Sunteți pe pagina 1din 63

Sisteme Inteligente de

Transport

Arhitecturi ITS
ITS - arhitecturi
1. Definiţii şi concepte referitoare la sistemele
inteligente de transport

2. Arhitectura ITS
Servicii utilizator

3. Aplicaţii ale sistemelor inteligente de transport

4. Bibliografie
1. ITS – Definiţii şi concepte

• Sistemele ITS sunt sisteme de transport


care utilizează informaţia, comunicaţiile şi
tehnologiile de control pentru a îmbunătăţi
operarea reţelelor de transport.
• Sistemele şi serviciile ITS se referă la
orice sistem sau serviciu care face mai
eficientă şi mai economică mişcarea
persoanelor şi bunurilor, deci “mai
inteligentă”.
MENIU
1. ITS – Definiţii şi concepte

• Instrumentele oferite de sistemele ITS


permit autorităţilor, operatorilor şi
călătorilor să fie mai bine informaţi şi să ia
decizii coordonate şi eficiente legate de
planificarea şi desfăşurarea călătoriei.
• Sistemele ITS oferă persoanelor şi
mărfurilor posibilitatea să se mişte mai
eficient şi în mai mare siguranţă în actualul
sistem de transport multimodal.
MENIU
1. ITS – Definiţii şi concepte

1.1. Cadrul de dezvoltare


– Succesul sistemelor ITS se datorează tehnologiei moderne.
Acestea pot fi privite ca reprezentând un plan general pentru
adăugarea inteligenţei în sistemul actual de transport.

– Planificarea ITS oferă o viziune de ansamblu asupra


transportului şi trebuie să încorporeze planurile existente ale
organizaţiilor de transport.

MENIU
1. ITS – Definiţii şi concepte

1.2. Coordonarea acţiunilor referitoare la ITS


– Strategia de dezvoltare a sistemelor ITS impune acţiuni de
coordonare între diferite organizaţii şi autorităţi din domeniul
transporturilor.

– Autorităţile, companiile din domeniul transportului, băncile,


vânzătorii cu amănuntul, emiţătorii de semnale, operatorii de
telecomunicaţii şi furnizorii de servicii comerciale au un rol în
construirea “viziunii asupra sistemelor ITS”.

MENIU
1. ITS – Definiţii şi concepte

1.3. Abordarea ITS


– Experţii în domeniul transporturilor trebuie să stabilească o
abordare de sistem generală pentru a contribui la dezvoltarea cu
succes a sistemelor ITS.

– Această abordare conţine atât concepte tehnice cât şi măsuri


instituţionale pentru integrarea tehnologiilor “cheie” de transport
între-o arhitectură de sistem inteligibilă pentru a livra servicii
utilizatorilor.

MENIU
1. ITS – Definiţii şi concepte

1.4. Arhitectura ITS


– Arhitectura ITS este un cadru de lucru în care pot fi dezvoltate
serviciile şi funcţiile ITS, cum ar fi monitorizarea traficului,
detectarea incidentelor, suportul pentru cazurile de urgenţă şi
alte funcţii.

– Arhitectura sistemului defineşte modul în care componentele


sistemului sunt legate şi lucrează împreună şi precizează
funcţiile sistemului întreg şi ale fiecărei componente.

MENIU
1. ITS – Definiţii şi concepte

1.5. Funcţionalitatea ITS

Conceptele referitoare la funcţionalitatea ITS pot fi


împărţite în:
– Coordonare: concepte propuse sau implementate de operatori

– Implementare: conceptele recomandate pentru implementare cu


cel mai mare potenţial în ceea ce priveşte beneficiile

– Monitorizare: conceptele care pot fi implementate după o


perioadă de timp (sau mai devreme, daca apar noi tehnologii)
ITS - arhitecturi
1. Definiţii şi concepte referitoare la sistemele
inteligente de transport

2. Arhitectura ITS
Servicii utilizator

3. Aplicaţii ale sistemelor inteligente de transport

4. Bibliografie
2.1. Obiectivele arhitecturii ITS

• Definirea modului de operare a întregului


sistem

• Definirea funcţiei fiecărei componente

• Definirea informaţiilor ce sunt transmise


între componente

MENIU
2.2. Necesitatea arhitecturii ITS
• Avantajele arhitecturii ITS:
– Realizarea unui consens în ceea ce priveşte
politica şi implementarea în domeniul
transporturilor
– Promovează standardele sistemelor ITS
– Asigură un management al riscurilor
– Realizează conexiunea dintre sistemele ITS şi
procesul de planificare a transportului

