Sunteți pe pagina 1din 19

Modelarea si simularea traficului rutier in

vederea optimizarii
- studiu de caz-

Cercetare Stiintifica

PROFESOR: MASTERAND

Nemţanu Florin Gavriluta Iustina


Cuprins:

1.Introducere ................................................................. 3
2.Definire si elaborare model ........................................ 5
SYNCHRO instrument pentru optimizarea la nivel de
intersectie(retele de intersectii) .................................. 5
3. Cerintelor necesare modelarii.................................... 9
4.Testarea modelului ................................................... 10
5. Dezvoltari viitoare utilizand instrumentul de
modelare si simulare Synchro ..................................... 18

2
1.Introducere

Modelele de simulare a traficului joacă un rol foarte important în


modelarea traficului existând astfel posibilitatea de a studia evenimente de
trafic ce nu pot fi analizate prin alte mijloace directe. Aceste modelele oferă
oportunitatea de a evalua strategii de planificare şi optimizare a traficului la
anumite ore şi pe anumite artere fără a folosi resurse costisitoare şi
consumatoare de timp necesare pentru implementarea strategiilor alternative din
domeniu. Pentru acest motiv, modelele de simulare permit analize rapide a
situaţiilor din trafic şi diverse alternative pentru a reduce riscul, cheltuielile
survenite de blocaje din trafic.

Modelele de simulare, în acelaşi timp, perfecţionează procesul de luare a


deciziilor de către planificatorii şi specialiştii din transporturi.

Simularea generează următoarele informaţii:

-eventualele proiecte pentru planificarea traficului;

-verificarea alternativelor de planificare a operaţiilor şi prioritizare;

-îmbunătăţeşte planificarea şi evaluarea timpului şi a costului mai ieftin,


comparând studiile pilot, experimentele din teren ale implementării totale;

-foloseşte multiple combinaţii de desfăşurare sau alte scenarii complexe într-un


timp relativ scurt;

-prezintă strategii publicului prin intermediul animaţiei grafice;

-operează şi administrează capacitatea existenţa a drumurilor- recomandă cel


mai bun model sau scheme de control pentru a maximiza performanţă
paramentrilor de transport;

Inginerii de trafic se confruntă cu diverse provocări când programează/


reprogramează semafoarele sau când folosesc modele de simulare. Problemele
sunt în special de la creşterea numărului de accidente grave la calitatea slabă a
aerului şi creşterea consumului de combustibil.

3
Provocările ce pot fi întâmpinate :

-mediul-calitatea aerului şi consumul de benzină;

-publicul monitorizat, congestia, timpul, accidentele cât şi comportamentul


agresiv de conducere;

-muncă-forţă de muncă

-financiar-trebuie avut în vedere costurile implementării;

Programele software de optimizare a semaforizariise evaluează luând în


considerare următoarele aspecte: uşurinţa utilizării, informaţiile necesare,
eficientă rezultatelor.

Performanţă programelor se studiază în trei perioade ale zilei(ora de vârf


de dimineaţă, după-amiză şi la prânz) şi se evaluează optimizarea programelor
de semnalizare şi coordonare cu ajutorul programelor de simulare a traficului, în
termeni de artere principale, străzi laterale şi întârzieri în reţea .

Printre programele de analiză a sincronizării semaforizării sau de


optimizare a acesteia se numără Synchro, Aimsun, Transyt si altele. Aceste
modele oferă planuri de sincronizare pentru perioade de timp multiple .

Performanţă planurilor dezvoltate de pe urmă optimizării se evaluează


folosindsimularea traficului. Pentru estimarea măsurilor de eficientă pentru
modelul care produce cele mai bune planuri de simularre amintim VISSUM,
CORSIM, SimTrafficetc.

În general, procesele folosite de instrumentele software constau în:

-dezvoltarea reprezentării/modelului reţelei/coridorilui;


-introducerea paramentrilor generalia geometrie intersecţie, măsurători de
traffic)
-determinmarea strategiei de coordonare;
-optimizarea ciclului de semaforizare;
-optimizarea fazelor de semaforizare;
-optimizarea offset-urilor;

Factorii orelor de vârf se calculează pentru fiecare vecinătate semnalizată


şi sunt folosiţi că înlocuitor pentru coordonarea volumului.

