Sunteți pe pagina 1din 10
Nume cursant PROIECT TEMATIC - F IŞA DE LUCRU ARSENE GRAŢIELA An şcolar: 201 2-2013
Nume cursant PROIECT TEMATIC - F IŞA DE LUCRU ARSENE GRAŢIELA An şcolar: 201 2-2013

Nume cursant

PROIECT TEMATIC - FIŞA DE LUCRU

ARSENE GRAŢIELA

An şcolar: 2012-2013 Durata: 2 săptămâni Clasa pregătitoare

201 2-2013 Durata: 2 săptămâni Clasa pregătitoare Argument: Acceptarea diversităţii presupune acceptarea

Argument:

Acceptarea diversităţii presupune acceptarea rolului social îndeplinit la un moment dat.

Dacă sunt făcute cu responsabilitate, cu omenie şi cu credinţă, toate meseriile-s frumoase/ fiindcă

rodul lor meşteşugit,/ne aduce tuturor foloase! ” (Emilia Căldăraru).

aduce tuturor foloase! ” (Emilia Căldă raru). SCOP: Dezvoltarea capaci tăţii de cunoaştere şi

SCOP:

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a meseriilor şi profesiilor, precum şi

stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora.

şi stimularea curiozităţii pentru investigarea acestora. COMPETENŢE SPECIFICE : - Iden tificarea meseriilor şi

COMPETENŢE SPECIFICE:

- Identificarea meseriilor şi profesiilor, pentru înţelegerea şi aplicarea normelor elementare de

protecţie a muncii;

- Adaptarea propriului comportament, în situaţii concrete, în raport de norme prestabilite;

- Formularea unor opinii personale în aprecierea unor comportamente;

- Manifestarea atitudinilor pozitive şi responsabile faţă de securitatea personală şi a celor din jur.

Page 1 of 10

DISCIPLINE IMPLICATE COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ - să - şi îmbogăţească vocabularul activ pe baza

DISCIPLINE IMPLICATE

COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

- -şi îmbogăţească vocabularul activ pe baza experienţei personale acumulate în relaţia cu ceilalţi şi cu mediul educaţional.

- să comunice, respectând regulile conversaţiei, în diverse situaţii

- să argumenteze alegereaunei meserii;

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

- să cunoască şi să aplice cunoştinţele legate de om ca fiinţă socială; - să exploreze mediul unei meserii, identificând elemente specifice;

- să numere conştient în concentrul 0-6, utilizând aspectul cardinal şi ordinal al numerelor naturale;

- să compună şi să descompună numere naturale; să utilizeze corect conceptele matematice;

- să aplice cunoştinţele matematice dobândite.

- să aplice cunoştinţele matematice dobândite. EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE - să manifeste o atitudine

EDUCAŢIE PENTRU SOCIETATE

-

să manifeste o atitudine responsabilă faţă de sănătatea şi securitatea individuală şi a celor din jur;

ARTE VIZUALE

- să organizeze echilibrat şi creativ compoziţii plastice

- -şi exerseze deprinderile şi priceperile psihomotrice şi oculo-motorii specifice modelajului

MUZICĂ ŞI MIŞCARE

oculo -motorii specifice modelajului MUZICĂ ŞI MIŞCARE - să interpreteze cântece cu tematică “meserii” -

- să interpreteze cântece cu tematică “meserii”

- -şi coordoneze mişcările cu textul şi linia melodică a cântecului;

Page 2 of 10

RESURSE: - cărţi şi reviste; - imagini care prezintă diverse meserii şi profesii; - planşe

RESURSE:

- cărţi şi reviste;

- imagini care prezintă diverse meserii şi profesii;

- planşe cu aspecte din activităţile specifice diferitelor meserii şi profesii;

- jetoane.

