru a contribui la stimularea curiozitatii si a reusitei unei activitati. Textele literare de actualitate. procedee. estetic realizat si prezentat in câmpul sau vizual. sireata. din imaginatie sau cu fapte similare cu cele prezentate de educatoare.Vulpea . atasamentul copilului spre cele pozitive. Demonstratia educatoarei.unde au venit alte animale si. Se poate urmari transformarea unor substantive în diferite ipostaze: "Apa si transformarile ei". Întrucât vârsta prescolara este caracterizata printr-o gândire concreta.credul. povestioare posibile. educatoarea are posibilitatea de a aplica metode. Demonstratia este mereu însotita de explicatie si invers. Pe marginea unei povestiri se poate da posibilitatea copiilor sa creeze noi întâmplari. a imginatiei creatoare. nu se pot realiza separat. însotita de explicatie. vulpea a fost judecata. cu aspecte din viata cotidiana sau stiintificofantastice. sa domine "binele" asupra "raului". a nivelului copiilor. cât si a discutarii textului literar sub forma conversatiei. contactului nemijlocit cu realitatea. Copiii au creat pe marginea acestei povestiri o alta poveste: "întâmplare din padure" .Ursul . Subiectul acestora poate fi observat si din continutul unei poezii. De aceea. Exemplu: "Ursul pacalit de vulpe". este necesar ca în procesul cunoasterii sa se acorde o importanta deosebita treptei senzoriale.hoata. lacoma. Demonstratia este una din metodele de baza aplicate în gradinita. ori de câte ori se va organiza o activitate care are ca scop predarea de noi cunostinte despre un aspect concret al realitatii se va folosi metoda demonstratiei îmbinata cu explicatia.În cadrul activitatilor de povestire. . . . a dialogului. lucruri diferite în functie de grupa careia se adreseaza. "Gheata". Exemplu: povestea creata de copii "Cum ar putea fi Zdreanta?" sau "Cum sa-1 ajutam pe catelusul schiop sa poata umbla?". dar si la dezvoltarea limbajului. Materialul trebuie sa fie astfel prezentat ca sa poata fi perceptat prin cât mai multe simturi.

pe baza caruia sa se poata discuta. . le verbalizeaza pe baza celor percepute: -culoarea flacarii. Întrebuintarile focului (foloase. luminozitatea. Conversatia este metoda de instruire si educare a copiilor cu ajutorul întrebarilor si raspunsurilor. -culoarea. unde s-a precizat ca focul este folositor daca-1 folosim util.s-au facut demonstrate si pentru concretizarea în fata copiilor a efectelor pozitive sau negative. în special în cadrul sectorului stiinta. Metoda conversatiei constituie prilejul de a stabili unele aspecte semnificative. flacara. -culoarea chibritului ars. Obtinerea cenusii: -arderea hârtiei. directii în care se ridica fumul. -fire de bumbac. Aceasta metoda presupune ca prescolarul sa posede un material perceptiv. pagube) . Copiilor li se formeaza deprinderea de a-si exprima gândurile cu ajutorul cuvintelor. mirosul. -arderea chibritului. -transformarile în carbune. Copiii fac deductii. -perceperea focului. -forma alungita la ambele capete. -arderea textilelor. daca nu obtinem pagube. studiate si se completeaza cu noi secvente. stabilirea însusirilor. de a expune acele cunostinte despre care este vorba la un moment dat. de a le preciza dupa ce ele au fost transmise. -caldura crescuta de flacara. -aprinderea lumânarii tot prin folosirea unui chibrit. cat si a demonstratiei aplicate în cadrul activitatii didactice de dimineata. -efectele focului.Etapele demonstratiei: -aprinderea focului în soba prin folosirea unui chibrit. O importanta deosebita am acordat si demonstratiei în cadrul tuturor activitatilor frontale dirijate.

la obiect. Exercitiul îsi gaseste teren de exprimare pentru copil pe tot parcursul activitatilor. fara exercitiu copilul "uita" si nu-si consolideaza deprinderile de munca necesare. metoda conversatiei se va axa pe aspecte care duc la cunoasterea cât mai diversa. sa-si spuna parerea si sa faca comparatii.pregatirea salii de grupa pentru activitati. etc. indiferent de natura lor. sa faca asociatii între cunostintele anterioare. a mediului ambiant pe toate domeniile de activitate. copilul nu poate da un raspuns satisfacator. Întrebarile adresate de catre educatoare trebuie sa fie scurte. Metoda conversatiei îsi gaseste aplicabilitate în special la grupele mari. Exercitiul: Aceasta metoda vine sa completeze. copilul va raspunde usor. apoi. practica. dar este si o necesitate. în scopul consolidarii diferitelor actiuni ale copilului.Contribuie pe deplin la sistematizarea cunostintelor si imprimarea lor bine în memorie. astfel: . Exemplu: "Cum este floarea?" este o întrebare prea generala. La grupa mare pregatitoare. Consta de fapt în repetarea unor deprinderi de munca: intelectuala. clare.exercitiul înseamna chiar salutul la intrarea în gradinita. Copiii au posibilitatea.îmbracarea. obiectiva a lumii. precise. în mod sistematic. În cadrul activitatilor frontale dirijate. Pentru a aplica aceasta metoda trebuie sa tinem seama de gradarea exercitiilor de la: "simplu la complex" si . -Ce culoare are frunza? -De ce s-a îngalbenit frunza? -De ce are pete ruginii? Tema conversatiei trebuie sa ofere copilului sistematizarea cunostintelor dintr-o succesiune logica de întrebari si raspunsuri bine gândite. . tragând anumite concluzii sau sa argumenteze cu exemple proprii subiectul abordat. dar începe cu grupa mica sub forma dialogului. intelectuala. esalonate si conduse de educatoare. . exercitiul este nu numai o modalitate de observare. servitul mesei civilizat. înca de la venirea copilului în gradinita si pâna la plecarea lui la scoala. sub îndrumarea educatoarei. sa sistematizeze si sa segmenteze toate deprinderile de munca practica. dar la întrebari ca acestea.

Aceasta înseamna ca miscarile se diferentiaza. fiecare exersând mai mult în directia în care-i place. Coordonarea analizatorului vizual si auditiv. Aplicarea cu succes a metodelor clasice îmbinate cu metode si procedee moderne vor duce la situarea prescolarului pe treapta cea mai apropiata de scoala. schimba pozitia corpului. . Exemplu: "Linia" . care trebuie sa stea în atentia educatoarei. O importanta deosebita o are coordonarea corecta dintre ochi .Linia frânta .de la "usor la greu". în miscari. . se stimuleaza activitati creatoare si se creeaza conditii pentru dezvoltarea aptitudinilor copiilor.Dintii fierastraului.Gard cu uluci.Acoperisul casutei lui Zdreanta. rupe creionul. . problemelor matematice. Metoda exercitiului se poate aplica cu succes în cadrul activitatilor matematice pentru însusirea în mod constient a tuturor exercitiilor. .Bobite de struguri. Schimbarile propuse de educatoare sporesc interesul copiilor pentru a efectua acelasi exercitiu. În acelasi timp. Sub indrumarea educatoarei si prin exercitiu foarte mult.Palete de tenis. situând scoala ca o continuitate a muncii din gradinita. pentru formarea si consolidarea reprezentarilor matematice si aplicarea imediata în practica activitatilor din gradinita. O alta tema pentru exemplificare: "Ovalul". . la început copilul apasa tare.Vaporul. pentru a nu-si forma gresit pozitia scris-citit.Conturul balonului. ceea ce îl oboseste foarte mult. În cadrul activitatilor de scriere. copilul îsi va elimina aceste neajunsuri. a independentei în actiune. Folosirea judicioasa în cadrul activitatilor a metodei exercitiului contribuie la dezvoltarea gândirii. dar sub alta forma.mâna. devin mai precise.familie. . ca urmare a faptului ca procesul de excitatie se restrânge tot mai mult la celulele nervoase care dirijeaza direct activitatea muschilor mâinii. . strânge puternic creionul în mâna.

Modelarea în stiinta si tehnica. având un punct de reper stabilit de educatoare (modelaj. folosirea modelelor în cadrul activitatilor de predare-învatare. Exercitiile de formare de grupe de obiecte dupa un anumit criteriu. o regula bine determinata de a rezolva o problema tipica. sa elimine . între cunostiintele anterioare si noile cunostinte. de formare de perechi. pentru a aprecia în special proportia dintre obiecte. desen. ca metoda de predare. Modelul. indiferent de categoria de activitate (activitati matematice. iar copiilor le revine sarcina de a repeta si corecta exprimarea si sensul adecvat al cuvintelor în propozitie. relatii dintre obiectele si fenomenele realitatii. Modelarea presupune. Modelarea îsi are efectul în cadrul activitatilor de exercitii grafice. confectionat. În cadrul activitatilor de dezvoltare a vorbirii. de fapt. Aceste situatii apar atunci când copilul observa un dezacord între anumite cunostinte si problema care se cere a fî rezolvata.aceasta metoda presupune crearea unor situatii problematice. Este important ca în formarea algoritmilor sa se respecte doua momente esentiale: fixarea lor si aplicarea repetata. Un algoritm este un procedeu. ilustreaza obiectul original prin felul cum este conceput. prin solutii pe care ei însisi le elaboreaza sub indrumarea educatoarei. Algoritmizarea este metoda care se bazeaza pe cuceririle psihologice privitoare la operativitatea gândirii. problematizarea. pe baza analogiei lui cu sistemul original. Problematizarea.). când este pus în situatia de a alege din cunostintele sale numai pe cele care-1 ajuta sa rezolve o problema data sau când exista contradictii între modul de rezolvare teoretica si cel de rezolvare practica a unei probleme.Ca metode moderne se aplica în practica algoritmizarea. problematice în gândirea copilului. Prin model se intelege un sistem mai simplu. dupa un anumit numar de operatii. învatarea prin descoperire si tratarea diferentiata. Ceea ce caracterizeaza problematizarea este crearea unor situatii conflictuale. Deci. problematizarea se poate aplica în cadrul jocurilor didactice orale. de aranjare în sir crescator si descrescator a grupelor de obiecte sunt de fapt niste algoritmi pe care copiii i-au însusit în mod constient. prezentat copiilor spre observatie. care antreneaza si ofera copiilor posibilitatea de a surprinde diferente. confectii etc. serveste ca mijloc de a studia indirect proprietatile si transformarile posibile ale sistemului original. Daca algoritmul este urmat corect. se va gasi în mod cert solutia problemei. cunoasterea mediului). pentru a-i descoperi caracteristicile sub aspectele esentiale. modelarea. conduse de educatoare spre intuitia copilului. principala functie având-o cea demonstrativa si cognitiva. elaborat ca un înlocuitor a unui sistem mai complex ( originalul) si care. Se pune întrebarea daca putem transpune si în învatamântul prescolar aceasta metoda. exemplu: "Ghiceste ce-am gasit". prin modelare se întelege metoda de a cerceta obiecte si fenomene din natura si societate cu ajutorul modelelor. Educatoarea trebuie sa aprecieze just folosirea algoritmilor. Educatoarea formuleaza intentionat propozitii cu nonsens.

cele mai utilizate sunt: explicatia. descoperiri realizate de ei si conduse cu mult tact de educatoare prin efectul scontat. Pentru ca în procesul de învatamânt copilul sa devina cât mai activ si munca sa-si imprime un caracter creator. Aceste metode se folosesc la toate activitatile din gradinita. Una din aceste metode eficiente si creative este " învatarea prin descoperire ". exercitiul.problemele stereotipe. obiectiva. creativitatea si nu memorizarea. În cadrul activitatilor de cunoastere a mediului. Aceasta metoda se aplica tinând cont de nivelul dezvoltarii psihofizice si intelectuale ale copiilor. Aceasta metoda ofera cunostinte durabile. copiii pot descoperi prin experiente efectuate împreuna cu educatoarea: însamântarea grâului. care nu conduc la dezvoltarea gândirii. disciplinata si cere un volum de observatii. altfel duce la esec sau neaccesibilitate. copiii descopera alte modalitati sau caracteristici ce i se pot atribui unui personaj sau obiect în discutie. Dintre metodele prezentate în cadrul activitatilor liber-creative. Ca puncte precise de reper în stabilirea obiectivelor spre realizare. analize. vointa. Programa activitatii instructiv-educative în Gradinita de Copii propune realizarea acestora pe sectoare. educatoarea cauta permanent noi metode si procedee care sa vina în sprijinul sau prin descoperirea noului. de la concret la abstract. solide având în prim plan dezvoltarea gândirii. Învatarea prin descoperire. cresterea lui cu toate etapele dezvoltarii. sau la confuzii. în cadrul activitatiilor de dezvoltare a vorbirii. În lucrarea mea m-am oprit în principal la activitatile liber creative si la unele aspecte privind dezvoltarea limbalului. a creativitatii. dezvolta perseverenta. conversatia. Sector "stiinta" Sector "Constructii" Sector "Jocuri cu rol" Jocuri de masa Sector "Biblioteca" . Metode specifice folosite în cadrul activitatilor liber-creative Activitatea didactica de dimineata se desfasoara în functie de centrele de interes produse în cadrul activitatii" frontale dirijate " cu " tema " si " subtema " precizata la începutul fiecarei saptamânii. trecerea de la analiza la sinteza. pâna la coacerea bobului de grâu si apoi analiza acestuia pe baza observatiei si demonstratiei. ci sa aiba gândire critica. obliga copilul sa nu se multumeasca cu ce i se spune. aprecieri. mecanice. modeleaza aptitudinile de investigatie.

. tinând seama de obiectivele specifîce fiecarui sector al centrului de interes (teme. Continutul activitatii la alegere: a. . b.Obiective generale si specifice. Caracterul de larga deschidere a programei activitatii la alegere. Organizarea si îndrumarea jocurilor evaluate: a. b.principiul liberei optiuni.principiul îndrumarii sistematice. . Pregatirea activitatii la alegere: .principiul activizarii. ocupatii individuale si cu grupuri mici de copii. Jocuri simbolice. cât si în domeniul din care se inspira acestea.Obiective generale. . joc cu reguli. . în observatie).Pregatirea cadrului specific la alegere. Jocuri cu reguli (jocuri simple). Obiectivele activitatii la alegere: . . Jocuri de creatie cu subiecte din viata cotidiana. subteme în discutie. Jocuri cu subiecte din basme si povesti (jocurile dramatizarii).Sector "Arta" Aceste sectoare constituie diferite tipuri de jocuri. Organizarea si desfasurarea jocurilor la libera alegere (activitatea didactica de dimineata) nu poate fi eficienta daca nu se tine seama de metodologia de lucru si pregatirea lor pe baza unei scheme obiective concret abordate. c.principiul ierarhizarii obiectivelor operationale. În organizarea si îndrumarea acestora se va tine seama de necesitatea îndrumarii activitatii la alegere: Principiul organizarii si îndrumarii la alegere: . Continutul activitatii la alegere pe grupe de vârsta.Obiective speciale ( particulare).

