Sunteți pe pagina 1din 121

,i ' rrt

't? t

l ' A ( t l , l f.

I.,AZAITSITE LD
llliltNAtrt)

I]I]I{ELSON (iAUDti't'
lt^7.1;.1 ,

Ndecanisrnul
votului
Cr-rmsc decid alcgatorii intr-o canrpanic prczidcrrgiallr
'l'raducere de Sinronl Drtigirn

Postfatdde Paul Dobrescrr

comunlcare.ro

I , .'

' r 'j .
frl l'

i .r r i lr i i :i i l i i i
r,l-ri!!1.'!r" .l';ij;llil.

it-:t.,!L)'

t.rlf it?

- $tiinle Pohlice Univ Brrcure;li

ililt ililt tiilt |illili Iilil ililr ilil ilil


006420
l l c , l t t o r i l ; c l i r ( i r l r r i , - 'll, t f r c r ,( j r r r r c l i r tl . ( . r r l r r ( i r | c r t . r t o l t r r i c i : l { r r l t t( i i r t t t ' t r c r 'l clrrrr,rcrl,tctor l ;: l o r i n I t r r . r r t , l r r t I /tz l',r'1t/r"t (,hoi,t. llot t/rr ltotu .lttlrt l'1, ll;( ,lltx./ til ,t l ) n t i r hn h r / ( . i t n \ a ( z l r v l ) r r r l l ; . l , r z r n l c l r l , l l c r n . r r r l l l c r c l s o n , . r r r r Il l r r z c l( i . r r r , l c t 'l rr l r l r c I I . S . lr,' ltornrni,rn c r l i t i o ni s r <r ' r n I l ' t t ' t r i r r \ l : r r i o ' r ,-'<litior r l' r r l r l i r l r c r , sr| .r , ' i r , r l l l . r t t t l r r ' r i z ,l'rrtl ' t l r , :o r i , l i r r r 1 ( i ' l r r r r r l r i l. lrr r i r c r r i t vI ' r c s r . rr nr r ls r l c i n l { o r r r . r n i r . lor prrlrlrc.rtio ( ) , , 1 r , , ' r r 1O hhrmbi.r I Inivcrrit)' l)rcss 1h| t 1 ) 1 ' l(J All riglrtsrcscrvcd 'I o . t t c r l r ' 0 t r r r i l cr \ r l ) r . rr , c \ r { ' i ! r ' r \ i , u r ; ,rgrrrlrl rr r , l i r t r r i(i l o r r r t t n i r cc r , , , 2 l X lI S l ' i \ l ' 4 . l ; r , r r l r , r t crrl c ( j " r r r r r r i ' . r r c r i I { , l , r t i iI r r b l i t c , . l ) , n i , l ( ) q i l i y " Str.rrl.I rr ' r c r n c i ( r- l l . l l r r c r r r c l t r 'l'cl./[rrr: ( { ) Z| ) . 1 1 . 5 1l { ' r 5 l l - r n . r i l r , l r l i r z . /r,rr,\ 1 l n u . r i.(r r c . r ( , rru'rv.cr I i t t rr l . t r r t r r rn i c r r c . r , r | )r'r.'ricrr':r( l l l' n l lihliolccii Nrrl irx'rrle rr llorrrr'[rrici l. \Z/\ltSI:lal.l), l',\l il.l;. Nlccnrrirnrul v()tului : cunr sc (lqcid rrlc{ilorii irrtr<r c n r n n n n i c n r e z i d e n l i n l i / I ' r r r l l : . l , r z . r r s f c l t l ,l l c r n r r t l l l c r c l s o n ,l l r z c l ( j r r r r l c r ; t r r r l . :S i m o n . rl ) r : i g a n ; p o s t f . : I)Jul ,( X H I ) r ' l ' r c r t r r - l l r r t r r r r s t:i ( i r r n r r n i c r r c . r o2 l s l l N , , 7 . 17 | | - o t 0 - l I l l e r c l r r r r rl ,l r r n t r r l l l ( i . r r r r l c tl .l . r z t l S . i r r r r r t r(: tt r . r , l) ll | | )rtlirrrr l \ ' . I ) o l r r c r t r r I, t r r r l( 1 x r s t f . )
.t: t

I'n'fald la erlilia o rlom I ll (lcrcctarea dinlrnicJ / l.l "^<rcial:I (lcrcetitrel s()cialil crl l)ro\()('arc con(inuI / t 9 I )atc enrpiricc5i proccscsrrcialc/ Z.l (,':ttrc o viit()are ccrcctrrc / .10 ,llu//utrtii I 35

o , \ t , t ' t r ) t , tI i l , Jrrtrorluccre / 37 () rr0ttI il)ct(xlI dc ccrcctirrc/ .19 indrtrrnrlri Pcntru ciritor / 4-l
(:At'lt()l,i[.tl

Districtul liric, ()lrio, 19411 I 47 l'lcorronrt ir l irs c r i c t r r l . r/r,i1 ( ) I)istrictrrl;;i politic:r / .50 Corrtcxtuldc ansrrmblrr / .51 c / \ t , i( l ) l . t r tl.t l Dil'crcnfclc socialc dintrc rcptrblicarri pi dcrrrtrcrnf i / 55 llolul strrttrtrrlrri socio-cconrrrnic / .5(r Aprtrtcnentlrcligioirsrl sr virstir / (rl

Ctrprirrs

LIn inrlcx rl predispozitiilor politice / (>l

( . , \ t ' t '(t) 1 , (1 .l \ I)ifcrcnlclc idcokrgicc tlirrtrc rcJrtrblicarri 5i tlcrtrocrtr!i / (r7 A t r t u t l i n i c r ( ) n ( ) t r ) r ( rl :i s o c r r t l c/ ( r 7 , . l , . x t r o v c r t i r c : lrx " r l i r i c r l/ 7 2 l { t z l r o i r r lr l i n l ' , r r r o p : /r 7 ' l l tu )r t i ( l c l o r / 7 6 1 ) l r r t i z u r u r t t1 r il r t r l ' , r r r r r c t t t cp (:\t,ll()l.l'1.\'
->"

(:'\t)l'( t )l.l l, lr-

lifecttrl de intririre / 129 I)ilrtiznn:rtu clx , lrlrncrcr l ) i t r t i ' l : r niin l .t i l r i r c a l ) t r t i z , r n x t u l l r/i l 3 l t l c s t r b i c c t i/ 1 3 3 l j t c c t u l c l ci r r t r l r i r c i r f i rc l n r rc s t c d c s c r i s


( : ^ t ! lt ( ) t . t l , x

l ' . | ' c c t t rtl c c o r r v c r t i r c / 1 3 7 (k'-convcrtirc: ccltti dc-:rltrcilcl nr'ltrdat i l 4 ( ) llrrstr'.rrc;r clcctrrlrrr tcrrtrt t t; lt r l c i l r r \ \ ' i l l l i i ct , : t t r r P i o r ts /r 142 A l c g l t o r r i, , e c h i l r b r r r l i/" 1 4 . 1
(:\l'l l1)l,lll,\l

Itnr:ticiprrrcir irr rrlc{cri 7)'l ( l i r r c s t r r r to : t t n c t r r i r r t c r c s ; r t i ? / fil ( j c : r t n l t i r c < l t t s rilt l p l i t l t r c i n c : t t r r l r ; t t t i c i t:b s c r t t c i s t t t l/ & l ( lc;t rrrrrrrtrtrc l i:t l c r i i < l c o p i n i c / l l ( / i t t t p l i t ; t r ci t t t r : t t t t l r l t t t i c
(:\t'll()l.l'1.\l

..-'\,

', l \ l o r r r c r r l t rd l c c i z . i etil c l i r r i t i v c / ' ) . 1 ( ) l i l ccir.ic| I r r t c r c s up l i t n o t u c t t t t td tlccir.it:i/ 97 cotrllictttrtlc l'rcsittrrrlc $i trttttncntttl l 0 l i o r r l l i c t r r r r/ lc l ' , l c c t t rp l r c s i t r n ic ( i r r r d r rtl l c i r r t c r c s ; ip r c s i t r r r i lc co n l l i c t r r l l c/ 1 0 3
( \l'l | ( )[.t t-\'tl

l , l { L ' c t r r lg l o b r r l n l c t r n r p : u r i c i / 1 4 . 5 ( ) t o r r r P r r r tilt : ' i l r lr c 1 i9 . 1 0 I t : r i o r r t l i tt t o i c t t t l r r i c19 . 1 ( r - r r r o p c r i o r t t l r t l ( ) . 1 0 rr:ti-octotrtlrric / 145 ;i clltc c t c l o r t l r l n g l r r n i c i/ 1 4 7 l,,r,irltrlrrc c / \t ' l l ( ) l. t i l . x l l

Arrticiparea ciptigritortrlui I 149 r ic a s t e p t a r c s ^ c l r i n r l r rir il c o r i z o r r t u l rd / 1.50 I , , f c c t r r l c r r r l i c r c/ l . 5 l

'l'iptrrilc

clc sclrirnbriri / l(i7 l obil / l0() cil c t l r r i t i v $ c i c l c c r o r r r t trtn i \ l o r n c n r r ttll c < : i z i c ( i r l t l r r l t l c i r r t c r c sp . r c s i t t n i l c o r t l l t c t r t r til;c r . r l t : g r l t or r i ir o l r i l i/ 'l'rlsrtrrrilc rr nollili/ I lZ (t cl ci t l c g t t ( ! r r l o r l c p c r s o r u t l i t ar ( l i t r l c r r r o l r i ls r l c ; i : l { o r iltr t o l > i l /i t l 3 rt r t t t l , . v o l r r l ir : r l c g J t o r i krrtrr o l r i l i/ | l 4
( r . \ t , ll 1 ) l . li l . \ ' l l I

-.

c,\t'l'l()l,t x,l1 l l, Cc li s-n sptrs tlc{ritorilor / 155 l ) u r t i z l r r r ; r tc rr : l s - i lt l i s t r i l r r r s i tu s l i n c r c i l ? ul n / 1,56 cc r n c p i ' . r c c e n r e S r r b i c c t r rp l :r i n c i p i r l c l t / i(rl ( l c r t t r r rc l urrrprtrric l lr,:r x r s c v c l/t l ( r 3 ()lricclivclc crrrnp'.rrrici: istoric,barri,sccuritrtc / l(yl . l(rl r n u ip t r g i r r . . / N l i j l r x r c c : lc cr:r c i t s c s p r r r r c 'l'crrrcrrii c n l o l i ( ) n i r lc i :t i c h c t c l e c u n r l l l r r i c i/ | ( r . 5
(.\l'il()l,trt,xl\r

l.,lcctrrlrlc rrctivrrrc / I1.5 l'rrrccsrr< l l c u t t i , ' ' l r r c/ | l 7 (ici i i activilrii I l17 l r e t r r rg r a s r

l ) o r c s t cr r t c r r r i i t / I l l l l ) r o 1 l : r g u n r ls lr ( l r c t t c r c ; r i r r ( c r c s u l u ic o r r t l t t c cl a o c x p t t t t c r c r n l i r n i r r c / I 2 | A t c n l i u c s t c s c l c c t r rr l / 1 2 . 1 \ , ' o t t r r i l c s c c r i s t u l i z . c e z i t/ I 2 5 ( l ' i r c v a i l r r s r r r i r ir r l c l l c t i v : l r i i / I 2 6

Iladiorrl qi pn(inu (ipnrit..l / 167 ( j o n c e n t r i t r cc :r x l l r r r r c r i /i l ( r 9 ( l i n c i r r r r r n : \ r ip toliticrr / l7l ( l r r r cc s t c c r n r r l r rn l r t ' c l i a t ic cc l n r l i i n { l r r c n t r r c l i o t rs l l t r z . i a r t r l /l t 7 2 lladiorrs l i z . i a r rc r la s r r r s c dc nrotivare a s c h i r n b d r i l o/ r I 7 4 I,lrrnrcrlirrrlc corrrtrnicirrc partid / l7(> l)cntru liecrrrc llcvista - rnctliLr sPecirrliz.at clccornunicare/ ltJl

( :,\t't'( t)1.il1 . \\'

()rrrogcrrittrtenpoliticri a grtrptrrilor socialc / lii5 prrliticrl/ I l'l(, Strirtitic:rrca strcialtsr otttolicttitittc.t pro l i t r c rrlr l i r n r i l i c i/ l i l ( ) Strrrcittrr o o rr r r r i r l c l { o l t r l: r s o c i : r t i i l l / l().J A l i r r i c r c ro rpiniilor / l()(r I ) c c i z i er l c t o t c : l c r p c r i c t t t t s o c i : r l I/ l ( ) 7
( ; , \ t ' l| ( ) l , l i l , x v l

Naturrt irrlltrcrrlclor l)crs()rltlc / l9(.) ( irrrt;re ii rrrtlucrrlc:ru.ll tclc l)crs()nrlc l)c cci nchoti,lriti | l ; l r r x r rc l o r r r r u r i c i rirn i ir l o i p r t s i / 2 { ) l ( to r) c r s o n i l l c Norr-irrtcrttr0n:rlit:t cl ll tt l l c t c l o I / 2()l ( c i n ( l i r r t i l n i r r r c ; / . t s t c t l/ Ii Z(].1 I i l c x i l r i l i t : r t crl r t u n i l { I s l r l e t :c r o r r l i r r t n i s t r t t l rIt i 2 \ l l irrcrcrlcrcrintr-()sursl firrniliarrt / 20.5 l l,rti l c r r n v i n g c r e l)crsrrasittnc | 2(17 I r r r p l i c r r tli)i r r r c t r c c / 207
;\N[\,\ \ tVtte I 2(l() , \ \ t . t xA B ()trilnrtrut inlnrrilor I 227

ztto
Stotrl'fcr, l,ui l;rank Strtnton5i Srrnr rcli'rcnli rtiinlifici 5i prictt:rrigcncrosi l ' . l ; .l ,

I'o.t/hki

I 23\

In tintpttlcclui dc-al Doilca lliizlroi Mondirl, c c r c e t , t t o r id i i n d o n r e n i u ls t i i n t c l o r s o c i a l e au avut ocaziafAreprecedentdc a contribui activ cu competengele pi cunoltinlele lor. Sociologii au fbst chemagisri studieze moralul soldagilor, astfel ca Arrnata sil poatil rnoclitlca a t i t u d i n i l e s i s i t u a t i i l e c a r c l i n r i t a s c r i ie l l c i enla operafiunilorsale.Psihosocicrlogilor li s-a ccrut s{ examineze llropagandala carc a lbst expus publicul anrerican, rrstfclincAt cea utiI i z r r t it l l c i n s t i t u l i i l c n o : l s t r cg r r v c r n l r m c r r t i r l c siI lx)atil fi inrburrrltrlpitd, iar cca cliscnrinatil rle tlttprnani srlpoatrlfi cr.rntrac:rratil. Antrop<llogii ; i - a u f o l o s i t c u n o $ t i n f c l cc l e s p r cd i v c r s e c u l t t t r i p c n t r t t r t - is l i l t L r p i c c o r r c l t t c i l t o rn i ir i l i t r r r r a s u p r am o d a l i t { g i l o rd e c v i t a r e s a u d c n t i n i rnizare a posibilelor fricliuni cu japonczii, cu locuitorii Insulelor Solomon sau cu coreenii. Ilconomi;;tii au studiat constant ev<-rlugia prcg r r r i l og r i a p r o d u c g i c ip , e n t n r a d e t e r r n i n ac c r r rnrti bunrl nrctodil dc control al llrcpuril<lr;;i cca nrai potrivitil politic'Jtrscal{. Prcfa[:i l a editia a dorra Succesul acestor cercctdri ;i recor.nandiirile care le-au urmat au sprlrit prestigiul

|2 /,llrunrisuu/

tvtrtlui

I'tdrtkl

h rdilirr a loua

/ l.l

i rrvcrS t i i r t f c l o rs ( ) c i a l c .l ) i n c c i r r c c r r u t i l r c c v c r r t ,r c s l x ] n s i r l ) i l ig r ) a n r c l l t r t ls i u u c c i t l i n s c c t o r t t li r r c l t t s t r i r stilr r r l i c r r clc r s l i l t u l s o c i o l o g i k r r . [ . l n c l c c r , o l r r l i i l l o s t b c l i c c a r t r r r r r p l i { i c i lltc c i r s t i i t c r r t l i n g r i . lJornlxt irtonricii ltc-a f:icut sii consticntiz:irnin cc rniisltriirlcscopcr i r i l c f i z i c i i a r rd c p i i p i tc i r p a c i t a t c n a o a s t r iri l c a l c i l l t c g r ai n s i s t c n r r r l s t . ' c i a lI.) o s i l l i l i t i r t c ru rr r u i a l t r c i l e ar l z l r o i n r o n t l i a l , in pofida cloringclorrtnivcrs:rlc t l c p a c c , i - a l r i c r r t1 l c n t u l t i ( ) l u n c t r is i l s e i n t r c b c p i r r i l l l t c c r r i v c l s r r n tt ' o r r t r o l a t c t , c l r i r n c r r t c l c socirrlc tlc ciitrcirrtliviz.iicarc alcrittticsc s()cictirtcil. in prolllcnrclc intcrrrc,nc conliulrt:lnr c t t s i t t t l t t i i c a r c l ) a r s i i n c c c s i t c , l ) c n t n r s o l u t i o n a r e ,r r r a i d c g r a b d a c t i u n i c o l c c t i v c c l c c i t j o < r t rl i l l c r l l l o r t c l r l r c o r . r c u r c n f i i r l c l ).r o lllcnraloctrinlclor < l o : rt rl o t t r lc x c t t t l l l c r i r c l t t i i l c c l c n r t t n c i ls r r r r t l cccptrrt d i n t r c c c l c n r a i c l o c v c n t c . , S ia i c i c s t e g c : r ) c r i la lulltul cri p i r;tiingcle s o c i a l ep o t t r c b r r i c s i a d u c i io c o n t r i b u p i ci m l x ) r t a n t r i . i t r i b u i e; t i i n g e l o r socialc A c e s t ea ; t c P t r i r a o rcsponsal)ilitat se por i t i . I ' ) r r c rsi r t r c i n a s i i P r o t l t t c io c t i l r ir i r r t i l i z . a l r i l r i , lor cstcr i c l n l ( ) i r s t c ru c l c t r c l r r t i cs l i - y il i r c a l i z . c z i.r rr s u l ) r 1 ct c t ) l i rr t tro r r rt l o r r r c n i is c r r r n i l i c r t , i i a lr r l r t l c z .p cr o l r l c r n c l cl r c c s i t ( ) p t i v c p i ,i n u c c l a 5 i t i r n p s nr tin tcltnici c a r c s i c o r t c l t r c il ia r c z u l t a t c c o n c r c t c . l \ s t l ' c l r l c c c r i r r t c [ ) r c s u [ ) i r nI t t a r c i ti n c r l n s i r l c r l r c a t r c i [ ) r o blcnrc nraj()rc cllrc tin (lc ccrcctarc. [)rinra sc rct'crirla intcgrareit f a p t c l o r ; i a t c o r i i l o r .O i r r t c g r a r c c o r c c t i ia n l u t c r i a l c l o rf i r c t r " r a lq c; i a tirrnrrrliiril() tr c ( ) r c t i c cc o n s t i t u i ct c n r c i u l c ) i i : . i t c t ) t c sii d c z v < l l t i i r i i o r i c i i r c ig t i i n t c , N i n r c n i n u p o a t c u t i l i z a o g r i i n r a t l ic i l c f t r p t c; ; ic v c t t i n r c r t t cc r t r cr ) r .p r l r s d a i t r i il c g i t u r i it t r r c l cc r r i r l t c l c1 i ,t l c i t s c r r r c n c i t , co c i a l l ln u s c l ) o i r t c l t i c i o r t c g i t t t rs csllrc bitz,r l ltc s [ ) c c u l r r l i i g c r r c r r rrllc dac:i astlcl dc tcorii nu l)ot li;;i tcstatc sistc, , n A t u r i r "s o c i c t r i r i i , i ()ncrctc. n r a t i ci n s i t r r i r t i c z \ 1 l o i ,t o t l f a c u n r c c r c c t l r i l c c r t r l l i r i c cs i t c o r i r rs o c i a l l it r eb u r c c o r e l a t c ,5 i r c z . r - r l t a t cc lc c r c c t r i r i k rt rr c l ) u i c p r . r s c in rclrrgic unclc ctr : t l t c l c .I ) i n J t l c c t t r i i n r ll,t i i n l c l c s o c i r r l c : l u o[ r r ' l i r c t r r b i ltr ci n rrr:itir t l i r t g rtil c r t s c r r r t t l t t t r n i c u c c r c c t r i rsi r r r r c x p c r i n t c l l ttc l i s l l a r a t cl , riri

,,cirrcs-rrfiicrrt clcirr",c.lnd, de fapt, artrcl)ui sri llrcvalcz.ctettdingit | ori,atit in I c o r r t l l r r r il.{ c z u l t i r t c l ci l r t r c l ) u i v e r i f i c a t ct l c t t c n t t n t i l r a t c | ,. .. ..,. ieIii a , i r t ; ; i i n c o n d i t i i i d c n t i c c .O r r r t r p l c x i t a t cv I c r r n t l i t i ir l i l L ' r i t c t ' I ' rtlc rnai multe on, I s o c i l r l cc c r c c l l c c l e a g ip r o b l e m e s i l f i e s t u c l i a t c i n r r i n t ed c a p r r t c r r difercngia c e e a c e e s t e f u n d a m e n t a l$ i g e n e r a l * I d c c v c r r i n r c r ) t c l cs o c i a l ca c c i d e n t a l c . in rrl trcilcr rind, ti1>ul cle probleme cilre llrr)rcazda fi stlr(liate ait t a t c n t a lL a i n c e p u t t t r i l ci s t r r r i c s i ociolog,ic n c c c s i t r lo t l c l i r n i t r r r c grandioase a intregii i.storii c x i s t a t r r ) a in r u l t c s c h e n r e dc ingelcgcre a o r n e n i r i i .C h i r r rs i l a i n c e p u t u l a c e s t u is e c o l ,c l n c l l t i i n t e l c s o c i i t l e t l c v c r r i s c r i ir n r r i l r r o r l e s t e . incd nlai cxistn scntinrentul corrfrrrtrt i "i , , t t t c t o r l c l cr l c r t l t r c v c r r i c r i n r i t " i t r c l l n r i i r, , c l t t r z . c l r cr l z . l r o i r r l t rp p u t c a l i t l c s c o p c r i t ct t ; o r i ; i r a p i d . i n c c r c r l r i l cd c a r c z o l v ai r s t l ' cd lc probleme vaste pi cornplexe s-au izbit foarte curAnd de dific:ttltagi, ajungiindu-sc la concluzia c'.ischimbdrile pi cartzelenu ar putea fi n i c i c r r r ni n v e s t i g i l t c il ) u t c n r d o a r s l l d c s c r i c m f c n o r n e n c l c s < l c i a l c . ,c A c c i r s t l l l o z - i t i cr r c o n t l r r sl a o l l r c d i l c c t i c c i l t r c s t r r t l i i l cs t r r t i c c d tiptrl rcccrrsrirrrintcIo cri,l r c i l u t o t , , s o n d r t " c i m l l t r l d c i n v e s t i g a r c , <llrrnu rrrrrcusit citusi cle pu[in sd procluclirezultate care sii poatri t l c o n c r c t i z a t ci n a c t i u n i s o c i a l e . lcpirca clin accitstri fie clilcurriparc sil rezidc intr-un compr<,rnris, cl ;;i rrnr.rl provizoriu. O cercetaredinarnicii disciplinatd,chiar clac{ lirrritatiic , c l r t r i r t i ip c e v c n i n r c n t e s o c i a l cp i t l c z v < l l t i i ra i Ic acestora pc <ltrnrtaa citorva lrrni sau, ccl rnult, a ciitrlrvrrani, 1-rarc sii lle la o r a : r c t u a l ic i c l r r r r r rp i o t r i v i t d .A n a l i z c l c s i s t c r l a t i c ca l c c a r n p a n i i l o r s i t u r r t i i l ot rl c c r i z r i , a l c d c z v o l r : l r ir i r o i l o rc o n r u n i t r l t s i lttt l l o l i t i c c ,i , r l c a l c r c a c g i i k r rd i f c r i t c l o r g r t r l l u r i c t n i c c c a r c v i n i r r c o n t i r c t t J i r c c t l)cntru prirna oarii sttnt cele rnai in miisurii sil nc <lfcreacelc inforr n a l i i r l c c a r e d c p i n c l ed e z v o l t a r e a u l t c r i o a r d: r p t i i n ; e l o rs o c i a l e . irr aceastit ;lrc[atii la ecligiaa tloua a lucrdrii ileturisnrl ttottt/ui. r r l b s t p o . s i b i l ic it circi rtpirrigic l u a i r r t o r r r ll i < l i t r r r i i [ . ] n i v r : r s i t t l i i

u,
:fi

Colttrrrbia,vonr trnaliza cclc trei problernc amintite nrai sus..Spcrtinr, a n r a i s i n r ; i n c i ' o i i l c l c a c i l r t t ar c l a g i n i cccsilrc i l t t r c e l e . [ ) o c t r ' l r i l n z l r , ' - ' prin itceasta, sii rcaliziinrdorrii hrcruri. IVIaiintli dc toatc. sii vcclcnr d c p i l d r i , y i - a t rl i i c r t t t t n t i t l r r d c g k r r i c d i n r r n r r r e l r r ar r n s t r r r l i t r cllrc stlnt tcnditttcle lrrirrciPalc din cercctirrctr socialli c()ntc[)Porilnli.

l4

/ ,llatti.tltrt/

tttlrt/tti

Itttfitli

la edilia a douo / l5

;r i tilic : ic i t i t ( ) r u l v r t in[clcgc nrttltrnailrinc lttcritrcir:t A 1 l o i ,c r c < l c n r r i c i t c s t c i l v i l n ( li n n r i r ) t ci l c c s t cc v o l t t t i i l i c n c n l l c . t i r L c rc l i rlrrr:o a s t t l ) r ra l c c s t o rl ) l n r c t c s c v o r r c l ' c r il r rt l r t t c i i i [)rscrrgiilc n()llstrc o l r s c r v aili c a r c l r c n u l l t t l i ) s t i n c l t t s ci r ) r r l l x ) r t t t o l r i g i r r l r lf,i c r r t tl i r s t ('nl)rinsc s t r r t l i i l c r c ( ' c n t c . irr r'r'riri S r l l r r l r r rl i c c r r r ct l i r r t r cl c c s t c l ) n n c t c i r r o r u l i n c ' . ir t r v c r s r il,i r r i r r d ti t r r t t it i l l r l c r : c r t ; c t i r rccr t r cs r l c o n t i r r p r i r r r r rrl i r r r l r l c r r c c c s i t r r t c t rr. lc s i r l t t r a t ik r c l r i r r r l r J r is o c i a l co : r i g i n c l ,n a t l r r a l r o l t t is i tttdiis

o interr;ic clarii rlc \/ot. dar nu s-au clusla urne. Acestc tipoklgii r l i l L ' r i t cr l c c l c c t o r ; r tr n o l l i l l t t t f o s t d e c c l r n u i r n i r r c i n t c r e s l ) c l r t n l a i c i s - a p u t u t o b s c n ' al ) r o c c s u ll b r r n l r i i 9 i r r l l ) r c z c n t l r ls t t t r l i t t ,c i ' i c i s r : l r i r r r l r r i r irit i t t t t l i n i l o rA . 1 > o ia , l c g i i t o r i i, , r r r o b i l i "u l l f o s t c o l t r l ) a r r l I i , o n t a c t e l ec u r : r ta l c g : i t o r i i, . c a l ) t i v"i. ( j a r a c t e r i s t i c i l c k l r p e r s o n a l cc i t l l i o r r r r r c n ii,l r t c r c s r r l c t tc i r r ca u t r r n r r l r i r t r u l i o u ls i n rz . i u r c l c ' . ulr i)st c x i l n l i n r r t cc u i l t c l l f i c . l V l o t i v c l ca c c s t o rs c h i m b a t r ia , $ ac u l l l l c - a u r t r i r t t t r i s i tc i . a u l i r s tl l u s c i n r c l a g i c cu pozigiilc lor socio-cc<lrrornicc obiective. Opiniile [)e care lc-au avut intr-un anunrit ntor)tent au lilst llrtse in opclz.igie cu ceea ce au aflnnat atatin interviurile anteq ; i c i t rioirrc. n cclc rrltcri<larC e .u a l t e c u v i n t c ,n u a m d c s c r i so l ) i r ) i a rlrl icri, ci rurr st t trl irrt-(t i,t pt oft.t u/ ISl,Uldi li, 1rr S i t r l i s c t r t r i r rtr c r r r n .t l c l i i l i i : . { , , ia n r r m i i r c L a p i Ia i r c c s t c ii r n r r l i z . c tlirranriccl , ) c r r t r ua - i d c s c o p c r ie l e r n c n t c l ce s c n l i a l e .S u b i c c l i i a L r l i r s t i r r t c r v i c v a t il l c n t n r a $ a s e ao a r i l i n c L r r s r rllu n i i o c c o n r b r i e; ; i pti l ) c n t n r a ; a p t c a i ; i r r l t i n r at r a r i ic h i a r d u l t i a l e g c r i .A s t f e l , 1 > r r t c m cunr iill i[rtcrrgi()na i ltc c f t i o a m c n i s i l v o t c z c c u p U I i n t i m p i n l i n t c r i r r c u r t v o t a t i l t r r l t i l u i li n s t i r n t r i l . t l c r r l c g c l i ; i p r c r r t r rc tc:zrrltrrtclc s t tt ' r tr tr r n i i t o a r c l c :
lntentia de vot in octombrie
V<;ltrlroal flo1tublicanl
zt3

( l c r c c t : t r c i r s o c i i r l r ic l i n u r nic.r ( l c r t : c t i r r co r rl l i r r i c ip t r l l l i c cc s t . c o r i i r r l c l c r t sg rlc rrrtrltc r ir c l i t . l ) i r r s r l n r l a j c l o lr) u l ) l i c r l t c i r r r c v i s t c q i i n z i a r c ,o a u t c n i i o b i g rcz.ultatclc n u i l i , d i l r 5 i c o l c g i i n o f t r i d i n a l t c c l n r p u r i a l c p t i i n g c l o rs o c i i l l c ir t n l l r c s i i rc i o a s t l ' c ld c c c r c c t a r c s c n r u l g u t t r c i t cs , r 5i-att[<.,rnur < cll l r o l r l c r r r l il,r rt r n a r r t t n r i t < l c s r : r ic c c r c r l o i r r r r c n i i t l c s l ' r r nlonlcnt. scopttr l t c c s t cri r o it l i s c i p l i r r c s t c r u t t l L . ociologii l)c lrrpt, n r i l il i r r g S v o r s i l c t t n o a s c i ip r o c c s c l c [ ) r i n c a r c d i t c r i r c s c c t o a r ca l c o l l i n i c i prrblicc irl(lucn!caz'.i activitrtc'.Ilcgislativripi altc l)roccsc dccizio. ' l a in r u l t , s c c l r l r c a t c i t l l a r c al n o d a n a l c l a n i v c l g u v c r n a r r r c n t a lN l i t r i l i l r r ri r r c r r r cs c l i r r n r c r r z .rlt t i t t r t l i r r i l c i r r s c t r i,.l l u u t t i . r t t t t r r / o/tr/rri ( : c n t r r l t p i r r c c i r s t r i r l l r i r r x l i r t c r l f i a a r r t r r r t c l i r r n rrrrcrt, $i-rr llrolrlcrrrll, l)c s c hi rr rb r r r c r5 l llinici 1lr r i c l c z r ' o l t u r co r b li c c . [ ] n g r t r pd c c c r c c t i i t o r a i z . r i l r o vi n t d i s t r i c t t r lI ' , r i ct l i n O h i o , t l i n I t t n a n u t i p i i r r r il n l r r n i rn < l i c r r r l r r ia c a n t t l r r i l ! 1 . 1 0p , c r r t r ua o l l s c r v a t l c s l ' r i p r r r i t r5 ca prcziclcntirtlc i lo r ) l t t i n r r c c r r s tc i c f ' c c t c l cc a r l p r r r r i c i r r i t u t c .A f o s t i r r t c r v i c v l r r t r n n [ t n r d rl r r a r cr l c o l in r c n i , t l i r rs r t t t l i u ls - i t rlrgrtniz.a t j r r r r r l u n t t i c $ r l n t i o nc l c 6 0 0 c l c i n d i v i z . i , in cxrc au fost c l t c s t i o n a t il u n a r , v r c n r c c l c ; ; a p t cl u r r i . S r r l r i c c t i ii n t c r v i c v a I i s - u t ri n r p d r g i tp i r r J l i r r r r n r r ' i , n rnarc,irr r l o t t rg l r t t l l t t r i i:t c c i l t ' r r r c P i l l i i l q ' 5 i - i r tlt) r i \ t r i ro t P o l i t i c c1 l cp u l c t t r s t t l p c r i o r t r l cs i trrtlittlrrr i ,c s l ) c c t i v a c c i l rc a r c g i l c - a r rs r : h i n r b i r t i, nrlil r r i i ( ' a r c l c r c r r ti r t c c f c l . I r r t rs c l r i r n l l r rlr) ; l r t i ( l u l itu \/otirt. a l g i ir r L r cu s - r t ul ) t r t u t l r o t l i r i p i r r i i l u s l i 1 5 i t r r c l t t r n l l r r n i ciii r r a l f i i ; i - a r r t l c c l a r r r t

Domocrali

Nu sliu

Ntt ' cred --. -' . ca vol vota

Iotal

Republicani Democrali Nu au votat Totalpersoane

7 144 16 167

46232 12 65991 22 65 483 0 160

4 10 229

Accst tabcl siurlllrr irrc ur) nurni'rrsurprir)zit()r de irnplicatii. Sii l ) r c s u l ) u n c n tl ) c n t r u ln t o n t e n t c d i n t e r v i u r i l ed i n o c t o n r b r i e ; ; i d i n n o i c r r r b r i ca r f i f o s t l r r a t c n l r a c c l o r a g l i)crsoiu.lc c,i r r n o r o r r n r c n i r l i l i : r i 1 i .i , , , , . . r r t c r r z ,r c z . r r l t t r t c ls c- a r f l c i t i r a s t f ' c l :i r r o c t o r r r t r r i c . 42(/o(rdict\ 167<lin 39(r)dintre cei carc Avciluo intcrrtic claril clc vot iru ()l)l i r t l ) e t ) t r u I ) a r t i d u l D e r n o c r a t ;i r r n o i c r r r l r r i c4 , l% (adicl l(r0 clin 31)Z) au $i votat pclltru cl. Accst lucru ar fi dat ir-npresia rrnei

| (t f rlln tni.tttul rvrulrti

I'trltt1il huli1it

a dom

/ l /

i ificlc nlilri (i()nsccvcrltc i n : r t i t L r r l i r r r llc x r l i t i c c . , 5 i t o t L rif, r ) l l r ) r i rc l l r r t l c s r r r . rr t c l c v r r n t c :4 l f t d i n 4 f J 3r l c s t r l l i c c t i i n l l l i c u t c c c r t c c s r i I a c r i ,i ' . t rl 3 / o s - l u l n i z g i n ( l i t i n t r - r r n { c l s a t ri r l t u l . irrtcntionurr (',ci l3()h rcprczintil rroietkrrra (turnouar') cilrc A ar'ut loc in cclc

dccirlc in flnal sii votcz.coarccunt la fcl ca pi indivizii cu trisiltrlri socialc ascnrrirriitoarc krr, dar care se hotairliseritle ll inccllt.ttttl c a n r l ) a t l i c iN . t t c s t e o n o u t a t ei n l x l l i t i c r r i t r n c r i c a r rc t lo n t c r r r p o r a n l i - gi von-rrcveni ilsttpraacestei tcme - faptul cii clriipeniisunt Inai prctlisprrpd i c c i t o a u r e n i id e l a [ a r { s i v o t e z c I ) a r t i d u l [ ) c n r o c r a t . iur cittolit;iiii r,otcazii1lcdelnocr'.r;i nlri frecvcnt dcciit l)r()tcstillllii. , l)rrcI rrrrticiprlnt , ' Jn c h o t i l r i g i ir l i r r r i n d r r l l o c u i t o r i l o r l l r i n u r r n A r cc o r a p c l o ri ; i a l c a t o l i c i l o rv o r m e r g c i n s p r c l ) i r r t i r l r rL l ) c n r o c r a ta , cest tirpt sc va dovcrli corcct intr-un numiir consitlcralril de cazrrri,iirr interviurile postclcctoralevor verifica preclicgiilc noastre. Astl'cl rlc ,,corclagiiextcrnc" reprcz.itltii,rrneori, exprcsii alc dcz,lrrnrlgilA i i .t l r l i z . l r t c o r i c n t : l r i il t c p c r n l i t c t ( ) t u i i is r l p r l t r r r r r r l c r1 rr i i r r i t t t c r i o r u l p r o l r l c n r c i .l ) u t o n r g i l s i ,p s i l r o l o g i c v o r b i r r d ,o n l u l t i n r c dc tipologii intennc(liarc, care strfac:i legaitura intre situatiirsocialii ; i d e c i z i a i n c l i v i d u a l i .i n f i c c a r ei n t e r v i u , d e c x e m p l u , s u b i c c ; i ia u fost intrebagi cinc va cAEtigir, in opinia lor, alcgcrilc. Chiar 9i printrc

( (iorrccprul dc troticrtlrtrc cstc rlirririntcairlcgerilor. I r'itcvir sii[)tiir)rrini i p i r r i c ip u b l i c c .[ ) ' . r c ia l c c l s t r lr c o r i c n t r t r c J c s c r r t i i riln a n r t l i z .frrr, r r r n t r io sltc tttt c s t c s r t l l s t i r n t i i r lirrlr , s c r r r r r rc r ir l o l l i n i i l c 1 i c o r r r l l o r r r t r t r c n t c a p t i n r c r i i c s i r n t r t c s i g r r r5 i i propagatrtlit . oi c r i o r r r r r c n is ; i r r s t i r l r i l cN i p o i t t c f i c f i c i c n t l i , d r r l l i i c t t r r ti t i n r c i i s u n t n c c c s l l r cn ) c s a j c5 i c x 1 ; l i ll srrbiccgikrr. i n l l r n c t i c r l c n i v c l r r lr l c e < l t t c i r t i' c i c r r t i ir l i l ' c r i t c :r' r r f i r c i r l i z r r t irin u i r l c s i r t I ) r r c i io i r s t l ' c lr l c c c r c c t a r cr l i r u t r r r i r :v iI v i i t o r .r ' o r r r s o cr vtc r r i r r r c n t c l c t : i : t lic n l i r r r t : 1 irc lc ttrttl'll ) u t c rc r lirsil"lc t o r r r c l cr l i r r r c n s i t r n iO : c t i l l r r r i r l c c v c n i r n c n t c i n ( l t t co r c o r i c t t t a r c ir ?x i s t i it c n r l i n g i t . s u b s t a n t i i r lr ii c,s [ ) c c t i v r t n a n r r r il ) u t i n s c n u r i l l c r r t i v r [ cir rilta tlc rcoricrrtlrrcsri sc n)icforc/.c pc rrriisurii cc cvcnil't'rcntclc

o b t i r r cu n l ) r o c c n t ? n i s i t t r r r r c l r zti:i r t r s u l ? i , r . , " 1 ' r t t n ts ct1 ) o a t c ljrininr ., accirr c u r c n u i l v c i u -o r i n t c n t i c d c v o t c l c l r n i t i v rs t- a r r a l l i r tl r r r r l t i n d i din lloLli in i r l r c o r i c n t : l r i ir i c c a n u n l c c s t c p r o t l r t l l i ls r l - la r r r p l i f i c c ('r crt prccise. a;teptiiri atat,altcl)chiar scnrnificativ dcclt mai $i, c c c o r r d i t i i a \ / c l ' no r c < l r i c n t a r c cchililrrirtiic , i r i n a c c s t c a ' 2 .t,t n c l c c{vizi s c l t i n r l r i i r i l ci n r l i f ' c r i t c r l i r c c t i i p a r s : i s c a n u l e z e r c c i p r o c ?C i n d +tarile exprinrate de cei indecigi nu erau intirnltLitoare, ci cralr, dc ' $ r c g u l i i , c c l e p r e t l o m i n a n t ei n p r o p r i i l e l o r n r c t l i i s r r c i a l c . N{ai dei u l u r l r cs c l r r o t l t t c c a c c a s t irrn r r i r l c s i n z o l r i , , t l i s t r i l l t r t i crit r a r g i n a [ c " ? s i l c l < r v c r l i c t i i a 5 t c l l t i i r i l c a n t i c i l ) i r t i n c l r r s i v t l c c i z irr a u linrrlii: o l ) r t r t c : , trttttlti l { i l s p r r r r s r r r il l c t i r s c t n c t t c iu r r t r c l l l i rri l rc ( ) n t t t r r tr(, ) t l r ) i , o r t r t t c r t v o ( i t t t u t t l l i i t t t c r t n t l i c l r t t t l p r c t i g r r r u s c r r i c i r r c i l i r r i l i r rc l rr sociitlc. l)e l ) t t t c r r tf i irnirgirrc rrtdinrcrrtrrr a i i r l i l c r i t c l o rc v c n i u r . j r r t c invirrgiitclr.in accst lcl, agtcprtArile lorlr fost una tlintre vrrrial;ilclc sl c l t i r n b : i r i l o c r arc i n c i l i ; i r n a i p r c t : i 1 i .l { c o r i c n t l r c r rc s t c r c z . t t l r a t t t c i t r c i t u i n t c n / c n i t c x P l i c r r c a i n e v olrrgied i cciz.iilrlrrltcrioirrc dc s u n ' i r ri r r i n t c n l i i . i n a S t c p t i i rti r ii n c o r r r l l o l t a l n c r r t ui lr r r . l i v i z . i l o C rt .r ( a l l i t o l r r l ( l ) c t r r l i i l c vot. at:c"^tc i n a l i z cv o r f i r l i . s c u t i r tic ir lr XII.) l t r . i v i r cl i t r t c c s tl : r p t , s c p o t r i t l i c i rt r c i t r r r r riit r l r c l r r i r i : 'l'rrbclul p a g i r r a r l c l r t l 5 s t l g c r c a z i i , a s c n r c n c a r , r n c l c r l c rrislluntl r c t l i s p r r s r r )( l c l ' c l r l c o r r r r r c r s r ir r r r l intcnliat1c sid - ; i s c l r i n r l r c suri si pcntru irrtrcllirrilcllrivitoarc la infirrcnlclc spcciticc carc [)rortot? drrc sclrirnbiiridc atiturlinesau de conrportar))cnt. Sii t)e conccntrirnr lr) (lc ii irrllrrcrrtcrrz. ir n' rr.n o d c o n c r c t ,i n a - { ; is c h i r n b ad c c i z i a l d i n n o t t a t c n l i a x s u p r i rr r n r r ig r u 1 l ,g r u p u l e c l o r c a r c a u s [ ) u : i ?nItrnir . ) i r r c c t l i r c c t i ca u l o c l r c c s t c sclrirrrlliri? i r r t r c l l i i r i i( a ) i s c l ) ( ) i r t c il rc r nrai nrr.rltc n r o c l r r r iS . d ne riisl)llr.r< c o n c c n t r i i n il l c u t ) ) a s u l ) r i t , , t : r i s t : r l i z a t o r ilk r lcrc ", i o t t t r c l r i c i t rrc ) ua t l , l a rt : i t r ca u a j t t n s l a r t v U t( ) i r r t c r t t i cc l r r r i it l c v t l t i r r l t t n a ( ) c t o l n l ) r i cc r t r n c i n n o i c r n l r r i c .( l r r n u l t ' i n a i n t ec a c i s i i i l o h o t i i r A r e p , uterni p r c v c d c r r c u d c s t r r l r ia c r l r a t c t cc c \ ' o r f a c c r r r a ir l c p a r t c :c i s e r ' o r octortrbric cii nu intentioneazd sil v<ltcze.Sc va ol;ser".-a cii nlarcr tttirjoritatc l t t n c r r t l r r i l o irt c c s t u ig r t t p g i - u r tr c s l ) c c r i l t l c c l r r r r r t i i l c .5 : (.) clin(r.5 v o l a t chiirr nu int i n n o i c m l l r i c . i n s t c c i ; r s c r r l c g i l r o rc i arc au trccut dc la pasivitate l a u n v o t r e a l a u l ) u s .c u r o t i i , $ t a n l p i l al ) c candiclapii republicani.Influenge accasta sclrirnbarc leggre nu prr)dLrs
to.''t /1i1'1g;;1i ' ( s ' i t i i : 1 i ;. ' .nl

lfi f tllnttistttrt/

r:rtului

I'trlilrl h eiilh a rloua I l9

nr.ruLrfilst grcu dc itlcntiflcat. L',clripl dc ccrccttitori clin clistricttll ctl c c t o r t t l i l c i l , l i t i t c c s t ca l c g c r ic c l p r . r 1 i nc,i t t t t p l t t t i r llric olrscrvusc r c l l t t l r l i c a r uiit f i ) s tr n u l t n t i l i a c t i v dg i n r a i e l i c i c n t i l d c c a t c c i l d c m o i n o l l i l i a u l i r s ti n t r c b l p i c c cind cci filscalcgiitorr c r i r t i i .i r r t r - a r l c v i r , anunrc i-a clctcrnrinatsd sc ducii la vot, cll toIii au aflrnrat ci'ifttses c r i l v i z . i t a l i r r t t l t i r r r u lr ) ) o r n c r .d l tc t t r t a g c r t tc l c c r o r a la l P a r t i c l r r l t r i , r t r ci - r tc o r r t ' i t ts si l v ( } t c z c . l { c p r r l l l ir t r r rc carccotttrilrttic llrrc<lricntarc. l l i l c r i t c l cg r t t p t r r i A s rl c l , s t t r r l i i r r t< p u t c u r a r r u l i z ,irn r { l u c r r t c l cc a r c d c t c r n r i n : i m o d i f i c a r c au n o r c o r l t li cl i n s e $ i .t t n c i t t r p l a r g d c i t r v c s .r l x ) r t i u l l c l l t c .A c c s t c i tt ' u r n i z . c a zc iii i lattrcrtg i n r c g i s t r l c c c r tc c c i t c s c5 i ( : c c i lc c a s c t t l t r< t i g r r l i i .l ) t t t c r r r i ,t l s t : l t i t t r u c c s t c< l l l s c r v a l iiit,t r l t t l l l t ts c t l r .c irr rclrrtic l ) u ( c n rp r r r r c I r J r i l ck r r r r r c r r t a l c I .l n i i s r r l ; i c c tc i r a t tc o t t ; t i c l tif c i l l i r s c s c r iiln { l t r ri a t t r u l i r t t t r i s i t c n t u t i t l c o i r n r r r r r i t lrc i c t r t r i is a r rd c c c v r rc c a t t z . i s c rs i l)a$lcr . lt o ! i s r r b i c c g ia a c c s tl r r c n ri n i n t c r v i u r i l cs p c c i a lr l r g r r n i z a tc , f t ) s t l ) c c c s l t t ro l ltttitlizii I r i r r t l c l c c t o r i r t r r l t trin o l r i l . i r r l r l t c c r t z . t t r i l ncottltictttc. t) i lc l r t n r l tlcllista i r t l l r r c r r ; c lic stirtisti(i ririn i c o n r p l i r i r r [ ( A c c s t c t c h n i c i a r r l i r s t d i s c u t a t en r a i 1 l cl a r g i n t r - o l u c r a r cr c c e r ) t d . l in prczcntul studirr,crjntactelcfirpi in fa;ri s-au dovedit a fi cele de opinie. r n a i i n r p o r t a n t ei n f l u c r r g cc a r c a u s t i n r u l a t s c h i n r b r i r i l e c i l l l r l ) i u . r ic cl c c t o r l l i l , a c c s tl a p t n t t c , l ) r o I ) c l t t r t tc c l a n g r t j r ri t r)tr-() () [)r()v()citre. l r l l r i l , s t t r l l r i n / . i l t ( )c r ,l a r l t c n t r t t s o c i o l o gc l ' j ( ) r t s t i t t t i c

de ascnrcnca.sti $tim clirecgiile acestorschimbrlri:conduc ele la o intiirrtlrliltorrc rctlistrilruirc a o p i r r i i l o r ,s a u e x i s t l lu n n r o d e l r c c o g din prezentul studiLr a fit rnizat rdspunnoscibil ? Analiza rer>rientdrii suri prolinrinarc, dar relevante, la aceastd intrebare. [)cntnt uncle subgnrpuri speciticedin interiorul comunicigii,mod ifi ciirile de atitudine arr conclusla o nrai nrare unifonnitatc si ornogenilote: schimbdrilc opcratc la nivcl inclividual au adrrso nrti rnare coeziune intre n r e n r b L i ir c s p c c t i v c k r rs u b g r u p u r i . ' l ' o t u i ; i , l ) e n t r u c o r n u n i t a t c ai n sinc, ca intreg, schin-rbarea atitudinilor a produs o diversificaremai schimbdrileindividuale i-au condus pe menrllrii nrareqi o po/nriz,ttry: unui srrl>grup l a r l i v e r g e n t r9 ei m a i a d A n c i c r rm c m l l r i i a l t o r s r r b g r u p r r r i .V o n r a n a l i z r r x c c s t l ) r o c c si n d c t a l i u i n t r - t r r r t r d l in sullclpitolclc ultcrioarc alc accstci prefcgc.Ceea cc vrcrn sil cviclcrtgicnraici este cir, prin tipul de cercetare dinamicl angajat in prczentul studiu, problcmc prccum accentuareaclivajclor intre grupuri gi o rrai lrronunglrtri congtienti'are a intereselordc clasil intrrl in rlonrcn i u l t l c i n t c r c s r r lc c r c c t i l r i l o r socialc.

Cercetarea sociald ca provocare continua S u n t c r n d c r n u l t c c l r ia v e r t i z a gc i d r c z u l t a t c l cu n u i s t u d i u s p c c i f i c sunt valallile nurnai pentnr timpul gi locul undc au f<lst ini;iatc. lnsearrrn:laccasta cd rezultatele unui studiu l.ru pot fi niciodatl a c c l c a ; ii n c a z u l t r n u i a l t s t u d i u l A r t r c b u i s ' Jn c a p t c p t i i r r lra r c z u l trttc clif'crite, chiar ;i atunci clnd existil concligii sinrilarcl intrcb'Jrilc de accst tip sugcreazdfaptul cd termcni precunr ,,repctare" Ei ,,coroborarca faptelor" trebuie luapi in considerarecu mai nrult{ atenlic. De fapt, clnd douri scudiisimilaresunt concomitent valide aualizclccornparativcl)ocindcplini trci funcgii pozitive: 1. (iornpirragia r rrnt l x ) a t c i n d i c a f a p t u l c l r c z u l t a t c l cs t L r d i i k r s ide rrticc. Vonr nrrrni acca,sra/unclia de corvltorurc. 2. Oonrparalia lx)atc indica faptul cil, dc;;i rczr:ltrrtclcstaristicc ale celor doLli studii difer{. anali'za conditiilor sDccificc in carc au

i [)cpistrrrca cu u r r t o t l t t r i l c tlc cottrporc o n r l i l i i l o ri r r c l r c r r t i t r r r l i r r i ls t : r r l c n t s t t n t s c t r s i l r i l cr n , r i : r l c s l i t i r r l l t r c n l c l c n c n r i j l o c i t c ,c l a s i l l c a r c a t rr : c i tr n a i n r i t r cc f i c i c t r l i l c r r r c rtri p r r r i l o r clcinfltrcrrgc llcrsonalc p i n i c i p t t l ; l i c c ,c x a r n i r t : r r cs ai t u a t i i l o ri n c l t r c i r r f l t t i r r r r r o t l i f l c r r r co it

i ic l t i m b t l r i , c n t c l c f i - l r r r r a lp cr o v c n i t c d i n r n a s s n t c d i a p a rs i ip r o c l t r cs r l , r n tl l r 0 l l l c n r c t i l l i c c l l c n t r u c c e a c c n o i l t n t n t r t n i t t ( l i r t c r r c c s t c rs c c r c c t r r r c is l o c i a l i it l i r r i r u t i c r l . l)itr ccrcctttrc:r ccklr carc sc nu sc irrcltcic llrin irlcrrtificrtrcu . rcttr, rilz.ginrlcst cr ia i r r l l r r c n l c k l rc c d c t c r t r t i n i la c c s t cs c l r i n t [ : i I r iV l. lfirrrs/,ciscl,.\'rit' lt t'til l.'tuttrt.s, Ncw York, ilrrrpcrrtndllros.,l94X ( i i r p r t o l rX r l.

20 / ,llrrunisttu/ ootului f i r s t o l r t i n t t t c r e l . l l l t ; l t c l c v a c o n ( l u c c l i r i r c c l c r r l i c o r r r : l t r z i iA c n c r e l l c . \/orrr rr rr nr i ;rcclrsa'J_f prc if i crtr y. u tu / i a ie .r

l)rtftfut la crli1itt a lom / 2 | s t r t c l i u .A ) f b s r a s t f c l l l o s i l l i l s { d i s t i n g c n ti n t r c t k r u d t i p u r i c l e c c t i i tcni: cci irlc crirorintcntii dc vot au fost in arntotticctl l)oziliil sociuli, r u clil'erit c a z u r i l ec l c v i a n t e , l a c a r e i n t e n g i i l cs u b i e c g i l o a rcsl)ecrtiv parte. tlc ccle alc grupurilor clin care f'eceatt (lind au fbst studiagicei 54 de alegritorimobili s-a tlcscoJrcrit intcntrii concil, inaintc dc a sc rilzgAndi,36 dintrc ci cxprinra.seril , oar t r l l r cc l r r a c t c r i s t i c i l o l r l rs < l c i a l c i, r t v r c n r c c c . d u l ) i l s c h i n r b a r cd la conclttziacii 20 rn:ri constituiau cazrrrideviante. Astl'cl, rtnra.jrrrrs cle atitudine se petrec in direclia trnei mai mari consecmorlific:,irile (p. ltJT). v c n t c p i o n r o g e n i t d giin i n t e r i o r u l s u b g r u p u r i l o r I t c n t r u c l i s t t t d i r r ld i n 1 9 4 4i r a c o p c r i tn u r n r r ic c l c c i i t c v i ts ' . i p t t i c A n d c c i n c l t o t { r i g i s t t n t p t r t i r r i ,i t l i r s t rnirri din linalulcanrprtnici, dcllistat ur) nun)tr mai mic de astfeldc ceti;cni. Ivlai nrult, rrn indcx a l p r c d i s p o z i t i i k r rp o l i t i c e e s t e m a i p r r g i nv l l a b i l d l c i e a p l i c a tp c u n c $ a n t i o n n a t i o n a ld e c i t d a c ds e a p l i c dp e r c z i d e n [ i i u n r r i s i n g u r c l i s t r i c t$ . i t o t u l ; i ,i n p o f i d a t u t t r r o ra c c s t o r l i m i t l r i , r e z . t r l t a t c lc ce l t t i d c - r r ld o i l c a s t u d i u r c p r c z i n t do c o r o l r o r a r c aproal)c a f t n t i o r ia c c k r r d i n p r i m u l . i n 1 9 4 4 ,a f o s cp o s i b i l dm o n i t o r i z a r e a a 36 dc nclrot:lr , 2 2 d i n t r ee i ? g ie x p r i m a s e r d r l g i , i n a i n t e d e s c h i m b ae i n t c n g i ic a r c ntt sc incadrau in opinia predominantd in rnediul lor socirrl;dupri l)oiltc, rrstfel,sli nc sl)orcirscii incrcdcrca in rczttltatc care ar llutca fi 1'rttsc ar lr h irrcloiaklclar:tl s t l s l i t ) u t cd < l a rd c t t n r t l d i n t r c s t u d i i . I i : I r i lo a s e n r c n c a crlrolrontrc. q ; i1 l c3 6 i t r t r - l u r rrnui rcz.ultat l ) i l z . ap t c 5 4 d e c a z . u riin t r - u n s t r r < l i u rrltloilca i-ar li pusil la incloillil validitatca.l)fltoritil corolroriirii, rcirliz a t i i I ) r i l l s t t t d i i s u c c c s i v ec , o n c l u z i i l cs u n t n r a i v c r i d i c c . Analizele conrparative pot, dc asenrcnca, s'i conllrrnc concluziilc generalc artitAnd ctr rczultate diferite statistic reprezintri pr<ldusul unor condigii specifice diferitc. Ca str ihrstri'inraccastri , c v o n r i n t o l r r c cl a g r u l l r r li n c l c c i 5 i k r r f t t t t t ; 1 i c l c s p c c i [ i c a r cn l, r rc r r r t : l)e-al)r v o r b a d e s p r e c c i c l r r ca r rr l c c l a r a t nraircfcrit.It,stc ilr ilttcn,i, t r i l c l l r c c l c c t o r a l cc i t l u \ / o r v o t a , ( l a rc i r r ci n f i n i r l u r r r r r c r sl a t r n t c . in strrdiul din districtul Uric, to[i accsti srrbiccgi -rlu \'oril[ l)c t r i t r t s l ' c ra , t t n r a i r i l n r a s1 4 . () c<.x:rparalic intrc sttrdii sinrilarc

3 . I i n r c z , r r l t an t c g a t i v i n p r i n r r r ls t u c l i t r[ x ) a t c f i c l a r i f i c a tp r i u ncrilc rlcscr-rlrcriri alc cclui de-al doilca. Aceastar se \t^ numi fililftia r/e r lrtri/irare. S - : ri n t i i r r r g r l i c r ti r f ) r c z c n t t r l s t u t l i r r . sp ru t unrrl do a t i i l i c o r r r l ' r a r ic s i r r r i l r rU r .n r r ld o i l c r s t r r t l i t rt ,l c s l r i S u r a pt c o p c r i o a r l rn r l i s c r r r t i < ' tl c t i r n p , a f o s t r c a l i z a ti n t i n r p r r lc a n r p a n i c ip r e z i d c n t i : r l c d i n 1 9 4 4 ,l a . iroul de i n a c e s tv o l u l r - rB l l l l t r u a n i r l u l x l c c a r l c c a r c n c - a mo c l t [ ) a t ( , ' c r c c t i i r.i S o c i a l l c\ p l i c r r t c , i n c < x r p c r a rc cr rC c n t n r l N a g i o n l l p c n t r l l ( lcrcctirrca ( ) p i r r i c il ) r r l l l i c c5 i c t r [ . l n i v c r s i t a t c r lri n | ) c n v c r , : r i n i ; i a t r l < - r Litn dt c n ' i t t r i . p c u n c l i i r n t i o nd c u p r o x i r r r r r t i 2 v . ( X X< ) lcsubiccli d c I ) c i n t r c g r e r i t o r i u l f c d c r a l : r r n i n t c r v i r ri n a i n t e r l c a l e g e r ip i u n a l t u l c l u p l i . [ , a c c c o n c l u z i i v a c o n ( l u c c o c o n t p a m t i ei n t r e c e l e d o r r i i s t u d i i l V o r n s c l e c t a m a i m u l t e e x e m l ' r l e ,p e n t r u a i l u s t r a ; i c l a r it l c a r o l uI i tn r r I i z c lrlrcorlr lllrrativc. [ ] r r p r i n t c x c r r r p l u u r c i n v c d c r c c o r o l l o r i r r c ir c z r r l t a t c l , l r i .n s t L t d i r riln t r c p r i n s i n d i s t r i c t u l l i r i e , c x i s t a u 5 4 c l c a l c g i t o r i m o l t i l i , p c r s o a n cc a r c i ; i - a ut r a n s f c r a v c o t u l d e l a u n l l a r t i d l a a l t u l .S e r i d i c a c l i n r r o l ri n t r c b a r c a p r i v i t o a r el a d i r e c g i a schirnlldrilo< r l ea t i t u d i n e . I - l t t tl t r l t t s il(:cstc s c l t i n t l l l l rg i l cc c i c z . i t i t n l i i r r t r -ro r t l rr i n l r r cl t n r r o r r i c c t r i r l l i r r r c r n b r ia i s r r l r g r t r l l u r i l oc r i l r o r al c a p a r g i n c r r u s,a u s c l r i r r r l r t i r i l ca t t u n l t a t a l t l l o g i c l ? ( ) r ts r lr r i s l r r t t r r l c n l lr r l c c i r s tiirl r t r c l l i t r c;,r n rt i n r t t s c i u r ) rrtl c t t n f i r l l t r l c . j rc t o r r s t i t t l t ,p i a r r r r r r r c r i s i l r i t c i i k , lcrritorilor oragckrr i;i catolicii s t l n t n r r t i c l i s p t t s is i . I - v i o t c z . cl ) c d c l ) l ( ) c r i l 1 i r , t vrcrrtccc oartrc:rrii irtstrtrigi r u r a l i ls c r c g i i s c s c n r a i f r e c v en t i n [, ) r o t c s t a t r t ig i i pollulagia t a l r i i r ar c p r r b l i c l n r i . I ) c b a z - ra r c e s t o rt r c i c a r a c t c r i s t i cs i o c i a l ep i a i r r d i c : r t i i l o rp r i v i r r d i l l ) i l r t e n c n t al a r l i f c r i r c g r u l l u r i s o c i a l e ,a f o s t p r r s i b i l ic i orrstnlirca i o l i t i c e " .I u d c x u l , u r ) u i , , i n d e xd e p r c r l i s l l o z i t ip l l t r i r t t l t t l l t r i , n c - a p c r n r i s s r lc l a s i { l c r i no rriginilcsot;ilrlc illc tuturt)l: i n t l i v i z - i k lc r r rl l i n t l r c l c v a r r t c v o t r r l k r r i r r s l l r cr r r )l ) a r t i ds a t l l)cnrnt r t l r t r l(.l i c n t r r ro r l i s c t t t i c n r i r id c t a l i l t : lr r s r r p ria r r r l e r r r l r5 r ii a t i p r r r r i l i r i dc rnirlizii l)c citrc lc-a lcgitinrat,vcz.i CJallirolulIII din prezcnrul

22 / llenui-sntul vorului

Itrtfukt h erlilta a doua I 2.1

rcpu[)licani, in vrcnte ce in studiul din 1944 majoritatea acestor alcgiltori i-irr.r votat.;rc rlcnrocragi, La prima vcdcrc, lucrul accstaar putca fi considcrlt contradictoriu.A$a sd fie? in 1940,echipa electoralil rcpul>licand, la nivcl local, a fost de departe nrai puternicd; in l(),14, Conritcttrl pcntru Acgiunc Politic{ (democrat) era in mod c v i c l c n t n r a i a c r i v 1 l ct c r i t o r i t r li n t r c g i i l r l r i .M a i r n u l t , a c c s tc o m i t c t gi-ac0nccntrirtl)r.rtcrca dc convingcrc asul)raoantenilrtrcu vcnituri rcdtrsc,bazin<lu-scpc intui;ia cil, dacilvor vota, ci o vor fiace llentru c l c n r o c r a g(ij.i t i c l c d i r r s t u d i u l d c a t u n c i d c n r o n s t r c a z t cr{ i n r u i ; i a a fost corcctil.t)in 2()cleoameni (nrajoritateadin grupuri cu venituri rctlusc ai crrc nu avcau <lc giind sil votclz.c, dar au filcut-o in colc t J i r rr t r r r r i l )t,r c i i r u u l c s t a b i l r i rr c 1 > u l > l i c a r r i k r rl;7 i l)c cca a rlcrrrocratilor. analiza c<-rnrParativA Astfc:1, a unor stuclii elaboratc in condigii sociirlcsau istoricctliltrite poatc conducc la acelapi till dc concluzii, asa cunr sc intiirnplii gi in cazul repctiirii sondajelor.O comparagie intrc dcciz.iilcfinalc alc cclor cc v<ltcaztl in ccasul al cloisllrczccclca, la rrigtc alcgcri in carc propagandarepublicand estc puternicd, cu decizii similarc luate dc votanfi asemiinitori la nigte alcgeri in care sunt.active fo4clc dcmocrate conduce la acceagic<lncluziegeneralil: trn ultinr c[<rrtsuslinut cle a-i convinge pe indccigi str mcarg,tr la vot poatc fl dc nrarc ajuror llartidrrlui rcspcctiv. in silrgit. () cornparaticintre stuclii sirnilare poatc <iucela clarif i c a r c ar e z u l t a t c l o r i . n s t u c l i r rd l i n 1 9 4 0e x i s t a u a n u m i r e s e m n e c d nclrotilrillii crrrrr;i cci nrai indifcrcngi. I{cz.ultatula first ncagtclttat, c i l c i c x p c r g i i p o l i t i c i a t t a l l r n r i r ta d c s c a f t r l l t t r l c r l , i n t i m p u l r r n c i canrpanii,alcgltrlrul nrai intcligent gi mai prer)cupati$i va deturna votul de la intcnpia inigiall, pc milsurdce afl.Jnrai multe informapii concrcte clesllrc ;rlatformelc electoraleale candida;ilor, evaluAnd, dcci, gradul dc rczonabilitatc al accsrora in ceea ce privcgte rezolvarcaut)or posil>ilc c r i z c d c l l o l i t i c dc x t c r n A g i i n t c r n d . D c v r e m c ce rclatia dintrc cci nchotArligi 9i cei indiferengi nu era anricipard t c o r c t i c ,p r o g r a n r us l t u d i u l u id i n 1 9 4 0n u a u p u r u r a v e ai n s t r u m e n r . t c l c a d c c v a t cl ) e n t r t ta o c x a n l n a .

in studiul tlin 1944.Atunci, tuturor Situagiail putut fi renrediatri s u b i c c g i l o rc a r c i ; i - a u c x p r i m a t o i n t e n p i e d e v o t i n i n t e r v i u r i l c preclcctrlralc li s-au pus urmittoareleintrebtrri:Sunt preocupa[i ctl adevilrat dacil alcsul lor va c2gtigasau nu cursa electorald?Considcril cil cxisti dil'crcngeimportante intre cci doi candidapil Analiz.a t d c l c c t o r a t t t,l , m o b i l " ( a c c i t r r i l s p r r r r s t t r i llrilrr: r c c s t c i n t r c l l { r i a a r A t ac cllrc au v()tilt ilr) t:trnrlitlat clullil ce decIarascrrl crl intengioncazilsiI-[ votezc 1rcccliilirlt) cra in mod considcrabilnai ltu4irtprcocupat dc i r l c g c r i d c c i t c l c c t o r a t u l, , c a p t i v " ( c e i c l t r c a u , $ i v o t a t d u l l d c u r n dintre cei carc-siiir*rdzgiindir. tlcclarascrii cii o vor facc):38%o fagdde pr.rliucinc au spus cd ii intcrcseaz.il 2lo/n,.lintrc cci c'orrstarrli, 1'rrcir va ciiptigirirlcgcrilc, iirr 65%o dintrc cci ,,nrol;ili", ftr1il dc 46'/o,Jintrc cci ,,cirptivi", nll a!.rgtlsit nici o difcrcng',I inrllortrnt'J intrc cci doi candirlagi.li inrportant s{ observdm cd acesteexpresii ale indifercntei ru c()nstituic rationalizirifo.r{actutttale elcctoratului nrobil; clc arr fost irtrcgistratefuainteca schimbareasir se producii. I)rrtcrn astfcl clarilica un rezultat din stLrdiul inigial. Oanrcnii care-gischinrbziopiniile politice nu sunt filarte preocupa[i de carnpanie sau dc efcctul ei. lndiferenpalor este cea care le ingreuneazri dccizi:r, cilci surrt ttgor inf'tuengabili. O sinrpkl convcrsalie cu rrn rarliofol l r i c t c n i i i n r l r c a l l t l s l ) r c u n c a n d i d a t ,d u l l i l c c o c r r r i s i u r r c rriciiii convinsesesA-lvoteze pe contracandidat. Nu este imposibil, dc {irpt, ca trnii dintre cctd;enii indiferengisil nu sc fi hotdriit cu irrlcvr'lrrrt rrici la intrarcain cabinr de vot. Anr putrrt colr)l)aranrtnrai doul studii, i;i 1tc accstca rloar in 'lirtui;i, ciitcvir l)unctc, analizaconlparxtivda foscProductivL Nc-a sporit increclercain rczultatele studiilor individuale gi a confirmat unclc din interprctdrilc urai largi. in mod clirr, prin refirzul de a r c p c t a a c e l a p it i p d c s t u d i u , i n a c e l e a g c i ondilii sau in condigii dilcritc, s<,rciokrgii au ratilt o ocazie dc a spuri cuuogtin[clc l'unclar n e n t a l ea l e r l i s c i p l i n c i . S t u d i i l e p a n e l s - a up r e t a t i n m o d d c o s e b i r la asellenea reludri: logica lor es!e clari, iar aspecteleconrltarabilc alc unor situagiidif'crite pot fi izolate gi comparate cu uguringii.

/4

/ tllrnri.ctnul

uotalni

Itrhrt

h ulilirt n doua / J5

D i s c t r t i a n o a s t n ld c p i n i a c u n t n c - a i n d i c a t n l c r o d e g i l l l a n u r i ( l c c c r c c t a r c p r i n r : i r r cl x ) t f i o l ) l i n u t c ( l a t c r c l c v a n t c s o c i o l o g i c; i nu sc ()[)rc$t.c la colectarea lrrccisc l;tiinf ilic. [)ar ccrcctarcasocial?l u n o r a s t f c l t l c i n f i r r n t a l i i . I l s t c n e c c s a r io i i n t c g r a r c s i s t e n r a r i c ia r t l a t c l o ri n t r - r r nc ( ) n t c x tt c o r c t i c .N u n r a i a t u t r ( . n i c l)utcnta$tcPta ca c l a t c l cs i i f i c , 1 l ct l c o p i r r t c ,a p l i c a b i l c in sitrratis i ocialc c o n c r c t ci a r t p c t l c : r l t d l r r r r t cs i l i r r d i c c d i r c c l i i l c s l ) r c c r t r c i r r t r c l r r r i s is l cirrdrclltc , itr viitor ccrcctilrca. irr prinra ccligica cii4ii dc fat:i am inccrc..rr s{ ariiriim implicatiile nrai largi alc rcz.ultatclornoastrcconcrctc. Acrrnr se afli in curs de ( ) c c r c c t a r c r t r a i a m e l n r r n t i t ia rlcslli5trrarc i l l r o l t l c n r c l o rs p c c i f i c c c i t r c t l c c r t r gt l i n s t r r r l i r ro l r i g i n r r lr ,l a r r i l n r i i r r i l r c i i m u l t c d r : { r t c u t .A r { j u t i l , d c i r c c c a ,s d d c z . v o l t i i mn t a i c x p l i c i t c a r l r u l t e r l r c r i c s r r b r r m l r r c l ac i i n r i a ; r r c z . e n t us , r e c r r mp i l t u t l i u g i - a e x t r a sc o n c l u z . i i l cp i n r l l l i c a r i i l ct c o r e t i c c a l c r c z r r l t a t e l os ralc.

tlintrc ntcttrbrit c x a c t r r $ ac u n l a u v o t a t n l e t e u f a r n i l i i l e l ' l . l r . 7 7 % cotlr r c c s t r rc i f u l ' l t i ( ) na t t t l c c l i t r a tc : i p d r i n t i i p i l l r r r r i c i il o r v o t a s c r i l p a r t i d e l x r l i t i c c .i r t re i l t t l x i s t r a tt r a ( l i s t a n tl r n u l d i n t r c p r i n c i p a l c l e t i i l e < l c f t r r n i l i c : ; i l a ' . r l c g e r i l e< l i n 1 9 4 0 .A c c a s t { s t a b i l i t a t ei r l i r s t p o s i b i l i ip r i n t r - t r n f e l d c c c r a n p r o t e c t o rr i d i c a ti n j t r r u l a t i t r r c l i r r i l o r litrr<lrrnrcntal ic n. p o f i c l a a { ' l L r x t r l u i t l1 c' t r o p a g l t r r t l ic nrcrrtrrlc ;o i tttrrtp r o l l r r g r r r r rt l: i li t r cl - i t r p r r t c a i t t f l t t c n l i l l ) c l l c g i t o r , i l c c i l s t till l t i r r g c t c x a t t t i t t r t ra c t c n t i ls c ( ( ] t l s t i l t : i i r r l i x r rtcrrricd r n J s t t f t l[.) u 1 l ' .0 clL't:tiv ci cl accelltri si se cxpunii doar proplgandci cu carc csrc tlc:jirdc acord, fiind opac fagi de propaganda cu carc ar ptttca intra in clczacord. /[ 2 . O i r s c n l c n c i lc o n s c c v c n l i ln u l x ) r r t ef i c x l l l i c a t r ll l r i t t r c l c r i r c pi irltc lrr)tiicripigiil)arces l "a r r, , i n e r g i a "n a t u r i i u n ) a n c .C ) h i a rd i r c ' J a r p u t c a f l t l c s c r v i t c d c rr t t c n t i t t c r c r t l i r n c t i i s o c i a l cs a t t p s i h o l o g i c e l r i t u d i n i l o r c l c n t c n t a r c , a c e s t l t t c r t l r e p l e z i n t i i < t s t t r s dt l c r t r a r i s a t i s l r r c gli)i c n t n t i l r c l i v i z i n d c o s c b i i n c o t t t a c t c l ck r r t l c g r t t l l .I ) i i s i { cvitc sall sii t r i n d r r - g i c o n v i r r g c r i l cn e ; ; t i r b i t e ,c i s t l n t c a l t a l > i ls din nrcditrl ctt pcrsoartclc n r i n i n r i z e z cc o n f l i c t c l c ; i d c z a c o r d u r i l e acesteatittrdini. Astfel, atitudiltea c.onlor social, care impiirt2igcsc s t a r l t de s t c o n r o d a l i t a t cd e m c n l i n c r e a s e c t t r i t i lifi i n d i v i r l r r a l c . : r o c c s c l cc a r c individrra[c s u n t s u s fi l r u l c 1 l cp , 3. fccstc tcrrrlinpc s c i i l i r r i l c s t i i l r r u i v c l r r lg r u l l r l u i . i u t i r n l ' ,c c i r r d i v i d r r li i ; i n r c l r g i r r c sccttlitittcrt tlcr.cnincl oplc fa;il dc llropagantli cltrc ii attrcninlii d c c o n t a c t c l cc t r a l l i c o n v i n g c r i l c ,a t i t L r d i n i l e s a l c s L u r tc o t t s o l i d a t c nrcn'rbri ai grupulLri. Allarpinlnd accluiai;i grup, ei vor irnprirtii;i atitrrclinisinrilarc Ai vor manit'estatendinge ascnrtrnatoarc dc selccq i c . D a r a s t dn u i n s e a n r n i c i d t o g im c m l r r i i g n t p u l u i s c v o r c x p u n c cxact acclcia;;ipropagandesau cii vor fi influenta[i dc exact aceleasr [,lrrt]rrl asl)ecteale exlleriengelorconrune. Iiiecare inclivid vA il\/cra l r r i p r i v a t d c i r r l o r n r i r l i i9 i c a t a l o g u l l r r i p a r t i c u l a r< l c c x p c r i e n t c , c l r i l r rd a c l i i l c c s r c i ls u n I s c l c c t i r t cl ; i i u r l c q r t c c o r r f i l r n rl n ) o r s t i l l l t l a r r l cc o r t t u r t c . i n i n t c r a c g i r r r r i lle ui cu ccilalgi, f l c c a r c o n r f t r c c l l r r h l i c co l ) i r r t c t l i r r i n f i r r m a t i i l c l i d i n c x p e r i e n t c l c s a l c p r i v a t c ,t l r r ri r r t l c o s e b ip c

[)ute cmpiricc pi procese soci.ale S t u r l i u l d i n r l i s r r i c t u l I t r i c r r e - ac o r r d u sl a u n e l e g e n e r a l i z d r r i ele\ , r l l ) t cl ) c n t r r ro r i c c c c r c c t i l r cl l r i v i n d s c h i r n l r i l r i l c l a s c i r r rr lnicl alc . c s t c l r n t r f r t r n r c a z r lt,O t r r 5 i , l t i t . t t t l i r r i l ( )s r llu (x)n)l)()rtarrrcntclo Arc t t n s i s t c n rc ( ) c r c r r t S . u n t g c n c r a l i z i l rc i arc rrlciituicsc o l)untc irltrc l r r p t c ,a ; ; a crln)au [<lst clc obscrvatcg , i o t c o r i c m a i s i s t e n t a t i c dc ,e a$tcaptdincil siI fic dcz.volraril. Sunt nigte a{irnragiiclesprc procesclc socialc ;i rcprczintd, astfcl, gencraliz.dri la nivcl inalt, dacd le c o n r p a r i i n rc u a s c r t i u n i l c p r i v i n d f i r p t e l c c r n p i r i c c , d a r g i g c n e raliz.r'iri Ia un nivcl nrai sciizrrt,dacri lc corrrl)ariinr cu furnrulzirile teorcticc ciitrc cirrc asltirii ccrcctareasocialii. 'l'<xrtc corrclrrz.iilc t r o a s t r ct l c s p r c l t r o c c s c l c s o c i a l c r l a t o r i t r l c i l r o n rs c l ) c t r c c s c l r i n r l r i l rr i l c r t i t r r t l i n c s r r n ts t r i i r r s l c g a t ci r r t r c c l c , i n . l i l l c n t r u r l c r r r c r s r rc l l c f a l i v a f i s t r f i c i c n ts . J l e d i s c u t . J ns rcllarat. ..1. s c rcfcrri l i rs t a l r i l i t r t c a i r t i t u t l i r r i l oS r .u b i c c g i i ) l t t P r i r t tP t t n c t s t r r i i i r r l r r in ( ) s t n t a u a v r r t t c n t l i n t l ( l c a \ . o t a c a i r r r o t c l c a u n l ln r lal
/ t \ t

26 / llunui.ruu/ tolulrti ir a c c l c ac o r c 1 l r( j o l t r l ) ( ) r ta t i t u d i n ic ( ) l l t u n c . A s t f c l , t < l t ii n c l i v i z i is u n t s l r l ) l l f i r r n c i ; l l a j c r n a i l a r g i d c i r r f l u c n ; c s c l c c r a t c .l n t c r a c g i t r n i l c contrillrric la rrrtrplificarca i z , o l i i r i i n t l i v i z i l o r f a g r i< l c p r o p a g a n d a a r l v c r s di,n s c n s u lc i i l c l i r n r i z - c a zl irig u n r c n t c s u p [ i r t r c r r t a rc eu c a r e s i i - g is r r s l i r r ip i o z i t i a . I { c z r r l t i r t r rfli n a l a l u n o r l l s t f c l t l c i n t c r a < : g i r r n r i r t t r c r n c r r r l l r i i g r r r p r r l u i c s t c c o r r s o l i d a r c ai,n t t l r i r c r rr c c i l t r o c d i r l t t i t r t t lrrr i l o rc o n l ul l c . c r r l . r rs r ic l ) c r r c c ; i s c l r i r r r l x t rl i,.l s t ci r r r p o r ( .l..ti totuli,irr rrrrclc t.'nfi" acceil, s r id c t c r n t i n r i r n concligiili cn c i r r ca t i r u t l i n i l ci i ; i p i c r c l s t a b i l i t a t c al,) r c c u r ni ; i l l r r c c s c l c l ) r i n c a r c a u l o c s c h i n r b i r i l c . (in lrscrrrcncrr d c P i n c l ct l c a c t i v a r c i r c x P c r i c n g c l o r ; ; ia l)r()ccs i t l c i l o ra n t c r i o a r c . l i i c c a r co r n l x ) i l r t riin s i n c g c r r r r c n ia i u n o r o l r s c r v r r t i i5 i : r i r r r r o r c x l l c r i c r r l cl ) c j u l n i i t l r t cu i t i l t c , c t l r c s u n t . i n r r - r r r r atrttrrris t c r ) s . , , r c c c s i v c "d , c o l l i c c i l ) c r l t r u c A n l r s c i n c a c l r c a z i in t r a r l i t i i l cg i i n t c r c s c l cg r u p u l u i c i i r r r i a i i a l ) a r l i n .1 i r t r r 9 i ,i n a n u n r i r e c i r c u r t r s t a n t ci , n t i r r r p t r lu n c i c r i z c s t r r rc l c - a l u n g r r l u n c i p c r i o a c l c t l c l l r o l l u g i t n t l riin t c n s d ,c l c p o t l l i r t l u s c l r r l r r r . r r i r r A ii. gloiclc ltot c o n t l t t c c l r ro r c s t r r r c t u r a r a c atitudirrilrlr s i , l x ) a t c ,i r r u r r c l c c a z r r r i , la r.r schirnbarc a a f l l r c r i id c g r t r p . la sclrinrbirre sunr mai clesintdlnite in r. S.'Ascmcneaprcdispr-rz.itii c"zil ,,,t,ncnilor supuli llrcsiunilorc<lnllictualc. in socictatca ltoastril, rrtit tlc corrrplcxrt , r r l i v i z in ir i u al)rlrlin u n u i s i r ) g u rg , r u p .l i i s r r r r t s t t l r r t ; ir t n c i v r r r i c t i i gd i c rrfinitrtg sio c i u l c l ) r i n ) r l r c c : l i r s al o r s o c i a l d , g r u p u l c t n i c , a f l l i c r c a r c l i g i o i r s da ,sociagiilc inlrrrrnalc din care lirc p a r t c .A c c s t c l t o z . i g i o t t i i tr l ii s t i r r c t cv r l r t l c t c r r n i n i rt c r r t l i n l c c o r r l l i c t t t i r l ci n c i r z , ua l l t u l ) ) i t o ri r r t l i v i z , u i : n c l l t o l i ci r r s t i i r i t < , l cc x c n t l l l u , a r rcligioasc i l t r a g ? n t r - oc l i r c , c ! i ci , n l ) u t c i t s i i t l c s c o p c r cc J a f l r r i t r i r i l c vrcntc cc poz.itia s o c i a l ta i c l i r s c is a l ci l t l r r c ci n d i r c c t i ac o n t r a r d . lar ciinrlsitrratiilu ^r ) t ) ( ' r c t c C . r c c u n ]o c . l m p a n i ec l c c t o r r r l di,i l l r c t i n d [) o tlcciz.ic f c r r n : i ,c l c n c v o i t s r id c c i d di n s l t r c c x r c g n l p s c i n r l r c a l l t i i sa. l l r i r l r i t a rl o i l r l i t a t c a I ) r o l l l c r r rta l c t c r r n i n i i r il ic l r r l r r i i rc r a r cs u r r tr.c z o l v u t c a c c s t cl ) r c s i t r r rc i o n l ' l r c t u a lc cs t c r r n at l i n t r c p r i n c i P a l c l c s a r c i r ra ilc c:crcctiirir socialc. LJrn.riltoarclc irrtrcltirrisultt rclcvante pcntnl aceastlic()nc: x i r t n c : i , . r . , r r cr l i n t r c d i f ' c r i r c l c l r r i a l l l r c r id c g r r r Pr c s i n r r ei n t j i v i c l r r l

Itnft*t h ulilia a doua / 27 pentru erlc astt'cltlc chcnrilri conflictuale? Existd reguli generurle a n t i c i p a p c a c c l c ac a r c s e v o r d o v e d i m a i l ) u t c r n i c e ?C i t i t o r u l v a rrflac:i nrultc clirrtrc rczultatele prczentulLristudiu sunt relevantc probler-nri, dcgi nu se pot face,d<lar in accitstel llrintr-o singurii inves-fotupi, gencraliziiri tigagic, certc despreun subiect atat de complex. l ) l c t o ( l r lr l c z v o l t r r t riln s t u d i u l d i n d i s t r i c t u l ' E r i c a r p u t c a f u r n i z . a nrijlorrt:clcrlc a rilsl.lttnrlc la accast{ intrcbarc. Ce tip de comporso r l t r c s i t t n ic r l n l l i c t u r t l c l t : l n l c r r tr r t l o l l t d un on) sr.rl)r. urn Am dcscopcrit in aceststucliucd,in comparaliecu rcstul pnpulafiei din lirie, celor care au rcsimgit llresiuni conflictuale le-a luat mult mai nrult tirnp sri ajungri la o decizie de vot dcfinitivri. Dar o astfel de intirzicrc rru cstc sirrgurarcacgic posibile.Alternativclc sul)t nunteroasc p i c o r n p l c x c ,d c I a r c a c ; i in e v r o r i c ei n d i v i d u a l c ,c u m a r f i i n c a p a c i tateade a sc hotdri pAnain final, la solupiile intelectualecarear putea r:onducc la noi rnigcririsociale,Multora din intreblrilc dcrutantc r l c s p r cr c l a g i a d i n t r c a t i t u d i n i l ci n d i v i d u a l ep i m e d i u l s o c i a ll i s e v a riisl)unrlc cind lrccstcproblcntc lcgatc dc presirrniloconflicl)r.rtca tLIalc5i dc rcirctiilc firlrtde clc vor fi c<lnrlllctgi corcct studiatc. ( e. Oe, cAnd vorbim despre un ont gi despre mediul in care t rrilcSt'c prinde gi algioameni. sinr plilici'im p roblema, cdci mediu l cr-r ( l u n r s c d c z v o l t i ia t i t u c l i n i l e prin l o r l S a u ,c a s d n e c x p r i m d m a l t f ' c l , qi rlatoritd r;cnrccarrisnrc c i l r o rc v o l u p i ii p i s t a t l i l c A t c un gnll) atitLttlinicorrrttnc? [)in norr, prr-rblcnta accastanc duce sltre mai t)]ulte dirCgrl. Srrntcrrr n c v o i l i . i n p r i r n u l r i i n d , s i l - i s t u d i c n t p e l i c l e r i id c o p i n i e . \ i n f i c c a r c g n r p s o c i u l ,c x i s t ' Ji n d i v i z i m a i a c t i v i g i c u o p i n i i f t r r m r r l i r t e r r r a ic o c r c n t . l i i s L r n tm a i s c n s i b i l i d c c i t c c i l a l g il a i n t c r c s c l c gruptrlui pi nrai ncrribddtori str se exprinre in problcnrelc inrportantc. llste rclativ uporsd-i identificdnrgi si cercetdm prin ce difere ci clc n'rajorit.rtca nten)l)rilor grupului. i n s t u c l i u lc l c f a g d a r n c l c s c o p e r ic tI una dinrrefunctiile liderikrr o p i r r i c rlc c s t , ci l c c c ac l c n r c t l i a t o r i n t r cn r a s s n r c t l i ai ; i n r c r r r l > r g i in r p u r i l o r l o r . S c l ) r c s u p u n c .c l c o b i c c i , c : l o a m c n i i o b t i n i n f o r n r a t i i l c c l i r c c tc l i n z i l v c , d c l a r a d i o 5 i d i n a l t e m e d i i . l { e z u l t a t e l e n o a s r r e r r t tc o n f i r n x i a c c s tl u c r u .l v l a i o r i t a t e o aamenilrlr au dobindit o marc

Zri / tllrtaui.rtuul totului

I'nhkl

h alilia n dtaa | 29

gi idcilckrrprincontacte personale din infornragiilc cu liclcrii l)artc trrrnilrcrru dc o1>inic ai grttllttrikrr. urnr;l Acc;;tilclin rnass nrctlia mai nrrrltdcciitalgii.l;luxul in doi paq;i al infrrrnratiilor cstc dc rr cvidcnt{ inrpclrtantri <lricc sttrdirr al llropagarrdci. l)racticd l)cntrlr Conccptulrlc liclcrcle opinic nu estc ncru. in numcroascle s t t r t l itil c s p r e , , 1 x l t e r c " . , , i n f l u c9 nig ne is , ,d c" onclrrccr " ea l r ) i n t c $ t c
cil irt ficcarc cotttltttitittc: cxistli ciigivaorttttcrrirrrai tlc sc:trnii,crtrc s t i t l > i l c sn c r < l d at r i s t r r r ti n r i t a t i t l c c c i l i r l l i . [ ) a r i n v c s t . i g a [ i n a()astrii s t t g c r c a z ic i i l a c e s tc o n c c l ) tf r r m i l i a r t r c b t r i cn t o d i f i c a t , i n t r u c e ti i t i n r i t c t r r l c i i i n f l u c n ; a r c ao 1 > i n i cfiu n c g i o n c a z l .t iu i r r t t n r r rv i e r t i c a l ,d c l a viirf sllrc bazri, ci gi oriz.ontal c;x i s t : il i t l c r i d c o p i n i c i n o r i c c p l \ t t t r r i socrllll. / ( 7 . I h r l l u c n f a r c ao p i r r i c i d c c d t r c l i d c r i c s t c d o a r u n u l d i n t r c --/, p r i n c a r c s c f b r n r c a z ia nrccirnisnrclc l t i t u r l i n i l cu n r r i g n r l ; . [ J n a l t r r l c s t c c c c ac c s - an u l n i t , , c n r c r g c r r g a s" a t t, , c r i s t l r l i z A r co p rr "i n i c i . I i v c , u n t r t rl i o c u n r p a n i c n i r n c n t c l c p u l l l i c c . s o c i a l cc c l c c t o r a l i l l,) r e t i r ) ( l i n r r r o rc l o n s t a n t l c c i z , is irru r n i l c a r o l l i n i i$ . i r n c r r r I r r i i u n rg r ir t t l l s c s u P u n a c c s t o rc c r i n g c ,c h i r r r ; i a t u n c ic i i n r l n r r c x i s t r ir r i c iu n i n c l i v i < l anunre pc carc sii se poati bazir pcntru urr sfat. Clci dinccllo dc l i c l c r i id c o p i n i c p i d c a s t r p r a lor cxistiiintcracgiunr i c c i p r o c ci n t r c n r c r n b r i ig r t t p t r l u i ,f a p t c a r ci n t r i r c l t cs c r r r i r ] ) c n t c l v ea g i a l c f i e c i i r r r r irrdivid.[)c rniisttric i c a u k r c a c e s t ci r r t c r r t c t i t r n s i ,c c r i s t a l i z c a z io i n o t r dd i s t r i l r r r l i c i r r , p i r r i i l o;ri a i r t i t r r r l i n i l o i lrr t i ( : u l i l t c . in cscnlLi,1'lroccsul ilccstaclc cnrcrgcn:ri cstc () irltil faz.ilu 1lr<iccsuluidc consoliditrc r l i s c u t a tn r a i s t t sl a l l u n c t u l ( 3 ) . C ' l i r r cc lxistd prcjtrdccilpin , tcractiunilc lc vor consoliclp a r r rg i s i r n p h r c ; iindcxistd d t . r a r r n c l c s c n t i m c n t c v a g i , i a r n u i l t i t L t d i r rlil r o p r i r r - z i s ci,n t c r i r c al c c s t cs c n t i t ) ) c n t ci n o p i n i i f c r n r c , l i u n i l c r c c i p r o c cv o r c r i s t i r l i z r A s c n r e n c ac n ) c r g c n t c a l c a t i t u r l i n i l o rs a u a c t i u n i l o ra u f o s t s t L t cliirtcc , l c r c g t t l l l .r r t t r n i tiin l c g r i t u r ic i rrfcnorrrcrrclt cl c l l a n i c l is i l l tc l l i r r c c r c l i r i l cr l c a i n t c l c g c , , c o n l l ) o r t i r r r r c r r trrrrrl r r l l i r r r i l r l r " A .cclcrrr;i i i n r r t o t t l c a u n ad r r c i n n r u l t c a l t c s i t r r r r t is l ) r o c c s cs c l ) c I r c c ,t ( ) t u s i , lu turbulcnqi sau la violcrrgrI i. l l c s c p et r c c o r i t l c c i t c o r i u n c r r r c i r t d c p r o p i t g : t n r l ri ir r r t n t l r o i corrrtrnitlrtc r ',i r r r l r r r c l:o t ; t r r r c v c n i r t r c n t

de grtrp..$i, din cattza sdse ia o decizie saucirrclurmcazd irnpurtant gcrrcrrrlitillii sI studient lor,cstcinrl)ortant in cc condigii li in cc fcl accstccrnergen[e. se tlczvclltil rle notat cll, fcrrmulate in acestfcl, intrebdrilc liste inrcresant cu carese conopinieisunt similarcproblcntelor dcspreformarea civdd frecvent stabiliDe exemplui fnrnt'ide mulgiani economigtii. pe o funcgiea intcracgiunilor dintre ofertelepi zarcal)returilorr:a ccrcrilcunui nunrilrdc indivizi.Accstlttcruestc,in mocllogic, cu considerarea distribugiei olliniilorintr-un gnrp drcpt un sirnilar cilz irr nici ur.r al interac;iunilor dintre mai nrulti <-rameni. rcz,ultrt prin acgiirnilc flnirlnu poatcfi explicat rczultatul ai opiniilcantescparirt. rczultatltl irlcirrclrviz.ilor riourc considcragi in anrllclccazuri, sectlndar unor interacgiuni, careau ca llrodtts finalcstc rczilltanta ccye-cc nu a cxistatirutinte, ( fl. \lai cxistii;i un alt factor schimbarea de opinie. caredctcrmim'i in ctrrstrl intro icrarhica stabilit',tlii. tlpniii" par sI fie organizate nivelrtrilor maistahilc. rrncicirrnparrii, cclc nraiflcxibilcsc adaptcazil sdliiccitrcp'.rrticl politicdcpincun set dc principiipe cxreitrccarcil mul;i oameni La inceputul unei campanii, I inrpundalegtitorilor. gi unele la [a intrcbdri diur rdspunsuri ,,democrate" ,,republicane" exist'tr avanseazil, tendin[aca altele.Dar, pe rntrsurii ce campania opiniei cf,tnraimtrltoroanreni si dcvinildin cc irt ce mai stnlctrlrrl sLrbiectele pot fi ordonate in omogcnri. CAndstudiemschinrbirile, dc vot e.stc [urrclicclc gnrdrrllor cleflcxilrilitate. Intcngia ceamai atituclinile unorsubiectc tind sddevin:I stal>ilii; asupra mai spccificc partidului.Printreilccste subiccte, cu Poz.igia dc ascconrpatibilc existi unele carc par sil fie detcrminatede cclelalte. in nrenclr, clirr1940, opiniiledesprcpersonalitatea candidacarnpania de pildri, asupra unortemespctiloratrfostrclariv stabile, in tinrpce opiniile ecolronrice, llu putut cifice,precrnnrolrrlgrrvernrrlui in problemele fi irjrrstatc in lirncAic dc evirluarcit rcsl'rcctivc. llcrsorrirlitrililor Accstcas;uut(loarcitcva dintre proccsele carc contritnie la pi nrotlilicarca frrrrnarea opiniilor.Dar elc ne-arputeaajutas{ r',Ispi anunre la o intrcbare pusd antcrior, claclsclrinrbilrilc dc littn<Jcrn

.J() | ,l'lnanisuu/ t:otrtlui

l'flaPl

ll edilia a doru / .l l

atituclincsc mi$ciiintr<r dirccAic Cllci, fic crai proccsulschinrltrccisii. b d r ii i r np l i c r ir c z o l v a r c a p r c s i un i l o r c o n f li c t u a l c , i n f lu c r r ; i rl i d c r i l o r tlc opirric: c,v c r r i r n c r . r t co lc lricctivc srru intcraclirrnilr cc < : i p r o c c rc , zuli l r c s u ; l u n co c ( ) c r c n ; i n tirtul sclrintbilril l r a i n t i l r c , a t A ti n i n t c r i o r u l g r u l > t t r i l o rc , i t g i i n p r i v i n l a i n d i v i z i l o ri n g i g i .I ) e n r i l s r r r ic le ?rceste n r o r l c l c a z ,id p i c o r r s c n s uiln t r o ; i m o d i f i c . to l l i n i i l c , s l ) o r c i i t c [)roccsc ; v c r n ,a s t f c l ,o n t i $ c a r c rtrcn)l)rig i r r r p r r l r r ia s i n r u l t a r r ic l r l t r co r r r o g c nizarca din intcriorr.rlgrupului gi ciitre ltolarizareacrcscindil intrc g r u l l u r i l e p c c a r el c - a m d e s c r i s l n a i i n a i n t e .$ i , c o r e l a t i v , pe mlrsurd cc inclividrrlsc conf<rrntexz d n.r a i p r o f u n d m e d i u l u i s d r rs o c i a [ r ,ezolI ' i n r l p r c s i t r n i l c o r r f l i r : t r r a l c ; ; i c r i s t a l i z i n ds uc -n 1ti i n l c n t c l c v u g ii r r ( ) l ) l i u n i[ c r r r r cr ,n r r l t c r l i n t r ci n c o l ) s c c v c n g cd lc in caclrrrlsctulu si l u d c r r t i t u r l i n iv o r d i s p i i r c a . r iu a n t c a z dr e z l r l t a t c l es t l l i n s l i r s i t , d e g i a c c s t eg c n c r a l i z a ' in r l i u l r r i d c f a t d , e s t c i m p o r t a r r ts d l c r c c u n o a ; t c m c a r a c t c r u lp r e l i rrrirrirr altor situalii sltccificcp<latc ; i c x l r c r i n r c n t i r l .l n v c s t i g r r r c a riit t rl x r l t c i r r r l i c i r r c v o i i r l c i r l c n r o t l i f l c a c o t t t l t t c cl r t t u l i g c t t c r i t l i z , ds pc cclc sclrigatc a i c i . N u t r c l l u i c u i t a t t lr c l a ; i r r d i n t r c :r r n s t u d i u la care nc refcrint. Accastarezunt'i l)articulitr;i tiptrl clc gcncralizirrc i n f t . r r r t r t g ia ar l u n a t : lp r i n J a c u n r ,d a r n u e s t e n u r n a i a r i i t .G c n c r a l i 'J . r . ; l r i lo c 1 > c r c i r zd c, a s c n t c n c i tg , i c t u n g l r i t l r r lr r o i l o r c c r c c t r l r c i ,i l c i , l i r r i r r d s c a n l at l c c l c , ; t i r n d c l a i n c c p u t c c s i l c i i r r t i l r t rI.i l c s r r n t , t o t u $ i ,p r c a g c n c r a l c .C o n c c p t c l e p e c a r c l c i m l t l i c i l t r c b u i e a c l u s e l a r c p c r c s l l c c i l i c c ,a c l a l l t a t c l a s i t u t g i ac o n c r c [ i I .N u r n a i p r i n n o i c c r c c t i l r i; i p r i n i n t c r d c p c n d c n [ ap c r n r a n c n t dc l i n t r cc l a t eg i g e n e raliz.iiri sc [)oatc rcaliza trn [)r()grcs sistcrnatic.

dczbatcri intportartte,se ajunge la decizii de vot prin intermediul in recentele campanii prezidengiale,ctlnl unor [)roccscsllc:cifice? lr tl ccle strrtlirrtc i n 1 9 4 0l i 1 9 4 4 ,a u f o s t p u [ i n c c o n t r o v c r s ci l l t r c cclc clouil pirrticlcinrportante.Ca atare,traditia ltoliticil i;i echipelc au fosr l'actoriilrordritori in luarea deciziilor de vot. dc ciurrl'rirnie A c r r r r ri.n s i I ,c x i s t r it o t n ) a i r n u l t c d o v c z i c ' JP a r t i d u l R c p r r b l i c a np i s e i n d r e a p t ds p r e u n c o n f l i c t t o r m a i a c c e n t t l a t I ) a r t i d r r l[ ) c r r r o c r a t muncii. in ceca cc privc;;te protrleme esenliale,cum ar fi legislagia posioferi prezidengiale condigii. r,iitoarele ne-ar campanii in a.ettc atitudinile fagdde problebilitatea cle a stucliacum se cristalizeazd atituclini de tratliliilc nrclc tlcz.biltr.rtc 1i cunr sunt dctcrnrinatcaccste tlc vot gi rlc irrllrrcnlclc dc gru1l. A s c r r r c n c ai n f o r r n a l i i p o t f i o b j i n u t c g i p r i n c f c c t u r t r c at t n o r studii sirnilare asupraalcgerilor locale,$tinr ctl, de cele mai multc pe problemele localegi cd, in multe dintre ori, atcngiaeste centratei ci s t e i n c i l c a t { d e c o m b i n a g i i l et e m p o r a r e a c c s t c r l l,i n i a p a r t i c l r r l r r partir l c i n t c r c s c .i n a s c n r c n c a c o n d i t r i ia , ctivitilgile a l c g r r r l r r r r i l oc i ! r r l r r is t t p t l i r n i t a t c .i n a i n t e c a i n d i v i d u l s i l a j u n g r ll a o d e c i z i c d e vot, cl trebuic sri se hot'irascdasupraopiniilor sale privind problen r c l c s i p o l i t i c i l c l o c a l e .E l p o a t e f i d e s c h i si u f l u e n ; e l o r p r o v e n i n d tlirr rlivcrsc sursc,iur proccscleprin carc ipi va edifica hot'trrircitltot ll ditcritc cle acclcacare au funcpionatin rccentele campanii prezi--dcrrgiale. vrea sd afltrnrmai multe despre pcrsonaliin al doilca riincl,arr-r t a t c ap i n r c d i u l s o c i a la l c e l o r c a r ei g i s c h i m b da t i t u d i n i l e . A c e a s t a arl)rcsttl)unc s t r r d i id c c a zd c t a l i a t e , a t a ta s u p r a v o t a n I i l o ri n s t a l l i l i , c i t g i a s u l l r ac e l < l r, , c a 1 > t i v i i "n . studiul clindistricrul Eric au fost realizatc inrcrv'iuri speciale cu prinra categorie menfionatil, dar lbndrrrile linritate de care dispuneam nu ne-au permis sA mergem rltet (lc dcllarte pe cic am fi dorit sau pe cAt era necesar, ( ) r rt r c i l p r o l l l c r t r i \ cgrltrrra dirrtrcirrfhcngclc tlcz,vil1 > r i r r c ; tlc luite prin analiz.a esat)tionuluinostru ;i re;eauaglobali de inf'lucngc gi clc clccizii din irrtcrionll con)unitrltii, I{cz.ultatclc obgintrte I)e ci;irntioancnLl l)ot fi inlclcse decit atunci ciind sc ia in considerarc

Cutre o viitoarc cercetru'e S t t n t l r l t r t l i n t r c l r i i rc i : i c n l i i r l cr t r c lrcccsitin l r o r r l i r r r r ; r irrc rvcstigriri gi clrrrificdri. N I a i i r r t i i ( l c t o a t c ,a n r t l o r i s r ir c l t c t r l r np r c z . c n t r rsl r r r c l i tir n c < l n -l nor t l i t i i p o l i t i c c t l i l ' c r i t c .( ) i i r r r l: t l c g c r i l cs c c o r r c c n r r c i l zirn i jr.rnru

.]/ / 'llertni.rtuu/ wttului

I'tt'lakt lrt eillia n lttut

I 'l'l

unele dintre accste I)in f'ericire.avem ltositlilitateade a str.rdia dc llildil, a rczultat ;;i drn c;;ccLrl nostru in studicrca apro[trnclattl ir i p t r c b i i r i . O r l r r r i t c t u l l ) c l t t r u E v a l u a r c a O l l i n i c i l ) t t b l i c e , a A t i t u in r ,f i i n g a t{ c ( l o n s i l i u l N a r i o n a l i n t r c g i i c o n r u n i t r l t i .A b i a c : i t r cs f i r ; i t u l i n t c r v i r r r i l o ra m a f l a t d c l a t l i r r i l o r 9i DgrinlelorCjonsttnratgrilo r c s p o t r r l c n t ic l t d c i r t t P o r t a n t d i r f o s t c c l r i p a r c P L r l t l i c a n ilio c a l r i r l c ( l c r c c t r i r c ; i t l c C o n s i l i t r l d c C e r c c t a r ci n f i t i i n l c l c S o c i a l c 'a p c n t r u l o r n r a r c ao p i n i c i . i n a c c l l r l o n t c r ' r ti,n s i i , n r r n r a i c r a p o s i b i l olrtinut f<rncluritlc la littndagia Rockefeller llentrtr I sttrdia teoria c a d n r l g c n c r a la l c o r n u n i t : i 1 i L i .I n ad i n t r c l i n r i t d r i l c s t u d i r r h rd i e ftrgd, r ancl, s r ls t t r t l i c t r r s i t r r a g i i;tl o l i t i c ' J irr nrotlir<lccvut. ; i r r p l i c riri l c t c l t n i t : i l o p ( d ( ) d c l i c i c n l i l r t s c l t t r l r r i t r ) ur c p r c el c s t t t d i t t l r r i i p t l i s t r i c t r rll' l r i c ,r r llrirrr t l i r r l r r z , c l c l i r p i r r a ra l ) r ( ) v c r r i5 t i t l i r r l r t p t r r lc r l n r t i - r r r r r s t t r d i a tn r a i i n d c a p r o a l ) cl ) c l i d c r i i d c o p i n i c l o c a l i .( . l i i n ds u b i c c g i r t l c v c l i t c l a r c i i t c l t p i c a i n t e r v i u r i l t l rr c l ) c t ' J t ct t t t t r c l l t t i c c i t t t 5 i t l c l a s t r t d i i l e p r i v i n d p r o p a g a n d ap o l i t i c i i . I l a c s t e o s l ) l l n c a u c d p r i n r i s e r : iu n c l e i n f o r n r a f i is a u s f a t u r i d e l a a l t c p e r - [ ) r t t i n r e s t r i n s a r soAr)c, accst fir[)t cra inrcgistrat gi cr:r clctcrntinatriintreuga razriclc nrctodii gcncralil, aplicabilnoricdrtti stttclitrastll)raatitudinilttr carc intr-o itl)ttlt.litliperioadd tlc tinrll. De eXcmlllrt. clltcii . ) r r r r t r r a r r ri n c c r c a ts l I - i i r r t c r - sc lilrrrreitz.il a c t i u r ) ca i n f ' l r t c n t c l o p r crsonalcI ('()rcct tiln atittrclirtilcitttcrctnicc, srl nrodificiltlt tltlrirtlclc ! rcnl srl v i c v r i n rp c l i r l c r i i< l co p i n i c i n g i ; i . la nivel intertragitlnll, ra r r ts r ii r t c t t r a j i l nirl t g e l e g c r e a A c c s t l r r c r r ta l i r s t r c n r c c l i aitn t r - < lc c r c c t d r cr r l t c r i o a r da , l c c i i r c r c o t r s t r n r a t r t r i ks n t a i n r u l t d e c i t s d d e s c r i e m n i ; ; t ea t i t r r d i n i .N ' l a i r c z u l t a t ev o r f i p u b l i c a t c c r t r A n d $ . i a i c i , s t r r < l i us l - a c c l t t r a t l ) c u n t r c b r r i cs i i f a c c r - u satl se (lezvolt?i c l a n t i o n d e s u b i c c g ir r i n t r - o c o n t u n i t a t ed i n I l l i n < l i s . trcbrric sii stuclienr;i mgclulin care acesteatittrdili , l c d a t au c e a s t id sttnt llrollleme carc pot A i c i , i r r s r i ,l i c l c r i i r l c o l l i n i c a u b c r r c l l c i i r t< l c o a t c n g i e s p c c i u l u : cilnr [)ot fi clc irrflrrcntate.Toate acestea s o c i a l l d i n r r m i c i c x e m l l l i t i c a ti n o r i c i i r t r i n d i v i d c a r e a f i r s tn l e n l i o n a td c v r e u n u l d i n t r e s u b i e c t ic a { l r c z o l v a t cp r i r r t i p t r l d c c e r c e t a r c clc fagii. c , r c r c i t i i n do i n f l u c n t i i i s - l c e r u t s J r r i s p u n d i l i i r r r n s c t d c i n t r c t l A r r Iucritrc:t s p c c i a l c ,n r e n i t e s d d e t e r n t i n cs u r s c l ei n f r r r n t a t i i l op r i opiniilor lui. i n i c l r r l a c c s t a ,a m p u t u t o l l ; i n e o i r n a g i r r cn r a i c l a r ea i flrrxului clc irrflrrcrrlc t l i r r a c c a s t :c i o n r r t n i t a t cN t unlai llrin oclrii . t r l - a r r rv i i ; / . l tn i n d i v i z . i l t -c rr lincltlrul cfar)tionului, c i a r n l ) u t u t s t i i l u r n r i i r i n rd c - a I u n g u l u n c i s e r i i d c r c l a g i iv c r t i c a l e; ; i o r i z o n t a l e . A pltra l)rovocarc c s t c d e n a t r r r dr r r e r o r l o l o g i c d N.i c i v i r l o l r r c i r , n i c i l i r n i t c l c m c t o c l c l o rf o l o s i t c r r u r r u f o s t i n c r i c x p [ < t r a t c in irrtrcg i t n c . l ) c r : c p c r i o a c l id l c t i n r p p o a f cl i c x i r r t rinirt urranrrntit e$ilnti()n? ( j c s u l l i c c t c p < l tf i a b o r d a t cc o r c . s l ) u n z - i i t o r i n ( c n ' i r r r ir c l l c t a t c s i in i n c a z . uc l r i r o rs u l r i c c t cr c l ) c t a r c a i n t c n ' i r r r i l r lv r a i r r f l r r e r r t il r r { i l r n t a g i i l cc L r l c s c i r r i n t c r v i u r i t t l t c r i o a r cV i o n r o b t i n c o a r cl ) e r s l ) c c t i v c nrrri prolitndc rlacil vont lrtaliz.rr rcz.ultatclcclrcst.iolrrrrcl()r nollstrc cu ajtttorttltclttticilrlrrrrrttcrrrirtic sc o f l s t i c a t ct l c z v o l t r r t cp r i r r a r r i r l i z t r ( j i t s c r i i k r rt c r - r r l l o r a l e ? d c n r u l t c r e r l i t l ) r t t c t n t l a c x l l c r i n r e n t c l o r a c t t t a l c ,c l c l a l r o r a t o ri,n p r i v i n l a f o r r n i i r i io l l i l r i e i .i n u r r n a s t u c l i i l r l r rlc tcrcn lrrrz.ltc pc intcrviurircpctlrtc?

Accststudiu a fost posibilcu ajutorul financiar r-rfcrir clc liundapia l{ockcfcller,dc consultanptl a lliroului dc Cercetdri asupra capi prin l{adioului al Univcrsit:lgiiColumbia, conrribu;iile speciale datoratcrcvisteilry' 9i l r r il i l r n ol l o p c r . co-spottsorttl accsttti D<lmnull{opcra li-rst proiect, donrniasagi echipapusiinoui la dispozi;iefiind dc cel nraimareajutorin planificarca;i cxcctrtarca stud iului. DoamnaCarolyn cu noi la redactarca Crtrcitrs a lucrat inrpreunli chcstionarulLrigi la pregiitirca cchipeidc tercn. L)onrnii ltobertWillianrs li lLobertPrattau stlllilit eganti<lnul. Wilsons-rr DornnulLilnr<l strrbilit tirnptlc aasc ltrniEia coorin Sandusliy pe teren.Inelluidonattoatd muncaefectuatit zabila sa puterede muncrla dtrs la depiipirca ncnunrdratclor rlificrrltriti tehnice,iar numeroascleiclei cu carc a contritruit la stucliul
nostru Pc rilIsttrrl cc cl avirnsltatt Prcligttrut rolul imllortan! pc carc ilrrcilsi il joacc ultcrior in cercctarca o p i r r i c i p r r l l l i c el a n i v e l g u \ r c r -

Nlrrlltuniri n r t n r c n t a l .

