Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI


SPECIALIZAREA MARKETING STRATEGIC ȘI
MANAGEMNETUL VÂNZĂRILOR

Cercetarea comportamentului consumatorului

PERCEPȚIA TINERILOR PRIVIND


REȚELELE DE SOCIALIZARE

Studenți: Profesor coordonator:


Toader Sorina Daniela Conf.univ.dr. Adela COMAN
Nistor Andreea Marta
Stepan Natalia Estera

BUCUREŞTI
2017
1.Introducere

Am ales ca temă pentru această cercetare influența rețelelor de socializare asupra


tinerilor întrucât consider că tinerii au devenit dependenți de mediul online în ceea ce privește
canalul de comunicare, informare şi achiziţie. Influența pe care informțiile din mediul virtual
o exercită asupra lor este una considerabilă. Dat fiind faptul că barierele de timp sau de loc nu
şi-au pus amprenta asupra mediului virtual, rețelele de socializare au devenit un mijloc rapid,
flexibil și interactiv de transfer de mesaje şi imagine.

Rețelele de socializare-un nou mod de comunicare


O rețea de socializare este o comunitate virtuală care permite oamenilor să
împărtășească diferite tipuri de informații personale și să interacționeze cu alți utilizatori de
internet.
Rețelele de socializare reprezintă platforme sociale on-line și sunt omniprezente în
viața de zi cu zi a oamenilor, permițându-le acestora să contacteze persoanele dragi, să se
exprime, să fie la curent cu știrile din lumea mondenă, să împărtășească altora momentele de
fericire ale existenței lor.
În esență, rețelele sociale reprezintă platforme bazate pe interacțiune și participare.
Utilizatorii acestora efectuează diverse activități sociale online, cum ar fi blogging, e-mail și
mesagerie instant.
Conexiune prin intermediul rețelelor de socializare este utilă, oferind indivizilor acces
la o mulțime de resurse importante precum recomandări pentru diverse job-uri, informații
despre cărți, filme, destinații turistice.
Rețelele de socializare au devenit un loc virtual popular de întâlnire care permite
utilizatorilor să posteze informații personale, să trimită și să primească mesaje, să rămână
conectați cu prietenii lor și să lege noi prietenii, să partajeze fotografii, videoclipuri, marcaje,
bloguri, mesaje private și să devină membrii ai unor grupuri de interes.
Rețelele de socializare fac parte dintr-o suită de aplicații Web, cunoscute sub numele
de social media, care utilizează principiile Web 2.0. Termenul Web 2.0 definește site-urile
web care sunt proiectate astfel încât să permită participarea în masă a grupurilor de
utilizatori, adunând și combinând informații din diverse surse, aparținând unor domenii
diferite.
Progresul tehnologic în domeniul informațiilor și comunicațiilor face posibil ca
oamenii să interacționeze în mediul virtual. Milioane de tinerii la nivel mondial folosesc zilnic

2
rețele de socializare. Sunt mii de rețele de socializare disponibile în multe țări cu limbi diferite
care pot fi folosite în diverse scopuri.

2.Motodologia cercetării

Am realizat o cercetare cantitativă pe baza unui chestionar care cuprinde un set de 16


întrebări, aplicat pe un eșantion de 207 respondenți.Colectivitatea analizată este reprezentată
de tineri cu preponderență din București și care au utilizat o reţea de socializare online. Sunt
vizate atât persoanele de sex feminin cât și masculin. Cercetarea a avut loc în perioada 10 - 22
aprilie 2017, în mediul online.
Chestionarul a fost realizat cu ajutorul aplicației Google Forms și transmis
respondenților sub formă de link prin intermediul rețelei de socializare Facebook. Programele
utilizate pentru realizarea cercetării au fost SPSS si Excel ,iar validitatea răspunsurilor a fost
de 100%. .

3.Scopul cercetării
Lucrarea de față are ca scop identificarea percepției tinerilor din București asupra
rețelelor de socializare precum Facebook, LinkedIn, Instagram, Google+, Twitter, în
condiţiile actuale ale dinamicii tehnologiei. Este important să descoperim ce reprezintă pentru
aceștia o rețea de socializare, care sunt motivele care îi determină să aloce o mare parte din
timpul lor navigării în spațiul virtual și ce tipuri de informații caută pe o rețea de socializare.

4.Obiectivele cercetării

O1. Identificarea modului în care respondenții definesc conceptul de rețea de


socializare.
O2. Determinarea numărului respondenților care utilizează rețele de socializare.
O3. Aflarea frecvenței cu care subiecții investigați utilizează rețele de socializare.
O4. Determinarea numărului de ore pe care respondenții îl alocă utilizării spațiului
virtual.
O5. Stabilirea rețelei de socializare pe care respondenții o utilizează cel mai des.
O6. Identificarea noutăților care prezintă interes pentru respondenți și pe care aceștia
le verifică în momentul accesării unei rețele de socializare.