1992 . Jocuri simbolice: "De-a mamicile" "De-a familia" 6 [6]Revista Învatamântului prescolar nr. Stimularea aptitudinilor de colaborare originala a jocurilor simbolice cu subiecte din viata cotidiana si cu subiecte din povesti si basme cunoscute si de organizarea practica a acestora în sensul crearii atmosferei de joc. al însusirii limbii materne. jocuri hazlii. Dezvoltarea capacitatiilor intelectuale. comparatie.d. nemijlocit sau prin exercitarea sistematica si continua a influentelor instructiveducative. concretizare. jocuri de expresie afectiva. sinteza. al intensificarii. ca premisa a realizarii lor. generalizare si abstractizare. al interpretarii acestora cât mai veridic si în sensul desfasurarii actiunilor în toata complexitatea lor. Exemplificari de jocuri de diferite tipuri: a. Practica sustinuta a jocurilor simbolice prin abordarea creativa a unei tematici variate si prin reproducerea simbolica a actiunilor si a relatiilor sociale tot mai complexe. jocuri de perspicacitate.6[6] Dezvoltarea prin joc si exercitii a gândirii si imaginatiei creatoare. 3-4. al repartizarii rolurilor. Jocuri distractive. Valorificarea tuturor activitatilor la alegere în scopul îmbogatirii si adâncirii cunoasterii. morale. Referiri speciale ale obiectivelor si continutul jocurilor la libera alegere Obiective generale Extinderea sferei de cuprindere a continutului activitatii la alegere pe baza reprezentarilor acumulate despre realitatea înconjuratoare. comunicarii si autocomunicarii. estetice si fizice prin antrenarea copiilor la variate activitati optionale sub forma jocului simbolic si a jocului cu reguli si în spiritul jocului prin cresterea ponderii ocupatiilor ludice cu finalitati practice. asimilate în procesul cunoasterii. cât si în scopul largirii relatiilor de cooperare. Formarea capacitatilor copiilor de a practica în mod independent sau sub conducerea liderilor formali a jocurilor cu reguli ce pot fi introduse în repertoriul ludic cu usurinta. jocuri de atentie. a capacitatii de a efectua în actiunea de joc operatii simple de analiza. 1. în perspectiva familiarizarii copiilor cu activitati de tip scolar. prin contactul divers.

Jocuri cu subiecte din povesti si basme: Jocul dramatizarii "De-a scufita rosie" "De-a capra cu trei iezi" "De-a punguta cu doi bani" Dramatizari "Anotimpurile" "Sarea în bucate" "Iedul cu trei capre" "Greierele si furnica etc. c. treci pe verde" "De-a politistii" 4. Jocuri de constructie: "Casa bunicilor" "Gradinita noastra" "Cartierul nostru" "Satul nostru". b. Jocuri de miscare "Lupul si vânatorul" "Rândunica îsi cauta cuibul" "Gâstele si vulpea" "Broscutele sar în lac" Jocuri sportive si distractive "Mingea la capitan" "Ocheste tinta" "De-a caii si calaretii" "Prindem fluturi" "Atinge clopotelul" "Ne dam în leagan" 3. Jocuri de circulatie rutiera "Atentie la semafor" "Stop rosu. 2."De-a santierul de constructii"etc. Jocuri senzoriale "Saculetul fermecat" "Ghici ce forma are" .

"Spune cum este" "Ghici din ce este facut" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii vizuale "Ghici ce culoare se potriveste" "Aseaza la culoarea potrivita" "Arata-mi culoarea pe care sa ti-o spun" "Cine are aceeasi culoare" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii auditive "Deschide urechea bine" "Ghici cine te-a strigat?" "Ghici cine este la telefon" Jocuri pentru dezvoltarea sensibilitatii gustativ-olfactive "Ghici ce-ai gustat?" "Ce a cumparat mama de la piata?" "Ce floare am mirosit" "Spune ce gust are?" 5. Jocuri de atentie si de orientare spatiala "Ghici ce jucarie am ascuns" "Gaseste locul potrivit" "Unde am asezat papusa" . Jocuri de stimulare a comunicarii orale "Povesteste ce-ai visat" "Povesteste cum ti-ai petrecut vacanta" b. Jocuri de exersare a pronuntiei corecte "Spune la fel ca mine" "Sa facem ca sarpele" "Se aude sirena" "Cântecul greierasului" "Cocosul si gaina" "Bunica toarce" c. Jocuri intelectuale a.

"Aseaza ursuletul unde iti spun" "Spune-mi vecinii tai" d. Jocuri de realizare a abstractizarii si generalizarii "Cum se numesc toate acestea la un loc" "Cine poate face mai multe grupe" "Ghici la ce cuvânt m-am gândit" "Alege imaginile" e.zboara" "De-a visul"etc. Jocuri pentru dezvoltarea perspicacitatii "Gaseste drumul lui Grivei spre cusca" "Care masina ajunge mai repede la tine?" "Este ceva gresit în tablou?" "Ce se potriveste?" "Unde este mai multa apa?" f. Jocuri logico-matematice "Aseaza la casuta potrivita" "santierul de constructii" "Trenul cu o diferenta" "Ce piesa lipseste?" Jocuri de cunoastere a mediului înconjurator "Când se întâmpla?" "Sa facem un tablou de iarna" "Dupa mine cine vine?" . Jocuri pentru dezvoltarea proceselor de inhibitie voluntara si a autocontrolului "Jocul mut" "Sus-jos" "Zboara . Jocuri pentru dezvoltarea imaginatiei "Spune mai departe" "Hai sa facem o poveste" "Ce s-a întâmplat mai departe?" g.

ocupatiile ludice si exercitiile-joc. tocmai prin varietatea de organizare si desfasurare a acestuia. demonstratia. iar sub aspectul finalitatii practice prin maxima eficienta formativa. Aplicarea noii programe. fiecare copil va fi adus la nivelul de dezvoltare normala a unui copil de 5-7 ani. Daca sunt riguros organizate. cât si formarea abilitatilor si a comportamentelor dupa posibilitatea de actiune a fiecarui copil. Jocurile propriu-zise.educative pe "centre de interes". pe un subiect prestabilit. jocuri cu rol. joc de masa. . iar printr-o atentie si orientare cu tact educativ. conversatia si exercitiul. educatoarea foloseste o serie de metode specifice. contribuie la modernizarea si restructurarea întregii activitati educationale. arta. deprinderi de munca intelectuala. trebuie sa se remarce sub aspectul conceperii prin riguorozitate stiintifico-metodica. se ofera copiilor largi posibilitati de achizitii de cunostinte.Jocuri de miscare cu text si cant "Ursuletul doarme" "Lantul" "Dansul rozelor" "Ţaranul e pe camp" Jocuri pentru însusirea de comportare morala "Sa sarbatorim ziua colegilor" "La teatru" "Avem oaspeti la masa" Desi activitatile sunt liber-creative. favorabil. jocurile copiilor nu trebuie sa fie privite ca o simpla joaca. copiii se manifesta liber. Activitatea didactica de dimineata se desfasoara pe sectoare. ci ca o activitate gândita. cu comentarea întregii activitati instructiv. Aceste arii de stimulare concentreaza desfasurarea jocului la libera alegere.educativa. La toate grupele. Acestea sunt explicatia. dar ofera largi posibilitati de manifestare libera a copilului. în etapa consacrata jocului ca forma de activitate instructiv. totusi. constructie. judicios folosite si la aceasta vârsta. îndrumata diferential în functie de obiectivele stabilite. cadru de manifestare larg. proiectata mental judicios. de natura activitatilor si de individualizarea acestora. biblioteca. are drept arii de stimulare concentrate pe urmatoarele domenii: stiinta. Prin reducerea numarului de activitati frontale dirijate în formarea ariilor de stimulare. vor oferi fiecarui copil teren. practica.

în cadrul ariilor de stimulare. În organizarea ariilor de stimulare este necesar sa se tina seama de zona de desfasurare.7 [7] Prin manipularea jucariilor. fara sa strige sau sa se produca zgomote. jucariile trebuie sa corespunda nu numai posibilitatilor de antrenare în diferite tipuri de joc. a spatiului grupei pe centre de interes (arii de stimulare). dar si a vârstelor si nivelului de dezvoltare psihica a copiilor. Educatoarei i se ofera ocazia de a constata priceperile si deprinderile formate. materiale.formarea unor deprinderi de conduita ale copiilor în timpul jocului. zgomote de cooperare cu partenerii de joc. 7 [7] Revista învatamântului prescolar nr. pentru a face legatura cu învatarea de tip scolar.formarea deprinderilor de comunicare în mod liber între ei. În folosirea materialului se porneste de la experienta de viata si limbaj a copiilor. arii de stimulare. la deschiderea spre lumea sociala. a unui material variat si adecvat. Ele asigura trecerea de la viata instructiva. 1. care definite si bine echipate. de a-si distribui si asuma roluri astfel încât fiecare sa aiba acces la interpretare. iar copilul este mai activ si învata din placerea de a se juca. se evita însusirea mecanica de cunostinte. grupe. . egocentrica.1991. decizii. de a stii uneori sa uite de sine pentru a întelege si a se ajuta reciproc. Desfasurarea jocurilor pe arii de stimulare asigura o strânsa legatura între ceea ce se lucreaza pe microgrupuri si în comun.O importanta deosebita în desfasurarea acestor activitati.accesul liber si direct la jucarii. compara si deosebeste. în special pentru aria "biblioteca" sau a "jocului de masa". are organizarea salii. . unor deprinderi de a-si lua singuri jucariile sau alte materiale si de a le reaseza în ordine la locul lor. Educatoarea va aprecia modul de desfasurare libera dirijata sau semidirijata. materialul cu care copilul emite judecati. Îmbinarea activitatilor pe microgrupuri cu activitatea comuna ofera conditii de realizare a obiectivelor pe care activitatea individualizata nu le poate realizat total. . pun in miscare sensibilitatea si activitatea copilului. pentru a oferi copilului o adaptare individuala si sociala. sa se creeze spatiu suficient. Aceste structuri de activitati promoveaza jocul ca activitate fundamentala si asigura: . precum si lacunele acestora. învata sa asculte si sa se concentreze. Prin folosirea. truse. unelte. prin antrenarea tuturor copiilor unui grup. având posibilitatea sa se defineasca elementele specifice prin care trebuie sa intervina în îndrumarile individuale necesare.

Fara limbaj nu este posibila gândirea si învatarea. Învatarea se întemeiaza. fara a realiza o delimitare neta a acestor doua faze. tema. dar nu se stie unde se afla frontiera dintre ele". pentru ca o noua achizitie se cladeste pe un sistem de cunostinte si deprinderi sedimentat deja si nu pe un teren gol. Din acest unghi. Aria biblioteca. subtema care preocupa saptamânal educatoarea . pe achizitiile spontane din anii prescolaritatii. plantelor. fie la nivelul enuntului. anotimpurilor. limba este un sistem de semne organizate riguros si determinate de scopul suprem al comunicarii umane. Desfasurarea ariilor de stimulare cum ar fi: Aria jocului cu rol. vârstelor. cunostinte. la vârsta când i se formeaza primele abilitati de comunicare. învatarea orala a limbii constituie un instrument indispensabil pentru învatarea cititului si scrisului. Copilul se deprinde cu aceste caracteristici intuitive. Acestea si-i le va perfectiona si constientiza odata cu regimul scolar care utilizeaza functia metalingvistica si prin aceasta traducem în limbaj didactic o realitate instrumentala abstracta. În gradinita. Toate acestea sunt ca o completare a cunostintelor acumulate în cadrul activitatii frontale dirijate. animalelor. Limba de "neînlocuit cu alta" (George Sion) este un .Alegerea ariilor de stimulare se face în functie de obiectivele pe care dorim sa le realizeze copilul (a centrului de interes. Este cunoscut faptul ca formarea capacitatilor operationale si functionale reprezinta o problema importanta în cadrul formarii intelectuale. fie la cel al unitatii de comunicare. Aria stiinta. raspunzând tuturor centrelor si conducând copilul spre o personalitate multilaterala.grupa) esalonate pe cinci zile lucratoare a saptamânii. la o analiza atenta. Grija pentru însusirea si folosirea corecta a limbii se coreleaza cu preocuparea pentru depistarea si cercetarea tulburarilor de vorbire. consolideaza si verifica în acest mod educatia. Însusirea limbii materne reprezinta un element esential pentru asimilarea de cunostinte. pentru formarea deprinderilor si priceperilor. deci. conduce la formarea reprezentarii copiilor sub aspectele esentiale ale cunoasterii obiectelor. de aceea învatarea limbajului si a anumitor forme de rationament sunt posibile numai atunci când aceste functii au atins un anumit grad de dezvoltare si maturizare. Functiile mintale apar si se maturizeaza diferit. este firesc sa fie asa. a folosirii unei game variate de materiale din natura sau confectionate de copii. deprinderi care se formeaza. a descoperirii unor valente proprii a subiectilor. Aria jocului de masa. Jean Piaget spusese autoritar: "Toate conduitele comporta un aspect înnascut si unul dobândit. devine vizibila organizarea materialului de constructie. Dezvoltarea limbajului si pregatirea pentru scoala Prin natura ei.

Interventia adultului asupra dezvoltarii vorbirii copilului se face fie prin canalele verbale. fenomenelor. a limbajului. morfologice si sintactice). sub aspect al structurii gramaticale. a gândirii cu procesele ei (analiza. în special. ca dezvoltarea vorbirii copiilor. sub aspect lexical. copilul isi dezvolta propria-i experienta si mai cu seama învata din experientele altora. dar si sa înteleaga si sa acumuleze informatii. a legaturilor cauzale dintre acestea. gândirile. ceea ce contribuie la sistematizarea si la complicarea conditiilor interioare de formare a personalitatii. fie prin cele ocupationale.). sinteza. Interactiunea cognitiva verbalizata a educatoarei cu copilul va fi cu adevarat formativa. prin intermediul limbajului se realizeaza transmiterea cunostintelor cu noi reprezentari. în procesul relatiilor copil-copil si copileducatoare. Copilul vine în gradinita cu anume competenta lingvistica. Respectând obiectivele sub aspect fonetic. copilul foloseste acelasi limbaj. În procesul comunicarii cu adultul. mijloc de cunoastere. intentiile sale. al comunicarii orale. cu cele doua aspecte: limbaj interior. numai daca în aceasta relatie copilului îi va fi . sa-si exprime ideile si starile ulterioare. Educatoarea realizeaza prin comunicarea cu copilul stimularea proceselor psihice. Functia esentiala a limbajului este comunicarea. limbajul capata noi valente si permite copilului sa realizeze relatii complexe cu adultii si cu ceilalti copii. limbajul este mijloc de comunicare. La vârsta prescolara. si totodata particularitatile psihologice ale limbajului cu ceea ce este caracteristic în acest sens. exersarii sau executarii unor sarcini. Prin intermediul limbajului. garantia integrarii sociale si conditie a dobândirii performantei lingvistice. sa-si organizeze activitatea psihica. În procesul instructiv-educativ. se realizeaza. are loc sub influenta mediului si a educatiei. Însusirea limbii materne se realizeaza prin respectarea unor reguli (fonetice. iar experienta muncii didactice din gradinita confirma. pe baza experientei cognitive capatate. Prin intermediul limbajului. lexicale. în special prin cele de organizare a jocului. emotiile. limbaj exterior. acestea se materializeaza. Cu ajutorul limbajului se formeaza si se organizeaza sisteme în care sunt integrate cunostintele. dar este original dupa felul cum gândeste.fagure de miere filtrat prin raze de suflet si "curge prin veac pentru a ajunge în viers o nuanta de graiuri si cuminti" (Tudor Arghezi). al expresivitatii vorbirii. în perioada prescolaritatii copilul învata limbajul prin care îsi exprima dorintele nevoile. Cercetarile psihologice au aratat. comparatie etc. educatoarea face cunoscut copiilor denumirea lucrurilor. Acest lucru se realizeaza cu efîcienta optima în cadrul întregului program din gradinita.

satisfacuta curiozitatea si daca va gasi raspuns la atâtea "necunoscute" ale realitatii cu care vine în contact. În procesul comunicarii copilul îsi formeaza si dezvolta viata afectiva, cu ajutorul cuvântului, educatoarea contribuie la educatia estetica dezvoltându-i frumosul din natura, viata, societate. În cadrul activitatilor frontale dirijate se vor selecta teme care sa conduca familiarizarea copilului cu dezvoltarea vorbirii sub toate aspectele sus amintite, pentru integrarea cât mai eficienta în activitatea scolara. Pentru a rezolva sarcina principala, aceea de a pregati prescolarul pentru integrarea activa în procesul instructiv din scoala, se încearca gasirea unor solutii, mijloace si metode eficiente care sa contribuie la dezvoltarea vorbirii. în acest sens, mijlocul cel mai eficient pentru dezvoltarea gândirii si a vorbirii copiilor este jocul didactic de dezvoltare a vorbirii. Jocul didactic, ca forma specifica de învatare la vârsta prescolara, reuseste mai bine decât oricare alt gen de activitate sa îmbine elementele instructive cu cele educative si sa antreneze intens copilul în stimularea si exersarea jocului, fara ca el sa constientizeze acest efort. Jocul didactic reuseste, de asemenea, sa antreneze în joc toti copiii grupei, astfel ca acestia depun acelasi efort de gândire si exprimare. Astfel, prin intermediul jocului didactic, se fixeaza si activeaza vocabularul copiilor si contribuie la îmbunatatirea pronuntiei, la formarea unor noi notiuni. Eficienta acestor jocuri didactice depinde, însa, în mare masura de modul în care educatoarea stie sa le selectioneze, în raport cu situatiile concrete existente în grupa pe care o conduce. Aceasta presupune o buna cunoastere a posibilitatilor fiecarui copil, precum si defectelor de vorbire, astfel ca, în functie de aceste realitati, sa se actioneze si prin intermediul jocului didactic - eficient mijloc de formare si educare a copilului. Realizarea cu succes a obiectivelor propuse în cadrul jocurilor didactice s-a pornit de la un stadiu aprofundat, tinând seama de specificul jocului si de particularitatile evolutiei intelectuale a copiilor de vârsta prescolara. La grupa mare, jocurile didactice desfasurate la începutul anului scolar vizeaza exersarea deprinderii de a izola cuvintele din propozitii prin jocurile: "Ce cuvinte am spus?", "Raspunde repede si bine", "Jocul cuvintelor". Se va continua cu jocuri de despartire a cuvintelor în silabe si sunete. Exemplu: "Alege jetoanele", joc cu obiective complexe si bine determinate.

