Sunteți pe pagina 1din 7

Histerotomia

(operaţia cezariană,
C-section)
• Constă în secţionarea uterului după laparotomie în scopul extragerii fătului (fetuşilor)

• ISTORIC

• Pe vremea lui Iulius Caesar – edict : “A caesa matris utero” –permitea medicilor sa extragă fătul din uter,
atunci când mama nu mai putea fi salvată.

• În Evul Mediu – “cezariana post-mortem” – copilul nu trebuia să moară înainte de a fi botezat.

• Prima cezariană pe viu – anul 1500, Jacques Nufer, castrator de vieri din Elveţia, şi-a cezarizat propria
soţie, care a supravieţuit şi a avut ulterior mai mulţi copii, născuţi pe cale naturală.

• În med. vet. – în antichitate şi Evul Mediu - arabii făceau cezariene la iepele la care mânzul depăşea ca
valoare mama, apoi sacrificau femela.

• Primele tentative serioase – în Franţa şi Germania, în anii 1824-1873, la bovine de carne (caracterul
culard).

• După anii 1950, cezariana în medicina veterinară devine o tehnică de rutină.

• Histerotomia la vacă

Indicaţii:

• angustia pelvină congenitală sau câştigată;

• hipoplazia vulvo-vestibulo-vaginală;

• spasmul şi stenoza cervicală;

• torsiunea uterină neremediabilă prin metode nesângeroase;

• hernia uterului gestant;

• hidropizia anexelor fetale, în cazul în care este pusă în pericol viaţa femelei;

• tumorile cervicale sau vaginale;

• rupturile uterine;

• excesul de volum fetal;

• monstruozităţi imposibil de remediat prin fetotomie;


• transformarea emfizematoasă a fătului;

• paraplegia antepartum apărută cu mult timp înaintea fătării.

• Instrumentar: bisturiu, foarfece drept, pense hemostatice Pean şi Kocher, agrafe de câmp Schædel sau
Bachaus, ace Hagedorn, ac Moij, poliester (aţă chirurg.), catgut sau PGA, PDS nr. 3, 2, 1

• Contenţia- decubit lateral drept (acces ventro-lateral stâng – metoda Götze)

- în picioare în stand sau lângă un perete (prin flanc).

• Anestezia - tranchilizare cu Xilazină 2% în doză de 0.5 ml/100 kg IV

+ anest. locală, procaină 2-4%, xilină 1-2%

+ anest. paralombară sau paravertebrală, realizându-se blocarea nervilor T13, L1 şi L2

+ “L inversat”

+ anest. epid. înaltă cu procaină 4% sau xilină 2%,20-30 ml.

Locul de elecţie

-În flancul drept: Laparotomia se poate executa în partea posterioară, în partea inferioară, în partea superioară sau
mediană a flancului drept.

-În flancul stâng:

• Partea superioară a flancului

• Partea inferioară a flancului stâng (metoda Götze). Se execută laparotomia ventro-laterală stângă, locul de
incizie fiind situat la 3-4 degete deasupra venei mamare stângi, orientat puţin oblic posterior sub pliul iei. Lungimea
inciziei este de 30-40 cm.

• LOCURI DE ELECŢIE PENTRU OPERAŢIA CEZARIANĂ LA VACĂ

• Locul de elecţie în varianta patrupodală

• Locul de elecţie în varianta decubitală

Tehnica operatorie

• 1. Laparotomia: Se secţionează pielea, pielosul, tunica abdominală unită (tunica flava) cu aponevroza celor
2 oblici, dreptul abdominal şi aponevroza transversului, deschiderea peritoneului.

• 2. Explorarea cavitaţii abdominale.

• 3.Evidenţierea uterului. Prin palpare se va evidenţia una din extremităţile fătului (un membru), care se va
fixa prin traversul peretelui uterin cu ajutorul mâinii şi se va aduce în plaga operatorie.
• 4. Histerotomia şi extragerea fătului. Incizia uterului se face pe suportul reprezentat de un membru fetal,
pe cât posibil într-o regiune cât mai puţin vascularizată (în medie 30 cm). După secţionarea uterului şi anexelor fetale,
lichidele perifetale se vor direcţiona pentru a se scurge în afara cavităţii abdominale.

• Extragerea fătului

• Învelitorile fetale pot fi extrase în totalitate dacă se desprind de pe carunculi (făt mort)/ dacă nu se pot
desprinde vor fi secţionate porţiunile care prolabează în exteriorul cavităţii uterine, restul se lasă pe loc.

• se introduc bujiuri spumante cu antibiotice între învelitori şi peretele uterin

• TEHNICA OPERATORIE

• TEHNICA OPERATORIE

5. Histerorafia. Sutura uterului (fir resorbabil nr. 2, 3) se va realiza bietajat: afrontare + înfundare (Plahotin, Lembert,
Cushing)

• Dacă uterul nu este infectat şi prezintă o involuţie rapidă se poate folosi o sutură monoplană de înfundare,
cu fir resorbabil nr. 2 sau 3 (Cushing modificat).

