Sunteți pe pagina 1din 170

CAPITOLUL 3

CEREALE 3.1. GENERALITI 3.1.1. Importan Cerealele reprezint grupa fitotehnic de plante cu cel mai mare areal de rspndire n toate zonele de cultur pe glob. implicit i n Romnia. Boabele (fructele) acestor plante de cmp, bogate n substan e e!tracti"e neazotate (circa #$% din con inutul lor) i al i compui (proteine, grsimi, "itamine etc.) (tab. %.&), au largi utilizri n hrana omului (ca aliment de baz sub form de pine, paste finoase etc.) i a animalelor, sau ca materie prim pentru diferite industrii. 'le sunt dintre cele mai "echi plante luate n cultur n bazinul mediteranean, Caucaz i (sia Central etc, a"nd o "echime de circa zece mii de ani.
Tabelul 3.1. Compoziia chimic a oa !"or #! c!r!a"! Principa"!"! compon!nt!
(p +roteine (, ! -,.-)

$
&#)&* .)#) ) ) ) ) ) ) ) --)72 ) ) ) &,-)5 ) ) ) ) #,2)&# ) ) ) 2,# ) -,- ) ) la ni"elul umidit ii critice

%p!ci&icar!
n propor ie mai mare la periferia bobului (n pericarp), ns digestibilitatea crete spre interiorul bobului albumine ) * ) -/0 globuline 1 - ) &2/0 caseine 1 .- ) 32/ din totalul caseinelor4 *2 ) -2/ 1 prolamine0 %2 ) *2/ 1 glutenine prolaminele cerealelor sunt4 gliadin (gru i secar), hordein (orz), a"enin (o"z), zein (porumb) etc. influen a factorilor genetici4 gru durum #2) #-/0 gru moale 1 &#)& -/ etc. con inutul este influen at de factorii de "egeta ie (clim, fertilizare etc.) aminoacizi4 esen iali (3)0 semiesen iali (5)0 neesen iali (-) amidon circa 32/0 crete de la periferie spre centru0 n embrion lipsete de!trine i zaharuri circa &2/ (n propor ie mai mare n embrion) con inutul este influen at de clim, fertilizare etc. / mai ridicat n boabele de porumb ma8oritatea depozitate n embrion (la porumb, circa %-/) n scutelum circa *-/ compozi ie grsimi4 acizi grai, glicerina, fitostearine i lecitine ma8oritatea n boabele mbrcate n ple"e (orz, o"z) boabele mici au un procent mai ridicat dect cele mari n tarate 1 *,- )-,-/ n fin alb de gru 1 2,# ) 2,%/ compui4 acid fosforic, o!izi de 9 i de :g (principali)0 o!izi de Ca, ;e, ,a (secundari) etc

6lucide 6rsimi

Celuloz Cenu

,ot4 +aiele, stru8enii i ple"ele con in # ) */ proteine brute, l ) #/ grsimi brute, %% ) *2/ substan e e!tracti"e neazotate, %2 ) *2/ celuloz i % ) &#/ cenu (formata din 72 ) .2/ siliciu i &2 ) &%/ potasiu etc.).

&

(ceast grup fitotehnic cuprinde plante din familia Poaceae (Gramineae), mpr ite n4 ) Cereale originare din climatul temperat, cu cerin e termice mai reduse, fructe alungite pre"zute cu an "entral (longitudinal) i care, la germinare, emit %). rdcini embrionare (grul, secara, triticale, orzul i o"zul)0 ) Cereale originare din climatul cald, cu cerin e termice ridicate, a"nd fructe fr n ule , de forme diferite, iar la germinare formeaz o rdcin embrionar (orezul, porumbul, sorgul, meiul). <n grupa cerealelor este inclus i hric, plant din familia Polygonaceae, cu importan redus pentru ara noastr, al crei fruct are con inutul i utilizrile similare cu a celorlalte plante din aceast grup fitotehnic. =uprafa a culti"at cu cereale, pe glob, este de 722 ) 7*2 milioane hectare reprezentnd circa -2/ din suprafa a arabil a lumii (estimat de ;.(.>. la &,* ) &,5 miliarde ha), n &33. suprafa a mondial cu cereale a fost de 53# milioane ha, produc ia total de #.2-# milioane t, iar produc ia medie la ha de #3,72 ? (Production yearbook, ;.(.>., "ol. -#, &33.). <n Romnia cerealele se culti" pe 5,2 ) 5,- milioane hectare (52 ) 5-/ din terenul arabil), cu o produc ie medie de circa %2 ?$ha, i o produc ie total de &.) #2 milioane tone (circa . ?$cap de locuitor). <n ara noastr suprafe e mai mari de in grul, porumbul i orzut, care sunt rspndite n toate zonele agricole ale rii. Celelalte cereale se culti" pe suprafe e mai restrnse i numai n anumite zone pedoclimatice. +rincipalele cereale fiind din aceeai familie botanic (Poaceae = Gramineae), au particularit i biologice, morfologice, anatomice i biochimice comune, care "or fi prezentate detaliat n continuare, dup care se "a descrie biologia i tehnologia de culti"are pentru fiecare cereal n parte. 3.1.'. Partic("ariti"! io"o)ic! a"! c!r!a"!"or G!rminaia (ncol irea). <n prezen a apei, a aerului i temperaturii potri"ite semin ele @"iabileA trec de la "ia a latent la "ia a acti", ncepndu)i ciclul de "egeta ie. Cantitatea de ap absorbit de semin e pentru a ncol i este diferit n func ie de specie, fiind, n medie, la cereale (cu e!cep ia meiului), de circa -2/ din masa semin elor (grul *-/, secara -./, orzul *fc/, o"zul 52/, porumbul **/, meiul #-/). (lte plante, cum sunt leguminoasele, cu semin e bogate n protein, absorb de circa # ori mai mult ap pentru ncol ire dect cerealele). Ritmul de absorb ie a apei este diferit dup specie i temperatur. (pa absorbit este repartizat ntr)un procent mai mare n zona embrionului. Bemperatura influen eaz mult ritmul germina iei, fiecare planta a"nd un prag minim, unul optim i unul ma!im al "alorilor termice ntre care se desfoar acest proces. (stfel, la cerealele originare din zona temperat (gru, secar, orz, o"z), temperatura minim de germina ie este de l ) %CC, optima ntre #2 ) #-CC,
#

iar ma!ima #. ) %#CC. Da porumb, temperatura minim este de . ) &2CC, optima %# ) %%CC, iar ma!ima *2CC. (propiate de ale porumbului sunt i temperaturile de germina ie la mei i sorg.

*i). 3.1. + A + %!ci(n! "on)it(#ina" prin !m rion(" o ("(i #! )r,(- a - scutellum; ep - strat epiteliul; cr + coleoriza; r - radicula; m - mugura; c - coleoptil; e - epiblast; p - pericarp; f - fascicul conductor; . + c!"("! #in /trat(" !pit!"ia" a" scutellumului 0n r!pa(/C + c!"("! #in /trat(" !pit!"ia" a" scutellumului 0n timp(" 0nco"irii.

<n prezen a factorilor e!terni ai germina iei, sistemul enzimatic e!istent n bob (enzime proteolitice, amilolitice, lipazele) transform substan ele de rezer" n substan e asimilabile (aminoacizi, glucoza, acizi grai i glicerina), care sunt absorbite de embrion prin scutellum. Celulele epiteliale ale scutellumului se alungesc i ptrund adnc n endosperm, mrindu)i suprafa a de absorb ie (fig. %.&, dup ,. E(F:;B'=CG, &35-). <n procesul ncol irii, mai nti apare radicula (e!cep ie face orezul) prote8at de coleoriza, apoi muguraul, prote8at de coleoptil. Coleoriza sparge pericarpul i a8unge n contact cu solul, apoi coleoriza se despic, rdcina embrionar se alungete, fiind urmate de celelalte rdcini. :uguraul, prote8at de coleoptil, strbate stratul de sol ieind la suprafa . Ritmul de cretere al embrionului, respecti" perioada ncolirii, este dependent de ni"elul factorilor e!terni ai germina iei, fiind mai scurt n condi ii optime de temperatur, ap i aer. Da cerealele @golaeA (gru, secar, porumb) coleoptilul i coleoriza apar n zona embrionului (germinaie unipolar ), pe cnd la cerealele cu bobul mbrcat n palei (o"z, orz) coleoptilul apare la un capt iar coleoriza la cellalt capt al bobului (germinaie bipolara). *ormar!a /i/t!m("(i ra#ic("ar. n procesul germina iei, din bob apar rdcinile embrionare. =e formeaz numai o rdcin embrionar la cerealele originare din zona cald (porumb, sorg, mei, orez) i mai multe la cele originare
%

din zona temperat (% la grul de toamn, - la grul de prim"ar, % la o"z, * la secar i - ) . la orz) (fig. %.#, dup ,. E(:;FR'=CG, &35-). Rdcinile embrionare se ramific i se adncesc n sol, apro"izionnd tnra plntu cu ap i sruri minerale n primele zile de "egeta ie. Da circa %)* sptmni de la ncol ire, la nodurile tulpinii din sol (Fa porumb i de la suprafa a solului) se formeaz r d cinile coronare (ad"enti"e), mult mai numeroase i mai "iguroase dect cele embrionare. Hup apari ia rdcinilor coronare, rdcinile embrionare, dei nu pier, i reduc mult ponderea n absorb ie. :asa principal a rdcinilor o constituie rdcinile coronare, care au rol principal n nutri ia plantelor.

*i). 3.'. + G!rminaia "a c!r!a"!1 a - gru; b - secar; c - orz; d - ovz; e - mei; f - porumb;

Rdcinile coronare ale cerealelor sunt fasciculate, a"nd masa, adncimea i raza de rspndire diferite, n func ie de specie i condi iile de cultur (mai ales de propriet ile fizico)chimice ale solului). Da n!r ire, fiecare @frateA formeaz i rdcini proprii, astfel c masa radicular este dependent i de factorii care influen eaz nfr irea. Cea mai mare parte din rdcini cu rol ma8or n nutri ie se gsesc n stratul arabil. Rdcinile care a8ung la l ) # m au un rol redus n absorb ia elementelor nutriti"e, ser"ind, n principal, la apro"izionare cu ap n perioadele de secet. R/rir!a. Da ncol ire, muguraul crete, prote8at de coleoptil, pn a8unge la suprafa a solului. Fn aceast faz plantele se consider rsrite. Coleoptilul este, n general, alb)translucid, cu e!cep ia secarei la care este brun)"iolaceu. Hup ce crete # ) * cm (* ) 5 cm) la suprafa a solului, coleoptilul este strpuns de prima frunz ade"rat, care, a8ungnd la suprafa a solului, ncepe procesul de fotosintez. +n n acest moment planta s)a dez"oltat pe seama rezer"ei de substan e din smn . Ritmul de rsrire este condi ionat de4 energia germinati" , puterea de str batere (a solului) a plantei i de condiiile de "egetaie. =emin ele cu energie germinati" slab au i putere de strbatere redus, ealonnd rsrirea.
*

Da adncimi prea mari de semnat rsrirea este deficitar0 de aceea, trebuie respectat adncimea optim de semnat pentru fiecare plant, innd cont de te!tura i umiditatea solului. 2n&rir!a. Ramificarea tulpinii cerealelor poart denumirea de nfr ire, iar lstarii noi forma i se numesc @fra iA. Da cerealele pioase (gru, secar, orz, o"z) fra ii pornesc de la nodurile tulpinii din sol, iar la porumb tulpina se ramific de Fa suprafa a solului (fra ii fiind numi i l stari sau copiii). <nfr irea ncepe dup circa trei sptmni de la rsrire (dup formarea frunzei a treia). He pe tulpin se formeaz !rai de ordinul nt#i, de pe care pot porni al ii de ordinul doi etc. (fig. %.%, dup ,. E(:;FR'=CG, &35-). ,odurile de la care pornesc fra ii sunt foarte apropiate0 de aceea, n mod curent, acest loc este numit nod de n!r ire. Cnd se nsmn eaz la adncime mai mic, nodul de nfr ire se gsete lng smn , iar la un semnat mai adnc por iunea dintre smn a i nodul de nfr ire (care se gsete mai la suprafa ) se numete a$ me%ocotil (rizom). &d#ncimea de !ormare a nodului de n!r ire depinde de specie i soi, de intensitatea luminii i de adncimea de semnat. Cerealele de toamn mai rezistente la ger formeaz nodul de nfr ire mai adnc. Da plantele de gru de toamn, cu nod de nfr ire mai adnc, se formeaz i un sistem radicular nai mare dect la cele cu nodul superficial.

*i). 3.3. + %ch!ma 0n&ririi c!r!a"!"or1 a1a' + &rai #! or#in("


1 ' 3 3

+ &rai #! or#in(" II

Dumina mai intens determin formarea nodului de nfr ire la o adncime mai mare. n condi ii de lumin mai slab n perioada de rsrire)nfr ire, nodul de nfr ire este mai pu in adnc, ceea ce duce la o mai slab rezisten la ger. (dncimea de semnat influen eaz adncimea de formare a nodului de nfr ire. (dncimea la care se formeaz nodul de nfr ire nu crete n aceeai msur n care se mrete adncimea de semnat (fig. %.*, dup H. =>DB,'R, &332, citat de 6I. B<DB'(,G, &33.). Capacitatea de n!r ire este e!primat prin numrul de @fra iA produi de o plant i este dependent de factori interni (specie i soi) i de factori e!terni (condi iile pedoclimatice i tehnologia de cultur aplicat).

Capacitatea de nfr ire a cerealelor, n ordine descrescnd, este urmtoarea4 secara, orzul i orzoaica, o"zul i grul, n cadrul fiecrei plante sunt soiuri cu diferite grade de nfr ire. Da gru, soiurile intensi"e au n general, o capacitate de nfr ire mai redus dect "echile soiuri. Capacitatea de nfr ire a soiului condi ioneaz densitatea de boabe germinabile, stabilite la m#, la semnat.

*i). 3.3. + A#,ncim!a "a car! /! &orm!az no#(" #! 0n&rir!4 0n &(nci! #! a#,ncim!a #! /!mnat

'actorii climatici (lumina, cldura) i umiditatea solului influen eaz capacitatea de nfr ire. ;a"orabil nfr irii este timpul rcoros, cu temperatura cuprins ntre 5 ) &#CC. Fluminarea intens prelungete nfr irea. 'a este factorul energetic ce condi ioneaz fotosinteza, deci i capacitatea de nfr ire. Gmiditatea optim a solului pentru parcurgerea fazei de nfr ire este de 52 ) .2/ din capacitatea de cmp pentru ap. 'actorii !itote(nici care condi ioneaz gradul de nfr ire4 mrimea semin ei, data semnatului, densitatea i adncimea de semnat, elementele fertilizante i lucrrile de ngri8ire. Hin semin e mai mari rezult pante mai "iguroase, cu capacitate mai mare de nfr ire. Hata semnatului influen eaz indirect nfr irea, prin condi iile climatice (temperatur) n care se petrece acest proces. > nfr ire mai bun, att toamna ct i prim"ara, are loc la semnturile mai timpurii. Hensitatea de semnat este un factor care influen eaz mult gradul de nfr ire, dup cum rezult din multe cercetri i obser"a ii practice. =emnatul la adncime mai mare dect normal duce la scderea capacit ii de nfr ire, datorit ntrzierii rsririi, fapt care determin debilitarea plantelor. =ubstan ele nutriti"e influen eaz diferit gradul de nfr ire. =)a constatat efectul fa"orabil asupra nfr irii al azotului, singur sau mpreun cu fosforul, i

efectul negati" al fosforului i potasiului, singure sau mpreun. Ducrrile de ntre inere (combaterea buruienilor i grparea) fa"orizeaz nfr irea prin realizarea unei luminozit i mai bune i nlturarea buruienilor, care concur la factorii de "egeta ie cu plantele de cultur, consumnd din hrana, lumina, apa destinat acestora din urm. ,umrul de fra i la o densitate normal este de l ) # pn la # ) * la o plant, n situa ii de e!cep ie (densit i mici, plus de azot i condi ii climatice fa"orabile), numrul fra ilor la o plant poate fi mult mai mare (se citeaz cazuri de &22) &#2 fra i$plant). Hin nfr irea total numai o parte (l ) %) este @nfr ire producti"A, adic fra ii care formeaz spic cu rod. He obicei fra ii forma i toamna a8ung s rodeasc, iar cei de prim"ar rodesc mai rar. Cei care nu rodesc se numesc @fra i de poalA. n unele situa ii fra ii de poal sunt duntori, deoarece consum din rezer"ele nutriti"e ale @fra ilor fertiliA. <nfr irea, ntre anumite limite, este o nsuire poziti" pentru produc ie, n condi ii normale de densitate, o parte din fra ii forma i contribuie la realizarea produc iei (element de producti"itate), putndu)se face, deci, o economie de smn , fa de cazul cnd s)ar asigura densitatea numai cu plante principale. +rin nfr ire se mai pot completa @golurile de iernareA n zonele i n anii cu ierni aspre sau cele pro"enite din alte cauze. Heoarece produc ia fra ilor este mai sczut dect a plantei principale, cu ct numrul lor este mai mare, cu att rezult spice cu produc ie mai mic. Heci, peste o anumit limit, nfr irea este nefa"orabil produc iei i din considerentul c ealoneaz mult maturizarea spicelor n lan. =oiurile actuale de gru au, n general, o capacitate slab sau mi8locie de nfr ire. ,umrul de plante la m# se realizeaz prin stabilirea unei densit i optime de boabe germinabile la m#. Cunoscnd factorii care influen eaz nfr irea, se poate diri8a capacitatea de nfr ire (numrul de plante la m #) i adncimea de formare a nodului de nfr ire (care influen eaz rezisten a la iernare).

*i). 3.5. + %!ci(n! "on)it(#ina" printr+o p"ant t,nr #! /!car 6"a #ata #! '3 &! r(ari!7 a + /pic- + t("pin c( int!rno#ii

;ormarea t("pinii (pai sau culm). +entru a)i putea forma tulpina (i inflorescen a), cerealele de toamn au ne"oie de %2 ) *- de zile cu temperaturi 8oase (cuprinse ntre &CC i -CC). (ltfel, la soiurile tipice de toamn, plantele rmn cu o rozet de frunze, nu formeaz pai i nu fructific. (cest proces poart denumirea de "ernali%are (faza de iaro"izare). Hup parcurgerea fazei de "ernalizare, cnd temperatura a8unge la &* C )&5 C, plantele trec n !a%a de mp iere (alungirea paiului). Fnternodurile tulpinii ncep s se formeze din toamn. Fn lunile februarie)martie lungimea spicului (n faz embrionar) depete lungimea tuturor internodurilor (fig. %.-, dup 6I. B<DB'(,G, &33&). Bulpina cerealelor (pai, culm) este alctuit din -)7 internoduri separate prin noduri. Fnternodurile pot fi lipsite de mdu" (gru, secar, orz, o"z, orez), pline cu mdu" (porumb, sorg) sau cu un lumen foarte mic (mei). Dungimea internodurilor crete de la baz spre "rf. Cel mai lung internod este cel din partea superioar, care poart i inflorescen a. :ai scurte i cu lumen mai mic sunt internodurile bzie, care dau rezisten a la cdere. Da porumb, internodurile cele mai lungi sunt cele care poart inflorescen ele. <n sec iune trans"ersal printr)un internod al tulpinii cerealelor se disting straturile de celule redate n figurile %.5 i %.7, (dup ,. E(:;FR'=CG i colab., &35-). Creterea tulpinii la cereale este intercalar (internodal), adic flecare internod crete separat printr)un meristem (zon de cretere) dispus n partea bazal a acestuia (deasupra nodului inferior). >rdinea de cretere a internodurilor este de 8os n sus, mai nti alungindu)se primul internod bazai (situat deasupra nodului de nfr ire). Da inter"ale de % ) - zile ncepe s creasc al doilea, apoi al treilea internod etc.0 fiecare internod i termin creterea n circa dou sptmni. Da cerealele pioase creterea paiului dureaz -2 ) 5- de zile, n func ie de specie (factori genetici), de condi iile de "egeta ie (temperatur, umiditate, lumin, regimul de nutri ie etc.). =oiurile precoce au perioada de cretere a tulpinii mai scurt. Da umiditate mai ridicat i temperaturi mai sczute perioada creterii se alungete. <n perioada formrii paiului sunt fa"orabile temperaturi medii de &* ) &5CC. Dumina mai slab (umbrirea) duce la alungirea pere ilor celulari i la slbirea rezisten ei tulpinii la cdere. '!cesul de azot for eaz creterea, reducnd rezisten a la cdere etc.

*i). 3.8. + %!ci(n! tran/9!r/a" printr+(n int!rno# #in part!a mi:"oci! a pai("(i #! )r,(1 a - epiderm; b - celule cu clorofil; c - sclerenchim; d - fascicul libero-lemnos; e-parenchim;

*i). 3.;. + A + /!ci(n! tran/9!r/a" prin int!rno#(" in&!rior a" pai("(i #! )r,(1 . + c!"("! #! /c"!r!nchim #in int!rno#(" in&!rior1 a - sclerenchim; fa - fascicul libero - lemnos; p - parenchim

<n faza de formare a paiului are loc diferen ierea organelor de reproducere (n plant se petrec procese fiziologice comple!e). +e msura alungirii paiului, de la fiecare nod se dez"olt frunzele (dispuse altera). Compon!nta &o"iar. Cerealele au la fiecare nod al tulpinii o singur frunz compus din teac i limb, cu ner"uri dispuse paralel. Beaca n"elete internodul superior pe o anumit lungime, prote8nd zona de cretere a internodului. Beaca ultimei frunze prote8eaz inflorescen a pn la nspicare. Da zona de trecere dintre teac i limb, la unele cereale, se gsesc dou forma iuni membranoase, mai mult sau mai pu in dez"oltate, denumite4 urec(iu)e (pinteni), care reprezint prelungirea bazei limbului0 ligula, dispus n prelungirea epidermei inferioare a tecii. (ceste doua organe a8ut la recunoaterea cerealelor nainte de nspicare, fiind un caracter bine diferen iat. (stfel, la orz urechiuele sunt mari, ligula este redus0 la o"z ligula este bine dez"oltat i urechiuele lipsesc0 la gru i secar aceste organe sunt mi8locii ca mrime (grul are

urechiuele proase, iar la secar sunt glabre) (fig. %.., dup ,. E(:;FR'=CG i colab., &35-).

*i). 3.<. + Ur!chi(=!"! =i "i)("a "a c!r!a"!1 a - ovz; b - secar; c - gru; d - orz; e - orez; f - porumb.

C#!r!a c!r!a"!"or. Hei elastic, n anumite situa ii paiul cerealelor cedeaz sub greutatea pe care p sus ine i cade. n aceste situa ii se reduce produc ia, planatele sunt mai intens atacate de boli i duntori, se mpiedic fecundarea (Fa secar), se reduc numrul i masa boabelor, este mpiedicat recoltarea mecanizat etc. Cderea este mai duntoare cnd apare n fazele de "egeta ie timpurii, deoarece mpiedic formarea bobului, ntr)o e!perien (citat de J. J'DFC(,, &37#) n care s)a pro"ocat artificial cderea nainte i dup nspicare cu l ) # sptmni, s)a constatat c la cderea timpurie s)a redus mai mult numrul de boabe0 la cea dup nspicare, masa boabelor, deci produc ia, s)a redus cu pn la %%/. +lantele czute se mai pot redresa pn cnd nodurile tulpinii i frunzele sunt nc "erzi. +or iunea dinspre sol beneficiaz de un aport au!inic mai mare, celulele se alungesc mai mult, formnd un @genunchiA i ridicnd "rful tulpinii. Cauzele cderii sunt, n general, de natur ereditar i, n bun parte, este influen at de o serie de factori de "egeta ie. Referitor la natura ereditar, se constat c cerealele se comport diferit fa de fenomenul cderii. (stfel, mai sensibile sunt orzul i o"zul, apoi grul i secara0 porumbul i sorgul sunt mult mai rezistente i cad foarte rar. <n cadrul fiecrei specii e!ist soiuri mult diferite ntre ele n pri"in a rezisten ei la cdere. =oiurile rezistente la cdere sunt n general, mai scunde i cu pai gros, iar internodurile bzie sunt mai scurte i cu esutul mecanic de sus inere mai dez"oltat. Ct pri"ete !actorii de "egetaie care influen eaz negati" rezisten a la cdere a cerealelor, amintim4 ) intensitatea mai redus a luminii, care determin creterea etiolat a internodurilor bzie i formarea de @ esuturi mai debileA, fenomen care apare n

&2

cazul desimii prea mari a plantelor, a creterii masei foliare, a nfr irii prea puternice (e!ces de azot) i a umbririi produse de buruieni0 ) e$cesul de a%ot, care duce la o mai slab dez"oltare i lignificare a esuturilor mecanice, ca urmare a dezechilibrului ntre sinteza glucidelor i a protidelor (a raportului ntre carbon i azot)0 un plus de azot conduce la o insuficien de glucide n internodurile bzie i, deci, la slaba lor lignificare0 ) anumii ageni patogeni ca *p(iobolus, +eptosp(aeria i 'usarium, care slbesc rezisten a internodurilor inferioare0 ) ploaia, care ngreuneaz plantele i slbete fi!area rdcinilor, prin nmuierea solului0 ) "#nturile puternice, care culc mai ales plantele cu o rezisten sczut la cdere. +entru pre"enirea cderii, trebuie nlturate sau e"itate situa iile prezentate anterior4 culti"area unor soiuri rezistente la cdere0 stabilirea densit ii optime la semnat0 fertilizarea ra ional0 combaterea, bolilor i duntorilor0 e"itarea e!cesului de umiditate etc. +entru pre"enirea cderii se pot folosi i @substan e nanizanteA, cum ar fi clorura de clorcolin (CCC). +rin stropirea lanului la nceputul formrii paiului cu CCC se reduce talia plantelor, dar crete rezisten a la cdere la gru, efectul fiind mai slab la orz, la secar i o"z rezultatele sunt mai pu in concludente. Bratamentele cu CCC la gru, prin reducerea taliei plantelor, fa"orizeaz mburuienarea lanului. 'liminarea acestui nea8uns se poate realiza prin CCC, mpreun cu erbicide (#,* H etc.). 2n/picar!a. Reprezint faza apari iei inflorescen ei din teaca ultimei frunze (din @burdufA). > plant se consider nspicat cnd au aprut cel pu in o treime din spicule ele superioare ale inflorescen ei, iar un lan este considerat nspicat cnd, la ma8oritatea plantelor, au aprut inflorescen ele (spicul sau paniculul)0 nti nspic planta principal apoi fra ii, n ordinea formrii lor. Fnflorescen a cerealelor este sub form de spic (gru, secar, orz), spic modi!icat (inflorescen a femel la porumb) i panicul (o"z, orez, sorg, mei i inflorescen a mascul la porumb). Fnflorescen a cerealelor este compus din mai multe spicule e dispuse pe un rahis, la cele cu spic (fig. %.3, dup 6I. BFDB'(,G, &33.), sau n "rful ramifica iilor paniculului. +e un @clciA al rahisului i n "rful ramifica iilor paniculului se gsete, de regul, cte un spicule (cu #)* flori)0 e!cep ie face orzul la care pe fiecare clci al rahisului sunt dispuse trei spicule e (uniflore).

&&

*i). 3.>. + Rahi/ #in /pic(" #! )r,( 6A7 =i /pic("!! prin/! #! rahi/ 6.71 1 - axa spicule ului

*i). 3.1?. + %pic("!("1 !- rahis; bb1 -glume; cc1 + palee; d-lodicule;. e -gineceu; f + stigmat; g -stamine;

*i). 3.11. + *orm! #! )"(m! "a c!r!a"!4 a+)r,(- +orz- c+/!car- #+o9z- !+or!z

*i). 3.1'. + *"oar! #! )r,( a - antere; s + stigmat; l - lodicule

&#

=picule ele sunt formate la e!terior din dou glume (de forme i mrimi diferite, dup specie) i n interior o !loare (la orz) sau mai multe flori (gru, secar, o"z), dispuse pe un ra(is scurt (fig. %.&2 i %.&&, dup ,. E(:;FR'=CG i colab., &35-). ;lorile sunt formate din dou palei (o palee inferioar, uneori aristat i una superioar), dou lodicule (cu rol n deschiderea florii), androceul (trei stamine, cu e!cep ia orezului care are ase), gineceul (monocarpelar i stigmatul bifidat) (fig. %.&#, dup 6I. B<DB'(,G, &33.). 2n&"orir!a. Heschiderea florii se produce la maturitatea se!ual a plantei. Cnd organele se!uale au a8uns la maturitate, lodiculele (care pn atunci sunt mici i membranoase), absorb ap i)i mresc "olumul ndeprtnd paleea e!terioar de cea inferioar. Hup fecundare lodiculele pierd apa, ceea ce) face ca paleele s re"in la pozi ia ini ial, nchiznd floarea. <nflorirea poate a"ea loc o dat cu apari ia inflorescen ei (orz), la l ) # zile dup nspicare (gru) sau la un inter"al de - ) 7 zile la nspicat (secar). >rdinea nfloririi n lan este similar cu ordinea nspicrii astfel c @fra iiA nfloresc dup @plantele principaleA, n ordinea apari iei lor. Da gru, primele se deschid florile de fa mi8locul spicului (sau de la baza treimii mi8locii), continund spre e!tremit i, iar la o"z nfloritul ncepe de la "rful paniculului spre partea inferioar, n spicule mai nti se deschid florile inferioare. ;lorile se deschid diminea a i rmn astfel pn se produce fecundarea (la gru, circa o or), apoi se nchid, nfloritul unei plante dureaz -). zile (n func ie de umiditatea aerului). Po"!nizar!a =i &!c(n#ar!a. Cerealele sunt plante autogame (gru, orz, o"z, orez), sau alogame (secar, porumb). Gneori i la plantele autogame (gru) se ntlnete un anumit procent de alogamie. Hup nflorire (la cte"a ore) anterele elibereaz polenul i are loc polenizarea (autogam sau alogam). +olenizarea se petrece, de regul, diminea a sau seara, cnd temperatura este de circa &* ) &5CC. ;ecundarea are loc imediat dup polenizare (n - ) &2 ore). 6runciorii de polen a8uni pe stigmat absorb lichidul stigmatic (n # ) % minute) i formeaz tubul polinic (prelungire e!terioar a e!inei) n care ptrund cei doi nuclei4 "egetati" n "rful tubului i apoi cel generati". Bubul polinic strbate stilul, a8ungnd prin micropil la sacul embrionar, cnd nucleul "egetati" se resoarbe, iar cei generati" (spermatic) se di"ide n dou. > parte se unete cu oosfera din care rezult embrionul, iar cealalt parte se unete cu nucleul secundar al sacului embrionar dnd natere endospermului. Hin n"eliul o"ulului rezult n"eliul semin ei (testa), iar din pere ii o"arului se formeaz n"eliul fructului (pericarp). *ormar!a o ("(i =i mat(rizar!a p"ant!i 6coac!r!a7. Hup fecundare ncepe formarea i maturizarea bobului (embrionului, endospermului i n"eliurilor), proces care dureaz circa #2 de zile la cerealele recoltate "ara i circa *2 de zile la cele recoltate toamna, n perioada de coacere a bobului se disting trei faze principale de maturizare (coacere)4 maturitatea "erde (sau @n lapteA)0 maturitatea galben (sau @n prgA) i maturitatea deplina , faze n care
&%

se petrec modificri importante n bob i n ntreaga plant. -aturitatea "erde (@n lapteA) se caracterizeaz printr)un lan cu aspect "erde, plante cu tulpini (noduri) i frunze "erzi (cele bzie sun glbui). Bobul este de culoare "erde, cu "olumul mai mare dect normal, are un con inut lptos, umiditate de circa -2/, este lipsit de sticlozitate0 n el se acumuleaz nc intens substan ele de rezer". 'mbrionul este n cretere, a"nd o slab germina ie. (ceast faz dureaz circa 7)&2 zile, fr s e!iste pericolul de scuturare. -aturitatea galben (@n prgA) se instaleaz cnd aspectul lanului este galben0 plantele (tulpin, noduri, frunze) rmn "erzui numai n partea superioar. Bobul are culoarea i "olumul caracteristice soiului, consisten a nc "scoas, umiditatea fiind de circa %2/0 aspectul este mai mult sau mai pu in sticlos. 'mbrionul este normal ca dez"oltare, a"nd o bun germina ie. ;aza dureaz -). zile, scuturarea fiind nc slab. -aturitatea deplin este atunci cnd plantele n ntregime sunt uscate. Bobul are mrimea i culoarea specific soiului, fiind tare n sec iune0 umiditatea este de circa &-/ i sticlozitatea dup soi. 'mbrionul, bine dez"oltat, are o bun "iabilitate. ;aza dureaz circa %)5 zile trecnd n @ r scoacere(plante fragile i spice nco"oiate), pericolul de scuturare fiind mare (ndeosebi la orz, o"z i unele soiuri de gru)0 ntregul lan se nchide la culoare, iar pe plante se dez"olt agen i patogeni. <n func ie de mi8loacele de recoltare i utilizarea produsului principal (boabele), cerealele se recolteaz de la maturitatea galben (in prg) la cea deplin. <n diferitele faze de maturitate se schimb aspectul i con inutul boabelor, compozi ia chimic i nsuirile fiziologice ale embrionului. <n fazele de maturare, plantele acumuleaz mai nti n inflorescen e, apoi n boabe, cantit i mari de au!ine, orienteaz apa i substan ele de rezer" spre semin e, ducnd la formarea i umplerea a boabelor. (cumularea de substan e de rezer" n boabe se face i pe seama unor substan e care KmigreazK din alte organe, dup fecundare. +rocesul de acumulare a substan elor de rezer" n bob are loc n perioada maturit ii "erde (n lapte). Hurata de umplere a boabelor este dependent de soi i condi iile de "egeta ie. Fn zonele i n anii cu climat fr ari , perioada de umplere a boabelor se prelungete formndu)se @boabe mari. =eceta i temperaturile ridicate din aceast faz scurteaz depunerea substan elor de rezer", reduc mult fotosinteza, deci acumularea de substan e de rezer"0 ele mpiedic translocarea substan elor de rezer" acumulate anterior n plant, uneori duc chiar la autoconsum0 se formeaz boabe mici, mai sub iri, denumite, @ita"eA iar fenomenul se numete itvire. <n compozi ia chimic a boabelor, n etapele maturizrii, se produc schimbri cantitati"e (procentuale) i calitati"e, n primele faze boabele sunt mai bogate n protide, dar spre maturitate ponderea acestora scade, prin acumularea
&*

mai masi" a amidonului. =e produc schimbri i n natura proteinelor, cresc albuminele i scad nealbuminele. *r(ct(" c!r!a"!"or. 'ste cariops , care la maturitate poate fi gola (gru, secar, porumb) sau n"elit n palei (o"z, orz, orez, mei, sorg). ;orma, mrimea i culoarea este diferit dup specie i soi. Cerealele originare din zona temperat (gru, orz, o"z, secar) au n ule "entral n lungul bobului, pe cnd cele originare din zona cald (porumb, sorg, mei) nu au n ule ul "entral.

*i). 3.13. + %!ci(n! "on)it(#ina" 0ntr+(n o #! )r,(1 a - radicel; b - tulpini ; c - coleoriz; d - scutellum; e - strai cu aleuron; f - embrion; g - tegument seminal "testa#; h - pericarp; i -peri la extremitatea cariopsei; $ celeoptil; m - mugura; end % endendosperm

*i). 3.13. + %!ci(n! tran/9!r/a" prin !n#o/p!rrn(" o ("(i #! )r,(1 a - sec iune transversal& p - pericarp; te - testa; a + strat cu aleuron; am& - celule cu amidon; ' celule cu aleuron vzute (n sec iune transversal prin bob

&-

*i). 3.15. + Gr(nciori #! ami#on "a c!r!a"!1 " + )r,(- ' + /!car- 3 + por(m 3+or!z- 5+orz- 8+o9z-; + m!i- < + /or)- > @ hri=c

;ructul cerealelor este constituit din trei pr i4 n"eli), endosperm i embrion (fig. %.&%, dup 6I. B<DB'(,G, &33& i fig. %.&*, dup ,. E(:;FR'=CG i colab., &35-). .n"eli)ul (tegumentul) este format din dou pr i4 test (n"eliul semin ei) i pericarp (n"eliul fructului), reprezentnd 5 ) &*/ din masa fructului. /ndospermul, esutul de rezer", reprezentnd .2 ) .5/ din masa bobului, este constituit la e!terior dintr)un strat de celule cu aleuron (la orz sunt % straturi) i nspre interior celule bogate n amidon. 6runciorii de amidon sunt de mrimi i forme diferite4 sferici (gru, secar, orz), poliedrici sau col uroi (porumb), mici i compui (o"z) etc. (fig. %.&-, dup ,. E(:;FR'=CG i colab., &35-). /mbrionul ("iitoarea plant n form incipient) reprezint &,- ) &-/ din masa fructului i este constituit din mugura) (prote8at de coleoptil), tulpini (tigela, hipocotil), r d cini (prote8at de coleoriz) i scutellum (cotiledonul), organ de absorb ie dispus nspre endosperm. Fn partea opus cotiledonului se gsete un apendice mic (lipsete la secar i orz), numit epiblast (bractee embrionar), considerat ca rudiment al celui de)al doilea cotiledon. =e citeaz cazuri de poliembrionie, care dup 9G+'R:(,, (citat de ,. E(:;FR'=CG i colab., &35-), s)ar datora unor ni"ele agrotehnice ridicate, precum i cazuri de semin e lipsite de embrion, a"nd ns endospermul normal. Or)ano)!n!za c!r!a"!"or. Ca i la alte plante, la cereale o dat cu creterea "egetati" are loc formarea i dez"oltarea organelor generati"e (organogeneza), >rganogeneza, la cereale, se petrece n mai multe etape, fiind caracteristic fiecrei plante. +rimordiile "iitoarelor organe (rdcini , tulpini , mugura) sunt localizate n embrion. Hetalii pri"ind organogeneza se "or prezenta la fiecare plant n parte.
&5

3.'. GRAUL 3.'.1. Importan4 io"o)i!4 !co"o)i! 3.).1.1. *mportan 6rul este cea mai important plant culti"at, cu mare pondere alimentar. =uprafe ele ntinse pe care este semnat, precum i aten ia de care se bucur se datoresc4 con inutului ridicat al boabelor n hidra i de carbon i proteine i raportului dintre aceste substan e, corespunztor cerin elor organismului uman0 conser"abilit ii ndelungate a boabelor i faptului c pot fi transportate fr dificultate0 faptului c planta are plasticitate ecologic mare, fiind culti"at n zone cu climate i soluri foarte diferite0 posibilit ilor de mecanizare integral a culturii (dup 6I.BLDB'(,G, &33&). 6rul este culti"at n peste &22 de ri i reprezint o important surs de schimburi comerciale. Boabele de gru sunt utilizate ndeosebi pentru producerea fainei, destinat fabricrii pinii ) aliment de baz pentru un numr mare de oameni (dup unele statistici, %- ) *2/ din popula ia globului) i furnizeaz circa #2/ din totalul caloriilor consumate de om. He asemenea, boabele de gru sunt folosite pentru fabricarea pastelor finoase, precum i ca materie prim pentru alte produse industriale foarte diferite (amidon, gluten, alcool etilic, bioethanol utilizat drept carburant). Bulpinile (paiele) rmase dup recoltat au utilizri multiple4 materie prim pentru fabricarea celulozei0 aternut pentru animale0 nutre grosier0 ngrmnt organic, ncorporate ca atare n sol, imediat dup recoltare, sau dup ce au fost supuse unui proces de compostare. Brtele ) reziduuri de la industria de morrit ) sunt un fura8 concentrat deosebit de "aloros, bogat n proteine, lipide i sruri minerale. Boabele de gru pot reprezenta i un fura8 concentrat foarte apreciat, superior porumbului, sub aspectul "alorii nutriti"e, al pre ului i chiar ca producti"itate. ;olosirea boabelor de gru ca fura8 este mai pu in rspndit la noi, dar este mult e!tins n ma8oritatea rilor mari productoare de gru. =ub aspect agronomic, cultura grului ofer a"anta8ul c este integral mecanizat. Botodat, grul este o foarte bun premergtoare pentru ma8oritatea culturile, deoarece prsete terenul de"reme i permite efectuarea arturilor nc din "ar. Ca urmare, dup gru poate fi semnat, n principiu, orice cultur agricol0 dup recoltarea soiurilor timpurii de gru pot fi amplasate unele culturi succesi"e. 3.).1.). +ompozi ia chimic G"(ci#!"!4 n compozi ia bobului de gru predomin glucidele ) 5#)7-/ din masa proaspt a bobului, formate n propor ie de peste 32/ din amidon, iar
&7

restul fiind de$trine i alte glucide mai simple. 6lucidele sunt acumulate, n principal n endosperm (tab.%.#, dup 0ec(ni1ues agricoles, &33%).
Tabelul 3.) Proporia #i&!rit!"or pri a"! cariop/!i #! )r,( =i compoziia "or chimic 6$ #in /.(.7
Part!a #in cariop/ Cariopsa ntreag +ericarp Besta =tratul cu aleuron 'ndosperm 'mbrionul propriu)zis $ #in Prot!in! %r(ri C!"("oz P!ntozani Bahr Ami#on Lipi#! cariop/1 6N C 54;7 min!ra"! "imit! m!#ia &22 *,-)-,7 #,#)%,& *,5).,7-).5 &)&,&)# &22 -,#,. 5,7 .& &,# #)*,&,. -)&# &-)#2 &-)##-)%# &2)#2 *)5 #,2)%,*2)52 &,% 5)&& 2,% -,5).,%2)-2 %2)-2 #.)%2 &)% #,%)*,* M ) ) 2,&)2,. 5#)7# ) ) ) 7.).% &2)&5 %)7 &2)&5 &-)#* 3)&&,.)#,2,2,& *)5 2,7)# &,.)#,# #)* 7*&5)&3 2,%)2,.

2cutellum

Tabelul 3.3 R!partizar!a azot("(i =i a prot!in!"or 0n o (" #! )r,( Pori(n!a #in o Peri carp 0esta 2tratul cu aleuron3 /ndospermul e$tern /ndospermul median /ndospermul intern /mbrion 2cutellum Proporia #in N 6$ #in /.(.7 o 6$7 -,. #,# 7,2 &#,&#,-7,&,2 &,2,&,7 %,&#,# &,* &,2 -,%% *,#7 N C 54; #,. 3,7 &.,2 &#,.,2 -,7 %2,* #*,% $ #in tota" prot!in! #in o &,7 #,% &5,2 &3,2 &#,2 *&,2 %,*,-

Prot!in!"!. =ubstan ele proteice reprezint n mod obinuit &2)&5/ din masa bobului (cu limitele ntre . i #*/) i sunt situate n cea mai mare parte spre pr ile periferice ale bobului (n"eliuri, stratul cu aleuron), n embrion i scutellum (tab.%.%, dup R.+'B'R=>,, &35-). Cantitatea i compozi ia proteinelor dau calitatea nutriti" )a bobului. (cumularea proteinelor n bob depinde de o serie de factori, cum ar fi4 specia de gru, soiul, condi iile climatice, fertilitatea natural a solului i dozele de ngrminte cu azot folosite. Hintre aceti factori, condi iile climatice au un rol
&.

deosebit de important, n climatele secetoase i calde, acumularea proteinelor n bob este fa"orizat0 pe de alt parte, perioada de formare i umplere a boabelor este mai scurt, coacerea este grbit i ca urmare, procentual, proteinele reprezint mai mult din compozi ia bobului. Hin contr, n climatele umede i rcoroase este fa"orizat acumularea hidra ilor de carbon0 totodat, perioada de formare a boabelor este mai lung, ceea ce conduce la acumularea unor cantit i mai mari de amidon. He asemenea, n condi ii de irigare, con inutul boabelor de gru n substan e proteice este mai sczut. +roteinele din bobul de gru sunt constituite, n primul rnd, din prolamine (*)- g$&22 g boabe, predominnd gliadina) i gluteline (%)* g$&22 g, predominnd glutelina) i mai pu in din albumine (2,% ) 2,- g$&22 g, n principal leucosina) i globuline (2,5 ) &,2 g$&22 g, mai ales edestina). +roteinele din bobul de gru formeaz, n principal, glutenul, un amestec de substan e proteice care ocup spa iul dintre grunciorii de amidon din endosperm i care, dup mcinat, n fain, nglobeaz grunciorii de amidon. +rin adugare de ap, glutenul formeaz filamente i membrane coloidale care "or re ine bulele de dio!id de carbon n procesul de cretere a aluatului i dau aluatul pufos. Boabele de gru @durumA, destinate fabricrii pastelor finoase, con in o cantitate mai mare de proteine i gluten, dar glutenul are o calitate inferioar pentru panifica ie0 n schimb, este foarte potri"it pentru fabricarea pastelor finoase, a"nd stabilitate mare la fiert, datorit filamentelor de protein foarte rezistente. Lipi#!"!. Reprezint &,. ) #,5/ n compozi ia bobului i sunt acumulate, n special, n embrion i n stratul cu aluron. Gleiul din germeni de gru apar ine grsimilor "egetale nesaturate, este bogat n "itamina ' i constituie obiect de comer . C!"("oza. =e afl n cantitate de #,2 )%,-/, prezent n primul rnd n n"eliurile bobului (pericarp). %( /tan!"! min!ra"!. Reprezentate de un numr mare de elemente chimice (9, Ca, :g, =i, ,a, Cu, :b, :n) au o pondere de &,- )#,%/, aflndu)se spre pr ile periferice ale bobului.

*i). 3.18. + 2mprir!a )r,("(i 0n c"a/! #! ca"itat!4 0n &(nci! #! conin(t(" "(i 0n prot!in =i in#ic!"! #! /!#im!ntar!

&3

<n sfrit, bobul de gru con ine i "itamine din comple!ul B (B&, B#, B-, B5) i "itamina ++. Jaloarea biologic a proteinelor din boabele de gru este ridicat, deoarece acestea con in to i cei %2 aminoacizi esen iali, pe care organismul uman nu)i poate sintetiza. Botui, un impediment l constituie con inutul redus al boabelor de gru n lizin i triptofan. <n domeniul producerii, comercializrii i industrializrii grnelor acestea sunt clasificate n func ie de culoarea i compozi ia boabelor. Fn acest sens, no iunea de gr#ne tari, (@hard redA) definete grnele de foarte bun calitate sub aspectul con inutului n proteine (&* ) &5/), produse ndeosebi n Canada i =G(, ca grne de prim"ar0 aceste grne @de for A, nu sunt folosite ca atare n panifica ie, ci sunt amestecate cu @grne mai slabeA, pentru a le mbunt i calitatea. Gr#nele semitari con in &# ) &%/ proteine i sunt produse, de regul, n (rgentina, rile fostei GR==, Gngaria0 de asemenea, grnele romneti, produse pe cernoziom i cu o tehnologie de culti"are corect apar in acestei categorii0 acestea sunt denumite i @grne pentru panifica ieA, n sfrit, @ gr#nele moi (@soft redA) cu sub &&/ proteine (i chiar ./ proteine), sunt produse n climatele umede, oceanice, din 'uropa de Jest i de pe coasta +acificului, n =G( i sunt destinate, n principal, pentru fura80 din aceste grne se poate ob ine fain pentru prepararea pr8iturilor sau n patiserie (fig.%.&5, dup :. ='F;;'RB, &3.&). 3.).1.3. ,spndire +lanta de gru se caracterizeaz printr)o mare plasticitate ecologic, ceea ce i permite s fie culti"at pe toate continentele, ntre 55C latitudine nordic i *-C latitudine sudic, de la ni"elul mrii i pn la %.222 ) %.-22 m altitudine (n zona 'cuatorului) (flg.%.&7, dup R.+'B'R=>,, citat de 6I.BLDB'(,G, &37*). <n deceniul trecut, pe glob au fost culti"ate cu gru circa #%2 mil. ha, iar n ultimii ani suprafa a a cunoscut o oarecare scdere (pn la ##* ) ##7 mil. ha n &33. ) &333, tab. %.*, dup Production 4earbook, #22&). +roduc ia global de gru a atins 523 mil. tone n &33. i -.. mil. tone n &333. +roduc ia medie mondial n ultimii ani a fost de #.-%2 ) #.572 Ng boabe$ha. Hin produc ia mondial, &2& ) &2% mil. tone au reprezentat obiect de comer . Orile mari productoare i, n acelai timp, e!portatoare de gru sunt4 =G( (n &333, #%,3 mii. ha semnate i #3,2 mii. tone de gru e!portate), Canada (&2,. mii. ha i &*,* mii. tone e!port), (ustralia (&&,5 mii. ha si &5,2 mii. tone e!port) i (rgentina (-,& mil. ha i .,7 mii. tone e!port). :ari importatoare de gru sunt, n prezent, Brazilia, 'gipt, Paponia, Coreea de =ud. Orile Gniunii 'uropene se nscriu printre marii productori i e!portatori de gru (&7,& mil. ha i &5,2 mii. tone e!portate).

#2

*i). 3.1;. + Aria #! c("t(r a )r,("(i p! )"o <n Romnia, suprafe ele culti"ate cu gru au cunoscut modificri pu in importante n ultimele decenii. (stfel, n anul &3%. se culti"au cu gru #,- mii. ha0 suprafe ele s)au redus treptat pn la #,& mii. ha n perioada &373 ) &3.&0 n ultimul deceniu se pot semnala oscila ii importante ale suprafe elor, n 8urul a #,2 mii. ha i c i"a ani sub acest ni"el (anii agricoli &33&$&33# ) &,*- mil. ha, &33-$&335 ) &,73 mil. ha, &335$&337 ) &,32), a"nd drept cauze, printre altele4 condi iile climatice pu in fa"orabile din perioada de semnat a grului0 dotarea tehnic insuficient i resursele financiare limitate ale culti"atorilor de gru0 dificult ile ntmpinate n "alorificarea recoltei de gru. +roduc iile medii ob inute la gru n Romnia au crescut considerabil ntre anii %3%. (35% Ng$ha) i &373 ) &3.& (#.*.7 Ng$ha, deci aproape s)au triplat), dup care s)au men inut n 8urul acestei "alori, oscilnd de la un an la altul, n primul rnd n func ie de gradul de fa"orabilitate al condi iile meteorologice ale anilor de culti"are. =e detaeaz recoltele medii ob inute la gru n anii &377 (#..#2 Ng$ha), &332 (%.%2& Ng$ha), &33- (%.2.# Ng$ha) i &337 (#.73- Ng$ha).
Tabelul 3.%it(aia c("t(rii )r,("(i p! )"o =i 0n ri"! mari c("ti9atoar! 6an(" '??17 %(pra&aa Pro#(cia m!#i! Pro#(cia )"o a" Contin!nt("4 ara /!mnat 6mii ha7 6D)Eha7 6mii ton!7 +e glob #&%..&7 Q#7#-.#.53# (;RFC( ) (lgeria ) :aroc ) 'gipt (:'RFC( H' ,>RH ) Canada ) =.G.( (:'RFC( H' =GH ) (rgentina 3..*3 #.*22 #.72& 3.* %&.%-2 &2.37& &3.5.3 3... 7.&2. &.2.#&##. 5%-7 #*.% &3*2 #725 #*2#*3% &7.3-5 &.32. %.%&5 5.#-77..*3 #&.#. -%.#7. #%.5%& &7.7%
#&

) Brazilia (=F( ) (fganistan ) China ) Fndia ) Fran ) +aNistan ) Burcia 'GR>+( ) Bulgaria ) ;ran a ) 6ermania ) Ftalia ) Fugosla"ia ) :area Britanic ) +olonia ) Romnia ) Gngaria >C'(,F( ) (ustralia ORRFD' ;>=B'F G.R.=.=. ) 9azahslan ) ;edera ia Rus ) Republica :oldo"a ) Gcraina ) GzbeNistan

&.72# 3%.--# #.&##*.%33 #*.35% 5.222 ..&#..522 -5.--&.#*3 *.773 #.322 #.%2.5% &.5%2 #.5#7 #.-22 &.#2* &#.-.# &#.-#5 *%.%5* &2..#7 #2.3#2 *22 5...2 33-

&..& #--# &%#2 %.#% #7*# &#-2 #%%% &.5& %-*% %2*# 55%# 7.3% #.## %*&7 7277 %-75 #.22 *#3% &3-7 &.&. #&#7 &&3# ##*& #*-2 %&2& %&*%

%.#2% #%..7*2 #..22 3%.-22 5..*-. 7.-22 &..3-&5.222 #22.%3# %..22 %&,53##...3 5.-2% #.3*3 &&.-72 3.%3% 7.222 -.&75 #*.&#* #%.752 3#.### &#.3&2 *5..7& 3.2 #&.%%% %.&#7

3.).1.-. .istematic. /rigine. .oiuri 6rul apar ine genului 0riticum, clasa -onocotyledonopsida, ordinul Graminalis, familia Gramineae. 6enul 0riticum cuprinde un mare numr de !orme s lbatice (primiti"e) sau culti"ate (e"oluate), clasificate diferit de)a lungul timpurilor pe baza anumitor criterii. Fn prezent, este acceptat i utilizat mai frec"ent clasificarea genetic (dup numrul de cromozomi), conceput de ,. 5&5.+*5(m &3%-) i modificat de P. :(C. 9'S (n &35%) (tab.%.-, dup 6I. BLDB'(,G, &3.3).

##

Tabelul 3.0 C"a/i&icar!a )!n("(i Triticum 6#(p F. GAC HEI7 J!n(mir!a "atin J!n(mir!a com(n Caract!ri/tici %ECIA JIPLOIJ 6'n K 13 cromozomi7 , 0. monococcum +. ) ssp. boeoticum (Bois.) :9 (lac slbatic Bob mbrcat Rahis fragil ) ssp. monococcum (lac culti"at Bob mbrcat Rahis fragil Bob mbrcat Rahis fragil Bob mbrcat Rahis fragil Bob mbrcat Rahis fragil Bob gola Rahis rezistent Bob gola Rahis rezistent Bob gola Rahis rezistent Bob gola Rahis rezistent

%ECIA TETRAPLOIJ 6'n K '< cromozomi7 ) 0. timop(ee"i EhuN. 6rul Fui Bimofee" ssp. 0imop(ee"i , 0. turgidum(+.)0(ell ) ssp. dicoccoides (9orn.) Bhell Benchi slbatic ) ssp. dicoccum (=chranN.) Bhell ) ssp. turgidum con". turgidum , ssp. turgidum con". durum (Hesf.) :9 ) ssp. turgidum con". polonicum (+.) :9 ) ssp. cart(licum (,e"sNi) :9 Benchi culti"at 6ru englezesc 6ru @durumA 6ru polonez 6ru persan

%ECIA LEMAPLOIJ 6'n K 3' cromozomi7 ,0. &esti"um (+.) 0(ell ) ssp. "ulgare (Jili.) :9 6ru comun ) ssp. spelta (D.) Bhell. ) ssp. mac(a (HeN. et :en.) :9 ) ssp. compactum (Iost.) :9 ) ssp. sp(aerococcum (+ere.) :9 6ru spelta 6ru macha 6ru pitic 6ru pitic indian

Bob gola Rahis rezistent Bob mbrcat Rahis fragil Bob mbrcat Rahis rezistent Bob gola Rahis rezistent Bob gola Rahis rezistent

#%

;ormele e"oluate au rezultat prin ncruciarea ntre diferite specii, culti"ate i spontane. Gr(pa #ip"oi# (#n 1 &* cromozomi). Cuprinde forma slbatic 0riticum monococcum ssp. boeoticum i forma culti"at 0riticum monococcum ssp. monococcum (@alaculA). (lacul este una dintre cele mai "echi plante culti"ate ale omenirii, semnalat nc din neolitic n 'uropa Central0 n prezent este pe cale de dispari ie. =e caracterizeaz prin boabe care rmn @mbrcateA dup treierat i care dau o fain alb bogat n gluten. Gr(pa t!trap"oi# (#n 1 #. cromozomi). =e apreciaz c a rezultat prin ncruciarea spontan a grnelor diploide cu specia spontan &egilops speltoides, ;orma slbatic din aceast grup este 0riticum turgidum ssp. dicoccoides, iar formele culti"ate sunt numeroase (fig. %.&., dup R. +'B'R=>,).

*i). 3.1<. + Bon!"! #! #i/tri (ir! a /trmo=i"or /" atici ai )r,n!"or c("ti9at!