3
O7. Determinarea tipurilor de informații pe care subiecții investigați le caută pe o rețea
de socializare.
O8. Investigarea importanței pe care o au diverse motive precum menținerea relatiile
cu prietenii, curiozitatea, relaxarea,formarea de relații în determinarea respondenților de a
utiliza rețelele de socializare.
O9. Aflarea părerii subiecților investigați referitoare la contribuția rețelelor de
socializare la formarea de relații atât în plan personal,cât și în plan profesional.
O10. Evaluarea măsurii în care respondenții consideră că utilizarea rețelelor de
socializare influențează deciziile pe care ei le iau în viața de zi cu zi.
O11. Idenificarea opiniei respondenților cu privire la comunicarea din spațiul virtual,
informațiile conținute de rețelele de socializare. trendul utlizării rețelelor de socializare, dar și
la influență negativă asupra comportamentului tinerilor pe care o pot avea informațiile
transmise prin intermediul rețelelor de socializare.
O12. Determinarea genului respondenților.
O13. Stabilirea veniturilor respondenților.
O14. Determinarea vârstei indivizilor chestionați.
O15. Aflarea ultimei forme de învățământ pe care subiecții au absolvit-o.
O16. Identificarea mediului de proveniență al respondenților.

5.Ipotezele cercetării

H1. Majoritatea respondenților au definit rețelele de socializare ca fiind un mijloc de


comunicare.
H2. Cea mai mare parte a respondențior utilizează rețele de socializare.
H3. Peste 50% dintre subiecții investigați accesează zilnic o rețea de socializare.
H4. Majoritatea celor chestionați alocă mai mult de 4 ore din timpul lor utilizării
rețelelor de socializare
H5. Facebook este cea mai utilizată rețea de socilaizare în rândul tinerilor respondenți.
H6. Notificările sunt cele care prezintă interes pentru mai mult de 40% dintre
respondenți și pe care aceștia le verifică în momentul accesării unei rețele de socializare.
H7. Majoritatea respondenților sunt interesați să descopere pe rețelele de socializare
noutăți despre prieteni sau despre familie.
H8. Mai mult de 50% dintre respondenți au considerat că printre motivele foarte
importante care îi determină să utilizeze o rețea de socializare se numără menținerea relațiilor
cu prietenii, dar și socializarea pe diverse subiecte.

4
H9. Majoritatea subiecților investigați susțn că utilizarea rețelelor de socializare
contribuie la formarea de relații atât în plan personal,cât și în plan profesional
H10. Peste 50% dintre persoanele chestionate consideră că utilizarea rețelelor de
socializare influențează în mică masură deciziile pe care ei le iau în viața de zi cu zi.
H11. Cea mai mare parte a respondenților și-au exprimat acordul cu privire la
afirmațiile prezentate.
H12. Procentul persoanelor de gen feminin care au răspuns acestui chestionar a fost
mai mare de 50%.
H13. Majoritatea subiecților au declarat un venit cuprins în intervalul 801 - 1200 lei
H14. Mai mult de 50% dintre respondenți au vârsta cuprinsă între 23 și 30 de ani.
H15. Ultima formă de învățământ pe care au absolvit-o majoritatea respondenților este
cea liceală.
H16. Cei mai mulți respondenți provin din mediul urban.

6.Analiza și interpretarea datelor obținute în urma analizelor


efectuate

Prima întrebare din chestionar intitulată „Ce reprezintă pentru dvs. o rețea de
socializare?” are scopul a afla modul în care subiecţii investigaţi definesc conceptul de rețea
de socializare. Cea mai mare parte a respondenților definesc o rețea de socializare ca fiind un
mijloc eficient de comunicare prin intermediul căruia au acces la cele mai noi informații atât
despre prieteni și familie, cât și despre ce se întâmplă în toată lumea, socializează,
interacționează și fac schimb de idei. Respondenții găsesc rețeau socială o sursă de ispirație
pentru viața lor, dar în același timp o consideră locul în care își expun trăirile și emoțiile,
caracterul și pasiunile.
Mai departe, a doua întrebare din chestionar intitulată „Sunteți utilizator al rețelelor de
socializare?” are rolul de a afla numărul respondenților care utilizează o rețea de socializare,
conform graficului nr.1 de mai jos.

5
Graficul nr.1: Numărul utilizatorilor rețelelor de socializare

0.97%
DA
NU

99.03%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Din analiza datelor rezultă că 99,03% dintre respondenți utilizează rețelele de


socializare, iar 0,97% dintre aceștia au declarat că nu utilizează.

În continuare, a treia întrebare din chestionar intitulată „Cât de des utilizați o rețea de
socializare?” are rolul de a determina frecvența cu care respondenții utilizează o rețea de
socializare, conform graficului nr.2 de mai jos.

Graficul nr. 2: Frecvența utilizării rețelelor de socializare


9.18% 0.48%

Zilnic

De 3 - 4 ori pe
săptămână
De câteva ori
pe an 90.34%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Din analiza datelor rezultă că 90,34% dintre cei chestionați utilizează zilnic rețelele de
socializare, 9,18% dintre aceștia aleg să acceseze de 3 - 4 ori pe săptămână o rețea socială și
doar 0,48% dintre ei au ales varianta de câteva ori pe an. Niciunul dintre respondenți nu
utilizează aceste rețele de 2 - 3 ori pe lună.

6
A patra întrebare din chestionar intitulată „În medie câte ore pe zi petreceți pe o rețea
de socializare?” are rolul de a determina timpul pe care subiecții investigați îl petrec pe o rețea
de socializare, conform graficului nr.3 de mai jos.