.Ji / ,lltzuistrttt/

uolrt/tri

I ) o n r r r i 5 o i r r iIrI c l c r r . S c l r u c i d crrr r c a l i z . aa t n a l i z as t a t i s t i c ip i i nca glrirlrrr t r c o l > o s i tli)i r i t )a c c s tr n a t c r i uc l oviirf i t o r ,c r l r cr l c c c s i t rfl r l ) t c c a r t c l c I I o l l c r i t h l ) c l t t r u f r c c a r cs L l l ) i c c itn t c n ' i c v x t . I ) r c z . c n t t t lr i t [ ) ( ) r t c ( ) n t i n e n r r n r a ic o n c l r r z , i i l c urrci analizc cirrc c t r p r i n c l cn r : r i r n u l t c n r i i t l c t a l > c l ci i m a i r n r r l t d c o n r i c c l e p a g i n i r l c i r r t c r p r c t i i r i1 > r c l i r n i n a r I e c t r r t l i i ,i r r r r c).c n t n r a - l p u l r l i c ui r r l < l r n r a i t v r r tr r c v o i ct l c r r r t t l tr r j r r t o r . [ ) o r n n t t l N [ . [ 1 .S c l r n r r l ) l ) cs r, cl x c c u r i v i r l ( ] o n s i l i r r l r r i ccrctirrrr r \ r r t c r i r ; r tln ptr r l r l i c a r c n ar a n r r s c r i ) c n t r u A f r r c c r il r r t c r n c ,i t s r r l l c r v i z . a s t r l u i .i i s i u r - l t c n rtc c l l l t ( ) s c r i t olr)ic n t n t c ( x ) l ) c r A r cs l li t c o n l l r c t c n t : i . rr l ) o r t u t L t Il I a n s Z c i s c l ,r l c l r rN I c (j r r r r r r - l l r i c k s oa s,r r p r a v c g l r c r r t rcrtliz.urca t l i l g r l t n r c l o r . A l i r s t a s i s t l r t( : u c o n l l ) c t c l l t d d c n n l l I lurtlnran. I ) r a c t i c ,f i c c a r e n r c r n l ) r ua l I l i r o u l u i d c C c r c c t i r i a s u p r a l t a c l i ,a r c a d c v c n i t i n r r c t i r n p o s e c t i e o u l t r i a l [ ] n i v c r s i t i t r i i( . k r h r n r b i ac i r l l i r o u l u i c l c C c r c c t i r r c S o c i a l i iA p l i c r r t i i , a nruncir efcctiv, lrrLrn rn()l.r)cr nlIi r t ,l i ra c c s ts t r r t l i ui , n s l l c c i ar l 1 o r r 1 1 1 i 5W 11 1r1 1; it l r l r n n i i y1 ir rr l i a r l l c r , l ; o s b c r g i ; i I l c n r r i g .A c o l < tu n t l e a l i ) s t r ' t c v ( ) i cu , rn llvrrtgi c ( x ) l ) c r a r c a l ) r o l c s o n r l l t i D o u g l a s \ \ ' a 1 l l e s , a c l < - r n r n i l oJ rc s s e NlcKniglrt, Alfictl Jonc.s, l,'ritzSchrcir gi a prol'csorilor N,lichacl i na t s o r r , l i r t l c l y i , l { o l r c r t N l c r t o n p i ( i < - r o c l r vW A u t o r u l n r r r i v i r s t n i c c s t e c u d c o s c l t i r c i n < l a t o r i rc t olcgilor srii tlc la I)cpartanlcntul clcSociologic i io l r r r n b i a . a l [ , T n i v c r s i r r i lO

ii oon)lx)rtilrncntultti A c c u s t ae s t c o i u l i r l i : / .a - r)raicxltct. 1lrltripolitic ilmcricrrntlc astrlz.i b t r i r i i v o t u r i l o r i n t i n r p u l u n e i c a r n p a n i ip r c ziden;iale. La flecare pltrtt ani, Iarir noastri dcvine scena unui experiment la scaril largri in ceca ce prive$te propagilndil politicr pi lc o p i n i a p u b [ i c { . S t i m r r l i is u r ] t r e p r c z e r r t r t t i tot ccca ce fac cele douii l)arti(le astfcl incit candidagii lor si obginii victoria irr rrlcgcri. Comp<lrtamentuloamenilor in cursul acestor c a n r p a n i ir e l l r e z i n t i lr c a c l i i l c d c s c r i s cp i u r r i r liz,ate in aceste pagini. Suntenr intercsagiirici tlc torttc ircclc ('otlplo l i t i c rlitii care determindcollrl)ortanrcrtttr i ls t c i t l o a l t r c r r i l o rl.) c s c t t r t ,p r o b l c t n i tl r ( ) i l s t r c ilrrcirsta:sddcsc,,1,crinrcliilil..lc-..iih,,t---]rii-----+c c t d g c n i is N v o t e z c i r r r r - t t na n u r ) r i t l i ' l . ( l i r r c att fost influentele nril.ioreexercirittc astll)ril lor pe parcursulcampanici din 1940? Cretlertt cii gtim unele riispunsuri;srtntcnr siguri insli i ii r r i l a r c a s l r l ) r a c r i n u l e $ t i n r p c t o a t c .. S t t r c l s turrci serii de alegcri importiurte.rttirialcs dacii
C A I ' l ' lo l , t r l , I

l'tul Ln:.rrrsft hl IIutttrl IIrrr'/.sott Ilrtx'l Gaurlrt lJir<,ul clc(lcrcctarc Sociirlii Aplicirtii, U n ivcrsitrrtcir Colrr nrlria vara a n r r l r r1 i 944

Ic vom coml)araintrc elc, vrlr crlnfirnra rezult u t c l c v a l i d e a l c a c c s t t t ir l l ) o r t . i i v r l r c o r c c t : t

Irrtroduccre

.J,9 /,llrt

tt rtr.sntu/ t.ttlu ltt t

Irhvrlutut

| .J9

clt l t t o l t i n [ c l c 1 1 c { i c i c n l c l; ci , i t r g c n c r l l , v t r rc l a r i [ i c x ; ; iv o r c ( ) n ) l ) l c t r a c t u i l l c a s u [ ) r a l i t c t o r i l o r d c t c r n t i n a n g ia i o l t i n i c i l ) u b l i c e i n t r - o c ntotlcrttii. t l c r rr o c r aig I)inii t r ( ) c c s t lrlt l c g c r i l o r . l , l x i s t rc i i t c v a n t o d l t l i t i i l it l c a i r r t r r l i z r l)

efecttrlspecificzrldivergilor astfel, c{tre llrnc, l)cntnl a dcscoperi, votului asupra final. de influengd factori votulrri pAndacum nu s-aurntdritevolugia I)e scurt,nicioclat{ electorale, de la atittrclinilc carnpanii pcrsonal clc-a lungulintregii o rcl:rtirr r c c c r . r ti,t t r c g i s t r l t r c r rf r c i a l l ll t v t l t t t r i l o rc o n s t i t t l i as i n g t t r u l tlinaintea individului partidelor, treclndprin reac;iile convenliilor s t r r t l i t r l t l i s t r i t t i l c p r i v i t c l ' . r : r r r l l ti r l c g c r i . propriu-zisil, n l r r t c r i rrl 'l , . r l l r l r i l c t t constituie campanir care laolcnsiva l)ctttrtt i;i pirril llropagandci, rl,r t rn t t t ) ) a il t ) t t l t la votrrl rcal rlin ziua tlegerilnr.Numai prin rrstf'el cri r t i t r r t l i n il il o l i t i c cr ro r t t r r c n i l or l r r r l i c ig c o g r r r l l cr dc irrvcstigltlii t l c c i r tr r t i t . l \ ; l r - r i t . t n g r t t p t l c c c r c c t i i t ( ) r li t r o v c t t i r r t t careinflucngeazil vonl puteilstallilimai indeaproape rolulfactorikrr llin zonir;tiini i n O h i c a g o ,a i n t r t l d t t sc c e a t c l o r p o l i t i c c ,s t r l rc g i d a I l n i v c r s i t r i [ i d ccOl0gicii a votltrilor. Exantinind vottlrilc cc s-arl)utca nirnri irnaliza irlrcAistrittc i r r t r l r i t i i g it t r i c i t l i t t t r - t t n o r i t i s l t t t t l i t r r r - t t ns t l l t , v ( ) t l l r i rrrr ntiltlilr tlc tlittc gctlcrltlc (tlc c i r r c llil lirst tlisll<lnillilc l)cntril i r t t r - ol t t t u r t r i t d I t t i i s t t r rc' l c c t c l c 1 t c r c c c r r s i l r r r i l r tc ) ,i i r r rl ) u t . t l ti , / . o l a v o t u s u l ) r a t l c c c r r r cl c - a r t i r \ / u t dccizic:i f a c t < - r ra i r c l i g i a ,r l a I i o n a l i t tl l l c a l t t c r zc t r l t c as a u s t a t l r t u l c c O r ] o r r r i [ c).e g i a u r v u t l ) a n d i c l r p t rc r r n c l c c t < l r i tlti r i r r t cd i v c r s - t l c p i l t l i i ,n u t o { i c c : ic a r c k r c t t i l t titn t r - t t l t t r l a n t l c zc r r L l i r l a n ( l c r l i s r r i c tp r c r l o r n i n r r n i A -, ci att crlntribttitIa

a accso schigri Sdexrminiinrpc scurtplanuItehnicde investigare; r.rria cstc prczentat'J in liigura L i i dccizici politicc. i n t c l c g c r c au n o r l a c t o r id c t c r n r i l t a r r t a a fosc intrcprinsd in districtulErie, din statulOlti<-r, Ccrcetarea i t t ts 1 ' r o r i t d c o p i n i c p L r b l i c i ii,a r a c c s t e a r \ p o i i r r ru r n l i r t s ( ) n d i r j c l c 'I'oledo. gi lacului Erie, Acestdistrict pe malurile intre Cleveland c u n o a f t c r c an o r s t r i i P r i r r p u n e r c a i n r c l a l i e a < l p i n i i l o rl l c l l i t i c cc u ',r lbst alcs t)cutru c{ cra suficientde mic ctt sil glermitiisupritvet : r r r : r c t c r i s t i c iilrc r r l i v i t l t r l t tc i : t r cv o t c a z : i ,c l r t r i p r i r r s o t t t l ; t r c litr r t c r t pcntnl cil cra oarccurnlipsit dc ghcrca atcntrla cclor intervievagi, A liikrr tlc vot inirintc tlc alcgcrilcllropritt-z.isc .s t f c l , c l o i t u l i i c t r t pentru cd nu cra dominat de nici un prrticularit{;iprca marcatc, i i vottrlui ;r, n r r r l t r n i r i p r c c i s i l: ; t u c l i c r c a u n o r l i r c t < - trrlic t c r n r i r l u r g a posibilitatca comparagici intre degioferea p i r r r i il a r t n i r r r t r r r r i[t) L t n c t a clv o l t t I i c i v o t t t - ccntrurlrbaninrportant, , u fdcttt llosibil stLrdiLr giceadintr-unnricccntruurbln, dargi pcutru politicrl opinia rrrrakl i a l r r p i r nc r i l o ri r r t i r r r p u lr r r r c c i il c c t o r a l c . din dc ani - adicrlla fiecarealcgcreprezidcngiaLl i n s r i t o r : n l t i i t i c i n r s - i l l ) i i n t t n c c c s r l r : i i ln r c r g c r t )n r i t i d c p i t r t c , cil,in l)atruzcci nalionitlc dc XX -, nu deviase mai delocdc la tendingclc i it l l ) o r t t c t o a r p r i r t - sccolrrl l l l c c t u l c o n r p l c tl l t t n c i c r u r r l l : t nn l i i n v c s t i g ad nu existiiceca cliversitritii stiluluide viat{ amcrican, tr-o scric dc sorrrlajcrcaliz.atc Accstca arutiitlortr vot.Din cauza ctr tlit'crili <-llturcni. po.sibil ptrtea e.sce ca ce s-irr nunri american tipic". Dar r c z . i d t t i t c n t l i n l c l c n r a j o r i t a r cc d c t l c l i v c r ,,districtul , l l r c s u l r t r f i r l l t ,r c z . t t l t i t t t r l pentnr rcgitrnile nordice pi Ilric sd fie cAt de cAt reprezentativ i c r i t r cs i r u d i n s l ) r c i n t l c c i z i c p i d c l ' l t t n sclor ti1>trr ril c s c l r i r r r b r rvotunlor,iar rru alc g{rii.in oricccaz,noi an)studiat a-to/ulia prrlt c r i n r l r cc i u c s c a r r t t l c a z . i i vcsticc i t l l ; rr r l t r r l l . , l l c r s c t r n t li n s d s c l r i r r r l l i i r i l n lor. s u n t c o n t r a - distribupia r c c i p r o ci ; i c l r i a ru n c l e s c l t i n t b i i r i m a j o r e ,d a c i ia c e s t e a .-\ vizipatra s c h i n \ b i . i'r 1941, fiecare casri din districtul Erie a fost i t l c s , c l e a r a t i i c i n e s e mai a crrratc t l c c u r c n t e o l ) l r s c .$ i , n r a i nu din l2 p0nAla 15 N r r r r r n r : i r c s ci n c o n s c c v c n t c l c i n d i v i z i l o r d c - a l t t n g t t l t r a s c t l l t t i trtd de unul dintre nrembriicchipcialciituite

ie proi,tt FigLrr.r l:5,.;:irri


J

I
\ garinad,a

tulai

lunie

luiie

Augrst

Qonlsmhrio

Oc:cc'brie

Noien,lbrie

i
I

Conven:ia I | Repubicar:A |
?

I ol l| ConveniiDemocra:a | i 5 Egarttion de bazA: 600 Esan:ion de baza: 600


o

;;t -l
7 Esanlicn 600 Esaxiion de baia:

Numarli
rnlervruiul

Esanlicn
do he-i'

GruPtrri de suaiecii intervievali

Totalul subieclilor: 3.000

600

Egantion de bazd: 600

rc0
t/in"r

Grupul de control A: 600

Grupul de control B: 6C0

de ccntrolC:
WU

11lii ?1ti {,1i ?l;z;1 1i.r?t1 1g!EI :E liiI!ggi ?1t; i?:?ir1 1; iii Iii E,7ui= illi1 liliEill1i!iiiililia:iii l?: F?ili i ii ii ii l t?zi1ii' lEli 11 ii1 !liili Fiil? ??1, a1 il li?i= iiiztE:;

.lJ / ,llutttr.run/

tttltt/tti

Innxluen / 4.1

i n P r i v i r r t l r c c c l ) t i v i t r i ! i ik l r I a p r u l l l r r g a n cn l irrc d i r r t i c :a sigur nici i c a n ) l ) x n i e i , crcderrcri \\/illkic va ciptiga, dar mai tirzitt tttt a ntai f<rst cl i r c c t c ; i a l t c r r r i . i l o : r . " ir .r P l r r s , irrtcruiu- dc asta. i n p a r t c l ) e n t r u c t l p u b l i c u l u n u i c i n c n r a t o g r aifl h L r i d u i s c P r i t rP r c s r lr , i r r l i ' , r : o r r t r r c t< ( ] o r c c t i il r t r n r r iv o l t r r n i n o s pc candirlltul rcpublicancu ocaziaaparitrici r i l c r c P c t i t t ci t t t f ; i c u t l l o s i l l i l r i c0lcc[arca intr-un rnatcriul accstuia c , r P t l c i r r l i r r r n r r tt il i c s P r cl l c e u r cs r r l l i c c ti r r P r r r t cc icr- rlc irc:tualitJg p c iu c i t c v i r z i l e i n u r m d . T o t u g i , i n z i t t r t a l c g c r i l o r l - a : aractcristic sorralc, f i l o s o l l c s o c i a l i i ,i s r < l r i c t r r i s : i t u r i dezgustat,chiar la sflrpirul campanici, t l c p c r s o n a l i t a t c , \'orirt Rrlosevclt. l.-usesc ltoliticil, l)c r c l r r l ic i t r r r l t io r r r r r c l ro i, p i r r i il l r i v i r r t 1 at f i o c c r l c t o r i c d c v o t t l r i d i n p a r t c a l u i l > r o l t l c r n cllc cg i l t cr l c r r l c g c r i r l c c c c a c c c l a r : o n s i < l c r a i il c s p r c t ( ) tc c l l r l ) u r c i r c()ntrilrrl tr i rc r r r r o i r $ t c r c i\r\ ' i l l k i c 5 i r r l i r s t g r t t t c r n i c ai t l c i r t f l u c n p a t l c c o l c g i i l u i d c l r rt r z . i t r s l ) c : i c r t r ti,r r l i r r n r i r lc l i r r r r r i t rp i ir c { c r i n t c k r lrr r i l t o l i t i c c . r votttltti srlttilttstrcazi'l Povcstcacristalizilrii rurgicdunrle crrrangrrjut. V o r n c x c r n l r l r l i c ac f ' c c t u la c c s t c it c h n i c i r l c c l r c s t i o n i r r e l ) c u n t i p L r lt l c r l a t c c a r c n u a u f o s t d i s p o n i b i l e p i n i i l a i n t r o d u c e r e a crrz irrtlivitlurr l . A c c s rc x c r r r l i l te r s t cr r r i l ) i c . s c n s u l t ' is i u b i c c t u l s - a t c h n i c i i i n t c r v i ur i l o r r c p e t a t e . in t r r z g i n r l i tn r r i r l c s t l c c l i t r r r c r l i i r i r l c g r l t o r i k r rr,l i r r l r l i r s t r r l c s i n t . c r r rlcci, cpantionul a fost clescnrntt cil o Inct(xltI nlai Itcz.rrnriind, ( r r r l i o r t r t t , s i l r l r i l t i l nc l u l n s c l ) ( ) tr t n n i l r is c l r i r r r l r i i r ip lc r i r r i n t c r v i c - c l j c i c r r t ,ttl c i r i r j r r n g c cc : t t cc f c c t u l s t a t u l i ri n t r c l ; i r i l c c s c r r l i r r l c l C r r r varc rc[)ctrtii. oatnenii dc congrcr,<rtului? Cum sunt influengagi tului socialasu[)rx r\ccst tiirrzir. indccis in lrrnamai, l-a votat pe Roosevcltin noiem- scle partidelor gi de candidaturi?Ce roljoacd propagandaformalil bric. [)irr ar fi irrcorcct s i i l ) r c . s u p u n e nc ri i i n t r - u n a n u r n i t n . l o n ] c n t D a r p r c s a p i r a d i o u l ?C a r e e s t e i n f l u e n ; a f a m i l i e i g i a p r i e t e n i l o r l r t l r : i r r r r P r r r rc ic l is - a l r o t i i r i t l l t t r g i s i r l p l r r , o t l l t . J l ) c n t n t t o t c l c a r r n a . Lintlc i;i curn al):lr controversclel De ce ttnii oamcni se ltot{rutsc l ) c l a p t , i l t t l r t t t r t t tc l r i t r ct l r n i tr l c v o t , c l i r r r r r n r rl t ul tlilr;cu c t t t t tc v o l [ t c a z i li n t c t ) ! i a o c o l i t . nrrrr i l c v r c r n c ,i r r ri r l l i i r n i r it l r z . i u l l ) c s c [ t r t , [ r r r rt r n a l c g r i t o rc r r c c l r r c r r g r ic t r e d i ca i c r r r r n n i v c l s o c i u - c c < l r r o n r i ctic vot? I)c cc v()tcirzA I)rin dcducpic logicil oamenii aga, iar nu altl'el? l ) u ( i l t l ) c s t c n r c t l i c . L a i n c c l t t r t ,l - a l t r e { ' c r a 1 t t c ' l ' a f t l a c a n d i d a t u r a 5i llrin raportareadirectii la cei chestiona[i,vonr itrcerca sd ariitiint r c l l t r b l i c a n i l ( ) r[.) c t ] t n rc i i a c c s t av c n c a c l i n O l t i o . P c d e a l t : i p a r t c , c e i n f l u e n g es - a um a n i f e s t a t i r n p d c g a p t el u n i p e n t r u a d e t e r n r i t t a c r r ti r r t ; l i r r i r str i - i\ , ( ) t c / . c l l t c u c s t c \ ' ( ) n n i l cc x l l r i r n r t t c1 l c5 n o i c n t b r i e 1 9 4 0 . 1 ,, . p c r r t n rc l r l l L r n i c L r 1 t ct l c r r t 0 c r i r f i r r c r n l r r r r a l i r c c s t r r il ) i i l ' t i ( 1 "A c c a s t i i t c r r r l i r r f r r sli rczturtiittr prittci- \ i i inirintc!q il irriit.llcz,rtltatele . l l r c v i r l l r ti n i u l i c , 1x+4uip_'zisc, c i r r t l i r r r n u r ) l t tc i l i l v i r v ( ) t r l[ ) c l { o o s c v c l t ,c t s i l - i f r r c d [rr i\ 1 l cl t l a c l l t r n i - p.t. t" .:i,niffi i :rlctch'icii ci;a'ti.'Lr cttlrri.'lirtrr5i, r r i r r r g r r sitl,( l v c r s i t l t t clrrrr i l i r l I t l t : 1 t o z i ; i ilrt r c ; ; c < [ i n votanlii,,tttclbili" dirttirnptrl catttpitnici allrr cincsr.lnt l. l)ttterrr 'irrvins t c l t r i i r r f i r v o r r r c irrc c n r t r i r i l o r lr cstc tiglttl sturliu citrrctcristicilc. Ccl ntaibttncxctrtpltt 5 i s - l r t l c c l i r r a t i c p a r t c i r l r r i trilc pLrtcrn \\'illli,icr , l c y i l t i r r P r r l i l r cl t r c r r r l t i l c s P r c i r r i r c c . tn ) ( ) n l ( : l l ti,r r r c n t i a tlc irnaliz,rl Vl 5i Vll. dctrrliat irr eitpirolclc "1. Ittitlc vot rcl)rcl.cr)ta ur'r v o t i n r l l < l t r i v irrc r r n r t i r i ip i a p r c s i t r n i l o rl u i dc la privindintreaga canrllatric infbrmagiilc 2. Putcmacrrrnula l { o o s c v c l t i r r a c c a s t i lc l i r c c t i c .i n a c c l a i ; it i n r p , e l a t r a n s f o r n t a t run oameniiiu fttnc[icde interviula altul.Dc pildd,putemsepara accirstii clcz;rllrotrarc rrincrlrPordrii irrtr-o dczaltr<lbare propaganda satt republicanii totald.in luna rnodulincareau urmirit cu prec{dere u r n r i i t o i r r cs, - i r r i i z . g i r r c lrilti n n o u : 1 l u r ; ; i s i n t l l l t rn u g t i a d c s t t r l c l)cccademocrata, pc baza rcztrlcate clinrdspt"trtstrrilc lor statisticilor t l c s p r c W i l l l i i c c i r s r i - ls u r i I i r r d gi a rcvcrrir la srrrrca rrorapilrca irt crtpid c i n d c c i z i c , in arrrrnritc alcsondajului. Excmlllclc nlonrcntc rlcclirriirrr cl i r r u v a r n r r iv o t a d c l o c . A c c i r s t i a t i t r r r l i n ca 1 > c r s i s t a t t o l c l c V, X liXIV. alcr:rrnrParrici. n c l a a f l r n r i rc t iIrezultarulirle3. Cind un srrbicct de la un irrtcrviu la altul, igischimbri intentiile P i t r r ri in u l t i r r r c l cz . i l c g c r i l o rn - i r r cn i c i o i n l l ) ( ) r ( . u l lt) ii evolutric. Cu sigttrrrttt'J, c l . i n , r t r g , r r t trc[)Lri si-l incadra anunritd irr intr-o s c l l t c r r r t l r i c . 5iin cntru lltrterrr

/)

.ll / tllr,ztttt.srtttt/ t:rt/u /tti

Inlruiu,rtt

f ';/1

l iiltil l ) i l r c l ) l r l i r l r c l c \ ' 1 l n ts d - l i r r t r c t r il ) c u n o l l t c l l r c i - r l \ ' o t a t t o i l t i -v p r i n c i p a l c l c t l i f c r c t t l c < l i t t t r cs t l s t i r l r i t o l ' i i O t l i r t i ic c a n l s t r r t r i l i t r c l ) t l l ) l i ( ' r l n i t l c < ' c p r c l L ' r i i i l i l c t l r i l h l c l r r r r r l i t l r t t r c p t r b l i c r r r r . i n s i i , \ / l l i V I I , c r ro a t r a l i z l t l)c i t,l c a [ ) i t o l c l c l)c t c k r rt l o u l i l ) i t r t i ( l cr,, o l t tc t t n t i t ' t t t x t l r t t : it it l t i r r , l i v i t l r intcnti()nit str i - v i rrtczc p c r l c r n o t r r r l ir r r r rtr - g a m e n i i c a r c 5 i - a t ts c l t i n t I a t i l t c l l i i l c t l c rccrrtri rl\'()trtltilo[ ..1tgItiIi" s i i r t ' r . r rv t rr c i r s i i - i \ ' ( ) t c z cl ) c r c l l l t l ) l i ( : i r r rn i ,r O t i v c l cl ) c n t r L tc a r c s - a \'ot,it)tr-un fcl srutaltttl, 1lc parcrlrsulcantllanici llrtlllritt-zisc. Astf'cl r:iz.girrtlin t c P c r n t i t s ; i c i n t i i r i r n c f l c i c r r t r rl l r o l l r r g a n t l clii a r r l r o r r l c o r r r n c n t s t l l l t s i ngtrrii o a c t i d e o s c b i t , i n n t o d i )c intcrcscilzli I)cntrtl irtllrrcntc l r rr : r r r c i r l ( ) \ ts l r l ) l l sA . s t l ' cr l lc irrlirrrrrl;iisrrn t lti s c r r r i r ti c rr cuPirolclc lV, Vlll, IX 5iX. 4 . I n t c n ' i r r r i l c r c P c t i r t cl l c l ) c f l n i t s r i r r r r r r i i r i r s r rt a t i s t i ce f c c t c l c D c p c r s o a rrelc areau fost m o n i t r l r i z i r llropagantlei. lliltLi,I)utcnt cia i ll)l)al)ici. chiar irt tirnpul <lcsfti5rrriir c r r r ct l c r : i r lc t t n t s i l t , ( ) t c Z c d c a l c giitoric : ci t i p t r r i a t r c i cta r a c t e r i s t i c i l c lrlaiirrtli vonr c()ml)ilrr ctltlr s;i voteze inainte si inccap{ camllattia. cci cirrc sc h<ttiirdsc

cirrc sc dccid irr clecursulei gi cei carc ntl sc clccitl dcc'lt ftrartc i r r t l c c i s cl r t t t t r i n t c n ' i t t . t l a r a u d c j r ro o l ) i l ) i c f i r r r r r r r tlra i r r r n t i i t r l n r l . t i r z i u , l a s f i r ; i t r r l c a n t p a n i e i .A p o i v o n r r r j t l n g el a t t n c l c o o n s i ( l c ( l c c i tc c i t r tl l l c r t ts i r t l ( ) l n t c r r i i l l tl i i r r r l i t a(:cs i i n r r r o r r r c n hlrllr i r r r r r l r r i r l ! i i r l c s p r ct i p r r r i l ct l i f c r i t c d e r t l e g : i t o rm i o b i l i , d c c x c t r t p l t tt l c s l r r c ( l i r t c ,l ) l r t c r n n r o t l r r l i t r l t i l c irrtcn'itr p r c t : c r l rr:r r o r n c r r t rtrl lc c i z . i cH itltr-ttrl lc'l i .t r r r l i i r r r rlr c c s t c c t l i t t t c l ltii lltrctttarttc, o r u t ) c n i i c i l r c l)rin t l c r l t t c c c c a n l n l t c i - i r I i i c t r ts r i s c l r o t i ' r r a s c ii rir t r - r r na n t r r n i t n t o d l \ c c s t t i l r t l c i n [ i r r n r a t i ic s t e s e r n n i t l c l t i r , < l i f ' c r ic t l c a c e l c af r r r n i z . a t c t l c s o n r l a j c l cr r z . r r a ltc , r l i r : itil e c c l c c a r co f c r i i a n r r l c o l l i n i c p r r b l i c i ia r t r i t ct l a r c c ( ) n : , i [ l t i t tlc l r t t r rn t o t t t c r t t r l u t .i r r c l z u l l l ( ' c r i t ( ] rll l t l ) u f c l n p i c r l r c c s t c c a r r z l t c i l r c c s t c c f L . t ' t r t li,n t i r r r l l < ; c i r r t c n ' i r r l llrcciz.rr r c l ) c t a tn c p c r n r i t cs r is t l b i l i r t ro i n l i i n t u i r ct c r r r p o r a ls r ji , l t r i n r i r n r a r c . l r r c i l i t c a z .lin i ult ru)illi/.i cra r r z a l i iI.i x c n r p l c a l c a c c s t u it i p d c a n a l i z i r s c \ r o r r c g i i s ii n t ' i r p i t o l c l c\ I I I , X I I i i , i V . tlc r'ot clcfittitivri. , j t r n gi n c c l c d i n r t r n r i iI a t t t l c c i z . i c s a ui r l t L r la p a t r u c a p i t o l e( c a p i t o l c l cV I I - X l ) o s e c l i u n e d e Urmcazi apoi cirrc analizcazri efcctul canlpaniei astlpra clit'critclor grttllttri tlc . i i c c a r cd i t t t r c c c l c t r c i t i p t r r i t l c c l ' c c t c <i l c l i t r t i t a t icu r t c r i o r I ;rlcgritor v ir r f l t l i s c t r t i r itn t r - u n c a l l i r o ls c l ) r l r r l ti,r l r i n l l ) o r t r l l l t r l i r l cc r r r r r p i r r r i c i n C a p i t o h r lX l . I o r v r r f i s t u ( l i a t i ic o n r l ) a r a t i v va discutaefectclc dc ansarllbltlale calllinigialii Accastiisectil.lne sllecip a r r i c iC . a p i t o l c l e f i n i r l cv o r d c f i n i r o l t r lm a i n t t l l t o r i n f l u e t t g c i l f t c l ) tilrilor v r r i t t t l i c l r o l t r l X l l C a p i t o l t r l t l i r r t i r n p t t l c u t t t p r t n i c i . llcc l c r a l i c r cc t c . O l p i t o l r r l r r i v i t t t lc t p t i g i t o r t t l ,c t ' c c t r rd 1 rs p c c t r l a r i i l op revistclor 5i llrogranlckrr XllI clcscriccot]linLltul politic al z.iarelor, rruliottrnrriritcrlc strbiec;iichcstionaliin tirrrptrlcampanici,iar Capiitt tolrrl XIV cxlllicri rolttl acestor nrijloacc fitntttlc tlc cttt.ttttnit'rtrc (lctcn))inarca r t r t c i < l c c i z i if i n r r l e l a n i v e l i n d i v i t h r a l .O r r p i t o l t l lX \ / tlintrc gn rprrrilor sociale in maxillizarcil acordu[uiqxrlitic t'it.ctvt.tl rolLrl tlrtlogcnitatepolirlcnr[)ri, iar capitolulX\/l va ptrne in relalicaccast:l ticii li cfectul cotrtactelordirecte, dc la ont la onl. <lc la caritctcristicilc rlc Itc scurt, lrtcrarclt dc fag:i evolttcil;/.:i cllrc sc rrizr r r r s i r r r r ba l tlrc c l c c t r l r a t u l u ic i i t r c o l t n a l i z rilt o a n r c t t i l t l r p r e z . c n t a rc a inflttcrlo I i t g i n r l c s c i n t i n r p t r l c a n r p a n i c i ,a j L l n g i n t l i i r l i s c u t i r t <iln f i n l r l s t t r s c l ct t n ( ) ra s t t i ' l i c l o r g l o t r a l ca l c c l r r n p a n i eg tlc irrllttcrrtc.

irrdrr-rrrrtil'ipentrrr cititor i r r l r r r l r lr i lcscricrc ,r s c u r t r r i r o r g r r n i z i i riiri c c s t cc i i i r t ip o r r t c s:c r v i ( l r c l ) r ()ricnti.trc . i r l l i t o l u l I I , c r r r cr l c s c r i ca r i i rr l c r c l c r i n ; r ir r s t r r r l i u l t r p O i r c'rrocri trrontcntrrl irr carc s-a rlcsfii;trraritccstil,r,lr cornplctu introcr c i c a p i t o l c ,r c f c r i t o a r c drrccrca. I I r n r r i t o i r r c lr la rlif'crcntclc socialc t l i r r t r c t : c l c d o r r r il l a r t i c l c5 i l i r g r a c l r rc l leparticiparc rr 1i iclcologicc clct:trrra(ulrr li r r r r l c g c r i ,v i r . c ' , t r . c,rl r r i l c t c r i s t i c i lrc trai mrrlt surr nrrri p t r l i r r: ; r l r l r i lic r l cs r r l r i c c t i l o crl r c s t i o n i r tA i .r : c s t c c a p i t o l cr l c i n c c l l r r t s c r v c s ci l l t u i ( l u l ) l r rs c o l l :c l c c x l ) U n r c z . t r l r a t c lic l i l l ) o r t a t r t cI ) c n t r r l s f c r i rs t r r b i l i t i5 i i rlcscrirr c o n t c x t u li n c a r c t r c l l r i c [ ) c r c c l ) u t? n t r c g r r l s tt r rl i rr .

O scurtilprezentare a regiuniipi a eveninrenva scrvioricntrlrii <leansambltt tclordc funclal asu prasttrdiuluinostru. o regiune Discrictul Erie era, in anul 1940, populatil de un grup micd, destulde prosper{, pa;;nic omogcnde anrericani nativi,angajagi 1;i qi oarecum egrrLl intr<rprolrorlie in iudustrialc ?ncal>itolrrl in agriculruril. Agacrtm sl)uncar)r precedent, anrerican tipic", nu era ,,districtul cerceuri nici nu dar pentru scopurile acestei de modul eranevoiesdfie. Nu eraminteresagi irt cnryvotca;l,al cfcctiv oarncnii,ci ,Je oouzc/e si prezicem decizieilor. Nu anr intengionat anumitc rczultatul alegerilor, ci s'J identificam ollinici care stau la baza fornrArii l)roccse publicepi n conrpr.rrtalncncului lxllitic. Districtul Uric cste o rcgiune cu asl)cct de dealuri, deschisrl insprelaculUric, nrdrlos, a statultri situatdin partea central-nordicA o Ohio. Beneficiind de situare favorabiki, irl)roapcdc junriltatca drurnultri dintre 'foledo, pi C A I ' l ' l ' ( ) t . U l , l l Cleveland districtuldispunedc - ruticr, l)c dc transport l)istricttrl lirie, cxcclcntc ftrcilitatli Ohio, 1940 apdgi pc caleaferatrl.

'l,l

,llrt ttrtisttttr/'t rt/tr/ni

F.tir,Ohio, 1940 I)i,;hirtnl / '19

pi alte gazete neautol'ltone. Dintrc ziarelc ocazional, l l . c l r t i v s t a l r i l r ii n t r l r i n r i il ) i r t r u ; / . c c c il c a r r i , l x ) l ) u l i r t i r t t l i r r L , r i c PlainDcalerpi, unttl cra,oficial, orientarc republicanil, urlul avcl o putcrnicil I ) l r r ) r i r r li , r r l 9 - 1 0 , 4 . 1 . ( X X )lro c u i t o r i( . ) r l p r r lr l c r c ; c c l i n g rS i ,a n r l r t s l i,l localc, lc
( l c rlcrlocrat.dar in csen(A neutrur iar ttn al trcilea n virat tt$or,cu s i r r ; i t t r tc r lc r ) t n rr r r l l i r n i r r c l u s t r iu r rl lr l r s t r i c t u l u i r , v c ao l ) o l ) u l a t i c orienschimb'.rt ClaxlandPlain DealerSi-a a p r o x i n ) i r t i v2 . 5 . ( X X t l)c o a n r c n i .I . , o c t t i t o r ic i l i n L , r i c c r i l u a [ ) r o l r l ) c tinrlrrrl,c;itre dcmocragi. ( l r r r n pi pronrovat pe in lrl40 in timpul alegerilor l-a c i c r r r r tt r n r u . s i t < l t ia l l r i i ; i r l r i g i n a r i< l i nz o n ; i . rrns[L'rc lirrrrc a i t:rrcxdenrocratJ

acoperind tlc radiodin Clevclandpi g c r r r r t t r i k rcri l r cs - r t u s t i r l r i l irtt i c ip c l i t r l i i l o c t r ls c c o l L t l ta t il X I X - l c l , \\'illkic. l)ostttrilc in bencficiaude o tlttn{ reccpli<lnarc p r r r t ci r t l l r i r r r t t lr i n r l t l i r r c l r r s rn roatc rclclelc in)portrlnte, t \ c c 5 t i o i r r r r c r rlii i c c r r r r t rtrrrcitorrrc, Iiric. a l r i t u r i d c o l l r i t r r r i ir c t l t r s ad c c o n r e r c i i r n l i n s t i i r i t i , a r t i z a r r is a u districtul carc, l ) r a c t i c a n trir il l r o f c s i i l r r lri l l c r r r l c l., l x i s t l r rl ) r t t i n cf l r n r i l i ib o g a t c . g i { i t r r r i l ic o r i c t t n t ,r t u r l o t t t i r t r urtc g i r r r t c a l: .r r r t r i l i nc l a s c l cd c j o s . c l l r r . districtului c r .c r xccl)tiic r iitorva t l i n . S i r n r l r r s kn yu , s c r r t l r r r r a r llcorronria r l i r r r r i l it il c c r r l o a r e i .J i t r l c s p r cr r r i r l l r r l r tc in grrt;rtrr( lc t r,l r tl ) u l i n c l o c r r r c i rrrc l r rf i p r r t r r t pi lgricolil l'lriccra dc tip nrixt,ittdustrirrltl l'.corrorrria clisrrictului [ l t l c f i n i t c c i t l t i r r c f i n u c x i s t x u r r ) a l ) a l i l lr cr r r a l c . era eraconcer)tratd iar agricttltura rnaialesin.Sandrrsky, V i i l t r c r t l t r l r a l i q i s o c i a l i a r l i s t r i c t u l r rn i r r c r a , p r o b l l l i l , a t i p i c i i Industria Prmlntulcracultivat indelctnicire ?ntot restulrcgiunii. . a n r c n i i n r r principalrr [ ) c n t r u r r r i c i l ct i r g u r i s a r rr c g i u n i r u r a l c t l i r r i \ l i < l r v c s tO gi recoltele eralrde obiceibune,clemulte ori nrai a v c i l t tl a t l i s p o z i l i cd c c i t p l i i c c r ir n l i r u n t c .l i a n r i l i r r cr'.o r i r r r p o r t a r r t r irlc nrult timp ctt meciia nagiot t r t i t a t cs o c i r t l ;(i p i l l o l i t i c r i , c l t t p rc i t t n r v o n r v c d c i r ) ;i r c r r s s r ic r l c s l i i - btrnctlcclt nrediadin intregulstat.in comparalic
grtra o c o n s i c l c n r I r i liilic t i v i t i l t c s o t : i i r l :S i .a r r c l L r s k l , cc ra r r n o s c i rc t alln

'loledo,

pollulatia de fcrnrieri nrrlil, din regiune eradcstulde prosperd. Cclc prol;lemelor organizatii de fermieri irrdcoscbi L'iteva se declicau r, i s c r i c ir c ; l r c z c n t i r r d a , d c s c l rn , t i c z u lv i c t i i s o c i a l c , , . o r i l s - l ) i s c r i e l il" problemelepoliticefiind rareori abordate. I ; i c : c r r cb i s c r i c r lp a t r o n ao n ) u l I i n t c r l c r l r g u n i z . r r t p ic i n t r u l t a i r b a l i , agricr.rle, t;'J cra destulde neobignuit'J, era Indrrstrirr rcgirrrrii in sensrtl l i ' n r c i r i t : r r P i iI.) r c o l i it ' r r r tc t o r t s c r v i l t ( )P r ir: o P o v r i t l r t i ii r rt rr v i i:fi t r r r i l c (r0de intrellrindcri,oferincl vrco tle risipit:i in ctt canr 3.(X)0 totul ( i n r lrilrlir:c sarr civicc. l i n t t s c p r c i ri r r r p l i c i titrtr t r c l r t t r i l c llolitit:c (lc,a o ganrd de nruncil5i producAnd divcrsificatil dc bunuri. p r i r i l c t l c i n t c r c s c 1 i a s o c i l t i i l cd c a l i r c t r i c r r r ua c t i v c ,i n t l c l l l i r r i n t l lrrcrrri producea mare uzinl din zonil aparf inea unui concern care amn)ai [ t t r r t ' l i l tt l c f i r r r r r r r t r r i . i s t c n t r r lp ^ c o l u crr r . is ir l c g n r p r r r it l c c i i s c L r t i S clcangajagi. eraul) port inrl)ortant SarrdLtsky ai carcavca9(X) corrtlrts t l c c l c l r t c n t c c o n l l ) c t c l l t c l,l r o g r c s i s t 1 . c - lrrrhjc is c i r r o r r - p l r r t i z r t rlrlc ( l i t t o l i c : i i princi;rala in z-onit opcratrl IVIarilor Lacuri, ntarf,l fiind cdrbunclc. rit:it nlcr)lil)cic r i t c v a g c o l ip i r r o l r i l l c r , l r r r{ i c c v c r r l a irrlcolilc varictilgii Atit clatoritrl intreprindcrilorinclustrialc, clit Ei din p t r l l l i c cc r a c a n l c l c z c c c o r i r r a i n r a r c .N l r c x i s ( u r r c o l c g iiir r r l i s t r i c t , gcnerale de aceastd dcpendenpei agriculturrl, zond a scilpat, cauza <lltr cdttcrrtia plr i r c rc r i i s c l l r r c u r rc i r t s c n sf r r r r r r a i l cs l t r i j i n u lp o l t u l a r i e i , partc,rlc violcnga schinrbdrilor cconomice din timprrlcrizci. i r r r r rr c s p c c t a ! i n s i i r r t r c i : r r p r o [ ' c s o r ic l o r r r u n i t r i t i iN . i v c l u l c d r r c i r - irrnrarc pi general, era,in conservatoirre llrecaut{.Celc l c l s u l ) r :n r r c t l i c i r l i r r [)irectiaafircerilor cc i g i r r r r ici r r rs c r r r n i { k r a t ( iv l i o r r a la l p o p r t l r r t . i r q;i vlr r r l r i r r to l ,i r r r r c t rtilii r rl i r i c l r i s a tirn r p r c s i l r lrrri rrrultc ttzirrcq;iiutrcllrindcrierau dclinutc dc localnici Strrtclc I l r r i t c .i r r g c r r c r r r ol)erau cu relativpntini bani provenitidin surseexterne.Tiparul r u n r ra i nrcs{.cc s < l c i aflr i r r i o ,,corrptiing tr le i c l a s i i "p u t c r n i c i l . irl acestor con'run intreprinderiera cel al unor afaceride familic lrxistrrrr Irci z.iarc k r c a l ci n S l n t l u s k v s i p u t i n c o r a s cc l c i r r i r r i riguros. considerabil Totugi,in ciuda nrrmdrtrlui dc t t t c r tl t t i r t t tr t t i t < , ',, t i . t rl o c t t i t o r i i t l i s t r i c t r r l r tn i r r r ic i t c r t us i ( ) h ' t : r / t n t t i .rdnrinistratc

50 / tllnttt.enu/

c'o/rt/rti

Disrirrul li,ic, ()hio,194()| 5l

c o n t r o l u la s u [ ) r a alirc:crilo l irr s c s cs t a l l i l i t r c p r r l r l i c a n irir v c i r u r ) r i c i r r t r c l ) r i n c l c rtil i n ( ) r a f , l a c l i s p o z i p ifco n d u r i m a i i m p o r t a n t e .l l i n t l I ' n i t i u i 1 9 4 0 .I ' l x i s t u s c l r i a rt r r rc o n { l i c ti n l i r s c s c r ic i n t : i ir l i n a n i i d c c l i n a i r r t c la i l c r r r u l t l a p u t c r c , a g ac d r c s i n t l e r t t itn r p e r i o sn c v o i a r l c a dc partid avoaucontacte dircctc ctt nrc,cliilc tlc alrrcc:r in i l l r i v i n t ao P r l r t u n i t i i t id i c a a t r a g en o i i n v c s t i f i i sc rcgrul)a.Anrbclc organizagii i i ntai cli, l a rr c p u b l i c a n i i a t t f o s t u r a i b i n e o r g a n i z a gp i n z o n i r , i a r l i r c t i u n c i ro l l o z i { . i clir a v u t r u l n r a r c s u c c c si n b l o c a r c ao r r r r r c n i i< intr-o nrare nresurdpe forgapropriilor organizapii c x P i r n s i t t n i5 i i i n n r c r r g i n c r cu ir nci sitrrrrti li ) c P i l t a n r t t n c i ic a r es i cicrrti.lxrziinclu-se t l c f c r r t c r . l e c o n v i n : l p a t r o n i l o r .l ) c n t r u c i l o f ' c r t ar l c l i r r l i i r l c r r r t t n c i c l ra din l r c l ; u ; i . r r i l ' c : l t rrln c t l i r rt l c s r r l i r r i z . i t i ti r r r l i c a rr :c r ar c r l t t s ( . l r r r t l r r t : c r cs t c l o r l o c a l c r r t t r c u 5 i s cs r is c i n r l l t t n i ls a u s l r l c v i r r r n l r i l ic n c r g i c l , i l u f i l i a l c l c l o c r r l cn r r c r a u a c t i v c i n c a d r u l u r g a n i z . a l i i l osri n c l i c a l cl a (-lorrtcxtul de unsarnblu n i v c l t r l s t a t t t l L t iI.. ' o r ; a r l c r n t r n c i in u a v c ao i n f l t t c r . r t il n i r [ ) o r t a n t iiin l)c 5 rroicnrbric 1940,cetlifenii Statelor LJniteau mers la urne sii-q;i i t c c s rr l i s i r i c t ;t l o r n i n a t i a patronilor 1 a1 1 6 1 : c : p t a t l i l s i u l ) rn ar t t n r , i t o r i l rc lr r r l c i r gr .l r n p r c l c r l i r r t cc r r r cs i l - ic o n c l t t c i ln u r r i ic r u c i r t l a i l rilz.ll<litrltti. rlcsclris r l c r ; i l t l cl i r l c r i is i r r r l i c a k l ir c r r l iN <x yi s t i u l . t t r r r i riir r S r t r r r l t r s lc r i i z . l r o i r r l l i r l g c r c r i t i r t toi. Attstriit, irr llrrro1,,r, l c c l a n g ac t lc llitlcr o r g a n i z a t i is i r r c l i c l l c , l r a . i r r g c n c n r l ,( ) c o l l u n l i t l t c c i . l r c i r r s Jr l r a g t tc d c j a o c u p a t c ,i l r i n t i r n p u l p e r i useserd l ) o h r n i a; i C ) c h o s k r v a c ifa ofcrca locuri de rnunci'lnccondirionatcclc afilicrcirla vrcun sindicat, 'farile dc Jos i;i oatlci prcclectrlrale arnratele gerurane au cucerit fl'lrrncit<lri n i u a f o n n i l t r r n b l c l cp o l i t i c i n s i n c a i n i c i u r r g r u l l )s a u l ; r r r n t a .C l r i a r i r r i t i r r t cd c a l e g e r i , I t a l i a i n v a d a s eG r e c i a . S t a t c l e i r r d i v i t l n u a l ) u t u t a t r a g c v o t u l l c c s t r - r is c g l l r c n t . I ) c a n s a r n b l t t , i l a r i i l l r i t a n i i n a v e m i l i r a r cm a i v e c h i i n s c h i m b u l t l n i t c v i i n t l u s c r rN i r i r r n u i t l c g r r r l r illt l ) a t i c I< l c c i rc irrragincu t rrlrrril. l L r ig l o l l ; r l rc r r n o rl x r / . cn r r v i l l ci ; i a c r i c r r cr l i n A t l a n t i c . i n c c p u s c r i lc l c j ac a t n p r t r r i i l c d c r c c n l t a r e .A b o l i r e a b r u t a l e a d r e p t u r i l o r c i v i l e i n s t a t c l c totrrlitarc inragineafavorabila a StatelorUnitc l)ul)ca sub reflectoare t : r rr n t i u r r c c a r c i p i a l e g c ac o n d u c ' i t o n r li n c h i p d e n r o c r a t i c ; i l l r i n l r r t c r il i I r c , r c ' . s p c t i l i c ct l c i r r t c r c s cc o tlczl i r r l ' , r i c t r r tc x i s t i r t g t rupttri , u l c s i lc x c r t : i t c ( ) i r r n p i r n it rlri n 1 9 4 0a s t i r n i t i n t c r c si ; i p r i n p c r s o r r a l i t i \ ; i l c irirrtc i r r l l t r c n t i li l o l i t i c i ti r r r l l o r t a n t iN l .i c i r r r r r r(l l i l l t r c A n r l ) l r r i l c ctnicc' . l v c a antcccl l i n c c o n ( r r r a t ca l c l l r i n c i p a l i l c l r c a n c l i d a t i .l i i c c a r c i i r r 5 :ttr r i t it l c l l l t r t c- n l r . l l i l r r t t l t t r t c g r i ,g c r r t t l t r r5 0 t t n i t r t t co r g : t n i z , l t t l c l c r r t cr:c n r a r c a l l i l c U . n L r ld i n e i c a n d i c l a a l t r c i l c a n ranclat; l)cntru i r r c c c : rc c l l r i v c ; ; t cv o t r r l .l ) a r t i t l c l cr r r i r r o r i t r i ; i l o rrucrau pr"rtcrrrice s c ccl;ilrrlt r i d i c a s c r n c t c o r i c 1 i d c v c n i s c c a n c l i d a t t t ll ) a r t i d u l u i i l c t i r r c r c ti n d i s t r i c r( r l c ; i c x i s t a r r n ( i l u b a l s i n u c x i s t r r t r r r i l c r l rc 'l'incrikrr irrrpotrivacilrtrilrvotirsc l)c al)roirpctot l)ilrcrlrsulcaricrei saIc. sra t ta l c v r c u n u i i l l t l { c l l r r l r l i c a n in ) ;i c i v o t u r i l cv c t c r i t r r i l o l l v c n i r t r c n t c l c r r r a j o r c- l < l c a l c ,n a g i < l n a l;ci i r r t c r n a g i o n a l c H r u l ) n u l ) i l t c i . l Uf i a t l j u t l c c a t cg l 0 l r a l ;o r i c r r n r ,i l \ ' c i r u l ) r c i r l ) i l l i l ) l c a r cs - i l u l ) e t r e c u ti n P e r i o a d a c a m p a n i e ip i a s t u c l i L r l un i o s t r t ts t t n t n r e r n l r r il ) c n t n r i r f l i n f l u c n t e c a r r n i t ' i t i . rcprclentiltc in liigura 2. Ele ne-ar putea ajuta si nc reamintint ( ) a n r p a n i i td i n 1 9 4 0 a g d s i t o r g a n i z . r r gIi)iirr r t i t l u l u il { c p t r b l i c a n ; r ( r r r r t s l ' cg rc i tr r c r a l riit < : l r t r p a n i ctil i n 1 9 4 0 . l r i r r ci r r l l l t r r r t i rn t t r r t t l i s t r i r ; t t rili,r r p c t c r r r l c r r r , r t ' m t lri1 ,r: rr il orrrrtrl;r I)istr-ictul gi politica n r u l t n r i r iI ) r . r I i c ai r r c o n t r i b r r ilta a c c a s t i n f i c i c u t l . i \ l a i r n t r l t i{ r r c r o r s t a r cr l e l u c r L r r i N . ' l a i n t i i , i r t l t I a n i v c l l o c a l ,c i t 5 i s t a t a l ,d c m o c r a t i r sc conlrrtrrliru d c r r r t r lc t r r l i i c t i r r n i r r r i r r d u r i l cl ) a r t i d u l u i i. n l l l r r s .

52 / tllanri.e ntul votului liigrrra 2: Lverinretlclc . Henoada cntnltnnici rlin 1940 in r/istrictu/ litie Evonimentelo nalionale Knox 9i Stimsonnumifiin cabinet.PadidulRepublicanvotoazdplatlorma pontrupaco. Willkio9i McfJarynornlnalizali la candidaturA. Doamna l]oosevelt se adreseaza oamenilor in Lakeside, Ohio. Roosevell declarA cd nu va trimitosoldali 'in amgricani Europa. Evenimenlele internalionale A doua A cincoa Franfacere pacea. jumAtate inlervievare Francezii semneazd a l u i ogantionului in lormoniilui Hitlor. septernbtie a Sonrnnroa arrlislifiululfranco-ltallan Churchill anunta cd grosulfloteifranceze a fost captural sau distrus.Laval Instituio slatul ,,corporatist" Prima jumdtate a lui octombrio Willkievorbegte in Sandrrsky. Ultimazi pe de inscriere listeleelectorale SandttskyNows il pe Roossuslrrro velt.Al gasoloa al e$antiointerviu al doilea nului, p e n t r rg t r u p u ld e 6entvr>l C. GeraldL. K. Snrilhvorbegto in laia a 3.000de o a m e n id i n S a n dusky,cu ocazia t u r n e u l ul iu i W i l l k i e

l)itrtitul l,,tie,olio, 1910 / 5.1

Evonimenlelo locale
Al doilea lnlervru cu sur)tecltl osanltonutul

uIrma lumatalo . a tut tunto

semneazA Roosevelt Statele Legea RecrutArii. Unite interzicexoorlulde fier vechiin Japonia. Turneulelectoral al lui Willkieprin Vostirl Miilociu9i indepArtat(opt lmportanlo) discursurl RoosevellviziteazaOhio ?ntr-un lurneu,,nonpolitic" de inspecfie a de apdrare sistemului

incheierea alianlei militared zece ani intre Germania, Italia$l Japonia

Prima iumatate a luiiulie

A treia intervievare a o s a n t i o n u l ua i, l doileaInlorviu pontrucJrupul de controlA

Criza din Balcani

A doua lum6tate a l u ii u l i e
Al patrulea interviucu Prima egantionul, jumAtate al doilea a lui augusl pentrugrupul de conlrolB

Roosevelt Conferinfa $i Wallace nominalizafi la Convenfia panamericand DemocratA la Havana privind incop rlozbatorilo incorporArilo; Lindbergh indeamnA la cooperare cu Germaniadacd lortele Axei cdgtigA. Roosevelt reitereazi:soldalii americani nu vor fi trlmisi in afaragranilolor Willkieisi fine discursul de acceptaro la Elwoocl, in Indiana. Wallacedemi- Primulmare sionoazddin cabinol. bombardamonl Recenzarca imiqranlilor britanicasupra do alte nnlionalilali. SeBorllnului natuladoptAun proiect de lege privindn-.crutArile Marea Britanie Discursul de Ziua Muncii oblino navo amerial lui lloosovolt, c a n o ,i n s c h i r n b u l chom{\nci StaloloUnitosA u n o r b n z o n o r i o n o so unsascaDgnlrLt o 9i navale.Prima din apdraretota16. Congresul cele l4 zile de. voteaze Legea Recrutdrii raiduriaeriene asupra Londrei

A doua lumatate a lui octombrie

rocnllilor. Conssmnaroa John L, Lewisil suslino pe Willkie. Willkie in Italia VestulMijlociu 9i in Est (opt discursuri invadeaze lrei Grecia imporlanle). Primolo politlco discursuri alo lul Rooseveltin cadrul campaniei

Cleveland A doua Plain Doaler jumdtate incepe sd-l I lui august suslinApo Willkie

Prima A gaptoa a i(,matat inlcn/ievare a lui egarrlionului noiombrie

ale Ultimele discursuri campanioi: Roosovolt in gl Cleveland, Brooklyn Willkiein New York.Ziua pe 5 nolembrie alegerilor,

Prima jumAtalo a lui septembrio

O r i c e l l o l i t i c i a nl l r a g r n a t i c c a r c i ; i n r c r i t i in r r n r e l ec u n o a g t e b i n e s t r a t i n c r l r cc al c c t o r a t r t l u i anrcrican.Printre uneltelc salc cotirlicnc trcb t t i e s d s e n u m c r e c u n o a f t e r e at i p r t r i k r rd c o a r n c n ic a r e s u n t p a s i b i l i t l c a f i r e p t r b l i c r t n i Ntt itr rci n n l i g i s r t u t l c r n o c r a ; ip r i n t r i r c l i l i c . zista prea mult in politicli clac:l nu trr sinrti la instinctiv care cetil;eaneste sau nu sensil>il a r g u r n e n t c l eu n r r i p a r t i d s n r a l t u l . A s t d z i , m a i p c s t e t o t i n A r n c r i c a ,l l o l i t i c i a n u l p o a t c c o r ) t a1 l c b a n c h c r i , p c o i r r r r c r r i i clc aftrceri,pe episcopi pi pe nrultridilrtrc cci a f l a g is u b i n f l u c n g a l o r c a v o t a n t i f i r l c l i r r i r c p u b l i c a n i l o r .D c a s c l n c n c i l ,c l g t i c c i \ i n r i g r a n l i i , n r l t n c i t o r i i , . l ) r c o l i ic , a ;i rrrrtjoritatcir - in spccirrl cci ccl<lr din 1;arohiileacc.stora din urage constittricbaza Partidultri Dc(;Al,l'l'ol.llt. ill

nrocrat, c u e x c c p t i aS u d U l u i t r a d i t i o r r l l i s t . 'I'rrisiturile prin carc rrlr politician ditl'rcnl)il'crcrrlclc l i i t z r l d t t r r c c i , r cprrblic:tr tr lc rrn(lcnloorut , l)irr

sooirrle clil'r(rc sri tic statutul cconornic, rcligia, rcz.itlcnla5i . a accstcrt rcpublicani ( ) c t l l ) a I i aL sc l)oatc atliittglr ttn nl si denrocrati cincilca I'actor- virstl. I,lxpericnlanc aratricri

5h

'llrt tuttltrt/

t,o/rt/tri

l)iluzrlrlr.totiah liutrr tvpultlinni;i rlatrunt1i / 57

a c o b o r i t l a 0 , 6 s a u l a 0 , 7 . rD e q i e x i s t l i o a r ) u n r i t d d i f ' c r i r ic , orel'Jtia t i r r c r i i i i c r v i t rli) c c o l ) s c r v r t t oirri- r p o l i t i c l i ,a g ac l l n t o l i r c a i i n n r a t c r i r vrrrirrtic, rhrpii crrrn sc vc(le, estimdrile furnize'azA o clasificarcrelativ t l c r r r t t z . i clir ia , rrtc sirrr n)alticlc. bilri. in rrrarc ,n 1 9 . 1 0 c,o r r l l r n r ia l ccirss [ tr r l ) i r r t cs , t u ( l i u lv o t t r r i l o r l i n I , l r i c i [)rrr oarc clrrsillciilrccstccvalurlrio'arncniiastf'clincit rczultirtul c x l ) c r i c n l r i . l ) a r f i r c c n r a i r n u l t r l c c i t s d c o n f ' c r cs t a t r l r l t i i n t i f l corcsl)unclii cxpcricngei gcnerale? Din nou, cxistti probe care sri u f r ( ) r c u n o l t i n l c d c l x r n s i r n g .S i s t c n t a t i z . i n ( x l ccstc cun()$tinte t l i i r t t ln r i i s t t r ir rc r r l i l a i n l l r c n l c i l i c c : i r r r i itrl i r r t r cl c c ; t i I r r c t o r ir r is t r a r r r a t rtl: r i c v a l r r i i r i l cS I j S s u n t i n t r - o s t r l n s d ' r c l a ; i cc u p o s e s i u n i l e rcirlc alc cclor clrestiona[i. C u c i t c s t i r n a r e ae s t e m a i t i l l c r i r i i ,s t t t d i u l i i i c r a r l r i z . c a z 9n i I c c v i c l c n ; i a z .i{n t c r c l c p c n d c n t a . n l J t c r i d l c i r r a l t r ic , r r i l t ' i t n l r r im i r r i s t t n t v e n i t u l r n c d i u , n u n l i l r u l d e a r t i c o l cd c t r zc i t s n i cs c t t r n p cc t c . { Itolr"rl stututtrlui socio-cconornic Accstc cvaluiiri .SESsunt strf,nslegategi cle nivclul de cducapie Astfcl. cclc mai inalte estim{ri se rcfer'tr la oanrcnii r r ls u b i c c t i k r r . irr,rintc t l c : t t l i s t : t t tr ;t o l u l p c c i l r cs t r l t l t t us l ocio-ccorrotn i c j o r r s c i l . j o r r ri:ri lt l c , t l i r c c r i5 i l l r s p c c i r t l i 5 t i n , v r c n t c c c a c c l c i rr ) r a i stlnt ilc()rr t l c i i t t r i t cs i t r l r c t t t r r rr lr tc i c k r rt l o t t r ll l r t l t i t l ci r l l l o r t l r n t c s , r l r r r r r r l i z l(n l r r t cn l i r i i t l c s n ) r I l l c i t o r i k rp r i l u c r : I t o r i l oa r gricoli. n t a i i n t i i i r r c l c x t tt l l r r p : lc i r r cr r r i l s r r n i nu lrrrirctc r c c i l r i t ic is r ticri. l ) c s c r r r t ,s t r r d i i l c i l r r a r i l t a c c i l a c c s t cc v l l u i l r i c l l i t a t i v c r c l ) r c (.lcrcctarca opinici publicc firkrscgtc r l c o b i c e i c v a l r r l i r i l ci n t c r /.intiiun [el dc nredie sau cle fhctor comun al estimrtrilordit'eritelor v i c v a t o r i l < llrl r i v i n r l s t a t u t u ls o c i o - c c o r r c l r na ic l s u b i c c t i l o r .I . c v o n strrtuturipentru grupLrrilesocialespecifice i;i <liversecu crlre sLlnt r r t t r r ri n c o r r t i n r r a r c c s t i l ) l i i r iS l l , S ' . I n t c r v i c v a t o r i is u n t i n : i t n l i t i s , r r s o c i r ro t ia n r c r r i i .I i s t c b i n e c u n o s c u t ,d c e x e n r p l u , f a p t u l c i i , i n cr".rlrtczl .o c c r r i n p c l cb . u n r r r i l c ,f ' c l u l t l c a f i q i r l c a v o r b i a l c s r r b i c cr n r r l t c c o r . r . r r t n i t ru ' rn ti. n l l n t c d c f a n r i l i cc a r c d a t e a z i i d c s c c o l cc o n t i l o r c h c s t i o n x t i l i i s a i - ic l a s i t l c cc o n { b r n r p o z i l i c i l o r i n i n t c r i o n r l c r i i r r r a i ' m t t l t c c i t b o g d g i aL . I no m ; i c u b a n i ,i ; i c u s t a t u t l ) r c s t i ! { i rd .r ( ) a m c n i i c u c c l e n t a i l t u n c l o c u lrrrnilialva 1l cirtllogat de cdtre cei carc-l chestioneazd ca fiind c o r n u n i t i i l . i ip , otrivit unui [rarcnr. i n l c , n r < l l r i l i il,r a i n c c t c . , c u c c i n t a i r n r r l ; i l r a r r il t r i n r r r r t r a r cv . o r I s u l ) c r i ( )r t n r r i ac a r c s e c a l i f l c dd o a r p r i n t r - u n t r ld i n r r e a c e s t ed o u i i t ; i t t r t l o g ic r lu i n , i r r r o r r r r r c rrrliiir rc c r r l : r l tc rx i t r c n l l ,c r r I ) . i n t l i s t r i c r u r iirr r t t r n r i l ,l a r e n d u l c i , v a l i l ) l a s i r t :rll c t t s t t l l r a a s l ) c c t cl.a r p c r s o r . t r d l,)ric,1rr<rccrrtirjclc arrrvrrt allroxirnativltnlliitoirrca clistrilltr 1ic:A,,3%.cclci celrcnr.rdro nici lrani, nici un nume vechi. Dvah.riirile SIiS pot Ll, l'I(/r,;C' r, 33'/o; ()-, 30% Si L), 2{l'/o.l li consitleritteo cuantificare a numrirului dc calificiiri pc carc Ic l ' l x i s t i lu n n r r n ) i l r g crrcralc < l cc o r r s i c l c r r r l ii irrrplicatc i r r t r - oa s t f c . o b l i l r c l i c c i t r c s t t l r i c c t l ) c s c a r i ls o c i o - c c o n o n r i c r li.r.ts a c c s t s c n s , rlc clrtsilicirrc , r ra c c s t c i r ir a i c i . zl ) r i r r r i i rr r t r c l x l t l l c u g r c r rr c z , u n l t l t c r ln i n d c x g c n c r a l d c s t r a t i f i c a r c . ; t c s t c l cS l i S r c p r c z . i r r tu l r a r c s e :r c { c r : i l l c r c d i b i l i t a t c ar r r r c ia s t l ' c ld c p r o c c r l t r r it l c c l a s i l l i n c c n r i l s u r ra i u d i l ' c r e u g i aa t c e s t cn i v c l u r i S I i S v o t u r i l c ? i n c c c a r c . A r c o n r l r r c cr l o r r i it c s t c i n r l c l l c n r l c n t c l a a c e l c a p ir c z r r l t a t c n r r i s t r ro i ir r u r c n i ia l ) i l r r i r ) e n d i { ' c r i t c l o r n i v e l u r ia u s p r i j i n i t u n u l s a r l Avcnr citcva pro[;c in lirvoirrca unrri risltuns ltoz.itiv lrraocustar ir)trc a l t r r l c l i n t r c c?a i u f o s tc l ed o u i i < l r in t a i n r L r l l i l)artidcll{irspunsulcste , l r a r c . L ) x l l c r i r n c n t c l ci l u a r r i t t t c i d o r r r is c t u r i t l c e : v a l u i i r i r . c p r e rcpublicrni cotupila nivclul A dcclt Ia nivclul D (vczi l.'igurrr3). Sjr, I r c n t i n ( l r r p r c c i c r i l ci r r r l c l l c n t l c n t ca l c r r c c l o r r r ;s i ubicc;i tle ciitn a f l c c r r c l l a si r r j o s l ) c s c r l r a . cLr c v a l u r l r i i s t a t u t u I u ip , r < l l l o r g ir cl)ul)lllcciali irrtcn'icvatori, r l a r l a t r c i s i i l ) t i i n r A nd i i s r a n ; i i ,a u < l c o r c l a r rcanilordcscrcgtc pi pr<.rcentajul cre$te. denrocragilor . < l c 0 , i i . ( l i n r l a c c i i r s is t r b i c c i i a u f t ) s t o b s c n ' a t i < l c c k r i o A n ) c n LIn astlcl dc indcx gcncral, util pcntru stabilirearcladc;;i fbarte , ' liilor generalc, rrdcscaascundc l'ruan[eintercsante. De pildri, un (t. .Sl.,S..rrtrio-a onontirslulu.r tctl.\.

I
5'l / ,llr, tnr.surt/ toltt/ui I ) i/ar np le .roti a lr r/ i t ttt tt'p u ltli n n i,r i r/cttt on u I i f 59

Irigtrra 36 ()arnt'uii ( u stdtut .rodo-ecoilotlic(rtiucl S'li,l) irlicat au lettrlittln rle a-i uofutnui rlrpulti 1tt'rrltubliraai rltait 1tt rlnnrtrruli

I;igtrra 4: tlluruitorii ii aoreaz,tt pe npublirzrti itrlrro rttri.strrzi nrai ttir.i rlrit fuur.tionarii, itsrl, rhti nk:elul ,\'li,\, arfe rut:/rt.ci,tctrpa|ia detennind rlifen,nte tcsernnificalit;e
A+ll Funcli- Munonari citori C+ Funcfi- Munonari citori CFuncf i_ Munonari citori Funclionari

t-l FI i"-l n n i-l t-t l'""1 l""l L_l tl H ll l*.1 L_,1 tl tt P]


A

c-

[_l

tl

lrr*i tl t__l
(52)
t-:

H tl
tl

Iuuo" I
(s61)

(268)

(s1B)

(310)

EE EE II-! EEEF
(78) (101) (6) (721 (6)
c:: Democrafi r-r Republicani ( ) NumArtotal de cazurr

Republicani --l

Democrali ( ) Numartolal de cazuri

tlirtrrgi, sociologintcrcsittdc concclltul dc,,clitsli" ar l)tttcacredc cd un o clatir ce oanrcnii sunt clasificati d.pii inrlcx.l gc.erirl nrai nlult iltctlrcl pro-, sES,clasificarea astf'cldc indcx al stratificiiriisocio-econonticc irr frrnctie de oc,pagie nu aduce distincrii ir,porcii lucnt careconteazi cu' tante lllcnra tlccit o dcsctrrcii.Iil ar putea sttgera in cad^rlgrrrprlui. cu altecuvintc, .ame
r o n c r c t r; I r i r r r l i v i < l r t hir n r r t l c v l l r ; rc t s t c p o z . i l i rc l i o b i c t : t i v r: i s i s t c n r t t l , soci.-ct'ononric iru,irr nrlrrc, ircclca;i ollinii ll.liricc,intlil'crcrrt tlc s t r t t i s t i cl i r i or;tt1ra1ic. g c r r c r i r lr l c l l i t c c r i 5 i t l c p r o r l t t c g i cl.) c t t t r t r t t t t r i l s p t t t t s I)aci inclicclc slis gcncral a sul)ieclilorfu inn-i ocrrplgici accastillrroblcrrril, cstc ncccsartl o sttbclasificarc asul)ra dccizicide vot estenricil. riorztl difcritclor nivcluri SIIS. Depi nu este scopul acestui studiui Dar l)oatec:i fhctorulesenfiar nu este atAt

'ii crracclapi statrrt

rilrniine consriurr. irrf'lrrcnra ocrpagia eficcrivd a

s i l c v i r l u c z c i n d c t a l i u s i s t c m c l ec l c s t r a t i F c a r c , l u l e x e n r p l t t s a t r l tunci persoanc, clt <lpinia sadesprc pro;lritrl statut social. LJnnrun_ tl<rtril tlc ascnlel)ca subclasificiirivrlr arilta ci indcxul genem/ SES", citclr, dc cxcr'plu, poatcfi saupoatcaspirit c, i n r a i i dc aceea, n u o c u l t c a z i p r o l l l c m c l c n r a i s r r b t i l ca l c s t r a t i f i c i r i is r - , c i a l e se poa[eitlcntificacu o frncrie de c'ndrcere. in caz.rrr d c g r i r l r i il j r r t { l r rs t u d i c r e aa c c s t o r a . acesta, cl poate aveasentimentulcii prosllcritatca i lui llersonalii ()rr o prinrii bazii pcntrtr a clctaliaclasificarett (F'igura4), ptrtemi cstc lcgatii nrai dcgrabiide prosperitatca

sii fic acf dc echipdpi,

dc ansrrnrblu aralaccrir

tirrc scurrrir t l c o c t t p a t i i l c s t r l l i c c g i l oc r l r c s t i o n a t i .[ ) c f i c c a r c n i v c l dcciit dc concli;iile dc rnunc'.I. Poatecli scntin)cntul..cle clasri,, irl - l "s p c c i a l i q t id SIiS. grrrprrrilc t l i r r [ ) i r r t c i,l . s t t p c r i o r t r r i i n d i v c r s c utui i'di'id cstc ,n firct'r

r n c s c r i i ,, l r r r r c r r i it l c : r f t r c c r ic ,l c r u l i ; i c o n r c r c i a n t i i c r a t t r r t a ir c p t t - i rrilsrrrrl r'ai r'are dccit ocullagia rcalii.ca si strrciicnr accirsrii llosi( m c c a n i c i blicunc tlct;it gruprtnlcrlin [)irrtca,,infcrioar;i" c a l i f i c a l r , bilit:rte, in oct'rrrbrie si i. noicnrlrrie r t r t t n c i t o riir r r l u s t r i : t;l i l t t c : r i i t oa rg i ricoli).1

carc-i inl'lue'tcaz.d, dc firpt,v'ttrl irrtr-,

a fostl).sil urnrtrt,arca irrtrcbarc:8 ,,()inriarlintrcrrrnritrarcrc gnrprrri sirrrtiri cii ii rrPlrrti'ctil,.

60 / rllnari.rur/ votttlui s - a P t l st l r l l r , t t o a r e a I ) c n t r r rc c i c a r c n t l s - a t li c l e n t i f l c a t c t lt r i c i L l n t t l , cel ntili mtllt?" l{ils1.ltlrlilrlrcb;rrc: ..Carc tlintrc clc vil intcrcscrtz.ii r t t ; c s L ic ntrcllilri itll lilrllizrltllll l i t t . l a t s t r l l i c c l i i s r t r i l cl ) c c : l r c l c - i t l t s - a l i l c t t ti t t c i l o s r t l l c l i r s i l i c t t r c . s c t r l c t l u t c 1 l cl x t z ac r l r t l i a n t cntalc ale oatncnilor ctl tlll stattlt satt i d c n t i l l c i l r i l c Astfcl, ar d c v o t < l c c i r< l c t t l " r a tlio cc n t r l l d c c i z . i a a l t u l s r t r r tr u r t ii n l [ ) ( , r t i l t ' t tp l l l c s t c s t l ll ) r i l l z r l t 1 ltrl,Cv r c l l l c c c cl'cctivi( i I i i g r r r r.r5 ) .[ , r r c r r r il t c c s t i n :i rtl r , i l l sl c g l l tt l c r r l l i f i t t ; t o t i i r r t r l r l t t r : c rirtri c i t t t t c l c t t t c l t tr r t i t t t < l i r r r t c c s t t l ic l c vio t t t l . D c l i t p t , a d d t t g a r c ia aritrrtlirrlli cilrc inllttcllgcazr opIltls l x ) r c $ t cc c ) n s i ( l c r x l )lil r c t l i c t i b i l i t a t c a r r r c r r tr l c i c l c n t i l r c a r c nilor politicc, aiit clull al)arc cil in ttrnra clasillctlriitloar pe l)ivclurl o r l l l l i t il l l l l l l i t c : l ) t l . c o l o ,a l t t t l c s e t l P c r it tl c r l o t r l l A SllS (l;igrrrrr.|) cA + l J , )i,l t c o t t l p i t r a l i c t t c c l c S l i S s t r p c r i o a r( l r l i c : r r rl ir r r r i v c l t r r i l c i p f c r i o a r c .D c d r t a a c c a s t a i,n c l u z i i l d 5 i a u t o d c l i n i r i l c s o c i a l c a l c itt litttp cc ocu/)d/ia rcalri rort/riltttit ittlt'o ntrisurri rnicri lrt nualizrt rrh/iti rlirtlrv niurlttl.\'/i,l ,ri uoltt/ rtlrilrrt' nilui, olttinerno rlift:rvtttioe tttrti nutr it futr.lie r/cltplrr/ clrcsliotat,rcron.rirlcrri1v .rinerc apat/ittitd cd un .subiert ,,c/aseinurtciloa:e" .rau ,,r'/a.rtidc afurci"
A+B Clasa do af aceri Clasa muncitoare Clasa de afaceri Clasa muncitoare Clasa Clasa clo munclataceri loare

l)ifrnrleh sodabdinm npilllnni ,ridnnorm/i I (tl s - a a c c e n t u a tp a n d I a u n r a p o r t d e a p r o a p e o a r r r c n i l o rc , lcoscbirca t r c i l r tt n r t t . l [ i S l x r a t c { i n t r a n l a t l t r i r t r r l l c l t t ll i r l ) r : s t r r r t , i n r l c x t r l g , c n c r aS cunl ar fi, itc'I, idcntitlcarca tle sirrc. rrltc rrrritririrlc nrilsrtriisocial'tr, (irr cit caracteriz.are a s u b i e c t u l u id e v i n e m a i a m d n u n [ i t d , sa ociald s c l ) ( ) 1 r ts trr rrtirt l l r c c i z i ca f i l i c r c a l t r i p o l i t i c r i . c t r r b i l ic t t n r a i n - t u l t i i r tt t n u r i n r a i l r ) t t l t cq ; ic l c o c i r l i t i t t c , a r c y r o s c c lb O a r r r c r r irir r r r li x ) r { r l f ic stnlt,dc rcgttlil, i u i n t c r c s cd c a f t r c c ri llcc$tia l l l x i l ) u n r l ,o : r n r c r r ic Oarnerriin]ai s'Jraci, ale ciirorcasesau haine sunt rlc ntai rc[)ublicani. ctt consrjitlti tig-s|le ii votcitz:i prorrstri citlitittc, clrrsanrttrtcit()'.lre i o c i a l ed i f ' c r i t c ,r , o t u r id i f c r i t d \ p c r l c n r o c r a g il , r r t r d s i i t u r s

Apirrtenenlu rcligiorrsrl gi virrsta i n d i s t r i c t u l I l r i c i r n r a i e x i s t a t g i r r n a l t f a c t o r ,n u n ) a i p u l i n i r n l ) o r t i l n tr l c c i t r r i v c l u l S l i S , A c c s t a c r i l r c l ) r c z c n t a tc l c a l ) i l r t c n c n [ a rcligiorrsri. (r07loclintrc protcstanli pi nunrai 23o/o tlintre catolici itveau i n t c n t i a r l c a v o t a c r r r c p u b l i c a n i ii n l L r n an r a i . L i r p r i r ) r av c d e r c , a r P r r t c i rp i i r c al l n r e z u l t a tn e s e m n i f i c a t i vC . a grup, crltolicii accsta n t t t i s c i l z u tt l c c i t l l r o t c s r r l l l I i i l u , i n l l c n c r a l . u r ) s t i t t u tc t ; o n < l m i c $i rrccsr t c z r r l t i l tl ) o a t c r c f l c c t a p r t r q i s i n r l l l u n i v c l t t r i l eS l i S . [ ) a r r r u cstc'.r$rl. [ , a ( l c c a r c n i v c l S l i S , a f i l i c r c ' . r c l i g i o a s {j o a c d u u r o l a f i l i e r i i p o l i t i c c ( F i g r r r a6 ) . i r r l ) ( ) r t a n itn d c t c r r n i r r a r c a dintrc protcstlngi gi catolici l)oate avcrl nrai Accirstil dil'crcrrgri I)oatccil ca se datorcazid l i f ' c r c n l c l o rd c < l r i g i n c n)ultc cxl)licapii. c t n i c i i c l i r r t r cg r t t p r r r i l cr c l i g i < l a s c in . m a r i l e o r a p c ,i r l i t n d e z i i ,p o l o , i n t r c c x r e c c i n r a i m u l g i s u n t c a t o l i c i ,a u s t r e n s e ncz.il ii itrrlicrriid l c g i i t r r rc i L rI ) a r t i t l u l [ ) c n r c l c r a t D . a r a c c s tl r t c r u n u c s t e r e l e v a n ti n cxplicarca c o n . r l x ) r t r m e n t r r lp uo i l i t i ca l c a t o l i c i l od r i n g i n r r t r r[|i r i e , r r n t l cr r r rc x i s t i l d c c l t r t n s i n g r t rg r u I c t n i c c l i f ' c r i c t l e m r r r c i rn r a s di r a n g l o - s i r x < l n i l9 o irc a r es r in t e r i t e ,p r i n d i n r e n s i u n i l es a l e ,s i f i e l r r a t in consitleritrcc : cl gcnlat). Orlrnpozigia rcligioasd a accstui grup i i n d i s t r i c t r r lI i r i e . cstc acccapi r : a; i a r e s t u l u i p o p u l a p i e d

Iiigtrra 5;

t)
Clasa Clasa de mttnciafaceri toare

F4
L_l
(75)

r1 tl l""l
r:-l Democrali r--r Republicani ( ) Numir total de cazuri

6/ /,ll*ttisunl

utltlnt

I ) t/u vn1e lr .vri a lr r/i n t n n'1tu /tlir n n i,r i ie u t ot t n I i

l;igrtra (r: /llutlotc'ttla rrli,qionvi itnparle aolurile frtartc clar" Acest /rrotr tnr /xtolr /i alihuit [up/rr/rri rri, irt '\lmdt (/tite, rrt/,t/irii .tttttl, itt nrrlir, .riluali naijrts rlu'il ltrotr.rlaulii pr rtiuclrt/ ,\li,\'. llcla1ia rlitlrv t'rt/trri ,ri ufartutt ttla tr/i.qioa.vi.rcttrttlittt amasi h feratt nbel ,lFS
tl C+ Prolos- Calolici tanli

cProtos- Catolici tanli

U Protos- Calolici tanli

Protos- Calolici tanli

n
il
l; IJ
(42\

tl lzr; I
14o/o

(386)

( 11 3 )

r---r Dcmocrali E=l

( ) Numar totalde cazuri

c stnc, l ) a r i t r ; c i t s t iti c r t t a t i ! ' i i t l c c x l l l i c a r c , n c s : l t i s f l i c 2 i t t l i tirn l ,s t c t l l a i c,r l r c ,l i l r l l i t r t l o i ; t l r c c o r r l i t r cA c l r l c t l i i l l t t c i r l l t c i l ) ( ) t c / . c ( c l c I ) a r t i c l L[r)l e n r o v r r l i r l r l . l l t o l i c i i r l u f t ) s ti t t t t t o t l t r : t t l i l i o n l li l t a l a t i . ILrlli it a l i c n i ; i p o l o n c z . iN i, c r r r t ,p r i r l v r t l t r r i l cd c i t r t i g r a t t l i r l a r r c l c z . o l ) s c rvtrm r) i c t t r o c r a ta u f t ) s tc a t o l i c i d t r p i i c l l n l l i t l c r i a i I t r r r t i t l L r l tI recctrli ai Conritettllui Nalional: [ ) r r r c u r g i n ( ll i s t r r P r c g c t l i n g i l o r l { a s k o b , I i a r l c l ' , I i l y n n , W a l k c r , I l a t t r t c g a n- , i a r A l S t t r i t h ,c a n d i c l a t r r ld c n r r , c r a tt l i n 1 9 2 u .c s t c s i n g t t r u lc a t o l i c a c i t r t l ic a n d i d a t u r d politiceale a l i r s t i n a i n t r l t i iI ) c r ) t r up r c l c c l i n r i c .A s t l ' e Ic : i s i r r r p a t i i l e ,x l l l i c a t c l l r i n t r - u n s i m p l u s u n t , i n t r - o a t ) t l n t i t l it l l r i s t t r i ic r:atolicilor lirptistoric. t c t r < l i t l f ls i il {ic sttspilttttli t ,a a c c a s t d l : , s t cl l o s i l r i l ,r l c l t s c r t t c t t c rc a l c c l c r t r l i rc i a t o l i cc i i t r c[ ) a r t i d t t l[ ) e n t o i n c l i n a t i i l ct r a r l i l i o n a l c si r.lc c r i l t , u r u n l r i t r c a i s t o r i c i i n r r g r a g i ctil i l ' c r i t c l o rn a t i o n x l i t i i f ie u r o t ;i n f l t t c n l dd i r e c t i , p c r r c . l ) c 5 i l ) r c o t i i n u v o r l j c x c r c i t a tn c r t [ ) i i r i l<

cstc probabil ca pref'crintele lor sd se fi rdspAntlit in intcriorrrlcon)ur r i t i t i l o rr c l i g i o a s e N . r r c s t c c x c l u s c a u n i i c n . r i a ; i , i n s P c t i ic : c in r r [ r n r t c i n t c r c s r r gtil c l l o l i t i c i i ,s r i - p f ii urmat contlrrcrltori ric l i g i o s i .c a ( ) c x l ) r c s i ci r s o l i c l a r i t r i t d i i e g n r P , a t a t d e d c s i n t i i l r r i t dl r rc a t 0 l i c i . ( ) a l t l i p o s i b i l i t a t cc s t c i l c c e ac l v o c r r lp r c c l o r n i l r a n t clc:nrot:rr rlt ir c r r t o l i t : i ks r :rl l i c c x l l r c s i ar r n r r g i ru;'r rrinoritllr s.u s f i n i l r l r r r r1 l : r r t i t l s i l t t i l t r r t r l i l i o r r iirt lt o 1 t o z , i 1 i n c .c c l c l n i l i n ) u l t cc : q r r r t r r r i t r1 l r1 i 1(:1c i l n c ,c u t ( ) l i c i is r r r r ti r r r r r i r r o r i t a t c , l t c i li i c . o r n p a n l n r d 1,l ca : rrsirnrlllrr, clr [)rorcstantii, iar in nrajoritatea conrunitiigilor din Norrl tlerrocriltiirel)rezintiiun partid nrinoritar,in poficlasrrcccsclor lor reccrrtc:, \ ' o t u l , , n o r n l a l " r i i r n i n i n d c c l r c P u l l l i c a n .C a t o l i c i i i - l r l l r r t c i rv o t r r lr itlcntificrrii lor crro rrrirroriflrtc.,) Pctlcrlocrati i;i ca irtirrnarc I ) i f i : r c n g c l c r l i n t r c i r r c l i n a ; i i l cp r l i t i c c ; r l c c c l . r r l . r r i i g r r r P r r r i r e l i g i r a s ea j r r t r ll a i n g c l c g c r e a unei noi relagiic , c a c l i r r t r cv i i r s t r i5 i c l c v o t . S c s p u n e c d < l a r n c n i ir n a i i r r v i i r s t i ls r . u r t Prcf'crinlclc rnui <:onscrv'irto r i r o a r r :l l r i v i r r g c l ei,n c l u s i v i n p t r l i t i c i l , in atet l)cntnr crl \ ' o rs i i - $ ll ) c r [ ) c t n c z ct r c c u t u l .p c c a r c - l i t l c a l i z c r r z d c,i t p i l . r c r r r r r rr .il a t r r n r r ir r r u k c r l c i r l x i r a t .O a r n c n i i n r a i t i n c r i s r r r r t , i n r n o c lf i r c s c . nrai libcrali, nrai rcccptivi la schinrbare. Dac.j sc acceptli srcrcotipul corlrrn llotrivit crirrria Partidul l{cpurllicar) estc nrai ,,txllrscrv l r t o r " , i r r r c c l [ ) c r r r o r : r l ttti l r t i , , l i l l c f t t l " , a t u n ( ' i r l c c l i t c 1lrcstt1l0z.i1ir p i t r, s rs i c :c o n l l r r n c [ ) c l r t n l t l i s t r i c t r r ll i r i c , i r r r r n r r l1 9 4 0 . I r r r r r r r i5 , 0 7 o< l i n t r cc c i a f l a g s i ull virsta tlc,r5 dc ani intcrrti.nrru sii-rvotezc Pc rc:publicani,c.nrparativ ctr 55Torlintre cei llcstc 4-5 t l c r r n i . ' l i r t r r ; ; il.r c c s tr c z u l t i t r n u s e n r c r r t i n c5 i l l c n t n r l ) r ( ) r c s t r r r l r i 5 i c a t r l i c i , l u a t i s c P a r a r( l i i g r r r a 7 ) . N u n r r r i ' [ ) r o r c s t i r n r iv i irstrrici c r a r rn r a j o r i t a ra d e p t i a i r ep r r b l i c a n i l o r P . r i n t r c c l t . l i c i , r c : l a 1 ;.n r, rrrvcrsri: cci lrritriini ii prcfcraLrpe dcrrocragi. Accrrstrirluan(arc a r c l a t i e ic l i n t r cv i r s t i i ; ; i P r c l L ' r i n g e l . l o r r rc ixplico l i t i c c: r r c ,p r o b a l r i l c P t l r t i i . I \ l a i i n t i i i r l c t ( ) i l t c ,i n c a z r r lt i r r c r i l ( ) rc t i.lrc s r r n tr l c r c q r r l r i rrrrri i r r l ) t r c n [ a t i t l c b i s c r i c r id c c i t v i r s t r r i t : i i ,s c r n r r r r i f ' c s rir Ptttin i llrrlr c n t e n r a i s l a h c a l e r r [ ) a r t c n c n t cr icligiorrsc asul)rrv r rtrrlrri.AstlL.l, t i n c r i i p r o t c s t a r r rs i u n t n r a i p r r t i n r c p r r b l i c u r rtil c c i r l r i t r i i n i i Pr,rcst a r r c ii,i r r t i n c r i i c a t o l i c is u n t n r a i l l u t i r r c l c r n o c r rir rl c c i t c c i v i r s r l r i c i .

4,1 f .lll,ttti.stttrt/

t',t/tt/tri

| )ilr'trt(th .rrtr'itt/r: rlrttltr:trpu/tlitnti,ri r/t'ttto(r'il/i / 65 vl i n l l t r n c t d c I ' c r l c r c s r r r t i s t i c r l r r l c r l i ts c r n n i l l r : r t l i r i l:u f i ) : i tc v l 4 < ) i ' l r ' r i ln i ) u l t c v o t t t r i r c ' P l r l r l i c r r in rc t r t r c t l i r rn l r r i r l( l c c i t i n S r r r r t l r r s l t y , ) r : l fi n ( l t l s ( t i r r l i z ic s i t r g t t t t( tl r ltl, ( i l ) o l ) u l i r l i t tl) c rl o c t r i t . o r i . cl c 2 . 5 . ( X X t \ l t c t l i { L ' r c n t cr l u l i ) s t n r a i 1 > r r t i n inllx)rtill)ter I. icnrcilc illl fi)st. o r l r c c u nn t r a i i n c l i n l r t cs i v o t e z eP a r t i d u l l { e l t u l t l i c a n A . c e l i r ; ;lit r c r u i l i p e r r t r uo a m c n i i c l l o c d r r c r l t i c s - : rr i o v c t l i t r , . r l r r l r 5 nrai bunii, rlrrr : i t c r r t i t t l c s t r i n s I c g a r i id c n i v c r l u l s o r : i o - c c < t n < l n c r l r r t ' r r t ic u ) ic ci,t in i r r l l g r c u r l c s p r r st l r r c ' c l lr l r r c r r l iiin r s i n c l r r co i n l l r r c r r l rrl l i s t i r r c t r i , c l r i r rt rl r r t ' iiil t t l l : l c c c l r r s i f i c i i d r ir r p r ic r i t c r i i c c o n ( ) r ' r ) i c nc tai nurlntiltc. i \ l r r l t i p l c l c c o r c l r r t ir i l i n r r ev o t 5 i f a c t o r i is r r c i a lc i liscLrtr; a inrerior (l c r l l ) r ( ) x i t ) l a t0 iv i r r r l i c irlr r rr : r l ) ( ) l( ,.511 I ).r r r c c i r n u r i n t i l r c l ) i r r t cr t l r r l o r i i p r c r l i r : t i v c r r l u t u r ( ) r l r c c s t o rl r r c t o r it l c r i v : l d i n t r c i t a c t o r i c s c l l l i i r l ir : r i v c l u ls o t ' i o - c : c o n o r r r iccl , i g i ap i r c : z i t l c n [ u . intrc (oli l) , l)roirl)c t c r n r i c r i il ) r o t c s t i u ri tb o g a g ia 7 5 ( ) /io - a nv o t a t [ ) c r c [ ) u [ ) l i c a l l i . i r rv r c n r r :c c 9 0 9 br l i n t r c n r u n c i t r l r i ic a t o l i c id i n S a r r d u s k Y i-iluvotirt pc tlcnror:rlrti. O t r s r l P r r t c l Dl i r l o s i i t c c $ t it r c i f t r c t 0 r i l ) t r - r u t r r r O ds i r r r l l l r r l ,r r r r ( l l ) l ) ) l l , c r r r r s l r t rti r t r ri n d c x t r l p r c d i s l l o z . i l i i l o pr oliticc a s t l c li r r c i t s r r b i c c t ic i h L ' s t i o r r i rs tiilroatlt ti ierrrrltizag r il , c lacci cu prcdisltozitii t ) r i l r c artc l ) u l ) l i c a l ) cl.i l o c x t " r c l ' l t il it,i n i i l a c c i c r r l t r c d i s l t < l z i tn i ir l r c : r t (lcln()crrrtc , c c l r l r r l t ic la i x t r . c n r i iI.u d e x r r l v i l s c r v i l ) c r n t r u lr distirrgc c' ' o t t tirl c r x t r t t c r r i k r n \ r t it t s ( ) r ' i t t t r , crt t d i f c r i t c c o r r r l l i r r a t t ii lc cltrirctc(: 1 , ' i g u rti 3 r )P r i s t i r : i l oP r crsoltirlr . r o l > o r g ira c l l r r b l i c a n i l o r s c a ds cc r n r r i o l i c i r itr ' < l cl i r c x t r c r r r i a l l r c d i s p o z i l i i l o lrl o l i t i c cc r i r r cr r l t a . S j i ,a s t f ' c l , o s i r u p l r ir : o r r r l r i r r r r r lrc : t r c i t r i i s i l t u r il l c r s o n l r l c p r i t r x t r cc o t ) t r i l ) u i c n l r | | (| r l , , c x p l i c l r c l " p r c f c r i n g c l op ro l i t i c e . I i x i s t r ii l r l i r l c l o r t t lu r r t c r i c a n o z , i c r l ir i l c s l i l k l s i t r lc , o n l o n r rc i i r c i r r o llc:rso:rrrii cstc rrrrnrai ccca cc crcrlc ca ci cstc, z.icrliicare rcl'lcctii i t l c c r rt i p i c a r n c r i t ' a r r iril e o p o r t u n i t a r e n c l i r n i t a t i , t e n d i l l t a c i i t r c

l,'igur,r 7tr. itt itt/t,t'i0tu/ f irriilti !/'il1 rr/i.!i0.r, t,0/trt'ilc lirtrti/ot' 'i vlrh'sr' /t'ttr/i t/r rh' rtltrtxilit'. I )rrt/trh tt /i i rttrri / i utt'i t'olrnrti ttt(ti Ptt/itt ilt tt'1ttr/t/itirttri r/uil rhrit tt'i itt -'ir'-tlri
CATOLICI 45 Srrl> tle ani Pesto 45 tlo a t r i ,i t t c l t t s i v

rt'i tttrti utit slttit i,

irtr ra/tt/irii tttai linn'i Lroft'iliri ntai ltrtlitt rtt il'tttor't7t/ii

Pt]OTESTANTI Srrb 4l-r rlo ;rni Pocto 45 rJo ani, inclusiv

430/"

57"/"

I Dcnroclali

r::

Rcpublicani

( ) Nunrdrtotaldo cazuri

c()ll$ i , i n l r l d o i l c a r i r t t l , t r t i t t t l c o t t l i r r t t t t : l i r t t i av i i r s t l t a d t t c c c t l s i l ) c ( i t l s r ' a lallil s c r v r l t o r i s t ) ] r r ll t o l i t i c c a r c s - a t l o v c t l i t a i c i a f i lloatc fi ( ) l r i l c i t r r i l c s c l o r t t t c i t z .tl li c - r t l r t r r g r rtl i r l r p t t l t t i .I ; a c i n ( r - u ' l i r l t5 c l l : i . i r t t t r r i l c S c c i l l ) c l l t c i , t 1 . ici l l t r c c c r c l l t o r i i r c l i g i o s i c u r c i r r f l r t c n l c i l ; / . lv 't'oritvcltlllai nltlltli grctltatc I r r r i l o r .r t : i t l c l c I c i l)clltrtl cci viirstrrici' (ltr irltc illlrrc6titrrtltr-i 5i itrt[octrirriltltt-i tlc rlai rrltllrli vrctllc. c l t v i l l t c , ' i n i t i t t t i t r c a i p v i r s t t i l ) ( ) l t t ci l ( l l l c c c t l c l t r l l l l l t i t c o t l s c r v i t t/ i t i,, ci t ctll tscrvit(r rrtstlt .tar'rtl/. t r rt i sttt 1tt

politice I In irrtlex tl prctlispoz.i!iilor

iluto(lcl)iiiirc: ctc. lutaicii 9i rcvcrsul accstciz.icirlc cstc virlirltil:-o per- - - . - s o r t r r r i . j t r r l c t ' r i t l i r r v c t l c r c t l c r l l i l c l t r n c s t c c i r t l i r l l l r rrx:i P r r r r c t \r()tllllli: lsttl)ra P<llitic l l l l l . i ( ) ric rlt0 t t ; ii n t l t t c : n l c l ) i r r l i r r r r | c s tl ) u l l c t ,l r r i li z . 0 l r t ( i r r r r r c t c r i s t i c i lsco c i r r l ct l c t c r n r i r r : I v c t l c r c r l c s . t ; i r r l . .i, irrtirrrPlritor, |rcf'crirrrele l lc l i g i o r r s i i$ ir ci r t l ) r t r t c l t c t l t r r r i v c l r t ls o t : i o - c t ' o l t o r r r t r c c . d c l i r t d cii cl'cctulpolitical virstci difcrir la cat<llici a1) (lcscol)crir .llolit , l a rt r t t t t t atil l ) l l l s - x i i r t l l il a c t o r i t A t t l ) r ( ) t c s t u n t i . r n r r il i r s ti n v e s t i g a l1

66 f ,llrtrurr.vtttr/ t.'o/tr/tti

/// rr/i,ginprolt.rttthi l"igrtrrt I'itYii-'t/u/ '\'1,,1intll, altrtr'lctt(/t./i .ri rrxirhtt/rr itt tttrr/irr//Ittrt/ ltlr/i.t/)tttt tttt stthirrrri/tt' l'a r'/irlrt/ llr1tuh/in t ; nprrt rt/ ar'r.r/rtt' far /rtri rltrrr hr rt 1trrv/i.r 1nz.i I ir r/rnt ort zt/ri. ll r; u ttrrtI i i rtI r' trtt i ttlrt n / i/u,rlrrtl prrrlirltoxil iihr 1n/itit' ( I I'l'), r'ftrtu/ lor r.s/r'
r/,: o r0tt/rtti tt((t tt/ttilld rtr irtlr'tt/irt rh'trtl t ' l l l - { ) 1 1 ;'lO l l I l l : t r ( J l I I I O A

Pulcrnic republicani 1

Puternic Usor republicani dcmocrali 3

-t

Moderat i democraf 5

Moderat democrali 6,7

Citeva dintre caructcristicilc obicctivc curc l - a u t l i f c r c n ; i a t p c a l c g r i t o n rr l cllrrllli('iln nlcc l i u d c c e l d c r n o c r a ta r r l i r s t d r , j a r l c s c r i s c i .n cc rlrzisurs i -audifcrengiat cclc douii grrrltrrri in opiniilc krrasrrpra victii socirrlc in i;ipoliticc,
3OY"

;;
( 14 4 )

spcciai ln privinga t c l n c l o rd i s c r r t a t c in tirrllrrl ucerstor :rlegcril [)rinra intrebarc cste tllcri stratificarcasocialil a cclor dou{ l)arti(lc s-a reflect.lt si iu rrtitudirrilc t a f r i d c p r o b l c n r e l cs o c i a l c; i c c o rrotrrit'c . l , x i s tn l, 'J litinlultc srrrsc t l i r r c i r r ci l n l rrrt riisl'rrrrrs trljrrrrirtiv.[)c firltt, l)utca c:Xtrit,{c t l i l ' c r c r r l ar l i n t r c l l k r s o f l i l c s o c i u l c : alc cekrr d o u l g n r p r r r i d c r r l c g r i t o ra i I i r s t c l r i r r rr r r a i I ) r o n u l ) [ a t id i c c i t c e a d i n t r c c o n r p o z i t i i l cl o r socialc.