0riticum turgidum ssp. dicoccum (@tenchiA culti"at) a fost principala cereal a "remurilor "echi ('gipt, :esopotamia)0 din cauza preten iilor sale fa de cldur a fost nlocuit, treptat, ncepnd nc din epoca bronzului, de speciile he!aploide. <n prezent este culti"at sporadic n ri din (sia :ic, n Fndia i n 'tiopia. Bobul rmne mbrcat dup treierat i este sticlos, bogat n proteine. 0riticum turgidum ssp. turgidum con". durum (grul @durumA) a pro"enit din tenchi, prin muta ii. 'ra culti"at nc de pe "remea Fmperiului Roman, alturi de tenchi. =e caracterizeaz prin cerin e mari fa de cldur i rezisten la secet, dar este sensibil la ger. (re forme de toamn i de prim"ar. <n prezent este culti"at pe circa 3/ din suprafa a mondial cu gru, cu precdere n zonele ce"a mai calde. Bobul este mare, mai lung dect bobul de gru comun, sticlos, cu con inut ridicai n substan e proteice i gluten, dar de calitate inferioar pentru

#*

panifica ie0 este e!celent pentru producerea pastelor finoase. =picul este dens, aproape ntotdeauna aristat, cu ariste mai lungi dect spicul. Rahisul spicului este fle!ibil. 6rul @durumA cuprinde mai multe "ariet i, diferen iate dup culoarea spicelor i a aristelor, pubescen a glumelor, culoarea boabelor. =oiurile mai mult culti"ate apar in "ariet ilor4 melanopus (spic alb, ariste negre, glume pubescente, bob alb)0 apulicum (spic rou, ariste negre, glume pubescente, bob alb), coerulescens (spic negru, ariste negre, glume pubescente, bob alb) i (ordei!orme (spic rou, ariste albe, glume glabre, bob alb). <n perioada &3.3)&33., produc ia mondial de gru @durumA a fost de circa #7 mii. tone (cu oscila ii ntre ##,% i %*,* mii. tone), din care 5,. mii. tone produse n rile Gniunii 'uropene (ndeosebi n Ftalia, ;ran a, 6recia, =pania) %,mii. tone n Burcia, %,- mii. tone n rile fostei GR==, precum i n Canada (*,7 mii. tone), =G( (#,. mii. tone) i rile de pe litoralul mediteranean al (fricii ((lgeria, Bunisia, :aroc). ,i"elul record al produc iei de gru @durumA a fost atins n 'uropa n anuf &33&, cu %,*- mii. ha i &&,# mii. tone produse. Fmportatorii importan i de gru @durumA sunt (lgeria (&,5 ) &,. mii. tone), Gniunea 'uropean (n8ur de l mii. tone anual), Bunisia, :aroc, Dibia (2,% ) 2*, mii. tone). Romnia culti" suprafe e restrnse cu gru @durumA, e"aluate n ultimele decenii la sub &/ din suprafa a total semnat cu gru (sub &22 mii hectare), fiind dependent de importuri pentru acoperirea consumului intern de paste finoase. 6rupa tetraploid mai cuprinde o serie de alte specii, culti"ate pe suprafe e restrnse. Hintre acestea, 0riticum turgidum ssp. turgidum con". turgidum (gru @englezescA) este destul de asemntor cu grul durum0 se caracterizeaz prin rezisten mare la cdere, spic foarte ramificat, bob mic i de calitate inferioar. 'ste culti"at pe suprafe e restrnse n zona :editeranei. 0riticum turgidum ssp. turgidum con". polonicum (gru @polonezA) are boabe nguste, sticloase i este culti"at sporadic n (frica de ,ord i 'tiopia. 0riticum timop(ee"i ssp. timop(ee"i (@grul lui Bimofee"A) este considerat tenchi slbatic de Caucaz. Gr(pa h!Cap"oi# (#n 1 *# cromozomi). ( pro"enit prin ncruciarea spontan a grnelor tetraploide cu specia slbatic &egilops s1uarrosa. ;orma slbatic nu este cunoscut, n schimb, n aceast grup sunt cuprinse mai multe specii culti"ate, unele deosebit de importante. 0riticum aesti"um ssp. "ulgare (grul @comunA sau @grul pentru pineA) este semnat pe circa 32/ din suprafa a mondial culti"at cu gru. <n prezent, se apreciaz c e!ist n cultur peste &2.222 "ariet i i soiuri (dup unele preri ar e!ista circa #2.222 soiuri), de toamn i de prim"ar. +e plan mondial, cea mai mare parte din suprafa a semnat cu gru (circa 72/) este ocupat cu gru de toamn, iar restul cu gru de prim"ar. <n unele regiuni ale
#-

globului, grul de toamn nu suport temperaturile sczute din timpul iernii i deger, sau planta nu rezist n cazul n care stratul de zpad acoper solul o perioad ndelungat (chiar peste 5 luni). Fn asemenea condi ii, se seamn gru de prim"ar, care poate a8unge la maturitate n perioada scurt a "erii0 n rile fostei GR==, grul de prim"ar se seamn pe circa 7*/ din suprafa a total culti"at, cu gru, iar n Canada pe 3*/ din suprafa a cu gru (dup 6I. BLDB'(,G, &33&). <n ara noastr, grul de toamn ocup 33/ din suprafa a total ocupat cu aceast plant0 grul de prim"ar se culti" pe suprafe e restrnse, n zone submontane i unele depresiuni intramontane. Bobul grului comun este scurt, o"al)alungit i fTinos, foarte potri"it pentru panifica ie. 6rul comun se caracterizeaz prin spice aristate sau nearistate, cu % ) - flori n spicule , care formeaz l ) * boabe golae. Rahisul este fle!ibil (nu se rupe la maturitate sau la treierat). (ceast specie cuprinde numeroase "ariet i, care se diferen iaz ntre ele dup prezen a sau absen a aristelor, culoarea glumelor i a aristelor, pubescen a glumelor, culoarea boabelor. =oiurile de gru culti"ate, n prezent, n ara noastr, apar in "ariet ilor4 eryt(rospermum (spic alb, aristat, glume netede, bob rou)0 lutescens (spic alb, nearistat, glume netede, bob rou)0 !errugineum (spic rou, aristat, glume netede, bob rou)0 milturum (spic rou, nearistat, glume netede, bob rou). 0riticum aesti"um ssp. spelta (grul @speltaA) este o specie culti"at nc din epoca bronzului, mult e!tins n zona popoarelor germanice. Bobul este sticlos i d o fain foarte bogat n gluten. 'ste rezistent la ger i boli. n prezent, s)a restrns mult n cultur, fiind semnat pe suprafe e limitate n unele ri din 'uropa, cum ar fi 'l"e ia, =uedia, 6ermania, Belgia (@grul (rdenilorA) i izolat n Burcia i =pania. +oate asigura recolte de #..22 ) 7.*-2 Ng$ha (dup D. C>GJR'GR, 6. CD(:>B i (. CR>I(&,, &3.7). Hup treierat, bobul rmne mbrcat n ple"e, acestea reprezentnd #& ) #*/ din recolt. Da mcinat i separarea fainii se pierde o mare parte din substan ele proteice, diminundu)se "aloarea alimentar i fura8er. 'ste potri"it pentru fura8area porcilor, a psrilor i, n general, a reproductorilor. +oate furniza o fain de foarte bun calitate pentru brutrii, care nu necesit adaos de substan e ameliorante. =e apreciaz c aceast form de gru poate prezenta interes i pentru anumite zone agricole din Romnia, cu climat mai aspru, umed i rece, unde s)ar putea comporta mai bine dect alte cereale. Duarea n cultur a grului (@domesticireaA grului) a nceput cu formele slbatice diploide 0riticum monococcum ssp. boeoticum i tertraploide 0riticum turgidum ssp, dicoccoides, iar acestea, prin selec ie empiric au condus la formele culti"ate, corespondente (dup)6. ;R(,9' i colab., &377). Benchi (0riticum turgidum ssp. dicoccum) este prima form de gru culti"at i una dintre primele plante luate n cultur (n 8urul anului 7.222 .I.)0 au urmat alacul (0riticum monococcum ssp. monococcum) ce"a mai trziu (pe la anul 5.-22 .I.) i grul
#5

comun (0riticum aesti"um ssp. "ulgare), luat n cultura n 8urul anului -.-22 .I. +e teritoriul romnesc, descoperirile arheologice i unele informa ii istorice arat c n perioada %.222)&.222 .I., grul era culti"at pe suprafe e importante, Fa nceput fiind luat n cultur alacul, apoi tenchiul, grul spelta i, mai trziu, grul comun. Ori)in!a )r,("(i4 n urma e!pedi iilor tiin ifice i studiilor sale, ,.J(JFD>J a identificat pentru gru patru centre de)origine (dup 6R BLDB'(,G, &33&)4 centrul asiatic central (Fndia de ,ord)Jest, (fganistan, Bad8iNistan, GzbeNistan), din care pro"ine specia 0riticum aesti"um, cu subspeciile "ulgare, compactum si sp(aerococcum6 centrul din >rientul (propiat (interiorul (siei :ici, Fran, BransNauNazia, mun ii din BurNmenia), din care pro"in 0. aesti"um, ssp. 5ulgare i ssp. mac(a, 0. monococcum, 0. turgidum ssp. turgidum con". durum i con". turgidum, 0. cart(licum i 0, timop(ee"i, centrul abisinian ('tiopia i o parte din =omalia), din care pro"in 0. turgidum ssp. turgidum con". durum i con". turgidum, 0. turgidum ssp. polonicum, centrul mediteranean (teritoriile din bazinul mediteranean) din care pro"in 0. turgidum ssp. turgidum con". durum, 0. turgidum ssp. dicoccum i ssp, polonicum, 0. aesti"um ssp. spelta. %oi(ri"! c("ti9at!. =ortimentul de soiuri de gru comun din lista oficial cuprinde numai forme care apar in "ariet ii @eryt(rospermun, predominnd soiurile romneti. (ceste soiuri se caracterizeaz printr)un poten ial de produc ie de 3)&2 tone boabe$ha, rezisten Fa cdere, ger, iernare, secet i boli, "aloare nutriti" i tehnologic a boabelor, stabilitate a recoltelor (tab.%.5). +entru grul comun de prim"ar sunt recomandate soiurile de crea ie romneasc %p!rana (nregistrat n anul &3.7) i R( in (&33.). +entru grul @durumA e!ist n cultur soiuri de prim"ar 6J(rom ) soi romnesc, nregistrat n &3750 ICo/ ) soi de francez, &33-), i de toamn 6Ro#(r ) romnesc, &3.*0 Pan#(r ) soi de toamn, &335).
Tabelul 3.1 Bonar!a /oi(ri"or #! )r,( #! toamn 0n Rom,nia 6'??'7 Bona #! c("ti9ar! a %oi(ri r!coman#at! )r,("(i ;lamura .-, Do"rin %*, ;undulea *, Hropia, Rapid, 6.9. =udul rii, irigai Uthalom, 6.9.6VbW, 9ral8e"ica, Boema, Hor. =udul rii, neirigat ;lamura .-, Do"rin %*, ;undulea #3, ;undulea *, Rapid, Do"rin *& >ltenia ;lamura .-, Ximnic %2, Do"rin %*, ;undulea *, Helia Eona piemonturilor sudice Jestul rii (lbota, (riean, ;undulea #3, ;undulea *, Bri"ale ;lamura .-, Do"rin %*, ;undulea *, Do"rin *&, Helia, (le!, Romulus, 6.9. Uthalom, 6.9. 6VbW,, 9ral8e"ica, BercY, Renan, 'nesco.

#7

Eona colinar din "est Bransil"ania :oldo"a central i de sud ,ordul :oldo"ei

(riean, Burda #222, ;undulea #3, Burda 3- .(rdeal, 'nesco. (riean, Burda #222, Bransil"ania, ;undulea *, (pullum, Burda 3;undulea #3, ;lamura .-, :oldo"a .%, ;undulea *, Hropia, 6abriela, 'liana, BercY, (rdeal, 'nesco, Hor, Fai #. Burda #222, (ni"ersar, (riean, =ucea"a .*, 6abriela, 'liana, 6aparom, :agistral, 'sen ial, (rdeal, Fai #.

3.).1.0. 2articularit i biologice +erioada de "egeta ie a grului de toamn dureaz, n condi iile din ara noastr, circa 3 luni (#72 ) #32 zile). Fn acest inter"al, de la germinare i pn la maturitate, plantele de gru trec prin anumite !a%e (stadii) !enologice, care se recunosc prin schimbrile n aspectul e!terior al plantelor i care sunt nso ite de modificri interne n biologia plantei. He regul este dificil de a delimita strict aceste faze, deoarece, par ial, ele se suprapun, sau se desfoar n paralel. <n general, este acceptat mpr irea perioadei de "egeta ie a plantelor de gru n urmtoarele faze fenologice4 germinare (rsrire), nr d cinare, n!r ire, !ormarea (alungirea) paiului, nspicare,n!lorire,!ecundare, !ormarea i coacerea (maturarea) boabelor. Da rndul lor, fazele prezentate se grupeaz n etapa (perioada) "egetati" , caracterizat prin dez"oltarea organelor "egetati"e ale plantelor (de la germinare la nfr ire) i etapa generati" (reproducti") caracterizat prin dez"oltarea inflorescen ei, a florilor i formarea boabelor (de la nceputul alungirii paiului i pn la coacerea deplin). <n perioada actual, att specialitii n biologia cerealelor, ct i tehnologii apreciaz c aceast @di"izareA a "egeta iei grului nu este suficient de precis i au propus @subdi"izriA mai fine, de detaliere a stadiilor fiziologice cele mai importante din punctul de "edere al tehnologiei de culti"are a grului i al formrii recoltei. Ca urmare, a fost realizat @ codi!icarea "egetaiei, prin ntocmirea unor scri de coduri, care marcheaz stadiile de "egeta ie. +rima scar de coduri (fig.%.&3, dup H. =>DB,'R, &332) a fost realizat de P>,(RH. =cara cea mai des citat n literatura de specialitate este cea realizat de ;''9'=, care se bazeaz pe obser"area la e!terior a schimbrilor morfologice ale plantei de gru. n continuare, scara lui ;''9'= a suferit mai multe modificri, efectuate de ctre unii biologi i fitotehniti ('.6. D(R6', &35*0 9.)G. I'SD(,H, &37-). Glterior au fost ntocmite codificri mai amnun ite, de ctre 9'DD'R i B(66F>DF,F, precum i E(H>C9=, CI(,6, 9>,E(9, dup un sistem decimal. :ai nou, B>BB:(, (&3.7) a completat aceast scar i a adaptat)o pentru alte cereale pioase, cum sunt orzul sau o"zul. Cunoaterea stadiilor creterii este util pentru a decide momentul potri"it pentru diferite inter"en ii tehnologice. Botodat, obser"area acestora este util

#.

pentru identificarea stadiilor critice din ciclul "egetati" al plantelor, care sunt mai sensibile la factorii de mediu. Brecerea plantelor de gru de la etapa "egetati" la etapa generati" este marcat prin codurile 7 , 8 pe scara 'eekes, & , 9 pe scara :onard, G , ; pe scara <eller , 9aggiolini i => , ?@ pe scara Aadocks. (cest stadiu este denumit n lucrrile de biologia grului @spic la l cmA (msurat de la ni"elul nodului de nfr ire i pn la partea superioar a conului de cretere ) fig.%.#2, dup H. =>DB,'R, &332). 'ste stadiul denumit de +rof. ':FD =+(DH>, (,itra) =lo"acia) @punct de "ira8A, momentul n care planta de gru trece de la etapa de a forma organe "egetati"e la aceea de a forma organe generati"e.

*i). 3.1>. + %ta#ii"! #! #!z9o"tar! a )r,("(i4 #(p /cri"!1 *EEH%4 .AGGIOLINI4 BAJOCH% =i FONARJ

Etapa 9!)!tati9. Jegeta ia plantelor de gru n toamn cuprinde germinarea semin elor, creterea i dez"oltarea "egetati" pn la "enirea frigului. Germinarea. +entru ca smn a de gru pus n pmnt s germineze

#3

trebuie ndeplinite dou condi ii esen iale4 pe de o parte, smn a s fie capabil de a germina, deci s posede o facultate germinati" ridicat, s fie matur, ieit din repausul seminal i ct mai nou, de preferat din recolta anului precedent i nu mai "eche de % ) * ani0 pe de alt parte, n sol s fie ntrunite condi iile optime de umiditate, cldur i o!igen. 6erminarea semin elor de gru introduse n sol se declaneaz numai dac acestea au parcurs perioada de repaus seminal.

*i). 3.'?. + %ta#i(" N/pic "a 1cmO "a )r,(

<n anii normali sub aspect meteorologic i n zonele de cmpie, acest aspect nu constituie o problem pentru practica agricol. Hin contr, n unii ani, n zonele de cultur a grului, mai umede i rcoroase, pot s apar unele dificult i, deoarece de la recoltarea loturilor semincere i pn la semnat nu rmne un inter"al de *2 ) *- zile (ct dureaz, de regul, repausul seminal)0 n asemenea situa ii, pentru ca rsritul s nu fie ntrziat i neuniform, se recomand procurarea materialului semincer din zonele unde grul de smn s)a maturat i a fost recoltat mai de"reme. +use n condi ii de a germina, boabele de gru absorb ap. Hup absorb ia apei, enzimele aflate ndeosebi spre periferia bobului i n prea8ma embrionului trec n solu ie i de"in acti"e. 'nzimele transform substan ele de rezer" din endosperm, cu molecul comple!, n substan e cu molecul mai simpl, uor de transportat i de asimilat de ctre embrion, i anume4 proteinele trec n aminoacizi0 amidonul trece n de!trine)maltoz)glucoz0 grsimile trec n acizi grai i glicerina (fig.%.#&, dup 6. ;F=CIB'C9, 9.)G. I'SD(,H, ,. 9,(G'R, &37-). Rezult un suc lptos, bogat n substan e organice cu molecul mic, uor asimilabile, cu care embrionul se hrnete. Bransferul acestor substan e spre embrion se face prin intermediul scutellumului. ncepe di"iziunea celular la ni"elul celor dou "rfuri de cretere, muguraul i radicula. Radicula, prote8at de coleoriz, strbate n"eliurile bobului n dreptul embrionului, marcnd momentul ncol itului. Curnd apar i celelalte rdcini embrionare (%)- rdcini), pe suprafa a crora se formeaz periorii radiculari0 rdcinile se adncesc n sol, fi!eaz "iitoarea plant i absorb apa cu srurile minerale necesare nutri iei.

%2

<n acelai timp, muguraul, prote8at de coleoptil, strbate n"eliurile bobului, se alungete spre suprafa , i nceteaz creterea i este strbtut de "rful primei frunze, acesta fiind momentul r s ritului. Coleoptilul, foarte rezistent, asigur protec ia esuturilor fragile ale muguraului, pn la rsrire, apoi se ofilete.

*i). 3.'1. + Etap!"! )!rminrii o ("(i #! )r,(

<n condi ii fa"orabile de temperatur i umiditate, perioada germinare) rsrire dureaz, de regul, .)&2 zile0 n mod frec"ent sunt necesare pentru rsrire &- ) #2 zile, ndeosebi din cauza insuficien ei apei. Comportarea semin elor de gru n perioada de germinare)rsrire depinde de o serie de factori4 !acultatea germinati" i energia germinati" ("igoarea semin elor)0 puterea de str batere6 starea de s n tate i tratamentele la s m#n 6 m rimea bobului i cantitatea de substane de re%er" 6 atacul de boli )i d un tori6 compactarea solului i !ormarea crustei6 asigurarea umidit ii, temperaturii i aeraiei n sol. Da semnat se cere ca solul s fie suficient de tasat n profunzime pentru a facilita ascensiunea apei0 totodat, stratul superficial de sol trebuie s fie afnat i relati" bine mrun it pentru a asigura nclzirea solului, accesul o!igenului i strbaterea coleoptilului spre suprafa . '!cesul de umiditate i distrugerea structurii superficiale pot conduce la formarea crustei i, n situa ii e!treme, la asfi!ierea germenilor n curs de rsrire sau a tinerelor plntu e. .nr d cinarea i !ormarea primelor !run%e. Fmediat dup rsrire, planta formeaz prima frunz i ncepe asimila ia clorofilian pe baza energiei pe care i) o asigur prin acti"itatea proprie, transformnd energia luminoas n energie chimic. <n stadiul de @o frunzA, o sec iune prin plntu n dreptul bobului, arat de8a indi"idualizate doua internoduri scurte, cel de)al doilea purtnd mugurele
%&

"egetati" de unde "or porni primordiile altor frunze (fig.%.##, dup H. =>DB,'R, &332).

*i). 3.''. + P"anta #! )r,( "a 0nc!p(t(" 9!)!tai!i1 )!rminar! + r/rir!/ta#i(" #! 3 &r(nz! 6pr!0n&rir!7

Rdcinile embrionare sunt foarte acti"e i absorb ap i substan e nutriti"e din sol. (ceste rdcini "or rmne acti"e pn la sfritul perioadei de "egeta ie, dar importan a lor se reduce treptat, odat cu dez"oltarea rdcinilor ad"enti"e. Heasupra solului apar a doua, apoi a treia frunz. >dat cu a doua frunz, ncep s se formeze primele rdcini ad"enti"e. .n!r irea. Curnd dup rsrire i dup formarea celei de)a treia frunze, creterea plantei de gru aparent stagneaz i aceasta se pregtete pentru o nou faz de "egeta ie. (re loc un proces care se numete ,,pren!r ireB al doilea internod, care poart mugurele terminal, se alungete n interiorul coleoptilului i se oprete din ascensiune la circa # cm de suprafa a solului. Da acest ni"el apare o ngroare ) "iitorul nod de nfr ire. =ub acesta, al doilea internod ser"ete ct"a timp pentru transportarea se"ei "enind de la rdcinile embrionare, nfr irea ncepe, n condi ii normale, la &# , &- zile dup rsrire. Bulpina principal pro"ine din conul (mugurele) "egetati" al embrionului0 la baza frunzioarelor din con se gsesc, de regul, # muguri care "or de%"olta !rai de ordinul C. +rimul frate se formeaz la baza primei frunze, al doilea frate la baza frunzei a doua i aa mai departe. ;ra ii secundari dau spice mici, slab producti"e sau nu formeaz deloc spice. Chiar dac n stadiul de % frunze, fra ii nu sunt "izibili la suprafa , o sec iune fcutT la ni"elul nodului de nfr ire permite s se constate c fra ii sunt de8a forma i (fig. %.#%, dup H. =>DB,'R, &332).

%#

*i). 3.'3. + P"anta #! )r,( 0n &aza #! 0n&rPir!

<n momentul cnd ncepe desfacerea frunzei a patra i primul frate de"ine "izibil, se formeaz noi rdcini de Fa nodul de nfr ire. (cestea intr n acti"itate i particip la absorb ia apei i srurilor minerale, alturi de rdcinile embrionare, pe care, treptat, le depesc n importan . 'le sunt rdcini ad"enti"e i se dez"olt intens nc din primele sptmni de "ia a plantei. Cea mai mare mas a rdcinilor ad"enti"e se situeaz n stratul arabil. (cestea cresc continuu pn la nflorit, cnd se atinge dez"oltarea lor ma!im (fig. %.#*, dup D. 9GB=CI'R(, &352, citat de (. ;(DF==', &332).

*i).3.'3. + %i/t!m(" ra#ic("ar a" )r,("(i #! toamn "a intrar!a 0n iarn 6a7 =i "a 0n&"orir! 6 7

%%

(dncimea de formare a nodului este superficial, aceasta depinznd, ntr)o oarecare msur, de condi iile de mediu adncimea de semnat. 6rul se caracterizeaz printr)o bun capacitate de nfr ire. Fn lan ncheiat este de dorit ca, la intrarea n iarn, plantele de gru s aib #)% fra i i %)- frunze. Gn nfr it e!agerat este pgubitor, deoarece, prin compara ie cu fratele principal, fra ii laterali consum o cantitate mare de asimilate, dar produc pu in. He aceea, se discuta adesea dac este de dorit ca soiurile ameliorate s se caracterizeze printr)o capacitate de nfr ire mai mare sau, dimpotri", este bine s nfr easc mai pu in. =itua ia este foarte diferit, n func ie de condi iile concrete de culti"are. 'ste cert c, prin nfr it, plantele de gru au capacitatea de a compensa, ntre anumite limite, pierderile de densitate datorate unor cauze diferite (iernare, temperaturi sczute). <n mod obinuit, procesul de nfr ire a plantelor de gru se petrece toamna. +rocesul poate continua pe timpul iernii, dac "remea este fa"orabil (n ferestrele iernii)0 o parte dintre fra i se formeaz prim"ara, dar acetia rmn neproducti"i (deoarece nu parcurg stadiul de "ernali%are). <n climatele umede din 'uropa de Jest, cu ierni mai blnde, nfr itul plantelor de gru este fa"orizat de "remea umed i rcoroas, procesul continund pe tot timpul iernii0 prin compara ie, n climatele cu nuan continental (chiar e!cesi" continental, cum sunt unele zone importante de cultur a grului n Romnia) "egeta ia plantelor, n general, i nfr itul sunt ntrerupte pe timpul iernii. =emnatul n epoca optim fa"orizeaz nfr irea. =e apreciaz c o cultur bine ncheiat i cu perspecti"e de a da recolte bune, trebuie s formeze un co"or "egetal cuprinznd 322 ) &.#22 fra i$m#, din care s rezulte, n final, *-2 ) 522 fra i fertili. C lirea. <n paralel cu nrdcinarea i nfr irea, plantele de gru trec printr) un proces lent de adaptare la temperaturi sczute, denumit proces de @clireA. +rocesul poate s dureze peste *5 zile i const n concentrarea treptat a sucului celular prin acumularea de glucide n toate pr ile plantei, dar ndeosebi la ni"elul nodului de nfr ire. 6lucidele prote8eaz coloizii din protoplasma n timpul gerurilor din iarn, n mod con"en ional, perioada este mpr it n dou faze, innd cont de e"olu ia "remii i, ndeosebi, de e"olu ia temperaturilor, pe msur ce se apropie iarna. +rima faz dureaz &-)#2 zile i are loc n perioada cu temperaturi ridicate ziua (&2 ) &-CC), cnd fotosinteza este acti" i temperaturi sczute noaptea (2 ) 5CC), cnd consumul de glucide prin respira ie este sczut0 totodat, din cauza temperaturilor destul de sczute, creterea organelor plantei este mult ncetinit. Ca urmare, de la o zi la alta bilan ul acumulrii glucidelor n esuturile plantei este poziti". ( doua faz a procesului de clire dureaz &-)#- zile i se petrece cnd temperaturile au sczut n 8ur de 2CC (chiar pn la )&2CC, dup unele preri)0 fotosinteza nu mai are un rol n acumularea glucidelor, n aceast faz, sau
%*

procesul se desfoare cu intensitate redus0 continu ns, concentrarea sucului celular, prin deshidratarea organelor plantei, ca urmare a procesului de transpira ie. Con inutul n glucide n nodul de nfr ire depete, de regul, #-/ i poate a8unge pn la %2/ din s.u.0 aceast "aloare depinde de foarte mul i factori, printre care mersul "remii n toamn, soiul, data semnatului (tab.%.7, dup 6I. BLDB'(,G, &37*). Ca urmare a unui proces de clire desfurat normal, plantele de gru pot rezista pn la )&-C...)&.CC la ni"elul nodului de nfr ire (chiar)#2CC). =ub aspectul rezisten ei la ger, pericolul de degerare a plantelor de gru apare numai dac plantele, neclite, sunt surprinse de ger0 acelai pericol poate s apar n situa iile n care plantele s)au KdeclitK n ferestrele iernii sau la desprim"rare (datorit creterii temperaturii, plantele absorb ap i esuturile rede"in turgescente) i sur"in geruri brute. Culturile bine nrdcinate, nfr ite i clite nu sunt distruse de ger0 la ni"elul nodului de nfr ire prote8at de &)# cm de pmnt i, e"entual, de un strat de zpad, temperatura nu scade, de regul, sub )#2CC.
Tabelul 3.3. %(ma )"(ci#!"or 6$ #in /.(. "a no#(ri"! #! 0n&rir! "a #i&!rit! /oi(ri #! )r,( %oi(" Jata c,n# a( &o/t r!co"tat! pro !"!1 '' noi!m ri! :irono"sNaia .2. (urora 9auNaz %&,% #5,3 #3.. 1; &! r(ari! #-,5 #2,& &5,. 11 marti! #-,* &.,. &5,3 '3 marti! #%,% #2,2 &7,-

Brecerea spre starea de @repaus de iarnA a culturilor de gru, are loc n anii normali, n 8ur de - ) &2 decembrie n Bransil"ania i 8umtatea de nord a :oldo"ei, ntre &2 i #2 decembrie n sudul i "estul rii, chiar dup #2 decembrie n sud)estul Hobrogei (dup >. B'RB'C'D, &372). Depausul. +e timpul iernii procesele "itale din plante sunt mult ncetinite, din cauza condi iilor de temperatur pu in fa"orabile. Continu o serie de procese biologice, este ade"rat cu o intensitate foarte redus4 absorb ia azotului (chiar la temperaturi de 2CC, dup ':FD =+(DH>,), precum i procesul de fotosintez. (parenta stagnare a "egeta iei plantelor de gru pe timpul iernii a fcut ca cercettorii italieni s foloseasc termenul de @cripto"egeta ieA ("egeta ie @ascunsA) (dup 6I. BLDB'(,G, &37*). Perioada de regenerare a plantelor de gru de toamn n prim"ar ncepe o dat cu dezghe ul solului. Hata este foarte diferit, de la un an la altul, n func ie de e"olu ia "remii la desprim"rare. +entru condi iile din Romnia, data cea mai timpurie a fost &2 februarie, iar cea mai trzie la #7 martie (dup >. B'RB'C'D, &372). +lantele i reiau treptat procesele "itale, ncepe absorb ia apei i a
%-

elementelor nutriti"e din sol. Fn acest moment, foarte importante sunt cantit ile de azot aflate la dispozi ia plantelor, din rezer"ele de azot acumulate n plante i azotul e!istent n solu ia solului. Curnd ncepe perioada creterii intense, care dureaz circa 32 zile, perioad cnd se acumuleaz 32 ) 3-/ din biomasa total a plantelor de gru (comparati" cu numai % ) -/ din biomasa acumulate n perioada de toamn). Etapa )!n!rati9. <n dez"oltarea plantelor de gru aceast etap ncepe cu !ormarea sau alungirea paiului. +entru a trece de la etapa "egetati" la etapa generati" i pentru a ncepe alungirea paiului, plantele de gru trebuie s fi parcurs procesul de "ernalizare0 procesul se petrece, separat, la ni"elul fiecrui frate format0 inclusi" boabele germinare i plntu ele n curs de rsrire parcurg, n condi ii fa"orabile, procesul de "ernalizare. 'a%a de alungire a paiului se consider nceput atunci cnd paiul are nl imea de - cm. ,odurile, dispuse foarte apropiat n faza de nfr ire, ncep s se ndeprteze prin formarea internodurilor. Creterile au loc pe baza esuturilor meristematice aflate la baza fiecrui internod. Creterea unui internod ncepe cnd s)a ncetinit creterea internodului anterior. +aiul de gru este format din - )5 internoduri, a cror lungime sporete de la internodul bazai spre cel superior, care poart inflorescen a. Fnternodurile bzie (l ) #) au diametrul cel mai mare i peretele cel mai gros, imprimnd rezisten la cdere. n aceast perioad, sistemul radicular al grului se dez"olt puternic pn la nflorire, prin creterea rdcinilor ad"enti"e (fig.%.#-, ,,0ec(ni1ues agricoles, &33%). Condi iile care fa"orizeaz dez"oltarea rdcinilor ad"enti"e. influen eaz indirect i formarea componentelor de produc ie. <n acest sens, datele din tabelul %.. (dup H. =>DB,'R, &332) ilustreaz corela ia dintre numrul de rdcini ad"enti"e i numrul de spice formate pe o plant de gru.

*i). 3.'5. + R!partizar!a ma/!i r#cini"or p"ant!i #! )r,( p! a#,ncimi4 0n #i&!rit! &az! #! 9!)!tai!

%5

<n aceast faz se formeaz ma8oritatea frunzelor i se a8unge la dez"oltarea ma!im a aparatul fotosintetic, care, prin asimila ia clorofilian, "a asigura substan ele necesare formrii elementelor componente ale inflorescen ei i boabelor. (bsorb ia apei i a elementelor nutriti"e din sol, precum i procesul de fotosintez sunt foarte intense. =ub aspect fiziologic, n faza de formare a paiului are loc diferen ierea organelor generati"e. =uprafa a de asimila ie a8unge la %2.222 ) %*.222 m# la hectar (indicele suprafe ei foliare 1 %)*, "alori considerate optime pentru zonele de cultur a grului din Romnia).
Tabelul 3.4 Cor!"aia #intr! n(mr(" #! r#cini a#9!nti9! 0n &aza #! a"(n)ir! a pai("(i =i n(mr(" #! /pic! N(mr(" #! r#cini a#9!nti9! 0n &aza #! N(mr(" #! /pic! p! p"ant a"(n)ir! a pai("(i 5,2 #,5,7,.,&*,2 #,# #,5 %,& -,-

Hiferen ierea spicului inter"ine nainte de sfritul nfr itului. <n stadiul de * frunze, mugurele terminal al fratelui principal prezint un ape! scurt care are la baz, diferen iate, doar primordiile frunzelor. +u in mai trziu, dac se face o sec iune la acest ni"el i este analizat la microscop se poate obser"a c, la fratele principal, e!ist -)5 frunze de8a formate, precum i o serie de striuri cu nuan mai deschis sau mai ntunecat, bine "izibile cu ochiul liber, indicnd nceputul alungirii internodiilor. :ugurele terminal (sau ape!ul) nceteaz de a forma primordii foliare0 el se alungete i ncepe s se segmenteze n @riduriA paralele, care reprezint primordiile "iitoarelor spicule e. (ceste detalii sunt "izibile doar cu o lup foarte puternic sau la microscop (stadiul de @dublu ridA) (fig.%.#5, dup H. =>DB,'R, &332). ;aza marcheaz transformarea mugurelui "egetati" n mugure floral, deci momentul ini ierii florale. >dat cu alungirea paiului, conul de cretere se dez"olt i se diferen iaz spicule ele, florile, organele mascule i femele0 concomitent cu diferen ierea elementelor componente, inflorescen a crete n dimensiuni, se deplaseaz, treptat, n sus prin pai i a8unge n teaca ultimei frunze, marcnd faza de @burdufA. <n acest inter"al, primordiile spicului continu s se diferen ieze0 @ridurileA se transform n primordiile spicule elor, la baza crora se obser", de8a, primordiile glumelor.

%7

*i). 3.'8. + P"ant! #! )r,( 0n !tapa )!n!rati9

Creterea fra ilor se oprete n momentul n care, la ni"elul tnrului spic, ncepe formarea glumelor. Da ni"elul nodului de nfr ire, o sec iune permite s se obser"e internodurile bine indi"idualizate care ncep s se alungeasc n ritm rapid. .nspicatul, n!loritul, ncheierea fazei de alungire a paiului este marcat prin apari ia spicului din teaca ultimei frunze. Hup cte"a zile are loc nfloritul, marcat prin deschiderea florilor (paleelor) i apari ia la e!terior a staminelor. Da gru, deschiderea florilor ncepe de la mi8locul spicului spre e!tremit i, decala8ul de nflorire n cadrul aceluiai spic a8ungnd pn la % ) 5 zile. Botodat, la gru, eliberarea polenului din antere are loc nainte de deschiderea florilor, astfel nct polenizarea este obligatoriu autogam (polenizarea alogam este, practic, e!clus), n plus, polenizarea nu este dependent de mersul "remii. Botui, poate aprea sterilitate la spicule ele de la "rful i mai ales la baza spicului0 procesul este amplificat de condi iile nefa"orabile, de clim i tehnologice (secet, insuficien a elementelor nutriti"e). 'ormarea bobului ncepe, practic, imediat dup fecundare. Fn primele % sptmni, bobul crete mai ales n lungime, apoi domin creterea n grosime (fig.%.#7, dup ,,0ec(ni1ues agricoles, &33%). Hurata acestei faze influen eaz cantitatea de asimilate depozitate n bob i mrimea boabelor. ;ormarea boabelor i acumularea substan elor de rezer" n bob se realizeaz, n principal, pe baza substan elor asimilate de ctre plante n aceast perioad, deci dup nflorire. Da fotosintez particip toate pr ile "erzi ale plantei0 pe msur ce se a"anseaz spre maturitate, crete rolul tulpinii i al inflorescen ei n asigurarea asimilatelor destinate umplerii boabelor (fig. %.#.). Hup unele determinri efectuate n 6ermania (:. ='F;;'RB, &3.&), din totalul asimilatelor depuse n bobul de gru, aportul diferitelor pr i ale plantei este urmtoarea4 spicul ) %2/0 internodul care poart spicul ) &2/0 limbul ultimei frunze (frunza @stindardA) ) &#/0 limbul frunzei imediat inferioare ) ./0 limbul frunzei anterioare ) %/0 paiul cu tecile frunzelor ) %5/.
%.

*i). 3.';. + E9o"(ia o ("(i #! )r,( #! "a &!c(n#ar! p,nP "a mat(ritat!

*i). 3.'<. + Proc!nt(" #! participar! a #i&!rit!"or pri a"! p"ant!i #! )r,( "a /(pra&aa tota" #! a/imi"ai!4 0n p!rioa#a #! &ormar! a o ("(i.

*i). 3.'>. + %int!za =i #i/tri (ir!a a/imi"at!"or 0n p"anta mat(r #! )r,( > parte din asimilatele depozitate n bob pro"in prin transfer din alte organe ale plantei (fig. %.#3, dup 6. ;<=CIB'C9, 9.)G. I'SD(,H, ,. 9,(G'R, &37-).

%3

%tr(ct(ra r!co"t!i "a )r,(. (naliza morfologic a recoltei presupune analiza componentelor de produc ie (elementele producti"it ii) care, n cazul grului sunt urmtoarele4 num rul de planteEm=6 num rul de spiceEplant 6 num rul de boabeEspic6 --9 (g). Recolta unei culturi de gru este elaborat pe ntreaga durat a "egeta iei. ;iecare soi de gru se caracterizeaz printr)o structur optim a recoltei (are o manier specific de @a)i construi recoltaA) (fig. %.%2, dup H. =>DB,'R, &332). Fum rul de plante pe m= rezult din densitatea de semnat, facultatea germinati" a semin elor i condi iile de germinat. Da grul de toamn, numrul de plante se reduce, adesea drastic, pe timpul iernii0 de asemenea, o anumit reducere a densit ii se datoreaz i concuren ei dintre plantele din lan sau atacului de boli i duntori. (ceste pierderi de densitate sunt compensate prin nfr it0 la sfritul nfr itului rezult numrul de fra i pe m#, dintre care numai o parte "or contribui la recolt.

*i). 3.3?. + *ormar!a compon!nt!"or #! pro#(ci! "a )r,(

Fum rul de !rai !ertili (sau num rul de spice pe m=) rezult n urma diferen ierii inflorescen elor, n timpul fazelor de nfr it i alungirea paiului. Fum rul de spiculee formate n spic depinde de condi iile de "egeta ie din perioada de nfr it i la nceputul formrii paiului, n timpul nfloritului, condi iile de "egeta ie pot contribui la reducerea numrului de spicule e fertile dintr)o inflorescen i a numrului de flori fertile dintr)un spicule , ambele conducnd, n final, la stabilirea num rului de boabe !ormate ntr,o in!lorescen . <n sfrit, condi iile din perioada de formare a boabelor i de maturare influen eaz m rimea boabelor (e!primat prin --/). 3.).1.1. +erin ele fa de clim i sol C!rin!"! )r,("(i &a #! c"#(r. +entru germinat, semin ele de gru necesit temperaturi de minimum de l ) %CC0 aceste "alori au semnifica ie practic numai pentru semnturile trzii sau dac s)a semnat n sol uscat i germinarea

*2

ntrzie din lipsa apei (precum i pentru grul de prim"ar). <n mod obinuit, n perioada de semnat a grului n Romnia, temperaturile aerului se situeaz n8ur de &* ) &-CC, deci mai aproape de optim. Da aceste temperaturi, rsrirea grului are loc dup 7)&2 zile (cu condi ia asigurrii umidit ii)0 o durat de peste &- zile ncepe s fie duntoare, deoarece ntrzie "egeta ia. +rocesul de nfr ire a plantelor de gru este fa"orizat de zilele nsorite, luminoase, cu temperaturi de . ) &2CC0 procesul se continu pn cnd temperaturile scad sub -CC. +lantele de gru de toamn, bine nfr ite i clite, se caracterizeaz printr)o mare rezisten la temperaturi sczute (pn la )&-CC, chiar )#2CC la ni"elul nodului de nfr ire), mai ales dac solul este acoperit cu strat de zpad. 'fectele temperaturilor sczute asupra plantelor de gru sunt diferite, ca form de manifestare i ca grad de dunare, n func ie de faza de "egeta ie n care acestea surprind grul (fig. %.%& i %.%#, dup H. =>DB,'R, &332). Rezisten a cea mai mare se manifest la culturile bine nrdcinate i nfr ite0 cele mai mari pagube se nregistreaz n cazul culturilor de gru surprinse de ger n curs de rsrire (faza de coleoptil). +rim"ara, o dat cu reluarea "egeta iei cresc cerin ele plantelor fa de temperatur0 temperaturile fa"orabile plantelor de gru aflate n faza de alungire a paiului sunt de &* ) &.CC, iar la nspicat &5 ) &.CC. n fazele urmtoare, temperaturile pot crete pn la #2CC, "alori care asigur, n cele mai bune condi ii, fecundarea i formarea i umplerea boabelor. Cerin ele grului fa de umiditate. ;a de apa din sol, cerin ele sunt moderate, dar echilibrate pe ntreaga perioad de "egeta ie. =e consider c n zonele de cultur a grului, trebuie s cad cel pu in ##- mm precipita ii pe perioada de "egeta ie (optimum 522 mm precipita ii). Coeficientul de transpira ie al grului este de %-2 ) *22, ceea ce reflect o bun "alorificare a apei de ctre planta de gru.

*i). 3.31. + E&!ct!"! )!r("(i a/(pra p"ant!"or tin!r! #! )r,(


*&

*i). 3.3'. + Qariaia r!zi/t!n!i )r,("(i "a t!mp!rat(ri /cz(t!4 0n &(nci! #! /ta#i(" #! #!z9o"tar!

+entru germinare, boabele de gru absorb *2 ) -2/ ap, raportat la masa uscat a boabelor0 pentru a asigura aceast cantitate de ap, este necesar ca umiditatea solului s se situeze la ni"el de 72 ) .2/ din capacitatea capilar pentru ap a solului. Brebuie men ionat c toamnele, la noi, sunt, frec"ent, secetoase, astfel nct germinarea i rsritul culturilor de gru sunt ntrziate i destul de neuniforme. Hin acest moti", precipita iile din toamn sunt hotrtoare pentru dez"oltarea plantelor de gru i pentru reuita culturii. +ierderile de recolt din cauza secetelor din toamn, de regul, sunt ire"ersibile. Ca urmare, este necesar ca prin toate lucrrile solului s se urmreasc conser"area apei din sol i s fie fa"orizat acumularea apei din precipita ii. <n prim"ar, cerin ele plantelor de gru fa de umiditate cresc treptat, fiind ma!ime n fazele de nspicat, fecundare i formarea boabelor. <n anii normal de umezi, apa acumulat n sol pe timpul iernii este suficient pentru a acoperi ne"oile plantei, cel pu in n prima parte a "egeta iei n prim"ar. <n cursul lunilor mai i iunie, n ara noastr, inter"in adesea perioade secetoase, n care apar semne e"idente ale suferin ei plantelor din cauza insuficien ei umidit ii. Hac seceta este asociat cu temperaturi mai ridicate, "egeta ia este grbit, plantele rmn scunde i slab producti"e, plantele se ofilesc, ndeosebi n orele de amiaz. Jremea uscat i clduroas n timpul umplerii bobului poate determina un dezechilibru ntre pierderea apei prin transpira ie i absorb ia acesteia din sol. Ca urmare, n anumi i ani se poate produce )i)t "irea boabelor. Bemperaturile mai mari de %2CC i "nturile uscate fa"orizeaz acest proces. +erioada critic pentru it"ire dureaz circa &2 zile, i se suprapune cu perioada de migrare a substan elor de rezer" din frunze i tulpin, ctre bob (inter"alul @palierului hidricA) (fig.%.%%, dup (. ;(DF==', &332). +agubele (reducerea recoltei i a calit ii acesteia) sunt cu att mai mari (scderea recoltei i a calit ii acesteia) cu ct condi iile care fa"orizeaz it"irea sur"in mai spre nceputul perioadei critice. Cerin ele fa de sol. 6rul prefer soiurile mi8locii, lutoase i luto) argiloase, cu capacitate mare de re inere a apei, permeabile, cu reac ie neutr sau slab acid (pI 1 5 ) 7,-).

*#

*i). 3.33. + C(r !"! #!z9o"trii o ("(i #! )r,( =i pro#(c!r!a &!nom!n("(i #! =i=t9ir! Tabelul 3.5. Pro#(cia #! c!r!a"! !/t! in&"(!nat #! a#,ncim!a p,nz!i &r!atic! A#,ncim!a ap! &r!atic! Pro#(cia 60n $7 Gr,( #2 cm *2 cm 52 cm .2 cm &2 &32 #*. #.2 Por(m &22 &*2 &7#%2)

Cele mai fa"orabile pentru gru sunt solurile blane, cernoziomurile, cernoziomurile cambice, cernoziomurile argilo)ilu"iale, solurile brun)rocate. ,u sunt potri"ite pentru gru solurile pe care stagneaz apa, fiind e!puse la asfi!iere pe timpul iernii sau acolo unde apa freatic se ridic, n anumite perioade, pn n zona rdcinilor (tab. %.3, dup H. =>DB,'R, &332). He asemenea, nu sunt potri"ite solurile uoare, cu permeabilitate prea ridicat, pe care plantele pot suferi de secet, precum i solurile prea acide sau prea alcaline. <n Romnia grul este culti"at n primul rnd pe cernoziomuri i pe soluri brun)rocate. ("nd n "edere importan a culturii grului, aceasta se e!tinde i pe soluri mai pu in fa"orabile, cum ar fi solurile brune)argiloilu"iale, lu"isolurile albice. +e asemenea soluri este obligatorie aplicarea unor msuri ameliorati"e (amendare, ngrare organic, afnare adnc).

3.).1.3. 6one ecologice


*%

<n Romnia, pe circa #2/ din suprafa a arabil a rii se ntrunesc condi ii foarte fa"orabile pentru gru, iar pe circa 72/ condi ii fa"orabile. Hoar pe circa 7/ din suprafa a arabil se poate afirma c se ntrunesc condi ii pu in fa"orabile pentru cultura grului (dup 6I. BLDB'(,G, &3.3). Ca urmare, cele #,& ) #,* milioane hectare semnate cu gru n Romnia pot fi amplasate numai n condi ii foarte fa"orabile i fa"orabile. Eona foarte fa"orabil (fig. %*, dup ,. E(:;FR'=CG, &35-). =e situeaz, n primul rnd, n Cmpia de Jest (Cmpia Criurilor i Cmpia Banatului) i se caracterizeaz prin prezen a solurilor de tip cernoziom i a solului brun)roacat Condi iile climatice sunt foarte fa"orabile, iar secetele la semnat i n faza de formare a boabelor sunt pu in frec"ente0 precipita iile de toamn i de prim"ar sunt suficiente pentru a acoperi ne"oile plantelor de gru. <n Cmpia Hunrii, zona foarte fa"orabil ocup sudul >lteniei, terasele Hunrii din stnga >ltului, 8umtatea de sud a Cmpiei Beleormanului i o suprafa ntre Bucureti)6iurgiu)Clrasi)(rmeti (Grziceni), "estul Brganului. <n aceste areale, secetele sunt mai frec"ente, att toamna, la semnat, ct i prim"ara i la nceputul "erii (ndeosebi n Brgan).

*i). 3.33. + Larta r/p,n#irii 0n c("t(r a )r,("(i #! toamn 0n Rom,nia

<n Cmpia Bransil"aniei, zona foarte fa"orabil grului este mai restrns0 precipita iile de toamn i de prim"ar sunt suficiente pentru a asigura "egeta ia normal a plantelor. <n nord)estul :oldo"ei, precipita iile sunt mai reduse, att toamna ct i iarna0 pe timpul sezonului rece, plantele de gru sunt e!puse la temperaturi sczute, n anii normali, nu se produc, totui, plirea plantelor i it"irea boabelor. Bona &a9ora i". =e e!tinde n "ecintatea zonei foarte fa"orabile, n "estul rii, aceast zon este asemntoare din punct de "edere climatic, cu zona
**

foarte fa"orabil0 solurile sunt ns foarte diferite i mai pu in fertile (alu"iuni podzolite, soluri brun)rocate podzolite, brune)podzolite, lco"iti, soluri gleice). <n sud, clima este relati" fa"orabil, dar spre estul zonei se manifest, mai frec"ent, insuficien a apei, att n sezonul de toamn, dar i prim"ara i la nceputul "erii, n Hobrogea, condi iile de umiditate atmosferic sunt mai fa"orabile n "ecintatea litoralului. 6ama de solurile din zon cuprinde cernoziomuri, soluri brun)rocate, brun)rocat lu"ice, brune)lu"ice, podzoluri argilo)ilu"iale, brancioguri, soluri erodate (spre nordul zonei). <n Bransil"ania, condi iile climatice sunt fa"orabile. Gn deza"anta8 l constituie terenurile destul de deni"elate. Eona se e!tinde n bazinele Brna"elor, :ureului, >ltului, n depresiunile Brsei, ;gra, Ciuc. <n :oldo"a (8ude ele Fai, Botoani, 6ala i, por iunea din dreapta Xiretului) toamnele secetoase sunt foarte frec"ente i plirea grului este mai accentuat0 de asemenea, condi iile de iernare sunt mai grele. =olurile prezente sunt cernoziomuri, soluri de lunc, soluri argilo)ilu"iale. <n aceste areale, aplicarea unor msuri ameliorati"e, cum ar fi iriga iile, amendarea, afnrile adnci, pot crea condi ii foarte fa"orabile pentru culturile de gru. 3.'.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a )r,("(i 3.).).1. ,ota ia 6rul este preten ios fa de planta premergtoare deoarece trebuie semnat toamna, destul de de"reme, astfel nct pn la "enirea frigului s rsar, s nfr easc i s se cleasc pentru a rezista peste iarn, n plus, planta de gru are un sistem radicular destul de slab dez"oltat, cu putere mic de strbatere n profunzimea solului i de absorb ie a substan elor nutriti"e din sol. Hin aceste moti"e, grul de toamn prefer premergtoarele cu recoltare timpurie, care las solul structurat, bogat n substan e nutriti"e, permit lucrarea de"reme a solului, astfel nct, pn n toamn acesta s acumuleze ap, nitra i, s se aeze, s fie distruse buruienile, s fie mrun ite i ncorporate resturile "egetale. +lante foarte bune premergtoare pentru gru. Hintre acestea fac parte4 mazrea, fasolea, borceagul, rpit de toamn, inul pentru ulei, inul pentru fibr, cartoful timpuriu i de "ar, trifoiul, cnepa pentru fibr, la care se adaug alte plante, culti"ate pe suprafe e restrnse4 mutarul, nutul, bobul, sfecla pentru smn , porumbul pentru mas "erde, tutunul, macul, coriandrul, anasonul, chimenul. -a% rea. Deguminoas specific zonei cernoziomurilor i deci a zonelor foarte fa"orabile pentru gru, este o premergtoare e!cep ional deoarece, dup recoltare, solul rmne bogat n azot i cu umiditate suficient pentru a rezulta o artur de calitate. Hup mazre, nu rmn pe teren buruieni sau resturi "egetale care s ngreuneze lucrarea solului..
*-

'asolea. 'ste o premergtoare aproape la fel de bun ca i mazrea. Das solul ce"a mai uscat din cauza recoltrii mai trzii, astfel nct acesta se lucreaz mai greu i artura poate iei mai bulgroas. Hac lucrrile de ntre inere au fost corect efectuate n cultura fasolei, atunci nu sunt probleme cu buruienile. 9orceagul (de toamn sau de prim"ara). 'ste o premergtoare e!cep ional pentru grul de toamn. 'ste ade"rat, n ultimele decenii borceagul a fost culti"at pe suprafe e restrnse0 n ultimul deceniu, dez"oltarea creterii animalelor n e!ploata iile agricole mici i mi8locii a condus la e!tinderea fireasc a culturii borceagului, care furnizeaz un fura8 foarte "aloros. Hup recoltare, terenul rmne foarte curat de resturi "egetale, mbog it n azot i cu umiditate suficient, astfel nct se lucreaz n condi ii foarte bune. Dapi de toamn . 'ste o premergtoare aproape la fel de bine apreciat ca i mazrea0 n acest caz, solul rmne ce"a mai srac n substan e nutriti"e. (realul su de culti"are n Romnia coincide cu cel al grului. Hup recoltare, terenul este curat de buruieni, cu umiditate suficient i mbog it cu o cantitate mare de mas organic (rdcini Z mirite). +rin recoltarea timpurie i lucrarea de"reme a solului, sunt create condi ii fa"orabile pentru descompunerea substan elor organice i pentru acumularea nitra ilor. Cnul pentru ulei. 'ste culti"at n zonele de cmpie, ndeosebi n sudul rii i este o premergtoare aproape la fel de bun ca i rpit, cu condi ia respectrii unei tehnologii foarte corecte de culti"are. =ub acest aspect, trebuie acordat aten ia cu"enit combaterii buruienilor din cultura inului, deoarece acesta este o plant care lupt slab cu buruienile. He asemenea, dup recoltarea inului solul rmne destul de uscat (n fazele de maturitate, plantele de in nu prote8eaz suprafa a solului de pierderile de ap prin e"aporare). <n plus, terenul trebuie foarte bine cur at de resturile de tulpini rmase dup recoltare, deoarece acestea pot crea unele dificult i la pregtirea terenului i semnatul grului. Cnul pentru !ibr . Culti"at n zonele mai umede i rcoroase, ofer aceleai a"anta8e i pune aceleai probleme ca i inul pentru ulei. Carto!ul, timpuriu )i de "ar . 'ste o premergtoare e!celent pentru gru, lsnd terenul afnat, curat de buruieni, ntr)o stare bun de fertilitate, n mod frec"ent ns, dup recoltarea cartofului, suprafe ele respecti"e sunt destinate pentru culturi succesi"e. C#nepa pentru !ibr . Recoltat n luna august este o premergtoare foarte bun pentru gru0 dup recoltare, terenul este foarte curat de buruieni, iar n sol rmne o cantitate mare de masa organic, sub form de rdcini i frunze. > deficien o reprezint faptul c las solul destul de uscat, ceea ce poate crea unele probleme la efectuarea lucrrilor solului. 0ri!oiul ro)u. 'ste o premergtoare e!celent pentru grul culti"at n zonele umede, cu condi ia ca trifoiul s fie ntors dup coasa a doua. =olul rmne bogat n azot i mas organic, structurat, permeabil. Rota ia gru Z trifoi cultur ascuns ) trifoi ) gru are tradi ie n multe zone agricole ale rii (ndeosebi n zona colinar) i d foarte bune rezultate.
*5

Brebuie men ionat c n agricultura Romniei se pot nsuma anual peste #-2 ) %22 mii hectare cu premergtoare foarte fa"orabile pentru gru, ceea ce ar reprezenta &# ) #2/ din suprafa a total culti"at cu gru. n practic ns, din diferite moti"e (imposibilitatea pregtirii la timp a terenului din cauza secetei sau a dotrii insuficiente cu mi8loace mecanice, amplasarea culturilor succesi"e), rareori se seamn mai mult de &-2 ) #22 mii hectare de gru, dup premergtoare foarte fa"orabile. +lantele bune premergtoare pentru grul de toamn. Hintre acestea, men ionm4 soia, sfecla pentru zahr, sfecla pentru fura8, cartoful de toamn, floarea)soarelui, porumbul pentru boabe i pentru siloz, cnepa pentru smn . Boate aceste culturi trebuie recoltate pn la &2 ) &- septembrie, pentru a rmne un inter"al de cel pu in #)% sptmni pn la semnatul grului. 2oia. 'ste o premergtoare bun pentru grul de toamn, cu condi ia s fie semnate soiuri cu perioad mi8locie de "egeta ie, recoltate n prima 8umtate a lunii septembrie, terenul s rmn curat de buruieni, resturile "egetale s fie adunate sau tocate i bine ncorporate n sol. Hac sunt respectate aceste condi ii, soia poate de"eni o foarte bun premergtoare pentru gru. He asemenea, pe terenurile culti"ate cu soia i foarte bine ntre inute, artura poate fi nlocuit printr)o lucrare cu grapa cu discuri grea. 2!ecla pentru %a( r (i pentru fura8). 'ste o premergtoare bun pentru gru, cu condi ia s prseasc terenul suficient de timpuriu. Hup recoltarea sfeclei, terenul rmne ni"elat, afnat (inclusi" prin lucrrile de recoltare a rdcinilor), curat de buruieni, fr resturi "egetale, bogat n elemente nutriti"e care pro"in din ngrmintele aplicate sfeclei. <n mod frec"ent, recoltarea prea trzie a sfeclei nu permite efectuarea la timp a pregtirii solului pentru semnat. Hac sunt respectate condi iile cerute, sfecla poate de"eni o premergtoare foarte fa"orabil pentru gru. Xi n cazul sfeclei, pe terenurile bine lucrate, artura poate fi nlocuit prin lucrri cu grapa cu discuri grea. 'loarea,soarelui, considerat timp ndelungat ca premergtoare mai slab dect porumbul, deoarece las solul uscat i srac n substan e nutriti"e, ofer a"anta8ul c se recolteaz la sfrit de august)nceput de septembrie, mult mai de"reme dect porumbul, ceea ce permite lucrarea mai timpurie a solului. ;loarea) soarelui se culti" pe suprafe e mari n zonele foarte fa"orabile i fa"orabile de cultur a grului. Hup floarea)soarelui, trebuie acordat aten ie mrun irii i ncorporrii resturilor "egetale0 totodat, solul rmne destul de srcit n elemente nutriti"e, fiind obligatorie aplicarea ngrmintelor, prin care este fa"orizat i descompunerea resturilor "egetale ncorporate n sol. Porumbul pentru boabe este o premergtoare mediocr pentru gru, pe de o parte din cauza recoltrii trzii, iar pe de alt parte, solul rmne uscat, cu o cantitate mare de resturi "egetale i uneori cu multe buruieni, n condi iile din Romnia, este ine"itabil amplasarea grului dup porumb din cauza suprafe elor mari care se culti" cu aceste plante, precum i datorit faptului c zonele importante de cultur coincid. 'ste, ns, obligatorie respectarea anumitor condi ii
*7

care pot transforma porumbul ntr)o bun premergtoare pentru gru4 culti"area unor hibrizi cu perioad ce"a mai scurt de "egeta ie, prin compara ie cu poten ialul termic al zonei0 semnarea porumbului n epoca optim, n artur adnc de toamn0 administrarea la porumb, n optim, a ngrmintelor, organice i minerale0 combaterea foarte bun a buruienilor0 recoltarea la timp, eliberarea terenului imediat i bine de resturile "egetale. > serie de restric ii limiteaz amplasarea grului dup porumb, n primul rnd, grul este foarte sensibil la efectul remanent al erbicidelor pe baz de (trazin0 ca atare, n succesiunea porumb)gru, se recomand s nu fie depit doza de &,- Ng$ha (trazin. Botodat, trebuie e"itat amplasarea culturilor de gru pe terenurile infestate cu 'usarium, boala fiind comun i deosebit de pgubitoare ambelor culturi. ,u se recomand s fie amplasat grul dup culturi care las solul srac n ap i elemente nutriti"e, cum ar fi sorgul, iarba de =udan, meiul (unele dintre acestea recoltndu)se i destul de trziu). Botodat, este contraindicat semnatul grului dup orz, din cauza bolilor i duntorilor comuni, nici dup lucerna sau pa8iti semnate, culturi care lstresc puternic dup desfiin are i care las solul uscat. -onocultura de gru este acceptat, de regul, numai # ani i numai la culturile destinate consumului0 n nici un caz nu se "a amplasa grul dup gru, pe suprafe ele destinate producerii de smn sau pe terenurile infestate puternic cu boli. Brebuie men ionat c n toamnele foarte secetoase (frec"ente n Romnia), adesea este dificil de a e"ita culti"area grului dup gru, deoarece nu este posibil pregtirea terenului dup premergtoarele destinate ini ial. Culti"area repetat a grului dup gru are o serie de efecte negati"e4 mburuienarea terenului cu buruieni specifice (tab %.&2, dup F. B>'RFG, ,. 'G=B(OFG, &37%)0 nmul irea bolilor i a duntorilor0 acumularea unei flore rizosferice cu efect duntor. Hintre boli, se men ioneaz4 fuzarioza, mlura, tciunele, fTinarea, iar dintre duntori4 gndacul ghebos, ploni ele, "iermele rou al paiului, "iermii srm (tab. %.&&, dup :RRF( +>+'=CG i J. +>+'=CG, &33&). <n situa iile n care, din diferite moti"e, trebuie semnat gru dup gru, este bine ca premergtoarea pentru primul an de gru s fie o leguminoas, efectul fa"orabil al acesteia men inndu)se i n anul al doilea de gru. >ricum, n asemenea situa ii este obligatorie o foarte bun disciplin a nlturrii paielor, care reprezint, frec"ent, un mi8loc de "ehiculare a agen ilor patogeni.