4
2.Definire si elaborare model

SYNCHRO instrument pentru optimizarea la nivel de intersectie(retele de


intersectii)

Folosirea modelării şi simulării cu ajutorul pachetului SimTraffic are


următoarele beneficii:

-uşurinţă de utilizare;
-creşterea managementului şi productivităţii utilizatorului;
-creşterea profitului;
-îmbunătăţirea calităţii aerului şi consumului de combustibil;
-congestii reduse şi economisirea timpului;
-reducerea accidentelor şi a comportamentului de conducere agresiv;
-acceptarea industrială atât pe plan domenstic cât şi internaţional;

Programul de modelare Synchro integrează zona de studiu în cadrul unei


curbe de intrare-ieşire pentru a calcula uniform întârzierea folosind o rezoluţie
de timp de 0,1 s.

Synchro este util pentru optimizarea timpului pentru reţele şi intersecţii


individuale bazate pe minimizarea întârzierilor şi opririlor. Are capabilitatea să
optimizeze blocajele, perioadele ciclice, secvenţele de faza şi offseturile din
trafic. Synchro foloseşte un „index de performanţă” pentru optimizarea
funcţionarii obiectivelor. Cu Synchro se poate determina perioada ciclică a
semnalelor (în cadrul limitei specificate de utilizator), perioadele de faza şi
coordonarea offseturilor pentru aceste perioade. Syncro poate, execută separarea
optimizărilor pentru diferite subgrupuri ale intersecţiei din cadrul reţelei globale:

− Synchro are un timp propriu de verde calculate pentru condiţii optime.

− estimează timpii de verde pentru fiecare din cele 5 valori diferite ale funcţiei
de repartiţie a încercărilor cuprivire la distribuţia poisson.

− prevede faza de gol şi probabilităţile de salt pentru fiecare din cele 5 volume
de scenarii şi ajustează media timpilor de verde.

5
− întârzierea este calculată pentru fiecare scenariu inparte, iar media celor 5
volume de scenarii determina semnalul global de întârziere în condiţii optime.

Parametrii cheie ai programului includ capacitatea de analizare,


coordonare şi determinarea lungimi active de semnale.

Ultima versiune poate modela interschimbarile şi faza semnalului


complex. Caracteristicile cheie ale software-ului sunt capacităţile de analizare,
coordonarea semnalului, controlul activ şi diagramele timp-spaţiu.

Softwareul raportează perfomanţele sistemului folosind întârzierea totală,


determinarea şi eliminarea întârzierii, opriri totale, opriri / vehicule, distanţă şi
timpul călătoriei, nivelul funcţiei (LOS), lungimea maximă a cozii, consumul
combustibilului şi emisii (MOE).

Synchro poate fi folosit la producerea fisierelorde intrare penru


SIMTRAFFIC, CORSIM, HCS 3,TRANSYT-7F şi PASSEn.

Synchro este folosit la simularea microscopică şi animaţia intersecţiilor


semnalizate şi sistemele cu drum liber. Caracteristici:

− abilitatea de a modela reţelele de semnalizare şi intersecţiile nesemnalizate;

− operaţia de verificare şi semnal de trafic;

− analizarea îndeaproape a spaţiului din intersecţii cu blocaje şi probleme de


schimbare a sensului de circulaţie;

− simularea afectărilor semnalelor lângă intersecţiile nesemnalizate şi drumuri


de călătorie;

− analizarea operării intersecţiilor prin supraîncărcarea unei rute.

Analiza de capacitate a intersectiilor

Synchro plus SimTraffic este cel mai folosit program din industria
timpilor de semnalizare şi simulare, oferind o soluţie completă pentru
optimizarea şi modelarea reţelelor de trafic urban. Dezvoltat de-a lungul a două
teme cheie, prima fiind creşterea numărului de funcţii specifice cerute cel mai
des de către utilizatori şi a două fiind îmbunătăţirea modelării condiţiilor de

6
trafic din lumea reală, Synchro plus SimTraffic întruneşte toate cerinţele unui
program de analiză a traficului.