(467)
I I n r Jv o l a t c r l clornocralri

(283)

. ' tA r rv o t a tc r t reprrblicanii

( ) N u m a rt o t a ld e c a z t t r i

Atittrdirri ecorrornice si so<;iale


( t / \ t , l I ) l , tr l . l V

| )il-crcrrtclc iclcokrgicc clirrtrc republiorrrri gi derrrocrrr!i

S i t r cn i a p r o p a g a n r l ciir r t i r t rp r rI rrr r c i c r r r rl r l l rn i i p<lliticc cstc de a irrrlrrcc a:n r r u r i t cr r s t c p t r i ri in r i r r t l t r l a l c g r i t o r i l o r(.l c c r c r l t c e f t i l l c i i v u i n s c n t n r l ) c l l t n t t a r i is a u l ) c n t n l c i i n l i i i r r i t : t o r i a

z.'rtltr/rrt 6,\' f rllr t nttrrttr/ c r l r ) ( l i ( l r t t l t l t l il o r i r r t r c l l r r i s i i s t l g c r c z c t l l o s o l l l t s o c i ' . t l i i t l l l l r r i l i ; l t t l i , c - r t t t rp t t s s t r l t i c t ' 1 i l o r t l c l r c c r t t ct l i t t t t c c c l c :t l o r t i il l i t r t i r l c .| ) c : l t c c c r t l (rc(lcli t.t vlt lrCttcn ( ) s t r il t n n i t t ( ) i t t c l ci t t t l c I t r i r i :, , ( ] c c l a s l ts o e i i t l l i ( i c c l a s l is o c i l t l i i l l c i l r c c l l n l l i l t l l l l t i t t t t r t t t r t : r l c g c r i il r t i l { r l r l s c v c l t ? c r c t l c l i c i i v a [ c r r c l l c i i t c c l l n a i r r ] t t l ti n t t r t t l a a l c g c r i i I r r i W i l l k i c ? " krr, trccllti lrrin liltrrrlalcgritorilor I p r a g i r r c rc r clor doi cirntlitlali, r c : l l t tlllic i t : r l o s t r c l a t i v s i r r t i l i r r itll t i t l ) c t t t r t l t l c t r r o c r r t l i , ;i Pcrttrtt cri, c l r r i . N l i r . j o r i l r l t u(l ) l n l c n i l o r r l i n i t t t t l l c l c g r r t l ) t t r ii t t t c o t r s i t l c r i t t ( } l ) i ) t l t r i t , ( ) l l ) t l l r r p t r rtiv i l l r v r r n t l j t r t I i lrrip irlcgcrca lrri I{ooscvclt, n rrirnd clasci llttlttcitoilrc. Arrtlrclc grtll)tlri ittr lirsr dc itcortl.clc$i tr i g a c c c r r $ in r i i s r t r i i .c r i v i c t o r i a I u i \ \ ' i l l k i c a r l i r l l l r i t l c g r a l l r i i t t a v a t r t i r i g l c l r r s c i( ) i l 1 c p i l ( ) r r l c a l i r c c r i , [ ) r t r a t t c x i r , i t r lit; i t l r s t i r r c l i il l l i l i l t l l i l l l ! i l t c . c i t r c r t t t d c / . \ , i i l t l i t l t ) i t i I t l U l t c l t r l t l t l l l l i l i t l c s l l r c i t r r a g i t r i l cc c l t l r c,i t r i r j c s p r c a t i t t r t l i r r i l cc l c c t o r a t t t l t t i . cloiearttlirlrrti : t1 t l( ( ) l l \ i 7 ( r i ' l r l i t r t r c t l c t t t t , t ' r r t tsi i d t r r t r6 l r i t l i r t t r c r c P l l l r l i l ; 1 1 1 rc.llcgcrll ( l c r ; l t c r i ( ) i u n c t t i io l r i S r t t t i t \ i ' ( ) t l t v c : l t l c c r i ; t i g r r ti t t t t t t l ' t l t irr I r r i l t , r t , s c t ' c l t . ' l i r r r l s it ,r c i s f i ' r t t r r it l i r t r r c t l c t t t o t ' r r t trit t r l i r l t r s i t i t t t i t l rlr lg s r t t t , , l t t c r , t t t li r i ricoli", r u o r l c X p l i r ; i ft c r n l c n i c i r , , n ) t t t l c i t o r i " u c t t n r ) t t t t t t i rl a t L ' l t l c t t t l t r c t l c r c l l t l I r l i c i l l l is - i l t l r c t c r i t l i t , , n t t t t t jclc tlottit grullttri s-alt citori scutiti tlc itttpoz,itc" sitrt ,,;tlttrcri"'. ( a s t t l ) r as c t l l t ' l i f i c i l t i c is o c i , t l c a t l r ) c i c ! ' c n p r r s t l c r t c o r r l ,p r i n l l n t ) i t r c : , rlccstttil iltl collsidcrrlt t u a l c v i c t o r i i r r l t r i l { o o s c ! ' c l t . ( l r r ri r r l v c r s r r r i i c r i o r r r r r c r r i il ) c c r r r c c l l r r i r r c c r c r r s i - r -iir j r l t c n t t i l r f l c c l c t ) ) r l iv a l o r ( ] i t s c cllvil)ttllui ,,f()tllaj" c l c p r c r r t c a l c s r l c i c t i i l i i .i r r l t i 4 0 , c o t t r l t r r I i i l c . ,ll'/o tlirttrc rclltrlrlit:ani iltl stll)lillixt cri t) c r a u i n c r i t r i t u n l r t t . i ; / . ittc l ( ) r l c r i i \ ' | o ra \ / c r tt l c c i i p t i g l t i t t t l r t l t a v i c t o r i c i l i t i l t r > t l s c v c l t ,1 l c c i n t l n u r r ' t i r i3 ' / r , t l i n t r c < l c t t r o c r r t t i l t t r[ i t l o s i t i t c c s t c t l v i t ] t . S c ' p i r r c t : i i l t t l t I c l c g r r t l l i i r i i r l r p c r c c l ) t t r c t l v i l l t t t l , , f o t t t c t ( (c a l ) c i ( ) r i l t i \ ' .I j v i t l c n t , $ o n l a j t t li t t c i i t t t t c r r t [ ) r i v i t c i l t l l l l c t l o l l l c l l c c ( ) t l ( ) l l ) i c ' I r r r a g i r r c r tl r r i \ \ ' r l l l i i c r t l i ) s t c c v i t l t ' t i t i l ) t l t i n c l r r r < l c l i n i t t i , t l c r i grlll)tlri, n l u l t n l r r i r l l u l t i o i t l l l c t r i ,i t r r r r t r l r c l c cii cxistrrrr tlil rrrotivrrl v i c t o r i c i I t t i . lar cclc t l r l l l i l t l c l l c n c l t c i r t t i r r l l r i z r crlrc nlt ltilrtr l)c ' l . ) s t c v o r b : rr l c s p r c tc l e I r o t c c t i c s r r i l l i i t l i t r t t t d r t r lP t r l i t i u - t r Progrirtttcl i\'t'a'l)n/ 0t. rctl.).

l)ifitutcle

ideohgit.clinrn npaltlicatti pi datooali

/ 69

dorui tabcrc nr.rs-au pus rle acord asupra lui Willkie la fe I de clar dintrc dcnrocrapi au consi(lcrrttcil cir in l)rivinlir ltri l{ooscvclt.57o/o oiln)cr)iirlc:alhccri vor bcneficia cel mai mult cle pe urma victoriei lrri \\lillliic pi rrrrrrrui 257o dintre rcpublicani au afirnlat acest lucru. l97o tlintrc rcl)ul)licani au pretins chiar caivictoria sa va fi in avant i r l t t lc l l t s c ir r n t r r c i t , r a rs ci a l o a n t c n i l o r< l b i p n t r i p i . ( i t r u l t c c r t v i n t c .n ) a 1 o r i t a t co aa m e l l i l o rd i n a n r b e l cg r u l l u r i l - a u consitlcrirp t c \\'illliic tlrcllt susginrltoru ola n r c n i l c ld r e a f a c e r i5 i 1 ' r c i rrrrncitoarc I t r x r s c v c l ta , l c l r r s cr D.a r , d a c i ld c m o c r r l i i s - a um t r l t u n r i t o puternicdtendinpd de a accentua cu iltAt,rcprrlllicaniiarrnranifestat idcca cii ceeil cc cste bun pentru afacerieste t)un $i pentru ceilalpi, p r c t i r r z i n t l c : i \ \ I i l l l i i c c s t c c c i l m a i b u n d a l c g c r ec h i a r ; i l ) e r ) t n t o a r r c n i i o b i ; n L t i t i .l ) c s c r t r t , r i s p u n d e r e ac a d ea c u m p e u n r e r i i c a n oi a r ) ) c n i l ( l r d e a f a c e r i ;e l t r e b u i e , c u r n v a ,s i r e a l i z e z eo diclatrrlLr a p r o p i c r c< l co a n r c r r i c i l c r i i n d .P e u n r e r i i c a n d i d a t L r l u ci l a s e in t u n c i t o i l r c n u c a r l c n i c i o r c s l x ) n s a l ) i l i t a ts ei m i l a r i i , c d c ie l n u t r e l l t t i e s { ai 1 l co l ) r c t i l l ( l i it : l l i - a r a v i r r r t i r j5 : a n r c n i id c a f r r c c r i . Nc irrtoarccnr a c u n rl a o a d o u a s u r s t d r e d a t e d e s l ; r ea t i t u d i n i l e socialealc cekrr doui grupuri de alegdtori: pe care le-au argrrmentele atlus subiecpiipcntru a-q;i explica schimbdrile de decizie. Dactr se r l c s c < l p c r ec ar r u r r s r r b i c c ta r c o a l t a i n t e n g i ed e v o t c l e c i t c e a d e l a i l l t c r v i u l l l r c c c r l c r r tc t s u p r an ' l o t i v o l o a r c e s t e is c h i n t . r a c l r c s t i o n aa l x i r i . i r r r r c c s t ci n t c r v i r r r ic l c t a l i a t es , c p u n e a a c o c n t u lr n a i a l c s p c r r r r r r i i r i r c li n l ) u c r r l c i r a d i o r r l u ip i a z i a r c l o r .l ) c p a r c u r s u ld c s f ' J S u i rau cei dornici sd mcngioncze r i i r i i i r r t c r v i u r i l o r ,r : l t i r t rs t r l l i e c g i e Id , a r g un r c n t e l e c a r c i i i r r r p r c s i o n a s e r Nlli rrrrrlt d c o t r c i r n ed i n t r e r e p u b l i c a n i; i m a i n r u l t d e u n s f e r t t l i r t t r ct l c l n o c r a l ia u n t e n t i o t ) a t a r g u t n e n t c l ee c o l t o m i c ec a r n o t i v e alc sclrinrbiiriiclccizicidc vot. Aceste explicagii s-augrupat, in mare, in tlottilcrrtcgorii. I\lir.joritrrtc cir a u a r g t u ' n c n t c , , d e clasI": intr-ttn r rrltrtl, clc ajrrrrgc'.rrr lcl srrr la tlihotnrnia,,onrbogat- orn sdrac".(lclec l l a u a v u t u n c a r a c t c rc l c c l a s i v i z i b i t . l a l t c a r g u r r - r c n tn Au cxistat n)rrir)lrltc rno<lalitdpi de a afirrnapozigia dc clasil. fugun r c n t u l u n u i , , ( ) n )s l i l a c " l l o a t e f i a p r l l r a r c as c u t i r i l o rd e i n r p o z i t c

70 / llntni.tntt/rttrulrti

l)ifernlt/e klrologitvdintn rtpultlituni fi denutttli / 7| exclttsivpe cele ale ,,onrttluisrlrtlc"'Rcptrblicle <lbicci, firl<lsit, le-'.ur car)ii,l)c tlc altrl l)artc, att afirtrtatin principal l)tll'lcttlltlc verlerc al s'all ,,onrului lrogilt". Clci l4 rel)ttblicanicare atl afirnrarcxplicit c'.1 rlzginrlit in tlvoarca ltri Willkie pentnl calaccstal-ar fi favorizitt1tc r r r t r n r : i t o rl . ) e o l n u l d e r i n t i , c o n s t i t u i e o e x c c p l i e i n t e r e s a n t r il.' l i s-uujrrstilicitt,in nrlrc, in tcrttteni gcnerali,spurrlnd qI Willkic vrr tl l e r i n t l " s a t l c i l v a i n g e l c g ct r c v o i l c r r r rs p r i . i i r , r, 1 ) c n t r (n l r t t t r c i t o r t td ( i.r r l l r i p c n t r t rc i l p i - ac r o i t s i n g u r t l lt l r t t m i n v i l r 1 l 1 c l r r s cr inttncitourc s o c i a l {n t < l c l c s t l i v i n t a a c c s t u i t r l t i r l r l s l ) e c tr.c f c r i t o r l a p r o v c n i e t t g a l u i W i l l l i i c , s - l f r i c t r tn r i l r c c a z .d c - a l u n g u l c a n t l l n n i c i s { l c ; v o l l l r c v c r r i n ) r r it i r ' l . i l l i t s u P r rl t t i , ) l ) c n t n - lv i i t o a r c l c a r t a l i z ci s t o r i c c ,c l c t a l i i l ca c c s t t l it i l r t l c l t r g t t nrcntarc vrlr fi dc nlare intcres. Elc ptlt fi clasificatelogic in llatrtr g r u p c : l . C a n d i d a t u l p c c a r ei l v o i v o t a e s t e p c n t r u . . . ; 2 . C c l r t l r r l t c a n r l i d : t t e s t e p c n t r u . . . ; 3 . C c l d l a l t c a n d i c l a tc s t e i n l p o t r i v a . . . ; 4 . ( l a n t l i r l a t u l r n c u c s t c i n r p o t r i v a . . .i n s i l , p r i n t r c c c l e n t a i n t t l l t ( l c o s u t l i r l c c o n r c n t a r i il ) c c i r r cl c - a n r a d t t n a t ,n t t R c x i s t i l t n i c i n l t l c l r r u n s i n g u r c ^ ' L ( l c t i l l u l 4 , i n c a r eo i n t e n t i e d e v o t s r il i c j u s t i f i c a t i i ttnui ltlcrtl. I)clnocragii ntt att unui crtndid^t itilpoltiL,(t lrrin 1r<rzilia spus niciodatii cii l{oclsevclteste inrpotriva n)ilrilor cotttpattii satl t r i W i l l k i c n r r c l r l l l l [ , ]l r t rrror.ropolttr iit , r r c p t t b l i c i u l i in r t a t t a f i r n - l i tc .- l c lp u l i r r l a s a u h a l t c l c g i s o c i a l e( s c u t i r i l cd c i m p o z i t c , l a a j t t t o a r e oriclror o a r r r c r r ia i u rrranif'csta rc i l c c s t cr r l c g c r i , t Iillcrcirt irtribttirca t c ntl i rrtc irgrcsivc:crr rtdiclitti lor ltrefcragi. ( l i r r r r l i t l a t uo l l l o z . i l i ca a c l t z . l il t t t t t t l t lt l i r c c t c i i c s t c i f o s t ,d c s i g t t r , r l c t i p r r l. 1 . pcricrrkrs l ) e n t n r r r n u l n i t cg r t t l t u r is o c i a l c i,h a r g t t t t t c t t t c n l c n t i o l l x t c r n a i s t t s .D a r a i c i t r e l l u i e a m i n t i t i i o d i s t i n c p i ci t r t p < l r tantri intrc cclc cloui tabcre. Dernocragii s-atl justificat prin progranrul social al liri lioosevelt tle douit ori ut'.ti n'ltllt declt s-rltl i r r a r i l o ra f a c c r i < l c c d t r c W i l l k i c . l)ronunlat impotriva sLrsIincrir l { c p r r b l i c a n i i ,p e t l c a l t r ll ) a r t e ,a u t b s t i n c l i n r r l is i l p r t n c t c z cp o l i r i c-.ilc ccorronticc pcriculoascalc lui l{oosevclt ccl llulirt la fcl tle rlcs pc cit au rlcccntuat bencficiile l)c citrc Willkic intcntionit sii lc o f c r c o : r r r r c r r i l o< r l ca f a c c r i .

sor:irrlc ,f ' r r n r l t tc lr i lir W i l t k i c a r l r r v o r i z a nrrrrilc cont[)ilt]ii 1i irjtttortrclc ()ri i(lcca cii sirlirriilc ar scritlcir r l i r c i ir t r t l a l c s . A r g r r r r r c n t c l c lu)lri l l c a f a c c r i ,c l i i l i r r r a t r rr , , o n r l r o g i r t " i r r f i c r i W i l l l i i c v a i n r l l r r r r i i t i i tc I { o o s c v c l t r ' : rt l i s t r t t g ca fr r c c r i l cs i r t tt : i iu r f l s r r l r r r r i r r u t clcpcnrlcngir in l n u n c i t o r i l o rp r i r rl l o l i t i c al r r i p r i v i n t lS o n r r r j r r l . A r g t t r r r c n t c l cc i r r c l L r t . i n c u r r .r l c c o r r S t i i r r ttilrc t : l a s rs l - a t rr c l ' c r i t l r rl l r o l l l c r r r c l c l c r r r r i c r i l o rl . r ro < : r c S t c r lc l l t t i c i l ) : l t:i r i l l r o s p c r i t r l tg i ic r r c t i r l c r l l r t r l r i t itlt r t n i r s t rrtt rrlntia tlintrc t;arrrlitlirg ,i r n t l c r : v l r r c ll ) r ( ) g r i l l rir n r u l u i s o c i a li r l l l r c s c c l i r r t c l r rl iu d r r t o r i r p r r r l r l i c ig i i la clrcltuiclilc , (:ontcr'tc x i l g c r l l ( cg c n c r x t c< l cp o l i t i r : a Ncrv [)cal'?, irlrltrrr <i l cr l i v c r s c l , p o l i t i c rl r r i l { o o s c v c l il t s c l l f c t i t r i it l i v c t s cr l c g c r r r r , t r l i tt l c c l r t s r l " . ( ) i t n l ( ' n i i ( l r r c l)irrtrc ilu nlcnIi()nirr t rrgnrrrcrrtcc r:ollorrricc lc a t t t r r c ic i r r t l s - u t tr i l z g i r r t l i ti n l i r v o a r c a rcllulllicarrilrlrr..1 u 9 rtofcrit argun)cntctlc t:lrrsiia , r 4 l J .a l t c t i P r r r it l c i r r g r n ) t c n t cl.) r i r r t r cd c r r l r o c r r r t i , 7 3 a u f i i c r t t c o r n c n t a r i i a s r r l ) r ltrl c z . [ t a t c r i l oc rc o l t < ' l r l r i cc ca r c a v c i t t t u n c : t r r r c t ctrl c c l a s i s i n t r n r i r il 2 n r r u r r p r o c < : d r u r ts t t ' c lA . ccsr I t t c r t tr c l c v i io t l i t t l i r r P l r r s l i t p t t t lt : i ir l c r n o c r a t i i a u t i r s rr n l i i r r c l i l r a t i i i s I d i s c r r t ci n t c r n r c n i t l c r : l a s i iA s r i g i r n d c a s c is . c c a s t an u i n s c i t n l l l i i c l i c i l t r f i a v r r to . . c o l ) $ t i i n t rc i l c c l u s r i "n t a i r r v u l t s a t ic i .i r n l r id c g r a b i r c i i n t t r c s i t t t t c l r tltr r c s i t t n i s o c i r r l c i l r cs i i r l c t c r r n i n cr l i s i n r r r l i r r c irrtcrcsclor lor tlc r;lirsii. I t u r r c I u lc c l l t r i r l l r l i s c u g i clil ( ] i l : i t rc cs t c s t r r l r i l i r cc rt rr p r c c i z i c a r c l a i i c i t l i r t t r co t i t l l i r r i5 i r : o n t i n r t t t trlr r g r t r n c r r t i is ri r i l cc t : o n o l l r i c c ( ' l ' l r l > c l r tIl) . r \ t r r r t c c i i r r r l r r t ti r r r r o c a rtr r g t r n r c r r t cc lc l cc l u s ; it,l c r n o c r a g . i i
'l'irlrclrrl l'. t\trtttrtt tt/ ttlr'.gilot'ilor' ,,ttt,t/,i/i", rtltultlirtrtti 5i rh'notritli, (ilt t 11L'/)/'(t/ ftill iltyilDl(ttlt' r/c t /a.srj Repttblicani 14 3s0 49 73 Dernccrati 73

Tipul argurtrcntului Arqumentulomuluisarac A r g u m e n t uo l mulur boqat T o t a l u la r g u m o n t c l o ro c l a s a d


't\ra,

l ) n l - t ) r ( ) g r i l n l ullt : g r s l . r t i s v i o t l r r r i r r i s t r r r it r r i l i : r t l c l ; r ; r r r k l i nl ) c l i r r r t r iv '3(). lloost:lcltirriutii r'izirrrl rlclrrlrirc\ ,l rl r r i i ( l r r z rl-,.r i r r r l c z r o l t r r rc c ( , l l ( , n ) i c i l : l s i s ( r ) t i l ri \ ( ( ' n l u l l t i r l t : p r o t c r ' 1 i c r r , c i , r l( ;n l . rctl.). 1 i p r i n r c f i r r n r :\

72 / lla.,tni.vttul

oolalui

l)i/rrutlelc itlnhqic

rliutn n'2u/t/itnni ,ri dtutottnli

/ 7.1

in concltrzic. o r i d c c i i t c o r i n c - a n l r c f c r i t l a p r o b l e n r ce c o n o nticc i;i sociirlc,an'l l)utut oltscrva o r:lariistructrlr:l rlc clasiia argur n c n t : l r i il i r k l s i t ct l c p l r t i z a n i i c c l o r d o i c t r r d i d a ; i .

i e guvcrnare' i a r e e x p c r i e n g td c r r n r l i r l i r t rp r lr c z i t l c n l i a lc r : o n ' r a m 1>c interpretarea c l e d t r $ c i l i n l i x i s r r l p r o b r r l r i l- r l o i l i r c t r l r ic i r r e t r e l ) l t i e l r r p r i p r r t lr i t n d .t t p t t l c l i n t r cc a n c l i c l aitli; i c o r l s t r t t i s c i r c c s t r rric l . u l t i r t . o caricrilrlc orrr rlc :rfitceri,iar cehlalt avcain spateo caricril ptrblicli. susliniitorii [or au fost siligi s'i intr-o anunritli nrrisurii,prin urnl'.rre, g i o ci s r l instt;;cascil. r r ( ) u c l ) ttc l ( ; c r r s tri l i s t . i r r c l i5 i vcittt t i r l l t t t l c i lc c i t l o i c i t r t d i d a t a I ) r r rr r t rc s t c t o ( ' l n 1 li ir r r i r n p l i l t o r p r e i ; c dirtgii i n c o a c c , l ivil u r l t r c c r r t a t i t c l c t l i l c r i t , D c l a l { r l z b o i L rC d c n r o c r r r l i s i r n l l o l i z a s c r {i t t t o t d e a u n a i m p o r t a n I a g t t v c r t t i t r i i c a scop iu sine. (irover Clevelalrd este asociatcu primul sttcces in rcfrrrrnrrserviciilor llrrblicc. Wo<ldrorvWilson fitsese ltrofestlr de stiirrtc irlc guvcrnririi, ;;i politicrtltti, ,,Nar lirvcrlout', acccntttilsectl r l e o s c l r i r c r o l r t l g u v c r n L r l L r i .n s f l r g i t . p o l i t i c a N a t t D u l a l u i o conccpfie conrplct nottilasttlrrainstittrliikrr l{oosevclt intro<lut:ert grtt,crttarnc rltalc. dilttotdcauna ric p t t b l i c a n il,l r i i n c l t tllo r , f i r s c s c r d l\tlnrirristrutori (t lc D r r p r lR r l z b t t i u l C i v i l ,c i i l l r o b l c n t c l ec c o n o n r i c e . r n : r ip r c o c t - t 1 ) a itrr first sinibolLrlexpansiunii critre Vest. IvlcKinlcy a rrebuit sii sc c o u c c n t r c z c a s u l ) r ap r o b l e n r e l o rr n o n e t a r ei i t l s c a l e .T o a t e c e l e atlt f o s t a l e s c r r e i g r r v c r n z i rric p r r b l i c a n c d c d u p r l l { d z b o i u l l r 4 < - r n d ia g n r l i c p l i r t f o r r r r c l op ' l,r r d i r r g l i i n c l r o l i t i c c c t l r c v i z a u 1 > r o s p c r i t a t cIa r ltl ) r o i l l ) c rrnt;lrrrtlicla arrtigttvcrnamctrtaC l.4 r x l l i d g cc r c d c a c d , , a f i t ccrilc srrnt afirccrcaAnrcricii", iar Ho<lvcr cra consitlcrat ,,NIarcle Irrgirrcr", rcl)fczcntillrt al rrrrrilor contpanii ttrinicrc. l)c scttrt, l i i g t r r i r1 /l l a r c s r i r r : p r c z i n t e c f c c t u l r c z i d u i r la l u r t c i t r l c l i g i ii s t o r i c c clcstrr I dc cclrrscct,cnte. prin nogiunea d e i n r p l i c a r cs o c i a l d . lclccitpoatc fi gcneralizatd N c - a r n p r r t c a g i n d i l a o t i p o l o g i e a , , c x t r o v e r t i g i l o rp " olitic, care pi guvenrilrca nrai importantri decat rrfhcerile care acclrd{ considcrei decit celor nagiornri rnlrrc grc[rtatc prrlblemek-rrinternagi<,rnalc rrtlc. irr nriltcrillul nostru, sc obscrvil tcnclirrlaca clif'erenjclcclirrtrc cclc tlrrtii p'.rrtidcsti nreargllp'lnil la acest nivel tle ansambltt. in cu prictenii dumo c t o r n l > r i cs , u b i c c g i ia r r f o s t i n t r c b a g i :, , V o r b i g i

ixtrovcrl irelr" p<lliticri ,,1 A dottatJil'crcnlicrc t r t a j r , r ri irlr a t i t r r r l i r r i l c s l r s l i l l i l t o r i l r tc rclor cknrd i c l r n a i b i n c l t r i n r c f c r i r c al a o i n t r c l t a r c l ) a r t i d c p o a t c l i i n t r o r l r r s ic pc carc am aclrcsat-o ci;antionului dc srtbiccti in august ;i, apoi, in octonrbric:,,I)acitar fi sii alcgcgiun llrci;cdintc dintrc ur) ont carc are o mai rnarc cxpcricnfii in ccca cc privc;tc guvcrnarca5i rrn lltul ca]c o arc nrai nrultii cxllcricn;ii in alirccri,l)c carc l-a;i alcge?" in octonrbrie ilu ol)tat pcntnl cxpertrrl ,4oo/odinirrrrcgulc$antiofr ir.rgttvcrnarc $ 477opcntru cxpcrien;a in afirccri, ctr l3%aindccigi. ( l n a u g u s t ,c i f r e l c a u f t r s ta s c n t i l n i l r o a rc 4 1 7 o , 4 5 % S i ,r c s l ) c c t i v , l4%.) llgantionrrl s c i n r p a r t c ,p r i r r r r r n r a r c1 , l l ) r o x i n r a t ic vg u l i n p r o b l c r n J ,d a r a p a rd i f c r c n ; c a c u t c i n i n t c r i r l r u lc c l < l r accastii dorril tabcrc politicc (liigura 9). l . L c p u b l i c a r ra i iu \ ' ( ) t a t , in nrajoriratc covirgitoare, l)entru onlul clc alirccri, in tirnp cc dcnrrrcra;ii l-arrllrc[crtt, cu acccirgi rcgtrlaritrrtc, l,'igtrra (): Ilrltulliratii ltttrtLi un ltrr,rtrlitk: ru rxpoiuttrl it artrcui, irt urt'ruerc ltnrrxru/ii otr/ ti /tru/rtt utt ltrt;,teiitlc e.slc uai irtt/tothtuhi */tt'rittt/tt r/r gtruuttatr

Republicani

(233)

Totatulde cazuri

1172)

alegerilc ce vor llnlrit?" ncllv()rlstrii mai nrult rlcsprer:izlxli,satrclesPrc

7,1 /,llr,nntsttru/ t,ottt/rti

!)ifttrrttr/r' iletthttirr litt/rz tt'1nh/i'tni

'ti detnottttli

/ 75

lii gt t rit l 0: i rr r om'rrst/ i i lr ru /trirtr tti i, rr'ltuhlit rnti i t,ot h(uil tttrri ttttr/l rl'.r1trrrrtutltrrnir .ri tttai pulit r/t.'1trr rtiz/ni r/n,jI lt tttor'ritIii Republicani Subiectuldeconvcrsalieprefcr ae t rnocrafi D
RAzboiul

-..Campania

Tolalulde cazuri

I ; i g t r r r rl 0 i t r i r t rrl i l s p t t t r s t t r i l c r t i t c c : r s tirtlr t r c l x r r cl,) c n ( n ro t t r n c r r i i c u r c .I i rl t c c i t r l t t t l ii,t v c l r L sc tttrcPtrlllicitnc. i r r t c r r r l i i t lv co t d c r n ( ) c r l r ( I ) c r n o c r i r t i i c r i t u v i z i [ ) i l n t i l i i l l t c r c s i r t id c r r i z b o i d c c i t r c l l L r b l i c a n i i . A s t l c l . c o n l ( ) r n r d l t c l o r n o i l s t r c ,a v c a u t c l l c l i n t a c l c a l l c x t r ( ) v c r t i t ip o l i t i c , c u u n p t r n c t r l c v c ( l c r c n r a i , , i r r r 1 l l i c a tI "i.i t o n s i t l c r r r rtt: i i r r l - r r c c r ill)cr i v i l t cs u l t l l t l i t i l ) u t i t l i n ) l ) ( ) r t : r r r t lc ccir t l < ' r t t c l r i t tp l t r l r l i cf i c n l r t r c l r r t i vr ) t ' . liit ) t c r c s r r tril c s e c r r ui n t c n l u l i o ntrl:i r l c c i t r l c l l r o b l c n r c l ci n t c r n c . t\stlcl. ant srtgcrac t l o r r :rll i f c r c n ; c i d c o l < l g i cic n t r c r ; c l cc l o r r i1 i l:rr( 2 ) t i t l c : ( I ) a t r P o z i l i i( ) l ) l r s c irsr.rl)r ' r t s o t s c i r r l c < l i l c rcrrli llrolrlcnrclor ( , p c s c i l r i i tiazii i l l o t c r i c r i1 l, , c x t r o v c r t i r i i "p o l i t i c c s a t r a i r n l l l i c i l r i i sociitlc.s

r csplc' c l i t r l l t t t rc l l i s c t t t i i l od C i t i r o r r r l i 5 i r n r r i r n l i l r t c f t c .P r o l l a b i l , (lc() l i il trtl t l l r r " ' l i r s c s lcl r t l ) i t t i t t t l l l l l il ( ) . 1 0 . , , 1 { l i Z l ) t c r r l z l r ori l i r rv i l r r r rltl t c r v c t t t i c i \ c r i c ( l c v i c t o r i i z t l r o b i t o l t t lct :l c ( i c r n t a r l i c ' iI.t r t l l r l c l t r i '.tctrtrl. {irscsc lccrtl(itrii l,cgcll illltcriciutc tlcvc:nisctlin ce in ce nrai itrccPttsc s:i ia l,otirtii, iirr Progr,ilrrulpcntnt indtrstrit <lc rrl);.lrrrrc dltr L c g c i l i l l l l ) r l l n ) t l t t l l l l i ( l n t r d - l - t ' a t t ) " r l t r i r l l l l r t t s ci l r c i l ' rrviirrt. cvitlcntri, i n t c r r l i r rl r r i l l o o s c v c l t t l c a - i a j t r t i r 1 l c A l i r r l i t l c v c r l i s c : p o l i t i c c ,t t n i i i t l c c l l c r t t l s l s c i t r t l l o t r i v c r t s c r l in lustl'c l ei t , i r r c c r c t r r r l c ca IrccstUc i u r c n t c l i r r l l o l i t i c a c x t e r n ' i , P r 0 l l l c n t r ti z o l i r l i o n i s t t t t r l t t i t 'ilci' p o s i b i I i t t t c i ; i c r t a l c g c r cc o l l s t i t t l i ac h c s t i u r r c i z a l l c l r r r it l c r l i r t cc r l r cl l c a r a t l lc i c g i i t ( ) r iri c p t t l r l i t : : r l l i A y r : r r rt l o r r r s tlcnroctirlii' t i l c l c u r r s l ) r c ( ) p ( ) l i t i c i )i z . 6 l i r p i o r t i sltlilli l i n l l l l t t l c t : i t t l t t t r r i, , i r t t l c xr r l I J n i r d i n t r c s r l r s cc s t c u l ' r s c o r P c c a r c l - l t r t l t t t t c : a cunlttlxtivii r l c r i v i s n l u h l il t r o - A l i a g i "g i c a r e c s t e c o n s t r t r i tp c b a z a ditr llrccctlcrtttrl rl < r l i t i c c l i r l 0 s i t r il ) c n r r u i n r l c x u l p r c c l i s P O z i ; i i l o1 t l c l i r l L Ic ,c itrtrLrl)trl l l ) ( ) I t ) c t l t t l l :, i r t c r r l l i t . l .S - t r r r ' r r s t l . r r i i i r r t r c 5 r l r i, l i l i t c p c n t r r rA r r g l i i r - t r t i t il l t r l i r l t l c c i t l r r c c r r lrl c t t l l l , s l l l i r c i t . S t r r t c ltc n)tllt' tlar ctt cxccpliir intrlirii itt trtzlxri?"1 ccctrcc flcell tlctllll satll1)ai ,,()ccrcclcliclcsllrclcgclrecrtttiirii-oltllrtllliltisallodezaPrtllrtti?" i - t l l lo l ) l l si t t i t P r o g r r r t t l t t h t i d i r r t r cr e p l l l ) l i c i i l l s 2.5% AProxirnirriv i l r i t a n i i ,i n v r c r t r c s l t r r r u i r j r t t o r o r i tN ' l a r i l ii , i i t 5 i r r c o r d i \ rr r l c i i l r , r l i r r cc iz.olltriox iU a f i $ a t a c c a s t l i1 l < l z . i 1,i,c c c n U n l a i I 1 9 . 1r,l i n c l c r r r o c r i t q c x trcrttc' l l t c l a r i i { i r i r r t c r r i s t t i "i 1 a r r r l r c l cl l r g l l l c t l . l c l.{ c l r r t i at l c y i t t c t ir StlttclcIitritc stirtcortlc I ) i n t r c c c i 3 l t r l c o l t t t t c l t i( : l l r cl l l l c l < l r i c cci 42 I n i r i l r l t t i t . li l j r r r r l rA r r g l i c i ,t l T % c r i t t r r c l l t l l l l i c : t n i .i l l r t l i r r t r c lcgca irrrolilrii dtrPii cc a lirst \'()tiltll' tlttt ttotl cilrc:rlu tlczirl>rOl)lrt l J l ' l . c l r t t t r c l ) ll l ) l i o i t t l i ' t|ltcli ttc Accastii tlir,ergettitidc tlllinii dcr'itrc r;i rtriri c\'i(lcnttl srr[licctii oll'rit intoart:crnsl)rc a (loua scric. nx)tivelc 1lecarc rti lc-itrt
' ()lrlrurttc (lc tlrltiltclc tlc rrliltrttil. l l r i t u r r i c ,i t l t ( l ( ' ( l l i l l ; l t l i r i r t t t l ts i N l , r r t : : r r r r r g . r j rc rt c c t i v i r t o s t i s i t i l n u ( i r r s l l \ r l o r r i e i , nlzlroi icrlrt.trrici tlrrllrttttr'.ttllrc:t ( r l r c t l ' ) ' t l i r c c t l l t l t c l t t c l t t t l i r s t t t t t lrtlti rrin:\ '" r t c : l t ,l i t r t t i z i t t t I t t l t t t - ' l , c ; i c :p r i t t c r t r cS t r t c l c I J n i r c '< l c s i l i l ) r l s t r i l ltlt c t t t r t l t t r r r r lr n r l i t a r \ l r r r r i l l r i t . r r r i ip c c t c t l t t ( n ' r c t l ) '

It:izlxriul dirr lirrrolrl A c c s t c t l c o s c l r i r i n c r r J u t is i r ic x P l i c r i r ro r i l t t c i i rr l i l c ' r c n l r 'c 1o . rrjrtnt:tttrilliii , n [ r c c c l c t l o u i i t i r l r c r ct l i r r a r r r r l ( . ) 4 ( l)t:i t r r < l i n c ill( ) r{ l t r i < l c r r i z . l r o iIt t rlirr Iittrorlrr.

76 / ,llttztttirrtttr/

tvttt/nt

l)rfitrtJrlr

ir/roh11irt t/irrttt tt'pu/t/itzttti ,ri r/nnottttli

/ 77

( u i n t c n t i i r l cv o r l l u c t r r r r r r r c . 4 t r 3l'iz l ,r r c rr a l c g i i t o r i i c i l r$ ci - i r u schirrrlrrttirrtcrrti:r in flvorrrcrr tlcrrror:rir l lr ;i 26()'o lr < l i r r t r cc r : i t : r r r cs - u l r r r i z g i l r t l iitl t l r t v o r t r erlc t p r r l r l i c l r r r i lso - r u r c l c r i t l r rr l i z l r oiil r c 6 r r r c r r trrriilc j u r r x i t r r r c l o r . I ) r r rn r r i r r r r r lttl c rlirrtrc t : o r r r c : r r t r r rp i irlo c- r l c r r r o c r r t t cc r r r ur r l l r r r L r t:i r i l c P r l r c r ic i i r r i n r c n i l t u s c r l i s P c r r sri l c i I)()a(c c x l r c r i c r r l l r r il { r x r s c v c il r t rr n r r t r , ' r rilc c c r i z rc i r r r o l r c ' i r rrrl:c 1 ;, i s r r l r i c ti : i1 r c s l l c t : t i v li l l l t t v c i l t lo l t t i t t t r l i t t c r r r t r l i r r f l r r , < r r r csl lrl u i l t l l ) o t r i v l l lc intr;irii Srurckrr U r r i r ci r r r i ' r . b t i . ( j a r n t r c i s l c r t r r r ir l i r r t r c a r g r r n r c r r t c l c r c l c r i [ ' i r r c a c c a s t t iP r c l r l c r r i i i n r a l l n l ) i r tc l o r i n t l r l c a n r r i n t r i ri r r r r i z . [ r o( i .j c i c l r r c r r r rp i - a r r c x l ) n n | l l ti r c c a s t r i lorintri urgunlcntclc,,rrorriz0lrlti0nj5 - 1s s-"r i l l < l ' r ' c r l i t< l c l i r P t ,i r r c c r r r r r r r r i rrlrrc p r r r t c .r l ' r r r r r l i c . r r 5 t i c r r l i tlc r c r t l i t l t c l rc r i P r r r t i c i l x r r clu a r r i z l r r rc i r : r i r r c v i r r r l r i l5 r ii c r l c i t a r t r c l r r r r i l n L i c i [ ) a tr il ic rrn progranl c ( ) n s t r u c t i rr ' ,r r a ir l c g r a b i i tlccit 1>rin atlollu n c i l ) r ( ) t ) r r n t a tP trrrcir c l c i n t c r v c t ) t i c . coz.ifii t \ i c i r l c v i n c v i z . i l r i l rrtl i f c r c n l i rt l i r r t r r : c c l c t l < r r r itia l r c r c ( ' l ' a l l c l r r l I l ) . l { r ' p r r l r l i r : : rrrrrrii ir r s i s r : i r rr t l.) r o i r l i )r cr l l l o t : r , r s u l ) rri r l r,-.lrtirrA c rriri r c r i c i ii r r r t l r t nn t i z l r o i t r l t r|i).c r r r o c r r l tri u i rl i r s t , i n r r r o r il z l l i t o r , r r r r ip r c t l i s l r r r slir r. . p r i v i s i t r r i r t itrlri r r P c r s l r c c t i v P aosibi[ci irrtcrvcntii. 'l'rrlrclrrl ll: ,lln/it,e tr/r .rrliu/trir-ii r/r opiuie(dt? au /)(t'/nt.l o r hrifiritrt' irt.furtrtir lr prtt/t/r.ntaritx/toiu/tri
Argurrrento izolttlionisto Argumentenonizolali<;nisle [iapublican i Democrali 36 2B 5 19

p r o c c n t u j r l r t ) e n t i l r u t o a t i t u c l i n e , , c o r e c t d "a s u l ) r a t u t u r ( ) r s i l t t r l l ) r ( ) 1 l ltx lr ' t l r r ( )c r c l r l ro p t a r g l t m e r ' t tfe t t r n i z , a td ee c e l e d o t l t l t a l . ) e r e . 6 i t r l i l s Lr c l a t i v [ ) c r l c i r l t l l ) i r r t c !i l l ) r o x i r n a t i v 35o/o c l i n t r cs u s l i n r l t o ra l i p s i l i r l c c n t u z , i i r : . i rIrr r g ' J d c a r g t t r n e n t c l c1 l r o 1 > r i t r l tl lo i r ;lnrticl l { c : p L r b l i c i r nti;ii r l c n r o c r a g is i-audistribuitin nrod egal pc accastd s t r r r i l .l ) t , :r i ( ' r r r t r . l r:xistrro t t r l r r j i l r n r r r cr l c t o l e r u n l l l l o l i t i c r i c l i r r r r l c g r i t o r i l o r . A c c s t l t r c r uc s t c q ; in r i t i ( l c r ' n n t l c a t c n l i c d i t c i li l l)itrtcrl c o l r l l ) i u r l r nc u l ) r l r t i z , a r r a t u a lf i i ; r r td c c l i r c c t r l r i ir l c c a r t t p a t r i c ,i t r prcsti sau in clcclaratiilepublice. Aga cunr vonr ariita in Capitolrrl Xlll, propagandadin tinrpul campaniei a fost nrult mai radicala dccit rrrarctlnrasiia oiuncnilor. ( ) r r l t r id o v l < l r ir r l r c c s t c ia t i t u d i n i i n d u l g c r r t cf t r g Ic l c c i r r r r p a n i c o c ( ' n r i t i t r . l is cc l r i r r r b i r i l c dc opinic alc unor rcpttblicrniiu privin;rt o siptrlnrind I r r i l t o o s c v c l t , i n r c c l i a td r r l > ra l lcgcri.I.a aproxinrativ de h ziua alegcrilor, cdnd ecourile canrpaniei nici nu avtrseserd tinrlr sri sc stingri. 22Vo dintre alcgiitorii rcpublicani avcau dcja o i r t t n r it l c s p l c l { o o s c v c l t ,c l r r c f u s c s c r c a l c s l ) r c l c ( l i l l t c . l)ircrc rrrrrl i n s r i r r r r r j o r i t i l t ct xc l ) u l ) l i c a n i l o ir; ; i u r c n l i t r c i r t o r lliniilc dinititttctlc z i u i ra l c g e r i l o r . 1\ccustritolcrantii rclrtivA in materic de partizanat politic se cxplicii, in lrrrrtc, prin faptLtlcd cxisti c0teva l)uncte in argunrcnt c l c :c r r r r r P l t r r i ic n i t;rtrc c c l c d o t t i l t r t b c r cs - r r t . t r t st l c a c o r d i t t t r - t t t r l) l. r r r o r ls r r b s t i r n l i r r I ) r r n c t u l p r i n c i l l a l r r l a c o r d r t l u il l r i v c a p c r s o r r a l i tiitilc cirntliclatikrr. intr-cl listtrde opt argunrentesupuse sprc cxar-ninarc sul)icctilrlr,rrrrfost i;i doud argumente ce se rcl'creaula tr?Isiituri rlc llcrsonalitatc: ,,lLooscvelt are o cxtraordinarii caristtrii,o nrrlrc l c r r r u n c l ; i o i n t c l i g e n g a ls c u g i t i l . " l )nl c i r l ) i r c i t i l ttc ; ! V i l l l t i ce s t c r - n ( ,, p r o v i n c i a l , c a r c ,r l c p i p r o v i n c d i n t r - u n o r { g e l s - ar l e s c u r c a s t i n g u ri r r v i a t r il i ; i - a c r < l i to c a r i c r i i , d a t o r i t i lg c n i u l u i s d u i n a l a c c r i . " Nrr nurrrai cii acestcargumente au fost cele mai larg acceptatc r J c s r r l r i c c g ic ; l c a u c o r l s t i t u i t. e i n g t r v / ea r g u l ' n c n t cc u c a r e a u f o s t c l c r r c o r r ln l r l j o r i t r r t c a cil l r c l v c r s a r i l oC r .h i a r r c p u b l i c i r r r i a i u itclrtris I l o o s c v c l t c n r i r r t c l i g c n t q i n r u n c i t o r , i l l t i n r p c e d e m o c r a r g ia iu rlcccl)tirt cli \Villhie cr'.Irln onr dc sllcces.Inclif'erent ce crecloamenii t l c : ; p r c p o l i t i c i c r r i i n r i r r r - r rs i ,e p a r e c d c i p r c f c r r l s i l c r e a c l i ic i ' i c c i

l ) r u l i z r r r r i r L t r l; i r u ' g r r r r r c n t c l e parLidclor A c c u s t l il ) r c z c n t i r r c a r l i l c r c r r t c k rd r i n t r c c c l c r l o r r i it a l ; c r c r r t ri n r l l l i c d f t t l l t t t lc r rt o t i t l c r r r o c r r r it r i ir l i l i r s ti r r r l c z a c t , r r clu ( ( ) t i r c p r r l l l i t . a p i i cr.r s l i r s i t t r l r r n i i o c t ( ) r r r l r r i c , i l s l t l ) r it tu t r l r ( ) p r r o l r l c l t r c l o(rl c / . 1 ) i l t u tL c i r r r f c a n r l r r r n i rcrl c c ( o r r r l rrir r r t i r r s prrrrctLr clu l r n i n : u r t , r - r t t t t t iZ 5 r / , , < l i n t r cs r r b i c c t ic i lrcstiorxrs t ic i r l l i r r irr r c c c a c c r r r ) tl ) L t t c a r ) r u l t iu l t r t c o r t l t o t l t l c u l ) r r r t i ( l c l cl o r . ( l c c r r c c i t r s c a r n r . tc l ir ' rI r t t r r t i t i r c c s t

78 /,llutntrtnnlutttt/rti l ) ( ) l l l i l ) r l l i l i l lt li c t t t r t tl i r t r c r i rc t c i l n ) l r ii n u l t i ii r r s t a t s u n t o i l t l c n i ( l c v i t l o r r r c .A c c s t r t c s t c l t t r l l t c t o r i l n p ' r t r l r ) t c i l r c l l t c i l i t c a z r a l ttt()rcl)c invins. l l c l l r r I l l i c l r r rs i ii t l c r r o t : r l t i i i r u r l v u t i n g c n c r l l : r c c l c a S oi p i r r i i l l s u l ) r r tp c r s o n a l i t r i t i c i a n r l i r l a t r l o rA . L r r n a i c x i s t a t i n c a it l o u l i t i t r r r r i r l c r c r r c t i il r r P r , l l l c r r r c l cc r r r r r P i r r r i c . pr.lrlc,r.,"l" i rir ",.,,,,,,,r.ti.", s l r s t i n i i t ( ) rri r irr j o c r r l u r g r r r r r c r r t u ltlir co iPriif l i r s ti r l r s o r l l i t i t l c .iccarc l i i n r l <:orrvirrs i s o l i r l i t r r t cP l ro z i t i c is r r l c . t lrc Ntr s-rr Prrrrc irrtirrrplat :reclrrp ircnr, lr t o r r r ; i ,c r r l r l l l t t i P r l c l l r g u n ) e n t r l r c . a c c s tc i r zn u in s - r rc 0 r r l c n i t e s u l ) r i ll l r 0 l r l c r r r c i .l ; i c c a r c r i r l l r i f ta i l r v r r tp r o p r i u l s r r r i t r g t l l l l c t l tv ' a l i t l , ttrlriirr l rcout)():i(:ltt it 1 r cc i t r c l - i t i l c c c n t u i l t . . $li c c r r r c r r r gttr r r c r r t r r vlr r l i r il r l o p o z i l i c i ,l ) c ( i r r c .i r r s l l l,- r rc v i t r r t . Argrrnrcrrtrrc l P r r l r l i c a r r i kl r r irrvocrr tt nrtlitia carcnu l)cnnitcil olrtincrclruntri rl treilca nranclat', i r r t i n r p c c a r g u n r c l ' r t uc l lemclc r i r t i l o ri l j r r s t i f i c a c x p e r i c r r g r l r r i l { o o s c v c l t i n r f l c c r i l c c x tcrnc Prin i n t i r r r p r rrl r r r c r i ;rizc rnorrtlirrli c,., , r . " r t t i l l d c u r g r r n r c r ) tc cc , lc(l()uli p : i 1 1ri r r rr r r r c ( ) r n u nN . rr lrcxistirt r r i c ir r r rr c l l r r l r l i c r r r r ;irisil tu l l ) u l l ( ; t r : a r cs i i r ) u l n c l l t i o n c z c P r o l r l c n r ic ca sri-si r c l r r it l c - a l t r c i l c a n r a n r l a t j r r s t i f i c cn c g r r t i vv o t r r l .r l L r p lc i Lrr'r n l r i r c x i s t a tr r i c ir r r rc l c n r o c r ac tarc s r ii t t c c r c cs r ij t r s t i f i c cr r lt r c i l c l rr l r r r r r l r r ctl l t t t i l r c A . ccgtilr < l i pr r r r l i i a r r tlcnr'cratii s-nr c.rPrinrat l l r c { c r r r ts i i i g r r ' r c P r . l r l c r n l r .i n s c l r i n r b , i r i l P o t r i V r r u r c s t c it c r r l c , i r c c c r r t t r i n rc l i r n r c ( c n r il r r r l i s l l c r r s r r llr lil c x P c r i c r r t c i l r r i l { r , o s c v c l ti r r r r - ol t r r n ca l l i r t ri n r r i , r , l x rIir.r ra i c i r c l r u l r l i c r r r r it it t l r t t tr c t t s i ts r it l c r tu r l r i i s l ) u n sl . t l i r r r rr r t rr r l i r r r r ic rt r io i r s c r i l c n c i rc r p c r i c r r t ; r i r u c l r r l c t l o r i t\ , l u n c ( . c \ i u ; si : r r r t r li { o o s c y c l l l t r i t r l i i n ' r r t - . ,s y r r c tlcoscllirc t l c \ \ ' i l l l i i c .l ) u r p i s i n r l l l r r a r rc v i t r r ts r r l r i c c t t t l; i r r r r i n c c r c r ls t l i i l c ( ) n ) l ) c n s c zrct ,c c c l r t t r i r rp t lc r i c o l c l c rrrrrri r r l t r c i l c : rl l t r u t ( l i r t ,rrlrlcrcrr ir t c c x l r c r i c n t :s tl i u t r< l cl i p s r c r i. / \ c c s t l r r c r r rr i t l i c r io i r r t r c l r r r r c r corrtil ) c c u r c o \ ' ( ) l n r r r r r r l i zirn l l u l r r c :c i t r l c P r r t c r r r i c s - i r r.ri n r l l l i c i r o l r n . r c r r i i i n a c c s t c alegcri? t ' lia l)c;il lirst s t r P r r l :r rr tr i(li o n s r i t r r S r ; r t c llo Jrr r r rrc r l r iiln 1 9 5 1 .rirrtr_rrrr l, AcltrI, clttPilce alrt idctrtific1rtstrllcttlrilc s()cialc pi ideologiilc carc sustin celc dottd lxrrtide, trebuie s{ introduccnt pi o alt:l tno<lalitatc a oamenilor, ca si pregritim de caracterizare dcsllrccfittlterioard tcrcnul pentru disctrgia c i e r r g rp r o p a g a n d c i t t c r t r r t p a l t i c . Oalnenii care constituie ;illta ttttci crtttrpanii sunt ca publicul rtnui spectacol.Iiiccare i l u r m d r e p t ep i i l p e r c e p c i n c h i p t l i l ' c r i t .i n audienfa unui prograrn cle radio intr:i, dc pildrt, 1i ltccia carc att dcscltis rirtliotrl,tlrtr trtt ascultil ccea ce sc entitc, [ii lltxrte tltlitr a;tca[)tii sri ilrccapil cnrisittttca prcfcratit. lrlrri sunt i;i algii,la extrenraopusrl.t:itrcacortliictttis i u r r i i i n r r e a g a t e n [ i e .i n p l t r s .n l a i s u n t n c t l l l n r A r a t cs t a c l i i i n t c r n i c t l i r r c a l c a t c n l i c i . i r r acelaginlod, oamenii din liric. q;itlin itrtrcrrga grril att fost conectatrill cirmllanie in grrtdc difcritc. Este ncccsartrt fcl (le iltdicator citrc srrlliecgilorrroptriitt siI nc ajute la clasitlt:arca psirttt in carc lirst inrplic:r1i tirncgicde nrAsttra
( ; A P l ' l ' o l . u l\ .'

g l r t r c ap o s t c l c c t r l r l l r a i acclorir carcl-rrrr votut

ittttctttl;tlttcttt, l r i l t i t : t r c r rr r r ; r n t l t r t c l oirl r r t t t p r c l c c l i r t t c l l t t t n t t t r t r r : l r t l c < l o t [ 1i t r c l ) r c z c l l t i t t t t t : t t ( t t t t t l s o l i r l . t ,i r r s t r t r r i t iilr r r r r r r c r i c u l rtll c ( i c g r g c \ \ t a s h lxrliticrr i r r A t o r r( n . r c r l . ) .

Participareu la rrlegeri

hologic in eveninrentele politice care atl prc(lit dc iuk'rt'sa/i cedat alcgcrile prcziclcrrlialc. canrrranic? au lbst ci dc aceastrl

,\'tl / tllrruti.rrilill

t,otnlili

l'artidpatm lanlcgai / 8l

l ) c l l i t r c t t r s t ts i n i r n : r l i z a(t) v a r i c t r r t c iu lttrcliltltr rlc indicirt<lri'rirr ('irrc s i i l ) r t t c r lc l r r ' l t i r i c r rr r c r c s r s il r lr r l l i c c l i l ' r i . t c r v i c ' i r 1 iA . 'l irrrr.prirrs, ccrcc(lrrc irtcatii I r t r r r o rs i s t . c r r r c lr , lrc r c l l r t i il l c t t i r r c r r c , t:ir s : l t l c t : i < l c r r( i r r r cr r r r i c c i r r r r r r i r r r r i c r r t a l l ^ l t i l t c d c l r r i r s r r r r lc .r .rrclrrzi:r i r c c s t c ia r r r r l i z a c r i r . sa t c c c ac l i : r r t o c i , i l r r a r c a s t r r r i c c g i l .c r stc c c l l r L r il l r r r i r r t l i c i r t oa r l i r r t c r c s r r l t lro i r .i r r r r c l l a r c iirr f o s t : , , s _ u r l,rrtcir sl)lrllc rlcsllrc clrrrrrnctrltr:rst il irvcri rrrr gratl rnrtrctlc irrtcr.cs crA l ) c n t r u a l c g c r i l c' i i t o a r c , u n i r r t c r c sr r r , t l c r : r t r , r n i n t c r c s r e d r r ss a r r c l i r r s . . t c r i i r r r c r c s i rd t c l ' c 1 " , i a r r c z r r r t a t c l cl t r t c r r i c J c r r t i a t 'rai c l a rr - l c c i i t . r i c c i r l t t c s t l ) c c a r c l - a r nf ) r t i l t i r l ) l i c a i r r r p l i c a r c ia n sccrrrr p ' l i t i e i i . I ) c l r a z i rr r i s l l r r r r s r r r i llra l ra c c a s t l i n t r c b l r r c ,i i P u t c r r rr : l : r s i _ l i c i rP c s r r l r i c t :i1 i n t r c ig r t r p r r r i n : t c r c sr r i l r c ,i n t c r c sr r c r r i r r (nrotrcr;rI s ; r r r c t l r r s5 ) i lipsri rlc intcrcs. A c c s t t c s t . , c s t c a t i i t d c r r a i vp l cc r r p a r e .N r r e srrrprinziitorca att()ev.lLrarca'arrrenil'r i n t c r e s u l l'r intr-' anrrnrit.J llrivincl 1 l r ' l r l c r r r rs r d l i c l a r ' c lt l c v a l a l r i l l c a 1 i r c z r r l t i r t c l c .blinrrtc r)ri'tr_o s c r i c t l c t c s ( c c r r r r s i s ( c ^ r c v i r l i r l c i,r t a r c i i t : r 1i f i i l r t c r c s r rrtl c c c v r r c s r ' c( ) c x P c r i c r r i i lr r ; , r c l c r c c , r o s c . r t , r l r r P r r cr,'. ptirrt,1i acciir ciir'ril rrrrlc-a vcrit la trn.rcl'e't dat sir lasc din nriindo cartc s a u ,d i r r r P r t r i v i rc . c i c i l r c s - a r p l i c t i s i tr l e n r . a r t e Politistii la, pctrc.c c r c . l ) i r c : r r r c g i i r r c l i r rlr r c l r t r l i a c r i v i t l i l i , l ) . t c n r s l ) r . r . cl n l l i i l r t o t _ tlcirrrrrrr , l a l r u r ri r r c c P r r c lc t ,i l [ cc . \ t cr r r r riin t c r c s i r i l t i i .r r l ) c l l t r ur r . , i i t i n r l r r r li . t c r v i u r i l o r , a c c i r s t r i'trcbarc a fostr)usii, ? n t o t . . r rr , l e5 . 2 6 0 c l c r r r i 5 i a . c x i s t u t d o a r6 2 c r er d s P u ' s u r i , , N r r g t i u , , ,a l t f ' e ls r ) r l s , n r)roccrt dc 1.2%,.ciu altc cuvir.rtc,i'rrcbarca li s-a piirr:r rrgic:i .r)r()ar)c r , t r r r ( ) r5 i u p r ' l p c t ' g i i r t rg i i . s i t r r rr r l s l l u n s irrrctrirrt, N l a i r r r r r l td , acrr alrt.cvirrrrarc crs t c j r r s t i l i c a r dc,r a s i r i c a r cii'r rcrc_ s u l t r i v r rl i l c g a r r l t l c i r l t c a c t i ' i r : i ; i - a c t i v i t r t p ic i l r e u r p r u t c a fi caralclg : l t c r l r c l ) t , , c o n . r 1 ) ( ) r t a r r cin ntt c r e s a t " . D e f a p t , p u t c n r a r i i t a c i i oanrcniicu un lrivcl nrai ridicattlc intcre.s (a) arr avut rnai nrrrltc r p i r r i i l c g r r t cr l c c r c z . l x i r L r t c Pr.rrrcrrrcr i r r c i r r r r P r ' i c , ( r r ) : r r rp u r t i c : i P r rrtr r i r ir r r r r l tl . c ' c r r i r r r c n ( c l cc l c c t < r r a l g e i ( c ) a L rf i l s t r r r i r i ,rtcngr l a I l r r x r r Ic o r r r u n i c r i r i l o r lrolitice. ( l a s da r r i t i i r r rr : c ln r r r ib i ' c a c c s tl r r c . r ,r ' ' n r [ ' r . s i < l i . . < l u t c h n i c . l i l r r r r r i r ir i r r r . r i r r r l c x r r re i rrrrrtrlrrtiv sc i r r r l l l cc : ,i l r c A . l i r s t i ' t r ' c l r r s c l a

s f i i r p i t uC l l p i t o l r r h r i I I I , c A n da m v o r b i r d e s p r ep r e d i s p o z i l i i l cp o l i t i r : c .I r r r l c x r rirl c t : ' r r 1 i ni n f t r r n r u gc i ir r l c s c in clifcritc ctallc alc strrtlirrlrri2 l nul dintrc avantajelc ; i , r s t f c l , c x c r n P l i f i c iu r e h n i c i ii n t e r v i r - r r i l . r rcl)ctutc. Accstc irrdcxrrrilloc fi folosite pcntnl lr rrlspunde la intrcbarca: crrrn se diflcrcngiazti oamenii cu niveluri diferite de interes l a l i i r l c c i r r n l l i r n i c l i n p u n c t t r ld c v e d c r c a l a n v c r g u r i o i rizontrrlui dc o p i n i i , i r l P a r t i c i P i l r ilia a l c g e r ip i a l i n t e r e s u l u ig e n e r a lf a g { d e p r o pagandzl? Pc nrelsurri ce nivelul de intercs scade,(a) clin ce in ce ntai l r e c v c n t s c r i l s P r r r r cc lc u , , N u g t i t r " l a a n u r n i t ei n t r e b d r i d e o p i n i e , ( b ) P l r t i c i p a r c a5 i i u r P l i c a r c t an c a m p a n i es u n t d i n c e i n c e m a i s c . r ;/.utc fi (c) scadc nivclul cxpuncrii ll comunicitrca politicrl (l;ig u r i rI l ) . Astfcl, cxisrii o relapic logicri intrc autocvaluarea subiecpilor qi i c c l c l a l t c c o n r p o n c n t ea l e c c e a c e n o i n u r n i n r , i c ( ) n r chcstiorrag estinrarea 1 > l c x uc l lc intcrcsc". Tocrnai de aceea, interesuluicstc rrn nrccrrnisrrr vrrliclde clasificare.Ca s'trfanriliariz:Imcititonrl cu i r c c s r .n c i v c l r r r i ( l c i n t c r c s ,c i l r c v o r j t r c a r r n r o l r n a j o rm a i t i i r z . i r rn ,c v o r n i n t o a r c c i r c u n l l a u n c l c a p l i c a p ip i rclintinarc. Iiigrrra ll: Ca nit ortnetii sunt nni intercsaJirle a/egeri,cu ak?t rru rttni rttrr//r,opiuii asupra pnblenelor po/itice rlezbritute, /nrlit.i/tri rtrrri ar.lia ht un1nnfu,ri unrtdrv.rciulro rtti.ruri rttrti tttrtrr ptopaga nda e/ectoru/ti
Anvorgura orizontului do opinii Participarea Expunerea la propagande

!
( 3er )
r

(741

(186) (273) (33)

(186)(273) (33)

l6l6pssmare c--:r Interesmediu r---r Lipsd ds interes ( ) Totalul de cazuri

'9) / ,llatni.rntt/

ttt/ultri

l'rtrfit'iParur

lrt rtlrgui

I ll.)

( l i r r c s t r n L( ) l l n r e n i i i n t e r e s r r l i ? sc pot.lltirrc rc/.ult:ltc sriltisticc n u l l r , Jc i a r i l s p t r n s r rlrl irs P c c r t l a ; i i I) p o s i l r i l i t ; t ta cr l i r c l a g i t Prclitlrirtarc .r i r t r a l lirrtrc statrrtrc r lc ( ) n o n 1 c g r r r d r r l t l c i r r r c r c s : r lp c r s o r r n c ii.n c , r z , r u 5i r ln u i n i v c l d c t r a i s c : r ; / . u r , s c l ) ( ) r r t lc rr lr l c z . r ' o l t i t a ip t r r i l c c i r r r l l r r rri l c ) r c s u l ) t ' l r c r ii n < l i v i r l r : rr n i t t t c r c s5 i t l l : r t c l c . c l u c s - i r ut l c z v . l t r r s r r r r ritr r l l c r i c , l < l c : rr l i s D l l r c i r tlitrcrttrz; rtl c z . r r r n i i g i r ir lr c)l r ) ( : t a t cI.) c r t c c c i r . c - i l l l .a n t l t c l ) t i lg l to l r r l c r r i i c l l u l r r r i v ' c ls o c i o - c c o r r o r r r irc c t l r r ss l i f r c r n i r i P r r t i t r i r r t c r c s a t ic l c l r l c g c r i . I ' . t l r r r : r r t li irrrr r r r i r l c i l s t c , ( l c s i l { r r rr,r n l i r c t o rc a r c i n f l u c r ) f c a z : i i r t r r r r t lr l i r c . r r i ' c l r r l r l c i r t c r c s . I ) 1 r s r t r l n r t l rcl r : . n r ' r i c s i c < l r c l r r i i r s t t r r fs t r i r r r s l c l l i r t ( i' n t r c t : l c . ( i ; r l r ( r l r cl,) c n t n t a c v l r l t r rc ( ) r . c s l ) u r l z r i t o ri l t : c 5 tlir r t : t o r t il , c l r r r i cs ; i l c s t r r t l i c r r r llrrcnta in c f ' c c t i v i in r n o d s i r r r rl t a n . L',clucrrti srir r r i ' c l u l S I , , s P i r rs i i i r i b i i. i r r r p o r t a n t ia p r . x i n r a t i v cg:rlii n crciltci; r i r n c n g i r r c r cirn rt c r c s r r l rP r io l i r i c 0 i i g r r r al Z ) . I ) a c r i a r r r I r c l cs r r n t r i r l i c i r t c o , t r c i r l r c t l i r r t r co a n r c r r i r r r a n i l ' c s tr i ir r ri n t c r c s r))irrc i rDlrclc sril)t:icii/.il[c l ) c n t r r r ; r l c g c r ir;l r r c ia l r.c c a s t r i r()lx)r[ic l) c o l r o a r r il i r o c i r r c i r r r ci., r 2 , , , . ' ,t l c :r r y l j l l y .c , c i r l o i l i r c t r l r is c c o n l t ) c n _ s c a / . i ir l [ ) r ( ) x i l l L l t t r vr r r r r 1 l l cc c l j l a l t . [ ) i l i ' r c r r l c l ct l c i t t t c r c si t t t r c t o t r r rr u r i r l ls i i c c l r r r l r i r r rti]il s u n r i l t i l t c l c r r r i r r iP c t : i t r r c - i r r r r i l f t c l ) t a r l a . r in c g i r t d i n r l i r s t c r c o l)urcil t i l r t r l l l ' r r r r i c r r r l rirzi o l l r . ( j r r r r. i ( ) ' i it,l i r rp o p r r l r r r irirrr l l r r ) i i , in s i z . \ , ) (d c c r rc i l r c k r c r r i c s t c irr lcrruc srrrr in lrcirlitiililc crro poprrlirtic nrai r r r i c : ir l c 2 . . 5 ( xr)l c l o c r r i t o r s i - l ri r u t ( ) c v i l l r r r crrtr t : c l r r r r riir r i r l tn i v c l r i c i l r t c r c s .i \ c c s t l r r c r r r p.:rtc li spct;i{rc r l ' u r p c r r t r r rt l i s t r i c t t r l i r i c . L . c : r r i t , r i i c c n t r r r l r r ir r l l r u r . s r r r r r r r r s l i a , ;t'r n l iu rsr, in gcneral, tJifcrilr tlc vccinii lor tlc lir fL.rrrrc, l ) ( ) i r t ct ( ) c l . n r r l lic n t n r c i l s a n t l r r s k v n u c . s t c( ) n r c t r ( ) l ) ( ) l iiil,r rl . n ; r t l c t L . r n r c c a r ci n c < r n j o a ro i ir a g r rc l stebine t Icz,r'oltlrtrl. , , \ t r r n cc i inrl rlcrcrrrrirrlir nrrl r r l v i r s t c i ,t r c l l r i c s i i r i n c n rc . n t d e l i r c t . r r l c d . c r r r i c i .i r r r r l r i . r c l cr l c r . c . i i . . i ' c l r l g c r r c r a l a l c t l r r c a r i c r r l c r c s c l l t c o v i r p i t o ri r r S t a t c l c l l r r i t c . I ) r i n t r r r n a r c g , c l l c t a l i an l a l t i r l i r r i ; l r c u r r r i ' c l t l c c r l r r c r r t i cr r a i r i t l i c i r t ,i n r r r c c l i c : , firtil dc

irtlert.;u/ 1u'ulrtt Ir igu ra l2: Afir rit'rlu/ ,lF,,S,cr?tsi erlurnlia a.fedearui ld i ttlr r t'ttr/ uta 1i rtta t i [t'.r tori i sriruci 5i uecrl a h'grri. A h,qri rt'/ tnai .rrixtrl, irt ctune re nrcia tnti ltrrt.rpeti (leh'rfuttrri ,sirrluruli uanifi.rtd irttuv.rul cc/ rtrrti t'irlittt. g,1tf ut; rlr nif /oc amld trt aivelul 'll;.,1 ,ti crluralit i i nf/ uo tI ri It.tttPt u i n/ u rsu Iu i i, Itil | it' a reea,r / t tt il | t'o.\' rrl illru ,qrri ll A , B, C+ Cu liceu
FA16 licerr ...'.... lntorosmai scAzut 789/"

C-' t)
Farii rceu

lnteresmai mare ' Numertotal de cazuri (interviul din mai)

?22/"

(70e)

t irstct g c n c r i l t i i lt t t i t iv i r s t r t i c i i .l ) c a c c c a ,l ) c t l t r t la s t r r l l i l i l r l ) t t c r t l rv r t i v c l t r r i< l c t l c c a s c l ) a n l t ,1 l cc c l p t r g i nt l < l l r r \ trcbrricsil nc octtpiittr c r l tt c l t t . i c . l ,i l n r c n i i r t t r t ii t t v i i r s t i i s t l t l t t t l i l i I ) c l j c c a r c r r i v c l c t l r r c l r t i o r r ao ( l i i l i r r r r t1 . 1 )A tttt . c c i r s t rs i itttrttic c c i t i l c r i i u t c l c s r r i it l c r t l c g c r it l c c i t sii sc c r l o a n t c t t i it i t t c : r i t r c l t u i c t r c c u t l i c t t v c c l c r c r t l., l s t c[ l i n c ( ) 1 l t c A c c s t l t t c r t ta r c t l t t t l t t c cl i t o t t t r t ir t t l t r c rctril,{il i l c r1 t cs c c t t al l o l i t i c r i ? s t a b i l i t a t ca v r c t i i p o l i t i c c . c l a r ,i t r a c e l r r ptii t t t p . a r q i p r i v a - o d c u t t s u r p l t t sc l ec t t c r g i cr ; id e v i t l l i t a t c , c c c i lc c a r f l r c g r c t t l r i lt l i r r p t t t l c t t t l d c v c t l c r c a l r l c z . r ' o l t i i r ici i v i c c . L a r r t i c c r r i v c l , t l i l ' c r c t t t r t l i t t t t c i r i v i r r t r i .c s t c i i c c l t e u r o p e l t n i i .i t r i t c c a s t r p cxl)cricnta alttcricltnis l i x i r t c c l a r i i ;i n n r i p c a i r i llc l o l i t i c c r l e I : } r r t l l l c ii t n t c b c l i t : c ,t i t l c r c t t t I rt lirst lirartcltctir'.

,l.l f ,lln anrtnt/

cultt/trt

I'nrtitiparmh thyui 1,95 itrter5 i i r r c l r r r r t i 6 n l l lp o s t l t . u n J e 8 2 7 od i n t r c c c i 5 1 1 d e o a n r e t r i cd votllscrii. v i c v i t ti t t l t c r i o r l t l t ( l c c l a r a t ctl llivcltll ( j c r rr r r a il ) t i t r c l ) r o l x ) r [ i cc l e A l l s c n t e i $ ta i corcsl)utrs oillllcnilor c a z t t l i n ( . c l r n a i s c i i z t t tt l c i t r t e r c s .R a t a d c l l ) s c n t e i s l n l i p s i l i r l c i r r r c r c sl ) c n r r u l r l c g c r ia t i r s t d c l u o r i n r a i n r a r e d c c e t i n t r c t ti l o r i r t t . c r c s i t( l [ i i g t rr a 1 4 ) . c i r z rIt ( ) rn s c r i ( ) i l s iilt r t r - < lt l e t t t r ) c r : l I i c . o \ ' ( ) t c s t c l i r i\llscptir l)r()l)lct))A N,lcritri,l)lin u1t)rlrc, sii-i stuclicrll ll)ai iltcnt l)e abscl)tciiiti. lvlarca tlctonrllric,la ttltimttlitttcrvitt ill)sct)tatricliberril;itr lrrr nrajrrritatcitl.t votcT.ci;i Ptiarr$i pe:ntrtl i*enlion'.lu s'.1 tlirririrrtctlc alctcri. Z()o/o cinc,Tltovoirttt sli \rotczc,dilr l)tl gtiltttitrc{ l)clltrtl cinc, iar 64(/omr Il i t r t r c i l l l ) s c t l l c , l o t t :t r r i c io i t r t c r r l i ct l c v r l t . ( . l t ta l t c c t l v i l l t c rc irvc:iru iltt li)st itltctlli()tlrltc lrt trtrrc: t lcclarirliilttr E i l l r c l t r c t l i t a t c '1 ) ( ) t r i v i c I r l c g r i t 1 r r i l gL r) . a r ,c l r i a rq ; i p c e l e l a l t cc a z t l r i ,t l n i i d i l l t r e c e i c a r e a u
'' Intores maimare ...-..... NumAr t o t a ld o c a z u r i (interviul din mai) 19"/"

liigtrra l3t'. Onuotii ntdi itt utirski .stutl,,t/ti i,tk:tr:sltti rle ulryrri r/n'ril (ri litttti. /lrnrslri r/ifuu/ri /'.tl( iltatralli ra/ ttai ltultttrir it rttxrt/ orttttrtilo,'(drrali, r/nt'tsh: tixi/ti/ri ,ri irt rrtxu/ rt'/or'
.ftitti Cu licou situ ntat ntull Sul) 4l; do ani [)r:slc 4l>rjo ani, incktsiv ,trnrt/ri FArd ltcart Posto 45 clo ani, inclusiv

Interos maiscAzul

sii r t t i l a r cc e l o r c a r e a t t f i l c t l t - 0 i l l ) s c t r t t ra t t t l ) r c Z c l ) t a tc r t r a c t e r i s t i c i t r t ct tI i o t t i t t . l)irrtrc oat)tc1iicllrc ttlt atl dat ctlrs illtcl'lIici de vot, nttlllill lllotiv intenreiat: aU frlst bolnavi szr1factlserii Juutdtutc att ilvtlt Lll-l o grctcirliilcgati clc regllile de inscrierepe listeleelectorale.Ccilalti de alegcri,r;i ntotil'ele l)e carc lc-atl irttcresagi ltu fuscscrilniciotlati-t n ti't:c/ului r/e irtrovs lrr t'rtl sle oJitttc/ie liigrrrrr l{'. 1l/l1'tt.lrt in octombie do interes Nivelul
Mediu

l , , x i s t r i; ; i p r c j r r t l c c i r t a l x ) t r i v i t c i i r c i a f ' c r r r c i l cs t r n t n l a i l ' ) r r t i n i t r t c r c s i t tr cl c l l o l i t i c rti l c t i t l l l l r l r r r l iA i . r : c s tl r r r : r ri r t { o s tv c r i l j c : r r ltc : r l l t t c l cl ) ( ) i r s t r c in . s o r r d i r j r r l i n r r r r r i , 3 . l 1r1 l i6 r r t r cl r i r l r a g 5 i i rrrrnrai Z . \ 9 hd i n t r c l c r n c i a u r r r : r n i l c s r a tl t n ) i l r ci n t c r e s l ) c n t r u a l c g c r i . u [ ) c s c t t r t ,l ) c r s ( ) . l nc c i lr ) r i l i r r t c r c s r r t i i a l c g c r ic s t c n ) a i p r o l r r r l l i l in ir s l s c i r l l c i r r z o r r c l cr r r l x r n c , p r i n t r c l r . J r l r u t i t : r r i v c l r r t l i c a td c c t l r r c l r t i c ,c r r u l l s t r r t u t s o t ' i o - c t ; o n o l r r it cl i c a t ; i ,r l c a s c r r t c n c a , grrrin llttrilc crr lnctlic rlc virstriltrairirlicatri.

Abscnrisri

. ..tl/:.

( j e i r r r r r r il ' e t l r r s r i r r r p l i c i r r ci r r r : i r r r r p u n i c : rrbscrrte isttrl 'l'cstul d c l l n i t o r i r ra l i n t c r c s u l r r l itLrblic lagrd i c a l c g e r rc i src l)ilrricit r t r c c o r ( l. J l l ) a r c ar c a l i i l r t v o t . i n l 1 / - { 0r,l i s t r i c r u lI i r i c a i r t r c g i s t r i r u s - a r c t l c c t a ti r l ) r ( ] a l r c lrrcrtr [ ) r c z . c n [ clia r r r r r ct l c 8 l ' / o . A c : c s t llcrfcct
Au volat Numar total de cazuri ( 18 6 )

E il l"*l
(2731

t__l

,\'6 /

,llatti.;ntt/

w,/tt/ut

l'attiriPana

la alrwi

| '\7

t l c c l r r r i t tr l u u l r l i ) s t r l c l o c c < l n v i l r l { r i t ( ) r l r c : , . i lu on s t [ ) r c t lo c l t l ) a tc u s ( ) r t l l r c in l l c r c l o r " , , , c r a u l ) r c a r n u l t i o i l n t c n i c A r e1 l ) r c l ) t x u I t rc r x r c l i i l l t t r r r r c "c t c . ( jitcvrt l)crsorrnc n u s - i l u l ) u ( u t ( l c c i ( l cc t r r ns r l\ ' ( ) t c / . c rrir:i cIrirrr i r t t t l t i r r r r rn l r ( ) n l c n t . .u f rnritrrtc rlintrc: i l c c s t c riri i r g r c i r u s i l l ld c l . a l ) r ( ) l r i r t ti r r c g i t l r ir r r ; i s t r rp rc l c c i r l o r t i r r r t l i t l ; r frir, l i rt ; i ls - r r u rlct;is irr llrrrrl r r t t , t 1 y l r t r - ' / .rcl c k r t : .I ' c : r r t r re r c i l l ; r l t iilu n t r i l l l l cs c i r r r c g i s t n l s c ur ll 'irrtrcgii i r r t c r c s a t i r t t l c s c i i z . r rlti r l l r l c r r l c g c r i .i n t i n r l r r r l scrii rlc i r r t c n ' i r r r i , ; i c i i r r p i s ii r r r o l c r i r u r i t c l c l ) u r i n c c x l l l i c r r t i il ) c l t t r r r irrrlcciz.ia k r r , i r r c i r ta c c g t i as u n t c c i n t i l i i n n r l i s u r i is i l i c c t i c l r c t a p i tlrcpr alrscrrtcistc i l c l i l l c r a t .P c d c i r l t r i p r r r t c ,c i t i v i r s r r h i c c t ic l i n g r t r l l t r la c c : i t ( ) n tt l i r rr r r r l t l 1 1 1 11 1q t i1 r s tl i l l s i g d i c i n t c r c sl ) c n t n t a l c g c r r , v c t l c r r r r insd rrtr n i c i o r l i f c r c n t l i i n t r c c c i t l o i c l r n t l i d a t is l r u c o n s i dcratt ci.ivotul nrr ol'crii o rcz.olvlrrc rr ltroblcrrrclorcotitlicnc. ( j : l r c z . t r l t an t c t , t r c i s l L ' r t u r ir l i r r t r ci r b s c : n t c i Sa t ir r s t r r t< l c l i l l c n r t r l c o p r r r t ci r r z i r r r r[ i r r t r l tlil c r r t n l c r i c r r l u r : o n r p l c tt l c z , i r r t c r c s l r l c i i r l c g c r i .A c c s t l i r p t i t n t r r t ; ro i r r o r r rlir r r r r i n ri lr s r r l ) r irtl) t r c g i i p r o l l l c n t c a c c t t i t c a n u l r r ic a r c n u r r r t c i r z t i . N r r r r t a it r r r r t r i c n l t n t i i r t l c r x r r n c n r n u a r . rr c u ; i t s i i - s i c x l l r i r l c v o t r r l d i n c a u z , a unor rtrgcntc rcale. I)osil>ilitatcr t 'rr rc c l o r h o t i i r i l i s l i n r t v o t c z c s l i l c f i c t r c ; / . i i tn t c r c s l t l r l c - u l t t r r g r ttl' r r r r r p r r n i c r |i r ) s rr c ( l u \ i i ; r l c t i z i r rl o r t l c r r n r r v o tr rr rl l r s t t:ivicii l ) r c i l l ) t l ( c n r i t i l l. \ r l l l i r s tr r c v o i cd c r r n l ) t r l g r i l utll c c t l r r t r r t i c r l c l t r t r g r ti l t t r i r t i li ) c n t n r a i r t r a g cl r s t t c lt l c o a r r r c r ri ir r o r l l i t r rv i c t i i p o l i t i c c s i s r r r r tn c L c s i u c ,p c v i i t o r , s t r r t l i ir ; r r r c s i i r c l c r , cn a t r r r r l s l l c c i f r c rri r l i p s t ' ik r r r l c i r r t c r c s . I h c r r i r n p i r r l l c l l la n i r l i z a t l a t c l o rn o i r s t r c c [ t u r ] l ) a r ir ) l i r i( l c l ) a r t c , \ ' ( ) n ) r r v c i l o I ) c r s l ) c c t i v rr r il r ( r f t r r r dirl is t r l ) r i ll t r ( ) l t l c r r r c iI.) o t f i i - I . l r1 i r r r p l i c a t c5 i r r r r c l c t r i i s 2 i t u r li ) c r s o n i r l c p r i u r i r r c .[ ) . r r t l i l c r c r r t a d c atittrdirrc i r r l l r i v i n t ua b s c n t c it l c l i l l c r r r t c l c l a v o t - t l i r r r r c olrrncnii - p o r r t cl i t : t t r r r t i l l ) u l t r -c t ( l u c ; r 1 i c r ;ti' c i c r r r n r r il l t r t i r r rc i tlrrcrrlic c x p l i c r t t rp i r i r r r r o t i r t r r cta lc itrtcrcs. [ ) : r c i ir r i v c l r r l r l c i n t c r c .c ss t c n r c n l i n l r c t ()llstann t ,i v c l t r lr l c c t l r r a. 5 )A rli: r r i r l i l c r c n t c( 1 , ' i g r r r1 c i l I i c r ) u n r i r i r l c t c r r r r i r rr . l r s c r r t ltrl c l r lrcrrttrt i l c l r tv o t s c i r r r r l r l i t i c : i c l ) t i l s u nc i c i n r c r c s u l s c a r l c i,a r ,d a c i i l) (4e5) c:: Vor

t ttl, rr/uut I i rt k rrurtli ttttt nrt't fu uI ui es I )a ci ttite I ttI i rttetYs tttr rttrri rrfl:rkaruIptvt/toiia c(lor ratv 'tu L'oledzti Deloc Meotu
FhrA ilceu

Cu liceu

Firb liceu

Ctt liceu

FArA lrceu

rtul l-.'"-l

l'_rll
l,l

t-- I

loo*l

tl

lno*l l*"1 tl 'l

tl
I
Ll

tt

lt L_l

ll

ls6%l

ll LJ

(s86) (-r Nuvorvota

(66e)

(132)

(;;t

( ) Totaluldo cazuri(interviul

l ,l v l l v 1 ; t ai l t l i l - c l c t l t t l c n i v c l t t l t l c c t l t t o p c r s o a r r ic s t c i t ) t c r c S a t lc estc foxrtc Prollallil catic. Pe tlc altrl parte, dac.i nu este interesarii, cii nll va \'ota in nici un caz' ( ) i n r a g i n c s i m i l a r { a r e i e $ i tp e n t r u o a n r c n i is i t t r a l i P c c l i t ' c r i t e socio-ccot)<lrltic . l ] t r l tc c i c t t t i p r r r it l i f c r i t c t l c r c z i t l c r l l r \ rrivclrrri [q )c s r l u i r l ) l l r t i n i n t l r t t t o r g n t l t t t r i r c l i g i r t l s c o r i t l c v i i r s t r tt l i l ' c r i t c ' l ) r r r s c X l l ls t t l l i c c r c l . u l t l t t t t lc s t c c l t t ( ) t U l a l t t l lt l a c i ll t t d m ? r tc o t r s i t l c r a r e (il i i g t r r l l ( r ) . g i l o rc l t c s t i o r r a g (:ilrc I)il'crcnf a tlc sc:xestc sillgtlra tlintrc triisAtttrilepcrsotlalc: C]rrciit llll grtll) estc al'cctcazit a[sclta la vot inrlepetdctt t/c iiltt:rYs. inrcrcsar lnai l)lrlin cle alcgcri, cu atat l'r'lilinrare va fi llroccntajttl f'enreiklr printrc cci care rlu vor mcrgc l'l ttrtre. D'lc'i tl t'cttrcic tttt , i t c o n s i d c r i C t i n t l a r c n i C i t t n s c n SS i iv o t c Z C .I l t t cstc llttercsatiic \ril t'llcrgL' nlili nlilrc ;i, tlc itcccrt, ltirrllrrtsc allii srtlrtl prcsittncs(x:ialiI cilll)l)iltllcl' l a r t r n c c l t i l r rt l a c i ln t l C S t c, , i t l t C r c S i l td "c cvCtritttclltclc votc7.C. ditr ttttclc sii Nrr rrtrnrai cii lcntcile ntl sc sill'lt constrel-rse l i l r c z e n ' al o r c s t c o v i r t t l t c . S c i n t i l n c s c t l i n t r c e l c c h i a r c o n s i d e r rc arlcsca rcmilrcc clc tiptrl cclor de mai jos: ,,Ntl tn{ intcrcscazil s:l

ll,9 / tlluntisun/ wtltlui I;igtrrrr l6: ,\lr.tu/ t-slr.ritgurtt /t7j.ti/u,ri r4rr n/rrleazti th.rrnfu ht uot, r:/titrr,ri nluttti riur/ it/t,tv,.str/r.slanen/irtul (ortslnil1. lJ ri r /t, rt i i .rtrn t t t /ri lru i n a i r z..t f t ott.rrthi / i, rh r. f|u u,i /t, .tull Dtai ft)u.t&vtnlc: r/arri tttt .vtltl ittlc/?.til/e, dc tiri ,lu 1_,olftt2,/i Barbali ulirbali
Fomoi

Itarticipatta la alrgai I 89

Cetr rrrli rrrure irrrplicare in campanie: liderii de opinie l u n c t u l d e j o s a l p a r t i c i p d r i ip o l i C c i i r l r s c n t id c l l t t r t t cr c l ) r e z i n t i p t i c c . I ) r t n c t t t lc c l n r a i i n a l t c s t e i l t t s t r a td e o a m e n i i c e i m a i a c t i v i - ,,liderii de opinie". Observapiile rlintr-o carnpanic prezidengiald

BArbali

l:omcl

tl

r-t

tl
tl

I eera I

tl il
r . _ _ lN U v o r v o l a

T-l

t---,2%

t3%

c o n r u l r c 5 i l t t t r r r r : t o a ss c t t r d i i s o c i a l c a r a t l l c t l i n f i c c a r c z t l r t t r; i , r o l r l c t t t ir\r f ' l a ti{n d e z b i t t c r ce x i s t di t n t l n ] i ; i o a n r e n i l ) c l l t n r l l c t ; r t r cP c,i l l i n d , t o t o d a t { ,g i c c i c r t r ca u < lo p i n i c d c j a a r t i ' irrtcrrs l)rcoclrl)illr c u l a t i l .[ ) e a c c p t i riti n u m i m , , l i d e r id e o p i n i e " . L i r l c r i i t l c o p i n i e a i u n c i c o m u n i t a [ ip o t f i c e l m a i b i n e i d e n t i { r c a l i r i s t u d i a l i i n t r c b t n d u - i p c o a l t r e n ic L t i a r c e r e s f a t u l i n t r - o clintrcsfiltr.rii vostigind intcraclitrtrca i r r r u r n i r illl r o l l l c r r t i ip i a p < - irn pe un efcctuat intr-un studiu c{ sfatuiti. Este evident tori si cci aceast{procedur{ ar fi caantion relativ redus, cunt este cel de fapd, d a c dn u i m p o s i b i l i . d e v r e n l e c e p u t i n i l i d e r i g i cxtrcnr rle rlificilri, I i c c t t p r i t r giit r t p r c t t n di n c ; ; a n t i o n . i n t i r n l l l l s af iti lol s-rtr .,tlist:ipoli" ( j r rs r r l r s t i t r r t , d c o p i n i e P i, , d i s c i p o l i i " o t u f i , l ) u t c n )i d c n t i f i c al i c l c r i i nostnl flrl sl considerdmcil stlnt in leg{din intcriorul csrrntionttltti t u r r i t l i r e c t t iu n i i c r r a l p i i . s u b i e c g i l olri s - a u p u s u r m A t o a O a u r p e l a n r i j l o c u lc a n t p a n i e i , i e c i n e v ad e i d e i l c r c l c i r r t r c l r i i r i, : , A ; i i n c c r c l t r c c c t l t s dc o n v i n g c Ap c l l n ) r r r c r r t ' o r r s tl r xJ )liticc?"; ,,V-a ccrttt cirrcvasfltul, clc curind, l i l g i a c c i ac a r ea t l r i l s p u t t s t l s r r l ) rv r lr c r t r r c ip r o l l l c n t cl t o l i t i c e ? " ,,Da" s i t t t l r t i r n r l r c l ci r r t r c b d r i 2 l 7 o t l i r t i r t t r c g t t l g r t l l ) - a u f ( ) s c lrrrrrrrr tlcscnrrrirlicrr litleri rlc opinie. It{sptrnsurilc lor la alte intrcbttri dsrolului lor obicctiv in i r l r r r r l l r l s c r i c i t l c i t r t c r v i u r i ,c a g i v c r i f i c a r c a grttpuri,au stabilit validitateaidentificrlrii.Pe scurt, ca<lnrl arrLrrnitor rcprczentativi pentru seglidcrii tlc opinic sunt in chip substangial lllcntul agresiv al cornunitd;ii sau, mai dcgrabd,pentru segmentclc agrcsivc dirr cadrul mai multor subcomunit{gi -; ei incearcdsd i r r l lrr c n lc z . cr c s tt t l c o t t t t t n i t r t g i i . r proi r r l c g d t L r r rc u a c e s t d i n u r m A f a p t , t r e b u i e s u b l i n i a t ' t o b l c r r r i i i l n p o r t l l n t d :l i d c r i i d e o 1 : i n i en u s u n t i d e n t i c i c u o a m e n i i i cspectivc, , i c o m t t n i t d g ir p r o c r r r i r r c n qc i ,l i n p u n c t d c v c d e r c s o c i a l a

tl LI
(44s)
t:l-l Vor vola

l""l tl
(7Be)

87%

L__l (r;t
( ) l o l a l u l d e c a z u r i ( i n t o r v i u ld i n m a i )

votcz.. V o t u l c s t c l ) c n t r r rl l i i r l t a t i " ;, , ( l r c c lc i i b i i r l t a t i i a r t r c l ) u i c s : i rrtcarg:1 Ia vot, iar lcrncilc sii stcir acrrsii;;i sii-q;i vacllirlc trclrltirl<lr,'; , , N t r u r r rv . t r r t n i c i o t l l t r l . . $ri r i c i n r r v o i v o t i r . . . L o c r r l r l r r c il ' c r n c i c s t c i l c a s i lS . d laislnr politicrr in sctrrrrr I lrd r l x r 1 i l o r . " ( j r t a l t c c . v i ' t c , t l c a i r c s t r i c l i i l cl c g r r l cp r i ' i r r t l l)rrrticil):lrcrl l ' c t l r c i l o rl i r v i r r l r r r . 5t l c r r r r i i,r t i t r r t l i p c i r l l o l i t i c r li r t t l i r s t r t l r o l i t cr r c r r r r2 rrccst()rf 1rlr l i lt l c 1 > o l i t i t ;n i r r c i ii r r c o n t l i t i i r l c c g l r l i t r r t c rr l r l c - r rr r t l r r s t l c P l i n l c t r l t r i r l r i r l iS i . c l r i r n b l r i l cl c g i s l l t i v cu u l r r a t - o i n l l i n r c rs l clrinrlrdriirncntalitritilor. I { c z t r n r i i n t .c l, fbrrtrrilc r l c a c x t i n t J cl ) a r t i c i l ) r r c a politicrilr trcl)ui sii invingd inrlifcrcnra gencralii ftrpiidc viata prrblicri, indifercnti c a r c l ) r t r cc i r n r c ( c r i s t i cli)lc n t l u o l ) r t r t c; r ; r o p r r l a g i c iI.) c u s c : r r r c n c i r , i t c c s t cc l i r r t t t r it r c l > t t i c s r lr c s l t i r r g r i ti l c c uc o r r r r r n i r iatrr ll l r > t r i v ic t r i r c i lv ( l o r ) ) c n i p r -lr t l i c r ic s t c r rI c x c lr r s i va l b i i r b a t u Ir ri .

90 /'llutni.rrntluotultri cu oantcntioci llxli lrogrrts i r u c t l l i d c r i i c i v i c i . I l , is c g i i s c s c in toatc ' l ' a b c h r ll l l ) . grttprrrilc p r o { i ' s i o l r a l(c [ ) i n t o r r t cp l r n c t c l c c l e v c d c r c , l i d c r i i c l c o p i n i c a u ( l c n r o f t s t r a r r t r t r r l t i n r r r r ci n t c r c s l ) c n t r u P o l i t i c t . i n t i r r r l l c c n u l t ) a i 2 . l l ( . ,t l i n t t c t n n l a r c i n t c r c s f r r ; i r l e a l c g c r i ,r r n p r o c c : n t dc , , t l i s c i P < l l i i"r u a r i ' l t i lu (tl%t rlintrc litlcrii dc ollirric ri-irulut()cstirrratca atitrc. [,a l'cl s-a i r t t i r l p l i r t i ; i i n p r i v i n g r r r r n r r l r i r ic i :ornrrniciirilo pr o l i t i c e :p c f i c c a r c n i v c l c l c i n t c r c s , l i d c r i i d e o p i n i e c i t c a r rg i a s c u l t a um a t c r i a l c l cd c ( ' I ' a b c l r r lI V ) . N { a i c a n r p a n i c r n u l t n r a i n t u l t d c c a t r c s t u lc c t d t c n i k r r r r r u l t ,c h i a r s i l i t l o r i i r l c o p i r r i c c a r c ; ; i - a t r g r a d r r ld c i n t c r c s cirlificat s i r u, , r c r l u s "a r rc i t i t ; i a r rt t r n t i r i t c o r r r t r r . r i c i l rlillo ca ,,tnorlcrirt" cl i t i c c m a i n ) r r l tc l c c i t n o n - l i c l c r ic i l eo p i r r i cc a r cs c c o n s i r l c r a u intc,,tixrrtc rcsa[i". in 1'rlus e,i < l i s c u t a tp r o l i r i c l n t a in t u l r c l e c i t a l g i i . clinrre 90%o 'l-alrclul lll I'roportio /irletilor rle r,piaieSi a relorlohi iu rliferitele

I'anirihatva

la ah!ili

/ 9l

l i t l c r i i r l c o p i r t i c t l i s c : t t t r s c rtille s p r ec ' J n l l ) a n i c r t c c i d i r r c c r c l l l l o l , clri:ti rr l t i r t t c t l c i r r t c r v i t rl l o s t r t l( l i l )o c t o l t l l ) l i ci,n v r c t t t cc c l l t l l l l i t l dc e s tl t l c r t l . d -58% , i n t r e c c i l a l t i f z i c t t s e ra c s e n t i i l l e ,d c c i , l i d c r i i t l c , l l i r t i c ' J t t f i ) s t c c l i,, r,r.t. ilril)cctclc n r i r i s c : n s i b i l il a c v e n i m e n r e l e c a m p a n i e i . si n . p t " f i n a l r r l a c e s t e i ccrcctdri, Ilc \'()ll) illtoarce la rolul specific l)c carc lceqti litlcri dc in cttisttl campaniei. opirric [-atr jtrc'.rt I ) r r p . Jc e a n t s u l ) i l i t l a c t < l r u il n t c r c s u l u i P c l ) t r r la l c g c r i ,c i l r c v i l fi tbl<lsit frccvcrlt in urtndtoarelc capitole' nc putcnl intoarce la care sc afiti ?n centrul atenlici lloastrc: scgrnclttul tlc llopr-rlagic in t t e n g i af i n r r l i c l c v o t c l l i a r [ ) c P i l r c t l r s t l l o a r r r c r r ic i urc ai-ltt f<-)rnra carntxrnici.

pofe.rii
Prolcsii Specialisti Proprietari, luncliide conducere Clorici Como(, vanzari Muncitoricalificali Muncitorisemicalificali Muncitorinecalilicafi Fermieri Casnico Somcri Ponsionari

Cazrtri 17 28 2t
16
JI J I

Lidorido opinio(%) Atlil (9/") 35 65 ta 25 33 67


44
J5 JZ

47 46 230

'r 3

23 15 13

1s
35

56 65 68 77 85 87 85
o5

23

'l'itlrclrrl

lY: Inrlirclcgrttr/trlui rle itttur-r a/ /irlnilorr/e rlpinie5i nl rrloilalti orttrrenifu/i de ncrliilr fontmle de conutrirarc
lnloros sponl lnloros scittul

to
Ziaro Radio Revisto 15,8 14,6 20,6

Arlii 12,3 12,3 14,1

LO t 4,B 13,0 15,8

Arlii 6,6 7,6 4.6

C)rtnrcnii pot lua dcciziadc vot pe tot parcurslrl c a m p a n i e i e l e c t o r a l c .N { u l p i d i n t r c s u s l i n t r torii tradipionaliai unrri partid $tiu, cr.l toatc accstea, cu mtrlt ?naintepe cine vor vota. Ar fi posibil, de pildrl, sd preziccm acurn ctr cine v()rvotil cci din Sud iu 1960,clcpitcnrcle elcctorrrlci;i candirlagiinu vor fi cunoscutc tlccit atLtnci. in tirnpul unui nlandat Altii se hotelrilsc daca il vor mai sustine pe delindtorul unei funcpii qi partidul acestuiagi la urmdtoarele alcgcri. I V I u l pg i t i u d i n l u n a n r a i ,c h i a r d i r r a i n t e d c a f i d c s c n r n a l ic a n c l i d a p ic i ,L r n lv o r v o t a i n rroicntbric. Intcrvittrilc rcttlizatcnc-iru [)cn]ris stl distirrgcrn trci tipuri rlc alcgiitori, clrrsilicagi in firncpic <Je uontertu/ derizicidefiuitive- dccizia atit dc-a lungul ciln)l)aI)c carc au susiinut-(-r nici, cdt i;i in cabina de vot. ,,Ahgr;toriiluttii nai": Aceste ltersoane decisc inc:l din pcri<,rada prc-electorallii;tiau din I t t n a r n a i ,i r r c i lr l c l u p r i m u l n o s t r u i n t c r v i r r , curn vor vota,fi-au llrcn[inut lxltilrirca dc-a Iungul campaniei gi au votat in noiembrie contirrm accsteilroti'iriri.Votrlrile lor fuseserd hltilr0tc din luna nrai.

( i ^ t , l ' t( ) l , t r l, \ |

l\'Ionrenttrl d c c i z , i c id c f i n i t i v c

9'l / tllr,tristnnl utttt/rti Acctti ()runclli s-irtr ll()tiiriit ,,t\h'uri/ot'ii lutiorrrlri iuilir,ttu.qt/.t1": asttl)ra c u r r t l i t l i t t ttntti i n t i l ' r ) l ) up l crioadcc i l c s c n t r r i i rc ir i trrrlitlalilor ( i n t c r v i r r ln ( ) s t n r l i r ra t r g t r sitl f t ) s tl ) r i n r r l i r r t c r v i rtrl c r l r r p r i : r n r l ; c l c i rrr c ( ) n v c n I i i ) ,s i - a r rr r r c n t i n r r t l c c i z i al ) c t ( ] t l ) i r r c r r r s u cla n t l ) i r n i cq i ;r votilt cil ltirrc irr rroicrnIrricV . o t r r r i l c l o r t r u l i l s t . t l e c i . s t i r l l i l i t ci r r I t t n i l c i r r r r i c i. r r l i cs u r ra u g l l s t . .trpknluir-uoiaultri"': Accltirr nu ri-trulrotilriit ,,tlh;4ilorii pt'riorrr/t'i t l c f l r r i t i vp i t r t iiir r t t l t i r n c l cl r u r ir r l cc a r n p r r r r i c i. ir r rr r n i ir l i l r t r cc i n - x l l f t i c t t t - o p i n : i i r r t r l r i r n i rc l i p i i , i n z i r r r ra l c g c r i l o r .V o t L r r i l ck r r s - r r r r I r o t r l r i t i n c c l c t l i r r r r r r r u il r r s c p t c n r l r r i c , o c t o n r b r i cs a u r . r o i c n r l l r i c . ( l i t r c r t t t f o s r t l i l ' c r c n t c l c s c n r r r i f l c r t t i v c l i r r t r c. l c c s t c g r r r p r r r i ? I ) c c c t t r r i i o a n r c n i s - a t tl t o t r l r i t c r r c i r r c s l v o t c z . c ' i r r cr i il i r r r r i n t c tlc i r t c c l l c r c ac i t n r [ ) i r 1 1 i c uil,l i i i n p r i n r c l c l u n i , i ' l r c c i d i n u l t i r ) ) i lc x t c g o r i c . a l r i r rl r rs f i r : ; i t r r I crtnrprrnici? l \ r x t l i z u < l i r rl t c c s tc i r l l i t o l v l t l c t a l i i rd o i f u c t o r i i r n l x ) r t r l n t ic l l r c ir ir':lror' i r r l l t t c : r r 1 c ; tn zrro i r r r c l r t r r l c c i z , i clil r r r r l cI.t I i r i i r r t i i , o i r r r r c r rr <fcciz.ic a lirst tirz.ic rrttlirst rtrti ltrrtittirtlr'rt'.rrt.tirlc rrk'gcri.irr lrl tloilcrr titrrrl, c c i c i l r c i u r a l c si n t r l t i r r r c l c i aLr z i l c r r l cc a r r r p i r r r i c r irrdivizi sttlrtrsi ttttti trtultot'lttz.riutri totf/ituole. l)rin astfcl rlc ;rrcsirrniilrtclcgctn corrllietclcsi iucorrgntcrrtclc c l i n t r c f r r c t o r i ic r r r c i n f l r r c n gcazri tlcciz.ix d c v o t . t i r r i i d i n t r c r r c c i t i f r l c t o r ic i r r c t i n d c r r r c t l i r r l a l c g i l t o r t t l u ii l p o t i r t r a g cc i i t r c r c l l u b l i c a n i ,i n v r c m c c e a l t i i p o t (r ( ) l ) c f t ti n l i t v o i t r c rttl c r r t r r t : r a 1 i l o lr . r i r l t c c r t v i n t c ,P r c s i r r r r i l c co n f l i c t u i l l c c x c r ( i i t i l t ca s u l ) r aa l c g r l t o r r r l rirli c r - r n d u ? cntlircctiiditcritc.
NumArtotal de cazuri (aleg6toriiefectivi)

,llnttrtrtullnixiti rh/initk'r I 9; (hrtrtttii ftrttlt ittnv.tali rlr ah'gtti iou hotrit'iirca./imhi rrt' t,ttl ttttti dtz'rcnr dafil rci nrrtipulin inlrtr'wli
lnteres ridicat Septembrie-noiembrie lunie-august lnteres

(r26)

(27o)

in(cc u < : i t r cv ( ) r v o t i l ; c l e t l t l t t i o r i n r a i n t t r l ; i , l l r i n t r e c e i r n a i l ) l l t i t l r c s r r l i . 1 i - r r t lr t t t t i t r i t t t l c c i z . i al l i l t l l i r r l l c c l l t l ( ) l r l c l ' l t ' 'l'ctrtlirrll g c t l c r i l l i l ( ' i l l r c o t l c c i z i c t i r z ' i c p c c l r r c l r tt t t t i t t t i l ' c s t i t t < r (liigrrra cci ctt intcrcs sctlT.tlta fost virlltbilil llctrtrtt llllrl)clc t i t b c r c

Iu). I)ar, Penrnl ficcare nivcl dc itrtcres.cicntocrllii atl lllilni{-cstilt tendinl'.t clc a sc hotiiri nuti grcu dccit rcpttblicrtnii' in grttPtll alc intercsuhtisc clittlitrrtertz.ii Antrrrritc altc ntanif'cstrlri a c i i r u i c l c c i z i cc s t e a n l a n a t dp l n r i i n t r l t i n l c l c s t a d i i a l c c a n l P a n i c i . i rr frlstintrc[afi dilcll crall ,,f<rartc t l r t , s r r l t i e c q ia l , i r r r n 1 r ( ) p t c l . ld c tl neftilrtlitori" srl-;i vadl canclidatulales,<lacilPot sptlnc cil ,,lttt vrful sil-tni trirrcdic rlacii nu sc intAnrltl{ apa, tlcpi lni-ar Pltlcca eitrc r;tic cc"' cirlrrlirlatrrlitlcs" siltl tlrtc:\,,ntt contc'.1/:l sI-1;ivrttlil llrcl'cI)crsounclc cirrc Crau .,loarte ncrillrtldt<xrrc" c e l c h o t i r i t c t l c l i r i t r t ' c P t t tc t t c i l l c s i i r r r r r rc l i i g t i g i n , l a r rf o s t c l i r r t r c \ ' o t c z c ( l i i g r r r a 1 9 ) .A c e l c a $ im o t i v c c a r c l e - l l l i r l t p i n s s r i - 1 li l c r t g r i i l c c t t l r r t li ; i s r i - ls t t s t i t t riir t c i r l c l i c l a t u li l c a c l c l l i l t c e p t r t t r lj < r c u l t t c lc rtlt:gt'rr' t i s l i f i C f t r a r t cl ) l ' c ( ) c l l l ) i l ttc r . o r r t i l l r r r c l c - l t t td c t C r l r r i n a 5 lr l lcgcrilor rrr ( ) r r r n c t t ic i i l r c t t L li t t t l o s t f r x r t c i l t c r c s a ! i t l c I e T . l l l t i l t t i lirst clintrc cci cc s-arrlrotiirit tirz.irt in catrtpltttic.lii rrtrt'orrsitlcrrrt cr l l l t i i t l c c i t l l il ) c t r t r r c c t l l i l r c$ l x r l i l $ t g l t t l ts l i o i t r t i i n r p l r l rs t ; r in t r z r t ' l t t

Irrtcrcstrl gi rrrrxnerrttrl deoiziei (iu cit oitrncrrii a u f i l s t n t i l i i n t e r c s a t i t l ca l c g c r i ,c u i l t a t s - a ul r o t i i r i t t t t a i r l c v r c r r r cc u c i r r c v o r v o t i t . A p r o a l l c r l o t r r lt r c i r n i t l i n t r c a l c g r l t o r i i l i r : r r t cr r r t c r c s i r s t ic l r o t r i r i s c r J t l c i r rp i r r r i i r r l r r r r i r l r r i s i r r r r r l t t t r r r iP r r t i r r r l c i r r r r l r i t r r tt lc i r r t r c( ' c i c U u n i n t c r c sn t : r is c r i z t ro t llictrs c r i i p i n r i l r t t r r r c( i l ; i g r r r ; rI J ) . 1I ) o r r r o o l ) t i l t ) cd i n t r c c c i l i r a r t ci n t c r c s i r l ir u ri t l t c l ' | ( r lp t i r r l i c ; i t r cs l i L p i t u c l a r l l > u n i ciin a i r r t ct l c u s c l r o t i i r i

96 / tllnrti.rntu/

wtlulat

tlltnnilu/

letixiri

th/initite

I 97

I;igtrra 18 (it l4tt ua/a/ti/ 1rcntruontb(/c tulrrt'; cu rit irtklrst/ tsk ntti ,ldtt, ut alil r'.rlc ia o lolrjrfirr ltro/n/ti/ .rri s:e ltni r/n,ttnr
FIEPUt]LICANI

prictcnii. l)c nrrisrrrr cl c c a l l t l ) x n i ai p i t r r n t a c u r s u l . s u t l i e c g i ic r r r c r r i s 1 l r r r r t l c a r r ,f ,t ni lu r" n r a i a d A t r g a 1 u; , i , n u - n l ip A s i l " . l ) i r c c t o r i i t l c c u n r l l u n i cs - a u c o n f i u n t a t l ) e r m a n e n t c u s i t u l r t i a r l c r t l i r t ' cl l r r l l l a g i r n r l n i l u n u n l a i p c n t r u u n s c g t u c l l ta l c l c c t o r r r t r r l r r i crrrcsc rctlrrccain mod constant,ci gi pentru un segntcnt dc poptrl r r l i cr r lt ; r i r r riir r ( r , : r c psi p r c o c u l t l r c l ) c l t t n t r r l e g c rs i c c l i r r r i r r u r rp ui c l c

r)EMOCnA l 'f

Seplonrbrio nolonrbrio .--.-- lunie-august ..-....-.......

c ( ) n f i t r l n tL . tr slir;itul ciultl)xnicid r i r c c t o r i is - a us t r i i ( l u i tt l i r r r : I s p r r t c r i s r Ic i i ; t i g c t : c l c c i t c v a v o t u r i a l e o a n r c n i l o rc c l o r r r r a ir l c z i n t c r c s a I if i r r e i u r p l i c a t i .

Prcsir.rrrilccorrllictuale $i momenttrl deciziei i r r ( J i r p i t o l r r lI l l a r n i n c l i c a tu n n u r n r l r d c f a c t o r i c a r c i i c l i l - c r c n t i c a z ; i p c a l c g r i t o r i ir c l l u b l i c a n i d e c c i d c n r o c r a g il.i i e c a r e d i n t r e


(76) (152) Numarlotal de cazwi (50)
( 11 4 )

rlccsti ftr(jt()r'i poirte l-rconsiderat ca o ,,1)rcsiunc"asul>radcciz,ie,i llrrrrlc t l c v o t . A n t c v i ( l c n i i a tc d v o t u l p r o t c s t n n c I s t c l i l v ( ) n r l ) irl c l t r r lllicarriklri , a r c c l c a t o l i cc s t e l t ) a id c g r a b dd c r r x l c r a tA . nr tlcsc<,r1lcrit cir indivizri cu ult statut socio-ecoltotnic nrai ridicat tincl spre un vot r c l ) u l ) l i c a n i,n t i m p c e v e c i n i i l o r m a i s a i r a c i ii p r c f e r : ip e d c m o c r a g i . ( l r t i r l t cr ; r r v ' i n t c o , clccizic c l c v o t g t o l t c f i c o n s i c l c r r r tc if i 'cctulclaral rrrrcv i i r r i c t r l lri l c l l r c s i r r n i . ( l c s c i n t i i r n p l l i c l a c i la c c i ; t i l a c t o r i i n t l i r . ' i r l r r u l i c I i o n c r r z .irn a i (}rnr sc vrr r l i r c c t i i o p r r s c l I ) r t c i lu n i r r c l i v i t c l s t c , r il l o g a t ,, c i crrtolic? t l c c i t l c c l i S a t rr l a c t r i r t r l a r ; i nre c l i g i c i l ) r o r c s t a n t ed intr-o ,lr trilic;;tc a conrunitiigii? Care dintre intlucn;elc confliccualcva l)iiturii siirrrcii a v c i rc i g t i g d c c a u z l ?O a m e n i i s u p u p il a i n f l u e n g cc o n t r a d i c r o r i d i c t i l ) u l a c c s t as e a f l i l s u b o d u b l d p r e s i u n e . ( l r c i t s r l n t l l ) a i c c h i l i l t r a t ca c e s r e p r e s i u n ic o r r f l i c t u a l ec , u atet Irotririrclr alc:glitorultri ir-rtlrzienrai nrulr. Vorn trcce in revistd gase s i t r r r r t iril c P r c s i r r nc o r , c n t n r i r v e d c ac c c f ' c c c a t ri r r i n t i r ' i rllictrralc l) z i c r c a r l r o r r r c n t r r l r rril c c i z i e i . P r i m e l e t r e i c l r z u r i t r i n d c c a r a c t c r i s t i t ' i l c p c r s o n r r l ca l c a l c g l t < l r i l o r u , r m i i t o a r c l cd o u i i , t l c r c l a t i i l c j r . r r u l r l i n t r c r r l c g r i t r l r ; i c c ir l i n u i , i a r u l t i n r u [ ,t l c a t i t r r d i n i l cp o l i t i c c

l i i g u r a l 9 : ilI'griturii fti|( sttttt ,,.footlr rterriltrlrjlori" sri-,riaar/ri

rrtnlir/alrr/ rt/c.r.reIotrirrj.scru cite sd t-to/ze /a irtrcpttlu/ ritutlntiri. tltr'ia rarr tu .run/.[oarlr prrrx u1n/i r/r rint 'i-'rr rii,r/i.qtr v rht ir/ nttri litzirr
loarle ,,Nuosto oxtraordinar ,,Sunt nerabdator" do important'' Sep tem brie- noicm brio
37o/"

,,Nu conloazil"

lunie-august

Mai

NurnAr tolal de cazuri

(260)

20'. Otttncnii titft saill ^pu,ii prrsitni/ur t-ortf/irtuat iit:t dri:iof au!,i ltir:itt. Ares//:rrrt st ttplini -h ntod t/i1;,'i7plttfi'lt arlrnelrii infc'tz'-tttli r/c o!,g'ti :i pr,rtlttt ortrlt'r:ii c:t u1 irrl,,rz,ssi.i:rl1. F.iirn/ prcsiunii ro':fi.|'tuaI'e:lc i/tt-;lrtt/ inr\crcrt pc:'it,ite r/r'bart. .l,ert;hi r/ia.qrttni ii ;.t'p6irtt,i pt cti crtrz trtril:ifc-;i,i u:: itth'r.ts t/!;t.,-c p<.ttl/-!t aL,jri ' i:;c:Cpirune3:r::e I n ; l u e r : :c ac i i t , c a r,'s tania a:aceri;ci Statutul sccial pe'scanei Voiul Aieniiaesie a r.elig,ei criei.J tr.-,rio experre:ta d e c t a ; : id i j e r a i n 1 9 3 6 ! i . v e . :ai n d r . e p t a r A c t i e de cei a s:a::_ u ' v ' ' a ( aP u ' r ' r u m e n l aa c o r t i ' a :c e de celreel a f c s id i i e r . t ",,,,;ii..1,,,,^ . r o i r^ ceajalta iaba:j , u,'tur,rc v^ , .^ u^ , ,- iirn u.
afilierea :a -ln padjd..

IiigLrrr

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

Nu

Da

.F
(80) (13) (58) (s) Mai
\ Tntalrrl rla a;zttri

(81)

(20)
'

(61)

(s2)

(48)

(1.;)

(78)

E
(27) Da

i--- l Seplembrie-noiembrier .--- lunie-august


/

Protestanti sAraci sau catolici bogati. " Republicari care credeauca un candidat are nevoiede experienld de guvernare (pe carewirlkienu o avea)sau democrali care au considerat 'in ca experienla afaceri este necesarA neavdnd aceastaexoerientS). iRoosevelt

redus Diagrontaii rtprnirni pe ceicu un intcres Figure l0 - conrinuare:' fa1a dealegei


politici InfluenJa diferi a religiei
Uts LUd d >rdLU-

tuluieconomic' Nu 124"'"1 t1 l-'-r

Statutulsocial declaratdiferi de cel real

Votulpersoanei in 1936 a fost diferit Nu Da

Familie politic divizatA Nu Da

Atentia este cAtre indreptata cealaltA tabAra


Nu

intre imporOpfiunea tanla afacerilorvs. guvemaexpenenla menta16 contrazice la un padid" afilierea

Nu

Da

Nu

;:r

(123\
-_--l

(134)

(7s)
r
/

(28) L'lai
\ Tntelr rl la

(146)

qo^.6mhn+nniomhrio

rattri

(16e) (60) (73) (24) (11e) (1i6) ' Protesianii boEati. sdracisau catolici are ilevoieCe experienla care credeauca un candidat " Republicani ca:'eau considerat de guveri':are ipe caie lviiiiie nu o avaa)sau den"ccrali es:e necesaralFccseveitrea'rind aceastaexperienla) ci experier;ain a:aceri

Il)r) / tllnrui.trtu/

tvtltt/ui

Ilonattul

detizii

dcf ,tttiL'. I l0l

littttlrttttcttrltl ic r l cl l c g i i t o r r r l t r il.: , l ' c c t up i onflictltalc l r e s i r r n ic llsrrl)rir r r r r r i r r r l rr ii l r : c i z i cr i l c v o t , l ) c l l t n t t o i l t c c c l c l a s c t i l ) U r is t i r b i l i t c , cstc r (). l ) r c r c r r t i ri tr r l i i g r r r r2 l. lir/iuirt ,ti rtirv:/rr/ .rar'i,-u,,rtotttit-. Il,stc llrinra Prcsirrrrccorrfliti ( : l r r c t t t i t l r lp c ilnt nrcnIionat-o. l ) r o t c s t a n t ic i r r n i v c l S I I S s c t i z . r( r( t)ir i r r r i v c lS l i S r i d i c a t( n , l ] , ( i + . )r r r rl i r s rs r r p r r s r 1 i l ) ) 1 i r : r r t o l i cc I r c c \ ( ( )lrl r c s i trlr i . 2. I'rrtJc.sia;i auloirlttttifmrea: in intcrviul din noicnrbric. sulricctir a u f o s t i n t r c l r l t i c u c c g n r l ) r r r ia l c c o m u n i t r i g i s i c i d e n t i f i c i i :m a r i l e s a t t r r r i c i l c a f i r c c r i ,c l r r s an r u n c i t ( i a r ee t c . i n t i n r p c e n t a j o r i t a t e a o a r r r c n i k rs r - a r ri d c n t i l l c a rc u P d t r r m s o c i a l ic i r l r c i ai i a p a r l i n c a up r i r r o c t r p i r l i c , t r n i i r n r r n c i t o r i s c r r r i c l l i l i c a l i s a u l r c c a l i f i c l r l ir r u r r v u t tcrrtlinlrr tlc a sc iclcrrriflca c r r c l a s ao a r n c n i l o rd c a l i r c c r i ,i a r c i g i v a functri<lnari s-atr aut<;inclusin clasa muncitoare. Din morncnt ce o a n r c n i i c l c a f a c c r i g i c l a s am u n c i t o a r ea u s u s t i n u t i n m o d t r a d i l i o n a l P a r t i r l cr l i f c r i t c , s - a d c z v o l t a to p r c s i u n e c o n f l i c t L r a L i n , trc prolcsirr o b i c c t i v : ia i r l c g rtlo r ul u i t r i i d c n t i l i c l r r c : s r t rb i c c t i v i l . .\. llotu/ rlir lt),)6 ,'i ,:/ rlitt I9./0i Nl.rjoriratca 'rrrncrrikrr arr v'trrr accla;;ipartid in anrlrclc alcgcri. I )csprc alcgiitoril carc ai-au s c h i n r b i r tp r c l ' c r i r r t c l c i n r r c a l c g c r i l cd i n 1 9 3 6; i c c l c r l i n 1 9 4 0- i n p r i n c i l l i r l ,l ) c r s ( ) i u r c ,lur l-arr c a r c I - i r t rv ( ) t i r t[ ) c l { r x r s c v c l ti r r 1 9 3 ( r r s t t s l i r r r rP t c \ \ / i l l l i i c i r r l 9 ' 1 0 - s c l ) o i l t c s l ) u n c c i l i l v c i i l rt l c r l c ; l l i ; i t o t r r r ( l i l i c .I ) r r r n r r r ll < l ri r f < r s td , i r r l l u n c t d c v c d c r c 1 > s i l r o k r g in cr ,r r i o c o l i t t l c c i t i r l c c l o r c l l r c a u v o t A tc o r r s c c v e n lt) c n t r u a c c l a ; i llartid l i r t o t t c l r l c g c r i l cr c c c l ) r c . 4. tlksitrnu/ ,rifanilia.rn: [)uPii (:urn vorn vcclca, ftrnrili. arrrcrir : u n rr i narrilcstr o i c o n s i t l c r a b i l is i olidaritlrtc P r - r l i t i c itio , g in r c n r l r r i ic i a d t r l t iv o t i n t l l : rI c l . c ' i t c c l d a t dt,o r r r $ ir,. r n in i r c r n b r ia i l r r n r i l i cs i rrlliccttrlrriatr lirsrin clczacord cu cl sau au lbst nclrotdrfti. in oricarc clir.rtrc a c c s t cc a z . u r is , u b i c c t u l s - i ra f l a t s u b l l r e s i u n e i lc o n f l i c t u a l i l c x c r c i t a t r lr l c v c t l c r i l c p o l i t i c c d i [ c r i t c a l c r r n o r l r r c r n l r r ir r i f t r r r r i l i c i s u l c s : r u i l i r v u t r l c a l c s 1 l r ' P r i i l c s i r l c' 1 l 1 i u n i g i c c l c r r l c c c l Prrlin u n u i a l t r n c r n l r r ta r l farrrilici. 5. tlh,qri/,ttt/,ti rtttr/itt/.rriz:l)rictcnii crccazii, ca i;i lirnrilia, rrn t t t c r l i t tP o l i t i c c : l r c I X ) r l r c f l l l i n e v o i t o rs a u o s t i l . i n i n t c r v i r r r i l cr l i n

schimllrlri i1 srrbiccgii att fosgintrcbali dac'l observascril ot:torrrltric, i arc i n t c : r r l i i l c< l c t , o t a l c t t n t t r o a m e n i c l i n i t r r t r ll o r . I { e ; l t r b l i c a t r ic citi t r c ' . l t l I r r rs c r p t t r t l attt t ) c t t r c t ) ti n f a v o a r c i lrt r i W i l l k i c A i d c t n 1 ; c r i t t r irr prirlttl rf;1d virajclc cltrc Rggsevclt s-att aflat cop$l.icnriz.irt . eeace au vilztlt petreclrrdtt-sc cl e c o r n p a t i t r i l i t a t cC iltr-o sitrrirpit i n j r r r t t l l o r i t c o i l t c i sc t r 1 r r < l l l r i i llc l r c l ' c r i n 1 cA . cciaclrc attsctlrtritlaf dimpotrivtl' prcsittlrii;cilri irrsllrc l)ilrtidul atlvcrs au fost sLlpl-lli, nilor conflictualc ale asocia;ilorlor' (t. Irttettia dc aot rlix 1940 Si atihdiilca fa!(i de afacei 5i guacmotvi in final, prcsiurrcaconflictualdse poate manifestaintre intengiadc r,ot rr rrpci I)crs()lltrc Ai atitudipca ci fatl clc <ltcnril fttntlanrenta[i it irccsroralcgcri. i1 intcrviul din octgmbrie,slbiccgii au fost cltcstignali cg ;lrivirc la pirerile lor referitoarela aceast{tem{: considerau cil estc mai in'rportantpentru un prepedintesi aibd experien;d in afaceri satt in guvernare?Majoritatea oamenilor cu inten;ii de vot in tinrp c r t c X p c r i c n l {l n a f a c c r i , l l rv l t t t t l l l r c a e d i t r t e r c p r r l r l i c r r n ic cc rrcciircirrc yr-liausil-i votcZe 1tc clctt'tocrali llrel'crarrcXllcrictlga unii subiccpialc gsvernameltald ir canclidatuluilor. Au fost, tt-rtupi, c i i r o r a t i t t t d i n c p i i n t c n ; i c d e v o t s - a u d t l v e d i t c o n f l i c t u a l e- r c P u petttru c'.trtdi<latul g,Uveglantcntalii lrlicirni crrc clorcauexpcrientrA l x l ) c r i c n I t li r t l f i c c r i l o r l l r c z i c l c r r l i l lp i t l c n t o c r t l i c a r c c o l t s i ( l c r a lc . c c i ; t i d c v i a n ; i a t l f t ) s tg i c i , l l r i n l r r l ) a r c , s t t l t r t P i l r i r i i r r r p o r t a n t i iA r u n u ia n u m i t t i p d e p r e s i u n ec o n f l i c t u a l i .

lll'cctul lrresi trnii corr{licturrle g e n e r a t cd c s t a t t t t t t l I n t l i f ' c r c n rr l c s t t r s e l cp r e s i u n i l o rc o n f l i c t u a l e secial pi dc idcrrtificareaaparcenen;eide clas'i,de traditiile de v<-rt rezttltatttlcfcctiv a fost intArz.icrea pi rlc atittrclinilecelor apropiapi, dcciziei linalc de v1;t a alcgltorului. Ai;a cunl an) ariltat itr I"ilitlrit 20, rrlcgatoriicarc au fost supttpiprcsiunilorconflicttrales-au hotiiret mai tiirzil clccit cci pentru care diferi;ii fictori dc infltterlp{ s-au . a r , d i p t r c t o l t c p r c s i t l l l i l cc o n f l i c t t r a l c s l s I i n l t r r r r r r1 l t cc c l t l l a l t I 1le

ItlZ / )lu.ari.sttrt/ tntttlrti

,llontntlu/ tlrzizii rllinititt

lrl')

c r l r c l c - r u l l i t l c r r t i l l c : r tc , c a r ) t i t ii n l l r r c n t : i n i n t l r z i c r e a v o t a l o s t l i l l s a t o t a k i a r r c o r c l r r l rc rr i rfanrilia.
. ,. t

rle

disculiilclliri sfirrit pentruci stifie mai eficientecleciit schirnbarc


cotrlornt Cllreilt pcrso:tnit luilt l)rit rl i vc rsclo r prolllc ntc. EX istri i potCZ,a (le itll[)()rtillltil sau l)llrticlul carc il coltvinge pc alegiitorttl cz.ititnt -in tcrrrrcnii ir ccca ce vrcil cl irt ttrotl alcgcrikrr l)cl)tril cl llcrsorral ( : ( ) l r c r c t- i i o h t i r t c a i v o t t t l .

