Sunteți pe pagina 1din 2

OBIECTIVE/COMPETENTE

In documentele curriculare se opereaza cu doua categorii de concepte: obiective (pentru


clasele I-IX) si competente (pentru clasele X- XII).

n curriculumul actual se opereaza cu denumirile: competenta generala respectiv obiectiv cadru,


competenta specifica respectiv obiectiv de referinta, competenta derivata respectiv obiectiv
operational.

   Obiectivele cadru (definite pentru clasele I-IX) respectiv competentele generale (definite
pentru clasele X-XII) indica comportamente cu un grad mare de generalitate si complexitate. Ele
se refera la formarea si stapanirea unor capacitati si atitudini specifice varstei, profilului sau
disciplinei si sunt urmarite pe parcursul mai multor ani de studiu. Deci, ele presupun stapanirea
unor cunostinte, metode si tehnici de actiune, atitudini, etc. formate si dezvoltate prin exersare, in
timp. Din cauza gradului lor mare de generalizare aceste finalitati nu pot fi evaluate cu
precizie. 

             Obiectivele de referinta (definite pentru clasele I-IX) respectiv competentele specifice
(definite pentru clasele X-XII) reprezinta enunturi ce descriu, in termeni de capacitate atribuita
celui ce se instruieste, rezultatul SCONTAT al unei secvente de instruire. Rolul acestor finalitati
este acela de a conferi coerenta procesului instruirii si aceasta se asigura prin cele doua functii:
de a orienta activitatea de invatare, focalizand-o pe cunostintele,capacitatile ce trebuie insusite de
elevi si de a asigura progresul logic al asimilarii cunostintelor, capacitatilor(facilitand astfel
evaluarea formativa).

             La nivelul lectiei (secventei de lectie) capacitatile/competentele sunt definite prin


obiectivele operationale (clasele I-IX) si respectiv competentele derivate (clasele X-XII).
Acestea sunt corect definite daca indeplinesc urmatoarele caracteristici:

 pertinenta - rezultatul scontat este conform cu obiectivul de referinta/ competenta din care
este derivat;
 univocitate – formularea lor nu contine ambiguitati;
 este realizabil – cel vizat poseda intr-adevar toate cunostintele si capacitatile necesare
indeplinirii sarcinii ce va conduce la dobandirea competentei scontate;
 este verificabil – dobandirea competentei scontate poate fi verificata cantitativ
(masurata) sau calitativ (observata).
CLASIFICAREA ITEMILOR

1. Itemi obiectivi:
-itemi cu alegere duala ( A/F, da/nu, correct/incorrect)

-itemi de tip pereche :

-elevul trebuie sa determine corespondenta intre cuvinte, fraze , simboluri, informatii


etc.

-elementele intre care trebui stabilita corespondenta sunt distribuite in 2 coloane ;


prima coloana contine elementele ce constituie de fapt enuntul itemului , denumite
premise si a doua coloana reprezinta raspunsurile;

-itemi cu alegere multipla:

-elevul trebuie sa selecteze dintr-o lista de raspunsuri pe acela considerat corect

-itemul este format din premise si lista de variante reprezentand solutiile itemului.

-lista de variante contine un singur raspuns correct si un nr de alte variante incorecte


dar plauzibile numite distractori.

2.Itemi semiobiectivi:
-itemi cu raspuns scurt/ de completare:

-elevul trebuie sa formulize un raspuns scurt sau sa compketeze o afirmatie;

-intrebari structurate:

-- este formata dintr-un nr variabil de secvente –subintrebari-care pot avea forma unor
itemi obiectivi, semiobiectivi sau eseu scurt-a caror coerenta si succesiune deriva dintr-
un element comun

3.Itemi subiectivi:
-rezolvarea de probleme

-itemi de tip eseu