- creioane colorate, pensule, acuarele, plastilină, lipici, hârtie creponată şi glasată, caiete de desen, planşete;

- fişe cu instituţii, meserii şi profesii;

-CD-player; -CD-uri cu melodii şi cântece adecvate temei;

- atlas;

- diferite siluete specifice meseriilor cunoscute de copii;

- planşe;

- jocuri de masă.

- seturi specifice meseriilor ( „Trusa medicală”, „Mica gospodină”, „Trusa mecanicului”);

- mobilier adecvat. -truse lego;

-cuburi;

- mozaic.

INVENTAR DE PROBLEME: Ce ştim? Ce nu ştim şi vrem să aflăm ? *Bucătarul lucrază
INVENTAR DE PROBLEME:
Ce ştim?
Ce nu ştim şi vrem să aflăm ?
*Bucătarul lucrază la bucătărie.
*Pâinea se face din făină şi se coace în cuptor.
*Mobila se face din lemn.
*Tablourile sunt pictate cu diverse culori.
*Medicul îngrijeşte bolnavi.
*Mecanicul repară maşini.
*Cum se face pâinea?
*De unde se iau medicamentele?
*De unde ştie bucătarul să combine
alimentele? Dar cofetarul cum prepară
prăjiturile?
*Ce unelte foloseşte mecanicul?
*Ce conţine trusa medicală?
*Cine înregistrează la televiziune?
*Care meserie este mai frumoasă şi de ce?
(aceea pe care o practici cu plăcere şi
îndemânare)
*Ce reguli trebuie să respectăm pentru a ne
păstra sănătatea şi integritatea la locul de
muncă?
*Ce înseamnă munca în echipă?

Page 3 of 10

ELABORAREA HĂRŢII PROIECTULUI (vezi anexa) SCRIS OARE DE INTENŢIE D ragi părinţi, vă anunţăm Că

ELABORAREA HĂRŢII PROIECTULUI (vezi anexa)

SCRISOARE DE INTENŢIE

Dragi părinţi, vă anunţăm Că am dori şi noi s-aflăm Câte-n lună şi în soare Despre muncă şi a ei valoare. O vorbă am auzit: Că deşi are miros, Orice muncă-i cu folos. Bunul este preţuit

Atunci când este muncit.

Orice lucru ar putea Să ne-ajute cu ceva Tema să o lămurim, Bucuroşi noi îl primim În echipă să lucrăm, Valoarea să i-o dublăm.

INVENTAR DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE:

ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:

Întâlniri de dimineaţă:

-Primirea copiilor: deprinderi de comunicare;

- Salutul – consemnarea prezenţei; - Completarea calendarului naturii; - Gustarea – deprinderi igienice şi
- Salutul – consemnarea prezenţei;
- Completarea calendarului naturii;
- Gustarea – deprinderi igienice şi de autoservire;
- Autocunoaştere: “Eu sunt
şi
aş vreau să fiu
!”;
“Sunt vesel sau trist. Cum mă manifest?”;
- Deprinderi de independenţă în acţiune: “Singurel muncesc,/ Lucrul să îl preţuiesc!”
- Deprinderi de a lucra în echipă: “Împreună noi lucrăm,/Munca o valorizăm!”;
- Abilităţi de comunicare: “Când intervin în conversaţie?”; “Cum ascult o conversaţie?”;
- Dezvoltarea empatiei: “Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!”; “Ba al meu, ba al tău, ba împreună”.
- Deprinderi de negociere: “Probleme de am avea, cu răbdare le vom rezolva!”;
- Deprinderi de ordine: “Servim ordonat acum
micul
dejun.”
- Luarea deciziilor: “Am greşit în grupul de prieteni. Cum procedez?”;

- Deprinderi de acceptare a diversităţii: “Vreau să te cunosc mai bine!”.

- Activităţi opţionale:

-Educaţie ecologică: Din tainele meseriilor: “Speologii”; “Scafandrii”; “Alpiniştii”;

-Mandale – artă şi relaxare: “Instituţii”; “Unelte”.