Tabelul 3.17

*.

R!"aia #intr! proporia /(pra&!!i #! )r,( 0n /tr(ct(ra c("t(ri"or =i )ra#(" #! 0m (r(i!nar! a t!r!n("(i "a I.C.C.P.T. *(n#("!a Proporia )r,("(i 0n Ga/a (r(i!ni"or 6ton! N(mr(" #! (r(i!ni "a m' /tr(ct(ra c("t(ri"or 6$7 ma/ proa/ptEha7 #55 &,# %% .7 &,* -2 #22 &,55 %%* %,& &22 552 &#,7 Tabelul 3.11 In&"(!na a/o"am!nt("(i a/(pra atac("(i (nor o"i "a )r,( Rotaia *(n#("!a 8usarium /p. $ oa ! atacat! #2 &3 3 Rimnic 6&r!c9!na atac7 6$7 8usarium sp.& +ercosporella herpotricoide p! p! /pic! s oa ! 72 5# %2 .2 72 %& .2 75 53 %(c!a9a 9risiphe gmminis 6int!n/itat! atac 6$77 #&5 &#

:onocultura de gru +orumb)gru (solament de %)ani

Da rndul su, grul este o bun premergtoare pentru ma8oritatea culturilor, deoarece se recolteaz timpuriu i las solul curat de resturi "egetale i de buruieni i ntr)o stare bun de fertilitate. 3.).).). 8ertilizarea 6rul este cunoscut ca o plant care reac ioneaz foarte bine la aplicarea ngrmintelor minerale i organice, dei consumul specific de elemente nutriti"e este relati" redus4 #,% ) %,% Ng ,, &,& ) &,. Ng + #>-, &,3 ) %,7 9#>$&22 Ng boabe Z paiele aferente (dup 6I. BLDB'(,G, &33&). Consumurile corespunztoare de elemente nutriti"e pentru diferite produc ii sunt prezentate n tabelul %.&# (dup R. D(D>G[, (. ;(DF==', P. +>'D('RB, &3.2). Botui, grul este preten ios la ngrare din cauza anumitor particularit i0 n primul rnd, sistemul radicular al grului este slab dez"oltat, e!ploreaz un "olum redus de sol i are o putere mic de solubilizare i absorb ie a elementelor nutriti"e din rezer"a solului, n plus, consumul ma!im de elemente nutriti"e al plantelor de gru are loc ntr)o perioad scurt de timp, de la alungirea paiului i pn la coacere, inter"al n care sunt absorbite circa .2/ din azot, peste .2/ din fosfor i peste .-/ din potasiu0 n acest inter"al, grul trebuie s aib la dispozi ie cantit ile necesare de elemente nutriti"e i n forme uor accesibile.
*3

2n)r=mint!"! min!ra"!. &%otul este principalul element nutriti" care trebuie administrat pe solurile din Romnia. (zotul influen eaz dez"oltarea "egetati" a plantelor, formarea de plante "iguroase, mai nalte, bine nfr ite, cu frunze late, de culoare "erde)nchis, fa"orizeaz procesul de fotosintez, formarea componentelor de produc ie (elementele producti"it ii), con inutul boabelor n substan e proteice. Fnsuficien a azotului conduce la formarea de plante mai slab dez"oltate, de culoare "erde)glbuie, care produc pu in. '!cesul de azot determin dez"oltarea "egetati" prea puternic, nfr irea este e!agerat, culturile fiind predispuse la cdere, au un consum mare de ap, se amplific atacul de boli foliare i ale paiului, crete pericolul de it"ire prin ntrzierea "egeta iei.
Tabelul 3.1) Cantiti"! #! !"!m!nt! n(triti9! a /or it! #in /o" #! p"ant!"! #! )r,( 6D) /.a.Eha7 N P'?5 H'O CaO G)O % &22 Ng ) boabe ) boabe Z paie -. 222 Ng ) boabe ) boabe Z paie ..222 Ng ) boabe ) boabe Z paie &,3 #,* 3&#2 &-# &3# &,2 &,#-2 5% .2 &22 2,&,7 #.*2 &%5 2,&2,7. %. &# 52 2,&2,*2 . #2 &# %# 2,#2,*&% #% #2 %5

6rul absoarbe azot att din ngrminte le minerale aplicate, ct i din rezer"ele solului, care pro"in n mare msur din mineralizarea substan elor organice. (bsorb ia azotului se face sub form nitric i amoniacal i urmeaz o curb caracteristic (fig.%-, dup ,,0ec(ni1ues agricoles, &33%). =e consider c pentru recolte de pn la *.222)-.222 Ng boabe$ha, absorb ia azotului se ncheie, de obicei la nflorit, iar pentru recolte mai mari, absorb ia azotului se prelungete pn n faza de umplere a bobului.

*i).3.35. + Cantiti"! #! azot conin(t! 0n #i&!rit! or)an! a!ri!n! a"! p"ant!i #! )r,(

Brebuie subliniat c, n condi iile n care fosforul i potasiul sunt n cantitate


-2

suficient, mrimea recoltelor este dat de continuitatea nutri iei cu azot. Ca urmare, la stabilirea dozelor de azot i la frac ionarea acestora trebuie s se in cont de4 cerin ele plantelor de gru pe faze de "egeta ie, cantitatea de azot din sol accesibil plantelor de)a lungul "egeta iei, mobilitatea azotului n sol i pericolul deplasrii sale n adncime, cu apa din precipita ii. Da ngrarea cu azot a grului se pot distinge * perioade (dup :. ='F;;'RB, &3.&). +rima este toamna (nainte de semnat i la nceputul "egeta iei), cnd azotul administrat are ca efect o mai bun dez"oltare a plantelor n fazele de nrdcinare)nfr ire i pn la intrarea n iarn, n condi ii normale, pe terenurile agricole bine e!ploatate, ngrarea de toamn cu azot ar trebui s nu fie necesar, deoarece cerin ele plantelor sunt satisfcute de azotul eliberat prin descompunerea substan elor organice din sol (rdcini, resturi "egetale), de rezer"ele solului, de remanenta ngrmintelor aplicate plantei premergtoare (fig.%.%5, dup H. =>DB,'R, &332).

*i). 3.38. + E9o"(ia c!rin!"or p"ant!i #! )r,( &a #! azot =i mom!nt!"! r!p!r #! a#mini/trar! a 0n)r=mint!"or

( doua perioad important n nutri ia cu azot a grului este la reluarea "egeta iei n prim"ar0 n acest moment, este obligatorie administrarea ngrmintelor cu azot, urmrindu)se s se asigure plantelor de gru necesarul de azot pentru reluarea "egeta iei i nceputul alungirii paiului (fazele de nfr it i formarea primului internod). :omentul administrrii acestei frac iuni depinde de mi8loacele, terestre sau aeriene, cu care se face mprtierea0 n cazul administrrii terestre, trebuie ca solul s fie nghe at sau z"ntat0 ca atare, pentru fertilizarea suprafe elor deosebit de mari culti"ate cu gru n Romnia, lucrarea se ncepe nc din partea a doua a iernii, pe teren nghe at sau acoperit cu strat sub ire de zpad. <n anumite situa ii, n faza de alungire a paiului, se recomand administrarea unei frac iuni reduse de azot, prin care se urmrete s se acopere cerin ele n azot pn la nspicat)nflorit. <n sfrit, o aplicare trzie n fazele de nspicat i pn la nflorit, urmrete

-&

creterea con inutului boabelor n azot i protein. Brebuie men ionat c, dup cercetri mai noi, prin aplicrile trzii de azot sunt influen ate, n primul rnd, calit ile fura8ere ale boabelor de gru i mai pu in nsuirile de panifica ie. (ceasta este frac ionarea optim a dozelor de ngrminte cu azot, greu de realizat actualmente n condi iile din ara noastr deoarece4 ultimele dou frac iuni sunt prea costisitoare0 nu este posibil, tehnic, administrarea sau nu sunt disponibile ngrmintele necesare0 la frac iunile trzii insuficien a apei (seceta) ntrzie absorb ia azotului, acesta dizol"ndu)se i fiind absorbit prea trziu pentru a mai putea fi utilizat de ctre plante. =tabilirea dozelor de ngrminte cu azot este o problem de bilan la ntocmirea cruia trebuie s se in seama de con inutul solului n azot total i n forme mobile, accesibile grului de)a lungul "egeta iei i care depinde, la rndul lui, de4 fertilitatea natural a solului0 planta premergtoare0 sistemul de ngrare aplicat n anii anteriori0 caracteristicile climatice ale anului anterior0 mobilitatea azotului n sol i pericolul deplasrii sale n adncime cu apa din precipita ii0 soiul culti"at, i n primul rnd rezisten a sa la cdere i boli0 asigurarea cu ap (cantitatea anual de precipita ii, regimul precipita iilor, aportul freatic, posibilitatea aplicrii udrilor)0 produc ia scontat a se ob ine i consumul specific. +entru calcularea dozelor de azot este recomandat urmtoarea formul (dup F.C.C.+.B. ;undulea, &332) 4 GF = ?@$Ds , Fs ,Fgg H Fpr, n care4 GF este doza de azot, n Ng$ha0 Ds = recolta scontat, n t$ha0 Fs = aportul solului n azot, care este apreciat la #2 Ng$ha pe solurile srace i 52 Ng$ha pe solurile fertile0 Fgg = aportul n azot al gunoiului de gra8d, care este apreciat la # Ng ,$t de gunoi de gra8d administrat direct grului0 l Ng ,$t de gunoi aplicat plantei premergtoare i 2,- Ng ,$t de gunoi aplicat la planta antepremergtoare0 Fpr = corec ia n func ie de planta premergtoare0 i anume, se scad %2 Ng ,$ha dup leguminoase pentru boabe0 se scad #2 Ng ,$ha dup borceag i trifoi0 se adaug #2 , #- Ng ,$ha dup premergtoare trzii nefertilizate. +entru condi iile din Romnia, mrimea optim a dozelor de azot este cuprins ntre -2 i &52 Ng$ha (tab. %.&%, dup CR. I'R(, citat de 6I. BLDB'(,G, &3.3)0 pe terenurile agricole bine culti"ate i dup premergtoare fa"orabile, n principiu, nu ar trebui administrate ngrminte cu azot n toamn0 n orice caz acestea nu se "or aplica dac premergtoarea este o leguminoas. Hac, totui, este necesar, atunci se "a administra &$% din cantitatea total (circa %2 ) *2 Ng ,$ha) nainte de semnat, ndeosebi dup premergtoarele cu recoltare trzie. Restul de *2 ) .2 Ng ,$ha se administreaz la sfritul iernii sau la desprim"rare. Fn anumite situa ii (condi ii de irigare, zon ce"a mai umed), se mai poate aplica o doz trzie, de &2 ) %2 Ng ,$ha, prim"ara, la alungirea paiului. :rimea dozei din prim"ar se stabilete n func ie de mersul "remii n iarn i la desprim"rare (le"igare, mineralizare) (tab.%.&* dup H. =>DB,'R, &332), de con inutul n azot al solului n momentul desprim"rrii i de starea de "egeta ie a culturii. Ca urmare, n prim"ar este necesar recalcularea dozei totale
-#

de azot, n func ie de toate aceste elemente, inclusi" n func ie de recolta scontat a se ob ine.
Tabelul 3.13 Joz!"! 60n D)Eha /( /tan acti97 #! azot =i &o/&or c( car! /+a( o in(t pro#(cii optim! !conomic "a )r,( 6m!#ii p! 5 ani7 %p!ci&icar! Joza #! 0n)r=m,nt !conomic , ;undulea (cernoziom cambie) Do"rin (cernoziom freatic) umed) Burda (cernoziom le"igat) +odu)Floaiei (cernoziom le"igat) Ximnic (brun)rocat) &2. &25 &&3 35 .P'?5 .% 3# .* -. 7-

>radea (brun)argilic) Di"ada (brun)podzolit)

77 3-

53 5-

Tabelul 3.1Proc!nt(" #in #oza #! azot ap"icat toamna car! /! pi!r#! prin "!9i)ar!4 0n &(nci! #! cantitat!a #! pr!cipitaii 6$7 Cantitat!a #! pr!cipitaii cz(t! Tip(" #! /o" 6/( a/p!ct(" t!Ct(rii7 0ntr! prima =i a #o(a &raci(n! #! %o" )r!( %o" mi:"oci( %o" (=or azot -2 mm 2 2 2 &22 mm &-2 mm #22 mm %22 mm i peste 2 &2 %2 -2 #2 *2 52 .2 -2 72 .2 .2

(zotul poate fi administrat i sub form de ngr ) minte lic(ide (dup recomandrile FCC+B. ;undulea). <ngrmintele lichide cu azot de tipul (.%22 se administreaz n concentra ie de &22/ produs comercial, nainte de semnat, dup semnat sau nainte de desprim"rare. He asemenea, aceste ngrminte pot fi aplicate concomitent cu erbicidarea, n doze de pn la &- Ng ,$ha, n concentra ie de ma!imum #2/ produs comercial. Fn acest mod se pot efectua ngrrile trzii, inclusi" concomitent cu tratamentele pentru combaterea ploni elor i a bolilor foliare. 'os!orul. (lturi de azot, ngrarea cu fosfor este obligatorie pe toate tipurile de sol din ara noastr. =e consider ca grul este cereala cea mai sensibil la insuficien a fosforului, aceasta afectnd n primul rnd plantele tinere, cu sistemul radicular nc slab dez"oltat. Da nceputul "egeta iei, plantele tinere de

-%

gru absorb fosforul uor solubil din ngrminte i abia mai trziu au capacitatea de a folosi fosforul din rezer"ele solului. ;osforul echilibreaz efectul azotului, mbunt ete rezisten a la iernare, cdere i boli, fa"orizeaz dez"oltarea sistemului radicular i nfr irea, mbunt ete calitatea recoltei, grbete maturitatea. Da stabilirea dozelor de fosfor se ine cont de con inutul solului n fosfor mobil, ngrarea cu gunoi de gra8d, produc ia scontat i consumul specific. ;ormula de calculare a dozelor este urmtoarea4 GP= I8$Ds, Pgg, n care4 GP este doza de fosfor, n Ng +#>-$ha0 Ds , recolta scontat, n t$ha0 Pgg = aportul gunoiului de gra8d n fosfor, apreciat la &,# Ng + #>-$t de gunoi de gra8d, dac acesta a fost administrat direct grului i 2,. Ng + #>-$t de gunoi, dac a fost aplicat la planta premergtoare. Hoza rezultat din calcul se ma8oreaz cu #2 ) *2 Ng +#>-$ha pe solurile cu mai pu in de - mg +#>-$&22 g sol. :rimea dozei de fosfor este cuprins, de regul, ntre 52 i %#2 Ng$ha, fosforul fiind ncorporat n mod obinuit sub artur. =ub form de ngrminte comple!e, fosforul se poate administra i la patul germinati". Potasiul. ngrarea cu potasiu este necesar numai pe solurile insuficient apro"izionate cu potasiu (sub &- mg 9#> accesibil$&22g sol). +otasiul fa"orizeaz sinteza glucidelor, sporete rezisten a la ger, cdere i boli. Fnsuficien a potasiului determin ncetinirea creterii, scurtarea internodiilor, cioroz, necroza marginal a frunzelor. <n situa iile n care compozi ia chimic a solului impune, se pot aplica *2 ) .2 Ng 9#>$ha, sub form de sare potasic sub artur sau sub form de ngrminte comple!e, Fa pregtirea patului germinati". Brebuie subliniat c, ntr)un sistem intensi" de agricultur, pentru a ob ine produc ii mari, se apreciaz c administrarea potasiului de"ine o msur obligatorie pe toate tipurile de sol. 2n)r=mint!"! or)anic!. Cele obinuit folosite4 gunoiul de gra8d semifermentat i mustul de gunoi sunt bine "alorificate de cultura grului. (ceste ngrminte pot fi aplicate direct n cultura grului, sau, mai frec"ent, la planta premergtoare (porumb, sfecl), urmnd ca grul s beneficieze de efectul remanent. (dministrarea ngrmintelor organice este important ndeosebi pe solurile argiloilu"iale (acide, cu mult argil), precum i pe solurile erodate sau prea uoare, deoarece pe lng aportul de elemente nutriti"e, ele mbunt esc propriet ile fizice, chimice i biologice ale solului. Hozele administrate pe terenurile destinate culturilor de grului sunt de &-)#2 t$ha, ncorporate sub artur, iar sporurile de recolt pot depi &.-22 Ng boabe$ha. <mprtierea ngrmintelor organice este o opera iune destul de costisitoare0 ca urmare, ea prezint interes n primul rnd pentru e!ploata iile agricole care dispun de gunoi de gra8d i care folosesc, deci, o surs proprie (i con"enabil sub aspect economic) de substan e fertilizante.
-*

Ap"icar!a am!n#am!nt!"or ca"caroa/!. 'ste necesar pe solurile acide, cu pI sub -,. i cu un grad de satura ie n baze sub 7-/. +entru ca lucrarea s fie economic trebuie ca, prin amendare, s se urmreasc neutralizarea a -2/ din aciditatea hidrolitic. =e administreaz, de regul, * t$ha carbonat de calciu (piatr de "ar, dolomit). <mprtierea foarte uniform i amestecarea ct mai bun cu solul, urmate de ncorporarea sub artur, sunt condi ii esen iale pentru reuita amendrii. 3.).).3. :ucrrile solului =e poate afirma c, de starea n care se prezint solul n momentul semnatului depinde n cea mai mare msur felul cum "egeteaz plantele de gru n toamn i, implicit, capacitatea lor de a trece peste perioada de iarn. +regtirea terenului pentru semnatul grului pune adesea probleme deosebite din cauza timpului rmas de la recoltarea premergtoarei i pn la semnat, a condi iilor meteorologice dificile din perioada de efectuare a lucrrilor (seceta de la sfritul "erii i nceputul toamnei) i a suprafe elor mari care trebuie pregtite i semnate ntr)un inter"al relati" scurt de timp. 6rul cere un sol afnat pe circa #2 cm adncime, cu suprafa a nu foarte mrun it, dar fr bulgri n sol, aezat, ni"elat, fr resturi "egetale pentru a permite semnatul n bune condi ii. 2n caz(" pr!m!r)toar!"or timp(rii. Hup recoltare se recomand o lucrare de de%miri)tit, efectuat imediat dup eliberarea terenului (cel mult l ) # zile ntrziere). +rin aceast lucrare se urmrete mrun irea resturilor "egetale i amestecarea lor cu solul, afnarea stratului superficial al solului pentru a mpiedica pierderea apei prin e"apora ie, distrugerea buruienilor e!istente i crearea condi iilor fa"orabile pentru germinarea semin elor de buruieni aflate n sol i a samulastrei, care "or fi distruse prin lucrrile ulterioare. Hac se ntrzie cu efectuarea lucrrii, solul pierde repede rezer"a de ap, se ntrete i de multe ori nu mai poate fi arat sau artura iese bulgroas0 ca urmare, se amplific pierderile de ap prin e"apora ie din cauza suprafe ei bulgroase a arturii i apar dificult i la lucrrile ulterioare ale solului. <n continuare, solul se ar imediat, la #2 ) ## cm adncime, cu plugul n agregat cu grapa stelat, ntrzierea arturii are efecte nedorite4 mburuienare0 pierderea rapid a umidit ii din solul care nu mai este prote8at de plante0 solul se ntrete i nu se mai poate ara0 orice ntrziere a efecturii arturii conduce la scderi progresi"e de recolt. <n situa iile n care solul este prea uscat i nu se poate ara imediat sau prin artur se scot bulgri mari, atunci se efectueaz numai o lucrare de dezmiritit i se ateapt cderea unor precipita ii ce"a mai importante, care s mbunt easc condi iile de umiditate din sol i care s permit o artur de calitate. 6rul nu necesit arturi prea adnci. Ca urmare, adncimea arturii trebuie stabilit n cmp, n func ie de starea terenului, astfel nct s fie ncorporate resturile "egetale
--

(miritea i buruienile) i fr a scoate bulgri, n condi iile unor terenuri bine lucrate an de an, se poate ara doar la &. ) #2 cm adncime. Brebuie realizat afnarea solului pe urmele compactate de trecerile repetate cu tractorul (pentru lucrrile de ngri8ire din timpul "egeta iei i la recoltare). Hez"oltarea sistemului radicular al plantelor de gru i ptrunderea rdcinilor n profunzime sunt fa"orizate de afnarea adnc a solului0 ca o consecin , gradul de compactare a solului influen eaz n mare msur dez"oltarea n ansamblu a plantelor i formarea componentelor de produc ie (fig. %.%7, dup H. =>DB,'R, &332). +n n toamn, artura trebuie prelucrat superficial, pentru mrun irea bulgrilor, ni"elarea terenului, distrugerea buruienilor care rsar. Ducrrile sunt efectuate la noi, cel mai adesea, cu grapa cu discuri n agregat cu grapa cu col i reglabili i lam ni"elatoare. =e recomand ca primele lucrri s fie fcute perpendicular sau oblic fa de direc ia arturii, pentru a asigura ni"elarea terenului.

*i). 3.3;. + In&"(!na compactrii /o"("(i a/(pra #!z9o"trii 0n pro&(nzim! a r#cini"or =i a/(pra &ormrii (nor compon!nt! #! pro#(ci! "a )r,(

Preg tirea patului germinati" se face chiar nainte de semnat, prin lucrri superficiale cu combinatorul (de preferat) sau cu grapa (grapa cu discuri n agregat cu grapa reglabil i lam ni"elatoare)0 de regul, se recomand ca aceast ultim lucrare s fie efectuat perpendicular pe direc ia de semnat. Brebuie s se urmreasc realizarea unei suprafe e ni"elate, curate de buruieni, afnat pe adncimea de semnat, dar nu prea mrun it, i ce"a mai tasat sub adncimea de semnat, pentru a asigura ascensiunea apei (spre semin ele n curs de germinare). +rezen a bulgrailor este important deoarece4 prote8eaz suprafa a solului pe timpul iernii, prin re inerea zpezii i reducerea eroziunii eoliene0 diminueaz compactarea n timpul sezonului rece, ndeosebi n regiunile bogate n precipita ii. J(p pr!m!r)toar!"! t,rzii (floarea)soarelui, porumb, sfecl de zahr, cartofi de toamn, soia). 'ste necesar cur irea ct mai bun a terenului de resturi "egetale, urmat de discuiri repetate (&)# lucrri) pentru mrun irea resturilor de plante i a buruienilor.
-5

&r tura se efectueaz imediat, ce"a mai adnc, la #2 ) #- cm adncime, cu plugul n agregat cu grapa stelat, urmrindu)se ncorporarea resturilor, fr ns a scoate bulgari0 pn la semnat ar trebui s rmn cel pu in #)% sptmni, pentru ca pmntul afnat prin artur s se aeze. <n continuare, artura se lucreaz n mod repetat, cu diferite utila8e (grape cu discuri, combinatoare) pentru mTrun ire, ni"elare i pregtirea patului germinati". +e terenurile bine lucrate n anii anteriori (arate adnc, afnate, ni"elate), artura poate fi nlocuit prin dou lucrri cu grapa cu discuri grea sau medie0 aceast lucrare permite mobilizarea solului pn la &# ) &5 cm adncime, realizndu)se, concomitent, i ncorporarea ngrmintelor minerale i, e"entual, a resturilor "egetale, bine mrun ite anterior. <n continuare, se fac lucrri de ntre inere a arturii i pregtirea patului germinati" (cu grapa sau combinatorul), conform celor prezentate anterior. (ceeai tehnologie se recomand n toamnele secetoase, atunci cnd solul este foarte uscat i nu se poate ara sau prin artur ar rezulta bulgri greu de mrun it. Preg tirea terenului prin discuit este, uneori, preferabil arturii i pentru a nu ntrzia semnatul grului. =e ob ine o "itez mare de lucrare a solului, acesta se aeaz mai repede ca dup arat, terenul rmne mai ni"elat, economia este de 2,% pn la 2,- pentru for a de munc i de && ) &* l motorin$ha (dup 6I. BLDB'(,G, &3.3). (ceast lucrare se efectueaz cu bune rezultate dup soia, sfecl, cartof, dar este mai dificil sau chiar imposibil de efectuat dup floarea) soarelui sau dup porumb (rmn cantit i mari de resturi "egetale). 3.).).-. .mn a i semnatul =mn a de gru destinat semnatului trebuie s apar in unui soi zonat, s pro"in din culturi special destinate producerii de smn (loturi semincere), din categoriile biologice @smn certificat a primei i celei de)a doua nmul iriA, s aib puritatea fizic minimum 3./, facultatea germinati" minimum .-/ i ::B ct mai mare. Bratarea semin elor nainte de semnat este obligatorie. Bratamentele se pot diferen ia n func ie de agentul patogen i de modalitatea de infestare. Fn prezent, att mpotri"a agen ilor patogeni transmisibili prin smn a, cu spori pe tegumentul semin ei, cum sunt mlura comun (0illetia spp.) i fuzarioza ('usarium spp.), ct i n cazul agen ilor patogeni cu spori n interiorul bobului, cum ar fi tciunele zburtor (Jstilago tritici), se recomand tratamente cu preparate pe baz de carbo!in (Jita"a! #22, #,2 l$t de smn ), o!ichinoleat de cupru (\uinolate &- +G=, # Ng$t de smn ) sau prochloraz Z carbendazin (+relude =+, #,2 Ng$t de smn ). +entru agen ii patogeni transmisibili prin sol, cum ar fi mlura comun, fuzarioza i mlura pitic (0illetia contro"ersa) este posibil tratarea semin elor nainte de semnat, cu produse speciale, dar aceste tratamente au eficacitate
-7

redus. Ca atare, n cazul infestrii puternice a solului este necesar un inter"al mai mare de pauz nainte de re"enirea grului pe acelai teren. +e terenurile unde este frec"ent atacul de duntori n toamn, ndeosebi pe terenurile cu o ncrctur mare de pioase (sau la grul culti"at dup gru), unde infestarea cu gndac ghebos (Aabrus tenebrioides) sau "iermi srm (&griotes ssp.) este puternic, se recomand tratarea semin elor cu preparate insectofungicide, cum ar fi lindan Z tiophanat methYl Z thiuram (Birameto!, %,2 Ng$t de smn ), lindan Z o!ichinoleat de cupru Z lindan (Chinodinto! +B=, #,- 9g$t smn ) sau lindan Z carbo!in Z thiuram (Jitalin .- +B=). =unt controlate astfel bolile transmise prin smn i duntorii care atac n toamn (gndacul ghebos, "iermii srm, mutele cerealelor). Bratamentele se efectueaz imediat nainte de semnat, urmrindu)se cu mare aten ie amestecarea ct mai uniform a preparatelor cu smn a. 'poca de semnat a grului se stabilete astfel nct, pn la "enirea iernii s rmn *2 ) -2 zile n care plantele s "egeteze normal, n care s se acumuleze *-2 ) -22CC temperaturi poziti"e, astfel nct, la intrarea n iarn plantele de gru s a8ung n stadiul de # ) % fra i i % ) * frunze (fr ca fra ii s fie prea dez"olta i). Hac se ntrzie semnatul fa de perioada optim recomandat, plantele rsar trziu, nu nfr esc, intr n iarn nenfr ite i neclite, fiind sensibile la ger, prim"ara lanul "a a"ea o densitate mic i se mburuieneaz mai uor, "egeta ia se ntrzie i se prelungete spre "ar, apare pericolul de it"ire a boabelor. He asemenea, boabele de gru aflate n curs de germinare sunt foarte sensibile la temperaturi sczute0 aceeai sensibilitate manifest plntu ele rsrite dar nenfr ite, cu sistemul radicular nc slab dez"oltat. Hac se seamn prea de"reme, plantele de gru se dez"olt prea puternic, sunt e!puse nc de la nceputul "egeta iei atacului de duntori (afide, mute) i boli, lanul se mburuieneaz din toamn0 masa "egetati" bogat face ca plantele s fie sensibile la ger i asfi!iere pe timpul iernii0 n prim"ar lanul este foarte des, plantele sunt predispuse la cdere i sensibile la boli, boabele rmn mici datorit densit ii e!agerate. Fndiferent de zona de culti"are, epoca optim de semnat a grului de toamn n Romnia este l , I@ octombrie. +entru zonele din sud, "est i Cmpia Bransil"aniei, inter"alul care trebuie luat n calcul este #- septembrie ) &2 octombrie0 pentru zona colinar, nordul rii i depresiunile intramontane, se recomand s se semene ce"a mai de"reme, n inter"alul #2 septembrie ) octombrie. J!n/itat!a #! /!mnat la gru trebuie stabilit astfel nct s se asigure, la recoltare, o densitate de -22 ) 722 spice$m #. +entru a realiza acest lucru trebuie s fie semnate *-2 ) 522 boabe germinabile$m#. <ntre aceste limite, densitatea de semnat se stabilete n func ie de capacitatea de nfr ire a soiului, data semnatului (fa de epoca optim), calitatea pregtirii patului germinati", umiditatea solului (asigurarea umidit ii pentru un rsrit rapid). He asemenea,
-.

trebuie luat n calcul un procent mediu de rsrire n cmp, pentru condi ii bune de semnat, de .-)3-/ (din boabele germinabile semnate). +rocentul de rsrire n cmp depinde n cea mai mare msur de4 tratamentele efectuate la smn 0 starea solului la semnat, sub aspectul asigurrii umidit ii i a calit ii patului germinati", i care depinde, la rndul su de utila8ele cu care s)a lucrat (tab. %.&-, dup 9. B('G:'R, &37&). 6rul are capacitatea ca, prin] nfr ire s)i corecteze, ntre anumite limite, densit ile nefa"orabile. Fn asemenea situa ii, administrarea ngrmintelor n prim"ar, n doze ce"a mai ridicate stimuleaz dez"oltarea "egetati" i producti"itatea plantelor e!istente0 prin administrarea de ngrminte se urmrete s se asigure o nutri ie foarte bun a plantelor pentru ca numrul mic de fra i i spice la m# s fie compensat prin numrul mare de boabe n spic, cu ::B ct mai ridicat. Botodat, combaterea buruienilor prin erbicidare trebuie efectuat cu mai mare aten ie n culturile rare, pentru a elimina, pe ct posibil, concuren a buruienilor.
Tabelul 3.10 Cor!"aia 0ntr! &ac("tat!a )!rminati94 #!t!rminat 0n "a orator =i r/rit(" 0n c,mp4 "a /m,na #! )r,( tratat =i n!tratat R/rir!a 0n c,mp 6$7 An(" *ac("tat!a )!rminati9 6$7 1>88 >; >? <? 1>8; 1>8< >5 << >5 <; ;< %m,n n!tratat 53 53 53 ;1 8; 8; 53 3> %m,n tratat <8 83 5; ;3 8> ;8 ;' 85

Da densit i de semnat prea mari, consumurile de smn sunt e!agerate, costisitoare i ne8ustificate, concuren a dintre plante este prea puternic, apare pericolul cderii i se amplific atacul de boli. <n cazuri e!treme, ndeosebi la semnatul ntrziat, precum i n toamnele foarte secetoase sau n situa ia cnd se seamn n teren bulgros, se poate mri densitatea pn la 722 boabe germinabile$m #. Brebuie re inut, ns. c erorile tehnologice (ntrzierea semnatului, pregtirea unui pat germinati" defectuos) pot fi corectate numai par ial, prin mrirea densit ii de semnat. Cantitat!a #! /m,n "a h!ctar (norma de semnat) rezultat din calcul (pe baza densit ii stabilite i a indicilor de calitate a semin ei) este cuprins, de regul, ntre #22 i #-2 Ng smn $ha.

-3

A#,ncim!a #! /!mnat a grului depinde de umiditatea solului, te!tur, soi, mrimea semin ei, data semnatului (fa de epoca recomandat), n condi iile din Romnia, grul este semnat Fa * ) - cm adncime pe terenurile cu umiditate suficient i te!tur mi8locie spre grea, unde apa pentru germinare este asigurat, iar strbaterea germenilor spre suprafa este ce"a mai dificil0 pe terenurile cu umiditate insuficient la suprafa i te!tur mai uoar, precum i n cazul semnturilor timpurii, se recomand s se semene ce"a mai adnc, la - )5 cm. Hin anumite moti"e (teren uscat, bulgros, neaezat suficient dup arat datorit recoltrii trzii a premergtoarei), grul este semnat, n mod frec"ent, prea adnc0 consecin ele sunt rsritul ntrziat, plantele nu mai au timp s nfr easc i s se pregteasc pentru iarn, sau grul nfr ete trziu i pu in. <n legtur cu adncimea de semnat, trebuie semnalat c, n Romnia e!ist n cultur soiuri de gru (;lamura .-, Do"rin %*, ;undulea *, Do"rin *&) care se caracterizeaz prin formarea unui coleoptil mai scurt0 la aceste soiuri, adncimea de semnat trebuie s fie ma!imum * cm i foarte uniform, pentru a asigura strbaterea tuturor germenilor pn la suprafa . Histan ele de semnat la gru, pe plan mondial, sunt cuprinse ntre &2 i &. cm (dup ^. BR>G^'R, &372), fr a rezulta diferen e importante de produc ie. Ca atare, distan a dintre rnduri trebuie aleas ntre aceste limite, n func ie de mainile de semnat aflate la dispozi ie, n Romnia grul este semnat, n mod obinuit, la &#,- cm (distan a pentru care sunt construite semntorile uni"ersale e!istente mai frec"ent n dotare). Fn anumite situa ii (culturi semincere) se recomand distan e de semnat ce"a mai mari (#- cm), pentru a fa"oriza nfr itul i a asigura nmul irea mai rapid a semin ei. > metod de semnat mult e!tins n rile cu tradi ie n cultura grului este sem natul n c r ri. (ceast metod, folosit n prezent, pe suprafe e n cretere n Romnia, a aprut din necesitatea de a asigura efectuarea, cu mi8loace terestre, a lucrrilor de mprtiere a ngrmintelor, de combatere a bolilor i duntorilor, de erbicidare, a tratamentelor pentru pre"enirea cderii), n mod foarte precis, ca uniformitate de mprtiere, pn n faze de "egeta ie mai a"ansate (chiar pn la nceputul formrii boabelor). Brebuie re inut c n tehnologiile intensi"e se poate a8unge pn la - ) . treceri n cursul perioadei de "egeta ie, pentru efectuarea diferitelor lucrri de ngri8ire. ,u e!ist o schem standard pentru semnatul n crri0 schema poate fi adaptat de fiecare agricultor la setul de maini agricole pe care l au la dispozi ie0 i anume, la semnatul n crri, se las cte # benzi nesemnate, ob inute prin nchiderea tuburilor semntorii pe urmele ro ilor tractorului0 l imea unei crri corespunde cu l imea pneurilor tractorului (de regul, este suficient s fie nchise # tuburi ale semntorii), iar distan a dintre dou crri este egal cu ecartamentul ro ilor tractorului i al mainilor cu care se "or face diferitele lucrri de ngri8ire n "egeta ie. Histan a dintre perechile de crri trebuie s corespund cu l imea de lucru a mainilor cu care se fac tratamentele.
52

<n figura %.%. (dup 6. ;F=CIB'C9, 9.)G. I'SD(,H i ,. 9,(G'R, &37-) este prezentat o schem de semnat n crri, n cazul n care se lucreaz cu un singur tractor, cu o semntoare cu l imea de lucru de % m0 maina pentru administrat ngrminte are 5 m l ime de lucru, maina pentru erbicidare are &# m l ime de lucru. (colo unde e!ist posibilitatea de a efectua lucrrile din "egeta ie cu mi8loace @a"ioA (i se pre"ede acest lucru), se recomand s se lase, de la semnat, urme de orientare, de %2 ) *2 cm (dou tuburi de la semntoare suprimate), urme care sunt "izibile pn n faze mai a"ansate de dez"oltare a plantelor0 distan a dintre dou urme "a fi egal cu l imea de lucru a mi8loacelor a"io folosite pentru aplicarea tratamentelor.

*i). 3.3<. + %ch!ma p!ntr( /!mnat(" 0n crri

3.).).0. :ucrrile de (ngri$ire 6rul este o cultur cu o tehnologie total mecanizabilT, deosebit de rentabil sub aspectul consumului de for de munc. ;elul lucrrilor de ngri8ire care se aplic grului i numrul acestora depinde de foarte mul i factori (calitatea patului germinati"0 dez"oltarea plantelor n toamn i starea de "egeta ie la desprim"rare0 mersul "remii i al "egeta iei n prim"ar0 rezer"a de buruieni, infestarea cu boli i duntori0 dotarea tehnic, posibilit ile materiale i calificarea culti"atorilor). =unt situa ii n care sunt necesare sau sunt efectuate numai l ) # lucrri de ngri8ire i sunt situa ii n care sunt efectuate foarte multe lucrri (7). treceri). T9"()it(" /!mnt(ri"or de gru imediat dup semnat apare ca necesar atunci cnd s)a semnat n sol afnat i mai uscat, i se face cu scopul de a pune smn a n contact cu solul i de a fa"oriza, astfel, absorb ia apei.
5&

Contro"(" c("t(ri"or pe timpul iernii i eliminarea apei pe por iunile depresionare sau microdepresionare sunt opera iuni de bun gospodrire, care se fac de ctre orice bun culti"ator de gru. Da amplasarea culturilor de gru trebuie e"itate, pe ct posibil terenurile unde pe timpul iernii apar bltiri. T9"()it(" "a #!/prim9rar! este necesar numai n situa ii e!treme cnd, din cauza alternan ei temperaturilor negati"e cu cele poziti"e pe timpul iernii, rdcinile plantelor de gru au fost desprinse de sol (plantele sunt descl ate)0 ca urmare, la nclzirea "remii la desprim"rare poate apare ofilirea i uscarea plantelor de gru, par ial dezrdcinate0 fenomenul este mai frec"ent pe solurile argiloilu"iale (podzolite). (tunci cnd situa ia o impune, lucrarea de t"lugii trebuie efectuat pe sol bine scurs, dar nc rea"n, pentru a realiza aderarea rdcinilor i a nodului de nfr ire la sol, dar fr a tasa suprafa a solului. Grpat(" c("t(ri"or de gru la desprim"rare este o lucrare din tehnologia clasic de culti"are, n prezent, grpatul a fost scos din tehnologia recomandat, dei continu s fie efectuat de unii culti"atori de gru de la noi. n ma8oritatea cazurilor se consider c lucrarea de grpat a semnturilor de gru la desprim"rare, nu este necesar, iar consecin ele negati"e sunt, adesea, importante4 multe plante de gru sunt distruse, altele sunt dezrdcinate0 terenul, nc umed, este tasat prin trecerea tractorului0 cresc costurile. Com at!r!a (r(i!ni"or este principala lucrare de ngri8ire din cultura grului. +ierderile de recolt la gru din cauza concuren ei buruienilor sunt, n mod obinuit, de &2 ) #2/, dar pot a8unge n situa ii e!treme pn la 52 ) 72/. Ca urmare, reducerea rezer"ei de buruieni i mpiedicarea apari iei acestora n culturile de gru trebuie urmrite prin toate mi8loacele4 rota ie, lucrrile solului, semnatul n epoca i cu densitatea optim, combatere chimic. <n cultura grului, combaterea chimic a buruienilor este o lucrare obligatorie. Buruienile dicotiledonate ridic cele mai multe probleme n condi iile din ara noastr0 speciile mai frec"ente n cultura grului sunt4 2inapis ar"ensis, Dap(anus rap(anistrum, Capsella bursa pastoris, Cirsium ar"ense, 0(laspi ar"ense, Centaurea cyanus, &triple$ sp., C(enopodium album, Dubus caesius. +entru combaterea acestora, frec"ent se recomand s se administreze preparate care con in acidul #,*)H (=H:()%%, &,-)#,- i$ha). (dministrarea se face prim"ara, cnd plantele de gru sunt n faza de nfr it i pn la formarea primului internod, iar buruienile sunt n faza de cotiledoane sau rozet0 temperatura aerului trebuie s fie mai mare de &2CC, "remea linitit, fr "nt, timpul clduros i luminos. Cu bune rezultate se pot folosi i preparate con innd :C+( (Hicote!, &,-)#,- l$ha) sau bentazon (Basagran, #)* l$ha). (lturi de dicotiledonate men ionate, n culturile de gru apar i specii de buruieni rezistente la #,*)H, cum ar fi -atricaria c(amomilla, -. inodora, &grostemma git(ago, 2onc(us ar"ensis, Galium aparine, Papa"er r(oeas, 2tellaria media, 5eronica sp., 9i!ora radians, Polygonum ssp. <n asemenea situa ii, se recomand aplicarea unor erbicide pe baz de #,*)H Z dicamba (Fcedin ;orte, # l$ha), tribenuron metil (6ranstar 7- H;, #2)#- g$ha), triasulfuron Z #,*)H
5#

(Dongran 52 ^+, l l$ha), clorsulfuron (6lean 7- H;, &-)#2 g$ha) sau amido) sulfuron (6rodYl, #2)*2 g$ha). Buruieni dicotiledonate problem n cultura grului sunt considerate speciile Galium aparine i Galeopsis tetra(it, pentru combaterea crora se recomand preparatele con innd fluoro!ipi! H #,*)H H dicamba (=tarane #22 Z Fcedin ;orte, 2,5 Z #,2 l$ha) sau #,*)H Z dicamba (>ltisan '!tra, l l$ha). (dministrarea acestor preparate se face n aceleai faze de "egeta ie ale grului i ale buruienilor men ionate mai sus, tratamentele putnd ncepe mai de"reme, cnd temperatura a depit 5CC. =e subliniaz c, ntrzierea aplicrii erbicidelor pn la formarea celui de)al doilea internod poate determina apari ia unor efecte fitoto!ice la gru. Combaterea buruienilor monocotiledonate apare ca necesar doar n anumite zone limitate din Romnia. =peciile respecti"e4 &pera spica "enii (iarba "ntului) i &"ena !atua (odosul) gsesc condi ii fa"orabile de Qdez"oltare n zonele colinare, umede din Banat, Bransil"ania, Buco"ina. +entru combaterea ierbii "ntului se fac tratamente cu erbicide pe baz de tralNo!idim (6rasp C', # ) #,- l$ha), feno!apropetil (+uma C', 2,. ) &,2 l$ha), diclofopmetil (Fllo!an C', #,- l$ha), aplicate prim"ara, cnd buruiana are l ) % frunze. =e mai pot folosi trialat (("ade! B^, -)5 Ng$ha), aplicat nainte de semnat i ncorporat n sol, sau terbutrin (6ranarg -2 +G, %)- Ng$ha), aplicat fie toamna, imediat dup semnat sau dup rsrit, sau prim"ara n faza de l ) % frunze ale buruienii. +entru combaterea odosului se recomand preparatele pe baz de trialat, aplicate nainte de semnat, cu ncorporare cu grapa cu col i la # ) * cm adncime, sau preparatele +uma = sau 6rasp, aplicate dup recomandrile prezentate la iarba "ntului. <n mod obinuit, tratamentele contra buruienilor dicotiledonate i monocotiletonate se efectueaz combinat (de e!emplu, 6rasp Z Fcedin ;orte, #2 g Z #,- l$ha sau +uma = Z Fcedin ;orte, 2,.)&,2 Z #,2 l$ha). Com at!r!a #(ntori"or din culturile de gru se realizeaz prin msuri pre"enti"e i curati"e. +entru diminuarea atacului de gndac ghebos (Aabrus tenebrioides 6oeze), trebuie e"itat amplasarea grului pe terenurile infestate i, de asemenea, se trateaz smn a nainte de semnat, n cazuri e!treme, cnd n toamn se constat un atac puternic de lar"e de gndac ghebos, se recomand tratamente cu insecticide organofosforice (Hursban *.2 'C sau +irime! *. 'C , #,- l$ha0 Basudin 522 '^, # l$ha), la a"ertizare0 pragul economic de dunare (+'H) este de -/ plante atacate. <mpotri"a ploni elor cerealelor (/urygaster spp. i &elia spp.) se efectueaz tratamente mpotri"a adul ilor hibernan i, la a"ertizare, la un +'H de 7 e!emplare$m# i numai dup ce peste .2/ din popula ia de ploni e a prsit locurile de iernare (pdurea), de regul, n a doua decad a lunii aprilie, cnd temperatura depete &2CC. Bratamentele mpotri"a lar"elor se fac la a"ertizare, la nceputul lunii iunie, dup ce acestea au trecut de "rsta a #)a, la un +'H de %
5%

lar"e$m#0 adesea este necesar repetarea tratamentului, dup un inter"al de ma!imum 7)&2 zile, daca dup primul tratament au mai rmas peste % lar"e$m # (l lar"$m#pentru culturile semincere). =e recomand folosirea insecticidelor con innd triclorfon (>nefon 32 +=, &,# Ng$ha), dimetoat (=inorato! %- C', %,- l$ha), deltametrin (Hecis #,- 'C, 2,% l$ha), alfametrin (;astac &2, &-2 ml$ha), lambda)cihalotrin (9arate #,- 'C, 2,% l$ha). Jiermele rou al paiului (;aplodiplo%is marginala), este un duntor periculos, a crui prezen este semnalat mai frec"ent pe terenurile grele, argiloase din 8ude ele (rge, Beleorman, Buzu, +raho"a, Hmbo"i a, >lt0 se recomand e"itarea monoculturii i recoltarea mai timpurie a lanurilor atacate nainte de migrarea duntorului n sol. +e terenurile cu peste -)5 lar"e$plant, se fac % tratamente, prim"ara, la a"ertizare, n perioada de zbor a adul ilor i de apari ie a lar"elor, cu preparatele men ionate la combaterea ploni elor. 6ndacul blos al o"zului (+ema (*ulema) melanopa) e!tins mult n ultimele decenii n culturile de gru din ara noastr se combate prin tratamente repetate, mpotri"a adul ilor i a lar"elor. (dul ii apar atunci cnd temperatura trece de 3 ) &2CC, de obicei ncepnd din a doua 8umtate a lunii aprilie0 +'H este de &2 adul i hibernan i$m# i de #-2 lar"e$m# n cazul atacului n "etre. Bratamentele se fac cu preparate pe baz de dimetoat, deltametrin, lambda) cihalotrin, ?uinalfos ('calu! C', &,#- l$ha). Crbueii cerealelor (&nisoplia ssp.) se combat prin tratamente efectuate la apari ia adul ilor (sfrit de mai, nceput de iunie) la un +'H de % e!emplare$m, folosind aceleai preparate recomandate pentru combaterea ploni elor. :utele cerealelor (musca neagr ) *scineila !rit6 musca de Iessa )-ayetiola destructor) sunt duntoare n cazul atacului de toamn, care este cel mai pgubitor prin lar"e, mai ales n situa iile n care grul a fost semnat timpuriu i toamna este lung i clduroas. ;oarte importante sunt msurile pre"enti"e, precum i tratamentele la smn . Xoarecii de cas (-icrotus ar"alis) se combat cu fosfura de En, %/, administrat sub form de momeli. Com at!r!a o"i"or se face n mod eficient prin combinarea metodelor pre"enti"e cu cele curati"e (combatere integrat). ;inarea (/rysip(e graminis), boal cu transmitere prin sol, se manifest ndeosebi n perioada creterii intense a plantelor de gru, cnd acestea sunt foarte sensibile. (tacul este fa"orizat de o densitate prea mare a lanului, de aplicarea unor doze prea mari de azot, de "remea rcoroas, umed i cu nebulozitate ridicat. :surile pre"enti"e constau din culti"area de soiuri rezistente, respectarea rota iei, distrugerea samulastrei, asigurarea densit ii normale a lanului, fertilizarea echilibrat. <n cazul unui atac puternic de fTinare, tratamentele de combatere se fac cu produse pe baz de prochoraz (=portaN *-, l l$ha), propiconazol (Bilt #-2 'C, >,5*

l$ha), trimorfamid (;ademorf #2 'C, # l$ha), triadimafon (BaYleton #- ^+, >,Ng$ha) (uftimile dou preparate speciale pentru fTinare). +ragul economic de dunare este considerat la4 #-/ pete pe ultimele trei frunze, dup nfr it0 #-/ pete pe frunza stindard, nainte de nflorit. ;uzarioza ('usarium graminearum, cu forma perfect Giberella %eae) se transmite prin sol i prin smn i produce fuzarioza rdcinilor, a coletului, frunzelor i spicului. Heosebit de eficiente sunt msurile pre"enti"e, cum ar fi culti"area de soiuri tolerante la boal, folosirea unei semin e sntoase, tratat nainte de semnat, fertilizarea echilibrat, culti"area de soiuri tolerante, respectarea rota iei. Bratamentele la smn sunt obligatorii, dar par ial eficiente, iar tratamentele n "egeta ie sunt eficiente, dar costisitoare. <nnegrirea bazei tulpinii i ptarea n ochi i ngenuncherea tulpinii (*p(iobolus graminis, Cercosporella (erpotric(oides) sunt boli care se transmit prin sol, astfel nct se recomand, n primul rnd, distrugerea samulastrei, respectarea rota iei, precum i ngrarea echilibrat0 n situa ii e!treme, se recomand tratamente cu preparate con innd benomil. =eptoriozele (2eptoria tritici i 2. nodorum) este o boal care se transmite prin smn sau prin sol, pe resturile de plante. :surile pre"enti"e (distrugerea samulastrei, a resturilor de plante, respectarea rota iei, aplicarea unor doze moderate de azot) sunt importante pentru limitarea atacului. He asemenea, se recomand tratamente la smn (Jita"a! 7-, #,- Ng$t smn sau Chinodin, #,Ng$t smn ), precum i tratamente n "egeta ie, n faza de nspicat, i apoi la un inter"al de &* zile, folosind preparatele recomandate pentru combaterea fTinrii. +ragul economic de dTunare este apreciat la &2/ intensitatea atacului la nflorit. Pr!9!nir!a c#!rii p"ant!"or. 'ste o lucrare de ngri8ire efectuat pe suprafe e mari n culturile de gru din climatele umede, precum i unde se aplic doze mari de ngrminte cu azot. (plicarea unei tehnologii corecte de culti"are este esen ial pentru e"itarea cderii. He asemenea, se recomand tratamente pre"enti"e, folosind anumite substan e cu efect retardant (nanizant). Cel mai frec"ent sunt folosite produsele pe baz de clorur de clorcholin (=tabilan)(ustria0 CYcocel)6ermania0 CCC);ran a, Belgia0 Chlorme?uat)(nglia). =e efectueaz stropiri foliare, n perioada de alungire a paiului (cnd plantele au #2 ) #- cm nl ime), pe "reme linitit, fr "nt, cu soare nu prea puternic, de dorit seara sau diminea a. =e aplic &,5 ) #,% l$ha preparat n .22 ) &.222 l apa, n cazul tratamentelor terestre i %22 ) *22 l n cazul tratamentelor a"io. +rin aceste tratamente se ob in4 reducerea nl imii plantelor cu #- ) %2 cm, scurtarea i ngroarea internodurilor bzie, dez"oltarea esutului sclerenchimatic i deci mrirea rezisten ei la cdere, redistribuirea asimilatelor ntre organele plantei i ca urmare, creterea suprafe ei foliare, a numrului de boabe n spic, a ::B i a produc iilor. =e ob in culturi cu rezisten sporit la cdere i care pot fi recoltate mecanizat, fr dificultate. <n prezent, pentru pre"enirea cderii e!ist i preparate pe baz de ethephon
5-