Synchro este un model macroscopic de analiză a capacităţii şi de


optimizare, care permite utilizatorului de a introduce datele într-un singur fişier.
Cu toate intersecţiile într-un singur fişier, poate fi generată o analiză analitică
directă a capacităţii ce permite utilizatorului de a avea o măsură a întârzierilor,
cozilor etc. pe baza ecuaţiilor. Synchro va optimiza, de asemenea, semnalele
dintr-o reţea şi va încerca să diminueze întârzierile şi opririle. Această îl face un
instrument necesar pentru optimizarea sistemelor de semnalizare a traficului.

Programul Synchro penrmite amplasarea schiţelor drumului pe hărţi existente,


datele putând fi editate direct în mod graphic (fără a fi necesare ferestre
suplimentare de introducere a paramentrilor, cum se întâmplă în alte programe).

Alte caracteristici:

-integrarea hărţilor GIS şi SHP

-controlul alinierii benzilor de circulaţie la traversarea intersecţiei

-permite stabilirea paramentrilor detectorilor amplasaţi în intesesctie

-amplasarea optimă a informaţiilor pr harta

Pentru fiecare intersecţie în parte se poate defini o serie de paramentri, care sunt
repartizaţi în următoarele module:

• Modulul cu datele benzilor de circulaţie

• Modulul cu datele volumelor de traffic

• Modulul cu datele timpilor de semaforizare

• Modulul cu datele fazelor de semaforizare

Optimizarea timpilor se poate face rapid şi simplu şi se adresează


întârzierilor lungimilor ciclurilor etc. Synchro furnizează semnale cu comandă
locală detaliate şi modelate automat.

7
Diagramele timp-spaţiu pot fi utilizate foarte uşor şi includ două tipuri de date.
Tipul lungime de bandă arată cum ar evolua traficul rutier de-a lungul unei
artere

dacă nu ar interveni nici un fenomen exterior care să îl perturbe.

Al doilea tip prezinta fluxul de vehicule, informatii inhividuale despre fiecare


vehicul in parte,modul in care se opresc la semnalul rosu al semaforului, cum se
formeaza coada si apoi plecare. Acest tip prezinta o imagine mult mai clara
asupra fluxului de vehicule.

8
3. Cerintelor necesare modelarii

In cadrul acestui proiect se utilizeaza programul de simulare si optimizare


a traficului Synchro 8. Acesta deține in plus fata de versiunile anterioare cateva
funcții, precum si montarea in intersecții a senzorilor de prezenta.Arhitectura
strazilor este mult imbunatatita fata de versiunile precedente, permițând
observarea si proiectarea in detaliu a situației urmărite.

Am ales pentru studiu, doua treceri de pietoni nesemaforizate pentru care am


urmărit urmatoarele situații:

1. Situația in care trecrile de pietoni sunt nesemaforizate( situatia existenta)

2. Situația in care trecerile de pietoni sunt semaforizate

3. Situația in care ar permise virajele la stanga in intersectiile alaturate


trecerilor de pietoni

Figura 18-Proiectie Soseaua Pipera Nr 57- 59

9
4.Testarea modelului

Scopul semaforizării trecerilor nu este neaparat pentru a imbunatati


nivelul de serviciu a intersectiilor, poate chiar sa scada performanta acesteia,
insa este pusa pe primul loc siguranta circulatiei.

Virajele la stanga sunt implementate de tip protejat cu faza de


semnalizare separata, evitandu-se astfel deplasarea pana la cel mai apropiat loc
unde se poate efectua manevra de intoarcere pentru a putea intra in pe strazile
secundare dorite.

Am analizat ambele situații, atat cea de dinainte de semaforizare, cat si ea


de după urmărind in primul rand conditiile de sigurantă.

Situatia dupa semaforizare + viraje stanga

Configurarea şi definirea completă a intersecţiei se face selectând


intersecţia şi accesând meniurile dedicate editării benzilor : Lane Window,
editării volumului de vehicule : Volume Window; editării semnalizării :
Timming View; editării fazelor : Phasing Window.