MENIU
2.3. Nivelurile arhitecturii ITS

Reţea de organizaţii
Nivelul 3
(Proprietăţi de interoperabilitate)

O organizaţie
Nivelul 2
(Proprietăţile sistemului)

Nivelul 1 Structura sistemului


(Subsistemele sistemului)

Structura sistemului
Nivelul 0
(Componentele subsistemului)

MENIU
2.3. Nivelurile arhitecturii ITS
• Nivelul 3 reflectă constrângerile din lumea reală care operează
asupra organizaţiilor de transport şi cerinţele privind proprietăţile
sistemului, pecum interoperabilitatea dintre organizaţiile implicate.
Aceasta poate evidenţia locul şi momentul când trebuie modificate
sau schimbate structurile organizaţionale existente în scopul
furnizării de servicii ITS. Nivelul 3 al arhitecturii stabileşte cadrul de
lucru pentru nivelul 2 al arhitecturii ITS.
• Nivelul 2 al arhitecturii ITS prezintă proprietăţile sistemelor care
operează într-o singură organizaţie şi ia în considerare
caracteristicile existente şi viitoare ale sistemului. Structurile
existente privind responsabilitaţile în cadrul organizaţiei şi sistemele
ITS care funcţionează pe baza acestora pot fi obiectul unor
modificări considerabile în timp.
• Nivelul 1 al arhitecturii ITS este orientat spre proiectarea
sistemului. La acest nivel, este definită structura sistemului, funcţiile
ITS sunt grupate pentru implementare şi sistemul informaţional este
descompus logic în subsisteme. Nivelurile 1-3 ale arhitecturii ITS
sunt independente de tehnologie fiind relativ stabile în raport cu
modificările tehnologice.

MENIU
2.4. Cerinţele utilizatorilor
• Primul pas în elaborarea arhitecturii ITS este
selectarea şi acordarea de priorităţi serviciilor utilizator.
În procesul de dezvoltare a arhitecturii trebuie să fie
implicaţi toţi furnizorii de servicii, utilizatorii de servicii şi
alte grupuri de agenţi economici ţintă. Acest pas este
foarte important pentru dezvoltarea şi operarea cu
succes pe termen lung a sistemelor de tip ITS.
• Conducerile executive ale diferitelor organizaţii
implicate în dezvoltarea şi utilizarea ITS trebuie să
conştientizeze activităţile care vor avea loc în sistem, ce
roluri se aşteaptă să joace şi ce interacţiuni trebuie să
aibă loc pentru a putea fi livrate serviciile ITS.

MENIU
2.5. Tipuri de arhitecturi ITS
• Arhitectura funcţională (definirea domeniilor funcţionale),
ce cuprinde:
– Funcţii de nivel înalt
– Funcţii de nivel inferior
• Arhitectura logică (procese şi fluxuri informaţionale)
• Arhitectura fizică (distribuie procesele în subsisteme
fizice)
• Arhitectura organizaţională
• Arhitectura de comunicaţie
• Arhitectura de referinţă (ISO-TICS – Transport
Information and Control System)

MENIU
2.6. Arhitectura ITS la nivel naţional
• Scopul realizării unei arhitecturi ITS naţionale este stabilirea unei arhitecturi
unificate. O arhitectură proiectată cu minuţiozitate va asigura dezvoltarea unui
sistem compatibil la nivel naţional, care să conecteze toate modurile de transport.

• Arhitectura încurajează realizarea de standarde naţionale, pentru a promova


călătoriile între oraşe şi mişcarea mărfurilor la nivel naţional, împiedicând în
acelaşi timp zonele (locale sau regionale) să dezvolte implementări ITS
incompatibile.

• Arhitectura naţională ITS permite agenţilor economici ţintă să adopte elemente


ITS într-o manieră şi într-un cadru de timp comun stabilit, permiţând ca aceste
elemente să fie livrate de mai mulţi furnizori şi servind ca bază pentru standarde
care pot accelera procesul de introducere a produselor şi serviciilor ITS.

MENIU
2.6. Arhitectura ITS la nivel naţional
• Baza arhitecturii ITS o reprezintă un set de 32 servicii utilizator.
Obiectivul programului naţional pentru dezvoltarea unei arhitecturi ITS
este unificarea şi organizarea serviciilor utilizator şi promovarea
standardelor care asigură aceeaşi funcţionare a sistemului în întreaga
ţară.
• Arhitectura ITS naţională furnizează o structură comună pentru
proiectarea sistemelor de tip ITS. Aceasta defineşte cadrul în care se
pot dezvolta diferitele moduri de abordare ale proiectării sistemelor ITS,
fiecare dintre acestea fiind realizat pentru rezolvarea necesităţilor
regionale specifice,.
• Arhitectura ITS naţională defineşte funcţiile (de exemplu, controlul
semnalelor de trafic, managementul autostrăzilor sau managementul
incidentelor) ce trebuie să fie îndeplinite de către componente sau
subsisteme, locul în care se găsesc aceste funcţii (de exemplu, la
marginea drumului, în centrul de management al traficului sau în
vehicul), interfeţele şi fluxurile de informaţii dintre subsisteme, precum şi
cerinţele de comunicaţii pentru fluxurile de informaţii (de exemplu,
comunicaţii prin cablu sau radio).

