Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Raport de analiz comparativ a sistemului de notare din Repu lica Moldova cu sistemul de notoare al altor ri!

Realizat:Prisacari Olesea Verificat:Dabija Ana

"#iinu $%&' Sistemul de notare din RM


Notarea reprezint actul de decizie asumat de profesor n cadrul activitii de evaluare didactic dup realizarea inte!ral a aciunilor de msurare cantitativ "i de apreciere calitativ a !radului "i a modului n care elevul#studentul realizeaz obiectivele curriculare$ %&' (n sistemul de nvmnt se aplic scara de notare din )* puncte$ %+' (n sistemul de nvmnt pot fi aplicate "i alte calificative: a' ,admis- ,respins-. b' ,e/celent- ,bine- ,satisfctor- ,nesatisfctor-$ %0' Aprecierea competenelor elevilor n nvmntul primar se face cu calificativele ,nesatisfctor- ,satisfctor- ,bine- "i ,e/celent- n nvmntul !imnazial "i liceal 1 cu note de la ,)*- la ,)- precum "i cu calificativul ,admis,respins-$ %2' 3ompetenele apreciate cu notele 0 + & ) "i ,respins- snt considerate nesatisfctoare$

%4' Procesul de evaluare "i notare se realizeaz n conformitate cu Re!ulamentul5cadru aprobat de 6inisterul 7ducaiei$ %8' (n nvmntul superior paralel cu sistemul naional de calificative se aplic "i scala de notare conform 9istemului 7uropean de 3redite :ransferabile cu calificative recomandate %A ; 3 D 7' necesare pentru completarea suplimentelor la diplom "i pentru asi!urarea mobilitii academice$

Sistem de notare alte state(


Daca nota ) reprezinta un dezastru total pentru un copil din Rom<nia un elev din Austria sau unul din =ermania va fi foarte multumit daca va obtine n urma evaluarii nota ) nota ma/ima n sistemul de nvatam<nt din tarile respective$ >nele tari utilizeaza o scara a notelor de la ) la )* altele o scara a notelor de la ) la )+ iar altele una de la ) la 2$ (n anumite colturi ale lumii ) e nota ma/ima n altele e nota minima n unele tari nu se dau note ci procente n altele performanta elevilor e notata cu primele litere ale alfabetului care primesc pe l<n!a ele plusuri si minusuri iar n diverse alte tari copiii primesc note cu doua zecimale$ (n Rusia si >n!aria se foloseste nca scara de notare de la ) la 2 unde 2 reprezinta nota ma/ima iar ) nota minima$ >tiliz<nd la un moment dat n trecut sistemul de evaluare cu cinci note ?etonia si ?ituania au trecut la o scara de notare de la ) la )* unde )* este cea mai mare nota cu mentiunea ca absenta oricarui fel de performanta oricarui fel de reactie se sanctioneaza cu NV 5 @nav vertejuma@ 5 @nicio nota@$ (n Polonia e/ista diferente clare ntre nvatam<ntul preuniversitar si cel superior$ (n primul caz se dau note de la ) la 4 unde ) e nota minima care nu asi!ura trecerea iar 4 5 nota e/celenta pentru o performanta peste asteptari$ (n cazul universitatilor poloneze se foloseste un sistem cu patru note %cu variatii': &$* %nota care nu permite promovarea' +$* %nota de trecere' +$2 0$* 0$2 2$* %foarte bine ma/imul posibil'$ (n 3eAia si 9lovacia scolile primare si secundare folosesc o scara de notare de la ) la 2 ) fiind cea mai mare nota si 2 cea mai mica$ (n cataloa!e se trec numai numerele ntre!i dar n urma evaluarilor scrise ori orale elevii pot sa primeasca notele nsotite de o serie de semne distinctive: +B e mai bine dec<t + &5 e putin mai rau dec<t & )5& sau )#& semnifica o nota undeva la mijloc iar )B rasplateste o performanta e/ceptionala$ Pe de alta parte nsa universitatile utilizeaza un sistem de evaluare cu patru note %) 5 ma/imul 0 5 nota care nu asi!ura trecerea' sau o versiune e/tinsa cu sase note: ) sau A )$2 sau ; & sau 3 &$2 sau D + sau 7 0 sau C %de la Cail'$ (n Dtalia sistemul de notare difera de la un ciclu la altul$ (n scoala primara se dau note de la ) la 2: ) 5 non sufficiente & 5 sufficiente + 5 buono 0 5 distinto 2 5 ottimo$ (n liceu se dau note de la ) la )* 4 reprezent<nd nota minima de trecere iar E o nota foarte buna$ (n Dndonezia sistemul de notare este similar celui rom<nesc cu o serie de mici diferente c<t priveste notele de trecere: mai precis la Reli!ie limba materna si educatie morala se pica cu nota 2 iar la celelalte materii se pica cu nota +$ Daca nu promoveaza la o materie elevul indonezian va repeta anul scolar$