Sarcina didactica a acestui joc consta în recunoasterea si denumirea obiectelor ilustrate, a caror denumire este formata dintr-o silaba sau exersarea deprinderii de a forma propozitii în care sa existe cuvinte monosilabice si bisilabice. Pe baza materialului concret prezentat, copiii denumesc aceste obiecte si despart cuvintele în silabe, precizând câte silabe are cuvântul. în complicarea jocului s-au folosit fise pe care erau desenate diferite obiecte si s-a cerut copiilor sa deseneze în dreptul fiecarei imagini atâtea liniute câte silabe are cuvântul corespunzator. Pentru verificarea acestor cunostinte, atunci când copiii sunt familiarizati cu silaba si sunetul si stapânesc tehnica de separare a propozitiei în cuvinte, silabe si sunete, se poate organiza la grupa mare un joc didactic de evaluare a cunostintelor: jocul "Cine stie mai bine?", unde se pot folosi ca material didactic jetoane cu fructe, legume, animale, un flanelograf - ilustratie. Jocul se desfasoara având câte un conducator. Se numeste din fiecare echipa câte un copil pentru a alege de pe masa educatoarei imagini a caror denumire începe cu un anumit sunet, pe care sa le aseze pe flanelograf. Copiii care aleg corect si integral jetoanele si se încadreaza în timp câstiga o bulina pentru echipa lor. A doua cerinta a jocului consta în taierea cu o linie a notiunilor a caror denumire începe cu sunetul dat. Jocul cuprinde trei cerinte, cea de a treia cerinta constând în alegerea de catre fiecare grupa a cuvintelor preferate (3-4 cuvinte) si despartirea lor în silabe. Acest joc asigura participarea activa si individualizata a fiecarui copil în sarcinile date, îsi însusesc semnificatia cuvântului, adica notiunile care se schimba, se îmbogatesc si se precizeaza treptat, pe masura acumularii experientei si a perfectionarii operatiilor gândirii. Prescolarii nu învata regulile gramaticale, nu cunosc definitii, nu stiu ce este substantivul, verbul, declinarea, dar respecta aceste regului de vorbire, deoarece atât prin joc cât si prin modelul de vorbire corecta sunt antrenati sa le cunoasca, corectându-i doar atunci când gresesc. Întrucât la copii se observa deseori folosirea gresita a formelor de genitiv si dativ (ei pun deseori întrebari de genul: "A lu cui sunt cartile?" sau "A lu cine este umbrela?"), pentru înlaturarea acestor defecte se pot desfasura jocuri didactice ca: "A cui hrana este?", "A cui îmbracaminte este?", punându-i de fiecare data pe copii în situatia de a folosi corect desinentele cauzale, cât si întrebarile corespunzatoare acestor cazuri. Se urmareste, totodata, dezvoltarea atentiei vizuale si a capacitatii de analiza. Sarcina didactica pentru jocul "A cui hrana este?" este de a formula un raspuns corespunzator întrebarii si de a recunoaste hrana si animalele care o folosesc. Jocul presupune existenta în fata fiecarui copil a unei imagini reprezentând un animal, imaginile reprezentând hrana lor aflându-se pe masa educatoarei. Se cere copiilor sa intuiasca imaginea data de educatoare si imaginile din fata lor si se explica regula. La întrebarea "A cui hrana este?", copilul care are în fata reprezentarea animalului respectiv trebuie sa raspunda, formulând corect propozitia.

Exemplu: "Morcovul este hrana iepurasului", "Iarba este hrana vacii", "Aluna este hrana veveritei". Prin acest joc se urmareste exprimarea corecta a formelor de genitiv masculin si feminin la numarul singular si plural. Pornind gradat, de la jocul în care s-a stabilit numai acordul complet (gen, numar si caz ), copiii capata deprinderea de a folosi acordul gramatical pentru toate partile de vorbire. Prin jocul didactic "Raspunde repede si bine" se urmareste formarea deprinderilor de a realiza în timpul vorbirii acordul corect între determinant si determinat (între atribut si substantiv, între subiect si predicat), precum si precizarea si activizarea vocabularului privind unele cuvinte cu sens contrar. În partea a doua a acestui joc se foloseste banda de magnetofon, pe care au fost înregistrate propozitii cuprinzând adjective acordate corect cu substantive, de exemplu: "Maria este o fata harnica". în timp limitat, copilul numit de educatoare raspunde cu aceeasi propozitie, gasind însa antonimul adjectivului enuntat. Aceleasi adjective însotesc, în continuare, un substantiv la masculin, de exemplu: "Andrei este un baiat harnic", "Andrei este un baiat lenes". Acest joc contribuie si la dezvoltarea intelectuala a prescolarilor. Pentru dezvoltarea capacitatii de sinteza, se mai pot desfasura diverse jocuri didactice care stimuleaza creativitatea copiilor în exprimarea orala si le îmbogateste vocabularul activ. Astfel, prin jocul didactic "Citeste în carticica" se urmareste formarea deprinderilor de a compune o scurta povestire. Jocurile didactice pentru stimularea unei vorbiri expresive, fluente, coerente, au o contributie deosebita la vârsta prescolara. Acum, dezvoltarea expresivitatii limbajului presupune cultivarea capacitatii de comunicare prin exprimarea reprezentarilor din experienta personala, adaptata la diverse situatii si la diversi parteneri. Având în vedere ca la dezvoltarea expresivitatii limbajului contribuie mai multi factori, cum ar fi: mimica, intonatia, intensitatea vocii, ritmul expunerii, se desfasoara cu copiii jocuri care sa-i puna în situatia de a utiliza toti acesti factori. Astfel de jocuri sunt: "Ce stim despre eroul îndragit?" si "Oglinda fermecata". Obiectivele fixate în aceste jocuri sunt: - recunoasterea personajului si a povestii; - caracterizarea personajelor; - redarea unui fragment din povestea respectiva. Paralel cu organizarea si desfasurarea jocurilor didactice, în gradinita un rol deosebit de important îl detin jocurile - exercitii, menite sa contribuie la optimizarea sarcinilor si obiectelor programei, la valorificarea potentelor intelectuale ale copiilor.

activitatile de povestire. de modul de a-1 face pe copil sa. apropiindu-1 de aceasta în modul cel mai firesc si spontan.limbaj coerent. vin sa completeze varietatea temelor posibile spre realizarea în diferite domenii. a plasticitatii lui în exprimare. bucuria copiilor" "Toamna pe strada mea" "Au plecat pasarile calatoare" "Baba iarna intra-n sat" "Vine primavara" "Plecam la scoala"etc. activitati comune a legaturii omului cu ceea ce îl înconjoara. vor face copilul sa dialogheze cu el însusi si cu realitatea înconjuratoare. prin relatia educatoare . Eminescu "Zdreanta" . orienta si contribui prin "viu grai". Activitatile de memorizare contribuie la realizarea dialogului copilului cu animale îndragite. prin vorbire dialogata despre toate câte sunt. de felul cum recita o poezie. Indiferent de forma de realizare. lexical. cu copilul si îi dau posibilitatea de a cunoaste nivelul cunostintelor acumulate si vocabularul activ al copiilor. prin subiectele abordate.E. gramatical. Eminescu "Somnoroase pasarele" . Educatoarei îi revine sarcina de a conduce. Farago Convorbirile tematice.M.Importanta jocurilor . .T. Arghezi "Catelusul schiop" .M. Ele contribuie la corectarea exprimarii gresite. în masura în care educatoarea este un model. memorizare. înteleaga textele literare prezentate si de a folosi intonatia potrivita si a da textului finalul adecvat. fluturi. stimuleaza copilul în mod creativ. personaje îndragite. plastic.exercitiu desfasurate în gradinita deriva din faptul ca ele au o influenta mare asupra dezvoltarii limbajului atât sub aspect fonetic. Aceste convorbiri ofera dialogul larg deschis cu educatoarea. expresiv. dar si la formarea unui . povesti create de copii. la estetica tintei limbajului. activitatile de dezvoltare a vorbirii. în special a celor cognitive de cunoastere a mediului: "Gradinita noastra.formativ. plante. pentru copil. Exemple-memorizari la grupa mare: "Revedere" . cât si expresivitatii vorbirii. Pe lânga activitatile de joc didactic. povestiri cu un început dat de educatoare si continuat de copii.copil. prin specificul de organizare si desfasurare.

dupa unii autori. Metode specifice învatamântului primar (clasa I) Metoda reprezinta drumul sau calea de urmat în activitatea comuna a educatorului si educatilor. Sintetizând putem clasifica metodele astfel: A) Metode de predare-asimilare: A. exercitiul. fie practica. De data mai recenta: algoritmizarea. (2) De data mai recenta: verificarea la sfârsit de capitol (scrisa sau orala). care le reprezinta si îmbogateste fantezia. prin dezvoltarea tehnicii si a creatiei. iar fanteziile timpului nostru.1. a inventiei umane. Prin exemlificari concrete putem face copiii sa înteleaga ca. instruirea programata. în ce activitate (în procesul de învatamânt). De verificare: (1) Traditionale: verificarea orala curenta. verificarea periodica (prin teza sau practica). Activitatile de memorizare.2. cu ce scop (cu scopul informarii si modelarii sub aspect uman a educatilor). convorbirile contribuie în mare masura la îmbogatirea vocabularului. demonstratia. educatorul si educatii). ceea ce în trecut era de domeniul fantasticului sau a incredibilului. si învatarea prin descoperire. B). 3.O contributie importanta în plan apropiat o are literatura "stiintifico. observarea. Nu este singura definitie care s-ar putea propune. verificarea scrisa curenta. cine o utilizeaza (în cazul nostru. verificare prin teste docimologice (curente sau periodice). studiul de caz. a exersarii acestuia în vederea pregatirii copilului pentru scoala. astazi acestea sunt lucruri realizabile. pot deveni lucruri realizabile. ci una dintre ele. fie în forma scrisa. problematizarea. lucrul cu manualul.1. adica: ce continut logic exprima (un mod de lucru sau o cale de urmat).3. în decursul timpului. fie un mod concret de valorificare a metodei. fie un element de sprijin.fantastica" care propune subiecte foarte îndragite de copii. A. Metoda de învatamânt reprezinta o entitate mai cuprinzatoare în timp ce procedeul este fie doar o parte alcatuitoare a metodei. adica pentru informarea si formarea educatilor. . conversatia didactica. învatarea pe simulator). de povestire a educatoarei. jocuri didactice. Traditionale: expunerea didactica. verificarea cu caracter global (examenul). care îsi justifica valabilitatea prin aspectele esentiale pe care le precizeaza. modelarea. personaje cu care copilul comunica. Metode de evaluare: B. pentru îndeplinirea scopurilor învatamântului. metode de simulare (jocurile. fie orala. verificarea practica curenta.

teorii. Explicatiile nu lipsesc cu desavârsire. Conversatia examinatoare (catehetica) . Pe primul plan nu se mai afla "faptele de prezentat" ci "faptele de explicat". Se prezinta sub forma unor serii de întrebari si raspunsuri la finele carora sa rezulte. Se poate combina cu conversatia si cu demonstratia. poate îmbraca mai multe variante: povestirea. avem a face cu o metoda verbala. regulile. fenomenelor. dupa mijloacele cu care opereaza pentru vehicularea continuturilor. Este o metoda ce a beneficiat de o îndelungata utilizare în procesul de învatamânt. De apreciere: (1) Apreciere verbala (2) Apreciere prin nota Prezentarea analitica a principalelor metode de învatamânt 1. ca o concluzie. legile stiintifice etc. în concordanta cu prevederile programei si cu cerintele didactice ale comunicarii. teoremele. În functie de vârsta elevilor si de experienta lor de viata. Prelegerea scolara reprezinta forma de expunere în cadrul careia informatia este prezentata ca o succesiune de idei. Povestirea consta din prezentarea informatiei sub forma descriptiva sau narativa. dar ele ocupa un loc secundar în raport cu prezentarea faptelor. interpretari de fapte separate. evenimentelor. deci care situeaza elevul mereu în postura de receptor. respectând ordonarea în timp sau în spatiu a obiectelor.B. adevarul sau noutatea pentru elevul antrenat în procesul învatarii. Expunerea didactica Metoda expunerii consta din prezentarea verbala monologata a unui volum de informatie. 2. prelegerea scolara.2. de unde încadrarea ei între metodele traditionale ale scolii de pretutindeni. Explicatia este forma de expunere în care "predomina argumentarea rationala". în scopul unificarii lor într-un tot. Conversatia euristica: este astfel conceputa încât sa conduca la descoperirea a ceva nou pentru elev. explicatia. facându-si loc deja problemele de lamurit. Unii autori contemporani o sugereaza chiar ca forma de învatare prin descoperire dirijata. Sub aspectul functiei didactice principale. este o metoda expozitiva. de catre educator catre educati. Conversatia didactica Este metoda de învatamânt constând din valorificarea didactica a întrebarilor si raspunsurilor. se înscrie între metodele de predare. Este o metoda verbala ca si expunerea dar mai activa decât aceasta. dupa gradul de angajare a elevului.

) Pentru început se utilizeaza metoda lecturii explicative. "Lectura este o materie. Lucrul cu manualul metoda didactica în cadrul careia învatarea are ca sursa esentiala si ca instrument de formare a elevului cartea scolara sau alte surse similare. 3. (b) de metoda necesara investigarii în sfera dezbaterii si (c) de capacitatea de a întelege punctele de vedere ale celorlalti. Chiar daca rolul ei de baza este acela de examinare a elevilor. Metoda exercitiului consta în executarea repetata si constienta a unei actiuni în vederea însusirii practice a unui model dat de actiune sau a îmbunatatirii unei performante. I. 4. unii autori (Todoran. în clasele mici. 1975) o enumera si între metodele cu functie de predare asimilare. Se deosebeste de cea euristica în sensul ca nu mai este obligatorie constituirea în sisteme sau serii ale întrebarilor si raspunsurilor. Aceasta are o desfaturare specifica. Lucrarile de didactica mai vechi sau mai noi o prezinta ca metoda de baza de învatare. D.instrument. multidirectionala denumita si conversatie dezbatere. ci vizeaza în acelasi timp consolidarea unor cunostinte care reprezinnta aspectul teoretic al actiunilor implicate în exercitiu.Are ca principala functie constatarea nivelului la care se afla cunostintele elevului la un moment dat. Exercitiile pot fi grupate în functie de doua criterii. si anume: ei pot fi antrenati în dezbatere numai când dispun (a) de informatia implicata în problema. Exercitiul nu se limiteaza doar la formarea deprinderilor. Conversatia în actualitate este cu adevarat activa. pornind de la lectura integrala. Cerintele se adreseaza pe de o parte elevilor. continuând cu lectura pe parti sau aspecte si încheind cu încercarea de redare a întregului si aplicatiile aferente. Dupa forma: • • • Orale Scrise Practice Dupa scop: . Ţârcovnicu. V. de care fiecare se serveste o viata întreaga" (Cerghit.. 1964..