MENIU
2.6. Arhitectura ITS la nivel naţional
– beneficii -
• Interoperabilitate
– Arhitectura ITS naţională specifică standardele care sunt necesare pentru asigurarea
interoperabilităţii şi componentele cărora li se adresează;
– Utilizarea interfeţelor standard va asigura, la nivel naţional şi regional,
interoperabilitatea şi interschimbabilitatea sistemelor şi dispozitivelor utilizate în
managementul călătorilor.
• Competiţie mai bună
– Prin utilizarea de standarde deschise, vor putea răspunde cerinţelor arhitecturii mai
mulţi vânzători/furnizori care respectă standardele.
• Posibilitatea de extindere viitoare
– Prin proiectarea într-un cadru comun şi utilizarea unor standarde deschise, se poate
crea un mediu care integrează sistemele ITS vechi cu sistemele ITS noi şi se permite
adăugarea unor funcţii noi, atunci când acest lucru este dorit sau necesar.
• Costuri mai mici
– Costurile de termen lung ale dezvoltării se diminuează prin economiile făcute datorită
echipamentului şi produselor ITS gata fabricate şi a competiţiei dintre mai mulţi
furnizori.
• Integrare mai bună într-un sistem de transport
– Natura deschisă şi structura arhitecturii naţionale ITS precum şi utilizarea unor
componente care să respecte standardele vor facilita integrarea componentelor
complexe ale managementului traficului cu componentele altor sisteme de tip ITS.
ITS - arhitecturi
1. Definiţii şi concepte referitoare la sistemele
inteligente de transport

2. Arhitectura ITS
Servicii utilizator

3. Aplicaţii ale sistemelor inteligente de transport

4. Bibliografie
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.1. Sisteme avansate de
management al traficului (ATMS)
• Sistem complet de management pentru
transporturi
• Are la bază o infrastructură complexă,
care cuprinde:
– senzori (pentru circulaţie, condiţii meteo,
vizibilitate, perturbaţii radio şi electro-
magnetice);
– camere video şi o reţea de transmisiuni de
date (fibră optică, cablu şi modem-uri radio);
– echipamente de detecţie a poziţiei (GPS)
MENIU
3.1. Funcţii ATMS

• Control:
– Sistem de semafoare care să răspundă la
cerinţele traficului
– Semnalizarea variabilă a benzilor de circulaţie
– Semnalizarea variabilă a limitelor de viteză
– Controlarea fluxului pe rampa de acces

MENIU
3.1. Funcţii ATMS

• Monitorizare:
– Detecţie
– Sistem de camere video de supraveghere a traficului
– Monitorizare aeriană a traficului
– Examinarea vehiculelor
– Echipamente de supraveghere a traficului
– Managementul parcărilor
– Senzori meteorologici şi ai stării drumului
– Post mobil de management al traficului

MENIU
3.1. Funcţii ATMS

• Informare:
– Sistem de informare prin radio a călătorilor
– Televiziune prin cablu
– Difuziune publică
– Internet/Intranet
– Servicii de televiziune prin satelit
– Servicii de informare asupra traficului
– Cabine de informare
– Sistem de informare telefonică a călătorilor
– Servicii de comunicare prin dispozitive de bord, telefonie
celulară, paging
– Panouri cu mesaje variabile şi semnale de ghidare pe rută

MENIU
3.1. Tehnologii ATMS
• Detecţia vehiculelor
• Sistemul de semafoare care să răspundă la
cerinţele de trafic
• Camere video de supraveghere a traficului
• Supravegherea aeriană a traficului
• Panouri cu mesaje variabile
• Sistemul de informare prin telefon a călătorilor
• Sistemul de informare prin radio a călătorilor
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.2. Sisteme avansate de informare
a călătorilor (ATIS)

• Se bazează pe conceptul conform căruia


cu cât este disponibilă mai multă
informaţie, cu atât călătorii îşi vor optimiza
timpul de călătorie, ruta sau modul de
transport, ducând la creşterea eficienţei
sistemului de transport multimodal.