Graficul nr.3: Timpul alocat utilizării rețelelor de socializare

8.70%
28.99%

28.99%

33.33%

Mai puțin de 1 oră 1 - 2 ore 3 - 4 ore Mai mult de 4 ore

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

În ceea ce privește timpul pe care respondenții îl acordă rețelelor de socializare,


33,33% dintre subiecții investigați petrec între 3 și 4 ore pe o rețea socială, 28,99% dintre ei
alocă mai mult de 4 ore acestei activități, 28,99% dintre ei aleg să aloce între 1 oră și 2 ore din
timpul lor, iar restul de 8,70% petrec mai puțin de o oră navigând pe rețelele de socializare.

Mai departe, a cincea întrebare din chestionar denumită „De obicei ce rețea/mijloc de
socializare utilizați?” are rolul de a determinacare este rețeaua pe care respondenții o
accesează cel mai des, conform graficului nr.4 de mai jos.

7
Graficul nr.4: Rețelele de socializare preferate de respondenți

Facebook LinkedIn Instagram Google+ Youtube


9.66% 0,5%
0.97%
1.93%

86.96%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Majoritatea respondenților au afirmat că Facebook este rețeaua de socializare pe care o


utilizează cel mai des, cu un procent de 87,96%, Instagram se clasează pe locul doi în topul
preferințelor celor chestionați cu un procent de 9,66%, urmat de LinkedIn cu un procent de
1,93%, Youtube este preferat de 0,97% dintre respondenți, iar restul de 0,5% dintre
respondenți preferă Google +.
În continuare a șasea întrebare din chestionar intitulată „Care este primul lucru pe care
îl verificați în momentul în care accesați o rețea de socializare?” are rolul de a identifica
noutățile care prezintă cel mai mare interes pentru respondenți în momentul accesării unei
rețele de socializare, conform graficului nr.5 de mai jos.

Graficul nr.5: Noutățile verificate de respondenți

4.35%
12.56%
28.02%
1.93%

53.14%
Notificările Mesajele Cererile de prietenie
Postările prietenilor Grupurile profesionale

8
Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Dintre cele cinci categorii de informații, mesajele prezintă cel mai mare interes pentru
53,14% dintre cei chestionați, notificările sunt verificate la aceesarea rețelelor de socializare
de 28,02% dintre respondenți, 12,56 % dintre aceștia sunt interesați de postările prietenilor,
4,35% dintre ei verifică grupurile profesionale, iar diferența de 1,93% aparține celor care
verifică cererile de prietenie.

A șaptea întrebare intitulată „Ce tip de informații căutați pe rețelele de socializare?”


are rolul de a identifica tipurile de informații care prezintă interes pentru respondenți în
momentul accesării unei rețele de socializare, conform graficului nr.6 de mai jos.

Graficul nr.6: Categoriile de informații căutate de respondenți

11.11% 0.97%0,5%
1.93% 0,5%
2.90%
68.60%
13.53%

Noutăți despre prieteni/familie


Informații de divertisment
Anunțuri referitoare la Job-uri
Informații despre diverse produse/sevicii
Știri
Clipuri video despre medicină, coafuri, culinare
Informații de toate tipurile
Videoclipuri, jocuri

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Noutățile despre prieteni/familie prezintă interes pentru 68,60% dintre respondenți,


informațiile de divertisment sunt căutate de 13,53% dintre ei, 2,9% dintre aceștia sunt
interesați de diverse anunțuri legate de job-uri, informațiile despre diverse produse/servicii
sunt accesate de 11,11% dintre persoanele care au raspuns chestionarului, 1,93% dintre
aceștia vor să afle ultimele știri, 0,97% dintre ei urmăresc clipuri video despre medicină,
coafuri, culinare, 0,5% preferă informațiile de toate tipurile, iar restul de 0,5% vizualizează
videoclipuri și caută jocuri.

În continuare a opta întrebare din chestionar intitulată „Cât de importante sunt pentru
dvs. următoarele motive care vă determină să utilizați rețele de socializare?” are scopul de a

9
identifica cât de importante sunt anumite motive în determinarea respondenților de a utiliza
rețele de socializare.
Graficul nr.7 ilustrează cât de important este motivul de a menține relatiile cu prietenii
în determinarea respondenților de a utiliza rețele de socializare.

Graficul nr.7: Importanța menținerii relațiilor cu prietenii


45,9% 42,5%
50
40
30
20
8,2%
10 0,5% 2,9%
0
Foarte putin Putin Indiferent Important Foarte
important important important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Menținerea relațiilor cu prietenii este un motiv foarte puțin important în determinarea


utilizării rețelelor sociale pentru 0,5 % dintre respondenți, pentru 2,9% dintre aceștia este
puțin important acest motiv, 8,2 % au declarat ca le este indiferent, pentru 45,9% acest motiv
este important, iar 42,5 % susțin că este foarte important.
Graficul nr.8 ilustrează cât de importantă este utilizarea rețelelelor de socializare de
către respondenți ca sursă de obținere a informațiilor.

Graficul nr.8: Importanța rețelelor de socializare ca sursă de informații

60 49,8%
36,2%
40

20 4,3 % 8,2%
1,4 %
0
Foarte Putin Indiferent Important Foarte
putin important important
important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

10
Pentru 1,4% dintre respondenți posibilitatea de a găsi informații pe rețelele de
socializare este un motiv foarte puțin important care îî determină să utilizeze rețele de
socializare, 4,3% consideră acest motiv puțin important, 8,2% au declarat că le este indiferent,
pentru 49,8% acest motiv este important, iar 36,2% văd foarte important acest motiv.