Albania 7levii primesc note de la ) la )* cu observatia ca sunt scoli care folosesc si zecimale: F )* 5 e/celent cea mai mare nota F E5G$GG 5 foarte bine F 458$GG 5 bine F 052$GG 5 suficient F p<na la +$GG 5 insuficient Australia 9istemul de notare este foarte diferit de cel din tara noastra iar notele se dau n functie de masura %e/primata n procente' n care un elev reuseste sa se acAite de sarcinile date: F A 5 e/celent %peste E2H' F ; 5 bine %8*5E0H' F 3 5 satisfacator %2*54GH' F D 5 e nevoie de mbunatatiri %0*52*H' F 7 5 nesatisfacator %+GH si sub acest procent'$

Austria 9istemul de notare e de la ) la 2 unde ) este cea mai mare nota posibila: F ) 5 foarte bine 5 cea mai mare nota F & 5 bine F + 5 satisfacator 5 indica o performanta medie F 0 5 suficient 5 este cea mai mica nota de trecere F 2 5 insuficient 5 cea mai mica nota posibila si sin!ura @sub linie@ care nu asi!ura trecerea Danemarca 9e utilizeaza o scara de evaluare numita @scara )+@ care contine nsa zece note n intervalul ** 5 )+ unde ** @rasplateste@ cea mai slaba performanta$ (n scolile secundare din Danemarca nota medie se nv<rteste n jurul valorii de E$&&$ Data care este sistemul de notare care se foloseste n acest moment cu mentiunea ca el va fi scAimbat n cur<nd cu un sistem alcatuit din sapte note compatibil cu sistemul creditelor transferabile: F ** 5 cea mai slaba performanta %nota aproape imposibil de acordat: n cadrul unui e/amen este nota pe care o primesc absentii' F *+ 5 performanta foarte ezitanta imperfecta si nesatisfacatoare F 2 5 performanta nesatisfacatoare F 4 5 performanta ezitanta dar mai mult sau mai putin satisfacatoare F 8 5 performanta putin sub medie F E 5 performanta medie F G 5 performanta putin peste medie F )* 5 performanta buna dar cumva obisnuita de rutina F )) 5 performanta independenta si e/celenta F )+ 5 performanta e/celenta n adevaratul sens al cuv<ntului ;ul!aria 3ea mai mare nota este 4 notele fiind urmate de cele mai multe ori de zecimale pentru e/actitate %&$2* reprezinta o performanta slaba iar 2$82 una e/celenta': F 4 5 e/celent 5 cea mai mare nota posibila F 2 5 foarte bine 5 a doua nota ca valoare F 0 5 bine 5 performanta medie F + 5 suficient 5 cea mai mica nota de trecere F & 5 slab 5 nu asi!ura trecerea

Cinlanda 9istemul de evaluare e alcatuit n mod traditional din note de la * la )* cu mentiunea ca n timp s5 a renuntat la notele sub 0 iar 0 a devenit cea mai mica nota acordata$ A se remarca si asemanarile cu sistemul autoAton de notare: F )* 5 e/celent 5 nota luata de apro/imativ 2H din elevi F G 5 foarte bine F E 5 bine F 8 5 satisfacator F 4 5 satisfacator F 2 5 mediocru F 0 5 nota cu care se pica =ermania >n elev poate primi note de la ) la 4 unde 4 este ma/imul$ Notele pot primi alaturi de ele plusuri si minusuri: )B &5 etc$ F ) 5 foarte bine e/celent F & 5 bine F + 5 performanta medie