10
Mai sus se poate observa fereastra Lane Window. In această fereastră se
configurează numărul de benzi pe sens, lăţimea benzilor, distanţa de instalare a
detectoarelor, viteza de efectuare a manevrelor la stânga şi la dreapta. Parametrii
care apar în albastru sunt deduşi automat de Synchro pe baza calculelor interne.
La definirea benzilor se observă abilitatea programului de a stabili virajul la
dreapta pentru cazul culorii verde intermitent. Unităţile de măsură sunt cele
folosite în USA : 1ft = 0.3048m; 1mile(mph) = 1609.344 m (1.61kph).

Explicaţii referitoare la parametri :

EBL, WBL, NBL, SBL – East, West, North, South Band Left

EBT, WBT, NBT, SBT – East, West, North, South Band Toward

EBR, WBR, NBR, SBR – East, West, North, South Band Right

Dupa ce am proiectat intersecțiile dupa modelul stabilit , am introdus volumele


de trafic detrminate prin numărarea vehiculelor între orele 8:30-9:30;

11
Fereastra Volume Settings

Cu ajutorul ferestrei Volume Window se poate realiza configurare a


volumului de maşini pe benzi. Atribuirea numarului de masini se face pe fiecare
sens de mers in parte.

Se poate configura :
• seed-ul de creştere a traficului,
• se poate configura numărul de maşini grele ce vor pătrunde în intersecţie,
• se pot configura liniile de parcare
• se pot configura conflictele create de autobuze în intersecţie
• se pot configura parametri pentru definirea manevrelor de parcare
• Synchro ajustează automat fluxul de vehicule pe oră (parametrii coloraţi
în albastru)

12
Fereastra Node Setting + Timing Settings

Observăm că în partea superioară a tabelului programul face o distincţie a


benzilor şi afişează şi volumul de vehicule. Următorul parametru ce se defineşte
este Turn Type; acest parametru defineşte întoarcerea în intersecţie dirijat de
semafor, sau liber (Free) pentru cazul în care există retea separată de întoarcere
la dreapta sau cu semnal de verde intermitent permanent.
Parametrul Permited Phases asignează o fază sensului, sau, ca şi mai sus
defineşte un parametru Free pentru întoarcere la dreapta care să nu depindă de
faza de semaforizare.
In cazul studiat ambele intersectii au faza separata pentru virajul la stanga, asfel
avem doua viraje de tip Protected(cu faza de semaforizare).
Minimum Split este minimul de verde ce se poate da intersecţiei. Total
Split este suma timpilor unei faze, reprezentând timpii de verde+galben+rosu.
All-red este durata de roşu asignată unei faze. În partea de jos a tabelului
observăm repartizarea culorilor pe faza totală.

13
Din partea stânga a ferestrei putem seta un timp total pentru faza de referinţă a
intersecţiei. Observam că Synchro realizează calcule pentru ICU – Intersection
Capacity Utilization : parametru procentual care afişează o rată de ocupare a
intersecţiei.

Fereastra Phasing Settings

Optiunea Control Type ne indica tipul de semaforizare, in cazul de fata


semaforizare predeterminata.

Lungimea ciclului si lungimea fazelor pot fi introduse manual si apoi


programul are capacitatea de a optimiza acesti parametrii dacă este cazul.

Deoarece in programul Sincro 8 nu se poate reprezenta fizic trecerile de


pietoni exista comenzi speciale in cadrul programului cu ajutorul carora putem
reprezenta pe strada dorită trecerea de pietoni. Pentru inceput se activeaza
butonul Pedestrian Phase dupa care introducem in sectiunea Pedestrian Calls
numarul de solicitari ale pietonilor/ oră.

14
Diagrama spatiu- timp

Diagrama timp –spatiu ne indica modalitatea de desfasurare a traficului intre


cele doua intersectii.

Observam, studiind legenda, ca traficul intre cele doua intersectii decurge in


limitele normale.