Page 4 of 10

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE: - Joc didactic (c./î.): “Găseşte cuvântul potrivit!” (antonime); - Joc

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

- Joc didactic (c./î.): “Găseşte cuvântul potrivit!” (antonime);

- Joc exerciţiu (c./î.): “Cum mai pot spune?” (sinonime);

- Joc exerciţiu : “Cui îi dai unealta ?

- Joc exerciţiu (f.d.p.): “Ce este? Al cui este ?

- Exerciţii de formulare a întrebărilor şi răspunsurilor (c./î.): „Ce meserie au părinţii mei?”;

- Dezbateri (r./s.): „Ce meserie îmi voi alege?”;

- Profesii (v./e.): recitări; - Joc exerciţiu de numărare a obiectelor cu utilizarea termenilor matematici adecvaţi (c./î.):

„Formează mulţimi cu 0-6 unelte, jucării!”;

- Exerciţii de compunere şi descompunere a numărului 6 (c./î.): „Cum putem aşeza 6 poştaşi pe 2 şiruri?”;

- Exerciţii de ordonare a mulţimilor în şir crescător: „Ordonează crescător mulţimile de unelte!”;

Joc didactic (consolidare): „Veselie şi mişcare la numărătoare!” – stabilirea locului fiecărui număr în şirul numeric.

-

stabilirea locului fiecărui număr în şirul numeric. - - L. d. i . (f.d.p.): „Orice meserie

- L. d. i . (f.d.p.): „Orice meserie are rolul ei, se ştie!”

- Convorbire (f.d.p.): „În orice meserie uneltele nu-s jucării pentru copii!”;

- Joc exerciţiu (f.d.p.): „Turnuleţe” – îmbinare prin lipire (tăiere + lipire) – tehnica tangram;

- Exerciţii (f.d.p.): „Meserii şi meseriaşi” - îmbinare prin lipire (tăiere + lipire) – tehnica tangram;

ieslea,

- Exerciţiu (f.d.p.): „Completează imaginile astfel încât să semene cât mai bine cu

furca,

stetoscopul, volanul maşinii etc.”;

- Exerciţiu (f.d.p.): „Tavă cu meniul zilei” (produsele bucătarului);

„Tavă cu meniul zilei” (produsele bucătarului); - Jocuri cu text şi cânt (f.d.p.): „Piticii”;

- Jocuri cu text şi cânt (f.d.p.): „Piticii”; „Castelul”; „Ţăranul e pe câmp”; „Batem toba!”.

- Parcurs aplicativ (c.d.p.): „Constructorii curajoşi”;

- Joc de mişcare (p.d.p.): „Căţărătorii”.

Page 5 of 10

ACTIVITĂŢI INTEGRATE DESFĂŞURATE: I. ACTIVITATE INTEGRATĂ : „SĂ FIM DE OMENIE ÎN ORICE MESERIE” Joc

ACTIVITĂŢI INTEGRATE DESFĂŞURATE:

I. ACTIVITATE INTEGRATĂ: „SĂ FIM DE OMENIE ÎN ORICE MESERIE”

Joc exerciţiu: „Ce este? Al cui este?” ACTIVITATE MATEMATICĂ CAPITOL: Numere naturale TEMA: Număratul în limitele 1-6 SUBIECTUL LUDIC: „Veselie şi mişcare la numărătoare”

STRATEGII DIDACTICE:

şi mişcare la numărătoare” STRATEGII DIDACTICE: Metode şi procedee didactice: - tehnica tangram,

Metode şi procedee didactice:

-

tehnica tangram, ghicitorile, tehnica blazonului; Mijloace de învăţământ:

siluete cu meseriaşi, jucării specifice meseriilor, unelte, planşe, jetoane, reviste, caiete, fişe, instrumente de scris,truse pentru jocuri de rol, cartoane colorate, hârtie creponată, mărgele; accesorii pentru copii;

-

observaţia, expunerea (explicaţia), conversaţia, demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul,

demonstraţia, exerciţiul, problematizarea, jocul, Forme de organizare a activităţilor: - pe grupuri,

Forme de organizare a activităţilor:

- pe grupuri, frontal, individual.