Skinner imediat dupa 1950. elevul îti însuseste pe calea algoritmizarii. actiuni). învatare constând din utilizarea si valorificarea algoritmilor. pe când în cadrul învatarii de tip euristic însusirea are loc pe baza propriilor cautari. cunostintele sau tehnicile de lucru prin simpla parcurgere a unei cai deja stabilite. concretizare (redarea figurativa a unor cifre sau grupuri de cifre). Instruirea programata metoda multifunctionala cuprinzând o înlantuire de algoritmi dar si de probleme de rezolvat. sau microprocese). Principiile instruirii programate: · Principiul pasilor mici (materia se împarte în fragmente. a unor reproduceri similare (machete. dar si cu includerea unor aspecte intuitive. 7.• • • • De introducere într-un model dat (exercitii introductive) De însusire sau consolidare a modelului dat (exercitii de baza) De legare a cunostintelor si deprinderilor mai vechi cu cele noi (exercitii paralele) De creatie (euristice) 5. pâna la nivelul de întelegere al copiilor) · Principiul raspunsului efectiv (principiul participarii active) . analogie (imaginarea unui obiect nou sau aparat a caror functionare sa fie conceputa prin comparatie cu structura sau utilizarea altui obiect sau aparat existent. ce se preteaza unei astfel de ordonari. Modelarea didactica este denumirea metodei de predare. 6. abstractizare (readrea prin anumiote formule numerice sau literale a unor serii întregi de obiecte.însusire în cadrul careia mesajul ce urmeaza transmis este cuprins într-un model. mulaje. Algoritmizarea didactica presupune cu necesitate doua lucruri: forma sau succesiunea aproximativ fixa a operatiilor savârsite de elev si restabilirea lor de catre profesor. statii pilot. A fost "brevetata" de B. procese. algoritmizarea ar însemna gasirea de catre profesor a înlantuirii necesare a operatiilor fiecarei activitati de învatat. asemanator). Algoritmizarea este definita ca metoda de predare. Altfel spus. F. prezentate preponderent în forma verbala. Modelarea poate fi realizata prin mai multe procedee bine definite: marire sau reducere la scara. Pe plan didactic.

de orientare.· Principiul confirmarii imediate (fiecare raspuns formulat elevul trebuie sa-l confrunte cu cheia raspunsurilor exacte) · Principiul ritmului individual (programul de învatat) Tipuri de instruire programata: • • • Liniara Ramificata Combinata Mijloacele utilizate în instruirea programata pot fi: • • • Fisele programate Manualele programate Masinile de învatat (calculatoarele) 8. . Metodele de simulare (jocurile si învatarea pe simulator) Metoda jocurilor este prezentata pe de o parte de jocurile didactice sau educative pe de alta parte de categoria jocurilor simulative. Studiul de caz metoda ce consta din confruntarea elevului cu o situatie reala de viata prin a carei observare. Jocurile simulative sunt veritabile ocazii de antrenament pentru îndeplinirea unor roluri reale în viata. copiii adopta alte feluri de jocuri didactice: de dezvoltare a vorbirii. interpretare urmeaza sa realizeze un progres în cunoastere. fie scolare. jocuri gramaticale. Ele capata o mai mare densitate la vîrsta scolara si se prezinta mai ales sub forma jocurilor de rol. Odata intrati în sfera educatiei sistematice. întelegere. Cerghit): • • • • • • Alegerea cazului Lansarea cazului Procurarea informatiei Sistematizarea materialului Dezbatere asupra informatiei culese Stabilirea concluziilor 9. fie prescolare. jocuri matematice. Etape ale studiului de caz (dupa I.

conditia de baza este aceea ca elementul de joc sa ramâna o dominanta a intregii activitati din gradinita. etc. fiind necesare la intrarea copilului prescolar în scoala. sa interpreteze. respectiv un sistem artificial constând dintr-un dispozitiv tehnic: de pilda conducerea unei locomotive. cât si în cadrul activitatilor liber creative.1. Aceasta înseamna ca în cadrul fiecarei metode si tehnici aplicate accentul trebuie pus pe însusirea si aprofundarea de cunostinte. în cantitate suficienta pentru fiecare copil. formând astfel la copii derinderi de munca intelectuala. chiar daca sarcinile procesului instructiv devin din ce în ce mai complexe. care înlesnesc si conditioneaza învatarea. M-am oprit asupra acestei teme deoarece prin anumite metode si tehnici aplicate atât în cadul activitatilor dirijate. se realizeaza prin intermediul a doua forme specifice: jocul si învatarea. CAPITOLUL IV CERCETARE PSIHOPEDAGOGICĂ ROLUL UTILIZĂRII METODELOR sI TEHNICILOR DE REALIZARE A CONŢINUTURILOR ACTIVITĂŢII DIN GRĂDINIŢĂ ÎN VEDEREA ADAPTĂRII OPTIME LA VIAŢA sCOLARĂ 4. sa citeasca. Reusita acestora depinde în mare parte si de folosirea unui bogat material didactic. contribuie la dezvoltarea intelectuala si în acelasi timp faciliteaza trecerea cu usurinta la activitatea de tip scolar. manevrarea corecta a unui sistem de cai de comunicatii. disciplineaza conduita si contribuie. munca. dupa cum s-a mai afirmat. pregatitoare. Prin natura lor. a unei aeronave.În ce priveste învatarea pe simulatoare. a scrierii grafice. se urmareste atât însusirea de noi cunostinte cât mai ales consolidarea cunostintelor transmise în vederea pregatirii copilului prescolar pentru scoala. a activitatilor matematice. orienteaza activitatea psihica. sa utilizeze. Pentru obtinerea reusitei acestora. coloratura metodei este exprimata prin invocarea mijlocului utilizat. gândirea creatoare. si în activitatea didactica de dimineata. cultivând imaginatia. în sfârsit. satisfacerea curiozitatii de cunoastere învatând totodata sa analizeze. iar scopul final consta în viitoarea utilizare a rezultatelor obtinute. Fundamentare teoretica Pregatirea copilului prescolar pentru scoala este o chestiune de vie actualitate în conditiile intensificarii si accelerarii întregului process de învatamânt. activitatile desfasurate în gradinita dezvolta copiilor spiritul de observatie si de investigatie. la formarea rapida si mai eficienta a mecanismelor psihice. . Prin diversitatea de metode si tehnici care pot fi aplicate în cadrul activitatilor de cunoasterea mediului. a activitatilor de dezvoltarea limbajului. Pregatirea multilaterala a copilului pentru munca din scoala. sa denumeasca anumite obiecte cu expresii literare. cea din urma la nivelul copiilor de grupa mare.

Variabilele cercetarii Variabile independente · Natura materialelor si metodelor folosite în activitatile specifice interventiei · Mediul socio-educativ de provenienta Variabile dependenta · Vârsta de dezvoltare a limbajului · Nivelul de dezvoltare al inteligentei si a proceselor psihice 4. 4. 3. 4.3. Relevanta utilizarii metodelor si procedeelor adecvate în vederea adaptarii optime a prescolarilor la activitatea scolara. 2. 4. Evidentierea importantei educatiei timpurii în dezvoltarea comunicarii verbale la copiii de vârsta prescolara. 4.2. Tipul cercetarii Cercetarea de fata se include în sfera studiilor calitative urmarind demersul stiintific si metodologic al tezelor de specialitate din domeniul pedagogiei scolare. în vederea adaptarii optime la viata scolara. Ipoteza cercetarii Presupun ca: Implementarea unui program de activitati în care se utilizeaza un set de metode si tehnici specifice învatamântului prescolar determina îmbunatatirea sesizabila a abilitatilor de comunicare contribuind la îmbogatirea limbajului. particularitatilor si nevoilor individuale ale copiilor de vârsta prescolara. Reliefarea importantei achizitionarii unui vocabular adecvat vârstei.4.5.6. Coordonatele majore ale metodicii cercetarii: Locul de desfasurare a cercetarii . particularitatilor si nevoilor personale ale copiilor. În functie de obiectivele propuse urmareste sa puna în evidenta importanta achizitionarii unui vocabular conform vârstei.4. Obiectivele cercetarii 1. Identificarea gradului de influenta al mediului needucativ asupra dezvoltarii abilitatilor de comunicare si de achizitionare a elementelor de limbaj la copilul de vârsta prescolara.

9 Bistrita. care respecta particularitatile de vârsta si individuale. dramatizari "Anotimpurile". Cei 20 de copii supusi investigarii noastre provin din grupa pregatitoare. Perioada de cercetare Semestrul II al anului scolar 2007-2008 Esantionul de subiecti În vederea urmaririi obiectivelor si a verificarii ipotezei specifice formulate. unde îmi desfasor activitate în calitate de institutor I. 5 copii (din care un copil este adoptat din centru de plasament de circa 6 luni). Judetul Bistrita. jocuri de stimulare a . 4 baieti si 6 fete de la Gradinita Nr.Cercetarea s-a desfasurat la Gradinita Nr. consilier scolar Dobrin Nadia. Analiza efectuata a permis evidentierea faptului ca influentele mediului educativ oferit de activitatile instructiv-educative din gradinita.Nasaud. Din cei 5 copii care sunt crescuti în familii organizate 2 au frati cu vârste mai mari decât ei si 1 are frate mai mic. Esantionul de continut Activitatile de educarea limbajului au fost adaptate unitatilor de învatare corespunzatoare temei saptamânii. Cadre didactice implicate în cercetare: ed.9 Bistrita. Din cei 10 copiii ai grupei A. sunt favorabile dezvoltarii psihice a copilului. din care 9 provin din familii organizate iar 1 copil este încredintat de parinti (care sunt plecati din tara) spre îngrijire bunicii. Un numar de 4 copii din grupa A sunt în primul an de frecventare a gradinitei si ceilalti 6 nu frecventeaza zilnic gradinita. iar ceilalti au avut o frecventa redusa. numita Grupa A (grupa de control). 3 copii provin din familii organizate dar cu relatii tensionate si 2 copii provin dintr-o familie dezorganizata. am cuprins în cercetare un numar de 20 de copii cu vârste cuprinse între 5 si 7 ani care au frecventat în anul scolar 2007-2008 gradinita. Cei din grupa B sunt în al doilea an de frecventare a gradinitei. provin din familii organizate cu relatii armonioase. copilul fiind încredintat mamei care nu s-a recasatorit. Din numarul total de 10 copii 4 sunt în primul an de frecventare a gradinitei. Spre exemplu: jocul dramatizare "De-a punguta cu doi bani". "Greierele si furnica". Moldovan Liana. Prima grupa. Din prezentarea de mai sus reiese faptul ca exista diferente între mediile socioculturale din care provin copiii celor doua grupe care au repercusiuni asupra dezvoltarii comunicarii si limbajului acestora. este formata din 10 copii cu vârste cuprinse între 5 si 7 ani din care 5 baieti si 5 fete de la Gradinita Dorolea. Grupa B (grupa experimentala) este formata din 10 copii.

acelasi numar de subiecti si fiind aproximativ egale din punct de vedere al vârstei. starea lor de sanatate. având aproximativ acelasi nivel de cunostinte. "Ghici la ce cuvânt m-am gândit". jocuri pentru dezvoltarea imaginatiei "Hai sa facem o poveste". rezultatele acesteia oferindu-mi posibilitatea de a obtine informatii obiective asupra dezvoltarii psihice si a pregatirii copilului pentru scoala. jocuri de exersare a pronuntiei corecte: "Spune la fel ca mine". Aceasta metoda am folosit-o atat în faza preexperimentala cât si în faza experimentala. afectiv. "Descopera unde am gresit". studiul documentelor personale. · Testul. jocuri de realizare a abstractizarii si generalizarii: "Cum se numesc toate acestea la un loc". · Anamneza a vizat culegerea de informatii despre parinti. Metodologia cercetarii Metode utilizate În cadrul cercetarii am insistat pe folosirea urmatoarelor metode: anamneza. evolutia sarcinii. despre calitatea influentelor asupra copilului. · Observatia a avut drept scop surprinderea unor elemente ale comunicarii atât în activitatile liber alese în care copilul se manifesta spontan si liber mai aproape de ceea ce este mai putin controlat si cenzurat. În cercetare am folosit atât metode de culegere a datelor cât si metode de prelucrare a datelor pe care le voi prezenta succint în continuare. 4. · Experimentul a constat în masurarea efectului produs ca urmare a introducerii unuia sau mai multor factori experimentali . etc. metoda testelor. despre conditiile materiale si socio-culturale ale familiei. proba psihologica. "Povesteste cum ti-ai petrecut vacanta".spre exemplu utilizarea metodelor specifice grupei pregatitoare. despre relatiile care exista în familie si despre nivelul cultural al parintilor. din punct de vedere fizic. Datele obtinute au fost consemnate si folosite mai ales în analiza de caz. experimentul. observatia.7. tehnica grupelor paralele (experimentala si de control). psihic. Pe baza studiului documentelor personale ale copiilor s-au obtinut date despre provenienta sociala ale acestora. starea de sanatate. cât si în cadrul activitatilor comune desfasurate cu întreaga grupa de copii sub îndrumarea directa a educatoarei. Instrumente de cercetare utilizate . pe care se experimenteaza.comunicarii orale: "Povesteste ce ai visat". · Studiul documentelor personale a fost menit sa completeze datele obtinute prin primele doua metode si sa ofere o imagine mai completa asupra subiectilor investigati. Experimentul se desfasoara folosind mai multe tehnici: tehnica grupului.

Completeaza ce lipseste pentru a avea propozitia înteles "Este vicleana. am înregistrat datele si am stabilit strategia desfaturarii experimentului. Descrierea etapelor cercetarii ETAPA PREEXPERIMENTALĂ În cadrul acestei etape am stabilit cadrul cercetarii. . Tot în aceasta perioada am aplicat prescolarilor din cele doua grupe testul de evaluare initiala. Evaluarea initiala · a constituit punctul de plecare în stabilirea strategiei didactice a educatoarei grupelor de copii. am formulat ipoteza si am alcatuit esantionul de subiecti. Pornind de la datele cuprinse în aceste evaluari s-a putut face o analiza privind saltul înregistrat de copii pâna la data aplicarii probelor ce au stat la baza cercetarii noastre.· Test de evaluare initiala · Testul "Omuletului" (proba proiectiva de stabilire a nivelului de dezvoltare intelectuala) · Testul pentru cunoasterea vârstei psihologice a limbajului dupa Alice Descoeudres · Test de evaluare finala 4. Item cu raspuns scurt. am ales metodele si tehnicile de cercetare. Item cu alegere multipla Scrie atâtea liniute câte cuvinte are propozitia si încercuieste cifra corecta: 1p CAPRA MERGE DUPĂ MÂNCARE. am aplicat testarea situatiei experimentale si a tehnicilor de cercetare.8. Aceasta etapa s-a derulat în perioada semestrului I al anului scolar 2007-2008." 1p 2. TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ (Evalueaza cunostintele de limbaj) TEMA: Traista cu povesti 1. sireata si da iama la poiata.