Graficul nr.9 ilustrează cât de importantă este pentru respondenți utilizarea rețelelelor
de socializare ca sursă de divertisment.

Graficul nr.9:Importanța rețelelor de socializare ca sursă de diverstisment

54,1%
60

40
18,4% 20,8%
20
1,9% 4,8%
0
Foarte putin Putin Indiferent Important Foarte
important important important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Pentru 1,9% dintre respondenți utilizarea rețelelelor de socializare ca sursă de


divertisment este un motiv foarte puțin important, 4,8% conideră acest motiv puțin important,
18,4% au declarat că le este indiferent, pentru 54,1% acest motiv este important, iar 20,8%
văd foarte important acest motiv

Graficul nr.10 prezintă cât de importantă este curiozitatea ca motiv ce-i determină pe
respondenți să utilizeze rețelele de socializare.

Graficul nr.10: Importanța curiozității

60
41,1%
40 25,1% 20,8%
20 4,8% 8,2%

0
Foarte Putin Indiferent Important Foarte
putin important important
important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.


11
Când vorbim de curiozitate ca principal motiv ce-i determină pe respondenți să se
bucure de interacțiunea din spațiul virtual, pentru 4,8% dintre ei curiozitatea este foarte puțin
importantă, 8,2% o consideră puțin importantă, 25,1% au declarat că le este indiferentă,
pentru 41,1% curiozitatea este importantă, iar restul de 20,8% susțin că este foarte importantă.

În graficul nr.11 este reprezentată importanța relaxării pentru subiecții investigați.

Graficul nr.11:Importanța relaxării

60 47,3%

40
16,9% 21,3%
20 12,1%
2,4%
0
Foarte putin important
Putin importantIndiferent ImportantFoarte important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Pentru 2,4% dintre respondenți relaxarea este un factor foarte puțin important ce-i
motivează să utilizeze rețele sociale, 12,1% privesc acest motiv ca fiind puțin important,
16,9% susțin că le este indiferent, pentru 47,3% este important iar 21,3% consideră foarte
importantă relaxarea.

Graficul nr.12 ilustrează importanța socializării pe diverse subiecte pentru


respondenți.

Graficul nr.12: Importanța socializării pe diverse subiecte

60 51,7%
50
40 26,1%
30 18,4%
20
10 1,0% 2,9%
0
Foarte Putin Indiferent Important Foarte
putin important important
important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

12
În ceea ce privește importanța socializării pe diverse subiecte, pentru 1% dintre
respondenți acest motv este foarte puțin important, 2,9% consideră socializarea puțin
importantă, 18,4% au declarat că le este indiferent acest motiv, pentru 51,7% dintre
respondenți este importantă, iar restul de 26,1% au declarat că acest motiv este unul foarte
important.

Graficul nr.13 ilustrează importanța pe care o are pentru respondenți posibilitatea de a


cunoaște oameni noi prin intermediul rețelelor de socializare.

Graficul nr.13: Importanța cunoașterii de oameni noi

44,0%
50
40 22,7%
30 20,3%
20 9,2%
3,9%
10
0
Foarte Putin Indiferent Important Foarte
putin important important
important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

Posibilitatea de a cunoaște oameni noi este un motiv foarte puțin important pentru
3,9% dintre respondenți, 9,2% dintre indivizii chestionați au afirmat că este puțin importantă
pentru ei această posibilitate, pentru 20,3% acest motiv este indiferent, 44% văd acest motiv
ca fiind important, iar 22,7% susțin ca este foarte important.

Graficul nr.14 ilustrează importanța pe care o are pentru respondenți șansa de a forma
noi relații prin intermediul rețelelor de socializare.

Graficul nr.14: Importanța formării de noi relații

38,6%
40 26,1%
30 18,4%
20 11,1%
5,8%
10
0
Foarte Putin Indiferent Important Foarte
putin important important
important

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel.

13
Un procent de 5,8% dintre respondenți văd formarea de noi relații ca fiind un motiv
foarte puțin important care să-i convigă să utilizeze rețele sociale, 11,1% îl consideră puțin
important, 26,1% au declarat ca le este indiferent, pentru 38,6 % este foarte important, în timp
ce 18,4% susțin că este foarte important.

Mai departe, a noua întrebare din chestionar intitulată „Considerați că utilizarea


rețelelor de socializare vă poate ajuta să formați relații atât în plan personal,cât și în plan
profesional?” are rolul de a afla părerea subiecților investigați referitoare la contribuția pe care
o au rețelele de socializare în procesul de formarea al relațiilor.

Graficul numărul 15: Contribuția rețelelor de socializare la formarea relațiilor

17.9% DA

82.1%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

În opinia a 82,1% dintre respondenți rețelele de socializare îi pot ajuta să formeze


relații atât în plan personal,cât și în plan profesional, în timp ce 17,9% dintre aceștia consideră
că acest lucru nu poate fi posibil.

Referitor la a zecea întrebare din chestionar intitulată „Vă rugăm să evaluați măsura în
care utilizarea rețelelor de socializare influențează deciziile pe care le luați în viața de zi cu
zi”, aceasta are rolul de a identifica părerea respondenților privitoare la măsura în care
utilizarea rețelelor de socializare influențează deciziile pe care aceștia le iau în viața de zi cu
zi, conform graficului nr.16 de mai jos.

