Sunteți pe pagina 1din 1

Raționalismul sau mișcarea raționalistă este o doctrină filozofică care afirmă că adevărul

trebuie să fie determinat în virtutea forței rațiunii și nu pe baza credinței sau a dogmelor
religioase. Cuvântul raționalism provine din latină, ratio însemnând „rațiune”. Raționaliștii
susțin că rațiunea este sursa întregii cunoașteri umane. Există și o altă formă de
raționalism, mai puțin extrem, care susține că rațiunea este principala sursă a cunoașterii sau
că rațiunea este sursa celui mai important tip de cunoaștere: R. Descartes, Spinoza, Leibniz,

6. Pozitivismul este un curent filozofic a cărui teză principală este că singura cunoaștere
autentică este cea științifică, iar aceasta nu poate veni decât de la afirmarea pozitivă a
teoriilor prin aplicarea strictă a metodei științifice. Conceptul a fost introdus de Auguste
Comte.

7. Existențialismul – este o doctrină filozofică caracterizată printr-o accentuare a


individualității, propagarea libertății individuale și a subiectivității. Existențialisti: s.
Kierkegaard, Heidegger, devenind faimos după sfârșitul celui de-al doilea război mondial prin
lucrările lui Jean-Paul Sartre și ale autorilor grupați în Franța în jurul revistei "Les Temps
Modernes", Simone de Beauvoir, Maurice Merleau-Ponty. Existențialismul cuprinde
deopotrivă un sistem ideatic, o morală și o doctrină de acțiune. în operele lor, un „sentiment
tragic al vieții” și ideea absurdității existenței (Dostoievski, Kafka, Camus s.a.). Literatura
existențială este o literatură ce exprimă, iar uneori chiar demonstrează în opere de ficțiune,
idei ale filozofiei existențiale. Existențialismul afirmă că la om - și numai la om - existența
precede esența. Aceasta înseamnă că omul mai întâi este și doar după aceea este într-un fel sau
altul. Într-un cuvânt, omul își creează propria esență (nu poate face altfel), aruncându-se în
lume, suferind acolo, luptând ca să se definească puțin câte puțin, și definiția rămâne
totdeauna deschisă: nu se poate spune ce este acest om înainte de moartea sa, nici ce este
umanitatea înaine ca ea să fi dispărut. Existențialismul refuză să dea omului o natură
fixată pentru totdeauna. În viața socială și politică, existențialismul este o doctrină a
libertății, a reflecției radicale și a acțiunii.

8. Neopozitivismul sau pozitivismul logic este un curent filosofic apărut la începutul


secolului XX. Bazele neopozitivismului au fost puse de Cercul vienez, pornind de la teoriile
logice ale lui Bertrand Russell și Ludwig Wittgenstein.