Item cu alegere duala Spune ce este fals si ce este adevarat în propozitiile urmatoare: ."Alba ca Zapada a ajuns la casa piticilor". . ."Scufita Rosie manânca lupul.1 4 5 3."Fata babei a îngrijit catelusa bolnava si a plecat mai departe". Item de completare Recunoaste povestea si completeaza verbal ce lipseste: . Item de asociere Uneste personajele apartinând aceleiasi povesti: 2p 4." 3p 5.

.. si apoi ar fi mâncat-o! Numai ca..... .... o comunicare prin simboluri. copil istet.. am aplicat o serie de probe psihologice... între care testul "Omuletul". Aceasta etapa s-a desfaturat pe parcursul semestrului II al anului scolar 2007-2008.... am facut masuratori si determinari.. dar fara a implementa programul de activitati si jocuri didactice propus în lucrarea de fata. Precizez ca am actionat si la nivelul grupului de control aplicând aceleasi probe (testul "Omuletul" si testul de cunoastere a vârstei psihologice a limbajului). Caci de îndata ce ar fi fost acolo. ar fi închis cuptorul si ar fi lasat-o pe biata micuta sa se. ......... . Acest lucru s-a facut cu scopul de a compara între ele rezulatele si scorurile obtinute de copiii cuprinsi în cele doua grupe. Calculul performantelor s-a facut dupa urmatoarele criterii: .. neechivalente din punct de vedere sociocultural si educational..prezenta picioarelor .. când e în fata si unul în profil..... prin care se realizeaza o comunicare.. sa se vâre în . am aplicat probe.. în spatele careia se ascund si o serie din procesele specifice gândirii.... am calculat QI prin raport cu VM (QI = cât intelectual...... îti dadu numaidecât seama ce gânduri cocea.... În urma aplicarii acestei probe. .îndoirea umerilor..si se prefacu ca-i natânga si neîndemânatica. (cerem copilului sa deseneze un omulet)..... VM = vârsta mentala). Testul "Omuletul" · în vederea surprinderii nivelului de dezvoltare a inteligentei si a altor procese si calitati psihice.bratele si picioarele tangente pe lânga corp... . ..... constituie un veritabil sistem de simboluri.." 3p ETAPA EXPERIMENTALĂ În cadrul acestei etape am introdus metode si tehnici noi în activitatile sustinute la nivelul grupului experimental..prezenta capului....... . Este deci... Considerat ca test de inteligenta..lungimea mai mare decât latimea trunchiului..prezenta bratelor.pentru a o închide acolo!..doua..."Era limpede ca afurisita de cotoroanta încerca s-o pacalesca pe ..prezenta trunchiului.

proportia capului ( mai mic decât jumatate din trunchi si mai mare 1/10 din corp). . cravata. .patru articole vestimentare bine marcate (palarie. vesta.evidentierea palmelor. . .lipsa transparentei vesmintelor.nasul si gura sunt reprezentate corect. . .prezenta gurii.prezenta ochilor. nasturi.prezenta calcâiului. fara defecte. . . . pantaloni). .conturul gâtului . indicarea buzelor.prezenta nasului. fara ca sa fie vazut capul prin intermediul transparentei.bratele articulate la umeri.prezenta parului. . la coate.coordonarea motrica a bratelor. . . .proportia picioarelor lungimea lor sa fie mai mare decât latimea si mai mica decât înaltimea corpului).o linie continua între trunchi si corp. .bratele si picioarele atasate.prezenta hainelor (prima manifestare a vesmintelor sunt nasturii).prezenta narinelor. . .proportia bratelor.proportia gambelor. . .prezenta urechilor.prezenta gâtului.prezenta degetelor. . .coordonarea motrica a conturului.. . . .parul bine plasat. desi incorect.costumul perfect. .

proba ce se poate aplica copiilor de la 2 la 7 ani si este alcatuita din sapte subprobe.capul. desenul unei case mari si al unei case mici. 2. prin care am vizat urmatoarele aspecte ale dezvoltarii gândirii si limbajului copiilor: . desenul unui pom înalt si al unui pom scund. . 6. o carte noua si una veche. o foaie de hârtie întinsa si una mototolita. . 1: Stabilirea asemanarilor (deosebirilor) dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte Material: 1. 3. fotografia unui batrân si a unui tânar.detalii oculare . trunchiul si picioarele de profil. 5. profilul perfect (fara transparenta sau pozitia gresita ) Testul de stabilire a vârstei psihologice a limbajului · adaptat dupa Alice Descouedres. . Subproba nr.pupile. . .memorarea unor grupe de cifre.imitarea unor actiuni . . . .denumirea unor culori. o bucata de hârtie neteda si una zgrunturoasa.pozitia si proportia corecta a urechilor. .denumirea unor materiale din care sunt confectionate unele obiecte.stabilirea asemanarilor/deosebirilor dintre diferite obiecte sau imagini ale unor obiecte.completarea lacunelor dintr-un text.. 4.stabilirea unor contrarii fara imagini ale obiectelor. o minge tare si o minge moale.prezenta barbiei si a fruntii. 7. .

soarele este foarte. · Se noteaza raspunsurile copilului.. haine de ploaie).(acasa) . Jana si Maria merg sa se plimbe pe câmp. doua bile de aceeasi marime si culoare una grea si una usoara care se pun în palmele copilului. în timp ce aceasta este. imaginea unui copil trist si a unuia fericit.8. Fetele se grabesc sa se întoarca . te rog sa fii atent. Desfasurare: I se spune copilului: "Îti voi spune o povestire. Fetele sunt foarte multumite auzind cântecele frumoase ale micilor . când eu ma opresc si n-am sa stiu ce sa spun.(mica) · se continua astfel cu toate celelalte grupe de contrarii. · se calculeaza numarul de raspunsuri corecte. iar hainele lor erau complet.Cerul este spintecat de. se acopera de .(pasarele) . Subproba nr. · Se va citi rar si cu accentul necesar. Deodata cerul se întuneca.. Ele aduna .(nori) . 2: Completarea de lacune într-un text Material: am folosit urmatorul text: "Este timp frumos. 3: Memorare de cifre si reproducerea lor Material: am folosit urmatoarele serii de cifre: .(senin.(tunete) . desenul unei linii drepte si a uneia curbe.(ude).(stralucitor) . Subproba nr.. 9. Jana si Maria se sperie de zgomotul facut de. cerul este . aceasta casa este mare. tu va trebui sa ghicesti si sa spui ce trebuie sa fie completat".(flori) . Ele roaga pe cineva sa le adaposteasca în casa deoarece ploua puternic si nu aveau la ele.. albastru).(fulgere) .(umbrele. · se noteaza raspunsurile copilului. · Se calculeaza numarul de raspunsuri corecte. Desfasurare: Spunem copilului (pentru prima grupa de contrarii) "vezi. 10..

3 3. Din ce sunt facute ferestrele? 6.3 .7 . Din ce este facuta lingurita? 4.8 Desfasurare: Se spune copilului: "Fii atent! Îti voi spune niste cifre. Pentru prima serie primeste coeficientul 2..4 2. 4: Denumirea unor materiale Material de desfasurare: am folosit urmatoarele întrebari: 1. Din ce este facuta cheia? 2. pentru seria a IV-a primeste coeficientul 5.(frig sau rece) . cald . pentru seria a III-a primeste coeficientul 4. 6 . Din ce sunt facute casele? Se consemneaza numarul de raspunsuri corecte. Subproba nr.9 5.6 .6 .. pentru seria a II-a primeste coeficientul 3.9 .1. iar tu le vei repeta imediat ce eu le-am spus". Din ce sunt facuti pantofii? 5. pentru seria a V-a primeste coeficientul 6. Din ce este facuta masa? 3.3 .4 . 8 . · Se opreste proba la seria pe care copilul nu reuseste sa o reproduca desi i s-a citit de trei ori. 5 .2 4. 5: Stabilirea unor contrarii fara obiecte sau imagini ale acestora Material si desfasurare: am folosit urmatoarele cupluri contrarii: 1. Performanta subiectului este egala cu ultima serie realizata corect. · Se prezinta fiecare serie în ritm de comanda de gimnastica. 2 . Subproba nr. 4 .2 .4 .5 .

6: Denumirea a 10 culori Material si desfasurare: Se prezinta culorile: 1. negru. maro. galben. dupa numarul exact de raspunsuri corecte. indispus..2. vesel -.(greu) 8. violet. 4.. usor .(ascultator sau cuminte) 5.(ud sau umed) 3. curat . verde. 5.. 2.(trist. rosu. 8.. a tusi. 7: Cunoasterea sensului unor verbe Desfasurare : a) Se mimeaza urmatoarele actiuni si se cere copilului sa le denumeasca: 1.(urât) 4. 7.. roz. a frictiona. albastru Se cere copilului sa le denumeasca si se noteaza de la 0 la 10. neascultator .. alb.. 9.. mare . Subproba nr. 6.. gri. nefericit) Se noteaza de la 0 la 8 în functie de numarul de raspunsuri exacte...(murdar) 6. 3. frumos . 10.. 2.(mic) 7.. Subproba nr. 3. a cânta. 4. . uscat . a arunca.

am prelucrat statistic datele si am interpretat rezultatele. 2. am stabilit diferentele. a se ridica. a respira.5." . 4.propozitii simple si dezvoltate 1p I2 item subiectiv 1p I3 item obiectiv cu alegere multipla 1p I4 item obiectiv cu alegere duala 1p I5 item de asociere (tip pereche) . grupa experimentala si grupa de control. a scrie.. 6.. 5. 6. ETAPA POST-EXPERIMENTALĂ Este etapa în care am înregistrat rezultatele obtinute de cele doua esantioane de subiecti. a se apleca. cerându-le copilului sa le imite si sa le denumeasca: 1. a sari. a spala. Evaluarea finala TEST DE EVALUARE FINALĂ (evalueaza cunostintele dobandite în urma interventiei) Cuprinde: I1 item de completare (proba orala) .. a se balansa. Aceasta etapa am realizat-o în ultima perioada a semestrului II al anului scolar 2007-2008.asociere sonora 1p Punctaj maxim 5 puncte TEST CUVINTE. 3. SILABE.. SUNETE I1 : Spune mai departe (proba orala) "Ana are . b) se mimeaza urmatoarele 6 actiuni. a împinge Se consemneaza rezultatele care se noteaza de la 0 la 12 în functie de numarul de raspunsuri corecte.

turnirul întrebarilor. examinarea povestirii. cap IV). 4. în cadrul programului de interventie. demonstratia. Între evaluarea initiala si cea finala. (Anexe) Programul s-a implementat pe durata semestrului II al anului scolar 20072008.9. experimentul. pe langa probele administrate (Testul Omuletul si Testul de stabilire a vârstei psihologicea limbajului) în vederea ameliorarii dificultatilor de comunicare si achizitionarii de noi abilitati. jocuri didactice pe arii de stimulare a abilitatilor de comunicare. explicatia. învatarea în cerc.10. S-au sustinut un numar de 10 activitati specifice în care s-au folosit urmatoarele metode: conversatia. conversatie si îmbogatire a vocabularului. cap IV). exercitiul. am desfasurat o serie de activitati si jocuri didactice (vezi esantionul de continut.I2 : Reprezinta grafic propozitia în caseta I3 : Încercuieste cifra care corespunde numarului de cuvinte din propozitie 3 5 4 I4 : Încercuieste cuvântul alcatuit din mai multe silabe si reprezinta silabele în casute COPIL GRĂDINIŢĂ "Copiii merg la gradinita" I5 Coloreaza imaginile în a caror denumire se afla sunetul " r " 4. braistormingul. Strategia de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute . Prezentarea interventiei ameliorative Pe parcursul programului de interventie am folosit în cadrul activitatilor de educarea limbajului. utilizând în cadrul lor metode si procedee specifice grupei pregatitoare (vezi metode utilizate. cu o frecventa de o activitate pe saptamâna timp de 10 saptamâni. comunicarea rotativa.

S-au analizat pe rând rezultatele (sub forma de punctaje) si s-au interpretat prin analiza comparativa a procentelor obtinute de copiii din cele doua grupuri: experimental si de control.Modalitatea de verificare si evaluare a rezultatelor obtinute s-a realizat prin introducerea scorurilor în tabele si compararea acestora cu valorile standard ale testelor aplicate. Prezentarea si interpretarea rezultatelor Rezultate obtinute la testul initial: Item 1 2 3 4 5 Grupe G. experimental G. Datorita faptului ca asupra grupului experimental s-a actionat prin . de control G. de control G.11. de control G. experimental G. experimental G. experimental G. experimental G. de control Punctaj 10p 6p 9p 5p 16p 8p 21p 9p 24p 12p Procent 100% 60% 90% 50% 80% 40% 70% 30% 80% 40% Interpretarea rezultatelor: Observând tabelul de mai sus putem concluziona asupra urmatoarelor aspecte. de control G. 4.

1. 7e. Bratele sunt prezente. Prezenta hainelor. Una dintre primele forme de reprezentare ale imbracamintii sunt nasturii. 7a. Umerii sunt indicati in mod clar. 3. regulat. Conturul gatului formeaza o linie continua cu linia capului. daca bratele sunt indicate. jocuri didactice cu caracter stimulativ si de dezvoltare a limbajului. la care rata frecventarii gradinitei este scazuta si asupra carora nu s-a intervenit prin activitatile care au fost realizate la grupul experimental. Cel putin unul din cei doi trebuie sa fie reprezentat pentru a primi un punct. 5b. a trunchiului sau cu cele doua reunite. 7c. Gura prezenta. 4b. 6b. Parul prezent. ele ar trebui sa se gaseasca in locul in care ar trebui sa fie umerii. Ochii sunt prezenti. Aceste aspecte de diferentiere se datoreaza faptului ca cele doua grupe sunt diferit constituite. 7b. unul daca este desenat din profil. 1 . Gatul este prezent. Narile sunt reprezentate. se pot observa diferente semnificative a procentelor calculate în urma punctajelor obtinute. 1 1 1 6a. 9a.aplicarea de metode si procedee specifice si s-au realizat activitati. Prezenta picioarelor : apar doua picioare daca omuletul este desenat din fata. Lungimea trunchiului este mai mare decat latimea. respectiv punctele cele mai apropiate. 8b. Bratele si piciorele sunt atasate de trunchi in punctele corecte. 8a. Daca sunt desenate doar degetele. Masurarea se face tinand cont punctele cele mai departate. Trunchiul este prezent. 2. Sunt admise hasururi simple si transparentele. Nasul si gura reprezentate prin doua trasaturi. Cele doua buze sunt indicate. 7d. Rezultate obtinute la testul "Omuletul" TESTUL OMULEŢUL Nr. grupa de control cuprinzând mai multi copii proviniti din medii sociale defavorizate. GRILA DE COTARE (TESTUL OMULETUL) Prezenta capului. acestea nu se iau in considerare decat in situatia in care apare un spatiu intre acesta si corp. atât în anul anterior cât si în anul curent. 5a. Chiar daca 5 nu este reusit. Nasul prezent. Doua articole de imbracaminte reprezentate fara tranparenta Puncta j 1 1 1 4a. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9b. 1 1 4c. Parul este corect plasat capul nu este transparent. Bratele si picioarele sunt atasate de trunchi intr-un punct oarecare. Crt.