MENIU
3.2. Funcţii ATIS

• Planificarea multimodală a călătoriei

• Informaţii şi servicii de ghidare pe rută

• Funcţii de asistare

• Interfaţarea cu sistemele de management


al traficului din regiune

MENIU
3.2. ATIS – Tehnologii de informare
înainte de călătorie

• Sisteme bazate pe calculatoare aflate


acasă sau la birou

• Sisteme bazate pe telefon

• Sisteme de informare prin televiziune

MENIU
3.2. ATIS – Tehnologii de informare
în timpul călătoriei

• Sisteme localizate pe drum

• Sisteme de informare din staţii

• Sisteme personale de informare

• Sisteme în vehicul

• Sisteme bazate pe vehicule în tranzit


ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.3. Sisteme avansate de control al
vehiculului (AVCS)

• Includ toate sistemele aflate în vehicul sau


pe drum, care asigură conducătorului
vehiculului o siguranţă şi/sau control
sporit, fie prin îmbunătăţirea informaţiilor
referitoare la mediul rutier, fie prin
asistarea activă a conducătorului
vehiculului în dirijarea vehiculului.

MENIU
3.3. Tehnologii AVCS
• Sisteme de anti-blocare a frânei şi sisteme de
control al tracţiunii
• Sisteme de cotire pe patru roţi
• Sisteme active de suspensie
• Sisteme de stabilitate a vehiculului
• Control autonom inteligent al cursei
• Sisteme de detecţie a obstacolelor apropiate

MENIU
3.3. Tehnologii AVCS
• Sisteme de atenţionare/avertizare a coliziunii
plasate în vehicul
• Sisteme de atenţionare/avertizare referitoare la
drum
• Autobuze cu ghidare pe parcursul rutei
• Îmbunătăţirea vizibilităţii
• Urmărirea şi menţinerea benzii de circulaţie
• Monitorizarea conducătorului vehiculului
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.4. Sisteme pentru operarea
vehiculelor comerciale (CVO)

• Aplicaţiile sistemelor ITS destinate


vehiculelor comerciale au ca scop
minimizarea opririlor ce nu sunt neapărat
necesare şi îmbunătăţirea logisticii pentru
operatorii parcurilor de vehicule, inclusiv
prin folosirea transportului multimodal.
MENIU
3.4. Tehnologii CVO

• Identificarea automată a vehiculelor

• Sisteme de cântărire automată

• Sisteme electronice pentru monitorizarea


mişcării materialelor periculoase

• Sisteme pentru colectarea automată a taxelor de


drum
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.5. Sisteme avansate pentru
transportul public (APTS)
• Sunt sisteme destinate îmbunătăţirii eficienţei sistemului de
transport public şi a capacităţii acestuia de a satisface cerinţele
utilizatorilor. APTS cuprinde următoarele domenii de interes:

• Managementul parcului de maşini


– Sisteme de comunicaţii

– Sisteme de informaţii geografice (GIS)

– Localizarea automată a vehiculelor

– Contoare automate de călători

– Tratament prioritar la semafoare

MENIU
3.5. Sisteme avansate pentru
transportul public (APTS)
• Informarea călătorilor:
– Informare înainte de călătorie
– Informarea privind transportul în staţii/pe
traseu
– Informare în vehicul privind transportul
– Sisteme multimodale de informare
• Plata electronică a biletelor (cu ajutorul
cartelelor)
• Managementul cererii de transport
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.6. Sisteme de management al
urgenţelor (EMS)
• Reprezintă coordonarea resurselor umane şi
tehnice pentru a se răspunde rapid în caz de
urgenţă, pentru refacerea capacitţii totale a
drumului şi pentru reducerea duratei întreruperii
traficului.
• Un alt aspect important îl reprezintă
managementul şi urmărirea încărcăturilor
periculoase.

MENIU
3.6. Sisteme de management al
urgenţelor (EMS)
• Etapele unui management eficient al urgenţelor:
– Detecţia/verificarea
– Răspunsul la urgenţă
– Managementul zonei urgenţei
– Managementul traficului
– Eliberarea zonei de urmările incidentului
– Informarea conducătorilor de vehicule

