Sunteți pe pagina 1din 4

Ingrediente salam

Produse fierte i afumate Produse crud uscate


Denumire Ingrediente Dumire Ingrediente
1 Salam SSESC Carne porc, carne vit, ap, slnin, 1 Salam de Sibiu Carne de porc, slnin, sare, zaharuri
CRIS-TIM (produs sare, corector de aciditate:glucono- AGRICOLA condimente, antioxidant (acid ascorbic
din carne fiert i delta-lacton - E575, zaharuri, extract (produs crud uscat E300), conservant (nitrit de sodiu-
afumat) de drojdie, arom, extracte de cu mucegai nobil) E250).Poate conine urme de soia,
condimente, colorant:carmine-E120, lactoz, mutar. Membran artificial
stabilizatori: trifosfai-E451,protein necomestibil
din lapte, antioxidant:ascorbat de sodiu-
E301, conservant:nitrit de sodiu- E250.
Poate conine urme elin, lactoz,
mutar. Membran artificial
necomestibil.
2 Salam de var Carne porc, carne vit, slnin, gu de 2. Salam de Sibiu Carne de porc, slnin, sare, condimente,
CRIS-TIM (produs porc fr orici, ap, sare, proteine CORA (produs zaharuri: dextroz, sirop de glucoz,
fiert i dublu afumat) animale, stabilizatori (difosfai - E450), crud-uscat, sfumat antioxidani (acid ascorbic E300,
antioxidant (acid ascorbic E300), cu fum natural) ascorbat de sodiu E301), conservant
extract de drojdie, dextroz, arome (nitrit de sodiu- E250), culturi starter.
naturale, agent gelatinizant (caragenan Poate conine urme de soia, protein din
E407), condimente (piper), usturoi, lapte, elin, mutar, gluten i lactoz.
boia dulce, arom natural de fum, Membran artificial necomestibil
colorant (carmineE120), conservant acoperit cu mucegai nobil.
(nitrit de sodiu- E250).Produsul poate
conine urme de lapte, lactoz, elin,
mutar. Membran artificial
necomestibil.
3 Salam de var Carne porc 85%, carne vit 10%, sare, 3. Salam de Sibiu Carne de porc, slnin, sare, condimente,
MEDA( produs fiert condimente, protein din lapte, Reinert (produs dextroz, sirop de glucoz, antioxidant
i dublu afumat) stabilizatori (difosfai-E450, trifosfai- crud-uscat) (ascorbat de sodiu E301), conservant
E451), zaharuri, conservani (acetai de (nitrit de sodiu- E250), culturi starter.
sodiu-E262, nitrit de sodiu-E250), Afumat cu fum natural. Membran
acidifiant (glucono-delta-lacton- colagnic necomestibil acoperit cu
E575), arome, antioxidant(ascorbat de mucegai nobil. Poate conine urme de
sodiu-E301), colorant (carmin-E120). soia, proteine din lapte, elin, mutar,
Produs din carne fiert i dublu afumat, gluten, lactoz.
membran artificial necomestibil,
ambalat n vacuum.
4. Salam de var extra Carne porc (provenien UE), protein 4. Salam Sinaia Carne porc, carne vit, slnin, sare,
FOX (produs fiert i vegetal din soia nemodificat genetic, CRISS-TIM protein vegetal din soia, zararuri,
dublu afumat n protein animal, orici, ap, sare, (produs din carne hidrolizat proteic vegetal din soia,
membran artificial stabilizatori (difosfai -E450, trifosfai- crud-uscat) stabilizatori (difosfai -E450, polifosfai-
necomestibil) E451, polifosfai-E452), condimente i E452, polifodfai de potasiu-E
arome naturale, arom de fum, 452),poteniator de arom (monoglutamat
zaharuri:dextroz, maltodextrin, de sodiu-E 621), condimente i extracte
poteniator de arom (glutamat de condimente, antioxidani (acid
monosodic E621), antioxidani (acid ascorbic, ascorbat de sodiu-E301), acid
ascorbic E300, lactat de potasiu folic, arome, colorant (carmineE120),
E326), consevani (nitrit de sodiu- conservani (nitrit de sodiu-E250),cultur
E250, diacetat de sodiu-E262), colorant starter.Membran necomestibil.
(carmin-E120). Conine soia. Poate
conine urme de mutar, elin, gluten,
ou, lactoza.
5 Salam Ardelenesc Carne porc, ap, orici, sare, 5 Salam Ambasador Carne porc, slnin, carne vit, sare,
CRISS-TIM(produs stabilizatori : difosfai -E450, agent AGRICOLA corector de aciditate:glucono-delta-
din carne fiert i gelatinizant: caragenan-E407, dextroz, ( produs crud-uscat) lacton - E575, condimente, dextroz,
afumat) antioxidant: eritorbat de sodiu-E316, antioxidant (acid ascorbic E300),
extract de drojdie, arome, protein poteniator de arom(glutamat
animal din porc, fibre vegetale, monosodic- E621, guanilat disodic-
usturoi, colorant (carmine-E120), E627, inozinat disodic-E631), arome,
consevant (nitrit de sodiu- lactoz, conservant: nitrit de sodiu-E250,
E250).Produsul poate conine urme de colorant:carmin- E120. Poate conine
elin, mutar, lapte, lactoz. Membran urme de soia, mutar.Membran
artificial necomestibil. Pentru artificial necomestibil.
afumarea acestui produs s-a folosit fum
natural din lemn de fag.
6. Salam SEMENIC Carne porc 81%, pulp de porc 9%,
Caroli (produs fiert ap, protein vegetal din soia,
i afumat) stabilizatori(difosfai -E450, trifosfai-
E451), zaharuri (dextroz, sirop de
glucoz, zahr),extracte de condimente,
agent de ngroare:caragenan-E407,
antioxidant:ascorbat de sodiu-E301,
arom, arom de fum, poteniator de
arom:extract de drojdie, consevant
(nitrit de sodiu-E250),colorant
(carmine-E120). Poate conine urme de
lactoza, mutar, elin, gru, gluten.
Membran artificial necomestibil.
7 Salam Victoria Pulp de porc 35%, ap, carne de porc,
Campofrio (produs piele de pasre, slnin, amidon din
fiert i afumat) cartofi, protein vegetal din soia, agent
de ntrire (lactat de sodiu-E325), sare,
zaharuri:dextroz, glucoz,
stabilizatori:trifosfai-E451, fin din
soia i lecitin, extracte de condimente,
poteniatori de arome (monoglutamat
de sodiu-E621, guanilat disodic-E627,
inozinat disodic-E631),arome,
antioxidant-E316, agent de
ngroare:caragenan-E407,condimente,
consevant (nitrit de sodiu-E250),
colorant (carmine-E120). Conine
elin. Membran artificial
necomestibil. Poate conine urme de
lactoza, mutar, gluten.
8. Salam Victoria Pulp porc 33% (origine UE), ap,
Unicarm(produs carne porc(origine UE), slnin,
afumat i fiert cu emulsie de orici, amidon din cartofi,
adaos de protein protein vegetal din soia, sare, zahr,
vegetal din soia) stabilizatori:fosfai de sodiu-E339,
poteniator de arom:glutamat de sodiu-
E621, condimente i extracte de
condimente,antioxidant: acid ascorbic,
arom de fum, consevant: nitrit de
sodiu-E250. Membran artificial
necomestibil.