Punctul se acorda atunci cand unul dintre degete este reprezentat in mod clar mai scurt decat altele. Coordonare motica a fizionomiei.9c. 13. Coordonare motrica reprezentata prin contur. De exemplu : pantofii trebuie sa aiba sireturi. Coordonare motrica prin articulatii. 14e. 10a. cu elementele de indentificare a personajului : medic . Nu mai scurte decat trunchiul si nu mai lungi decat de doua ori lungimea trunchiului. vanzator. dar in nici un caz nu ating genunchii. nu mai putin de o zecime din trunchi. bluza. proportii si pozitionare corecta. Nu trebuie sa depaseasca o treime din inaltimea piciorului. Cele doua maini si cele doua picioare au doua dimensiuni. Detalii desenate corect : doua dimensiuni. Coordonare motrica prin articulatiile trunchiului. soldat. haina. Costum complet. curea sau bretele. 9e. Nu mai mult de jumatate din dimensiunea trunchiului. 12e. coate sau ambele. 14b. Coordonare motica prin articulatiile capului. cravata. Prezenta urechilor. manecile. 14d. 14c. 12a. 11b. 10b. 14a. 15b. 10a. Patru articole vestimentare bine marcate . Bratele clar articulate la umeri. Detalii ale ochilor: prezenta pupilelor. Fiecare articol este reprezentat tinand cont de elementele sale caracteristice. Reprezentarea distincta adegetului mare. fusta etc. Numarul corect al degetelor. La fiecare mana (sau la mana care este vizibila) esteprezent un numar corect de degete. 16b. 12d. pantalon. Proportia picioarelor. Laba piciorului are lungimea mai mare decat inaltimea. Palaria. De exemplu : palarie. Degetele sunt reprezentate. 12b. 12c. Mana este distinct reprezentata fata de degete si brat. Piciorul si laba piciorului sunt vazute in doua dimensiuni. nici sa fie mai putin decat o zecime din inaltimea totala a piciorului. 16a. Manecile si/ sau pantalonul trebuie reprezentat. 14f. fara nici o transparenta. Prezenta calcaiului. 11a. Proportia capului. 10d. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . pantofi. Detalii ale ochilor : gene. 15a. palarie. de exemplu). Lungime egala cu lungimea trunchiului sau putin mai lungi. Proportia picioarelor. pantalonul si pantofii 1sunt obligatoriu reprezentate. Prezenta urechilor. lungimea mai mare decat latimea. Proportia bratelor. Diferentierea neta intre degetul mare si celelalte degete. sprancene sau ambele. (pantalon. 10c. Desenul complet al hainelor. Doua dimensiuni. toc etc. Articulatiile picioarelor : genunchi si/sau glezne sunt reprezentate. Coordonare motica a bratelor si picioarelor. 9d. guler.

16 . lungimea mai mare decat latimea.L. Profil perfect. 5 ani .C. 1. o cunoastere moderata a propriului corp. Detalii ale ochilor: priportii.L. 6 ani 5. 5 ani 10 P.A. pozitia gresita a bratelor sau piciorelor). 5 ani 8. C. M. 18a.O dezvoltare excelenta. Date brute: Grup experimental Nr. ANTONIA . 5 ani 9.16c.O dezvoltare buna. S. 6 ani 7. 7 ani 2. Capul trunchiul si piciorul vazute din profil.I. M.D.L. GEORGE .O. Nume Vârst Punct Punc taj 17p 16p 18p 13p 12p 14p 10p 9p 10p 8p .PUNCTE . fara erorile amintite anterior. daca ochii sunt vazuti din fata.P.PUNCTE . Buza superioara net distincta de buza inferioara. C. S. 17b. S.O dezvoltare buna si o buna cunoastere a propriului corp. O greseala poate fi tolerata (transparenta. ca si o constiinta bine dezvoltata a propriului corp . L. 16d. Rezultatul global (maxim 52 de puncte) se analizeaza in fucntie de baremul urmator : Varsta 3 copilul ui Puncte 2 obtinu te Exemple: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 6 10 14 18 22 26 30 34 38 42 sTEFANIA . M. 6 ani 6. 17a. Buza superioara si fruntea prezente.20 .16 .D. 7 ani 3. 1 1 1 1 1 1 18b. Num Vârst Crt ele a . Detalii ale ochilor: stralucirea. 7 ani 4.PUNCTE . Punctaj total: 127p Grup control Nr.

E.E. din acest punct de vedere. 1. 6. Rezultate ale testului de stabilire a vârstei psihologice a limbajului Punctajul obtinut la fiecare proba corespunde unei anumite vârste a limbajului (vezi tabelul urmator).T. C. se face media acestor vârste si se obtine vârsta psihologica a limbajului copilului care poate sau nu corespunde vârstei cronologice.A. 8.L. ca testul îmbraca aspecte proiective. C.5 procente. 9. 3. de control Interpretarea rezultatelor: Punctaj 127p 109p Procent 93. 5. corespunzatoare vârstei. La grupul de control putem observa ca 6 copii au obtinut punctaje între 10-18 p. L. Putem spune. Punctajele obtinute de cele doua grupe denota o inteligenta normala. cu usoare tendinte de trecere spre treptele superioare ale acesteia. 2. deci am putea sa-l apreciem si ca proba de personalitate.M. M. respectiv 9p. Comparând procentele celor doua grupuri observam ca exista o diferenta de 15. experimental G. Diferenta de punctaj se datoreaza nefrecventarii regulate a gradinitei si conditiilor socio-culturale si familiale defavorizate precum si lipsei utilizarii metodelor adecvate.8% 8 copii din grupul experimental s-au înscris în baremul 10-18 corespunzator vârstei de la 5-7 ani si 2 elevi au obtinut punctajul de 8p.D.A. diferenta semnificativa. S. a 7 7 7 6 6 6 6 5 5 5 ani ani ani ani ani ani ani ani ani ani aj 15p 14p 16p 11p 13p 10p 9p 8p 7p 6p Rezultate obtinute la testul "Omuletul": Grupe G.3% 77.S. R. iar 4 copii nu s-au înscris în barem.Crt . V. 4. 10. Rezultatele obtinute demonstreaza ca din totalul de 20 de copii 5 sunt sub capacitatea intelectuala corespunzatoare vârstei. 7. ceea ce denota o inteligenta scazuta a celor din urma. . Punctaj total: 109 p le L.I. dar reduse.I. M.

numirea si imitarea unor actiuni.L. Ø daca vârsta psihologica a limbajului este mai mare decât vârsta cronologica (V.C. Cifre 33455 IV.. denumirea unor materiale din care sunt facute diverse obiecte. memorarea unor serii de numere.COEFICIENTUL CORESPUNZĂTOR VÂRSTELOR 3 ani 4 ani 5 ani 6 ani 7 ani I Contrarii (cu obiecte si imagini) 4 5 6 8 12 II.L.>V. Lacune 23468 III. Acest test a fost aplicat celor 20 de copii prescolari cu vârste cuprinse între 5 ani si 7 ani pentru a se stabili vârsta psihologica a limbajului. N u m e Cro no log i ca Co e fici ent V â r st a Co e fi ci en t V â r st a Co e fi ci en t V â r st a Co e fi ci en t V â r st a Co e fi ci en t V âr st a Co efi ci en t V â r st a Co efi ci en t . Materii 34566 V.>V.) se poate vorbi de o dezvoltare normala a copilului. completarea lacunelor într-un text. Culori 23468 VII. Verbe 4 6 8 9 11 TOTAL 22 29 37 47 58 Prin raportarea vârstei de dezvoltare a limbajului la vârsta cronologica se poate constata ca: Ø daca vârsta psihologica a limbajului este egala cu vârsta cronologica (V. Contrarii (fara obiecte si imagini) 45678 VI. Ø daca vârsta psihologica a limbajului este mai mica decât vârsta cronologica (V. Vâr sta Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 Proba 6 Proba 7 V â r st a V Psi â ho r logi st ca a a Lim ba Ju PROBA N r .=V.) se poate vorbi de o dezvoltare superioara a copilului. Analiza comparativa a rezultatelor obtinute de cele doua loturi ne-a permis sa relevam diferenta nivelului de dezvoltare a comunicarii si limbajului copiilor din cele doua loturi care nu au beneficiat de aceleasi conditii de mediu socio-cultural si educational.C.c r t. Testul a cuprins 7 subprobe contrarii pe baza de imagini si obiecte.) se poate vorbi de o dezvoltare deficitara a copilului.L. denumirea unor culori si nuante.C.

5 4 5 6 .1 5 4. L. 7. R. 5 6 6 4 5 3 4 5 6 5 5 7 6 8 7 12 7 4 . 7 3 3 5 4 6 6 6 4 5 4 5 6 6 4 3 8 7 7 5 4 5 5 . 8 5. D. C.5 6 7. Cele mai slabe rezultate s-au obtinut la proba nr. C. 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 .2 mai mica decât media vârstei cronologice. 5 7 6 . 3 5.9 4. M. 8 4 4 4 3 4. V. 6 6 8.5 5 7 6 4 5 7 6 5 6 6 6 8 7 8 7 8 5 4 . 5 5. L. S. 5 5 4 9. Descoeudres) de grupa A (grupul de control) format din 10 copii cu vârste cuprinse între 5 si 7 ani care sunt în primul an de frecventare a gradinitei.3 mai mica decât media vârstei cronologice si la proba nr.1 În tabelul nr. S. E. 5 6 6 6 6 5 5 5 5.lui 1.2 TABEL Nr. 1 0. 5 5. M.9 10 4. Media vârstei cronologice este 6 ani iar media vârstei psihologice a limbajului este 5. 7 9 6 2. 5 9 6 9 6 6. 4 5 4 5 .5 la care media vârstei limbajului este cu 1. 6 6 6 5 8 6 8. 7 12 7 3. L. 2 5 4 4 5 5 7 4 5 6 . I.2 6. 5 5 . 5 5 5 4 6 5 5 . 5 5. A.9 4. M. 5 5. T.4 7 6 . E. Vâr sta Proba 1 Proba 2 Proba 3 Proba 4 Proba 5 Proba 6 Proba 7 V âr . 4. A.0 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 .4 la care media vârstei limbajului este cu 1.1 sunt cuprinse rezultatele obtinute la testul de cunoastere a vârstei psihologice a limbajului (dupa A. 7 6 8 6 6 5 5. 6 8 6 6. 5 4 . 1 4 4. I.2 ani. 5 4 5 9 6 8 5 6 .

10 P. 2 7 7 7 3 6 5 6 6. 5 M. 5 6 5 3 5 5. M. 5 7 7 7 7 7 7 7 6 . C.Nr . 9 6 6 6 5 6 3 5 5. 1 5. 8 6. 8 10 12 12 10 9 9 12 10 . 9 3 12 7 7 8 7 5 7 6 6 8 7 7 11 7 6. 2 4 S. 4 TABEL Nr. N u m e Cro no logi ca Co e fici ent V â r st a C o e fi ci e nt V â r st a Co e fi ci en t V â r st a Co e fi ci en t V â r st a Co e fi ci en t Vâr sta Co efi ci en t V â r s t a Co efi ci en t V â r st a st a P si h o lo gi c a a li m b a Ju lu i 7 1 2 C. 0 5. 8 L. Med ia 11 6 10 6 9 6 6 5 4 5 6 5 7 5 5. 7 6. 1 6.9 7 6.9 8. L. I. 1 8 8 8 4 7 6 7 7. P. 6 5. O. D 6 S. 7 M. 9 C. 5 6 6 7 7 . L. 5 5 3 6 6 . 9 7 9 8 7 6 4 6 7.2 8 10 10 8 10 10 10 8. 7 7 7 7 5 7 3 5 6 . 5 7 6 5 4 5 6 5 5 . 9 11 10 7 7 6. 8 6.6 6. 1 5 5 4 3 4 5 4 4.2 . 5 7 7 6. 5 6 . L. 12 7 12 7 7 7 8 8 7 7 5 5 7 7 8 6 7 7 8 8 7 7 8 7 7 6 . 5 5 . D. A S. 5 7 7 5. crt . 6 5. 9 6.

de control G. de control G. Rezultate obtinute la testul final: Item 1 2 3 4 5 Grupe G.2 sunt redate rezultatele obtinute de grupa B (grupul experimental) format din 10 copii cu vârste cuprinse între 5-7 ani dar care sunt în al doilea an de frecventare a gradinitei. de control Punctaj 5p 5p 5p 4p 5p 5p 4p 4p 5p 3p Procent 100% 100% 100% 80% 100% 100% 80% 80% 100% 60% . experimental G.2 ani. experimental G. experimental G. La o singura proba (nr. Din aceste rezultate se constata ca media vârstei psihologice a limbajului a grupa B este superioara vârstei cronologice cu o diferenta de 1 an fata de grupa A.9 ani iar media vârstei psihologice a limbajului este 6. de control G.1) s-a înregistrat aceeasi medie a vârstei psihologice a limbajului ca si media vârstei cronologice. de control G. experimental G. Media vârstei cronologice este 5. experimental G.În tabelul nr. Prin parcurgerea activitatilor instructiveducative la grupa pregatitoare (cele doua grupuri studiate) s-a ajuns la obtinerea unor rezultate bune (la grupa de control) si foarte bune (la grupa experimentala) în ce priveste nivelul dezvoltarii psihice pe toate planurile. Acest lucru ne demonstreaza ca mediul educativ oferit de gradinita copiilor contribuie la dezvoltarea comunicarii si limbajului copiilor.

la copii care au frecventat gradinita în mod regulat dar mai scazute la cei care au frecventat sporadic. comparativ cu cele înregistrate la testul initial.prescolari de Gradinita Dorolea ). daca educatoarea a insistat pe activitati de educarea alimbajului chiar daca nu a avut un program de interventie bine stabilit si copiii au frecventat în mare parte gradinita. la 4 itemi s-au obtinut procente de 100 % ceea ce înseamna un nivel ridicat de cunostinte si abilitati de comunicare acumulate. Acest lucru denota faptul ca. se înregistreaza un progres vizibil atât la grupa experimentala cât si la grupa de control chiar daca interventia nu a fost aceeasi si conditiile socio-culturale de provenienta a copiilor diferite. În cadrul grupei experimentale.Tabelul de mai sus ne conduce la concluzia ca actionându-se asupra subiectilor în mod frecvent si organizat. .Interpretarea rezultatelor: Proba de evaluare finala a avut 5 itemi a câte un punct fiecare. se poate înregistra un mic progres si în cazul copiilor care provin din medii socioculturale defavorizate sau care sunt în primul an la gradinita (cazul grupei de control. prin procesul de învatamânt. la grupa de control procentele sunt destul de bune..

Atât în activitatile comune organizate cu grupa de copii. colorat. în activitatile desfasurate cu copiii s-a urmarit cultivarea procesele psihice de cunoastere: gândirea. a independentei în gândire si actiune.Cunoscându-se ca dezvoltarea limbajului prescolarului are la baza experienta cognitiva a acestuia în relatiile cu cei din jur li s-a oferit copiilor posibilitati optime de exprimare libera. de modul în care se asigura achizitionarea de informatii. Ţinând seama ca trecerea de la intuitiv la verbal-abstract depinde de bogatia experientei intuitiv-actionale. imaginatia. atentia voluntara etc. Organizarea judicioasa a activitatii de instruire a avut ca urmare dezvoltarea spiritului de observatie. de relatiile sale cu ceilalti copii. Materialul necesar desfasurarii normale a gândirii si limbajului a fost furnizat de realitate. limbajul. de gradul de elaborare a tipurilor superioare de activitate. fonetic si lexical. stimularea permanenta a inteligentei si creativitatii copiilor. astfel încât prescolarii sa-si însuseasca raporturile gramaticale ale limbii. memoria. sub aspect morfologic si sintactic. de la venirea lui în gradinita si pâna la plecare. de experienta de viata a copilului. cât si în cele individuale. de povestirile educatoarei. intonatia sa fie expresiva. De asemenea s-a pus accent pe formarea la . accentul s-a pus pe exprimarea copiilor pentru ca limbajul sa fie viu. acest lucru realizându-se în orice moment al zilei.