MENIU
3.6. Beneficii EMS

• Creşterea siguranţei rutiere (de ex: a numărului de


incidente secundare)
• Utilizarea eficientă a echipamentelor şi personalului
• Reducerea întârzierilor
• Un timp mai scurt de răspuns la urgenţe
• Reducerea impactului asupra mediului
• Un timp mai scurt de eliberare a zonei incidentului
• Siguranţă mai mare pentru victimele incidentului
• O mai bună informare a conducătorilor de vehicule
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.7. Sisteme electronice de plată
(EPS)
• Folosesc mijloace electronice de comunicaţie şi
tehnicile de prelucrare şi stocare a datelor
pentru automatizarea proceselor de încasare
manuală a taxelor.
• Aceste sisteme conduc la reducerea costurilor
manevrării laborioase a monetarului, reducerea
riscurilor de furt, creşterea siguranţei şi o
calculare sofisticată a preţului călătoriei, în
funcţie de distanţa parcursă şi de ora călătoriei.
• Aceste sisteme folosesc cartele (cu bandă
magnetică, de credit, inteligente)
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.8. Sisteme de siguranţă
• Aplicaţii de sistem: duc la o îmbunătăţire indirectă şi
generală a siguranţei. Acestea nu sunt instalate în mod
special din considerente de siguranţă, dar pot aduce
îmbunătăţiri acesteia
• Aplicaţii la nivel zonal: sunt destinate în mod special
creşterii siguranţei în locurile periculoase sau cu
probleme. Acestea pot fi împărţite în:
– Impunerea automată a reglementărilor
– Zone de lucru
– Locuri periculoase şi indicatoare de avertizare
– Intersecţiile
– Trecerile la nivel peste calea ferată
– Siguranţa pietonilor
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
3.9. Beneficiile sistemelor ITS
• Reducerea accidentelor
• Sprijinirea deblocării congestionării
• Salvarea de vieţi omeneşti
• Siguranţă
• Productivitate
• Diminuarea duratei călătoriei şi a planificării
acesteia
• Reducerea efectelor transportului asupra
mediului
• Economii de timp şi de bani.
ITS - sisteme
1. Sisteme avansate de management al traficului
2. Sisteme avansate de informare a călătorilor
3. Sisteme avansate de control al vehiculului
4. Sisteme de operare pentru vehicule comerciale
5. Sisteme avansate pentru transportul public
6. Sisteme de management al urgenţelor
7. Sisteme electronice de plată
8. Sisteme de siguranţă
9. Beneficiile sistemelor ITS Meniul principal
4. Bibliografie
• Sisteme Inteligente de Transport - Ghid pentru
utilizatori si dezvoltatori - Doina Banciu, Rodica
Hrin, C.M. Alexandrescu
• Îndrumar prvind sistemele inteligente de
transport – AMTRANS, ICI, CEPETET, MLPTL,
ITS România
• http://itsarch.iteris.com/itsarch/
• http://www.its.dot.gov/arch/
• http://www.tfhrc.gov/
• http://www.itsa.org/
• http://www.frame-online.net/
ITS - arhitecturi
1. Definiţii şi concepte referitoare la sistemele
inteligente de transport

2. Arhitectura ITS
Servicii utilizator

3. Aplicaţii ale sistemelor inteligente de transport

4. Bibliografie
Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Sisteme ITS

Managementul traficului

Informaţii pentru călători

Vehicul

Vehicule comerciale

Transport public

Tratarea urgenţelor

Plata electronică

Siguranţa

MENIU
Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Managementul traficului

Tehnici suport pentru planificarea transporturilor

Controlul traficului

Managementul incidentelor

Managementul cererii de transport

Reglementări care definesc politica şi cadrul legal privind traficul

Managementul întreţinerii infrastructurii


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Informaţii pentru călători

Informarea înainte de călătorie

Informarea conducătorilor de vehicule în timpul călătoriei

Informarea călătorilor în timpul călătoriei

Servicii de informare personală

Navigarea şi ghidarea de-a lungul rutei


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Vehicul

Îmbunătăţirea vizibilităţii

Operarea automată a vehiculelor

Evitarea coliziunii longitudinale

Evitarea coliziunii laterale

Promptitudinea securităţii

Acţiuni preventive înaintea impactului


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Vehicule comerciale

Verificarea vehiculelor comerciale

Procese de administrare a vehiculelor ceomerciale

Verificarea automată a securităţii rutiere

Monitorizarea securităţii la bordul vehiculelor comerciale

Managementul parcului de vehicule comerciale


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Transport public

Managementul transportului public

Managementul transportului care răspunde cererii

Managementul transportului partajat


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Tratarea urgenţelor

Notificarea urgenţei şi securitatea personală

Managementul vehiculelor de intervenţie

Notificarea incidentelor şi a mărfurilor periculoase


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Plata electronică

Tranzacţii financiare electronice


Servicii utilizator specifice
sistemelor ITS
Siguranţa

Siguranţa călătoriei publice

Îmbunătăţirea siguranţei pentru utilizatorii rutieri vulnerabili

Intersecţii multimodale inteligente