Page 6 of 10

STRATEGII DE EVALUARE: Evaluare iniţială: 1. Probă o r ală : descrierea unor aspecte ale

STRATEGII DE EVALUARE:

Evaluare iniţială:

1. Probă orală: descrierea unor aspecte ale meseriilor cunoscute de copii;

2. Probă practică: aplicarea unor norme şi reguli de prevenire a accidentelor de “muncă” şi de comportare în colectiv.

Evaluarea continuă:

1. observarea sistematică a interesului pentru cunoaşterea meseriilor şi profesiilor, a capacităţilor de a le investiga, a atitudinilor faţă de muncă şi a abilităţilor practic-

aplicative.

Evaluare finală:

şi a abilităţilor practic - aplicative. Evaluare finală: 1. Probă orală: descrierea caracteristicilor meseriilor

1. Probă orală: descrierea caracteristicilor meseriilor şi profesiilor;

2. Probă docimologică multidisciplinară.

3. Probă practică: implicarea în acţiuni care presupun asumarea unor roluri şi

responsabilităţi în echipă.

practică: implicarea în acţiuni care presupun asumarea unor roluri şi responsabilităţi în echipă . Page 7

Page 7 of 10

* CLR - Să intuiască structuri gramaticale morfologice specifice limbii române; - Să - şi

* CLR - Să intuiască structuri gramaticale morfologice specifice limbii române;

- -şi îmbogăţească vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei personale

acumulate în relaţia cu ceilalţi şi cu mediul educaţional.

- Comunicare şi expresivitate:

-intonaţia, respiraţia, pauza şi

nuanţarea vocii în reproducerea textului literar; -Morfologia:

-părţi de vorbire flexibile:

substantivul cazurile genitiv şi dativ.

- Joc didactic (c./î.): “Găseşte cuvântul potrivit!” (antonime);

- Joc exerciţiu (c./î.): “Cum mai pot spune?(sinonime);

- Joc exerciţiu : “Cui îi dai unealta ?

- Joc exerciţiu (f.d.p.): “Ce este? Al cui este ?

* MEM - Să numere conştient în concentrul 0-6, utilizând aspectul cardinal şi ordinal al numerelor naturale; să compună şi să

descompună numere naturale; să utilizeze corect conceptele matematice; să aplice cunoştinţele matematice dobândite. - Numere naturale:

- Număratul în concentrul 0-6; aspectele

cardinal şi ordinal; asocierea număr, cantitate, cifră;

- Compunerea şi descompunerea cu 1-3 elemente a numărului 6;

- Aspectul ordinal al numărului 6.

- Joc exerciţiu de numărare a obiectelor cu

utilizarea termenilor matematici adecvaţi (c./î.):

„Formează mulţimi cu 0-6 unelte, jucării!”;

- Exerciţii de compunere şi descompunere a

numărului 6 (c./î.): „Cum putem aşeza 6 poştaşi pe 2 şiruri?”;

- Exerciţii de ordonare a mulţimilor în şir

crescător: „Ordonează crescător mulţimile de unelte!”;

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a meseriilor şi profesiilor, precum şi stimularea
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a
meseriilor şi profesiilor, precum şi stimularea curiozităţii pentru
investigarea acestora.
* MEM
- Să cunoască şi să aplice cunoştinţele
legate de om ca fiinţă socială;
- Omul – fiinţă socială integrată în mediu:
* ES
- Să manifeste o atitudine responsabilă faţă
de sănătatea şi securitatea individuală şi a
celor din jur;
- activităţi specifice în societate –
locul de muncă, profesii, unelte, produse,
relaţii;
-
Reguli elementare de protecţie a muncii:
- Educaţia pentru păstrarea sănătăţii
şi securităţii individuale şi a celor din jur;
- Exerciţii de formulare a întrebărilor şi
răspunsurilor (c./î.): „Ce meserie au părinţii
mei?”;
- Dezbateri (r./s.): „Ce meserie îmi voi
alege?”;
- Profesii (v./e.): recitări.
L. D. I. (f.d.p.): „Orice meserie are rolul ei,
se ştie!”
- Convorbire (f.d.p.): „În orice meserie
uneltele nu-s jucării pentru copii!”;
-
Page 8 of 10
* ES - Să - şi formeze deprinderea de a îmbina creator prin tehnici specifice

