Sunteți pe pagina 1din 2

1

Conflict între legile ştiinţei şi minunile credinţei1

Prin volumul Conflict între legile ştiinţei şi minunile credinţei, apărut la Editura
Agaton, Făgăraş. 2008. Părintele Dan Bădulescu pledează pentru reaprinderea luminii
dinlăuntrul nostru. Omul caută pe Dumnezeu, are un dor de Dumnezeu, dar în direcţie greşită,
dar cu o minte întunecată, îndepărtându-se de Dumnezeu, este incapabil de contemplaţie.
Sunt abordate probleme pe cât de reale şi bine
argumentate, pe atât de delicate: experimentul big-
bang, astrologia lui Dumnezeu şi cea a omului,
geocentrismul, dimensiunea universului, mitul
extratereştrilor, cronologia divină şi cea umană,
stabilirea datei pascale. Eşti pus în faţa unei
răsturnări totale a reperelor tale. Încă de pe băncile
şcolii, un sistem de învăţământ ateu, practicat în
anii comunismului, sistem care nici astăzi nu se
deosebeşte prea mult de cel trecut, promovează şi
ridică la rang de teoremă, de dogmă ştiinţifică,
erezii. Apostolul Pavel n-a urcat până la al treilea
cer cu racheta. Set, primul om care a primit de la
Arhanghelul Gavriil descoperirea aşezării şi
mişcării corpurilor cereşti, nu urmărea horoscoape,
nu stătea călare pe sateliţi. Dacă Sfânta Teodora de
la Sihla se ridica de la pământ în rugăciune, ca o
limbă de foc până la cer, n-o facea prin levitaţie,
prin teleportare sau cine ştie ce altă drăcie.
Afirmaţiile Părintelui Dan Bădulescu pot părea
şocante pentru un necunoscător. În realitate, el analizează atent fiecare subiect meticulos, cu
argumente pe cât de pertinente, pe atât de logice.
Sfinţii Părinţi, aceşti „luminători”, realizând limita mentală şi vulnerabilitatea omului
ce nu trăieşte şi nu se roagă în Duh şi Adevăr, implorau smerit pe Dumnezeu să le îngăduie
cunoaşterea. Autorul citează în acest sens o rugăciune a Fericitului Augustin: „Lasă-mă.
Doamne, să cercetez mai pe larg, Tu speranţa mea şi să nu fie tulburată atenţia mea. S-a aprins
sufletul meu de dorinţa de a cunoaşte această enigmă foarte complicată. Nu închide Doamne,
Dumnezeul meu, Tată bun, Te rog fierbinte, pe Hristos, pentru dorinţa mea aceste lucruri şi
folosite şi ascunse, pentru ca să pătrundă în ele şi să se lumineze în lumina milei Tale,
Doamne. Pe cine voi întreba cu privire la ele? Te rog, pe Hristos. În numele Lui, Sfântul
Sfinţilor, nimeni să nu mă oprească.”2

1
Apărut în revista Credința ortodoxă, ianuarie 2009. Vezi şi
https://www.scribd.com/lists/4382089/Pr-Dan-B%C4%83dulescu-Conflict-intre-legile-
%C5%9Ftiin%C5%A3ei-%C5%9Fi-minunile-credin%C5%A3ei
2
Din „Crede şi nu cerceta”, sau „cercetează şi nu crede?” În varianta on line
https://www.scribd.com/document/64707925/Crede-%C5%9Fi-nu-cerceta-sau-cerceteaz%C4%83-
%C5%9Fi-nu-crede
2