F 0 5 cea mai mica nota de trecere F 2 5 insuficient 5 nu se promoveaza cu aceasta nota F 4 5 insuficient cea mai mica nota posibila Drlanda Performantele elevilor sunt notate cu primele litere ale alfabetului iar notele se acorda n functie de masura n care elevii fac fata sarcinilor care le sunt atribuite$ Daca respectivul nu reuseste sa faca nici macar 0*H din ce i s5a dat primeste nota 7 %&250*H' sau C %)*5&2H' note care nu asi!ura promovarea$ Performantele sub )*H atra! dupa ele eticAeta @N=@ 5 No =rade$ F A 5 elevul se acAita de sarcinile date n proportie de E25)**H F ;5 8*5E0H F 3 5 2254GH F D 5 0*520H 6e/ic 9e foloseste o scara de la * la )* nsa pentru ca zecimalele sunt foarte utilizate se foloseste adesea o scara de la * la )** pentru mai multa precizie: F )** 5 e/celent F G* 5 foarte bine F E* 5 bine %cea mai nt<lnita nota n materiile umaniste' F 8* 5 medie %cea mai nt<lnita nota n materiile reale' F 4* 5 nota de trecere F *52G 5 note care nu asi!ura promovarea 9pania (n scolile elementare si licee se foloseste un sistem de notare asemanator cu al nostru: F G5)* 5 cele mai mari note 5 numite @sobresaliente@ %e/ceptionale'$ Nota )* se mai numeste si @6atricula de Ionor@ sau @6encion de Ionor@ F 85E 5 note care intra n cate!oria @notable@ %remarcabile' F 4 5 bine F 2 5 cea mai mica nota de trecere F +50 5 insuficient F *5& 5 cele mai proaste note din sistemul spaniol de evaluare a performantelor scolare

7lvetia 9e utilizeaza un sistem de notare de la ) la 4 unde 4 este nota cea mai mare: F 4 5 foarte bine F 2 5 bine F 0 5 suficient 5 cea mai mica nota de trecere F + 5 insuficient 5 nu asi!ura trecerea F & 5 prost 5 nu asi!ura trecerea F ) 5 foarte prost 5 cea mai mica nota posibila 9>A 9istemul de notare este alcatuit din cinci note sub forma literelor alfabetului: F A 5 performanta e/celenta ori e/ceptionala F ; 5 performanta peste medie F 3 5 performanta medie F D 5 performanta scazuta F 7 sau C 5 performanta scolara foarte slaba ;el!ia Cranta Peru Venezuela Dran si :unisia