I)c cc arrurnirr:rt to;i accpti ourncni lrrarca rrncidcciziil)erson u l c p r i v i r r t l v r t t r l ? I n P r i n r r r lr i i n t l ,l c - ; . f ro s t d i f i c i l s d s c h o t i t r a s c i l gi pcntrtt ('i'|aU .lvut, pUr 5i sinr;rlu.arguntcnte irr firvoarcaarillrilor culrtlidapi. U r r c o r i ,i l c c s t c t n o t i v c a u f t r s t a t e t d c e c l r i l i l > r a t ci , nciir d c c i z i r r a t r c l r r r i t l u r r r i li n l r r r r c t i cc l c u r r a l t r c i l c a f a c t o r . I ) u l l i i l c l c g i r t c d c t l i r c c ; i a c c a r r r a i l r r r n i l- v o t u l p c n t r u r c p u b l i c a n i s a u -, corrrltinrrtc clr procesul,.rrrtojustific.irii, au detcr[)ctrtru dcnr<lcrati n r i n a t a n l l i n a r c ad c c i z i c i f i n a l c d e v o t . ,n i i r l i n t r c c c i s u p r r p l , i n a l d o i l c r rr i i n < 1 u ilrcsirrnilor rxrrrflictrralc p i - l t ua i r r i i r r artl c c i z . i a v o t tlc cvcnirncntc carcs{ l ) c n t r rt r : i la ; t c p t i r r r l c r c z o l v c c o r r l ' l i c t c l ci n t c r i o a r c . i n c a z . r rp l ilrticularitipilor indivitlr,ralc o confli(:trrirlc , a s c m e n c ar c z < l l v a r e nici nu cra posibili, dar i n a l t c c a z u r io r c c < l n c i l i c r c a i n t c r c s c l o rc o n f l i c t u a l cl l r r t c af i c h i a r ( ) anticiplltii. p c r s o a n l iI ) u t c a s p c r a c i i , i n t i n t l t u l c a n r p a n i c i ,v a r c u p i s d - i c ( ) n v i n g i lp c a l g in r c n r l r r il i l i r r n i l i c is a l c s a u ,n r a i r n t r l t ,l c p u t c a a c o r d dt o a t c ; a n s c l c t l c a o a d u c c ; l c c a i r r s d pp i e f a g a p ug l Andirii lor. .ti. dcscori. ftrnriliachiirr a fiircutacest lucnr, Satr,din nou, ar fi prrtrrt lstcl)ta ca clcsfiigrrrarcl canrpirniei sd-i frrrnizczcaltc datc i n s p r i j i r r t rt llcr:izici s a l c .i n s r l .i n l l r f i t l a r c n d i r r g cc i l cc o n s c c v c n gi r l .r i t t i t u c l i n i , r r n c o r i c o n t r a d i c l i a n u a l i r s t r c z o h , a t dp i s u b i c c t u l s - a lu rrrrra r l c v o t c u e o n l l i c t c l c i n t c r i o a r ci n c l l n c r c z o l v a t c . l)rcz.cntllt Astfcl rlc prcsirrrrf i a c r l i n a c c $ t ii l l c g l l r o r io p r a r l i lr l i s p r r r a t r il n r t t o t l c g a l d c r l i r e c r o r ir i l c c a r r r l l r r r r; ir ciu r r r l l c l o lr) i l r t i ( l i jc , i irflincltr-sc crr citc rrn Picirrr i n o g r a d l l l c c r l r e it a [ ) c r c . Sunt srrpugi r r n o rf a c t o r i carc ii intlcarrrlrJ sri ii vot,cz.c pc rcltublicilt)i, (lar, l)oatc in egalel nrdsurrl,gi rrltoracarc ii indrcaptil spre dentocrati. I ) i n a c c s t l l t r n c t d c v c r l c r c , i r r t c n s i f i c a r cc aa m p a n i c ic d t r c s f d r () accstciil cstc irrvcstilic l)unil i;itrrl l)cntnr amllclc Partidc,in rnlsurir itr carc lxratcli cf-rcicnti. V o r n r c a m i n t i c z io a m e n i i c a r es e h o t d r d s c t r l t i n r i i s u n [ c c i c a r c c r c t l c r i a l c g c r i l ci i v r r ra f c c t ac e l r n r r ip u t i n . : S c p o a t c i r r t i n r [ ) l r c a t c n r a r i v c l cc x p l i c i r c a l c c : r r r r t l i r l . . r t i ; lo rl c d i r e c ia t r r r i l r r rr l c c a r r r p r r r r i t cl c a l c d c n r o n s t r ac d a l c g c r i l c a o r a r / u c c o

Grrrdtrl tlc

pi prcsiurrile cotrllictt trrlc

ttc C a r c c s t c r c l a l i a d i n t r c i n t c r c s g i l l r e s i t r n i l cc o t t f l i c t t t l t l c il ) i t t r i l llint.lirrr cii <l controvcrsilface, adesea,dezllatcrilc ttrai Palllitarttc, 1 l c : c i z .c is l lt c t l i l i t i l t l c l t t r r ( r t t : c i ilt) c t l t r t ls 1 1 g r)c,rllrr l ) l l t c i l r l l t c l ) 1 tt ; r t clc alcgcri' I)ar accitstri sii rlcvitui cci trritirnrlllicagi 1i nlli preocttprtfi ic psihol6dc rcircl ct r t t i p a r c l c r r t c l t t a r i p 6 t c z z i1 p i a i 1 c g p s i c l c r a r t resping ccvil dllttlllc' gicd.Ciind clantcniicloresc ai, in egalanttlsttrii, irdcsca ci rru sc lrrai [6t.iriisc nici 1tr9,nici contra, ci tttri tlcgrabrl celor tniri ntttlrc schirnltl sullicctlrl sru cvittl prolllema. ln cirZ,rrl t l c a i c s i d i t t t r - os i t t r l r l i c1 1 c : P L i c o n l l i c t c d c i n r c r c s c ,r r r o d t r l c o r n o c rrlllrlrtrttlli ti t l c 5 c l t i i c s t e l t r r r g i s i r n l t l t la c e l at l e a - i c l c s c o n s i t l c ria a r e n u n t a l a c o n t l i c t ,c a 9 i c i n d n t t a r t n c r i t l e f o r t t t l ' 2 l \ s t f c l , r u l l p i a l c g r i t g r is t t l l r t ; i l l r c s i t t l i f t l r c t r t r f l i c t t t r t l icl t l i t v t l t rlc oricc l i i l r t rs c i i p i r t trtrclgttllrolllctttri. t c t r t l i t t l at l c A t t l i t l i t t t : t l i z ia r t t ti t v t l t N t t a l c g c r i . i t t t c r c s u l r t if i r l i t{ e : crlullict rcal prin picrtlc:rca t l i t l t r ec a l t l i t l a t i 'A s t t c l , r n t i l ) t c r c sI i n t p c d c p c n t r t lv i c t o r i an i c i t r t l r r i a irtr ci rrrrriirnirsrclrrtivindilLrcntrilir;'I dc rcztrltatttlflrral,ilrr illcgcrrilc ( ) r t t r r clrii ) c l l t r t lc i . a i i t r t p o r t l t t t tlc t l c v c r r i t r r r i r ip r r 1 i 1i t l t c r c s t t n t c t:cl tttrti conllicttralcatl dertrolrstrat clrc llu atl ti)st sttpu;i presiUnilor l crccltcrlc prcsittttt r n i r r c i l t c r c s l ) c l ) t r 1 a l c g c r i ;c h i a r i ; i o S i l l g l t r i p '.tlcgricopflicrrrlle a tilsr in ntasurds{ crcascdsullstanlilrlllroporti:r toril<lrcare gi-au pierdttt itrtcrcsttlfat'I dc alegcri.$i' t:rrcit trtttttlrttl c o r r f l i c t t t l t l c r c $ t c .c r l i l t a t g r l t t l t t lr l c :i t r t c r c st t r i t t l i l i ' s t i i ltrcsitttrilor t l " i g r r r a2 l ) . t u n t l c c l i n n r a i a c c e n t u t r( itt t:c se aflil itttr-o rclrtlic rttttagotticri. trrctori I)ar fiind cri cei doi nr<ttlva irfccta rczult'.lntillor nronrcnttrl tlccizici firralc? lrstc tllrlll r n a i i r n l t o r t a n t( l c c i i tc c l i l l a l t i

104 / tlln,rnrstrru/ outultti

&linitiru' / ll.5 tllonutlnl r/tt'iziei i rrr i le rorflirtua le, cil,ri lipsa rle i rttcrysa ttrittri lii gtrr rr 22'. A tit p t t'.s le pulcttrir'. tttotttrtt/u/ rlu izici. Iifer.ttr/ lor r:or o/torut esle.[oar l.,urr/r.tr'ltrn'tr/, t/e au o illuafti trproxinalir.t q4n/d
Mai multe

Iiigtrra 2l: (h uir sprtr'r /trr.riuti/e con/il /ualc, t-rrttrril iarrLutr/ p0t/,1t ah-g'ri .vur/e
Numil ul prosiuni! or conllicl uato Nici una Intoresredrrs

tl
tl

Alegalori cu nici o presiune conllicluald sattcu una sinr1tttA


lnloros ridicat l rr t o r o s s;caziJl

Alegdtori cu doLtd sau mai multe presiuni conflictuale lntoros ridicat .-Septembrie-noiembrie .-....-. ..-..-....-..lunie-august Intoros scAzut

I " o r I"

Intorosridtcat Numertotalde cazun

L_,]
(6s)
(200)

n l*"I

Mai ...----...-..

I r r r r r o t ll i r c s c ,o r r r r r c r rc i ir r r cs - r r r l rr o t r l l i i tp r i r r r i il u l i r s t r : c i t : r r r c rtu/ttrlttlintl-tilca accutilirctorictr uprrrinlilpi carc ilu ili/ut toatc con(lir c c a s t ad , c p i l d d o a n r c n i ic a r c n u a u l b s t s u p u s i u n e i l i i l c p c r r r r La l l r c s i u n i c o n f l i c t u a l cs a u c a r c a u f t r s ts u p u g iu n c i a s i n g r r r et,l u b l a t c dc un n*re intcrc.s l ) c n r n r a l c g c r i( l i i g r r r l z z ) . T r c i s f c r t r r r it l i n t r c y t i t r tr l i r rl r r r u n ci rrrr r r r rc i rrrlr v ( r r\ / o t r irr r r r o i c r r r l l r i5 ci r r r r r r r r Jr/ir , t r r r a l t c l ) ( a I t r l t i n r c l cs i p r i r r r i i n ia l c c : r r r r l l r r n i c i c l c a - p is t i r l l i l i z . r r , l)cnrru o datil l)cntru totclcirrrrra , t c n l i r rc l c c t r l r a l i l . in L i r r : c a l a l t ic i xtrcn)ii s - l r ui r l l a to r r r n c n i i s r r l l L r pi la d o u r ls a ur r r a i m u l t c p r c s i u r rc i orrllictualc s i l : i r : i n r i r r ci n t c r c s l ) c l ) t r u a l c g c r i .N r r r n a i r r n s f c r t < l i n t r cc i s - r r r r I t o t t i r i t i r r c : it l i n l t r r r i r n r a i ; i c c l l l r r t i n ( ) t r c i n r c i r [ r r l l t c l ) t i l t p . l i n .ijr r ttltinra ctirpii a cirnrl>anici ca srl sc llotiirascil. Dar cc sc i'tinrPlii cu oarncnii i'flue'fati atet de un fact.r l l v o r a b i l l t r i r i i r r n c i c l c c i z . iria l l i c J cc , i t g i d c u r r u l n e f t r v . r a l r i l ,c l c p i l c l r lc c i s u p t r ; i r n r r i r r r t r l t . r t i P r r r i d c d,a r llrcsiurricrrrrflictrralc l i r a r t ci n t c r c s a g di c a l c g c r is a uc c i c r r n i c i r r n u l s a uc u u n s i n g r r r tip rlc Prcsirrrr conllictualii, c l a rc l c z i r r t c r c s a g i? A c c g t i a n t r c l i { ' c r :rlr r r i i r l c a l l i i i r r c c c l r c c P r i v c g r cr ) r ( ) n l c n t u d l ccizici. (jrr altc crrvinrc.

( rr / )

Totnluldo caztrrl (alegAtorii efectivi)

(34)

- actiollcazi ciirril cci cloi factori- intcresul gi presiuncaconflictr.rale e g a l ic a f i r l r g r i . i r r t l i r c t : 1 io i l ) u s c ic i s r r n ta l ) r o x i m a t i v ( lrrrrpirrrrlii rr t r t r c l l r c s i u r r i l cc o n l j i c t u r r l c ; ; i I i l l s ac l c i n t c r c s n t t c s t c c x l ) r i n l r r t rp i c tlc-rr-ntregu i rl r a c c s t ca f i r n r r t gc i ia n t i t r r t i v cl.i x i s t l i i;i tlilL'rcrrlccrrlitltir,c.[)acii alcgiltorulsc a{liiintr-o sittralic linrllcclc, ci l c p r c s i r r n c i o r r l ' l i c t r r a lg cr ,a t l u ld c i n t c r c s v a l i c c l c a r c t l c t c r lipsitr, r r r i n r 'rti r p i t l i t i l ( c i c i u c i t r c v A a j t r n g c l a o d c c i z i c c o t t c r c t i l .C o n q ; t i i l c g c r i l o r c s t e r l r r b l a t r lt l c r c c t t n o r t l t e r c a c n t i z i r r c i r i n r l ) ( ) r t i l r ) t ca p o z i t i c i s a l c , ,n a t u r a l c " .I ) a c i s e i n t i n r p l i i c a a l c g i l t o r u ls l i f i e s t t l l t t s intr-ut'l nr(xl Prcsiunilorconflictualc,iltunci interesul lui acgioncazii t l i f ' c r i t .( l i n t l i n t c r c s u l n u c s t e a t a t c l c J r u t c r n i ct,e n d i r r l ac s t c c l c r r i la n c f i i n d r c l c v r r r r t L rcspirrgc i r r t r c : r gp r rr o l l l c r r r c iii . n i a r n i r r i n r cr iczist c n t c c s t c t l c i r n t t v o t a c l e l o cF i n r u l t i a s t f e l c l c o a n r c n i c h i a r r r r r r'otcitZii. I Itl ilttcrcs llttternic 1'ltlittc inyirrgc itrllltrlsttl <lc I cvitil p r o b l c n r c l c ,r n c l l t in i n d u - l p c a l e g r l t r l r ui l nclccis i n t r - o p c r r nl r n c n t l i

106 / rllattirun/

t:otr,ltti

rliscrrtic rirtrirtrict'ric c r rs i r r ci ' s r r ; i g i c , r ) . c t c n i i ,P i ' i i c i ' d z i u a r t l c g c r i l . ri l ' r r ' l r r i g i rs i i i a . l r . t i i r i r c r , , , ,r , , .c , ' c ' l r - l l c l r tr r i r r cirr.rrPrr_ r r i c r ' ; ri r r c l i r r rr l r r l i r r r r . . . i r r c ( ) t r c c i z i cs a r ra r t a .t r . g r u r l n r i r r cr l c i r r t c r c st i r r t l c s i i c . r 1 1 1 1 1rc ,. i trcciz.ic ir i t t . r i t t c , a c ' r ' r r n t r cr i P s a ; l r c s i _ t t r r i l r r rc r r r r f l i c t a a r c a r r r r c c. < r c c i z . iic t t r t n ; , a r c a u ' t r r 1 > : r r t is ca r r ra c c l rr i l a k .

( ) i t r r r c n i ig i - a u i r r t i i r z . i l t l c c i z i l rl r r r i r l : t ile vot I r c l l c n t r u c J n r r i r r rf i r s ts r r [ 1 : i c r rrtl c i n t c r c s l r t i cle alcgcri. fic pentru cii sclcctarcirunrti carrc l i d a ts a u a a l t u i a i - a p t r s i n t r - o s i t r r r r t i c dillc i l t i , c x i s t l i n d c l c n r c n t c l a v o r i r l r i l cl r n r l r c ' l o r p r l r l i . l ) r r r l l r o r : c s r ru i1 onlrt I n r i i r r i r i ir r r t r t f r t r r r : I I r r i i l u s l ) u s, , N r rl t i r r" p i r r t lall'l 1;crrtrt uo p i . i n t r - r t n a r r u n r i t r n o f . r ' l c l la t l c l r n p a n i c : i ,t ' i i r r r l r u ul t t a t o h o t i r r i i r e c l c f i n i t i v i i .A l t i i s - a r rd e c i s <lct,rclne asrrl)ra u n t r i : r< l i nc a r r r l i t l a l ia , u ilvur : r p o io p c r i o i r < lr;l c ? n t l o i r r l a r 'li.r r t ll r t r{ i r s tr r c l r o t J r i g i s a t t c h i a r a u t r c c t r t < l c l ) i t r t c i rc c u l r r l t r r . p c n t r t t c a ? n f i n r t ls i l r c v i n J l l t u l c g c r c i t irritilrLi. t l c c i z . i irrl c h r t n p l r A l t i i c l t i a rg i - a u "^chirrrhat titj la altul. I)c scurt, cci ctrc flu s-au hotririt r . l s t l l ) rv i lo t u l L r il < l r l l i i l r i i i r t t r - t t n r t r r t t r r r irtr r o r n e n t a l c a n r p a n i c ic l c c t r l r a l cs - a t rt l i f c r c n t i a t p r i t r m o c l u l i n c r t r ca u a j u n s l a d c c i z i at l c : f i r u t i v r i . i n a c e s ts c n s ,c c l c t r c i t i p r t r i p r i n c i l r r r l c crilrclc dc nelrordriga i r t l o s t t r r r r r i i t o u r q l(c in( : A l ' ll 1 ) l, l l l . v l l

'l'iptrrile

c l i c r ip r o c e n t a j cd i r r i r n s u r r r l r l ra rlcgrittrrilo r' ): 28o,/o ni-rkt/i:.rtlarr: .Sttrrt oirrtrcnii ortre nrI

de schirrrbtiri a t l r t v u t i n t c r r t i i t l c v o t i r r l t t r r . tl r r : r i .t l r r rs - r r r r

It)lt' / llr,trirnu/

uotnhi

'l'iputih

de.u/tit,tbdti I 109

Ir.titrit rrltcrirlr c;i r r t rp r l r r r i c t l c r l . , N r rp t i L r , ' ; ia u i r j u u . ls a rcPtrlrlicrrrr( i l . l ' i 6 )s i r r rl r rt l c r r r o c r , , t (ltio t l t l , ) b ) . l59h o-rrilurtti; sunt cci care au Plccat rir drtrr.rr cu. i'tcrrtic tlcr ,., \ / o t , a u d c v i : r tr l c l a a c c : r s t r (r frc llrin ,,Nu gtirr f i c l t r i n t r c c c r c al l c c l i i l a l t p a r t i t l ) i a r n r a i t i r z i r r s - a r ri r r t ' r s l a a l c g c r c ai ' i g i a L i .N l r r . i r n t i r t c ur r r rp l c c : r t l c l l r r r r rl ) r r r t i ( 1 i r,r ri r j r r r t lsl r , , N r r ; t . i r t , , plir P ' i r l i l r rr<ru l r rl r r r r t i < l r i r l c : is r r i l i r r(l | l ( / r , : r c ; t r i l i l i c r r r.r5 i ,. . 5 . % ;rnocrri tlc r,l s , s , / , , ) , i;rrirltii <lc l. tr. partitl cdtrc ccLilirrt p i u p , i i r r i r P r i l . P r i r r r r r( l4/%: r c l r ul r l i c r r n i . I 9 6 ;d c n r o c r , r l i ,3 T o l . 87o .rrlinltitrtry:Srrnt irlcgiitorii carc au Prlrnit cu o irrtcntic tlc v o t g i r i r r r it l i r z i t ri r r rt r c c l t t l i l c c l i i l l r l t c u c i l r c l r r rs i v o t l t . J ) c Parrirl, lrr'clrrrlrli.itr l irrid c r r r . t r ; r l i i r u trccrrt 2 , ) i , , r ;d ,r c l i rt l c n r . c r i r tlir rr c P u l>licnui t{)/n. A r n l l u t c a . l r s c r v a a c u r l r ,l ) c r t r t r r r f . l ' s i a c c s t l u c n r n r a i t i r z i i r . c i i t ( ) r l t cs c l r i r r r b i i r i l , c, c r i s t i r l i z . a t o r i l o gri "r n a j r l r i t i r t c a t ; c l o r: r l c o s c . i _ lirn;ilor i r r ri r n l l l i c i rn t trrnui r r r u r l i r rt i r l r c r cc ; c l i l a l ri l s l ) c cr t r ls c l r i r r r b l r i i r rl i ) s tu n , , N r r g t i r r " .l ) c t l c r r l t i l r o l i c c i c i r r cr r r r sclrirrrbrrt lxrrtc, p a r t i d u l , c a g i r r ' i i d i n t r c . s c i l a n g i ,s - a u a f l a r i n t r - u n m o ' c n t sarr a l t r . rp l c b a r i c a d rf rl e c i i r . i l l a r t i d ;s c r r i r n b i i r i l c l o r a u i r n p l i c a tl . i a l i t a t c al a p rd i c a r n b c l cp a r t i t l c ,i n a r r u n r i t c m o n ) c n t c .c r r a l t c c u v i n t e , 3<)1b < l i ns c l r i r r r l r l r i l c cf'cctuilrc < l c: r l c g r l t o riir u i r r r l r l i c r rttr n s i n g r r r i % t d i n c l c 1 l ci r . r l l c l c . . S a u l2 1 r : r r t i it;fi r r r r r n r r ,r l , r . i . ( l c o n s t a n t c l c ir t l i r r r r r a il l i n d i n r r o i c r r r b r i ci , rrtcngiilc r r c r o t i r g g r / ,c t l i p t r ci r l c : A r i r . r i s - r r rlti r r r i t a lta u n s i n g r r r c i n t l i n t e n ; i i l ec l cv . r . r m t n u r il z , / o Partid, 1rc d i n t r c a l c g r r . r i i r r ri r r c l r r s l n r l l c l c l l r r r t i t l ci,r r t r - r r n nr()lncl)s t lrraltrrl. [ ) i r r t r c r , s < : i l r r nc l iu i rc 1i-irrr rtr l r r v 6 r r r c r r llrir:lsii t r l c g c r c ui r r i t i r r l ri . indcciz.ici, c c l p r r t i . t l z % os - i t , i . t ' r s l a c a . I ) r r r r c c i a c a r c s - a u t l c P l i r s . t . i r r r c c c l i l a l t l l a r t i c ln r r s - a u r n a i i n t r l r s l a f e l d c rcpcclc; n r r r r r a3 i 2 ? ht u r c ' c n i t l i r l l a r r i r r u p l r i n r c il . r r P t i r r n i .[ ) r r c : i ' p c r sorttrr ilr lrrir:lsc51 , l ) r ( ) r l l )ic l lc r r r t i r l r rtll i r ri n r l o i r r l r i r p t o t r l c a r r r rs ac y r r irrtoarcc l a c l r r r r rtii r z . i L r d,r r rc l r c r i r P i i r i r s c p tlc rirrcori ) c n t r t rr r l l , z , i t i c s c v : r t t t l t ii n t r x r r c c .

l\lorrrcntttl dcciz,ici dcfinitivc si electoratul rnobil (-ietiprrri rlc alc-gtitori mobili incd nrai trebuie convin;i, o datd pcntru t o t t l c a r r u ap , c parcursul campanici? ( l c l c t r c i t i p t r r i d e a l c g i i t o r im o l t i l i - c r i s t a l i z a t o r i io , s c i l a n g ig ii -i s - u t t l r r r t i l r i tl r s r . r l ) r st:lrinrlrJtori va o t r t l t t ir h - r p i l t t n a n r a i , d a r n t r toli irr rrc:clirp t i r r r p . I ) c f i r p t , c r i s t a l i z u t o r is i -au dccis rnttlt rttai tlcvrcnrc tlccit ccilirl;i; 680/o i5i dcciscscrilvotul pirri in august, -18% Lrtii rlc nttrnai dintre cei carc au schinrbat partidul, rcspectiv 4(flh tlintr c osci lan gi. t a r t i ( l u l2 r l c s I ) r r ri n r i n r l r t l o s c i l i r n ; i k r r -o a m e n i ic a r ca u p : I r : i s i p i n i t i i r l ,r l r r ra r r r c v c n i t r r l t c r i o rg i l - a u v o t a t e x i s t a u n g n r p a p a r t e , l)cntrtt r:rl,lrlir ounr illlt obsorvat nrai srrs,avcnr dclltil tiptrri difcrite c l co s c i l a n t i : c c i c r t r ea u o s c i l a tn u m a i c t l t r ci n d e c i z i eg i c e i c a r es - a t l t l c p l t r s r rc tu t()r l r l c l " r t r c c l i l l a l tp a r t i d .A c c a s t l l, , r r ) a r j l I " clcoscilagic c s t c s c r r r r r i l l t ' r r t i vrrrlt i i t p c n t r t t n r o r n c n t u l t l c c i z , i c if i r r a l c , c l t ; ; i , p c n t r u r o l u l g r a d u l u id c i n t c r e s E i a l l l r c s i t l r r p r tc t r n r v o l n l , c c l c i l , trnilor conllictuale. Oscilantii din indoial;i s-au hotdrit definitiv nrrrlt rnai der,renre decdt oscilangiiintre partidc (57% pAnI in rilrgrfst,f.rgiitlc 14%). Atunci, dacd ii inrptrrgirngre nchottlrAgiin - - c c i a i t r n u i s i r r g u rp a r t i c l( c r i s t a l i z a t < r r t k r r r r lg r r r p r r r i i ;i ii o s c i l r r n g i i r l i r ri r r t l o i a l r i5 ) i c c i c a r e a u e x i s t a ti n t r c d o u d p a r t i d e ( s c h i n r b i t o r i i prol>riu-zi;i i ; i o s c i l a n g iiin t r e p a r t i d e )- , d e s c o p c r i r nc A o a r n e n i l o r c A [ c 2 u ri r r t c n l i o n a tl ) c l ) a r c u r s u l c a n t l l a r t i cs i il v()tczc pcntru arnbclc purtirlclc-a [rrrt mult nrai mult tirnp silajungilla un vot final r l c c i i ta c c l o r a( a r c a u o s c i l a td o a r i n t r c u n p a r t i d ; i p r o l l r i ai n d c c i z i c (1,'igrrra 23). Aproape doLtd treimi dintre cei care au oscilat intre cclc clorrilpartirlc r)u s-au hotelriitllrccis pind in pcrioada finaltr a c r u r r p r r n i c ,a i; l)r()irl)c t l o r r J t r c i n r i t l i n t r c c e i n c h o t i \ r i g ii n p r i v i n g a r l r r t i ds - a t rl r < t r i l r l c r r r r r rs i i r r g L rp t l c l l n i t i v l l i i n i ti n a u g u s t .I ) c n t i l s u r : l cc citnrl'rrrrrir nrt r x i r r u l t i r r r c l e s d p t i i n r i n i ,o a l n e n i i c a r e i n c i l n u ajttnscscrrila o cleciziefinald crau acciacare fusescr',I in tabJra opoz , i t i c ic u c c v A v r c n t c i n a i n t c .

I l0

/ llunni.sttu/

t:ota/ui

'l'ioaih

dc srhinrl'd'i | | I I

Iiigurrr 23: ()oaetii u,efluclucdx/i r/oar futrr tut ltartir/ ,ri lttopria lor iulrixia .sc /rotuini.sc nai rqrr/e r/ecrittu:itute o.erikupi iulrt: rlouri purlir/e
O s c i l a n [ iu i n u is i n g u r partid
Momonlul docizioi linalo Sol)lomt)ricn - oiombrio .... ....

gi cu cit su,t rnai oantenilor l;igrrra Zai C;ucit e'temai mic interzsul L n,,,,,rtlose ru tdroru /c -runtsttptt,ri' p,e'siunile ronflichtalc atit nai aaiakle suil inre4iile lor deaot
AlegAtori captivi Oscilanliiunui Oscilanfiiintre parlid dorrApartide sincrrr

Oscilanlii intre doua oarlide


Ooue salr mal rntlllolil)urldo proslunl a(rta0onic 9l lnleros mal scezut D o u l . ^ r , m a l m l t l l ol i t ' u r id e p r o s l t l n l antagonlco 9l lntBrosrldical Nici un lip de presiuneconllicluale sau unul singur si intoresmai scazul

. lunie-augus .t -....-.. Totalulde cazuri

(14s)

Nicl un tip de presiuneconflictuale sau unul singur gi interssridicat Numir total de cazuri

(45)

(irudul dc intcrcs, prcsiurrile conflictutlc ai rrlcgrit'rii m.llili c a r c a f . s t r r l u l i n t c r e s u l u i P e n r r u a l c g c r ig i a l p r c s i u r r i l < l cro n f l i c t u i r l c , p e f u n d a l u l f c n ' n r c n u l u i c l c c t . r a l , i n c a z r r la c e s t o rg r u p u r i d c a l c g d t . r i c i r r c a u a j r r n sl a d e c i z i af i n a l d c l e v o r p c c r i i d i f c r i t e ? I-att tlifcrcrrlrirt c c i r l . i f a c t r l r ir l c i r r f l r r c n r ll ) c i l ( ' c ft i r r l c g i i t , r i l z s i t t t l t i l c s t c c l r r r : iI . ) c l r ru l c g . l t o r ic i r r p t i v il a l r l c g i i t o r i r i r r o b i l ia i t t n u i s i n g r r rP i r r t i dp i p i n i l l r r a l c g l r o r i i r r r o b i l ic a r c a u o s c i l i r t? r r t r c c c l c r l o r r i lp a r t i d c s - a o b s c n ' a t o s c l k l c r cc ( ) n s t l u l t ia i r r t c r c s u l r rp ii o s p o r i r c l a l L ' lt l c c ( ) t l s t i l l t t i ( rtl l t r c s i t t n i k rc o n l l i c t r r t r i c . ) a r r r c n i i carc r p i - a r rs c : h i r r r l ) i I lX r )z.itia i n c r r r s r rc l a m l l a n i c i ,d i r r r r i c i o d a t i il n t r - a t i r incit sii c()clrcrezc c r r a n r b c l c p a r t i d c ,s - a u s i t u a t i n t r e a l c g i t o r i i c o n s t a n I i ; i c c i c a r ea u s c h i n r b a [ t ) a r t i d u lA . l t f e l s p u s ,c r rc l i t a t r f o s t n r a i n r a r c i n t c r c s u l g i m a i r c t l r r s ep r c s i u r r i l cc o n f l i c r r r a l e asupra ( i r t a t i t l r c c i r s t a a ' , , r rttc l r r l i n ; r t t t t ' t c iP c r s o a l l c , clcirsc rlcci<lc rlcljn i t i v . t l c l i r i r r c c p r r t r rc l lrrrPirnici, l i l r i ra s c r i l z . g i r n rtlri l t c r i o r( l ; i g r r r i r 2 4 ) . D a c z lr r r ra l c g i i t . r a n r a n i l c s t a tn r a i p u t i n i r r r c r c s .f i i . r r s u p u s . i n a c c l a gt i i r n P ,n r a i r r r r r l r ' rp r c s i r r n ia , t u n c ic l s - ai n d r i t n r i r im r r l t 9 i n r a i t i c c l ' c r r r t l c c i i t c l l g i i t , r i i c i r P t i v i ,r l a r a < l c ' i r t c l o a rs p r c o

taIriril. dc,,Nu gtitt",lalr{sil trcacilcl'cctivirt ccalaltil tcr)tativ.J alegcri pentrtl pllfin intercs 9i urr prea cei carcau avutmult Nr.rrnai attfluctuatcfectiv conflictttale lostsupugimult nraintultorpresiuni partidc.'1 intre cclc dou'.i intre celc dottril)arti(lc: cazuloscilatrlilor ilustrcaz.d lirpr Accst Un intercsrcal contrare ;i f'trrtr ei au fost oameniisfnsiatiindirecaii pcntru alcgcri,care i-ar fi ajtrtatstrrczrtlvcaccsteconflicte9i sri clc-rr gi solidl. Dar s-atllilsatinflucnfrrfi ljurrgil la () tlccizicserioas{ Ntl nuntiticrl intre celc dou'J oscilAnd carnpaniei, lrrngrrl Partide. au iltArz.iatrrrairlult decit orice alt grup luareaunei decizii,clar, in accastil convingi, s{ se lase au fostdispupi aruncicnndau facur-o, care,intr-un llrivin;ri,dc cinevadin anturajullor. Acegtioameni, a rccttrsla tr care fcl, au fost pi singunrlsegmental electoratului ccl <lcalcgcri, ccl mai [)u[inintcrcsali lrrrf<lst sc[imbarcrir{icir[], lil atcnti pllrin ccl nrai acestora, tlc rczultatul prctrcupirli rnaillrrgin ttltitttii dc comttnicarc, formale de mccliilc politicdifuzat matcrialul flnal, intr-rtrt vgtulttigi cei nraiirrfltrcrrlabili, asttpra cares-au|totiirAt personal, iarnrt clco anttnritli ,,tcnli" a rtlcgc:ri16r. c()1tact llriptr-un

l/]

/ )lantt.ttttu/t.vttulri

t'iputile rh.vlitill)nn

/ I l3

I)e scrrrt,cci carc 'Ju schir)tt)at1)artidul- persoancle illc calror v ( ) t r r r ia r r r : l n l a sn c l l o r i i r i i t cP A n i li r r r r l t i n r c l cs t r r < l ia i lc carnglanici. o a l l r c n i i c i r r c g i - a t r l ) l r t l l t s c l l i r l r b ac l i r c c g i a politicii in ultirnrrl - l t r rI i r s t ,c a s r is P r r r r c D tn()n)cltt r l i s p r l r r i l l i ly i > c n t r trrr l t i n t i ll l c r arp a , s o a r r dp e c i l r c a l t i n t i l r r i t - o i n a i n t c r r z i l c i a l c g c r i [ o r . I ) i i r c r c a c : i O r t r D c r rci r i r r cs c h i r n l l i p l r r r t i t l uilr r t i r r r p r rrl ; r r r r r p r r n i r cri l r r c cp l r t c , in Principal, r l i l rc i r t c g , r i rc r c l o r r a l i o r r r r lr i, cllcxivi,cr)lr5ticlr1i5 ci r r c sc l:tsd c o n v i n ; i r l c a r g u l n c n t c l cc l i r rc a r n l l a n i c c s t c c u t o t r r lc r o n a t . . l . I)c lirllt, cci rlcsprc carc vorbirrr rcPrcz.intii rrraidcgrabll colrtrirriul.

discontirrtrtlarc rcpercusirrniin Lone care nu sunt in directi legAt r r n i c l r r n ( ) t i v u ls t t f c r i r t t c i . l,lstirrriirile crl'cctuatcastlPra alegiltorilor mobili propritt-zi9i, cilrc rllrtrccut rlc lir ttn llartid la altul, au indicatfallttrlc{ trelltlie l r r a t r il n c o n s i d c r a r e s i d i r e c t i a s c h i m b d r i i .N u a t t e x i s t a t t r d s i l t t t r i accastilc{tcgoric ca atarc. Cla cilre sil <lcoscbcascil tlc llcrsOrrrtlitlrtc in ttririnlarc ntilsttrilascmAittc, accStia au dovedit till rlc llcrsorralil partidtrlui spre care att virat cleclt ctt cci al nriri crt sirrtpatiz.arrtii Dup'J cum vom vcdca, acestItlcrtl este ciiror llarticl l-arrallrrndonat. v a l a b i l p i p c n t r u a l t e v a r i a b i l es o c i a l e .

'I'rtisziturilc

de persorralitate alc ulegritorilor rnobiIi (jiit tlc rrrobili sunt alcgaltorii rnobili

I ) c r s o n a l i t d g i lt cl i f c r i t c l ' r t i l l u r i t l c r l c g i i t . r i p ' t f i c ' r r r p i r r a t c l)c b a z r rc v a l u d r i l ' r f i c u t c d c i n t c n , i c v a t ' r i i r r o g t r i .D u P . i a l llatrulca i n t c r v i u , n r o r n c r r [i n c a r c a n c l r c t a t r l r id i e v c n i s e r i id c j a c o n p t i c n t i clctriisiirrrrilc a l c s r r l r i c c t i l r l r f, i c c a r cm c r r r l > r u irlc$rrntioPcrsorralc nului a fi)st cvaluat Pc o scarrlgralicei tlc cvirIuarc, ac<lpcrinrl z.ccc trdsilturide pcrs<.rnalitatc, u{iordc obscrvat 1tcparcrrrsulcarnpanici. I - a a p r 0 a 1 >t e o l t t c c i l r a c t e r i s t i c i l ca . l c g r l t o r i ic ( ) n s t a r ) [a i u avut cstimlri sttpc:rioar {c agd d c c c i n r q l r i l i .l t i a r r f i r s t t l c f i n i t i p r i n t r - ' n r i r in r a r cs i g r r r a r r ld i lc s i r r c ,l i i n d , d c a s c u l c l l c l l n , raillinc infirrrn:r1i, n r a i c o o p c r a n t ii i i c u a r i i d c i n t c r c s r r r a il a r g i .' l ' 0 a r c a c e s r cr r i s r l t u r i c o r c s p u n t l9 i i r r t c r c s u l u il o r l x r l i t i c ,n c t s u P c r i < l r . ' l i r l io s c i l a n g i ip ,c d c a l t i l l ) a r t c ra u r l c r n o n s t r a o t garrrd l i r r r i t a t tr l c i n t c r c s c i ; i t l c c . n tilctccor)runitirrc f l c i n a r r t o c v a l u i i r i l lc or,fic llrin irltcinstrrrnrcrrtc t l c t t l i l s t t r lilr r t l i c i r t c ilrltcrior. A c c s t l r r c n rs r r b l i l r i i r z l,i r l p t r r l c ro i cinltp a n i c t r c l l u i c r c o r i c l r t a t it r c l ) t a t[ ) c l r t r ua - i c i ; ; t i g r r t : c i n r i r ip r r g i n 1lc i n t c r e s a gii; i i r l P l i c l t i , P c i r r d i v i z i i, , r e t r a g i ' ,c r ix i s t c n , u o r i T . o l . l t ue g i a l cn r a i r n ' J r g i u i t c . o s c i l a n t i i s - a t rd i s t i ' s p r i n r r - r r g r a t l m r r i i r r r l t < l c , , i r r r p a r t i a l i t A t c " ' c a r c a r c z u l t a t ,p r o b a b i l ,d i n c z i r i i r i l c5 i c l i n r c z c r v e l c l r . r ri.n plus, oscilantii arr P:irursii sufcrc ?ntr-ornai nrarc n)asLrrii clc inadaPt a l l i l i t a t c . p r o l l a t i ll l r i n t r - t .s p i I i p s i id c r t a r cs p o r i t i id c n c n r u I t r r n r i r c i n c r c d c r c i r r s i n c . l , s r c r . r nt i P a r P s i l r , l . g i c l r i l r c c l r n o : i c u t , in crrrc

Dacri antrrrritiiirctori i-au determinat pe oameni sd se rdzgindeascd o clatii,poate ci au contribuit pi la alte schinrb{ri ulterioare. Exact a$as-il pi intirlplat. AlegAtoriicare gi-auschimbat o datd inten;iile clc vot au first susccptil)ili de a se rrlzgindi din nou in orice monl"nr. in ansanrblu, 59Vo clintre schimbdrile decise de aleg'trtori rlc-a lrrngrtlinrrcgii campanii au fost intreprinsede doar 38Voclintre alcgr'rtrrrii ntotrili (care, la rlndul lor, au reprezerltat doar l9Vo din ll cc(orrtului). c unci scriidc scltima r r s i r r r r l r lc rr A c e a s t {c o n c e r t t r a ra poate grup fi ilustratil gi intr-un alt relativ mic briri nrrrltiplc intr-un nrocl. I)cntru ficcare interviu, putem clasifica alegdtorii in dourl grrrprrri: accilr c:arcau rccttrs la o scltintbirrcde orice tip, intr-tttr anunrit rnonrcnt, pi acciit care ntl att fdcut<r. Aleg:Itorii cilrc s-iltl rilz.girrdito tlrrtrlarr {irst de trei ori mai dispui;i clc a-gi schirnba tlirr ctr cci carc ntt o n o r r i n t c n ; i i l c l a r r r r r r d t o r uiln t c r v i u , c o n r p a r a t i v ftrcuscrtidcloc. Accastii nrobilitatc reprezintil nltmai tl exterrsie a inflLterrgci i r r t c r c s e l e rp i p r e s i u n i l o rc o n f l i c t u a l e .O a m e n i i c : l r o r al i s - a p r i r u t dilicil sI distingrlirrtrc calit{lile celor doua partide i;i carc, ?n acelaq;i t i n r p , n u a u f o s t s u f i c i e n td e i n t e r e s a [ id e a l e g e r ic a s { a j r t n g dI a o a r r { o s t m a i s u p u g ic u r e n l i l o r d e i n f l u c n l : l a i c a m p a n i e i p i , deciz,ic i r r c o n s e c i r r t i ir.n a i i n s t a b i l i .

I I .l / ,llu ani.run/ t,o/ttlni

l ivoltrf irr rrlcgritodlor rrrobili 'lir1i a c c 5 t i rrtt ul u r l to r l c c i z . i lc l n r r l iiln t r c l u n i l c i r t n i cs i r r o i c n r l r r i c [ .) r r r , irr accstcfron'rcntc rli{'critc, inflrrcntclc arr tirst rlifcritc. l)rirrra inllusi c n [ i i i t s t l l ) r ic tlcctorrttttltt rit r o b i li n i t r r s a n r b lx t ts r r r y c l ] i itr r l u r x ti t t n i c , (lill o tlrttit ctt crrlritlllrrcr l irr r r r r l c i l.{ c g r c r c t r s i r u t i r l c c s t oc rvcnin)crrtc r r r tl i ) s tc x t r c n r t l c l i r v r l r a l r i lr r i l z . l r o i tc t lu r ( ) l ) c : l n cl c r r r r r c r r r l i l o | )ri.r r t r c c c i c a r c ; i - a r tt l c c i sv o t u l i r r l t r n ui r r r r r cr,l r u i i t r c i n r i a u l i i c u t - ol ) c l l t r u dcrrt<rcragi, in llrinrul rind <lirtoritii [aptulLri cii o crizd curopcanli rrec c s i t r tn r c r r t i n c r c llra l ) u t c r c i r t n r c i g r r v c r n : i rc ixl)crintcntate. A p o i i r r rr l r n r a tc o r l v c n g i i l ci,a r c l c c t o r i ic u r cs - i l ul r o t i r r i tr l c l l r r i t i v vt(r) t u l i n s p c c i a l: r c c s t o r i n i t r l i c ; i r t t t g t r sitg i c l a t o r c l t z . cvcnirrrcrrtc. A l c g l i t o r i i c l r c s - i l u l r o t r i r i t t l t r p r i( ) o r r v c r r l i i r l{cprtblicutrir au lirst jonvcntia ( ittru.si itt nrasri tlc \\rillkic, irt vrcrnc ce oan)cniidcci;i dupii I ) c r r r o c r a t ls i -arr i r l p i i r ; i t n r r i c c h i l i l l r a ti n t r c c c l c d o u i r p a r t i t l c ,t l c ; ; i i - a t t p r c [ c r a t t o t ] ) c r c p t r l l l i c a n i .A g a d a r ,p c r i o l r t l ac o n g r c s c l o ri - a r r j t t t ap t c rcptrlrlic:tn i, l) c r l c o l l r r r t cr,c p r r l l l i c r r r iri t irt i r t u to c o n v c n l i c sl)cctaculoirsri, irr curc \\/illkic. slall srrstinutpinil irtrrnci. s-il rcnt'.lrcilt p r i r r t r - t r nc l i s c r r r s l j n a l c l o c v e n t ,i n t i m p c c d c m o c r a t i i a u t i n u t u n l ii c()trKrcs c o n s i t l c r a t< l c t o l r t i i l t u r r c a o a d t r n a r c l ) r o s t ( ) r g a l t i z l r t ; r i.stirrs c la la;il tlc cvcrrirrrcntclc i r n r c r i c r n cl ) r c c c 1>lir:ticoas i r c : i - 1d t l c t t t c s i 0 t t t 0 l o g cr l O i r r t r tc a n t l i d i r t l l r i r t r l c c c rtl : i la t l c s c r r r r r i t r l)clltrtl trn al trcilcanltntlat. ilr c,lnsccirrl:a 1l , c g i i t o r iliu f i l s t s c d r t 5 < i l cc < , r n g r c s t t l r c l r t r l r l i c a n i k rs r i r l c c r t n r l i t l l t u ll < r ri.r r < l c t r i n ' i c n t u(ll c n r o c n l t i l o r . l n l i r r i r l .t l i r r t r c t ( ) t i o r u t r c n i ic i r r ca u t r c c u t l a u : r a l t l l a r t i d s i r r r tlolrrart prirrisiu t l . ru n u n r i t l ) a r t i d ,n i c i n r i i c r r u n u l n u a i n v < r c l tf i c p l r t t t i r r r r r al ) r r r t i ( l u l u ii r r c ' . r t r z . i{il,c c ' . r r r t l i r l a t u l cntnl postul rlc l) v i c c p r c s c t l i r ) r c i r r n o t i v u l s c l r i r r r l r i i rA iil . t r c i l c i rr r r r i n c l i$ rt i candid a l i i i r r g i y li . r [ ) r c 5 c d i n t " a u l i r s t . . t c r n c l c "c i r r ct u c o n s t i t u i tn t o t i ic vclc scltinrlririi. i r r t i r r r l l r r lt r l t i n t c l o rs i i p t i n r i n i c l c c a r n p u r r i c nu iru llvut l()c c v c r r i r r r c n t cc o n r p i r n r l l i l c r ; a i n l l r r c n t i l< : t r irrliingc:rclr l i r r r n t c i; i c r r c o r r v cn t i i l o r l ) t r t i d c l () r . i r r t i n rp rrl r r c c s t cp i .c r i o a t l ct i r z i i . c c l c r l o r r r l tlcjir,irr l)1rlrc. cuantlulul \'otrlrilor.Si-r nc intorrrl)ilrti(lc i5i rtlor:ltscrii ( ' i l r c c c n l a c l l n l l r tl l r o c c s c l c i r u u f c c t i r t l i s t r i l l n l i rn rccsl()ra.
( ' A l ' l ' l ' ( l l , t ! 1 .v t t l

Capitolul preccclcnt a difcrengiat ciltcl{oriilc de oameni care gi-tltl schintbat intcngirr cle v o t i n t i m p u l c a m p a n i c i .C e p t t t c t t t s p t l n e insi despre naturo deciziei pe care itu lu?rt-o in final? De ce au sfar;it prin a sc declara republicani satt tlcnt<tcratitAici ajttngcnr la u n u l d i n t r e p r i n c i p a l c l cr e z t l l t a t ca l e s t r t t l i t r Iui nostrtt.Ceci, in timp ce oamenii czitil, nrcditeazrl9i i9i imagineazilcrl vor hotiri in ntttd ra[ional drttmul mai lrttn pc carc il vor ttrnta' dc ht inccltttt 1larc,ittlcsca, lxrsillil srl prczicctl.t ce vor hot{ri ei sA facd in cclc din rrrmrt'Clttnosciind cAteva dintrc tr{siiturilc lor spectficc, putcnl s[)tlnc ctt destulil ccrtittl(linc cunr vor vota in final: se vor ahtura grupului cdruirr ii apargin.Camllania nu titcc altceva dccit sri le activeze predispoziliile politicc' Sri explorirn mai intii deciz'iilc lttittc tlc acci oamcni pc carc i-ant nunrit ,,cristaliz'at o r i " , a t l i c i l s t l l l i c c g i ic r 0 r c l,a l l r i l l l t t l i t r r c n ' i r t din luna nrai,itrcil tttt sc Ittltrlriscrictt cttlc v()r v()ta, rlar att f'lctrt-o ltt:ti tiirz,itl'in tinrprrl

Bfes111l campanici. Prctlispoz.iliile lor politicc stttrt p r i r r a n n l i z . lI I ) l ) - i r r t l c x t l ls t r r l r i l i t cltnosclJtc tlc activrrrc

/ l6 / ,ll4,,,,1rnrrt/ t.tt/tr/ni

i l r ( J u ' i t r r r rIlI I . . : - r r r c rs itrr lliccgir c.rrtt r i l ( r i rd i ic ' ' t l r i l r c irrrrltrrici_ natc ir

l',frr/u/ rfu ailh,an / / tz

ru ir cor)s;tirt i'(irr'r:rrcirrrc lroi ''irtii, ci i'sc()atcrcarasrr'rafitrd a cc*rrvcclri, trccinclrr_lc 1r"rr"1r.,,g.1 .uufi,",.,riririi 9i al clccizici.
Iiigttr:r 25: l,rtr/i.t1trt_:i1iih,., rttri.rrtrrtlr /r.rrtrtt ll,l,, ta lu,rttti/ .t/i /)t?xt(ult r/aixii/t: ril, ool rr r/crrtry r/iu tit, iu ntz,u/ oanu,ni/rtr.rinr .runt /rt ittr)prrr rn,irtlrirti/i Cristalizatori cu Cristalizatori prodispozilii cu rcpublicanc predispozilii domocrale .. . t-au votat po democraf i

t;a1i;r .ccsrrri 'r't c'src crurir. [)cr.'r,rcztrrtrtJ,,':i:,ff;iJi]"J;]li:

crrnsidcrallir,i rczurtatrrr delibcr,i'_ rilor.;lc crrrcnie i clti:rr :rlcgritrrrii ?n1i1i rrrr_t

rlc nr.crapi (liigu*r zil. nr,f"r, dinrr_u ^,,,"J,t: il:,. ::::: i:';l:1, r)rr(:rr 'rczicc crl r ccrtirrrtrinc

(i). P r r s r r l ; r < ; c s t r r i l r cr l c r l r ' t : r r r l i r r r l i v i ti l r l i r r r t : 1 i c rlc ircci;r5 t li c i r i r e r , r i r - ic r. r r s r i t r r i t , r r c , r , r t , , r . t c t rr : c l c , r r r i p r c rl i s p o z . i il r c l r l i c i l llrrrcrrricc r c : I i : r r ni c r llu 1 , r , , , " r , , , , ,l,) r ( ) s l ) c r . sri'rcsr'rrr)clr) llclrr) c r i i r ' r i c r i r ra r c c s ti r r c r c x cristirriz.lrt.rilrr t:lrrc i r r l r r r r rrrr r r rc i rir'cr)otliriti,,r,,1,,,i \ , ( ) t ' r r r it,r a rl r r . i t i i r z . i r r s-lrrr r l c c i s(' i r r r ' r r r r r if ir c i r r r i r l i r r t r c . . i . , , ' 1 , , " , t ; r 1 , , , rlic 1' irir r r l i c r r r r c s_rrrr Ir.tilrirt'irrrrilr.cr()r))r)ric.sr-i v'tczc 1,. r"1,,'trriarr.i c : r ' t rci ; i s l ' c r t r r rd i inrrc r:ci crr prcrji.slxrzirii <lcnr,,.r,

c : rr ; r c r s ' r r r rtrric r c r i g i c . t o r i c r i , I t , c r r i r irrrrr, r i r ' r r r s r , , . i , , rri r i irr)lrrtirii,)(r jrr'*irirtii irrfcri<xrrc ir sr:rrrci -it,rs ,.,.,r,rrti,sita o rcr)(rilrrii ; t t t t c t t t t ct:lic i t - i ' , t r t

rlcrrr,' s-uu rr'r'ctrir st.riins rcguli .r";,,,.',ri,, ir'"t;:l'i:',i:';:l,lji,lili;

: l f i i t i l tc r i c c i t r c i I ' i r c t o r i , lril.cllrlsocio.

(Jarrr,arriilc clcct,rarc su't inrportante ir;lrinrur rind pentruc:i rn/icvrt::.i'rcrrislr.zigiirc hrc'tc. Dc lccc:r,.c vorn i.rrrc'tir clltrc' irrr:rf izrrrrriri clctirriirtil ircccirce seI)ctrcce in accst de adiaare. r)roccs Itl'occsrrldc nctivare ('liitcr'':r rrrr.r.gii ''r c.rrtribuira crurificarca scr.'iriculici c'rrcc'_ tLrlrri dc acri'irrc.O fbt'grafiese afld dejape u' negativexpus,dar cu lrr al)arcp/i'ii cind ccrcare <-r devcr'pcazri nu o scoatc rirluminit - ttririirrtii o.irrrrrgilrc allr_ri in toatrt llaliclil, irscupintct contrrstelor s;rlcI ' 's:l ccrtlrrc'trcvcr'pciirt r,a, a c x c r c : i t a t . i c' ii ' i r t r c ' 1 l r rlnr'rr)r'n c,rrtirrrrtului i,raginii.sau sd nc giindinrra colliii clrrcse ';.acii' 'rrcriri, cu ' bucatdrre hrrtic gi o rnonedii, inrllrinriindu-i accs.reia irr lr6niecapulsau pajura. Nici o inraginenu n, fi iegitla Irrrrira tlirctr .srr'rafaga moncdeinu ar fi avut o structririi. Dar slrnr -u. .c:rr5111'g tllfc l)cr'itc t,gc ca sil scoatcrrr r, strllrafi.rgit .,,,,,,,r,,| ittlitrcittlc' I)r,Prtgatrrlrr tJi' tirn;rtrl canrl;alriil,r arc ccvili. c'r.rrrr crrrrcriu'cufbtrgrafirrui saua cArbuncrui dc deselr. Da aclucc prccrisp'z'itiilcalcg:rr'riror la 'iverrrlvizibiritagii piarcxpresiei.'I.ransfbrnra tcntlirrtclc poliricc latcltte intr_ur.r vot manifcst.

---.-....... t_au volatpo ropublicani Totaluldo cazurr

l;; i ;l
(87)

in al tr.ircnrd'd, i'frucngcrc ;i trirct;tccirrc,a$ac'nr von) vcdca 'c:rs,rrrrlc: nttritiirzirr, llot fi l'ai irrrlrrrrrrrrrrc <fccir;rulllicitatea (pult/iciryl ,.rr,i largi. fr" ln cclc cc rrr)lcilzrl llc i,()r.ocupa in llrinci'al cicr'.dtrl i,r .,,rc nnr,r,,*a,rU* lirrrrrirl:i rlcz"rrrl srrrr activcazrt i.cri'atiircratcntc arearcgilto.rlrri. (-ici pnLru pu;i ai rrctivarii

ricir s u rr c, r",r,, r,,r ;;,ff. Tii,'i"Tul,'',*::ffi".:111,;Tfi ,::i: l'r'rirlc: ziirrclc' rc'istcrc racri.ul.

l ; o r t c l c r l c l t c t i v a r c r ) c ( , : r r ^1 r . , r . , t . . ,, r ; . . . . -

lixisci 'at.r llasistrcccsivi i'tr-u'proces 'rornrar de uctivare. ii uorn c..'!ir r)c scurtgi .11,i\()nr cxpunc'rai cretaliat Probcrc,r",.,rr,, ticcarc rlinrrcci.

I /ll / ,llutrrti.tttttr/ t'otrr/rti l. l>rr4n.gtrtr/rt /rrx',t/t, itt/t:rt:.ru/'. l)c rrxisrrrri cc cantl)ilni;l ia l)r()( ) r l t t ) c t t i i i i , t ' r t r c l i ) s t n t t i l l r i n t c r c s r r t ii n c c p s i i - i r r c o r r l cn r r i n t l t l t i i l)(trt : l t c n t i c . i n r t < : c ss t t l ( l i u , l ' o l r r r r r u lc r c s c i r r t l a l l l r o p l r g a n < l cc i stc ccl c r t r c :i r ti l i : t z i i s r : l r i r D IX r r c l r . 2. Inlrtr:tt/ rtt'.rrtt/ rottr/rtr,, h o rt'rt'/t/it,ilrtlr nni il,lu?: Vc nrl'lsttrit r c s t c s t i n ) i t i r r t c r c s l rp t c o i t l t t < ' t l t l rl'c l r i v i r r t lv i i r t r r politicil, rltcl)lil lor sltoritli ii tlctcrrnirtil sll rrrrtlirclrscri lrttr-o rniisuriin.tirr llltrc ecca cc li sc olcrii. lnitiltiva alcgrirr)nrlui cstc nrai cvidcntii iu accst

I,.ftrnl rk rrtitnn

I ll9

, n d i s t r i c t , a n t p l i f i c a r cc a n t p a n i c ir t i n s c p s i l t i l i ,d r r r ,p e a n s a r n b l u i i n t e r c s u l u i .i n t r c l r r n i l em a i ; i o c t o m l r r i c . { i r s rd u l l l a t l l t l c r : r c g t c r c a prgportriasulliecpilorneinteresafi de camparriea sctlztttdc lrr l3'/6 la 7o/o,iar Propor;ia cclor ce au nlanifestat un interes puternic a crescut <le lt ZllVoh 38Vo(Figttra 26). lkxtr A c c a s t l c r c f t c r c g c l c r a l i l a i n t c r c s t l l t t ia r l ) l l t c x l i a t r i l r t t i t i t a p r o p i c r i i z i l c i r r l c g e r i l o fi,n s d a v c m l ' t o s i b i l i t i r t ed ae a s t t r t l i at t r u i propagandi la explnefea 9i nivcltrl inteindeaprotrperelalia dintre resului. IVIetodava fi explicatdaici mai am'inun[it, ctici va fi firlositii c l c m a i m u l t e o r i i n a c e s ts t u d i u . N u m a i p c b a z ai n t e r v i u r i l o rr c p c iltent rclalirl <.linrrc strtnaliz.rltn rarc, c1 accia;i indiviz.i,cstc 1-rosibil tlc opirric i l f l r r c r r l c l c c x c r c i t a t ca s l l ) r a c o n t u n i t i t i i 9 i s c h i r l r b i i r i l c c a r es u r v i r l i n t i r r l l ; . Sd incepenr crr oantenii care au exllrinrat un gra(l ntctlilt dc poliinrercs falli cle cantpaniein luna august.$tirn clit'; propagandri c ltll'rll o c t o r n l l r i c t i c . . la u c i t i t s l t t ta t t a s c t l l t a ti n t r c l t r n i l e a l l g l l s t i ; i i r r r l i t : l t t o r t tilt t t c r c s t t l t t ig c n c r l t l t l c s c r i si n C r r l r i t o h l lV . A t : t t t t t ,s i 1 gnlllttri - tccia irnpdrlin'r ace$ti cetdleni nre{itr intcres:r;iitr fltltt'.1 care s-ag aratatntai reccptivi tlccit mcdia pi cei care s-aucxptls nlai ptt[in. S-ar ltutca incerca 9i o clasificarcmai ntlal][atil, (lar aceasta l.-igtrra ?6'. Irterrsul Pcnhil ahgci av,rle iiluotiohil, 7v nti.ttrrii ceuubatia fi)ailsenzd
Nivelul interesului Mare ... Mai

s t a t l i t r ,d a r r c l r r t i i c r s r c c i r c u l a r : iA . t e n t i as p . r i t r id u c c l a o c x [ ) u n c r e n ) a i i n t c n s i i ,c a r c s r i r r ) c p r cg i r n i r in r u l t i r r t c r c s r r;l i a t c n g i al i d u c c l r to c x p t r r r c r c i i a s i rr n l r it l c l l a r t c . ; ; i r r r i r i n t c r r s l5 .\. tlltn/it r,.r/t' .rr'/tt/it,rj: l)c rrrilsrrrii cc irrtcrcsrrl crci;tc ;i irlcglitrrrrrle<rngricili/.c',r 2s \tiii;rrrarca c/l,c v c n i n r c n t c l o r .i n c c P s i i i n t r c i n jrc prctlisPoz-itiill cL r i .I ) i n g a n r al a r g r ia p r o p a g i l n ( l c i tlisP.nibilc, sii sclccLcz.c. cl irtcc:1lc Va prc[cra trrrclc llrogrirnrcaltorrr; \ril n)crgc l r t t l t t c l ci r r t r r r r r i n r ir l t it l c g r r t l l i ril c c i t l r rr r l t c l cv ; i ri r r t c l c g c rrrr rrrurnrit I t t c r r t l i t r t r - t t tttl i s c t t r isn t l c t l i r r r c r r t t irltrria t, l i r r t r - u rrrr l tt l i s c t r r s . A s t { t l , i r t c t r t i r ll r r i s c l c c t i v { c o n s o l i t l c r r z ip rr c d i s p o z i g i i l cc L r c a r e i n t r i i i n c a r r r p i r n i ci.n a c c s t s t a t l i r r , initirrtiva i i l r p a r t i n ca p r o a p ci n ( : i r r c i t r t r c g i r t i cr r l c g r i t o r r r l r r i l ) r o s l ) c c t c r l ztlc i r c l ) u i .; i n r r a c c l r l r c l r r c l r t c P r r P u ; , , r t r r rIlr f r c r r t r l c r r r r j l . r r c c lP c r r l l l i c i t r r rP rr lr . l ic c u s ci r r j . r : , i i r r t l i v i t l r r l rc a t c n l i r rs c l c c t i v ra ri s t c c c a c a r c - it l c t c r r n i n i a t lcgcrilc2. 4.l'oluih, .reoisla/irertz.ri: in firral, au icsir lrr lLrnrinii dcstule dircctiitlc girrrdirc s i r us c r ) r i n r c n t c l i r t c n t c ; i s r r f i r : i c n tic lrgluncr'rtc rltliorr:rlc i r r rl i r s rl ) r c l l r i l l cr l i r rc : r r r r p r r n i lc ) c n t r ul l s c l . l u n g c l i ro d c c i z.ic.Lirtcrrlclc tru rlcvcrrit rrrrrnif'cstc r l i s p a r c ;l l c g i i n;c s i g r r r a n t a torul cstc grrtir sii-;i tlcirvrltrrl.

August

Oclornbrie

FI

Mediu ...

|)lrrpu{rrlrrlrrsporc;te rrLcrrlia I ) c t t t i i s t t r :c i c t o t t t t a i t t t t t l t l ip r o l l l r g i r n c l i r tr c v i l r . s t ll ) si t c s t c( l i s t r i c t u l l ' l r i c ,c r rr rt l c P l i s i t l x r r i c r c l cr r o r r r r : ru lc l c r c z i s t c r r t ts : ii r ra t l r r s irlcgcr i l c i r r i r t c r r l i rtru t u r ( ) r .( ) i i l i v r r< l r n r c r r il,i r a r t cl l t r t i r r i , vor li rrlrnirs

n
@

r-l

Nul Num6r total de cazuri

l""l tl
(2.7ss)
(1.o17)

l"*l t-t
(e46)

l.'.1 U

I J0 /'llar,tni.rnrn/ r.yt/tt/ttt

l,Jrrtu/rlr ntnwtr / lJ I ?n l)rivitlta preoscrunll(lc trcl)tclc destttl dc largi ale sciiriinortstre) c itvttt t l c p o l i t i c d .i n p c r i o a d aa t t g t l s t - { ) c t o n t l l r ia irrlrI c r r l l i t r i ir r r c c l i l l o r :o c x p t r r r c r cr n r r ir r r a r cl a l l r o l l a g a n d dc , a r c a c l t t sl a t t t r t r i v c l d c n r a i r i d i c a t i n l t t n a o c t o t n l ) r i e .( O c o r t t p a r a g i c illtelcs sttbstitntial nlili sirrrilrrrI i i) c u r ) i n t c r v a l d e t i n r l l l t t a i n r a r ep i a n t c r i o r a c c s t t l i a , r c r z . u l t a t . ) t l i r r r n l t i p i n i l i t t t g t t s t a , c l r r t c c l l g i cxirct in

c l i n r t r r n i i n u r r ri l \ r c aa v a n t a j u ls i n r P l i t r i g 9 i i i a l 1 l : i s t r i i r in i unrirLrlui d c r : a z r r riin t r c r r i s t cl i r n i r c r c z o n a l r i l c . ( l u r n s - ar n . r l i l l c a t n i v c l t r ld c i r r t c r c s al ccl<lr r l . r . r rg r u l l r r r i n t r e 'lirti htnilc augustf i ocron)l)ric? s L r l > i c c tn i i r i l r t r r r i s c a rrrr n i r r t c r c s n r c d i u i n i t r r g u s tr;o t r r g il,l i r r { i n o c t o m l ; r i e , unii ipi sltoriscrtl i, aralgii i ; ; i P i c r d t r s c r itll i r r i r r t c r c s .l ) c t l c i r l t d p i r r t c ,g i t : : r r r t i t i r t cc lr lc Prollrrg r r n r l r l a c r r r cl r r r f i r s t c x l l r r g ia t l c t c r r n i r r a t o rlil'crcrrIicrc scrrrrrillc a t i v i l r i r r t c r c s r r l u il ) c n r r u a l c g c r i ( l ; i g r r r a 2 7 ) . l ) i n t r c < : c ic u o c x [ ) Ln f c r c n l i r t n l a r c d e c A t n r e d i a , 2 l o / o ' a t tc l c p r i p i tn i v e l u l m e d i u ciitrc un grad rllrc dc intcrcs. ilr vrcnte ce dintre cci cu o exprrI r c r c m a i n r i c i lr l c c i i t n r c c l i an u m a i t l T oa u e v o l u a t < J cl a r r n i n t c r c s n r c d i u l a u n r r l n r a r c .N r r n r r n r a it r c c e r c at i n r l l L r l u ir rj u s t i f i c a tc r e g t c r c a i n t c r c s r r l r r ic , r t c it i n r p u l r { i r s ti r c c l a i ;lil c n t r u u r r r b c l cg r u p u r i . . 5 i n i c i n u p u t c n r c x p l i c a d i f e r c n r c l ed i n o c t o m b r i e p r i n c l i f e r e n t c l c d i n t r c n i v c l r r r i l ci n i t i a l c d c i n t e r e s , c i i c i .a r u n c i c i i n d a c l e b u r a t c o r r r p a r r r ; in a( ) r r s t r itl o , g i s r r b i e c g is i c s i t r r a ul r r a c c l a g in i v c l ( t i n i i n d liigtrra 27: Ateo.rturlirtgtuttrri se r.eferri doar.la oaneaii cu utt itfere.r uediu in luna au,qust.Cd ran din august pittri in octonltrie rik.rc Si a-rcultri infornnlii rle.sfrt canrlnnie, nai nu/t rlrri r u rrl i a rcti 1r' tt i / or. .rrtit ;s esrp r i n a -,ri .s 1t or i i rrtn vsu/, r.ortt/tarrtfiu tu rvi utrv sc 6pul .rub arca.stuincr/ic
Nivelul inleresului Mare .--..-.-.-.--..

Crc;tcret

intcrcsului conduce la o exputrere tnui tnare

( ) clatii cc i-a fost stirnit interesttl, cetdteanttl incclte str cattte l , cil i r r l i r r r r r a gc i il i n p r o p r i c i n i g i a t i v l .A n t v i l z t t t d c j a , i n C ) a l t i t o l t tV i c c x l ) t t r li n t r - r l n r a i < , a n r c n ic i t t t t n i n t c r c s t n l i l n a r c l ) c t r t r ut r l c g c r s rrrarcrniisurril'ltrxului propagandci.Dar prrrent oarc tlenlonstra cd a t r a g ed u p a is i n e p i o c x p u r r i v c l u l i n i l i a l n r a i r i d i c a ta l i n t e r e s u l t t i Interviurile repetatc ne 1'lcrmitaccst ltlcnl. ncrc rnr'tisubstrrnlialtl? n r c t o d an o a s t r i c l i i t t t t a ii t r d e u l l r o a l t c . Sii rrrnllriru,tlin rrorr, altgtlst-()c\'orr.rinccpc crt llcrcchi dc grulluri care in pcri<,rada pozigieca grad de expttnere la tllilteriape aceeagi tornl>ricsc sitrrrrtr c l c c a t n p a r t i ee i l c c t o r a l eI . ) o u r i s e s i t t t a t tl a t t n l c l c p r o p a g a n r l i s t i ca t .o t t t l l a t t t r t t i v c l l t t c r r i v c l i n l l r . r t l t c r l o t t i l i t t t t t n i v c l r t t c c l i t t - i t t a ld cltc i. n l t t n i ra t t g t l s t , c l i r r - s c i z t t5 t i , i r r s i l 1 5 i t .d o u i l l a u n n i v c l s c a l z u t u l l g r u l ) r l i r r l j c c a r c l l c r c c h e a n r i l r t u r i s i t u r i n t c r c s s u l l s t r t r t t i aflt t 1 i l sl)rc rleosel;irede ceLillrltgrttl), carc a aritltt li;lsritlc rlc elrnrl'riirric, irrtclcs. l)roblcnra cstc urn){toarea:cc s-a itttirttltlat cu cxl)tltlcrca la rrratcrillclc carnllaniei in cazttl accstor d<ltt:igrttpttri ltcrcchc, dar difcritc s i n r i l i r r cd i n p t r n c t r r lt l c v c d e r e a l e x p u n c r i a n t c r i o a r e , din pttnctul clcvcdere al graduluide intcrcs? din flccare irr pcriolcla allgust-{ctombrie, cel ntai interesatgrtrpr pcrcclrca citit 9i a irscultat i r i v i n c lc a n r l l a t r i a m a i m u l t c i n f < l r r r u g ip (liigrrrit 2l''i).'l'crrtlinla gcncralal ilcccll cil l)crcla carc nc-tlnl a$tcl)tat, c l r i l c c r t ( ) r ) r a r ec x l ) r r n c r ei n r t r a i - a u g t r ss til-li mcn[inii nivelul clc estc viziltilii itr curttit irrtrcgii diairrtcrcs gi in rtttgttst-<rctonrbric, guunc. l)ar pc uoi nc prcocupil nici dittrcnlclc rliulrv ltivclttrilc

Expunere deasupra modiei

Expunere
S l,b

modi6

f8% I

Mediu

rl tl
4V"

l*':i
(127r,

Nul NumArtotalde cazuri

t-J
(152)

tl

| 2/

tlln tttvtn/

i.wlulttt

l;./ittul lr nlx.tttr

l;igtrrir 2u'. (':rh'/n/t upruli rh ttirv,luri.slrt/ti/t.t. r/ifttn.vlnitt/rc o,rrtt.rtii ru grrtr/e r/i[r,it. r/r alttttrctr: ht l,tprt,grttr/ri itt p/t,k lt rntttptrrtit,i. Li .s_au inryrirlit h firtrfie de f/7ntil gritrh/ lrtr r/e itkrcs rliu luna au.qu.sl. Cri nni itttr:te.sa/iau tilit,ri au a.sruhrrlrtrtti rttu/lc rttrtletia/epriuiloarc /n rt,ttftarir itt r/aur.rtt/ rt/ti r/r-a rhua /tdrli a arc.t/t'ia,sltte rlt t.r ilti r l l,' tt it't,/tt/ rt tth,r i ot. r/r (..\ | u n( | (. Expunerea din mai si in lot cursul lunii auqust
Mediu-inalld

Atcntirr cslc sclcctivti A t l c s c a ,i n t r - o t : a n r 1 ' r a nlitc r e z i d c n g i a l 'a Jl r c r i c a n i l t i p i c i i t t t t c x i s t r i t u n e c [ i l i b n l l l c r f c c t i n t r e n t a t c r i a l t t ll a v o r a b i l< l c t t l o c r a t i l o;ri c c l f a v r l r a l l i lr c p t r b l i c a l i l o r ;t o t u $ i ,c i n e v r e a s d s c i n l b r n t c z c t l c s p r c r l t a b i l r i ii t n u n l c l x ) i t t cg i l s is t t f i c i c t t t cd a t c . ( S i t L r a [ i lp o l i t i t ' r it l i r r t l i s )t.o f l ' r t i r t r i t 'rrr l l i r i c , i r r u l r r ll 9 4 0 , c s t c { c s c r i s ' J i l t ( ) i r p i t o l t r l Xtl)l il t ( . h r t r c t t i i ( : t 1 s c l t : c t r t t ittt ttrttc:rirtr r r rt r c l r t t i c c c l t i v a l i r t : i c X l ) t t t t c r c a . i i llrctlislloz.ilii. zu l l t r o l t r i i l cl o r g r t s t t t r ; l c l e l l o l i t i c e i n c r - r p c o r d l n Ic (llrilr si cc:i carc ntt lttaseriiittcii o lttltilriirc s-atl cxl)l-lsacclci llrr> sttlrt'tttlsticlttc. a t l c c r . ' : t tlc l r c t l i s l x l z . i ; i i l rl lo r r l l o l i t i c ci t r t : l i llagurrtlc ( ) i t r t r c t t i i c a r ci t t i l t l f ' , l l : il lt t l Accst firllt cstc tllor clc{cnttlttstrat. ittrlcxttl prctlispoirveauo itttctttic fcrrrttidc vot sttttt clasillclti dttlx-t si o c i i t l c : : c ic u c a r a c t c r i s t i t : z r g i i l o rp o l i r i c c ( l l ) P ) i n d o u i g n r p L r r i c il :l t l i c l ip r c t l i s s p r c c l c t n t t c r a t;ii c e i c t t t r i i s i i t t t rti: r t r c carci-aritrclirta i t ts t ' l t 6 t , t t i t ' r irr.r.c . J p l i l l t i ttl' i ir t t c l l i 6 l t t t t c t t t t1 ltrlzilir i c p r r l y 1 1 , . .S i l f c t l l i i ls l l r c l L ' l t r l i r r s c r r ii n c : l i l s u l ) t rIt' o t t t l t t i .A p o i n c \ / o t l li t l ( l r c [ ) t i t carc au fbst cX[)tlfi ctlntUniciirilrlrlttlliticc, (lilr cl volll fitcc tlttlltt ttn c t l m n t t n ) i l ic s t c ( ' i l l l t i ( a t c i lt,' ir u l n r t ' .a i r ft c r i t c r i t r .( j c n c i t r t c r c s c a Za rca politit'ri a rnaterialclorla care au fost expllli''I'oltc tliscttrsttrilc. i l r t i ( ' o l c l ct l i r r r c v i s t c s l t l r c l a t l r i l c < l i nz . i r r r c l ) c c a l c r t f i r t t l rti : i ll c - r t t t n f l l n c l i c t l c c o t t t i t t t t t t tl o r rr s c u l t a itr t rt i r s tc l i r s i t i t ' a t ic c i t i t s i u rl c - r r r l t l a s i f i c rtri p t r l t l c i t t t c r c si t l f i c c i i r t t i. s t l l ) i c c t l l o l i t i c . A s t fc l , r l l n l ) L r t u c r i t t s : t t tl t c t l t r I l p r c t k r t l i t r i t t tt l c r r t o t tc l ) u b l i c x l l , c r rf i i n t l p r c t l o r n i n i r nr (in rrltirrrr( sc a l rn t t c i t i s cl t i r r r i t ' s r l il lt( ( ] r n s.l l [ ) i c ( ' t u ltt ascttltrrs r 'l r r l . ( l i l s ci r t c n t i c i r r r t t o d c g l t l r t t t l r c l o r l ) i t r t ' i ( l c ) . si rc ci t ' o t t o t t t i < ' c . ligirxrsc i t r c i ii t r r l c c i s c l)crsoattclc iiictl trr\siltttr s-rlllcxl)lls. rcziclclttialc carc ii caractcrize'ttidcollicci pc rcpttlllir:itlti r ()). prrir t p a g a t t t l c rc i l ) t l l ) l i c i t n( cl ; i g r r r rZ r l c r c : g r r l ii r , r r r t a in t a r ct t . t t i s r t r '( l c i r r l c( : r i r ' ( ( i t ' r t t t r t t t t i t :r ). r' i r r r l c t c r i s t-i cc i cc , l i g . i o : r s1 ci t l c r . . ' l c t l i t r t t l r n u l i r i tP r o p l r g r t t r tP :lu tins critr.c t l er r r o c r x l i n u l rllo - t l c t t t o t : t i riltrti t t t r t t r r r r r c r r r i i s t t r ic l c c i t l ) c c c a l t r o - r c l t t t b l i c i t n r i . i a r c d c t c r n t i r t i ir t c c s t ct l i l i ' r c r r t i t : r i . l i x i s t r i c e l p u p i n r k r i { ' a c t o rc cl l i t t r t r i i .a s t f L ' l I l n u l c s t e c x t c r i o r a l c g i t o r t l l r t i .A c c s t a l < t c t t i c s t c

Mediu-scAzutA

ScSzutd

|4,5

(74)

(186)

(186)

bf
(33)

L-r Interes marein august f::r Interes scizutin august( ) Totalul de cazuri l l c c r i r c iP c r c t : l r iI. I r r l r r i r r i rrrrrc irrtcrcs ia rrrrgrrs u ti r - r s c r r r r p ra i't nrar r ) r i r r cc x l ) u D c r c l i r r ) l i l t c r i i r l c l c c : r r r r ; x r r r iic r ir l u r r i l c c a r c : a r rr r r n r a t . r \ c c s t l . c ^ r r r c p c r r . i t c s i i t r c r r r ' ' s t r i i n rc c l d c - a l < l < l i l c a Punct a l p r , c c s t r l r rti l c i r c t i v l r r c , ;u i r r r r n r c r l , ' t l r r t l is t i n r i t i n t c r c s u l c , l se v r rr n u n i l c s t r i r r s c r r s url r r r c c i x p r r n c rs i lloritcI . ) c l i r p 1c , c i r h r if t r c t o r i l n t c r r t c t r ( ) l ) c r r z(.-i li c . l c t l o t r l i r c z t r l t a t c c i l r c t ( ) c r n i l il c - a r n r l c s c r i s l)c s l l l l t I ) a r t ct l i r r t r - t t t t) . r o p a g i r n t ltllrr t c cl a t r r ri l t e r c s t r o c c s( i ( ) t ) t i n l t t I l) s P . r i t , c i r r c ,l a r i n t l r r l l r r i ,i i f r r c c o a n r c r r n i r u ir l o r r r i c s i i is c cxpuni. Pc i t t c , r r t i ' r r r i r r c l,) r o l ) a g r r . r l c;i; i a , s irrr r a ic r c 1 l . r t c . [ 3 ) ^ r , a r r lc r u r . r vo'r v c r l c i ti r r t : c l c r : c l r r r r r c l r z i {r , r c r r r s t ta l ccstui n u t ( ) f io t t r r r c r r i i l)r()ccs sllnt cxl)ufr rrcclrriat lilt tlc prolllglrntlil.

lJ.l

/ tlluutr.ruu/

uolultti

l.Jntul de rntirvuv / | J5

liigtrrrr 2(): ()uttcttii (iltr.,tu.t-ou i(i.r inri asu/trn t:otulrri /or tr (.,\'lu,t tttui tttrtft ltrnlta.qunlri partir/n/ui rzjltr nrr ii prt'r/i.t1tu u ttnr/i u/ P r o d i s p o zri o l ip i ublicano
Predispozilii domocrate

Vot trrilc sc cristlrlizcazti i stc,din punct dc vcrlcrc [riokrgic, l i i i r r l u t r n r a r r ic llrcgititri l)cntrll q i c m o ; i i l c P < l rf i c t r l t i v a t c c i l s c o Pi n a r r c r i o n : rU . r r c o r i ,g i i r r t l i r c a sirrc,tlur r:cl rrraiitrlcscasunt folositeca sii glridczc acfittnea.l{czulr rc i activltrc A;a t r l t l r ln o l n l i l ll l p r o c r r s r r l d l x r l i t i c ic i s t c l l c t t t l c l cr tv o t r t . ( : u n l i r n l v i l ; , r r t l,i r l c c s i t rs ( l ) itrlbrt c ljungc rlc ollicciin trci ctal)c: at i r n c s c i n t c r c s t t l ;( 2 ) i n t c rr)rr!iilc c l c s p r cc a n r l l a n i e ; i p r o p a g a n c ls rcsrrl, la rlindtrl lui, declanqeazlceutareanrai multor informagii q;i cveniae a u r m d r i c u n r a i m u l t i i a t e n p i c s t i r u r r l c a zc i il i s p o n i b i l i t a t ed ( 3 ) a t c n g i a r r r c r r t c l cr ,lar a l c g i t t < l r u l u i e s td ci r i j a t ' ic l c p r c d i s p o z i l i i l c

Au rrrnr?rrit in mod aoal propaganrla gi po coa democratil ropublicani .. nri urmllritin principal propaganda democratA

'

Au urmnrit in principal propaganda rcpublicand Totalulde cazuri (172\

i n a i i t l c s c c c i t c c v a c < t t r s i t l c ra ac c c p t a l r i l l r t i . i r t l i c r lc l v r t t l c s r : o l l c rt ( l c i cl. r:rrrc c l a l ; o r o a z in l ratcrirrlclc d c c i u r l . r a n i ca t t s a r c i t r i t l)clrt.ru princarc r l c l - i l l r r n i z ao r n u l u i , , r a ; i o n a l " n r o t i v cb t t n c p i a c c c p t a l l i l c , c t c r m i n a t i i ,i u n r a t r e c l s r i - 1 ii n s t i f i c c a l c g c ' r e ad l ) i l r t c ,d c a f l l i c r i l c tn ct . r - u n a n u n r i t p r r n c ta l t c c s t t t i t r a s c u ,r l o v c z . i l c s o ti l r l cs r r l r i i r c c : r r i lr; c:stc r r l i r r gt r r r n i v c l s r r t i s l r t c r l t r ir d i v i r l uc l s t c c o n v i n s ;a l c g c r c i t d c f l n i t i v r r t ri n n r o d c o n $ t i e n t . , c t L rd i n t c r n r e r r ip s i h o l o g i c i a l e c i z i e i n c h c i c c o l n l ) c t i [ i ai r - r t e r i orrni.I ln sistc-'nr tlc virlori li cle loialitati- sii z.icern, cclc dctnocratc - - r , : l c o r r r l u t ; r :r,l i r t : i c l stc l)lls in frrncgittrrc ll , r o a n t t r n i t r il i n i c r l c r (c ic t i s t r : t t( rut;1irtrr . l r i l r r ls tc c l r c p u l l l i c r t n ) irnPlicrt l t r rr t t o d t l i l c r i t t l c l up r i v i ; i r l c r r l ) c r c c l ) cc a m p a n i a . Atit tirnp ciit ltotirircrt cste arlrinatri, anriinckrrrii fi recunoscutc ca valitle, unii alcgiitori chirr 1'rot nrutin(lu-sc rlc la rrn caclruclc refcringzi la ccLllalt.I)ar oarncnii sunt g i s i i i n r l c r r r r l r t i i r r s i s t c r r t v o t c z c , f a l l t u l d e a r t t r n i i n cb l o c a g i r r t r c t l o r r r lt . r r l r c r c t, l c a u r r s c i t l c r r t i h c ac u n i c i u n a , l c c r c c a z ' .u I n scr)tirrcrrt rlc disconfbrt. A te hot'iri l)resupunc a liisa cleopirrtcccca ce l c c i z i e ia c o n s t i t u i tu n c a d r u p o s i b i l d c g i i r r d i r c 1 > i n riin r n o r r r c n t r td q ; i t l c cu cclilalt. 5i l l c , r c c l l t i c a i l c f i o n ai n c o n f o r r n i t a t e A r r r v r l z r r tc u n l r r r g u l n c n t c l c cititc i;iauz.itc r l c s r r l l r c c ; is l r n t t ( ) t n r t i c o n l i r r t t r cP 1 o f i l 1 1 [ g r t t l l t t r i l < l r l o r s o c i a l e . Argttnrcntclcsurtt, 111 irr frrzrillnitlri rr tlccizici, mli dcgrabii ni$rc iurlintari clcciit rrii;tc inf/trrttlr. li,lc trnlri, ilsclncncir inclicrrtoarclor ruticrc, drlrrlrrl carc

(Subioclii larii o deciziede vot in luna august)

c r t c f t c z l r l r cl ) c l r t r i ll c r r r r i c r i( , ' i l r cs l u r t n l i r i ( l c : g r i r l )r;c l prrlllir:rrrrc, s r l u l ( ) c u i c f t cl i ro r i r ; ,i r ; r r c i l : r L r c ln cl r r in r u l t , c tliscrrtiiirrtrc c o l c g i is i l i n l u n c i t ( ) r i . c r r r c s l , n t p r o - s i n d i c a [ c; i p r o - r l c r r r O c r a t c .nturajrrl A s c l c c t e a z i li ) r o l ) a g a n ( lla a c a r c s u l ) i c c t u lc s t e c x l ) i t s . I ) a r r r r r r ic x i s t i i ; i r r n c l L ' c t c l l r c s c d r r t o r c : r z i ' t llrcclislloz.igiilor t l c i ls t t l l c o r t l t i c n t u c l c a l c g i i t o r u l r rli) P s i l t o l o g i cic .i n n t r l r r c r o r r s c l c I t r i c x l l c r i c r r t ca . t c r i . i r r c , l ) c c a r c l c r r u; ; ia l g i< - r a r r c ' t i i i , g r r r p L rllr r i c c . n o n l i c , r c l i g i o sp i c . , n r r t n i t a r c,l c s t c p r c g l i t i ts l i a c c c p t ca n u m i t c I u c n r r i r . i r i r r r r r l td c c i t p c a l t c l c . s i t u a l . i al u i , a t e r i n t c r n i i , c l i t g i cxtcrnii, il oricntclrz.d intr-rrn fcl satrrrltul.Alcgrlt<lrri iz.butcsc cunrva s i l : i c l c c t c z cr l i r r l l r r . r r r t l l c s t i r r r u l il ) c i l c c i : lr l c c a r c s r r n t r n a i i n c l i ' a [ r s r i s c l a s c c ' ' v i ' g i . A s t { ' c ls c i n t i n r p l d c i i , c i t i n c l p i a s c L r l t i i n d d i ' c c i n c c n r a i r r r u l t ,c i c l c v i r d i ' c c i . c c r n a i c ' n v i n ; i t J cj . , s t e t c a p r . p r i c i l ' r 1 l . z i g i if n c c ' l r d r r c e s r ) r cf r ) o n l c . t u l f i n a l : . i i a c c s tf t r 1 l t I u l r r c at l c c i z , i c i .

I Jlt

/ 'llt, atr'trttt/

tttlu/rtt

l,./tttrt/rlt

ttrlittttt

/.l/

t r c l r r r i cr r n ) r : l l r) c n r n l i r i r j l u r g cl i r t l c s t i r r i r t i a l ) r c s t a l ) i l i t iA i .s t l c l r : i i , intr-rrrr lcl, r'orrrrilc s c s t l r l l i l c s icr r t c c s t a l l ) i r t n r l c u s t l r t l i r rl . )rcrlisp , z . i t i i l cp . l i t i c c g i a t i n i t l i t i l c < l cg n r l l s t l b i l c s c . t c r r r l i n t r ( ( i ; ) rc c c u c c c s t c c i t i t 1 i a t r z i tt l c v i n c r r t i l 1 i c f i c i c n r i l r e r at i l r r p c i i t i l g l r i c l c a z i i l rc r : u r c P c a l c g r i t o r : r t r cr l c s t i n r r r i P r l c j u , , ai l l c s - o " .l ) c i r c c c i rr, r r r r t r l l r t n r c l l tt : l l c i c r r t l r r r : l r c l i r r r t ; 1 i r rr l c i t - l t . 0 t t t , i t t gg rr c r r l c l i : i t o rs r l i r ( :ll( ) n c z c . A t : c s t rir; i g r l s c ; t cs i r r g r rrrr r o l r i l r rA l .r p r r r r r c r r t r l cr l o r r r irr lirnctia dc ir ir/uililirzl l)cnrru cl rn.drrl dc a girrrli tlc a acfionil i;i l)c c r r r cc s t c d c j i r p c j u r n r i t i r t c c o n g t i c n tc : i i ; i - ld o r c S t c c . ] a n r p a r r ic . .l e c trrralii nrr irrscamnal a scric ;tc o ta/tu/atnsnr czr lc aratiloarrrcnil<lr cr \ ' ( ) t r l r i l cl o r s r r r r to c x ; l r c s i c n o r r n r r l :lio , g i c r l1 i r n r r in r r r l ts r r r r p r r i l ) u t i l l i n c v i t a b i l i ir rt c n t l i n fc l o r i r r r : r r r c ficr:rrrc s - ui r r s c r i s tlcj1.[)srrtc: c r i t t t t c l c i l t t s t r r i rc i o t t o r c t cv o r l r t r t i l c l ) c n t r u r : l a r i f l c u r cc i rc l o r l ) i l t 1 1 s t i r t l i ia l c l l r o c c s r r l rtrlic a c t i v i r r c .

i l l n l i r t : t : r1 i i s:itrtL I t t i c c o t r 6 t t t i t :l.i i t t t l c : i n c c a r c i ls { t r u s e a n t e s t c c c cu taxc. An ritit rlisrur.rtrih'politirt'nlr /ui Wil/l'irin rrc ir)r1r<rvrirc/-c C/rt'r/a ur/ Pln i tt Denhr." I J n a l t n t o c l d c a u r m . . i r ir o l r t l a c t i v l i r i ic s t c t l c i t v c t l c l t c t t r t t i n r l t l a c r i l l n a r g l t n r e n t c l i { ' c r i t cf t r r t t r e ,l ) c l t t r t l s t l l r i c c t i t l e l l r r l v c r r i \ \ i i l l l i , i cc r r r cr r v o r r t l r i l c Iricrrtit l l i l ' c l i t r , L I n t r lr l i r r t r cs l o g a n t r r i l l l lriiirrtrtlrs t ir r r r r c 1l c l l r r Il t t t r c r i c i t tl t c c l <r r r cs : l ) l n l c : rr : i lc l r c p r c z , i n t 'i.c ll t o t l t t li t t t r c i t : i t i r t ci l t r s t t c i t z l t c i t r c e a j t t t r sr l c l l a r t c . [ . J r m i t t t a r c l c c a r c i n r i r g i n c al u i W i l l k i e r e p r e z c n t ap r i n c i p i i d i f c r i t c . i n l i r n c l i c < l c p c r s p c c t i v l to a n t c n i l o r : ,llni.rtrtrfr'rrtttiarin.tkiril,pru.tiotnt'.,,lt]stc nzr rh afarrri, ('ccil cc \:11 s t c ( l ( ) i l rp t r l i t . i c i i r t r l i , r x r s c v c :c lt l l r t r r ct l i n t r o r l l l l t i t l t ) c l t 1 t cl t i c i r l a r c . tttrttt,lrtt.."' i ) c t l t r l tt r t t a l t r c i l c r r n t r l l $v o t i l 1 - r t 5 i ,o r i c t t r n , cr i t t t c l t l ;lluzimttt .eriftt(, {otner. ,,ll/illl'ie lirtt ru oancnii rttnirtili [...l. Arrr citit cunr a fbst ;i cl un biet copil la o t'crntil i ; i n t l r t t t t c i tc L t7 5 t l c g i t ' r t n ri - i t s t t s l i t r t tp t c s i i r i t c iA . rrjttns c c r ) ti l ) c z i c r v r i c a r llrclctlirltc[c r r r r c ir r x t r ic o t t t p i t n iri l o a rI r t t t t t c i l t t l i t rg r c t l . .' t ' [ ir,slririlti,lttoprielari rlefenuri:,,Stttrtitrtllrttriva c:clttitlc-:rl l''ctncie tre ilca rnanclat;i, tlc cincl anr citit dcsprc vilgir Itri Willkic in I'-rrrttr Attr a;tclltltt allll)(:lccol).lountrt/,sunt (lcstll rlc ltor'iritri sd-lvotcz.. ll ttttrtr(itol v c n l i i i l l i l i l r t c :s r ln r r il r o t l r i l s c S . r t n t f t x r r t ci r r t l l r c : s i o t t r t l c cilrc sl)unc crrrrr\\/illkic rt porttit crt llitirttslirrtc din l'rtrttt .lourLta/,irt x c f r t l r u f c m r r i t t v l t l o a r c( l c U U( X ) 0t l c t l o l l r r i . " 5i rtcrtrn p o r t t cl r i ttnor lrstftl clcslcrc()liptrri S c p r t r cc r l f t t r r c t i :s t o c i a l ra rt ci sttlrict:tivc sclccliciittlcrittrtrs in i ltrtttitta r r r : r ib i n c i t t t c l c : t s r T t ra r g t t t r t c t ra i i t A v c r t( r l l a t i i r r t r i t it t t t t l t t l c i t n r l l a t r i cv i r r l ' l t t c r t t c l o tI. . s l t ( ( i c :c sr r c i t v i r l l u t c a f i i r ) t c r l ) r c t aitr r r t t l t ir n t t l t c l c ' l l t r i .| ) i t t a c c l t s l r l irnuginca ttntti()nl cilrc it portrittlc i<ls t r i a r c r r p i ti t r v i l r t r il l r x t t c l i d i r r t r ct t r r n i i t o u r c ltcr c i c l c r n c t t t c :t t r . t t t r t : t t i i oricarc a < l r r is n Priur-Plau li coltvitr;i c:i vlt lltrrtt srirrrci pot t:rcrlc cii trtt-i va ttitit, cci ltogrrti1'rot pot li rrtritsi tt lc Irriiloc t l c g r i l l i n t c l c s c l r rl o r i i r ra l c g l i t o r itil i r rc l r r s r : t t r t tr t t i t t l c t l c i n r p l i c r r l i i l cr r r t r n t : iiit s i d t t cq ; il l c c l r i l r z t t i t t t c it.: i t r cs i l rl t l r i t l c o l o g i c . S c l ) o i l t cv r l r b it l c s t c r c r o t i l r ti t t i n r l x ) r t a n t cq i i n l l r o P r , t l r t t l ) r c al ) i l l c s t r u c t r l r a t cp i t l c s t c r c o t i l l t r r n i c s t r u t ' t l r r i l t cI.) r i r t t c l cs

( i i t c v r r i l r r s L r . r i rrir l c a c t i v r i r . i i irtrcgul I)roccs c l ca c t i v a r c c s t c t l c s r r rc r l cc . n r p l c x , s i s u l r i c c t i in . s t r r n u a u l ) l i n r ts r if r c c o r r 5 t i c r rttlic c l . l T r r r l i t o n ro l l z c s t c r r nc r c r n P l r r ( i P i c .l r r l r t r l i r ri t t t c r v i r r r i l t ( i,l l r c ct o r t s t r c i r r r r t( i 'l r n ns - l ri r . j r t l s l r rc x p r i n l r r r c . rP r c r l i s P o z i t i i l o P r o l i t i c c . I i s t c v o r l r r rr l c s l l r c u r ] l ) r ( ) t c s t a n t , prollrictar rlc nragrrz,in c.u l r r r r i v c l s o c i ' - c c o r r o r n i c cjc tip ll sr l o c i l i n r l i r r t r - o z . o r l i r r r r a l i i .i r r l r r r r i i r l t : t ; i r r r r 1 l r r r r, ic . ,i, ,r - , , llrinrclc l ) l r t u t l l ( , t l i l i l l s u l ) r i rn i c i t r n r r i c i r n t l i r l l t . . s c g i i r r d c ac d l { o < l s c v c l t l i r s c s c r r n l x r n P r c ; ; c d i n t c ,t i i c t r s cr n r r r t c r c f ' r r n c i r n l l ' r t a n t c ai , . n c - l l ' c r i t r j c r c v o l t r l i i ri l r t c r n r i , c i l r c s c s l ) u r r c l r : r Ia r r r c n i r r t itia r a , , . l r l i r r n i r ir r l l r r r r ic rt r i , , < l i r c i i :lri r : r l r c t i n r l l r r r i\,v i l l k i c a r l i l r u n , , .[ ) a r s u P r c d i s l l o z i t i l r r c l l u b l i c a r r rli- a i n r p i n si n r r r o dn r r t r r r ac l r i t r c[ ) r o l ) a g r r r r t l : lru v o r i r l r i l rIi ) a r t i t l t r l r r li { c p r r b l i c r r n . p i n r i i r r l r r n r rs c l ) t c l u rsi, [.rric. l c c t l r r i rc ( ) r ) s c c v c | r tiirl r r r r r rz i i i r rc i r r r : - s l rrstirrcu pc \\rillliic l-ir r t l i r r i r rc t r r c c i l r r l gu i r c r r l l r i i r i g r r r p t r l r rs i r i us r c i i r l :, , A c t , t ra , i /ll,i//t.irJ a ic-sit h turtftri ,ri a .r1tt.r ptn/nr n, /uplri - ulliirarca estc lrrcrul ccl rnai i r r ) l x ) r t a n-t' r r r rg i i . t l c s c s i i - lv . t c z 1 l cc l [ . . . 1 .i . r i p l i r c c ; ; il l r . g r a r r r r l

| ]3' / rlfutut.ttrtrt/ t.,rtttrhtj

r l c l l n i t c l ) c ' t r t r rrrr { l r r r i l c .( l c l c l a l t c , i n s ; I ,s r r n rc i l n i i i t c t l c l > o z . i tic rr cilrc flcr:ltrc irlcyiltor c i t c i ; t cs c r r s r l r i l c t l o r i t c ., U r r r r l t i r rc r x c r r r l l l rrrl c l r c t i v i r r p c o r t t cl i l r r r rc t :lrirrr l i l rp r o c c t l r t r : r r ) o a s t r irll c i r r t c n ' i c v i r r c a c $ i u r t i ( ) r r r r l rIrn i. t c r v i c v e t o r i ia r rr c v c n i t l r r r r r c n r l r r i i c i a n t i ( ) n u l u i t l cg a s co r i , c c c t l c c i l ( h l ) ^ la s1l<rrirc utcrcin ( ) a r c c u n l s t r l u ia t : c s [ o r a . ivclrrl lor tlc irrtcrcs N irtlcvcnit rrrirr i irlicat clccitccl itl grttltrrltr ril c c o n t r o li ; i c l r i i r rr n c r r l r r i ic f i r n t i o n u l l rliu l tttrtrtttrisit itccs(c[cct, in t:irtlrrrc l l r l n t i ( ) n l r l l r i ,l ) r o ( : c n t i r . i rc rc l lor c a r c a u v o t i l t a f i l s t c c v a n r a i r n a r c d c c i t a c c l a c l c l a r r i v c l t r li r r t r c gulrri clistrict.I)'tr rli.rtributirt votnril<irnrr a losr rrfl'ctatA.IntcrviL^v a t o r i i i l u r t c t i v i t tp r c t l i s p o z i g i i l c rrrrora r l i n t r c s r r l ; i c c l i in o ; t r i r t r a i c z i t r r r t l ic , c c l c c n u x r r l c c t x ti,r r s r lt,l i s t r i l r r r l ira ,otrtrikrr. (jcca cc irrscarrrrr crili , s ir c l a l i i l c l t e r s r l n : r l a c L rl r s t t l c t c r r r r i r r a n t c irractivarca p r c d i s l l o z i g i i l ol r r t c n t ca l c a l c g r i t r l r i l o r i. n s i l ,i n a i n t c t l c i r n c o c u l ) ai r r r n o r [< l i r c c tt l c c l c , s i i r r c i n t l r c P t i i | r ) r l t c l ] l i ac i i t r c a l t c clcctc alccarrrlralrici. clcctoraltr a in rnod l)ilradoxtl, propagart<la ilvut un clcct trtajor, f'Jrilsil clcclatt;cz.cttici un cfect evidcnt asttpra comPortirtnentttltti clcctoratului - dacd intrclcgcm in nrod traiv lrrin ,,cfcc!" <tsrlin/nn a votuIui. Jttntiitate , i r t a i n t cd e c l i nl l t n a t r t N i d r l i n t r co a r r c n i p t i a t r c; i c l r i a r c t t u l i l r v r r t ai n t t < l i c t t r t r r i ; cittnpiltlic, au votat astfel. Sil inscntnc tlarc cI pro[)aganda politicd nu a avut nici un eflect asupra lor? in nici un caz. Pel)trtt ei, comunicirilc p o l i t i c c a t l s e r v i t t t t t t t i s c o p i l l l l ) o r t a t r t ,x c c l a r l c a - t i n r c n t i n c c l c c i z i i l ci n i g i a l eg i d e a n u a a j t t t a tl a n t e l t dcciziinoi.Propaganda irrigia lor il l)tti p'rrtid prin 1i ncrca fi dclit'rtii prlrtiz.tlrli f r r l l t r rc l r l l c - a c o n f i r n t t t d e c i z i a .A a v t t t , d e c t , clc ?nt:irirca clccizieiinitiale de vot' el'cccrrl lrnportangaintrlririi dccizici poittc li allreciatil la adevriratasa valo'lre dacil nc irnaginilm ce s-ar fi itttimplat in condiliile in care c o n I i r l r . r t up l o l i t i c a l p r i n c i p a l e l o rn r e d i i c l c nr li first ttrtllroltolizat dc rttrtrl t:oruttrtictrrc
C A P t ' l( ) l . l ' 1 ,l \

life cttrl de intririrc

clintrc partide. L)xPerien[aellroPealrila c<lt'tc o r n t r t t i c i l r is ittgcrcaztl r stll)ra t L o l r r h rti( ) r a l i t aa fi rcdusil opozigia cri,in anumitc condigii, 1>oatc

l.Jt) / ,llrttt.rutu/

z,o/ulni

l'1ira/ * inrrttirr / l.t I sale, argttltrctttclc tlc ilttirirc. scntrrul intrclriirii justctelt cleciz.iei A l stc rtsillttrrtt . l c g i l t r l r t tc v r l r s t r t r r r ia s t l ' c lt l c t e n d i n ; e d c v i a t r i o n i s t c c i l p i a l l i o a r t t c t t is t t t t t t l c ' . t c t l r t l cil arc drclttatc Si isc rcatttintcAte gi mai alesin nlonletltclc de itrtloialir, crr cl, lrrcnr clrc int<ltdcattna, argtlnlclltc [unc, propail Iini;tcatc. Pc sctlrt,atttncicdnd furnizraz-{ i i o { L r i i i t r a c c l a g it i n l l r g i r n d r rP o l i t i c l i n r n c r l i i l c d e c o m r r n i c a r e ( r [ ) ( i lt l c j r r . A s t l L ' lr l t : s r t t i s i l C a r c t i i n t c g r n r cc c l t t i o r i c n t i t r c ,r : o t t f r r r5 irritirrl:t. lcciz.ir l i n i c " , i t r t i r i r t < l t r - ltc t r r c t i it i n t l s r I - il i r r I l ) c o i t m c t r i, , 1 ) c dc cxptto p i n i c i p o l i t i c ec l c p i r r c l c stallilitatea i , ' , t r - , ,, r . , " t " m i i s t l r i i , ncrca la corlrtuticiirilede intdrire.

lrr tri.crc,l)irrli r)u lliri rrilr)in rlccit cci cu c()nvingcri cxtrclrr tlc lcrrrrc. S t r r r t l, l r . l r i r l r i l r c l i r t i v l r c c i r r c i r r cs i i - $ lr) ( ) a t .n , Prrtirri rl c , l t n l c ctt tcnaci(rrtc v c t l c r i l c l l o l i t i c ci r r [ r t r rr r n r r il l r r x c ( ) n t i n r - r cu lcargrrn ) c n t c o s t i l c . i \ l l r j o r i t a t c ao u r n c r r i l r l v r or - pi urr ncv'ic - sii li sc s P r r r r ic i r i a r rr l r c P t i r t c ; i s r i f i c s i g r r r i c.lpi nlli oanrerrs i t r n tc l c a c o r r l c t r c i . I ) c r t c c c r ll,l r r r t i r l c l c i ; i ; u r tt l i v c r s iift : ap r o p i r g : r n r p l rrrr l r i r ic r r o r r . , r r j r i: o n s i t l c r a l r i t L li c r i s c5 i r r i c i o r l i r t : li i r r < p r o l l r i ci r r i r i r r t i y r j. ip c c c l l c c l r r i v c s t cr r t r r r r l i r rr rllc i r l c g r i t o r i , o canrllirrric a r c r c z r r l t a t cr r u a t i t i n c i l t i g a r c i rl r n r r rr l r i u r l c r c r r t r i ,' i i ri . r r P r c v c r r i r cr ar n . r p i c r l c r i tlirr rinrlrrl alcgiirorilor c l c j ar l c r : i i ; i . A c ' l ' r r r r t l c c x i s t i i . c ' r r t P c t i l i ci r r t r c l x r r t i r l c- i r r ; l o a l l ) s - i l i r r t i r r r l l l i r ri n r o a t r t a n r $ i , r l c c i , p i i r r c l i s t r i c r u [ l , , r i ci n 1 9 4 0 - . l o i i r l r t i p i l c f i r t r it l c P a r t i ds t l t l t c x l ) t r s cc o l l s t a f r p t cricolrrlrrirlc crlr<lz.ir1.rc. I ) r o l l r r g a l r c lr a r n u i p a r t i r l , [ e r i i u n a r s c n a ld c a r g u r r r c r r t c lloliticc c i r r c s c n ' c s c l a i n l i i t t r r a r c ac l t r b i i l o rp a r t i z a n i l o r l a c 0 r r r b a t e r c a ;;i lrrgrrrncntcl0 0rP o z i t i c ic i r r c; r rP r r t c rs .) cc ; s c l l r t ,i r r c rr i - i r r l ) t r c r r t c z I r r r c r r i r c rs r r i a s i g r r r cs . r is o l i t l i l l c c ,s i i s t a l r i l i z . c zi.rc rtcntirt dc vot 5i sii . t r i r t l u c r il r r r a l r n c r . r tic n t r - r r n \ ' o t r c a l . [ l n l l L r xc " t i n r r r r t l c a r g u n ) c n t c l ) a r t i : / , i r nic i pcrrnitc irlcgi'rtoruhs r id i r r t c r p r c t c z c i n t r - t t l r r r r o r l< l i f ' c r ic t v c r r i r r r c r r t c lr cr c f i r v o r a b i lfe i c ( ) n t r i r r l r g r r r n c n t ca lc s,t f c l i t t c i i tl r r : c s t c s l rr i r r u - i l ) r ( ) \ / ( l : r c ( )cs t r r r c r r r r . o t r l i r r t l r l lrillc ; ri r r r l c c i z . i c s i r t rr l c i r r . . n s c c v c r r t r i[.) t : r r r f i p r r t r r tl i l l i l r l i i .r c P r r l r l i c i r nri:i r r r c r l c r r r r r . j itrltc i P . z . i t i rlrr r i \ \ ' i l l k i c i r r r l r r r r r c r r i s rr cl n ' i c i i l o r prrlrlit:c urr : t v t r t I r r t l i s P r z i t i c i t l t ' c r r . i i c N l ) c r i c n t rl lr r i i r r l r l i r c c r li - r r r llcc trlr arlrrrirristrirt r ri l r r r r r l c c i t l { o o s c v c l t . ' l ' oa ro ru t s t t i . lr , l c r r r o c r a lc i ia r c irrll trclrrrir s r il i c r r c l i r r i p t i r tr lc ccl rlc-ll trcilcrr n r : r r r r l art c , l)rcz,cntirrrlo rrrlltrrrr ciu t n r d i t i : u r rrrc:rit:arr l ,rjrr r s t i f i c r t -r ir l r r i r rr c l c r i r c r lrr r c x l ) c n c r ) t aP r c ; c r l i r r t c l t ri ir r a t a c c r i l c c x t c n r c ,i n r l i s l r e r r s u l r i ln i it r - r r p a s c n r c n c l lr n o n r c l ' l td c c r i z i i n r o n d i a l d ( . D c f a P t ,a c c s tu l t i r n a r g r r t ' n c n t a J o - r /r i i s P r r n s r r I la 1 r r ' b l c n u rt l c r a r r j i r r r ta r i c . c l t r ir l c - i r lt r c i l c a rrrarrrla t l ) c n t r u r u r r l t it l c r r r o c r r tltrir i l r i i . ) Argrrrrrclrtclc rr'i trircitcrirrcir c c k l r v c c h i i l r n r r n r c l cr : a n r l i r l i r t r r l r r i r l c si i r l r r r r r r rs c n t i r r r c r rct l cc o l r f < r r atl c g l i t o r r r l rlr li rrrtizan;ii irrtiircsc tlccizitd r c v o t . l ) r r c rv i i r f l t c r r t r rs t i i s o v i i i cs a u s i i l r r r r r isi r r l r

P zu-tizan attrl, cxprrnerea partizand, ilr ttiri rc rr pilrtiztur ilttrl t li in anul 1940, propagandade partid in disrricr'l Iirie a f.st cunrva dczcc[ilillratl. I]xista mult mai nrttlt nratcrialreprtblicln (vcz.i O a p i t p l r r lX l l l l , d c l i c r a d e s t u I c l c t t 5 6 rs i l c i t c ; t i s a t t s i i a s t ' t r l l i$ i p a r t i z a n ia r l l l i r s t p a r r c a d c n t o c r a t d .l ) l c i i c x p r r n c r c aa l c g i l t o r i l o r p o l i t i c ec l i s p o n i b i l ce , i ar fi rlat pe nrdsura d i s t r i b u g i ec i omuniciirilor ce-i priycrr rttai ltlcsin ccc,a t6t titrtpul l)cste pledoariilc <.l1l9zantilpr, itrltitrtc dc irttiirirc ar ti fdctrt lJll 1)as 1lc tlcnrocntgi.Astfcl, pro<:csttl diltrlrt. ;i trnuI inrtlloi, iar cfcctul sdtl ar fi f<rst n t e a l t l t e s t c l ) r o l x ) r [ i o t t a lt a [ ) c s i g r r ri n s i l c r lc x l ) t . t t ) c r cr i; i t tc r t t l itD . i s t r i l l l g i r rl o r p l u . sp r c t l i s p o z . i t i i l c t i r t c l rc l c r n l t c r i a l c c l i s p < t n i b i l c ii coldttt: pc oalllclll dctcrtninil cxl)tlncrcil iar llrcdislxrz.i;iilc c ltr l carc 0tt afinitIli 5i citrc lc stts(irr c<lttttttticllril< sprc sclcctitrclt clct:iit dcrtrocrlti l-attitsi. 4.rn i rulgircpublicitrti p o z i t i a u r r r c r i o u r rN t a t l a s c t t l t a tn r a i n r u l g id c t n o c u l t a t p e W i l l l i i e , i a r p e l l o < - r s c v el clc campaniecrati decat republicani.tlniversul comtttticiirilor { e i ; t i r i ,e c l i t o r i r t l c , br,rlctirrc d i s c u r s u r i l l o l i t i c e , r c l a t d r ic l i t t z . i a r c , t l l t t l r o r . I ) i r r e x l l t t r t e r c lltr a r t i c o l c d i n r c v i s t c- c r a d c s c l t i s ,l ) r i l c t i c , iar aceastaa dus la cl'cctrrl de intiirirc'l frrst in rrtod clar parti/.anli, din alcgritoriitlc,cili in litrortrcitt.ttrtti trcinri in n't.r", cattt dottri p a r t i c l - o a r n c r t i i c i l r c i l r l f t l s t i n c i d i r r h r n r r r t l r r i5 i p i r l i i i n z i t t r t

l.J,/

/ ,llr,nui.t,ilil/

ultil/ili

lc iuhriv / 13.] l,,fet.hl tit{rtc partizlll)i. a piitnrntlc,irrsii.Iirartcrdf,ltcin rindttrilc alcglltorilor ai n c c e s i t a t c a i r r r r l t i n r i i r r n i s - r v o r l l i t r r t u l t d c s p r e c l e z i r t r b i l i t a t cg I g a r a n t r ' l rs i ic h i r r r l r u l ulii [ r e rd e i d e i i n a g o r ao p i n i c i p u b l i c e . A s t f ' e canalelor ccrrtratpe problenranlenIinerii libertrigii dc clczbatcris-rrtt dc cxprirrrarc ri clc conrunicare.insii, in cazul ?n care s-au hotdrit ci o i e i d c i r i d i c r ic i i n g i g iz i d t r r i i n a l t c lsul)ul <lcz.l>tttcr i ,n s u n r A t o r id ct r r l i n c . l ) c n t n r r l s c i l l ) i i n lr l c n o p i t . t r t i ls

a l c g c r i l o rt i c r c y l r r b l i c ; u r, il , c t l c n r . c r a I i - a u r r r r r r i i r i lt) r o l ) l r g r l n ( l i r t u l r c r c il ) c c i r r c< ll l c s c s c r i ll r r a ir r r t r l tr l c c i t 1 l cc c i r i r r r P , r z i g i c i(, , ju r rrr o c i n c i n r c r l i r r t r cc i s - a i n t i i r r r p l a r s i l u r r r r l i r c i r s crir i r a it i c c v c r r t c c a l a l t r it u l r i l r i i , i r r rr c s t r r la r r l i r s r n c u t r i c l r c x l ) u n c r c ( v c z i l . ' i g r r r r3 r0 ) . 'lirtrr;i -;;i irccstrr c.stcur) lucrrr inrPortilnt-, cr-lclit o pcrsoaniiavcrr r l o l l l i t t l t c I l l i t i p t t t c r t t i e t lc ,rtrttirt s c t l o v c t l c i rr r r r r li l r c t l i s p l s l l i z . g l L i r i i rlc Prrnctclc . \ l c 1 , , i i t r rrr.i:i r l l 1 l yti . frrlrt tlc vcrlcrc()l)uscr ,r ri r r t c r c s s l r r r r i t1 i l i l t r t c P r c o c u l l i r l t c t r l r t l i t l i r t t r l rlro i r i n r l \ t s Lt t r a i i lc irlcgcrca l ) a r t i z a n i r r c x l r r r n c r cd c c i t c ; r l l t i v i ic t r r r u n r i r i r n i c i n t c r c s $ i c u o ( ) a s t f c lr l c c x l t r r n c r c rnaircrlrrsr. l)rcocul)rlrc l ) a r t i z a n ip i o a t es c r v i t t t t r r r aiir r t t r i r i i r r t i t r r r l i n i l o rr n t c r i o i r r cI . ) c s c r r r t ,c c i n u r i c o r r v i n . s i t < l c g l l ii r i u r r u i l ) i l r t i ( ls c l l r o t c j c r r z :tr l c c x l l c r i c r r l r rr r c l l l l l t : r r t r c l l)r(:z c n t x t : it l c : r r g t r r r r c r r t co lc llozigici, rrcortlinrlrr-lc l t c n l i c . irr llugirll schirnb, ci sc indrcal)tai sl)rc acca l)ropaganclii carc reafirrnrivaliclit a t c a ; ; ii n g c l e P c i u n c a r l c c i z i c i l < l ri r r i t i a l c , c a r c c s t c , a s t f c l ,i n t i i r i t l i . I J r r at l i r r t r cl l r c n r i s c l c r r r r r rs i i s t c r nr l c r r r o c r a t ilc r i l x r r t i tc s t c i r c c c u c l l i t r cl < l c o i t t t c r a c l i t t t t c 0 r r r r r n i c u l i o r r lc r0 l in l s i r l c r i r l r i li in i trcsrrsgirrrlr o r i i t a l l c r c l o r o l ) u s c . l ) r o t r c l ci n t l i c d l a l l t L r lc r o a s t f ' c lt l c i n t c r a c sc Portc producc in public - in nrctliile tle conrunicarc-. fiirti ;.iurrc l'-igrrra 3o'. ou rir ornrtrtii .stutrttttti irtrnr.rt/i r/t,thgr-i, ru trit ri titrrl .t rl tt r ttti / ut.rrrl rna i t rrt/l 1t/ | lil l:il,t lil | r rtltt.itt / tri /ta t / i r/. tlrrrtslrt r/iagrutttri ii rrftrt'zittlri tutrrni 1tctttt,ia ru it/,tlii
Interosrrdicat . ' Arr urrnArit in mod oqa publicitatoa parlicle anrbolor Arr rrrmiritin principal publiolatea celuilalt partid n u l,rnt.lrit in principal publicitatoa propriului partid " .

li{'ectul de intririre a$a cum este descds de subiecfi A l c : ; i r l t o r ili) r l r t i z i l n a i t t n c v o i c c l c t t r o t i v c c i t s i l f i c a s t l ' c l ,i i t r n t a s s o l c n i , i n trlrinclu-lc l i l c a s t l c l l l a r r i z a n i l t u [i.n t r - , , t , a t r r t t n i t nrctlia i arc;i-att lncnlintlt o al)ll, u b i c c g ic l ) l r n c t .i n t i n r p r t l i n t c r v i u r i l c l rs prcfcrintri vot de au fosr intrebagide ce au favorizat,prin alernitii g c r c a l o r , u n a n r r n r i tc a n d i d a t .l i i r s l l u n s u r i l e l o r a u i l u s t r a t ,L l n c o r l , clcctrrltlc irttr\rirc. l ) r i r n c l c s c r ) ) u cc l c i n d o i a l l a s u p r r i n p c l c p c i u n i id c c i z i c i l o r a L t ti)st cor)trxctrratc tlc Propagandapotriviti gi, astfel, a fost stopatil crorlirrca.Dc pitd.j, o tenrirtrcds'itorit'i,derlrocrat'i,cu un venit tedus, a exprts sittragia a rel:rtrrt: nriercuri seara,I{<rcsevelt ,,in tliscurstrlc'le r l i n t i r u p r r lr r r l n r i l r i s t , r r rs l ia cIic .A r n c n g i o r u n i c t tl a i r r r u l t cl r r c r t t r p ( ' r l f cn u l c g t i a n r- d c l l i l d d ,c r l a t r l b s t n r a i l l t r ; i u c f a l i n t c r t t cb i t n c t r r c irr tinrpul guvcrnAriisalcdecdtin cele preccdente.Nu-nri mai anritrtcsc 5i altcle acrrrn, clarru ,etian ui Roo.ra,e/t a avat atdfua ryaliuiri." l;rirza final;I cxprirnil in nrod clar ugurareapi satisfacgiaaccstct s u s t i l ) a l t o r r irn c f i r l av a l i c l i r i i h o t r l r A r ie i i. () intilrirc sinrilarii- dc cealalttrpartc - este cvidcntrl in caz.ul rrrrrri tiniir couris voiajor, cu nivel sclcio-econonlic sctlzut, carc a tinrrt crrWillliic in 1940, i n c a r c f u s e s cu n s u p o r t c r a l in corrdi;iile l r r i [ , r t n r l o n ' i r r 1 9 3 ( rI . ) o z . i 1 ila u i e c o n o r t r i c r lc a k l s c t t f l a i u c o n l l i c t c t t i n r i r g i r r c i lru i t l e s i n c - c l s c c < x ' r s i c l c u ra n mic irrtrcprinz'Jtor.
' , m politic arnericitn, Alfrcrl N'lossrnan g u v e r n i l t ( ) rr e l ) u l , l n d o r r ( l U { J 7 - 1 9 8 7 )o

r',n.rlrtnlerfu t,l ia/rc /uni/c rttrti .ti tt,ic,ttrhrie


lnlorossc6

E]
lt

127% |

Tolalulde cazuri

E
(11s)

b l i c i t n t l c K a n s i t s ,c o n t r i t c a n c l i c l a t u lu l i R t x r s e v e l t i n a l c A e r i l ed i r r 1 9 . 3 ((rn . r e d ) .

l.).t / llnanitltu/

v0/ulttr

le iut,ttitr / l.l5 l,,krrnl lit iltctttil lrri rlc . t t $ i c c t t l ln o s t r t l s - a i t t t < l r s < l ct / i r t r t l r i . " $ i , a s t f - c ls t , o t t l c n r o t : r l l t i ,l ) c n t r l rc d , ,l { t x r s c v c l tl t r c c x l l c r i c r t l l td c ( i l r c i l v c t t l r r c v r t i cr t c t t n t1 i n r l : u ' rilt r c r c t l c r ci r r W i l l k i c . ( ' i t r cl l l l a r c t l i t ' i( ) c x l ) c r i c n r l i l l c n t r t t i l c c s t ct i r n l > u r ic l c c r i z l l " . $ i , i r r c ; lo r l r t t l i .l - a c i t a t 1 l c ' 'I'hrlnrlts. atttnci cind a trelltrit con)cntirt()rttlsritrprcferat, Lowell j t r s t i l i c c s t ; l r i r n l r i t r ctilrc c i z . i c i . si-;i () rrltfilttstntrc r scir tc f c c t t r l t t d i c i n t i l r i r c : l s l t l ) rt:tlt t t t is t t [ l i c t 'o i plt, t t p r c t l i s l x r z . i lri c v i c c l l r c ; c t l i n t c l ct t t r c il l r l t r t : ic l r r r r lr r c - r o t l'crit-o dar in itrnic tlttllri h l i c a n c l . n t t c r n i c c i.n l r r n am a i c r a r c ; l t t b l i c a n , - d c j a n t t t t t i t ic r a ( ) e r t n t n i a V c s t dc citrc c t t c c r i r c aE u r o l l e i d e d c i t c c l ac a r c r ) c v x l i t l c i t t t t l r r r l t s i g r r r :, , 1 ) c c i z i l tl n c a v i t c l c : p i n r l c r r i z . l r o i u l uA i . c c s t l u c r t rc s t e c c l n r a i i t n l t o r t r t t t t l)cntrtl ttlittc." l)ltr t o a t c a t i t u ( l i n i l c ; ; iv a l o r i l cl u i - g i , p r o b l t r i l , p i c c l o r a p r o p i a l i - a t l first atit de fcrnr rcpublicane, incit indcciz.ialtri a first tlc scttrtri d e j a a c e l a gv i cclti crcz:,,()cl pttritr c l t r r a t d i.t t o u g t , s t ,s e i n t < l r s c s c r l i n t r - r r n p t r r r c td c v c t l c r c , c a n t l i c l i t t t t r l it r t i I l r x r s c v c l t l l ' . r lt r ei l c a tstltt lilitrtc tarc, (./u on lll'i//l'itl riltr il (fttttl tttt rrltrttfrtt nr-rt tlr-'z.gt (llrrrtttorlrveitltltsi 'Sotrtltcrrr (.t(,ttt(ttkt.vt(res inlro corrtlxrttic l)rccunl r: lcsprc v a f r r c er n t t l t c [ ) c n t r t ra f a c c r i l e . r t t c : i t i tr t r t i c o l c d i n l a r a a s t r tA 'liilnn. ()/a'c/onr/ citit Ant ntai cl in Plain Dcaler si in Clir.ngo ;i tr li,rruttu/r/e.ftrn,cllrc nl-11 trczit lu rcitlitrttc;ttti-nttt tltt sclttltlt <",rrtc, i k r r ." r r i l r tt l t b i l r : i t l c l ) r o s tr l l { ( ' s t i o n i l ltk x l s c v c l t l x r ni i c o r r t t i r r r tl i c i i,',.,,,,t,.,,t,,rii1 cc l c a c c s tt i l l d c s c o p c r i t nd < l t ' c z l.lis t t l ) r l{ I:llc itttiircscclcciz.ia tlc intilrirc l)c clre o iur arllttn'rcntclcllartiz.arre. , r i c t r t a r c a; ; i c o t t s o l i d r t r cc ai , t t t i n i t t u t l i z i r r t l i r r i l i r r l rp i r i n v r r l i c l l r c i to o l t i n i i . s p r i j i u i r r r l t t r t c lo cp : ritrtti t c n r l i r r t c l cc i i t r cr u l c < l n f l i citn t c r n c l c eroclarea, in clctrintcntul altura $i contrirc:rriincl llosibild silu rcillri,rl i t t i t t r dri r i l r l r l)irrtizilnc.