* ES - -şi formeze deprinderea de a îmbina creator prin tehnici specifice (tăiere, lipire) diferite obiecte bidimensionale şi tridimensionale. - Compoziţii bazate pe îmbinarea tehnicilor practic-aplicative învăţate:

- îmbinarea prin lipire (tăiere + lipire). - Joc exerciţiu (f.d.p.): „Turnuleţe” – îmbinare prin lipire (tăiere + lipire) – tehnica tangram; - Exerciţii (f.d.p.): „Meserii şi meseriaşi” - îmbinare prin lipire (tăiere + lipire) – tehnica tangram.

* AV+MM - Să organizeze echilibrat şi creativ compoziţii plastice, în raport cu legi compoziţionale;

- -şi exerseze deprinderile şi priceperile

psihomotrice şi oculo-motorii specifice modelajului, în vederea pregătirii copilului pentru scris;

- Prelucrarea formei spontane:

- forma spontană căreia copiii îi adaugă alte elemente de limbaj plastic (puncte, linii);

- Compoziţii:

- tehnici şi procedee de modelare.

- Exerciţiu (f.d.p.): „Completează imaginile

astfel încât să semene cât mai bine cu ieslea,

furca, stetoscopul, volanul maşinii etc.”;

- Exerciţiu (f.d.p.): „Tavă cu meniul zilei” (produsele bucătarului);

Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a meseriilor şi profesiilor, precum şi stimularea
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a
meseriilor şi profesiilor, precum şi stimularea curiozităţii pentru
investigarea acestora.

* MM - -şi coordoneze mişcările cu textul şi linia melodică a cântecului; - Deprinderi de coordonare psihomotrică:

a cântecului; - Deprinderi de coordonare psihomotrică: mişcări sugerate de text; - Jocuri cu text şi

mişcări sugerate de text; - Jocuri cu text şi cânt (f.d.p.): „Piticii”; „Castelul”; „Ţăranul e pe câmp”; „Batem toba!”.

Page 9 of 10

Regulament de ordine interioară – disciplină; munca în echipă Echipamente şi norme de protecţia muncii
Regulament de ordine interioară – disciplină; munca în echipă Echipamente şi norme de protecţia muncii

Regulament de ordine interioară – disciplină; munca în echipă

de ordine interioară – disciplină; munca în echipă Echipamente şi norme de protecţia muncii Produse ale
de ordine interioară – disciplină; munca în echipă Echipamente şi norme de protecţia muncii Produse ale

Echipamente şi norme de protecţia muncii

Echipamente şi norme de protecţia muncii

Produse ale muncii

Produse ale muncii
şi norme de protecţia muncii Produse ale muncii Când munca ţi - o cauţi bine, e
şi norme de protecţia muncii Produse ale muncii Când munca ţi - o cauţi bine, e

Când munca ţi-o cauţi bine, e şi Dumnezeu cu tine.

Când munca ţi - o cauţi bine, e şi Dumnezeu cu tine. Retribuţie: - salariu; -bonuri

Retribuţie:

- salariu;

-bonuri valorice

Când munca ţi - o cauţi bine, e şi Dumnezeu cu tine. Retribuţie: - salariu; -bonuri
Când munca ţi - o cauţi bine, e şi Dumnezeu cu tine. Retribuţie: - salariu; -bonuri
Când munca ţi - o cauţi bine, e şi Dumnezeu cu tine. Retribuţie: - salariu; -bonuri

Page 10 of 10