(Camposan, Berpal) sau ethephon Z chlorme?uat (+hYnazol) care pot fi aplicate cu bune rezultate i n faze de "egeta ie mai a"ansate. <n Romnia, aplicarea tratamentelor pentru pre"enirea cderii nu s)au e!tins dei cercetrile au ilustrat unele efecte poziti"e asupra produc iei la gru (6I. J. R>:(,, &353 ) &372)0 n ma8oritatea zonelor de cultur a grului cderea se petrece destul de rar, numai n anii cu prim"ara i nceputul "erii gloioase i cu "nturi puternice, care fa"orizeaz cderea. Iri)ar!a este o lucrare din tehnologia de culti"are a grului care prezint interes pentru ma8oritatea zonelor de cultur a grului din Romnia. ,ecesarul de apa al grului este de %.-22 ) *.-22 m $ha pe ntreaga perioad de "egeta ie i este acoperit, de obicei n propor ie de 72 ) 7-/, din rezer"a de ap a solului la semnat i din precipita iile czute n timpul perioadei de "egeta ie. Jd rile de toamn aplicate n cultura grului sunt cele mai eficiente, n situa iile n care solul este prea uscat i nu permite efectuarea arturii sau dac s)a arat, dar nu se poate pregti patul germinati", se recomand administrarea unei udri de umezire, cu norme de *22 ) 522 m %$ha. n situa iile n care pregtirea patului germinati" s)a fcut corespunztor, dar s)a semnat n sol uscat i grul nu rsare din lipsa apei, se recomand o udare de rsrire cu norme de %22)-22 m %$ha. Jd rile de prim "ar se aplic n func ie de situa ia concret din prim"ar (apa acumulat n sol n sezonul rece, regimul precipita iilor n prim"ar), cu norme de -22)522 m%$ha. =e aplic &)% udri n fazele de alungirea paiului (n luna aprilie, mai rar, numai n prim"erile secetoase i dup ierni srace n precipita ii), nspicat)nflorit (luna mai) i la formarea bobului (luna iunie). :etoda de udare folosit la gru n ara noastr este aspersiunea. 3.).).1. ,ecoltarea :omentul optim de recoltare a grului este la maturitatea deplin, atunci cnd boabele a8ung Fa &* ) &-/ umiditate0 n acest stadiu mainile de recoltat lucreaz fr pierderi i boabele se pot pstra n bune condi ii, fr a fi necesare opera iuni speciale de uscare. He regul se ncepe recoltatul mai de"reme, cnd boabele au &./ umiditate, din cauza suprafe elor mari cu gru care trebuie recoltate, pentru a prentmpina ntrzierea i a limita pierderile de boabe prin scuturare (datorit supracoacerii sau a "remii nefa"orabile)0 n acest caz, este absolut necesar uscarea boabelor, pentru a le aduce la umiditatea de pstrare i a e"ita deprecierea calit ii lor. Ducrarea de recoltare trebuie ncheiat cnd boabele au a8uns la circa &# )&%/ umiditate0 mai trziu grul trece n faza de supracoacere i se amplific pierderile prin scuturare. +erioada optim de recoltare a unui lan de gru este de apro!imati" -). zile. Danurile de gru sunt recoltate, dintr)o singur trecere, cu a8utorul combinelor uni"ersale autopropulsate. Brebuie respectate recomandrile de a reface regla8ele combinei de # ) % ori pe zi (n func ie de e"olu ia "remii), cu
55

scopul de a realiza treieratul fr a sparge boabele. Recoltarea direct cu combina se efectueaz n condi ii bune n lanurile dez"oltate uniform, nemburuienate i neczute. <n situa iile cnd nu sunt ntrunite aceste condi ii, se apeleaz la recoltarea di"i%at (n dou faze), care se realizeaz prin secerarea (tierea) plantelor cu "indro"erul Fa nl ime de &- ) #2 cm, lsarea lor n brazd cte"a zile pentru uscare, urmat de treieratul cu combina, pre"zut cu ridictor de brazd. <n tehnologia de recoltare folosit la noi, dup recoltare paiele rmn pe teren n brazd continu. =trngerea paielor i eliberarea terenului sunt lucrri importante n cultura grului. Brebuie luat n calcul un raport general acceptat de &4& ntre boabe i paie, care ns depinde de condi iile anului, soi, nl imea de tiere la recoltare .a. Ducrarea este foarte dificil i destul de costisitoare0 n tehnologia mai frec"ent folosit (presarea paielor cu presa pentru fura8e, ncrcarea manual i transport), aceste opera iuni pot reprezenta *./ din consumul de munc din ntreaga tehnologie de culti"are a grului, fa de circa .,%/ ct reprezint recoltatul i transportul boabelor (dup H. B>:(, citat de 6I.BLDB'(,G, &3.3). +entru adunarea paielor se folosesc diferite utila8e (presa de balotat pentru fura8e, maina pentru balotat cilindric, maini pentru adunat i cpi at). Glterior paiele sunt transportate pentru a fi folosite ca materie prim pentru diferite industrii, ca aternut sau fura8 pentru animale, ca material pentru prepararea composturilor. <n multe ri culti"atoare de gru, la combina sunt montate dispoziti"e speciale pentru tocarea paielor i mprtierea acestora pe l imea de lucru a combinei, concomitent cu recoltatul. Glterior, se realizeaz, fr dificultate, ncorporarea n sol, prin artur, a paielor bine mrun ite, de dorit mpreun cu doze moderate de ngrminte cu azot pentru a facilita descompunerea paielor n sol. (rderea miritii (deci a materiei organice rmase dup recoltarea grului) nu este 8ustificat0 aceast solu ie este acceptat numai n cazuri e!treme, cum ar fi un atac puternic de "ierme rou. Pro#(cii. +roduc ia medie mondial la gru a fost n ultimii ani n8ur de #.522 Ng boabe$ha (&337 ) &333). +rin compara ie, produc ia medie n 'uropa a fost -.&&- Ng$ha, din care 5.2%2 Ng$ha n rile Gniunii 'uropene i %.*.2 Ng$ha n rile 'uropei de 'st. ,umeroase ri europene realizeaz peste 7.222 Ng boabe$ha (Belgia, Hanemarca, ;ran a, 6ermania, Frlanda, >landa, :area Britanic). +rin compara ie, principalele ri culti"atoare (i e!portatoare) de gru pe plan mondial (=G(, Canada, (rgentina) nu depesc produc ii medii de #.#*2 ) #.322 Ng$ha. <n cultura grului n Romnia, n ultimele decenii, produc iile medii au oscilat, de regul, ntre &.752 Ng$ha i %.%22 Ng$ha, fiind supuse influen ei "aria iilor climatice destul de mari de la un an la altul. Re in aten ia, ndeosebi, produc iile medii realizate n anii &377 (#..#2 Ng$ha), &332 (%.%2& Ng$ha) i &33(%.2.# Ng$ha). He asemenea, sunt unit i agricole care recolteaz, n)anii
57

fa"orabili, -.222 ) 5.222 Ng boabe$ha, n medie pe mii de hectare. 3.3. %ECARA 3.3.1. Importan. .io"o)i!. Eco"o)i! 3.3.1.1. *mportan =ecara a fost luat n cultur ulterior grului, orzului i a altor culturi de cmp. =e pare c ea a aprut ca buruian n gru, fiind apoi luat n cultur n zonele cu condi ii pedoclimatice mai "itrege. n prezent, secara se culti" n primul rnd pentru hrana omului, fiind a doua cereal KpanificabilK, dup gru. =ecara este o plant alimentar "aloroas, care reuete n cultur n condi ii "itrege grului, "alorificnd solurile acide sau cele nisipoase i reuind n zonele cu clim rece i umed sau n zone secetoase. Hin boabele de secar se ob ine faina folosit la prepararea pinii, pentru o bun parte din popula ia globului. +inea de secar este mai neagr dect cea de gru, ns este @hrnitoare i priitoare snt iiA (F. F>,'=CG H' D( BR(H). +inea de secar are gust acrior, pori foarte fini, iar coa8a este mai nchis la culoare dect la cea de gru. =e utilizeaz i sistemul de fabricare a pinii din amestec de fain de gru i secar. Hin faina de secar i miere de albine se prepar turta dulce, apreciat pentru gustul i ac iunea ei la!ati". Boabele (uruite) se folosesc ca nutre concentrat, n acelai scop, o mare utilizare o au taratele pentru "acile lactante i n hrana porcilor etc., datorit con inutului proteic ridicat (&* ) &-/). =ecara este important ca plant de nutre sau ca borceag de toamn (n amestec cu mzrichea de toamn), dnd un fura8 care se recolteaz timpuriu, utilizat sub form de mas "erde, pune sau fn. Boabele ser"esc ca materie prim n industria amidonului, glucozei, alcoolului etc. <n culturi de secar, prin infec ie artificial, se ob in sclero i de cornul secarei (Cla"iceps purpurea), care au utilizri n industria farmaceutic pentru ob inerea unor alcaloizi (ergotina, ergotamina, ergoto!ina, ergobazina etc.), folosi i Fa prepararea unor medicamente mpotri"a hemoragiilor, a unor afec iuni circulatorii, a migrenelor, tensiunii arteriale etc. Boabele de secar pro"enite din aceste culturi se folosesc n industria alcoolului. +aiele de secar se folosesc ca fura8 grosier i aternut, la mpletituri (obiecte de artizanat), n industria celulozei i hrtiei etc. 3.3.1.). +ompozi ie chimic Boabele de secar con in, n medie, .#,2/ hidra i de carbon, &%,-/
5.

proteine, &,3/ grsimi, &,./ substan e minerale i "itamine (B&, B#, ++). +r ile componente ale bobului de secar (/ din masa bobului) sunt4 &.,5/ tegumentul plus stratul aleuronic, 77,7/ endospermul i %,7/ embrionul. <n condi ii asemntoare de "egeta ie, secara are un con inut mai mic de proteine dect grul i cu o digestibilitate mai sczut. (luatul de secar, dei con ine glutenin i gliadin, nu formeaz un gluten n cantitate i de calitatea celui de gru. 'a este, totui, a doua cereal panificabil (dup gru) pe glob, superioar orzului i o"zului. +aiele i plea"a de secar au con inut ridicat de celuloz (**/, respecti" *#/), dar o slab "aloare fura8er. Cenua din boabe este format n cea mai mare parte (.2/) din fosfor i potasiu, iar cea din paie con ine, n principal (7-/), siliciu i potasiu. 3.3.1.3. ,spndire =uprafa a culti"at cu secar pe glob a fost, n #22&, de 3,57# milioane ha, iar produc ia medie de #%,* ?$ha (Production yearbook, "ol. --, #22&). =ecara ocup suprafe e mari n special n rile din nordul 'uropei, unde grul d rezultate mai slabe. <n ultimii ani n ara noastr secara s)a culti"at pe %2 ) *- mii ha, cu o produc ie medie de circa #2 ?$ha, fiind rspndit n zonele umede i rcoroase, pe soluri acide (circa #2 mii ha), n zonele nisipoase (circa &- mii ha) i pe suprafe e mai mici n alte zone (circa - mii ha). =e impune reconsiderarea i e!tinderea acestei culturi pe anumite terenuri neprielnice grului i cedate acestuia n ultimii ani, cum sunt solurile acide, podzolice i podzolite, solurile srace de pe dealuri i din zonele nisipoase. Fn aceste condi ii, secara depete n produc ie grul. 3.3.1.-. .istematic. /rigine. .oiuri %i/t!matic. 6enul 2ecale, din care face parte secara, a fost clasificat de numeroi cercettori i au aprut sisteme diferite n pri"in a sistematizrii i componen ei speciilor. =ecara culti"at apar ine speciei 2ecale cereale D, "ar. "ulgare, care are spic alb, cu rahis fle!ibil, iar paleele acoper numai dou)treimi din lungimea bobului. Ori)in!. =ecara are zona de origine mai unitar dect grul sau orzul, +atria de origina a secarei este (sia de =ud ) Jest, (sia :ic i Caucazul, unde cresc di"erse forme n flora spontan sau ca buruieni n gru i orz. > dat cu migra ia popoarelor s)a e!tins n estul i nordul 'uropei (mpreun cu smn a de gru), n condi ii "itrege de sol clim secara s)a adaptat mai bine dect grul i orzul. =ecara culti"at (2. cereale) pro"ine din 2. segetale care, la rndul ei, i are originea n. speciile anuale (2. "a"ilo"i i 2. sil"estre), iar acestea descind din
53

speciile perene, cuprinse n sec ia 9upri8ano"i. %oi(ri #! /!car culti"ate, n prezent, la noi n ar sunt prezentate n tabelul %.&7 (". Dista oficial a soiurilor i hibrizilor de plante de cultur din Romnia).
Tabelul 3.13 %oi(ri"! #! /!car c("ti9at! 0n Rom,nia An(" Nr. Tip(" #! ara An(" %oi(" G!nintor(" /oi("(i #! 0nr!)i/trrii r!0n/cri!rii crt. /oi 6ra#i!rii7 =aten Gnion Romnia =.R.D. &. (mando de toamn ori)in! H &33#. (part de toamn H &335 =aten Gnion Romnia =.R.D. %. 'rgo_ de toamn R &3.. &33. =.C.(. =ucea"a *. 6loria de toamn R &3.% &333 =.C.(. =ucea"a -. Fmpuls de R &33=.C.(. =ucea"a 5. :arlo de toamn H &335 =aten Gnion Romnia =.R.D. 7. >rizont de toamn R &3.. &33. =.C.(. =ucea"a . \uadriga de toamn H &33. =aten Gnion Romnia =.R.D. 3. Rapid de toamn H &335 =aten Gnion Romnia =.R.D. &2. Raluca de toamn H &333 =.C.(. =ucea"a &&. =uce"eana de toamn R &335 =.C.(. =ucea"a _ ,umai pentru producerea sclero ilor de Cla"iceps purpurea

3.3.1.0. 2articularit i biologice =ecara germineaz la temperatura minim de l ) #CC, cea optim de circa #-CC, iar ma!ima Fa %2CC. +entru germina ie are ne"oie de circa -2/ ap raportat Fa masa bobului. Ritmul absorb iei apei, respecti" cel al germina iei, este dependent de temperatur. . Rdcinile embrionare sunt n numr de * (dar a8ung uneori pn la 5) (fig, %.%3). Rdcinile coronare apar de la nodurile tulpinii (fig. %.*2, dup F. 6(X+(R i D. R'FCIBGCI). =ecara formeaz un sistem radicular bine dez"oltat i cu o mare capacitate de solubilizare. Circa 52/ din rdcini sunt dispuse pn la #- cm n sol, dar ele a8ung i la &-2 cm, iar pe soluri nisipoase Fa peste #22 cm. Jolumul mare ale sistemului radicular i puterea mare de sol"ire i absorb ie (depind grul, orzul etc.), e!plic cerin ele reduse ale secarei fa de sol.

72

*i). 3.3>. Apariia =i cr!=t!r!a m()(ra=("(i p,n "a i9ir!a prim!i &r(nz! a#!9rat!1 / + /m,n- m + m()(ra=- r" + r5 + r#cini !m rionar!

*i). 3.3?. + 2nr#cinar!a "a /!car a + r#cini !m rionar! 6primar!7 coronar! 6a#9!nti9!7

+ r#cini

*i). 3.31. %pic #! /!car

7&

*i). 3.3'. + %tr(ct(ra /pic("!("(i 6A7 =i a &"orii 6.7 "a /!car1 a + ari/t!4 p! + pa"!!a !Ct!rn- pi + pa"!!a int!rn- ) + )"(m!"! /pic("!("(i- / + /ti)mat- &+ &i"am!nt(" /tamin!i- ant + ant!r!- " + "o#ic("i- o + o9ar

Da rsrire prima frunz este prote8at de coleoptil, care are % , 5 cm lungime, iar culoarea roiatic)"iolacee. <nfr irea ncepe la circa .)&2 zile de la rsrire. ;actorii care influen eaz nfr irea secarei sunt cei prezenta i la caracterele generale ale cerealelor (i la gru). ,odul de nfr ire se formeaz mai aproape de suprafa a solului. =ecara nfr ete mai mult toamna, ceea ce face ca fra ii s aib o cretere uniform prim"ara. Bulpina are - ) 5 internoduri, iar nl imea, la formele culti"ate, este cuprins ntre &#2 ) &.2 cm. =oiurile culti"ate n ara noastr au tulpina de &*2 ) &52 cm nl ime. +aiul de secar are o cretere mai rapid dect a celui de gru sau o"z, astfel c secara "alorific mai bine rezer"a de ap din zpad i nbu mai uor buruienile dect acestea. ;runzele au n faza tnr culoarea roiatic)"iolacee, apoi antocianul dispare i de"in "erde)albstrui. Grechiuele i ligula sunt de mrime mi8locie i glabre. Dimbul frunzei este mai mare dect la gru (&- ) #2 cm lungime i 2,. )&,2 cm l ime). Da nspicare l ) % frunze sunt "erzi, iar cele inferioare se usuc. Fnflorescen a secarei este un spic (fig. %.*&) cu &2 ) %- spicule e (cte unul pe un clci al rahisului)0 de regul, fiecare spicule are # ) % flori din care # flori fertile, dar sunt i biotipuri cu % sau * flori n spicule (fig. %.*#). 6lumele sunt nguste, aciforme, carenate i terminate cu o prelungire aristiform. +aleea e!tern (inferioar) este carenat i terminat cu o arist (de &)% cm). =picul apare la circa *2 ) -2 zile de la pornirea n "egeta ie, prim"ara. =ecara nspic cu &2 ) &- zile naintea grului. nflorirea secarei are loc la - ) 7 zile de la nspicare, cnd temperatura aerului este de &# ) &*CC, astfel c se petrece, de obicei, n orele de diminea .
7#

;lorile se deschid ealonat, ncepnd din mi8locul spicului. Hurata nfloririi unei flori este de &# ) #- minute, iar la temperaturi sczute (. ) &2CC) a8unge la %- ) *2 minute, nflorirea dureaz %)* zile pentru un spic i . ) &* zile pentru o plant (cu % ) * fra i). Da nflorire anterele ies repede din floare datorit alungirii filamentului staminelor, ceea ce fa"orizeaz polenizarea ncruciat.

*i). 3.33. + Go#(" #! acop!rir! a o ("(i #! /!car c( p"!9!1 a - bobul incomplet acoperit; b - bobul complet acoperit

*i). 3.33. *orma o ("(i "a /!car1 a - forma bobului; l i 3- oval; ) i - - alungit; b - caracterul suprafe e vrfului bobului; l %;periu < bazal pronun at; ) - fr ;periu <; 3 - cu periori mici i rari

+olenizarea este alogam, anemofil0 la formele culti"ate floarea este autosteril. +olenul este dus de "nt pn la %22 ) -22 m, deci pentru pstrarea purit ii unui soi trebuie asigurat spa iu corespunztor de izolare (peste l .222 m). ;ructul la secar este gola cu grad diferit de acoperire n ple"e (fig. %.*%), de culoare "erzuie pn la glbui (n cazul din urm faina este mai alb), de forme diferite i cu ::B %2 ) *2 g, la unde soiuri a8ungnd la -2 g (fig. %.**, dup F. 6(=+(R i D. R'FCIBGCI, &37.).

7%

3.3. 1 1. +erin e fa de clim i sol C"ima. +erioada de "egeta ie a secarei culti"ate la noi n ar este de #.2 )#32 zile. Dimitele sunt ns mult mai largi, n func ie de soi, de latitudine, altitudine i de condi iile de cultur. =CIR'+;'R (citat de J. J'DFC(,, &37#) arat c pentru fiecare grad de latitudine corespunde o diferen de % zile n perioada de "egeta ie, iar pentru fiecare &22 m altitudine perioada de "egeta ie crete cu * ) - zile. Hac temperaturile medii ale lunilor mai i iunie sunt mai reduse cu #CC fa de normal, perioada de "egeta ie se prelungete cu 7 ) &2 zile. =uma de grade pe perioada de "egeta ie este cuprins n limitele &..22 )#.&22CC, n func ie de soi i clim. <nfr irea se realizeaz la temperaturi cuprinse ntre 5 ) &#CC. +entru formarea paiului secara necesit circa &*CC, la nflorire &* ) &5CC, iar pentru formarea i umplerea bobului, &. ) #2CC. =ecara este o plant rezistent la iernare, depind n aceast pri"in grul i orzul de toamna. ;a de umiditate, cerin ele secarei sunt moderate. Coeficientul de transpira ie este de #-2 ) *22. =ecara reuete i n zonele mai reci i umede. 'ste, deci, o plant care "alorific condi iile e!treme de climat secetos sau umed mai bine dect alte cereale. Gmiditatea prea mare n cursul toamnei i este duntoare, deoarece mpiedic deshidratarea celulelor, deci pregtirea pentru iernare (clire). ("nd o cretere rapid a tulpinii prim"ara, secara "alorific mai bine dect alte plante rezer"a de ap din timpul iernii, reuind i n zone mai secetoase. %o"(". =ecara "alorific bine terenurile srace, fiind pu in preten ioas fa de sol, datorit sistemului radicular profund i a capacit ii mari de absorb ie. 'a reuete pe solurile unde grul nu d rezultate, cum sunt solurile acide (podzoluri) i solurile nisipoase, uor pietroase i cele moderat alcaline. Hesigur, rezultate mai bune se ob in pe soluri fertile, ns acolo este locul grului. 3.3.1. 3. 6onele ecologice =ecara se culti" n 'uropa pn la paralela 5- (;inlanda), iar ca altitudine pn spre #.222 m ((lpi). Da noi n ar, poten ial, secara se poate culti"a pe un areal ntins, ns ea este culti"at n principal n dou zone4 ) pe solurile nisipoase din sudul >lteniei, "estul Bransil"aniei i nord) estul Brganului0 ) n zonele submontane din :oldo"a, Bransil"ania, :untenia i >ltenia. =uprafe e mai mici se culti" i n alte zone ale trii.

7*

3.3.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a /!car!i 3.3.).3. ,ota ia =ecara este o plant pu in preten ioas fa . de sol i planta premergtoare. 'a are un sistem radicular bine dez"oltat i cu putere mare de absorb ie. +e baza numeroaselor cercetri s)au stabilit premergtoarele cele mai bune pentru secar, n diferite zone de cultur, astfel4 pe soluri nisipoase leguminoasele, porumbul timpuriu i pepeni "erzi0 pe solurile cernoziomoide (din nordul rii) borceagul, inul pentru fibre i cerealele0 pentru solurile acide srace (podzoluri i brune podzolite) cartofii timpurii, iar pentru solurile din zona de step borceagul de toamn, rpit, floarea)soarelui i porumbul timpuriu. =ecara, la rndul ei, este o bun premergtoare pentru toate plantele din zona ei de cultur, deoarece elibereaz terenul de"reme, las solul curat de buruieni i permite e!ecutarea lucrrilor solului la timp i de bun calitate. 3.3.).). 8ertilizarea Consumul de elemente nutriti"e pentru &22 Ng boabe i paiele aferente este de # ) % Ng ,, l ) &,- Ng +#>- i # ) % Ng 9#>, fiind apropiat de cel al grului. Hei capacitatea de absorb ie a elementelor nutriti"e este mare, prin faptul c secara se culti" pe soluri srace (nisipuri, podzoluri), reac ioneaz bine la ngrminte. +e baza cercetrilor din ultimii ani, se recomand aplicarea ngrmintelor n dozele prezentate n tabelul %.&.. =uperfosfatul i sarea potasic se aplic toamna la artur, iar azotul, fie n ntregime prim"ara pe solul nghe at, fie &$% ) &$# toamna la artur, iar diferen a prim"ara la pornirea n "egeta ie.
Tabelul 3.14 *!rti"itat!a /oi("(i Ridicat :i8locie =czut Joz!"! #! 0n)r=mint! chimic! "a /!car Joz!"! #! /( /tan acti9 6D)Eha7 N *2)-2 -2)52 52).2 P'O5 *2)52 -2)72 72)32 H'O ) *2)-2 52).2

3.3.).3. :ucrrile solului +regtirea terenului pentru secara de toamn se face ca i pentru grul de toamn. Brebuie, ns, ca patul germinati" s fie mai bine tasat i mrun it, deoarece secara formeaz nodul de nfr ire mai la suprafa i, deci, pericolul

7-

dezgolirii lui prin tasarea solului @nfoiatA (datorit ploilor i zpezii) este mai mare dect la gru. 3.3.).-. .mn a i semnatul =mn a trebuie s aib puritatea de minimum 3./ (lipsit de cornul secarei), iar germina ia s fie de peste .-/. Bratamentele la smn se fac ca i la gru. /poca de sem nat a secarei de toamn este cu circa &2 zile naintea grului de toamn, pentru nrdcinare i nfr ire (are ne"oie de *- ) -2 zile de "egeta ie), i pentru faptul c pericolul atacului de musc (suedez) este minim, n zonele subcarpatice secara se seamn ntre &-)#- septembrie, iar n zonele sudice ntre #- septembrie ) - octombrie. =emnatul prea timpuriu duce la formarea unei mase "egetati"e prea bogate, plantele fiind mai e!puse asfi!ierii sau epuizrii sub stratul gros de zpad. Gensitatea recomandat pentru secar este de -22 ) 522 boabe germinabile la m#. Gistana ntre r#nduri este de &#,- cm, ca i la gru. &d#ncimea de sem natB #)% cm pe solurile grele, %)* cm pe solurile mi8locii i - ) 5 cm pe solurile uoare. Heoarece secara formeaz nodul de nfr ire mai la suprafa , nu este 8ustificat semnatul Fa adncime mai mare. Gn semnat mai adnc de # ) % cm, pe soluri mai grele i umede, duce la ntrzierea rsririi, reducerea densit ii i apari ia atacului de fuzarioz. Cantitatea de s m#na la hectar este n func ie de densitatea stabilit, de ::B i "aloarea cultural, fiind cuprins ntre &*2 ) #22 Ng$ha. Da secara poliploid (cu ::B de circa -2 g) cantitatea de smn este mai mare. Cantitatea de smn se mrete cu &2 ) &-/, cnd secara se seamn mai trziu sau ntr)un pat germinati" mai pu in corespunztor. 3.3.).0. :ucrrile de (ngri$ire =unt ca i cele pentru grul de toamn, fiind e!ecutate dup aceeai tehnic i cu aceleai mi8loace. Hei secara este o plant cu o bun rezisten la iernare, se impune un control permanent al semnturilor pe timpul iernii, deoarece culti"ndu)se n zone submontane i stnd mai mult timp sub zpad, plantele sunt e!puse mai mult mucegaiului de zpad i autoconsumului, mai ales dac plantele au intrat n iarn cu o mas "egetati" prea bogat. He asemenea, la secar, nodul de nfr ire fiind mai la suprafa , plantele sunt mai e!puse dezrdcinrii, n primul caz se impune fertilizarea suplimentar cu azot la ieirea din iarn, iar n al doilea caz t"lugirea semnturii, la desprim"rare. 'rbicidele, dozele i tehnica aplicrii lor sunt ca i la gru. ("nd un ritm de cretere rapid, secara lupt bine cu buruienile (nbue chiar i plmida). ob inndu)se, n general, culturi curate.
75

Frigarea secarei, unde este cazul, se face n condi iile prezentate la grul de toamn. 3.3.).1. ,ecoltarea =e e!ecut cu combina, cnd umiditatea boabelor este de &*/. Hac umiditatea depete &-/, smn a se "a usca la soare sau n usctoare, pentru a putea fi pstrat n condi ii bune. Behnica de recoltare este cea prezentat la gru, cu unele particularit i. Heoarece secara nfr ete, practic, toamna, ritmul de cretere, prim"ara, fiind rapid la toi fra ii, ea a8unge mai uniform (i cu - ) 7 zile mai repede) dect grul la maturitate. Boabele fiind mai pu in prinse n palee, pericolul de scuturare este mai mare dect la gru. =ecara se recolteaz cu combina la sfritul coacerii n prg. =ecara a"nd talia mai mare dect grul, pentru a nu nfunda combina, miritea se taie mai sus (lund circa .2 ) &22 cm din lungimea plantelor), iar n unele situa ii l imea brazdei trebuie s fie mai mic. +roduc ia de boabe este mai mic dect la gru, att pe plan mondial, ct i la noi n ar0 aceasta i din cauza culti"rii secarei n condi ii pedoclimatice mai "itrege dect grul de toamn. +oten ialul de produc ie al actualelor soiuri de secara este de peste 52 ?$ha (*22 spice$m cu &,- ) # g fiecare). Da noi n ar, n arealul ei de cultur (podzoluri, nisipuri), secara d produc ii de %2 ) -2 ?$ha boabe, ns media pe ar este mai mic (circa #2 ?$ha). +roduc ia de paie la secar este de circa doua ori mai mare. 3.3. TRITICALE 3.3.1. Importan. .io"o)i!. 'cologie 3.-.1.1. *mportan Briticale este o cereal nou, creat de om prin hibridare ntre genurile 0riticum i 2ecole (fiind, din punct de "edere genetic, un am!idiploid ntre gru i secar). +rin realizarea acestor hibrizi s)a urmrit ob inerea unei noi plante de cultur cu nsuiri utile n produc ia agricol, motenite de la gru i secar. +e lng pstrarea nsuirilor "aloroase ale grului, s)a urmrit transmiterea unor caractere fa"orabile ale secarei, intre care4 precocitatea0 numrul mare de spicule e n spic0 pstrarea germina iei o perioad mai lung0 "alorificarea condi iilor mai "itrege da cultur, cum ar fi solurile srace i clima mai aspr (ger, strat gros de zpad, seceta i ari a, umiditatea e!cesi" etc.). Boabele de triticale se utilizeaz n hrana animalelor (psrilor, porcilor etc.), a omului (soiurile cu nsuiri de panifica ie mai bune), n producerea de mal
77

pentru fabricarea berii, n industria spirtului sau amidonului etc. =ub form de mas "erde sau nsilozat, triticale se poate folosi ca fura8 n hrana animalelor, formele de toamn fiind foarte producti"e (peste *2 t mas "erde la ha). +erspecti"e mai largi pentru aceast nou cereal (triticale) s)au deschis dup nlturarea unor @defecteA ca4 sensibilitatea la cdere, sterilitatea par ial a spicelor, umplerea defectuoas a bobului, precum i prin mbunt irea unor nsuiri pri"ind compozi ia chimic a bobului, pentru a putea fi utilizate diferen iat4 n panifica ie, n fura8are, n industria alcoolului i a amidonului etc. <n diferite ri sunt de mat mult timp n cultur forme de triticale4 n =uedia se culti" pe soluri uoare mai pu in fa"orabile grului, n Canada se culti" n principal ce plante fura8ere, n Rusia este rspndit n zone mai nordice etc. Briticale este n curs de introducere n cultur sau e!tindere i n alte ri. 3.-.1.). +ompozi ie chimic +rincipalele componente chimice ale boabelor de triticale se situeaz ntre "alorile grului i secarei, dup cum atest i rezultatele pentru condi iile din ara noastr ob inute la =.C.(. =ucea"a (tab. %.&3, dup D. 6(X+(R i colab., &3.50 C. J(=FDFCR, &33&). ;a de aceste "alori medii se nregistreaz fluctua ii destul de mari, determinate de soiul culti"at i de condi iile de clim i sol. =oiurile i liniile de triticale culti"ate n prezent dau un randament de fain mai redus (i dau o cantitate mai mare de tarate) dect grul (con inutul de tr e este de circa #./ la gru i de %* ) *#/ la triticale). ;ina de triticale are nsuirile de panifica ie inferioare fainii de gru, fa de care are calit i mai reduse a glutenului,
Tabelul 3.15 Compoziia chimic a oa !"or #! tritica"!4 )r,( =i /!car Compon!nt(" +rotide brute (midon 6rsimi brute Cenu $ #in /.(. a oa !"or1 )r,( &*,5 5#,. &,. #,# tritica"! &*,# 5#,2 &,5 #,2 Compon!nt(" /!car 6aminoaci#("7 &&,3 Dizina -3,& &,7 &,3 Briptofan Cistina Iistidina Birozina (lanina $ #in tota" prot!in!1 )r,( %,2% 2,.5 #,&&,*% &,*# #,.7 tritica"! /!car %,** *,-2 &,2% %,%. &,*3 &,%& *,2. 2,77 #,.7 &,-% &,.. %,-*

3.-.1.3. ,spndire Hup datele Centrului interna ional de ameliorare a plantelor CF::SB din :e!ic i alte estimri, suprafa a culti"at cu triticale, n prezent n lume, depete

7.

un milion de hectare, cu tendin a de e!tindere n zonele cu soluri i clim neprielnice grului i secarei. <n Romnia, triticale se culti" pe &-)#2 mii de ha, apreciindu)se c suprafa a se poate e!tinde pn la circa &-2 mii ha, n condi ii mai pu in fa"orabile grului i orzului. 3.-.1.-. .istematic. .oiuri %i/t!matic. Briticale (0riticosecale ^ilttmacN) apar ine fam. Poaceae (Gramineae), tribul ;ordeae. Hup pro"enien a genetic, formele de triticale pot fi4 ) octoploide (#n 1 -5), ob inute prin ncruciarea speciei 0riticum aesti"um (#n 1 *#, apar innd genomurilor (, B, H) cu 2ecale cereale (#n 1 &*, apar innd genomului R)0 ) he!aploide (#n 1 *#), care pro"in din ncruciarea speciilor de gru tetraploide (#n 1 #., apar innd genomurilor (, B) cu secara (#n 1 &*, apar innd genomului R)0 ) tetraploide (#n 1 #.) create prin ncruciarea formelor he!aploide de triticale cu secara diploid, urmat de autopolenizarea plantelor n ; & (hibridarea speciilor de gru diploide cu secara a dat urmai sterili, nefiind folosit pentru crearea formelor tetraploide de triticale). Hintre cele trei forme de triticale prezentate, cele tetraploide au un poten ial producti" mai sczut dect cele octoploide i he!aploide. ;ormele octoploide au, la rndul lor, unele nsuiri negati"e, ntre care fecunditatea mai slab i aspectul e!terior n e satisfctor al bobului. ;ormele he!aploide de triticale au cea mai mare perspecti", fiind mai stabile i mai producti"e, prezentnd o "igoare "egetati" e"ident a plantelor, fertilitate mai ridicat, rezisten mai bun a plantelor la iernare, cdere i boli etc., ns au o calitate panificabil mai slab a boabelor dect formele de triticale octoploide (care au i genomul H de la grul comun). %oi(ri"! create i omologate n ara noastr sunt prezentate n tabelul %.#2 (Dista oficial a soiurilor i hibrizilor de plante de cultur din Romnia).
Tabelul 3.)7 %oi(ri"! #! tritica"! c("ti9at! 0n Rom,nia J!n(mir!a ara #! An(" An(" G!nintor(" Tip(" /oi("(i /oi("(i ori)in! 0nr!)i/trrii r!0n/cri!rii /oi("(i Colina de toamn Romnia &33% FCC+B ;undulea +lai +rospect =il"er Bitan de toamn de toamn de toamn de toamn Romnia Romnia Romnia Romnia &33# &33% &33# &33. FCC+B ;undulea =C( =ucea"a =C( =ucea"a FCC+B ;undulea

73

Bril Oebea Glpia Jldeasa

de toamn de prim"ar de toamn de toamn

Romnia Romnia Romnia Romnia

#22& &33& &33% &3.5 &335 #22&

FCC+B ;undulea =C( Burda =C( Burda =C( Burda

3.-.1.0. 2articularit i biologice <nsuirile plantelor de triticale sunt asemntoare cu cele ale grului i secarei0 germina ia i rsrirea plantelor de triticale se petrece n timp mai scurt dect la gru. Rdcina este bine dez"oltat putnd "alorifica solurile cu condi ii mai pu in fa"orabile (fig. %.*- i %.*5, dup F. 6(X+(R i 6. BGB,(RG, &3.-).

*i).3.35. + 2nr#cinar!a =i no#(" #! 0n&rir! "a Tridicale1 a + r#cini !m rionar!+ no#(" #! 0n&rir! =i apariia #! r#cini coronar!

<nfr irea ncepe la &# ) &- zile de la rsrire (capacitatea de nfr ire este superioar grului i apropiat de cea a secarei), iar alungirea patului ncepe la %2 ) &-CC, decurgnd asemntor cu a secarei. Bulpina (paiul) are nl imea "ariabil, de la *2 ) -2 cm pn la &#2 ) &-2 cm i chiar mai mult. =unt mai "aloroase formele cu nl imea de 32 ) &22 cm, cele mai nalte a"nd rezisten a mai slab la cdere. <nspicarea are loc la &.. ) &3- zile dup rsrire, iar nflorirea la 7 ) &2 zile de la nspicare. +olenizarea este autogam, n propor ie de circa .-/. =picele au forme i dimensiuni diferite (fig. %.*7 i %.*., dup F. 6(X+(R, 6. BGB,(RG &3.-). 'le pot fi la!e (de tip speltoid), cu #3 ) %2 de spicule e, compacte (de tip durum sau turgidum), cu *2 ) *# spicule e i mi8lociu de compacte, cu %% ) %5 spicule e. =picule ele au % ) 3 flori (fig. %.*3 i %.-2, dup RF6IF, i >RD>J(, &377 cita i de F. 6(X+(R i 6. BGB,(RG, &3.-), din care se formeaz %)- boabe. ;ormarea i umplerea boabelor se petrece n ritm mai intens n primele %zile dup fecundare, apoi ritmul scade0 la multe soiuri la maturitate, boabele de"in zbrcite (fenomen condi ionat genetic). (cest defect ct i ncol irea boabelor n spic (pe "reme ploioas la recoltare) constituie nea8unsuri ale acestei plante. ;ructul (bobul) de triticale este asemntor (morfologic) cu formele
.2

parentale, a"nd la maturitate &2)&# mm lungime i # ) % mm diametru, ::B de %# ) 52 g, iar :I de 75)7. Ng. 0riticale regenereaz bine dup cosire, putndu)se ob ine dup o produc ie de mas "erde (aprilie) nc o recolt pentru nutre )siloz sau chiar de boabe.

*i). 3.38. + J!z9o"tar!a /i/t!m("(i ra#ic("ar "a Triticale& * - (n faza de (nfr ire; ** - faza de (mpiere; *** -faza de (nspicare

*i). 3.3;. + Qaria i"itat!a /pic("(i "a Triticale

*i). 3.3<. + %tr(ct(ra /pic("(i "a Triticale; 1 - rahisul; )= 3 - spicule e; - - fragment de rahis i modul de aezare a spicule elor

.&

*i). 3.3>. + *orma )"(m!i =i )"(m!"!i- 1 + gru; ) - secar; 3- Triticale

*i). 3.5? + An#roc!"( =i )in!c!(" "a Triticale; l - gru; ) - Triticale; 3 - secar

3.-.1. 1. +erin e fa de clim i sol Briticale are perioada de "egeta ie ##2 ) #52 zile, n func ie de soi i condi iile de clim. =uma de grade pe perioada de "egeta ie (suma mediilor zilnice mai mari de Z-CC) este de &#22 ) &%32CC. <ntre semnat i rsrire necesit circa &#2CC. nfr irea se petrece la &2 ) &*CC. Rezisten a la iernare este similar cu cea a secarei. Cnd masa "egetal la intrarea n iama este prea abundent, rezistenta la iernare se reduce mult. n perioada de nspicare i nflorire triticale nu suport temperaturile sczute, n faza formrii i umplerii bobului triticale are ne"oie de temperaturi moderate, cultura realiznd produc ii ridicate n zone rcoroase. Cerin ele fa de umiditate la triticale sunt mai ridicate dect ale secarei. a"nd ca faze critice fa de ap perioada dintre alungirea paiului i formarea bobului. =eceta la alungirea paiului duce la degenerarea spicule elor de la baza spicului, iar seceta, la nflorire, conduce la sterilitatea spicule elor din partea superioar a spicului. ;ormele mai timpurii sunt mai pu in sensibile la secet, ns mai pu in producti"e. Briticale se poate culti"a pe soluri diferite ca te!tur i fertilitate. Jalorific bine solurile srace, acide (cu pI peste *,-) sau alcaline, cele nisipoase, uoare etc. 3.-.1.1. 6one ecologice Eonele fa"orabile de cultur pentru triticale sunt (dup F. 6(X+(R i 6R. BGB,(RG, &3.- etc.)4 ) %ona C cuprinde toate zonele colinare, de podi, submontane, depresiunile intramontane i zonele cu terenuri nisipoase. +e solurile srace din zonele umede i rcoroase ale Bransil"aniei, din nord)"estul rii, nordul :oldo"ei i zonele colinare din :untenia i >ltenia, triticalele asigur produc ii

.#

mai mari cu circa #2/ fa de gru, fiind recomandabil e!tinderea sa pe #- ) *2/ din suprafa a cu gru i orz din aceste zone (circa &-2 mii ha)0 ) %ona a CC,a cuprinde Cmpia Romn, Hobrogea, Cmpia Banatului, estul :oldo"ei i Cmpia Bransil"aniei, unde triticale se culti" pe suprafe e restrnse (condi iile fiind fa"orabile pentru gru i orz), prezentnd interes ca plant fura8er. 3.3.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a tritica"!i 3.-.).1. ,ota ie +entru a se putea nsmn a n perioada optim, triticale se amplaseaz n rota ie dup plante premergtoare care elibereaz terenul mai timpuriu4 leguminoase anuale i perene, in pentru fibre i ulei, rpit, cartof i porumb timpuriu, floarea)soarelui i sfecl pentru zahr recoltate timpuriu, cnep pentru fibre etc. Briticale nu se culti" dup cereale de toamn sau de prim"ar, datorit n special sensibilit ii la fuzarioz. 3.-.).). 8ertilizare Briticale are urmtorul consum specific pentru &.222Ng boabe4 #. Ng ,, &2 Ng +#>- i %& Ng 9#> (6I. B<DB'(,G, &3.3). Heoarece soiurile actuale de triticale culti"ate n ara noastr au rezisten la cdere inferioar grului (a"nd talia mai nalt), un sistem radicular bine dez"oltat i cu putere )mare de "alorificare a elementelor nutriti"e din sol, dozele de fertilizare trebuie s fie moderate, n func ie de fertilitatea solului (tab. %.#&, dup C. J(=FDFCR, &33&). ;osforul i potasiul se aplic sub artur, iar azotul se frac ioneaz n dou reprize4 &$% toamna i #$% prim"ara (la nceputul alungirii paiului).
Tabelul 3.)1 Joz!"! #! 0n)r=mint! "a tritica"! 6D)Eha7 *!rti"itat!a /o"("(i N =czut :i8locie Ridicat .2)&22 72).2 52)72 P'?5 72)32 52)72 *2)52 H'? -2)52 *2)-2 )

3.-.).3. :ucrrile solului Ducrrile de baz, ct i cele pri"ind pregtirea patului germinati" pentru triticale sunt similara cu cele care se efectueaz pentru grul de toamn. 3.-.).-. .mn a i semnatul
.%

=mn a de triticale trebuie s aib germina ia peste .-/. naintea semnatului smn a se trateaz cu produsele i n dozele folosite la grul de toamn. 'poca de semnat este ntre &- septembrie ) l octombrie n zonele mai reci (colinare) ale rii i l ) &2 octombrie n zonele mai calde din sudul i "estul rii. =emnatul mai timpuriu reduce rezisten a la iernare, iar ntrzierea semnatului nu permite nfr irea i clirea normal a plantelor, a"nd efecte negati"e asupra rezisten ei la ger, a nfr irii i a capacit ii de produc ie. (dncimea de semnat este -)7 cm, n func ie de te!tura i umiditatea solului. Hensitatea la semnat este cuprins ntre *-2 ) 5-2 boabe germinabile la #m#. Histanta ntre rnduri este de &#,- cm. Cantitatea de smn la hectar este cuprins ntre #%2 ) #.2 Ng, n func ie de densitate, mrimea semin elor i de smn a util. 3.-.).0. :ucrrile de (ngri$ire >biecti"ele i tehnica de aplicare a lucrrilor de ngri8ire pentru triticale sunt similare cu cele prezentate la grul de toamn. > aten ie deosebit trebuie s se acorde pre"enirii cderii plantelor, respectrii dozelor i momentul optim de erbicidare n timpul "egeta iei (sfritul nfr itului ) sfritul alungirii primului internod al paiului), pentru a pre"eni efectele fitoto!ice ale erbicidelor. Frigarea se face ca i la grul de toamn, aplicndu)se n zonele i n toamnele secetoase o udare de rsrire (cu %22 ) *22 m % ap Fa ha), iar n timpul "egeta iei se men ine umiditatea solului la plafonul minim de peste -2/ al F.G.(. (cu l ) # udri, folosind -22 ) .22 m ap$ha n timpul fazelor critice pentru ap). 3.-.).1. ,ecoltare Briticale se recolteaz Fa nceputul coacerii depline a boabelor, ns nu se ntrzie recoltarea peste aceast faz deoarece se produc pierderi. Briticale, fiind mai sensibil la ncol irea n spic (n zonele i n anii ploioi), se recolteaz nainte ca umiditatea semin elor s scad sub &5/.

3.5. ORBUL

.*

3.5.1. Importan. .io"o)i!. Eco"o)i! 3.0.1.1. *mportan >rzul se numr printre cele mai "echi plante luate n cultur. =unt men iuni c el s)a culti"at din epoca de piatr, o dat cu primele nceputuri ale agriculturii. >rzul se culti" de circa &#.222 de ani (J. J'DFC(,, &37#). Cu 7.222 de ani naintea erei noastre se crede c orzul era culti"at pe scar larg (D. HRR) 6IFCF i colab., &37-). Da chinezi, orzul era trecut printre cele cinci plante sfinte. >rzul are multiple ntrebuin ri4 n alimenta ia omului, n fura8area animalelor i n industrie. <n alimenta ia omului, orzul de ine nc un loc nsemnat n zonele unde cultura are o pondere mai mare. Xanse de reuit mai bun o are cultura orzului (fa de celelalte cereale) n unele zone cu condi ii de "egeta ie e!treme, cum sunt cele de dincolo de Cercul +olar (reg. (rhanghelsN etc.) cele de la mare altitudine (Bibet, +und8ab etc.), sau cele din nordul (fricii ((lgeria, :aroc etc.) (,. E(:;FR'=CG i colab., &35-). Chiar i n aceste zone se caut nlocuirea din alimenta ie a pinii de orz, care are calit i slabe (sfrmicioas, necrescut, greu digestibil), datorit lipsei glutenului, cu pinea de gru sau cu pinea din amestec de fain de gru i orz. >rzul este folosit, ns, n alimenta ia omului sub form de arpaca (@surogat de orezA). Crupele ob inute din boabe de orz (prin @perlareA) se folosesc la prepararea supelor i sosurilor, iar mcinate (fain sau floricele) se folosesc n hrana sugarilor i la prepararea unor specialit i. +rin prelucrarea unor mal uri speciale de orz se ob in4 nlocuitori de cafea, di"erse preparate din lapte cu mal , fain din mal pentru mbunt irea celei de gru i n prepararea unor alimente, siropuri de mal pentru ob inerea fulgilor de cereale, a dulciurilor, a prafurilor de copt i a unor medicamente. Darg utilizare are orzul n fura8area animalelor. =ubstan ele nutriti"e din boabele de orz au o "aloare nutriti" ridicat i o bun digestibilitate. 9oabele de or% reprezint un fura8 concentrat foarte bun pentru animalele puse la ngrat, cele productoare de lapte i animalele tinere. 'l poate intra n ra ia de concentrate n propor ie de #2 , =8K n hrana psrilor, #- ) %2/ pentru tineretul diferitelor specii, animale n gesta ie i reproductori masculi, %2 ) %-/ la animale n lacta ie, %2 ) *2/ pentru animalele de trac iune i -2 ) 72/ n ra ia porcilor pui la ngrat (D. HRR6IFCF i colab., &37-). 0#r#tele de or% au o bun "aloare fura8er, con innd &#5 g protein digestibil i 2,.5 unit i nutriti"e la Ng. >rzul este folosit n fura8area animalelor, singur sau n amestec (borceag
.-

de toamn) sub form de mas "erde, siloz sau fn. Paiele de or% depesc "aloarea nutriti" a celor de gru, o"z i secar, fiind folosite ca un bun nutre fibros. +lea"a uscat, datorit asperit ilor, irit mucoasa tubului digesti" al animalelor0 de aceea, se folosete numai n amestec cu fura8e suculente, concentrate sau cu borhoturi. Colii (germenii) de mal i borhotul de bere au o)bun "aloare fura8er, contribuind la stimularea produc iei de lapte a "acilor. n ob inerea naltului pentru fermentarea unor buturi, orzul este folosit din "echime, a"nd o larg utilizare i n zilele noastre. Da germina ia boabelor de orz n germeni apar enzimele alfa si beta)amilaza (n cantitate mai mare dect la gru i secar etc.), care particip n procesul de hidrolizare a amidonului n glucide simple, fermentescibile. >rzul este utilizat la fabricarea berii i din considerentul c paleele ce acoper boabele le apr de "tmri n manipulri, iar pe de alt parte, acestea, au rol de @filtruA n timpul separrii substan elor solubile. >rzoaica, datorit uniformit ii boabelor, a con inutului mai sczut n proteine i mai bogat n amidon, este materia prim cea mai bun la fabricarea, berii. Boabele de orz se folosesc ca materie prim i n industria alcoolului, de!trinei, glucozei etc. 3.0.1.). +ompozi ie chimic Compozi ia chimic a boabelor i paielor de orz este prezentat n tabelul %.##., iar con inutul n amidon i protein a orzului i orzoaicei n tabelul %.#%. (dup D HRL6IFCF i colab., &37-).
Tabelul 3.)) Compoziia chimic a oa !"or =i pai!"or #! orz. %p!ci&icar! Qa"ori"! m!#ii60n $7 "a1 oa ! (p +rotein brut 6rsime total =ubstan e e!tracti"e neazotate ) din care amidon Celuloz Cenu &%,3# &2,-% #,2. 55,&. --,&5 *,.#,7. S pai! &%,&#,.7 &,*2 %3,3* ) %.,5*,*-

Tabelul 3.)3

.5

Conin(t(" oa !"or 0n /( /tan! prot!ic! =i ami#on "a orz(" #! toamn =i orzoaica #! prim9ar *orma #! c("t(r Prot!in $ %.U. Ami#on $ %.U. minim >rz de toamn (%# de soiuri) >rzoaica de prim"ar (7% de soiuri) &2,.5 3,*. m!#i! &%,#3 &&,5& maCim &*,2. &%,2. minim -*,3* -7,#% m!#i! -5,%% -3,52 maCim -3,73 5#,#.

Calitatea orzului se apreciaz n func ie de utilizri. (stfel, orzul fura8er trebuie s aib boabele bogate n proteine, substan e e!tracti"e neazotate i grsimi, iar celuloza s fie n propor ie mai redus. Ca "aloare nutriti" orzul este superior porumbului, con innd n cantitate mai mare aminoacizii lizin i triptofan. >rzul pentru bere trebuia s aib un con inut sczut n protein(&2 )&#/), deoarece aceasta ngreuneaz limpezirea berii, precum i un con inut ct mai mare de amidon, de care depinde e!tractul berii. Fn acest sens, calit i mai bune ntrunete orzoaica. >rzoaica pentru bere, pe lng con inutul chimic amintit (mai pu ine proteine i mai mult amidon), este necesar s aib boabe mari (::B *2 ) *. g), uniforme, cu ncol ire uniform i energie germinati" mare, nct ob inerea naltului s se fac n timp scurt (altfel se poate mucegai i putrezi). >rzul alimentar pentru arpaca, surogat de cafea etc. trebuie s aib boabe mari, golae, cu con inut proteic ridicat, i procent ct mai redus de ple"i. Hup cum s)a artat, calitatea panificabil a fainii de orz este slab, fiind lipsit de gluten. 3.0.1.3. ,spndire <n #22& suprafa a culti"at cu orz pe glob a fost de -*,#5 milioane ha, iar produc ia medie de #5,2 ?$ha (Production yearbook, "ol. --, #22&). =uprafe e mai mari culti" Canada (*,% milioane ha), =.G.(. (&,7 milioane ha) Burcia (%,milioane ha), =pania (#,3 milioane ha), 6ermania (#,& milioane ha), ;ran a (&,7 milioane ha) etc, n #22&. Hinamica suprafe elor i a produc iei la orz i orzoaica la noi, n ar se prezint n tabelul %.#* (&nuarul statistic al Dom#niei, #22&). nainte de anul &3*2 se culti"a, n principal, orz de prim"ar. Hup &3*s)au e!tins n cultur @orzurile umbltoareA, putnd fi semnate toamna sau prim"ara. Hup &3-2 a crescut treptat ponderea orzului de toamn, nlocuindu)l pe cel de prim"ar mai pu in producti". ,oile soiuri de orz de toamn sunt foarte producti"e. Ca form de prim"ara a rmas numai orzul cu dou rnduri (or%oaica), de innd o pondere mic din suprafa a total culti"at cu orz n ara noastr.
Tabelul 3.)-.
.7

%(pra&aa =i pro#(cia "a orz =i orzoaica 0n Rom,nia %p!ci&icar! 1>3< 1>5? 1>8? 1>;? 1><? 1>>? =uprafa a culti"at (mii ha) +roduc ia totala (mii tone) +roduc ia medie (?$ha) 53#,* -2&,5 7,#* -%*,% %#*,3 5,2. #5-,7 *2-,2 &-,#* #..,-&%,&7,.2 .23,#%*.,7 #3,2# 7*3,2 #573,5 %&,77

'??1 *&&,3 .57,2 #&,2-

3.0.1.-. .istematic. /rigine. .oiuri. %i/t!matic. Cu clasificarea orzului (;ordeum) s)au ocupat mul i cercettori, prerile fiind uneori diferite. =pecia de orz culti"at, ;. sati"um Pessen, sau ;. "ulgare D. (n sens larg, dup :(,=;'DH, &3-2), cuprinde urmtoarele con"ariet i (dup :(,=;'DH, &3-2, citat de D. HRR6I&CF i colab., &37-).

*i). 3.51. + %pic("!! #! orz4 con9ar. hexastichum& a - spicule central; b + spicule lateral; c - arista; d - glume; e - dintele glumei aristiform

*i). 3.5'. Jia)rama a=!zrii /pic("!!"or 0n /pic(" #! orz1 a + convar. distichum; b - hordeum vulgare "cu patru muchii#; c + >ordeum vulgare "cu ase muchii#

, Con"arietatea (e$astic(on (lef. (sin (e$astic(um), care cuprinde orzuri cu cte trei spicule e fertile Fa un clci al rahisului (fig. %.-&., dup ^. D'>,(RH i P. :(RBF,, &35%, citat de 6I. B<DB'(,G, &33.). Cele cu spicul la! au aspect de patru rnduri, iar cele cu spicul dens de ase rnduri, dar n realitate toate au tripleta fertil (fig. %.-#., dup ,. E(:;FR'=CG, &35-)0 ) Con"arietatea intermedium 9`rn., cu spicule ele centrale fertile

..

(hermafrodite), iar cele laterale total sau par ial sterile0 ) Con"arietatea distic(on (lef. (sin. distic(um), are spicule ele centrale fertile (hermafrodite), iar cele laterale sterile (incomplet alctuite) (fig. %.-#. i fig. %.-%.0 dup D. B>,F>D>, &3.&, citat de 6I. B<DB'(,G, &33.)0 ) Con"arietatea de!iciens Joss, cu spicule ele centrale fertile (hermafrodite), iar cele laterale incomplete i sterile, de obicei reduse la prezen a glumelor. (par i forme intermediare ntre con"ariet i le amintite, acestea fiind considerate con"arietate aparte (@con". +abile). Cele patru con"ariet i principale, prezentate mai sus, au numeroase "ariet i deosebite dup caracterele ple"elor aristelor i boabelor. <n cultur sunt soiuri care se ncadreaz n "ariet ile apar innd la dou con"ariet i4 (e$astic(um i distic(um. Boabele orzului cu dou rnduri se deosebesc de cele ale orzului cu ase rnduri i prin faptul c periorii @penei bzieA sunt mai lungi (fig. %.-*., dup 6I. B<DB'(,G, &33.).