Afirrrra ol ,,rr)ct()(lclr cr i l t o o s c v c r it l u t ' o s t b r r r r cd , r r ra c t r r rn r u lnili a v c r ) r l r c v ( ) i c r l c c l c " , ( : ( ) l l t i r r u e n (,l,:A r n c i t i t r l i f c r i t c a r t i c ( ) l c r l c s P r c l { ' r s c v c l t i r r r r l t i r r u , \ , r c r ) lp c i r r r ra f r i c t r tc l r i a rr r t i t r l c n r r r l r c ( ] i t i t i , t : i t crcrlca'r [...1. ;rc < r c p i r r r r i i,n t y a / i r r t ' . r I]uriru,.s rc s p r c <.r N L I { l } ' . I t l c c u t l c I r : r z lc i r r rl l t r r r i i r , r r r r r r rr rt l r r s - op i n : i l u c n 1 . t iI\r ta . t.c rii r-friltt/ iltrt/k',r/aIlr'.frr/tr rt-rr1ttrt.ftir'ur." sotiir rrr:r:srtti r:ct,itclrrr trrr c n t r l c r r t o r t l c t r c l i r r y r o l i t i c l iS . t r p r r st u t l r r ( ) ri r c c s r o r Prt:sirrrri c o r r f l i r : t r r r r llc x,) r l t c ; ; i n c s i g r r rP c i r r t c n t i r r lrri tlc vot rcllrrlllicalr, i t c c s to l l ) s - ai r r t l r c l r t i rc t i i t r c l l r r l r l i c r r g i ic l ca l i r c c r i c , a s i i - ; ir c c a l ) c t c lc l i r i p t c a , s l i s c a u t o c ( ) n v i . g { c i i . \ . , c a( l r c l ) t a t c . I i i i ' i . . s t f c l rlc i n t r i r i r c ,r r r : c sitr l c g i i t ' r s - i r rl l i n t l c l ; r i r t a c l c rcptrlrliclni. Putrrt L ) a r r r r r i is t r b i c c ; ia u n r a n i f l . s t a c t c v a n r r r ir n r r l rd c c i t r r i p t c ' a g i ttrr'c tlc i'd.iali; au a'rr[, cle {apr, suficic.tc dul;ii i'.it sri-5i pdriiscasciialcgcrcu irritialii in ftrvoarcaindecizici sau in firl,oarea c c l u i l a l t P a r t i r l ,c l r P : i c a r c s - a r ri ' r r l r s r a ; l r i r r r a t r c c i z i e .A s t f c l dc o a t l t c t t is t t t t to s t : i l r t t t ltilic s p r cc r r r c i u r )t l i s r : r r t iir rtr c a p i t o l c l c 1ptc1o i t r c ' l t t f l t t c t t l r tc x c r c i t r t t i li t s t t l ) r ik r r r t l c l r r c r l i i l cr l c c o r r t r r r r i c u r ic r,r c l i r c c t i ai r r t o l r r c c r i li a v c c l r c a l r o t r i r i i r cc . s t c t o t r r r rc f c c t t l c :i n t i r i r c . lrr fcl ca ircclacxcrcitat asul)racrrivacarc s-ainrl'it, rlar ntr ;;i-lrptiriisrt t r i c i o t l r r t rl ix r r t i t l r r l . I ) o u r c r i : l c c i t i i la u i l v r r tr . r c v o i c c l c o i n t : i r i r cz r n r .rrrh.:/rttt/irt/rt. . S i il r r d r r c r r r z t rr l r r r r rt iiirrrir l r r c r l i t o r r g r i c o ll,( ) n l , j r ,c u r r i v c l s o c i o _ ccorronrir s:c r i z . r r tr r n r l c l n o c r i l , t , l l r l t r r r a l l"l.l l - r rs u r i l i n u t i r r i r i l r1 l lc l l r l . s c ' c l r , r ) c . t r r c r i , , r r c - ;rll : r rr r c l l r c r r " ; i c r i , , l l r r r i r irra Pcrrtrrr c l a c ry ' rr i c " t ; i ' c r . ' ra r ' c r r < l ct ' i s r i g a rr r c p c t r r r ' a a l c g c r i i l u i w i l l l i i c . $ i , t o t r r s i ,i n l r r n l ra u g u s t s - u l r o t r i r i i s t i i - i\ , o t c z c 1 l c r e l l u l l l i c i r r r id , in c l t t t z ad c z b i r t c r i ia s r r l l r rc r c l r r i r l c - i r lt r c i l c a n l r n ( l i r t :, , [ ) c t i o u l i o r i c s t t f l c i c ' t . I { c s r r r lp r c ; ; c d i . t i l ' r r r - a r n r r i r if i i c u ta g i r c c ' a . , , A 1 1 . ia a r r z i t [ r n a r g u n ] c n tc r l r cl - i l i n t i i r i t l l r c d i s P o z i t i i l r l c n r o c r a t c,:, A n r i r s c r r l t a t c r r c r r r i s i r n r ca I r r i l , . u , c : l l ' l ' l r r r r u s i c r i , i n ( , i l r c s l ) r r r ) c r t c.l IIithr 5i ,llu.r,tolirtiuors(ifi/,t/r'.t ll'i//Iir. Nrr vrcrrrr sri\'()tc/.r)cr.rtnl vrco rrstlcl
' t\rtlront/ ltt/nr llrh/tutr.clloan/ - |6trsilitrl Nutillirl Jtcntrrr Ilcl:rtiilc

(1 r r .r c t l . ) . NI r r r r r ' .

['ropirgirndaclcctoralil i-a activat pe oirrncr.ri p r i n s c o a t c r c al a s u p r i r l i r ; ru I a t i t r t c l i n i k l rI o r politicc latcntc, dctcnrrin'indu-i srl;;i lc rcctrnoasciipi s{ f i le exprime. De asemenea,le-a irrtrlrit decizia, spunindu-le exact ccea cc voiau str audii. Ce 1)utenrsl)uuc irrsrl dcsllrc ccl tle-al trcilca cfect al propirgandci clectorale, cel de convertire? Cind oamenii vorpresei pi a radioului, de besc despre inf'luenga obicei la asta se referd. Dar au fost oarc oanrcnii convini;i dc propagancla clcctoralii sal rcnunfc la alcgcrca lor ini;ialil, in favoarca o1r<.rz.iici, sau sd v<ttczc astfe[ incit stI contrazicilceea cc ar fl corcspuns trilsriturikrrlor socialcl Dc ciitc <lri s-ir pctrccut irccst cl'cct d c s r n v e r t i r c p i c u m a f u n c g i o n a tc l ? l)rinrul lucru carc trcbuic nrcnfiol]irt este cti trnii oanreni cltiar aufostconvertiti clc prolragandaelcctoralil,dar acc;tia au fost irrfr.rtrlruir putirti. Ccca cc irnt aflat dcja dcspre lrrctorii inrplicagiin dcciz.iadc vot fhcc accsr
C A I ' l ' l ' ( ) t , tX rl,

llfcctul de convertire

Iucru mai pulin surprinziitor. in mod clar, rr-rai mulgi factori gi, in orice caz, altii decdt contunicareal)c termen scurt au prevalat irr

l.J,l

,llr rtrttttt/

entn/tt

l;.fitrulrlennvertitr / l.l9 elcctoralc preferate,ditr att fost pi cci mili rczistcllti lil propirganclei krr p<lliticc llttt(:rnicc' Ilttri, pretJispoz.iliil<lr conyertirc, tlin cirttz.lr - ('cl <leci,cil <lanrcniicareau filst cci mai desclrisitittrltlc convcrtirc p e c r l r cd i r c c t o r i id c c a m p a n i ea u d o r i t c e l n t a i n t t t l t s i i - ic o n v i l l l { i i au fost diptrc cci carc citcau 9i ascgltiltlcel nrai PtlIin. Accstc faptc drttmul diliciI cltrc (x)t)vcrtirc' i n t e r c o r c l a t cn r i l r c h e a z A (x)psi(lcrill)il rttil tlc l)ar, cu tottc cil il(jcstcrcstricliiillgttstcrnz.r\ [)c alllicarc tr cl'cctului tlc colrvertire, ele nll il clinlint\ ctl tolu[' col'lltrclragul statisticilor,vonr stabili ocurcn[a cot]vcrtirii pe baz.a trcn i c d r i l o re l c c t o r a l ed i s p o n i b i l ei n m i r s sm c d i l . P c t r t r t ta c c a s t a , buic srl ariitiint cll cxpuncrea la prollagantlattntli partitl ii cotltlttcc ltrr. Acc:st 1tc rrnii oalllctri sl)rc un vot contrar llrcdisPttz.itiilor ip limitelc cxptlse nlai jgs (l;igrrra 3l)' f ' e n ( ) p r c ns c l t ) a p i f e s t A tlllcl Pcrsoanele cu predisPozilii republicane care atl fbst expLlsc (t? tt" qftrt t/t' l;igrrr'.r 3l'. I;.x1tnrercuh ln'oltugottrla ch'rlontlri torrur:rtirY:oanrcrtiiPredi'V)u,riln trtt vot repuhliaur ii aotmzd inh'un ,tutildr tuti tttrttYpe rlcnocta/i r/ari Arreasi tortr:/uxicrte .rurttexpuSila propaganrla oceslotzt' valubilri Sipentru ceicu prcrli'rpoxilii dcnotrate
and P rodispo zil ie roPublic la Expunerela Expunere propaganda propaganda republicanA democrata Predispozilie detI tocratd la la Expunere Expunere propaganda ProPaganda republicand democrate

c ( ) t l v c r L i r c .o l ilnrcnil()r. A s t l L ' lt l c l i c t o r i s a l r ( l c c o l t ( l i t i i l l l t ( : ( ) n t r i lrrrit, t l c l r r p t ,l r ri z o l i r r c r lif'critclo grr u p r r r li : r t r< ;r i l ci n f l r r c n t rcr( ) n \ , ( : r t i r i i , < l c l i r i r i r i i r r t l rirr-(i: c : i t c i/a . o r u trl c a c l i u r r c . l ) c i r s c r r r c r r cu l tc .c s t i lrrctori a t t i l (l i ( ) n r l t c r r( ) s i t r lp o l i t i t : ilii x t r t cf l r r l , p r i r rc l r c s - l l us t r c c u n r t r c l a t i v l ) r r fi l l i o a r r r c n i . I ) r r 1 l :c l r r n rl t c a r a t ' .p i i r r r r n r i t o n rrlc z u l l l a t ,u n i r r t r c g s c t t l c r r r o t l c l cc ( ) l n l ) o r t : l l l t c r r t a cc c x i s t c l l t ci t i t c t i ( ) n l r t l ll r i r t t l ) ( ) t r i t tr:to r r v c r t i r;iii. t : l r : t t l l r c t l i r :l cx|cricrrlll rr .lllr:rrt r:r(cil\to l l t l l i ) l l r t cc 0 t r r i r l -Il. I i r . t / t ' i t i a/ : J t r t t t i i t r t t c r l i r t t r c s t t l l i c c t is t i r r t r t l i l t l r r n an t a i l ) c l l t r u c1tt.c I t l c t ) t i t l l t tr l c c r t s t i lrl 6 t l i r i r c L l c - al t t t t g t t l l ) a r t i ( l\ ' ( ) r\ ' ( ) t i ll i S i - t t t t intrcgii ciunl)rlnii. [ : i a u t i r s t c c l r r r a il ) l r t i n s u s ( ' c l t t i l r i ] ti lc ir sc c () r t v c r t i . Iir.tlritlirt / : I ) i n t r c c c i c i r r cc r a u n c l l o t l i r i t i i n l u n a t ) l i r i ,i l l ) r o . \ i j u n t i i t a t c s - a u l r o t i i r i t d r r p i ic c a u a f l 0 t c i n c c r n r c a n r l i t l a t i is i lt)ittiv l l ( ) t i i r i r c ilt) c l ) i l r c l l r s rc i .s t f c l t l c s u s t i ; ; i - a ur t r c r t t i l l u t r ll r n r p u r r i cA , r c5 i - a rc t t i i t r r rp i urtizrrrr ci u r ltc g c r c a rlc nrrnrclc cltnrlitlar o r r r l i t i o l t ia lilc()nvcrtirc. l i l r l r ,r r t rl i r s t r c l i i r c t r r r l l r . r l t ' i t i a . / : I ) c c i z i r l c r l c v o t ' t 7 0 % , d i n t r c o i r r n c n i .f i c c r i c i l r r c x l l r i r n l t t s l r i r n u o i r r r c r r t i ct i r r r p r r r i c i r r a c e s ts c n s . l l u ( ' o r c s l ) u l ) s t c t t t l i t t t c l o r( : c i l l t I ) t c v i r l r rirr t F r u [ r t r r i l c r l c o l t n r c r t ic t t t r i i s j t t r r i s o c i r r l cs i n t i l i t r c .I ) r c t l i s p o z . i t i i l r cr n o ra s t l c l c l c o a r r r c n ia u f i r s r a t i t tlc rtrlirrc i r r r d r l i i c i r r r ritn ct,: i t c i r r r rp r r t c u r lrj c o r r v c r t i l i c r r r 5 r r r i r r l r l rroplgrt l i t c l c c to r r r l rr i r o l l o z i ti c i . rlc 1 rrr l l r . r l r i r l i a , / :I ) r t r t i z l t t r tc l ottvirrs i urrc 5 i - l ti n r l r c p t l l ti n t r - o r r r i l s r r rri r i t t c n l i i r c i i t r c p r r p a g t r n d ac l c c t o r a l i .( l u a l t c c r r v i r r t c , o i r n t e n i ic r r r c a u c i t i t ; i a r rr r s c r r l t rcrc t l r r r a in r r r l t ; t r r i l c a u a v u t ; i c c l c r n a is t a l r i l c i t l c i l r o l i t i c c .A s t f ' c l , i l n s : r r r ) l ) l l p r r . o p r r g rrrrc r llic r c ( o n r l ltirf i ) s tl l n t ) l i l)c i c i n r a i l ) u t i n s u s c c p t i l l i ltil c c ( ) n v c r t . i r c . l r i t r l< l ct x t r r r c n ic () Ilr.r/rtrlirt.5 : r r n t c r t i i c a r ca l r t t r n r i i r i t r r r a j o r i t r r t cc u vcrrirrrcntelrlr p o l i t i c c s - r t t ti r r t l r c l l t r r ti n t r - o n ) i l i l n i r r c r r r : i s r r r c i il i t r c l l r o l l a g a r r c l a p c c : r r c l s u r . i t i n c i l u . A s t l c l , i n r . : r z . r r r i r ll cc l l a r t i z i r r r a1 l)lrrti(lului t tol i t i c ,: r ( c r r t i r r t t : o r t l a tp rr i o l l r t g l t r r r lic - i ti r r r l c p r i r t rs rr l r l l i c lt i i r l c i t l c c l r c ( ) n v c r t iili . l I ) c s c r r r t ,t l c c i , o l r r r r c r r ic i a r c r r r rc i t i t 5 i t r t rr r r r n i i r i t c c l r r r a in r r r l t conttttticririlc i i i r r t rl i - r c r ri t l c c s tl u c r u i n f t r v o a r c l r l l o l i t i c c t r t t n r r r r r ac

F;l t--t
tt ll
ll tl
I es./" I

t--l .t* I I

t-attvotat democrali Pe

tt

ll

t--t

Itur, I

ll
t I *

I ssv. I
| I
,^ (bu)

..

L__l
(138)

votat l-au PerePublicani

t1 t--_t
L'u* I
(6e)

Ntrmdrtotal de cazuri (interviuldin mai)

l,/0 / tllrrantsurt/ wt/ultti

I;,Ia.lu/ d( cottvo'titt

/ I4|

dtc r n o c r a t ci - a l tv ( ) t a tl ) c ( l c n ) o c f t r Iiin t r - O l ) r o l ) a g i r n ( llc )rc(l()ntir)an c c i c A r cr r v c : l u a c c l c a i ; iP r c d i s l l < l z . i tr l ) r o [ ) o r t i cn ) l i n l a r c < i c c i i t il ia ,r i l u l t r n t i l f l t( ) l ) r ( ) l ) l l { 1 l l ) (P rcl)ltl)licnnrA . cclali lrrcrrr Lr ictlorninilnt a l i r s t v a l r r l r i; l i P c n r r r rc c i c u p r c d i s p . z i g i id e m o c r a t c .I ) r i n r r r r n a r c , o a r n c n i ic r r p r c d i s l ' r o z . i c t ic i r t c , u n a n u n r i t l ) r o c c n r ,a l c i j t r r i t l)nntrL: ( < l i nr : c i r r r (r : l u l i r s tc x p r r ; i p r o P r r g i r r r rc lc intrilrc () lo PrcrlisPozilic i r, rttt \/(ftrrt rottfontt ptv/t4gtlri t/n'/orrtlr tri uttt/tur. prrr/i.t;por.i/iihr. A c c 5 t i as r r r r c t c i c i r r ci r u l i r s tc o n v c r t i t it l c l l r o l x r g u r r t lc lcctorirlrl. lr

tlc ccI clc-tl trcilca martdat,atunci l)l-ltcmaclnritecd ea a excrcititt lor. o i r r f ' l t r c n t i,I, r c u l I " a s t t p r a l)intrc toxte persoanele care s-atr rAzgindit in favoarea lui W i l l t < i c i n c u r s u l c a m p a n i e i ,n u m a i 1 . 5a u i n d e p l i n i t t o a t e a c e s t e d e p o l i t i c i l ed c m o c r a g i l o r . c r i t c r i i c c I i n ( l c a t i t u d i n e ap o z i t i v df a g d | ) i r r tr c c i , r r t t r r r i t ni ( . , l r a l It t n r c n [ i o t t a t c t t t l tc c l t t i d c - a l t r c i l c i tt t t r t t t t l l t t ( l r ( : l l tn r o ti v u l c c l n r i l ii n s c n r n i r ta l d c c i z i c i l o r f i n a l c t l c v o t , a t t l n c i cirrcl au lirst chcstionaIiinlcdiat clulliltlcgcri. I)rrr l)ulrttli$asc dirrtre ci arr irrdicat tcnra celui dc-al treilca ntandat ct unicul ntotiv al schinrb'irii, atuuci clnd au acloptato pozigierepublicanii. Duprt a s e r v i tc a i n f l u c n ; r l critcriilc noastrc, c l c c i ,c c l d c - a l t r c i l ea n r i t n r l a t pentru acc'i;ti cipiva oamctri -carn tVo dc corrvcrtirc trunrai ,,rcall" l o t u r i l o r r e p u b l i c a n c .( $ i , c h i a r g i a g a ,p r o b a b i l c r i c l i n a n s a n r b l r rv de vreme ce cinci dintre nu toti saseau fost convertigi,,prollriu-zigi", Astfcl, ei avcau prcclispozitii lxrlitice mixte, cu tenclin;iirePublicanii. ccltridc-al trcilca ntittrdat c l r i r r ri ; i t : c i L ' / r tl ) c n t n r c a r c a r g u n r c n t t t l n lilst cu arlcvJrat c { i c i c r r ta u f o s t p a r ; i a la c t i v a p;ii d o a r l ) a r [ i x lc o n vcltiti la vorul republican.) a acestuimotiv - singurul caz clar dedus LJncaz clar de eficiengri din cele de nrai sus este reprezentatde un tAmplar catolic, situat n, n r o c lc v i c l c t r tt t r l o t l r c t l r r i v c ls o c i o - e c o l r o t t r iic 1 l c c c l r n r t is c r l z t t t putcrnicc prcclisllozigiidenrocrate. Votasc [)elrtru l{ooscvclt ilt l ( . 1 . 1 2 ;iin 1 9 3 ( r( ; i p c n t r u A l . S u r i t hi n 1 9 2 t J )i,t p r o b a t o t c c c a c c rcirliz.'.isc llooscvclt li inilial intcngionascsi-l votezc din nou - dar estc buturuga dc carc tc irnpicdici". Oirtd, ,,ccl dc-irl trcrlca rrranclitt gi-a i r r c c l c c l i n u rr r r i l , s - ah o t i l r i r p e n t n l r c l l t r b l i c a n ii,n l u n a a u g t t s t , c x l l l i c a t c l c c i z i ai n a c e s t m o d : , , M - a m r d , z g i n d i td i n c a u z a c e l u i de-al treilea mandat. Nu aprob candidoturu lui Roosadt pentnt al trcilea narulal. Vrea sil fie primul dictator din istoria Statelor Unite 1...1. Asn aa fi lnina oari rrinrlaoi uotn utr typrbliut . il vutez pe Willliic, t'lrirrr lucrl v o r b c p t ca t i t a g i l i r c c c l g r i l r r r i r r l c i ll c p r o r n i s i r r n i ginri." gi l)c carc nLI o sri le Astf'cl,in l'nrisrrra in care nrassnrccliaau dus la convertirc, accst I r r t : n rs - a [ ) c t r c c u t p r i n t r - o r c d c f i n i r c a t c m e l o r . i r ' t n . " r t c x c n r p I t t ,

| |rt s t r a r c a c l c c t t r l r r i c l c c o r r v c r t i r c : l c r r r n c e l r r i c l c - a lt r c i l c a r n a r r d u t l ; i c c a r c c a r r l r i r u i cc l c c t o r a l da r c t c r n c l c g i c i c z b a t c r i l ec i n r a j < l r c , r l c s P r cc l r c s c l ) r c s l r l ) u n c c l i s u n t r t r rn r r r n a ic c l c n r a i , , i r . n p o r t a r r t c , . , c i 1 i c c l c r r r i t ic l l t ; i c n t c l ) c n t n l c ( ) n v c r t i r c is ri n r l x r t i z . a n t i lP or urtit l r r l t r il t l v c r s . i r r 1 9 , 1 0l,l r i l r c i P i r l r c o n r r i n r l { u r r r c n t r c l l u l l l i e i l r) rl i ln l i l i l i l r t r c g i i c a n r l t a n i i- a l i r s t i l r < l 1 l o r l x ) r l t cc c r l r D r r i r n P o r t . a l l tt-c t u n i t a t c a r r n u i a l t r c i l c a n r i r n c l a tc . l l i t d c n r u l t a c < l n t r i b u i ta c e a s t t i idcc la convcrtircir oaltrcnilor? I ; i r c p t c ,r l l ) r o r l l ) tc' 1 i r c p r r l r l i c r r na i ir r t l c z i r P r o r r litn l l r i r r c i P i r r o l r l i r r c r i i t t t r t t i i tt lrcilcir rrantlat Posillilitatcit i i, r rr t r a j . l r i t r r t c li c r rrrrtcr:t1.ilo r r t tl i r s t < l c; r c o n l( u i r ( . c a s l i lr).l t r i r t : c s t f l r P t r r t rs P t t t r cn i r r r i c c t t P r i v i r cl : rv i r k r a r c a s ac r la r g u l n c n tc l cc o n v c r t i r c :[.) c n t n r a - i r c l c v a i r r l l t t c n l i rt,r c l r L r i s c l ls t r r l l i l i r r nri l t c c r i t c r i is t r i c t c . . S : ll llcstrprrrrcrn c i i t c r r r ac c l r r i r l c - , r lt r c i l c u l n u n t l l r ti - n r . . f p i utul coni,crtila rrn vot r c P u l r l i c i r ni,n 1 9 4 ( ) n , r r r r r ap i c c c i c a r c :( l ) l - a u v o t a t l ) c l l l o s c v c l t i n 1 9 3 ( ;( , 2 ) r r u a ' c a r r i n t c n ; i ad c a - i v o t a P c r e p u b r i c a n i i nn r a i 1 9 4 0 ( i n a i r r t ec a l { ' r - r s c v c l s r i i f i c d c s e r r r n ac r a n d i c l a rl)i ( 3 ) a u c o n s i c l c r a t c : i l { o o s c v c l t l l r s c s cr r n b r r n p r c ; c c l i n t c .A c c s t c c r i t c r i i i n g u s t c a z l i t ' o r r s i t l c r l l rr il r r i rrrl c r r P l i c r r l l i l i t r r r ci ; r ir,r r c c l r r ltii r r r p ,l l c r r n i to t l c l i l ) r r t d r cP r c c i s r r r r i r r l ) t r c r r ; c,i , r c a l c " c l c c 0 n v c r t i r c c x c r c i t a t c d c r r n i t n t t n r i t a r g r n l ) c r ) tI.) a c i i a j r r n g c n rl r rc o r r c l r r z , c ia ii astfclde orrnrcni ; i - a r r t l r r tv ( ) t i l l r c l ) u l ) l i c a n i l o irn 1 9 4 0p c b a z . a a c e s t c it c m c l c g a t c

l4]

/ 'lJtztni.tnt/

votultri

rh nnt,ntitr I I4l li,fe,lu/

c a i i i n i r l t c l c ,u l ) c l c t c l n c i r s u l ) r a c i i t ( ) r io l i l l ) l c n i is e g i r r t l i s c r i lp r c a s a r r i n i r i l l t c t l c c i r r c l l r s c s c r J p r c r l p r r r g i r lr) r c o c u l ) r l I i : r u cill)iltirt l)lrlin o i r l t r i r r r P o r t r r r r ; : li r ,inrl acccntuatc (lc l)rol)agan(la clcctoralil. A s r f c l , c v ' c r r i r r r c r r r c lp c, l i t i c c i r u l l r i l i r c u S i ts r iz d r t r n c i n c ,P c i c i , 1lc cokr, krillitritilc trrrclilionirlI ca y i ir l c r t r i r n u m i t t l a r t i d .

Ale{ritorii',cc-hilibrrl[i" - l i r a r t c p L l t i l l c '( l c i n s { i i r l i t , i t r t n t r t ic x i s t a tp i c a z t t r id c c o t r v c r t i r e carc iltt sitrtltt crl atrl'cl- in riudrrl cclor foarte intcrcsagidc alcgcri, pi cilre atl inccrcat nlitt ar]lltclc piirli avclu ccva ilnportant cle sllrrs i e z t l l v ci n d o i c l i l c i t t t r - t t t tl ' c l s r t t r r n r r l ts l r u r r r r i p u g i nc o n $ t i e n ts A - $ r ; i n t t r r t l riil e c ; t i i rs - a t tc o t t l i r r t t l : t t . ccptitr a l t r r l ,i r t t i r n P r r lc a r t r l l a n i c iA si r l r r d a r t la l i r l c g , i l t o r u l tlrtir c i t l .r i l [ i o n a l; i t l c t r r o c r a t i c . stcrcrltiPrrlrr prctlislltlzi;ri in ... nrtri nrare l)arte, astt-el<Jcpcrsrxttrcx1's111 c h i a r i n c c n t r t l l s a t ta l l r < l a Ptcl c , , s l a l t c , ,a , c l i c rtli u t l c a i l s r is c s i t u e z c il lirsttlc rtla tlrsot:irtld c c n r n r l s c r r l c iI P I ) . c r r a l t c c r r v i n t c ,P o z . i 1 ila At'c5ti () n . . l t r t r i ln c i t c i i l i l ) i l t c r l u , , 1 l c r r t t i t c " c ( ) l l v c r t i l cr i l t i ( t l l r l l r l . j t t t l c c ltt tllt c i r r c c l t t P r l o t n r c r r i i l i s t a l l i l i s e f tti l c j u a r r r t m i t cc r i t c r i i in ternrcttii c a n c l i d a tp r e z i d e n g i a-l c r i t e r i i f o r m t t l l r c n r r t it l e g r a l x l g r t l l )- ; a t t t tttrit t t t r t l i cccit in cei ai intcrcscltlr i n t c r c s c l o rt ) a r i ( ) n a l d critcriicrilllitl(lc, l l s c l ) u t e a l tl t o t l i r i t l a c l li t t : c s t c c i l ( ( ) l l t ci t c c s t c a n t l c l l o o s c v c l t s i t t tt l c w i l l l i i c ' l ' l i r r t r P l i r r i t ci n t r - o r r L r ir n l r c n t i l s t t f t l (lc u rn ( ) r l ) U t c r n i c e p r e s i t t t t ic o n f l i c t t r i l l ec l t r c t i n c a l l fbst su1.ru5 l o r , ' s l a b e " ) ;i l a g r e a r tp c a t i t u r l i n e ( r c z t t l t a t cd i n p r e d i s p o z i g i i l c sattallrobatto l{Ooscvcl[ tlin anumite motive 9i pc s/ilkic tlin altcle o ltltir' [)csprt: unrri cauditl'.tt,tlcz.itProllirrcl l)ill.tc ir Progrirrrrilhri ciirttiirit'"'p(ttl cI accftta Sc lx)atCsl)11c,itttr-o anUmitli trtiisttrrj, 1i-att l i olricctiv. i t t n t o d r l t l i o n r t1 At'cst I ) c l t i l t l r i ,i a t i \r . l nt i i n r l rc u P r c t l i s l l ( ) z i l itit l o r r c l l t t b l i c i l t r c . t a ftxtrtcolrit;ctivrlc I t l c g r t t o r( v < l t : tl l c t r t r t t p r i n l a r l n r i i ) e v i t l r t t r c plttttt C i l t r ci n t c l v i c \ , 1 l t o r-i: l v c a S t t l d i in r c d i i i i t l l l s t l t t t l tc c r r t l o t t t i t ' la lcl dc p c s t c r i r e d i c ' l i l a c o n s i t l c r r t te x l l c r i c r r l a l i t g t t v c r t r a r c tlc:1t tt allrohrrt. ilnl)ortantii [)cntnt trn ltrcledinte cl qi ccititl afaccrl'i, tlc lttgrtc u u n c l e r c z . c r v ei,n r 0 l i i r i l e ,l t u c r a n i c i l l r e l t i t r t l ' l r c s i r l t l a t si n t c l t n l l r : c l r r i r l c - l t l t r c i l c t t t t t a t r t l l t t1 i t : o n s i t l c r i t< ' I l l o r r s c v c l t i tttclot' it ct P r i v i l t l l rr r t r r i o r i t r l lti c \ \ r i l l l i i c a v c a u l ) ( ) z . t tliti s c n t l l r r l l t o a r llitlc crr i i l l l i i c c r t l c l { o o s c v c l t l t c l t t r u c t l , , s - at l c s c t t r c l t tl i r : t r t c \ \ ' i l l l i i c , d i r r i l u P r c c i a1 i P c l)('lttrll l l r ( ) b l c n t c l c c l a s c it l c u r i j l o c " , A tirst c x c < ' t t t i v c . c ( ) n l l ) c t c l l [ e l c p c r r t r u r c r r $ i ( as i r i r r i r t h c c r i 5 i

W i l l l < i c , c t r r n l r i o r r l r ls i i l ' i r c i k r r 'l-crr*r c c l r r i t l c - a l t r c i l c a n r i r , t l r r ti r f , s t , , f i r c a s c i i "P c n t n r r c p u b l i c a n i . L ) r r rt r r t l r c l i n t r ep r o l r l c m c l cc r r c a r es - ac o n f n r r r t a t Propaganda a f ' s t : . r c c c l t l c a - i c . n v i l l g c l ) c a l c g r l t o r iti l i n 1 l : t t u r i l c socio-ccon<lrrriccinl'crioirrc c i l w i l l k i e c m [ ) r o c u l ) ad t c i n t c r e s c l ck r r . ' f r a d i p i a rcllttblicanri oricnrirtticitrc lfaccri Eicalitateatlc onr dc afaceria lui W i l l k i c a l t a c t i o t ) 1 li t n r p o t r i v a l r r i d i n a c c s rp r t n c t d e v c d c r e . ( i r r t o t r r l ,p c sl o c i ' - c c . r ) . l n i cc c I r n a is c i l z r ra t r re x i s t a tl 4 Prrlicrrr ( ) r u n c n tc i l r c s - i l l l i 0 ( l r c l ) t i t t ' l t r c \ \ / i l l k i c t l i r r r r r 0 t i v cc c o r r 0 r r r i c c . A c c ; t i s r r l r i c c l ia r r r l c v i a t r l c l : r t c r r d i r r t a l o r n a t r r r a l i lf,t r p rc i l r c n e - a r i n d i c a l r r i r ir l c g r a b i ic i i o a m c n i i a t r f r r s r c o n v e r t i t id e c c e i rc e a u c i t i r s a r ru u a r r z i t .I ) r o l l i r g a n d i i ; t i ric P ' r b l i c n n a i u r e u p i ts . i t l c a a r g u n . r e n t r r l r r id c r r r , c r a ; i l o rP . t r i v i t c r i r u i r , , \ \ t i l l k i cr i r r c c r r r n a r i l ca f a c c r i "o i u venit rcdus. E,stc l i r r r r t i ir r r a i 2 r t r i i g r i t o i r l r) cc r ) t r u l r c c l t i ( ) a n l L : nc i . t c r c s a . t c r iu n i i s u b i c c l i i - a u ' r c n t i . n a t P c j r r r n a l i p t i i G c r a r d L. K. s r r r i t l rs a r r ' l ' o r v . s c n cc l a s r r r s ca l c . P i n i i l . r l . r . A c e s t n r o d d c a raIt()t)a i l r c u r r r ) i i t ( ) r utlr a s c U , : , \ \ ' i l l k i c l r P r 0 n r i sl O c r r rri l c n r u n c { , i a r Partitlttl Iil1tult/iran are lnti, rr,ruri tw Ji rapaltii.rd-,ri lirtri prottri,e iuri/e";,,\Villkic va crc$tc salarirlcI)cntru ci,ri el s-a nri.sc.ut.rrirac. Iloo.rruelt.r-n ttri.rctrf ltog,at Si nrr ;;tic cun) e sil fii siirac,,,,,Willkic va rcnurllir la nrrisurilc politicii Nrc Dm/. Itfrxia rle capitalva oya noi lr.,ctrtir/e til ulrri."

14,/ /

illuttrttttrr/

tvt/tt/rti

n c l r ( ) t d f i iitn P r i v i n g a v o t u l r r i p i i n di n r r l r i n r c l cz i l c a l ec a r r " r l x r n i g ci i . f i r r i r ls - a . 1 l r i t l r r l { ' ' s c v c l t . A c < : s t i r r . , 1 r u t l c c l a r i r t, : , N , l ud i cgrirllri l l i v o t l t l ) c n t n r c c l c r r c x l l c r i c r r l r il l r r c t i c r lt l c c i t l ) c l l t n t r t r rc r r r r t l i r l ; r r r r c c x p c r i r n c l r t l t .A r n l l i i l l a r s i l c o r r v i l r i : i . r s t r ; l rra r r r o rc l r c s t i r t r r5 i i sii sc.sitrrczc o i r c c c a ; i ,r n r r l i , n c l i n s Ac r c t l c i l s i n g r r r i r 1lc P l a t [ < r r n rc i ir;, rr d i l ' c r c n l rr llirrtrc c i c s ( c c i l r r n u lu r cc x l l c r i c n I i l ,i a r c c l l i l r r lr tr r rW . illhic c t t r r t i l l t l c ; t c P t l ) c z . r ) n ilr r i ,t l i r r n u i r r c< ' r r l i l i c a r cra r c c c s i l r il l) c n t r r l l li prciic:dintc ,: r t i l i i r r d a c t r r i r l s d i ri t r r r r l i c t l i n l l u r . 1 x r .| ) r r c r r tcprrllli-l'aft, canii ar tl <lcscnrnirr un rip ca prollabil cii l-agfi votat. Dar nrr a cxistat nici trn argurnent suficnt du convigiitt)r l)entru a lnii ajrrta sri-rrrifrrrrncz. o opinic. Arn vnrt tloar sil cintilrcsc faPtclc corect piinii la c:rpdr;;s i d f i r r a t c r r tl i r i r r [ r r r r r r a g i in lc oi.,, A l c g r l t ' r i i c r r a c l c v i i r a, t, c c l r i l i l r r a p i , , c c i c r r ' c d c r i l i r r g i ,c a r c inccarcii sinccr sii ciintiircascdprollleurclc i;i 1lc canditlapiin rnocl I t t t : i t l ,p c n r . r r rb i r r c l c i n t r c g i i t i l r i - c x i s t t r r r r a i d c g r a l l i i i n Propagirrrrla c l c c t o r r r Lrir r ( ) l ) i c iiin , nrarrrrrrlct lc l c c t l l r : i r ; i c c i r . ' i c :i r ,r I ' i l r r r c i o l i t i c i .i r r v i i r l r r c l l i l c i s r r r r t 1 i i l t r r r i r t t c ittl r t o ri d c r r l i S t p {ilrrtct)ptir)i.

A m a j u n s , d c c i , l a c o n c l u z i ac { o c a n r p a n i e clectorali - discrrrsrr rile, cveni rncntcle, articolele, dezbaterilo, ansantbltrl rnatcrialclor dc propagandd- are trci tipuri de efecte asupra ii electoratului:ii activeazilpc cei indif'erentri, intdrcptc in hotllrirctr lor 1lc cci l)nrtizani $i ii convcncgte 1rc cci cchilibragi.in contirtuarc, vour aborda intr-un mod mai sistenratic prob l e m a e f e c t u l u i g l o b a la l c a r n p a n i c i .

() oorn;rrrrufic intrc pcriorrdrr noiernbrie 193(r-rnli 1940 gi perio'ada rnai-octombrie 1940

Nu putenr dotrAndi o lrcrspectivit corcctii asupra unei campanii prezidengirrlc f{rrl a ginc seanradc schirnbilrilccarc au avut loc [)c d u r a t a u l t i n r u l r r i n r i r n d a t .N u n r l i a s t f c l p L r ( r A l , l ' l { ) lJ . tl ,x l

tcrn rilspunclc la cl intrcbarc frrrrrlanrentrlil: se l)oate sl)une cii, in vara gi toarnna ttntti an

c<lnt i nuil pu r lilbottrl globrl clcctoral,caurpania propriu-z,isiI tl cnrnprtniei i;i sinrplu curentul carc poatc fi <lbscn,atdc-a

lJ6

/ ,llrrtrti.trttt/

t'o/u/rti

l;,!rttl thtlu/ al rauPaniti I 147

l r r n g r r il r r t r c g r r l r r nil u n ( l i l t i( l r r i t l r cc u v i l l t c ,c e n ( ) u t i i I a i ( l u c cc i r n ] r i rl c 1 l c r i o i r c l iirl n t c r i () r l r r i ? l l u r ri r r I i t 1 / \ c c s r a s l ) c c ts c i r r c l r t l r c i r ziln p r o l r l c l l l i l t i c an , t i l i l a r g i ' ia , cicltrr i l o r c l c t ; t o r a l c .l ) c l r r I { i i z l r o i L rC l i v i l i n c o a c c ,r c z u l t i l t u l i r l c g c r i l o r prczitlclrtirrlc t l c ( ) n l j n l l u rt c n r l i l r t c l ) c t c n n c n n t a i l u n g i n t i r v o a r c u (lc u r r u i l ) i r r t i ( ls i r ua c c l u i l i r l t ,i n r n o r l: t l t c n l x t i v l . [ ) c l r rr r r rl ) r ( ) c c n t t k > i r r . \ 5 ' ,lil,t r t l c l i c r i l cr l i r r l ( / 2 , 1t.l c r r r o c r a ; iti u l r j u n s , i n l 9 . l ( r ,l a 6 2 ' / o . intr. I93r, si I(/'-10, a lor sciizrrt, rilnlirrirrtl, totuli. ntajorirrlr. lrroccntrrl ( i i t ; r n t r r l c r l i n i r c c a s t in l l t r a t i c t l c a n s a l r l ta r rc loc /z/rr nrornclrttrl i t l c g c r i l o r5 i i r r c c p u t u l l r n n i t ( ) u r cc r r r r r p i r r r cilic c t o r a l cl i c i i t c l t i a ri z / I i rtt rt pirlt cirrn ici? /t i t t a r r t r l 9 { 0 . i r r t l i s t r i c t r rL l r i c , s c l r i r r r l r r r ric rc n l i i l o rd c v o r / a nir l i t t t f > uc l i r u r p a r r i ca i I i ) s t r l l u l t n r r r ir c r l r r s iti l c c i t s c l r i n r l - l r l r i lc cc s c p c t r c c r r s c r riir r t i n r l l r r l c c l r l r t r c i a r r i p i j r t r n l i r a t cc a r c t r r p r c c e . d a t -lirti cltrnparriir. c c i c l r r ei - a u s l r s t i r ) uP t c r c p u l > l i c a ni ir r 1 9 3 r ' r L,r na n i r t c r r r cc t : o t r o t r ) iia (r r m c r : ;l ) r ( ) \ t , p o z i t i i r; i i r r l ( . 1 - 1 l. 0r r r r i ) i - r l un r c r r ; i r r r r c x L t c L , ' ) ( ) tl)rit.r ,c r i ) . 1) ; r rv o trrl rl c n r o t : r t l t ir , r rrrr r r r r r l c p r rt c r nr ci n l g . ] ( r , s - ac r o c l i r t pc rniisrrrr t r c c c r i it i r r r p r r l t ri n . trc z.irra irlcgcrilor clinl93b gi lrrrrir rnai l().-l() 2,1 9 h d i n r r c r r l c g i i t o r id i e u r o c r r r li s i s c l r i n r b a s c r i - r o l r i r r i a .i n t r c l r r n i l c l n a i l i o c t o r l r l r r i c 1 9 4 0 .n l r n t x i i l l i B % i r r rl l i i r i i s i t t l l l r l r a r l c r r o c r l r ( i i( . l r r i r l t c c r r v i r r t cc . v c r r i r r r c r r t c l lc ccstci llcrioirrlc i r r t c r r r r c t l i r r rrc r r ri r t l r r s r l c r l o r r i io r i l r r a in l \ r l t c s c l r i r r r b l r id c i r r t c r r t i c c l c c t o r i r l rr i l c c i t t o i r t cc v c n i r n c n t c l c p o l i t i c ca l c < : a n r l t n n i c i . (lccit cc a fiicrrtcarrrpania a fost srlgr..ll)casc'J rrrigcarca l)c tcrrncn I t r n g t : i i t r cr c l l t r l l l i c a n i . C c i 8 i ' oc a r c l i s - a ua l i l t r r r aitn a r : c s t c hrni tlc c a n r l r a n i c r c l l r c z i l t t d o s t ' h i r n b a r ct n l l i t n a r c p c u n i t r t t c . .d rc tinrlt rlccit cci 219/n d i n t i r r r p r r lc c l o r 4 2 d c l L r r r p i r c c c d c n r c .O r r u r p , . r n i a a contrilluit rlu nuntai lacxrintlcrcir a c c s t r rc i r r r c n td c o p i n i c , c i ; i l . . r i n t c r r s i f l c a r c ilrr r i . i n < l c p d r t a r c :tr l c d c r n o r . r r r (c . ir,r r ca s r r r v c n i ti n t r c i r n i i l ( ) . 1 (:r; i l ( i , 1 0r , r l i r s t: r c t ivrrtlt i l c i r r t r c g t rr l rrcc:rrrisr arl.rr: u n r p r r n i c i .

'

uf)tu i t leu/ i i lor ril t:ol le a'e l'alrc I trI \i : Ii'frr t rt/ ron f a ttiei cleclorn ( ttttti -rttlttrtrlnie)
lntenlia de vot in oclomDno lntentia de vot in mai a respeclal lntArire 30v" lntenliade vol s-a oPus predispoziliilor
Indecigi

s-a optls

lndecisi i;onuortit"

!.^till1:
Converttre pa(ialA3% Convorlire Nici un efect 16"/"

Reconvertire 3"/" Activare 14Y"

I]r'trlu arre'.refectelor campanlel rc/.utnat itl t'clrrrtrci Accstc clatc nc;lcrnrit sil trvansdnlttrtrtiltorttI (AcclctlSi c:{cc:tc c(tllvcrtitcx. itltllrirr:lt, lrctivlrrctt, cl'cr.tculc cirrilyrirrrici: tlcsigrlr,si illtrc rrlcgcri') Irlc cvcnimcntcl<lr politice s-au manil'cstirt, dc claritatc Clelc trcic{'cctc au fost de{lnite nrrli stls.Din ragiuni i n c t l n t i n t l a r ei n t r - u l l s i n g l l r i i c x L l n r e z t l n l a t ,s d l e r e p r e z c n t i i m sc aplicri clc trrbcl, itnprcttnii ctl proccntajuI sulliectilor la care p r t s i h i l ct l c v o l . i t r ( ' l ' a b c l r r l V ) . ' , 1 ' a b c l r r l a c o p etro i la t c c o l l r l ) i n r r l i i l c s : le cltmplnici' l)atclc c apliclillllll)lti lil r l o t t r tI r t t l t t t c n t c< l i f c r i t ca cvi(lcttt, s-ittt irrtclliilc clccrgralc din llnilc nlai qi rrcttttttlrric; plrlnrcntc. irtr clc itr inln tccsle 11611111 l)ctrccrrt nlulte schirnbiiri mai-octotlrhric' similrrr' l)ar pcrioa<la irtrt"a fi tratatc irttr-ttn tttod cil illsiriiccir a r l i c r i n r r c i r r c c p u t u l ; i s f i r S i t r r lc a m p a n i e i ,c s t c [ ) r i t r llattlra 9i dittrc:rtntai l)gtril ilgstrarca acestciprgllleme clemcntare c a i ; i g r a ( l r l Ii n c a r c s - a r l l ] e t r c ( ' l l tc l c ' sitrnilecfcctclor clectorale, t t < r r t t rril: i t t t i t s - a t li l } t a l l l l ) l a t t r r t t i i t o a r e llc I { c z . r r r n i n t li,n c a t t r l l i t n i c < l c l , l v o :o r c c ( ) l l v c r t i r tt:l c 3 1 { ' : tc ) 5 3 7 o i< ta c t i v i r r e rirc (1r<ltcrrlialrl c()11\'cltiri llrrlpritt-zisctlc lltii (:opvcrtiri l)arli.llc in llr1;ccttttlc 60/o: it l('7o dintrc alcgrlttlri' ;i rrici tttt cf'cct itl caz.tll 'l'0trrgi, N .tt ptltt:ttt t r c l l r r i c s i i f i r r r l ) r c c a l l l ii n c i r c v i r 1 r t ' i v i r r t c ()llirriilc a l l r r l a c U c c r t i L t ( l i n cc i i i p t r c g u l c l c c t g r a tc a [ ) t i \ '$ i - i li r l t i i r i t

l,l,l / tllzant.sntu/ uoltr/ui irr cirrrrp:rnic cir t s i g r r r i r n [ i ln , t r t o g ii l u a v u t l l c \ / ( r i cd c i r r : c i t s t a [. )lr r r i r ; ir u r ; r l tc l c c t n u s - i r rl i l l r r t r r tr r r r r r r i l L ' s t lrrc i r z . r r ir 1l , , ri.r r i r c c s tt . , r z , c i l ' r i rr c : P r c z . i n c t ir i r s i g r r r r r r l ro l r r r l r j r lr l c a p l i c a r cn r r l x i r l i l r l u ( : c s t r r i c l ' c c : tA . ccla;i lrrcrrr c s t s a d c v i l r i r t ; ii n c a z u l c o l r v c r t i r i l o rt . J a rt l i n t r - r r n i r l t r r r t l t i v .[ ) r r t c l c s c l l a z . c u zp l lc o d c s c n r r r a r c r c l a t i v b r r r t l ia prc<lisP'ziliil'r,;rdic d< l i c c l c in I l:' l ) r r n a l i z u t c)lpit'lul lll, crrrc in sc r c l c r r lr r u r r r : r l i r t r c i c r r r i r c t c r i s t itc i l r i r z i l l:r i v c l L rS lc l l : s , r c l i g i u1 i r c z i d c r r r aU . n i n d c x l n i r i r a f i n l t l l l l r c d i s P o z i g i i l oc o t jt i r L r r , n g i r r A na c l i n i p , l i t i c c c l c n r c n t a r c; i n r a i n r L r l t ct r i i s i t u r i P e r s o n a l ca , r ol'cri t r n r c z r r l t a tm u l t n r a i s i g r r rq i , p r o b ' . r b ia l r cobori cifraconvertirilor r c a l c . [ ) c p i k l i i , r n t r l t c c a z t r r il i s r : r t ea i c i s c r c f c r : l l a crr l)crsoirflc l crsoilnc ; r r c : t l i s P o z irl c i il l t i v , , s l : r l l c "i.r r l i c iP s u l ) n s cr r n o rP r c s i r r r r i c o n l l i c t t r r r l c(.) r r r : i s r r r i r r c r r a ic x a c t i ia P r c r l i s l l o z i t i i l oir- u r c l i r r r i r r a . l i r r : ii n c l ' i a l r i ,p c n r r r l t it l i n r r c c i d i r r r i n d r r r i l c c o n v c r t i t i l o r . , t i , c a s d c ' n t i r r r r i i n rl l c c a s t i il c l c c ,c e i c l i r r r i n a t ia r i r r t r r r autorr)ar i r r r i n t l r r r i l cc c l o r u c t i v i r l i , c c c i rc c i r r . s c a r r r rc . l.irc r i s - a r rl r o t r i r i i c t onf i r r r r rp r c r l i s p o z i l i i l . rl ' r r c l r l c .I ) c s c r r r t , c i f i r r r l c r l c I i v a l cc : s t cl ) r ( ) l r a l l i l p r c a r r r i c i i i,u r c c a r l c c . n v c r t i r c in <,ricc l l r . b a l l i l l r r c ar n a r c . z c l r z ,c o n r / c r t i r c a c s t c , c l c r l c l l a r t c ,c c l n r a i p U g i np r c g n a n t r c z r r l t r r r , iar rtctivarctc t ,c : lr l c - a lr f t r i l c l c f c c t n r t n i f c s t , { j a f r c c \ / c r r t j . i1 cursrrl o r i c i l r c ic a r n t r i r r t i i .

prczidengialc, majoin tinrpuluneicampanii gi vota cr-r vor crcd oarrrcnilclr cinc ritatca $tiu alegerile.rlna."tt ctr gtiu gi cine va cAgriga cii o marepartedintre comucapitolvom ardta sunt nicdrilepoliticedin timpul campaniei unor astfeldc spcculapii crcatcdoarcclnforrn qi analiptii politici Oarcjurnirlii;tii 9i prcdicpii. dccit sil vinl in intfunllinarca luufac altceva unei nevoia publicului atuncicdndnrizeaz{ pc aspectul compcti[ional al alegcrilor? problcmd,Ie-am Pentru a studiaaccastil pus subiccgilor no;tri, la ficcarc intcrviu, urnriltoarea intrebarc: ,,Dincolo de omul sau cinc crcdegi de partidul pe careil susgincpi, dunrneavoastril cil va cigtiga?" DcAisubiccgii eraumajoritarrepublicani, clqtigedcmocrajii.Printrecei sc aftcptauszl sigure careaveau agtelltdri in privinga cAi;tigtrproporgia t<lrului, cclorcareau crezutin alegerca lui Willkie s-asituatla cel mai nric nivel in irtnic, clriar inaintc dc C)onvcngia l{cpul>li( r A t 'll' ( ) l , t l l , x l l canil gi cind sitLragia rAzboiuh.ri clin Europa Arrticiparerr agitacel mai tare spiritelc;in acel moment, ciiqtigirtorului nunrai 29Voat crezut cd rcpulllicanii vor

l5t) /,llutnt.rnu/

tntultti

Autit il'arut ti,rli!l,)trtrnlui I ! 5l

c i r 5 r i g i ri.r r s ; it l t r P d( j o r r rc n t i c a c r c s c r . r t u r ) ) i l n r lc c k r r c i r r c - is u s t i n ncau l)c rcllulllicrni. I)u1liiConvcnriaI)crn<rcrlrtil, cclor cirrc l)rolx)rtia ac<rrrf alr o l1)rlintarc gansiircpultlicanikrra variat intrc 4(t%n si 487o. Nrrlrriirrrl c c k r r c a r c n u a v c a r ro i n t e n t i e c l a r i ic l c v o t s - a r l i n r r nuat trcl)tat 1lc nrilsrrrd c c c i r n r p a n i rirn a i n t a , d a r c i f r c l c a r a t 2 U i n L r r r c r ) t l i f c r i t d c o p i n i c i n p r i v i r r glir rr r i c i P t r i c i i ; t i g r i r o n r h r iI.) u p l c c s - : l r ri r l l i r t r r r , r r i l c l c r r n t l i r l r r r i l olrl,r o p o r t i l ro a n r c r r i l o r f t i r i il ; t c p t i i r i c o n c r c t c a s c i l z . ulta r r n s f ' c r tp i s - a n t c n ; i r r t r tc t a t a r e . A t r t c P t i r i l c i r r r f r r s rc . n s i c l c r a b i lr n a i n c s i g r r r cd c c i t i n t c n t i i l c d c v o t . i n t i r n l l c c 4 t l 7 or r r ra r r s c h i n r b a tn i c i o < j a t d P a r t i d r . rp lenrnr carc avciru tlc giincl sii v()tcl.c. nrrnriri25,k si-trrtlncrrlir)ut l)c I)rlrc r r r s u li n t r c g i i c ; r r n p a r r i ir c c l a ; io r i ; z . o ltrl t c ugtclltarc p r i v i r r t lc i ; ; t i g r t o r i i a l c g c r i l o r .( j u c i t a r r l i r s t l n a i i n t c r c s i r l i , c u i r r i i tr x r r r r c r r i i;i-au 1 s c l r i n r b a tm a i p r r t i n a s t c l ) t i i r i l c [ . , a f i c c a r ez c c c s r r b i c c gc i a r c ,d e - a I u n g r r l s t u t l i r r l u i ,a u c r c z . u ti n q a n s c l c acclrria.c sa i n d i c l i r ts , - a ua f l a t c r r r r n g r a r ln r a r c d c i n t c r c sf a t i r l l c l ] c r ic r r r cs - a r r li alti 1.5 riizg?.dit. 2 4 t l c s t r l l i c c t ic u r r n i n r c r c s n r c d i u ; i 3 0 c r r g r r r t r L c r lc l n r a i s c . i z r r t dc intcrcs. A ; a c u n r n c - A n la l t c l ) t a t ,a c x i s t a t0 s t r l n s i i r c l a t i ci n t r c i n t c n t i a r l c v < l cg i < . r r i z o n t rtrllc a s t c p t i r r ca s u l ) r a cigtig;itorrrlrrin . gcncnrl, llct:itrctrrbiirii s - a r r l t c l ) t a rc i r a l c s r r lc i s r i c i l t i g c , i i r r . l r r r r c r r i if i l r i i itrtcrrtit i l c v o t r r t ta r rl i r s ts r r l l c i c l tt l c i l r t c r c s a rn i i c i i r r a - s if r l r n r a tr r - r p i r r i c l r r r ra i s u p r nc i g t i g r i t o r r r I t r i . ( i r r c i i t a f o s t r r r a ir n a r c i n t c r e s L rp l cntnr alegr:rir , : r rr r t i t s - i rc r r v c d i t r r r a is t r i n s : Ir c l a t i ar l i n t r c o r i z o r r t r rtll c l i ; t c P ra r c s i i r r t c n t i l t l c vot. I)crrtnrPcrsoarrclc c'clcnni intcrcsutc, c c i r l , r i f r r c t o r ia t r i l v l r t o c o r c l a r c I ) c a r s o l tt l c 0 , ( r t i ,i a r P e n t n r c c i a f l a g ip , c n i v c l r r r i l c n r a i j o a s c ,c o r c l i r r c a a lbst dc dour0.59.1

p c r s o n a l c( ' ] i r r t l o i l l l t e n i i5 i - r t tc t xlllicirt l ontactclor l r i n c i n t p o r t i l t t [ ic {cciz.ii illc accstor ci atr ildicat cil stlrsc sclrirnlriirilc rlc ittlertlic, rtvitttl cottprivrrtccll illtc l)crs()illre sattc()tlvcrsilliilc ratliottl,z.ittrclc . ar. atunci cffnd att ntttnit tlrotivclc schirlrbiirii v i l r s c r i s i r n i l a r e ,D ccvll nllli f rccvcllt coll(rtcci aU tttelttrionat rlt rr,rlrftlarc, ori:.ottttt/rri t c l c ,t l i r c c t c c r r i r l l i o l t t t t c n id c c i t t t l r b c l c t t r c d i i t ,l t t a t c i t t t p r c t t t t r i . Sc prrrc cii ill Cxistlttcl6ttil ct\i nrttjorc llritt carc orttttcrtii5i-;rtt r 5 t c p t { r i l cI . f ' l a ii 1 t i i , c t t i v r ri s - l l : i l ) t l s t l c c : i t l c r c c i p r < - rc irrflucntrrC I r l t r ; i p e v ac i i s a n s c l c t r l t t i c a n d i d a t s - a t l s < : l t i t n b a tt'l t t p a c t t t t t r r si ttrutittttrttlcitat tlin intcn,ittrilc rloastrc:,,Oatuutiitptnt d<rverlcstc i i r t t l v o r l l c p t c , \ \ / i l l k i e p i c r d c o t l t t t l t i t r t ct l c r : r i .c l c t l c c r r r cc l r r t i c r l a r c r c : dc i l v a I i c r c l t : i r l c g c r i l c . " \ , ( ) n t r i .N r r l t i r r s i g r r r , t r t l p r i i l cc o r r c l r r z i i i r r i r l < l , r i l c rrri r r t l . r r n s u l t i c c ti ; i - l p u t u t f t r r t t t i p siiisc j r r r t t ll t r i .N r r i t t l t r t ia v t t t r t c r ' o i c llrivintl cccilcc sc l)ctrcccain , l ti t t t c r irtittrtlirri r ttttnritc ,: ,1 t i s i r l g r ra c t lo l t s c r v l g s l t r r t t ic i c v i l ,l ) c t t t r t t stlsgitrlltrlrt' ilrc nllli tlrttlti viurilc llrct;crlelttc,sc ltiireaci Ro<lscvclt anrzrcstc {ltv<trrtlliLi, ntl-i trtalrtlat tlc-al trcilca ccltti [)irr problcmrt /ephrr ntodul ctlltt a ncgociatcrr Arrglial)etlrrtllxtzclc nilvillc, rti/rn'rtu fiirl sirconsglte Cgngrcsrrl,lpir cri ntt mai sttnt sigur citre va cii;tiglt." irtlritltiiriit'irtrll.rarrici. I:lstc intercsant tle obscrvirtcir,Pc tttiisttrrr s r r l l i c c t i i t l o 5 t r i: t t t p r c l t t l t t p t r r 5 r < ' i t r c i n l t r i r r r r r lt i l r r l c r c . l l l l r c c ii irlll)tltittat , t rt r l t i r t t t ttli l t t o ro u r n c r r i s - a t l i llc s i p r l r l up r r r r r o s t i c r t ra i s-rlll cte s i t l t ; c a t to r t t t t c t t i t l c c o t r r c t r t l t r i-i i 1 c i t r c e i t t t t < l l ' l s c n ' a p irrrrrrrlqit , i i n r i c i r r r l . i n o c t o n r b r i c ,c c l c r l o t t r lt i p t r r i t l c c o t l t c t t t i r r i i v c c c i t ; il i c < : r ' c t t t r i . r r t ti t j t t r r sl r t r t p r o x i t n r t t i a ( l r r r c l r r z i rc t l i r r r t r a t c r i l l t l l l ) o s t r l lc s t c s c p o atc clcsprinclc r ilrc ct t l l i c : c r r r l p o l i t i c c ,l l r o b l c t t t ic irccca c r i ,i r r r l i s c u t i i l c t i 5 t i g r i t o r u l t t i c s ts i r r s l lr r t rl ) r r t c l n i r f l r n u tc l t c c r t i t l l ( l i n c i t c c s tl l l ( r r t l . c c l r r r a it ' r c c v c n t ,

S c l r i l r r l l r \ r i n l e o r i z o n t t r l t r i r l c r r ; t cg r ( l r r c o r i d c c i t c o r i u n s u l r i c c tq i - as c l r i n r b r lo rriz,ontlrrtlc aprcPtarc intre dorrii intcn'iuri, cl l firstintrcbat cc anunrc l-a llicut sli sc riizgind c a s c J .( ) r r r r : r l i zu . rc i orrrcrrrrrriilo ar ccstrlr s r r b i c c t ii l t r : ; t r c a z f .o i ii r r t c

Iilccttrl tlc rrrlicre (lcca cc riclica sl c o l'unclanrcrrtrtl i : p o a t cv o t l l i t l c s l l r ct t r r i ir)trc[)ilrc Srrlli<:t'1 ii cstc afirrtl;ttiv. l{rtsprlnsttl c{'cctcfc ritlicrc(hattrltvttlortrlrrf)? o r i r r t c n g i ct l c v r t t i t t l r t t t r t t t r t il l o t f - rc l i r s i f l t ' r r t i c : r r c p r r - s il i r r r n a s c r r

I 52 I ,llr,uri.ttuulvlului o r l r s t r l ) r rcl a n ( l i ( l a t u l t t c i i 5 t i g d t o r .i n i n f i r n c g i ct l c p r o r r o s t i c t r r i l lc i i n t r c c i s c l r o t d r i s c r li l s u l ) r i l c i l n d i ( l a t u l u ip c c a r c o c t o n r l ) r i c ,r - r n id v o i a u s r l - l s u s l i n : l ,i i r r i n t c n ; i a r l c v o t r r u n ) l i l t l i n i a a g t c l l t d r i l o r (l;igura 32). in ficcarc ([intrc cclc 2l dc diagralrrccilrc p()t fi itlcrituitc porn i n d d c l a n r a t c r i a l u ls t r i n s d e n o i , l l r i r r c o r n p : r r a r c a intcrviurilor s - ao l r l i r r r r t accla;ir i czultat.z Iuatc in tli[critc nl()nrcntc, rl c l r g t c p t i t r c d c o r i z . o r r t tt l r s u l ) r i il n t c n t i c i I n f l t r c n l l rc x c r c i ( i r t i l d c v o t c s t c d c s t u l c l c c o n r p l c x i lc l i n p u n c t d c v e d c r e p s r h o l o g i c . cu cine srl P r o b a l r i lc i i u n i i o a n r c n i s c h o t i l r l s e r dd c j a p c j r r m i r t a t e v ( r t c z c ,d a r l i s - ap ' J r u tu r a i l ) u [ i r )r i s c a r )s l c c s tl u c r u s u t ) t i i c x 1 > r i r r ri c r l e c i i ts u l l c c a a t t t t c i i r r t c n l i i c l a r c c l c v o t . i n f i t r r m lu l r r t i l ) r o n o s I i c ca n s c l c a l t c c a z u r i ,a u z i n d< . l c s p ra u n u i c a n c l i d a t l,i s - a a c t i v a t l,x ) x t c , o prcdispoz.i;iclatcntii. Iar, in rlte situagii,su[riccgiinu au czitat sii s1lrntrclrrrgi riisglicxt cil intcn[i<tnc'tt'f, in chill clclibcrat sd-l votcz.c p r l r c ic r dvaci;tigr l{<xrscvck. i n i r i r r t "d cc a l c g c r i , 1 l cc i i ; t i g d t o r,:, ( i l r i a r ' . t ; r c d r n - a u r d a t g i c r r c u r c s t t r l l r t r n i i .N t t l t v c a n i c i o i r n p o r t i u r l i l l)cntru rninc cinc l'a cigtiga, tlar an antl sri-/ aolffi pe ti,rligtilor"; dar in ultinra vrcnrs an) auzit de ,,Am fost dintotdcauna dcm<-rcrat, I.'igura 32: ()anenii lirtrl.rri aolezcatnrtirlntu/ rle kt (ate se asleaptri sri Si ttistige
Nici o intenlio do vot i n m a i , r J a rs o a $ t o a p t i s d c6gtigo ropublicanii Nici o intonlie cle vot in n:ai, rjar so aslcapln sA cestigo democralii

I I 5') tlttitipat'a tisti,gttrorulni I c r c [ ) t l [ ) l i c i r r riir,r c l i t- f - i l t ' f u l f t t t i ii c v0tcaZ,r l) I r t i t i r rr l c r r r 0 c r i r t t ( . r l r /rrrnr.lr,$.rtrtlincinci tletnocra;i,clitrtrc cci 1lc clrc-i lar.sirrr rttt,/rr5i I t i u . \ ' ( ) tl'l t c cl t s t i t . " , n e f ' c c tc l c r a l i c r c ' i a r d i r e c t o r i i d c l l x i s t r i , < l c c i ,l i r d i n t l t l i ; t l i l u ltli' i t t c c r r t c is i ri olttinJ xvltlltujclnilxinlc dc pc ttrnrrt crrrrrprutic t'rrai lltt;in lixisrri ()arncni l)cntnl carc argtlll'lcntaliildifcctii cste L s t l s t r i n c i l cil ttlat{ lttnrca l ) e t l r [ l ld i r t t r e cllcicntrl tlccirtttttlrrcsia privrrrd tr;tcllttlrilc r.rrntlitlrrA rir . r c r i s t r r tn t u l t c n t o ( h l r id c a i n t l t r c n t a in rcpetate rindrrri rcfcrinle tle ltrm'trArD dcscoi.rcrir cigtigritoLirl. denonrtlila ratliocit il votcazi pe \\/illkie trrrtrltilr: ,,Atrt rlttzttui,rfe cu o ase. red c:IWillkie va ciii;tiga l 6 l r l [ , . I - , c r v i sC lrryil (1()lrlr, tY/cnai dintte tta cA n]crrcrrstfslincrc"; ,,Anr attzit itscarilla radio tlr ptttittt'i diil Nat't'l'oil' t pariilt 9 l'r '5 1lc l{ortsevclt 9i' ilrat'i rt,1t'ttlii ci e ceva ctl ele' Atrl mai dircli att tlrrt ci cifrclc astca' inseerntnil nari arto'7sl)tlitr care ui,sle Irsclltrrtpi tr crrrisiuncclc la FIoll-Vrvood, l c l{rxlscvclt'" n c r t t tc ' I - l v t l t c : t z rp i l o r i / , ( ) t l t t l l t rtil c 0 l l i n i c c a s t l r s t rd c s c l t i n r b i r r c t l c Sorrtllriclc i t t l l i ) s t c x P l i c i t l l l c l l t i o l l l t t cd c 4 2 d c s t r l l i c c l i ' l rrftcl)trlrc

Intenlie de vot democratAin octombrie

lntenliede vol republicandin oclombrie

I ) c r r t r to t a r r r c n itil i n r l i s t r i c t r rl li r i c , c , ry i p c r t t r r r rtnsltrnlllttl c c t i i l c n i I ( ) ri t n r c r i c r r r i .c r t r r t p r t t r i r r p r c z i d e l r g i a lc i il i n l ( ) 4 0 a l x i t r t t n si n c : t s cp r i r t conrurrictirile politicc - clirrz.iarc, revistc,[lt tlct i n c d c p t i r i r l r r l i o f o n i c cr , l i s c u r s t t r i l.r r o ; u r r , convcrsatiipersonalc. Ccertcc lt a1'liirut in t<xtte ilccstc sursc a rcl)rczcr)tirt l)crttrlt ltlcgritori canrprlrric al c c t o r a l i i . I ) r r rc c l i s - as l l t r s( ) r r r ) l c nilor?l Accst raPort estc bazrrt1'rc analiziri;tirilor u r r c i n r p i t r r r r r si r r r t : 1 1 i r r lloliticc imprlrturrtc l r i n i n t e r r n c t l i r r lt ' c k r r r n a i r i i s n e a a n a l i z a t zp lrirrclitc ziare Si rcl,istc i;i pe crrlcacclor rrr;ri rlczbiltrrtc t l i s c r r r s r r5 ri l r r r l c t i n c rlc ptiri.2 l)c f i t p t , r c l l t i l r i l c < l i n r c v i s t c ; i r l i s t : t r r s r r r i lrc rr. d i o f o n i c c a t t b c t r c l l c i i t rt l c r l i l t t z r r r cl r t t t i v c l tt :unrl l r r l i o n ap l i ,m t f c l , r r t tr r r r r l t i p l i c ri r ntr r r g i r r c paniei de^a lungrrli;i dc-ir latrrlirrtrcgiitriri. Acelali lucrtt estc valrrbil,irrtr-o rruisttrri nrrri nricrl, ;;i pcntru i;tirilc rlc calnprrnic carc ult alldrttt ?n ziarc i;i citrc att lir.st, tlc rcgrrlii,prcC A t ' l ' l ' ( ) l ,[ t, x i l l

Iuate dc la principalclc agerrtii rlc prcsr-r.

Oe li s-rrspus I l r l i t o r i r r l e l c p u l l l i c a t ci u z i a r c l cr l i n t l i s t r i c t r r l rrle{ritorilor I i r i c a t r a ; x ' l r u t; i i l r r r l t c z i l r r c l t r l l r - ' r i t ' : r nlc .' )r

/.5/t f

tlln,ttittiln/

t.'ltu/ili

(,i'/i .t-a.rpn:; ahl4,ttrnihr/ 157 dc acccl'rc h i a ri n a i n t c d c d i s c u r s t t l ilr tinrpul prinrcipcrioade, l r r l c i r l l r r i \ \ r i l l l i i c , s r r s ; i n i l t o r ilir r i 9 i - r r ur l c d i c a t t i n r p t t l c o t r s t r t l i r i i a a j t l r t sl a l r n r r l , r r r r l g i r r ic i unclitlatulrr ti l, a r ,a t u n c i c i r r d c a r r r l ) a n ia cliltLrrilc lrlr arrfost direcgionate m a i a l c s c i l t r c a t a c u r i l cl a a d r c s a Irri l{ooscvclt. (lit despre democrati, ei gi-au centrat proprlganda t l i r r c c i n c c m r i m u l t p c p r o p r i u l c a n d i d d t .N u m i l r t t l a f i r n t r r g i i l o r c c l r i l i l l n r t cp i n c t r t r c ,c i l r ea u r c p r e z c n t i r l t ) e s t co t r c i n r c d i r t t ' l i s c t r in r r l ci n c c p u t u l u i l u n i i a r r g u s ts lcdus lajttnrdtatc , - er tiilc clcctorrrlc c u r s u l l l r i t d l i c iv c r b a l e c r u c i a l ed i n u l t i m a l L r n i i . ( l e s e [ ) o a t c s p u n c d e s p r e m e d i i l c d c c o m u n i c a r e ?C t t r t r n t t r c f l c c t l l t c l c c r r r u p n n i ai , n t e r n r e n i i u n u i p a r t i z a n a td e s c h i s ?( ' l ' r r l r c l r r l \ ' l l ) . I ) c :r r r r s a u r b l rrtc , v i s t c [ er r u l b s t c c l c n r a i l l i l r t i n i t o l r c ( . 1 < l cz : i i r r c( p c s t c 2 l a l ) p i , i n c c a m a i n t i c r lm { s t t r i l ,c l c lrr l). trrrrrirtc o analizrl. c n r i s i u n i l e r a d i o ( s u b Z l a l ) . A c e s t el u c n t r i n e c e s i t ' J 'l'crrncrrrrl , , 1 ) i l r t i z u n a te ( 's t e f i l l o s i t r r i c i i n s e n s t l l s i l t t s t r i c t o b i c c [ i r ' ,l l r r r ; i s i n r p l uI ) e n t r ua d c n o t as u s ; i n c r e a r t n e i as a t ta a l t e i a lltvrc<r t l i r r t r c t i r l l c r c .N r r c s t c i r r r p l i c r r t n t li c i o c o n o t i r l i cr c l ' c r i t o i t r c 'l'otugi, rlistorsirrnc rlcliberatd. accastilproblcnril c.ste cruciah irt tlisculia privirid conrunicarea dcmocratic'tr, Dacd sustindtorii i n r p l i c a gi n d c z b a t e r e a u n e i t e m e c o n t r o v e r s a te indifercnt in ce - nrr considcril cri mediile de informarc lc of'erti tabrirrisc sittrcrrztl o irnagitrc orrcstil a controversci, incrctlcrca lor in acestc nrcdii pi i , u l t e r i r l r ,c h i a r i n n e i r r c r c t l c r cl r i l i ; r i ; rlcgcrrcrcrtzi rn l suslli<:ittn ( : i lr r n n a r c ,t l i v c r s c l eg r u p t t r i l l o l i t i c c n r . r vor rnaigilsinici un tcrcll '
25 octombrie - 4 noiembrie 52% 19"4 331',. 29v" 17y" 12"/" 14y" Total 55% 21"/" :14v" 25% 14"/" 200/" Reptrblicane Pro-Willkie Antr-Roosovolt Dcrnocritto Pro-Roosevelt Anti-Willkio Neutre 20%

s c t l r t , u i l i l i i t ( ) n l l r i t l ) ( ) r itt l i U l ) r a r c l l c c t l i r i ic x n t l ) x n i c ii n p r c s as c r i s l i i r r t l i s t r i t r t l l ' ) r i cp r o l r i r l l icl l i n r r r r rl l l i r r r r r c l i l r rr r r r l i o r l i l c r i t< l r t t .r.r,rr l l l i r s t r c r r l i z i ti t l ) i r l r cr c g i r r l rri r l cl r l r i i . A r r l i r s t r r l c s ct r c i s c c ' c r ) t c ,c l i r rs t a r l i ic r i l c r i t cu l c c r r r r r p r r r r i c i . I ' r i r r r r ri , r r t r c . 5) i l o i u r A u \ t . r rs t r r p r i n s n l ( ) n r c n t ud l c irt'irlrr.r pi r cc c l c c t o r i r l rr i l i r r t r c( l o r r v c n g i rlr) c n r o c n r t : 5 i i tliscrrrstr cl l c r r c c c p t i r r r ct l l r r i \ \ / i l l l i i c ,l l r i n t ' r r r c r r1 i r l c l r r r r l r ctr r r r r P u r r i i r < ;, c lP u g i n Pr.Prirr-z.is li ri. t l o r r rP r crio:rrlr t li i, n l Z l l i n r i i r r l 7 o c t o r r r l r r i c , l ) c n t r u r c P r r b l r c : r rA sttrPrirrtlc r i t r r r L rilr l c r t r r l c a r r r p u r r i c i i r r c c l l r r t r l l u r r i i I i n a l c ,c h i a r la d u P r i t t r r n c r r l u i \ \ ' r l l k i c P r i r rI i s r , 5 i c r i n c i r l c c r r v i z i r ad c l r r c n r io l r i c c t i v c ,,non-Politicia " p r c ; c c l i r r t c l rlr a tlin intlrrstrit al c a p i i r i r r c ( , r : i t z . rc cu ( i i l r c r rl i r r r r t rliscrrrstrlrlc r rA k r . r r 5 i 1 l cc c l r l c l r rl ) r r 1 , r ' r r , i l t ( ) l r i . ) . r \ t r c i i r ; ; iu l t i r n i rl l c r i o i r d i lt,l i r r 2 . 5 . c r . r r r l r r i cp i r r r ii r r . l t r o i c r r r b r i ca , r r c o l l c r i tr r l t i n r c l c a i ec l c n r r r ia c t i v c r r n s l r r c z . c cz c. i l c itlc r:arrrpirnici.

| ) r u 1 i z r r r r i r t r r lc : t r n r s - r rd i s t r i [ l r r i t s u s l i r r c r e t r - / Cc:t rnai intcrcsirlrtiintrcllrrrc privinrl continutrrl conruniciirilt,r clcctorrrlc d i r r t i r n p r r lc a n r P a r r i cc is t c :i n c c l n i ' i s r r r a i i u s r . l s t i r l uc tlc t t n c : r r r r l i t l i ritr n P o t r i v l rc c l r r i l l l t ? l l i i s l l r u r s r r c l s t c a c c l i r< : r iP o z i t i l r rePtrlrlicrrru r ri f i l s t l ) r c z c n t a t r( l c t l o t r l o r i r r r i r ip r c g r l l r r r c t l c c i i rc c r r r l c r n o c r i r t :i in , t()iltc colrr urricJrilc rb r i l c i n r l i s tr i c t r lr l l r r b l i c c< l i s p o i l l ). l r r i c ( ' l ' a l r c l r rV 'J'rrlrclrrl Y l: l'nrt).ztturt/rt/: lx,rioar/t r/e/irtt/t
5 - l o a L-t q u s l 12'1.7 Oclombnc 639'," 23"L 40",i, 20y"

I'ir Irc I rrI \i lI: l'a r tiztr rtrrI tr/ : n ertii lc r/e con uni tn rv
Ziare 54"/" 18%
JO-/o

Radio 54% 17"/" 37"/" 29V"


160/"

Reviste 58y" 34"/" 24"h 19% 10"L 9Y" 23%

Republicani

49"/"

Pro-Willkic 29",/" Anti-Rooscv<-r ll Dornocrali 15"/" Pro-Roosevclt av" Anti-Willkio Noutri 36%

26"/" 15"L

9"/" 17%

13h

I 5,1 /,llrz a ti.ruu / t-vttulrti

()e li s-n'rfur aleaitotilot | 159

c o n r u n t l c r l i s c r r t i li ) l r l ) l i c c(. U n c l c [ ) r o l ) c i n s p r i j i n r rx l c c s t u il r l l ) t r lI V . ) sunt l)rczcntatc i r r ( J r r p i t o l tX l)rrrtizirnatrr l . r l i t i ca l l l r c s c i s c : r i s ci,n s p c t l i i n { l r r ' < l l r r c ra cPuP lrlicarrikrr u, l i r s t l i r a r t cr n u l t r l i s c r r t a t i n u l r i n r i ia n i i ; i n t r c s t c , p r i n u r n r a r c ,o n o u t a t c . I ; i l 1 l t u lc i l g i c ( } n g i n r r t rc rn l r i s i r r n i l 0 r a r l i oa a v l l t a c c l r r p( i : a r r r c t ctrr c l l u i c c x p l i c r r tl l r i n r l o i l i r c t o r i .N l r r ii n t i j i . s c l)irrc c . l . i n t l c c t t r s t rs l c e v c r r ; c l otrt : r r r P o r u l c r l c s c ,r c l ) r c l . c l ) t : u r 1 iPtrr ri , l r l i c a r l ir r r tl r c t r c f i c i i td t c l r t u i n r u l t d p u b l i c i t a r cr i r d i o l i r r r i cp dl t i t i t i i (O analiz.li tlccit dcnr<lcrirtii. nrai cxirctiiaratiicri difcrcnta a fost corrs i t l c r r r b in l rainrict in rrltirrrclc c i i t c v as i i p r a n r a n ci l i n a i n t e a l c g c r i l o r , c i r t t l I { r x r s c v c l itt t s t t l i s - r tr t t l r c s urtr i r i i r r n i p i r i r ri r r r c r r r r c r l i r rr rlt l i o t r l u i . ) i r r s l il l r c p ' n t l c r c n l a l ) r c z c n l c ir c l l r r l l l i c u n i l .a r i r r l l r r c n ; a5 ti c u l o a r c a p o l i t i c i i a b u l c t i n c l o r d c p t i r i i n s i n c . L i r r r r r n ar r r r r r c i i.n c o r t t l i t i i l c i r r c i r r cc a r r r P a n i r r c l l L r b l i c a nc i ls t c n r a i a c t i v l i .p i r c a l i z . a t o r i i d c c r n i s i r r n it r c l > u i cs i i v o r l l c r r s c r i in i r im r r l t c l e s p r e discrrrsurile r c P t t l r l i t : l n cI.' , s t cr r t i ls r 'ri l i s t i n g c nirn r r c c o n ; i n r r r r r pl o l i t i <r:l i r c c t ; i t li r c c t ,c ( ) n ) l ) u t c c l r c l l c c t i t ti r r c r r t i s i t t n i(.J o r r l i n r r t td sl i r rr l i s c r r r s r r r r a v c r r ,i r r s c c v c l r f c l c t c r n P r l r a l cl ) c c a r e l c - a n r a n a l i z i r t , l)artizar)c, ttrrrrritoarcaconrltoz.i.tic: 58% rcPublican, Z9o/o dcrr.rocrat Si 13% n c u t n r . i , r . " " a c e p r i v e | t e c 0 n ; i n r r t u l r e f l e c t a t , r e p r e z e n t a tc l e l r u l c t i r r c l ct l c ; t i r i , r l i s t r i b r r r i ia r l i r s t< l r r l l rci u n r r r n n c d z l l : 4 6 / r , rc;tul r l i c r r r r2 , 7 9 1d ' cnxrcr* 5i 27(% n c u r n r . l l r r l c t i r r c l c< l cp t i r i l r r l i r s tr r r a r cclrrlillr:rtc c l c c i t v o r l r i t . r i i a r r g a j r r ll i) c r ) t n l u r ) ] ) i r r t i ( s l i r ua l t u l . Accst lrrPt P,irtc fi ti.<'rrrrrcrrta rt c l L . r i r r < l t r - nlc rr lxrrtizarrattrl p o l i t i c i r l c c l o r t r c i z i a r cc l i nS a n t l r r s k y in irccast< i i : a n r p a n ip cr c z i t l c r r tialrtI . I r r t t l t l i r t t rc l c c r ap t t t c r n i c rcprrblican , l t r r I c r ia rr n n r o t lt r i u l i giorral (;i rrrrri t l c r r r o c r i rita r l r l t r t : i l c i rc r r r t c ( ) r c t . i c l r r r t i r rv c l r c r r r c r r t ) t l c r r r o c r a t ,r l a r i n l i r r r t l l r c r r t r r r .( i r r r t l t r lt l c P l r r t i z . a n i r t . c . re l lor trei z . i r r rr erf i r s t , ( ' f i r b c l r r lV I I I ) . D c s i g u rc r ir o a t cc c l c i r r r r n s a r n b l rd r ,i l - c r i r t r c i z i r r r ca r r r c l i r r u tr r c c l c a : ;c i v c l r i r n c n t c a l c c i r r r P l i r r i ci l r l l c r i o i r dclc rcspcctivc. l)aci ar l'i l.st srrict olricctir.'c i n r c l a t r i r i l cl o r , c i t i t o r i l o r t u i r r r ( ) rc c l r l r t r c i A r l z c t cl:i s - l r rf i o f c r i t i n r n a r e i r c c c a s i irnrtgirrc llsrrl)ra cirrrrl'xrrric ca r t i z . i r n a ni r c r r r r c r r i c lp t r l i t i c .$ i , t o t t r i i i , lx n u s - i r ' i r r t i n r P l r r tr r 5 : r Z . i r r r r r l r c l r r r l r l i c a ra r s c ( ) si n c v i t l e n t i n r r r i

'l'alrelul Ylll: Partiz<tatul: fivi zian locale


Ziar republican Pro-republican Pro-democrat Neutru 72Y" 14"/" 14"/" Ziar neutru
Ziar dontocral

54"/" 17v" 29"/"

46"/. 361" 18"/"

lilt de , l t l c t t r r l c r l t tl,) c c c l t t l c l t t o c r i t t i \ d c g r a b l t i r l r i l r ar c g r t r l r l i c a t r c cc privcatc ziarul neutru - ldrd indoiald, mai dc ilrcrcdcrc itt t:ccrt carrrpaniei- a reu$it sd prstrczc un ccltilibnr' rcflecturvrr rtil 'ri Accastil distributie ilustreazd, cle f:rpt, atit rclTcaarcir' tr l i t r c a m p a n i c ,l i D i n d s c i t l l l i t l c r c l r t t l r i l ci t r cvcr.rinrcntckr sclccgia i t r d t t so c i t t t l P a r t i c a c e s t o r aR . e P t r b l i c a n ia sinc si dc subicctivitatca iar mai intensd i;i, prin urnlare' au bencficiat de rnli nrulte ;tiri' trci in grarlul de partizanatal ttttttror cclor acest lucru s-a reflaccat gazere- c[iar gi in cazul celei democrate,carea fost astl'cl,.ftrrgrttii" iltclllic cittrtlitlirttrlrri o i l r e c l u ) tn r a i t t t t t l t r l t l c c v c r r i n r c r r t cs r lr r c o r d c in lccst contcxt' zitrele atl illccrcat stl-i;icxprirrrc politicit o1r<-rzigici. politic arat'J 9i itr cc tttiisttrii iar cifrele privind partiz.rlnattll ecliroriald, 9i'riclre tliltrc cclelirltc a1 reugit.Diferengadinrre plblica[ia neutr'.i cll tttt ctltlolt irl irttllorsittrrrgic in aceast;i (louelpoate fi consit.lerat{ lrrtri tangei relative pe care a deginut-o funclia dc relittarcobic:ctivA de ftrnc;irr l)artiT.alril' t l l c v i s t c l c a l l r l ( l o l ) t r lo l u c r r r r i l es t a u a l t f c r l . i n c a z . u lr e v i s t e l o r .

pozi;ieputernicilpro.Willkie;accentull)usPc|)rolll()varclrcllttllliclt 9i in ziare, a fost allrtlitllc llr fcl dc Ptttcrntt' citnilor, atiit lx raclio, rrl ca pi ccl ir'potriva 1-rillooscvelt. i'srl acestconlil)trt 'r.-Willkic alc t:rtttrevistelor a constat in mare partc ilt lliografii $i portrctc r l l a ioritrltcil d i d a t u l u i , a v i n d , a s t f e l , u n c a r a c t e r, , f i r e s c " P e n t r l l tttror l)crsorcvistelor anlericane.Astfcl de biografii ii P()rtrctetlc nalitrtgi cor-tstituieun ingrcclicrrt stanclarditr slttrtlrttl rc:vistckrr zilei" stltrtintotamericane.carierele gi personalit'Jlilc,,Oanretrilor willkic s-rt d c a u n a d e s c r i s ei n a s t f c l d c r e v i s t e , i a r P o v c s t e ah r i til)ic iilllcfiertl)iirl aclecvatlterfect acestci forttrUle.A l1;st1l<lvestcn

160 / tllrnnisntlootulai

()c li .r-n sfu-f tlt!{dtonhr

I l6t

o n ) t r l u i d c s r r c c c s ,i n r r a t [ r r u s cs r r b l u n ' r i n i l e r a m [ ) c i Plrblicc,irr rcvistclcgi-urr irrdcPlirrit ( l { o , s c v c l t d i n 1 > l i ln i i s i r r r r c a c r . ro l l I r r r r l r t) i ic n t r u o a s c n t c n c a abordare g i n r r a L l c n e f i c i a1 l ) r c ac r r n o s c t - r l t >rea t.t.tult dc ca.) l)csigrrr, in lcclagi tinrp, cdit<lrii ar.r sirlgit crl satisf.icciurastcl)rdrilc c i t i t o r i l o rg i v c n c a r ri n i n t i n r p i n a r c a n c v o i i c l c a - l c l l r l ( ) i ltfc l ) c r l c c s tp o l i t i c i i r t r c l l t i v n c c u n o s c u tg r i n i la t t r n c i ( , Jricrrrc a r l i fo s t l r r r t i v r r I i a l o r - f i c c r r i n s l l i r u t l< l l cr i r ; i r r n i P r r l l l i c cs a u l ) c r s o ttalc -, rrinrinc rrn adcvilr fallttrl cil rcvistelc, sul)r.lse intr-o milstrrrl m a i n r i c r i i r n P c r a t i v r r l Ld r ic a r c f l c c t a ; t i r i l e , a u f o s t ; t u r c r n i c ; ; r o rcPublicirnci ,n t c l c g i i n d 1 > r i n a c c s tf a p t c r i a u a v u t o a t i t u c l i n cr n a i d c g r i r l x ip n r - W i lI k i c d c c i i t a n t i - l { < x _ r s c v c I r . 'lilrrtc i l c c s t c( l a t c c o n l l r n r r l i t l c c t rc o r r r r r r rlillo t r i v i t c t l r c i i t cscnla t t r t c ic a r n l r i r r r i i r c z . i d c n l i a l c s t c l ) l l r t i z a r ) i r t,u t p l a r i t t c l t d . r a r r l ll l n l riisl)uns;roatefi grisirprin stallilircanunriirului cleclaragiilor publice gi al rclatilrilor, al Povcgtilor pi discursurilor carc l-au sus;inutclar . u f i r s t i r r c l u s ca i c i r r u n r a ia c c l c a c a r c Pc unul dintrc candidagiA l - r t uf t t v . r i z i r tc l c s c l r i s p c r r r n r l d i n t r cc i , a d i c i ld i s c u r s u r ii ; i t l c c h r r r l i i l)artinicc,schi;c clc lx)rtrct itlcal, argunrenraliipartizancalc scntnatarilclr ttnrri articol ctc. L)acii r.rrr itcnr a fost, Pc rnsambhr, neutnl s a t t c c h i l i l r r a t ,c l u f o s t s c o sc l i n c l i s c u l i ei n c c l e c e r r r n r e a z i iD . in a n s a n r b l r rrln l r t c r i a l r r l rc ro i nginut in irscrncnca i t e n r i P i l r t i z a r )o i, l)rod c a l ) r ( ) l l ) c t l o l 6 i - a l i r s t l ' r v o r a b i Lc l a l r d i r l r r t u l us i r r s ; i n t rt l c lrorlic i t c r n L rr l csPcctiv; atitrrrlirrca n c r r t r i ia l i r s t r c P r c z c n t a t iiln P r o P r l r l i e d c 1 5 % 9 i n r r r n a ii n a P r . x i r n a t i v5 ( / ot J i n n r a t c r i a l t r r c s l . r c c t i v atr f i r s t n r c n ; i . n a r c u n c l c c a l i t i i ga i l c l l r r r g ia i d v c r s c .i r r s dc s r c p r . l l l c - satraccl scgl)rcntal sJtrcarc rru lr fost rrraticdacrlllrrblicrrlrrrncricirn a t r r g r r t m c i t a b c r c a 5 i r c c u n t ) s c u? t n a s t f c ld c n r i r t c r i a l e Putcrnic c x t 1 c s 1t1 lc trnilirtcrirlc o i r r r i r g i r rd c i s t o r s i o r r r r ta r lr c a l i t i l l i i .C l c l r n a i p r o b a b i lc s t c c i l a s r f c ld c a t i t L r d i n i s u n t f i c a r r i b u i t cc o n r l)artizanc l ) o r t a r n c n t u l r ru i z u a l i r l , , l l o l i t i c i c n i l < 1 rf"l , c intcrPrctirtc in tcrrncnir t t n c i c o r r r l l c t i l i it i p i c i r n r c r i c : r n c , curcPrirrcipalrr in ol l l i c c t i v c s t c s i I c i ; ; t i g i . i r r l l i n c s a r ri n r r l u ,c a n r p a . i l P r c z i d c n l i l r ; i c s t c z r r g r : r v i t i a l ) r o a p cc x c l u s i vi n a l b ; i n c g n r .

Subiectul: principalele teme gi accente (lu cc subiccte s-a ocupat propaganda clcctoralil in acest cadrtt foarte gcneral '.rlpartizanatului politic? Despre ce li s-tt vorbit cel r r a i n ' r u l to a r r r e n i l o r l l ) c f r r p t ,t : c l r n a i d i s c u t a ts u b i c c t c l i n t i n r l l r r l c a n r p a t r i c ia f < r s t si - a l t o c t t l ) l l t r .{ a i n t t t l t d e o t r c i n ) e t l i n t r c c l i s c t r g i i r r s r l gri: l r u p r r r r i r N clc cvolut ia carnlxtnici,dc nretode[cclcctoralca[ecclor dotrl partide r e l o r d o i c a n d i d a t i .A g i i n s p e c i a l r l c s p e c u l a l i i l ea s u p r ag a n s e l o c r r n n a t a p o i b i l a n t u l l u i R o o s e v c l t ,c d r u i ai s - a d e d i c a t u n s f e r t d i n sullicctcau fost urlnatc de viitoarelc r n u r c r i i r l r rc l l c c t o r a l .A c : c s t e p o l i t i c i r r l c l r r i W i l l k i c l i a l e l r r i l { o o s o ' c l t g i c l c t l i s c u l i i l ca s t r p r r in cirntIitlrlilrr r5 i 9 i . Imaginertalcgcrilorca o competitie in carecei doi advcrsaricarc se hrptrll)cntru a obpineun avantajderivi irt prinrul rind clin accentttl gi strspindtorii lor au pus l)c pronosticuri.I)e de o parte, protagoni;;tii pc tlc altll partc, ciilrtirt si'ltlcrr irrrllrcsiir cit au obginut dcja victr-rria; comentatorii independen[i au incercat sri se impunii persottal ca pronosticul arralii;tisubtili ai tlesfigurtrriicampaniei.in consecingd, asupra rczultatului canrpaniei s-a bucurat de o atengic consideralril'rt. IivolLrgirr accstciaa fost discutatrigi anticipat'i in fieclre etapii, (onlcntatorii asuprarezultatclordin sportivi speculcazil tot a$acunl crrrnpiorrarcsau din mcciuI clc sAnrbdtil.intt-o anttnrit:I ntdsurd, accstr cstc ull indicirr al sentimcrttelorputernice care i-au insrrllcgit [)c susfini.ltoriit'crvcngi:ei au dorit ctt oricc pre[ ca ccltilll lor sil ciii;tigc. i n c a n r l r , u r i ,d r i n 1 9 . 1 0d , a t d f i i n c l n a t u r as p c c i a l i ia a c c s t u ic i l z , p r c p c d i n t c l c s c s p r i j i n c a p e u t r b i l a r t ps u b s t a n l i a l ,i t t v r e t n c c c p Willkie a trcbuit sil-;;i c x l n s t r u i a s ciin i t a g i n e ac a , , s l ) c r a n g i ientrtt r l i l c r i t e l o r viitor". irr cr,rrsccir.r; cd l i,s p r - r ta as u l ) r a ,,tcnlc" s-atransl i r r r r r a itn t r - o L r r i t : l l iic n t r c b i l a r r g Llru l i l { o o s c v c l t ; i l l r o l n i s i t l n i l cl t r i Willkic. [ J i l a n t u l u n e i g u v e r n d r i ,p u r g i s i r n p l u c a i s t o r i e a r e a l i z i r i l o r tangibilc pi r lucnrrilor riimase nefrlcutc, va fi intotdcallrra supus

l6J

/ ,llctati.rna/

utltt/ui

(I li .s'rt tltur tlrljltotihtt

I l0-i

c r i t i c i l o r v c l l i t c d i n l l i r r t c ac c k r r l r l c t l r r l rr < l lc s t e s i i r c c o n ) i l r ) d e alte c r i i r l c i r l i r c c u c c l c l s i l u c r r r r i .[ ) r o n r i s i u r r i l c l c c t o r a l c , P c t l c a l t i l l ) a r t c , s u r ) t r r ; o r t l c [ i c r r t . i n t r - o c a n r l l a r r i cP r c z . i t l c n t i i r l ilil,e c a r e tirl>iiri sl c s t r i i r l u i c $ t c n r r r in r r r l ts r i - 5ti r a s c z cp l a n u r i c l c v i i t o r c i i t n r a i a t r i t c t i v c r l c t : i t s r i s c c ( ) n c c n t r c ; / .a cs u l ) r aP r r n c t i r i i d c l ' c c t c l o rc l i n i : r s t l c ls i t t c n ! i i lp t r b l i c L r l r r li r i U [ ) r a l l r o g r : r n r r rrlr r l v c r s r r r r r lir;r i, , i li l t r a g d i t ( i c s t ( ) r l \rt.' c i r s t r l li i r l l l p i c s - r r l t r l c v c r ig t ii n l l r o l l r r g : r r t c r ll;rrr r r l l a l r i c i rlirr 194(). I ) c l l c c i r r cl ) r r r r c , i l t r r c r r r i la csrrllra I r i l a n g u l ui r d v c r s a r i l o r i l t r I i r s t r r t l r ir r t r r r r c r o r r s l cr i n c a r c c r a a l ) d r a tI ) r o t lc c t i t r l c c l r r r r r g i iP i i n u i n r a r c , f i c c a r c t a b i i r i ia a l o c a t l l r i r r l l l i l a r r l . , ! i , i n t r - o r n i l s r r r rg n r a i n r u l t t i r r r l rs u s g i n c r ip i r l i t i c i l . r l ) c c a r cI c p r c c o n i z a clcciit obiecg i i l o rP r i v i n t l P o l i t i c i l cc c l c i l r r l r cA . t u n c i c i l r d r rf o s rv o r b ad c b i l a n t u l t t n u i P a r r i t ls i . r L ar l a l t u i a ,a t a c u Ia P r c d o r r r i r r a in c 3 la t t r < r P r o l . r o r gd ie 2 asrrPra u p a i r i r i i .c j i n d a f o . s r v o r t ) ad c s p r e p o l i t i c i l e P r e c o r r i z a t e , l a u c l ar r P r c r l o r r r i n i ra proporgie c l e2 l a l . P e t s u l ) r aa t a c t r r i l o r i n t r - o s c r r r t , , a il o r " a u l r l c r r c r c l c n r a in r r r l t c g r c S c l ii ,n t i n r l l c c , , a i n o p t r i , , l r r cr ; c l c r u : r iI r r r n cp r o r r r i s i r r n i . I )c5icirnrpirnit al i n 1 9 . 1 0 a t l c l r u t a ri r n c r l i a r < l r r p ic i dtlcrca lirantrci 5 i s - i r s f i r ; ; i t c l r i r r rd r r p i i a t i r c u l f u i c i i r r B a l c a n i ,s i t u a g i a exrcrni a t r c c u t P e p l a n u l a l d o i l c a i n f a g aP r o b l e n r e l o r interne. DiscLrgiile a s u l ) r i rt c r n c l o r c o n t r o v c r s r l t c s - i l r rr c J ' c r i t i r r P r o P o r t i cd e 7 3 % l a rrlirccrilc i r r r c r n c1 i r r r r n r l r i P r . p o r l i c d c 2 7 7 ol a c c l c c x ( c r n c .i l r in I t t n r i r r ic rvt'rrirrrcrrtclr orrl t c r i o r r r c t l.i s t r i l r r r i r c r c n t i e ip o i r t cl l d r c a ai t d i s P r o P o r t , i r r n r tl t i it i l d c i r r r l l o r t i r r r tra ir c i r l i ia c c l o r d o u i l s u l l i c c t c . , , 1 ) r . v ' c i r r c . f t i r i i p r c c c r l c n t a t r a r l i g i i l ' rl r r n c r i c l r n c , i, n a c c s ta n 1 9 4 ( ) a f t i c t r t < l i r rc c l r l c - : r l t r c i l c i r u u u < l r r tu n s r r b i c c t l l r e s c t l c tliscrrgic i . I a i r n r r l tt l c B 5 ' / o c l i n r o a r cr c f c r i n [ c l e [ ) c n r r ur rc P r r b l i c a r r N l a i r c c s ts r r l l i c c tc r i r r rc r i t i c c . i r r l l l r r s ,t l c n r ' c r a r i i : l l r i l r g u n r c n t a ti n fav'arca cclui clc-altrcilca nrarrrlat ca atare mai putin decit in lhvoarcrr o r i c i i r r r ia l t s r r b i c c t rt l i r r 1 . 2 0 0c l c a f i r n r a t i i; l r o - R o o s e v e k , r r t t n r a i l 3 l r r r l o s t i t t n t o d r / r s i l i s i n l r r v o l r c i r c c : l r r i< l c - a l t r c i l c a r r r a n r l i r t .I ) c r r r o c r a g i s i -arrrrrtrllurrrit s d t i r r i l i n f r i r r a c c a s t i lp r o l r l c r n i i c v i t i n t l - o , c a s i l n r r P r r r r rg a z , i P c l o c r r ls t i r n i t r l c r c l l r r t r l i c a n i . i n p l r r s ,i r r r l o s t r r r a ip r r t i n c t l i s c r r g in i clrtrcclcsPre a c e s ts r r b i e c t dcciit tlcsprc oricarc akvl (79h lirrrit{c ltrctlia tlc Z\?h\.