14
Graficul nr.16: Influența rețelelor de socializare asupra decizilor respondenților

În foarte mare masură 3,4%

În mare masură 13,5%

În oarecare masură 35,7%

În mică masură 29,0%

În foarte mica măsură 18,4%

0 10 20 30 40

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Conform datelor, 18,4% dintre persoanele care au raspuns acestui chestionar consideră
că utilizarea rețelelor de socializare îi pot influența în foarte mică măsură în procesul de luare
a unor deciziile, 29% susțin că ii pot influența în mică măsură, 35,7% au ales varianta în
oarecare măsură, 13,5% văd această influență posibilă în mare măsură, iar 3,4% în foarte
mare măsură.

În ceea ce privește a unsprezecea întrebare intitulată „Exprimați-vă acordul sau


dezacordul în legătură cu fiecare dintre aceste afirmații”, aceasta are rolul de a afla opinia
respondenților cu privire la anumite informații despre rețelele de socializare.

Astfel, opinia respondenților cu privire la afirmația ”Comunicarea din spațiul virtual


nu va înlocui niciodată interacțiunea directă dintre oameni” este ilustrată în graficul nr.17 de
mai jos.

Graficul nr.17: Comunicarea din spațiul virtual

56,0%
60
50
40 33,3%
30
20 6,3%
10 1,0% 3,4%
0
Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord
total total
Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

15
Putem observa faptul că 1% dintre respondenți și-au exprimat dezacordul total cu
privire la această afirmație, 3,4% și-au exprimat dezacordul, 6,3% au afirmat că sunt
indiferenți, 33,3% au fost de acord, iar 56% au fost total de acord.

În continuare, opinia respondenților cu privire la afirmația „Informațiile transmise prin


intermediul rețelelor de socializare pot avea o influență negativă asupra comportamentului
tinerilor” este ilustrată în graficul nr.18 de mai jos.

Graficul nr.18: Informațiile transmise prin intermediul rețelelor de socializare

60 51,7%
50
33,3%
40
30
20 11,6%
0 3,4%
10
0
Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord total
total

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Un procent de 3,4% dintre respondenţi şi-au exprimat dezacordul referitor la influența


negativă pe care o pot avea informațiile transmise prin intermediul rețelelor de socializare,
11,6% au declarat că le este indiferent, 51,7% şi-au exprimat acordul, în timp ce 33,3% sunt
total de acord cu această afirmaţie.

Graficul nr.19 reflectă opinia subiecților investigați despre afirmația „Rețelele de


socializare oferă o gamă variată de informații utile,din diverse domenii.”

Graficul nr.19: Gamă variată de informații oferite

58,0%
60
50
40 30,9%
30
20
7,7%
10 3,4%
0
0
Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord total
total

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel


16
Un procent de 3,4% dintre respondenţi şi-au exprimat dezacordul referitor la această
afirmație, 7,7% au declarat că le este indiferent, 58% au suținut că sunt de acord , în timp ce
30,8% sunt total de acord cu această afirmaţie.

Graficul nr.20 prezintă opinia subiecților investigați despre afirmația „Să utilizezi o
rețea de socializare e mai mult la modă, decât util.”

Graficul nr.20: Utilizarea rețelelor sociale

40 34,8 %

30 23,7%
20,8%
16,9%
20
10 3,9%
0
Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord
total total
Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Din analiza datelor rezultă că 3,9% dintre subiecţii investigaţi şi-au exprimat
dezacordul total cu privire la afirmația care susține că utilizarea unei rețele de socializare e
mai mult la modă, decât util, 16,9% nu sunt de acord, 23,7% au declarat că le este indiferent,
34,8% şi-au exprimat acordul, restul de 20,8% fiind total de acord.

În cele ce urmează, opinia respondenților cu privire la afirmația „Rețelele de


socializare contribuie la îmbunătățirea relațiilor interpersoanle, chiar daca sunt la distanță și
virtuale.” este ilustrată în graficul nr.21 de mai jos.

Graficul nr. 21: Contribuția rețelelor de socializare la imbunatatirea relatiilor


interpersoanle

50 43,0%
40 30,4%
30 16,9%
20
4,3% 5,3%
10
0
Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord
total total

17
Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Dezacordul total referitor la contribuția pe care rețelele de socializare o poate avea la


îmbunătățirea relațiilor interpersoanle a fost exprimat de 4,3% dintre respondenți, 5,3% au
afirmat că dezaprobă această afirmație, 30,4 % si-au declarat indiferența, 43% susțin că sunt
de acord, iar 16,9% sunt total de acord.

În continuare, întrebarea cu nr.12 din chestionar intitulată „Care este genul dvs.?” are
rolul de a determina genul respondenților, conform graficului nr.22 de mai jos.

Graficul nr.22: Genul respondenților


Masculin Feminin
30.9%

69.1%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Din analiza datelor reiese faptul din numărul total al respondenților un procent de 69,1
% dintre sunt peroane de genul feminin, în timp ce 30,9% sunt de genul masculin.

A treisprezecea întrebare din chestionar intitulată „În ce interval se încadrează venitul


dvs.?” are scopul de a identifica venitul perosanelor chestionate, conform graficului nr.23 de
mai jos.