Nivelul de serviciu al situatiei simulate

Nivelul de serviuciu, raportat la capacitatea intersecție, volume si timpii


de semaforizare se incadrează in limite, deasemenea putand observa situatia pe
fiecare artera in parte.
15
Intarzierile exprimate in secunde sunt cuprinse intre maximul de0,3 s si
minimul de 0,1;

Observăm că pentru situația in care nu avem viraje la stanga rezultatele


sunt mult mai favorabile din punct de vedere al nivelului de serviciu, al
intârzierilor si in ansambul optimizării traficului. Virajele la stanga sunt insa
necesare pentru ca nu se pot efectua intoarceri pe linie continua si cel mai
apropiat loc unde s-ar putea efectua manevra de intoarcere se afla la aproximativ
5 km, aspect nefavorabil pentru confortul conducatorilor auto.

Cu ajutorul simulatorului SimTraffic, putem observa atat fluxul de


vehicule cat si pietonii care traverseaza intersectia.

Simularea intersecțiilor după semaforizare SimTraffic

16
Mai jos am prezentat situația in cazul in care nu este permis virajul la stânga.

Nivelul de serviciu a situației actuale

Vom observa si in simulare modificarea fluidizării vehiculelor si implicit,


scăderea întarzierilor din intersecții.

Deasemenea am analizat si situatia actuală, fara virajele la stânga iar


trecerile de pietoni de lânga intersecții fiind nesemaforizate. Semafoarele
pietonale fiind dotate cu buton pietonal nu incurca situatia traficului, deoarece
conducatoriii auto nu mai trebuie sa acorde prioritate pe rand fiercarui pieton in
parte ci mai multor pietoni la un interval de timp dat.

17
5. Dezvoltari viitoare utilizand un sistem avansat de
semnalizare si simulare in intersectii

Scopul principal al sistemului de trafic rutier este realizarea unui transport


în timp util, ritmic şi comod, în condiţii impuse de siguranţă şi protecţie pentru
desfăşurarea circulaţiei.

Studiul abordat in aceasta lucrare se imparte practic pe doua direcții:


simularea traficului rutier in intesecții si analiza de optimizare a traficului.

Pentru simularea traficului am folosit pachetul SimTraffic, in care am


analizat situația a doua treceri de pietoni si intersecțiele alaturate acestora.
Pentru intersecții am analizat si cazul in care putem efectua manevra de virare la
stanga.

Am analizat parametrii de trafic si am observat prin simulare circulația


vehiculelor prin intersecții in anumite situații.

Un studiu viitor va fi realizat pentru o intersectie mult mai complexa


nesemaforizata sau cu planuri de semaforizare si de optimizare ce vor fi
optimizati ulterior. Deasemenea se vor studia si efectele intersectiilor din strazile
adiacente si cum acestea pot influenta modelul abordat.

Pe de alta parte va fi abordata ideea comunicarii „ Vehicle to


Infrastructure” , semafoarele amplasate in intersectii transmitand asfel date catre
bordul autovehicolului.

În interiorul municipiului București, datorită numărului mare de vehicule,


congestiile rutiere sunt tot mai des întâlnite. În ziua de azi, mijloacele de
transport devin tot mai rapide și tot mai inteligente. Într-o lume a vitezei și pe o
infrastructură (străzi, autostrăzi) care nu s-a dezvoltat în același ritm, având pe
fond și eroarea umană, inevitabil apar accidente și congestii în trafic.

Folosind tehnologii de comunicație dedicate, vehiculele pot comunica cu


infrastructura pentru a afla starea actuală a drumurilor sau dacă pe unul din
segmentele de drum ce aparține traseului rutier stabilit a apărut o congestie.

V2I este un schimb wireless securizat și operațional al datelor între


vehicul și infrastructură, destinat în principal evitării sau atenuării accidentelor
auto, dar și pentru a oferi o gamă largă de beneficii mediului înconjurător,

18
siguranță și mobilitate. Comunicațiile V2I se aplică tuturor tipurilor de vehicule
dar și drumurilor. Ele transformă echipamentul infrastructurii în „infrastructură
inteligentă”.

In dezvoltarile viitoare voi studia metodele de adaptare a semaforizarii


intersectiilor pe baza simularilor din sofware-ul Synchro, dar si metodele de
comunicatie „ Vehicle to Infrastructure” bazate pe automate de trafic inteligente.

19