(lentnrl

cnntpauiei: ltoosevelt

t:rtrtlPittriilc in Sratcle Llnitc cxisti o legendii politicn Ptrtrivit c'.ireia s c d e c i t l l ) c l l t r l l s a t ti t D P r t iar alegcrile s U n ts r r s l i n u t e prez.idcnlialc sPtttlc triv|- trnuia (lirltrc canclicla;i,nu a arnindttr()ra. Astl'cl. se t l i l r l g z u c J i t l i r s t s t l s l i l l t l t l l1 l c r l l r i t z . rl i) t ( ) -s i l t t tlcsPrccltntparria i n l ( ) . ] 2 ,l i g r r r i lc c n t r i l l . l1 l l i l s t I l t x N ' c r . i r r ri t r l ( ) . 1 { " :rnti-Al Srrrirlr, n c i t r c l l c c r l s t illc g c r t t l i ls - t tt r t l l l t t l { o o s c v c I t .( ) r i c l r r c r r r{ i r r r i l s t r r ia privirrtrr in accltstii tnar it) alcgcrilc altcrioarc, cxistil anul)'litctlovcz.i proprtgantlr in sittlagia din 1940, ccl pulin in ceetr ce privcgtc electorali. itrlll0Lrivagcttcrrrliz.iirii: N,laiintii, totLtfi, o alrunrit{ 1)rccrlu!ic lltttllcl clacrivreo canrpanic rccctrtil ar htbuis'tr c<llrftrnrclegcrrda, e s t e c a t n p a n i ad i n 1 9 4 ( ) i,t r c a r c t t t r P r c 5 c t l i r r t c dcsigur cir accasta istorice S-a llrezentat l)entrtl a fi rqtlcs irl hazlt cu dotrii m..rnrlirte A d v c r s a r t t l t r i ,t t t l t t t l t t - v c t t iitt t p o l t t. ttit {c <lcz.lldttr g a c c s t r r li > i l a r rr prrzitirt srl-$itlcfirlcrrscr\ a fost lirrlat, llrrrctic, rrici rrp l:ilrrn1, ticil, l'i1ril Ast{cl, t:irc:tttttstitntt:lt: r c f c r i n c l u - s el a p r e c c d c n t a a d n r i n i s t r a f i e . tlcsigttr. lcgenda a$acunr sc lx)atcirltiirnPllr, au confirr:rat aleg,crilor in oricc catttprtnie. clin prcsa scrisii9i tlc lrt ratlio /-a.fat'o' de <:anr1'ranie N{rrtcrialrrl ccvir tttai tltrrrctlc 2 lrr I' tlitr'i '/t ((tttttWillltic itttr-o prtllxtr'1ic riztrl 1'>c liz.rtt 1'tcf{<xrscvelt intr-o propor;ie clc 3 la 2' Astl'cl' llr'lixrtttaltr/ atnrlieisul)rdel)artc tlc a li iderrticc. Atit nrirtc1to/itirtriJrxttliztt|co , i t ; i c c l c r t r c - i p r c l c ' r i t1 r c r i r r l U lc i r r c - i l ' u v o r i z ap c r c P r r l t l i c a n i c in cxcrcilittmrtintttlt tlct:it si- a Lo t c u l ) a td e l t r e g c d i r r t e l c clcrnocrag d c c o n t r a c a n r l i t l a t ullu i . c u a l t e c u v i n t c , p r i t n t t l a f < r s t t t a i r r l r t l t a n r i - l { o r - r s e v e ld t eciit pro-Willkie, iar ccl din ttrtnii nliti rrtrtlt pro-l{oosevclt dccit anti-Willkie (r'czi Tabcltrl VI)'

lh4 / illrarisut/

wtlrt/ui

Ot /i .r-a .s/tusalt'gtitotihtr

/ lrt5

()llicctivclc crunpirnici: istnric, barri, scorrritrrte l ) r i n c i p a l us l c ( ) l ) : ro l r g r r n i z , r itrririr c ic i r r r r P a r r cilic c r o r a l c cstc cistig a r c i ri r l c g c r i l o rl.) c r r t r t r l c c i u i t ic r, a n d i r l u t r rtlr c l r u i c s r i - io l c r c a l c g i l tonrltrinrotivc: s i i - ii r c o r r l c v o r r r l ,I ) r r l l i i c r r n l u n ) l)cntnrcilrcilccsta tltaisPtts, c ( : i lt t t i t in l a r c l ) x r t c a ; l r o l t l g r r r t l c i c l c t : t o r t r l c t rc ( ) n s t i l i tl l ittr:crcrrrc r lrc r lrlrrr\tc i rr l , , p o l i t i c i l c r ) r ) r s t r cs " r t n tl ) l u r c .i r r r , . r r l lc or" rilf n t l ) r o i l s t c . I ) u / r t / r t r / . / i r l l u n l c s c l ) r c s U l ) U t rc r l i r r f i f o s t l l r r r r c s a l tl ) r o i l s t c irccsrc P o l i t i c i l ( l a r c c m r ro l r i c c t i v c l c( v i i t o a r c ) ; ; ir c z L r l t i r t c l c ( t l i r r t r c c r r t ) i n l i r r r c t i cc l c c a r bs c j u s t i f i c a r r r n c t o d c l c ,p l i r n r r r r l c ,t l c c i z . i i l c c,r c t l i r r l c l c ; ;l ic l i r r r r i l c i( i c r r r r r r a s i l o l l l i r u ir r l c g i i t o r r r l p r t t t v o t . t t ls t t t l l { r ' t s p t t t t s tv t la i t t r l t i tp r i r r c c i u n 1 1 c a t t c s r r s i t l c l i r t c i r r r t l i c l i r l1 i ii d i r c c t o r i il o r d c c r r n r P i r r r c ic r l - iv o r c i S t i g i rp c a l c g r l t o r i r arrrcricani. I ) r i n c i P i r l u.lb i c c t i v s o c i a la v a n s a itn t i n r p u l a c c s t e ic a r n l l a n i ir r f i r s tr c s l l c r : t r r r c r i n c i g r i i l r lr r l: lr , t l i c ii r t r c c u t t r l r r ir,r c v r c l r r cc c l l r . i l r c i rk r v c r l i rv r r l r r l r i l i t u i cirrrr,t r - r r rfri . l s r r r irr l t r r l i,n t r c c r r r r P i i l c 5 i - i r rr .\stlL,l <lc apclrrri sunt, pr.lrabil. I'Lrnctiorral ic n anrrrclc dirccrii: atlic:i l ' t r r r c t i o n c i r z ip t (tt/t'u lrroPirglrnclisr d a t , oritr ldrrptabilitiitir lor (a1lr<xt1 l c t ( ) t t l l[ ) o r t t c t l t l c t n o r t s t r i tc t r is c c o r r t r l r r r r c r r s zt rr itr sc ol)11c t ' r c r r r r r r,i, l r r i n c i l r i r irs t r l r i c " ) ,g i l i r n c g i o l r c a ' rs .i i ln . r u l t t za tlcgiitorilor, t it r r r l r i c l r t i tt lttcrrric p A r i l I i ci l l l l ) i t ( : t r t l tc c x c r c i t i r td c r r n t r c c r r tf u r r r i l i a r r r . I ) s i l r ' l . g i i r r r l ) u r c ar , . r l r i n n r l t d c s P r cr . l r r l ;i dc sirrrlr,lLrrilc s t t b i c c t i vr r l u c c s t r r a i lrcl (rild:lcinilc lrri irr crlliliiric ctc.),iar sociologii dcsllrc rr-rlrr ll r r i s o c i l l ( i r r f ' l u c r r l ilr rri (:ol)scrviltolrc ctc.). l,l o r r c c r r i v c l ,c l l r t : o r r s t i t u iv t lrlrxrrcs r ro c i l r l itll o r r r i l r : r r r ti ltlr l i r r r c t r i t cl c c i t r c c a r r t l i t l l l i i : t r ri n c c r c r r t s i l - g iv a n r l i ip l a t l i r r u r c l cl l o l i t i c c .

irtlvcrsrrrilorlrlr ar llrttca fi rcalizate. De fapt, ntl s-au s[)tls prea t cttpritrs lr n r r r l t c . N r r r r r r r il 4 ' / , ; d i n c o t r t i l ) t l t u lt o t a l a l t r r a t c r i a l c l < r fle ncrclcvirlrtc, flc rcl'crillc lir rlcto{c, iar itccsteuittr tqst. itclcsca, ( l r r a f b s t t i r l t r l r t l f i c c a r c u l t c c t t v i n t c , vrrgi. llrca l)tllin disl)tlsisdse irr rliscrrlii despre ntrrt vot fi rcalizateacestc lrrogritmc.in ilrgrr.icz.c ( 5 i r r r a ic l i f i c i l t l c c t l n r ]lllt n)aic0nvcrrirllilc l r r V 0 r r r cc rx r r r l i c i l t . i i I rn i t t r l t ctivct ,lcsigttr. llritrtc r l s t t l ) r rp t r o g n t t t t c l r lirt r s c g i , trrrzis)

'['crnrcrrii 'lirirtc

crrto[iottaliI etichetele camputriei

s c l l r t z c l t z .1 i il c l t l l c l t r l l r t l t l t t l r l lc l l l o t i p r r r i l ct l c p t o p i t l l i t t t d d fiona[i. l)cllrlt cl rlcsajul sd fic transrnisnraselor. l)e rcgulil. sc firftrscscdilcriti tcrnrcni scn1inlet]tali - sinrbglLrri fali t,lc care sau contra,l)rectlr]l ,,demgcragie" oamepii sc situcazitputcrtric [.rro :iau,,cor)lulisrn". i1 1940,astfcl dc tcrnrcni s-attgisit in fiecarcfrazei clcctoralc.S-a fiicttt clc tl<lltilori trtai rrtrtlt ttz clc ci la ir propirgrtnrlci l l L lI i n t l t , c l i c it f a l i l c l ei n c c p t t t u ll t t n i i t t t r g t t s ta sliirlitul lrrioctortrlrric tclt nririalert al alegerihr.In plus, matcrialttl lcgat de |ilsul crt ritrrrr,tl l{ooscvclt l)ro satl contra - a avut o mai tnare itttensitatc etltlfiop r r l i i< l c c i t s p l l i c c t c l c p a r a l e l el e g a t cd e W i l l k i c . I i v i d c l t c i l p r c ; c t l i r r t c l c c 1 r r l c : j rltt a i , , i r r l l i t " s a t l n t i l i , , I l r i t " d c c i t a d v c r s l r t t ls l l t t .

N l i j l o a c c l c : c t r c i t s c s p r . u r cn r a i p u f i r r . . . ir crlrrrplcrurcr al i s c r r l i c id c s P r c . b i c c r t i v c l cq i r c z u l t a t c l c l)rogral r r c k r r p o l i t i c c , c r r r r t l i t l i r t i1 i i l l r r r r i l t o r i il r l r d c c t r v i r r t t r c b u i c s r i s l l t t n r ic c v r rs i t l c s p r c n r c t o ( l c l cp r i n c u r c a c c s t c r clc irlc 1 l r ; l i t i cs i lrrc

Alcgcri lc pre/.i(lc t)! i alc irtsclll l) tlll citl ll l)il ll l(', irrr accastt t)rcsttl)ttnc ltn fltlx ('()lrtitllltl (lc propagartdd llolitic:i. [)ircctorii tlc ctttttprttlic

inventeaztl stratcgii an)ple qi trrctici ingcnioase in incercareatlc a face tlitr r'oittgt lor si v o i r r [ a c l c c t r l r a t t t l t t iC . c i l n g r e t r r t l ii n r t r r r g i gc ttcritll pttlit i<'rr i;i lrtlrrlttcirzrl c lcctorrrlil rr:Iriir situaliilrlr sltccilicc.itrtr-tttt ctirrt tlc it-i atrtgc 1le cci timizi, cle a-i concltlcc pc cei gatit inrolagi 9i dc a-i cot'rvittgcpe cei frirritragcrc r l c i n i n t l . L i t l c r i i t l c o p i t r i c l ) a r t i T . a l-l i t l i r c c l rtrl t o n t l d c z i a r , c d i t o r i a l i a s t r r lj,t r r r t i t l i s t t t s t ,o l l l c r l t a t ( ) rIt t c i l r i c a t t l r i s t ulli l r c r p r o l ' c s i o n i s c d e r a d i o s a u i n t c l c l ) t t t l s a t t t l t t i- s e i n r p l i c ; i . c u t o f i i , i n c a n r p a n i c ,p t t l t i n d t t - ; i a t l t o r i t a t c a in slujba candidlttrlrrillrcfcrat, Propitglttttlrr p r e t t t t i r r t l c n i i,t r i n c c r c t r c a < l c sc clczldnguic t, l c r t - ic < l n s t r i t t g c a - i c o n t r o l a ,d c a - i i r r f t r r n r i r s a u d c a - i i n s t i g a p c a l c g : l t o r i il t o t c r r [ i a l ii r r ltdccvate. fhvoarcaunci cleciz.ii clccit llropttgrttttlci Astt'cl,ntza rfuar'/irutc
( : r \ l ' l ' l( ) l . t l l , X I V

llndioul p'.rgina tipiritri $r

I)rrr cc l)lltcnl sl)lltlc toralc cstc itttcttsi'I. tt stlrrlitr:i itccstcia? l t l t r z , i c lir d c s l r r ct r c c p l e n ' o p o a t e l i n t a i l l l J c t t t i i .t l l r l l r o l l a g r r l t r lc l tl t r c t t t t

/ 6,\' / tllu atirttn/

tvttu/rti

Rur/ioul si pagira tipdrikJ / 169

sc 'rr(lc cstc l)ur.ss i'rrtilii. citai atc'ric reald i inrPlrr " i s c a c . r r [ r ?l ) c c r l t r cc i ' c ? i ' c i t r c r r c r r i i r l c c . r r r r r r r i c r r r c ? l ) c s c r t r tc ,c <lcsprc c x l ) r r r r c r cc l ll c c t i v dl a p r r P : r g r r r r rc l)iltcnl sPrrrrc lr r ctor.tlli? lc A t c r r t i i ri ; i i r t c r c s r r l r x r r r r c r r i l ,s r'nt s()licitirtc tlc r'^i rrrrrlti s t i l n r r l i .c a r c i r r t r i i .i r s t l ' c l i.r r c r n r p c r i g i c .L l x i s t r i ' c.nrpctitic i.trc l l r , l r l c r r r c l c , , r r r r i ' c r s rP r lrrirvi ' t " i ; i c c l c i r l c , , r r r r i ' c r s . l rp rr i rlllit:,,. l ) r c , c t t P ; r r c li ) rc ' t ' t P r r l t l c r r r c l c P c r s . r r t r lr cr t rl t r : r il ; r s l l ' t , l ) c ' t l t t c n c r g i cu l o c : l t c l l r c r tr D r r l t i r r r l ls l r t r r r D . rp r o l r l c r n c rclirtiv irrtlcprtr_ t i l t c c r ' r r r r I i : r l c g c r c ip r r c ; c c r i n t c l r r$ i .i , c l r i i r ri ; i i r r v i a l l r ; l r r l r l i c i i , i n t r i i i n c r r r r P c r i t i ct r a t c c c . t r c r r c i r r t c r c s .[ ) c 1l'silrircro Pirrrri, curnpania d i l r 1 9 4 0a t r c b u i t s d i n t r c i n c . r ' P c t i g i c , l)crrr. cal)rilrca i t t c r r l i c iP t r l r l i c cc , r , r s c r i c t r c c ' c r i r r r c r r t c r t l r j r l r c ,c i r r c l r r r r ' l r i r r r a r c a s c r in l ici <.r carrpanic prczirrc';iall <lc la cca din l9l(r riizboiul din Iluroltir. I)u1lii crrrn sc $tic, intct-triitirt.u ca n c i c a r n p i r n i ip r c z i d c n t i a l e atrrrgc crrl r l r r r i n i r n ctl r i i r r 1>rrnctr i n : r i n t ct l c z i u a : r l c g c r i 1 . ,c r i,r r c lr l i r s s r r r c r l i :-r z . i r r r c l c , r c v i 5 l c l c; i 1 l ' s t r r r i l c r l c r a t l i ' - s r u r ri r r r r r r r l i r tt lc c c l c c t o r a l i l . D a c i l o a l i l c r r i i v o r c i t i v r c o c l a t : ic l c s p r e ltropugarrtla cirrrrpanic s a l r \ / o r a s c r r l t ad i s c r r r s r r rp i o l i t i c c , a t u n c i a c e s t ae s t c n r o l n c n r u l . rI ) a r c i i t i l u p i l i i c r r r - ri:n r c a l i t a t e ? i n t J i s r r i c t uIl l r i c , i n t r l t i r r r c l cl 2 t , i l c i r l c c i r r r P a r r i c i , 5 4 % rli'trc srrbicr.li a s c r r l r r r s cc * ic l rlirrtrc r : c l cc i n c ic r r r i s i u np P r r t i nr r r r a i o l i t i c ci r n l ) r ) r t i l n ttc lilirzatc lrr r i t r l i rc l r i a ri l r z i l c l c r ) r c l . c r g i i t o r r ric 'tcrvirrlrr i , s r ? ; c i r i s c r rc i cl Prrlirr . r c l a f u r cc l c c ( ' r i r l r r irlldartil r r z . i a r r r l rp r ir c f t , r i r t 1 l c l l r i r r r r ltl l r g i l r i l irtr z({)it t:irrscrit l :cl llrrlir rrrr irrtit:rlclcct'*rl irtr-r., rcvistir. Accstc Irtcrrrr si r r n ti r r r p ' r t i , , r t c . , p u n c tu l c r r l n i r l r n t a l c r r r r l l a r i c i , i, l l rs l i . i r _ g i t u l l r r ' i i o c t ( ) ' ) l ) r i c ,c a l r rj u r r i l t a t c < J i ' 1 l . 1 l u l u ; i cr g ' r l r a i r r t i c ' l c l c cfc 1rclrrir'a Pagi.ir a't.iirrcror sarrtriscursurire clccr<lrale are carrcrida;il<rr, iar apr'xinra tiv 7s% ign'ratr nrateriarclcrcti:rit<-rarc la car.panic prrlllicirrc i u r c v i s t c .P e s c u r t ,' , s c s r ) u n c c i i f r r xul tic r)oatc r r a t c r i i r l1 l ' l i t i c i - i r c r l l l c S i t a c c 5 t i ' a r n c r r i , lla clrirrr 1lc clilrrP.tri'iI.

so vc(lc sau

Concerrtrnrerr exptrnerii 1rr I ) a r u c c s t ci n t c r l l r c t r i r i l ) u t e at r c c c c u v e d c r c a u n l u c r t t c s c n p i a l . I ) c ; i l r r n r r i t t t c ( l i n t r c s u b i c c g in u a u u r m d r i t n i c i a s u r s t ra i l u m e , lx)atc cri topi sau aproape topi au fbst expugi uttor surse.Cu alte crrvirrtc, lroatc cil rxtnrcnii s-au sQtccializal intr-un anunrit till tle c x l ) n n c r c : t t r r i ii r r rr ; i t i t ,r l a r n t r a u i r s c r t l t artr i n r i c , i a r a l g i ia t t a s c t t l t a t , <lrrrlrlrrl stl citcrscil. $i, rrstl'cl, c posibil ca ficcarc irrdivid sil li fost c x l ) l I s c a n r p a r r i ciin t r - u n a n u n r i t f c l , l)c firllt, atlcvilnrleste cxact pc dos.Cu o remarcabildconstang:i, r n a t c r i a l c l cp o l i t i c e c l i s t r i b u i t e i n c l i f c r i t cn r c d i i d e c o m u n i c a r ea u rrjtrrrsla trv/rt,tignrll dc alcgiltori potcn;iali.zCci carc au urnr{rit tirartc rrrultripropagirndl electoraldintr-unul din mediile de comunicarc arr unniirit in acelagitimp gi celelalte medii, iar cei care arl rtrnririt in nricii nriisrtril unul dintre cle le-au urmdrit in mici mdsurd g i p c c c l c l i r l t c .M a j o r i t a t c ao a m c n i l o r c a r e a u u r m d r i t d i s c u r s u r i p 0 l i t i c c P c s t c r r r c r l i cs - u r ts i t t t r r t l l c s t c r r r c r l i ca i i r r c c c i t c c p r i v c p t c 3.]). Aceca9irclagic cxl)uncrea la rnatcriirlulpolitic din ziarc ([;igLrra se men[inc q;ipentru ziare pi reviste, ca gi pentru radio pi reviste. $ i , i n v e r s ,o a n r e n i ic a r e a u u r m d r i t p u l i n u n s i n g u r c a n a l n r e d i a t i c t r r r r r i r i t p u g i n p i 1 l cc e l c l a l t e . lc-rrrr l,)xptrncrca politicl cstc,prin la clit'critclc medii de cornunicarc l r i l l l i l r c , o ( ) r ) c c n t r i l tiiu i acclagg i r u 1 l .c c l ) u t c n r s l ) u n c i n s t l c l e s p r e cxl)uncrcir lir lrccstc rrrcdii in rnon)cntc dit'critc alc canrpanicil l)orrtc r : i li n l l r i r r r c l c sc cxl)Lnr l t r n ir l c c a n r p u n i c l r l r i it x t r r r c n ii.a r i r r c r r r s u lr r l t i r r r c l o r s c p o s i b i l c a t o a t i ll u m e a c x p u n a l t i i ; e lurri astf'c[, sd rrrrrrilrcascli aproxinrativ acceapiclll)titatc de propagancli elect o r a l i l d c - a l L r n g u lc a m p a n i e ii n a n s a m b l u le i . D i n n o u , t r e b u i e s d spur)cnl cd nrr se intiirnpla aga.Din nou, un anumic grup de oameni a r r r r n i i r i ri n t c n s m a t c r i a l e l ec l e c t o r a l ed e - a l u n g u l i n t r e g i i c a m palrii, in tirnll cc rrrr alt grup le-a urnttlrit in rnicrl rrrilsurilin toat{ accrtstiipcri<xdil ( Iiigrrra 34).3 Irr corrcluzic, cx[)ul]crcilla comrrniqlrilepoliticc dc-a lungul canrpanici prczirlcngiirlc nu se distribuic in toat:lpopulagiape ansamblu,
a,

l7t) / tllnunisnu/ txttttlui l;igtrr.t .\.\: ()orttrrtii tiltr utr)t/in'.tt iu/tu.r rrn r'ana/ nr/irtlic trhliu liru/.rri

riTvittti I I7 I Radinul 5iPagtna gnlp de oamcni' l lrnririrea llt)tli llledill ill arclo,ti ci sc:cottccntrcllT.li illtr-tln anumit nlomcnt nrai degrab{ suflincnteazi tlc t:orrrttt'ticilrc n t t c ' i ( cc o l l l l ) l c c x l ) l l n c r c r ll : rr r n l r l t D ) c d i us a ui n t r - l l n r l t t t t o t t t c n r . ce ntai abtttrtrrcntaril accstcia. I)r0paganrlaelcctoritlii clitt cc in irllilrtttagi'ci alegdtori tlcrrt:i ntt arc (lrel)t cfect o bazit mai largirdc u n I l t t x l l r i l i i l l t c n s i n s p r e a c c c i l $ il ) a r t ca e l c c t o r a t t t l t l i '

tt/'tttrit;t'tt.ttri in ar,rea,ri ttri.sttt:ri ,ti tv.rlu/ tnnss ner/irt. ,\'ttttt ltrtlirti rt'i rrtr? ttttttritr.sr'inlt ls uilill diillt? dr ,ti putirt pe rrh'/aIc /e .ftnr Ziaro gi radro Urmdroscradioul Mult Pulin Reviste gi radio UrmArosc radioul Mult Pulin Ziare $i reviste UrmAresc ziarele Mult Putin

Cirre a unntirit Politicn ltriti ntttltc C l i n c r r r rf o s t o a l r l c n i i c a r e a r t c i t i t t i a t l a s c t l l t a tc e l c tlc cci n r a t c r i i i l ci t t t i r t t p u l c r t l r l l l t - t i c i lC c i - a d c o s c b i t l ) c i l c c f t i i l cilrc atl acordrtt1)tlIilli iltcnIie politicii? Distirrcgiaesen[ial'JdintreceicxrclttlttrtltliritllrtlllltglndallrlItx lirst ticri gi ceilalli rr fost gradtll tJe interes fagi tlc alcgcri' dscs11 caztrlclc frlli nrcnIiolrar in Capitoh.rlV i;i trcbtrie doar reamintit in l otllltti. , a p i c c i l r t l t i r i l i l l s l l l ) r iv c x P r r si n t c r r s c i -arr c c i i n t c r c s r r ls votll tttl \ ' ( ) r i r r ' r i c l r c l ) l ( ) n t e n tt l a t , . a n r c . i i c i t r c ; ; t i i r t t l c j a t : t t t t t tlccit cei citrc c i t i t r i a u a s c t l l t a tn l x i l n t l l t e ; ; t i r i t l e s p r c c r l l l ' l P a l r i c lln (lircctor nu $tiau incd ce vor ftlce.Cu alte cttvinte, gnlpul pc care clc camllanie cste cel nlai dornic s'i-l convingtl ccl al alegiltorilor sttsccPtitrilsrltlrrtllitcrlsc'i inclccigi- csrc clrillr grtrltttl ccl miri Ptrgitr propaganda.A;acutnprogramcleedttcagiotralctliftrz'atcllradirr d c j r rc t t a r r a g u n p r r t r l i ca l c i i t u i ti n m a r c P a r t c ( l i n c c i f a n l i l i a r i z a g i clcctoralii tinclc sit iltlllli'i srrlticctul resPcctiv,rot astfel proprtgantla ttrt pttblic cilrc s-il ltrltririt dcja' l t t r o l t r l ' i t l t c r c s t r l tltiir l t it l c i t l c g c r ir r r r r l i l r cs e 0 c r r P tc i r r c l r p i t O l Uc ca tttr itttlcX sin6ptic itl ttrttti ilttrcg vtiz.rrtca llccst:l firncgioncaZtl ttl cOnrltlcx rlc caractcristiciltersonale.c)itttlcni cci ntai illtcrcsllti cirrc: virstil in mai 1i nrli instirili, {irst lliirbalii cu 0 edrrcalie l>un.J, sc asociaz.il ;i t:tt cX1'ltttrcrcrt carrrcteristici ora5. Accstc lir klcrriiru ctrltrtrlrlc e x i l r t c l s r i l i rc g r p t t r r i c r \ r i l c l r l l i t i c c .I ; c t l o t t r c n t t l a r c l l l i t : a 1 i i cottsiss o l i c l e .o a n r c n i i m l l i i n s t n r i l i a u u n b l g t r j i n t c l c c t t t i t ln r a i ( l c i r r r l i i n s t i i r i t ii l t l ( ) c o n f t i i l l t i i t c l t g i o r l u i l > u r r Ie t l r r c a g i c i v i c r l gi atr convillgcrcrtt:t\trcbttic srisc tirltlscilscil ltOliticilnrai tlcz.voltrrtii

t - _ tl J r m / t r o s cr | l U l lt J n c n n ' | l modaa Si pulin po colAlalt

a=.,

(lrnriirosc fio rnrrlt lia pulin ambelo surse modia

Iiigtrra 34: ()anrcuii rrrrc unttrite.sritrlnrs ltrulurgrtnio elcclor,rt/ti iafr-un annnit nonnt a/ canltatiei titd sd o facri ,ri inlrurt rtft nont'tl tt//t:rior
propaganda Au urmArii din iuniepdn6 in august Mult Pulin propaganda Au urmArit din septembrie pand'in oclombrie Mult

Pulin

i n a r r t b e l np c r i o a d o d a t i m p

l7J

/ tlln tui.rnrn/ tvt/ulrti

riPrtrirt / l7.l lludioul5iprt.tgina A r r i n r l c p l i n i t c e l c c l o t l i m e < l i i l c c e a g i f u n c t r i cp e n t r t l c e l c d o r : d p;rrtitlcirllirtcirr cor)rl)ctilie? I)c scurt,ctlrc atl ftrst,conlparativ,rtllttl l l r i e ,i t r a r r t t l1 9 4 ( ) ? s ie rt clistrictrr r i l c r : c l o rr l o t r i lr n c d i i t l c c o n r t t t r i c i t r irr,rirrtc tlc a rrlspttncle dircct la accastilintrcbitrc, trcbtrie sei o scurtii l)rccii/,are metodologicd.Srl l)resuptlnem cd le-anr lircc:rrr r ri l i r t d i c cc t t r ci t t t l i ) s t s t t r s c l cc c l c r r l i t ic l ' i c i c c r r :r l i r c t : ts r r l r i c : c l i k s c l c l t r o c c d r t r ic it l c c i z i c il o r t l e v t l t . ( ) a s t l ' c l c n t c i r r i t r l l r r c r r l r t r cc l stc pcLicukrasd. l)ot cvalua subicclii in;igi inflrrcngclccxcrcitatc tlstlpra lor intr-o perioacldtnai nrare de timp? Orice declara;ie in lcgitura de,,tadio" sau de,,ziare" se poate cu irnllrcsiacii au fost,,influengagi" rcf'cri tor atit tlc bine la cartilnteade infornratie citit{ satt ascultatii nrcdiir rcsl)cctiv.O autoevllttitrc cir f i lrr itf /urtt/rtruthl t carralulLti l c l o rc l t c s t i r ) n a ttir t l a r s c r v i ,p r i t r u r n t a r c ,s c t t l > t t l t t i d i r c c t r is o l i c i t i r t ic t)()strtl. L)c accca, an1 pus la punct o nretodil cle investigare care se l>',r't,cit't.ir l)c uilnrltoirrca Presul)unere:cu cit cste mai concretd 9i c x p e r i c t r g e l t lc r are i-lttt r r r i r it l c t r r l i r r t irl c l a t a r c as t t b i c c t u l t t ia s [ l l ) r a cit ca sil fic atet cstc clc vcdcrc, ttrai ctt lnotlil-rcrrt llroltabil l)r.lnctul (bnrcntariile gencralese pot ret-e ri, in ntod erontlt,la canti;i vllidi. urnralrite, tirtcil infornrrrtiikrr ntt ll influen[a accstom.Il.elatrtrile c o r ) c r c t cs i c o n t c x t u a l i z a t e a l e u n o r e x p e r i c n t cs p e c i f i c et i n c l s i i s e dccisivc gi stl clinrinc corrtlx)lix:tlir.cr.c usul)ru cvcnir'r'rcntclor t a o s i t r g t t r iiir t t r c r r c r r t ic t u n t i t r r t i v r lD . c s i g u r i n u n c l ) t l t e u ra l t c l ) t 1c brrrc sri l'urniz.cz.c un adcvilrat indcx al influengclor. I)ar ptttcttr rlc ttrr sct folosi intrcbrlri care ne pcrnrit sil distingcnr intrc rils1'rtttts r r r i l cg c r r c r l l c q ; iv a g i , p e d e o p a r t e ,p i c c l e c o t r c r c t c ,p c d e a l t a . u n u i m e d i u c l ec o n r t t n i c a r e ril inflrtcnp rrtribtritd l ) r r c i lt l c s c o p c r i r rc ce trcccrn de Ia critc constirnt nlen[ionntAmai frccvcnt, Pc mzlstrril atunci plrtenr conclurilsprrnsurigcncrale la r{spunsuri particulare, cr'irrccstrncdiu chiar a exercitat o influengrlprepondcrentd gi z.iorrrr a influentei. c r i : r r na j r r n sr r s t f ' clla o b u n r l u n i t a t e d e m ' J s u r A liokrsirrdrrccstproccdcu gi accastil trnitatecle mlsttri\, carc t fost i n t l t r c r r t rc ro r r r p r r r i t t i v arrla d i o u l u ig i a z i i r r c l o irn c a l n p a n i ad i n 1 9 4 0 ? ( ilrirrr tiv t l r r l l i la l c g c r i ,l l c g i l t o r i l o rl i s - ac c r u t s i l n u n t c a s c i r )e l c t r ( ) s 1c i arc i-atl s r r r s c l ct l c r r n c l c a t t o b t i n u t c c l c n r a i r r t t l t e i r t f < l r n r a t ic

nral lnult (lc xccasrx. virstnicii crc(l ri ci uccst lucru; 1lcdc rrltl p u r t c : .t i r r c : r i i r r r r c r i t ' r r ns i, P r c < l c . s c l r i r cr l c t : c i c r r r ' P c r . r i n . u au o ( ) r r l l c n i l o rl c c s r c r n r r ir r 5 9 r c o n ; t i i n l i i p o l i t i c i ls o l i r l J . silrrlr)lrcascil ci p i l r i t c , c i t l i s p t r n i r r r lc l c r l q f ' c r t i l1 1 1 i i ; t i r i l c , r n i l i a l c s r n r r t c r i r r l c lt divcrsillcatzi clc:citcci dc la 1lrJ.sji,in sfir::ir,rr:rrlrirgii srlrr consrriin$i s ; lr r t ; r l r t o l cr l : r i r r r r r ci r r r l x r r t : r n 1 i l P r i r rt r : r t l i t i c llolitici< i l c r : i ltc r r r c i l c . listc lirttllctlc c J o i t t l t c t t ic i r t r cs c c x l ) r t nc c : lr r r l i r r r r r l c t erlrrrric : l r i ic l c c t . r a l c s u r r tc c i c a r cs - a ud c f i n i t c c i t r c i llctori: intcrcs, Prirr a d r l l t a r c a , n e i d c c i z i i ; i t r i s d t u r i s p e c i f i c ed e p e r s o n a l i t a t e . . r l)ar c c p u t c n r s p u n c d c s l l r ci n r P o r r a n [ a f l e c r i r u if a c t < l irn l l a r t e ? Analiza d i r c c t l l a r a t : I c i r u r r n r r r i r c ag r i r i l o r g r r l i t i c c a l c c i r r n p a n i c ia first tlctcrrninatii l l r P r i r r r r rrli r r t l t l c i r r t c r c s r rlli r l r r l c r r l c g c r i i,r r l r l d o i l c i r rirrd clc a(l()l)tarca r r l r c i c l c c i z i i r r c v ' t i ; i , i r r c c l c c l i r r r r r r r r r lr .lc cducatic,statut ccor1,'ric ai scx; cl'ar irrtr-. nrai micd rrr:isurri dc virrstipi dc rczidcngd. i n c ' n c l r r z i c ,l l o n c l e r c a r c l a t i ' i I a a c c s r ( ) lrr r c r t ( )c rv i i t l c n g i a z ,u ; in l i r P t i l n p . r t i r r r tp r i v i n r .c l xl)uncrcir l u < : o n r r r r r i c r i rP i l'c s i rrc liticc. a n t i n t i r n c r t r a n r c r r i ic u c c l r r l r i n r a r c g r a d c l c i n t c r c s r r r rl i r s t c c i 5i n ) a r s u s c c l ) r i b i l id c a s c d c c i d c d c v r c . r c g i d e a - p i n r e n I i n c h o t i r i i r c a p c t o t [ ) a r c u r s uc l a n r p a r r i c i(.- ] c c ac c d c s c ' p c r i n r u c u r n c s t c c : I . a n r c n i i c i l r c a u c i t i t ; i a t r a s c u l t a tc c l c n r a i n r u l t c m a t c r i a l cr l c carrrpanic i r u f r s t g i c c i n r r r ip u l i n s c n s i l l i l il a , r i c c i c l c cc l r c l c - i r rl i s c l ) i n l l r rV r o t r t l .i r r r r r i l s r r ri a l)tttilt n c r r r cs - i t i r r t c r r l i o n : l cta l ) r ( ) l ) i l gancla e l c c t o r a l ls d r n . c l i f l c ct r a s c r r'lr . r t u r i l o re , s t c c c l l r r a ip r o b a b i l c i l a c c a s r aa a j u n s , d c f a p t , l a c c i n r a i l)rri'srsccpribili clc a sc r l z . g i n c l i ,i a r n r r l r rc c i c a r c c r a r rp a s i b i l ic l c c o n v c r t i r c .

Carc cste c'.urriltrlrnediutio cel rnni inflrrcnt - radioul sau zi.arulp i r r r r l t i n r i ia n i , r a d i . u l s - a a l r r t r r i r z t i a r c l ' r , c r rr - r n rnc<li. clisti'ct rlc conrttnicarc. I ) o a t c c l i r r r rd o i r r s - a , , a l i i t r r r a t " c , i c l r i i r r ,i n r r n r r n r i t c s i t u a g i in , / u r t r/ o r u /r . i l r r c l o r s.c l ) ( x l t cs l ) u n co i r r cc i l r a < l i ' r r l 5 i - a r l j r r d c c a t o l x r r r cr l i r rs f c r l r l c i n t l u c n ; da z . i a r c k rir n p.litica arncricanii?

171 / .lltaai.rnu/ tvttuhi

I|',u/ioul si pttliiuatilnrint I 175 -,.NI-anr rizglnlit in funcgic1c cc itttrcitit irr /.irtrc."i^ llt.grttrr:rt/i ilrtlicintl a fosr clcscrisiin tcrnretri rotu:tvli, sclrinrbrlrii srrrsrr crrz.trri, motivlll schimlxrrii tlirrl legatc1c rrrr iurttnrit tttcdirt tJc contrtnicirre de ntiercttritn-a convittsc'i ex1'tcl'.1' Ata,ls - .,1I n cditorirrl din.latr/u.e ricnr..rpreleclinrelui in afaccrile externe ne estc indisllensabiLl." ('l'rcltrric srl rrpriltint lirptul c'J,dactlin clpittllrrl llrccctlctrt rre-illlt aici tre tlcttllilttl tlttllr dc tttr sttbCaantirlnUlrli, ()(:rrl)rtt tlc irrrsa||rblttl gnl[) cscntial - oarrreniicare s-au rilz.ginditin tirrtprll t:antllrtrtici.) intre melr[ittnile gencralePi celc collcretc [)acalollertim o distincgie dc vot' ttntlc dcsprc mccliilc care influengeaz{schirnlxtrcadcciziei sc sitrtcazat)arclc, resl)ectivradiorrl? rt fost tlisI)inlI irt ttltinta pcrioatli\ lt camllattici, itr prcsa scrisil p o l i t i c d e c i t l l r r r t l i o 'l ) c l i { i t c t o r r r l lrouibil mult nrli ntrrhntaterial trtttnaiclltre finrrltrlcittrtpitttici accesibilitiitiiestc ditrcil de mtrsttrat, [<ts[cottts-a putttt spltne cri nt'.tterialulllolitic diftrz'atla ra<litla rtitt i n c o t t s i < l c r i 1 l lc p t r r i r l r ic l r r l t i t a t i v c t t c c l t l i l z i r t r c tf.) l t c r il t r : \ 1 1 cl c r t ' l c v r t t t t rill ( ' c s l ( ) t ; l ilt l'tttrt'1it t))ct)titllilc la cclc lrlttil rlrcdi'.1 Iiurhrltri p r i v i n t l n t o t i v c l c s c l r i n r b d r i ii,n c t t r s t t lc c l r l r c k r t t i l t t r l i i t l c : -, lrr cc conclrl/.ic clc carnpanie - cclc mai activc luni clcct0rale [)utcn] ajtrngc? i . l t c r i . a t l , r r c s l t c c t i v t l tr r r 4 i . t r l a f . s t t t l c l t t i . t t a t t t l a t ' t t l t t t dirr rrtai ll'ccvcttt ca sttrsri frccvent ca sursligcrrt:m/i dc inflr-ren1I, ittqri o {ittr\, rolttl nlili ptlterl)ic al rrttliottlttitlcvirrc cvitlcrrt nttt.rt,/ri. collcrctc dc inlltrcrtlil rrtriltrririlor irr crtz.ltl n r c r l i a l l t l c X c r c i t i t tv r c o n c i r r Ct r t a s s a i n c o r r c l t t z i ei,n r r r i l s U r i i l t c l g i e i { c v o t ' . s i t t ta v o t t t l t t i r c : t l . r i t t l i o t l l s - i r ilflucrrgi\ xsl-tpra tlc it dOvcrlit rnrri cficiclrt tlccit z.iarclc.I)i{'crenlclc itrtre tnotlttl slstitre o calrtpattici1 llrcsrl9i, rcspectiv,llrirl intcrnrctlittl r"rtlitltrlrri i. 'rimttl riincl,itl ziarc a'rlrc . tlau, 'r.ltallil, scar'il clc acest ftr1tt. d l e t t r a t e r i i r lx r l i t i c t l c l a i n < : c p t t t r r;li l r i r l r i cl.titatc c6nsiclerrrIili irr tirrlll' 'r.ttril a . r l l a r r i c i ,c u ' . I i . c v r r r i a l i ir r . t r r l r i l c . l a s l . i r i i i t r rc ( : l l r ) lt t l l t p l t t t l a l c l l a r t i { c l 9 r ,a P a s i u n i l e .c a s i d c r r t l t g u r i l cr c c i p r o c e irt trcltii cititoatrat:tivitatca ele in presa scrisil,aU ajuns si-9i 1'riitrdl i l t c r i i r l P c o p e r i o a c l 'iir r t l c l t r r r g r r t a . rului carc cra expus aceluiagm

c o n ( l u s l r rr c s P c t ' t i v rlrr o t i i r i r c d c v o t . A 1 l < llii s - ac c n l t s i i i n t l i c c c i r r c sttrs'J s - r rt l o v c t l i t c e . r r r r i l ii r r r P o r t r r n lI :)ic n t n r c i . l ) c s i r i r r l i o r r5 li z,iitrclc s-rru s i t r r r rc t ill)'r r r c c c i l $ i s u r s c g ( n c r a l c c i r rlc infirrl)c 1>rz.itic n r a r c . r a r J i r l r l a f o s t n r c n t i o n a tc u 5 0 o / o m a i f r e c v e n tc a u n i c i i s r r r s i l d c i n f l u c n g i ic l c n r a r c i n r ; r o r r a n ; c ( l ; g r r r a3 5 ) . J r r n v i t a t e< l i n t r ec e r c r t r c l t l l l l l c t l l i ( ) l l r l tr : r d i r l t r l - a t tc o n s i r l c r r ls t ltrsrt l o r c c i rl n i t i i n r l l o r titrrtd tlc irrfirrrrlrrc ,r v g c 1 1 1 ir t .c c n r r n t r io t r c i r t r cr l i r r r r c <:cc i l r r cl r r nrcnli()rlai t r r i l i a lz . i i r r c l c l c - a r rc o r r s i t l c r i r ltr c P tc c l c r n a i i r n l l o r t a n t c . A s t l - c l ,r l c p l a s i i n d r r - n e c l c l a i n d i c a t i i l cc e l e m a i g e n c r a l c p r i v i n d i t r l l t t c r t t c l cl:a c e l c l r u i s p c c i f i c e , d c s c g l l c r i r l c r i r g l r r lr a r l i r t r r I t r i c s t c r c l i r t i v r r r r r i n f l r r c r r t< l c c i t t : c l i r l z i a r c l o r .A c c l r r i ; it i l r < l c t l i s t i n c r i c l l o u t c l i r r p l i c a tg i a l t r r i s c t t l c r l l t c .

Itudiotrl gi ziarrrl orl surse dc rnotivrrrc a sclrimhrir-ilor I ) c c i t c < , r ir r n s r r l r i c c1 t i-l tlcclrrnrt, irrtcrrlic tlc vrt tlilcriril < l cc c r r n t c r ) t i ( ) r ) i r t irn i i n t c r v i r r l a n t c r i o r ,a l i r s t i n t r c b a t d c s l l r c n r o t i v r i l s c h i r r r l r i i r ii n . r r n c l cc a z r r r is , rrrsa n o i i i n t c n g i i c r ai n t l i c a t i ij n t er n r c n r I"igtrra 35: itttelnti fiirul carc nterliu r/e rontuni.nrc i-a afutat .vi se fiokiru.tai, tlrgilorii uetlitnretu) rclrrliv tpl nrlioul 'l'ottrSi, riul strrtl innelnti r.rttya.ftxt ,,ceanai ,ri ziarr/e. rtttpor'lrtrtlri" .sursi, rudiou/ .se r/clrt,reapirhnSurse .ulile" Sursa ,cea mat impoftanE" Ziare Radio

_n
I

r:l L_l
( ) Tolalulde cazuri(interviul din noiembrie)

| 138%{

176 / ilutti.rntu/

uotrrltti

pagrna tiptititrt / 177 Rarlioul ,ci l XI I I, cotrlorttr Irnti rrtirrr rcz.t tltltelc ccrcctdrilorlx)astrcd irr Oapiroltr n tai sttllstan;ial t r l i l s t c o n t i r t t t l t t lp r o - r c p t l b l i c a l a l z i t t r c l r l r r;ilroru sli n t i l i r r a l g t i r i l o rr a d i o l b n i c ca , c c s tl t l c n l s t t g c r c a z . r l rlccit <:ontinttttt o i t t n c n i i a t t t c n d i n g ad c a c i i t t t a v c d c r i l c p o l i t i c c i r r c r lo r l r r t i i< : r \ i e aceste s i n r i l a r cc u a l c k r r . I a r s u b i e c t i i n o p t r ia t t f o s t c o n $ t i e n g d '.trr lirst intrcb'.r;i,h stiri;ittrl ltti octtxrllrric, tttttlc att Irrcrtrri:cintl cic l l nrai ttrttlt1lr<t1lrig r s i t , , i < l c it l c s p r c a l c g c r ic a r c s r lc t - r r c s p t t n d , dirltrl i l o r i r l c i " , r c l l t r b l i c a n ia i u m e n l i o n a t z i a r c l e ,i i t r c l c r n o c r i r g iria (F-igrrra 37). liigtrrrr 36 Ah1lilorii rrprlilimni uttttrinsr nai tnult zintvlt', inrrci r/t'ttt or.tzt / i rt tli oul, i r d ift r er t r/e niucI u/ erltu:rtli onn I

C i l n r p a n i r tl a r u r l i o ,1 l ct l c a k r i l ) i r r t c , i r f ( ) s tn l l r l t n ) a i s u l ) c r { l c i a l i in l r r t c r n i r ; ip l i s r r s l i r r t r ta l l r i i rc i i t r c l l n a l . l l r i r r r c l cl i r z . ct,l c v c r r i r r t p i t t a l t k r i l c i t r i i l t r Jc , atttpitttia l r r r u t l i oq l r s t i i i r ) t r - o n l r i s r l r i n l rrrlt n r i r ir r r a r c irr,,cvcrrirt'rcntc" r r t r r tr r r r r r r u g i tr ; r <c l l c i r r t c r c sA . ttttrci cirrrl sc tlif'rrz,cirz l c o n g r c s .i r s c t r l t : i t o r u l l ) ( ) : l lt) u. n ci l t t i c i P i rl,l r i r c t i c . l i t c c r c l l r r t t t i c l:) ( ) i l t c r c r r c I i o n rl r l r c r r t r r z . i i r s r nlr trill lr rl r t r l i c r r l r r li ) ,(]irtc i r r r r r o t< l l i r c c lt l r r x r r l ; ;ric f l r r . r r r l t c r r s i r r n i A l ocrc . la.p i r c r rs lr rc: l)crrcoc sl u s g i n r rd t c r r n t r ld i n r r c c a n d i c l a l i : i;i crr cliscrrrsu cstc rnri tcatral rlccit acclapt i l i s c u r st r r r n s c r i is n p r c s ad c d i r n i n c r t i i . $ i , i n u l t r c i l c a r l n t l , P r i r i ^ t c r n r c i l i r r lr a d i . r r l r r ia s c u l r i i t ' n r la r c s c r ) t i n l c n t l r l c lrx i r t i c i l l l l l c r s o n allr rc v c r r i n r c n t cs , c n t i n t c n tl ) c c r l r c f o a i r rt i p J r i t r in r r i - l p o i r t co l c r i . I ' o l i r i c r r l i l i r z r r t rlii r r i r r l i od c v i r r c c r r r n r r ir r r r r l t ir l rgurirrIi o i cxPcricrrliu t c t i v i l l ) c n t r u r r s c u l r r t oc r lccit l n z i r r r .I ' ) a r c p r c z i n t i ir r r r [ c l d e c o n t a c t ( l i r c c t c r l J l o l i t i c ar c l i r t a t i i p r o t l t g o n i 5 t ic i a n r p a n i c iI .l ) s t c p , r i n r r r n l a r cr , n i r ir P r o i r P c c l c< lr c l a j i c p c r s o r r a l i;l; i ,r l c c i , r r r t i c f i c i c n t i i .

I-Jn medir.r dc conrtrrricare pentru fiecure partid I n l 9 . i ( r ,i ; r i r r c i i n ) i u l ) r c g l l : r l r itn l ( ) . 1 ( )n , r a j ' r i t a t c r rz i a r c l o ri u n c r i c a r r cl - a u s l r r i j i r r i t p c c i r n d i d r r t r r lc p r r l r l i c a rlr (;i accst a ltrcpcdintric I u c r t rs - ai n t i n r P l l t i ; i i n S a n d r r s k y ) D . c a s c n ) c n c a i,n a r n b c l cc a r t r s c s l ) u n c c i i v o c c a l r r i l { o o s c v c l t ,c a r c , , s u n l c x t r i l o r l i n a r l a lrattii r u t d i o " i,- a l r c r r r r i s s i l c x p k r a t c z ca e c s tr r r c c l i rrrl c c o r r r r t n i c a ric ntr-rrrr n r o r l n r t r l (n r i r ic l l c i c r r td c : c i t I . a n t l o ns r r r \ r\ / i l l k i c . A s t f c l , s c l ) l l r cc i l l l c c i r r cP i r r t i r i d o r r r i n i r t , r i r r g c n c r a l , t r n L r l i n t r c c c l c r l o r r dr r r i j l o a c c d l c s c n t i a l ct l c c < l r r r r r r r i c a r c . ( ) c c a c c c s t c p c r f c c t a < l c v i i r u tl . )rin nroclrrl dc cxpunerc, prin i d c o l . g i a c o n r r r n r lP , r i r ri r r c r c r l c r c a a c o r d a t i im c r l i r r l u i r c s p c c t i v i ; i p r i n t i P r r l t l c i n l l r r c r r ; r ir , c P r r b l i c r r r riirir rP r c f ' c r i rz t . i l r c l c ,i r r rt l c r r r o c r a t " ia i u a l c s r a t l i o u l .L ) i n t r c o i r r r r c n ic i rrlcela;i nivcl dc cducagic, r c P r t l l l i c a r r ic i i t c s c z . i a r c l cn r r r i n r r r l r r l c c i i t d c n r o c r a g i i i ,a r a c c $ t i a a s c u l t i lr a t l i o u l m a i n r u l r t l c c i i t r c p u t r l i c a n i i( F - i g u r a3 ( r ) . l ) a c i l n e
? ,,,.. .^

(122)

r'cfiublicatii liigtrra 37: Inrflerutt le niaclul lor erlucaliota/, r.o tt.r i r/r: rvi r,ion le, iat' dru ocrn 1i i t adi oul, rvla tiu ntdi ('otfotiltecupr olniih lor irlci
CU LICEU SAUMAIMULT REPUT}LICANI Ziarele Radioul DEMOCRATI ZiareleRadioul FARALICEU REPUBLICANI ZiareleRadioul DEMOCRATI Ziarele Radioul

--]
38%

r:i-l
|

t-_l

6)

_t

g,n
(76)

rlo'"1 l22r"l I
(67)

tl

L_ t__J

lTll

/ rllutni-stttrt/ t'otului

Ralioul ,ri ptttim

riptitittt

I l'it)

ec e s t r rfi a p t ?D i n r ) o u ,l A l l t t t c r r rs l ) u l l c ( l c s l ) r ci r r r p l i c a t i i la s fi i r p i t r r l u i o c t o r r r l r r i cs , L r b i c c t iiir u f o s ri n t r c l l a t i ( ' i r r e c r c ( l c i c r i, , a u l i ) s i tn t i l i r l l ) r ( l i t l ) c rlc atlc:vil( r r n l i i n r l l a r l i r r l c) 5 t i r i l c c l i r rz i r r r cs i r r r c c l c r l c l r rr i r t l i o l " I ) i r t n o t r ,p i r r ( i z r l na i iu l r t r i l l r r i t , , i r r r p i r r t i a l i t r r t c : r " g i , , v c r i r l i c i r r r t c aa c c l r r i c a n l l r n c r l i ac a r c a p r e : / . c n t aitd c i s i m i l a r e " c t t r r l c l o r ( l i i g rr r a 3 i t ) . S - a P r r r r l u s i l r , i t t crlr n t r u r r s l ' c < r lcla valorilc ll(: I ir vlrlotr rclr rlc lrrlcvlir. l)llrtiz.il A c c i t s t r it c r r d i r t t l l t l b s t n l i l i r c l c v r r r r t irn l cirz.rr slr r l r i c c t i l oc r u rrrr g r u d n r i r i i n r r l t c l c c d u c a t i c . I i i r r r rl o s t r r r r i s c n s i l t i l i l i r l t a r t i z a n : r t r r I n r c t l i a ; i n u i r r ra v l r t i n c r c ( l c r ci n v c r i r l i c i t a t c a srrrsc, i , r i v a l c "d c i r t l i r r n r a r c(.j c i l r r a i l ) r r I i ne ( l u c r r lu i r r l i r s r$ i n r a i p r r g i n c l P i r l l i l is i i tlctcctcz.c cirrrrctcrlr l g i , i r l r r r r r s s n r c t l i i r r l c a c c c a ,r r r r r1 i >rrtin l)artiziur i r r c l i n i r ; is i i l c r . l c s c o n s i t l c r c . i n s f i i r l i t , i l r f l r r c n t i rc c l o r < l o u i im e d i a a f o s t d i f c r i t i i i n c a z . u l c c l o r d o r r i i p a r t i ( l e( l l i g u r a 3 ( l ) .O a r n c n i i c a r ep i - a us c h i r n b a ti n t e n ar tr lncnli.nlrt ntai frccvcrrt l i i l c r l c v ' t i n f i t r , ' i r r c i rr c g r r r l r l i c a n i l o z i i t r c l c c i r s r r r s ;r' rr r r o t i v i i r i u i ccstcr s c l r i r r r l l i r ii,n t i r r r pc c r l c r r r o c r a t i i l r r rr r r c n tl o n i l t l l i l i l ' r c c v c n tr a t l i o t r ( l t i n i n r l c o n t t l o a rr l c n t e r r t i u n i l c n l i l i c ( i n c r c t cl ) c c a r c l t c l ) u t c t l r l ) i l z a ) .

()c

lrigtrra 39..Oarrrcrtiicaft s-ou rizgindit in frnoan'o tvpuliliuttrilor nrctrliottcoztlilai de-t,ca tif d( influenld, ziarrle, ior tei ftIt( .r-(tttiur/rrfttat critrv r/t'nonnli, tadioa/
SCHIMBARE iru oINECTIN REPUBLICANA SCHIMBARE

DEMocRATA iN ornecTtR
Zlarole Radioul

r-l

t-l
(63)

fll

lso?"1

in caroziarul cazttrilor numerul barei indicA indllirnea ca surseale schimbArii au tostmenlionate sau radioul

l"igrrrrr .\8: litltult/ianii ttr tort.tir/,rttlrti xittrt,/rrru fosl rt,/trtit,rttrti ohirrtit,t: (rttti aproltiak'r/r ar/r"vtr) rlr:it rur/iort/, iar rlrtttooulii (tu (..t(z.ttt /a /t/ r/e.tlttcrurlio, ttre.rlhtou fiitr/ rlirt trott rtrthlti/ irtrliJi'rcrrtrk nicdu/ ulurtt/iottrr/
CU LICEU SAU MAI MULT REPUBLICANI Ziarele Ff adioul I]EMOCRATI Ziarele Radiout

P e s c u r t , < 1 e c ir,c p u b l i c a n i i a u l l r c f c r a t z . i a r c l ei,i t r r l c t t t o c r : t t i i , ittlti n)llrc .,1)t()r l c l i o u l . [ i i c c r t r e t a l l i l r d s - a c x p L t si r t t r - o t t l l l s t t r r t pc placttlci. I avtlt llllt ltriului" mecliu clecomunicarc, l-a gilsit mai tle cl' multd incredere in el si a fost mai int'lttcrttatri -atr r a t l i o l 0 l r i c ci,n a n s r t l t t t l l t ti . in ciuda faptului cii nraterialele p a t l c s c L tc i ,a t l i o u l i - a i r t f l t r c p l l l tc c l t r l a i f t r v o r i z . alt) c r c l ) l t l ) l i ( : a t r r o a n t c t i i i n b c n c l i c i t r l l ) a r t i d t r l u i [ ) c r t t o c r a t .t l r t c l c d i r r t r c t t t r r t i t ' c i ic ; t i r i r r r r s l t r ) t c l a r c . ( l i r r d c o n r e n t a t o r i id e r a t l i o i ; i p r e z , c t r t a t o rd ftrst citu;i <Jcciltre subiccli, ntt a fost ltet pcltrtl cttrisittnilc krr cxtcLllc clcsprelxrlitica internd,cet pcl'ltru rclatiirileastll)rilitfitccril<tr r, l(]cstc c i r c t t t t t s t r t t t l c lc [ ) r r t c ' f i i r l t l lii l)cltru ;tirilc dcsltrc rilz.lxli. lrtrrl,tlc pilcll, 9 tiiprirricrtrc fil[)te au first ip avantajll denrocragi[or. tlnci enrisitllti:.,RtxrseS-ahotdrat Silvoteze ctt (lemocratiitlilr catrz.a vclt cgnoa$tc situatia din liurqpa lttai tlinc ca oricittc. lln tuttl irttr-un buletitt rle Stii cri tlirler Si llusso/irri uor trt rl.rri pintld. [)rrcii-i cii c irt avantajtrlIrr, apttcii-l v6i v()til l)c llgrlscvclt. a5a,inse.drntril c [ r i a rl i n u n l a i c a s d d a t l o p a l m t l d i c t i t t o r i l o r . " D i s c u r s u r i l e r a d i o l i r n i c ea l e c a n { i d i r g i f t r irp l i i ; i a r t l i r s t t g t i r t '.lLl llll lt'rc'llllotrrlt derrtocrr;ilor.1ir1i cei trci strlliccli c'Jfc flrvoarc'.t

FAR/\LICEU
REPUBLICANI ZiareleRadioul DEMOCRATI ZiareleRadioul

31"/"

L\\)

f ,llt, ttttvuu/

trtltr/tti

Ralioul si prtl4tnarifatin

/ llll

rliscrrrs i u schilnl)arca l x ) l i t i c c l c - i r l r r i I t o o s c v c l ti n l c g i i t r r r ic intcnt i c i c l c \ / ( ) t r i - A ui r r c l r c p t a ts P r c r l c r r r . c r r l t i .L a t c l , t o i i c c i l)irtru s r r b i c c l ic r r r cs - i l r rr c l ' c r i ta t i t h c l i s c r r r s u r i llc r r i l . ( o o s c v c l rc ,iit si lir c c l c i r l c l u i \ \ ' i l l k i c i r u f i r s t c r n v i r r g is r i - iv o t c z . c P e r J c n r o c r a t ii,a r r l i r r t r c c c i , P t s r r l r i c c ; ic l l r c a u r n c n g i o n a td o a r t l i s c r r r s u r i l e lrri \ \ / i l l k i c , l ) r r t f ls r - i i l rl r o t l r i t s i l - lv o t c z . c illtcr:rrvirrts, 1 l cl l o o s c v c l t .( - l r r r l i s c t r r s r r r illrcr i \ v r l l l < i c r r ur r c l i o r r l c t r rr r r rl l t r r r r c r r r rirrg l r p o t r i v ilrr r r , tlc5i crrrrrt , c r , r c r i c ,r n c r r i t c . s i i -rl r j r r t c . I r r r r lt,l c p i l c l l , r r n t i n i i r c a r c , r l r r l l : i c c : r o s t : i l a ti n t r c c c l c c l o u r ip a r t i d c , s - a h o t r i r i i ti n I l n a l , i n oct<rrrrlrric, l)cntnl l{<.roscvclt: ,,tlrt arcuhrtl utttle rli.rcurcui rle-a/e/ui llti//lir,ri nu-t,i pkue tilttr/ [...1.'lirr ce ftrcc cstc sir-l contlanrrrepe l ' ( . ' s c v c l t . N r r s l l r r n c n i r r r i cr l c s p r c c r r r n v a l a c c c c c a c c p r , r r r i t c a c l l r l l . I i r r l ( . , s c v c l t r r - i rz . i sn i c i . t l r r t i in i r r r i cr : l u c l c s l l r cc 1 . , , I)c dc alt{ lrlrtc,discursurilc n s t a r n i ta d v c r s i Prci;ctlintclrr iu iu.r t a t c l a v r c u n t r l d i l r r r cs u b i c c g i i n d c c i i ; i .l t c a c p i l t i p i c i l c s t c i l u s t r a t d d c c a z . t ru l r r c i f b n r c ii n v i r s t i l ,c a r c a f u s r i n r r e c i s : i Pinli in rrlrinrclc zilc rrlc r::UrrPrrrrici: rtut tutzi/ r/i.tr.rrrsrr/ ,,()iul rh,h Iftihu/r/1t/tirt rt/ prr,,rtrlittt'lui lloo'ndt, aru dccis cri \villtiic nr.r..lrcdcsrtrli.l cxl)cricn[rI ca sil lic Prcpcdi'tc. Ntr;;tic dcstulc dcsllreriizb'i." Iar l{'osevclt a a v r t t f r r r r a in r r r k c l c c i g t i g a tt - r rd i e c i i r c o r i s u b i c c ; i i i - a u a s c u k a tp e a n r i r r d o ic i r n c l i r l a p . c P i l d ; i ,i a t du n t i n i i r ; ii i l r r f i i c u t ( )c o n r P a r i r I i c D c i t r c s - n c l c c i s ' i r rl l n a l s l - i v o t c z c /ur 1lc dcrrrocrai:,,Di.rattsrti/e ll:i//I'fu ,ti a/r /ui lloosez'ch th .situ/trili .rcara tn-au /,icut .tri tnrJ /tr.tlrirzi.rr /)(,t/tu lloo.rn'clr.Arr lirst Prinrclc tliscrrrsrrril)c carc lc-arrr auzit. W i l l k i c r r u ; t i c s i i l i r u i u r r t l i s c r r r sa , t r r c ip i rca ntult.,, A s t l c l , s t i l r r lr a d i . f , ' i c . , [ r r . r " a l l r r i l { ' , s c v c l t , c a g i c c l ,,slab,, al ltri willt<ic. srrlriccrc a t l c s c at l i s c u r a t ci n c u r s r r lc a l r r P a r i c i ,a u avut contril)rrtia lor.sii nc arrrintirD c:t rrrajontatca cclor cilrc s-arl ritz.ginclitatr lirst tkrar activatri clc ccca cc au auzit la rldi', nu cor.r'liltrri;i, vcrtiti. Ascn'rcncc a x p c r i c n f c c x p l i c i l t l c c c r a d i o r r la l o s t , rr c o r r s i c l c n r tl,r r i n c o n r p a r a l i cc r t . t . i i t r c l cu r r r c r l i r rr r r a i [ n , o r a l _ r i l dctttocrrrt.ilor.

Ilcvista - rncrliu spcci';rlizat de cornrrnicare gi lunarc, llcvcnind Ia prrblicagiile sdptzlmlinale dcsc<,lpcrim o alt{ sittragic. prcziden;iaLl Campania reprezintipentrurcvistele amerijurul oAnc un cvenirnent vor planificate clemareinteres, in c'.irtria fi gi cstcvakrrilrcat rtrticolc ltrnitlc z,ilc, ca ittrlrc. I)rrpilcrrnt ;i st Lisc vilzut;i irr r:rrllitolrrl rrnr prcccdcnt, cle-a hrngrrl cartrpanici rcvistclc rlc rrrirs:l arrptrlllicat o ntrrljimc dc dez.batcri dcsllrctcmclc alcgcrilor;;i rrrai alcsdcspre personalittltile candidagilor. f)osilrilitatca ca o revisti s'.Iinfluentezedeciziade vot cstc linritatrt clela lruninceput, clincauza numilrului relativrnicde cititori.Ala cur)r :lntindiclt in notaI a acestui capitol, nuntaiintrc 1.5 25% clirrtrc subiccgii nogtri au citit articolc din revistcdcsprc si alcgeri, indiferent dc momentul campaniei. [)ar artdienga reclusil a revistelor esteoarecllrn contpensattl dc car:rctcristicilc ci. Drrp{ cunt am vilzr.rt V, in fiecarc in Caltitolrrl grttpsrlcial cxisti o rrrinc'ritate clcounrcni activi carcarrposilxrlitic, lrilrtatca dc a influcnga clccizia concctilgcnilorlidcrii de ollinie. Printretrdsiiturile careii diferentiazd se aflApi aceea cil au citir nrai gi au ascultat mult desprecampanie mai nrulteptiri politice.Astfcl dc rlifcrelr;c intrc lideriicleopinicpi restul sunr gi nrai oamenilor in ccca privcgte cc lectura rcvistclrrr. inclicele cxltuDin l)ronurltratc ncrii1.rc r:arc l-rurr construit rcz.ultil ollirric c{ lidcnrlclc nrcdirr rrrnrrl(lc clouil uproxinrrltiv rcStc ori lnai mult <lcciit obigntrit cetlgeanrrl pi nrdioLrl. ziarclc Cir dcsprelcctura revistcklr, accstralx)rt cstcdc
r l l ) r ( ) a l ) c, 1 l a l .

I ) r r n c t r r lc r r l r n i n a n ta l i n f l u e n r e i c x e r c i t a r e c l c r e v i s t c a l i r s r atirrs rclativ <lcvrcnre.in accl mornclltr in ziarc i;i la radio apilrcau p r r t i n e m a t c r i a l ed e c a m p a n i e ,p e n t r u c d n i c i l ' l u s e i n t i n r p l a n r a r e I r r c n r ;r c v i s t c l e a u u n r p l u t a c e s tg < l lc u a r t i c o l e, , n e c l a t a l l i l e "c ,unl ar fl trcrccrilcirr rcvistil alc caricrelclr jilor. corrrbatan C-clentai rrrrrltc nrcu[i<ln:irialc rcvistclor ca sursc carc au ol'crit rnorivc de schinrl r i t r c a l t i t u c l i n i i c l e c t o r a l ca u f o s t i n r c g i s t r a t c i n l l r i n r i rj u n r i l t a t c r r c a n r p a n i c i .I i r r r c v i s t c l e a u f o s t , l l r o l t a b i l ,i ; i m a i i l n p o r t a n t c s p r c

18.2 cottt/tri I tllrenri.suul s fi r ; ; i t r r lp r i r r r r i v c r i ii,r r p c r i o a r l rd r i n a i n t c l c o n v c n t i i l o r ,a t t r n c ic i n d i n c : l n t r i r r c c p t r s c r ni r r t c n ' i r t r i l c .I ) r r r , o d a t A c c c a n r p i r n i a a atins , l cl a r r r i j l o c r r l g sip r es f i r ; i t u l h r i o c t o n t l t r i er,c v i s l ) u n c t u lc u l r ) l i n a n t1 t c l c a u i n t r i r ti n t r - u n c o r rr l c u n t b r 2 il,i i s l n t l l o c u l z i a r c l o r 9iradioului. [ ) o t r r i t c n t l i r r l c r n l i i l r r l ' r o r t a l r ttc l c f i n e s cr o l r r l l l o l i t i c a l r c v i s (2) au t c l r l r :( l ) i r c c s t c a s c o c u p r i ,i n r n i r r c , dourdc pcrsorrrrlitdg ri 6 r n t r i s t t l r i c t : tO . ; r p i t o l t tll) r c c e r t l t i t r r t t l ts p l l i t r l ) c r r t r uc x l ) l u r c r c iu t l c r r t a a r i i t a ti r r c c n r i l s r r r :rIc v i s t c l c a t r l ) u s a c c c n t u l p c p c r s o n r r l i t i g i l c c i r n c l i r l a g i l oir , spccial l)c cca a lui Willkie. Acest acccnt a n r c i c ; ; i tp i t l i n n r c n t i o r l i l r c i r l c v i s t c l o ri n l c g i t r r r t lc u n r o t i v c l c s c l r i m l l r i r i i i r r t c r r t i c it l c v o t . ( l c l r r r a r a r l c s c aa , u f o s t c i t a t c t : aa r g n m c n t c trraitlcgrirlrtu i a r a c t c r u lc i t n d i d a t u l t t ir c p t r b l i c a n ,c a r i c r ao r i u n a l t asl)cct cc t.inea<lc pcrsonalitatcasir, iar nu programtrl politic prop r i u - z i s . A s t f c l d c n r i - r r t r r ri r i u f o s t f r e c v c n t c :, , A m c i t i t p o v e s t e a victii lrri \\/illkic in ,\rr/urr/a)' [t:miag Post... Anr citit despre via;a lui Wif lliic in'[he I,'anu.lourtt,tl..." i i r r t p , i r t t n o d r t l t l c c i t a r ea s u r s c l ( l r i n a c c l l r pt s c h i r r r b i i r ie i x i s t r l. u n c l c l t r c r t t r ic a r c s r t g c r c a z .c : ii i r c v i s t a e s t e m a i a p t d d c a o f e r i ' a n i t l i z ca s u l ) r i lu n u i s t t b i c c t ,i r . rc o r n p a r a t i e c u z i a r c l es a u r a d i o u l . l r , s t c ,i n a c c l i r t rtii n r p , n r a i p u l i r ) l c g a t { t l c e v e n i m e n t c l e c o t i d i e n c t l c c i t z . i r r n ts l i a r c l i r r l i s g r o z , i ;r ic r r a in r t r l tt i r n l l p c n t r t r a < l c z . v o l tu an sttbicct rlccit corncntalonrl politic clc ltr rtrr post tlc radio, carc i n c c i r r c l is i i l r c r r p c r cr u ; r i n r t r l t c s r r l l i c c t ci r r t r - o s i n g r r r i lc r r r i s i r r r r c . N r t a v c l r rr r i c io t k r v a t l l t l c f i r r i r i v iiin a e c s t s c n s ,d a r a r rc x i s t a tt r n c o r i , c o r r s t r ci,r r r r r n r i ta irr irrtcrvirrriln c l r r z ,c i i; r r cn c i n d r c p r l i l c s c s dc r e clcnr ltccst ltrcrtt.Irrtll.clc pikli, o l'crnciecirrcse hotJrisc sil-i voteze p c r c l l t r l r l i c a n i r r i u l r i c , c r c z . i r r tc l ti va fi dcsemnat Dcwey': ,,Dirr cc-arlr citit. inri lrlrrccDcrvcy i-a e/iminatpe gatgskri etc. Am citit rfrr articol in I'Ie tltteriuut rlcslrre aiato $i originea lui f)ewey qi tlcsJrrc acliuilrtlca Iu i itttpo|tita crini mlinilii din Neu' Y<lrk."
l l t l r n r r n t lI ) c r v c \ ' ( l 1 l \ Z - 1 9 7 1 o ) ,r u l x r l r t i c rcpulrlic:rn in ; 19.10 a c a r r t l i d ap t cntrttttorrrirr:tlizir r crr;r r r r sp i rr c z . i r l c n l i r rrlr:lt(;c r i o r in n , d c t i n r r tf u n c j i a t l c g r r v c r r n t o r I I S t a t r r l rN r ic * ' ) ' o r k ( | ( ) . f . 1 - I 9 5 . 5 ) , i a r n1 - fa c a n d i d : . r t l a p r e g e I i9 d i r r l i c i n r l r o t r i v ilrt r r l l r x r t c v c l t( n . r c d . ) . ''l'frorrns

l Rar/ionl 5i Tadnt tiTrttit'i I lfi (]asttrsiitlcirt{.lttc.tllii.rcviStxsllccializ,atll.clcstitlittiillIltlil)[|l)l|(] cll rovistrl r:rtotictttitrc (:u ttn c,il)ll) sllccific tlc intcrcs' a rivaliz'irt gc|lcrillI,dcIrrasil.(]eatlint|rn.raacol)crtitrnllrrlllictlcc.ttcr'ltrtrt (Jar este mli lluf in c{icicnt'i itr a schirrtlla nrai marc clccit 1>rtma, ilttl important' tiirrel ac(:cl)tiltii oPilliltc. Rcvtsrrt spccielizat'J are tln (lc t r t l c i c a t l T . cs a t r t l t l l t t t i g r u l t rlc citit<lr cil llurtdtor rle cuviint nl ctl trticttl{c:vistrt ( ] l l r c c l c s t c | i r ; r r t ci r t t c r c s a t 9 i c t t c a r c s c i t | c n t i I r c r l . t i r ttltllr()r in ttccla$i rrP 1i' irr t i l r c ! { c l l c r r t l i l i r r c c : r r c i ls l i s c t t c l r c s c z c r c t l t t s i t< l c i r a t i r t g c o t i t l l i l P r c c i s i i ' t . o r r s c c i l r l l i .a r c t ) c l r p t r c i t a t c n ] a i consi(lcnttc tlc ollicci prrlllicrrtii in llltrs, rcvistclc clc ltccst tip sunt crc(litiltc otl in tirnp ce revistclc sPcciirliz.atesrrnt tlc .i'crtisr.rc't,

Ftnn Jourtrrtltfirstrttctt,.'riozitatc'tn tlistrictulIirie' in 194(l"l/te ti<lnaticainfluerrgtrconcret,Jasclrimllilriit|eiltten!iclafe|dc dc tiraj' iar prrbliin pofidamarii clifcrcngc frecventca 1i collier'.r. frecvcttt -IirrvttscnrJ, la rindulei, a fostmenlionat{la fel de catialtri F'uetingPo'cl' ca si l,ifi s'.u,lalutrloy
Accstcalrittll.l|L.rlttlintagirtcgctlcralliils\ll)rarrrlrtlttijttt.irtrlc in cclc cc rtrtltcltzr\. r'ttltl altaltzl n*rss nrcrlia i. r:anrlta'ia tlin 194(). c()ntactelc dirccte dintre oarrleni'

i n c u r s u l a c c s t u is t u d i u a r n g i i s i t n u n r e r o a s c tlovczi alc irlltrrlrri crl oaurcnii v()tcirz.r lir) ,, grup". in n."rt cirllitolvonl ilnalizllinrllortirrrla accstr-ri I tt i clcctorirl. aspcctal coml)ortrunentrt Dulrd cum igi amintcptecititorul, ccva rnai nrult cle jurndtatc clintrc alcgrltorii dirr dist r i c t r r lI i r i c a u l i r s t r c p u l r l i c a n i .A c c s t l r r c r r r a lirst valabil atet I)cntnl illtrcirga Poprulagic a districtulrri,cdt pi pcntru diverscle eqarrtioanc de cite 600 de oameni incluse in studiul nostru. Dacri,de exenrplu, anr fi luat ntrnrelc ficcllrci rl sr.rtill)crsoilnc tlintr-o listil alftrbcticii a tutur<lr locr-ritorilor clistricttrlrri,arn fi d c s c o p c r i t ,r l i n n o r r , c d 1 l u t r i nr n i l i n r u l t d c j u r r ) a l t i l t c r i t t tr c p t t l l l i c a n i . I)ar sI l)rcsul)uncl)t cil anr fi proccrlut rrltfcl,ci ant fi alcs dottlzcci clc rcptrblicarrilrt intinrlllarc li i-anr fi ptrs srl-i nttnrcascti pe t o t i p r i e t c n i i , r , c c i n i iq i c o l c g i i d e t r r r r n c l p e cirregi i-lr fi putut'.tnrinti. l)aci'i,irpoi, i-lrrrrti i r t t r c b i r t1 t ct o l i o a r n e n i ii r c l t t r r i r1 l il cl i s t an < l i r s tril cu cinc v()r vota, l)r()l)or[iadc rcllrrblicarri a r f i f o s t c o n s i t l c r a b it l n a i r r r a r c( l c c i t l ) c r l t r t t ansamblul districtuh.ri. .5i, invcrs, rlacil anr fi

( : / \ l ' l ' l( ) 1 . l(l , N V

()rrro;lcrritrrtca lxrlitictl n grtrptrrilor sociale

l3'(t / .llu,trirnul ut/tt/tti ril c :t l c r t t o t i r r t tli l c - r t n t f i c c t t t t i r t c c l l t t t c t t l t n n l u n r ' t rc l c t l o t t i i z . c c r r t t r r r c l; cr p t o p i i r l i l ok r r r t l i r rt l i l c r i t cs l L ' r c t l c v i r t t r il,t t t tl i < l c s t : o p c r i t o l r r o l l o r t i cc o r r s i < l c r a l l r i ln i l i r c ( l u s i it l c r c p t t l l l i c r r n p i c a c c a s t i li i s t i i c l c c i t l i r r r i v c l u Ii n t r c g \ r h r it l i s t r i c t . A c c s t l t t c r t r r c p r c z . i n t i i< - r a l t i l f o r n r r r l a r ca a f i r n r a g i c il ) ( ) a s t r c o c x p c r i c n l r td c g r u [ ) . l l o t r i r . ' ic t l r c i u v o t t t l c s t c , i r r n r o r lc s c n l i i r l , ( ) r r r r r c r r(i'ii u c n r u n c c : i ct,r i i c s c s l r t r i p i l ) c t r c ct i r r r p r riln r l l r c t t r l il r r r a c c i l t l it ; r t n t l i d a l i . f r l n s c l ) l i t r is r iv ( ) t c z . c S c l l o t o l ' c r i r l o t t r it i l l r r r i d c p r o l l c l l c r r t r u l l ( ' c i l s t {l f i r r r r i t g i c I .) c t r r < l i i r o r n o g c n i t a t c r p r o l i t i c i i g n rt l c o p r r r t c ,l ) r . r t c n s t l i r c c t a u r ) ( ) r r parolriilc, r : l r r l l r r r i ls cp r r r t i v c , l l t t r i p r c c t t n ro r g r t r r i z r r l i i l 'cr l t c r r r c , p i s r n t g r r r p r r r i l ' i r r r r i l i r r s i r r r i l arc .c rlc r l l c i r r s t i t t r l i o n r r l i z r r t c l) l)rcuunl ( ) a r r r c r r i i c i r irrcu a n u l u l t rp i a r t c ,l ) u t c r ) ll i r l o s io r t l r o r t l r r irrcr t l i r c c t r i . r r r i t c c r t r : r c t c r i s t i cc i o l n t r n c : l l ) a r t i n ,d c r c g u l i , i r c c l o r a s g i ruptrri. ro t r r r r n r . 5 t i r r rt.l c p i k l . l ,t l i l r o l r s c n i r t i rc i i n r l s ds c a s o c i ci l.i o a n r c l r i t i n t r l tr r r a i c z . cr r l r i < l c g r a l xri : L c t c i < l ca c c c a l iv i i r s t i i r l c c i t c r ro l t n r c r r r t i r r c r i s i t t tr r r i t il r i t r i n i . I ) i t < : r tl icscopcrirn t, l c c i ,c r i c x i s t J t l i f c r c r r l c n ) r t r c a n t ci n t r c t l i l c r i t c l c g r t t p t t r id c v i i r s t i ii n p r i v i n l i r c o t n l ) o r r i l n r c n t u l u i d c Y o t , : t t " u n c il ) u t c n t d c c l t r c cc r i o a n t c n i i c a r c i n t r c t i r r c o n t a c t c n ) i l i s t r i n s c i n t r c c i s u t ' ! tl n i r i p r e d i s p u s is t i \ , o t e z . e la fcl.l

Onngtihlra

2o/tlttit rt ytttltutihr

suralt

I l'97

'rrstitrrc r t1 i c l ' [ ) c l r r P t i i ivclSl:,S r c a c c l a qn r r n t t r r r t j r t l o i ls r c a t 1 tp r c \ t i l t lrillltclc r ' c c i t r l i t r i l i l c , ( ' t l l l l tiilc sot'iirlt'ttrlr:tttc, llr ll cIrllrrrilc' s o c i l t l ci n f o r n t a l Cl.t t l t t ci t t t l l r c t t t r itlx t t t t c t l ic l t : i l r l l l t t 1i lrtlrlrririlc l i o c i o - c c o l t o t r r is ci n t i l a r 9 i c o n t r i l l t r i c l ' . rt t i r i t r l s t r l l t i l l c i l ts o c i a l i t l de acclllfi tip tttt l)tlnliti cii ittlttttrt filal. apurtenclgarcligioasA ( l c v i r t t i tr c l i g i o l r s r i , oarrrcrril iuolrtltd l ) c t l t r t l d i l ' c r i t c a s l ) c c t cl c A i l t c l ) l i l t r i l l l ( ) t l i r rl r ci.rt ' l t i r t r r t t g ' t (lilrl)()iltc s r l i n l l t t c r t t c z ,1 ci n l c g c r i l C j l r c r r l l t t t t l t r cd c I r t t t n c A .
A s t l ' c l , c c c a c c . J n t s l ) t l s i n a i t t t c l l t x t t c | i r c { 6 r r t t r r l i t ti t s t l t ' l : o i r r n e n i i c r t r c o c t r l ' r {t r i v c l t t r i s i l l i l a r c i n i r t t l c x t t l p r c t l i s p o z i l i i l o r l l o l i t i c c ( l l ) l r ) s l l n t s L l s c c l ) t i l t i l i s . l s c l l ' l c f i i l t t r - t t r t c ( ) l l t : l ( : tl l l r l i s t r i i l l s u l l i i c l l r r l r i i . l r r r g r t r l l t t r i l Cl ) c c i l r c l s v o r l i r r t l t r ll l s t l i ' l c s t t ' l i t : t t l t ' collll)()rtlltl)clltlll1i vcclcrilc llrobrrllil si lic tlcstttl tlc onlogcttc ill

lor politicc. lrslll crrtttllanici.I )rtcri Accastii tcnclitttiieste accclltrlatiil)c l''ar(rl g n t p t t r i l o ri n c i t r c s e s i t l l c i l z i l { b l o s i r r rc v a l t t i i r i l cI I ) [ ) c a i n d c x r r l l ( ) rc r c $ t co l l l o g L ' ( ) i r p l c t ) i il,t t l t t t c s d c i r l t c n ; i cc l c c t o r l r l iv i chit)lbitrilc t l c a l c g i i l o rtir t o l r i l i . 5 4 t ccci lX l i - ac l a s i l r c a n i t i r t c ag r u l ) r t l t t i . ' l ' a b c l u l) I I ) P . D a c i i n e t t i t i l n rt t t a ii n t i i l r ri n t c n t i i l c l o r c l c t ' t o d r r p i ie s t i u r d r i l e i tt t l i t l t r c c i ( c c l c 2 4 d c c r t z t t rc r t6OVo r a l c d i n l u n a t n a i ,d e s c o p e r i n c l i l - i v o t c z . cP c t l c t t t t t c a r e i n t c l l f i ( ) l r l l ls c v a l r t l i r il l ) l ) , , r c p u l t l i c a n e " t ' t t i t t l l s l \ - il 1 l t c z c p c l c p r r l r l i c r i t l i . ( l r l ry i r : C iZ C c c, , t l c t t t o c r i t l i t ": r l t c c a p i ) c r a r r c l c v i a l t i . i 1 i n t c r v i r r l t l i p o c t o t l t l r r i c ,i t t : c 5 t i n t l i v i z i i f i lor lttlcxtrltri ( l c v o t i n r r l a l ' c l i t l c i t c l r s c a t l t : t ' r ' ri t r c g l l l s c l i ii n r c t r t i r r . r a l r cc r t v i t r t c , r l e v c n i s c r tc \ l e v i i r n p(i h l)r()l)r)ltia f l)l). l{cstul dc 40()6 c.rtZll('io s-it rctltts irrtcrrgiilc scltirttbitt tlcviitrrtikrrprintrc cci cc i;i-ittt sc . s t l ' c l ,t l l i t j o r i t i l t c ia l l c g r i t o r i l o(r' i l l ' c i q t r c [ 1 t i l c q ] t l i l i ( t ( ' t ( ) m l l r i cA vottlltli ll)xjoritarirr grtrptrrilcltlr socirtlc-J o fttcin tlirccgia ruizgiintlcsc

S t r a t i l i c : r r e u s o c i a l r i i ; i o r r r o { c r r i t a t c ap o l i t i c t i I t o r t t i r r r lr l c l r t r t c c i t s t r li tl<rttu rrlrorrlrtrc r l,c r l t t c t i l l , f l c t o r i i c l t r c l l c : v o r r : o r r t l t t t ;ic r r g r t r n c t r t l r l\i li u r t t i t c c i i l \ iI ) c c i l r c s - l rl l u z l t ti t t r l c x t r l ( ( l i r P i t o l rI r l l ) - n i v c h r lS I , , . S n ( ) s t n r l c P r c t l i s P o z . iP i r,P i r r t c l io i litiec r r c n lr r r c l i g i o r r ss ii rczitlcrrt;r. I " i c c a r c d i n t r c l r c c l t i t r e i l r r c t o r ij o a c i i u n r o l i n ) l ) o r t a u t i n a r l c c i t l c r c t i p t l c o a r r r c r r\i' ( ) rl l v c r rc ( ) l t t r r c tr cr r u is t r i r r s ci r r t r c c i . l i c r r r t i c t i i s c v ( ) rl t l r i t t t r a l t l r o rf c r n r i c r i .r r v i r r t lc o n t i r c t cn r a i s l r r b cc r r tr t r l l r r r r ic . : r r c ,l r rr i r r r l r r c pollrtl:rtii . cclusi l i , l i r r r n c i r z'.rrlit c g n r p r r r i A l c n t r ug r t t l l t r r i l t cl c o a r n c r rti l c l i rt o r r t cn i v c l r r r i l c Ittcrtt c s t c v r r l r r l rli) socirv-qr'',r,'t,,lrr ic A t ic t . cxpcricrrtlr c l c z . ic t r z . i , c i t 5 i s t r r r l i i l cs p c c i a ii l i z r r t ct l c r t t o n s t r c r r / .c r i r r r ri r r t l i v i r li s i r r l c g cp r i c t c r r i i ; ; i i p i g r i s c ; t c

li tirt' ti rlr htr'1to li,si p rrl i.rpor.i lX Alcwitoni u ohi


Tipul de schinbare in inlenlia electoralii IPP ,,Republican" "Democrat" Democrat-republican Republican-dontocral
4 10

24 16

l3:l'

/ lllftdrtr,tt/

vzll/ui

()ntogenitulra politiit

a Tgttpurihr-rotirtlt

189

A c c s t r c z . r r l t i rs r c n l c n f i n c $ i ( l a c r li r d i l u g i i n )r l o r r i ig n r p r r r i t l c c ( ) n t r o l ,i n c r r r c l ) l r r c n r s t r r r l i as c h i r r r l r i l r i l c : l ) c t r c c r t t ci n t r c l r r l r i l c n r a i ^ i ;iiu l i c , r c s p c c t i vi n r r c n r a i ; ; i a L r g u s t . r Irr nriisura i n c a r c c a r l p a n i aa c l u c cs c l r i n r b j r ii r r i n r e r r t i i l cc l c c t . r l r l c . a c c s t cs c l r i r r r b . t r rr r r n aiin t l i r c c l i a r . r c a t c r io \ 'i o r ( , 1 ) c r u rr i nr,gcrritltlii r o c i r r l cl.. , ao P r i v i r c r n u i r r t c r r t i ls P o l i t i c ca ; i r r r P u r i k r s ,c t l o v r : t l c ; t c r : r l ' i r r r r c n i i r r ; i 5 is r r n tc o r r S t i c r r l< i l c l t r p t r r lc r l o t : u r r r l r r r n i c l c r c g r u l l c a z .n dr c r l i r r s l o c i r la s t f c l i r r c i i ti r c c s t a t l c v i n c , c l i np t r n c t dc vcdcrc p'litic, r.ai s'litlar cu pr.priirc lor vctlcri. La rrlti'rrrl i n t c n ' i r r t l i n u i n t c aa l e g c r i l r l a r n r l ) u s r r r n r r i t o a r ci a n t r c b a r e :, , p r i v i n d i t r i t l l o iI i tt l c s l r l g t r r r r rtc i t p i r t i l a c l u nr l c l r r r p a n i c i c lc , i t r io r r r r r c l i rlirrtrc: t l t t n t t l c r t v r x t ss tr i rr ilzginrlii -ia P r i c t c r l i i Sri t r t l c l c t q l l r i y i r r l rlrc l l l r r i c u n l v o r v o t l r i i n c c t l i r c c t i c s - r r rirr r t l r c p t a tc i i , , ( } s t i i t v c n tt l i l t t r t g i t r c r r r a ic l a r i il l s u l ) r rs l i t t r a t i c ia . r r -s rt r r c l i ac tlgar r i i s P r r r r s r r rs i lrc r l l i c c t i l o(r: i r r c i u r i r v u to i r r t c r r r i c t . o n s t r r n tri li c v o t . t l u r c r r r cn u i l u v o t i r (l i r u l c g c r i l cr l i r rr r o i c r r r l l r i c (j :t ._ ' i r r vri l z , r r tr c c s t i o t r r r c r r li ) c I r c c i i n ( l u - s l r r ?l { i l s p r r r r s r i rcr j r r r r r k l irllii rr'l'rrlrclulX. src A i ; a c r r n ro b s c r v i i n ri r r a c c s t t l b c l , r i c c a r cc l i n c e l c t k n r i i n r c d i r l l o l i t i c c r r r a j ' r c o l ) c r c a z i ic a u n f c l c l c c i r ' p n l a g . c t i c , a t r r g i i r r c l . a n r c n i i d c a c c l a s ir i p i ; i r c s p i n g a n d r r -p i e i n c l i v i z . ic i u puncte clc v c d c r c a n t a g o n i c c( . j r r : r l t cc r r v i n t c ,f l c c ; r r cg r r r Pc l c v i r r c i,n t : c t ,r l u r s r g t r rn , l r l lo r ) ) o g c n i n o ; l i r r i i5 i i r r c o n r P o r t a n l c n t l P r l0 l i t i c . Sclrirrrb i l r i l ci l r t c r r l i c ti l c v o t ( j i l r c t u a v r r tl o c i r r j t r r u l0 l l s c r v a t o r i l (r)c rl)ub l i c a n i s r r r r t ,i n r n a j o r i t i r t c a <:az.rrrilo r , t l i r c c g i ar c P r r b l i c a n i l$ in . i, i n v c r s ,t l c c i t c o r i s - a us c n r r u r l a stc l r i r r r l r i tir i n ftrvoarca lrril{ooscvclt. c l c s rrr rt r l l l x ) r t r c r ( t l c o l t s cr v i r t o rii c l o r r r o c r r r l i . 'l'alrcl'l

Sc p<latcilrgllnlcntacrl acestrezultatpoate fi exJllicatl)rin Inecanisnrtrlproicctici, cii obscrvatoriinoi;triau v'Jzutnunrai acelc schimalegidc ci. Tabelul X arati, biiri carc crxu in firvoarcacandidagiltrr t o t u $ i ,c i i l r r c n r r i l cn u s t a uc h i a r a p a i , n t r u c i i t a t i t s u b i e c g i ir c p u b l i pi r:ci rlcrrrocrafi au carri,r:iit obscrvatmai n'nrlteschimbtrriin favoarea l c a l i s tr r lo l l s c r v a g i i k r r I r r i \ \ ' i l l k i c , i r r rr r c c s tl r r c r u i n d i c i l c a r l t c t c r u r srrlrit:r;1ilo nr o g t r i ,S t i r r tl i i r r d c z ld i s t r i c t u li r t l e v c n i t < l i nc c i n c c r t t a i p c r n i ' l s u r ia rcprrlrlican naint{rii cantllanici.