3.53. + %pic 6A7 =i /pic("!! 6.4 C7 #! orz4 co9ar. distichum& 1 - spicule central fertil; ) - spicule e laterale sterile

*i). 3.53. + Pana aza" "a oa !"! #! orz1 ! -la >. v. convar distichum; ' - la >.v. convar. >exasticum

=oiurile de orz i orzoaica culti"ate la noi n ar se ncadreaz n4


.3

Con"ar. distic(um (orzoaica) ) "ar. nutans (spic la!) ) "ar. erectum (spic dens ) Con"ar. (e$astic(um (comun) ) "ar. pallidum (spic la!) ) "ar. parallelum (spic dens) Cele patru "ariet i men ionate mai sus au bobul glbui, mbrcat n palei de culoare glbuie i au aristele aspre. Ori)in!a. ;orma ancestral i @centrele geneticeA au fost mult comentate, emi ndu)se di"erse preri. (stfel, C>J(= (&3-2) stabilete c orzurile culti"ate cu dou i ase rnduri au ca punct de plecare ;. spontaneum. Centrele genice ale orzului (dup J(JFD>J, &3#.) sunt urmtoarele4 ) Centrul est,asiatic (din Bibet pn in Paponia), unde s)au format orzurile cu 5 rnduri, aristate, cu bobul mbrcat, orzul mutic sau cu arista trifurcat i orzul gola (care n zonele nalte este cereal panificabil). ) Centrul "est,asiatic (>rientul (propiat), unde s)au format n primul rnd orzurile cu # rnduri. (ici se afl rspndit orzul slbatic cu # rnduri (;. spontaneum). ) Centrul african (etiopian), unde se ntlnete o mare "ariabilitate de forme cu 5 rnduri, cu # rnduri i intermediare i de culori diferite a spicelor i boabelor. %oi(ri"!. Cele culti"ate la noi n ar se prezint n tabelul %.#-. (+ista o!icial a soiurilor,(ibri%ilor de plante de cultur din Romnia. Da noi n ar sunt n cultur soiuri de orz (cu 5 rnduri) de toamn i de orzoaica (cu # rnduri) de toamn i de prim"ar. >rzul cu 5 rnduri de prim"ar s)a scos din cultur, fiind depit n produc ie de orzul de toamn.
Tabelul 3.)0. Nr. crt. .oiuri de orz & (di # (ndrei % BalNan * Compact - Hana 5 6lenan 7 :dlin . Regal de toamn de toamn de toamn de toamn de toamn de toamn de toamn de toamn Romnia Romnia ;ran a Romnia Romnia ;ran a Romnia Romnia &33% &33. &337 &33. &33% &33&33* #222 ) ) ) ) ) ) ) ) FCC+B ;undulea &CC+B ;undulea Roman) Jerneuil FCC+B ;undulea FCC+B ;undulea Roman)Jerneuil FCC+B ;undulea FCC+B);undulea) %oi(" %oi(ri #! orz =i orzoaica c("ti9at! 0n Rom,nia An(" Tip(" ara #! An(" r!0n/cri!rii /oi("(i ori)in! 0nr!)i/trrii. 6ra#i!rii7 G!nintor(" /oi("(i

32

3 >rizont &2 +recoce && +roducti" &# =onora .oiuri de orzoaic? & (ndra # (ura % Hitta * ;armec - 9elibia 5 9ristal 7 Daura . :ria &2 +rima && Bremois &# Burdena &% (milis

de toamn de toamn de toamn de toamn de toamn

Romnia Romnia Romnia ;ran a Romnia

&335 &3.5 &3.& &335 &33* &33# &33&33&33&33. &33# &33. &337 &3.. &33a3.. &333

) &335 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) &33. ) &33. )

FCC+B ;unduiea FCC+B ;undulea Roman)Jcrneuil FCC+B ;undulea =.C.(. Burda


=ateen Gnion Romnia =.R.D.

radiat &333 )

de prim"ar Romnia de prim"ar 6ermania de prim"ar Romnia de toamn de toamn de toamn ;ran a Fugosla"ia Romnia Fugosla"ia

=.C.(. =ucea"a Roman)Jerneuil C.(.B.R. Ea8ecar FCC+B ;undulea =.C.(. =ucea"a F.C.C.D,o"i=ad =.C.(. =ucea"a Roman)Jerneuil =.C.(. Burda Roman) Jemeuil

de prim"ar Romnia de prim"ar Romnia de prim"ar ;ran a de prim"ar Romnia de toamn ;ran a

3 ,o"osadsNi #3% de toamn

=)au mai nregistrat4 ("nt, BarNe, Cecilia, Haciana, =carlet, Bhuringia

*i). 3.55. + G!rminaia o ("(i #! orz

3.0.1.0. 2articularit i biologice Bemperatura minim de germina ie este de % )*C C, optima #2CC, ma!ima
3&

#. ) %2C C, iar cantitatea de ap de circa *./ din masa boabelor. >rzul are germina ie bipolar (fg. %.--.). Rdcinile embrionare (n numr de - ) ., fig. %.--.) a8ung la &- ) %2 cm n sol i rmn acti"e mult timp dup apari ia rdcinilor coronare. Rdcinile coronare ptrund n sol pn la 52 sau chiar &22 cm (n diametru ocup circa 32 cm), ns cea mai mare parte se rspndesc pn la #- cm adncime. =istemul radicular al orzului este mai redus (.,7/ din masa total a plantei) dect al grului, secarei sau o"zului (3,. ) &2/ din masa plantei) i cu putere mai slab de solubilizare i absorb ie a substan elor nutriti"e din sol. Da nfr ire, fiecare @frateA formeaz rdcini proprii, ca i la gru, secar i o"z. >rzul are puterea de strbatere a solului mai redus dect alte cereale. =emnat prea adnc (5)7 cm), dac solul formeaz crust puternic, deseori col ul nu poate s rsar (D. HRR6IFCF i colab., &37-). <nfr irea ncepe dup apari ia frunzei a %)a, dureaz circa #)% sptmni i se petrece n condi ii bune, la temperatura de . ) &#CC i la umiditatea solului de 52 ) .2 / din capacitatea de cmp. 'a este influen at de epoca, adncimea i densitatea de semnat, de fertilizare, ca i la celelalte cereale. >rzul de toamn are nfr irea mai bun dect cel de prim"ar. Da orzoaica nfr irea este recomandabil s fie mai slab, pentru a nu reduce uniformitatea plantelor i, respecti", a boabelor. <mpierea ncepe cnd primordiile spicului se afl Fa circa - cm fa de ni"elul solului. +entru a forma paiul i spicul, orzul de toamn trebuie s parcurg stadiul de "ernali%are (%- ) *- zile, la &)%CC) ca i grul de toamn. Da formele umbl toare "ernalizarea se parcurge n timp mai scurt (&- ) #2 zile, la # )*CC), putndu)se petrece i prim"ara. Da formele de prim"ar durata "ernalizrii este de &2 ) &- zile, la temperaturi de % ) -CC. Bulpina are - ) 7 internodii, mai scurte cele bzie, influen nd rezisten a la cdere, nl imea tulpinii este de -2 ) &22 cm. ;runzele sunt dispuse altern, cte una la fiecare nod, a"nd limbul de ## )%cm lungime i l ) &,# cm l ime. Digula este redus, iar urechiuele foarte bine dez"oltate, ncon8urnd tulpina pe circa 8umtate din circumferin . Fnflorescen a la orz este un spic, a"nd la fiecare clci al rahisului trei spicule e uniflore (triplet). Da orzul cu ase rnduri sunt fertile toate trei spicule ele0 la cel cu dou rnduri, numai spicule ul central din triplet. Rahisul poate a"ea -)&# cm. ,umrul de boabe n spic "ariaz ntre #- ) 52 (orzul cu ase rnduri) i ntre &-)%2 (orzul dou rnduri). =picele de la orz pot fi aristate, mutice sau cu arista trifurcat. +rimordiile inflorescen ei apar nc din prim"ar, cnd se face diferen ierea spicule elor i organelor florale, continund treptat toate etapele de organogenez. Cerin ele pentru fiecare etap fa de factorii de "egeta ie sunt similare cu cele artate la gru i secar. <nflorirea se petrece n timpul nspicrii. :ai nti nfloresc spicule ele din
3#

mi8locul spicului, continund spre e!tremit i. Hin @tripletK nflorete mai nti spicule ul central. Gn spic nflorete n % ) 5 zile, iar o plant n . ) &# zile. > floare rmne deschis #2 ) 32 minute (fig. %.-5., dup (. ^'FB' i (. R'FH, &35&0 cita i de 6h. B<DB'(,G, &33.). +olenizarea are loc nainte de deschiderea florilor, astfel c orzul este o plant, n mod obinuit, autogam . (logamia apare foarte rar, n condi ii de temperatur sczut la nflorire (=G:'=>,, &3-%). Bemperatura ridicat i umiditatea relati" sczut determin ca nflorirea s se produc n burduf, pe cnd "remea rcoroas i umed mpiedic deschiderea florilor (I>;;:(,,, &3-.). (u nflorirea mai deschis orzurile @golaeK dect cele @mbrcateK, cele cu spicul @la!K dect cele KdenseK (B=CI'R:(9, &3#%), iar n cazul tripletei, spicule ele laterale au mai frec"ent nflorirea deschis dect cele centrale (B(SD>R i I(RD(,, &3*%, cita i de D. HRR6IFCF i colab., &37-). ;ormarea boabelor ncepe dup fecundare4 n primele &# zile se dez"olt mai mult endospermul, apoi n urmtoarele dou sptmni se formeaz germenele (embrionul), dup care are loc depunerea substan elor de rezer", pn la maturitatea (coacerea) deplin. Da baza fructului, n n ule ul "entral se dez"olt seta bazal.

*i). 3.58. + *"oar! #! orz1 a - paleea inferioar& b - paleea superioar; c + antere; d - glume

;ructul este o cariops , mbrcat (concrescut) n palee, rar gola, cu ::B #- )-2 g (mai mare la orzoaica dect la orz), iar procentul de ple"e 7 ) &-/. ;iind concrescute pe fruct, ple"ele se desprind numai prin metode chimice (tratat cu acid sulfuric sau solu ie amoniacal). > particularitate anatomic a orzului este faptul c are trei straturi cu aleuron (fig. %.-7., dup 6I. B<DB'(,G, &33.). +erioada de "egeta ie acti" a orzului de toamn este de &22 ) &#2 zile, iar de Fa semnat #-2 ) #72 zile (se coace cu 7 ) &2 zile naintea grului de toamn). >rzul i orzoaica de prim"ar au perioada de "egeta ie de 32 ) &#2 zile (orzoaica

3%

de prim"ar este mai tardi" cu cte"a zile ca orzul de prim"ar).

*i). 3.5;. + %!ci(n! prin cariop/ #! orz1 ! - longitudinal& g - palee& t - tegument; e- endosperm; r - radicul; p - pilor iz; tg - tigela cu nodul embrionar; m - mugura; c - coleoptil; em - embrion; "s - scutellum; ep - strat epitelial; cr - coleoriz#; ' - transversal& g -palee; t - tegument; a - strat aleuronic; am - celule cu amidon

+erioada de "egeta ie este influen at de latitudine, altitudine i de condi iile de cultur. Da desprim"rare timpurie i la temperaturi mai sczute se prelungete perioada de "egeta ie, n special creterea "egetati". 3.0.3.1. +erin e fa de clim i sol >rzul are un mare areal de rspndire, din zonele arctice (orzul cu * rnduri) pn la zona ecuatorial ) arid (orzul cu 5 rnduri), iar unele forme reuesc i la altitudini foarte mari ("ar. coeleste). >rzul are o multitudine de forme culti"ate, adaptate la di"erse condi ii pedoclimatice. >rzoaica reuete bine n zone temperate i umede. Ca latitudine, orzul culti"at depete limita cercului polar (pn la 72 grade latitudine), iar ca altitudine apare n cultur la &.322 m n (lpi, la #.722 m n Caucaz i pn la *.722 m n Bibet. C!rin!"! c"imatic! ale orzului sunt, n general, mai reduse dect la gru, dar aceste cerin e sunt dependente de forma culti"at. >rzul este mai rezistent Fa temperaturi ridicate dect grul, secara i o"zul. >rzul de prim"ar (fura8er), a"nd perioada de "egeta ie scurt, reuete n climate aspre sau n cele uscate. =uma de grade a acestuia pe perioada de "egeta ie este de &.#22 ) &..22C C. >rzoaica, pentru a realiza calitatea cerut n fabricarea berii, se culti" n zone mai rcoroase i umede, unde con inutul proteic n boabe este mai sczut, prin prelungirea perioadei depunerii amidonului. =uma de grade pentru orzoaica este de &.%22)&.222C C.
3*

>rzul de toamn este mai sensibil la iernare dect grul sau secara de toamn, rezistnd pn la )&-C C la ni"elul nodului de nfr ire (dac a parcurs procesul clirii). =ub strat de zpad orzul clit i bine nrdcinat suport i temperaturi de )#.C C, (chiar )%2CC). >rzul de toamn este sensibil la ger, dac nu s)a @clitK n condi ii bune. (par pierderi mari la orzul de toamn, la gerurile sur"enite n @ferestrele ierniiK sau la gerurile "enite dup pornirea n "egeta ie, la desprim"rare. =uma de grade la orzul de toamn este de l .722 ) #.&22C C. <n general orzul are cerin e reduse fa de umiditate, a"nd coeficientul de transpira ie de %22 ) *22, dar e!ist diferen e mari ntre formele de cultur, dup cum s)a artat mai sus. +erioadele critice fa de ap sunt din fazele formrii paiului pn la nspicare, cnd se parcurg etapele de organogenez (cerin e similare cu ale grului). ("nd perioada de "egeta ie mai scurt, orzul e"it seceta, maturizndu)se nainte de secetele de "ar. Heci, orzul scap mai uor de it"ire dect grul. Hac seceta inter"ine mai timpuriu, orzul sufer mai mult dect grul, a"nd sistemul radicular mai pu in dez"oltat i mai la suprafa (fiind mai e!pus uscrii solului). C!rin!"! &a #! /o". >rzul este mai preten ios dect grul, a"nd sistemul radicular cu capacitate mai redus de absorb ie i perioada de "egeta ie mai scurt. >rzul @merge bineA pe soluri cu te!tur mi8locie, permeabile, cu pI ,5,- ) 7,- i fertile. +otri"ite pentru orz sunt cernoziomurile, i solurile alu"iale solidificate.

*i). 3.5<. + Bon! #! c("t(r a orz("(i =i orzoaic!i #! toamn1 * - foarte favorabile; ** + zone favorabile; *** - zone pu in favorabile; *@ - zone improprii

3-

*i). 3.5>. + Bon! #! c("t(r a orzoaic!i #! prim9ar1 I + zon! &oart! &a9ora i"!II + zon! &a9ora i"!- III + zon! p(in &a9ora i"!- IQ + zon! improprii

>rzoaica este, n general, mai preten ioas fa de sol dect orzul. 'a se poate culti"a n limitele pI)ului de -,2 ) 7,-. >rzoaica de prim"ar este culti"at n zona solurilor brune de pdure. =)a constatat c orzul are o toleran relati" bun n faza de germina ie, la un anumit grad de salinitate al solului (D. :G,B'(,, &373). =unt contraindicate pentru orz i orzoaica solurile srturoase, ct i cele prea uoare (nisipoase) sau prea grele (argiloase). 3.0.1.3. 6one ecologice Eonele de fa"orabilitate n ara noastr, la orz, sunt dependente de forma de cultur4 orz i orzoaica de toamn, respecti" orzoaica de prim"ar (fig. %.-.. i %.-3., dup D. HRb6IFCF i colab., &37-). Orz(" =i orzoaica #! toamn. *r%ul prefer terenuri plane sau uor ondulate, de tip cernoziom sau alu"iuni, cu regim termic i precipita ii fa"orabile. Aone !oarte !a"orabile sunt4 Cmpia de Jest, sudul Cmpiei Romne, 'stul Brganului i = ) ' Hobrogei, precum i pantele domoale din Cmpia Pi8iei. Aona !a"orabil este n"ecinat cu precedenta, dar include i mari suprafe e n Cmpia Bransil"aniei. Puin !a"orabile sunt zonele cu terenuri nisipoase (>ltenia, Cmpia de ,)J) srturate i cele e!cesi" de umede (din Jestul i ,)' :unteniei), soluri puternic acide, neamendamentate, puternic erodate (:oldo"a i nordul Hobrogei) i regiuni cu temperaturi mai sczute din ,ordul i =)' Bransil"aniei i ,ordul :oldo"ei. <n zonele de cmpie nu temperaturile sczute influen eaz semnificati" ni"elul recoltelor (frec"en a acestei cauze este de ma!imum - ) ./, deci o dat la &- ) #2 de ani)0 nea8unsul cel mai mare l constituie caracterul secetos al
35

toamnelor, care ngreuneaz pregtirea terenului, semnatul i, deci, rsrirea orzului. ;rec"en a toamnelor secetoase din inter"alul de &2 ani sunt4 # ) % ani n Jest, % ) * ani n Cmpia Bransil"aniei i * ) 5 ani n =udul i mai ales n =)' rii. *r%oaica de prim "ar ntlnete condi ii !oarte !a"orabile n Oara Brsei, depresiunile =f. 6heorghe, Bg. =ecuiesc, n bazinele >ltului, =omeului i :ureului, n Cmpia Bimiului i +odiul =uce"ei0 %one !a"orabile sunt "ile Criurilor, por iuni din +odiul =omeului, Jalea Xiretului i por iuni din %ona colinar , precarpatic din :oldo"a0 puin !a"orabile sunt zonele cu climat continental din :oldo"a i :untenia, precum i zonele cu terenuri improprii pentru orzoaica (uoare, nisipoasa, acide, grele, impermeabile) din =)' >lteniei i ,)' :unteniei. %.-.#. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a orz("(i =i orzoaic!i 3.0.).1. ,ota ie <n stabilirea plantei premergtoare se au n "edere forma de orz culti"at i scopul culturii. Respectarea unei rota ii corespunztoare la orz, fr cheltuieli suplimentare, asigur sporuri de produc ie de circa #2 /. *r%ul )i or%oaica de toamn au cerin e asemntoare cu ale grului de toamn fa de planta premergtoare. +entru a intra n condi ii bune n iarn, trebuie s re"in dup plante care elibereaz terenul timpuriu (n prima parte a "erii). Cele mai bune premergtoare pentru orzul de toamn sunt4 leguminoasele anuale i perene, borceagurile, rpit, inul pentru fibre i cel de smn . +entru orzoaica de toamn, cu e!cep ia leguminoaselor, sunt indicate aceleai premergtoare ca i pentru orzul de toamn. *r%oaica de prim "ar se seamn dup plante care las solul curat de buruieni i ntr)o bun stare de fertilitate, ns nu prea bogat n nitra i. Hintre plantele care ocup suprafe e mari n zona de cultur a orzoaicei de prim"ar (zone subcarpatice), bune premergtoare sunt4 cartoful i sfecla pentru zahr, fertilizate0 se poate culti"a i dup in pentru fibre sau dup porumb dac resturile organice au fost tocate i bine ncorporate n sol s nu ngreuneze semnatul. Hup orz i orzoaica de toamn, deoarece elibereaz terenul foarte de"reme (decada a #)a a lunii iunie), se pot nsmn a culturi duble pentru fura8 (porumb, sorg) sau pentru boabe (soia, fasole). =uccesul acestor culturi este asigurat dac se seamn n prima parte a lunii iulie i solul are umiditate suficient (din ploi sau irigare). <n cultura de orz se obinuiete s se nsmn eze trifoi n @cultur ascunsA. ,u se recomand aceasta n cultura orzoaicei pentru bere, deoarece trifoiul pro"oac greut i la recoltare, determinnd cderea plantelor i se depreciaz nsuirile tehnologice ale boabelor.

37

3.0.).). 8ertilizare Consumul specific de substan e nutriti"e la orz este apropiat de cel al grului. (stfel, pentru &.222 Ng boabe, plus produc ia corespunztoare de paie, orzul consum n medie, ntre #* ) #3 Ng ,, && ) &% Ng +#>- i #& ) #. Ng 9#>. 6unoiul de gra8d, dei asigur sporuri mari de produc ie, nu este "alorificat economic de orzul de toamn, nici de orzoaica. Heoarece gunoiul de gra8d se aplic altor plante, orzul se fertilizeaz, n general, cu ngrminte chimice. +entru orzul i orzoaica de toamn dozele de azot i fosfor recomandate sunt prezentate n tabelele %.#5. i %.#7. (D. HRR6IFCF i colab., &37- etc.).
Tabelul 3.)1. Jat! ori!ntati9! pri9in# /ta i"ir!a cantitii #! 0n)r=mint! c( azot 6N4 D)Eha7 "a orz(" =i orzoaica #! toamn C("t(ra =i r!zi/t!na Apro9izionar!a pro a i" a p"ant!"or c( azot 0n &(nci! #! "a c#!r! a /oi("(i p"anta pr!m!r)toar!4 &!rti"izar!a #in anii pr!c!#!ni =i &!rti"itat!a nat(ra" a /o"("(i
*oart! Gi:"oci! 6#(p .(n 6#(p (n6#(p pr/itoar!4 carto&i &!rti"izai %"a 6#(p "!)(minoa/! por(m &"oar!a n(mai or)anic4 pr!m!r)toar! an(a"! =i p!r!n! /oar!"(i m!#i( #(p /&!c"a t,rzii4 in/(&ici!nt /a( carto&i in! &!rti"izat- #(p p!ntr( zahr =i &!rti"izat!7 &!rti"izai c( azot c!r!a"! pioa/! 0n in7 =i )(noi #! )ra:#7 prim(" an7

>rz de toamn, soiuri cu rezistent bun la #2)%2 *2)52 72)32 &22)#22 cdere >rz de toamn, soiuri cu rezisten mi8locie &2)#2 %2)*2 -2)72 .2) &22 la cdere >rzoaica de toamn, soiuri cu rezisten &2)#2 %2)*2 -2)52 72).2 mi8locie la cdere ,ot4 <n cazul limitelor men ionate, dozele mai mari se aplic pe soluri uoare, nisipoase, n anii cu toamne i ierni bogate n precipita ii, iar dozele mai mici pe soluri mai grele, fertile i n anii mai sraci n precipita ii.

+entru toate formele de orz, azotul se aplic prim"ara. Boamna se poate da o parte din doza de azot (&$* ) &$%), numai dup premergtoare care srcesc solul (floarea)soarelui, porumb, iarb de =udan). (zotul nu se aplic toamna pe solurile uoare (nisipoase0 luto)nisipoase), unde este uor le"igat n timpul iernii, precum i atunci cnd doza aplicat este mic (sub 52)72 Ng ,$ha).

3.

Tabelul 3.)3. R!coman#ri ori!ntati9! p!ntr( /ta i"ir!a cantiti"or #! 0n)r=mint! c( &o/&or D)Eha7 "a orz(" =i orzoaica #! toamn. Pro#(cia #! Apro9izionar!a c( &o/&or mo i" oa ! 6TEha7 .(n %"a Gi:"oci! 68+< m) P'O5 E1?? ) 6U3m)P'?5E1??)/o"7 63+8 m) P'O5 E1?? ) /o"7 %o"! &!rti"izat! 0n %o"! n!&!rti"izat! 0n /o"7 %o"! &!rti"izat! 0n anii ant!riori c( )(noi anii ant!riori c( )(noi anii ant!riori c( &o/&or #! )ra:# =i c( &o/&or #! )ra:# =i &o/&or =ub %2 &2)#2 %2)*2 -2)52 %2)-2 +este -2 %2)*2 -2)52 -2)52 72).2 72).2 32)&&2

,ota4 <n cadrul limitelor indicate n tabel dozele mai mari sunt recomandate pentru orzoaica de toamn, iar cele mai mici pentru orzul de toamna.

(dministrarea ngrmintelor cu fosfor se face sub artura de baz. <ngrminte cu potasiu se aplic pe terenurile slab apro"izionate n acest element, dndu)se .2 ) &22 Ng$ha 9#> pentru orzul de toamn i &22 ) &#2 Ng$ha pentru orzoaica de toamn, sub artur sau ncorporate cu discul la pregtirea patului germinati". +entru orzoaica de prim"ar dozele de ,+9 recomandate sunt prezentate n tabelul %.#..
Tabelul 3.)4. Joz!"! ori!ntati9! #! /( /tan! n(triti9! r!coman#at! "a orzoaica #! prim9ar 60n /( /tan acti94 D)Eha7 %p!ci&icar! Hup culturi nefertilizate organic i pe terenuri mai slab apro"izionate cu elemente nutriti"e +e terenuri bine apro"izionate cu elemente nutriti"e N 5-)7%2)*2 P' O5 72).2 %2)*2 H'O *2)-2 #2)%2

Da orzoaica de prim"ar, administrarea ngrmintelor cu fosfor i potasiu se face la artura de baz, iar cele cu azot la pregtirea patului germinati", prim"ara. +rintr)o fertilizare complet, n care intr i ngrmintele cu potasiu, chiar i pe soluri bine apro"izionate cu acest element, se asigur o mai bun rezisten la cdere a orzului (D. :G,B'(,, &37.). (mendamentele, att pentru orz, ct i pentru orzoaica de toamn i prim"ar, se recomand s se aplice pe solurile acide, constituind o msur necesar pentru a asigura produc ii ridicate. <n func ie de aciditatea solului se aplic %)5 tone$ha amendamente calcaroase, o dat la 5 ) 7 ani, sub artura de baz (de preferin nu n anul semnrii orzului de toamn, ci n anii anteriori).

33

3.0.).3. :ucrrile solului Da orzul i orzoaica de toamn lucrrile de baz ale solului i pregtirea patului germinati" sunt similare cu cele pentru grul de toamn, cu men iunea c au preten ii mai ridicate n ceea ce pri"ete calitatea acestor lucrri. +entru orzul i orzoaica de toamn, calitatea pregtirii patului germinati" influen eaz direct buna dez"oltare a plantelor i, deci, rezisten a la iernare a acestora. +entru orzoaica de prim"ar, uniformitatea pregtirii terenului asigur o rsrire uniform (@e!plozi"K), care contribuie direct la mrimea i calitatea produc iei. 3.0.).-. .mn a i semnatul %m,na trebuie s corespund indicilor de calitate4 puritate (peste 3./), germina ie (peste 32/) i ::B specific, nainte de semnat, smn a se trateaz contra bolilor produse de4 'usarium ssp, )i Jstilago ssp. etc. =e folosesc produsele4 6ama"it .- +=G (% Ng$t de smn ), Jitalin .- +B= (%Ng$t de smn ), Jincit + (&,- Ng$t de smn ) etc. Cu ac iune insectofungicid este produsul Birameto! 32 +B= (%,2 Ng$t de smn ). Epoca #! /!mnat a orzului i orzoaicei de toamn este cu circa - zile naintea grului (ntre l- septembrie ) &2 octombrie), pentru ca plantele s intre n iarn bine nrdcinate i clite. =emnatul mai timpuriu determin o dez"oltare prea puternic a plantelor pn la intrarea n iarn, fa"oriznd atacul de fuzarioz, fTinare i "iroze, iar ntrzierea duce la scderea rezisten ei la ger a plantelor. <n condi ii de irigare (a"nd asigurat umiditatea de rsrire), epoca optim de semnat a orzului i orzoaicei de toamn se situeaz ntre sfritul funii septembrie i prima decad a lui octombrie. >rzoaica de prim"ar trebuie semnat n prima urgen , cnd se poate iei la cmp. ntrzierea semnatului orzoaicei de prim"ar reduce produc ia i dimensiunea boabelor, scade con inutul n amidon i crete con inutul n protein, diminund calitatea produsului. Hensitatea de semnat a orzului de toamn este de *-2 ) -22 boabe germinabile$m#, pentru orzoaica de toamn *-2 ) --2 boabe germinabile$m #, iar la orzoaica de prim"ar *-2 ) -22 boabe germinabile$m #. Hei orzul are o nfr ire bun, n toamnele secetoase i cnd se seamn dup epoca optim densitatea la orzul de toamn trebuie s fie de -22 boabe germinabile$m#. Histan a ntre rnduri la orz i orzoaica este de &#,- cm. Reducerea distan ei ntre rnduri este posibil numai pe terenuri curate de resturi "egetale i foarte bine pregtite, caz n care se seamn la . ) &2 cm sau chiar 5 ) . cm i se asigur o mai uniform repartizare a spa iului de nutri ie. (dncimea de semnat la orzul i orzoaica de toamn este de % ) - cm, iar la orzoaica de prim"ar de # ) * cm, n func ie de te!tura i umiditatea solului.
&22

*i). 3.8?. + In&"(!na a#,ncimii #! /!mnat a/(pra 0n&ririi =i 0nr#cinrii p"ant!"or #! orz

(dncimile de semnat nu trebuie s depeasc limitele indicate, deoarece plantele rsar greu, mai ales dac se formeaz crusta, orzul a"nd o mai slab putere de strbatere. (dncimea de semnat influen eaz att inter"alul semnat ) rsrire, ct i dez"oltarea ulterioar a plantelor (fig. %.52., dup 6. (G;I(::'R, &37%, citat de 6I. B<DB'(,G, &3.3). Cantitatea de smn la hectar, la densitatea amintit, pentru orz i orzoaica este ntre &52 ) #22 Ng$ha, n func ie de ::B, puritate i germina ie. 3.0.).0. :ucrrile de (ngri$ire Da orzul i orzoaica de toamn controlul semnturilor, toamna i iarna, eliminarea e!cesului de umiditate n toamn i prim"ar i celelalte lucrri de ntre inere Fa desprim"rare, n func ie de starea culturii (fertilizare, t"lugire n cazul fenomenului de @descl areK, combatere a buruienilor, bolilor i duntorilor), sunt similare cu cele prezentate la grul de toamn. Combaterea buruienilor la cultura orzului i orzoaicei se face cu erbicidele redate n tabelul %.#3, folosite i la gru i secar (dozele la orz i orzoaica sunt mai reduse cu &2 )#2 / dect la gru i secar). +entru combaterea bolilor criptogamice foliare, ntre care /rysip(e graminis !. sp. (ordei (fTinarea), Pyrenop(ora graminea (sfierea frunzelor), D(ync(osporium secalis (rhYnchosporioza) se folosesc fungicidele Bilt #-2 'C (2,- l$ha), Bango (2,5 l$ha), Bumper #-2 'C (2,- l$ha), 6ranit #2 =C (l l$ha) etc, aplicate n dou faze4 primul tratament la apari ia atacului (o dat cu erbicidarea sau mai trziu), iar al doilea n faza de burduf ) nspicare. (ceste tratamente asigur men inerea a circa dou frunze "erzi, neatacate, pn n faza de umplere a boabelor, asigurnd sporuri de produc ie n special n anii fa"orabili dez"oltrii bolilor foliare.

&2&

+entru pre"enirea i combaterea duntorilor pr ilor aeriene la orz se fac i tratamente n "egeta ie. (stfel, la apari ia lar"elor gndacului o"zului (*ulema melanopa) se fac tratamente cu unul din produsele4 =inorato! R %- (l$ha), Hecis #,C' (2,%&$ha), 9arate (2,* l$ha) etc. Cu aceste produse se limiteaz i atacul de afide, tripi, mute etc.
Tabelul 3.)5. Er ici#!"!4 #oz!"! =i p!rioa#a ap"icrii 0n c("t(ri"! #! orzoaicP Joza 0n pro#(/ Er ici#(" com!rcia" 6" /a( P!rioa#a ap"icrii D)Eha7 &. Combaterea buruienilor dicotiledonate sensibile l #,* H =are de dimetil amin (#,* H) <n faza de nfr ire pn n la nceputul formrii paiului, iar buruienile n faza de rozet. <n faza de nfr ire pn n la nceputul formrii HiNote! #,2)%,2 paiului, iar buruienile n faza de rozet. <n faza de nfr ire pn n la nceputul formrii (cetadin *,2 ) 5,2 paiului, iar buruienile n faza de rozet. #. Combaterea buruienilor dicotiledonate rezistente la #,* H #,2 ) #,<n faza de nfr ire pn n la nceputul formrii paiului, iar buruienile n faza de rozet. <n faza de nfr ire pn n la nceputul formrii Basagran #,2)*,2 paiului, iar buruienile n faza de rozet. %. Combaterea buruienilor monocotiledonate(odos etc.) Fcedin forte &,-)#,2 ("ade! B^ ("ade! B^ &2 6 Flo!an (HiclofopmetYl) =ufi! B^ Fgran, 6ranarg +uma Flo!an 'rbicidul se ncorporeaz n sol odat cu pregtirea patului germinati" =e aplic n perioada de "egeta ie, cnd odosul are %2)-2 #)% frunze =e aplic n perioada de "egeta ie, cnd odosul are #,2)%,2 #)% frunze =e aplic n perioada de "egeta ie, cnd odosui are %,2)%,#)% frunze *. Fn culturile infestate cu iarba ) "ntului *,2 ) 5,2 %,2)*,2 2,.)&,2 #,2)#,Hup nsmn are sau rsrire +rim"ar, cnd buruiana are # ) * frunze +rim"ar, cnd buruiana are # ) * frunze

Fot B 2e !olosesc )i alte produse pre%entate la gr#u

Frigarea orzului i orzoaicei de toamn apare necesar n zonele i n anii cu deficit de umiditate. Ca i la grul de toamn, udarea la semnat are o mare importan , cnd partea a doua a "erii i perioada semnatului sunt secetoase. Gdarea de toamn se aplic fie nainte de semnat (-22 m %$ha), asigurnd i pregtirea n condi ii bune a terenului, fie dup semnat, pentru rsrire (%22 )*22

&2#

m%$ha), cnd pregtirea terenului s)a putut face fr irigare. +rim"ara se fac l ) # udri de %22 ) -22 m %$ha, pentru men inerea umidit ii solului pe adncimea de .2 cm peste plafonul minim de -2 / din inter"alul umidit ii acti"e. 3.0.).1. ,ecoltarea orzului Recoltarea orzului se face cu combina reglat pentru aceast plant, ncepe la coacerea deplin, cnd umiditatea boabelor este sub &5 ) &7/. <ntrzierea recoltatului pro"oac mari pierderi datorit ruperii spicelor i a scuturrii boabelor. >rzoaica pentru mal nu se recolteaz Fa umiditate mai ridicat de &-/, deoarece numai astfel se asigur o mare capacitate germinati" a boabelor0 dac recoltatul se face, totui la umiditatea boabelor peste &-/, se trece imediat la uscarea acestora pn la umiditatea de pstrare (&*/). >rzul de toamn se coace cu 7 ) &2 zile naintea grului. 'F trece foarte repede n @rscoacereA, aa nct pericolul pierderilor, dac se ntrzie recoltarea, este mai mare dect la gru. Capacitatea de produc ie a actualelor soiuri de orz de toamn culti"ate n ara noastr este ridicat, permi nd ob inerea unor produc ii medii de -2 ) 72 ?$ha. =oiurile de orzoaica de toamn i de prim"ar asigur produc ii medii de *2 ) 52 ?$ha, n func ie de condi iile de cultur. Raportul boabe4 paie este la orz de circa l 4 &,-. He men ionat c orzul de toamn asigur produc ii care depesc, n multe 8ude e ale rii noastre, pe cele ale porumbului. Behnologia de cultur a orzului de toamn este mult mai simpl dect a porumbului i, deci, produc ia ob inut mai ieftin. Brebuie remarcat ns c e!tinderea orzului n cultur duce implicit la amplasarea lui i pe terenuri mai pu in fa"orabile, situa ie care se ntlnete acum la porumb. 3.8. OQBUL 3.8.1. Importan. .io"o)ic. Eco"o)i! 3.1.1.1. *mportan >"zul a fost luat n cultur mai trziu dect orzul i grul. =e pare c o"zul a fost cunoscut la nceput ca buruian n orz, pe care &)a depit n produc ie pe solurile srace i n climatele mai aspre din centrul i nordul 'uropei, unde apar urme pri"ind cultura lui cam de prin epoca bronzului (mileniu FFF ) FJ .e.n.). J. J'DFC(, (&37#) arat c, n ara noastr, o"zul a fost e!tins n cultur o data cu in"azia triburilor sla"e, de la care s)a i mprumutat denumirea de @o"zA (@o"esuA, n sla"ona "eche).
&2%

Fmportan a principal a o"zului este ca fura8. Boabele reprezint un fura8 concentrat foarte apreciat n alimenta ia cabalinelor, a reproductorilor diferitelor specii (tauri, berbeci), a "acilor pentru lapte, psrilor etc, >"zul, singur sau n amestec cu leguminoase (borceag), constituie un fura8 foarte apreciat sub form de mas "erde, nsilozat sau ca fn. n alimenta ia omului are utilizri restrnse, sub form de fulgi de o"z, fain i griuri. Jaloarea alimentar ridicat a produselor din boabe de o"z le recomand n alimenta ia copiilor sau a oamenilor bolna"i etc. <n unele zone nordice faina de o"z se mai folosete (pe scar mai redus) n amestec cu gru sau secar la prepararea pinii. +inea din faina de o"z este, ns, de calitate slab i se ntrete repede. Boabele se folosesc, pe scar mai restrns, i ca materie prim industrial. Fmportan a o"zului const i n faptul c "alorific mai bine dect alte plante solurile cu fertilitate redus din zonele umede, precum i solurile nisipoase. >"zul "alorific foarte bine ngrmintele organice i minerale. 3.1.1.). +ompozi ie chimic Compozi ia boabelor i paielor sunt prezentate n tabelul %.%2. Tabelul 3.37 Compoziia chimic a o9z("(i 60n $ #in ma/a o ("(i7 %( /tan! %p!ci&icar! Apa Prot!in Gr/imi !Ctracti9! C!"("oz C!n(= n!azotat! Boabe &%,% &2,. -,# -7,7 &2,2 %,2 mbrcate Boabe &#,. &%,7,5 5#,. &,# #,& decorticate +aie &*,% %,. &,5 %-,3 %.,7 -,7 +lea" &%,. -,2 #,*&,#5,7 &2,-

Boabele au con inutul de protein "ariabil n func ie de soi i condi iile de cultur. +roteinele sunt formate din albumine &/, globuline .2/, prolamine (a"enin) &2 ) &-/ i glutenine -/. 'le au un grad ridicat (circa .2/) de digestibilitate. Con inutul n grsimi al o"zului este mai mare dect al celorlalte cereale din climatul temperat (gru, secar, orz). Gn con inut mai ridicat de grsimi se afl n embrion. '!tracti"ele neazotate sunt formate din amidon (peste 32/), apoi zahr i de!trin. +aiele i plea"a, datorit con inutului ridicat de celuloz, au "aloare nutriti" sczut, dar mai mare dect a celor de gru i secar. Cenua din boabe are un con inut mai ridicat de4 fosfor (#3,-/), potasiu

&2*

(&7,*/), siliciu (%5,*/), calciu (-,./), magneziu (-,3/) etc.0 cea din paieB siliciu (*5,-/), potasiu (#*,./), calciu (-,3/), iar cea din plea" B siliciu (7%,#/), calciu (&.,#/), potasiu (5,-/) etc. 3.1.1.3. ,spndire <n #22& suprafa a culti"at cu o"z, pe glob, a fost de &#,.5 milioane ha, cu o produc ie medie de #&,# ?$ha. =uprafe e mai mari se culti" n ;edera ia Rus (* milioane ha), Canada (&,% milioane ha), =G( (2,77 milioane ha), +olonia, 6ermania (Production yearbook, "ol. --, #22&). <n ara noastr, suprafa a i produc ia de o"z, n diferite perioade, se prezint n tabelul %.%& (&nuarul statistic al Dom#niei, #222). Reducerea suprafe elor culti"ate cu o"z, dup al FF)lea rzboi mondial, att pe glob cat i ia noi n ar, se datorete mecanizrii agriculturii i, ca o consecin , reducerea efecti"ului de cai.
Tabelul 3.31 %p!ci&icar! =uprafa a culti"ata (mii ha) +roduc ia total (mii tone) +roduc ia medie (?$ha) %(pra&aa =i pro#(cia "a o9z 0n Rom,nia 1>3< 1>5? 1>8? 3>;? 1><? -5.,& *2*,* 7,&# -#2,% #.#,3 -,** #53,3 #.*,% &2,-% &%&,% &&5,. .,32 -2,3 *7,2 3,#% 1>>? &**,% #%*,2 &5,## '??? #%#.% #*%,3 &2,-2

3.1.1.-. .istematica. /rigine. .oiuri %i/t!matic. 6enul &"ena face parte din tribul &"enae ,ess i cuprinde numeroase specii grupate n dona sec ii4 &"enastrum 9och (specii perene) i /ua"ena 6riseb. (speciile anuale, slbatice i culti"ate), Hintre speciile culti"ate, cea mai mare importan i rspndire o are &. sali"a D., iar dintre speciile slbatice &. !atua D (odos). &"ena sati"a cuprinde numeroase "ariet i, din care mai importante sunt4 mutica (spicule nearistat i boabe albe), aristata (spicule aristat, palee albe), aurea (spicule e nearistate, boabe galbene). Ori)in!1 Hup J(JFD>J (citat de J. J'DFC(,. &37#), centrele de origine ale speciilor de o"z sunt4 Bazinul :editeranean (&. by%antina), platoul (bisiniei (&, abyssinica), (sia (sudul Chinei) i, probabil, 'uropa Central (n ambele centre4 &. sali"a). &. sati"a se consider c are ca specie de origine &. !atua. (ceste specii sunt nrudite, dup cum au do"edit cercetrile citologice (ambele cu #n 1 *# cromozomi), serologice i hibridologice (ntre ele apar uor hibrizi fertili). %oi(ri"! de o"z culti"ate la noi n ar sunt prezentate n tabelul %.%#
&2-

(@Dista oficial a soiurilor ) hibrizilor de plante de cultur din RomniaA).


Tabelul 3.3) %oi(ri #! o9z c("ti9at! 0n Rom,nia Nr. crt. &. #. %. %oi(" CorY :ure =omean Tip(" /oi("(i de prim"ar de prim"ar de prim"ar Tara #! ori)in! ;ran a Romnia Romnia An(" An(" r!0n/cri!rii 0nr!)i/trrii 6ra#i!rii7 &33* , &33& &3.. , &33. G!nintor(" /oi("(i Roman )Jerneuil =.C.(. Burda =.C.(. Burda

3.1.1.0. 2articularit i biologice >"zul are germina ie bipolar i formeaz, de regul, trei rdcini embrionare (fig. %.5&), dup care apar rdcinile coronare ce cresc pn la nflorire. 2istemul radicular al o"zului este bine dez"oltat (depind grul, secara i orzul), profund i cu putere mare de solubilizare a elementelor nutriti"e. :asa de rdcini a o"zului este cu *2/ mai mare dect masa de rdcini a orzului (,. E(:;FR'=CG, &35-). (ceasta face ca o"zul s fie mai pu in preten ios fa de sol, "alorificnd elementele nutriti"e i din forme mai greu solubile. 0ulpina este format din -). internoduri, a"nd lungimea de .2)&-2cm, n func ie de soi i condi iile de cultur. 'run%ele au limbul lanceolat, uor ascu it. Da plantele tinere, limbul este uor rsucit de la dreapta la stnga, in"ers fa de cele de la gru, secar, orz. Grechiuele lipsesc sau sunt foarte mici, n schimb ligula este mare, triunghiular, bifidat. Cn!lorescena este un panicul, cu ramifica iile dispuse pe %)3 eta8e (fig.%.5#). Ramifica iile pot fi ndreptate n toate direc iile, formnd unghiuri diferite fa de a!ul principal sau pot fi strnse i ndreptate ntr)o singur direc ie (stindard). =picule ele sunt dispuse n "rful ramifica iilor i a!ului principal, fiind formate din #)% flori, din care, de obicei, # sunt fertile. (ristele la o"z nu pornesc din "rful paleii ci din treimea ei superioar. Da formele aristate culti"ate numai o parte din flori au ariste, mai scurte dect la gru sau orz. (ristare mai pronun at apare la formele slbatice. <nfloritul ncepe de la paniculul plantei principale i continu cel al fra ilor n ordinea formrii lor. <n cadrul panicului nfloritul ncepe de la "rf spre baza acestuia, iar n spicule se deschid florile de 8os. Gn spicule nflorete n &)# zile, un panicul n 5)7 zile, iar o plant n &2)&# zile. > floare rmne deschis %2)72 minute. ;lorile se deschid pe msur ce apar din burduf. Heschiderea lor se petrece n orele de dup amiaz spre sear la temperaturi de &-)&7 2C, care sunt fa"orabile i fecundrii. >"zul este o plant autogam, ns cazuri de alogamie se ntlnesc destul de des. =e realizeaz frec"ent i hibrizi ntre o"zul culti"at (&. sati"a) i cel

&25

slbatic ) odos (&. !atua), determinnd impurificri biologice n culturi. Xi din acest considerent de"ine necesar rennoirea semin ei de o"z.

*i). 3.81. + G!rminaia o ("(i #! o9z

*i).3.8'. + In&"or!/c!n! =i /pic("! #! o9z1 A + panic(" /tr,n/- . + panic(" r!/&iratC + /pic("!- a + )"(m!- + pa"!i- c + /tamin!-

;ructul este o cariops mbrcat n palei, ns nu concrescute cu fructul ca la orz (fig. %.5%). +aleile pot fi albe, galbene sau brune. =unt i biotipuri care, la treierat, sunt @golaeA, fr palei. <n cadrul unui spicule cariops dinspre e!terior este mai scurt pedunculat, cu ::B mai mare, procent de ple"e mai ridicat i cu baza intern dreapt. Grmtoarea cariops este mai mic pedunculat i cu procentul de ple"e mai mic. ( treia floare este steril sau formeaz o cariops mai mic, cu un peduncul filiform. +rocentul de ple"e este de #. ) %2/ la cariopsele @e!terneA i de #* ) #-/,o la cele @interneA (J. J'DFC(,, &37#). Da soiurile culti"ate la noi n tar, procentul de ple"e este n medie de #5 ) #./. >"zul este culti"at n ara noastr, n mod obinuit, ca plant de prim"ar. Cu formele de toamn s)au fcut ncercri de culti"are n ara noastr n special n Banat. ;actorul hotrtor n e!tinderea arealului culturii o"zului de toamn n Romnia l constituie rezisten a la iernare a soiurilor culti"ate. Hintre factorii

&27

tehnologici, data semnatului influen eaz cel mai mult rezisten a la iernare a o"zului de toamn (H.,. :(,'(, &33.).

*i). 3.83. + %!ci(n! "on)it(#ina" prin o (" #! o9z &r p"!9!1 1 - rest de stil;) -periori; 3 - strat aleuronic; - - endosperm; 0 - scutellum

3.1.1.1. +erin e fa de clim i sol >"zul este planta regiunilor cu clim umed i "eri rcoroase. Cu toate acestea, o"zul suport mai bine ca alte plante i condi iile mai secetoase. 'ste, deci, planta care "alorific bine condi iile e!treme de cultur, datorit marii sale plasticit i ecologice. Bemperatura minim de germina ie este de # ) %CC, iar tinerele plantule suport temperaturi negati"e pn la )7CC. Gnele soiuri de toamn rezist la )&#CC (fr zpad). <n prima parte a "egeta iei o"zul crete i se dez"olt bine la - ) &#CC (pentru desfurarea organogenezei), apoi la &# ) &-CC. Da nflorire i fecundare sunt fa"orabile temperaturi de &- ) &7CC, iar pentru maturizare &7 )#2CC. =uma de grade pe ntreaga perioad de "egeta ie este de l .722 ) #.222CC. +erioada de "egeta ie fiind lung (&22 ) &*2 zile), iar suma de grade destul de mare, o"zul nu depete 5-C latitudine i nu atinge altitudinea de cultur a orzului (fa de care se coace cu # ) % sptmni mai trziu). Cerin ele fa de ap ale o"zului sunt destul de ridicate, a"nd coeficientul de transpira ie cel mai mare dintre cereale (*22 ) 522). Consumul ma!im de ap este n fazele de formare a paiului i la nspicare ) nflorire. ;a de sol, o"zul are cerin e reduse, datorit nrdcinrii profunde i puterii mari de solubilizare a acestora. +refer soluri cu pI de -,- ) 7,2. :erge bine pe cernoziomuri, pe soluri brune i chiar pe podzoluri. ,u merge pe solurile argiloase, compacte, neaerate, iar pe nisipurile din zona secetoas sufer de lipsa apei. +e solurile acide reuete mai bine dect grul, orzul sau secara.

&2.

3.1.1.3. 6onare +e glob d rezultate bune ntre paralelele *-C i 5-C, iar la altitudine, pn la &..22 m. Da noi n ar ntlnete condi ii foarte fa"orabile n Cmpia de Jest, pe "ile =omeului i >ltului. Aona !a"orabil C cuprinde +odiul Bransil"aniei i cel 6etic, Hepresiunea Pi8iei i "alea superioar a Xiretului. Aonele !a"orabile CC H CCC sunt celelalte zone agricole ale rii, e!ceptnd solurile nefa"orabile amintite i altitudinile de peste &.222 m. 3.8.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a o9z("(i 3.1.).1. ,ota ie >"zul nu este preten ios fa de planta premergtoare, dac solul este bine fertilizat. 'l d rezultate foarte bune dup leguminoase anuale sau perene (ns n practic, dup acestea, sunt preferate alte culturi cu pondere mai mare4 gru, porumb, sfecl). >"zul se culti", de obicei, dup prsitoare (cartof, porumb, floarea)soarelui). ,u se culti" dup el nsui, nici dup sfecl pentru zahr sau de fura8, dect numai dup % ) * ani, pentru a pre"eni atacul de nematozi, comuni ambelor culturi. Hup o"z pot urma prsitoare, leguminoasele etc. ,u se practic semnarea trifoiului (cultur ascuns) n o"z, deoarece este umbrit mult mai puternic i o mai lung perioad de timp dect n orz sau gru. 3.1.).). 8ertilizare Consumul de elemente nutriti"e ale o"zului, pentru &22 Ng boabe Z paiele care re"in (circa &-2 Ng), este n medie de #,7# Ng ,0 &,%* Ng + #>-0 #,7* Ng 9#> i 2,5- Ng Ca>. Ritmul absorb iei acestor elemente crete pn la nflorit. >"zul reac ioneaz bine la ngrminte organice i chimice pe toate tipurile de sol. Fn mod obinuit, ns, se fertilizeaz, cu ngrminte chimice. Hozele de ngrminte se stabilesc n func ie de fertilitatea solului i planta premergtoare. +e baza cercetrilor ntreprinse la noi n ar, ca "alori medii se recomand4 ,*-+*- pe cernoziomuri, ,52+52 pe solurile brune i ,7-+52 pe solurile podzolice, mai srace. +e solurile (acide) srace n potasiu (sub &- mg 9#> la &22 g sol) se aplic *2 ) 52 Ng 9#>.