O problemă aparte o constituie analiza „cazului Galileo Galilei” şi decizia Vaticanului


de a-l reabilita. După cernerea izvoarelor istorice, autorul concluzionează că acest
„mărturisitor”, „prigonit pentru dreptate”, a petrecut 22 de zile în clădirile Inchiziţiei, nu într-
o celulă de puşcărie cu gratii la ferestre, ci în elegantul şi comodul apartament al unui oficial
al Inchiziţiei, nu a fost torturat, orbit de persecutorii săi, a orbit din cauze naturale, cu 5 ani
înainte de moartea sa. A rămas sub un relativ arest la domiciliu şi a fost înmormântat într-o
biserică, dovadă a faptului că nu a înfruntat tribunalul bisericesc. Celebra replică „E pur si
muove” este un mit apărut mai târziu, în vremea iluminismului, „celebrele cuvinte fiindu-i
atribuite savantului de cei care şi-au dorit ca el să fi zis aşa ceva”.3
Cert este că „ştiinţa a luptat cu toate puterile ca să ia locul religiei şi savanţii să devină
noii preoţi, cunoscători ai tainelor omului şi universului, cu dogmele lor: teorii şi ipoteze
ştiinţifice care trebuie neapărat crezute, chiar şi axiomatic, pe cuvântul şi autoritatea lor”. În
acest context, cum poţi să pui la masa negocierilor ştiinţa şi Sfinţii Părinţi, Sfânta Scriptură,
de parcă adevărul se poate negocia? Ce tovărăşie, ce amestec poate fi între lumină şi întuneric,
între adevăr şi minciună?
Părintele Dan Bădulescu avertizează creştinul ortodox, îl cheamă la o meditare asupra
cauzelor şi urmărilor big-bangului, experimentul controversat, mult popularizat de mass-
media şi internet, un soi de joacă de-a Creatorul: „De nu ne vom trezi şi nu ne vom întoarce la
adevărata ştiinţă, cea a Scripturii şi Sfinţilor Părinţi, vom cădea pradă acestor experimente
satanice, fie şi gândind că aceia se pricep sau ar putea fi ceva in teoriile lor. Experiment în
greceşte este pirasmon şi s-a tradus în româneşte ispită. Domnul îngăduie, din când în când,
aceste ispite pentru încercarea, lămurirea şi întărirea noastră, dar ne-a învăţat şi să ne rugăm a
nu fi duşi în ele pentru neputinţele noastre.”4
Dezbaterea temei astrologiei de către autor separă necesitatea cunoaşterii poziţiilor şi
mişcărilor planetelor şi stelelor, legată de meteorologie şi agricultură, de navigaţia pe mări şi
oceane, de concepţia conform căreia soarele, luna, planetele conduc destinele noastre, sunt
semne ale faptelor. Din dorinţa de a afla viitorul, omul nu înţelege că această cunoaştere a
viitorului este încredinţată de Dumnezeu unor vase alese, proorocii şi sfinţii cu darul înainte-
vederii. Astrologia este osândită atât de Sfinţii Părinţi, cât şi de canoanele bisericii, dovadă că
astrologii contemporani cad şi în alte erezii: hermetismul, kabbala, heliocentrismul,
evoluţionismul, reîncarnarea, karma, ufolatria, new age.
Reacţii ortodoxe la aceste probleme apar doar neoficial, în catacombele media, pe
blogurile şi site-urile ce declară război duhurilor satanice. Te-ai aştepta să găseşti aceste
subiecte dezbătute amplu, cu detalii cât mai lămuritoare, mai convingătoare, făţiş, în reviste şi
la televiziuni. Într-un atare peisaj publicistic, uniformizat corect politic, apariţia acestei cărţi
este de-a dreptul singulară, un demers extrem de curajos, adevărat şi convingător.

Marinela Ciuchi

3
Din Ştiinţă şi credinţă: relaţie fără conflict? În varianta on line
https://www.scribd.com/document/4022641/%C5%9Etiin%C5%A3%C4%83-%C5%9Fi-
credin%C5%A3%C4%83-rela%C5%A3ie-f%C4%83r%C4%83-conflict
4
Din Despre duhul ştiinţei şi CERN-erea credinţei În varianta on line
https://www.scribd.com/document/126585208/Despre-duhul-%C5%9Ftiin%C5%A3ei-%C5%9Fi-
CERN-erea-credin%C5%A3ei

S-ar putea să vă placă și