Stn rcttu'ir lxrliticri zr lirrnilici u r r n i l r i t cc l e s t u d i t t l Iiarrrilia c s t c u n g n r p t i r a r t ea d e c v a ts c o p u r i l o r c t i i n i n t er i o r u l e i c o n d i g i i l e d e v i a g : ia t i n g u n I l t a x i n o s t n r ,l ) c l l t r u r r r r r u r rr l c s i r n i l r r r i t a t ei , a r c o n t i l c t c l er e c i p r o c es u n t n r a i f r c c v e n t e r l c c i t i r r r r l t cg n r l x i r i . n i u l r r r r ar r u l i u s t u , l r rg t \ s i c 3 4 4 d c r n c n r b r ia i c ; ; a n t i o n L t l t t iostrtt carc se hotiriscrd deja cunr vor vota gi care rnai aveau gi un alt alcgitor cle drcpt trdind sub acelagiacoperipcu ei. in acclafi tinrp, de ei inten;ionau se voteze 78Vo tlirnrc accpti alcgiitori nrcntrionagi i i t r r r l i r l rc r tl p i s r t b i c c ; i ii l r t c r v i r r l t rn i ( ) s t r u i2 0 o k e r i n r l ) c : n t n lr r c c l i r ; c i e r r c s i g r r rp i i t l o r r r2 ( / oc r r : r i n t l c z a c o r r l cu ol)liunca sul>icctulttd si rclL'rirrtrl..Sitrr:r1 aa s c l r i r n l x r tp u g i n i t t u u c i c i t r r l s - a a j t t t t s l t \'otrrrcuc{'cctivd.[)upri alcgcri, nurlai 4% din cei 413 nremtrri carc i l u \ , ( ) t i r iti u s l l s t i n r r tc i l o p c r s o a n ' J d i n f a n r i l i al o r v o t a s ci n t r - t l n a l t n r o t l . sl i s t c i r r t c r c s a r rd t c o l r s c r v l t c e lg r a c l r trl l c d c z u c < l r ta l crcscut l r $ o rc L l t r c l l n r r l u lc r r u r l x r n i cA lu rczuli .c c s t l r r c n rc s t c i n c o n s o n a n l rc t i l t c l c c x l ) l r s ci n C a p i t o l L rV l I , u n c l ca n rv J z u tc { o a r n c n i is u l l u p ip r e sirtniklr corrllictrrirlcsc hottlrilsctirzitt cu cirrc sil \,rltcze. l)rrtcrrr c x p k r r i rr n t r l t m a i d c t a l i r r r t clapiilc dintre difcritclc tiprrri t l c i n l l t r c n l r lc r r r cs c r r r i t n i l ' e s t ii n l i n t c r i o r t t lf a r n i l i c i .[ ) i n t r c c t t p l u rilc ciisr-ttorite in clrrcarnbii partenerise hotilriscrd si votezc, ntrntal t r n t r ld i n Z 2 c r r ri n d c z . a c o r r l .. c " " c c p r i v e g t c in relagiilc dintrc pirinli ;i copii, anr giisit doar un caz din 12, distanla dintre generalii

X: l)im th -v/rittrbriri/rr. olxo-"vt/e r/t,rliJititt,lirtrltttti r/e .rulitt ti


Majorilaloa s-au indreplat spro Nirnict Tolal

FD|I Republicani Democrali ,,NuStiu" 291 17% 791

WW 54"/" 22"/" 21y" 44" 610/" 72y" .tooo/" 100% 100%

190 / lluani:uulvotrltti

Ontngrttitunn polilirt

a lnvltutihrsotiale

/ l9l

a n r r ) l i f i c i n d d i l c r c n p c l cd c s t i l d e v i a g d < 1 c co'ccP;ii. Ac'rclul s-a i;i - i l ) i l c u n rs p r r r r c r r r r r . r t r l r c a l i z - rc t c l r r r i rp i rrlirr 5i P . l l t r l a r - c t rs . c r i i l'ctrintl i' acccir;; cia s d c . ) p c r c c l r ct l i n c i r c i s c a f l i rp c lxlzitiiP'litiec clil'critc. Ac.rclulal)r()al)c s r ; g i s . t i c s t r n . i n cc i r r r r rr c z u l t a r P c r f ' c c< t lirrtrc a l d o n t i n r r l i cr i t l a s c t t l i r ti c n s i t t r a g i i llc irrtr-rrn a r r r r r r rp i t1 1 c t loliticc. r l s t r r r l i r r l r r i' r ( ) : , i t r u r r,r r irrtrcllirl t l c c i r r cs r r l r i c t :rtl r c i l t l i s r : r r t i r s r :cr r c i r r c v i rl r r . l l l c r n c P r l i t i c c i r r r r l t i r r r c l s cirPrdrrrirr 4i . 5t l c l L . r r r ca i tr s p t r sc i i r l i s t : u t l r s c rr:lic s p r c l l c g c r i c u s o r t r lk r r . r l a r ,d i n t r - r r n rrun)rir c g a l d c l r i i r b a t ii r l c S il a i r r t i n r P l r r r cn . r r n r a iP a t n r a u r a l ) o r t l l t cliscutii c u s o r i i l c .I . ) r r c i r l ccstc d i s c u t r it l c f i r n r i l i c j r a c r ir r n r o l l a f L . lr k r i r n p o r _ t a r ) t l ) c n t f t r s o t i c i r 5 i p c n t n r s o t i i l c l o r ,r t u n c i l r r t r c b u i s i i ( ) b t i n c m a l l r , . r i n r a t i v a c c l l ; ; i n t r n r d rd c r u P . a r t cp r i v i n c l s c l r i r n b a r c a idcikrr p ' l i t i c c i n c a z r r lc c l ' r d ' u i i s c x c . [ ) a r n u n r a i s o t i i l e c a r c srrnt 5tiu < l P i n i i l cP o l i t i c ca l c b i i r b : r g i l olr r r . A c c g t i an r r s i r - r r ct; l l i s c r r r r i1 1 6 l i t i c l i c t t t t c t ' c s t c l cl o r ; s i r n t c r l < l o a rl c r c l a t c i r z e l . r l r r l l r i c u n r v ( ) n lv c d c a $i, d i n c i t a t c l cc l c ' a i i . s , s r l i i l c c r r i r rrrl ' r c s c s i rl i s c s P r r r r ( r. l..1 strrrr I u c r t r r i l e : , , 1 , ai n r c n i r r r i l c a ' t c r i r i r r c , n r r r r r i i g i n d i s c m c l c l . c , crar acum s-au aProPiatalcgcrilc ;;i cred cii_ivoi i()ta clenr.cragi, rzz l)c , r is o l u /t t t . u " ; , , S . [ r r l t r c . a [ r r s tr l r n t ' t t l c a r r r r a r e P t r b l i c : a .l.l l s l ) r n c cii,drrr:d \'()tirnl l ) c r l r n r l l a r t i r l ct l i f c r i t c ,v o t r r l n . s t r t r r r r rr n i r il r r c n i c i tf. sclls. Apa cd nd gritr/r.rc.rrlrer/czata/ ti.r/a,si.rrt_iL,olft l)t tr./),_ bliattri..." . S c1 > i r r c i ul'arca p'riticrra'pirrici, ci si irrtregtrl c i i r , . r r r r l r . rc r r i v c l t l c i n t c r c s c s t c c o n t l u { i < lrs r c l l r r r r .rrr r c r n l r n r a l f t r r r r i l i clir ra l t t r l . l ) i n t r c l l : i r l r i r t ici i l r c i u r l r r i r r r i f ' c s t rr o ut n r r n r i t r i r r t c n ; i cd c v o t 5 i r l r n t a r c :i 1 1 1 c p c l )s c n t n r a l c g c r i ,n u n r a i3 o T ou r s u s t i n u t c r is o l i i l e l . r n r r avcrrrr t J c g i n d s ; -! r' o t c z c s i l u r ) u l i t i a r rl ) c n t n r c i n c . i n c i r z u lb d r b a t i k r r c r r r r r ri r r t c r c s r c < l u s< , :ilra s c r i d i c i il l 5 2 9 i . l ) ' c r i s t r r r l i c r ' r c l r r l i i l ct l i . t r c r r r t ril; i f i i c r s i r . r l i r r t r cf r a t c ; ; i srlrrr, r l c s r ' . p c r i r r ri r r : c c i r g di ' r n i r r a t i c i r r r i r r l l a t r r l rir i trclrurilcprrliticc. n irr Plrrs,'rrrrgcrritatc. si c l x ) ; r t c exti'tlc aslr[)ra 1 l ' l i t i c i ir rt r r r r r i l i c n r i r rr r r t r l t og rcncratiii .\ [ c n r l r r ic i 5rrrrtionrrn l r(r)i s t n a r u f i r s ti l l t r c b x t i : , , ( - l , l r s i d c r a t ic l l . n r i l i a c l r r r r r . c r r r , o x s t ( rr i i) a r i n t i , l r r r n i c i ) a f . s t

rt ctl t r r l l l i tllt 1'rrctlontittrtt il rlirrtotrlcrtuna l t r c r l o r n i n i t n td C t n < t c r t t ts < ; u r r i l ?I" \ l a i r r u l t t l c t r c i s f e r t t t r id i n t r c s r r b i c c l i ic t t i t r t c t r g iti l c v o r i n l u n i r s c p t c r n l r r i ca t l l t r m a t d c c i z . i rlrr r a t r l< l c c i r l l r r lf r r r r r i l i e il.l r t r i zricicxcnrlrlelc a tkri ale&iloridfhli lo pintl loraol,cirrc atr prclttat r r . r r r t l c l rftilr r n i l i l l i n c i l c l e l a i n c e p r r t u lc a r i e r c il o r c i v i c c : , , P r o l x r l l i l crl-i v<ri votrr l)c rlcrnocnt;i, pcntru ct, a/t[e/,buniru/ o .vl ttrrlitqoaie r / r t i u " i , , l ) : t r : ll n i l l x ) ri r r s c r i c1 l cl i s t e ,o s r lv o t c z . l ) c t l t n t r c p rt l l l i t ' r r r t i . [)cntru ci itt/rtttri/itr nrcafoli sunt rt'pullirani, r4rilft] ttil rtn le tlrs." , n t t l b r t r r b a t ;c i c l i l a l t f c t t r c i c ,o f c - r itl t i g t c A c c ; t i t i n c r i a l c g r i t o r iu Nici rrrr cxcclcntc ilrrstr:ira i l e a c e s t u i t i p d e i t t f l t t c n t t if a n r i l i a L \ . prca Itrttlt avcurtu11 intcrcs nrarc pcntnr alegcrii;i nici nrr-i l)reocttl)it . rnbii au acceptat, c a r n p a n i ac l c c t r l r a l dA l ) e n t r u p r i t t t t t ll o r v o t , t n t i r r l i r t i i ra c c s t c i c l i t i ap o l i t i c r ia f i r n r i l i c i p i a m b i i v o r r t r m i l t c ,p r o l l a b i l , t r a t l i t i i . i n p r i m u l c a l . ,a v e n ' lc h i a r $ i o a l u z i e l a s a n c g i t r nlia n r i l i a l c carc sii intiircascildccizia, A$a sc nll$te un alcgrltorlidcl. cxccl)ti()nalc, itt carc Oc prrtcrn sl)urlc insrl rlcs;lrc c'.tz.ttrile l n r r r r r n i lc irrt srrrvinc r l cs u l r i c c t r d c z . a c o r r l u l is ni n u l t r n c i f t r r r r i l i i[? coltlirtft-rsc clc acorclctt ccea ce a ex1'rrinrat tiniirttl nostrtl alcgirt<lr: i s t c d o a r p r e t u l l i n i ; t i i c a s n i c c .A t t c x i s t i t tr l o v c z i n r i t a t e ap l o l i t i c i c c r l r c r l u p u t u t c c r t i f i c at e n s i u n i l c d i n f r r r r r i l i i l e c a r e I t t t l t u r t j t t n sl r r Un c o t ) s c f l s . ( ) t l n r i r i l a r c l a t i t ti n l u n a i u n i c c r l i t r t c n l i r l n as i l v o t c z c l ) c n { r t l l ) a r t i d u l l ) c n t o c r i r t ,l ) c r ) t r t tc i l , , i r r r il l l r t cc t n t l i r l a t i i r l c n t o c r a l ir n i r i rrttlt dcciit cci reptrblicani".lia citise ,,ult articol clirt(lolliefs dcsprc c ' i r r r r l i r l i rr li ci p t t l l l i c r r n ir "; in t r i s c p r l n t s c r i,l, p r c ui r r t c r c s a n l i "(. l r c t l < : : t c i i , , I { o o s c v c l t a f r i c t t t t r e a l l : l l r t t n i l ' c r p r c p c t l i t t t c " q i i r l l r o b l rt ' c l c l c - a lt r c i l e a n r a n d a t . ' I ' o t u fi , p z l r i n g ific t c i c r a u l ) e n t n l c a n d i r l r t t t t l untti nrarecortflit:t.I\lama fctci rcprrblican,si acestlucru a fost sttrsa i - r ts p u s i n t e r v i c v l t o r t r l u i : , , O f a c c d o a rc a s i i r r c c o r t t r r t z i c i i . ' l i r t d c a inrpolrit:n lrarlititi ,ti a ronrr'1ilii/orrttriruirrittalc ltritittlilot'.i." in cclc tlin unnil, fatit a t'ctlrtt ;i f-a votat pe \\tillkic, explicind: ,,'l'olrr ,siprirfttrii zrai s-au girrtlit c i i n - r r rf i o i c l e cl r t r r r tc i r rR < x r s e v c ls t r lc a r r < l i t l c z;c i p c r r t n rr l t r c i l c l una iun sirnpit ci'i opiniile ei etau doar o rtoftri rlicta11rg." n r i r r t c l a tl , irrtr-ttrr ) c l r t r uc i a r i n c c p c s { s c t r a n s f t r r r n c

I 92 / tllu ani.rntul uotului I : , s t c r c z o r r a l l i ls r i r r c l l f t c l ) t J r l rc r r o i r s c r n c n c l [ ) r c s i r . r ] lc ci l t r c o t r l o g c l t i z . a rs cr i - ic o n t l t t c r 1 l l co i t r n c n i ic r r o r i g i r r i f i r n r i l i i r l c lrcolll(lg c r t c l a o r n i r i r r r a r ci r r c c r t i t u d i n cp r i v i n d r r f i l i c r i l cl o r lloliticc.I;ig r r r a4 0 c o r r r P r r rrrrir o l r i l i t a t c p a o z . i l i i l oP r o l i t i c cs p c c i f i c cs u l r i c c t r i l o r p r r - r v c n i r rttlli n f t r r u i l i i c r r d i f ' c r i t cg r a d c d c o n l o g c l r i r r r t c a irrtcngiilor dc vot. l v l i r il l r r g i l d i q|()gcnc r c . \ 1 6r l i n t r c a l c g r i t o r ici r r l r r r r r i l io irr lrrrlr a u g u s t; i - i l u s c l r i n r b a t r r l t c r i < .irn r t c n l i r rd c v o t . D a r , d a c aa u c x i s t a r u n c l c r u d c i n r l c c i s c( a I d o i l c a g r u p d i n l i i g u r a 4 0 ) , a p r o a l t e l 0 % d i n s r r l l i c c l is - a r rr i z . g i r r d i ti n t r c l r r n i l c u r r g r r s$ t i o c t o r ) r r ) r i cI.a r i n r r r i c t r lg r r r P r r l l i r r r r i l i i l o r c i r r c s c i l f l a u i r ) t r - u r rr l c z , u r r r r < l til 297r, ro d i r r t r c s u l r i c c l i i r u t r c c r r rc c l l l r r l i r rl ) r i n t r - os c l r i r n b i r r c tlc Poz.i1ic, Cirtd oittttcltip i tovcttitrd d i n l i r r r r i l iri ) c o r r l o g e n ic n intcntiilcftlr clcctoralc s-lu rilzglndit, ci au fiictrt-'in favoarcaparticrrrlui agreat dc rcstulfanrilici. c c l p u r i n t l l v o d i n r r c m e r n b r i i f a m i l i i l o rr c p u b l i c a t l cc l l r cc r a t ri n i l i a l n c l t o t i i r i l i i t t tl i r s tp r < l - r c l t r r b l i c i r n io ?c nt o r l l r r i c ; liigrrra 40: Cu aitfani/ia esternai pulirr onogaari h piaittta to/uiktr sa/t, at alrit nai nuh nenbii ci tirtrl sri-si silinhc iutenliile
A t lI U D I N E AP O L I T I C A A FAMILIEI Acord unanirn cu subiectul Acordparlialcu srrbioclul 9i pa(ial indecisA Dozacord cu subiectul

politiat a gtPurihr .roriale Ouogenitatca / / 9.1 7lo/o dintre cci cu fanrilii denrocratel-au votat in cele din rtrmd pe lkroscvclt. ()ricrrrcar fi fbst nrotivul - convingcre oncstrl sarrloiali, detertc t: r r r r r i l i a l-l , f a m i l i a l c - a o r i c n t a tv o t u r i l e g i ,i n c o n s e c i n [ i l a v c r r i t t < l tn x r i o n r < l g c n d p n l i t i c p c n r i l s u r ic l c c a m P a n i aa i n a i n t a t . I)in norr,dncrltofi rnembrii familiei au fost nchotriri;i in privinfa v<rtrrrilrrr lrrrirr lrrnaaugr.rstt 637otlintrc subiccpiiprovenili clittitccstc i n t : r Ii r r d c c i p c D lirrrrilic r rrrrt i l o u r l u n i n r a it i i r z . i r t . a r , t l l t c i lc i n c v r tt l i r t l i r n r i l i c l u a s co h o t { r i r e i n l u n a a u g u s t ,p r o l x ) ( i a s u t l i c c l i l o rr e l n t a ; i irrtf ccil;i clouii luni n-rai tiirziu a fost de numai 487o.Cu alte cuvinte, carc triiicltc intr-o farrrilieai cilrci rlrembri s-au hotilriit ctl l)ers()lrn1l : c v i r l r o t i l r i g ic a , c c l m a i p r o l l i r b i l , c i n c s t Iv ( ) t c z ( s i r r a i n t e az i l c i a l c g c r r l o r ,s p r c r l c o s c l l i r cd c o p c r s o a n i d l i r r t r - ol i r n r i l i c u n r l c t r i n t c t t i prccisil. nu rrc o intcntic clcctoralal Iramilia ot'crii un climat foarte clar dc infltren;d politica. 'lbtri

nrcmbrii ei srrnt inclina;i s,i voteze in acelagifel, iar in acele cazuri r r n c l cc x i s t i \ r l c z a c o r d t e n s i u n e ai i c o n d u c e p c m e n r b r i i f a m i l i e i l a arrrtrnitc i r r l r r l r t i iirrir t c r n c . D c < l b i c c if,c r n c i l cs l r n t c c : l cc a r c s c ' . t c l r t p tcazi-r;; di c l a c l e a v e n rg i c e l c n r a i n r u l t c r e f e r i n g c d c s p r ed i s c L r l i i l c r l c f a n r i l i c c i r s u r s ea l e s c h i n r b A r i i . N u e x i s t i i n i c i t r n m o t i v d e a n u s t u d i a i n a c c l a s if e l o r i c e a l t g r t r p s o c i l l . N i v c l r r l s p o r i ta l t c n s i r t n i p i o l i t i c cd i n t i r n l r r r l cilnrl)ilrrir:i nc rlil oc'rrziir tlc ir dcsc<-rpcri ctrnr sc producc accrlstil<lnrogcniz.itrc Nc vrlrnirttoarccactlnl crltrcasl)cctc lxrlit icil u grttpurilor socialc. rrr;r< i l ct l c t r r l i r ti r l c i r c c s t r t li ) r o c c s .

t-t tl II

Isov. I

llolul trsocirrliilor lirnnnlc I , , ; a n t i o n r rn l o s t n ra f i l s t p r e am i c l l e n t r ua p c r n r i t eu n s t u d i u a l u n o r o r g a n i z . a t is i p c c i f i c c .D a r p u t e n r s t r b i l i o d i s t i n c g i ei n t r e o a m e n i i carc al)rlr[inttnor organilla;iifornralcai ccilalli. I]xistrl douil rcz.ttltate cll catactcrgc:neral privind apartenen[a la acesteorgirlizapiifgrmale, rczultate aplicirbiledistrictului Dric, prccunri;i altor corrrunitriti anrcricanc carc au fost stucliateanterior.in prinrul rAncl,descoperim cd

tl tt
( 1e o )

t---l

Lly._l
( 13 6 ) Proporlia celorcare gi-auschimbat intenlitle de vot in cursulcampaniei

()J

/ rllrcnri.<trrt/ 'uo/tt/tti

()nngeniktkn poliliit

d q'ttfiltih'

'r(ttttle I lI)i

n l c r l l l ) r i i ( ) r i c r i r c i o r g r n i z rs l tu ii iocio-cc()n t r c c r n t a tri l c p c r r i v c l r t rs t)ornicc rll)r()xinr:rs t iiv r r r i l r r r icr.r : r lr l o i l c rrri n r l , c n r x i l ) u t i l ll r r o l x t l l i l ( ) i r i l l c n i i s l r l l ) l l r f i i l ivi r c u n c i o r g r t r r i crr c u n i V c l r r rS i l l . Sn r : r ij o i r s c z . : t l i ic , o r r r p r r r a t ic vc i c l r n i v c l r r r iS l , l Sr i t l i c a t c .( L a n i v c l r r r i l cA ; i l l , t l c s c o l r c r i r rtr, i 7 Z ( ) h t l i r r t r cs r r b i c c l i r i r r A t r ir r p l r t i n l u l c i i l s ; l l rr ) r ; l i (r ' l l r cs r r n tr r r c r n I l riit i u n ( ) r r l r l t l t ( )o r r 1 ' , l t n i z r t l1 i io .l l o r l i r t srrIlicclikr 'r ()rgrlrliz:tlir i r n t l t l t(:l c s c r r : s to co n : i l i l n o t . < l l t t lcl t t s c l l r l c r c : tt rit'cltrltti .Sl',.S p,i r r r i c i n r l , I r t n i v c l r r l I ) . n t r r r r a3 i . 5 %d i n t r c s u b i c c t i i c h e s t i o n a t i ( l c n o i n r a i a l ) x r t i nv r c r r r r c ia s o c i a g i i . ) ( , 'l'inind scilnrarlc rccstc rc;/.ult1rte, la cc clifcrcnge irrtrc nrcmbrii p i r r o n - r t r c r n l r r itir r r o rl r s t l c l r l c o r g a r r i z . a ln i ic l ) l r t c l t ' r altcl)t?l sli nc c o t r t l t t c l t c / - i rr ) ( ) i r s t r i A i i r r t i c i p r i r re r : 1;,l c l i c c i r r c r r i v c l S l : , S ,p r c d i . s p o z . i l i rs r o c i r r Lrit n r c r r r l r r i l o t t iiir f i r n a i p r r t c n r i cl c t i r r r r c ir l r g r r n i z . av v r r t i ld c c i t i n c r r z . uo l arncrrilor a l l a r t i r r i n r l r c c k l r a sn i ivele SIIS, tlrrr c i r r c1 l us l r n ts u l ) u s i, . l l r c s i t t n i l on "l e a s r r c i l r t i i k r r . ' l ' r c l l r t i e r r o l c c r r l a r ca r r l r l c c s tf i t p t v t r f i p o s i l l r ln u r r r r rri r t i t r rt i r r r l l c i t s c l r r t : c s r i p r c t : i z . : l rc o c o t t r p r t n t l ip c c l i c c u r cr r i v c lS l , l . S . l ) c 5 i p r o p o r t i ar c p r t b l i c a n i L rc r s t c i l r g c n c n r l l n a i r l t a r cp c n i v c I t t r i l c s o c i o - c c o r r o l r r i crc r r a ir i r l i t : a t ct,l ) i $ c a r c r cstc,(le rr cprrblicand i i p r i n t r cc c i c a r cs - a ul t l i i t r l r au rtscn)cnclt l, t r a ip t r t c r r r i c i5 t nor<li[critc ( l ; i 1 ' . r r r l rrsociitlii 4 l ) . l ) c c c ? N r r c s t c o i t r cp l r r t r z i l r 1 i li t ,t l i t t i r t t i l r r i i rrrlixtrtc r i l c l ' r c c v c n t c c t t . t l t c l ) c r s ( ) u r ) cc,h i r r r ; i i n o r g r t n i z r t t i r r l c l l o l i t i c J ,s l r c z . r t l t c o rrriti p r r L c r n i c ia i crivrrrc trllrc<lisl)rc()cu[)utc p o z i ti i k r r ? [ ) i t r , l r t c a p i i t t t lr l c j o s i t l s c l r i i s o c i o - c c o n o r r ] i c , tr c,z a l l ( ) i l s t r in t l l ) i t r c s l i t t r r r i t i c v r t l r r l : i l r il.; r o P r i r n I P r i v i r c . I ) t t l l i i a c c r r s t rtic ; / . i i , o ; t r n c l r i is i t u r r t ip c n i v c l r r r i l c, S l i Si n l c r i o r l r cc a r c d c ' r , i nr n c n r b r i i u l t n o r r t s o c i r t t:i r i r t r c l r t r i ,P r i r ri r r t i l r r i r c ic trt alti olrrrrclr ci u u l t s t r l t u t siurilar, sli llc rrctivitticlitrc o irrtcnlic tlc vot clcnrocratli. insii ircclrstii t c r r t l i n t r in r r c s t c t i x r r t cv i z . i b i Li r r I i i g r r r r r 41. Iistc atlcvrirat cli 1lc rtivslrrlI) irccil cllrc) s u l l t r r c t i v ii n o r q r r r i z . l r is i llnt nlili l)u(ilr l)lsil l i l i s i i < l c ' u ' i nrrc i llttlrlir':trr sii s c i r r r l r c r r l l t r i r l r i c l c l i r a l l lc r r i t r c< l c n r o c r r t t i .l ) i t r t l i f c r c n t r r cstc rnininrri..$ p i c r r i v c l r r( l l - , c f c c t r r la f i l i c r i i i ic s i t t t c u z rrio t i r r r l i r c c t i l r c p u l l l i c : r n i i . l r ro r g i r n i z r r ts
A+B

l>crcle nti niteluti SE,l nai ridiratc, ilPatft'totfd t'ttltt /rt o oryartiz,olie sodtlti ittlir,tlr lntr/ittkt r/c rt-i pr n'pub/irani. Ite cel nui.irt's ttivel '\li'\, dpotrt:'t(ttto lu ur grttp tt,t aduce niri o rlif utltti
C+

cNtt apiillln

Aparlin aJtiin

67?',"

(126) (12e) r--1 Democrali: Republicani( ) Numlr lotaldo cazutl

(86)

$i.rottrsi,tczarx)ilstt'.lnllestccot)(r'Jfisri<lc"tccstctcllllt'tlc' ( l'Jci rcfcrircx lir x (lolll ctractcristicl a rccstor orgxnizalii cxplicii . )ittttctttt t i t r t i r t i c( 4 1 p i c l r r r i t i c ti it t t r c i t g i s n c r c g u L l r i ( i i g i lt cl i r r l i i g r r r r r c{)llstlllllc s i t u i l g il a r r i v e l u l c - s a r rD r i c a r c i r l ) x r l i l lt t t l c i r t r g i l n t z l l t l l prcstigilll tlc fircsc, itl ntotl $i sunt influen1a1i, doar o nricrintinclritatc r ) r a il l a r c i r l g r t r l l t t l u ic l o n r i n a n t ' ' o a s t r c i t r l l r i v i r c l i t t c n r l i r l t c l cl t t t r t l t r t l t : Vlrlirlirltcr agtcptilrilor latct'ttcalc nlcttr- activare:lPretlispoz.itiilor alc ircesrororganizatrii clar dltcti sttttlicnt \lI) til) dc orgrtrril;ril()r l0r - Poilte fi Ollservrttil (.)lllll rtllrtlrrtt lir'itar nuntiti la oanrcni dc lrivc'.[ sltttl). A;rr clltll z.rrtic iiilrcclctIcntitiStlS,existlip||[ineaselrlenellgrttllttriirrSatr<|ttskr', lt rt l i ,t l t t t t r ti c h i a rs i l t i s t i l c r i t c r i u ll ) o s t r t li.n s i r r t l i t ' r r t r rlrr sindicirtclc ( ) - s a t l I ) s c i l s ( ) c i i l zc 2tll ; i c s l c s t i r l l t l l i l t( l c t o r . l c l c n i r r s lc s o t t o t r l i c c'i' l't ' st:rl'crittr ir i il' c < l n s e c i t r gtlllc o i l ' r e . i c t t a c e l c a i ip r c < J i s ' r r z , i g i t it l r l r r i o - g i t ) , n u n r a i. ] l % r l i n t r cc c i c l l r c( : t a t tl l l c l ) l l ) r : nivcltrrilc

lt)l

/ illnttnrturtt/

<vtttt/tti

Outogrnikiltrt ptlilir'rl tt llttltuiktr

xxirth

/ 197

sintlit:rrt l i,r t r ir i c 5 . ] ' , ' t i l i r r t r cc c i c i l r c t ) u c r i u t , i - a r rv o r a t l ) c r c l ) u lrlicirni. [ ) i n l l r r r c r t l c ' c t l c r c p r l i t i c , d c c i , r r s ' c i a g r i l lc ilrrnrrlc au un c i l r r r c t c rd c c l l r s i i . I i l c l i r c i l i t c l r z . t dr a r r s l i l r n r . l r c lc l aractcri:iticilor sociirlc i r r i r f i n i t r i l iP o l i t i c c .l ) a r r c z u l r l r t c l c ( l c n r o n s t r c a zs . ri i n()a:itrc l r r p t r r lc i i v r r l o r i l c rlc llrcstigirr t l i r r i n t c r i o r r r la c c s t ( ) r l r g l r r r i z l t i1 i lot, i t t c l t z t t lt t t c r r t l r r i l o r lr r i r r o r i t l rs ri, l l i t r r c ; i o r r c zi t r:r s c r r r s rrtl lc z v o l t r l r i i ttrror s i r r r l l l r tp i i o l i t i c co l ) u s cl l r c t l i s l l o z . i t i i k krrrr .

lncotrAccst lttc'rucste valabilpentru orice tip dc opinie politic'J. sr:cvcngclcsc atenueaz.il, dar in a;;afcl irrcit oarnenii i;i nrcngin de s p r ea n u r n i t e p r o b l c r t t e i n t c n t i i l c r l c v o t , i u c c p i i n ds ag l i n c l e a s cd tab:irJ.Aceste rezultatc in lcclirpi fcl crrnrajoritatea celor clin acceagi sc grclcrrzillirartc lline pe cele af-rrnratc n'raisus. Dacd intengia dc v o t r r r r r c i l ) c r s ( ) l l l )c it l n s i r n b o li r l g r r r l l r r l r r i cn t c i n t r - o t t r a r cn r ' J s l r r t s o t : i r t l: r i r r r iiri r l r p l t ri lt t c , i t t u t r c r i r t ti r r t r c l r t t is i I t t c t t t i r c c l I o l t t n c r t i i ii;i rrplrrrrcrrzrl incr,rnsecvcngcle dc gAnclircin a;a fcl irrciit sil sc grupului in care triiesc zi dc zi. intr-un I'el,conginutul corr{<rrrrrcze poate fi rezumat prin afirnraIiac{ oarncnii votcazi ilccstui cirl-lit,ol ,rzr grurPullor social, dar 1i pmnu cl. nrt rrttrrrai

A l i n i r : r e r ro ; r i r r i i l o r ' ( ) o b s c r v i r t i cl i r r a L id c n r o n s t r c i r z c . lill , i n t i n t P r r lc i r r n P a n i c ig , nrl)r.rr i l c s o c i l l c l c i n s u l l i i n r c n r l ; r i l o rl o r i c l c o l o g i a a c c c p r a r rd ic 1;oliticri grrr1,. i n n r i l r c , o i l n r c n i i c a r c i r r t c n t i o n c a z .s i ii votcze un anrrnrir s u l r t t l c i r c o r t l c r r l r r i i d c i . I { c p u b l i c i r r r i id , trPri 5i l)lrticl llrinciprrlclc , trstrrrt c t l l l l i I n r ' : i z r r tn r l c i t t ' o r rtl' r rt : c l t l c - l r lt r c i l c l tr r r l r n r l r r t. lr r ro l ) i i r c r c l i r r r r t cI l r r r : l r l c s p r c \ \ t i l l k i c , r ; r c r l c i i c x P c r i c n t i ri n i r f ) c c r i c s t c n l i l i i r n [ ) ( , r t r r n t r li c c l i t c c a g u v c r n a n r c r r t a l ie i tc. l)crnocratii c r c t l c x r r c ti n v c r st l c s P r ct o a t c l r c c s t ch r c n r r i .[ ) a r , i n n r i j l o c r r l canra u A u s tc , x i s t r r ri r r c d o : r r n c l rc i r r u n n r o t l c la t i t r r r l i n r r l Pirrricin , Irrrrr i r t c < l r r s t r r rl r ' ltr.i r r rr,l c P i l c l . i , . l .rll c r c l l r r l r l i c r r n cir r r r c : rcrlcarc r r lc x P c ncnlil grrvcrrrrrrrrcrrtr l l{ , : l r r a i i r r r l l < l r t : r n t crs lr )l cl)tnl rrn Prc;crlirrtc p i . 3 0t l c r l c r r r o c r a tti: r r r c crcrlcurr cricxllcricrrgu i n u f t r c c r ia r [ j n r a i ( l ) c r r ( r i l ( l r r t c n l l r i a r r L l n u n l i t ct l c s p r c a c c s t l i l c n l , v c / . i ncccsirrii. ( - h P i t o l r rllV . ) i r , c u r s r r c l ;rrnpanic si - i rr n : r r r i l c s t :o . rttc n t l i r r ; lc l :lrrc o n r a i n r a r cc < l n s c c v c n t i i n . l u n a o c t o n r b r i c ,n r i r i n r r r l tc l c j r r n r i t a t c ( 3 3 ) d i n t r c c c i r n e n ; i ' n a t . ia u a j u n s l a o a r n r r - r n iic ntrc intentiile l<lr g i , 1 l i ' i a a s u l ) r aa c e s t c ip r o b l c m e dc vt-rt D a r c t r n rs - a l)articularc. t l a m e n i i i,n t r - u n f i n a l , P a r t i r l r r l U i l ) c t r c c u t a c c s tt l r l ; t ?s - a r ri r l i l t r r r i l< i r t c r t r ci l i r c g i i s c a rrrt l c i l c ? s r u ri r u P r c l t r a o t l l i l r i ag c n c r r r l rrlrg r r r p r r l t r i i i r l ) r l r t i n c i n l i{ i i s p r r n s u cl s r c l i r a r t cc l a r .J ( )d c s r r l r i c c l i P o l i t i cc i i r r r i ri r p i - r r rm r c n t i n r r tl o i a l i t u t c a l i r g rttl c l l a r t i d r r l rcsl)cctivc , l a ri ; i - a rs r chinrb r t to p i r r i i l c . T

l)ecizia

de vot ca experienfd sociald

( lttnr nc l)utcrn cxlllicLr f a p t u l c d g r u l l u r i l c s o c i a l es u n t o n r ( ) g c t l c p o l i t i c ; ; i r ; : l r r c c a s t io l rrrt,rgcnitat cc s t c l c c c n t t r r r t {; ; i r r r a ir t r t t l t d c c l c c t o r a l i ?i n p r i r n u l r i i n d ,c < lr e a l i t a t cf a p t u l c i l o r t r n c t r i i cirnrjrania (:aretriiicsc inrprcunil, in condipii asernllnitoare,att tcndirrpadc a . i tind siivadi lrrrnctin acela{;i c l c z . r ' o l tn ac v o i p i i n t c r c s es i n r i l a r e E t i r r r ls r it o r r l ' c r c r)tcrl)rc(iir lt i scrrrilrrilrrrotl; trttrlr c x l l c r i c l l l c ( ' ( ) r ) ) u t ri c t r l t r c . V o r u l l r o b at r n c i t n d i d a tc i l r c i l l i i c u t c a r i c r i lp o r n i r t r ld c p c < l p o z . i t i cs i r r r i l r r r c du a l o r ; v o r a p r o b a p r o g r r r r r r c llc brrrrulrttc irr tc:rl r r c r r ip r c l r r r r t i rliu ocupxliilc krr pi irdrrptirg la i s t l n c l a r t l c l cr r r o r i t l c l r l c g n t p t r r i l o rc ; l r r l r l ltc a p l r r ; i n . l-)rrraccastanu cste decdt o parte a inraginii de ansanrblu.I)ot cxist:t ttnii nrcnrbri care sil nu lie perfcct congtienpide obiectivcle p r o p r i u l u i l o r g r u p . S j im a i p o t c x i s t ag i o a m e n i c a r e ,c h i a r t l a c i \a u c o n i t i c n t i z a t a c e s t co b i c c t i v e , n r r s u n t s u t l c i c n t d e i n t c r e s a ; i d e cvcttirltcnlclcc<ltitlicnc l tt srxrpurilc l ) c n t r u a l c l l t t r r ci n l c g r l t t t r i c g r t t l l u l r r i .I i i a c c c p t zfld r d c n t u z i a s mo r i c n t a r e r r p o l i t i c : Ia g r u p u l r r r k r r .s t r l ri n l l r r e n t l p c r s o n a l ic i o n s t a n t rll c o n c c t ? l l c n i l olro r r n a i a c t i v i politic. Sji rrici este vorba desprc proccsul clc activarc, prin crrrc

ryba-

/ 9,1 /

rllu ant:ttttt/

tottr/ui

l t i t t r t l i n i l c c r i t r cc a r c u l l i i s u n t p r c t l i s p r r q s; li r n ti t ( l u s c l a l r r n r i n i t\ l c i n l l t t c r r t : ri r l t o r i r .l ) r r r r r r a i l ) u t c n r o l r s c v r . i r r i r c c s tc r r z .5 ,i cfjcicntir dircctii a corrtirctclor trclttricsii lc rrrraliz.ilrrr l) l)crs()r)itlc .c a c c s t c l r itctlnl cilt n)ili dctilliirt.

()trt<lgenitrttca politicrlit grtlpttrikrrsotiitlc cstt' din t:rrtlrrrl p r o m o v a t ' Jc l c r c l r r l i i l cl ) c r s ( ) l ) i l l c a c e l o r a $c i a t e g o r i it l c o a n t e n i .I ) r t r p c t r t r t tt t t t s t u d i t t s i s t e m a t i cq i d c t a l i a t a l i r r l l t t c n l c l o r c x e r c i t a t ed c a s t f e ld c r c l a l i i - r o l t t l p o l i t i c i r l - a r l l l l c c c s l t rt t r t i t l i n l l u c n p c l o rp c r s t l t t u l c vcntar sistctnatic al tlivcrselor c()flt'.lctc l)crl c -lltr c a r e a t d i s c L r t i i l o r s o n a l es i lnliticc [)c avut oanrenii intr-un nttmilr tle: zilc, lrtrttt: drcpt epltntion. Acest lltcrrt itr fttrlrizlt ttn i n t l e x a l g r a d t r l r r it l c c x p t t n c r c p c r s o t t a L i , sinrilar ctt in<lcxttl grndultli dc cxpttttcrc, dcz.voltat in citllitrtlclc rttltcrirlarc.Astl'cl rlc itr sttrtlirrl t l l t e c o m l t l e t c . n t ls u l r t t l i s p r l n i l r i l c t t r f l c i c t t t ci r t t i l r r t l i t t i i t l c f : r g i I ld , a r r r t t lr t t l r t t t i ts l ) e n t r u a r c l c v a i n l l x l r t a r r t i lr c l a l i i k r r l ) c r s ( ) nale in ccea ce pri\rc$tc inflttcnta lor lloliticii directil. Rczrrltatelc ;i imllrcsiilc nortstrc\tor fi reztrnratefilril it fttceallel la l)rcil llltlltc (lill(: t l tt ' c s t c il t t i i i t c o t t t l r o s t a t i s t i c c . S c t l t n i f i c a t ia p r t : t a m e l l t u l u i p t l l i t i c a f r r s t s t t b l i r t i r t t ltil c

( ; A l ' l ' l) '( ,v l l , t1 1x

Natura influcnIelnr z . c n t t t ls t u ( l i t l , t l l r r t r r l i s t l t l t l l c t ' c s : l r cs i ; t l t c persotrtrle i n v e s t i g r r g i i .

Jt)() / ,lltztni.rnu/ t'otu/rti

lvurttura i illuttt/clor

penonalc

/ JI) |

i r r c o n r P i r n r t ic cr r n r a s s n l c d i a ,r c l x l i i l " l ) c r s c ) n a la cu u n l ) o t c n t i i l l rttui rrrrrrc t l c i r r l l r t c n l : 1< , l i n r l o u i l l l r ( , t i v c :a c o P c : r i r c l o r c s t c r r u r i l r ) u r c$ t , i r r l l l r r s ,l r r c z . i r r ta a v a n t a j cl t s i l r < l l < l g i c c . r ir r u r r r i t c

[,'lrrxrrl conrtrnicirrii in doi paqi I l r r r o l s P c c i i till r r c [ c a u ar e l a g i i l oP r crsonalc i l l u , , l i d e r i it l c o p i r r i c " . i n O a l r i t o l r r l\ / a n r o b s c r v a tc d e i s - a r ra n g a j a c in discutiilc politice r n r r ir r r u l t r l c c i t r c s t u l s u b i e c t i l o r .D a r c i a u r e l a t a tc d r r r a s s rncdirr r u t l i r s t r r r u ic l l c i c r r t c c a s u r s c d c i n f r r r n r r r r t cl c c i i t r c l r r l i i l c I ) c r s ( ) rrirlt:.Accst lrrcrrrsugcrcaz,A ci\, ccl nrai irdcsc'.r, itlcilc nrigrc',t'r.t\ r/itt 'r.i'.rrc ,,i/r'elidcrii dc opinie Sirleh acci;tiaajrrng lrr scgllrcnrarlio ;i telc mai ptrtin activcpolitic ale populagici. L l n e o r i ,< l r r n r e n i ci e i m a i c o e r e n [ i a u c v i d c n ; i a t u n a r t i c o l s a u arr sttbliniat irr)portanfa u n L r i d i s c u r sr a c l i o f o n i c i.n n r . , . l r e l ) c t r t , c l c c t o n r t u li r r t : < l n s t a s r r-ta r e f c r i t l a l c c t t r r a u n u i a r t i c o ls t r r r l i ra s c r r l t r r r c at t r r c ' ic r r r i s i u r t s i u l l l l r e s i u n e au n c i i n f l u c n t r cp c r s o n a l c .I a t i l caz.ul unrri profcsrlrpensionatcare s-alrotdrit sii-i votcz-c1>e reprrl>lic a n i :, , ' J - a rc as t c p r e g d t i t { p e n t r u o s c h i r n b a r e [ . . .] . W i l l k i e e s t c r r n orrr rcligios. Iit/nietenacitit,ri ni-atrconautal ,ri nieraurttvrrilr/ruzi rtrt it:olttltloctorrrlrrl i ) o l i n g i n n r r r n r l r r rtll i r r o c t o r n l t r i c l r l r c v i s t c i (,tlt'i.t t irrrrI t t ru /r/, intitulat Rcligi.r lui Wenclell Wi llkic". " " Carrr atit clesprc ,,aria de acopcrire a contactclor persclnalc". I n f l u c n g c l e r l c l a o m l a o m i i a f e c t e a z ip l e cei ntai slrsccl)tibili dc s t l r i r r r l r r t r1 ci t ' o l r s t i t r r io c l)lrr)tc t l c c u r c r r r c t l i i l c c o n r r r l r i t'irrc llrirr i ; i c x t i r r < li n l l t r c n ; a . l ) l r , i n l l l r r s ,r c l r r g i i l c p c r s o n i r l ca r r a r r r r n r i t c irvirntirjc p s i l r o l o g i c cd ; c irccca, clc sulrrf<rirrtcflcicrtrcirr cxcrcit i r r c i la c c l o r , . l l r c s i r r n n ce c<lnduc in final Ia ornogcrrii rolccrrlarc" t a t c a p o l i t i c : l a g r t r p u r i l c ls r ocialc. V o n r d i s c u t ai n c o n t i r r u a r cc i n c i astf'c I clccarrrctcristici.

( } r r r t r r c l c l c p c r s o r r i r l ci i i n l l t r c r r f c r r z r i ; r c c c i l r c l r o t r f u . fii f ( ) r i r l c c i r t c . r i l i s - : rc c r r r ts r r b i c c ; i k l r r . S t r is i l v . r b c a s c i i tlcsPrc cXl)u1-1c1c k1 r r1 r c c e n t i i l a c ( ) n r r r r r i c : r r c ca lcctorald dc oricc fcl. r l i s c r r r i i l cl l o l i t i c c a r r f o s t n l c n r i o n a r c r n a i l r c c v c n t t J c c i i tr a d i o r - r l s a t tz . i u r c l c i.n o r i c c z i . c c i c r r c a u l x r r t i c i l x r , t f r c a c t i r , ,f i c p i r s i r l a d i s c u l i i l c c l c s l l r ci r l c g c r ia u f < r s t crt rog'o nrai nuurcr.pi tJccit cci carc il[r rrsctrltat u l r r l i s c r t r si n l l ) ( ) r t a l l ts a u a t r c i t i t c c v i r t l c s P r c carrrlranicintr-un ziar. lar accst l)rocent era rcl)rczcntat clc acei oar)rcnrcilrc nu luascriiincii o dccizic tlcllnitivd. Conversatiilepolit i c c c r a u , t l c c i , m l r i i r r n r J s r , r rs i lr r - ii n f l u c r r g c z c l ) c a c c $ t io a n l c n i , i r t c : rrll c s c l r i i ;ti l i n n c c s tl l u n c t r l c v c t l c r c . l ) c p i l t l r t ,c c i c i r r cs - i r ul r o t i i r i i t i n I ' a z . c ln cr a i t i r z i i a l c c i r r n l x r r r i c i i r U n ) c n l r o n a tr n u l t r n a i a d c s c ai n f l u c n p c l ep c r s o n a l ea t u n c i c i i n r l a u c x P l i c a rc r r n rl i s - a l o r n r a ti n c c l c d i n u r m d i n t e n g i ad e v o t , [ ) e l l s c n l c n c i la , r nt l c s c o l l c r i c t d r x r n r c n in i r a i p u ; i n i n t c r c s l g is - a ub a z . a t r r t r rr irrrrlr i i r r r a il l r r ; i r r l ) c e ( ) n v c r s r l lp c,a s u r s c P c r r r c d i i l cl o r r r r r r l c t l c i r r l i r r r r r i r r c . ' l ' rs clic r t r r r i t l i r r t r cs r r l r i c c l in i o $ t r ic r r r c , la urr rrrot t t c r r t< i a t c , rcdcurr c r l n u v ( ) rv o t i r ,d a r a u l b s t i n f i r r l l , , t l u ; i c u f r r r 1 a , , l a u r n c r r u l r r c n l i o n i r ti r r f l u c n p c l c l l c r s o n a l c .D r r p i i a l c g c r i ,s r r b i c c g i l o r l i s - l r c l r r ts i l c o r n p l c t c z . c o l i s t i c l r , ! s u r s cc l c u n c l c a u a d u n a t c c l c r r r a ir n u l t c i r r l i r r r r r i r ts i ia r ri r n p r c s i ic a r e i - u r ra j L r t . a sti i s c c l c c i r l d i r t p r i v i r r l i r\ , o t r r l u i " .( , ' c i c r r r cs c r i l z g i n d i s c r J i n v r c u n f ' c li r r t i r r r P u l c a r r r P u n i cii- a t rn r c r r i i o r r a1 t l cP r i c r c n is r r uP c n r c n r b r i i l a n r i l i c i n r a i lrccvcnt <lcclt cei carc arruscscril o intcnlic constantil dc vot pe p . t r c r r r s t irn l t r c g i i c a r r lrl a r r i i .

Non-intcrr !ionalitatea contactelor personale Irrl)ttcrrgrr contactclor pcrsonale asul)rit opinici sq !:Xl)licJ,...parad i r x i l , p r i n c a r a c t e n .lro l r n r a i d e g r a b riin f o r m a lp i p r i n l i p s ac l ei n r c n tiorrrrlitatc in problcurelc pcllitice. [)irc.J citiur sirrr ascrrltilnr un tlist:ttrs,o lirr:enrtle regulri cu un ilnumit scop gi, astt'el,avcln o

j()J

/ Alntni.rmul wttrtlrti

l\'rrluntinl/urnlr/'ttlvtt'ttrtlr I Jtt i ctlttt l c l t i k l i i , c i u r l i t t t z i r t tt t r t d i s c t t r sp < l l i t i cl ) c l l t r l l c i l t l r l l l c i t / l i t l t t p l i t t t ctliit. t t t r t r s i r r i r c f c r r r t { . A t i t i 1 c ( t n v c r s i l t i i ,c . r t $ i s i t r r r c i r r . t ( ) l l s t r lp astf'cl clc c()rnunicari intinlpliltoare sllnt cit sc Ptutc tlc ctjt:icrttc' itt Ilr rclatarca glor astfel de ittflttcllle estc ll)tllt ttlai liccvt:trtli i tt rttcttlitltlilt ilccst ltrcrtt itt c a z . l l c o r r t a c t c l t l r p e r s o n a l e . . S U l l i c c g ia l i r t t t t l1 ' t : i o t l r i n r l l r rt t z . i t l : i . . . r r r o r l r c p c t a t : , , 1 - r u na u z . i t1 l c < l t t n t c t tv v 0 t llitttltt-sc t ti l . . . S o l t t l l l t c t l i l i t t t z i t r l l U r r c r r is p u r r i n t l I t r r r r t g ' . t Z i c tlcsllrc asta lrt scr\/icitl."

r l i s l x r z . i l i cn l ( : n t i . l l l s i l l c c i f i c J ,( . c n c i n t l u c n t c x z _ d r c c c l ) t a r . c aI.J n l s t [ c l t l c c ( ) 1 r r l ) ( ) r t l r r nic nn tt c r ) f i o l r rlrl lc c l ) a r t c( l i n : r r i i r n l i l i l a r g i ia cxllcricrrlcl()r n()ilstt'c politicc; Proccdirrdastfcl. urlniirirn s{ ne v c r i l i c r i n r ; i s r i r r c i r r t i i r i n rc o r r ri r r g c r i l c A . ccastrd i i s p o z i t i cn l e n t a l d ( ) c s t c r r n n u r i lc i r r c n c r r P i i r itil c i r r l l r t c r r ; cN . , l i i s t r rirrrr c a r c o a n r e n i i , p i r n l t i i r l c s< ; t :c i i l r c i l u v c r l c r i l ) i l r [ i / , i r r rl c ii ascrrltr <loar lrrtcrnicc, Pc cci t'c lirr tliscrrrsrrris:c r ri r t c s ci r r t i r : o l( c: uc i r r cs r r r r t d c i r c o r tr l linirintc c s t c o t l o v l r < l lilt r a c c s ts c l t s . P c t l c l l t r l [ ) a r r c ,c r r r a ip r o l l i r b i lc i r o a n r c . n i li ) c c a r c i i i n t A l n i m dirrcu t.tul altc rn.tivc dccit discrrtiilc p o l i t i c cs i t n c l l r i n r l r ln e p r e g . l t i t i ,c ; rs i is l ) r n l c n r r 5 ar,l r r < 'rrrlr r l : ir r t l r r cs tlc girr<s r ir r l r i c r : t r r l irrl r isc u t i c . A r t i c r l c l c r l i n P r c s dg i d i s c r r r s r r r irl a c t l i o l i r r r i clc r o rl ' ic v i r a t c c u d c s t u l : lr r t r r r r i r r ltrlla , r ,P c n r i l s r r r c i ic c a n r P a r r iiin r i r i r r t c i r zs ri ldczbatcrilc sc irrtcrrsificr ci ,g r c u s d r n a i c v i t id i s c L r r i i lp eo l i t i c e .I n t l u e n l e l e P c r s o n i r l cs r r r r tn r a i l l i i t r t r n z , r i t o a ; ric n r a i d i f i c i l r l c s c l c c t a t d c c l r t t . t r t sn sr c r l i r r . I ) c s c r r r t ,p o l i t i c a i p i f t r c cl o c , i n s P c c i a li n c a z . t rc l clor i n t l i f ' c r c r r t ir,r r r r l t n x r i u ) ( ) rl ) c t : a l c a a t ' c s t ' rc o l ' r t i l c t e pcrsonale tJccit i n o r i c c a l t r n o c l ,l l r r r 5 i s i r n l l l u I ) c n t n rc { i n t c r v i n e n c i r ) t c [ ) t a tc , ao linic cr.rlirtcrrr .r i rc slr r i r r r n r r r l l i c c t m r r r g i n r r l i n t r - oc ( ) n v c r s i l t i c oarcc a r c . D c P i l d i i ,l r r r ra v r r tP r i n t r c s r r b i e c p n i i < l ; t r io c h c l n e r i g rc i a r es - a I t ' ( : i r i t r : l \ \ r i l l l i i c a r f i r r r r p r c ; c r l i r r r cs l i r l r ,< l r r p i l cc lnrriintii sc g i n t l i s c c r i a r l l b r r n . l ' , a n c - i rs l ) u s : , , ( j i t i s c r lr)rr J r i l l c l r r c r r r ri in r l l o trivir ltri \\'illkic Prirr ziarc; rn-lrrt rdz.garrclt it , ftpt, rlit nuzite. lc \ \ / i l l k i c n t r P l a c ca t i r o r ( ) i l r r l c n i l.\ l u l g i c l i c r r t id c l a r c s t a t r r a ns tl)un c : t W i l l l i i c . r r v a f i b r r n . " ( ) b s c n , a t ic i s c a l ' l r r in p.z.igia < l ca s r r r s i lo i r r f l r r c l t c z c l l r i r r t l cl ' r i r r t r r r(il c ( ' ( ) n v c r s i r t iiir r cn r t ( : r : l l r r r c r r i t c c x . l l x i s t r l rnult.c sirrrrrti ril c a c c s rf c l . I ) i s c r r t i a ca,.frrrct I)c rprit" c s t c l i r a r t cc l i c i c n t l , [ ) c n t r uc l i o r r n r c n in i r r - ls r r s P c c t c a z l l Pc vrlrbitor clcintcrrliipcrsrrasivc ; c o n s c c i n t i ic in , i rcrrrrntd l a a t i t u d i n e ad c [ e n s i v r t .N l i r i r n r r l t ,o p c r s r a r r i lr l c r i p u l c c l c i d e r r r i r i s r r sp r r a t cs i m ; i c i l strrPrirrrlc i r s r l L 'lll t r n c t r r lc l c v c c l c r ca l , , l r r n r i i i ng c n c r a l , , , c d a f l i ,c le c r c d , . t o t l ' c l t r lt l c o r r n l c l t i " r l c s p r ea l c g c r i . A . s t f c lc l c P a r t i c i p i i rP l a c . n v c r s a t i cs r r n t. m . l . g c . i n c a z u l i :rsivc nlcdiilor{irrrtrltlc , o l l t i t r c r c l t ctt itttiirnllllitoarc l c i r r f r l r r r r l t ic i ,a a t u n c i ,

I ilcx i bi lit rrtcu atttnci cind illtiilrlitn rczistcrr ! ri c i l i r t t i l l r i t n o i l l l l c l l i ( : l t r c\ / ( ) rs r t t r c i t t l l t t c r r S r i l t r c s r r p u r r c r ui,r t s : I , (jotttat:tclt' tczc pi cii irccstiu sc \,or ftlvi dc rcT.istcntlllloilstrll. c t t c c l c l a l t cr r r c r l i i : l ) c r s o n i t l ca i t r t r t a l t t t l a r ea v a n t a ji t r c o n t p a r a t i c toctllxl cotltrilcillil 1i irniIila rcT.istc:tlta c()r)[ilcttllfalri in firfri 1lo';ttc ' t t c a r cc : i t c n r t l l t n r a i f l c x i b i l d c c i i ta l t c t i p r r r it l c c o l l l i l c t i r r r r r i i s r t r ia satl allllltor. sc: Agcltul clectoral iptcligcnt, fic cil cstc prol'esitlnist pcntru a-gi atirlgc scttlltrl. I',1 ltoate lirlgsi dc nunreroascscnlnalc in care sd se adresczcscnlcntlllli srltl.l)oatc sii-$i poatc alcgc ocirzia rl(lill)tczc lx)vcstca la ccca cc l)rcstll)llnc ctl-l intcrcscll/.rll)c cclil rl lrlictisctrtt'. t r id c a i p [ c l c g c . l ) r t c i l1 l l r s c n ' ic l r r l r9 i l a c a p a c i t r r t c lrL s11l;is1:ttt I l-.) i r c t v - rc t l c c : l t : c l t l r r l t s c l ) o s t c r l 7 .illll ltoatc sclrinll;.1 vic:torici5 . i port{c < l c f c l s i v : i ,s c l x ) l r t c r c t r a g c ,t l i 6 t l r r - i s a t i s l i r c [ i a r c v c r r i t t u t i t l i r z . i tlta i d c i l c s a l c . I ) a c i l i t r t : t t r s t ttl t r l c i t l i s c t r l i it l c s t ' ' r i5i poatc Icg"t ltcrii ltrclc c()tlvitrgcrila cttre intcrltrctttortrlslrl 1inc. lllotl]clltc:lc citttl cclillrtlt rl|1scr\'rl irrgttrrtclttelc tlc itccstca.P11ate cctlcuz,llpi, astfcl, l)ollte veni ctl argtllllcntcle sitlc filrtc, lttittllittttlu-;i gcltrl. N i c i r a t l i g t r l ,n i c i l x t g i p a t i p r i r i t atrl l l l x ) t l r r c c i r s t f i ' lr l c l t t t ' r t t r i . it ct t s r t t t t l r l t t l lrlrpropag:tntlistit: lile trclluic sdatingl cu rnatcriirlclc i n l l c e i r r ci r r t l i v i t li r r r r l o c s r il i n t c s c t i p r c t : i s .r c s p c ( : t i v l t r r l t l i c r r l r r ii . < l o n t e t l i i l,t r r t t r lltl t t t t i o t t l 1 r . r t " . i ' , l t r o p l g a n d i l ,c a ; i i n a t i i t c i ll l t c contlttt'c lrr clctrtc tlc l ) o a t c f i o t r a \ , i l a l t t r i a .A c e s t l t t c r t t p < t r t f c

20,1 / ,lletutisntu/

r.vtlttlui

Natum influe4ehtr fiasoaalc / ,!05

lrunrcr:rrrg,.ltrac c ii . ( l u r g r . r c ' t c l c r l c . s t i n . t c lnrri l).blic,,lrc(liu,., c t r r c a < : 1,i , i n r c t l i i " , . u l i r r t ' i t r g i c r cp r r l i n i n c i r z . r r r c r r r rX i . Irrctriilc lirrrrralc a ' . 1 ' r t c l cr r r a i rrrrrltc r l r i r r r )a : , c ' r c r c a c f c c t t r c r > r r r r r c r a r r g , i r r c a z r l a r ) o r l ) c r s . a . c c i r r cs - a u s i r r r l i t . l ' c . s ' t c ric ccle cititc sau a u z i t c ; i s - i r r ri r r d r c p r a ti ' t r i r c c l i a c ' . t r a r d r : r 1 rc i rc ce intenpir. a s c r : i ^ r t c ' ( r r , i r r t i r r r ; lc c n i c i u r r r r ld i r r t r c c c i 5 i t t l c s r b i c c g ic a r c l* rrrcrrli,rrirc t ()lrtirctclc llcrs'^alc c:r llirrrl rlccisivc .tt ' v.rlrrt r l c s l l r cr r r ri r s r l c r l l c c r c c t .l ; r c x i l r i r i t r r t c sr i rrrirliikr [ r 1 di , [ r 1 l lr r r ra lil.srt lt rr c r rl ) ( ) ri l : r c n ) c n c u. stit r a r i .

[)ar i^ ftrrniliu nrea ;in togi cu willkie. Iii cred cri va fi ccl mai bu. P r c g c r l i n t cp i r t r . J l l r c s c a z iiln t r u n a i ; i p e n r i n c . , ,i n f i n a l , l - a v o t a t ; i ca Pc willhic. r\ccst aspectal contacrclrlrpcrsonalca fost irrrl>ortlnt m a i a l c si n c a z r r l b r r r c i l o r . I l c c ' r n P e r s c l c c o n f ' r m i s m r r l r r is u n t u n l u c r u rc a r c s e i n v a g z i ? r r c rt l i n c o P i i r r i c .c - c l n r l i u p o rn r c l dc l c a e v i t a c l i s c o n f o r t r r l c s t c , la c c i r r r r i r r r r r l l it ' o P i i ,s i l f t r c t l c c e Ac c l i s c c c r e . c i n c v a c a r c n l l a r c o l l i r r i ip o l i t i r : cf c ' r r r r c ; i c , i ra t r r r cs , c hot:Iril;tc t i i r z i uc t r c i n c s ; I\ ' o t c z c l i s c n s i b i l l a i n l l t r e n g e l e p e r s o r r a l ei,n r r u c i r , c o p i l f i i r r t l , a Poltc i n v i l t r r ts i i l c c o n s i d e r e d r e p t u n g h i c lu t i l i n t c r i t o r i i l c n c c u n o s c u t e . 'l'irlirr rl curc lvcrl dc gind sd voteze crr lLooscvclt rloar l)cntnr cii r r r ' i t : r r lr r r dj r r l l ' l i c d e v i u " c s t e u n c x c n r l l r u c r o c v c n t . ,,rrltf'cl.

I { d s p l r r t r rc o r r l i r r rn i s r r r r r l r r i I h c i i c i ' c v u c c t l c r r z .iirir f i r l a r r ' c i i . l l r r c . t c Pcrs'nalc atu.ci ci'cl t r c I l r r i cs J s c t l c c i t k i c r r c i r r c v ( , t c l r / . i r i, r i s P l l r tc rr ste ir'crliirtligi llcr_ s ' r r a l i r ,c c c a c c * u s c s r ) L r r ) c in cazurcccrdrii n fata unor r)oate i l r A l l t ) l c l l t cc x l ) l l s ( :i t t p r c s i t s c r i s r s l atrla rirtli'. [)acri t,r 'rrtcrial c i l \ , o t a l l ) c r ) t r r tP a r t i d t r la d ' c r s a r l l n c a r r c r i c a r r l)rctrrr(lc s a t ra r Ptrnc i' llcric,l 'iit.rul, uvcrtisr'c'trrl lrri s u n i r i r n ; l r 'bal>il P'ate ' s a ui ' c l c p : l r t a t .l ) r r r c r u c :iig i s [ ) a l l ca c c r i r g i r u c r u t r n v c c l ' , a c c s t at c p ( ) i l t c , , l ) c ( l c 1 l s ii"r . ' c d i a t l)c.t^l irscnsillilirarca salrpcntnr rcz.is_ t c n l a t i r : s c r x ) i r t cr r i t ar r r i t t i n c , s c sc r)()atc Pr.tc intrisrlr, rirlicir sJ cr lt c s i r r r l i z . r r a tN l l l c c c ,[ l c i i r r < 1 . - rs . l:rrcrirrrr r ' i r r s i ls a , i c r c z . c 1rlr< x r ttc s a t rs r It l c s c r i cl i l l s r r r i r c ' i i t . a r c , i , - , t i r r r lc l c ' l l r r r r l c l i i r r g .tl, i r r c tc l x ) i l t c f i l c c s : l l c s i r r r ; i; r c l o c . . S i g r rc r d t o i l t c i r ( j c s t c rl r i r c t l i n c o n t : r c t c l cp c r s o n a l co i n f l t r c r r l i l t t u t t t a i l)tlfcrlllcll l ) c l l t r l t o r t t t t c n i ic i r r c r 1 r , vrr l r s r i r i l n r i i r r ir r c i r l i ' i r r 1 i . l i x i s t : t. 5 . i anrcni c:[r'rr lc s : r r l c . ' . c . r r l i r r r r r i p t i ,t l a r i ' c ' . t l i i i i lllrrcc n'rnralc ci c'nstituic, prrrlabir,'nrirroritatc rcstri'si. Dc citc ori pr'paganclacxcrcitatiidc o artii estc I)crccr)r-rtt l)crsoirnri ca ., cxr)rcs l c 1 lt c r d i n t c l ' r P r c v r r l c n t c l l l c u n u i g r t r P ,c a a r c n r a i r . u l t c q i r n s c d c c i i t r r r c t l i i l cf i l r r ' a l c s i i s c i ' r P r n r i crr s.cccs, gratic rcc,nrpc.s c l o rs . c i a l c l ) c c a r c l c i r r r l l l i c dI . a t i rc c d c c l i r r a , l c . ' r c i c c a r cr l i r s t l ) c t t r ' l { r x r s c v c l tp i r r d 1 l cl a r r r i j r ' c L rc l a r r r P a r i c i,;, A r r r{ ' s t t r c c i i ' d 'rii gtiu clcnr'cratil;i crctl c:i l{.oscvcrt a f < l s tr r n p r c p c c r i . t cl > u ' .

incred.retr

intr-o sursri familiar.i

Atrrnci cincl sclcctcazilargunrentelepolitice relcvante Jlentru intcresclc [or, rrrrltri<xrrncni au incredcrc rnai clcgrab{in contactclc klr decit in ziare gi radio, care sunt nrult mai indeprirtatc i;i 1'rcrsonali imPcrs.nalc. Alcgiitorul nehotdrdtpoate sinrti cd evaluirilc pe carc lc c:itcptc sau lc a.dc intr-o emisiunesunt plauzibire, c{ci cxpergii t:iirrtrlrcsc , c o n s c c i n g e l e v o t u l u i lnai clardecit cctrltreanul llrollalril, rlc rinrl. I)ar cl sc: inlrcirbd,totugi,dacil problcmcle dczlliltutc chiirr ii vrrr irlL'<:t;r /rri,prtsotm/,Prosperitatca viitoare.Porrtecil accstosursc v i i c lP r o b l c n r i rd i n r r - u n P u n c cd c v c d c r c t o t l l d i f c r i t . i n c o n t J i t i i l c i l c c s t c r lc , l s c l x ) r r c i n c r c c l ci n j u d e c a t ai ; i i n c s t i r r r { r i l ca l l r o P i i r ; i l o r srli Pc curc ii rcsPecril. N'lajoritlrtca sunt 0anrcni cu acclapistatut l;i c t t r t c c l c r ; ii n t c r c s cc l ; i a l c l u i . A t i t u d i n i l cl o r s t r r r t nni rclcvantc j L r d e c d g i l c c l r l c c i t d e v a l o a r e a l e u n u i l)cntrur cditorialistrrccrrr)oscut. I n t r - o c r m u n i c i r r ef o r n r a l d c , o n g i n u t u lP o a t et i l a c e l c n r i r i inaltc standarcle. dar abia intr-un raport fagi in f apdse realiz.cazii ccl nriri binc transfcrul. Iatil cazul unui tanilr nruncitrlr.care era foartc r h i a rr l c l o ci n t c r e s a t de canrllanic g i c a r en u i r i n t c r r t r i o n a t P r t t i ns r r t c sd votcze Pi'rI sPrc slirpitul lui octombrie: ,,Arlr discutat clcsprc rlcgeri ca hiittii, /n nagtxin,;;i cred ctr voi vota, tjar nu nr-irnr lrotiirit

/t)(t

/ ,llu tt

.rnn/ t.v,tu/rti

Natunt itfluentelorTwsornle / J07 i D c i l r ) c r ) t r rc i ' c . " I i a l l t u l c i r i r v c ar r t t i m ; > u li n f i r g r.lP i ' i i r c c . r c g i r , r s i l r ^ . r r r l r r a i c i r l - ; ri r c r r rr sa c a r r i r r rd r c v < l t ,d a r r - a r i a l i n i a t r a v o t a l t l c n r o c r a ta I t o v l r r i i ; i i l os ri l i . ( ) t ' c r r c r ci r t r c r r r r r r r i ' i r s t c , r i ' r r t c i l r t c r c s i r tr ir i c : r r c g c r i . .[ . s t r ) c r x ) r . l r i r ip i i ' i i r as f i r ; i r r r rr r r i' c r . r r r r r r i c p i a P r i l - a v o t a rp c w i i l k i e : ,,("/tiar azi-r/itttittra/rr unt r/isnnu p,/itir-i at ,,t arttc. o,rt r/r rtfuri. l,-l ' s r ) . . c c r rl r l i r c c r i l cv ( ) r r ) r c r A cr r r : r i I r i r r cr r a c i i ' i ^ c \ \ / i l r k i c r l r p r r t c r c ; ; rc r i c l i r 1 > r r r D is sd r r c t i n i i i r r i r f i r r a n r z r l o i t r r r rri{ .o o s c v c r t i l ( r r n i i[ ) r c a lrrrltii r).tcrc. N-ar trcb'i sii rrrai candidczcpi pcnt^r.r rrcilca nrirntlat'" sc parc c:i ar'icrrl ci ii prezcntasc, r a ' i d , c a t a r r g r r ld e argrllrcr)tc rcprrrrlicarrg c i i r f < r s ts u r i c i c r r tt r c c,lrvirrglit.r ca srl_r . l l i i r r ' l v ( ) t a l ,t n v ( , t c i t r c< l s c i l r r s c r ) c t ( ) tr ) i l r c r r r r , , l c , , , , , 1 r , , , r ic i .r c ir rc r - l c r c rc r i i r t j t r t l c c i r t i irl c c s t l r i i . r f i i c r r t - .s r ls c l r . t r i r a s c d . .lrcrcdcrcir ilr lltrnctrrrdc 'etrcrc al artcr .se f)crs();rlc r)oatc(riltora p r c s t i g i r r l r r.ic c s t c i a ,c a g i p r a t r z i r r i l i r i r i i a c e c ac e a r e e a r r c s r ) l r s sall r c l c v a r r l c i l i r t i tt l c i ' r c r c s c r c p c r s r a . c i i r r r l l r i c a r cr., , s t cc v i c r c . t c i i , i t l t ( , a t cl l r o t : c s c l c < l ci n f i r r c r r l l l n , r c s t i g i r rjlr x r c i lr r n r o l c o r r s i t l c n r l l i l . (irirdrrlrlc c,rrfirrr'itrrtc c . s t cc r r : r t i t n r i r in r i r r cc , c i t c s t c r r * r i inarr i n g n l l l t r l r c s P c c t i r ' p r c s t i g i rc r lc l r r ic a r cv r c a s l i - g i c\crcitc inllrcnta. I)lauzilrilitirtca c . . s c c i n t c l . r p r c z c n t a t cd c e r v a p i i r e ag i mai marc t J a c i i . c l i v i t l r r lc s t c . ( r ) e s i q r r rc r g i c a n a l c l c 'crs,arrii ir'llrlrrantir. rrrcdi. srrt csc.lialc trir ircclrst:i a P c r s P c c t i v : rs . )1 l < l r i r c i .crctrcrii ; r r i n l l r c s r i g i r ru l rrrrrrrito cr( ) n t r l c t c pcrsonalc : r r i r s tc l l r r i i rn c a z . utlr r r r r ' ' f c r d c c i r r r i r n . c a r c s - ar J z g i r r r r i ? r n f i r v ' a r e ar u i w i i l k i c ' c l r t r L r cli r r unei firnrcii fiictrse ' r c a c d i n r c l c s t i n r i r r r ia o ' o a r e . -s l i i - rc r n v i n g l i i t t a c c i t s t i< i lircclic. A n r a i l i r s t ; i c a z t r lr r r r c c i asrricc t l c v i i r s t rr i nc<lic. c t t l r t r g i r rc , i r r c ,d i ' n r r r i p i . : l i . s c l . r t c r r r r r r i c , i ir l u c r r t i cc a'rrrt sri_l \ ' ( ) t c l . c1 l c w i l l h i c , a r l c v c r r i r . c s i g t r r r r i r r . c t . r r r r l r i c ; ; i i ' t . i r r . rr _ r r v ( ) t ; r rr ) c l { . , s c v e l t . [ ' , a l - a P r i r r i s ip t c wiilkic trin carrza afirnratiir'r rur()r o a l ) r c ' i p c c u r c i i c . n s i t l c r aa r r t ' r i r d t i n n r i l t .r , i c : , , A n rt l i s c t r t a r c u u n . s / a r / t rr l i r r( _ l : r s c ,l c v c l a n < 1 . (l i u r s t u d c n I i i s u r . tc t lt llooscvclr, t ccrrrrst.rcliiA I ) c . t . r r : ; ic : li r i r r f i r p t r r i r r . n r l t t i r i' . r r l i t p i t u u t t , t t t r/itt ()hirqgorutt' c.frat/r iu/t,,,.t,/ d/D/i/i/z),;i cl .u prca crcrrdcircrl \\,illkic c t t n t i p s u f i c i c n t r l c t i r r cc a s i i g i n i i i n f r i u p o l i t i c ac x t c r n d . , , Itcrsu,.rsilrr rerr firrl convin$ere in slir5it, r:olrtirctclc l l c r s o n a l cp o t a c l u c cr r n i r l c g . J t olra u r . n cl:i r r a sr'r-i ul'cctc:zc dcl,c intelcgcrca Prrlrlcrrrclorlcgatc tlc alcgcri - ocr.rr cc rrrcdiilc lirrnralcrareoripot face. Ziarul,rcvisrasau ratlirnrltrcbrric srillc irr prinrul rintl cficicntc in nroditjcarca a r i r u t l i n i l o r .A u l i r s r r r r r rr irrrrltc t;irzrrr ci l r r r c r l c v o t u r i d l t e r r r rp c l t i r z a t c n r e k r rc l t . z . l l l i t r r t c r r i c i c l r i a r s e i l n r r l p c r s o n a l i r r t t r i l c dc i;i trinind c r r n t J i d i r r i l olr).c l i r P t , accstc v'trrri nrr au f..st date candida;il'r, ci, ca silsl)uneln a;;a, prietcrrilrrralcgritorilor: ,,Anfostdur ln anu rleun nruncitor care a insistar stl ttrcrg $i ctt"i ,,I)oatttna /a carv lua.eza antt sri tsotex. N|-a drrs la ttrrrc si t tt lolii i-au aoht pe npulilirani, a,for.rii-an volal eu.,, l;i l ) c s c u r t , i n l i u c n t a p e r s o n l r l rc , u tc,:ltc n u a r r l c l cc i < l ca l l ' c l i r r n c pi dc l.ialitate pcrs'nlLl. poate aducc in rrrnc v'trrri carc,ultlcl. n-arnrai ii datc nirndnrrs i a u a r f i c l a r ep a r r i t l r r l u i a d v e r s . c a z u li l r in t ; a r ea l t p r i c t c n a r i r r s i s t a i n a c e a s t {d i r c c t i c . l , l t l i f ' e r r t l e n r c t l i a firrrrralc p r i r r l r r p t u lc { i i c o n v i n g ep c o a n r c n i in c i n t e r c s a rs i i lv o t c z c i r r t r - r r n: r n r r r n i r f ' c l ,l i l r r ls l r l c c l c au n l n o t i v s u b s t l r n l i a p l c : r r t 1v r otrrl lor. NIai binc dc 25vo dintre cci care au rrrenti.rr;rt un contilc( l < l rd e a t i t u d i r r cn u a r r r c r r p i t P c r s o r r ailn l c g i t u r a ic u s c h i n r b a r e a sl-r ot'crc clr rrr<>tiv vrco tcrlrd rcalil dczlliitutri in campanic, cincl Pe rrttrrra. i 5 7 1r.l i r r t r c c c i c a r c a r r n r c r r l i o n a tr n c t l i i r f < r r r n a l c arr orrris r r s t l c l d c n r o t i v c . ( l i n d i n f l u c n t a l ) c . r . s o n i rc si t c r r r a x i r r r i i , rlcgrili t o r r r l v o t c a z i i n s l l c c i i r ll ) c n t r u l l r i c t e n , r ) u [ ) c n t r u c i r n r l i t l r r t .

Irrrplicatii prrrcticc ir.,rr-,,n a n r r r n i tf e l , r c z u l t a t u l a l e g c r i k r r ? n t l i . s t r i c t r rIli r i c c s t c c c u rrrlri bunii dovacl.ia srrccesulrri contirctelor ltrrli irr ftrtil. I)cr)tnr url ti.rP, Pr.pagardack:ctorald r c p u l l l i c r r n iilr r r c g i u n c i r f t ) s tl n r r l r , r r r i rr l c r r r o r : r r r(tlii.n r l i r t rl i r s ti n t r c b i r t i P t t t c r r t i c rtll c c i t c c l ri r r t d v c r s l t r i l o t l l r c i ii ; t i u o r r r r r c nc i i.lrc i r r ri d c i l l u n c i n p o l i r i c i l ,s r r b i c c t i ir r o p r r i - r r r r n r c l l t r o n a tc o n s i c l c r a l l in l r a i r n u l t p c p o l i t i c i c r r i il < l c a l r i cllrrblir:irpi r l c c i t P e c c i t l c r r r o t ' r r 1o i .i p i v a c l a n r c n c i a r en u v o i l r r r s r jv o t c z c .r l r r r

)0,9 / llr, arti.tttttt/ wtlrrlui

s - a u ( l u s ? n l l n i r l l a u r n c i - a u n r c n l i o n a tr l r c p t c c i t n : l i i n f l t r c n g iP c a g c n l i i c l c c t o r r r l ir c l r t r l r l i c a n i n , c l ) u t . i l l ( l u - s cv r l r l r i r l c u n s u c c c s s i r r rlia r ; i i t r c r r z . rd r lc r n o c r : r l i l o r . 'lirtuq;i, corrtactclc cliscrrtat ie n a c c s tc a l l i t o ln r r t r c b r r i e ltcrsonalc c o n f un d a t c c u c l i r r t r r r i l c c c l ri l l c l o r c l c c t o r a l ep r o f c s i o n i s t cA . ccstc contactc pcrsonirlc irlt:ritrricsc ccclr cc s-irr rrtrnri cr/tipe dc atttaloti, ( : : t r cs c l l i l s c f i l ) o t ) t 1 u l : i u t r p : r r r i i l-o ri r r t l i r . ' i zc i r r t i r r r P r r< ,r i r r ct l c v i r r r l c s t r r lt l c c r r t r r z . i i r p st:ir ug r r r l l r r r s i o < ; i i r lc cu r c i r r c c r r r c r sir l - ii r c t i v c z . c l l o r i tt l c c i . A p r o a l l cc l l s - i r rl ) U t c as l ) u l t cc d c c a 1 l co r r p r c r ri in s c n s r r < n r i r ic f i c i c n t i ' r I r l r n r i id c l l r o p i r g t n d r-i ' i n s p c c i a li n c c c i rc c p r i v c 5 t c c t r l t i n r n l ( ) n l c n t- c s t c s l l - i , , l r s c t l i c z . ip PrtlPlrgurrtt l il r " c o a n r c n i il r c r i r ' r r l c c i z i c r l c v o t c s t c i r r c d5 o r . ' i l i c l n i c r r g lirn c i t s i r r g r r r r r cl l r t r n r i, l i b c r s d l i c c c l s p r c c a l - r i nd ac v o t . N r r ; t i n r c u n l s c d i s t r i b u i cl r u g c t u l p a r t i ( l c l o r i n r r c d i f c r i t c l c c a n a l c d c l t r o l l a g a n c l i id ,ar ltrinuint c:i , r r l ; l i c i t a t cl a r l r l i o c t c . l ) a r t c ac c : rn r a i n ) a r cs c c l r c l t u i c p c b r o g r r r ip insii rc:z,rrltrrtclc rroastrc suricrcaz.ll, sirrcina [)cntnt ccrcctlirilcviitOarc, t l c : r g i s i r i r l ) ( ) r t lc l lc l r r r a ip o t r i v i t c l i n t r cl l l r n i i c l r c l r r r i l i n r r r i r s s r n c c l i ag i c c i c l r c l t L r i lP i c r r t r uo r g u r r i z . a r c ro r c ( ) l ) t a c t c ur n l i r l i li n f i r t d , n l o l c c u l a r c "l o c a l cc a r c v i t a l i z c a z d mcdiilc forl ) c l r t r u, , P r c s i u n i l c nralc, 1>rin interPrctarcanrai pers'-rnali gi prin intreaga incdrciituril catrzckrr a ctlror l ) c c x r c r c l a l i i l c p c r s o n a l co l ) u n i n l l r o n r o v a r e a s ( ) r t r t is l c l t o t r l r i i l t ci n c r r r s r rc l arulranici. i n r r l t i r n r r r r r r l i z .iirln r a l l a t < : i rr,r t . r in r r r l t c l c c i t t i c . r i c c l r l t c c ' t r , oatrrcnis i r r n tr n o I i v a 1til c r r l l io i r r r r c n i[.) a c ' . lrlir i v i r - n <lintr-o l)crsl)cct i v i l c t i c r i l l r . l r l c r r r c l cs . c i u l c s c r i ' l s c l ) c ( : i l r cl c r i t l i c r lp r o l l i r g r r n t l l r , i l c c s t rc l s t c l t n i t s l ) c c t l l i t i l t o rt l c s P c r a n l d . ' l ' i r l x l f t t , ! a ra cr c s U S l i r ) r i t o r i i c c i n l i r i c n t r . r ; 1 . i a;lit ic i r r c l ) o a t c n r o b i l i z an r a s , : l c intr-un r)rod p r o f c s i o n i s ta r c $ ' J n s e n r a i r n a r id c s u c c e s .
Cnpitolul I 'l'orrte l, cclc patrrrgrrrprrri arrfost initial cleaprt> pe xinrativ600 cleoanreni.Dar in orice studiu l>azat aplicarea unor chestionare repctatd 5i pe inten,ievxrerr se pune problcnra,,nrortalittr;ii". Accastainseanrnl ci vor existaintotderrrrna momente cind vir fi impopc trnii clintre srrbicc;iino5tri lr sitril sil-i contacttrnr intcrvirrriconsecutivc. in cazul de fatI, nrortllitirlcu strrdiultris-a datoratcitorva oameni care nrr arr mai vnlt sil fie intervicvagi din nou, unora care arr fost te mporarnedisponibili din cauzaunei boli sau a vrerrrrei c',llrttorii rltorl cirrc s-nr mutxt definiriv si, in sflirsit, din locrlitlte sarr rrurnrrrit. clrirrr S-urrlilctrtto:ltccfort r t r i l cr l c a r n c n t i n cn r o r t r l i t r t c a l l i n t l i c i r r r i n i n r ii.r r rnnjorit'.rtea c'.rz-trrilor carc au l)rez.clrtilt dificrrltLtti, sttPrrtvcghctorrrl dc lcrcn trinccrcrrt srlrcciliPcrs0nal ligc crxrpcrarcr subiectulrri in carrz.I. In nrrrltccuzrrri, strbiccgii carc nu prrtcauli contacta;il:r rrnrrldintre intervittri eratt preluali ulterior la rrrrnltorul val de intrcbilri.in gruptrle$anti()n, cnzurilede rlisprirrr;i la c c l c p a p t ci n t e r v i t r ra i u l o s t m e n l i n r r t ei n l i m i t a d c 147o,ceezt ce s-a rlovcrlit a fi rcrnlrc'lbil dc pu1in, rvind irr vctlerecxpcrienlrr invcstigirtorikrr rrltcriori. AnlIiz.atrilsiltIIriIor crrracteristicc crrz.trri lor rle rlispilrtrli r dentonstrat. cl numtrrulcelor piertlugi l)c l)ilrcurs a fost atlt de mic, incit inllrrcnF klr in misc.Jrile tlc an(()ludct, Flaz.cl; sarnl>lu a frrsr,practic,dc neobservar.

,\Nl':x^ A Note

JIQ / ,llaani.runl tvtultti '!/teJuunn/tfApp/iul \\'ifs.n, 1,,.(1.,,.\\'lrrr llsc:rpcs tht: l)crs..ll lnvcstigrrt.r?,,, l'.r.ylr,t/ogs,, XX tV, 6 tlce. l(),1(). 77 J'-777) Z . l , ) o v l r t l :l r ;rlttrrltr ci; l i t t t c n ' i r r r i l c rcl)ctllte nu ilu xl'cctilr t. c z r r l t a t c ls ct r r r l i r r l r rv i r rl i f l t c r r t li lr r t r - ol r r c r a r c scl)ltriltil. 3 . . S p c r : r n 1litr( ) : l s t r c i ls t c c l r r s t l c . rll c s t r r d i iv o r l i P o s i l r i l c l)cntnt toll(c llcgcrilc vritrurre. Oorrtlxrraiiilc pc o llcrioirtllnrxi nrarcar spori rlrlt r,:rlrxrrcrr < t r i c : I r tttc r l t t l t i l l c i r r t l i v i r l r r : r lIc ). c a c c c l rc , r c t l c r lc r l l c s t c c l r z r rs l l l r c l l l r r 1 1tiirc 1i citcr':r corrsirlcr:r1ii rcfcritoarc lir tiprrl rlc irnbrrnrirrlliri c:rre, privirrclrctrqs [ ) c c t . l tr'r , rl i t l c :< l o r i it r t I l s t l c ld c s t t t t l i p i i r r r c ll.) c 5 i r r o iu 1 1r c r r l i z rs lptc iltcrrt v i r r r ic r r g r t r p r r l n o s t r r rp , c v i i t o r v l f i s r r f i c i e ns - unul t:lftrct:m n u n r : r ir ) l r t f u i n : r i n t ct l c c o r r v c n t i i l c r r n r r l c l r i r r r d r r p i l c l c , r r n r r l i n a j r r n r r l rlcgcrilor Parri<lclor, s i r l l t i t n r t lc , l r i l r t l r r p rz i i r r rtrl c g c r i l o r . l,lcononriilc :icrrtc i n l c l r r l: r c c s t 1 al r plto:r fl lirlositc (c rr r r r n : r r u l l ( ) ri n ( c n , i c v : r ltu i c c l t ) l t t i n( ) 1 1 r c A l ) c n t r u: l r i r l i < :r . rrrlli cxi:i(ittfi ttttclc rczrtl(a(c stlltisticcnr:rr tlctuliirtc, l)c cltrc rilt lc-anl l)iltUt li)losi itt lrrcz.ctltul stllditl l)cltlnt cJ tliagr:rnrclc ncccsilrcnc-lrtrrctlrrsll rrn tttrnrllr (Jit privcptc intcrvirrrilc cu alcgiitoriirno[ili, ar fl rlc d6rrt Prca tnic de cazttri. ca o tchnicil nlai sofisricxrd a stucliului dc cirzsltaflc rnai mulre desl)rcoriginca accstora, crr 5i rlcsprc situatiilcsJrccificc 5i pcrsonalitatr:a in crrc arr srrrvcnit ( j.i r i t o r t r lv a t l c s c o p c r c schirrrlrilrilc i itcvu irnlrrrrrlrJlir sip c c i l i c ci r r r l i c r t c in i l n t l l t t l ( cl ) t l n c t ca l c t c x t t t l t r i(. l c i r t r r a i t r r l x r r i u n t l n t r cc l c 1 r l i 1 1 n di i srrrrlir rr rriri t l c t a l i i r t l c s l t r cr o l t r lc o t t t i t c t c l o I ).c l s e r n c n c r ,p c v i i t . l r i r r t r c b u is r l [r )crsonirlc a c l t t t r J tn t tt a i t t t r t l tn r l t c r i i r d l cscriptiv tlcsprc c i r r n p i r r rlira r c u liJ n : r n s i r n r l r5 lu ii 1 sPccial dcsPre 1111x1111 irt clrc or;i:rrriz.utiilc politicc lr'*rlc chclrrricst. bani' con)l)ortrrrrrcrrtrrltri l)rccttnr5i,ollscrvltii gcttcrllc irsttl)rir p:lrticil)llnlil()r t, inrr,,n r r i l cl o , c : r l c . sliri;it, in : r r1 lr r t i l c ; i r n u in r r r l t c irrfirrrn:rr 1k i i: s p r c cci c:rrc a r rl i r s t l t r t l t c c r r v i n t ci,n c c c i rc c - i r r c r i v i n t i n r l l u lc i r r r r P l n i c ( i. p c l l c gttonr Privcste nostri,rclrnica:lcc'Jsr.rl a lirstincrrnrrnxtr gi nrcrrtJsr fie..rPlicrrr:l dc slrccos pi Pe o baz-J nrli lurAl; totrr$i, rcgrc(llnlctI,rlin clrrzalipsci rlc fonduri,nu anr l)rrntto srrPlirrrcntr cu rniri nrrrlrc irrfirrrrrrrlii dcsprc rcgrrrrrcrr slrccilic:lirr c:rrc s-rr t l c s lJ 5 t r r . tc ti u t y ) : r n r i l .

Nor / lll (icncvicvc Krrrlp{cr. vcz.i evahrtrri, I accstor sistcmatictr Z. l)cutrrro t!iscrrlic .\lalus,discrtalie sltslintlt:t lir I Jlrivcrsitrrte'.t iluunn tttrttt 0[ ,forio-l,.atnDnic

'lhr

(blrrrlbi;r.|()43. llrtings", in Ntostellcr, 3. Vczi l;rc<lcrick ,,'l'he llcliatrilitv0f llrtcrvicrvcrs Publn'Opinion' I'rinccton [Jtrrvcrsityl'rcss' lfrrtllcv ()rrrrtrill(cd.), Oaugrng de Archilnl<l(ltosslcv' <:t 5i cxpcritnentclere:rliz:ttc 194,1, iludiclllci rcvis(clor desprc monit<lrizarca 4. Yeti mai llcs strl'rlimcntul <lc/.y'r. cclitrrt dttpl lltctlir strtttt.5.l.,xisrl nrrrlteposiltilirlli de a-i cllsifica 1rc0'.trnctti O6rclalil medic itrtrc astlbldc indici estc irr jtrr <lc tgltri l9r s()cl()-c(:olt()tnrc. rclaliilorctt alte variirbilc in privirrl.'.r sunr inrcr$anjabili 0,(r.l)e <r[ricci,:rcc5tia (jg rrltccrryiltc. rnirjqritrtcit tcest()rintlici nc-:rrafJtdaccel$ir':lirlicitltrc sCittrttrrl s<xi<r-cctttttttnic \;i l'ot, (r. l;()krsirnl)cntnt it('exsrd ciliele oblitttttc lrt intcrvtrrl tlitl tlr:tr. annliz.:I sc mell[lne rez,rrlUt Acelrr5i dislltlnibile. rlrt6ritrlnutnilrttlttirndimare de cirzuri c,t conrlrinatc, seplratsau clecontrol,lrrate pelttill c$xntionii pentru grrrptrrile electorrtl:l' 5i pcntrtt ficcarcperioadrdin canrpania tl ci rcprczttttri in lceast{ cllsific:rrc, l)entrllc'.1 7. licrrnicrii nu sUntinclrrSi vot:lt i-atl tlc l:r orrnrcrtii c:l [rrl s-a dovedit .1.,rrt..ln tccs( s(rrdiU, Prolllcrrl1l clin srrnrlrrskv. nrai mlrc tlccit p0Pul.rlia intr<r Pr0P()r1ie pc rcPrrlllicrrni

PROPORTIA REPUBLICANILOR
Fermiei Non-tetmieri
69%

C UI N T E N T I I T O T A L UC LE I , O R DE VOT(MAl) FERME
Fermiei 62 89 92 Non-larmieri 276 472 426

AsiB

680/"

55%

57% 42"/o

ct)

66% 581"

21"/"

38

Capit()lulIII l. l',stimlrilc anclrctatorikrr ac()l)c'rr\ rlc firPtrlorrr p:rrrurrcl)tc:A, ll, C si l). I t t : t t t r tc t l lt r t i rt irtttlt c l cj t t n r i l t a t c (:ll, i - i r r rs tlinerzrrri:tr r t r : r itt r c i l t c f l ( ) r ; in rr r l t c l u sific:rt pc accltisul)iccfi p r r r5 i s i r n J r l u pc lrrrzr irrtrcbrlri I ir i v i r r r lp o s c s i rrrr r r r r i t c l c l i r n ,c i t \ i l ) t { i t c n t : r s t { c l o d i s t r i l l r r r rrc u ; r ic r r r r v c r l r l l i l l ;trr r r r n c r ri) ( ) r l s t r c ( ) l r r r c r r i ir l c t i p r r lo , p o s c s o rtil c t c l c l i r n , ilu f()sr n u m i l i ( j + , i : r r o u m c n ir ilc tilr (i f iiril tclcfirn vor aPrlrca ca O-.

(il l 1 i i r l c t i t l c r ( l i t i t o r t r l r r t l t r c l r t t i cs r l l i c s r l r p r i n s cll uvclll5i rrltrncitor clirsillcrrc SliS. Acc:rstrl rlin vnrf,in ternrcrriinivclrrltri rrricrii)lrrintrc cei 17Vo itrtPtcorll5el, inclttzritrd ttntri ule stlndardckrrcurcntc rr lirst fJcutil irr caclrrrl jrrrirnilc s a l er r r r a l c . !,xisril, {csigrrr,o cgrellre viz.i[ih intre niycltrl Sl')S5i tiprrl tlt: txttpitltc: Ll nivelrrrilcA ti ll, tl\Vo <lin oamcni ru ocrrpafii',irrirltc".irrr la r)rifctic:r(:\. tl%' irl plrrs'cxistil$i dil'ercnlein crtlrtrl ct:l.r d.ttrl Srtrl)llrr' rrivclrrll ), ntrrrtai i : r t l l n rp c s p c c i r r n r a ir i t l r c l ta l g r l l p l l l l l ic t t < r t t p : t t i c , , i n : r l t i " l . , r n i v c l r r lS l , ) S al lcelrrilsi grrrP. scllz.tt! ttrti ll nivclrrl li5ti,in tirtrp cc frrlclionarii sc situeaz;l clc tltttttgrtrptllrrr ll Sl'lS lnaiinalt se tflil pe nivclrrl crrlificali l,rr I'el,ncgtrstorii josrrl scllci, irr nccalillcalialttnecl citori, irr tintp cc ltrcr{trtrii

212 I 'llr,ani.rnt/ wttulrti co n t r o li s - r t t g t l . ( i r r r P r l l r r i t lc t - l ta ts cc:i(i cn t r c l ) i t riin r r c t o r n l r r i i ca , rg r t r p r r l r r i l)ancl,in rrricr'bric. l;igrrra5 ir.rrircclc tlrrr:Igrrrprrri c.nrbin:rtc. 9' [):rc'.I cstc a(lcvdr:lt, citt()licii tlirr.Srrtl :rrrtcntlingu dc a-i vota nririnrllt pc relrrrblicnrri <lt:ciit (AsttLl<lcrjir(c:rrtcstarrt.c:rstJ srrdiyti. Prorcsrangii illrrtezJ.) 10.()blincnr acel:t;irczttltlr tJitcrl sturtrtrrl ecorrornic sc rncrrlincconstilnt, in liccarc grttp ccottotrticr rn:riin viirstilsrrnt rnai rcPrrblicrrrri, l)rotcstilntii i:rr crrttrlicii nr:rivi'irstnici, rnui dcrrr<rcrr1i. Currr crluc:r1irr cstc a5rr rlc srrirrslcttrrrrl t l c v i i r s t i li l l S t i l l c l c l l r r i t c - t i r r c r i is r r r r rr r r l i t ' t l r r r . i r r l il c c i l t l l r l t r i r r i i g , r:r;ic <rl i nr r l t i r l r ia i t t ii r t s i s t c t t r t S -, irccst t l c o l i l op Prrlgrcsclo rrrlllice rcrlltlrtp<xrrc Ii a f c c t : rd t c dilcrcrr;clc dc ctluca;ic.'lirtrrii i , d i f e r c n l c l ci n t l r r s c d c ' i i r s r i ls c p d s trca;/.iI, chiar;ii h lccliri;inivcl cduca;ional (in nrilsuru irr clre rrc l)lrtcrl l):1,/;l l)e ciflrclcnflrrtelir dislxrz.ilirr noastrit). ll. Arn orrris r r l c n t i f i c a r cs lr ocialr crl i n r c c a s t rc o r c l : r r cl,l c n t r r rc r l 1 s c s t c ccca cc sc rl dc obicci rlrcPtc:rractcristicrl dc llaz.rt, ci cstc nrli dcrnrltrlo 0titu_ dinc tlcrivatildin accsrctrib^iltrrri. 12.Ycr.iA.cxa lJ r)cnrru. descricrcnrrridctarilrr arrrcestrri indcx.

Atotc | 2 l.i lor,in cadrtrlttnciadintre nriile rcl:rf iilc spc:cilicc rlintre tabcrc 5i argumentele ca $i pentrtt esantiollllln(tstrtl, rnujrrrcrlc rcli'rin1I,s-arrdovedit r fi accleagi jtrstificngi, sil inclttdcnr cttnsccingil, in rlc control.Nc-am sinrgit l)cntnr gnrl)rtrilc clort'J setttridc date. irr trbclrrrilc noirstrc cgal tle c<tmentrriide ll grrrptrl i,r u,rr., iun ilvrtt ttn ntrmir aproxinrativ tlcSi clc alt'.r, de control, 1.le o p:rrtc.pi dc lrrccle dotrrlgrrrprtri clrrrrtion. ;lc <1,,: (r(X) .2(X). tlc lrr 1 provinc nl doile r tle rxttncni. irtr rl sct rlc <orrrc de h nturii Irrinrr r l r r r t c x p l i c r r l ilil c l l t n r n c e s tl t t c r r r[,J n ; r dirrclc cstccrlitttcrvitrrilctr l,)ristd rrrcrrrllriicsrlntionuluiarr fost cfectttatecu rnni murc irtcnlic pi, de lccca, pcntnr ficcareinterviuestemai mare.lvlai mttlt, epantlc corncntarii rrrrrnilrrrl adic{ oameni care gi-attschinrbatintengiaelectorald tiorrrrlconlinc oscilarrgi, doardoud interttndes-aurealizrrt ori;in grupurilede control, dc ccl prrlirrclouil virrri ctr llccrrrcsrrbiccr, nimcni nu r l)lrtut inregistrumli mrrlt de o singtrril sclrirnbitrc. (litrrrclc(l:rte ctr mcrttlrriic$:lntionttltti. in (cxt sunt prclrrate din intcrvirrrile pttterrli pe drept ctrvint publice rr 2. I{clcririlc lr cheltuieli9i la datoriilc progrlmul alc la alte misuri rle reformrl rrt;rcrrri irrdirecte la strcinl considcrirtc tri i m J r l i c nte. p u n c t t r l v e < l c r e c h e l t t r i e l i k r r prrliticii v r r l n c r r b i l e d i n d e r l Nev'l)ea/, 'lirtrrgi, clersilltle clrsrl, tstfcl inclt urr firstonriscrlintre argttnrcrrtclc ilccstci.l cilrcrlva rilrrrirrc dcstul dc rigidl. I)rintrerepubliclni,astfeldc relcrirt[eiltt ft)st decritargttnre ntclc dc clirs{;dc accca cu al)roilpctloui cincinrinrli nttmerousc ar trcbrti relinttr. in ceeace-i privc5te, crrrlcterrrl krr probabilclc clasil, .]. Nl:ri tlrz.iuvont vorbi despreclectoratrrl nrobil reptrlllicangi cletnt^.^rlt, 'Juol)crat()schinrlrlrc rlcscrrrrrirrtlrr-r crrrc tliutrc lccstc cci irr llvoarcirttttttiir Pc: I In alcgrtornrobil republicln,tle pildJ. ur l)utca Parcttrgc oritrtrc tlrrril prrrtirlc. ( l i n t r c r r n n r l ( ( ) rtiri c i l l l g i : d c l u t l e m o c r l l iI n r e p r r b l i c a ntil,c l l , , n c l r < r t : l r i tlir"r srrrr tlc la dcrnrrcrirli rcprrlrlicrrni lil ,,nelrotNleli". 'l'hcrxkrrc 4. Singrrrlexccl)[ic l:rinccptttul rrf<rst adnrinistralia lui l{txrscvclt. sccolrrltri. Ar fi fost interesantde aflat cum s-ar li rilsprrnsatunci intrcb{rii dar ccl pugin l'lltem spcm ctr,atunci n()rstre. Desigur cI nrr vom gciniciodatd, cind viitoarele alegerivor ridica noi pr<lblenre, cercetittoruldin $tiintele srcialc vir gi\si rlporrte l)rculn ccl de fagi, utile retrospectiv. .5.Nlfsrrrl in carecarierelc si identificlrilccandidalilorin$isiau contribrrit rlistincliein 1940este o problenrrl serioasil. l:r nccustrl Accst aspcctar putca fi (cstlt rrlteriur, clel:orind nrli mrrltetcstc,dc l:rcxprcsiarrnorirrtcrcscingrrstc pirrrl la cxprcsiacelormai larg,i interese. Dc pildi, subieclikrrli s-arlruteaccrc sI irrclicc prcstigiulrelativpecrreil :.rtribuic unor personn.ic rlin gtrvcrns'ltrdin Irrnrcrr :rlirccrrlor. Sau s-irr[)utea verificl disponibilitatcclor pentrtt lcctrrril. ptttcir in vialrrlor dc problcrnclccotidiene.Sltt li s-rrr l)cr)truir irllrrrolrrljrrcrrt

Cupitoh.rl lV l. [)our tigrrrr dic s r r b i c c ;n . ic - a r r cxplicirn t l o t i v c l es c h i n r I d r i i n t c n ; i c il 6 r clcctorrlc l'c dc o [)rr!e,art f(]stn)clnl)riicSrrrrtionrrlrri nostru.lntcrvalrrlnrcdiu dc tinrJrtlintrc trrr intcrviu qiischinrb:rica proprirr-zis:i a fosr dc dlurl sirrr(rcr srlptJrniini. I)c;rccc', accs;ti srrbiccgi v'rrrcrrrr trcsPrco cxPcricnl:Irrcstrrr rlc rccclrt:I. Itc tlc illtl Itiltlc,xll li)\t grtll)ttrilc tlc conrrol, ilr iricisirp;r1iu cstc,psilrg, r a iP r r l i ns x t i s [ : r c i l r ( ) ri r k r g i cv o r b i r r dn . r i r n r rg nc p l r u p t l c c o p r r ( )llr p , - . , , . . r , , , cxJrlicalii schirnlr:lrii. Privitltltrtotivclc Al thrilcrr gnrp <lccorrrrol ir f<rsr c6csti6rrar in lttlliriltltitlst'. irtttc eclc tlotrJintcrvirrri sc scrrrscscnl trci ltrni.Al trcilcrr grrr' dc ctrtlttol a lirstitttcrvicviltin trctornlrric, cccrlcc irrscarnrril cll urrclcschitrrllrrr s-lr li Ptrtttr i r r c rt l i n r t r t n J c u g r r s lc Petrcce rrni. A i c i c s t c n r u ip r o l l l r i l c i r r r n c l c considercltte din rrhirrtcle lhz.c rrlccrrnrplnrci sil sc fi substituitnrotivc6r rcllc d i n r n r m c n t r r ls c h i n r l u r i iP . e n r r up r i n c i p : r r c lte i p r r r id c a r B r r ' e n t c ( m ' t i v c l e ccorrornicc, rdzlroirrl, ccl dc-al trcilcarnanrhr)rrrfi, l5:rclar, n.:justiflc:rt sirne inspirJrn din crtnsitlcrlrJiilc f;le tttc pc scarnrr grrrpurikrr rlc control. Srrnt, intr-edcvrlr<Jilcren;c llt[x)rtlllltc in l'rccvcrt;ir ctr cilrc itl)itrllccstcargurncntc. l'trcrtrrilc s t r r rllr l t l c ll t t t n c i c i r r t l i r l u r r g c nlr l rr r r r l n g c tlc [<rrrnrrllr cr l t c irr ri.rrrl llccrlrciz.nc. L)ircdrrn srrbicct, dc cxcnrPla,irlcgc slI'rrrbcrrscrl tlcsPrc m ( ) t r v cc c o n o r i l i c c ; il i r l 0 s c g r c , , a r g u r n c r ro tr un l r r l r rs i i l r a c , ,r,r u a v c r n n i c i r r r t nro(iv sl susl)cc(rlnr cJ sclcctiu s|cciflcrl oltcnrt:Iclc cl ar fj inflrrcnclrtt<lc m()rlcr)tltl irr crrrc s-a l)ctrc(ut sclrinrb:rrsa tlc intcnlic clr:ctoraLl. [)c lirnt.

Z l,l / tllnnui.snu/ uolului ilrilt:l () rnrirgirrc crr o adrrnlrrc tlc rxlrncrri si li s-lr cerc s:I intlicc cc rcprczintll g r c n t r rc r i ( i r r r r l c c rc r : I r r n i ir r p r r t c ni d c n t i f i c l r r n n r i t i n gp o l i r i c ) . ( r .l ) c t r t r t ld c t ; r l i ip r i v i r r t c l o r r s r n r i r crrrrt : c s t rir i < l c xi r l r r c o r t l r r l r n crtir l i c c a r c t:rlrJnl,r'czi Arrcxirli: ,,lrrtlcrul ircortlulrri crr urttrnrcltclc liccrrci trr[crc". Oapitolul \/ll

l\'ott / -'15

I i

Clpitolrrl V l. () rrrr.rlrz r ctoriuli lh l l t l r l c r i t c k r r n l s r r r i l t oa i c irrtcrcs r il e g r a d u l r rd girlc lrctlvt t :ttc \/il 1tl):\rc:t irrtr-0 | ttcrlrc scl)ilr..ttll. r tlcscricrc 2 . V c z i A r r c r l l | , p c r r r r ro r l c t i r l i l t rrll i t c c s r ( ) ir ntlcxrrri. . 1 .( l i r i t o r r r li t t t c r c s i t(tl c s t r t r s t r cv i l i n t c l c g cr : l r l i l c r c r r t c l c t l c v i i r s r ;s l -:rr c s t ( ) l l l ) i lc l t t ( ) t u lt l : r c :r l r r rl r r nl r r ai r r c o l r s i t l c r r rlrlc t o r r r lc t l r r c a l i cA . c c s tl r r c r r r s ( :l ) ( ) r l t c vctlcl rccalcttlirtt pl r o l l o r l i a strtricc;rlo l i r l r r ci r r t c r c s r r li ir,r < l i l c r c rrrltc nivclul lorctlrrcatiorurl. 4. ljolosint sontlrrjtrltlin lurrrr ntrripcntru ilcc0stil irn:rliz-li, rlcolrccc nc ofcril tln nllltl:ir trtitittltrc dc strllicc;icu cilrcsrllrrcrilln. l{ezrrltutrrl irr li, tottrsi, ircclli;i i-;trn p c : t c c it r t c r n l r ri ir ic 5 r r n t i r l r r t r l r r l o stil r x t r i ; it l a c : I cl irrrri c r ,lcfirpt, n t t : t 1v o t i r r . . 5 .i t t l r n s : r r t t l r lrttrt,t c l t c t u t < t r irir 5 t r kix r t l rc , ; rA n r p , u r rl i r s tc r r p r r I r s i l:rl - i t l c n t i f j c c I r i r t cp c r c z . i t l c n l r i il i s t r i c t r r l rlr' i, r i c ; (ll s r r l r i r : c 1 i i ,i:rcc5tia rrrr f i r s rr l c i t c ( ] r ( c l l r s i l l c r rc t ia l i < l c rti l c o l l i r r i cl ) c \ c i l r i r n():rs(c r irl : l ur r r c r r r l l irri r f l r r c n r a ii rcsl)cctrvclorgruprtrr soci:rlc.

ca a lirstcltllog:rtrIlic lrr acestcschinll).Jri, :t c(]ntbinat o l)crsoani.l l. [)acr,l cil, cllt'l tincr"'t:t ittrt::rtlttril As(:r prol)ritl-7.i$i. ntoltili fic lr rrlcg:ltorii oscilrilrti, rr lirst lrot;lr:tt Dircil oscllant. a considcfat ftrst 0scilirt, lilsr sigur l)c cl si irPoia illcgJtor considcrat rt lost vgt, de intenlia scftimbat final sarra 6scilirtSi in $i-a propritt-z.is. nrolriI 2. Drrtclc: Procenlul celor allati Prccenlul sub utl tip de Presiuni Totalul celor loarle sau sub de cazui conllictuale interesali nici unul 196 79"/" 43/" Constanli 41 71"/" 29"/" indecigi Oscilanfi 109 58y" 21"/" Aleqatoridecigi 15 400/" 2Qo/" Oscilanliintre Partide 30 33"A 17"/" AlegdtorimobiliProPriu-zi9i ttrltti sitrgttr l:r oscilrrrrtii cortstrttlli cc trcccnt tle ll rrlegrltorii .1.I)c nrrisrrftl clcvlttc c o n l l i c tttllc l i r c t o r t t l t l r t t t : l i t t t r c I r c s i t t t l i l t r r l r r o s c r l r l r r l i i rrrrrtit sl i l)arti(lc, tttttt A;ir ittlport:ttrl trtrri itrtt:rcs illr ftlct()rttl 1'rttlitt tlilr t.c irr cc rtlri ilrp11rtrllt, (loi cci rcPrcT.cntin(l scclirrnidin mijlrr, orizontltlc, l;igrrr:r zrl (cclc rlorr:l :rr;rrrl intercs dintrc $i Prcsitrnilc unul cu alttrl),raportttl t'lctori trllrrtiin rlezacortl de 5 lrt I pcrllrtl oscrconllictrralcr lost de 7 lr I pentru alcgltorii constanli, tlottil 5i de numai 2 la I pentrtr oscihntii intre cclc lanrri rrnrrisingtrr p..rrritl 'l (loi intereslll vilrillt: fhctori a a celor (lu relativtr l)irrti(le. alte cuvinte, Ptlterea rclrtttv cgnllictrtllc. prcsirrnile irrr ft)strclativ l1rli l)tttcrnicprinrrecci constrnli, nrai putcrnicc printre oscihnlii intre cele dotrJl)ilrti(lc'

Capitoltrl \/l l. l)c-rrlrrrrlirrl:rt:csr cr]rl i) i r ( ) 1 g,r r r t l r r <l l c i n t c r c sr c ; r r c z . c n t ic rs t tcprclrrrrt t l i r r P r i r n r r il r r t c r v i u( . l r i r l t c c r r v i r r t cc , s r cv o r l r l d c g r : r r l r r l , : i r r t c r c s c u c r l r cl < l c l r t t t l ts t t t l l t c c t t tiln c l t t r t J l : t t r iN c l.r r r c :rrn l r j o r i t l t c :s pri - l r rlrr c l t i r l r t rrrlrrcclilo rrivclrri l r r i l i r rtll c i r r t c r c s t r r s r ri lr r r r c g ic pc prrrr i rrrrrlxrrrii. 2 . A c e a s t :rl t : l l r t i c : t r o c a n t t t n i t ic l orcsptlntlcnc l lt l t , , t c o r i ic rl"i n r i n r g r r r r i l r rc psilrologic, clrrlxrrlrrl rlc Ktrrt Lcrvin. l,cu'in rrurJr:n, rlc cxcrnplrr, crl,tlacJrrsrrpra llrltli c()l)ilsc ilclioncxz-rl crro forltl, in vcrlcrca inclrcptltrii lui citre un llsihol<rgic iltllltlllt scr>11 tirttp. sc aclioncrz.i 5i.in itccl:tsi crr o frrrtiloprrsJrlc cg:rl{\'alorlrc, i r r r l i r c c ; i l c r ) n t n t r i ls, p r c r r - li r r t l c J r : I r t l rc r l r rr c s p c r t i v rlti n t : 1 c , l r,:r..rczolr,:r,, l i l r c r i r r r l r r - rrc lc:rrrrlrcll ci ' r t c ,l l l i r it l c g r : r l rtd lct.ltsi scirrtlrcptc in P r o b l t : r r rc .r t l i r c c l t ro t r i c r l r c ttilti n t r cc l c . ( l t r l l t c c r r v i n t c,,, r c z u l r : r n t i cti r n p r r l r r i . lc " s ci r r a l i r r r

( ) : r p i t o l uV l lll itr ltttlitttlili,in lcrtlrctrii nclrorrlriiti rliri tlctlliirtilI srrbietlilor l. O cl;rsilicarc itt octottrlrrtc: intcrvicvuli a 0anrctriltlr distribrrlic in llfl.tl{toirrcl ll)l). rcz.trltrl SCORULIPP lnlcnlta de vol in oclombno Republicana Democrata Totalulde voturi cristalizate Pulernic Moderal repurcDu_ blicani blit;ani 9 3 12 16 11 27

U$or rePu' blicani


39 18 57

t)gor democrali 10 26 36

Moderat Pul?ntic clcmo' democrali crali g 26 35 4 12 16

) l6 / tllutui\uil/

t'olu/ui

Note / 217 (/rzzr) tlc cxpurtcrccste nrai Drarc in cnzttlcclttrcarc citcscz.ilrelcrlccit in<lrrsrl irdttnrtdc noi ntl estc slllicicnt it.tcrtzttlcclor cerc rsctlltl radiotllintatcrialtll (lc test. rrrritillstf'cl l)clltilr 1ll)li(irrcu irrtirrrpl:ltor, cstc posibilca acestfenomendc incrlic in lccturl rceltrrr5i in plrte. 9i dc cazurilcde dcviirnli,aclicrdc txttncnii citrc ziirrcsrlrlcrtscrtrrr:1, plr I li, prrfial,oanlcni atlvers. Acestia rnninrrrltprolxglnda panidulrri rrrrnlrcsc opoz.iinfrrrnragiilc dirr z.iirrttl t rrrc,prinrr-osirrrplrcoincirlcntil, oblirr z.ilnicc i$i priveStc itt.cct, cc srl-l schimlrc. irrr irr tirrrgrrrr i clcctorirlc rru sc olxrscsc rnli lici, ltlvcrsarilorPar rlisctrrsurilc nlrrjorit:rtcrr cirztrriklr irr cirrc sc unnilrcsc 111liorrl, dc'.tscttltlrea sd virr:IUe la oanrcninu foarteinteresali l)rogratnelor lxlliticc de gi vorbesc candida[ii. Acest donr dacrl la retlio care sclcctea;/.tr l)ostulrespectiv echilibrat',t. asigurtr o ,,dietrl"m'.ri crrrne 5i lrresc, Irrcrrr, sI cxplicim o dctrtliercrelnirrcilnc-ar l)uteilrtjtrta Accst rlirr lrnllrirlsl)cct oanrcnii, tlttpilintcrcsttllor in citntpuni:t :r rcz.rrltatrrltri l)rrtcrn l>ilJ rrostru. inrp:Irgi g r t r l l u r i : n i v c h r l c c l r r r t ii n a l r d c i t t t c r c s ; it t c e i r c c i s i t r r r r l g r i t c l c t ' t o n r l li,r r r k r r r i l de circtritulinlirrrtrrccl rnaiscrlzrrt lcgrrtc crrrcntlrrrilcsr:l intcres.[)rcjudccJlilc i v c z i l " i g r t r l3 0 ) . slr r r r t r n r r ip r r t c r n i c e i n c a z t r lo r m c n i l o rr n a ii n t c r c s l g ( Liorr:r drrpil de o natttrilmti cotnl)lcxl.Oirrneniiintcrcs:r;i, /\ccst rczultutcstc,totttpi, , l u l tr r r t r lr i i r s c c l ) t i l )r i l ic a l l s t t l l i c c t i viir t s c l c c t l r c t n l . l t c c l l n : l r n v i l z r r rs t r t i ts sclcctarcsrll)icctivl ridicil, probabil, pi nivclrrl riulrrlrrirrrrnrrrt:tl:rr :tcc:tsttr l')stc rrurrilcs(at. intcrcstrlrri $i lcest rezultrt Incritl un studiu tnai aproftrrrdirt. pricticrllhptrrlcil oarnenii,ctt cit stlllt cvidcnt de o nrlre inrportanlrl in rnr>rl nrli rrtllnc inrplicatiintr-un punct de vedere politic,crr rtet devin mai o[)rlci tlc cccr cc i-ilr l)utcl invita la ratiunc$i la relleclie. ftr1rl . 1 .I ) c l i r p r ,t : l r i r rlrr r u r c iu r n c i h ( ) t i r l i rd i u c c l a ( ) e x l ) u n c r ct o t t n l i i n t c t r s : L () crrrrrplrric sclrnrln:Inrri nlult ctt trn ntcci dc lirtlrrrlpalpitant tlccit ctt <l gi rcsqronsatriliL cnre s-itltotilrit cil ulcgtrtorul ccrcctilrcqrrofrrntll Nrr inscarrtnil r nlnrls pc dinllrrrl - el abir intr{ in jrrc.l)entrucei mai nrlrlli americlni, rivalicclipseaz.il dc a dccitlc (le carel)ilrtc tltcu clintr-oc()nll)c!iIie ncvoiapcrsonaltr srl jo:rcc.(Vcz.iOrrpitolulXIll, pcntru o dare de sealn,lastrpmelemcntttltri tlirr stirilcclcctorale.) c()nrl)etilionrll Astfcl se llcc cll intercstrlpi zeltrlalcgdto[\'l:rrcl rrrlrriirr clirccgie clirrtulrri politic crcsc lbi.r dupd ce l ltt:rt o tJcciz.ic. t( tiunc ubirrrrcrrrrr unneai/-il. linergia se lnrplificil trcprat pin{ in finll, ciittdsc clcgcrilor. :rllrr l c z r r l t a t c la (la srl arrt:\rne{'ectrrl de electoralcasuprr gradrrltri existenleiunci dcciz.ii scorrrrilc cxl)lrncrctsrlconrparilnr din l dorn jtrnr:Itate a caml:itnici,l)cntrttccl cerc sc lrotrlriscril tlin lrrgrtstpi l)cntru ccilllli. (Orrtltc cttvintc, srlconrlxrlttr prirrrclc<lotrl lirrii tlin trrnriltorul tirbcl.)'l'ttlclul itnrtd('d rtcciacirrc rveilll o politicrttlecit rnrcntic rlc r,or (Prinralinic) lrr trrnrJritInii multi Proprrgantl:l cci nclrotlrili. Acclst'Jcornl):rralic a fost rerlizltl crr ajutorttl ir l)rrtrugrrrpttri

Ilcz.rrlt;rtrr rl\ t c u c c l ; r \ i I ) c n t r r r g r u l ) l r r i l c r l c c o r r t r o l i r r t c l , i c y l r c r n x i ( l c v r c n r c l ) c n t n r ; r t l o i l r r0 : r r l l- 0 t l u ( l i r r i r r l i c r r [ r r : r 0 u r r i r r : r r r g r r s t . 5i 2 . l ; : r P t r r lt d o : r r n c n i i s c l c c t c : r z i l tiprrr trc rn:rrcri:rl l ) c c ; l r c i l r r r p l l r t : s ci r r Itrnclic tlc Prcrlispozigiilc l o r p o l i t i c c c s t c t l o : r rr r n c : r z s p c c i i r lr r l r r n c i l e g i r , . r l g c t r c r a l c , c : r r ( :s t r r l ) : l t c i n t r c g r r l t ; i i r n P< l c c c r c c ( : r r cs r r c i l l t . i n t o t < l t : : r r r n : r rrrrnllrirrr t t t : t s st t t c < l i : ts c l c c t i v i c t t i t l t c t ; t t v i t t t c , c x i s t i o r c l i r l i c l x r z i t i r , : 'ill r t r c o p i r r i i l c o a r t r c : r r i l o r 5 i t c c . t c c c r : r l r . gs l c i t t : . r s t . s l : r t ts l l : r s tt r l l c . i t l c 1 ; t t , t t , , , t tl tl l( , s t t l l l,t l ) r ( ) x i t t t i t tj irv rrrrllrlrt tc l r r t t r cs r r l l i c r . llit r t r J r r t ; r c s0 r r s t r t t l l t ,r t l i c ; l t t t t s i - : t t ts c h i t t t l r r r t i r r t c n l i u d c v o ( i n t r c l r r n i l c r r r u r5 i r r c t l r r r l r r i t : I J r n r J t r t r t ttl: r t r c lr t r r r t c r lr l r c p r r l r l i c i r n ic i o n s t r n l i : r r rr r r n r r r i t 1 1 1 l t n l r l i n r r r l t p t i r i l c d c , r i c r r t i r r c r c p t r l r l i c r r n r ii,l r t l c n r t r c l r l i i , P c c c l c t l c r r l o c r a t c , d c - i l l r r n g r r li n t r c g i i 1 l r : r r o r r l ca c l r r r l > l r n i c i :

lnle nlia de vo! Republicani Democrali

CULOAREA POLITICA PREDOMINANTA A STIRILOR URMARITE Noulrd sau lad tlopLtDtrcanil ucmocrald Tolal culoaro polttica
67o/" 23%

12V" 13%

21"/" 64y"

IJJ

95

l)il\rl l)cflililncnt ill rcl;llic ctr tl0rtrl t i P r r r i < l c l i t c t o r i : t r r r i is t r i o l o g i c i g i r r l l i i p s r l r r r l o l i i c il.) s i l r o l o g i r . s , rrptccl prrjirr tlrttl clcnrcrrtc curc joircll trrr rol. llstc lir;rrtc I r r o l t a l l i l c d c x i s t : l t l o r i r r t : rr l c a _ t i i n t : t r i P r r t l t r i i l c I t t t r c t c t l c v c t l c r c . A c c s t f ' c r r o n r c nc s t c r l i s c r r t u ti n r l c r u l i r r l u inccP u t r r l o r r g r i t o l r r l r rl iX . i n l l t l o i l c r r r i r r r l , 1 ; r o l l r r b ic l rIcstc o cxpcricnlJ pllcrrrrl s l c i t c s t i c c \ ' : rc l r ( i r r c ( : s r i l l r r r i l i a r i z u t , l ' ; l r :s l : l : r r i r r gr i r l t l i r r l p l i c r i s c l i i .l ; c r l c i l c t : r r c ; r s < : t r l (sl c r r : r l c l c r;rrlrolirrrrc sc t n t t l t n : r r t l c , lr l c c r c t t r P l r t .i r t v r t . r r n t r r tlt: t r i z l P o l i t i c i , s c l ) ; l r cc l c x i s t : l t c n t l i r r t ; r< l c l - i u s c r r l t ul u r r c s l i r ; ; i t c o r p c n trl)c t ' ) r i l ( ; l r c \ | r i l r ( ) r c i r r t r c g i : r c c c . r r ip 0 r ' c s t c ,c r t t r r i c i v r r r i i r l i i l n i . ' l o t i l : i i . :lccs(c t c t t t l t l t l c - c ; l t r c r t i l s i l i l l n t r c ur l c s i n c s i c l l t r c i r r t c r c s r r f l i r l i l t l c r r r l r t c r i r r l c lfc unril r i l r c - n ) c r t t l t r r rs t r r r l i t tr i l ; r rd c t r r l i l r t . Itc tlc 0l)irrtcr uvcr]l sclccrrrrca g t i r i l o rd c c : l t r c l n c t l i r r l e x t c r i o r . : l \ : l c u r r r l l l l a r ; l t : l tt t t , , i t l c v r c n t c . i r r t l c s o l i , J r r r i t u trcl c g r r r l . r l t l r r s ,l r v c l n 5 i t r r r l c ' n o r r r c l r N l r j o r i t l t c r r r . r r n c r r i l <c rr irescziirrclc pcntnr iitiri, pcntrrr pagin:r rlc sport, pcntrrr b c r r z i l c t l c s c n a t c c t c . i n r r r : r j o r i r : r t c lz r . i r r r c l o ru , ccstc rnltcrialc srrlt tlc,ll>s6lrrr a c c c a 5 i l i r c t r r r : l ;t o r r r p i ,r c p r r l r l i c l r n r ip r c f c r i l s r l l c c i t c i r s c r rc l i n z . i r r c rcprrlrlicrnc, c ; r r r n l c l t l c s i r r r l r . lr r l l i r l l t r r l r rc i :l:rprrrlin :rccstrrigrtrP politic. in timprrl camp:rt t r c i P r c z i d c r r l i a l c , c i r r c l z i : r r c l c i r r c c l r s i ri ; ra t i t r r t l i n c l i r g r l tlc cvclirncntclc z.ilci, c c l c d o t t l g r r t p t t r is l l r l r t ( ) t n r t i i t r t c r c s r r t c tlc:rrgrrrrrcntclc sllccilicc tallcrci l6r; n l t c s t c s i g r r rc L c l c n r r r r r d o r i s i l p r i r n c a s c : I r r r ri r r r s l n r I r l r r l c ; t i r i n r : r i c c h i l i l l r r r t c , t l : r c : lr r r r u r l i i , l c c x \ r r i l r r c r r i c f a l t t l c z i r r r r r ll u c : r r c s u n t t r c r c l r r l t r l r l r o n l r t e A c c s t t r l t i r t t l l s l ) c c t l l r p t r t c : r t i t l c r r r o r r s t r l r t l : r c : ls - l r c v i t l c n t i a c l l s t r l r i c c t i v i t a t c a

I t t t c r l l r c l : t r c i tt r c c s ( t t ir c z U l t : t tt r c l r r r i c

2 | 8 l,llnnti.rttttt/

txttu/ui

l\'rtr / / I9 (Japitoltrl X ir lirst tlc politicl colrstilntil cxl)utreriipcntru cei cu () l)rcl'erintJ l. Ir,lcclin 9 , J . d c o m c d i e a u a v u t 10,9; ,,inconstantii" 2. Datcle: DINSEPTEMBBIE GENERALA EXPUNEREA iN NOIb,MBRIE PANA Foarle Mediu Mediu Foade scAzula sc^zule Inaltd fnaltd
66o/o

r l i f i ' r i r t : .l ) c n t r l l : l l ) r r t c l c ( ) n t r ( ) l ; g rr : r t l t r t l l c c x l ) r t n c r cd i n ; l r i r n l j l t n i l t i t c i l c i l l n p r r r t i c i .I t c l l c t : r n : r r i v c l s t r r l l r l i t c , c i c : r r t :s c h o t l l r i s c r r lp i n l l i r r i l r g u s t i n c l u \ r v i l l t ( ) l ) t i t l t t to t i l i l t t t c t l t c t t x t i n r . t r cJ r c t r t r rJ sl c p t c r n l r r i c - r r o i c r n l r r id cc c i t rr t : r i o u r . :r c c i c J r c n l l : r j u n s c s c r l i n c r l l u o h o t : l r i r c p i r n i l i n l r r r r i rl t r g r r s t .

S C O R L ' R I LM EE D I I A I E F X P U N E RiIN I SEPTEMBRIE-NOlt:MBRIE Intorosmai-augusl Intenlia hot6ratade vot in august Fera intenlie cfara do vol in august

TOTALUL DECAZUBI Interosmai-august Subiectivitatoa expuneril Au urmhritpredominant Propagandaproprieilor tabere sau cars Echilibrali nimic nu au urmArit predominanl Au urmArit propaganda tabereiadverse Totalulde cazuri

inalt Moderat Limila! Sc{zul inalt Modoral Limilat Scezut | 6,9 11,7
4,8

100

119

122

63%
'l o/" 1

55%
14"/"

53% | 11'," 36% 47

14,7

9,4

6,8

3,0

.l

11% 23o/.

