Sunteți pe pagina 1din 4

MODERNISMULEUGEN LOVINESCU Modernismul reprezinta, in sens larg, un curent in arta si l i t e r a t u r a secolului al XX-lea, caracterizat prin negarea traditiei si prin

impunerea unor noi principii de creatie. Modernismul include curentele artistice novatoare precumsimbolismul, expresionismul, dadaismul sau suprarealismul etc. Eugen Lovinescu (31 octombrie 1881- 16 iulie 1943), istoric i criticliterar, estetician i prozator, a fost iniiatorul modernismului, curent literar ce s-amanifestat n jurul gruprii culturale de Ia "Sburtorul", format din revista i cenaclul literar cu acelai nume. Revista "Sburtorul" a aprut la Bucureti ntre1919-1922 i 1926-1927, iar cenaclul literar, iniiat n 1919, a avut o activitate permanent i o organizare riguroas, continund s funcioneze nc patru anidup moartea lui Lovinescu. Criticul a debutat cu o atitudine antismntorist iantisimbolist, iar ca adept fidel al spiritului maiorescian susinea dreptul tuturorc l a s e l o r s o c i a l e d e a f i r e f l e c t a t e n l i t e r a t u r , a v n d n v e d e r e m a i a l e s reprezentarea burgheziei aflate n plin progres i afirmare cultural.Primele lucrri doctrinare pstreaz rigorile criticii maioresciene, dominatede scepticism -"Pai pe nisip" (1906) i "Critice" (1910)-, dar principalele opere decritic ale lui Eugen Lovinescu sunt "Istoria civilizaiei romne moderne" n treivolume - 1924-1925 i "Istoria literaturii romne contemporane", n 6 volume -1 9 2 6 - 1 9 2 9 . U n l o c a p a r t e l o c u p m o n o g r a f i i l e d e s c r i i t o r i - " G r i g o r e Alexandrescu. Viaa i o p e r a l u i " ( 1 9 1 0 ) , " C o s t a c h e N e g r u z z i . V i a a i o p e r a lui"(1913), precum i studiul "Titu Maiorescu" n dou volume (1940).C a i G e o r g e C l i n e s c u , c r i t i c u l a a b o r d a t i s t i l u l beletristic, scriind"Nuvele" (1907) i romane: "Mite", "Bluca" (1935), " D i a n a " ( 1 9 3 6 ) , " M i l i " (1937).In principalele lucrari de doctrina Istoria civilizatiei romane moderne" (3 vol., 1925 - 1926) si Istoria literaturii romane contemporane" (6 vol.,1926 - 1929). modernismul lui Lovinescu porneste de la ideea ca exista un spirital veacului care determina, in ansamblu, sincronizarea culturilor europene. Astfel,civilizatiile mai putin dezvoltate sufera influenta celor avansate. In lucrarea Istoria civilizatiei romane moderne, Eugen Lovinescusustine teoria imitatiei preluata de la psihologul si sociologul francez Gabriel Tarde. Potrivit acestei teorii, popoarele evoluate exercita o influenta beneficaasupra celor mai putin dezvoltate. Influenta se realizeaza in doua trepte: maiintat se adopta prin imitatie forme ale civilizatiei superioare, apoi se stimuleazacrearea unui fond propriu.S t r a n s l e g a t d e t e o r i a i m i t a t i e i e s t e principiul sincronismului , care a r insemna acceptarea schimbului de valori intre culturi, acceptarea elementelorcare confera noutate si modernitate fenomenului literar. Pentru sincronizarealiteraturii romane cu spiritul veacului, Eugen Lovinescu considera drept necesarecateva mutatii de ordin tematic si estetic, cum ar fi: trecerea de la o literatura cut e m a t i c a p r e p o n d e r e n t rurala la o literatura de inspiratie citadina, evolutiapoeziei de la epic la liric, i n t e l e c t u a l i z a r e a p r o z e i s i a p o e z i e i , d e z v o l t a r e a romanului analitic, fluxul intamplarilor din romanul traditional fiind inlocuit defluxul constiintei in romanul de analiza psihologica. Aceasta teorie a imitatieic i t a d i n a d u c e l a o s i n c r o n i z a r e s p i r i t u a l a , v i z i b i l a i n d i m i n u a r e a , c u t i m p u l , a decalajelor existente intre spatii culturale diferite. S i n c r o n i s m u l " n