9e foloseste o scara de notare de la * la &* unde &* reprezinta cea mai mare nota %aproape imposibil de acordat' si * cea mai mica$ 3ea mai mica nota care asi!ura trecerea este )* %corespunz<nd lui 2 din sistemul rom<nesc de notare'$ Data ce semnificatii au notele peste )*: F Notele )* si )) 5 sunt @adecvate@ F Notele )& si )+ 5 note @de trecere@ F Notele )0 si )2 5 note bune F Notele )4 si )8 5 sunt vazute drept note e/celente remarcabile F Notele )E si )G 5 tintesc perfectiunea F Nota &* 5 nota perfecta reprezent<nd o performanta scolara impresionanta ;acalaureatul la altii (n Austria e/amenul de maturitate care se ncAeie cu obtinerea diplomei @6aturazeu!nis@ consista n +50 probe scrise %care au loc de re!ula n luna mai' si +50 probe orale %care se tin n luna iunie' toate av<nd loc n incinta scolii pe care a finalizat5o respectivul$ 3andidatii au nsa si posibilitatea de a redacta o lucrare pe care o pot depune n luna februarie care daca este acceptata atra!e dupa sine reducerea numarului de probe din cadrul e/amenului de maturitate$ ?ucrarea va fi sustinuta nsa ntr5una din zilele n care au loc probele orale$ 7/amenul este descentralizat: nu e/ista e/aminatori e/terni candidatii primesc sarcini si sunt evaluati tocmai de ca tre fostii lor profesori$ (n Polonia e/amenul de maturitate nu este obli!atoriu$ Daca vrei nsa sa mer!i la facultate nu e/ista alta cale dec<t a sustine @6atura@$ (n 9lovenia @6atura@ este e/aminarea nationala pe care trebuie sa o sustina fiecare elev dupa absolvirea unui !imnaziu %!imnazija' de trei ani e/aminare care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome intitulate @maturitetno spricevalo@$ 7/amen suta la suta centralizat @6atura@ este or!anizat si pus la punct de catre 3entrul National de 7/aminare din 9lovenia$ 7/amenul nemtesc @Abitur@ este si el alcatuit din probe scrise si probe orale subiectele abordate variind n functie de specializarea aleasa de elevi n ultimii doi5trei ani de studiu$ Dupa sustinerea e/amenului candidatii primesc o diploma intitulata @Abiturzeu!nis@ care contine notele obtinute si care n mod formal le da posibilitatea posesorilor sa mear!a la o universitate$ >n e/amen similar celui !erman e/ista si n Cinlanda pus la punct de un or!anism national 6atriculation 7/amination ;oard$ 9ustinerea cu succes a acestuia i da posibilitatea candidatului sa se nscrie la facultate$ 9ervicii si or!anisme de evaluare si e/aminare (n multe tari ale lumii aceste sisteme de evaluare si e/aminare sunt centralizate ceea ce nseamna ca se afla n subordinea sau pe l<n!a ministerul de resort din fiecare tara asa cum se nt<mpla de pilda n Rom<nia unde 9erviciul National de 7valuare si 7/aminare %9N77' este subordonat 67d3$ Aceasta situatie difera considerabil de cea e/istenta n tarile dezvoltate unde pre!atirea e/amenelor a diverselor teste analiza rezultatelor sunt procese lasate n m<inile unor a!entii independente care se ocupa numai cu acest lucru si numai din asta traiesc$ Data c<teva e/emple de servicii#sisteme#pro!rame de evaluare educationala subordonate ministerelor din tarile respective: Ar!entina 5 9istemul National de 7valuare a 3alitatii 5 nfiintat n )GG+ ;olivia 5 9istemul de 6asurare si 7valuare a 3alitatii 7ducatiei 5 )GG4 ;razilia 5 9istemul National de 7valuare a 7ducatiei de ;aza 5 )GG* 3Aile 5 9istemul de 6asurare a 3alitatii 7ducatiei 5 )GEE 3olumbia 5 Pro!ramul @3unoastere@ 5 )GG) 3osta Rica 5 Pro!ramul de 6asurare si 7valuare 7ducativa al 6inisterului 7ducatiei Publice 5 )GG+ 7cuador 5 9istemul National de 6asurare a 7ducatiei 5 )GG4 6e/ic 5 9istemul National de 7valuare 7ducationala 5 )GG& Para!uaJ 5 9istemul National de 7valuare a Procesului 7ducational 5 )GG& Republica Dominicana 5 9istemul :estelor Nationale 5 )GG) >ru!uaJ 5 >nitatea de 6asura a Rezultatelor 7ducationale 5 )GG4 >n!aria 5 3entrul National pentru 7valuare si 7/aminare a 7ducatiei Publice Albania 5 3entrul de 7valuare si 7/aminare din cadrul Dnstitutului pentru 3ercetare Peda!o!ica 5 )GG0 Republica 6oldova 5 Departamentul pentru 7valuare si 7/aminare 6acedonia 5 ;iroul pentru Dezvoltarea 7ducatiei %>nitatea de 7valuare' 9pania 5 Dnstituto de 7valuacion %Dnstitutul de 7valuare'$ 7/ista si or!anisme independente care se ocupa de evaluare cum ar fi c<teva n 9>A: 7ducational :estin! 9ervice American 7ducational ResearcA Association Dnternational Association for 7ducational Assessment sau National 3enter for Cair and Open :estin!$ si n Australia Olanda An!lia tara =alilor sau Drlanda de Nord e/ista or!anisme independente de evaluare$

67:ODO?O=DA privind corelaia dintre sistemul de notare din Republica 6oldova i alte state

)$ 9>A &$ =ermania +$ Norve!ia 0$ Austria 2$ 7lveia 4$ 9uedia 8$ Danemarca E$ Crana G$ Olanda )*$ ;el!ia ))$ 7stonia )&$ 6area ;ritanie

)$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din 9tatele >nite ale Americii 9istemul de evaluare din 9>A AB K G85)** A K G+5G4 A5 K G*5G& ;B K E85EG ; K E+5E4 ;5 K E*5E& 3B K 8858G 3 K 8+584 35 K 8*58& DB K 4854G D K 4+544 D5 K 4*54& 9istemului de evaluare din 6oldova )* G 82 G2 G E2 E 82 8 42 4 22 2

C K 2*52G C5 K sub 2* 9istemul de evaluare din 9>A A ; 3 D C # LC

Respins%' cu posibilitatea susinerii repetate a e/amenului Respins%' fr posibilitatea susinerii repetate a e/amenului 9istemul de evaluare din 6oldova )* E2 42 2 nepromovat%'

&$3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din Norve!ia 9cala de notare din Norve!ia A ; 3 D 7 C 4 2 0 + & ) 3alificativul 7/celent Coarte bine ;ine 9atisfctor 9ificient nota minim de promovare Dnsufucient nepromovat%' 9cala de notare din Republica 6oldova )* G E 42 2 05)