Graficul nr.23: Venitul respondenților

<800 lei 801 - 1200 lei 1201 - 1500 lei 1501 - 2000 lei > 2000 lei

18.4%
28.0%
10.6%

18.4%
24.6%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel


18
Din analiza datelor rezultă că un procent de 28% dintre respondenți au venitul mai mic
de 800 de lei, 18,4 % au declarat că venitul lor se încadrează în intervalul 801-1200 de lei și
același procent are venitul peste 2000 de lei, 24,6% susțin că au venituri cuprinse între 1201 și
1500 de lei, iar 10,6 % au venituri între 1501 și 2000 de lei.

Referitor la întrebarea cu nr.14 intitulată „În ce interval se încadrează vârsta dvs.?”


aceasta are rolul de a determina vârsta celor chestionați, conform graficului nr.24 de mai jos.

Graficul nr.24:Vârsta respondenților


1.9% 1.4% 4.3%
28.0%

64.3%

< 18 ani 18 - 22 ani 23 - 30 ani 31 - 45 ani >45 ani

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Majoritatea respondențiilor au vărsta cuprinsă între 18 și 22 de ani, mai exact un


procent de 64,3%, respondenții cu vârsta de peste 45 de ani au un procent de 1,4%, cei cu
vârsta între 31 și 45 de ani au un procent de 1,9%, respondenții cu vârsta cuprinsă între 23 și
30 dețin un procent de 28%, iar cei mai mici de 18 ani au o pondere de 4,3% în total.
În continure, întrebarea din chestionar cu nr. 15 intitulată „Care este ultima formă de
învățământ pe care ați absolvit-o?” are rolul de a identifica ce studii au respondenții, conform
graficului nr.26 de mai jos.

Graficul numărul 25: Ultima formă de învățământ absolvită de respondenți

0.5%4.3%
28.0%

4.3%
62.8%

Primară Gimnazială Liceală Postliceală Facultate

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

19
Referitor la studiile respondenților, 62,8% dintre aceștia au absolvit liceul, 28% au
studii superioare,terminând facultatea, 4,3 % dintre ei au terminat școala primară, și tot același
procent școala gimnazială, iar 0,5% au absolvit o școală postliceală.

A șaisprezecea întrebare din chestionar intitulată „Care este mediul dvs. de


proveniență?” are rolul de a reda mediul de proveniență al indivizilor chestionați, conform
graficului nr.27 de mai jos.

Graficul nr.26: Mediul de proveniență

Urban Rural

42.0%
58.0%

Sursa: Cercetare proprie realizată cu ajutorul programelor SPSS şi Excel

Un procent de 58% dintre respondenţi provin din mediul urban, în timp ce 42% provin
din mediul rural.

Concluzii

Acest subiect al influenței rețelelor de socializare asupra tinerilor a devenit tot


mai arzător în ultimii ani deoarece tinerii au devenit dependenți de mediul online în ceea ce
privește canalul de comunicare, informare şi achiziţie.

Rezultatele cercetării arată că influența pe care rețelele de socializare o exercită


asupra tinerilor este una considerabilă întrucât tinerii petrec o mare parte din timpul lor
căutând informații, socializând și expunându-și viața personală.

Procentul celor care utilizează o rețea de socializare este unul foarte mare, mai exact
99,03% dintre respondenți preferă interacțiunea din mediul virtual, iar 90,34% dintre aceștia
accesează zilnic aceste rețele.

20
Când vorbim de numărul de ore pe care tinerii îl alocă navigării pe rețele de
socializare contatăm că 33,33% dintre respondenți petrec între 3 și 4 ore în mediul virtual,
fapt ce infirmă ipoteza inițială.

Facebook rămâne rețeaua de socializare preferată de tineri, 87,96% dintre respondenți


declarând că este rețeau pe care o utilizează cel mai des, iar Instagram se clasează pe locul doi
în topul preferințelor utilizatorilor cu un procent de 9,66%, fapt ce confirmă ipoteza inițială.
Google+ nu este atât de cunoscut în rândul tinerilor, doar 0,5% dintre respondenți au declarat
că accesează frecvent această rețea.

Mesajele par să fie cele mai importante pentru tinerii utilizatori, 53,14% dintre
respondenți declarând că acestea sunt primele noutăți pe care le verifică, iar 28,02% dintre ei
verifică mai întâi ce notificări au, ceea ce infirmă ipoteza inițială. Cererile de prietenie au cea
mai mică importanță pentru utilizatori.