în acelasi timp. gradat. care sa se constituie într-un mediu educativ si cultural activ. a fost privita în relatie cu formarea deprinderilor de a-si exprima gândurile într-o comunicare coerenta si corecta. formarea corecta a pluralului. experimente. au. discuri. în descoperirea de catre fiecare copil a propriei identitati si în dobândirea deprinderilor de a învata. a fost necesara tratarea interdisciplinara a problemelor. dischete. a gândurilor. Expresivitatea exprimarii prescolarilor a constituit de asemenea. actiuni. Întelegerea cuvintelor noi si a expresiilor însusite în cadrul diverselor activitati s-a fixat prin activizarea acestora. cerându-se copiilor sa le utilizeze în contexte noi. de a interactiona cu mediul. de pronuntie a sunetelor.12. Activitatile libere ale prescolarilor au creat un climat afectiv de comunicare verbala libera si civilizata între copii. prin lecturi dupa imagini. dezvoltarea aparatului fono-articular. Adeziunea prescolarilor la o vorbire corecta. acordul predicatului cu subiectul si al adjectivului cu substantivul. Limbajul a fost abordat într-o viziune integrata. îmbogatirea fondului principal de cuvinte care denumesc obiecte utilizate de copil în activitatea cotidiana. velare). copiii au fost antrenati în actul verbalizarii. stimularea vorbirii coerente si expresive. sentimentelor. un principal obiectiv al activitatilor de educare a limbajului. precum si a diftongilor ai. În toate activitatile comune si la alegere. stimulativ: carti. reviste. a exercitiilor ritmice. accentul s-a pus pe dezvoltarea. Astfel s-a avut în vedere. caiete si unelte de scris. S-a urmarit. calitati ale obiectelor. apoi în propozitii dezvoltate. Paralel cu aceasta activitate. cum era firesc la aceasta vârsta. urmarindu-se atât latura receptiva cât si cea expresiva. de a-l cunoaste si de a-l stapâni prin explorari. insistându-se asupra miscarilor de articulare corecta a sunetelor (fricative. a parintilor si a adultilor din preajma. Acest lucru favorizeaza . corectându-se. din punct de vedere gramatical. vibrante. notiuni referitoare la culori. Ei au avut permanent ca model conduita verbala a educatoarei. folosirea corecta a flexiunii verbale si a celei nominale. încercari.copii a deprinderilor de exprimare corecta. generate de diversitatea jocurilor. asezare în spatiu si timp. deprindere dobândita prin activitati de povestire. cunoasterea si folosirea în comunicare a pronumelui de politete. Concluziile cercetarii Cunoscându-se faptul ca rolul limbajului si al comunicarii este hotarâtor în formarea si dezvoltarea personalitatii copilului. video. 4. iar acasa. ei. computer etc. prin memorizari sau jocuri didactice. ideilor. exercitii. a cântecelor. au consolidat actul comunicarii în formele ei cele mai variate. ea. prevenirea si corectarea unor defecte de vorbire. imagini si jocuri cu imagini . în îmbogatirea capacitatii acestuia de a intra în relatie cu ceilalti copii si cu adulti. tulburarile din vorbirea unor copii. De aceea i s-au pus copilului la dispozitie materiale specifice. formarea deprinderilor de vorbire dialogata. exprimarea în propozitii simple. ziare.

lipsei de preocupare a parintilor de a relationa cu copilul. sub îndrumarea competenta a educatoarei a completat sau înlocuit în multe cazuri mediul familial care nu întotdeauna ofera un mediu propice unei dezvoltari normale a personalitatii copilului si se reflecta îndeosebi în dezvoltarea comunicarii si limbajului. în pronuntie. ci din partea unor parinti care au studii superioare.identificarea unicitatii copilului. la vârsta de 4 ani nu stiu sa tina o lingura în mâna si care prezinta dificultati în exprimare. Copiii petrec foarte mult timp în fata calculatorului si a televizorului ceea ce îi fac pe parinti sa fie "multumiti" de interesul pe care îl manifesta copilul si de faptul ca acesta este "cuminte". Aceste relatii din interiorul familiilor copiilor influenteaza într-o masura foarte mare comportamentul. ci sunt datorate. Este preferat acest gen de activitati pentru ca este comod pentru adulti stiindu-i pe copii în siguranta în locul activitatilor active în care copilul sa se dezvolte din punct de vedere psihomotor. cultivarea aptitudinilor lui creative. în mare masura. Asa cum am mai amintit. în relationare si în dezvoltarea psihomotorie. În goana lor dupa câstiguri materiale uita sau neglijeaza faptul ca acest pui de om are nevoie de caldura. 9 provin din familii organizate în care relatiile sunt armonioase si 1 este încredintat bunicii spre crestere de catre parintii plecati din tara. de întelegere si de atentie din partea celor mari. de a comunica eficient cu el. Deficientele constatate în exprimarea si în pronuntia copiilor nu se datoreaza unor disfunctionalitati somatice. 3 provin din familii aparent organizate în care relatiile sunt tensionate si 2 provin dintr-un mediu familial monoparental. copii care întâmpina mari dificultati în comunicarea cu persoanele adulte tocmai din cauza mediului familial în care comunicarea este lasata pe ultimul plan. Rezultatele superioare ale copiilor din grupa B (grupa experimentala) sunt justificate si din analiza mediilor socio-culturale din care provin copiii. deoarece. În grupa A (grup de control) întâlnim copii cu o dezvoltare a limbajului precara. manifestarile prescolarilor atât în relatiile cu adultii cât si în relatiile cu copiii de vârsta lor. Rezultatele mai slabe ale copiilor din grupa A au o justificare si în faptul ca din cei 10 copii numai 5 provin din familii organizate. de afectiunea si de interesul adultilor . Unii parinti considera ca daca îi ofera copilului mijloace materiale în exces pot substitui lipsa de comunicare si de afectiune de care este înconjurat acesta. Este cu atât mai alarmanta situatia cu cât am constatat ca aceasta delasare si atitudine de indiferenta fata de nevoile copilul nu vine din partea unor parinti cu un nivel intelectual scazut. fiind privat de atentia. Acest lucru are un efect aproape distructiv asupra dezvoltarii psihice si intelectuale a copilului. De acest mediu educational au beneficiat copiii din esantionul al doilea (grupa experimentala) care. Sunt copii care. Am constatat ca în ultimii ani vin în gradinita copii care prezinta deficiente mari în comunicare. Corelarea dintre discipline a contribuit si la stimularea interesului copilului pentru cunoastere. din cei 10 copii.

ca o conditie a atingerii de catre toti copiii a gradului de dezvoltare si adaptare cerut de o activitate scolara eficienta. Aspectele prezentate mai sus au reiesit din rezultatele slabe obtinute de copiii din primul esantion. care contribuie la pregatirea copilului preprimar pentru viata scolara si sociala. · introducerea elementelor de cercetare în procesul instructiv-educativ din gradinita. conditii la care sa fie atrasi si sponsori si chiar parintii copiilor. · sa existe o strânsa corelare între continutul. . De asemenea si din studiile de caz prezentate reiese faptul ca acel copil caruia i se acorda atentie si sprijin de catre adultii si fratii lui are rezultate foarte bune iar cel care îsi petrece cea mai mare parte a timpului singur în fata televizorului si a calculatorului prezinta mari lacune în dezvoltarea limbajului si al comunicarii. am ajuns la concluzia ca este necesar sa cream copiilor conditii care sunt menite sa favorizeze progrese în cele trei sfere: cognitiva. îmi rezerv dreptul de a face câteva recomandari: · în scopul bunei pregatiri a copilului pentru scoala. Implicatii si recomandari educationale Din experienta mea si din colaborarea permanenta cu învatatorii.din preajma sa copilul îsi creeaza o lume imaginara în care se retrage si din care va iesi din ce în ce mai greu. · organizarea unor activitati diferentiate pentru prescolarii si scolarii mici care întâmpina greutati în exprimarea orala. psiho-motorie. În acest sens. propun instituirea obligativitatii frecventarii gradinitei a copiilor de grupa mare si pregatitoare.13. Acest fapt se datoreaza tocmai relatiilor care exista între acesti copii si fratii lor cu un efect benefic atât pe plan cognitiv cât si pe plan psihomotor si afectiv. afectiva. unitatea. pentru a cunoaste "schimbarile" care se produc în copil ca urmare a aplicarii strategiei didactice. · sa se realizeze conditiile materiale aplicarii integrale a programei pentru gradinita. cel care este în primul an de gradinita si la care efectul negativ al mediului familial este mai pregnant. consecventa influentelor instructiv-educative ale învatamântului prescolar si cel primar. O alta constatare pe care am facut-o pe baza experientei acumulate în activitatea desfasurata cu copilul prescolar a fost aceea ca acei copii care provin din familii cu mai multi copii si ai caror frati au vârste mai mari decât ei au deprinderi si cunostinte mai bogate. diminuând în mare masura dezinteresul manifestat de parinti 4.

ro. cu o capacitate de concentrare mai mare . Revista învatamântului prescolar si primar. un caracter mai apropiat de cel al activitatii scolare. iar celalalt unde sa ajunga. · educatoarele sa initieze o serie de actiuni de temperare a familiei în privinta suprasolicitarii copilului prescolar cu unele chestiuni ale ciclului primar. cu disciplina în timpul activitatilor. pentru ca primul trebuie sa stie de unde porneste. iar educatoarea sa cunoasca cerintele clasei I. voi sustine referate si activitati cuprinse în acest studiu tocmai cu scopul de a împartasi colegelor mele experienta realizarii unei astfel de cercetari. De asemenea voi participa la Sesiuni de comunicari desfasurate atât în judet cât si nationale si internationale unde voi aduce în discutie importanta implementarii unui program de interventie bazat pe utilizarea celor mai potrivite metode si tehnici de îmbogatire a limbajului la prescolari.didactic. alte publicatii). în cotidiene locale. · sa se imprime învatamântului prescolar în grupa pregatitoare (ultimul semestru). În cadrul comisiilor metodice. care constituie conditiile psihopedagogice ale activitatii de tip scolar. voi încerca sa le public ca articole în revistele de specialitate (Didactica Nova. · educatoarele sa faca cunoscute parintilor posibilitatile reale ale copiilor precum si greutatile pe care le întâmpina. etc. . adica ansamblul de aptitudini si de factori non-intelectuali de personalitate.· sa se realizeze mai multe actiuni comune a educatoarelor cu învatatorii. pentru ca fiecare învatator sa cunoasca psihograma activitatii prescolare. rod al unei munci asidue si a unei experiente de 13 ani în domeniul educational. eventualele tulburari de comportament care se ivesc în atitudinea copiilor. voi publica si on-line articole referitoare la studiul de fata pentru a fi consultate de alte cadre didactice (educatoare-învatatoare) interesate de subiect. Deoarece sunt colaborator al Echipei DIDACTIC de pe site-ul www. · recomand ca educatoarele sa insiste mai mult asupra aspectului formativ al activitatii din gradinita în sensul obisnuirii copilului care urmeaza sa intre la scoala cu o activitate mai sustinuta. · odata cu intrarea copilului în scoala educatoarea sa înmâneze învatatorului o caracterizare a fiecarui copil (fisa psihopedagogica a copilului) Modalitati de diseminare a rezultatelor Rezultatele acestei cercetari.

. cu conditia ca grupele respective sa fie coordonate de aceeasi educatoare iar copiii sa nu migreze de la o gradinita la alta. . . reducând la minimum "socul scolarizarii". Inovatia consta în combinarea acestor metode si implementarea lor în anumite momente ale zilei si ale activitatlor cu scopul de a activa si motiva copiii sa se implice în "jocul comunicarii".) · Nu s-a realizat în totalitate o interactiune corespunzatoare cu factorii . prin acest program. Limite ale cercetarii.am reusit. .motivarea copiilor în promovarea progresului si succesului scolar. unitatea. audio-vizuale. consecventa influentelor instructiv-educative ale învatamântului prescolar si cel primar: · Nu s-a reusit organizarea unor activitati diferentiate pentru prescolarii si scolarii mici care întâmpina greutati: · Lipsa unei baze materiale corespunzatoare copilului prescolar (materiale didactice. Originalitatea cercetarii si punctele sale tari Nu pot pretinde ca tema cercetarii mele este pur originala. mijloace IT.15.puncte slabe · Realizarea acestui studiu longitudinal. .folosirea testelor si a instrumentelor potrivite experimentului (validate stiintific).16. etc.oportunitatea implementarii experimentului la grupa la care sunt educatoare. · Nu exista o strânsa corelare între continutul.descoperirea problemelor si carentelor din limbajul copiilor.implicarea permanenta a parintilor în derularea programului prin activitati comune si derularea de proiecte tematic.4. sa pregatesc atât intelectual cât si psihic. Puncte tari: . . 4. emotional prescolarii pentru o mai buna insertie scolara. Subiectul studierii utilizarii metodologiei didactice si a rezultatelor aplicarii corecte la prescolari este unul de larg interes pentru toate cadrele didactice din învatamântul prescolar. pe o perioada de patru ani de la intrarea copiilor în gradinita pâna la integrarea în clasa I.confirmarea ipotezei specifice.

gradinita. multilateral pentru scoala. Concret. spre exprimarea unui caracter obiectiv. se va avea în vedere capacitatea lui de asimilare. în special. îi ramâne acea sarcina de a pregati copilul la nivelul corespunzator. formativ. învatamântului prescolar.cale în dezvoltarea aptitudinii de scolaritate · Jocurile didactice pentru dezvoltarea limbajului.mijloc principal pentru însusirea unor elemente de citit-scris necesare intrarii copilului la scoala · Jocul matematic. gradarea sistematica si nivelul de aplicare a cunostintelor teoretice în practica de zi cu zi. credem noi. în transmiterea cunostintelor si la baza însusirii lor vor sta principiile didactice.responsabili de educatia copiilor (familia. metodele clasice îmbinate cu cele moderne si procedee care sa diversifice . comunitatea) · Lipsa unei coerente în colaborarea educatoarelor cu învatatorii în special cu cei care vor coordona clasa I. scoala) · Alfabetizarea emotionala în mediul prescolar CONCLUZII Abstractizarea învatamântului sau tendinta fiecarei trepte a învatamântului spre schimbarea în bine a tuturor preocuparilor educationale conduce. creativ a întregii noastre activitati. · Testele folosite în cercetare fac parte din sfera testelor traditionale necesar fiind utilizarea în cadrul cercetarii a unor teste inovatoare. Din punct de vedere a volumului de cunostinte transmise. 4. Deschideri spre alte teme de cercetare · Pregatirea copilului pentru intrarea în clasa I · Importanta utilizarii metodelor interactive la gradinita · Nivelul psihomotor de dezvoltare al copilului pregatit pentru scoala · "socul scolarizarii" impacte pozitive-negative în dezvoltarea personalitatii micului scolar · Rolul utilizarii testelor de inteligenta la grupa pregatitoare · Formarea motivatiei pentru scoala.17. fidele si validate stiintific.contributia lui la activitatea de tip scolar · Colaborarea dintre factorii educogeni în vederea pregatirii copilului pentru intrarea în clasa I (familia. apoi accesibilitatea acestora.

