Sunteți pe pagina 1din 5

Procese de adsorbtie lichid- gaz

Adsorbia este fenomenul de concentrare a unei substane la o suprafaa interfazic.


Adsorbatul este substana care se adsoarbe la suprafaa.
Adsorbantul este substana pe suprafaa creia are loc fenomenul de adsorbie.n funcie de
starea de agregare a substanelor ce formeaz sistemele chimice, adsorbia se clasific n :adsorbia la
interfaa lichid gaz; adsorbia la interfaa lichid lichid; adsorbia la interfaa lichid solid , soluie
solid;adsorbia la interfaa solid gaz; Substanele tensioactie sunt cele care se acumuleaz la
interfee !i astfelmic!oreaz energia liber superficial.
n general, aceste substane sunt formate dintr"o parte nepolar #catena hidrocarbonat$ legat de
o parte polar sau ionic .%oeficientul de adsorbie #a$ reprezint e&cesul de substan #e&primat
n moli sau grame$ care reine pe unitatea de suprafa n raport cu interiorul soluiei !i
e&prim cantitati fenomenul de adsorbie :nna
'zotermele de adsorbie
(enomenul de adsorbie este spontan si duce la scderea entalpiei libere a sistemului .%onform
studiului bazelor termodinamice si calculatoarelor cantitatie efectuate de )ibbs, in condiiide echilibru
ntre stratul superficial si cel interior al fazei lichide, la o ariaie infinitezimal a entalpieilibere din
stratul superficial,ii corespunde tot o ariaie infinitezimal a entalpiei libere din interiorul
soluiei ambele referindu"se la acela!i olum de lichid,
*eprezentarea grafic a ariaiei coeficientului de adsorbie !i a tensiunii
superficiale #+ $ cuconcentraia ,arat c tensiunea superficial scade cu concentraia substanei
tensioactie,mai accentuat la concentraii mici. ,eci o cantitate foarte mic de impuritai
tensioactie care seconcentreaz in stratul superficial reduce semnificati tensiunea
tensioacti .%oeficientul de adsorbie cre!te brusc cu concentraia la nceput, apoi tinde asimptotic spre o
aloarelimt.
,ac d+-dc./, rezult c a0/, iar substanele introduse n soluie cresc tensiunea
superficial, seadsorb negati#sunt ndepartate din stratul superficial$ !i se numesc
1ensioinactie.
Adsorbia la interfaa lichid"gaz
,up natura lor, substanele care se adsorb la interfaa ap"aer se mpart in trei categorii :
substane tensioactie generalecare mic!oreaza tensiunea superficial continuu
odat cu cre!tereaconcentraiei ;
substane tensioactie coloidale#coloizi de asociaie$ care se comport ca si cele tensioactie
generale,dar numai p2n la atingerea concentraiei critice micelare ;
substane tensioinactie care mresc tensiunea superfazic a apei #electrolitii$ .
Adsorbia substanelor tensioactie generale
,in categoria substanelor tensioactie generale fac parte : acizii organici gra!i, alcoolii, aminele
!isubstane organice cu o grupare polara neionizabil si catene alchilice liniare sau ramificate.
3&perimentrile au demonstrat c n stratul superficial moleculele organice se
orienteaz cu grupa polar spre solutie #este atras de faza apoas$, iar catena nepolar se
ndreapta spre e&terior #esterespins de faza apoas$, astfel c moleculele se adsorb orientat. (ora
de respingere cre!te odata cu caracterul nepolar #lungimea catenei$ al
moleculelor, decisolubilitatea substanei scade corespunztor.
4a concentraii superficiale mici, catenele parafinice nepolare stau culcate pe suprafaa lichidului
!i nu interacioneaz ntre ele, iar pe msur ce cre!te gradul de acoperire, catenele ncep s
sentrepatrund p2n se a5unge la un grad de mpachetare ma&im, c2nd catenele sunt orientate ertical,
acoperind o suprafa minim ,Straturile de adsorbie la interfaa lichid"gaz sunt
monomoleculare, formate dintr"un singur r2nd demolecule. %a urmare a scderii tensiunii
superficiale prin adsorbie se define!te presiunea bidimensional #6$.
Tensiunea superficial a solutiei .
Straturile de adsorbie se pot caracteriza prin izotermele presiunii
bidimensionale,7
, n funcie desuprafaa molecular ocupat de o molecul din stratul superficial, obin2ndu"
se o ecuai eanaloag legii generale a gazelor :
Straturile de adsorbie formate se numesc filme ideale bidimensionale sau soluii ideale
bidimensionale.(orma grafic a izotermelor bidimensionale pentru filmele ideale este o hiperbol #fig.8$