Cum tinerii își doresc să fie întotdeauna la curent cu ceea ce se întâmplă cu oamenii
din jurul lor, 68,60% dintre respondenți vor să afle noutățile despre prieteni/familie, iar acest
lucru confirmă ipoteza inițială. Dorința de amuzament și de divertisment a fost exprimată de
13,53% dintre respondenți, așa cum era de așteptat, tinerii caută simțul umorului.
Menținerea relației cu prietenii este un motiv important în determinarea respondenților
de a utiliza o rețea de socializare, 45,9% declarând acest lucru, la fel ca și posibilitatea de a
obține informații și de a avea surse de divertisment. Curiozitatea este importantă pentru
41,1% dintre respondenți și foarte importantă pentru 20,8% dintre aceștia.
Relaxarea, socializarea pe diverse subiecte,formarea de noi relații și cunoașterea de
oameni noi sunt motive importante care îi determină pe tineri să-si petreacă timpul pe rețele
de socializare în detrimentul altor activități.
Utilizarea rețelelor de socializare contribuie la formarea de relații atât în plan
personal,cât și în plan profesional în opinia a 82,1% dintre respondenți, iar 17,9 % dintre
aceștia consideră că acest lucru nu poate fi posibil.
Respondenții au considerat că utilizarea rețelelor de socializare influențează într-o
oarecare măsură deciziile pe care le iau în viața de zi cu zi.
Respondenții au fost total de acord cu ideea conform căreia comunicarea din spațiul
virtual nu va înlocui niciodată interacțiunea directă dintre oameni, ceea ce înseamnă că deși
petrec foarte mult timp socializând cu oameni în mediul virtual, aceștia preferă întâlnirile față
în față. De asemenea cei mai mulți dintre respondenți au fost de acord că informațiile
transmise prin intermediul rețelelor de socializare pot avea o influență negativă asupra
comportamentului tinerilor.
21
Persoanele de gen feminin au ponderea cea mai mare în rândul respondenților, iar
venitul declarat de cei mai mulți dintre respondenți se încadrează în intervalul 120-1500 de
lei.
Cei mai mulți dintre utilizatori au vârsta cuprinsă între 18 și 22 de ani, ceea ce infirmă
ipoteza inițială.
Vârsta respondenţilor are o influenţă semnificativă asupra venitului acestora, dat fiind
faptul că din categoria celor cu vârsta mai mică de 18 ani 8 persoane au un venit sub 800 de
lei, observând în continuare cum venitul subiecţilor investigaţi creşte odată cu vârsta.
Din totalul de 207 respondenți, 39 dintre cei care provin din mediul urban pterec între
3 și 4 ore pe o rețea de socializare, iar 30 dintre cei care provin din mediul rural alocă între 3
și 4 ore navigării pe rețele sociale.
Atât femeile, cât și bărbații verifică mesajele în momentul accesării unei rețele de
socializare, urmate de notificări, postările prietenilor, grupurile profesionle și cererile de
prietenie.

22
Bibliografie

1. Ahn, J. (2011). The Effect of Social Network Sites on Adolescents’Social and


Academic Development: Current Theories and Controversies. Journal of the American
Society for Information Science and Technology, 62, p.1435.
2. Allport, G.W. (1935). Handbook of social psychology. Worchester:Clark University
Press.
3. Boyd, D. (2008). Why youth heart social network sites: The role of networked publics
in teenage social life”.Youth Identity and Digital Media. Edited by David
Buckingham. The John D and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital
Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, p.120.
4. Cătoiu, I., & Teodorecu, N. (2004). Comportamentul Consumatorului. Uranus.
5. Chiang, H. S. 2013. Continuous usage of social networking sites: The effect of
innovation and gratification attributes.Online Information Review, 37, p.851.
6. Duggan, M., Ellison, N.B., Lampe, C., Lenhart, A,. & Madden, M.(2015).Social
Media Update 2014.PewResearch Center, p.7.
7. Dunne, A., Lawlor, M., & Rowley J. (2010). Young people’s use of online social
networking sites – a uses and gratifications perspective”. Journal of Research in
Interactive Marketing, 4, p. 52.
8. Haynes, D., & Robinson, L. (2015). Defining user risk in social networking services.
Aslib Journal of Information Management, 67, pp.94-115
9. Helou, A.M. (2012). Students’ Perceptions on Social Networking Sites Influence on
Academic Performance. International Journal of Social Networking and Virtual
Communities, 1, p.10.
10. http://abcnews.go.com/blogs/technology/2012/04/facebook-buys-instagram-for-1-
billion/)
11. https://press.linkedin.com/about-linkedin
12. https://www.digitaltrends.com/features/the-history-of-social-networking/
13. https://www.statista.com/statistics/657823/number-of-daily-active-instagram-users/
14. Iordache, D., & Lamanauskas, V. (2013). Exploring the Usage of Social Networking
Websites: Perceptions and Opinions of Romanian University Students. Informatica
Economică, 17, p.18.

23
15. Jan, M. T, Abdullah, K., & Momen, A. (2015). Factors Influencing the Adoption of
Social Networking Sites: Malaysian Muslim Users Perspective.Journal of Economics,
Business and Management, 3, pp.267-268.
16. Kadushin, C. (2012). Understanding Social Networks: Theories, Concepts
andFindings, New York : Editura Oxford University Press.
17. Linaschke, J. (2011). Getting the most from Instagram. Berkeley: Peachpit Press.
18. Mancuso, J., & Stuth, K. (2015). A portrait of modern media. Marketing Insights,
pp.16-17

24
ANEXA 1
CHESTIONAR:Influența rețelelor de socializare asupra tinerilor

1.Sunteți utilizator al rețelelor de socializare?


a)Da b)Nu

2.Ce reprezintă pentru dvs. o rețea de socializare?


.............................................................................................

3.Cât de des utilizați o rețea de socializare?


a) Zilnic
b) De 3 - 4 ori pe săptămână
c) De 2 - 3 ori pe lună
d) De câteva ori pe an

4.În medie câte ore pe zi petreceți pe o rețea de socializare?


a) Mai puțin de 1 oră
b) 1 - 2 ore
c) 3 - 4 ore
d) Mai mult de 4 ore

5.De obicei ce rețea/mijloc de socializare utilizați?


a)Facebook b)Twitter c)LinkedIn d) Intagram e) Google+ f)Altele...Care?