3.1.).3. :ucrrile solului


&23

<n func ie de premergtoare, lucrrile soiului se e!ecut ca i pentru orzoaica sau grul de prim"ar, o aten ie deosebit trebuind s se acorde re inerii apei n sol, la care o"zul are cerin e mari. 3.1.).-. .mn a i semnatul %m,na trebuie s aib puritatea peste 3./, germina ia peste 32/, iar masa semin elor ct mai mare. Hin semin e mari rezult plante mai "iguroase i mai producti"e. =emin ele mari, a"nd procent mai mare de ple"e, sunt preferabile pentru semnat, iar cele mici, cu procent de ple"e mai redus, sunt mai indicate pentru fura8. +entru a pre"eni atacul de tciune zburtor (Jstilago a"enae) i a tciunelui mbrcat (Jstilago kolleri) smn a se trateaz cu Jita"a! #22 (# Ng$t), Jita"a! ;; (#,- l$t) etc. =e ob in rezultate bune prin tratamentul cu formaldehid prin4 cufundare0 cufundare i suda ie0 suda ie. +rin cufundare, tratamentul se face n solu ie de 2,&-/ formaldehid (%-2 ml formaldehid *2/ la &22 l ap), n care se in semin ele 7 ) & 2 minute, amestecndu)se continuu, apoi se scot i se usuc n strat sub ire Fa umbr. Cu &22 l solu ie apoas de formaldehid 2,&-/ se pot trata %22 ) %-2 Ng smn de o"z. +rin cufundare i suda ie tratamentul se face tot n solu ie de 2,&-/ formaldehid, n care semin ele se in numai % minute. Hup acest timp semin ele se scot i se depoziteaz n "rac, acoperite cu. o prelat umectat cu aceeai solu ie, unde se in # ore pentru suda ie, apoi semin ele se usuc n strat sub ire, la umbr. Da tratamentul prin suda ie se folosete o solu ie apoas de formaldehid n concentra ie de 2,-2/. ;olosind l l formaldehid *2/ la .2 l ap. Cu aceasta se stropete smn a, dup care se strnge n grmad i se acoper cu o prelat umectat, inndu)se, astfel, * ore. (poi semin ele se usuc n strat sub ire, la umbr. Da o ton de semin e se folosesc &2 l solu ie apoas de formaldehid n concentra ie de 2,-/. 'poca de semnat a o"zului de prim"ar este n urgen a l, cnd se poate iei la cmp (semin ele germineaz la # ) %CC), pentru a profita de umiditatea din precipita iile de peste iarn. >"zul de toamn se nsmn eaz n perioada &) &2 octombrie. Hensitatea de semnat este de *-2 ) --2 boabe germinabile la m#. Histanta ntre rnduri este de &#,- cm, iar n terenuri bine pregtite la &2 cm sau chiar 5 ) . cm ntre rnduri. (dncimea de semnat este de # ) * cm, n func ie de te!tura i umiditatea solului. >"zul, ca i orzul, are puterea de strbatere a solului relati" redus0 semnatul mai adnc reduce numrul de plante rsrite i nfr irea.
&&2

Cantitatea de smn , la densitatea amintit, n func ie de "aloarea cultural, este cuprins ntre &#2 ) &*2 Ng$ha. 3.1.).0. :ucrrile de (ngri$ire (cestea sunt, n general, cele prezentate la cultura orzoaicei de prim"ar (t"lugire dup semnat, combaterea buruienilor etc.). Da combaterea buruienilor doza de =H:( este de &,- ) # l$ha, iar n cazul @FcedinuluiA forte de l ) &,- l$ha. +entru combaterea gndacului blos (+emma melanopa) se trateaz (la a"ertizare) cu @=inorato!A R %- (&,- ) %,-&$ha), care combat i al i duntori4 *scinella !rit i alte diptere, apoi afide i tripi. 3.1.).1. ,ecoltare >"zul se coace mai neuniform i este mai sensibil la scuturare dect alte cereale. +entru a se putea recolta cu combina n condi ii bune, o"zul trebuie s aib ti8ele uscate, iar boabele s fie la nceputul maturit ii depline, n acest caz semin ele scuturate pe platform a8ung n combin i nu se pierd. Hac se recolteaz cu combina pn cnd ti8ele plantelor nu sunt uscate (dei bobul e matur), n lanurile mburuienate sau cu rou, toba combinei se nfund, iar randamentul la recoltare este sczut. Hac se ntrzie recoltatul o"zului pierderile sunt foarte mari. nainte de maturitatea optim, cnd nu se poate recolta direct cu combina sau n locurile unde combina nu are acces, o"zul se poate recolta n dou faze4 tierea plantelor la coacerea n prg i treierarea lor dup * ) - zile. Producia la o" % este foarte diferit, n func ie de condi iile de cultur. Capacitatea de produc ie a o"zului este destul de mare (52 ?$ha), ns produc iile realizate sunt mici, deoarece aceast plant ocup n cultur terenuri srace, slab fertilizate. Hin produc ia de boabe la o"z circa #./ sunt ple"e. =unt unit i care ob in peste #- ?$ha, ns produc ia medie pe ar, n ultimii ani, a fost de &- ) #2 ?$ha. Raportul boabe 4 paie la o"z este de &4&,- pn la l 4 #. %.7. PORUG.UL 3.;.1. Importan. .io"o)i!. Eco"o)i! 3.3.1.1. *mportan +orumbul ocup al treilea loc, ca importan , ntre plantele culti"ate pe glob. (ceast pozi ie, din punct de "edere agricol, este moti"at printr)o serie de particularit i, astfel4
&&&

) prezint o mare capacitate de produc ie, cu circa -2/ mai ridicat fa de celelalte cereale0 ) are o mare plasticitate ecologic, care i permite o larg arie de rspndire, dnd recolte mari i relati" constante, mai pu in influen ate de abaterile climatice0 ) este o planta prsitoare, bun premergtoare pentru ma8oritatea culturilor0 ) suport monocultura mai mul i ani0 ) are un coeficient mare de nmul ire (l -2 ) *22)0 ) a"nd o nsmn are mai trzie n prim"ar, permite o mai bun ealonare a lucrrilor agricole0 ) cultura este mecanizabil &22/0 ) recoltarea se face fr pericol de scuturare0 ) "alorific foarte bine ngrmintele organice i minerale, ct i apa de iriga ie0 ) posibilit ile de "alorificare a produc iei sunt foarte "ariate etc. Hin &22 Ng boabe se pot ob ine4 77 Ng tain sau 5% Ng amidon, ** l alcool, 7& Ng de glucoza, &,. ) #,7 l ulei i %,5 Ng turte (,. E(:;FR'=CG i colab. &35%). <n alimenta ia omului din boabele @degerminateA, prin m cinare uscat , se ob in4 fain de mlai, fulgi de porumb, alimente pentru copii, lapte artificial etc.0 prin m cinare umed (bobul cu embrion), se ob in, pe lng produsele enumerate, i un sirop bogat n fructoz (pentru diabetici), bere, nlocuitori pentru cafea, paste pentru glasat dra8euri etc. +rin diferite tratamente, dup mcinatul umed, se ob in4 amidon, glucoza, de!troza, chisNY, gazohol, medicamente etc. <n fura8are porumbul are o "aloare nutriti", de &,&7 ) &,%2 unit i nutriti"e, la & Ng boabe. Hin ciocli se ob in4 furfurol, nutre uri pentru rumegtoare, spunuri0 "itamine etc. sau sunt folosi i drept combustibili. +nuile se utilizeaz pentru mpletituri sau n fura8are. @BuleiiA (tulpinile, cocenii) se utilizeaz ca fura8 sau n industria celulozei i la fabricarea panourilor aglomerate. +lanta ntreag "erde se poate utiliza pentru ob inerea unor combustibili (metanol, etanol) sau se nsilozeaz n faza la lapte)cear a boabelor, cnd asigur un fura8 deosebit de "aloros. 3.3.1.). +ompozi ie chimic Hup R. P. :(RBF, i colab. (&372), boabele con in n medie4 ap &%,-/0 proteine &2,2/0 glucide 72,7/ (din care amidon 5&,2/)0 grsimi *,2/, sruri minerale &,*/, substan e organice acide 2,*/. (midonul este format din amilopectine (7# ) 77/) i amiloz (#& ) #./). Repartizarea amidonului pe componentele bobului reliefeaz c 3./ se depune n endosperm, &,%/ n embrion i 2,7/ n pericarp.
&&#

+roteinele, n propor ie de &- ) &./, con in *-/ prolamine (predominant fiind zeina), %-/ glutenine i #2/ globuline. Hin totalul proteinelor, 7%,& / se acumuleaz n endosperm, #%,2/ n embrion i #,#/ n pericarp. ;ertilizarea ra ional influen eaz con inutul n aminoacizi. (stfel, ngrmintele cu azot ridic con inutul de triptofan, iar cele cu azot i fosfor duc ia o cretere a con inutului n lizin (P'6'= i colab., &372). Fndicele iod al uleiului de porumb este de &&& ) &%2. n componen a uleiului intr4 acid oleic *5/, acid linoleic *&,-/, acid palmitic 7,./, acid stearic %,-/ i al ii. Boabele con in "itaminele B&, B# i ' i ++ n propor ie mai mare, pro"itamina ( (la "ariet ile cu boabe galbene)0 "itamina C lipsete. Compozi ia chimic este mult influen at de hibrid (soi), condi iile de "egeta ie i tehnologia aplicat. 3.3.1.3. ,spndire +orumbul ocup al treilea Foc ntre plantele culti"ate pe glob, totaliznd, dup datele statistice din #22&, suprafa a de &%7,5 mii. ha. Cele mai ntinse suprafe e cu porumb sunt n =G( #7,. mii. ha, dup care urmeaz China (#%,* mii. ha), Brazilia (&#,% mii. ha), :e!ic (7,# mii. ha), Fndia (5,- mii. ha). +roduc ia medie mondial este cuprins ntre *222 ) **22 Ng$ha. Oara noastr are pondere nsemnat ntre rile culti"atoare de porumb. Fn anul #22& s)a culti"at pe %.&22.222 ha, ob inndu)se un randament mediu sczut de numai #.*&3 Ng$ha (Buletin ;(>, #22&). 3.3.1.-. .istematic. /rigine. >ibrizi cultiva i (n ,omnia =istematic. +orumbul face parte din familia Gramineae, subfamilia Panicoidae, tribul -aydeae, specia Aea mays D. (n 1 &2 cromozomi). Hin acelai trib, pe lng genul Aea, fac parte . genuri (',6D'R, &35*), din care importante pentru filogenia porumbului sunt doua /uc(lena i 0ripsarum, ambele rspndite n (merica. <n func ie de structura endospermului i caracterele tiuletelui, specia Aea mays cuprinde mai multe con"ariet i4 ) Aea mays D con". indurata (=turt) BaileY sin. "ulgaris 9oer"a), porumbul cu bobul tare, neted, lucios, cu zona coronar rotundform. +artea periferic a bobului este cornoas, iar la interior este amidonoas. Boabele au diferite culori4 albe, galbene, portocalii, roii. +ro"ine din zona muntoas a (mericii Centrale. (cestei con"ariet i i apar in ma8oritatea "echilor soiuri romneti de porumb. ) Aea mays D con". identata =turt (sin. denti!ormis) 9orn porumbul dinte de
&&%

cal, cu boabe mari, care n zona coronar prezint o adncitur. Fn sec iune boabele au zona tare (cornoas), dispus periferic, iar zona coronar i mi8locul sunt ocupate de stratul amidonos, care la maturitate se contract determinnd formarea @miuneiA (adnciturii). >riginea acestei con"ariet i este :e!icul, n prezent fiind predominant n lume. ) Aea mays D con". aorista (=turt) BaileY (sin. microsperma 9oern), porumbul cu bob mic, cornos, utilizat pentru floricele. ) Aea mays D con". sacc(arata 9oern (sin. rugosa Banat), porumbul zaharat, cu boabe zbrcite i sticloase. ) Aea mays D con". amylacea =turt ) porumbul amidonos cu boabe mari, rotundiforme, cu endospermul amidonos predominant i foarte pu in endosperm cornos, n zona coronar. 'ste rspndit n +eru i Boli"ia. ) Aea mays D, amyleosacc(araa =turt (:ontg), cu partea inferioar a boabelor amidonoas, iar cea superioar cornoas. 'ste rspndit n +eru i Boli"ia. ) Aea mays D con". ceratina 9ulesch, care are bobul cornos, opac, cu aspect ceros0 n loc de amidon con ine eritrode!trin. ( fost descoperit n China, iar n prezent este rspndit n (sia i ;ilipine. ) Aea mays D con". tunicata , porumbul cu bobul mbrcat care, dup 6R'B',=CF9>J (&3-3), n)ar fi o con"arietate aparte (la fel ca Aea mays , (irta, Aea mays , Laponica etc.). Jariet ile de porumb se deosebesc dup culoarea boabelor i culoarea paleelor. Hup analiza polenului gsit la :e!ico CitY "echimea porumbului ar fi de circa .2.222 de ani (^(DH',, citat de :GR'X(,, &37-), ceea ce ar pleda pentru e!isten a unei specii slbatice. +e baza datelor arheologice i a reconstituirilor e!perimentale, :(G6'D=H>RB, :(C ,'F=CI i 6(DF,(B (cita i de :GR'X(,, &37-), presupun c dez"oltarea filogenetic a porumbului s)a produs n patru etape. ) prima etap presupune e!isten a n porumb slbatic, de tip tunicat, cu inflorescen e bise!uate i tiule i de pn la #,- cm lungime0 ) n etapa a doua s)a produs o muta ie care a determinat apari ia porumbului cu bobul gola)6 ) n etapa a treia (anii %.*22 ) #.%22 .e.n.), porumbul a fost luat n cultur0 ) n etapa a patra, s)au produs hibridri cu 0ripsacum i /uc(lena, care au condus la apari ia porumbului din anii &22 ) #22 e.n. i care a e"oluat spre formele actuale. Ori)in!. BR(,H>DF,F (&357), citat de CRF=B'( (&37-), men ioneaz doua centre de formare a porumbului n (merica4 la nord de ecuator, unde predomin formele centrului primar -e$ic , Guatemala, i la sud de ecuator, unde, predomin germoplasma centrului primar +eru ) Boli"ia.
&&*

<n 'uropa, porumbul a fost adus la prima e!pedi ie a lui CRF=B>;>R C>DG:B (&*3%), fiind culti"at prima data n =pania, apoi n Ftalia. <n ara noastr, porumbul a fost men ionat n :untenia sub domnia lui Xerban Cantacuzino (&53%)&53-), iar n Bransil"ania porumbul s)a culti"at pe timpul mprtesei :ria Bereza (&7*2)&752). <n prezent, soiurile de porumb sunt pu in rspndite n cultur. Fntroducerea n cultur a hibrizilor a nceput n =.G.(. din anul &3%%, iar n ara noastr acetia s)au e!tins n cultura dup anul &3-*. =porul mediu mondial adus de introducerea hibrizilor fa de soiuri este apreciat la *2 ) -2/. Hup modul de ob inere, hibrizii pot fi4 ) simpli (I.=.), ntre dou linii consang"inizate0 ) dubli (I.H.), ntre doi hibrizi simpli0 ) triliniari (I.B.)0 ntre n hibrid simplu i o linie consang"znizat. <n ceea ce pri"ete perioada de "egeta ie, hibrizii culti"a i n Romnia necesit -2 ) .- zile n inter"alul rsrit ) nflorit i 52 ) 72 de zile pentru formarea, creterea i maturarea boabelor, re"enind un total de &&2 ) &-- zile (n sudul rii). =ub aspectul analizat, au fost diferen ia i n 3 grupe de maturitate. Clasificarea hibrizilor n sistemul ;.(.>., n func ie de perioada de "egeta ie, cuprinde 3 grupe, flecare a"nd ca etalon durata de "egeta ie a unui hibrid american. Hin cele 3 grupe, importan prezint doar 5 (tab. %.%%). Iibrizii de porumb zona i i admii n cultur n anul #22# sunt prezenta i n tabelul %.%*.
Tabelul 3.33. C"a/i&icar!a hi rizi"or #(p p!rioa#a #! 9!)!tai! C"a/i&icar!a *.A.O. Gr(pa #! prccociatat! C"a/i&icar!a rom,n!a/c 6nr. co#7 6nr. co#7 Iibrizi foarte timpurii sub &22 &22)#22 Iibrizi timpurii &22)&33 #22 ) %22 Iibrizi semitimpurii #22 d #33 %22 ) *22 Iibrizi semitrzii %22 ) %33 *22 ) -22 i -22 ) 522 Iibrizi trzii peste *22 5-2 ) 722

+entru constan n realizarea produc iilor, flecare culti"ator este bine s foloseasc %)* hibrizi diferi i ca perioad de "egeta ie. Da alegerea acestora trebuie s se urmreasc4 ) s fie adapta i condi iilor zonei n care urmeaz a fi culti"at0 ) s a8ung la maturitate nainte de "enirea brumelor de toamn i, pentru siguran n acest sens, s aib necesarul de unit i termice mai mic cu &-2 fa de poten ialul zonei0 ) s fie rezistent la secet, boli, duntori0 ) s aib o bun rezisten la frngere i o inser ie uniform a tiule ilor.

&&-

Bonar!a hi rizi"or. +rincipalul criteriu de zonare l reprezint constanta termic. (ceasta, n cazul porumbului, se ob ine prin nsumarea temperaturilor mai mari de &2CC pe ntreaga perioad de "egeta ie. +e baza analizrii datelor climatologice medii pe perioade lungi de timp, s) au stabilit n ara noastr trei zone de cultur pentru porumb. Eonele ecologice sunt prezentate n detaliu, la %.7.&7. 6ona *= cuprinde arealele cu suma temperaturilor biologic acti"e cuprinse ntre &*22 i 522CC. 6ona a ** - a= cuprinde teritoriile cu resurse termice biologic acti"e cuprinse ntre &#22 ) &*22CC.
Tabelul 3.3Li rizii #! por(m @ 6ea maAs L.
J!n(mir!a Tip(" Pr!cocitat!a hi ri#("(i hi ri#("(i *AO (ction (gana (lberta (lesia (lfor (liacam (ltleza (madeus (miral (G(= &*#5) (na (nca_ (ndreea (nNo (pache (ral (stral (G(= ##3#) (uriu (G(= #%3#) (^ 5*& (^ 5*& RR(n) (lfa (mpere Buco"ina Campion Caraibe Cardial Cecilia I= IB IB I= I= I= I= IB I= I= I= I= IB I= I= I= I= I= I= I= I= IB I= IB IB I= *22)-22 peste 522 #22)%22 peste 522 %22)*22 peste 522 *22)-22 #22)%22 *22)-22 -22)522 *22)-22 %22)*22 #22)%22 &22)#22 &22)#22 %22)*22 %22)*22 %22)*22 %22)*22 %22)*22 -22)522 &22)#22 -22)522 &22)#22 &22)#22 peste 522 ara #! ori)in! H G=( G=( ; ; ; H H ; R)G=( R) G=( R H ; G=( ; ; G=(. G=( ; ; R R H ; G=( J!n(mir!a hi ri#("(i 'li ta '"a '"elina '"elina =B__ ;aur ;elipe ;elicia ;lorencia ;lorencia =B__ ;lorian ;orban ;ulger ;ul"ia ;undulea 3. ;undulea %#2 ;undulea %## ;undulea %*2 ;undulea %5;undulea %75 ;undulea *&2 ;undulea *&# ;undulea *&. ;undulea *#2 ;urio ;urio CB (n) 6abi Tip(" hi ri#("(i I= I= I= I= I= I= I= I= I= IB I= I= I= IB I= I= I= I= I= I= I= IH IB I= I= I= Pr!cocitat!a *AO &22)#22 %22)*22 *22)-22 *22)-22 -22)522 peste 522 #22)%22 -22)522 -22)522 &22)#22 *22)-22 -22)522 -22)522 &22)#22 *22)-22 *22)-22 *22)-22 peste 522 -22)522 peste 522 peste 522 peste M 22 peste 522 #22)%22 #22)%22 peste 522 ara #! ori)in! G=( G=( G=( G=( R H G=( G=( G=( ; ; R G=( R R R R R R R R R R CI CI R)G=(

&&5

Cecilia CB__ Corona Cer"ia Cherif Ciclon Clarica Clarisia Clarisia =B__ Cocor Colomba Coralba Corulba =B__ Costador Cristal Hacic Hana Hanella Hanubiu Heniro H9 #%# H9 #-2 H9 %22 H9 %.5 H9 %3& H9 %3. H9 **% H9 *.H9 -#5 H9 -#7 H9 --* H9 -55 H9 5*5 Hoina Holar Huplo Hurandal 'lan 'lectra :ontana ,astia ,astia =B__ ,atacha ,atalie

I= I= I= I= IH I= I= I= I= I= I= I= I= IB I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= IB I= I= I= I= IB IB I= I= IB IB IB I= I= IB I=

peste 522 %22)*22 -22)522 %22)*22 &22)#22 #22)%22 *22)-22 *22)-22 peste 522 -22)522 peste 522 peste 522 -22)522 &22)#22 -22)522 &22)#22 *22)-22 *22)-22 peste 522 &22)#22 &22)#22 #22)%22 #22)%22 *22)-22 #22)%22 #22)%22 *22)-22 *22)-22 -22)522 *22)-22 -22)522 peste 522 &22)#22 *22)-22 -22)522 *22)-22 #22)%22 &22)#22 &22) #22 *22)-22 *22)-22 &22)#22 &22)#22

G=( R B ; R G=( G=( G=( R G=( G=( G=( ; R R R G=( R H G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( R CI H G=( R H R G=( G=( G=( I

6ardel 6eorgina 6ranit Ielga Iella IocNeY Fleana Panus 9allista 9incs 9intal 9isNun *#%2 9isNun *#-9isNun *#37 9isNun *%** 9isNun *%.2 9isNun **** Daura D6 #%25 D6 #%F% D6 #%.2 D6 #-%2 Dibero Dorenca Do"rin *22 Duce Duisiana :arista :arista =B__ :arista FR___ :endoza :erlin :ilco" :illenium :iner"a :ono :onalisa :onesa +ura +ura =B Rafaela Raisa Ranchero

I= IB I= I= I= I= I= I= IB IB IB I= IB I= I= I= I= I= IB I= I= I= IB I= I= I= I= I= I= I= I= IB I= IB IH I= I= I= I= I= I= I= I=

peste 522 -22)522 *22)-22 #22)%22 %22)*22 peste 522 %22)*22 &22)#22 &22)#22 *22)-22 #22)%22 %22)*22 %22)*22 *22)-22 *22)-22 *22)-22 -22)522 peste 522 #22)%22 %22)*22 %22)*22 -22)522 #22)%22 #22)%22 -22)522 peste 522 *22)-22 %22)*22 %22)*22 %22)*22 #22)%22 &22)#22 %22)*22 &22)#22 %22)*22 &22)#22 #22)%22 #22)%22 -22)522 -22)522 -22)522 #22)%22 *22)-22

; G=( R G=( I ; R H ; CI G=( I I I I I I G=( ; ; ; ; H I R H G=( G=( G=( G=( B H R R R G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( H

&&7

,eptun ,obilis ,andou ,ordic norma ,= %22 ,==C %7- SG ,==C *#2 SG >ana >cta"ia___ >cta"ian >ituz >lt >pal >ptima >ran8e >rizont >"idiu +altin +anciu +andur +irosca +artizan +ar"is +erce"al +erlis +; 723$3& +ortillo +odu Floaiei &2& +odul Floaiei &&2 +olo +R %-R-7 +R %-R-. (m) +R %56%# (m) +R %5R-5 +R %5B-. +R %7B2* +R %76-2___ +R %7P33___ +R %79--

I= I= I= IB I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= IH IB I= 'FB I= IB I= I= IB I= IB I= I= I= I= IB I= I= I= IB

%22)*22 #22)%22 %22)*22 &22)#22 %22)*22 *22)-22 *22)-22 *22)-22 %22)*22 -22)522 -22)522 %22)*22 *22)-22 *22)-22 #22)%22 %22)*22 -22)522 *22)-22 *22)-22 *22)-22 *22)-22 %22)*22 *22)-22 &22)#22 *22)-22 #22)%22 -22)522 -22)522 &22)#22 &22)#22 %22)*22 -22)522 -22)522 *22)-22 *22)-22 -22)522 *22)-22 *22)-22 *22)-22 *22)-22

R ; ; R I SG SG SG 9 G=( R R R R G=( H R R R R R I R ; G=( + R) G=( ; R R H G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=( G=(

Randa Rapid Rapsodia Rialto Ri"al Robust Rossella Ro!ana Rubin =afir =afror =aturn =imona =oma! =tira =tira =B__ =ucea"a 3=ucea"a 37 =ucea"a 33 =ucea"a &2. =upermonarN Xoim =E=C -&5 =EBC %-. =EBC *5Bemerar Bempra Bhemis Birabella Borpedo Burda &22 Burda &52 Burda &57 Burda #22 Burda #22 +lus Burda #&Burda #52 Burda =uper Burda =G &.& Burda =G &.#

I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= I= IH IB IB IB IB I= I= IB IB I= I= I= IB IB IH I= IB IH IB IB I= IB I= I=

-22)522 *22)-22 *22)-22 #22)%22 -22)522 -22)522 peste 522 &22)#22 -22)522 -22)522 -22)522 %22)*22 &22)#22 #22)%22 %22)*22 %22)*22 &22)#22 &22)#22 &22)#22 &22)#22 *22)-22 *22)-22 -22)522 %22)*22 *22)-22 peste 522 peste 522 -22)522 &22)#22 %22)*22 #22)%22 #22)%22 &22)#22 #22)%22 &22)#22 %22)*22 %22)*22 #22)%22 &22)#22 #22)%22

G=( R R H R R G=( R R R ; R)H R ; G=( G=( R R R R ; R I I I R CI ; G=( H R R R R R R R R R R

&&.

+R%7:.& +R %7R7& (m) +R %.B%# (m) +R %.;72

I= I= I= I=

*22)-22 *22)-22 #22)%22 #22)%22

G=( G=( G=( G=(

Burda =G #&2 Jasilica Jero Jeronica (=E=C *#7) Jolga

IB IB I= FF=

%22)*22 *22)-22 peste 522 *22)-22

R G=( H I G=( R SG SG SG SG SG I

+R %.6&7 I= #22)%22 G=( I= -22)522 (m) +R %.93* I= #22)%22 G=( Jultur I= *22)-22 (m) +R %3;-I= &22)#22 G=( E+ %%I= *22)-22 +R %3923 IB #22)%22 G=( E+%3* I= *22)-22 +resta 'FB &22)#22 ; E+*23 IB -22)522 +rimizia I= -22)522 ; E+*7F I= *22)-22 +rin"al I= &22)#22 G=( E+*.. I= *22)-22 +rogres I= *22)-22 R Esuzsanna I= #22)%22 +ueblo I= peste 522 ; +orumb pentru floricele (pop corn)4 '!celent (&22&)I=)R)0 ;undulea 5#- (I=)R)0 +erlat 5#*(I=)R) +orumb zaharat4 Hacia (IH)2&)R)0 Helicios (IH)2%)R)0 Hesert (I=)2#)R)0 Hiamant (GH)2%)R). Hulcin (IB)2%)R)0 Pubille (I=)2%),D)0 Degend (I=)2,& &);). D'6',H( Bipul hibridului4 I= ) hibrid simplu IH ) hibrid dublu IB ) hibrid trilinial _ ) pentru cultura irigatT VV + hibrizi produi pe baz de androsterilitate citoplasmaticT ___ ) rezistent la erbicidul +i"ot
1

+entru porumb zaharat4 2& ) timpuriu0 2# ) semitimpuriu0 2% ) semitrziu0 2* ) trziu

3.3.1.0. 2articularit i biologice %i/t!m(" ra#ic("ar temporar, care asigur planta cu ap i hran n primele #)% sptmni, este format dintr)o singur rdcin embrionar i % ) 7 rdcini seminale care pornesc din mezocotilul embrionului. ,umrul de noduri subterane "ariaz, n func ie de perioada de "egeta ie, ntre 5)&2. Hin fiecare nod se formeaz . ) &5 i chiar #2 de rdcini ad"enti"e permanente. Hin nodurile # )7 supraterestre, se pot forma rdcini ad"enti"e cu dublu rol4 de ancorare i absorbie. (dncimea de ptrundere a sistemului radicular la porumb este de pn la #,- m, iar lateral, de 52 ) 7- cm, astfel c o plant de porumb @e!ploreazA circa 5 m% de sol. =uprafa a de absorb ie a sistemului radicular nu se coreleaz cu "olumul de sol e!plorat, totui apa o "alorific din "olumul total. (pro!imati" 52/ din masa total a rdcinilor se gsete n stratul de sol pn fa %2 cm. T("pina este format din 7 ) &- (#&) internoduri pline cu mdu", care
&&3

totalizeaz o nl ime de Fa 2,%2 m Fa 3 m, frec"ent &,- ) % m. Dungimea tulpinii este corelat cu perioada de "egeta ie, crescnd odat cu aceasta. Hiametrul tulpinii "ariaz pe traiectul acesteia4 circa #2 mm la baz, 52 mm la mi8loc i - ) &2 mm sub panicul. Hin nodurile de la baz se formeaz lstari denumi i copiii. <n ameliorarea porumbului se urmrete reducerea taliei, dar nu prin reducerea numrului de internoduri, ci a lungimii acestora, n felul acesta, numrul de frunze rmnnd neschimbat, dar se poate mri densitatea lanului, ceea ce conduce la ob inerea unor sporuri de recolt de && ) #5/ (6I. B<DB'(,G, J. BLR,(GR', &373). Rezisten la frngere i cdere a tulpinilor este o nsuire important pentru recoltarea mecanizat. Hensitatea e!agerat, e!cesul de azot, lipsa potasiului, atacul de *strinia nubilalis, atacul de fuzarioz reprezint cte"a din cauzele care determin frngerea i cderea tulpinilor. *r(nz!"! au limbul lung de -2 ) .2 cm, lat de * ) &# cm, cu marginile ondulate, ceea ce Fe confer fle!ibilitate. +rezen a celulelor buliforme din epiderma superioar determin rsucirea limbului spre interior n condi ii de secet, proces prin care planta i mrete rezistenta la secet. Fndicele suprafe ei foliare la care se ob in recolte bune are "alori de *,2 ) -,2 n culturile neirigate i de -,2 ) 5,2 n culturile irigate. =uprafa a foliar atinge "alori ma!ime n momentul nfloririi florilor femele. ,umrul de frunze este corelat cu perioada de "egeta ie. (stfel J. ,>EE>DF,F (&35%)0 citat de 6I. B<DB'(,G (&37*), clasific hibrizii dup numrul de frunze, dup cum urmeaz4 e$tratimpurii sub &. ) #2, tardi"i #2 ) ## i !oarte tardi"i, cu peste ## frunze. Jalorile asimila iei nete sunt mai mari la frunzele tinere din "rf (pn la &%,- g$m $zi n perioada de la formarea paniculului i pn la maturitatea n lapte), comparati" cu frunzele eta8ului de mi8loc (5,& g$m $zi, n aceeai perioad). C>,BF (&37&) reliefeaz necesitatea reducerii unghiului de inser ie, al frunzelor, fapt care permite mrirea densit ii lor. +',HD'B>, i colab (&35.), IFC9= i =BR,'9'R (&37#) au ob inut sporuri de recolt de *2/ prin folosirea de plante cu frunze erecte care au "alorificat mai bine energia luminoas i au fost culti"ate cu densit i mai mari, comparati" cu plantele de porumb cu frunzele aplecate. :en inerea frunzelor "erzi pn la maturitate mrete recolta de boabe i "aloarea fura8er a produc iei secundare. In&"or!/c!n!"!. +orumbul este o plant unise!uat)monoic. ;lorile mascule sunt grupate, ntr)o inflorescen terminal de tip panicul, iar cele femele sunt grupate n inflorescen e de tip spadice (spic cu rahisul mult ngroat), prote8ate de frunze modificate (pnui) situate Fa subsuoara frunzelor. +orumbul este o plant protandr, polenul putnd aprea cu - ) 7 zile naintea maturrii o"ulelor, n condi ii de secet decala8ul poate s depeasc chiar &2 zile, determinnd creterea procentului de plante sterile.
&#2

+olenizarea este alogam anemofil, grunciorii de polen putnd fi purta i de "nt pn la l Nm distan . *r(ct(" este o cariops la care pericarpul reprezint 7 ) %2/0 endospermul .2 ) .7/, iar embrionul &2 ) &#/. ::B "ariaz ntre *2 ) &.&22 g, frec"ent #22 ) *22 g, iar :I este de 7# ) .. Ng. 3.3.1.1. 8azele creterii i dezvoltrii stadiale <n ciclul ontogenetic al porumbului au fost delimitate && faze, numerotate dup sistemul zecimal, cu > ) - n etapa "egetati" i 5 ) &2 n etapa generati". Criteriile de delimitare n etapa "egetati" sunt numrul de frunze, iar n etapa generati" e"olu ia creterii i maturrii bobului. *aza ? (germinare , r s rire) dureaz .)&5 zile i necesit &#2 ) &.2CC0 temperaturile sczute de scurt durat, de 5 ) .CC, cnd coleoptilul este n sol i de )*CC dup rsrire, nu produc pierderi0 faza se declaneaz la temperatur minim de .CC, prin absorb ia apei n propor ie de %- ) *2/ fa de masa semin ei. *aza 2,- (dou !run%e complet !ormate) se nregistreaz dup circa &2 zile de la data rsririi0 se formeaz primele rdcini coronare0 nutri ia plantei se realizeaz greu, datorit sistemului radicular slab dez"oltat0 fertilizarea pe rnd, o dat cu semnatul, a8ut mult plantele n aceast faz. *aza 1 (patru !run%e complet !ormate) se nregistreaz la &- ) #2 de zile dup rsrire0 planta are circa *2 cm nl ime, "rful tulpinii este nc sub suprafa a solului0 ncepe procesul de ini iere al paniculului, de formare a tuturor frunzelor i mugurilor tiuletelui0 grindina i nghe ul uor pot distruge frunzele e!puse fr a distruge planta, care se reface0 n aceast faz se fac tratamente mpotri"a caren ei de zinc0 dac este cazul, se e!ecut erbicidarea postemergent i fertilizarea fazial cu azot. *aza 145 ()ase !run%e complet !ormate), la ## ) #- zile dup rsrire4 "rful de cretere este Fa suprafa a solului0 se dez"olt mugurii "iitorilor tiule i, de Fa nodurile situate nc sub suprafa a solului0 rdcinile coronare sunt predominante0 crete consumul de ,+9 al plantei. *aza ' (opt !run%e complet !ormate), dup circa %2 de zile de la rsrire la hibrizii mi8locii i, respecti", dup *2 de zile la hibrizii trzii0 "rful de cretere este la - ) . cm deasupra suprafe ei solului0 creterile "egetati"e sunt intense0 grindina poate diminua recolta cu &2 ) #2/0 se fac tratamente contra sfredelitorului, fiind perioada eclozrii ouTlor. *aza '45 (%ece !run%e complet !ormate), la %5 ) %. zile la hibrizii mi8locii i *. ) -2 de zile, la cei trzii4 crete consumul de ,+9 i ne"oia de ap0 ncepe creterea rapid a paniculului i se dez"olt forma iunile "iitorilor tiule i. *aza 3 (dou spre%ece !run%e complet !ormate), la *# ) *- de zile la hibrizii mi8locii i -* ) -5 de zile la cei trzii4 tulpina i paniculul cresc rapid0 indicele foliar este %)*0 dez"oltarea sistemului radicular asigur "alorificarea apei din ntregul "olum de sol.
&#&

*aza 345 (I7 !run%e complet !ormate) se realizeaz dup *3 ) -# de zile de la rsrire la hibrizii mi8locii i 5& ) 5% de zile Fa hibrizii trzii0 se caracterizeaz prin creterea rapid a tulpinii, prin alungirea internodiilor i alungirea rahisului tiuletelui0 ncepe alungirea stigmatelor florilor de la baza rahisului0 consumul de ap i al elementelor nutriti"e este ridicat. *aza 3 (apariia paniculului) se realizeaz dup -5 ) -. zile de la rsrire i, respecti", dup 72 ) 7* de zile la hibrizii trzii4 apare "rful paniculului, se alungesc ultimele internodii0 se alungesc stigmatele, este necesar irigarea culturii. *aza 5 (apariia stigmatelor )i poleni%area) se produce dup 5* ) 5. de zile la hibrizii mi8locii i, respecti", dup 7. ) .# zile la hibrizii trzii4 indicele foliar este -)50 gradul de acoperire a solului 32 ) 3-/0 continu consumul rapid de fosfor i azot, se ncetinete absorb ia potasiului. *aza 8 (nceputul umplerii boabelor) are Foc dup &# zile de la apari ia stigmatelor4 cioclul, pnuile i tulpina sunt complet formate0 ncepe acumularea amidonului0 continu absorb ia azotului i a fosforului. *aza ; (coacerea n lapte), dup #* de zile de la apari ia stigmatelor4 are loc depunerea n ritm rapid a substan elor n bob0 seceta, caren ele nutriti"e i stresul termic pot pro"oca it"irea boabelor. *aza < (coacerii n lapte cear ), dup circa %5 de zile de la apari ia stigmatelor4 la hibrizii din con", denti!ormis se formeaz miuna0 ncepe uscarea frunzelor bzie0 it"irea boabelor se produce din aceleai cauze men ionate anterior. *aza > (coacerea n p#rga,cear ), dup circa *. de zile de la apari ia stigmatelor4 are loc ncheierea procesului de depunere a substan elor de rezer"0 ntre endosperm i embrion apare stratul negru de separare, care mpiedic flu!ul substan elor spre endosperm. *aza 1? (maturitatea !i%iologic ), dup circa 52 de zile de la apari ia stigmatelor0 boabele au atins greutatea ma!im0 se continu uscarea boabelor, a frunzelor i pnuilor. Cunoaterea fazelor creterii i dez"oltrii stadiale permite culti"atorului s diri8eze procesul de formare a recoltei. 3.3.1.3 +erin ele fa de clim i sol +orumbul, datorit plasticit ii ecologice i a lucrrilor de ameliorare, se culti" azi n nord pn la latitudinea de -.C (=uedia), iar n sud pn la *#C (n ,oua Eeeland). C!rin!"! &a #! t!mp!rat(r. =emin ele germineaz la . ) &2CC. Da temperaturi mai sczute n sol are loc putrezirea boabelor, datorit atacului ciupercilor saprofite, instalarea lor fiind fa"orizat i de procesul de e!osmoz a produselor de hidroliz a amidonului. Hup rsrire, la temperatura de * ) -CC, creterea nceteaz, se degradeaz clorofila i plantele mor. Brumele trzii distrug frunzele, iar la temperatura de
&##

)*CC, dup #)* ore, este distrus ntreaga plant. Creterea se desfoar n bune condi ii dac n luna mai temperaturile medii nu scad sub &%CC, iar n iulie i august nu coboar sub &.CC. Cea mai ridicat "itez de cretere se realizeaz la temperaturi cuprinse ntre #* )%2CC. Hup cercettorii americani, cnd temperatura lunii mai scade sub &#,7CC, produc ia de porumb se diminueaz cu &-/. > perioad critic o reprezint nflorirea, cnd temperatura trebuie s fie cuprins ntre &. ) #*CC. Bemperaturile ridicate, n aceast faz, determin n pronun at decala8 ntre apari ia paniculelor i cea a stigmatelor. Da temperatura de #. ) %2CC scade "iabilitatea polenului. (mplitudinile de temperatur de peste %2CC ziua i sub &2,2CC noaptea, ce sur"in n etapele a 5)a i a 7)a ale organogenezei mpiedic formarea anterelor, implicit dez"oltarea grunciorilor de polen i desfurarea normal a proceselor de fecundare (:GR'X(, i colab, &357). Xocurile termice dup fecundare deregleaz acumularea substan elor de rezer" n bob i apare fenomenul de it"ire. Cele mai bune condi ii termice pentru maturare, ntre faza de coacere n cear i cea deplin, sunt de #&CC. ^(D(C' i BR'==:(,, (&3-*) gsesc ca optime pentru porumb n @zona Cordonului porumbuluiA din =.G.(. (@Corn BeltA) urmtoarele temperaturi medii lunare4 mai &.,%CC, iunie #&,5CC, iulie ##,7CC, august ##,7CC, septembrie &7,7CC, octombrie &&,&CC. >bser"a iile Fui P. IG:DG: pentru ara noastr, n urma studiilor efectuate n Hobrogea, :untenia i o parte din Bransil"ania, arat c cele mai mari recolte sunt realizate la urmtoarele temperaturi4 mai &5 ) #2CC0 iunie &3 )#& CC, iulie #2 ) #%CC, august &3 ) ##CC, septembrie &* ) &7CC Rezult c, din punct de "edere practic, este deosebit de important zonarea atent a hibrizilor de porumb, n func ie de @disponibilul termicA din fiecare zon. C!rin!"! &a #! (mi#itat!. +orumbul rezist foarte bine Fa secet, mai ales n prima parte a perioadei de "egeta ie, datorit sistemului radicular puternic dez"oltat, consumului specific redus (#%% ) **-0 =. (DHRFCI i colab. ) &37-), caracterului !erofitic al pr ii aeriene i lucrrilor de ntre inere repetate. '"apotranspira ia crete mult n lunile de "ar, astfel c un lan de porumb poate e"apora zilnic, n lunile iulie i august, pn la &. l$m de ap, iar o plant de porumb pn la # ) * &. +erioada critic se situeaz ntre &2)#2 iunie i &2)#2 august adic naintea apari iei paniculelor i pn Fa maturitatea n lapte, cnd consumul de ap se ridic la 5. ) 7*/ din totalul necesar pentru ntreaga "egeta ie, n aceast perioad solul trebuie s aib 52 ) .2/ ap din capacitatea de cmp. =ensibilitatea la secet a porumbului i scderea recoltei n func ie de perioada cnd inter"ine lipsa de ap este prezentat n figura %.5* (dup J. B<R,(GR', D JLPF(DR, &33#). B. (,6'DF,F (&35-) consider ca perioad critic nceputul nfloritului i urmtoarele &2 zile, cnd consumul plant$zi este de &,- ) *,- &. Fn perioada umplerii boabelor lipsa de umiditate poate pro"oca it"irea
&#%

acestora, inter"alul critic fiind de *2 ) -2 de zile. P. IG:DG: a stabilit c produc ia de boabe la hectar depete media, n condi iile rii noastre, cnd se realizeaz urmtoarea reparti ie a precipita iilor4 mai, peste *2 mm0 iunie 52 mm0 iulie 52 mm0 sub .2 mm n august. Repartizarea optim a precipita iilor, dup acelai autor, este urmtoarea4 mai 52 ) .2 mm4 iunie &22 ) &#2 mm0 iulie &22 ) &#2 mm0 august #2 ) 52 mm. ^. ^(D(C' XF '. BR'==:(,, (&3-*) consider ca optim, pentru @cordonul porumbuluiA din =.G.(., urmtoarea repartizare4 mai .7,- mm0 iunie .7,- mm0 iulie &&# mm0 august &&# mm0 n septembrie i octombrie precipita ii pu ine. Cunoaterea rezer"ei de ap a solului n prim"ar are mare importan n stabilirea corect a densit ii plantelor. C!rin!"! &a #! "(min. +orumbul, fiind plant de zi scurt, crete bine fa lumin intens. 'nergia chimic din ntreaga biomas poate, reprezenta - ) 5/ din energia solar inciden pe sistemul foliar, din care circa -2/ poate fi n boabe. '!tinderea n cultur a hibrizilor cu, pozi ia frunzelor mai aproape de "ertical i care se preteaz la densit i mai mari "a conduce la ridicarea coeficientului de con"ertire a energiei solare.

*i).3.83. + /!n/i i"itat!a "a /!c!t a por(m ("(i- /c#!r!a ran#am!nt("(i 0n &(nci! #! p!rioa#a 0n car! int!r9in! /!c!ta 6hi ri# tar#i97

C!rin!"! &a #! /o". +orumbul asigur recolte pe soluri foarte "ariate, ns rezultatele cele mai bune se ob in pe soluri adnci, fertile, luto)nisipoase, care permit dez"oltarea unui sistem radicular puternic, capabil s asigure apa i elementele nutriti"e. Cele mai bune rezultate se ob in pe solurile lutoase i luto)nisipoase, cu % ) -/ humus, peste . mg +#>-, (l peste #2 mg 9#>(l$&22 Ng sol, gradul de satura ie 7- ) 32 / i pI 1 5,- ) 7,-. +e solurile cu pI sub -,. este obligatorie aplicarea amendamentelor cu calciu, pentru corectarea reac iei acide.

&#*

Cele mal bune rezultate se ob in pe solurile alu"iale, fertile, pe cernoziomuri, soluri blane i pe cele brun)rocate i brune de pdure. +e solurile nisipoase, prin fertilizare i irigare, se pot ob ine recolte ridicate. :ai pu in fa"orabile sunt solurile argiloase, care men in mai mult umiditate, se nclzesc ncet prim"ara, iar "ara crap, rupndu)se rdcinile plantelor. Rezultate modeste se ob in pe solurile tasate i compacte, ct i pe cele cu hardpan, care necesit lucrri de afnare adnc. 3.3.1.4. 6one ecologice =tabilirea zonelor de fa"orabilitate pentru cultura porumbului n ara noastr are la baz cerin ele fa de temperatur4 pe baza datelor referitoare la poten ialul termic al fiecrei zone (temperaturi mai mari de &2CC) s)au stabilit n ara noastr trei zone de fa"orabilitate pentru cultura porumbului (fig. %.5-).

*i). 3.85. + Bon! #! c("t(r a por(m ("(i /ta i"it! p! aza /(m!i t!mp!rat(ri"or io"o)ic! acti9! 6(niti t!rmic! (ti"!74 mai mari #! 1?WC 6apri"i! + octom ri!7

Bona I cuprinde arealul n care suma temperaturilor biologic acti"e este de &.*22 ) &.522CC. <n aceast zon sunt cuprinse4 Cmpia din sudul rii, Hobrogea i partea de sud a +odiului :oldo"ei, Cmpia de Jest, pn la sud de >radea. <n aceast zon se recomand s se culti"e 7- ) .2/ din suprafa cu hibrizi tardi"i, care s "alorifice eficient poten ialul termic i #2 ) #-/ cu hibrizi mi8locii. Bona a II+a de cultur cuprinde suprafe ele cu resurse termice cuprinse ntre &.#22 ) &.*22CC. Eona include cea mai mare parte a +odiului :oldo"ei, o mic parte din zona de trecere de la Cmpia de =ud spre zona colinar a Carpa ilor :eridionali i Cmpia din ,ord)Jestul trii. <n acest areal hibrizii tardi"i se "or culti"a pe suprafe e care nu "or depi #2/, hibrizii mi8locii pe circa -2/ iar cei timpurii pe circa %2/. Bona a III+a de fa"orabilitate are n "edere suprafe ele cu suma temperaturilor biologic acti"e de .22C)&.#22CC. =unt cuprinse zonele subcolinare ale Carpa ilor :eridionali i Rsriteni, +odiul Bransil"aniei, iar n nord

&#-

Hepresiunea :aramureului. <n aceast zon ponderea hibrizilor timpurii crete la circa 7-/ din suprafa a culti"at, diferen a de #-/ re"enind hibrizilor mi8locii. +oten ialul termic al fiecrei zone, pentru hibrizii cu perioada de "egeta ie cea mai lung, trebuie s fie, nsumat, mai mare cu &22 ) &-2CC (temperaturi mai mari de &2CC), eliminndu)se, astfel, riscul nea8ungerii la maturitate. 3.;.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a por(m ("(i Condi iile climatice i cele edafice din ma8oritatea zonelor rii noastre i poten ialul producti" al hibrizilor din cultur, n condi iile aplicrii unor tehnologii moderne de culti"are, pot asigura realizarea unor recolte la ni"elul celor mai a"ansate ri ale lumii. 3.3.).1. ,ota ia +orumbul este mai pu in preten ios fa de planta premergtoare. Rezultatele cele mai bune se ob in dup leguminoasele anuale pentru boabe i fura8ere, dup care urmeaz, cerealele pioase de toamn, inul, cnepa, cartoful, sfecla i floarea)soarelui. Ducerna, dintre leguminoasele perene, dei asigur importante cantit i de azot (&#2 ) &52 Ng$ha) i contribuie la refacerea structurii, datorit consumului mare de ap, nu este considerat o premergtoare potri"it pentru porumb n zonele mai secetoase, fr condi ii de irigare. Rota ia gru)porumb este obligatorie, din cauza ponderii de circa 52/ a celor dou culturi, n aceast rota ie porumbul este fa"orizat, fiind culti"at dup o premergtoare timpurie, n culturile atacate de fuzarioz, boal comun ambelor specii, aceast rota ie se ntrerupe dup *)- ani. +orumbul nu se poate culti"a dup sorg i iarb de =udan. :onocultura, de porumb n ara noastr s)a e!tins pe solurile fertile, mai 8oase, cu apa freatic la mic adncime, supuse n prim"erile mai ploioase e!cesului temporar de umiditate ) terenuri pe care grul nu le "alorific n aceeai msur ca porumbul. <n =.G.(., n @cordonul porumbuluiA, ct i n sudul ;ran ei i n Ftalia, pe soluri fertile, permeabile, structurate, bogate n humus, cu pI 5,- ) 7,-, fertilizate ra ional i irigate, se practica monocultur ndelungat, cu rezultate bune. =e poate aprecia, ns, c prin monocultur prelungit se reduce con inutul de humus, se degradeaz structura, are loc o acidifiere progresi" a solului, se epuizeaz solul n macroelemente i unele microelemente, se nmul esc bolile i duntorii specifici, impunndu)se, deci utilizarea unor doze mrite de ngrminte i tratamente costisitoare. Rezultatele din ara noastr reliefeaz c cele, mai eficiente produc ii se realizeaz n asolamente de * ) 5 ani, fapt rezultat i din datele prezentate n
&#5

tabelul %.%-.
Tabelul 3.30. Pro#(cia #! por(m 0n &(nci! #! rotai! R!co"ta TEha 0n1 %tai(n!a !Cp!rim!nta" ;undulea (cernoziom cambie) Ximnic (brun rocat) %i/t!m(" #! c("ti9ar! neirigat irigat neirigat irigat monoc("t(r *3,2 53,5 *5,5 #7,3 )r,( + por(m --,7 7.,* -#,2 %%,a/o"am!nt #! 3 + 8 ani 52,# .2,7 -7,*5,.

Da rndul su, porumbul este o bun premergtoare pentru culturile de prim"ar i chiar pentru grul de toamn, caz n care se "or culti"a hibrizi cu perioad de "egeta ie mai scurt n rota ia porumbului. Cu alte culturi se "a acorda aten ie utilizrii erbicidelor triazinice i pre"enirii infestrii cu grgri . 3.3.).). 8ertilizarea Hatorit produc iei mari de mas uscat la unitatea de suprafa , porumbul este o plant mare consumatoare de substan e nutriti"e. ;. (,6'DF,F (&35-) apreciaz porumbul ca fiind o plant @"orace prin e!celen A. Consumul de ,+9 n Ng$t de boabe i produc ia secundar aferent, n func ie de ni"elul recoltei, dup CR. I'R( i colab. (&3.2), sunt prezentate n tabelul %.%5. Rezult c porumbul este o mare consumatoare de azot (&. ) #. Ng$t) i potasiu (#% , %5 Ng$t).
Tabelul 3.31. Con/(m(" /p!ci&ic #! !"!m!nt! n(triti9!4 0n D)Et4 #! ctr! oa ! =i pri"! a!ri!n! a&!r!nt!4 0n &(nci! #! ni9!"(" pro#(ci!i E"!m!nt(" Pro#(cia #! oa ! 6tEha7 chimic %)* -)5 7). 3)&2 && ) &# &%) &* e&* , +#29#> #.)#5 &*)&& %%)%5 #*)#% &2,-)&2,& %2)#. ##)#& 3,.)3,5 #7)#5 #&)#2 3,-)3,2 #2)&3,.,3).,. &3)&.,.,7).,5 &. .,5 #%,3

#-,-)#*,. #*,5)#*,* #*,#)#*,2

Azot(" este principalul element n fertilizarea porumbului, care asigur formarea unei mase foliare bogate, colorat n "erde intens i care influen eaz fa"orabil acumularea substan elor proteice. Caren a se manifest prin nglbenirea limbului de la "rf spre baz, de)a lungul ner"urii mediane care se deschide la culoare. +lantele rmn fira"e, cu tiule ii mici. '!cesul de azot intensific transpira ia, creterea, este lu!uriant plantele de"in sensibile la secet i boli.i ntrzie maturitatea.
&#7

(bsorb ia azotului este intens de)a lungul ntregii perioade de "egeta ie. *o/&or(" 8oac un rol multiplu n creterea si fructificarea porumbului. Fnsuficien a lui se manifesta prin nroirea frunzelor de la "rf spre baz, sistemul radicular este slab dez"oltat, ritmul de cretere este sczut, se accentueaz protandria. '!cesul fosforului determin insuficien a zincului. Pota/i(" mrete rezisten a la cdere, secet i boli. Caren a se manifest prin nglbenirea frunzelor de la "rful lor spre baz, iar sistemul radicular rmne slab dez"oltat. Hintre microelemente, frec"ent pe cernoziomurile cambice apare caren a de zinc, manifestat prin apari ia dungilor glbui ntre ner"urile 8umt ii inferioare a frunzelor, pn la necrozarea lor. Caren a este fa"orizat de temperaturile sczute din mai)iulie, de monocultur i de e!cesul de fosfor i azot. *!rti"izar!a or)anic a por(m ("(i. Gunoiul de graLd, este indicat pe toate tipurile de sol din ar, aplicat n doz de #2 ) *2 t$ha. Hozele mai mari se aplic pe solurile erodate, lu"isoluri, la culturile irigate etc. (plicarea blegarului se face direct culturii porumbului, @proasptA sau fermentat, o dat la * ) - ani, efectul resim indu)se i n anul al treilea de la aplicare n condi ii de monocultur. *!rti"izar!a or)ano+min!ra". :ineralizarea materiei organice prin procese microbiologice i prezen a ngrmintelor chimice conduc la ob inerea unor sporuri mari de recolt. Rezultate deosebite pe solurile nisipoase, ct i pe cele erodate s)au ob inut prin aplicarea mpreun a #2 t de gunoi de gra8d Z ,%#)*. +%#)*.. .ngr ) mintele "er%i au rol asemntor gunoiului de gra8d, fapt pentru care sunt mult aplicate n =.G.(., Ftalia, Gngaria. 'le sunt mai economice cnd se produc n culturi ascunse sau sunt culti"ate n mirite. +entru culturi ascunse se recomand utilizarea sulfinei, iar pentru culturi duble se recomand lupinul alb. *!rti"izar!a chimic. Rezultatele de sintez reliefeaz c, pe toate tipurile de sol, fertilizarea cu azot i fosfor se nscrie cu sporuri semnificati"e de recolt0 potasiul asigur sporuri semnificati"e pe solurile lu"ice, pe cele nisipoase i n condi ii de irigare (tab. %.%7). =porul produc iei de boabe la l Ng ngrmnt este "ariabil, n func ie de tipul de sol, condi iile climatice i hibridul culti"at. <n figura %.55. este prezentat sporul produc iei de boabe datorit ngrmintelor cu azot, aplicate pe fond constant de + 729.2 (B>RC'(, i colab.33#).

Tabelul 3.33. %por(" #! oa ! p!ntr( 1 D) /.a. 0n)r=m,nt Tip(" #! /o" N P'O5 H'O

&#.

Cernoziomuri (lu"ial Brun)rocat argilo)ilu"ial Brun argilo)ilu"ial

&# &% 3 3

5 * 5

2)2)% 5

*i).3.88. + E&!ct(" 0n)r=mint!"or c( azot a/(pra r!co"t!i Cu referire la hibrizi, se poate afirma c hibrizii simpli, intensi" culti"a i, pe fond nefertilizat, sunt depi i n produc ie de ctre hibrizii dubli e!tensi"i, dar n condi ii de fertilizare locurile se in"erseaz. Da stabilirea dozelor de ngrmnt se "or a"ea n "edere4 tipul de sol, ni"elul produc iei scontate, rezer"a solului, consumul specific, regimul precipita iilor, hibridul culti"at, planta premergtoare. 'ertili%area cu a%ot. <n tabelul %.%.. sunt prezentate dozele optime economice de azot (dup CR. I'R( i E. B>RD(,, &3.2). Hozele optime economice de azot, n condi ii de cultur neirigat sunt cu %2 ) 32 Ng mai mici dect n cultur irigat. <n func ie de produc ia planificat consumul specific se modific determinarea dozei putndu)se realiza simplu, calculnd #* Ng , pentru fiecare ton de boabe la o produc ie sub - t$ha0 ## Ng ,$t la o produc ie ntre 5 )&2 t$ha i, respecti", #2 Ng ,$t la produc ii de peste &2 t$ha.

Tabelul 3.34. Joz!"! optim! !conomic! m!#ii #! azot "a por(m 4 0n &(nci! #! pro#(cia p"ani&icat6 oa !7 =i #! a/i)(rar!a pot!nia" a /o"("(i c( azot

&#3

6apr!ciat #(p in#ic!"! azot + I.N.7V Pro#(cia p"ani&icat JOE #! N 6D)Eha7 "a IN a" /o"("(i oa ! 6D)Eha7 14? 145 '4? '45 34? 345 I -222 5222 7222 .222 3222 &2222 &&222 &#222 &*222 &** &5. &3& #&& #%& #*. #5#.2 %2. &%* &-7 &.2 #2& ##2 #%. #-* #53 #37 &## &*5 &53 &32 #23 ##5 #&% #-. #.5 &&% &%. &52 &.& #22 #&7 #%* #*3 #77 &25 &%2 &-% &7% &3% #&2 ##7 #*# #72 &22 &#* &*7 &57 &.5 #2* ##& #%5 #%* 3* &&. &*& &5& &.2 &33 #&5 #%2 #-.

345 .3 &&* &%7 &-7 &75 &3* #&2 ##5 #-*

_;a de original, tabelul este simplificat, lund n considerare numai &2 ni"ele de produc ie (n loc de #2) i . ni"ele de F., (fa de 3)

Hoza se reduce cu #2 ) -2 Ng ,$ha cnd porumbul urmeaz dup leguminoase, de asemenea, se reduce cu # Ng , pentru fiecare ton de gunoi dat direct porumbului i, respecti", cu l Ng ,, cnd aplicarea gunoiului s)a fcut la planta premergtoare0 se reduce cu #2 ) %2 Ng , n cazul hibrizilor sensibili la frngerea tulpinilor. Hoza se ma8oreaz cu #2 Ng ,$ha cnd porumbul urmeaz dup floarea soarelui i cu #- Ng ,$ha dup cartofi trzii sau n al FFF)lea an de monocultur <n func ie de asigurarea cu ap, de precipita iile din inter"alul octombrie) februarie, doza se corecteaz cu Z$) - Ng$&2 mm precipita ii peste sau sub medie0 se mrete cu #2 Ng$ha pe solurile cu aport freatic i cnd semnatul se face n prim"eri umede i se micoreaz cu #2 Ng n prim"erile secetoase. (plicarea azotului trebuie efectuat frac ionat, astfel4 ) %2 ) *2 Ng$ha azot sub form de ngrmnt comple! sau de azotat de amoniu, concomitent cu semnatul0 ) la prailele a FF)a i a FFF)a mecanice se aplic %2 ) 72 Ng$ha azot sub form de uree, azotat de amoniu sau ngrminte lichide0 ) concomitent cu irigarea se "or asigura doze de &2)#2 Ng$ha, corelate cu dozele, aplicate anterior i starea culturii. 'ertili%area cu !os!or. <n func ie de ni"elul produc iei scontate i starea de apro"izionare a solurilor cu fosfor, CR. I'R( i E. B>RD(, (&3.2) recomand dozele economice nscrise n tabelul %.%3.

Tabelul 3.35. Joz!"! optim! !conomic! 6JOE7 m!#ii #! P'O54 0n &(nci! #! pro#(cia piani&icat6 oa !7 =i /tar!a #! apro9izionar! a /o"(ri"or c( &o/&or mo i"

&%2

Pro#(cia p"ani&icat oa ! 6D)Eha7 -222 5222 7222 .222 3222 &2222 &&222 &#222 &%222 &*222

JOE #! P'O5 6D)Eha7 c,n# PALVV !/t! #! 6ppm P71 1? .# 3&25 &&&## &#3 &%* &%3 &*% &*5 '? 5& 7* .3% &2& &27 &&% &&7 &#& &#3? *# -55 7.# .3 3* 33 &2% i 25 3? #7 *2 -2 -3 57 7% 73 .% .7 3& 5? &* #7 %. *7 -* 5& 55 7& 77. 8? ) &. #. %7 *-& -7 5& 553

_ ;a de original, tabelul este simplificat0 lund n considerare numai &2 ni"ele de produc ie n loc de #2 i numai 5 ni"ele de apro"izionare a solului cu fosfor fa de &%. __ + din fosfa ii solubili n acetat lactat de amoniu.

Hoza se poate calcula e!pediti", plecnd n calcul de la un consum de 3 Ng +#>-$t boabe, la n con inut al solului de peste 5 mg$&22g sol. +e solurile cu con inut sub 5 mg +#>-$&22 g sol doza se "a ma8ora &- ) #2 Ng + #>- pentru flecare mg sub limita men ionat. Hoza se reduce pentru fiecare ton de gunoi cu l Ng + #>-, cnd aplicarea s)a fcut direct porumbului i cu 2,- Ng + #>-, pentru fiecare ton de gunoi aplicat plantei premergtoare. <ncorporarea n sol a ngrmintelor cu fosfor se face sub artura de baz. <ngrmintele comple!e cu fosfor se pot aplica prim"ara la pregtirea patului germinati", ncorporndu)se adnc cu grapa cu discuri, sau n benzi concomitent cu semnatul (fertilizarea starter). 'ertili%area cu potasiu. Hozele optime, economice i starea apro"izionare a solului cu potasiu mobil, calculate de CR. I'R( i E. B>RD(, (&3.2) sunt prezentate n tabelul %.*2.