Prin continut. în domeniul comunicarii cu colegii. deci tratarea lor diferentiata. în special a grupei pregatitoare. universul cu posibilitati de explorare si observare. obiective. rareori. precum si depistarea la timp a celor care au dificultati în stabilirea de relatii de grupa. fenomenelor. Starea de spirit negativa a copilului legata de perturbarea raporturilor interpersonale conduce adesea la neîncredere în sine. care pot duce la izolarea unor copii de colectivul grupei. Pentru desfasurarea eficienta a activitatii prescolare. prin modalitati simple dar cu efect atât de valabil pentru copii. Desfasurarea activitatilor din gradinita în fiinctie de noua orientare a programei. educative apar. altfel spus. secvente în cadrul activitatilor. forme de realizare. posibilitati de realizare si contribuie la cunoasterea obiectiva. societatea. si unele negative. Este evidenta necesitatea eforturilor educatoarei pentru prevenirea si combaterea unor astfel de fenomene. într-un mod atât de diversificat si stiintific la întelegerea si legatura didactica a omului cu natura. De mare importanta este cunoasterea de catre educatoare a trebuintelor fiecarui prescolar. a carei esenta este necesar sa fie cunoscuta de educatoare. Trebuie avut în vedere ca manifestarile copiilor prescolari au adeseori un caracter contradictoriu. în cei din jur. si cu ajutorul activitatilor didactice de dimineata completeaza descoperirea stiintifica la baza sectoarelor. izolati. culminând cu stari depresive sau agresive. a omului si activitatea acestora. îndreptata în directia "centrarii" obiectivelor spre o tema care apoi se diversifica întro multitudine de idei. conduce copilul spre o buna pregatire pentru scoala. sa-i stimuleze pentru activitatile de învatare. Nici o alta programa instructiv-educativa nu a contribuit într-un mod atât de înalt sau. Alaturi de aceste relatii cu valente pozitive. Ea este cea care are datoria sa cunoasca varietatea mare în care se manifesta greutatile de natura operationala determinate de acea componenta a laturii activitatii care este . care sa-i atraga pe copii. desfasurarea si conceperea întregii activitati la grupa pe baza cerintelor programei.si sa creeze momente. un rol important îl detin materialul didactic si mijloacele de învatamânt. Este necesara acordarea atentiei si copiilor timizi. componenta emotionala. a ariilor de stimulare sub aspect teoretic si practic a tuturor cunostintelor însusite de copil în acest mod. La vârsta prescolara. cu un inventar de abilitati. stiintifica a obiectelor. care îsi petrec o mare parte a timpului retrasi. afectiva a comunicarii joaca un rol esential în stabilirea relatiilor interpersonale de care copilul are nevoie la intrarea în scoala. Rezultatele muncii cu acesti copii depinde de: cunoasterea trasaturilor psiho-fîzice specifice vârstei precum si de cunoasterea trasaturilor individuale ale fiecarui copii.

care trebuie sa posede cunostinte psihologice si pedagogice temeinice. particularitatile si caracteristicile proceselor psihice pe fiecare treapta de dezvoltare si grupa de vârsta. ori la aceasta dezvoltarea calitatilor psihice asigura conditiile instruirii organizate în scoala. se poate mobiliza pentru rezolvarea unei sarcini didactice. O educatoare adevarata trebuie sa posede cunostinte temeinice referitoare la psihicul copilului. totodata. tinând cont de particularitatile acestora. Asadar. care va avea rolul de a ne scoate din orice impas. un factor decisiv al optimizarii învatamântului prescolar îl reprezinta pregatirea educatoarei. Succesul final este dat si de o planificare atenta a activitatilor. Aprecierile. La aceasta se adauga si calitatile intelectuale. Reusita unei activitati desfasurate în gradinita depinde si de relatiile stabilite între educatoare si copii. de tactul pedagogic manifestat în adresarea întrebarilor. Se impune necesitatea cunoasterii temeinice de catre educatoare a programei de clasa I. însusirile. copilul stie ce este o obligatie. etapele lui de dezvoltare. Deci.mai slab dezvoltata la anumiti prescolari. se obisnuieste mai usor sa reziste la tentatiile care-1 pot sustrage de la activitatea de învatare. atunci când vine la scoala. cât mai receptivi la activitati. încurajarile îi mobilizeaza pe copii sa fie cât mai atenti. în conformitate cu nivelul de cunostinte al copiilor. cel mai important în acest sens. atât pe noi cât si pe copii. Daca a trecut prin gradinita. educatoarea are un rol deosebit si. morale si valorice (simtul valorilor) .

E. Editura Didactica si Pedagogica. Bradu. Integrarea copilului în activitatea scolara. Didactica moderna.Napoca 11. Metodica jocului si a altor activitati cu Prescolarii. Bucuresti 13. Ionescu. Radu.BIBLIOGRAFIE 1. (1997). Bucuresti 7. I. Culegere metodica (1978). M. Descoperirea copilului.Nicola. C.Montessori. Editura Polirom 5. Editura Didactica si Pedagogica. (2005). (2007). Editura V&I Integral. Bucuresti . Debesse.. Educatia intelectuala a copilului prescolar. M. Gheorghian. Psihologia copilului de la nastere la adolescenta. (1993). Bucuresti. Jocuri didactice matematice pentru gradinita. (2001). Cluj. Bucuresti 8. (1972). Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice. Bucuresti 6. Tribuna scolii. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti 9. (1976). Taiban.. Metode de învatamânt. 10. Presa Universitara Clujeana 3. Cicioc E. Editura Didactica si Pedagogica. M. Cucos.. B. Editura Dacia. M. Editura didactica. Libotean. Bucuresti 12. Culegere metodica (1978). Editura Didactica si Pedagogica. . M. Editura Didactica si Pedagogica. Cercetarea psihopedagogica. I. Didactica disciplinelor pedagogice. Prescolarul si literatura. Editura Polirom 4. Bocos. Culegere metodica (1975). (2006). (1970). I. Editura Didactica si Pedagogica. Bucuresti 2. I. Cerghit. Copii de 5-6 ani.

Nr. Individualitate si educatie. nr. (2001) Laborator prescolar.-xxx.didactica. 1-4/1994. Bucuresti 18. Bucuresti 17. scoli Normale.xxx. Editura Didactica si Pedagogica. 12/1992. Bucuresti 16. 1-2/1990.referate. U. Psihologia vârstelor. 15. (1970). E.xxx.ro www.ro www.Adrese de internet www. Editura Didactica si Pedagogica.Todoran. nr.Revista învatamântului prescolar. D.educative în gradinita 20. Editura didactica. Psihologia copilului prescolar .ro ANEXE Proiecte didactice PROIECT DIDACTIC GRUPA: pregatitoare DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului TIPUL ACTIVITĂŢII: Jocuri si activitati pe arii de stimulare BIBLIOTECA TEMA: Iarna SCOPUL: Implicarea copiilor în procesul de învatare OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul si la sfârsitul activitatii copiii vor fi capabili: O1: sa foloseasca corect notiuni specifice cartilor.didactic.manual pentru clasa a IX-a .. Bucuresti. nr.Paisi.Popescu.ro www. 1-2/1993.. E. Pedagogie Prescolara. .(1991). 2-4/1991. (1982). nr. Editura V&I Integral. L. Programa activitatilor instructiv. Nr.14. Bucuresti 21. (1970). 1-2/1995 19. Editura Didactica si Pedagogica.(1993).edu. Tribuna scolii.schiopu.

carti. BIBLIOGRAFIE: Bianca Bradu: "Prescolarul si literatura". explicatia. cu anotimpuri. O3: sa utilizeze cu atentie si grija toate materialele tiparite.O2: sa înteleaga notiuni specifice iernii. reviste. . conversatia.1977. STRATEGII DIDACTICE: a) Metode si procedee: observatia. O4: sa-si însuseasca notiuni de comportament civilizat în interiorul unei biblioteci. Bucuresti. Editura Didactica si Pedagogica. b) Mijloace de învatamânt: planse cu biblioteca.

sa foloseasca corect notiunea de literatura. ANUNŢAREA TEMEI . b. sa foloseasca revistele si cartile fara sa le rupa sau sa le îndoaie. REVISTELE 4. C3. Sa foloseasca si sa citeasca cartile cu imagini de iarna. a. fara sa-i deranjeze pe cei din jur. 0 C3. Dezvoltarea limbajului si îmbogatirea vocabularului cu expresii si cuvinte noi. MOMENT ORGANIZATORIC . spirit de observatie. ÎNŢELEGEREA SIMBOLURILOR (LITERELOR CARE REPREZINTĂ CUVÂNTUL) OBIECTIVE URMĂRITE 2 0 CI. b. Continuarea procesului de formare a deprinderilor de comportare civilizata: a. PROIECT DIDACTIC . sa înteleaga sensul cuvintelor nea. C2.ANALIZA CONŢINUTULUI 1 CI. dupa ce au rasfoit-o 2. beteala. CAPTAREA ATENŢIEI . DESCRIEREA SITUAŢIILOR DE INSTRUIRE 3 1. CUNOsTINŢE DESPRE LUMEA ÎNCONJURĂTOARE O C2. folosind ca metoda comunicarea. folosind metoda conversatiei. memorie. namete. procedeul aprecierii verbale. DEPRINDEREA DE A RESPECTA CĂRŢILE. sa vorbeasca în soapta. chiciura.se face prin interactiune exploziva. sa aseze cartea la loc. semn grafic. folosind metodele. conversatia de evaluare. in raftul bibliotecii. folosind ca metoda instructajul verbal. pagina. Dezvoltarea proceselor intelectuale: gândire.se realizeaza prin dialog.prin activitatea personala a copiilor si interactiune dialogata. C4. MODALITĂŢI DE REZOLVARE A PROBLEMELOR IVITE 3. c.realizat prin interactiunea expozitiva. ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII .

O4: sa pronunte corect sunetele si cuvintele. clara. Popa: "Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii". O2: sa formeze propozitii cu un cuvânt dat. Editura Ion Creanga 1978. fiinte. Metode si procedee: conversatia. actiuni ale oamenilor si copiilor. STRATEGII DIDACTICE: a. panou. jetoane BIBLIOGRAFIE: Aurelia. b. O3: sa-si însuseasca treptat formele gramaticale ale limbii române printr-o vorbire corecta. exercitiul.GRUPA: pregatitoare DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului TIPUL ACTIVITĂŢII: Joc didactic TEMA: "Gaseste cuvântul potrivit" SCOPUL: Exersarea gândirii si vorbirii copiilor prin completarea unei propozitii cu 1. coerenta. Mijloace de învatamânt: imagini reprezentând obiecte. explicatia. demonstratia. fise individuale. OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul si la sfârsitul activitatii copiii vor fi capabili: O1: sa completeze propozitia începuta de educatoare cu cuvântul sau cuvintele potrivite ca sens. Bucuresti . 2 sau 3 cuvinte care întregesc sensul.

-pronuntarea sunetelor "p" si "b" prin suflarea puternica si exploziva a jetului de aer. Exemple: scolarul Vulpea este Copilul se joaca cu Copiii executa exercitiile CAPTAREA sI ORIENTAREA ATENŢIEI ENUNŢAREA SCOPULUI sI A OBIECTELOR OPERAŢIONALE PREZENTAREA NOULUI CONŢINUT sI DIRIJAREA ÎNVĂĂRII Copiii pronunta cuvintele a caror imagini se afla pe jetoane. reprezentând obiecte. "i". -se vor pronunta legat. expirare pe gura si invers. sa fie corecta. Explicarea iocului Prin acest joc trebuie sa completati o propozitie cu cuvântul care se potriveste. mingea. Trebuie sa aveti grija ca propozitia sa aiba înteles. lacoma). pe durata unei singure respiratii. -Noi am pronuntat cuvinte. Va raspunde copilul numit. scrie). fiinte si fenomene. Copiii formuleaza propozitii scurte dupa imaginile de pe jetoane si dupa un cuvânt dat. -Vulpea este sireata (vicleana. vocalele: "a". Se va cere copiilor sa citeasca imaginile care reprezinta actiuni ale copiilor. Copiii raspund: -scolarul învata (citeste. . "u". "o". Se vor prezenta copiilor câteva jetoane.oamenilor. -Cu ajutorul cuvintelor am format propozitii. animalelor. "e".MOMENTE PEDAGOGICE 1 MOMENT ORGANIZATORIC CONŢINUTUL LUCRĂRII ACTIVITATEA EDUCATOAREI 2 ACTIVITATEA COPIILOR 3 Asigurarea climatului de ordine si Intrarea ordonata a disciplina necesare desfasurarii copiilor în sala de în bune conditii a activitatii grupa Introducerea în activitate se va face prin exersarea aparatului particular: -inspirare pe nas. -Ce am pronuntat noi? -Ce am format cu ajutorul cuvintelor? -Astazi vom juca jocul didactic "Gaseste cuvântul potrivit"! 1.

.

Mingea este rotunda... ochelarii. copiii. ACTIVITATEA COPIILOR 3 Mama .. Pasarica .. OO OOO OOOO ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII Aprecieri generale si individuale. în padure. Ea le-a pregatit mâncare. îsi. Copiii se iau la întrecere în formularea propozitiilor. copiilor..... Se vor da cuvintele. Toti piticii au hotarât sa.... acasa s-au.. Copiii deseneaza. 3. pune. Cornel se joaca afara.. 3. . a facut. Piticii când . 1. Jocul propriu-zis Se va cere copiilor sa continue propozitiile cu alte cuvinte care sa le dea înteles. copilul. ciripeste. 2. Copiii vor respecta sarcinile date. Se vor da cuvintele: copil.. În lipsa lor a venit..MOMENTE PEDAGOGICE 1 CONŢINUTUL LUCRĂRII ACTIVITATEA EDUCATOAREI 2 coase o rochita.. Afara nu mai. 2. Complicarea iocului Se va propune copiilor sa îl ajute pe piticul Barba-Cot sa-si completeze cu cuvintele potrivite scurta lui povestioara: "Astazi este o zi frumoasa de ... bunicul.. Copiii vor completa spatiile libere cu cuvintele potrivite EVALUARE Copiii vor primi fise individuale: "Deseneaza atâtea cerculete câte cuvinte au propozitiile". Exemplu: Copiii sunt curajosi..

1973. Mijloace de învatamânt: planse. cerneala.PROIECT DIDACTIC GRUPA: pregatitoare DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Educarea limbajului TIPUL ACTIVITĂŢII: Jocuri si activitati pe arii de stimulare . seminte. demonstratia. gheata. experimentul. conversatia. calendar. Voda. BIBLIOGRAFIE: Elena. Editura Ion Creanga.sTIINŢE TEMA: Iarna SCOPUL: Implicarea copiilor în procesul de învatare OBIECTIVE OPERAŢIONALE: O1: sa foloseasca în cadrul vorbirii notiuni simple. Voda: "Experiente fara laborator". O3: sa-si dezvolte spiritul de observatie si imaginatia. Metode si procedee: observatia. Claudiu. jetoane. lupa. Bucuresti . explicatia. STRATEGII DIDACTICE: a. specifice stiintelor. plansete. b. O2: sa utilizeze corect instrumentele de lucru. eprubete. apa.

CAPTAREA ATENŢIEI -se realizeaza prin interactiunea dialogata. imaginatie.ANUNŢAREA TEMEI -se face prin interactiune expozitiva.. lupa. gândire. sa observe ce se întâmpla daca se pune cerneala în apa.MOMENT ORGANIZATORIC -realizat prin interactiunea expozitiva. sa foloseasca corect în vorbirea lor cuvinte ca: eprubeta.INCHEIEREA ACTIVITĂŢII -prin activitatea personala a copiilor si interactiune dialogata. sa verbalizeze actiunile efectuate. Consolidarea deprinderii de a efectua experiente simple: a.) 0 C3. b. c. d. Dezvoltarea proceselor cognitive -perceptii. experienta. e. planseta.. Continuarea procesului de dezvoltare si îmbogatire a limbajului adecvat: a. 4. sa foloseasca când si cum trebuie lupa. ÎNŢELEGEREA CAUZEI sI EFECTULUI ACŢIUNILOR SALE 2. 0 C2. folosind ca metoda conversatia. apa etc. sa observe si sa scoata dintre seminte puse la incoltit pe cele mucegaite. spirit de observatie: a. sa foloseasca corect eprubetele si lichidele pe care le au la îndemâna (cerneala.ANALIZA CONŢINUTULUI 1 CI. folosind ca metoda conversatia. folosind: conversatia de evaluare si procedeul aprecierii verbale. reprezentari. sa constate ca unele corpuri plutesc iar altele se scufunda. sa observe ce se întâmpla cu gheata adusa la caldura. folosind ca metoda comunicarea. b. . STUDIU PRIN EXPERIMENT CU MATERIALELE PUSE LA DISPOZIŢIE OBIECTIVE URMĂRITE 2 0 CI. sa sesizeze aspectul vremii si sa aleaga corect jetonul. GRUPAREA MATERIALELOR DIN NATURĂ DUPĂ FELUL LOR 3. planseta. b. DESCRIEREA SITUAŢIILOR DE INSTRUIRE 3 1. C3. C2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->