• În cazul în care involuţia uterină este lentă, se poate administra intramural ocitocină (50 U.I.), în mai multe
puncte.

• Lavajul cavităţii abdominale !!!

• Se repune uterul în poziţie anatomică normală şi se acoperă cu epiploonul.

6. Sutura peretelui abdominal se poate executa în 2 sau 3 straturi.

• peritoneul, transversul şi dreptul abdominal+ aponevroza oblicilor, tunica abdominală şi pielosul cu fir
neresorbabil în fir continuu sau fire separate;

• Pielea cu fir neresorbabil în fire separate simple sau în U, sau surjet întretăiat.

Tratamentul postoperator

• menţinerea unui aşternut curat de paie

• alimentaţie lichidă şi laxativă (barbotaje)

• rehidratarea femelei cu glucoză, ser fiziologic, soluţie Ringer lactat, vitamina C, tonice cardiace, săruri de
Ca.

• 3 - 7 zile antibiotice sau sulfamide.

• Dacă învelitorile fetale nu au fost extrase intraoperator şi nu au fost expulzate spontan până a doua zi, se
va trata retenţia acestora, manual sau medicamentos
• plaga operatorie: tinctură de iod, betadină

• La 3-4 zile – drenaj cu ajutorul unei pense hemostatice cu braţe lungi

• Firele de sutură se pot scoate după 12-14 zile.

Accidente şi complicaţii

• Complicaţii intraoperatorii - incizia unei anse intestinale, incizia rumenului, exteriorizarea masei
intestinale, incizia cornului uterin negestant, deşirările neregulate ale uterului, hemoragia uterină (prin secţionarea sau
ruperea arterei uterine sau utero-ovariene).

• Complicaţiile post-operatorii: imediate - şocul post operator, hemoragia intrauterină postoperatorie,


eventraţia ;

tardive - peritonita, perimetrita, sterilitatea, aderenţele peritoneale, supuraţiile locale etc

• Sterilitatea rămâne complicaţia majoră a histerotomiei. Un factor important care afectează rata gestaţiei
este moartea produsului de concepţie înaintea intervenţiei sau transformarea emfizematoasă a acestuia, fapt ce
determină o fertilitate ulterioară foarte redusă.

• Histerotomia la iapă

• Indicaţiile intervenţiei sunt aceleaşi ca şi la vacă. In plus, retroflexia uterină.

• Contenţia se execută în decubit lateral drept sau stâng cu membrele anterioare şi posterioare legate în
biped.

• Anestezia se execută cu cloralhidrat 8g/100 kg greutate vie sol. 10% asociat cu 5g/100kg greutate vie citrat
de sodiu sol 15% în glucoză (formula Marcenac); cloralhidrat 8g/100 kg plus 10g/100 kg greutate vie sulfat de magneziu
sol. 10-20 % (formula Vlăduţiu) sau anestezie potenţializată - tranchilizare (Acepromazină, Xylazină) urmate de
administrarea intravenoasă a Ketaminei în doză de 2,2-3 mg/kg.

• Un alt protocol de anestezie în histerotomie la iapă poate fi următorul: administrarea i.v. a Detomidinei
(DOMOSEDAN)-0,022 mg/kg, iar după 4-6 minute se poate administra, tot intravenos, Ketamină, în doză de 2,2 mg/kg.

• tranchilizarea femelei + anestezie epidurală înaltă + anestezia locală prin infiltraţie cu xilină 2% sau
procaină 2%.

• anestezie inhalatorie cu izofluran sau sevofluran.

• Locul de elecţie poate fi:

• flancul drept sub coarda flancului;

• flancul stâng inferior: Incizia se execută oblic spre înainte sau oblic dinainte – înapoi;

• linia albă, între apendicele xifoidian şi cicatricea ombilicală (intubaţie !!!).


TEHNICA OPERATORIE

• 1. Laparotomia: incizie în medie de 40 cm, ce pleacă de la o palmă sub unghiul extern al iliumului, oblic
spre înainte, în direcţia ombilicului.

• 2. Incizia uterului se execută pe marea curbură a cornului uterin pe o lungime de 30-35 cm. La iapă
hemoragia din peretele uterin este mai puternică decât la vacă – surjet întretăiat pe buzele plăgii !!!

• Învelitorile fetale se desprind şi se extrag NUMAI dacă hemoragia nu este prea puternică.

• 3. Sutura uterului se execută bietajat cu fir resorbabil nr.2-3 în surjet.

• lavajul cavităţii abdominale !!

• 4. Sutura peretelui abdominal se efectuează trietajat: peritoneul şi musculatura cu fir resorbabil nr.3 sau 4
în surjet şi pielea cu aţă chirurgicală în puncte separate.

• Tratamentul postoperator: regim dietetic cu furaje uşor digestibile şi laxative, tratament general cu
antibiotice, seroterapie antitetanică,

A.I.N.S. !!!, rehidratarea şi susţinerea marilor funcţii, stimularea involuţiei uterine prin administrare de substanţe ocitocice.