(ig.8 'zoterma bidimensional a unui film insolubil
%2nd ntre prtile nepolare ale moleculelor adsorbite se manifest interaciuni si
apare un factor de coeziune, presiunea bidimensional are un factor de corecie #9$
poriunea A:$ .;e msur ce lungimea catenelor hidrocarbonate cre!te, factorul coezi
#9$ deine important !i abaterea de la starea de gaz ideal este eident #poriunea :%$, apropiat de
starea gazului condensat.'n punctul %, toat suprafaa are un aran5ament compact. *educerea
n continuare a suprafeeimoleculare Sm ntampin o puternic rezisten #partea abrupt
a poriunii %,$. *educerea ncontinuare a suprafeei se face far cre!terea presiunii bidimensionale
#punctul ,$ ca urmare la trecerea n starea tridimensional #se obin straturi suprapuse de molecule$ .
Adsorbia substanelor tensioactive coloidale la interfaa lichid-gaz
Adsorbia la interfaa lichid"gaz a substanelor tensioactie coloidale, formate din molecule
amfifilecare formeaz micele de asociaie, se deosebe!te de adsorbia substanelor tensioactie generale
prinatingerea unei alori constante a tensiunii superficiale in momentul inceperii formrii
micelelor de asociaie .
3&ist adsorbani sub form foarte dispers care posed suprafat intern mare datorat
porilor.<etodele de determinare e&perimental a izotermelor de adsorbie se clasific dupa
modul demsurare a cantitaii de substant adsorbita in :metode graimetrice, care constau n c2ntrirea
cu balana analitic a cantitaii de substan adsorbit ;metode olumetrice, care nregistreaz presiunea de
echilibru dup aducerea in contact a adsorbantuluicu un olum determinat de gaz. ,in diferena de
presiune se calculeaz olumul de gaz adsorbit ;metoda cromatografic, care este o metod dinamic .
<odelul 4angmuir de adsorbie
<odelul 4angmuir este un model cinetic care consider adsorbia ca un fenomen dinamic, de
echilibruntre moleculele de gaz care ciocnesc suprafaa !i se adsorb #rm2n pe suprafa un timp$ si cele
carese desorb de pe suprafa.3laborarea modelului de adsorbie ia n consideraie urmtoarele aspecte
referitoare la comportarea perechii adsorbant"adsorbat :moleculele adsorbantului se comport ca un
gaz ideal ;adsorbia este limitat la formarea unui strat format dintr"un singur r2nd de molecule
#monomolecular$a!a cum s"a constatat la adsorbia pe sticl si metale la presiuni 5oase ale gazului . nsa la
presiuni maris"a eideniat formarea unor strate cu =...> diametre moleculare ; pe suprafaa
adsorbantului e&ist un numr de locuri actie, fiecare capabil s fi&eze o
molecul ;locurile actie sunt echialente energetic ;ntre moleculele de gaz adsorbite nu se e&ercit
interaciuni.
.'zotermele descrise de ecuaia 4angmuir sunt numite izoterme de tipul ' .Analiza izotermelor de
adsorbie a condus la clasificarea lor in cinci tipuri de izoterme determinate ladiferite temperaturi si
pentru diferite sisteme adsorbant"adsorbant, aplicabile !i in cazul adsorbieiaporilor cu
formare de polistrate .1eoria :.3.1. # :runauer, 3mmet, 1eller$ e&plic modelul polimolecular de
adsorbie.
Adsorbia polimolecular (teoria B.E.T.)
1eoria :.3.1. admite formarea polistratelor si consider c energia de adsorbie, pentru cel de"al
doileastrat si urmatoarele, difer de cea din primul strat de adsorbie si este egal cu
cldura latent decondensare a aporilor #cldura latent de aporizare a lichidului$Alura izotermelor
de adsorbie este diferit, in funcie de natura adsorbanilor : pe adsorbani neporo!i tipurile ', '' !i ''' pe
adsorbani poro!i, c2nd are loc fenomenul de condensare capilar tipurile '? !i ?