u i n s e a m n a i n s a a d a p t a r e i n t a m p l a t o a r e a n o u l u i , c i traire in acelasi spatiu spiritual". Astfel, mutatia valorilor estetice" are loc pebaza functionarii principiului simulare - stimulare": se importa intai forma pentruPage ca, ulterior, sa se creeze un fond autentic, reprezentativ pentru spiritualitatearomaneasca.Ca si Maiorescu, extinzand teoria sincronismului la intreaga sfera sociala sipolitica, Eugen Lovinescu sustine ca vreme indelungata societatea romaneasca s-a dezvoltat sub influenta rasariteana, materializata in conceptul ex oriente lux,a c u m d e v e n i n d i m p e r i o a s a d i r e c t i a c o n t r a r a , e x o c c i d e n t e l u x . T e o r i a l u i Maiorescu, a formelor fara fond, este insa amendata prin corectarea rupturiitotale dintre fond si forma pe care o sustine criticul junimist, Eugen Lovinescuintorcand ierarhia termenilor, dand prioritate formelor imprumutate, care treptatmodeleaza

fondul corespunzator: aceste forme au fost nu numai necesare, dar sib i n e f a c a t o a r e . I m i t a t i a a r e l o c d i n s p r e e x t e r i o r s p r e i n t e r i o r ( d e l a f o r m a l a continut) nu invers. Putem, asadar, imprumuta ultimele descoperiri ale culturiio c c i d e n t a l e f a r a a r e f a c e n e a p a r a t e t a p e l e p r i n c a r e s - a a j u n s l a a c e s t e descoperiri.Desi teoria imitatiei" se opune teoriei maioresciene a formelor fara fond",modernismul lovinescian realizeaza dezideratul Iui Titu Maiorescu de a fi nationalic u f a t a o r i e n t a t a s p r e E u r o p a , d e a t i n d e , p r i n c e e a ce este specific, s p r e universalitate.A d o u a p r o b l e m a , t r a t a t a i n I s t o r i a l i t e r a t u r i i r o m a n e contemporane", este cea a modalitatilor de abordare si a perspectivelorcorecte asupra creatiei literare. Demersul critic trebuie sa tina seama d e urmatoarea regula: mutatia valorilor nu implica neaparat si progresul l o r . Modernismul nu-si poate afirma superioritatea artistica asupra Antichitatii. Unanumit stadiu din evolutia culturii nu este obligatoriu superior celui precedent.Paralelismele, studiile comparative care au drept scop formularea unei judecatide valoare se admit doar in interiorul aceleiasi epoci si aceleiasi familii estetice.O opera literara polivalenta primeste de-a lungul timpului o varietate dei n t e r p r e t a r i , e s t e p r i v i t a d i n d i f e r i t e u n g h i u r i , e s t e a n a l i z a t a p r i n p r o c e d e e diferite, de generatii diferite de critici si suporta in acest fel un sir de mutatiie s t e t i c e c a r e i i d e m o n s t r e a z a v i t a l i t a t e a . I n v i z i u n e a l u i L o v i n e s c u . c r e a t i i l e trecutului presupun o critica istorica , atenta la sensibilitatea timpului in care aufost produse si Ia contextul cultural in acer au aparut. Aceasta metoda intampinatotusi dificultati, cercetatorul neavand o relatie directa cu fenomenul studiat, cimediata de relatiile pe cate predecesorii le-au avut cu acest fenomen. De aceea,preferabila ramane critica sincronica , pentru ca lucreaza in materie vie".Pentru observarea mutatiilor, perspectiva istorica pare insa indispensabila;cu toate acestea, unele schimbari de valori sunt evidente si fara o distantare int i m p . O asemenea evolutie s-a petrecut si in perioada interbelica, fiindreprez enta ta de trecerea de la etic la estetic. L o v i n e s c u r e p u d i a z a samanatorismul si poporanismul tocmai pentru ca, negand calitatea estetica aunor opere literare, cele doua curente acorda o importanta exagerata valorilor eietice si sociale. Criticul considera poezia samanatorista anacronica, din pricinaincapacitatii ei de a crea noi principii estetice, in vreme ce