• Complicaţiile postoperatorii ca la vacă + colică + peritonită + furbură!

• SUTURA BUZELOR PLĂGII UTERINE LA IAPĂ

• Histerotomia la oaie şi capră

Indicaţii: monstruozităţile; gestaţia gemelară ; excesul de volum fetal; angustia pelvină; non-dilatarea cervicală; obţinerea
pielicelelor cu un buclaj superior la oile de rasă Karakul.

Instrumentarul : idem vacă / firele de sutură mai subţiri.

Contenţia se execută de regulă în decubit lateral drept.

Anestezia: epidurală lombo-sacrală 8-10 ml procaină 2% sau

tranchilizare cu Xilazină 2% - 0,5ml/animal, inoculat i.m., + anestezie paralombară sau locală prin infiltraţie pe linia de
incizie.

La capră este obligatorie tranchilizarea femelei deoarece se stresează mult mai uşor decât oaia.

Locul de elecţie pentru laparotomie este reprezentat de flancul stâng sau drept, sub fosa paralombară, executându-se o
incizie oblică, înainte, deasupra sau sub pliul iei.

Tehnica operatorie şi tratamentul postoperator sunt identice cu cele de la vacă, cu deosebirea că în cazul gestaţiei
gemelare se execută incizia uterină la baza unui corn, prin care se extrag ambii produşi de concepţie sau se execută câte o
incizie pe fiecare corn uterin.
• Histerotomia la scroafă

• Indicaţii: edemul vulvo-vaginal, angustie pelvină, exces de volum fetal, monstruozităţi,


hipotonia/hipokinezia uterină primară.

• Anestezie: Tranchilizare cu Stresnil 1 ml/40 kg, i.m. + anestezie locală, pe linia de incizie, cu procaină sau
xilină.

• Contenţia - pe masă sau pe o scară înclinată post.-ant., în decubit lateral drept.

• Loc de elecţie - flancul stâng, oblic antero-posterior, la 2-3 degete de penultima apofiză transversă
lombară, orientată către penultima mamelă (10-20 cm).

Tehnica operatorie

1. Laparotomia: incizia pielii, dilacerarea straturilor musc. în direcţia fibrelor,peritoneu

2. Incizia fiecărui corn uterin se execută la baza acestuia, pe o lungime de 10-15 cm.

3. Extragerea fetuşilor.

• Histerotomia la scroafă

4. Sutura uterului (histerorafia) se execută bietajat, cu fir resorbabil, în surjet (sutura de afrontare urmată de sutura de
înfundare) + în uter bujiuri + intramural ocitocină 25 U.I., în mai multe puncte.

5. Sutura peretelui cavităţii abdominale: la peritoneu 3-4 puncte de sutură, în puncte separate, cu fir neresorbabil.
Musculatura dilacerată, de regulă, nu necesită sutură, dar pentru apropierea maselor musculare se pot aplica 2-3 puncte
de sutură cu aţă chirurgicală sau se poate executa chiar un surjet.

Sutura pielii se execută în puncte separate cu aţă chirurgicală.

Tratamentul postoperator : antibioterapie 5-7 zile, seroterapie antitetanică şi tratament ocitocic (15-30 U.I. ocitocină, i.m.)
pentru stimularea involuţiei uterine.

• Histerotomia la căţea şi pisică

• Contenţia: în decubit dorsal, pe o masă de operaţie, cu membrele legate separat.

• Instrumentarul: cel obişnuit pentru diereze, hemostază şi suturi.

• Anestezie:

• NLA - tranchilizare folosind derivaţi fenotiazinici (Acepromazină) sau benzodiazepinici, urmat de


administrarea Ketaminei (în doză de 5-10 mg/kg – câine sau 15-25 mg/kg - pisică)

• Medetomidină / Dexmedetomidină (DOMITOR/DEXDOMITOR) 30-80 µg/kg, i.m. sau i.v. + BLK (butorfanol
10 mg, lidocaină 120 mg, ketamină 500 mg în 500 ml NaCl 0,9% sau Ringer Lactat).
• Anestezie inhalatorie cu izofluran / sevofluran

• Locul de elecţie: pe linia albă între ombilic şi marginea anterioară a pubisului.

• Histerotomia la căţea şi pisică

• Tehnica chirurgicală

• Laparotomia mediană ventrală, între ombilic şi pubis.

• Exteriorizarea pe câmpul operator a ambelor coarne uterine gestante

• Histerotomia: la baza unui corn uterin sau a ambelor coarne

• După extragerea fetuşilor şi învelitorilor fetale se introduc în fiecare corn uterin bujiuri cu antibiotice sau
sulfamide.

• Histerorafia: bietajat, în surjet simplu, cu fir resorbabil nr.0 sau 00.

• Sutura peretelui abdominal, se realizează în 3 straturi: linia albă în fire separate sau surjet cu PGA, PDS, nr.
00 - 0;

• Subcutisul (facultativ) cu PGA, PDS nr.000 - 00

• Pielea cu monofilament neresorbabil, în puncte separate sau surjet în U.