+$3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din =ermania 9cala de notare din =ermania ) & + 0 2 4 9cala de notare din =ermania )B )2 ) )0 )5 &B & &5 +B + +5 0B 0 05 2B 2 25 4 )+ )& )) )* G E 8 4 2 0 + & ) * 3alificativul 9eAr !ut # 7/celent: rezultat remarcabil =ut # ;ine ;efriedi!end # 9atisfctor AusreicAend # 9uficient: nota minim de promovare 6an!elAaft # Deficient >n!enue!end # Dnsuficient: total inacceptabil 3alificativul 7/celent: rezultat remarcabil Coarte bine G E2 E 82 8 42 4 22 2 2 0 + & ) 9cala de notare din Republica 6oldova )* E2 42 2 +2 )2 9cala de notare din Republica 6oldova )* G2

;ine

9atisfctor

9uficient 9uficient: nota minim de promovare Deficient

Dnsuficient

0$3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din Austria 9cala de notare din Austria ) & + 0 254 3alificativul 9eAr !ut # 7/celent: rezultat remarcabil =ut # ;ine ;efriedi!end # 9atisfctor =enue!end # 9uficient: nota minim de promovare NicAt !enue!end # Dnsuficient 9cala de notare din Republica 6oldova )* E2 42 2 05)

2$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din 7lveia 9cala de notare din 7lveia 4 2$2 2 0$2 0 +5) 3alificativul 7/celent: rezultat remarcabil Coarte bine ;ine 9atisfctor 9uficient: nota minim de promovare Dnsuficient 9cala de notare din Republica 6oldova )* G E 8 2 05)

4$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din 9uedia 9cala de notare din 9uedia A ; 7 C 6V= V= = D= sau 7>6 3alificativul 7/celent Coarte bine ;ine nota minim de promovare Dnsufucient nepromovat%' 9cala de notare din Republica 6oldova )* G 854 05)

8$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din Danemarca 9cala de notare din Danemarca )& )* 8 0 *& ** 5+ 3alificativul 7/celent Coarte bine ;ine 9atisfctor 9uficient adecvat Dnsufucient nepromovat%' Dnacceptabil 9cala de notare din Republica 6oldova )* G 82 42 2 05)

E$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din Crana 9cala de notare din Crana &* )G )E )8 )4 )2 )0 )+ )& )) )* G1* 3alificativul 7/celent 7/celent Coarte bine Coarte bine Coarte bine ;ine ;ine 9atisfctor 9atisfctor 9uficient 9uficient: nota minim de promovare Dnsuficient 9cala de notare din Republica 6oldova )* G2 G E2 E 82 8 42 4 22 2 01*

G$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din Olanda 9cala de notare din Olanda )* G E 8 4 2 0 + & ) 3alificativul 7/celent Coarte bine ;ine Coarte satisfctor 9uficient Dnsufucient nepromovat%' Nesatisfctor Coarte nesatisfctor Deficient Coarte dificient 9cala de notare din Republica 6oldova )* G E 854 2 01)

)*$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din

;el!ia 9cala de notare din ;el!ia %partea francez' &*$** #&* 0*#0* AB )E$**5)G$GG +G5+8 A )4$**5)8$GG +4 A5 )+$**5)2$GG +25&4 ; )*$**5)&$GG &25&* 3 #9 )*$** #&* )G5)4 9 *$**5 G$GG M)2#0* C #D 3alificativul 7/celent: rezultat remarcabil Coarte bine ;ine ;ine 9atisfctor #9uficient Nota minim de promovare Respins #Dnsuficient 9cala de notare din Republica 6oldova )* G E 8 4 2 05)

9cala de notare din ;el!ia E4H 5 )**H 8EH 5 E2H 8+H 5 88H 4EH 5 8&H 4*H 5 48H 4*H N4*H

3alificativul 7/celent: rezultat remarcabil Coarte bine ;ine ;ine 9atisfctor 9uficient: nota minim de promovare Dnsuficient

9cala de notare din Republica 6oldova )* G E 8 4 2 05)

))$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din 7stonia 9cala de notare n 7stonia 2#A 0#; +#3 &#D )#7 3alificativul 7/celent Coarte bine ;ine 9atisfctor Dnsuficient 9cala de notare din Republica 6oldova )* E2 8 22 05)

)&$ 3orelaia ntre scala de notare din Republica 6oldova "i scala de notare din 6area ;ritanie 9istemul de notare din 6area ;ritanie A ; 3 D 7 > K unclassified CK Cail 9istemului de notare din Republica 6oldova )* 5 G E 8 4 2 Dnsuficient respins 1 05)