(ig. >.8@ 1ipuri de izoterme de adsorbtie a aporilor pe solide1ipul '
reprezint izoterma 4angmuir, caracterizat printr"o poriune liniar cu pant mare, o
poriunecurb !i un palier orizontal pentru presiuni pariale mari ale adsorbantului . Aceste
izoterme suntspecifice adsorbiei fizice !i chemosorbiei cu formarea unui strat monomolecular !i far
condensarecapilar .
1ipul '' corespunde adsorbiei polimoleculare c2nd formarea polistratelor ncepe la presiuni
sczute,iar o parte din suprafaa adsorbantului este neocupat. ;rimul strat se consider c
s"a format prinadsorbie, iar urmtoarele prin condensare #fig. >.8A$. ;oriunile acoperite cu straturi
multiple nu suntordonate.
Adsorbtia polimoleculara1ipul ''' reprezint adsorbia cu formarea de polistrate atunci c2nd
cldura de adsorbie este apropiatde cldura de condensare, iar cldura net de adsorbie are
alori mici. Acest tip de izoterme estecaracteristic ptr. ap si benzen.1ipurile '? !i ? sunt
specifice adsorbanilor poro!i, cu suprafa specific mare la care se manifestcondensarea aporilor n
capilare .
Adsorbia moleculelor amfile pe adsorbanii polari hidrofili :a adsorbie orientat n primul
strat incomplet ;b primul strat complet ocupat ;c nceperea formrii stratului doi ;d stratul doi
complet ocupat .
n aceast succesiune, suprafaa adsorbantului care iniial era hidrofil, deine hidrofob
dupcompletarea primului strat !i din nou hidrofil prin completarea celui de"al doilea strat.=B

S"a constatat c la adsorbia coloizilor micelari de asociaie, la atingerea concentraiei critice
micelare#%%<$ are loc un ma&im al adsorbiei, apoi se manifest fenomenul de desorbie.%omportarea
substanelor formate din molecule cu grupe polare #acizi gra!i, alcooli alifatici$ depindede natura
adsorbantului.'zotermele de adsorbie pentru unii acizi alifatici pe crbune acti arat c moleculele
seorienteaz cu catena spre crbune !i cu gruparea carbo&il spre ap, iar actiitatea
suprafeei cre!teodat cu lungimea catenei.,ac se folose!te adsorbant polar #silicagel$ ntr"un
dizolant nepolar #toluen$ ordinea izotermelor seinerseaz deoarece lungimea catenelor orientate spre
soluie faorizeaz ndepartareamoleculelor de la suprafa.
;rincipalele aplicaii practice ale adsorbiei din soluii constau in ndepartarea unor substane
nedorite prezente in solutii .Cn caz particular este adsorbia chimic din soluie care conduce la
formarea unor combinaii chimicesuperficiale. 3&emplu : srurile insolubile ale acizilor gra!i
adsorbii pe suprafee bazice #opsireafibrelor$.
atura adsorbantului
Adsorbanii solizi se clasific n :adsorbani polari #silicea, o&idul de aluminiu$ ;adsorbani
nepolari #grafitul, negru de fum$ .<a5oritatea adsorbanilor naturali sunt ncarcati negati !i adsorb
puternic cationii, n special pe cei cumolecule mari.n cazul adsorbiei din soluii, ntre adsorbant !i
adsorbat apar urmatoarele tipuri de interaciuni
electrostatice ;de schimb ionic;
dipolare, legturi de hidrogen ;hidrofobe ntre prile nepolare .Adsorbia este cu at2t mai puternic cu c2t
energia de legare este mai mare #interaciuni electrostatice,schimb ionic, legturi de hidrogen$.%apacitatea
de adsorbie este proporional cu densitatea locurilor actie #de energie ma&im de pesuprafaa
adsorbantului$, determinat de ncarcarea electric a suprafeei !i depinde de pD"ul soluiei.Substanele
cationice sunt puternic adsorbite la pD"uri mari, iar cele anionice la pD"uri mici.
<odificarea naturii suprafeelor prin adsorbie este consecint a adsorbiei orientate,
specificmoleculelor amfifile care modific polaritatea suprafeelor.4a adsorbia pe suprafee polare,
moleculele se acumuleaz cu grupele ionice sau polare orientate spresuprafa !i cu catenele
hidrocarbonate spre e&terior, suprafeele deenind hidrofobe.n cazul adsorbiei pe suprafee nepolare
#hidrofobe$, adsorbia se face cu orientarea iners amoleculelor !i suprafeele dein hidrofile.Cnghiul de
contact format de ap poate caracteriza modificarea naturii suprafeelor solide. Cnghiul decontact cre!te
pe msura ce se formeaz primul strat hidrofob si ncepe s scad pe masur ce
secompleteaz al doilea strat cu prile polare spre e&terior .