6.Care este primul lucru pe care îl verificați în momentul în care accesați o rețea de
socializare?
a)Notifcările
b)Mesajele
c)Cererile de prietenie
d)Postările prietenilor
f)Grupurile profesionale

7. Ce tip de informații căutați pe rețelele de socializare?


a)Noutăți despre prieteni/familie
25
b)Informații de divertisment
c)Anunțuri refertoare la Job-uri
d)Informații despre diverse produse/sevicii
e)Altele...Care?

8.Cât de importante sunt pentru dvs. următoarele motive care vă determină să utilizați
rețelele de socializare?
Foarte putin Putin Indiferent Important Foarte
important important important
Menținerea relațiilor
cu prietenii
Sursă de informații
Sursă de
diverstisment
Curiozitate
Relaxare
Socializare pe
diverse subiecte
Cunoșterea de
oameni noi
Formarea de noi
relații

9.Considerați că utilizarea rețelelor de socializare vă poate ajuta să formați relații


atât în plan personal,cât și în plan profesional?
a)Da b)Nu

10.Vă rugăm să evaluați măsura în care utilizarea rețelelor de socializare


influențează deciziile pe care le luați în viața de zi cu zi.

Foarte mică măsură Foarte mare măsură


1 2 3 4 5

11.Exprimați-vă acordul sau dezacordul în legătură cu fiecare dintre aceste


afirmații:

26
Dezacord Dezacord Indiferent Acord Acord
total total
1.Comunicarea din spațiul
virtual nu va înlocui
niciodată interacțiunea
directă dintre oameni
2.Informațiile transmise
prin intermediul rețelelor
de socializare pot avea o
influență negativă asupra
comportamentului tinerilor
3.Rețelele de socializare
oferă o gamă variată de
informațiiutile,din diverse
domenii
4.Să utilizezi o rețea de
socializare e mai mult la
modă,decât util
5.Rețelele de socializare
contribuie la imbunatatirea
relatiilor interpersoanle,
chiar daca sunt la distanta
si virtuale

12.Care este genul dvs.?


a)Masculin b)Feminin

13.În ce interval se încadrează venitul dvs.?


a)sub 800 lei
b)801 - 1200 lei
c)1201 - 1500 lei
d)1501 - 2000 lei
e)peste 2000 lei

14. În ce intervalul se încadrează vârsta dvs.?


a)sub 18 ani
b)18 - 22 ani
c)23 - 30 ani
d)31 - 45 ani
e)Peste 45

27
15.Care este ultima formă de învățământ pe care ați absolvit-o?
a)Primară
b)Gimnazială
c)Liceală
d)Postliceală
e)Facultate
f)Postuniversitară

16.Care este mediul dvs. de proveniență?


a)Urban b)Rural

28
ANEXA 2
Figuri, grafice și tabele

Nr.figură Titlu figură Pagina


Figura 1 Procesul percepției 14

Nr.grafic Titlu grafic Pagina


Graficul nr.1 Numărul utilizatorilor rețelelor de socializare 23
Graficul nr.2 Frecvenței utilizării rețelelor de socializare 24
Graficul nr.3 Timpul alocat utilizării rețelelor de socializare 25
Graficul nr.4 Rețelele de socializare preferate de respondenți 26
Graficul nr.5 Noutățile verificate de respondenți 27
Graficulnr.6 Categoriile de informații căutate de respondenți 28
Graficul nr.7 Importanța menținerii relațiilor cu prietenii 29
Graficulnr.8 Importanța rețelelor de socializare ca sursă de informații 30
Graficul nr.9 Importanța rețelelor de socializare ca sursă de diverstisment 31
Graficul nr.10 Importanța curiozității 32
Graficul nr.11 Importanța relaxării 33
Graficul nr.12 Importanța socializării pe diverse subiecte 34
Graficul nr.13 Importanța cunoașterii de oameni noi 35
Graficul nr.14 Importanța formării de noi relații 36
Graficul nr.15 Contribuția rețelelor de socializare la formarea relațiilo 37
Graficul nr.16 Influența rețelelor de socializare asupra decizilor 38
respondenților

Graficul nr.17 Comunicarea din spațiul virtual 39


Graficul nr.18 Informațiile transmise prin intermediul rețelelor de socializare 40
Graficul nr.19 Gamă variată de informații oferite 41
Graficul nr.20 Utilizarea rețelelor sociale 42
Graficul nr.21 Contribuția rețelelor de socializare la imbunatatirea relatiilor 43
interpersoanle
Graficul nr.22 Genul respondenților 44
Graficul nr.23 Venitul respondenților 45
Graficul nr.24 Vârsta respondenților 46
Graficul nr.25 Ultima formă de învățământ absolvită derespondenți 47

29
Graficul nr.26 Mediul de proveniență 48

Nr.tabel Titlu tabel Pagina


Tabelul nr.1. Analiza venitului respondenţilor în funcţie de vârstă 49
Tabelul nr.2. Analiza timpului alocat utilizării rețelelor de socializare în 50
funcție de mediul de proveniență al respondenților
Tabelul nr.3. Analiza noutăților verificate în funcție de sexul respondenților 50

30

S-ar putea să vă placă și