Tabelul 3.-7. Joza optim #! H'O54 0n &(nci! #! pro#(cia p"ani&icat =i #! /tar!a #! apro9izionar! a /o"(ri"or c( pota/i( mo i"

&%&

Pro#(cia p"ani&icat oa ! 6D)Eha7 -222 5222 7222 .222 3222 &2222 &&222 &#222 &%222 &*222

JOE #! H'O 6D)Eha7 c,n# HAL !/t! #! 6ppm H71 8? &#2 &*& &52 &75 &32 #2% #&* ##* #%% #*# 1?? .5 &27 &#&*& &-&5. &73 &32 &33 #27 13? -* 73* &&2 &#* &%7 &*. &-. &57 &71<? #5 *7 5.& 3&2. &&3 &#3 &%3 &*7 ''? ) #& %3 -5 72 .# 3* &2* &&% &#& '8? ) ) &7 %% *7 52 7& .& 3& 33

_;a de original tabelul este simplificat, lund n considerare numai &2 ni"ele de produc ie fa de #2 i numai 5 ni"ele de a apro"izionare a solului cu potasiu, fa de 3.

+entru fiecare ton de gunoi doza se reduce cu #,- Ng 9#>$t, cnd gunoiul se aplic direct i cu l Ng 9#>$t, cnd gunoiul s)a aplicat plantei premergtoare. =porurile de recolt cele mai mari s)au ob inut pe solurile lu"ice, erodate, nisipoase i n cultura irigat cnd, datorit dozelor mari de azot, se impune i aplicarea de potasiu, pentru a mri rezisten a la frngere. (plicarea ngrmintelor cu potasiu este similar cu aplicarea ngrmintelor cu fosfor. Ap"icar!a micro!"!m!nt!"or. +e cernoziomurile fertilizate repetat, mul i ani, cu azot i fosfor, cu pI)ul peste 7, este necesar aplicarea pre"enti" a sulfatului de zinc, o dat la * ) 5 ani, n cantitate de . ) &2 Ng$ha. Hac apar n "egeta ie simptomele caren ei de zinc, se e!ecut & ) % stropiri, la inter"ale de 7 ) &2 zile, ncepnd cu faza de * ) - frunze cu solu ii de sulfat de zinc n concentra ie de &/. Am!n#am!nt!"! c( ca"ci(. +e solurile acide, cu pI sub -,3 i cu gradul de satura ie n baze mai mic de 7-/, folosirea amendamentelor cu calciu, o dat la * ) - ani, este obligatorie n cultura porumbului. 3.3.).3. :ucrrile solului (cestea ncep imediat dup eliberarea terenului de planta premergtoare i "izeaz, pe lng mobilizarea solului, ncorporarea resturilor "egetale, mrun irea, ni"elarea i realizarea n rezer"e ct mai mari de ap n sol. Hup premergtoare timpurii se e!ecut artura de baz fa #2 ) #- cm adncime pe terenurile mai uoare i la #- ) %2 cm pe terenurile mi8locii i grele, cu plugul n agregat cu grapa stelat. +n n toamn terenul se men ine afnat i curat de buruieni, prin lucrri cu grapele cu discuri.
&%#

'fectuarea a dou arturi, "ara fa #2 cm adncime, i toamna la %2 cm, nu se 8ustific prin sporurile de produc ie ob inute. Hup plantele recoltate trziu se e!ecut artura de toamn la aceleai adncimi ca i artura de "ar, cu plugul n agregat cu grapa stelat. <n condi iile solurilor grele, compacte, cu e!ces temporar de umiditate, pentru mbunt irea regimului aero)hidric se "or e!ecuta afnri adnci la -2 ) .2 cm, odat la* ani. +e solurile cu strat arabil sub ire, adncimea arturii se "a limita n func ie de grosimea acestuia. +e terenurile n pant arturile se "or e!ecuta numai de)a lungul curbelor de ni"el. Ducrrile solului din prim"ar asigur calitatea nsmn rii, ncol irea i rsrirea porumbului. Hac terenul este ni"elat, nemburuienat i rar resturi "egetale la suprafa , solul se "a lucra n preziua semnatului cu combinatoriii sau cu grapa cu discuri n agregat cu grapa cu col i. Hac la desprim"rare terenul este deni"elat, i mburuienat, dup z"ntarea terenului se e!ecut o lucrare cu grapa cu discuri n agregat cu grape cu col i, pregtirea patului germinati" urmnd s se fac n preziua semnatului, cu combinatorul, perpendicular pe direc ia de semnat. =e "or e"ita trecerile repetate cu agregatele, de la desprim"rare i pn la semnat. 'ste corespunztor patul germinati" cnd solul, pe adncimea de % ) 5 cm este mrun it i z"ntat, iar dedesubt este @aezatK, pentru a fa"oriza ascensiunea apei la bob. +entru ob inerea de economii de combustibil i e"itarea tasrii accentuate se recomand efectuarea printr)o singur trecere a mai multor opera iuni4 administrarea ngr ) mintelor, a erbicidelor, insecticidelor, o dat cu lucrrile de pregtire a patului germinati". <n diferite ri se practic, n prezent, sistemul de lucr ri minime (minimum tillage), n dou "ariante4 ) cu o singur trecereB se e!ecut fertilizarea, aratul, discuitul0 grpatul, erbicidarea i semnatul0 ) cu dou treceriB la prima trecere, se realizeaz fertilizarea, artura0 discuirea i erbicidarea ) "ariant posibil de aplicat i n condi iile din ara noastr. <n prezent, n =.G.(., ;ran a i Ftalia s)au ob inut rezultate bune n sistemul @no tillageA, adic prin semnatul porumbului n miritea plantei premergtoare, deci n teren nelucrat. (cest sistem se practic i la noi n cultura succesi" pe terenuri irigate, prin nsmn are n mirite cu :C=,)5 care, la o singur trecere, realizeaz lucrarea solului n zona rndurilor, semnatul i erbicidarea. (ten ie se acord n diferite ri i sistemului alternati" prin care artura nu se e!ecut anual i ntre aceti ani se lucreaz numai cu grapele cu discuri. Rezultatele de pn acum reliefeaz c ni"elul recoltelor, prin acest sistem se
&%%

diminueaz numai cu * ) -/ fa de sistemul cu arturi normale. 3.3.).-. .mn a i semnatul %m,na. :aterialul seminal trebuie s aib puritatea minim de 3./ i germina ia minim de 32/. <mpotri"a agen ilor patogeni din sol ('usarium, Pyt(ium, Penicillium, &spergillus, 2orosporium (olcisorg(i) smn a se trateaz cu Biradin7- (%Ng$t), :etoben 72 (#Ng$t), B:BH 7- (*Ng$t). =e pre"in, astfel, fenomenele de @clocire a semin elorA n sol. +rotec ia mpotri"a duntorilor din sol (&griotes sp., 0anymecus dilaticollis etc.) se realizeaz prin tratarea semin elor cu =eedo! .2 ^+ (&#,-Ng$t), ;uradan %- =B (#,-Ng$t), Hiafuran %- =B (#-Ng$t), Carbodan %- =B (#-Ng$t), =inolinto! &2 6 (#2 l$t). P!rioa#a #! /!mnat. =emnatul porumbului se realizeaz atunci cnd. la ora 7, la %2 cm adncime, temperatura este de .CC i "remea este n curs de nclzire. Calendaristic, cele mai bune rezultate se ob in n zona de cmpie, cnd se seamn ntre l ) #2 aprilie i ntre &-)%2 aprilie, n celelalte zone. =emnatul timpuriu, de obicei, asigur umiditatea necesar germinrii, iar ncol irea i rsrirea se produc n timp scurt. +entru flecare zi ctigat la rsrire se grbete cu dou zile apari ia paniculelor i a stigmatelor4 se reduce deci, perioada de "egeta ie. Hac semnatul se face prea timpuriu, se prelungete durata rsririi, ceea ce are drept consecin o stagnare n cretere, e!istnd i pericolul putrezirii boabelor n sol. Da fel de mari sunt pagubele i prin ntrzierea semnatului, cnd se reduce umiditatea solului0 perioada de nflorire)fecundare este mpins n inter"alul cu temperaturi ridicate i umiditate relati" aerului mai mic, fapt care sporete procentul plantelor sterile i reduce randamentul de boabe. =emnatul ncepe cu hibrizii timpurii, mai rezisten i la temperaturile sczute, pe soluri cu te!tura uoar, care se z"nt mai repede. J!n/itat!a. Constituie factorul tehnologic de baz pentru realizarea unor recolte mari, porumbul reac ionnd mai puternic la acest element tehnologic dect alte prsitoare (fig. %.57). Fntensi"izarea tehnologiei de culti"are a porumbului prin introducerea de hibrizi noi, mrirea ni"elurilor de fertilizare, irigarea etc., au condus la recolte mai mari numai prin corelarea acestor "erigi cu densitatea lanului, respecti" cu creterea suprafe ei foliare la unitatea de suprafa . Da densit i prea mari ns, frunzele inferioare a8ung la un randament, fotosintetic sczut, n lan se accentueaz protandria, se reduce con inutul de substan e proteice din boabe. ;actorii obligatorii de care trebuie s se in seama la stabilirea densit ii sunt4 hibridul culti"at, umiditatea i fertilitatea solului. Caracteristicile hibridului luate n considerare sunt4 nl imea plantelor, numrul de frunze, l imea frunzelor fa de tulpin i rezisten a la frngere i
&%*

cdere. Rezult c hibrizii timpurii care au talie mai 8oas i n numr de frunze mai mic comparati" cu hibrizii trzii se "or culti"a cu densitate mai mare. Iibrizii cu raportul produc iei de boabe4 aparat "egetati" de circa &4& asigur produc ii ridicate la densit i mai mari dect cei cu raportul fa"orabil aparatului "egetati".

*i). 3.8;. + In&"(!na #!n/itii p"ant!"or a/(pra mrimii =ti("!i"or #! por(m =i a pro#(ci!i #! oa ! "a h!ctar

;ertilitatea i umiditatea modific densitatea doar la acelai hibrid. <n zonele umede, unde gradul de fertilitate a solului este sczut, factorul limitati" al recoltei l constituie ni"elul de fertilizare. Da stabilirea densit ii trebuie s se in seama de posibilit ile de apro"izionare cu ap pe tot timpul "egeta iei. <n zonele cu precipita ii reduse (Cmpia Hunrii, Hobrogea etc.) elementul de baz n stabilirea densit ii l constituie rezer"a de ap acumulat n perioada toamn ) iarna ) prim"ar, pn la semnat. Cnd rezer"a de ap are un deficit ce depete 52 mm, densitatea se reduce, din start, cu % ) - mii plante$ha. +e suprafe ele irigate densitatea se mrete cu &2 , &- mii plante$ha. <n prezent, n ara noastr, pentru sortimentul de hibrizi zona i se practic densit ile men ionate n tabelul %.*&.
Tabelul 3.-1. J!n/itat!a "a r!co"tar! 6mit p"ant!Eha7 0n &(nci! #! p!rioa#a #! 9!)!tai! a hi rizi"or =i tip(" #! c("t(r

&%-

J!n/itat!a "a mat(ritat! Iibrizi timpurii Iibrizi mi8locii Iibrizi trzii

C("t(ri n!iri)at! 6mii p"ant!Eha7 *-)52 *2)-*2)-2

C("t(ri iri)at! 6rnii p"ant!Eha7 5-)72 52)552)5-

Cantitat!a #! /m,n "a h!ctar "ariaz ntre &-)%2 Ng, n func ie de puritate, germina ie i ::B. +entru realizarea densit ilor dorite la recoltare, la semnat, se mrete numrul de semin e cu &2 ) &-/ reprezentnd pierderile ce apar pn la rsrire i n inter"alul rsrire ) recoltare. Ji/tana 0ntr! r,n#(ri este de 72 cm pe terenurile neirigate i pe cele irigate prin aspersiune i de .2 cm pe terenurile irigate prin brazde. Reducerea distan ei ntre rnduri la -2 cm a determinat realizarea unor sporuri de - ) &2/, dar nu n toate cazurile. +rin reducerea distan ei se realizeaz o mai bun distribu ie a plantelor n lan. A#,ncim!a #! /!mnat "ariaz n func ie de te!tura i umiditatea solului, n regiunile mai umede, cu soluri grele semnatul se "a realiza la - ) 5 cm. +e suprafe ele din zone mai uscate, pe soluri cu te!tur mi8locie, adncimea de semnat se mrete la 5 ) . cm. ;iecare centimetru n plus la adncimea de semnat, n func ie de temperatur, ntrzie rsrirea cu - ) %2 ore. =emnatul se realizeaz cu semntori de precizie tip =+C, obinuit cu =+C. pe terenurile plane i cu =+C* pe terenurile n pant. Jiteza de lucru este de -)&& Nm$or. 3.3.).0. :ucrri de (ngri$ire Com at!r!a (r(i!ni"or reprezint principala lucrare de ngri8ire, porumbul (la fel ca i sfecla pentru zahr) a"nd un ritm lent de cretere n primele faze i o densitate redus la unitatea de suprafa , nu poate rezista n competi ia cu cele .22 ) &.-22 buruieni care rsar la l m# .Cercetrile efectuate n &- sta iuni e!perimentale din ara noastr arat c la hibrizii culti"a i n prezent pierderile de recolt datorate mburuienrii sunt de %2 ) 32/, ceea ce nseamn %.222 ) 7.222 Ng$ha boabe. Da F.C.C.+.B. ;undulea, ntr)un teren infestat cu 2org(um (alepense, produc ia de porumb s)a diminuat cu 3.222 Ng$ha. C>P>C(RG (&37.) men ioneaz unele rezultate e!perimentale dup B'DD, I>'++' (&37#) pri"ind efectul fitoto!ic al e!sudatelor rdcinilor de mohor asupra porumbului care, mpreun cu consumul mare de ap a mohorului, au redus recolta de porumb cu %&7 ) *3- Ng$ha. Combaterea buruienilor se poate realiza prin lucrri mecanice i manuale, prin utilizarea erbicidelor sau, combinat, prin lucrri mecanice i folosirea erbicidelor. <n prima "ariant tehnologic, fr utilizarea erbicidelor, se e!ecut urmtoarele lucrri4
&%5

) grpat cu grapa cu col i, dup *)5 zile de la semnat, pentru distrugerea buruienilor i a crustei0 ) grpat dup rsrire, cnd porumbul i)a desfcut prima frunz, dup ce se ridic rou, ca esuturile plantelor s fie elastice. Ducrarea se e!ecut perpendicular pe direc ia rndurilor. ) lucrarea cu sapa rotati", cnd porumbul are % ) - frunze e!ecutat la "iteza ma!im a tractorului0 ) prima prail mecanic ntre rnduri, la adncimea de . ) &#, cm cu "iteza de * ) - Nm$ha, pentru a nu acoperi plantele0 ) prail a doua se e!ecut dup &2 ) &* zile, la adncimea de 7 ) . cm, cu "iteza de . ) &2 Nm$h0 ) prail a treia dup &- ) #2 de zile de la a doua, la adncimea de - ) 5 cm, cu "iteza de &2 ) &# Nm$h. +railele mecanice "or fi urmate de, praile manuale, economic fiind doar dou, dup primele dou praile mecanice. +rail a patra nu aduce sporuri n recolt. +e terenurile cu multe precipita ii, este moti"at bilonarea porumbului. Combaterea chimic a buruienilor se realizeaz cu erbicidele men ionate n tabelul %.*#. Gtilizarea erbicidelor permite nlturarea pritului manual, dar nu e!clude efectuarea a l ) % praile mecanice. Copi"it(" la hibrizii actuali, cu capacitate redus de lstrire, nu mai este necesar. Com at!r!a #(ntori"or n perioada de "egeta ie poate s apar ca necesar, dac nu s)au efectuat tratamente adec"ate la smn , sau cnd porumbul este amplasat pe terenuri proaspt arate, dup puni, fne e, dup leguminoase perene, care men in solul rea"n, i fa"orabil atacului "iermilor)srm. 'ste de preferat ca aceste terenuri s fie e"itate. Reliefm c tratamentele mpotri"a r ioarei porumbului i a "iermilor) srm trebuie s fie efectuate la smn sau o dat cu semnatul, fiind mai eficiente dect cele din perioada de "egeta ie. Iri)ar!a. <n func ie de zona de cultur i hibridul culti"at, consumul de ap al porumbului "ariaz, ntre *..22 i -..22 m $ ha. +erioada critic pentru ap se suprapune inter"alului secetos dintre #2 )%2 iunie si #2 ) %2 august. ,ecesarul de apa zilnic este de &- ) #- m %$ha$zi n luna mai, %- ) *m%$ha$zi n luna iulie i %- ) *- m%$ha$zi n august. Cnd nu sunt restric ii de ap i energie, se recomand ca pe tot parcursul "egeta iei s se men in umiditatea peste plafonul minim (&$%, &$# sau #$% FG() pe adncimea de 52 ) .2 cm. n caz de restric ii de energie sau de ap, se "a aplica o udare, n faza de . ) &2 frunze, cu 722 m %$ha0 urmtoarea udare cu circa &2 zile nainte de apari ia paniculului i ultima udare dup fecundare, n perioada umplerii boabelor. Fnfluen a regimului de irigare asupra sporului de recolt (/) la porumb,
&%7

dup J. B<R,(GR' (&37#)0 este reprezentat n figura %.5..


Tabelul 3.-). 'rbicide folosite la cultura porumbului
Nr. crt. & # % * 5 7 . 3 &2 && &# &% &* &&5 &7 &. &3 #2 #& Conin(t(" 0n /( /tan acti9 (liro! .2 C' '+BC 7#2g$l Zantidot (liro! .2 C' '+BC 7#2g$l Z.2g$l (H 57g$l Hiizocab .2'C Butilat .22g$l Er ici#(" Hiprocarb 7- C' 'radicane (tred -2 ^+ (lred -22 D Blade! -2 ^+ 6esaprim ^+ 6esaprim ^+ -2 .2 '+BC 7-2 g$l H antidot '+BC 7#2 g$l Z antidot 52 g$l (trazin -2/ (trazin -22 g$& Cianazin -2/ (trazin -2/ (trazin .2/ T!/t(" p!ntr( car! a &o/t a9izat Buruieni monocotiledonate i unele dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i unele dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i unele dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i unele dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i unele dicotiledonate anuale Buruieni dicotiledonate anuale Buruieni dicotiledonate anuale Buruieni dicotiledonate i unele monocotiledonate Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale Buruieni monocotiledonate anuale i par ial dicotiledonate perene Buruieni monocotiledonate anuale i unele dicotiledonate Buruieni monocotiledonate anuale i uncie dicotiledonate P!rioa#a ap"icrii ppi ppi ppi ppi ppi ppi ppi ppi Joza 5)&2 l$ha 5)&2 l$ha 5)&2 l$ha 5)&2 l$ha 5)&2 l$ha -)&2 l$ha -)&2 l$ha Gr.#!
toCicitat!

FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FF FJ FJ FJ

>nezin *22 =C (trazin *22 g$& >nezin -2 +G =anazin -2 =C =imadon *22 =C (cenit -2 'C (cetorom RJ (lachlor *. 'C (lane! *. 'C Hual -22 'C Hual 352 'C ;rontier 7#2 'C (trazin -2/ (trazin -22g$l =imazim *22g$l (cetoclor -2/ (cetoclor .*2g$l Zantidot .5 g$& (laclor *.2 g$& (laclor*.2g$l :etolaclor -22g$l :etolaclor 352g$l Himetamid 7#2 g$&

5)&2 Ng singur %)* Ng asociat ppi sau -)&2 Ng singur preemerg #)5 Ng asociat %)5 Ng singur ppi sau &,#)%,. Ng preemerg asociat +reemerg .) &2 l$ha +reemerg

-) &2 Ng singur #)5 Ng FJ asociat ppi sau -)&2 Ng singur FJ preemerg % Ng asociat +reemerg .) &2 l$ha FJ +reemerg ppi #,-)5 l$ha (dup FJ semnat) &,7#)#,- l$ha FJ FJ FJ FJ FJ FJ

.)&2 l$ha ppi sau singur *)5 F$ha preemerg asociat .)&2 l$ha Buruieni monocotiledonate anuale i ppi sau singur *)5 l$ha uncie dicotiledonate preemerg asociat -)&2 l$ha Buruieni monocotiledonate anuale i ppi singur %)5 l$ha unele dicotiledonate asociat Buruieni monocotiledonate anuale i ppi &,-)#,- l$ha unele dicotiledonate Buruieni monocotiledonate anuale i ppi sau &,-)#,- l$ha unele dicotiledonate preemerg

&%.

## #% #* ##5 #7 #. #3 %2 %& %# %% %* %%5 %7 %. %3 *2 *& *# *% **

;rontier 322 'C Himetamid 322 g$& (cetoclor .#2).52 g$F 6uardian C' Z antidot (cetoclor 322)3*2 Iarness C' g$& Dacron *. 'C Dasso C' (laclor *./ (laclor *.2 g$&

Buruieni monocotiledonate unele dicotiledonate Buruieni monocotiledonate unele dicotiledonate Buruieni monocotiledonate unele dicotiledonate Buruieni monocotiledonate par ial dicotiledonate anuale

anuale i ppi anuale i preemerg sau ppi anuale i preemerg sau ppi anuale i ppi

&,#) &,5 l$ha %, -)#,- l$ha #)* l$ha 5) &2 l$ha

FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FJ FFF FFF FFF FJ

.)&2 l$ha Buruieni monocotiledonate i unele ppi sau singur *)5 l$ha dicotiledonate preemerg asociat .)&2 l$ha Dasso RJ *. (laclor Buruieni monocotiledonate i unele preemerg. singur *) C' *.2 g$& dicotiledonate 5l$haZ>nezin :ecloran *. Buruieni monocotiledonate i unele ppi sau (laclor *./ 5) &2 l$ha C' dicotiledonate preemerg .)&%,7l$ha :ecloran %Buruieni monocotiledonate i unele singur (laclor %-/ preemerg C' dicotiledonate 5).&$ha asociat Buruieni monocotiledonate i unele ppi sau Ramrod +ropaclor 5-/ 5) &2 l$ha dicotiledonate preemerg Buruieni monocotiledonate i unele ppi sau =atecid 5- ^+ +ropaclor 5-/ 5) &2 l$ha dicotiledonate preemerg =tomp %%2 'C +endimetalin Buruieni monocotiledonate i unele preemerg - l$ha dicotiledonate Butizin *2 =C Butilat #22g$l Buruieni monocotiledonate i preemerg 5) &2 l$ha Z(trazin#22g$l dicotiledonate Hiburom .22 Himetenamid #22g$& Buruieni monocotiledonate i par ial ppi %)- l$ha C' ZButilat522g$l dicotiledonate (laclor%%,5/ (trazin Buruieni monocotiledonate anuale i Dacorn combi ppi 5 l$ha &*,*/ par ial dicotiledonate Buruieni monocotiledonate i unele +rime!tra -22 :etolaclor %22g$&Z ppi sau dicotiledonate inclusi" 2org(um *)5 F$ha ;^ (trazin #22 g$& preemerg (alepense din smn :etolaclor Buruieni monocotiledonate i unele +rime!tra ppi sau %22 g$& Z dicotiledonate inclusi" 2org(um *)5 l$ha -2 +G preemerg (trazin #22 g$& (alepense din smn =acemid ( C' (cetoclor -2/ Buruieni monocotiledonate anuale preemerg - l$ha Hahemid .2/ (cetoclor 75#g$l Z Buruieni monocotiledonate i ppi sau BrophY #)% l$ha Hiclonid &#5 g$F dicotiledonate preemerg >nezin combi (trazin #-/Z Buruieni monocotiledonate i preemerg &2 Ng$ha -2+G =imazin #-/ dicotiledonate anuale #,*H =are de =are de dimetil amin Buruieni dicotiledonate anuale i unele _postemergent &,-)# l$ha dimetilamin Z #,*)H%%/ perene %% D= #,*H =are de =are de dimetil amin Buruieni dicotiledonate anuale i unele _postemergent & l$ha dimetil amin Z #,*)H 522 g$& perene tip 522 =are de dimetil amin H:( 5 Buruieni dicotiledonate anuale i perene _postemergent 2,. l$ha Z #,*)H552g$l Bromotril + Buruieni dicotiledonate rezistente la #,* _postemergent & ,- l$ha Bromo!inil #-2 g$& #- =C H

&%3

**5 *7 *. *3 -2 -& -# -% -* --5 -7 -. -3 52 5& 5# 5% 5* 555

+ardner Roundup C= Dentagran 'C =tarane #-2 'C IarmonY 7- H; :istral =D 3-2 *- C Ring .2 ^6 Bell 7- ^6 Bitus #- H; Ban"el *.2 Ban"el *.2 Buetril uni"ersal H DadoN *. =C :arNsman =C >ltisan e!tra =anolt combi =C =anolt combi *22 =C =anrom *2 =C =anrom %7=ansac ^eed ) :aster +hoeni! *22 =C

Bromo!inil octanoat ##- g$& 6lifosat sare de izopropilamid %52 g$& +ridat 5*2 g$F ;luro!ipir #-2 g$& Bifensulfuron metil 7- / ,icosulfuron *2 g$& +rimisulfuron metil %2/ Z prosulfuron -2/ +rimisulfuron 7-/

Buruieni dicotiledonate rezistente la arilo!iacizi Buruieni monocotiledonate i dicotiledonate anuale i perene inclusi" 2org(um (alepense din rizomi Buruieni dicotiledonate anuale Buruieni dicotiledonate anuale i perene Z Gallium aparine, fr Cirsium Buruieni dicotiledonate anuale i perene rezistente la #,* H Buruieni monocotiledonate anuale inclusi" 2org(um (alepense din rizomi Buruieni dicotiledonate anuale

_postemergent postemergent nainte de recoltare postemergent postemergent postemergent postemergent

&)&,- &$ha %)* l$ha

FJ FJ

& l$ha (loturi FJ de hibridare) &)# l$ha &- g$ha &)&,- l$ha FJ FJ FJ

postemergent

#- g$ha Z 2,&FFF l$ha e!tra"on *2g$ha Z e!tra"on FJ

Buruieni monocotiledonate anuale inclusi" 2org(um (alepense din rizomi i unele dicotiledonate anuale 6ranule Buruieni monocotiledonate anuale autodispersabile de inclusi" 2org(um (alepense din semin e Rimsulfuron #-2 g$Ng i rizomi i unele dicotiledonate anuale Hicamba *.2 g$& Z Buruieni dicotiledonate anuale i perene =are de 9 i cele rezistente la (trazin i ,a Hicamba *.2 g$F Buruieni dicotiledonate anuale i perene
Bromo!inil#.2g$&Z#,* H #.2g$& ester

postemergent

postemcrgent

*2)52 g$ha Z FJ surfactant 2,-)2,7- l$ha 2,5 l$ha & l$ha FJ FJ FJ

postemergent postemcrgcnt postemergent

Buruieni dicotiledonate anuale i perene

(trazin #22 g$& Z Buruieni dicotiledonate anuale Bentazon #22 g$& Hicamba &&,-/ Z (trazin ##,#/ (cid #,* H %#-g$l ZHicamba 7-g$l (trazin &22 g$& Z Hicamba 7- g$l Z (cid #,*H#22 g$& (trazin #22g$lZ Hicamba 7-g$l Z (cid #,*H&#- g$& Hicamba &#,&/ Z (trazin # &,*/ (trazin #2 / Z Hicamba 7,-/ Z (cid #,* H &2/ #,* H %52 g$& Z:etosulfan -g$l Hicambal#2g$l Z (cid #,* H %**g$l +iridat &-2 g$& Z(trazin #22 g$& Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonae anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale i perene Buruieni dicotiledonate anuale

postemergent

%,-)* l$ha inclusi" loturi FJ de hibridare #,- l$ha & l$ha &)&,- l$ha &)&,- l$ha #,- l$ha & l$ha & l$ha &,- l$ha & ,- l$ha FJ FFF FFF FFF FJ FFF FJ FFF FJ

postemergent postemergent

postemergent

postemergcnt

postemergent

postemergent

postemergent postemergent postemergcnt

&*2

Gdarea de rsrire (#22)*22 m % apT$ha) este necesar n prim"erile secetoase. 3.3.).1. ,ecoltarea R!co"tar!a m!canizat a por(m ("(i /( &orma #! =ti("!i. <ncepe cnd umiditatea boabelor a8unge la %2)%#/ i se ncheie cnd aceasta este cuprins ntre #*)#5/. :ai trziu @recoltarea n tiule iA se e!ecut manual, pentru a pre"eni scuturarea boabelor.

*i). 3.8<. + In&"(!na r!)im("(i #! iri)ar! a/(pra /por("(i #! r!co"t 6$7 "a por(m 6m!#ii p! 8 ani7

Hintre combine i echipamentele care s)au fabricat n ar pentru @recoltarea n tiule iA men ionm4 ) Combina autopropuls CMP, care e!ecut o recoltare integral, tiule ii depnua i fiind ncrcat n remorca tras de combin, iar tulpinile tocate ntr)o alt remorc ce se deplaseaz paralel cu combina0 ) Combina tractat C?P, care recolteaz tiule ii pe care)i colecteaz ntr)o remorc, taie i toac tulpinile. Hepnuarea tiule ilor se e!ecut sta ionar cu instala ia H=)50 ) Combina CI= H C2 N 7-O@ i 'HR reprezint culegtor de tiule i, echipament de depnuare i combin de fabrica ie strin cu echipamente adec"ate0 R!co"tar!a m!canizat /( &orm #! oa !. <ncepe cnd umiditatea acestora scade sub #-/. Recoltarea sub form de boabe se e!ecut cu CI= H C2 , 7 , -O@ H /A sau CI7 H C2 , M H /0 sau alte tipuri de combine cu echipamente de culegere a tiule ilor i treieratul acestora.

&*&

Boabele recoltate trebuie aduse la umiditatea de &*/. R!co"tar!a man(a". =e poate efectua sub form de tiule i depnua i0 ulterior se taie tulpinile i se leag n snopi. <n zonele mai umede din nordul :oldo"ei i din Bransil"ania se recolteaz plantele ntregi, se aeaz n glugi, urmnd ca detaarea tiule ilor s se fac ulterior. :oti"a ia procedeului const n discuirea mai rapid a terenului. +strarea tiule ilor se realizeaz n ptule de diferite tipuri constructi"e. Raportul dintre recolta de boabe i recolta de @tuleiA (tulpini) "ariaz ntre 2,-&) 2,3#, micorndu)se cu att mai mult, cu ct condi iile au fost mai pu in fa"orabile culturii porumbului. +rocentul de pnui poate fi apreciat la &$.)&$&2 din produc ia de boabe. Randamentul de boabe oscileaz ntre 7. ) .%/. 3.;.3. C("t(ra /(cc!/i9 #! por(m Culturile succesi"e semnate pn la l iunie trebuie s beneficieze de &.#22 ) &.-22CC (temperaturi mai mari de &2CC) n Cmpia Romn, sudul :oldo"ei, Hobrogea i o parte din "estul rii. (mplasarea culturilor succesi"e n zonele men ionate se "a face pe terenuri irigate. Fn unele zone mai umede, pe soluri cu aport freatic, se pot realiza culturi succesi"e pentru mas "erde i siloz. Reuita culturii este dependent de alegerea corect a hibrizilor, n cultur succesi" se "or utiliza hibrizi e!tratimpurii, cu o perioad de "egeta ie de pn la &&2 zile. =emnatul porumbului nu trebuie s depeasc inter"alul l ) - iulie. Hin acest considerent amplasarea se "a face dup culturi care prsesc terenul de"reme (secar, mas "erde, borceaguri, mazre, cartofi timpurii, rpit, orz i soiuri timpurii de gru). 6rbirea semnatului se poate realiza prin semnat direct n teren nelucrat, folosind maina :C=,)5 sau (:)3. +e terenurile mburuienate este necesar, totui, efectuarea unor arturi superficiale sau lucrarea solului prin #)% treceri cu grapele cu discuri. ;ertilizarea se face cu azot (.2 ) &22 Ng$ha s.a.), e"entual cu fosfor i potasiu. Hensitatea la recoltare trebuie s fie de 5- ) 72 mii plante$ha. Hup semnat se aplic udarea de rsrire cu %22 ) *22 m% ap$ha. <n cursul "egeta iei se mai e!ecut * ) 5 udri, la inter"ale de &2 ) &* zile cu norme de -22 ) .22 m% ap$ha. Celelalte lucrri sunt identice cu cele de la cultura porumbului pentru boabe. <n anii normali, culturile succesi"e de porumb a8ung la maturitate spre sfritul lunii octombrie. <n anii cnd porumbul nu a8unge la maturitate pn la "enirea brumelor,
&*#

este necesar prelucrarea sub form de past, sau se nsilozeaz. 3.<. %ORGUL 3.<.1. Importan. .io"o)i!. Eco"o)i! 3.4.1.1. *mportan =orgul este o cultur foarte "eche, care se culti" pentru0 boabe, mturi, sirop bogat n zahr, fura8area animalelor sub form de siloz sau nutre "erde etc. Boabele de sorg sunt folosite direct n alimenta ia oamenilor sub form de finuri n unele zone din (frica, Fndia, China, >rientul (propiat i 'gipt. <n industrie se utilizeaz la fabricarea amidonului, alcoolului i berii, n amestec cu boabele de orz =orgul tehnic, cu ramifica ii lungi i elastice, ser"ete pentru confec ionarea mturilor, a periilor i altor mpletituri. Hin sorgul zaharat se e!trage un suc dulce, bogat n zaharoz cu utilizri foarte "ariate. <n hrana animalelor sorgul se utilizeaz fie ca fura8 fibros, fie nsilozat sau ca boabe, a"nd o "aloare nutriti" asemntoare cu a porumbului. +entru nutre "erde este deosebit de important n zonele aride, dup recoltare plantele regenernd repede, deci putnd fi folosit ca pune. +entru aceste utilizri au fost selec ionate soiuri i hibrizi fr glicozidul durin, care pune n prime8die "ia a animalelor. <n China i (frica, din flori, teci i frunze se ob ine un colorant utilizat la "opsirea stofelor, a lnii i pieilor. 3.4.1.). +ompozi ia chimic Boabele de sorg au o compozi ie chimic asemntoare boabelor de porumb. (stfel, con inutul n amidon este de 7-,%7/, proteine &&,.*/, grsimi %,73/, celuloz #,&./, cenu &,#./ (B. :GR'X(,, &35-). =orgul zaharat con ine &5 ) &./ substan e dulci, predominant fiind zaharoz. 3.4.1.3. ,spndire =orgul se culti", pe glob, pe o suprafa de circa *#,5% mii. ha (#22&). ocupnd locul - dup gru, orez, porumb i orz. Cele mai mari suprafe e, -#,7/. sunt situate n (frica (,igeria, =udan, ,iger .a), dup care urmeaz (sia cu 7,3 / (Fndia, China, +aNistan etc.)) <n (merica de ,ord i Central se culti" pe &*/ din suprafa a total mondial, iar n (merica de =ud pe circa #,%/. =uprafe e de peste %,2 mii. ha se culti" cu sorg pentru boabe n =.G.(., n zonele semiaride.
&*%

n 'uropa, n prezent, suprafe ele sunt mici, sub &.7 mii ha. <n Romnia, n &3.2, suprafa a culti"at cu sorg a fost de #&,% mii ha. Hup &3.3 suprafe ele s)au diminuat mult, a8ungnd la 7 mii ha n &33., de pe care s)a recoltat o produc ie medie de &55* Ng boabe$ha. He remarcat c n rile n care se acord aten ie acestei culturi se ob in frec"ent recolte de peste 5.222 boabe$ha, men ionndu)se i recolte de peste &2.222 Ng$ha boabe, n condi ii de irigare. 3.4.1.-. .istematic. /rigine. .oiuri =orgul apar ine familiei Gramineae, tribul &ndropogoneae, genul 2org(um &dams, care cuprinde %& de specii anuale i perene. =orgul culti"at apar ine speciei 2org(um "ulgare +ers., sin. 2org(um bicolor (D) :oench. (ceast specie se mparte, n raport cu modul de folosin , n patru grupe4 &. 2orgul pentru boabe cu "ariet ile4 ca!ra (rspndit n centrul i estul (fricii)0 s(allu (rspndit n Fndia i (frica de Jest)0 kaoleang (culti"at n China)0 !eterita (e!istent n =udan)0 (egarii (e!istent n =udan)0 durra (culti"at n (frica Central i >riental)0 milo (culti"at n (frica Central i >riental). '. =+(DH>,, &3.#, definete sorgul pentru boabe 2org(um "ulgare "ar. eusorg(um. =. 2orgul pentru m turi (2. ". "ar. te(nicum) ?. 2orgul %a(arat (2. ". "ar. sacc(aratum) 7. 2orgul pentru !uraL (2. ". "ar. sudanense) Hup unii autori, originea sorgului este n Fndia, iar dup al ii n (frica 'cuatorial. Hup ,. J(JFD>J (citat de 6I. B<DB'(,G, &33&), cele mai multe din formele sorgului culti"at pro"in din centrul genic abisinian. =orgurile de tip @kaoliang pro"in din centrul chinez. <n 'uropa cultura este cunoscut din secolul al [J)lea. n (merica s)a introdus prin anul &.--. +entru boabe se culti" hibrizii de sorg, care au aprut n urma descoperirii de ctre =B'+I','= a unor biotipuri androsterile i a altora restauratoare de fertilitate, fiind mai producti"i cu %2 ) *2/ fa de soiuri (,. E(:;FR'=CG i colab., &35-). <n tabelul %.*% sunt prezenta i hibrizii pentru boabe i mturi men iona i n Catalogul soiurilor )i (ibri%ilor pentru anul #22&. Rezult c to i sunt hibrizi simpli, cu talia cuprins ntre 32 ) %%2 cm, cu panicul semicompact (cei pentru boabe), cu coacere rapid i uniform. +erioada de "egeta ie dureaz &#2 ) &-2 de zile, ::B este de #2 ) #- g, capacitate de produc ie pn la &2.222 Ng$ha.

Tabelul 3.-3 Li rizi #! /or) zonai 0n Rom,nia 6'??17

&**

J!n(mir!a hi ri#("(i 6/oi("(i7 +entru boabe (ralba (rgence B. .5* ;undulea #& ;undulea %2 ;undulea %# +entru mturi Henisa

ara #! ori)in! ;ran a ;ran a G.=.(. Romnia Romnia Romnia Romnia

J!n(mir!a ara #! ori)in! hi ri#("(i 6/oi("(i7 Horina Sugosla"ia Xiret =org zaharat Carmen Hoina :onori Wdes +rut Roza Romnia Romnia Gngaria Romnia Romnia Romnia

3.4.1.0. 2articularit i biologice Da germinare planta formeaz o singur rdcin. =istemul radicular este foarte bine dez"oltat, a8unge la adncimi de # m i prezint un numr aproape dublu de periori absorban i, fa a de porumb. R. D(GHF (&357), citat de 6 h. B<DB'(,G (&33&), men ioneaz c fa de suprafa a foliar, sistemul radicular al sorgului este de dou ori mai dez"oltat, n compara ie cu sistemul radicular al porumbului. Bulpina este format din 7 ) #2 de internoduri pline cu mdu". Balia "ariaz frec"ent ntre &,- ) % m, limitele de amplitudine fiind, la ni"elul genului, ntre, 2,% ) *,- m. Bulpina are capacitate mare de lstrire, nsuire nedorit n cazul sorgului pentru boabe. ;runzele, lungi de -2 ) .2 cm, sunt acoperite cu un strat de pruin i au o ligul scurt, proas, urechiuele lipsesc. Fnflorescen a este un panicul cu l .222 ) -.222 de flori. =picule ele sunt grupate cte dou ) trei, dar numai unul este fertil, n fiecare spicule sunt dou flori, din care una este redus la o palee membranoasa ;ructul este o cariops rotund ) turtit0 ::B 1 #2)52 g0 :I 1 5-)7- Ng. Con inutul de ple"e este de - ) &-/. 3.4.1.1. +erin e fa de clima i sol =orgul are cerin e ridicate fat de temperatur. Bemperatura minim la germina ie este de &2CC. Bemperaturile medii zilnice fa"orabile creterii sunt de #& ) ##CC, foarte fa"orabile creterii, fiind de #7 ) #.CC. Creterea nceteaz la temperaturi sub &-CC. =uport ari ele de %. ) *2CC. =uma de grade necesar, pentru ntreaga
&*-

"egeta ie pentru hibrizii culti"a i n Romnia, este de #.-22 ) %.-22CC. =orgul este mai rezistent la secet dect porumbul. Coeficientul de transpira ie este de &-% ) &32 (R. D(GHF, &357). Hatorit rezisten ei mari la secet, sorgul este denumit Kcmil "egetalK. ;a de sol este preten ios, reuind pe soluri cu pI 1 *,- ) .,-. Jalorific eficient solurile nisipoase i pe cele srturate. =orgul pentru mturi necesit soluri mai fertile. <n ara noastr sorgul pentru boabe se culti" n arealul porumbului, pe terenuri nisipoase srturate i pe cele erodate, pe care la porumb se ob in recolte mici. 3.<.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a /or)("(i 3.4.).1. ,ota ie Ritmul lent de cretere din primele faze de "egeta ie i, deci, pericolul mare de mburuienare, impune culti"area sorgului dup plante care las terenul curat de buruieni, de obicei culturi prsitoare. Hup sorg nu se pot culti"a cereale de toamn, pentru care are o ac iune nefa"orabil, epuiznd terenul n ap i substan e nutriti"e. Hin acest considerent, dup sorg se "or culti"a numai culturi de prim"ar. 3.4.).). 8ertilizare Hup \GF,'BF i colab. (&3-.), pentru &.222 Ng boabe i produc ia secundar aferent sunt necesare #%,- Ng azot0 7,# Ng fosfor i 5,3 Ng potasiu. Hup '. +(RF=F (&3%5), citat de GL. B<DB'(,G (&33&), pentru o ton de tulpini sorgul zaharat consum &,7 Ng azot i 2,3 Ng fosfor. <n condi ii de umiditate fa"orabil, sorgul reac ioneaz prielnic la fertilizarea cu azot att n ceea ce pri"ete ni"elul recoltei, ct i con inutul de protein, n zonele secetoase, efect fa"orabil prezint i fosforul. Hozele practicate azi n lume "ariaz, n func ie de condi iile de e!perimentare, ntre , -2)&-2+%5)&22. <n condi ii de irigare, (. 6F(RHF,F (&3.&), citat de 6I. B<DB'(,G (&33&), recomand ,#22+&-2. Da sorgul zaharat fertilizarea direct urmrete calitatea sucului, fapt pentru care se recomand, pentru scopuri alimentare, culti"area pe soluri fertile. Cnd sucul se utilizeaz n alte scopuri dect cele alimentare fertilizarea se poate efectua cu ,32)&#2+72).2 6unoiul de gra8d se recomand a fi aplicat plantei premergtoare, cu e!cep ia mturilor de sorg de pe solurile nisipoase, unde se recomand aplicarea lui direct, ncorporat adnc n sol.

3.4.).3. :ucrrile solului

&*5

+entru sorg se e!ecut aceleai lucrri ca i n cazul porumbului. +atul germinati" trebuie s fie bine mrun it i curat de buruieni. 3.4.).- .mn a i semnatul =mn a utilizat pentru semnat trebuie s aib puritate minim de 37/ i germina ia de cel pu in .-/. n sol i reduce germina ia cu %2 ) -2/ fa de laborator. =emin ele se trateaz nainte de semnat cu fungicide i insecticide la fel ca la porumb. +erioada de semnat este cnd temperatura solului se ridic diminea a la ora ., la &* ) &-CC. =cderea temperaturii la &#CC dup semnat reduce numrul plantelor rsrite cu peste -2/. Hensitatea la sorgul pentru boabe pe soluri fertile "a fi de &-2 ) #22 mii. plante recoltabile, iar pe solurile srace &22 mii plante recoltabile. Cantitatea de smn este de &2 ) &- Ng$ha la sorgul pentru boabe i de 5 ) . Ng la cel pentru sirop i mturi. Histan a ntre rnduri este de 72 cm, folosindu)se aceleai semntori ca i la porumb. (dncimea de nsmn are este de * ) - cm pe solurile grele i pe cele cu umiditate suficient i de 5 ) . cm pe solurile uoare i pe cele grele cu deficit de umiditate. 3.4.).0. :ucrri de (ngri$ire B"lugitul dup semnat asigur o bun rsrire a plantelor. +entru distrugerea buruienilor n curs de rsrire, cultura se grpeaz att nainte ct i dup rsrit. <n faza de * ) - frunze se poate utiliza sapa rotati", n culturile neerbicidate se e!ecut #)% praile mecanice i l ) # praile manuale. +entru combaterea pe cale chimic a buruienilor anuale monocotiledonate i dicotiledonate, solul se erbicideaz preemergent cu >nezin -2, Romazin -22, =ancozin -2 =C, =atecid n doze de # ) - Ng$ha, (tred -2 ^+, (tred -22 D, Borzeprop -2 +G, 6esaprim -2 ^+ - ) &2 Ng$ha. +entru buruienile dicotiledonate, se erbicideaz postemergent cu =H:( sau Fcedin ; (# l$ha), =ardem (2,. l$ha), H:( (l$ha). <n primele faze de "egeta ie sunt necesare l ) % tratamente pentru combaterea pduchelui "erde al cerealelor (2c(i%ap(is graminum) cu Carbeto! %7 (# l$ha) sau cu alte produse. <n culturile pentru mturi, n faza de * ) - frunze -e e!ecut rritul i nlturarea lstarilor. <n anii secetoi, prin irigare, se ob in produc ii ridicate. 3.4.).1.. ,ecoltare

&*7

=orgul pentru boabe se recolteaz la maturitate deplin a boabelor (fr pericol de scuturare), cu combinele de cereale cu hederul ridicat pn sub panicule. =orgul zaharat se recolteaz pentru e!tragerea siropului, ncepnd cu faza de coacere n lapte a boabelor i poate continua pn la coacerea deplina. Recoltarea se poate face prin secerarea plantelor ntregi, dup care se nltur, ultimul internod srac n zahr, dar bogat n sruri i frunzele, iar tulpinile se leag n snopi i sunt transportate la sta iile de presare. =orgul pentru mturi se recolteaz la nceputul maturit ii n lapte a boabelor, prin tierea paniculelor cu l ) # internoduri, dup care se depoziteaz sub oproane pentru uscare. +roduc iile la sorgul pentru boabe pot a8unge pn la &2.222 Ng$ha, la sorgul pentru mturi %)* mii Ng$ha, la sorgul pentru sirop .2 ) &22 t$ha, din care se pot ob ine peste %.222 l alcool. 3.>. GEIUL 3.>.1. Importan. .io"o)i!. Eco"o)i! :eiul (Panicum miliaceum +.) este considerat una dintre cele mai "echi plante culti"ate, n China ocup suprafe e importante cu %.222 ani .I., boabele fiind folosite n alimenta ie0 de asemenea, a fost culti"at nc din "echime, n Fndia, n 'gipt, sudul i sud)estul 'uropei, n climatele mai calde, a fost nlocuit n mare msur de porumb, iar n climatele umede i rcoroase, de cartof. <n prezent, suprafa a mondial semnat cu aceast specie de mei, caracteristic zonei temperate, este de apro!imati" &2,& mii. ha, din cele circa %5,mil. ha suprafa a total ocupat cu diferite specii de mei, ma8oritatea apar innd genurilor 2etaria, Pennisetum, /ragrostis, /leusine, culti"ate n zonele aride din (sia i (frica0 suprafe e mai importante e!ist n (sia Central i de 'st (;edera ia Rus, :ongolia, Paponia), >rientul :i8lociu, 'uropa de 'st. +roduc ia medie mondial se situeaz n 8ur de .22 Ng boabe$ha, n 'uropa i n =G(, meiul este semnat pe suprafe e limitate, mai mult pentru fura8 (&%2. mii ha n #22&, din care &2#7 mii ha n ;edera ia Rus i #5. mii ha n Gcraina). <n Romnia, meiul a fost culti"at din timpurile "echi, 8ucnd un rol foarte important n alimenta ie0 treptat, ns, suprafe ele s)au restrns, meiul fiind nlocuit n cultur i n alimenta ie, de porumb. +rin compara ie cu anii &3%2 )&3%3, cnd s) au culti"at cu mei *7,- mii hectare (produc ie medie de .&# Ng boabe$ha), pn n &35- suprafe ele s)au redus la doar #2 ) %2 mii hectare, concentrate n zonele secetoase ale rii, n prezent, meiul a de"enit o cultur de importan cu totul secundar, prezentnd un oarecare interes, mai ales n cultur succesi", pentru fn sau chiar pentru boabe, datorit rezisten ei la secet i a perioadei scurte de "egeta ie. He altfel, i n perioada interbelic, meiul era considerat o plant de completare, destinat nlocuirii, prim"ara trziu, a semnturilor nereuite, precum i pentru terenurile care au fost inundate. Boabele de mei con in circa &2,5
&*.

) &.,2/ proteine, 5&,& ) 5.,3/ glucide, %,5/ lipide, .,&/ celuloz, %,*/ sruri minerale. Boabele decorticate pot fi prelucrate sub form de fain utilizat n alimenta ie pentru prepararea de crupe, psat sau mmlig. +rin decorticare se pierd #2 ) *2/ din masa boabelor.

*i).3.8>. + G!i(" "2anicum miliaceum#

:mliga de mei este hrnitoare, dar ce"a mai greu de digerat. Boabele pot fi destinate, de asemenea, fura8rii animalelor (rumegtoare, psri). +aiele i plea"a au o "aloare fura8er ridicat, con innd *,- ) -/ proteine. +lanta ntreag este folosit sub form de mas "erde sau fn, oferind un fura8 de foarte bun calitate. <n prezent, n ara noastr e!ist n cultur soiurile romneti4 @:iner"aA (&3.7) ) soi mai precoce, recomandat pentru zonele cu deficit termic0 @:rgritA (&3.3) ) soi ce"a mai tardi", recomandat pentru zone cu resurse termice i hidrice0 @:arteA (&33#) ) soi precoce (52 ) 72 zile perioada de "egeta ie), rezistent la secet i cdere, destinat pentru cultura succesi"0 @:atadorA (&33*) ) soi mai tardi" cu # zile ca :iner"a, :irel, :arius, cu % ) - t boabe$ha producti"itate. :eiul este o plant erbacee anual, cu capacitate mare de nfr ire (fig.%.53). +lanta are preten ii ridicate fa de cldur (semin ele germineaz la &2) &#CC) i este sensibil la temperaturi sczute n toate fazele de "egeta ie (la )#CC plantele mature sunt distruse). 'ste o plant cu cretere rapid0 perioada de "egeta ie este scurt, de numai 52 ) 32 zile, inter"al n care trebuie s se acumuleze .22 ) .-2CC, temperaturi mai mari de &2CC. Da germinat rezult o singur rdcin embrionar. =istemul radicular este puternic dez"oltat, ceea ce imprim o rezisten deosebit la secet. +entru germinat necesit numai #-/ ap din masa semin ei. :eiul are cel mai mic consum de ap dintre toate cerealele. +rezen a periorilor pe ntreaga plant, numrul mic de stomate, structura anatomic apropiat de a plantelor de deert i semideert i confer o mare rezisten la secet i ari . ,u ntmpltor, datorit rezisten ei la secet, care)i permite s fie culti"at i pe terenuri mai slab producti"e, meiul a fost denumit @grul nisipurilorA (,. =RGD'=CG, &3*7).

&*3

Bulpina a8unge la circa .2 ) &#2 cm nl ime i nfr ete. Fnflorescen a este un panicul lung de #2 ) #- cm i ramificat, cu nflorire i maturare a boabelor foarte neuniforme. ;ecundarea este alogam. Boabele se caracterizeaz prin ::B de * ) 7 g, :I 1 72 Ng i procentul de ple"e &7 ) #2/. :eiul d rezultatele cele mai bune pe soluri mi8locii, cu reac ie neutr i fertilitate ridicat, cum ar fi cernoziomurile sau solurile alu"iale0 suport pI pn la -,-)-,.. <n cultur principal pentru boabe, meiul este recomandat pentru culti"are n zonele de cmpie din sud, Cmpia Bransil"aniei i n :oldo"a. Fn cultur succesi" pentru fura8, se recomand sa fie semnat n cmpiile din sud i "est0 pentru a realiza culturi reuite i produc ii bune trebuie s fie amplasat cu prioritate pe terenurile amena8ate pentru irigat. <n acest sens, n cultur succesi" este necesar ca la semnat, n sol, s e!iste o rezer" de ap care s asigure rsritul i dez"oltarea plantelor cel pu in n primele #2 ) #- zile de "egeta ie sau se irig0 apoi, n timpul "egeta iei, trebuie s cad &-2 ) &.2 mm precipita ii sau s se inter"in cu udri. 3.>.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! +entru a da recolte mari, meiul este foarte e!igent fa de starea de fertilitate a solului i fa de gradul de mburuienare. Hin aceste moti"e, n cultur principal pentru boabe este de dorit ca meiul s fie amplasat dup cereale pioase de toamn sau de prim"ar, plante fura8ere anuale sau prsitoare (floarea)soarelui, porumb, sfecl sau cartof), n cultur succesi" pentru fura8, poate fi culti"at cu bune rezultate dup cereale de toamn, n primul rnd orz i gru, dar i dup secar pentru fura8 sau pentru boabe, borceag, cartofi timpurii. *!rti"izar!a. (zotul este principalul element nutriti" care trebuie aplicat n cultura meiului0 se recomand doze moderate, de -2 ) 72 Ng ,$ha n cultur neirigat i de 52 ) .2 Ng ,$ha n cultur irigat. ;osforul se administreaz n func ie de apro"izionarea solului i de ngrmintele aplicate la planta premergtoare. He regul, se recomand -2 ) .2 Ng +#>-$ha. +e solurile cu reac ie acid (pI 1 -,- ) -,.) se pune problema aplicrii ngrmintelor cu potasiu (-2 ) 52 Ng 9#>) i a amendamentelor calcaroase. L(crri"! /o"("(i. :eiul cere s fie semnat ntr)un teren bine mrun it, curat de buruieni, fr resturi "egetale. +entru meiul n cultur principal, lucrrile de pregtire a terenului sunt cele recomandate, de regul, pentru plantele care sunt semnate prim"ara. +entru meiul n cultur succesi" se efectueaz lucrri superficiale cu grapa cu discuri, e"entual ultima lucrare n agregat cu t"lugul inelar. %!mnat(". =mn a folosit la semnat trebuie s aib puritatea de minimum 37/ i germina ia de minimum .-/. <n cultur principal, se recomand ca meiul s fie semnat atunci cnd temperatura solului a a8uns la &2 ) &#CC, n mod normal n inter"alul &-)#- aprilie
&-2

n zonele de cmpie i #- aprilie , - mai n zonele colinare. =emnatul se efectueaz la #- cm ntre rnduri (chiar la -2 cm ntre rnduri pe terenurile mburuienate), folosind o cantitate de &2 ) #- Ng smn $ha. =e seamn superficial, la # ) #,- cm adncime. <n cultur succesi", trebuie semnat imediat dup recoltarea premergtoarei i nu mai trziu de &- iulie, n zona de cmpie i de 5 ) &2 iulie, n zone colinare. =e seamn la distan e mai mici ntre rnduri, de &#,- cm, cu o cantitate de smn de circa #- Ng$ha. L(crri"! #! 0n)ri:ir!. Hup semnat, se recomand s se efectueze o lucrare de t"lugit pentru grbirea rsritului. Cea mai important lucrare de ngri8ire este combaterea buruienilor. '!ist posibilitatea aplicrii nainte de semnat, la pregtirea patului germinati", cu ncorporare cu combinatorul, a erbicidelor pe baz de atrazin ) >nezin -2 +G, 6esaprim -2 ^+, .a., n doze de ) &2 Ng$ha, mpotri"a buruienilor dicotiledonate se pot efectua tratamente cu4 =H:(, &,- ) #,- l$ha0 Fcedin forte, # l$ha0 6lean 7- H;, -2 g$ha sau Dontrel *%. C, * ) - l$ha, aplicate cnd plantele de mei sunt n faza de nfr it i nainte de alungirea paiului. :eiul este atacat de pu ine boli. Re ine aten ia tciunele, care se combate prin tratarea semin ei cu un preparat pe baz de carbo!in (Jita"a! #22, #,2 Ng$tona de smn ). :eiul reac ioneaz fa"orabil la aplicarea udrilor, ndeosebi atunci cnd este semnat n cultur succesi". =e recomand s se aplice o udare imediat dup semnat, cu %22 ) %-2 m% ap$ha, urmat de udri cu norme mai mari, de -22 )--2 m%$ha, la inter"al de &- ) &. zile (n func ie de e"olu ia umidit ii solului). R!co"tar!a. Da alegerea momentului de recoltare a culturilor pentru boabe trebuie a"ut n "edere faptul c meiul are o coacere neuniform, e!istnd pericolul scuturrii boabelor, n plus, boabele se sparg uor la treierat0 ca urmare, tura ia bttorului nu trebuie s depeasc 722 ) .22 tura ii$minut. ;aza optim de recoltare este atunci cnd boabele de la "rful paniculului au cptat culoarea caracteristic i .- ) 32/ din boabe s)au ntrit, iar cele din mi8locul paniculului sunt n prg. =e recolteaz cu combina de cereale, printr)o singur trecere. <n anumite situa ii, meiul poate fi recoltat i di"izat0 n prima faz, cnd 72 ) 7-/ dintre boabe s)au ntrit, se taie plantele cu "indro"erul, la &- ) #2 cm nl ime i numai pe rou, pentru a nu se scutura boabele0 dup # ) * zile de la cosire se treier cu combina, pre"zut cu ridictor de brazd. Brebuie re inut c meiul are paiul plin cu mdu", cu umiditate mai ridicat i, ca urmare, se usuc mai greu. Raportul boabe 4 paie este de &4&,% ) &,-. +e plan mondial, produc iile sunt cuprinse, de obicei, ntre *-2 i #.222 Ng boabe$ha, n condi iile rii noastre se pot ob ine produc ii de l .222 ) #.-22 Ng boabe$ha i #.222 ) *.222 Ng paie$ha. +entru fura8, meiul poate fi recoltat n faza de lapte)cear (pentru nsilozare) sau chiar mai de"reme (pentru mas "erde sau fn).

