Sunteți pe pagina 1din 3

..........................................................................................................

3Determinarea acuității vizuale

Definiție
Acuitatea vizuală (AV) = capacitatea sistemului vizual de a aprecia forma și detaliile spațiale ale obiectelor

Clasificarea AV
Criteriu Categorie
ochi examinat - AV monoculară
- AV binoculară
distanță de examinare - AV la distanță
- AV la aproape
regiune retiniană testată - AV centrală
- AV periferică
mod de prezentare a testelor - AV statică
o AV angulară
o AV morfoscopică
- AV dinamică
metodă de examinare - AV subiectivă → optotipi
- AV obiectivă
o metoda NOK
o testul privirii preferențiale
o testul CSM
o PEV

Determinarea AV
I. Metode subiective
- utilizează optotipi= dispozitiv prin care se prezintă pe fond alb, luminat, teste (cifre, litere, E-urile Snellen, C-
urile Landolt) dispuse sub formă de rânduri
- condiții fotopice/mezopice
- imprimate, trans/retroiluminate, (video)proiectat
1. la distanță
- ≥ 5 – 6 m = infinitul oftalmologic
- examinare monoculară, inițial fără corecție, apoi cu corecție (dacă este cazul); la final se testează AV
binoculară
- pacient la 5 m de optotip
- se începe cu ochiul cu vedere mai slabă
- ochiul neexaminat se acoperă cu un ocluzor cau cu mâna
- se citesc testele optotipului de la testele cele mai mari la cele mai mici
- AV este ultimul rând la care au fost citite cel puțin 75% din testele prezentate pe acel rând
- AV = d/D
o d = distanța până la optotip
o D = distanța la care ochiul emetrop vede clar optotipul (50 m)
o ex. AV = 5/50 = 1/10 = 0,1

- citește liniile de AV până la 1 → AV = 1 fcnc - AV < 1/50 → numără degetele (nd) de la 50 cm, 40
- când 0,1 ≤ AV < 1 → AV cu corecție sau ps cm…până la 10 cm → ex. AV = nd la 30 cm
- când AV < 0,1 → se apropie pacientul din m în m de - AV < nd la 10 cm → percepe mișcările mâinii
optotip, până la 1 m → ex. AV = 4/50, 3/50…1/50 (pmm)
- AV < pmm → percepe lumina (pl), cu proiecție
certă/incertă a luminii
- AV = fără percepție luminoasă (fpl) = zero
2. la aproape
- se folosesc optotipi pentru aproape (30-40 cm)

1
Cauze ale scăderii AV
1. erori refractive dg.dif. → 1. proba punctului stenopeic
2. opacifierea mediilor transparente ocular 2. examinarea roșului pupilar
3. leziuni neuro-retiniene

o proba punctului stenopeic – pozitivă → erori refractive


– negativă
o roșu pupilar – prezent →lez. neuroretiniene
– absent → opacifierea mediilor

II. Metode obiective


1. Nistagumusul optokinetic – provocarea de mișcări oculare oscilatorii cu ajutorul unui tambur care se rotește
cu viteză constantă în fața ochiului examinat
2. Testul CSM – pentru copii < 2,5 ani – proiectarea unui fascicul luminos succesiv în cei doi ochi; se urmărește
o poziția centrală a reflexului cornean = C
o stabilitatea reflexului cornean = S
o menținerea fixației după clipit = M
3. Testul privirii preferențiale – testarea AV la sugari, pacienți cu retard mental → cartoanele Teller –
prezentarea a 2 plaje, una gri omogenă și una cu striații negre de grosimi variabile de la o planșă la altă,
corespunzătoare unei AV.

Determinarea AV la copii
1. preverbali (<2,5 ani) 2. verbali
- testul CSM - > 2,5 ani
- nistagmusul rotator o AV angulară (E, C-urile Landolt)
- nistagmusul optokinetic o AV morfoscopică (testele Allen)
- testul privirii preferențiale - > 4-5 ani
- reflexul pupilar fotomotor o optotipi cu litere, cifre
- testare electrofiziologică

Fiziopatologie
- dezvoltarea AV → dependentă de
o dezvoltarea anatomică a sistemului vizual în perioada embrionară
o stimularea funcțională în primii ani de viață
- substratul anatomo-fiziologic → celulele cu con din regiunea maculară
- AV maximă → zona centrală a maculei (foveolă)
- la naștere → funcție vizuală rudimentară
- încetarea stimulării vizuale în perioada critică → oprirea dezvoltării funcționale → ambliopie
1. Ambliopia 2. Cecitatea
Clasificare: - absolută = fără percepție luminoasă (fpl)
- după valoarea AV → ambliopie - legală = AV ≤ 0,1 și/sau îngustarea CV ≤ 20° la
o relativă AV > 0,8 ochiul cel mai bun, cu cea mai bună corecție
o ușoară AV 0,4 – 0,8
o medie AV 0,3 – 0,1 Factori de variație a AV
o severă < 0,1 Obiectivi Subiectivi
- etiologică forma geometrică a erori refractive
o strabică testului
o refractivă: ametropică/anizometropică aglomerarea testelor diametru pupilar
- ex-anopsia/deprivare senzorială (cataractă, contrast și luminanță transparența mediilor
nistagmus, ptoză palpebrală – congenitale) oculare
culoarea testelor topografie retiniană
- tipuri de fixație (centrală sau excentrică)
timp de prezentare binocularitate
distanță de prezentare vârsta
sumație temporală și
spațială
2
3