Sunteți pe pagina 1din 1

Anamneza profesională

1) Profesiunea : se va nota cât mai exact (miner, vagonetar, țesătoare, filatoare, medic radiolog).
2) Calificarea : se va nota cum s-a obținut calificarea (ucenicie la locul de muncă, școală prof.).
3) Vechimea profesională : se va nota vechimea în profesiunea care este suspectată că a generat
boala profesională.
4) Vechimea în actualul loc de muncă : vechimea în locul de muncă care este suspectat că a generat
boala profesională.
5) Ruta profesională : se va nota de exemplu (1960-1970 miner la Leșu Ursului; 1970-1980 miner la
mina Roșiuța-Motru; 1980-1985 paznic).
Se va nota dacă această rută profesională este obiectivată și prin documente.
6) Proces tehnologic : se va nota cât mai amănunțit.
7) Operațiuni îndeplinite de pacient în cadrul procesului tehnologic : se va nota ce face efectiv de la
intrarea în schimb și până la terminarea lui (exemplu - de la ora 7:00 la 15:00).
8) Alte operațiuni care se mai efectuează în secție în afara celor la care lucrează bolnavul : se vor
nota eventualele repercusiuni ale celorlalte operațiuni asupra locului său de muncă.
9) Caracteristicile locului de muncă : se vor nota dimensiunile halei (încăperii de lucru).
10) Noxele profesionale prezente la locul de muncă : se vor nota noxele profesionale în ordinea
nocivității lor. De exemplu (1. Pulberi de SiO2 l.c – liber cristalin; 2. Zgomot profesional).
11) Numărul de muncitori în secție : se va nota numărul muncitorilor în total și eventual pe
schimburi.
12) Mijloace de protecție colectivă : se va nota ventilația locală sau generală (dacă există, dacă
funcționează, eficiența sau ineficiența), proces tehnologic automatizat/mecanizat.
13) Mijloace de protecție individuală : se va nota purtarea (regulată sau intermitentă) a mănușilor de
protecție, a măștilor de protecție, etc.
14) Igiena individuală : se va nota existența dușurilor, spălătoarelor, vestiarelor, etc., folosirea
materialelor igieno-sanitare.
15) Simptomatologia subiectivă la locul de muncă.
16) Tulburări prezente la alți muncitori din secție.
17) Examen medical la angajare și examene medicale periodice : se va nota dacă a făcut examenul
medical la angajare (dacă s-a remarcat ceva), dacă face regulat controlul medical periodic (dacă s-a
remarcat ceva).
18) Antecedente patologice profesionale.
19) Îmbolnăviri profesionale la alți muncitori de la vechile locuri de muncă.
20) Schimbarea locului de muncă : se va nota când s-a efectuat și motiele, interesând în special
motivele medicale.
21) Pensionarea : se va nota când s-a efectuat și motivele, interesând în special motivele medicale.
22) Obiectivarea expunerii profesionale : se va nota dacă există documente oficiale și/sau buletine
de analiză.
23) Epicriza anamnezei profesionale.
Se va nota și ultima zi de lucru în profesiunea și/sau locul de muncă suspectat că a generat boala
profesională.

Completări. Comentarii.
1. Anamneza profesională mai poartă denumirea și de „curriculum laboris”.
2.Unele romane celebre prezintă și multe elemente de „anamneză profesională” : „Autobibliografia”
de Benvenuto Cellini, „Citadela” de Cronin.

S-ar putea să vă placă și