simbolismul, esteapreciat tocmai pentru ca lupta impotriva formelor invechite de arta".O p i n i i l e l u i L o v i n e s c u a u f o s t controversate in epoca; reprezentantiis a m a n a t o r i s m u l u i si ai p o p o r a n i s m u l u i a v e a u o p o z i t i e c o m u n a p r i n c a r e sustineau ca principala sursa de inspiratie pentru operele literare viata satuluiromanesc si cultivarea traditiei autohtone. Aceasta pozitie se opunea vehementprincipiului imitatiei, promovat de Lovinescu.Polemica lui Eugen Lovinescu, purtat cu smntoritii i poporanitii, s-aaxat pe faptul c acetia susineau realizarea, n continuare, a creaiilor literarecu tem rural, care s reflecte simpatia exagerat pentru rani, n timp cecriticul pleda pentru modernizarea literaturii romne prin crearea prozei obiective i a prozei de analiz psihologic, precum i conturarea personajului intelectual,m u l t m a i i n t e r e s a n t p r i n " s p e c u l a i i l e i n t e l e c t u a l e i s e n t i m e n t a l e , j o c u r i l e complexe de sentimente".Apariia romanului "Ion" de Liviu Rebreanu a nsemnat o adevrati z b n d p e n t r u l i t e r a t u r a r o m n , E u g e n L o v i n e s c u f i i n d d e - a d r e p t u l entuziasmat, ntruct aceast proz obiectiv, chiar dac avea tem rural i p e r s o n a j e l e e r a u r a n i , a c o n s t i t u i t p r i m u l r o m a n m o d e r n n s c r i i n d u - s e n direciile de sincronizare a literaturii romne cu cea european.In "Istoria literaturii romne moderne" , Eugen Lovinescu acord un capitol ntreg prozatorului Liviu Rebreanu, considerat creatorul romanului romnescmodern n literatura romn datorit apariiei primului roman Obiectiv ("Ion") i ap r i m u l u i r o m a n d e a n a l i z p s i h o l o g i c ( " P d u r e a s p n z u r a i l o r " ) . S u b t i t l u l "Creaia obiectiv: 1.Rebreanu: Ion", Lovinescu face o analiz critic primei opereobiective din literatura romn, ncepnd cu afirmaia c apariia romanului "Ion""rezolv o problem i curm o controvers". Se stinge astfel polemica literarpurtat cu smntoritii, problema care se rezolv fiind obiectivarea prozeiliterar romneti.Criticul consider c romanul "Ion" este realizat dup "formula marilorconstrucii epice", organizat n jurul "unei figuri centrale, al

unui erou frust ivoluntar, al lui Ion" i ilustreaz "viaa social a Ardealului" stratificat, de la"vagabond" pn la administraia ungar i alegerile de deputai. Lovinescu compar personajul lui Rebreanu cu ranii lui Balzac i Zola, spunnd despre Ionc este "expresia instinctului de stpnire a pmntului, n slujba cruia pune ointeligen ascuit, o cazuistic strns, o viclenie procedural i, cu deosebire,o voin imens". Comparaia critic se ndreapt n continuare ctre Moliere,c r i t i c u l r o m n g s i n d o a s e m n a r e n t r e c e i d o i s c r i i t o r i n c e e a . c e p r i v e t e dominarea personajelor de o singur mare pasiune: "n sufletul lui Ion exist olupt ntre glasul pmntului i glasul iubirii, dar foreje sunt inegale i nudomin dect succesiv." O comparaie critic surprinztoare este ntre eroul luiS t e n d h a l , J u l i e n S o r e l , i I o n , n c e e a c e p r i v e t e p r o c e d e u l f o l o s i t p e n t r u atingerea scopului: amndoi se slujesc de femeie "ca de o treapt necesar", eafiind numai "un obiect de schimb n vederea stpnirii bunurilor pmnteti".Lovinescu analizeaz atent i minuios personajul principal, considernd c areun suflet "simplu, frust i masiv", c iubete pmntul "cu ferocitate", ajungndla elogiul c Ion este "poate mai mare ca natura".Eugen Lovinescu apreciaz n mod deosebit formula ciclic a romanului,stilul anticalofil -"fr strlucire artistic"- i prezentarea evenimentelor, faptelor,construcia personajelor "dup legile obiectivittii".Celelalte personaje ale romanului beneficiaz de o analiz precis, succinti pertinent din partea lui Lovinescu, prin observaia critic a intelectualitii, aranilor, precum i prin prezentarea lumii "de studeni naionaliti, de avocai,notari, inspectori colari evreo-maghiari, oameni n exemplare felurite ce sedesprind n indiferena obiectiv a scriitorului..."