&-&

3.1?. OREBUL 3.1?.1. Importan4 io"o)i!4 !co"o)i! 3.17.1.1. *mportan >rezul este, alturi gru, una dintre cele mai importante plante culti"ate. Boabele orez sunt destinate, n primul rnd, alimenta iei umane, constituind hrana de baz pentru circa %,# miliarde de oameni, n principal locuitori din (sia unde consumul anual de orez depete adesea &22 Ng$locuitor, i atinge &32 Ng n Jietnam, &** Ng n Fndonezia, &%7 Ng n Bhailanda, &%* Ng n Bangladesh (prin compara ie cu un consum mediu mondial de 52 Ng$locuitor$an), n ultimele decenii, consumul de orez a crescut considerabil n (frica (de e!emplu, 52 Ng$locuitor$an n =enegal) i (merica Datin (*. Ng n Brazilia, %- Ng n Columbia). Fn rile din zona temperat orezul reprezint un @aliment de completareA, prezent n hran, adesea aproape zilnic, n cantit i mici i sub diferite forme de preparare (de e!emplu, n ;ran a, consumul mediu anual de orez este de %,7 Ng$locuitor). Boabele au a"anta8ul c sunt uor de prelucrat, n mod frec"ent numai prin fierbere. (cestea au o "aloare dietetic i nutriti" deosebit, calit i gustati"e remarcabile i un grad ridicat de digestibilitate, superior altor cereale. <n cantit i mai mici, comparati" cu cele destinate consumului alimentar, boabele de orez sunt folosite pentru fabricarea de alcool, (n Paponia se produce butura tradi ional @saNeA), bere (n amestec cu orz), amidon, glucoza, acid acetic, aceton, ulei, produse farmaceutice, alimente "itaminizate etc. n fura8are sunt folosite numai subprodusele rezultate de la prelucrare4 sprturi de boabe, trte, boabe nemature sau boabe mai mici. +aiele sunt, de regul, mprtiate pe teren i ncorporate n sol dup recoltare. 'le pot fi ntrebuin ate pentru producerea hrtiei, a cartonului, drept combustibil, iar n zootehnie ca aternut sau ca fura80 cenua rezultat dup arderea paielor poate ser"i ca ngrmnt pentru terenurile agricole. 3.17.1.). +ompozi ia chimic Boabele mature de orez con in, n medie4 .,&/ din s.u. proteine, #,&/ din s.u. lipide, 7%,%/ din s.u. glucide, 3,./ din s.u. celuloz0 -,7/ din s.u. sruri minerale. +rin prelucrarea boabelor (decorticare i polizare)albire), se pierd circa 7-/ din lipide, -2/ din srurile minerale, o mare parte din proteine i aproape complet "itaminele. Ca urmare, boabele de orez prelucrate (Korezul albK) sunt constituite aproape n totalitate din amidon (75 ) 32,%/) i sunt srace n proteine (- ) 3,#/, ca urmare a nlturrii, la prelucrare, a pr ilor e!terioare ale bobului i a embrionului), lipide (2,*/ ) 2,5/), celuloz (2,#/) i sruri minerale (2,5/) (tabelul %.**, dup 0ec(ni1ues agricoles, &33%).
&-#

He asemenea, boabele de orez sunt deficitare n "itaminele comple!ului B i n unii aminoacizi esen iali (lizina). <n componen a proteinelor predomin glutelinele (&,# ) .,2 g$&22 g boabe uscate, n principal orizeina) i albuminele (&,5 ) %,# g$&22 g, n principal leucosina), prin compara ie cu globulinele i prolaminele (cte 2,- g$&22 g). Consumul boabele de orez furnizeaz o mare cantitate de calorii. Botodat, trebuie subliniat digestibilitatea foarte ridicat a diferi ilor componen i ai bobului.
Tabelul 3.-Compoziia chimic a o ("(i #! or!z 0n #i&!rit! &az! #! pr!"(crar! 6$ #in /.(.7 %p!ci&icar! Or!z a/iatic 6Qi!tnam7 Or!z !(rop!an 6*rana7 Or!z Or!z r(t #!corticat 6Npa##XO7 6Ncar)oO7 7,72 3,&7 #,*& 7%,52 &2,&5,&5 #,%.5,-2 2,55 &,%7 Or!z a" .,-2,52 32,#2 2,#& 2,5% Or!z Or!z r(t #!corticat 6Npa##XO7 6Ncar)oO7 7,.7 &2,55 &,.* 77,*2 3,22 *,%2 #,%3 .&,5* #,%&,-5 Or!z a" 3,%7 2,&3 -,2&,22 2.*5

+roteine Dipide (midon Z zaharuri Celuloz =ruri minerale

3.17.1.3. ,spndire <n prezent, pe glob, se culti" cu orez &-&,- mii. ha (n #22&0 locul al doilea dup gru), iar produc ia medie mondial a fost n ultimii ani de #.-72 )%.-22 Ng$ha (dup Production 4earbook, #22&). Orile mari culti"atoare de orez sunt situate n (sia4 Fndia ) **,- mii. ha0 China ) #.,- mii.ha0 Fndonezia ) &&,mii. ha0 Bangladesh ) &2,3 mii. ha0 Bhailanda ) 3,. mii. ha0 Jietnam ) 7,- mii. ha0 ;ilipine ) *,2 mii. ha. =uprafe e ntinse cu orez se mai culti" n ,igeria (#,& mii. ha), Brazilia (%,& mii. ha), +aNistan (#,* mii. ha), Cambodgia (&,3 mii. ha), =G( (&,% mii. ha). +roduc iile medii ob inute pe aceste suprafe e depesc producti"itatea altor cereale4 5.3#3 Ng$ha n Coreea, 5.5&. Ng$ha n Paponia, 5.%*3 Ng$ha n China, *.#*7 Ng$ha n Fndonezia, 7.#2- Ng$ha n =G(, reflectnd producti"itatea ridicat a orezului. Comer ul mondial cu orez nsumeaz aproape #- mii. tone (n anul &333), iar principalii e!ploatatori de orez sunt4 Bhailanda (5,& mii. tone), Jietnam (*,mii. tone), China (#,. mii. tone), Fndia (#,* mii. tone), =G( (#,7 mii. tone). Comer ul cu orez este mai restrns comparati" cu alte cereale (numai */ din produc ia mondial), deoarece recolta este consumat, n principal, n zonele de producere.

&-%

*i). 3.;?. + Aria #! r/p,n#ir! a or!z("(i 0n "(m!

<n 'uropa, orezul este culti"at pe suprafe e restrnse (-35,. mii ha n #22&)0 dintre rile culti"atoare de orez se e"iden iaz Ftalia cu ##2 mii ha i =pania cu %&% mii ha, produc iile situndu)se frec"ent peste *.-22 Ng$ha (de e!emplu, -.--. Ng$ha n Ftalia i 7..*& Ng$ha n =pania, n anul #22&). Orile europene, inclusi" Gniunea 'uropean, sunt dependente de importurile de orez de foarte bun calitate (circa 7-2 mii tone n 'uropa de Jest i #*2 mii tone n 'uropa de 'st), care pro"ine din (sia, dar i din =G(. Romnia se afl la limita nordic de cultur a orezului n 'uropa0 scopul introducerii i men inerii orezului n cultur la noi a fost acela de a acoperi necesarul pentru consumul curent, din produc ia proprie. >rezul este o cultur agricol relati" nou pentru Romnia. +rima orezrie din ar a fost nfiin at n anul &7.5 de ctre o familie de agricultori italieni la Bopolia (lng Ban loc, 8ude ul Bimi), pe rul Brza"a. Cultura orezului s)a e!tins destul de greu, astfel nct, n &3%. se culti"au abia circa *22 ha (dup ,. =RGD'=CG, &3*7). Fnteresul pentru cultura orezului a sporit mult dup al doilea rzboi mondial, perioad n care suprafe ele au crescut Fa - mii ha n &3*5, &.,7 mii ha n &35- i %7 mii ha n &3.- ) &33&. +roduc iile medii au depit, n mod obinuit. %.222 boabe Ng$ha, acestea fiind superioare, adesea, produc iilor altor cereale pioase culti"ate la noi0 ca atare, orezul a fost considerat o cultur rentabil. <n anul &3.3, n Romnia e!istau n 8ur de 5# mii ha amena8ate pentru culti"area orezului0 se inten iona amena8area unei suprafe e totale de 7- mii ha, dintre care s fie culti"ate anual circa -2 mii ha, pentru acoperirea consumului intern. <n ultimii ani, cultura orezului n Romnia a cunoscut un regres considerabil din cauza anumitor dificult i economice, ndeosebi din cauza costului foarte ridicat al apei pentru iriga ie, dar i datorit concuren ei orezului din import. Ca urmare, suprafe ele semnate s)au restrns la ## mii ha n &33&, &5 mii ha n &33#, -)5 mii ha n &33-) &335 i la doar &,- ) #,- mii ha n &33.)#22& (produc ii medii de #.53& ) #.373 Ng$ha, n ultimii ani). Hrept consecin , Romnia este dependent de orezul din import pentru acoperirea consumului intern (%3 mii tone importate n &33- i 55 mii tone n &337).

&-*

3.17.1.-. .istematic. /rigine. .oiuri >rezul este originar din sud)estul (siei i din Fndia, iar n 8urul anului %222 .h. e!ista de8a n cultur n China. (ctualmente orezul este culti"at att n zonele tropical i subtropical, ct i n zona temperat. Dimita nordic de culti"are a orezului n 'uropa o constituie nordul Ftaliei, ;ran a i sudul Romniei (fg.%.72, dup 6I, BLDB'(,G, &3.3). >rezul culti"at apar ine genului *ry%a, specia *ry%a sati"a D. (orezul comun), care cuprinde trei subspecii4 ssp. bre"is, caracterizat prin boabe scurte, de % ) * mm lungime0 ssp. indica, caracterizat prin boabe sub iri i lungi, plante cu tulpini i frunze lungi i de culoare "erde)deschis, perioad lung de "egeta ie0 ssp. Laponica, cu boabe mari, ce"a mai scurte, pline, plante cu talie mi8locie, cu frunze fine, de culoare "erde)nchis, perioad mai scurt de "egeta ie, culti"at n zona temperat. <n comer ul mondial, orezul este mpr it n grupe (tipuri) n func ie de4 compozi ia chimic a amidonului (amidonul poate fi constituit aproape e!clusi" din amilopectin sau, att din amiloz, ct i din amilopectin)0 aroma boabelor (tipul aromat este culti"at n Fndia)0 caracteristicile bobului, i ndeosebi lungimea (tipul cu bobul scurt )7,# mm lungimea medie ) este preferat de consumatorii din (sia de nord0 tipul cu bolul lung , 3,3 mm ) este preferat de ma8oritatea consumatorilor americani i europeni). <n Romnia se culti" ssp. Laponica temperat (e!istent n cultur, n principal, n nordul Chinei, Coreea, Paponia, bazinul mediteranean). =oiurile folosite n prezent n Romnia fac parte din "arietatea italica, caracterizat prin panicule nearistate, palee galbene, cariopse albe. 'le sunt n totalitate soiuri precoce ) crea ii ale amelioratorilor romni de orez (tabelul %.*-). Brebuie men ionat c n consumul alimentar este folosit i orezul slbatic (Ai%ania a1uatica D. i A. palustris D.), plant erbacee, anual, e!istent n stare slbatic n (merica de ,ord, de)a lungul rurilor i n mlatini. (cesta a reprezentat, timp ndelungat, un aliment de baz pentru locuitorii (mericii pre) columbiene. +lanta este culti"at n statele :innesota, California, Be!as i n zona marilor lacuri canadiene. Compozi ia chimic a boabelor este asemntoare cu cea a orezului comun, remarcndu)se bog ia n sruri minerale i n "itaminele comple!ului B. Boabele sunt folosite pe scar restrns, pentru preparate alimentare tradi ionale. 3.17.1.0. 2articularit i biologice +rincipalele caracteristici ale orezului culti"at sunt4 nfr ire abundent, limbul frunzei ngust, inflorescen a un panicul rsfirat, purtnd spicule e pedicelate uniflore. ;loarea prezint 5 stamine, iar fecundarea este autogam. Da recoltare bobul este mbrcat n palee. 2nco"ir!a. <n faza de germinat, boabele de orez necesit mai pu in o!igen,
&--

comparati" cu alte cereale, astfel nct boabele pot germina i n ap. Da germinarea obinuit, n sol uscat, din bob iese mai nti radicula i apoi coleoptilul, n timp ce n strat de ap, la e!teriorul bobului apare nti plumula.
Tabelul 3.-0 %oi(ri"! #! or!z c("ti9at! 0n Rom,nia 6'??'7
R!zi/t!na P!rioa#a Capacitat!a "a o"i4 %oi(" 6an(" #! R!zi/t!na GG. #! #(ntori =i Bon! #! c("ti9ar! r!coman#at! 0nr!)i/trrii7 9!)!tai! "a c#!r! 6)7 pro#(ci! t!mp!rat(ri 6zi"!7 6D)Eha7 /cz(t! ;oarte Fn special n partea de "est a rii, cu B'6( (&37.) &&2)&#2 :i8locie #-)#5 -.222)5.-22 rezistent posibilit i de e!tindere n toat ara Eonele din sudul i sud)estul rii, BRRFD( ;oarte &#2)&#:i8locie #.)%2 -.222)7.222 ndeosebi pe solurile srturate (&3.-) rezistent ameliorate sau n curs de ameliorare CIFR,>6 ;oarte ;oarte &&%)&&. %2)%# -.-22)7.*-2 Boate zonele de culti"are (&3.3) rezistent rezistent CRF=B(D ;oarte ;oarte &#2)&#%.)*2 -.222)5.222 Boate zonele de culti"are (&3..) rezistent rezistent HF(:(,B ;oarte <n special partea de "est a rii, cu &&2)&#2 :i8locie #-)#. -.222)5.-22 (&3.*) rezistent posibilit i de e!tindere n toat ara HG,RR'( &#2)&## Rezistent Rezistent %&)%# 5.#32 Boate zonele de culti"are (&33.) 'DFH( &&7)&# :i8locie Rezistent *% *.3.3 Boate zonele de cultur (#22&) >DB',FO( ;oarte &&#)&#2 Rezistent %2)%# -.222)5.222 Boate zonele de culti"are (&33&) rezistent Eonele de culti"are din sud i sud)est. +>DFE'XBF ;oarte &#-)&%:i8locie #-)%# -.222)5.-22 ndeosebi pe terenuri srturate i #. (&37.) rezistent ameliorare =+'R(,O( &&.)&#. Rezistent Rezistent %&)%% ..522 Boate zonele de culti"are (&33*)

*i). 3.;1. + %!ci(n! tran/9!r/a" 0n r#cina a#9!nti9 #!z9o"tat #! or!z 0n par!nchim(" cortica" /(nt #!z9o"tat! /paii a!ri&!r!

&-5

*i). 3.;'. + %!ci(n! tran/9!r/a" /ch!matizat4 prin int!rno# "a pai(" #! or!z. %! o /!r9 &a/cic("! 9a/c("ar! mici =i mai mari =i !"!m!nt! 6"ac(n!7 a"! /i/t!m("(i a!ri&!r

2n&rir!a. <ncepe la &2 )&- zile dup rsrit. +lanta de orez formeaz, de regul, %)5 fra i fertili. Rdcinile, paiul i frunzele de orez sunt pre"zute cu canale aerifere, care asigur o!igenul necesar pentru respira ia organelor subterane, n condi iile terenului acoperit cu strat de ap (fig.%.7& i %.7#, dup ;.CR'=CF,F, citat de 6I. BLDB'(,G, &3.3).

*i). 3.;3. + In&"or!/c!na 6panic("7 "a or!z

2n&"orir!a. 'ste precedat de apari ia paniculului i dureaz, la un panicul, -)3 zile, n func ie de soi. <nflorirea i fecundarea sunt fa"orizate de temperaturi ale aerului de minimum ##CC (temperatura optim #7 ) #3CC), iar umiditatea relati" a aerului trebuie s fie de 72 ) .2/. +entru orez sunt nefa"orabile zilele reci i ploioase, iar temperaturile sub &7CC determin sterilitate. Da maturitate temperatura optim se situeaz n 8ur de #-CC. +aniculul de orez este rsfirat, cu numeroase spicule e uniflore i formeaz %2 ) 32 boabe mbrcate n palee, cu ::B 1 #-)*- g i &. ) ##/ de ple"e neconcrescute cu bobul (fig. %.7%). +ericarpul cariopsei este, de regul de culoare brun i cu miros relati" puternic, astfel nct, la preindustrializare, se urmrete ndeprtarea pericarpului. n condi ii mai pu in fa"orabile, n endospermul bobului se poate obser"a o pat albicioas (@pancia biancaA), care con ine ndeosebi
&-7

maltoz i de!trine i mai pu in amidon, i care apare datorit unei umpleri defectuoase a bobului0 prezen a acesteia creeaz unele dificult i Fa treierat i condi ionare, prin deformarea i spargerea boabelor, precum i la preparare, prin desfacerea Fa fiert a boabelor i formarea unui terci. P!rioa#a #! 9!)!tai! a plantelor de orez este cuprins ntre &2- i &*zile. Cerin ele termice pe ntreaga durat a "egeta iei sunt de #.*22 ) %.#22CC (temperaturi mai mari de 2CC). +entru condi iile din Romnia, un soi trebuie s aib un necesar termic de cel mult #.*22CC, pentru a a8unge la maturitate (dup +rof. +. :G,B'(,G, &3%.). 3.17.1.1. +erin e fa a de clim i sol T!mp!rat(ra. +lanta de orez este foarte e!igent fa de cldur, necesitnd temperaturi de minimum #2CC, timp de % luni (lunile iunie)august). 6erminarea semin elor ncepe la &2 ) &#CC, dar se desfoar lent pn la &5CC0 optimum se situeaz n8ur de %2 ) %-CC. n perioada nfloritului, condi iile optime de temperatur sunt asigurate la #7,- ) %#,-CC i cele minime la &7,- ) ##,-CC. =cderile de temperatur (sub &-CC media zilnic), care se produc uneori la noi n timpul nfloritului (luna august), antreneaz cderea florilor i reduc, adesea drastic, recoltele de boabe. Umi#itat!a. >rezul este cereala cea mai preten ioas fa de ap. He aceea, n anumite regiuni ale globului, acolo unde se poate produce orez n cultur neirigat, trebuie s cad &52 ) %22 mm precipita ii lunar sau l.222 ) l..22 mm pe ntreaga perioad de "egeta ie. Fn cultur irigat este necesar un debit mediu de circa # ) #,- l$sec$ha, ceea ce corespunde cu o norm de iriga ie de %2 ) *2.222 m & ap$ha. <n zona temperat, cu oscila ii de temperatur destul de nsemnate i brute n timpul "erii, stratul de ap 8oac un rol termoregulator foarte important. Ca urmare, n zona temperat nu se poate practica dect culti"area orezului n condi ii submerse (n strat de ap). Hup cum arat 6I. BLDB'(,G (&33&), cerin ele fiziologice pentru ap ale orezului nu sunt cu mult superioare grului0 coeficientul de transpira ie al orezului este de 522, prin compara ie cu cel al grului, care este de -22. +entru condi iile din Romnia se consider c este necesar o norm de iriga ie de #2.222 m% ap$ha$an. (pa pro"enind din ape curgtoare (cald i bine o!igenat) este cea mai potri"it pentru irigarea orezului. Con inutul de sruri din apa de iriga ie nu trebuie s depeasc l ) # g$&0 apa uor salin poate fi folosit n orezrie numai cu condi ia s fie asigurat un drena8 foarte bun. C(r!nii #! a!r. <n anumite faze de "egeta ie, "ntul poate produce unele pagube4 stn8enete nrdcinarea plantelor n fazele de germinare)rsrire, poate fa"oriza cderea plantelor i scuturarea boabelor la maturitate. L(mina. >rezul are cerin e mari fa de lumin, necesitnd minimum &.222 ore de strlucire a soarelui. +roduc ia de orez scade n anii cu nebulozitate ridicat.
&-.

Radia ia solar optim pentru orez este de -22 cal$cm#$zi. %o"(". >rezul are capacitatea de a se adapta la soluri foarte diferite, sub aspectul structurii i al caracteristicilor chimice. Ca urmare, poate "alorifica i soluri neproducti"e sau slab producti"e, saline, alcaline0 nu se culti" pe soluri nisipoase sau argiloase. +refer solurile ce"a mai grele, cu peste *2/ argil, mai pu in permeabile0 solurile prea permeabile determin consumuri e!agerate de ap. Reac ia solului are o importan redus (limitele suportate ale pI sunt de *,- ).,-, iar optimum este de 5 ) 7). Gn sol prea acid poate prile8ui apari ia unor simptome de caren i to!icitate. >rezul manifest o anumit toleran la srurile din sol, con inutul acestora nu trebuie s depeasc ns # /o. +e solurile srturate terenul trebuie s fie perfect ni"elat, iar e"acuarea apei se "a efectua ct mai corect, pentru a se e"ita concentrarea srurilor n microzonele mai nalte, n anumite condi ii, cultura orezului poate reprezenta o solu ie de "alorificare a terenurilor srturate. He altfel, din suprafa a total de circa -22 mii ha de soluri afectate de srturare e!istente n Romnia, circa &22 mii ha sunt situate n zona climatic fa"orabil orezului. (meliorarea solurilor srturate prin submersie, i folosirea lor ca orezarii este metoda cea mai rapid i eficient de "alorificare a acestor soluri (6I. BLDB'(,G, &3.3). 3.17.1.3. 6one ecologice +e teritoriul Romniei condi iile de temperatur nu permit delimitarea unei zone foarte fa"orabile pentru cultura orezului, ci numai a unor areale restrnse, n care se ntrunesc condi ii fa"orabile. Aona !a"orabil C pentru cultura orezului n Romnia este situat n lungul Hunrii, n incintele ndiguite, pe o fie cu l imea de circa #2 Nm la nord de Hunre, de la Calafat la Brila, n zona de influen a izotermei de "ar de ##CC (fig.%.7*, dup F. B(H'(, &37-). Aona !a"orabil CC este delimitat de izoterma de "ar de #&CC i este situat n luncile rurilor Xiret, Buzu, Falomi a, >lt, precum i n Banat, n "estul 8ude ului Bimi.

*i). 3.;3. + Aria r/p,n#irii 0n c("t(r a or!z("(i 0n Rom,nia

&-3

3.1?.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! a or!z("(i 3.17.).1. ,ota ia Culturile de orez se amplaseaz pe terenuri amena8ate n mod special, mpr ite n parcele dreptunghiulare, cu suprafa a de l ) * ha fiecare, ncon8urate de digule e i pre"zute cu canale destinate alimentrii cu ap de iriga ie, precum i canale destinate e"acurii acesteia0 admisia i e"acuarea apei din parcele se fac prin "anele de alimentare i de e"acuare (fig.%.7-, dup F. B(H'(, &37-). (mena8rile pentru orezrie sunt costisitoare, astfel nct, sub aspect economic, este de dorit s se realizeze o ncrcare ct mai mare cu orez pe suprafe ele amena8ate. +e de alt parte, orezul este o plant care suport monocultura. (ceasta nu trebuie practicat, ns, mai mult % ) * ani la rnd, apoi trebuie ntrerupt, deoarece e!ist pericolul apari iei unor procese negati"e, cum ar fi4 acidifierea, compactarea lui, manifestarea unor procese anaerobe, splarea elementelor nutriti"e, mburuienarea terenului cu buruieni specifice .a. +e terenurile fertile, cu apa freatic situat mai n adncime, unde nu e!ist pericolul salinizrii solului, se poate practica o ncrcare cu orez de pn la 7).2/. +e terenurile mai pu in fertile, precum i n orezriile "echi, unde e!ist pericolul de salinizare, ncrcarea cu orez trebuie diminuat la -2/. n ultimul timp se recomand s se organizeze asolamente de 5 ani, dintre care * ani cu orez, urma i de doi ani de @odihnA0 n primul an se culti" o prsitoare ) soia, porumb sau floarea)soarelui (culturi semnate prim"ara), iar n anul urmtor o cereal pioas recoltat "ara i care permite, astfel, lucrarea timpurie a solului n "ederea semnatului orezului (dup recomandrile FCC+B. ;undulea, &332).

*i). 3.;5. + Am!na:ar!a or!zri!i1 ! - schi a de amena$are a unui sector de orezrie; ' % sec iune printr-un sector de orezrie "tip clasic de amena$are#

&52

Brebuie a"ut n "edere i posibilitatea practicrii unei rota ii anuale, folosind, de pild, borceag semnat toamna i recoltat prim"ara de"reme ca nutre "erde, dup care se seamn orez. n anumite situa ii, n orezarii poate fi semnat i lucerna, care este men inut # ani n cultur. 3.17.).). 8ertilizarea ,ecesarul de elemente nutriti"e al unei culturi de orez, pentru a produce &22 Ng boabe$ha este estimat la #,# Ng ,, l Ng +#>-, # Ng 9#> i l Ng Ca>. Azot(". >rezul reac ioneaz puternic la administrarea ngrmintelor, ndeosebi ca urmare a splrii elementelor nutriti"e din sol cu apa de iriga ie. Cele mai importante sunt ngrminte le cu azot, care se recomand s fie aplicate n doze de &#2 ) &-2 Ng$ha0 mrimea dozelor este corelat cu fertilitatea solului, soiul culti"at (intereseaz n primul rnd rezisten a la cdere a soiului), condi iile meteorologice din anul de cultur, data cnd a fost efectuat semnatul (pentru a nu ntrzia "egeta ia). (zotul este administrat frac ionat4 #$% din doza total prim"ara, nainte de semnat, iar restul se aplic n timpul "egeta iei (n stadiul de 7 ) 3 frunze, moment n care planta trece n faza reproducti"), fr, ns, a depi data de l iulie, n cazul n care azotul este administrat mai trziu, perioada de "egeta ie se prelungete, crete procentul de sterilitate i de it"ire a boabelor, este fa"orizat atacul de boli criptogamice. Haca premergtoarea a fost o leguminoas (de e!emplu, soia) doza total de azot se poate reduce cu #2 ) %2/. Brebuie subliniat c ngrarea cu azot n timpul "egeta iei se suprim dac s)a semnat mai trziu, precum i n cazurile n care "egeta ia este lu!uriant i ntrziat fa de situa ia normal. Hintre ngrmintele cu azot, sulfatul de amoniu este preferat azotatului de amoniu, deoarece azotul amoniacal nu este splat cu apa de iriga ie (este re inut n sol), fiind mai bine folosit de planta de orez. n perioada de "egeta ie se administreaz, n primul rnd, sulfat de amoniu, dar pot fi aplicate i alte ngrminte cu azot, cum ar fi azotatul de amoniu sau ngrminte comple!e. +entru mprtierea ngrmintelor n "egeta ie se folosesc mi8loace a"io sau terestre (tractoare pre"zute cu ro i cu pinteni i maini pentru administrat ngrminte chimice). *o/&or(". 'ste deosebit de important n cultura orezului, a"nd rolul de a echilibra efectul azotului. Fnfluen eaz fa"orabil nrdcinarea i nfr irea, confer rezisten la cdere i boli, fa"orizeaz maturarea mai de"reme a boabelor, ngrarea cu fosfor este obligatorie n toate situa iile, dozele recomandate fiind de .2 ) &22 Ng +#>-$ha. (dministrarea se poate face toamna sau chiar prim"ara nainte de semnat, cu ncorporare n sol. Pota/i(". Ca ngrmnt este important pe solurile uoare, precum i n orezriile "echi, mai ales atunci cnd au fost folosite doze mari de ngrminte cu azot i fosfor. Hozele sunt de .2 ) &22 Ng 9 #>$ha, aplicate n ntregime nainte de
&5&

semnat sau frac ionat, la fel ca azotul. 2n)r=mint!"! or)anic!. 6unoiul de gra8d este eficient n cultura orezului, ndeosebi n or!zrii"! "echi. =e recomand s fie aplicate %2 t$ha gunoi n stare bine fermentat, de dorit la cultura premergtoare prsitoare din asolament. +e solurile srturate, cu reac ie alcalin, se administreaz amendamente cu reac ie acid, sub forma de gips (fosfogips), n doze de * , &2 t$ha. 3.17.).-. :ucrrile solului Art(ra. Ducrarea de baz a solului este reprezentat de artura de toamn efectuat ct mai de timpuriu, la #% ) #- cm adncime pe solurile normale i #. ) %2 cm pe solurile mai uoare i pe srTturi, n orezarii este necesar, n mod frec"ent, afnarea adnc a solului (scri fi carea), efectuat o dat la * ani, ndeosebi n orezriile "echi, pe solurile puternic tasate i pe cele mai pu in permeabile, n anumite situa ii (pentru combaterea unor buruieni cu rizomi, mai greu de distrus) este recomandat o a doua artur n prim"ar, dup ce rizomii au fost descoperi i i e!pui la ger prin artura de toamn, efectuat ce"a mai superficial. Da desprim"rare, artura se lucreaz cu grapa cu discuri n agregat cu grapa cu col i. Ni9!"ar!a t!r!n("(i. 'ste o lucrare foarte important din tehnologia de culti"are a orezului. Fi"elarea de ntreinere (sau de e!ploatare) se face n fiecare an i are ca scop corectarea deni"elrilor rezultate n urma lucrrilor mecanice. +rin compara ie, ni"elarea capital se face la amena8area orezriei i apoi la inter"al de * ani, la cultura premergtoare din asolament. ,i"elarea se poate realiza n teren uscat sau dup inundarea terenului cu un strat de ap. Fn teren uscat lucrarea este realizat prin dou treceri n sensuri diferite cu ni"elatoare tractate. ,i"elarea n ap se realizeaz prin introducerea apei n parcel, apa indicnd bine deni"elrile0 n continuare, terenul se lucreaz cu tractorul pre"zut cu ro i cu pinteni i lam ni"elatoare. Hup ni"elare se administreaz ngrmintele, care sunt ncorporate n sol cu grapa cu discuri0 e"entual, prin aceeai lucrare, sunt ncorporate i erbicidele pe baz de molinat (>rdram). nainte de semnat, cu a8utorul unor mi8loace mecanice se pot deschide rigole necesare pentru inundarea terenului i pentru e"acuarea mai rapid a apei din parcel. 3.17.).0. .mn a i semnatul %m,na destinat semnatului trebuie s con in numai boabe ntregi, nedecorticate, cu puritatea fizic minimum 3./, germina ia minimum .2/ i energie germinati" ct mai ridicat. <nainte de semnat este obligatorie tratarea semin ei, folosind lindan Z tiuram Z metiltiofanat (Birameto! 32 +B=, % Ng$t de smn ) lindan Z carbo!in
&5#

(Jitalin .- +B=, % Ng$t smn ), mpotri"a duntorilor care atac la nceputul "egeta iei i a unor boli (arsura bacterien sau @brusoneA). >rezul poate fi semnat n strat de ap sau n uscat (n teren pregtit ca pentru orice pioas). %!mnat(" 0n ap este metoda cea mai e!tins, att Fa noi, ct i pe plan mondial (circa 72/ din totalul suprafe ei culti"ate cu orez n lume). (ceast metod prezint o serie de a"anta8e4 se ctig &2)&- zile din perioada de "egeta ie, deoarece se folosete smn prencol it i se poate semna mai de"reme0 metoda poate fi aplicat pe terenurile salinizate0 se asigur condi ii bune pentru semnat pe solurile grele, precum i n situa iile n care nu se poate pregti foarte bine patul germinati" (aa cum cere semnatul @n uscatA)0 permite utilizarea erbicidelor pe baz de molinat (>rdram), foarte "olatile i care trebuie ncorporate n sol i terenul inundat, imediat dup aplicare. <n "ederea semnatului, smn a se ine, de regul, la umectat #* ) #. ore pn la ncol ire (@punctareA), apoi se z"nt uor. =emnatul se efectueaz prin mprtiere cu mi8loace terestre (tractor pre"zut cu ro i cu pinteni sau zbrele i maina de mprtiat ngrminte chimice) sau a"io. 'ste esen ial distribuirea (mprtierea) ct mai uniform a semin elor, nainte de semnat se efectueaz tulburarea apei pentru ca, dup semnat, peste semin e s se depun un strat de ml (nmol) de circa 2,- cm grosime. %!mnat(" N0n (/catO se poate realiza tot prin mprtiere, folosind maini pentru administrat ngrminte chimice sau semntori uni"ersale, fr ncorporare (fr brzdare). Fn prealabil terenul poate fi modelat, prin trasarea unor rigole superficiale. '"entual, dup semnat se poate efectua o lucrare de t"lugit cu t"lugul inelar, pentru a e"ita ca smn a s fie deplasat cu apa de inundare, mprtierea semin elor se poate face i cu mi8loace @a"ioA. +e terenurile bine pregtite se poate semna cu semntoarea uni"ersal, la adncimea de circa # cm, folosind patine pre"zute cu limitatori de adncime. J!n/itat!a recomandat este mai mare dect la alte pioase, i anume 322 ) &.222 boabe germinabile$m#, din cauza condi iilor mai pu in fa"orabile din perioada semnat)germinat)rsrit, urmrindu)se s se realizeze #-2 ) %-2 plante$m# sau *22 ) 522 panicule recoltabile$m# . +entru realizarea acestor densit i este necesar s fie folosite ntre #-2 i %22 Ng smn $ha. <n ara noastr orezul este semnat atunci cnd n sol temperatura a8unge la &2 ) &#CC (&-CC temperatura apei), ceea ce corespunde cu inter"alul #2 aprilie ) mai. ntrzierea semnatului este foarte duntoare, deoarece se ntrzie "egeta ia n toamn, cu toate consecin ele legate de maturare, recoltare, ni"elul produc iilor etc. 3.17.).1. :ucrrile de (ngri$ire Com at!r!a (r(i!ni"or este cea mai important lucrare de ngri8ire din cultura orezului. <mburuienarea orezriilor este fa"orizat de stratul de ap i se
&5%

produce, ndeosebi, cu buruieni iubitoare de ap. :a8oritatea buruienilor pgubitoare fac parte din familia Poaceae (Gramineae), mai frec"ent specii ale genului /c(inoc(loa (/c(. crus,galli, /c(. p(yllopogon, /c(. ory%oides , mohor) i specia +eersya ory%oides (orizica). Da acestea se adaug buruieni specifice de balt, cu ar fi cele din familiile Cyperaceae (2cirpus6 Cyperus6 :uncellus) i &lismataceae (&lisma6 2agitaria). +entru combaterea mohorului se recomand aplicarea unor erbicide pe baz de molinat (>rdram 7# C', 7). l$ha), dizol"ate n #22 ) *22 l ap$ha. (dministrarea se face nainte de semnat, pe teren foarte bine pregtit, urmrindu) se distribuirea ct mai uniform i ncorporarea imediat la 5 ) . cm adncime, prin # lucrri cu grapa cu discuri, n sensuri diferite i inundarea obligatorie a parcelei imediat dup aplicare (i nu mai trziu de #* ore). (ceste preparate combat i %2 ) *2/ dintre speciile de buruieni din familia Cyperaceae. <n schimb, nu distrug toate speciile de mohor. Rezultate bune se ob in i cu erbicidele con innd tiobencarb (=aturn -2 'C, .)&2 l$ha), aplicate preemergent i care pot fi folosite, att n cazul semnatului n ap, ct i la semnatul n uscat (tabelul %.*5). <n mod frec"ent, este necesar o erbicidare de corec ie, n perioada de "egeta ie, pentru combaterea speciilor de mohor rezistente la molinat, precum i a unor genera ii mai trzii de mohor. =e folosesc erbicide pe baz de ?uinoclorac (;acet +G, 2,7-)&,2 Ng$ha), tiobencarb Z propanil (=aturn -2 'C Z =BR: DJ)&2, 5,2 Z .,2 l$ha, sau =atunil C', &2,2 l$ha), pretilaclor Z propanil (=offit +lus -22 'C, 5,2 l$ha) sau chiar molinat (>rdram). <nainte de efectuarea tratamentului apa este e"acuat complet din parcel4 dup &)# zile de la tratament se introduce un strat de ap de &-)#2 cm, apoi dup alte 5). zile se re"ine la stratul de ap de grosime normal. <mpotri"a buruienilor din familia Cyperaceae i a buruienilor dicotiledonate se fac tratamente n "egeta ie cu preparate pe baz de triclopYr i :C+( (6arlon *'ZHicote!, &,2 Z # l$ha) sau bensulfuron metil (Donda! 52 H;, 72 ) 32 g$ha)0 rezultate bune se ob in i cu bentazonZ:C+( (Basagran : 52, %,2 l$ha). He obicei, aceste preparate sunt asociate cu erbicidele destinate combaterii monocotiledonatelor. Contra buruienii +eersia ory%oides, mult e!tins n ultimele decenii n orezriile din ara noastr i deosebit de duntoare, se recomand administrarea postemergent a preparatelor con innd glufosinat (Basta C', -,2 l$ha). (dministrarea nainte de recoltarea orezului a tratamentelor cu glifosat permite distrugerea rizomilor de buruieni. Contra algelor, a cror dez"oltare este fa"orizat de stratul de ap din orezrie, se folosete sulfat de cupru, n cantitate de pn la #2 Ng$ha pe ntreaga perioad de "egeta ie. Bratamentul se face prin aezarea la "aneta de alimentare cu ap a parcelei a unui scule cu sulfat de cupru, n momentul n care apare o spum la suprafa a apei i care indic nceputul dez"oltri puternice a algelor. =e mai pot folosi trifenilacetat de staniu i :aneb (Brestan 52 ^+, #)* l$ha), introduse n apa de irigat, ori de cte ori este ne"oie.
&5*

Combaterea bolilor. Boala cea mai periculoas din cultura orezului este arsura bacterian (sau @brusoneA ) Pyricularia ory%ae) care atac orezul pe toata durata "egeta iei i ndeosebi n faza de burduf)nflorire. (tacul este fa"orizat de "erile rcoroase (mai ales n luna august), de diferen ele termice mari de la zi la noapte, de e!cesul de azot, de ngrarea unilateral i trzie cu azot. :surile pre"enti"e (respectarea rota iei, arderea miritei i a resturilor "egetale, efectuarea arturilor adnci, ngrarea ,+9 echilibrat, tratarea semin elor nainte de semnat cu macozeb) sunt foarte importante i eficiente.
Tabelul 3.-1 Er ici#! &o"o/it! p!ntr( com at!r!a (r(i!ni"or #in c("t(ra or!z("(i
Pro#(/(" Joza pro#(/ Gom!nt(" R!coman#ri #! a#mini/trar! com!rcia" com!rcia" #! ap"icar! . ) =e ncorporeaz imediat n sol, la >rdram 7,2).,2l$ha adncimea de 5). cm, prin dou treceri cu :olinat ppi 7# C' grapa cu discuri, cu inundare la cel mult #* ore de la aplicare ) Da semnatul n ap se aplic la suprafa a solului, dup ultima discuire0 se inund i se seamn la *)- zile dup =aturn preem sau /c(inoc(loa Biobencarb .,2)&2,2l$ha aplicare. -2 'C postem sp. (mohor) ) Da semnatul n uscat cu ncorporarea semin ei n sol, se aplic imediat dup semnat, dup care se inund ) =e aplic cu ad8u"antul ^etal, & l$ha, n faza de &)# frunze ale mohorului (doza de \uinoclorac ;acet +G 2,7-)&,2Ng$ha postem 2,7- Ng$ha) sau *)- frunze ale mohorului (& Ng$ha) =aturn Biobencarb Z -2 'CZ ) n faza de &)* frunze ale mohorului, cu 5,2).,2 l$ha postem +ropanil =B(:DJ) e"acuarea apei din parcel &2 Cyperaceae i BrYclorpYrZ 6arlon *' ) n faza de &)# frunze ale mohorului, &,2Z#,2 l$ha postem buruieni :C+( Z Hicote! dup e"acuarea apei din parcel dicotiledonate Bensulfuron ) n faza de &)# frunze ale mohorului, Donda! 6= 72)32 g$ha postem metil dup e"acuarea apei din parcel +eersia ory%oides (orizica) 6lufosinat B asta C' -,2 l$ha postem ) =e poate aplica i ca desicant, n doz de #,2)#,- l$ha ) Cnd umiditatea boabelor este de #2)#-/, iar plantele de +eersia sunt nc "erzi. Hup tratament, se ateapt #2)#zile ca erbicidul s transloce n rizomi i apoi se recolteaz. ) =e aplic ncepnd cu prima inundare, ori de cte ori este ne"oie .(r(i!ni pr!z!nt! %( /tana acti9

6lifosat =ulfat cupru de

Roundup

5,2 l$ha

postem

(lge

#2,2 Ng$ha

> boal periculoas n cultura orezului este i p tarea brun (;elmint(osporium orya%e), pentru care se recomand aceleai msuri pre"enti"e ca i n cazul arsurii bacteriene, la care se adaug posibilitatea culti"rii unor soiuri rezistente0 !u%ario%a ('usarium sp.) atac n fazele de germinat i nflorit,
&5-

msurile pre"enti"e i curati"e fiind similare cu cele prezentate la celelalte boli. J(ntorii /p!ci&ici culturilor de orez sunt musculia ore%ului sau #narul ore%ului, atacul periculos fiind pro"ocat de lar"e, cnd orezul este n faza de plantul. Cultura atacat are frunzele galbene, plantele sunt fira"e i se poate a8unge pn la pieirea plantelor. =e recomand tratamente cu diferite insecticide, efectuate cu mi8loace terestre, dac atacul este izolat, n "etre pe locurile mai 8oase, sau cu mi8loace Ka"ioK, pe suprafe e mari. He asemenea, n orezarii apar, de regul, molute, broate, raci (Planorbis, Paludina, +imnea), la atac foarte puternic recomandndu)se e"acuarea pentru scurt timp (cte"a ore) a apei. Iri)ar!a. 'ste o lucrare esen ial n cultura orezului. Hup cum s)a men ionat, n zona temperat este obligatorie culti"area orezului n strat de ap, prin care se acoper necesarul de ap al plantelor, dar se atenueaz i oscila iile de temperatur, foarte duntoare plantei de orez. Regimul de irigare aplicat n orezriile din ara noastr este submersia intermitent cu ni"el de ap "ariabil. (ceasta presupune c, n cazul semnatului n ap, se face inundarea parcelei cu &2 cm de ap, cu ) # zile nainte de semnat0 dup 5). zile de la semnat se e"acueaz apa timp de *. ore, pentru nrdcinarea plntu elor, apoi terenul se inund din nou, cu mrirea treptat a grosimii stratului de ap0 la nfr it ni"elul apei se coboar pn la % ) * cm, cu scopul de asigura o!igenul necesar plantei n aceast faz, dar i pentru a prote8a nodul de nfr ire de ac iunea direct a razele solare, n continuare stratul de ap se ridic treptat, la nceput la &2 ) &- cm i atingnd ma!imum de #2 ) #- cm n fazele apari ia paniculului)nflorire.

*i). 3.;8. + %ch!ma r!)im("(i #! iri)ar! prin /( m!r/i! int!rmit!nt4 c( ni9!" #! ap 9aria i"4 "a /!mnat(" N0n (/catO =i "a /!mnat(" N0n apO

Da fecundare)formarea bobului, grosimea stratului de ap se poate reduce pn la &2 ) &- cm. <n faza de maturitate n cear se oprete alimentarea cu ap, iar cu &2 ) &- zile nainte de recoltare se deschid "anetele pentru a permite e"acuarea complet a apei din parcel (fig.%.75, dup F. B(H'(, &37-). '"acuarea apei se face i n situa iile n care este necesar administrarea ngrmintelor, a erbicidelor sau combaterea duntorilor.

&55

<n cazul semnatului n uscat, pn la ncol ire se introduc n parcel cte ) 5 cm strat de ap, care se las s se infiltreze treptat, opera iunea repetndu)se de * ) - ori0 n continuare, regimul apei se conduce ca n cazul semnatului @n apA. 3.17.).3. ,ecoltarea <n momentul n care boabele a8ung la #. ) %2/ umiditate, se recomand e"acuarea treptat a apei din parcele, nu prea repede, pentru a nu determina cderea plantelor. Gom!nt(" optim #! r!co"tar! este atunci cnd boabele de la "rful paniculului se afl la coacere deplin (circa &. ) #2/ umiditate, uneori chiar #*/ umiditate). Calendaristic, n Romnia orezul, se recolteaz, n mod obinuit, ntre &- septembrie i &- octombrie. <nainte de recoltare, din cauza frunzelor nc "erzi, sunt necesare uneori tratamente cu substane desicante, cum ar fi di?uat (Reglone C=, #)% l$ha) sau dimetipin (Iar"ade #- ;, &,- l$ha), aplicate atunci cnd boabele au #*)#5/ umiditate. R!co"tar!a se efectueaz cu combina pentru cereale pioase, direct din lan, a"nd aparatul de treier pre"zut cu bttor cu cuie i reglat la o tura ie de -22 ) --2 rota ii$minut. Combina se deplaseaz pe enile, cu o "iteza de naintare de numai &,-)# Nm$or. Gneori este necesar recoltarea di"izat a orezului, aceasta fiind impus de anumite condi ii speciale i ndeosebi de coacerea ntrziat i neuniform0 lucrarea se poate ncepe la #5 ) #./ umiditate n boabe, folosind "indro"erul, reglat pentru a tia miritea la #2 cm nl ime. Cnd boabele a8ung la &- ) &7/ umiditate se treier cu combina pre"zuta cu ridictor de brazd. Pro#(cii"! medii ob inute n Romnia nainte de &332 au fost de #.-22 )%.-22 Ng boabe$ha, n mod frec"ent, e!ploata iile agricole din incinta indiguit a Hunrii, specializate n cultura orezului au realizat recolte de peste *.222 Ng$ha. Brebuie, ns, men ionat c n zonele tradi ionale de cultur a orezului pe glob, cu condi ii climatice i de sol foarte fa"orabile, produc iile medii depesc -.222 )5.222 Ng boabe$ha. Fmediat dup recoltare este obligatorie condi ionarea recoltei, (eliminarea impurit ilor cu con inut ridicat de ap, a fragmentelor "egetale "erzi i uscarea boabelor), cu scopul de a se e"ita deprecierea calit ii recoltei, n continuare, boabele uscate (@orezul paddYA ) termen din limba8ul specific producerii, comercializrii i prelucrrii orezului i care definete boabele mbrcate n palei) sunt prelucrate pentru ndeprtarea, n prima faz, a paleelor (@orezul cargoA), apoi a n"eliurilor bobului i a embrionului (@orezul albA). (lbirea poate fi nso it de polizare i glasare cu glucoza i amidon. Criteriile de calitate la prelucrare sunt4 randamentul la prelucrare sau procentul de orez alb raportat la orezul @paddYA din care este produs (-- ) 72/) i care depinde de soi, faza de recoltare (se cere e"itarea supracoacerii), tehnica de
&57

uscare (o uscare prea rapid mrete pierderile)0 forma boabelor albe (boabele lungi i nguste sunt cele mai apreciate)0 sticlozitatea0 "aloarea culinar (calit ile gustati"e i comportarea la fiert). 3.11. LRIRCA 3.11.1. Importan. .io"o)i!. Eco"o)i! Iric ('agopyrum esculentum :oench., sin. 'agopyrum sagittatum 6ilib.) apar ine, din punct de "edere botanic, familiei Polygonaceae. 'ste inclus n grupa cerealelor (pseudocereala) datorit compozi iei chimice a boabelor i utilizrii acestora n alimenta ie i n fura8are, similar cu boabele cerealelor. <n mod tradi ional, boabele de hric sunt folosite n alimenta ia uman sub form de griuri, pesme i, biscui i, amestecuri de cereale pentru micul de8un, crupe, cltite sau supe. He asemenea, pot fi folosite, cu bune rezultate, n fura8area animalelor (porci, psri). Jaloarea nutriti" a boabelor de hric este ce"a mai sczut dect a cerealelor, din cauza ponderii mai ridicate a n"eliurilor fructului. +rin mcinarea boabelor rezult 5- ) 7#/ fain, con innd circa 72/ glucide, &2/ proteine, &/ lipide. Brebuie subliniat c hric este singura cereal care nu este deficitar sub aspectul con inutului n lizin (-)7 g$&22 g protein). Hin punct de "edere agronomic, hric prezint interes deoarece este pu in preten ioas fa de tehnologia de culti"are, care este pu in costisitoare. +lanta acoper foarte repede terenul i nbu buruienile. Crete foarte repede i poate asigura, n % luni, recolte de circa * ) 5 t mas uscat, care poate fi utilizat ca fura8 (nutre "erde sau fn) sau ca ngrmnt "erde. He asemenea, planta de hric con ine rutin (pn la 5/ din s.u.), un glucosid fla"onic folosit n medicin pentru tratarea fragilit ii "aselor capilare sang"ine. Iric este originar din regiunile muntoase ale Chinei i ,epalului, unde, de altfel i)a pstrat importan a n alimenta ia popula iei locale. =)a e!tins la nceputul '"ului :ediu n 'uropa, o dat cu in"aziile turco)mongole, fiind consemnat n documente n sec. [FJ ) [J n Hanemarca, 6ermania i ;ran a0 ulterior, a fost introdus de ctre europeni n Canada, =G(, (rgentina i Brazilia. ( atins apogeul n prea8ma celui de)al doilea rzboi mondial (%,- mii. ha pe glob), apoi s)a restrns treptat n cultur (# mii. ha n &35-0 &,.- mii. ha n &35.), a8ungnd, n prezent, la ce"a mai mult de l mii. ha suprafa a mondial. Culturile sunt concentrate ndeosebi n 'uropa (;edera ia Rus). Hintre rile culti"atoare de hric se mai men ioneaz Canada (#- mii ha), ;ran a (#,mii ha), +olonia, =G(. (ria de cultur se e!tinde pn la 72C latitudine nordic i pn la altitudini de .22 m. Iric este o e!celent plant nectaro)polenifer, furniznd -2 ) &-2 Ng nectar$ha. Restrngerea n cultur are mai multe cauze4 "aloarea nutriti" a boabelor sub ni"elul altor cereale (cum ar fi grul sau porumbul)0 produc iile foarte
&5.

fluctuante de la un an la altul0 recoltarea dificil datorit maturit ii ealonate a boabelor i culcrii la pmnt a plantelor la maturitate, care pot conduce la pierderi mari prin scuturare0 "alorificarea nesigur pe pia a recoltei. Ca urmare, obiecti"ele ameliorrii sunt4 producti"itatea, constan a produc iilor, calitatea boabelor etc. Iric a re"enit n aten ia consumatorilor din ;ran a datorit calit ilor dietetice ale boabelor. Hin acest moti", n ultimii ani ;ran a import cantit i destul de importante de boabe de hric din China i Brazilia. Iric este o plant anual cu tulpina ramificat, de culoare roietic (fig. %.77). ;runzele sunt cordiforme, cu "rful ascu it. ;lorile mici, foarte numeroase, sunt de culoare alb)roz i grupate n inflorescen e de tip cim. Creterea plantei este nedeterminat, planta formnd noi ramifica ii i flori pe o perioad lung de timp. ;ecundarea este dominant alogam, impus de morfologia florii (lungimea diferit a stilurilor i a staminelor) i de autoincompatibilitatea polinic. nflorirea ncepe la %2 ) %- zile de Fa semnat i dureaz circa * sptmni. +olenizarea ncruciat este asigurat de ctre insecte, ndeosebi de albinele melifere. Heschiderea florilor i formarea fructelor sunt ealonate pe o durat mai mare de timp. ;ructul este o achen trimuchiat, cu n"eliul de culoare cenuie sau negricioas. Coacerea ealonat determin pierderi mari de boabe prin scuturare, care pot atinge &2 ) *2/ din recolt. Iric are un ciclu de "egeta ie scurt, de 32 ) &#2 zile i un necesar termic pe perioada de "egeta ie de &.-22 ) &..22CC (temperaturi mai mari de 2CC). +lanta este adaptat la un climat umed i rcoros. =emin ele germineaz repede, rsrirea a"nd loc dup *)- zile de la semnat, dac umiditatea este suficient i temperatura depete &2CC. +lanta este sensibil la temperaturi sczute, astfel c trebuie semnat prim"ara mai trziu. Rdcinile se formeaz superficial i sunt pu in dez"oltate. Ca urmare, planta este sensibil la seceta prelungit, ndeosebi dac insuficien a apei se instaleaz n perioada creterii "egetati"e puternice. Hup ncheierea nfloritului, "remea uscat i cldura fa"orizeaz formarea i maturarea boabelor. +lanta este pu in preten ioas fa de sol, "alorificnd solurile mai srace, acide, precum i solurile nisipoase. =olurile bogate sau cele bine fertilizate an de an nu sunt ntotdeauna potri"ite, deoarece fa"orizeaz creterile "egetati"e n dauna produc iei de boabe, determin cderea plantelor i ntrzierea "egeta iei. =olurile grele i ru drenate nu sunt suportate de hric.

&53

*i). 3.;;. + Lri=c "8agopArum esculentum Go!nch.71 a - tulpina cu inflorescen e; b -fructe; c -floare cu stil scurt; d - floare cu stil lung

3.11.'. T!hno"o)ia #! c("ti9ar! Rotaia. %!mnat(". Iric poate fi semnat dup orice cultur, nea"nd cerin e deosebite fa de planta premergtoare. =e seamn prim"ara mai trziu, cnd temperatura solului a depit &2CC0 n ara noastr, de regul, perioada de semnat se situeaz n a doua 8umtate a lunii aprilie ) nceput de mai. <n cultur succesi" se poate amplasa dup diferite plante fura8ere sau dup cereale pioase, semnatul efectundu)se pn la sfritul lunii iulie. =e seamn n rnduri dese (&#,- cm la noi), n teren bine mrun it la suprafa , ni"elat, fr resturi "egetale. +lantele cresc repede i acoper terenul, nbuind buruienile. Ca urmare nu sunt necesare, n condi ii normale, prea multe lucrri de ngri8ire. *!rti"izar!a. Hozele de ngrminte care se aplic n culturile de hric sunt mici, de pn la *2 ) 52 Ng ,$ha, *2 ) -2 Ng + #>-$ha i 52 ) .2 Ng 9#>$ha. =e recomand s se e"ite folosirea ngrmintelor con innd clorur de potasiu, deoarece hric este sensibil la prezen a clorului n sol. (lbina melifer este principalul agent polenizator al florilor de hric. Fnstalarea stupilor n apropierea lanurilor de hric determin sporirea considerabil a recoltelor de boabe. +entru a ob ine o polenizare eficient, norma de polenizare este de # ) % familii de albine puternice pe hectar (dup F. CLR,G, 6I. J. R>:(,, (,():(RF( R>:(,, &3.#). R!co"tar!a. Realizat, de regul, n luna septembrie, este o opera iune dificil din cauza maturit ii ealonate a boabelor. =e recolteaz cu combina pentru cereale, n momentul n care circa 72/ din fructe au a8uns la maturitate, n condi ii obinuite se recolteaz &.222 ) &.-22 Ng boabe$ha, dar produc iile pot a8unge la #.-22 ) %.222 Ng boabe$ha. Fmediat dup recoltare este necesar condi ionarea recoltei, prin eliminarea impurit ilor umede i uscarea boabelor pn la &# ) &* / umiditate.

&72