14

17

53

26/o t17

31"h 107

122

C a p i t o l u ll X
l . ( ) : t : c t t r c t t t ' r tl x l ) l r n c l c l ) l t t t i l ; l l r : lr r u s c l i r r r i t c : r z :l l: r t i r r r p r r l l r o l i t i t . I t r c z . c t r ; rc t i i r r r l i l c r i t c a r i i a l c c r r r n t t n i c J r ir i r t i r s t< l c j l s t l l r i l i t L l ) c g r i l d r tc .nrisiunilc c < l t t c u l i o t r t l cs t t t t t t t r n r l l i t c i n p r i r r c i l r r rrl l c c c i c r t r c ' . t u ccl rnui l)utin ncvoic (lc c l c ; i t t t r - t l r t s c r i : r lr c c c n t t l c s p r c c o r r t r i b r r t i i l c d i t i ' r i t c l o r n r i n < r r i r l t in i l t i o n u l c l u stiltrl tlc virtt:ilttttcricrttr, r r l i r s t r : o r n p r r si n p r i n r r r l r i n t l l ) t t l ) l i c u l l l c c r i r r r rl ) r o g r r r n r t l i n r n c r r t l r r i ir c s l ) c c t i v c ic o n t t t r t i t l l i t n i n o r i t l r r c r . \ s t l c l t l c s c l c c t i i o l r c r c u z i l5 i i n c i l : / , t l lr c c l a t l t c l o r ; o : t t t t c n i i t i t t t l s I c i t c r t s c : lr e c l r r r r r t : l c olricctclor pc c:rrc tlcjlr lc clc corlrplrrril clrrc ltrodrrcc llttsctlJ 5i irsctrltl l:r rldio progr:trnclc sponsrrriz:rtc l l r r r r r r r i l cl ) c c l r r c l c - a r r a r l c s <lcjr. Z . A c c : t s t i t r c p r c z i n t l l t . r t r r n : ro i cxtcnsic il cccrl cc iln \/.Izut cJ sc itttirnlllll i n c r t z u l x c t i v i l r i i ,t i r r d o : r r t r c n i ir r c l r o r l l r l l is c l c c ( c r t z : l ; t t r i l c p c c ; r r cl c r r r r r r l r c s t : i n l i r r t c q i ct l c p r c < l i s p o z i l r i l c l o r p o l i t i c c . A i c i , t o t r r 5 i ,i l c c s t l c n o r n c p s c i l t c n s i (in cclc rnri nrultetuzuri), ci 5i l i c i i , p c r r t r r rc : l n r r r r r r r n u ip r c < l i s p o z i t i i l c Prcfcr i n g c l c < l c \ ' ( ) t c ( ) n t r i l ) l l i c l r r s c l c c r l r r c . rc o r n r r n i c l l r i l o r t ) t r t i z : u t c .

(-lnpitoltrl Xl l9'10' llthaior, Anrcricln (lotrncilon l)rrblicn l'ltri[s, l. lxruis l\ean, IJallot tlttci ultc 5i tlin pcrspcctiva 2. Arn nrri ptrteatrrmdriconvertirilcP:lrtirllc lor. Alit ctttn atlr efectrrlultim :rlctlnl)aniciasttpta schimbiri, cu sI descoperim indcxtrltti lor corcsptlnT:ltor cclor ctre-5i pilntsesc r,:Izrrt, mnjoritrltcrl l):lrti(tttl ll)l) sc rcintorc nraitirzirt la cll astfcl,ci sttnt rcconvcrlili$i rclsiAurlli. Li fcl' pritrtr-<t itttcltltc cci crtrcrcnlltJ liro intcllic tle vot r4lrsrllltl)-trltrilor sliri;csc (lr rhc ctlvltltertrtttll:ti ttn <lcvgt s6lidarlcu acesttici vor fi, deti, reconvertili. convcrtilirt:'rll. mic lrrrnr\r dintre convertitii partialivor li in final chsiti!:tli drcl)t

CapitolulXll t l c s t t l r i c c ti l t t c r t) lc cuzttri pc cclc 1.2(X i unrl):rzate l . A c e s t cc o r e l a t is omilindrr-i pe cci cnrc nici nrt ungcilxtt irt vrcrtn ltl vievnli in ltrnrr trctomltrie, o intcntiCdevot. l,n t'tclllcillcCcl. rrlril!cllrlr(lc'sttli t'i5tigItorrrl.nici ntt nvcatt de intercscarc s:Irtc pcrrnitllcalcttlrtrct oirrncnilllati l.r nivclrrlccl rnai scilT.ut de corclalie. rrnrrial trcile:rcoeficienc ctt rntlicclc lor ll)l)',lrtr ori2. in general,rrlcgltoriidccid in ctrtlstrn:rn1rI rttrttcicittrl dilcrcrrlelc ll)lt afectead intenlia{c vot, clrrirr z.ontulde agtcptare

2J0 / tlluunt.srttu/ wtluhti s t t n t t r t i t t i t l r c .( J r rs r r l r i c c t c t t I I ) l ' r c p t r l r l i c i u rr l i ) s t r n u l t t n : u i l r c l i n l t s i l - iv o r c z . c r c l ) u l ) l i c ; r n i t l : r c i s r r : r t tcl)tirr c r rW i l l k i c s r c i S t i g c < l c c i t < l : r c rs l)c i - : rl l g r c l ) t l l t crr Ittxrscvclt sil lic t:ir5(r1,"rlrorul.

Note I J2l trrri inrportatrte. in a.e.t" lirnitc.ca $i in intcn'alcledc tinrp tlirr cclc patrttz.iarc ll clrnpanie,indilercnt <lcrt:xt,rtrrtliza r rtcoperit tot cceace sercfcreir irrclicrtc rllcil rrntcrillclc crittt srtttnu lcgatcdircct dc ,,tcntclc" tlczb:lttttc.

NICIO INTEN]'IE DE VOT IN MAI IPPREPUBLICAN


Intonlto do vol irt oclontbrio Rcpublican Democrat

IPP DEMOCRAT Agrophri ropublicano 43 827 Agtopttri domocrato

Astoplrlri ropublicano
I 6

A1lopldri dornocralo
16 16

(-lnpitoltrl XIV
l. Avcrrr prolrc prirt (ilrc l)utcnl driltccr\,tlc lirpt,cxl)ttncrct llr rrrutcrirrlclc aka. ltt nt<rtn"ntc clcct,rrirlc l lost rrr:ri rnarein aceirstil llerioldildccit in oric'.trc strbieclilor: difcrite llc ctrnrl'r:rniei, (a) li s-a cenrt sil spuntr, dintr-o listrlde cinci enrisiunil)oliticede sttcces, precedent; c:lrc o rrrrnrlriscr?l in intervalul l)c (b) li s-arrr:Itrrt prccedcn!tr al z.iartrltri prirnaplgin{ a numilruluidin z.irra Pc pc care din articolcle curc rlcclrrmscnl crl-l citc:rrtrcgulat gi ru fost ?ntrebati lc citiscri; $i lcgrrtctlc canrpurric (c) li s-aariltrrt clrc apilruscril in rcvistclcdc o listrlcu articolede campanic largrlcircrrlalicgi li s-acerut sl indice pe carele citiserrl. (liticlc din rrrrrillorrrl proporlil subicclikrrclrc att ttrtttilrit tabelrcprezintd r : c lp r r l i r rr r r ri t c n r r l i n r n l s sm c d i l . UFMARIT: MEDIULDE COMUNICARE Ziare Reviste 42o/" 28% 541" 29o/" . 51o/" 17"/o 21y" 26/"

3. Atrt vilztttcil cxistil,in gcncrll, o corclirlicnrirrcintrc oriz.orrtrrl <lclstcpt a r c p r i v i n dc i 5 t i g i l t o r u rl; ii n t c n l i r d c v o t . l ) c r r t r u : l c c i l s t l l u l i cs c l l q t l r r ai n ric c o n s i t l c n r rrcl o r r lp l r r r c c sp csilrologicc . n r rc {J l s t c c l c c t r r l< l cr : r l i c r cr,l i s c r r t :irttr (cxt. n i(:i,tlftcl)tilrilc cursciclcctorllc inf'lrrcrrtcrrz.:l llrivind rczultrltul si dcciz.ia d c v o t . ' l i r t r r l i ,n r a r c x i s r Jg i p o s i b i l i r a r c r r . , p r o i c c ; i o ca i "n ; ) c n i i i ; ;p i orpreiccr:r t l c v o t : r s u l l tc i rc l o r l r r l t;ir,s t c p t i r t < l r t c -s c: r t . c 5 ts J r r o P r ii:n rt c r r t r c :r ir r ls c c ( l n r p ( ) r t c in ltlrrlin crtrc s c c ( ) t r l p ( ) rs t i Ic i i n s i l i .i n , r . c s tc u z , c o r c l r t p ivrirr l i c x p l i c i r t ip lrirr l ; l P t r rc l r :tst(:l)tllrc cr stt c c o n s c c i n l :ir ntcrrlici t l c v o t . ( ) l r r r : r l i zs i lt l r t i s t i cn t rui ( : l u r r r l r c l lc tlct:rlrirt lt lr;rtJ r r r l i c r c ; ip r o i c tl i l r- j r x r g lr r r r1 6 l , )roccsc cfi.ctrrlrlc t l a rc r lP r i t t t t ttll i l t c l c c s t ci n t t t o t l cortstun c(c l r n : r i r n l ) ( ) r t x nIlt.r o l r ic r s t cc x l ) l l s i l intr-. lrrcrlrc tlcsPrc,,Arrirliz.a inrcracliunilor rcciPrrrce dintre doi fictori corcll1i", crrc va li pulrlicirtrl scl)ilrrr.

Momentul interviului lulie (intrecongrese) Septembrie Oclombrie

Radio

CnpitolulXIII l. l)cntrrr clrrlr.rlrcrr u c c s t r r ic r r g r i t . l v , cz.i l).rrgras walllcs, lJcrnlrtl Llcrcls.n, l'ulilil (huuutrirrtior.c and I'ulilic opinion, ohiclg., lrrcrarcgapir.gravirtl, lj4l. Nlrrllrrrrrir si p c c i r r l c ii (lirtor:lrn tlrrctorrrlrr i uplcs, lrclrrrr w s t t P r a v c g l t c r c io l t t t l ) c t . l l t tu da n a l i z c l oc r l c c r r r l r tic r r : r c c sc t l r ; l i t o lN . ltrlltrrtrilt, i . ( j . l , c i t c sg i t l o r n n u l r rlit l r i c l l ) r x r i . tlc itscrlicrrc( rl r( ,) c t o n t l u N 2. Arralizl inclrrdcprrli rlin Ztl rlc discrrrsuri radirf.nicc <Jcrnarc inrp.rtilnlil, linutc rlc candicllli 5i de srrs;.irrrirorii krr,c:r1i uncle bulctinc dc sriri tjc lrrstagiilc lo.rrlc.in rcvistc,rrrralrz:r rrrrcoPcrit nutcrialrrldc camPlnie <lingrptc tf intrc cclc rnrrirrlr;Pindirc rcvrsrctlrn districr- Lifr, oollien, l,ihtty,,\'ttrurtlny l"vcntngI'ost, Rnu,/er's I)igr^rt.'l'iutt si l,ool'; crr rorul, (>4clc erlitori:rrcsi artic.lc illtfi)stltliltccillllostrc.Anrrliz.azi:rrclor,tota l i5 zfllirn di t e n t i , a i n c l r r s r c l r r t t l r i l. lc t l c P r t t r l :l1 lc l i r g i r rd : lc s p r cc a t t t g r : t r rl i)c ditr1riallstil 1 1 p 6 lr itic' r, c c u ns l inrrttcrialcc (\Valtcrl,iPpr'arrn,l).rrrlrv'l'h.r'son, I)arl I\lrrlkrn, rirankri', llav'l'rrckcr) Jay

'

nu a fost pusa. intrebarea

de sr clistingcrn intrc grupurilccu grld ,,inalt"si, resl)ectiv, 2. (-l:r ,,scrlz.ttt" pc bitz;ttuturor clateklr cxl)ur)crc,ilrcliciicrr care alll opcrat au fost dez,voltrli tlisponibilc irr cornttnicilrigi avind legdturrlcu grttpttl p:rnel. Acc5ti inclici pcntnr fiecarercspondcnt scorttricomplexc, indicincl crntitltet lirrniz.cirz.i rcsl)cctivildc rnatcrialpolitic citit din zirre gi rcvistesart asctrltrtla nrdio. A posibil,in acestfel, sd dctermindnrnivelul gencralde de rscnrerrea, nrai f<rst, de informareasrrpra canrpaniei irr ansamblu,rle la exl)urlcrc h tortc srrrscle )i p e n i l l a r r l t i n r e l e p r i n r c l c l r r n i ( r l i r i - a r r g u s ts d o u t rl r r n i d i n r i n t e d c a l e g e r r . Itcrrtrrrtlctalii yrrivindcolrstruclia accstorindici, vez.i Ancxa ll. (lintrc a fostobginttt pntrrtlrccare 3. Acelrrsi nrrxlcldc expuncresuprapusil de subiectclelxrliticc prezcnte cclc,trci nredii. N'laioritatcl celorcares-auinteresat in zirre irrr rrrrlilrit in rrceln;itinrp si un alt mc(liu. Acccagi rcl'.r;icrdrnirre vrlrrbili gi in cuzul cxprrneriila materialulde ll ratlio$i din reviste.

-T
,!?J / tllzanisuu/ 4. l)rrclc: t:olu htt

Nuk / JJ.l i t i r tttr c r s i t r r a gz ia . i a r c k r r id ni s t r i c r ull' ) r i c i.n S a n r l r t s k(v .5. SI ne rcarnintim citit dc rtn crl zinrc crt circtrlatic rcgionll{. in plrrs,Claeland tttain l)raler f1. dc accst disrrict lntr-tttt rle lrrctritori ai tlistrictrrlrri. rurrnllrconsiclcnrbil irr clc l-)csigtrr. dc bUnc. exccl)liotlrl ollorturritlf i tle in{irrnrarc sllnt ilscnlclcil orage lrttrtc in alc nlarilc lj inct nrrri llrii. l)lrtcir li (r. l)etttrtto rrnrtlizil r'cri l,co l,orvctttltrtl, ,,llir,gririttrrpcrindacestasl)cct, i" rr p l r i c s i r r l ) o p t t l r tlr\ l : r g : r z i r t c s , l ) i r r r l j . [ , r z ; r r s l t k l l,i r : r r t kN . S t i r t l t o r(tc t l s ) , Ncw York, l9.l.l, pp.507-.1'lfl. lltr/io Rrlurtl, /94J-194.1,

Scoruilo medii ale expunerii C U L I C E US A U M A I M U L T : BArbali Femoi P o s t o4 5 d o a n i , i n c l u s i v Sub 45 de ani Mediu urban Mediu rural A,B C+ ' t1 , 5 10,2 1t , B 10,4
ttta

Totalul de cazuri

156 183 9S 240 179 134 54 110 106 43 142 138 I 261 16

OtpitolulXV in gruptrri nu estc [o:trtc sittislileiitortrc. cI olrncrrii voteaz:I L A{irrrralirr ()irrrrcniiill)xrlilt rrtrcivlrrrCtllli o (cr(ccstc llcccs:lril <lc grtrprrriyi, tlc irccctt. nccsteiprobl<:nlcr cttilt,r Xtltpcstc ccl nrlrillrollltllilcll itslrl)rrl tlrc :rlrrtrf'rrrrrf:ltI y6r Iotrr?l)rrrccrltrnr lrn csiltltiort vrr sil sclcctlnr irllrorintativd fi 5i srll:tcctttrtrt rstl'cl lirrtrrlt:r, Vonr .lvcir lrri. gruprrrilor le rl)artin mcnrl)rii cltrorl rrrvcrrtlral tlc olntcni ctt cttrepcttec.l)cntrtt colcgii,prictcrriide familie,veciniisi grtrprrrile accstc ficcrrrcstrbicct \'oll avet ncvoic tlc o lrstl a oilntcnilorcarc li)flllc'JZil grrrprrrisi rr intcnliilor lor electorale. rt ortrogcttitiliipoliticc rr tlilcrio rn:lsttr:I Orr rrrr prinr rczultnt,vorn avcr.r nttltll lccirstl o c\tct'tsiclt tttctodctsocitttrtctelor tipttri tle grttllttri.Atn Pttte:r tricc in ccrcctrlrcitsrrci:rl'.1. ()rdincrricrrrrhic','l o cxcrgrtrprrri, in terrncniiinllrrcnlcil)c crtre a rliferitelor pcntrtt irrrlrvrtl. liecrtrt: sri idcntical rru trcbuic tic citl irccstcrr rsrrprl srrlricctrrlrri, c: t r t c n c r i l otrl c ; r l t r c c r ii,r t ri r l t r r , l J r r i io : r r r r c r r i ti r l ) l l t c : lt l o r i s t \s c c o n l i r r r t r c zp si ciltttilnlPcrs()iltlc crtrcsc rtllt vct rrilor. t irr lr,rsrrnniltorur fi, in consccirrl:1, l r r rr n : r li n u l t ( ' g r u l ) t tc rt i tt n r t j o r i t t t l : rp r r r r c t t r l c c r r r r t l u c r rtll:i in t r ct l o r r ls l li o l i t i c c orttrlctrll rlitcritc. in strrtliitlc c;rzspccificcvorn inccrcrtsil ltlltrrritt cc nt.lsttril sUnrc()n$ticnlitlc c0n[]ictsi pe cc critcrii i:rrrh0tJririlc. in t,rtt" rlccstcccrccgrrrprtri. l r l ct l i l c r i t c l o r t i l r i r r rl i , t l c s i g r r rn , c('csrrr rc i d c l l n i t i i l co l t i e c t i v c :rsPctt. lsrtprltltcc.sttti cltx'r'<:ntc nostnrllu ltvcm dlttc sttfi('ienttle in sttrrlirrl n itttcrvittl tt il n c[ < r r r n l l i I i. rrtcnr cr t n t r t r x t r e t, l r r : irn c o r r s i c l c r r r l ) r r r ,c : rs r r l r s t i t r rp strbiccliltlro list{ <lcsttrscciltc ar fi pttttrt li, clcrtrtc:n1ici {in:rl,a fost sttpttsri xti oblinttt irr detcrminrrcr vottrltri: trr:rl, inflrrcrrte ,,l)in clrrcdtntrc lccste stlrsc cxrc v-ilu tlctcrnrinutsll lttttlriti ctrtrt sru ilnl)resiilor nrrrjoritutca irrfrrrrnatiilor srttr illti pricttrttr vcti\'otil: rrrrlclc,plrtettcrii tlc itfirccris:ttrcolcgii tlc servicitt, viz.itit rtcrttttJirlrrprrblicc(dlr nu oarncnii<lirr rntlio), vct irri,pcrstxrnc ltcrsortrtlrl rl r:ctru:rl, in l p e r s o l r r l ,r t n l p c l t c l c l i r n i ct l c l l r r g c r r t rc trrlrri, r r g e r r t rc r lcctorrr el c r r c t t r l l i t d t li c l i tc i n c n t r t t o g r r l , p a r t i t l j,t t r n : r l c l t lcsprc nr:rtcrirlrr in l tirrnrrrtr iv (l';rrctlintre celc entlntcrrtte ntai sttsatt lirst tlc ccJ tttrtittt:ttc zi:rrclc? rlr<liotrl, " pcrrtrr r d rrnrrtcirvoastril? i rn port:rn1:l

10,3
12 2

10,3 10,3 9,6 12,3 9,2 7,7 11,O 9,0 7,9

cD lnteresridicat Interesmcdiu Niq un interes Au o intenlioclard do vor Nu gtiu pentrucine sii votezo Nu se agleaptas6 voteze FARALICIU: BArbali Femei P e s t e4 5 d o a n i ,i n c l u s r v Sub45 de ani Modiu r.rrban Mediu rural A,B C. D Interosridicat lntoresmediu Nici un intares Au o intenlieclar6 de vot Nu 5tiu pentrucine sA voteze Nu se agleaptasa votoz

9,8 7,7 I,l 8,3 8,8 9,2 10,5 9,0 8,4 8,1 10,9 8,4
q,7 oq

111 113 .t s8 66 128 96 23 60 73


bd

65 136 24 153 11 45

7,4 6.3

/J'l

/ tlJr, rniturt/

ttttrt/ttr

Nok / ?J5 'l 'crrt iir cstc discltttt:ltrlxl lirrt:r t r'lt re consccvenf l opiniilorctr prcclisllozil 2. '.1 cirpitol. ul(cno'.lrl accsttti tlctlIirrt irrtr-oscc(ittrrc . 1 .I ) u t c l c :

I i r t t t r l t o t t t lt l t l r t : l t r i t t l c x i l c t , i r t i t p c r r t r r rl l r l r l l u t i , c i i t s i P c r r t r r rl c r n c i , c i t r l c r l t : . s: r r r l i r s t r n c n r i ( ) n l r t cc c l c t r c i p o s i l r i l i t t l i r c l c r i t o a r c l l r r r r r l c , l)ric((:1i $i t:tttlostittlc t l i t t t l o t t r c t t i t t l: t l : r c ' c r r l olri ,c c u r r n : rr l i r r t r c i r r l l r r c r r l c ,l i c c : r i r r l l u c r r t ; r cclt rnli irrttrort.;rrrtl.

VIO I TULUI; D I R E C T IS AC H I M B A R
Barbali Femei 33v" B"/. 23"/" 52"/"
IPP lloprrblicarri Dornocrnli

215 198 'Grrrprrl ( l o p i g i 1 0 0 % ,p o n t n r ,,infltron r. ' 'x r t o ci fiocaro r) a l o g , l t on r r fi putut nurnlmal mult rlo un sirrgur tip spocific do conlactporsonal. " Mai pulin do O,5%. o c , l n 1 x r r . r 1s ric n r i l l r r r r cr l c z . r ' i l l r r di icl c r c n l c l cd i n t r c r x r n r c n id i e ataceri tr i ,r r r n c i t o r , rrnicri: li 'c 5 i s p c c r i r l r 5r Funclionari Moseriasi S U R S EI N T L U E N ' T E ' Rude Cunogtinle din clomeniul afacorilor Priolonigi vocini Nici o monliunerJespro vroun contact porsonal ca srrrsildo influonlA C E L EM A I I M P O R T A N T E SURSE Rudo Cunogtinlo din domeniul afacerilor Priotoni 9i vocini Nici o menliunedesprcvroun contacl porsonal ca sursal do influonl/t l o t a l u la l c g A t o r i l o r 'Grrl>ul 5v" 339L BY" 5/"/" By" 41"/" 17y. 47y" Fonniori

S U R S EI N F L U E N T E ' Flu<lo Crrnogtinlo dirr<lomoniul alacorilor Prioloni9i vocini Nici o menliunodcspr4vrcun contactpersonal ca sursedo influcnlA C E L EM A I I M P O R I A N T E SURSE Rude Cuno5tinlc din clomcniul alacorilor Priatoni 9i vccini Nici o monliunodosprovreuncontactpersonal ca sursAde influenlA Totalulalegitorilor

De la democrali la republicani I

De la republicani la democrali 3

5"/" j3"/" 14v" 56%

t0

1gv" 77v"

14"/" 5iL 6v" 75Y"

sttnt incltrsisi rcci citivir nici o sclrinrbirrc 4. Itriutrc cci crtrcn-ltt <llrscrva! schirnbiiri in irrtrl:elctlircctii. irr licclre slbiccli curc iur vi\ztttpctrecindtr-se grrrlr. *ill l0% din totaltrlrilsltttnstlrilor totrrsi,lccstcil constitttie ,,nicio schinll i n t r e r c p t r b l i c a n i(.r l 7 ot l i n t r e lc , e c i . 4 4 %ta l r : r r c " .l r r c l r t z i r r r l t r -5 i l ) c a c e s t c ad cl:rril'.ttt spllscil utt ltttolrscrvttt tlintrc t:ci llr'J nici o prol'crinlrl rlt'rrurrrrtiri 7276 rlin jrrrrrllor. Accstctliltrcnlc clectorlLlc oitrncnilor in irrtcrrtir rricio sclrirnlr:rrc pc ansrnrbltt. atl fost orntctti nrrriprrtin pot li cxplicirtcastfel:(l) dernocralii, crlrrcrrlirlccit rcprrblicaniisi. de aceeir, $i nrai ptrlin con$tienti dc astfel de ntt ttttnrrti cl sr'lrirlblri li (lr) o'.rnrcrrii cirrc nu all nici o prcferinl:1 l)articlllitril srllhcllrrscnrcrrco Obscrvlrfii, tlar,irr pltts,sttnt llr('lxtllilincontlil sillrt inrc:rcs;rli jrrrirlt i l c o r r r r c : rc rr i rrc ci irr$i$c i ,c l n t r r ip r o l l l l l i l ,t t t ts c s c h i t t r l x l . .5.irr rroicnrllricatt cxistatciteva cnzuriinccrte,in care nu ant fi)st sigtlri oilmcniis-alrlimitrtt lit nrcrnbriigosl'rt> rlrrcri, irr rrlsprnsulla lccastl inttelrure, acopcri5ctr ei. dJrici lor silu s-rrl refcrit 9i la rude caro nu triliau sub acela$i sc tlatoreirzil Accst lrrcrrr faptului ci, in ittglrst,sttbiccfilorli s-acertrtsI spectrtrtt i n c n t b r r r r ll i r r n i l i c i , rrtirnpcc in noicrrtllric l i t c i r r t c n l i rt l t : r , o t : rl l c c J r r rr rrltlcl dccit tlc ordin gcneral ,,A votitt cinevl dirr l'.rrnilie irrtrcb:rrcir l)us (l()irr rlrrrrrrrc:rvoltstr,t?" 1)in vcrilicrlrilccrrc llr ttrnlrlt,i.rn)frlst irrcirrrulis:l tlcscop c r i r r r ' : l: l (c l r s t ri ln c c r r r t t r d i nn eu l r l i s c h i n r b artc z r r l t a t c lc ct t r n l i t u t t l tc l c | 7 o tlircctii. i r r r r r i t ; u rrcl i r r r r c ( r .l ) l t c l c :

8v"
8V"

25v"
70y"

NivelulSES
39L t7v" 1" 79v" 76y" 19L 28y" 45y" 67"/" 96%

Procentajul membrilor unor diloile organizalii 72% 56%


440/o

Tolalul de cazuri 158 336 353 204

3v" 5v" lov"


82y" 40"a

A,B
C+

l)

35%

, . i n f l u o np to " a t ed e p A s 1 i 0 0 % ,p e n t r u ca fiecare a r e g a t o r a r fp i utut numi rnai mult de un singurtip specific de contactpersonal.

intentc7. () lltri lrtcntrc, irr curs rlc publiclre gi lvinrl ca strbicct.,Anlliz.rr rniri tirrnilor rcciproccdintrc doi factoricorclir;i",r'a abordaaccastl problctrtrl irrclctrrlirr.

//6

/ ,llntnitnt/

t'o/tt/rtt

( - i a p i t o l t r lX \ / l l . I ) r r r t c l p r t t i t t< l o t t rI ) t r r c t c t l c v c r l t : r c c . s r c r r m i r l i l i t : i lt l c r t : ; r l i z r r r tl i n < l c xi r l c r p t t n c r i i p c r s o t t r t llc l rd i s c u t i i l c i r r c r l n p a m r r c c r r c x l ) l l l c r c il l)rivirtc, l r rc n r i s i r r n i lr ca t l i o l i r n i c5 ci l r r z i u r c . I i n r r l i r n P l i cliilc t o r u ln r e r n o r i c . l)iscursLrrilc r : t r l t o { i r n i cs ct t t t tc v c t t i t t t c t t t c t l c s t t t l< l cd i s t i n < ; t5 c i o : r r n c n rp i 1 i r s c p l ( rt l) . r()l x r l r i l ,P r c : rr r r r r l t cI ) c : r c c c : r , tlrrtr li sc ccrcsr 5rlc urlrrrrcrrsc . i r r c c l c llr. c 1lc t : t r c l c - ; u tl r r t ' t r l l r rc ts , t c p r o l r r r l rs i ll r r r rl r r r . ll , r t : : r g r c 5 c l i( . l r rz i : r r c l c trsrc rr r r r l t c
\l ll)ill\ll)ll)lll, l)cllttll til lc rlittlrirrtc s i , : r s r l c l ,r c c , g n ( ) ; t \ t c l c i l lltttcnt pttrrc zitrrtrl

I o r c s t t : r l c s t r r l r l c c r c t l i l r i l , t ,t l t t p J c r r r n a n r v r i z r r r 5 i i n : r l t c s t u r l i i c r r r ca r r f i r l 6 s r t i l c c i . l s t l t l t c t r x l l . i r r s c l r i m l r , < t i r t t r c n is i c i r r r i l r r c s cc r r i r l p ir x r r n c n i r l c - i r l r r n g r r l i n t r c g r i z i l c 5 i n r r t t t : t ic s t c a t i i t d c p r o l l u l r i l c l tc i s : l - 5 u i n r i r r t c ; r s c tJ( ) t c c : t i l l ) I 1 t t i t t t i t t t p l : l t o r i r t t l i s <r r l i i l c l o r . i \ r l i n c ( c s r l r , i r rp r i r r r r r r l i r r r l , s d f r r c c n rr r r r c l cc x p c r i r n c n t c c r r : r g c r r t l c l cr l c i n t i l r r i r i z - i l r r i c ct,l r r P . lc r r r n u r r r s r r g c r : r it r r t c x t . 5i L l t ( ) : l t c r c c : s r c a ,t r c b t r i c s : i i r < l r l r r ; i r i rq n; ic l c n r c r r t t r l c ( ) n $ t i i n [ c i c l c s i l c . l ) r r c : l o : l n l c n r i p t i r r c : l r r c b r r i c s r t 1 i n ' Jr r r i n t c r o t c c c i l c c x u d i s c u t l l t c r r a l 1 i i , c i y r g t t i i n l l t r c r r l r r l i i r l s c l c c t r t r c i t : i U l ) i c c t u l u i . S - 1 lt c s t a t i n r c l l i s t r t r e i l r r r r l ] r l r i r i i c l n i s i U t r i l o r t l c r i r c l i o5 i s c l ) 1 l r cc : i l l l l r t r l t l c u l i n c : . 1 \ c l l l c n c rc l vitlcrrtc ii lacc 1lcoilltcnl s i l - ) t c ( ) n s c n l l l c z ct o t l r l t . t t s c r i o z i r : t t c [ . ) : r ru c c r t l t t c r t rl l o r t ( cl i r l : t t o r : r5 r i lirPtrrlui c;lrtr<:ttl(rtrcl t t t i r i t r t r t k r r i t t l i oc s tc o i r r t l c l c t r r i t i r cr r r r r l r n l r is t : r r r t l r r r r l i z ; r ;s l :c r r tt li i c p r c z r r r r io l a c t i v i t i l t c n r r r l tr r r ; r lrl c r i l r i l r 5 i a r p t l c a I i , r l t : a c c c a , liilc crr o:rrncrrir t t l i r r u l c c t ; r t l l i r r c s c l r l r r c i t l c l l r c t c r r l i r r u n c i c o n s c r r r n r i r is i s t c n r l r t i c c . S : ' rs P c r ; l l l r c r l c \ l ) c . ' l c l l t c l c in acclstrl tlircclic ''r fl atlr.frrrrdirtc.

in nrtrlte l)trnctealc tcxttlltli, nc-rlm referit l1 i11rlcxuri constrttitcdc noi pentrrts(tldilll lxcdisl)o7.iliil()r politice, al activit{lilor$i rtitrrttinilor.ln ccle cc tttxcestorindcrnc'.rd,vom da o scurtJcxl)licrlic ilstl[.tra x u fi .

Irrdcxrrl prcdispozilici politicc ( | Itl') l J cci ttct r r ( l c l l x ) n s t r i lc l l r r s t r r d i ua l r r l c g i l t o r i k a pctttrtt\t)t all f()st maximilvalolrcllrctlictivll facttxi<Je ncest itttlcx a lirst religia,nivelul Sl'lS si rcz.irlcrrl0. in crdrrll lictrlrrri rlivcl SllS, rlcltrrit ltrin stratificriri I ltl llrnricr pt.in lirrlclic de rcligic fi tlc rcz'idcntil' t c s t i l n tl ) o g l t tI O l t l i n t t t t t t t l l t t n c t i r r i l c l , c c c l rc c I rcptrlrliittscnrnlttcll rvcll o ptttcrnit'dprcdrslxrzrlic rrrvelSllS, cxnd. []n ciltolic ilfltt pe ccl nrui scrlzrrt liric' I lirst l<rtrirrdin ccntrttl ttrbitn irl districtrrlrri t ll ltvcrt cl'rtlttltcl pttnctlj ctl 7. il(cst lttcrttitrscttlttitttl dctntrrirtil ptttcrtricrtl)rtxctlttr:ttlc o pretlisl'roz.i1ie Plrnctilfc:

PROTESTANT Rural A,B


I\NIiX'\ R

CATOLIC Bural Urban

Urban

1234 2345 3456 4567

C+ D

(lon strrrirca indcxtrrilor

//ll

/ ,llrutui.sun/ t:olului L J r r t r c a z ;d l i s t r i l r t r i r c : t s u t ) i c c f i l o r i n l r r n r rr t r : r i ,i r r f r r n c ; i c < l c r r c c s t i n c l c x :

Constntita indauilor Irxlcxtrl orizontului de opinii

| 229

Punctaj 1 3 4 5 6gl 7

Frocvenld l4B 289 | 467 319 283 4l

(nrorliso,-,zitii predominant republicano)

l----I

(prodispoTilii p ro d o m i n n n t

dcrnocrnto)

lndexul activittrlii politice l)itrticil>lrrcl l,rcrtttrplttic it lirsttnlsuratJprrnconrllrnrrrclr rllsprtnsrrriIrr llr rrrnlltolrclc intrclrrlri: ,,Ari inccrcurrlc crrriindsi corrvingc;i pc cincva dc irlcirc drrrnncrrvorstril politicc?" Punctai
Ftecvonld 74 I 429

no$trinrultc intrcbtrritlc intcrcs il(cstui stu(liuanrl)ussul)iccltlor l)c 1us1.11s5111 prrlrliccotitli;rn.[)cntru a lc deterrrtint,astfcl,pozi;ia.Att exisratPctmanent str eviderttiez.e rrrrii orrrrrcni c;rrc ntl iltl tvllt nici o opinie. Astl incc:rrc'tr $i lici ce opinici,ntt nc interescaTil lr()stru. l)cntrtr:rrlctcrntinroriz.ontttl irrrlc:xul rlard stt avtlt o tryinic clcctorrtltr. vcrfcri pr,liriccr iur susllrlrt subicctii,ci ntrnrai Arrr lirlosircirrci ustlcl dc intrcbilri, Itc cilre lc-anr ptrs sttbieclilorc5angrr t r p t r l r lti l c u r n t r t r l . t i o n u l r r in ( ) s t n r s , i c i n c i i n t r c b l r i l ) c c u t ol c r r p l i c a s c n ttrtttror cinci intrctrllri,el a opinic astll)rr cclor srrlrrcct'l exprirnitt o l)rrcrltrrr obtinrrt cirrc:ipuncte. I)e fiecaredatd cind a sptts ,,Ntl gtirr", a pierdtrt tln anverguriioriz.onttrlui subiectne ofcr{ o idec asttpra l)ulrct.l)unctljtrl fieczlrui s i l t rt l c o p i n i i . I lt:I intrclxlrilc rttiliz.rtc: ntiont/ li,,ra - trn prcaedintc carc sd fie capnbilsil se inrportant ,,()c credcli ci estc nr'.ti capabil sI sc tttr prcaedintc satt actrt:tla conjttncturrl europe'JnI rlcst:rrrcc in intcrncl" ot:rrpctlc prolrlcrrrclc nollstrcecon<lnticc - o aprobalisiruo dcz;rprobalil" tlcsprelcgcn rccll.rtjlril()r .,( lc crc<lc1i pre$edintele l{ulsevelt candidcirzJpentrtr prircrc fapttrl c'tr avcfi dcsl)re ,,(')c sattace)^t lucru ntt c()ntcazjl il dcz.aprobapi al trcilearnandrt- il aprobagi, Pentru ?" rltrrnrreavoustnl dc firt:t, xr tret)uicl StatcleLlnitc sr ajrrteAnglil?" ,,i,r ,r'r,,,r',",,t,,1 irr gcncrul- sunt un lttcrtt lrttn satt ttn lttcrtt .,(lc crcdt li tlcsprcsirrrlicate rirri" (ittpul r/ctonltnl caresAfic c:rplbil sJ se estemni important- un pre$edinte ,,Oc crcdcli t:?l tlcscrrrce conjrtnctttrlelrropeanlsittt ttn pregcdintec:rpalrilsil se irr ncttrala octrpc<lc prolllcmelc noastre economiceinternel" credetictra fost lloosevelt- foartebrtn, lrun saurtrttl" ,,(lc lcl tlc 1'rregerlinte pcntru candideaz.tr aveti (les^pre faptul crtpresedintelelL<xrsevelt ,,Oc 1.>:lrerc sauacestlucrtt ntt contead pentru rrl trcilcir rnantlat- il aprobali,il dczaprobagi d rrnrnelv<lrstrll? " credcti c, ar fi Willkie - foarte btrn, bun sau rrlu?" ,,(lc fcl dc prcaedinte oa pre$edinteintrc un om care are cea mai mare expe,,l)acl ar l'rsrlalegegi pe care in afaceri, ricrrlilin Kuvcrnxrcqi rrn alculcrt cea mai mare experiengrl l - a f il l c A c ? "

Da Nu stiu Nu

ccvn erlrcsrI-lrrjrrtc grcclr,ditlatuldrrrnrrc:r'rxrstrrl ,,A1ifrtcrrt srlcii;tigc?,, Da Nu gtiu Nu 69 1 424

lc , , ( l l t r c < l i t l t r ct t r t t t ' . l t o l t r c u l i r r r r : r 1c i io r c s p r r r r d c c c l r n i r il l i r r c s c r r t i r r r c r r t c l 6 r rJttnrrrcavoirsrrd l a g r ld c l l c g c r i l "

sA-mived candidatulales. ,Sunt foarle nerdbdAtor plAceasi-l vAdc6StiqAnd, ,,Mi-ar dar nu esto asa do irnportant pentru mino" penlrumine dacAva casliga. "Nu contoaz6

2 1
O

301 117
g6

l ) t t n c t : r j c :iltc t t r o t l l t s< cl r r p I l i c t r t r cr l i n t r cr : l s p r r n s r r r p i lo csilrilc i n r l i c lc 6 r r tribtrgrilc I ln prrnctrrj l)c crrc lc ldrrc clc ll indcxrrlpitrricil)alrii. tlc glse re;;rc_ zintil ccl nririin:rlt grrrtldc intcrc:s politicrl,iar rrrrJrrrnr.raj si rlc actil,itrrrc zcrq scrnltillcl o intli{c'rcn1I ill)roltl)c c6rrrplctil.

J.l0 / tllaznis utu/ t'otultrr Indcxul lccturii rcvistckrr irr tirrrJrtrl cutrpnrrici Srrlricctra r l l i r s ti r r t r c b a d t c s p r cr r r t i l n u l t c l r r t i c o l c s p c c i l i < :rc t l ) i l r u tic n rrrrrlcr c l e r c c c n t e n l c r c v i s t c l o rA . c c s t i r r d c x c s t c l ) r r r ; i s i n r p l r ro c u : l n t i l i c i t r c a ntttnilrttluidc urticoledcsprc prrlrlcrnc politicc pc caresrrbrcctul a rfirnlat cd l c - i rc i t i t .

('lonslttriva iadauihr

I J'll

,,Atirrrrzitpccincva(rttties:rtrprictcni)clisctrtilltll)roblenledcltoliticrt ultima rurll" \'.l7.tlt tlc cirtd trc-:tltl nrli()nrtlil l'r grrrr?" a linrrt tln discttrs cind Willkie vilzttt l)c ,,1,-rrli lc-lli citit ieri in z'iarc?" paginrl prinrl <le articole acestc clre clttrtrc .,1)c politicc de ll ratli()irr tinrllul cllll[)rniilor clcctodist.rrrsrrrile ,.Ascrrlrirli f'Jrsau niciodrt"t?" dcs, citcrxlattr, rirlc:f<xrrtc dcsPrepoliticanalirxrali?" vorbit lccent ..(lrr cirte a1i .'(jittIcrIcs<tlliSnrrilisivddrrcclila|i|m?AlitrrttrilritgijtrrnlIclctlcitctttillirrtil" (satrprictcnii) dttnlnervtt:rstt:l ,,Desprecc disctltaiimri mtllt cu frmilia saudesprerrlzboi?" clcsprccrtnrplnil clcctoraltr cotlltllllcitisc sltttascttltasc cl strllicctul carc a dez,villuit liiccarc r:Is[)uns { ir:ltilf cirtc at:ell inalt tlccit rrn ptrnctajrtr:ri clrilc lxlliticc i-r acorclltaccstuie exPtrttcrcit li'l 1"ctlcaccst llcesre $tiri.l)rttemdetcrminr in c:l nrr il intcrcsuscr:l rttgttst in pintr nui din I prrblicrrlui rrrlr.t l)cnrnl tlorri perioatlellc catnpanici gi <lrnscptclnlrricpirlit in noienrlrrie'

llrdcxtrl lsclrrrii z.iurckrrirr tirnpul cnrrrpurrici Intcrvicvatorii irrrinvestig.rt olriccirrrilc rJclcctrrril alc srrtricclilor in cirz.ul z.irrclor.(liit dc dcs i-arrcitit ci pe dil'eritiiscrnnatari ai rrrbricilor din zirrcle lrnle? (litc articolc rlc prirnrl p'.rginJ dcspre alcgcri..rrr rcclln()scut? Arr citit tlcspre (lrr cir a ft)strnili intcnsillcctrrrl z.iarclor. c()nArcsc irrt.il.rc? cu atiit a lirst rnni iuelt 5i scorulcxpttncrii le m'.rtcrialtrl lxrlitictlirr z.iurc.

I rrdcxul urrrr{ririi crn isiunilor rndioftrnice in tirnpul calnpzrrrici ' S t r b i c c l i i a tfto s ti r r t r c b l t i t l a c J l s c u l t i r s c rrd l r s c t r r s tp r ro i l i t i c cr r r t l i o f r r r r r l c' c lrr l i. o l r l l t t t t tt r r p t t t t tt : r ip o z i t t vo r i < l <c: i t c o r i r r r t r i l s p r r na sf i r r r r t t i vA . r r r r r : rlio s t ,r l c il\ctt)ctlcrt c,h c s t i o t t e ti r i t t p r li r r t c r c s t r l tn r ir r n i l l s t i r tl i r l l t l c n r : r t c r i r r l r r ts ald i o lirnic rc[critor Lr congrcscgi dcsprc tliscrrrsrrrilc politicc in gener:rl.I;iccarc r a l s l ) l l t li s n t l i c i n di l t c n t i a a c o r ( l r t :rlr n r r n i r i r t c r i rlr d i f r r z r tl a r l r l i o a c o r r r r i xl r l i t i c btritla un prrnctrr ij n l l t : r l , , a s c u l t i i rri n r o l i t i c i ir l c l l r a d i o " . i a t c r i l l c l op

lrrclcxtrl cxptrrrcrii Jxrlitice subiective llliltcfi:ll l)r()l)i'lintlcr)sct)i I trrnrdrir dacl sttbiccttrl Accst indcx trclrurcs:Irrrtiicc lirstncccsar indcx'.r accstttr lrentrttsc<4rurilc satrtlemrrcrat. rcl)rrl)lican grrnclistic citite in articolclof al rirdiilte $i srl studrcrn colrlirlurulpolitic al cliscursttrilor z.i',rre si revistc. trtatcpcntrtl ficcrttc - tln l)tlllctnj - arbitrar i s-r ncortlat Poz'itiv Strl;icctrrlrri nratcltccrre pentrtt pc rcltulrlit.rni gi rrn prtrrr:trinct{:rtiv [..r!oriz.l\t rirl cilrc i-..r de-llc lrti l{txrscvclt tliscttrsttri [)irc'Jlsctrltasc citit sarrascult:rt. rirrlrlcrtrrrcmt l)enlklf(r'tttt ziitr satl Nta' politicn lckcs, citise irrticolelJtrtllntl srrrr wrrll..rce srrrr l)ctlloNaliorrrrlir oonvcntia dcspre saucirise cl asctrltasc I rclltttrt srrrr o rcvistal irltrl pe de [)acl' lxrtc' dcmtrcrlt fic si cr'.rtil,l)tntctil.irrllrti gcrrcrrl tindea tttttl c < l i t o r i a l c lte t ; i t i s c 1 , . l , c w i s , p e s a u pe e willkie John ii srrl)iccru l ascrrltas tttt (llngresrrl ttvcrt cl Rcprrblicln, desprc zicr rcPrrtrliclnsxucitise5i ascultrse accstor tll[urol in.,ttnar"a repulllican:I. . rendinpl l).ncr..rj'ozirir,, indicin4 prrnctrjedivulgircttloarclpolitic,Iaintcrestrlrtimlnifcstaidesrrbicct. sel)aritl)entrll |jecaredintre |)rincil)llc|cllcrrAccst itltlcx l ft)stx|c,Jtrlit (intrc lrrtrilc rrrrrr lr c<tngrcscl<tr perio'.tth pentru 0 tlatd o:Klc llc cllurPatriei: s c P t c t n l l r i c t t o i c l t t l t l i c ' p c r i o : l d l : r r r g r r s5 t )i t l i r l t l o t rP c t t t r r t

Irrdcxtrl cxprrnerii {cncrtlc lt cornrrrric..rrcrr elcctornlrl I n r l c x t r lc x p t t t t c r i ig c r t c r a l c c s t c t l o r t ro c r r n r r r l : rr rr ci n d i c i k r r s l r c c i l i cp i c crlrc t-atn llciltuit cl sJ ar:lt:lnlntrrnlrrrldc rrticolc cititc in rcviste,nrilsrrra in cirrc s-att citit rrurtcri:rp l co l i t i c cs r r t r : r l t5 ct i r i< l i rz r i r r r cn , r r r n i l r rc r l cr n : r t c r l e$ i i r is r r r< rialc 1.loliticr: asctlltrtclrrntrlio. ca gi rrrlsttr:r in carcstrlricc;ri au rrrntrlrit bulctinclc d c 5 c i r i .d i s c r r l i i l cl x r l i r i c c5 i i n t r r r n i r i l e p r r b l i c c( .) mcdic sinrpl.J a indicikrr I r r a l is c p l r l t a g r r o d r ri s l ' d r cl t c - ai r r t c r e s a t . l r t l c x r rg l c n c r i r( lllrrrcrr l)cntrtr ilccs(()r s-rtufirk'sitintrcb{ri tlc tinrrl: in<lici. ( jonvcntil (( lonvcngirr citrt tlcslrrc:lccastit Nlgionll.Jl{cprrblicrrni, ..Ciit :r1i ) N l t i o n l l : l I ) c r r r < x r : r t id p u l i n , n zilrc f<nrtc sarr lcltrcl" l ) r r l i nd , o i r rt i t l r r r i l e , , A t ic i t i ti r r . . . . . .( r c v i s t : r ) . . .r .l .c. s p r c . . . . . l " crrrrirrnrlctlc 5ririrlilirz:rtt: h nrrlio- lrccvcrrt,rrcl,,( lit tlc tlcs rrscrrltrrli z.ional slrr rricioclltilil.)c olricci <lrrmncavoastrl dcschitlctiradioul ll stiri, sarr r tl t c i n e v r r"i rrrrllindu-sc r c c c n t l : rr l t l i o r l c s t r r c . . . . . . ? " ,,Ali urrzit

]J/

/ tllrrari-sntu/ tnhthi

Indcxrrl acordrrlrricrr argulncnte lc celor tlotrri prlrfi i n i r r t c r v l r rtll i t t t r c ( o t t t l r r i lc subicct lrcstiorrlrt l, cc:rrc r l i r s ti r r r r c l l r t l : r c ic l stc ) l ) ti r r g u n r c n ( c d c : t c o r tc l t t t t r t r t l t o r t r c( lc l l,r< r r t l i l r c z:irl c i p c i t t r r n c i i rc rirtlplyric , , 1 { r x r s c v c l t ; ro r cr r i l r c c l t r r s l l r J o, r } l ; r r c c r p i r c i t l t cr r c r r r r r n c 5 l i o iltclig c n l i la s c u l l t l . ' ( ,,lVillkrc cstc un orn tlirrtr-rrrr orr5cl dc l)rovincrc,cilrc s-a rcllizilt l)rin l i r r l c 1 l r . I r i i 5 i ; i - r rc . r r s t r u i t r r n r l r u r nc l r r r o r i t gi c r nirrrrr si: I r i rr r i r l r r t . c r i , , , ',willkic cstc rvocat intr-o corpor;rlici;i va lrrvoriz.rr cxclrrsiv rrrarrlc cr.rrnplrrii. " Nao Dca/ir intcrferatprea nrult crr alacerileprivace.,, ,,1)olitrc:r ,,l{urscvcltgrillciitc intr:rrea lJrii intr-un'rdzb.iimllotriva restuluilrrmii.,. ',Nrr ar trclrrri si rupcm crt tr:rdipia dcnrrrcmticir ale,{en(lrrn llrci;cdintc p c n t n r u n a l t r c i l c an r l n d : r t . " l tr c s c r l i n r c , . s t l r c lL , , ( - l r lrL < x r s c v cP s r r n tn r i r il ) u l i n d i s i r ) l r s cJ n i t c sc r dc. in:rp<i rn i f a l al r r i I l i r l c r . " ,,Willkic va crctrc prorluc;il incrrrrrjiintl :rlirccri 1c.,, DlcI trn alcg:ltor a ftrsttlc ac<rrd crr lln xrguntcntcarc slslincil t:tltllra lrrr dt r u n : r l t u l s r r : i l i n i n ( l l l ; ; i s ^ ar r l ) r ritr r t l c z r r c o rc t c a ( l v c r s : r rii< i l c o l o g i cc i, l rr P prirrrit rtnprrnct:r tj l c + l , I ) i r c rr l r r r i rl i r s tr l c u c o r < cl u p r o p r i r r _ i l l u r r ) c t ritd c ( ) . :r Ioliicsitttrrlirstdc acottlcu urr rrAunrcnral lclvcrsrrrilor, cl I prirlit -1. lrrrJcciz.irr astll)rrl orlcJrtltatgttntcntil li)stl)ttnc(iltll cu /cro. Astfcl, liccurcstrIicct a l)rr1tt li lrtrnctrt.lcorcric.intre +tJ;i -ft. Cei Z5To {l.atriinrcortl total sarraproaPc totll ctr (:rlrJrrkrr atr rvur prrncrajc inrrc +(r9i +tt.oci 35vodc srrbiec;i mai lipsiridc cnltrz-iasrtr lrr :tcurrrrrl;tt l)unctijc intrc + | 5i -.5.

(lonrrtniclre.roolcril cititorilor prinra vcrsitttte I,ldittrr:r tlintrs cclc ltrci inrlx)rtantc in limba romind n ttnci'.t Itrcrlri tfin istoria strrditrlrticomrrnicilrii- Pruplt's llcrnrrd llcrelson 9i I'laz'cl de l)aul l,azarsl'eld, Ohoirz progrrm (iaudet. Volunrul se inscrieintr-ttn aclcvilrat ctl scoPtllexpres(le rle tradttceridin ltrcrdriclasice, din ce in rr-injrrtal)e sllrdcnfi9i pe toli cci ilrtcrcsilli. cc nlili llltmcro$i.str cttntllscitistoril - sctlrtl, (lnr tr f<rrlneze tumulttioasl - a stiinteiconlllnicllrii's'tr-9i in coleclia intitrrlattr de specialitate' solid{ ctrltur?t apdrtlt p0nI in preatr comtlnicilrii" chiar ..Cultura ()offrnan, l'ldrvrtrd de h)rving cArli fundamentale zcnt a lttl ctlnosctltil pttlin ntt nrai slu lttctlrcl 1,. llcrnays ( )i p rIe m rii' pi I rtr m ln ann,,\ c r r rn oe I I e-N Ii Ii sabeth N ccrcctirrcnott in llornlrtiit,conrttniclrcnarc ttevolc r rcgistruluis:Itttcorctic,tlc cttvitrrll dc imbogrllire a cceilce cvolrrlil clonreniultti noa$terc;irccttpcrarc rrtlortenclurrbilr. ln lag:r rchiz.ilie ne prol)unedregrr dingeevoltrtivecrrc se flnllnll lltl ntli lltrlin sJ)cctircllnoa$tcrea la rtddcini,la origirri, culolse,intolrcerea jnlo'.rne in evolrtlia careatt marcrtadevdrate Iucrtrrilor cornttnicdriinu p()t dccit str fccttntlcz'e r^trrdiultri efortul de cercctnrcactttll, sr-i conferc mai mrrltrl consistcntl9i,in nntrmitcprivinlc, clrirr sr\-lghitlczc' Mecanknul ttotulai rcprct'intit o contribrtlie dc o intenleiaz'il grrinrit m?lrimelrr stttditrlcomtrrricalrii, l)ostfa!rl r ncesteil. de cercctarc 5i interprctare nourlparadigmd rlcschicle o alti pcrsPcctivl de inlclcgcrc it pr<rccsttlrti

2.14 / ,llettni.tutn/ volnlui t l c c o t t t t t t t i c l t r lc).t t t c t t t\ l ) u r r cc l l r c l ) r c r i n t iu l n l ) r r n c tt t < x l r i rtl r c v o l u t i l c c r c c t ; l r i ir i g r r r o : r s :c rt o r r r r r r r i c i i r ti li r,: o p o t r i vlll r i n r n c t o t l o k r g i;c rcztrlt:rtc N. r r i ;trirr v ( ) l l l l ) l l t c i li t t l c l c g cl r c c s t c c 0 n t r r b i l t rli: l r I t l i r v c i i ln vc<lcrc [ i r r r n l l i :n t trtortrlrri prirrcilrrr l ll l r r c r J r r-i l ) u r r ll , u z . : r r s l ck,l c o r r s i t l c r :c lt cl ntri anlicar si ccl nrrrr inova(iv ccrccti\!()r in tlorncnitrlconrrrniclriisorillc

l\trrltti

I J.)5

rlircct stllicitirtltlc org:rrliZ.:rtii l, ccr(ctiltC:l filirntrplticc clc 6rArrrrizrrtii fi1:rntatr\ (lc ptrblit:itrttc, r t g c l l l i i t t r i t s r l , t l c c o m r r n i t r l r i i i r r t l r r s t r i a c rczrrltltc: i r r r t : r c s r rrrlc A irrcittrolttl tl"^ ..ll,,ct1!ii tlnitc, sinrlic:rtc. (lc rlrrrkcting,adrninisrraliir st..rtcfttr (dotttinatri itt strcialc dirr crtropc!nl rborduren $tirntclc tlc lcgrlttrrlintrc l.rtrrrrc sc c:lIc tcrltlitrlc troilc spccrrlltivc) 5i llftrsofice rlccrl!,rcnrc {c tlcnrcrsttri 9i ccrcctllrcl prxgltl:ltlc:I, (bchnviotistiltll, llxrrtl:trca niIStcxilin Sturelc tlnitc cxnt it:ltivll). s-:ttt lrtttttrrtttlc o ()pcr:r 5i lcri\.itittc:l5riinlificI a lrri l)ntrl l,:rz:rrs[cld A lirstllcs prcgctlintcrrlAsrxillicr rlin tirnprrlyielii srrle. tlisrirrs.J lprccicrc clrirrr $i rl As<x'iIlici Anrcricarrcpcrrtrrrocrcetareaopiniei l)rrblice (1949-19.50) Nltir;tr:rlc tlc dc Srri6|rg,ic(196t-l(XrZ),nrenrfirttrrl Acir<lenrici Arrrcricarrc c tlc l:r on<xillt titlttri dc $tiinle A prinrit Nrlion'.rle l'l<lrrcrrric si rl Acrrclcrnici (irltlrul)irr' tlc l()70' in ( ltrivcrsitrttca in l9({r, dc la tlrrivcrsit'rtcr tlirr Ohicago, r i n V i c n r r i, n 1 9 7 1 ,$ i d c h s o r l r o n r ti,n 1 9 7 2 ,l i i r r t l p r i r n r r l l r r U n i v c r s i t r t c rd rccllnox$tcrr: $tiirrlificl.s-l dc o ascmcnca ctrc s-irltucrrrat sociologarncriclrn lrr30 lrrgrrst197(r. stirrsdin viag:I

l n l r l ( c r n x ( i (l.r:r l ) : t t t ll , r t z . r t r r l c o l< l lll i r r ch 2 , 1 < l ci l n i ( l ( ( r ( ) r i r ( tirn II l n i v c r s i t : r t c a .trcliJtirc: dirtVtcrtaI gl r r l Ic l t r r r rt u c c i t s t < i ll i s c i p l i rv it rr : lrl i r l c o i r r r l l o r r : r r r Irci:rp rtgttrozitltc:tctt clltc vlt ulrortllt problcnrclcmetotlologicc alc ccrcctllriisrrcilrlc. l , < r c t t i c 5 tl c r rV i c n r rp i n l l l 3 0 t l c r r n i . r i r r p c r i o r d r irn t c r b c A t r n o s l c ro a r a g r r l rd lrcrl, rtrltcstcc tlc politic:I, psilrrrr:rliz;I". trt:trxisrrr ,,rrrr ii irrllrrcntc:rzl tlczvoltirrcu tri irrtcfcctrrrrl;1, tlrrP.lpropriilc rlcclrrrllri(,,'.llvcrctt l{ogcrs,tl l!istot.t' of (,lonmunirrtiot,\ltu/v. t\ Iliopnplial Appruar/r, Nov York, l;rcc I)rcss,1t.2,19). in 193.1, in Unitc Stutclc ctr o brrrsrl oli'rirrt dc l;undllil ltrrkcftllcr. IJtrrsa crt I)lcacil rrn lcl dc consollrc [)cntru [dl)tul cJ ntr [uscsel)rornovat pe linic acatlcmicilir Llnivcrsitltcu din \/icnl, dltoritil originii salcscrrlirc(rnaitiirziu,l,:rz:rrsltltl va gltrtni ;lllr l)c scrlrnrr accstuilrrcru,sprrrrirrr.l c:I,dirci ar li lirst l)ronlov.rt, [)robrrbil si-lr li g;lsit:;firgitulintr-o cilrtrcr:l tlc 11:rzare). l l r t t n o t t t c t t ti t n l r o r t i t n t il corrstituic l r l i l i c r c l l : r l l i r o u l t l c ( j c r c c t u r cu l l a d i < r r r l t rc ir , clt in 19.17 i n c l d r r r l L l n i v c r s i t r t lIi)i r i n c e t o nl.) i r r t r e r c z r r l t a t e l c activitltii tlc ccrcctlrc dcsfJ5rrrate lr accstinstitutsc rcnlrrrcrl:rnalizrr scriulclor radiolirnicc intrcPrinsd d c l - i c r r a l l c r r z . l g ,s r r r d i i l e lrri (lirntrilcrr Privircla 'l'h. dc cnrisirrnca lrri I l.Ci.Wclls Rrizhoiu/ luuilor. srrrtliilc lrri lunic:r lrrrrvrrclt:I Atlorttrr c r t p r i v i r c l a t l r l c r c n l c l ct l i n ( r c r r r r r z i cc; r r l t l 5 i r r r r r z i cr rr rs o ; r r r ,l r l i z u ulr c o n r p ; r r : r t i r l' l;c l c r l r co i n t r c p r i r r r l c l , . r z l r s l t l t lc r r y l r i v i r cI , r t l i l c r c r r t c l c irrrrc rcccl)tarcatttttri trtcsajscris5i a tttttrirr r;rclioforric. llirorrl sc vil ntut{lirr 19.19 lrr flntvcrsitatcit (irlrrrnlria 9i v:r primi tlcnrrrrrirc:r dc lliroul pcntrrr (icrcctrrrc ('l'hc lltrrcirrr S<rciirlit Aplicarrt of Applicd Srrcirlll.cscerr.h). rlcprrnc, l,.rz;rrslcl<l i n : r c c : r s t ip l c r r o ; r r l ic , f i r r t r r rc i o n s i c l c r ; r l rt ilc crrnstrur:1 ic ir rsrirtrliorralrc , ;ri ro rnrxlrlitirtetlc I rlolriirrrli prcstigiu,dc a dcpl;;i stlrrrttrl<lc ilnigrrrnr. L J r r r rc l l i r r t r cn t r r r i l cm c r i t c : r l c s u l c c : i ( cc d a r c u s i t s : l s t e x r g l g r : r n i t c l e clintrc oricrrtirrcrr irt:rdcrrrrcil, lir:llizrrtJcxclusivpc tcoric, pc cerceturc. si intcrcsttl pr:rctical rrtlntirristr'.r1ici sarrirl conrprrniilor A lrrnslttcrnrcrrtrl dc 1;rrvatc. prin carc irrlclcgcl ccrcctJrcilcrngriricrl, ,,ccrcctilrcrrtlrninistrrtivil". irrili:rrrl c:r .l orgrrrriz.:rliilor r:lsl)tttls lrt o lrrltrtirttruc glrrblic:t, l;ro soliciturc a guvernrrlrri srrrr rlrcdi:r. [)in lcclt\(il cillrlll ;l lirstrlcscoritriticat rlc corrrrrni(rrtclr ac:r<lcrrrit r\,rrtlri : r l c sd c c i l t r ct t n i i s r x t o l o gc i i t r cc o n s i r l c r : tc rIr < l i s c r J r l itn r: crl r r r i e ; i r r r r r tr ' ll l r r t c lc tlc ltracticl. ()ricntcaz.:l ccrcctilrcir conrrrnic'Jrii dc rnlsJ c:ltrestrrtlirrl cl'cctelgr carc nr:rrchcazlttcccrcil dc lil ccrcctlrcu ;;i cstc ctlnsitlcrut pcrsortllitirtcrr

t l c t t c v r t i lttl c S l : i r 5 i t t rtll t : < c t r i t t l r t i :l t )li l t l l l l c l n l s c c 6 l t t l t t ir c c l t tc r r tt l o t l i t l : t t rt :ttlott;t c r liti,r l 1 l ) r t : l u 1 r i 1 l , r r z . r r s l t l t l o r r r r r l ) ; r t r r c r r r i r r c n , , 1 : t p r5 ci it(.liglri". prlvintl lrt specrrl:r1ii de sil ptltc{rl ntt l<:tittncl i llpt:r lrrr.rlriiclcf11rt. f lx)rncilscil r( ' t ( c t i r i $ i lc c X p c r i t t t C t t tlc , t l t ) r )( rl c lror so r ,i < l cl a r c T , t l l t i l t C ..1irtrtr:1 " c i c t : i t ic dc coluturrcruccste rcch cI s-a itxrtt tlc lr,lcritul 5c0lii ..rrDericanc itrvcstig..rlii. prr5i in tlirccti,t crtrefic all (cl)rcZclltat l:r itrceltrrtl)c (.crcctilri 5i eXpcrinrentc, r l t :( l : r r l l c r c c t i l r i l oir l i l i r t t c rc rilic t c o r i i t : r t o t l ) t t t e l n i cp ic i s c i( c : t z t tc rlcs;rrirrtlcr cstlli itlll)rl(:t r( o t,ottdpamr/iyntl d. ittktPftlott 11 l f ,rr'l:rtttl),fic 'ttt ittrtttgttrra ghitlrrt dctttcrI (c:rzrrl Ihrstrltivl pcntrttprtgmltisntttlclrc l,az:trsl'cltl). lrri l)rrrrl itltrcprinsiltlc c{trc l)rrrtl srrrilc dc ilvcstig:ttc srrilll estc c|i'Jt ccrcct:lrcrt tlc nllsil' tf clrc va intcntcia parar/ipnarfntclorlinitttcitt conrtlllicrlre'J l,rrz:rrslcf ritdio[trtticc ttrtor c:nrisitttri Pritt t:ttc l)roicct:rtrl l)cntnr ll cvulrrainrpirctrrl politicilc popttlariz.czc sil i5i al Agricrrlttrrii lrr<rprrncl I )cpitrtltttcttttrlitrttcricrrtt cll t()ttllelltc(:vil. a tlcvcnir l)c l)rlrcllrs lcrlcralcirr rirrtlrrlfcrrlicrilor,ccrcctrrrcrr cttll\ s-"1 cl'.rr lirrrrtc i-a li)st ntl lrri l,'.rz.rrrsfcld l)otrivit lrri livcrctt lltrgcrs,niei tlirr rrl ltlcgcrilor stuclitt intr-trn {c irrtcrrlic Prczi<lc:trti'.rlc trirlsfortlrlr o xsrf'cl ccrt:cdc .tccca, prcsci; iltotl)lltcrniciei pcrccl)lia in el)(ril erir 1940.l)onrinrult:I rr tlovczi irlc ttnci ittlltlcn[c <lircttc, inrctli,rtc, tlt6rii sc l$tcl,txll srl grlscirscrl cotttr;tvcllci.ttt ill vot. l)csc<tltcririlc prrrss ttc corlrlx)rtxmcntultri :rsrt[)r:r rncrlia si grrrprrrilc cl pcrstxttrclc tliltic crr tot cccrlc(:sc stiil pinl atrrnci.l'llc rclcvurr cr] tttrtss nlcdi;1, rtlt'rirt: de tt-tltss dcsprecatrtlt:tnic srltrtrrt:l irr[rrrrrr:rliilc s<tcitlc tlc dccit /n nundr n/n.r lt'fx',vtllte, t'rl ttlccrtttisttrttl lrtingl'l rrrccf irr nrr rcu$cscsuI irrllrrcllrrrc i.lcot.llxlrt.rltlentului cstc nrlt r/ifrit tlc ccc:l cc sc $tirlllill:l lltllrtci.

/.J0 / tllertni.snul vorului [)trp:Icrttttdccl;rr:l chi:rr:ttttorii, srtlriccttrl etlrliiil rcprcz.intil opinirrptrblic{. (ict:rtcc lt<lttcc (ltt o irrlrric nott lttcrlrcacstc l)crsl)cctivlr dc irrvcstiglre. rrctlisitt)ltl;ltil, ci cottst:ttil irtrllrcsi:t lrrrgrrlspilrrrlitl;l<xrivit cilrci:r a irrvcstigrr irrsctrrrrrul dcsprco :lscnrcncir ,,etlcscrict c crctloutttcttii prolllcrnil"- dcci ccclrcc nunlinl astil/.is()n(liljclc tlc ogrttric ciltc coltstltrl rnodrtl cttnt sc nrportcrzllntcrnl)rii urrci c()nrrrnitllilir un [cnorncn sirualtrrl.Lrrcrrrc'.r tlc lhtrtgintcptc rltccvrr,gi rricr < l c s c i l i : i rr r r r u l t l i r r r c s r r r t r r r i ln cr r r t l c r n i t d tp i ii r < : t u r r l i r r ts l irir l c . l,lrr ccrcctcuz.n : l r r x J . r l i t i l l i lrc rc l r c . , s c l i r r r r c r r zo i pirriilc i r r s c 5 i " , , , l i r r n r i r rs cc rr h,i n r l l r r r c r r pi tfcz.vrrltlrclolrirrici prrlrlrcc".Arrtorir ytrccir.cnt.zr lirupcrJc:,,nu iurr tlcscris oPirriuprrlrlrcil, cr urrr strrdiat-<l in llrtrccstrl frrrrrrJrii ci". L)coscbircrr ftrlll dc ccrcct:lrilctlc lrirul ltrrrrcicstc cvidcntl.

Postlald / 237 opozili'.t, rnrriprrlirr <lcrrrocrllidcc'it catoliciiin virsti (in general,tincrii 1;rel'errl orienpozitic).Indexrrlerrc irrrli{trcntcc purtid sc allil in .rce:rst.l instro vnloirre <levin rxtivilccr(I 5i rrc poutcinclica o clircclicu intcnliilor<ler,ot.lrrs:llttcrttrilc dc nrrriconrplir:rrtc rtrrnciclnd intcrvin discordrnle9i conllicceirrtre vrri'.rbile: piltl:tc,rtolic, drr crr strtrrtsocial d'rr cu statuteconomicfoartebun; protestatrt, rnri rrrotf cst. Apare in acest caz ceea ce autorii numesc przsianca anflirtuald, Lctnrl1lc cllrc \/orn irrccrcR si o discutilnrdc sine stl(iltor. Ar lnrrili rlc rncn;ionar carcni se par denrnc de rclilrttt.I)acrl dottrlaspccte vari'lbilc,ce:t clrc exprirni statttsttl rrtrtlltcc o icntrlriel irnportanlciacestor socio-ccorrornic cstc cu deoscbirc rclevantl. Politiccatc, o l)crsornl exprinrtr pozititlsocirld, uccuce cstc cil, in f'.rpt, in viapl socirll. Condiliilc dc existentr:I, irl):rrtcncnlir la rrrrgrrrpsarrla o clasdm<delcaz;I <rrnrrrtritl psihologiccomunl sau firartc 1rIr()l)iin'I, l'r.orfucv.traborddriirrruditc, interPrctrlrigi rlez.lcgrlri ascrrlln:Itrrarc.l'c :rcesthaclgmundexistenlirl comull sau lscm:Inltor ll)rrr opliuni autorii,,,caracteristicilc sociulc 5i oricntrlripoliticesirnillre.Dupil crrnrobscrvll politicd". clcterrrri nJ pref'crinl.r in al dr>ilczr rind, indicelede selectivitate dc frrlt de mcsajclcmijkracelor crrmunic'.rrc, cn pi lirl'I de alte tipuri de mesaje, variarAin funcgiede intensiprcrlispozilicr trttcrt avcm dc-l f}t:ecrt o prcdispozilicprrtcrnicil, lxlliticc, L)actr irr ulli tcrrrrcni,crr rr corrvirrgcrc sclcctivit.rtca cstc sc\/cril. binc consolirl'ltil, []crsolnu sltttpcrsrxrnclc rcspcctivesturt fonrtcl)uIin ,,ltinsc" rlc altc rncsajc dcciit cclc clrc corcspundpropriilorconvingeri. De aceca,pi 1;osibilitlrcu dc schirtrbarc cstc nrinim{. Asemcneal)ersoane iesdin campaniecrrconvingcreir cu care arrirrtrat.E,ventual cu o convingcre consolidatJ, in urma pr(&-esului dc s c l c tl i c : r r r c s i r j c k rtrl c c a r ca r nu m i n t i t . politice se leagil5i problcma stabilitlfii convingcrikrr. [)c prcdispoz.igiilc carc au 0lc'Ituite$antionul l)ersoanclc studiatau avut doul tiptrri de ntanifest:lri: trnele nu 5i-rrr schimbatopinia pe ltarcursul crcettrrilor. iar altclc 5i-arr schirnba!opinirrin diversemodtrri;dintre lcestel din rrrrnil, unelc arrprel'ertt prrrtid, pintr lrrslirgitrrl r'clillrrlt rltclc 5i-att clcciz.irr rrmilnat clrnpnrrici5i,in sliirgit, tltc pcrsrr:rrrc irrrdccllra! ctl s-rrrdcciscrr cirrcsrlvotcz,e, dar ntr s-arrl)rz.cntilt gi-aufu:aliz:rt lir vot. in nrocllircsc,cercctiltorii ltcnti{ aslll)rilsrrbicc;ilor clrc schintb:rt opinirr, incercdnd sd rccstci identifice nrotivelc;;i circurnstanlcle 5i-:rrr schi nrlxlri. itr ,.c.r contcxt! arrtorii intrtxluc nogiulrcatlc reoricntlre (htnrotxr), cue rilrlsoirrrl schinrll:Irilc ce survin ln intcntiile, x$tcl)ti'lrile $i c()lllportamcntill pcrsourrclor. I')steo nogittne c<lnsidcratrl lirndlrnrcntlll l]entnt ccrce(urcir opirrrci.Ihci rc(]rientarcl este marerattrncisc poatc rlcdrrcccd <l;rinix silu c()ntportlrtrcnttrl:ilrnt instabile.L)acd, dirnpotrivtr, prclhccrilcirr cldrul opinici gi (()r'r)lx)rtirnlcntrrlrri srrntrcdusc,atrrnci inscanrnicd tvcm dc-t facccu :ltitrrdini

itt c,rtttitrtr;trc, vont sitttctiz-rt tlirrrrccontribrrliilc cirtcvir lucrJriidc lirlll,1;rirr crrrc riltttittc atit tlc acttt;tlil, cltilr tlrtcil cxpcrirncntulrlc la carc u porrrita tirstirrtrcclc ittti,irrtr-ttnc()ntcxtcu t()tul tlifcricdc ccl tlc rrstrtzi. l)rltrsitcttnlllcstc (rO I)rrpil t4rinilrrlt)ilstril, rillriinc dc tnarc:rctulrlitatc corelllia pc carc autorii o stabilcscintrc stirtutrrlstrciirl al llcgrrorrrlui p-ioP;irrncl sl dc vot. Aspcct rsttprr cilrttirt s-rtinsistlt tnai l)ulin. Ohiur <lrrcil astalzi cl ne rtl)ure rnri ntrirrrlrrt. (lc \'ot cstc irrllucrrlrrtJ cltilr tllcrl ()l!littttcJ tlc llti frrctori curc ult crcscgtirl si itlllx,rtiltlll (cttttt cstc,tlc pikl:t,ttrtssnrctlil),rccxstrl corcl:tlic rrr:rrrilcsrl t1r grrrrl dc Pcrcnitatc r c l n l r c a l l i lA . l t n r i r r t c r in , u n c l ) l l t c l n c x P l i c ad e c c r c o l o u n d e cstc silr;lcictlonrinJ irl)roilpcintotdcrrrrna stingu sau tle cc libcralisrnulori uonscrvilt{)risttrrrl sttlrtasrrcirttc cu o starctlc 1'rrospcritate, ctr standardcmttcr i i r l cr r l r i r i < l i c l r t:c rl r ug r r r p t r r i l o r . r l cp c r s r n l t c l r ls ocrcct'.ltorii irrrrtlcrrtilicrrt o scric tlc vrrri,.r[rilc cxtcriortc", t:rr 5i ,,corclrrlii o llllrc inllxtrtilnlllitt tlcciz.irr rlc vot, drrrc0rc itrro exisrcnpd intlcpcrulcrrtil {c c;tntlxnia clcctrrrrtlil, clccalitatcl ci. l,lstccccl.l gi colalxrritrgrii cc l,azarsfcld sili :rtt ntrnrit irrdcxulPrcdispoz.ilici politicc (lPIt). l.ll rcprcz.int:I un gcn dc T.estrc srrci:rliI, crrlturllrt clt citrcorrncnii virr in cirnrplrric. 5t lrsilrologicil .S-a obscrvlt cil votttlcstc inlltrcn;lrt tlc nrai nrrrltcvarilrlrilc: stltrrtrrls<rciocconornic,llilicrce rr:ligirxrsil, (rural:lsrrtrrrr[l1iI). r,irste clcct6rarcz.idcnla rtrlrri.intrc ilccstclt, srlttrtttlsrrro-ccorronric arc rolul csclrli;ll.in c,rz.rrl dc firtI, pcrsornclc nrai llog:rtcnrrrnifcstirrr prcfcrinlc viz.ibilcpcrrtnr rcprrblicani, i:rr cclc crr p<rzilicsocillJ nrli modcsti, Jrcnrrrr dcrnocrali.I)rorcstanlii irrclin:rrr sprc rcprrblicirni, in tinrp cc crrr0licii, sprc dcrn<rcra1i. Ll fcl, pcrsoant:lc clrc krcttilttt itr rnctlirtlrrrrll i5i cxpriltt:ttt prcfcrirrla t'u prccrlrlcrc c;Itrcrcprrllliclni, ilr tinrp cc lrrrritorriorir5clor, c:ltrcdcrn<rcmgi. Vlirstl jrrcai;i crt rrn rol - tilcrii prcltrintlrr-i pc clcnrocrlli.irr cci nr:riirt viirstd, pc rcprrblicirni. liirc$rcc:l in cadrrrl ilccsror crrcgoriicxisrildcoscbiri.t)c pild;I,tincrii protcstilllticrltt ntrtiltrrlirrrcpublrcrrrti dccit pr()tcstanlii in viirstii. ilr tirrcriic:rtolici

---------......----

J,lti / tllratisuu/

volttlui

l\x(a!i

I 2.19

(lcrcct:rrc:r const:rntc. 1rscoslil lunrinl lirprrrl c:l atitrrdinilc1t<rlitice <lovcclcsc o stalrilitrtc rcnt;rrculril:l sc crcdcrr.Srrrrtlrai ntrrlli 5i. oricrrnr,nrili lllirrc <leciir {ircroricarc cxplic.l o'.1\cr)lclrcil gr;rtlrrl L()rlstxnlil: srrcillil, rle intcrcs, poz.ili;r cotrtrtrfttf cxcrcitat <legrrtp. Aut<lrii vorbcscchiirr dc <tit'rairic a stnlilitritii, cl.re :lrirtilcil in 1xolylg11yg1c frrrrclamcntrlc opiniilc sunt miri stabile,in tirnp cc in cclc s1'rccilicc clc se adlptcilzd tnti rcl)cdc, in 1'rrnc;ie de circunrstanrc si cvitlrrilrtlrcrsOtr:rlc.

:tccll cC ir LJntrldintre cele mai imlxlnante tezultiltellc ccrcctrlriia lirst. iclcntillcat trei cntegorii de elbctc pc carc calnl)rnia elcctrrrirliilc l)()rtteavcil ttlctliit grcrsuasiv lranstltis irslt[,rll cctilfcltilor. lnlltrcntal)e ca]cmesajrrl lxitt ntass o are irsupraccti[eanului lxratc fi acecilde activare,dc irrtilrirc sattd<:cgnvcrse distribuieintre cottvcrtirclr tire. Procentelerdmase Parlilh 5i reconvcnire. a) Aili,ann. (lontunicarca politicrl aclivcitd l)Icdispo/.ilii lrtctttc tle a r'otit lrr rr ltrtl)ilrcl:t1r:trtcnt:tt1ci tlireclie, predispozitiiforrn:ttcc'.1 intr-O rrnttnritrl catcgoricsocirlil.ln ace.t crz, rleciziadelirritivitcstc in concrtrrlitrllrl 1r'rrr11it..l accle politice.Ormcnii sllnt rtenli l'.t1;iselcctcitz.:l crr inrlcxrrlprcdispoziliilor crr plrerilc lor antcrioarc,lrrcrtrvallbil :rtit lncsirjec:rreSunt in concordanlil unnttcit pi Petrtrtr instittrlionnliz:rtc, pcntlr comlniclrea lbrmirlil, prin canalele rttcsajclot intre prieteni.Srrbirnp'.rctrtl in fanriliesarr rriclrcarnlorrrrirlil, l)ctstlrlsivc, inrlivirlrrldevinc con$tientdc o op;irrnelltent{. ll f nulina (ninlonnrcnt). Mai mtrlt de jrrmiltatc dintre cci intcrvievrli sc <lcja la inceputul campaniei,atttnci cend a inccl)ltt ccrccrarcit hotrlraser,l dar intendin paneaPartidului, sigurcine va primi investitttra Acegtianu i^tiau pcntru un partid antlmer indil'ercnt de persoanadesenlnati\. lionarr sd v()tcz.e De accea,rlirectoriide campanietrehttiedoar strle ofcrc argtlmcntepcntrtl ir-giPilstraop;iunea iniliali, motive pcntrtl it crcde cil iltl drcl)trte, t"J 9i rlrc hotrlritc acst lucru, pcrs<tancle pcrsoanearraceleagi optiuni. Dacd nrr rert$esc cltreulrttteT.itanfe, sru, nt:rimrrlt,in l)crsoirnc se pot transforma in persoane doneaz.tr opliunea iniliale. Deciziile lttateincd tle la inceprrtrtlcanlprnici se a tttcsujclor printr-o sclectie l)crmcnentil, partiT.anil, cristaliz.cazl/consolideazJ massn)cdi.l. r) ()onueflina, Nrrnrai 87o dintre cci sttprtgiccrcctilrii rttt nrnttiltstlt ttn (lonvertirca poate sJ libil ltrc d<lrtr itr ritrtlttl grcrsoitastlcl (le colltl'xrrtintcnt. nclor rl cllror intcres pcntru alegcri estc mic 5i care se lllrl srrb o l.rrcsitltlt: (iradtrl dc ldcrcnlil lr progrlnrrrlurrrrilxrtid i^irr:ll tlntti c;ttttlitlitt corrflictrrrrlJ. tlll o i<lccsatt(t pcrsollttil. cstc tnic. nrr trr intcrcsepersonrlcpentrtt l srrsfirlc 'sc af]rlintr<r lxrg:rtdrc:lca(lc rclxlrl arr leg:lturi strinse cu nici trn paftid $i cc ntt ltr li'ntrsot:ialc. Nurnlrul lor scudcde-l ltrngtrlcxnrl)inici,Pe milstlr:l ilr cotltrrpe malsttr:l c:e cre$teintcrcsttl, menele dc ,tctivare $i de consolidare. (lci ctrvcdcri sutrtrczolvate. de presiunea incrttcis:rtit dictiile internc provocate xstltl itl('it, propagandisticc, acord{ cer mai mare atentie mesaielor l)artizane in ternrelriabsoluli,rceste mesajeljtrng la persornclecel ntai l)tllin pr()lxrl)il 'l'otodatl, cei care acortli rtenlic mesajelor tlin clntp:rrric de a fi convertite. prol)riilorvcderi l)artizrtrrc. tind srl Ic sclc<:tcze doar pe ccle cate corespttnd intcrvirrrile in cadrrrlccrcctirii tlrn tlistrictrrl l)c misurtr ce se desfil$urau tlc l.,ric.dcveneadin ce in cc mai cvident cl exist:lultnclc sttrsctlt: inf'ltrerrtrl.

l,ttct:trcadc lltlI llroicctcirzll, rlc,.lscnlcncrt, o lrrrninl rnai rclrlisti\ i;i rnui rrrnrrr .s r r p r a d i n a r r r i c iirn r c r n cl l o r i c J r u r tip dc corrlrrrntarc latJ lsul)ra:rlcgcrrloa clcetr>r:rlil, asul)ril lllr)r tcndinlc cars sc nlitnilcstil unrriascmcncit l)c parcursrrl in t.:rrc l)r(xics.(jcrcctirrc:rintrcprinsll <lc lttrtori a cvidcnti:rt trci pcrio:r<lr: v()titlllitsc tlccitl grccittc sJ rlcrgl. () prrtc lrtcuccstlrrcrrr inaintc rlc irrcr:Jrcrcrr t;tttrlxtttici :, r l 1 iirr r p r i r r t rp r:rrtc c c i l r r l liir r u l t i n t : r 5 i ,i r r s l i r s i t , l)itrtc:c r rrrlprrrrrci. (-lc atrtttttctlctcrtttirril rnonlcnt.ul in crrc runrcnii sc hotlrilsccu cirte \()tcazlli l)oi fact<rri principirli:garlul hr r/eintera l'.,tl,l de prr^*esrrl clcctor..rl Siprtsiunilc itrcrttcig:rl.c s'.lrron/it.f ua/c la carc srrnt srrpupi. Ambii lactori ni se pir import:lnti. 11icaprlt:I rclcvrnlrl 5i pcnrrrrcJ nc ajurdsil nc rcl)rcz.ent.Jm mai binc in cc l)r()lxlrlicl)ot fi inflllcl)[rte 5i st:hinrb:rtc opiniilc Aicomporrarncntclc inrr-() c a r r t g r e r r5 ic co i r t cl i i n f l r r c r r l a ats t f c l . i c i n c i r r r r r n rp lntcresrrl mrnifcstat htd tlc c:rnrpanicare un rol ft):lttc inlportilnt in (]rr ciit cste nlai intcrcsatrlc llcgcri, cu aret cl c()nl[)()rtrnrcrrtrrl alcgJrorrrlui. sc tlcci<lc nr:ti tlcvrctnc ctt cinc vu votil. Aproxinrrtiv dorrl trcirrrirlintre cci cilrc iltl tnlrrilcst:lttln ttlilrc intcrcs in lcgiltrrr:l ctt t'nrrrlxrnil s-trrt clccis inaintc tlc ltrrlr rrrui,tlcci irrrrintc dc iltccJrcrca proprirr-zisc, clrrnpanrci in tinrl'lcc lrtat un irrtcrc:*icJlutarr lrrlt dcciz.i:r in Pltlin (lc jtrnl:ltiltcrlin cci crrrctrt:rnilcstrrrr acccrtsi pcriortrll.I )rrc:llitaliz;trIl atcnlirlrrsrrpra rrltirlci lrcrilirdc I carrrpanici, lrtcrtrrilc : r p l r l : rf c l t l c s c r n n i f i c : r t i v c r r: u r n l i( ) o l ) t i n l cd i n c c i c r r i r r t c r c s nr:rrc sc tlccicl in rrltirnclcz.ilc,in tirnp cc qlrrrcntrrlcstc tlc dorrilrrri llri ntrrrcirr rintlttl cclrlrctt itttcrcsscllz.ut. pcrsoanckrr in grrrprrl curc rnirnifcst..l lll irltcrcs (listirlg(: sc cclc,,lilartc dc dc soartu clrnclrl)rcgflant. l)()t I)rc()cul):rtc" cvolrrtilr, tllrttrlrril)rcltrJt. l)c obicci,'.lccstc sc lrotlrrlsc printrc clcoll)crsoltrc lrrrrr-rclc, rccc \'(,rca prol-rrirrl crrrrclicllt sJ irtvingJ. (iratlrrl rlc inrcres csrc irnl)()rtilnr ri l)cntnr ir l)utea idcntillca grur/u/rle ex/)ttt(rc ir srrlricc;ilor la cirnrpanic, nrai alcs la nresrrjcle mcrli.r.(lci intcrcsir;i srrnt rnai crrriosi, clutil sil gtic, sr aflc, srlcun(xlscil tlc vctlcrc dif'critc. l)rrrrcte l'li strnt activi 5i sunt c()nect.lli l:r Pr.trlcnrclccirmpanici.Dinrpotrivrr, persoxtrclc ncitttcrcsittc sltrltap:rticc. Atitrrdincrr lor csrc lrinc cx;;rirnirtil dc rrlsprrnstrl accstrilsl)uns: lrc c'Jrcil tlarr 5i rlc corclelial)c circ o srrgcrclz:l ,,"rlon'lIuou, ./on'| ran.". /m.ause

J.li l,llauti.ttutl tottlui tlccizicitlc v<lt carcnu lirscscril cd atare, lttr ftrsescril l)rcsillncltsttJtrl l)revllzrrtc; Itt;ttcin scrtlrt:l itt proicctrrrca rtnchctckrr nnchctat()rii<lcsco5i :r intcrvirrrilor. ()ilrncni. cI cci irrtcrvicvlli grritrrcsc o rnilrcl)irtc din irrlixrrr'.r1ii tlc la'.rl1i l)crcatt ()suri-I [)iscrrliilclirt:t in [rlrt rcl)rczcnrilrr dc infrrrrn:t1ii ccl pulin la lcldc intportdnt;1, drrcilrru nlri lx)Axtildcclc rtdirlrrl 5i prcsr scris:I. Cllnd sc l)unel inrrclxtrcn cc surscirrrc()nsultilt rcccnt in lcgltrrrdcrr companir elcctorald, conversaliile l)c ternc politicc cnlu tncnlion:rtcmli dcs dcclt rldioul sau l)rcsil scris:l". ( lcrcc:trltorii rttttlcvcnit c('n$ticnli clc inrportanla lccstrri lcnonrcn si ru :rtlulrtlt o l ) i l r t ct l i r t i r t t r c l > i t r rilrc (.i()nt t c r v i r r l rlr)ic n t n ri r t c s t r irn c l i l s i vi t c c s tl ' c n o l l t c l r elrrziit: cstc irr rnorl cscnlill o cxpcricnlil dc grrrl>". ,.r'ottrl [)c f:rpt,aici irlcntiflclnl tn:lrcir dcsc<rpcrirc lilcutd de c:Itrc l,az:rrst'cltl 9i colirlxrrrrtorii sri. l)irrl atrrncisc considcrl c{ hrcrliaarr inflrrcnla hot:lritoare ils(rl)fir Actiln s-a cvitlcnliat cil in nrodclarc:r oPiniilor.inclrrsivin Pcrsoirrrci. tnrx.fcf arc:rc()ntlx)rtilncntrrlrri tlc vtx, nlul t.rzrlinl rsk dilinrl lt rzltngup.l)c : r l t l c l ,r r r r a dintrcrrnrbiliilc crcct;Irorilo c r . ra c c c i l t l c r i d c r r t i f i c ls c h i r n b : t r i l c itrtcrvcrritc srrlrirrflrrcnla rnijlo:rcclor dc comunicarc. A rczrrltlrt <lrlcscqpcrirc - in intcrierrrl plrarloxrrli): surs:rprirrcipal:t dc inflrrcnllrc sc si(rrl rrlrrrlrdcv..r grttpttltri.(Jorcspttttzrltor, rolul rnijloacclor tlc corntrrric:rrc ir fost rcl)()rr(lcrilt. l,,xistl aici, in f<rn<|. rkruJ dcscopcriri:tnlu/ t.snyir/nl grpului si tvlu/ linitat al S;l iusistJrrr tlirrtrcclc. Itrv.rti. l)ulitr lsul)r:rlicc:lrcirt l ) c r r t r ta r t r t o r iri r n c r r c : r nc i, xisti5 l : r n s lco l r t c r r r a rc i a o r r n r c n i i c a rn cl l r c c s c ()il tr:lrcsc irrrprcun:l sl|uc:lrci5i pctrcc tinrprrllrtrerimpreund sil votczeaceiagi canrlidali.Douil tipurr dc argrrnrcntc sunt.adusc in sprijinul acesteiipotezc. l)rintul: ..omogcnitatcit grlitic.J"a nruhor grrrpuri, cum ar fi organiz_aliile reli. g i o l s c ,c l r r b r r r i l < c l cs p o r r5 i l l t c s t r t r c t r r r i s r i t u l i o n a l i z a tA in c. l d o i l c a :p c r s o a rrclecrr anrrrnitccaractcnstici cornrrllcJu silnserrraimari sd aparlintr acclorir5i grttPuri. ( jci in vilrst:l Olrncrrii sc rrproPic intrc ci po lt:rz.:r itccstor ctractcrisrici. sc silnt rnlri:rprollilrli <.lc p<:rsrxrrtclc gcncr:llic,lrlircurn tilcrii srrrrt din :rccc;r5i rrtai:rpropirlitot dc tittcri.(lclc rn:ristriinsc crrntircte sc strbilcscintrc pcrsoanc carc irl)urlinrrcclrrilSi scgnrcntso,cill. ln intcrlrrct,rrcn ltri l,azrrsl'eltl, Iucrtrrilcnu se ()prcscrrici.Iltflrrernla gnrprrlrrirrtrsc cxprirniltloar in llrllttrlcil lrcrsrxrnclc cafc rnunccsc5i trJicscitn\'()rvotilcrr nlrrc yrrolxrbilitirtc acciapi candidali. l)c m:lsuril l)rcun-.I ce crnrpania sc dcrrrfc'.rz:I, ca inthrcc iu'l pr()ccs<leonogrnixtr lol nrti ntn a inrefliilor rleutl nrntlrii grttltului.'l'cndinrt, sprrrr arrtorii,cstc probltrl srrrristic. ltratrv lr nnnifr-ehl intrc ttt;ri$i octottrlrric, cilt:r <Jrrr:rt clrnrPuniir <lin 19,10, rrrrrnlrultlc ltcrstxrnc c a t cr v c r l t to i r t t c t t t i c d c v o t i l l l a t i il n c o n t r r r r l i c ;c ic u p r o p r i r r l l ) l ) a s c l r r t tc o n sidcrll;il; irr cclc tlrrr rrrrnrl, clc ru votr( crr pxrtidctcaflrrte in :rcordcrr inrlcxrrl prcclispoziliilor lor politicc.l):rcJrtr'crn irr vcdcrc luptrrlc:I nrrnrilrrrl \,otallilor clre i;;ischinrb:l partidtrlnu csrc nr:rrc, ciliclc nu sunt spcctircrrloasc. Inrpgrtant

l'uUata | /41 pc ao l i t i c d i e v i l ll l n r r r t c p i ,o t a t l { ir l n e ic a m p i t n i v : r i r ,c i s t c l r r p t r r l c ir , l c - r lrt t n g r tu ll)l), prin intcrnrctlirr ( r r r c( )( L : r p r c r l i s p o z , i li in i . f c l t r lr c c s t r ri , ndircct, propriilc ()irtlprrrilc prollrirrl clcct()rltt. pc durltr cattll):lnici i5i rct ttpcrcrtz.:l prrrririt.lc xtrigitr(l (rcrrlc(lc cclc doild p'lrtide'.lllrcliottiltcn o forl'tr nlflgncticil, politic:c ctr rcclca5ivedcri i;i rcspingiindrt-lc sprc clc pcrso:.tpclc l)c xcclcll ctl l)llrlcte - nrli ficctre grttp tlevinc - incct, dar sigrrr rlc vctlcrc clilcrite.in fclul ucesta, politic. conrlx)rtirlr)cntrrltri olnogclritt tcrtncnii opinici 1;i pi colnlrrrratorii dt:itlcntificlrc.ttttt'trzsdinrrf<rstprcrrttp:t1i l,rtzrrrslcltl l)rrrrl itrc: c:l problcttlrt lrrtlclllirrcsc nccstrol, trlcnfi()rlArl(l prin r:rlt:grrrprrrile tritrttr'lor ultcriorrrc. ncvoic rlc ccrcctlri si rlczvoltrtri cste lcllrczcn(:tt dc cxistctllll $i scnttr'.tllt dc nttt<rri l)rittrtrl rttccrttristtr tstrl ttcrtzic ttn ttott ctt itce lrr intro<lrts /ir/rtihr t/r opiuh. Cctcettrtorii rrctivitirtcrr tlc nrits:l. ttltcrio:tril it c<ltnrtttic:irii lcrtncn, (ilr('\'rl fircc caricr:Iin cercctarcs <liscrrtiilor rccst con('cl)t r('clnto:lltc t'rltlutoreirzil I ,rrz.rrrrlclrl l)c crlrclc-rtitttrci r rA r n c r i c : r . ptltr i n t c l cr c L r t i i l o p r rrhlicc r r r r1 l , .[ J c r n r r vc so , rrsirlcrr r i r r r rc r r rl , l r l u l l t : r r r r r sr . r rt o r r l l r r r r :i r l c c s tl u c r u ,i n t r - u n i lt l i n t r c c : I r l i l cs a l c l t t t t o [ r i t r g r l t f i c c , ltlr nc o l i u r l c rrl l t t l l l c c t ' i t i s cc l t r t c a :rtllrrAirrt cl t c l . l l r i n c l r r s t l l r r i,f i c o r r t l r r i r s rccst tc(t\lcn. Opiilior, li)l()\isc dtcil l,ippttrlrttn rltl l'il/'/i. clriur l .ilrgrnr:rrrrr l , r t l c r i ir l c o p i r t i cs t t t t td c l i n i t i t l r c p t l l c r s o l n c l cc e l c t t u r i: t c t i v c ' l l cg r t t rl-5i t t r ; t li r r c r r c t t P l ts ci < ' c l c si c r r s i l r i lfc i r l ;t l l c i n t c r c s c l c o r r t t t r r$ Drrlrrr i ,' c l cr r r r r tc dc vctlcre in problcnrcde itrtcrcstrt:tigcncritl.(lercct:trcrt crPrrrrrc1rrructclc irrtrclrrirrsrl:r rclcvilt c{ prirna ftrnclic a liderilortle oPirtic estc cca de nulierc l)inI attrncicrr larg rtcceptntil nrcrlirr intre rrr:rss 5i ceilaltirnernbrirrigrrrprrltri. specillizatc. ilrrrtczrr cri indivizii prinrescinlbrrnatiiledinrl <lc lir nrijlorrcele (lcrcctrrrcu lrtl Ilt ttirr l9'1(l'Jrclc\".It crnrplnici prez.identi;rle'.ttncricltnc rrsul)r'J ('il, (lc crl:l ilrlltilt cornplctncglij:rt1:iniIntrtncil trirscu circrrlalic rr infrrrnra;ici, t ' i I s t t t t t t r t t tltc r r t c n l i ct n : t s s nrc<lir , it i r r 1 i t ' r r < ' r :l r ll , c r i it l c o ; l i n i c l c o r d i l n r i r r e si dc opirric prcs:r scrisil cltrc litlcrii t'irrrrl rtlcilc tlc tlin t:lztrrilc turg lrrrrrdio 5i . c i r r r a ir n r r l l i ; r l r i r r r p o ic l t r c s c g n l c r ' r t e ln ct r i l ) u l i n r c t i v c i r l e p o p r r l : r 1 i c(i) p c t ' : t r cl c r ir i r n c s c i n l o r n r r r l iri lri n t l i s c t r l i i l e r r r c r r l r rr i r ig r r r p r r l r p $i contactclc tlitt l i g r r r p r r l r rli),c c i t r a s c r riln f o r r r t a l i cs i c cotttptttte : r r r< r r lri t l c r i it l c o p i r r r c l l l i t l c r i it l c o p i n i ci ; it l c t k r t r tc t u p cp r i r r c i l r r l c d:c l r rr n i j l o r c c l c dc cotnttniclrc A$x de Problernele la rncrnbriigrrrpuluinraiPrrIininteresagi lrrrrt:cpti'r l)rtl)licc. rr ll)Irut tcoril cclor r/oi qn,si ai /uxnlui dr infonnalii, ctre vrt rllilrcil notlrl prrr'.r<|igrrlll irr sttrtlirrI comunicirii tle rnas?|. (lcl tlc-:rfrloilcn ntccartisnr t" s',vr,,rti.rla/i' cstc tttrntit<lc rrrtori ,,lp:rri1i grupulrri,prrtenrirrtllni rrpinii birtc xrticttlntc,(l'rr $i vttrt" opirtiti.irr c:rdrtrl Villa de grtrl)cstc nr:riinrii scntinlc:nt.c vrrgi ll nivclrrlntembrilor. irnprlrtlgitc <lcc<rttextntorrlirtrtril O dirr:rrrric:I tlc intcrlclirrni recipr<rcc. clc torrterrrrsistcrrr ctc. Vixta intcrtril I grtlpttlttt trlctc.c()rrcxirlrri, disctrtii, corrllicte,intcrprctrlri

J42 / tllctrtui.rnr/

tntului

l'o'rlakt

| 24-l

j r x r c l l r o l t t l l ) c ( : u r co c : r r n l l i r r r i c il joecllPcrrtrrr o l l i r r i i l <c : xistcntc: Pc cclc Ptrtcrr t i c c l c c o t t s o l t t l e : r r z I ,p c c c l c n t : r i s l l l l c , p c c c l c v : r 1 ' ,5 i i r:rrcliirtc crllrtrl sd lc t r a n s l i r r r t r ci r r o p i r r r i u l l : l t c i r r i r c o r u c l u v r r l o r i l cg r r r p r r l r r r c s l ) c ( ' t i v . i n t r - , , c , , n r 1 r a n i cr.r g t c p t i t r i l c clcctor:rtrrlrr i l c g i l t r r r rc in l u l ) i r r t i ( l l rs l a t tc i t n ( l r d : r t r t l c u r c u n l ) c a ; 4 l s I c i i 5 t i g c r c l ) r c z i n t i l c c l m a i c l i s c t r u l ts u l ) i c c t . A i ; 1 ,c c l 1 t u 1 i n , s p r r r rr e z . r r l t r t c l c c c r c c t r l r i i .r \ 9 t ep t ; l r i l c i r r r c g i s t r c a z 5 : li c l c O c v o l r r l i c . [ ) c p i k l r t , itr:rintc<lc rronrrrr:rlizurc o, t r < : i l n ec l i r r t r cr r r l r i c c l i 5 i - : r r r ca ln<lrtl;r1ilor cxprirrrut o p t t t r l p r i v i t o ; t r c l : l c i n c l ; t c l s t i l l : t r r l c l i c r i l c .l ) t r p l l c c r r r n l r i ic : r n r l i , l l t i : r r rf ' o s t ( l r r c l t U a v c ; r uo i t f t c l ) t l t r cc i t < l c c i t c o r ) t U r i t t I c l l r r ( ) s e l r l rl,) t o l ) t ) t l i i lp c r s o : r n c l o r :l scllut l l r t t r r s f c r t 5 i l r r i i r t t i r sc o n s t l l n t r l p c r l t t r : r t l rc i u l l p t l n l c t . l ; l r r c t r r r r ; i , rl ) c c i r r c ( ) l x ) t i t ) r e , l i s t r x : t f t c l ) t l l n l c c s t c m r t i r n l r r c d c c i t c c a I i n t c r r ! i c i c l c v o t p r o p r i r r - z i s c . l l l t : r r v : r r ( r r l f r u r t l r r r n t ' r r t l li t r c r i s t r r l i z . l r c r t ' J $ t c l ) t i l -

rnilrcilt, trtr e trici o irrdoiali, tlc spirittrl Prlll{lnl(ic 5i ertrpirir:'rl cPocii' irtltorlll :r lirst prcrrrrpNt, c11l cstc $i firesc,dc intcrrrcicrcr. tlc vcrific,rtcil cxl)ctilllcllt i t l l u l t r o P r i i l o r r l e s c 0 p e r i r i , n u d e p ( ) l ) l e n t c , c o r e l : t 1 i t5 i r t t r l r l i l r i c i l r c l x ) t l i l , (lc I r s t : l z i ,n e i r l x r n e c c s t r c 5 i C l t i : r rp r c s r r n t e ,( l a t c i l r C a ( r t t t c i l t t t s c l ) l t c l l t t l l t l t i c i ( l e asttl7.i. prioritrtcir. nici dc inrportanta jrrtlccrlli, firl:l tlc I t r r t e r r r l v c i r r c l . e r t , e l ' a l t rt j e c l r a c t c r t t l i r : l n $ i t l l t a l t t n o r ( .) ciltC dc t'tZ.ittttcil ftrll Chirrr :tcordAtil fActtXi, l)tolrlovc:17'l tl ttnlr l)c llgrrrlcrcl p r i v i r c l r r r o l r r l s i l j r r r c f i i l cA r t r p t l l t l i5 i . c o r c l , r t i v ,l r r f r r n c l i i l c n r i l t l l l r r l c l r l c r t r : r s \ rrrcdirr,drrr atlcvirr|1ilc l']c carC cercctlrilc cOlttlusc de l,az.arsltltl lc Prttt irl Irrrnirrl vrrr rrlrlriinccil un rnotnent csen(irl in dcvcnirca 5tiinlci ctrrttttrttctrii (,lhoit po6e reprezenta trll mrnlral, clasic. tlirr iltctr ittstrtrt:tiv, $ i a s t : I z i ,l r c o p h ' s c c i i l r c r c s : t l i d c n r t x l t r l c 1 1 t i i l t l i l S t c r c $ i c t r t l r s c s c l r i r t t l r ; lo p r t r t : r t ( ) r i l)c1t1t politic{. I:tr ccea cc cstc cl:rsic nrt cste (lcl)ilsit. Anl atragc rt(lnliil' itt itccst st c;rtlrrru , s r r p r ; r r n r r il i r p t n ) e l t t i o n i t tt l c l U t r r r i , l ) c c i r t c t l i r c c t ( ) r i id c c l t l l l t l t t t i c i n l ' l r i c ' ( , . . u n c r ) i ip o l i t i c i i r n p l i c a l i i n a l e g e r i i l c t t r r o s cl ) l c " l l ) t t l i n : . . l r r t l r s t r i c t r r l 1940, schirnblrile in intenliile tlc vot irr tinrptrl comPanici atr ft)st nltllt nliri t r c r r r r r i] i rrrici rlccit scIirtrlllrile in intenliilc de y6t trrc llt ilvllt ltx'irt ct'i (:;lltl( l t t Altc cttvinte, irttr<r intcrprct:lrc r(:illis(11, i l t n J t : l t c t . l i t t t r ec r t m p r n i i " . d c s t c Periol<h intrc P : r r r i : tn c l c v i l r a t i l l ) c n t r l l P l r t i ( l c , c a $ i l ) c n t r t l c r r n d i d : r 1 i . i t r t l t l trtitrc clccttlr:tl',1 c l c s(.rUt itiltrilc clcctorrle. i;i ntr intcrvllrrl cxtrctD tJc scttrl r t r r t r cnii ies ir;it cttttt p r o P r i r r - z . i s { .L ) t r 1 t Ic r r m a m m a i s p t t s , d i n l t l t l l t c c e l l l P l n i i . e n t l l l r e l l c c l i c $ i e v a l r r r r r e ,i a r l c c s t a u i l t r i r t . V o t a n t r r l i u e n e v o i e c l c r ' . l g a zp ( l c i n t r e a g ' . rd u r a t i i a m a n d t t u h l i u n e i a d n r i n i s t r a l i i . rlgxz este ofcrir Ascrtirrnel potrivit crlrcia medir ar itlcl tln rol minor in acelsti tlircctie ptlnctul de plccarc pcntrtt noi ('crc('tlrl lx' P t n t c f i r l i s c r r t r r t i .l . ) r rr r c l t r e z e n ( a t l l c c : l s ( i I t c l l l l l c i l r c { l l a d t l s c ( l r c c t t t r i , r e i n t e r l ) r c t i t r i s i c h i l r r r : I s t t t r t t ; l r in l c t c z c i r c s l ) c c t t \ , c . ( ) r l c s c o p e r i r e s e C e r c a J ) r c c i a t : ln t t n t l l n f l i p r i n c c c l t c C r c p r c / i l l l l r : r r .c i , r l c o p r t t r i v ' t r l,x i n c c e i c c d c c l r r n $ c r z . ril; i p t r t r c i t l n r i 5 c : r r c 'l i c 5 i c ; l t c r c l i c l)rirr Lrrzrrrsl'cld, s t i i n t l c o n t u n i c a l r i i i n c e p c s i i t i b a l t r n c o r J r t t st l c t c z c s t a P r c c i c r i l u p d l r t r c n t : r l c d c c r l r c n l l p t t t c n r s ; l l ' l c c t r t i r r n i c i r r n I c l a b s t r i r t : 1 i ct \ r i l

r i l o r i l r c l r r c z i n ( i lt ( ) t i n ( c r c : i r r l I . ) c l t i k l r t ,r r r c r n t r r ilii c c r l r t r i l ) : r r t i dc : r r ca r r i n t c n ; r r d c v o t l r r c c i s c \ ( ) r u v c i l 5 i r r p t c p t i l r i c l u r c i r r l c g r l t r r r dc u c i i l r i l { i t r c a l l c g c r i l o r t l c c l t r c 1 l r o 1 ; r i r rc clrrc rlr iut intcntii dc vot <:l:rrc vor l ln<liriat, :r\aculll pcrs<xrrrclc fi grrrlirr intcrcsrrtc sri-pi fornrcz.c o opinic irr lcgrltrrrilcu cistigrirontl. (-lrr cit i n t c r c s r r l c : r t c r n r r i n t a r c , c u : l t . i i tr c l t t . i i t d i n t r c a g t c p t a r c $ i i n t c n t . i i r d c v o t c s t e lnai strirlsl. l ) c : r r r s a r r b l r r o r l r i n d , r r r l l r r c r r g ia r$ t c l ) t r r i i i r s r r p r i r irrrcn;ici <lc vot cstc " cotttplicutrl fr grcrr rlc dcsci{iirt. l)rrr uccirstl irrllrrctrlrl cxi\trl: ;l$tcl)t:lrilc crr privirc lrr cilrc v:r cipti{ir inl)uen[cil,/.Jvotul cfcctir,. Arrtorii atr cxl)licat acest lbnolncrr in dilcltc l ' c l r r r i :5 t i r i l e t l c s l l r c s a n s c l c r r n r r ic a n d i d : r t s a r ra l r r r l d c a c e $ t r A i l i r c t i v c i r : / . io I prcdispoz.i;ic liltclttil. \rutlnlii sc hot:lrilsc pe jrrmrltate, d.,rr nu att strlicicnt crrr:rj s.l-gi exprirnc rjcschis inten;il tlc vot; li sc prrre nrri l r r t t t l c t r t s J l ) l r n r l I r o t l l r i r c : t l ) c s c : l l n i l t t n c i r r S t c p t : l rlil g ; l r l c c : r r r t l i r l l r r r lr c s p c c t i r , . [ ) l r r i t t t c r P r c t : r r c rc rc : r r r r : rc i o n v i r r l , , i l t r x r rg cr , o t r i v i tl r r i l , : r z a r : : l t l l . c s t c i l ( c c : t c r l ortrtrrrtii r/ort'.rrsrl .fir r/e pntkn rirf icrc" llutur/ttztgot tflut1. ti,slrgtltottt/tti - cccil cc cl u rrtrrrri( .,clectrrl tlc

, 5 i i r t c i r z r r ll r r i l , r r z : r r s l c ' l itn l t , i l n i n r o r r r : rv i c c h c s l : t l r i c i r r r r: cr t ' r i t i c r i :i l c c c : l ( l c : r jtr<lcc;r < ' p c r ar r r a i: r l c sp r i n c c c J c c n r r u r c , p r i n c c c r tc c n r r i r i r l p l i r r i t . s i r r t rp r i r r c c c a c c r t i t t s e r t sc r t r c l l i z r t t c d r r l b i l i l . l.,vidcnfiercrt rolrrlrri politic ul grrrpulrri, a [ r t n c l i i k r r s r t l c i n t t t t r l c l a r c l o p i r t i c i 5 i c o r n p o r t i r n t c n t u l u i ,l ) r o n l o v a r c i u n e l uiz.iuni rnnl>lt l r/i[ntle le.rltrc ltureu/ iufttrnnli', ciltre l)crsoilnclc prrrticrrlare, inarrg t l r t r c i t t t t t c i t t r t i p i t r r t l i g t t t c c o n r t t n i c l l i o t t l l c s t t r r tt l c s c r 4 r c r i r i c l r r c i i v o r u s i g r r r l l r t i L a z : r r s l c l < lt t n l r r ct l c l i r r n t c i r t i s t o r i : r corrrttnicrlrii l. ; i r c s t c c : I ,i r r i r n P u n c r c r llccst()radcvlrttri, Lirzlrrsl'cltp l i c o l l l r o r r t t o r r is : l i n r r a ! ' c a u n i c i r l l g l r z r r l r ,ritr rllcnirclr sJ :rstgttrc 5i irrtcrPrct;iri nllrntrltc irlc propriil r dcsr-.oPeriri.Sccltrs, [)()Jtc, (lc cccrr cc rclcvrscril ccrcctiirilc l)c ctrc lc inil rsc Ai lc conrluscsc,

i i il lucrnrii olcritc tctlnl cititorilor rortlitti c s t c l l . r r c l c n t c r i t i s t ( ) r i c: r l r r r r t o r r r l r r$ , l l r t t n i s n t u / u u l u / u i i y r ' \ t r c s i 6 l t c l z . l l$ i : l s t 1 l 7 il ) r i l l i l c t l l : l l i t : l t c i l s i l , l ) r i l t \ l ) i l i l t l l l r ' 1 0 ( l c r n ,l ) r i 1 c t r i l c t e r u l i l l ) l i c J t , c a r C i i $ i c o n f c l l a t a t d e I n l l l t d s l t l ) s t ' J l r i i I

u lhrl l)nltrt-rr