(s.n.). nvtorul Herdelea este"suflet bun dar slab", "se zbate n attea nevoi", nct devine "oportunist din srcie"; Titu este "poetul pierde-var, sentimental i entuziast"; preotul Belciugeste aprig, pendulnd ntre "iubirea de biseric i de neam", dar are i "atteasentimente rele" i "attea pasiuni lumeti"; teologul Pintea este pitoresc "np r o z a i c a l u i o n e s t i t a t e " ; j o v i a l u l a v o c a t G r o f o r u e s t e " o m d e i n i m " , d e i palavragiu; Vasile Baciu este aprig, iar fiica lui este doar "biata Ana". n c o n c l u z i e , E u g e n L o v i n e s c u s u s i n e m o n u m e n t a l i t a t e a r o m a n u l u i " I o n " , accentueaz meritele literare ale lui Rebreanu care a adunat n aceast oper "materialuri pentru piramide faraonice" i evideniaz din nou importana acesteicreaii, considernd-o "o dat n istoria literaturii contemporane i ca prima marecreaie obiectiv".Page Adept loial al criticii lui Titu Maiorescu, Eugen Lovinescu a fost o personalitate de nalt inut intelectual i umanist, spirit progresist ce a exercitat o influenremarcabil asupra emanciprii i dezvoltrii literaturii romne.P r i n t r e s c r i i t o r i i p r o m o v a t i d e L o v i n e s c u i n c a d r u l cenaclului si al revisteiSburatorul" se numara Ion Barbu, Camil P e t r e s c u , H o r t e n s i a - P a p a d a t Bengescu, Anton Holban etc.SCHEMAMODERNISMUL INTERBELIC- etimol. derivat de la "modern"; lat. modernus = recent, nou.A aparut ca urmare a tezelor lui Eugen Lovinescu, asupra dezv. literaturii.Modernismul se refera la principalele elemente innoitoare in poezie, prozasi critica lit., pe care doctrina lovinesciana le propune in primele decenii ale sec.XX.Modernismul reuneste unele grupari, directii si orientari estetice care apari n l i t . r o m a n a i n a c e a s t a p e r i o a d a , c o n t u r a n d u - s e c a o m a n i f e s t a r e a r t i s t i c a ampla, nu numai in domeniul literaturii, ci in arta, in genere.1.In sens restrans, termenul desemneaza miscarea literara constituita inspatiul hispano- american la sfarsitul sec. Al XIX-lea, in jurul poetilorR u b e n D a r i o s i A n t o n i o M a c h a d o , m i s c a r e o r i e n t a n d p o e z i a s p r e o estetica a sinceritatii si rafinamentului.2 . I n s e n s l a r g , m o d e r n i s m i u l r e p r e z i n t a o m a n i f e s t a r e r a d i c a l a , indrazneata, a celor mai recente forme de expresie in planul creatiei. Este opus traditionalismului. Tendinta modernista sustine: - sincronizarea lit. nationale cu lit. Europei - promovarea tinerilor scriitori- teoria imitatiei - eliminarea decalajului in cultura (depasirea spiritului provincial) - necesitatea innoirii- spiritul veacului - trecerea de la o literatura cu tematica rurala la o lit. De inspiratie urbana - evolutia poeziei de la epic la liric- intelectualizarea prozei si poeziei - dezv. romanului psihologic, analitic, prin prelucrarea unor forme moderne Lui Lovinescu ii revine meritul de a fi actionat in directia a d a p t a r i i modernismului la specificul culturii si civilizatiei romanesti.F a c t o r u l d e c i s i v , i n a c e s t s e n s , i l c o n s t i t u i e e l a b o r a r e a c o n c e p t u l u i d e sincronism, ca instrument de investigare critica a evolutiei lit. romane. Grupareade la "Sburatorul" cuprinde revista si canaclul literar cu acelasi nume. Revista aa p a r u t l a B u c u r e s t i , i n t r e 1 9 1 9 - 1 9 2 2 s i 1 9 2 6 - 1 9 2 7 , s u b c o n d u c e r e a l u i Lovinescu. Obiectivele gruparii:

1. Promovarea tinerilor scriitori:- lansarea unor nume ca: I. Barbu, Camil Petrescu,G . C a l i n e s c u , Pompiliu Constantinescu, Vladimr Streinu, Camil Baltazar. E.Lovinescu obtine si colaborarea unor scriitori mai vechi (Ion Minulecu) sau iii n c u r a j e a z a p e c e i c a r e a u d e b u t a t i n a l t e r e v i s t e : R e b r e a n u , H . P a p a d a t - Bengescu. 2. Imprimarea unei tendinte moderniste in evolutia lit. romane:- in esenta, modernismul lovinescian porneste de la ideea ca exista un spirit alv e a c u l u i , e x p l i c a t p r i n f a c t o r i m a t e r i a l i s i m o r a l i , c a r e i m p r i m a u n p r o c e s d e omogenizare a civilizatiei, de integrare intr-un ritm de dezvoltare sincronica. Teoria imitatiei era preluata dupa francezul G. Tarde, psiholog si sociolog, carecritica viata sociala prin interactiunea reactiilor sufletesti.- s o c i e t . r o m a n e a s c a a i n t o r s s p a t e l e i n e r t i e i o r i e n t a l e s i , p r e l u a n d f o r m e l e occidentale, a creat premisele dezv. unui fond modern. Fenomenul "formelor farafund", de care vorbea T. Maiorescu, este acceptat de Lovinescu, dar criticul ils o c o t e s t e i n e v i t a b i l s i c r e a t o r : " f o r m e l e i s i p o t c r e a u n e o r i f o n d u l " , s u s t i n e Lovinescu, spre deosebire de Maiorescu.Romania moderna ar fi fructul acestui proces si s-a realizat in ciuda opozitieif o r t e l o r c o n s e r v a t o a r e . L o v i n e s c u p r o p u n e e l i m i n a r e a r a p i d a a d e c a l a j e l o r culturale si modernizarea lit. romane, deci sincronizarea cu spiritul veacului.Princiipiile sincronismului in lit. inseamna, in mod practic, acceptarea schimbuluide valori, a elem. ce confera noutate si moderniatate fenomenului litarar. Nu evorba de o imitatie servila, de un imprumut fara discernamant, ci de o integrare alit. intr-o formaviabila, in pas cu evolutia artei europene. Prin modernism, Lovinescu intelegedepasirea unui "spirit provincial", deci nu opozitie fata de traditie, de specificuln a t i o n a l . P o l e m i c a m o d e r n i s m u l u i c u t r a d i t i o n a l i s m u l d u c e la combatereafactorului etnic in cultura, pe care nu-l cintesta, ci subliniaza n e c e s i a t e a d e innoire. In activitatea de critic literar ( vol. de " Critice"), Lovinescu nu a ramasprizonierul propriilor teze, apreciind cu generozitate teze care nu raspundeau ped e - a - n t r e g u l i d e l o r s a l e . e x e m p l u l c e l m a i c u n o s c u t e s t e p r e t u i r e a a c o r d a t a romanului "Ion", de L. Rebreanu. In schimb, a privit cu ingaduinta si uneori cur e t i c e n t a p r o d u c t i i l e a v a n g a r d i s m u l u i , p e c a r e i l c o n s i d e r a u n " m o d e r n i s m dirijat". Modernsimul lovinescian, bazat pe teoria imitatiei si princ.sincronismului,a p l i c a n d c r i t e r i u l e s t e t i c i n j u d e c a t a o p e r e i d e a r t a , p o a t e f i c o n s i d e r a t u n moment pozitiv evolutia culturii si lit. romane. Modernismul romanesc are trei etape:1) modernismul lovinescian estompeaz grania dintre literatura romana si ceaoccidentala, valorificnd o parte din ideile momentului anterior2) avangarda micare radicala ce cuprinde o serie de curente care se opunradical tradiiei: expresionism, dadaism, suprarealism3) neomodernism propune o aciune de recuperare, de reintegrare, o ntoarcerea poeziei la ea insasi; reprezentani: Nichita Stanescu, Marin Sorescu, LeonidDimov, Mircea IvanescuUn modernism categoric de fronda (lupta), alcatuind asa -zisa miscare deavangarda, a fost promovat la noi de revistele: "Contimporanul" (1922- 1932),"Punct" (1924-1925), "Urmuz" (1928).